FOR BEDER MALLING AJSTRUP. Fællesbladet

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "FOR BEDER MALLING AJSTRUP. Fællesbladet"

Transkript

1 Nr. 1 januar 2015 Fællesbladet FOR BEDER MALLING AJSTRUP 27. årgang Rema 1000 i Malling 4 Fasanspiserne på Malling Skole 14 Overlever Ajstrup Forsamlingshus? 20 Ny ledelse i BMI? 38

2 Fællesbladet udgives af Beder-Malling-Ajstrup Fællesråd Redaktionen Lene Aa. Sørensen (ansvh. redaktør) Fløjstrupvej 184, Beder Tlf Jørgen F. Bak Kirkebakken 23, Beder Tlf Lene Gisselmann Kornbakken 12, Malling Tlf Dan Zachariassen Agernvej 1, Beder Tlf John Thordrup (BMI) Byagervej 81C, Beder Alli Fabrin (layout) Eghovedvej 26, Malling Tlf Bent Westergaard (layout) Elmosevej 48, Beder Tlf Poul Lorenzen (kasserer) Kirkebakken 33 E, Beder Tlf Jørgen Hesselbjerg Heden 7, 8340 Malling Tlf Rune Kæseler Andersen (fotograf) Balskærvej 14, Malling Tlf Tryk EJ Graphic A/S Grydhøjparken 5, Tilst Tlf.: Deadlines 2015 nr dec.14 udk. 10. jan. nr feb. udk. 21. mar. nr apr. udk. 16. maj nr jun. udk. 08. aug. nr aug. udk. 26. sep. nr okt. udk. 21. nov. Oplag: 4000 Fællesbladet omdeles af Forbrugerkontakt a-s, til samtlige husstande i Beder-Malling-Ajstrup-området. Fællesbladet på nettet På hjemmesiden beder-malling-ajstrup.dk kan du finde tidligere numre af Fællesbladet helt tilbage til 11. årgang fra 1999 samt en række praktiske og nyttige oplysninger. Klik på Fællesbladet i menu-linjen til venstre. Her finder du blandt andet en beskrivelse af, hvad du skal gøre, hvis du ikke har fået bladet i din postkasse. Har du ikke lige det seneste blad ved hånden, eller hvis du ikke har fået det i din postkasse, er der et direkte link til det seneste nummer af bladet. Du kan også finde udgivelsesplanen med deadlines for de kommende numre af bladet på hjemmesiden. Klik på Tidligere numre for at komme til Fællesbladets arkiv, for at dykke ned i, hvad der er sket i Beder- Malling-Ajstrup i det seneste 15 år. Med venlig hilsen redaktionen ARTIKLER 3 Hvad mener du om Bering- Beder-vejen? 4 Fællesskab for alle 4 Rema 1000 på vej til Malling 16 Stor tak til Lions Club 17 Spiren melder pas 17 Nye skove i vort område 19 Farverig aktivitet på Svendgård 20 Overlever Ajstrup Forsamlingshus? 20 En revy med lokalstof 21 Esmareldas nekrolog 21 Tak fra Henny Verner 22 Efterskolen for Scenekunst 31 Nikolai en af vore talentfulde unge Smart mobilitet Egnsarkivet fortæller Indlæg til bladet - sådan gør du STOF SENDES pr. til eller pr. brev. Husk lige: Hvis foto tages med smartphone, skal du sende det i højeste opløsning, altså: FAKTISK STØRRELSE. Sæt ikke fotos i tekstfilen, men send de oprindelige billeder ubeskåret som separate filer. Billeder skal have filformatet JPG eller TIF. Materiale i PageMaker, Publisher, PowerPoint og lign. kan ikke bruges. Ring gerne og få hjælp hos redaktionen. ARTIKLER OG ILLUSTRATIO- NER i bladet kan ikke tages som udtryk for Fællesbladets eller Fællesrådets synspunkter og holdninger, med mindre dette er angivet INDHOLD Nr. 1 januar 2015 Fællesbladet FOR BEDER MALLING AJSTRUP 27. årgang Rema 1000 i Malling 4 Fasanspiserne på Malling Skole 14 Overlever Ajstrup Forsamlingshus? 20 Ny ledelse i BMI? 38 FASTE RUBRIKKER 5-8 Beder Sogn Kirkenyt 9 Kalenderen Eskegården Malling Skole 18 Beder Skole Fælles Fritid Kirke & Sogn Malling Pastorat Klubberne i Beder og Malling BMI-bladet 47 Telefonliste Foto: Malling Skole Vil du ha en annonce i Fællesbladet? Det koster 880 kr. + moms pr. år for seks gange i en standardstørrelse, som denne annonce. Dobbelt størrelse = dobbelt pris. 2 Nummer 1/2015

3 Hvad mener du om Bering-Beder-vejen? Af Jørgen F. Bak, Fællesrådet Den 5. november besluttede byrådet at sende sagen i offentlig høring. Byrådet peger samtidig på linjeføring A den nordlige som den foretrukne. Der er ingen forskel i linjeføring på den strækning, der er tættest på os. Så umiddelbart har det ikke den store betydning for os. Og dog det er jo ikke uvæsentligt, hvordan det er at komme af og på vejen undervejs mod motorvejen. Det, der er væsentligt for os, er det, der kaldes for tilvalgsløsninger. Det dækker blandt andet over, om vejen skal begynde ved Oddervej, eller om den skal begynde ved Beder Landevej. Og her vil vi jo gerne have, at den starter ved Beder Landevej. Det er i høj grad af hensyn til tilgængeligheden til Egelund, men også fordi det vil give en meget mere flydende tilgang fra Beder-Malling, når man ikke skal ud på Oddervej og derefter på Bering-Beder-vejen. Det er især vigtigt fra Bedersiden, hvor der er et generende venstresving ved Damgårds Allés udmunding i Oddervej. Offentlig høring Den offentlige høring startede den 1. december 2014 og slutter den 28. februar Du kan finde det hele på www. aarhus.dk/bering-beder - god fornøjelse, det er et digert værk. Høringsbidrag kan sendes til: eller pr brev til: Center for Byudvikling og Mobilitet, Planafdelingen Kalkværksvej 10, 8000 Aarhus C Mrk. Bering-Beder vejen Borgermøde 20. januar Der afholdes borgermøde i Grønløkkehallen i Tranbjerg (Grønløkke Allé 6) tirsdag den 20. januar klokken 18:30 og hvornår kommer vejen så? Når høringen er gennemført, vil høringsbidragene blive vurderet, og byrådet vil behandle den igen og beslutte sig for den endelige linjeføring. Så vil man begynde på at sikre arealer til vejen, blandt andet ved ekspropriation. Det har man penge til. Men der er desværre ikke en bevilling endnu til selve anlæggelsen af vejen. Så vi skal fortsat kæmpe for at få bevilget de nødvendige penge til anlæggelsen. Er du interesseret i dit lokalområde? Er du medlem af en grundejerforening eller en anden forening eller organisation, der er medlem af fællesrådet? Så find ud af, hvem der er din foreningsrepræsentant - eller tilbyd, at det kunne være dig! FÆLLESRÅDETS GENERALFORSAMLING Torsdag den 12. marts 2015 kl på Malling Kro Fællesrådets forretningsudvalg Formand Jørgen F. Bak Kirkebakken 23, 8330 Beder (helst SMS v/ mobil) Kasserer Kirsten Williams Nyløkkevej 33, 8340 Malling Carsten Schou Byagervej 214, 1.th, 8330 Beder Jørgen Hesselbjerg Heden 7, 8340 Malling Karsten Tügel Byagervej 58 A, 8330 Beder Helle Nielsen Hedemarksvej 11, 8340 Malling Morten Sejersen Kirkebakken 130, 8330 Beder Per Bach Ajstrupvej 18, 8340 Malling Se hjemmesiden: beder-malling-ajstrup.dk Nummer 1/2015 3

4 Fællesskab for alle også i Egelund Af Jørgen F. Bak, Fællesrådet Under den flotte udmelding Fællesskab for alle har kommunen haft en politik for Borgerservice og biblioteker i høring i slutningen af sidste år. Set fra Beder-Malling er det jo vort lokale biblioteks fremtid, vi har fokus på. Der arbejdes som bekendt intenst på, at få det med som en del af Egelund BorgerCenter. Politiken lever op til det håb. For det første er der en klar melding om, at alle 18 lokalbiblioteker skal bevares og udvikles til også at rumme borgerservicefunktioner. For det andet er EBC direkte nævnt som et projekt med en beløbsramme på 9-12 mio. kr. Der står også, at medborgercentrene skal være bemandet i 20 timer om ugen. Så der er lagt op til en serviceforbedring, som der dog ikke umiddelbart er afsat penge til. Vi må jo konstatere, at kravene til os borgere om selvbetjening i forhold til det offentlige fortsat vokser. Og det er ikke uden problemer. Desværre er rigtig mange af de selvbetjeningsløsninger, som man får kastet i hovedet, meget vanskelige at bruge. De er udtænkt af sagsbehandlere og har en form, der er fremmed for de fleste. Der er også det velkendte problem med dem, der i almindelighed har vanskeligheder med digitale løsninger. Og det er ikke bare et aldersproblem. Så en bedre borgerservice er der bestemt behov for. Der er også et længere afsnit om Stadsarkivet, især med henblik på digitalisering af arkiverne. De lokalhistoriske arkiver er ikke nævnt, men de er en naturlig del af den kulturelle og historiske viden, som vi har behov for i samfundet. Den lokale forankring af de lokalhistoriske arkiver er dog væsentlig, så de skal opfattes som samarbejdspartnere i forhold til de kommunale aktiviteter. Rema1000 på vej til Malling Af Jørgen F. Bak, Fællesrådet PLANEN om en Rema1000 ved Bredgades udmunding i Oddervej har været på vej i et par år. Nu er planerne kommet så vidt, at lokalplanen for projektet er i høring. Der er deadline den 14. januar. Projektet rummer to elementer. Dels muligheden for at opføre en dagligvarebutik på op til 1000 m² og dels muligheden for at opføre knap 30 boliger i den sydlige del af området. Fællesrådet har været orienteret om projektet fra den tidlige start. Vi har især haft fokus på to trafikale elementer: For det første er vi bekymrede for den forventede øgede belastning af Bredgades udmunding i Oddervej, som jo allerede nu giver anledning til mange uheld. For det andet er det ikke helt uproblematisk at få lastbiler med varer ind ad Krekærlundsvej. Overordnet set finder vi dog, at det vil være rigtig godt med en dagligvarebutik i den sydlige del af Malling, hvor der er en stor tilvækst af boliger i disse år. Derfor glæder det os også, at rundkørslen ved Bredgades udmunding i Oddervej er på vej - og sikkert færdig i Nummer 1/2015

5 Nr. 141 JANUAR-MARTS 2015 Mennesket: Guds ukrænkelige skabning Auschwitz in memoriam»i begyndelsen skabte Gud himlen og jorden.«sådan lyder den allerførste linje i Bibelen, der danner indgang til skabelsesmyten. Uden forklarende mellemregninger meddeles det kort og godt, at det var Gud, der i tidernes morgen skabte verden. På skabelsesugens sjette dag påbegynder Gud sit mesterstykke som der står skrevet:»gud sagde:»lad os skabe mennesker i vort billede, så de ligner os!«(...) Gud skabte mennesket i sit billede; i Guds billede skabte han det«. Da dagen var omme, var Gud blevet færdig med sit skaberværk, og han satte selv karakter på sin præstation. Det hedder nemlig:»gud så alt, hvad han havde skabt, og han så, hvor godt det var.«skaberværket er i udgangspunktet godt, fordi det er skabt af Gud. Og i midten af det storslåede skaberværk satte Gud mennesket, sin ypperste skabning, for mennesket er som den eneste skabning skabt i Guds billede og har dermed en vis lighed med Gud selv om end der i flere afgørende henseender er tale om en stærkt begrænset lighed. At sige om mennesket, at det er skabt i Guds billede og dermed har en vis lighed med Gud, er en måde, hvorpå der udtrykkes nogle væsensbestemmende karakteristika ved mennesket. Mennesket er således, fordi det er skabt i Guds billede, selv et skabende væsen, og mennesket er, fordi det har en vis lighed med Gud, et væsen, der står i et forhold til Gud og sammen med Gud deler en viden om forskellen på godt og ondt. Myten om Adam og Eva og deres syndefald handler om netop dette og i umiddelbar forlængelse af denne følger myten om det første drab, da Kain i ondskab slog sin bror Abel ihjel. Men at sige om mennesket, at det er skabt i Guds billede, er, selvom drab forekommer i menneskelivet, det samme som at sige, at hvert eneste menneske er Guds ukrænkelige skabning. Dette principielle forhold afspejler sig i det femte af De Ti Bud, som lyder:»du må ikke begå drab.«udryddelseslejren Auschwitz-Birkenau. Alle mennesker står med samme værdighed over for Gud, for hvert eneste menneske er i dets blotte egenskab af at være menneske skabt med en umistelig gudbilledlighed. Intet menneske må derfor nedskrive et andet menneskes lighed med andre mennesker ved at benægte dets gudbilledlighed. Hvis det alligevel sker, ja, så gør den formastelige sig skyld i en krænkelse både mod det andet menneske og mod Gud selv.»gud har skabt verden, mennesket har skabt Auschwitz.«Så klart lyder udmeldingen fra den ungarske forfatter Imre Kertész, der som overlevende kz-fange har hjulpet eftertiden med at fastholde erindringen om det store traume i menneskehedens historie: den systematiske udryddelse af millioner af mennesker i de nazistiske koncentrationslejre under Anden Verdenskrig. For os er Auschwitz ærkesymbolet på menneskelig ondskab, symbolet, der skal minde os alle om, at det vitterligt er muligt for mennesket at træde ud af alle begreber om menneskelighed ved at fornægte andre menneskers gudbilledlighed og efterfølgende slå dem ihjel med den begrundelse, at det ikke er mennesker, der slås ihjel, men u-mennesker. Holocaust, masseudryddelsen i kz-lejrenes gaskamre og krematorieovne, fandt sted på baggrund af en sådan, forudgående umenneskeliggørelse, dehumanisering af jøderne og andre forfulgte befolkningsgrupper. En vederstyggelighed af ufattelige dimensioner. Vel begår soldater drab, når der føres krig mellem nationer, når to hære står overfor hinanden; i de tilfælde skal de internationalt vedtagne spilleregler for krigsførelse overholdes. Men at gennemføre etnisk udrensning, systematisk massedrab på civile, ja, det har intet med krigsførelse at gøre. Det er derimod den rene og skære ondskab. Om få dage, nemlig den 27. januar, er det Auschwitz-dag en dag, der markeres både i Danmark og i mange andre lande. At det netop er denne dag, der er valgt som mindedag, skyldes, at det var den 27. januar i året 1945, at de sovjetiske tropper befriede kz-lejren Auschwitz. Og i år er det så 70 år siden, befrielsen af udryddelseslejren fandt sted. Men det vil give mening, i al overskuelig fremtid, at fortsætte med at markere denne Auschwitz-dag, at mindes holocaust, tilintetgørelsen af seks millioner jøder foruden utallige andre, og samtidig benytte mindedagen til også at rette fokus mod andre folkedrab i verden. Vi har i hvert fald alle en forpligtelse til at holde dette sår, dette smertefulde traume i menneskehedens Fortsættes næste side. Nummer 1/2015 5

6 GUDSTJENESTER Søndag , kl s. e. h. 3 konger Emmy Haahr Jensen Luk 2,41,52/Mark 10,13-16 Kirkekaffe Nytårskoncert med Flensborg/Venndt-duo Søndag , kl s. e. h. 3 konger Emmy Haahr Jensen Joh 2,1-11 Søndag , kl Sidste s. e. h. 3 konger Brian Ravn Pedersen Matt 17,1-9 Søndag , kl Septuagesima Brian Ravn Pedersen Matt 20,1-16 Kirkefrokost Søndag , kl Kyndelmisse Brian Ravn Pedersen Emmy Haahr Jensen Se rubrikken Søndag , kl Seksagesima Emmy Haahr Jensen Mark 4,1-20 Søndag , kl Fastelavn Emmy Haahr Jensen Matt 3,13-17 Se rubrikken Søndag , kl s. i fasten Brian Ravn Pedersen Matt 4,1-11 Søndag , kl s. i fasten Brian Ravn Pedersen Matt 15,21-28 Søndag , kl s. i fasten Emmy Haahr Jensen Luk 11,14-28 Kirkekaffe Søndag , kl Midfaste Brian Ravn Pedersen Joh 6,1-15 Søndag , kl Stillegudstjeneste Brian Ravn Pedersen Se rubrikken Søndag , kl Mariæ bebudelses dag Brian Ravn Pedersen Luk 1,26-38 Eskegården 3/2 og 3/3 kl Kyndelmisse Søndag d. 1. februar kl Vi vil fejre, at lyset er kommet til verden ved at lytte til tekster og korsang ved kirkens kor. Vi skal synge sammen og tænde lys og lade lysene forvandle det mørke kors til et levende lyshav. Fortsat fra forrige side. identitet ved lige, så vi aldrig glemmer, hvor dybt mennesket kan synke i skændsel, såfremt det mister forestillingen om, at ethvert menneske er skabt i Guds billede og af den grund er at betragte som Guds ukrænkelige skabning. Vi må derfor uafbrudt værne om og håndhæve skabelsesmyten som en fællesmenneskelig myte, der bl.a. tjener til at forhindre det ene menneskes overgreb mod det andet. Og kun i det omfang denne myte holdes i live, genfortælles, indarbejdes i menneskesjælen og lægger sig i fundamentet af vor kultur, kan vi gøre os forhåbninger om en dag at kunne lægge forekomster af folkedrab bag os. Den italienske forfatter Primo Levi, der, ligesom Kertész, overlevede sit ophold i en tysk udryddelseslejr, skriver i et af sine vidnesbyrd om muligheden for en gentagelse af uhyrlighederne:»det Fastelavn Søndag d. 15. februar kl Fastelavnssøndag indledes med en familiegudstjeneste, hvor alle børn er velkommen til at møde op udklædte. Efter gudstjenesten er der tøndeslagning, og der bydes på fastelavnsboller med mere i sognegården. FDF Beder-Malling hjælper traditionen tro med at afvikle tøndeslagningen. Vel mødt! skete, derfor kan det ske igen; og det er kernen i, hvad jeg har at sige. Det kan ske, og det kan ske overalt. Jeg agter ikke at sige, det vil ske igen, hvad jeg heller ikke kan. Som jeg tidligere har understreget, er det ikke sandsynligt, at alle de faktorer, der udløste nazi-vanviddet, vil gøre sig gældende igen samtidig, men de første signaler truer os allerede.«hvis Levi har ret i dette sidste, ja, så må vi bestemt reagere på de signaler, der melder om inhumane forestillinger, og afvise enhver dehumaniserende retorik, vedholdende bestride enhver ytring, der søger at retfærdiggøre folkedrab. Mennesket er skabt i Guds billede. Og vi må derfor konstant være på vagt overfor tendenser i tiden, der negligerer Bibelens skabelsesmyte om menneskets umistelige værdighed, myten om mennesket som Guds ukrænkelige skabning. Brian Ravn Pedersen 6 Nummer 1/2015

7 Stillegudstjeneste Søndag d. 15. marts kl korsatser fællessalmer orgelmusik trosbekendelsen bibelcitater bønner fadervor refleksion stilhed nadver Ungdomskoret medvirker Organist: Winni Kilsgaard Liturg: Brian Ravn Pedersen Kirken er åben fra kl Indsamling Søndag den 8. marts Højskoledag for Beder og Malling sogne Lørdag den 21. marts kl i Beder sognegård EMNE Livtag med tilværelsen "Det er svært at være menneske - men prøv nu alligevel", sagde Storm P. Og det er hvad det handler om med denne mosaik af kloge og festlige historier fra hverdagen og litteraturen, bl.a. Erling Jepsen, Jan Kjærstad, Kerstin Ekman, Søren Kierkegaard. Det handler om livtag med tilværelsen - om at tage livet alvorligt, komme til rette med rødderne, om arbejde og fritid, om mænd, kvinder og kærlighed, om fortælling, tro og livsmening. Undervejs skæve udblik til samfundet og kulturen. Den røde tråd i det hele er at gribe dagen, glemme sin surhed og gå løs på hele det mangfoldige, farlige og vidunderlige liv. Pris for deltagelse inkl. frokost og kaffe: kr. 75,- Tilmelding til Ruth Brohus, tlf , Invitation til studiekreds: Kristendommens rolle i dagens Danmark Flemming Kloster Poulsen er sognepræst ved Sct. Mortens Kirke i Randers og er tillige kendt som en meget levende og engageret fortæller og foredragsholder. Højskoledagens program Kl : Velkomst og sang fra Højskolesangbogen. Der serveres kaffe og vand ved bordene. Kl : Foredrag ved Flemming Kloster Poulsen, med indlagt pause. Kl : Frokostbuffet. Kl : Opsamling og afrunding ved Flemming Kloster Poulsen. Kl : Afslutning med sang fra Højskolesangbogen. Som grundbog har vi valgt Og også Thomas var med af Bruno Rasmussen. Vi mødes onsdagene den 14. januar, 11. februar, 11. marts og den 8. april 2015 i Beder sognegård kl Selv om studiekredsen er i gang, er alle velkommen til at deltage de kommende aftener. Man kan blot møde op i sognegården på mødeaftenen. Yderligere oplysninger om studiekredsen fås ved henvendelse til Ruth Brohus på tlf Hvis du vil være indsamler til Folkekirkens Nødhjælp, så kontakt allerede nu Ruth Brohus på tlf Du kan også møde op i sognegården på selve dagen omkring kl og spørge til eventuelle ledige ruter. Forårets aktivitetsfolder er nu tilgængelig og kan fås på biblioteket, i sognegården og i kirkens våbenhus. Scan koden her og hent folderen ned på din tablet eller smartphone. Mandagstræf Den første mandag i måneden kl i sognegården. Kirkebilen kører, såfremt den bestilles hos Ruth Brohus torsdagen før på telefon mellem kl og kl Vi drikker kaffe til medbragt brød. Mandag den 2. februar: Claus Jørgensen: Wienermusik og valsens vuggende historie. Om historien bag de udødelige valse, operetter og filmmelodier An der schönen blauen Donau, Den glade Enke og Kærlighedskarrusellen samt en lang række valsemelodier, som vi selv synger med på: Skamlingsbanken, Gyldenlakken og Den spillemand snapped m.fl. Mandag den 2. marts: Jens Einar Haagensen: På cykel hjem fra Nordkap. Mange har taget turen til Nordkap i bil eller bus, men Jens Einar valgte at tage turen hjem til Ørting på sin cykel. Han siger også, at det var en drøj tur. Nummer 1/2015 7

8 Døbte siden sidst Ida Blok Grabow Nor Christopher Søjberg Mahler Matilde Skov Kristensen Caroline Michelsen Rasmus Kjærgaard Jeppesen Maj Marie Larsen Carla Nordtorp Müller Mathilde Højmark Udengaard BABYSALMESANG I BEDER KIRKE Kend din kirke Torsdag den 12. marts kl Kend din kirke - sådan kalder vi denne gudstjeneste, som er for hele familien. Forårets minikonfirmander fra 3. B får deres debut som skuespillere i kirkens rum ved opførelsen af et lille dramastykke over en kendt bibelhistorie. Minikonfirmanderne vil også fortælle om Beder kirke, selve bygningen og dens smukke inventar. Sammen med kirkens børnekor, under ledelse af organist Winni Kilsgaard, vil vi synge nye og gamle salmer. Kl. 18 samles vi i sognegården, hvor menighedsrådet er vært ved aftensmaden: spaghetti med kødsovs og salatbar. Søskende og bedsteforældre er også velkomne, og det er gratis at deltage. Kend din kirke er en åben familiegudstjeneste og altså ikke kun for minikonfirmanderne og deres familier. Arrangementet slutter kl. 19. Efterårets minikonfirmander fra 3. A og C Kalenderen: januar - marts Et musikalsk forløb for de allermindste. Har du barselsorlov og lyst til at få sunget med dit lille barn, kan du henvende dig til musikpædagog Kirsten Bach (vikar for Lisbeth Gråkjær) på tlf: eller KORSANG Børnekoret (2.-3. klasse) synger torsdage kl i Beder Sognegård Ungdomskoret (fra 4. klasse) synger onsdage kl i Malling Sognegård Børnekoret til stævne i Fredenskirken, september 2014 Flere oplysninger på og hos organist og korleder Winni Kilsgaard tlf Kirkebil Har du brug for hjælp til at blive transporteret til søndagsgudstjenesten, kan du bestille en gratis kirkebil ved senest lørdag middag at henvende dig til Ruth Brohus på tlf Onsdag d. 14. januar kl Studiekreds Søndag d. 18. januar kl Nytårskoncert Mandag d. 19. januar kl Menighedsrådsmøde Søndag d. 1. februar Kirkefrokost Søndag d. 1. februar kl Kyndelmisse Mandag d. 2. februar kl Mandagstræf Onsdag d. 11. februar kl Studiekreds Søndag d. 15. februar kl Fastelavn NAVNE OG ADRESSER Tirsdag d. 24. februar kl Menighedsrådsmøde Mandag d. 2. marts kl Mandagstræf Søndag d. 8. marts Kirkekaffe Søndag d. 8. marts Sogneindsamling Onsdag d. 11. marts kl Studiekreds Lørdag d. 21. marts kl Højskoledag Torsdag d. 12. marts kl Kend din kirke Søndag d. 15. marts kl Stillegudstjeneste SOGNEPRÆST, KBF: Brian Ravn Pedersen, Præstegården, Kirkebakken 58, 8330 Beder Tlf Træffes efter aftale. Fredag er fridag. SOGNEPRÆST: Emmy Haahr Jensen, Ny Moesgårdvej 23, 8270 Højbjerg Tlf Mobiltlf Træffes efter aftale. Fredag er fridag. KIRKEKONTOR: Sekretæren kan træffes tirsdage og torsdage kl Tlf KIRKEGÅRDSLEDER: Folmer Krarup, Kirkegårdskontoret, Lundshøjgårdsvej 12, 8340 Malling Træffes bedst mandag-torsdag kl Tlf ORGANIST: Winni Kilsgaard, Mallinggårdsvej 9, 8340 Malling Tlf ORGANIST (p.t. orlov): Lisbeth Gråkjær, Svendgårdsvej 61, 8330 Beder Tlf KIRKESANGER: Jeppe Aastrup, Åbakken 9, 8320 Mårslet. Tlf BEDER KIRKE OG SOGNEGÅRD Kirketjener og pedel: Lis Nissen. Træffetid: tirsdag-fredag kl Tlf Personligt efter aftale. FORMAND FOR MENIGHEDSRÅDET: Knud Jespersen, Engdalgårdsvej 50, 8330 Beder. Tlf NÆSTFORMAND FOR MENIGHEDSRÅDET: Johannes Mortensen, Kildegården 5, 1. tv., 8000 Aarhus C. Tlf REDAKTION: Emmy Haahr Jensen, Johannes Mortensen, Brian Ravn Pedersen (ansvh.) 8 Nummer 1/2015

9 KALENDEREN DET SKER I BEDER -MALLIN G - AJS T R U P Hver mandag og tirsdag kl. 9:30-11:30 Netcafe på Eskegården. Alle er velkomne. Søndag 11. jan. kl. 14:00 Bankospil på Eskegården. Beder-Malling Pensionistforening. Søndag 18. jan. kl. 14:00-16:00 Syng med. Alle er velkomne. Lokalcenter Eskegården. Mandag 19. jan. kl. 19:00 Ekstraordinær Generalforsamling BMI Hovedafdeling. Dagsorden: Valg til bestyrelsen. Egelund. Onsdag 21. jan. kl. 9:00 Mødested: Egelund. Travetur i Lyseng/Holme området. Arrangør: Veterantrav. Søndag 25. jan. kl. 14:00 Bankospil på Eskegården. Beder-Malling Pensionistforening. Tirsdag 27. jan. kl. 14:00 Generalforsamling og lysbilleder på Eskegården. Beder-Malling Pensionistforening. Onsdag 4. febr. kl. 9:00 Mødested: Egelund. Tur til Væksthusene. Arrangør: Veterantrav. Onsdag 4. febr. kl. 19:00 Generalforsamling. BMI Gymnastik. TV-stuen i Egelund. Søndag 8. febr. kl. 14:00 Bankospil på Eskegården. Beder-Malling Pensionistforening. Tirsdag 10. febr. kl. 12:15 Buffet. Cafeen ved Eskegården. Torsdag 12. febr. kl. 19:30 Revy-Kompasset på Farten Generalprøve. (Se side 20) Efterskolen for Scenekunst. Fredag 13. febr. Revy-Kompasset på Farten Premiere. (Se side 20) Efterskolen for Scenekunst. Lørdag 14. febr. (se side 20) Revy-Kompasset på Farten Efterskolen for Scenekunst. Søndag 15. febr. kl. 14:00 Syng med. Alle er velkomne. Lokalcenter Eskegården. Onsdag 18. febr. kl. 9:00 Mødested: Egelund. Travetur i Beder. Slutter på Eskegården. Arrangør: Veterantrav. Onsdag 18. febr. kl. 19:30 Generalforsamling. BMI Motion. Sognegården i Beder. Søndag 22. febr. kl. 14:00 Bankospil på Eskegården. Beder-Malling Pensionistforening. Tirsdag 24. febr. kl. 19:30 Generalforsamling i Ajstrup Forsamlingshus. (Se side 20 ) Onsdag 25. febr. kl. 19:30 Dissing, Dissing, Las og Dissing. Efterskolen for Scenekunst. Entre kr Onsdag 4. marts kl. 9:00 Mødested: Egelund. Travetur i Moesgaard Skov. Arrangør: Veterantrav. Søndag 8. marts kl. 14:00 Bankospil på Eskegården. Beder-Malling Pensionistforening. Tirsdag 10. marts kl. 12:15 Buffet. Cafeen ved Eskegården. Torsdag 12. marts kl. 19:30 Fællesrådets generalforsamling. Malling Kro. Søndag 15. marts kl. 14:00 Syng med. Alle er velkomne. Lokalcenter Eskegården. Tirsdag 17. marts kl. 13:30 Generalforsamling. Selvtrænerforeningen på Lokalcenter Eskegården. Onsdag 18. marts kl. 9:00 Mødested: Egelund. Kunsttur i Odder. Arrangør: Veterantrav. Søndag 22. marts kl. 14:00 Bankospil på Eskegården. Beder-Malling Pensionistforening. Lørdag 28. marts kl. 13:00 Gymnastikopvisning. Egelundhallen. Nye datoer til kalenderen modtages af: Lene Gisselmann, Kornbakken 12, 8340 Malling, tlf KLIPPESTUDIE Kristiansgårdsvej Beder. tlf online-booking på Har du lyst til at blive en del af fællesskabet? Kontakt Tove på tlf eller på BodyMind Klinik for samtale- og kropsterapi NADA øreakupunktur NADA afhjælper: ADHD, Stress, angst, uro m.v. Til Børn anvendes NADA kugler frem for nåle Fysio- og psykoterapeut Pia Truelsen, Her kan du i fred og ro udvælge dine malervarer og værktøjer til fornuftige priser - incl. professionel råd og vejledning. Tofteledet 4, 8330 Beder Tlf Åbningstider: Daglig: kl ,30 + lør. kl II Nummer 1/2015 9

10 Nyt tidspunkt for de populære buffetarrangementer på Eskegården Den månedlige buffet holdes fremover den anden TIRS- DAG i måneden kl Prisen er uændret: 70 kr. Første gang i 2015 er den 10. februar. Alle er velkomne! Foto: Rune Kæseler LOKALCENTER ESKEGÅRDEN Byagervej Beder. Tlf Døgnplejen mellem kl Lørdag, søndag og helligdage hele døgnet kontaktes på tlf (Brandstationen). Brugerrådets og husværternes kontor Tlf Mandag-torsdag kl Formand for Brugerrådet Carsten Schou, tlf ell Frivilligkoordinator Pia Koller, tlf Forebyggelseskonsulent Gitte Sand, træffes man-tors kl. 8:30-9:00. Tlf Caféens åbningstider Hverdage kl Weekender og helligdage kl Sundhedsenheden OmrådeSyd Træffes på tlf alle hverdage kl Sundhedsklinik Åbningstider: Mandag, tirsdag, onsdag og fredag kl Tidsbestilling og afbud via televagten på tlf hverdage kl Råd og vejledning hos fys/ergoterapeuter torsdag kl ulige uger og hos borger konsulenter torsdag kl i lige uger. Orientering fra caféen om maden i weekender Fra den 3. januar 2015 leveres den varme middagsret til caféen i weekenderne fra Spicy Lime i Beder. Prisen er det samme som før: 45 kr. for en varm middagsret. Den nye aftale betyder at maden skal forhåndsbestilles i caféen senest om onsdagen. Eventuelle spørgsmål om den nye ordning kan rettes til Hanne Jensen i caféen. Tak til Lions Club Beder-Malling for den fine julehilsen de kom med til alle beboerne i ældre- og plejeboligerne. Det er der mange, der glædes over. En stor tak også for Lions Clubs bidrag til bankospil på de to plejehjem. Det er en meget populær aktivitet begge steder. Henny Verner stopper som tovholder for Besøgsvenner Beder-Malling Efter 15 år som tovholder for Besøgstjenesten Beder- Malling har Henny Verner valgt at stoppe ved udgangen af Henny har hjulpet mange borgere gennem årene ved at matche dem til deres frivillige besøgsven til stor gavn og glæde for begge parter. Gennem alle årene har Henny sørget for at samle vennerne til møder hjemme i privaten og har også arrangereret fælles udflugter om sommeren for både vennerne og deres værter. Den årlige julestue er også en tradition hvor alle mødes til en hyggelig kom sammen med musik og pakkeleg. Henny har altid givet sig god tid til at besøge nye værter for at lære dem at kende, inden de blev matchet med en besøgsven. Mange besøgsvenner har haft den samme vært i mange år, og der er opstået gode venskaber. Det er guld værd. Besøgstjenesten Beder-Malling fortsætter i 2015 med en ny tovholder. Mere herom i det næste nummer af Fællesbladet, hvor bl.a. den nye tovholder, Inge Lise Hansen, vil præsentere sig. Se også Hennys hilsen side 21. Tak for julestjerner! Beder Gartnerskolen har igen i år sponsoreret flotte julestjerner til fællesarealerne på Eskegården, Kristiansgården og Malling Plejehjem. Mange tak for de smukke røde blomster der pynter så flot i vores huse til stor glæde for vores borgere og beboere. Hjemmeplejen i Beder, Malling og Mårslet Teamleder Helle R. Jensen, tlf Træffes bedst mellem kl og Nummer 1/2015

Fællesbladet. Farvel til en ildsjæl. Farlige stoffer - også hos os side 13 og 15. Let at aflevere aluminium side 10

Fællesbladet. Farvel til en ildsjæl. Farlige stoffer - også hos os side 13 og 15. Let at aflevere aluminium side 10 Årgang 18 - Nr.2Marts 2006 Farvel til en ildsjæl Fællesbladet F O R B E D E R M A L L I N G A J S T R U P Foto: Lene Aamand Efter 20 år i lokalområdets tjeneste takkede medstifter af Fællesrådet og formand

Læs mere

MÅRSLET-bladet NOVEMBER 2014 1. November 2014. www.maarslet-bladet.dk

MÅRSLET-bladet NOVEMBER 2014 1. November 2014. www.maarslet-bladet.dk MÅRSLET-bladet NOVEMBER 2014 1 November 2014 www.maarslet-bladet.dk 2 MÅRSLET-bladet NOVEMBER 2014 E-mail Mårslet-bladet Indlaeg@maarslet-bladet.dk www.maarslet-bladet.dk MÅRSLET-Bladet Lokalbladet for

Læs mere

MÅRSLET-bladet FEBRUAR 2015 1. Februar 2015. www.maarslet-bladet.dk

MÅRSLET-bladet FEBRUAR 2015 1. Februar 2015. www.maarslet-bladet.dk MÅRSLET-bladet FEBRUAR 2015 1 Februar 2015 www.maarslet-bladet.dk 2 MÅRSLET-bladet FEBRUAR 2015 E-mail Mårslet-bladet Indlaeg@maarslet-bladet.dk www.maarslet-bladet.dk MÅRSLET-Bladet Lokalbladet for foreningerne

Læs mere

MÅRSLET-bladet MAJ 2011 1. Maj 2011 LOKALBLADET FOR FORENINGER TILSLUTTET MÅRSLET FÆLLESRÅD SKOLESIDER TMG-NYT KIRKEBLAD. www.maarslet-bladet.

MÅRSLET-bladet MAJ 2011 1. Maj 2011 LOKALBLADET FOR FORENINGER TILSLUTTET MÅRSLET FÆLLESRÅD SKOLESIDER TMG-NYT KIRKEBLAD. www.maarslet-bladet. 1 Maj 2011 LOKALBLADET FOR FORENINGER TILSLUTTET MÅRSLET FÆLLESRÅD SKOLESIDER TMG-NYT KIRKEBLAD www.maarslet-bladet.dk 2 3 MÅRSLET-Bladet Lokalbladet for foreningerne tilsluttet Mårslet Fællesråd Kirkeblad

Læs mere

MÅRSLET-bladet OKTOBER 2012 1. Oktober 2012 LOKALBLADET FOR FORENINGER TILSLUTTET MÅRSLET FÆLLESRÅD SKOLESIDER TMG-NYT KIRKEBLAD

MÅRSLET-bladet OKTOBER 2012 1. Oktober 2012 LOKALBLADET FOR FORENINGER TILSLUTTET MÅRSLET FÆLLESRÅD SKOLESIDER TMG-NYT KIRKEBLAD MÅRSLET-bladet OKTOBER 2012 1 Oktober 2012 LOKALBLADET FOR FORENINGER TILSLUTTET MÅRSLET FÆLLESRÅD SKOLESIDER TMG-NYT KIRKEBLAD www.maarslet-bladet.dk 2 MÅRSLET-bladet OKTOBER 2012 E-mail Mårslet-bladet

Læs mere

Marts 2014. Opfindsomhed i Børne og Familiehuset. Flot parade i jagtforeningen. Julemarked i Serup Forsamlingshus. IF Centrum Håndbold

Marts 2014. Opfindsomhed i Børne og Familiehuset. Flot parade i jagtforeningen. Julemarked i Serup Forsamlingshus. IF Centrum Håndbold Nummer 48 12. Årgang Marts 2014 Opfindsomhed i Børne og Familiehuset Flot parade i jagtforeningen Julemarked i Serup Forsamlingshus IF Centrum Håndbold Motionsholdene i LIF: Et stort hold motionister siger

Læs mere

MÅRSLET-bladet OKTOBER 2013 1. Oktober 2013 LOKALBLADET FOR FORENINGER TILSLUTTET MÅRSLET FÆLLESRÅD SKOLESIDER TMG-NYT KIRKEBLAD

MÅRSLET-bladet OKTOBER 2013 1. Oktober 2013 LOKALBLADET FOR FORENINGER TILSLUTTET MÅRSLET FÆLLESRÅD SKOLESIDER TMG-NYT KIRKEBLAD MÅRSLET-bladet OKTOBER 2013 1 Oktober 2013 LOKALBLADET FOR FORENINGER TILSLUTTET MÅRSLET FÆLLESRÅD SKOLESIDER TMG-NYT KIRKEBLAD www.maarslet-bladet.dk 2 MÅRSLET-bladet OKTOBER 2013 E-mail Mårslet-bladet

Læs mere

Nummer 77. for Øster Brønderslev og Hallund området. Bålhøjfestivalen 2015 - Politikerbesøg. NY Spar butik - NYE grunde - Byfest i ØB

Nummer 77. for Øster Brønderslev og Hallund området. Bålhøjfestivalen 2015 - Politikerbesøg. NY Spar butik - NYE grunde - Byfest i ØB LOKALBLADET for Øster Brønderslev og Hallund området Hvorfor? Bålhøjfestivalen 2015 - Politikerbesøg NY Spar butik - NYE grunde - Byfest i ØB Sparekassefonden - Efterårsmesse - Tipi Team Rynkeby - Mølleteater

Læs mere

LOKALT NYT. Jeg glæder mig i denne tid. God sæson for Alsønderups seniorspillere. Musikforening i Alsønderup. Nyt idrætsanlæg ved Kulsviergården

LOKALT NYT. Jeg glæder mig i denne tid. God sæson for Alsønderups seniorspillere. Musikforening i Alsønderup. Nyt idrætsanlæg ved Kulsviergården Alsønderup Overdrev Bendstrup Overdrev Jeg glæder mig i denne tid Arresø Nejede Lykkesholm Alsønderup Harløse Tulstrup Tjæreby Ny Harløse Sønder Strødam Bendstrup Vester Strødam Harløse Overdrev Hillerød

Læs mere

FEBRUAR 2014 HOLMSLAND SOGNEBLAD 16. ÅRGANG NR. 1. www.holmsland.dk 1

FEBRUAR 2014 HOLMSLAND SOGNEBLAD 16. ÅRGANG NR. 1. www.holmsland.dk 1 FEBRUAR 2014 HOLMSLAND SOGNEBLAD 16. ÅRGANG NR. 1 www.holmsland.dk 1 HOLMSLAND SOGNEBLAD 16. ÅRGANG NR. 1 FEBRUAR 2014 Udgives af: HOLMSLAND SOGNEFORENING www.holmsland.dk Bladudvalg: Iver Poulsen, Røjklitvej

Læs mere

Tema: Tre generationer under samme tag

Tema: Tre generationer under samme tag 11. årg.. nr. 3. december 2006 Tema: Tre generationer under samme tag Diverse oplysninger Sognepræst Helle Brink Hestehavebakken 100 Træffes dagligt, undtagen mandag Tlf. 59 51 30 28 Mail: hebr@km.dk Sognepræst

Læs mere

Posten. Fødselsdagsbørn. BEMÆRK Næste deadline er 20. april 2010.

Posten. Fødselsdagsbørn. BEMÆRK Næste deadline er 20. april 2010. Nr. 1 17. årgang Februar 2010 Indhold: Side 2: Fødselsdagsbørn, Annonce Nytoft Side 3 og 4: Borgerforening Side 5: Sinding-Ørre Folkeuniversitet Side 6: SGIF Side 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 og 14 Kirkesiderne

Læs mere

Digter, systemkritiker og havemand. Ny helhedsplan sejrede i Trigeparken. mustafa osman. Trige Ølsted. SpørringTreklang. Nr. 72 marts 2014 13.

Digter, systemkritiker og havemand. Ny helhedsplan sejrede i Trigeparken. mustafa osman. Trige Ølsted. SpørringTreklang. Nr. 72 marts 2014 13. mustafa osman Digter, systemkritiker og havemand Ny helhedsplan sejrede i Trigeparken SpørringTreklang Trige Ølsted Nr. 72 marts 2014 13. årgang Marts 2014, nummer 72 treklang 1 annoncer redaktøren skriver

Læs mere

32. årgang nr. 124 Dec. 2009

32. årgang nr. 124 Dec. 2009 32. årgang nr. 124 Dec. 2009 Hjemmesider: www.herskindsigt.dk og www.herskind-skivholme.dk, hvor der bl.a. findes en ajourført kalender, og hvor de seneste numre kan findes. Valgmøde den 11.nov.2009 1

Læs mere

VI-TO. Lokalbladet for Tornby-Vidstrup

VI-TO. Lokalbladet for Tornby-Vidstrup VI-TO Lokalbladet for Tornby-Vidstrup Syttende årgang Nr. 3 Juni - Juli 2012 Indholdsfortegnelse side Leder........................ 2 Havbakken.................... 3 Tornby Forsamlingshus.......... 4 Tornby-Vidstrup

Læs mere

Jeppe er vild med motorer

Jeppe er vild med motorer Nummer 9 17. årgang, oktober 2011 Uddeles gratis til samtlige husstande i 6091 Bjert og 6092 Sdr. Stenderup Jeppe er vild med motorer Læs side 5 Cindy har aldrig glemt Sdr. Stenderup Læs side 12 Bjert

Læs mere

Juni 2013. Dilettant i Serup. Dagplejebørnene arbejder koncentreret, mens de snakker og hygger sig. Arbejdsdag på Friskolen

Juni 2013. Dilettant i Serup. Dagplejebørnene arbejder koncentreret, mens de snakker og hygger sig. Arbejdsdag på Friskolen Nummer 45 11. Årgang Juni 2013 Læs om Lemming Byfest U8 Pigerne fra Lemming IF Dagplejebørnene arbejder koncentreret, mens de snakker og hygger sig. Dilettant i Serup Arbejdsdag på Friskolen 1 SHELL/SPAR

Læs mere

2010 Marts April Maj. Et lokalt samarbejde i Højbjerg mellem: Lokalcenter Skåde Lokalcenter Holme Frederikskirken Holme Kirke Fællesrådet

2010 Marts April Maj. Et lokalt samarbejde i Højbjerg mellem: Lokalcenter Skåde Lokalcenter Holme Frederikskirken Holme Kirke Fællesrådet 2010 Marts April Maj Et lokalt samarbejde i Højbjerg mellem: Lokalcenter Skåde Lokalcenter Holme Frederikskirken Holme Kirke Fællesrådet Fællesrådet Holme-Højbjerg-Skåde Fællesråd: Ole Jean Nielsen Tlf.

Læs mere

Hvide Løgne. Picnickoncert DE STØRSTE DANSKE HITS. ved Stillingehallen. fredag d. 31. august kl. 18.00 gratis entré.

Hvide Løgne. Picnickoncert DE STØRSTE DANSKE HITS. ved Stillingehallen. fredag d. 31. august kl. 18.00 gratis entré. Beboerblad for Hejninge og Stillinge Nr. 4 35. årgang August 2012 Picnickoncert ved Stillingehallen fredag d. 31. august kl. 18.00 gratis entré Læs mere side 10 Hvide Løgne DE STØRSTE DANSKE HITS Markedsdag/Gadeteaterfestival

Læs mere

SØNDERBRO NYT.... alle kulturers blad med KIRKEBLADET. Nr. 2 juni 2013 4. årgang

SØNDERBRO NYT.... alle kulturers blad med KIRKEBLADET. Nr. 2 juni 2013 4. årgang SØNDERBRO NYT... alle kulturers blad med KIRKEBLADET Nr. 2 juni 2013 4. årgang INDHOLD UDGIVER: Sønderbrogruppen i samarbejde med Sønderbro Kulturhus, Sønderbro Kirke, Horsens Byskole afd. Lindvigsvej

Læs mere

Børn hjælper dyr. side 15. Trinbræt i Stilling side 4 #1 MARTS 2014 STILLING-GRAM-TVAERS.DK

Børn hjælper dyr. side 15. Trinbræt i Stilling side 4 #1 MARTS 2014 STILLING-GRAM-TVAERS.DK STILLING Børn hjælper dyr side 15 Trinbræt i Stilling side 4 #1 MARTS 2014 STILLING-GRAM-TVAERS.DK Leder STILLING Redaktionen Kære læsere Redaktør Lisbeth Kristensen tlf. 3036 2527 likr@km.dk Uffe Jochumsen

Læs mere

Nummer 52. for Øster Brønderslev og Hallund området ADH - LAN - B70 - RAP - ØBC - ØBI. Vin - Gadespejlet - Borgerforeninger

Nummer 52. for Øster Brønderslev og Hallund området ADH - LAN - B70 - RAP - ØBC - ØBI. Vin - Gadespejlet - Borgerforeninger LOKALBLADET for Øster Brønderslev og Hallund området ADH - LAN - B70 - RAP - ØBC - ØBI Vin - Gadespejlet - Borgerforeninger Hvilshøj Boldklub - Kirkenyt - Hattefest Nummer 52 februar-maj 2009 s økonomi

Læs mere

Lokalhistorisk Forening har vokseværk Læs side 17. Tema om børneunivers i Sdr. Stenderup Læs side 11, 12 og 13. Læs side 3

Lokalhistorisk Forening har vokseværk Læs side 17. Tema om børneunivers i Sdr. Stenderup Læs side 11, 12 og 13. Læs side 3 Nummer 4, 21. årgang, april 2015 Uddeles gratis til samtlige husstande i 6091 Bjert og 6092 Sdr. Stenderup Den ny ledelse af skolerne i Sdr. Stenderup og Bjert Læs side 3 Lokalhistorisk Forening har vokseværk

Læs mere

Vigersted & Kværkeby lokalnyt

Vigersted & Kværkeby lokalnyt Vigersted & Kværkeby lokalnyt 1 2014 Nyt fra VIF 2 Dilettant 4 De grønne pigespejdere 5 Vigersted Lokalråd 6 Vigersted 4H 7 Jystrup Vuggestue 7 Vigersted Børnehus 8 Vigersted Skole 9 Vigersted Forsamlingshus

Læs mere

LOKALBLADET FOR FORENINGER TILSLUTTET MÅRSLET FÆLLESRÅD SKOLESIDER TMG-NYT KIRKEBLAD

LOKALBLADET FOR FORENINGER TILSLUTTET MÅRSLET FÆLLESRÅD SKOLESIDER TMG-NYT KIRKEBLAD MÅRSLET-bladet MAJ 2007 1 Maj 2007 LOKALBLADET FOR FORENINGER TILSLUTTET MÅRSLET FÆLLESRÅD SKOLESIDER TMG-NYT KIRKEBLAD www.maarslet-bladet.dk 2 MÅRSLET-bladet MAJ 2007 MÅRSLET-bladet MAJ 2007 3 MÅRSLET-Bladet

Læs mere

Hellevad-Egvad. Sognenyt. Kirke skole foreninger. Indhold: side 2 Aktivitetskalender: Hellevad side 18 Egvad side 19. Redaktionelt: bagsiden

Hellevad-Egvad. Sognenyt. Kirke skole foreninger. Indhold: side 2 Aktivitetskalender: Hellevad side 18 Egvad side 19. Redaktionelt: bagsiden Hellevad-Egvad Kirke skole foreninger Sognenyt Indhold: side 2 Aktivitetskalender: Hellevad side 18 Egvad side 19 Redaktionelt: bagsiden www.hellevad.dk - www.nrhostrup.dk marts - maj 2014 Indhold Fra

Læs mere

Til foreninger / klubber, firmaer, m.v. Så bringer vi det i bladet - (hvis pladsen tillader) Skriv og send inden det er for sent, husk deadline

Til foreninger / klubber, firmaer, m.v. Så bringer vi det i bladet - (hvis pladsen tillader) Skriv og send inden det er for sent, husk deadline Gelsted Bladet Bladet er trykt i 2500 eksemplarer og omdeles i Gelsted, Ålsbo, Husby, Tanderup en del af Ejby., m.fl. Layout Billedværkstedet Gelsted Bladets adresse: Postkassen v/pakkebordet, SuperBrugsen,

Læs mere

Vejrup Endrup. For Vejrup og Vester Nykirke sogne Nyt

Vejrup Endrup. For Vejrup og Vester Nykirke sogne Nyt Vejrup Endrup For Vejrup og Vester Nykirke sogne Nyt En festlig afslutning på 5 forrygende dage til Vejrup Sportsfest Pigerne her, har en god tilgang til fælles sang, sammen med Kandis søndag aften. 23.

Læs mere

februar/marts 2014 23. årgang NR. 1

februar/marts 2014 23. årgang NR. 1 februar/marts 2014 23. årgang NR. 1 RAMLØSE GUIDEN: februar/marts 2014 Bertha 100 år 4 Nytårskur i børnehuset 9 Nyt fra Hallen 16 Lokalhistorisk aften 63 Intelligente vandmålere Forsidefoto: Fra "Askepot"

Læs mere

Nummer 40 10. Årgang Marts 2012

Nummer 40 10. Årgang Marts 2012 Nummer 40 10. Årgang Marts 2012 Læs om Møbelhuset Silkeborg Hygge efter gåturen med Landsbyliv Fastelavnsfest i Serup Borgerforening Børne- og Familiehuset Skægkærblæserne i København 2010 1 Tikma EL A/S

Læs mere