Tårnuglen. Vi ønsker jer alle en rigtig god påskeferie. Vi mødes igen den 29. marts Emma fra 2. B har lavet denne fine forsideregning

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Tårnuglen. Vi ønsker jer alle en rigtig god påskeferie. Vi mødes igen den 29. marts 2005. Emma fra 2. B har lavet denne fine forsideregning"

Transkript

1 Søndervangskolen Tårnuglen 3. årgang 18. marts 2005 NR. 18 I dette nummer: Sørens Hjørne 2 Fra skolebestyrelsen 3 Fra praktikanterne Børnepolitikken b på ASC 7 Luk Røven 7-8 Elevråd Projekt Bærbar 9 10 Billeder fra 2.b Nyt fra PSC Kulturkaravanen 13 Skolebestyrelsen Lars Bom og 6.a Bagsidekrydsen Vinder af Tårnuglekrydsen Therese fra 5.b Emma fra 2. B har lavet denne fine forsideregning Der kan hentes en kasse sodavand hos Jan Due Vi ønsker jer alle en rigtig god påskeferie Vi mødes igen den 29. marts 2005

2 Sørens hjørne Den usynlige rygsæk. Børns opvækst og skolegang skal give selvværd og selvtillid. Den usynlige rygsæk er den ballast vores børn skal bruge, når de skal vælge uddannelse og begynde deres egen tilværelse. 9. klasserne har netop afleveret deres ansøgningsskemaer til ungdomsuddannelserne. Vi har 14 elever, der fortsætter i 10. klasse eller på efterskole, 8 elever, der ønsker en erhvervsuddannelse, og 19 elever, der søger en gymnasial uddannelse. Det er en spændende og forventningsfyldt periode, vores afgangsklasser har frem til sommerferien. Til de små rygsække har vi indmeldt 78 elever, så vi næste år får tre børnehaveklasser med 26 elever i hver klasse. Der er for tiden fokus på naturvidenskab og IT. Søndervangskolen har købt 24 bærbare computere, som primært skal være arbejdsredskab for vores kommende 3. klasser. Når vi netop har valgt 3. klasserne, er det fordi, Undervisningsministeriet giver et tilskud til netop dette klassetrin på ,- kr. for Søndervangskolens vedkommende. Redaktionens telefonnummer : eller POST Postkasse er ophængt ved hovedindgangen Redaktion: Thomas Grønning (Ansvarshavende ) Lis Skaarup Søren Schnack Vores øvrige IT-udstyr bliver opgraderet, så alle afdelinger får velfungerende maskiner med internetadgang. I mellemafdelingen har vi nogle pilfingre, men jeg håber, at de nye maskiner ikke ødelægges, så mellemafdelingen også får PC'ere, der altid fungerer. Til indkøb af naturvidenskabelige bøger får vi et tilskud på ,- kr. fra Undervisningsministeriet på betingelse af, at vi selv anvender et tilsvarende beløb. Statstilskuddet giver vores bogsamling et tiltrængt løft. Undervisningsministeriet har også besluttet, at vi skal registrere og indberette elevers fravær fra undervisningen. Fraværet registreres i et kommunalt edb-register en gang månedligt. Oplysningerne fra protokollerne bliver liggende i systemet og kan evt. anvendes til statistiske sammenligninger. Velkommen til lærer Kirsten Houman der begyndte den 1. marts og underviser i Katamaranen. Også velkommen til børnehaveklasseleder Vibeke Hovman Madsen, der begynder i børnehaveklasse A den 1. april. Jeg håber, at samarbejdet med vores nye medarbejdere bliver til gensidig glæde og inspiration. Marts er vores første forårsmåned, og mon ikke vi i påskeferien får de første varme solstrejf og fuglekvidren fra buske og træer. I ønskes alle en god påskeferie. Søren Schnack. Side 2

3 Fra skolebestyrelsen Fokus på Læringsstile i overbygningen. Kender du dit barns læringsstil? Kender du din egen? Nu kender alle elever og lærere i overbygningen deres læringsstil, og vi forældre fik også mulighed for at stifte bekendtskab med emnet en aften i januar. Souschef Gitte Rasmussen fra Rosenlundsskolen i Ballerup, som har flere studieture i USA bag sig, fortalte om brugen af- og arbejdet med læringsstile i folkeskolen. Børn (og voksne) lærer på forskellig måde og har derfor brug for forskellige rammer i forbindelse med læring, alt efter om man er analytiker eller holist, og hvilken intelligens man lærer fra (sproglig, logisk-matematisk, spatial, kropskinæstetisk, musikalsk, interpersonel, intrapersonel) Der blev fortalt om det fysiske læringsmiljø og hvilke områder, der bør etableres for at kunne tilgodese de forskellige læringsstile. Det var f.eks. individuelle arbejdspladser/ gruppe- og fælles områder, varme/kølige områder, kraftig/ dæmpet belysning, områder hvor mad og drikke er tilladt, sofaområder osv. Vi forældre fik også mulighed for at afprøv lidt af det, eleverne har arbejdet med ved hjælp af en slags bingo spil med 16 rubrikker. Med udsagn som: Jeg har brug for mad og drikke, mens jeg arbejder eller Jeg kan godt li at snakke med andre om de opgaver, jeg skal løse, gik vi rundt til de andre deltagere og spurgte dem: Har jeg ret i, at du Har brug for mad og.. På den måde kunne man gennemskue personerne med hensyn til hans/hendes måde at lære/koncentrere sig på, så man hurtigst muligt fik underskrevet alle rubrikkerne og dermed fik bingo. Alt i alt en god og lærerig aften! Skolebestyrelsen Side 3

4 Fra praktikanterne Som I alle jo ved, så er vores skole praktikskole, hvilket betyder, vi har studerende fra Blaagaard Seminarium, som skal øve sig lidt i lærergerningen. Denne gang har vi haft 3. års studerende, som sammenlagt har været hos os i 7 uger. Her er en lille hilsen fra dem. Praktikken 2004/05 Tak for lån. Kære elever, lærere og forældre. Tak for syv gode og lærerige uger på Søndervangskolen fra to 3. års praktikanter. Vi har haft fornøjelsen af 7.a, 6.c, 2.b og 7.c i mange forskellige fag. 3. års praktikken er den såkaldte alenepraktik, det vil sige, at vi i 4 uger har haft eleverne alene uden lærer til stede i klassen. Eleverne har været meget gode til at tackle de usikkerheder, vi har haft undervejs. Som praktikant er det sommetider ikke helt let at finde ud af skolens regler, og hvordan en dagligdag er for elever og lærere. Men både elever og lærere har været meget imødekommende, og det har derfor været let at falde ind i rytmen på Søndervangskolen. Vores forløb på skolen har bekræftet os i valget om at blive folkeskolelærere, selvom der både har været gode dage og mindre gode dage, men som man siger, øvelse gør verdensmester. Kære Forældre og elever! I de forløbende syv uger har vi været i praktik her på Søndervangskolen, hvilket har været en meget positiv og lærerig oplevelse. Her efter de syv uger er vi blevet bekræftet i, at vores valg af uddannelse har været den rigtige. Vi har været meget glade for at lære jeres børn at kende. Alle eleverne har udvist imødekommenhed og har taget særdeles godt imod os, hvilket har gjort, at opholdet her på skolen har været en utrolig behagelig oplevelse. Til slut vil vi gerne rette en tak til vores praktiklærere Thomas, Hanne, Jimmi, Ebbe og Salli, som har været gode til at hjælpe og vejlede os. De har ligeledes vist os, hvordan en lærers hverdag forløber i praksis. Vi har fra alle sider fået særdeles god respons og givtig vejledning på vores undervisning, planlægning, kontakt til elever og lærerrolle. De har med kendskab til klasserne været en stor hjælp i flere situationer. Med venlig hilsen Rune & Laura Blaagaard Seminarium Tak for lån og forhåbentlig på gensyn. Henrik og Johanna Blaagaard Seminarium Side 4 Side

5 Børnepolitik Alsidig udvikling (Nedenstående er uddrag fra nyhedsbrev om børnepolitikken) Læse- og skriveglæde: Projekt for de 6-9 årige: Børnebogsprisen BogsKatten blev sat i gang den 2. marts, hvor de deltagende SFO er hver fik udleveret en bogpakke med de 5 oplæsningsbøger, som er nomineret til BogsKatten. Bøgerne bliver læst op for børnene, og medio maj skal alle børnene stemme på den bog, de synes er bedst. Valget afvikles formelt korrekt med stemmesedler og brug af kommunens rigtige stemmebokse og valgurner. BogsKatten overrækkes til vinderbogens forfatter d. 9. juni. Projekt for de 9-12 årige: Børne- og Skoleudvalget godkendte den 8. marts støtte til en fortællekonkurrence for skolernes klasser. Formålet med projektet er at støtte børns mundtlighed i form af en kappestrid om at fortælle en historie. Efter sommerferien vil Best Tellers, som er en gruppe professionelle fortællere, instruere såvel lærere som elever i de deltagende klasser i kunsten at fortælle. Hver klasse skal vælge sin bedste fortæller, hvorefter hver skole i et semifinalestævne finder den bedste fortæller for hvert klassetrin. Den 12. oktober kåres kommunens bedste fortæller for hvert klassetrin ved et stort finalestævne, der arrangeres af Best Tellers. Skaberglæde Børnekulturfestival: Foreløbig har 595 børn og 115 voksne fra 11 daginstitutioner, to fritidsklubber, SFO'er fra to af skolerne samt et par foreninger meldt sig til at deltage i Glostrup Børnekulturfestival, der finder sted ved Glostruphallen torsdag 19. maj 05. Derudover ventes et betydeligt ryk-ind fra skolernes 5. klasser, der er involveret i børnekulturkaravanen ved festivalen. Tilmeldingsfristen er nu blevet udvidet for de institutioner, der ikke har meldt sig til i første omgang, i håb om at endnu flere børn får glæde af de mange aktiviteter på dagen. Endelig tilmeldingsfrist er 1. april. Børnekulturkaravane: Børnekulturkaravanen er nu draget afsted. Forfatter Cecilie Eken har besøgt de første 5. klasser og skrevet kapitler til den kommende bog. Derefter har illustrator Helle Vibeke Jensen besøgt eleverne for at arbejde med illustrationer, der senere skal sættes ind i bogen. Den kommende tid byder på instruktørbesøg og eleverne skal senere arbejde i et åbent værksted i Glostrup Fritidscenter sammen med scenograf og kunsthåndværker. Den færdige forestilling vises på Børnekulturfestivaldagen. Kroppen med i skole + kropslig udfoldelse i daginstitutioner: Mejsebo og Nordvangskolen deltager sammen i et forskningsprojekt Børn, bevægelse og byens rum, som sætter fokus på sundhed og aktivitet. Projektet er netop startet op og løber i april måned for Mejsebos vedkommende. Forskergruppen er fra Roskilde Universitetscenter og fra Statens Institut for Folkesundhed. Side 5 Side 5

6 Børnepolitik fortsat Billedkunst: Projekt Børn og Billedkunst er startet op i februar 2005 i samarbejde med en kunstner og studerende fra Højvangseminariet. Til projektet har tilmeldt sig et 0-6 års dagtilbud samt en SFO. Projektet løber frem til dec med både en teori- og praksisdel. Sammenhæng Arbejdsgrupperne vedr. sammenhæng mellem distriktets institutioner holdt møde d. 3. marts i Præstegården med henblik på at udarbejde nogle overordnede retningslinier for arbejdet med at skabe sammenhæng. Materialet udarbejdet på mødet bliver nu efterbehandlet, og der indkaldes til et ny møde, hvor man drøfter det endelige forslag. Vandets dag Skolen havde besøg af Vandbizzerne og Freddie Rose, formanden for miljøudvalget i Glostrup Kommune, i anledning af vandets dag. Det var klasserne, der var inviteret til at overvære projektet. Side 4 Side 64 Ideen var, at få eleverne til at drikke mere vand i stedet for f.eks. sodavand. Freddie Rose havde medbragt en stor pose, der var fyldt med 18 kg. sukkerknalder det er, hvad børn i gennemsnit får ved at drikke sodavand på 1 år. Han fortalte også, at vi består mest af vand. For hver 10 kg. vi vejer, er de 6. kg. vand. Bagefter optrådte en rapper, som bl.a. sang: Hen til hanen og Vand er for cool! - mens der var en pige, der dansede hip hop til. VANDvittig viden: Din hjerne arbejder bedre, når du ikke er tørstig. Smart modevand på flaske er ikke renere end koldt vand fra hanen, det koster bare gange mere. Drik 15 gange din egen vægt i vand om året, så får du nok. Hvis du drikker 1/2 l. sodavand om dagen, får du 9000 sukkerknalder om året. Til sidst fik vi alle sammen udleveret en vandcooler, så vi kunne holde vores vand koldt i lang tid + en CD med rapsangen og nogle opgaver. Se også:

7 8.b s tur til spildevandscentret LUK RØVEN! Spildevandscenter Avedøre I/S driver et af landets største renseanlæg med tilhørende pumpestationer og hovedledninger og modtager spildevand fra et afløbssystem på op til km. Tirsdag den 1. februar var 8.b på en tur til Avedøre Spildevandscenter. Vi skulle med andre ord ud og med egne øjne, se hvad der blev af det, som vi efterlader på toilettet, i brusebadet, håndvasken og lign. steder. Med bus 500 S og 10 minutters gang, ankom vi i strålende solskin og ikke megen vind og en temperatur, som var til at leve med. Godt for det, vi startede med at se anlægget - lige fra den hvor spildevandet kom ind, til det blev lukket ud i Øresund. Havde det været sommer og strålende solskin, så havde ikke mange kunne klare lugten. Efter rundturen, kom vi ind i et undervisningslokale, hvor der var foredrag. Her fik vi, på storskærm, set billeder af alle de bakterier der er i spildevandet - lidt uhyggeligt. Vi fik også selv lov til at lave forsøg med gærceller. Det var også lærerigt at se, hvad vi mennesker egentligt efterlader og specielt hvor meget hår og vatpinde, der bliver skyllet ud de forkerte steder. Det er et meget stort problem for anlægget og giver megen stof til eftertanke. En god og lærerig dag, som varmt kan anbefales til alle i overbygningen. Børns sprogbrug var til debat på Søndervangskolen. Det var skolebestyrelsen, der havde inviteret forældre, der har børn på mellemtrinnet til en aften, hvor Jonas, kommunens børne- og ungemedarbejder (SSP), kom og holdt et provokerende oplæg. Der gik ikke lang tid, før vi alle sad med lidt røde ører, for vi havde svært ved ikke at genkende os selv og vores børn i de eksempler, som blev gennemgået. Jonas tog udgangspunkt i de medier, som vores børn er storbrugere af: TV, film, musik, mobiltelefoner og internet: Ved du egentlig, hvad dine børn sidder og kikker på? Griner du af de sjofelheder, der ryger ud af højttalerne, mens børnene ser på. Holder du med skurken i filmen, når han/ hun er hovedpersonen? Synes du, det er OK, når bare det er helten, der tværer skurkene ud? Har dine børn set dig danse glad rundt til en fest, mens du skrålede med på Alice, who the fuck is Alice? hvorefter du dagen efter undrede dig over, hvor dit barn dog har hentet sit veludbyggede ordforråd fra? Side Side 7 7

8 Luk røven! fortsat Også på sider som f.eks. Arto finder der en del tilsvining af hinanden sted, så selvom der er meget godt at sige om Internettet, er det altså også et medie, som kan være fuldstændig ustyrligt, og delvis udenfor de voksnes rækkevidde. Er børnene klar over, hvilke signaler, de sender med deres sprogbrug og ikke mindst tøjstil? Er det OK, når lille Sofie møder op i (nedringet) stropbluse og lavtaljede bukser, så der er et godt stykke med bart? (Kan du for resten se forskel på det tøj, som en pornomodel og en popstar viser sig i? Eller den måde, som de opfører sig på i musikvideoer?) På den måde blev vi provokeret hele aftenen. Det var både sjovt og underholdende, men også noget skræmmende. Som en forælder i den efterfølgende debat sagde: Før var jeg en uvidende optimist, nu er jeg en vidende pessimist. Vi var dog enige om, at vi kunne gøre en forskel. Nogle af de forslag, der blev fremført var: Snak med ungerne. Vis dem, hvad du mener / forventer. Vær som hr. Olsen og fru Andersen fra gamle dage: Bland dig også overfor andres børn. Se film, hør musikken, gå på nettet etc. sammen med dine børn, så I kan få en dialog i gang om ønsket og uønsket adfærd. Sæt emnet på dagsordenen, når I holder forældremøder i klassen. Debatten var livlig og fortsatte et godt stykke ud over den afsatte tid. Tja, jeg ved ikke, hvordan du har det nu efter at have læst dette - men vi var nogle stykker, der gik derfra med stof til eftertanke men dog også som optimister. Det nytter, hvis vi selv gør noget! Side 8

9 Nyt fra elevrådet Marts Lille elevråd. Referat fra møde d. 7. marts Mødet en uge forsinket på grund af vinterferien. Ingen af formændene var til stede, så Jørgen gennemgik referat fra sidste skolebestyrelsesmøde. Her havde man snakket om klasseværelserne og om nye møbler, da man gerne vil have, at eleverne skal have et godt undervisningsmiljø. Til det hører både gode lokaler og gode møbler. Begge dele håber man kan blive helt i top, når skolen engang ombygges. Men måske kan der nu godt bruges nogle penge til bedre møbler i fællesrummene. Jørgen fortalte, at kommunen måske vil kræve de penge tilbage, som skolen har sparet op til større indkøb. Jørgen forklarede det med, at hvis eleverne gemte lommepenge fra en uge til næste uge for at kunne købe en større ting, så kunne forældrene sige, at når man ikke har brugt sine lommepenge, skal de betales tilbage! Talentkonkurrencen. Finalen er foreløbig udsat, da hverken Vestervang eller Nordvangskolen har afholdt deres konkurrence. Jørgen skal til møde med de andre kontaktlærere d. 22. marts for at finde en løsning. Jørgen lovede, at deltagerne snart fik deres diplom for deltagelse de er lavet. 6.b ønsker at gymnastiksalene bliver åbnet i begge de store pauser. Jørgen svarede, at det ikke kan ske før næste skoleår, da det er et spørgsmål om lærertid og penge, men de fleste synes, det er en god ide Klasserne klager over at der er rust i vandet, det smager ikke godt. De siger også at sæben bliver sort? Jørgen mente at det måske skyldtes at den blev benyttet for lidt, og derved samler bundfald?? Referat af store elevråds møde. Formand og næstformand havde grundet sygdom ikke deltaget i skolebestyrelsesmøde. Jørgen fortalte fra referatet om bestyrelsens syn på lokalerne og ideer til nye møbler, som skal vente til ombygningen om mange år. Man er enige om, at såvel lokaler som møbler trænger til fornyelse. Succes ved basketstævne for 9. klasses drenge. God fastelavnsfest med talentkonkurrence. Godt arbejde af de store fra elevrådet. Jonas, Bjørn og Jonas. Talentfinalen foreløbig udsat, da to af skolerne IKKE har afholdt deres konkurrence. Kontaktlærerne holder møde d. 22. marts for at finde en løsning. En kostpolitik er under udarbejdelse i Glostrup. På Søndervangskolen er der lærere, som ønsker at lave valgfag med oplysning og sund mad og motion. Fordi søndervangskolen har sparet penge op til større indkøb, kan vi risikere at kommunen tager pengene tilbage. Det kan i så fald betyde, at der stadig ikke kan købes bøger, man må skrive i, og at der skal arbejdes efter gamle bøger. Vi håber kommunen besinder sig, og beder forældrene støtte, at der kan overføres penge fra et år til et andet. Fotografen er bestilt til næste skoleår. Der bliver fotografering i ugen før efterårsferien og omfotografering i november. Lærerne fotograferes på første skoledag d. 15. august. Flere klasser ønskede, at elevkantinen genåbner. Frederik/JØ Ref. forkortet af redaktionen Side 9

10 Projekt - bærbar computere Fastelavn Den tidlige indsats Den tidlige indsats er et projekt, hvor skolernes 3. klasser har mulighed for at søge penge i Undervisningsministeriet til at købe edb-udstyr for. Betingelsen er, at skolen selv laver en opsparing, så dobler ministeriet dette beløb op. Vi har i år en opsparing på kr. og har derfor til rådighed i indeværende år. Disse penge bliver brugt til 24 bærbare computere inkl. udstyr til trådløs internetforbindelse m.m. Dette projekt er 3. Årigt, og der vil de næste 2 år komme 2x24 bærbare computere mere. Alt i alt skulle vi råde over 72 bærbare computere i Disse computere vil have deres placering i 3. klassernes nærområde og vil blive brugt til at forbedre elevernes kendskab til dette værktøj såvel som skriveredskab som til hensigtsmæssig brug af de muligheder der ligger på Internettet. Alt med tanken på, at de senere i undervisningsforløbet kan udnytte dette medie til projektopgaver og eksamener m.m. Det praktiske omkring udlån, opbevaring og hvordan de skal benyttes, vil komme senere. Maskinerne ankommer efter påske og skal derefter have installeret den programflade, dette klassetrin har brug for. Nok engang havde elevrådet arrangeret fastelavnsfest på mellemtrinet. Der var også talentkonkurrence med mange fine indslag. På billedet ses lærer Petrine, der ser ud til at ærgre sig over, at det kun er eleverne, der må slå katten af tøn- Efter en lang og hård dyst blev vinderne endeligt fundet og udstyret med en kongekrone. Igen i år var det Jørgen der fik æren af at kåre dette års kattekonger. Side10

11 Lidt vinterstemning fra 2.b Der er stadigvæk nisser på spil Pingviner elsker også sneen Så brød uvejret endeligt løs Er der noget så skønt som en god bakke? En lille vinterforelskelse? PÅ nu på - det kan godt gøre ondt!! Side 11

12 Nyt fra PSC Opdatering af computere Der er nu foretaget den lovede opdatering af nyere computere i afdeling E. Der står 8 computere, der er installeret med alle de programmer,som lærerne i indskolingen har ønsket sig, og det vil også fremover være lettere at opfylde kommende ønsker, da de nye computere har cd-romdrev. Afdeling A Her er nu 13 computere, og der kommer et par stykker mere. Her er printer og en scanner, og inden påskeferien er alle disse også opdateret med de programmer og opdateringer, vi kan hente på WinUpdate. ( f.eks Mediaplayer ). Alle disse 3 lokaler ( + PSC ) SKAL bookes over lærerintra, da det ikke har fungeret med opslag på døren. Disse sedler bliver fjernet til stor irritation for både klasser og lærere, der ønsker at benytte lokalet. Pas også på dette udstyr - gå ikke ud på Internetsider, der kan indeholde Virus?? Afdeling B/C Her er der også foretaget en opdatering, og der er kommet 8 nyere computere, som har programmer, der svarer til de behov der er ønsket i denne afdeling. Der er endnu ikke opstillet en printer, men denne mulighed er vi ved at undersøge, da det koster en hel del penge at vedligeholde. Det er nu 3. gang vi sætter nye computere op i dette areal. De 2 andre gange er maskiner, keyboard, mus og skærme blevet ødelagt. Der bliver fjernet kugler fra musene, og selvom disse er blevet limet sammen, så er de blevet ødelagt alligevel. Internet-stikkene er blevet ødelagt og ledninger under bordet er blevet saboteret. Så pas nu bedre på dem denne gang! Vi vil gerne dette til livs, så derfor opfordrer vi jer alle til at passe bedre på det og meddele Carsten eller Thomas, såfremt der er problemer med udstyret i stedet for selv at prøve at reparere på det. Vi er også blevet enige om, at det er sidste gang, der bliver sat computere i dette område, så bliver der øvet hærværk igen, så bliver øen nedlagt. PAS PÅ DET og det er ikke at sladre, såfremt man observerer nogen bruge udstyret uhensigtsmæssigt. Side 12

13 KULTURKARAVANEN Glostrup Børnekulturfestival og 5.C!!! Torsdag d. 10/3-05 havde 5.C forfatterværksted på PSC. I forbindelse med Glostrup Kommunes Børnekulturfestivaldag d. 19/5-05 bidrager Kulturkaravanen (fire 5.klasser en fra hver skole) med en stor teaterforestilling. Inden vi når så vidt, skal der skrives en historie, dramatiseres, laves kulisser/ kostumer og skrives/øves musik. Første del af hele det store forløb blev på Søndervangskolen sat i gang d. 10/3-05. Forfatteren Cecilie Eken var hele dagen på besøg i 5.C, hvor hun satte klassen i gang med at skrive fjerde kapitel til det fælles eventyr. Cecilie Eken sammenfatter de forskellige historier, som eleverne i 5.C har skrevet, dermed får alle en del af deres historie med i det samlede kapitel 4. Dagen startede med en oplæsning af det første kapitel, derefter en præsentation af handlingen i de næste kapitler en personkarakteristik og en snak om det vigtige i også at beskrive med forskellige sanser. Næste del af kulturkaravanen bliver så at illustrere eventyret, der til sidst udgives som en bog, - til det får 5.C besøg af illustrator Helle Vibeke Jensen der ligeledes skal arbejde med dem en hel dag. Senere kommer Henriette Brun og Stine Worm Sørensen på besøg, og sammen med eleverne vil de skabe en del af kulisserne og kostumerne. Musikken bliver komponeret og skrevet af Jacob Kragh og eleverne, som sammen vil skabe musikken og teksterne til stykket. Eleverne har været utrolig engagerede og har arbejdet enormt godt med opgaven, de har skabt nogle gode og spændende historier. Nu glæder vi os til at se det færdige kapitel og ikke mindst til den endelige slutning på eventyret. Det er et spændende projekt, og vi synes vi er heldige! Det er en kæmpe oplevelse for eleverne og os. Med venlig hilsen Heidi Lerager og Brigitte Dechow Side 13

14 Skolebestyrelsen Når "det, der ikke kan ske, sker"! Skolebestyrelsen tog meget naturligt emnet op på det første møde i januar, kort tid efter den frygtelige flodbølge katastrofe i bl.a. Indonesien og Thailand, en katastrofe, som også havde danske ofre. Heldigvis har skolen i nogle år haft en omsorgsplan. Omsorgsplanen på Søndervangsskolen er en plan, der skal opfattes som et beredskab. Planen indeholder klare instrukser og gode råd. Du kan finde planen i sin helhed på skolens hjemmeside. Har du spørgsmål, kommentarer eller gode råd, er du velkommen til at kontakte skolen eller skolebestyrelsen. Mvh. Skolebestyrelsen Lars Bom I forbindelse med mellemtrinnets trivselsprojekt havde vi inviteret Lars Bom til at komme og fortælle om, hvordan han selv havde oplevet at blive mobbet som dreng. Det var rart at få en færdig omsorgshandleplan lagt frem - en plan som har været brugt i praksis i flere forskellige situationer. Planen er et fælles grundlag for skolens møde med børn i sorg. Formålet er at få relevante informationer ud til relevante personer at undgå kaos og misinformationer at støtte pårørende og skolens elever og personale De områder planen forholder sig direkte til er fx: pludseligt dødsfald eller alvorlig tilskadekomst af elever når et barn mister - i nærmeste familie når skolen mister en ansat større ulykker/katastrofer Side 14 Lars Bom havde skiftet skole, og kom til den klasse, hvor Tomas, som var ham, der mobbede Lars, gik. I 6. klasse blev Lars bom ikke mobbet, men da han kom i 7. klasse begyndte det hele at starte. Lars blev mobbet med at han var fjollet. Der var på et tidspunkt et tv program, som hed Helvedesugen, og det havde Tomas og hans gruppe

15 Lars sagde, at det kunne godt være at Tomas mobbede, fordi der var noget der hjemme med nogle problemer eller noget i den stil. Lars fortalte også at det ikke kun var ham der blev mobbet, men han var lige i det tilfælde mest udsat for mobning. tænkt at de ville prøve at se, om Lars kunne holde ud. Lars skulle med toget, når han skulle til skole, og der stillede de 3 drenge sig op og ventede på, at han kom. Så da Lars kom over til toget stod de og råbte og skulle irritere ham. Han fik lyst til at flygte fra alle problemer. Den uge kunne han absolut ikke lide. Deres lærer ville godt hjælpe, men Lars turde ikke at sige noget til ham, men ellers ville han godt have hjulpet. Deres lærer havde inviteret alle eleverne i klassen hjem til ham. Lars fortalte, at han syntes, det var meget hyggeligt, og det syntes de andre vist også, sådan opfattede Lars det i vært fald. Lars fortalte også, at hvis de kom hjem til deres lærer flere gange, ville det nok have hjulpet på drillerierne i klassen. I 8. klasse prøvede Lars at blive venner med Tomas og hans lille gruppe, for ikke at blive mobbet igen, men det hjalp ikke. Mobningen sluttede først, da han flyttede til Belgien, da han var omkring 16 år, hvor han gik i skole indtil han blev 19, hvor de flyttede tilbage. Da han kom hjem, kom han på en teater skole, han ville gøre alt for at være perfekt, så han ikke blev mobbet igen. Kærlig Hilsen Fra Camilla, Emilie, Mette & Sussi. 6.a Side 15

16 Bagsidekrydsen Vind en kasse sodavand til klassen. Løs opgaven. TG 2005 Løsninger fra sidste nr. : A og NONNEDRAGT Afleveres i postkassen ved indgangen senest 27. maj 2005 Klip ud ved stregen og læg den i postkassen Kodeord i bagsidekrydsen : Navn Klasse Deadline for næste blad : 17. maj 2005

Tårnuglen. Rigtig god sommerferie! På gensyn den 9. august kl.10:00-11:00 (De nye børnehaveklasser dog d. 10/8 kl. 9:00-11:00) Tyveri -

Tårnuglen. Rigtig god sommerferie! På gensyn den 9. august kl.10:00-11:00 (De nye børnehaveklasser dog d. 10/8 kl. 9:00-11:00) Tyveri - Søndervangskolen Tårnuglen 3. årgang 11. juni 2004 NR. 15 I dette nummer: Sørens Hjørne 2 Fra skolebestyrelsen Tyveri på skolen 3 Elevrådet 4 Lejrskole 7.b 5 Fastelavnsfest Fra indskolingen Diskofesten

Læs mere

BEKÆMPELSE AF MOBNING. gode eksempler fra grundskolen

BEKÆMPELSE AF MOBNING. gode eksempler fra grundskolen BEKÆMPELSE AF MOBNING gode eksempler fra grundskolen Indhold SIDE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Indledning 3 Kan lærerens opførsel legalisere mobning? 4 Klostermarksskolen Samhørighed via venskabsordning 6 Hellevad

Læs mere

Når man bor i en anden familie

Når man bor i en anden familie Når man bor i en anden familie Tanker og gode råd fra unge, der selv har været i pleje Center for Familiepleje Udgivet med støtte fra Denne bog er udarbejdet af en gruppe unge, som er eller har været i

Læs mere

Baby - skal skal ikke?

Baby - skal skal ikke? Baby - skal skal ikke? Erfaringer fra kursus med babysimulatorer Afdelingen for Specialinstitutioner 1 Indholdsfortegnelse Sammenfatning 5 Introduktion 6 Baggrund Formål Afgrænsning Deltagere Kurset 10

Læs mere

MAJ 2012 UDGIVET AF LANDSORGANISATIONEN SKOLE OG FORÆLDRE MED IPADS I STEDET FOR BØGER ER DER GARANTI FOR ELEVERNES ENGAGEMENT I UNDERVISNINGEN...S.

MAJ 2012 UDGIVET AF LANDSORGANISATIONEN SKOLE OG FORÆLDRE MED IPADS I STEDET FOR BØGER ER DER GARANTI FOR ELEVERNES ENGAGEMENT I UNDERVISNINGEN...S. 5 MAJ 2012 UDGIVET AF LANDSORGANISATIONEN SKOLE OG FORÆLDRE MED IPADS I STEDET FOR BØGER ER DER GARANTI FOR ELEVERNES ENGAGEMENT I UNDERVISNINGEN...S. 3 LEDER SKOLENS VÆRDIER TIL DEBAT INDHOLD AF BENEDIKTE

Læs mere

Tårnuglen. Efterårsferien står igen for døren - skoven viser sig igen fra sin farverige side og er bestemt et besøg værd. God ferie til alle.

Tårnuglen. Efterårsferien står igen for døren - skoven viser sig igen fra sin farverige side og er bestemt et besøg værd. God ferie til alle. Søndervangskolen Tårnuglen 4. årgang 2006 NR. 24 I dette nummer: Mettes klumme 2 Et brev fra en forælder 3 Referat elevråd 4 Hvem er i elevrådet 5 Smagens dag 6 Ny kommunaldirektør 7 Idrætsdage Cirkus

Læs mere

Opgaver til LæseRaketten: Opgaveforslag. side 8. Højtlæsning Elefanten uden ende side 9 Frøen side 10 Reginatu læser højt..

Opgaver til LæseRaketten: Opgaveforslag. side 8. Højtlæsning Elefanten uden ende side 9 Frøen side 10 Reginatu læser højt.. Indhold Del 1: Hele Verden i Skole 2008- hvad? side 1 Hele Verden i Skole 2008- hvorfor? side 2 Hele Verden i Skole 2008- hvordan?. side 3 LæseRaketten side 3 Indsamlingsprojektet En Ny Fremtid side 4

Læs mere

Tema Det nytter. Udgivet af støtteforeningen STIENs Venner. i samarbejde med. Behandlingscenter STIEN

Tema Det nytter. Udgivet af støtteforeningen STIENs Venner. i samarbejde med. Behandlingscenter STIEN Tema Det nytter Udgivet af støtteforeningen STIENs Venner i samarbejde med Behandlingscenter STIEN 2 STIENs Venner byder velkommen Velkommen til Stifinderen nr. 9, der denne gang behandler temaet det nytter.

Læs mere

FØRSTEHJÆLP I OMSORG er også for børn

FØRSTEHJÆLP I OMSORG er også for børn FØRSTEHJÆLP I OMSORG er også for børn FØRSTEHJÆLP I OMSORG er også for børn Den integrerede Daginstitution HUMLEGÅRDEN Chr. Gadesvej 36 42, Humlum 7600 Struer kho@struer.dk August 2003 FØRSTEHJÆLP I OMSORG

Læs mere

Rundhøjlivet - Hvor man trives lærer man. Rundologien Rundhøjskolens skoleblad Juni Rk.jbkæjh[Skriv 2013, nr. 10 tekst] [Skriv tekst] [Skriv tekst]

Rundhøjlivet - Hvor man trives lærer man. Rundologien Rundhøjskolens skoleblad Juni Rk.jbkæjh[Skriv 2013, nr. 10 tekst] [Skriv tekst] [Skriv tekst] Rundhøjlivet - Hvor man trives lærer man Rundologien Rundhøjskolens skoleblad Juni Rk.jbkæjh[Skriv 2013, nr. 10 tekst] [Skriv tekst] [Skriv tekst] Indhold 03 Leder 04 Hvad betyder Rundhøjskolen for dig?

Læs mere

Nummer 52. for Øster Brønderslev og Hallund området ADH - LAN - B70 - RAP - ØBC - ØBI. Vin - Gadespejlet - Borgerforeninger

Nummer 52. for Øster Brønderslev og Hallund området ADH - LAN - B70 - RAP - ØBC - ØBI. Vin - Gadespejlet - Borgerforeninger LOKALBLADET for Øster Brønderslev og Hallund området ADH - LAN - B70 - RAP - ØBC - ØBI Vin - Gadespejlet - Borgerforeninger Hvilshøj Boldklub - Kirkenyt - Hattefest Nummer 52 februar-maj 2009 s økonomi

Læs mere

Sommeren har snart stået på i mange uger. I næste uge er det Sct. Hans og Riverboat så er det ferietid i Silkeborg!

Sommeren har snart stået på i mange uger. I næste uge er det Sct. Hans og Riverboat så er det ferietid i Silkeborg! Artikel fra Nyhedskilden uge 25 2009 Ferie...! Sommeren har snart stået på i mange uger. I næste uge er det Sct. Hans og Riverboat så er det ferietid i Silkeborg! Team C er på Ahl Hage i dejligt vejr,

Læs mere

Vi sætter Fokus på beskrivelserne af Elevernes alsidige personlige udvikling

Vi sætter Fokus på beskrivelserne af Elevernes alsidige personlige udvikling Vi sætter Fokus på beskrivelserne af Elevernes alsidige personlige udvikling Følgende oplæg er skrevet af fra Uddannelsesstyrelsens håndbogsserie nr. 11-2003 Grundskolen med vore egne kommentarer tilføjet

Læs mere

og for at have den menneskelige relation i mit arbejde

og for at have den menneskelige relation i mit arbejde Hvorfor ville I gerne være lærer? Det startede med min egen, da jeg ville være lærer. Jeg kom nok fra en familie der ikke var så struktureret, så havde jeg en lærer, som var meget god til at holde den

Læs mere

GNIST. Spar masser af penge på indkøb. TV fra Skive om Skive. Gratis billetter til musical. Personaleblad for Skive Kommune nr.

GNIST. Spar masser af penge på indkøb. TV fra Skive om Skive. Gratis billetter til musical. Personaleblad for Skive Kommune nr. GNIST Personaleblad for Skive Kommune nr. 1 februar 2010 Spar masser af penge på indkøb TV fra Skive om Skive Gratis billetter til musical medarbejder.skivekommune.dk 2 Gnist Leder Indhold 3: Politiker

Læs mere

rettnyt:02 LANDSFORENINGEN RETT SYNDROM 2015

rettnyt:02 LANDSFORENINGEN RETT SYNDROM 2015 rettnyt:02 LANDSFORENINGEN RETT SYNDROM 2015 ANNONCE RETT NYT INDHOLD nr. 2 2015 6 4 Redaktionen 5 Nyt fra bestyrelsen 6 Familietur til Legoland 8 Børn med særlige behov 9 9 Mille og Meywalkeren 10 Bestyrelsens

Læs mere

Nr. 3 september 2013 15. årgang Tema: Disciplin og opførsel i skolen. i Sko en. Disciplin og opførsel i skolen

Nr. 3 september 2013 15. årgang Tema: Disciplin og opførsel i skolen. i Sko en. Disciplin og opførsel i skolen Nr. 3 september 2013 15. årgang Tema: Disciplin og opførsel i skolen i Sko en Disciplin og opførsel i skolen i Sko en Temaer i 2013 Liv i Skolen 2013 God undervisning i skolen I dag ved vi meget om hvad

Læs mere

Søndervangskolen. Florasvej 2 2600 Glostrup tlf. 43962980 fax 43962970 e-mail: sondervangskolen@glostrup.dk Hjemmeside: http://www.sondervangskolen.

Søndervangskolen. Florasvej 2 2600 Glostrup tlf. 43962980 fax 43962970 e-mail: sondervangskolen@glostrup.dk Hjemmeside: http://www.sondervangskolen. Søndervangskolen - for fremtiden Florasvej 2 2600 Glostrup tlf. 43962980 fax 43962970 e-mail: sondervangskolen@glostrup.dk Hjemmeside: http://www.sondervangskolen.dk Værd at vide om dit barns skole Information

Læs mere

ADHD MAGASINET. TEMA: Teenagere. Danni Elmo, ny ambassadør Side 4. Hvordan kan du forstå dine forældre? En guide til teenagere med ADHD Side 21

ADHD MAGASINET. TEMA: Teenagere. Danni Elmo, ny ambassadør Side 4. Hvordan kan du forstå dine forældre? En guide til teenagere med ADHD Side 21 TEMA: Teenagere Danni Elmo, ny ambassadør Side 4 ADHD MAGASINET NUMMER 1 FEBRUAR 2015 Hvordan kan du forstå dine forældre? En guide til teenagere med ADHD Side 21 Tips og ideer til teenage-årene Side 26

Læs mere

Rammeplan for det pædagogiske arbejde med de 0-10 årige. - om det betydningsfulde i børns læring og udvikling

Rammeplan for det pædagogiske arbejde med de 0-10 årige. - om det betydningsfulde i børns læring og udvikling Rammeplan for det pædagogiske arbejde med de 0-10 årige - om det betydningsfulde i børns læring og udvikling Rammeplanen er udarbejdet med udgangspunkt i Børnepolitikken og det fælles værdigrundlag for

Læs mere

Club 222 Udviklingsplan 2012

Club 222 Udviklingsplan 2012 Club 222 Udviklingsplan 2012 Indholdsfortegnelse Kolofon 2 Institutionsprofil 2 Forord.. 3 Baggrund for planen... 3 Evaluering af 2011 fokus.5 Afsnit 1 Plan for udviklingen af det børnepædagogiske arbejde...

Læs mere

Mangfoldighed og pædagogisk forandringsledelse

Mangfoldighed og pædagogisk forandringsledelse Evaluering af Mangfoldighed og pædagogisk forandringsledelse Et 2½-årigt udviklingsprojekt i Vordingborg Kommune Tredje og afsluttende rapport Maj 2009 INDHOLDSFORTEGNELSE Forord 3 Baggrund og Læsevejledning

Læs mere

De lokale synskonsulenter i Region Syddanmark. Nyhedsbrev. November 2014

De lokale synskonsulenter i Region Syddanmark. Nyhedsbrev. November 2014 De lokale synskonsulenter i Region Syddanmark Nyhedsbrev November 2014 Side 1 November 2014 Nyhedsbrevet henvender sig til forældre, hvis børn er tilmeldt Synsregistret, samt unge Indledning Dette blad

Læs mere

GKF Nyt. nr. 1 2015. Læs bl.a. Fagblad for Gentofte Kommunalforening. Nyt livsstilsprojekt Side 8. Generalforsamling Side 4

GKF Nyt. nr. 1 2015. Læs bl.a. Fagblad for Gentofte Kommunalforening. Nyt livsstilsprojekt Side 8. Generalforsamling Side 4 GKF Nyt Fagblad for Gentofte Kommunalforening nr. 1 2015 Læs bl.a. Generalforsamling Side 4 Nyt livsstilsprojekt Side 8 En uddannelsesrejse Side 11 GKF nyt Fagblad for Gentofte Kommunalforening Redaktion:

Læs mere

LÆRING FOR LIVET. Aftenskolerne har gode muligheder for samarbejde med folkeskolerne

LÆRING FOR LIVET. Aftenskolerne har gode muligheder for samarbejde med folkeskolerne ... ET NETVÆRK AF AFTENSKOLER OG FOLKEOPLYSENDE FORENINGER NYTº02JUNI 2014 ÅRGANG 12 LÆRING FOR LIVET På teaterskolen Move 'n Act i Århus undervises der i mere end skuespil Aftenskolerne har gode muligheder

Læs mere

Kvarteret. Er du forsikret? Hils på Butleren Bo 13.000 rundstykker ud til beboere Mød en engageret beboerdemokrat. 03 / marts 2012.

Kvarteret. Er du forsikret? Hils på Butleren Bo 13.000 rundstykker ud til beboere Mød en engageret beboerdemokrat. 03 / marts 2012. 03 / marts 2012 BEBOERBLAD for boligkontoret århus Kvarteret Er du forsikret? Hils på Butleren Bo 13.000 rundstykker ud til beboere Mød en engageret beboerdemokrat Leder Af Morten Homan Man oplever ofte

Læs mere

LHC-nyt. 28. årgang Juni 2011 Nr. 2. Landsforeningen mod Huntingtons Chorea ISSN 0909-5128. LHC-nyt nr. 2/11

LHC-nyt. 28. årgang Juni 2011 Nr. 2. Landsforeningen mod Huntingtons Chorea ISSN 0909-5128. LHC-nyt nr. 2/11 ISSN 0909-5128 LHC-nyt 28. årgang Juni 2011 Nr. 2 Landsforeningen mod Huntingtons Chorea LHC-nyt nr. 2/11 1 Indhold Formanden har ordet... 3 Referat fra generalforsamlingen i LHC... 4 Medicinafprøvning

Læs mere

praktisk-musiske fag

praktisk-musiske fag Velkommen til samarbejde Hvordan kan VORES BØRN lære mere i skolen? Glæden ved at SKABE OG FORME om de praktisk-musiske fag i skolen Tekst af Niels Rebsdorf, Karen Sandager og Jørgen Mogensen AKTIVE FORÆLDRE

Læs mere

INDHOLD J U L E N 2 0 0 6

INDHOLD J U L E N 2 0 0 6 Højbladet INDHOLD Redaktørernes hjørne 2 Præsentation af den nye leder 3 Velkomsten til Højvangskolens nye skoleleder 4 Hvad laver vi i skolebestyrelsen? 6 7. AE havde temauge om biler 7 Bryllup på 3.

Læs mere

Erfaringsopsamling. Børnegruppeforløb i Ballerup Kommune, 2009/2010. Udarbejdet af Socialt Udviklingscenter SUS

Erfaringsopsamling. Børnegruppeforløb i Ballerup Kommune, 2009/2010. Udarbejdet af Socialt Udviklingscenter SUS Erfaringsopsamling Børnegruppeforløb i Ballerup Kommune, 2009/2010 Udarbejdet af Socialt Udviklingscenter SUS 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Resume... 4 Beskrivelse af børnegruppeforløbet... 6 Erfaringsopsamlingens

Læs mere