FOR BEDER MALLING AJSTRUP. Fællesbladet

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "FOR BEDER MALLING AJSTRUP. Fællesbladet"

Transkript

1 Nr. 1 januar 2015 Fællesbladet FOR BEDER MALLING AJSTRUP 27. årgang Rema 1000 i Malling 4 Fasanspiserne på Malling Skole 14 Overlever Ajstrup Forsamlingshus? 20 Ny ledelse i BMI? 38

2 Fællesbladet udgives af Beder-Malling-Ajstrup Fællesråd Redaktionen Lene Aa. Sørensen (ansvh. redaktør) Fløjstrupvej 184, Beder Tlf Jørgen F. Bak Kirkebakken 23, Beder Tlf Lene Gisselmann Kornbakken 12, Malling Tlf Dan Zachariassen Agernvej 1, Beder Tlf John Thordrup (BMI) Byagervej 81C, Beder Alli Fabrin (layout) Eghovedvej 26, Malling Tlf Bent Westergaard (layout) Elmosevej 48, Beder Tlf Poul Lorenzen (kasserer) Kirkebakken 33 E, Beder Tlf Jørgen Hesselbjerg Heden 7, 8340 Malling Tlf Rune Kæseler Andersen (fotograf) Balskærvej 14, Malling Tlf Tryk EJ Graphic A/S Grydhøjparken 5, Tilst Tlf.: Deadlines 2015 nr dec.14 udk. 10. jan. nr feb. udk. 21. mar. nr apr. udk. 16. maj nr jun. udk. 08. aug. nr aug. udk. 26. sep. nr okt. udk. 21. nov. Oplag: 4000 Fællesbladet omdeles af Forbrugerkontakt a-s, til samtlige husstande i Beder-Malling-Ajstrup-området. Fællesbladet på nettet På hjemmesiden beder-malling-ajstrup.dk kan du finde tidligere numre af Fællesbladet helt tilbage til 11. årgang fra 1999 samt en række praktiske og nyttige oplysninger. Klik på Fællesbladet i menu-linjen til venstre. Her finder du blandt andet en beskrivelse af, hvad du skal gøre, hvis du ikke har fået bladet i din postkasse. Har du ikke lige det seneste blad ved hånden, eller hvis du ikke har fået det i din postkasse, er der et direkte link til det seneste nummer af bladet. Du kan også finde udgivelsesplanen med deadlines for de kommende numre af bladet på hjemmesiden. Klik på Tidligere numre for at komme til Fællesbladets arkiv, for at dykke ned i, hvad der er sket i Beder- Malling-Ajstrup i det seneste 15 år. Med venlig hilsen redaktionen ARTIKLER 3 Hvad mener du om Bering- Beder-vejen? 4 Fællesskab for alle 4 Rema 1000 på vej til Malling 16 Stor tak til Lions Club 17 Spiren melder pas 17 Nye skove i vort område 19 Farverig aktivitet på Svendgård 20 Overlever Ajstrup Forsamlingshus? 20 En revy med lokalstof 21 Esmareldas nekrolog 21 Tak fra Henny Verner 22 Efterskolen for Scenekunst 31 Nikolai en af vore talentfulde unge Smart mobilitet Egnsarkivet fortæller Indlæg til bladet - sådan gør du STOF SENDES pr. til eller pr. brev. Husk lige: Hvis foto tages med smartphone, skal du sende det i højeste opløsning, altså: FAKTISK STØRRELSE. Sæt ikke fotos i tekstfilen, men send de oprindelige billeder ubeskåret som separate filer. Billeder skal have filformatet JPG eller TIF. Materiale i PageMaker, Publisher, PowerPoint og lign. kan ikke bruges. Ring gerne og få hjælp hos redaktionen. ARTIKLER OG ILLUSTRATIO- NER i bladet kan ikke tages som udtryk for Fællesbladets eller Fællesrådets synspunkter og holdninger, med mindre dette er angivet INDHOLD Nr. 1 januar 2015 Fællesbladet FOR BEDER MALLING AJSTRUP 27. årgang Rema 1000 i Malling 4 Fasanspiserne på Malling Skole 14 Overlever Ajstrup Forsamlingshus? 20 Ny ledelse i BMI? 38 FASTE RUBRIKKER 5-8 Beder Sogn Kirkenyt 9 Kalenderen Eskegården Malling Skole 18 Beder Skole Fælles Fritid Kirke & Sogn Malling Pastorat Klubberne i Beder og Malling BMI-bladet 47 Telefonliste Foto: Malling Skole Vil du ha en annonce i Fællesbladet? Det koster 880 kr. + moms pr. år for seks gange i en standardstørrelse, som denne annonce. Dobbelt størrelse = dobbelt pris. 2 Nummer 1/2015

3 Hvad mener du om Bering-Beder-vejen? Af Jørgen F. Bak, Fællesrådet Den 5. november besluttede byrådet at sende sagen i offentlig høring. Byrådet peger samtidig på linjeføring A den nordlige som den foretrukne. Der er ingen forskel i linjeføring på den strækning, der er tættest på os. Så umiddelbart har det ikke den store betydning for os. Og dog det er jo ikke uvæsentligt, hvordan det er at komme af og på vejen undervejs mod motorvejen. Det, der er væsentligt for os, er det, der kaldes for tilvalgsløsninger. Det dækker blandt andet over, om vejen skal begynde ved Oddervej, eller om den skal begynde ved Beder Landevej. Og her vil vi jo gerne have, at den starter ved Beder Landevej. Det er i høj grad af hensyn til tilgængeligheden til Egelund, men også fordi det vil give en meget mere flydende tilgang fra Beder-Malling, når man ikke skal ud på Oddervej og derefter på Bering-Beder-vejen. Det er især vigtigt fra Bedersiden, hvor der er et generende venstresving ved Damgårds Allés udmunding i Oddervej. Offentlig høring Den offentlige høring startede den 1. december 2014 og slutter den 28. februar Du kan finde det hele på www. aarhus.dk/bering-beder - god fornøjelse, det er et digert værk. Høringsbidrag kan sendes til: eller pr brev til: Center for Byudvikling og Mobilitet, Planafdelingen Kalkværksvej 10, 8000 Aarhus C Mrk. Bering-Beder vejen Borgermøde 20. januar Der afholdes borgermøde i Grønløkkehallen i Tranbjerg (Grønløkke Allé 6) tirsdag den 20. januar klokken 18:30 og hvornår kommer vejen så? Når høringen er gennemført, vil høringsbidragene blive vurderet, og byrådet vil behandle den igen og beslutte sig for den endelige linjeføring. Så vil man begynde på at sikre arealer til vejen, blandt andet ved ekspropriation. Det har man penge til. Men der er desværre ikke en bevilling endnu til selve anlæggelsen af vejen. Så vi skal fortsat kæmpe for at få bevilget de nødvendige penge til anlæggelsen. Er du interesseret i dit lokalområde? Er du medlem af en grundejerforening eller en anden forening eller organisation, der er medlem af fællesrådet? Så find ud af, hvem der er din foreningsrepræsentant - eller tilbyd, at det kunne være dig! FÆLLESRÅDETS GENERALFORSAMLING Torsdag den 12. marts 2015 kl på Malling Kro Fællesrådets forretningsudvalg Formand Jørgen F. Bak Kirkebakken 23, 8330 Beder (helst SMS v/ mobil) Kasserer Kirsten Williams Nyløkkevej 33, 8340 Malling Carsten Schou Byagervej 214, 1.th, 8330 Beder Jørgen Hesselbjerg Heden 7, 8340 Malling Karsten Tügel Byagervej 58 A, 8330 Beder Helle Nielsen Hedemarksvej 11, 8340 Malling Morten Sejersen Kirkebakken 130, 8330 Beder Per Bach Ajstrupvej 18, 8340 Malling Se hjemmesiden: beder-malling-ajstrup.dk Nummer 1/2015 3

4 Fællesskab for alle også i Egelund Af Jørgen F. Bak, Fællesrådet Under den flotte udmelding Fællesskab for alle har kommunen haft en politik for Borgerservice og biblioteker i høring i slutningen af sidste år. Set fra Beder-Malling er det jo vort lokale biblioteks fremtid, vi har fokus på. Der arbejdes som bekendt intenst på, at få det med som en del af Egelund BorgerCenter. Politiken lever op til det håb. For det første er der en klar melding om, at alle 18 lokalbiblioteker skal bevares og udvikles til også at rumme borgerservicefunktioner. For det andet er EBC direkte nævnt som et projekt med en beløbsramme på 9-12 mio. kr. Der står også, at medborgercentrene skal være bemandet i 20 timer om ugen. Så der er lagt op til en serviceforbedring, som der dog ikke umiddelbart er afsat penge til. Vi må jo konstatere, at kravene til os borgere om selvbetjening i forhold til det offentlige fortsat vokser. Og det er ikke uden problemer. Desværre er rigtig mange af de selvbetjeningsløsninger, som man får kastet i hovedet, meget vanskelige at bruge. De er udtænkt af sagsbehandlere og har en form, der er fremmed for de fleste. Der er også det velkendte problem med dem, der i almindelighed har vanskeligheder med digitale løsninger. Og det er ikke bare et aldersproblem. Så en bedre borgerservice er der bestemt behov for. Der er også et længere afsnit om Stadsarkivet, især med henblik på digitalisering af arkiverne. De lokalhistoriske arkiver er ikke nævnt, men de er en naturlig del af den kulturelle og historiske viden, som vi har behov for i samfundet. Den lokale forankring af de lokalhistoriske arkiver er dog væsentlig, så de skal opfattes som samarbejdspartnere i forhold til de kommunale aktiviteter. Rema1000 på vej til Malling Af Jørgen F. Bak, Fællesrådet PLANEN om en Rema1000 ved Bredgades udmunding i Oddervej har været på vej i et par år. Nu er planerne kommet så vidt, at lokalplanen for projektet er i høring. Der er deadline den 14. januar. Projektet rummer to elementer. Dels muligheden for at opføre en dagligvarebutik på op til 1000 m² og dels muligheden for at opføre knap 30 boliger i den sydlige del af området. Fællesrådet har været orienteret om projektet fra den tidlige start. Vi har især haft fokus på to trafikale elementer: For det første er vi bekymrede for den forventede øgede belastning af Bredgades udmunding i Oddervej, som jo allerede nu giver anledning til mange uheld. For det andet er det ikke helt uproblematisk at få lastbiler med varer ind ad Krekærlundsvej. Overordnet set finder vi dog, at det vil være rigtig godt med en dagligvarebutik i den sydlige del af Malling, hvor der er en stor tilvækst af boliger i disse år. Derfor glæder det os også, at rundkørslen ved Bredgades udmunding i Oddervej er på vej - og sikkert færdig i Nummer 1/2015

5 Nr. 141 JANUAR-MARTS 2015 Mennesket: Guds ukrænkelige skabning Auschwitz in memoriam»i begyndelsen skabte Gud himlen og jorden.«sådan lyder den allerførste linje i Bibelen, der danner indgang til skabelsesmyten. Uden forklarende mellemregninger meddeles det kort og godt, at det var Gud, der i tidernes morgen skabte verden. På skabelsesugens sjette dag påbegynder Gud sit mesterstykke som der står skrevet:»gud sagde:»lad os skabe mennesker i vort billede, så de ligner os!«(...) Gud skabte mennesket i sit billede; i Guds billede skabte han det«. Da dagen var omme, var Gud blevet færdig med sit skaberværk, og han satte selv karakter på sin præstation. Det hedder nemlig:»gud så alt, hvad han havde skabt, og han så, hvor godt det var.«skaberværket er i udgangspunktet godt, fordi det er skabt af Gud. Og i midten af det storslåede skaberværk satte Gud mennesket, sin ypperste skabning, for mennesket er som den eneste skabning skabt i Guds billede og har dermed en vis lighed med Gud selv om end der i flere afgørende henseender er tale om en stærkt begrænset lighed. At sige om mennesket, at det er skabt i Guds billede og dermed har en vis lighed med Gud, er en måde, hvorpå der udtrykkes nogle væsensbestemmende karakteristika ved mennesket. Mennesket er således, fordi det er skabt i Guds billede, selv et skabende væsen, og mennesket er, fordi det har en vis lighed med Gud, et væsen, der står i et forhold til Gud og sammen med Gud deler en viden om forskellen på godt og ondt. Myten om Adam og Eva og deres syndefald handler om netop dette og i umiddelbar forlængelse af denne følger myten om det første drab, da Kain i ondskab slog sin bror Abel ihjel. Men at sige om mennesket, at det er skabt i Guds billede, er, selvom drab forekommer i menneskelivet, det samme som at sige, at hvert eneste menneske er Guds ukrænkelige skabning. Dette principielle forhold afspejler sig i det femte af De Ti Bud, som lyder:»du må ikke begå drab.«udryddelseslejren Auschwitz-Birkenau. Alle mennesker står med samme værdighed over for Gud, for hvert eneste menneske er i dets blotte egenskab af at være menneske skabt med en umistelig gudbilledlighed. Intet menneske må derfor nedskrive et andet menneskes lighed med andre mennesker ved at benægte dets gudbilledlighed. Hvis det alligevel sker, ja, så gør den formastelige sig skyld i en krænkelse både mod det andet menneske og mod Gud selv.»gud har skabt verden, mennesket har skabt Auschwitz.«Så klart lyder udmeldingen fra den ungarske forfatter Imre Kertész, der som overlevende kz-fange har hjulpet eftertiden med at fastholde erindringen om det store traume i menneskehedens historie: den systematiske udryddelse af millioner af mennesker i de nazistiske koncentrationslejre under Anden Verdenskrig. For os er Auschwitz ærkesymbolet på menneskelig ondskab, symbolet, der skal minde os alle om, at det vitterligt er muligt for mennesket at træde ud af alle begreber om menneskelighed ved at fornægte andre menneskers gudbilledlighed og efterfølgende slå dem ihjel med den begrundelse, at det ikke er mennesker, der slås ihjel, men u-mennesker. Holocaust, masseudryddelsen i kz-lejrenes gaskamre og krematorieovne, fandt sted på baggrund af en sådan, forudgående umenneskeliggørelse, dehumanisering af jøderne og andre forfulgte befolkningsgrupper. En vederstyggelighed af ufattelige dimensioner. Vel begår soldater drab, når der føres krig mellem nationer, når to hære står overfor hinanden; i de tilfælde skal de internationalt vedtagne spilleregler for krigsførelse overholdes. Men at gennemføre etnisk udrensning, systematisk massedrab på civile, ja, det har intet med krigsførelse at gøre. Det er derimod den rene og skære ondskab. Om få dage, nemlig den 27. januar, er det Auschwitz-dag en dag, der markeres både i Danmark og i mange andre lande. At det netop er denne dag, der er valgt som mindedag, skyldes, at det var den 27. januar i året 1945, at de sovjetiske tropper befriede kz-lejren Auschwitz. Og i år er det så 70 år siden, befrielsen af udryddelseslejren fandt sted. Men det vil give mening, i al overskuelig fremtid, at fortsætte med at markere denne Auschwitz-dag, at mindes holocaust, tilintetgørelsen af seks millioner jøder foruden utallige andre, og samtidig benytte mindedagen til også at rette fokus mod andre folkedrab i verden. Vi har i hvert fald alle en forpligtelse til at holde dette sår, dette smertefulde traume i menneskehedens Fortsættes næste side. Nummer 1/2015 5

6 GUDSTJENESTER Søndag , kl s. e. h. 3 konger Emmy Haahr Jensen Luk 2,41,52/Mark 10,13-16 Kirkekaffe Nytårskoncert med Flensborg/Venndt-duo Søndag , kl s. e. h. 3 konger Emmy Haahr Jensen Joh 2,1-11 Søndag , kl Sidste s. e. h. 3 konger Brian Ravn Pedersen Matt 17,1-9 Søndag , kl Septuagesima Brian Ravn Pedersen Matt 20,1-16 Kirkefrokost Søndag , kl Kyndelmisse Brian Ravn Pedersen Emmy Haahr Jensen Se rubrikken Søndag , kl Seksagesima Emmy Haahr Jensen Mark 4,1-20 Søndag , kl Fastelavn Emmy Haahr Jensen Matt 3,13-17 Se rubrikken Søndag , kl s. i fasten Brian Ravn Pedersen Matt 4,1-11 Søndag , kl s. i fasten Brian Ravn Pedersen Matt 15,21-28 Søndag , kl s. i fasten Emmy Haahr Jensen Luk 11,14-28 Kirkekaffe Søndag , kl Midfaste Brian Ravn Pedersen Joh 6,1-15 Søndag , kl Stillegudstjeneste Brian Ravn Pedersen Se rubrikken Søndag , kl Mariæ bebudelses dag Brian Ravn Pedersen Luk 1,26-38 Eskegården 3/2 og 3/3 kl Kyndelmisse Søndag d. 1. februar kl Vi vil fejre, at lyset er kommet til verden ved at lytte til tekster og korsang ved kirkens kor. Vi skal synge sammen og tænde lys og lade lysene forvandle det mørke kors til et levende lyshav. Fortsat fra forrige side. identitet ved lige, så vi aldrig glemmer, hvor dybt mennesket kan synke i skændsel, såfremt det mister forestillingen om, at ethvert menneske er skabt i Guds billede og af den grund er at betragte som Guds ukrænkelige skabning. Vi må derfor uafbrudt værne om og håndhæve skabelsesmyten som en fællesmenneskelig myte, der bl.a. tjener til at forhindre det ene menneskes overgreb mod det andet. Og kun i det omfang denne myte holdes i live, genfortælles, indarbejdes i menneskesjælen og lægger sig i fundamentet af vor kultur, kan vi gøre os forhåbninger om en dag at kunne lægge forekomster af folkedrab bag os. Den italienske forfatter Primo Levi, der, ligesom Kertész, overlevede sit ophold i en tysk udryddelseslejr, skriver i et af sine vidnesbyrd om muligheden for en gentagelse af uhyrlighederne:»det Fastelavn Søndag d. 15. februar kl Fastelavnssøndag indledes med en familiegudstjeneste, hvor alle børn er velkommen til at møde op udklædte. Efter gudstjenesten er der tøndeslagning, og der bydes på fastelavnsboller med mere i sognegården. FDF Beder-Malling hjælper traditionen tro med at afvikle tøndeslagningen. Vel mødt! skete, derfor kan det ske igen; og det er kernen i, hvad jeg har at sige. Det kan ske, og det kan ske overalt. Jeg agter ikke at sige, det vil ske igen, hvad jeg heller ikke kan. Som jeg tidligere har understreget, er det ikke sandsynligt, at alle de faktorer, der udløste nazi-vanviddet, vil gøre sig gældende igen samtidig, men de første signaler truer os allerede.«hvis Levi har ret i dette sidste, ja, så må vi bestemt reagere på de signaler, der melder om inhumane forestillinger, og afvise enhver dehumaniserende retorik, vedholdende bestride enhver ytring, der søger at retfærdiggøre folkedrab. Mennesket er skabt i Guds billede. Og vi må derfor konstant være på vagt overfor tendenser i tiden, der negligerer Bibelens skabelsesmyte om menneskets umistelige værdighed, myten om mennesket som Guds ukrænkelige skabning. Brian Ravn Pedersen 6 Nummer 1/2015

7 Stillegudstjeneste Søndag d. 15. marts kl korsatser fællessalmer orgelmusik trosbekendelsen bibelcitater bønner fadervor refleksion stilhed nadver Ungdomskoret medvirker Organist: Winni Kilsgaard Liturg: Brian Ravn Pedersen Kirken er åben fra kl Indsamling Søndag den 8. marts Højskoledag for Beder og Malling sogne Lørdag den 21. marts kl i Beder sognegård EMNE Livtag med tilværelsen "Det er svært at være menneske - men prøv nu alligevel", sagde Storm P. Og det er hvad det handler om med denne mosaik af kloge og festlige historier fra hverdagen og litteraturen, bl.a. Erling Jepsen, Jan Kjærstad, Kerstin Ekman, Søren Kierkegaard. Det handler om livtag med tilværelsen - om at tage livet alvorligt, komme til rette med rødderne, om arbejde og fritid, om mænd, kvinder og kærlighed, om fortælling, tro og livsmening. Undervejs skæve udblik til samfundet og kulturen. Den røde tråd i det hele er at gribe dagen, glemme sin surhed og gå løs på hele det mangfoldige, farlige og vidunderlige liv. Pris for deltagelse inkl. frokost og kaffe: kr. 75,- Tilmelding til Ruth Brohus, tlf , Invitation til studiekreds: Kristendommens rolle i dagens Danmark Flemming Kloster Poulsen er sognepræst ved Sct. Mortens Kirke i Randers og er tillige kendt som en meget levende og engageret fortæller og foredragsholder. Højskoledagens program Kl : Velkomst og sang fra Højskolesangbogen. Der serveres kaffe og vand ved bordene. Kl : Foredrag ved Flemming Kloster Poulsen, med indlagt pause. Kl : Frokostbuffet. Kl : Opsamling og afrunding ved Flemming Kloster Poulsen. Kl : Afslutning med sang fra Højskolesangbogen. Som grundbog har vi valgt Og også Thomas var med af Bruno Rasmussen. Vi mødes onsdagene den 14. januar, 11. februar, 11. marts og den 8. april 2015 i Beder sognegård kl Selv om studiekredsen er i gang, er alle velkommen til at deltage de kommende aftener. Man kan blot møde op i sognegården på mødeaftenen. Yderligere oplysninger om studiekredsen fås ved henvendelse til Ruth Brohus på tlf Hvis du vil være indsamler til Folkekirkens Nødhjælp, så kontakt allerede nu Ruth Brohus på tlf Du kan også møde op i sognegården på selve dagen omkring kl og spørge til eventuelle ledige ruter. Forårets aktivitetsfolder er nu tilgængelig og kan fås på biblioteket, i sognegården og i kirkens våbenhus. Scan koden her og hent folderen ned på din tablet eller smartphone. Mandagstræf Den første mandag i måneden kl i sognegården. Kirkebilen kører, såfremt den bestilles hos Ruth Brohus torsdagen før på telefon mellem kl og kl Vi drikker kaffe til medbragt brød. Mandag den 2. februar: Claus Jørgensen: Wienermusik og valsens vuggende historie. Om historien bag de udødelige valse, operetter og filmmelodier An der schönen blauen Donau, Den glade Enke og Kærlighedskarrusellen samt en lang række valsemelodier, som vi selv synger med på: Skamlingsbanken, Gyldenlakken og Den spillemand snapped m.fl. Mandag den 2. marts: Jens Einar Haagensen: På cykel hjem fra Nordkap. Mange har taget turen til Nordkap i bil eller bus, men Jens Einar valgte at tage turen hjem til Ørting på sin cykel. Han siger også, at det var en drøj tur. Nummer 1/2015 7

8 Døbte siden sidst Ida Blok Grabow Nor Christopher Søjberg Mahler Matilde Skov Kristensen Caroline Michelsen Rasmus Kjærgaard Jeppesen Maj Marie Larsen Carla Nordtorp Müller Mathilde Højmark Udengaard BABYSALMESANG I BEDER KIRKE Kend din kirke Torsdag den 12. marts kl Kend din kirke - sådan kalder vi denne gudstjeneste, som er for hele familien. Forårets minikonfirmander fra 3. B får deres debut som skuespillere i kirkens rum ved opførelsen af et lille dramastykke over en kendt bibelhistorie. Minikonfirmanderne vil også fortælle om Beder kirke, selve bygningen og dens smukke inventar. Sammen med kirkens børnekor, under ledelse af organist Winni Kilsgaard, vil vi synge nye og gamle salmer. Kl. 18 samles vi i sognegården, hvor menighedsrådet er vært ved aftensmaden: spaghetti med kødsovs og salatbar. Søskende og bedsteforældre er også velkomne, og det er gratis at deltage. Kend din kirke er en åben familiegudstjeneste og altså ikke kun for minikonfirmanderne og deres familier. Arrangementet slutter kl. 19. Efterårets minikonfirmander fra 3. A og C Kalenderen: januar - marts Et musikalsk forløb for de allermindste. Har du barselsorlov og lyst til at få sunget med dit lille barn, kan du henvende dig til musikpædagog Kirsten Bach (vikar for Lisbeth Gråkjær) på tlf: eller KORSANG Børnekoret (2.-3. klasse) synger torsdage kl i Beder Sognegård Ungdomskoret (fra 4. klasse) synger onsdage kl i Malling Sognegård Børnekoret til stævne i Fredenskirken, september 2014 Flere oplysninger på og hos organist og korleder Winni Kilsgaard tlf Kirkebil Har du brug for hjælp til at blive transporteret til søndagsgudstjenesten, kan du bestille en gratis kirkebil ved senest lørdag middag at henvende dig til Ruth Brohus på tlf Onsdag d. 14. januar kl Studiekreds Søndag d. 18. januar kl Nytårskoncert Mandag d. 19. januar kl Menighedsrådsmøde Søndag d. 1. februar Kirkefrokost Søndag d. 1. februar kl Kyndelmisse Mandag d. 2. februar kl Mandagstræf Onsdag d. 11. februar kl Studiekreds Søndag d. 15. februar kl Fastelavn NAVNE OG ADRESSER Tirsdag d. 24. februar kl Menighedsrådsmøde Mandag d. 2. marts kl Mandagstræf Søndag d. 8. marts Kirkekaffe Søndag d. 8. marts Sogneindsamling Onsdag d. 11. marts kl Studiekreds Lørdag d. 21. marts kl Højskoledag Torsdag d. 12. marts kl Kend din kirke Søndag d. 15. marts kl Stillegudstjeneste SOGNEPRÆST, KBF: Brian Ravn Pedersen, Præstegården, Kirkebakken 58, 8330 Beder Tlf Træffes efter aftale. Fredag er fridag. SOGNEPRÆST: Emmy Haahr Jensen, Ny Moesgårdvej 23, 8270 Højbjerg Tlf Mobiltlf Træffes efter aftale. Fredag er fridag. KIRKEKONTOR: Sekretæren kan træffes tirsdage og torsdage kl Tlf KIRKEGÅRDSLEDER: Folmer Krarup, Kirkegårdskontoret, Lundshøjgårdsvej 12, 8340 Malling Træffes bedst mandag-torsdag kl Tlf ORGANIST: Winni Kilsgaard, Mallinggårdsvej 9, 8340 Malling Tlf ORGANIST (p.t. orlov): Lisbeth Gråkjær, Svendgårdsvej 61, 8330 Beder Tlf KIRKESANGER: Jeppe Aastrup, Åbakken 9, 8320 Mårslet. Tlf BEDER KIRKE OG SOGNEGÅRD Kirketjener og pedel: Lis Nissen. Træffetid: tirsdag-fredag kl Tlf Personligt efter aftale. FORMAND FOR MENIGHEDSRÅDET: Knud Jespersen, Engdalgårdsvej 50, 8330 Beder. Tlf NÆSTFORMAND FOR MENIGHEDSRÅDET: Johannes Mortensen, Kildegården 5, 1. tv., 8000 Aarhus C. Tlf REDAKTION: Emmy Haahr Jensen, Johannes Mortensen, Brian Ravn Pedersen (ansvh.) 8 Nummer 1/2015

9 KALENDEREN DET SKER I BEDER -MALLIN G - AJS T R U P Hver mandag og tirsdag kl. 9:30-11:30 Netcafe på Eskegården. Alle er velkomne. Søndag 11. jan. kl. 14:00 Bankospil på Eskegården. Beder-Malling Pensionistforening. Søndag 18. jan. kl. 14:00-16:00 Syng med. Alle er velkomne. Lokalcenter Eskegården. Mandag 19. jan. kl. 19:00 Ekstraordinær Generalforsamling BMI Hovedafdeling. Dagsorden: Valg til bestyrelsen. Egelund. Onsdag 21. jan. kl. 9:00 Mødested: Egelund. Travetur i Lyseng/Holme området. Arrangør: Veterantrav. Søndag 25. jan. kl. 14:00 Bankospil på Eskegården. Beder-Malling Pensionistforening. Tirsdag 27. jan. kl. 14:00 Generalforsamling og lysbilleder på Eskegården. Beder-Malling Pensionistforening. Onsdag 4. febr. kl. 9:00 Mødested: Egelund. Tur til Væksthusene. Arrangør: Veterantrav. Onsdag 4. febr. kl. 19:00 Generalforsamling. BMI Gymnastik. TV-stuen i Egelund. Søndag 8. febr. kl. 14:00 Bankospil på Eskegården. Beder-Malling Pensionistforening. Tirsdag 10. febr. kl. 12:15 Buffet. Cafeen ved Eskegården. Torsdag 12. febr. kl. 19:30 Revy-Kompasset på Farten Generalprøve. (Se side 20) Efterskolen for Scenekunst. Fredag 13. febr. Revy-Kompasset på Farten Premiere. (Se side 20) Efterskolen for Scenekunst. Lørdag 14. febr. (se side 20) Revy-Kompasset på Farten Efterskolen for Scenekunst. Søndag 15. febr. kl. 14:00 Syng med. Alle er velkomne. Lokalcenter Eskegården. Onsdag 18. febr. kl. 9:00 Mødested: Egelund. Travetur i Beder. Slutter på Eskegården. Arrangør: Veterantrav. Onsdag 18. febr. kl. 19:30 Generalforsamling. BMI Motion. Sognegården i Beder. Søndag 22. febr. kl. 14:00 Bankospil på Eskegården. Beder-Malling Pensionistforening. Tirsdag 24. febr. kl. 19:30 Generalforsamling i Ajstrup Forsamlingshus. (Se side 20 ) Onsdag 25. febr. kl. 19:30 Dissing, Dissing, Las og Dissing. Efterskolen for Scenekunst. Entre kr Onsdag 4. marts kl. 9:00 Mødested: Egelund. Travetur i Moesgaard Skov. Arrangør: Veterantrav. Søndag 8. marts kl. 14:00 Bankospil på Eskegården. Beder-Malling Pensionistforening. Tirsdag 10. marts kl. 12:15 Buffet. Cafeen ved Eskegården. Torsdag 12. marts kl. 19:30 Fællesrådets generalforsamling. Malling Kro. Søndag 15. marts kl. 14:00 Syng med. Alle er velkomne. Lokalcenter Eskegården. Tirsdag 17. marts kl. 13:30 Generalforsamling. Selvtrænerforeningen på Lokalcenter Eskegården. Onsdag 18. marts kl. 9:00 Mødested: Egelund. Kunsttur i Odder. Arrangør: Veterantrav. Søndag 22. marts kl. 14:00 Bankospil på Eskegården. Beder-Malling Pensionistforening. Lørdag 28. marts kl. 13:00 Gymnastikopvisning. Egelundhallen. Nye datoer til kalenderen modtages af: Lene Gisselmann, Kornbakken 12, 8340 Malling, tlf KLIPPESTUDIE Kristiansgårdsvej Beder. tlf online-booking på Har du lyst til at blive en del af fællesskabet? Kontakt Tove på tlf eller på BodyMind Klinik for samtale- og kropsterapi NADA øreakupunktur NADA afhjælper: ADHD, Stress, angst, uro m.v. Til Børn anvendes NADA kugler frem for nåle Fysio- og psykoterapeut Pia Truelsen, Her kan du i fred og ro udvælge dine malervarer og værktøjer til fornuftige priser - incl. professionel råd og vejledning. Tofteledet 4, 8330 Beder Tlf Åbningstider: Daglig: kl ,30 + lør. kl II Nummer 1/2015 9

10 Nyt tidspunkt for de populære buffetarrangementer på Eskegården Den månedlige buffet holdes fremover den anden TIRS- DAG i måneden kl Prisen er uændret: 70 kr. Første gang i 2015 er den 10. februar. Alle er velkomne! Foto: Rune Kæseler LOKALCENTER ESKEGÅRDEN Byagervej Beder. Tlf Døgnplejen mellem kl Lørdag, søndag og helligdage hele døgnet kontaktes på tlf (Brandstationen). Brugerrådets og husværternes kontor Tlf Mandag-torsdag kl Formand for Brugerrådet Carsten Schou, tlf ell Frivilligkoordinator Pia Koller, tlf Forebyggelseskonsulent Gitte Sand, træffes man-tors kl. 8:30-9:00. Tlf Caféens åbningstider Hverdage kl Weekender og helligdage kl Sundhedsenheden OmrådeSyd Træffes på tlf alle hverdage kl Sundhedsklinik Åbningstider: Mandag, tirsdag, onsdag og fredag kl Tidsbestilling og afbud via televagten på tlf hverdage kl Råd og vejledning hos fys/ergoterapeuter torsdag kl ulige uger og hos borger konsulenter torsdag kl i lige uger. Orientering fra caféen om maden i weekender Fra den 3. januar 2015 leveres den varme middagsret til caféen i weekenderne fra Spicy Lime i Beder. Prisen er det samme som før: 45 kr. for en varm middagsret. Den nye aftale betyder at maden skal forhåndsbestilles i caféen senest om onsdagen. Eventuelle spørgsmål om den nye ordning kan rettes til Hanne Jensen i caféen. Tak til Lions Club Beder-Malling for den fine julehilsen de kom med til alle beboerne i ældre- og plejeboligerne. Det er der mange, der glædes over. En stor tak også for Lions Clubs bidrag til bankospil på de to plejehjem. Det er en meget populær aktivitet begge steder. Henny Verner stopper som tovholder for Besøgsvenner Beder-Malling Efter 15 år som tovholder for Besøgstjenesten Beder- Malling har Henny Verner valgt at stoppe ved udgangen af Henny har hjulpet mange borgere gennem årene ved at matche dem til deres frivillige besøgsven til stor gavn og glæde for begge parter. Gennem alle årene har Henny sørget for at samle vennerne til møder hjemme i privaten og har også arrangereret fælles udflugter om sommeren for både vennerne og deres værter. Den årlige julestue er også en tradition hvor alle mødes til en hyggelig kom sammen med musik og pakkeleg. Henny har altid givet sig god tid til at besøge nye værter for at lære dem at kende, inden de blev matchet med en besøgsven. Mange besøgsvenner har haft den samme vært i mange år, og der er opstået gode venskaber. Det er guld værd. Besøgstjenesten Beder-Malling fortsætter i 2015 med en ny tovholder. Mere herom i det næste nummer af Fællesbladet, hvor bl.a. den nye tovholder, Inge Lise Hansen, vil præsentere sig. Se også Hennys hilsen side 21. Tak for julestjerner! Beder Gartnerskolen har igen i år sponsoreret flotte julestjerner til fællesarealerne på Eskegården, Kristiansgården og Malling Plejehjem. Mange tak for de smukke røde blomster der pynter så flot i vores huse til stor glæde for vores borgere og beboere. Hjemmeplejen i Beder, Malling og Mårslet Teamleder Helle R. Jensen, tlf Træffes bedst mellem kl og Nummer 1/2015

for Lyne Sogn Februar 2015

for Lyne Sogn Februar 2015 Til: Samtlige husstande kontorer butikker AKTIVITETSKALENDER for Lyne Sogn Februar 2015 Nedbrydning af gødningshus 2014 Indhold: * Bork Præstegård: Skumringstime * Lyne Kroket & Petanqueklub: Generalforsamling

Læs mere

SOGNEBLADET. Karrebæk * Fodby Kirker

SOGNEBLADET. Karrebæk * Fodby Kirker SOGNEBLADET Karrebæk * Fodby Kirker Maj * Juni * Juli * August 2014 NYT FRA PASTORATET Velkommen til dette første Sognebladet for Karrebæk og Fodby kirker. De to menighedsråd er blevet enige om at udgive

Læs mere

OVERSIGT OVER ARRANGEMENTER 2014

OVERSIGT OVER ARRANGEMENTER 2014 OVERSIGT OVER ARRANGEMENTER 2014 Onsdag den 15. januar kl. 14.00:... Foredrag: Det gode liv hvad er det? Tirsdag den 11. februar kl. 19.00:... Generalforsamling Onsdag den 26. marts kl. 14.00:... Foredrag

Læs mere

Stenlille Handels- Håndværker og Borgerforening REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING

Stenlille Handels- Håndværker og Borgerforening REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING Stenlille Handels- Håndværker og Borgerforening REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING AFHOLDT I STENLILLE HALLENS SELSKABSLOKALE ONSDAG DEN 20. FEBRUAR 2008 Klokken 19.00 bød formand Carl-Henrik Nielsen

Læs mere

Åbent hus: Hver Tirsdag Klokken 13.00 16.00

Åbent hus: Hver Tirsdag Klokken 13.00 16.00 1. halvår 2014 Åbent hus: Hver Tirsdag Klokken 13.00 16.00 SAMVÆRdSHUSET Søndergade 27-3700 Rønne Kontakt: Formand: Ruth Kjær Hansen mob. 50 57 29 14 Kasserer: Kjeld Pedersen E-mail: pilgaarden@sol.dk

Læs mere

Det er blevet til mange spændende aktiviteter, ud over de kirkelige handlinger, som jeg holder meget af.

Det er blevet til mange spændende aktiviteter, ud over de kirkelige handlinger, som jeg holder meget af. Kirkeblad sommeren 2008 Afskedshilsen Tiden er nu inde til at skrive en lille afskedshilsen midt i alle flyttekasserne. Tiden er inde til at sige farvel og tak for den tid vi har været her i Fjellerup

Læs mere

Nyhedsbrev. august september oktober

Nyhedsbrev. august september oktober Nyhedsbrev august september oktober Gudstjenester i Jerne og Skads Kirke J - JERNE KIRKE S - SKADS KIRKE Søndag den 2. august 9. søndag efter Trinitatis Søndag den 27. september 17. søndag efter Trinitatis

Læs mere

Juni 2014 Kære forældre Stafet for livet Sidste uge inden sommerferien Grillaften

Juni 2014 Kære forældre Stafet for livet Sidste uge inden sommerferien Grillaften Juni 2014 1 2 3 Ti Forældrekaffe SFO 4 5 To Grundlovsdag Stafet for Livet 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 On Dimission 9. klasse 26 To Grill-aften 27 Fr Sidste skoledag 28 29 30

Læs mere

SE DE SIDSTE NYHEDER PÅ www.aadum.com

SE DE SIDSTE NYHEDER PÅ www.aadum.com SE DE SIDSTE NYHEDER PÅ www.aadum.com Fællesmøde Onsdag den 16. januar kl. 14.00 på Hjemmet. Hyggeeftermiddag med musikalsk underholdning og fællessang ved Per Skærlund, Grindsted. Pris for entrè, underholdning

Læs mere

Program for 2. halvår af 2015 og lidt mere

Program for 2. halvår af 2015 og lidt mere Program for 2. halvår af 2015 og lidt mere Oversigt over arrangementer i resten af 2015 mm. Torsdag den 25. juni 2015 tur til Vestkysten Den 13. 20 august 2015. Tur til Skotland Fredag den 2. oktober 2015.

Læs mere

Hjemstavnsfolkedansernes Medlemsblad 41. årgang nr. 4 Marts 2015. Fastelavnsholdet 2015. Indkaldelse til generalforsamling findes inde i bladet!

Hjemstavnsfolkedansernes Medlemsblad 41. årgang nr. 4 Marts 2015. Fastelavnsholdet 2015. Indkaldelse til generalforsamling findes inde i bladet! Hjemstavnsfolkedansernes Medlemsblad 41. årgang nr. 4 Marts 2015 Fastelavnsholdet 2015 Indkaldelse til generalforsamling findes inde i bladet! 2 Hjemstavns Folkedanserne på Frederiksberg Hjemstavns Folkedanserne

Læs mere

Søndag den 31. august 2008 søndag den 7. september 2008

Søndag den 31. august 2008 søndag den 7. september 2008 Seniorkulturuge 2008 Søndag den 31. august 2008 søndag den 7. september 2008 Kulturelt Samråd, Solrød Bibliotekerne, Kræftens Bekæmpelse, AOF, Super Brugsen, Lokalhistorisk Forening, Lions, Ældresagen,

Læs mere

for Lyne Sogn Maj 2014 Indhold:

for Lyne Sogn Maj 2014 Indhold: Til: Samtlige husstande kontorer butikker AKTIVITETSKALENDER for Lyne Sogn Maj 2014 De gamle skilte på hotellet Afholdshotel fra 1914 til 1970 Indhold: Krocketklubben. Avisindsamling. Støtteforeningen

Læs mere

SE DE SIDSTE NYHEDER PÅ www.aadum.com

SE DE SIDSTE NYHEDER PÅ www.aadum.com Næste Aadum Nyt udkommer i uge 5. Sidste frist for aflevering: FREDAG D. 23/1-15 til Dagmar Vestergaard, Tøstrupvej 13, 9737 6035, djvestergaard@bbsyd.dk SE DE SIDSTE NYHEDER PÅ www.aadum.com HUSK!!!!

Læs mere

Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012

Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012 Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012 Tøj-sponsor: Velkomst: Velkommen til generalforsamling i HGC - Hammerum Gjellerup Cykel Klub foreningens 12. ordinære generalforsamling.

Læs mere

Referat at generalforsamling i Stae Borgerforening tirsdag den 14.01.2014 i Borgerhuset.

Referat at generalforsamling i Stae Borgerforening tirsdag den 14.01.2014 i Borgerhuset. Referat at generalforsamling i Stae Borgerforening tirsdag den 14.01.2014 i Borgerhuset. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning - formand Mads Sørensen 3. Fremlæggelse af revideret regnskab

Læs mere

Lokalcenter Bjerggården

Lokalcenter Bjerggården Lokalcenter Bjerggården Østerøgade 20 8200 Aarhus N Tlf. 8713 3200 Aktiviteter arrangementer & menuplan MÅNEDSBLADET juli 2015 Læs inde i bladet: Brugerrådet holder ferie s. 2 Caféens ferie s. 5 GÅGRUPPE

Læs mere

Nyhedsbrev. uge 45 2014

Nyhedsbrev. uge 45 2014 Nyhedsbrev uge 45 2014 Så er det blevet efterår, bladene har fået en anden farve og falder af træerne. Klokken er sat 1 time tilbage, og det betyde, at vi for en kort tid får lysere morgener men tidligere

Læs mere

Husk Sæsonafslutning tirsdag den 31. marts kl. 19.00 Udflugt til Fugleparken søndag den 10. maj

Husk Sæsonafslutning tirsdag den 31. marts kl. 19.00 Udflugt til Fugleparken søndag den 10. maj www. blistrup-graested-folkedansere.dk Marts 2015 Nr. 1 28. årgang Indhold: Formandens indlæg side 2 Referat fra generalforsamling side 2 Bestyrelse og udvalg side 3 Sæsonprogram forår/sommer 2015 side

Læs mere

kirkebladet for hvidovre sogn

kirkebladet for hvidovre sogn kirkebladet for hvidovre sogn Maj - juli 2015 Gudstjeneste under åben himmel 2. pinsedag kl. 11.00 www.hvidovrekirke.dk HØJMESSER OG GUDSTJENESTER MAJ-JULI 2015 Kl. 10.00 hvor intet andet anføres MAJ 1.

Læs mere

Forældrebrev den 20. december 2013

Forældrebrev den 20. december 2013 Forældrebrev den 20. december 2013 1. Præcisering på vores hjemmeside omkring søskendetilskud Hidtil har der på hjemmesiden stået: Der ydes søskendetilskud til forældrenes betaling af skole og SFO. Elever

Læs mere

December 2010 7. årgang, nr. 11

December 2010 7. årgang, nr. 11 Der er kommet nye billeder i nogle af vores fotomapper på reolen. Indtil videre kan man nu nyde og evt. genopleve de gode minder fra: December 2010 7. årgang, nr. 11 Fristedet Valby Søndergade 2 2630 Taastrup.

Læs mere

Referat til ordinært menighedsrådsmøde i Sognehuset mandag den 7. jan 2013 kl. 19.30. 2. Godkendelse af referatet fra 14. nov.

Referat til ordinært menighedsrådsmøde i Sognehuset mandag den 7. jan 2013 kl. 19.30. 2. Godkendelse af referatet fra 14. nov. Referat til ordinært menighedsrådsmøde i Sognehuset mandag den 7. jan 2013 kl. 19.30 ordstyrer: Elsemarie referent: Alice Fraværende: Dorte DAGSORDEN: 1. Godkendelse af dagsorden Blev godkendt 2. Godkendelse

Læs mere

OBBEKÆR/KALVSLUND 2. HALVÅR 2014

OBBEKÆR/KALVSLUND 2. HALVÅR 2014 Obbekær Forsamlingshus Formand Finn Vind 75 42 30 64 Kasserer Erik Bendtsen 51 58 60 39 Sekretær Bjarne Schmidt Philipp 22 96 55 55 Medlem Lis Thomsen 20 44 89 33 Medlem Bartina Swart 74 76 19 92 Udlejning

Læs mere

Marts 2009-31. årgang

Marts 2009-31. årgang Marts 2009-31. årgang Bestyrelse og redaktion Formand: Per Sørensen Gl. Krovej 25 A 8300 Odder Tlf. 86 93 35 26 Næstformand: Ole Gundersen Lundgårdsvej 12 8300 Odder Tlf: 87 47 83 84 Mail: og@rectus.dk

Læs mere

Nyhedsbrev SFO Fritterhøjen uge 3+4 2015

Nyhedsbrev SFO Fritterhøjen uge 3+4 2015 Indsamlingsuge. I uge 3 havde vi vores årlige indsamlingsuge, hvor vi samler penge ind til de vores 2 fadderskaber gennem SOS Børnebyerne. Aktiviteten i år var gode gerninger og med jer forældre som sponsorer

Læs mere

GVF-Avisen. Foråret nr. 1. 2011, 16. årgang. www.fedet-risskov.dk GRUNDEJERFORENINGEN VEJLBY FED

GVF-Avisen. Foråret nr. 1. 2011, 16. årgang. www.fedet-risskov.dk GRUNDEJERFORENINGEN VEJLBY FED Foråret nr. 1. 2011, 16. årgang GVF-Avisen www.fedet-risskov.dk GRUNDEJERFORENINGEN VEJLBY FED Generalforsamling Der indkaldes til ordinær generalforsamling i GVF Grundejerforeningen Vejlby Fed tirsdag

Læs mere

Ny skolegård efter påskeferien.

Ny skolegård efter påskeferien. FORDYBELSESUGE PÅ HELLIG KORS SKOLE 29. MATS 2. APRIL 2004 Ny skolegård efter påskeferien. Vi var ned i skolegården og der fortalte håndværkerne os at de bliver færdige om ti dage. De laver den nye skolegård

Læs mere

Kirkenyt maj og juni 2015

Kirkenyt maj og juni 2015 Kirkenyt maj og juni 2015 Tag med på sommerudflugt Spændende seværdigheder og hyggelig middag - tag med kirken på sommerudflugt den 18. juni. Turen går til Nedre Dråby Kirke, Jægerspris Slot, J. F. Willumsens

Læs mere

AKTIVITETSPROGRAM VÆRESTEDET DEN BLÅ CAFE

AKTIVITETSPROGRAM VÆRESTEDET DEN BLÅ CAFE AKTIVITETSPROGRAM VÆRESTEDET DEN BLÅ CAFE SEP., OKT., NOV., DEC. 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE Intro til aktiviteter... 3 Nada... 4 Krolf... 6 Petanque... 7 Motionshold... 8 Strikkeklub... 9 Mellemgruppe...10

Læs mere

Referat af generalforsamling i Skovlunde Kirkes Ungdomsgård mandag den 10. marts 2014 kl. 19.30

Referat af generalforsamling i Skovlunde Kirkes Ungdomsgård mandag den 10. marts 2014 kl. 19.30 Referat af generalforsamling i Skovlunde Kirkes mandag den 10. marts 2014 kl. 19.30 21 fremmødte 1. Indledning Det er i dag et vejr nr. 266 i højskoledagbogen 1.1 Valg af dirigent Finn Seerup blev valgt.

Læs mere

Pigeaften hos Ringkøbing Landbobank Tarm

Pigeaften hos Ringkøbing Landbobank Tarm Pigeaften hos Ringkøbing Landbobank Tarm Se bankens annonce. Tilmelding på tlf. 97 37 62 48 senest fredag den 15. februar. Vi kan max være 40 i alt, så det er først-til-mølle-princippet, der gælder. Evt.

Læs mere

Aktivitetsprogram Værestedet den blå cafe. Feb.-Apr. 2015. Spørgsmål til aktivitetsplanen rettes. Leo Vad: 20905896. levad@ikast-brande.dk.

Aktivitetsprogram Værestedet den blå cafe. Feb.-Apr. 2015. Spørgsmål til aktivitetsplanen rettes. Leo Vad: 20905896. levad@ikast-brande.dk. Spørgsmål til aktivitetsplanen rettes til: Leo Vad: 20905896 Aktivitetsprogram Værestedet den blå cafe levad@ikast-brande.dk Eller Trine Andersen: 20181639 tcand@ikast-brande.dk 16 Feb.-Apr. 2015 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Lindas dagpleje 2015. Kontakt oplysninger: Linda Aagaard Kulmbach Søndergade 61 6670 Holsted Tlf.: 75 39 13 50 / 29 21 19 50 bkulmbach@stofanet.

Lindas dagpleje 2015. Kontakt oplysninger: Linda Aagaard Kulmbach Søndergade 61 6670 Holsted Tlf.: 75 39 13 50 / 29 21 19 50 bkulmbach@stofanet. Linda s dagpleje Lindas dagpleje 2015 Kontakt oplysninger: Linda Aagaard Kulmbach Søndergade 61 6670 Holsted Tlf.: 75 39 13 50 / 29 21 19 50 bkulmbach@stofanet.dk Linda Aagaard Kulmbach Redigeret af Maria

Læs mere

Frivillig ved Zions Kirke. Din mulighed for at deltage i det frivillige arbejde i din Kirke

Frivillig ved Zions Kirke. Din mulighed for at deltage i det frivillige arbejde i din Kirke Din mulighed for at deltage i det frivillige arbejde i din Kirke Om at være frivillig I Zions sogn vil vi gerne, at kirken er en levende og aktiv kirke. Derfor tilbyder vi mange forskellige aktiviteter.

Læs mere

April 2009. Vedlagt i dette nummer: Formandens beretning Info fra Vandværk

April 2009. Vedlagt i dette nummer: Formandens beretning Info fra Vandværk April 2009 Læs i dette nummer: Ny konstituering Ny hjemmeside mm. Arbejdsopgaver Tilskudsmuligheder Vedlagt i dette nummer: Formandens beretning Info fra Vandværk Side 1 Den nyvalgte bestyrelsen har på

Læs mere

Velkommen til Børnehaven Kornvængets årsplan.

Velkommen til Børnehaven Kornvængets årsplan. Velkommen til Børnehaven Kornvængets årsplan. Indledning: Tidligere år er der i børnehaven blevet udarbejdet en virksomhedsplan. Denne er nu erstattet med en årsplan. Årsplanen skal være grundlag for intern

Læs mere

Så er vi allerede nået til september, jamen dog, hvor tiden løber. Dette sjove foto er oppe fra, hvor jeg bor. Sejerøbugten med Nekselø i baggrunden.

Så er vi allerede nået til september, jamen dog, hvor tiden løber. Dette sjove foto er oppe fra, hvor jeg bor. Sejerøbugten med Nekselø i baggrunden. TIL FRIVILLIGE PÅ HOSPICE SJÆLLAND NYHEDSBREV SEPTEMBER 2015 Kære alle, Så er vi allerede nået til september, jamen dog, hvor tiden løber. Dette sjove foto er oppe fra, hvor jeg bor. Sejerøbugten med Nekselø

Læs mere

Gilleleje Marineforening

Gilleleje Marineforening Gilleleje Marineforening Nr. 19 december 2011 Adresse Gilleleje Marineforening ønsker alle medlemmer en rigtig glædelig jul samt et godt nytår I gamle dage Inspireret af Søren Svendsens foredrag om gamle

Læs mere

sognepræst Birgit Lundholm, Kl. 12.15 sognepræst Birgit Lundholm, sognepræst Kl. 10,30 Birgit Lundholm, Kl. 09.00: sognepræst

sognepræst Birgit Lundholm, Kl. 12.15 sognepræst Birgit Lundholm, sognepræst Kl. 10,30 Birgit Lundholm, Kl. 09.00: sognepræst Nyhedsbrev fra Hune sogn Nr.3. februar. 2015 Dato: Dagen navn Hune Kl. Prædikant Rødhus kl. Prædikant: 15. februar Fastelavn Kl. 10.30 Birgit Lundholm, 22. februar 1. søndag i fasten Kl. 12.15 Birgit Lundholm,

Læs mere

Mødereferat. Generalforsamling

Mødereferat. Generalforsamling Mødereferat Generalforsamling Tidspunkt: Sted: MAN 9 OKT 2006 kl.1900 Klubhuset Højdevangen 25 3480 Fredensborg Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Fremlæggelse af foreningens reviderede

Læs mere

Søttrup Gymnastikforening

Søttrup Gymnastikforening Gymnastik i Hornum PROGRAM 2015/2016 i Søttrup Gymnastikforening SÆSONSTART UGE 36 (31/8 el.1/9) Velkommen til en ny og spændende sæson i Søttrup Gymnastikforening Vi håber, at rigtig mange har lyst til,

Læs mere

NYHEDSBREV for resten af august 2015. En ny begyndelse

NYHEDSBREV for resten af august 2015. En ny begyndelse NYHEDSBREV for resten af august 2015 En ny begyndelse Sommeren går nu på hæld og en ny sæson i kirkens arbejde går i gang. Også i efteråret vil vi arbejde på at blive et udadrettet fællesskab med Jesus

Læs mere

Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973

Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973 Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973 Januar 2006 Rantzausminde Bådelaug s bestyrelse. Formand: Jens Ejner Petersen, Stenbukken 64B Tlf. 62 20 93 07 Mobil. 20 98 93 07 Næstformand & Bladudvalg: Leif Sølvason,

Læs mere

Konfirmand i Mølholm kirke

Konfirmand i Mølholm kirke Konfirmand i Mølholm kirke Udfordringer til unge på livets veje 2015-16 Indbydelse til konfirmandforberedelse Som 7. klasses elev vil jeg gerne indbyde dig til at deltage i konfirmandforberedelse og konfirmation

Læs mere

Generalforsamling 22.03.2013

Generalforsamling 22.03.2013 Generalforsamling 22.03.2013 Mødeart: Mødested: Generalforsamling - Single Rock Cafe Horsens. Vestergade 7B, 8700 Horsens. Mødedato: Fredag d. 22.03.2013 kl. 18.00. Referatdato: 22.03.2013. Deltagere:

Læs mere

Valdemarshus Sundheds- og Aktivitetscenter. Aktiviteter første halvår 06. januar - 26. juni

Valdemarshus Sundheds- og Aktivitetscenter. Aktiviteter første halvår 06. januar - 26. juni Valdemarshus Sundheds- og Aktivitetscenter Aktiviteter første halvår 06. januar - 26. juni 2015 Valdemarshus, stedet hvor vi alle mødes Information om Valdemarshus Sundheds- og Aktivitetscenter Centret

Læs mere

Bestyrelsesmøde i Holstebro IM Elim

Bestyrelsesmøde i Holstebro IM Elim Bestyrelsesmøde i Holstebro IM Elim Mandag den 9. marts 2015 kl. 19.00 Kathrine Damtoft, Særkærparken 134, Holstebro. Følgende er indkaldt til mødet: Tove Kristensen, Kathrine Damtoft, Dagmar Bjerregaard,

Læs mere

HUSBY SDR. NISSUM THORSMINDE KIRKEBLAD

HUSBY SDR. NISSUM THORSMINDE KIRKEBLAD HUSBY SDR. NISSUM THORSMINDE KIRKEBLAD 56.årg. December Januar Februar Marts Nr.1 Et lidet barn så lysteligt blev af en jomfru båret, ej før, ej siden hørtes sligt, men kun i jubelåret, i tidens fylde,

Læs mere

HJEMMET HJEMMET HJEMMET. Nyhedsbrev uge 10 2015

HJEMMET HJEMMET HJEMMET. Nyhedsbrev uge 10 2015 META Nyhedsbrev uge 10 2015 Dagene er blevet lysere og længere og vi glæder os til foråret, vel vidende at der sagtens kan komme meget mere vinter i marts måned. Vintergækkene står nu i fuldt flor, og

Læs mere

for Lyne Sogn December 2014

for Lyne Sogn December 2014 Til: Samtlige husstande kontorer butikker AKTIVITETSKALENDER for Lyne Sogn December 2014 Bedsteforældredag i Børnebo Indhold: * Lyne Kirke/Vennekredsen: Per Nielsen * Vennekredsen: Julehygge i fælleshuset

Læs mere

16 Årgang Nummer 2 Oktober 2010

16 Årgang Nummer 2 Oktober 2010 16 Årgang Nummer 2 Oktober 2010 Bestyrelsen Formand: Jytte Holt Nielsen, Bornholmsvej 8, 7400 Herning Tlf 20714010 j-k-hansen@mail.dk Kasserer: John F. Nielsen, jagtvej 10, 7400 Herning Tlf. 97118541 60738720

Læs mere

OPSLAGSTAVLEN. www.scthanserne.dk

OPSLAGSTAVLEN. www.scthanserne.dk Marts 2006 2 OPSLAGSTAVLEN www.scthanserne.dk Generalforsamling torsdag 16. marts kl. 19.30 Sidste tilmelding til Eventyrløbet søndag 23. april Teater & Natmad Fredag 19. maj kl. 19.30 Eventyrløbet torsdag

Læs mere

Afdelingsformand Allan Mortensen afgav bestyrelsens beretning og fremhævede bl.a.:

Afdelingsformand Allan Mortensen afgav bestyrelsens beretning og fremhævede bl.a.: Referat fra Stautrup Tennisklub's ordinære generalforsamling lørdag den 23. juni 2012 kl. 11.00 Formanden bød velkommen til de 25 fremmødte medlemmer. Dagsorden 1. Valg af dirigent: Freddy Jacobi blev

Læs mere

Tro og ritualer i Folkekirken

Tro og ritualer i Folkekirken Tro og ritualer i Folkekirken 1) Kristendommen har været den største religion i Danmark i mere end tusind år. I løbet af de sidste 30 år er der sket en forandring med religion i det danske samfund, fordi

Læs mere

(helst i almindeligt Word dokument/jpeg billede) Betaling for private indlæg skal betales på kassererens kontor om mandagen mellem kl. 18.30-19.

(helst i almindeligt Word dokument/jpeg billede) Betaling for private indlæg skal betales på kassererens kontor om mandagen mellem kl. 18.30-19. Deadline på Nybøllen 2012 (Alle dage kl. 18.00) 20. februar 9. april 28. maj 9. juli (denne dato er ikke helt fastsat) 27. august 15. oktober 26. november Husk at Nybøllen også er på: www.nybølstenderup.dk

Læs mere

DEN 2011. KNU Marts. Sct. Georgs Gildet i Ølstykke 34. Årgang Nr. 338. Ølstykke. Sct. Georgs Gildet. Side 1

DEN 2011. KNU Marts. Sct. Georgs Gildet i Ølstykke 34. Årgang Nr. 338. Ølstykke. Sct. Georgs Gildet. Side 1 KNU Marts DEN 2011 Sct. Georgs Gildet Ølstykke Sct. Georgs Gildet i Ølstykke 34. Årgang Nr. 338 Side 1 Christian Petersen Anna Rasmussen Ingrid Petersen 1. Marts 25. Marts 28. Marts Redaktionen ønsker

Læs mere

Guide til PowerPoint præsentation Indhold: 1. Link til animationsvideo: 2. Forklarende tekst til PowerPoint præsentation:

Guide til PowerPoint præsentation Indhold: 1. Link til animationsvideo: 2. Forklarende tekst til PowerPoint præsentation: GÅBUS-materialet er til skolebrug og består af seks dele, der kan hjælpe jer med at synliggøre projektet GÅBUS for skolens potentielle brugere. Del 1-4 er udviklet med et særligt fokus på anvendelse til

Læs mere

PARK NYT SKOLEPARKERNE. Vinter 2014

PARK NYT SKOLEPARKERNE. Vinter 2014 PARK NYT Vinter 2014 SKOLEPARKERNE Indhold i dette nr.: Juletræstænding 1. december side 2 Nyt fra bestyrelsen side 3 Skoleparkens Fritidsklub side 6 Julespisning 29. november side 10 Juletræsfest 30.

Læs mere

Referat Fælles foreningsmøde den 13. januar 2015 kl. 19,30 i Fjelstervang Landsbycenter

Referat Fælles foreningsmøde den 13. januar 2015 kl. 19,30 i Fjelstervang Landsbycenter 1. Velkomst ved Bjarne Svendsen Ordstyrer: Bjarne Referent: Anette 2. Kort orientering fra alle deltagende foreninger obs om der er noget særligt alle foreninger bør vide FIF ved Karina, Jørgen og Bente.

Læs mere

KOMMENDE ARRANGEMENTER

KOMMENDE ARRANGEMENTER Program nr. 3. 2011 (1. september - 31. december) KOMMENDE ARRANGEMENTER LINEDANCE OPSTART OKTOBERFEST MORTENS AFTEN JULEFROKOST LUCIA LÆS MERE INDE I BLADET SIDEN SIDST Sommeren er ved at gå på hæld,

Læs mere

OBS!! Nyt i Bakkenyt: fælles kalender nederst i nyhedsbrevet

OBS!! Nyt i Bakkenyt: fælles kalender nederst i nyhedsbrevet OBS!! Nyt i Bakkenyt: fælles kalender nederst i nyhedsbrevet Hørning d. 1.2.2012 Kære Forældre Vinterferie I uge 7 er der pasning på Højbo SFO. Der er ingen tilmelding, åbningstiderne er som vanligt fra

Læs mere

Kirkebladet INDHOLD. Sept. - Okt. - Nov. 2015 36. årgang nr. 201. Sognekalenderen Nyttige adresser Gudstjenester

Kirkebladet INDHOLD. Sept. - Okt. - Nov. 2015 36. årgang nr. 201. Sognekalenderen Nyttige adresser Gudstjenester Kirkebladet FOR SKODBORG OG SKRAVE SOGNE Sept. - Okt. - Nov. 2015 36. årgang nr. 201 Nu falmer skoven trindt om land Mel.: Johan H. Nebelong 1889 Jeg ved et evigt Himmerig 1) Nu falmer skoven trindt om

Læs mere

Generalforsamling i VBK

Generalforsamling i VBK Generalforsamling i VBK Referat af ordinær generalforsamling d. 26.11.2013 1. Valg af dirigent samt referent og 2 stemmetællere. 2. Bestyrelsens beretning v/næstformand Per Nørgaard Torben? blev valgt

Læs mere

Guide -Skab synlighed om jeres arrangement FØR ARRANGEMENTET

Guide -Skab synlighed om jeres arrangement FØR ARRANGEMENTET Guide -Skab synlighed om jeres arrangement Skal I have stablet et arrangement på benene og vil I gerne have nogle tips til, hvordan I kan nå ud til andre end jeres eksisterende medlemmer? Så tjek nedenstående

Læs mere

SOGNEBLADET. Karrebæk * Fodby Kirker

SOGNEBLADET. Karrebæk * Fodby Kirker SOGNEBLADET Karrebæk * Fodby Kirker August * September * Oktober * November 2014 NYT FRA PASTORATET Høstgudstjenesten i Karrebæk kirke. Søndag den 21. september kl. 10.30, er der høstgudstjeneste i Karrebæk

Læs mere

Lokalhistoriske. arrangementer. Sinding, 1950

Lokalhistoriske. arrangementer. Sinding, 1950 Lokalhistoriske arrangementer Sinding, 1950 Silkeborg efterår 2009 BESØG PÅ FUNDER RADIOMUSEUM Onsdag 19. august kl.19 Bjarne Jensen vil vise og fortælle om sine 1685 gamle radioer, grammofoner, fjernsyn

Læs mere

JEGERUP SOGNS MENIGHEDSRÅD

JEGERUP SOGNS MENIGHEDSRÅD JEGERUP SOGNS MENIGHEDSRÅD Menighedsrådsmøde tirsdag den 10. december 2013 kl.19.00 i Præstegården Tilstede: Birte Stark, Ragnhild Starb-Nielsen, Ejner Jensen, Anni Greis Andersen, Asta Iversen, Henny

Læs mere

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård Lysglimt Himmelev gl. Præstegård 5. Årgang nr. 30 januar / februar 2015 Lysglimt-redaktionen Anne-Lise Sørensen, frivillig i Oasen Rikke Søder, Aktivitetsleder Anni Hansen afd. B Avisen udkommer januar,

Læs mere

Grundejerforeningen Lille Grundet

Grundejerforeningen Lille Grundet Grundejerforeningen Lille Grundet Referat af ordinær generalforsamling onsdag den 26. april 2006 i Kobbelhusenes fælleshus Ringdams Kobbel. 1. Velkomst og valg af dirigent og referent Formand Finn Lindgaard

Læs mere

Sommerfest. Hallen, Idræts- og Borgerforeningen vil gerne invitere alle til. Torsdag den 29. maj: (Kr. Himmelfartsdag) Fredag den 30.

Sommerfest. Hallen, Idræts- og Borgerforeningen vil gerne invitere alle til. Torsdag den 29. maj: (Kr. Himmelfartsdag) Fredag den 30. Hallen, Idræts- og Borgerforeningen vil gerne invitere alle til Sommerfest Torsdag den 29. maj: (Kr. Himmelfartsdag) kl. 10.30 kl. 12.00 14.00 kl. 14.00 kl. 17.00 kl. 19.00 21.00 Fredag den 30. maj: kl.

Læs mere

Frørup Marts 2013. Påskeferie. Påskeferie. Påskeferie

Frørup Marts 2013. Påskeferie. Påskeferie. Påskeferie Smørhullet Skolen Fredag 1 Forældrekaffe Lørdag 2 Søndag 3 Mandag 4 Der arbejdes med perler i værkstedet DH omsorgsdag Tirsdag 5 Der arbejdes med perler i værkstedet 3.F: skole-hjem-samtaler Onsdag 6 Der

Læs mere

VIGTIGE ADRESSER!!! PMF AARHUS Bank: Regnr. 9004 Kontonr. 0006818501 CVR-nr.: 29987343 www.postens-mf.dk. Nr. 4 Juni 2015. Formand: Næstformand:

VIGTIGE ADRESSER!!! PMF AARHUS Bank: Regnr. 9004 Kontonr. 0006818501 CVR-nr.: 29987343 www.postens-mf.dk. Nr. 4 Juni 2015. Formand: Næstformand: VIGTIGE ADRESSER!!! PMF AARHUS Bank: Regnr. 9004 Kontonr. 0006818501 CVR-nr.: 29987343 www.postens-mf.dk Nr. 4 Juni 2015 Formand: Ernst B. Larsen, Eskebækparken 62, 2.tv, 8660 Skanderborg Tlf. 86 51 00

Læs mere

Øster Jølby Friskole Søndervej 43 7950 Erslev Tlf. 97 74 12 36 fax. 97 74 22 36 e-mail. oejfriskole@mail.tele.dk http://www.østerjølbyfriskole.

Øster Jølby Friskole Søndervej 43 7950 Erslev Tlf. 97 74 12 36 fax. 97 74 22 36 e-mail. oejfriskole@mail.tele.dk http://www.østerjølbyfriskole. Øster Jølby Friskole Søndervej 43 7950 Erslev Tlf. 97 74 12 36 fax. 97 74 22 36 e-mail. oejfriskole@mail.tele.dk http://www.østerjølbyfriskole.dk/ Månedsbrev april 2015 Nyt fra kontoret I byggeudvalget

Læs mere

Støtteforeningen 2012-2013

Støtteforeningen 2012-2013 Støtteforeningen 2012-2013 Set med mine øjne 2012 blev for mig et inspirerende og lærerigt år. På Støtteforeningens generalforsamling i februar blev jeg på et hængende hår valgt ind, og jeg var glad og

Læs mere

TAGENSBO KIRKES NYHEDSBREV

TAGENSBO KIRKES NYHEDSBREV TAGENSBO KIRKES NYHEDSBREV Tagensbo kirke Landsdommervej 35 2400 NV telefon 3581 1977 mail: kest@km.dk Tak for det gamle år - vi glæder os til 2015 sammen med jer! Læs længere nede om årets første brunchandagt,

Læs mere

Generalforsamling - Ved Bjergets Grundejerforening

Generalforsamling - Ved Bjergets Grundejerforening Generalforsamling - Ved Bjergets Grundejerforening Fremmødte: 16 Referent: Bolette Toft Mødedato: 2. april 2014 Mødested: Stubhuset; kl. 19.00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning om

Læs mere

Kirkenyt juli og august 2015

Kirkenyt juli og august 2015 Kirkenyt juli og august 2015 Orgelkoncert med Frantizek Vaincek Den internationalt anerkendte organist Frantizek Vanicek holder koncert i Strandmarkskirken søndag den 23. august. Der er gratis adgang til

Læs mere

Kirkenyt september og oktober 2014

Kirkenyt september og oktober 2014 Kirkenyt september og oktober 2014 Foredrag med Camilla Munch Kom og hør om søværnets indsats i Syrien - og om livet ombord på søværnets krigsskibe. Foredrag med Camilla Munch torsdag den 11. september

Læs mere

VMJK klubblad 1. kvartal 2012

VMJK klubblad 1. kvartal 2012 VMJK klubblad 1. kvartal 2012 Side 1 Nu er vi kommet godt ind i 2012, og jeg ønsker alle har haft en god jul med mange gode tog gaver og er kommet godt ind i 2012. På klubplan er vi kommet et godt stykke

Læs mere

Krejbjerg - Nyt September 2015

Krejbjerg - Nyt September 2015 Krejbjerg - Nyt September 2015 Fælles nyt fra foreninger i Krejbjerg og omegn HØSTFEST Lørdag, den 19. september kl. 19.00 holdes årets høstfest i Krejbjerg Forsamlingshus. I år prøver vi at gøre det på

Læs mere

Afspænding - meditation og mindfulness en uge med fokus på sindsro. Uge 27 29/6 5/7 2014

Afspænding - meditation og mindfulness en uge med fokus på sindsro. Uge 27 29/6 5/7 2014 2014 Afspænding - meditation og mindfulness en uge med fokus på sindsro Uge 27 29/6 5/7 2014 Side 2 Afspænding meditation og mindfulness en uge med fokus på sindsro Med afsæt i det at kikke indad vil du

Læs mere

Program for Landdistrikternes Uge

Program for Landdistrikternes Uge Program for Landdistrikternes Uge For 16. gang afholdes i Sønderho Landdistrikternes Uge 11. til 18. oktober 2015 Søndag d. 11. oktober. Kl. 9.30: Gudstjeneste i Sønderho Kirke. Arrangør: Nordby og Sønderho

Læs mere

Ordinær generalforsamling. Sundhedscentret, Hvidovrevej 278 E Tirsdag 24. marts 2015

Ordinær generalforsamling. Sundhedscentret, Hvidovrevej 278 E Tirsdag 24. marts 2015 Ordinær generalforsamling Sundhedscentret, Hvidovrevej 278 E Tirsdag 24. marts 2015 Kalenderåret 2014 Grundejerforeningen Ny Hvidovre Hjemhørende i Hvidovre Kommune Stiftet 16. juni 1918 Titel Referat

Læs mere

HURRA vores nye 15 personers bus er klar til syn, vi regner med den er klar til efter sommerferien.

HURRA vores nye 15 personers bus er klar til syn, vi regner med den er klar til efter sommerferien. Nyhedsbrev nr.7-2013 Nyt fra Skolelederen Kære forældre og andre læsere af vores nyhedsbrev. Årets sommerfest blev afholdt torsdag den 13. juni. Der har været en flot opbakning og jeg har haft mange gode

Læs mere

Forslag til rosende/anerkendende sætninger

Forslag til rosende/anerkendende sætninger 1. Jeg elsker dig for den, du er, ikke kun for det, du gør 2. Jeg elsker din form for humor, ingen får mig til at grine som dig 3. Du har sådan et godt hjerte 4. Jeg elsker at være sammen med dig! 5. Du

Læs mere

KIRKENYT PADESØ SOGN. Orgelindvielse den 20. september. 17. årgang Efteråret 2015 Nr. 4

KIRKENYT PADESØ SOGN. Orgelindvielse den 20. september. 17. årgang Efteråret 2015 Nr. 4 KIRKENYT PADESØ SOGN 17. årgang Efteråret 2015 Nr. 4 Orgelindvielse den 20. september Projekt nyt orgel Høstgudstjeneste med orgelindvielse og frokost I juni kom det nye orgel så på plads i Padesø Kirke.

Læs mere

TIRSDAG DEN 13. JANUAR 2015 KL. 13.00 Mødested: Seniorværkstedet, Kasernevej 19, 4700 Næstved

TIRSDAG DEN 13. JANUAR 2015 KL. 13.00 Mødested: Seniorværkstedet, Kasernevej 19, 4700 Næstved 1 TIRSDAG DEN 13. JANUAR 2015 KL. 13.00 Mødested: Seniorværkstedet, Kasernevej 19, 4700 Næstved INFORMATION OM / RUNDVISNING PÅ SENIOR VÆRKSTEDET SAMT UNDERHOLDNING AF SENIORKORET Seniorværkstedet i Næstved

Læs mere

Hurtigt overblik. Søndag d. 7. september: Vendelbomål Vendsysselgildet. Søndag d. 5. oktober: Med lama og hest til Amazoneflodens

Hurtigt overblik. Søndag d. 7. september: Vendelbomål Vendsysselgildet. Søndag d. 5. oktober: Med lama og hest til Amazoneflodens SØNDAGSCAFÉ I SCT. OLAI SOGNEGÅRD PROGRAM 2014/2015 SØNDAGSCAFÉ KIRKEKONCERTER ANDRE ARRANGEMENTER SCT. OLAI SOGNEGÅRD SKAGENSVEJ 210, HØJENE Arrangør: Sct. Olai menighedsråd Hurtigt overblik Søndag d.

Læs mere

Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling

Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling Juleafslutningen var som sædvanlig hyggelig 2 OZ6HR nyt, Januar 2012 OZ6HR nyt Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling

Læs mere

Prædiken om at misunde og unde: 1.søndag i fasten 2014 kl. 9.00

Prædiken om at misunde og unde: 1.søndag i fasten 2014 kl. 9.00 Indsamling til FKN Salmer: 1.søndag i fasten 2014 kl. 9.00 754, Se, nu stiger solen 698, Kain, hvor er din bror 123,7 613, Herre, du vandrer forsoningens vej Prædiken om at misunde og unde: Inde i mit

Læs mere

Hver morgen og hver aften - salmer til ugen og livet. Søndag. Mel: Flemming H. Meng 2013. Mel: Flemming H. Meng 2004

Hver morgen og hver aften - salmer til ugen og livet. Søndag. Mel: Flemming H. Meng 2013. Mel: Flemming H. Meng 2004 Hver morgen og hver aften - salmer til ugen og livet Søndag 1 O skabelsens morgen, det helt nye liv nu vælder med kraft i os ind. Det styrker og nærer, beriger vor tro og virker helt ind i vort sind. 2

Læs mere

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård Lysglimt Himmelev gl. Præstegård 4. Årgang nr. 27 juli / august. 2014 Lysglimt-redaktionen Anne-Lise Sørensen, frivillig i Oasen Rikke Søder, Aktivitetsleder Anni Hansen afd. B Avisen udkommer januar,

Læs mere

Indhold. Model for en dag vol. 2. Julegaveværksted. Det Blå Marked. Juledekorationer. Madbix med gæstekok. Nissebowling. Lucia.

Indhold. Model for en dag vol. 2. Julegaveværksted. Det Blå Marked. Juledekorationer. Madbix med gæstekok. Nissebowling. Lucia. Dag Dato Aktivitet Personale Tirs 4. nov Model for en dag vol. 2 To, Ki, Ja, Tr, Ti Tors 6. nov Butterflymøde Ki, Ja, Ca, Tirs Tors 11. nov 13. nov Svanesang Julegaveværksted Drengerøvsaften FIFA på PlayStation

Læs mere

KIRKEBLADET TØDSØ ALSTED SDR. DRAABY. Januar - Februar - Marts - April 2015. Foto: Alsted Kirke

KIRKEBLADET TØDSØ ALSTED SDR. DRAABY. Januar - Februar - Marts - April 2015. Foto: Alsted Kirke Januar Februar Marts April 2015 KIRKEBLADET TØDSØ ALSTED SDR. DRAABY Inde i bladet: Præstens side 2 Glimt fra sognene 3 Indsamling i kirkerne 4 Menighedsrådsmøder 5 Adresser 7 Foto: Alsted Kirke Præstens

Læs mere

Den 2. April 2015 Referat af generalforsamling i EIF Håndbold den 25.3.2015 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning Aktiviteter:

Den 2. April 2015 Referat af generalforsamling i EIF Håndbold den 25.3.2015 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning Aktiviteter: Den 2. April 2015 Referat af generalforsamling i EIF Håndbold den 25.3.2015 Til stede fra bestyrelsen: Linnea Christensen (afgående formand), Susanne Skarby (kasserer), Peter Rask, Anne Erben. Afbud fra

Læs mere

Velkommen - Forældre til forældre

Velkommen - Forældre til forældre Velkommen - Forældre til forældre Vi synes selv, at vi har verdens bedste børnehave... -Og I bydes hjerteligt velkommen! Børnehaven er et rigtigt godt valg for Jer, der ønsker en lille og hyggelig børnehave.

Læs mere

ARENDSE NYT Juni 2013

ARENDSE NYT Juni 2013 ARENDSE NYT Juni 2013 Sankt Hans 23. juni 2013 Indholdsfortegnelse Juni 2013 Forside Indholdsfortegnelse Forstanders indlæg Nye Priser Velkommen til nye medarbejdere Fødselsdage Referat af beboermøde April

Læs mere

Gl. Roskilde Amts Grænseforening. Årsprogram

Gl. Roskilde Amts Grænseforening. Årsprogram Gl. Roskilde Amts Grænseforening 2010 Årsprogram 1 Gl. Roskilde Amts Grænseforening 2010 Årsprogram Forårsmøde. Tirsdag d. 2. marts 2010 kl. 19.00 i Syv Sognegård, Skolevej 17, 4130 Viby Sj. Formanden

Læs mere