FØRERSTÆVNEHÆFTE 2011 Danske Baptisters Spejderkorps

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "FØRERSTÆVNEHÆFTE 2011 Danske Baptisters Spejderkorps"

Transkript

1 FØRERSTÆVNEHÆFTE 2011 Danske Baptisters Spejderkorps

2 FØRERSTÆVNEHÆFTE Førerstævnet Rebild Efterskole Udgivet af Danske Baptisters Spejderkorps Sats og layout Stine Suhr Skovgård Print Korpskontoret Billeder Emil Kildeby May-Britt Vestergaar d Stine Suhr Skovgård

3 INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning... 2 Dagsorden... 3 Program... 4 Korpsets beretning for Indkomne forslag Valg til Korpsrådet Næste Førerstævne Tidsfrister Beskrivelse af markedsplads Beskrivelse af cafeer Vilde idéer & vigtige tanker Forretningsorden Alt det praktiske Side 1

4 INDLEDNING Kære Førerstævnedeltager Nogle gange er udfordringer, som umiddelbart kan ses som problemer, til for at skabe forandringer. Sådan er det med FOKUS 2011, som du nu sidder med hæftet til, i hånden. Da vi som Korpsråd sidste sommer kunne konstatere, at ingen kredse ville invitere til Førerstævne 2011 tog vi det som en mulighed for at lave et nyt Førerstævne og det blev til FOKUS Vi håber, du glæder dig, lige så meget som vi gør! Tankerne bag FOKUS 2011 er at udnytte den fantastiske chance det er, at så meget viden, erfaringer og ideer er samlet til at lade os begejstre, udfordre og udvikle sammen. Derfor skal vi bruge en masse tid på at lave udviklingsplaner, diskutere korpsets nutid og fremtid og hygge os. Vi har bestræbt os på at beholde nogen af de bedste ting fra det traditionelle Førerstævne og lave om på en masse ting, som vi havde ideer til kunne gøres bedre. Derfor vil du kunne overnatte udendørs, du skal på markedsplads, du skal lave en udviklingsplan i samarbejde med din kreds, og du skal hygge i en af de fede cafeer. Korpsrådet har inviteret til FOKUS 2011, men alle ved, at nye tiltag altid kan justeres til det bedre. Det vil vi gerne have lov til, så derfor håber vi at kunne få lov til at invitere igen næste år, og som minimum afprøve dette nye koncept i en 3-årig periode. FOKUS 2011 var aldrig blevet til noget uden Førerstævneprojektgruppen, som under ledelse af Ane Ledet Møller har holdt styr på rammerne, det praktiske, maden og en hel masse andet med god hjælp fra flere kredse, som velvilligt har påtaget sig en opgave. Når vi alle tager en lille opgave, kan vi sammen løfte en stor. Hermed skal der lyde en STOR TAK til projektgruppen for deres store arbejde. Vi ser frem til at opleve FOKUS 2011 sammen med dig! Med spejderhilsen Korpsrådet Side 2

5 DAGSORDEN FOR FØRERSTÆVNE 2011 I henhold til Førerstævnets forretningsorden og korpsets vedtægter 1. Konstituering A. Valg af dirigenter B. Valg af referenter C. Valg af stemmetællere D. Opgørelse over stemmeberettigede E. Forretningsorden 2. Korpsets beretning Forelæggelse og debat 3. Regnskab Budget A. Revideret budget 2011 B. Budget Behandling af indkomne forslag A. FOKUSområder B. Deltagelse i Riksscoutläger 2013 C. Vedtægtsændringsforslag 6. Valg A. Korpsråd, 2 medlemmer 7. Næste Førerstævne A. Korpsrådet inviterer til Førerstævne 2012 i Tølløse 8. Eventuelt Side 3

6 PROGRAM ONSDAG Rebild Efterskole er åben TORSDAG Morgenmad Åbning v/projektgruppen og Århus Kreds Forretningsmøde Pkt. 1: Konstituering Pkt. 2: Korpsets beretning (fremlæggelse) Pkt. 3: Regnskab 2010 (fremlæggelse) Pkt. 4: Budget (fremlæggelse) Pkt. 5: Indkomne forslag (fremlæggelse) Markedsplads Herunder formiddagsservering Frokost Forretningsmøde Opsamling af markedsboder Debat om eventuelle ændringsforslag Afstemninger (Pkt. 2-5) Herunder eftermiddagsservering Oplæg om FOKUS og udviklingsplaner Nadvergudstjeneste v/raymond Jensen Aftensmad Udeliv Bingo Banko Special v/special Cafeer, film, bålhygge og natmad Side 4

7 FREDAG Go morgen Rebild Mountainbike, pilates og løb Morgenmad Morgensang v/jerup Kreds Kredsene arbejder med udviklingsplaner Herunder formiddagsservering Frokost Kredsene arbejder med udviklingsplaner Forretningsmøde Pkt. 6: Valg til Korpsrådet Pkt. 7: Næste førerstævne Pkt. 8: Eventuelt Afslutning Herunder eftermiddagsservering Side 5

8 KORPSETS BERETNING FOR 2010 Når man siger DBS i 2010 må man naturligvis starte med korpslejren under navnet: ØKSEDAL Venner, verden & virkelighed. I knapt to år havde lejrudvalget arbejdet med at planlægge korpslejren, som uden tvivl aktivitetsmæssigt var den største oplevelse sidste år for vores spejdere. I skrivende stund er små 100 personer fra de fem danske spejderkorps allerede i gang med at forberede den næste store lejr: Spejdernes Lejr 2012 mere om dette senere blev et godt år for Danske Baptisters Spejderkorps med eksempelvis fortsat medlemsfremgang på landsplan, 2 kredse med 50% fremgang og indvielse af en helt nybygget mødehytte i Østhimmerland Hellum. Først og fremmest kunne vi ved førerstævnet i Aalborg glæde os over, at vi for første gang i flere år igen oplevede medlemsfremgang, vi optog en ny kreds, og vi så frem til en korpslejr med et deltagerantal, der var højere end forventet. Alt sammen positive ting der gjorde, at vi som korps har al mulig grund til optimisme. Korpslejren var præget af en villighed fra alle sider til, at bidrage til en fantastisk lejr. Mange sagde ja til at tage en opgave i forbindelse med afviklingen. Op til lejren havde alle patruljer knoklet for at skrabe point sammen til fejden, og på lejren havde aktivitetsudvalget og Pippi folket mere end almindeligt travlt for at få lejr og for-fejde til at hænge sammen og for at få alle aktiviteter til at køre. Der var i 2010 også en del udfordringer: Ved valget på førerstævnet manglede vi et medlem til korpsrådet. Rolandlejren blev for første gang i mange mange år aflyst på grund af for få tilmeldte, vores største og bedste lejr for vores store spejdere manglede simpelthen tilslutning. Efter sommerferien var der valg til alle vores udvalg, og også her så vi tegn på, at der er grænser for, hvor mange opgaver man som frivillig kan påtage sig. Det nye korpsråd tog udfordringen op og begyndte at tænke i nye baner omkring organiseringen af korpsarbejdet. På en weekend i oktober måned med en række udvalgsmedlemmer (afgående såvel som nye) præsenterede korpsrådet sine tanker Side 6

9 for en ny og mere projektorienteret organisering af korpsets arbejdsopgaver. Strukturen blev ligeledes præsenteret på kredsførersamlingen i januar 2011 og den vil blive yderligere drøftet på førerstævnet i Rebild. Også omkring førerstævnet har korpsrådet tænkt nye tanker. Korpsrådet nedsatte sidste år en arbejdsgruppe til at komme med forbedringsforslag til formen og programmet for vores førerstævner. Det er der kommet en række spændende tiltag ud af og har resulteret i, at korpsrådet i påsken inviterer til FOKUS 2011 Baptistspejdernes Førerstævne i Rebild. Vel mødt til et nyt førerstævne. På en lang række områder er der i korpset arbejdet med mange projekter og tiltag, som meget gerne skal styrke spejderarbejdet ude i kredsene. Internationalt har vores International Commissioner Marie Keiding siddet i Nordisk Samarbejdskomité som repræsentant for Pigespejdernes Fællesråd, ligesom det har været et travlt år med Europakonferencer og forberedelser til WOSM verdenskonference i januar. Til juli gælder det så WAGGGS verdenskonferencen. Umiddelbart ikke noget, der har betydning for det lokale flokeller patruljearbejde, men det er i disse internationale sammenhænge at den globale spejderbevægelse bliver synlig og for deltagerne giver stor inspiration til også det nationale spejderarbejde. Et andet område på det internationale felt er vores samarbejde med Rwanda og Burundi. Indgåelse af nye samarbejdsaftaler er en del af indeværende handlingsplan og samarbejdet med de to lande har hidtil været en fast bestanddel i opfyldelsen af korpsets formål om at udvikle mellemfolkelig forståelse. Dette vil en rekordstor DBS-deltagelse med 26 deltagere på verdensjamboreen i Sverige til sommer naturligvis også bidrage til. Husk at gøre brug af deltagerne til at fortælle om disse internationale oplevelser og vær opmærksom på den næste jamboree i Japan i 2015 så jeres årige spejdere kan få en oplevelse for livet. Side 7

10 Kredsfokusarbejdet er fortsat i det nye korpsråd med en ny arbejdsgruppe og der er planlagt en ny besøgsrunde for korpsrådet. Vi søger fortsat efter erfarne førere, der har mod på opgaven som kredskonsulent, så indtil videre starter vi ordningen op med brug af konsulenter fra DDS. De første 4 kredse er fundet og et forløb med disse kredse forventes igangsat i Det er positivt at notere sig, at korpsets nye kreds i Frederikshavn består og vokser sig større. Frederikshavn og Tølløse er de to kredse med 50% fremgang. Vi glæder os til at høre mere om, hvorledes de to kredse har båret sig ad, ligesom det bliver spændende at høre mere fra Tølløse og Aalborg 1. om deres erfaringer fra familiespejdarbejdet. Førertræningsområdet har også haft udfordringer i En del træninger er blevet aflyst pga. for få deltagere, ligesom det heller ikke lykkedes at nedsætte et fuldtalligt førertræningsudvalg ved valget i september. Det aktuelle udvalg er dog godt i gang med at justere udbud og tidspunkter for træninger i 2011, som på dette område bliver lidt atypisk. Men også i 2011 gælder, at førertræningen er et tilbud til alle førere i korpset, som med garanti alle vil kunne hente inspiration ved at deltage på en træning. Husk også at få jeres store spejdere og potentielt kommende førere af sted på nogle forrygende træninger. Kommunikationsmæssigt var 2010 et blandet år. Vores ITudvalg holder skruen i vandet med service i særklasse af korpsets IT-systemer, samt udsyn efter nye muligheder at tilbyde nye funktioner, bl.a. et tilmeldingssystem i samarbejde med Baptistkirken. Kommunikationsudvalget var ét af de udvalg, der ikke kunne bemandes ved valget i september. Det kan det målrettede arbejde på førerstævnet i Rebild forhåbentligt råde bod på. Korpsrådet valgte i 2010 at stoppe udgivelsen af Spejdernyt for at koncentrere kommunikationen på andre medier. Øksedal kunne de fleste i korpset igen opleve med en uforglemmelig lejroplevelse. Ingen tvivl om, at vi der har en perle med mange gode oplevelser. Heldigvis har vi også et aktivt, fuldtalligt Øksedaludvalg, der arbejder ihærdigt med at vedligeholde og forbedre både bygninger og lejrområderne. I 2011 er der planlagt forbedring Side 8

11 af badeværelserne, ligesom der arbejdes på at tilkøbe en lille del af nabojorden, der støder op til lejrkirken og søen. Økonomisk har 2010 resulteret i et pænt overskud, hvilket bestemt ikke var intentionen jf. budgettet for Resultatet er fremkommet ved, at en række aktiviteter ikke er blevet gennemført og dermed har betydet færre udgifter. Det tværkorpslige samarbejde kører forbilledligt både i Pigespejdernes Fællesråd, Fællesrådet for Danmarks Drengespejdere og spejderchefgruppen, men det helt store projekt er naturligvis Spejdernes Lejr Alle 12 hovedudvalg er nu bemandet og underliggende arbejdsgrupper skal bemandes i løbet af foråret. Markeringen af Spejderdagen 23. april vil i år være et armbånd med fokus mod Spejdernes Lejr Til slut skal det lyde en stor tak til alle førere i Danske Baptisters Spejderkorps for jeres engagement, initiativ og ihærdighed til glæde og gavn for alle de børn og unge, som ude i kredsene beriges af at møde det kristne evangelium i praksis og at opleve det udviklende spejderarbejde. Stor spejderhilsen Pia Duebjerg og Niels Dam Spejderchefer Side 9

12 INDKOMNE FORSLAG Pkt. 5.A. FOKUSområder Baggrund DBS har tradition for at opstille målsætninger for korpsets arbejde, om end der ikke står noget nævnt om dette i vedtægterne, hverken til behandling på Førerstævnet eller blandt Korpsrådets vedtægtsbestemte opgaver. Målsætningerne har dog vanligvis været fremsat som forslag på Førerstævnet til debat og vedtagelse, og har efterfølgende været pejlemærker for Korpsets arbejde. Udfordringen har ofte været, at målsætningerne har været for omfattende og detaljerede, således at det ikke var noget som de fleste havde et indgående kendskab til. Desuden har ejerskabet for målsætningerne ofte ligget primært hos KR og dermed har initiativer til at opfylde målene også udsprunget herfra. Når målsætninger implementeres på denne måde, kan det opleves som om det er svært at skabe engagementet lokalt, i det målsætningerne tager udgangspunkt i det samlede korps ønsker og visioner frem for den enkelte kreds behov. For de kommende to års mål har KR valgt at fokusere på at vedtage få FOKUSområder frem for et langt katalog af målsætninger. Der skal vedtages 3 FOKUSområder som er resultatet af en længere proces i Korpsrådet. Processen for at finde frem til de 3 FOKUSområder, som er vigtigst for DBS, har taget sit udgangspunkt i både kendt viden (rapporter, undersøgelser), succeshistorier (hvad gør vi godt og hvad kan vi lære af det) og vores drømme for, hvor vi ønsker DBS skal bevæge sig hen. Målet har været at identificere 3 FOKUSområder, som kan rumme konkrete initiativer, aktiviteter og indsatser hvor alle i DBS kan se sig selv. Både på Korpsråds-, korpsprojekt-, kreds- eller enhedsniveau skal FOKUSområderne kunne anvendes til at formulere ambitiøse mål som udspringer af konkrete behov, ønsker og evner i den givne sammenhæng. Overordnet har vi ønsket, at alle FOKUSområderne udspringer af og kendetegnes af ambitioner. Vi skal turde sætte os store mål, og vi skal hele tiden udfordre os selv og hinanden til at sætte overliggeren højt. Hvis vi har ambitioner for vores spejderarbejde og for de mål, vi sætter vil vi hele tiden opleve en udvikling personligt og på korpsplan som vi afspejles i alt andet vi gør, herunder medlemstallet. Side 10

13 FOKUSområder FOKUS på ansvar og værdier Korpsets formål er at lade børn og unge møde det kristne evangelium. Desuden ønsker vi at udleve et værdisæt, som blandt andet handler om samarbejde, fællesskab og rum til forskellighed. Dette FOKUSområde handler ikke alene om at huske andagten hver gang. Det handler også om den måde, vi er sammen på, om at give den enkelte spejder og fører ansvar, som udfordrer og udvikler den enkeltes potentiale. Vores værdier skal være synlige i alt, hvad vi laver. FOKUS på attraktive aktiviteter Vores aktiviteter er omdrejningspunktet for vores arbejde og det mest synlige udtryk på spejderarbejde, som børn møder. Derfor skal vi lave attraktive aktiviteter som udfordrer og udvikler børn, unge og førere og giver dem lyst til at fortsætte som spejdere og førere. Nye undersøgelser peger på aktiviteten som afgørende for, om børn og unge fortsætter som spejdere mange gange udtrykker de, at det blev kedeligt som årsag til, at de stopper til spejder. Attraktive aktiviteter må gerne have et stærkt fokus på friluftsliv. Vi skal stræbe efter at lave tidssvarende og attraktive aktiviteter, som rammer målgruppen. Men aktiviteten skal ikke stå alene det er afgørende, at vi sætter ord på hvorfor vi gør, som vi gør og også husker at fortælle vores spejdere om det. FOKUS på samarbejde Samarbejde er et centralt begreb i spejderbevægelsen og vi ønsker at blive endnu bedre. Samarbejde kan være både internt og eksternt, nationalt og internationalt. Det kan være internt i kredsen, mellem spejderne, førerne eller enhederne. Det kan være i kommunen med de andre korps, organisationer eller skolerne. Det kan være engagement i internationalt arbejde, med venskabspatruljer eller indsamlinger til mennesker, som ikke er så rige som os. Side 11

14 Anvendelse af FOKUSområderne i praksis FOKUS 2011 vil sætte rammerne for, at alle kredse kan arbejde med FOKUSområderne og sætte konkrete mål for, hvordan de vil arbejde målrettet med ambitiøs udvikling på disse områder. Som minimum vil hver kreds gå hjem fra FOKUS 2011 med 3 konkrete mål ét for hvert FOKUSområde og gerne flere. På FOKUS 2011 vil alle kredse være en del af en proces, som vil munde ud i en udviklingsplan, som tager udgangspunkt i kredsens drømme, muligheder og behov og som sætter ambitiøse mål fra den enkelte kreds udgangspunkt. Korpsrådet, projektgrupper og udvalg vil gennemgå en lignende proces efter FOKUS Hermed vil vi alle arbejde inden for de samme rammer FOKUSområderne med mål, som alle trækker i samme retning med udgangspunkt i det gode, vi gør i forvejen, drømmene og de ambitioner, vi kan bære. God arbejdslyst! Side 12

15 Pkt. 5.B. Deltagelse i Riksscoutläger 2013 Som opfølgning på traditionen med nordiske baptistspejderlejre, har DBS fra svenske Equmenia modtaget en invitation til Riksscoutläger 2013 den august 2013 ved Loo ca. 50 km NØ for Göteborg. Equmenia er en fælles organisation for de frikirkelige spejderkorps MKU (Metodisterne), SBUF (Baptisterne) og SMU (Missionsforbundet) og tæller i alt medlemmer, hvilket vil resultere i en noget større nordisk lejr end vi hidtil har oplevet. Svenskerne har ligeledes inviteret DBS til at deltage i lejrkomitéen. Korpsrådet har på mødet i februar 2011 vedtaget følgende videre forløb: KR indstiller til vedtagelse på førerstævnet, at korpset deltager i Riksscoutläger 2013 i givet fald med fællestransport Såfremt ovenstående vedtages: KR finder 1-2 deltagere til lejrkomitéen til at varetage primært en kontaktrolle med henvisning til Spejdernes Lejr 2012 Når prisen for deltagelse kendes, vurderes det om korpset skal yde en form for tilskud. Side 13

16 Pkt. 5.C. Vedtægtsændringsforslag Forslagsstiller Aalborg 1. kreds Herlev kreds Forslag Ændring af korpsvedtægternes 4, nr. 3 og 12 nr. 1 og 2 Ændring af 4, nr. 3 Nuværende formulering af 4, nr. 3: Forinden optagelse i en kreds kan finde sted, skal man jf. 12 stk. 2 være fyldt 5 år og have fulgt møder og ture 1 måned og gjort sig bekendt med korpsets arbejdsgrundlag. Bestemmelsen foreslås ændret til: Forinden optagelse i en kreds kan finde sted, skal man have fulgt aldersrelevante møder og ture 1 måned og gjort sig bekendt med korpsets arbejdsgrundlag. Ændring af 12, nr. 1 og 2 Nuværende formulering af 12, nr. 1 og 2: 1. Klyngen, flokken, troppen, gruppen og roverne indenfor en eller flere menigheders område samles i en kreds, der ledes af en kredsfører. I samme menighed kan oprettes flere kredse. En kreds kan bestå af en eller flere af ovennævnte enheder. 2. Kredsen inddeles i enheder: a. Spejderklyngen. Alder 5-7 år. Klyngen, der er arbejdsenheden, ledes af en klyngefører. b. Spejderflokken. Alder 7-10 år. Flokken, der er arbejdsenheden, og som ledes af en flokfører, kan opdeles i bander. c. Spejdertroppen. Alder år. Troppen, der er Side 14

17 arbejdsenheden, og som ledes af en tropsfører, kan opdeles i patruljer. d. Spejdergruppen. Alder år. Gruppen, inddeles i patruljer, som er arbejdsenheden. Patruljerne ledes af en patruljefører. Gruppen ledes af en gruppefører, der koordinerer arbejdet for patruljerne. e. Roverne. Alder 17 år og opefter. Klanen, der er arbejdsenheden, ledes af en klanfører. Klanen kan opdeles i sjak. Bestemmelserne foreslås ændret til: 1. Klyngen, flokken, troppen, gruppen, roverne og andre enheder, der udfører relevant spejderarbejde indenfor en eller flere menigheders område samles i en kreds, der ledes af en kredsfører. I samme menighed kan oprettes flere kredse. En kreds kan bestå af en eller flere af ovennævnte enheder. 2. Kredsen inddeles i enheder som for eksempel: a. Spejderklyngen. Alder 5-7 år. Klyngen, der er arbejdsenheden, ledes af en klyngefører. b. Spejderflokken. Alder 7-10 år. Flokken, der er arbejdsenheden, og som ledes af en flokfører, kan opdeles i bander. c. Spejdertroppen. Alder år. Troppen, der er arbejdsenheden, og som ledes af en tropsfører, kan opdeles i patruljer. d. Spejdergruppen. Alder år. Gruppen, inddeles i patruljer, som er arbejdsenheden. Patruljerne ledes af en patruljefører. Gruppen ledes af en gruppefører, der koordinerer arbejdet for patruljerne. e. Roverne. Alder 17 år og opefter. Klanen, der er arbejdsenheden, ledes af en klanfører. Klanen kan opdeles i sjak. Side 15

18 Motivation Efter et inspirerende oplæg på førerstævnet i Aalborg 2010 valgte vi som kreds at prøve noget nyt. Det omtalte førerstævneoplæg handlede om en DDS-kreds, som flerdoblede sit medlemstal bl.a. ved at rykke ud i naturen og starte den nye enhed Familiespejd et tilbud rettet til børn i 3-6 års alderen, samt børnenes forældre. Efter sommerferien 2010 har Aalborg 1. hver anden lørdag afholdt spejdermøder i Østerådalen. Her mødes klyngen, flokken og de 3-5-årige familiespejdere. Nye spejdere er kommet til, og under hvert møde oplever vi, at forbipasserende spørger interesseret ind til vores arbejde. Arbejdet har givet en masse nyt til vores kreds: Øget fokus på friluftsliv, nye spændende aktiviteter, synlighed i byen og heldigvis også nye spejdere. Vores eneste problem er, at vi ikke kan melde vore yngste spejdere ind i korpset pga. de ovenfor nævnte vedtægtsbestemmelser. Den lille ændring, vi foreslår, skal åbne op for, at kredse, uden at komme i karambolage med korpsets vedtægter, kan starte nyt og relevant spejderarbejde op, da vi foreslår aldersgrænsen på 5 år fjernet. Med vores forslag mener vi desuden, at vedtægterne bliver tilpas fleksible uden at de gør op med korpsets eksisterende forslag til kredsstrukturer. Vi ønsker ikke kun at ændre vedtægterne for at få plads til vores nye små spejdere. Vi ønsker at åbne muligheder for, at lokale kredse tænker i nye aktiviteter, som måske ikke passer helt ind i den traditionelle kredsopbygning. Vi er i Aalborg 1. af den opfattelse, at vedtægter ikke må hæmme liv og vækst i kredsene, derfor stiller vi dette forslag til førerstævnet. Side 16

19 VALG TIL KORPSRÅDET Pkt. 6.A. Korpsråd, 2 medlemmer Der skal vælges 2 medlemmer til Korpsrådet på FOKUS Herunder findes en kort beskrivelse af, hvad det vil sige at sidde i Korpsrådet. Korpsrådet er korpsets øverste myndighed mellem Førerstævnerne og består af i alt 12 medlemmer, hvoraf nogle har særlige opgaver og områder som ansvar, eksempelvis kassereren. Korpsrådet har det overordnede ansvar for korpsets udvikling og aktiviteter og træffer de overordnede beslutninger, nedsætter udvalg og arbejdsgrupper, lægger budget, besøger kredse, planlægger Førerstævne og meget andet. Korpsrådets fornemste opgave er at skabe gode rammer for kredsenes solide daglige arbejde, og det arbejder vi på gennem adskillige kanaler. Den vigtigste egenskab du skal besidde for stille op til Korpsrådet er en lyst og begejstring for at være med til at præge korpsets arbejde. Du skal have en mening, og du vil bruge den til noget! Du skal være med til at tænke over, hvor DBS skal bevæge sig hen, og hvordan vi skal gøre det. Det gør altså ikke noget, at du er god til at få vilde ideer og tænke langsigtet, men du skal også have lyst og evner til at følge det til dørs. Det er ikke nødvendigt at kunne korpsets historie eller vedtægter i søvne; det vigtigste er, at du har noget at byde ind, har lidt eller meget erfaring med korpsarbejde og brænder for at være med til at udvikle Danske Baptisters Spejderkorps. Korpsrådet holder 5-6 møder om året. Weekendmøder på Øksedal og endagsmøder typisk i København. Vi forventer, at du deltager aktivt i møderne, og engagerer dig i arbejdet mellem møderne. Foruden de løbende opgaver, som hele tiden fordeles mellem medlemmerne, har vi pt. to arbejdsgrupper under KR; FOKUS 2011 og Kredsfokusgruppen. Når vi samles efter Førerstævnet, vil vi se på, hvilke nuværende og nye opgaver der skal løses i det kommende år, og hvordan vi organiserer os. Det forventes, at du indtræder i minimum én længerevarende opgave. Du får samtidig en enestående mulighed for at være med til at bestemme, møde nye mennesker fra eget og andre korps og til at pege på, hvor DBS skal bevæge sig hen i de kommende år. Det er fedt at være med til at gå forrest, og vi håber, du har lyst! Side 17

20 NÆSTE FØRERSTÆVNE Pkt. 7.A. Korpsrådet inviterer til Førerstævne 2012 i Tølløse. Motivation FOKUS 2011 er et nyt koncept og en ny måde at afholde Førerstævne. I Korpsrådet vil vi gerne afprøve denne model over 3 år for at give mulighed for at lære af erfaringerne og udvikle og tilpasse konceptet. Derfor inviterer KR allerede nu til Førerstævne 2012 i Tølløse. Side 18

21 TIDSFRISTER Korpsets vedtægter, 10, stk. 2 Forslag til førerstævnets behandling kan indgives af kredse og divisioner eller mindst 10 ansvarlige førere i forening. Forslag skal være indsendt til korpsrådet via korpskontoret jf. 21 stk. 1 senest 2 mdr. før førerstævnet. Frist for ændringsforslag Ændringsforslag til pkt. 5.A. FOKUSområder skal være indsendt til Korpsrådet senest fredag den 15. april kl Da FOKUSområderne kommer til at danne rammen om korpsets arbejde de kommende 2 år, samt at vi skal bruge FOKUS 2011 på at arbejde konkret med disse FOKUSområder, har Korpsrådet besluttet at lægge fristen for ændringsforslag inden stævnets start, således at der er mulighed for at forholde sig grundigt til eventuelle ændringsforslag. Ændringsforslag til budget og andre indkomne forslag/ vedtægtsændringer Torsdag den 21. april 2011 kl Frist for opstilling til Korpsrådet Fredag den 22. april 2011 kl Side 19

22 MARKEDSPLADS Markedspladsen er et open space, hvor så mange som muligt kommer til orde i forbindelse med at debattere beretningen, økonomi og indkomne forslag, herunder FOKUSområder. Samtidig er det en mulighed for at se, høre og lytte til, hvad der sker i korpset, blive begejstret over projekter/ udvalg, udfordret til at tage del i korpsets arbejde og ikke mindst bringe alle sine ideer for fremtiden i spil. Markedspladsen åbner umiddelbart efter den første del af forretningsmødet. Der er i programmet afsat fra kl til hertil. Tanken er, at du som deltager dropper ind i den bod, de synes er spændende. Her debatterer og videndeler du, så længe det giver mening, og der er noget at tale om. Herefter går du videre til en ny bod. Side 20

23 CAFEER Efter Bingo Banko Special i hallen, vil der åbne fem forskellige cafeer rundt omkring på skolen. Nogle har åben fra kl , andre åbner først lidt senere, men alle cafeer er bestemt et besøg værd! Udendørs finder du Cafe Flammende Toner. Vi har hyret et par af korpsets bedste guitarister, og de vil sørge for, at vi får sunget alle de gode gamle spejdersange. Kom og vær med, husk spejdersangbogen og vær aktiv deltager i en hygge- og sangcafe. Ved indgangen til skolen ved kontoret finder du udover spejderchef Niels også andre repræsentanter fra Spejdernes Lejr De vil i deres cafe fortælle om, hvad vi får lov til at opleve og deltage i sommeren Ved spisesalen finder du Bønner og Brætspil som er en hyggelig spille- og kaffecafe. Der vil du blive budt på en lækker kop kaffe, et godt stykke chokolade og god musik i baggrunden. Her er der rig mulighed for at få snakket, spillet og hygget med alle de gamle spejdervenner. Kl åbner Bio Baden. Det foregår i skolens samlingssal. Medbring evt. underlag, hovedpude og et par gode spejdervenner så garanterer vi for en spændende film og friske popcorn. Sidst på aftenen vil en duft at grillede pølser og stærk sennep sprede sig på skolen. Udendørs åbner Cafe Fodkold, hvor du kan få serveret natmad. Side 21

24 VILDE IDÉER & VIGTIGE TANKER Side 22

25 Side 23

26 FORRETNINGSORDEN 1. Indkaldelse Førerstævne afholdes 1 gang årligt jf. vedtægternes 9. Førerstævnet er korpsets øverste myndighed. Førerstævnet indkaldes af korpsrådet gennem korpsets førerblad og skal være bekendtgjort senest 2 måneder før førerstævnet med angivelse af dato og tidsramme. Dagsorden for førerstævnets forretningsmøde og fremsatte forslag, der skal til behandling på førerstævnet, skal være offentliggjort senest 3 uger før førerstævnet. Indkaldelse til førerstævne og dagsorden for forretningsmødet udarbejdes af korpsrådet. 2. Dagsorden for forretningsmødet Dagsordenen for forretningsmødet skal som minimum indeholde følgende punkter: 1. Konstituering (valg af dirigenter, referenter, stemmeudvalg m.v.) 2. Korpsets beretning, forelæggelse og debat. 3. Godkendelse af regnskab. 4. Valg. 5. Behandling af indkomne forslag. 6. Forelæggelse og godkendelse af budget, herunder fastsættelse af korpskontingent. 7. Næste førerstævne. 3. Dirigenter for forretningsmødet Førerstævnets forretningsmøde ledes af en eller flere dirigenter, der vælges efter indstilling fra korpsrådet. Dirigenterne er forretningsmødets højeste myndighed og skal lede forretningsmødet i henhold til den godkendte dagsorden. Dirigenterne alene er beføjet til at træffe beslutninger om forretningsmødets afvikling og afstemningsprocedurer og sikre at forretningsmødet afvikles i god ro og orden. 4. Referenter Referenterne vælges af forretningsmødet efter indstilling fra korpsrådet. Referatet skal underskrives af spejderchef, vicespejderchef, korpsrådsformand og dirigenter og skal offentliggøres snarest muligt efter førerstævnet til korpsets førere. Referatet betragtes som godkendt af korpsrådet, såfremt der senest 1 måned efter offentliggørelsen ikke er indsendt indsigelser til korpsrådets formand. Eventuelle tvivlspørgsmål afgøres af korpsrådet på førstkommende møde og offentliggøres umiddelbart derefter. 5. Valg af stemmeudvalg Stemmeudvalget vælges efter forslag fra forretningsmødet. Såfremt der kun foreslås det antal kandidater, der skal vælges, er disse automatisk valgt. Korpskassereren er formand for stemmeudvalget. Side 24

27 6. Korpsets beretning Beretningen skal være offentliggjort forud for førerstævnet og skal indeholde en bred orientering om arbejdet i det forløbne år. Beretningen skal efter at være forelagt til debat godkendes af førerstævnet. 7. Valg af spejderchef og vicespejderchef Ved førerstævnets konstituering meddeles navne på hidtil opstillede kandidater. Yderligere kandidater vil kunne anmeldes indtil fredag kl til en af forretningsmødets dirigenter. Tilsagn fra den/de opstillede kandidater skal indhentes af opstilleren. Valg af spejderchef og vicespejderchef kan herefter foretages ved skriftlig afstemning blandt de opstillede kandidater. 8. Øvrige personvalg Øvrige personvalg foregår ligeledes fredag. Valgene foregår skriftligt, og valg opnås ved almindelig stemmeflerhed blandt de opstillede kandidater. Kandidater kan opstilles frem til fredag kl til en af forretningsmødets dirigenter. Udvalgsmedlemmer vælges for 2 eller 4 år af gangen. Valgene tilrettelægges således, at kun halvdelen af de førerstævnevalgte medlemmer er på valg hvert år. De ikke valgte kandidater er indtil næste førerstævne suppleanter i den rækkefølge stemmetallene viser. Ved indtræden i udvalget fortsætter suppleanten indtil næste førerstævne. Udvalg bør være således sammensat, at der blandt udvalgets medlemmer højest er 2/3 af samme køn. 9. Økonomi Korpsrådet følger korpsets økonomi og er overfor førerstævnet ansvarlig for, at korpsets midler anvendes i henhold til det godkendte budget. Regnskabet skal godkendes af førerstævnet. Korpsrådet fremlægger forslag til budget for de kommende 2 år til førerstævnets godkendelse. 10. Ændringer i forretningsordenen Ændringer eller tilføjelser til denne forretningsorden kan kun ske, når et flertal blandt førerstævnets stemmeberettigede deltagere stemmer herfor. Denne forretningsorden er gældende for førerstævnets forretningsmøde indtil eventuelle ændringer eller ny forretningsorden er godkendt af førerstævnets forretningsmøde. Vedtaget på førerstævnet i Sæby den 8. april 2004 Side 25

Referat af Førerstævne den 1.-2. april 2010 i Aalborg

Referat af Førerstævne den 1.-2. april 2010 i Aalborg 1. Konstituering: A. Valg af dirigenter: Mikkel Nilsson, Herlev og Stine Suhr Skovgård, Herlev. Stævnets forretningsorden er overholdt i forhold til udsendelse af stævnehæfte, budget og regnskab. Dirigenterne

Læs mere

Baptistspejdernes Førerstævne

Baptistspejdernes Førerstævne Referat af FOKUS 2013 Baptistspejdernes Førerstævne 14. april 2013 1. KONSTITUERING A. Valg af dirigenter Lise Lybeck, Lyngby og Andreas Højmark Andersen, Aalborg 1. blev valgt som dirigenter for førerstævnet.

Læs mere

Resumé: Vedtægter for foreningen Single Rock Café Herning.

Resumé: Vedtægter for foreningen Single Rock Café Herning. VEDTÆGTER Resumé: Foreningen er ukommerciel, ejet af medlemmerne og gængs demokratisk. Hensigten er ikke at knække singlestatistikken, men at synliggøre den. Og i en tidssvarende form. Ordinær årlig generalforsamling

Læs mere

BROWNSEA. Deltagerantal Min 12 og max 40 deltagere.

BROWNSEA. Deltagerantal Min 12 og max 40 deltagere. Forår 2010 BROWNSEA I 1907 afholdt Baden-Powell den første spejderlejr i verden. Lejren blev afholdt for en gruppe drenge på Brownsea Island, en lille ø nær Pool i det sydvestlige England. Her boede og

Læs mere

Referat Korpsledelsens møde 26. juni 2012

Referat Korpsledelsens møde 26. juni 2012 Referat Korpsledelsens møde 26. juni 2012 Deltagere Morten Kerrn-Jespersen, Marianne Karstensen, Søren Eriksen, Rasmus Jensen, Karen Vejby, Katja Salomon Johansen, Erik Aabjerg Friis, Christine Fribert

Læs mere

2. Godkendelse af forretningsorden for generalforsamlingen. 4. Bestyrelsens beretning om Danske Kreds virke i det forløbne år

2. Godkendelse af forretningsorden for generalforsamlingen. 4. Bestyrelsens beretning om Danske Kreds virke i det forløbne år Punkt 0 Dagsorden for Danske Kreds Generalforsamling Onsdag den 21. maj 2014 kl. 10.00 1. Valg af dirigent 2. Godkendelse af forretningsorden for generalforsamlingen 3. Valg af stemmetællerudvalg 4. Bestyrelsens

Læs mere

Referat fra Korpsrådsmøde i Det Danske Spejderkorps 2012 10.-11. november 2012 på Vingstedcentret, Vingsted Skovvej 2, 7182 Bredsten

Referat fra Korpsrådsmøde i Det Danske Spejderkorps 2012 10.-11. november 2012 på Vingstedcentret, Vingsted Skovvej 2, 7182 Bredsten Referat fra Korpsrådsmøde i Det Danske Spejderkorps 2012 10.-11. november 2012 på Vingstedcentret, Vingsted Skovvej 2, 7182 Bredsten Mødet blev indledt lørdag den 10. november kl. 10.00. Spejdercheferne

Læs mere

Vedtægter for Dansk Flygtningehjælps Ungenetværk - DFUNK. Vedtaget på DFUNKs generalforsamling den 17. marts 2013

Vedtægter for Dansk Flygtningehjælps Ungenetværk - DFUNK. Vedtaget på DFUNKs generalforsamling den 17. marts 2013 1. Navn Vedtægter for Dansk Flygtningehjælps Ungenetværk - DFUNK Vedtaget på DFUNKs generalforsamling den 17. marts 2013 1) Foreningens navn er Dansk Flygtningehjælps UngeNetværK, der forkortes DFUNK.

Læs mere

Denne folder er udgivet af Danske Baptisters Spejderkorps. Ansvarshavende redaktør Stine Suhr Skovgård. Foto Korpsets fotografer

Denne folder er udgivet af Danske Baptisters Spejderkorps. Ansvarshavende redaktør Stine Suhr Skovgård. Foto Korpsets fotografer Denne folder er udgivet af Danske Baptisters Spejderkorps Ansvarshavende redaktør Stine Suhr Skovgård Foto Korpsets fotografer Layout Stine Suhr Skovgård Maria Skovgård Møller Tryk Glumsø Bogtryk Danske

Læs mere

2. Godkendelse af forretningsorden for generalforsamlingen. 4. Bestyrelsens beretning om Danske Kreds virke i det forløbne år

2. Godkendelse af forretningsorden for generalforsamlingen. 4. Bestyrelsens beretning om Danske Kreds virke i det forløbne år Punkt 0 Dagsorden for Danske Kreds Generalforsamling Torsdag den 21. maj 2015 kl. 10.00 1. Valg af dirigent 2. Godkendelse af forretningsorden for generalforsamlingen 3. Valg af stemmetællerudvalg 4. Bestyrelsens

Læs mere

Vedtægter for Spejderne i Ringsted. 1: NAVN OG HJEMSTED Foreningens fulde og officielle navn er Spejderne i Ringsted - i daglig tale Samrådet.

Vedtægter for Spejderne i Ringsted. 1: NAVN OG HJEMSTED Foreningens fulde og officielle navn er Spejderne i Ringsted - i daglig tale Samrådet. Vedtægter for Spejderne i Ringsted 1: NAVN OG HJEMSTED Foreningens fulde og officielle navn er Spejderne i Ringsted - i daglig tale Samrådet. 2: FORMÅL Samrådets formål er at varetage de tilsluttede enheders

Læs mere

SSP Samrådets vedtægter

SSP Samrådets vedtægter Gældende vedtægter SSP Samrådets vedtægter Forslag til ændringer 1. NAVN. Foreningens navn er SSP-Samrådet. Foreningens navn er SSP-Samrådet. 2. FORMÅL. At være kontaktorgan mellem medlemmerne. At holde

Læs mere

Indkaldelse til Generalforsamling i Stavnsholt Vikingerne Torsdag d. 23 februar 2012 kl. 18.30

Indkaldelse til Generalforsamling i Stavnsholt Vikingerne Torsdag d. 23 februar 2012 kl. 18.30 Indkaldelse til Generalforsamling i Stavnsholt Vikingerne Torsdag d. 23 februar 2012 kl. 18.30 Hermed følger indkaldelsen til vores generalforsamling i Stavnsholt Vikingerne. Det plejer at være rimelig

Læs mere

VÆRDIER I DANSKE BAPTISTERS SPEJDERKORPS. En vejledning for førere

VÆRDIER I DANSKE BAPTISTERS SPEJDERKORPS. En vejledning for førere VÆRDIER I DANSKE BAPTISTERS SPEJDERKORPS En vejledning for førere Danske Baptisters Spejderkorps, Gl. Gugvej 21, 9000 Aalborg Tlf. 98 16 62 50. E-mail: dbs@dbs.dk Spejderarbejdet tager udgangspunkt i 4

Læs mere

Vedtægter for Aarhus Bridgeklub. 1. Navn og hjemsted. Klubbens navn er Aarhus Bridgeklub og klubben er hjemmehørende i Aarhus kommune.

Vedtægter for Aarhus Bridgeklub. 1. Navn og hjemsted. Klubbens navn er Aarhus Bridgeklub og klubben er hjemmehørende i Aarhus kommune. Side 1 af 5 Vedtægter for Aarhus Bridgeklub 1. Navn og hjemsted. Klubbens navn er Aarhus Bridgeklub og klubben er hjemmehørende i Aarhus kommune. 2. Formål. Klubbens formål er at samle bridgeinteresserede

Læs mere

Vedtægter for Gadstrup Gymnastik Forening

Vedtægter for Gadstrup Gymnastik Forening Vedtægter for Gadstrup Gymnastik Forening 1 Foreningen Gadstrup Gymnastik Forening (GIFG) er en afdeling af Gadstrup Idrætsforening (GIF), der har hjemsted i Roskilde Kommune. Gadstrup IF er tilsluttet

Læs mere

Vedtægter for Kredsrådet i Kreds 3

Vedtægter for Kredsrådet i Kreds 3 Vedtægter for Kredsrådet i Kreds 3 Vedtaget på kredsgeneralforsamlingen Den. 16. februar 2015 1 Kredsrådet Kredsrådets medlemmer er de enkelte lokalforeninger i kredsen. Kredsrådets opgave er at - samle

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde i Bagsværd Gruppe

Referat af bestyrelsesmøde i Bagsværd Gruppe Referat af bestyrelsesmøde i Bagsværd Gruppe Dato & Tid: Sted: Til: Tirsdag d. 2. december 2014 kl. 20:00 22:00 Sambo Bagsværd Gruppes Bestyrelse: Tilstede: Anders Theilgaard Madsen (Trops- og Gruppeleder)

Læs mere

Vedtægter. for. Foreningen. Frivilligcenter Helsingør

Vedtægter. for. Foreningen. Frivilligcenter Helsingør Vedtægter for Foreningen Frivilligcenter Helsingør Indhold: 1 NAVN OG HJEMSTED 3 2 FORMÅL 3 3 MEDLEMMER 4 4 GENERALFORSAMLING 5 5 BESTYRELSEN 6 6 REGNSKAB OG REVISION 8 7 HÆFTELSE OG TEGNINGSREGLER 8 8

Læs mere

Foreløbige vedtægter for Jordnær Gadevang Købmandscafé

Foreløbige vedtægter for Jordnær Gadevang Købmandscafé Foreløbige vedtægter for Jordnær Gadevang Købmandscafé 1 Navn og hjemsted 1. Foreningen Jordnær Gadevang Købmandscafé har hjemsted i Hillerød Kommune, er stiftet den xxx. 2 Formål 1. Foreningens formål

Læs mere

Sortebrødre Gruppe Årsrapport 2014 Nr. 1. Indkaldelse til generalforsamling

Sortebrødre Gruppe Årsrapport 2014 Nr. 1. Indkaldelse til generalforsamling Sortebrødre Gruppe Årsrapport 2014 Nr. 1 Indkaldelse til generalforsamling Dagsorden Formandens beretning Ledernes beretning 2015 kalender Gruppens visioner Øjebliksbilleder Regnskab 2014 Lidt sjov Budget

Læs mere

7. Valg af supplerende regionsbestyrelsesmedlemmer, jf. 11 8. Valg blandt regionsbestyrelsens medlemmer af suppleant(er) til hovedbestyrelsen, jf.

7. Valg af supplerende regionsbestyrelsesmedlemmer, jf. 11 8. Valg blandt regionsbestyrelsens medlemmer af suppleant(er) til hovedbestyrelsen, jf. Nuværende vedtægter 9 GENERALFORSAMLINGER Stk. 1. Regionens højeste myndighed er generalforsamlingen. Stk. 2. Ordinær generalforsamling afholdes en gang årligt i perioden 6.-20. marts. Den indvarsles af

Læs mere

Vedtægter for Hillerød Håndboldklub

Vedtægter for Hillerød Håndboldklub 1Navn og hjemsted Foreningen Hillerød Håndboldklub er stiftet den 27. juli 1983 og har hjemsted i Hillerød kommune. Foreningen er tilsluttet Dansk Håndboldforbund (DHF)/Sjællands Håndboldforbund under

Læs mere

HVAD BESKRIVELSE HVEM BLEV VALGT / BESLUTNING. Dirigenten konstaterer, om divisionsrådsmødet er lovlig varslet og indkaldt.

HVAD BESKRIVELSE HVEM BLEV VALGT / BESLUTNING. Dirigenten konstaterer, om divisionsrådsmødet er lovlig varslet og indkaldt. Velkommen Divisionschefen byder velkommen Dirigent Referent Lovligt varslet Divisionschefen foreslår en dirigent. Dirigent foreslår en referent. Dirigenten konstaterer, om divisionsrådsmødet er lovlig

Læs mere

GUDENÅ DIVISION D E T D A N S K E S P E J D E R K O R P S

GUDENÅ DIVISION D E T D A N S K E S P E J D E R K O R P S Referat fra divisionsrådsmøde d. 16-04-2015 Dagsorden: a. Valg af dirigent og referent b. Beretning fra divisionsledelsen c. fremlæggelse af årsregnskabet for det foregående år til godkendelse d. behandling

Læs mere

Vedtægter for Danish Business Travel Association Seneste revision 27. marts 2014

Vedtægter for Danish Business Travel Association Seneste revision 27. marts 2014 Vedtægter for Danish Business Travel Association Seneste revision 27. marts 2014 1. Foreningens navn Foreningens navn er Danish Business Travel Association i det følgende og i daglig tale benævnt DBTA.

Læs mere

Dagsorden til ØDF s generalforsamling 2007

Dagsorden til ØDF s generalforsamling 2007 Dagsorden til ØDF s generalforsamling 2007 Tidspunkt: 12. november 2009, kl. 15.45 Sted: Hotel Trinity, Fredericia 1. Valg af dirigent Bestyrelsen foreslår Rune Jönsson, Glostrup Kommune, som dirigent.

Læs mere

Referat af årsmøde i Zaxsez d. 29/3 2015 i Sjølunds hytte i Vordingborg

Referat af årsmøde i Zaxsez d. 29/3 2015 i Sjølunds hytte i Vordingborg Referat af årsmøde i Zaxsez d. 29/3 2015 i Sjølunds hytte i Vordingborg Velkomst af formanden Indkaldelsen udsendt rettidigt konstaterede dirigenten Dagsorden: 1. Valg af referent og dirigent (sidstnævnte

Læs mere

LANDSGILDENYHEDSBREV nr. 5 april 2012

LANDSGILDENYHEDSBREV nr. 5 april 2012 LANDSGILDENYHEDSBREV nr. 5 april 2012 Danske Baptistspejderes Landsgilde, stiftet 1956 Indhold: 1. Lejrnyt især for deltagere! 2. Nyt fra Den Blå Lilje 3. Referat fra førerstævnet i påsken 4. Gedebukke

Læs mere

Referat fra Mjølners Grupperådesmøde lørdag den 2. marts 2013

Referat fra Mjølners Grupperådesmøde lørdag den 2. marts 2013 Referat fra Mjølners Grupperådesmøde lørdag den 2. marts 2013 Formanden Annette Heydenreich byder velkommen til grupperådsmødet, og til det efterfølgende fødselsdags arrangement, hvor Mjølners 35 års fødselsdag,

Læs mere

Vedtægter for Haarby Boldklub

Vedtægter for Haarby Boldklub Vedtægter for Haarby Boldklub REPRÆSENTANTSKABET Navn 1 Klubbens navn er Haarby Boldklub (H.B.). Stiftet den 6. juni 1918. Klubben har følgende specialafdelinger: Fodboldafdelingen Håndboldafdelingen Volleyballafdelingen

Læs mere

Vedtægter for Aalborg SeniorSport

Vedtægter for Aalborg SeniorSport Vedtægter for Aalborg SeniorSport 1 Foreningens navn: Foreningens navn er Aalborg SeniorSport. Stiftet: 9. marts 2000. 2 Foreningens hjemsted: Foreningen er hjemmehørende i Aalborg Kommune. 3 Foreningens

Læs mere

telefon +45 7731 0000 fax +45 7731 0101 e-mail info@ms.dk www.ms.dk 29-04-2015

telefon +45 7731 0000 fax +45 7731 0101 e-mail info@ms.dk www.ms.dk 29-04-2015 telefon +45 7731 0000 fax +45 7731 0101 e-mail info@ms.dk www.ms.dk 29-04-2015 Indkaldelse til Rådsmøde i Mellemfolkeligt Samvirke den 30. 31. maj 2015 Hermed indkaldes til det ordinære Rådsmøde i weekenden

Læs mere

UDVIKLINGSPLAN FREM MOD 2020

UDVIKLINGSPLAN FREM MOD 2020 UDVIKLINGSPLAN FREM MOD 2020 Det skal gøre indtryk at være og gå til spejder, og spejdere skal gøre indtryk, hvor end de går og kommer. S pejderoplevelser skal være udtryk for det, der er fedt, sjovt,

Læs mere

Foreningen Hørsholm Rungsted løbeklub er stiftet den 21. september 2011 og har hjemsted i Hørsholm kommune.

Foreningen Hørsholm Rungsted løbeklub er stiftet den 21. september 2011 og har hjemsted i Hørsholm kommune. Vedtægter for Hørsholm Rungsted løbeklub 1 Navn og hjemsted Foreningen Hørsholm Rungsted løbeklub er stiftet den 21. september 2011 og har hjemsted i Hørsholm kommune. 2 Formål Hørsholm Rungsted løbeklub

Læs mere

VEDTÆGTER. 4. Generalforsamlingen

VEDTÆGTER. 4. Generalforsamlingen VEDTÆGTER 1. Navn og hjemsted Stk. 1. Foreningens navn er Middelfart Økologiske Fødevarefællesskab forkortet MØF. Stk. 2. Foreningens hjemsted er Middelfart Kommune. 2. Formål Stk. 1. Foreningens formål

Læs mere

Vedtægter for DANSKE ÆLDRERÅD

Vedtægter for DANSKE ÆLDRERÅD Vedtægter for DANSKE ÆLDRERÅD Navn Foreningens navn er DANSKE ÆLDRERÅD. 1 Hjemstedet er København, Danmark. Medlemskreds Som medlemmer kan optages alle ældreråd i Danmark, der er valgt i henhold til gældende

Læs mere

VEDTÆGTER for VARDE GARDEN

VEDTÆGTER for VARDE GARDEN VEDTÆGTER for VARDE GARDEN Navn: Foreningens navn: Varde Garden Stiftet den: 17 AUG 1963 Hjemsted: Varde kommune 1 2 Formål: Stk. 1. Foreningens formål er, at skabe musikinteresse og et godt kammeratskab

Læs mere

Grupperådsmøde 2015. Søndag 8. marts 2015

Grupperådsmøde 2015. Søndag 8. marts 2015 Grupperådsmøde 2015 Søndag 8. marts 2015 www.stjernespejder.dk/grupperaad2015 Stjernegruppens vision Stjernegruppen er et attraktivt og vidtfavnende mødested for alle med interesse i spejder- og friluftsliv.

Læs mere

Referat. Mammen Friskole

Referat. Mammen Friskole Referat af ordinær generalforsamling 2005 på Mammen Friskole tirsdag den 12. april kl. 19.00 Der var i alt 29 stemmeberettigede deltagere. 1. Valg af dirigent og stemmetællere Kristian Jensen blev valgt

Læs mere

Informationsmøde. AGU og AB. Vedrørende planerne for sammenlægning af. Den 20 januar 2011

Informationsmøde. AGU og AB. Vedrørende planerne for sammenlægning af. Den 20 januar 2011 Informationsmøde Vedrørende planerne for sammenlægning af AGU og AB Den 20 januar 2011 Agenda for mødet Velkomst Præsentation af dirigent Præsentation af sammenlægningsplanerne Spørgsmål til planerne Kaffe/te/øl/vand

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ENHEDSLISTEN VARDE 2013

VEDTÆGTER FOR ENHEDSLISTEN VARDE 2013 VEDTÆGTER FOR ENHEDSLISTEN VARDE 2013 1. Navn og hjemsted. Foreningens navn er Enhedslisten Varde. Foreningen er en lokalafdeling af foreningen Enhedslisten De Rød-Grønne. Foreningens hjemsted er Varde

Læs mere

Vedtægter for Enhedslisten Middelfart

Vedtægter for Enhedslisten Middelfart 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 Vedtægter for Enhedslisten Middelfart 1. Navn og hjemsted Foreningens navn er Enhedslisten Middelfart. Foreningen

Læs mere

5. Enhver kan optages som medlem af partiet og eventuelt en lokalkreds, når vedkommende anerkender Retsforbundets idéprogram.

5. Enhver kan optages som medlem af partiet og eventuelt en lokalkreds, når vedkommende anerkender Retsforbundets idéprogram. RETSFORBUNDETS VEDTÆGTER Navn og formål 1. Partiets navn er Retsforbundet. 2. Eventuelle misbrug indberettes til landsledelsen. Landsledelsen træffer afgørelse om eventuel forfølgelse af sagen. 3. Partiets

Læs mere

Vedtægter for Elevforeningen ved Musik- & Teaterhøjskolen

Vedtægter for Elevforeningen ved Musik- & Teaterhøjskolen Indhold Vedtægter for Elevforeningen ved Musik- & Teaterhøjskolen 1 Navn og hjemsted 2 Formål 3 Medlemskreds 4 Arrangementer 5 Bestyrelsens sammensætning og konstitution 6 Foreningens daglige drift 7 Bestyrelsesmøder.

Læs mere

Vedtægter for. Foreningen Veteranhjem København

Vedtægter for. Foreningen Veteranhjem København Vedtægter for Foreningen Veteranhjem København 1 Navn og hjemsted 1.1 Foreningens navn er Foreningen Veteranhjem København. 1.2 Foreningens hjemsted er Frederiksberg Kommune. 2 Formål 2.1 Foreningens formål

Læs mere

VAOB. Vestsjællands Aktive Ordblinde. Vedtægter

VAOB. Vestsjællands Aktive Ordblinde. Vedtægter VAOB Vestsjællands Aktive Ordblinde Vedtægter Vedtægter for foreningen Vestsjællands Aktive Ordblinde (VAOB). 1: Navn & Hjemsted. Stk. 1: Foreningens navn er Vestsjællands Aktive Ordblinde i daglig tale

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling i Dansk Sygeplejeråd Kreds Nordjylland

Referat fra ordinær generalforsamling i Dansk Sygeplejeråd Kreds Nordjylland Referat fra ordinær generalforsamling i Dansk Sygeplejeråd Kreds Nordjylland Sted: Aalborg Kongres og Kulturcenter, Aalborg Hallen Dato: 28. oktober 2010 kl. 17.30 Ved indgangen Kontrol af medlemskab.

Læs mere

Referat af korpsrådsmødet den 28. maj 2011 kl. 9.00 20.00 på Bycenter Rysensteen, København

Referat af korpsrådsmødet den 28. maj 2011 kl. 9.00 20.00 på Bycenter Rysensteen, København Referat af korpsrådsmødet den 28. maj 2011 kl. 9.00 20.00 på Bycenter Rysensteen, København Til stede: Signe Lund Christensen(SL), Niels Dam(ND), Pia D. Andersen(PD), Stine Algot(SA), Camilla Gaarden(CG),

Læs mere

Gruppeleder Charlie byder velkommen, og der er enighed om at generalforsamlingen er lovligt indvarslet.

Gruppeleder Charlie byder velkommen, og der er enighed om at generalforsamlingen er lovligt indvarslet. Referat af Grupperådsmøde lørdag d. 2. marts 2013 Hammermølle gruppe, DDS Pkt. 1; Gruppeleder Charlie byder velkommen, og der er enighed om at generalforsamlingen er lovligt indvarslet. Charlie vælges

Læs mere

LANDSGILDENYHEDSBREV nr. 13 juni 2014

LANDSGILDENYHEDSBREV nr. 13 juni 2014 LANDSGILDENYHEDSBREV nr. 13 juni 2014 Danske Baptistspejderes Landsgilde, stiftet 1954 Indhold: 1. Referat fra førerstævnet (s. 1 2) 2. Husk at tilmelde dig landsgildeweekenden (s. 2) 3. Landsgildeweekendens

Læs mere

Vedtægter for Landsforening Team Succes

Vedtægter for Landsforening Team Succes Vedtægter for Landsforening Team Succes 1. NAVN, HJEMSTED OG BAGGRUND 1.1 Foreningens navn er Foreningen Team Succes. 1.2 Foreningen har hjemsted i Vejle Kommune. 1.3 Foreningen er en landsdækkende, almennyttig

Læs mere

1.1 Klubben drives som kontingentforening og har adresse hos klubbens formand.

1.1 Klubben drives som kontingentforening og har adresse hos klubbens formand. Helsingør d. 27-12-2011 Vedtægter for Trinord 1 Navn og hjemsted Foreningen Trinord er stiftet den 27-12-2011 og har hjemsted i Helsingør kommune. Foreningen er tilsluttet Dansk Triathlon Forbund under

Læs mere

Foreningen Søby Forsamlingshus

Foreningen Søby Forsamlingshus Foreningen Søby Forsamlingshus Hønebjergvej 18, Søby, 8543 Hornslet Vedtægter 1 Indholdsfortegnelse. 01: Navn 02: Hjemsted 03: Formål 04: Optagelse som aktivt eller passivt medlem 05: Hæftelse, forpligtigelser.

Læs mere

Klubbens Love & Vedtægter

Klubbens Love & Vedtægter Klubbens Love & Vedtægter 1 Foreningens navn og hjemsted: Foreningens navn er Dart Odense. Dens hjemsted er Odense kommune. 2 Foreningens formål: Foreningens formål er at dyrke dartspil, samt at udbrede

Læs mere

PATIENTFORENING. Ectodermal Dysplasi. Vedtægter. Bestyrelsen V E D T A G E T P Å G E N E R A L F O R S A M L I N G D. XX XX XXXX

PATIENTFORENING. Ectodermal Dysplasi. Vedtægter. Bestyrelsen V E D T A G E T P Å G E N E R A L F O R S A M L I N G D. XX XX XXXX PATIENTFORENING A Ectodermal Dysplasi Vedtægter Bestyrelsen 2010 V E D T A G E T P Å G E N E R A L F O R S A M L I N G D. XX XX XXXX Indholdsfortegnelse Vedtægter:...3 1 Navn:...3 Hjemsted:...3 Foreningens

Læs mere

Vedtægter for Copenhagen Tomahawks AFC

Vedtægter for Copenhagen Tomahawks AFC Vedtægter for Copenhagen Tomahawks AFC 1 Navn og Hjemsted Stk. 1. Foreningens navn Copenhagen Tomahawks AFC. Stk. 2. Foreningen er stiftet den 30. oktober 2002. Stk. 3. Foreningens hjemsted er Københavns

Læs mere

1 Navn og hjemsted. 2 Formål

1 Navn og hjemsted. 2 Formål Vedtægter for Foreningen Samsø Energiakademi 28.marts 2014 Indhold 1 Navn og hjemsted... 3 2 Formål... 3 3 Medlemskab... 3 4 Bestyrelsen... 3 5 Den ordinære generalforsamling... 4 6 Ekstraordinære generalforsamlinger...

Læs mere

3 Foreningens hjemsted er Københavns kommune, Det Juridiske Fakultet ved Københavns Universitet.

3 Foreningens hjemsted er Københavns kommune, Det Juridiske Fakultet ved Københavns Universitet. KAPITEL 1 NAVN, FORMÅL OG HJEMSTED 1 Foreningens navn er The European Law Student Association Copenhagen med binavn ELSA Copenhagen. Foreningens officielle forkortelse vil være ELSA Cph. Foreningen er

Læs mere

Gode råd til budgetlægning for projekter

Gode råd til budgetlægning for projekter Gode råd til budgetlægning for projekter Fælles for alle projekter: Mødebudget Hver projektgruppe har sin specielle egenart alt efter, hvordan deres kommissorium er formuleret. Fælles for projektgrupperne

Læs mere

Vedtægter for Foreningen Studenterhuset RUC

Vedtægter for Foreningen Studenterhuset RUC Vedtægter for Foreningen Studenterhuset RUC Godkendt af den ordinære generalforsamling torsdag d. 28. november 2013 Artikel 1: Navn og hjemsted 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Foreningen Studenterhuset

Læs mere

for den selvejende institution Herning Krisecenter for voldsramte kvinder 1. Herning Krisecenter er en selvejende institution med hjemsted

for den selvejende institution Herning Krisecenter for voldsramte kvinder 1. Herning Krisecenter er en selvejende institution med hjemsted Vedtægter for den selvejende institution Herning Krisecenter for voldsramte kvinder 1. Herning Krisecenter er en selvejende institution med hjemsted i Herning. I henhold til 109-110 i lov om social service

Læs mere

VEDTÆGTER FOR FORENINGEN FAIR DOG

VEDTÆGTER FOR FORENINGEN FAIR DOG 1 Foreningens navn, hjemsted og målgruppe 1.1 Foreningens navn er Fair Dog og er stiftet d. 23.01. 2011. 1.2 Foreningens hjemsted er bopælsadressen For den til enhver tid valgte formand. 1.3 Foreningen

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for. Nordisk Forening til Udgivelse af BCPT

V E D T Æ G T E R. for. Nordisk Forening til Udgivelse af BCPT J.nr. 17013 Endelig udgave 01.11.2013 AC/ah V E D T Æ G T E R for Nordisk Forening til Udgivelse af BCPT (F.M.B.A) (CVR.NR. 20905115) Foreningens navn, hjemsted og formål 1 Foreningens navn er Nordisk

Læs mere

(Fyns Kredsen under Dansk Skoleskak)

(Fyns Kredsen under Dansk Skoleskak) Vedtægter for Fyns Skoleskak (Fyns Kredsen under Dansk Skoleskak) 1. Navn og hjemsted Stk. 1. Foreningens navn er Dansk Skoleskak, Fyns Kredsen i daglig tale Fyns Skoleskak. (FSS) Den udgøres af skoleskakklubber

Læs mere

VEDTÆGTER DANSK FOLKEPARTIS LANDSORGANISATION

VEDTÆGTER DANSK FOLKEPARTIS LANDSORGANISATION VEDTÆGTER DANSK FOLKEPARTIS LANDSORGANISATION CHRISTIANSBORG 1240 KØBENHAVN K 1 Nærværende vedtægter er vedtaget på landsorganisationens stiftende møde i Idrættens Hus i Vejle lørdag den 27. april 1996.

Læs mere

Forretningsorden for bestyrelsen i Boligkontoret Århus

Forretningsorden for bestyrelsen i Boligkontoret Århus Århus, den 10. december 2008 Forretningsorden for bestyrelsen i Boligkontoret Århus Introduktion Valg til bestyrelsen sker hvert år på boligkontorets repræsentantskabsmøde. Valgperioden er højst 2 år.

Læs mere

Forretningsorden. Bestyrelsen IT-Universitetet i København (ITU)

Forretningsorden. Bestyrelsen IT-Universitetet i København (ITU) Bilag 7 Forretningsorden Bestyrelsen IT-Universitetet i København (ITU) Nærværende forretningsorden tager udgangspunkt i ITUs interimvedtægter af 30. juni 2003 samt lov nummer 403 af 28. maj 2003 om universiteter

Læs mere

1. Navn og hjemsted. Foreningens navn er Working School. Foreningen har hjemsted i Århus kommune.

1. Navn og hjemsted. Foreningens navn er Working School. Foreningen har hjemsted i Århus kommune. VEDTÆGTER for Foreningen Working School. 1. Navn og hjemsted. Foreningens navn er Working School. Foreningen har hjemsted i Århus kommune. 2. Formål. Foreningen Working School er en humanitær hjælpeorganisation.

Læs mere

Referat af Baptistspejdernes Førerstævne 18.-19. april 2015

Referat af Baptistspejdernes Førerstævne 18.-19. april 2015 1. KONSTITUERING a. Valg af dirigenter Søren Bøgh Vidmar, Aalborg 1., og Trine Engbo, Aalborg 1., blev valgt som dirigenter for førerstævnet. Dirigenterne indledte med at konstatere, at førerstævnet var

Læs mere

Vedtægter for Föreningen Nordiska Trästäder

Vedtægter for Föreningen Nordiska Trästäder 1(5) Disse vedtægter er blevet vedtaget ved en interimistisk generalforsamling i Helsingfors den 10. oktober 2008. Vedtægter for Föreningen Nordiska Trästäder 1 Firma Foreningens firma er Föreningen Nordiska

Læs mere

Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling, den 11. april 2007

Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling, den 11. april 2007 Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling, den 11. april 2007 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er SKANDERBORG SVØMMEKLUB (SKS) og hjemstedet er Skanderborg Kommune. 2 Formål Klubbens formål er at fremme

Læs mere

M U L T I S A L I V O E R L A D E G Å R D

M U L T I S A L I V O E R L A D E G Å R D Vedtægter for foreningen Multisal i 1 Navn 1.1 Foreningens navn er Multisal i 1.2 Foreningen er stiftet den 19. august 2011 1.3 Foreningens hjemsted er, 1.4 Foreningen er ikke medlem af landsdækkende organisationer

Læs mere

VEDTÆGTER SKAGEN FESTIVAL

VEDTÆGTER SKAGEN FESTIVAL VEDTÆGTER For SKAGEN FESTIVAL E-Mail : info@skagenfestival.dk. www.skagenfestival.dk 1. NAVN OG HJEMSTED 1.1 Foreningens navn er : Skagen Festival 1.2 Foreningens hjemsted er : Skagen by i Frederikshavn

Læs mere

Love og vedtægter. Selskabets navn er Dansk Selskab for Intensiv Terapi (The Danish Society of Intensive Care Medicine).

Love og vedtægter. Selskabets navn er Dansk Selskab for Intensiv Terapi (The Danish Society of Intensive Care Medicine). Love og vedtægter for Dansk Selskab for Intensiv Terapi 1. Navn Selskabets navn er Dansk Selskab for Intensiv Terapi (The Danish Society of Intensive Care Medicine). Stk. 2. Sekretariatets adresse angiver

Læs mere

Vedtægter for Virum-Sorgenfri Tennisklub

Vedtægter for Virum-Sorgenfri Tennisklub Vedtægter for Virum-Sorgenfri Tennisklub 1. Navn og hjemsted. Klubbens navn er VIRUM-SORGENFRI TENNISKLUB (VST). Dens hjemsted er Lyngby- Taarbæk Kommune. 2. Formål. Klubbens formål er at fremme tennissporten

Læs mere

REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN I DANSKE ØLDOMMERE, AFHOLDT DEN 29. OKTOBER I AARHUS.

REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN I DANSKE ØLDOMMERE, AFHOLDT DEN 29. OKTOBER I AARHUS. REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN I DANSKE ØLDOMMERE, AFHOLDT DEN 29. OKTOBER I AARHUS. Generalforsamlingen startede kl. 11. Formanden Jens Christian Gam bød velkommen til de fremmødte. Tilstede var 2 fra

Læs mere

Vedtægter Foreningen af forsikringstagere i Thisted Forsikring f.m.b.a. CVR-nr.: 31 00 75 18

Vedtægter Foreningen af forsikringstagere i Thisted Forsikring f.m.b.a. CVR-nr.: 31 00 75 18 Vedtægter Foreningen af forsikringstagere i Thisted Forsikring f.m.b.a. CVR-nr.: 31 00 75 18 Vedtægter Foreningen af forsikringstagere i Thisted Forsikring f.m.b.a. Side 1 af 7 1 Navn og hjemsted Foreningens

Læs mere

$r Menighedens navn er Ä,rhus Valgmenighed af 1990. Menighedens hjemsted er det sogn og den

$r Menighedens navn er Ä,rhus Valgmenighed af 1990. Menighedens hjemsted er det sogn og den VEDT,ItrGTER FoR Ån lus VALGMENIGHED AF 1990 $r Menighedens navn er Ä,rhus Valgmenighed af 1990. Menighedens hjemsted er det sogn og den kommune, hvor menigheden til enhver tid har postadresse. $2 Valgmenigheden

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde i Bagsværd Gruppe

Referat af bestyrelsesmøde i Bagsværd Gruppe Referat af bestyrelsesmøde i Bagsværd Gruppe Dato & Tid: Tirsdag d. 27. januar kl. 20:00 22:00 Sted: Til: Kopi: Dagsorden udarbejdet af: Dagsorden: Sambo Bagsværd Gruppes Bestyrelse: Anders Theilgaard

Læs mere

Vedtægter for. Indre Mission i Herning. Indre Mission i Herning

Vedtægter for. Indre Mission i Herning. Indre Mission i Herning Vedtægter for Indre Mission i Herning Indre Mission i Herning VEDTÆGTER FOR INDRE MISSION I HERNING 1 navn og hjemsted 1.1 Samfundets navn er Indre Mission i Herning, kaldet IM Herning. 1.2 Samfundets

Læs mere

Vedtægter. for SKANDERBORG SVØMMEKLUB

Vedtægter. for SKANDERBORG SVØMMEKLUB Vedtægter for SKANDERBORG SVØMMEKLUB Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling Den 24. marts 2003 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er SKANDERBORG SVØMMEKLUB (SKS) og hjemstedet er Skanderborg Kommune.

Læs mere

Det Danske Spejderkorps III. Kolding Gruppe

Det Danske Spejderkorps III. Kolding Gruppe Det Danske Spejderkorps III. Kolding Gruppe Referat for Generalforsamling tirsdag den 25. februar 2015 Formanden startede med at byde velkommen og fortalte om aftenens program 1. Valg af dirigent & referent

Læs mere

VEDTÆGTER. for DANSK LIVE. Interesseorganisation for festivaler og spillesteder

VEDTÆGTER. for DANSK LIVE. Interesseorganisation for festivaler og spillesteder VEDTÆGTER for DANSK LIVE - Interesseorganisation for festivaler og spillesteder Vedtaget på generalforsamlinger i Festivaldanmark.dk og [spillesteder dk] d. 29.4.2011 Revideret på generalforsamlinger i

Læs mere

Vedtægter for Foreningen Styregruppens Støtter

Vedtægter for Foreningen Styregruppens Støtter $1 Foreningens navn: Foreningens navn er Styregruppens Støtter (SGS) $2 Formål og pligter: Foreningens formål er at bistå Styregruppen, der arbejder for en sydlig linjeføring af en kommende Rute A26, som

Læs mere

Læs disse sider og stem. Sammenligning af Forening og Diagnosenetværk

Læs disse sider og stem. Sammenligning af Forening og Diagnosenetværk Læs disse sider og stem Sammenligning af Forening og Diagnosenetværk Gældende bestemmelser vedrørende: Navn, formål og tilhørsforhold Medlemskab Forening Gigtforeningens kommentarer i nedenstående er tilføjet

Læs mere

Gadstrup Idrætsforening Gadstrup Motion

Gadstrup Idrætsforening Gadstrup Motion Gadstrup Idrætsforening Gadstrup Motion Opbygget efter vejledning fra om idrætsforeningers vedtægter. 1 Foreningen Gadstrup Motion, er en afdeling af Gadstrup Idrætsforening (GIF), der har hjemsted i Roskilde

Læs mere

Vedtægter for Rudersdal Squash Klub (RSQK) 1 Navn og hjemsted. Klubbens navn er Rudersdal Squash Klub (RSQK).

Vedtægter for Rudersdal Squash Klub (RSQK) 1 Navn og hjemsted. Klubbens navn er Rudersdal Squash Klub (RSQK). Vedtægter for Rudersdal Squash Klub (RSQK) Formatted: Font: Verdana 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er Rudersdal Squash Klub (RSQK). Klubben, der har hjemsted i Birkerød Rudersdal Kommune og er stiftet

Læs mere

Det Konservative Folkeparti i Lyngby-Taarbæk Kommune. Vedtægter

Det Konservative Folkeparti i Lyngby-Taarbæk Kommune. Vedtægter Det Konservative Folkeparti i Lyngby-Taarbæk Kommune Vedtægter VEDTÆGTER for Det Konservative Folkeparti i Lyngby-Taarbæk Kommune 1 Foreningens navn er: Det Konservative Folkeparti i Lyngby-Taarbæk Kommune,

Læs mere

Vedtægter for foreningen Alea

Vedtægter for foreningen Alea 1 - Navn og hjemsted Stk. 1 - Foreningens navn er Alea. Stk. 2 - Foreningen er hjemmehørende i Århus kommune. 2 - Foreningens formål Stk. 1 - Foreningen arbejder kulturelt og socialt for at udbrede kendskabet

Læs mere

Holbæk Lærerkreds. Vedtægter for Holbæk Lærerkreds. Forslag til vedtægtsændring 01.04.2015

Holbæk Lærerkreds. Vedtægter for Holbæk Lærerkreds. Forslag til vedtægtsændring 01.04.2015 Holbæk Lærerkreds Vedtægter for Holbæk Lærerkreds Forslag til vedtægtsændring 01.04.2015 GUL skrift = nuværende ordlyd BLÅ skrift = forslag til ny ordlyd 1 Kredsens navn er Holbæk Lærerkreds, som udgør

Læs mere

2: Foreningens hjemsted er Askø under Lolland Kommune.

2: Foreningens hjemsted er Askø under Lolland Kommune. Vedtægter for Askø Strandvig Grundejerforening - udprint fra www.askoe-nyt.dk Navn, hjemsted og formål: 1: Foreningens navn er Askø Strandvig. 2: Foreningens hjemsted er Askø under Lolland Kommune. 3:

Læs mere

Vedtægter for Slagelse Boligselskab

Vedtægter for Slagelse Boligselskab Vedtægter for Slagelse Boligselskab Kapitel 1. Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Slagelse Boligselskab. stk. 2. Boligorganisationen har hjemsted i Slagelse kommune. 2. Boligorganisationen

Læs mere

Gymnastikforeningen Køge Bugt

Gymnastikforeningen Køge Bugt Gymnastikforeningen Køge Bugt Stiftet den 21. september 1970 Således vedtaget på generalforsamlingen den 21. september 1970 med seneste ændringer den 7. oktober 2002 4. marts 2008 4. marts 2009 4. marts

Læs mere

Vedtægter for Svendborg Idræts Samvirke

Vedtægter for Svendborg Idræts Samvirke Vedtægter for Svendborg Idræts Samvirke 1 NAVN OG HJEMSTED Sammenslutningen af idrætsforeninger i Svendborg Kommune hedder Svendborg Idræts- Samvirke (SIS). Svendborg Idræts- Samvirkes hjemsted er Svendborg

Læs mere

VEDTÆGTER FOR HJARBÆK FJORD GOLF KLUB

VEDTÆGTER FOR HJARBÆK FJORD GOLF KLUB VEDTÆGTER FOR HJARBÆK FJORD GOLF KLUB 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er Hjarbæk Fjord Golf Klub. Klubben er stiftet den 3. juni 1991, og golfanlægget er åbnet den 8. august 1992. Golfklubben har hjemsted

Læs mere

Vedtægter for Vejle Fredericia Landboforening

Vedtægter for Vejle Fredericia Landboforening Vedtægter for Vejle Fredericia Landboforening 1 Navn og hjemsted 1 Foreningens navn er Vejle-Fredericia Landboforening. Sekretariats-adresse: LandbrugetsHus, Erhvervsbyvej 13, 8700 Horsens Formål 2 Foreningens

Læs mere

Vedtægter for Roskilde Universitets Alumneforening

Vedtægter for Roskilde Universitets Alumneforening Vedtægter for Roskilde Universitets Alumneforening DATO/REFERENCE 28. september 2012 JOURNALNUMMER Foreningens navn og hjemsted. 1. Foreningens navn er Roskilde Universitets Alumneforening The Alumni Society

Læs mere

Skovfolkets grupperådsmøde

Skovfolkets grupperådsmøde Skovfolkets grupperådsmøde Søndag den 24. februar kl. 13-15 i Spejderskoven - Bastillen Program 1) Valg af dirigent og referent. 2) Beretning 3) Regnskab 2012 4) Behandling af indkomne forslag 5) Væsentlige

Læs mere

Vedtægter for Copenhagen Orienteering

Vedtægter for Copenhagen Orienteering Vedtægter for Copenhagen Orienteering 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er Copenhagen Orienteering Klubben har hjemsted i Københavns Kommune. Klubben er medlem af Dansk Orienterings-Forbund (DOF) under

Læs mere