Skovtrolden. Orienteringsklubben i Gladsaxe nr. 307 december 2008

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Skovtrolden. Orienteringsklubben i Gladsaxe www.orientering.dk/ok-73. nr. 307 december 2008"

Transkript

1 Skovtrolden nr. 307 december 2008 Jens Erik har lagt energi i afhøvlingen af en mesterspån af opstart af begyndertræning med udgangspunkt i Aldershvile. Orienteringsklubben i Gladsaxe Skovtrolden 308 december 2008 s. 1

2 Bestyrelsen: Tom Petersen, formand Syrenvænget Farum Jan Madsen, kasserer Vejlebrovej 16 F 2635 Ishøj giro bankoverførelse til regnr konto Inge Madsen se ovenover Charlotte Hansen Lillegaards allé Herlev Knud Ruski Lykking Drejøgade Kbh. Ø Christian Gudme eller se under Lone Mortensen Løbstilmelding: O-service direkte eller Lone Mortensen Bygmarken Søborg Klubhus Bagsværdvej 144 Deadline Skovtrolden 308 d. 8. marts 2009 forsidefoto: Bjarke samt flere Jättemilsfotoer ellers Børge, Else, Søren foto: sidste nr: Alice ved Skovskolen i Rude Skov Hösten 2009 Imponerende oplevelser, tableauer, stillinger har klubbens medlemmer præsenteret her i efteråret. I O. Lind ser vi en sportschef - desværre slutligen - med afgørende indflydelse for elite o-sporten og derunder afviklingen af Jättemilen. Respekt! Keld, banelægger gik en tur i Grib Skov. Skovtur gik Keld i Grib Skov. I Grib Skov gik Keld en tur. Nogen gange gik Tom med. Imponerende er det, at dér, hvor vi ser en bakke og nogle halvtryddede hygge - områder, ser Keld tableauer, hvor løbere strømmer ind fra flere kanter, samles og videreføres over bakken, rundt hörnet og viftes ud i kreative løbemønstre i Gribs. Respekt. Imponerende at kunne læse Jättemilens resultater i samme øjeblik limousinen efter afsætning af andre vandbærende hjælpere ved Jättemilen rammer Amager Midt. Respekt! De kompromisløse mænd og kvinders seje træk med telt, kiosk, saft, brikker, klager, præmiering, vaden poster ud & ind, nødposteringer og Jens- Eriks omnibuskørsel efter materiel. Respekt! Og så lige vi perifere anbragte P - og skolevagter, der jo også bar. Må Skovtrolden give et indtryk af fighten, spændingen og den intime omgang med eliten. Nå det klarer Bjarke så via fyldig billeddækning fra Jättemilsstævnet. Se klubben! Kunne måske også hæftes på resultaterne? Øvrigt indhold: Indkaldelse til generalforsamling, bestyrelsesreferater, skole-o-løb og begyndertræning, indbydelse til Barnedåb. Fra det tidlige efterår: Skjoldnæsholm, træningsløbstatistik, ekstremistens 50 km. Set fra cyklen: Rude Skov i regn. Billeder fra Børge af Børge og Longo blandt Bjarkes Jättemilsstemninger og begyndertræning samt...se selv efter! Skovtrolden 308 december 2008 s. 2

3 Der indkaldes herved til ordinær generalforsamling Mandag den 2. februar 2009 kl Klubhuset Bagsværdvej 144 B, 2880 Bagsværd (Krak 117 B 6). Parker venligst på Bagsværdvej. Dagsorden ifølge vedtægterne: 1. Valg af dirigent. 2. Formanden aflægger beretning til godkendelse. 3. Kassereren fremlægger det reviderede regnskab til tilslutning. 4. Fastsættelse af næste års kontingent. 5. Behandling af og afstemning af indkomne forslag. Eventuelle forslag skal være bestyrelsen i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen. 6. Valg af: A. Formand B. Kasserer C. Bestyrelsesmedlemmer efter behov, dog mindst 3 D. 1 revisor og 1 revisorsuppleant E. Alle valg gælder for 1 år. 7. Eventuelt Regnskab med tilhørende noter uddeles ved generalforsamlingen, men kan fra den 28. januar 2009 rekvireres ved henvendelse til kassereren. Charlotte Hansen, ønsker ikke genvalg. Formanden og de øvrige 4 medlemmer af bestyrelsen, revisor og revisorsuppleant, er villige til genvalg. Klubben er vært ved et beskedent traktement Bestyrelsen. Skovtrolden 308 december 2008 s. 3

4 Bestyrelsesmøde 29. september 08 Jættemilen er på skinner. Der er ting, der skal opklares omkring speakning. Det endte med at vi vandt alle matcher ved divisionsturneringens op/nedrykning mellem 3. og 4. division. Så vi forbliver i 3. division. Vi skal arrangere divisionsmatch 24/ i Gribskov Vest. Ruski er Stævneleder. Der er installeret nye oliefyr i klubhuset, men det er endnu ikke tilsluttet. Der er møde i Østkredsen 12/11, hvor bl.a. reglementsændringer skal drøftes. Jens Erik har annonceret begyndertræning 3 lørdage i oktober og 1 i november. Vi arrangerer skoleløb for 4 skoler onsdag og torsdag i uge 41. Sæsonen for træningsløb er slut. Deltagelsen i år har ikke været så stor. Er det en forkert ugedag? Der er undertiden både SkovCup og natløb på onsdage! Gymnastikken starter den 8. oktober. Der har ikke været nogen reaktion på annoncering efter leder af vintertræningen, og da deltagelsen sidste vinter var meget begrænset, besluttede bestyrelsen at indstille den fælles løbetræning fra klubhuset. Juleløb arrangeres 28. december. Susanne og Frode laver baner. 11/10-08 Inge Bestyrelsesmøde 17. november 08 Jættemilen blev godt gennemført. Der har været rosende ord til banelæggeren. Til divisionsmatchen, som vi arrangerer 24. maj 2009, er Lone M. banelægger. Stævnepladsen vil blive på den tidligere asfaltfabrik i Gribskov. Det nye oliefyr i klubhuset er sat i gang. Vi skal have renoveret omklædningsrummet, der har været brugt til lagerplads af håndværkerne. Ved Østkredsens møde blev det besluttet, at deltagere i karruselløb uden klub skal betale ekstra 25 kr. Der er åbnet for mulighed for at bruge SportIdent ved karruselløbene, det er ikke noget krav. Men sørg for at have din SI-brik med til disse arrangementer, måske er der mulighed for at bruge den. Man vil muligvis igen bruge et svensk løb som kredsløb. Jens Eriks begyndertræning i Aldershvile skov har været godt besøgt. Ved skoleløbene i uge 41 var der over 600 elever i skoven de 2 dage. Charlotte H. stopper som klubungdomsleder og kontakt til SkovCupgruppen, nyt emne skal findes. Bjarke er klubbens kontakt til MTB-O. 19/11-08 Inge Bjarke rules! Skovtrolden 308 december 2008 s. 4

5 Begyndertræning efterår. Skoleløb 8. & 9. oktober - 08 I Aldershvile Skov, 4 lørdage efter skoleorienterings arrangement. 550 skolelever var tilmeldt til dette 2 dages arrangement fra 5 skoler. Aldrig set så mange elever før. Vejret: se foto. Høje Gladsaxe Skole, Søndergård Skole og Ingrid Jespersens Gymnasie skole løb på vores begynderbaner om onsdagen med 210 tilmeldte. Torsdag løb 340 elever fra Frederiksberg Skole og Marienlyst Skole på Toms bane. Eleverne på Frederiksberg Skole blev undervist på skolen, hvor Tom fihjælp af erfarne Alice. Inge og Jan havde rigtig meget at gøre for at få banetrykningen til at gå op i en højere enhed. En tak til hjælperne på dagene, til Ole, Tom, Birte, Henny, Else, Jørgen, Inge, Ruski, Jan, Thorkil, og Misser. Det udvikler sig åbenbart, der har været over 50 mennesker ude at løbe på begynderbanerne, inkl. nogle få fra klubben. Og så er der vist ved at være afkast på indmeldingskontoen. En opfordring til klubbens ungdom, kom og træn. Der er 10 baner og vælge imellem. En tak for opbakningen til Gigi, Bjarke, Jesper, Christian, Inge, Jan, Else og skovtroldens redaktør, Søren. Jens Erik Skolekaravanen drager over engen mod o-løbsoplevelser. Foto: Else Skovtrolden 308 december 2008 s. 5

6 Nu er det igen blevet tid til at samle tropperne til vores årlige fest "Barnedåben" Så grav endelig dybt ind i skabene derhjemme og find festdresset og lakskoene frem til pres og poléring. Vi har sædvanligvis de dejlige lokaler i Vadbro ovenpå SPAR d. 24. januar 2009 kl ?. (HUSK: Parkering må ikke ske i gården, da den er forbeholdt beboerne.) Prisen for dette arrangement er: 125 kr. pr. voksen / 25 kr. pr. barn. Vi ser frem til at se alle, som selvfølgelig medbringer deres bedste festhumør og deres egne drikkevarer. De festligste hilsner "FESTUDVALGET" S.U. senest d. 14. januar til: Misser tlf Henny tlf Skovtrolden 308 december 2008 s. 6

7 AL-sprinten i Hillerød Dagen før Jættemilen var der lørdag d. 8. november Arbejdernes Landsbank sprint i Hillerød by. Stævnepladsen var på Hillerød Torv lige ned til Slotssøen med slottet i baggrunden. Alle løbere skulle løbe langs søen to gange, når man skulle forbi første gang, var det fordi, man skulle hen og klippe publikumsposten, og anden gang var, når man skulle løbe til mål i opløbet. Klasserne var delt, men der var kun en bane til damerne på 2,5 km og en til herrerne på 3,2 km. Herrernes eliteklasse blev vundet af Rasmus Thrane Hansen på 15:50 og kvindernes eliteklasse på 14:18 af Dorte Dahl. Jeg løb den selv på 22:30 - dog med et par små bom. Jeg synes selv det var en rigtig god bane, selvom det kunne være gået bedre. Da jeg i løbet af dagen gik rundt på stævnepladsen, hørte jeg en masse om banen, fra nogle, der løb herreklassen, der sagde, at det virkede som om, at damebanen først var blevet lavet og, at herrebanen bare havde fået nogle poster ekstra forskellige steder. Men selvom jeg hørte lidt negative ting om herrebanen, hørte jeg allermest ros. Mange sagde at banen mindede om Italien, på den gode måde, det var selvfølgelig kun fra dem. der havde løbet i Italien før. Alt i alt var det nok en af de bedste sprintbaner, jeg har været vidne til. Bothilde Her sidder Bothilde med andre poptøser i tvangsfri drescode og hygger sig med CVlife i Allerød. Gutterne sidder på den anden side af bordet - nå det havde du gættet - og de har faktisk været ude at rende et stafetløb i Ravnsholt Skov. Emilie var der også. Hun var Botholdes stafetmakker. Der arrangeres faktisk noget for de aktive piger og drenge: kurser i Sverige, samlinger og MGP ( Mega Grinagtige Påfund ) for talentfulde unge. Nyt fra kassereren. Straks i begyndelsen af 2009 fremsendes en kontoudskrift for perioden 10. september til 31. december 2008 samt en medlemsoversigt. Til medlemmer, der ikke har netbank og som skylder klubben penge, vil tillige medfølge et girokort. Hvis du har skiftet adresse, telefonnummer eller mailadresse, bedes du snarest meddele dette til Inge, så medlemsoversigten kan blive a jourført inden udsendelse. Du skal selv foretage eventuelle rettelser i O-Service. Jan Madsen. Skovtrolden 308 december 2008 s. 7

8 Vi nåede målet: 3. division igen i 09 Det så sort ud efter de 2 første matcher. Vi lå sidst i 3. division og skulle kæmpe med Herlufsholm og de 2 bedste klubber fra 4. division, KFIU og PI om retten til at løbe i 3. division i Bestyrelsen havde forsøgt at slå på tromme for at få så mange som muligt med i skoven, og det resulterede også i en pæn tilslutning. Vi havde 46 tilmeldte løbere. Men der blev spænding til det sidste især fordi de SI-brikker af klubbens, som jeg havde udstyret nogle løbere med, ikke indeholdt det nummer, der var anført uden på. Til sidst blev dette dog rettet og resultatet blev, at vi vandt alle 3 matcher og derfor kan fortsætte i 3. division. Det bliver sammen med KFIU, Ballerup og Midtvest. Vejret var dejligt, kortprintet elendigt, men heldigvis klarede vi skærene - ikke mindst fordi vi har nogle ungdomsløbere, der kan trække ekstra ungdomspoints. Vores første match i 2009 er 15. marts i Buresø. Inge Kommentarer til divisionsmatchen i Grib Skov Vest. Sol, kendt stævneplads, alt indenfor en radius af 200 m. Violet til usynligt banetryk, nytegnet overbroderet detaljerigt kort, svært aflæseligt. (Sammenlign med dit kort fra kreds/div. løb d. 2/ jeg si r dig!) Bane 1: Peter & Jens i top, Ronnie Hjort solid pointopsamler. Bane 2A: 2 mand Bjarke og Jesper etter og syver holder et 2-cifret pointtal. Bane 2B: Charlotte et Charlotte - G & H - samt Inge knalder politiet og KFIU på 6.5km banen. Bane 3A: Arne, Ruski og Jens Erik - trods en fortumlet start - slår til. Bane 3B: Bothilde kan ikke holde ungdomsløber Line fra PI bag sig, men Trine - jo. Else savner Misser, der vælger at løbe sit helt eget løb - jetlag? ( hjemvendt fra endnu en berigende rejse griber Misser i lykkeposen og render en bane 5 ) Bane 4A: Bent & Jørgen P er suveræne. Bane 4B: Alice sikker etter og Birthe slår HOK og PI. Bane 5: Rolf A er kommet i form og sammen med Jacob får de 2 gange uafgjort. Et ungt myr fra HOK slår lige trefold ind på kassen. Bane 6: Emilie tjener ungsdomspoint og Lisbeth samt Trine vinder 2. Bane 7A: Mads, Rasmus og Rune vinder overbevisende 3 dyster grundet Runes tillægspoint. Danny og Thorkil løber i H 21C. Bane 7B: Henny scorer i alle 3 dyster. Bane 8: Oscar stikker fra dem alle, og Christian L kommer efter. Her kunne vi godt bruge nogle flere løbevillige begyndere! søren Skovtrolden 308 december 2008 s. 8

9 Rude Skov set fra en cykelsaddel Jeg, Misser og Ruski deltog i DM MTB- O i Rudeskov (dog kun i motionsklassen). Jeg havde en god tur og vandt motionsklassen ved at benytte taktikken som beskrives senere i dette indlæg. Kort og vejvalg kan ses på Jeg kørte rimeligt fejlfrit, dog bommer jeg post 4 med ca. 30 sek. da jeg kommer forbi stien, jeg skal op ad (ser den ikke) og kommer næsten helt ud på den store sti. Hvad er så MTB-O og hvad adskiller MTB-O fra alm. O-løb? Udover at køre på cykel så er der også forskellige regler. Man må kun køre på stier som er tegnet på o-kortet og man må ikke forlade sin cykel (undtagen hvis man styrter). Dette sikres ved at Sportident pinden skal være fastgjort til cyklen. Kortet som bliver brugt til MTB-O er et modificeret o-kort. Stier er mere fremhævet og gradueret efter hvordan de er at køre på. Der er kun tegnet 3 tætheder: Gul, hvid og lysegrøn. Målestok er 15:000. Derudover SKAL cykelhjelm benyttes. Hvad er så taktikken i forhold til alm o-løb? 1. Det kan godt betale sig at køre langt uden om/vælge store stier. Der er større hastigheds forskel mellem dårlige stier og gode stier på cykel i forhold til løb. 2. Planlæg hele vejvalgt før du køre fra posten, da det er vejvalgs orientering som er det største orienterings moment. Det er svære at læse kort i høj fart på cykel end i løb og man taber meget tid og hastighed hvis man skal stoppe for at læse kort. 3. Keep it simple! Tag de lette vejvalg (se pkt. 2) og læs kun de store og tydelige ting (Sø, stier). Fin orientering er svær på cykel. Hvornår kan jeg så prøve dette? Der arrangeres MTB-O træningsløb og en vinterkarruel (løbsserie). Se østkredsen karrusel. (http:// karussel/ostliste.asp) Så pump cyklen, frem med cykelklipsene, spænd hjelmen og kom ud i skoven! Skovtrolden 308 december 2008 s. 9

10 Piger i knæ, gået omkuld og i livgivende krammer. Jeg tror Bothilde gerne lagde tasken og var del af fællesfølelsen: udmattelse, befrielse og her-løbjeg-ser-du-samværdfølelse! Jesper holder en samling lydhøre motionsvillige smårollinger i sin erfarne hånd, mens undervisningsassistenterne går til hånde med råd om, hvor madpakkerne og sportsdrikken skal lægges. Travelling man: Børge Her ser vi Børge Børge er så stor sammen med røde og Ib Glud K i ultra lang form så er Børge krøbet op ad bakken i Jätten mod målsejlet og endelig efter målgang i Eremitagens 13.3 sammen med Jørgen, der jo startede det hele i 68 - ungdomsoprører, med Longo i midten. Skovtrolden 308 december 2008 s. 10 Bregnerødderne: Rune og Rasmus bestyrer vandingsstedet, mens Misser skruer op for kedlerne til en varmende drik, der kunne indtages flere steder i skoven. Her kan også høres saftige beretninger om banen, vejret og bom.

11 foto fra Jättemilen er her Bjarkes, se flere på hjemmesiden. Else til Skovløb Skovtrolden 308 december 2008 s. 11

12 Sidste udkald hvis du skal med til Påskeløb i 2009? Jeg har kun modtaget 4, nej vent, 6 tilmeldinger til overnatning til påsken Det er smadder ærgerligt at der ikke er flere OK-73 ere, som har vist interesse for klubbens fælles overnatningstilbud. Sidste frist for din tilmelding og betaling for overnatning, sætter jeg til Juleløbet den 28.december 2008, hvor du kan betale direkte til Ruski. Fakta: OK-73 har, som tidligere skrevet i Skovtrolden, lejet et stort dejligt hus på 415m2 ved Årgab. Der er plads til 20 personer i komfortable omgivelser. Der er 8 værelser med dobbelt senge og 1 værelse med 2 køjesenge. Der er hele 4 badeværelser et med spabad og sauna. Huset eller gården ligger 8 km syd for Hvide Sande, og km til løbsområderne. Fortræning: Tirsdag den 7.april i Fejsø Plantage Onsdag den 8.april i Hoverdal Påskeløbene: Torsdag den 9.april i Stråsø Øst Fredag den 10.april i Husby Vest Lørdag den 11.april i Husby Sydøst April Jeg har lejet gården fra Søndag den Herning OK 5.april til søndag den 12.april, så.. hele ugen. Holstebro OK Uanset er prisen kun kr 700,-. Du er tilmeldt til overnatning når du har indbetalt kr. 700,- til Ruski på regnr.3318 kontonr Obs. Det er et nyt bankkontonr. FØRSTEPLADSER SIDEN SIDST 21/9 DM Ultralang, Skjoldenæsholm 24/9 SM-nat Nyrup Hegn H 70 Bent H 45: guld Peter D 70: guld Inge D 60: sølv Alice H 80: bronze Børge Å 3: Rolf Å4: Jan 28/9 Div.match Gribskov Vest Bane 1: Peter 2A: Bjarke 4A: Bent 4B: Alice 8: Oscar 12/10 Hareskovene H-12B: Mathias H 45: Claus 18/10 Rude Skov, MTB-DM Motion: Bjarke 19/10 Rørvig Sandflugtsplantage H 45: Claus H 75: Ole 26/10 Rude Skov D 60: Ulla H 35: Peter H 45: Claus Å3: Bjarke 26/10 Sjællands Cup samlet H 45: Claus H 65: Søren T Skovtrolden 308 december 2008 s. 12

13 Jættemilen Tom Jættemilen 2008 blev den 9/11 afviklet på ca. 5 timer, men den havde været under vejs i knapt 2 år! I 2006 samtidig med, at jeg søgte SNS om tilladelse til JM 2007, søgte jeg også om tilladelsen til 2008, ikke i Grib Skov, men i Tisvilde Hegn. Det har længe været et ønske, men er en varm kartoffel, med en JM i Tisvilde Hegn, hvor krondyr jagten starter 15/11. Der skete imidlertid det overraskende at vi fik grønt lys fra SNS. Frem til JM 2008 i Grib Skov ved Røde Kors lejren var alt således fryd og gammen, men her meddelte Lone at hun havde en gyldig og lykkelig grund til at trække sig som BL. Senere på dagen erfarede jeg, at det nye kort over Tisvilde først var færdigt til Spring Cup. Satans, sagde manden, flere gange! Da Keld Olsen var den første jeg mødte, spurgte jeg om ikke han ville være den nye BL. Han var positiv, men ikke i Tisvilde. Altså tog jeg en hurtig beslutning og aflyste vores aftale med SNS og søgte samtidig om tilladelsen til Grib Skov Nødebo. Tilladelsen kom hurtigt, men gud ved hvad, de har tænkt i SNS. Så kom DOF med et ønske om at løbet skulle være et rangliste løb og samtidig afslutning på årets rangliste. Det lød spændende, men ville stille særlige krav til SP, og at der som noget nyt skulle speakes med mellem tider fra særligt udvalgte poster i skoven. Dette ville involvere Helge Lang og Mogens Jørgensen. Næste problem var at finde en velegnet SP. Alt hvad Keld kom med, kasserede jeg, og alt hvad jeg foreslog, passede ikke Keld. Inden sommerferien havde jeg kørt ca km i min jagt på den helt rigtige plads, og så var det Keld, der fandt den! FIF Hillerød kom med et forslag om at lave by sprint i Hillerød om lørdagen. Vi lavede en fælles annonce til Skånes terminsliste katalog og en fælles annonce, som blev delt ud ved DM på Rømø. Der var meget der tydede på, at det i år ville lykkes at knække deltagerkurven. Ak ja. Her lykkedes vi ikke. Med lidt god vilje var deltagerantallet det samme som de seneste 2 år. Med en lynaktion i ugen op til JMdagen lykkedes det Keld med god bistand fra skovløberen og hans folk, at få udsat skovfældning i et strategisk område. Ellers havde vi været ilde ude. Men lykken står jo den kække bi, og jeg synes stort set, at alt gik godt hvilket bl.a. skyldes: Lang planlægningsfase så der var tid til at ændre på den oprindelige handlingsplan. Godt samarbejde mellem Keld, Tom og vores eksterne samarbejdspartnere. Her en særlig stor tak til vores skovløber i SNS. God solid og loyal opbakning fra klubbens medlemmer. Vi er ikke så mange mere, men afvikle en JM så den bliver en god oplevelse for deltagerne, det kan vi stadig. Kiosk er værd at gæste i strid regnbyge Skovtrolden 308 december 2008 s. 13

14 Henrik på banen Jens Nørgaard havde forud for DM Ultra-lang spurgt mig, om jeg overhovedet kunne løbe så langt. (til DM lang løb vi 14,5 km og her endte jeg med at udgå dog mest, fordi jeg mistede min kampmorale allerede på vej til post 5, hvor jeg blev væk i skoven). Nu skulle jeg prøve kræfter med 17 km i Gribskov Nødebo. Vi skriver den 9. November 2008, og jeg kører med kurs mod Gadevang. Det er blæsende og overskyet og kombinationen af blæst og ikke meget mere end 6-7 graders varme gør, at det føles rigtigt koldt. Jeg møder en masse af dem jeg kender klubkammerater, der har kæmpet med at stable en stort løb på benene, og så alle de andre, konkurrenterne dem man snakker med. En stor del af min sociale omgangskreds er o-løbere, som jeg har kendt de sidste år. Nu nærmer starten sig. Jeg glemmer at jeg snart bliver 46 år gammel nu skal der konkurreres hvordan kommer det til at gå? 10:50 bliver vi linet op ved starten. Forude venter 40 poster og 17 km. Så går starten, og alle løber af sted. Jeg troede egentlig, at alle havde samme 1. post, men det fandt jeg senere ud af, ikke er tilfældet nogle havde bommet ganske meget ved post 1, fordi de var løbet med flokken. Jeg var måske lidt heldig med at stå helt til venstre i startgruppen og således en meter tættere på post 1. Allerede på vej til 3 skal vi igennem en mose og den er våd. Nå videre til post 4 og 5 her ser jeg pludselig ryggen af Torben Utzon, men jeg syntes ikke, at benene er helt gode i dag og jeg sveder s jeg har fået for meget tøj på! Ved post 9 må jeg slippe dem og løber pludseligt alene, men kortet passer fint og jeg løber videre uden andre bom end nogle små sving på nogle af posterne. Skovtrolden 308 december 2008 s. 14 Ved post 14 ser jeg Stausholm fra Farum, men han vil ikke samme vej som mig. Så ved post 16 kommer jeg op til Klysner, og vi fortsætter videre på banen. Vi fortsætter nu mod post 24 det er her, at der skal vendes kort. På nuværende tidspunkt har vi vel løbet ca. 10 km og jeg er ved at være træt. Så her skal man enten have gode ben, alternativt være blevet bedt om at skrive en artikel i klubbladet for så kan man vel ikke udgå kan man? Jeg valgte i hvert fald at slæbe mig videre, men jeg kan se på resultatlisten, at mange blev fristede til at stoppe efter første halvdel. Videre til post 25 og så gud hjælpe mig op til samme mose, hvor jeg fik våde fødder ved post 3 (post 3 er nemlig den samme som post 27, og post 2 er den samme som post 26!). Da jeg skal hoppe over grøften ved post 27, vælger jeg at sætte foden samme sted, som jeg hoppede over i starten af løbet, men hvor jeg første gang sank ca. 20 cm ned, så var hullet i grøften blevet ca. ½ meter dybt nu. Nu er det Stausholm, jeg får øje på. Jeg løber lige på post 30, han vælger at gå højre om, og jeg kommer først. I fraløbet fra post 30 ser jeg Troels Christensen fra Ballerup kommer løbende. forfatteren i 1. opløb

15 Stausholm, Klysner, Troels og jeg når samtidigt til post 32. Men nu bliver jeg for alvor træt! Jeg kan se ryggen af dem til post 34, men så kan jeg ikke se dem længere. Nu dukker så Frank Rasmussen op. Han havde været 6 minutter foran ved post 24, men havde bommet. Imponerende at man kan hente nogen, når man slæber sig rundt i skoven. De sidste 7 poster er ren overlevelse lidt frustrerende at måtte melde udsolgt normalt er jeg god for en spurt, men her var der ganske enkelt ikke mere batteri tilbage. Kommer træt i mål hvor jeg nok drikker 1 liter eller mere havde haft lidt kuldefornemmelser sidst på banen. Claus kommer og fortæller, at jeg er nummer 8 og Bjarke m.fl. heppede på mig, da jeg passerede mål efter 1. gennemløb. Det var super! Efterfølgende kunne jeg se at jeg havde bom for ca. 2 min. Resten var mangel på fysisk form. Jeg var 22 min efter vinderen, og 14 min efter Torben Utzon der sluttede som nr. 3. Jeg gik ned til min bil smilede lidt af, at en Herningenser stod og lavede strækøvelser, og spurgte om han havde fået kramper af at sidde i bilen. Straks da jeg selv satte mig ind i bilen var Nemesis der jeg kæmpede med kramper hele vejen hjem til Søborg. Tak for et godt o-løb! PS: Jeg læser pt. En lille norske bog om konkurrence orientering. Heri er bl.a. Magne Lystad nævnt om kongen af orienteringsløb. Tænk at kunne løbe stort set uden at bomme. Jeg tænkte at ham måtte man kunne finde noget mere om på nettet og jeg fandt følgende i et jubilæumsskrift fra OK Pan: 1958 Djurslandsløbet blev internationalt, idet tre landsholdsløbere fra Norge deltog som fortræning til det følgende års Nordiske Mesterskab. Iblandt dem var den legendariske Magne Lystad, der selvfølgelig vandt løbet med en halv time til nummer to Igen deltog Magne Lystad i Djurslandsløbet, men imod al forventning vandt han ikke. Det terræn i Emmedsbo Plantage passede ham ikke, og han blev kun nummer fem. Vinder blev i stedet Ole Hansen, KIF, mens Nils Jansson, Randers blev nummer to. Måske kan jeg her kaste bolden op til Ole det kunne være spændende at høre mere om orienteringsløb i 60 erne, da Ole flere gange snuppede danske mesterskaber i senior klassen. Hvad afgjorde kampen i skoven, hvor meget skulle der trænes osv? Henrik Skovtrolden 308 december 2008 s. 15

16 EKSTREMIST? Lørdag den 23.august stod jeg op, før en vis herre fik sko på, spiste og drak alt det jeg orkede, satte plaster på brystvorterne, smurte de ædlere dele ind i en halv håndfuld vaseline og iførte mig klubbens flotte O-dragt. På forhånd havde jeg pakket en O-taske med 3 sæt O-tøj, energibarer, energi gel, flere liter isotonisk drik, bananer, rugbrød, ost og gulerødder. Denne taske blev afleveret til arrangørerne (SSR: hærens særlige støttekompagni til rekognoscering), og klokken 7:45 blev vi ca. 50 skøre løbere stillet op på én lang række ved Ulfborg fagskole. Efter en militaristisk peptalk blev vi præcis klokken 8:00 sendt af sted på løbets første etape ud af i alt fire etaper, hver på ca. 12.5km. De første 3 poster gik på en kopi af et 4cm generalstabskort (1:25.000). Allerede ved post 3 fik vi første chok posten var der ikke! Vi var O- løbere, der overbeviste hinanden om, at vi faktisk var det rigtige sted. De mere erfarne f.eks. løberne fra De Hårdes klub gav sig til at cirkle rundt i terrænet og bingo, der stod posten! Jeg vil til min dødsdag mene, at posten ikke lå inden i cirklen men på strækket til post 4. Det viste sig, at sådan var det bare! En del poster var placeret alternativt men det øger jo bare udfordringen! Men videre gik det på O- kort ud igennem Stråsø og Urfuglereservatet. Der var god fart på og hurtigt dannedes der grupper, der fulgtes ad. Jeg løb den første etape i fin stil og nåede Skiftezonen hvor min O-taske stod parat med forsyninger. I Skiftezonen blev der udvist helt forskellig adfærd. Nogle fik straks udleveret det næste kort med anden etape og begav sig i grupper ud på anden etape med de næste cirka 25 poster iført energibarer og drik. Andre (her i blandt undertegnede) gav sig god tid til at skifte O- tøj samt drikke og spise så meget, som der overhovedet kan være i fordøjelseskanalen. Efter ca. 20 minutters koncentreret energiindtagelse fik jeg mit kort og satte mig lettere overfyldt i bevægelse. Jeg løb alene ud på anden etape, og de første to poster var endnu et par tvivlsomme bingo poster. Og nu forstod jeg, hvorfor langt de fleste af de andre løbere løb i grupper der blev samarbejdet og flere par øjne finder bingo poster langt hurtigere end et par! Anden etape var klart den sværeste, idet banen var krøllet grundigt rundt i Urfuglereservatet. Her kom gode O-egenskaber til sin ret, og jeg fik hurtigt selskab af et par Adventure-løbere, der nød godt af mine i dette selskab gode O-egenskaber. Det gik rigtig godt, og sidst på etapen indhentede vi endda Leif E. Larsen der gik! Leif fik krampe i benene, hver gang han prøvede at løbe og måtte gå de sidste 25km for gennemføre det ville han! Anden etape blev også gennemført i fin stil. Efter en ny optankning fik jeg tredje kort, og igen løb jeg alene af sted. Efter et par poster skete der noget nærmest psykodelisk: TV2 Nordvest stod pludselig ved en post med et helt kamerahold og lavede interview med en stakkels løber. Heldigvis nåede jeg at smutte forbi, inden jeg blev fanget af en kæk TV vært og undgik derfor at blive stillet de oplagte spørgsmål: Er det hårdt? og Hvorfor gør du det?. Jeg ville kun kunnet have svaret: Ja! og Aner det virkelig ikke!. For kroppen begyndte nu at gøre modstand at bede om hvile! Igen var jeg alene, og jeg løb faktisk resten af løbet stort set uden at se an- Skovtrolden 308 december 2008 s. 16

17 dre løbere. Ved vandposterne kunne jeg tælle antallet af brugte vandkrus og kunne på den måde se hvad nummer jeg lå, og få vished for at der faktisk var andre løbere på vej rundt på banen. Når man løber, alene og træt, rundt på sådan en langtur, kommer man i en særlig trance-lignende tilstand, hvor man kun har én ting i hovedet: at finde den næste post. Tredje etape blev gennemført - om end det begyndte at blive tungt. Endnu en optankning denne gang tilsat indre overtalelse. arrangement. For sølle 300 kr. får man: 50km orientering med 100 poster, 2 overnatninger på eneværelse med bad, toilet og TV, to gange morgenmad, forplejning i løbet af dagen afsluttende med en solid gang aftensmad og dertil et par løbetights og en singlet. Endelig får man muligheden for at blive et kendt ansigt i hvert fald i TV2s regional TV J. Peter Jeg blev præsenteret for fjerde kort sidste kort! Nu gjorde det rigtig ondt! Jeg kunne ikke længere løbe kontinuert, men måtte skiftevis gå og løbe. Jeg lavede små aftaler med mig selv á lá: du skal løbe hen til det træ, og så får du lov til at gå. Ca. 10 poster fra mål havde vi et par stræk ud over lyngklædt hede. Her havde arrangørerne besluttet sig for at lægge en post dybt nede i et 40x40x40cm hul. Man så først hullet, når man var ca. 5m fra det. Og posten så man først, når man var helt henne ved hullet militærbingo!! Men også denne post blev klaret, og efter en sidste portion selvpineri nåede jeg tilbage til fagskolen, hvor det hele var startet 10 timer og 15 minutter tidligere. Om aftenen så vi indslaget i TV2s regionalblok, hvor vi blev kaldt ekstremløbere og ekstremister, og senere var der grillhygge. Det var sikkert hyggeligt, men jeg oplevede det desværre ikke. Jeg kom nemlig til at lægge mig på min seng og faldt i søvn med al O-tøjet på og vågnede først op næste morgen klokken 7. For de der gerne vil have noget for pengene, kan jeg kun anbefale dette Nr. 1 i DM ultra-lang i Skjoldnæsholm Skovtrolden 308 december 2008 s. 17

18 Nye medlemmer: 30/11-08 Inge Lone Holm Hansen og Christian Bovet Blegdamsvej 84,4.tv København Ø Ny adresse: Ulla Valnert Snebærhaven 82, 2620 Albertslund Michael Pedersen Valnøddegården 19, 2620 Albertslund Lone Mortensen og Christian Gudme Bygmarken 12, 2860 Søborg Udmeldt: Lars Bjerre Pedersen Trine Mia Jensen Johnny B. Hansen Søren Nørgaard Peter Nørgaard Ny mail: Henny Rosenberg Bent Johansen Ny telefon nr. Keld Kristensen Jule(træs)løb Så er vi ved at være nået til den del af året, der er tungest på traditioner. En af de vigtigste er selvfølgelig OK 73's juleløb. Det finder i år sted den 28. december i Aldershvileparken på den sædvanlige parkeringsplads ved Skovbrynet 55, Krak 116 G5. Starten går kl præcis, og alle opfordres til at møde op ca. 10 min. før. Som sædvanligt er temaet for juleløbet hemligt. Der vil være en begynder/let og en mellemsvær bane til de, der ikke har mod på at deltage i fiduserne i juleløbet. Der vil være udfordringer til alle på alle niveauer - banelængder på alle baner afhænger af hvem, der tilmelder sig. Banelæggere er Bothilde og Susanne, der samtidig udgør dommerkomiteen. Der vindes ikke alene på hurtigt løb, så der opfordres til opfindsomhed fra deltagerne - fedteri overfor dommerne og sæsonbestemt påklædning kan anbefales. Af hensyn til banelægningen bedes om tilmelding til Frode Benedikt Nielsen eller mobil , eller til Susanne Olling Nielsen senest den 15. december. Ved tilmelding skal angives baneønske. Efter juleløbet vil der være fællesspisning af egen medbragt mad i Klubhuset På juleligt gensyn Banelæggerne Skovtrolden 308 december 2008 s. 18

19 Efterårets trænings- og karruselløb 2008 Dato Skov Banelægger OK 73 20/8 Rude Skov Alice og Arne /8 Geel Skov Rune og Peter /9 Rolf /9 Kongelunden karruselløb Ganløse Eged Inge og Jan /9 Jonstrup Vang Elsa I alt Andre i alt Banelæggertilskuddet kr. 50,00 pr. person er indsat på løbskontoen 26/9-08. Vi takker banelæggerne for deres indsats for klubben og håber at se nogle nye banelæggere til forårets løb En speciel tak til Rune, der debuterede som banelægger med nogle rigtig gode baner. Der skal også lyde en tak til Søren, der ved det sidste træningsløb havde tændt op under grillen i shelteren ved Gedderyg Mose og serverede pølser, brød, øl og vand overvåget af et interesseret svanepar og deres 2 unger. En hyggelig afslutning på årets træningsløb. JM Lystrup Skov, V-cup 1 En lørdag i lyst og væde. Vintercuppens 1. løb afvikles ved gennemkørsel af markveje, samtaler med lokalkendte beridere til endelig ankomst til De brune spejderes hytte. Lynskift i patruljelokalet tjop-tjop, køtjekkelikker og ud i efterårsvædet skov. Bothilde, opsamlet ved Nørrebro eller var det Nørreport, når den 1. start omklædt. Else render 4 minutter efter. Søren får klamme hænder. Målposten overvåges af den udgåede fotograf: kvik Bothilde, Inge, Jørgen og Jan og efterfølgende kommer de joggende op ad bakken, Peter med ømt knæ, Michael i korte ærmer. Intim omgang iagttages i det brune spejderhus: tvangfri omklædning i patruljelokalerne m/k. Kantinen byder på 3 æbleskiver i flormelis tilsat fri omklædning. Vi fokuserer på skiverne. 2½ grad, Skovtrolden 308 december 2008 s. 19 regn, våd skovbund, blæst

20 Søllerøds Mogens overskuer dagen før situationen i lørdagens solprægede vejr. En Jättemil er også en glimrende anledning til et par velmente tø-hø er. Her er vi blandt starter kollegaer efter veludført præcist arbejde. Keld, Jørgen x 2 og Longo Skovtrolden 308 december 2008 s. 20

Medlemsblad for Horsens Orienteringsklub

Medlemsblad for Horsens Orienteringsklub * Medlemsblad for Horsens Orienteringsklub 44. årgang. nr. 228. juni 2015 Side 1 af 36 Vigtige adresser m.m. Formand Thomas Kokholm Kirsebærhegnet 9 8700 Horsens thomas@herbertkokholm.dk tlf. 21 99 60

Læs mere

Nr. 2, april 2015. Medlemsblad for Helsingør SKI & ORIENTERINGSKLUB. Medl. af Dansk Orienteringsforbund - Dansk Skiforbund - Dansk Atletikforbund

Nr. 2, april 2015. Medlemsblad for Helsingør SKI & ORIENTERINGSKLUB. Medl. af Dansk Orienteringsforbund - Dansk Skiforbund - Dansk Atletikforbund Nr. 2, april 2015 Medlemsblad for Helsingør SKI & ORIENTERINGSKLUB Medl. af Dansk Orienteringsforbund - Dansk Skiforbund - Dansk Atletikforbund "" Medlemsblad for Helsingør Ski & Orienteringsklub www.hsok.dk

Læs mere

Nr. 6, december 2012. Medlemsblad for Helsingør SKI & ORIENTERINGSKLUB. Medl. af Dansk Orienteringsforbund - Dansk Skiforbund - Dansk Atletikforbund

Nr. 6, december 2012. Medlemsblad for Helsingør SKI & ORIENTERINGSKLUB. Medl. af Dansk Orienteringsforbund - Dansk Skiforbund - Dansk Atletikforbund Nr. 6, december 2012 Medlemsblad for Helsingør SKI & ORIENTERINGSKLUB Medl. af Dansk Orienteringsforbund - Dansk Skiforbund - Dansk Atletikforbund "" Medlemsblad for Helsingør Ski & Orienteringsklub www.hsok.dk

Læs mere

Nr. 2, april 2014. Medlemsblad for Helsingør SKI & ORIENTERINGSKLUB. Medl. af Dansk Orienteringsforbund - Dansk Skiforbund - Dansk Atletikforbund

Nr. 2, april 2014. Medlemsblad for Helsingør SKI & ORIENTERINGSKLUB. Medl. af Dansk Orienteringsforbund - Dansk Skiforbund - Dansk Atletikforbund Nr. 2, april 2014 Medlemsblad for Helsingør SKI & ORIENTERINGSKLUB Medl. af Dansk Orienteringsforbund - Dansk Skiforbund - Dansk Atletikforbund "" Medlemsblad for Helsingør Ski & Orienteringsklub www.hsok.dk

Læs mere

KompasPosten. Nr. 2 Februar 2011. Herning Orienteringsklub. Medlem af Dansk Orienterings-Forbund under D.I.F. og I.O.F

KompasPosten. Nr. 2 Februar 2011. Herning Orienteringsklub. Medlem af Dansk Orienterings-Forbund under D.I.F. og I.O.F KompasPosten Medlem af Dansk Orienterings-Forbund under D.I.F. og I.O.F Formand Jens Jørgen Jensen jjjensen@dadlnet.dk 97 12 42 14 Gudenåvej 172, 7400 Herning Næstformand Bjørn Hansen Voulund@c.dk 97 15

Læs mere

KompasPosten. Nr. 4 Maj 2011. Herning Orienteringsklub. Medlem af Dansk Orienterings-Forbund under D.I.F. og I.O.F

KompasPosten. Nr. 4 Maj 2011. Herning Orienteringsklub. Medlem af Dansk Orienterings-Forbund under D.I.F. og I.O.F KompasPosten Medlem af Dansk Orienterings-Forbund under D.I.F. og I.O.F Formand Jens Jørgen Jensen jjjensen@dadlnet.dk 97 12 42 14 Gudenåvej 172, 7400 Herning Næstformand Bjørn Hansen Voulund@c.dk 97 15

Læs mere

Klub-nyt. Herlufsholm Orienteringsklub. Her er nogle glade løbere efter juleløbet.

Klub-nyt. Herlufsholm Orienteringsklub. Her er nogle glade løbere efter juleløbet. Klub-nyt Herlufsholm Orienteringsklub Her er nogle glade løbere efter juleløbet. februar Nr.1/2008 Klubbens Bestyrelse Valgt på generalforsamlingen den 5. februar 2007 Formand Næstformand Kasserer Torben

Læs mere

Fodbolddommeren. nr.4 oktober 2008 65. årgang

Fodbolddommeren. nr.4 oktober 2008 65. årgang Fodbolddommeren nr.4 oktober 2008 65. årgang LYNGBYKURSUS 2008 STORE DOMMERDAG INDKALDELSE TIL DELEGERETMØDE HVOR BLEV DE AF? TALENTDOMMERKURSUS I VEJLE PROJEKT ASPIRANTJÆGER 2008/2009 Nr. 4 oktober 2008

Læs mere

Nummer 52. for Øster Brønderslev og Hallund området ADH - LAN - B70 - RAP - ØBC - ØBI. Vin - Gadespejlet - Borgerforeninger

Nummer 52. for Øster Brønderslev og Hallund området ADH - LAN - B70 - RAP - ØBC - ØBI. Vin - Gadespejlet - Borgerforeninger LOKALBLADET for Øster Brønderslev og Hallund området ADH - LAN - B70 - RAP - ØBC - ØBI Vin - Gadespejlet - Borgerforeninger Hvilshøj Boldklub - Kirkenyt - Hattefest Nummer 52 februar-maj 2009 s økonomi

Læs mere

Roforeningen KVIK. Årgang 64 Januar 2009 Nr. 1. www.roforeningen.dk. * Stiftet 1866 * Medlem af Dansk Forening for Rosport *

Roforeningen KVIK. Årgang 64 Januar 2009 Nr. 1. www.roforeningen.dk. * Stiftet 1866 * Medlem af Dansk Forening for Rosport * Roforeningen KVIK Årgang 64 Januar 2009 Nr. 1 www.roforeningen.dk * Stiftet 1866 * Medlem af Dansk Forening for Rosport * Foråret...... nærmer sig langsomt, men sikkert! Og før du får set dig om, er det

Læs mere

LIMNYT Nr. 4 December 2012

LIMNYT Nr. 4 December 2012 LIMNYT Nr. 4 December 2012 Nogle roere træner seriøst og stiller op til forskellige konkurrencer her er det Merle, der laver en overbæring under DM Marathon...mens andre hellere vil hygge sig og lave sjov

Læs mere

CLUBMESTRE 2002 STARTISTEN NR. 63 / 2002 1 STARTISTEN

CLUBMESTRE 2002 STARTISTEN NR. 63 / 2002 1 STARTISTEN CLUBMESTRE 2002 STARTISTEN NR. 63 / 2002 1 STARTISTEN LEDER Et lille halvt år er gået, og et nyt nummer af startisten står for døren. Denne version af startisten er i lidt nye rammer, idet Jesper Hede,

Læs mere

MEDLEMSBLAD FOR KFUM S BOLDKLUB, ROSKILDE NOVEMBER 2009 - ÅRGANG 39 - NR. 4

MEDLEMSBLAD FOR KFUM S BOLDKLUB, ROSKILDE NOVEMBER 2009 - ÅRGANG 39 - NR. 4 MEDLEMSBLAD FOR KFUM S BOLDKLUB, ROSKILDE NOVEMBER 2009 - ÅRGANG 39 - NR. 4 Vinder af U-17 3. division 2009 KFUM Roskilde LÆS MERE OM VORT SUCCESHOLD - SIDE 2 STOR INDSATS - IKKE BELØNNET EFTER FORTJENESTE

Læs mere

Orientering. Træning lær af mesteren selv. Bliv ven med din GPS den forbedrer dit løb. Underskoven er taget på efterskole

Orientering. Træning lær af mesteren selv. Bliv ven med din GPS den forbedrer dit løb. Underskoven er taget på efterskole Orientering MAGASIN FOR Dansk Orienterings-Forbund 01 Februar 2010 59. årgang Træning lær af mesteren selv Bliv ven med din GPS den forbedrer dit løb Bag om ATK en succes er født Underskoven er taget på

Læs mere

KRATTEN LÆS INDE I BLADET:

KRATTEN LÆS INDE I BLADET: KRATTEN December 2005 NR.6 ÅRGANG 38 Så er julen over Gistrup igen BADMINTON FODBOLD GYMNASTIK PETANQUE TENNIS VOLLEYBALL LÆS INDE I BLADET: Diverse generalforsamlinger Fodbolddrenge og piger på tur God

Læs mere

cardinalen Cardinalen nr. 3 2011

cardinalen Cardinalen nr. 3 2011 cardinalen L Y S T F I S K E R F O R E N I N G E N F O R S K I V E O G O M E G N N R. 3 O k t o b e r 2 0 11 1 c a r d i n a l e n n r. 2 2 0 0 1 Cardinalen nr. 3 2011 Bestyrelsen Formand: Holger Riis-Jensen

Læs mere

STARTISTEN NR. 61 / 2001 STARTISTEN

STARTISTEN NR. 61 / 2001 STARTISTEN NR. 61 / 2001 LEDER Redaktionen består af : Morten Ingemann Pedersen Flemming Selchau Jesper Hede, Søren Kamper Kære Club kammerat! Nu er det igen blevet tid til at servere en omgang Startist med frække

Læs mere

AAIG atletik, tri & motion organisation

AAIG atletik, tri & motion organisation AAIG atletik, tri & motion organisation Klubbladsredaktør Kirsten E. Møller, Møllevej 50, Felstedskov, 6200 Aabenraa 74 68 58 73 eskildsen-moeller@stutteri-hesselholt.dk I redaktionen Bodil Nielsen, bniel@aabenraa.dk

Læs mere

Nr. 3 - Juni 2010-45. årgang. Danmarks Veteran Motorcykleklub

Nr. 3 - Juni 2010-45. årgang. Danmarks Veteran Motorcykleklub VETER ANEN Nr. 3 - Juni 2010-45. årgang Danmarks Veteran Motorcykleklub 3-2010 1 Officielt organ for Danmarks Veteran Motorcykleklub (medlem af Danmarks Motor Union) 45. årgang - 3. nummer - ISSN 0105-9025

Læs mere

CYKLEN. Medlemsblad for Nakskov Cykle Club. Nr. 3 11. Årgang oktober 2006

CYKLEN. Medlemsblad for Nakskov Cykle Club. Nr. 3 11. Årgang oktober 2006 CYKLEN Medlemsblad for Nakskov Cykle Club Nr. 3 11. Årgang oktober 2006 v/ FORMAND Anny Hansen Tornskadevej 241 4900 Nakskov - tlf. 54 92 64 21 annyhansen@mail.dk KASSERER Kim Schou Munkholmvej 12 4900

Læs mere

Dansk Sportsdykker Forbund Medlem af CMAS Confederation Mondiale des Activit es Subaquatiques. DIF Danmarks Idræts-Forbund

Dansk Sportsdykker Forbund Medlem af CMAS Confederation Mondiale des Activit es Subaquatiques. DIF Danmarks Idræts-Forbund Brøndby den 4. november 2009 Referat REPRÆSENTANTSKABSMØDE 2009 Comwell Roskilde a-s Vestre Kirkevej 12, 4000 Roskilde Søndag den 19. april 2009 kl. 10.00 1. Valg af dirigent Bestyrelsen foreslår Willy

Læs mere

O osten. 52. ÅRGANG NR. 4 1. september 2003 DANSK ORIENTERINGS-FORBUND

O osten. 52. ÅRGANG NR. 4 1. september 2003 DANSK ORIENTERINGS-FORBUND O osten 52. ÅRGANG NR. 4 1. september 2003 DANSK ORIENTERINGS-FORBUND -P Dansk Orienterings- Forbund Medlem af D.I.F og I.O.F. Internet-hjemmeside: http://www.dk.orienteering.org/ Kontor Charlotte Bergmann

Læs mere

TAKTIK. Sådan! Medlemsblad for Skakklubben K41. Nr. 2 juni 2007 Årg. 42. 2.holdet er klar til 1.division. Eric Jens Niels. Michael.

TAKTIK. Sådan! Medlemsblad for Skakklubben K41. Nr. 2 juni 2007 Årg. 42. 2.holdet er klar til 1.division. Eric Jens Niels. Michael. TAKTIK Medlemsblad for Skakklubben K41 Nr. 2 juni 2007 Årg. 42 Eric Jens Niels Sådan! 2.holdet er klar til 1.division Michael Niels Peder Thomas Kasper TAKTIK Udgivet af Skakklubben K41 Mellemtoftevej

Læs mere

Bjert får en helt ny Dagli Brugs

Bjert får en helt ny Dagli Brugs Nummer 8, 16. årgang, september 2010 Uddeles gratis til samtlige husstande i 6091 Bjert og 6092 Sdr. Stenderup Bjert får en helt ny Dagli Brugs Læs side 3 Nu kommer der en ungdomsklub i Bjert Læs side

Læs mere

News nr. 3. Virago MC Club Danmarks medlemsblad. 2011-18. årgang. Generalforsamling - referat. Internationalt træf i Jels - lidt synsindtryk

News nr. 3. Virago MC Club Danmarks medlemsblad. 2011-18. årgang. Generalforsamling - referat. Internationalt træf i Jels - lidt synsindtryk 2011-18. årgang News nr. 3 Generalforsamling - referat Internationalt træf i Jels - lidt synsindtryk Bakkelukning - allerede! GF, OK og BikeGear - gode aftaler Medlemsnyt - - Lidt af hvert Motorcykelmareridt

Læs mere

HØJ KVALITET, LAV PRIS

HØJ KVALITET, LAV PRIS 27. ÅRGANG NR. 2-2012 2 Bredgade 20. Mønsted. Tlf 86 64 61 92 Åbningstider: Mandag - fredag kl. 7.30-19.00 Lørdag - søndag kl. 7.30-18.00 Altid billig benzin HØJ KVALITET, LAV PRIS 3 Sparkær Idræt Udgivet

Læs mere

VI-TO. Lokalbladet for Tornby-Vidstrup

VI-TO. Lokalbladet for Tornby-Vidstrup VI-TO Lokalbladet for Tornby-Vidstrup Syttende årgang Nr. 3 Juni - Juli 2012 Indholdsfortegnelse side Leder........................ 2 Havbakken.................... 3 Tornby Forsamlingshus.......... 4 Tornby-Vidstrup

Læs mere

Udvikling og Forandring

Udvikling og Forandring NØRBYGÅRD NYT - om menneskelige netværk Nr. 2, 2012, 23. årg. Udvikling og Forandring -alkoholbehandlingscenter og bosted ET BLAD TIL INSPIRATION OG DEBAT - for alle med tilknytning til Nørbygårdforeningen

Læs mere

VIBORG SPORTSFISKERFORENING / NO.3 / 2012. Jule

VIBORG SPORTSFISKERFORENING / NO.3 / 2012. Jule Krogen VIBORG SPORTSFISKERFORENING / NO.3 / 2012 Jule Formanden funderer Krogen VIBORG SPORTSFISKERFORENING / NO. 3 / 2012 Jule Hårde tider Almindeligvis kan jeg bruge denne plads til at prale med, hvor

Læs mere