Krabasken i Kalundborg

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Krabasken i Kalundborg"

Transkript

1 bjoerna.dk Kultursociolog Bjørn Andersen Krabasken i Kalundborg Version En forkortet udgave blev trykt i»kalundborg Folkeblad« Røsnæs Fyr. Foto: BA, 2005 Holberg Teater i Kalundborg? Gode borgere vil etablere teater i Kalundborg Kommune. Om der er en brygger iblandt skal jeg ikke kunne sige, men engang har en vis Hans Mickelsen, hvis man tør tro det skrevne ord, udgivet først en rejsebog, senere en hoben grove komedier, der udleverer menneskelige tåbeligheder til latteren og eftertanken. Men tingene er ikke altid hvad de giver sig ud for. Forfatteren var ikke borger i Kalundborg, men kongelig udnævnt samfundsstøtte, professor ved universitetet i København - et skarpt hovede, en sand ragekniv, noget ganske andet end en godmodig hvidtølsbrygger. Måske ville professoren skjule sin identitet for ikke at komme i klemme? Måske valgte han Kalundborg for at gemme sig et helt uangribeligt sted? Efter nogen tid vidste dog alle - der ville - hvordan det hang sammen, og at det var den norske hidsigprop Ludvig Holberg, der havde fået en poetisk raptus. Holberg som udgangspunkt Borgerne i Kalundborg kalder deres teater for Holberg Teatret. Ikke fordi de kun vil spille Holberg - eller fordi de vil gemme sig - men fordi de tager deres muntre udgangspunkt dér, både i Holberg og i

2 Kalundborg. Og det gør de klogt i. Et teater uden udgangspunkt, uden bevidst udgangspunkt vil slingre afsted på bølgen blå og lade kassebogen bestemme hvor der skal havnes og spilles. Sådan et teater kan levere en dybt professionel, men ganske overfladisk vare. Sådan et teater kan fortrylle et publikum der ønsker tidsfordriv og tomme kalorier. Holberg giver et helt andet udgangspunkt; han var en mester der så langt ud over landets grænser - og som på sine flade konvolutter vandrede ud for at blive inspireret, for at suge indtryk til sig og for at skærpe sin forstand. Han, hans nysgerrighed og venden rundt på tingene har så afgjort noget at lære os, dén dag i dag. Teatrets kurs Et Holberg Teater må ikke alene have et udgangspunkt, det må også have en kurs. Det må ville noget med sig selv, sit publikum og fremtiden. Her i Kalundborg skal ikke pirkes forsigtigt med en lille pind; her skal skubbes og mases og spilles, så publikum bliver ganske fortumlet fordi det er blevet ramt, fordi situationskomikken har fået tåren til at trille og hjernen til at kortslutte af bare grin - eller fordi det har indset hvordan det igen er blevet manipuleret af stærke og kreative viljer der findes hér og dér og alle vegne. Tradition og jantelov? Et Holberg Teater kan spille hidsigproppens egne ting. Det kan afsløre menneskelig dårskab som»jean«og»erasmus«, men det bør kassere ting der er passé, og som i dag er mere underlige end provokerende. Ville man spille noget i retning af»den Politiske Kandestøber«, måtte man tænke sig rigtig godt om. Pointerne var i fordums tid bedre anbragte end de er i dag. Måske er netop dette stykke et lysende eksempel på at man skal se kritisk på mange ting, også på den store mester selv. En tradition der ikke bliver gået ordentligt efter kan hurtig blive overordentlig bagstræberisk - også når det er Holbergtraditionen vi taler om; især når det er Holberg-traditionen vi taler om. Der er dem der mener at man med»jean«,»erasmus«og alle de andre ikke kan gå helt galt i byen. Det er måske også derfor at de kloge mennesker i København har indlemmet Holberg i den litterære kánon? Holberg ville sikkert føle sig smigret - han var et levende menneske men han ville også gyse fordi han vidste at det kunne gå gruelig galt. I forkerte hænder kunne»jean«og»erasmus«og»kandestøberen«blive småtskårenhed og intolerance, for ikke at sige jantelov. Hvis det var dét skatteborgernes penge skulle bruges til, at gøre janteloven til kánon, var de gode borgere bedre tjent med at få dem udbetalt til lotto, bingo og flitterstads. Der var noget Holberg ikke kunne Et Holberg Teater må være et robust og muntert teater i mesterens ånd, men et Holberg Teater kan også gøre andet. Holberg havde en vid horisont, og han var parat til at se fordomsfrit og kritisk på mange ting, men der var noget han ikke kunne sé - eller ikke kunne høre, hvor musikalsk han end var, dels på grund af personlige begrænsninger, dels på grund af tidens. Han var poët i klassisk forstand, men ikke særlig»poetisk«- her er Shakespeare mere moderne og i mange henseender også dybere. Et Holberg Teater kan spille klokkeklar poesi som Shakespeare, ikke fordi d'herrer har med hinanden at gøre - jeg tror ikke engang at Holberg stødte på»shakespeare«da han var i England - men fordi

3 deres teater supplerer hinanden. Shakespeare viser - sine steder - at tingene går galt når politik og machiavellisme slår over i magtbegær og nederdrægtighed, og når magtens intriger trækker vanviddet med sig, men også når tingene bliver alt for robuste og firkantede, når poesien bliver væltet over ende - eller får fjernet sine livsbetingelser. Et nutidigt teater, en moderne kommunalbestyrelse Frem for alt kan et Holberg Teater spille nutidigt teater, teater der handler om nutidens problemer. Teater der får os til at føle, gyse og tænke. Teater der morer, irriterer og provokerer i dag. Sådan noget vil en moderne kommunalbestyrelse sætte penge i, for en moderne kommunalbestyrelse véd at den - og borgerne - må udfordres for at bevare spændstigheden. Kloge ledere véd at der skal være spændinger og udfordringer. Der skal ikke kildes og ikke pirkes, der skal skubbes og mases og irriteres. Der skal diskuteres og forkastes - og findes på nye ting. Men at forestille sig en kommunalbestyrelse, selv en moderne, der også ville satse på poesien - det ville nok være for meget at håbe, men det ville ikke være dårligt! Der skal være orden i papirer og tal I disse måneder bliver der udarbejdet notater og ansøgninger, holdt møder, lavet budgetter og indhentet responsa. Alt dét er udmærket. Sådan skal det være. Hvis der er huller og selvmodsigelser, må der gøres noget ved det mens tid er. Det ville Holberg for resten være helt enig i; var der noget han kunne ud over at skrive komedier og tykke historiske bøger, så var det at se iskoldt på budgetter og regnskaber og holde projektmagerne fra livet, især dem med tomme kalorier og masser af vidtløftigheder. Teater skal opleves Men der er dét med teater at det skal opleves. Teater er ikke papir, det er liv. Vil man mene noget om et Holberg Teater, så må man se hvad det kan. Så må man se hvad det kan byde på.

4 Dén mulighed fik man forleden aften på Kalundborg Gymnasium. Der var sat pænt frem med stole, men langt fra nok. Heldigvis kunne der skaffes flere så alle kunne få plads - og én på brillen. Skuespillerne Henrik Koefoed og Kirsten Olesen. Niels Andersen som»jeppe« Foto: BA. Niels Andersen, Henrik Koefoed og Kirsten Olesen var muntre, ironiske, selvironiske til tider voldsomme, hvad Jeppe fik at mærke da Mester Erik dansede på hans ryg. Hvad man så var en kærlig leg med de muligheder Holberg giver et moderne teater. Et eksperiment noget der kan diskuteres: Hvad peger fremad? Hvad skal justeres? Hvad skal efterlades i skrivestue og øverum? Alt man så var godt gjort; tingene kom flot over rampen - og de blev meget positivt modtaget, så hér er ikke noget at betænke sig på: Professionalismen er i orden og mere end dét - der var et virkeligt engagement bag, både når krabasken blev svunget, masken blev»vendt«- og den knarvorne gnier fik lov til at knirke. Jeppes frygtelige liv Idéen denne aften var at vise bredden, ikke at gå i dybden men ikke desto mindre så vi i et glimt nogle af de dybere dimensioner i Jeppes frygtelige liv. Ville man spille»historisk«teater, ville man måske lægge op til en diskussion af hvordan nogle fæstebønder kunne have det på Holbergs tid. Det kan være interessant nok at vise hvordan der kunne være déngang, at levendegøre historien, men så er det ikke Holberg»vi er ude i«, og måske ville Holberg være en omvej? Holberg skrev mens tingene skete, han skrev om nutidige problemer og producerede nutidigt teater; vil man spille Holberg i dag, må man tage hensyn til dét, så må man lægge vægten et andet sted end på det»historiske«. Så er det ikke fæstebondens liv der skal dissekeres så må det være vores liv der skal op, enten som noget der er hylende aktuelt, eller som noget der har et alment perspektiv.

5 Jeppe i dag Hvad handler Jeppe om i dag? Om en fæstebonde der er kommet i klemme mellem herremand, degn og kone? Snarere om et stakkels menneske der har valgt den»nemme«løsning; som drikker sig fra sine problemer og snakker sig ud af sine fortrædeligheder med dårlige undskyldninger. Men det handler også om hvad vi andre gør ved ham, hvordan vi så at sige holder ham på plads: Hans kone tæsker ham til at udrette bare en lille smule, herremanden»pisser«på ham og Jeppe selv véd hverken ud eller ind.»drømmer jeg eller er jeg vågen?«ingen af delene, og det er akkurat hér at hunden er begravet.»jeppe«er desuden et eksempel på at Holberg ynder de»falske«moraler, at han drager konklusioner der er dybt mærkværdige for at provokere vakse tilskuere til at tænke selv. Niels Andersen's»Jeppe«er betagende, og man får så inderlig ondt af ham. Dér skal man måske hen, helt dér hen hvor alting hviner og knager, før man slår hjernen til og begynder at tænke kreativt og finder ud af at der er tale om et sammensat problem med en individuel og en social side? Vi har ikke længere fæstebønder og herremænd i Danmark, men stadig mange Jeppe'r som er på vej til møddingen - eller som allerede ligger der. Egnsteater Holberg Teatret til debat efter forestillingen Foto: BA Skal Holberg Teatret rigtig i gang, skal det være som egnsteater. Det skal have solid forankring i lokalsamfundet, hvad der er godt på vej - og kommunen skal til lommerne og bruge nogle skattekroner (for ellers vil amt og stat ikke være med). Er det klogt? Er det at smide skattekroner ud til blålys - eller dét der er værre? Vi lever i en mærkelig tid. Kloaksystemet er ikke som det burde være. Banenettet er ikke som det burde være. Motorveje bliver bygget - også på steder hvor der ikke er trafik. Folkeskolen skal strammes op og sættes i system - i den allerbedste mening. Og endelig har vi fået et tilskud af»etnikere«, borgere-af-anden-etnisk-herkomst-end-dansk, som ligner os aspargesdanskere deri at de er lige så forskellige indbyrdes som vi er, og i at de kunne være lige så nyttige for samfundet som vi andre. Hvilke tider, hvilke skikke, hvilket sprog. I en sådan tid er der brug for et levende teater der kommer godt rundt i»landskabet«i mere end én forstand - som får vendt rundt på stenene, som får rusket i vores fordomme og som får os til at tænke over mulighederne. Bjørn Andersen

6 BA's Holberg-sider Ludvig Holberg: ABRACADABRA: DIGITAL HOLBERG: de Holberg-sider der er listet på Open Directory Project, men opdelt i emnegrupper Holberg tekster på nettet Holberg's breve Billeskov Jansen's udgave af: Værker i tolv bind (indholdsfortegnelsen) Litteraturliste Kanon Holberg: Hvorfor ham? Teater: Holberg-teater i Kalundborg Holberg i Korsør Krabasken i Kalundborg Heltehistorier: Digitale Heltehistorier Dobbelthistorien om Ziska og Skanderbeg Manuskriptet til Heltehistorier In English: Holberg on Scanderbeg. Filosofi: Et åbent sind. En bog om Holberg's tænkning Holberg som filosof Teodicé-problemet: Den Gode Gud og Alverdens Ondskab Naturretten. Retsforhold: Digital Naturret Holberg, Naturretten og juristerne (Ditlev Tamm i Kalundborg) Hugo Grotius Deres velfortjente straf (udstilling i Kalundborg) Samfundets natside på Holberg's tid (om Tyge Krogh:»Det store natmandskomplot«) Mester Gert Westphaler (og lidt om duellen i Ermelunden) Personer: Holberg's konger (Frederik IV, Christian VI og Frederik V) Holberg's ven, medaljøren Mikkel Røg Holberg's uven, juristen og historikeren Andreas Hojer Holberg hos Marie Grubbe i Borrehuset ved Grønsund: Holberg's epistel 89; uddrag fra H.C. Andersen's»Hønse-Grethes Familie«og fra J.P. Jacobsen's»Fru Marie Grubbe«Africanus og Gynther fra Havrebjerg Steder: Sorø Tersløsegård: Holberg's gods ved Sorø Billeder: Maleren Wilhelm Marstrand: Udstilling Sprog: Sprog og typografi hos Holberg Udgivere: Carl S. Petersen - F.J. Billeskov Jansen Digitalisering: Ind i Holbergs fjerde århundrede. Kommentar (om digitalisering af Holberg) Digitale Heltehistorier Du kan åbne linkene så de fremkommer i denne ramme - eller så de fremkommer i et nyt vindue; brug højreklik til at vælge. Denne rammes adresse: Udgiver: Kultursociolog Bjørn Andersen

Ludvig Holberg: Epigrammer

Ludvig Holberg: Epigrammer 1/ 25 bjoerna.dk Kultursociolog Bjørn Andersen post@bjoerna.dk Ludvig Holberg: Epigrammer Udvalgte og oversatte fra latin af Sigurd Müller Version 1.3-02.10.2006 En god ven forærede mig for nylig Sigurd

Læs mere

Tal med dit barn om skyggen - og bliv en familie med ekstraordinær frihed

Tal med dit barn om skyggen - og bliv en familie med ekstraordinær frihed Tal med dit barn om skyggen - og bliv en familie med ekstraordinær frihed Salg eller videre salg af denne publikation er ikke tilladt Tal med dit barn om skyggen - og bliv en familie med ekstraordinær

Læs mere

Hvordan høre Gud tale?

Hvordan høre Gud tale? Hvordan høre Gud tale? Forord til læreren For flere år siden sad jeg sammen med en gruppe børn i 10-11 års alderen. Vi havde lige hørt en bibeltime, der handlede om at have et personligt forhold til Jesus.

Læs mere

Du er klog som en bog, Sofie!

Du er klog som en bog, Sofie! Du er klog som en bog, Sofie! Denne bog handler om, hvordan det er at have problemer med opmærksomhed og med at koncentrere sig. Man kan godt have problemer med begge dele, men på forskellig måde. Bogen

Læs mere

DAVID G. BENNER. At åbne sig for Gud. Lectio divina som ramme for et liv i bøn

DAVID G. BENNER. At åbne sig for Gud. Lectio divina som ramme for et liv i bøn DAVID G. BENNER At åbne sig for Gud Lectio divina som ramme for et liv i bøn 5 Indhold Introduktion: Forvandlende åbenhed over for Gud 7 1. Mere end du kan forestille dig 11 2. Forberedelse til det guddommelige

Læs mere

Et skridt i den rigtige retning betyder jo ikke, at man stopper

Et skridt i den rigtige retning betyder jo ikke, at man stopper Et skridt i den rigtige retning betyder jo ikke, at man stopper Interview med Michael Ziegler, chefforhandler for KL, til bogen Lærernes kampe kampen for skolen Interviewer: Hanne Birgitte Jørgensen Hvad

Læs mere

Konfirmations gudstjeneste søndag den 12. april 2015. Kære konfirmander! Livet er som en rejse! og vi gør det selv til en opdagelsesrejse!

Konfirmations gudstjeneste søndag den 12. april 2015. Kære konfirmander! Livet er som en rejse! og vi gør det selv til en opdagelsesrejse! Konfirmations gudstjeneste søndag den 12. april 2015. Kære konfirmander! Livet er som en rejse! og vi gør det selv til en opdagelsesrejse! Vi har hver i sær vores bagage med. Både den helt konkrete bagage

Læs mere

DE KAN IKKE TALE, MEN HVOR KAN DE SIGE MEGET!

DE KAN IKKE TALE, MEN HVOR KAN DE SIGE MEGET! Kompashuset ApS, Klavs Nebs Vej 25, 2830 Virum Tlf 45 83 92 83, ka@kompashuset.dk, www.kompashuset.dk DE KAN IKKE TALE, MEN HVOR KAN DE SIGE MEGET! En fortælling om at arbejde med psykisk og fysisk handicappede

Læs mere

SKOLEMATERIALE til teaterforestillingen Et Mærkeligt Skib

SKOLEMATERIALE til teaterforestillingen Et Mærkeligt Skib SKOLEMATERIALE til teaterforestillingen Et Mærkeligt Skib Dette skolemateriale er tænkt som et oplæg til at arbejde videre med forestillingen i fagene dansk, drama og billedkunst. Det består af nogle korte

Læs mere

DU SKAL VÆLGE, HVILKEN POLITIKER DU VIL VÆRE!

DU SKAL VÆLGE, HVILKEN POLITIKER DU VIL VÆRE! Kompashuset ApS, Klavs Nebs Vej 25, 2830 Virum Tlf 45 83 92 83, ka@kompashuset.dk, www.kompashuset.dk DU SKAL VÆLGE, HVILKEN POLITIKER DU VIL VÆRE! En fortælling om at vælge, hvilken rolle man vil have

Læs mere

Eventyrakademiets serie. www.fortælling.dk

Eventyrakademiets serie. www.fortælling.dk PRØVESIDER Eventyrakademiets serie www.fortælling.dk Andre titler af samme forfatter: Drys fra himlen til mit jeg, en digtsamling, 2013 Fortæl med held, 2014 (Eventyrsamling) Eventyrakademiets serie Når

Læs mere

TAL MED EN VOKSEN. hvis din mor eller far tit kommer til at drikke for meget

TAL MED EN VOKSEN. hvis din mor eller far tit kommer til at drikke for meget TAL MED EN VOKSEN hvis din mor eller far tit kommer til at drikke for meget Historien om en helt Sanne er 14 år. Hun må klare mange ting selv. Hun må ofte selv stå op om morgenen og få sine søskende op

Læs mere

Prædiken til 1. s. i fasten 2014 kl. 16.00

Prædiken til 1. s. i fasten 2014 kl. 16.00 1 Prædiken til 1. s. i fasten 2014 kl. 16.00 336 Vor Gud han er så fast en borg 698 Kain hvor er din bror 495 Midt i livet er vi stedt 292 Kærligheds og sandheds Ånd 439 O, du Guds lam 412 v. 5-6 som brød

Læs mere

Tine Tangdal LÆSEPRØVE TÆM DIN STRESS. 37 øvelser til ro, livsglæde og overskud

Tine Tangdal LÆSEPRØVE TÆM DIN STRESS. 37 øvelser til ro, livsglæde og overskud Tine Tangdal LÆSEPRØVE TÆM DIN STRESS 37 øvelser til ro, livsglæde og overskud Indledning Hvorfor er det, at jeg har skrevet denne bog? Der findes så mange andre bøger, der handler om stress og om at få

Læs mere

Forslag til rosende/anerkendende sætninger

Forslag til rosende/anerkendende sætninger 1. Jeg elsker dig for den, du er, ikke kun for det, du gør 2. Jeg elsker din form for humor, ingen får mig til at grine som dig 3. Du har sådan et godt hjerte 4. Jeg elsker at være sammen med dig! 5. Du

Læs mere

Hvordan gør de professionelle?

Hvordan gør de professionelle? Hvordan gør de professionelle? ( Oversat af Ivan Larsen, Samsø Dart Club, Marts 2010 fra How the Pros do it af: Ken Berman 1999 ) Der er to aspekter i det at blive en god dartspiller, det er præcision

Læs mere

Lektion 1 DU ER SKABT I GUDS BILLEDE (Pottemageren)

Lektion 1 DU ER SKABT I GUDS BILLEDE (Pottemageren) Lektion 1 (Pottemageren) MÅL Børnene skal forstå, at alle mennesker er skabt af Gud og er vigtige og værdifulde for Ham. TIL LEDEREN Menneskene er helt specielle i forhold til alt det andet Gud har skabt.

Læs mere

jeg sgu bare, at det var sidste gang, sidste fest på gymnasiet, så den skulle bare have fuld spade og bare den skulle bare fyres af ik?

jeg sgu bare, at det var sidste gang, sidste fest på gymnasiet, så den skulle bare have fuld spade og bare den skulle bare fyres af ik? Interview nr. 3 Bilag 10: Transskription af interview ung mand, hjemmeboende Sted: Egedal Gymnasium & HF Tidspunkt: Fredag den 15. marts 2013 kl. 10-11 Interviewperson (IP): Ung mand, hjemmeboende Interviewer

Læs mere

Kapitel 13 POLITISKE TEKSTER. Politiske tekster

Kapitel 13 POLITISKE TEKSTER. Politiske tekster Kapitel 13 POLITISKE TEKSTER Indhold: 1 Vi behøver ikke eksperter... 2 Men hvad er en ekspert? 3 Og hvad med konteksten? 4 Den billige kritik 5 Generalisering 6 Et læserbrev 7 Hvordan generaliserer vi?

Læs mere

Vi vil først bede om nogle informationer til identifikation af besvarelser og med henblik på yderligere spørgsmål.

Vi vil først bede om nogle informationer til identifikation af besvarelser og med henblik på yderligere spørgsmål. Bilag 1 Side 1 af 13 Kære respondent, Endnu en gang tak for din medvirken i vores kortlægning af danske kommuners brug af sociale medier. Afhængigt af dine svar ventes undersøgelsen at tage maksimalt ti

Læs mere

tal med en voksen hvis du synes, at din mor eller far drikker for meget

tal med en voksen hvis du synes, at din mor eller far drikker for meget tal med en voksen hvis du synes, at din mor eller far drikker for meget Historien om en helt Sanne er 14 år. Hun må klare mange ting selv. Hun må ofte selv stå op om morgenen og få sine søskende op og

Læs mere

INDENFOR MURENE af Henri Nathansen

INDENFOR MURENE af Henri Nathansen INDENFOR MURENE af Henri Nathansen Undervisningsmateriale Kære Undervisere og elever Dette undervisningsmateriale handler om den store, danske teaterklassiker Indenfor Murene, som er skrevet af Henri Nathansen

Læs mere

børneret.nu Børn har ret!

børneret.nu Børn har ret! børneret.nu Børn har ret! en billedbog om børns rettigheder DUI-LEG og VIRKE FNs Børnekonvention Børn har ret - en billedbog om børns rettigheder Tekst: Hans Stavnsager Redaktion: Simon Bauer, DUI-LEG

Læs mere

En forstander i skudlinjen

En forstander i skudlinjen En forstander i skudlinjen Bostedet ELLENGÅRDEN 25 ÅR Bostedet ELLENGÅRDEN Bostedet Ellengården ligger i det nordlige Aarhus og tilbyder midlertidigt ophold til familier med børn under 18 år, som ikke

Læs mere

Jeg vil se Jesus -2. Natanael ser Jesus

Jeg vil se Jesus -2. Natanael ser Jesus Jeg vil se Jesus -2 Natanael ser Jesus Mål: Skab forventning til Jesus i børnene. Gennem undervisningen vil vi se på, hvordan Natanael møder Jesus, og hvad det gør i ham, og vi vil se på, hvordan vi kan

Læs mere

Jeppe Vig Find TV-vært og skuespiller

Jeppe Vig Find TV-vært og skuespiller Jeppe Vig Find TV-vært og skuespiller Kendt fra bl.a. Lille Nørd og andre tv-programmer til børn og unge. Jeg træffer Jeppe på mobilen tirsdag aften, efter jeg er hjemvendt fra et andet vellykket interview

Læs mere

POLITISK MENUET SKUESPIL I TO AKTER. Kaj Himmelstrup. Har du kommentarer modtages de gerne på kaj.himmelstrup@mail.tele.dk PERSONERNE.

POLITISK MENUET SKUESPIL I TO AKTER. Kaj Himmelstrup. Har du kommentarer modtages de gerne på kaj.himmelstrup@mail.tele.dk PERSONERNE. POLITISK MENUET SKUESPIL I TO AKTER Kaj Himmelstrup Har du kommentarer modtages de gerne på kaj.himmelstrup@mail.tele.dk PERSONERNE Herskeren Den håndgangne Kassemesteren Elle, en klog kone Kvinden Danne

Læs mere

Projekt næstekærligheden

Projekt næstekærligheden Projekt næstekærligheden Undervisningsmaterialet Beskrivelse: Projekt næstekærligheden er et anderledes tværfagligt projekt, hvor fagene Håndværk/design, Dansk, kristendomskundskab, samfundsfag, og billedkunst

Læs mere

Min Historie. Denne bog tilhører. Ungdommens Uddannelsesvejledning Rådhusstrædet 6 7430 Ikast tlf.: 9960 4200 www.uuib.dk

Min Historie. Denne bog tilhører. Ungdommens Uddannelsesvejledning Rådhusstrædet 6 7430 Ikast tlf.: 9960 4200 www.uuib.dk Min Historie Denne bog tilhører Hvem er jeg? Din identitet har at gøre med den måde, du opfatter dig selv på hvem du selv synes, du er. Den er de kendetegn, der afgrænser netop dig fra alle andre. Du kan

Læs mere

Følg mig. Jesus ønsker vi skal være hans venner.

Følg mig. Jesus ønsker vi skal være hans venner. LEKTIE År B 1. kvartal Lektie 13 Følg mig Ugens tekst og referencer: Luk 5,1-11. Joh 1,35-42. Den Store Mester, kap. 30. Huskevers: I er mine venner. (Joh 15,14) Hovedformålet er, at børnene Ved, at Jesus

Læs mere