Seernes redaktør: Beretning for perioden 1. november februar 2012

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Seernes redaktør: Beretning for perioden 1. november 2011 29. februar 2012"

Transkript

1 Seernes redaktør: Beretning for perioden 1. november februar 2012 Hermed fremsendes den syvende beretning fra seernes redaktør til TV 2s bestyrelse. Beretningen gør i hovedtræk rede for: 1. Nylige principielle temaer 2. Klummer fra seernes redaktør 3. Pressenævnskendelser vedrørende TV 2. Bilag: 1. Omfang af seerhenvendelser 2. Temaer for seerhenvendelser 3. Udsnit af sager indbragt for seernes redaktør. 1. Nylige, principielle temaer Sex til morgen- og aftenkaffen Udfordrende sprogbrug og direkte referencer til sex i TV 2s programmer er et jævnligt tilbagevendende tema for henvendelser til seernes redaktør og TV 2. Problemstillingen har også for nylig været genstand for offentlig debat på nettet, i Radio 24syv samt i dagbladet Politiken i februar, hvor psykolog Anne Knudsen fremførte det synspunkt, at TV 2 ligesom i øvrigt DR er styret af en pubertær interesse for sex og kønsdele. Anne Knudsen henviste i den forbindelse til TV 2s nye dramaserie Rita, som sendes i primetime torsdag kl. 20. Programdirektør Palle Strøm har i et debatindlæg 25. februar svaret på kritikken. I seriens første afsnit belærer den 20-årige søster sin lillebror der er ved at springe ud som homoseksuel i meget direkte og beskrivende vendinger broderen om den praktiske side af sagen, ligesom man ser hovedpersonen Rita dyrke sex på skoleinspektørens skrivebord og i senere afsnit på et værtshustoilet etc. De meget eksplicitte sexscener i Rita har affødt et mindre antal klager til seernes redaktør og TV 2. En seer finder således serien og de udpenslede scener under al kritik: Side 1

2 Selvom børn under 10 år burde være lagt i seng på det tidspunkt, hvor "Rita" ruller over skærmen, er der desværre et stigende antal små børn, som ser fjernsyn efter Og det ved I. Derfor bør I tage et etisk og værdibaseret ansvar og gøre jeres for at beskytte små børn fra scener som den ovennævnte, skrev en seer i en klage til TV februar. Kald mig bare snerpet, men jeg kan absolut ikke se nogen som helst grund til, at børn og unge skal have det smidt i hovedet i en såkaldt familieserie. Har I hørt om "antydningens kunst"???? For mit vedkommende er det nok til, at jeg rent principielt fravælger denne serie, skrev en anden seer 10. februar. Endnu en kritisk seer, der beskriver sig selv som 25 år og ikke konservativ og gammeldags, skriver sarkastisk, at det er modent, når TV 2 udpensler både billedside og dialog så direkte. Hun forstår ikke, at TV 2 opfatter serien som god underholdning torsdag kl. 20. TV 2 har i sine svar til de utilfredse seere anført, at man med serien Rita har ønsket at hædre skolelærerne på en sjov, kantet og underholdende måde. Man har ønsket at skildre ikke blot jobbet som skolelærer, men også mennesket bag, ligesom man har ønsket at nuancere dilemmaet mellem at være en progressiv lærer og en dårlig forælder. Derfor er karakteren Rita og hele universet både uforudsigeligt, kantet og til tider grænseoverskridende, hedder det i TV 2s svar, hvor man i øvrigt ikke tager direkte stilling til de kritiserede sexscener. Moral og etik i forhold til seksuelle referencer i TV 2s udsendelser er generelt et jævnligt tilbagevendende tema for henvendelser til seernes redaktør. Flere seere klagede således i november over sjofelheder og frække kommentarer og seksuelt ladet gestik i familieprogrammet Bingo Banko, som blev sendt lørdag kl. 20. Vedr. Bingo Banko 12. november: I kunne måske overveje præcist HVOR mange gange, det er nødvendigt for en gæstevært at brøle "for helvede" og "liderligt" i et program, der primært er orienteret mod børn, skrev en seer 13. november. Tilsvarende har der i februar været flere tilfælde af kritik af programmet Weekend Weekend. En seer klagede således 26. februar over, at en gæst i programmet Weekend Weekend samme dag fremsatte en efter almindelig standard temmelig vulgær og seksuelt ladet udtalelse, da TV 2s vært i en såkaldt spørgsmål-svar runde opfordrede ham til at sige noget vammelt på spansk. Gæsten spurgte forinden, om det nu kunne gå an, men fik at vide, at det var i orden. En anden seer klagede 6. februar til seerne redaktør over, at man i samme program i et indslag om isskulpturer kunne se værten Felix Smith stikke hånden ned i medværten Ibi Støvings bluse for at mærke, om hendes silikonebryster var kolde. Side 2

3 Er der ingen moralkodeks længere i forhold til, hvad man kan tillade sig at sige og gøre i den børnevenlige sendetid, spurgte den utilfredse seer. Jeg har i mit svar til denne seer anført, at Ibi Støving ikke optræder afklædt i det pågældende indslag, ligesom der ikke i nærbilleder fokuseres på hendes bryster. På den baggrund finder jeg ikke anledning til at rette kritik mod TV 2. Jeg har endvidere påpeget, at det er utroligt vanskeligt at lægge begrænsninger for, hvilke emner, der kan behandles i underholdnings- og i øvrigt også nyheds- og debatprogrammer. Nogle seere vil opfatte en scene eller en problematik som anstødelig, mens andre vil opfatte den samme scene/problematik som ganske dagligdags. Og TV 2 skal som public service-station tage et rimeligt hensyn til begge parter. Denne og andre sager, blandt andet i forbindelse med Go morgen Danmark, understreger imidlertid efter min opfattelse et behov for en intern afklaring på TV 2 af, om der skal være rammer og i givet fald hvilke når det gælder seksualisering af det redaktionelle indhold på hovedkanalen. Spørgsmålet gælder især for tidspunkter, hvor børn formodes at se med. Retten til at blive slettet Der føres for øjeblikket i mediekredse en debat om, hvordan man skal forholde sig til krav om at fjerne personers navne i artikler, som ligger tilgængelige på nettet. En dom kan i princippet være en livsvarig straffeattest på Google, og der har i debatten været forslag fremme om, at retten til at blive slettet skal indgå i den aktuelle diskussion om revision af de presseetiske regler. Ud over at slette navne er der visse tekniske muligheder for efter en årrække at gøre det vanskeligere at søge på enkeltpersoner. Men problemstillingen er kompleks, og det er ikke uden vanskeligheder at opstille faste regler, eftersom der næppe er to sager, der er ens. Det er i givet fald også nødvendigt at finde en løsning, som ikke umuliggør søgning i væsentligt kildemateriale af historisk interesse. I et forsøg på at afklare TV 2s holdning har jeg sammen med TV 2 JURA indbudt ledende medarbejdere fra TV 2 NET til en drøftelse af spørgsmålet. 2. Klummer fra seernes redaktør Forenklet debat om kilder og lækager. Den heftige mediedebat om den hemmelige lydfil i lækagesagen har sammen med Ekstra Bladets påstand om, at en tidligere spindoktor forsøgte at lække fortrolige oplysninger om Helle Thorning-Schmidts skattesag, sat fokus ikke kun på TV 2s, men hele pressens arbejdsmetoder og vilkår. Men debatten virker noget forenklet. Den journalistiske verden består ikke kun af gode og onde kilder journalistik handler i særlig grad også om at vurdere, hvilke sager, der har offentlighedens interesse. Det kan ofte være vanskeligt at gennemskue en kildes motiv, selv om det for den pågældende meget ofte handler om at fremme egne interesser i en eller anden Side 3

4 form. I nogle tilfælde kan der endog være tale om ulovligt tilvejebragte oplysninger som i Helle Thorning-Schmidts skattesag. Set fra min stol er spørgsmålet om kildens motiv imidlertid ikke det eneste afgørende i journalistisk sammenhæng. Når et medie skal beslutte sig for, om man skal offentliggøre kontroversielle oplysninger, er det for mig at se afgørende, om de pågældende informationer har offentlig interesse og tjener til at kvalificere og nuancere samfundsdebatten. Breinholt afsløret i fusk. TV 2-vært Anders Breinholt og redaktionen på programmet Natholdet blev i Presselogen på NEWS 26. februar afsløret i at have fusket med en optagelse af den finske præsidents mand, som tilsyneladende lurer på kronprinsesse Marys kavalergang under Dronningens jubilæumstaffel på Christiansborg i januar. Den finske førstemand Pentti Arajärvi kigger straks forlegent op i loftet, da Mary fanger hans blik, men klippet er fup. Sekvensen er sat sammen af to forskellige klip, som er optaget med otte minutters mellemrum, og det er selvfølgelig ikke helt i orden. Selv om der er tale om sjov og ballade, så synes jeg, at det er vigtigt for programmets og TV 2s troværdighed, at man overholder den kontrakt, man indgår med seerne. Natholdets styrke har været, at det er et program, som på en humoristisk måde sætter fokus på mediernes måde at behandle virkelige hændelser på. Derfor går der skår i glæden og ens tiltro til programmet når det kommer frem, at man ikke kan stole på det, man får vist og fortalt på skærmen. Men måske løser problemet sig selv. Det kan jo være, at eftertanken har indfundet sig på redaktionen efter indslaget i Presselogen. 3. Pressenævnskendelser vedrørende TV 2 Pressenævnet har i perioden fra 1. november 2011 til 28. februar 2012 truffet afgørelse i to sager vedrørende TV 2. Begge sager endte uden kritik. Det var ikke i strid med god presseskik, da TV 2 i kriminalmagasinet Politirapporten 27. september 2011 viste optagelser fra en anholdelse. Optagelserne var foretaget på offentlig vej, og selv om klageren oplyste at være genkendt af sine bekendte, fandt Pressenævnet, at vedkommende var tilstrækkeligt sløret til, at det ikke var muligt at genkende den pågældende i en større kreds. Nævnet udtalte derfor ikke kritik af TV 2. Der var heller ikke kritik af TV 2, da Pressenævnet traf afgørelse i en sag vedrørende et indslag i NYHEDERNE 13. november 2011 om en fars problemer med at se sine døtre, til trods for at han ved to retsinstanser er frifundet for incest. Det blev i indslaget oplyst, at børnenes mor havde fremført beskyldninger om seksuelle overgreb og vold, men det var som nævnt i bilaget under Udsnit af sager indbragt for seernes redaktør krisecentret i Valby, der foretog selve anmeldelsen til politiet. Ifølge Pressenævnet havde det derfor været bedst i overensstemmelse med god presseskik, om TV 2 havde gjort det klart, at det var kommunen, som indgav anmeldelsen. Nævnet fandt imidlertid, at forholdet ikke kunne begrunde, at der blev udtalt kritik. Tilsvarende fandt Pressenævnet, at det havde været bedst i overensstemmelse med god Side 4

5 presseskik, om TV 2 mere tydeligt havde fremhævet, at en bemærkning om falske anklager ikke havde relation til sagen, men dette kunne heller ikke begrunde kritik. Yderligere to sager blev afvist af nævnet den ene fordi den pågældende udsendelse ikke havde været vist endnu, og den anden på grund af manglende retlig interesse. LARS BENNIKE, Side 5

6 Bilag til Seernes redaktørs beretning for perioden 1. november februar Omfang af seerhenvendelser I overensstemmelse med kravene i Medieaftalen for har jeg i samarbejde med TV 2s tekniske afdeling fortsat arbejdet med at foretage en løbende registrering af henvendelser til TV 2 DANMARK A/S, herunder klager over TV 2 DANMARK A/S virksomhed. Hovedparten af alle henvendelser foregår via mails. TV 2 har således i perioden registreret mails via stationens offentlige mailadresser TV 2, NYHEDERNE, SPORTEN, Zulu, Charlie, FILM og seernes redaktør, efter at en væsentlig del af såkaldte spam-mails var sorteret fra. Af disse godt mails, som også indeholder et stort antal pressemeddelelser o.l., blev enten besvaret direkte eller sendt videre til besvarelse eller orientering for de relevante redaktioner og afdelinger. TV 2 NETs kundeservice modtog i perioden omkring mails. Godt 60 procent var spørgsmål vedrørende Sputnik, mens knap 15 procent henvendte sig vedrørende spil.tv2.dk. Spørgsmål og feedback til tv2.dk udgjorde op mod 10 procent af henvendelserne. Denne kategori rummer ris og ros, klager og andre kommentarer til hele tv2.dk. Blandt de vigtigste overskrifter for henvendelser til kundeservice er forespørgsler vedrørende årets julekalender på jul.tv2.dk, det nye design på tvtid.tv2.dk, EM i håndbold, Voice på nettet, problemerne da tv2.dk s servere gik ned på grund af fejl på køleanlægget samt opdateringsproblemer på teksttv. Knap seere har i perioden fra 1. november 29. februar henvendt sig til seernes redaktør via den offentlige mailadresse med kritik, spørgsmål og kommentarer til udsendelser og indslag på tv samt artikler på tv2.dk. Dertil kommer mails til min personlige mailadresse, ligesom et mindre antal seere har henvendt sig pr. telefon eller brev. En række af disse henvendelser er i overensstemmelse med proceduren sendt videre til besvarelse i TV 2s afdelinger, og derefter er nogle af dem vendt tilbage til behandling hos undertegnede. I andre tilfælde er henvendelser stilet direkte til mig med anmodning om en vurdering. Ifølge den elektroniske registrering har TV 2 via offentlige adresser modtaget i alt mails, der blev kategoriseret som kritik/kommentar, som forslag, som spørgsmål, 104 som ros, mens 36 havnede i kategorien kritik af dårligt sprog. 64 mails blev kategoriseret som egentlige klagesager. 2. Temaer for henvendelser Såvel TV 2 som seernes redaktør har i perioden fra 1. november februar 2012 modtaget henvendelser fra seere og brugere om en række enkeltsager. Ved hjælp af elektronisk registrering samt månedlige indberetninger fra TV 2 Kommunikation, fra TV 2 NYHEDERNE, fra TV 2 Teknik og fra TV 2 SPORTEN er det lykkedes at skabe et rimeligt Side 6

7 overblik over hvilke større temaer, der har optaget TV 2s seere og brugere de seneste fire måneder. Et stort antal seere har i perioden henvendt sig til TV 2 Teknik med spørgsmål angående MPEG2-slukket 11. januar 2012 samt den nye abonnementsordning. Mange seere oplevede problemer med modtageforholdene efter flytningen fra MUX1 til MUX3, mens andre havde vanskeligt ved at komme i kontakt med deres antenne-, kabel- eller satellit-udbyder. Selv om TV 2 ikke længere er distributør, men nu alene leverandør af programmer, er holdningen hos mange seere, at de nu har betalt for at se TV 2, og det skinner igennem, når de klager over tekniske problemer. På programsiden er kritik af genudsendelser et af de faste, tilbagevendende emner. Dette emne blev i perioden nævnt 283 gange i mails fra seerne, mens beklagelser over reklamer i fladen blev nævnt 297 gange. TV 2 modtager ikke licens, men alligevel blev emnet nævnt i 349 mails fra seerne. Go morgen Danmark er det program, der har modtaget flest henvendelser i perioden. Omkring seere har således skrevet til TV 2 og seernes redaktør med ris, ros og forslag. På SPORTENs område var håndbold med både VM for kvinder og EM for mænd det store emne med 650 henvendelser fra seerne. Ud over kommentarer til kampene, var der både ros og især ris til nogle af kommentatorerne. Mange seere fandt således, at TV 2s kommentatorer var for kritiske i forhold til de danske spillere ved begge turneringer. En del seere kritiserede desuden i forbindelse med EM i håndbold i februar, at der var problemer med synkronisering af lyd og billede fra Beograd. Underholdningsprogrammet Vild med dans trækker med 394 henvendelser flere kommentarer fra seerne end Voice, som var emne i 256 mails. Det nu nedlagte familieprogram Bingo Banko affødte 94 henvendelser fra seerne primært i november, hvor programmet sluttede. Dramaserien Rita var emne for knap 100 mails. Årets julekalender Ludvig og Julemanden modtog 370 mails fra seerne. En del seere kritiserede i lighed med tidligere år sendetidspunktet, mens et mindre antal kritiske henvendelser drejede sig om anvendelsen af okkulte Ouija-boards i programmet. Mange henvendelser handlede om ros og forespørgsler vedrørende handling, rekvisitter og lignende. På NYHEDERNEs område har især dansk politik udløst en række henvendelser til TV 2 og seernes redaktør. Statsminister Helle Thorning-Schmidt var i perioden rykket op som mest omtalte politiker hun blev nævnt i 279 mails, mens Venstres formand Lars Løkke Rasmussen var emne for 154 mails. Socialdemokraternes tidligere politiske ordfører Henrik Sass Larsen var emne for 132 henvendelser, mens vinterens store politiske debatemne om kontanthjælpen udløste 156 henvendelser fra seerne. Den omfattende dækning af Dronningens 40-års jubilæum som regent udløste flere hundrede henvendelser fra seerne. I den kuriøse afdeling kan nævnes, at op mod Side 7

8 hundrede seere inden nytår henvendte sig til TV 2 og seernes redaktør om dronningens nytårstale de fleste fordi de mente, at talen ikke kunne være nummer 40 i rækken. Det er dog korrekt nummer 41 kommer i Udsnit af sager indbragt for seernes redaktør De dovne ledige. Ole Skovgaard klagede 23. oktober over en artikel på tv2.dk med overskriften Svinger pisken over de dovne ledige. Artiklen var citat fra Jyllands-Posten, hvor overskriften var "Kommuner svinger pisken over ledige". Det der med de dovne er det, jeg vil mene er uacceptabelt og bør på påtales. Der er intet sted i artiklen, at de arbejdsløse bliver omtalt som dovne, skrev Ole Skovgaard i sin klage. I mit svar oplyste jeg, at redaktøren på Netnyhederne var enig i, at formuleringen i overskriften var upræcis og derfor ikke i orden. Der er formentlig dovne ledige blandt dem, der ikke vil samarbejde - men det er ikke dokumenteret i artiklen. Derfor er det ikke korrekt at skrive "dovne" i denne sammenhæng. Manglende samarbejdsvillighed kan dække over stofmisbrug og mange andre ting. Journalisten ændrede i øvrigt af egen drift overskriften til Pisken svinges over de ledige, kort efter at artiklen var lagt på nettet, skrev jeg i mit svar til Ole Skovgaard. Kaos i Skagen. Rasmus F. Christensen klagede i november over, at han indgik i en optagelse i programmet Kaos i Skagen, idet han anførte, at han tilfældigt opholdt sig på stranden, og ikke havde nogen anelse om, at han skulle medvirke i programmet. I sit brev gjorde han samtidig indsigelse mod, at fotografen, der var i færd med at tage billeder af en model på stranden, i programmet opfordrer de andre til at vente lidt, idet som det bliver sagt der står en meget tyk mand derhenne. Jeg har i mit svar påpeget, at der var tale om optagelser på offentligt areal, hvor man gerne må filme, og at der ikke var tale om tæt beskæring, så det vil ikke være muligt for udenforstående at genkende ham ud fra de viste optagelser. Desuden hæfter TV 2 ikke for de medvirkendes formuleringer, når de falder i en reportage, og når ordlyden er banal. Det måtte stå klart for dig og din familie, at der foregik tv- og fotooptagelser på stranden. Du havde derfor mulighed for at anmode om ikke at indgå i optagelserne, ligesom du havde mulighed for at flytte dig. Ifølge redaktøren på programmet gjorde du hverken det ene eller det andet. På den baggrund finder jeg ikke anledning til at rette kritik mod TV 2, skrev jeg i mit svar til Rasmus F. Christensen. Guitarstrenge og brudte valgløfter. Syv seere klagede i november over en reportage i NYHEDERNE, hvor det hed, at musikerduoen Rugsted og Kreutzfeldt har "slidt flere guitarstrenge, end regeringen har brudt løfter". Kan han tillade sig det? Vejrprofeten kunne så sige, at "tågen over Lolland er så tyk som Thyra Frank" osv. Mener TV 2, at det er en objektiv kendsgerning, at den nuværende regering har svigtet valgløfter, spurgte en seer, mens andre fandt, at der var tale om uhørt politisering. Side 8

9 Bemærkningen er fra journalistens side skrevet i et forsøg på at være munter, men redaktionschefen er enig i, at den kan virke kommenterende, og mener derfor at TV 2 NYHEDERNE ikke burde have formuleret sig på den måde, skrev jeg i mit svar til de utilfredse seere. Sass og PET. En række seere klagede over NYHEDERNEs indslag 11. november om påstået PET-overvågning af socialdemokraten Henrik Sass Larsen i udsendelserne kl. 19 og 22. En del af seerne klagede over den hårde tone i interviewet med Henrik Sass Larsen, mens andre kritiserede, at NYHEDERNE havde bragt et indslag, som man måtte trække tilbage den følgende morgen på grund af manglende dokumentation. I mine svar til de utilfredse seere påpegede jeg, at studieværten i interviewet med Sass Larsen var nødt til at spørge ind til en række uklare forhold, men at jeg i øvrigt fandt, at det tilbagetrukne indslag var en fejl og en plet på NYHEDERNEs troværdighed, selv om man efter min vurdering havde været i god tro på redaktionen. SPORTENs jingle. En seer, Anja Momona, klagede 30. november over støjgener i forbindelse med morgenens sportsudsendelser. Havde skruet lidt op for lyden for mit tv, da jeg gik frem og tilbage mellem stue og køkken. Pludselig lyder to brag, der går gennem marv og ben. Er der mon tale om en advarsel mod et giftudslip, eller er 3. verdenskrig brudt ud? Nej, det er såmænd TV 2 s forfærdelige sportsjingle! Den bør straks afskaffes og skiftes ud med en mere elegant. Den jager gode folk væk i stedet for at tiltrække, skrev Anja Momona i sin klage. I mit svar erklærede jeg mig enig i kritikken af SPORTENs jingle. Jeg er selv ved at vælte bagover på stolen, når den går i gang om morgenen. SPORTENs ledelse var også enig, og en mere afdæmpet version er på vej. Gaddafi-trailer på NEWS. Chris Lykkegaard klagede sidst i oktober over, at TV 2 NEWS havde valgt at bruge en optagelse af den tidligere libyske leder Muammar Gaddafis lig i en trailer. Dækbillederne, som jinglen var klippet sammen med, viser bl.a. Simi Jan, der erklærer, at Gaddafi nu er død efter 42 år, og derefter ser man Gaddafi i en ligpose, der er åbnet, så man kan se hans maltrakterede hoved og overkrop. Jeg mener, at det er helt uacceptabelt, at TV2 News bruger grafiske billeder af myrdede mennesker for at markedsføre sig selv, skrev Chris Lykkegaard. I mit svar anførte jeg, at det for en nyhedskanal er naturligt at markedsføre sig selv som aktiv og opsøgende i forhold til væsentlige begivenheder, herunder også de voldsomme omvæltninger i Nordafrika. Jeg er derfor enig med NEWS-chef Mikkel Hertz, idet traileren efter min vurdering ikke dvæler unødigt ved billederne af den afdøde libyske leder. Billederne af Gaddafis lig er optaget i total og viser ingen detaljer. Der er tale om autentiske nyhedsklip, som alle har været vist på NEWS. Omvæltningerne i Libyen og Muammar Gaddafis fald fra magtens tinder er en af årets største og væsentligste nyhedshistorier, og det er derfor naturligt i en Side 9

10 image-trailer at påpege, at det er en af de sager, som man har dækket intenst på NEWS, skrev jeg i mit svar til Chris Lykkegaard. Fædre, der ikke må se deres børn. En kvinde klagede i november over et indslag i NYHEDERNE, som handlede om fædre, der ikke må se deres børn som følge af ubegrundede anklager. I indslaget medvirkede en mand, som til trods for at han er frikendt for incest i Retten på Frederiksberg og senere ved Østre Landsret, ikke må se sine to døtre. Kvinden klagede over, at det af indslaget fremgik, at den frikendtes kone skulle have anklaget sin daværende mand for incest. Konen var så meget ude af balance og knust, da hun endte på krisecenter, at hun slet ikke så signalerne fra sine piger. Derfor var det krisecenteret, der anmeldte NN til politiet, hed det i klagen. I mit svar understregede jeg, at moderen til de to piger ifølge domsudskriften fra Retten på Frederiksberg i detaljer har aflagt forklaring over for politiet og senere i retten om påståede seksuelle overgreb mod børnene. Det var dog ikke moderen selv, men krisecenteret i Valby, som foretog selve anmeldelsen til politiet. Indslaget handler principielt om fraskilte fædres retsstilling i sager om ubegrundede anklager om overgreb, men der fremsættes ikke oplysninger om NNs eks-kone, som ikke er dokumenteret gennem hendes egne forklaringer i retten, skrev jeg i mit svar. Forkerte tal om skoler. Formanden for Danmarks Lærerforening, Anders Bondo Christensen, klagede 21. december over et indslag i Morgennyhederne på TV 2 og NEWS 6. december. I indslaget indgik tal fra Kommunernes Landsforening (KL) om den såkaldte lærer-elev ratio, selv om Bondo Christensen forinden havde gjort redaktionen opmærksom på, at tallene var behæftet med fejl. Det hører med til historien, at Undervisningsministeriet en uge senere beklagede, at der ved indberetning af uddannelsespersonaletal til OECD og EUROSTAT var sket en fejl, som havde betydning for udregningen af lærer/elev-ratioen i internationale statistiske opgørelser. I mit svar til Anders Bondo Christensen skrev jeg, at redaktionen på NEWS ikke på tidspunktet for indslaget vidste, at der var tale om fejlagtigt indberettede tal fra det danske ministeriums side, og jeg er ikke i stand til at afgøre, om medarbejderne på forhånd havde forstået rækkevidden af dine indvendinger mod undersøgelsen. Bondo Christensen fik imidlertid lejlighed til at kritisere grundlaget for udsendelsen i interviews på TV 2 kl en kritik, som han fik lejlighed til at uddybe på NEWS lidt senere. Til gengæld mener jeg, at dine indvendinger burde være citeret i de sammendrag, som senere på formiddagen blev bragt i nyhedsudsendelser samt på TV 2 NEWS. Dette forhold har jeg drøftet med udsendelsens redaktør, som beklager, at det ikke skete, idet det dog fremhæves, at Johanne Schmidt-Nielsen fra Enhedslisten fremførte en identisk kritik i udsendelsen kl , skrev jeg i mit svar til Anders Bondo Christensen 2. januar. Ung med de gamle. En række seere klagede i januar over programmet Ung med de gamle, idet de fandt, at det var i strid med TV 2s etiske retningslinjer, når man i Side 10

11 udsendelsen viste optagelser med ældre, der får foretaget nedre toilette etc. Under en af optagelserne begynder en af de unge deltagere at grine. Redaktør Pelle Hvenegaard har i forbindelse med klagen oplyst, at alle optagelser er afstemt med beboerne og deres pårørende samt ledelsen på plejehjemmet. Når Christian begynder at grine er det selvfølgelig upassende, men det er jo i den grad med til at understrege hans udgangspunkt, hvor forståelsen og empatien i forhold til de ældre på ingen måde er i højsæde. Det er jo lige præcis det, vi i programmet håber på at ændre, og derfor er scenen vigtig at have med. Endelig så skal man også huske, at mennesker fra tid til anden ender med at grine, når de står i situation, de ikke kan oveskue, skrev Pelle Hvenegaard i en udtalelse til brug for min besvarelse. Jeg har derefter i mit svar anført, at programmet efter min mening ikke overskrider de rammer, der er fastlagt i TV 2s etiske retningslinjer, idet der er indgået klare aftaler med de medvirkende og deres pårørende, ligesom der ikke er vist nærbilleder af kønsdele eller bryster. Nogle af scenerne kan virke stødende på nogle, men de tjener et væsentligt samfundsmæssigt formål i forhold til at oplyse om, hvordan livet er for en del gamle mennesker i Danmark, skrev jeg i mit svar til de seks seere. Klage over Natholdet. En handicappet seer klagede 14. februar over et indslag i satireprogrammet Natholdet, hvor værten Anders Breinholdt og hans gæst Jan Gintberg laver sjov med en serie indslag produceret for TV Syd og TV 2 Østjylland af journalisten Kurt Leth. Indslagene er med handicappede, og indledes hver gang med at journalisten sætter arm- eller benproteser på sine interviewgæster, kommer løbende med dem i kørestol eller lignende. Seeren følte sig personlig stødt, idet der efter hans mening blev gjort grin med handicappede i Natholdet. Som led i besvarelsen har TV 2-redaktør Jes Schrøder skrevet til den pågældende, at han er ked af, at han har følt sig stødt, men at når Natholdet kigger på Kurt Leth og hans indslag, så er det selve tilrettelæggelsen af tv-indslaget, som er genstand for Anders Breinholt og hans medværts kommentarer og reaktioner. Natholdet morer sig ikke over handicappede. De morer sig over den måde, tv-historien er skruet sammen på, hed det i Jes Schrøders udtalelse. I mit svar til klageren skrev jeg, at jeg er enig med Jes Schrøder i, at man i 'Natholdet' i det pågældende indslag netop fokuserer på den måde, Kurt Leth opbygger sine indslag. Og det kan godt virke lidt komisk - især når man klipper indledningerne sammen i en række, så man kan se det fortælletekniske mønster. Men det er altså journalisten og ikke de handicappede, der er genstand for satiren, hed det i mit svar. Side 11

TV 2 DANMARK A/S Teglholms Allé 16 2450 København SV. Att.: TV 2 Jura. Klage over henvisning til Sputnik.dk i en udsendelse på TV 2 NEWS.

TV 2 DANMARK A/S Teglholms Allé 16 2450 København SV. Att.: TV 2 Jura. Klage over henvisning til Sputnik.dk i en udsendelse på TV 2 NEWS. TV 2 DANMARK A/S Teglholms Allé 16 2450 København SV Att.: TV 2 Jura Radio- og tv-nævnet 2. juli 2012 Sagsnr.: 2011-027308 Maria Magelund Madsen Fuldmægtig, cand. jur. mma@bibliotekogmedier.dk Direkte

Læs mere

Lytternes og seernes redaktør DR Byen 0999 København C. Kære Jacob Christian Mollerup

Lytternes og seernes redaktør DR Byen 0999 København C. Kære Jacob Christian Mollerup Lytternes og seernes redaktør DR Byen 0999 København C Kære Jacob Christian Mollerup Som det blev tilkendegivet inden jul, ønsker Den Uafhængige Politiklagemyndighed at indgive en formel klage over Danmarks

Læs mere

Vedr.: Re: Vedr.: Re: Vedr. Åbenhedstinget

Vedr.: Re: Vedr.: Re: Vedr. Åbenhedstinget Vedr.: Re: Vedr.: Re: Vedr. Åbenhedstinget Jens Otto Kjær Hansen 9:07 AM (17/3-2015) to, Thomas Kære Jeg overlader det 100 % hvad du mener der skal skrives og indestår på ingen måde for hvad du skriver,

Læs mere

TV 2 Sport Jenagade 22 2300 København S. Att.: Adm. direktør Claus Bretton-Meyer. København den 8. januar 2008

TV 2 Sport Jenagade 22 2300 København S. Att.: Adm. direktør Claus Bretton-Meyer. København den 8. januar 2008 RADIO- OG TV-NÆVNET TV 2 Sport Jenagade 22 2300 København S. Att.: Adm. direktør Claus Bretton-Meyer København den 8. januar 2008 Klage over ulovlig tv-reklame for Danske Spil A/S sendt på TV 2 Sport Henrik

Læs mere

Seernes redaktør: Beretning for perioden 1. november 2010 28. februar 2011

Seernes redaktør: Beretning for perioden 1. november 2010 28. februar 2011 BILAG 2404 Seernes redaktør: Beretning for perioden 1. november 2010 28. februar 2011 Hermed fremsendes den femte beretning fra Seernes redaktør til TV 2s bestyrelse. Beretningen gør i hovedtræk rede for:

Læs mere

John Hansen har i mail af 30. juni 2004 klaget over, at tv-reklamerne for Oddset, som sendes på TV 2, er kønsdiskriminerende og nedgør kvinder.

John Hansen har i mail af 30. juni 2004 klaget over, at tv-reklamerne for Oddset, som sendes på TV 2, er kønsdiskriminerende og nedgør kvinder. RADIO- OG TV-NÆVNET TV 2 Reklame John Hansen Baunegårdsvej 73 Bredegrund 7, 3. tv 2900 Hellerup 2300 Sundby København den 9. september 2004 Klage over tv-reklame for Dansk Tipstjeneste sendt på TV 2 John

Læs mere

Kanal 4 V/Advokat Jan Christiansen Banegårdspladsen 1, 8 1570 København V. København den 17. oktober 2006

Kanal 4 V/Advokat Jan Christiansen Banegårdspladsen 1, 8 1570 København V. København den 17. oktober 2006 RADIO- OG TV-NÆVNET Kanal 4 V/Advokat Jan Christiansen Banegårdspladsen 1, 8 1570 København V København den 17. oktober 2006 Klage over reklameafbrydelser i programserien De unge mødre sendt på TV Danmark

Læs mere

DOM. Afsagt den 3. september 2014 af Østre Landsrets 22. afdeling (landsdommerne Lene Jensen, Arne Brandt og Dorte Nørby (kst.) med domsmænd).

DOM. Afsagt den 3. september 2014 af Østre Landsrets 22. afdeling (landsdommerne Lene Jensen, Arne Brandt og Dorte Nørby (kst.) med domsmænd). DOM Afsagt den 3. september 2014 af Østre Landsrets 22. afdeling (landsdommerne Lene Jensen, Arne Brandt og Dorte Nørby (kst.) med domsmænd). 22. afd. nr. S-771-14: Anklagemyndigheden mod T (advokat Tage

Læs mere

DR DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C. Att.: Juridisk Politisk Sekretariat

DR DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C. Att.: Juridisk Politisk Sekretariat DR DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C Att.: Juridisk Politisk Sekretariat RADIO- OG TV-NÆVNET 5. juli 2010 Sagsnr: 2009-012920 Ulrike Clade Christensen Fuldmægtig, cand.jur. ucc@bibliotekogmedier.dk

Læs mere

Vi vil præsentere teori der er relevant i forhold til vores BA-rapportskrivning omkring etik.

Vi vil præsentere teori der er relevant i forhold til vores BA-rapportskrivning omkring etik. ETIK Plan for i dag Intention Hvad er hensigten med det, vi skal igennem? Vi vil præsentere teori der er relevant i forhold til vores BArapportskrivning omkring etik. Det kan være nyttigt at kende sin

Læs mere

Journalistisk etik for dokumentarudsendelser på TV 2

Journalistisk etik for dokumentarudsendelser på TV 2 Journalistisk etik for dokumentarudsendelser på TV 2 Dette notat beskriver retningslinjerne for journalistisk etik for dokumentarudsendelser på TV 2. Dokumentarudsendelser på TV 2 efterlever desuden de

Læs mere

Radio24syv Vester Farimagsgade 41 1606 København V. Att.: Jørgen Ramskov, CEO og chefdirektør

Radio24syv Vester Farimagsgade 41 1606 København V. Att.: Jørgen Ramskov, CEO og chefdirektør Radio24syv Vester Farimagsgade 41 1606 København V Att.: Jørgen Ramskov, CEO og chefdirektør Radio- og tv-nævnet 22. november 2013 Sagsnr. 2013-008563 Louise Nygaard Andersen Fuldmægtig, cand.jur. lna@kulturstyrelsen.dk

Læs mere

28. januar 2015. DR DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C. Att.: DR Jura, Politik og Strategi

28. januar 2015. DR DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C. Att.: DR Jura, Politik og Strategi 28. januar 2015 DR DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C Radio- og tv-nævnet Louise Nygaard Andersen Fuldmægtig, cand.jur. lna@kulturstyrelsen.dk www.kulturstyrelsen.dk Att.: DR Jura, Politik og

Læs mere

15-1. Forvaltningsret 11241.2. Færøerne og Grønland 1. Statsforfatningsret 2.2.

15-1. Forvaltningsret 11241.2. Færøerne og Grønland 1. Statsforfatningsret 2.2. 15-1. Forvaltningsret 11241.2. Færøerne og Grønland 1. Statsforfatningsret 2.2. Aktindsigt i Statsministeriets korrespondance vedrørende dronningens tale under et officielt besøg på Færøerne En person

Læs mere

TV 2/DANMARK A/S Rugaardsvej 25 5100 Odense C. København den 12. oktober 2007

TV 2/DANMARK A/S Rugaardsvej 25 5100 Odense C. København den 12. oktober 2007 RADIO- OG TV-NÆVNET TV 2/DANMARK A/S Rugaardsvej 25 5100 Odense C. København den 12. oktober 2007 Klage over skjult reklame for produkter fra Ole Henriksen i Nyhederne sendt på TV 2 Peter W. Rasmussen

Læs mere

Aktindsigt i korrespondance på e-mailserver

Aktindsigt i korrespondance på e-mailserver Aktindsigt i korrespondance på e-mailserver En forening klagede til ombudsmanden over Økonomi- og Erhvervsministeriets afslag på aktindsigt i e-mail-korrespondance på Søfartsstyrelsens e-mailserver. Ombudsmanden

Læs mere

TV 2 DANMARK A/S Teglholm Allé 16 2450 København SV. Att.: TV 2 Jura

TV 2 DANMARK A/S Teglholm Allé 16 2450 København SV. Att.: TV 2 Jura TV 2 DANMARK A/S Teglholm Allé 16 2450 København SV Att.: TV 2 Jura Radio- og tv-nævnet 29. januar 2013 Sagsnr: 2012-020676 Henrik Bang Nielsen Chefkonsulent, cand.jur. hbn@kulturstyrelsen.dk Direkte tlf.:

Læs mere

Ved denne afgørelse traf nævnet følgende afgørelse (herefter "Afgørelsen"):

Ved denne afgørelse traf nævnet følgende afgørelse (herefter Afgørelsen): METROPOL FREDERIKSBERGGADE 16 1459 KØBENHAVN K TELEFON: 33 11 45 45 TELEFAX: 33 11 80 81 www.nnlaw.dk OLE FINN NIELSEN JACOB NØRAGER-NIELSEN EIGIL LEGO ANDERSEN, DR. JUR. MORTEN ELDRUP-JØRGENSEN, MBA HENRIK

Læs mere

TV 2 er en uafhængig og selvstændig medievirksomhed, som arbejder ud fra et publicistisk udgangspunkt.

TV 2 er en uafhængig og selvstændig medievirksomhed, som arbejder ud fra et publicistisk udgangspunkt. TV 2s programetik Programetiske værdier og journalistisk etik på TV 2 TV 2 er en uafhængig og selvstændig medievirksomhed, som arbejder ud fra et publicistisk udgangspunkt. TV 2s programmer skal være troværdige,

Læs mere

Man skal være god til at spørge

Man skal være god til at spørge Artikel fra Muskelkraft nr. 1, 2002 Man skal være god til at spørge Som handicaphjælper er Klaus parat med praktisk bistand og psykisk støtte til sin brugers sexliv. Misforståelser kunne være undgået,

Læs mere

Frederiksborg Amtskommune Ny afvisning af henvendelse vedr. tidligere amtsborgmester Lars Løkke Rasmussen.

Frederiksborg Amtskommune Ny afvisning af henvendelse vedr. tidligere amtsborgmester Lars Løkke Rasmussen. Frederiksborg Amtskommune Ny afvisning af henvendelse vedr. tidligere amtsborgmester Lars Løkke Rasmussen. Statsforvaltningens afvisning af henvendelse fra 8 tidligere medlemmer af Frederiksborg Amtsråd

Læs mere

TV 2 Reklame Baunegårdsvej 73 2900 Hellerup. København den 2. oktober 2006. Klage over tv-reklame for Fair Forsikring sendt på TV 2/Danmark

TV 2 Reklame Baunegårdsvej 73 2900 Hellerup. København den 2. oktober 2006. Klage over tv-reklame for Fair Forsikring sendt på TV 2/Danmark RADIO- OG TV-NÆVNET TV 2 Reklame Baunegårdsvej 73 2900 Hellerup København den 2. oktober 2006 Klage over tv-reklame for Fair Forsikring sendt på TV 2/Danmark Lise Broe har ved mail af 21. august 2006 indgivet

Læs mere

DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C. Att.: DR Jura, Politik og Strategi. Klage over skjult reklame for Fitness World vist i nyhederne på DR1

DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C. Att.: DR Jura, Politik og Strategi. Klage over skjult reklame for Fitness World vist i nyhederne på DR1 DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C Att.: DR Jura, Politik og Strategi Radio- og tv-nævnet 19. december 2013 Sagsnr. 2013-014871 Louise Nygaard Andersen Fuldmægtig, cand.jur. lna@kulturstyrelsen.dk

Læs mere

GO morgen Danmark som APP

GO morgen Danmark som APP GO morgen Danmark som APP BESKRIVELSE AF PROGRAMMET Go morgen Danmark er Danmarks største morgenprogram på TV med samlet set op imod 500.000 seere hver morgen hele ugen året rundt (undtaget månederne maj-august,

Læs mere

Bilag 3: Spørgeskemaundersøgelse, journalister

Bilag 3: Spørgeskemaundersøgelse, journalister Bilag 3: Spørgeskemaundersøgelse, journalister Hvilken platform er du primært tilknyttet? Print 538 0 0 0 0 0 0 51,3% TV 0 202 0 0 0 0 0 19,3% Radio 0 0 98 0 0 0 0 9,3% Net 0 0 0 130 0 0 0 12,4% Sociale

Læs mere

Public service i en national demokratisk offentlighed: Tre bud

Public service i en national demokratisk offentlighed: Tre bud Public service i en national demokratisk offentlighed: Tre bud Per Mouritsen Professor i politisk teori og medborgerskabsstudier Institut for Statskundskab, AU Udgangspunktet DR og (måske) TV2 er sidste

Læs mere

Retningslinier for rapportering og behandling af anklager om misbrug eller chikane

Retningslinier for rapportering og behandling af anklager om misbrug eller chikane Appendix 1 November 2006 Retningslinier for rapportering og behandling af anklager om misbrug eller chikane Disse retningslinier er udarbejdet i forbindelse med Rotary Danmarks Ungdomsudvekslings politik

Læs mere

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 21-02-2013 02-04-2013 53-13 5200306-12

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 21-02-2013 02-04-2013 53-13 5200306-12 Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 21-02-2013 02-04-2013 53-13 5200306-12 Status: Gældende Principafgørelse personkreds - magtanvendelse - flytning - samtykke

Læs mere

TV 2 DANMARK A/S Teglholms Allé 16 2450 København SV. Att.: TV 2 Jura. Klage over tv-reklame for Jesperhus Feriepark sendt på TV 2

TV 2 DANMARK A/S Teglholms Allé 16 2450 København SV. Att.: TV 2 Jura. Klage over tv-reklame for Jesperhus Feriepark sendt på TV 2 TV 2 DANMARK A/S Teglholms Allé 16 2450 København SV Att.: TV 2 Jura Radio- og tv-nævnet 08. marts 2012 Sagsnr: 2012-002145 Maria Magelund Madsen Fuldmægtig, cand. jur. mma@bibliotekogmedier.dk Direkte

Læs mere

Blair redder dansker fra at drukne

Blair redder dansker fra at drukne Blair redder dansker fra at drukne 1 1 Den britiske premierminister, Tony Blair, har under et ophold på Seychellerne angiveligt reddet en dansk turist fra druknedøden.turisten - der ifølge det franske

Læs mere

Cavling-komiteen. Ang. Cavling-prisen 2010

Cavling-komiteen. Ang. Cavling-prisen 2010 Cavling-komiteen Ang. Cavling-prisen 2010 Metoderapport for afdækningen af socialdemokraternes formand Helle Thorning-Schmidts mands skatteforhold. B.T. 2010. Indstillet: Thomas Nørmark Krog og Kasper

Læs mere

Seernes redaktør: Beretning for perioden 1. november 2012 28. februar 2013

Seernes redaktør: Beretning for perioden 1. november 2012 28. februar 2013 Seernes redaktør: Beretning for perioden 1. november 2012 28. februar 2013 Hermed fremsendes den halvårlige beretning fra seernes redaktør til TV 2s bestyrelse. Beretningen gør i hovedtræk rede for: 1.

Læs mere

DR TV-BYEN 2860 Søborg Att.: Peter Kyhl. København den 26. april 2006. Klage over skjult reklame for Symantec Norton Internet Security på DR1

DR TV-BYEN 2860 Søborg Att.: Peter Kyhl. København den 26. april 2006. Klage over skjult reklame for Symantec Norton Internet Security på DR1 RADIO- OG TV-NÆVNET DR TV-BYEN 2860 Søborg Att.: Peter Kyhl København den 26. april 2006 Klage over skjult reklame for Symantec Norton Internet Security på DR1 Thomas Huulbæk Andersen har ved mail af 29.

Læs mere

DE ELEKTRONISKE MEDIER TV - DET SOCIALE MEDIE

DE ELEKTRONISKE MEDIER TV - DET SOCIALE MEDIE KOMMUNIKATION 61 DE ELEKTRONISKE MEDIER TV - DET SOCIALE MEDIE Tv er et supermarked for oplevelser og informationer. Det er det mest populære medie til trods for at det kræver sin seer på bestemte tidspunkter

Læs mere

TV 2 DANMARK A/S Teglholm Allé 16 2450 København SV. Att. Reklamejura

TV 2 DANMARK A/S Teglholm Allé 16 2450 København SV. Att. Reklamejura TV 2 DANMARK A/S Teglholm Allé 16 2450 København SV RADIO- OG TV-NÆVNET Mediesekretariatet 27. marts 2009 Sagsnr: 2009-004249 Att. Reklamejura Lill-Jana Vandmose Larsen Fuldmægtig, cand. jur. lvl@bibliotekogmedier.dk

Læs mere

TV 2/DANMARK A/S Teglholm Allé 16 2450 København SV Att.: Reklamejura. København den 3. september 2007

TV 2/DANMARK A/S Teglholm Allé 16 2450 København SV Att.: Reklamejura. København den 3. september 2007 RADIO- OG TV-NÆVNET TV 2/DANMARK A/S Teglholm Allé 16 2450 København SV Att.: Reklamejura København den 3. september 2007 Klage over tv-reklame for Canal Digital sendt på TV 2 Nanna Gersov har ved mail

Læs mere

Arbejdsskadestyrelsens stillingtagen til forsikringsselskabs beregning af engangsbeløb var en afgørelse

Arbejdsskadestyrelsens stillingtagen til forsikringsselskabs beregning af engangsbeløb var en afgørelse Arbejdsskadestyrelsens stillingtagen til forsikringsselskabs beregning af engangsbeløb var en afgørelse En mand som i 1988 var udsat for en arbejdsskade, fik i flere omgange ændret sin erhvervsevnetabsprocent.

Læs mere

SBS TV A/S v. Advokat Jan Christiansen Banegårdspladsen 1 1570 København V

SBS TV A/S v. Advokat Jan Christiansen Banegårdspladsen 1 1570 København V SBS TV A/S v. Advokat Jan Christiansen Banegårdspladsen 1 1570 København V RADIO- OG TV-NÆVNET Mediesekretariatet 30. april 2009 Sgsnr. 2009-005653 Ulrike Clade Christensen Fuldmægtig, cand.jur. ucc@bibliotekogmedier.dk

Læs mere

DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C. Att. DR Jura, Politik og Strategi

DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C. Att. DR Jura, Politik og Strategi DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C Att. DR Jura, Politik og Strategi Radio- og tv-nævnet 12. juni 2012 Sagsnr: 2012-006222 Maria Magelund Madsen Fuldmægtig, cand. jur. mma@kulturstyrelsen.dk

Læs mere

K E N D E L S E. i sag nr. 136/04. afsagt den ******************************

K E N D E L S E. i sag nr. 136/04. afsagt den ****************************** 1 REJSE-ANKENÆVNET K E N D E L S E i sag nr. 136/04 afsagt den ****************************** REJSEMÅL: Pattaya, Thailand, 20.1. 2.2.2004 PRIS: I alt kr. 12.798,- KLAGEN ANGÅR: KRAV: Utilfredsstillende

Læs mere

TV 2 DANMARK A/S Teglholm Allé 16 2450 København SV. Att. TV 2 Jura. Klage over skjult reklame for Cocio i Go morgen Danmark sendt på TV 2

TV 2 DANMARK A/S Teglholm Allé 16 2450 København SV. Att. TV 2 Jura. Klage over skjult reklame for Cocio i Go morgen Danmark sendt på TV 2 TV 2 DANMARK A/S Teglholm Allé 16 2450 København SV Att. TV 2 Jura Radio- og tv-nævnet 1. oktober 2012 Sagsnr: 2012-009024 Ulrike Clade Christensen Fuldmægtig, cand. jur. ucc@kulturstyrelsen.dk Direkte

Læs mere

Indledende bemærkninger til genreoversigten

Indledende bemærkninger til genreoversigten Indledende bemærkninger til genreoversigten Følgende genreoversigt kan fungere som en tjekliste, når eleverne skal træne de skriftlige genrer til studentereksamenen i skriftlig fransk, spansk eller italiensk.

Læs mere

Homo, bi og trans i medierne

Homo, bi og trans i medierne 1 Homo, bi og trans i medierne Nøgleord: Ligebehandling, LGBT, normer Indhold Eleverne bliver præsenteret for en analyse af repræsentationer af homo- og biseksuelle i ungdoms-tv, og skal derefter lave

Læs mere

DR TV-BYEN 2860 Søborg. København den 20. marts 2006. Klage over skjult reklame for Visa/Dankort i programmet OBS sendt på DR1

DR TV-BYEN 2860 Søborg. København den 20. marts 2006. Klage over skjult reklame for Visa/Dankort i programmet OBS sendt på DR1 RADIO- OG TV-NÆVNET DR TV-BYEN 2860 Søborg København den 20. marts 2006 Klage over skjult reklame for Visa/Dankort i programmet OBS sendt på DR1 Peter Niels har ved mail af 15. december 2004 indgivet en

Læs mere

TV Danmark A/S V/Advokat Jan Christiansen Banegårdspladsen 1, 8. 1570 København V. København den 23. maj 2005

TV Danmark A/S V/Advokat Jan Christiansen Banegårdspladsen 1, 8. 1570 København V. København den 23. maj 2005 RADIO- OG TV-NÆVNET TV Danmark A/S V/Advokat Jan Christiansen Banegårdspladsen 1, 8. 1570 København V. København den 23. maj 2005 Reklameafbrydelse i Reportagen sendt på TV Danmark A/S Niels Kjølhede har

Læs mere

Det her er meget konkret: Hvad gør stofferne ved én, og hvordan skal man gribe det an. Ingen fordømmelse på nogen måde dét kan jeg godt lide.

Det her er meget konkret: Hvad gør stofferne ved én, og hvordan skal man gribe det an. Ingen fordømmelse på nogen måde dét kan jeg godt lide. Fordomme, nej tak Forældre til unge står af på fordomme og løftede pegefingre, når de søger information om rusmidler og teenageliv på nettet. I stedet ønsker de sig rigtige mennesker og nuanceret viden

Læs mere

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE Den 5. april 2011 blev der i sag 136-2010 KK mod Ejendomsmægler JJ afsagt sålydende Kendelse Ved e-mail af 7. september 2010 har KK indbragt ejendomsmægler JJ for Disciplinærnævnet for Ejendomsmæglere.

Læs mere

29. august 2014. DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C. Att.: DR Jura, Politik og Strategi

29. august 2014. DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C. Att.: DR Jura, Politik og Strategi 29. august 2014 DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C Radio- og tv-nævnet Louise Nygaard Andersen Fuldmægtig, cand.jur. lna@kulturstyrelsen.dk Direkte tlf.: 33 73 33 51 Att.: DR Jura, Politik og

Læs mere

Frivillighåndbog Pressehåndtering

Frivillighåndbog Pressehåndtering Frivillighåndbog Pressehåndtering Indhold Medierne... 3 Hvad må jeg udtale mig til medierne om?... 3 Hvornår og hvordan går jeg selv til medierne?... 3 Hvad skal jeg huske, når jeg skal interviewes?...

Læs mere

KAPITEL 1 INFORMATIONS- OG YTRINGSFRIHED

KAPITEL 1 INFORMATIONS- OG YTRINGSFRIHED INDHOLD FORORD............................. 15 KAPITEL 1 INFORMATIONS- OG YTRINGSFRIHED 1.1 Indledning.......................... 17 1.2 Grundrettigheder....................... 18 1.2.1 Konventioner og

Læs mere

Sagsbehandlingstid i statsforvaltning. Ordnede forhold

Sagsbehandlingstid i statsforvaltning. Ordnede forhold Sagsbehandlingstid i statsforvaltning. Ordnede forhold En husejer klagede over at en statsforvaltning ikke havde svaret på en ansøgning om fritagelse for at betale omkostninger ved en skelforretning. Ansøgningen

Læs mere

Her forringes DRs public service*

Her forringes DRs public service* Her forringes DRs public service* Radio P1: Nedlægges: Dokumentarzonen, Montagegruppen, Eksistens, Øjeblikke**, Ultralyd, Lige Lovligt Reduceres: Orientering, Harddisken**, Radioavisen, Kulturnyt P2: Nedlægges:

Læs mere

Faaborg By s Antenneforening

Faaborg By s Antenneforening Referat fra Faaborg By s Antenneforening Ordinær generalforsamling Mandag den 20. april 2009 kl. 19:00 På restaurant Klinten i Faaborg Fremmøde: Bestyrelsen: Erik Andersen, Per Smith, Finn Junker og Ib

Læs mere

Redegørelse fra Aller Media A/S i forbindelse med SE og HØR-sagen

Redegørelse fra Aller Media A/S i forbindelse med SE og HØR-sagen Den 27. juni 2014 Redegørelse fra Aller Media A/S i forbindelse med SE og HØR-sagen Den eksterne uvildige undersøgelse, der har haft til formål at afdække omfanget af anvendelsen af ulovlige overvågningsmetoder

Læs mere

Dansk Avis Omdeling indbringer herved for Pressenævnet DR's afslag på anmodning om genmæle.

Dansk Avis Omdeling indbringer herved for Pressenævnet DR's afslag på anmodning om genmæle. Pressenævnet Gyldenløvesgade 11, 4. 1600 København V 25. marts 2008 Klage over afslag på anmodning om genmæle Dansk Avis Omdeling indbringer herved for Pressenævnet DR's afslag på anmodning om genmæle.

Læs mere

Sagsbehandlingstiden i Justitsministeriet af en sag hvor besvarelsen ikke var en afgørelse. Krav til myndighedernes behandling af sådanne sager

Sagsbehandlingstiden i Justitsministeriet af en sag hvor besvarelsen ikke var en afgørelse. Krav til myndighedernes behandling af sådanne sager 5-6. Forvaltningsret 114.1 115.1 115.2 115.3. Sagsbehandlingstiden i Justitsministeriet af en sag hvor besvarelsen ikke var en afgørelse. Krav til myndighedernes behandling af sådanne sager En person skrev

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 6. september 2010

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 6. september 2010 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 6. september 2010 Sag 13/2008 (2. afdeling) G4S Security Services A/S (advokat Michael Steen Wiisbye) mod Forsikringsselskabet Tryg A/S (advokat Pernille Sølling) I tidligere

Læs mere

Seernes redaktør: Beretning for perioden 1. marts 2011 31. oktober 2011

Seernes redaktør: Beretning for perioden 1. marts 2011 31. oktober 2011 Seernes redaktør: Beretning for perioden 1. marts 2011 31. oktober 2011 Hermed fremsendes den sjette beretning fra seernes redaktør til TV 2s bestyrelse. Beretningen gør i hovedtræk rede for: 1. Væsentlige,

Læs mere

Skrive-/fototeam. SKRIVE & FOTO // KLF, Kirke & Medier

Skrive-/fototeam. SKRIVE & FOTO // KLF, Kirke & Medier Skrive-/fototeam Fortæl hele KLF, Kirke & Medier, hvad vi laver. Tag med til arrangementer eller følg med i debatter, og lav en artikel til hjemmesiden og nyhedsbrevet. Hvorfor har KLF et skrive/foto-team

Læs mere

TV 2 DANMARK A/S Teglholm Allé 16 2450 København SV. Att. TV 2 Jura. Genoptagelse af klage over tv-reklame for Hurup Møbelfabrik A/S vist på TV 2

TV 2 DANMARK A/S Teglholm Allé 16 2450 København SV. Att. TV 2 Jura. Genoptagelse af klage over tv-reklame for Hurup Møbelfabrik A/S vist på TV 2 TV 2 DANMARK A/S Teglholm Allé 16 2450 København SV Att. TV 2 Jura Radio- og tv-nævnet 6. februar 2012 Sagsnr. 2009-004115 Rasmus Pleidrup Fuldmægtig, cand.jur. rpl@bibliotekogmedier.dk Direkte tlf.: 33

Læs mere

Diskursanalyse Vi har tidligere gennemført en grundig diskursanalyse af den tidligere dækning af partistøtten i danske medier. Vores konklusion var,

Diskursanalyse Vi har tidligere gennemført en grundig diskursanalyse af den tidligere dækning af partistøtten i danske medier. Vores konklusion var, Diskursanalyse Vi har tidligere gennemført en grundig diskursanalyse af den tidligere dækning af partistøtten i danske medier. Vores konklusion var, at dækningen var domineret af en mørklægningsdiskurs,

Læs mere

TV 2 DANMARK A/S Teglholms Allé 16 2450 København SV. Att.: TV 2 Jura. Klage over vildledende tv-reklame for Nutella sendt på TV 2

TV 2 DANMARK A/S Teglholms Allé 16 2450 København SV. Att.: TV 2 Jura. Klage over vildledende tv-reklame for Nutella sendt på TV 2 TV 2 DANMARK A/S Teglholms Allé 16 2450 København SV Att.: TV 2 Jura Radio- og tv-nævnet 03. april 2012 Sagsnr.: 2011-023744 Maria Magelund Madsen Fuldmægtig, cand. jur. mma@bibliotekogmedier.dk Direkte

Læs mere

TV 2/DANMARK A/S Teglholm Allé 16 2450 København SV Att.: Reklamejura. København den 7. juni 2007

TV 2/DANMARK A/S Teglholm Allé 16 2450 København SV Att.: Reklamejura. København den 7. juni 2007 RADIO- OG TV-NÆVNET TV 2/DANMARK A/S Teglholm Allé 16 2450 København SV Att.: Reklamejura København den 7. juni 2007 Klage over tv-reklame for hjemmesiden www.stophepatitis.dk indrykket af GlaxoSmithKline

Læs mere

4-1. Forvaltningsret 115.2. Sagsbehandlingstid i statsamt

4-1. Forvaltningsret 115.2. Sagsbehandlingstid i statsamt 4-1. Forvaltningsret 115.2. Sagsbehandlingstid i statsamt En advokat klagede over et statsamts sagsbehandlingstid. Statsamtet havde indtil da brugt over 2 år på at behandle en sag uden løbende at orientere

Læs mere

DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C. Att. DR Jura, Politik og Strategi

DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C. Att. DR Jura, Politik og Strategi DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C Att. DR Jura, Politik og Strategi Radio- og tv-nævnet 3. september 2012 Sagsnr: 2012-007952 Ulrike Clade Christensen Fuldmægtig, cand. jur. ucc@kulturstyrelsen.dk

Læs mere

TV 2 ØSTJYLLAND Skejbyparken 1 8200 Århus N. København den 6. marts 2007. Klage over skjult reklame for diverse virksomheder på TV 2 ØST- JYLLAND

TV 2 ØSTJYLLAND Skejbyparken 1 8200 Århus N. København den 6. marts 2007. Klage over skjult reklame for diverse virksomheder på TV 2 ØST- JYLLAND RADIO- OG TV-NÆVNET TV 2 ØSTJYLLAND Skejbyparken 1 8200 Århus N København den 6. marts 2007 Klage over skjult reklame for diverse virksomheder på TV 2 ØST- JYLLAND Kirsten Sparre har ved mail af 14. september

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: 1676

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: 1676 KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 1676 Klager: Automobilhuset Tegllund A/S Bugattivej 4 7100 Vejle v/advokat John Kessler Indklagede: Allan Henry Olesen Skovbakken 26A, st. tv. 7100 Vejle Parternes påstande:

Læs mere

DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C. Att. DR Jura, Politik og Strategi

DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C. Att. DR Jura, Politik og Strategi DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C Att. DR Jura, Politik og Strategi Radio- og tv-nævnet 31. januar 2012 Sagsnr: 2011-014198 Maria Magelund Madsen Fuldmægtig, cand. jur. mma@bibliotekogmedier.dk

Læs mere

6. februar 2015. DR DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C. Att.: DR Jura, Politik og Strategi

6. februar 2015. DR DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C. Att.: DR Jura, Politik og Strategi 6. februar 2015 DR DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C Radio- og tv-nævnet Louise Nygaard Andersen Fuldmægtig, cand.jur. lna@kulturstyrelsen.dk www.kulturstyrelsen.dk Att.: DR Jura, Politik og

Læs mere

TV 2 DANMARK A/S Teglholm Allé 16 2450 København SV. Att.: TV 2 Jura. Klage over kønsdiskriminerende reklame for Fitness World vist på TV 2

TV 2 DANMARK A/S Teglholm Allé 16 2450 København SV. Att.: TV 2 Jura. Klage over kønsdiskriminerende reklame for Fitness World vist på TV 2 TV 2 DANMARK A/S Teglholm Allé 16 2450 København SV Att.: TV 2 Jura Radio- og tv-nævnet 25. februar 2014 Sagsnr. 2014-001065 Louise Nygaard Andersen Fuldmægtig, cand.jur. lna@kulturstyrelsen.dk Direkte

Læs mere

TV 2 Reklame Baunegårdsvej 73 2900 Hellerup Att.: Reklamejura. København den 21. december 2006

TV 2 Reklame Baunegårdsvej 73 2900 Hellerup Att.: Reklamejura. København den 21. december 2006 RADIO- OG TV-NÆVNET TV 2 Reklame Baunegårdsvej 73 2900 Hellerup Att.: Reklamejura København den 21. december 2006 Klage over tv-reklamen Susanne for Politiken sendt på TV 2/Danmark Marie Lind Burgdorf

Læs mere

INDHOLD - Nettet egner sig til NU-heder

INDHOLD - Nettet egner sig til NU-heder SKRIV TIL NETTET Denne pixi-guide er lavet til internt brug blandt medarbejderne på Sjællandske Medier, som i uredigeret form har stillet den til rådighed for klasser, som deltager i Nyhedsugen. INDHOLD

Læs mere

Afslag på ansættelse på grund af familierelationer

Afslag på ansættelse på grund af familierelationer Afslag på ansættelse på grund af familierelationer En jordemoder fik afslag på ansættelse på fødegangen på et hospital fordi hendes mor var ansat på samme afdeling. Hospitalet og regionen mente ikke det

Læs mere

Crossmedia Øvelse 4 d. 11/2 2013

Crossmedia Øvelse 4 d. 11/2 2013 Crossmedia Øvelse 4 d. 11/2 2013 Gruppe 7: Melissa, Line, Terese, Anita og (Sofie). Spørgsmål ud fra teksterne af Jenkins, Mossberg og Fuchs: Danmarksindsamlingen (Byg videre på jeres tidligere observationer

Læs mere

TV 2 DANMARK A/S Teglholm Allé 16 2450 København SV. Att. TV 2 Jura. Klage over tekst-tv reklame for Fotovogn vist på TV 2 s tekst-tv side 751.

TV 2 DANMARK A/S Teglholm Allé 16 2450 København SV. Att. TV 2 Jura. Klage over tekst-tv reklame for Fotovogn vist på TV 2 s tekst-tv side 751. TV 2 DANMARK A/S Teglholm Allé 16 2450 København SV Att. TV 2 Jura RADIO- OG TV-NÆVNET 8. november 2011 Sagsnr. 2011-010737 Maria Magelund Madsen Fuldmægtig, cand.jur. mma@bibliotekogmedier.dk Direkte

Læs mere

Journalistik. En avis

Journalistik. En avis Journalistik Det nærmeste man kommer den absolutte sandhed En avis En avis er et blad med historier om ting, folk ikke ved i forvejen. Tingene skal være sket i virkeligheden. Historierne i en avis er ikke

Læs mere

Lav en avis! Navn: Christina Staalgaard/ www.danskagenten.dk

Lav en avis! Navn: Christina Staalgaard/ www.danskagenten.dk Lav en avis! Navn: 1 Indhold Job på en avisredaktion 3 Nyhedskriterier 4 Vælg en vinkel 5 Avisens genrer 6 Nyhedsartikel 7 Reportage 8 Baggrund 9 Feature 10 Interview 11 Læserbrev 12 Kronik 13 Leder 14

Læs mere

Registreringsudvalget for Energimærkning af Små Ejendommes. af 24. november 2005 Afslag på beskikkelse som energikonsulent

Registreringsudvalget for Energimærkning af Små Ejendommes. af 24. november 2005 Afslag på beskikkelse som energikonsulent (Energi- og vandbesparelser i bygninger) Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form...[klager] over Registreringsudvalget for Energimærkning af Små Ejendomme af 24. november 2005 Afslag på beskikkelse

Læs mere

KENDELSE. Klagen angår endvidere spørgsmålet om, hvorvidt indklagede har krav på betaling af vederlag som krævet.

KENDELSE. Klagen angår endvidere spørgsmålet om, hvorvidt indklagede har krav på betaling af vederlag som krævet. 1 København, den 3. januar 2013 KENDELSE Klager ctr. Statsaut. ejendomsmægler Jørgen Klug Jernbanegade 1 9460 Brovst Nævnet har modtaget klagen den 31. januar 2012. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt

Læs mere

Ligestillingsminister Lykke Friis til Mandag Morgens konference om vold i nære relationer den

Ligestillingsminister Lykke Friis til Mandag Morgens konference om vold i nære relationer den Ligestillingsminister Lykke Friis til Mandag Morgens konference om vold i nære relationer den 11. januar 2011. 13 min. [Overskrift] Intro: Godt nytår og mange tak for rapporten. 11. januar 2011 KADAH/DORBI

Læs mere

28. maj 2015. TV 2/Nord Søparken 4 9440 Aabybro. Att.: Mikael Justesen

28. maj 2015. TV 2/Nord Søparken 4 9440 Aabybro. Att.: Mikael Justesen 28. maj 2015 TV 2/Nord Søparken 4 9440 Aabybro Radio- og tv-nævnet Louise Nygaard Andersen Fuldmægtig, cand.jur. lna@kulturstyrelsen.dk www.kulturstyrelsen.dk Att.: Mikael Justesen Klage over den fortsatte

Læs mere

Afgørelse i sagen Dansk Håndbold Forbund mod HC Midtjylland ApS

Afgørelse i sagen Dansk Håndbold Forbund mod HC Midtjylland ApS HC Midtjylland Brøndby, d. 1. marts 2013 Journalnr.1201-13-FS Afgørelse i sagen Dansk Håndbold Forbund mod HC Midtjylland ApS Disciplinærudvalget under Dansk Håndbold Forbund (DHF) har dags dato truffet

Læs mere

Hvad skal vi med en kommunikationspolitik?

Hvad skal vi med en kommunikationspolitik? Hvad skal vi med en kommunikationspolitik? Danmarks Domstoles medarbejdere kommunikerer allerede med hinanden, med borgerne, pressen og vores øvrige samarbejdspartnere. Så hvad skal vi bruge en kommunikationspolitik

Læs mere

TV 2 DANMARK A/S Teglholm Allé 16 2450 København SV. Att. Reklamejura. Klager over skjult reklame for Danske Spil A/S under sportskampe sendt på TV 2

TV 2 DANMARK A/S Teglholm Allé 16 2450 København SV. Att. Reklamejura. Klager over skjult reklame for Danske Spil A/S under sportskampe sendt på TV 2 TV 2 DANMARK A/S Teglholm Allé 16 2450 København SV Att. Reklamejura RADIO- OG TV-NÆVNET Mediesekretariatet 27. august 2009 Sagsnr: - 2009-006663 - 2009-003384 - 2009-012046 Ulrike Clade Christensen Fuldmægtig,

Læs mere

Justitsministeriets sagsbehandlingstid i en sag om afståelse af arv

Justitsministeriets sagsbehandlingstid i en sag om afståelse af arv Justitsministeriets sagsbehandlingstid i en sag om afståelse af arv Tre familiemedlemmer søgte Justitsministeriet om arven efter en tante. Ansøgningen blev indsendt af en advokat. Arven stod til at tilfalde

Læs mere

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE Den 19. juni 2013 blev der i sag 196-2012 HH og NN mod Ejendomsmægler Fritz Bredvig Søndergade 27 9780 Løkken og Ejendomsmæglerfirmaet Bredvig Søndergade 27 9780 Løkken afsagt sålydende Kendelse Ved klage

Læs mere

TV 2/DANMARK A/S Teglholm Allé 16 2450 København SV Att.: Reklamejura. København den 23. august 2007

TV 2/DANMARK A/S Teglholm Allé 16 2450 København SV Att.: Reklamejura. København den 23. august 2007 RADIO- OG TV-NÆVNET TV 2/DANMARK A/S Teglholm Allé 16 2450 København SV Att.: Reklamejura København den 23. august 2007 Klage over tv-reklame for inkclub AB sendt på TV 2 Per Rasmussen har ved mail af

Læs mere

Offentligt Referat af bestyrelsesmøde den 10. maj 2011

Offentligt Referat af bestyrelsesmøde den 10. maj 2011 Offentligt Referat af bestyrelsesmøde den 10. maj 2011 Fraværende fra Tina Holm og Verner Frederiksen 1. Velkomst og godkendelse af dagsorden Dagsorden godkendt 2. Godkendelse af referatet fra mødet den

Læs mere

TV 2 DANMARK A/S Teglholm Allé 16 2450 København SV. Att. Reklamejura

TV 2 DANMARK A/S Teglholm Allé 16 2450 København SV. Att. Reklamejura TV 2 DANMARK A/S Teglholm Allé 16 2450 København SV Att. Reklamejura RADIO- OG TV-NÆVNET 10. februar 2010 Sagsnr: 2009-016994 Ulrike Clade Christensen Fuldmægtig, cand.jur. ucc@bibliotekogmedier.dk Direkte

Læs mere

Skab liv i dine billeder Af Lars Morsbøl Thomsen

Skab liv i dine billeder Af Lars Morsbøl Thomsen I min søgen efter at finde min "fotostil", har jeg fået smag for at skabe levende billeder. Billeder der på den eller anden måde, fortæller en historie. Jeg er derfor begyndt, at finde motiver hvor dele

Læs mere

TV 2 DANMARK A/S Teglholm Allé 16 2450 København SV. Att.: TV 2 Jura. Klage over tv-reklame for XL Byg (Strip) sendt på TV 2

TV 2 DANMARK A/S Teglholm Allé 16 2450 København SV. Att.: TV 2 Jura. Klage over tv-reklame for XL Byg (Strip) sendt på TV 2 TV 2 DANMARK A/S Teglholm Allé 16 2450 København SV Att.: TV 2 Jura Radio- og tv-nævnet 31. januar 2012 Sagsnr: 2011-015675 Maria Magelund Madsen Fuldmægtig, cand. jur. mma@bibliotekogmedier.dk Direkte

Læs mere

BØRNEINDBLIK 4/14 UBEHAGELIGE OPLEVELSER ER EN DEL AF MANGE BØRNS LIV PÅ NETTET

BØRNEINDBLIK 4/14 UBEHAGELIGE OPLEVELSER ER EN DEL AF MANGE BØRNS LIV PÅ NETTET BØRNEINDBLIK 4/14 ANALYSENOTAT FRA BØRNERÅDET NR. 4/2014 1. ÅRGANG 24. APRIL 2014 ANALYSE: 13-ÅRIGES OPLEVELSER PÅ NETTET UBEHAGELIGE OPLEVELSER ER EN DEL AF MANGE BØRNS LIV PÅ NETTET Halvdelen af eleverne

Læs mere

BØRN 20 Nr. 14. 1999

BØRN 20 Nr. 14. 1999 BØRN 20 Nr. 14. 1999 Forældremyndighed Af Karsten Larsen En skilsmisse bør defineres først og fremmest som en social begivenhed. har to forældre Er der børn med i spillet, bør der være tvungen rådgivning

Læs mere

TV 2 DANMARK A/S Teglholms Allé 16 2450 København SV. Att.: TV 2 Jura. Klage over vildledende tv-reklame for Boxer sendt på TV 2

TV 2 DANMARK A/S Teglholms Allé 16 2450 København SV. Att.: TV 2 Jura. Klage over vildledende tv-reklame for Boxer sendt på TV 2 TV 2 DANMARK A/S Teglholms Allé 16 2450 København SV Att.: TV 2 Jura Radio- og tv-nævnet 8. maj 2012 Sagsnr.: 2012-000877 Søren F. Jensen Juridisk konsulent sfj@kulturstyrelsen.dk Direkte tlf.: 3373 3337

Læs mere

Københavns Byret. Adv. AS 0100-91190-00012-08. Udskrift af dombogen DOM. Afsagt den 1. december 2009 i sag. NN og NN

Københavns Byret. Adv. AS 0100-91190-00012-08. Udskrift af dombogen DOM. Afsagt den 1. december 2009 i sag. NN og NN Københavns Byret Adv. AS 0100-91190-00012-08 Udskrift af dombogen DOM Afsagt den 1. december 2009 i sag NN og NN Sagens baggrund og parternes påstande. Anklageskrift er modtaget den 17. februar 2009. Principalt

Læs mere

Folkekirken.dk. Koncept for folkekirken.dk

Folkekirken.dk. Koncept for folkekirken.dk Folkekirken.dk Koncept for folkekirken.dk Udkast 27.08.0916.06.09 Koncept for folkekirken.dk 27.08.09 Folkekirken.dk er Den Danske Folkekirkes hjemmeside. For driften af folkekirken.dk gælder følgende:

Læs mere

Klageemne: Bisættelse klage over rådgivning i forbindelse med bisættelse. Krav om nedslag i prisen.

Klageemne: Bisættelse klage over rådgivning i forbindelse med bisættelse. Krav om nedslag i prisen. AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BEDEMANDSBRANCHEN Forbruger: NN Bedemand: XX Klageemne: Bisættelse klage over rådgivning i forbindelse med bisættelse. Krav om nedslag i prisen. Nævnets sammensætning: FORMAND

Læs mere

Etisk Regnskab. Silkeborg Bibliotek

Etisk Regnskab. Silkeborg Bibliotek Etisk Regnskab for Silkeborg Bibliotek Tillæg: Børnenes udsagn i grafisk fremstilling Ved en beklagelig fejl er dette materiale faldet ud af hovedudgaven af det etiske regnskab. Tillægget kan som det øvrige

Læs mere

DR DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C. Att.: Juridisk Politisk Sekretariat

DR DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C. Att.: Juridisk Politisk Sekretariat DR DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C Att.: Juridisk Politisk Sekretariat RADIO- OG TV-NÆVNET Radio og TV 7. december 2011 Sagsnr: 2011-010742 Maria Magelund Madsen Fuldmægtig, cand.jur. mma@bibliotekogmedier.dk

Læs mere

Magtfordrejning ved behandling af sygedagpengesag. Officialprincippet

Magtfordrejning ved behandling af sygedagpengesag. Officialprincippet Magtfordrejning ved behandling af sygedagpengesag. Officialprincippet En borger der modtog sygedagpenge, deltog i virksomhedspraktik/arbejdsprøvning hos et privat firma. Firmaet ønskede ikke at fortsætte

Læs mere