Referat fra klubledermøde i Østkredsen nr. 2/13

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat fra klubledermøde i Østkredsen nr. 2/13"

Transkript

1 Dansk Orienterings-Forbund Til Østkredsen klubber Kredsudvalg, Øst DOF, kontor Referat fra klubledermøde i Østkredsen nr. 2/13 Mødested Roskilde OK klubhus, Nordpilen, Bjældevej 20, 4000 Roskilde Mødedato Mandag den 3. juni 2013 kl Mødeindkaldte Østkredsens klubber Kredsudvalgets medlemmer Gæster (Michael Sørensen, DOF) Tema Status og opfølgning fra sidste møde Spisning Mødet indledtes med spisning, således at den egentlige dagsorden begyndte kl. ca Referat Torben Seir A. Formalia 1. Registrering af de fremmødte I alt 30 klubledere fra 20 klubber var mødt op jf. deltagerlisten vedlagt som bilag 1. Derudover var Direktøren for DOF mødt op for at fortælle om find vej mv. under punkt B Godkendelse af dagsordenen Ingen bemærkninger. B. Debatpunkter 1. Find vej i Danmark dagen, erfaringsudveksling Michael Sørensen (DOF) fortalte om FindVej dagen og gav desuden en generel orientering om igangværende tiltag i Forbundet. En kopi af Michaels PowerPoint indlæg er vedlagt som bilag 2. Her bringes blot de væsentligste overskrifter: FindVej dagen blev afholdt d. 13. april med i alt deltager (lidt flere end sidste år). Efter dagen var der udarbejdet en pressemappe, som blev fremvist på mødet FindVej dagen 2014 afholdes den 5. april FindVej plus er en nyskabelse finansieret af Nordea Fonden med kr ,. Arbejdet er igangsat, der vil komme en udmelding til klubberne om projektet inden sommerferien Golden Days Jagten gennem historien er afholdt med i alt deltagere Vision 2015 der vil være ekstra fokus på følgende 4 udvalgte punkter i 2013/14: Løbsudvikling, Lettere at komme i gang med orientering, flere værktøjer til frivillige og klubberne og DOF Akademiet Side 1

2 Kommende DIF/DIF udviklingsprojekt? Nuværende udviklingsprojekt omkring synlighed og rekruttering udløber ultimo Ideer til mulige fokusområder blev fremlagt og drøftet. Medlems og tilmeldingssystem. O service fortsætter i 2014 uforandret. Arbejdsgruppe er nedsat. Reklame for kommende arrangementer: Naturløb og Find vej events til efteråret. 2. Evaluering af forårets løb Forårets Klub: Som en fast tradition fortalte en udvalgt klub om deres klubs og aktiviteter. Denne gang var det Bo Simonsen, som fortalte om sin klub FIF Hillerød. Det blev en lang og detaljeret beretning om en klub med 200 aktive O løbere og 200 passive. Klubbens kontingent er 650, pr. år, der ingen familierabat, men fri (gratis) startret. Klubben har altid? været i 1. division og arrangerer løb med i alt starter og deltager selv med starter i andres løb. Klubbens succes bunder grundlæggende Hillerøds placering, omgivet af statsskov med nem brugeradgang, og så selvfølgeligt hård arbejde! I alt står klubben for tegning af 80 km 2 Skov. Klubben har sponsorer for ca pr. år, i år blev det til tøj til alle ungdomsløbere. Derudover er der en del indtægt ved at arrangere motionsløb. Fast tirsdagtræning (udvidet ATK) for alle, Agernsamlere om onsdagen for de ældre, træning om torsdagen i form løbetræning om sommeren og fysisk træning om vinteren, tekniktræning på lørdage om vinteren. Derudover har klubben ugentlige fællesspisninger og 4 årlige klubture. Endeligt fortalte Bo lidt om Pinsestævnet, som vil blive en fortsat tradition. Efterårets Klub: Næste gang vil FSK Orientering fortælle om deres klub. Bemærkninger til Forårets løb: Mogens Hansen (OK Skærmen) efterlyste, at Kredsløb levede op til kravene til et kredsløb. Kvaliteten var svingende og der synes at være gået inflation i betegnelsen. Troels (formanden) fortalte, at der ikke løngere eksisterede faste regler for betegnelsen Kredsløb. Bo Simonsen (FIF) efterlyste i den anledning flere baner/klasser jf. reglementet. Bedre stævne og banekontroller blev i den anledning efterlyst samt et vist minimum af kvalitetsstævner. Derefter lidt snak om hvornår klasser må slås sammen. Kredsen skal kunne spørges. Startafgift på 100 kr. synes normal, hvilket nogle dog synes var for meget for en divisionsmatch. 3. Løbskalender 2014 DM arrangører søges af Bjarke Sucksdorff, som dog havde meldt afbud til mødet. Tom P. Neesgaard fra Østkredsen B&UU efterlyste 3 4 egnede arrangementer i marts/april 2014, som udtagelsesløb for KUM, som afholdes 2. weekend i maj hvert år. Jan Hausner (SG) efterlyste en bedre koordinering med MTB O terminslisten med faste datoer for de væsentligste stævner. C. Status Igangværende opgaver 1. Materiel og depoter: Mogens Jørgensen kunne fortælle, at ny generator og nye træningsstativer (dem af plast) var indkøbt. Derudover blev de nye berøringsfri enheder fra SportIdent fremvist. Carl Henrik Guldbæk (OK Skærmen) ville høre om den tidligere efterlyste lukkede trailer var indkøbt. Det kunne oplyses, at efter beslutning i Kredsbestyrelsen var en lukket, men ikke låsbar trailer blevet indkøbt. Nye ure blev efterlyst, tablets med klokke App var under overvejelse. D. Efterretning sager til orientering 1. Informationsmedarbejder i Østkredsen: Stillingen er opslået, men endnu ikke besat. Interesserede kan fortsat henvende sig til Torben Seir. 2. Ny formand for kredsbestyrelsen: Troels træder tilbage som formand ved næste valg. Torben Seir (nuværende næstformand) stiller op. Side 2

3 E. Eventuelt 1. Ungdomsløbere til promovering: Troels (Kredsbestyrelsen) foreslog, at der ansættes nogle ungdomsløbere (lønnede) til promovering af orienteringsløb i Østkredsen. De kunne stå for fremstillingen og uddeling af brochurer e. lign. efter eget koncept. 2. DIF repræsentation i Naturstyrelsens Brugerråd: Bo Simonsen repræsenterer DIF (og DOF) i Brugerrådet og kunne fortælle, at der var opnået enighed om en opdeling af skovene i 4 zoner benævnt: Sort zone (ingen adgang), rød zone (friholdt for organiseret aktivitet nogenlunde svarende til de nuværende B skove, men med mulighed for at kunne træne i skovene), gul zone ( facilitets skove med mest mulig aktivitet) og grøn zone (frie skove). Bo fremviste zone kortet for Nordsjælland, som vil blive lagt ind på Østkredsens hjemmeside. 3. Reklamer for kommende arrangementer: 10/6 Korttegningskursus (se DOF s hjemmeside) og 7/9 Amager OK arrangerer voksenkursus. Kommende møder: Mandag 21. okt Kredsudvalgsmøde 2/2013 Mandag 04. nov Klubledermøde 3/2013 Nordpilen, OK Roskilde Side 3

4 Bilag 1 Klubledermøde 2/13, mandag d. 3. juni 2013 Fremmødte FiF Hillerød Bo Simonsen Henrik Poulsen SG Niels Tulinius Jan Hausner Kildeholm OK Lasse Hansen OK Sorø Claus Mikkelsen PI København Jan Kofoed Nielsen DSR Johan Frydendahl Ballerup OK Lars Hanghøj Allerød OK Troels B. Hansen Farum OK Helge Lang Pedersen OK Skærmen Mogens Hansen Carl Henrik Guldbæk OK73 Tom Pedersen Tisvilde Hegn OK Dan Haagerup Søllerød OK Mogens Jørgensen Østkredsen B&UU Tom P. Neesgaard Amager OK Tøger Nørgaard Rolf Andersen Jens J. Lykkegaard Køge Ok Tage Ebbensgaard Erik Løvgren Jensen Helsingør SOK Torben Seir OK Øst Birkerød Ellis Sommer Lisa Tantholdt OK Roskilde Henrik Boesen Holbæk OK Jan Thiesen Anders Knudsen FSK Orientering Jytte Eltang DOF Michael Sørensen (ad punkt B.1) Ellen Nielsen

5 Klubledermøder juni 2013 Find vej i Danmark dagen Jagten gennem historien Golden Days Find vej Plus Vision udvalgte visionspunkter Kommende DOF/DIF udviklingsprojekt Medlems og tilmeldingssystem status Lidt reklame TUSIND TAK! Generelt stor tilfredshed i evalueringssvar deltagere (gennemsnit på 77 pr. event) Find vej i Danmark dagen 2014 bliver den 5. april! 1

6 Se mere i pressemappen! JAGTEN gennem historien Direktør for Golden Days, Ulla Tofte, sender en stor tak både til og alle de orienteringsklubber, der har været med i forbindelse med planlægningen og afviklingen af JAGTEN gennem historien, der havde deltagere: Samarbejdet med har været helt uvurderligt i bestræbelserne på at lave et familieløb, der kombinerer motion med kulturoplevelser. JAGTEN gennem historien blev en stor succes og dette skyldes ikke mindst klubbernes store indsats, som vi er meget taknemmelig for. Vi glæder os til at gentage succesen næste år og håber at endnu flere har lyst til at være med. 2

7 Find vej PLUS Vi bygger videre Nu med bevilling fra Nordea Fonden Nordea Fonden har givet penge til: at udvikle et system der kan administrere bl.a. Find vejs skiltekoder, og styre at fx det rigtige quizspørgsmål eller den rigtige fortælling bliver sendt til den rigtige mobil, på det rigtige sted. at bygge ovenpå klubbernes Find vej ruter med flere oplevelsesmuligheder. 3

8 Mobil quiz tur app Hæfte ala Find vej i Gribskov Natur bingo Foldere Hall of fame Diplomer Bedre facitfunktion Skolekonkurrencer Fødselsdagsløb Mobile o kurser Eksempler: Eks. 1: en familie er på post jagt og ønsker samtidig at løse en lærerig og underholdende quiz om orienteringskortet og landskabet. Ved posten indtaster de skiltekoden og systemet sender det rigtige spørgsmål af sted til deres mobil. De indtaster et svar og systemet holder styr på pointstilling. De kan konkurrere mod hinanden på såvel orienteringsfærdigheder, som viden og tid. 4

9 Eks. 2: to unge trail løbere vil gerne lære om orienteringskortet. De går ind på den lokale o klubs hjemmeside og downloader en turapp. Med kortet i den ene hånd og mobilen i brystlommen løber de af sted. Da de passerer en lavning fortæller mobilen hvordan de skal tolke signaturen på kortet. Senere løber de ved en fejl ind i et forbudt område, men vender om efter en advarsel fra deres turapp. Budget Udvikling Implementering i klubberne Vejledning til klubber samt PR Projektmedarbejder 3 år I alt: kr. 5

10 Ca. 40 klubber får mulighed for at lave deres egen tur app til mobiltelefoner til brug i træning såvel som til fortælle ture på Find vej posterne. Alle klubber får mulighed for at lave mobilquiz på Find vej posterne. Ca. 15 klubber får mulighed for at lave hæfte ala Find vej i Gribskov Tidsplan Nu igangsættes udviklingsarbejdet. Det tekniske system skal opbygges, det tager lidt tid. Inden sommerferien kommer en udmelding til klubberne med de nye muligheder Projektet løber i tre år, så der er tid nok Kontakt: Anne Marie Kamilles, f.dk

11 Vision udvalgte visionspunkter i 2013/14 Løbsudvikling Få flere ud at løbe både nuværende og nye Flere enkle løb i nærområdet Bedre og større nationale arrangementer via kvalitets og serviceudvikling Lettere at komme i gang med orientering Mindre frafald blandt de, der forsøger sig med idrætten Yderligere synlighed og skarpere profil af idrættens værdier Vision udvalgte visionspunkter i 2013/14 Flere værktøjer til frivillige og klubberne Livet skal gøres lettere for frivillige og klubber Styrkelse af rammer omkring, vilkår for og prestige ved at udføre en indsats for klubben og kredsen DOF Akademiet Styrke det frivillige engagement gennem viden og uddannelse Styrke ledelsesmæssige, organisatoriske og andre o løbsrelaterede kompetencer Styrke erfaringsudvekslingen på tværs af klubber og landsdele 7

12 Kommende DOF/DIF udviklingsprojekt? Nuværende udviklingsprojekt omkring synlighed og rekruttering udløber ultimo Hvad skal der så ske? Mulige fokusområder i kommende projekt: Find vej i Danmark dagen Find vej prøven Find vej banen Tilgængelighed på nettet Fleksible medlemsformer Hvad synes I??? Medlems og tilmeldingssystem Status: O service fortsætter foreløbig uforandret Nedsat arbejdsgruppe analyserer medlemmernes behov og ønsker til funktionalitet samt tilgængelige systemer 8

13 Naturløb til efteråret Lidt reklame Kontakt Gert Nielsen snarest muligt Find vej events til efteråret 2 mulige målgrupper: Familier Udfordringsløbere Kontakt Martin Hedal senest 1. juli 9

Mødedato: Lørdag, den 5. marts 2005 kl. 10.00 16.30

Mødedato: Lørdag, den 5. marts 2005 kl. 10.00 16.30 1 Dansk Orienterings-Forbund Til Til orientering for Hovedbestyrelsen og stab Klubber og medlemmer Kredsbestyrelser og kredsudvalg DOFs udvalg DOFs revisorer Referat af Repræsentantskabsmødet 2005 Mødested:

Læs mere

Nr. 6, december 2012. Medlemsblad for Helsingør SKI & ORIENTERINGSKLUB. Medl. af Dansk Orienteringsforbund - Dansk Skiforbund - Dansk Atletikforbund

Nr. 6, december 2012. Medlemsblad for Helsingør SKI & ORIENTERINGSKLUB. Medl. af Dansk Orienteringsforbund - Dansk Skiforbund - Dansk Atletikforbund Nr. 6, december 2012 Medlemsblad for Helsingør SKI & ORIENTERINGSKLUB Medl. af Dansk Orienteringsforbund - Dansk Skiforbund - Dansk Atletikforbund "" Medlemsblad for Helsingør Ski & Orienteringsklub www.hsok.dk

Læs mere

Klub-nyt. Herlufsholm Orienteringsklub. Her er nogle glade løbere efter juleløbet.

Klub-nyt. Herlufsholm Orienteringsklub. Her er nogle glade løbere efter juleløbet. Klub-nyt Herlufsholm Orienteringsklub Her er nogle glade løbere efter juleløbet. februar Nr.1/2008 Klubbens Bestyrelse Valgt på generalforsamlingen den 5. februar 2007 Formand Næstformand Kasserer Torben

Læs mere

Nr. 2, april 2015. Medlemsblad for Helsingør SKI & ORIENTERINGSKLUB. Medl. af Dansk Orienteringsforbund - Dansk Skiforbund - Dansk Atletikforbund

Nr. 2, april 2015. Medlemsblad for Helsingør SKI & ORIENTERINGSKLUB. Medl. af Dansk Orienteringsforbund - Dansk Skiforbund - Dansk Atletikforbund Nr. 2, april 2015 Medlemsblad for Helsingør SKI & ORIENTERINGSKLUB Medl. af Dansk Orienteringsforbund - Dansk Skiforbund - Dansk Atletikforbund "" Medlemsblad for Helsingør Ski & Orienteringsklub www.hsok.dk

Læs mere

Referat af Hovedbestyrelsesmøde 5/2005.

Referat af Hovedbestyrelsesmøde 5/2005. Dansk Orienterings-Forbund Til Hovedbestyrelsen, ansatte, Klubber, kredse og udvalg samt revisor Referat af Hovedbestyrelsesmøde 5/2005. Mødested: Mødedato: Mødeindkaldte: Danmarks lærerforenings kursuscenter

Læs mere

Derudover opfordrede formanden til, at repræsentantskabet til at stille op i forbundets udvalg og arbejdsgrupper.

Derudover opfordrede formanden til, at repræsentantskabet til at stille op i forbundets udvalg og arbejdsgrupper. REFERAT Repræsentantskabsmøde 2011 13. november 2011 9:00 15:00 1 Valg af dirigent og referent Bestyrelsen foreslår Christian Nicolai Ørum Petersen fra Århus Klatreklub. Der var ingen andre forslag og

Læs mere

Find vej PLUS Vejledning til ansøgere

Find vej PLUS Vejledning til ansøgere Find vej PLUS Vejledning til ansøgere - Vær med til at bygge videre på Find vej i Danmark! Find vej i Danmark tager afsæt i orienteringssporten, hvor det handler om at finde vej til de opsatte poster ved

Læs mere

Nr. 2, april 2014. Medlemsblad for Helsingør SKI & ORIENTERINGSKLUB. Medl. af Dansk Orienteringsforbund - Dansk Skiforbund - Dansk Atletikforbund

Nr. 2, april 2014. Medlemsblad for Helsingør SKI & ORIENTERINGSKLUB. Medl. af Dansk Orienteringsforbund - Dansk Skiforbund - Dansk Atletikforbund Nr. 2, april 2014 Medlemsblad for Helsingør SKI & ORIENTERINGSKLUB Medl. af Dansk Orienteringsforbund - Dansk Skiforbund - Dansk Atletikforbund "" Medlemsblad for Helsingør Ski & Orienteringsklub www.hsok.dk

Læs mere

KompasPosten. Nr. 2 Februar 2011. Herning Orienteringsklub. Medlem af Dansk Orienterings-Forbund under D.I.F. og I.O.F

KompasPosten. Nr. 2 Februar 2011. Herning Orienteringsklub. Medlem af Dansk Orienterings-Forbund under D.I.F. og I.O.F KompasPosten Medlem af Dansk Orienterings-Forbund under D.I.F. og I.O.F Formand Jens Jørgen Jensen jjjensen@dadlnet.dk 97 12 42 14 Gudenåvej 172, 7400 Herning Næstformand Bjørn Hansen Voulund@c.dk 97 15

Læs mere

Referat bestyrelsesmøde 26-10-2011 kl. 17.30 på Fraugdegaard Referat til WEB af bestyrelsesmøde 11.12.2012 pr. telefon

Referat bestyrelsesmøde 26-10-2011 kl. 17.30 på Fraugdegaard Referat til WEB af bestyrelsesmøde 11.12.2012 pr. telefon Referat bestyrelsesmøde 26-10-2011 kl. 17.30 på Fraugdegaard Referat til WEB af bestyrelsesmøde 11.12.2012 pr. telefon Deltagere: Lars Nordenhof, Jan Hansen, Flemming Roed, Connie Svane Petersen, Hans

Læs mere

Himmelev-Veddelev Boldklub.

Himmelev-Veddelev Boldklub. Himmelev-Veddelev Boldklub. Ordinær Generalforsamling : Himmelev den. 31.1.2012. Tid og sted : Tirsdag den 31. januar 2012 kl. 19,00 Herregårdsvej 46 i klubhuset. Dagsorden : 1. Generalforsamlingen åbnes.

Læs mere

Medlemsblad for Horsens Orienteringsklub

Medlemsblad for Horsens Orienteringsklub * Medlemsblad for Horsens Orienteringsklub 44. årgang. nr. 228. juni 2015 Side 1 af 36 Vigtige adresser m.m. Formand Thomas Kokholm Kirsebærhegnet 9 8700 Horsens thomas@herbertkokholm.dk tlf. 21 99 60

Læs mere

Bilag 36: Interview med Humleboet den 19. maj 2011

Bilag 36: Interview med Humleboet den 19. maj 2011 Bilag 36: Interview med Humleboet den 19. maj 2011 Interviewere (I): Rosa Ryberg og Lene Andersen Deltager: Frank Gottlieb 00:00-02:43: Introduktion til os, vores studie og specialet. Frank Gottlieb: Vi

Læs mere

Repræsentantskabsmøde lørdag den 7. marts 2015 kl. 09:00 Hotel Scandic Bygholm Park i Horsens

Repræsentantskabsmøde lørdag den 7. marts 2015 kl. 09:00 Hotel Scandic Bygholm Park i Horsens Repræsentantskabsmøde lørdag den 7. marts 2015 kl. 09:00 Hotel Scandic Bygholm Park i Horsens 1.) Konstatering af møderet og stemmetal Jørgen Bitsch, Formand DMU, bød Hovedbestyrelsen og de fremmødte klubrepræsentanter

Læs mere

KompasPosten. Nr. 4 Maj 2011. Herning Orienteringsklub. Medlem af Dansk Orienterings-Forbund under D.I.F. og I.O.F

KompasPosten. Nr. 4 Maj 2011. Herning Orienteringsklub. Medlem af Dansk Orienterings-Forbund under D.I.F. og I.O.F KompasPosten Medlem af Dansk Orienterings-Forbund under D.I.F. og I.O.F Formand Jens Jørgen Jensen jjjensen@dadlnet.dk 97 12 42 14 Gudenåvej 172, 7400 Herning Næstformand Bjørn Hansen Voulund@c.dk 97 15

Læs mere

Årgang 12 nr. 2 marts 2008 Medlemsblad for Århus 1900 Orientering

Årgang 12 nr. 2 marts 2008 Medlemsblad for Århus 1900 Orientering POST1900 Årgang 12 nr. 2 marts 2008 Medlemsblad for Århus 1900 Orientering Indholdsfortegnelse Generalforsamling d. 19 marts...2 Træningsweekenden i Blokhus...2 Vi har brug for DIG søndag d 6. april...2

Læs mere

Kom. nger om. og fordeles. i 2014.

Kom. nger om. og fordeles. i 2014. 1. Ry Gruppe inviterer til en den årlige genera amforsamling fredag 14. marts kl. 18.00 20.000 på Spejdergården Lynghoved Kom og vær med til at tage beslutnin nger om udvidelsen af Lynghoved, den fremtidige

Læs mere

Der blev budt velkommen til de fremmødte af den afgående formand Nete Dietrich

Der blev budt velkommen til de fremmødte af den afgående formand Nete Dietrich Referat af DMKs Generalforsamling lørdag d. 27. oktober 2012 Der blev budt velkommen til de fremmødte af den afgående formand Nete Dietrich 1. Valg af dirigent Rikke Breiner 2. Valg af referent Jeanne

Læs mere

Evaluering af Find vej Dagen 2014. Resultater fra spørgeskemaundersøgelse blandt 29 klubber og lidt om næste år

Evaluering af Find vej Dagen 2014. Resultater fra spørgeskemaundersøgelse blandt 29 klubber og lidt om næste år Evaluering af Find vej Dagen 2014 Resultater fra spørgeskemaundersøgelse blandt 29 klubber og lidt om næste år 21. maj 2014 Kort om evalueringen 38 DOF-klubber og tre eksterne arrangører arrangerede 5.

Læs mere

Håndbog for DFUNKs regionsforeninger. Overblik og gode råd for bestyrelsesmedlemmer og koordinatorer

Håndbog for DFUNKs regionsforeninger. Overblik og gode råd for bestyrelsesmedlemmer og koordinatorer Håndbog for DFUNKs regionsforeninger Overblik og gode råd for bestyrelsesmedlemmer og koordinatorer Indhold: 1. Formålet med håndbogen 2. Regionsforeningens placering i organisationen 3. Arbejdet i bestyrelsen

Læs mere

Referat fra SFK Generalforsamling og møde lørdag den 22. marts 2014 kl.10.00 Rødovregaard, Kirkesvinget 1, 2610 Rødovre.

Referat fra SFK Generalforsamling og møde lørdag den 22. marts 2014 kl.10.00 Rødovregaard, Kirkesvinget 1, 2610 Rødovre. 1 Samarbejdende Frimærke Klubber Korsør den 13-04-2014 Referat fra SFK Generalforsamling og møde lørdag den 22. marts 2014 kl.10.00 Rødovregaard, Kirkesvinget 1, 2610 Rødovre. Rødovre Frimærkeklub afholder

Læs mere

HAVEFORENINGEN SØNDERVANG, KONGELUNDSVEJ 211, 2770 KASTRUP.

HAVEFORENINGEN SØNDERVANG, KONGELUNDSVEJ 211, 2770 KASTRUP. HAVEFORENINGEN SØNDERVANG, KONGELUNDSVEJ 211, 2770 KASTRUP. Ordinær generalforsamling i foreningshuset, søndag den 10. april 2011. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Godkendelse af referat fra sidste generalforsamling

Læs mere

Tak til Roskilde Domkirkes Drengekor for deres festlige indledning af årets Delegeretmøde 2011.

Tak til Roskilde Domkirkes Drengekor for deres festlige indledning af årets Delegeretmøde 2011. 1 MUNDTLIG BERETNING 2011. VELKOMST: Tak til Roskilde Domkirkes Drengekor for deres festlige indledning af årets Delegeretmøde 2011. I ønskes alle et Godt Nytår. Endnu engang er vi samlet her i Roskilde

Læs mere

(0) Udret mere bliv ikke kun flere. Header. Sideheader. En guide til et styrket og mere mangfoldigt foreningsliv. Header. Rubrik. Rubrik.

(0) Udret mere bliv ikke kun flere. Header. Sideheader. En guide til et styrket og mere mangfoldigt foreningsliv. Header. Rubrik. Rubrik. Header Udret mere bliv ikke kun flere En guide til et styrket og mere mangfoldigt foreningsliv Rubrik Header (0) Rubrik Citat Reference Sideheader Udret mere - bliv ikke kun flere En guide til et styrket

Læs mere

Pkt. Referat fra ekstraordinært repræsentantskabsmøde 2015 Lørdag d. 20. juni 2015 kl. 10:00 17:00 Bygningen, Ved Anlægget i Vejle Dagsorden

Pkt. Referat fra ekstraordinært repræsentantskabsmøde 2015 Lørdag d. 20. juni 2015 kl. 10:00 17:00 Bygningen, Ved Anlægget i Vejle Dagsorden Pkt. Referat fra ekstraordinært repræsentantskabsmøde 2015 Lørdag d. 20. juni 2015 kl. 10:00 17:00 Bygningen, Ved Anlægget i Vejle Dagsorden 1 Valg af dirigent a) Valg af referent b) Vedtagelse af Forretningsorden

Læs mere

Tuborgfondet. støtter FC King George PLUS: FORMANDENS ORD, SPILLERPROFIL, DELEGERETMØDE 2009, TRÆNINGSSTART, INDKØBSAFTEN, NYT FRA AFDELINGERNE

Tuborgfondet. støtter FC King George PLUS: FORMANDENS ORD, SPILLERPROFIL, DELEGERETMØDE 2009, TRÆNINGSSTART, INDKØBSAFTEN, NYT FRA AFDELINGERNE Tuborgfondet støtter FC King George PLUS: FORMANDENS ORD, SPILLERPROFIL, DELEGERETMØDE 2009, TRÆNINGSSTART, INDKØBSAFTEN, NYT FRA AFDELINGERNE 250 stk visitkort inkl. levering: 295,- www.lime-coffee.dk..

Læs mere

MEDLEMSBLAD FOR RØRVIG SEJLKLUB. Nr. 1 - Marts 2010-37. Årgang www.roervig-sejlklub.dk

MEDLEMSBLAD FOR RØRVIG SEJLKLUB. Nr. 1 - Marts 2010-37. Årgang www.roervig-sejlklub.dk MEDLEMSBLAD FOR RØRVIG SEJLKLUB Nr. 1 - Marts 2010-37. Årgang www.roervig-sejlklub.dk Rørvig Sejlklub Bestyrelse Toldbodvej 85, 4581 Rørvig giro 214-0810 www.roervig-sejlklub.dk Formand: Ole Brix Andersen,

Læs mere

Referat af den ordinære generalforsamling i Københavns Døves Idrætsforening Døvania den 25. april 2013 kl. 19:00

Referat af den ordinære generalforsamling i Københavns Døves Idrætsforening Døvania den 25. april 2013 kl. 19:00 Referat af den ordinære generalforsamling i Københavns Døves Idrætsforening Døvania den 25. april 2013 kl. 19:00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg af referent 3. Valg af 2 stemmetællere 4. Bestyrelsens

Læs mere

GKF Nyt. nr. 1 2015. Læs bl.a. Fagblad for Gentofte Kommunalforening. Nyt livsstilsprojekt Side 8. Generalforsamling Side 4

GKF Nyt. nr. 1 2015. Læs bl.a. Fagblad for Gentofte Kommunalforening. Nyt livsstilsprojekt Side 8. Generalforsamling Side 4 GKF Nyt Fagblad for Gentofte Kommunalforening nr. 1 2015 Læs bl.a. Generalforsamling Side 4 Nyt livsstilsprojekt Side 8 En uddannelsesrejse Side 11 GKF nyt Fagblad for Gentofte Kommunalforening Redaktion:

Læs mere