Fællesbladet. Biblioteket blev reddet side 4. Voksne på gaden ved klubfester. Borgermøde 10. oktober: Malling vokser måske 30%

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Fællesbladet. Biblioteket blev reddet side 4. Voksne på gaden ved klubfester. Borgermøde 10. oktober: Malling vokser måske 30%"

Transkript

1 Årgang 18 - Nr.5 September 2006 Fællesbladet F O R B E D E R M A L L I N G A J S T R U P Biblioteket blev reddet side 4 Borgermøde 10. oktober: Malling vokser måske 30% side 16 og 17 Voksne på gaden ved klubfester side 27 Læs inde i bladet: Beder Sogn Kirkenyt 5-7 Biblioteket 8 Grøn Guide 9 Kalenderen 11 Malling Skole 12 Eskegården 14 Malling Kirkeblad Nyt fra klubberne Fællesbladet udgives af Fællesrådet, der består af: Agerly Grundejerf. Ajstrup Forsamlingshus Ajstrup Landsbylaug Ajstrup Strand og Norsminde Grundejerf. Amalieparkens Grundejerf. Bakkehusene Ejerlaug Beder Butikstorv Beder Børnecirkus Beder Børnehave Beder Fritidsklub Beder NV. Grundejerf. Beder Ungdomsklub Beder Ungdomsskole Beder Øst-Ejerlav Beder-Malling Bibliotek Beder-Malling Boligforening Beder-Malling Pensionistforening Beder-Malling Idrætsforening Brugerrådet Byager Andelsboligf. Byagerparken, Afd. bestyrelse Børneh. Ajstrup Gl. Skole Børneh. Stenhøjgård Børneh. Ajstrupvej Børneh.Bekkasinen Børnehuset Amaliegården Børnehuset Himmelblå Børnehuset Tværgade 3 Børnehuset Østerskov Cantabile-koret Chrysillis-koret Dansk Center for Jordbrugsuddannelser Datastuen Den integr. inst. Eghovedvej Det kreative værksted Digevænget Grundejerf. Egelundparken Afd. bestyrelse Egnsarkivet Beder-Malling Engdalgårds Grundejerf. Erik den Røde Eskegården Lokalcenter FDF Beder-Malling Friluftsgården i Fløjstrup Fritidshjemmet Ajstrupvej Fritidshjemmet Fuldenvej Fulden Bakker Grundejerf. Fulden Beboerforening Fulden Mølle Andelsf. Fælles Fritid Gl.Østergårdsvej Grønnebakken Grundejerf. Byagervænget Grundejerf. Morænen Grundejerf. Præstelodden Grundejerf. Regnbuen Grundejerf. Vilhelmsborg Grundejerf. Vilhelmsborgvænget Vest Grundejerf. Malling Østerskov Grundejerf. Mariendal Havbakker Grøn guide Hyttefonden Egehytten Kirkeager Grundejerf. Kirkebakken 80, Andelsf. Lions Club Beder-Malling Lokalhistorisk Forening Lysningen Andelsf. Majsvænget Andelsf. Majsvænget Grundejerf. Malling Fritidsklub Malling Menighedsråd Malling Plejehjem Malling Syd Beboerf. Malling Ungdomsklub Malling Ungdomsskole Malling Vandværk Malling Varmeværk Mallinghuse Andelsf. Mariendals Grønne Værksted Menighedsrådet Beder Midgården Musik i Malling Nordea Nyløkkevej Andelsboligf. Pensionatet Malling Plejehjemmet Kristiansgården Seldrup Bakker Ejerlaug Skolebest. Beder skole Skolebest. Malling skole SFO Fristedet SFO Prikken Skovly Grundejerf. Socialdemokratiet Sol og Vind Bofællesskab Spiren Amatørteater Stenhøj Beboerf. Svendgården Legepl. Timbale Vejlgårdens Grundejerf. Venstre Århus Vildrosen Bofællesskab Vuggest. Bymosen

2 Fællesbladet udgives af Beder-Malling-Ajstrup Fællesråd Redaktionen Lene Aa. Sørensen (ansvh. red.) Fløjstrupvej 184, Beder Tlf.: Heino Hermann Krüger Stenhøjgårdsvej 22, Malling Tlf.: Lene Gisselmann Kornbakken 12, Malling Tlf.: Anna K. Kjeldsen Byagervej 79C, Beder Tlf.: Lone N. Strøm Stenrosevej 3, Beder Tlf.: Alli Fabrin (layout) Eghovedvej 26, Malling Tlf.: Jørgen Bak (layout) Kirkebakken 23, Beder Tlf.: Poul Lorenzen (kasserer/distribution) Stenrosevej 19, Beder Tlf.: Tryk EJ Graphic A/S Højvænget 5, Beder Tlf.: Deadlines nr. 6: 23. oktober udk. uge 47 Oplag: 4300 Fællesbladet omdeles af PostDanmark til samtlige husstande, kontorer osv. i Beder- Malling-Ajstrup-området. Indholdsfortegnelse side 3: side 4: side 5-7: side 8: side 9: side 9: side 10: side 10: side 11: side 12: side 13: side 14: side 15: side 15: side 16: side 17: side 18: side 19: side 19: side 20: side 21: side 22: side 22: side 23-26: side 27-29: side 30: Sådan arbejder vi Lokalområder kæmper for lokalbiblioteker Beder Sogn Kirkenyt Nyt fra biblioteket Grøn Guide Pergamano Lions bingo Opsang til bilister og forældre Kalenderen Malling skole Fælles Fritid: keramikkursus Eskegården Landbetjentens klumme Besøg på Vestervang, Steno- og bymuseet Borgermøde om Mallings udvikling Nyt om lokalplaner Køerne venter på Beder-Bering-vejen Spiren: Dario Fo Ajstrup Forsamlingshus Damgårds Allé - endelig allé Familiehygge og gamle veteranbiler Frtidshjemmet Fuldenvej Ny butik i Beder Kirke & Sogn - Kirkeblad for Malling Pastorat Beder og Malling fritids- og ungdomsklubber Telefonliste Efterlysning: En hjælpende hånd med trailer. Henvendelse til redaktionen Stof afleveres til redaktionen enten pr. e-post eller brev. Artiklerne som Wordfiler eller det universelle rtf-format. Kom med den rå tekst uden layout/opsætning. Der må ikke være fotos, clipart-billeder, tekstbokse og tabeller i tekstfilen. Vi modtager ikke clipartbilleder. Billeder og illustrationer er naturligvis meget velkomne. Elektroniske billeder skal have filformatet JPG eller TIF i 300 dpi-opløsning. Hvert billede afleveres i en separat fil. Men vi modtager naturligvis også papirbilleder. Vil du ha en annonce i Fællesbladet? Det koster 720 kr + moms pr. år for seks gange i en standardstørrelse, som denne annonce. Dobbelt størrelse = dobbelt pris. Til forfattere af artikler og indlæg Undlad at ændre det oprindelige skannede eller digitale foto. Skal der kun bruges et udsnit af fotoet, så vedlæg en skitse, så beskærer vi billedet. Skulle du have mod på at levere en færdigopsat side, så kontakt os først for at få de præcise "spilleregler". Materiale lavet i følgende programmer kan ikke bruges: Publisher, Venture- Publisher, PageMaker, PowerPoint osv. Det samme gælder alle regneark. Er du i tvivl, så ring gerne og få hjælp hos redaktionens layoutere. 2 Nummer 5/2006

3 Sådan arbejder vi Af Jørgen Bak, formand for Fællesrådet Det er en vigtig opgave for Fællesrådet at være bindeled mellem lokalområdet og kommunen. Fællesrådet holder i løbet af året en række møder med kommunale udvalg og forvaltninger, hvor lokalområdets forhold bliver diskuteret. Hovedaktiviteten handler om de fysiske forhold: naturen. planer, veje og stier og i et vist omfang kulturen. De sociale forhold: børn og unge, ældre m.m. fylder ikke så meget. Det skyldes i høj grad, at der her er et udbygget net af brugerrepræsentation. Kontakten finder dels sted i en række faste årlige møder, suppleret med målrettede møder udløst af konkrete sager. Politisk kontakt Kontakten med byrådspolitikerne foregår dels ved et årligt møde mellem alle kommunens fællesråd og byråd, hvor en række overordnede temaer diskuteres. Dels følger Fællesrådet med i byrådets dagsordner og anmoder om foretræde for de politiske udvalg, når en konkret sag kræver en kommentar. Endelig holder vi tæt kontakt specielt til de lokalt valgte byrådspolitikere. Administrativ kontakt Der er en formaliseret kontakt med Magistratsafdelingen for Teknik og Miljø. Der er tale om et årligt møde med hele magistratsafdelingen, der i år finder sted i slutningen af september. Nyt fra Fællesrådet I løbet af året er der også møder med Naturforvaltningen og Vejkontoret. Så snart arbejdet med en ny lokalplan går i gang, bliver fællesrådet orienteret, og der afholdes et orienteringsmøde med lokalplanafdelingen tidligt i forløbet. Fællesrådets legitimitet Nogle kan måske sidde med en undren over, hvilken ret vi har til at udtale os på lokalområdets vegne. Der er jo ikke almene, demokratiske valg til Fællesrådet. Forretningsudvalget er opmærksom på dette og diskuterer det løbende. Fællesrådet er sammensat af foreninger og organisationer i området, og forretningsudvalget er valgt af disse. Så der er tale om en indirekte repræsentation. Man kan jo sagtens være politisk uenig med sin nabo og alligevel have en fælles holdning til det område, som man bor i. Samtidig er Fællesrådet lydhør for alle holdninger. Vi lytter gerne, men vil altid foretage en almen vurdering med udgangspunkt i hele lokalområdet. Så vi vil ikke nødvendigvis støtte enhver medborgers henvendelse til kommunen. Og naturligvis har alle borgere lov til at henvende sig til kommunen om hvad som helst. Hellere end gerne! Forretningsudvalget Formand: Jørgen F. Bak Kirkebakken 23, Beder Tlf.: mobil: Arb.: Kasserer: Poul Lorenzen Stenrosevej 19, Beder Tlf.: Næstformand: Anna K. Kjeldsen Byagervej 79C, Beder Tlf.: Per Bach Ajstrupvej 18, Malling Tlf.: Mogens Brøchner-Nielsen Engdalgårdsvej 76, Beder Tlf.: Charlotte Houman Egeskellet 67, Malling Tlf.: Invitation til Fællesrådets halvårsmøde torsdag den 5. oktober kl i Beder Sognegård Foredrag: DCJ - gartnerskole, landbrugsskole m.m. v/ direktør Claus Christensen Alle er velkomne Fællesrådet holder fast to årlige møder: - Om foråret er der generalforsamling for medlemmer af Fællesrådet - Om efteråret er der et halvårsmøde, som er et åbent orienteringsmøde for alle interesserede. Morten Sejersen Kirkebakken 130, Beder Tlf.: Marie Stenild Byagervænget 69, Beder Tlf.: Fællesrådet c/o Beder-Malling Bibliotek Kirkebakken Beder Lokal Hukommelse Kig ind på vores hjemmeside og se næsten alt om dit lokalområde Nummer 5/2006 3

4 Lokalområder kæmper for lokalbiblioteker Af Jørgen Bak, formand for Fællesrådet for Beder, Malling og Ajstrup Et af forslagene i årets kommunale sparekatalog er lukning af lokalbiblioteker. Alle berørte fællesråd mødte op i samlet trop og fortalte byrådspolitikerne i kommunens økonomiudvalg, at det ville være ødelæggende for lokalsamfundene i kommunens yderområder. Her følger de ord, der blev afleveret til politikerne. Lokalbibliotekerne udfylder en uhyre vigtig funktion i kommunen og kan ikke undværes. De tager sig af, at borgerne har adgang til bøger, informationsmateriale, IT m.m. nær bopælen hjælpe børn og ældre, som har vanskeligt ved at rejse langt efter et bibliotek støtte de kulturelle initiativer i lokalsamfundene være en base for kombibiblioteker, decentral borgerservice m.m. De små lokalbiblioteker er vigtige! Kommunens udviklingsområder må ikke rammes. Her er lokalbibliotekerne vigtige for integrationen af nye borgere. I flere omgange er der blevet nedlagt lokalbiblioteker, og senest har vi mistet bogbusserne. Mange af dem, der er blevet ramt af disse lukninger, er holdt op med at bruge biblioteket. Bibliotekerne er stort set de eneste tilbageværende kommunale kulturelle tilbud. Fjernes disse, får lokalsamfundene endnu større præg af at være sovebyer uden aktivitet. Borgere uden egen bil - især børn og ældre - vil blive afskåret fra at bruge biblioteket, da transportforholdene bliver for besværlige. I kommunens bibliotekspolitik ønsker man at udvikle bibliotekerne som læringsmiljøer og øge adgangen til et bredere teknologisk medietilbud (IT m.m.). Tidligere krævede sådanne løsninger centrale centre, men med moderne kommunikationsteknologi er den stærke geografiske binding ikke nødvendig. De små lokalbiblioteker er mest effektive! I sparekataloget er der anvendt et pointsystem, der måler nytten af bibliotekerne. Og så foreslås det, at man fjerner 'de mindst nyttige': dem der har Sidste nyt: Det lykkedes! Beder-Malling Bibliotek blev reddet ved budgetforhandlingerne den 14. september De otte lukningstruede lokalbiblioteker er dem, der ligger yderst i kommunen! færrest point. Men nytten skal sættes i Et alternativt spareforslag: forhold til udgiften: hvor får man mest udskyd Multimediehuset nytte for pengene. Det viser sig at de Udskyd bygningen af et multimediehus på havnen. Der er fortsat et små biblioteker er de mest effektive: Kolt-Hasselager får 10,3 point med et hovedbibliotek i Mølleparken. Vent budget på kr. En 'pose nytte' med at investere i nyt prestigeprojekt, koster derfor /10,3 = til der er økonomi til det. kr. På Viby koster 83,4 point kr, så her er nytteprisen I kommunens bibliotekspolitik fra /83,4 = kr. Mønsteret 2005 lægges der op til en strukturplan, er gennemgående: På de små biblioteker, der foreslås nedlagt, koster et Det vil være en alvorlig amputation af der skal behandles i efteråret nyttepoint typisk kr, mens det denne politik at nedlægge lokalbiblioteker på nuværende tidspunkt. på de store lokalbiblioteker koster kr. 4 Nummer 5/2006

5 Nr. 91 OKTOBER/NOVEMBER 2006 Nyt præstepar I februar læste jeg i en af landets aviser, at den kirkebogsførende sognepræst i Beder havde søgt sin afsked med pension med udgangen af august måned. Allerede da begyndte overvejelserne om at søge embedet, når det engang i den nære fremtid ville blive opslået. Jeg luftede tanken for Birgit, og hun syntes, ligesom jeg, at det på alle tænkelige måder kunne blive det perfekte sted for os to at blive præstepar. Inden længe blev stillingen opslået, og jeg måtte skride til handling. Og efter at have besøgt sognet, menighedsrådsformand og præstekollega var jeg slet ikke i tvivl om, at der her var tale om et embede, jeg skulle søge. Ansøgningen blev skrevet og sendt, og senere holdt jeg en prøveprædiken i Beder og havde et par samtaler med menighedsrådet. Og alle anstrengelser fuldendtes med en indstilling af mig, som den ny præst i Beder. Derefter fulgte bispeeksamen og ordination i Århus Domkirke. Og når dette læses, er jeg allerede af min provst blevet indsat som kirkebogsførende sognepræst ved Beder Kirke. Det har med andre ord været en meget begivenhedsrig periode for både min kone og mig. Et væsentligt bidrag til periodens begivenhedsrigdom er, at vi i skrivende stund venter vores første barn. Birgit er højgravid og kan føde når som helst ja, hendes termin er stort set sammenfaldende med dagen for min indsættelsesgudstjeneste. Så rundt om er man såmænd begyndt at gisne om, hvorvidt hun føder før eller efter eller på selve dagen for indsættelsen. For tre måneder siden flyttede vi til Malling. Indtil da boede vi i Århus, hvor jeg gjorde mine teologistudier færdig. Birgit har for tiden barselsorlov, men inden da underviste hun i engelsk på Århus Købmandsskole i Viby. Jeg er en vaskeægte østjyde på 39 år og er opvokset i Ravnsbjerg sogn i Viby. Oprindeligt er jeg uddannet dataingeniør fra Ingeniørhøjskolen, men skiftede siden spor og begyndte at studere ved Århus Universitet. Ud over kandidatgraden i teologi har jeg taget grunduddannelsen i idéhistorie. Birgit, som jeg er gift med på syvende år, er 36 år, og er i modsætning til mig lidt af en kosmopolit: Hun er født i Oslo og boede dér de første seks leveår, inden hun slog sig ned i Danmark. Derudover har hun boet og studeret i Tyskland, USA og Canada. Birgit har en kandidatgrad i engelsk fra Århus Universitet. Både Birgit og jeg er ubeskriveligt glade og taknemmelige over den hjertelige interesse menighedsrådet, de ansatte og mange andre fra menigheden har vist os fra første færd. Vi føler os meget privilegerede over, at vi allerede nu mærker, hvordan vi regnes for en del af den hyggelige storfamilie i og omkring kirken og sognegården i Beder. Og vi glæder os til at lære jer alle sammen nærmere at kende, at indgå i et inspirerende arbejdsfællesskab og at dele hverdagens store og små begivenheder med jer. Det er med glade forventninger, at Birgit og jeg nu indleder vores karriere som præstepar i Beder. Birgit og Brian Ravn Pedersen KORSANG FOR ØVEDE KORSANGERE UNGDOMSKORET ved BEDER OG MALLING KIRKER består af en gruppe erfarne korsangerinder. Der er nu ÅBENT for nye, øvede korister mellem 15 og 25 år. EFTERÅRSSÆSONEN byder på: medvirken ved høstgudstjenester og andre gudstjenester, Rytmisk korstævne på Silkeborg Højskole og Julekoncert. Vi sætter pris på smukke og spændende sange og salmer, nye såvel som gamle. Repertoiret spænder vidt, og der er også mulighed for at solister kan udfolde sig i forbindelse med gudstjenester og koncerter såsom DE 9 LÆSNINGER, PÅSKENS LÆSNINGER, STILLEGUDSTJENESTER mm. Udover det rent fagligt musikalske samvær prioriterer vi også det sociale samvær meget højt. VI SYNGER ONSDAG KL I BEDER SOGNEGÅRD Stemmetest forud for optagelse i koret Det er gratis at være med i koret og der gives et honorar for at synge ved gudstjenester, koncerter mm. INTERESSERET? SÅ MØD OP PÅ ONSDAG! ORGANIST OG KORLEDER WINNI KILSGAARD Tfl Nummer 5/2006 5

6 Fra menighedsrådet... GUDSTJENESTER Søndag , kl. 11:00 16.s.e.trin. Emmy Haahr Joh 11,19-45 Kl Småbørnsgudstjeneste Søndag , kl. 09:30 17.s.e.trin. Brian Ravn Pedersen Mark 2,14-22 Søndag , kl. 11:00 18.s.e.trin. Brian Ravn Pedersen Joh 15,1-11 Søndag , kl. 09:30 19.s.e.trin. Emmy Haahr Joh 1,35-51 Søndag , kl. 11:00 20.s.e.trin. BUSK Brian Ravn Pedersen, Emmy Haahr Matt 21,28-44 Søndag , kl. 09:30 Alle helgens dag Brian Ravn Pedersen, Emmy Haahr Kl Småbørnsgudstjeneste Søndag , kl. 11:00 22.s.e.trin. Emmy Haahr Matt 18,1-14 Søndag , kl. 09:30 23.s.e.trin. Brian Ravn Pedersen Mark 12,38-44 Kl Stillegudstjeneste Søndag , kl. 11:00 Sidste s. i kirkeåret Brian Ravn Pedersen Matt 11,25-30 Eskegården kl /10 og 7/11 Mandagstræf: Mandag 2. oktober: Dorthe Johansen; Efterår i ord og toner Dorthe Johansen akkompagnerer publikum og sig selv på el-klaver, guitar og harmonika til livsglade sange i en mørk tid. Velkommen til ny Sognepræst i Beder Sogn Cand theol. Brian Ravn Pedersen blev ordineret i Århus Domkirke, som kirkebogsførende sognepræst til Beder sogn, tirsdag den 22. august 2006, og er indsat i Beder kirke den 10. september Beder Menighedsråd byder Brian Ravn Pedersen velkommen i sognet, og ser frem til at han nu sammen med vor anden sognepræst Emmy Haahr skal varetage arbejdet i Beder sogn. Vi har i tiden siden vi valgte Brian Ravn Pedersen, som den der skulle afløse Knud Klausager som sognepræst, mødt en person der med liv og interesse gik op i arbejdet med at sætte sig ind i de mange Der er kendte og mindre kendte sange og viser, af f.eks. Frank Jæger og Pia Raug. Der bliver knyttet kommentar til alle sangene. Mandag 6. november: Karsten Torst Petersen; Et liv blandt børn med handikap Karsten Torst Petersen har været forstander på institutionen Solbakken i Århus, som i dag har forskellige tilbud til børn og unge med bevægelses-handikap. Foredraget vil bl.a. omfatte hvordan børn og unge hjælpes til en personlig udvikling, så de selv kan tage ansvar for deres liv. Arrangementer i sognegården: Onsdag, 11. oktober kl : Salmedigteren og præsten Holger Lissner; Sognepræst Holger Lissner vil tale om Gudsbilledet i sine salmer. Han skriver: Hver gang der sker noget frygteligt, undrer vi os, for det rimer ikke med det billede, vi har af Gud som en kærlig far. Det billede har vi fra Biblen, men Biblens forskellige skrifter har ikke kun ét billede af Gud, men mange forskellige, tilsyneladende indbyrdes modstridende. Og det har vi mennesker også. Derfor må vi, når folk siger, at de ikke tror på Gud, spørge: Hvad er det for en Gud, du ikke tror på? Og så viser det sig tit, at det er den gamle bedstefar på skyen. arbejdsopgaver der fulgte med hans nye job som sognepræst i vort sogn. Vi vil her i kirkebladet byde Brian og hans kone Birgit velkommen i vort sogn, og ser frem til den dato, da vi kan byde familien, som til den tid vil være på 3, velkommen i præstegården. Her vil der gå et stykke tid, inden vi får renoveret denne, således den kan være både en privatbolig og kontor for præsterne og sekretæren. Imens renoveringen finder sted vil kontoret blive flyttet over i sognegården, og her kan man møde sekretær og præster, når de har kontortid. Formand Knud Erik Breinholt Tirsdag, 28. november kl : Lektor Ebbe Juul-Heider; Islam er Danmarks næststørste religion medierne er stort set dagligt optaget af denne religion, både som den giver sig til udtryk herhjemme og i udlandet vel især i Mellemøsten. Hvad går Islam også ud på? Dette vil blive søgt belyst i et aftenforedrag i Beder Sognegård. Gennem 10 år har vi 5 6 gange i vinterens løb været samlet omkring højskolesangbogen. Det fortsætter vi med nedenstående søndage. Vi begynder kl med en times tid over aftenens emne. Derefter drikkes kaffe til det medbragte brød, og så gælder det forslag fra salen. Søndag 24. september: Lotte og Poul Høgh Knudsen med emnet: Sønderjylland Søndag 29. oktober: Hanne og Thorkild Stotz med emnet: Jubilæum Søndag 26. november: Ellen Eriksen og Kaj Møller Nielsen med emnet: Danske historiske begivenhedssange 6 Nummer 5/2006

7 Familiegudstjenester i efteråret Småbørnsgudstjenester 1. søndag i måneden kl : 1. oktober, 5. november og 3. december (se dog nedenfor) I KIRKEN: Vi samles omkring bibelhistorie, sang og Fadervor. I SOGNEGÅRDEN: Alle er velkomne til kaffe/te, saftevand og boller. Familiegudstjenester Spring madlavningen over og tag børnene med i kirke. Fredag den 27. oktober kl. 17 er der familiegudstjeneste i Beder kirke med efterfølgende fællesspisning i sognegården. kend din kirke kalder vi denne gudstjeneste som er for hele familien, og som indeholder bl.a. fortælling om Beder kirke, bibelhistoriedrama, sang og Fadervor. Døbte siden sidst Kasper Elmose Holm Line Weigand Christoffersen Jeppe Thrige Damsgaard Viktor Emil Nautrup Adam Pytlik Kristensen Tobias Kjærgaard Jeppesen Jonas Nørgaard Hansen Malthe Havgaard Smit Erika Hillebrandt Vinstrup Victor Rodrigo Tapia Skau Minikonfirmanderne fra 3. A og C samt medlemmer af kirkens kor vil medvirke. Aftenen slutter senest kl Advents-Familiegudstjeneste 1. søndag i Advent den 3. december kl Se nærmere omtale i næste nr. af Fællesbladet og dagspressen. Søndag 1. oktober, kl : Småbørnsgudstjeneste Mandag 2. oktober, kl : Mandagstræf Tirsdag 3. oktober, kl : Menighedsrådsmøde Søndag 8. oktober: Kirkekaffe Onsdag 11. oktober kl : Foredrag (Holger Lissner) Onsdag 25. oktober, kl : Salmemaraton ( ) Søndag 29. oktober, kl. 11: BUSK Søndag 29. oktober, kl : Syng med Søndag 5. november, kl. 9.30: Alle Helgen NAVNE OG ADRESSER Kalenderen Salmemaraton: 25. oktober nr , 8. november nr , 22. november nr og 6. december nr , alle dage kl Salmerne er læst på forhånd. Det er ikke alle salmer, der når at blive omtalt. Det er op til deltagerne hvilke. En del af dem synges, herunder nye salmer. Alle kan være med. Søndag 5. november: Kirkekaffe Søndag 5. november, kl : Småbørnsgudstjeneste Mandag 6. november, kl : Mandagstræf Onsdag 8. november, kl : Salmemaraton ( ) Tirsdag 14. november, kl : Koncert med Anne Linnet i Malling Kirke Søndag 19. november, kl : Stillegudstjeneste Onsdag 22. november, kl : Salmemaraton ( ) Søndag 26. november, kl : Syng med Mandag 27. november, kl : Menighedsrådsmøde Vi er på Internettet SOGNEPRÆST, KBF: Brian Ravn Pedersen, Præstegården, Kirkebakken 58, 8330 Beder. Tlf Træffes efter aftale. Fredag er fridag. SOGNEPRÆST: Emmy Haahr Jensen, Ny Moesgårdvej 23, 8270 Højbjerg. Tlf Mobiltlf Træffes ikke fredag. KIRKEGÅRDSLEDER: Folmer Krarup, Kirkegårdskontoret, Lundshøjgårdsvej 12, 8340 Malling, Træffes bedst mandag-torsdag kl Tlf ORGANIST: Winni Kilsgaard, Mallinggårdsvej 9, 8340 Malling. Tlf Lisbeth Gråkjær, organistmedhjælper, Svendgårdsvej 61, 8330 Beder, Tlf KIRKESANGER: Jeppe Aastrup, Åbakken 9, 8320 Mårslet, Telefon BEDER KIRKE OG SOGNEGÅRD Kirketjener og pedel: Anne Marie Jensen Træffetid: tirsdag - fredag kl Tlf Personligt efter aftale FORMAND FOR MENIGHEDSRÅDET: Knud Erik Breinholt, Svendgårdsvej 15, tlf REDAKTION: Karen Eriksen, Emmy Haahr Jensen, Johannes Mortensen, Jonna Tügel, Brian Ravn Pedersen (ansvh.), Kjeld Ottosen (Webansvarlig) Nummer 5/2006 7

8 Nyt fra Biblioteket Af Lene Sepstrup, bibliotekar Bogsalg Salget af kasserede bøger indbragte næsten 5000 kr., og det synes vi er et flot resultat. De vil blive benyttet til indkøb af nye bøger i efteråret. Men der er stadig nogen tilbage, som vi sælger løbende fra førstesalen, hvor de vil være udstillet. Sommerbogen har også været en stor succes. Rigtig mange børn har taget del i arrangementet og læst 5 bøger i sommerferien. Alle har leveret en fin anmeldelse og har modtaget deres præmie. For børn i oktober Natur- og miljøaktiviteter med den grønne guide Tirsdag d. 10. okt. kl. 13 til ca. 15. Kom og vær med til at udnytte naturens ressourcer. Sammen med Birte, Grøn Guide, udforsker vi de nærmeste omgivelser og finder på sjove lege og grønne aktiviteter inspireret af naturen. For børn 5-10 år. Max. 20 børn, derfor er tilmelding til biblioteket nødvendig. Udstilling i oktober Filtning v. Hanne Høholt Filtning er en gammel teknik, hvor uld bliver formet til forskellige emner såsom sko/støvler, hatte, luffer, te- og kaffehætter, tasker, beklædning, billeder og meget mere. Sæbevand og filtenål er remedierne. Hanne Høholt underviser i filtning på aftenskoler. Udstilling i november Bazaren Brugskunst viser tøj og ting fra den tredje verden. Udviklingslandene kan støttes ved at købe deres egne varer. Kom og se eksempler og få oplysning - og måske ideer til julegaver! Ferieservice Bevar din plads i reserveringskøen - selv om du er på ferie! Skriv din ferieperiode ind via Så bevarer du din plads i reserveringskøen, selv om materialet bliver afleveret, mens du er på ferie. Det kan samtidig betyde, at andre hurtigere får deres reserveringer opfyldt, mens du alligevel er på ferie. Postkort med denne tekst blev uddelt på biblioteket op til sommerferien, men ikke så mange benyttede sig af denne ny service. Derfor slår vi her et slag for den. Og det er jo ikke kun om sommeren, at folk holder ferie, så husk det næste gang du skal af sted! 8 Nummer 5/2006

9 Plan for vandet under Beder-området Indsatsplanen for Beder-området til sikring af drikkevand er i høring frem til 25. oktober, som du kan se i den folder, alle husstande i det berørte område burde have fået tilsendt fra kommunen. Alle steder, hvor der i Amtets Regionsplan er udpeget områder med særlig drikkevandsinteresse, skal kommune og amt i fællesskab lave en indsatsplan for området. Området omkring Mårslet, Beder og nordvest for Malling er et sådan indsatsområde, og i denne sammenhæng kaldes det Beder. Det betyder, at der er sket en omfattende kortlægning af området, så trusler mod grundvandet kan udpeges og forslag til sikring af grundvandet sættes i værk. De tiltag, man kan gøre, er allerede gammelkendt for Bederområdet, hvor det enkle og klare budskab længe har været: Du bor ovenpå dit drikkevand, så tænk over, hvad du gør på jorden i din have og på markerne - undgå derfor pesticiderne. Det ved vi godt, for der er jo allerede for Grøn Guide Århus Syd Tlf.: Af Birte Buhl længe siden konstateret pesticidrester i vandboringerne. Det, som indsatsplanen først og fremmest har betydet for vores område, er, at man ved kortlægningen har fået en meget mere detaljeret viden om jorden under vores fødder. Hvor er de mest sårbare områder, hvor er oplandet til det grundvand, der dannes osv. Meget af det kortmateriale kan man se i forslaget til indsatsplanen på. og på amtets hjemmeside: kan man blive ført gennem en 3D-model af undergrunden under Beder. Man kan finde frem til stedet ved at søge på "grundvandet 3D" på amtets forside. Efterlysning Pergamano - hvem vil være med? Er der nogen, der har lyst til at være med til at lave kort i vinter? Vi kunne måske samles hos mig to gange om måneden. Kontakt Elma Gisselmann (Tulle), Storenorvej 15. Tlf Pergamentkunst laves på Pergamanopapir og kom til Danmark for 15 år siden. Det er en teknik, hvor man dekorerer kort - i postkort størrelse - med flotte kanter og hvidt arbejde i smidigt Pergamanopapir. Man maler og ciselerer ophøjede mønstre i papiret og kanterne prikkes med forskellige nåle, der danner effekter, som man kan ciselere mønstre i eller klippe til blondemønstre. Nummer 5/2006 9

10 Kæmpe Lions-bingo i Egelundhallen - igen en søndag For 23. år i træk afholder Lions Club Beder-Malling kæmpe bingo i Egelundhallen, søndag den 5. november kl Som mange af vore trofaste bingospillere nok vil kunne huske, måtte vi sidste år ændre afholdelsen af kæmpe bingoet fra en søndag til en fredag, da hallen var blevet reserveret til sportsaktiviteter den planlagte søndag og de efterfølgende søndage. Den afgående formand for Bingoet havde vist "sovet lidt i timen", men det har vi lært af, oplyser Knud Thisgaard, der er presseansvarlig i clubben. - På trods af at der alligevel var den sædvanlig store tilslutning, har vi atter valgt et søndagsbingo, oplyser Henning Eriksen, der er hovedansvarlig for aktiviteten. Også i år vil der være tre flotte hovedgevinster: 1 bankbog på kr i Danske Bank og 2 gavekort til Musikhuset Ud over hovedgevinsterne vil der være en række gode "mellemgevinster" som f.eks. kvarte grise, ænder, købmandskurve og gavekort, hvortil kommer et hav af almindelige gevinster og sidepræmier, så de færreste går tomhændede hjem. Hele overskuddet fra bingoet går til velgørende formål - primært i Beder- Malling-området. - Vi håber, at rigtig mange mennesker vil lægge deres vej forbi Egelund og vores kæmpe bingo søndag den 5. november, siger Henning Eriksen. Læserbrev Opsang til bilister og forældre Noget om færdselslovens højre almindelig vigepligt ved Stenhøjgårdsvejs udmunding til Tværgade. Imere end 35 år har jeg boet på Stenhøjgårdsvej, som har udkørsel til Tværgade. Utallige gange har jeg, og mange øvrige beboere, som kører frem til Tværgade, måttet passe ekstraordinært meget på bilister, som kommer susende fra venstre og som har glemt at disse ved Stenhøjgårdsvej har almindelig højre vigepligt. Hertil kommer en del børn på vej til skole, som på grund af voksne trafikanters noget forkerte adfærd, føler sig fredede i klasse A, når de passerer Stenhøjgårdsvej, Trafikanter suser forbi, som om trafik fra Stenhøjgårdsvej har ubetinget vigepligt! Det er ikke tilfældet, så det er der kommet en rigtig dårlig vane ud af! Der er ikke hajtænder eller anden nedkørsels- eller fortovsmarkering ved udkørslen fra Stenhøjgårdsvej, og ej heller er det en grusvej. Altså: Trafikken, der kommer susende på Tværgade i retning mod Ajstrupvej, har almindelig højre vigepligt når Stenhøjgårdsvej passeres. Endnu er der ikke sket uheld, men hvorfor ikke - for en sikkerheds skyld - respektere færdselsloven? Snart kommer de bælgmørke morgener, hvor en del børn på vej til skole, som ikke kører med lys på cyklen, er i ekstraordinær fare. Derfor følgende forslag til bilister/ forældre: Gå ind på Google. Skriv: færdselsloven. Find kapitel 4, 26, stk. 4. Har jeg ret i denne information så følg venligst færdselslovens regler! Venlig hilsen og til overvejelse, Poul Borup-Andersen, Malling. Redaktionen har forelagt landbetjent Ib Stidsen læserbrevet, og han bekræfter, at der er tale om højre Alfred Jørgensens Mindelegat Af nævnte legat uddeles nogle legatportioner i oktober måned til værdig trængende enlige forsørgere og ældre handicappede i Beder og Malling sogns områder. Legatportionerne er i størrelsen kr. Ansøgning sendes til: NORDEA Beder Afdeling Beder Butikscenter 8330 Beder Mrk.: "Legat" inden fredag den 29. sep Julehygge på Fløjstrupvej Salg af kirkegårdspynt, juledekorationer, blomster, juletræer, Tupperware, hjemmestrik, julekort, loppeting, varmepuder, nisser. Gratis kaffe, te, kager og saft nov., og dec. Kl vigepligt for de trafikanter, der kommer på Tværgade fra Starupvej-siden og passerer Stenhøjgårdsvej. Han siger dog også, at det er oplagt med hajtænder - og dermed ubetinget vigepligt - på Stenhøjgårdsvej, som der er på de andre sideveje til Tværgade. Men skal det laves om, kræver det en henvendelse fra borgerne i området, som kan kontakte vejteknisk afdeling hos Århus Politi. Indtil videre er der altså fortsat højre vigepligt på Tværgade ved Stenhøjgårdsvej. Det betyder dog ikke, at trafikanter på Stenhøjgårdsvej bare kan køre ud og har retten på deres side. De skal altid sikre sig, at den der har vigepligten også kan og vil overholde den. Skulle der ske et færdselsuheld på stedet, er der præcedens for, at ansvaret fordeles med 2/3 til den, der har højre vigepligt, og 1/3 til den, der ikke har, oplyser Ib Stidsen, der er tidligere motorsagkyndig i Århus. 10 Nummer 5/2006

11 Kalender Torsdag 28. september kl "Marcolfa", farce af Dario Fo. Amatørteaterforeningen Spiren. Generalprøve for pensionister. Lørdag 30. september kl Besøg på gartneriet "Vestervang" Elmosevej i Fløjstrup. Lokalhistorisk forening for Beder og Malling sogne. Lørdag 30. september kl Dario Fo og bålstegt vildsvin. Amatørteaterforeningen Spiren. Lions Club Beder-Malling står for arrangementet. Oktober måned Udstilling: Filtning v/ Hanne Høholt. Beder-Malling bibliotek. Tirsdag 3. oktober Efterårstur til Djursland. Beder-Malling Pensionistforening. Onsdag 4. oktober kl Travetur i det blå. Mødested: Moesgård Museum. Arrangør: Cykelveteranerne. Torsdag 5. oktober kl Fællesrådets halvårsmøde. Beder Sognegård. Fredag 6. oktober kl "Marcolfa", farce af Dario Fo. Amatørteaterforeningen Spiren. Lørdag 7. oktober kl "Marcolfa", farce af Dario Fo. Amatørteaterforeningen Spiren. Tirsdag 10. oktober kl Natur- og miljøaktivitet for børn 5-10 år. Beder-Malling Bibliotek. Tirsdag 10. oktober kl Borgermøde om Malling. Lærrerværelset, Malling Skole. Lørdag 14. oktober kl Høstfest i Ajstrup Forsamlingshus. Tilmelding senest 8. oktober på tlf Onsdag 18. oktober kl Tur omkring Rodstenseje. Mødested: P-pladsen Egelund. Arrangør: Cykelveteranerne. Fredag 27. oktober kl Fællesspisning på Eskegården. Tilmelding på tlf Senest kl fredagen før. Lørdag 28. oktober kl Tur til Stenomuseet, Århus. Lokalhistorisk forening for Beder og Malling sogne. Lørdag 28. oktober kl Oktoberfest på Norsminde Kro. Timbale - Dans på Kysten. November måned Udstilling: Bazarens Brugskunst. Beder-Malling Bibliotek. Søndag 5. november kl Lions kæmpe bingo i Egelundhallen. Lørdag 18. november kl Besøg på Århus Bymuseum. Lokalhistorisk forening for Beder og Malling sogne. Fredag 24. november kl Fællesspisning på Eskegården. Tilmelding på tlf Senest kl fredagen før. Lørdag/søndag november Julemarked kl Ajstrup forsamlingshus. Tilm. stadeplads tlf Nye datoer til kalenderen modtages af: Lene Gisselmann, Kornbakken 12, 8340 Malling, tlf Nummer 5/

12 MALLING SKOLE Hul på et nyt skoleår Af skoleleder Hanne Gammelgaard Jensen Strålende barneøjne, farverige nye skoletasker og forældre med forventningsfulde blikke mødte de tre børnehaveklasseledere mandag den 14. august. En dag, hvor der ikke kun var sommerfugle i børnemaver, men også i enkelte voksnes. Malling Skole bød den dag nemlig velkommen til en ny børnehaveklasseleder, Charlotte Lauersen, der tidligere har haft sit virke i et lignende job på Jellebakkeskolen, og til en nyuddannet lærer, Sidse Frost, der i dette skoleår skal undervise i sine liniefag tysk, hjemkundskab og idræt. Ih, hvor det svingede Der var mørkt, de 600 elever og skolens personale kunne ikke høres, men kun anes som en stor massiv flok. Brasilianske rytmer "The girl from Ipanema" fremtryllet af et storslået personaleband modtog i fællessalen mig som skoleleder. Et fantastisk fællesarrangement. Jeg blev beriget med en kæmpe buket solsikker og en skolenøgle i lige så imponerende størrelse. Taler og fællessang med forrygende musikledsagelse. På storskærm fik jeg flere Forældrerepræsentanter i skolebestyrelsen: Githa C. Pedersen, formand Egeskellet 6, Carsten Holm, Lundshøjgårdsvej 2, Lene Elsig Dalgaard Mallinggårdsvej 131 B, Anette Østergaard Andersen Egeskellet 49, Henrik Wolff Egeskellet 65, Hans Jørgen Bohlbro Egeskellet 67, Jens Jørgensen Eghovedvej 36, Forældrerådsformand i SFO "Prikken" Merete Raun Poulsen Smedegårdsallé 16, Skolens ledelse Hanne Gammelgaard, skoleinspektør Mallings nye skoleleder Hanne Gammelgaard Jensen (th) sammen med de nye børnehaveklasseelever. velmenende råd fra elever på Malling Skole, og vi fik alle en forklaring på, hvorfor det er nødvendigt at have en skoleleder. En pige fra 3. klasse sagde meget oprigtigt: "Jamen, det går slet ikke uden!" Elevrådet inviterede til dialog og samarbejde. Jo, Malling Skole bød mig hjertelig velkommen, så det var en fornøjelse at kvittere med en is til alle. Hvad vil vi med Malling Skole? Hvordan kommer skolebestyrelsens arbejde til at fungere optimalt? Yderligere informationer om skolen findes på hjemmesiden Her gengives en række praktiske oplysninger fra skolens velkomstpjece til alle nye forældre, skolens målsætning og skoleplaner samt de seneste numre af skole-hjembladet information&dialog Skolens kontor: Fax: "Prikken" Nummer 5/2006

13 Hvad laver et årgangsråd? mødes i maj/juni for at planlægge og vælge tema for det kommende skoleårs-startmøde. tager stilling til om midtvejsmødet i jan./feb. skal være et klassemøde eller fælles optakt for hele årgangen. vurderer behovet for nye tiltag. medvirker til at tage temperaturen på hvordan årgangens børn har det med hinanden og medvirke til at undgå, at der opstår en aflåst kultur i de enkelte klasser. sender meldinger fra de enkelte klasser/klasseråd til skolebestyrelsen. Hvordan er årets gang på en folkeskole? Og mange andre spørgsmål drøftede den relative nyvalgte bestyrelse på et dagsseminar i september i et sommerhus på Mols for via dialog at blive afklaret på hinandens holdninger og på den fremtidige arbejdsform. Den tidligere skolebestyrelse havde bl.a. fokus på skole/hjem-samarbejdet. Mange tiltag blev skabt, bl.a. årgangsrådet, et forum for samarbejde på tværs af årgangen. Behovet for årgangsråd opstod dels som følge af det øgede samarbejde på tværs af klasserne, dels pga. et ønske om en større kollektiv omsorg og ansvarlighed i forhold til hinandens børn, så sammenholdet i lokalområdet og fællesskabet om børnene styrkes. Årgangsrådet skal forberede forældrene til de nye netværk, der kan blive aktuelle som følge af f.eks. klassesammenlægninger. Alle klasser på en årgang er repræsenteret med en forælder i et sådant råd, hvor der også sidder 1-2 medarbejdere fra hver årgang. Fælles Fritid: Atter spændende keramikkurser Dette nye kursus i skulpturel keramik og formgivning tager sit udgangspunkt i den enkelte kursists kendskab/manglende kendskab til arbejde med leret. Vi begynder med en kort inspirationsopgave, som kan komme til at danne ideerne til dit arbejde i leret. Vi brænder raku med gas og savsmuld indtil helt op mod jul. De mere forsigtige brændinger sker i elovn ved temperaturen 1020 gr. C. Du vil få en grundig undervisning i keramikkens teknikker, fra drejning, pladearbejde til modellering af store krukker. Start: onsdag 27. september og 11 onsdage til og med 13. december Kl I alt 44 lektioner. Pris. 944 kr. Materialer og brænding betales a conto Sted: Ask Højskole Østergaardsvej 202, Ask Tilmelding: Keramiker og skulptør Thyge Thomasen Norsmindevej 36 D Ajstrup 8340 Malling Tel: / E: W: Nummer 5/

14 Lokalcenter Eskegården & Kildevang Byagervej 115, 8330 Beder Tlf Ny sundhedsklinik på Lokalcenter Eskegården og Kildevang Områdechef Ingrid Jespersen træffes efter aftale. Ass. Områdechef Lisbeth Skovhus Nielsen træffes efter aftale. Ass. Områdechef Susanne Ankær træffes efter aftale. Kontorets åbningstid Mandag - fredag kl CAFEENS ÅBNINGSTID Hverdage kl , kl samt kl Weekender og helligdage kl KØKKENET TRÆFFES tlf mandag til torsdag kl , fredag kl ALLE HENVENDELSER OM UDBRAGT MAD TIL PENSIONISTER tlf hverdage kl weekender kl ERGO- & FYSIOTERAPEUTERNE tlf eller tlf Træffes alle hverdage mellem kl PENSIONSMEDARBEJDEREN tlf Træffes i lige uger om tirsdagen mellem kl HJEMMEPLEJEN I MALLING Gruppeleder tlf HJEMMEPLEJEN I BEDER og KILDE- VANG Gruppeleder tlf Den 1. november åbner sundhedsklinikken på lokalcenter Eskegården og Kildevang. Sundhedsklinikken arbejder med forebyggelse og behandling af sygdomme samt fremme af sundhed og trivsel. Målet med sundhedsklinikken er at borgerne i lokalområdet kan få hjælp til at øge deres muligheder for at mestre eget liv at få tiltro til egne ressourcer at føle handlefrihed at få et netværk at blive mindre afhængig af offentlige ydelser Sundhedsklinikken kan hjælpe dig med medicindosering, sårskiftning, lægeordinerede indsprøjtninger, blodtryks- /blodsukkermåling, øjen- /øredrypning, anlæggelse af støttebind, antabusbehandling, pasning af blærekatetre og stomier. Du kan få råd og vejledning om kost, motion og aktiviteter, socialt samvær, demens, psykiske lidelser, sukkersyge, smerter, kredsløbssygdomme, vandladnings- og afføringsproblemer, bækkenbundstræning, søvnforstyrrelser, osteoporose, osv. Sundhedsklinikken er bemandet med en sygeplejerske. Det er et gratis tilbud til alle i lokalområdet og du kan vælge at komme i klinikken frem for hjemmesygeplejerskens besøg. Klinikken har til huse på Eskegården, på Malling plejehjem og på Kildevang. Åbningstiden vil være fra kl til kl dagligt et af de tre steder. Åbningen af klinikken markeres af et åbent hus-arrangement i dagene op til d. 1. november. Se opslag herom i lokalområdet og i dagspressen, når vi nærmer os. Hvis du vil ringe udenom omstillingen, som er på tlf er du velkommen til at benytte de direkte numre: KRISTIANSGÅRDEN tlf MALLING PLEJEHJEM tlf KILDEVANG tlf BRUGERRÅDET Formand Jens Karl Rasmussen tlf Nummer 5/2006

15 Landbetjentens klumme Af Ib Stidsen Landbetjent Beder-Malling, Mårslet og Solbjerg Politireformen Jeg har lovet at informere om denne reform - der betyder store ændringer for alle ansatte indenfor Århus Politi. Jeg er imidlertid ikke kommet i besiddelse af nyere informationer, og for mit eget vedkommende venter jeg da også spændt på, hvad der skal ske! Allerede nu er det afgjort, - som nævnt tidligere, - at ekspeditioner vedr. pas og kørekort pr. l. januar ikke længere vil blive udført af Århus Politi og som følge deraf, heller ikke af landbetjenten. Lys på cyklen Snart nærmer sig den mørke tid igen - desværre - og endnu engang vil jeg gerne henstille til, at man er meget opmærksom på, at børnenes cykler er forsynede med reflekser og korrekte for- og baglygter. Det er uigenkaldeligt forældrenes ansvar, at dette sker, og det kan efter min mening ikke fremhæves tydeligt nok, "særligt set i lyset af", - at der faktisk ikke er særlig megen belysning i området, når det er mørkt. Larm fra knallerter Jeg får en del henvendelser om knallerter, der larmer og kører "ræs" - særligt om aftenen. Jeg er opmærksom på problemet, men må nødvendigvis sige, at jeg ikke jagter disse knallerter i personbilen/patruljebilen på vej, stisystemer el. lign. Lokalsamfundet er imidlertid ikke så stort, at de unge mennesker kan gemme sig. En smule efterforskning og lidt hjælp fra de lokale bevirker, at de enkelte relevante larmende knallertkørere hurtigt er udfundne. Dette sammenholdt med min erindring om drengenes navne og grupperinger, og hvilke drenge i området, der har brug for lidt ekstra opmærksomhed fra landbetjenten. Derefter et personligt besøg af undertegnede på bopælen sammen med deres respektive forældre, der gøres bekendt med anledningen. Jeg lægger ikke skjul på, at dersom man ikke overholder aftalen om lovlige knallerter fremover, agter jeg at konfiskere knallerten og indbringe den til Bilinspektionen, hvorefter de får "stumperne" tilbage + en klækkelig bøde, dersom de er over 15 år. Korrekt foto på pas og kørekort De nye regler vedr. pas og kørekort er nu trådt i fuld kraft pr Overgangsordningen er væk. Dette betyder, at dersom især fotos ikke opfylder de nye krav, er jeg tvunget til at afvise ekspeditionen. Selve størrelsen på pasfoto er det samme, men man kræver at ansigtets størrelse fra hagespids til hårtop er minimum 30 mm og max. 36 mm. Er dette ikke opfyldt, er jeg desværre nødt til at sige en "Ommer". For at undgå ærgrelser og tidsspilde, vil jeg gerne foreslå, at man kontakter en fotograf, fotoforretning eller lignende, der kender de nye regler. Tiderne med selv at sætte sig ind i en boks på rutebilstationen eller banegården - dreje lidt på stolen, så den passer nogenlunde i højden, er desværre passé. Besøg på Vestervang, Steno- og bymuseet Efterårsprogram for Lokalhistorisk forening for Beder og Malling sogne Lørdag d. 30. september kl lægger vi ud med et besøg på gartneriet "Vestervang" på Elmosevej i Fløjstrup. Her vil der blive fortalt om og vist, hvordan der arbejdes i virksomheden. Husk kaffe og brød. Hvis vejret tillader det, vil vi gå en tur på Kobjerghøj og nyde den fantastiske udsigt herfra. Alle er velkomne. Lørdag d. 28. oktober kl Tur til Stenomuseet ved Universitetet. Et meget interessant besøg, som vi håber, mange vil benytte sig af. Vi løser fællesbillet - pris 35,00 (uden rundvisning). Medbragt kaffe og brød kan nydes på museet. Kørelejlighed kan fås ved at ringe på Lørdag d. 18. november kl besøger vi Aarhus Bymuseum, som er kommet i helt nye bygninger, betydeligt større end de gamle - så kom og oplev det. Vi kan nyde den medbragte kaffe der. Vi mødes ved indgangen for at få billet. Onsdag d. 6. december kl har vi vores årlige besøg på Egnsarkivet i Malling. Inga Vendelbo vil fortælle om Arkivets arbejde og situationen, med for lidt hjælp. Hvis nogen har en god historie, skal du eller I ikke holde jer tilbage med at fortælle den - husk alle mennesker gemmer mange små/store historier. Lokalhistorisk forening er vært ved kaffe denne aften, og alle er velkommen. Med venlig hilsen bestyrelsen Nummer 5/

16 Byplanafdelingen, Århus Kommune, inviterer til Borgermøde om Planer for Mallings udvikling tirsdag den 10. oktober kl i lærerværelset på Malling Skole Kl. 19:00: Velkomst og præsentation Ved afdelingsarkitekt Lisbeth Errboe Svendsen, Planlægning og Byggeri. Kl. 19:05: Kommuneplan - dispositionsplan - lokalplan. Rammer for debatten Indlæg ved Lisbeth Errboe Svendsen. Kl. 19:15: Lokalsamfundet Beder, Malling og Ajstrup Fællesråd. Kl. 19:30: Dispositionsplan for Malling Indlæg ved arkitekt Pia Stokholm Vogelius, Planlægning og Byggeri. Kl. 19:45: Lokalplan 711 og 780 og lokalplaner undervejs Indlæg ved arkitekt Pia Stokholm Vogelius, Planlægning og Byggeri. Kl. 20:30 Pause Kl. 20:50: Debat - Opdelt i temaer Ordstyrer Lisbeth Errboe Svendsen. Kl. 21:40: Opsamling af debat Malling i vækst. Områder, omkranset af hvide streger, er de tre byvækstområder i den sydlige del af Malling samt bymidten. Områder, omkranset af prikker, er perspektivarealer, hvor der muligvis kan komme byvækst i fremtiden. Kl. 21:55: Afslutning Ved Lisbeth Errboe Svendsen. 16 Nummer 5/2006

17 Nyt om lokalplaner Af Jørgen F. Bak, Fællesrådets forretningsudvalg Lokalplan780: Boligområde mellem Oddervej og Bredgade Denne plan er i høring frem til den 15. november. Forslaget giver mulighed for opførelse af ca. 70 boliger på dette sydvestlige trekantede område i Malling. Ud mod Oddervej er der udformet en støjvold, der snor sig i terrænet, og som kan anvendes rekreativt, så det ikke bare er en trist roekule. I udgangspunktet beskriver en lokalplan anvendelsen af et givet jordareal. Det er således udenfor lokalplanens ramme at beskrive overordnede trafikale løsninger. Men det er helt klart, at denne plan medvirker til, at der skal arbejdes med tilslutningerne til omfartsvejen. Konkret vil denne plan forstærke behovet for en kraftig forbedring af den sydlige tilslutning af Bredgade til omfartsvejen, som det også er beskrevet i Fællesrådets kommentarer til lokalplan 711. Lokalplan 711: Boligområde syd for Banevolden Planen har været i høring til den 23. august. Fællesrådet har indsendt følgende kommentar. Generelt finder Fællesrådet det meget beklageligt, at den disponeringsplan for udbygningen af Malling, som Århus Kommune igangsatte for ca. 5 år siden og som skulle danne det planmæssige grundlag for udbygningen af Malling, endnu ikke er udarbejdet. Uagtet at kommunen overfor Fællesrådet har udtrykt, at det var vigtigt med en samlet plan før udarbejdelsen af større lokalplaner, fremlægger kommunen nu et lokalplanforslag til udlæg af ca. 300 boliger. 2. Område og opdeling Ved udlæg af et boligområde til ca. 300 boliger bør der udlægges/ reserveres et passende område til eventuelle børneinstitution(ner). Evt. med den bemærkning, at såfremt det ikke indenfor et vist antal år er fundet nødvendigt at benytte det udlagte område, kan dette overgå til boligformål. 5. Trafikforhold Udlæg af ca. 300 boliger vil medføre et yderligere pres på det meget belastede kryds Oddervej- Bredgade. Ifølge oplysninger fra Århus Amt er der sket trafikuheld i det omtalte kryds, senest den 27. november Da der på sigt er planlagt en yderligere boligudbygning med udkørsel til den i Find lokalplanen på nettet På kommunens hjemmeside - - kan man finde både eksisterende og kommende lokalplaner: * klik på Borger øverst på siden * klik på Planlægning og arkitektur til venstre * klik på Lokalplanlægning Eller prøv gis.aarhus.dk (kræver at du installerer et program, der kun kan anvendes gennem Microsoft Internet Explorer): * klik på Plan og ejendom * klik på Planinfo - kan også findes direkte med lokalplanen viste vej A-B må det forventes, at der vil forekomme flere uheld, såfremt forholdene i krydset ikke forbedres. Lokalplanen bør ligeledes sikre, at Odderbanen skal etablere et nyt standsningssted, i stedet for det nedlagte Banevolden på den plads, der er angivet i lokalplanen. Dette forhold er tidligere drøftet med byrådet. Endelig bør lokalplanen sikre, at det på sigt er muligt at skabe en stiforbindelse til et evt. kommende boligområde øst for Odderbanen, idet det herved vil blive muligt at skabe en meget direkte gang- og cykelsti til skolen og børneinstitutionerne på Ajstrupvej og Tværgade samt en god og trafiksikker forbindelse mellem de enkelte boligområder. Lokalplanen og andre planer Endvidere vil udlæg af et nyt boligområde til ca. 300 boliger give et stort pres på skole og børneinstitutioner, såfremt udbygningen ikke foregår løbende efter en nøje fastlagt plan. Da en sådan plan ikke er beskrevet, finder Fællesrådet, at der i lokalplanen ikke er taget højde for, hvilke konsekvenser udbygningen vil få på forholdene i skolen og på børneinstitutionerne. Nummer 5/

18 Køerne venter på Beder-Bering-vejen Af Jørgen F. Bak, Fællesrådets forretningsudvalg Alle, der benytter Oddervej om morgenen - eller som lytter til Østjyllands Radio - kender køen på Langballebakken. Trafikken vokser hele tiden, så for hvert år, der går, bliver køen længere og længere. Denne proces bliver accellereret af de nye boliger, der bliver bygget her i den sydlige del af kommunen. Når man så har klaret bakken, kommer den næste udfordring: trafikken i Århus Midtby. Vi kender også besværet med at komme ud til motorvejen eller vestpå i det hele taget. De små veje, der kun er beregnet til meget lokal trafik, anvendes som fødeveje til motorvejen. Byrådet har vedtaget en overordnet plan for at reducere trafikken i Århus Midtby. Et af elementerne er at forhindre den gennemkørende trafik langs havnen. Det vil blandt andet medføre at al nord-syd trafik skal klares af Ringgaden. Og det er jo os (og vore naboer og gæster) der er syndere : Det er den naturlige vej, når man skal nordpå eller ud på Djursland og tilbage igen. Hvis midtbyen skal fredeliggøres, må vi have en anden mulighed for at komme nordpå eller til Djursland. Beder-Bering-vejen er en vigtig brik i fredeliggørelsen af Århus Midtby. Endelig er der en meget vigtig faktor: trafiksikkerhed. Som tidligere nævnt er der stort set kun småveje i den sydlige del af kommunen. Og der bliver kørt stærkt. For stærkt, nogle gange med tragiske uheld til følge. Beder-Bering vejen vil ikke være den ultimative løsning på dette problem. Der vil fortsat være nogle trafikidioter, der blæser på reglerne og forholdene. Ja, som nærmest bruger vejene som en form for livsfarlig underholdning. Men hvis vi kan få reduceret trafikken på de små veje med en ordentlig trafikvej, vil nogle af de farlige situationer kunne forsvinde. Så alt i alt: Der er et stort behov for vejen. Status for vejen I den forrige amtslige regionalplan blev der reserveret plads til Beder- Berng-vejen, og arealerne til vejen blev også inddraget i den gældende kommuneplan. Fællesrådene i Århus Syd - Tranbjerg, Solbjerg, Mårslet og Beder- Malling-Ajstrup var inddraget i amtets arbejde med at fastlægge hovedlinjerne i vejens forløb. Siden da har de fire fællesråd jævnligt holdt møder om vejen. På det seneste møde i august blev man enige om hyppigere møder. For nu er behovet for vejen ved at være påtrængende. Og vi har indgået en musketéred om, at vi skal have hele vejen, ikke blot en bid eller to. Vejen er fortsat et amtsligt projekt. Først med nedlæggelsen af amtet ved årsskiftet overgår projektet til kommunen. Derfor er vejen ikke med i kommunens just vedtagne vejplan for 2006 på anden måde end som den røde linje på det kort, der indleder denne artikel. Men vejen vil komme med i næste års vejplan. Ikke på den måde at vi vil se gravemaskinerne begynde at skubbe rundt på jord, men den vil blive beskrevet teknisk og politisk. Byrådets tekniske udvalg vil diskutere vejen på et møde i oktober måned. Fællesrådene vil tage kontakt til såvel vejkontoret som byrådspolitikerne og argumentere for at vejen er en påtrængende nødvendighed. I første omgang vil vi få samlet alle argumenterne for Beder-Bering-vejen, og vi vil forsøge at få lavet en trafikanalyse af hele den sydlige del af kommunen for at få dokumenteret hvor stort behovet for vejen er. Dernæst vil vi gå i dialog med kommunens politikere og teknikere for at få vejen sat så højt på dagsordenen som overhovedet muligt. Foto: Jørgen Friis Bak (på cykel) En velkendt situation på toppen af Langballebakken 18 Nummer 5/2006

19 Kom og se en sjov farce af Dario Fo "Marcolfa" Spiren er nu ved at lægge sidste hånd på énakts-farcen Marcolfa. Malling Landbrugsskoles gymnastiksal er i de sidste 8 dage blevet omdannet til en hyggelig teatersal, hvor I kan få mulighed for at slappe af med lidt god mad og bagefter røre lattermusklerne til en morsom forestilling. Marcolfa er navnet på en helt uinteressant husbestyrerinde, som en dag vinder i lotteriet. Mange mænd bliver nu interesseret i Marcolfa, eller mere præcist i hendes penge. Kom og se hvem der bliver sejrherren. Efter pausen, hvor man kan købe en kop kaffe eller en forfriskning, byder vi på nok en overraskelse. Nyhed! Som noget nyt kan man i år bestille en platte til forestillingen den 6. okt. Spisningen starter kl for dem, der har lyst til dette. Kl starter forestillingen. Efterfølgende er der mulighed for hygge i teatersalen, evt. med en svingom. Forestillingerne bliver således: Generalprøve: Torsdag den 28. sept. Kl for pensionister. Kr. 40,- inkl. kaffe og kage. Fredag: den 6. okt. kl. 19,30 - Voksne kr. 75,-, børn kr. 25,- (Platte kr. 75,- kan forudbestilles). Lørdag: den 7. okt. kl Voksne kr. 75,-, børn kr. 25,- Til premieren den 30. sept. er der endnu få billetter tilbage. Billetsalg og bordbestilling hos Tove Pedersen, tlf (resterende billetter sælges ved indgangen) Høstfest i Ajstrup Forsamlingshus Lørdag den 14. oktober kl Nu er vi nået eftersommeren, og høsten er ved at være i hus, så derfor holder vi som sædvanlig høstfest i Ajstrup Forsamlingshus. Dørene åbnes kl Spisning starter kl Pris pr. kuvert 190 kr. Tilmelding senest 8. oktober på tlf Julemarked Weekenden den 25. og 26. november kl holder vi julemarked i Ajstrup Forsamlingshus. Kom og køb dine julegaver, julepynt, adventskrans m.m. - eller få selv en stadeplads med dine "julerier". Pris for en stadeplads er 100 kr. for begge dage. Tilmelding til stadeplads hos Dorthe Gisselmann tlf Nummer 5/

20 Damgårds Allé - endelig allé Af Mogens Brøchner-Nielsen, Fællesrådet Træerne langs Damgårds Allé er nu så synlige, at vejen opfattes som en alle Endelig bærer Damgårds Allé sit navn med rette. Efter igennem mange år med kun få og ikke særligt markante træer, med undtagelse af dem ud for DCJ, kan man nu se alletræer på begge sider af Damgårds Allé. Træerne har nu en sådan størrelse, at man begynder at ane, hvilken smuk indkørsel til Beder, vejen med tiden vil blive. Derudover er der plantet en række poppeltræer langs Oddervej, lige overfor Damgårds Allé. De vil med tiden medvirke til en fin rumdannelse og smuk afslutning af Damgårds Allé, samtidig med at de vil give de vejfarende et signal om, at her ender vejen i en større tværgående vej. Da vejtræer, som er plantet hensigtsmæssig i forhold til trafikken, vil kunne forbedre trafiksikkerheden samtidig med, at de vil forskønne landskabet og forbedre miljøet, kan vi håbe på, at vi med tiden ser endnu flere alléer på vores smukke egn. Nu har vi bare at håbe på, at de nyplantede træer overlever den meget tørre sommer. Poppeltræerne langs Oddervej vil om få år danne en fin afslutning af Damgårds Allé. 20 Nummer 5/2006

Fællesbladet. Farvel til en ildsjæl. Farlige stoffer - også hos os side 13 og 15. Let at aflevere aluminium side 10

Fællesbladet. Farvel til en ildsjæl. Farlige stoffer - også hos os side 13 og 15. Let at aflevere aluminium side 10 Årgang 18 - Nr.2Marts 2006 Farvel til en ildsjæl Fællesbladet F O R B E D E R M A L L I N G A J S T R U P Foto: Lene Aamand Efter 20 år i lokalområdets tjeneste takkede medstifter af Fællesrådet og formand

Læs mere

MÅRSLET-bladet NOVEMBER 2014 1. November 2014. www.maarslet-bladet.dk

MÅRSLET-bladet NOVEMBER 2014 1. November 2014. www.maarslet-bladet.dk MÅRSLET-bladet NOVEMBER 2014 1 November 2014 www.maarslet-bladet.dk 2 MÅRSLET-bladet NOVEMBER 2014 E-mail Mårslet-bladet Indlaeg@maarslet-bladet.dk www.maarslet-bladet.dk MÅRSLET-Bladet Lokalbladet for

Læs mere

MÅRSLET-bladet OKTOBER 2012 1. Oktober 2012 LOKALBLADET FOR FORENINGER TILSLUTTET MÅRSLET FÆLLESRÅD SKOLESIDER TMG-NYT KIRKEBLAD

MÅRSLET-bladet OKTOBER 2012 1. Oktober 2012 LOKALBLADET FOR FORENINGER TILSLUTTET MÅRSLET FÆLLESRÅD SKOLESIDER TMG-NYT KIRKEBLAD MÅRSLET-bladet OKTOBER 2012 1 Oktober 2012 LOKALBLADET FOR FORENINGER TILSLUTTET MÅRSLET FÆLLESRÅD SKOLESIDER TMG-NYT KIRKEBLAD www.maarslet-bladet.dk 2 MÅRSLET-bladet OKTOBER 2012 E-mail Mårslet-bladet

Læs mere

32. årgang nr. 124 Dec. 2009

32. årgang nr. 124 Dec. 2009 32. årgang nr. 124 Dec. 2009 Hjemmesider: www.herskindsigt.dk og www.herskind-skivholme.dk, hvor der bl.a. findes en ajourført kalender, og hvor de seneste numre kan findes. Valgmøde den 11.nov.2009 1

Læs mere

MÅRSLET-bladet FEBRUAR 2015 1. Februar 2015. www.maarslet-bladet.dk

MÅRSLET-bladet FEBRUAR 2015 1. Februar 2015. www.maarslet-bladet.dk MÅRSLET-bladet FEBRUAR 2015 1 Februar 2015 www.maarslet-bladet.dk 2 MÅRSLET-bladet FEBRUAR 2015 E-mail Mårslet-bladet Indlaeg@maarslet-bladet.dk www.maarslet-bladet.dk MÅRSLET-Bladet Lokalbladet for foreningerne

Læs mere

LOKALBLADET FOR FORENINGER TILSLUTTET MÅRSLET FÆLLESRÅD SKOLESIDER TMG-NYT KIRKEBLAD

LOKALBLADET FOR FORENINGER TILSLUTTET MÅRSLET FÆLLESRÅD SKOLESIDER TMG-NYT KIRKEBLAD MÅRSLET-bladet MAJ 2007 1 Maj 2007 LOKALBLADET FOR FORENINGER TILSLUTTET MÅRSLET FÆLLESRÅD SKOLESIDER TMG-NYT KIRKEBLAD www.maarslet-bladet.dk 2 MÅRSLET-bladet MAJ 2007 MÅRSLET-bladet MAJ 2007 3 MÅRSLET-Bladet

Læs mere

Jeppe er vild med motorer

Jeppe er vild med motorer Nummer 9 17. årgang, oktober 2011 Uddeles gratis til samtlige husstande i 6091 Bjert og 6092 Sdr. Stenderup Jeppe er vild med motorer Læs side 5 Cindy har aldrig glemt Sdr. Stenderup Læs side 12 Bjert

Læs mere

VI-TO. Lokalbladet for Tornby-Vidstrup

VI-TO. Lokalbladet for Tornby-Vidstrup VI-TO Lokalbladet for Tornby-Vidstrup Syttende årgang Nr. 3 Juni - Juli 2012 Indholdsfortegnelse side Leder........................ 2 Havbakken.................... 3 Tornby Forsamlingshus.......... 4 Tornby-Vidstrup

Læs mere

Sognebladet. Vester Nebel Sogn + Øster Starup Sogn. Nr. 2 - Maj 2013. Sognebladet. Sognebladet. Kom til Sommerfest

Sognebladet. Vester Nebel Sogn + Øster Starup Sogn. Nr. 2 - Maj 2013. Sognebladet. Sognebladet. Kom til Sommerfest Sognebladet Vester Nebel Sogn + Øster Starup Sogn Sognebladet 36. årgang Nr. 2 - Maj 2013 Sognebladet Kom til Sommerfest på sportspladsen i Vester Nebel 13.-16. juni 2013 1 ARNE S. ANDERSEN SMEDE- & MASKINFABRIK

Læs mere

Orientering fra Seniorrådet i Egedal Kommune

Orientering fra Seniorrådet i Egedal Kommune Nr. 2 August 2014 November 2014 8. årgang Nyt Sundhedscenter & Døgnplejepladser. (Rådhuset skimtes til højre.) Foto: Troels V. Sørensen Læs mere inde i bladet Orientering fra Seniorrådet i Egedal Kommune

Læs mere

skræppebladet opfølgning på Boligforeningens årsregnskab 2008 (side 4) Web-interesserede skribenter søges (side 7)

skræppebladet opfølgning på Boligforeningens årsregnskab 2008 (side 4) Web-interesserede skribenter søges (side 7) opfølgning på Boligforeningens årsregnskab 2008 (side 4) Web-interesserede skribenter søges (side 7) Den enes post - den andens brød (side 11) t skræppebladet Der ryddes op i vildnis i Gellerup (side 16)

Læs mere

MÅRSLET-bladet OKTOBER 2013 1. Oktober 2013 LOKALBLADET FOR FORENINGER TILSLUTTET MÅRSLET FÆLLESRÅD SKOLESIDER TMG-NYT KIRKEBLAD

MÅRSLET-bladet OKTOBER 2013 1. Oktober 2013 LOKALBLADET FOR FORENINGER TILSLUTTET MÅRSLET FÆLLESRÅD SKOLESIDER TMG-NYT KIRKEBLAD MÅRSLET-bladet OKTOBER 2013 1 Oktober 2013 LOKALBLADET FOR FORENINGER TILSLUTTET MÅRSLET FÆLLESRÅD SKOLESIDER TMG-NYT KIRKEBLAD www.maarslet-bladet.dk 2 MÅRSLET-bladet OKTOBER 2013 E-mail Mårslet-bladet

Læs mere

Nr. 89 14. november 2007 15. årgang

Nr. 89 14. november 2007 15. årgang Nr. 89 14. november 2007 15. årgang Grønbjerg Gymnastik- og Ungdomsforenings 100-års jubilæumsreceptionen Fredag eftermiddag d. 2. november præcis 100 år efter den stiftende generalforsamling i 1907 havde

Læs mere

Nummer 4 - juli 1999 LÆS OM :

Nummer 4 - juli 1999 LÆS OM : Nummer 4 - juli 1999 LÆS OM : Tid, havebrug, Tennis, Cykelløb, Lejrskole, Dansk - Amerikansk, Tilbageblik, Ældreråd, Plantedag, Tidens Landevej, Pilelabyrinter, Løvspringstur, Nye ældreboliger, Besøg hos

Læs mere

BULLERUPS NÆSTSTØRSTE TEATER KIRKEBLADET AGEDRUP KIRKE AGEDRUP SKOLE AGEDRUP SOGNS BEBOERFORENING S. 20-24 OKTOBER 2010 NR. 96 16.

BULLERUPS NÆSTSTØRSTE TEATER KIRKEBLADET AGEDRUP KIRKE AGEDRUP SKOLE AGEDRUP SOGNS BEBOERFORENING S. 20-24 OKTOBER 2010 NR. 96 16. 96 AGEDRUP KIRKE AGEDRUP SKOLE AGEDRUP SOGNS BEBOERFORENING OKTOBER 2010 NR. 96 16. ÅRGANG BULLERUPS NÆSTSTØRSTE TEATER Der er Fjordagerscenen, men så er der også teatret Tagskægget, som hører til i Enid

Læs mere

Juni 2013. Dilettant i Serup. Dagplejebørnene arbejder koncentreret, mens de snakker og hygger sig. Arbejdsdag på Friskolen

Juni 2013. Dilettant i Serup. Dagplejebørnene arbejder koncentreret, mens de snakker og hygger sig. Arbejdsdag på Friskolen Nummer 45 11. Årgang Juni 2013 Læs om Lemming Byfest U8 Pigerne fra Lemming IF Dagplejebørnene arbejder koncentreret, mens de snakker og hygger sig. Dilettant i Serup Arbejdsdag på Friskolen 1 SHELL/SPAR

Læs mere

Holbækfærgen får bedre sejlplan

Holbækfærgen får bedre sejlplan ORØ NYT Nr151 februar 2013 Ny kloak koster Orø mange millioner Foto: Holbæk Forsyning A/S Vi har alle brug for hinandens nåde Efter 25 år som præst på Orø, kan Kirsten Schmidt se tilbage. Og hun ser et

Læs mere

Kirkebladet for Langeland og Strynø

Kirkebladet for Langeland og Strynø Kirkebladet for Langeland og Strynø Bøstrup Tranekær Tullebølle Simmerbølle Rudkøbing Strynø Skrøbelev Longelse Fuglsbølle Lindelse Fodslette Tryggelev Kædeby Humble Ristinge September Oktober November

Læs mere

Beboerblad for. Nr. 5 35. årgang Oktober 2012. Gadeteater ved Stillingehallen blev en succes Læs side 3. Generalforsamlinger i HUSET

Beboerblad for. Nr. 5 35. årgang Oktober 2012. Gadeteater ved Stillingehallen blev en succes Læs side 3. Generalforsamlinger i HUSET Beboerblad for Hejninge og Stillinge Nr. 5 35. årgang Oktober 2012 Gadeteater ved Stillingehallen blev en succes Læs side 3 Generalforsamlinger i HUSET 2 2 sogne Lokalrådets medlemmer: Carsten Berg 26

Læs mere

Til foreninger / klubber, firmaer, m.v. Så bringer vi det i bladet - (hvis pladsen tillader) Skriv og send inden det er for sent, husk deadline

Til foreninger / klubber, firmaer, m.v. Så bringer vi det i bladet - (hvis pladsen tillader) Skriv og send inden det er for sent, husk deadline Gelsted Bladet Bladet er trykt i 2500 eksemplarer og omdeles i Gelsted, Ålsbo, Husby, Tanderup en del af Ejby., m.fl. Layout Billedværkstedet Gelsted Bladets adresse: Postkassen v/pakkebordet, SuperBrugsen,

Læs mere

SØNDERBRO NYT.... alle kulturers blad med KIRKEBLADET. Nr. 2 juni 2013 4. årgang

SØNDERBRO NYT.... alle kulturers blad med KIRKEBLADET. Nr. 2 juni 2013 4. årgang SØNDERBRO NYT... alle kulturers blad med KIRKEBLADET Nr. 2 juni 2013 4. årgang INDHOLD UDGIVER: Sønderbrogruppen i samarbejde med Sønderbro Kulturhus, Sønderbro Kirke, Horsens Byskole afd. Lindvigsvej

Læs mere

MÅRSLET-bladet MAJ 2011 1. Maj 2011 LOKALBLADET FOR FORENINGER TILSLUTTET MÅRSLET FÆLLESRÅD SKOLESIDER TMG-NYT KIRKEBLAD. www.maarslet-bladet.

MÅRSLET-bladet MAJ 2011 1. Maj 2011 LOKALBLADET FOR FORENINGER TILSLUTTET MÅRSLET FÆLLESRÅD SKOLESIDER TMG-NYT KIRKEBLAD. www.maarslet-bladet. 1 Maj 2011 LOKALBLADET FOR FORENINGER TILSLUTTET MÅRSLET FÆLLESRÅD SKOLESIDER TMG-NYT KIRKEBLAD www.maarslet-bladet.dk 2 3 MÅRSLET-Bladet Lokalbladet for foreningerne tilsluttet Mårslet Fællesråd Kirkeblad

Læs mere

MÅRSLET-bladet APRIL 2009 1. April 2009 LOKALBLADET FOR FORENINGER TILSLUTTET MÅRSLET FÆLLESRÅD SKOLESIDER TMG-NYT KIRKEBLAD. www.maarslet-bladet.

MÅRSLET-bladet APRIL 2009 1. April 2009 LOKALBLADET FOR FORENINGER TILSLUTTET MÅRSLET FÆLLESRÅD SKOLESIDER TMG-NYT KIRKEBLAD. www.maarslet-bladet. MÅRSLET-bladet APRIL 2009 1 April 2009 LOKALBLADET FOR FORENINGER TILSLUTTET MÅRSLET FÆLLESRÅD SKOLESIDER TMG-NYT KIRKEBLAD www.maarslet-bladet.dk 2 MÅRSLET-bladet APRIL 2009 MÅRSLET-Bladet Lokalbladet

Læs mere

Låsbybladet. Nummer 49 August 2011 Årgang 13. Lokalblad for alle i Låsby og omegn - også for dig!

Låsbybladet. Nummer 49 August 2011 Årgang 13. Lokalblad for alle i Låsby og omegn - også for dig! Låsbybladet Nummer 49 August 2011 Årgang 13 Lokalblad for alle i Låsby og omegn - også for dig! Låsbybladet, Side 2 Materiale til Låsbybladet Det er herligt, at så mange skriver indlæg til Låsbybladet.

Læs mere

Børn hjælper dyr. side 15. Trinbræt i Stilling side 4 #1 MARTS 2014 STILLING-GRAM-TVAERS.DK

Børn hjælper dyr. side 15. Trinbræt i Stilling side 4 #1 MARTS 2014 STILLING-GRAM-TVAERS.DK STILLING Børn hjælper dyr side 15 Trinbræt i Stilling side 4 #1 MARTS 2014 STILLING-GRAM-TVAERS.DK Leder STILLING Redaktionen Kære læsere Redaktør Lisbeth Kristensen tlf. 3036 2527 likr@km.dk Uffe Jochumsen

Læs mere

BRYGGEBLADET. bliver sat dato på nedrivningerne,

BRYGGEBLADET. bliver sat dato på nedrivningerne, 23.februar 2000 8.årgang nr. 4 BRYGGEBLADET SuperBrugsen må vige for byggeplaner Freja Ejendomme opsiger en række erhvervslejemål i Njalsgade for at forbinde Bryggen og Ny Tøjhusgrunden Kun halvandet år

Læs mere

Vigersted & Kværkeby lokalnyt

Vigersted & Kværkeby lokalnyt Vigersted & Kværkeby lokalnyt 1 2014 Nyt fra VIF 2 Dilettant 4 De grønne pigespejdere 5 Vigersted Lokalråd 6 Vigersted 4H 7 Jystrup Vuggestue 7 Vigersted Børnehus 8 Vigersted Skole 9 Vigersted Forsamlingshus

Læs mere

Leder. Læs om : God læselyst. Redaktionen.

Leder. Læs om : God læselyst. Redaktionen. Nummer 11 4. Årgang April 2001 LÆS OM : 25 års jubilæum, Slægtsforskning, Seniorbo, Landbrug, Kirkenyt, Lokalhistorie, Vores liv, Regnbueland, Rejsegilde, og ikke mindst Gadespejlet! Læs om : Side 2 Indhold,

Læs mere

Tema: Tre generationer under samme tag

Tema: Tre generationer under samme tag 11. årg.. nr. 3. december 2006 Tema: Tre generationer under samme tag Diverse oplysninger Sognepræst Helle Brink Hestehavebakken 100 Træffes dagligt, undtagen mandag Tlf. 59 51 30 28 Mail: hebr@km.dk Sognepræst

Læs mere

Om Alzheimers og andre demenssygdomme

Om Alzheimers og andre demenssygdomme Tema: Alzheimerforeningen og demenssagen Det nytter Feriekurser for demente Støt Alzheimerforeningen Vind med Alouise Nr. 4 19. årgang december 2009 Om Alzheimers og andre demenssygdomme Indhold Udgives

Læs mere