Februar 2013, nr. 95. ICD-klubbens blad

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Februar 2013, nr. 95. ICD-klubbens blad"

Transkript

1 Rytmeboxen Februar 2013, nr. 95 ICD-klubbens blad Læs blandt andet om: Fra bestyrelsen Rytmeboxen er nu på nettet Vintermøde/Generalforsamling Atrieflimmer kan afsløres med iphone Facebook gruppe for ICD-patienter Hold hovedet koldt Mit livs eventyr side side side side side side side

2 Redaktør: Henning Nielsen Åmosevænget Esbjerg V Tlf.: Bladudvalgsformand: Svenn Erik Kristensen Fasanvej Rønnede Tlf.: Tryk: ABC print Tlf.: Redaktionelt Antal: eksemplarer Udkommer: Februar, april, juni, oktober, december Medlemskab: For at blive medlem af icdklubben skal du ringe til: Hjerteforeningen på tlf Indleveringsfrist: Stof til bladet skal være redaktøren i hænde senest den 15. i ulige måneder. Klubbens hjemmeside: icdklubben Webmaster: Søren Rasmussen Rude Skovvej 13, Rude Strand 8300 Odder Tlf Jan Gottschalk Marievej Holbæk Tlf Mobil Vintermøde -og generalforsamling I dette nummer af Rytmeboxen er den endelige indbydelse til vort traditionsrige vintermøde. Som det vel efterhånden er alle bekendt holdes det d. 16. marts 2013 på Dalum Landbrugsskole i Odense. Fra bestyrelsens side ser vi frem til at møde rigtig mange af jer. Her er jo en mulighed for, at I som medlemmer af ICD klubben kan være med til at sætte dagsorden for klubben fremtidige arbejde. Det sker gennem valg af bestyrelse og det sker gennem den debat, der forhåbentlig altid er på et sådan møde. Bestyrelsen er sig meget bevidst om, at klubben bæres af en frivillig indsats. Vi vil derfor i vort arbejde altid være bevidst om, at der er grænser for, hvad vi kan magte. Det er dog ikke til hinder for, at vi såvel i bestyrelsen som blandt medlemmer i ICD klubben kan tage nye initiativer eller tage gamle op. Jeg vil således nævne, at det er efter inspiration fra et medlem, 2

3 at vi i bestyrelsen nu for alvor tager spørgsmålet om nye former for kommunikation til og mellem medlemmer op til seriøs drøftelse. Du vælger på dette billeder, der kommer frem midt på skærmen. Bestyrelsen må her opfordre til, at rigtig mange medlemmer møder op for på denne måde ud ad til at markere klubbens styrke. Svenn Erik Kristensen Fungerende formand Rytmeboxen er nu på nettet. I samarbejde med Hjerteforeningen er Rytmeboxen nu lagt på nettet. Du finder bladet ved at gå ind på vor hjemmeside: ICDklubben/ Her klikker du på Rytmeboxen, og der vil så fremkomme en liste over de blade, der ligger på hjemmesiden. Du vil her have to muligheder for at åbne bladet. Ved HTML får du mulighed for at få læst bladet op. Der er en lille trekant oppe i venstre hjørne, som du skal klikke på. Ved valg af Original dokument åbnes bladet som en PDF fil. Her har du mulighed for at gøre teksten både større og mindre, ligesom du kan printe den ud samt gemme den. Jeg vil bede dig om at prøve denne nye mulighed for at formidle Rytmeboxen, således at vi måske allerede på vor generalfor-samling kan udveksle erfaringer. /sek 3

4 Ode til emtefinder De higer og søger i gulnede bøger. På støvede hylder, der findes et mylder af længst glemte minder, der fattes en finder. Af skørnede æsker først støvet de tæsker, så stødes i luren og jagten går ind. Nu stå s skal distancen fra søg og til find. Nu dukker der op på rad og geled, hvad forne tider de skrevet fik ned. Her stå om en hest der fik kløe og spat, hvad bonden gjord ved den en sensommernat. Her står om en ungmø, der fik sig en ven, men aldrig om dagen, hun så ham igen. Her står om fru Mangor, at mens hun gør vælling, så ytrer gemalen: "Du dejlige kælling!" Hvad står om hr Plum den gamle starut, der omgik så skødesløst kugler og krudt? Her står om fru Bunkeflod - gamle kaleche; hun sendte sin genbo en sælsom depeche: "Kom hid ungersvend og kildr mit øre, hvad har du af emter*, kom hid og lad høre." Straks over til konen, H.C. - for det var personen, skrår over gaden og læser for konen. Om en prås han bebuder - om end kun gjort af tælle, så kan den for os arme om livet fortælle. Det bli r for madammen så herlig en trøst, og arket hun værner for møl og for trøsk. Der går et århundred - måske næsten to. Til sidst blev det glemt, det sku man dog tro. Men henne fra pladsen ved vinduets glar, der høres et BINGO!!! - på hvad blev han var? Her sad han, hr Brage, skjaldenes helt, hvad har han nu fundet og klarligen meldt? "Stød atter i luren, nu timen er inde, Jeg afæsket har et kosteligt minde!!! Her Andersen, H.C. den gamle filur med tællelys viser, at verden den dur." 4 * gl. udtryk for eventyr

5 Møde med Hjerteforeningen 5 repræsentanter fra bestyrelsen afholdt d. 15. januar 2013 et møde med Hjerteforeningens direktør Inge Vestbo og Steffen Jørgensen. Vi havde på forhånd lavet en dagsorden med de punkter, som vi fra bestyrelsens side ønskede at drøfte med Hjerteforeningen. Det var naturligt for os, først og fremmest at få afstemt de forventninger som vi har til hinanden, herunder i hvilken udstrækning ICD klubben kan medvirke til at nå de mål, som Hjerteforeningen har sat for sit arbejde. Det var tydeligt i samtalen forløb, at Hjerteforeningen fortsat var interesseret i, at ICD klubben er så velfungerende som overhovedet muligt og gør en stor indsats for medlemmerne. Vi fik fortalt om baggrunden for det budgetforslag, som vi har fremlagt, herunder tilskud til vore to faste arrangementer. Der var en god forståelse for, at vore aktiviteter kræver et vist økonomisk tilskud fra Hjerteforeningen, men samtidig var det klart, at også her kan krisen mærkes. Der var fra Hjerteforeningen stor tilfredshed med, at vi fortsat udsender Rytmeboxen til alle medlemmer og til eksterne samarbejdspartnere. Vi redegjorde kort for de spæde tanker, der er i bestyrelsen for at udsende bladet på en anden måde. Vi blev tilskyndet til at gå videre med dette arbejde, der måske også kunne være inspirerende for andre. Den samme holdning var der til det arbejde, vi er i gang med omkring vor hjemmeside. Til sidst kom vi ind på muligheden for at samarbejde med andre - herunder andre klubber indenfor Hjerteforeningen - samt ikke mindst den etablerede Facebook gruppe. Under en kort snak efter mødet var vi enige om, at det havde været et godt møde, og at vi alle ser positivt på det fremtidige samarbejde med Hjerteforeningen. /sek 5

6 ICD klubbens VINTERMØDE 2013 Vi holder atter vores traditionsrige vintermøde på Dalum Højskole fra 1862, grundlagt af Christen Kold, nu Dalum Landbrugsskole. MØDESTED: DALUM LANDBRUGSSKOLE LANDBRUGSVEJ ODENSE S TIDSPUNKT: 16. marts 2013 KL Kl Indskrivning, betaling og kaffe med brød. Kl Generalforsamling Kl Fagligt indlæg v/ Overlæge Jens Mogensen Kl Frokost Kl Kulturelt indslag v/ Niels Ole Frederiksen Kl Afslutning, Kaffe med brød Prisen for at deltage i vintermødet er 175,- kr. Tilmelding til vintermødet skal ske til Palle Møller Nielsen. Mail: -så hurtig som mulig og senest d. 2. marts Tilmelding er bindende og betalingen foretages på stedet. Buslinie 21/22 afgang fra Banegården kl. 09:25 Buslinie 28/29 afgang fra Banegården kl. 09:40 6

7 GENERALFORSAMLING I henhold til klubbens vedtægter 8 indkaldes hermed til generalforsamling Lørdag, d. 16. marts 2013 kl Dalum Landbrugsskole LANDBRUGSVEJ ODENSE S DAGSORDEN: 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Kassereren fremlægger regnskab 4. Ændringer af vedtægter 5. Indkomne forslag 6. Valg til bestyrelsen 7. Eventuelt Ad 4 Hjerteforeningen har vedtaget nye standardvedtægter. Vi skal som landsdækkende klub under Hjerteforeningen tilpasse vore nuværende vedtægter til standardvedtægterne. Bestyrelsen har udarbejdet et forslag. Ad 5 Indkomne forslag. Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være skriftligt og formanden i hænde senest 4 uger før generalforsamlingen. ( 16. februar 2013) Fortsættes næste side 7

8 Ad 6: Følgende er på valg: Svenn Erik Kristensen (vælges for et år) Palle Møller Nielsen Ulla Hansen Morten Drejer Jan Gotschalk Suppleanter: Judy Johansen, ny: Flemming Krogh Amager/København 51 år og Bente Damgaard Thomsen, Sorø Du kan deltage i generalforsamlingen uden at deltage i den efterfølgende frokost og i vintermøde. Dalum Landbrugsskole 8

9 Atrieflimmer kan afsløres med iphone Af Mikael Schneider, videnskabsjournalist, cand.scient. ph.d. Læg fingeren over din iphones kamera og blitz. Et minut efter ved du, om du har atrieflimren. Det kan blive virkelighed med en ny app, som amerikanske og koreanske forskere har udviklet Det kan være rigtig svært at få bestemt om en person lider af atrieflimmer. For den hurtige og uregelmæssige puls kommer i anfald og ikke nødvendigvis lige når lægen står klar til at lave et hjertekardiogram. Tit må man ty til døgnmålinger af hjerterytmen med en slags båndoptager, et såkaldt Holter-apparat. Eller endnu mere besværligt, indoperering af en ovevågningsenhed under huden, der kan optage hjerterytmen, når du aktiverer den. Blodstrømmen afslører hjerterytmen Men en gruppe forskere har fået en ide. De har udviklet en app, der alene ved brug af kamera og blitz på en smartphone, kan måle om din hjerterytme er ustabil. Blitzen oplyser blodstrømmen i din finger, og så fanger videokameraet ændringerne i fingerens farve. Farveændringernes rytme og variation fortæller app en, om din puls er uregelmæssig. Med app ens matematiske algoritmer, kan den på den baggrund bestemme, om du lider af atrieflimmer. Og det gør den angiveligt med lige så stor nøjagtighed som et almindeligt hjertekardiogram. Atrieflimmer app en, der desværre endnu ikke er at finde i app-stores, er udviklet til iphone 4S, men forskerne forventer også at kunne udvikle den til andre typer smartphones. Hjerteforeningens forskningschef, professor og overlæge Gorm B Jensen, understreger da også, at teknologiens medicinske betydning først skal gennemprøves i kliniske forsøg, før man fra Hjerteforeningens side kan anbefale app en. 9

10 Fra PACEMAKER-ICD møde FRA VINTERMØDET

11 FRA VINTERMØDET

12 Facebook-gruppe for ICD-patíenter Hvor kan jeg møde ligesindede med pacemaker eller ICD? At lige pludselig opdage, at man skal have en pacemaker eller ICD resten af sit liv, er en ganske overvældende oplevelse. Men du er ikke alene i verden: Unge og voksne med pacemaker/ ICD er en Facebook-gruppe, hvor alle aldersgrupper kan udveksle erfaringer fra livet med en pacemaker eller en ICD i en uformel tone. Hvorfor denne gruppe? Selvom man får kyndig vejledning af sin læge efter operationen, er der masser af spørgsmål, der melder sig også af den slags, som man ikke nødvendigvis vil stille sin læge. I gruppens debatforum kan du nyde godt af andres erfaringer med et liv med pacemaker/icd og dele ud af dine egne erfaringer. Det gælder både de fysiske og psykiske aspekter af et liv med pacemaker/icd, men også links til relevante artikler. 12

13 Hvad tilbyder gruppen ellers? Gruppen mødes også live et par gange i løbet af året - skiftevis i Aarhus og København. Det er møder som først og fremmest er til for at hygge med hinanden, men også for at høre hinandens historier og erfaringer. Møderne indeholder også altid et professionelt indslag. Vi har både haft besøg af overlægerne Helen H. Petersen og Henrik Kjærulff, Redningsfolk fra Falck, personale fra pacemaker ambulatorier, en psykolog samt en PM/ICD ekspert fra Medtronic. Der har været afholdt 14 møder og det næste vil finde sted til maj i København. Gruppen har ligeledes et utrolig godt samarbejde med mange af Danmarks hospitaler, hjerteafdelinger og praktiserende læger. Anonymitet? Gruppen tæller den dag i dag 410 medlemmer i alle aldre. Pårørende og venner er ligeledes er meget velkomne i gruppe, men vi har valgt at holde professionelle fagfolk ude. Gruppen er lukket, så alt man skriver forbliver på siden og kan ikke ses af andre eller googles. Hvor finder jeg gruppen? Det er gratis at være medlem. Skriv nedenstående link i adresselinien i internet browseren og tryk på anmod om medlemskab, eller log på Facebook og søg efter icd. Det kræver kun at man har en Facebook profil. https://www.facebook.com/groups/ / Jeg byder jer alle hjertelig velkommen og kontakt mig endelig, hvis i skulle have spørgsmål. Louise Bruun Pedersen Formand Unge og voksne med pacemaker/icd Tlf.:

14 Hold hovedet koldt i vintervejret Af Hjerteforeningen. Hjertekarpatienter kan blive ramt af brystsmerter og ubehag, når de er ude i koldt vejr. Læs her hvilke symptomer du skal være opmærksom på Vinteren er kommet med grader under frysepunktet. Med kulde og sne er det vigtigt at vide, hvordan vejret påvirker hjertet. Specielt hvis du lider af hjertesygdom. Du vil i nogle tilfælde opleve, at dine symptomer forværres af kulden, hvis du lider af en væsentlig grad af åreforsnævring. 14

15 Du kan blandt andet opleve brystsmerter, åndenød og ubehag (angina pectoris), når du begiver dig ud i kulden. Oplever du disse symptomer, som kan skyldes din åreforsnævring, bør du kontakte egen læge eller et af vores rådgivningscentre. Sørg for at klæde dig varmt på, når du er ude i koldt vejr. Skal du ud at dyrke motion, er det en god idé at i klæde dig lag på lag tøj, så kroppen kan ånde. Og så er det en dårlig ide at drikke alkohol, før du går udendørs. Alkohol giver i begyndelsen en fornemmelse af varme i kroppen, fordi blodkarrene i huden udvider sig. Den reelle virkning er dog, at varmen bliver ført væk fra kroppens vigtigste organer og ud i huden. 15

16 Mit livs eventyr. Verdensberømt, Danmarks mest populære mand etc., der er da superlativer, der vil noget Pludselig blev jeg omsværmet af samtlige medier fra hele jordkloden, nationalt som internationalt, TV - og radiostationer, endvidere stor omtale i alle trykte medier på mange forskellige sprog, for at beskrive mit fund af H. C. Andersens eventyr Tællelyset, som man mener, kan være det første fra vores store eventyrdigter. Der var endda flere aviser, der havde ryddet forsiden for at fortælle nyheden, nævnes skal blandt flere Politiken og Brasiliens største nyhedsformidler Folha De S.Paulo. Det at man pludselig befinder sig i medieorkanens øje i flere døgn, ville nok kunne ryste enhver lokalhistoriker. Men jeg føler, jeg har en speciel ballast med mig, som mit turbulente sygdomsforløb inden for hjertearytmi har givet mig, hvor jeg har mange gange har siddet på det yderste mandat, kun reddet af ICD en og OUH s indgriben, det giver én et specielt afklaret forhold til livet, så uanset al den virak mit helt exceptionelle fund har givet, føler jeg stadig at have benene på jorden, som jeg altid har haft. Jeg har altid interesseret mig for arkæologi, historie og slægtsforskning, men da jeg i mine yngre år dyrkede meget sport bl.a. orienteringsløb samt var arrangør ved større idrætsarrangementer, gik der meget tid med dette, og de forannævnte interesser blev nedprioriteret. Lokalhistorisk tog det dog fart, da jeg var på øen Thorø, der ligger umiddelbart SV for Assens, som forberedelse til et arrangement i efteråret

17 Jeg fandt ud af, at øen havde en særdeles spændende og dramatisk historie at fortælle, især i perioden , hvor gullaschbaronen Harald Plum var dens ejer. Siden 1994 har jeg gjort en omfattende research i alle tilgængelige arkiver, Lokalarkiver, Rigsarkivet, Erhversarkivet, Det kgl. Bibliotek etc, sidst og ikke mindst, samtaler med mange mennesker, der levede i de spændende og dramatiske år, hvor Harald Plum ejede Thorø. Derefter udviklede historien sig fra at være Lokal- til Danmarks- og til Verdenshistorie, idet jeg fandt slægten Plum utrolig spændende, da den siden år 1500 har fostret mange fremtrædende personligheder, gejstlige som merkantile, der absolut var og omgikkes samfundets elite. Min interesse og indsigt har udviklet sig til, at jeg de sidste 10 år har formidlet denne viden til ca ved guidninger på Thorø samt til ca. 400 ved foredrag (dette startede jeg først på i 2011) Selv om jeg pludselig blev ramt af en livstruende hjertearytmi i 2002, føler jeg ved min interesse for historie har gjort, at jeg har et fantastisk spændende liv, bl.a. ved formidlingen af historien til andre mennesker samt søgning i arkiverne. Sluttelig skal nævnes, at jeg i 2008 havde en andel i DR2 Dokumentarudsendelsen Gullaschbaronen og at jeg sammen med Historisk team havde verdenspremiere den 28. oktober på vores film HARALD PLUMs THORØ, den har været 3 år undervejs, hvor der har været mange hurdler at overvinde, ikke mindst helbredsmæssigt set. At min interesse for lokalhistorie så skulle afstedkomme en verdenssensation, det havde jeg ikke i min vildeste fantasi forestillet mig. OG DET ER GANSKE VIST. 17

18 Betragtning om vingesus! Jeg evigt higer og søger i gamle aviser og bøger forventningsfuld er Pegasus jeg mærker historiens vingesus og livet giver mig et kæmpeknus jeg svæver i en lyk salig rus ved lyden af tusind haves brus hymne over forne slægters bedrifter kampen for livet med dets rifter historiens fortid kommer nu hid erfaring lært herfra - er fremtid! Landsarkivet for Fyn den 4. oktober Dagen for fundet af eventyret Tællelyset Esben Brage A K T I V I T E T S K A L E N D E R Dato Arrangement Kontaktperson 6. marts Bestyrelsesmøde Svenn Erik Kristensen 16. marts Generalforsamling og vintermøde Palle Møller Nielsen Annelise Hattesen 21. maj 14:00-15:30 ICD selvhjælpsgruppe Næstved Lisa Vedel Madsen August Seminar Morten Drejer Palle Møller Nielsen 29. oktober ICD selvhjælpsgruppe Næstved Lisa Vedel Madsen 18

19 Bestyrelsen 2012 Fung. formand: Svenn Erik Kristensen Fasanvej Rønnede Tlf.: Morten Drejer, Bredgade 18A, 8600 Silkeborg Tlf.: Fung. næstformand: Ulla Hansen Blomsterparken 13 Stevnstrup 8870 Langå Tlf.: Billed kommer senere Søren Rasmussen Rude Skovvej 13, Rude Strand 8300 Odder Tlf.: Kasserer Palle Møller Nielsen Fuglebakken Odense NV Tlf.: Billed kommer senere Jan Gottschalk Marievej Holbæk Tlf.: Mobil: Sekretær: Annelise Hattesen Sct. Nicolai Gade 19, Aabenraa Tlf.: Billed kommer senere Judy Johansen Violvej Skive Tlf.: Hauser Plads København K Tlf.: Fax

20 20

LHC-nyt. 28. årgang Juni 2011 Nr. 2. Landsforeningen mod Huntingtons Chorea ISSN 0909-5128. LHC-nyt nr. 2/11

LHC-nyt. 28. årgang Juni 2011 Nr. 2. Landsforeningen mod Huntingtons Chorea ISSN 0909-5128. LHC-nyt nr. 2/11 ISSN 0909-5128 LHC-nyt 28. årgang Juni 2011 Nr. 2 Landsforeningen mod Huntingtons Chorea LHC-nyt nr. 2/11 1 Indhold Formanden har ordet... 3 Referat fra generalforsamlingen i LHC... 4 Medicinafprøvning

Læs mere

LANDSFORENINGEN HUNTINGTONS SYGDOM

LANDSFORENINGEN HUNTINGTONS SYGDOM ISSN 0909-5128 huntingtons.dk 29. årgang Juni 2012 Nr. 2 LANDSFORENINGEN HUNTINGTONS SYGDOM Landsforeningen Huntingtons Sygdom huntingtons.dk nr. 2/12 1 Indhold Formanden har ordet... 3 Rundt om HS 2012:

Læs mere

Bilag 36: Interview med Humleboet den 19. maj 2011

Bilag 36: Interview med Humleboet den 19. maj 2011 Bilag 36: Interview med Humleboet den 19. maj 2011 Interviewere (I): Rosa Ryberg og Lene Andersen Deltager: Frank Gottlieb 00:00-02:43: Introduktion til os, vores studie og specialet. Frank Gottlieb: Vi

Læs mere

Om Alzheimers og andre demenssygdomme

Om Alzheimers og andre demenssygdomme Tema: Alzheimerforeningen og demenssagen Det nytter Feriekurser for demente Støt Alzheimerforeningen Vind med Alouise Nr. 4 19. årgang december 2009 Om Alzheimers og andre demenssygdomme Indhold Udgives

Læs mere

du er ikke alene Tanker og følelsesmæssige reaktioner efter hjertekarsygdom

du er ikke alene Tanker og følelsesmæssige reaktioner efter hjertekarsygdom du er ikke alene Tanker og følelsesmæssige reaktioner efter hjertekarsygdom Du er ikke alene Hjerteforeningen. 2009 Tekst: Helle Spindler, cand. psych., ph.d, Psykologisk Institut, Aarhus Universitet Grafisk

Læs mere

rettnyt:02 LANDSFORENINGEN RETT SYNDROM 2015

rettnyt:02 LANDSFORENINGEN RETT SYNDROM 2015 rettnyt:02 LANDSFORENINGEN RETT SYNDROM 2015 ANNONCE RETT NYT INDHOLD nr. 2 2015 6 4 Redaktionen 5 Nyt fra bestyrelsen 6 Familietur til Legoland 8 Børn med særlige behov 9 9 Mille og Meywalkeren 10 Bestyrelsens

Læs mere

Dansk Horton Hovedpineforening Nyhedsbrev Januar 2012

Dansk Horton Hovedpineforening Nyhedsbrev Januar 2012 Dansk Horton Hovedpineforening Nyhedsbrev Januar 2012 Dansk Horton hovedpineforening Årsmøde Hermed indbydes til årsmøde (generalforsamling) Lørdag, den 31. marts 2012 kl. 14.00 - ca. 17:00 Auditorium

Læs mere

DU ER IKKE ALENE. Tanker og følelsesmæssige reaktioner efter hjertekarsygdom

DU ER IKKE ALENE. Tanker og følelsesmæssige reaktioner efter hjertekarsygdom DU ER IKKE ALENE Tanker og følelsesmæssige reaktioner efter hjertekarsygdom Indhold DEL 1 Reaktioner 4 Nye tanker og følelser 4 Om oplevelser, tanker og følelser ved hjertekarsygdom At huske alt det praktiske

Læs mere

Støtteforeningen 2012-2013

Støtteforeningen 2012-2013 Støtteforeningen 2012-2013 Set med mine øjne 2012 blev for mig et inspirerende og lærerigt år. På Støtteforeningens generalforsamling i februar blev jeg på et hængende hår valgt ind, og jeg var glad og

Læs mere

Referat fra SFK Generalforsamling og møde lørdag den 22. marts 2014 kl.10.00 Rødovregaard, Kirkesvinget 1, 2610 Rødovre.

Referat fra SFK Generalforsamling og møde lørdag den 22. marts 2014 kl.10.00 Rødovregaard, Kirkesvinget 1, 2610 Rødovre. 1 Samarbejdende Frimærke Klubber Korsør den 13-04-2014 Referat fra SFK Generalforsamling og møde lørdag den 22. marts 2014 kl.10.00 Rødovregaard, Kirkesvinget 1, 2610 Rødovre. Rødovre Frimærkeklub afholder

Læs mere

Nyhedsbrev. Foto: Bjarne Stæhr. Foreningens adresse Landsforeningen for Marfan Syndrom Tamsborgvej 1, 2. th 3400 Hillerød

Nyhedsbrev. Foto: Bjarne Stæhr. Foreningens adresse Landsforeningen for Marfan Syndrom Tamsborgvej 1, 2. th 3400 Hillerød Nyhedsbrev Nr. 64 Oktober 2007 Foto: Bjarne Stæhr Foreningens adresse Landsforeningen for Marfan Syndrom Tamsborgvej 1, 2. th 3400 Hillerød Indhold: Kære medlemmer... 3 Projektet At være ung med Marfan

Læs mere

Åbenhed TEMA. DepressionsForeningens medlemsblad Nr. 3-2014

Åbenhed TEMA. DepressionsForeningens medlemsblad Nr. 3-2014 DepressionsForeningens medlemsblad Nr. 3-2014 Åbenhed TEMA "Allerede halvt inde i tv-programmet eksploderede min facebook-inbox med opmuntrende beskeder fra venner, bekendte og helt fremmede, der ville

Læs mere

Indhold. DIS-Danmark. 2 DIS-Danmark - juni 1997

Indhold. DIS-Danmark. 2 DIS-Danmark - juni 1997 Slægt & Data Udgives af DIS-Danmark (Databehandling i Slægtsforskning) E-mail: DIS-Danmark@dk-online.dk Homepage på internettet: www2.dk-online.dk/users/dis-danmark Slægt & Data udkommer 4 gange årligt

Læs mere

DEADLINE for næste OI-Magasinet er den 28. maj. INDHOLD OI-Magasinet nr. 1-2003 OI-MAGASINET OI-MAGASINET NR. 1 2003

DEADLINE for næste OI-Magasinet er den 28. maj. INDHOLD OI-Magasinet nr. 1-2003 OI-MAGASINET OI-MAGASINET NR. 1 2003 OI-MAGASINET Udkommer: 3 gange årligt Oplag: ca. 400 stk. pr. nummer Layout: MS Millinnium Edition & Office 2000 OI-Magasinet er det officielle medlemsblad for Dansk Forening for Osteogenesis Imperfecta.

Læs mere

IGEN-MAND UNDER LUPPEN TOILET-HUMOR I FAVRSKOV LOKALFORENING FLOT INDSATS TIL FOLKEMØDET. side 8-9. side 5. side 6-7

IGEN-MAND UNDER LUPPEN TOILET-HUMOR I FAVRSKOV LOKALFORENING FLOT INDSATS TIL FOLKEMØDET. side 8-9. side 5. side 6-7 Kræftens Bekæmpelse I Blad for frivillige I Oktober 2014 SLØJFEN IGEN-MAND UNDER LUPPEN side 8-9 TOILET-HUMOR I FAVRSKOV LOKALFORENING side 5 FLOT INDSATS TIL FOLKEMØDET side 6-7 2 LEDER Flere penge til

Læs mere

ny stemme fylder 45 år

ny stemme fylder 45 år ny stemme fylder 45 år 1963 1964 45 ÅR NR. 3 Juni 2008 46. ÅRGANG Medlemsblad for DLFL ny stemme Nr. 3 2008 46. årgang Medlemsbladet»ny stemme«udgives af bestyrelsen for Dansk Landsforening for Laryngectomerede

Læs mere

Lungenyt. Mor er stadig mor Tema om pårørende. nr. 3 juni 2010 Danmarks Lungeforenings medlemsblad

Lungenyt. Mor er stadig mor Tema om pårørende. nr. 3 juni 2010 Danmarks Lungeforenings medlemsblad Mor er stadig mor Tema om pårørende nr. 3 juni 2010 Danmarks Lungeforenings medlemsblad Lungenyt Livet som pårørende Pludselig var jeg alene om ansvaret Et forrygende årsmøde leder Vi er også en patientforening

Læs mere

No. 1 2012. Fra Glyptoteket og hvad man kan møde der. Dette blads tema starter på side 10

No. 1 2012. Fra Glyptoteket og hvad man kan møde der. Dette blads tema starter på side 10 No. 1 2012 Fra Glyptoteket og hvad man kan møde der Dette blads tema starter på side 10 Udgivet af : Foreningen Af Kroniske Smertepatienter. Tlf.: 51 92 63 41 E-mail: faks@faks.dk Hjemmeside: www.faks.dk

Læs mere

Seniorer i Skolen Håndbog En guide til indførelse af Seniorer i Skolen

Seniorer i Skolen Håndbog En guide til indførelse af Seniorer i Skolen Seniorer i Skolen Håndbog En guide til indførelse af Seniorer i Skolen Håndbogen er produceret af arbejdsgruppen: Ruta Aukspole, Dainis Naburgs, Karl-Erik Olsson, Sven Norén, Jørgen Ole Erichsen, Grete

Læs mere

- Der er kommet meget nyt science fiction til, som interesserer de fleste medlemmer

- Der er kommet meget nyt science fiction til, som interesserer de fleste medlemmer Anbefaling fra Tænketanken angående foreningens fremtid & dens form. Baggrund Umiddelbart før generalforsamlingen 2008 blev der nedsat en tænketank, der skulle se på fremtiden for trekkies.dk. Grundlaget

Læs mere

29. årgang December 2012 Nr. 4

29. årgang December 2012 Nr. 4 ISSN 2245-5957 huntingtons.dk 29. årgang December 2012 Nr. 4 Landsforeningen Huntingtons Sygdom huntingtons.dk nr. 4/12 1 Indhold Formanden har ordet... 3 Weekendseminar for 25-40 årige. 5 Forældredag

Læs mere

Når rollerne forandres...læs også

Når rollerne forandres...læs også Livet med Nr. 4, 23. årgang, december 2013 Tema Når rollerne forandres...læs også Klumme af Annette Vilhelmsen Den svære balance Alzheimer foreningen Livet med demens Alzheimer foreningen Livet med demens

Læs mere

Nyhedsbrev. Nr. 78 September 2012. Landsforeningen for Marfan Syndrom Rørkærvej 4 8722 Hedensted marfan@marfan.dk www.marfan.dk

Nyhedsbrev. Nr. 78 September 2012. Landsforeningen for Marfan Syndrom Rørkærvej 4 8722 Hedensted marfan@marfan.dk www.marfan.dk Nyhedsbrev Nr. 78 September 2012 Afsked med Bodil Davidsen Foto: Jesper Grandjean Efter 21 år i foreningen er Bodil gået på pension. I den anledning gav foreningen en sølv broche formet som et blad af

Læs mere

Repræsentantskabsmøde lørdag den 7. marts 2015 kl. 09:00 Hotel Scandic Bygholm Park i Horsens

Repræsentantskabsmøde lørdag den 7. marts 2015 kl. 09:00 Hotel Scandic Bygholm Park i Horsens Repræsentantskabsmøde lørdag den 7. marts 2015 kl. 09:00 Hotel Scandic Bygholm Park i Horsens 1.) Konstatering af møderet og stemmetal Jørgen Bitsch, Formand DMU, bød Hovedbestyrelsen og de fremmødte klubrepræsentanter

Læs mere

Udnyttet som fleksjobber H O V E D S T A D E N OKTOBER/2012

Udnyttet som fleksjobber H O V E D S T A D E N OKTOBER/2012 H O V E D S T A D E N OKTOBER/2012 Udnyttet som fleksjobber Fleksjobberen Malene Kristoffersen fik 5.000 kroner mindre i løn end sin kollega for præcis det samme arbejde. Men den slags forskelsbehandling

Læs mere

Bestyrelsens beretning

Bestyrelsens beretning Dansk Mejeriingeniør Forening Bestyrelsens beretning Generalforsamling den 5. september 2013 hos DSS Silkeborg 2012-2013 Indhold i beretning for Dansk Mejeriingeniør Forening 2012/13 1 Indledning... 3

Læs mere

ET MAGASIN FRA SCLEROSEFORENINGEN JUNI-JULI 2012

ET MAGASIN FRA SCLEROSEFORENINGEN JUNI-JULI 2012 ET MAGASIN FRA SCLEROSEFORENINGEN JUNI-JULI 2012 HJERNEN ADLYDER IKKE ALTID. SIDE 20 Mette Ellermann om at mestre livet med sclerose TRO, HÅB OG KÆRLIGHED.. SIDE 12 og en kroniske sygdom ny dokumentarfilm

Læs mere

Nationalt Videnscenter for Demens. Andre patientforeninger Hukommelsesklinikken

Nationalt Videnscenter for Demens. Andre patientforeninger Hukommelsesklinikken ISSN 2245-5957 huntingtons.dk 30. årgang Marts 2013 Nr. 1 EHDN IHA EHA HDBuzz HDYO Sjældne Diagnoser Team Sjældne Handicap DR Bomiljø HS HC Bofællesskabet Pilehuset Nationalt Videnscenter for Demens De

Læs mere

SYD eren. Marts 2012

SYD eren. Marts 2012 SYD eren Marts 2012 AA s VAGT-TELFON: 70 10 12 24 Web: www.anonyme-alkoholikere.dk E-mail: aa@anonyme-alkoholikere.dk AA Region SYD: Fyn, Syd og Sønderjylland Formand Carl Martin, (Fanø) 2335 8354 carl.martin@fanonet.dk

Læs mere

31. årgang Vinter Nr. 4

31. årgang Vinter Nr. 4 ISSN 2245-5957 huntingtons.dk 31. årgang Vinter Nr. 4 Landsforeningen Huntingtons Sygdom huntingtons.dk nr. 4 - vinter 2014-2015 1 Indhold Formanden har ordet... 3 Weekendseminar for unge... 4 Ægtefælle/samleverdag

Læs mere