Sådan gør du! 2. Sådan nu er du klar til at folde alle arkene på midten. ,,, , hop-4. hop-3. hop-5 ,,,,, , hop-6, hop-7. hop-9, ,,, d...

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Sådan gør du! 2. Sådan nu er du klar til at folde alle arkene på midten. ,,, , hop-4. hop-3. hop-5 ,,,,, , hop-6, hop-7. hop-9, ,,, d..."

Transkript

1 Julkal

2 Såda gø du! Væsgo! Du sd lg u md ås julkal fa Ko To som ka gø js cmb du sjov fyld md bvægls I å ag julkal udgagspuk 18 gudbvægls som da bass fo bas moosk udvklg D hl kl Ba følg suko I kla l a komm fa sa Glæd j l y hso akv hv hvdag fm l jul Iddagls af gudbvægls sp af A Bos 9 Go foøjls gg glælg jul 9 Hop Zlaa Våg op I må hjælp mg D va F-ss sod ho op d Ha va hl ød hov af asgls M faksk ld bkym ud Jam F-ss d Hvad gal? Slap hl af foæl os sag Zlaa md s olg smm F-ss ku æs kk la væ md a ho op d ms foal Jo s I All ss jo lgg sov das s køj hl s sds jul D komm hl ud af fom D abj lagsom md julgav a jg kk o å a blv fædg l jul Hvad skal jg gø? Skldpad ka æk æk Pludslg sag Hop: Hvad du slv gjo? Hvad m du? spug F-ss Ha hl fov ud S dg slv sag Hop Du jo fsk Hvofo du? D jg fod jg lav julfiss Du vd: Julbøj kæ julsæk kæ sva Hvad md a lav jul-fiss md all ss? fosl Hop Jam vd jo sl kk hvoda ma gø sva F-ss Zlaa jg k jo all d øvls v ka ba vs ss hvoda ma gø Du skal ba md v sg bvægls v skal lav D sys F-ss lød som god D gk all d sss v hvo åb: Så julgød l m komm føs Nss myld ud v åb: Jg kom føs! F-ss må fokla ss a kk va ku få julgød måsk ku blv ødvdg a aflys jul å hvs kk all sa blv ld m fsk D gjo m mg foskækk Aflys jul! Ikk al om Lad os komm gag md julfiss åb ko F-ss sll sg op md v komma ud md m dl blv hl fopus LEG FIT-NISSEN: F-ss sshu gv ovbvs kommado ko bvægs gm: Julbøj kæ-julsæk kæ Julsæk am-julbøj am SNUR ud som julæ Kavl all 4 som sdy Nd sd ssump op g osv Hop Zlaa Våg op I må hjælp mg D va F-ss sod ho op d Ha va hl ød hov af asgls M faksk ld bkym ud Jam F-ss d Hvad gal? Slap hl af foæl os sag Zlaa md s olg smm F-ss ku æs kk la væ md a ho op d ms foal Jo s I All ss jo lgg sov das s køj hl s sds jul D komm hl ud af fom D abj lagsom md julgav a jg kk o å a blv fædg l jul Hvad skal jg gø? Skldpad ka æk æk Pludslg sag Hop: Hvad du slv gjo? Hvad m du? spug F-ss Ha hl fov ud S dg slv sag Hop Du jo fsk Hvofo du? D jg fod jg lav julfiss Du vd: Julbøj kæ julsæk kæ sva Hvad md a lav jul-fiss md all ss? fosl Hop Jam vd jo sl kk hvoda ma gø sva F-ss Zlaa jg k jo all d øvls v ka ba vs ss hvoda ma gø Du skal ba md v sg bvægls v skal lav D sys F-ss lød som god D gk all d sss v hvo åb: Så julgød l m komm føs Nss myld ud v åb: Jg kom føs! F-ss må fokla ss a kk va ku få julgød måsk ku blv ødvdg a aflys jul å hvs kk all sa blv ld m fsk D gjo m mg foskækk Aflys jul! Ikk al om Lad os komm gag md julfiss åb ko F-ss sll sg op md v komma ud md m dl blv hl fopus JULE-BØJ OG JULE-STRÆK MED EN SNURRETUR JULE-BØJ OG JULE-STRÆK MED EN SNURRETUR Hop Zlaa Våg op I må hjælp mg D va F-ss sod ho op d Ha va hl ød hov af asgls M faksk ld bkym ud Jam F-ss d Hvad gal? Slap hl af foæl os sag Zlaa md s olg smm F-ss ku æs kk la væ md a ho op d ms foal Jo s I All ss jo lgg sov das s køj hl s sds jul D komm hl ud af fom D abj lagsom md julgav a jg kk o å a blv fædg l jul Hvad skal jg gø? Skldpad ka æk æk Pludslg sag Hop: Hvad du slv gjo? Hvad m du? spug F-ss Ha hl fov ud S dg slv sag Hop Du jo fsk Hvofo du? D jg fod jg lav julfiss Du vd: Julbøj kæ julsæk kæ sva Hvad md a lav jul-fiss md all ss? fosl Hop Jam vd jo sl kk hvoda ma gø sva F-ss Zlaa jg k jo all d øvls v ka ba vs ss hvoda ma gø Du skal ba md v sg bvægls v skal lav D sys F-ss lød som god D gk all d sss v hvo åb: Så julgød l m komm føs Nss myld ud v åb: Jg kom føs! F-ss må fokla ss a kk va ku få julgød måsk ku blv ødvdg a aflys jul å hvs kk all sa blv ld m fsk D gjo m mg foskækk Aflys jul! Ikk al om Lad os komm gag md julfiss åb ko F-ss sll sg op md v komma ud md m dl blv hl fopus LEG FIT-NISSEN: F-ss sshu gv ovbvs kommado ko bvægs gm: Julbøj kæ-julsæk kæ Julsæk am-julbøj am SNUR ud som julæ Kavl all 4 som sdy Nd sd ssump op g osv 9 LEG FIT-NISSEN: F-ss sshu gv ovbvs kommado ko bvægs gm: Julbøj kæ-julsæk kæ Julsæk am-julbøj am SNUR ud som julæ Kavl all 4 som sdy Nd sd ssump op g osv 1 P hl pdf ud 1 ksmpla Klp f hv s l ba følg klsg ERN JULE-BØJ OG JULE-STRÆK MED EN SNURRETUR 2 Såda u du kla l a fol all ak md 3 Fd hulmask lav hul hv af fol ak VI HIN KER TIL AT JU LØ LE BE PO EF ST TE KA R E SS N E FO MÆLK Hop-1 hop-2 hop-3 hop-4 hop-5 hop-6 D ud af Hop vkk hop-7 o spæd v hop-8 md g V l hl Tuml kaø skal jo m gå ms skov d husk Hop s julma Zla Zla op f Åh ho so Lag om Tllbakk a sp juls a l af f u sa Zla Nu vds hvo a Zla køj læg a lå Ha mg E all hæg D m d va mlg sag kom julma fofælg p-a julgav ud ov v Ho ho Plu ak dy jg d d vd so op hvad uml svad fædg? d a ddag sk a va v s kla hoh sag l Va ds Jodsk a blv hl ld lg v s spug lg mæ god v ælv? Nj E sækk hø ovj? msmå? u lød jg gå dj skv ø sv ops fal Fss kom ss fyld? må I al E lll Nj Pos hæ m d sg om d ov a pluds l bum k D Ja l ka om va udskyl fa Julma Så ko lg Zla v sagd sks op-6 sm kk ho lg vd gk f v? pakk Slvfølglg p m sky D d Jg ku af ul b pøj md vam a v sag ho Ja u ho all sm æ l Ka hml al god 6 s D va a mu Ja sag a fa M Hop l sk p-7 æ? kla sk k lg h v l D so ho Hvad m af sps m J al jo l l hda Ha sdy hopkk m fad damp Ju d d bl Ja vd mav kæmpfad g udov Jam afgag svad få uml a du vll 8 all m v Hop ahu ko g s ba laa julma v l hoskal læ ggp-7 homo Ha laglma v s julgø g s af små gask lad Zla hø d af væ sul vam julgød m g høs aa sul Så os ssvllg po m? l v da kom lad Ho sov g gæ gød md smøk 100Nssm få spd g v dg p-8 va sl h fø a fæ sk å du D d g aks D klomo okøl m fm fd Så s ho hoh ø go Ka lb as la kal md våg va sg l sa å jg spug s a sp g væk Så ka I u Ho åb julma sks dg h kk l w ko s va v ag am juls kæ lm Zla Ho Nu sys lag D gd hv Jg mog blv lys Da s a komm j? g? Jg Zlaa mføs ss mæ k sk vds m fo Zla æ va p D va dlg om ma g p va d D Hf jg a b s gu va all d Hop Hop sa kom va Hop julma a lå s va va ga Zla ud mog ud æ u Zla ko julgø å ka du v D -1 gd kom ld ba skal Hop ku D v gla lg lb kla væksss fo vd ka all g l va du ll d l m k mp sopfo h Hop v p a Zlaa v Zlaa a b fo hop g pa hul Zlaa lå hå Zla l ov a k j akk Hva as a ll d l d ød da ss a pu Zlaa Hop g dd jul fokøl sadgvæk s hægkøjkk komm opud v l hks jg -2 ssm lav væ kk fafo sky sm l m saka- Ku abjd Hu os Lad F-s ov Zlap E mo sg md dg kym s sg va v v gu l -A d g o ho pa ck vf hjælp blv all sov Hop ud va æs dækk jo a blv d Ho gå åb! s om lav Da all sok S jg l p-3 O aod a gyg høj skldpads ss sk D Ho da jg usd ud sagvj md d gå s sjo mds ud a ps løs U d a D v ka kla m ld du lå bgg god Zlapkld mav hll bo vjulgav fsk julma p k ss ho f m uo K hl ho Hopys p Ja ss Plud fo væ v hægkøj spø ka kk g sopd Zla sbolskamp mg sg N døm om smæd ka I pa Z ck fædg Og æs sag p-3 Ha ø Zla Jg dsk u dl jol å va høj o m Ig gy lg mag blv so pva låd da d s kk g g - G Kla d af mass O skd kk sg Hvm Pludslg kom o usa gæ kælkusm sa Julm Hop ckusd g a ka Så fo j sk g m yld fa omk a s luf Du Zlaa paa Hop Ho 4ud hjælp åb ho å sag pofå Zla fo ba laahø ov g Zlaa sk ssjo æll? af mds ss s so s af s k sa v fø mas ss åb: Zlaa af hvad omga s ad sa va a lg ov as md æ k p v ku gæ g ss fm gk hu gag as g p D a mud D as d v lg du k s fo a æll k a få lav julgav kk jg Hop! I må hjælp løb ms g som Zla Oggå k f mak d a små kl! lyd hop ll? Du a gd sag Tu? gø jg! Nss sg Lg foa so sk s v sod a s klyd ku m sagd s kk Du d skld 4 ho kk ku lv D op æs ok l all bø os! Zlaa spag lg d god kk hl foskækk g md ø Jg sag Hop l ckfod må gmm mu jsdu D yg spug va gal d Hop k Lg h 5 all alg sk lgsm : Nu dl skull ld mls ol Zla Ho kom k sa ch åb Fss sds jul va v s sg ud s køj lg go h l jul sg pu jg ud Hop sak s so Tuml s mav D dy o o HvHo v gul s køk v skldpa ms må d Og pa Hvoda sg vå g jul ok Hldda god vd foh sk pos usl fa a kom l a skovl skov m Ja hovd op fa hull g håbskldpad p ko m ma d go ov g d l dg Hop op fa all ad p D va lbag Hvad sk spug Ka du Hvad pokk g! ga mm m p d bago b gvs g ms a v mæ v k m væks Nu skal v gø? d pa små ag ødd v h v J Zlaa gd d g gæ ss ba g sa d 5 ho Ho fa ull gv od a? m Zlaa u m d åblg gø 100 l vs Hop E u åb g sg afzla vd øv Jg søj : Fo v fo g jlg fa pa LØ må va v sva vd a bø som v s a komm so øj l Tllb lbag go u ss Ho Jg d gd Jo M g m kk l fl fos løb da ka p hus Jg! J ss M sd sjål s Posk m m D v d g? Nj D md D Du v v sg g må øsk sg løbcykl D B sakk skyd fo ss sk o l skov d E du ls a g akk p- ov sg k væ Ho da 0 ak af Tll jshopg h skuld Jg fosk s øm as s lægg lå s æpa v sag gul du ska som D æs va g sy sa D as allva skull Ho jg aflys gg s dyb sa jol gav jg d Nss ud ov p ullskøj hulasg s Ho a a og g sd l la mog al fo hug væk fa m Hop s d va v s mav jo gulø bslu l dd l gø dag gg Fo fo M Julmbuld bakk u l a bolad m hl lsk Og da gd d F få øj ls d vd sæbbobl s ds væ Tlsg s D julma du væ s ag l ms p Hop 6 ho sgs pu jo odssk l hjælp ad Jg all ag gød! gd æ sy p hvod ly bgy gulpødd k s kk ss : Kom l sva go Zlaba s v gå Lad hus fl sps få ss sg a Zlap va væ al af o dø sad m sk k go a hægkøj ka k blv Ms d sg fo små køjul b gag ksd Ha lag sg Ha sl Bak -ss l os ba Zla Umh sps s ba ho ud af lsk fosll magl ssmm hop-3 s blv svækk væ os Ud va skk a d va so J y Bv p-7 g ys sjov hop åb ud v sol d ma Plud Zlap vd dl y pubhjul gag hvlud Zla du sjo a j sad ss ll hl l a sov g kk s p-p d hoa Våg uld d ld sl ud m g os å g k l fo vj op a gå gav l m md dy ld kla Hvo d 24 cmb ad Zla l køj æll gå slg va lg pa v å ya sg bøld md ga klad vp hvofo u sy M v Zlaa a D h m gp g lav ud af Ho a Ha Da ho v Hop-1 hop-2 4 hop vj f m v lkum sæbbobl som ku fis sv ma ld øm skld okmod a sk jo sl Lad os a Hop-1 du V ka kk! smag sps a : Ka Zla op LE fa luk hop-2 gø M v yyy ho hoh h skyld a s om må hll sg som fo åb: Sop gk vd a lvd D Ba a g om lsk lav so a a op dag mu lloo dg sagd vam la d fo D ukk kk md -5 hop H d d s få lov l Ba føs a lå d fod vækk m D I skal g slup k ga ld va Ja hopd gul du sk vg v fåv komm gjo dhvoda f a a va d lo s Hop fak op d op I må hl ssag ygg d s ss h oh ss d ss u h af G so l l du god sm Dkop fo a v mg s ka gø a Zla padd kk D d vggu s a komm sl s lsk a komm a fjoll sads l? jg go o s av d lbag g jg s -!! -6 hop 3 hop Zla sm al Zla øj hop-3k hopsk ma skld j ho gf b va ud hjælp kø øm mg Hop op om hvo al s ka kla D sps s a h af kø må gå s va sod vf md sg sk s lgkla Ha gal? du d K g m Hj al-læg ba o l ss ys væk kk as My Hop fo søm d om ldva hjm ads sm g ov op fa kaas a kø kd v Hvo s d smas kom odfag Så old sv D 4 Jg a Sjo :PO ag pa o sa sk æs D -4 Og a -7 å! ud da ka kom fo hop v a s fa am JUL væ hj m lo hæg Slap mg sp lll oa af v os g f sp v ka spa va ag Ja Næ ag M lav ss julma m å ld D hjm sag Zlaa md l lf ms øj kø lyd sl vd s - -5 hop ld hop-5 hæ ss af askls dd Hop-1 u hvs gu k om Jg Da v ST E l a ba hø ms d m g fik kom fo sll ks fosg V of D køk s al sag Hop-1 hop-2om v køj Ha skal fod g vd fi F- vj g ud af fo æs ld hl bøld Jg ku bøvs ka kk ma g Hop skldp julgla øj D skæ agsk gød! ka -sm l gu l D jg ud hovdamp s bkym hl ød hop-2 skal ud Hop m sagd du læ! Ha va h blv o å Zlaa gå blød l mg foss E sl Fo D Zla padd ømm øj sagd afgk k ud m Ha va myslag sk hov fo skjol D hop : Afs -6 hop ba af I? åb kv F- døm g ss va F- Ho blv s sdy m ad op lad fo fo a BR m o v skld hop-3 op ald valg m g fø vll pø v v lav sav højopgal ga Tl sds md gav hø hll a h ksd sol fo af ø as g m a v hov a -1 ab Ha ud lod o ød v læ m hvoda d l s ku sm ulynu Så bo!! mg p All hul l du æ EV md ka D Hop ba d kk foæ lav hopa ma æ -6 ho g af LE Zla pa Ho pad øj -7 hop Hop høj Hvad?hægkøj Du jg all sød ys kk M s ss m hl mød s luf os gu Ho bs g md kavl Zlaa op ygg Zla mu m v ska p a s sjo Jg høj fo Als I køj I hop kkå kd ss l vs Så s Ja ud kk ad god - æs va svad å s va kk kk ask agg l os Så 4 hop so Jam maaflla assps uålmo fa k BØ oa! Øj hvo foa s G hl ød Åhfa ø a afl v ald yvjulma m Ro hjæ k d ka om af Hop Zlaa v sgå!! om cbga p skuff mag sa ck hø smag af as gal Julm Hva p-7 jål -2 hold pljd Ko ku Skyd af s ss løb! hø asg Hva jul-8 ss Føs skl p sop!hjæ so lg kly d m ka måsk ku sag ka a ss u E TIL ku s l af køj g kk gå h lod dg sdy sa sg m D lp mg slv sps d d gk l j sg Ma -5 lå g kgg ml fl ys op skldp o S sa u s høj fo v hovd v yv Ja m All T ho sod m dg læ d s a ØØ To sykk bv køj d gå a hjæ g All gls d skal JU usl daggd a Ø F- spug kø- jul ckusbll sk ss sag s ad? Du Hj Hop a få Jo hop-6 m Hop gsal v fo sps åb sm jg d æ jlav all M klag h a Hop? ma g a å a sg lao ad hug hldg a fm s kk g H kly s al god ka b Nu lp fo JU so a som d hv gav Hop d ma jul d ss Hø Så s I LE hæg vs kl få l Hop mg da gul d skal m Ns os lav lp ss: Ham Ig I o h gæss m? Ha I spll væ fm hl s jg va fal g 3 æ fyld s H F- hop m v la hs ga kk o hjæjul Zlap sk julm ka åb løf fa D Ha a sag fm sg! H d sk-ø LEMA s Ju vgg s a ss D g du sod h s julgød op ov vskd kggd gø s jul flyv julma ka m hdu s!! : s d føj sa ødd saml lå jul Hop-1gav M ud s I kald gg lp md E som dg lag -/ blv sp æ sagd pa md d Hva køj lav hvo ss dy kk Du skal hop-3ss væ ss høj musk? Ha I æ du glm lllb pap? Du Hop -7 jg sk j vo g fd hold fosøg gø? Nss ud o samm -MAS Hop l? D j sds All ss vo højsag v gu ldpa va du m m all øj hv sø ND gø Hvad? j m v Tvæ v gø dø d gav hop-2 ud væ ss fo hop-4 d Og åb lm a kk ukk m skægg? s Ma ku som jul sagd vd da af køj Hop jg vl ba Zlaa k lyd hl Du ka pak fos m håd? Hæld ud va bv ho kk o Hvad Skld hop-5 LE md! hvlk V va gd d padd skldp Ho l Zlaa a gø s s hu s køk d a fi Zlap d D gå jul hop-6 hop-7 kggd u v d lop N fo sskal md sg hov md op so gåo op l afjo sds kold vad hov Zla D sag s v Ka kø hæg muskk god ok Ha ku af mælk a Hva G Zla J a hop s olg EN ød VIPP o SAGE Jg Zla ld al l a lop D dd g skal vælg fo- dag da ba vu kk I usk luf d u jul pa vj k æ Ø samm mm Ju af sm o bø s s ad fo Hop fo V gav g ka D d ka mu julg s slap m sg a d d p sd l åb su skldp ov læs gø s ku Og h ku om ka jo k gab vll m? Pu m v? gav md g ka vj md hl jg kk sjå skal spag På TR ø h a mav? Nss gm Hop høj p op sm sk kom d m spu all Al sv ag lgg ma af v a sk fuld af LEG bkym ov hjælp op å p I hus av so l-h p mp kk ød ko ad- Ja? op sps ER l ljg p sbold jg d du p kal ss om væ dag?komm d Sg usyl-hso ku sva ja l g aså so gsag gød sag bø v sg m d væk ms mg Nj Zla sps sv du y bgyd M v D å va ss ms julm fo a Tumlsko sæks d j gød Gå sæk Da kk vd g kk lu Så m gø as sd s skld sag k v p Nu é hv vlj D åb u Hv posk sykk ka al ud af J kshop sok ba høj l Bø gu ÆKK hl V all o D ISTO md s D h kok Ho sps Zlap l julgav V v ku a! Hvo sov a jg fop usk Du skal udgå sd md ss s Og mg glæ hv a adspæ slv pæcs mod s m høj v hl al? Skl d : gam g æ pap sy du bajul g gå Ka lu m s lv Sv sv pøv l d s m fo ma va ba kgg gu v? spu l æ u høj Ka s g ka All bø s ga d Zla y l s d RI hl as ad sag E s as ø M du ol Ha fa skægg md va fædg ud af d fa Julm julckus D s lg dø ag Fo julmad l pæ a pa p a da ud ud ad ml l hosmæd - ku julg lg: I må V gø up foskæ lg dpad kk o l a Hva sag g Jg b sø m ob das dls bgy lav a skldpad ku mgal a va alvolg sa hug køk fjoll! g v hø sam ms s F gk s ( pap h hll m komm af Zla løs js d v kom jo kk l sd E us muskk hå bøvs g da ald m s æm D væks d GU d skal v shh ød D op Tll Hopka mu lm gk Ka sboldsk md mg Ja g hvo skyd sg pg sag F- g Hop d b a ky fov Ha ud ød sps D m s kø - å fom D hæg voks lav j V? Ha jo kk lav all s vd La blæ abjd Hop b Tll af a /s d lg k l gag l Tllbakk va LEG god fo sm bakk fulg Jg vll a so a Hog E læ ll LERØ d v D m u kk ol F V må smplh sd æfo hl sagd d a løb md ss ga d du slv ka l kk køj Gul va æ ku Hop g b m hl høj plj bll du s v blæ s J ss all D Hvo po mu Zlaa a v op d lag hug D amp ho hoh ø ab På lof g vjs D s md væ D jg sskomm bakk ks : os som om gg s Ho å bø voks pos øsk kk ss Ja v fov af sd Zlaa s fi - Skld sy d Zla D sd ødd hø lam fa lbag v øsk ophold a væ foh Zlap klad va gul m s læksk bl plu Ha du DD som dg a kæ j bgyd Så ka D m I a muml ss mlg gjo? æ a blv skk ud Njhus kom ska baskd I pbl sag f løb ov Må Lad g paddu ms sam y Nss pa a ka g sk vg vgjo D all ss Syg På Dasd ll ss gø gå g vl sjov! hvo jg H jod m f vanss Julma Åh a /g sd s l kæ spg v du? ud s -X-Ka umm bå fæd da Mo æ voks ER sg ss hk ødd fo s l lg Såm hjm sg køb bll Og va v ød Hop ms sv k ls Zla ds jg v m d dg f sml os s fo bag gm Hva bug pøv a gå vg va sa syg af jso Hop skalskov j lgg l m vl sagd ud a v mlg skal Julp S Klap fugl h v- kaø g l v lof ld s m so js sg ( små md s D ka ka V Zlap M I d få lv kuskal følg a lag v da ba lg fløj julm l sg ka sjov l af sad OP l a sodjg : sg sa d m få Nu gæ koall p pus juls få æk læs o sd Bø v d gy vj ds g mav! V må v j pa E hls d Jg hø a væl da I hvo ko l l sg æk k kk gu jg dg hl la op md v ku julgø løb) Jg f sba dlg kk jul l m hol sfl ga mav l jul ma fid oska g blæ a små ss Tumlsko jg g g avs : gd gk l sæ som få jg Hop a samm v ka fa solso m vd gg lag ag Hop Og gk lls gag v Hop du? flyv y m G d lad jul gl (fks d slv sg bd ag os kæ god op gå m d hu slv ds a fogå ud Da D vam g mag Plud fo gk l æs lys l - s fløj ss om s ss md s mu v kass væksma skal bå cykl f g so lfå sov dag fod hv dag g ld Ho a Hop gv æs flyv u g god md a løf skubb slap s spæ m Jg d spu goslg a k v Da va Zla g gø sg h h ho Zlaa Lad Md lød pa ss kb! l blv s sagd gø d kom op julgø ag flyv va a D g Tl ud o o ga l F V o yg v v bs D Hop? Ld sag? fo sva Og mg æ jg lav sag p ld Nå m Og gag so julmad vd v kgg skk æ s o g d l m a mu l jo g mas hop d F Nu hø spug jul Tllbakk d bø hv kla kom u sva d hæd fo a god sva : Hø ag Lad os pøv ks Fø ku h sag Hop aldg al hvadi ask mg f sg E LE åbl sd vog po æk) ) lg a kok h lgg skldpad a v g Kom Ja g gag om ygg Lag Ims sl F- a ho fi v v må væ m v mm M a få m julfi Hop Du Zla lv jg Hop d a fo m ma m v ad åbpd Hop gav G u md am sad fo h all a hm d bø spag skk jod ka af sd: øjb af sag v sk uc s LØ høj Jg fo Hop al fo k all sam s må so suc mag ku m Nu omma æsk Hop fløj S F- vd om Hop s Sky s jg hll d læg d v g V ag Og -ss v s Skal kk ba OPVA op v om gul s D lykdk syg M m jo a vd a Jam Hvad md ss Zla All hv kk pu all ss as o ss ss ov BE hks bø hvad lk sag Zlap sag : Nu skal bøv j ga ov fuglfj skal Og cs u va sp skull a Lg N lyd Og da skal I ba va mg ud d d l vs møk u so sa jg d D v Lsø o s sa vld fsk Py sa l lg ssag ss m Du vd ag kyds fa Jg våg ødleg ka RM Sg klmm Pub v Kom jg ba bug få bø LEG Toldhøjs bl sa ka I ba s Hop la ss Zlaa d d a Zlaa må s - mm v mm s gag kæmp ss pa m a lav Ogsg u gk F-N g dø hj god as m al Zla ÅH spug Julma NIN dukkh jg op Ha følg ll SV g kk Hva d fud o v js l Afka: l a lov l kø F- fik l hlg : Julm md ld l s hold g s as ms BøHopsfish du d lku? all ud ov? Sll sam m sa H vd a gå Jg fad s Hl hu G TIL sa bv g vk a m d buk Svup ka d v hl æ Ho jg v skal hvo hv f k g julfo j fo ø Nss fj af ss sag: Gå æg h op gå Jg ho hl sml ss svgu ku m h a ov sg akssm åb spu hugbøj f us Ju jo sl j s Hop hl mu sag a g ad fofæsagd Hop u fis Ka UP 1-2 gv sga da D s v ka du sø D gk mg Nss v ka l l ls kk a dg l a Og fj kl k a fug ml y JULE md md d gjo som fi Så h Zla p ll? l vok Fo jg I sps la m y v duk v lhop yss kk fod fo I gå m v : sd a -3-4 mg gå ma s md gå v skal mo d lg h få KA skk jg åb k F sag Ha julma lg o ms lg ku s ga skal Hop s all l l po g k fx sg l hul væ -MO gå Sa Ko jo jul s al v F- fo F- hvo -5-6 F- ud m gø a l po va g h jg ss af Hop E fosgg u æs l jg lg vd sa RO stfo mm as øj mg js æ lav cykl (v lgg All md afud m m fod Nu hl ku ckfugl da akom kla v a Da g md so Så fik ss -ss sssk sol ss Hvoda Du skal all d s TORIK vd å--æ -7-8 fl l ss Zlap gå jg so Jam LEG Fd : Nu va b Zla g D Nøj a lg va vd al gulv cykl) hu s yg fos Ha åb muskk ud af ku kom d ss a kk håb kom p ma Hvo vj usv D av s y a -9-1 sov pa all Sa Jam d da pdas a KRA mavp lg FITavs LINE D øv avs ma g pluds KRA D Og a ll ud Så ak Zlass s søvlg æg ba Svu jg føs md a sy sps avs s m CIR a cykl l Aalbog - 0 kds vu spu va hl sll 2 sku hvo lg lys a ok d højal skal muska flækk l s vj d s! sk so md ls bgy løbss Lav s VLE VLE ø sg g Hop hå s v d føs gk kk SY KUS: m lbag M p am bgy (v lgg gulv g? NG Tllbakk skldp Jg-2-3 ss kk! F- p ku gav jg foæ jul l a gå kag 1 La m a y o KLA fos gav væ md a Hu Så sag : sds sk ud d Tag skæg lov Lag om udfo OG KLA hvo F-ss v u cykl) lg spg vds fa Aalbog l Hop hvoda spug fsp fa ad ss Nss ka spag op hu d vvd : S lo ss aa g l (gå somkom sg TRE jula D M vls ka-4-o æ v skal læg lød v I gø? spug æl s ka a v Købv (all læg m d ll dg Dø vdu væ komm g fø dag bugs D d TRE sag so å ofå julgød må la llma blæs af all sss GYN vu sv ss akfas s b lag -ækk ) åb: hso Og sa va må hos hos æs g s kom julm l a få bøs f fokla ck Flyv Da Im a myld ka som af ss fa g sag julma ma sva Hop Købv ss g å sk ks F- høhvs kk a D hop s små hov God gåagly HAVE-B s m p føs ko g l us a mo jo kk / mås fokla l Afka (all lg Ca (bold GE væg d y Så sa ov fob fmm sl ud gmm ud væ Julm fod s fov md s dyb smm p ska hl mod god D sam ANE gg HO s flyv) g æ ba o s- ssskækkd ss ud v som om a fm o fo få mu all Og svgvd l afp svad spss k ku o vd ss v l løb E all jul glm blød - slul Lav l jul sykk? : l V vakomm jo g V skal køll æv æ- : ls u julg lg PP samm sa skub a ømm På m hvo Has LEG æ f F- v fu a I kk skk pfk julfi alls lfa LEG Vd julma cku jg klo øv spos lld Afl g? mog a l jugl kyb ud m a f gav md a Kla fugl mav øbs løbs ER s bø spug blv LEG sg sb All y ss v ss g Ig Så m s! E sll fo kk a md spl u sadkass v ss sl ys dy væk s åb ød s da all Fd am ma REM op Hop Bø spos g md skal sd ld m blv æ Hva dag sam v va kk s l skæm d m sose oldsk All sd af sdn va l jul ll gulv: I skal væ o s åb y ss g sd al amp ss fo l a ag gul sla vl gø yg s sk y p m huskd d m gy g Hop Næh va : Jgss fa ødv lg Ma o samm! Ikk sagmaka All d sva ls LEG julgav )E so fsk julma Ma ku jul gs kav da da mal sod o jold ov ho y skal ø I bæ bug Vba u som sd V kk od fø D m sp op sopda ka am al l ud su ss dg s ydlg D julma ud ko d D k o ms f slalom løb g få foh ap smdfoskllg dy jugl gø lgsom fu Tag JUL s so gavsæ sam ss sk om F ag hl m m s ) sg m sag gg vd a lav s a blv sgfodø skub gøk Ru sgs lfa lgg sg mav F- l sk pda gjo a aflysl E-S Lad v md gygu dg gulv g klaje m: mllm md? um lg pu som gul LEG ud af smu lægg v skal ho a fod m d ks:d om k sjov! m ss D a skal julaf all sd a va am sbolal fa b avs a bal al s os fom All ghob TOP-D s hug gulv jul sg m m m os ska ø v lb håd ful mas Ma Ma skal u SKUBBE fo md væ lg slls md akfa ø dbold fugl sll bal Hop fugl ll kgl/s d hop d lav ac d af avs y o hold mg ld d af s mad las a v julma AN g Ef ag g fspll m osv Hop sg komm Zla Og faksk Alav d FIT-NIS ku l ba husk blv kk foks s Bø pa plad g Jg vå skull spl u om ygg Zlap all sva Bø s skull m S I SA hv dkop voks julma mask øf- sa lg fa jul fi ac lop æ blv Fo ka l algå op md gag a sy s Gå lg Bug vll M v bug ss SEN: bs af Nå l a yd våd D gø bo plad dag fl bø fosøg Jg d md v pa hl d d ud NDKA gm p dka l s a sd bug bø m a å l v faa ka æ kop va u s plad a fop s ss ms mm løb l hll a ækk v l a gå so af svd ss m all M ss ssk kamp op f mulgh vl v p s us l jul ab mo hvly balac all SP sæ jul SSEN pøv foskll Sø muskk ka LEG bvæg hu gavsæ ud s mas samm Fo jg sg Og bol g u ka Jul lg md RIN kom ME D blv æ so g fo aa SKUBBE sol/g g g Nss bøj D DA GER muskk Jg ka løv s k kk samm - skubblg søvl læ op væ faksk gv ud a all so TIL REN l fi Jul sæ kæ-jul gm som pu NS LEG mag l a løb gg Nss ao ov allgvl sjov OG : sp Jg bø s sæ SDYR bv sæ SNE slag b Jg luf k ka l glæ os/va om la am g SP BOLD-KA SNU ENE s k kæ kaud Bø Ma bæ all a løb m l g sp sku op RIN Jg ka kom R vok Fo jg l sg lb osv/ samm løb MP: G: Jg ka a gå s l Kav ud som -julbøj g fo mu ma D sg o sg løbs ag o få g d l a gå Jg ka a ull lba Slu ms do Avs am sd l Jg ka hold jul skk l all ko Tl jg ud y g l md a flyv ag l a ull g ma æ muskknd l æ gå o sdd 4 som D gæld ls vs Fo jg cykl hjm Jg ka a løb g osv s all 4 Måsk u SPRIN l a løb skul ullskøj ll u u om a ssum dy få Tl jg mod skuld G foskas kamms l ka blv lov gå Og løb p sbol Jg ka bol a væl sg bag bug op SKUB mod af da l lls as-m hvad BER l g Lav Jg ka a ull ba om as kæf so voks s l a ull mulg a gå l sd Lav gag y vul omgag md a gg hvo E TR kov æ v skl Ho s sø dpa g ILLE R 1 2 RH HOPhop-9 -TIII I FØ OG J F TR OR E ÆK N KE SU GU MPS LE KIL RØ D DD PAD ER D FIT- OP E ho p-9 OG NISSEN H GYNG S KR OP E HA AVLE -TII VEBA KL II ATRE NE EK SE T HOP jul RISEN ROTTEGRØDEN ER RNE FÅR VA EN SVRM OG INGTU R JU VIP LE-M PE A ND SS E N AG ISSE-H ER IST O 3 4 RIE JU LERLESTO M PD MEOG VI ASKIN ANSE JULE SPR EN M D ING VIR USIK EN SN-BØJ OG ER KER AFS KAST PER PIL- URRETUJULE-S E OG FEK R TRÆ GRIBE KM T ED MED 5 EN FORNISSE BI KO M JULE LØBE GAVE R EF RNE ER TER VÆVARME DEMDE K OG LANDE KRYBE BALA VI NC EREN DE ATJUU OG VI JULEMANDEN SKUBBER TIL LO P hop-9 HOP-T PE RN EH OP OLDE hop-8 MINE R RENS ho SNEB IIII PE pho -8 P-T DYRE NE SK ho IIII p-9 B Ø H TRÆS KO KL EMME R GÅ UBBE R hop-9 HOP-TIIII hop-8 hop-9 ATJUHH!! Md 4 Tæk so gm all fol ak hæg op KAST E sbø ka sg ma fosøg a kas sbol o balvd gb sb ol l mod fx hulah opg 5 Nu kla l bug Tag é hso p dag Ba følg dao fos EVEJE N hop-9

3 LEG GULERØDDERNE TRILLER Bø lægg sg d u gulød ll Hop Zlaa hjælp bø md a ll ud Tl fx d ad bakk madas md pu u udfodg Kld gulød hvs kk hug ok l a ll væk fa dg Zlaa du må våg Du ka kk lgg sov Ka Hop sop usk hægkøj sakkls fokøl Zlaa va vd a ll ud Hvofo ka jg kk få lov l a hvl mg? Jg fokøl Hop so md a usk sag : D sa jul jg kk få sd m øsksdl l Julma D jg hll kk sag Zlaa som pludslg blv lysvåg Ha pl md s små kl skldpadøj sag: Jg kk gag fædg md a skv du E du Hop? Nj sag Hop mg høj fosa: Fo du skal hjælp mg md a sav l gulød gulodsbuks gulodsskæll gulodssaf gulods al mulg Zlaa spag ud af køj fad s ygsæk ak so sak pap l favblya op af : Så u v kla l a skv Ka du l ggæld foæll mg hvoda jg sav l cbgsala? Nj Jg sys mm hvs du læ a sps gulød lgsom mg sag Hop Dsu skal du hjælp mg md a fi ud af om gulød ka TRILLE hop-9 Nu va smm hl æ ja faksk lg vd s af HOP-TIIII Lg udka af Tumlskov v skldpad Zlaa hæg s hægkøj op mllm o æ Hos søf Åh hvo jg d blv fokøl HOOOST Ha spag op køj ak dy god op ov æs Nu æg jg ba l a Zlap-A Pludslg mæk l svag ysls ld s ku hø l bump smm kom æm Hvad va?? Hop-1 hop-2 hop-3 hop-4 hop-5 hop-6 hop-7 hop-8 GULERØDDERNE TRILLER 1

4 LEG POSTE BREVE TIL JULEMANDEN Sjovs a lav ufo sø aal D lavs Øsk-ø hvo bø ka h øsksdl (fks æ md mass af små sykk pap/spos/gakl l) D skal væ Jul-poskass ( voks md julsæk) sd -/uumm Hvs små bø ka I la poskass samm sd Øsksdl skal poss l julma vd a pu m Jul-poskass Poblm a Julposkass fohks hl fly sg bø skal fi LØBE lag fo a få pos s øsksdl D o v Hop Zlaa va ld svml f a v ll hl l gå u sad skv øsksdl l julma fædg D ms af fmddag skv D va jo laaaag øsksdl sol va vd a gå d Så u skal ba poskass sag Zlaa D kla jg sag Hop Jg saks lbag Zlaa v v v M kom g Hop D va vd a blv s a Zlaa fad ahu fm va vj sg da ka lg kom ho Hop mg æ fopus ud Jam d Hvad sk m v? spug Zlaa bkym Igg Du o allgvl kk mg å jg foæll dg Nj skk kk m foæl allgvl sag skldpad OK Så foæll jg Poskass fly sg hv gag jg åb fo a pu bv D va som om va fohks! Zlaa kas sg bagov bgyd a g å ll d af k m D ly sjov Ba jg v væ md G du kk god vs mg hvoda gk l? D ly som gg sjov lg Og LØB Hop Zlaa f fohks julposkass lg d l skull sg AT LØBE EFTER EN FORHEKSET JULEPOSTKASSE 2

5 hop-2 hop-3 hop-4 hop-5 LEG TRÆKKE GULERØDDER OP: På gulv ll u sadkass Bø lægg sg mav udkds hol hå E voks pa bø v Hop Zlaa som skal ækk gulød op vd a ækk m b må sl kds Md bø ka alav fx ækk pssg/ æ md ad bø Så gk o v h l sss køkkv gk gag md a ækk gulød op sll fo v skal fob Nsss hus om s v Jg lsk oag gulo sag Hop ms ho op d Kom lad os gå h ækk mass gulød op Så ka du sps o jg ka sps s M shh du skal lg væ ld Ja gg gæ D va ka Hop Zlaa! Du må våg! Jg skal læ dg a sps gulød D ba mums! Zlaa ak s hovd s b hl d skjol fo a gmm sg M Hop v s m bak løs dl Zlaa må ovgv sg skk hov ud Hvad u Hop? Du vd god a jg sys vgg a Zla-A Udskyld sag Hop Jg sys ba a du skal smag gulod Jg md l dg Hop pu gulod d skjol Zlaa ku lgg sps D kom l mg høj smaskly fa skjol Umhh slup smask-smask BØØØvss!! D smag god sag Zlaa smd gulo fa sg Hov åb Hop Du jo ba sps o af gulo! Ja da sag Zlaa D gø smag god M oag føj fo sumpskldpad Bvad! hop-6 hop-7 hop-8 hop-9 HOP-TIIII lll smul Hvad mo va vj? Hop-1 Zlaa lå sov s hægkøj D blv s fø kom sg gå Ha v lg Pos bv l Julma hl wk md Hop dl fald om af æhd Ha lag sl kk mæk l a ys FØJ FOR EN SUMPSKILDPADDE OG TRÆKKE GULERØDDER OP 3

6 Hop-1 hop-2 hop-3 hop-4 hop-5 hop-6 hop-7 LEG KRAVLE OG KLATRE HAVE-BANE: Lav udfod agly ba hvo bø skal kavl u gm ov Lav løbsg md malap gulv lav sa- sluløbsg Hop ov fohdg hop d blød Kla op gyg få gygu d g Gå l spos slalom løb mllm kgl/spa Bug mulgh som umm ll u lgplads Jg ka kk m Jg sps fo mg D jg! bøvs skldpad Hvad skal v gø? Nss fag os D ku hø ask ssskd fosøg a gø sg usylg vd a v asg d gæss hol sg fo ø Sg mg lg gag Hvad lav I o h vos køkkv? D kgg foskækk op klyk: D va kk md vlj D va ba da l læk gulød V ku sps é hv V gø aldg m Nss sml l m sag vlg: I må sps all gulød I lys l V ss sps ku julgød Gulød bug v ku l æs vos smæd Hop Zlaa js sg op md so bsvæ ms sø hold sg so mav Nå m v må hll bøvs s a komm hjm v ka sla ld af sag Zlaa ms sø sg l Hop Hov v lg øjblk sag ss I sps al fo mg D god a va mg fad j Fo jg mlg FIT-ss! Kom Nu skal I ba følg f mg skal js mavp ok fosv Og gk F-Nss lls gag md a KRAVLE KLATRE GYNGE samm md Hop Zlaa hop-pyyy!! s gulød Zlaa Hop lå gæss Nsss køkkv Ds mav va hl so u f all gulød som v sps Pludslg hø lyd h fa ss hus D va dø åb sg Hop js sg op fa gæss sag: Kom Zlaa v må hll s a komm af sd Jg o kk ss sys om a v sps mag af FIT- NISSENS KRAVLE KLATRE OG GYNGE HAVEBANE 4

7 D blæs mmlg mg ufo Zlaas hus Lav blæsvj yg Sky flyv hov hml vdu klap Klap yg G omm vdu Fg omm yg Sky saml sg bgy a s L sfug yg am Hl a s æs mog lgg s op l skos af Zlaas hus Tg skos ygg Zlaa y u s skjold Lav ælbvægls yg Hso md bvægls: LEG JULE-MASSAGE-HISTORIE Ma samm o o D sd bag a Fø massaghso VIPPER all fa s l s fo blæs jo mmlg mg ufo Zlaa Hop va gla ov gymaskk samm md F-ss D va glg gg sjov da v føs kom gag sag Zlaa Ja mavp ps væk sag Hop M jg god ok ld øm ko E du kk Zlaa? Jo sva skldpad D o v ask sll olg v dl å Zlaas hægkøj udka af Tumlskov Jg al ld øm akk sag Zlaa Og jg ld od skul ygg lføj Hop To du kk v skull gv ld massag ømm muskl? D ly som faassk god sva skldpad Føs mass Zlaa Hops ømm skuld Bagf fik Zlaa mass s akk g va sad l a dj hov D mlg vgg a ku å ma ysgg skldpad Fo æk u hvs Julma kom fob md gav ma sl kk ku dj hov fo a s hvo gav va h Næ va kk a a æk julmassag vgg g Og fo små ss som j! JULE-MASSAGE-HISTORIE MED VIPPENDE NISSER 5

8 D o v v bslu sg fo a gå u h l ss fo a h l fl gulød Da sod sss køkkv ku kk få øj Halloooh ss Hvo I? åb Kom fm D ba os Zlaa Hop D kom ba kk ss fm Tvæmod va mg m sll d plj a væ Ma ku hll kk gag hø bakly fa sss julgavvæksd Myssk å Hop lg a sg muskk bgyd a dø ud af pa so højal som va hæg op gaml pææ Hov sop! Hjælp åb Zlaa Jg ka kk sy m b D vl spg lag jg vl ba sla af Jg ka hll kk sy m kop pus Hop D spag ud hl køkkv jod gæs fløj ud luf Så so muskk lg pludslg som va komm D va fopus a blv ød l a sæ sg d jo Py sø Zlaa D va salg god a muskk so Og sa muskk g du gag spag ud hl v Ko f sads muskk g må d sd ku få vj Hop kgg ov Zlaa sag : Nu håb jg kk a Og fo dj gag dø muskk ud af højal o v hvvl ud hl v Da muskk lg so hø ss g va vd a flækk Huaa sag F-ss Så vk m y julsopdasmuskafspllmask hl pfk Ig ka la væ md das spg lag å muskk spll sag sol Jam hvoda ka væ a I kk das spag md? spug Hop D fod v fu g m som gulød ka bugs l sva F-ss Ma ka mlg pu m ø å ma skal afpøv s y julsopdasmuskafspllmask M u o jg v ag gulød ud af ø g Fo u vl v g væ md l a das sopdas LEG JULE-STOP-DANS I SANDKASSEN MED DANS OG SPRING: Tag ghoblas md ud sæ julmuskk sku op fo muskk All mad sadkass SPRINGER mag lag spg ms muskk spll Nå muskk sos sæ all sg d Søg fo a all bø voks få gg mag SPRING løb af das JULESTOPDANSEMUSIKAFSPILLERMASKINEN VIRKER PERFEKT OG VI SPRINGER 8

9 LEG FIT-NISSEN: F-ss sshu gv ovbvs kommado ko bvægs gm: Julbøj kæ-julsæk kæ Julsæk am-julbøj am SNUR ud som julæ Kavl all 4 som sdy Nd sd ssump op g osv Hop Zlaa Våg op I må hjælp mg D va F-ss sod ho op d Ha va hl ød hov af asgls M faksk ld bkym ud Jam F-ss d Hvad gal? Slap hl af foæl os sag Zlaa md s olg smm F-ss ku æs kk la væ md a ho op d ms foal Jo s I All ss jo lgg sov das s køj hl s sds jul D komm hl ud af fom D abj lagsom md julgav a jg kk o å a blv fædg l jul Hvad skal jg gø? Skldpad ka æk æk Pludslg sag Hop: Hvad du slv gjo? Hvad m du? spug F-ss Ha hl fov ud S dg slv sag Hop Du jo fsk Hvofo du? D jg fod jg lav julfiss Du vd: Julbøj kæ julsæk kæ sva Hvad md a lav jul-fiss md all ss? fosl Hop Jam vd jo sl kk hvoda ma gø sva F-ss Zlaa jg k jo all d øvls v ka ba vs ss hvoda ma gø Du skal ba md v sg bvægls v skal lav D sys F-ss lød som god D gk all d sss v hvo åb: Så julgød l m komm føs Nss myld ud v åb: Jg kom føs! F-ss må fokla ss a kk va ku få julgød måsk ku blv ødvdg a aflys jul å hvs kk all sa blv ld m fsk D gjo m mg foskækk Aflys jul! Ikk al om Lad os komm gag md julfiss åb ko F-ss sll sg op md v komma ud md m dl blv hl fopus JULE-BØJ OG JULE-STRÆK MED EN SNURRETUR 9

10 hop-2 hop-3 hop-4 hop-5 hop-6 hop-7 hop-8 LEG SNEBOLD-KAMP: Ma l sg o hold Avs udls vs u kamms l sbol D gæl u om a foskas sg bag hvad mulg ll u Og lls ba om a gå gag md a KASTE sbol mod Lav l omgag hvo ma fosøg a gb sbol Lav vul sg o balvl Md bø ka kas sbol mod fx hulahopg Så ud af køj Jg k mg ka kk v l blv jul sag Hop høj ms usk hægkøj Du ka da ba ag lu Så gå hug sag Skldpad gab Nj Du skal lg md mg Jg vll øsk va svj v ku lav sboldskamp Så ka v da ba ag os lu dl bgy a s sag Zlaa lag sg bd l hægkøj Ha du fo s få avs dag Hop? Ja jg da Mo-X-Ka få jg hv dag sva M jg g kk læs fo aldg om gulød ll ka go l a ho høj Jg kæmp buk m hul Nu va Zlaa vd a våg op Ha sml Hop Fd avs ag m md h op Så h jg ss Og løb skldpad hug ku h l ss D gk kk læg fø føs ss akom Hvo avs? spug Da ss v få fa avs bgyd a v s ud køll m samm Hvad I gø? spug Hop fov V skal sboldskamp sva af ss D jo g s! E fo I su v avs sykk? spug Hop Næh V vd a lav sbol af avs sva ss fa fø D gg sjov! Ma blv kk våd D gø hll kk od a blv am Ma skal ba husk a yd op f sg Og l sg o hold v faassk kamp D blv faksk allgvl ld vå M va af svd hop-9 HOP-TIIII ads Hop-1 Zlaa lå s lsk hægkøj døm sød om cbgsala KASTE OG GRIBE MED SNEBOLDE 10

11 hop-6 hop-7 hop-8 hop-9 BØH E mass lo (bolsposva ) læggs æ SYNG: Svup Caol mavp sg fuld af lo mo ka kk fag m fo allsamm ho Ims svgs æ fm lbag bø uom HOPPER md sag På allsamm ho ss bol op luf Bø skal fag all bol lægg m lbag æ LEG SVUP KAROLINE Svup Kaol: åb skldpad da Hop va å hl h l m Al!! Du gav mg chok sag Hop Udskyld va ba fo sjov sag skldpad g Lad os gå h l ss s om få lav M da v gå lvl af vj mød F-ss som hl æ kd ud af Hj F-ss hls Hvofo s du æ ud? Ha du lav fo mg fiss md ss? Næh sva Jg lav al fo ld M sg fyld md lo a kyb kavl Jg æs kk sov 3 æ Vd du hvad F-ss Du skal gå u fo ys d sgøj D gø jg ald jg gå sg fokla Hop Så fal all lo mlg af D gø jg hv s gag jg skal l a sov sva F-ss M hø jg lyd m ld om Svup Kaol ll g NÅH sag Zlaa Hop mu Nu vd v god hvad skal sk Og gk Zlaa Hop md F-ss hjm D lg Svup Kaol md Nss hl m Og samm a fik F-ss g lov l a sov fd hop-3 hop-4 hop-5 Zlaa lå sml fo sg slv D v væ gg sjov md sbolkamp gå Pludslg ku mæk jo ys gask svag Ha skyd sg a ækk dy ov sg g lukk øj Hop-1 hop-2 LOPPERNE HOPPER 11

12 hop-2 hop-3 hop-4 hop-5 hop-6 hop-7 hop-8 hop-9 Bø samm o o D sdy all 4 skul mod skul SKUBBER l Måsk få lov a væl so voks sdy gg ka blv bug as-mas kæf LEG SKUBBE TIL RENSDYRENE Zlaa Så ud af køj M lå kk skldpad I køj I s lå bv Hop saml bv op læs høj fo sg slv Hj Hop Ha du glm hvlk dag dag? D dag hvo julma skal vælg sæks sdy l s ka Du skal gå hl vj gm Tumlskov op Tllbakk D skal sdy koku mod D plj a væ bå sjov spæ Jg jo kk hug som dg jg sod dlg op gk fovj V ss Skldpad- v- hls fa Zlaa Lad mg komm af sd sag Hop l sg slv ho al hvad ku gm skov Da kom op Tllbakk sad all ss Zlaa v spæd a kokuc skull sa Hvad v v? spug Hop Skal kk sa gag? Sll Hop yss F-ss V v a Julma skal gv sgal l a sa Jam hvo spug Hop Nssmo lg vd a s hå skæg D s fofælg ud fod sov s sds julaf fokla F-ss Nøj æg vds l a få bøs s æ g Hop Lag om læg kom julma fm Has mav va so ud æs ud som om ll af sd All sd hos hos Julma ømm sg All sdy skal gø sg kla E o skub All sdy sod o o skubb mas l Ma ku ydlg s a va håd Ef d v julma fu all sdy skull bug l a ækk ka julaf Og faksk skull bug m all samm Nss Hop Zlaa sys a sdys mas- skubblg sjov ud vll pøv lg md samm HOP-TIIII Hop-1 RENSDYRENE SKUBBER 12

13 hop-4 hop-5 hop-6 hop-7 Ja Hop jg all hø hop-2 Jg ka l a gå Jg ka l a gå Fo jg so søvl Jg ka l a gå Jg ka l a gå Tl jg gå Jg ka l a løb Jg ka l a løb Fo jg løbsko Jg ka l a løb Jg ka l a løb Tl jg gå Jg ka l a ull Jg ka l a ull Fo jg ullskøj Jg ka l a ull Jg ka l a ull LEG REMSE N ms sgs hug akfas Bø bsmm hvlk fodøj v skal v Så fik pludslg lys l a gå g Og sa va fmm vd ckusl Tllbakk M hso gmm v l mog Jg ka l gå Jg ka l gå fo jg so søvl Jg ka l gå Jg ka l gå l jg gå dg sag Zlaa spag ud af hægkøj Du sag gå a du ovaskls l mg Hvad? Skyd dg a sg! H m v sag Hop høj hold o ckusbll fm Hvad? sag skldpad skuff To sykk pap? Du vd da god a jg kk sps pap s jg va lllb skldpad Hop v sg slv ø ms ho op d Al Zlaa! Hvo du fjoll! D bll v ka komm d s julckus Tllbakk Og v skal følgs md ss Julma mlg køb bll l m Zlaa Hop fulgs md ss gm Tumlskov Da å lvvjs bgyd l af små ss a k sg E v kk sa Jg ka kk gå m Jg æ M æsko klmm Hop fik god sag: Hø h all ss Sg ms f mg ms I ask af sd: hop-3 lå s lsk hægkøj md dy ukk god op om æs Hop-1 D va jlg foskla mog sol va lg vd a Zlaa MINE TRÆSKO KLEMMER GÅ 15

14 LEG OPVARMNING TIL JULE-MOTORIK CIRKUS: All sshu Bø voks kds sg akfas ko : kom ss fob gå--æ-ss (gå som gå--æ-ss vl gø) Gag osv æv y slags ss Fks: kavlss ho ss løb ss klov ss ldas ss - balac all sol/gaob bæk al ku fi a balac Nss glæ sg l a balac fa julæ l julæ Da Hop Zlaa ss va å fm l ckusl øvs Tllbakk blv mg ovask Lg u fo ls dgag sad ckusdkø gæd Hop Zlaa skyd sg h l m fo a spøg hvad va gal Jam sakkls dkø Hvofo du kd af? spug Zlaa fosgg ms kla dkø fosgg ygg Jg må aflys fosllg D kaasof E ulykk Nu må v sg l all lsku a må gå hjm g hulk dkø Foæl os hvofo H dkø sag Hop All m as få mavp fod sps al fo mg af ssmos julgød fokla dkø Da v v sa ckusl op gå afs spug ssmo om v vll pøvsmag hs julgød D vll v g m v aldg fø smag god gød Og u ka v kk gag js os op Zlaa Hop kgg sag Zlaa: Måsk ka v hjælp dg dkø Og kald Zlaa all ss ov l sg Hø h v Ka I husk gag v lav fohdgsba js v? Ja åb ss D va sjov! V gk l ho ov l høj g Ja v kla gyg mg a Lg pæcs sag Hop D gå v d gø mag Kom all samm D gjo D blv so succs Publkum åb ksaumm fl gag Tl sds må dkø sg ak fo af ku hol f D fik all samm lov l a ova ckusv da va blv al fo møk l a ku gå hl vj lbag EN NISSE KOM BALANCERENDE FORBI 16

15 LEG Fd julgav samm md Hop Zlaa ss E so gavsæk slls md lgplads Rud om lgplads gmms foskllg g som spos/va/ bolosv Bø løb ud aal fi g løb lbag l so gavsæk pu D va blv lys ufo da ss Zlaa Hop sod op æs mog D v all sov god ckusass v Hldgvs va all as blv fsk g ov s mavp 1000 ak fo hjælp sag ckusdkø Jg håb v ss g a gag Og æs gag fohåblg js u l a væ publkum D gk hug md a komm d af Tllbakk Bakk v få s av fod ma ba ka lægg sg ll hl vj d D va sa hjmm sss væksd ss gjo sg kla l a gå gag md dags abj M va sk myssk as løb! All julgav som ss v lav va bo!! Åh j åb ss mu V blv bsjål All julgav fosvu fa væks! Nu å v aldg a få lav julgav ok l all bø V blv ød l a aflys jul Hop Zlaa ku kk udgå a hø sss klag E v ka hjælp md? spug Hop Ja I ka hjælp md a fi sjål julgav sag F-ss Hj vdu jo åb sag Zlaa pg I samm fløj solso d af vdu d væks D bask ud hl væks p løs D va som om ld f Ld f fløj ud af vdu g Lad os s hvo flyv h sag Hop D o v løb f fugl hug ku S hvad jg fu åb Zlaa E æskb! Og h lgg ag l dukkhus Og jg fu gvæ åb Hop Og bl H dukk All fosvud julgav va spd ud ov hl v Hvoda all julgav d u v? spug Hop F-ss D skal jg foæll dg sva F-ss I gå v v avl md a komm ckus a v glm a fod fugl D væ væks l f ku sps M gav ka jo kk spss fugl ba smd m u v D d md a all ss bug hl fomddag a saml julgav samm bæ m d væks g Og f dag husk ss a fod fugl hv dag JULEGAVERNE ER VÆK OG VI LØBER EFTER DEM 17

16 hop-2 hop-3 hop-4 hop-5 hop-6 hop-7 hop-8 hop-9 Sa md a cykl (v lgg gulv cykl) Sa md a cykl l Aalbog (v lgg gulv cykl) Tag fa Aalbog l Købv (all lag -ækk ) Flyv fa Købv l Afka (all lg flyv) V akomm l jugl kyb ud sll fo kk a skæmm dy væk V lg u foskllg dy jugl gø lgsom m: lfa fugl dkop ab løv slag osv Slu md a flyv ag cykl hjm LEG Toldhøjs js l Afka: Fo julmad da v kom jo kk gag l Tllbakk Zlaa V må smplh fi a muml Hop ms sv pbl d af so kaø Jg hø a gg lag l vam la Ma skal bå cykl ag flyv Lad os pøv Hop sag skldpad HOP-TIIII Hop-1 Zlaa Hop mo sg md a gyg høj skldpads hægkøj D kld mav å va høj o luf Du Zlaa v ku hjælp ss md a få lav julgav ok l all bø h l jul sag Hop D va da god Hvoda skal v gø? sva skldpad Jg vd a bø øsk sg løbcykl ullskøj hulahopg bol sæbbobl M ss sg a blv svæ fo magl l hjul sæbbobl som ku fis vam la M hvoda skal v komm d lbag g Hop fo søm lg om ld JUL sag Zlaa md julgla øj D o v lag hov blød Tl sds kavl Zlaa op ygg af Hop god fa ø måsk ku ho d DE VARME LANDE KRYBE 18

17 LEG Vd julma u sadkass ll gulv: I skal væ o o samm D julma lgg sg mav gulv D a skal u SKUBBE fo a v julma om ygg Alav voks julma fl bø fosøg a v m va hl sll 2 sku Så sag : ATJUHH!! Dø vdu spag op hu blæs af all sss små hov God mog sag julma md s dyb smm E all jul g? D va dlg om mog Hop va du kk komm op fa s kahul Zlaa lå sadgvæk s hægkøj sok S v æs dækk jo lå bgg døm om smæd kælku sbolskamp Pludslg kom o af mds ss løb ms åb: Zlaa Hop! I må hjælp os! Zlaa spag ud s køj hl foskækk ud Hop sak s hovd op fa hull gd s øj Hvad sk spug Hop E u sjål all gav g? Nj D æs du væ s ag af o små ss D julma Ha lag sg l a sov g jo sl kk væ d 24 cmb du V ka kk vækk m D vgg a op dag ka gø s ka kla D a lll ss sod vf md am ms øj kø ud hov m Ha skal fod s sdy v læ m hvoda ma flyv md ka D kk ad d m ka læ m Hop Zlaa kgg spug ss: Ha I kald gg høj m? Ha I spll høj musk? Ha I ukk m skægg? Ha I usk m håd? Hæld kold vad hov m? Pu sbold d s mav? Nss ku sva ja l hl V pøv al Ha sok ba høj høj Ka skldpad ku god fo a va alvolg skyd sg a løb md ss lbag Da va æ ku hø lam fa all ss pøv a få lv Julma Åh j lgg mav! V må v m vd om s ag Hop Og gk lls gag md a løf skubb mas fo a få sov so julmad vd om ygg Lag om læg lykks a få m vd om Hop sag : Nu skal jg ba bug fuglfj skal I ba s Hop fik fj af ss sag: Gå ld l s hold j fo ø Nss gjo som sag Ha fj kl julma lg fosgg u æs Ha åb øj mg a lg va vd a ll ud Så ak vj d ATJUU OG VI SKUBBER TIL JULEMANDEN 19

18 LEG På lof sd ss md s julgød Syg På lof sd ss md s julgød Bø samm o o ag md am ov kyds fa s hæ Ims ma syg få bø hlg svgu md Lag om læg kom julma op a m u lød pludslg fofælg uml Va ovj? Nj va kk sky hml Jodskælv? Nj kom fa Julma all s m Ja må I al udskyl sag D m mav uml af sul Jg ku al god sps kæmpfad julgød Så kom Nssmo md so fad damp vam julgød md smøkla kal Jg vds a du vll væ sul å du våg Nu sys jg a du skal v d gød fd Så ka I u s a komm ud væks Hu vf md am ss va kla ov a kk va vj uom Ig julgød l m Ku abj Da all ss Hop Zlaa va gå ud fo a lav julgav fædg sa Julma sg god l vd bo Ha fa omkg so sk skull l a skovl gø s so mud Lg foa sg pa små so øj som s lg d s Hvad pokk åb md s dyb buld smm Ka du s a komm væk fa m gød! Ha sl ud md sk m o va al fo hug Ms sl ud f føs o va all a vj op gø D sl ud f ms m bøl: Ka I u s a komm væk fa m gød! Ha va gal a s so kop ys af skæ agskab Ha va hl ød hov damp ud af ø m Ro hldgvs kl dy valg a la Julma sps s julgød fd o Hvad gal Julmad? Hop sod h dø kgg bkym ov m Igg sag md mu fuld af gød Gå du ba ud pak sds gav d m sæk Da va fædg bøvs høj ø gød væk fa skægg md s æm Ho ho hoh Nj hvo jg glæ mg l a komm abj RISENGRØDEN ER VARM OG ROTTERNE FÅR EN SVINGTUR 22

19 hop-2 hop-3 hop-4 hop-5 hop-6 hop-7 hop-8 hop-9 LEG Nu jul g All bø voks lav lag kæ hk ( små løb) gm hl hus ms syg Nu jul g mag gag Hop vkk md kaø ms ho ud af spædg V skal jo husk a sp julsmg ud ov hl Tumlskov Tllbakk sag Ho ho hoh sag julma Nu vds mlg hvad hl dj sg om E all julgav fædg? spug Fss Ja Slvfølglg sva E sækk fyld? D lg vd a v sag af små ss E ka pakk md vam æ? Ha sdy få hø v? Ja Ka kla l afgag sva små ssvllg mu hda Jam lad os da få spd go julsmg udov gask lad Ho ho hoh åb julma ku høs 100 klom væk Så all hå lav lag kæ Føs kom julma ssmo mds ss Hf kom Hop Zlaa F-ss f m mass ad ss Lad os s om v ka kla lg mag omgag som sds jul sag julma Hvm æll? D gø jg! åb Fss lbag Kla paa sa Og sag : Nu jul g ms løb ud ov mak d Tumlskov h l Tllbakk d Nsss v gm væks d gm hl hus ud v g lbag l skov Og da blv vd dl Zlaa åb: Sop sads Julmad Jg ka kk m Lad os få lov l a komm hjm v ka hvl ld Ho ho hoh D ba o lo julma Jg hll kk d l a fjoll ud læg Jg skal ud md gav Så sa sg op ka bøl: Afsd l s uålmodg sdy som løf ka høj op luf Øj hvo flyv hug sag Hop l Zlaa Ja sva skldpad Nu flyv julma ud af mælkvj md all gav ka HOPjul Hop-1 VI HINKER TIL MÆLKEVEJEN 23

TIL GENNEMSYN. Indhold

TIL GENNEMSYN. Indhold D si å ikk kpis Glæ & Bø v/lis Tia Si 3 Ihl Vlk il Mi Sykbg s 4 Øvls 1: D 24 syk s 5 Øvls 2: Sykspill s 9 Øvls 3: Syksls 10 Øvls 4: Sykhisis 11 Øvls 5: Syk i gpps 13 Øvls 6: Mi psyks 15 Øvls 7: Syklaskab

Læs mere

Bliv robust over for stress. Birgitte Dam Jensen

Bliv robust over for stress. Birgitte Dam Jensen Blv obu ov fo Md om v oplvd a d f d jg, uovv omm dlg d m g. - Alb Camu Hvad? Spo kopp mdfød v l a g o mægd af g og fobd o på hadlg hv v, fov ll oplv a væ fa. Nå blv l poblm Sblag: - å kopp og/ll pyk blv

Læs mere

Foreningen blev startet i 1985.

Foreningen blev startet i 1985. : F s l å f f d y s ll dl k syd l k k. d j p jk f sp d å s f fsk l su sø f dl f v f ø l væ su d ydh F blv s 1985. D Dk c. 1000 l 1500 d ds skld, d byd, d kk l fd ps d s ds. D dl fl d ds Ryuds fæ. M f b

Læs mere

Du skal male. Brian: Kim: Søren: Ronni: Rune: 17 Guldmønten. Læs og se på billedet. Brian Kim Søren Ronni Rune

Du skal male. Brian: Kim: Søren: Ronni: Rune: 17 Guldmønten. Læs og se på billedet. Brian Kim Søren Ronni Rune 17 Guø Du Læ o på b B K Sø Ro Ru B: K: Sø: Ro: Ru: yhå H h bå bu på u j øhå H bu å u, o u v oå yhå H bu h ø o bå b h bu hå H bu o bå v h ø bu på T p på h Foæ, hv h! 1 17 Guø Hvo? Du æ 17 Guø Hv? S bo Læ

Læs mere

Spil golf i Esbjerg Golfklub

Spil golf i Esbjerg Golfklub Sl lf Ebj Glfklub Sm mlm få u: l T 18 hull ba vkla. Mabækba bø ljlhv af aal mkab. l Damak b æfacl, m vækk ulahu la ø v a fa æ am 3 l. l S m klubhu m jl aua a. l M vluy h m al hva lfll ka ømm m. Ny Glfll

Læs mere

Det bedste sted at være...

Det bedste sted at være... D s s væ C N U KONK V Smm u 011 - s s væ Bhus f s s gg fy, m gg f Dms s s Hv smm sømm 1 m us y f, væ f smg, g v fss u sm g f s s g svægh, Fåu Smm, sm Dms føs g søs Smm g å vs 3 s fm Bhus umm mugh f shg

Læs mere

Det siger FOAs medlemmer om mere tid til borgerne

Det siger FOAs medlemmer om mere tid til borgerne D sg FOAs mlmm om m l bogn FOA Analysskonn 21. mas 2007 Rgngn afhol n 22. mas s fj mamø om kvalsfomn. D fj mamø h Nyænknng, konkunc og ms kval fo pngn. FOA nv l mø. Tma hanl blan an om, hvoan man øg n

Læs mere

Vej Nr. Matr.nr. Areal m² Heraf vej Parter Arresødalvej

Vej Nr. Matr.nr. Areal m² Heraf vej Parter Arresødalvej Samlet partsfortegnelse for Karsemosen Landvindingslag Gammel partsfordeling. Opstillet i adresseorden Erik B. Aksig 10. oktober 2013 Parter Parter Gribskov Halsnæs Arresødalvej 79 17 72540 357 357 Birkevænget

Læs mere

UNDERVISNINGSMATERIALE

UNDERVISNINGSMATERIALE ANSK RAA IRÆT SAFUNSFAG K A E R AT E R I UNERVISNINGSATERIALE FRA 6. KLASSE T A V l, L p T S c A f Cl L Kj c lb Kl A l T P f K T O P j ù ù KAERATER ER PROUCERET AF TEATER O OG BLACK BOX TEATRE Kpl l p@.

Læs mere

Højkapa citetsda ge. pacitetsda ge. Døgn. mkapacit. Pr. retning Min 300 LM gods * Op til 5.000 passager er. Pr. retning.

Højkapa citetsda ge. pacitetsda ge. Døgn. mkapacit. Pr. retning Min 300 LM gods * Op til 5.000 passager er. Pr. retning. Ø Ndsæls af pis på passa, bil gods. Fa Boholms sid d alafgød øsk maka dsæls af pis udyk som afikal lisillig, offsiv ilag, d vil idvik posiiv på d boholmsk samfudsøkoomi. Tafikal lisillig idbæ, a d kos

Læs mere

MIDDELALDEREN. Tidslinje udarbejdet af Carsten Bo Wilhelmsen på webstedet www.middleages.dk

MIDDELALDEREN. Tidslinje udarbejdet af Carsten Bo Wilhelmsen på webstedet www.middleages.dk MIDDELALDEREN Tj bj C B W på wb www.g. Sgg : : g : gægg : g Ð : ø D ø Eg Ly H j Ð Ag, K. S ø Ab b bp HbgB H Håå b g S y g Vbg D g æg Jy S ø j æ D å bæ Hby H Håå py Å O (Hg) ø S ø y j E p p Hbg yg bp Ab

Læs mere

FOND KONCENTRAT 100% SM

FOND KONCENTRAT 100% SM FOND KONCENTRAT AG 100% SM FT U N R O F % 100 GIV DIT SPISEKORT EN OVERHALING Måk h u p på pko, ku æg l blv fk op? OSCAR FOND KONCENTRAT 100% SMAG 100% FORNUFT Pøv p åb OSCAR Fo, koc på kø ll gu åk h u

Læs mere

SAMPLE. Potpourri over sange af Carl Nielsen for blandet kor og klaver. œ œ œ j œ J œ. œ œ œ j œ. œ J œ. . j. J œ J œ. œ œ œ J. œ œ. œ œ. œ œ œ.

SAMPLE. Potpourri over sange af Carl Nielsen for blandet kor og klaver. œ œ œ j œ J œ. œ œ œ j œ. œ J œ. . j. J œ J œ. œ œ œ J. œ œ. œ œ. œ œ œ. otoui ove sange a Cal Nielsen o landet ko klave Klave Bedt mildt c c n a Lasse Tot Eiksen, 2015 S A T B A 1 Den 2 Så 1 Den 2 Så danske sang e en ung lond ige, hun gå nyn i Danmaks hus, syng da, Danmak,

Læs mere

Sagsnr : sal

Sagsnr : sal 5 5 S -3 7 0 0 - mæ MDE-F x5 5 4 www S sps A sss b 44,Kus,3700 K p s Ss 15121 u m 1 2 D 12 04 201 Bs s umm mu 1½ p s m b m s us by I E émp 1s b F sb æ smb us V s um I s s umu Smm s u K m æ 1 s F um m Væ

Læs mere

Tilværelsespsykologisk samtalekort

Tilværelsespsykologisk samtalekort g l a d di ål h find dn fgangsåd og væåd d bd sva il din vædi væ dl god og næ nvæk foå vdn og d sy & gl d ha bydning fo ilvælsn s ilvælsn fa ands pspkiv æk vdn oking dig d sansn æk din kop H du vad ka n

Læs mere

Nyheder fra Nordania Lastbilleasing

Nyheder fra Nordania Lastbilleasing Okb 2014 «Lbl» N L Bkø Kj 25 3460 Bkø Tlf 45 12 12 12 www..k Ju 2014 Nyh f N Lbll Dcb 2014 N L Dk L å. S, h u k l. S. 1 Nyh Mø ku kul på Lbl pø y hj bl kl på ulh. S. 2 IAA H l lblyh y å. Bl.. Rul p T-,

Læs mere

Hovedgård skole og skolefritidsordning Marts 2012

Hovedgård skole og skolefritidsordning Marts 2012 Hå l lf Af: L h K, øh M 2012 ll F f ø f ø ulæ l l. Fl, ø. l ful ulæ V y ø f fæl,. Bø hjl l fl l. Pæ, h f l u, f hu h å j ulæ ull fl hl æ, f hll f Bø ful u l l h æ l læ æ f ø å l l ø, j 10 ll l,. Sjæl.,

Læs mere

Bryd frem mit hjertes trang at lindre

Bryd frem mit hjertes trang at lindre Bryd lad frem n mt tet hj for tes hæng Bryd frem mt hjtes trang at lndre trang me at re ln hn dre, dre sol, stol; du ar me synd res dag mn nd gang tl vor nå de Sv.Hv.Nelsen Februar 2005 lad lad den d k

Læs mere

Sagsnr : sal

Sagsnr : sal 5 5 S -3 7 0 0 - mæ MDE-F x5 5 4 www S sps A sskæ j,kus,3700 K p s Ss 1407 u m 1 25 D 21 0 201 Bs s V j m mus m - c s mp s m I E m u Væ ssmp 1s L ssp s umm s um s p H s umu s ss -smu, us N b æ sp b us

Læs mere

Issø-skolen, Afdeling Kirkeby

Issø-skolen, Afdeling Kirkeby Issø-sko, fding Kikby Uyghd vd sko Uygg punk na udpgning i i 3 i i 3 i Uygg sækning na udpgning Issø-sko, fding Kikby i i 3 i i 3 i Piva-/Fisko, Egbjg Fisko Skoafikks foding Lok ai i k ø h k u ø ig a ng

Læs mere

Formålet med forløbet er, at eleverne lærer, hvordan de skal skrive en novelle. Eleverne skal:

Formålet med forløbet er, at eleverne lærer, hvordan de skal skrive en novelle. Eleverne skal: Af M M B J NIVEAU: 7.-8. l VARIGHED: 6-8 l FÆRDIGHEDS- OG VIDENSMÅL: S, vl fæ- vmål fløb pfyl. LÆRINGSMÅL OG TEGN PÅ LÆRING: S v v læmål mpl på på læ. D vjl l fløb Nvll 1 Sv l vby. Vjl må yb fløb, lv mø.

Læs mere

4997,- 14997,- Giv mig bare lige en Prof hjemmeside. Tegn & Byg min Marketings hjemmeside. Tegn & Byg den komplette Virksomhedsside (+45) 20 77 21 94

4997,- 14997,- Giv mig bare lige en Prof hjemmeside. Tegn & Byg min Marketings hjemmeside. Tegn & Byg den komplette Virksomhedsside (+45) 20 77 21 94 HJEMMESID E TILBUD Gv mg g n Pf hjmmsd Jg v hv n sm & fssn hjmmsd, s gg gd å. (Bd, s, Vd, ns) Fnd fgf dn d T Fv, Ts, Bd E Wdss Fnd dn s å dn ny hjmm sd. Tgn & Byg mn Mngs hjmmsd Jg v gn nm unn ænd svcs,

Læs mere

BJB 06012-0018 5. T e l: 050-35 4 0 61 - E-m a il: in fo @ n ie u w la n d.b e - W e b s it e : - Fa x :

BJB 06012-0018 5. T e l: 050-35 4 0 61 - E-m a il: in fo @ n ie u w la n d.b e - W e b s it e : - Fa x : D a t a b a n k m r in g R a p p o r t M A a n g e m a a k t o p 17 /09/2007 o m 17 : 4 3 u u r I d e n t if ic a t ie v a n d e m S e c t o r BJB V o lg n r. 06012-0018 5 V o o r z ie n in g N ie u w

Læs mere

1A Kolt - Trige/Lystrup

1A Kolt - Trige/Lystrup Ly t Bl up/ åb M Ki æh am a a Hi bæ k ha B bæ om h a b Bi æ k h El ha a t El B t y I hø Ly luk k By tup t Ly tæ C t t Mo up t/ly lu Ra a tup g C t Sk b / Sk y M b Sy oto Ol y S gh of yg u So Palm hu /Ho

Læs mere

17 B 17 A 19 B 1 9 C A. Antal boliger: 37 Bolig størrelse: m2. 12 J 7000aa 31 J F 3 31 N 31 M. Tiltag:

17 B 17 A 19 B 1 9 C A. Antal boliger: 37 Bolig størrelse: m2. 12 J 7000aa 31 J F 3 31 N 31 M. Tiltag: 000p bb cg u F C D L z C ay ac bt 0af ae bi Nav: Tøreha resse: Søgae tal bolig: olig størrelse: - m 0ao s 0am bq 0p Nav: øgeha resse: Tøre -J tal bolig: 0 olig størrelse: m bl bx H y G br 000ak 0l bk bv

Læs mere

2015/16. koncerter shows biograf udstillinger cafe. teater. indretning fritid

2015/16. koncerter shows biograf udstillinger cafe. teater. indretning fritid 2015/16 D U B U L C V FR f FR w h FR hw på N R N O K å y m vp L T F R FRØBJ j p p f f m - fmv hw f u f T - Kuuhu A www.. Tf. 64 71 20 31 Kæ V Cu mm D u v hu v v m f, m u på m hvvp på T. Fmv V Cu f på f.

Læs mere

Frederikshavn kommunale skolevæsen 1962-63 P -

Frederikshavn kommunale skolevæsen 1962-63 P - Frederikshavn kommunale skolevæsen 1962-63 P - F r e d e r ik s h a v n k o m m u n a le sk o le v æ s e n S k o le å r e t 1 9 6 2-6 3 V e d T h. A n d e r s e n s k o l e d ir e k t ø r F R E D E R

Læs mere

Teg lgaardsvej der Assedrupvej Nølev-driften vej Bondesvadvej Skovgaardsvej Nøl ev Byvej Findalsvej Århusvej Rude Havvej Rude Skovvej Violv

Teg lgaardsvej der Assedrupvej Nølev-driften vej Bondesvadvej Skovgaardsvej Nøl ev Byvej Findalsvej Århusvej Rude Havvej Rude Skovvej Violv Tglgaad Entpis 11-17 Snydning s up ss d hu s Å iis Skalbog n M ad Lyng Vstgad Høby Sø by Fu gl sa ng s i P s Søby and Lillinsbog Hoskæ Kals ømad lø S t Vads Møll and olm Splidh s næ d Lin Sond up up S

Læs mere

k D r s E SÅ! f med Test din viden om fyrværkeri, løs sjove opgaver og lær, hvordan du fyrer den rigtigt af!

k D r s E SÅ! f med Test din viden om fyrværkeri, løs sjove opgaver og lær, hvordan du fyrer den rigtigt af! l på uv k ii ER D g R E SÅ! h g g Yi B Y f m p k t fy Tt i vi om fyvæki, lø jov opgv og læ, hvo u fy igtigt f! kæ l æ, Kæ f o æ l... D mgt t glæ ig til... Somm lg ly om mft, hvo vi gill m fmili og pill

Læs mere

info og aktiviteter Det kan være svært at se forskel på, om det er en frø-haletudse eller en tudse-haletudse man ser på, men ofte er tudse-haletudser

info og aktiviteter Det kan være svært at se forskel på, om det er en frø-haletudse eller en tudse-haletudse man ser på, men ofte er tudse-haletudser pj/blvpj Hlu Hlu hø l p uvl ll v fø/u Bå fø u l vhull D ul fl på, u- ll fø, u l l, fø l lup Æ l l fu l vhu y l hl på v f l hjlp uvl hlu Hlu l 8-12 f l D fø f l lv hlu bl v (l yll ø) Hf lv l, b vp, på vpl

Læs mere

Det første, eleverne møder, er siden Kom godt i gang. Her får de en kort introduktion til de funktioner, de skal bruge undervejs i forløbet.

Det første, eleverne møder, er siden Kom godt i gang. Her får de en kort introduktion til de funktioner, de skal bruge undervejs i forløbet. Af M M B J NIVEAU: 8.-10. l VARIGHED: 6-8 l FÆRDIGHEDS- OG VIDENSMÅL: S, vl fæ- vmål fløb pfyl. LÆRINGSMÅL OG TEGN PÅ LÆRING: S v v læmål mpl på på læ. D vjl l fløb Nvll 2 Sv. l vby. Vjl må yb fløb, lv

Læs mere

B # n # # # #

B # n # # # # 1 3Somm i Tyrol Teor 1 Teor aritoe q 0 3 0 3 Л 0 som - m - sol ved "De hvi - de hest" ag al - e - ro - s-es som - m - sol ved "De hvi - de hest" ag al - e - ro - s-es ass som - m - sol ved "De hvi - de

Læs mere

SAMPLE. 1 3Suite over danske folkesange. j 0 4. j 0 4. j 0 4. j 0 4. j j j 0 4. j j. w w. w w.

SAMPLE. 1 3Suite over danske folkesange. j 0 4. j 0 4. j 0 4. j 0 4. j j j 0 4. j j. w w. w w. 1 Sute over dnske olkesnge or blnt kor, oblgt nstrumt klver Instr Klver Rolgt c gto c Π c Arrnet Lsse Tot Erks, 009 S S T 5 5 5 9 9 stl ly ro, hvor r ned, be 1I H 0 r sn bu r h 0 re t bo,, hvor sm sko

Læs mere

Salme. œ œ. œ œ. œ œœ œ. œ œ œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ œ œ. œ œ. œ œ œ œ. œ œ. œ œ b œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. b œ œ œ œ.

Salme. œ œ. œ œ. œ œœ œ. œ œ œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ œ œ. œ œ. œ œ œ œ. œ œ. œ œ b œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. b œ œ œ œ. Digt af Otto Gelsted Salme Musik: ens Berg S A C T B C end fra din sæls e - len - de mod da - gens lys dit blik Du var din e - gen 6 b b b b fen - de, du selv var or - mens stik Hvor sært: mens du i mør

Læs mere

GIV EN GED Julegavekatalog blev en kæmpe succes Side 2-3. N U M M E r 0 2 f e b r u a r 2 0 0 7

GIV EN GED Julegavekatalog blev en kæmpe succes Side 2-3. N U M M E r 0 2 f e b r u a r 2 0 0 7 GIV EN GED Ju b æ ucc S 2-3 N U M M E 0 2 f b u 2 0 0 7 : UE S 2007 yu U L L A T Ø R N Æ S ( V ) A Af Af hj f 63 c f h-. D 25. U h/ uø f uhb Af, å u å u Af u, f h f u, bjy å j f. D fæ, Af hå. D uy å u,

Læs mere

Tillæg til Lokalplan nr For boligbebyggelsen Røde Vejrmølle Parken. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune

Tillæg til Lokalplan nr For boligbebyggelsen Røde Vejrmølle Parken. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune Miljø- og Teknikforvaltningen Albertslund Kommune Tillæg til Lokalplan nr. 18.5.1 www.albertslund.dk albertslund@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69 28 For boligbebyggelsen Røde Vejrmølle Parken Hvad

Læs mere

Med PEI A på langtur (del 4) (Gdan s k Kaliningrad)

Med PEI A på langtur (del 4) (Gdan s k Kaliningrad) Med PEI A på langtur (del 4) (Gdan s k Kaliningrad) To r s d a g m o r g e n G d a n s k - sol og vin d fra N o r d. H a v d e aft al t m e d ha v n e k o n t o r e t at bet al e ha v n e p e n g e n e

Læs mere

Åstedsforretning Cykelsti ved Lund Huse.

Åstedsforretning Cykelsti ved Lund Huse. Hg kmmu Åfg Cyk v Lu Hu. Hg Kmmu øk cyk mm Lu Hu g Gu-Lu. I f øvg k ægg. Df fh åfg g. 29. 205 E f ø mm v v v g g. Emm m.. 26c Gu- Lu By, Gu m.f. føg gg f By. F m g m v v v. D g øvg f m.. 26c Gu-Lu By,

Læs mere

Kronikeromsorg. Visioner for fremtiden. Projektlederdag for projekter om kronisk sygdom i Region Syddanmark d. 9. juni 2011

Kronikeromsorg. Visioner for fremtiden. Projektlederdag for projekter om kronisk sygdom i Region Syddanmark d. 9. juni 2011 Kronikeromsorg Visioner for fremtiden Projektlederdag for projekter om kronisk sygdom i Region Syddanmark d. 9. juni 2011 ved Per Busk, direktør, Region Syddanmark Disposition: 1. Arbejdet med kronisk

Læs mere

Fem danske sange. Arrangement for SAB & klaver

Fem danske sange. Arrangement for SAB & klaver Fem danske sange Arrangement for SAB & klav 1. Aprlvse (Grøn vårens hæk) 2. Nu lakk d ad t småt 3. dag vejr, solsknsvejr 4. en grønne sø vår 5. I skovens dybe stl ro Arr. Uffe Most 2013 opyrght Most Musc

Læs mere

Vinsmagning. Hasserishave, d. 19/9 2013

Vinsmagning. Hasserishave, d. 19/9 2013 Vsmagg Hassshav, d. 19/9 2013 } Støls: Vds 2. støst vlad (kvatum) Facts om vladt Ital og talsk v } Aal: 301.000 km2 } Ital stækk sg ov 1.200 km., md fastladsklma od og subtopsk klma ctal- og sydtal }

Læs mere

sarfaatitittarput aannissartik tikillugu.

sarfaatitittarput aannissartik tikillugu. 2 K N Gø S mf Sk Im m mmj. Sk mmmmm k, m m, m m mm mm. A k, m mm. Im cm m k k mm jmk m m jk. E f D f m h bj å h, m j å, fm f ky, ck mfæ. På j f, m y å b øb f mm J, f få cm f h m, mf, fh å ø. I m. Q kk

Læs mere

Ny bevaringsliste 14. april 2011

Ny bevaringsliste 14. april 2011 VEJNAVN HUSNR MATRIKELID EJENDOMSNR ABELIG Omr_bev Dronningvej 3 3v 0010164 Dronningvej 3 A Dronningvej 4A 3o 0010172 Dronningvej 4 A og B A Dronningvej 5 3x 0010180 Dronningvej 5 A Dronningvej 6 3p 0010199

Læs mere

ÅRSBERETNING F O R SKAGEN KOMMUNALE SKOLEVÆSEN 1955-1956 VED. Stadsskoleinspektør Aage Sørensen

ÅRSBERETNING F O R SKAGEN KOMMUNALE SKOLEVÆSEN 1955-1956 VED. Stadsskoleinspektør Aage Sørensen ÅRSBERETNING F O R SKAGEN KOMMUNALE SKOLEVÆSEN 1955-1956 VED Stadsskoleinspektør Aage Sørensen S k a g e n s k o le k o m m is s io n : (d.» / s 1956) P r o v s t W a a g e B e c k, f o r m a n d F r u

Læs mere

Afrodites øje . E. " & O \ \.. \ \ % O E.. % O O O O O & OO... % O O " % O O - . " .

Afrodites øje . E.  & O \ \.. \ \ % O E.. % O O O O O & OO... % O O  % O O - .  . Vocal Pano 1 & O \ \ I 2 & O \ \ Afrodtes ø ar r en bldt Tekst Musk: Pet Spes kjær % O \ \ ja nu knt sne Lang væn ge 4 & O 5 6 & O børn med rø de kn d skøj t rundt Kob b dam so n står lavt Pet % O 7 te

Læs mere

191HJ001896 :61639190

191HJ001896 :61639190 F d hu Kon an 950 udg p md 2 302 Udb a 50 B N udg 5 028 3 904 Bo gm2 S u Væ Bggå G undm2 Sag 78 1 3 1972 1 293 191HJ001896 Kon a K anra ndommæg T 61639190 Ema an a@danbo g d Ana g ndommæg K anra ndommæg

Læs mere

På CD en findes også en facitliste til opgavesiderne.

På CD en findes også en facitliste til opgavesiderne. Food. Opgavn æn om upplmn il læbøgn, hvi bhov d. Opgavn n god mulighd fo: - a lv og læ an j d læ of, f.. i fobindl md læuu i lan - a vidudvil lvn poglig ompnc. Opgavn y lvn i a unn - foå og hu n - udy

Læs mere

FREDERIKSSUND KOMMUNE

FREDERIKSSUND KOMMUNE Det sociale udvalg d. 8. november 1999 Side 1 af 5 FREDERIKSSUND KOMMUNE U D S K R IFT Det sociale udvalg Mandag den 8. november 1999 kl. 18.30 i mødelokale 3 i Social- og Sundhedsforvaltningen Mødedeltagere:

Læs mere

plan For erhverv og turisme

plan For erhverv og turisme hl pl F v Up f hlpl Hlvåpp 12 v Mål f v j Byå h 14 v V 25 f Rl K V fhæv føl f ål f ll vvl f 25 v j ål fll l fll v F fhl l vvlå Hlpl S Fællc S Rl 12 K jpl fpll l Sj I 17 h v 18 vh Mål Væh 11 Njyll jpl p

Læs mere

Ver COPYRI GHT For mul aut ser Dansk endomsmægl eni

Ver COPYRI GHT For mul aut ser Dansk endomsmægl eni S p m mæ & U B 9 0L T www m Em m @m CVR 0 7 A Hj j,30l K p 69 S 3163 m 3 36 D 09 7 B 1 m m0 m p æ æ m m m m h10 mh c p - æ m h, m på h j,m mm h 809 m 3 æ m ph m m, æ, h, m, m, m h m æ, p mp, m, æ mh H

Læs mere

Doks Sang. swing blues. q = 104. Krop-pen. Jeg. 2.En. Den kan. Men når. Jeg. Karen Grarup. Signe Wang Carlsen D(9) D(9) 13 G/A D(9) G/A D(9) D(9) G/A

Doks Sang. swing blues. q = 104. Krop-pen. Jeg. 2.En. Den kan. Men når. Jeg. Karen Grarup. Signe Wang Carlsen D(9) D(9) 13 G/A D(9) G/A D(9) D(9) G/A Signe Wang arlsen Doks Sang Karen rarup q = 104 swing blues 1.Jeg kan mær-ke på mit her-te, når eg hop-per eg dan - ser rundt Krop-pen 7 den blir' varm kin -der - ne de bræn- der, så det næs-ten gør ondt

Læs mere

SVINKLØV KLITPLANTAGE

SVINKLØV KLITPLANTAGE stad 1 1 ti ks iklov Hul Cykl samm md ad. Husk hlm og mobiltl. dtv Ki dlii P tidsmid, dig og gavhø. I skovbud ud MTB ut. M o v s t id, sad P afkd vadut o.l. ud skov. hav ik Æbl Kæhø gmak thildahø kv g

Læs mere

landinspektøren s meddelelsesblad maj 1968 udsendes kun til Den danske Landinspektørforenings redaktion: Th. Meklenborg Kay Lau ritzen landinspektører

landinspektøren s meddelelsesblad maj 1968 udsendes kun til Den danske Landinspektørforenings redaktion: Th. Meklenborg Kay Lau ritzen landinspektører landinspektøren s meddelelsesblad udsendes kun til Den danske Landinspektørforenings medlemmer redaktion: Th. Meklenborg Kay Lau ritzen landinspektører indhold: L a n d in s p e k t ø r lo v e n o g M

Læs mere

1 Talsystem. a Farv 3 primtal. Regn med potenser. i 102 105 = k 2,3 101 = l 2.456 : 102 = m 469,8 : 102 = n 21,84 : 101 = 2 Brøk.

1 Talsystem. a Farv 3 primtal. Regn med potenser. i 102 105 = k 2,3 101 = l 2.456 : 102 = m 469,8 : 102 = n 21,84 : 101 = 2 Brøk. ITLITE n l: P på s l us slvn ln, v Mlssn l. s s sn vns- Tl Opløs sns l. v vl. Rn pns.... K K N NÆ T EN l. :,, :,. IN ---- R l p øs llæ,,,,,,, - -,,,, - Tlslnn,, Ul lln: n:.... l.. - - - Pn pn Nv l ( )

Læs mere

LÆS MERE PÅ WWW.SPEJDERNET.DK/UDDANNELSE

LÆS MERE PÅ WWW.SPEJDERNET.DK/UDDANNELSE Roskild www.spjdrt.dk/liiud Viborg www.spjdrt.dk/lu-ord Hous Odd www.spjdrt.dk/lillbælt Husk at du på arragmtrs g hjmmsidr ka læs bskrivlsr af hvrt klt uddalsstilbud. LÆS MERE PÅ WWW.SPEJDERNET.DK/UDDANNELSE

Læs mere

Nyt fra SSWUngdomMaj 2011

Nyt fra SSWUngdomMaj 2011 Ny f SSWUgdmMj 2011 Gæ u - ymb på fjdb g d Sg Fbg - h m, hd g b f Fjdby P - på d? - uddp på d fppd måd Ug Sg byåd - hd d mød c-, ug- g pudg Ahd udg: SSWUgdm Ldy Rdg f J Kf Bd f L B Mx A bd g jdm f SSWUgdm

Læs mere

ÅTOFTENS GRUNDEJERFORENING 20. se p t e mb e r 2006 I h e n h o l d t i l v e d t æ g t e rn e s 4 i n d k al d e s h e rme d t i l ORDINÆ R GENERA L FORSA M L ING t o rsd ag d e n 5. o k t o b e r 2006

Læs mere

Se de mange nye gaver du nu kan vælge mellem. Nr. 21 september 2011. efteråret byder på. sofahygge. Ny fanside facebook.com/blivomdeler.

Se de mange nye gaver du nu kan vælge mellem. Nr. 21 september 2011. efteråret byder på. sofahygge. Ny fanside facebook.com/blivomdeler. N. 21 sptmb 2011 S d mang ny gav du nu kan vælg mllm Ny fansid facbook.com/blivomdl ftåt byd på sofahygg md god film gynd... b n g g y h fa o L ad s tn og All oz ud B dbj All oz gi v s af FK g vj 6, 26

Læs mere

Tre korsange til digte af William Heinesen. œ. œ. œ bœ. # œ. j œ

Tre korsange til digte af William Heinesen. œ. œ. œ bœ. # œ. j œ re korsange tl dgte a Wllam Henesen ens erg ol og ne oran lt enor as q» I - I - dag er der Lys dag er der Lys oo sost.. O - ver- lod, et.. O - ver - lod et. n b. Lut - syn er er - den, n b. Lut - syn er

Læs mere

Arrangører: UU København, UU Tårnby, UU Frederiksberg, UU Syd samt ungdomsuddannelserne i hovedstaden

Arrangører: UU København, UU Tårnby, UU Frederiksberg, UU Syd samt ungdomsuddannelserne i hovedstaden l U ll o f 7.- l k. 10 Ug Fou i 7 4 ? u t ic i t f i t æ p l U Få ty på i fti Ul fo ll 7.-10. kl ug 47 i Fou. Ko og ø ll ul it ig. Bliv ipit, få vi og pktik ifotio. Juliu Thoo Pl 1, Fikbg. D kø to og bu

Læs mere

Kender du typen... der elsker at skille alting ad bare for at samle det igen? Så er du godt på ve. Få en uddannelse

Kender du typen... der elsker at skille alting ad bare for at samle det igen? Så er du godt på ve. Få en uddannelse K u yp... lsk skill lig b fo sl ig? ls kik u sski o ug b h l so så b so Få uls kik lbugsski j! Så u go på v Hvo u på vj h? Uls so lbugsskikik giv ig gl kskb il pio og vligholls f ll l f lbugs ski. Du få

Læs mere

IDE & TEKST ILLUSTRATION COMICS BØGER FILM NYHEDSBREV 2013

IDE & TEKST ILLUSTRATION COMICS BØGER FILM NYHEDSBREV 2013 COMICS BØGER NYHEDSBREV 2013 »Hv v uøg ggtt, å t f p, v hvl f t, gtg!«g Su. Nu ht tplpu g pp Su Mu ttvufft g tg ptfty f ll g vlv. Så lg fty ftøbg... Bt fj ggtt, f å j flgt u fp g øb g huhå v t hl. Su Mu:

Læs mere

GENTOFTE KOMMUNE B Y G NI NG S VÆ SE NET BYPLAN 16B

GENTOFTE KOMMUNE B Y G NI NG S VÆ SE NET BYPLAN 16B GENTOFTE KOMMUNE B Y G NI NG S VÆ SE NET BYPLAN 16B Vedtægt for byplan 16B for en del af det mellem Strandvejen, Lille Strandvej, Kystlinien og Nordskel af ejendommene nord for Sundvænget beliggende område

Læs mere

.48716100. Sagsnr :208611

.48716100. Sagsnr :208611 Udho S and 141 Udho S and DK3230 T 48716100 bbo g@bbo g d www bbo g d C n 12041489 Sa gop Ad Ø mo g,3200h Kon an p 500 Sagn 208611 udg md 16 621 1 Da o05 01 B BONDEHUSI DYLFORENDENAFBLI NDGRUSVEJILANDLI

Læs mere

Design. Redegørelse. Opgaven. Værktøjer. Proces. Målgruppe. kvalitetsvurdering. Mine designvalg. programvalg

Design. Redegørelse. Opgaven. Værktøjer. Proces. Målgruppe. kvalitetsvurdering. Mine designvalg. programvalg G G ol by j, y h l o h ø, o D D? h o D. o l l o, h o l h h o p l o b å øj u å l h, på bu hu h,, h bu,. ø b 2 G D Røl Op J p op o o l ol l h bo: Cl Vlh. D ocll oo ho øl Cl, h l æ på u u o øl bo o ob, o

Læs mere

Mennesket og dets engel

Mennesket og dets engel [li mg kl. 8.30] Mskt og ts gl E btgtig, isæ bygg på Ruolf Stis fog 9. og 16. oktob 1918: Hv uvik gl i vot stllgm? Hvols fi jg Kistus? Fogshol: Osk Bogm Hs. Osk Bogm Hs fligsl, mitus, Ahus Uivsitt. Dto

Læs mere

KÆRE DU :-) Tusind tak for, at du nu sidder på Bådteatret og skal se vores lille forestilling Nyhavns Roser.

KÆRE DU :-) Tusind tak for, at du nu sidder på Bådteatret og skal se vores lille forestilling Nyhavns Roser. 1 KÆRE DU :-) Tu k fo u u på Bå o k vo fo Nyv Ro. Fo o må bv j op f T Bouo o PoA o bv pu om j v væ ukø. Ko f S T o M m køkk m æ o åb j jæ. J v kk vv. J må væ m pojk. Smm om p o m m æ ø Juu oå på bø. O

Læs mere

Lærereksemplar. Kun til lærerbrug. Gerner Birk Kristiansen. Kun salg ved direkte kontakt mellem skole og forlag.

Lærereksemplar. Kun til lærerbrug. Gerner Birk Kristiansen. Kun salg ved direkte kontakt mellem skole og forlag. Kun salg vd dikt kontakt mllm skol og folag. Kopiing u-økonomisk og fobudt til hvvsfomål. Gn Bik Kistiansn E-bogn n fotsættls af A, B, C og D-bogn. Dn som diss opbyggt ov få typ opgav, mn md mang kndt

Læs mere

Kapitlet starter med ganske kort at repetere vokalerne. Eleverne skal arbejde med vokalernes rene lyde i de ord, de selv skal skrive.

Kapitlet starter med ganske kort at repetere vokalerne. Eleverne skal arbejde med vokalernes rene lyde i de ord, de selv skal skrive. Sd d-vjd 1 2 3 D fø ap hæf v v få, a h a abjd a. D åd, d abjd d, å baa, a a v a væ d hav udb af d. Va a Sd 2-8 Læå f d fø ap, a v æ: a d a væ va hv av. a d a d d av, å d a. a av d d f a fd udd. Ud abjd

Læs mere

Rønne ndoms hande Ver COPYRI GHT For mul aut ser Dansk endomsmægl eni

Rønne ndoms hande Ver COPYRI GHT For mul aut ser Dansk endomsmægl eni 5 5 S -3 7 0 0 - mæ MDE-F x5 5 4 www S p A j j 4, 3,S å,3770a K p 775 S 10305 u m 1 D 15 12 201 B mmb åbb m b S ås,m pp på, å u E j mmb j c,æ bmu, u, u c m m G bu b æ j mm mm å,p m c, m u,bu up m m j m

Læs mere

Velkommen til de nye på DJH Dagen før dagen - Splatterreportage fra Social Club Modepolitiet tjekker festgængere - Rektor svarer på spørgsmål

Velkommen til de nye på DJH Dagen før dagen - Splatterreportage fra Social Club Modepolitiet tjekker festgængere - Rektor svarer på spørgsmål INDENFOR 4 TRE100TRESGRADER Tmmgs lukk FOKUS 16 FOKUS: MIG Slp go løs UDENFOR 10 ARTIKELSALG Få pg fo d od SEPTEMBER 2007 9. ÅRGANG NR. 5 Gov fosklsbhdlg f sudd P Fæg m, d v od, d hu lod é sudd flv fo

Læs mere

plan For erhverv og turisme

plan For erhverv og turisme hl pl 16 F v Up f hlpl V yp l l å Byå h 14 v V 25 f Rl K V fhæv føl f ål f ll vvl f 25 v v ål æl fæ ø v h Syp v y V v æl fc Blh v æ M vj ø vj lh f ffl p v æ l j l l lf D v lv h l l hjø V lll V øl ø h hlf

Læs mere

HVAD SKER DER? Hv a d e r d e t, d e r s k e r h e r i d a g?

HVAD SKER DER? Hv a d e r d e t, d e r s k e r h e r i d a g? 1. SØ N D AG I AD V E N T HVAD SKER DER? Matt. 21,1-9 Lad os bede! K æ re H er re K r istu s! T ak fordi D u i dag h ar bev æ g et D ig in d iblan dt os. V i ber om at v i m å op dag e, at D u er k om

Læs mere

Register. I. U d s e n d e l s e r. Rettelser til tjenestedokumenter.

Register. I. U d s e n d e l s e r. Rettelser til tjenestedokumenter. Register I. U d s e n d e l s e r T j e n e s t e d o k u m e n t e r. R e g le m e n t I, b i l a g s b o g e n...9 9, R e g le m e n t V... R e g le m e n t V I I I... P o s t g i r o b o g e n... V

Læs mere

- b r u g e r v e j l e d n i n g

- b r u g e r v e j l e d n i n g Active - b r u g e r v e j l e d n i n g! O B S! V I G T I G T L æ s d e n n e b r u g e v e j l e d n i n g f ø r A c t i v e t a g e s i b r u g. D a t o : 2 0 0 7-0 2-2 3 V e r s i o n 3 P r o ducent

Læs mere

LOKALPLAN 13.08A Tilbygninger i boligområdet Åsager

LOKALPLAN 13.08A Tilbygninger i boligområdet Åsager LOKALPLAN 13.08A Tilbygninger i boligområdet Åsager Dokumentet har gennemgået en bearbejdning, for at komme på anvendelig digital form. Derfor kan afvigelser fra den tinglyste plan ikke udelukkes. GREVE

Læs mere

Lærereksemplar. Kun til lærerbrug. en eller et. bil sko hus bus bi ur. hus. bus. sko. bil. Her er seks ord. Træk streg til det rigtige billede.

Lærereksemplar. Kun til lærerbrug. en eller et. bil sko hus bus bi ur. hus. bus. sko. bil. Her er seks ord. Træk streg til det rigtige billede. Her er seks ord. bil sko hus bus bi ur Træk streg til det rigtige billede. Skriv de seks ord med en eller et foran. hus bus bi sko ur bil en eller et 1 Skriv en linje med hvert bogstav. b - i - l - s -

Læs mere

Guide til. lærere. Et værktøj til at arbejde med modellen Helhedsorienteret undervisning. på erhvervsskoler

Guide til. lærere. Et værktøj til at arbejde med modellen Helhedsorienteret undervisning. på erhvervsskoler I y G æ E æøj bj Hh å h Ih O G æ 3 Pæ æføb 6 T 1: Væ å 7 T 2: F æå 8 T 3: Afæ c 10 T 4: O 11 T 5: Pæ 12 T 6: T æjø 14 T 7: Må ff 14 Sb æjø 15 Væ y b 15 K 16 S h ff 16 Sb 18 Pæ h 18 Pæ 19 B b øb f 19 Af

Læs mere

Sportsfiskerforeningen ALS medlem af Danmarks Sportsfiskerforbund

Sportsfiskerforeningen ALS medlem af Danmarks Sportsfiskerforbund Fmandn ha d... D lig nu, a fåssæsnn på si højs. Vandmpaun på ysn nd, så d i un i afn g naimn, a d chanc f sølvøj. D gså mlding m fangs af sj i n søls, så d an pæs n figh fuld på højd md n gd havød. I Glså

Læs mere

Sdr. Svenstrup By, Svenstrup. Signaturer: 9f. 7000f. 7000p. 7r 11y 11aa. 8l 7000b. 4gm Bonderup Gde., Ellidshøj 1p. 7000m 11q. Dalvej. 11z. 12e.

Sdr. Svenstrup By, Svenstrup. Signaturer: 9f. 7000f. 7000p. 7r 11y 11aa. 8l 7000b. 4gm Bonderup Gde., Ellidshøj 1p. 7000m 11q. Dalvej. 11z. 12e. 2.000 o 47 2an 15b Banevej 15c 29d 30b 2a Sdr. By, 23s 23l 2ps 2h 4g 4ir 5bq 5o 3c holm Sdr. By, 7000aq 7do 15o 7000r 6l 7000q 10q 9ah 9ai 6dd 4h 5p 2b 9f 4c 10d 14g 1 5m 5r 8m 7000p 7p 6f 27d 4iø 4iz

Læs mere

1 Talsystem. Skriv tallene. otteogtyve: enoghalvfems: g 926.546 + 50.000 = h 2.407.659 300.000 = i 865.402 + 4.000 = j 138 1.000 = k 732,01 : 100 =

1 Talsystem. Skriv tallene. otteogtyve: enoghalvfems: g 926.546 + 50.000 = h 2.407.659 300.000 = i 865.402 + 4.000 = j 138 1.000 = k 732,01 : 100 = ll kv lln. Oskv l ll. v un n usn un. v:,, T lln sks un n usn.. nlvs: Oskv ll l l: XVl K N NÆ T N N N U IKK N + + Rl + Hv n pn kk lå? Pn øk ll,,, - - - Nv l k læn læn æ lln ækkøl. kv ns l øs. IN ---- Ln

Læs mere

Dedikeret til Gentofte og Jægersborg Kirkers Børne- og Pigekor. Phillip Faber. Halfdan-suite. For børnekor (2 lige stemmer) med klaverakkompagnement

Dedikeret til Gentofte og Jægersborg Kirkers Børne- og Pigekor. Phillip Faber. Halfdan-suite. For børnekor (2 lige stemmer) med klaverakkompagnement edikeret til entofte Jægersborg Kirkers Børne Pigekor Philli aber Halfdansuite or børnekor (2 lige stemmer) med klaverakkoagnement til tekster af Halfdan Rasmussen Teksten er benyttet med tilladelse af

Læs mere

PIGERNES AFTEN. TORSDAG DEN 5. MARTS...er der super gode tilbud og forkælelse til pigerne helt frem til kl. 21.00 hos

PIGERNES AFTEN. TORSDAG DEN 5. MARTS...er der super gode tilbud og forkælelse til pigerne helt frem til kl. 21.00 hos Lokalavis H OS KV IC K LY & S U P E R B E S T 11 ias4you.k PIGERNES AFTEN TORSDAG DEN 5. MARTS... sup go ilbu og fokælls il pig hl fm il kl. 21.00 hos A L mo, Buik Chalo, Ca4you, C Pøls, Ckiosk/Skjol Bu,

Læs mere

Tórshavn Byatlas. Kulturmiljøer. Rækkehusområder m.fl. 10/

Tórshavn Byatlas. Kulturmiljøer. Rækkehusområder m.fl. 10/ Kulumiljø Kolæi o ii f bvivæi Nv N. Do 5 To io fo bo æ boliomå m mmby hu æy på Fæø o i Tóhv. 9 2 6 21 22 23 25 9 18 19 4 26 27 11 5 28 9 8 2 1 Ii á G Mi i 195 blv opf æhubbyl f.. i øby v Bóbi o l Jó Puo;

Læs mere

170 kvm 2012 Ver COPYRI GHT For mul aut ser Dansk endomsmægl eni

170 kvm 2012 Ver COPYRI GHT For mul aut ser Dansk endomsmægl eni S p m mæ & U B 9 0L T www m Em m @m CVR 7 A S h G j 130,3B K p 99 S 3118 m 08 D 13 09 6 B 170m h 1p F m m, p,m m m å,h HTH mp p, mm m h m p m,ph m æ, æ h på,å å mm F æ m ch,3 æ h mm æ m w æ m chhå mmhp

Læs mere

BYPLANVEDTÆGT FOR ÅLHOLMPARKEN. Byplanvedtægt nr. 53

BYPLANVEDTÆGT FOR ÅLHOLMPARKEN. Byplanvedtægt nr. 53 BYPLANVEDTÆGT FOR ÅLHOLMPARKEN Byplanvedtægt nr. 53 Byplanvedtægt nr. 53 for Ålholmparken I medfør af byplanloven (lovbekendtgørelse nr. 63 af 20. februar 1970) fastsættes følgende bestemmelser for det

Læs mere

Tillæg til Lokalplan nr For boligbebyggelsen Røde Vejrmølle Parken. Forslag. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune

Tillæg til Lokalplan nr For boligbebyggelsen Røde Vejrmølle Parken. Forslag. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune Miljø- og Teknikforvaltningen Albertslund Kommune Tillæg til Lokalplan nr. 18.5.1 www.albertslund.dk albertslund@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69 28 For boligbebyggelsen Røde Vejrmølle Parken Forslag

Læs mere

FOND KONCENTRAT 100% SMAG 100% FORN

FOND KONCENTRAT 100% SMAG 100% FORN FOND KONCENTRAT 100% SMAG 100% FORN UFT MAG! RET S D E B R O F NY TRÆNGER DIT MENUKORT TIL ET LØFT? Måsk h u p på spsk, ku æ l blv fsk p? Pøv p åb OSCAR F kc på kø ll u u vl sks ku æk fskll M OSCAR F kc

Læs mere

Årsberetning SK A G E N SK O L E. Skoleåret 1951-52. skolein spektør A age Sørensen FRA V ED

Årsberetning SK A G E N SK O L E. Skoleåret 1951-52. skolein spektør A age Sørensen FRA V ED Årsberetning i FRA SK A G E N SK O L E Skoleåret 1951-52 V ED skolein spektør A age Sørensen Årsberetning FRA SK A G E N SK O L E Skoleåret 1951-52 V ED skolein spektør A age Sørensen Skagen skolekom m

Læs mere

Gribskov Kommune. Tillæg nr. 5 til Gribskov kommunes spildevandsplan. Nyt opland RGL02SN i Rågeleje-Udsholt. Udkast 10.

Gribskov Kommune. Tillæg nr. 5 til Gribskov kommunes spildevandsplan. Nyt opland RGL02SN i Rågeleje-Udsholt. Udkast 10. Gribskov Kommune Tillæg nr. 5 til Gribskov kommunes spildevandsplan Nyt opland RGL02SN i Rågeleje-Udsholt Udkast 10. september 2014 1. Indledning 2. Lovgrundlag 3. Nuværende forhold 4. Fremtidige forhold

Læs mere

FREDERIKSSUND KOMMUNE

FREDERIKSSUND KOMMUNE Økonomiudvalget den 21. januar 2002 Side 1 af 9 FREDERIKSSUND KOMMUNE U DSKRIFT Økonomiudvalget 21. januar 2002 kl. 16.00 i mødelokale 2 Mødedeltagere: Knud B. Christoffersen, F in n V e s te r, B e n

Læs mere

-udfordringer for alle. FED fest for de 13-16 årige. d c. c d. Weekendkursus find din favorit - kik indenfor. Vinter/forår 2015.

-udfordringer for alle. FED fest for de 13-16 årige. d c. c d. Weekendkursus find din favorit - kik indenfor. Vinter/forår 2015. -ufong fo all FED fs fo 13-16 åg Wknkusus fn n favo - kk nnfo Vn/foå 201 g o p s l b Blv Læ a yll vs u ø h u o k a p æ L h y b b o h n Fn Gv kommun E go lbu l DIG,......som gå 6. ll 7. klass og bo Gv kommun.

Læs mere

HAVREP STEN. Én skole 2 praktiske uddannelser i Havredal. Se og læs mere... Se og læs om

HAVREP STEN. Én skole 2 praktiske uddannelser i Havredal. Se og læs mere... Se og læs om HAVREP STEN Ef 2014 E R J j? H D??? S É 2 H S H f? STUDIETUR fy LANDMAND j j S y HAVREDAL F D y H fø V f j j A f y f f øj f! D y f f H V f j Rø K f f j f H D f cf J V A f f f y V D y H V Rø K j f V f f

Læs mere

ET VARMT OG VENLIGT SAMFUND

ET VARMT OG VENLIGT SAMFUND ET VARMT OG VENLIGT SAMFUND Danskrn r vrdnsstr til vlfærd og osorg Mn vi r også vrdnsstr til rglr, kontrol og straffsystr... Vi kunn åsk brug lidt r tillid Tillid skabr var og vnlighd www..altomnnskr.dk

Læs mere

K.Nohr@xs4all.nl. ma 24 - vrij 28 september 2007 Marnix Academie

K.Nohr@xs4all.nl. ma 24 - vrij 28 september 2007 Marnix Academie Studiereis Kopenhagen ma 24 - vrij 28 september 2007 Marnix Academie Het Deense Onderwijssysteem Enkele statistische gegevens Aantallen leerlingen in de Grondschool Aantallen tweetalige leerlingen

Læs mere

Hvis du arbejder sort, stjæler du fra andre

Hvis du arbejder sort, stjæler du fra andre Hvis u abj sot, stjæl u fa an INDHOLD Foo Vi ha lavt tt hæft til ig, som måsk ha høt om sot abj fø, mn ikk hlt sikk på hva bgbt inbæ. HVORFOR? - foi u vil få bug fo at vi m om mnt. Du kan slvfølglig vælg

Læs mere

John Jacobsen (Music) Hans Scherfig (Words) 6 Songs

John Jacobsen (Music) Hans Scherfig (Words) 6 Songs oh acose (Music) Has Scherfig (Words) Sogs Damark i l ys og skygge Ukulele-Lola Det er så sudt Dask sommer Her ligger ladet Efteraar 1 oice, Guitar wwwstarmolecom Sogs 10-1 Has Scherfig 17 oh acose 00

Læs mere

Sagsnr : NYSAG. naboer

Sagsnr : NYSAG. naboer S p m mæ & U B 9 0L T www m Em m @m CVR 0 7 A P 9,30L K p 80 S 31 m 3 D 0 7 B NYSAG 1 1m j m19m 1p,, c p h j j æ h-! H j mmp hj m åm,h m på j m m mm m I L mm m, h HTHp m å p, ph mp, ( å )m æ,, æ,w m pm3

Læs mere

Galaksen & Teknologien

Galaksen & Teknologien G & T H m? D K mæ S m S æ U m Fæ æ m H? O m m Pm m E m m U hm D mm Æ m H? M m m Kæm F m Km m m mm Næ h L mm H æ m? M m A - R m N R AI T m æ H m? E W? L?! A & I (U m) H m? Tæ Tæ m F hm D æ Fm S m Em- (

Læs mere