Forsyningen. Dit nye forsyningsselskab

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Forsyningen. Dit nye forsyningsselskab"

Transkript

1 Forsyningen Allerød Rudersdal A/S Dit nye forsyningsselskab

2 Velkommen til Forsyningen Allerød Rudersdal Læs mere Du kan finde aktuelle og generelle oplysninger på hjemmesiden Eller scan koden med din smartphone 2

3 FORSYNINGEN ALLERØD RUDERSDAL ER ET NYT SELSKAB, DER HAR EKSISTERET SIDEN DEN 19. DECEMBER Kære forbruger i Rudersdal Kommune. Velkommen til dit nye forsyningsselskab Forsyningen Allerød Rudersdal. Selskabet er ejet af Rudersdal Forsyning og Allerød Spildevand og er et fælles serviceselskab, der servicerer de to kommunalt ejede forsyningsselskaber. Medarbejderne er ansat i serviceselskabet, og det er herfra, at du som forbruger bliver betjent. Forsyningen Allerød Rudersdal står for afledning og behandling af spildevand i Rudersdal og Allerød kommuner. Herudover står vi for vandforsyningen i den sydlige del af Rudersdal Kommune. Er du borger i den nordlige del af Rudersdal Kommune, forsynes du med vand fra Birkerød Vandforsyning. Vi forsyner ca borgere i den sydlige del af Ruderdal Kommune med vand, ligesom vi aftager spilde - vandet fra alle ca borgere i Rudersdal Kommune. Spildevandet fra Rudersdal Kommune renses enten på et af Rudersdal Forsynings fire renseanlæg eller på et af to renseanlæg beliggende udenfor kommunen. Drikkevandet leveres i den sydlige del af kommunen fra Rudersdal Forsynings tre vandværker. Det er bestyrelsen i Rudersdal Forsyning, som bestemmer serviceniveau, takster og investeringsplaner med videre. Vi har på de følgende sider samlet nogle informationer, som vi håber, at du kan have glæde af. Jens Ive Bestyrelsesformand Jane B. Madsen Direktør 3

4 vand Sikring af den gode vandkvalitet Drikkevand er livsvigtigt og adskiller sig fra andre levnedsmidler ved at blive leveret direkte til din vandhane, uden traditionel emballage og deklaration. Men inden vandet når så langt, foretager vi en række undersøgelser af vandets kvalitet for at sikre sundt og velsmagende drikkevand til dig som forbruger. Vandet bliver regelmæssigt undersøgt for indholdet af forskellige naturligt forekommende stoffer, miljøfremmede stoffer samt bakterielle forureninger. Der er ved lov fastsat krav til drikkevandet, og dem kan du som forbruger forvente, at vores drikkevand overholder. Værn om grundvandet Grundvandet er vores eneste kilde til rent drikkevand og befinder sig langt nede i jorden under os. Vi bor og lever i det daglige oven på grundvandet. Det er vores fælles ansvar at passe på det og dermed sikre rent vand i fremtiden. Derfor skal du så vidt muligt undgå at bruge sprøjtemidler eller pesticider i haven. Lad være med at gøde jorden mere end højst nødvendigt. Tjek, at olietanken ikke er utæt, eller at din bil ikke drypper olie eller andre kemikalier på jorden. Der er mange stoffer, som kan sive ned gennem jorden og forurene grundvandet og dermed vores fælles drikkevand. Læs mere Du kan finde yderligere oplysninger om vandkvaliteten på 4

5 Søllerød Vandtårn Holte Vandværk Trørød Vandværk Nærum Vandværk Vandet i Rudersdal Forsynings område ind vindes fra 13 indvindingsboringer fordelt på fire kildepladser beliggende i Holte, Nærum, Trørød og Vedbæk. Råvandet behandles på selskabets tre vandværker: Holte Vandværk, Nærum Vandværk og Trørød Vandværk. Vandet fra Vedbæk kildeplads behandles ligeledes på Trørød Vandværk. Rudersdal Forsyning har en samlet indvindingstilladelse på 2,8 mio. m 3 vand pr. år. Forsyningsområde værd at vide Brug vandet med omtanke Vand er en begrænset ressource. Når du sparer på vandet, gavner du både miljøet og din egen økonomi. Her er en række gode råd: Reparer dryppende vandhaner og løbende toiletcisterner Monter vandsparer på din bruser og dine vandhaner Tag brusebad i stedet for karbad Luk for vandet, mens du sæber dig ind, når du er i bad Luk for vandet, mens du børster tænder Vask ikke op under rindende vand Hold øje med dit forbrug VANDETS FARVE I forbindelse med reparationsarbejder på vandledningen i vejen eller inde i ejendommen er der risiko for, at dit kolde vand kan blive uklart, misfarvet eller rødbrunt. Der er tale om et midlertidigt fænomen, der skyldes, at aflejret kalk og jern rives med fra ledningsnettet. Misfarvningen er uskadelig og ikke sundhedsfarlig. For at få rent vand, kan du gennemskylle dit ledningsnet ved at lade vandhanen løbe, indtil vandet igen er klart. Rens eventuelt filtrene til vandhanerne. Tænk over dit forbrug af vaske- og rengøringsmidler Tænk over dit forbrug af vaskemidler og rengøringsmidler. Selv om vi renser spildevandet, bliver ikke alle miljøskadelige stoffer fjernet helt. Fyld vaskemaskinen og opvaskemaskinen helt op, før du starter dem Spring forvasken over Vælg et af de kompakte vaskemidler Dosér vaskemidlet efter vandets hårdhedsgrad Undgå brug af skyllemiddel Køb så vidt muligt miljømærkede produkter Hårdhedsgrad og ledningsevne Skal du som forbruger installere en opvaskemaskine, har du brug for at kende vandets hårhedsgrad. Tilsvarende har du typisk brug for at kende vandets ledningsevne, når du skal installere en tørretumbler. Vand fra Rudersdal Forsyning har en hårdhed på omkring 20 dh, svarende til ca. 3,6 mmol/l og betegnes som hårdt. Vandets ledningsevne er på ca ms/m (millisiemens pr. meter), svarende til μs/cm (microsiemens pr. centimeter). 5

6 Spildevand VI SØRGER FOR TRANSPORT OG RENSNING AF SPILDE- VAND FRA CA BORGERE I RUDERSDAL KOMMUNE Ca. 70 % af spildevandet renses på Rudersdal Forsynings fire renseanlæg: Bistrup Renseanlæg, Rundforbi Renseanlæg, Sjælsø Renseanlæg og Vedbæk Renseanlæg. De resterende 30 % renses på Renseanlæg Lundtofte i Lyngby-Taarbæk Kommune og på Usserød Renseanlæg i Hørsholm Kommune. Efter rensning ledes vandet til Kikhanerenden, Usserød Å og Øresund. Spildevandsslammet, som er restproduktet efter rensningen, anvendes som gødning på landbrugsjord. I Rudersdal Kommune er der ca. 215 ejendomme, der ikke er tilsluttet Rudersdal Forsynings spildevandssystem. Disse ejendomme er tilmeldt tømningsordningen, som vi administrerer for kommunen. Afvanding af veje, rendestenbrønde med mere hører til vejens udstyr. Det er som regel vejens ejer, privat eller offentlig, som har ansvaret for, at afvandingen virker. Transport af spildevand Rudersdal Forsyning har et afløbs system bestående af: ca. 460 km hovedkloakledninger til bortledning af spilde- og regnvand - ca. 75 km stikledninger - ca. 100 pumpestationer - ca. 50 bassiner - ca. 45 overløbsbygværker Klimaforandringer Håndtering af regnvandet bliver en stadig større udfordring. Klimamodeller forudser, at der vil komme flere ekstreme regnskyl i fremtiden. Det eksisterende spildevandssystem er ikke etableret med henblik på at håndtere så meget regnvand. Der er derfor risiko for oversvømmelser med skader til følge. Det er derfor vigtigt, at vi overvejer den fremtidige afledning af regnvand. Både vi som forsyning og du som forbruger kan bidrage hertil. Blandt forsyningens overvejelser indgår lokal afledning af regnvand (LAR), etablering af større ledningsanlæg, etablering af bassiner, etablering af nyt ledningssystem til regnvand eller en kombination af disse. Som grundejer kan du blandt andet hjælpe ved at nedsive så meget regnvand som muligt på egen grund. Vil du håndtere dit regnvand på egen grund, kan du hente inspiration og vejledning på: 6

7 Udledning via Øresundsledningen Mølleåen Usserød Renseanlæg Sjælsø Renseanlæg Vedbæk Renseanlæg Bistrup Renseanlæg Rundforbi Renseanlæg Renseanlæg Lundtofte Opland til Sjælsø Opland til Bistrup Opland til Usserød Opland til Lundtofte Opland til Vedbæk Opland til Rundforbi 7

8 Betaling for vand og spildevand Forsyningen Allerød Rudersdal opkræver på vegne af Rudersdal Forsyning vand og afledningsbidrag m.m. Priserne reguleres årligt og dækker udgifter til produktion af vand, vandmålere, reparationer og renovering af ledningsnet, drift af rense anlæg, afledning af spildevand m.m. Hertil kommer den grønne afgift samt moms. Taksterne bliver fastsat af Rudersdal Forsyning og godkendt af Rudersdal Kommunalbestyrelse. Læs mere om priser og opkrævning på Flytning Du skal som forbruger selv foretage måleraflæsning og sikre korrekt afregning i forbindelse med ejerskifte eller udlejning. I forbindelse med udlejning må lejeren og udlejeren indbyrdes klare afregningen. I forbindelse med ejerskifte skal mellemværendet afregnes over refusionsopgørelsen. Giv os besked, hvis du har købt eller solgt hus, så regningen fremover sendes til den nye ejer. Leveringsbestemmelser Rudersdal Forsyning har fået nye leveringsbestemmelser for både vandforsyningen og spildevandsforsyningen. Leveringsbestemmelserne er behandlet af bestyrelsen i Rudersdal Forsyning den 18. november 2011 og efterfølgende godkendt af Rudersdal Kommunalbestyrelse den 29. februar Leveringsbestemmelserne erstatter regulativ for vandforsyning og betalingsvedtægt for kloakforsyning. 8

9 Vi er specialister inden for: Nyanlæg og renovering af alle typer ledninger Kloakering af det åbne land Kontaktadresser: Literbuen 9, 2740 Skovlunde, Tlf.: Sivmosevænget 4, 5260 Odense S, Tlf.: Besøg vor hjemmeside på Tlf Leverandør af smedearbejder til renseanlæg i Rudersdal Kommune Også salg til private: Båd- og køkkenudstyr m.m. Trapper, gelændre samt låger. Speciale: Løsninger i rustfrit stål. Ring for et uforpligtende tilbud. Vi er tit i dit område. TM Montage ApS Fælledvej Dragør Tlf Revision, regnskaber og budgetter Skatterådgivning og økonomistyring Virksomhedsopstart og -handler Generationsskifte STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB STORE KONGENSGADE 68 POSTBOKS KØBENHAVN K TLF: FAX: WEB: 9

10 Miljøkemi og rådgivning siden 1934 Afridana A/S Blokken Birkerød Tlf Pure Thinking. Det er, hvad du kan forvente af os, når vi rådgiver om vand. Pure Thinking er vores faglige tilgang. Den er passioneret, rendyrket, kompetent og altid med øje for bære dygtige løsninger, der gavner dig og de kommende gene - rationer. Du får vandrådgivning med hjerte og hjerne og internationalt snit. Kontakt afdelingschef Klaus Rosendal hos Grontmij, T eller bliv inspireret på grontmij.dk Bedre råd fra Afridana. Det betaler sig altid i længden Rudersdal forsyning_90x55 ann.indd 1 28/03/ Tlf Entreprenørfirmaet HN-BYG Henrik Skat Nielsen Kirkevej Birkerød / Entreprenør opgaver Tømreropgaver Bygningsrenovering Jordarbejde Belægningsarbejde Beplantning Anlæg Hegn Kørsel med kran/grabbiler, samt container til have- & bygningsaffald. Kørsel med rendegraver & minigraver. Anlægning af indkørsel og haveanlæg, samt dræn og kloakarbejde. Levering af jord og grusmateriale. Din leverandør til Økonomistyring Projektstyring Lager og logistik Produktionsstyring Dynamics NAV Navision rådgivning med perspektiv Rudersdal_Forsyning_profilbrochure_mar2012.indd :05:53 DONSlab Vi undersøger jeres drikkevand Regelmæssig kontrol R. DONS Vandanalytisk Laboratorium A/S Bakteriologiske undersøgelser Forenklet kontrol Personlig service Morten Due, Civ. ing., Adm. dir. Karin Due, EH, laborant Akkrediteret siden Analyser siden Lejrvej 29 Kr. Værløse 3500 Værløse tlf.:

11 Rensning af tilstoppede afløb Når uheldet er ude, ISS Kloak- & Industriservice har mange års erfaring i at rense alle Tv-inspektion Klar besked uden at grave Vished for tilstanden af dine kloakker betyder, at der ikke venter dig ubehagelige forstoppelser, rotteangreb eller fugtproblemer. Tv-inspektion er en service, der giver dig det reelle overblik. Autoriseret kloakarbejde Reparation af kloakskader samt etablering af nyanlæg på din grund er et af ISS Kloak- & Industriservices vigtigste arbejdsområder. Vi udfører kloakarbejdet hele vejen igennem og giver dig frihed til trygt at bruger dine ressourcer på det, du er bedst til. Klik ind på Eller ring til os på ISS Kloak- & Industriservice tilbyder: Højtryksspuling af alle former for kloakledninger. Tømning af spildevandstank og sep- tiktank. Tømning af skel, tag og køkkenbrønd. Service Value Responsibility Værdiskabende forretning med holdbare resultater Få del i Krügers mangeårige erfaring med at levere resultater, der holder vand. Service er det vi leverer til vores kunder Værdi er det vi skaber for vores kunder Ansvarlighed er hjørnestenen i alle vores aktiviteter Gennem forskning og innovation sætter vi fokus på: Energioptimering Genbrug af vand Genvinding af ressourcer Online styring og overvågning Service og vedligehold Tlf:

12 Forsyningen Allerød Rudersdal A/S Skovlytoften Holte Tlf.: Fax: Vagt uden for normal arbejdstid Tlf.: Dit nye forsyningsselskab Concept: JS Media Tools A/S Concept: JS Media Tools A/S

Skal du bygge om? Forbered din kloak til fremtiden I DENNE PJECE FINDER DU OPLYSNINGER OM:

Skal du bygge om? Forbered din kloak til fremtiden I DENNE PJECE FINDER DU OPLYSNINGER OM: Skal du bygge om? Forbered din kloak til fremtiden I DENNE PJECE FINDER DU OPLYSNINGER OM: > Hvorfor ændre din kloak nu? > Hvad skal du selv gøre og betale? > Hvornår og hvordan foregår separering af kloak?

Læs mere

Skal du bygge om? Forbered din kloak til fremtiden I DENNE PJECE FINDER DU OPLYSNINGER OM:

Skal du bygge om? Forbered din kloak til fremtiden I DENNE PJECE FINDER DU OPLYSNINGER OM: Skal du bygge om? Forbered din kloak til fremtiden I DENNE PJECE FINDER DU OPLYSNINGER OM: > Hvorfor ændre din kloak nu? > Hvad skal du selv gøre og betale? > Hvornår og hvordan foregår separering af kloak?

Læs mere

Vand i tal. DANVA benchmarking 2011 - procesbenchmarking og statistik

Vand i tal. DANVA benchmarking 2011 - procesbenchmarking og statistik Vand i tal DANVA benchmarking 2011 - procesbenchmarking og statistik 1 vand i tal Procesbenchmarking giver kunderne overblik DANVA mener, at vandselskabernes vigtigste opgave er at forsyne tilfredse kunder,

Læs mere

Separatkloakering Hvad betyder det for dig?

Separatkloakering Hvad betyder det for dig? Separatkloakering Hvad betyder det for dig? Vi er i gang med at separatkloakere, og vi kommer snart til dit område. Hvorfor denne folder? Varde Kommune og Varde Forsyning A/S er i fuld gang med at ændre

Læs mere

Vand i tal 2014. DANVA benchmarking 2014 - procesbenchmarking og statistik

Vand i tal 2014. DANVA benchmarking 2014 - procesbenchmarking og statistik Vand i tal 2014 DANVA benchmarking 2014 - procesbenchmarking og statistik XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX LEDER Benchmarking effektiviserer Benchmarking er et redskab til at identificere indsatser og optimere

Læs mere

ER du klar til næste skybrud?

ER du klar til næste skybrud? se mere på www.klimatilpas.nu ER du klar til næste skybrud? Forebyg før det er for sent Masser af gode råd om klimatilpasning Få et gratis klimatilpasningstjek af din bolig klimatilpas.nu 1 Få et gratis

Læs mere

Kloakering i det åbne land

Kloakering i det åbne land Kloakering i det åbne land Vi forsøger at skabe mindst mulige gener for trafikken og de berørte ejendomme. Effektiv rensning af spildevandet Lolland Kommune har besluttet, at udpegede ejendomme i det åbne

Læs mere

Spildevand i det åbne land. Hvorfor, hvor og hvordan

Spildevand i det åbne land. Hvorfor, hvor og hvordan Spildevand i det åbne land Hvorfor, hvor og hvordan Forord Spildevandet, der kommer fra ejendomme i det åbne land, skal renses bedre. Det har Folketinget besluttet. Det åbne land er betegnelsen for områder,

Læs mere

FORSYNING HELSINGØR Årsrapport 2013

FORSYNING HELSINGØR Årsrapport 2013 FORSYNING HELSINGØR Årsrapport 2013 FORSYNING HELSINGØR A/S Haderslevvej 25 3000 Helsingør Telefon: 48 40 50 50 www.fh.dk CVR: 32 05 93 25 REDAKTION Thomas Lungholt FOTOS Operate A/S DESIGN Operate A/S

Læs mere

Vand i tal. DANVA benchmarking 2012 - procesbenchmarking og statistik

Vand i tal. DANVA benchmarking 2012 - procesbenchmarking og statistik Vand i tal DANVA benchmarking 2012 - procesbenchmarking og statistik Leder DANVA Benchmarking har fokus på forretningen DANVA mener, at vandsektoren skal drives af effektive vandselskaber, der gennem samarbejde,

Læs mere

Vand i tal. DANVA Benchmarking 2013 - procesbenchmarking og statistik

Vand i tal. DANVA Benchmarking 2013 - procesbenchmarking og statistik Vand i tal DANVA Benchmarking 2013 - procesbenchmarking og statistik Vand Lederi tal! Forsiden: Navn: Steen Holm Alder: 47 år Stilling: Reparatør Arbejdssted: Randers Spildevand Benchmarking giver effektivisering

Læs mere

Spildevand - i det åbne land

Spildevand - i det åbne land Teknik og Miljø Spildevand - i det åbne land Hvorfor? Hvor? Hvornår? Hvordan? Hvad koster det? INDHOLDSFORTEGNELSE Forord 3 Hvorfor hvad siger loven? 4 hvor? 5 hvornår? 6 hvordan? 7 hvad koster det? 8

Læs mere

FORSYNING HELSINGØR Årsrapport 2010

FORSYNING HELSINGØR Årsrapport 2010 Årsrapport 2010 02 INDHOLD INTRODUKTION Forsyning Helsingør A/S 03 Et nyt selskab med fokus på kunderne 04 Bestyrelse og direktion 06 Ledelsespåtegning 07 Selskabsstruktur 08 2011 Revisionspåtegning 09

Læs mere

Corporate Social Responsibility. En synlig forskel

Corporate Social Responsibility. En synlig forskel Corporate Social Responsibility En synlig forskel 2011 Kolofon Udgivet marts 2012 Roskilde Forsyning A/S Betonvej 12 4000 Roskilde Tlf. 46 34 78 00 Fax 46 34 78 50 forsyning@rosforsyning.dk www.roskilde-forsying.dk

Læs mere

Spildevand i det åbne land

Spildevand i det åbne land Spildevand i det åbne land Hvorfor? Hvordan? Hvad koster det? 1 FORORD Spildevandet, der kommer fra ejendomme i det åbne land, skal renses bedre. Det åbne land er betegnelsen for områder med spredt bebyggelse,

Læs mere

Separatkloakering på din vej

Separatkloakering på din vej Separatkloakering på din vej Lejre Forsyning Hvad er separatkloakering? Hvornår sker der hvad? Hvad skal du selv gøre? Hvorfor denne pjece? Formålet med denne pjece er at informere dig om, at både du og

Læs mere

SPILDEVANDSKLOAKERING i OMRÅDE

SPILDEVANDSKLOAKERING i OMRÅDE SPILDEVANDSKLOAKERING i OMRÅDE b Hvorfor spildevandskloakerer vi? b Hvad skal du selv gøre og betale? b Hvornår sker der hvad? Hvorfor denne pjece? I denne pjece kan du læse mere om, hvorfor vi spildevandskloakerer

Læs mere

Almene boliger for alle - DANSK - side 1

Almene boliger for alle - DANSK - side 1 Almene boliger for alle - DANSK - side 1 Forord De følgende oplysninger er generelle og vejledende. De gælder i de fleste boligorganisationer, men nogle boligorganisationer kan have andre regler end de

Læs mere

Torkilstrup- Lillebrænde Vandværk Beredskabsplan

Torkilstrup- Lillebrænde Vandværk Beredskabsplan Torkilstrup- Lillebrænde Vandværk Lillebrændevej 58 4850 Stubbekøbing Formand Edvard Traberg Sullerupvej 12 4850 Stubbekøbing 5443 3338 / 2495 3060 Torkilstrup- Lillebrænde Vandværk Beredskabsplan 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Separatkloakering. på privat grund eksempelsamling

Separatkloakering. på privat grund eksempelsamling Separatkloakering på privat grund eksempelsamling den gamle fælleskloak i vejen skiftes ud 2/3 eksempler på separatkloakering Derfor separatkloakerer vi tre gode grunde Separatkloakering betyder, at vi

Læs mere

Fladbjerg behøver hverken dykpumpe, filter eller tank. Procesbenchmarking. åben for alle vandværker

Fladbjerg behøver hverken dykpumpe, filter eller tank. Procesbenchmarking. åben for alle vandværker vandposten medlemsblad for foreningen af vandværker i danmark september nr. 190 2013 Læs også: Vejledninger om takstblad, regulativ og regnskab Forsigtig med frivillige indsatsplaner Procesbenchmarking

Læs mere

Indholdsfortegnelse: Spildevandsplan 2016-2021 Version 13 af 08.05.2015. 1 Resume... 4

Indholdsfortegnelse: Spildevandsplan 2016-2021 Version 13 af 08.05.2015. 1 Resume... 4 Indholdsfortegnelse: 1 Resume... 4 2 Indledning... 5 2.1 Spildevandsplan 2016-2021... 5 2.2 Opbygning af planen og læsevejledning... 5 2.3 Offentlig høring... 5 2.4 Formål med spildevandsplanen... 6 2.5

Læs mere

FAKTUELT. Ny titel til kloakmesteren? VVS og EL installatører har det allerede, skal kloakmesteren have tilsvarende titel? Fag- & Indkøbsmesse

FAKTUELT. Ny titel til kloakmesteren? VVS og EL installatører har det allerede, skal kloakmesteren have tilsvarende titel? Fag- & Indkøbsmesse FAKTUELT FAKTUELT nr. 1 7 D e c e m b e r 2011 Ny titel til kloakmesteren? VVS og EL installatører har det allerede, skal kloakmesteren have tilsvarende titel? Læs mere side 37 Fag- & Indkøbsmesse 2012

Læs mere

Grønt regnskab. Boliger og erhverv 2004

Grønt regnskab. Boliger og erhverv 2004 Grønt regnskab Boliger og erhverv 24 Forord Marts 26 2. årgang Grønt regnskab sort på hvidt Udgiver Herlev Kommune Teknisk Forvaltning Herlev Bygade 9 273 Herlev Tlf. 4452 7 www.herlev.dk herlev@herlev.dk

Læs mere

Nye vandrør. i dit område

Nye vandrør. i dit område Nye vandrør i dit område Hvorfor udskiftes vandrørene Som kunde kan du forvente, at du altid har vand. For at sikre dette udskifter vi hvert år de dårligste vandrør. Vandrørene udskiftes enten, fordi de

Læs mere

Er din boliggrund forurenet?

Er din boliggrund forurenet? Er din boliggrund forurenet? Værd at vide om kortlægning af jordforurening Hvorfor kortlægger vi jordforurening? Jordforurening kan være til skade for mennesker og miljø. For at forhindre de skadelige

Læs mere

LØSNINGER TIL FORBEDRET SPILDEVANDSRENSNING I DET ÅBNE LAND

LØSNINGER TIL FORBEDRET SPILDEVANDSRENSNING I DET ÅBNE LAND LØSNINGER TIL FORBEDRET SPILDEVANDSRENSNING I DET ÅBNE LAND 1 Indholdsfortegnelse Om spildevandsrensning i det åbne land 5 Den juridiske baggrund 5 Etablering eller ændring af spildevandsanlæg 6 Anlægstyper

Læs mere

Nu skal du snart separatkloakere på din grund

Nu skal du snart separatkloakere på din grund Nu skal du snart separatkloakere på din grund KLAR PARAT KLOAKERING Hvorfor denne pjece? Esbjerg Kommune og Esbjerg Forsyning A/S er i fuld gang med at forbedre miljøet i vandløb, søer og havet. Det gør

Læs mere

TEKSTBILAG. Lovgivning og administrative forhold

TEKSTBILAG. Lovgivning og administrative forhold Spildevandsplan 2015-2018 Struer Kommune TEKSTBILAG 18-11-2014 28-08 Forslag Lovgivning og administrative forhold Indholdsfortegnelse 1 Lovgivning...4 1.1 Overordnet lovgrundlæg...4 1.2 Miljøbeskyttelsesloven...5

Læs mere

Struer Forsyning. Forsyningssikkerhed nu og i fremtiden

Struer Forsyning. Forsyningssikkerhed nu og i fremtiden Struer Forsyning Forsyningssikkerhed nu og i fremtiden Velkommen til Struer Forsyning Struer Forsyning er et komplet forsyningsselskab, hvilket betyder, at vi leverer el, vand og varme til alle forbrugere

Læs mere