FØRERSTÆVNEHÆFTE 2011 Danske Baptisters Spejderkorps

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "FØRERSTÆVNEHÆFTE 2011 Danske Baptisters Spejderkorps"

Transkript

1 FØRERSTÆVNEHÆFTE 2011 Danske Baptisters Spejderkorps

2 FØRERSTÆVNEHÆFTE Førerstævnet Rebild Efterskole Udgivet af Danske Baptisters Spejderkorps Sats og layout Stine Suhr Skovgård Print Korpskontoret Billeder Emil Kildeby May-Britt Vestergaar d Stine Suhr Skovgård

3 INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning... 2 Dagsorden... 3 Program... 4 Korpsets beretning for Indkomne forslag Valg til Korpsrådet Næste Førerstævne Tidsfrister Beskrivelse af markedsplads Beskrivelse af cafeer Vilde idéer & vigtige tanker Forretningsorden Alt det praktiske Side 1

4 INDLEDNING Kære Førerstævnedeltager Nogle gange er udfordringer, som umiddelbart kan ses som problemer, til for at skabe forandringer. Sådan er det med FOKUS 2011, som du nu sidder med hæftet til, i hånden. Da vi som Korpsråd sidste sommer kunne konstatere, at ingen kredse ville invitere til Førerstævne 2011 tog vi det som en mulighed for at lave et nyt Førerstævne og det blev til FOKUS Vi håber, du glæder dig, lige så meget som vi gør! Tankerne bag FOKUS 2011 er at udnytte den fantastiske chance det er, at så meget viden, erfaringer og ideer er samlet til at lade os begejstre, udfordre og udvikle sammen. Derfor skal vi bruge en masse tid på at lave udviklingsplaner, diskutere korpsets nutid og fremtid og hygge os. Vi har bestræbt os på at beholde nogen af de bedste ting fra det traditionelle Førerstævne og lave om på en masse ting, som vi havde ideer til kunne gøres bedre. Derfor vil du kunne overnatte udendørs, du skal på markedsplads, du skal lave en udviklingsplan i samarbejde med din kreds, og du skal hygge i en af de fede cafeer. Korpsrådet har inviteret til FOKUS 2011, men alle ved, at nye tiltag altid kan justeres til det bedre. Det vil vi gerne have lov til, så derfor håber vi at kunne få lov til at invitere igen næste år, og som minimum afprøve dette nye koncept i en 3-årig periode. FOKUS 2011 var aldrig blevet til noget uden Førerstævneprojektgruppen, som under ledelse af Ane Ledet Møller har holdt styr på rammerne, det praktiske, maden og en hel masse andet med god hjælp fra flere kredse, som velvilligt har påtaget sig en opgave. Når vi alle tager en lille opgave, kan vi sammen løfte en stor. Hermed skal der lyde en STOR TAK til projektgruppen for deres store arbejde. Vi ser frem til at opleve FOKUS 2011 sammen med dig! Med spejderhilsen Korpsrådet Side 2

5 DAGSORDEN FOR FØRERSTÆVNE 2011 I henhold til Førerstævnets forretningsorden og korpsets vedtægter 1. Konstituering A. Valg af dirigenter B. Valg af referenter C. Valg af stemmetællere D. Opgørelse over stemmeberettigede E. Forretningsorden 2. Korpsets beretning Forelæggelse og debat 3. Regnskab Budget A. Revideret budget 2011 B. Budget Behandling af indkomne forslag A. FOKUSområder B. Deltagelse i Riksscoutläger 2013 C. Vedtægtsændringsforslag 6. Valg A. Korpsråd, 2 medlemmer 7. Næste Førerstævne A. Korpsrådet inviterer til Førerstævne 2012 i Tølløse 8. Eventuelt Side 3

6 PROGRAM ONSDAG Rebild Efterskole er åben TORSDAG Morgenmad Åbning v/projektgruppen og Århus Kreds Forretningsmøde Pkt. 1: Konstituering Pkt. 2: Korpsets beretning (fremlæggelse) Pkt. 3: Regnskab 2010 (fremlæggelse) Pkt. 4: Budget (fremlæggelse) Pkt. 5: Indkomne forslag (fremlæggelse) Markedsplads Herunder formiddagsservering Frokost Forretningsmøde Opsamling af markedsboder Debat om eventuelle ændringsforslag Afstemninger (Pkt. 2-5) Herunder eftermiddagsservering Oplæg om FOKUS og udviklingsplaner Nadvergudstjeneste v/raymond Jensen Aftensmad Udeliv Bingo Banko Special v/special Cafeer, film, bålhygge og natmad Side 4

7 FREDAG Go morgen Rebild Mountainbike, pilates og løb Morgenmad Morgensang v/jerup Kreds Kredsene arbejder med udviklingsplaner Herunder formiddagsservering Frokost Kredsene arbejder med udviklingsplaner Forretningsmøde Pkt. 6: Valg til Korpsrådet Pkt. 7: Næste førerstævne Pkt. 8: Eventuelt Afslutning Herunder eftermiddagsservering Side 5

8 KORPSETS BERETNING FOR 2010 Når man siger DBS i 2010 må man naturligvis starte med korpslejren under navnet: ØKSEDAL Venner, verden & virkelighed. I knapt to år havde lejrudvalget arbejdet med at planlægge korpslejren, som uden tvivl aktivitetsmæssigt var den største oplevelse sidste år for vores spejdere. I skrivende stund er små 100 personer fra de fem danske spejderkorps allerede i gang med at forberede den næste store lejr: Spejdernes Lejr 2012 mere om dette senere blev et godt år for Danske Baptisters Spejderkorps med eksempelvis fortsat medlemsfremgang på landsplan, 2 kredse med 50% fremgang og indvielse af en helt nybygget mødehytte i Østhimmerland Hellum. Først og fremmest kunne vi ved førerstævnet i Aalborg glæde os over, at vi for første gang i flere år igen oplevede medlemsfremgang, vi optog en ny kreds, og vi så frem til en korpslejr med et deltagerantal, der var højere end forventet. Alt sammen positive ting der gjorde, at vi som korps har al mulig grund til optimisme. Korpslejren var præget af en villighed fra alle sider til, at bidrage til en fantastisk lejr. Mange sagde ja til at tage en opgave i forbindelse med afviklingen. Op til lejren havde alle patruljer knoklet for at skrabe point sammen til fejden, og på lejren havde aktivitetsudvalget og Pippi folket mere end almindeligt travlt for at få lejr og for-fejde til at hænge sammen og for at få alle aktiviteter til at køre. Der var i 2010 også en del udfordringer: Ved valget på førerstævnet manglede vi et medlem til korpsrådet. Rolandlejren blev for første gang i mange mange år aflyst på grund af for få tilmeldte, vores største og bedste lejr for vores store spejdere manglede simpelthen tilslutning. Efter sommerferien var der valg til alle vores udvalg, og også her så vi tegn på, at der er grænser for, hvor mange opgaver man som frivillig kan påtage sig. Det nye korpsråd tog udfordringen op og begyndte at tænke i nye baner omkring organiseringen af korpsarbejdet. På en weekend i oktober måned med en række udvalgsmedlemmer (afgående såvel som nye) præsenterede korpsrådet sine tanker Side 6

9 for en ny og mere projektorienteret organisering af korpsets arbejdsopgaver. Strukturen blev ligeledes præsenteret på kredsførersamlingen i januar 2011 og den vil blive yderligere drøftet på førerstævnet i Rebild. Også omkring førerstævnet har korpsrådet tænkt nye tanker. Korpsrådet nedsatte sidste år en arbejdsgruppe til at komme med forbedringsforslag til formen og programmet for vores førerstævner. Det er der kommet en række spændende tiltag ud af og har resulteret i, at korpsrådet i påsken inviterer til FOKUS 2011 Baptistspejdernes Førerstævne i Rebild. Vel mødt til et nyt førerstævne. På en lang række områder er der i korpset arbejdet med mange projekter og tiltag, som meget gerne skal styrke spejderarbejdet ude i kredsene. Internationalt har vores International Commissioner Marie Keiding siddet i Nordisk Samarbejdskomité som repræsentant for Pigespejdernes Fællesråd, ligesom det har været et travlt år med Europakonferencer og forberedelser til WOSM verdenskonference i januar. Til juli gælder det så WAGGGS verdenskonferencen. Umiddelbart ikke noget, der har betydning for det lokale flokeller patruljearbejde, men det er i disse internationale sammenhænge at den globale spejderbevægelse bliver synlig og for deltagerne giver stor inspiration til også det nationale spejderarbejde. Et andet område på det internationale felt er vores samarbejde med Rwanda og Burundi. Indgåelse af nye samarbejdsaftaler er en del af indeværende handlingsplan og samarbejdet med de to lande har hidtil været en fast bestanddel i opfyldelsen af korpsets formål om at udvikle mellemfolkelig forståelse. Dette vil en rekordstor DBS-deltagelse med 26 deltagere på verdensjamboreen i Sverige til sommer naturligvis også bidrage til. Husk at gøre brug af deltagerne til at fortælle om disse internationale oplevelser og vær opmærksom på den næste jamboree i Japan i 2015 så jeres årige spejdere kan få en oplevelse for livet. Side 7

10 Kredsfokusarbejdet er fortsat i det nye korpsråd med en ny arbejdsgruppe og der er planlagt en ny besøgsrunde for korpsrådet. Vi søger fortsat efter erfarne førere, der har mod på opgaven som kredskonsulent, så indtil videre starter vi ordningen op med brug af konsulenter fra DDS. De første 4 kredse er fundet og et forløb med disse kredse forventes igangsat i Det er positivt at notere sig, at korpsets nye kreds i Frederikshavn består og vokser sig større. Frederikshavn og Tølløse er de to kredse med 50% fremgang. Vi glæder os til at høre mere om, hvorledes de to kredse har båret sig ad, ligesom det bliver spændende at høre mere fra Tølløse og Aalborg 1. om deres erfaringer fra familiespejdarbejdet. Førertræningsområdet har også haft udfordringer i En del træninger er blevet aflyst pga. for få deltagere, ligesom det heller ikke lykkedes at nedsætte et fuldtalligt førertræningsudvalg ved valget i september. Det aktuelle udvalg er dog godt i gang med at justere udbud og tidspunkter for træninger i 2011, som på dette område bliver lidt atypisk. Men også i 2011 gælder, at førertræningen er et tilbud til alle førere i korpset, som med garanti alle vil kunne hente inspiration ved at deltage på en træning. Husk også at få jeres store spejdere og potentielt kommende førere af sted på nogle forrygende træninger. Kommunikationsmæssigt var 2010 et blandet år. Vores ITudvalg holder skruen i vandet med service i særklasse af korpsets IT-systemer, samt udsyn efter nye muligheder at tilbyde nye funktioner, bl.a. et tilmeldingssystem i samarbejde med Baptistkirken. Kommunikationsudvalget var ét af de udvalg, der ikke kunne bemandes ved valget i september. Det kan det målrettede arbejde på førerstævnet i Rebild forhåbentligt råde bod på. Korpsrådet valgte i 2010 at stoppe udgivelsen af Spejdernyt for at koncentrere kommunikationen på andre medier. Øksedal kunne de fleste i korpset igen opleve med en uforglemmelig lejroplevelse. Ingen tvivl om, at vi der har en perle med mange gode oplevelser. Heldigvis har vi også et aktivt, fuldtalligt Øksedaludvalg, der arbejder ihærdigt med at vedligeholde og forbedre både bygninger og lejrområderne. I 2011 er der planlagt forbedring Side 8

11 af badeværelserne, ligesom der arbejdes på at tilkøbe en lille del af nabojorden, der støder op til lejrkirken og søen. Økonomisk har 2010 resulteret i et pænt overskud, hvilket bestemt ikke var intentionen jf. budgettet for Resultatet er fremkommet ved, at en række aktiviteter ikke er blevet gennemført og dermed har betydet færre udgifter. Det tværkorpslige samarbejde kører forbilledligt både i Pigespejdernes Fællesråd, Fællesrådet for Danmarks Drengespejdere og spejderchefgruppen, men det helt store projekt er naturligvis Spejdernes Lejr Alle 12 hovedudvalg er nu bemandet og underliggende arbejdsgrupper skal bemandes i løbet af foråret. Markeringen af Spejderdagen 23. april vil i år være et armbånd med fokus mod Spejdernes Lejr Til slut skal det lyde en stor tak til alle førere i Danske Baptisters Spejderkorps for jeres engagement, initiativ og ihærdighed til glæde og gavn for alle de børn og unge, som ude i kredsene beriges af at møde det kristne evangelium i praksis og at opleve det udviklende spejderarbejde. Stor spejderhilsen Pia Duebjerg og Niels Dam Spejderchefer Side 9

12 INDKOMNE FORSLAG Pkt. 5.A. FOKUSområder Baggrund DBS har tradition for at opstille målsætninger for korpsets arbejde, om end der ikke står noget nævnt om dette i vedtægterne, hverken til behandling på Førerstævnet eller blandt Korpsrådets vedtægtsbestemte opgaver. Målsætningerne har dog vanligvis været fremsat som forslag på Førerstævnet til debat og vedtagelse, og har efterfølgende været pejlemærker for Korpsets arbejde. Udfordringen har ofte været, at målsætningerne har været for omfattende og detaljerede, således at det ikke var noget som de fleste havde et indgående kendskab til. Desuden har ejerskabet for målsætningerne ofte ligget primært hos KR og dermed har initiativer til at opfylde målene også udsprunget herfra. Når målsætninger implementeres på denne måde, kan det opleves som om det er svært at skabe engagementet lokalt, i det målsætningerne tager udgangspunkt i det samlede korps ønsker og visioner frem for den enkelte kreds behov. For de kommende to års mål har KR valgt at fokusere på at vedtage få FOKUSområder frem for et langt katalog af målsætninger. Der skal vedtages 3 FOKUSområder som er resultatet af en længere proces i Korpsrådet. Processen for at finde frem til de 3 FOKUSområder, som er vigtigst for DBS, har taget sit udgangspunkt i både kendt viden (rapporter, undersøgelser), succeshistorier (hvad gør vi godt og hvad kan vi lære af det) og vores drømme for, hvor vi ønsker DBS skal bevæge sig hen. Målet har været at identificere 3 FOKUSområder, som kan rumme konkrete initiativer, aktiviteter og indsatser hvor alle i DBS kan se sig selv. Både på Korpsråds-, korpsprojekt-, kreds- eller enhedsniveau skal FOKUSområderne kunne anvendes til at formulere ambitiøse mål som udspringer af konkrete behov, ønsker og evner i den givne sammenhæng. Overordnet har vi ønsket, at alle FOKUSområderne udspringer af og kendetegnes af ambitioner. Vi skal turde sætte os store mål, og vi skal hele tiden udfordre os selv og hinanden til at sætte overliggeren højt. Hvis vi har ambitioner for vores spejderarbejde og for de mål, vi sætter vil vi hele tiden opleve en udvikling personligt og på korpsplan som vi afspejles i alt andet vi gør, herunder medlemstallet. Side 10

13 FOKUSområder FOKUS på ansvar og værdier Korpsets formål er at lade børn og unge møde det kristne evangelium. Desuden ønsker vi at udleve et værdisæt, som blandt andet handler om samarbejde, fællesskab og rum til forskellighed. Dette FOKUSområde handler ikke alene om at huske andagten hver gang. Det handler også om den måde, vi er sammen på, om at give den enkelte spejder og fører ansvar, som udfordrer og udvikler den enkeltes potentiale. Vores værdier skal være synlige i alt, hvad vi laver. FOKUS på attraktive aktiviteter Vores aktiviteter er omdrejningspunktet for vores arbejde og det mest synlige udtryk på spejderarbejde, som børn møder. Derfor skal vi lave attraktive aktiviteter som udfordrer og udvikler børn, unge og førere og giver dem lyst til at fortsætte som spejdere og førere. Nye undersøgelser peger på aktiviteten som afgørende for, om børn og unge fortsætter som spejdere mange gange udtrykker de, at det blev kedeligt som årsag til, at de stopper til spejder. Attraktive aktiviteter må gerne have et stærkt fokus på friluftsliv. Vi skal stræbe efter at lave tidssvarende og attraktive aktiviteter, som rammer målgruppen. Men aktiviteten skal ikke stå alene det er afgørende, at vi sætter ord på hvorfor vi gør, som vi gør og også husker at fortælle vores spejdere om det. FOKUS på samarbejde Samarbejde er et centralt begreb i spejderbevægelsen og vi ønsker at blive endnu bedre. Samarbejde kan være både internt og eksternt, nationalt og internationalt. Det kan være internt i kredsen, mellem spejderne, førerne eller enhederne. Det kan være i kommunen med de andre korps, organisationer eller skolerne. Det kan være engagement i internationalt arbejde, med venskabspatruljer eller indsamlinger til mennesker, som ikke er så rige som os. Side 11

14 Anvendelse af FOKUSområderne i praksis FOKUS 2011 vil sætte rammerne for, at alle kredse kan arbejde med FOKUSområderne og sætte konkrete mål for, hvordan de vil arbejde målrettet med ambitiøs udvikling på disse områder. Som minimum vil hver kreds gå hjem fra FOKUS 2011 med 3 konkrete mål ét for hvert FOKUSområde og gerne flere. På FOKUS 2011 vil alle kredse være en del af en proces, som vil munde ud i en udviklingsplan, som tager udgangspunkt i kredsens drømme, muligheder og behov og som sætter ambitiøse mål fra den enkelte kreds udgangspunkt. Korpsrådet, projektgrupper og udvalg vil gennemgå en lignende proces efter FOKUS Hermed vil vi alle arbejde inden for de samme rammer FOKUSområderne med mål, som alle trækker i samme retning med udgangspunkt i det gode, vi gør i forvejen, drømmene og de ambitioner, vi kan bære. God arbejdslyst! Side 12

15 Pkt. 5.B. Deltagelse i Riksscoutläger 2013 Som opfølgning på traditionen med nordiske baptistspejderlejre, har DBS fra svenske Equmenia modtaget en invitation til Riksscoutläger 2013 den august 2013 ved Loo ca. 50 km NØ for Göteborg. Equmenia er en fælles organisation for de frikirkelige spejderkorps MKU (Metodisterne), SBUF (Baptisterne) og SMU (Missionsforbundet) og tæller i alt medlemmer, hvilket vil resultere i en noget større nordisk lejr end vi hidtil har oplevet. Svenskerne har ligeledes inviteret DBS til at deltage i lejrkomitéen. Korpsrådet har på mødet i februar 2011 vedtaget følgende videre forløb: KR indstiller til vedtagelse på førerstævnet, at korpset deltager i Riksscoutläger 2013 i givet fald med fællestransport Såfremt ovenstående vedtages: KR finder 1-2 deltagere til lejrkomitéen til at varetage primært en kontaktrolle med henvisning til Spejdernes Lejr 2012 Når prisen for deltagelse kendes, vurderes det om korpset skal yde en form for tilskud. Side 13

16 Pkt. 5.C. Vedtægtsændringsforslag Forslagsstiller Aalborg 1. kreds Herlev kreds Forslag Ændring af korpsvedtægternes 4, nr. 3 og 12 nr. 1 og 2 Ændring af 4, nr. 3 Nuværende formulering af 4, nr. 3: Forinden optagelse i en kreds kan finde sted, skal man jf. 12 stk. 2 være fyldt 5 år og have fulgt møder og ture 1 måned og gjort sig bekendt med korpsets arbejdsgrundlag. Bestemmelsen foreslås ændret til: Forinden optagelse i en kreds kan finde sted, skal man have fulgt aldersrelevante møder og ture 1 måned og gjort sig bekendt med korpsets arbejdsgrundlag. Ændring af 12, nr. 1 og 2 Nuværende formulering af 12, nr. 1 og 2: 1. Klyngen, flokken, troppen, gruppen og roverne indenfor en eller flere menigheders område samles i en kreds, der ledes af en kredsfører. I samme menighed kan oprettes flere kredse. En kreds kan bestå af en eller flere af ovennævnte enheder. 2. Kredsen inddeles i enheder: a. Spejderklyngen. Alder 5-7 år. Klyngen, der er arbejdsenheden, ledes af en klyngefører. b. Spejderflokken. Alder 7-10 år. Flokken, der er arbejdsenheden, og som ledes af en flokfører, kan opdeles i bander. c. Spejdertroppen. Alder år. Troppen, der er Side 14

17 arbejdsenheden, og som ledes af en tropsfører, kan opdeles i patruljer. d. Spejdergruppen. Alder år. Gruppen, inddeles i patruljer, som er arbejdsenheden. Patruljerne ledes af en patruljefører. Gruppen ledes af en gruppefører, der koordinerer arbejdet for patruljerne. e. Roverne. Alder 17 år og opefter. Klanen, der er arbejdsenheden, ledes af en klanfører. Klanen kan opdeles i sjak. Bestemmelserne foreslås ændret til: 1. Klyngen, flokken, troppen, gruppen, roverne og andre enheder, der udfører relevant spejderarbejde indenfor en eller flere menigheders område samles i en kreds, der ledes af en kredsfører. I samme menighed kan oprettes flere kredse. En kreds kan bestå af en eller flere af ovennævnte enheder. 2. Kredsen inddeles i enheder som for eksempel: a. Spejderklyngen. Alder 5-7 år. Klyngen, der er arbejdsenheden, ledes af en klyngefører. b. Spejderflokken. Alder 7-10 år. Flokken, der er arbejdsenheden, og som ledes af en flokfører, kan opdeles i bander. c. Spejdertroppen. Alder år. Troppen, der er arbejdsenheden, og som ledes af en tropsfører, kan opdeles i patruljer. d. Spejdergruppen. Alder år. Gruppen, inddeles i patruljer, som er arbejdsenheden. Patruljerne ledes af en patruljefører. Gruppen ledes af en gruppefører, der koordinerer arbejdet for patruljerne. e. Roverne. Alder 17 år og opefter. Klanen, der er arbejdsenheden, ledes af en klanfører. Klanen kan opdeles i sjak. Side 15

18 Motivation Efter et inspirerende oplæg på førerstævnet i Aalborg 2010 valgte vi som kreds at prøve noget nyt. Det omtalte førerstævneoplæg handlede om en DDS-kreds, som flerdoblede sit medlemstal bl.a. ved at rykke ud i naturen og starte den nye enhed Familiespejd et tilbud rettet til børn i 3-6 års alderen, samt børnenes forældre. Efter sommerferien 2010 har Aalborg 1. hver anden lørdag afholdt spejdermøder i Østerådalen. Her mødes klyngen, flokken og de 3-5-årige familiespejdere. Nye spejdere er kommet til, og under hvert møde oplever vi, at forbipasserende spørger interesseret ind til vores arbejde. Arbejdet har givet en masse nyt til vores kreds: Øget fokus på friluftsliv, nye spændende aktiviteter, synlighed i byen og heldigvis også nye spejdere. Vores eneste problem er, at vi ikke kan melde vore yngste spejdere ind i korpset pga. de ovenfor nævnte vedtægtsbestemmelser. Den lille ændring, vi foreslår, skal åbne op for, at kredse, uden at komme i karambolage med korpsets vedtægter, kan starte nyt og relevant spejderarbejde op, da vi foreslår aldersgrænsen på 5 år fjernet. Med vores forslag mener vi desuden, at vedtægterne bliver tilpas fleksible uden at de gør op med korpsets eksisterende forslag til kredsstrukturer. Vi ønsker ikke kun at ændre vedtægterne for at få plads til vores nye små spejdere. Vi ønsker at åbne muligheder for, at lokale kredse tænker i nye aktiviteter, som måske ikke passer helt ind i den traditionelle kredsopbygning. Vi er i Aalborg 1. af den opfattelse, at vedtægter ikke må hæmme liv og vækst i kredsene, derfor stiller vi dette forslag til førerstævnet. Side 16

19 VALG TIL KORPSRÅDET Pkt. 6.A. Korpsråd, 2 medlemmer Der skal vælges 2 medlemmer til Korpsrådet på FOKUS Herunder findes en kort beskrivelse af, hvad det vil sige at sidde i Korpsrådet. Korpsrådet er korpsets øverste myndighed mellem Førerstævnerne og består af i alt 12 medlemmer, hvoraf nogle har særlige opgaver og områder som ansvar, eksempelvis kassereren. Korpsrådet har det overordnede ansvar for korpsets udvikling og aktiviteter og træffer de overordnede beslutninger, nedsætter udvalg og arbejdsgrupper, lægger budget, besøger kredse, planlægger Førerstævne og meget andet. Korpsrådets fornemste opgave er at skabe gode rammer for kredsenes solide daglige arbejde, og det arbejder vi på gennem adskillige kanaler. Den vigtigste egenskab du skal besidde for stille op til Korpsrådet er en lyst og begejstring for at være med til at præge korpsets arbejde. Du skal have en mening, og du vil bruge den til noget! Du skal være med til at tænke over, hvor DBS skal bevæge sig hen, og hvordan vi skal gøre det. Det gør altså ikke noget, at du er god til at få vilde ideer og tænke langsigtet, men du skal også have lyst og evner til at følge det til dørs. Det er ikke nødvendigt at kunne korpsets historie eller vedtægter i søvne; det vigtigste er, at du har noget at byde ind, har lidt eller meget erfaring med korpsarbejde og brænder for at være med til at udvikle Danske Baptisters Spejderkorps. Korpsrådet holder 5-6 møder om året. Weekendmøder på Øksedal og endagsmøder typisk i København. Vi forventer, at du deltager aktivt i møderne, og engagerer dig i arbejdet mellem møderne. Foruden de løbende opgaver, som hele tiden fordeles mellem medlemmerne, har vi pt. to arbejdsgrupper under KR; FOKUS 2011 og Kredsfokusgruppen. Når vi samles efter Førerstævnet, vil vi se på, hvilke nuværende og nye opgaver der skal løses i det kommende år, og hvordan vi organiserer os. Det forventes, at du indtræder i minimum én længerevarende opgave. Du får samtidig en enestående mulighed for at være med til at bestemme, møde nye mennesker fra eget og andre korps og til at pege på, hvor DBS skal bevæge sig hen i de kommende år. Det er fedt at være med til at gå forrest, og vi håber, du har lyst! Side 17

20 NÆSTE FØRERSTÆVNE Pkt. 7.A. Korpsrådet inviterer til Førerstævne 2012 i Tølløse. Motivation FOKUS 2011 er et nyt koncept og en ny måde at afholde Førerstævne. I Korpsrådet vil vi gerne afprøve denne model over 3 år for at give mulighed for at lære af erfaringerne og udvikle og tilpasse konceptet. Derfor inviterer KR allerede nu til Førerstævne 2012 i Tølløse. Side 18

21 TIDSFRISTER Korpsets vedtægter, 10, stk. 2 Forslag til førerstævnets behandling kan indgives af kredse og divisioner eller mindst 10 ansvarlige førere i forening. Forslag skal være indsendt til korpsrådet via korpskontoret jf. 21 stk. 1 senest 2 mdr. før førerstævnet. Frist for ændringsforslag Ændringsforslag til pkt. 5.A. FOKUSområder skal være indsendt til Korpsrådet senest fredag den 15. april kl Da FOKUSområderne kommer til at danne rammen om korpsets arbejde de kommende 2 år, samt at vi skal bruge FOKUS 2011 på at arbejde konkret med disse FOKUSområder, har Korpsrådet besluttet at lægge fristen for ændringsforslag inden stævnets start, således at der er mulighed for at forholde sig grundigt til eventuelle ændringsforslag. Ændringsforslag til budget og andre indkomne forslag/ vedtægtsændringer Torsdag den 21. april 2011 kl Frist for opstilling til Korpsrådet Fredag den 22. april 2011 kl Side 19

22 MARKEDSPLADS Markedspladsen er et open space, hvor så mange som muligt kommer til orde i forbindelse med at debattere beretningen, økonomi og indkomne forslag, herunder FOKUSområder. Samtidig er det en mulighed for at se, høre og lytte til, hvad der sker i korpset, blive begejstret over projekter/ udvalg, udfordret til at tage del i korpsets arbejde og ikke mindst bringe alle sine ideer for fremtiden i spil. Markedspladsen åbner umiddelbart efter den første del af forretningsmødet. Der er i programmet afsat fra kl til hertil. Tanken er, at du som deltager dropper ind i den bod, de synes er spændende. Her debatterer og videndeler du, så længe det giver mening, og der er noget at tale om. Herefter går du videre til en ny bod. Side 20

23 CAFEER Efter Bingo Banko Special i hallen, vil der åbne fem forskellige cafeer rundt omkring på skolen. Nogle har åben fra kl , andre åbner først lidt senere, men alle cafeer er bestemt et besøg værd! Udendørs finder du Cafe Flammende Toner. Vi har hyret et par af korpsets bedste guitarister, og de vil sørge for, at vi får sunget alle de gode gamle spejdersange. Kom og vær med, husk spejdersangbogen og vær aktiv deltager i en hygge- og sangcafe. Ved indgangen til skolen ved kontoret finder du udover spejderchef Niels også andre repræsentanter fra Spejdernes Lejr De vil i deres cafe fortælle om, hvad vi får lov til at opleve og deltage i sommeren Ved spisesalen finder du Bønner og Brætspil som er en hyggelig spille- og kaffecafe. Der vil du blive budt på en lækker kop kaffe, et godt stykke chokolade og god musik i baggrunden. Her er der rig mulighed for at få snakket, spillet og hygget med alle de gamle spejdervenner. Kl åbner Bio Baden. Det foregår i skolens samlingssal. Medbring evt. underlag, hovedpude og et par gode spejdervenner så garanterer vi for en spændende film og friske popcorn. Sidst på aftenen vil en duft at grillede pølser og stærk sennep sprede sig på skolen. Udendørs åbner Cafe Fodkold, hvor du kan få serveret natmad. Side 21

24 VILDE IDÉER & VIGTIGE TANKER Side 22

25 Side 23

26 FORRETNINGSORDEN 1. Indkaldelse Førerstævne afholdes 1 gang årligt jf. vedtægternes 9. Førerstævnet er korpsets øverste myndighed. Førerstævnet indkaldes af korpsrådet gennem korpsets førerblad og skal være bekendtgjort senest 2 måneder før førerstævnet med angivelse af dato og tidsramme. Dagsorden for førerstævnets forretningsmøde og fremsatte forslag, der skal til behandling på førerstævnet, skal være offentliggjort senest 3 uger før førerstævnet. Indkaldelse til førerstævne og dagsorden for forretningsmødet udarbejdes af korpsrådet. 2. Dagsorden for forretningsmødet Dagsordenen for forretningsmødet skal som minimum indeholde følgende punkter: 1. Konstituering (valg af dirigenter, referenter, stemmeudvalg m.v.) 2. Korpsets beretning, forelæggelse og debat. 3. Godkendelse af regnskab. 4. Valg. 5. Behandling af indkomne forslag. 6. Forelæggelse og godkendelse af budget, herunder fastsættelse af korpskontingent. 7. Næste førerstævne. 3. Dirigenter for forretningsmødet Førerstævnets forretningsmøde ledes af en eller flere dirigenter, der vælges efter indstilling fra korpsrådet. Dirigenterne er forretningsmødets højeste myndighed og skal lede forretningsmødet i henhold til den godkendte dagsorden. Dirigenterne alene er beføjet til at træffe beslutninger om forretningsmødets afvikling og afstemningsprocedurer og sikre at forretningsmødet afvikles i god ro og orden. 4. Referenter Referenterne vælges af forretningsmødet efter indstilling fra korpsrådet. Referatet skal underskrives af spejderchef, vicespejderchef, korpsrådsformand og dirigenter og skal offentliggøres snarest muligt efter førerstævnet til korpsets førere. Referatet betragtes som godkendt af korpsrådet, såfremt der senest 1 måned efter offentliggørelsen ikke er indsendt indsigelser til korpsrådets formand. Eventuelle tvivlspørgsmål afgøres af korpsrådet på førstkommende møde og offentliggøres umiddelbart derefter. 5. Valg af stemmeudvalg Stemmeudvalget vælges efter forslag fra forretningsmødet. Såfremt der kun foreslås det antal kandidater, der skal vælges, er disse automatisk valgt. Korpskassereren er formand for stemmeudvalget. Side 24

27 6. Korpsets beretning Beretningen skal være offentliggjort forud for førerstævnet og skal indeholde en bred orientering om arbejdet i det forløbne år. Beretningen skal efter at være forelagt til debat godkendes af førerstævnet. 7. Valg af spejderchef og vicespejderchef Ved førerstævnets konstituering meddeles navne på hidtil opstillede kandidater. Yderligere kandidater vil kunne anmeldes indtil fredag kl til en af forretningsmødets dirigenter. Tilsagn fra den/de opstillede kandidater skal indhentes af opstilleren. Valg af spejderchef og vicespejderchef kan herefter foretages ved skriftlig afstemning blandt de opstillede kandidater. 8. Øvrige personvalg Øvrige personvalg foregår ligeledes fredag. Valgene foregår skriftligt, og valg opnås ved almindelig stemmeflerhed blandt de opstillede kandidater. Kandidater kan opstilles frem til fredag kl til en af forretningsmødets dirigenter. Udvalgsmedlemmer vælges for 2 eller 4 år af gangen. Valgene tilrettelægges således, at kun halvdelen af de førerstævnevalgte medlemmer er på valg hvert år. De ikke valgte kandidater er indtil næste førerstævne suppleanter i den rækkefølge stemmetallene viser. Ved indtræden i udvalget fortsætter suppleanten indtil næste førerstævne. Udvalg bør være således sammensat, at der blandt udvalgets medlemmer højest er 2/3 af samme køn. 9. Økonomi Korpsrådet følger korpsets økonomi og er overfor førerstævnet ansvarlig for, at korpsets midler anvendes i henhold til det godkendte budget. Regnskabet skal godkendes af førerstævnet. Korpsrådet fremlægger forslag til budget for de kommende 2 år til førerstævnets godkendelse. 10. Ændringer i forretningsordenen Ændringer eller tilføjelser til denne forretningsorden kan kun ske, når et flertal blandt førerstævnets stemmeberettigede deltagere stemmer herfor. Denne forretningsorden er gældende for førerstævnets forretningsmøde indtil eventuelle ændringer eller ny forretningsorden er godkendt af førerstævnets forretningsmøde. Vedtaget på førerstævnet i Sæby den 8. april 2004 Side 25

VEDTÆGTER FOR DANSKE BAPTISTERS SPEJDERKORPS. Danske Baptisters Spejderkorps

VEDTÆGTER FOR DANSKE BAPTISTERS SPEJDERKORPS. Danske Baptisters Spejderkorps VEDTÆGTER FOR DANSKE BAPTISTERS SPEJDERKORPS Danske Baptisters Spejderkorps f~ïi.~\ Danske Baptisters Spejderkorps 1. Navn og hjemsted 1. Korpsets navn er Danske Baptisters Spejderkorps i daglig tale Baptistspejderne.

Læs mere

Vedtægter for Danske Baptisters Spejderkorps, vedtaget april 2004

Vedtægter for Danske Baptisters Spejderkorps, vedtaget april 2004 1. Navn Korpsets navn er Danske Baptisters Spejderkorps. 2. Formål Korpsets formål er at lade børn og unge møde det kristne evangelium og give dem mulighed for at udvikle selvstændighed, medansvar, demokratisk

Læs mere

FØRER- STÆVNE 2015 1

FØRER- STÆVNE 2015 1 FØRER- STÆVNE 2015 1 FØRERSTÆVNEHÆFTE Førerstævnet 2015 - Holbæk Udgivet af: Danske Baptisters Spejderkorps Sats og layout Kommunikations og IT-udvalget Print Korpskontoret Billeder Fra DBS arkiv Tak til

Læs mere

Det Danske Spejderkorps strategiramme

Det Danske Spejderkorps strategiramme Det Danske Spejderkorps strategiramme SOMMEREN 2017 Foto: Thomas Heie Nielsen SIDE 2 Det Danske Spejderkorps strategiramme Motivation Formålet med denne beskrivelse af strategirammen i Det Danske Spejderkorps

Læs mere

Resumé: Vedtægter for foreningen Single Rock Café Herning.

Resumé: Vedtægter for foreningen Single Rock Café Herning. VEDTÆGTER Resumé: Foreningen er ukommerciel, ejet af medlemmerne og gængs demokratisk. Hensigten er ikke at knække singlestatistikken, men at synliggøre den. Og i en tidssvarende form. Ordinær årlig generalforsamling

Læs mere

Referat af Førerstævne den 1.-2. april 2010 i Aalborg

Referat af Førerstævne den 1.-2. april 2010 i Aalborg 1. Konstituering: A. Valg af dirigenter: Mikkel Nilsson, Herlev og Stine Suhr Skovgård, Herlev. Stævnets forretningsorden er overholdt i forhold til udsendelse af stævnehæfte, budget og regnskab. Dirigenterne

Læs mere

FØRERSTÆVNEHÆFTE 2009 Danske Baptisters Spejderkorps

FØRERSTÆVNEHÆFTE 2009 Danske Baptisters Spejderkorps FØRERSTÆVNEHÆFTE 2009 Danske Baptisters Spejderkorps FØRERSTÆVNEHÆFTE Førerstævnet 2009 - Tølløse er udgivet af: DANSKE BAPTISTERS SPEJDERKORPS Sats og layout Stine Suhr Skovgård Maria Skovgård Møller

Læs mere

Generelt om afstemning Grupperådsmødet er åbent for alle, men kun medlemmerne har stemmeret.

Generelt om afstemning Grupperådsmødet er åbent for alle, men kun medlemmerne har stemmeret. Side 1 / 9 Dirigentvejledning til Grupperådsmødet Opdateret af januar 2014 Generelt om afstemning Grupperådsmødet er åbent for alle, men kun medlemmerne har stemmeret. Disse er: - Forældre til medlemmer

Læs mere

Baptistspejdernes Førerstævne

Baptistspejdernes Førerstævne Referat af FOKUS 2013 Baptistspejdernes Førerstævne 14. april 2013 1. KONSTITUERING A. Valg af dirigenter Lise Lybeck, Lyngby og Andreas Højmark Andersen, Aalborg 1. blev valgt som dirigenter for førerstævnet.

Læs mere

SPEJDERLIV 1. 26. - 28. september 2008. En træning for dig og dine venner fra Roland

SPEJDERLIV 1. 26. - 28. september 2008. En træning for dig og dine venner fra Roland Efterår 2008 SPEJDERLIV 1 26. - 28. september 2008 En træning for dig og dine venner fra Roland Spejderliv er en friluftstræning, hvor størstedelen af programmet foregår udendørs i Øksedals skønne natur.

Læs mere

1.2 Foreningens hjemsted er Københavns Kommune.

1.2 Foreningens hjemsted er Københavns Kommune. Vedtægter for Spejderne Stiftelse De fem internationalt anerkendte spejderkorps i Danmark og Sydslesvig: Det Danske Spejderkorps, KFUM-Spejderne i Danmark, De grønne pigespejdere, Danske Baptisters Spejderkorps

Læs mere

DIRIGENTVEJLEDNING TIL GRUPPERÅDSMØDET (OPDATERET JANUAR 2016)

DIRIGENTVEJLEDNING TIL GRUPPERÅDSMØDET (OPDATERET JANUAR 2016) Side 1 / 10 Dirigentvejledning til Grupperådsmødet Opdateret januar 2016 Generelt om afstemning Grupperådsmødet er åbent for alle, men ikke alle har stemmeret. Grupperådet er de fremmødte personer der

Læs mere

Vedtægter. Vedtægter for Single Rock Café, Herning - Vedtaget den Vedtægter for foreningen. Single Rock Café Herning.

Vedtægter. Vedtægter for Single Rock Café, Herning - Vedtaget den Vedtægter for foreningen. Single Rock Café Herning. Vedtægter Vedtægter for Single Rock Café, Herning - Vedtaget den 14.3.2014 Foreningen er ukommerciel, ejet af medlemmerne. Hensigten er ikke at knække singlestatistikken, men at synliggøre den. Og i en

Læs mere

DIRIGENTVEJLEDNING TIL DIVISIONSRÅDSMØDE (OPDATERET MARTS 2016)

DIRIGENTVEJLEDNING TIL DIVISIONSRÅDSMØDE (OPDATERET MARTS 2016) Side 1 / 7 Dirigentvejledning til Divisionsrådsmøde Opdateret marts 2016 Generelt om afstemning Divisionsrådsmødet er åbent for alle, men ikke alle har stemmeret. Divisionsrådet er divisionens øverste

Læs mere

SPEJDERLIV. 22. - 24. september 2006

SPEJDERLIV. 22. - 24. september 2006 Efterår 2006 22. - 24. september 2006 SPEJDERLIV Entræningfordigogdinevennerfra Roland! Spejderliv er en friluftstræning, hvor størstedelen af programmet foregår udendørs i Øksedals skønne natur. Staben

Læs mere

KORPSRÅDSMØDE Dansk Spejderkorps Sydslesvig

KORPSRÅDSMØDE Dansk Spejderkorps Sydslesvig Dansk Spejderkorps Sydslesvig KORPSRÅDSMØDE 2016 Kære spejder! Vi indkalder hermed til vores årlige korpsrådsmøde d. 20. november 2016, fra kl. 11.45 på Tydal Gård i Infocenteret. Selve mødet starter kl.

Læs mere

SPEJDERLIV. En træning for dig og dine venner fra Roland

SPEJDERLIV. En træning for dig og dine venner fra Roland Efterår 2009 18. - 20. september 2009 SPEJDERLIV En træning for dig og dine venner fra Roland Spejderliv er en friluftstræning, hvor størstedelen af programmet foregår udendørs i Øksedals skønne natur.

Læs mere

Forretningsorden for Hawerthi 1. Rødovre

Forretningsorden for Hawerthi 1. Rødovre Forretningsorden for Hawerthi 1. Rødovre 1 Grundlag 1. Det Danske Spejderkorps love udgør det formelle grundlag for gruppens arbejde, formål og værdier. 2 Gruppen 1. Gruppen består af følgende afdelinger:

Læs mere

Overenskomst 2015. Mellem. Hovedbestyrelsen

Overenskomst 2015. Mellem. Hovedbestyrelsen Overenskomst 2015 Mellem Hovedbestyrelsen og Gruppebestyrelsen for... gruppe i Region... der påtager sig ansvaret for gruppens ledelse over for De grønne pigespejdere, erklærer at være bekendt med følgende

Læs mere

Vedtægter for Spejderne i Ringsted. 1: NAVN OG HJEMSTED Foreningens fulde og officielle navn er Spejderne i Ringsted - i daglig tale Samrådet.

Vedtægter for Spejderne i Ringsted. 1: NAVN OG HJEMSTED Foreningens fulde og officielle navn er Spejderne i Ringsted - i daglig tale Samrådet. Vedtægter for Spejderne i Ringsted 1: NAVN OG HJEMSTED Foreningens fulde og officielle navn er Spejderne i Ringsted - i daglig tale Samrådet. 2: FORMÅL Samrådets formål er at varetage de tilsluttede enheders

Læs mere

SSP Samrådets vedtægter

SSP Samrådets vedtægter Gældende vedtægter SSP Samrådets vedtægter Forslag til ændringer 1. NAVN. Foreningens navn er SSP-Samrådet. Foreningens navn er SSP-Samrådet. 2. FORMÅL. At være kontaktorgan mellem medlemmerne. At holde

Læs mere

Vedtægter for KFUM-Spejderne i Brørup, Harald Blåtand Trop

Vedtægter for KFUM-Spejderne i Brørup, Harald Blåtand Trop Vedtægter for KFUM-Spejderne i Brørup, Harald Blåtand Trop Bestyrelsen er i vedtægterne for KFUM-Spejderne i Brørup, Harald Blåtand Trop benævnt grupperåd. 1. Navn og hjemsted. Stk.1. Gruppens navn er

Læs mere

FORRETNINGSORDEN FOR AFDELINGSMØDET

FORRETNINGSORDEN FOR AFDELINGSMØDET FORRETNINGSORDEN FOR AFDELINGSMØDET 1 Introduktion Denne forretningsorden fastlægger reglerne for arbejdet på afdelingsmødet på Birkerød Kollegiet. Forretningsordenen er underordnet DUAB s vedtægter og

Læs mere

Dagsorden for. Danske Kreds ekstraordinære generalforsamling. Torsdag den 10. september 2015 kl. 9.15

Dagsorden for. Danske Kreds ekstraordinære generalforsamling. Torsdag den 10. september 2015 kl. 9.15 Punkt 0 Dagsorden for Danske Kreds ekstraordinære generalforsamling Torsdag den 10. september 2015 kl. 9.15 1. Valg af dirigent 2. Godkendelse af forretningsorden for generalforsamlingen 3. Valg af stemmetællerudvalg

Læs mere

1. Organisationens navn er Interkulturelt Kvinderåd. 2. Organisationens hjemsted er, Niels Hemmingsens Gade 10, 3., 1153 København K.

1. Organisationens navn er Interkulturelt Kvinderåd. 2. Organisationens hjemsted er, Niels Hemmingsens Gade 10, 3., 1153 København K. Vedtægter for Interkulturelt Kvinderåd 1. Foreningens navn og adresse 1. Organisationens navn er Interkulturelt Kvinderåd. 2. Organisationens hjemsted er, Niels Hemmingsens Gade 10, 3., 1153 København

Læs mere

2. Godkendelse af forretningsorden for repræsentantskabsmødet

2. Godkendelse af forretningsorden for repræsentantskabsmødet Punkt 0 Dagsorden for Danske Kreds repræsentantskabsmøde Torsdag den 7. og fredag den 8. september 2017 1. Valg af dirigent 2. Godkendelse af forretningsorden for repræsentantskabsmødet 3. Valg af stemmetællerudvalg

Læs mere

Indkaldelse til Generalforsamling i Stavnsholt Vikingerne Torsdag d. 23 februar 2012 kl. 18.30

Indkaldelse til Generalforsamling i Stavnsholt Vikingerne Torsdag d. 23 februar 2012 kl. 18.30 Indkaldelse til Generalforsamling i Stavnsholt Vikingerne Torsdag d. 23 februar 2012 kl. 18.30 Hermed følger indkaldelsen til vores generalforsamling i Stavnsholt Vikingerne. Det plejer at være rimelig

Læs mere

(Fyns Kredsen under Dansk Skoleskak)

(Fyns Kredsen under Dansk Skoleskak) Vedtægter for Fyns Skoleskak (Fyns Kredsen under Dansk Skoleskak) 1. Navn og hjemsted Stk. 1. Foreningens navn er Dansk Skoleskak, Fyns Kredsen i daglig tale Fyns Skoleskak. (FSS) Den udgøres af skoleskakklubber

Læs mere

Vedtægter for Dansk Ornitologisk Forening, Lokalafdeling for Sydvestjylland

Vedtægter for Dansk Ornitologisk Forening, Lokalafdeling for Sydvestjylland Vedtægter for Dansk Ornitologisk Forening, Lokalafdeling for Sydvestjylland 1 Navn og formål Lokalafdelingens navn er Dansk Ornitologisk Forening, Lokalafdeling for Sydvestjylland. I daglig tale benyttes

Læs mere

2. Godkendelse af forretningsorden for generalforsamlingen. 4. Bestyrelsens beretning om Danske Kreds virke i det forløbne år

2. Godkendelse af forretningsorden for generalforsamlingen. 4. Bestyrelsens beretning om Danske Kreds virke i det forløbne år Punkt 0 Dagsorden for Danske Kreds Generalforsamling Onsdag den 21. maj 2014 kl. 10.00 1. Valg af dirigent 2. Godkendelse af forretningsorden for generalforsamlingen 3. Valg af stemmetællerudvalg 4. Bestyrelsens

Læs mere

6. Fremlæggelse af budget og fastsættelse af kredskontingent. 7. Valg Det er ikke valgår, men vi skal have valgt nye suppleanter.

6. Fremlæggelse af budget og fastsættelse af kredskontingent. 7. Valg Det er ikke valgår, men vi skal have valgt nye suppleanter. GENERALFORSAMLING Fredag den 20. marts 2015 kl. 16.30 på UCSJ, Vordingborg Seminarium, Kuskevej 1, Vordingborg DAGSORDEN 1. Valg af dirigent Forslag til forretningsorden 2. Beretning 3. Regnskab (se særskilt

Læs mere

HVAD BESKRIVELSE HVEM BLEV VALGT / BESLUTNING. Dirigenten konstaterer, om divisionsrådsmødet er lovlig varslet og indkaldt.

HVAD BESKRIVELSE HVEM BLEV VALGT / BESLUTNING. Dirigenten konstaterer, om divisionsrådsmødet er lovlig varslet og indkaldt. Velkommen Divisionschefen byder velkommen Dirigent Referent Lovligt varslet Divisionschefen foreslår en dirigent. Dirigent foreslår en referent. Dirigenten konstaterer, om divisionsrådsmødet er lovlig

Læs mere

Love og vedtægter for Skjern Bykirke

Love og vedtægter for Skjern Bykirke Love og vedtægter for Skjern Bykirke 1 Oprettelse og hjemsted Skjern Bykirke er oprettet i 2006 som valgmenighed med navnet Skjern Valgmenighed. Menigheden ændrer status fra valgmenighed til evangelisk-luthersk

Læs mere

Korpsnyt nr. 8 den 13. marts 2015

Korpsnyt nr. 8 den 13. marts 2015 Korpsnyt nr. 8 den 13. marts 2015 Baptistspejderne udvikles og udfordres gennem åbne, attraktive og sunde fællesskaber Kære læser af Korpsnyt Nu er der lige lidt over en måned til, at vi mødes på Førerstævnet

Læs mere

Vedtægter for Aarhus Bridgeklub. 1. Navn og hjemsted. Klubbens navn er Aarhus Bridgeklub og klubben er hjemmehørende i Aarhus kommune.

Vedtægter for Aarhus Bridgeklub. 1. Navn og hjemsted. Klubbens navn er Aarhus Bridgeklub og klubben er hjemmehørende i Aarhus kommune. Side 1 af 5 Vedtægter for Aarhus Bridgeklub 1. Navn og hjemsted. Klubbens navn er Aarhus Bridgeklub og klubben er hjemmehørende i Aarhus kommune. 2. Formål. Klubbens formål er at samle bridgeinteresserede

Læs mere

Forretningsorden for bestyrelsen ved Professionshøjskolen University College Nordjylland

Forretningsorden for bestyrelsen ved Professionshøjskolen University College Nordjylland Forretningsorden for bestyrelsen ved Professionshøjskolen University College Nordjylland Dokumentdato: 27.03.2008 Dokumentansvarlig: MIC 1 Konstituering Bestyrelsen består af 14 medlemmer, der udpeges

Læs mere

2 Foreningen er knyttet til indsatsen for at etablere et eller flere seniorbofællesskaber i Tingbjerg-Husum.

2 Foreningen er knyttet til indsatsen for at etablere et eller flere seniorbofællesskaber i Tingbjerg-Husum. Seniorbofællesskab Tingbjerg-Husum Vedtægter for Seniorbofællesskabsforeningen xx forslag til GF 16.7.17 1 Foreningens navn er xx. 2 Foreningen er knyttet til indsatsen for at etablere et eller flere seniorbofællesskaber

Læs mere

BROWNSEA. Deltagerantal Min 12 og max 40 deltagere.

BROWNSEA. Deltagerantal Min 12 og max 40 deltagere. Forår 2010 BROWNSEA I 1907 afholdt Baden-Powell den første spejderlejr i verden. Lejren blev afholdt for en gruppe drenge på Brownsea Island, en lille ø nær Pool i det sydvestlige England. Her boede og

Læs mere

VEDTÆGTER DANSKE KREDS

VEDTÆGTER DANSKE KREDS VEDTÆGTER DANSKE KREDS 1 Navn og hjemsted 1.1 Kredsens navn er Danske Kreds, Den faglige organisation i Danske Bankkoncernen. Dens hjemsted er København. 1.2 Danske Kreds er tilsluttet Finansforbundet

Læs mere

7. Valg af supplerende regionsbestyrelsesmedlemmer, jf. 11 8. Valg blandt regionsbestyrelsens medlemmer af suppleant(er) til hovedbestyrelsen, jf.

7. Valg af supplerende regionsbestyrelsesmedlemmer, jf. 11 8. Valg blandt regionsbestyrelsens medlemmer af suppleant(er) til hovedbestyrelsen, jf. Nuværende vedtægter 9 GENERALFORSAMLINGER Stk. 1. Regionens højeste myndighed er generalforsamlingen. Stk. 2. Ordinær generalforsamling afholdes en gang årligt i perioden 6.-20. marts. Den indvarsles af

Læs mere

Vedtægter for Gadstrup Gymnastik Forening

Vedtægter for Gadstrup Gymnastik Forening Vedtægter for Gadstrup Gymnastik Forening 1 Foreningen Gadstrup Gymnastik Forening (GIFG) er en afdeling af Gadstrup Idrætsforening (GIF), der har hjemsted i Roskilde Kommune. Gadstrup IF er tilsluttet

Læs mere

Love for - Folkekirkelig Mission i Afrika

Love for - Folkekirkelig Mission i Afrika Love for - Folkekirkelig Mission i Afrika 1. Navn og hjemsted Mission Afrika. Folkekirkelig Mission i Afrika (forkortet MA) er stiftet i Aalborg den 22. november 1911 under navnet Dansk Forenet Sudan Mission,

Læs mere

VEDTÆGTER DANSKE KREDS

VEDTÆGTER DANSKE KREDS VEDTÆGTER DANSKE KREDS 1 Navn og hjemsted 1.1 Kredsens navn er Danske Kreds, Den faglige organisation i Danske Bankkoncernen. Dens hjemsted er København. 1.2 Danske Kreds er tilsluttet Finansforbundet

Læs mere

Retningslinjer for anerkendelse af Arrangementer og Spejdercentre.

Retningslinjer for anerkendelse af Arrangementer og Spejdercentre. Side 1 af 8 Retningslinjer for anerkendelse af Arrangementer og Spejdercentre. Lovgrundlag Korpsrådsmødet Kraftværk 09 vedtog, at det er muligt for arrangementer og spejdercentre at blive anerkendt af

Læs mere

D E T D A N S K E S P E J D E R K O R P S

D E T D A N S K E S P E J D E R K O R P S GRUPPERÅDSMØDET d. 28. FEBRUAR 2013 Sted: Dirigent: Referent: Baldersborgen, Baldersbuen 16c, 2640 Hedehusene Kjeld Vestergaard Jens Zoëga Hansen DAGSORDEN a) Valg af dirigent og referent. b) Beretning

Læs mere

Deltagere: David Hansen, Julie Fink, Niels Dam (ordstyrer), Stefan R. Hansen, Erik Friis, Erling Birkbak & Thea Hass (referent)

Deltagere: David Hansen, Julie Fink, Niels Dam (ordstyrer), Stefan R. Hansen, Erik Friis, Erling Birkbak & Thea Hass (referent) Spejdernes bestyrelse Tirsdag d. 8. juni 2017 kl. 20.30-22.00 Sted: Skype REFERAT Deltagere: David Hansen, Julie Fink, Niels Dam (ordstyrer), Stefan R. Hansen, Erik Friis, Erling Birkbak & Thea Hass (referent)

Læs mere

Vedtægter for Nye Borgerlige

Vedtægter for Nye Borgerlige Vedtægter for Nye Borgerlige Navn og hjemsted 1. Partiets navn er Nye Borgerlige. Partiet har hjemsted i Hørsholm Kommune. Formål 2. Nye Borgerliges formål er at organisere alle vælgere, som støtter partiets

Læs mere

1.1 Klubben drives som kontingentforening og har adresse hos klubbens formand.

1.1 Klubben drives som kontingentforening og har adresse hos klubbens formand. Helsingør d. 27-12-2011 Vedtægter for Trinord 1 Navn og hjemsted Foreningen Trinord er stiftet den 27-12-2011 og har hjemsted i Helsingør kommune. Foreningen er tilsluttet Dansk Triathlon Forbund under

Læs mere

Vedtægter for Kredsrådet i Kreds 3

Vedtægter for Kredsrådet i Kreds 3 Vedtægter for Kredsrådet i Kreds 3 Vedtaget på kredsgeneralforsamlingen Den. 16. februar 2015 1 Kredsrådet Kredsrådets medlemmer er de enkelte lokalforeninger i kredsen. Kredsrådets opgave er at - samle

Læs mere

Ændringsforslag fra bestyrelsen 12. marts 2017

Ændringsforslag fra bestyrelsen 12. marts 2017 Ændringsforslag fra bestyrelsen 12. marts 2017 Vedtægter for foreningen Danske Solcelleejere 1: Navn og hjemsted Foreningens navn er Danske Solcelleejere herefter kaldet DSE Foreningens hjemsted er Viborg

Læs mere

Elevrådets vedtægter

Elevrådets vedtægter Elevrådets vedtægter Indhold 1 Navn og formål... 2 2 Repræsentation... 2 3 Elevrådsrepræsentanter... 2 4: Organisation... 3 5 Udvalg... 3 6 Ordinære møderegler... 4 7 Forretningsorden... 5 8 Arbejdsopgaver...

Læs mere

Vedtægter for Coop Alliancen, Danmark

Vedtægter for Coop Alliancen, Danmark Vedtægter for Coop Alliancen, Danmark 1 NAVN: Foreningens navn er: Coop Alliancen. Initialer: Coop Alliancen, Danmark. 2 HJEMSTED: Foreningen er landsdækkende og har sit udvirke fra Albertslund. 3 FORMÅL:

Læs mere

Grupperådsmøde 1. Marts 2015 kl. 11.00. Grevespejderne

Grupperådsmøde 1. Marts 2015 kl. 11.00. Grevespejderne Grupperådsmøde 1. Marts 2015 kl. 11.00 Grevespejderne Indhold Invitation..3 Dagsorden.4 Giv en hånd.......5 Datoplan.6 Udviklingsplan...7 Grevespejderne 2 Bøgehegnet 103 kld. DK-2670 Greve mail@grevespejderne.dk

Læs mere

Vedtægter for Alternativet København

Vedtægter for Alternativet København Vedtægter for Alternativet København 1 Navn og hjemsted Stk. 1 Foreningens navn er Alternativet København, herefter omtalt som lokalforeningen. Stk. 2 Lokalforeningen har hjemme i Københavns kommune, herefter

Læs mere

Vedtægter for Danish Business Travel Association Seneste revision 27. marts 2014

Vedtægter for Danish Business Travel Association Seneste revision 27. marts 2014 Vedtægter for Danish Business Travel Association Seneste revision 27. marts 2014 1. Foreningens navn Foreningens navn er Danish Business Travel Association i det følgende og i daglig tale benævnt DBTA.

Læs mere

Udkast til standardvedtægt for foreninger under Fonden Danske Veteranhjem af 2016

Udkast til standardvedtægt for foreninger under Fonden Danske Veteranhjem af 2016 1 til 12 er enslydende for alle veteranhjem under Fonden Danske Veteranhjem (FDV) og kan ikke ændres ved lokale generalforsamlinger, da de fastlægger de fælles retningslinjer som FDV har fastsat. De lokale

Læs mere

VEDTÆGTER FOR UNGDOMMENS RØDE KORS

VEDTÆGTER FOR UNGDOMMENS RØDE KORS VEDTÆGTER FOR UNGDOMMENS RØDE KORS 1 Navn og hjemsted 1. Organisationens navn er Ungdommens Røde Kors. 2. Organisationen har hjemsted i Frederiksberg Kommune eller Københavns Kommune. 3. Ungdommens Røde

Læs mere

Vedtægter for Hillerød Håndboldklub

Vedtægter for Hillerød Håndboldklub 1Navn og hjemsted Foreningen Hillerød Håndboldklub er stiftet den 27. juli 1983 og har hjemsted i Hillerød kommune. Foreningen er tilsluttet Dansk Håndboldforbund (DHF)/Sjællands Håndboldforbund under

Læs mere

Forretningsorden for KAB's repræsentantskab. Vedtaget af KAB s repræsentantskab på mødet den 22. maj /5

Forretningsorden for KAB's repræsentantskab. Vedtaget af KAB s repræsentantskab på mødet den 22. maj /5 Forretningsorden for KAB's repræsentantskab Vedtaget af KAB s repræsentantskab på mødet den 22. maj 2007 1/5 1 Indledning Denne forretningsorden supplerer bestemmelserne om repræsentantskabets arbejde

Læs mere

2. Godkendelse af forretningsorden for generalforsamlingen. 4. Bestyrelsens beretning om Danske Kreds virke i det forløbne år

2. Godkendelse af forretningsorden for generalforsamlingen. 4. Bestyrelsens beretning om Danske Kreds virke i det forløbne år Punkt 0 Dagsorden for Danske Kreds Generalforsamling Torsdag den 21. maj 2015 kl. 10.00 1. Valg af dirigent 2. Godkendelse af forretningsorden for generalforsamlingen 3. Valg af stemmetællerudvalg 4. Bestyrelsens

Læs mere

Vedtægter. for. Foreningen. Frivilligcenter Helsingør

Vedtægter. for. Foreningen. Frivilligcenter Helsingør Vedtægter for Foreningen Frivilligcenter Helsingør Indhold: 1 NAVN OG HJEMSTED 3 2 FORMÅL 3 3 MEDLEMMER 4 4 GENERALFORSAMLING 5 5 BESTYRELSEN 6 6 REGNSKAB OG REVISION 8 7 HÆFTELSE OG TEGNINGSREGLER 8 8

Læs mere

Vedtægter for Dansk Flygtningehjælps Ungenetværk - DFUNK. Vedtaget på DFUNKs generalforsamling den 17. marts 2013

Vedtægter for Dansk Flygtningehjælps Ungenetværk - DFUNK. Vedtaget på DFUNKs generalforsamling den 17. marts 2013 1. Navn Vedtægter for Dansk Flygtningehjælps Ungenetværk - DFUNK Vedtaget på DFUNKs generalforsamling den 17. marts 2013 1) Foreningens navn er Dansk Flygtningehjælps UngeNetværK, der forkortes DFUNK.

Læs mere

UDVIKLINGSPLAN FREM MOD 2020

UDVIKLINGSPLAN FREM MOD 2020 UDVIKLINGSPLAN FREM MOD 2020 Det skal gøre indtryk at være og gå til spejder, og spejdere skal gøre indtryk, hvor end de går og kommer. S pejderoplevelser skal være udtryk for det, der er fedt, sjovt,

Læs mere

Klejtrup Boldklub. Vedtægter for Klejtrup Boldklub Stiftet den 15. december 1969.

Klejtrup Boldklub. Vedtægter for Klejtrup Boldklub Stiftet den 15. december 1969. Klejtrup Boldklub Vedtægter for Klejtrup Boldklub Stiftet den 15. december 1969. 1. Klubbens navn og hjemsted. Klubbens navn er Klejtrup Boldklub. Dens hjemsted er Viborg Kommune. 2. Klubbens formål. Klubbens

Læs mere

VEDTÆGTER FOR RIBE BOLDKLUB. Navn og formål. Værdier og holdninger. Medlemmer

VEDTÆGTER FOR RIBE BOLDKLUB. Navn og formål. Værdier og holdninger. Medlemmer VEDTÆGTER FOR RIBE BOLDKLUB Forslag/2015 Navn og formål Foreningens navn er Ribe Boldklub. Foreningen er hjemmehørende i Esbjerg kommune. 1. 2. Foreningens hovedformål er at fremme fodbolden i lokalområdet

Læs mere

LILLESKOLETRÆF Alt i alt håber vi, at Lilleskoletræf 2017 vil klæde bestyrelser og ledere endnu bedre på til at skabe skole nu og i fremtiden.

LILLESKOLETRÆF Alt i alt håber vi, at Lilleskoletræf 2017 vil klæde bestyrelser og ledere endnu bedre på til at skabe skole nu og i fremtiden. INVITATION LILLESKOLETRÆF 2017 Velkommen til Lilleskoletræf 2017. Hvad skal der til for at lave lilleskoler i dag? Og hvorfor er det stadig vigtigt? Det er nogle af de spørgsmål vi skal zoome ind på og

Læs mere

HVAD BESKRIVELSE HVEM BLEV VALGT / BESLUTNING. Dirigenten konstaterer, om grupperådsmødet er lovlig varslet og indkaldt.

HVAD BESKRIVELSE HVEM BLEV VALGT / BESLUTNING. Dirigenten konstaterer, om grupperådsmødet er lovlig varslet og indkaldt. Velkommen Formanden byder velkommen. Dirigent Referent Lovligt varslet Formanden foreslår en dirigent. Dirigent foreslår en referent. Dirigenten konstaterer, om grupperådsmødet er lovlig varslet og indkaldt.

Læs mere

a Landsforeningens navn er Sammenslutningen af Lokale Radio- og TV- stationer i Danmark, SLRTV.

a Landsforeningens navn er Sammenslutningen af Lokale Radio- og TV- stationer i Danmark, SLRTV. Vedtægter 1 Navn og hjemsted a Landsforeningens navn er Sammenslutningen af Lokale Radio- og TV- stationer i Danmark, SLRTV. b Sammenslutningen driver et sekretariat med hjemsted i Danmark. 2 Formål og

Læs mere

Vedtægter for Svendborg Idræts Samvirke

Vedtægter for Svendborg Idræts Samvirke Vedtægter for Svendborg Idræts Samvirke 1 NAVN OG HJEMSTED Sammenslutningen af idrætsforeninger i Svendborg Kommune hedder Svendborg Idræts- Samvirke (SIS). Svendborg Idræts- Samvirkes hjemsted er Svendborg

Læs mere

FORENINGSVEDTÆGTER. Under forbehold af endelig godkendelse fra bestyrelsen kan enhver person optages som aktivt/ passivt medlem af idrætsforeningen.

FORENINGSVEDTÆGTER. Under forbehold af endelig godkendelse fra bestyrelsen kan enhver person optages som aktivt/ passivt medlem af idrætsforeningen. FORENINGSVEDTÆGTER 1. Foreningens navn Foreningens navn er Sædding-Guldager Idrætsforening Fodbold. Dens hjemsted er Esbjerg Kommune. Foreningen er medlem af JBU og derigennem DBU samt DIF. Desuden er

Læs mere

Vedtægter for DANSKE ÆLDRERÅD

Vedtægter for DANSKE ÆLDRERÅD Vedtægter for DANSKE ÆLDRERÅD Navn Foreningens navn er DANSKE ÆLDRERÅD. 1 Hjemstedet er København, Danmark. Medlemskreds Som medlemmer kan optages alle ældreråd i Danmark, der er valgt i henhold til gældende

Læs mere

Ordinær generalforsamling i Vejen Svømmeklub torsdag, den 25. februar 2010 kl. 19.00 i Vejen Idrætscenter

Ordinær generalforsamling i Vejen Svømmeklub torsdag, den 25. februar 2010 kl. 19.00 i Vejen Idrætscenter Ordinær generalforsamling i Vejen Svømmeklub torsdag, den 25. februar 2010 kl. 19.00 i Vejen Idrætscenter Dagsorden: 1. Valg af dirigent (og referent) 2. Bestyrelsens beretning og forelæggelse af planer

Læs mere

Stk. 1. Som medlemmer optages enhver, som har lyst og vilje til at arbejde for foreningens formål.

Stk. 1. Som medlemmer optages enhver, som har lyst og vilje til at arbejde for foreningens formål. Vedtægter Vedtægter for Dansk Medicinsk Cannabis Forening 1. Navn og hjemsted Stk. 1. Foreningens navn er Dansk Medicinsk Cannabis Forening. Stk. 2. Foreningens hjemsted er Københavns Kommune. 2. Formål

Læs mere

2.1 DSA har til formål at varetage danske studerendes interesser før, under og efter

2.1 DSA har til formål at varetage danske studerendes interesser før, under og efter Vedtægter for Danish Students Abroad 1 NAVN OG HJEMSTED 2 FORMÅL 3 VISIONER OG MÅL 4 FORENINGS STRUKTUR 5 MEDLEMMER 6 GENERALFORSAMLINGEN 7 EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING 8 BESTYRELSE 9 TEGNING AF FORENING

Læs mere

Referat af den ordinære generalforsamling for Team HK Køge den 26 februar 2014

Referat af den ordinære generalforsamling for Team HK Køge den 26 februar 2014 Referat af den ordinære generalforsamling for Team HK Køge den 26 februar 2014 Formanden v. Poul Henning byder velkommen og præsenterer bestyrelsen. Tilstede fra bestyrelsen er; Kenni Thunø, Torben Olsen,

Læs mere

Vedtægter for Ishøj Golfklub

Vedtægter for Ishøj Golfklub Vedtægter for Ishøj Golfklub 1 Ishøj Golfklub og relationerne til banen. Klubbens navn er Ishøj Golfklub med hjemsted i Ishøj. Klubbens formål er at organisere de til golfsporten hørende idrætslige aktiviteter,

Læs mere

Vedtægter for foreningen Nordfyns Udviklingsråd

Vedtægter for foreningen Nordfyns Udviklingsråd Vedtægter for foreningen Nordfyns Udviklingsråd 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Nordfyns Udviklingsråd (efterfølgende forkortet som NU). NU er en uafhængig forening med hjemsted i Nordfyns Kommune.

Læs mere

CISV Fyn Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling 2014.

CISV Fyn Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling 2014. CISV Fyn Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling 2014. CISV Fyn indkalder til ekstraordinær generalforsamling torsdag d. 13 marts kl. 19.30 Ungdomsklubben ved Tarup skole Tarupgårdsvej 1, 5210

Læs mere

Vedtægter for Studenterrådet Metropol Ved Professionshøjskolen Metropol

Vedtægter for Studenterrådet Metropol Ved Professionshøjskolen Metropol Vedtægter for Studenterrådet Metropol Ved Professionshøjskolen Metropol (Godkendt på Studenterrådet Metropols stiftende generalforsamling d. 8. oktober 2009, senest ændret på ordinær generalforsamling

Læs mere

Vedr. Forslag til vedtægtsændringer

Vedr. Forslag til vedtægtsændringer Vedr. Forslag til vedtægtsændringer På den nys overståede generalforsamling, var der ikke mødt de nødvendige 2/3 af medlemmerne frem, så forsamlingen var ikke beslutningsdygtig. Forslaget til vedtægter

Læs mere

Vejledende vedtægter for lokale afdelinger, der ønsker forskudt valgperiode, gældende fra 11. januar 2018

Vejledende vedtægter for lokale afdelinger, der ønsker forskudt valgperiode, gældende fra 11. januar 2018 Vejledende vedtægter for lokale afdelinger, der ønsker forskudt valgperiode, gældende fra 11. januar 2018 1 Navn Navnet er Skolelederforeningen, (Kommunenavn) afdeling. Medlemsberettiget er enhver, som

Læs mere

International strategi for Det Danske Spejderkorps

International strategi for Det Danske Spejderkorps International strategi for Det Danske Spejderkorps Strategien skal give et overblik over de prioriteter, DDS har som del af den globale spejderbevægelse og som medlemmer af de internationale spejderorganisationer

Læs mere

Referat af årsmøde i Zaxsez d. 29/3 2015 i Sjølunds hytte i Vordingborg

Referat af årsmøde i Zaxsez d. 29/3 2015 i Sjølunds hytte i Vordingborg Referat af årsmøde i Zaxsez d. 29/3 2015 i Sjølunds hytte i Vordingborg Velkomst af formanden Indkaldelsen udsendt rettidigt konstaterede dirigenten Dagsorden: 1. Valg af referent og dirigent (sidstnævnte

Læs mere

Vedtægter for Foreningen Café Exit

Vedtægter for Foreningen Café Exit Vedtægter for Foreningen Café Exit Indledning Foreningen Café Exit blev oprettet i 2007 på initiativ af fængselspræster i Vestre Fængsel, repræsentanter fra Fangekoret i Vridsløselille Statsfængsel og

Læs mere

VEDTÆGTER. for Ungdommens Røde Kors

VEDTÆGTER. for Ungdommens Røde Kors VEDTÆGTER for Ungdommens Røde Kors 1 1. Organisationens navn er Ungdommens Røde Kors. 2. Organisationen har hjemsted i Frederiksberg Kommune eller Københavns Kommune. 3. Ungdommens Røde Kors er landsforeningen

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde i Bagsværd Gruppe

Referat af bestyrelsesmøde i Bagsværd Gruppe Referat af bestyrelsesmøde i Bagsværd Gruppe Dato & Tid: Sted: Til: Tirsdag d. 2. december 2014 kl. 20:00 22:00 Sambo Bagsværd Gruppes Bestyrelse: Tilstede: Anders Theilgaard Madsen (Trops- og Gruppeleder)

Læs mere

telefon +45 7731 0000 fax +45 7731 0101 e-mail info@ms.dk www.ms.dk 29-04-2015

telefon +45 7731 0000 fax +45 7731 0101 e-mail info@ms.dk www.ms.dk 29-04-2015 telefon +45 7731 0000 fax +45 7731 0101 e-mail info@ms.dk www.ms.dk 29-04-2015 Indkaldelse til Rådsmøde i Mellemfolkeligt Samvirke den 30. 31. maj 2015 Hermed indkaldes til det ordinære Rådsmøde i weekenden

Læs mere

Vedtægter fo foreningen *Gentofte vågetjeneste

Vedtægter fo foreningen *Gentofte vågetjeneste Vedtægter fo foreningen *Gentofte vågetjeneste Vedtægter for foreningen "Gentofte vågetjeneste" 1. Navn og hjemsted Stk. 1. Foreningens navn er "Gentofte vågetjeneste". Stk. 2. Foreningens hjemsted er

Læs mere

Korpsnyt nr. 16 den 14. august 2015

Korpsnyt nr. 16 den 14. august 2015 Korpsnyt nr. 16 den 14. august 2015 Baptistspejderne udvikles og udfordres gennem åbne, attraktive og sunde fællesskaber Kære læser af Korpsnyt Velkommen hjem fra ferier, lejre, træninger, verdensjamboree

Læs mere

Foreningen Hørsholm Rungsted løbeklub er stiftet den 21. september 2011 og har hjemsted i Hørsholm kommune.

Foreningen Hørsholm Rungsted løbeklub er stiftet den 21. september 2011 og har hjemsted i Hørsholm kommune. Vedtægter for Hørsholm Rungsted løbeklub 1 Navn og hjemsted Foreningen Hørsholm Rungsted løbeklub er stiftet den 21. september 2011 og har hjemsted i Hørsholm kommune. 2 Formål Hørsholm Rungsted løbeklub

Læs mere

Vedtægter for Danmarks Matematiklærerforening, Kreds 11 Fyn.

Vedtægter for Danmarks Matematiklærerforening, Kreds 11 Fyn. Vedtægter for Danmarks Matematiklærerforening, Kreds 11 Fyn. 1. Navn og hjemsted Foreningens navn er: Danmarks Matematiklærerforening, Kreds 11 FYN Hjemsted: Fyn og Øerne 2. Medlemskab af organisationer

Læs mere

Foreløbige vedtægter for Jordnær Gadevang Købmandscafé

Foreløbige vedtægter for Jordnær Gadevang Købmandscafé Foreløbige vedtægter for Jordnær Gadevang Købmandscafé 1 Navn og hjemsted 1. Foreningen Jordnær Gadevang Købmandscafé har hjemsted i Hillerød Kommune, er stiftet den xxx. 2 Formål 1. Foreningens formål

Læs mere

Sind Oplevelser i fællesskab med andre

Sind Oplevelser i fællesskab med andre Ny adresse Sind klubben Nygade 2-4 7400 Herning T: 97223064 Vigtige meddelelser: Tilmeldinger/ Du er først tilmeldt et betaling: arrangement når du har betalt! Penge refunderes ikke! Åbent: Torsdag 18.45-22.00

Læs mere

FreelanceGruppens bestyrelse foreslår følgende ændringer i vedtægterne: FreelanceGruppen er en specialgruppe under Dansk Journalistforbund.

FreelanceGruppens bestyrelse foreslår følgende ændringer i vedtægterne: FreelanceGruppen er en specialgruppe under Dansk Journalistforbund. FreelanceGruppens generalforsamling Punkt 5a FreelanceGruppens bestyrelse foreslår følgende ændringer i vedtægterne: senest ændret 6. marts 2010 / 2014. 1 Formål FreelanceGruppen er en specialgruppe under

Læs mere

Dagsorden til ØDF s generalforsamling 2007

Dagsorden til ØDF s generalforsamling 2007 Dagsorden til ØDF s generalforsamling 2007 Tidspunkt: 12. november 2009, kl. 15.45 Sted: Hotel Trinity, Fredericia 1. Valg af dirigent Bestyrelsen foreslår Rune Jönsson, Glostrup Kommune, som dirigent.

Læs mere

S T R A T E G I 2016 Delegeretmøde

S T R A T E G I 2016 Delegeretmøde S T R A T E G I 2016 2018 Delege retmød e 2016 INDHOLD Indledning Side 3 Pigespejderidentitet og pigespejderværdier Side 4 Vejen mod Strategi 20162018 Side 6 Strategi 2016-2018 Side 8 Pigespejdere flytter

Læs mere

Forslag. Forslag vedr. vedtægter. Andre forslag

Forslag. Forslag vedr. vedtægter. Andre forslag Forslag Indkomne forslag til til Folkebevægelsen mod EUs landsmøde 30.-31. oktober 2010 på Jellebakkeskolen ved Århus Forslag vedr. vedtægter Forslag A1 Forslag om nye vedtægter for Folkebevægelsen mod

Læs mere

MEDLEMMER OG ARBEJDSOPGAVER

MEDLEMMER OG ARBEJDSOPGAVER Vedtægter for Spejderne i Ringsted 1: NAVN OG HJEMSTED: Foreningens fulde og officielle navn er Spejderne i Ringsted - i daglig tale Samrådet. 2: FORMÅL: Samrådets formål er at varetage de tilsluttede

Læs mere

GUDENÅ DIVISION D E T D A N S K E S P E J D E R K O R P S

GUDENÅ DIVISION D E T D A N S K E S P E J D E R K O R P S Referat fra divisionsrådsmøde d. 16-04-2015 Dagsorden: a. Valg af dirigent og referent b. Beretning fra divisionsledelsen c. fremlæggelse af årsregnskabet for det foregående år til godkendelse d. behandling

Læs mere

Bedre Beboermøder 2012. Et oplæg til debat på det fælles afdelingsbestyrelsesmøde den 9.2.2012

Bedre Beboermøder 2012. Et oplæg til debat på det fælles afdelingsbestyrelsesmøde den 9.2.2012 Bedre Beboermøder 2012 Et oplæg til debat på det fælles afdelingsbestyrelsesmøde den 9.2.2012 Fastsæt dato for mødet Fastsættes i samarbejde med administrationen, der skal kunne levere bl.a. regnskab og

Læs mere