Referat fra møde i Sundhedspolitisk Dialogforum d. 23. oktober 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat fra møde i Sundhedspolitisk Dialogforum d. 23. oktober 2014"

Transkript

1 Referat fra møde i Sundhedsplitisk Dialgfrum d. 23. ktber 2014 Del 1: Status vedr. Plitisk Sundhedsaftale Det er stadig de samme 4 verrdnede pejlemærker i Den Plitiske Sundhedsaftale. Fkus på at få indsat knkrete måltal i den plitiske sundhedsaftale. Det er fr, at vi ved, hvr vi er på vej hen g fr at sikre at vi kan nå i mål med det. Vi er t parter i det her Målene hjælper til at tale samme sprg. Høringsfasen De indkmne høringssvar fra kmmunerne har spillet en rlle i det afsluttende arbejde. Det er tydeligt, at drøftelserne fra møderne i Sundhedsplitisk Dialgfrum var afspejlet i høringssvarene; det har været en str hjælp i prcessen. Er kmmunerne enige m de knkrete mål? Vi skal have en drøftelse m dette. Én aftale men med plads til frskellighed Vi bliver nødt til at levere det vi aftaler vi bliver nødt til at være en pålidelig aftalepart. Vi er nødt til at gøre ngle ting mere ens. Hvis vi vil rykke g have reginen til at rykke, må vi gså være med.. Det er vigtigt, at ngle kmmunerne kan køre hurtigere frem, men samtidig er det vigtigt, at de små kmmuner kan være med. Mulighed fr at få psykiatrien ind i de knkrete mål? vigtigt med strt fkus herpå Plenum på baggrund af drøftelser ved brdene (Hvr str frskel kan/ bør der være på de tilbud, sm kmmuner har til deres brgere? De knkrete mål g implementeringen). Klynge syd Knkrete mål gør, at vi kan følge p på, m vi flytter s - g m det har effekt fr brgerne gdt med målet m genindlæggelser mål mkring rygning er ambitiøst fr ngen vigtigt at der kmmer styr på målemetden, så vi faktisk måler på det samme det er gdt, at der er ambitiøse mål, vi har alle penge til indsatser g høje mål presser psitivt til at der vælges at gøre en indsats på udvalgte mråder - fkus er gdt. der kan sættes lkale mål - dem der er tæt på det pstillede mål, kan selv sætte mål m eventuelt at nå endnu længere. 1

2 Dem der er langt fra målet, kan lkalt sætte eget mål Vi er i udgangspunktet enige i målene Vigtigt at arbejde sammen m at løse pgaverne Måltal ift. sektrvergangene? Metden g selve målene bakker vi p m Stadig mulighed fr at gøre det på frskellige måder g fr at samarbejde Klynge midt Målene må ikke være udtryk fr laveste fællesnævner Ikke alle kmmuner har samme udfrdringer Vi må gså tage hensyn til de kmmuner, der har det vanskeligst Vigtigt vi rykker den samme vej, men det må aldrig blive en spændetrøje SKU skal en gang årligt lave status g revidere mål, hvis nødvendigt Måltal skal ses sm dynamiske g kan ændres Vi skal styrke kultur med at hjælpe g støtte hinanden I aftalen er der tale m gde ambitiøse mål, sm vi mener, at vi kan indfri Vigtigt at vi viser, vi kan mere. Det er ikke en aftale, sm skal hlde i 4 år, vi kan udvikle løbende g gøre den mere dynamisk. Klynge vest Enige i måltallene - dg med følgende ønsker: - Mål mkring tilgængelighed - en reginal pgave - Der ønskes flere mål, sm reginen skal pfylde (reginale mål) - De fleste mål bygger på kmmunale driftsmråder - det kunne fx være frebygge genindlæggelser. Generelt: passe på ikke at sætte målene fr lavt Det er ikke kun mål fr kmmunerne, sm er vigtigste. Reginens rlle skal være mere tydelig. Reginen kunne f.eks. have en rlle ift. tilgængelighed. Kmmunerne tydelige i aftalen men ikke Reginen gøre Regin Nrdjyllands ansvar mere tydeligt Tilgængelighed til læger, sygehuse sv. Kmmunikatin ml. sygehus g kmmuner ift. udskrivelser måltal fr hvr gde vi er ift. det skifte. Dynamikken i Sundhedsaftalen stille spørgsmålstegn ved måden at stille det p på (at alle kmmuner har samme udgangspunkt) Måske skal målene være mere relative. F.eks. rygning ngen kmmuner vil have det nemmere end andre Epikriserne RN kæmper med pgaven Statiske vs. Relative mål Vigtigt med samarbejde ift. metder til pfølgning på målsætninger g måltal Klynge Nrd Skal vi have mål, sm er mere realistiske fr den enkelte kmmune? - Ex. Tal fr hvr mange rygere, sm der skal være i reginen.. Der er frskel på, hvr vi ligger kmmunalt (Svar: Der er tale m reginsmål, så hvis vi alle rykker ned, hjælper vi hinanden i flk). Det kræver en fælles indsats, gså fra reginen Er der fare fr, at kmmuner, sm er i mål, læner sig tilbage g tænker, vi er i mål? Der er tale m realistiske mål, man kan satse på, men der er frskellige udfrdringer i kmmunerne. Der er metdefrihed, selvm vi har fælles mål. 2

3 Opsamling vedr. Den plitiske Sundhedsaftale Vedr. mål: Krnikermrådet er ikke repræsenteret så tydeligt i de knkrete mål, hvad med Telecare nrd? Skal vi have nget ind mkring dette i vres målsætninger? (er en del af Den plitiske Sundhedsaftale) Vi skal tale samme sprg, det hjælper de knkrete mål s til De ting, vi tidligere har talt m, er stadig en del af Sundhedsaftalen - de knkrete mål er de nye ting Ikke fr mange mål, vi skal have et fælles værdigrundlag En balancegang mellem laveste fællesnævner g muligheden fr at løbe i frnt Knkrete målsætninger i sundhedsaftalen har knsekvenser På en række mråder ved vi fr lidt. Der er stre frskelle ift. indlæggelser, genindlæggelser mv. Der er sat arbejde i gang. Vigtigt med en dynamisk aftale, så vi ikke hviler på laurbærbladene, når vi er i mål Fr s kmmunalt er målene bedste frsikring md, at reginen leverer Tilgængelighed: reginens tilbud er meget frskellige fra kmmune til kmmune.. det er et prblem Det er vigtigt at psætte knkrete mål, sm det er realistisk at indfri! Vedr. implementering: Spændende med en drøftelse af, hvrdan vi vil pnå målene.. vi skal gøre det sammen Implementering: En ting er at tale m indsatserne, nget andet er at føre dem ud i livet.. Der er lagt p til en prces mellem s i kmmunerne.. Det er vigtigt med dialgfrummet g møderne fremadrettet Implementering g pfølgning tager vi gså kmmunalt Administrativt arbejder vi sammen med metder til implementering g pfølgning, så vi kan hjælpe hinanden. Vedr. Gdkendelsesprcessen: Der var på mødet enighed m, at deltagerne på mødet vil medvirke til at sikre, at Sundhedsaftalen bliver gdkendt i den enkelte kmmune. 3

4 Del 2: Fremtidig plitisk rganisering Gennemgang af den plitiske rganisering v/ Anders Brhlm Sm erstatning fr nuværende plitiske styregrupper planlægges fremver med møder i klyngebaserede Plitiske Frankringsgrupper. Alle parter er med PLO lkalt er med, så vi kan få den lkale diskussin med de lkale læger. Tilfredshed med Sundhedsplitiske Dialgfrum (vigtigt at sikre flw af infrmatiner g at sikre alle er med). Plenum på baggrund af drøftelser ved brdene (Sammensætningen af de fremtidige lkale Plitiske Frankringsgrupper drøfte kmmunale ønsker ved brdene). Klynge Syd Det er vigtigt, at plitikere taler med plitikere Hvis det kniber med implementeringen kmmer det til at handle m hvrfr, g så kan det være gdt, at sygehusledelsen er med Det er vigtigt, at det primært er plitikere, der deltager i frankringsmøderne - det må ikke blive et administrativt vertal. (Der kan hentes faglig viden ind via plæg, hvis der er brug fr det) Deltagelse fra reginen? Administrativ eller plitisk? Den reginale repræsentatin adm. eller plitisk?? Det er en gd ide, at der er tale m plitisk repræsentatin fra reginal side Det skal være et plitisk frum, men der er naturligvis administrativ backup. Der er pbakning til 2-4 plitiske repræsentanter, udpegningen skal være p til de enkelte kmmuner Udpege på udvalgsfrmandsniveau til møderne Vi vil gerne have fat i de 5 reginale medlemmer af SKU, så de får et bedre lkalkendskab På alle møder i De plitiske Frankringsgrupper skal der være minimum 1 reginal g 1 kmmunal sku repræsentant på alle møde i de plitiske frankringsgrupper Klynge Midt Sjældent et prblem, at der møder fr mange plitikere frem, men vigtigt hvis frmand g næstfrmand fra SKU kunne være med til alle møderne Vi har kæmpet fr at få relevante reginale plitikere med til møderne sm ved nget m mrådet Anden mulig mdel er, at de kmmunale medlemmer i SKU deltager i deres klynger, g at der sendes en kmmunale SKU repræsentant til at deltage i de klynger, sm ikke har repræsentatin i SKU Ikke besluttet hvrdan SKU skal deltage i det her den administrative struktur ret gdt frankret. Og tilfredshed med kmmunerne men udfrdring med den reginale deltagelse i møderne Klynge Vest Antal deltagere: 4-6 pr. Kmmune Sygehuset Thy-Mrs skal med Også vigtigt at Smatik g psykiatri skal være repræsenteret Ønske m at få sygehuset repræsenteret på møderne både det smatiske g psykiatriske 3 plitikere g 3-4 embedsmænd pr. kmmune i klynge 4

5 Orienteringsudvalg eller arbejdsudvalg? Lille udvalg hvr man kan have nære drøftelser, eller større udvalg hvr mange er repræsenteret? Afgørende at der er 2 til alle møder, sm er gennemgående, så der bliver et samlet billede Der er udfrdring i de klynger, hvr der ikke er plitiske repræsentanter fra sku i klyngerne Udfrdring med svag reginal udpegning til frankringsgrupperne Klynge Nrd Skal sygehusene være repræsenteret? Det kan måske være en gd idé, men man risikerer, at dialgen bliver mere praktisk end plitisk Det kan være en frdel at stille med kmmunale repræsentanter fra sundhedsscial g arbejdsmarkedsudvalg, men det kan medføre et meget strt udvalg fr f.eks. klynge nrd. (Men i kraft af det er et plitisk frum, kan det måske gdt fungere) Reginen skal stille med et tilsvarende antal plitikere Der er lagt p til 2-4 repræsentanter fra hver kmmune Ift. den reginale deltagelse ngen helt fremmede plitikere eller ngen med lkal kendskab? Overveje rimelig plitisk repræsentatin Opsamling vedr. fremtidig plitisk rganisering Der er behv fr mere vægt i grupperne g behv fr fremver at kunne lade sig inspirere af de kmmuner, man er i klynge med. Reginen g PLO lkal er med til møderne i de Plitiske Frankringsgrupper. Snakken med de lkale læger er vigtig, hvrdan gør vi fr at sikre denne? Der er tale m plitiske frankringsgrupper med plitisk deltagelse fra såvel reginal side sm kmmunal side. På møder i Sundhedskrdinatinsudvalget vil ønsket vedr. deltagelse fra de lkale sygehuse i de plitiske frankringsgrupper blive taget p (evt. på bservatørbasis). Der vil gså fremadrettet være møder i Sundhedsplitisk Dialgfrum (1-2 årligt). 5

6 Del 3: Intr til Den administrative Sundhedsaftale Leif Serup fra Sundhedsdirektørernes frretningsudvalg intrducerede til plæg m Den administrative Sundhedsaftale. Herudver blev der frtalt m arbejdet med at få fastlagt den fremtidige administrative rganisering: I dag bruges mange ressurcer på arbejdsgrupper, styregrupper, dialgfra, mm. Vil gerne starte på frisk psagt alle eksisterende aftaler/grupper fr at bygge det p igen. Fkus på implementeringen årlige handleplaner til DAS Stærk ledelsesmæssig frankring DAS skal tæt på planlægningen ift. nedsættelse af grupper Der kmmer gså fremadrettet en del arbejdsgrupper prteføljestyring fr at sikre afrapprtering, styring, mv. Sundhedsaftalen medfører en meget str implementeringspgave, sm skal løses gennem den administrative rganisering. Oplæg ved kmmunal repræsentant fr de fire bligatriske indsatsmråder i Sundhedsaftalen IT g digitale arbejdsgange v. Mgens Kahr Behandling g pleje v. Susanne Fløche Frebyggelse v. Betina Bisp Jensen Genptræning/Rehabilitering v. Marianne Finderup Se vedlagte slides fr mere infrmatin! 6

7 Del 4: Praksisplan- Kbling til sundhedsaftalen g videre prces Praksisplan Praksisplan vedtaget i fråret g der er nu prces med at få den frbedret. Nu starter den vigtigste fase. Plan fr udvikling af underliggende aftale, mindre gruppe på administrativt niveau. Det vigtigste er øknmien. Der arbejdes i øjeblikket med en Visinsprces i alle lægelaug - hvrdan ser de fremtiden fr almen praksis? Det bliver spændende at se resultatet heraf. Praksisplanudvalget Vigtigt at huske at PLO i Nrdjylland stemte i md verenskmst Tid g ressurcer er blevet altafgørende fr almen praksis. Praksisplanudvalget har ansvaret fr det strategiske arbejde g skal sikre lægedækning. Almen praksis` største prblem er mangel på tid ikke nødvendigvis øknmi Lægemangel Reginens ansvar at sikre lægedækning PPU med til de strategiske drøftelser Stigende pres i fremtiden Fremtiden fr lægerne Visinsprces i lægelaugene hvrdan de ser fremtiden fr almen praksis? Kan vi vertage ngle af deres pgaver i kmmunerne? I Regin Hvedstaden har de praktiserende læger allerede præsenteret et verblik ver pgaver, de gerne verdrager til Regin g Kmmuner Hvad har de lavet indtil videre? Transprt til læge gså i fkus kmmuneprfiler Høring af AP Tredjedel af AP i RN vervejer at gå på pensin indenfr de næste 5 år Rekrutteringsstrategi Prcesplan fr aftale Øknmi Der er i dag en række eksisterende 2 aftaler m blandt andet fasthldelse, hjerterehabilitering, terminalbehandling mv. Samtaleterapi g sygebesøg kan psiges g dermed kan skaffes yderligere ressurcer til underliggende aftaler 33 mi. i 2 aftaler 100 mi. kmmune mi. regin mi. (Samtaleterapi g sygebesøg) 7

8 Dialg Hvilke ønsker er der til den kmmende underliggende aftale med Almen Praksis? Hvad synes kmmunerne vi skal sætte fkus på i den prces, sm kmmer? Plenum på baggrund af drøftelser ved brdene: Klynge Syd - Lægedækning g fasthldelse er det vigtigste - Vi har brug fr mere viden vedr. rekruttering g fasthldelse, fr hvad ved vi i realiteten. Og er der mn nget kmmunerne kan gøre? Er det ikke gså lægerne selv, der skal g kan gøre en frskel - Kan vi indsamle viden, m der er kmmuner, der har gde erfaringer med indsatser, sm har virket? - Vigtigt at starte en gd dialg - Vi skal huske, at det kan giver ældre g børnefamilier udfrdringer, hvis der bliver fr langt mellem lægepraksis eksempelvis, hvis lægerne i landmråder samler sig på få steder, fx i lægehuse - Er det en gd ide at bruge de få lægekræfter på at være fast på plejehjemmene - kan pgaverne der ikke primært løses af sygeplejersker?? Kan øknmiske incitamenter til at lægerne frpligtes til besøg på plejehjem være en mulighed i stedet - Det kan være en gd ide, hvis ngle aftaler kunne indgås lkalt; tilpasset lkale frhld (bilaterale aftaler) - Psitivt hvis vi kan arbejde videre med fastfrysning af ydernumre i Aalbrg (Altså at få ældre læger til at flytte ud g så lkke nye til) - Sygepleje: vigtigt med incitamenter til at flytte pgaven til de kmmunale sygeplejersker - Aftaler mkring plejecentre: Hvis ikke aftaler vedr. læger på plejecentre bliver vedtaget på finanslven, ville det være gdt at arbejde videre med dette - Behv fr incitamenter til at læger uddelegerer ansvar fr lægemidler til kmmunal sygepleje Klynge Midt - Lægerne er en del af løsningen, vi skal i gd prces med dem m, hvrdan de ser, vi kan samarbejde g løfte sammen. I den sammenhæng er den kmmende visinsprces i almen praksis vigtig - Aalbrg har haft et prjekt med Aalbrg Universitetssygehus g almen praksis, her er der gde erfaringer at bygge videre på - PLO repræsenterer gdt 360 enkelt selvstændige private praksis. Det er en udfrdring i sig selv - Lægemangel betyder fr få hænder. Opgaven er derfr at få frigjrt tid i almen praksis - Større fleksibilitet/rummelighed fra lægernes side er et strt ønske - Samarbejdet m TELECARE Nrd kan være et erfaringsgrundlag at tage udgangspunkt i - Snakke med lægerne m muligheden fr at psige aftaler fr at indgå andre. - Snakke med lægerne m, hvrdan vi får frigjrt mere tid i almen praksis. Hvad er deres bud? - Sammenhængende patientfrløb - Individuelle aftaler med dem? Ikke kun almene aftaler så vi er mere fleksible. - Frskellige læger - frskellige steder 8

9 Klynge Vest OBS: At vi pålægger kmmuner ngle pgaver ved at gå ind g tage ngle af lægens pgaver - fr at lægerne kan tage andre. Vigtigt at vi får øknmien i kmmunen, så vi kan placere pgaverne i et sundhedscenter el.lign. Måske skal vi en hel anden vej. Sygeplejerskernes autrisatin skal ændres, så de kan tage flere selvstændige beslutninger.. Str prblematik at en københavnsk læge måske har 1300 patienter g en på Mrsø næsten 5000 Prblematik: Hvad gør vi sm kmmune, når lægerne ikke gør det, vi aftaler? Ønske m Sanktinsmuligheder? Nu har vi kun dialgen, der er tale m ffentligt/privat samarbejde. Lægerne har mnpl - der er intet alternativ Prblem at lægerne ikke læser de infrmatiner, de får fra egen rganisatin - PLO. Det skal skærpes, at de skal have kendskab til frskellige tiltag g initiativer. Vi skal frhandlingsmæssigt ikke alene gå efter "familielægen", men tænke i nye baner Vigtigt at indkalde reginsklinikkerne til møde En natinal udfrdring - hvrfr går man ikke ind g frsøger frskellige løsninger/prjekter på landsplan? Vigtigt at de praktiserende læger har kendskab til sundhedsaftalerne, det ville løse mange prblemer Også et prblem at lægerne ikke er villige til at tilse t prblemer på en dag, ikke gdt blandt andet fr persner på arbejdsmarkedet NrdKap spiller en vigtig rlle Husk at hlde et årligt møde med alle læger i kmmunerne Praksisplan fysiterapi er på vej i høring.. Vigtigt med gde høringssvar fra alle Bliver der uddannet læger nk? Her har vi et ansvar Vigtigt at huske at de nrdjyske læger stemte nej til k, derfr bør vi fare med lempe Ny vej ift. sygepleje (deres autrisatin) (IV-væske) Mere handlefrihed Klynge Nrd Lægerne skal ud af klinikken! De skal løse pgaver ude i kmmunerne, f.eks. på plejecentrene Kmmunerne har de faglige frudsætninger fr at vertage flere pgaver g aflaste lægerne, men vi har ikke de øknmiske ressurcer til det Kmmunerne er enige i, at der er behv fr at mpriritere, så vi bruger de knappe lægeressurcer på bedst mulig vis Tager lægerne nk patienter ind? Grænsen ligger på 1600 pr. praksis, men på Mrs kan de klare det dbbelte. Skal man hæve grænsen? Svært fr flk at få råd til psyklgbehandling - tænke dette ind hvis man flytter ydelsen fra de alment praktiserende læger.(samtaleterapi) I Overenskmsten er der allerede nu p til 2 samtaler, sm de privat praktiserende læger kan udføre.. Her er der ikke medfinansiering/brugerbetaling fra patienterne Lægerne skal mere ud af klinikkerne. Medarbejderne skal have en læge, de kan kntakte - behandlingen skal være mere ensartet Kmmunerne vertager gerne flere pgaver, men det er vigtigt med finansieringen Flere praksissygeplejersker skal uddannes 9

10 Har lægerne patienter nk? Man kan sagtens lukke p fr flere patienter, hvis lægerne er med Også Brønderslev mangler læger, det er ikke kun prblem på Mrsø. Vigtigt at vi kmmunalt har gdt samarbejde med lægerne. Vi har en vigtig rlle sm mellemled mellem reginen g lægerne Det er ikke kun pengespørgsmål, de har svært ved at få tid til at løse de pgaver de skal løses Psyklgsamtaler råd til samtaler i beflkningen Det kster fr meget g bremser tilgangen Lægerne mere ud af klinikkerne g én kntakt til plejepersnale Der må gerne glide pgaver, hvis vi har kmpetencer g får midler Aflastning af AP flere praksissygeplejersker Ikke tid hs læge g sygeplejerske samme dag Vi skal se AP sm samarbejdspartnere ikke sm mdspillere. Kan vi lave ngle fælles løsninger? De skal føle sig sm en medspiller. Vi skal stå på samme side sm lægerne Ikke kun pengespørgsmål hs lægerne men i højere grad tid sm ptager dem Stille spørgsmålstegn ved m der bliver uddannet læger nk m de udfrdringer vi står med nu, på sigt g hvad den private sektr kan tage ver. Uddanne flere læger herppe så de bliver bende Opsamling vedr. Praksisplan Kbling til sundhedsaftalen g videre prces Er der ikke pgaver, sm almen praksis løser i dag, sm kmmunerne kan tage ver på? De kmmunale sygeplejersker kan løse mange pgaver Ex. Der er svært at få lægerne ud til vres brgere på plejehjem Kan vi lave aftale her? Der kan frigøres mi. sm kan genfrhandles til nget af det, sm vi har brug fr. Andet eksempel: Terapeutiske samtaler.. kmmunalt har vi fagligheder eller privatpraktiserende terapeuter, sm kunne vertage pgaven g så bruge tiden med lægerne til nget andet.. Hvad med samtaler med diabetespatienterne.. Her ansætter læger i dag sygeplejersker, sm får samme hnrering sm lægerne... Dette blev frsøgt ændret med verenskmsten, uden held. Vi skal have drøftet, hvr langt vil vi gå g hvrdan får vi lægerne med på vgnen?? 10

11 Opsamling på dagen Anders Brhlm sluttede af med krt at samle p på dagens drøftelser: Vedr. de knkrete mål: - Opbakning til målene - Vigtigt at understrege at der er tale m en dynamisk aftale- de fastsatte mål kan revideres i periden g nye mål kan pstilles - Tilgængelighed- her har reginen en frpligtelse, sm ikke er så tydelig nu.. - Det er verrdnet de 4 pejlemærker, der er rettesnren g sm vi skal arbejde hen md Vedr. fremtidig plitisk rganisering: - Umiddelbar pbakning til plitisk deltagelse både fra kmmunal g reginal side, men enkelt klynge har strt ønske m at få det lkale sygehus med til møderne i De plitiske frankringsgrupper, evt. på bservatørbasis (tage dette p med reginen) - Opbakning til 2-4 kmmunale plitiske deltagere. Udpegning skal være p til den enkelte kmmune. Hertil administrativ backup. Kmmunalt stiller vi med repræsentanter på udvalgsfrmandsniveau.. - Ønske m at der på hvert møde i De plitiske Frankringsgrupper er en kmmunal g en reginal repræsentant fra SKU tilstede Tak fr denne gang! Dater fr møder i Sundhedsplitisk Dialgfrum udmeldes snarest muligt! Vi mdtager gerne punkter til møderne i Sundhedsplitisk Dialgfrum. Kntakt én af de fem kmmunale medlemmer af Sundhedskrdinatinsudvalget herm. 11

Initiativer i Frederikshavn Kommune for at nedbringe genindlæggelser

Initiativer i Frederikshavn Kommune for at nedbringe genindlæggelser Frederikshavn Kmmune Rådhus Allé 100 9900 Frederikshavn Kmmunernes Landsfrening Center fr Scial g Sundhed Att.: Lise Hlten Tel.: +45 98 45 50 00 pst@frederikshavn.dk www.frederikshavn.dk CVR-nr. 29189498

Læs mere

Tilbagemelding fra bestyrelsesseminariet

Tilbagemelding fra bestyrelsesseminariet Dansk Selskab fr Fysiterapi 17. marts 2016 NYHEDSBREV 2/2016 Kære alle. Det er ikke så længe siden, at jeg udsendte et nyhedsbrev. Siden sidst har bestyrelsens hldt et rigtig gdt bestyrelsesseminar. Det

Læs mere

Et nyt paradigme den samarbejdende regionskommune

Et nyt paradigme den samarbejdende regionskommune 14. nvember 2013 Ntat Et nyt paradigme den samarbejdende reginskmmune Den ffentlige sektr er til debat. Gennem de seneste år er fkus i stigende grad blevet rettet md, hvrdan vi indretter det danske velfærdssamfund

Læs mere

Kommissorium for klinisk koordinationsgruppe indenfor Type 2 diabetes

Kommissorium for klinisk koordinationsgruppe indenfor Type 2 diabetes 01.02.2017 Kmmissrium fr klinisk krdinatinsgruppe indenfr Type 2 diabetes Titel Kmmissrium fr klinisk krdinatinsgruppe Type 2 diabetes Dat g versin D. 4. ktber 2017 versin 0.1 Gdkendelse Sekretariat Gdkendt

Læs mere

Udviklingen af det nære samfund fx udbygning, byggegrunde, der har betydning for bosætning og erhverv, skole og forretningslivet

Udviklingen af det nære samfund fx udbygning, byggegrunde, der har betydning for bosætning og erhverv, skole og forretningslivet OPSAMLING PÅ EKSTERN MINIRESEARCH SAMMENDRAG INDHOLD Alle de adspurgte brgere tager udgangspunkt i eget mråde g understreger aktuelle lkale emner er vigtige, hvis de skal invlvere sig i nærdemkratiet.

Læs mere

Temamøde om ny Sundhedspolitik den 6. oktober Byrådet

Temamøde om ny Sundhedspolitik den 6. oktober Byrådet Temamøde m ny Sundhedsplitik den 6. ktber 2016 Byrådet Scial- g Arbejdsmarkedsudvalget besluttede på udvalgsmødet den 20. september 2016 at igangsætte arbejdet med udviklingen af en ny sundhedsplitik.

Læs mere

Opsamling, Workshop, Bedst Praksis Ledelse

Opsamling, Workshop, Bedst Praksis Ledelse Opsamling, Wrkshp, Bedst Praksis Ledelse I frbindelse med prjektet Bedst Praksis Ledelse blev der d. 24. ktber afhldt en wrkshp, hvr de 1. linieledere g øvrige ledere i AaK, sm er blevet interviewet i

Læs mere

Enhed for Evaluering og Brugerinddragelse November 2014. Afsluttende evaluering af samordningskonsulenter i Region Hovedstadens Psykiatri

Enhed for Evaluering og Brugerinddragelse November 2014. Afsluttende evaluering af samordningskonsulenter i Region Hovedstadens Psykiatri Enhed fr Evaluering g Brugerinddragelse Nvember 2014 Afsluttende evaluering af samrdningsknsulenter i Regin Hvedstadens Psykiatri Afsluttende evaluering af samrdningsknsulenter i Regin Hvedstadens Psykiatri

Læs mere

Udkast Hygiejnepolitik SU sender i høring version

Udkast Hygiejnepolitik SU sender i høring version Udkast Hygiejneplitik SU sender i høring versin Rebild Kmmune 2014 til 2018 Indhldsfrtegnelse Indledning... 3 Overrdnet mål... 3 Frmålet med hygiejneplitikken... 3 Mål... 3 Ansvarsfrdeling... 3 Indsatsmråder...

Læs mere

Kommunalbestyrelsen Langeland kommune. Regionsrådet Region Syddanmark

Kommunalbestyrelsen Langeland kommune. Regionsrådet Region Syddanmark Kmmunalbestyrelsen Langeland kmmune Reginsrådet Regin Syddanmark mdtg den 30. marts 2007 sundhedsaftale på de bligatriske seks indsatsmråder, indgået mellem reginsrådet i Regin Syddanmark g kmmunalbestyrelsen

Læs mere

Opsamling på høringssvar i forbindelse med forslaget om at etablere ferieinstitutioner i skolefritidsordninger i Randers Kommune

Opsamling på høringssvar i forbindelse med forslaget om at etablere ferieinstitutioner i skolefritidsordninger i Randers Kommune Opsamling på høringssvar i frbindelse med frslaget m at etablere ferieinstitutiner i sklefritidsrdninger i Randers Kmmune 1. Indledning Børn g skleudvalget besluttede på deres møde d. 7. februar 2012,

Læs mere

Sundhedsstyrelsen indkalder hermed ansøgninger fra private organisationer om tilskud fra puljen Børn som pårørende til psykisk syge og misbrugere

Sundhedsstyrelsen indkalder hermed ansøgninger fra private organisationer om tilskud fra puljen Børn som pårørende til psykisk syge og misbrugere OPSLAG AF SATSPULJE Børn sm pårørende til psykisk syge g misbrugere indkalder hermed ansøgninger fra private rganisatiner m tilskud fra puljen Børn sm pårørende til psykisk syge g misbrugere Under satspuljen

Læs mere

Indstilling. Indstilling om organisationsændring af Borgmesterens Afdeling. Til Århus Byråd via Magistraten. Borgmesterens Afdeling

Indstilling. Indstilling om organisationsændring af Borgmesterens Afdeling. Til Århus Byråd via Magistraten. Borgmesterens Afdeling Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Brgmesterens Afdeling Den 31. juli 2007 Indstilling m rganisatinsændring af Brgmesterens Afdeling Århus Kmmune IT g Organisatinsafdelingen Brgmesterens Afdeling

Læs mere

- Reducere antallet af uhensigtsmæssige (gen)indlæggelser - Styrke sammenhængen i og koordinationen af patientforløbet

- Reducere antallet af uhensigtsmæssige (gen)indlæggelser - Styrke sammenhængen i og koordinationen af patientforløbet Puljepslag Styrket samarbejde vedrørende subakutte/akutte tilbud indkalder hermed ansøgninger fra reginer sammen med en eller flere kmmuner m tilskud fra puljen Styrkelse af samarbejde mellem reginer,

Læs mere

Handicappolitik for Gentofte Kommune 2008-2012

Handicappolitik for Gentofte Kommune 2008-2012 Handicapplitik fr Gentfte Kmmune 2008-2012 Høring Handicapplitikken er i høring frem til fredag den 18. januar 2008. Alle er velkmne til at skrive et høringssvar. Skriv dit høringssvar på e-mail adressen:

Læs mere

1. Indledning. 2. Visionen

1. Indledning. 2. Visionen 1 1. Indledning Københavns Kmmune g staten har samlet beskæftigelsesindsatsen i ét jbcenter fr brgere g virksmheder. Jbcenter København fungerer dermed sm én indgang fr alle. I frbindelse med, at Københavns

Læs mere

Handleplan for sundhedspolitikken i ÆHF

Handleplan for sundhedspolitikken i ÆHF Click here t enter text. Handleplan fr sundhedsplitikken i ÆHF Til Kpi til Fra FL-ÆHF Indtast Kpi til Susanne Jensen, Hanne Hstrup g Janne Resen 08. maj 2012 Init.: SJ, JR, HH Sagsnr./Dk.nr. 2012-18876

Læs mere

Mødedato Mødested Møde start/slut

Mødedato Mødested Møde start/slut Senir- g Scialfrvaltningen Stab fr Rådgivningsmrådet Referat Der indkaldes til møde m Udsatterådet Møde nr. Dat 13.01.2015 Udsendt af Lene Kristin Kamp Lene Kristin Kamp Mødedat Mødested Møde start/slut

Læs mere

Skoleleder på Jægerspris Skole Frederikssund Kommune

Skoleleder på Jægerspris Skole Frederikssund Kommune Jbprfil Skleleder på Jægerspris Skle Frederikssund Kmmune 1. Indledning Frederikssund Kmmune ønsker at ansætte en skleleder på Jægerspris Skle. Stillingen er ledig g ønskes besat snarest muligt. Dette

Læs mere

Direktionen Juni 2008. Ny organisation

Direktionen Juni 2008. Ny organisation Direktinen Juni 2008 Ny rganisatin Ny rganisatin Indledning Slagelse kmmune har besluttet, sm den første kmmune i landet, at bevæge sig fra at være en sammenlægningskmmune til en udviklingskmmune. Første

Læs mere

Systematisk feedback. Et udviklingsprojekt på Ekstra Bladet 2007-08. Projektet er støttet af Pressens Uddannelsesfond

Systematisk feedback. Et udviklingsprojekt på Ekstra Bladet 2007-08. Projektet er støttet af Pressens Uddannelsesfond Systematisk feedback Et udviklingsprjekt på Ekstra Bladet 2007-08 Prjektet er støttet af Pressens Uddannelsesfnd En UPDATE-evaluering april 2008 1 Indhld 1. Baggrund 2. Målsætning g succeskriterier 3.

Læs mere

Opgaver De oplistede strategiske opgaver i MRSA-enheden herunder, vil blive udmøntet i lokalt udarbejdede funktionsbeskrivelser.

Opgaver De oplistede strategiske opgaver i MRSA-enheden herunder, vil blive udmøntet i lokalt udarbejdede funktionsbeskrivelser. Kmmissrium fr den reginale MRSA-enhed, herunder beskrivelse af snitflader til primærsektren g hspitalernes Klinisk Mikrbilgiske Afdelinger g infektinshygiejniske enheder. Baggrund På baggrund af Sundhedsstyrelsens

Læs mere

Det Tværsektorielle Forum for Iskæmiske Hjerte-Kar sygdomme

Det Tværsektorielle Forum for Iskæmiske Hjerte-Kar sygdomme Det sektrielle Frum fr Iskæmiske Hjerte-Kar sygdmme Baggrund Regin g kmmuner i Nrdjylland har aftalt en verrdnet rganisering af indsatsen fr mennesker med krniske lidelser, Krnikermdellen se bilag. Mdellen

Læs mere

Faggruppelandsmøde

Faggruppelandsmøde Faggruppelandsmøde Dat: 19. - 20. maj 2015 Dagsrden: 1. Velkmst g præsentatin 2. Valg af mødeleder g referent 3. Gdkendelse af dagsrden 4. Arbejdsfællesskaber: Smatik, Det nære sundhedsvæsen, Psykiatrien

Læs mere

Norddjurs Kommune. Implementering. Politik for inklusion og tidlig indsats samt politik for 7.-10. årgang

Norddjurs Kommune. Implementering. Politik for inklusion og tidlig indsats samt politik for 7.-10. årgang Nrddjurs Kmmune Implementering Plitik fr inklusin g tidlig indsats samt plitik fr 7.-10. årgang Skle- g dagtilbudsafdelingen August 2012 Side 2 Indhld FUNDAMENTET Faglig g rganisatrisk visin 2014 Pririterede

Læs mere

Centrale problemstillinger vedrørende den kommende sundhedsaftale i forhold til pleje og behandling

Centrale problemstillinger vedrørende den kommende sundhedsaftale i forhold til pleje og behandling Ntat Centrale prblemstillinger vedrørende den kmmende sundhedsaftale i frhld til pleje g behandling Arbejdsgruppens medlemmer har indsendt input til centrale prblemstillinger, der ønskes tænkt ind i sundhedsaftalen.

Læs mere

Vejledning til kulturaftaler

Vejledning til kulturaftaler Hvad er en kulturaftale Vejledning til kulturaftaler En kulturaftale er en frivillig aftale, der indgås mellem Kulturministeriet g en række kmmuner. Tilsammen udgør kmmunerne i aftalen det, der kaldes

Læs mere

2. Eksempler på udfordringer for borgere i mødet med systemet

2. Eksempler på udfordringer for borgere i mødet med systemet NOTAT Prjekt Kunde Plitisk debatplæg Sammenhæng fr brgerne Esbjerg kmmune Esbjerg Kmmune 1. Indledning Udvalget fr Sundhed & Omsrg i Esbjerg Kmmune ønsker at rejse en debat i Esbjerg Kmmune m det brgernære

Læs mere

Bestyrelsesmøde SSP-Samrådet

Bestyrelsesmøde SSP-Samrådet Referat bestyrelsesmødet Onsdag den 15. januar 2014 kl. 9.30 16.00 Htel Krnprins Frederik, Vestre Ringvej 96, 7000 Fredericia Dagsrden: Nr. Punkt Kmmentar g psamling 1. 2. Deltagere Årsmøde 2013 Generalfrsamling

Læs mere

LOKALSAMFUNDET BYGGER BRO Ny hverdag i Danmark

LOKALSAMFUNDET BYGGER BRO Ny hverdag i Danmark LOKALSAMFUNDET BYGGER BRO Ny hverdag i Danmark Lkal inddragelse af flygtninge g deres deltagelse i Lkalsamfundet Bygger Br I Lkalsamfundet Bygger Br er ét af de tre centrale elementer inddragelse af flygtninge

Læs mere

Referat: Forårsmøde i Alkoholtemagruppen 2015

Referat: Forårsmøde i Alkoholtemagruppen 2015 Temagruppe Alkhl Tlf. 2898 5415 E- mail: anbe03@frederiksberg.dk Dat 10. marts 2015 Referat: Frårsmøde i Alkhltemagruppen 2015 Sted: Phønix, Schaksgade 39, 5000 Odense C. lkale 327 Tid: Tirsdag den 10.

Læs mere

at administrationen følger udbudsstrategien i arbejdet med udbud og i samarbejdet med operatørerne.

at administrationen følger udbudsstrategien i arbejdet med udbud og i samarbejdet med operatørerne. Plitisk dkument med resume Sagsnummer Bestyrelsen 11. september 2008 SEL 15 Udbudsstrategi Indstilling: Direktinen indstiller, at administratinen følger udbudsstrategien i arbejdet med udbud g i samarbejdet

Læs mere

Notat. Udvikling af ny Folkeregisteradministration BESKÆFTIGELSE OG BORGERSERVICE

Notat. Udvikling af ny Folkeregisteradministration BESKÆFTIGELSE OG BORGERSERVICE Til: Kpi til: BESKÆFTIGELSE OG BORGERSERVICE Dat: 1. maj 2014 Tlf. dir.: E-mail: Ntat Udvikling af ny Flkeregisteradministratin Indledning Flkeregisteret er indgangen ved tilflytning til kmmunen, g efterfølgende

Læs mere

Handlingsplan for frivilligt socialt arbejde og aktivt medborgerskab

Handlingsplan for frivilligt socialt arbejde og aktivt medborgerskab Staben Middelfart Kmmune Østergade 11 5500 Middelfart www.middelfart.dk Telefn +45 8888 5500 Direkte +45 8888 5010 Fax +45 8888 5501 Dat: 20. februar 2013 Sagsnr.: 2012-010287-12 Sabine.Christensen@middelfart.dk

Læs mere

Opfølgning og fremadrettet tiltag ift. tidligere vedtagne strategi for voksenområdet på Handicap og Psykiatri, 2013-2016

Opfølgning og fremadrettet tiltag ift. tidligere vedtagne strategi for voksenområdet på Handicap og Psykiatri, 2013-2016 Opfølgning g fremadrettet tiltag ift. tidligere vedtagne strategi fr vksenmrådet på Handicap g Psykiatri, 2013-2016 den indledende tekst under hvert punkt er fra den tidligere besluttede strategi, pfølgning

Læs mere

Regional vejledning Utilsigtede hændelser i sektorovergange.

Regional vejledning Utilsigtede hændelser i sektorovergange. Dateret: 29. juni 2011. Gdkendt af DAK: 22.juni 2011 frventet revisin sidst i 2011 Reginal vejledning Utilsigtede hændelser i sektrvergange. Begrebsafklaring, håndtering g læring i rganisatiner 1. Indledning

Læs mere

Indledning Handlingsplan 2013-2014

Indledning Handlingsplan 2013-2014 Side 2 Indledning På reginsrådets møde den 31. januar 2012 blev Plitik fr Sundhedsfrskning 2020 endeligt vedtaget med henblik på efterfølgende implementering, sm gik straks i gang med aktiviteter i 2012.

Læs mere

Effektevaluering af gruppetilbud og individuel vejledning i Handicap & Socialpsykiatri i Stevns Kommune Januar 2016

Effektevaluering af gruppetilbud og individuel vejledning i Handicap & Socialpsykiatri i Stevns Kommune Januar 2016 Effektevaluering af gruppetilbud g individuel vejledning i Handicap & Scialpsykiatri i Stevns Kmmune Januar 2016 Side 1 af 15 Indhld Hvedresultater... 3 Effektevaluering af kvalitet... 3 Test fr at frskellen

Læs mere

En samlet ungeindsats i Center Arbejdsmarked

En samlet ungeindsats i Center Arbejdsmarked En samlet ungeindsats i Center Arbejdsmarked Indsatsen ift. de unge er helt central fr jbcentrets virke. Det er vigtigt, at de unge får en uddannelse g efterfølgende jb, da det er den bedste frsikring

Læs mere

Vejledning om Den Ældre Medicinske Patient. Til sundhedspersoner på sygehuse, i kommuner og i almen praksis

Vejledning om Den Ældre Medicinske Patient. Til sundhedspersoner på sygehuse, i kommuner og i almen praksis Vejledning m Den Ældre Medicinske Patient Til sundhedspersner på sygehuse, i kmmuner g i almen praksis UDKAST pr. 27. februar 2014 En styrket indsats fr den ældre medicinske patient - Vejledning til sundhedspersner

Læs mere

Forslag til øget videndeling mellem almentilbud og specialtilbud på skoleområdet

Forslag til øget videndeling mellem almentilbud og specialtilbud på skoleområdet Frslag til øget videndeling mellem almentilbud g specialtilbud på sklemrådet Specialtilbuddene sm kmpetencecentre Allerede i frbindelse med Fremtidens specialundervisning, sm blev plitisk vedtaget i 2008,

Læs mere

Regional vejledning Utilsigtede hændelser i sektorovergange.

Regional vejledning Utilsigtede hændelser i sektorovergange. Reginal vejledning Utilsigtede hændelser i sektrvergange. Begrebsafklaring, håndtering g læring i rganisatiner 1. Indledning Grundaftalen fr Sundhedsaftalerne fr 2011-14 mfatter samarbejdet m utilsigtede

Læs mere

Bestyrelsesmøde for SOSU Nykøbing Falster Referat 26. maj 2011 kl. 15-17

Bestyrelsesmøde for SOSU Nykøbing Falster Referat 26. maj 2011 kl. 15-17 Bestyrelsesmøde fr SOSU Nykøbing Falster Referat 26. maj 2011 kl. 15-17 Afbud fra: Skjld de la Mtte, Grete Breinhild, Pia Stryger, Berit Henriksen g Martin (elev) 1. Gdkendelse af dagsrden g evt. tilføjelser

Læs mere

Trivsel for alle. Særlig omsorg og tryghed for: Nærdemokrati. Bæredygtighed. Familien. Handicappede. Ældre. Psykisk og fysisk syge.

Trivsel for alle. Særlig omsorg og tryghed for: Nærdemokrati. Bæredygtighed. Familien. Handicappede. Ældre. Psykisk og fysisk syge. Særlig msrg g tryghed fr: Trivsel fr alle Familien Handicappede Ældre Psykisk g fysisk syge Flygtninge Nærdemkrati Byrådet ud til brgerne Gennemsigtigt g åbent demkrati Styrkelse af lkalrådene Udvikling

Læs mere

Personalepolitik. Værdigrundlag for. Midt- og Sydsjællands Brand & Redning

Personalepolitik. Værdigrundlag for. Midt- og Sydsjællands Brand & Redning Persnaleplitik Værdigrundlag fr Midt- g Sydsjællands Brand & Redning Telefn 5578 7800 Frrd Det persnaleplitiske værdigrundlag fr Midt- g Sydsjællands Brand & Redning (MSBR) er udarbejdet på baggrund af

Læs mere

Oplæg til at skabe et budget i balance på ældreområdet via omlægning af afregningsmodel

Oplæg til at skabe et budget i balance på ældreområdet via omlægning af afregningsmodel Oplæg til at skabe et budget i balance på ældremrådet via mlægning af afregningsmdel Frskellige faktrer har gennem de seneste år presset øknmien på ældremrådet på såvel myndighedsmrådet sm mrådecentrenes

Læs mere

Evaluering af de faglige koordinationsfora

Evaluering af de faglige koordinationsfora 21. december 2006 CSB j.nr. 20-067/2006 Evaluering af de faglige krdinatinsfra 2006 1. Resumé I 2004 blev der nedsat seks faglige krdinatinsfra fr at styrke netværk, krdinatin g videns- g erfaringsudveksling

Læs mere

Oplæg til sammenlægning af matrikel Vinderød og matrikel Enghave (nedlæggelse af matrikel Vinderød).

Oplæg til sammenlægning af matrikel Vinderød og matrikel Enghave (nedlæggelse af matrikel Vinderød). Oplæg til sammenlægning af matrikel Vinderød g matrikel Enghave (nedlæggelse af matrikel Vinderød). Vi har i Frederiksværk Skle fkus på at skabe den bedste skle fr alle elever, indenfr de rammer vi har.

Læs mere

Fællesskab i Kerteminde Kommune LEDELSESGRUNDLAG

Fællesskab i Kerteminde Kommune LEDELSESGRUNDLAG Fællesskab i Kerteminde Kmmune LEDELSESGRUNDLAG 2015 Kerteminde Kmmune VIL fællesskaberne! Baggrunden Kerteminde Kmmune har pr. 1. april fået en ny rganisatin sm bl.a. skal bidrage til at: Øge plevelsen

Læs mere

Fællesskab for alle - Alle i fællesskab Børne- og Ungestrategi Ballerup Kommune

Fællesskab for alle - Alle i fællesskab Børne- og Ungestrategi Ballerup Kommune BALLERUP KOMMUNE Dat: 3. juni 2016 Sagsid: 00.17.00-A00-1-14 Fællesskab fr alle - Alle i fællesskab Børne- g Ungestrategi Ballerup Kmmune INDLEDNING Børne- g Ungestrategien er den verrdnede strategiske

Læs mere

Projektskitse Verdensarv Vadehavet

Projektskitse Verdensarv Vadehavet Prjektskitse Verdensarv Vadehavet Baggrunden. Den danske del af Vadehavet er udpeget sm verdensarv g verdensarven bliver det fremtidige fkus fr det frpligtende samarbejde med Tyskland g Hlland m Vadehavet

Læs mere

Partnerskab for dansk økonomi, velfærd og udvikling af arbejdsmarkedet (FTF s projekter for trepartsforhandlingerne)

Partnerskab for dansk økonomi, velfærd og udvikling af arbejdsmarkedet (FTF s projekter for trepartsforhandlingerne) 11-0923 - Sekretariatet 26.03.2012 Kntakt: Jens Kragh/Andy Andresen Partnerskab fr dansk øknmi, velfærd g udvikling af arbejdsmarkedet (FTF s prjekter fr trepartsfrhandlingerne) FTF s frretningsudvalg

Læs mere

Virker Hverdagen. Håndbog til facilitering og gennemførsel af e-learningcases.

Virker Hverdagen. Håndbog til facilitering og gennemførsel af e-learningcases. Virker Hverdagen Håndbg til facilitering g gennemførsel af e-learningcases 1 Indhld Indledning... 3 Den didaktiske stjerne... 4 Frmål:... 4 Deltagere:... 4 Miljø:... 4 Frm:... 4 Rller:... 5 Gennemførsel

Læs mere

Implementering. Norddjurs Kommune

Implementering. Norddjurs Kommune Nrddjurs Kmmune Implementering Organisatin, rammer g strategier vedrørende implementering af plitikker g indsatser i Skle- g dagtilbudsmrådet Skle- g dagtilbudsafdelingen August 2012 Side 2 Indhld FUNDAMENTET

Læs mere

Regionsrådet har med Vision og handleplan afstukket retningen for Region Sjællands arbejde i de kommende år.

Regionsrådet har med Vision og handleplan afstukket retningen for Region Sjællands arbejde i de kommende år. NOTAT Dat: 21. nvember 2014 Udfrdringer i behandlingen af kræftpatienter Reginsrådet har med Visin g handleplan 2014-17 afstukket retningen fr Regin Sjællands arbejde i de kmmende år. Det er med udgangspunkt

Læs mere

Din læringsrejse. En guide til Det Fælles Lederaspirantforløb. i Aarhus Kommune

Din læringsrejse. En guide til Det Fælles Lederaspirantforløb. i Aarhus Kommune Din læringsrejse En guide til Det Fælles Lederaspirantfrløb i Aarhus Kmmune Indhldsfrtegnelse 1. Indledning 3 2. Samtale med nærmeste leder 4 3. Skabeln fr samtale med nærmeste leder 4 4. Lederpraktikken

Læs mere

En mobbefri kultur giver mulighed for, at den enkelte medarbejder/leder tør folde sine ideer og ressourcer ud.

En mobbefri kultur giver mulighed for, at den enkelte medarbejder/leder tør folde sine ideer og ressourcer ud. Udkast til CenterMED 24. marts 2011 Mppeplitik Mppefri-kultur ja-tak! En mbbefri kultur giver mulighed fr, at den enkelte medarbejder/leder tør flde sine ideer g ressurcer ud. En mbbefri kultur fremmer

Læs mere

Dagsorden og referat. Kommunalt-Lægeligt Udvalg d. 15. december 2014 kl. 16-18. Mødelokale 1, Maribo Sundhedscenter

Dagsorden og referat. Kommunalt-Lægeligt Udvalg d. 15. december 2014 kl. 16-18. Mødelokale 1, Maribo Sundhedscenter Dagsrden g referat Kmmunalt-Lægeligt Udvalg d. 15. december 2014 kl. 16-18 Mødelkale 1, Marib Sundhedscenter Sag 298958/3568910 Deltagere: Birgitte Meyer, læge (Frmand Lægelauget) Jhannes Larsen, læge

Læs mere

PERSPEKTIV- OG HANDLINGSPROGRAM

PERSPEKTIV- OG HANDLINGSPROGRAM PERSPEKTIV- OG HANDLINGSPROGRAM 2014-15 Der er brug fr en prgressiv rød stemme i dansk plitik, der kan presse på fr scialistiske samfundsfrandringer, rganisere ungdmmen g vise, at det kan la sig gøre at

Læs mere

Udbud af konsulentopgave for REG LAB om fokusanalysen: Kvalificeret arbejdskraft til hele landet?

Udbud af konsulentopgave for REG LAB om fokusanalysen: Kvalificeret arbejdskraft til hele landet? KØBENHAVN D. 13. NOVEMBER 2015 Udbud af knsulentpgave fr REG LAB m fkusanalysen: Kvalificeret arbejdskraft til hele landet? REG LAB FLÆSKETORVET 68,1. 1711 KØBENHAVN V WWW.REGLAB.DK INFO@REGLAB.DK Frist

Læs mere

Aftale om ny struktur for statsforvaltningerne

Aftale om ny struktur for statsforvaltningerne 9. nvember 2012 Aftale m ny struktur fr statsfrvaltningerne Regeringen (Scialdemkraterne, Radikale Venstre g Scialistisk Flkeparti) g Enhedslisten g Liberal Alliance er enige m en ny struktur fr udførelsen

Læs mere

Hovedstadsområdets Trafikselskab

Hovedstadsområdets Trafikselskab Denne artikel er publiceret i det elektrniske tidsskrift Artikler fra Trafikdage på Aalbrg Universitet (Prceedings frm the Annual Transprt Cnference at Aalbrg University) ISSN 1603-9696 www.trafikdage.dk/artikelarkiv

Læs mere

1 ESB-SEKRETARIAT * v /Lajla Pedersen * ProjektCare * Tlf. 2515 7909 * lajla@projektcare.dk * www.esb-netvaerk.dk

1 ESB-SEKRETARIAT * v /Lajla Pedersen * ProjektCare * Tlf. 2515 7909 * lajla@projektcare.dk * www.esb-netvaerk.dk Til ESB-netværkets FU Mgens Schlüter, SOSU Esbjerg Mia Rasmussen, Aarhus Tech Karin Rsenmejer, København VUC Mrten Hlst Nielsen, TEC ESB-sekretariatet Ebbe S. Hargbøl Lajla Pedersen Maj 2012 Referat af

Læs mere

Kortlægning af Svendborg Kommunes nuværende borger- og patientrettede indsatser indenfor diabetes samt oplæg til en opkvalificeret indsats.

Kortlægning af Svendborg Kommunes nuværende borger- og patientrettede indsatser indenfor diabetes samt oplæg til en opkvalificeret indsats. Ntat Diabetes sm indsatsmråde Krtlægning af Svendbrg Kmmunes nuværende brger- g patientrettede indsatser indenfr diabetes samt plæg til en pkvalificeret indsats. Indledning I 2015 er der i øknmiaftalen

Læs mere

Kommunalt Lægeligt Udvalg Torsdag den 6. juni kl Diamanten, Rådhuset

Kommunalt Lægeligt Udvalg Torsdag den 6. juni kl Diamanten, Rådhuset Kmmunalt Lægeligt Udvalg Trsdag den 6. juni kl. 14.45 Diamanten, Rådhuset Deltagere: Fraværende: Marianne Puge Nielsen frmand fr PLO - Halsnæs Christine Gaarsted Andersen praktiserende læge Liseltte Rønne

Læs mere

Kvalitetsstandard for støtte i eget hjem ( 85) Høringsmateriale 1.-26. juni 2015

Kvalitetsstandard for støtte i eget hjem ( 85) Høringsmateriale 1.-26. juni 2015 11 Kvalitetsstandard fr støtte i eget hjem ( 85) Høringsmateriale 1.-26. juni 2015 1 Frmålet med kvalitetsstandarden En kvalitetsstandard er et andet rd fr serviceniveau. Den beskriver indhldet g mfanget

Læs mere

Regionernes Kliniske Kvalitetsudviklingsprogram (RKKP) Intern organisation og opgavedeling mellem kompetencecentrene. Baggrund for opgavedelingen

Regionernes Kliniske Kvalitetsudviklingsprogram (RKKP) Intern organisation og opgavedeling mellem kompetencecentrene. Baggrund for opgavedelingen Reginernes Kliniske Kvalitetsudviklingsprgram (RKKP) Intern rganisatin g pgavedeling mellem kmpetencecentrene Her beskrives alene den interne rganisatin. Fr et verblik ver hele rganisatinen mkring Reginernes

Læs mere

Aftale mellem Silkeborg Krisecenter og Børneog Familiechef Ken Engedal.

Aftale mellem Silkeborg Krisecenter og Børneog Familiechef Ken Engedal. Aftale 2014 fr Silkebrg Krisecenter g Børne- g Familieafdelingen Aftale mellem Silkebrg Krisecenter g Børneg Familiechef Ken Engedal. 1. Indhld Styringsmdellen i Silkebrg Kmmune baserer sig på gensidige

Læs mere

Projektbeskrivelse Aktive hurtigere tilbage!

Projektbeskrivelse Aktive hurtigere tilbage! NOTAT juni 2008 Prjektbeskrivelse Aktive hurtigere tilbage! J.nr. 08-70-232 2. kntr/upe,hjh,itc 3. kntr/ath, aj Baggrund g frmål Erfaringerne fra bl.a. indsatsen NY CHANCE.TIL ALLE viser, at en aktiv,

Læs mere

CareWare 2015 Koncept

CareWare 2015 Koncept CareWare 2015 Kncept Baggrund Regeringen, KL g Danske Reginer har de senere år udarbejdet en række fælles strategier fr digitalisering af landets kmmuner g reginer. Det drejer sig m: Natinal strategi fr

Læs mere

Fokusgruppen Det vestjyske ressourceområde. Møde nr. 5: Biomasse til energi. Referat: Om midt.energistrategi (v. Louise, Region Midtjylland)

Fokusgruppen Det vestjyske ressourceområde. Møde nr. 5: Biomasse til energi. Referat: Om midt.energistrategi (v. Louise, Region Midtjylland) Fkusgruppen Det vestjyske ressurcemråde Møde nr. 5: Bimasse til energi Sted: Havnens Hus, Havnen 70, 7620 Lemvig Tidspunkt: Trsdag den 29. januar 2015, kl. 9.00-14.00 Referat: Om midt.energistrategi (v.

Læs mere

Tæt på læringseffekten

Tæt på læringseffekten Tæt på læringseffekten Læringsmålstyret undervisning Aktinslæring Elevcenteret ledelse Vallensbæk Kmmune, Brøndby Kmmune g Glstrup Kmmune 2015 2018 Med støtte fra A.P. Møller Fnden 1 Indhld Bilag... 2

Læs mere

Referat. Regionsbestyrelsesmøde

Referat. Regionsbestyrelsesmøde Referat Referat af møde i: Reginsbestyrelsen, Regin Hvedstaden Dat fr møde: 21. marts 2013 Fr referat: Dat fr udarbejdelse: Maja Pejs Jensen 22. marts 2013 Deltagere: Tine Nielsen, Line Schiellerup, Tilde

Læs mere

Nyt Turismesamarbejde i Hjørring Kommune

Nyt Turismesamarbejde i Hjørring Kommune Hjørring 8. marts2016 Nyt Turismesamarbejde i Hjørring Kmmune I nrdjysk turisme er der gjrt mange af de rigtige ting fr at skabe vækst. Der har været fkus på at samle marketing i fælles kampagner med str

Læs mere

Referat Direktørforum for almene boliger

Referat Direktørforum for almene boliger Referat Direktørfrum fr almene : Onsdag den 06. april 2016 Mødetidspunkt:Kl. 11:00 Sluttidspunkt: Kl. 12:30 Mødested: Det Blå Værelse, Rådhuset Bemærkninger: Medlemmer: Deltagere: Marianne Hff Andersen

Læs mere

Anvendelsesområde Instruksen er rettet mod leder og medarbejdere, på Skrænten og omfatter alle, som bor på Skrænten.

Anvendelsesområde Instruksen er rettet mod leder og medarbejdere, på Skrænten og omfatter alle, som bor på Skrænten. Dansk kvalitetsmdel på det sciale mråde 1.3 Individuelle planer Lkal instruks, herefter blt kaldet Skrænten. Dkumenttype: Lkal instruks Anvendelsesmråde:, Regin Nrdjylland Titel: Instruks fr: Inddragelse

Læs mere

Tønder Kommune Børn- og Skoleudvalget. Dagsorden. Mødedato: 6. oktober 2015. Starttidspunkt for møde: 09:00. Fraværende:

Tønder Kommune Børn- og Skoleudvalget. Dagsorden. Mødedato: 6. oktober 2015. Starttidspunkt for møde: 09:00. Fraværende: Møded: 6. ktber 2015 Mødelkale: Lkale 121, Tønder Starttidspunkt fr møde: 09:00 Fraværende: 6. ktber 2015 Indhldsfrtegnelse Pkt. Tekst Side Åbne dagsrdenspunkter 1 Sager til rientering 3 2 Henvendelse

Læs mere

Pædagogisk Assistent Uddannelse Til institutioner med elever ansat på den pædagogiske assistentuddannelse i Haderslev Kommune

Pædagogisk Assistent Uddannelse Til institutioner med elever ansat på den pædagogiske assistentuddannelse i Haderslev Kommune Pædaggisk Assistent Uddannelse Til institutiner med elever ansat på den pædaggiske assistentuddannelse i Haderslev Kmmune Infrmatinspjece til praktiksteder 3. udgave 2012 Pædaggisk Assistent Uddannelse

Læs mere

Vejledning om ansøgning til Særligsoc 2009 / 2010. Tips og Lottopuljen til særlige sociale formål - frivilligt socialt arbejde - 7. 18. 19.

Vejledning om ansøgning til Særligsoc 2009 / 2010. Tips og Lottopuljen til særlige sociale formål - frivilligt socialt arbejde - 7. 18. 19. VELFÆRDSMINISTERIET Vejledning m ansøgning til Særligsc 2009 / 2010 Tips g Lttpuljen til særlige sciale frmål - frivilligt scialt arbejde - 7. 18. 19. 50 Ansøgningsfrist 16. februar 2009 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

KOMMUNIKATIONSSTRATEGI FOR HOLBÆK BADMINTON KLUB

KOMMUNIKATIONSSTRATEGI FOR HOLBÆK BADMINTON KLUB 1. Erfaringer Hvad har klubben gjrt indenfr kmmunikatin? Hvad har erfaringerne været? List i punktfrm. Emails/pslag; Erfaring: Emails/pslag blev hurtigt glemt. Initiativ(er): Via emails rammer vi en bred

Læs mere

BRUGERUNDERSØGELSE 2015 PLEJEBOLIG KÆRBO

BRUGERUNDERSØGELSE 2015 PLEJEBOLIG KÆRBO BRUGERUNDERSØGELSE PLEJEBOLIG KÆRBO Sundheds- g Omsrgsfrvaltningen Brugerundersøgelse : Plejeblig 1 Brugerundersøgelse Plejeblig Brugerundersøgelsen er udarbejdet af Epinin P/S g Afdeling fr Data g Analyse,

Læs mere

Inspiration til etablering af læringsmiljøer for medarbejdere

Inspiration til etablering af læringsmiljøer for medarbejdere Inspiratin til etablering af læringsmiljøer fr medarbejdere Varde Kmmune 2013 Dk. nr. 181170-13 Dette dkument har til frmål at give inspiratin g sætte pejlemærker fr det lkale arbejde i Varde Kmmunes skler,

Læs mere

Rengøringsassistent til Gistrup skole.

Rengøringsassistent til Gistrup skole. Rtatins jb Rengøringsassistent til Gistrup skle. Aalbrg Kmmune Gistrup skle Hadsundvej 406 9260 Gistrup Gistrup skle søger pr. 21. januar 2013 til den 20. september 2013 en tidsbegrænset rengøringsassistent

Læs mere

Samarbejde. mellem lærere og pædagoger i undervisningen. Skolefagenheden

Samarbejde. mellem lærere og pædagoger i undervisningen. Skolefagenheden Samarbejde mellem lærere g pædagger i undervisningen Sklefagenheden Indhld Frrd... Side 3 Samarbejde... Side 4 Frmål... Side 5 Perspektiv...... Side 5 Opmærksmhedspunkter... Side 6 Udviklingsperspektiver...

Læs mere

Mødets navn: KLU Kommunalt lægeligt udvalg. Mødetid (12. september kl ) Mødested Diamanten. Deltagere: Fraværende:

Mødets navn: KLU Kommunalt lægeligt udvalg. Mødetid (12. september kl ) Mødested Diamanten. Deltagere: Fraværende: Mødets navn: KLU Kmmunalt lægeligt udvalg Mødetid (12. september kl. 15.00) Mødested Diamanten Deltagere: Marianne Puge Nielsen frmand fr PLO - Halsnæs Fraværende: Liseltte Rønne Jørgensen praksisknsulent

Læs mere

DATS og Skolereformen Ved børne- og unge teaterkonsulent Gitte Gry Bech Ballesheim

DATS og Skolereformen Ved børne- og unge teaterkonsulent Gitte Gry Bech Ballesheim DATS g Sklerefrmen Ved børne- g unge teaterknsulent Gitte Gry Bech Ballesheim Samarbejdsprjekt mellem fem skler g Dansekapellet i København NV 2013. Kulturminister Marianne Jelved afsætter 40 mi. krner

Læs mere

Model for forstærket samarbejde om de mest specialiserede sociale tilbud i Nordjylland

Model for forstærket samarbejde om de mest specialiserede sociale tilbud i Nordjylland 27. februar 2014 Mdel fr frstærket samarbejde m de mest specialiserede sciale tilbud i Nrdjylland Indhld 1. Baggrund... 2 2. Frmål... 2 3. Kriterier fr udvælgelse af de mest specialiserede tilbud... 3

Læs mere

Styringsmodel for programmer og projekter i Digitaliseringsforeningen

Styringsmodel for programmer og projekter i Digitaliseringsforeningen Styringsmdel fr prgrammer g prjekter i Digitaliseringsfreningen Versin af 1. december 2015 Versin Dat Status Kmmentar 0.1 7/10-15 Udkast Struktur g eksisterende data lagt ind 0.2 22/10-22 Synpsis 0.3 29/10-22

Læs mere

Tema og udviklingsudvalget

Tema og udviklingsudvalget Referat Tema g udviklingsudvalget kl. 08:30 Jammerbugt Kmmune Tema g udviklingsudvalget Punkter på åbent møde: 81. Ekskursin - genptaget august 1 82. Kndemnering - 3-6 ejendmme i kmmunen - genptaget august

Læs mere

Hjemmeplejen, Distrikt Hesseløvej

Hjemmeplejen, Distrikt Hesseløvej Hjemmeplejen, Distrikt Hesseløvej Rapprt ver tilsyn 2013 Scialcentret 1 Indhld Hjemmeplejen, Distrikt... 1 Hesseløvej... 1 Beskrivelse af enheden: Lvgrundlag, rammer g vurdering... 3 Navn g Adresse...

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Enhed CDAM. Sagsnr Dato

Indholdsfortegnelse. Enhed CDAM. Sagsnr Dato Vejledning til ansøgning m støtte fra Scialstyrelsen til implementering af metderne Critical Time Interventin sm generel metde (CTI), Scial Færdighedstræning (SFT) g Åben Dialg (ÅD) Enhed CDAM Sagsnr.

Læs mere

Guide til netværk LÆR AT TACKLE

Guide til netværk LÆR AT TACKLE Guide til netværk LÆR AT TACKLE Guide til netværk Kmiteen fr Sundhedsplysning 2. udgave, 1. plag 2015 Med støtte fra Indhld Guide til netværk... 2 Hvrdan kan netværket rganiseres?... 3 Hvrdan frdeles pgaverne?...

Læs mere

REKRUTTERING OG UDVÆLGELSE JOB- OG KRAVPROFIL JOB- OG KRAVPROFIL SEKTIONSLEDER SUNDHED OG TRIVSEL BØRN OG UNGE AARHUS KOMMUNE

REKRUTTERING OG UDVÆLGELSE JOB- OG KRAVPROFIL JOB- OG KRAVPROFIL SEKTIONSLEDER SUNDHED OG TRIVSEL BØRN OG UNGE AARHUS KOMMUNE REKRUTTERING OG UDVÆLGELSE JOB- OG KRAVPROFIL JOB- OG KRAVPROFIL SEKTIONSLEDER SUNDHED OG TRIVSEL BØRN OG UNGE AARHUS KOMMUNE PÆDAGOGISK AFDELING / SUNDHED OG TRIVSEL Link til hjemmesiden SEKTIONSLEDER

Læs mere

International strategi

International strategi Internatinal strategi Kmmuneqarfik Sermersq Indhld Frrd... 3 Indledning... 4 Visin... 4 Mål... 5 Knkret... 6 Venskabsbyaftaler... 6 Strategisk samarbejde... 6 Prjektbaseret samarbejde... 7 Andre muligheder

Læs mere

Krydsfeltet mellem bestiller og leverandør

Krydsfeltet mellem bestiller og leverandør Krydsfeltet mellem bestiller g leverandør Fkus på effekt g peratinelle mål Stine Flye Jarl Teamchef, Handicapteamet, Frederiksberg Kmmune Rammen: Frederiksberg Kmmunes tilbud til vksne Plitisk beslutning

Læs mere

Praktisk arbejde færdiggøres og sidste breafing af tovholdere. Kulturelt indslag v/ Stadsensemblet.

Praktisk arbejde færdiggøres og sidste breafing af tovholdere. Kulturelt indslag v/ Stadsensemblet. DREJEBOG BORGERMØDE 09.30-10.00 Ankmst 10.00-10.10 Intr 10.10-12.00 Første runde Diskussin 12.00-12.45 Sandwich g underhldning 12.45-13.30 Anden runde Knkretisering 13.30-14.00 Opsamling g næste skridt

Læs mere

Undersøgelse af virksomhedernes tilfredshed med Jobcenter Esbjergs ydelser og service i 2015

Undersøgelse af virksomhedernes tilfredshed med Jobcenter Esbjergs ydelser og service i 2015 Undersøgelse af virksmhedernes tilfredshed med Jbcenter Esbjergs ydelser g service i 2015 Esbjerg, marts 2016 Side 1 af 13 1. Indledning Denne virksmhedstilfredshedsundersøgelse er baseret på udsendelse

Læs mere

Kompetenceplan for Glostrup Kommunes skolevæsen 2014-20

Kompetenceplan for Glostrup Kommunes skolevæsen 2014-20 Glstrup Kmmune Center fr Dagtilbud g Skle Versin: maj 2015 Kmpetenceplan fr Glstrup Kmmunes sklevæsen 2014-20 Indhld 1. Indledning... 2 2. Baggrund... 2 3. Frmålet med kmpetenceudvikling... 3 3.2. Principper...

Læs mere

Til alle lærere i Frederiksberg Kommune

Til alle lærere i Frederiksberg Kommune Til alle lærere i Frederiksberg Kmmune Frederiksberg, den 16. december 2013 Kære alle, Dette brev udsendes til alle lærere ansat i Frederiksberg Kmmune. Brevet beskriver de rammer, sm vil være udgangspunktet

Læs mere

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område. Fælles regionale retningslinjer for: Standard 1.1 Kommunikation

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område. Fælles regionale retningslinjer for: Standard 1.1 Kommunikation 4.1.2010 Dansk kvalitetsmdel på det sciale mråde Fælles reginale retningslinjer fr: Standard 1.1 Kmmunikatin Dansk kvalitetsmdel på det sciale mråde er igangsat af reginerne g Danske Reginer i fællesskab.

Læs mere