Forelæser: Peter Raabye, Læge og HD O / sekundær kompetence. (Bullshit spillet kan hentes på nettet. Bingo med buzzwords.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Forelæser: Peter Raabye, Læge og HD O / sekundær kompetence. (Bullshit spillet kan hentes på nettet. Bingo med buzzwords."

Transkript

1 HD i organisation og ledelse 9. oktober 2007 Strategi Forelæser: Peter Raabye, Læge og HD O / sekundær kompetence. (Bullshit spillet kan hentes på nettet. Bingo med buzzwords. Sjovt spil) Valgte HD O som supplement til de lederuddannelser som var i sygehuset. HD O er i virkeligheden et led i at lære et nyt sprog som ledelsen forstår samt kommunikere med medarbejderne. Det spændende er diskussionen med de andre fagområder. Tema: Fastholdelse og rekruttering / og strategi i det offentlige sygehusvæsen. Forudsætninger: Samfundets perspektiv, diskussion omkring hvad samfundet er. A sidens perspektiv: B sidens perspektiv: Fag- og standsforeningernes perspektiv. Forudsætninger: Markedsøkonomi Markedsmekanismer, måske er disse mekanismer for fastholdelse af vidensmedarbejdere ikke Offentlige opgaver: ikke rentable, monopoler. Det rådne samfund (læs strategy safari af Mintzberg) Klaudi Klausens tre vektorer (staten, markedet, det civile samfund) De fleste ting ligger i et koordinatsystem og er rumlige. Mange ting er multideminsionale. Forfatterne ser en ny vinkel på de samme modeller (10 blinde mænd der beskriver en elefant) Samfundet kan analyseres på mange måder. Det defineres som normer, kollektiv bevisthed, hvordan vi burde leve med hinanden, samfundet kan også være billedet af de andre, samfundet er en måde at lave ansvarsfordeling på (det er samfundets skyld). Staten: Reglerne som binder os sammen Markedet: aftaler og handler Civile samfund: Etik og moral (er adskilt for love og regler) Definitionen af ordene er vigtige. Det er vigtigt, at man får en ny synsvinkel på nogle emner. Ofte vil litteratur give en ny vinkel på et emne. Vi vil prøve at vise emne områder som er ens. New Public Management: Ikke længere et enkelt landbrugs- og håndværkssamfund, eller bare industrisamfund. Er født som en sparefilosofi. NPM gir kontrakter og pseudomarkeder. 1

2 NPM er Taylorisme og MacGregor X som i erhvervslivet generelt er ved at være forkastede størrelse på linie med homo economicus og adam smith. Udgangspunktet var, at mennesker kun arbejdede for at få mad på bordet. Alle disse modeller er døde i dag. Homo economicus er død. Offentlig markeder: økonomisk ikke rentabel og en opgave som skal løses. Nu vil man markedsgøre en del af de varer som leveres af det offentlige. Et marked: en frivillig varesudbyder og en frivillig vareefterspørgsel samt en aftale. Når det drejer sig om enkle økonomiske principper såsom landbrug i gamle dage, så rækker Adam Smith, men dette gælder ikke i et videnssamfund. Filosofien i NPM har mange sunde elementer. Kan give en masse brugbare input, men det endet ofte med, at der skabes markeder og psudo varer. Regionaliseringen: Sen seneste kommunalreform er en indirekte erkendelse af, at offentlige opgaver er for store og komplekse til at løses lokalt og privat. Desværre er skridtet ikke taget fuldt ud til en nationalisering af sundheds- og sygehusvæsenet. Men den nationale kvalitetsmodel er det første skridt i den retning. Første skridt til et fornuftigt nationaliseret sundhedssystem, idet enhederne er ofte for små og der er behov for stordriftsfordele. Forskningsperspektivet: Diversiteten overses, kun vidensvirksomheder for lov til at fylde. Men jobs, virksomheder og medarbejdere er kollektiver af forskelligheder. Disse skal behandles som grupper. Galilei, målelige og NPM. Vidensvirksomheder er sitting ducks og derfor interessante for forskere samme sprog!!!. Man skal gøre det målelige måleligt. Forskerne forsker i det man bliver mål på. Diversiteten har fyldt mindre og mindre. Der er stadigvæk i videnssamfundet opgaver som ikke kan løses med værktøjer og metoder til vidensbaserede samfund. Vidensarbejde er også at gøre rent, f.eks. på slagterimedarbejdere og på sygehuse. Hvad skal der til? Virksomhedens perspektiv: Mission, hvorfor kører vi virksomheden Vision, hvor ser vi virksomheden om nogle år? Strategi, hvilke veje har vi tænkt os at gå? Viden, hvad skal vi vide noget om for at køre virksomheden? F.eks. interessent analyse. Bevidsthed, i ledelsen, hos medarbejderne og kunderne, leverandøren. Disse faktorer skal være klare, inden man taler om rekruttering og fastholdelse af medarbejderne. I sundhedssystemet har man ikke en mission, vision og heller ikke nogen strategier. Alle har hver sin? Fravær af fysisk og psykisk behag. Problemet er, at vi ikke ved, hvorfor vi laver det vi gør. Nogle gange vælger vi at behandle selv om man kunne give patienten mere livskvalitet ved ikke at behandle. Kernekompetencer: 2

3 Viden Tavs / eksplicit eksamineret / selvlært Standardiseret / individuel Kompetencestyring: Hvilken vej skal vi hvem har vi brug for? Hvad kan vi hvad skal vi lære? Hvor mange er vi hvor mange skal vi være? Hvad skal vi kunne nu og hvad i morgen? Hvordan får vi den nødvendige viden? Vi skal kende vores mission, vision og strategi. Ellers ved vi ikke, hvilke medarbejdere vi skal have. Vi har måske meget tavs viden i organisationen? Usete ressourcer. Hvor mange i virksomheden taler man f.eks. sprog og bruger det? Engelsk er en selvfølge. Har i registreret hvem der kan i situationen? Kernekompetencen kunne være, at kommunikationen var væsentlig f.eks. i arbejdsformidlingen. Måske skulle man ansætte flere irakere i AF. Man skal give folk orlov så de måske kommer tilbage, hvis guleroden er stor nok! Dette kunne også bruges i FBE. Kompetenceudvikling: Intern / ekstern oplæring Indkøb af kompetencer, outsourcing, medarbejdere. Afvikling / fyring / udskiftning Forskning og udvikling kan foretages indenfor virksomheden. Man kan prøve sig lidt frem. Rekruttering og fastholdelse. Det er en satsning at give folk udvikling for måske smutter de eller måske kommer de også tilbage. Rekrutterings er et sats: På strategien (SWOT analysen laves løbende over året, da det skifter hele tiden.) Rekruttering, hvordan? Intern / ekstern Head hunting (hvis man ønsker at skåne et renomé) Målrettede forespørgsler (man får et større udbud af kandidater) Annoncering, snævert eller bredt. Man må ikke nøjes med at lægge sig fast på én af disse metoder. Der skal bruges flere. Virksomhedstyper, Mintzberg stadig aktuel: Den enkle struktur, supervision Maskinbureaukratiet, standardisering af arbejdsprocesser. 3

4 Fagbureaukratiet, standardisering af kunnen. Den divisionaliserede form, standardisering af produktgrupper. Adhockratiet, gensidig tilpasning. Forandring: Dynamiske organisationer er reglen, forandring er en tilstand. Forandringsmodstand skaber sund deltagelse, gir information, frigør menneskelig og organisatorisk energi og sparer tid og kræfter. Arnefeldt har nogle gode idéer til lederen i en forandringsvirkelighed. Forebyggende forandring: vi har tid til forberedelse, ejer initiativet og har bedre ressourcer (eller mulighed for omfordeling af eksissterende), kan prioritere, er mere rationelle og har tid til at justere og fejlrette. Forandringsmodstand: Nogle kan noget nyt, og det vil nogle ikke have. Man skal forholde sig til magtpositioner. En DJØF er kan godt være deres ven. Ansættelsessamtaler, løfter og virkelighed: Ledelsens billede og medarbejdernes. Det kræver ærlighed fra virksomhedens side. Ledelsen har lovet guld og grønne skove. Ledelsens opfattelse af, hvordan organisationen er skruet samme er forkert. De medarbejderrepræsentanter man omgås ved meget mere organisationen! Så man skal ikke oversælge virksomheden. Se på mange annoncer i aviserne! De oversælger! Fastholdelse, hvordan? (Brain drain) Medarbejdere er mobile! Kompetenceflugt, hvis man ikke behandler folk med respekt. Medarbejdere er mennesker! Kort og langt sigt, midling. Medarbejdere er motiverede. (men ikke altid af det, ledelsen tror). Det faglige miljø betyder rigtig meget for videnmedarbejdere. Der skal være en mulighed for at udfolde sig. Løn, arbejdsvilkår, goder, uddannelse. Der er ikke ret mange som skifter job, udelukkende for at få mere i løn. Dette er hygiene faktorer for vidensmedarbejdere. Dette kunne være et aspekt i FBE. Fri os for at blive behandlet ens! (Steen Hildebrand). Frihedsgrader: Lønsumsstyring: en civiløkonom eller en sekretær kan løse mange af disse opgaver for at lette den administrative byrde. Behandlingen lider også af inkompetent ledelse. Dette skaber en hurtig personaleomsætning og dermed tab af kompetencer. Budget: det at ledelsen taler med samme stemme er rigtig godt. Samme retningslinier. Økonomi til opretholdelse af basis kompetencer. Omplacering: man skal ikke være bange for, at omplacere medarbejdere i organisationen. Man skal bruge det bevidst for at overleve. 15% fravær grundet efteruddannelse og sygefravær. Dette er måske i underkanten når man har med vidensmedarbejdere. Udvikling koster, men manglende udvikling er dyrere! 4

5 Læring og læringsværktøjer Bibliotek Company Academy f.eks. I FBE! Vi skal levere kurser I etablissementsstyring! Kursus, inklusiv vikarbudget Karriereplanlægning for alle medarbejderne også for rengøringsmedarbejderne. Måske skal vedkommende være supervisor. Udvikling af antal, typer og grupper af medarbejdere. Man skal kunne lede den skæve medarbejdere. Karriereplanlægning: Omstilling / sporskifte Videreuddannelse Bindingstid og uddannelse Udstationering, indenrigs og udenrigs Nye muligheder Lederuddannelse gi r bedre medarbejdere! Bedre ledere Bedre medarbejdere f.eks. at man kan diskutere mere kvalificeret med sine ledere. Dette gøres f.eks. med at give en HD O. Man bliver for klog til den organisation man sidder i, så ledelse findes i andre virksomheder. Ineffektive medarbejdere skyldes ineffektive chefer! (Mc Kinsey træning til folk der har ondt i ryggen ) Andre perspektiver for ledelsen: Jobsikkerhed eller kompetencegaranti? Styring af kreativitet, contradictio in subjecto (selvmodsigelse). Kan ikke styres udefra, men skabe et miljø, hvor man fremmer kreativitet. Mentorordninger er en fordel for både mentor og mentee. Som led i seniorordning og som led i kompetencebevarelse. Præstationsløn både individuelt og gruppevis. F.eks. at en enkelt stjerne løfter gruppen. Hvad skal der til? Medarbejdernes perspektiv Det sværeste er ikke at få folk til at acceptere nye ideer, men at få dem til at glemme de gamle. John Milton Keynes, efter Sveiby. Motivation: Behovsteorier, maslow, alderfer, macclelland, herzberg og mcgregor. Operant betingning / behaviourisme, thorndike. MacGregor, Taylor og Marx: Det tidligere industrisamfund. Vidensmedarbejderen har magten, da vidensmedarbejderen er kapitalgiveren. Den knappe faktor er TALENT. Vidensmenneskerne kræver mening med det de laver, da kapital er der nok af. Dette kunne være den væsentligste motivationsfaktor. Bundliniefilosofi gør, at vidensmedarbejdere forsvinder 5

6 fra virksomheden. Kunne dette være en farlig tendens i FBE? Når man kun fokuserer på, at levere produkter til low cost Maslow: Fysiologiske behov Behov for sikkerhed Behov for kærlighed Behov for anerkendelse Behov for selvrealisering Alderfer: Eksistensbehov, maslows fysiologiske behov og sikkerhedsbehov. Relationsbehov, maslows behov. Principperne er stort set de samme. Alt på skinner? Behavioristerne ser kun resultater som afgørende for adfærd. Får du slik, kommer du igen. Får du tæv, lader ud være. Jobkarakteristika: Oplevet meningsfuldhed, opgavevariation og identifikation. Akademikere skal have frihedsgrader, hvorfor de ikke skal gå i takt!!! Kompetencer udvikler sig over tid. Det der er sjovt er at arbejde med noget nyt! Arbejde i små enheder Ikke standardiserede opgaver (ingen pølsefabrik) Højkompetente kolleger Nære kundekontakter Ekspansion med nye områder, baseret på basiskompetencen. Man prøver at fyre lægesekretæren. Lægen bruger nu 20% af sin tid på at lave sekretærarbejde. Lægerne flytter hen til steder, hvor der ikke er elektronisk journal. Delegering: Ustyrlige medarbejdere skal have ansvar og delegering uden konsekvens er meningsløst. Ledere og loyalitet også overfor delegerede beslutninger. En specialist er ikke en statisk størrelse. 6

Lever du en andens liv?

Lever du en andens liv? Lever du en andens liv? Fra FO/fremtidsorientering 2/2008 De fleste mennesker jagter anerkendelsen i arbejdslivet, men kun de færreste opnår den. Vores virksomheder og organisationer har endnu ikke belønningssystemer,

Læs mere

Vækst gennem viden 8.6. 1. Forord: Videnssamfundets præmisser for vækst og forretningsudvikling

Vækst gennem viden 8.6. 1. Forord: Videnssamfundets præmisser for vækst og forretningsudvikling Vækst gennem viden Vækst gennem viden af partner Ole Steen Andersen, osa@implement.dk, Implement og dekan, ph.d. Søren Barlebo Rasmussen, sbr.spfak@cbs.dk, CBS Handelshøjskolen i København Denne artikel

Læs mere

NYHEDSBREV OM LEDELSE

NYHEDSBREV OM LEDELSE NYHEDSBREV OM LEDELSE Maj 2013 10. årgang Udsendes til knapt 5.900 Kære læser! Der er mange, der stadig hænger fast i krisen. Og så er der dem, der er kommet videre. Ulrik Hartmann, direktør og ejer af

Læs mere

Ekstraordinære organisationer

Ekstraordinære organisationer Ekstraordinære organisationer Vi har brug for organisationer og ledere, der tager stilling til den verden og den tid, vi bevæger os i. Det mener Roxana Kia, som bl.a. er instruktør og kaospilot, og som

Læs mere

1 Læs mere James Q. Wilson The Politics of Regulation.

1 Læs mere James Q. Wilson The Politics of Regulation. Forår 2013 I mit arbejde med foredrag og analyser bruger jeg statistikker med produktivitetsudviklingen over tid og påpeger det problem, som ligger i, at den danske produktivitet har været stærkt faldende

Læs mere

Ledelse af folkeskolen. Rikke Vejlebo. Chefroller i et fagbureaukrati. 16. maj 2011 Ledelse i folkeskolen. Hovedopgave Side 1

Ledelse af folkeskolen. Rikke Vejlebo. Chefroller i et fagbureaukrati. 16. maj 2011 Ledelse i folkeskolen. Hovedopgave Side 1 Rikke Vejlebo 1. Forside Ledelse af folkeskolen Chefroller i et fagbureaukrati Specialeafhandling ved HD Organisation Aalborg Universitet Maj 2011 Vejleder: Lone Broberg Hovedopgave Side 1 Rikke Vejlebo,

Læs mere

DET GRÆNSELØSE ARBEJDSLIV

DET GRÆNSELØSE ARBEJDSLIV DET GRÆNSELØSE ARBEJDSLIV VELKOMMEN TIL DET GRÆNSELØSE ARBEJDSLIV Udstyret med en bærbar computer, en internet forbindelse eller bare en mobiltelefon kan mange ansatte i den finansielle sektor efterhånden

Læs mere

Det vi skal gøre, og det vi kan gøre

Det vi skal gøre, og det vi kan gøre TEMA Stress Værktøj 2 Det vi skal gøre, og det vi kan gøre Hvis der er tid og overskud 1 Indhold Introduktion Formålet med dette værktøj Prioritering af tiden Kerneydelserne og det ekstra Kerneydelserne

Læs mere

Vidensgrundlag om kerneopgaven i den kommunale sektor

Vidensgrundlag om kerneopgaven i den kommunale sektor Vidensgrundlag om kerneopgaven i den kommunale sektor Arbejdspapir udarbejdet i forbindelse med Fremfærd Peter Hasle, Ole Henning Sørensen, Eva Thoft, Hans Hvenegaard, Christian Uhrenholdt Madsen Teamarbejdsliv

Læs mere

Juni 2010 Signalprogrammet Ledelse i gruppen

Juni 2010 Signalprogrammet Ledelse i gruppen 42252 Projektledelse i Byggeri 07-25 Juni 2010 Juni 2010 Signalprogrammet Ledelse i gruppen Daniel G. R. Nordklint s072367 Danjal P. Olsen s101671 Deniz Yilmaz s071988 Line Mathiassen s061917 Pernille

Læs mere

COACHING Det handler om at stille de rigtige spørgsmål

COACHING Det handler om at stille de rigtige spørgsmål Sofia Manning (2007) COACHING Det handler om at stille de rigtige spørgsmål den 09-03-2012 kl. 9:57 Søren Moldrup side 1 af 13 sider Bogen er skrevet i du-form henvendt til den kommende coach. Denne stil

Læs mere

Gode kollegiale samtaler

Gode kollegiale samtaler TEMA Stress Værktøj 4 Der støtter og udvikler 1 Indhold Introduktion Formålene med dette værktøj Før I går i gang Hvordan kommer I i gang Processen trin for trin Redskab 1: Tre typer af samtaler Tre typer

Læs mere

ANERKEND DIN MEDARBEJDER

ANERKEND DIN MEDARBEJDER PERSONALESTYRELSEN DANSKE REGIONER KL DECEMBER 2009 ANERKEND DIN MEDARBEJDER INSPIRATION TIL ENGAGEMENT OG ARBEJDSGLÆDE udmøntning af kvalitetsreformen Kære leder Dine medarbejdere er grundlæggende meget

Læs mere

TRIVSEL & LIVS BALANCE. Redskaber til et bedre arbejdsliv

TRIVSEL & LIVS BALANCE. Redskaber til et bedre arbejdsliv TRIVSEL & LIVS BALANCE Redskaber til et bedre arbejdsliv Maj 2008 Af Stina Trojlsgaard, Trivselskonsulent, LivingValue Uddrag af undersøgelse blandt 5 af Danmarks bedste arbejdspladser Introduktion: ValueMe

Læs mere

Ledelse i fællesskab

Ledelse i fællesskab Ledelse i fællesskab Nye opgaver for ledelse, medarbejdere og tillidsvalgte? Hvordan får vi en god arbejdsplads? Ledelse i fællesskab Hvorfor ledelse i fællesskab? Pjecens titel er valgt for at understrege,

Læs mere

Politik for voksne med særlige behov

Politik for voksne med særlige behov Holbæk Kommunes Politik for voksne med særlige behov Indhold Forord... side 3 Centrale udfordringer... side 4 Menneskesyn... side 6 Udviklingsområder Sammenhæng i indsatsen... side 8 Livskvalitet i fællesskabet...

Læs mere

DEN MOTIVEREDE MEDARBEJDER

DEN MOTIVEREDE MEDARBEJDER DANSK HANDEL &SERVICE TAG TEMPERATUREN PÅ DIN VIRKSOMHEDS ARBEJDSKLIMA Vender kunderne tilbage? Har virksomheden inden for de seneste fem år mistet markedsandele? Er virksomhedens økonomiske resultater

Læs mere

Inkluderende værdier - inspiration til hvordan skolen bedst synliggør sine værdier i handlinger, og ikke kun i personalepolitikken.

Inkluderende værdier - inspiration til hvordan skolen bedst synliggør sine værdier i handlinger, og ikke kun i personalepolitikken. Samlet oversigt over anbefalingerne Indsatsområde: Værdier, kultur og politik Anbefalinger til mangfoldighedsprofil 1 Teasers Forandringsparathed - inspiration til at tage stilling til, hvilke ændringer

Læs mere

9-Lad os tale om penge.

9-Lad os tale om penge. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 9-Lad os tale om penge. Kvinder og mænd har bekymret sig om penge

Læs mere

NYHEDSBREV OM LEDELSE

NYHEDSBREV OM LEDELSE NYHEDSBREV OM LEDELSE September 2012 9. årgang Udsendes til flere end 5.900 Kære læser! Vi foretager hele tiden valg. Nogle gange står valget, om vi fortsat har lyst til at være ansat i virksomheden, vi

Læs mere

Det Danske Ledelsesakademis Konference d. 7. og 8. december 2009. Fastholdelse af konsulenter. Om meningsskabelse og identifikation i konsulentarbejde

Det Danske Ledelsesakademis Konference d. 7. og 8. december 2009. Fastholdelse af konsulenter. Om meningsskabelse og identifikation i konsulentarbejde Paper DDLA, fastholdelse af konsulenter af Anne-Mette Ravn og Didde Maria Humle Det Danske Ledelsesakademis Konference d. 7. og 8. december 2009 Fastholdelse af konsulenter Om meningsskabelse og identifikation

Læs mere

Tid til refleksion. - at opdage dét du tror, du ikke ved...

Tid til refleksion. - at opdage dét du tror, du ikke ved... Tid til refleksion - at opdage dét du tror, du ikke ved... Refleksion er en aktiv vedvarende og omhyggelig granskning af den eksisterende viden, og af forholdet mellem det vi tænker og det der sker i virkeligheden

Læs mere

Den offentlige sektor i fremtiden - tillid til tillid

Den offentlige sektor i fremtiden - tillid til tillid Version 06 Den offentlige sektor i fremtiden - tillid til tillid Sæt tillid på dagsordenen - vær med til at gøre din arbejdsplads mere tillidsfuld Indhold Indhold... 2 Du vil komme til at høre om tillid...

Læs mere

Faglighed i perspektiv

Faglighed i perspektiv Afsluttende diplom modul i specialpædagogik - Foråret 2012 Opgaven skrevet af: Jannik Jensen (Studienummer: 136593) (Studienummer: 136592) Vejleder: Pia Beier Lund Standardtitelblad til opgaver på diplomuddannelserne

Læs mere

Hvad er vigtigt for os på jobbet? resultat af undersøgelse

Hvad er vigtigt for os på jobbet? resultat af undersøgelse Hvad er vigtigt for os på jobbet? resultat af undersøgelse Af: Susanne Teglkamp, Direktør i Teglkamp & Co. Teglkamp & Co. har gennemført en internetbaseret undersøgelse af, hvad det er der betyder noget

Læs mere

2. Kommunikation og information

2. Kommunikation og information 2. Kommunikation og information En leder kommunikerer ved sin blotte eksistens. Folk om bord orienterer sig efter lederen, hvad enten han/hun taler eller er tavs handler eller undlader at handle. Følger

Læs mere

DJØF. Karriereguide 2010/11. Vejen til drømmejobbet

DJØF. Karriereguide 2010/11. Vejen til drømmejobbet DJØF Karriereguide 2010/11 Vejen til drømmejobbet DJØF KARRIEREGUIDE 2010/11 Vejen til drømmejobbet er blevet længere Op ad bakke. Det er vilkårene, når du søger job som nyuddannet i krisetider, hvor

Læs mere

Tipskatalog. Forsvarsakademiet Institut for Ledelse & Organisation

Tipskatalog. Forsvarsakademiet Institut for Ledelse & Organisation Tipskatalog Introduktion... 1 Del I: Metoder til kompetence-udvikling på jobbet... 1 Kursus eller læring på jobbet?... 2 På egen hånd... 2 I samarbejdet mellem medarbejder og leder... 3 Sammen med en kollega...

Læs mere

At lykkes som leder for. fagprofessionelle. Når man selv er djøfer

At lykkes som leder for. fagprofessionelle. Når man selv er djøfer At lykkes som leder for fagprofessionelle Når man selv er djøfer Indhold 5 Dit ledelsesrum i et fagprofessionelt miljø Introduktion til pjecens fokus, målgruppen, og hvordan begreberne fagprofessionel

Læs mere

DE UNGE ER SÅ BESVÆRLIGE!

DE UNGE ER SÅ BESVÆRLIGE! S. 46 / SIGNATUR #2 BREVKASSEN B / BREVKASSE DE UNGE ER SÅ BESVÆRLIGE! Tekst/ Michael Hansen, Mindset Trainer og indehaver af bymichaelhansen Mine udviklingsforløb starter næsten altid med ét eller flere

Læs mere