Fællesbladet. Biblioteket blev reddet side 4. Voksne på gaden ved klubfester. Borgermøde 10. oktober: Malling vokser måske 30%

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Fællesbladet. Biblioteket blev reddet side 4. Voksne på gaden ved klubfester. Borgermøde 10. oktober: Malling vokser måske 30%"

Transkript

1 Årgang 18 - Nr.5 September 2006 Fællesbladet F O R B E D E R M A L L I N G A J S T R U P Biblioteket blev reddet side 4 Borgermøde 10. oktober: Malling vokser måske 30% side 16 og 17 Voksne på gaden ved klubfester side 27 Læs inde i bladet: Beder Sogn Kirkenyt 5-7 Biblioteket 8 Grøn Guide 9 Kalenderen 11 Malling Skole 12 Eskegården 14 Malling Kirkeblad Nyt fra klubberne Fællesbladet udgives af Fællesrådet, der består af: Agerly Grundejerf. Ajstrup Forsamlingshus Ajstrup Landsbylaug Ajstrup Strand og Norsminde Grundejerf. Amalieparkens Grundejerf. Bakkehusene Ejerlaug Beder Butikstorv Beder Børnecirkus Beder Børnehave Beder Fritidsklub Beder NV. Grundejerf. Beder Ungdomsklub Beder Ungdomsskole Beder Øst-Ejerlav Beder-Malling Bibliotek Beder-Malling Boligforening Beder-Malling Pensionistforening Beder-Malling Idrætsforening Brugerrådet Byager Andelsboligf. Byagerparken, Afd. bestyrelse Børneh. Ajstrup Gl. Skole Børneh. Stenhøjgård Børneh. Ajstrupvej Børneh.Bekkasinen Børnehuset Amaliegården Børnehuset Himmelblå Børnehuset Tværgade 3 Børnehuset Østerskov Cantabile-koret Chrysillis-koret Dansk Center for Jordbrugsuddannelser Datastuen Den integr. inst. Eghovedvej Det kreative værksted Digevænget Grundejerf. Egelundparken Afd. bestyrelse Egnsarkivet Beder-Malling Engdalgårds Grundejerf. Erik den Røde Eskegården Lokalcenter FDF Beder-Malling Friluftsgården i Fløjstrup Fritidshjemmet Ajstrupvej Fritidshjemmet Fuldenvej Fulden Bakker Grundejerf. Fulden Beboerforening Fulden Mølle Andelsf. Fælles Fritid Gl.Østergårdsvej Grønnebakken Grundejerf. Byagervænget Grundejerf. Morænen Grundejerf. Præstelodden Grundejerf. Regnbuen Grundejerf. Vilhelmsborg Grundejerf. Vilhelmsborgvænget Vest Grundejerf. Malling Østerskov Grundejerf. Mariendal Havbakker Grøn guide Hyttefonden Egehytten Kirkeager Grundejerf. Kirkebakken 80, Andelsf. Lions Club Beder-Malling Lokalhistorisk Forening Lysningen Andelsf. Majsvænget Andelsf. Majsvænget Grundejerf. Malling Fritidsklub Malling Menighedsråd Malling Plejehjem Malling Syd Beboerf. Malling Ungdomsklub Malling Ungdomsskole Malling Vandværk Malling Varmeværk Mallinghuse Andelsf. Mariendals Grønne Værksted Menighedsrådet Beder Midgården Musik i Malling Nordea Nyløkkevej Andelsboligf. Pensionatet Malling Plejehjemmet Kristiansgården Seldrup Bakker Ejerlaug Skolebest. Beder skole Skolebest. Malling skole SFO Fristedet SFO Prikken Skovly Grundejerf. Socialdemokratiet Sol og Vind Bofællesskab Spiren Amatørteater Stenhøj Beboerf. Svendgården Legepl. Timbale Vejlgårdens Grundejerf. Venstre Århus Vildrosen Bofællesskab Vuggest. Bymosen

2 Fællesbladet udgives af Beder-Malling-Ajstrup Fællesråd Redaktionen Lene Aa. Sørensen (ansvh. red.) Fløjstrupvej 184, Beder Tlf.: Heino Hermann Krüger Stenhøjgårdsvej 22, Malling Tlf.: Lene Gisselmann Kornbakken 12, Malling Tlf.: Anna K. Kjeldsen Byagervej 79C, Beder Tlf.: Lone N. Strøm Stenrosevej 3, Beder Tlf.: Alli Fabrin (layout) Eghovedvej 26, Malling Tlf.: Jørgen Bak (layout) Kirkebakken 23, Beder Tlf.: Poul Lorenzen (kasserer/distribution) Stenrosevej 19, Beder Tlf.: Tryk EJ Graphic A/S Højvænget 5, Beder Tlf.: Deadlines nr. 6: 23. oktober udk. uge 47 Oplag: 4300 Fællesbladet omdeles af PostDanmark til samtlige husstande, kontorer osv. i Beder- Malling-Ajstrup-området. Indholdsfortegnelse side 3: side 4: side 5-7: side 8: side 9: side 9: side 10: side 10: side 11: side 12: side 13: side 14: side 15: side 15: side 16: side 17: side 18: side 19: side 19: side 20: side 21: side 22: side 22: side 23-26: side 27-29: side 30: Sådan arbejder vi Lokalområder kæmper for lokalbiblioteker Beder Sogn Kirkenyt Nyt fra biblioteket Grøn Guide Pergamano Lions bingo Opsang til bilister og forældre Kalenderen Malling skole Fælles Fritid: keramikkursus Eskegården Landbetjentens klumme Besøg på Vestervang, Steno- og bymuseet Borgermøde om Mallings udvikling Nyt om lokalplaner Køerne venter på Beder-Bering-vejen Spiren: Dario Fo Ajstrup Forsamlingshus Damgårds Allé - endelig allé Familiehygge og gamle veteranbiler Frtidshjemmet Fuldenvej Ny butik i Beder Kirke & Sogn - Kirkeblad for Malling Pastorat Beder og Malling fritids- og ungdomsklubber Telefonliste Efterlysning: En hjælpende hånd med trailer. Henvendelse til redaktionen Stof afleveres til redaktionen enten pr. e-post eller brev. Artiklerne som Wordfiler eller det universelle rtf-format. Kom med den rå tekst uden layout/opsætning. Der må ikke være fotos, clipart-billeder, tekstbokse og tabeller i tekstfilen. Vi modtager ikke clipartbilleder. Billeder og illustrationer er naturligvis meget velkomne. Elektroniske billeder skal have filformatet JPG eller TIF i 300 dpi-opløsning. Hvert billede afleveres i en separat fil. Men vi modtager naturligvis også papirbilleder. Vil du ha en annonce i Fællesbladet? Det koster 720 kr + moms pr. år for seks gange i en standardstørrelse, som denne annonce. Dobbelt størrelse = dobbelt pris. Til forfattere af artikler og indlæg Undlad at ændre det oprindelige skannede eller digitale foto. Skal der kun bruges et udsnit af fotoet, så vedlæg en skitse, så beskærer vi billedet. Skulle du have mod på at levere en færdigopsat side, så kontakt os først for at få de præcise "spilleregler". Materiale lavet i følgende programmer kan ikke bruges: Publisher, Venture- Publisher, PageMaker, PowerPoint osv. Det samme gælder alle regneark. Er du i tvivl, så ring gerne og få hjælp hos redaktionens layoutere. 2 Nummer 5/2006

3 Sådan arbejder vi Af Jørgen Bak, formand for Fællesrådet Det er en vigtig opgave for Fællesrådet at være bindeled mellem lokalområdet og kommunen. Fællesrådet holder i løbet af året en række møder med kommunale udvalg og forvaltninger, hvor lokalområdets forhold bliver diskuteret. Hovedaktiviteten handler om de fysiske forhold: naturen. planer, veje og stier og i et vist omfang kulturen. De sociale forhold: børn og unge, ældre m.m. fylder ikke så meget. Det skyldes i høj grad, at der her er et udbygget net af brugerrepræsentation. Kontakten finder dels sted i en række faste årlige møder, suppleret med målrettede møder udløst af konkrete sager. Politisk kontakt Kontakten med byrådspolitikerne foregår dels ved et årligt møde mellem alle kommunens fællesråd og byråd, hvor en række overordnede temaer diskuteres. Dels følger Fællesrådet med i byrådets dagsordner og anmoder om foretræde for de politiske udvalg, når en konkret sag kræver en kommentar. Endelig holder vi tæt kontakt specielt til de lokalt valgte byrådspolitikere. Administrativ kontakt Der er en formaliseret kontakt med Magistratsafdelingen for Teknik og Miljø. Der er tale om et årligt møde med hele magistratsafdelingen, der i år finder sted i slutningen af september. Nyt fra Fællesrådet I løbet af året er der også møder med Naturforvaltningen og Vejkontoret. Så snart arbejdet med en ny lokalplan går i gang, bliver fællesrådet orienteret, og der afholdes et orienteringsmøde med lokalplanafdelingen tidligt i forløbet. Fællesrådets legitimitet Nogle kan måske sidde med en undren over, hvilken ret vi har til at udtale os på lokalområdets vegne. Der er jo ikke almene, demokratiske valg til Fællesrådet. Forretningsudvalget er opmærksom på dette og diskuterer det løbende. Fællesrådet er sammensat af foreninger og organisationer i området, og forretningsudvalget er valgt af disse. Så der er tale om en indirekte repræsentation. Man kan jo sagtens være politisk uenig med sin nabo og alligevel have en fælles holdning til det område, som man bor i. Samtidig er Fællesrådet lydhør for alle holdninger. Vi lytter gerne, men vil altid foretage en almen vurdering med udgangspunkt i hele lokalområdet. Så vi vil ikke nødvendigvis støtte enhver medborgers henvendelse til kommunen. Og naturligvis har alle borgere lov til at henvende sig til kommunen om hvad som helst. Hellere end gerne! Forretningsudvalget Formand: Jørgen F. Bak Kirkebakken 23, Beder Tlf.: mobil: Arb.: Kasserer: Poul Lorenzen Stenrosevej 19, Beder Tlf.: Næstformand: Anna K. Kjeldsen Byagervej 79C, Beder Tlf.: Per Bach Ajstrupvej 18, Malling Tlf.: Mogens Brøchner-Nielsen Engdalgårdsvej 76, Beder Tlf.: Charlotte Houman Egeskellet 67, Malling Tlf.: Invitation til Fællesrådets halvårsmøde torsdag den 5. oktober kl i Beder Sognegård Foredrag: DCJ - gartnerskole, landbrugsskole m.m. v/ direktør Claus Christensen Alle er velkomne Fællesrådet holder fast to årlige møder: - Om foråret er der generalforsamling for medlemmer af Fællesrådet - Om efteråret er der et halvårsmøde, som er et åbent orienteringsmøde for alle interesserede. Morten Sejersen Kirkebakken 130, Beder Tlf.: Marie Stenild Byagervænget 69, Beder Tlf.: Fællesrådet c/o Beder-Malling Bibliotek Kirkebakken Beder Lokal Hukommelse Kig ind på vores hjemmeside og se næsten alt om dit lokalområde Nummer 5/2006 3

4 Lokalområder kæmper for lokalbiblioteker Af Jørgen Bak, formand for Fællesrådet for Beder, Malling og Ajstrup Et af forslagene i årets kommunale sparekatalog er lukning af lokalbiblioteker. Alle berørte fællesråd mødte op i samlet trop og fortalte byrådspolitikerne i kommunens økonomiudvalg, at det ville være ødelæggende for lokalsamfundene i kommunens yderområder. Her følger de ord, der blev afleveret til politikerne. Lokalbibliotekerne udfylder en uhyre vigtig funktion i kommunen og kan ikke undværes. De tager sig af, at borgerne har adgang til bøger, informationsmateriale, IT m.m. nær bopælen hjælpe børn og ældre, som har vanskeligt ved at rejse langt efter et bibliotek støtte de kulturelle initiativer i lokalsamfundene være en base for kombibiblioteker, decentral borgerservice m.m. De små lokalbiblioteker er vigtige! Kommunens udviklingsområder må ikke rammes. Her er lokalbibliotekerne vigtige for integrationen af nye borgere. I flere omgange er der blevet nedlagt lokalbiblioteker, og senest har vi mistet bogbusserne. Mange af dem, der er blevet ramt af disse lukninger, er holdt op med at bruge biblioteket. Bibliotekerne er stort set de eneste tilbageværende kommunale kulturelle tilbud. Fjernes disse, får lokalsamfundene endnu større præg af at være sovebyer uden aktivitet. Borgere uden egen bil - især børn og ældre - vil blive afskåret fra at bruge biblioteket, da transportforholdene bliver for besværlige. I kommunens bibliotekspolitik ønsker man at udvikle bibliotekerne som læringsmiljøer og øge adgangen til et bredere teknologisk medietilbud (IT m.m.). Tidligere krævede sådanne løsninger centrale centre, men med moderne kommunikationsteknologi er den stærke geografiske binding ikke nødvendig. De små lokalbiblioteker er mest effektive! I sparekataloget er der anvendt et pointsystem, der måler nytten af bibliotekerne. Og så foreslås det, at man fjerner 'de mindst nyttige': dem der har Sidste nyt: Det lykkedes! Beder-Malling Bibliotek blev reddet ved budgetforhandlingerne den 14. september De otte lukningstruede lokalbiblioteker er dem, der ligger yderst i kommunen! færrest point. Men nytten skal sættes i Et alternativt spareforslag: forhold til udgiften: hvor får man mest udskyd Multimediehuset nytte for pengene. Det viser sig at de Udskyd bygningen af et multimediehus på havnen. Der er fortsat et små biblioteker er de mest effektive: Kolt-Hasselager får 10,3 point med et hovedbibliotek i Mølleparken. Vent budget på kr. En 'pose nytte' med at investere i nyt prestigeprojekt, koster derfor /10,3 = til der er økonomi til det. kr. På Viby koster 83,4 point kr, så her er nytteprisen I kommunens bibliotekspolitik fra /83,4 = kr. Mønsteret 2005 lægges der op til en strukturplan, er gennemgående: På de små biblioteker, der foreslås nedlagt, koster et Det vil være en alvorlig amputation af der skal behandles i efteråret nyttepoint typisk kr, mens det denne politik at nedlægge lokalbiblioteker på nuværende tidspunkt. på de store lokalbiblioteker koster kr. 4 Nummer 5/2006

5 Nr. 91 OKTOBER/NOVEMBER 2006 Nyt præstepar I februar læste jeg i en af landets aviser, at den kirkebogsførende sognepræst i Beder havde søgt sin afsked med pension med udgangen af august måned. Allerede da begyndte overvejelserne om at søge embedet, når det engang i den nære fremtid ville blive opslået. Jeg luftede tanken for Birgit, og hun syntes, ligesom jeg, at det på alle tænkelige måder kunne blive det perfekte sted for os to at blive præstepar. Inden længe blev stillingen opslået, og jeg måtte skride til handling. Og efter at have besøgt sognet, menighedsrådsformand og præstekollega var jeg slet ikke i tvivl om, at der her var tale om et embede, jeg skulle søge. Ansøgningen blev skrevet og sendt, og senere holdt jeg en prøveprædiken i Beder og havde et par samtaler med menighedsrådet. Og alle anstrengelser fuldendtes med en indstilling af mig, som den ny præst i Beder. Derefter fulgte bispeeksamen og ordination i Århus Domkirke. Og når dette læses, er jeg allerede af min provst blevet indsat som kirkebogsførende sognepræst ved Beder Kirke. Det har med andre ord været en meget begivenhedsrig periode for både min kone og mig. Et væsentligt bidrag til periodens begivenhedsrigdom er, at vi i skrivende stund venter vores første barn. Birgit er højgravid og kan føde når som helst ja, hendes termin er stort set sammenfaldende med dagen for min indsættelsesgudstjeneste. Så rundt om er man såmænd begyndt at gisne om, hvorvidt hun føder før eller efter eller på selve dagen for indsættelsen. For tre måneder siden flyttede vi til Malling. Indtil da boede vi i Århus, hvor jeg gjorde mine teologistudier færdig. Birgit har for tiden barselsorlov, men inden da underviste hun i engelsk på Århus Købmandsskole i Viby. Jeg er en vaskeægte østjyde på 39 år og er opvokset i Ravnsbjerg sogn i Viby. Oprindeligt er jeg uddannet dataingeniør fra Ingeniørhøjskolen, men skiftede siden spor og begyndte at studere ved Århus Universitet. Ud over kandidatgraden i teologi har jeg taget grunduddannelsen i idéhistorie. Birgit, som jeg er gift med på syvende år, er 36 år, og er i modsætning til mig lidt af en kosmopolit: Hun er født i Oslo og boede dér de første seks leveår, inden hun slog sig ned i Danmark. Derudover har hun boet og studeret i Tyskland, USA og Canada. Birgit har en kandidatgrad i engelsk fra Århus Universitet. Både Birgit og jeg er ubeskriveligt glade og taknemmelige over den hjertelige interesse menighedsrådet, de ansatte og mange andre fra menigheden har vist os fra første færd. Vi føler os meget privilegerede over, at vi allerede nu mærker, hvordan vi regnes for en del af den hyggelige storfamilie i og omkring kirken og sognegården i Beder. Og vi glæder os til at lære jer alle sammen nærmere at kende, at indgå i et inspirerende arbejdsfællesskab og at dele hverdagens store og små begivenheder med jer. Det er med glade forventninger, at Birgit og jeg nu indleder vores karriere som præstepar i Beder. Birgit og Brian Ravn Pedersen KORSANG FOR ØVEDE KORSANGERE UNGDOMSKORET ved BEDER OG MALLING KIRKER består af en gruppe erfarne korsangerinder. Der er nu ÅBENT for nye, øvede korister mellem 15 og 25 år. EFTERÅRSSÆSONEN byder på: medvirken ved høstgudstjenester og andre gudstjenester, Rytmisk korstævne på Silkeborg Højskole og Julekoncert. Vi sætter pris på smukke og spændende sange og salmer, nye såvel som gamle. Repertoiret spænder vidt, og der er også mulighed for at solister kan udfolde sig i forbindelse med gudstjenester og koncerter såsom DE 9 LÆSNINGER, PÅSKENS LÆSNINGER, STILLEGUDSTJENESTER mm. Udover det rent fagligt musikalske samvær prioriterer vi også det sociale samvær meget højt. VI SYNGER ONSDAG KL I BEDER SOGNEGÅRD Stemmetest forud for optagelse i koret Det er gratis at være med i koret og der gives et honorar for at synge ved gudstjenester, koncerter mm. INTERESSERET? SÅ MØD OP PÅ ONSDAG! ORGANIST OG KORLEDER WINNI KILSGAARD Tfl Nummer 5/2006 5

6 Fra menighedsrådet... GUDSTJENESTER Søndag , kl. 11:00 16.s.e.trin. Emmy Haahr Joh 11,19-45 Kl Småbørnsgudstjeneste Søndag , kl. 09:30 17.s.e.trin. Brian Ravn Pedersen Mark 2,14-22 Søndag , kl. 11:00 18.s.e.trin. Brian Ravn Pedersen Joh 15,1-11 Søndag , kl. 09:30 19.s.e.trin. Emmy Haahr Joh 1,35-51 Søndag , kl. 11:00 20.s.e.trin. BUSK Brian Ravn Pedersen, Emmy Haahr Matt 21,28-44 Søndag , kl. 09:30 Alle helgens dag Brian Ravn Pedersen, Emmy Haahr Kl Småbørnsgudstjeneste Søndag , kl. 11:00 22.s.e.trin. Emmy Haahr Matt 18,1-14 Søndag , kl. 09:30 23.s.e.trin. Brian Ravn Pedersen Mark 12,38-44 Kl Stillegudstjeneste Søndag , kl. 11:00 Sidste s. i kirkeåret Brian Ravn Pedersen Matt 11,25-30 Eskegården kl /10 og 7/11 Mandagstræf: Mandag 2. oktober: Dorthe Johansen; Efterår i ord og toner Dorthe Johansen akkompagnerer publikum og sig selv på el-klaver, guitar og harmonika til livsglade sange i en mørk tid. Velkommen til ny Sognepræst i Beder Sogn Cand theol. Brian Ravn Pedersen blev ordineret i Århus Domkirke, som kirkebogsførende sognepræst til Beder sogn, tirsdag den 22. august 2006, og er indsat i Beder kirke den 10. september Beder Menighedsråd byder Brian Ravn Pedersen velkommen i sognet, og ser frem til at han nu sammen med vor anden sognepræst Emmy Haahr skal varetage arbejdet i Beder sogn. Vi har i tiden siden vi valgte Brian Ravn Pedersen, som den der skulle afløse Knud Klausager som sognepræst, mødt en person der med liv og interesse gik op i arbejdet med at sætte sig ind i de mange Der er kendte og mindre kendte sange og viser, af f.eks. Frank Jæger og Pia Raug. Der bliver knyttet kommentar til alle sangene. Mandag 6. november: Karsten Torst Petersen; Et liv blandt børn med handikap Karsten Torst Petersen har været forstander på institutionen Solbakken i Århus, som i dag har forskellige tilbud til børn og unge med bevægelses-handikap. Foredraget vil bl.a. omfatte hvordan børn og unge hjælpes til en personlig udvikling, så de selv kan tage ansvar for deres liv. Arrangementer i sognegården: Onsdag, 11. oktober kl : Salmedigteren og præsten Holger Lissner; Sognepræst Holger Lissner vil tale om Gudsbilledet i sine salmer. Han skriver: Hver gang der sker noget frygteligt, undrer vi os, for det rimer ikke med det billede, vi har af Gud som en kærlig far. Det billede har vi fra Biblen, men Biblens forskellige skrifter har ikke kun ét billede af Gud, men mange forskellige, tilsyneladende indbyrdes modstridende. Og det har vi mennesker også. Derfor må vi, når folk siger, at de ikke tror på Gud, spørge: Hvad er det for en Gud, du ikke tror på? Og så viser det sig tit, at det er den gamle bedstefar på skyen. arbejdsopgaver der fulgte med hans nye job som sognepræst i vort sogn. Vi vil her i kirkebladet byde Brian og hans kone Birgit velkommen i vort sogn, og ser frem til den dato, da vi kan byde familien, som til den tid vil være på 3, velkommen i præstegården. Her vil der gå et stykke tid, inden vi får renoveret denne, således den kan være både en privatbolig og kontor for præsterne og sekretæren. Imens renoveringen finder sted vil kontoret blive flyttet over i sognegården, og her kan man møde sekretær og præster, når de har kontortid. Formand Knud Erik Breinholt Tirsdag, 28. november kl : Lektor Ebbe Juul-Heider; Islam er Danmarks næststørste religion medierne er stort set dagligt optaget af denne religion, både som den giver sig til udtryk herhjemme og i udlandet vel især i Mellemøsten. Hvad går Islam også ud på? Dette vil blive søgt belyst i et aftenforedrag i Beder Sognegård. Gennem 10 år har vi 5 6 gange i vinterens løb været samlet omkring højskolesangbogen. Det fortsætter vi med nedenstående søndage. Vi begynder kl med en times tid over aftenens emne. Derefter drikkes kaffe til det medbragte brød, og så gælder det forslag fra salen. Søndag 24. september: Lotte og Poul Høgh Knudsen med emnet: Sønderjylland Søndag 29. oktober: Hanne og Thorkild Stotz med emnet: Jubilæum Søndag 26. november: Ellen Eriksen og Kaj Møller Nielsen med emnet: Danske historiske begivenhedssange 6 Nummer 5/2006

7 Familiegudstjenester i efteråret Småbørnsgudstjenester 1. søndag i måneden kl : 1. oktober, 5. november og 3. december (se dog nedenfor) I KIRKEN: Vi samles omkring bibelhistorie, sang og Fadervor. I SOGNEGÅRDEN: Alle er velkomne til kaffe/te, saftevand og boller. Familiegudstjenester Spring madlavningen over og tag børnene med i kirke. Fredag den 27. oktober kl. 17 er der familiegudstjeneste i Beder kirke med efterfølgende fællesspisning i sognegården. kend din kirke kalder vi denne gudstjeneste som er for hele familien, og som indeholder bl.a. fortælling om Beder kirke, bibelhistoriedrama, sang og Fadervor. Døbte siden sidst Kasper Elmose Holm Line Weigand Christoffersen Jeppe Thrige Damsgaard Viktor Emil Nautrup Adam Pytlik Kristensen Tobias Kjærgaard Jeppesen Jonas Nørgaard Hansen Malthe Havgaard Smit Erika Hillebrandt Vinstrup Victor Rodrigo Tapia Skau Minikonfirmanderne fra 3. A og C samt medlemmer af kirkens kor vil medvirke. Aftenen slutter senest kl Advents-Familiegudstjeneste 1. søndag i Advent den 3. december kl Se nærmere omtale i næste nr. af Fællesbladet og dagspressen. Søndag 1. oktober, kl : Småbørnsgudstjeneste Mandag 2. oktober, kl : Mandagstræf Tirsdag 3. oktober, kl : Menighedsrådsmøde Søndag 8. oktober: Kirkekaffe Onsdag 11. oktober kl : Foredrag (Holger Lissner) Onsdag 25. oktober, kl : Salmemaraton ( ) Søndag 29. oktober, kl. 11: BUSK Søndag 29. oktober, kl : Syng med Søndag 5. november, kl. 9.30: Alle Helgen NAVNE OG ADRESSER Kalenderen Salmemaraton: 25. oktober nr , 8. november nr , 22. november nr og 6. december nr , alle dage kl Salmerne er læst på forhånd. Det er ikke alle salmer, der når at blive omtalt. Det er op til deltagerne hvilke. En del af dem synges, herunder nye salmer. Alle kan være med. Søndag 5. november: Kirkekaffe Søndag 5. november, kl : Småbørnsgudstjeneste Mandag 6. november, kl : Mandagstræf Onsdag 8. november, kl : Salmemaraton ( ) Tirsdag 14. november, kl : Koncert med Anne Linnet i Malling Kirke Søndag 19. november, kl : Stillegudstjeneste Onsdag 22. november, kl : Salmemaraton ( ) Søndag 26. november, kl : Syng med Mandag 27. november, kl : Menighedsrådsmøde Vi er på Internettet SOGNEPRÆST, KBF: Brian Ravn Pedersen, Præstegården, Kirkebakken 58, 8330 Beder. Tlf Træffes efter aftale. Fredag er fridag. SOGNEPRÆST: Emmy Haahr Jensen, Ny Moesgårdvej 23, 8270 Højbjerg. Tlf Mobiltlf Træffes ikke fredag. KIRKEGÅRDSLEDER: Folmer Krarup, Kirkegårdskontoret, Lundshøjgårdsvej 12, 8340 Malling, Træffes bedst mandag-torsdag kl Tlf ORGANIST: Winni Kilsgaard, Mallinggårdsvej 9, 8340 Malling. Tlf Lisbeth Gråkjær, organistmedhjælper, Svendgårdsvej 61, 8330 Beder, Tlf KIRKESANGER: Jeppe Aastrup, Åbakken 9, 8320 Mårslet, Telefon BEDER KIRKE OG SOGNEGÅRD Kirketjener og pedel: Anne Marie Jensen Træffetid: tirsdag - fredag kl Tlf Personligt efter aftale FORMAND FOR MENIGHEDSRÅDET: Knud Erik Breinholt, Svendgårdsvej 15, tlf REDAKTION: Karen Eriksen, Emmy Haahr Jensen, Johannes Mortensen, Jonna Tügel, Brian Ravn Pedersen (ansvh.), Kjeld Ottosen (Webansvarlig) Nummer 5/2006 7

8 Nyt fra Biblioteket Af Lene Sepstrup, bibliotekar Bogsalg Salget af kasserede bøger indbragte næsten 5000 kr., og det synes vi er et flot resultat. De vil blive benyttet til indkøb af nye bøger i efteråret. Men der er stadig nogen tilbage, som vi sælger løbende fra førstesalen, hvor de vil være udstillet. Sommerbogen har også været en stor succes. Rigtig mange børn har taget del i arrangementet og læst 5 bøger i sommerferien. Alle har leveret en fin anmeldelse og har modtaget deres præmie. For børn i oktober Natur- og miljøaktiviteter med den grønne guide Tirsdag d. 10. okt. kl. 13 til ca. 15. Kom og vær med til at udnytte naturens ressourcer. Sammen med Birte, Grøn Guide, udforsker vi de nærmeste omgivelser og finder på sjove lege og grønne aktiviteter inspireret af naturen. For børn 5-10 år. Max. 20 børn, derfor er tilmelding til biblioteket nødvendig. Udstilling i oktober Filtning v. Hanne Høholt Filtning er en gammel teknik, hvor uld bliver formet til forskellige emner såsom sko/støvler, hatte, luffer, te- og kaffehætter, tasker, beklædning, billeder og meget mere. Sæbevand og filtenål er remedierne. Hanne Høholt underviser i filtning på aftenskoler. Udstilling i november Bazaren Brugskunst viser tøj og ting fra den tredje verden. Udviklingslandene kan støttes ved at købe deres egne varer. Kom og se eksempler og få oplysning - og måske ideer til julegaver! Ferieservice Bevar din plads i reserveringskøen - selv om du er på ferie! Skriv din ferieperiode ind via Så bevarer du din plads i reserveringskøen, selv om materialet bliver afleveret, mens du er på ferie. Det kan samtidig betyde, at andre hurtigere får deres reserveringer opfyldt, mens du alligevel er på ferie. Postkort med denne tekst blev uddelt på biblioteket op til sommerferien, men ikke så mange benyttede sig af denne ny service. Derfor slår vi her et slag for den. Og det er jo ikke kun om sommeren, at folk holder ferie, så husk det næste gang du skal af sted! 8 Nummer 5/2006

9 Plan for vandet under Beder-området Indsatsplanen for Beder-området til sikring af drikkevand er i høring frem til 25. oktober, som du kan se i den folder, alle husstande i det berørte område burde have fået tilsendt fra kommunen. Alle steder, hvor der i Amtets Regionsplan er udpeget områder med særlig drikkevandsinteresse, skal kommune og amt i fællesskab lave en indsatsplan for området. Området omkring Mårslet, Beder og nordvest for Malling er et sådan indsatsområde, og i denne sammenhæng kaldes det Beder. Det betyder, at der er sket en omfattende kortlægning af området, så trusler mod grundvandet kan udpeges og forslag til sikring af grundvandet sættes i værk. De tiltag, man kan gøre, er allerede gammelkendt for Bederområdet, hvor det enkle og klare budskab længe har været: Du bor ovenpå dit drikkevand, så tænk over, hvad du gør på jorden i din have og på markerne - undgå derfor pesticiderne. Det ved vi godt, for der er jo allerede for Grøn Guide Århus Syd Tlf.: Af Birte Buhl længe siden konstateret pesticidrester i vandboringerne. Det, som indsatsplanen først og fremmest har betydet for vores område, er, at man ved kortlægningen har fået en meget mere detaljeret viden om jorden under vores fødder. Hvor er de mest sårbare områder, hvor er oplandet til det grundvand, der dannes osv. Meget af det kortmateriale kan man se i forslaget til indsatsplanen på. og på amtets hjemmeside: kan man blive ført gennem en 3D-model af undergrunden under Beder. Man kan finde frem til stedet ved at søge på "grundvandet 3D" på amtets forside. Efterlysning Pergamano - hvem vil være med? Er der nogen, der har lyst til at være med til at lave kort i vinter? Vi kunne måske samles hos mig to gange om måneden. Kontakt Elma Gisselmann (Tulle), Storenorvej 15. Tlf Pergamentkunst laves på Pergamanopapir og kom til Danmark for 15 år siden. Det er en teknik, hvor man dekorerer kort - i postkort størrelse - med flotte kanter og hvidt arbejde i smidigt Pergamanopapir. Man maler og ciselerer ophøjede mønstre i papiret og kanterne prikkes med forskellige nåle, der danner effekter, som man kan ciselere mønstre i eller klippe til blondemønstre. Nummer 5/2006 9

10 Kæmpe Lions-bingo i Egelundhallen - igen en søndag For 23. år i træk afholder Lions Club Beder-Malling kæmpe bingo i Egelundhallen, søndag den 5. november kl Som mange af vore trofaste bingospillere nok vil kunne huske, måtte vi sidste år ændre afholdelsen af kæmpe bingoet fra en søndag til en fredag, da hallen var blevet reserveret til sportsaktiviteter den planlagte søndag og de efterfølgende søndage. Den afgående formand for Bingoet havde vist "sovet lidt i timen", men det har vi lært af, oplyser Knud Thisgaard, der er presseansvarlig i clubben. - På trods af at der alligevel var den sædvanlig store tilslutning, har vi atter valgt et søndagsbingo, oplyser Henning Eriksen, der er hovedansvarlig for aktiviteten. Også i år vil der være tre flotte hovedgevinster: 1 bankbog på kr i Danske Bank og 2 gavekort til Musikhuset Ud over hovedgevinsterne vil der være en række gode "mellemgevinster" som f.eks. kvarte grise, ænder, købmandskurve og gavekort, hvortil kommer et hav af almindelige gevinster og sidepræmier, så de færreste går tomhændede hjem. Hele overskuddet fra bingoet går til velgørende formål - primært i Beder- Malling-området. - Vi håber, at rigtig mange mennesker vil lægge deres vej forbi Egelund og vores kæmpe bingo søndag den 5. november, siger Henning Eriksen. Læserbrev Opsang til bilister og forældre Noget om færdselslovens højre almindelig vigepligt ved Stenhøjgårdsvejs udmunding til Tværgade. Imere end 35 år har jeg boet på Stenhøjgårdsvej, som har udkørsel til Tværgade. Utallige gange har jeg, og mange øvrige beboere, som kører frem til Tværgade, måttet passe ekstraordinært meget på bilister, som kommer susende fra venstre og som har glemt at disse ved Stenhøjgårdsvej har almindelig højre vigepligt. Hertil kommer en del børn på vej til skole, som på grund af voksne trafikanters noget forkerte adfærd, føler sig fredede i klasse A, når de passerer Stenhøjgårdsvej, Trafikanter suser forbi, som om trafik fra Stenhøjgårdsvej har ubetinget vigepligt! Det er ikke tilfældet, så det er der kommet en rigtig dårlig vane ud af! Der er ikke hajtænder eller anden nedkørsels- eller fortovsmarkering ved udkørslen fra Stenhøjgårdsvej, og ej heller er det en grusvej. Altså: Trafikken, der kommer susende på Tværgade i retning mod Ajstrupvej, har almindelig højre vigepligt når Stenhøjgårdsvej passeres. Endnu er der ikke sket uheld, men hvorfor ikke - for en sikkerheds skyld - respektere færdselsloven? Snart kommer de bælgmørke morgener, hvor en del børn på vej til skole, som ikke kører med lys på cyklen, er i ekstraordinær fare. Derfor følgende forslag til bilister/ forældre: Gå ind på Google. Skriv: færdselsloven. Find kapitel 4, 26, stk. 4. Har jeg ret i denne information så følg venligst færdselslovens regler! Venlig hilsen og til overvejelse, Poul Borup-Andersen, Malling. Redaktionen har forelagt landbetjent Ib Stidsen læserbrevet, og han bekræfter, at der er tale om højre Alfred Jørgensens Mindelegat Af nævnte legat uddeles nogle legatportioner i oktober måned til værdig trængende enlige forsørgere og ældre handicappede i Beder og Malling sogns områder. Legatportionerne er i størrelsen kr. Ansøgning sendes til: NORDEA Beder Afdeling Beder Butikscenter 8330 Beder Mrk.: "Legat" inden fredag den 29. sep Julehygge på Fløjstrupvej Salg af kirkegårdspynt, juledekorationer, blomster, juletræer, Tupperware, hjemmestrik, julekort, loppeting, varmepuder, nisser. Gratis kaffe, te, kager og saft nov., og dec. Kl vigepligt for de trafikanter, der kommer på Tværgade fra Starupvej-siden og passerer Stenhøjgårdsvej. Han siger dog også, at det er oplagt med hajtænder - og dermed ubetinget vigepligt - på Stenhøjgårdsvej, som der er på de andre sideveje til Tværgade. Men skal det laves om, kræver det en henvendelse fra borgerne i området, som kan kontakte vejteknisk afdeling hos Århus Politi. Indtil videre er der altså fortsat højre vigepligt på Tværgade ved Stenhøjgårdsvej. Det betyder dog ikke, at trafikanter på Stenhøjgårdsvej bare kan køre ud og har retten på deres side. De skal altid sikre sig, at den der har vigepligten også kan og vil overholde den. Skulle der ske et færdselsuheld på stedet, er der præcedens for, at ansvaret fordeles med 2/3 til den, der har højre vigepligt, og 1/3 til den, der ikke har, oplyser Ib Stidsen, der er tidligere motorsagkyndig i Århus. 10 Nummer 5/2006

11 Kalender Torsdag 28. september kl "Marcolfa", farce af Dario Fo. Amatørteaterforeningen Spiren. Generalprøve for pensionister. Lørdag 30. september kl Besøg på gartneriet "Vestervang" Elmosevej i Fløjstrup. Lokalhistorisk forening for Beder og Malling sogne. Lørdag 30. september kl Dario Fo og bålstegt vildsvin. Amatørteaterforeningen Spiren. Lions Club Beder-Malling står for arrangementet. Oktober måned Udstilling: Filtning v/ Hanne Høholt. Beder-Malling bibliotek. Tirsdag 3. oktober Efterårstur til Djursland. Beder-Malling Pensionistforening. Onsdag 4. oktober kl Travetur i det blå. Mødested: Moesgård Museum. Arrangør: Cykelveteranerne. Torsdag 5. oktober kl Fællesrådets halvårsmøde. Beder Sognegård. Fredag 6. oktober kl "Marcolfa", farce af Dario Fo. Amatørteaterforeningen Spiren. Lørdag 7. oktober kl "Marcolfa", farce af Dario Fo. Amatørteaterforeningen Spiren. Tirsdag 10. oktober kl Natur- og miljøaktivitet for børn 5-10 år. Beder-Malling Bibliotek. Tirsdag 10. oktober kl Borgermøde om Malling. Lærrerværelset, Malling Skole. Lørdag 14. oktober kl Høstfest i Ajstrup Forsamlingshus. Tilmelding senest 8. oktober på tlf Onsdag 18. oktober kl Tur omkring Rodstenseje. Mødested: P-pladsen Egelund. Arrangør: Cykelveteranerne. Fredag 27. oktober kl Fællesspisning på Eskegården. Tilmelding på tlf Senest kl fredagen før. Lørdag 28. oktober kl Tur til Stenomuseet, Århus. Lokalhistorisk forening for Beder og Malling sogne. Lørdag 28. oktober kl Oktoberfest på Norsminde Kro. Timbale - Dans på Kysten. November måned Udstilling: Bazarens Brugskunst. Beder-Malling Bibliotek. Søndag 5. november kl Lions kæmpe bingo i Egelundhallen. Lørdag 18. november kl Besøg på Århus Bymuseum. Lokalhistorisk forening for Beder og Malling sogne. Fredag 24. november kl Fællesspisning på Eskegården. Tilmelding på tlf Senest kl fredagen før. Lørdag/søndag november Julemarked kl Ajstrup forsamlingshus. Tilm. stadeplads tlf Nye datoer til kalenderen modtages af: Lene Gisselmann, Kornbakken 12, 8340 Malling, tlf Nummer 5/

12 MALLING SKOLE Hul på et nyt skoleår Af skoleleder Hanne Gammelgaard Jensen Strålende barneøjne, farverige nye skoletasker og forældre med forventningsfulde blikke mødte de tre børnehaveklasseledere mandag den 14. august. En dag, hvor der ikke kun var sommerfugle i børnemaver, men også i enkelte voksnes. Malling Skole bød den dag nemlig velkommen til en ny børnehaveklasseleder, Charlotte Lauersen, der tidligere har haft sit virke i et lignende job på Jellebakkeskolen, og til en nyuddannet lærer, Sidse Frost, der i dette skoleår skal undervise i sine liniefag tysk, hjemkundskab og idræt. Ih, hvor det svingede Der var mørkt, de 600 elever og skolens personale kunne ikke høres, men kun anes som en stor massiv flok. Brasilianske rytmer "The girl from Ipanema" fremtryllet af et storslået personaleband modtog i fællessalen mig som skoleleder. Et fantastisk fællesarrangement. Jeg blev beriget med en kæmpe buket solsikker og en skolenøgle i lige så imponerende størrelse. Taler og fællessang med forrygende musikledsagelse. På storskærm fik jeg flere Forældrerepræsentanter i skolebestyrelsen: Githa C. Pedersen, formand Egeskellet 6, Carsten Holm, Lundshøjgårdsvej 2, Lene Elsig Dalgaard Mallinggårdsvej 131 B, Anette Østergaard Andersen Egeskellet 49, Henrik Wolff Egeskellet 65, Hans Jørgen Bohlbro Egeskellet 67, Jens Jørgensen Eghovedvej 36, Forældrerådsformand i SFO "Prikken" Merete Raun Poulsen Smedegårdsallé 16, Skolens ledelse Hanne Gammelgaard, skoleinspektør Mallings nye skoleleder Hanne Gammelgaard Jensen (th) sammen med de nye børnehaveklasseelever. velmenende råd fra elever på Malling Skole, og vi fik alle en forklaring på, hvorfor det er nødvendigt at have en skoleleder. En pige fra 3. klasse sagde meget oprigtigt: "Jamen, det går slet ikke uden!" Elevrådet inviterede til dialog og samarbejde. Jo, Malling Skole bød mig hjertelig velkommen, så det var en fornøjelse at kvittere med en is til alle. Hvad vil vi med Malling Skole? Hvordan kommer skolebestyrelsens arbejde til at fungere optimalt? Yderligere informationer om skolen findes på hjemmesiden Her gengives en række praktiske oplysninger fra skolens velkomstpjece til alle nye forældre, skolens målsætning og skoleplaner samt de seneste numre af skole-hjembladet information&dialog Skolens kontor: Fax: "Prikken" Nummer 5/2006

13 Hvad laver et årgangsråd? mødes i maj/juni for at planlægge og vælge tema for det kommende skoleårs-startmøde. tager stilling til om midtvejsmødet i jan./feb. skal være et klassemøde eller fælles optakt for hele årgangen. vurderer behovet for nye tiltag. medvirker til at tage temperaturen på hvordan årgangens børn har det med hinanden og medvirke til at undgå, at der opstår en aflåst kultur i de enkelte klasser. sender meldinger fra de enkelte klasser/klasseråd til skolebestyrelsen. Hvordan er årets gang på en folkeskole? Og mange andre spørgsmål drøftede den relative nyvalgte bestyrelse på et dagsseminar i september i et sommerhus på Mols for via dialog at blive afklaret på hinandens holdninger og på den fremtidige arbejdsform. Den tidligere skolebestyrelse havde bl.a. fokus på skole/hjem-samarbejdet. Mange tiltag blev skabt, bl.a. årgangsrådet, et forum for samarbejde på tværs af årgangen. Behovet for årgangsråd opstod dels som følge af det øgede samarbejde på tværs af klasserne, dels pga. et ønske om en større kollektiv omsorg og ansvarlighed i forhold til hinandens børn, så sammenholdet i lokalområdet og fællesskabet om børnene styrkes. Årgangsrådet skal forberede forældrene til de nye netværk, der kan blive aktuelle som følge af f.eks. klassesammenlægninger. Alle klasser på en årgang er repræsenteret med en forælder i et sådant råd, hvor der også sidder 1-2 medarbejdere fra hver årgang. Fælles Fritid: Atter spændende keramikkurser Dette nye kursus i skulpturel keramik og formgivning tager sit udgangspunkt i den enkelte kursists kendskab/manglende kendskab til arbejde med leret. Vi begynder med en kort inspirationsopgave, som kan komme til at danne ideerne til dit arbejde i leret. Vi brænder raku med gas og savsmuld indtil helt op mod jul. De mere forsigtige brændinger sker i elovn ved temperaturen 1020 gr. C. Du vil få en grundig undervisning i keramikkens teknikker, fra drejning, pladearbejde til modellering af store krukker. Start: onsdag 27. september og 11 onsdage til og med 13. december Kl I alt 44 lektioner. Pris. 944 kr. Materialer og brænding betales a conto Sted: Ask Højskole Østergaardsvej 202, Ask Tilmelding: Keramiker og skulptør Thyge Thomasen Norsmindevej 36 D Ajstrup 8340 Malling Tel: / E: W: Nummer 5/

14 Lokalcenter Eskegården & Kildevang Byagervej 115, 8330 Beder Tlf Ny sundhedsklinik på Lokalcenter Eskegården og Kildevang Områdechef Ingrid Jespersen træffes efter aftale. Ass. Områdechef Lisbeth Skovhus Nielsen træffes efter aftale. Ass. Områdechef Susanne Ankær træffes efter aftale. Kontorets åbningstid Mandag - fredag kl CAFEENS ÅBNINGSTID Hverdage kl , kl samt kl Weekender og helligdage kl KØKKENET TRÆFFES tlf mandag til torsdag kl , fredag kl ALLE HENVENDELSER OM UDBRAGT MAD TIL PENSIONISTER tlf hverdage kl weekender kl ERGO- & FYSIOTERAPEUTERNE tlf eller tlf Træffes alle hverdage mellem kl PENSIONSMEDARBEJDEREN tlf Træffes i lige uger om tirsdagen mellem kl HJEMMEPLEJEN I MALLING Gruppeleder tlf HJEMMEPLEJEN I BEDER og KILDE- VANG Gruppeleder tlf Den 1. november åbner sundhedsklinikken på lokalcenter Eskegården og Kildevang. Sundhedsklinikken arbejder med forebyggelse og behandling af sygdomme samt fremme af sundhed og trivsel. Målet med sundhedsklinikken er at borgerne i lokalområdet kan få hjælp til at øge deres muligheder for at mestre eget liv at få tiltro til egne ressourcer at føle handlefrihed at få et netværk at blive mindre afhængig af offentlige ydelser Sundhedsklinikken kan hjælpe dig med medicindosering, sårskiftning, lægeordinerede indsprøjtninger, blodtryks- /blodsukkermåling, øjen- /øredrypning, anlæggelse af støttebind, antabusbehandling, pasning af blærekatetre og stomier. Du kan få råd og vejledning om kost, motion og aktiviteter, socialt samvær, demens, psykiske lidelser, sukkersyge, smerter, kredsløbssygdomme, vandladnings- og afføringsproblemer, bækkenbundstræning, søvnforstyrrelser, osteoporose, osv. Sundhedsklinikken er bemandet med en sygeplejerske. Det er et gratis tilbud til alle i lokalområdet og du kan vælge at komme i klinikken frem for hjemmesygeplejerskens besøg. Klinikken har til huse på Eskegården, på Malling plejehjem og på Kildevang. Åbningstiden vil være fra kl til kl dagligt et af de tre steder. Åbningen af klinikken markeres af et åbent hus-arrangement i dagene op til d. 1. november. Se opslag herom i lokalområdet og i dagspressen, når vi nærmer os. Hvis du vil ringe udenom omstillingen, som er på tlf er du velkommen til at benytte de direkte numre: KRISTIANSGÅRDEN tlf MALLING PLEJEHJEM tlf KILDEVANG tlf BRUGERRÅDET Formand Jens Karl Rasmussen tlf Nummer 5/2006

15 Landbetjentens klumme Af Ib Stidsen Landbetjent Beder-Malling, Mårslet og Solbjerg Politireformen Jeg har lovet at informere om denne reform - der betyder store ændringer for alle ansatte indenfor Århus Politi. Jeg er imidlertid ikke kommet i besiddelse af nyere informationer, og for mit eget vedkommende venter jeg da også spændt på, hvad der skal ske! Allerede nu er det afgjort, - som nævnt tidligere, - at ekspeditioner vedr. pas og kørekort pr. l. januar ikke længere vil blive udført af Århus Politi og som følge deraf, heller ikke af landbetjenten. Lys på cyklen Snart nærmer sig den mørke tid igen - desværre - og endnu engang vil jeg gerne henstille til, at man er meget opmærksom på, at børnenes cykler er forsynede med reflekser og korrekte for- og baglygter. Det er uigenkaldeligt forældrenes ansvar, at dette sker, og det kan efter min mening ikke fremhæves tydeligt nok, "særligt set i lyset af", - at der faktisk ikke er særlig megen belysning i området, når det er mørkt. Larm fra knallerter Jeg får en del henvendelser om knallerter, der larmer og kører "ræs" - særligt om aftenen. Jeg er opmærksom på problemet, men må nødvendigvis sige, at jeg ikke jagter disse knallerter i personbilen/patruljebilen på vej, stisystemer el. lign. Lokalsamfundet er imidlertid ikke så stort, at de unge mennesker kan gemme sig. En smule efterforskning og lidt hjælp fra de lokale bevirker, at de enkelte relevante larmende knallertkørere hurtigt er udfundne. Dette sammenholdt med min erindring om drengenes navne og grupperinger, og hvilke drenge i området, der har brug for lidt ekstra opmærksomhed fra landbetjenten. Derefter et personligt besøg af undertegnede på bopælen sammen med deres respektive forældre, der gøres bekendt med anledningen. Jeg lægger ikke skjul på, at dersom man ikke overholder aftalen om lovlige knallerter fremover, agter jeg at konfiskere knallerten og indbringe den til Bilinspektionen, hvorefter de får "stumperne" tilbage + en klækkelig bøde, dersom de er over 15 år. Korrekt foto på pas og kørekort De nye regler vedr. pas og kørekort er nu trådt i fuld kraft pr Overgangsordningen er væk. Dette betyder, at dersom især fotos ikke opfylder de nye krav, er jeg tvunget til at afvise ekspeditionen. Selve størrelsen på pasfoto er det samme, men man kræver at ansigtets størrelse fra hagespids til hårtop er minimum 30 mm og max. 36 mm. Er dette ikke opfyldt, er jeg desværre nødt til at sige en "Ommer". For at undgå ærgrelser og tidsspilde, vil jeg gerne foreslå, at man kontakter en fotograf, fotoforretning eller lignende, der kender de nye regler. Tiderne med selv at sætte sig ind i en boks på rutebilstationen eller banegården - dreje lidt på stolen, så den passer nogenlunde i højden, er desværre passé. Besøg på Vestervang, Steno- og bymuseet Efterårsprogram for Lokalhistorisk forening for Beder og Malling sogne Lørdag d. 30. september kl lægger vi ud med et besøg på gartneriet "Vestervang" på Elmosevej i Fløjstrup. Her vil der blive fortalt om og vist, hvordan der arbejdes i virksomheden. Husk kaffe og brød. Hvis vejret tillader det, vil vi gå en tur på Kobjerghøj og nyde den fantastiske udsigt herfra. Alle er velkomne. Lørdag d. 28. oktober kl Tur til Stenomuseet ved Universitetet. Et meget interessant besøg, som vi håber, mange vil benytte sig af. Vi løser fællesbillet - pris 35,00 (uden rundvisning). Medbragt kaffe og brød kan nydes på museet. Kørelejlighed kan fås ved at ringe på Lørdag d. 18. november kl besøger vi Aarhus Bymuseum, som er kommet i helt nye bygninger, betydeligt større end de gamle - så kom og oplev det. Vi kan nyde den medbragte kaffe der. Vi mødes ved indgangen for at få billet. Onsdag d. 6. december kl har vi vores årlige besøg på Egnsarkivet i Malling. Inga Vendelbo vil fortælle om Arkivets arbejde og situationen, med for lidt hjælp. Hvis nogen har en god historie, skal du eller I ikke holde jer tilbage med at fortælle den - husk alle mennesker gemmer mange små/store historier. Lokalhistorisk forening er vært ved kaffe denne aften, og alle er velkommen. Med venlig hilsen bestyrelsen Nummer 5/

16 Byplanafdelingen, Århus Kommune, inviterer til Borgermøde om Planer for Mallings udvikling tirsdag den 10. oktober kl i lærerværelset på Malling Skole Kl. 19:00: Velkomst og præsentation Ved afdelingsarkitekt Lisbeth Errboe Svendsen, Planlægning og Byggeri. Kl. 19:05: Kommuneplan - dispositionsplan - lokalplan. Rammer for debatten Indlæg ved Lisbeth Errboe Svendsen. Kl. 19:15: Lokalsamfundet Beder, Malling og Ajstrup Fællesråd. Kl. 19:30: Dispositionsplan for Malling Indlæg ved arkitekt Pia Stokholm Vogelius, Planlægning og Byggeri. Kl. 19:45: Lokalplan 711 og 780 og lokalplaner undervejs Indlæg ved arkitekt Pia Stokholm Vogelius, Planlægning og Byggeri. Kl. 20:30 Pause Kl. 20:50: Debat - Opdelt i temaer Ordstyrer Lisbeth Errboe Svendsen. Kl. 21:40: Opsamling af debat Malling i vækst. Områder, omkranset af hvide streger, er de tre byvækstområder i den sydlige del af Malling samt bymidten. Områder, omkranset af prikker, er perspektivarealer, hvor der muligvis kan komme byvækst i fremtiden. Kl. 21:55: Afslutning Ved Lisbeth Errboe Svendsen. 16 Nummer 5/2006

17 Nyt om lokalplaner Af Jørgen F. Bak, Fællesrådets forretningsudvalg Lokalplan780: Boligområde mellem Oddervej og Bredgade Denne plan er i høring frem til den 15. november. Forslaget giver mulighed for opførelse af ca. 70 boliger på dette sydvestlige trekantede område i Malling. Ud mod Oddervej er der udformet en støjvold, der snor sig i terrænet, og som kan anvendes rekreativt, så det ikke bare er en trist roekule. I udgangspunktet beskriver en lokalplan anvendelsen af et givet jordareal. Det er således udenfor lokalplanens ramme at beskrive overordnede trafikale løsninger. Men det er helt klart, at denne plan medvirker til, at der skal arbejdes med tilslutningerne til omfartsvejen. Konkret vil denne plan forstærke behovet for en kraftig forbedring af den sydlige tilslutning af Bredgade til omfartsvejen, som det også er beskrevet i Fællesrådets kommentarer til lokalplan 711. Lokalplan 711: Boligområde syd for Banevolden Planen har været i høring til den 23. august. Fællesrådet har indsendt følgende kommentar. Generelt finder Fællesrådet det meget beklageligt, at den disponeringsplan for udbygningen af Malling, som Århus Kommune igangsatte for ca. 5 år siden og som skulle danne det planmæssige grundlag for udbygningen af Malling, endnu ikke er udarbejdet. Uagtet at kommunen overfor Fællesrådet har udtrykt, at det var vigtigt med en samlet plan før udarbejdelsen af større lokalplaner, fremlægger kommunen nu et lokalplanforslag til udlæg af ca. 300 boliger. 2. Område og opdeling Ved udlæg af et boligområde til ca. 300 boliger bør der udlægges/ reserveres et passende område til eventuelle børneinstitution(ner). Evt. med den bemærkning, at såfremt det ikke indenfor et vist antal år er fundet nødvendigt at benytte det udlagte område, kan dette overgå til boligformål. 5. Trafikforhold Udlæg af ca. 300 boliger vil medføre et yderligere pres på det meget belastede kryds Oddervej- Bredgade. Ifølge oplysninger fra Århus Amt er der sket trafikuheld i det omtalte kryds, senest den 27. november Da der på sigt er planlagt en yderligere boligudbygning med udkørsel til den i Find lokalplanen på nettet På kommunens hjemmeside - - kan man finde både eksisterende og kommende lokalplaner: * klik på Borger øverst på siden * klik på Planlægning og arkitektur til venstre * klik på Lokalplanlægning Eller prøv gis.aarhus.dk (kræver at du installerer et program, der kun kan anvendes gennem Microsoft Internet Explorer): * klik på Plan og ejendom * klik på Planinfo - kan også findes direkte med lokalplanen viste vej A-B må det forventes, at der vil forekomme flere uheld, såfremt forholdene i krydset ikke forbedres. Lokalplanen bør ligeledes sikre, at Odderbanen skal etablere et nyt standsningssted, i stedet for det nedlagte Banevolden på den plads, der er angivet i lokalplanen. Dette forhold er tidligere drøftet med byrådet. Endelig bør lokalplanen sikre, at det på sigt er muligt at skabe en stiforbindelse til et evt. kommende boligområde øst for Odderbanen, idet det herved vil blive muligt at skabe en meget direkte gang- og cykelsti til skolen og børneinstitutionerne på Ajstrupvej og Tværgade samt en god og trafiksikker forbindelse mellem de enkelte boligområder. Lokalplanen og andre planer Endvidere vil udlæg af et nyt boligområde til ca. 300 boliger give et stort pres på skole og børneinstitutioner, såfremt udbygningen ikke foregår løbende efter en nøje fastlagt plan. Da en sådan plan ikke er beskrevet, finder Fællesrådet, at der i lokalplanen ikke er taget højde for, hvilke konsekvenser udbygningen vil få på forholdene i skolen og på børneinstitutionerne. Nummer 5/

18 Køerne venter på Beder-Bering-vejen Af Jørgen F. Bak, Fællesrådets forretningsudvalg Alle, der benytter Oddervej om morgenen - eller som lytter til Østjyllands Radio - kender køen på Langballebakken. Trafikken vokser hele tiden, så for hvert år, der går, bliver køen længere og længere. Denne proces bliver accellereret af de nye boliger, der bliver bygget her i den sydlige del af kommunen. Når man så har klaret bakken, kommer den næste udfordring: trafikken i Århus Midtby. Vi kender også besværet med at komme ud til motorvejen eller vestpå i det hele taget. De små veje, der kun er beregnet til meget lokal trafik, anvendes som fødeveje til motorvejen. Byrådet har vedtaget en overordnet plan for at reducere trafikken i Århus Midtby. Et af elementerne er at forhindre den gennemkørende trafik langs havnen. Det vil blandt andet medføre at al nord-syd trafik skal klares af Ringgaden. Og det er jo os (og vore naboer og gæster) der er syndere : Det er den naturlige vej, når man skal nordpå eller ud på Djursland og tilbage igen. Hvis midtbyen skal fredeliggøres, må vi have en anden mulighed for at komme nordpå eller til Djursland. Beder-Bering-vejen er en vigtig brik i fredeliggørelsen af Århus Midtby. Endelig er der en meget vigtig faktor: trafiksikkerhed. Som tidligere nævnt er der stort set kun småveje i den sydlige del af kommunen. Og der bliver kørt stærkt. For stærkt, nogle gange med tragiske uheld til følge. Beder-Bering vejen vil ikke være den ultimative løsning på dette problem. Der vil fortsat være nogle trafikidioter, der blæser på reglerne og forholdene. Ja, som nærmest bruger vejene som en form for livsfarlig underholdning. Men hvis vi kan få reduceret trafikken på de små veje med en ordentlig trafikvej, vil nogle af de farlige situationer kunne forsvinde. Så alt i alt: Der er et stort behov for vejen. Status for vejen I den forrige amtslige regionalplan blev der reserveret plads til Beder- Berng-vejen, og arealerne til vejen blev også inddraget i den gældende kommuneplan. Fællesrådene i Århus Syd - Tranbjerg, Solbjerg, Mårslet og Beder- Malling-Ajstrup var inddraget i amtets arbejde med at fastlægge hovedlinjerne i vejens forløb. Siden da har de fire fællesråd jævnligt holdt møder om vejen. På det seneste møde i august blev man enige om hyppigere møder. For nu er behovet for vejen ved at være påtrængende. Og vi har indgået en musketéred om, at vi skal have hele vejen, ikke blot en bid eller to. Vejen er fortsat et amtsligt projekt. Først med nedlæggelsen af amtet ved årsskiftet overgår projektet til kommunen. Derfor er vejen ikke med i kommunens just vedtagne vejplan for 2006 på anden måde end som den røde linje på det kort, der indleder denne artikel. Men vejen vil komme med i næste års vejplan. Ikke på den måde at vi vil se gravemaskinerne begynde at skubbe rundt på jord, men den vil blive beskrevet teknisk og politisk. Byrådets tekniske udvalg vil diskutere vejen på et møde i oktober måned. Fællesrådene vil tage kontakt til såvel vejkontoret som byrådspolitikerne og argumentere for at vejen er en påtrængende nødvendighed. I første omgang vil vi få samlet alle argumenterne for Beder-Bering-vejen, og vi vil forsøge at få lavet en trafikanalyse af hele den sydlige del af kommunen for at få dokumenteret hvor stort behovet for vejen er. Dernæst vil vi gå i dialog med kommunens politikere og teknikere for at få vejen sat så højt på dagsordenen som overhovedet muligt. Foto: Jørgen Friis Bak (på cykel) En velkendt situation på toppen af Langballebakken 18 Nummer 5/2006

19 Kom og se en sjov farce af Dario Fo "Marcolfa" Spiren er nu ved at lægge sidste hånd på énakts-farcen Marcolfa. Malling Landbrugsskoles gymnastiksal er i de sidste 8 dage blevet omdannet til en hyggelig teatersal, hvor I kan få mulighed for at slappe af med lidt god mad og bagefter røre lattermusklerne til en morsom forestilling. Marcolfa er navnet på en helt uinteressant husbestyrerinde, som en dag vinder i lotteriet. Mange mænd bliver nu interesseret i Marcolfa, eller mere præcist i hendes penge. Kom og se hvem der bliver sejrherren. Efter pausen, hvor man kan købe en kop kaffe eller en forfriskning, byder vi på nok en overraskelse. Nyhed! Som noget nyt kan man i år bestille en platte til forestillingen den 6. okt. Spisningen starter kl for dem, der har lyst til dette. Kl starter forestillingen. Efterfølgende er der mulighed for hygge i teatersalen, evt. med en svingom. Forestillingerne bliver således: Generalprøve: Torsdag den 28. sept. Kl for pensionister. Kr. 40,- inkl. kaffe og kage. Fredag: den 6. okt. kl. 19,30 - Voksne kr. 75,-, børn kr. 25,- (Platte kr. 75,- kan forudbestilles). Lørdag: den 7. okt. kl Voksne kr. 75,-, børn kr. 25,- Til premieren den 30. sept. er der endnu få billetter tilbage. Billetsalg og bordbestilling hos Tove Pedersen, tlf (resterende billetter sælges ved indgangen) Høstfest i Ajstrup Forsamlingshus Lørdag den 14. oktober kl Nu er vi nået eftersommeren, og høsten er ved at være i hus, så derfor holder vi som sædvanlig høstfest i Ajstrup Forsamlingshus. Dørene åbnes kl Spisning starter kl Pris pr. kuvert 190 kr. Tilmelding senest 8. oktober på tlf Julemarked Weekenden den 25. og 26. november kl holder vi julemarked i Ajstrup Forsamlingshus. Kom og køb dine julegaver, julepynt, adventskrans m.m. - eller få selv en stadeplads med dine "julerier". Pris for en stadeplads er 100 kr. for begge dage. Tilmelding til stadeplads hos Dorthe Gisselmann tlf Nummer 5/

20 Damgårds Allé - endelig allé Af Mogens Brøchner-Nielsen, Fællesrådet Træerne langs Damgårds Allé er nu så synlige, at vejen opfattes som en alle Endelig bærer Damgårds Allé sit navn med rette. Efter igennem mange år med kun få og ikke særligt markante træer, med undtagelse af dem ud for DCJ, kan man nu se alletræer på begge sider af Damgårds Allé. Træerne har nu en sådan størrelse, at man begynder at ane, hvilken smuk indkørsel til Beder, vejen med tiden vil blive. Derudover er der plantet en række poppeltræer langs Oddervej, lige overfor Damgårds Allé. De vil med tiden medvirke til en fin rumdannelse og smuk afslutning af Damgårds Allé, samtidig med at de vil give de vejfarende et signal om, at her ender vejen i en større tværgående vej. Da vejtræer, som er plantet hensigtsmæssig i forhold til trafikken, vil kunne forbedre trafiksikkerheden samtidig med, at de vil forskønne landskabet og forbedre miljøet, kan vi håbe på, at vi med tiden ser endnu flere alléer på vores smukke egn. Nu har vi bare at håbe på, at de nyplantede træer overlever den meget tørre sommer. Poppeltræerne langs Oddervej vil om få år danne en fin afslutning af Damgårds Allé. 20 Nummer 5/2006

Lokalcenter Tranbjerg KOLORITTEN. marts 2013. - gratis -

Lokalcenter Tranbjerg KOLORITTEN. marts 2013. - gratis - Lokalcenter Tranbjerg KOLORITTEN marts 2013 - gratis - Til læserne Redaktionen opfordrer til, at stof til bladet afleveres senest den 22. marts 2013. Det er nødvendigt for os at kende de forskellige indlæg,

Læs mere

Frivillig ved Viby sogn. Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab Kulturelle oplevelser

Frivillig ved Viby sogn. Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab Kulturelle oplevelser Frivillig ved Viby sogn Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab Kulturelle oplevelser 1 Bliv frivillig Hvis du går og tror, at kirkens arbejde kun består i det, som præster, ansatte

Læs mere

Lokalcenter Tranbjerg KOLORITTEN. november 2013. - gratis -

Lokalcenter Tranbjerg KOLORITTEN. november 2013. - gratis - Lokalcenter Tranbjerg KOLORITTEN november 2013 - gratis - Til læserne Redaktionen opfordrer til, at stof til bladet afleveres senest den 22. november 2013. Det er nødvendigt for os at kende de forskellige

Læs mere

Frivillig ved Viby sogn Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab

Frivillig ved Viby sogn Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab Frivillig ved Viby sogn Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab 1 Bliv frivillig Kulturelle oplevelser Hvis du går og tror, at kirkens arbejde kun består i det, som præster, ansatte

Læs mere

Efterår 2014. Lad os mødes... Tilbud til mennesker med hukommelsesproblemer, deres familie og venner. DemensNetværk Rudersdal og Rudersdal Kommune

Efterår 2014. Lad os mødes... Tilbud til mennesker med hukommelsesproblemer, deres familie og venner. DemensNetværk Rudersdal og Rudersdal Kommune Efterår 2014 Lad os mødes... Tilbud til mennesker med hukommelsesproblemer, deres familie og venner DemensNetværk Rudersdal og Rudersdal Kommune Lad os mødes I denne folder kan du læse om aktiviteter og

Læs mere

for Lyne Sogn Januar 2014

for Lyne Sogn Januar 2014 Til: Samtlige husstande kontorer butikker AKTIVITETSKALENDER for Lyne Sogn Januar 2014 Indhold: * Lyne kirke: Sang * Borgerforening: Generalforsamling * Vennekredsen: Sang & Musik * Familie & Fritid: Køkkenfri

Læs mere

Kom og lyt. Kirkeblad for Egernsund sogn september til november

Kom og lyt. Kirkeblad for Egernsund sogn september til november Kom og lyt Kirkeblad for Egernsund sogn september til november 2006 Adresser: Sognepræst: David J. Kessel, Strandvej 8, Egernsund, tlf.: 74442658, e-mail: djk@km.dk Menighedsrådsformand: Margit Kristensen,

Læs mere

Nyhedsbrev. august september oktober

Nyhedsbrev. august september oktober Nyhedsbrev august september oktober Gudstjenester i Jerne og Skads Kirke J - JERNE KIRKE S - SKADS KIRKE Søndag den 2. august 9. søndag efter Trinitatis Søndag den 27. september 17. søndag efter Trinitatis

Læs mere

Det er blevet til mange spændende aktiviteter, ud over de kirkelige handlinger, som jeg holder meget af.

Det er blevet til mange spændende aktiviteter, ud over de kirkelige handlinger, som jeg holder meget af. Kirkeblad sommeren 2008 Afskedshilsen Tiden er nu inde til at skrive en lille afskedshilsen midt i alle flyttekasserne. Tiden er inde til at sige farvel og tak for den tid vi har været her i Fjellerup

Læs mere

Lysglimt Himmelev gl Præstegård

Lysglimt Himmelev gl Præstegård Lysglimt Himmelev gl Præstegård 8. årgang nr 43 mar-apr 2011 Lysglimt-redaktionen Lizzi Klargaard, beboer på Afd B Anne-Lise Sørensen, frivillig i Oasen Lene Buchwald, Økonoma Rikke Søder, Aktivitetsleder

Læs mere

KIRKEKONTAKT HOPTRUP SOGN

KIRKEKONTAKT HOPTRUP SOGN KIRKEKONTAKT HOPTRUP SOGN DECEMBER - JANUAR Søndag den 17. december kl. 10.30, 3. søndag i advent Højmesse ved Poul Martin Langdahl. (Søndagens tekst: Luk 1,67-80). Søndag den 24. december, JULEAFTEN Julegudstjeneste

Læs mere

Nyhedsbrev. uge 45 2014

Nyhedsbrev. uge 45 2014 Nyhedsbrev uge 45 2014 Så er det blevet efterår, bladene har fået en anden farve og falder af træerne. Klokken er sat 1 time tilbage, og det betyde, at vi for en kort tid får lysere morgener men tidligere

Læs mere

for Lyne Sogn Marts 2014

for Lyne Sogn Marts 2014 Til: Samtlige husstande kontorer butikker AKTIVITETSKALENDER for Lyne Sogn Marts 2014 Indhold: * Avisindsamling: * Konfirmationer i 2015 & 2016 * Vennekredsen: Foredrag * Familie & Fritid: Køkkenfri aften

Læs mere

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård Lysglimt Himmelev gl. Præstegård 4. Årgang nr. 29 november / december 2014 Lysglimt-redaktionen Anne-Lise Sørensen, frivillig i Oasen Rikke Søder, Aktivitetsleder Anni Hansen afd. B Avisen udkommer januar,

Læs mere

KIRKEBLAD Enderslev-Vråby-Himlingøje

KIRKEBLAD Enderslev-Vråby-Himlingøje KIRKEBLAD Enderslev-Vråby-Himlingøje September - November 2013 LÆS BOGEN! Bjarne Reuter har skrevet en bog, han kalder for BOGEN. Det er en genfortælling af Biblen, sådan som han forstår den. Han har selv

Læs mere

NYHEDSBLAD FRIVILLIGHEDSFORMIDLINGEN August-September 2009

NYHEDSBLAD FRIVILLIGHEDSFORMIDLINGEN August-September 2009 NYHEDSBLAD FRIVILLIGHEDSFORMIDLINGEN August-September 2009 Frivillighedsformidlingen Aagade 26, Gudumholm, 9280 Storvorde Tlf.: 98 31 69 99 E-mail: formidling@mail.tele.dk Web: www.frivillighedsformidlingen.dk

Læs mere

Sognebladet. www.tas-pastorat.dk. Juni - Juli - August 2015. Konfirmander på tur.

Sognebladet. www.tas-pastorat.dk. Juni - Juli - August 2015. Konfirmander på tur. Juni - Juli - August 2015 Sognebladet Tødsø - Alsted - Sdr. Dråby Pastorat Inde i bladet: Præstens side 2 Konfirmandindskrivning 2016 3 Sogneudflugt 4 Kirkeskibe 5 Nyt fra beboerforeningerne 6 Adresser

Læs mere

for Lyne Sogn Januar 2015 Indhold:

for Lyne Sogn Januar 2015 Indhold: Til: Samtlige husstande kontorer butikker AKTIVITETSKALENDER for Lyne Sogn Januar 2015 Indhold: Lyne Kirke/Vennekredsen: Per Nielsen Lyne Kirke: Nytårsgudstjeneste, Menighedsmøde Sdr. Bork Kirke: Sangaften

Læs mere

Frivilligfest og Åbent Hus-arrangementer. Frivillig Fredag Sorø 2015

Frivilligfest og Åbent Hus-arrangementer. Frivillig Fredag Sorø 2015 Frivilligfest og Åbent Hus-arrangementer Frivillig Fredag Sorø 2015 Arrangører: Aktiviteten Stenlille AFRIKASTRIK Velkommen til Frivillig Fredag 2015 I år fejrer vi Frivillig Fredag både med Åbent Hus-arrangementer

Læs mere

Opgave 1. Modul 4 Lytte, Opgave 1. Eksempel: Hvor mange voksne skal man minimum rejse for at få rabat? 1. Hvor høje skal kvinderne være?

Opgave 1. Modul 4 Lytte, Opgave 1. Eksempel: Hvor mange voksne skal man minimum rejse for at få rabat? 1. Hvor høje skal kvinderne være? Modul 4 Lytte, Opgave 1 Navn: Kursistnr.: Opgave 1 Eksempel: Hvor mange voksne skal man minimum rejse for at få rabat? 15 2 3 1 X 1. Hvor høje skal kvinderne være? 160-180 165-190 160-170 165-180 2. Hvad

Læs mere

Konfirmand i Mølholm kirke

Konfirmand i Mølholm kirke Konfirmand i Mølholm kirke Udfordringer til unge på livets veje 2017-18 Indbydelse til konfirmandforberedelse Som 7. klasses elev vil jeg gerne indbyde dig til at deltage i konfirmandforberedelse og konfirmation

Læs mere

TORSDAGS-NYT. Torsdag den 1. november 2007

TORSDAGS-NYT. Torsdag den 1. november 2007 TORSDAGS-NYT Torsdag den 1. november 2007 Sundhed og trivsel I sidste Torsdagsnyt fortalte jeg kort om skolens fokus på sundhed og trivsel. Fredag før efterårsferien oplevede jeg et sundhedstegn uden lige.

Læs mere

TOFTEPOSTEN Nyhedsblad om livet i Toftehaven juli, august, september 2015

TOFTEPOSTEN Nyhedsblad om livet i Toftehaven juli, august, september 2015 TOFTEPOSTEN Nyhedsblad om livet i Toftehaven juli, august, september 2015 Redaktionen: Berit Olsson Indlæg til Tofteposten skal være redaktionen i hænde senest d. 15. i måneden Adresse: Plejecenter Toftehaven

Læs mere

Lokalhistoriske. arrangementer. Sinding, 1950

Lokalhistoriske. arrangementer. Sinding, 1950 Lokalhistoriske arrangementer Sinding, 1950 Silkeborg efterår 2009 BESØG PÅ FUNDER RADIOMUSEUM Onsdag 19. august kl.19 Bjarne Jensen vil vise og fortælle om sine 1685 gamle radioer, grammofoner, fjernsyn

Læs mere

KOMMENDE ARRANGEMENTER

KOMMENDE ARRANGEMENTER Program nr. 3. 2011 (1. september - 31. december) KOMMENDE ARRANGEMENTER LINEDANCE OPSTART OKTOBERFEST MORTENS AFTEN JULEFROKOST LUCIA LÆS MERE INDE I BLADET SIDEN SIDST Sommeren er ved at gå på hæld,

Læs mere

TAGENSBO KIRKES NYHEDSBREV

TAGENSBO KIRKES NYHEDSBREV TAGENSBO KIRKES NYHEDSBREV Tagensbo kirke Landsdommervej 35 2400 NV telefon 3581 1977 mail: kest@km.dk Tak for det gamle år - vi glæder os til 2015 sammen med jer! Læs længere nede om årets første brunchandagt,

Læs mere

Liv og glade dage på tværs af generationer. 7. 13. april 2014. Opdatering nu nærmer vi os!!!

Liv og glade dage på tværs af generationer. 7. 13. april 2014. Opdatering nu nærmer vi os!!! 1. april 2014 Liv og glade dage på tværs af generationer 7. 13. april 2014 Opdatering nu nærmer vi os!!! Højtlæsning Fastelavn for store og små Banko på lokalcentret I uge 15, den 7. 13. april, vil der

Læs mere

AKTIVITETSKALENDER. for Lyne Sogn Oktober 2015. Indhold: * Vennekredsen: Foredrag. Til: Samtlige husstande kontorer butikker

AKTIVITETSKALENDER. for Lyne Sogn Oktober 2015. Indhold: * Vennekredsen: Foredrag. Til: Samtlige husstande kontorer butikker Til: Samtlige husstande kontorer butikker AKTIVITETSKALENDER for Lyne Sogn Oktober 2015 Fra Indvielse af Byfornyelse Indhold: * Vennekredsen: Foredrag * Avisindsamling: Fortsætter * Ny Butik: Mormors ting

Læs mere

Indhold. Model for en dag vol. 2. Julegaveværksted. Det Blå Marked. Juledekorationer. Madbix med gæstekok. Nissebowling. Lucia.

Indhold. Model for en dag vol. 2. Julegaveværksted. Det Blå Marked. Juledekorationer. Madbix med gæstekok. Nissebowling. Lucia. Dag Dato Aktivitet Personale Tirs 4. nov Model for en dag vol. 2 To, Ki, Ja, Tr, Ti Tors 6. nov Butterflymøde Ki, Ja, Ca, Tirs Tors 11. nov 13. nov Svanesang Julegaveværksted Drengerøvsaften FIFA på PlayStation

Læs mere

SOGNEBLADET. Karrebæk * Fodby Kirker

SOGNEBLADET. Karrebæk * Fodby Kirker SOGNEBLADET Karrebæk * Fodby Kirker Maj * Juni * Juli * August 2014 NYT FRA PASTORATET Velkommen til dette første Sognebladet for Karrebæk og Fodby kirker. De to menighedsråd er blevet enige om at udgive

Læs mere

VIGTIGE ADRESSER!!! PMF AARHUS Bank: Regnr. 9004 Kontonr. 0006818501 CVR-nr.: 29987343 www.postens-mf.dk. Nr. 4 Juni 2015. Formand: Næstformand:

VIGTIGE ADRESSER!!! PMF AARHUS Bank: Regnr. 9004 Kontonr. 0006818501 CVR-nr.: 29987343 www.postens-mf.dk. Nr. 4 Juni 2015. Formand: Næstformand: VIGTIGE ADRESSER!!! PMF AARHUS Bank: Regnr. 9004 Kontonr. 0006818501 CVR-nr.: 29987343 www.postens-mf.dk Nr. 4 Juni 2015 Formand: Ernst B. Larsen, Eskebækparken 62, 2.tv, 8660 Skanderborg Tlf. 86 51 00

Læs mere

Oddense-Otting. november 2013. Det er så nemt - at skifte til os. Det er lettere end du tror! Ring 97 56 44 22 og aftal et møde!

Oddense-Otting. november 2013. Det er så nemt - at skifte til os. Det er lettere end du tror! Ring 97 56 44 22 og aftal et møde! So -Otting november 2013 Det er så nemt - at skifte til os Det er lettere end du tror! Og vi gør det helt uden besvær for dig. Vi skal bare have din underskrift lettere bliver det ikke Ring 97 56 44 22

Læs mere

Ø-posten, december 2014

Ø-posten, december 2014 Indholdsfortegnelse: Om Ø-posten 1 Træffetid og telefontid 1 VAR DET NOGET FOR DIG? (Førtidspensionistnetværk) 2 Tur går til Christiansborg 2 Sidste Torsdagscafe inden jul 2 Det er sket: - Medlesmøde om

Læs mere

Nytårstraveturen. I år blev vi sendt op forbi området hvor bygningen af det nye museum

Nytårstraveturen. I år blev vi sendt op forbi området hvor bygningen af det nye museum LØBESEDLEN BMI Motion Januar 2011 Nytårstraveturen Den 31. december kl. 12 er endnu et tidspunkt der for rigtig mange BMI-motionister står fast indgraveret i kalenderen. Her foretages den årlige travetur

Læs mere

Kirkebladet Nr. 4-25. årg. Septemper Oktober November 2015 Øsløs Vesløs Arup Sogne

Kirkebladet Nr. 4-25. årg. Septemper Oktober November 2015 Øsløs Vesløs Arup Sogne Kirkebladet Nr. 4-25. årg. Septemper Oktober November 2015 Øsløs Vesløs Arup Sogne Navne og adresser: I ferie- og vakanceperioden kan man rette henvendelse til følgende: September og november måned: Asger

Læs mere

DET SKER I VEDDUM AUGUST SEPTEMBER 2013. Børnehaven får nyt tag i juli 2013 AKTIVITETSKALENDER. 27. årgang nr. 164

DET SKER I VEDDUM AUGUST SEPTEMBER 2013. Børnehaven får nyt tag i juli 2013 AKTIVITETSKALENDER. 27. årgang nr. 164 DET SKER I VEDDUM AUGUST SEPTEMBER 2013 Børnehaven får nyt tag i juli 2013 AKTIVITETSKALENDER 27. årgang nr. 164 FASTE BEGIVENHEDER Fællesspisning i klubhuset Fællesspisning første mandag i september til

Læs mere

Torslunde Sogn & Kirke

Torslunde Sogn & Kirke Juni GUDSTJENESTER Torslunde Ishøj Vejleå Dato kl. 4/06 10 C. B. Petersen A. Bækgaard A. Gyldenkærne 5/06 10 C. B. Petersen Lukket V. Ahle 11/06 10 A. Gyldenkærne Lukket S. Nielsen 18/06 10 C. B. Petersen

Læs mere

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård Lysglimt Himmelev gl. Præstegård 4. Årgang nr. 27 juli / august. 2014 Lysglimt-redaktionen Anne-Lise Sørensen, frivillig i Oasen Rikke Søder, Aktivitetsleder Anni Hansen afd. B Avisen udkommer januar,

Læs mere

KOMMENDE ARRANGEMENTER

KOMMENDE ARRANGEMENTER Program nr. 1. 2011 (1. januar - 30. april) KOMMENDE ARRANGEMENTER FASTELAVNSFEST TØSEFEST GENERALFORSAMLING VIRKSOMHEDSBESØG VANDHULSDAG SANKT HANS LÆS MERE INDE I BLADET SIDEN SIDST Vi har taget hul

Læs mere

DET SKER I VEDDUM. Aktivitetskalender JANUAR FEBRUAR 2015. Johny V. Johansen 2006: Udsigt fra Hadsundstien. 29. årgang nr. 169

DET SKER I VEDDUM. Aktivitetskalender JANUAR FEBRUAR 2015. Johny V. Johansen 2006: Udsigt fra Hadsundstien. 29. årgang nr. 169 DET SKER I VEDDUM Aktivitetskalender JANUAR FEBRUAR 2015 Johny V. Johansen 2006: Udsigt fra Hadsundstien. 29. årgang nr. 169 Januar 2 tor. 1. jan. 2015 Nytårsdag 12:00 16:00 Brugsen holder åbent man. 5.

Læs mere

Fælles info. Nyhedsbrev SFO Fritterhøjen uge 21+22 2013. Grundlovsdag 5. juni!

Fælles info. Nyhedsbrev SFO Fritterhøjen uge 21+22 2013. Grundlovsdag 5. juni! Fælles info Grundlovsdag 5. juni! Denne dag holder både skole og SFO lukket! Så god grundlovsdag til jer alle! Personalet i SFO Afslutningsfest for vores 2. klasser -en opgave for børn, forældre og ansatte

Læs mere

NYHEDSBREV for resten af august 2015. En ny begyndelse

NYHEDSBREV for resten af august 2015. En ny begyndelse NYHEDSBREV for resten af august 2015 En ny begyndelse Sommeren går nu på hæld og en ny sæson i kirkens arbejde går i gang. Også i efteråret vil vi arbejde på at blive et udadrettet fællesskab med Jesus

Læs mere

juli august september

juli august september Skelager Kirke www.skelagerkirke.dk 2015 juli august september Indhold: Skelagerparken 2 25 års jubilæum 3 Kalender 4-5 Dåbsjubilæum 6 Familiegudstjenester 6 Babysalmesang 6 Ny biskop 7 Praktiske oplysninger

Læs mere

TORSDAGS-NYT STØT FORÆLDREFORENINGEN! 8. oktober 2009

TORSDAGS-NYT STØT FORÆLDREFORENINGEN! 8. oktober 2009 TORSDAGS-NYT 8. oktober 2009 EFTERÅRSFERIE Fredag løber og cykler hele skolen i skolernes årlige motionsløb. Det er en dejlig begivenhed, som viser Hvinningdalskolens elever som særdeles aktive i forhold

Læs mere

Et sted for dig. - FDF Hjerm

Et sted for dig. - FDF Hjerm - FDF Hjerm Et sted for dig ... FDF giver børn og unge et ståsted at møde verden fra En verden af oplevelser FDF Hjerm er et godt tilbud til alle børn og unge med en bred vifte af muligheder. Vi lægger

Læs mere

Nyhedsbrev Elev Skole juni 2015

Nyhedsbrev Elev Skole juni 2015 Nyhedsbrev Elev Skole juni 2015 Til alle forældre med børn på Elev Skole. Vi kan så småt skimte sommerferien i det fjerne, men inden vi når dertil et længere nyhedsbrev med stort og småt fra Elev Skole.

Læs mere

Program for 2014/15 Tånum Forsamlingshus

Program for 2014/15 Tånum Forsamlingshus Program for 2014/15 Tånum Forsamlingshus Gl. Viborgvej 188 8920 Randers NV Velkommen til 2014/2015 i Tånum Forsamlingshus. Med et fantastisk nyt gulv i begge sale tager vi fat på en ny sæson i Tånum Forsamlingshus.

Læs mere

Torsdagsbrev den 30. april 2015

Torsdagsbrev den 30. april 2015 Torsdagsbrev den 30. april 2015 Tak for en fin forårskoncert til alle deltagende! Det blev en meget dejlig aften med mange optrædende og stort, opbakkende publikum. Jeg bringer her nogle af Heinos billeder,

Læs mere

Hilsen fra redaktionen

Hilsen fra redaktionen NYHEDSBLADET - for Klingstrupvænget & Rødegårdsvej Hilsen fra redaktionen Kære beboer, Du sidder nu med årets første udgave af vores nyhedsblad; rigtig mange gange velkommen. I dette nyhedsblad skal vi

Læs mere

Bøgen. Nr. 13 juni 2016. Udgiver: Forenede Care - Bøgeskovhus [1]

Bøgen. Nr. 13 juni 2016. Udgiver: Forenede Care - Bøgeskovhus [1] Bøgen Nr. 13 juni 2016. Udgiver: Forenede Care - Bøgeskovhus [1] INDHOLDSFORTEGNELSE: Side 3 Nyt fra centerchef Maria Tønnersen Side 4 Velkommen til Bøgeskovhus Side 4-7 Nyt fra aktivitetskoordinator Helle

Læs mere

Gør jeres Lænkeforening mere synlig kan forhåbentlig være en hjælp for jer, når I vil arbejde med at synliggøre jeres forening og Lænkens værdier.

Gør jeres Lænkeforening mere synlig kan forhåbentlig være en hjælp for jer, når I vil arbejde med at synliggøre jeres forening og Lænkens værdier. Kære lokalforeninger. Der er stadig mange danskere, som drikker alt for meget og som har brug for støtte til at komme ud af alkoholproblemet. Derfor er det vigtigt, at Lænken er synlig og meget mere kendt,

Læs mere

FRISTEDET. Dumpen 5A, st. 8800 Viborg. Tlf. 86100806

FRISTEDET. Dumpen 5A, st. 8800 Viborg. Tlf. 86100806 HER FRISTEDET Dumpen 5A, st. 8800 Viborg Tlf. 86100806 Åbningstider: Mandag - Fredag 10.00-20.00 Tirsdag 10.00-16.00 Lørdag - Søndag og helligdage 10.00-20.00 Tirsdag Sind Ungdom 16.00-21.00 Alle dage

Læs mere

Kirkeblad. Øsby og Aarø Kirker. Juni - Juli - August - September Oktober - November - 2008

Kirkeblad. Øsby og Aarø Kirker. Juni - Juli - August - September Oktober - November - 2008 Kirkeblad Øsby og Aarø Kirker Juni - Juli - August - September Oktober - November - 2008 Hvert træ nu pranger med sit løv, og jorden dækker til sit støv med sommergrønne klæde, og skønnere er liljens dragt

Læs mere

TORSDAGS-NYT. Nyt personale: Janus er ansat frem til d.22/12 2008. Vigtige datoer: Halloweenfest d.31/10 2008 Nærmere information kommer senere.

TORSDAGS-NYT. Nyt personale: Janus er ansat frem til d.22/12 2008. Vigtige datoer: Halloweenfest d.31/10 2008 Nærmere information kommer senere. TORSDAGS-NYT 28. august 2008 Skolestart Det er dejligt at mærke, at skolen nu er i gang efter ferien. Lærings livet blomstrer og glade børn tumler omkring os! Dejligt at opleve de nye 0. klasser er ved

Læs mere

Kom og få en hyggelig dag. Ta nabo, venner, og familie med til en sjov dag i Forsamlingshuset. Dagens program:

Kom og få en hyggelig dag. Ta nabo, venner, og familie med til en sjov dag i Forsamlingshuset. Dagens program: Kom og få en hyggelig dag. Ta nabo, venner, og familie med til en sjov dag i Forsamlingshuset. Dagens program: Kl. 14.00 Kaffe og kage kan købes i Onsdagsklubbens store kaffebod. Kl. 14.30 Aktiviteter:

Læs mere

Kære bruger. Der vil også blive mulighed for at få fornyet garderoben når vi får besøg af Pasgård og Smartex.

Kære bruger. Der vil også blive mulighed for at få fornyet garderoben når vi får besøg af Pasgård og Smartex. Kære bruger Så er forårsprogrammet for 2015 klar. Vi har glædet os til at præsentere et varieret program med underholdning, fest, sang, musik og ikke mindst bankospil. Der vil også blive mulighed for at

Læs mere

Kirkenyt for Tingsted kirke december 2015 samt januar og februar 2016. Og lyset skinner i mørket, og mørket fik ikke bugt med det. (Joh.

Kirkenyt for Tingsted kirke december 2015 samt januar og februar 2016. Og lyset skinner i mørket, og mørket fik ikke bugt med det. (Joh. Kirkenyt for Tingsted kirke december 2015 samt januar og februar 2016 Og lyset skinner i mørket, og mørket fik ikke bugt med det. (Joh.1,5) I verden omkring os, og jævnligt også i vore egne hjerter, synes

Læs mere

Lektiebogen. Samtaler med børn og voksne om lektielæsning

Lektiebogen. Samtaler med børn og voksne om lektielæsning Lektiebogen Samtaler med børn og voksne om lektielæsning Forord Herværende pjece er produceret med støtte fra Undervisningsministeriets tips- og lottomidler. Pjecen er blevet til via samtaler med børn,

Læs mere

Kære børn og forældre! Torsdagsbrev d. 30. november 2006

Kære børn og forældre! Torsdagsbrev d. 30. november 2006 Kære børn og forældre! Torsdagsbrev d. 30. november 2006 I går havde jeg en rundvisning. Det var rigtig rart og et godt udtryk for vores skole at gå rundt sådan en onsdag. Team A forberedte grønlandsk

Læs mere

PARKINSON EXPRESSEN PARKINSONFORENINGEN BORNHOLM Juli kvartal 2012

PARKINSON EXPRESSEN PARKINSONFORENINGEN BORNHOLM Juli kvartal 2012 PARKINSON EXPRESSEN PARKINSONFORENINGEN BORNHOLM Juli kvartal 2012 PARKINSON-EXPRESSEN juli kvartal 2012 Oplag: 150 REDAKTION: Bent Folkmann Fabrksvej 4 3700 Rønne 56 97 44 79 jbfolkmann@mail.dk Husk at

Læs mere

HERMOD-NYT NYHEDSBREV NR. 4, 2015. Velkommen til 4. udgave af Hermod-Nyt, som formidler nyheder og info, der ikke er at finde på hjemmesiden.

HERMOD-NYT NYHEDSBREV NR. 4, 2015. Velkommen til 4. udgave af Hermod-Nyt, som formidler nyheder og info, der ikke er at finde på hjemmesiden. Velkommen til 4. udgave af Hermod-Nyt, som formidler nyheder og info, der ikke er at finde på hjemmesiden. Bestyrelsen håber at Hermods medlemmer vil benytte sig af muligheden for at være med til at fylde

Læs mere

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård Lysglimt Himmelev gl. Præstegård 4. Årgang nr. 28 september / oktober 2014 Lysglimt-redaktionen Anne-Lise Sørensen, frivillig i Oasen Rikke Søder, Aktivitetsleder Anni Hansen afd. B Avisen udkommer januar,

Læs mere

Lysglimt Himmelev gl Præstegård

Lysglimt Himmelev gl Præstegård Lysglimt Himmelev gl Præstegård 10. årgang nr. 56 maj juni 2013 Lysglimt-redaktionen Anne-Lise Sørensen, frivillig i Oasen Rikke Søder, Aktivitetsleder Susan Salomonsen, Aktivitetsmedarbejder Avisen udkommer

Læs mere

LOKALCENTER TRANBJERG. Koloritten. Februar Marts. Gratis

LOKALCENTER TRANBJERG. Koloritten. Februar Marts. Gratis LOKALCENTER TRANBJERG Koloritten Februar Marts Gratis 2016 Til læserne Hermed det første nummer af Koloritten udarbejdet af det nye brugerråd, så der vil komme mere information i de næste numre. Redaktionen

Læs mere

Søndervang nyt. Efterår 2008. H/F Søndervang Kongelundsvej 211 2770 Kastrup www.sondervang.info

Søndervang nyt. Efterår 2008. H/F Søndervang Kongelundsvej 211 2770 Kastrup www.sondervang.info Søndervang nyt Efterår 2008 H/F Søndervang Kongelundsvej 211 2770 Kastrup www.sondervang.info Kære medlemmer August 2008 På generalforsamlingen lovede bestyrelsen at undersøge muligheden for, at de enkelte

Læs mere

Aktiviteter 2. halvår 2015

Aktiviteter 2. halvår 2015 Aktiviteter 2. halvår 2015 Gøls Minde aktivitetscenter Stationsmestervej 1 9200 Aalborg SV Tlf: 9818 8950 Åbningstider hverdage fra kl. 9.00 16.00 Faste aktiviteter Mandage kl. 09.30-12.00 kl. 10.00 11.30

Læs mere

Den vedhæftede er blevet sikkerhedskontrolleret af Århus Kommune.

Den vedhæftede  er blevet sikkerhedskontrolleret af Århus Kommune. Jørgen Bak 14-07-2009 22:56 To: planlaegningogbyggeri@aarhus.dk cc: Subject: Den vedhæftede e-mail er blevet sikkerhedskontrolleret af Århus Kommune. Sikkerhedskontrollen af e-mailen

Læs mere

Ugen der gik Uge 24 Nyt ansigt på Hellum FRI fra 1. august

Ugen der gik Uge 24 Nyt ansigt på Hellum FRI fra 1. august Ugen der gik Uge 24 Nyt ansigt på Hellum FRI fra 1. august Fra 1. august og et halvt år frem har vi været så heldige at få tilbudt gratis ansættelse af en studerende fra den Pædagogiske Assistent Uddannelse

Læs mere

SOGNEBLADET. Karrebæk * Fodby Kirker

SOGNEBLADET. Karrebæk * Fodby Kirker SOGNEBLADET Karrebæk * Fodby Kirker August * September * Oktober * November 2014 NYT FRA PASTORATET Høstgudstjenesten i Karrebæk kirke. Søndag den 21. september kl. 10.30, er der høstgudstjeneste i Karrebæk

Læs mere

Kirke og Sogn. På udflugt med Onsdagsforum se side 8-9

Kirke og Sogn. På udflugt med Onsdagsforum se side 8-9 Kirke og Sogn På udflugt med Onsdagsforum se side 8-9 2 KIRKE OG SOGN KIRKE OG SOGN 3 Infoside Kirkekontoret, Sognegården, Kirketorvet 2, 8310 Tranbjerg 86 29 57 33 Mandag-fredag kl. 10.00 13.00 Torsdag

Læs mere

Konfirmand i Mølholm kirke

Konfirmand i Mølholm kirke Konfirmand i Mølholm kirke Udfordringer til unge på livets veje 2015-16 Indbydelse til konfirmandforberedelse Som 7. klasses elev vil jeg gerne indbyde dig til at deltage i konfirmandforberedelse og konfirmation

Læs mere

Mini-konfirmand i Lillerød Kirke. Kom og se og vær med...

Mini-konfirmand i Lillerød Kirke. Kom og se og vær med... Mini-konfirmand i Lillerød Kirke Kom og se og vær med... Kære 3. klasser på Lillerød Skole! Hvis du går i 3.klasse på Lillerød Skole, så er det netop dig, vi skriver til. I efteråret 2015 vil vi gerne

Læs mere

Modul 4 Lytte, Opgave 1. Eksempel: Hvornår tilbyder Det Kongelige Teater billetter til 100 kroner?

Modul 4 Lytte, Opgave 1. Eksempel: Hvornår tilbyder Det Kongelige Teater billetter til 100 kroner? Modul 4 Lytte, Opgave 1 Opgave 1 Eksempel: Hvornår tilbyder Det Kongelige Teater billetter til 100 kroner? For unge under 25 Om tirsdagen For grupper Om fredagen X 1. Hvad koster telefon + fri sms om måneden?

Læs mere

Aktiviteter November 2015

Aktiviteter November 2015 Aktiviteter November 2015 Vestergården Annebergvej 73 9000 Aalborg Tlf: 9931 6900 Åbningstider mandag til fredag fra kl. 8.30 16.00 Faste aktiviteter på Vestergården EFTERÅRET 2015 Mandag: : Madgruppe

Læs mere

Nyhedsbrev fra Projekt Nærmiljø november 2012

Nyhedsbrev fra Projekt Nærmiljø november 2012 Nyhedsbrev fra Projekt Nærmiljø november 2012 Kære beboere og samarbejdspartnere på og omkring Arendalsvej Læs om alt det spændende der foregår på og omkring Arendalsvej i dette nyhedsbrev. Ideer til kommende

Læs mere

Kirkeblad. Øsby og Aarø Kirker. Maj til september 2013. Inde i bladet: Se sommerens program for børn og voksne

Kirkeblad. Øsby og Aarø Kirker. Maj til september 2013. Inde i bladet: Se sommerens program for børn og voksne Kirkeblad Øsby og Aarø Kirker Maj til september 2013 Inde i bladet: Se sommerens program for børn og voksne Så nåede vi Maj En fantastisk dejlig måned ja måske årets skønneste! 12 maj indsættes den nye

Læs mere

JUNI-NYT FRA KUNDBY SKOLE

JUNI-NYT FRA KUNDBY SKOLE JUNI-NYT FRA KUNDBY SKOLE Kundby d. 11. juni 2012 Kære forældre Endnu et skoleår går mod sin afslutning, og den dejlige sommerferie venter forude. I år strækker skoleåret sig helt hen imod juli måned,

Læs mere

Aggerhusavisen. November 2015. Parkvej 1 4720 Præstø Tlf. 55 36 30 90. Løssalg kr. 10.00

Aggerhusavisen. November 2015. Parkvej 1 4720 Præstø Tlf. 55 36 30 90. Løssalg kr. 10.00 Aggerhusavisen Løssalg kr. 10.00 November 2015 Parkvej 1 4720 Præstø Tlf. 55 36 30 90 Forsiden: Efterårsløv. Pedel Karl Speth kan i dagtimerne og på alle hverdage træffes på telefon: 30 53 02 37. I week-

Læs mere

Frivillig ved Zions Kirke. Din mulighed for at deltage i det frivillige arbejde i din Kirke

Frivillig ved Zions Kirke. Din mulighed for at deltage i det frivillige arbejde i din Kirke Din mulighed for at deltage i det frivillige arbejde i din Kirke Om at være frivillig I Zions sogn vil vi gerne, at kirken er en levende og aktiv kirke. Derfor tilbyder vi mange forskellige aktiviteter.

Læs mere

ErhvervsKvindenyt Herning januar 2010

ErhvervsKvindenyt Herning januar 2010 ErhvervsKvindenyt Herning januar 2010 Kære ErhvervsKvinde 2010.. Er helt nyt år står for døren. Tilbage ligger 2009 med alle de oplevelser, glæder, sorger og erfaringer det gav os. Foran os ligger 365

Læs mere

for Lyne Sogn November 2015

for Lyne Sogn November 2015 Til: Samtlige husstande kontorer butikker AKTIVITETSKALENDER for Lyne Sogn November 2015 Indhold: * Lyne Kirke: diverse, Arrangémenter * Lyne Friskole: Åben hus * Vennekredsen: Bankospil * Skulptur: *

Læs mere

Referat af Menighedsrådsmøde.

Referat af Menighedsrådsmøde. Referat af Menighedsrådsmøde. Dato: onsdag d. 7 oktober 2015 kl. 19,00 Sted: Konfirmandstuen Vestermarievej 41. 3700 Rønne Afbud: Ingen. Gæster:4 fremmødt. Dagsorden. Pkt. 1. Godkendelse af dagsorden (er

Læs mere

KORSLØKKE AFDELING OKTOBER KVARTAL 2013 www.dui.dk/korsloekke INVITATION TIL INDVIELSE AF VORES NYE HUS. AFDELINGSADRESSER:

KORSLØKKE AFDELING OKTOBER KVARTAL 2013 www.dui.dk/korsloekke INVITATION TIL INDVIELSE AF VORES NYE HUS. AFDELINGSADRESSER: AFDELINGSADRESSER: Formand: Jonna Ivarsen, Højvang 5, 5270 Odense N. Tlf.: 66 18 49 59 Kasserer: Arne B. Hansen, Hybenvej 75, 5260 Odense S. Tlf.: 66 12 14 59 MØDETIDER: Mandag: 18.00-20.00 Boldspil og

Læs mere

EFTERÅR LOKALHISTORISKE BALLE FUNDER KRAGELUND LEMMING SEJLING SEJS-SVEJBÆK SERUP SILKEBORG SINDING

EFTERÅR LOKALHISTORISKE BALLE FUNDER KRAGELUND LEMMING SEJLING SEJS-SVEJBÆK SERUP SILKEBORG SINDING EFTERÅR 2015 LOKALHISTORISKE BALLE FUNDER KRAGELUND LEMMING SEJLING SEJS-SVEJBÆK SERUP SILKEBORG SINDING ...FØLG OS PÅ FACEBOOK Slægtsforskercafé Udflugt til Viborg Museum Vi tager på udflugt til Viborg

Læs mere

Nyt fra skolelederen Kære forældre og andre læsere af vores nyhedsbrev!

Nyt fra skolelederen Kære forældre og andre læsere af vores nyhedsbrev! N Y H E D S B R E V N R. 1 0 2 0 1 4 Nyt fra skolelederen Kære forældre og andre læsere af vores nyhedsbrev! Årets julekalender Vinder af årets tegnekonkurrence, til brug på forsiden af julekalenderen

Læs mere

Åbne aktiviteter ledet af frivillige Lokalcenter Vejlby

Åbne aktiviteter ledet af frivillige Lokalcenter Vejlby Besøgstjenesten i Vejlby Besøgstjenesten Vejlby drives i et samarbejde mellem Vejlby Kirke, Ellevang Kirke og Lokalcenter Vejlby og henvender sig til borgere i Ellevang og Vejlby Sogne. Alle med lyst og

Læs mere

Næste Aadum Nyt udkommer i uge 39. Sidste frist for aflevering: FREDAG D. 18/9-15 til Dagmar Vestergaard, Tøstrupvej 13, 9737 6035,

Næste Aadum Nyt udkommer i uge 39. Sidste frist for aflevering: FREDAG D. 18/9-15 til Dagmar Vestergaard, Tøstrupvej 13, 9737 6035, Næste Aadum Nyt udkommer i uge 39. Sidste frist for aflevering: FREDAG D. 18/9-15 til Dagmar Vestergaard, Tøstrupvej 13, 9737 6035, djvestergaard@bbsyd.dk Aadum Husholdningsforening HUSK!!!! HØSTMARKED

Læs mere

for børn og unge med handicap

for børn og unge med handicap *KZK\KTZ_XROMKHOHROUZKQ for børn og unge med handicap Er biblioteket også for handicappede? Naturligvis. Biblioteket er for alle. Også handicappede har brug for kulturelle oplevelser. Oplevelser de desværre

Læs mere

Konfirmand i Mølholm kirke

Konfirmand i Mølholm kirke Konfirmand i Mølholm kirke Udfordringer til unge på livets veje 2016-17 Indbydelse til konfirmandforberedelse Som 7. klasses elev vil jeg gerne indbyde dig til at deltage i konfirmandforberedelse og konfirmation

Læs mere

for Lyne Sogn December 2014

for Lyne Sogn December 2014 Til: Samtlige husstande kontorer butikker AKTIVITETSKALENDER for Lyne Sogn December 2014 Bedsteforældredag i Børnebo Indhold: * Lyne Kirke/Vennekredsen: Per Nielsen * Vennekredsen: Julehygge i fælleshuset

Læs mere

Opgave 1. Modul 3 Lytte, Opgave 1. Eksempel: Hvad koster kjolen? 399 kr. 299 kr. 199 kr. 1. Hvad er telefonnummeret til låseservice om aftenen?

Opgave 1. Modul 3 Lytte, Opgave 1. Eksempel: Hvad koster kjolen? 399 kr. 299 kr. 199 kr. 1. Hvad er telefonnummeret til låseservice om aftenen? Modul 3 Lytte, Opgave 1 Opgave 1 Eksempel: Hvad koster kjolen? 399 kr. 299 kr. 199 kr. X 1. Hvad er telefonnummeret til låseservice om aftenen? 23459764 23458764 23459723 2. Hvornår rejser Susanne og Peter

Læs mere

KLOKKEBJERGS TLF. NR. 9735 1688 www.klokkebjerg. E.mail: Info@klokkebjerg.dk

KLOKKEBJERGS TLF. NR. 9735 1688 www.klokkebjerg. E.mail: Info@klokkebjerg.dk ÅRG. 29 INFORMATION Klokkebjergs bestyrelse er: Henning Hansen, Esbjerg (formand) Svend Engrob, Tarm (næstformand) Birgit Storbjerg, Ølgod Frida Skade, Skjern Torben Hvergel, Ringkøbing Bestyrelsen for

Læs mere

Kirkenyt juli og august 2014

Kirkenyt juli og august 2014 Kirkenyt juli og august 2014 Foredrag om Brasilien Hør Marie Sødertoft Pedersen fortælle om sine begivenhedsrige rejser i Brasilien. Hun holder foredrag i kirken onsdag den 13. august. Gudstjeneste under

Læs mere

Alssund Y s Men s Club

Alssund Y s Men s Club Alssund Y s Men s Club Årgang 2015 2016 Udgivelsesdag den 14. oktober nummer: 4 Redaktør Inger-Lise Hansen E-mail: inger-lise@ilos.dk Jeg vil gerne modtage indlæg til bladet Hvornår var det nu det var?

Læs mere

KIRKEBLADET ØSTER VELLING-HELSTRUP-GRENSTEN SOGNE. Juni, Juli, August 2011

KIRKEBLADET ØSTER VELLING-HELSTRUP-GRENSTEN SOGNE. Juni, Juli, August 2011 KIRKEBLADET ØSTER VELLING-HELSTRUP-GRENSTEN SOGNE Nr. 2 Juni, Juli, August 2011 48. årg. Det er et kirkeblad om årets konfirmation, indbydelse til udendørsgudstjeneste og med masser af nyt om navne Først

Læs mere

Sund og glad. Uge 29 13/7-19/7 2014

Sund og glad. Uge 29 13/7-19/7 2014 2014 Sund og glad Uge 29 13/7-19/7 2014 Side 2 Sund og glad Vi har her på Livsstilshøjskolen rigtig gode erfaringer med sommerkurset Sund og glad gennem de sidste 2 år. Det er en fantastisk uge, og derfor

Læs mere

Ølstykke Sogn. Ølstykke & Udlejre Kirker. Nyt fra. April Maj Juni Juli Aug. Sept.

Ølstykke Sogn. Ølstykke & Udlejre Kirker. Nyt fra. April Maj Juni Juli Aug. Sept. Nyt fra Ølstykke Sogn Ølstykke & Udlejre Kirker 1 Indhold Menighedsrådets vision 3-4 Arrangementer 5 Aktiviteter i sognet 6-7 2 0 1 4 April Maj Juni Juli Aug. Sept. Adresser Kirkens præster: Træffes efter

Læs mere

Invitation til konference om kirkens sociale ansvar

Invitation til konference om kirkens sociale ansvar Workshop Invitation til konference om kirkens sociale ansvar Kirkens Korshær i Aarhus og Diakonhøjskolen indbyder til en ny, årlig konference om kirkens sociale ansvar. Konferencen henvender sig til alle

Læs mere

Dus Mellervang. Årets Karneval i Aalborg Øst

Dus Mellervang. Årets Karneval i Aalborg Øst Årets Karneval i Aalborg Øst www.mellervangskolen.dk Nyhedsbrev Juni Læs om Årets karneval 3.klasse på koloni Legefidusen i hesteskoen 2.klasses overnatning i dus BEMÆRK DUS-avisen kan kun ses på Mellervangskolens

Læs mere

nyt Juleoptog i Lunde. Aktivitetskalender for sognets beboere November 2010

nyt Juleoptog i Lunde. Aktivitetskalender for sognets beboere November 2010 nyt Aktivitetskalender for sognets beboere Juleoptog i Lunde. November 2010 Hej alle børn og voksne! Så har vi igen haft kontakt til julemanden, og han har bekræftet, at han igen i år lægger vejen forbi

Læs mere