AFDELINGSBESTYRELSENS BERETNING Årsmøde den 5 september 2012.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "AFDELINGSBESTYRELSENS BERETNING Årsmøde den 5 september 2012."

Transkript

1 HEJMDALSPARKENS BEBOERFORENING AFDELINGSBESTYRELSENS BERETNING Årsmøde den 5 september Kære Beboere. Om to dage er det nøjagtig ét år siden, at I valgte mig til formand for Bestyrelsen. I det år der er gået, har der været en del problemer. Den tidligere formand efterlod sig absolut intet der kunne bidrage til at gøre overgangen lettere. Tvært imod. Hvis jeg på nogen måde havde troet at bestyrelsen kunne starte på en frisk og tavlen vasket ren, så kunne jeg godt tro om igen. Fortidens skygger lå tungt over bestyrelsen. Især var der gentagne problemer med klager over forvaltningen af beboerhuset. Med udsendelse af Udlejningsbestemmelserne for Beboerhuset håber vi at vi én gang for alle har lukket diskussionen. I efteråret 2011 bebudede Haderslev Kommune at der skulle spares på gadelyset om natten. Det ville betyde, at hele Hejdalsparken ville være uden lys om aftenen og natten. Bestyrelsen besluttede, at få elsystemet justeret, således at vi selv kunne bestemme hvornår lyset skulle tændes/slukkes. Kort før jul 2011 blev der arrangeret en bustur for alle Domeas afdelinger i Vojens med indkøbsmuligheder i Tønder og Flensborg. Efterfølgende var jeg ikke særlig tilfreds med arrangementet- set i relation til cost/effektivnes. Dette gav jeg udtryk for ved et senere møde i det fælles aktivitetsudvalg. Kritikken faldt ikke i god jord og efterfølgende blev samarbejdet mildest talt noget anstrængt. Vi valgte så at træde ud af aktivitetsudvalget. Fra 1 jan 2013 er samarbejdet helt overstået. Fremover vil vi selv arrangere ture m.m. Men det kommer jeg til senere. Det blev nødvendigt for bestyrelsen, i forbindelse med udsendelse af julehilsen til beboerne, at understrege, at klager skal fremsættes skriftligt med to underskrifter. Det med at ringe og brokke sig i telefonen er ikke gangbart, og slet ikke hvis man har en ordentlig kæp i øret. Også det kommer jeg ind på senere. Alle beboere, har ved indflytning fået udleveret Husordensregler der fastsætter de regler vi skal leve under i samarbejde og forståelse med vore naboer. Hvis reglerne ikke efterleves, vil det skabe utilfredshed hos de beboer der forsøger at leve op til de krav, som de har skrevet under på. Utilfredsheden vil give grobund for efterfølgende klager til bestyrelsen og Domea. Beboernes haver har været et stort emne i klagerækken. Manglen på oprydning, klipning af hække, græsslåning og fjernelse af ukrudt har været genstand for misnøje fra flere beboeres side. Ejendomsmesteren og jeg selv gik en runde i området for ved selvsyn at se hvor slemt det stod til. Jeg skal love for, at der var noget at komme efter. Efter Sankthans, udsendte vi en skrivelse til de beboere vi mente kunne gøre noget for at trimme deres haver. Nogle af beboerne tog udfordringen op. Andre lod som ingen ting. En ny runde i området viste desværre at problemet var vokset. 1

2 Sagen blev overladt til Domea Haderslev. Domea har efterfølgende sendt en skrivelse til de berørte beboere. Med skrivelsen følger en tegning med eksempel på hvad det er vi forventer der bliver bragt i orden. En ny runde i området, vil blive gennemført den18 september. Vi forlanger ikke at alle skal have prydhaver. Det vi beder om er, at vi kan se der bliver gjort noget. At viljen er til stede. Da I sagde ja til at flytte ind, sagde I også ja til haven. Vi er meget vel klar over, at der er beboere, der af forskellige årsager, ikke er i stand til at klare haven selv. Beboeren må derfor betale andre for at få ordnet haven eller bede om hjælp hos familie og venner ja en god idet kunne også være nabohjælp. Ejendomsmesteren kan- om nødvendigt- henvise til et firma, der påtager sig den slags opgaver. Beboernes husdyr har ligeledes været et stort tema i årets løb. Jeg vil gerne slå fast, at det kun er tilladt at have én hund eller kat. Alle hunde skal være registreret i Dansk Hunderegister og være forsikret, d.v.s. ejeren skal tegne en hundeansvarsforsikring. Jeg vil gerne understrege, at det ikke er afdelingsbestyrelsen der forlanger dette. Det er lovgivningen og den har vi ingen indflydelse på. I forbindelse med klager over manglende forsikring og manglende registrering, er det politiet der har den udøvende myndighed Bestyrelsen har derfor besluttet, at alle hunde i Hejmdalsparken skal registreres og forsikres inden der kan gives tilladelse til at holde hund. Ligeledes har bestyrelsen besluttet, at hundeejere hvert år skal fremvise kvittering for betalt forsikring. Såfremt en hund fra Hejmdalsparken angriber en beboer eller den er årsag til anden form for ulykke, skal vi sikre os, at hunden er forsikret. I forbindelse med et muligt efterfølgende erstatningskrav, er vi sikker på at der er et forsikringsselskabet der kan overtage sagen. Hvis hunden derimod ikke er forsikret, risikerer den forurettede en årelang retssag, hvor han/hun bliver den store taber. Krav om forsikring er af hensyn til beboernes retssikkerhed. Og her vil jeg lige indskyde: DE SAMME GÆLDER JERES INDBOFORSIKRINGER. I tilfælde af brand få i ikke en krone i erstatning og skal selv betale oprydningen efter branden. Der er beboere der har mere end en hund. Vi har naturligvis meddelt disse hundeejere, at reglerne skal overholdes. Der er ligeledes beboere der ikke har registreret og forsikret deres hunde. Et forsigtigt skøn dokumenterer, at ca. en trediedel af beboerne ejer en hund. Det er langt fra alle der har tilladelse. Få af disse sager kører i øjeblikket. I løbet af efteråret, vil samtlige beboere modtage en skrivelse der orientere om de lovmæssige regler vedrørende hunde. Efterfølgende vil de hundeejere der ikke har registreret og forsikret deres hund, og dermed heller ikke har tilladelse til at holde hun, få et uanmeldt besøg, evt. ved hjælp af politiet. Vi har lige nu en sag, hvor en beboere er blevet bidt af en hund tilhørende en anden beboer. Sagen er naturligvis meldt til politiet. Politiet har meddelt, at sagen er sendt videre, men at der sagtens kan gå en måned eller mere før der sker noget. Hvor grotesk det end lyder, kan hunden stadig frit angribe en anden beboer. Forelagt dette, meddeler politiet, at hvis den angriber igen, henter de den straks. Det vil med andre ord sige, at en hund skal angribe to gange før man gør noget ved det, fra politiets side. Så pas på hvis i færdes i Hejmdalsparken. I kan blive overfaldet af en hund, som politiet ikke anser for et problem. Og til de hundeejere, der lufter hund uden at samle lorten op efter den, vil jeg sige. Det en noget forbandet svineri. Det gælder både på stier, veje og græsarealer. Vis hensyn til os andre og tag jer nu sammen. 2

3 Angående parkering, må vi konstatere, at bilejerne i det store hele overholder bestemmelserne. Der har været enkelte småproblemer, hvoraf de fleste en blevet løst. Parkering af trailere skal foregå på den anviste plads bag miljøstationen ved den vestlig parkeringsplads. Der har været ulovlige henstillinger af biler uden nummerplader. Det er også ved at finde en løsning. Et andet problem er kørsel med scootere og knallerter på gangstierne. Det er til stor fare og irritation for vore beboere. Gentagne gange har vi forsøgt at appellere til de unge mennesker om, at indstille disse aktiviteter i første omgang uden væsentligt resultat. Jeg ser imidlertid en tendens til at problemet mindskes. Vi skal dog stadig bevare fokus på problemet. Antallet af klager er steget markant. Dette skyldes ikke mindst, at beboerne er blevet mere bevidste om, at hvis der er noget de er utilfreds med, så tages det alvorligt. Domea er blevet mere opmærksom på, hvad der røre sig i afdelingen. Arbejdet med sagerne har betydet øget forståelse og øget samarbejde mellem Domea, afdelingsbestyrelsen og ejendomsfunktionærerne. Ejendomsfunktionærernes rolle som sparingspartner for bestyrelsen er alfa og omega for de syntes vi selv gode resultater vi indtil har opnået. Dette samarbejde udbygges hver dag til glæde og gavn for alle parter og er vigtigt for afdelingens fremtid. Der er dog lang vej til målet. Lad mig imidlertid give jer et eksempel på hvordan mange beboere opfatter det at klage: Lad os antage, at et par beboere beslutter sig for at klage over en anden beboer, der har købt sig en hund.. Ejeren lader hunden løbe frit omkring, og beboerne er bange for den, og det strider også mod reglerne, at den render frit omkring. Beboerne beslutter at klage. Klagen er skriftlig, og beboerne underskriver klagen. Klagen afleveres til Formanden for bestyrelsen. Af klagen fremgår det, at de mener det er en kamphund. Formanden kontakter ejendomsfunktionæren. Det viser sig at ejeren ikke har tilladelse til at have hunden. Formanden skriver et brev til ejeren og beder ham bringe sagen i orden inden 14 dage. I øvrigt gøre ham opmærksom på, at hunden skal føres i snor. Per automatik sker der nu følgende. Tre dage efter at klagen er afleveret opdager klagerene, at der intet er sket. Hunden løber stadig frit rundt og genere beboerne. Over hækken mellem beboerne lyder det allerede, at bestyrelse er ligeglad, ja helt ærligt, de laver ikke en skid. Nu har vi klaget og hunden render stadig rundt og genere os. Det er også for dårligt. Opfattelsen breder sig lynhurtigt mellem alle beboerne, og nu er det lige pludselig fakta, at bestyrelsen er komplet uduelig og ligeglad. Beboerne skal være opmærksomme på, at det at klage- i yderste konsekvens - kan få juridiske følger, både for den der klager og den der klages over. Og når der klages, skal klageren bevæbne sig med en enestående tålmodighed. Klagevejen er lang og besværlig. Lovgivningsmæssigt er der en del tidsfrister der skal overholdes, samt lovgivning der beskytte den enkelte beboer mod overgreb. Hovedreglen i Alment Boligbyggeri er, at så længe en beboer betaler huslejen, kan han ikke opsiges. At beboerne, i de forskellige afdelinger, har vedtaget husordensregler som beboerne skal efterleve, er i første omgang ligegyldigt. En beboer kan i realiteten overtræde reglerne i Husorden igen og igen, bare han betaler sin husleje. En beboer der opfører sig sådan, skal dog ikke tro, at den hellige grav er forvaret. Alle klager, bliver videresendt til Domeas advokat. Kommer der tilstrækkeligt mange klager over en beboers opførsel, kan advokaten træffe afgørelse om, at beboeren skal opsiges og fraflytte lejemålet, uanset at huslejen er betalt. Eventuelt sker flytningen med fogedens medvirken. Det er her beboerenes klager kommer ind i billedet. Det er vigtigt med flere klager i den samme sag og det er vigtigt med to eller flere underskrifter. I en eventuel retssag er disse klager juridisk bindende. Prøv at forestille jer, hvor lang tid der kan gå, inden vi når så langt. Et år er ikke lang tid. Set i relation til beboernes forventninger, har bestyrelsen på forhånd tabt. 3

4 Derfor er det vigtigt, at beboerne forstår hvad bestyrelsen er oppe imod. Det kræver det lange seje træk, at få skabt en boligforening, hvor alle er tilfredse med tingenes tilstand. Når jeg nu taler om tingenes tilstand, vil det nok være en god idé at beskæftige sig med boligernes almene, vedligeholdsmæssige tilstand. Det er jo ingen hemmelighed, at boligmassen trænger til en gennemgribende renovering, både udvendig og indvendig. Renoveringen har ligget på stand.by fordi investeringer af en sådan art, vil belaste vores økonomi i en sådan grad, at det ville betyde huslejestigninger. Det er jo ikke lige det vi har brug for her i krisetider. Vi er altså i en venteposition og hvad er det så vi venter på? Hvert år indgiver bestyrelsen en ansøgning til Landsbyggefonden om tilskud til renovering. Desværre indtil nu uden resultat. Efter indførelse af regeringens kickstart, har Landsbyggefonden modtaget yderligere 800 millioner til renovering af almene boliger. Vort behov ligger i omegnen af 70 millioner kroner, hvilket vi har søgt om. Hvor vidt vi kommer i betragtning denne gang, kan kun fremtiden vise. Som politikerne jokker rundt i det lige i øjeblikket, kan jeg godt have mine betænkeligheder. Hvorledes ser så den nærmeste fremtid ud? Hvad med 2013? Hvilke idéer og tiltag vil vi forsøge at føre ud i livet.? På det officielle plan, bevæger vi os mere og mere ind Computerens univers. I løbet af efteråret, vil hjemmesiden blive á jour ført. For fremtiden vil det være her beboerne skal hente deres oplysninger om alt vedr. lokalafdelingen. Der er dog et stort MEN Ikke alle beboere har adgang til Nettet og beboersammensætning er af en sådan art, at vi vedvarende må udbringe informationerne til beboerne, via postkasserne, Forvaltningen af beboerhuset varetages i dag af Annelise Thomsen, næstformand i bestyrelsen. Annelise har forandret et flerårigt underskud til overskud. Pengene er blevet brugt til renovering af huset indvendig, diverse nyanskaffelser og resten- mere end kr.- er afleveret til Domea og indgår i årsregnskabet. I øvrigt kan jeg meddele, at vi i det sidste år har forvandlet Hejmdalsparkens samlede underskud - til overskud. Der vil derfor ikke komme huslejestigninger i det kommende år. I disse krisetider skal vi dog stadig udvise rettidig omhu. Som tidligere nævnt, er vi pr 1 januar 2013 helt ude af samarbejdet med aktivitetsudvalget i Alexanderparken. Vi må derfor stå på egne ben og selv arrangere de udflugter og andre tiltag som beboerne kunne ønske sig. For det kommende år har vi mange bolde i luften. Vi har modtaget ønsker og forslag fra beboerne. Jeg skal prøve at komme med nogle af dem: Flere Bingospil, fællesspisning i beboerhuset, Foredragsaftener, Alm. hyggeaftner, udflugter, sommerfest og meget mere.bestyrelsen er naturligvis indstillet på, at give beboerne så mange muligheder og oplevelser som muligt. Der er i det kommende år budgetteret med penge til disse formål. Det har været en tradition i Hejmdalsparken at afholde Sankthans fest. År efter år har så vidt jeg er orienteret skiftende bestyrelser slæbt træ til et bål ved fodboldbanen. År efter år har de - mest i øsende regnvejr - forsøgt at holde denne smukke tradition i hævd. Nogen gange med succes og andre gange med nedslående resultat. Tiden omkring Sankthans er jo en vidunderlig tid. Alt står i fuldt flor og bøgen har de smukkeste grønne farver. Derfor var fristelsen stor for bestyrelsens, til at gøre et forsøg på at lave en anderledes Sankthans fest. Indbydelser med program blev sendt ud til alle beboere i meget god tid. Uanset om der kom regn, storm, slud eller sne, kunne arrangementet ikke slå fejl. Et bål var også sikret godt nok i miniformat. 4

5 Ud over bestyrelsen, var der kun tre eller fire beboere der havde tilmelde sig. Arrangementet blev desværre aflyst. Uanset skuffelsen, vil vi ufortrødent fortsat bestræbe os på at skabe gode oplevelser for vore beboere. Uanset hvad vi arrangere, det være sig bingo, diverse fester,årsmøder, m.m. er det vigtigt beboerne læser hvad der udsendes, så der ikke opstår misforståelser. Er du i tvivl så kontakt bestyrelsen. TILMELDINGSFRISTERNE SKAL OVERHOLDES. Det nytter ikke at komme lallende flere dage efter at tilmeldingsfristen er overskredet. Når der står hvor tilmeldingssedlerne skal afleveres, nytter det ikke at aflevere dem andre steder. Det kan eventuelt betyde, at man slet ikke bliver tilmeldt. Inden jeg slutter min beretning, vil jeg gerne takke min bestyrelse, Ejendomsfunktionærerne og Domea Haderslev for et godt og konstruktivt samarbejde. Jeg havde ikke klaret formandsjobbet uden deres velvilje og støtte. Hvis Hejmdalsparken skal gro og udvikles til at modstå fremtidens udfordringer, kræver det beboernes opbakning, hjælp, deltagelse og fulde loyalitet over for de regler der gælder for vores afdeling. Beboerne er nødt til at engagere sig og være en del af fællesskabet. Først da får vi en rigtig Boligforening. Tak 5

6 6

Kan foreningens bestyrelse gå af midt i valgperioden?

Kan foreningens bestyrelse gå af midt i valgperioden? OM Foreninger: Kan foreningens bestyrelse gå af midt i valgperioden? Hvordan er reglerne for en forenings bestyrelse, som ønsker at gå af midt i en periode? Kan man overhovedet det? Hvad skal der til for

Læs mere

Aabenraa Almene Boligselskab og Padborg Boligforening

Aabenraa Almene Boligselskab og Padborg Boligforening Nyt fra Juni 2014 Nr. 13 Aabenraa Almene Boligselskab og Padborg Boligforening Organisationsbestyrelserne for Padborg Boligforening og Aabenraa Almene Boligselskab Aabenraa Almene Boligselskab Kallemosen

Læs mere

ÅRSSKRIFT. Albertslund Boligselskab

ÅRSSKRIFT. Albertslund Boligselskab 2005 ÅRSSKRIFT Albertslund Boligselskab Albertslund Boligselskab Den almene boligsektor i modvind og Indhold Den almene boligsektor i modvind og forandring.......... 2 Stop tyveriet af beboernes opsparing!........................

Læs mere

2. Formandens beretning til generalforsamlingen marts 1999.

2. Formandens beretning til generalforsamlingen marts 1999. Referat ordinær generalforsamling Tune Kabelnet 4. marts 1999 1. Valg af dirigent: Frede Kruse Christiansen Dirigenten startede med at konstatere generalforsamlingens lovlighed iflg. vedtægterne. Ingen

Læs mere

Referat fra den ordinære generalforsamling i Abf. Gartnerhaven I fredag den 8. april 2011 kl. 17.00.

Referat fra den ordinære generalforsamling i Abf. Gartnerhaven I fredag den 8. april 2011 kl. 17.00. Referat fra den ordinære generalforsamling i Abf. Gartnerhaven I fredag den 8. april 2011 kl. 17.00. Referent: Tina Ipsen 1. Velkomst 2. Valg af dirigent 3. Valg af to stemmetæller. 4. Bestyrelsens beretning

Læs mere

Tag dig nu sammen, skat

Tag dig nu sammen, skat Lisbeth Fruensgaard Tag dig nu sammen, skat bevar glæden og overskuddet, når din partner rammes af stress eller angst Go Bog Tag dig nu sammen, skat bevar glæden og overskuddet, når din partner rammes

Læs mere

jeg sgu bare, at det var sidste gang, sidste fest på gymnasiet, så den skulle bare have fuld spade og bare den skulle bare fyres af ik?

jeg sgu bare, at det var sidste gang, sidste fest på gymnasiet, så den skulle bare have fuld spade og bare den skulle bare fyres af ik? Interview nr. 3 Bilag 10: Transskription af interview ung mand, hjemmeboende Sted: Egedal Gymnasium & HF Tidspunkt: Fredag den 15. marts 2013 kl. 10-11 Interviewperson (IP): Ung mand, hjemmeboende Interviewer

Læs mere

Vejlby Vænge. Du skal tage stilling! Indhold: Forretningsfører Anni Øhrberg: først opdaget nu? Hvad gik galt, og hvorfor er det

Vejlby Vænge. Du skal tage stilling! Indhold: Forretningsfører Anni Øhrberg: først opdaget nu? Hvad gik galt, og hvorfor er det Renovering af Vejlby Vænge Renoveringen af Vejlby Vænge er en stor og vigtig beslutning. Og du skal i løbet af de kommende uger tage stilling til det renoveringsprojekt, der er udarbejdet af boligforeningen.

Læs mere

håndbog_durbing 23/01/04 12:41 Side 1 Sådan tackler du massefyringer

håndbog_durbing 23/01/04 12:41 Side 1 Sådan tackler du massefyringer håndbog_durbing 23/01/04 12:41 Side 1 Sådan tackler du massefyringer håndbog_durbing 23/01/04 12:44 Side 2 Indhold: Håndbog i massefyringer................ 3 Når rygterne svirrer.................... 4

Læs mere

NYHEDSBLADET for Stærmosegården. Årgang 4. Nr. 1. Januar 2015.

NYHEDSBLADET for Stærmosegården. Årgang 4. Nr. 1. Januar 2015. NYHEDSBLADET - for Stærmosegården Årgang 4. Nr. 1. Januar 2015. 1 Hvorfor dette blad? Vi har lavet denne særudgave af nyhedsbladet for at give jer et indblik i, hvordan trivslen er i jeres boligområde

Læs mere

LEJERFORENINGEN SYDFYN. Vundet lejersag: Tre lejere bor huslejefrit i et år!

LEJERFORENINGEN SYDFYN. Vundet lejersag: Tre lejere bor huslejefrit i et år! LEJERFORENINGEN SYDFYN NR. 62 Forår 2014 MEDLEMSBLAD Privat udlejning Vundet lejersag: Tre lejere bor huslejefrit i et år! Tre lejere i et småhus, beliggende i en mindre sjællandsk stationsby, slipper

Læs mere

Generalforsamlingen erklæres for lovlig af dirigenten. Indkaldelsesvarsel og indkaldelsesform er lovlig.

Generalforsamlingen erklæres for lovlig af dirigenten. Indkaldelsesvarsel og indkaldelsesform er lovlig. REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN, OF MØLLEHØJ O.F. Omegnens Fritidshaveforening Referat 23. marts 2014 Fritidshuset Fritidshaven Lokalafdelingen Møllehøj Dirigent: Advokat Michael T. Schultz Referent: Elisabeth

Læs mere

Dansk Sportsdykker Forbund Medlem af CMAS Confederation Mondiale des Activit es Subaquatiques. DIF Danmarks Idræts-Forbund

Dansk Sportsdykker Forbund Medlem af CMAS Confederation Mondiale des Activit es Subaquatiques. DIF Danmarks Idræts-Forbund Brøndby den 4. november 2009 Referat REPRÆSENTANTSKABSMØDE 2009 Comwell Roskilde a-s Vestre Kirkevej 12, 4000 Roskilde Søndag den 19. april 2009 kl. 10.00 1. Valg af dirigent Bestyrelsen foreslår Willy

Læs mere

REFERAT FRA EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I H/F BRANDHØJ FREDAG DEN 8. JANUAR 2010 KL. 18.00

REFERAT FRA EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I H/F BRANDHØJ FREDAG DEN 8. JANUAR 2010 KL. 18.00 1 REFERAT FRA EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I H/F BRANDHØJ FREDAG DEN 8. JANUAR 2010 KL. 18.00 Formanden bød velkommen. 1. Valg af dirigent Bestyrelsen foreslog formanden for Kreds 2, Jens Krumholt,

Læs mere

Afdelingsbestyrelsen Lejerbo, afdeling 157 Lunden Daruplund 29, altansiden 2660 Brøndby Strand Mail: lunden@lundens.net www.lundens.

Afdelingsbestyrelsen Lejerbo, afdeling 157 Lunden Daruplund 29, altansiden 2660 Brøndby Strand Mail: lunden@lundens.net www.lundens. Afdelingsbestyrelsen Lejerbo, afdeling 157 Lunden Daruplund 29, altansiden 2660 Brøndby Strand Mail: lunden@lundens.net www.lundens.net Til beboerne i Lunden: Daruplund/Resenlund 27. januar 2014 Indkaldelse

Læs mere

Vellerup Sommerby. Juni Nr. 2 41. årgang

Vellerup Sommerby. Juni Nr. 2 41. årgang 2014 Juni Nr. 2 41. årgang Vellerup Sommerby s/s Skjelskør Det gamle dampskib blev første gang søsat 5.december 1914 og har siden 1994 haft fast station i Frederikssund, hvorfra der hver sommer sejles

Læs mere

Kvarteret. Er du forsikret? Hils på Butleren Bo 13.000 rundstykker ud til beboere Mød en engageret beboerdemokrat. 03 / marts 2012.

Kvarteret. Er du forsikret? Hils på Butleren Bo 13.000 rundstykker ud til beboere Mød en engageret beboerdemokrat. 03 / marts 2012. 03 / marts 2012 BEBOERBLAD for boligkontoret århus Kvarteret Er du forsikret? Hils på Butleren Bo 13.000 rundstykker ud til beboere Mød en engageret beboerdemokrat Leder Af Morten Homan Man oplever ofte

Læs mere

Håndbog i FORENINGSARBEJDE

Håndbog i FORENINGSARBEJDE 1 Håndbog i FORENINGSARBEJDE Kulturelle Samråd i Danmark 2 Håndbog i foreningsarbejde er udgivet af Kulturelle Samråd i Danmark Farvergade 27D, 3., 1463 København K Tlf.: +45 33 93 13 26 www.kulturellesamraad.dk

Læs mere

Håndbog i. Kulturelle Samråd i Danmark

Håndbog i. Kulturelle Samråd i Danmark Håndbog i FORENINGSARBEJDE Kulturelle Samråd i Danmark 2 Håndbog i foreningsarbejde er udgivet af Kulturelle Samråd i Danmark Farvergade 27D, 3., 1463 København K Tlf.: +45 33 93 13 26 www.kulturellesamraad.dk

Læs mere

Almene boliger for alle - DANSK - side 1

Almene boliger for alle - DANSK - side 1 Almene boliger for alle - DANSK - side 1 Forord De følgende oplysninger er generelle og vejledende. De gælder i de fleste boligorganisationer, men nogle boligorganisationer kan have andre regler end de

Læs mere

Nr. 1 24. årgang 2007

Nr. 1 24. årgang 2007 Nr. 1 24. årgang 2007 Indhold i dette nummer: Referat fra årsmødet i maj Referat fra beboermødet i september Nyt vedrørende bolignettet Fra Brønshøjposten Sommerfesten 2006 Årsmødet 07 Hærværk Udskiftning

Læs mere

LEJER I DANMARK NR. 61 Sommer 2010

LEJER I DANMARK NR. 61 Sommer 2010 LEJER I DANMARK NR. 61 Sommer 2010 LANDSBLAD FOR DANMARKS LEJERFORENINGER ISSN 1395-9751 Fodfejl kostede almen boligafdeling 65.000 kr. Nogle almene afdelinger laver hjemmestrikkede ordninger for individuelle

Læs mere

Referat af efterårsgeneralforsamlingen 25.04. 2007.

Referat af efterårsgeneralforsamlingen 25.04. 2007. Referat af efterårsgeneralforsamlingen 25.04. 2007. Tilstede: 31 haver deltog i generalforsamlingen og 8 haver var repræsenteret ved fuldmagt. Referent: Thomas, have 94 Dagsorden. 1. Valg af dirigent og

Læs mere

REFERAT AF ORDINÆRT AFDELINGSMØDE FOR BREDALSPARKEN OG GRENHUSENE D. 14. NOVEMBER 2012

REFERAT AF ORDINÆRT AFDELINGSMØDE FOR BREDALSPARKEN OG GRENHUSENE D. 14. NOVEMBER 2012 REFERAT AF ORDINÆRT AFDELINGSMØDE FOR BREDALSPARKEN OG GRENHUSENE D. 14. NOVEMBER 2012 1. Velkomst og valg af dirigent Peter Rytter blev valgt som dirigent og konstaterede, at afdelingsmødet var lovligt

Læs mere

Side 2: Basketballbane/ Side 1: Borupgårdbladet. Side 3: Om visitkort. skøjtebane. detaljeret om fremtidige aktiviter. Kan man læse meget mere

Side 2: Basketballbane/ Side 1: Borupgårdbladet. Side 3: Om visitkort. skøjtebane. detaljeret om fremtidige aktiviter. Kan man læse meget mere Side 16 Åbent Hus Boligkontoret Danmark holder Åbent Hus lørdag den 1. marts på Fabriksvej 8C. Der vil være en invitation til dig i et ekstra nummer af Bo-Danmark, hvor der også vil være yderligere information

Læs mere

Referat fra Bolilmark Grundejerforenings generalforsamling lørdag den 13. juni 2015 kl. 14.00 på Hotel Kommandørgården, Havnebyvej 202, Rømø.

Referat fra Bolilmark Grundejerforenings generalforsamling lørdag den 13. juni 2015 kl. 14.00 på Hotel Kommandørgården, Havnebyvej 202, Rømø. Referat fra Bolilmark Grundejerforenings generalforsamling lørdag den 13. juni 2015 kl. 14.00 på Hotel Kommandørgården, Havnebyvej 202, Rømø. (Tilstede 50 fremmødte + 5 bestyrelsesmedlemmer) Formanden

Læs mere

Vi Lejere. 24 breve retur fra udlejer. adresse-cirkus: www.lejerneslo.dk. Endelig: Stop for stråmands-snyd. Lotte vandt tre års kamp

Vi Lejere. 24 breve retur fra udlejer. adresse-cirkus: www.lejerneslo.dk. Endelig: Stop for stråmands-snyd. Lotte vandt tre års kamp nr.3 august 2010 lejernes lo s medlemsblad Vi Lejere adresse-cirkus: 24 breve retur fra udlejer Endelig: Stop for stråmands-snyd Lotte vandt tre års kamp Ny LLO-afdeling på Djursland Massiv medlemsfremgang

Læs mere

Bestyrelsens beretning Generalforsamling 2012

Bestyrelsens beretning Generalforsamling 2012 s beretning Generalforsamling 2012 Skamlebæk Vandværk Beretningen bliver lidt anderledes end den har været de sidste par år, idet der for at sige det mildt, er sket en del på værket det sidste års tid.

Læs mere

Tema Det nytter. Udgivet af støtteforeningen STIENs Venner. i samarbejde med. Behandlingscenter STIEN

Tema Det nytter. Udgivet af støtteforeningen STIENs Venner. i samarbejde med. Behandlingscenter STIEN Tema Det nytter Udgivet af støtteforeningen STIENs Venner i samarbejde med Behandlingscenter STIEN 2 STIENs Venner byder velkommen Velkommen til Stifinderen nr. 9, der denne gang behandler temaet det nytter.

Læs mere

Ny i afdelingsbestyrelsen

Ny i afdelingsbestyrelsen Ny i afdelingsbestyrelsen 2 Ny i afdelingsbestyrelsen Som nyvalgt i afdelingsbestyrelsen har du sagt ja til et stort arbejde. Du skal fungere som tillidsmand for alle beboerne i din afdeling, og du vil

Læs mere