Seernes redaktør: Beretning for perioden 1. november februar 2012

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Seernes redaktør: Beretning for perioden 1. november 2011 29. februar 2012"

Transkript

1 Seernes redaktør: Beretning for perioden 1. november februar 2012 Hermed fremsendes den syvende beretning fra seernes redaktør til TV 2s bestyrelse. Beretningen gør i hovedtræk rede for: 1. Nylige principielle temaer 2. Klummer fra seernes redaktør 3. Pressenævnskendelser vedrørende TV 2. Bilag: 1. Omfang af seerhenvendelser 2. Temaer for seerhenvendelser 3. Udsnit af sager indbragt for seernes redaktør. 1. Nylige, principielle temaer Sex til morgen- og aftenkaffen Udfordrende sprogbrug og direkte referencer til sex i TV 2s programmer er et jævnligt tilbagevendende tema for henvendelser til seernes redaktør og TV 2. Problemstillingen har også for nylig været genstand for offentlig debat på nettet, i Radio 24syv samt i dagbladet Politiken i februar, hvor psykolog Anne Knudsen fremførte det synspunkt, at TV 2 ligesom i øvrigt DR er styret af en pubertær interesse for sex og kønsdele. Anne Knudsen henviste i den forbindelse til TV 2s nye dramaserie Rita, som sendes i primetime torsdag kl. 20. Programdirektør Palle Strøm har i et debatindlæg 25. februar svaret på kritikken. I seriens første afsnit belærer den 20-årige søster sin lillebror der er ved at springe ud som homoseksuel i meget direkte og beskrivende vendinger broderen om den praktiske side af sagen, ligesom man ser hovedpersonen Rita dyrke sex på skoleinspektørens skrivebord og i senere afsnit på et værtshustoilet etc. De meget eksplicitte sexscener i Rita har affødt et mindre antal klager til seernes redaktør og TV 2. En seer finder således serien og de udpenslede scener under al kritik: Side 1

2 Selvom børn under 10 år burde være lagt i seng på det tidspunkt, hvor "Rita" ruller over skærmen, er der desværre et stigende antal små børn, som ser fjernsyn efter Og det ved I. Derfor bør I tage et etisk og værdibaseret ansvar og gøre jeres for at beskytte små børn fra scener som den ovennævnte, skrev en seer i en klage til TV februar. Kald mig bare snerpet, men jeg kan absolut ikke se nogen som helst grund til, at børn og unge skal have det smidt i hovedet i en såkaldt familieserie. Har I hørt om "antydningens kunst"???? For mit vedkommende er det nok til, at jeg rent principielt fravælger denne serie, skrev en anden seer 10. februar. Endnu en kritisk seer, der beskriver sig selv som 25 år og ikke konservativ og gammeldags, skriver sarkastisk, at det er modent, når TV 2 udpensler både billedside og dialog så direkte. Hun forstår ikke, at TV 2 opfatter serien som god underholdning torsdag kl. 20. TV 2 har i sine svar til de utilfredse seere anført, at man med serien Rita har ønsket at hædre skolelærerne på en sjov, kantet og underholdende måde. Man har ønsket at skildre ikke blot jobbet som skolelærer, men også mennesket bag, ligesom man har ønsket at nuancere dilemmaet mellem at være en progressiv lærer og en dårlig forælder. Derfor er karakteren Rita og hele universet både uforudsigeligt, kantet og til tider grænseoverskridende, hedder det i TV 2s svar, hvor man i øvrigt ikke tager direkte stilling til de kritiserede sexscener. Moral og etik i forhold til seksuelle referencer i TV 2s udsendelser er generelt et jævnligt tilbagevendende tema for henvendelser til seernes redaktør. Flere seere klagede således i november over sjofelheder og frække kommentarer og seksuelt ladet gestik i familieprogrammet Bingo Banko, som blev sendt lørdag kl. 20. Vedr. Bingo Banko 12. november: I kunne måske overveje præcist HVOR mange gange, det er nødvendigt for en gæstevært at brøle "for helvede" og "liderligt" i et program, der primært er orienteret mod børn, skrev en seer 13. november. Tilsvarende har der i februar været flere tilfælde af kritik af programmet Weekend Weekend. En seer klagede således 26. februar over, at en gæst i programmet Weekend Weekend samme dag fremsatte en efter almindelig standard temmelig vulgær og seksuelt ladet udtalelse, da TV 2s vært i en såkaldt spørgsmål-svar runde opfordrede ham til at sige noget vammelt på spansk. Gæsten spurgte forinden, om det nu kunne gå an, men fik at vide, at det var i orden. En anden seer klagede 6. februar til seerne redaktør over, at man i samme program i et indslag om isskulpturer kunne se værten Felix Smith stikke hånden ned i medværten Ibi Støvings bluse for at mærke, om hendes silikonebryster var kolde. Side 2

3 Er der ingen moralkodeks længere i forhold til, hvad man kan tillade sig at sige og gøre i den børnevenlige sendetid, spurgte den utilfredse seer. Jeg har i mit svar til denne seer anført, at Ibi Støving ikke optræder afklædt i det pågældende indslag, ligesom der ikke i nærbilleder fokuseres på hendes bryster. På den baggrund finder jeg ikke anledning til at rette kritik mod TV 2. Jeg har endvidere påpeget, at det er utroligt vanskeligt at lægge begrænsninger for, hvilke emner, der kan behandles i underholdnings- og i øvrigt også nyheds- og debatprogrammer. Nogle seere vil opfatte en scene eller en problematik som anstødelig, mens andre vil opfatte den samme scene/problematik som ganske dagligdags. Og TV 2 skal som public service-station tage et rimeligt hensyn til begge parter. Denne og andre sager, blandt andet i forbindelse med Go morgen Danmark, understreger imidlertid efter min opfattelse et behov for en intern afklaring på TV 2 af, om der skal være rammer og i givet fald hvilke når det gælder seksualisering af det redaktionelle indhold på hovedkanalen. Spørgsmålet gælder især for tidspunkter, hvor børn formodes at se med. Retten til at blive slettet Der føres for øjeblikket i mediekredse en debat om, hvordan man skal forholde sig til krav om at fjerne personers navne i artikler, som ligger tilgængelige på nettet. En dom kan i princippet være en livsvarig straffeattest på Google, og der har i debatten været forslag fremme om, at retten til at blive slettet skal indgå i den aktuelle diskussion om revision af de presseetiske regler. Ud over at slette navne er der visse tekniske muligheder for efter en årrække at gøre det vanskeligere at søge på enkeltpersoner. Men problemstillingen er kompleks, og det er ikke uden vanskeligheder at opstille faste regler, eftersom der næppe er to sager, der er ens. Det er i givet fald også nødvendigt at finde en løsning, som ikke umuliggør søgning i væsentligt kildemateriale af historisk interesse. I et forsøg på at afklare TV 2s holdning har jeg sammen med TV 2 JURA indbudt ledende medarbejdere fra TV 2 NET til en drøftelse af spørgsmålet. 2. Klummer fra seernes redaktør Forenklet debat om kilder og lækager. Den heftige mediedebat om den hemmelige lydfil i lækagesagen har sammen med Ekstra Bladets påstand om, at en tidligere spindoktor forsøgte at lække fortrolige oplysninger om Helle Thorning-Schmidts skattesag, sat fokus ikke kun på TV 2s, men hele pressens arbejdsmetoder og vilkår. Men debatten virker noget forenklet. Den journalistiske verden består ikke kun af gode og onde kilder journalistik handler i særlig grad også om at vurdere, hvilke sager, der har offentlighedens interesse. Det kan ofte være vanskeligt at gennemskue en kildes motiv, selv om det for den pågældende meget ofte handler om at fremme egne interesser i en eller anden Side 3

4 form. I nogle tilfælde kan der endog være tale om ulovligt tilvejebragte oplysninger som i Helle Thorning-Schmidts skattesag. Set fra min stol er spørgsmålet om kildens motiv imidlertid ikke det eneste afgørende i journalistisk sammenhæng. Når et medie skal beslutte sig for, om man skal offentliggøre kontroversielle oplysninger, er det for mig at se afgørende, om de pågældende informationer har offentlig interesse og tjener til at kvalificere og nuancere samfundsdebatten. Breinholt afsløret i fusk. TV 2-vært Anders Breinholt og redaktionen på programmet Natholdet blev i Presselogen på NEWS 26. februar afsløret i at have fusket med en optagelse af den finske præsidents mand, som tilsyneladende lurer på kronprinsesse Marys kavalergang under Dronningens jubilæumstaffel på Christiansborg i januar. Den finske førstemand Pentti Arajärvi kigger straks forlegent op i loftet, da Mary fanger hans blik, men klippet er fup. Sekvensen er sat sammen af to forskellige klip, som er optaget med otte minutters mellemrum, og det er selvfølgelig ikke helt i orden. Selv om der er tale om sjov og ballade, så synes jeg, at det er vigtigt for programmets og TV 2s troværdighed, at man overholder den kontrakt, man indgår med seerne. Natholdets styrke har været, at det er et program, som på en humoristisk måde sætter fokus på mediernes måde at behandle virkelige hændelser på. Derfor går der skår i glæden og ens tiltro til programmet når det kommer frem, at man ikke kan stole på det, man får vist og fortalt på skærmen. Men måske løser problemet sig selv. Det kan jo være, at eftertanken har indfundet sig på redaktionen efter indslaget i Presselogen. 3. Pressenævnskendelser vedrørende TV 2 Pressenævnet har i perioden fra 1. november 2011 til 28. februar 2012 truffet afgørelse i to sager vedrørende TV 2. Begge sager endte uden kritik. Det var ikke i strid med god presseskik, da TV 2 i kriminalmagasinet Politirapporten 27. september 2011 viste optagelser fra en anholdelse. Optagelserne var foretaget på offentlig vej, og selv om klageren oplyste at være genkendt af sine bekendte, fandt Pressenævnet, at vedkommende var tilstrækkeligt sløret til, at det ikke var muligt at genkende den pågældende i en større kreds. Nævnet udtalte derfor ikke kritik af TV 2. Der var heller ikke kritik af TV 2, da Pressenævnet traf afgørelse i en sag vedrørende et indslag i NYHEDERNE 13. november 2011 om en fars problemer med at se sine døtre, til trods for at han ved to retsinstanser er frifundet for incest. Det blev i indslaget oplyst, at børnenes mor havde fremført beskyldninger om seksuelle overgreb og vold, men det var som nævnt i bilaget under Udsnit af sager indbragt for seernes redaktør krisecentret i Valby, der foretog selve anmeldelsen til politiet. Ifølge Pressenævnet havde det derfor været bedst i overensstemmelse med god presseskik, om TV 2 havde gjort det klart, at det var kommunen, som indgav anmeldelsen. Nævnet fandt imidlertid, at forholdet ikke kunne begrunde, at der blev udtalt kritik. Tilsvarende fandt Pressenævnet, at det havde været bedst i overensstemmelse med god Side 4

5 presseskik, om TV 2 mere tydeligt havde fremhævet, at en bemærkning om falske anklager ikke havde relation til sagen, men dette kunne heller ikke begrunde kritik. Yderligere to sager blev afvist af nævnet den ene fordi den pågældende udsendelse ikke havde været vist endnu, og den anden på grund af manglende retlig interesse. LARS BENNIKE, Side 5

6 Bilag til Seernes redaktørs beretning for perioden 1. november februar Omfang af seerhenvendelser I overensstemmelse med kravene i Medieaftalen for har jeg i samarbejde med TV 2s tekniske afdeling fortsat arbejdet med at foretage en løbende registrering af henvendelser til TV 2 DANMARK A/S, herunder klager over TV 2 DANMARK A/S virksomhed. Hovedparten af alle henvendelser foregår via mails. TV 2 har således i perioden registreret mails via stationens offentlige mailadresser TV 2, NYHEDERNE, SPORTEN, Zulu, Charlie, FILM og seernes redaktør, efter at en væsentlig del af såkaldte spam-mails var sorteret fra. Af disse godt mails, som også indeholder et stort antal pressemeddelelser o.l., blev enten besvaret direkte eller sendt videre til besvarelse eller orientering for de relevante redaktioner og afdelinger. TV 2 NETs kundeservice modtog i perioden omkring mails. Godt 60 procent var spørgsmål vedrørende Sputnik, mens knap 15 procent henvendte sig vedrørende spil.tv2.dk. Spørgsmål og feedback til tv2.dk udgjorde op mod 10 procent af henvendelserne. Denne kategori rummer ris og ros, klager og andre kommentarer til hele tv2.dk. Blandt de vigtigste overskrifter for henvendelser til kundeservice er forespørgsler vedrørende årets julekalender på jul.tv2.dk, det nye design på tvtid.tv2.dk, EM i håndbold, Voice på nettet, problemerne da tv2.dk s servere gik ned på grund af fejl på køleanlægget samt opdateringsproblemer på teksttv. Knap seere har i perioden fra 1. november 29. februar henvendt sig til seernes redaktør via den offentlige mailadresse med kritik, spørgsmål og kommentarer til udsendelser og indslag på tv samt artikler på tv2.dk. Dertil kommer mails til min personlige mailadresse, ligesom et mindre antal seere har henvendt sig pr. telefon eller brev. En række af disse henvendelser er i overensstemmelse med proceduren sendt videre til besvarelse i TV 2s afdelinger, og derefter er nogle af dem vendt tilbage til behandling hos undertegnede. I andre tilfælde er henvendelser stilet direkte til mig med anmodning om en vurdering. Ifølge den elektroniske registrering har TV 2 via offentlige adresser modtaget i alt mails, der blev kategoriseret som kritik/kommentar, som forslag, som spørgsmål, 104 som ros, mens 36 havnede i kategorien kritik af dårligt sprog. 64 mails blev kategoriseret som egentlige klagesager. 2. Temaer for henvendelser Såvel TV 2 som seernes redaktør har i perioden fra 1. november februar 2012 modtaget henvendelser fra seere og brugere om en række enkeltsager. Ved hjælp af elektronisk registrering samt månedlige indberetninger fra TV 2 Kommunikation, fra TV 2 NYHEDERNE, fra TV 2 Teknik og fra TV 2 SPORTEN er det lykkedes at skabe et rimeligt Side 6

7 overblik over hvilke større temaer, der har optaget TV 2s seere og brugere de seneste fire måneder. Et stort antal seere har i perioden henvendt sig til TV 2 Teknik med spørgsmål angående MPEG2-slukket 11. januar 2012 samt den nye abonnementsordning. Mange seere oplevede problemer med modtageforholdene efter flytningen fra MUX1 til MUX3, mens andre havde vanskeligt ved at komme i kontakt med deres antenne-, kabel- eller satellit-udbyder. Selv om TV 2 ikke længere er distributør, men nu alene leverandør af programmer, er holdningen hos mange seere, at de nu har betalt for at se TV 2, og det skinner igennem, når de klager over tekniske problemer. På programsiden er kritik af genudsendelser et af de faste, tilbagevendende emner. Dette emne blev i perioden nævnt 283 gange i mails fra seerne, mens beklagelser over reklamer i fladen blev nævnt 297 gange. TV 2 modtager ikke licens, men alligevel blev emnet nævnt i 349 mails fra seerne. Go morgen Danmark er det program, der har modtaget flest henvendelser i perioden. Omkring seere har således skrevet til TV 2 og seernes redaktør med ris, ros og forslag. På SPORTENs område var håndbold med både VM for kvinder og EM for mænd det store emne med 650 henvendelser fra seerne. Ud over kommentarer til kampene, var der både ros og især ris til nogle af kommentatorerne. Mange seere fandt således, at TV 2s kommentatorer var for kritiske i forhold til de danske spillere ved begge turneringer. En del seere kritiserede desuden i forbindelse med EM i håndbold i februar, at der var problemer med synkronisering af lyd og billede fra Beograd. Underholdningsprogrammet Vild med dans trækker med 394 henvendelser flere kommentarer fra seerne end Voice, som var emne i 256 mails. Det nu nedlagte familieprogram Bingo Banko affødte 94 henvendelser fra seerne primært i november, hvor programmet sluttede. Dramaserien Rita var emne for knap 100 mails. Årets julekalender Ludvig og Julemanden modtog 370 mails fra seerne. En del seere kritiserede i lighed med tidligere år sendetidspunktet, mens et mindre antal kritiske henvendelser drejede sig om anvendelsen af okkulte Ouija-boards i programmet. Mange henvendelser handlede om ros og forespørgsler vedrørende handling, rekvisitter og lignende. På NYHEDERNEs område har især dansk politik udløst en række henvendelser til TV 2 og seernes redaktør. Statsminister Helle Thorning-Schmidt var i perioden rykket op som mest omtalte politiker hun blev nævnt i 279 mails, mens Venstres formand Lars Løkke Rasmussen var emne for 154 mails. Socialdemokraternes tidligere politiske ordfører Henrik Sass Larsen var emne for 132 henvendelser, mens vinterens store politiske debatemne om kontanthjælpen udløste 156 henvendelser fra seerne. Den omfattende dækning af Dronningens 40-års jubilæum som regent udløste flere hundrede henvendelser fra seerne. I den kuriøse afdeling kan nævnes, at op mod Side 7

8 hundrede seere inden nytår henvendte sig til TV 2 og seernes redaktør om dronningens nytårstale de fleste fordi de mente, at talen ikke kunne være nummer 40 i rækken. Det er dog korrekt nummer 41 kommer i Udsnit af sager indbragt for seernes redaktør De dovne ledige. Ole Skovgaard klagede 23. oktober over en artikel på tv2.dk med overskriften Svinger pisken over de dovne ledige. Artiklen var citat fra Jyllands-Posten, hvor overskriften var "Kommuner svinger pisken over ledige". Det der med de dovne er det, jeg vil mene er uacceptabelt og bør på påtales. Der er intet sted i artiklen, at de arbejdsløse bliver omtalt som dovne, skrev Ole Skovgaard i sin klage. I mit svar oplyste jeg, at redaktøren på Netnyhederne var enig i, at formuleringen i overskriften var upræcis og derfor ikke i orden. Der er formentlig dovne ledige blandt dem, der ikke vil samarbejde - men det er ikke dokumenteret i artiklen. Derfor er det ikke korrekt at skrive "dovne" i denne sammenhæng. Manglende samarbejdsvillighed kan dække over stofmisbrug og mange andre ting. Journalisten ændrede i øvrigt af egen drift overskriften til Pisken svinges over de ledige, kort efter at artiklen var lagt på nettet, skrev jeg i mit svar til Ole Skovgaard. Kaos i Skagen. Rasmus F. Christensen klagede i november over, at han indgik i en optagelse i programmet Kaos i Skagen, idet han anførte, at han tilfældigt opholdt sig på stranden, og ikke havde nogen anelse om, at han skulle medvirke i programmet. I sit brev gjorde han samtidig indsigelse mod, at fotografen, der var i færd med at tage billeder af en model på stranden, i programmet opfordrer de andre til at vente lidt, idet som det bliver sagt der står en meget tyk mand derhenne. Jeg har i mit svar påpeget, at der var tale om optagelser på offentligt areal, hvor man gerne må filme, og at der ikke var tale om tæt beskæring, så det vil ikke være muligt for udenforstående at genkende ham ud fra de viste optagelser. Desuden hæfter TV 2 ikke for de medvirkendes formuleringer, når de falder i en reportage, og når ordlyden er banal. Det måtte stå klart for dig og din familie, at der foregik tv- og fotooptagelser på stranden. Du havde derfor mulighed for at anmode om ikke at indgå i optagelserne, ligesom du havde mulighed for at flytte dig. Ifølge redaktøren på programmet gjorde du hverken det ene eller det andet. På den baggrund finder jeg ikke anledning til at rette kritik mod TV 2, skrev jeg i mit svar til Rasmus F. Christensen. Guitarstrenge og brudte valgløfter. Syv seere klagede i november over en reportage i NYHEDERNE, hvor det hed, at musikerduoen Rugsted og Kreutzfeldt har "slidt flere guitarstrenge, end regeringen har brudt løfter". Kan han tillade sig det? Vejrprofeten kunne så sige, at "tågen over Lolland er så tyk som Thyra Frank" osv. Mener TV 2, at det er en objektiv kendsgerning, at den nuværende regering har svigtet valgløfter, spurgte en seer, mens andre fandt, at der var tale om uhørt politisering. Side 8

9 Bemærkningen er fra journalistens side skrevet i et forsøg på at være munter, men redaktionschefen er enig i, at den kan virke kommenterende, og mener derfor at TV 2 NYHEDERNE ikke burde have formuleret sig på den måde, skrev jeg i mit svar til de utilfredse seere. Sass og PET. En række seere klagede over NYHEDERNEs indslag 11. november om påstået PET-overvågning af socialdemokraten Henrik Sass Larsen i udsendelserne kl. 19 og 22. En del af seerne klagede over den hårde tone i interviewet med Henrik Sass Larsen, mens andre kritiserede, at NYHEDERNE havde bragt et indslag, som man måtte trække tilbage den følgende morgen på grund af manglende dokumentation. I mine svar til de utilfredse seere påpegede jeg, at studieværten i interviewet med Sass Larsen var nødt til at spørge ind til en række uklare forhold, men at jeg i øvrigt fandt, at det tilbagetrukne indslag var en fejl og en plet på NYHEDERNEs troværdighed, selv om man efter min vurdering havde været i god tro på redaktionen. SPORTENs jingle. En seer, Anja Momona, klagede 30. november over støjgener i forbindelse med morgenens sportsudsendelser. Havde skruet lidt op for lyden for mit tv, da jeg gik frem og tilbage mellem stue og køkken. Pludselig lyder to brag, der går gennem marv og ben. Er der mon tale om en advarsel mod et giftudslip, eller er 3. verdenskrig brudt ud? Nej, det er såmænd TV 2 s forfærdelige sportsjingle! Den bør straks afskaffes og skiftes ud med en mere elegant. Den jager gode folk væk i stedet for at tiltrække, skrev Anja Momona i sin klage. I mit svar erklærede jeg mig enig i kritikken af SPORTENs jingle. Jeg er selv ved at vælte bagover på stolen, når den går i gang om morgenen. SPORTENs ledelse var også enig, og en mere afdæmpet version er på vej. Gaddafi-trailer på NEWS. Chris Lykkegaard klagede sidst i oktober over, at TV 2 NEWS havde valgt at bruge en optagelse af den tidligere libyske leder Muammar Gaddafis lig i en trailer. Dækbillederne, som jinglen var klippet sammen med, viser bl.a. Simi Jan, der erklærer, at Gaddafi nu er død efter 42 år, og derefter ser man Gaddafi i en ligpose, der er åbnet, så man kan se hans maltrakterede hoved og overkrop. Jeg mener, at det er helt uacceptabelt, at TV2 News bruger grafiske billeder af myrdede mennesker for at markedsføre sig selv, skrev Chris Lykkegaard. I mit svar anførte jeg, at det for en nyhedskanal er naturligt at markedsføre sig selv som aktiv og opsøgende i forhold til væsentlige begivenheder, herunder også de voldsomme omvæltninger i Nordafrika. Jeg er derfor enig med NEWS-chef Mikkel Hertz, idet traileren efter min vurdering ikke dvæler unødigt ved billederne af den afdøde libyske leder. Billederne af Gaddafis lig er optaget i total og viser ingen detaljer. Der er tale om autentiske nyhedsklip, som alle har været vist på NEWS. Omvæltningerne i Libyen og Muammar Gaddafis fald fra magtens tinder er en af årets største og væsentligste nyhedshistorier, og det er derfor naturligt i en Side 9

10 image-trailer at påpege, at det er en af de sager, som man har dækket intenst på NEWS, skrev jeg i mit svar til Chris Lykkegaard. Fædre, der ikke må se deres børn. En kvinde klagede i november over et indslag i NYHEDERNE, som handlede om fædre, der ikke må se deres børn som følge af ubegrundede anklager. I indslaget medvirkede en mand, som til trods for at han er frikendt for incest i Retten på Frederiksberg og senere ved Østre Landsret, ikke må se sine to døtre. Kvinden klagede over, at det af indslaget fremgik, at den frikendtes kone skulle have anklaget sin daværende mand for incest. Konen var så meget ude af balance og knust, da hun endte på krisecenter, at hun slet ikke så signalerne fra sine piger. Derfor var det krisecenteret, der anmeldte NN til politiet, hed det i klagen. I mit svar understregede jeg, at moderen til de to piger ifølge domsudskriften fra Retten på Frederiksberg i detaljer har aflagt forklaring over for politiet og senere i retten om påståede seksuelle overgreb mod børnene. Det var dog ikke moderen selv, men krisecenteret i Valby, som foretog selve anmeldelsen til politiet. Indslaget handler principielt om fraskilte fædres retsstilling i sager om ubegrundede anklager om overgreb, men der fremsættes ikke oplysninger om NNs eks-kone, som ikke er dokumenteret gennem hendes egne forklaringer i retten, skrev jeg i mit svar. Forkerte tal om skoler. Formanden for Danmarks Lærerforening, Anders Bondo Christensen, klagede 21. december over et indslag i Morgennyhederne på TV 2 og NEWS 6. december. I indslaget indgik tal fra Kommunernes Landsforening (KL) om den såkaldte lærer-elev ratio, selv om Bondo Christensen forinden havde gjort redaktionen opmærksom på, at tallene var behæftet med fejl. Det hører med til historien, at Undervisningsministeriet en uge senere beklagede, at der ved indberetning af uddannelsespersonaletal til OECD og EUROSTAT var sket en fejl, som havde betydning for udregningen af lærer/elev-ratioen i internationale statistiske opgørelser. I mit svar til Anders Bondo Christensen skrev jeg, at redaktionen på NEWS ikke på tidspunktet for indslaget vidste, at der var tale om fejlagtigt indberettede tal fra det danske ministeriums side, og jeg er ikke i stand til at afgøre, om medarbejderne på forhånd havde forstået rækkevidden af dine indvendinger mod undersøgelsen. Bondo Christensen fik imidlertid lejlighed til at kritisere grundlaget for udsendelsen i interviews på TV 2 kl en kritik, som han fik lejlighed til at uddybe på NEWS lidt senere. Til gengæld mener jeg, at dine indvendinger burde være citeret i de sammendrag, som senere på formiddagen blev bragt i nyhedsudsendelser samt på TV 2 NEWS. Dette forhold har jeg drøftet med udsendelsens redaktør, som beklager, at det ikke skete, idet det dog fremhæves, at Johanne Schmidt-Nielsen fra Enhedslisten fremførte en identisk kritik i udsendelsen kl , skrev jeg i mit svar til Anders Bondo Christensen 2. januar. Ung med de gamle. En række seere klagede i januar over programmet Ung med de gamle, idet de fandt, at det var i strid med TV 2s etiske retningslinjer, når man i Side 10

11 udsendelsen viste optagelser med ældre, der får foretaget nedre toilette etc. Under en af optagelserne begynder en af de unge deltagere at grine. Redaktør Pelle Hvenegaard har i forbindelse med klagen oplyst, at alle optagelser er afstemt med beboerne og deres pårørende samt ledelsen på plejehjemmet. Når Christian begynder at grine er det selvfølgelig upassende, men det er jo i den grad med til at understrege hans udgangspunkt, hvor forståelsen og empatien i forhold til de ældre på ingen måde er i højsæde. Det er jo lige præcis det, vi i programmet håber på at ændre, og derfor er scenen vigtig at have med. Endelig så skal man også huske, at mennesker fra tid til anden ender med at grine, når de står i situation, de ikke kan oveskue, skrev Pelle Hvenegaard i en udtalelse til brug for min besvarelse. Jeg har derefter i mit svar anført, at programmet efter min mening ikke overskrider de rammer, der er fastlagt i TV 2s etiske retningslinjer, idet der er indgået klare aftaler med de medvirkende og deres pårørende, ligesom der ikke er vist nærbilleder af kønsdele eller bryster. Nogle af scenerne kan virke stødende på nogle, men de tjener et væsentligt samfundsmæssigt formål i forhold til at oplyse om, hvordan livet er for en del gamle mennesker i Danmark, skrev jeg i mit svar til de seks seere. Klage over Natholdet. En handicappet seer klagede 14. februar over et indslag i satireprogrammet Natholdet, hvor værten Anders Breinholdt og hans gæst Jan Gintberg laver sjov med en serie indslag produceret for TV Syd og TV 2 Østjylland af journalisten Kurt Leth. Indslagene er med handicappede, og indledes hver gang med at journalisten sætter arm- eller benproteser på sine interviewgæster, kommer løbende med dem i kørestol eller lignende. Seeren følte sig personlig stødt, idet der efter hans mening blev gjort grin med handicappede i Natholdet. Som led i besvarelsen har TV 2-redaktør Jes Schrøder skrevet til den pågældende, at han er ked af, at han har følt sig stødt, men at når Natholdet kigger på Kurt Leth og hans indslag, så er det selve tilrettelæggelsen af tv-indslaget, som er genstand for Anders Breinholt og hans medværts kommentarer og reaktioner. Natholdet morer sig ikke over handicappede. De morer sig over den måde, tv-historien er skruet sammen på, hed det i Jes Schrøders udtalelse. I mit svar til klageren skrev jeg, at jeg er enig med Jes Schrøder i, at man i 'Natholdet' i det pågældende indslag netop fokuserer på den måde, Kurt Leth opbygger sine indslag. Og det kan godt virke lidt komisk - især når man klipper indledningerne sammen i en række, så man kan se det fortælletekniske mønster. Men det er altså journalisten og ikke de handicappede, der er genstand for satiren, hed det i mit svar. Side 11

43. møde. Onsdag den 19. januar 2011 (D) 1

43. møde. Onsdag den 19. januar 2011 (D) 1 Onsdag den 19. januar 2011 (D) 1 43. møde Onsdag den 19. januar 2011 kl. 13.00 Dagsorden 1) Forespørgsel nr. F 15: Forespørgsel til udenrigsministeren om hemmelige CIA-flyvninger (hasteforespørgsel). Af

Læs mere

NAKUUSA VI VIL OG VI KAN

NAKUUSA VI VIL OG VI KAN NAKUUSA VI VIL OG VI KAN EN OPFØLGNING PÅ Youth Forum I ILULISSAT 2011 12:12 Else Christensen 12:12 NAKUUSA VI VIL OG VI KAN EN OPFØLGNING PÅ YOUTH FORUM I ILULISSAT 2011 ELSE CHRISTENSEN KØBENHAVN 2012

Læs mere

Skriftlig opgave. Dokumentar

Skriftlig opgave. Dokumentar Skriftlig opgave Dokumentar Materiale Tekst 1. Kim Ege Møller: Stegt direktør til aftenkaffen (Kommunikationsforum, 24.3.2010) Tekst 2. Vibeke Borberg: Brugen af skjult kamera er gået over gevind (Politiken,

Læs mere

15. møde. Torsdag den 7. november 2013 (D) 1. Miljøministeren (Ida Auken):

15. møde. Torsdag den 7. november 2013 (D) 1. Miljøministeren (Ida Auken): Torsdag den 7. november 2013 (D) 1 Miljøministeren (Ida Auken): 15. møde Torsdag den 7. november 2013 kl. 10.00 Dagsorden 1) Spørgsmål om fremme af forespørgsel nr. F 8: Forespørgsel til statsministeren,

Læs mere

UNG I DET GRØNLANDSKE SAMFUND

UNG I DET GRØNLANDSKE SAMFUND UNG I DET GRØNLANDSKE SAMFUND UNGES VIDEN OM OG HOLDNING TIL SOCIALE PROBLEMER OG MULIGHEDER 13:16 ELSE CHRISTENSEN 13:16 UNG I DET GRØNLANDSKE SAMFUND UNGES VIDEN OM OG HOLDNING TIL SOCIALE PROBLEMER

Læs mere

FotoGraferinG og privatlivets fred

FotoGraferinG og privatlivets fred FotoGraferinG og privatlivets fred Indhold 1. Fri fotografering og brug af fotos kontra privatlivets fred...................... 2 2. Redaktionens 2 vurderinger............ 3 3. Er billedet lovligt optaget?..............

Læs mere

Vi vil først bede om nogle informationer til identifikation af besvarelser og med henblik på yderligere spørgsmål.

Vi vil først bede om nogle informationer til identifikation af besvarelser og med henblik på yderligere spørgsmål. Bilag 1 Side 1 af 13 Kære respondent, Endnu en gang tak for din medvirken i vores kortlægning af danske kommuners brug af sociale medier. Afhængigt af dine svar ventes undersøgelsen at tage maksimalt ti

Læs mere

Ledelse. på ældreområdet. ni fortællinger til eftertanke. Susanne Sondrup DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR ARBEJDSMILJØ

Ledelse. på ældreområdet. ni fortællinger til eftertanke. Susanne Sondrup DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR ARBEJDSMILJØ Ledelse på ældreområdet ni fortællinger til eftertanke Susanne Sondrup DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR ARBEJDSMILJØ Indhold Ledelse på ældreområdet ni fortællinger til eftertanke Det Nationale Forskningscenter

Læs mere

HVEM FÅR POSTEN? ANALYSE AF KOMMUNERS INFORMATION TIL FORÆLDRE

HVEM FÅR POSTEN? ANALYSE AF KOMMUNERS INFORMATION TIL FORÆLDRE HVEM FÅR POSTEN? ANALYSE AF KOMMUNERS INFORMATION TIL FORÆLDRE 2015 Institut for Menneskerettigheder Danmarks Nationale Menneskerettighedsinstitution Wilders Plads 8K 1403 København K Telefon 3269 8888

Læs mere

Byrådsmøde 21. januar 2015. Sag 4 Budgetprocedure for Budget 2016-2019

Byrådsmøde 21. januar 2015. Sag 4 Budgetprocedure for Budget 2016-2019 Sag 4 Budgetprocedure for Budget 2016-2019 Vi går videre til sag nummer 4, som er budgetprocedure for budget 2016-2019. Og der skal jeg bede om indtegnede under Lotte Cederskjold, Socialdemokraterne. Værsgo.

Læs mere

E-mails fra det offentlige til borgerne

E-mails fra det offentlige til borgerne E-mails fra det offentlige til borgerne Hvordan skriver det offentlige egentlig til borgerne? Det er der næsten lige så mange svar på, som der er ansatte... Men der findes sprogpolitikker, der findes retningslinjer

Læs mere

57. møde. Onsdag den 14. marts 2012 (D) 1

57. møde. Onsdag den 14. marts 2012 (D) 1 Onsdag den 14. marts 2012 (D) 1 57. møde Onsdag den 14. marts 2012 kl. 13.00 Dagsorden 1) Spørgsmål til ministrene til umiddelbar besvarelse (spørgetime). 2) Besvarelse af oversendte spørgsmål til ministrene

Læs mere

ADHD MAGASINET. TEMA: Teenagere. Danni Elmo, ny ambassadør Side 4. Hvordan kan du forstå dine forældre? En guide til teenagere med ADHD Side 21

ADHD MAGASINET. TEMA: Teenagere. Danni Elmo, ny ambassadør Side 4. Hvordan kan du forstå dine forældre? En guide til teenagere med ADHD Side 21 TEMA: Teenagere Danni Elmo, ny ambassadør Side 4 ADHD MAGASINET NUMMER 1 FEBRUAR 2015 Hvordan kan du forstå dine forældre? En guide til teenagere med ADHD Side 21 Tips og ideer til teenage-årene Side 26

Læs mere

Erfaringsopsamling. Børnegruppeforløb i Ballerup Kommune, 2009/2010. Udarbejdet af Socialt Udviklingscenter SUS

Erfaringsopsamling. Børnegruppeforløb i Ballerup Kommune, 2009/2010. Udarbejdet af Socialt Udviklingscenter SUS Erfaringsopsamling Børnegruppeforløb i Ballerup Kommune, 2009/2010 Udarbejdet af Socialt Udviklingscenter SUS 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Resume... 4 Beskrivelse af børnegruppeforløbet... 6 Erfaringsopsamlingens

Læs mere

TV 2/Bornholm Public Service redegørelse 2012

TV 2/Bornholm Public Service redegørelse 2012 TV 2/Bornholm Public Service redegørelse 2012 Side 1 Indhold 1. Generel information... 3 2. Public Service-formål... 14 3. Indhold... 15 4. Handicap fopligtigelser... 19 5. Dansk sprog og europæiske programmer...

Læs mere

Kommunernes hjælp til voksne med ADHD

Kommunernes hjælp til voksne med ADHD Kommunernes hjælp til voksne med ADHD Center for Ligebehandling af Handicappede Januar 2006 Kolofon Titel: Kommunernes hjælp til voksne med ADHD Forfatter: Center for Ligebehandling af Handicappede/Kira

Læs mere

1.000 kr. for meget pr. måned

1.000 kr. for meget pr. måned l e j e r n e s l o s m e d l e m s b l a d ViLejere 02 M a j 2 0 1 3 www.lejerneslo.dk 1.000 kr. for meget pr. måned 180.000 lejerne betaler for meget. Ved du nok om din husleje? Lejerne vinder 6 ud af

Læs mere

4-2. Ulovligt vilkår for anvisning af bolig. 123.4 Vilkår, procedurefordrejning mv.

4-2. Ulovligt vilkår for anvisning af bolig. 123.4 Vilkår, procedurefordrejning mv. 4-2. Ulovligt vilkår for anvisning af bolig 123.4 Vilkår, procedurefordrejning mv. En kvinde der nærmede sig myndighedsalderen, boede i en større lejlighed sammen med sin far. Datteren ønskede at flytte

Læs mere

og for at have den menneskelige relation i mit arbejde

og for at have den menneskelige relation i mit arbejde Hvorfor ville I gerne være lærer? Det startede med min egen, da jeg ville være lærer. Jeg kom nok fra en familie der ikke var så struktureret, så havde jeg en lærer, som var meget god til at holde den

Læs mere

Makkerpar skal stå i spidsen for DR2

Makkerpar skal stå i spidsen for DR2 Makkerpar skal stå i spidsen for DR2 29. juni 2012 12:05 DR2 bliver en 24-timers samfundskanal, og der vil samtidig ske en markant styrkelse af kanalens aktualitets- og nyhedsprofil. Det stod klart efter

Læs mere

Fyret for at sige chefen imod

Fyret for at sige chefen imod 0 8 23. april 2008 Socialrådgivere på Samsø: Fyret for at sige chefen imod OK08 på plads Ni ud af ti sagde ja 5 Hala og Ahlam i Sandholm Løsladt uden varsel 6 Hemmelig millionær Støtter socialrådgivers

Læs mere

ISSN: 1903-7937. Udvikling for udviklingshæmmede. Nr. 8. dec. 2012. 61. årgang. bladet. 60 år. i medgang og modgang

ISSN: 1903-7937. Udvikling for udviklingshæmmede. Nr. 8. dec. 2012. 61. årgang. bladet. 60 år. i medgang og modgang ISSN: 1903-7937 Udvikling for udviklingshæmmede. Nr. 8. dec. 2012 61. årgang bladet 60 år i medgang og modgang 2012 er ved at være gået, og det har været et travlt og begivenhedsrigt år Vores projekt,

Læs mere

Man skal nok lige lære os at kende først

Man skal nok lige lære os at kende først Man skal nok lige lære os at kende først Et inspirationshæfte om børnesamtalen FAMILIEPLEJEN DANMARK Dansk Socialrådgiverforening Forside 3 01/04/04, 10:58:16 2 Indhold 4 Vi har fået øje for børnene I

Læs mere

Unges motivation for politisk deltagelse

Unges motivation for politisk deltagelse Unges motivation for politisk deltagelse Syv former for politisk engagement Niels-Henrik M. Hansen & Niels Ulrik Sørensen 2014 Unges motivation for politisk deltagelse Syv former for politisk engagement

Læs mere

FORDOMME FARVER DET, DU SER. Anklageren giver et indblik i, hvordan han arbejder med vidner og beviser. NR. 4 MAJ 2014 UDGIVET AF ADVOKATSAMFUNDET

FORDOMME FARVER DET, DU SER. Anklageren giver et indblik i, hvordan han arbejder med vidner og beviser. NR. 4 MAJ 2014 UDGIVET AF ADVOKATSAMFUNDET UDGIVET AF ADVOKATSAMFUNDET NR. 4 MAJ 2014 FORDOMME FARVER DET, DU SER Anklageren giver et indblik i, hvordan han arbejder med vidner og beviser. HUN HAR ALDRIG SAGT NEJ TIL AT FORSVARE ET MENNESKE. PORTRÆT

Læs mere

Kendelse fra Pressenævnet ------

Kendelse fra Pressenævnet ------ Kendelse fra Pressenævnet ------ I sag nr. 13-70-00475 [Klager] mod Ekstra Bladet afsagde Pressenævnet onsdag den 11. december 2013 sålydende K e n d e l s e: Søfartens Ledere har på vegne af deres medlem,

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 27. maj 2011

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 27. maj 2011 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 27. maj 2011 Sag 286/2009 (2. afdeling) Helsingør Kommune og Hillerød Kommune Kommune (advokat Elsebeth Aaes-Jørgensen) mod FTF Funktionærernes og Tjenestemændenes Fællesråd

Læs mere

84. møde. Tirsdag den 6. maj 2014 (D) 1. Af Martin Henriksen (DF) m.fl. (Fremsættelse 14.01.2014. 1. behandling 14.03.2014. Betænkning 10.04.2014).

84. møde. Tirsdag den 6. maj 2014 (D) 1. Af Martin Henriksen (DF) m.fl. (Fremsættelse 14.01.2014. 1. behandling 14.03.2014. Betænkning 10.04.2014). Tirsdag den 6. maj 2014 (D) 1 84. møde Tirsdag den 6. maj 2014 kl. 13.00 Dagsorden 1) Spørgetime med statsministeren. 2) Spørgsmål om fremme af forespørgsel nr. F 35: Forespørgsel til statsministeren om

Læs mere

OUT. TEMA: Menneskerettigheder og psykiatri. sideren. 71-tilsynet Farlige psykiatribrugere

OUT. TEMA: Menneskerettigheder og psykiatri. sideren. 71-tilsynet Farlige psykiatribrugere Et landsdækkende brugerblad om psykiatri Nr. 41 Marts & April 2003 OUT sideren ser psykiatrien indefra TEMA: Menneskerettigheder og psykiatri 71-tilsynet Farlige psykiatribrugere Foreningen Tidsskriftet

Læs mere

DE PRØVER AT GØRE DET SÅ NORMALT SOM MULIGT ET INDBLIK I 113 ANBRAGTE BØRN OG UNGES LIV

DE PRØVER AT GØRE DET SÅ NORMALT SOM MULIGT ET INDBLIK I 113 ANBRAGTE BØRN OG UNGES LIV DE PRØVER AT GØRE DET SÅ NORMALT SOM MULIGT ET INDBLIK I 113 ANBRAGTE BØRN OG UNGES LIV 2 FORORD 4 INDDRAGELSE, MEDBESTEMMELSE OG RETTIGHEDER 8 SAGSBEHANDLERE OG TILSYN 14 PÆDAGOGER OG INSTITUTIONER 20

Læs mere