Tårnuglen. Vi ønsker jer alle en rigtig god påskeferie. Vi mødes igen den 29. marts Emma fra 2. B har lavet denne fine forsideregning

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Tårnuglen. Vi ønsker jer alle en rigtig god påskeferie. Vi mødes igen den 29. marts 2005. Emma fra 2. B har lavet denne fine forsideregning"

Transkript

1 Søndervangskolen Tårnuglen 3. årgang 18. marts 2005 NR. 18 I dette nummer: Sørens Hjørne 2 Fra skolebestyrelsen 3 Fra praktikanterne Børnepolitikken b på ASC 7 Luk Røven 7-8 Elevråd Projekt Bærbar 9 10 Billeder fra 2.b Nyt fra PSC Kulturkaravanen 13 Skolebestyrelsen Lars Bom og 6.a Bagsidekrydsen Vinder af Tårnuglekrydsen Therese fra 5.b Emma fra 2. B har lavet denne fine forsideregning Der kan hentes en kasse sodavand hos Jan Due Vi ønsker jer alle en rigtig god påskeferie Vi mødes igen den 29. marts 2005

2 Sørens hjørne Den usynlige rygsæk. Børns opvækst og skolegang skal give selvværd og selvtillid. Den usynlige rygsæk er den ballast vores børn skal bruge, når de skal vælge uddannelse og begynde deres egen tilværelse. 9. klasserne har netop afleveret deres ansøgningsskemaer til ungdomsuddannelserne. Vi har 14 elever, der fortsætter i 10. klasse eller på efterskole, 8 elever, der ønsker en erhvervsuddannelse, og 19 elever, der søger en gymnasial uddannelse. Det er en spændende og forventningsfyldt periode, vores afgangsklasser har frem til sommerferien. Til de små rygsække har vi indmeldt 78 elever, så vi næste år får tre børnehaveklasser med 26 elever i hver klasse. Der er for tiden fokus på naturvidenskab og IT. Søndervangskolen har købt 24 bærbare computere, som primært skal være arbejdsredskab for vores kommende 3. klasser. Når vi netop har valgt 3. klasserne, er det fordi, Undervisningsministeriet giver et tilskud til netop dette klassetrin på ,- kr. for Søndervangskolens vedkommende. Redaktionens telefonnummer : eller POST Postkasse er ophængt ved hovedindgangen Redaktion: Thomas Grønning (Ansvarshavende ) Lis Skaarup Søren Schnack Vores øvrige IT-udstyr bliver opgraderet, så alle afdelinger får velfungerende maskiner med internetadgang. I mellemafdelingen har vi nogle pilfingre, men jeg håber, at de nye maskiner ikke ødelægges, så mellemafdelingen også får PC'ere, der altid fungerer. Til indkøb af naturvidenskabelige bøger får vi et tilskud på ,- kr. fra Undervisningsministeriet på betingelse af, at vi selv anvender et tilsvarende beløb. Statstilskuddet giver vores bogsamling et tiltrængt løft. Undervisningsministeriet har også besluttet, at vi skal registrere og indberette elevers fravær fra undervisningen. Fraværet registreres i et kommunalt edb-register en gang månedligt. Oplysningerne fra protokollerne bliver liggende i systemet og kan evt. anvendes til statistiske sammenligninger. Velkommen til lærer Kirsten Houman der begyndte den 1. marts og underviser i Katamaranen. Også velkommen til børnehaveklasseleder Vibeke Hovman Madsen, der begynder i børnehaveklasse A den 1. april. Jeg håber, at samarbejdet med vores nye medarbejdere bliver til gensidig glæde og inspiration. Marts er vores første forårsmåned, og mon ikke vi i påskeferien får de første varme solstrejf og fuglekvidren fra buske og træer. I ønskes alle en god påskeferie. Søren Schnack. Side 2

3 Fra skolebestyrelsen Fokus på Læringsstile i overbygningen. Kender du dit barns læringsstil? Kender du din egen? Nu kender alle elever og lærere i overbygningen deres læringsstil, og vi forældre fik også mulighed for at stifte bekendtskab med emnet en aften i januar. Souschef Gitte Rasmussen fra Rosenlundsskolen i Ballerup, som har flere studieture i USA bag sig, fortalte om brugen af- og arbejdet med læringsstile i folkeskolen. Børn (og voksne) lærer på forskellig måde og har derfor brug for forskellige rammer i forbindelse med læring, alt efter om man er analytiker eller holist, og hvilken intelligens man lærer fra (sproglig, logisk-matematisk, spatial, kropskinæstetisk, musikalsk, interpersonel, intrapersonel) Der blev fortalt om det fysiske læringsmiljø og hvilke områder, der bør etableres for at kunne tilgodese de forskellige læringsstile. Det var f.eks. individuelle arbejdspladser/ gruppe- og fælles områder, varme/kølige områder, kraftig/ dæmpet belysning, områder hvor mad og drikke er tilladt, sofaområder osv. Vi forældre fik også mulighed for at afprøv lidt af det, eleverne har arbejdet med ved hjælp af en slags bingo spil med 16 rubrikker. Med udsagn som: Jeg har brug for mad og drikke, mens jeg arbejder eller Jeg kan godt li at snakke med andre om de opgaver, jeg skal løse, gik vi rundt til de andre deltagere og spurgte dem: Har jeg ret i, at du Har brug for mad og.. På den måde kunne man gennemskue personerne med hensyn til hans/hendes måde at lære/koncentrere sig på, så man hurtigst muligt fik underskrevet alle rubrikkerne og dermed fik bingo. Alt i alt en god og lærerig aften! Skolebestyrelsen Side 3

4 Fra praktikanterne Som I alle jo ved, så er vores skole praktikskole, hvilket betyder, vi har studerende fra Blaagaard Seminarium, som skal øve sig lidt i lærergerningen. Denne gang har vi haft 3. års studerende, som sammenlagt har været hos os i 7 uger. Her er en lille hilsen fra dem. Praktikken 2004/05 Tak for lån. Kære elever, lærere og forældre. Tak for syv gode og lærerige uger på Søndervangskolen fra to 3. års praktikanter. Vi har haft fornøjelsen af 7.a, 6.c, 2.b og 7.c i mange forskellige fag. 3. års praktikken er den såkaldte alenepraktik, det vil sige, at vi i 4 uger har haft eleverne alene uden lærer til stede i klassen. Eleverne har været meget gode til at tackle de usikkerheder, vi har haft undervejs. Som praktikant er det sommetider ikke helt let at finde ud af skolens regler, og hvordan en dagligdag er for elever og lærere. Men både elever og lærere har været meget imødekommende, og det har derfor været let at falde ind i rytmen på Søndervangskolen. Vores forløb på skolen har bekræftet os i valget om at blive folkeskolelærere, selvom der både har været gode dage og mindre gode dage, men som man siger, øvelse gør verdensmester. Kære Forældre og elever! I de forløbende syv uger har vi været i praktik her på Søndervangskolen, hvilket har været en meget positiv og lærerig oplevelse. Her efter de syv uger er vi blevet bekræftet i, at vores valg af uddannelse har været den rigtige. Vi har været meget glade for at lære jeres børn at kende. Alle eleverne har udvist imødekommenhed og har taget særdeles godt imod os, hvilket har gjort, at opholdet her på skolen har været en utrolig behagelig oplevelse. Til slut vil vi gerne rette en tak til vores praktiklærere Thomas, Hanne, Jimmi, Ebbe og Salli, som har været gode til at hjælpe og vejlede os. De har ligeledes vist os, hvordan en lærers hverdag forløber i praksis. Vi har fra alle sider fået særdeles god respons og givtig vejledning på vores undervisning, planlægning, kontakt til elever og lærerrolle. De har med kendskab til klasserne været en stor hjælp i flere situationer. Med venlig hilsen Rune & Laura Blaagaard Seminarium Tak for lån og forhåbentlig på gensyn. Henrik og Johanna Blaagaard Seminarium Side 4 Side

5 Børnepolitik Alsidig udvikling (Nedenstående er uddrag fra nyhedsbrev om børnepolitikken) Læse- og skriveglæde: Projekt for de 6-9 årige: Børnebogsprisen BogsKatten blev sat i gang den 2. marts, hvor de deltagende SFO er hver fik udleveret en bogpakke med de 5 oplæsningsbøger, som er nomineret til BogsKatten. Bøgerne bliver læst op for børnene, og medio maj skal alle børnene stemme på den bog, de synes er bedst. Valget afvikles formelt korrekt med stemmesedler og brug af kommunens rigtige stemmebokse og valgurner. BogsKatten overrækkes til vinderbogens forfatter d. 9. juni. Projekt for de 9-12 årige: Børne- og Skoleudvalget godkendte den 8. marts støtte til en fortællekonkurrence for skolernes klasser. Formålet med projektet er at støtte børns mundtlighed i form af en kappestrid om at fortælle en historie. Efter sommerferien vil Best Tellers, som er en gruppe professionelle fortællere, instruere såvel lærere som elever i de deltagende klasser i kunsten at fortælle. Hver klasse skal vælge sin bedste fortæller, hvorefter hver skole i et semifinalestævne finder den bedste fortæller for hvert klassetrin. Den 12. oktober kåres kommunens bedste fortæller for hvert klassetrin ved et stort finalestævne, der arrangeres af Best Tellers. Skaberglæde Børnekulturfestival: Foreløbig har 595 børn og 115 voksne fra 11 daginstitutioner, to fritidsklubber, SFO'er fra to af skolerne samt et par foreninger meldt sig til at deltage i Glostrup Børnekulturfestival, der finder sted ved Glostruphallen torsdag 19. maj 05. Derudover ventes et betydeligt ryk-ind fra skolernes 5. klasser, der er involveret i børnekulturkaravanen ved festivalen. Tilmeldingsfristen er nu blevet udvidet for de institutioner, der ikke har meldt sig til i første omgang, i håb om at endnu flere børn får glæde af de mange aktiviteter på dagen. Endelig tilmeldingsfrist er 1. april. Børnekulturkaravane: Børnekulturkaravanen er nu draget afsted. Forfatter Cecilie Eken har besøgt de første 5. klasser og skrevet kapitler til den kommende bog. Derefter har illustrator Helle Vibeke Jensen besøgt eleverne for at arbejde med illustrationer, der senere skal sættes ind i bogen. Den kommende tid byder på instruktørbesøg og eleverne skal senere arbejde i et åbent værksted i Glostrup Fritidscenter sammen med scenograf og kunsthåndværker. Den færdige forestilling vises på Børnekulturfestivaldagen. Kroppen med i skole + kropslig udfoldelse i daginstitutioner: Mejsebo og Nordvangskolen deltager sammen i et forskningsprojekt Børn, bevægelse og byens rum, som sætter fokus på sundhed og aktivitet. Projektet er netop startet op og løber i april måned for Mejsebos vedkommende. Forskergruppen er fra Roskilde Universitetscenter og fra Statens Institut for Folkesundhed. Side 5 Side 5

6 Børnepolitik fortsat Billedkunst: Projekt Børn og Billedkunst er startet op i februar 2005 i samarbejde med en kunstner og studerende fra Højvangseminariet. Til projektet har tilmeldt sig et 0-6 års dagtilbud samt en SFO. Projektet løber frem til dec med både en teori- og praksisdel. Sammenhæng Arbejdsgrupperne vedr. sammenhæng mellem distriktets institutioner holdt møde d. 3. marts i Præstegården med henblik på at udarbejde nogle overordnede retningslinier for arbejdet med at skabe sammenhæng. Materialet udarbejdet på mødet bliver nu efterbehandlet, og der indkaldes til et ny møde, hvor man drøfter det endelige forslag. Vandets dag Skolen havde besøg af Vandbizzerne og Freddie Rose, formanden for miljøudvalget i Glostrup Kommune, i anledning af vandets dag. Det var klasserne, der var inviteret til at overvære projektet. Side 4 Side 64 Ideen var, at få eleverne til at drikke mere vand i stedet for f.eks. sodavand. Freddie Rose havde medbragt en stor pose, der var fyldt med 18 kg. sukkerknalder det er, hvad børn i gennemsnit får ved at drikke sodavand på 1 år. Han fortalte også, at vi består mest af vand. For hver 10 kg. vi vejer, er de 6. kg. vand. Bagefter optrådte en rapper, som bl.a. sang: Hen til hanen og Vand er for cool! - mens der var en pige, der dansede hip hop til. VANDvittig viden: Din hjerne arbejder bedre, når du ikke er tørstig. Smart modevand på flaske er ikke renere end koldt vand fra hanen, det koster bare gange mere. Drik 15 gange din egen vægt i vand om året, så får du nok. Hvis du drikker 1/2 l. sodavand om dagen, får du 9000 sukkerknalder om året. Til sidst fik vi alle sammen udleveret en vandcooler, så vi kunne holde vores vand koldt i lang tid + en CD med rapsangen og nogle opgaver. Se også:

7 8.b s tur til spildevandscentret LUK RØVEN! Spildevandscenter Avedøre I/S driver et af landets største renseanlæg med tilhørende pumpestationer og hovedledninger og modtager spildevand fra et afløbssystem på op til km. Tirsdag den 1. februar var 8.b på en tur til Avedøre Spildevandscenter. Vi skulle med andre ord ud og med egne øjne, se hvad der blev af det, som vi efterlader på toilettet, i brusebadet, håndvasken og lign. steder. Med bus 500 S og 10 minutters gang, ankom vi i strålende solskin og ikke megen vind og en temperatur, som var til at leve med. Godt for det, vi startede med at se anlægget - lige fra den hvor spildevandet kom ind, til det blev lukket ud i Øresund. Havde det været sommer og strålende solskin, så havde ikke mange kunne klare lugten. Efter rundturen, kom vi ind i et undervisningslokale, hvor der var foredrag. Her fik vi, på storskærm, set billeder af alle de bakterier der er i spildevandet - lidt uhyggeligt. Vi fik også selv lov til at lave forsøg med gærceller. Det var også lærerigt at se, hvad vi mennesker egentligt efterlader og specielt hvor meget hår og vatpinde, der bliver skyllet ud de forkerte steder. Det er et meget stort problem for anlægget og giver megen stof til eftertanke. En god og lærerig dag, som varmt kan anbefales til alle i overbygningen. Børns sprogbrug var til debat på Søndervangskolen. Det var skolebestyrelsen, der havde inviteret forældre, der har børn på mellemtrinnet til en aften, hvor Jonas, kommunens børne- og ungemedarbejder (SSP), kom og holdt et provokerende oplæg. Der gik ikke lang tid, før vi alle sad med lidt røde ører, for vi havde svært ved ikke at genkende os selv og vores børn i de eksempler, som blev gennemgået. Jonas tog udgangspunkt i de medier, som vores børn er storbrugere af: TV, film, musik, mobiltelefoner og internet: Ved du egentlig, hvad dine børn sidder og kikker på? Griner du af de sjofelheder, der ryger ud af højttalerne, mens børnene ser på. Holder du med skurken i filmen, når han/ hun er hovedpersonen? Synes du, det er OK, når bare det er helten, der tværer skurkene ud? Har dine børn set dig danse glad rundt til en fest, mens du skrålede med på Alice, who the fuck is Alice? hvorefter du dagen efter undrede dig over, hvor dit barn dog har hentet sit veludbyggede ordforråd fra? Side Side 7 7

8 Luk røven! fortsat Også på sider som f.eks. Arto finder der en del tilsvining af hinanden sted, så selvom der er meget godt at sige om Internettet, er det altså også et medie, som kan være fuldstændig ustyrligt, og delvis udenfor de voksnes rækkevidde. Er børnene klar over, hvilke signaler, de sender med deres sprogbrug og ikke mindst tøjstil? Er det OK, når lille Sofie møder op i (nedringet) stropbluse og lavtaljede bukser, så der er et godt stykke med bart? (Kan du for resten se forskel på det tøj, som en pornomodel og en popstar viser sig i? Eller den måde, som de opfører sig på i musikvideoer?) På den måde blev vi provokeret hele aftenen. Det var både sjovt og underholdende, men også noget skræmmende. Som en forælder i den efterfølgende debat sagde: Før var jeg en uvidende optimist, nu er jeg en vidende pessimist. Vi var dog enige om, at vi kunne gøre en forskel. Nogle af de forslag, der blev fremført var: Snak med ungerne. Vis dem, hvad du mener / forventer. Vær som hr. Olsen og fru Andersen fra gamle dage: Bland dig også overfor andres børn. Se film, hør musikken, gå på nettet etc. sammen med dine børn, så I kan få en dialog i gang om ønsket og uønsket adfærd. Sæt emnet på dagsordenen, når I holder forældremøder i klassen. Debatten var livlig og fortsatte et godt stykke ud over den afsatte tid. Tja, jeg ved ikke, hvordan du har det nu efter at have læst dette - men vi var nogle stykker, der gik derfra med stof til eftertanke men dog også som optimister. Det nytter, hvis vi selv gør noget! Side 8

9 Nyt fra elevrådet Marts Lille elevråd. Referat fra møde d. 7. marts Mødet en uge forsinket på grund af vinterferien. Ingen af formændene var til stede, så Jørgen gennemgik referat fra sidste skolebestyrelsesmøde. Her havde man snakket om klasseværelserne og om nye møbler, da man gerne vil have, at eleverne skal have et godt undervisningsmiljø. Til det hører både gode lokaler og gode møbler. Begge dele håber man kan blive helt i top, når skolen engang ombygges. Men måske kan der nu godt bruges nogle penge til bedre møbler i fællesrummene. Jørgen fortalte, at kommunen måske vil kræve de penge tilbage, som skolen har sparet op til større indkøb. Jørgen forklarede det med, at hvis eleverne gemte lommepenge fra en uge til næste uge for at kunne købe en større ting, så kunne forældrene sige, at når man ikke har brugt sine lommepenge, skal de betales tilbage! Talentkonkurrencen. Finalen er foreløbig udsat, da hverken Vestervang eller Nordvangskolen har afholdt deres konkurrence. Jørgen skal til møde med de andre kontaktlærere d. 22. marts for at finde en løsning. Jørgen lovede, at deltagerne snart fik deres diplom for deltagelse de er lavet. 6.b ønsker at gymnastiksalene bliver åbnet i begge de store pauser. Jørgen svarede, at det ikke kan ske før næste skoleår, da det er et spørgsmål om lærertid og penge, men de fleste synes, det er en god ide Klasserne klager over at der er rust i vandet, det smager ikke godt. De siger også at sæben bliver sort? Jørgen mente at det måske skyldtes at den blev benyttet for lidt, og derved samler bundfald?? Referat af store elevråds møde. Formand og næstformand havde grundet sygdom ikke deltaget i skolebestyrelsesmøde. Jørgen fortalte fra referatet om bestyrelsens syn på lokalerne og ideer til nye møbler, som skal vente til ombygningen om mange år. Man er enige om, at såvel lokaler som møbler trænger til fornyelse. Succes ved basketstævne for 9. klasses drenge. God fastelavnsfest med talentkonkurrence. Godt arbejde af de store fra elevrådet. Jonas, Bjørn og Jonas. Talentfinalen foreløbig udsat, da to af skolerne IKKE har afholdt deres konkurrence. Kontaktlærerne holder møde d. 22. marts for at finde en løsning. En kostpolitik er under udarbejdelse i Glostrup. På Søndervangskolen er der lærere, som ønsker at lave valgfag med oplysning og sund mad og motion. Fordi søndervangskolen har sparet penge op til større indkøb, kan vi risikere at kommunen tager pengene tilbage. Det kan i så fald betyde, at der stadig ikke kan købes bøger, man må skrive i, og at der skal arbejdes efter gamle bøger. Vi håber kommunen besinder sig, og beder forældrene støtte, at der kan overføres penge fra et år til et andet. Fotografen er bestilt til næste skoleår. Der bliver fotografering i ugen før efterårsferien og omfotografering i november. Lærerne fotograferes på første skoledag d. 15. august. Flere klasser ønskede, at elevkantinen genåbner. Frederik/JØ Ref. forkortet af redaktionen Side 9

10 Projekt - bærbar computere Fastelavn Den tidlige indsats Den tidlige indsats er et projekt, hvor skolernes 3. klasser har mulighed for at søge penge i Undervisningsministeriet til at købe edb-udstyr for. Betingelsen er, at skolen selv laver en opsparing, så dobler ministeriet dette beløb op. Vi har i år en opsparing på kr. og har derfor til rådighed i indeværende år. Disse penge bliver brugt til 24 bærbare computere inkl. udstyr til trådløs internetforbindelse m.m. Dette projekt er 3. Årigt, og der vil de næste 2 år komme 2x24 bærbare computere mere. Alt i alt skulle vi råde over 72 bærbare computere i Disse computere vil have deres placering i 3. klassernes nærområde og vil blive brugt til at forbedre elevernes kendskab til dette værktøj såvel som skriveredskab som til hensigtsmæssig brug af de muligheder der ligger på Internettet. Alt med tanken på, at de senere i undervisningsforløbet kan udnytte dette medie til projektopgaver og eksamener m.m. Det praktiske omkring udlån, opbevaring og hvordan de skal benyttes, vil komme senere. Maskinerne ankommer efter påske og skal derefter have installeret den programflade, dette klassetrin har brug for. Nok engang havde elevrådet arrangeret fastelavnsfest på mellemtrinet. Der var også talentkonkurrence med mange fine indslag. På billedet ses lærer Petrine, der ser ud til at ærgre sig over, at det kun er eleverne, der må slå katten af tøn- Efter en lang og hård dyst blev vinderne endeligt fundet og udstyret med en kongekrone. Igen i år var det Jørgen der fik æren af at kåre dette års kattekonger. Side10

11 Lidt vinterstemning fra 2.b Der er stadigvæk nisser på spil Pingviner elsker også sneen Så brød uvejret endeligt løs Er der noget så skønt som en god bakke? En lille vinterforelskelse? PÅ nu på - det kan godt gøre ondt!! Side 11

12 Nyt fra PSC Opdatering af computere Der er nu foretaget den lovede opdatering af nyere computere i afdeling E. Der står 8 computere, der er installeret med alle de programmer,som lærerne i indskolingen har ønsket sig, og det vil også fremover være lettere at opfylde kommende ønsker, da de nye computere har cd-romdrev. Afdeling A Her er nu 13 computere, og der kommer et par stykker mere. Her er printer og en scanner, og inden påskeferien er alle disse også opdateret med de programmer og opdateringer, vi kan hente på WinUpdate. ( f.eks Mediaplayer ). Alle disse 3 lokaler ( + PSC ) SKAL bookes over lærerintra, da det ikke har fungeret med opslag på døren. Disse sedler bliver fjernet til stor irritation for både klasser og lærere, der ønsker at benytte lokalet. Pas også på dette udstyr - gå ikke ud på Internetsider, der kan indeholde Virus?? Afdeling B/C Her er der også foretaget en opdatering, og der er kommet 8 nyere computere, som har programmer, der svarer til de behov der er ønsket i denne afdeling. Der er endnu ikke opstillet en printer, men denne mulighed er vi ved at undersøge, da det koster en hel del penge at vedligeholde. Det er nu 3. gang vi sætter nye computere op i dette areal. De 2 andre gange er maskiner, keyboard, mus og skærme blevet ødelagt. Der bliver fjernet kugler fra musene, og selvom disse er blevet limet sammen, så er de blevet ødelagt alligevel. Internet-stikkene er blevet ødelagt og ledninger under bordet er blevet saboteret. Så pas nu bedre på dem denne gang! Vi vil gerne dette til livs, så derfor opfordrer vi jer alle til at passe bedre på det og meddele Carsten eller Thomas, såfremt der er problemer med udstyret i stedet for selv at prøve at reparere på det. Vi er også blevet enige om, at det er sidste gang, der bliver sat computere i dette område, så bliver der øvet hærværk igen, så bliver øen nedlagt. PAS PÅ DET og det er ikke at sladre, såfremt man observerer nogen bruge udstyret uhensigtsmæssigt. Side 12

13 KULTURKARAVANEN Glostrup Børnekulturfestival og 5.C!!! Torsdag d. 10/3-05 havde 5.C forfatterværksted på PSC. I forbindelse med Glostrup Kommunes Børnekulturfestivaldag d. 19/5-05 bidrager Kulturkaravanen (fire 5.klasser en fra hver skole) med en stor teaterforestilling. Inden vi når så vidt, skal der skrives en historie, dramatiseres, laves kulisser/ kostumer og skrives/øves musik. Første del af hele det store forløb blev på Søndervangskolen sat i gang d. 10/3-05. Forfatteren Cecilie Eken var hele dagen på besøg i 5.C, hvor hun satte klassen i gang med at skrive fjerde kapitel til det fælles eventyr. Cecilie Eken sammenfatter de forskellige historier, som eleverne i 5.C har skrevet, dermed får alle en del af deres historie med i det samlede kapitel 4. Dagen startede med en oplæsning af det første kapitel, derefter en præsentation af handlingen i de næste kapitler en personkarakteristik og en snak om det vigtige i også at beskrive med forskellige sanser. Næste del af kulturkaravanen bliver så at illustrere eventyret, der til sidst udgives som en bog, - til det får 5.C besøg af illustrator Helle Vibeke Jensen der ligeledes skal arbejde med dem en hel dag. Senere kommer Henriette Brun og Stine Worm Sørensen på besøg, og sammen med eleverne vil de skabe en del af kulisserne og kostumerne. Musikken bliver komponeret og skrevet af Jacob Kragh og eleverne, som sammen vil skabe musikken og teksterne til stykket. Eleverne har været utrolig engagerede og har arbejdet enormt godt med opgaven, de har skabt nogle gode og spændende historier. Nu glæder vi os til at se det færdige kapitel og ikke mindst til den endelige slutning på eventyret. Det er et spændende projekt, og vi synes vi er heldige! Det er en kæmpe oplevelse for eleverne og os. Med venlig hilsen Heidi Lerager og Brigitte Dechow Side 13

14 Skolebestyrelsen Når "det, der ikke kan ske, sker"! Skolebestyrelsen tog meget naturligt emnet op på det første møde i januar, kort tid efter den frygtelige flodbølge katastrofe i bl.a. Indonesien og Thailand, en katastrofe, som også havde danske ofre. Heldigvis har skolen i nogle år haft en omsorgsplan. Omsorgsplanen på Søndervangsskolen er en plan, der skal opfattes som et beredskab. Planen indeholder klare instrukser og gode råd. Du kan finde planen i sin helhed på skolens hjemmeside. Har du spørgsmål, kommentarer eller gode råd, er du velkommen til at kontakte skolen eller skolebestyrelsen. Mvh. Skolebestyrelsen Lars Bom I forbindelse med mellemtrinnets trivselsprojekt havde vi inviteret Lars Bom til at komme og fortælle om, hvordan han selv havde oplevet at blive mobbet som dreng. Det var rart at få en færdig omsorgshandleplan lagt frem - en plan som har været brugt i praksis i flere forskellige situationer. Planen er et fælles grundlag for skolens møde med børn i sorg. Formålet er at få relevante informationer ud til relevante personer at undgå kaos og misinformationer at støtte pårørende og skolens elever og personale De områder planen forholder sig direkte til er fx: pludseligt dødsfald eller alvorlig tilskadekomst af elever når et barn mister - i nærmeste familie når skolen mister en ansat større ulykker/katastrofer Side 14 Lars Bom havde skiftet skole, og kom til den klasse, hvor Tomas, som var ham, der mobbede Lars, gik. I 6. klasse blev Lars bom ikke mobbet, men da han kom i 7. klasse begyndte det hele at starte. Lars blev mobbet med at han var fjollet. Der var på et tidspunkt et tv program, som hed Helvedesugen, og det havde Tomas og hans gruppe

15 Lars sagde, at det kunne godt være at Tomas mobbede, fordi der var noget der hjemme med nogle problemer eller noget i den stil. Lars fortalte også at det ikke kun var ham der blev mobbet, men han var lige i det tilfælde mest udsat for mobning. tænkt at de ville prøve at se, om Lars kunne holde ud. Lars skulle med toget, når han skulle til skole, og der stillede de 3 drenge sig op og ventede på, at han kom. Så da Lars kom over til toget stod de og råbte og skulle irritere ham. Han fik lyst til at flygte fra alle problemer. Den uge kunne han absolut ikke lide. Deres lærer ville godt hjælpe, men Lars turde ikke at sige noget til ham, men ellers ville han godt have hjulpet. Deres lærer havde inviteret alle eleverne i klassen hjem til ham. Lars fortalte, at han syntes, det var meget hyggeligt, og det syntes de andre vist også, sådan opfattede Lars det i vært fald. Lars fortalte også, at hvis de kom hjem til deres lærer flere gange, ville det nok have hjulpet på drillerierne i klassen. I 8. klasse prøvede Lars at blive venner med Tomas og hans lille gruppe, for ikke at blive mobbet igen, men det hjalp ikke. Mobningen sluttede først, da han flyttede til Belgien, da han var omkring 16 år, hvor han gik i skole indtil han blev 19, hvor de flyttede tilbage. Da han kom hjem, kom han på en teater skole, han ville gøre alt for at være perfekt, så han ikke blev mobbet igen. Kærlig Hilsen Fra Camilla, Emilie, Mette & Sussi. 6.a Side 15

16 Bagsidekrydsen Vind en kasse sodavand til klassen. Løs opgaven. TG 2005 Løsninger fra sidste nr. : A og NONNEDRAGT Afleveres i postkassen ved indgangen senest 27. maj 2005 Klip ud ved stregen og læg den i postkassen Kodeord i bagsidekrydsen : Navn Klasse Deadline for næste blad : 17. maj 2005

Årre Skole rg. 2012 nr. 4 SKOLESNAK

Årre Skole rg. 2012 nr. 4 SKOLESNAK Årre Skole Årg. 2012 nr. 4 SKOLESNAK Indhold En god og en dårlig nyhed... 3 Sikringstiltag på Årre Skole... 4 Julehilsen fra Fritteren... 4 Hvad betyder alt det, vi går og siger... 5 Skolesocialrådgivere...

Læs mere

KONTAKTEN Øster Snede Skole

KONTAKTEN Øster Snede Skole KONTAKTEN Øster Snede Skole Skoleåret 2012/2013 Nr. 4 Kalenderen skoleåret 2012 2013 Skolens aktivitetskalender kan ses på Skolens hjemmeside: www.oester-snede-skole.dk Ferieplan for skolerne - skoleåret

Læs mere

Center Nyt. Info-møde om den nye skolereform tirsdag d. 3. juni kl. 19.00. Centerklasserne Mølholm Skole og SFO Yggdrassil, Vejle April 2014

Center Nyt. Info-møde om den nye skolereform tirsdag d. 3. juni kl. 19.00. Centerklasserne Mølholm Skole og SFO Yggdrassil, Vejle April 2014 Center Nyt Centerklasserne Mølholm Skole og SFO Yggdrassil, Vejle April 2014 Info-møde om den nye skolereform tirsdag d. 3. juni kl. 19.00 Læs, lyt og se klip om: Den nye skole-reform På besøg i Den gamle

Læs mere

Hovedopgaven består i at vurdere, om undervisningen i friskolen står mål med undervisningen i folkeskolen.

Hovedopgaven består i at vurdere, om undervisningen i friskolen står mål med undervisningen i folkeskolen. Tilsynserklæring for: Margrethelyst Friskole Persievej 2 8300 Odder Telefon: 77348529 www.margrethelyst.dk Email:info@margrethelyst.dk Skolekode:280214 Tilsynsførende: Pædagogisk konsulent ML- Consult

Læs mere

VALGFAG Sct. Ibs Skole 2015-2016

VALGFAG Sct. Ibs Skole 2015-2016 VALGFAG Sct. Ibs Skole 2015-2016 Valgfag på Sct. Ibs Skole Kære elever og forældre Igen i år udbyder vi en del forskellige frivillige valgfag, som supplement til de obligatoriske fag. Der er valgfag som

Læs mere

Kender du Nærum Skole? Din lokale folkeskole

Kender du Nærum Skole? Din lokale folkeskole Kender du Nærum Skole? Din lokale folkeskole Indhold Hvem er vi?...............................s. 3 Faglig udvikling for alle.........................s. 4 Tryg skolegang.............................s.

Læs mere

Ugebrev 16 Indskolingen 2015

Ugebrev 16 Indskolingen 2015 Ugebrev 16 Indskolingen 2015 Fælles info: Kære indskolingsforældre. Det ser ud til at foråret endelig har fundet Odsherred herligt, herligt. Det betyder bl.a., at der skal skiftes lidt ud i garderoben.

Læs mere

Skolebussernes holdeplads

Skolebussernes holdeplads www.norreskov-skolen.dk Nørreskov-Skolen, den 7. november 2012 Nyhedsbrev nr. 44 Fra skolebestyrelsen: Skolebestyrelsesmøde I sidste nyhedsbrev bragte vi en oversigt over skolebestyrelsesmedlemmerne. Der

Læs mere

Beskrivelse af skoledagens aktiviteter:

Beskrivelse af skoledagens aktiviteter: Kort beskrivelse af 1a s læringsmiljø: Undervisningen og skoledagen er inspireret af TEACCH. Således er klassen indrettet med fællesbord samt et arbejdsbord til hver elev, som er afskærmet for at opnå

Læs mere

2.B s matematiske spilledag

2.B s matematiske spilledag 2.B s matematiske spilledag Vi spiller Tarzan og vi spiller også Kalaha og vi har også spillet Up og Down og vi har også spillet Sequence som er et spil om taktik og held og vi har spillet Bohnanza og

Læs mere

Indholdsplan. Bernstorffsminde Efterskole 13/14. Anderledes dage og uger

Indholdsplan. Bernstorffsminde Efterskole 13/14. Anderledes dage og uger Indholdsplan Bernstorffsminde Efterskole 13/14 Anderledes dage og uger Indhold ANDERLEDES DAGE OG UGER... 3 Introdage... 3 DOSO... 3 Efterårs- og vintermøde... 4 Gallafest... 4 Musicaluge... 5 Skitur...

Læs mere

PLAN T - læsecamp for teenagere

PLAN T - læsecamp for teenagere Distriktsudvalg Tarup, c/o Tarup Ungdomsskole, Rismarksvej 80, 5200 Odense V, tlf: 63 755 755, mail: tu.buf@odense.dk Evaluering af Plan T, eleverne, opsamling Modtaget 18 ud af 24 mulige svar (svarende

Læs mere

Det Danske Forældreråd Rygaards Skole

Det Danske Forældreråd Rygaards Skole Dato: 30. maj 2013 Sted: Parloir Dirigent: Thomas Krantz Referent: Johan Hartmann Stæger Referat fra Forældrerepræsentantskabsmøde for Det Danske Forældreråd, den 30. maj 2013 1. Dagsorden Dagsordenen

Læs mere

Årskalender 2014 2015

Årskalender 2014 2015 Årskalender 2014 2015 Version 1.0 opdateret den 28. juni 2014 August 11. Første skoledag 9.00 Alle møder ind. Alle mødes ved flagstangen og 0. klasse hjælper med at hejse flaget, mens vi synger I Østen

Læs mere

Frørup Marts 2013. Påskeferie. Påskeferie. Påskeferie

Frørup Marts 2013. Påskeferie. Påskeferie. Påskeferie Smørhullet Skolen Fredag 1 Forældrekaffe Lørdag 2 Søndag 3 Mandag 4 Der arbejdes med perler i værkstedet DH omsorgsdag Tirsdag 5 Der arbejdes med perler i værkstedet 3.F: skole-hjem-samtaler Onsdag 6 Der

Læs mere

Umv Basis spørgeskema til 4. 6. klasse

Umv Basis spørgeskema til 4. 6. klasse Trivsel 1 Er du glad for at gå i skole? Ja, altid Klassen og fællesskabet 2 Er du glad for din klasse? Ja, altid 3 Behandler I hinanden godt i klassen? Ja, altid 4 Har du nogen venner i klassen? Ja, mange

Læs mere

Uddannelsesparathed og forældresamarbejde

Uddannelsesparathed og forældresamarbejde Uddannelsesparathed og forældresamarbejde I 2010 besluttede ministeriet, at alle elever, der forlader grundskolen, skal vurderes m.h.t., om de er uddannelsesparate eller om de ikke er uddannelsesparate

Læs mere

Tilsynets beretning ved Aarhus Friskoles generalforsamling 16. maj 2013

Tilsynets beretning ved Aarhus Friskoles generalforsamling 16. maj 2013 Tilsynets beretning ved Aarhus Friskoles generalforsamling 16. maj 2013 Skolens tilsyn er forældrekredsens øjne og ører på, hvad der sker på skolen, hvordan der under-vises, hvad der undervises i, og om

Læs mere

Selvevaluering foretaget i juni 2014 af skoleåret 2013/14.

Selvevaluering foretaget i juni 2014 af skoleåret 2013/14. Selvevaluering foretaget i juni 2014 af skoleåret 2013/14. Her på skolen er vi meget interesserede i at tilbyde den bedst mulige undervisning, trivsel og service til vores elever og jer som forældre. Derfor

Læs mere

Fælles info. Nyhedsbrev SFO Fritterhøjen uge 24+25 2012

Fælles info. Nyhedsbrev SFO Fritterhøjen uge 24+25 2012 Fælles info Husk. At vi holder åbent hele sommerferien i SFO, men at vi lukker allerede kl. 16.00 i ugerne 28, 29 og 30. Afslutningsfest for 2. klasserne. I går torsdag den 21. juni- holdt vi afslutning

Læs mere

Information: I uge 3 vil I møde flere vikarer, da vi har Dorthe og Karina på kursus i 3 dage samt Anni og Pernille i 2 dage.

Information: I uge 3 vil I møde flere vikarer, da vi har Dorthe og Karina på kursus i 3 dage samt Anni og Pernille i 2 dage. Billede på forsiden: fælles fødselsdagstur for okt., nov., og dec. børnene. Information: I uge 3 vil I møde flere vikarer, da vi har Dorthe og Karina på kursus i 3 dage samt Anni og Pernille i 2 dage.

Læs mere

S K O L E N Y T. Det er bedre at tænde et stearinlys end at bande over mørket. Kinesisk ordsprog

S K O L E N Y T. Det er bedre at tænde et stearinlys end at bande over mørket. Kinesisk ordsprog S K O L E N Y T Det er bedre at tænde et stearinlys end at bande over mørket Kinesisk ordsprog Vildbjerg Skole Januar 2012 Januar 2012 1. 2. 3. 17. Skolebestyrelsesmøde 18. Pædagogisk råds møde 19. 4.

Læs mere

Indeklima og medbestemmelse

Indeklima og medbestemmelse Børnepanelrapport nr. 2 / 2011 Indeklima og medbestemmelse BØRNERÅDETS BØRNE- OG UNGEPANEL 1 Kære læser I Børnerådet har vi valgt at have ekstra fokus på skolemiljø, og her er indeklimaet en vigtig del.

Læs mere

Principper: Forældresamarbejdet

Principper: Forældresamarbejdet Principper: Forældresamarbejdet Principper - Skolebestyrelsen Besluttet af: Skolebestyrelsen Oktober 2007 Skole-hjem-samarbejdet er et bærende princip på Asgård Skole. Der lægges vægt på dialog mellem

Læs mere

KNUDSØSKOLEN, EN LYS OG RUMMELIG SKOLE

KNUDSØSKOLEN, EN LYS OG RUMMELIG SKOLE KNUDSØSKOLEN, EN LYS OG RUMMELIG SKOLE Knudsøskolen er den ene af Ry s to folkeskoler, beliggende ved kanten af Knudsø og omgivet af store grønne arealer. Skolen har 140 elever og er 1-sporet til og med

Læs mere

Livsduelige børn trives. Hillerødsholmskolen. Hillerødsholmskolens trivsels- og mobbepolitik. Faglighed og fællesskab

Livsduelige børn trives. Hillerødsholmskolen. Hillerødsholmskolens trivsels- og mobbepolitik. Faglighed og fællesskab Livsduelige børn trives Hillerødsholmskolen Hillerødsholmskolens trivsels- og mobbepolitik Faglighed og fællesskab Et godt sted at lære - et godt sted at være... Tryghed og trivsel Trivsel er i fokus på

Læs mere

Søndersøskolen april 2014, 2. del

Søndersøskolen april 2014, 2. del Søndersøskolen april 2014, 2. del Kære forældre Som jeg skrev i Nyhedsbrevet, i starten af april måned, vil jeg i de følgende måneder udsende Nyhedsbrevet lidt hyppigere, for vi er nu nået til den periode

Læs mere

OBS!! Nyt i Bakkenyt: fælles kalender nederst i nyhedsbrevet

OBS!! Nyt i Bakkenyt: fælles kalender nederst i nyhedsbrevet OBS!! Nyt i Bakkenyt: fælles kalender nederst i nyhedsbrevet Hørning d. 1.2.2012 Kære Forældre Vinterferie I uge 7 er der pasning på Højbo SFO. Der er ingen tilmelding, åbningstiderne er som vanligt fra

Læs mere

Ishøj Teaters tilbud om dramaundervisning i indskolingen

Ishøj Teaters tilbud om dramaundervisning i indskolingen Ishøj Teaters tilbud om dramaundervisning i indskolingen 3 workshops der handler om sociale kompetencer, empati, følelser og forskellige udtryksformer. Teatereventyr er en fortælleform der inddrager børnene

Læs mere

Dansk Center for Undervisningsmiljø, marts 2003 Spørgeskema 2 Undervisningsmiljø Ungdomsuddannelser

Dansk Center for Undervisningsmiljø, marts 2003 Spørgeskema 2 Undervisningsmiljø Ungdomsuddannelser Dansk Center for Undervisningsmiljø, marts 2003 Spørgeskema 2 Undervisningsmiljø Ungdomsuddannelser Dansk Center for Undervisningsmiljø Danish Centre of Educational Environment www.dcum.dk dcum@dcum.dk

Læs mere

Du er klog som en bog, Sofie!

Du er klog som en bog, Sofie! Du er klog som en bog, Sofie! Denne bog handler om, hvordan det er at have problemer med opmærksomhed og med at koncentrere sig. Man kan godt have problemer med begge dele, men på forskellig måde. Bogen

Læs mere

Bilag H: Transskription af interview d. 14. december 2011

Bilag H: Transskription af interview d. 14. december 2011 : Transskription af interview d. 14. december 2011 Interviewer (I) 5 Respondent (R) Bemærk: de tre elever benævnes i interviewet som respondent 1 (R1), respondent 2 (R2) og respondent 3 (R3). I 1: jeg

Læs mere

Læs om hvad forældre og skole kan gøre for at bekæmpe mobning.

Læs om hvad forældre og skole kan gøre for at bekæmpe mobning. Læs om hvad forældre og skole kan gøre for at bekæmpe mobning. Kære forældre. Skolebestyrelsen har i de sidste to år haft fokus på mobning, og hvad forældre og skole kan gøre i fællesskab for at forebygge,

Læs mere

Nyhedsbrev nr. 55. Ferieplan for skoleåret 15/16

Nyhedsbrev nr. 55. Ferieplan for skoleåret 15/16 www.norreskov-skolen.dk Nørreskov-Skolen, den 9. oktober 2014 Nyhedsbrev nr. 55 Skolefrugt Efter en pause på et par år, giver vi igen mulighed for, at eleverne på Nørreskov-Skolen kan købe frugt. Vi har

Læs mere

Fredagsbrev. Århus Friskole Fredag d. 13. august 2010. Den lille ny 11.11 er i gang! Velkommen tilbage fra sommerferie.

Fredagsbrev. Århus Friskole Fredag d. 13. august 2010. Den lille ny 11.11 er i gang! Velkommen tilbage fra sommerferie. Fredagsbrev Århus Friskole Fredag d. 13. august 2010 Den lille ny 11.11 er i gang! Velkommen tilbage fra sommerferie. Vi har savnet jer og glæder os til endnu et fantastisk, sjovt og lærerigt år på Århus

Læs mere

Kære elever og forældre

Kære elever og forældre Velkommen til et nyt skoleår, velkommen tilbage efter sommerferien og velkommen til alle I nye elever. Håber det bliver et fantastik spændende og udfordrende skoleår, - håber I elever vil tage udfordringerne

Læs mere

Ikke alle elever vil kunne få deres første prioritet og det er ikke givet, at alle fag oprettes.

Ikke alle elever vil kunne få deres første prioritet og det er ikke givet, at alle fag oprettes. Valgfag på SIM Nu er det tid at vælge, hvilket valgfag du ønsker næste skoleår. Læs de næste par sider godt igennem og vælg så mindst 3 fag, som du skriver på tilmeldingen på sidste side i prioriteret

Læs mere

UGEBREV nr. 77 uge 24

UGEBREV nr. 77 uge 24 UGEBREV nr. 77 uge 24 Årgang 5 Samlæsning På en lille friskole som vores, er det en grundbetingelse, at vi skal samlæse klasserne, så de forskellige årgange har undervisning sammen. Det er en fin ting,

Læs mere

SPØRGESKEMAUNDERSØGELSE RYGER DU?

SPØRGESKEMAUNDERSØGELSE RYGER DU? SPØRGESKEMAUNDERSØGELSE RYGER DU? GLOSTRUP PRODUKTIONSHØJSKOLE - TORSDAG DEN 5. MARTS 2009 Dataindsamling ELEVER MED I UNDERØGELSEN RYGER IKKE-RYGER I ALT Antal drenge: 15 20 35 Antal piger: 11 7 18 Elever

Læs mere

Undervisningsmiljøvurdering maj 2010

Undervisningsmiljøvurdering maj 2010 Undervisningsmiljøvurdering maj 2010 Ejer Anna Højgaard Andersen (AA) Udløbsdato 20-05-10 16:00 1 Undervisningsmiljø på Helsingør Gymnasium Dette spørgeskema handler om det fysiske og det psykiske undervisningsmiljø.

Læs mere

Nyt fra 0. årgang. Nyhedsbrev Fritterhøjen uge 46+47 2010. Så kan det godt blive december 0. årgang er klar!

Nyt fra 0. årgang. Nyhedsbrev Fritterhøjen uge 46+47 2010. Så kan det godt blive december 0. årgang er klar! Nyt fra 0. årgang Så kan det godt blive december 0. årgang er klar! Aktiviteter: I denne uge har flere børn været forbi 0.B. hvor man kunne være med til at synge, danse og lege en masse dejlige julesange.

Læs mere

KONTAKT 12/13 nr. Indhold: A P R I L

KONTAKT 12/13 nr. Indhold: A P R I L KONTAKT 12/13 nr. A P R I L Indhold: Aktuelt i april s. 2 Fritternyt s. 3 4.a syr slanger s. 3 Besøg af Vejen Musiksko le s. 4 8.årgang i Odense s. 4 A-dage i E 3 s. 5 Foredrag med forfatter s. 6 Skolefest

Læs mere

Arrangementer for børn

Arrangementer for børn Varde Bibliotek tlf. 75221088 Rådhusstræde 2 6800 Varde biblioteket@vardebib.dk Arrangementer for børn Bibliotekerne i Varde Kommune Januar-juli 2013 Læs mere på www.vardebib.dk Arrangementer for børn

Læs mere

I praktik på Børnenes Friskole 2013-14. Uddannelsesplan for 1.årsstuderende på læreruddannelsen LU 13

I praktik på Børnenes Friskole 2013-14. Uddannelsesplan for 1.årsstuderende på læreruddannelsen LU 13 I praktik på Børnenes Friskole 2013-14 Uddannelsesplan for 1.årsstuderende på læreruddannelsen LU 13 Kære studerende Velkommen på Børnenes Friskole. Vi håber, I får nogle ind- holdsrige, udviklende og

Læs mere

Engdalskolen SKOLENYT

Engdalskolen SKOLENYT Engdalskolen SKOLENYT Maj 2013 Det orange hus Skolens nye tilbygning er ikke længere til at overse - en orange bygning, som skiller vandene i Brabrand, står snart klar til indflytning. På skolen glæder

Læs mere

UGEBREV nr. 18 uge 1. Årgang 3

UGEBREV nr. 18 uge 1. Årgang 3 UGEBREV nr. 18 uge 1 Årgang 3 Kære alle børn og forældre! Vi er kommet godt i gang med skolen efter en dejlig lang juleferie. Der har godt nok været mange børn syge her i den første uge, så influenzaen

Læs mere

Forslag til rosende/anerkendende sætninger

Forslag til rosende/anerkendende sætninger 1. Jeg elsker dig for den, du er, ikke kun for det, du gør 2. Jeg elsker din form for humor, ingen får mig til at grine som dig 3. Du har sådan et godt hjerte 4. Jeg elsker at være sammen med dig! 5. Du

Læs mere

Januar. Vi har i dette nr. af skolebladet beskrevet i billeder hvordan en uge på 1. årgang ser ud

Januar. Vi har i dette nr. af skolebladet beskrevet i billeder hvordan en uge på 1. årgang ser ud N t y d t å o r G Januar Vi har i dette nr. af skolebladet beskrevet i billeder hvordan en uge på 1. årgang ser ud Sidste måneds vinder af konkurrencen blev Tugba og Rikke 9.a tillykke! 2 Løsning: 1. Den

Læs mere

Årsplan dansk 8.b 2011/2012 CL

Årsplan dansk 8.b 2011/2012 CL Kære forældre i 8.B Hermed følger årsplan for faget dansk Årsplanen er tilrettelagt ud fra Folkeskolens formål og Undervisningsministeriets Fælles Mål Dansk. I vil kunne læse trinmålene for 8. klassetrin

Læs mere

Hvad tænker du på? Det Kriminalpræventive Råd Odinsvej 19 2600 Glostrup. Tlf. 45 15 36 50 eller 43 44 88 88 dkr@dkr.dk www.dkr.dk

Hvad tænker du på? Det Kriminalpræventive Råd Odinsvej 19 2600 Glostrup. Tlf. 45 15 36 50 eller 43 44 88 88 dkr@dkr.dk www.dkr.dk Hvad tænker du på? Det Kriminalpræventive Råd Odinsvej 19 2600 Glostrup Tlf. 45 15 36 50 eller 43 44 88 88 dkr@dkr.dk www.dkr.dk Forældrenetværk Forældrenetværk er grupper af forældre, der ønsker at sætte

Læs mere

0. - 5. KLASSE. - indskolingsafdelinger RØD/GUL. www.kochs.dk. - vi vil være verdens bedste skole - for børn

0. - 5. KLASSE. - indskolingsafdelinger RØD/GUL. www.kochs.dk. - vi vil være verdens bedste skole - for børn 0. - 5. KLASSE - indskolingsafdelinger RØD/GUL www.kochs.dk - vi vil være verdens bedste skole - for børn Hvad indeholder pjecen? I denne pjece kan du læse om N. Kochs Skoles indskolingsafdelinger. I skolens

Læs mere

Resultater i antal og procent

Resultater i antal og procent Undersøgelse: Hold: Køn: Undervisningsmiljø for 'Øvrige klassetrin' 2009 5 klasse, 6 klasse M, K Resultater i antal og procent Generel tilfredshed Side 1 af 25 Er du glad for din skole? Ja, altid Ja, for

Læs mere

Støtteforeningen 2012-2013

Støtteforeningen 2012-2013 Støtteforeningen 2012-2013 Set med mine øjne 2012 blev for mig et inspirerende og lærerigt år. På Støtteforeningens generalforsamling i februar blev jeg på et hængende hår valgt ind, og jeg var glad og

Læs mere

Ifølge skolens overordnede formål prioriteres idræt meget højt, da man tilstræber et vekslende samspil mellem idræt og læringen i de andre grundfag.

Ifølge skolens overordnede formål prioriteres idræt meget højt, da man tilstræber et vekslende samspil mellem idræt og læringen i de andre grundfag. Tilsyn Køng Idrætsfriskole i skoleåret 2011-2012 Tilsynets opgave Som tilsynsførende på Køng Idrætsfriskole er det vores opgave at føre tilsyn med elevernes standpunkt i dansk, regning/matematik og engelsk

Læs mere

Nyhedsbrev. Et skoleår ved sin afslutning Et nyt på vej Et skoleår ved sin afslutning. Nye tiltag i forbindelse med undervisningen

Nyhedsbrev. Et skoleår ved sin afslutning Et nyt på vej Et skoleår ved sin afslutning. Nye tiltag i forbindelse med undervisningen Nyhedsbrev Juni 2012 Et skoleår ved sin afslutning Et nyt på vej Et skoleår ved sin afslutning Der er fokus på Folkeskolen, og Morten Børup Skolen følger godt med i den udvikling, der sker på området.

Læs mere

Nyhedsbrev for børnemiljøet på Ejerslykkeskolen. Februar 2015

Nyhedsbrev for børnemiljøet på Ejerslykkeskolen. Februar 2015 Nyhedsbrev for børnemiljøet på Ejerslykkeskolen. Februar 2015 Fest for mellemtrinnet. Så er det blevet tiden for den årlige store begivenhed for eleverne i 4., 5. og 6. klasse. Der er fest! Torsdag d.

Læs mere

Vallekilde-Hørve Friskole.

Vallekilde-Hørve Friskole. Vallekilde-Hørve Friskole. 14. juni 2013 Fredagsbrev nr. 744 Næste uger: 15. juni 17. juni 20.juni 21.juni Arbejdsdag i skovbørnehaven Udlejning Baunen Fælles foto kl. 09.30 Lærer kursus kl.12.00 Rundvisning

Læs mere

»Du skal ikke se væk,«siger Pia.»Gå hen til ham.«

»Du skal ikke se væk,«siger Pia.»Gå hen til ham.« FEST Maja skal til fest. Det er på skolen. Hun ser sig i spejlet. Er hun ikke lidt for tyk? Maja drejer sig. Skal hun tage en skjorte på? Den skjuler maven. Maja tager en skjorte på. Så ser hun i spejlet

Læs mere

HJEMMET HJEMMET HJEMMET. Nyhedsbrev uge 10 2015

HJEMMET HJEMMET HJEMMET. Nyhedsbrev uge 10 2015 META Nyhedsbrev uge 10 2015 Dagene er blevet lysere og længere og vi glæder os til foråret, vel vidende at der sagtens kan komme meget mere vinter i marts måned. Vintergækkene står nu i fuldt flor, og

Læs mere

Det som ingen ser. Af Maria Gudiksen Knudsen

Det som ingen ser. Af Maria Gudiksen Knudsen Det som ingen ser Af Maria Gudiksen Knudsen Da Jonas havde hørt nogen af de rygter der gik om mig, slog han mig med en knytnæve i hovedet. Jeg kunne ikke fatte at det skete, at han slog mig for første

Læs mere

Tilsynsrapport for Furesø Privatskole. Skoleåret 2011/2012

Tilsynsrapport for Furesø Privatskole. Skoleåret 2011/2012 Tilsynserklæring 21. Tilsynserklæringen, der skal være skrevet på dansk, skal mindst indeholde følgende oplysninger: 1) Skolens navn og skolekode. 2) Navn på den eller de tilsynsførende. 3) Dato for tilsynsbesøg

Læs mere

Lektiebogen. Samtaler med børn og voksne om lektielæsning

Lektiebogen. Samtaler med børn og voksne om lektielæsning Lektiebogen Samtaler med børn og voksne om lektielæsning Forord Herværende pjece er produceret med støtte fra Undervisningsministeriets tips- og lottomidler. Pjecen er blevet til via samtaler med børn,

Læs mere

F-dag - 0.c på naturhistorisk museum

F-dag - 0.c på naturhistorisk museum Februar F-dag - 0.c på naturhistorisk museum På årets første fordybelsesdag skulle 0.c på Naturhistorisk museum. Vi startede dagen med at snakke og lave opgaver om danske og afrikanske dyr. Vi arbejdede

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Skolelederen har ordet. SMS-service på Intraen. Forældremøderne Idrætsdagene på Herlev Stadion Nyt fra Klubben og Høstfesten

Indholdsfortegnelse. Skolelederen har ordet. SMS-service på Intraen. Forældremøderne Idrætsdagene på Herlev Stadion Nyt fra Klubben og Høstfesten Indholdsfortegnelse side 2: side 4: side 5: side 6: side 8: side 9: side 9: side 10: side 11: side 12: Skolelederen har ordet Kalenderen SMS-service på Intraen Huskeliste Forældremøderne Idrætsdagene på

Læs mere

Samværs- og aktivitetstilbud

Samværs- og aktivitetstilbud Samværs- og aktivitetstilbud Vores pædagogiske målsætning er at skabe et struktureret miljø, hvor der fokuseres på udvikling, gode oplevelser og en meningsfuld hverdag. Borgerne har vedvarende fysiske

Læs mere

Kære forældre. 6. december 2013

Kære forældre. 6. december 2013 6. december 2013 Kære forældre Om ikke så længe udrinder kalenderåret 2013; og derfor vil vi gerne indlede denne forældreskrivelse med at udtale en stor tak for jeres store samarbejde og gode involvering

Læs mere

Skolebladet. God sommerferie

Skolebladet. God sommerferie Skolebladet God sommerferie Sommerferie I skrivende stund er der helt stille på Torslev Skole. Forberedelserne til aftenens brag af en dimissionsfest er på plads, og vi glæder os til det sidste hyggelige

Læs mere

Dus Mellervang. Årets Karneval i Aalborg Øst

Dus Mellervang. Årets Karneval i Aalborg Øst Årets Karneval i Aalborg Øst www.mellervangskolen.dk Nyhedsbrev Juni Læs om Årets karneval 3.klasse på koloni Legefidusen i hesteskoen 2.klasses overnatning i dus BEMÆRK DUS-avisen kan kun ses på Mellervangskolens

Læs mere

EN VÆRDIBASERET SKOLE

EN VÆRDIBASERET SKOLE Lyst og evne til at bidrage til fællesskab Glæde og ansvarlighed Nye tanker ført ud i livet Høj faglighed der kan anvendes Evne til at udtrykke sig At forstå sig selv og andre EN VÆRDIBASERET SKOLE Det

Læs mere

Anita og Ruth var venner jeg siger var, fordi der skete så meget i deres forhold siden hen, så. Og det er bl.a. noget af det, som det her handler om.

Anita og Ruth var venner jeg siger var, fordi der skete så meget i deres forhold siden hen, så. Og det er bl.a. noget af det, som det her handler om. Historien om Anita og Ruth Anita og Ruth var venner jeg siger var, fordi der skete så meget i deres forhold siden hen, så. Og det er bl.a. noget af det, som det her handler om. Anita og Ruth. Da de var

Læs mere

Samsø Efterskole. Undervisningsmiljøundersøgelse 2013. Datarapportering ASPEKT R&D A/S

Samsø Efterskole. Undervisningsmiljøundersøgelse 2013. Datarapportering ASPEKT R&D A/S Samsø Efterskole Undervisningsmiljøundersøgelse Datarapportering ASPEKT R&D A/S Sådan læses tabellerne Samsø Efterskole Undervisningsmiljøundersøgelse Ud af af efterskolens elever har helt eller delvist

Læs mere

Information omkring næste skoleår

Information omkring næste skoleår Information omkring næste skoleår Kære forældre til elever på Skolecenter Jetsmark Sommerferien nærmer sig og vi skal sige farvel til en velkendt skoledag og goddag til en ny og anderledes skoledag. Ikke

Læs mere

KONTAKTEN. UlkebølSkole. Vindere af Skolefodboldstævnet

KONTAKTEN. UlkebølSkole. Vindere af Skolefodboldstævnet KONTAKTEN UlkebølSkole Vindere af Skolefodboldstævnet April 2011 Fasefest på mellemtrinnet også i år en stor succes! Af Erik Kiil For andet år i træk blev der holdt fasefest for 4.-6. årgang i år afviklet

Læs mere

Læreplaner Børnehuset Regnbuen

Læreplaner Børnehuset Regnbuen Læring i Børnehuset Regnbuen. Læreplaner Børnehuset Regnbuen Læring er: Læring er når børn tilegner sig ny viden, nye kompetencer og erfaringer. Læring er når barnet øver sig i noget det har brug for,

Læs mere

Børns erfaringer er forbundet til rum og rammer

Børns erfaringer er forbundet til rum og rammer Børns erfaringer er forbundet til rum og rammer Af Marie Sørensen, børnehaveklasseleder i samtale med Marianne Thrane - Det vigtigste er, at børn får en god og en glad skolestart, siger Marie Sørensen.

Læs mere

SKOLERNE I ODSHERRED NÅR DU SKAL VÆLGE LINJE INTRODUKTION TIL LINJER FOR ELEVER I KOMMENDE 7. KLASSER

SKOLERNE I ODSHERRED NÅR DU SKAL VÆLGE LINJE INTRODUKTION TIL LINJER FOR ELEVER I KOMMENDE 7. KLASSER SKOLERNE I ODSHERRED NÅR DU SKAL VÆLGE LINJE INTRODUKTION TIL LINJER FOR ELEVER I KOMMENDE 7. KLASSER 1 NÅR DU SKAL VÆLGE LINJE Denne folder er en oversigt over, hvilke linjer, du som elev kan vælge imellem,

Læs mere

Kapitel 2 11.08.2014. Skolen bliver lukket efter sommerferien, så nu diskuterer vi, om vi skal oprette en friskole.

Kapitel 2 11.08.2014. Skolen bliver lukket efter sommerferien, så nu diskuterer vi, om vi skal oprette en friskole. Om skoletyper A Folkeskolen, friskole eller privatskole? Anna skal gå i en almindelig folkeskole. Vi vil gerne have, hun går sammen med børn fra mange forskellige miljøer. Skolen bliver lukket efter sommerferien,

Læs mere

Dejligt at komme i gang igen efter en lang juleferie og dejligt at møde Jeres glade børn

Dejligt at komme i gang igen efter en lang juleferie og dejligt at møde Jeres glade børn Kære forældre Vi ønsker alle et godt nytår Dejligt at komme i gang igen efter en lang juleferie og dejligt at møde Jeres glade børn Tak for Jeres til- og frameldinger til vinterferien. Bedst som vinteren

Læs mere

Spørgeskema Undervisningsmiljø 4. 9. klasse

Spørgeskema Undervisningsmiljø 4. 9. klasse Spørgeskema Undervisningsmiljø 4. 9. klasse 25. august 2005 Før du går i gang med at udfylde skemaet, skal du læse følgende igennem: Tag dig tid til at læse både spørgsmål og svarmuligheder godt igennem.

Læs mere

Bøgevangskolens Undervisningsmiljøvurdering:

Bøgevangskolens Undervisningsmiljøvurdering: Bøgevangskolens Undervisningsmiljøvurdering: Udarbejdet foråret 2013 Ifølge lov om elevers undervisningsmiljø skal uddannelsesstedets ledelse sørge for, at der udarbejdes en skriftlig vurdering af det

Læs mere

Handicap Bo og Beskæftigelse

Handicap Bo og Beskæftigelse Samværs- og aktivitetstilbud Vores pædagogiske målsætning er at skabe et struktureret miljø, hvor der fokuseres på udvikling, gode oplevelser og en meningsfuld hverdag. Borgerne har vedvarende fysiske

Læs mere

NYHEDSBREV SSP samarbejdet Nr. 11 juni 2011. ---------------------------------------------- Skoleåret 2010/2011. Social pejling som forebyggelse

NYHEDSBREV SSP samarbejdet Nr. 11 juni 2011. ---------------------------------------------- Skoleåret 2010/2011. Social pejling som forebyggelse Skoleåret 2010/2011 Så nærmer vi os sommerferien, og dermed er endnu et skoleår ved at nå til vejs ende. Det har igen været et år, som har været berørt af omlægninger på skoleområdet, men det er stadig

Læs mere

JUNI 2011 UDGAVEN SKREVET OG UDARBEJDET AF BØRN FRA: VEMMEDRUP SFO2 VEMMEDRUPVEJ 235, 4632 BJÆVERSKOV

JUNI 2011 UDGAVEN SKREVET OG UDARBEJDET AF BØRN FRA: VEMMEDRUP SFO2 VEMMEDRUPVEJ 235, 4632 BJÆVERSKOV JUNI 2011 UDGAVEN SKREVET OG UDARBEJDET AF BØRN FRA: VEMMEDRUP SFO2 VEMMEDRUPVEJ 235, 4632 BJÆVERSKOV 1 MAJ 2011 REDAKTIONEN: EMILIE 3.A. EMILIE 4.A. YASMIN 4A. (ORLOV) SOFIE N. 4.A. SIMON 5.A. (FREE LANCE)

Læs mere

En ny spændende måned!

En ny spændende måned! Kildeskolenyt! En ny spændende måned! I marts måned var der fastelavnsfest, en masse forældrekonsultationer og vi fik slået hul på den årlige fotografering af elever og lærere. I april fortsætter fotograferingen

Læs mere

Sådan gør vi, når vi arbejder med trivsel på Nymarken

Sådan gør vi, når vi arbejder med trivsel på Nymarken Sådan gør vi, når vi arbejder med trivsel på Nymarken Nymarksskolen baserer sit pædagogiske arbejde på overbevisningen om, at barnet eller den unge er et unikt menneske. Dette Menneske skal føle sig set

Læs mere

Studieregler. Vi forudsætter derfor, at du arbejder med lyst og viser god vilje til at følge undervisningen.

Studieregler. Vi forudsætter derfor, at du arbejder med lyst og viser god vilje til at følge undervisningen. Da du er elev på et relativt stort HandelsGymnasium med ca. 450 elever, er det naturligt for os, at give dig nogle praktiske oplysninger i forbindelse med din uddannelse. Studieregler Du har - som alle

Læs mere

3. og 4. årgang evaluering af praktik

3. og 4. årgang evaluering af praktik 3. og 4. årgang evaluering af praktik Februar 2013 52% af de spurgte har svaret 1. Hvor mange klasser har du haft timer i? Respondenter Procent 1 klasse 27 11,6% 2 klasser 73 31,3% 3 klasser 50 21,5% 4

Læs mere

Aktuelt. Forældrerengøringen i den kommende periode forestås af:

Aktuelt. Forældrerengøringen i den kommende periode forestås af: Uge 4 Gjerrild-Bønnerup Friskole, Knud Albæks Vej 4, Gjerrild, 8500 Grenå Tlf.8638-4422, E-post: kontoret@gbfriskole.dk Hjemmeside: www.gbfriskole.dk SFO. 8638-4460. Aktuelt Torsdag aften havde vi inviteret

Læs mere

Tirsdag den 16. september 2014 Kl. 18.30. Dagsorden for skolebestyrelsens møde

Tirsdag den 16. september 2014 Kl. 18.30. Dagsorden for skolebestyrelsens møde Dagsorden for skolebestyrelsens møde Afbud fra Lars Thestrup og Ditte L. Buchwald 1. suppleant Susanne H. Hansen og 2. suppleant Zania K. Pedersen er indkaldt Tirsdag den 16. september 2014 Kl. 18.30 84-14

Læs mere

KONTAKT ELEKTRONISK SKOLEBLAD FOR HØJMARKSKOLEN 2010/11 NR.3 SIDEN SIDST FK

KONTAKT ELEKTRONISK SKOLEBLAD FOR HØJMARKSKOLEN 2010/11 NR.3 SIDEN SIDST FK Højmarkskolen Højmarksvej 16 6670 Holsted tlf: 79 96 51 60 hoejmarkskolen@vejenkom.dk www.hoejmarkskolen.skoleintra.dk KONTAKT ELEKTRONISK SKOLEBLAD FOR HØJMARKSKOLEN 2010/11 NR.3 KALENDER FOR : NOVEMBER

Læs mere

Nilen Privatskole Nilen ABC 2012-2013. Nilen ABC

Nilen Privatskole Nilen ABC 2012-2013. Nilen ABC A Nilen ABC Afgangsprøve I 9. klasse er der 2 skriftlige terminsprøver, 1 mundtlig i hver af fagene dansk, matematik, engelsk og tysk, Folkeskolens Skriftlige Afgangsprøve i maj, samt Folkeskolens Afgangsprøve

Læs mere

Vallekilde-Hørve Friskole.

Vallekilde-Hørve Friskole. Vallekilde-Hørve Friskole. 25. april 2014 Fredagsbrev nr. 778 Næste uge: 28. april 29. april 30. april 02. maj UU-besøg 8.kl. PJ fri Skole/hjem indskolingen 8.-9. kl. danseworkshop kl. 9.00 13.00 Lærermøde

Læs mere

Vi bringer din nyhed! Henvendelse: flammen321@gmail.com

Vi bringer din nyhed! Henvendelse: flammen321@gmail.com 19. december I denne udgave af Flammen vil du kunne læse om Inas fødselsdagsfest, 7. klassernes fordybelsesfag, Stormen Bodil, Undergrounds genåbning og masser af andet. Redaktørgruppen består at: Patrick

Læs mere

Aktivitets- og handleplan 2015 MedieDigital

Aktivitets- og handleplan 2015 MedieDigital Aktivitets- og handleplan 2015 MedieDigital Præsentation af værkstedet Kunne du tænke dig at lave dig egen hjemmeside, eller går du med en drøm om, at lære at fotografere eller måske lave din egen film,

Læs mere

For elever der går i 4. klasse til og med 6. klasse gælder følgende priser:

For elever der går i 4. klasse til og med 6. klasse gælder følgende priser: Åbningstider. Mandag til torsdag fra kl. 14.00-17.00. Fredag fra kl. 14.00-16.00. Mandag til fredag har SFO åben om morgenen fra kl. 6.30-8.00. Udvidet SFO. Fra august er det muligt for elever fra 4. årgang

Læs mere

SPJELLERUP FRISKOLENYT Nr. 9

SPJELLERUP FRISKOLENYT Nr. 9 SPJELLERUP FRISKOLENYT Nr. 9 Kære alle sammen Vi er allerede kommet godt i gang med det nye skoleår på Spjellerup Friskole. Mange elever kom friske og brune tilbage fra en veloverstået sommerferie og det

Læs mere

Besvarelse af Spørgeskema

Besvarelse af Spørgeskema Besvarelse af Spørgeskema Undervisningsmiljø og trivsel Brøruphus Efterskole 0/5 . Er du pige eller dreng? Pige: 8 ( 55, %) Dreng: 66 (,6 %) I alt har 8 elever besvaret dette spørgeskema. Hvor gammel er

Læs mere

Afslutning d. 31. marts 2014

Afslutning d. 31. marts 2014 Struer Folkedanserforening Medlemsorientering marts. 2014 30. årgang NR. 3 www.struerfolkedanserforening.dk Afslutning d. 31. marts 2014 Vi mødes kl. 18.45 i Gimsing Sognegård, hvor vi holder Struer Folkedanserforening

Læs mere

Fredagsbrev den 30. januar 2015

Fredagsbrev den 30. januar 2015 Uge 6: Musical 9. og 10.kl. Emneuge 0.-8.kl. Onsdag den 4.2. kl. 19 Torsdag den 5.2. kl. 19 Uge 7: interferie Musical, billetter købes ved indgangen Musical, billetter købes ved indgangen, alle er velkomne!

Læs mere

Pædagogiske læreplaner i vuggestuen

Pædagogiske læreplaner i vuggestuen Personlig alsidig udvikling Pædagogiske læreplaner i vuggestuen Når vi udvikler børnenes personlige alsidige kompetencer, giver vi dem evnen til at: Føle sig unik og værdifuld for fællesskabet Være fortrolige

Læs mere