Tårnuglen. Vi ønsker jer alle en rigtig god påskeferie. Vi mødes igen den 29. marts Emma fra 2. B har lavet denne fine forsideregning

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Tårnuglen. Vi ønsker jer alle en rigtig god påskeferie. Vi mødes igen den 29. marts 2005. Emma fra 2. B har lavet denne fine forsideregning"

Transkript

1 Søndervangskolen Tårnuglen 3. årgang 18. marts 2005 NR. 18 I dette nummer: Sørens Hjørne 2 Fra skolebestyrelsen 3 Fra praktikanterne Børnepolitikken b på ASC 7 Luk Røven 7-8 Elevråd Projekt Bærbar 9 10 Billeder fra 2.b Nyt fra PSC Kulturkaravanen 13 Skolebestyrelsen Lars Bom og 6.a Bagsidekrydsen Vinder af Tårnuglekrydsen Therese fra 5.b Emma fra 2. B har lavet denne fine forsideregning Der kan hentes en kasse sodavand hos Jan Due Vi ønsker jer alle en rigtig god påskeferie Vi mødes igen den 29. marts 2005

2 Sørens hjørne Den usynlige rygsæk. Børns opvækst og skolegang skal give selvværd og selvtillid. Den usynlige rygsæk er den ballast vores børn skal bruge, når de skal vælge uddannelse og begynde deres egen tilværelse. 9. klasserne har netop afleveret deres ansøgningsskemaer til ungdomsuddannelserne. Vi har 14 elever, der fortsætter i 10. klasse eller på efterskole, 8 elever, der ønsker en erhvervsuddannelse, og 19 elever, der søger en gymnasial uddannelse. Det er en spændende og forventningsfyldt periode, vores afgangsklasser har frem til sommerferien. Til de små rygsække har vi indmeldt 78 elever, så vi næste år får tre børnehaveklasser med 26 elever i hver klasse. Der er for tiden fokus på naturvidenskab og IT. Søndervangskolen har købt 24 bærbare computere, som primært skal være arbejdsredskab for vores kommende 3. klasser. Når vi netop har valgt 3. klasserne, er det fordi, Undervisningsministeriet giver et tilskud til netop dette klassetrin på ,- kr. for Søndervangskolens vedkommende. Redaktionens telefonnummer : eller POST Postkasse er ophængt ved hovedindgangen Redaktion: Thomas Grønning (Ansvarshavende ) Lis Skaarup Søren Schnack Vores øvrige IT-udstyr bliver opgraderet, så alle afdelinger får velfungerende maskiner med internetadgang. I mellemafdelingen har vi nogle pilfingre, men jeg håber, at de nye maskiner ikke ødelægges, så mellemafdelingen også får PC'ere, der altid fungerer. Til indkøb af naturvidenskabelige bøger får vi et tilskud på ,- kr. fra Undervisningsministeriet på betingelse af, at vi selv anvender et tilsvarende beløb. Statstilskuddet giver vores bogsamling et tiltrængt løft. Undervisningsministeriet har også besluttet, at vi skal registrere og indberette elevers fravær fra undervisningen. Fraværet registreres i et kommunalt edb-register en gang månedligt. Oplysningerne fra protokollerne bliver liggende i systemet og kan evt. anvendes til statistiske sammenligninger. Velkommen til lærer Kirsten Houman der begyndte den 1. marts og underviser i Katamaranen. Også velkommen til børnehaveklasseleder Vibeke Hovman Madsen, der begynder i børnehaveklasse A den 1. april. Jeg håber, at samarbejdet med vores nye medarbejdere bliver til gensidig glæde og inspiration. Marts er vores første forårsmåned, og mon ikke vi i påskeferien får de første varme solstrejf og fuglekvidren fra buske og træer. I ønskes alle en god påskeferie. Søren Schnack. Side 2

3 Fra skolebestyrelsen Fokus på Læringsstile i overbygningen. Kender du dit barns læringsstil? Kender du din egen? Nu kender alle elever og lærere i overbygningen deres læringsstil, og vi forældre fik også mulighed for at stifte bekendtskab med emnet en aften i januar. Souschef Gitte Rasmussen fra Rosenlundsskolen i Ballerup, som har flere studieture i USA bag sig, fortalte om brugen af- og arbejdet med læringsstile i folkeskolen. Børn (og voksne) lærer på forskellig måde og har derfor brug for forskellige rammer i forbindelse med læring, alt efter om man er analytiker eller holist, og hvilken intelligens man lærer fra (sproglig, logisk-matematisk, spatial, kropskinæstetisk, musikalsk, interpersonel, intrapersonel) Der blev fortalt om det fysiske læringsmiljø og hvilke områder, der bør etableres for at kunne tilgodese de forskellige læringsstile. Det var f.eks. individuelle arbejdspladser/ gruppe- og fælles områder, varme/kølige områder, kraftig/ dæmpet belysning, områder hvor mad og drikke er tilladt, sofaområder osv. Vi forældre fik også mulighed for at afprøv lidt af det, eleverne har arbejdet med ved hjælp af en slags bingo spil med 16 rubrikker. Med udsagn som: Jeg har brug for mad og drikke, mens jeg arbejder eller Jeg kan godt li at snakke med andre om de opgaver, jeg skal løse, gik vi rundt til de andre deltagere og spurgte dem: Har jeg ret i, at du Har brug for mad og.. På den måde kunne man gennemskue personerne med hensyn til hans/hendes måde at lære/koncentrere sig på, så man hurtigst muligt fik underskrevet alle rubrikkerne og dermed fik bingo. Alt i alt en god og lærerig aften! Skolebestyrelsen Side 3

4 Fra praktikanterne Som I alle jo ved, så er vores skole praktikskole, hvilket betyder, vi har studerende fra Blaagaard Seminarium, som skal øve sig lidt i lærergerningen. Denne gang har vi haft 3. års studerende, som sammenlagt har været hos os i 7 uger. Her er en lille hilsen fra dem. Praktikken 2004/05 Tak for lån. Kære elever, lærere og forældre. Tak for syv gode og lærerige uger på Søndervangskolen fra to 3. års praktikanter. Vi har haft fornøjelsen af 7.a, 6.c, 2.b og 7.c i mange forskellige fag. 3. års praktikken er den såkaldte alenepraktik, det vil sige, at vi i 4 uger har haft eleverne alene uden lærer til stede i klassen. Eleverne har været meget gode til at tackle de usikkerheder, vi har haft undervejs. Som praktikant er det sommetider ikke helt let at finde ud af skolens regler, og hvordan en dagligdag er for elever og lærere. Men både elever og lærere har været meget imødekommende, og det har derfor været let at falde ind i rytmen på Søndervangskolen. Vores forløb på skolen har bekræftet os i valget om at blive folkeskolelærere, selvom der både har været gode dage og mindre gode dage, men som man siger, øvelse gør verdensmester. Kære Forældre og elever! I de forløbende syv uger har vi været i praktik her på Søndervangskolen, hvilket har været en meget positiv og lærerig oplevelse. Her efter de syv uger er vi blevet bekræftet i, at vores valg af uddannelse har været den rigtige. Vi har været meget glade for at lære jeres børn at kende. Alle eleverne har udvist imødekommenhed og har taget særdeles godt imod os, hvilket har gjort, at opholdet her på skolen har været en utrolig behagelig oplevelse. Til slut vil vi gerne rette en tak til vores praktiklærere Thomas, Hanne, Jimmi, Ebbe og Salli, som har været gode til at hjælpe og vejlede os. De har ligeledes vist os, hvordan en lærers hverdag forløber i praksis. Vi har fra alle sider fået særdeles god respons og givtig vejledning på vores undervisning, planlægning, kontakt til elever og lærerrolle. De har med kendskab til klasserne været en stor hjælp i flere situationer. Med venlig hilsen Rune & Laura Blaagaard Seminarium Tak for lån og forhåbentlig på gensyn. Henrik og Johanna Blaagaard Seminarium Side 4 Side

5 Børnepolitik Alsidig udvikling (Nedenstående er uddrag fra nyhedsbrev om børnepolitikken) Læse- og skriveglæde: Projekt for de 6-9 årige: Børnebogsprisen BogsKatten blev sat i gang den 2. marts, hvor de deltagende SFO er hver fik udleveret en bogpakke med de 5 oplæsningsbøger, som er nomineret til BogsKatten. Bøgerne bliver læst op for børnene, og medio maj skal alle børnene stemme på den bog, de synes er bedst. Valget afvikles formelt korrekt med stemmesedler og brug af kommunens rigtige stemmebokse og valgurner. BogsKatten overrækkes til vinderbogens forfatter d. 9. juni. Projekt for de 9-12 årige: Børne- og Skoleudvalget godkendte den 8. marts støtte til en fortællekonkurrence for skolernes klasser. Formålet med projektet er at støtte børns mundtlighed i form af en kappestrid om at fortælle en historie. Efter sommerferien vil Best Tellers, som er en gruppe professionelle fortællere, instruere såvel lærere som elever i de deltagende klasser i kunsten at fortælle. Hver klasse skal vælge sin bedste fortæller, hvorefter hver skole i et semifinalestævne finder den bedste fortæller for hvert klassetrin. Den 12. oktober kåres kommunens bedste fortæller for hvert klassetrin ved et stort finalestævne, der arrangeres af Best Tellers. Skaberglæde Børnekulturfestival: Foreløbig har 595 børn og 115 voksne fra 11 daginstitutioner, to fritidsklubber, SFO'er fra to af skolerne samt et par foreninger meldt sig til at deltage i Glostrup Børnekulturfestival, der finder sted ved Glostruphallen torsdag 19. maj 05. Derudover ventes et betydeligt ryk-ind fra skolernes 5. klasser, der er involveret i børnekulturkaravanen ved festivalen. Tilmeldingsfristen er nu blevet udvidet for de institutioner, der ikke har meldt sig til i første omgang, i håb om at endnu flere børn får glæde af de mange aktiviteter på dagen. Endelig tilmeldingsfrist er 1. april. Børnekulturkaravane: Børnekulturkaravanen er nu draget afsted. Forfatter Cecilie Eken har besøgt de første 5. klasser og skrevet kapitler til den kommende bog. Derefter har illustrator Helle Vibeke Jensen besøgt eleverne for at arbejde med illustrationer, der senere skal sættes ind i bogen. Den kommende tid byder på instruktørbesøg og eleverne skal senere arbejde i et åbent værksted i Glostrup Fritidscenter sammen med scenograf og kunsthåndværker. Den færdige forestilling vises på Børnekulturfestivaldagen. Kroppen med i skole + kropslig udfoldelse i daginstitutioner: Mejsebo og Nordvangskolen deltager sammen i et forskningsprojekt Børn, bevægelse og byens rum, som sætter fokus på sundhed og aktivitet. Projektet er netop startet op og løber i april måned for Mejsebos vedkommende. Forskergruppen er fra Roskilde Universitetscenter og fra Statens Institut for Folkesundhed. Side 5 Side 5

6 Børnepolitik fortsat Billedkunst: Projekt Børn og Billedkunst er startet op i februar 2005 i samarbejde med en kunstner og studerende fra Højvangseminariet. Til projektet har tilmeldt sig et 0-6 års dagtilbud samt en SFO. Projektet løber frem til dec med både en teori- og praksisdel. Sammenhæng Arbejdsgrupperne vedr. sammenhæng mellem distriktets institutioner holdt møde d. 3. marts i Præstegården med henblik på at udarbejde nogle overordnede retningslinier for arbejdet med at skabe sammenhæng. Materialet udarbejdet på mødet bliver nu efterbehandlet, og der indkaldes til et ny møde, hvor man drøfter det endelige forslag. Vandets dag Skolen havde besøg af Vandbizzerne og Freddie Rose, formanden for miljøudvalget i Glostrup Kommune, i anledning af vandets dag. Det var klasserne, der var inviteret til at overvære projektet. Side 4 Side 64 Ideen var, at få eleverne til at drikke mere vand i stedet for f.eks. sodavand. Freddie Rose havde medbragt en stor pose, der var fyldt med 18 kg. sukkerknalder det er, hvad børn i gennemsnit får ved at drikke sodavand på 1 år. Han fortalte også, at vi består mest af vand. For hver 10 kg. vi vejer, er de 6. kg. vand. Bagefter optrådte en rapper, som bl.a. sang: Hen til hanen og Vand er for cool! - mens der var en pige, der dansede hip hop til. VANDvittig viden: Din hjerne arbejder bedre, når du ikke er tørstig. Smart modevand på flaske er ikke renere end koldt vand fra hanen, det koster bare gange mere. Drik 15 gange din egen vægt i vand om året, så får du nok. Hvis du drikker 1/2 l. sodavand om dagen, får du 9000 sukkerknalder om året. Til sidst fik vi alle sammen udleveret en vandcooler, så vi kunne holde vores vand koldt i lang tid + en CD med rapsangen og nogle opgaver. Se også:

7 8.b s tur til spildevandscentret LUK RØVEN! Spildevandscenter Avedøre I/S driver et af landets største renseanlæg med tilhørende pumpestationer og hovedledninger og modtager spildevand fra et afløbssystem på op til km. Tirsdag den 1. februar var 8.b på en tur til Avedøre Spildevandscenter. Vi skulle med andre ord ud og med egne øjne, se hvad der blev af det, som vi efterlader på toilettet, i brusebadet, håndvasken og lign. steder. Med bus 500 S og 10 minutters gang, ankom vi i strålende solskin og ikke megen vind og en temperatur, som var til at leve med. Godt for det, vi startede med at se anlægget - lige fra den hvor spildevandet kom ind, til det blev lukket ud i Øresund. Havde det været sommer og strålende solskin, så havde ikke mange kunne klare lugten. Efter rundturen, kom vi ind i et undervisningslokale, hvor der var foredrag. Her fik vi, på storskærm, set billeder af alle de bakterier der er i spildevandet - lidt uhyggeligt. Vi fik også selv lov til at lave forsøg med gærceller. Det var også lærerigt at se, hvad vi mennesker egentligt efterlader og specielt hvor meget hår og vatpinde, der bliver skyllet ud de forkerte steder. Det er et meget stort problem for anlægget og giver megen stof til eftertanke. En god og lærerig dag, som varmt kan anbefales til alle i overbygningen. Børns sprogbrug var til debat på Søndervangskolen. Det var skolebestyrelsen, der havde inviteret forældre, der har børn på mellemtrinnet til en aften, hvor Jonas, kommunens børne- og ungemedarbejder (SSP), kom og holdt et provokerende oplæg. Der gik ikke lang tid, før vi alle sad med lidt røde ører, for vi havde svært ved ikke at genkende os selv og vores børn i de eksempler, som blev gennemgået. Jonas tog udgangspunkt i de medier, som vores børn er storbrugere af: TV, film, musik, mobiltelefoner og internet: Ved du egentlig, hvad dine børn sidder og kikker på? Griner du af de sjofelheder, der ryger ud af højttalerne, mens børnene ser på. Holder du med skurken i filmen, når han/ hun er hovedpersonen? Synes du, det er OK, når bare det er helten, der tværer skurkene ud? Har dine børn set dig danse glad rundt til en fest, mens du skrålede med på Alice, who the fuck is Alice? hvorefter du dagen efter undrede dig over, hvor dit barn dog har hentet sit veludbyggede ordforråd fra? Side Side 7 7

8 Luk røven! fortsat Også på sider som f.eks. Arto finder der en del tilsvining af hinanden sted, så selvom der er meget godt at sige om Internettet, er det altså også et medie, som kan være fuldstændig ustyrligt, og delvis udenfor de voksnes rækkevidde. Er børnene klar over, hvilke signaler, de sender med deres sprogbrug og ikke mindst tøjstil? Er det OK, når lille Sofie møder op i (nedringet) stropbluse og lavtaljede bukser, så der er et godt stykke med bart? (Kan du for resten se forskel på det tøj, som en pornomodel og en popstar viser sig i? Eller den måde, som de opfører sig på i musikvideoer?) På den måde blev vi provokeret hele aftenen. Det var både sjovt og underholdende, men også noget skræmmende. Som en forælder i den efterfølgende debat sagde: Før var jeg en uvidende optimist, nu er jeg en vidende pessimist. Vi var dog enige om, at vi kunne gøre en forskel. Nogle af de forslag, der blev fremført var: Snak med ungerne. Vis dem, hvad du mener / forventer. Vær som hr. Olsen og fru Andersen fra gamle dage: Bland dig også overfor andres børn. Se film, hør musikken, gå på nettet etc. sammen med dine børn, så I kan få en dialog i gang om ønsket og uønsket adfærd. Sæt emnet på dagsordenen, når I holder forældremøder i klassen. Debatten var livlig og fortsatte et godt stykke ud over den afsatte tid. Tja, jeg ved ikke, hvordan du har det nu efter at have læst dette - men vi var nogle stykker, der gik derfra med stof til eftertanke men dog også som optimister. Det nytter, hvis vi selv gør noget! Side 8

9 Nyt fra elevrådet Marts Lille elevråd. Referat fra møde d. 7. marts Mødet en uge forsinket på grund af vinterferien. Ingen af formændene var til stede, så Jørgen gennemgik referat fra sidste skolebestyrelsesmøde. Her havde man snakket om klasseværelserne og om nye møbler, da man gerne vil have, at eleverne skal have et godt undervisningsmiljø. Til det hører både gode lokaler og gode møbler. Begge dele håber man kan blive helt i top, når skolen engang ombygges. Men måske kan der nu godt bruges nogle penge til bedre møbler i fællesrummene. Jørgen fortalte, at kommunen måske vil kræve de penge tilbage, som skolen har sparet op til større indkøb. Jørgen forklarede det med, at hvis eleverne gemte lommepenge fra en uge til næste uge for at kunne købe en større ting, så kunne forældrene sige, at når man ikke har brugt sine lommepenge, skal de betales tilbage! Talentkonkurrencen. Finalen er foreløbig udsat, da hverken Vestervang eller Nordvangskolen har afholdt deres konkurrence. Jørgen skal til møde med de andre kontaktlærere d. 22. marts for at finde en løsning. Jørgen lovede, at deltagerne snart fik deres diplom for deltagelse de er lavet. 6.b ønsker at gymnastiksalene bliver åbnet i begge de store pauser. Jørgen svarede, at det ikke kan ske før næste skoleår, da det er et spørgsmål om lærertid og penge, men de fleste synes, det er en god ide Klasserne klager over at der er rust i vandet, det smager ikke godt. De siger også at sæben bliver sort? Jørgen mente at det måske skyldtes at den blev benyttet for lidt, og derved samler bundfald?? Referat af store elevråds møde. Formand og næstformand havde grundet sygdom ikke deltaget i skolebestyrelsesmøde. Jørgen fortalte fra referatet om bestyrelsens syn på lokalerne og ideer til nye møbler, som skal vente til ombygningen om mange år. Man er enige om, at såvel lokaler som møbler trænger til fornyelse. Succes ved basketstævne for 9. klasses drenge. God fastelavnsfest med talentkonkurrence. Godt arbejde af de store fra elevrådet. Jonas, Bjørn og Jonas. Talentfinalen foreløbig udsat, da to af skolerne IKKE har afholdt deres konkurrence. Kontaktlærerne holder møde d. 22. marts for at finde en løsning. En kostpolitik er under udarbejdelse i Glostrup. På Søndervangskolen er der lærere, som ønsker at lave valgfag med oplysning og sund mad og motion. Fordi søndervangskolen har sparet penge op til større indkøb, kan vi risikere at kommunen tager pengene tilbage. Det kan i så fald betyde, at der stadig ikke kan købes bøger, man må skrive i, og at der skal arbejdes efter gamle bøger. Vi håber kommunen besinder sig, og beder forældrene støtte, at der kan overføres penge fra et år til et andet. Fotografen er bestilt til næste skoleår. Der bliver fotografering i ugen før efterårsferien og omfotografering i november. Lærerne fotograferes på første skoledag d. 15. august. Flere klasser ønskede, at elevkantinen genåbner. Frederik/JØ Ref. forkortet af redaktionen Side 9

10 Projekt - bærbar computere Fastelavn Den tidlige indsats Den tidlige indsats er et projekt, hvor skolernes 3. klasser har mulighed for at søge penge i Undervisningsministeriet til at købe edb-udstyr for. Betingelsen er, at skolen selv laver en opsparing, så dobler ministeriet dette beløb op. Vi har i år en opsparing på kr. og har derfor til rådighed i indeværende år. Disse penge bliver brugt til 24 bærbare computere inkl. udstyr til trådløs internetforbindelse m.m. Dette projekt er 3. Årigt, og der vil de næste 2 år komme 2x24 bærbare computere mere. Alt i alt skulle vi råde over 72 bærbare computere i Disse computere vil have deres placering i 3. klassernes nærområde og vil blive brugt til at forbedre elevernes kendskab til dette værktøj såvel som skriveredskab som til hensigtsmæssig brug af de muligheder der ligger på Internettet. Alt med tanken på, at de senere i undervisningsforløbet kan udnytte dette medie til projektopgaver og eksamener m.m. Det praktiske omkring udlån, opbevaring og hvordan de skal benyttes, vil komme senere. Maskinerne ankommer efter påske og skal derefter have installeret den programflade, dette klassetrin har brug for. Nok engang havde elevrådet arrangeret fastelavnsfest på mellemtrinet. Der var også talentkonkurrence med mange fine indslag. På billedet ses lærer Petrine, der ser ud til at ærgre sig over, at det kun er eleverne, der må slå katten af tøn- Efter en lang og hård dyst blev vinderne endeligt fundet og udstyret med en kongekrone. Igen i år var det Jørgen der fik æren af at kåre dette års kattekonger. Side10

11 Lidt vinterstemning fra 2.b Der er stadigvæk nisser på spil Pingviner elsker også sneen Så brød uvejret endeligt løs Er der noget så skønt som en god bakke? En lille vinterforelskelse? PÅ nu på - det kan godt gøre ondt!! Side 11

12 Nyt fra PSC Opdatering af computere Der er nu foretaget den lovede opdatering af nyere computere i afdeling E. Der står 8 computere, der er installeret med alle de programmer,som lærerne i indskolingen har ønsket sig, og det vil også fremover være lettere at opfylde kommende ønsker, da de nye computere har cd-romdrev. Afdeling A Her er nu 13 computere, og der kommer et par stykker mere. Her er printer og en scanner, og inden påskeferien er alle disse også opdateret med de programmer og opdateringer, vi kan hente på WinUpdate. ( f.eks Mediaplayer ). Alle disse 3 lokaler ( + PSC ) SKAL bookes over lærerintra, da det ikke har fungeret med opslag på døren. Disse sedler bliver fjernet til stor irritation for både klasser og lærere, der ønsker at benytte lokalet. Pas også på dette udstyr - gå ikke ud på Internetsider, der kan indeholde Virus?? Afdeling B/C Her er der også foretaget en opdatering, og der er kommet 8 nyere computere, som har programmer, der svarer til de behov der er ønsket i denne afdeling. Der er endnu ikke opstillet en printer, men denne mulighed er vi ved at undersøge, da det koster en hel del penge at vedligeholde. Det er nu 3. gang vi sætter nye computere op i dette areal. De 2 andre gange er maskiner, keyboard, mus og skærme blevet ødelagt. Der bliver fjernet kugler fra musene, og selvom disse er blevet limet sammen, så er de blevet ødelagt alligevel. Internet-stikkene er blevet ødelagt og ledninger under bordet er blevet saboteret. Så pas nu bedre på dem denne gang! Vi vil gerne dette til livs, så derfor opfordrer vi jer alle til at passe bedre på det og meddele Carsten eller Thomas, såfremt der er problemer med udstyret i stedet for selv at prøve at reparere på det. Vi er også blevet enige om, at det er sidste gang, der bliver sat computere i dette område, så bliver der øvet hærværk igen, så bliver øen nedlagt. PAS PÅ DET og det er ikke at sladre, såfremt man observerer nogen bruge udstyret uhensigtsmæssigt. Side 12

13 KULTURKARAVANEN Glostrup Børnekulturfestival og 5.C!!! Torsdag d. 10/3-05 havde 5.C forfatterværksted på PSC. I forbindelse med Glostrup Kommunes Børnekulturfestivaldag d. 19/5-05 bidrager Kulturkaravanen (fire 5.klasser en fra hver skole) med en stor teaterforestilling. Inden vi når så vidt, skal der skrives en historie, dramatiseres, laves kulisser/ kostumer og skrives/øves musik. Første del af hele det store forløb blev på Søndervangskolen sat i gang d. 10/3-05. Forfatteren Cecilie Eken var hele dagen på besøg i 5.C, hvor hun satte klassen i gang med at skrive fjerde kapitel til det fælles eventyr. Cecilie Eken sammenfatter de forskellige historier, som eleverne i 5.C har skrevet, dermed får alle en del af deres historie med i det samlede kapitel 4. Dagen startede med en oplæsning af det første kapitel, derefter en præsentation af handlingen i de næste kapitler en personkarakteristik og en snak om det vigtige i også at beskrive med forskellige sanser. Næste del af kulturkaravanen bliver så at illustrere eventyret, der til sidst udgives som en bog, - til det får 5.C besøg af illustrator Helle Vibeke Jensen der ligeledes skal arbejde med dem en hel dag. Senere kommer Henriette Brun og Stine Worm Sørensen på besøg, og sammen med eleverne vil de skabe en del af kulisserne og kostumerne. Musikken bliver komponeret og skrevet af Jacob Kragh og eleverne, som sammen vil skabe musikken og teksterne til stykket. Eleverne har været utrolig engagerede og har arbejdet enormt godt med opgaven, de har skabt nogle gode og spændende historier. Nu glæder vi os til at se det færdige kapitel og ikke mindst til den endelige slutning på eventyret. Det er et spændende projekt, og vi synes vi er heldige! Det er en kæmpe oplevelse for eleverne og os. Med venlig hilsen Heidi Lerager og Brigitte Dechow Side 13

14 Skolebestyrelsen Når "det, der ikke kan ske, sker"! Skolebestyrelsen tog meget naturligt emnet op på det første møde i januar, kort tid efter den frygtelige flodbølge katastrofe i bl.a. Indonesien og Thailand, en katastrofe, som også havde danske ofre. Heldigvis har skolen i nogle år haft en omsorgsplan. Omsorgsplanen på Søndervangsskolen er en plan, der skal opfattes som et beredskab. Planen indeholder klare instrukser og gode råd. Du kan finde planen i sin helhed på skolens hjemmeside. Har du spørgsmål, kommentarer eller gode råd, er du velkommen til at kontakte skolen eller skolebestyrelsen. Mvh. Skolebestyrelsen Lars Bom I forbindelse med mellemtrinnets trivselsprojekt havde vi inviteret Lars Bom til at komme og fortælle om, hvordan han selv havde oplevet at blive mobbet som dreng. Det var rart at få en færdig omsorgshandleplan lagt frem - en plan som har været brugt i praksis i flere forskellige situationer. Planen er et fælles grundlag for skolens møde med børn i sorg. Formålet er at få relevante informationer ud til relevante personer at undgå kaos og misinformationer at støtte pårørende og skolens elever og personale De områder planen forholder sig direkte til er fx: pludseligt dødsfald eller alvorlig tilskadekomst af elever når et barn mister - i nærmeste familie når skolen mister en ansat større ulykker/katastrofer Side 14 Lars Bom havde skiftet skole, og kom til den klasse, hvor Tomas, som var ham, der mobbede Lars, gik. I 6. klasse blev Lars bom ikke mobbet, men da han kom i 7. klasse begyndte det hele at starte. Lars blev mobbet med at han var fjollet. Der var på et tidspunkt et tv program, som hed Helvedesugen, og det havde Tomas og hans gruppe

15 Lars sagde, at det kunne godt være at Tomas mobbede, fordi der var noget der hjemme med nogle problemer eller noget i den stil. Lars fortalte også at det ikke kun var ham der blev mobbet, men han var lige i det tilfælde mest udsat for mobning. tænkt at de ville prøve at se, om Lars kunne holde ud. Lars skulle med toget, når han skulle til skole, og der stillede de 3 drenge sig op og ventede på, at han kom. Så da Lars kom over til toget stod de og råbte og skulle irritere ham. Han fik lyst til at flygte fra alle problemer. Den uge kunne han absolut ikke lide. Deres lærer ville godt hjælpe, men Lars turde ikke at sige noget til ham, men ellers ville han godt have hjulpet. Deres lærer havde inviteret alle eleverne i klassen hjem til ham. Lars fortalte, at han syntes, det var meget hyggeligt, og det syntes de andre vist også, sådan opfattede Lars det i vært fald. Lars fortalte også, at hvis de kom hjem til deres lærer flere gange, ville det nok have hjulpet på drillerierne i klassen. I 8. klasse prøvede Lars at blive venner med Tomas og hans lille gruppe, for ikke at blive mobbet igen, men det hjalp ikke. Mobningen sluttede først, da han flyttede til Belgien, da han var omkring 16 år, hvor han gik i skole indtil han blev 19, hvor de flyttede tilbage. Da han kom hjem, kom han på en teater skole, han ville gøre alt for at være perfekt, så han ikke blev mobbet igen. Kærlig Hilsen Fra Camilla, Emilie, Mette & Sussi. 6.a Side 15

16 Bagsidekrydsen Vind en kasse sodavand til klassen. Løs opgaven. TG 2005 Løsninger fra sidste nr. : A og NONNEDRAGT Afleveres i postkassen ved indgangen senest 27. maj 2005 Klip ud ved stregen og læg den i postkassen Kodeord i bagsidekrydsen : Navn Klasse Deadline for næste blad : 17. maj 2005

Værdigrundlag og samvær på Vissenbjerg Skole. Udarbejdet af lærere, pædagoger og skolebestyrelse

Værdigrundlag og samvær på Vissenbjerg Skole. Udarbejdet af lærere, pædagoger og skolebestyrelse Værdigrundlag og samvær på Vissenbjerg Skole Udarbejdet af lærere, pædagoger og skolebestyrelse August 2011 Vissenbjerg Skoles værdigrundlag Vissenbjerg Skole ønsker at være en god og tryg skole - en skole

Læs mere

Center Nyt. Info-møde om den nye skolereform tirsdag d. 3. juni kl. 19.00. Centerklasserne Mølholm Skole og SFO Yggdrassil, Vejle April 2014

Center Nyt. Info-møde om den nye skolereform tirsdag d. 3. juni kl. 19.00. Centerklasserne Mølholm Skole og SFO Yggdrassil, Vejle April 2014 Center Nyt Centerklasserne Mølholm Skole og SFO Yggdrassil, Vejle April 2014 Info-møde om den nye skolereform tirsdag d. 3. juni kl. 19.00 Læs, lyt og se klip om: Den nye skole-reform På besøg i Den gamle

Læs mere

Forældremøde for alle forældre tirsdag den 18. november fra kl

Forældremøde for alle forældre tirsdag den 18. november fra kl Forældremøde for alle forældre tirsdag den 18. november fra kl. 18.30 20.00 Programmet for aftenen: 1. Næstformand i skolebestyrelsen Susanne Grunkin byder velkommen 2. Skoleleder Kirsten Kryger giver

Læs mere

Friskolen i Lemming Lemming Bygade 2a 8632 Lemming 8685 9333 friskolenilemming@mail.dk www.friskolenilemming.dk. Ugebrev 43

Friskolen i Lemming Lemming Bygade 2a 8632 Lemming 8685 9333 friskolenilemming@mail.dk www.friskolenilemming.dk. Ugebrev 43 Friskolen i Lemming Lemming Bygade 2a 8632 Lemming 8685 9333 friskolenilemming@mail.dk www.friskolenilemming.dk Kære børn og forældre! Friskolen i Lemming Ugebrev 43 Lemming d. 23. oktober 2015 Ugen der

Læs mere

Kløverbladet. Februar 2010 Årgang 12, Nummer 3. 10/2 Skoleforældremøde. 12/2 Fastelavnsfest. 15/2-19/2 Vinterferie. 23/2 Klubaften

Kløverbladet. Februar 2010 Årgang 12, Nummer 3. 10/2 Skoleforældremøde. 12/2 Fastelavnsfest. 15/2-19/2 Vinterferie. 23/2 Klubaften Kløverbladet 10/2 Skoleforældremøde 12/2 Fastelavnsfest 15/2-19/2 Vinterferie 23/2 Klubaften 24/2 Intromøde for kommende 0. kl. og deres forældre 12/3 Skolens fødselsdag teaterforestilling 3. 7. kl. 17/3

Læs mere

VALGFAG Sct. Ibs Skole 2014-2015

VALGFAG Sct. Ibs Skole 2014-2015 VALGFAG Sct. Ibs Skole 2014-2015 Valgfag på Sct. Ibs Skole Kære elever og forældre Igen i år udbyder vi en del forskellige frivillige valgfag, som supplement til de obligatoriske fag. Der er valgfag som

Læs mere

Nyhedsbrev. Hammerum, den 11. april 2013

Nyhedsbrev. Hammerum, den 11. april 2013 Nyhedsbrev Hammerum, den 11. april 2013 Det er ved at være længe siden, I sidst har modtaget et nyhedsbrev, og derfor bliver dette i høj grad en opsummering af nogle af de aktiviteter, der har fundet sted

Læs mere

UGEBREV nr. 36 uge 21

UGEBREV nr. 36 uge 21 UGEBREV nr. 36 uge 21 Skolefest Tusind tak til alle børn og voksne for en rigtig god skolefest i går aftes. Det var som sædvanligt meget hyggeligt og et flot teaterstykke. Der skal også igen lyde en tak

Læs mere

VALGFAG Sct. Ibs Skole 2015-2016

VALGFAG Sct. Ibs Skole 2015-2016 VALGFAG Sct. Ibs Skole 2015-2016 Valgfag på Sct. Ibs Skole Kære elever og forældre Igen i år udbyder vi en del forskellige frivillige valgfag, som supplement til de obligatoriske fag. Der er valgfag som

Læs mere

Månedsinformation. Skole og SFO

Månedsinformation. Skole og SFO Månedsinformation Skole og SFO August 2011 Velkommen til et nyt skoleår Velkommen til alle elever og forældre til det nye skoleår. Skoleåret 2011/2012 er startet og for 42 nye elever var d. 15. august

Læs mere

VALGFAG Sct. Ibs Skole

VALGFAG Sct. Ibs Skole VALGFAG Sct. Ibs Skole 2017-2018 Valgfag på Sct. Ibs Skole Kære elever og forældre Igen i år udbyder vi en del forskellige frivillige valgfag, som supplement til de obligatoriske fag. Der er valgfag som

Læs mere

Selvevaluering foretaget i juni 2014 af skoleåret 2013/14.

Selvevaluering foretaget i juni 2014 af skoleåret 2013/14. Selvevaluering foretaget i juni 2014 af skoleåret 2013/14. Her på skolen er vi meget interesserede i at tilbyde den bedst mulige undervisning, trivsel og service til vores elever og jer som forældre. Derfor

Læs mere

Maj står for døren. Og det betyder,

Maj står for døren. Og det betyder, Sidste skoledag for 9.klasserne er ons. d. 28.maj. Billdet her stammer fra 2013. Kontaktblad for Nordvestskolen, Stormarkafdelingen Nr.6 Maj 2014 51. Årgang Maj står for døren. Og det betyder, at de ældste

Læs mere

Men hvad, det gør deres lærer også! Bare de ikke drukner. Ha, ha. Hvem narrer hvem? De drak hurtigt på toilettet.

Men hvad, det gør deres lærer også! Bare de ikke drukner. Ha, ha. Hvem narrer hvem? De drak hurtigt på toilettet. Politi Fastelavnsfesten var en fest på skolen. Altså nul alkohol til elever og andre under 18. Forældre som var med de mindre elever kunne købe øl! De kunne også købe kaffe og alt det andet. Jens kunne

Læs mere

Tid til tørt tøj. Glemt tøj og garderober. Drømmedynen. Fælles fødselsdag. Sildesmagning. Nyt fra afdelingerne. Varm din medbragte mad.

Tid til tørt tøj. Glemt tøj og garderober. Drømmedynen. Fælles fødselsdag. Sildesmagning. Nyt fra afdelingerne. Varm din medbragte mad. Tid til tørt tøj Glemt tøj og garderober Drømmedynen Fælles fødselsdag Sildesmagning Nyt fra afdelingerne Varm din medbragte mad Internet Kalender Tid til tørt tøj Vores legeplads er meget våd i øjeblikket,

Læs mere

Nyhedsbrev Regnbuen Januar 2017.

Nyhedsbrev Regnbuen Januar 2017. Nyhedsbrev Regnbuen Januar 2017. Så er vi godt i gang med 2017 og hermed det sidste nye herfra Regnbuen. Vi er rigtige glade for vores nye institution/lokaler og vi er ved at komme på plads. Vi indretter

Læs mere

Årsberetning skolebestyrelsen 2015 - Engskovskolen

Årsberetning skolebestyrelsen 2015 - Engskovskolen Vi er nu i slutningen af skoleåret 14 15 og også inde i de sidste måneder af det 1. år for den nye skolebestyrelse, der tiltrådte i august 2014. Jeg vil give et kort rids over det sidste år og se lidt

Læs mere

Fællesspisning Tusind tak til støtteforeningen for dejlig mad i går aftes, og tak til alle børn og voksne for en hyggelig aften til fællesspisning.

Fællesspisning Tusind tak til støtteforeningen for dejlig mad i går aftes, og tak til alle børn og voksne for en hyggelig aften til fællesspisning. UGEBREV nr. 09 uge 41 Årgang 6 Temauge Vi har haft en rigtig god temauge, hvor der forhåbentlig er blevet flyttet lidt i vores hoveder, så vi ved hvad mobning er, og vi ved hvordan man er en god kammerat.

Læs mere

F R I S K O L E N I L E M M I N G U G E 0 5. Kære børn og forældre! Lemming d. 3. februar o g s å!

F R I S K O L E N I L E M M I N G U G E 0 5. Kære børn og forældre! Lemming d. 3. februar o g s å! U S G E B R E V E T F R I S K O L E N I L E M M I N G U G E 0 5 Kære børn og forældre! Lemming d. 3. februar 2017 o g s å! Ugen der gik: Vi har haft en god almindelig uge! Stine Andersen går på barsel

Læs mere

KONTAKTFORÆLDRE KATALOG

KONTAKTFORÆLDRE KATALOG KONTAKTFORÆLDRE KATALOG VINDERØD SKOLE SKOLEÅRET 2009-2010 Forord Kære kontaktforælder Den gode klasse skabes ikke af søde børn og dygtige lærere. Det er heller ikke nok med spændende bøger, flotte klasseværelser

Læs mere

Nyt fra Redaktionen. Velkommen til årets første nummer af Heldagsnyt.

Nyt fra Redaktionen. Velkommen til årets første nummer af Heldagsnyt. Februar 2009 Nyt fra Redaktionen Velkommen til årets første nummer af Heldagsnyt. HeldagsNyt er et blad med mange funktioner og en god mulighed for at finde ud af hvad der rør sig i heldagsskolen. Bladet

Læs mere

Hilsen fra redaktionen

Hilsen fra redaktionen NYHEDSBLADET - for Klingstrupvænget & Rødegårdsvej Hilsen fra redaktionen Kære beboer, Du sidder nu med årets første udgave af vores nyhedsblad; rigtig mange gange velkommen. I dette nyhedsblad skal vi

Læs mere

Dus Mellervang. Børnerådet. Dus Mellervang Frøstrupvej 4 9220 Aalborg Øst. www.mellervangskolen.dk Nyhedsbrev januar

Dus Mellervang. Børnerådet. Dus Mellervang Frøstrupvej 4 9220 Aalborg Øst. www.mellervangskolen.dk Nyhedsbrev januar Børnerådet Dus Mellervang Frøstrupvej 4 9220 Aalborg Øst www.mellervangskolen.dk Nyhedsbrev januar BEMÆRK DUS-avisen kan kun ses på Mellervangskolens hjemmeside under DUS, hvor alle månedens billeder ligeledes

Læs mere

Nyhedsbrev oktober 2011

Nyhedsbrev oktober 2011 Nyhedsbrev oktober 2011 Så nærmer efterårsferien sig, skønt der med rusk og regn føles, som om vi har haft efterår meget længe, samtidig kan det godt føles, som om vi lige er startet efter sommerferien.

Læs mere

Thomas Ernst - Skuespiller

Thomas Ernst - Skuespiller Thomas Ernst - Skuespiller Det er tirsdag, sidst på eftermiddagen, da jeg er på vej til min aftale med den unge skuespiller Thomas Ernst. Da jeg går ned af Blågårdsgade i København, støder jeg ind i Thomas

Læs mere

Livsduelige børn trives. Hillerødsholmskolen. Hillerødsholmskolens trivsels- og mobbepolitik. Faglighed og fællesskab

Livsduelige børn trives. Hillerødsholmskolen. Hillerødsholmskolens trivsels- og mobbepolitik. Faglighed og fællesskab Livsduelige børn trives Hillerødsholmskolen Hillerødsholmskolens trivsels- og mobbepolitik Faglighed og fællesskab Et godt sted at lære - et godt sted at være... Tryghed og trivsel Trivsel er i fokus på

Læs mere

Skolebussernes holdeplads

Skolebussernes holdeplads www.norreskov-skolen.dk Nørreskov-Skolen, den 7. november 2012 Nyhedsbrev nr. 44 Fra skolebestyrelsen: Skolebestyrelsesmøde I sidste nyhedsbrev bragte vi en oversigt over skolebestyrelsesmedlemmerne. Der

Læs mere

1. årgang nr. 9. April 2009/10. Teamteatrets forestilling MÆRKELIG. Brobygningsprojekt i 7. årgang

1. årgang nr. 9. April 2009/10. Teamteatrets forestilling MÆRKELIG. Brobygningsprojekt i 7. årgang 1. årgang nr. 9 April 2009/10 Teamteatrets forestilling MÆRKELIG Brobygningsprojekt i 7. årgang Nyt fra ledelsen side 2 Af Thomas Henten, skoleleder Tiden flyver af sted og inden vi ser os om er skoleåret

Læs mere

bbb Børnebiksen, Marts 2010. Ørbækvej 34, Svendborg, 29481750 Bulen 29481800, Biksen 29481801, Banjen 29481802.

bbb Børnebiksen, Marts 2010. Ørbækvej 34, Svendborg, 29481750 Bulen 29481800, Biksen 29481801, Banjen 29481802. bbb Børnebiksen, Marts 2010. Ørbækvej 34, Svendborg, 29481750 Bulen 29481800, Biksen 29481801, Banjen 29481802. Nyt fra kontoret: Inden længe bliver det forår og vi kan endelig invitere jer alle over og

Læs mere

MØDEINDKALDELSE. Skolebestyrelsesmøde. Børn og Unge - Uddannelse og Læring - Højen Skole. 19.august 2014 19.00. Personalerummet 16.30.

MØDEINDKALDELSE. Skolebestyrelsesmøde. Børn og Unge - Uddannelse og Læring - Højen Skole. 19.august 2014 19.00. Personalerummet 16.30. Emne: Skolebestyrelsesmøde Mødedato 19.august 2014 Mødested/lokale Personalerummet Mødetidspunkt kl. 16.30 Forventet sluttidspunkt kl. 19.00 Deltagere Evt. afbud bedes meddelt til Kontoret Direkte telefonnr.

Læs mere

Tårnuglen VI ØNSKER JER ALLE EN RIGTIG GLÆDELIG JUL SAMT ET GODT NYTÅR. Denne måneds vinder. Nikolaj Appel 2.c

Tårnuglen VI ØNSKER JER ALLE EN RIGTIG GLÆDELIG JUL SAMT ET GODT NYTÅR. Denne måneds vinder. Nikolaj Appel 2.c Søndervangskolen Tårnuglen 2. årgang 20. december 2001 NR. 7, GHWWH QXPPHU Sørens Hjørne 2 Skolebestyrelsen 3 Adventssamlinger Valg på skolen Lucia, plakatkonkurrence og fyrværkeri LilleKrydsen 4 5 Elevrådet

Læs mere

Information: I uge 3 vil I møde flere vikarer, da vi har Dorthe og Karina på kursus i 3 dage samt Anni og Pernille i 2 dage.

Information: I uge 3 vil I møde flere vikarer, da vi har Dorthe og Karina på kursus i 3 dage samt Anni og Pernille i 2 dage. Billede på forsiden: fælles fødselsdagstur for okt., nov., og dec. børnene. Information: I uge 3 vil I møde flere vikarer, da vi har Dorthe og Karina på kursus i 3 dage samt Anni og Pernille i 2 dage.

Læs mere

Tilskuerundersøgelse Varde Sommerspil 2014

Tilskuerundersøgelse Varde Sommerspil 2014 Tilskuerundersøgelse Varde Sommerspil 2014 Side 1 af 9 Varde Sommerspil 2014 Årets forestilling: Byens Bedste Horehus Siddepladserne Side 2 af 9 Varde Sommerspil 2014 Sommerspillets parkeringsforhold Adgang

Læs mere

Anita og Ruth var venner jeg siger var, fordi der skete så meget i deres forhold siden hen, så. Og det er bl.a. noget af det, som det her handler om.

Anita og Ruth var venner jeg siger var, fordi der skete så meget i deres forhold siden hen, så. Og det er bl.a. noget af det, som det her handler om. Historien om Anita og Ruth Anita og Ruth var venner jeg siger var, fordi der skete så meget i deres forhold siden hen, så. Og det er bl.a. noget af det, som det her handler om. Anita og Ruth. Da de var

Læs mere

Forældremøde for alle forældre tirsdag den 3. juni fra kl

Forældremøde for alle forældre tirsdag den 3. juni fra kl Forældremøde for alle forældre tirsdag den 3. juni fra kl. 19.00 21.00 Programmet for aftenen: 1. Skolebestyrelsen byder velkommen 2. Skoleledelsen om skolereformen på Nærum Skole 3. Skolebestyrelsens

Læs mere

Tilsynets beretning ved Aarhus Friskoles generalforsamling 16. maj 2013

Tilsynets beretning ved Aarhus Friskoles generalforsamling 16. maj 2013 Tilsynets beretning ved Aarhus Friskoles generalforsamling 16. maj 2013 Skolens tilsyn er forældrekredsens øjne og ører på, hvad der sker på skolen, hvordan der under-vises, hvad der undervises i, og om

Læs mere

Læs om hvad forældre og skole kan gøre for at bekæmpe mobning.

Læs om hvad forældre og skole kan gøre for at bekæmpe mobning. Læs om hvad forældre og skole kan gøre for at bekæmpe mobning. Kære forældre. Skolebestyrelsen har i de sidste to år haft fokus på mobning, og hvad forældre og skole kan gøre i fællesskab for at forebygge,

Læs mere

SPJELLERUP FRISKOLENYT Nr. 9

SPJELLERUP FRISKOLENYT Nr. 9 SPJELLERUP FRISKOLENYT Nr. 9 Kære alle sammen Vi er allerede kommet godt i gang med det nye skoleår på Spjellerup Friskole. Mange elever kom friske og brune tilbage fra en veloverstået sommerferie og det

Læs mere

Dus Mellervang. Årets Karneval i Aalborg Øst

Dus Mellervang. Årets Karneval i Aalborg Øst Årets Karneval i Aalborg Øst www.mellervangskolen.dk Nyhedsbrev Juni Læs om Årets karneval 3.klasse på koloni Legefidusen i hesteskoen 2.klasses overnatning i dus BEMÆRK DUS-avisen kan kun ses på Mellervangskolens

Læs mere

Arrild Privatskole og Børnehuset

Arrild Privatskole og Børnehuset Nyhedsbrev 06/2017 Nyt fra Børnehuset. Fastelavn Nu er det snart fastelavn, og det vil sige fest og ballade-tid I uge 6+8 har vi emneuge Fastelavn, hvor vi vil lave fastelavnsris og andet fastelavnspynt.

Læs mere

Lektiebogen. Samtaler med børn og voksne om lektielæsning

Lektiebogen. Samtaler med børn og voksne om lektielæsning Lektiebogen Samtaler med børn og voksne om lektielæsning Forord Herværende pjece er produceret med støtte fra Undervisningsministeriets tips- og lottomidler. Pjecen er blevet til via samtaler med børn,

Læs mere

Årskalender 2014 2015

Årskalender 2014 2015 Årskalender 2014 2015 Version 1.0 opdateret den 28. juni 2014 August 11. Første skoledag 9.00 Alle møder ind. Alle mødes ved flagstangen og 0. klasse hjælper med at hejse flaget, mens vi synger I Østen

Læs mere

Kirstinebjergskolen. Havepladsvej

Kirstinebjergskolen. Havepladsvej Havepladsvej Linjer - Fremtidens Skole 7. 9. årgang 2014 2015 Fællesskab Læring Velkommen til fremtidens skole blev skabt i august 2013 og består af 3 basisafdelinger med elever fra 0.-6. klasse og en

Læs mere

Nyhedsbrev for børnemiljøet på Ejerslykkeskolen. Februar 2015

Nyhedsbrev for børnemiljøet på Ejerslykkeskolen. Februar 2015 Nyhedsbrev for børnemiljøet på Ejerslykkeskolen. Februar 2015 Fest for mellemtrinnet. Så er det blevet tiden for den årlige store begivenhed for eleverne i 4., 5. og 6. klasse. Der er fest! Torsdag d.

Læs mere

Frørup Marts 2013. Påskeferie. Påskeferie. Påskeferie

Frørup Marts 2013. Påskeferie. Påskeferie. Påskeferie Smørhullet Skolen Fredag 1 Forældrekaffe Lørdag 2 Søndag 3 Mandag 4 Der arbejdes med perler i værkstedet DH omsorgsdag Tirsdag 5 Der arbejdes med perler i værkstedet 3.F: skole-hjem-samtaler Onsdag 6 Der

Læs mere

Kære forældre. Nyt fra indskolingen

Kære forældre. Nyt fra indskolingen Kære forældre Med denne udgivelse vil vi meget gerne ønske jer alle en rigtig god december; og naturligvis en rigtig Glædelig Jul og et Godt og Lykkebringende Nytår, når vi kommer dertil. Samtidig vil

Læs mere

UGEBREV nr. 24 uge 8. Nummeret er nu 30 74 80 32. Der kan også sendes sms. Det gamle nummer virker stadigvæk i et stykke tid.

UGEBREV nr. 24 uge 8. Nummeret er nu 30 74 80 32. Der kan også sendes sms. Det gamle nummer virker stadigvæk i et stykke tid. UGEBREV nr. 24 uge 8 Årgang 4 Kære alle børn og forældre! Nyt telefonnummer i SFOen Da vi ønsker at bruge mobil telefon i stedet for fastnet, har vi fået nyt nummer i SFOen. Nummeret er nu 30 74 80 32.

Læs mere

Uddannelsesplan Skalmejeskolen som praktikskole

Uddannelsesplan Skalmejeskolen som praktikskole Uddannelsesplan Skalmejeskolen som praktikskole Skalmejeskolen Skalmejevej 33 7451 Sunds Tlf: 96 28 76 10 Skalmejeskolen@herning.dk Kære Praktikant. Velkommen i praktik på Skalmejeskolen. I uddannelsesplanen

Læs mere

Forslag til rosende/anerkendende sætninger

Forslag til rosende/anerkendende sætninger 1. Jeg elsker dig for den, du er, ikke kun for det, du gør 2. Jeg elsker din form for humor, ingen får mig til at grine som dig 3. Du har sådan et godt hjerte 4. Jeg elsker at være sammen med dig! 5. Du

Læs mere

DAGSORDEN. Dagsorden Skolebestyrelsesmøde. 18. marts 2013. Kl. 17-19 Møde indkaldt af Helle E./KN

DAGSORDEN. Dagsorden Skolebestyrelsesmøde. 18. marts 2013. Kl. 17-19 Møde indkaldt af Helle E./KN DAGSORDEN Dagsorden Skolebestyrelsesmøde 18. marts 2013 Kl. 17-19 Møde indkaldt af Helle E./KN Deltagere: Tina Schønnemann, Heidi Mørch, Hanne Friisgaard, Jeanette Lundgaard, Helle Nissen, Jane Nørskov,

Læs mere

3. og 4. årgang evaluering af praktik

3. og 4. årgang evaluering af praktik 3. og 4. årgang evaluering af praktik Februar 2013 52% af de spurgte har svaret 1. Hvor mange klasser har du haft timer i? Respondenter Procent 1 klasse 27 11,6% 2 klasser 73 31,3% 3 klasser 50 21,5% 4

Læs mere

Der vil en dag i januar, februar og marts måned være Månedens udfordring som er et fælles bevægelses projekt for både Solstrålen og Regnbuen.

Der vil en dag i januar, februar og marts måned være Månedens udfordring som er et fælles bevægelses projekt for både Solstrålen og Regnbuen. Månedens udfordring. Der vil en dag i januar, februar og marts måned være Månedens udfordring som er et fælles bevægelses projekt for både Solstrålen og Regnbuen. Vi starter mandag den 31. januar, hvor

Læs mere

Nyhedsbrev fra SFO februar 2012

Nyhedsbrev fra SFO februar 2012 Nyhedsbrev fra SFO februar 2012 Kære forældre Som skrevet ud til jer tidligere har vi fået et par nye ansigter i SFO. Shannon er vores nye studerende, som er her ½ år. Kristian er medhjælper og er her

Læs mere

SFO BAKKESKOLEN [FORFATTERENS NAVN] 1

SFO BAKKESKOLEN [FORFATTERENS NAVN] 1 [FORFATTERENS NAVN] 1 Nyt fra SFO Bakkeskolen Personale: Vi siger tak for tiden her til Anita og Jesper, som har været studerende. Anita og Jesper ønskes stor fornøjelse med udfordringerne fremover. Vi

Læs mere

»Du skal ikke se væk,«siger Pia.»Gå hen til ham.«

»Du skal ikke se væk,«siger Pia.»Gå hen til ham.« FEST Maja skal til fest. Det er på skolen. Hun ser sig i spejlet. Er hun ikke lidt for tyk? Maja drejer sig. Skal hun tage en skjorte på? Den skjuler maven. Maja tager en skjorte på. Så ser hun i spejlet

Læs mere

Personale nyt: Kirsten starter i jobtræning i klubben og skal være hos os i 9 uger med evt. forlængelse.

Personale nyt: Kirsten starter i jobtræning i klubben og skal være hos os i 9 uger med evt. forlængelse. Billede på forsiden: Rekordforsøg 30 piger på samme toilet i pige ugen. Personale nyt: Kirsten starter i jobtræning i klubben og skal være hos os i 9 uger med evt. forlængelse. Foredrag: Torsdag d. 17.

Læs mere

Skolebladet. God sommerferie

Skolebladet. God sommerferie Skolebladet God sommerferie Sommerferie I skrivende stund er der helt stille på Torslev Skole. Forberedelserne til aftenens brag af en dimissionsfest er på plads, og vi glæder os til det sidste hyggelige

Læs mere

Raketten - indskoling på Vestre Skole

Raketten - indskoling på Vestre Skole Børne- og Undervisningsudvalget 2012-13 BUU Alm.del Bilag 210 Offentligt Sådan hjælper du dit barn på vej I faget matematik Hjælp barnet til at blive opmærksom på alle de tal, der er omkring det i hverdagen

Læs mere

Januar. Vi har i dette nr. af skolebladet beskrevet i billeder hvordan en uge på 1. årgang ser ud

Januar. Vi har i dette nr. af skolebladet beskrevet i billeder hvordan en uge på 1. årgang ser ud N t y d t å o r G Januar Vi har i dette nr. af skolebladet beskrevet i billeder hvordan en uge på 1. årgang ser ud Sidste måneds vinder af konkurrencen blev Tugba og Rikke 9.a tillykke! 2 Løsning: 1. Den

Læs mere

Vallekilde-Hørve Friskole.

Vallekilde-Hørve Friskole. Vallekilde-Hørve Friskole. 14. juni 2013 Fredagsbrev nr. 744 Næste uger: 15. juni 17. juni 20.juni 21.juni Arbejdsdag i skovbørnehaven Udlejning Baunen Fælles foto kl. 09.30 Lærer kursus kl.12.00 Rundvisning

Læs mere

OBS!! Nyt i Bakkenyt: fælles kalender nederst i nyhedsbrevet

OBS!! Nyt i Bakkenyt: fælles kalender nederst i nyhedsbrevet OBS!! Nyt i Bakkenyt: fælles kalender nederst i nyhedsbrevet Hørning d. 1.2.2012 Kære Forældre Vinterferie I uge 7 er der pasning på Højbo SFO. Der er ingen tilmelding, åbningstiderne er som vanligt fra

Læs mere

Nyhedsbrev SFO Fritterhøjen uge 35-36 2014

Nyhedsbrev SFO Fritterhøjen uge 35-36 2014 OL. Det første større SFO arrangement her i det nye skoleår er OL i Skovby. Her dyster vi mod SFO fra Skovby, Låsby og Herskind i en række discipliner som f.eks. mooncar ræs, fodbold, sjipning m.v. Arrangementet

Læs mere

Nyhedsbrev Fritidshjemmet Dronen februar 2016

Nyhedsbrev Fritidshjemmet Dronen februar 2016 Nyhedsbrev Fritidshjemmet Dronen februar 2016 www.ib3.kk.dk Gammeltoftgade 19, opg. 27, 1355 København K Tlf.: 33 13 61 41 # 4 E-mail: nicoju@dronen.kk.dk 3.klasse på SMK En flok studerende fra Ålborg

Læs mere

Afslutning d. 31. marts 2014

Afslutning d. 31. marts 2014 Struer Folkedanserforening Medlemsorientering marts. 2014 30. årgang NR. 3 www.struerfolkedanserforening.dk Afslutning d. 31. marts 2014 Vi mødes kl. 18.45 i Gimsing Sognegård, hvor vi holder Struer Folkedanserforening

Læs mere

Undervisningsforløb 1 6 lektioner for 4. 6. klasse. Rådgiver for en dag om mobning og digitale medier

Undervisningsforløb 1 6 lektioner for 4. 6. klasse. Rådgiver for en dag om mobning og digitale medier Undervisningsforløb 1 6 lektioner for 4. 6. klasse Rådgiver for en dag om mobning og digitale medier 1 Rådgiver for en dag undervisningsforløb om mobning og digitale medier Introduktion til forløbet Forberedelser

Læs mere

KROGÅRDSKOLENS KONTAKTFORÆLDREFOLDER

KROGÅRDSKOLENS KONTAKTFORÆLDREFOLDER KROGÅRDSKOLENS KONTAKTFORÆLDREFOLDER 2011-2012 Vær med til at skabe trivsel i dit barns klasse Vær med til at sikre det gode samarbejde mellem Forældre og lærere/ pædagoger Få større indflydelse på dit

Læs mere

! " # # $ % & & ' " () * ' /

!  # # $ % & & '  () * ' / " # # $ % & & ' " () * +, -. ' / 0 " "# $ %&$" $"' "(&)(*))) # +" $ #,$- $$#$$$ " ". " /0-$1" /0-"$"2 $ "# " # 3& " $3 $$ - " "$ "&'& $&%& 45" $ " %"" $ $%& % 6&$ $ #'() % & 1"#"#$ 7%# %" )%) * +,) %%

Læs mere

Spørgsmålene kan tages som en fælles klassedebat eller i mindre grupper.

Spørgsmålene kan tages som en fælles klassedebat eller i mindre grupper. Intro Dette emne sætter fokus på: at være udenfor fællesskabet. kontra at være opmærksomme på hinanden. Formål Noget af det, som eleverne på mellemtrinnet er mest bange for, når de er i skole, er at blive

Læs mere

Ishøj Teaters tilbud om dramaundervisning i indskolingen

Ishøj Teaters tilbud om dramaundervisning i indskolingen Ishøj Teaters tilbud om dramaundervisning i indskolingen 3 workshops der handler om sociale kompetencer, empati, følelser og forskellige udtryksformer. Teatereventyr er en fortælleform der inddrager børnene

Læs mere

Hvad tænker du på? Det Kriminalpræventive Råd Odinsvej 19 2600 Glostrup. Tlf. 45 15 36 50 eller 43 44 88 88 dkr@dkr.dk www.dkr.dk

Hvad tænker du på? Det Kriminalpræventive Råd Odinsvej 19 2600 Glostrup. Tlf. 45 15 36 50 eller 43 44 88 88 dkr@dkr.dk www.dkr.dk Hvad tænker du på? Det Kriminalpræventive Råd Odinsvej 19 2600 Glostrup Tlf. 45 15 36 50 eller 43 44 88 88 dkr@dkr.dk www.dkr.dk Forældrenetværk Forældrenetværk er grupper af forældre, der ønsker at sætte

Læs mere

KONFIRMATIONSPRÆDIKEN SØNDAG DEN 7.APRIL AASTRUP KIRKE KL SEP. Tekster: Sl. 8, Joh. 20,19-31 Salmer: 749,331,Sin pagt i dag,441,2

KONFIRMATIONSPRÆDIKEN SØNDAG DEN 7.APRIL AASTRUP KIRKE KL SEP. Tekster: Sl. 8, Joh. 20,19-31 Salmer: 749,331,Sin pagt i dag,441,2 KONFIRMATIONSPRÆDIKEN SØNDAG DEN 7.APRIL AASTRUP KIRKE KL. 10.00 1.SEP. Tekster: Sl. 8, Joh. 20,19-31 Salmer: 749,331,Sin pagt i dag,441,2 Thomas er væk! Peter var kommet styrtende ind i klassen og havde

Læs mere

Rengøring: Uge 47: bh.kl: Agnes 1.-2. Kl: Søren 3.kl: Nickolas Uge 48: bh.kl: Andreas 1.-2. Kl: Tilde 3.kl: Selma.

Rengøring: Uge 47: bh.kl: Agnes 1.-2. Kl: Søren 3.kl: Nickolas Uge 48: bh.kl: Andreas 1.-2. Kl: Tilde 3.kl: Selma. Ugebrev 48 Indskoling mandag 26.nov-fredag d.30.nov Kære forældre i indskolingen: De første nisser har indfundet sig - vi gør ellers hvad vi kan for at holde dem hen til næste fredag, hvor vi holder bedsteforældredag.

Læs mere

Månedsinformation. Skole og SFO

Månedsinformation. Skole og SFO Månedsinformation Skole og SFO Februar 2014 Siden sidst Foråret og fremtiden banker på. Vi har alle nok bemærket, at det er blevet lysere om morgen og eftermiddagen, og vejret her i februar giver os i

Læs mere

Nyhedsbrev Januar/februar

Nyhedsbrev Januar/februar Så blev det vinter Dus Mellervang Frøstrupvej 4 9220 Aalborg Øst www.mellervangskolen.dk Nyhedsbrev Januar/februar BEMÆRK DUS-avisen kan også ses på Mellervangskolens hjemmeside under DUS, hvor alle månedens

Læs mere

Velkommen til den elektroniske udgave af Kildeskolenyt!

Velkommen til den elektroniske udgave af Kildeskolenyt! Kildeskolenyt! Velkommen til den elektroniske udgave af Kildeskolenyt! Nu er det slut med spild af en masse papir og et Kildeskolenyt!, som kun kan læses af de få. Marts 2010 10. årgang nummer 3 Kildeskolen

Læs mere

NYHEDSBREV TIL FORÆLDRE APRIL 2016

NYHEDSBREV TIL FORÆLDRE APRIL 2016 NYHEDSBREV TIL FORÆLDRE APRIL 2016 MusikTeaterProduktion Om et øjeblik åbner teater og musikeleverne døren for dette års store forestilling: Insektliv I år samarbejder teater- og musiklinjen på Brøruphus

Læs mere

Kender du Nærum Skole? Din lokale folkeskole

Kender du Nærum Skole? Din lokale folkeskole Kender du Nærum Skole? Din lokale folkeskole Indhold Hvem er vi?...............................s. 3 Faglig udvikling for alle.........................s. 4 Tryg skolegang.............................s.

Læs mere

Nyhedsbrev - for Klub Sølyst april 2011

Nyhedsbrev - for Klub Sølyst april 2011 Nyhedsbrev - for Klub Sølyst april 2011 I dette nummer af nyhedsbrevet kan du læse mere om: Lektiecafe Fridas Psykologbureau Påskeferien PC-udvalg Street-Onsdag Lagkagekonkurrence Fastelavn Personalenyt

Læs mere

Nyhedsbrev Elev Skole juni 2015

Nyhedsbrev Elev Skole juni 2015 Nyhedsbrev Elev Skole juni 2015 Til alle forældre med børn på Elev Skole. Vi kan så småt skimte sommerferien i det fjerne, men inden vi når dertil et længere nyhedsbrev med stort og småt fra Elev Skole.

Læs mere

KONTAKTEN Øster Snede Skole

KONTAKTEN Øster Snede Skole KONTAKTEN Øster Snede Skole Skoleåret 2012/2013 Nr. 4 Kalenderen skoleåret 2012 2013 Skolens aktivitetskalender kan ses på Skolens hjemmeside: www.oester-snede-skole.dk Ferieplan for skolerne - skoleåret

Læs mere

ALLE BØRN HAR RETTIGHEDER. Pixi-rapport nr. 2 / 2014 UNGE OG MEDIER BØRNERÅDETS BØRNE- OG UNGEPANEL

ALLE BØRN HAR RETTIGHEDER. Pixi-rapport nr. 2 / 2014 UNGE OG MEDIER BØRNERÅDETS BØRNE- OG UNGEPANEL ALLE BØRN HAR RETTIGHEDER Pixi-rapport nr. 2 / 2014 UNGE OG MEDIER BØRNERÅDETS BØRNE- OG UNGEPANEL 1 KÆRE DELTAGER I BØRNE- OG UNGEPANELET Jeg er glad for at kunne sende dig den anden pixi-rapport fra

Læs mere

UGEBREV nr. 79 uge 26

UGEBREV nr. 79 uge 26 UGEBREV nr. 79 uge 26 Årgang 5 Sommerferie Efter et langt og godt skoleår kan alle nu holde en velfortjent sommerferie. Alle børnene har fået et brev med hjem til hver familie med et sommerbrev, skemaer,

Læs mere

Principper: Forældresamarbejdet

Principper: Forældresamarbejdet Principper: Forældresamarbejdet Principper - Skolebestyrelsen Besluttet af: Skolebestyrelsen Oktober 2007 Skole-hjem-samarbejdet er et bærende princip på Asgård Skole. Der lægges vægt på dialog mellem

Læs mere

Nr. Lyndelse friskole Tirsdag d. 1. april 2014. Endnu en skøn dag

Nr. Lyndelse friskole Tirsdag d. 1. april 2014. Endnu en skøn dag Endnu en skøn dag Der bliver lavet drager, dukker og teater på højt tryk. Alle børnene hygger sig sammen med deres venner. Vi har talt med to dejlige unger, Mikkel og Anna, fra 2 og 3 klasse. Mikkel og

Læs mere

Torsdag den 19.03 2009. Anmeldelse fra teatret og biografen. Biografen kører på højtryk

Torsdag den 19.03 2009. Anmeldelse fra teatret og biografen. Biografen kører på højtryk Torsdag den 19.03 2009 Anmeldelse fra teatret og biografen. Biografen kører på højtryk Caféen med nye tilbud. Føl dig fri i Frisstadens fitness. Fra redaktionen: Så er torsdagen også ved at være færdig,

Læs mere

Fredag i uge seks stod der fastelavn på programmet. Ved morgensamlingen hørte vi om fastelavn i et

Fredag i uge seks stod der fastelavn på programmet. Ved morgensamlingen hørte vi om fastelavn i et Nyhedsbrev uge 8-2013 Side 1 Besøg fra Skive Kaserne Side 4 Diverse INFO Side 2 Nyt fra Bestyrelsen Side 6 Kalender, kontakt mm. Side 3 Børnehaven Besøg fra Skive kaserne i børnehave og skole Fredag i

Læs mere

Nyhedsbrev. Juni 2011

Nyhedsbrev. Juni 2011 Kære elever, forældre og medarbejdere. Endnu et skoleår er ved at være slut, og eleverne kan i år se frem til hele 7 ugers sommerferie. I Horsens Kommune har politikerne taget vidtrækkende beslutninger

Læs mere

Kære forældre og elever

Kære forældre og elever Kære forældre og elever Ja, så gik marts måned også. Dette var min sidste måneds som konstitueret skoleleder. Det har været en spændende udfordring, og jeg takker både elever, forældre og kollegaer for

Læs mere

Kære forældre. Indhold (tryk på overskriften og kom direkte til det skrevne)

Kære forældre. Indhold (tryk på overskriften og kom direkte til det skrevne) Kære forældre Hermed følger det første forældrebrev i 2014. Selv om vores ambition er, at forældre-brevet udsendes en gang månedligt, kan indholdet være så begrænset, at en enkelt måned udgår Dette var

Læs mere

Månedsinformation. Skole og SFO

Månedsinformation. Skole og SFO Månedsinformation Skole og SFO Juni 2011 Siden sidst Skoleåret 2010/2011 er ved at være slut. På fredag samles vi alle sammen i gymnastiksalen til en fælles sommerferieafslutning med musik og fællessang.

Læs mere

Interview med Maja 2011 Interviewet foregår i Familiehuset (FH)

Interview med Maja 2011 Interviewet foregår i Familiehuset (FH) 1 Interview med Maja 2011 Interviewet foregår i Familiehuset (FH) Hej Maja velkommen her til FH. Jeg vil gerne interviewe dig om dine egne oplevelser, det kan være du vil fortælle mig lidt om hvordan du

Læs mere

Det Danske Forældreråd Rygaards Skole

Det Danske Forældreråd Rygaards Skole Dato: 30. maj 2013 Sted: Parloir Dirigent: Thomas Krantz Referent: Johan Hartmann Stæger Referat fra Forældrerepræsentantskabsmøde for Det Danske Forældreråd, den 30. maj 2013 1. Dagsorden Dagsordenen

Læs mere

Umv Basis spørgeskema til 4. 6. klasse

Umv Basis spørgeskema til 4. 6. klasse Trivsel 1 Er du glad for at gå i skole? Ja, altid Klassen og fællesskabet 2 Er du glad for din klasse? Ja, altid 3 Behandler I hinanden godt i klassen? Ja, altid 4 Har du nogen venner i klassen? Ja, mange

Læs mere

Indholdsplan. Bernstorffsminde Efterskole 13/14. Anderledes dage og uger

Indholdsplan. Bernstorffsminde Efterskole 13/14. Anderledes dage og uger Indholdsplan Bernstorffsminde Efterskole 13/14 Anderledes dage og uger Indhold ANDERLEDES DAGE OG UGER... 3 Introdage... 3 DOSO... 3 Efterårs- og vintermøde... 4 Gallafest... 4 Musicaluge... 5 Skitur...

Læs mere

Søndersøskolen april 2014, 2. del

Søndersøskolen april 2014, 2. del Søndersøskolen april 2014, 2. del Kære forældre Som jeg skrev i Nyhedsbrevet, i starten af april måned, vil jeg i de følgende måneder udsende Nyhedsbrevet lidt hyppigere, for vi er nu nået til den periode

Læs mere

Vallekilde-Hørve Friskole.

Vallekilde-Hørve Friskole. Vallekilde-Hørve Friskole. 25. april 2014 Fredagsbrev nr. 778 Næste uge: 28. april 29. april 30. april 02. maj UU-besøg 8.kl. PJ fri Skole/hjem indskolingen 8.-9. kl. danseworkshop kl. 9.00 13.00 Lærermøde

Læs mere

Vi ønsker alle Karen Mette rigtig god bedring, og glæder os til at hun kommer frisk og veludhvilet tilbage på arbejde

Vi ønsker alle Karen Mette rigtig god bedring, og glæder os til at hun kommer frisk og veludhvilet tilbage på arbejde Karen Mette er sygemeldt: Måske har nogle af Jer undret Jer over at Karen Mette ikke har været at finde i et stykke tid her i fritteren. Karen Mette fik før jul problemer med at sove om natten, og har

Læs mere

Frederik Barfods Skole en introduktion

Frederik Barfods Skole en introduktion Frederik Barfods Skole en introduktion På Frederik Barfods Skole vil vi skabe en skole, hvor elever og medarbejdere er glade for at komme om morgenen, glade, mens de er på skolen og glade, når de går igen

Læs mere

Bilag 2: Interviewguide

Bilag 2: Interviewguide Bilag 2: Interviewguide Tema Læsning og læsevanskeligheder Specialundervisning og itrygsæk Selvtillid/selvfølelse Praksisfællesskaber Spørgsmål 1. Hvordan har du det med at læse og skrive? 2. Hvad kan

Læs mere

VELKOMMEN TIL. Fritids - og Ungdoms KLUB

VELKOMMEN TIL. Fritids - og Ungdoms KLUB 2013-14 VELKOMMEN TIL GØRLØSE Fritids - og Ungdoms KLUB Gørløse Fritids og Ungdomsklub Gørløse Fritids- og Ungdomsklub 2013-14 Ansatte i Gørløse SFO og Klub SFO Michael - leder Anne -souschef Jannik -

Læs mere