FOR BEDER MALLING AJSTRUP. Fællesbladet

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "FOR BEDER MALLING AJSTRUP. Fællesbladet"

Transkript

1 Nr. 1 januar 2015 Fællesbladet FOR BEDER MALLING AJSTRUP 27. årgang Rema 1000 i Malling 4 Fasanspiserne på Malling Skole 14 Overlever Ajstrup Forsamlingshus? 20 Ny ledelse i BMI? 38

2 Fællesbladet udgives af Beder-Malling-Ajstrup Fællesråd Redaktionen Lene Aa. Sørensen (ansvh. redaktør) Fløjstrupvej 184, Beder Tlf Jørgen F. Bak Kirkebakken 23, Beder Tlf Lene Gisselmann Kornbakken 12, Malling Tlf Dan Zachariassen Agernvej 1, Beder Tlf John Thordrup (BMI) Byagervej 81C, Beder Alli Fabrin (layout) Eghovedvej 26, Malling Tlf Bent Westergaard (layout) Elmosevej 48, Beder Tlf Poul Lorenzen (kasserer) Kirkebakken 33 E, Beder Tlf Jørgen Hesselbjerg Heden 7, 8340 Malling Tlf Rune Kæseler Andersen (fotograf) Balskærvej 14, Malling Tlf Tryk EJ Graphic A/S Grydhøjparken 5, Tilst Tlf.: Deadlines 2015 nr dec.14 udk. 10. jan. nr feb. udk. 21. mar. nr apr. udk. 16. maj nr jun. udk. 08. aug. nr aug. udk. 26. sep. nr okt. udk. 21. nov. Oplag: 4000 Fællesbladet omdeles af Forbrugerkontakt a-s, til samtlige husstande i Beder-Malling-Ajstrup-området. Fællesbladet på nettet På hjemmesiden beder-malling-ajstrup.dk kan du finde tidligere numre af Fællesbladet helt tilbage til 11. årgang fra 1999 samt en række praktiske og nyttige oplysninger. Klik på Fællesbladet i menu-linjen til venstre. Her finder du blandt andet en beskrivelse af, hvad du skal gøre, hvis du ikke har fået bladet i din postkasse. Har du ikke lige det seneste blad ved hånden, eller hvis du ikke har fået det i din postkasse, er der et direkte link til det seneste nummer af bladet. Du kan også finde udgivelsesplanen med deadlines for de kommende numre af bladet på hjemmesiden. Klik på Tidligere numre for at komme til Fællesbladets arkiv, for at dykke ned i, hvad der er sket i Beder- Malling-Ajstrup i det seneste 15 år. Med venlig hilsen redaktionen ARTIKLER 3 Hvad mener du om Bering- Beder-vejen? 4 Fællesskab for alle 4 Rema 1000 på vej til Malling 16 Stor tak til Lions Club 17 Spiren melder pas 17 Nye skove i vort område 19 Farverig aktivitet på Svendgård 20 Overlever Ajstrup Forsamlingshus? 20 En revy med lokalstof 21 Esmareldas nekrolog 21 Tak fra Henny Verner 22 Efterskolen for Scenekunst 31 Nikolai en af vore talentfulde unge Smart mobilitet Egnsarkivet fortæller Indlæg til bladet - sådan gør du STOF SENDES pr. til eller pr. brev. Husk lige: Hvis foto tages med smartphone, skal du sende det i højeste opløsning, altså: FAKTISK STØRRELSE. Sæt ikke fotos i tekstfilen, men send de oprindelige billeder ubeskåret som separate filer. Billeder skal have filformatet JPG eller TIF. Materiale i PageMaker, Publisher, PowerPoint og lign. kan ikke bruges. Ring gerne og få hjælp hos redaktionen. ARTIKLER OG ILLUSTRATIO- NER i bladet kan ikke tages som udtryk for Fællesbladets eller Fællesrådets synspunkter og holdninger, med mindre dette er angivet INDHOLD Nr. 1 januar 2015 Fællesbladet FOR BEDER MALLING AJSTRUP 27. årgang Rema 1000 i Malling 4 Fasanspiserne på Malling Skole 14 Overlever Ajstrup Forsamlingshus? 20 Ny ledelse i BMI? 38 FASTE RUBRIKKER 5-8 Beder Sogn Kirkenyt 9 Kalenderen Eskegården Malling Skole 18 Beder Skole Fælles Fritid Kirke & Sogn Malling Pastorat Klubberne i Beder og Malling BMI-bladet 47 Telefonliste Foto: Malling Skole Vil du ha en annonce i Fællesbladet? Det koster 880 kr. + moms pr. år for seks gange i en standardstørrelse, som denne annonce. Dobbelt størrelse = dobbelt pris. 2 Nummer 1/2015

3 Hvad mener du om Bering-Beder-vejen? Af Jørgen F. Bak, Fællesrådet Den 5. november besluttede byrådet at sende sagen i offentlig høring. Byrådet peger samtidig på linjeføring A den nordlige som den foretrukne. Der er ingen forskel i linjeføring på den strækning, der er tættest på os. Så umiddelbart har det ikke den store betydning for os. Og dog det er jo ikke uvæsentligt, hvordan det er at komme af og på vejen undervejs mod motorvejen. Det, der er væsentligt for os, er det, der kaldes for tilvalgsløsninger. Det dækker blandt andet over, om vejen skal begynde ved Oddervej, eller om den skal begynde ved Beder Landevej. Og her vil vi jo gerne have, at den starter ved Beder Landevej. Det er i høj grad af hensyn til tilgængeligheden til Egelund, men også fordi det vil give en meget mere flydende tilgang fra Beder-Malling, når man ikke skal ud på Oddervej og derefter på Bering-Beder-vejen. Det er især vigtigt fra Bedersiden, hvor der er et generende venstresving ved Damgårds Allés udmunding i Oddervej. Offentlig høring Den offentlige høring startede den 1. december 2014 og slutter den 28. februar Du kan finde det hele på www. aarhus.dk/bering-beder - god fornøjelse, det er et digert værk. Høringsbidrag kan sendes til: eller pr brev til: Center for Byudvikling og Mobilitet, Planafdelingen Kalkværksvej 10, 8000 Aarhus C Mrk. Bering-Beder vejen Borgermøde 20. januar Der afholdes borgermøde i Grønløkkehallen i Tranbjerg (Grønløkke Allé 6) tirsdag den 20. januar klokken 18:30 og hvornår kommer vejen så? Når høringen er gennemført, vil høringsbidragene blive vurderet, og byrådet vil behandle den igen og beslutte sig for den endelige linjeføring. Så vil man begynde på at sikre arealer til vejen, blandt andet ved ekspropriation. Det har man penge til. Men der er desværre ikke en bevilling endnu til selve anlæggelsen af vejen. Så vi skal fortsat kæmpe for at få bevilget de nødvendige penge til anlæggelsen. Er du interesseret i dit lokalområde? Er du medlem af en grundejerforening eller en anden forening eller organisation, der er medlem af fællesrådet? Så find ud af, hvem der er din foreningsrepræsentant - eller tilbyd, at det kunne være dig! FÆLLESRÅDETS GENERALFORSAMLING Torsdag den 12. marts 2015 kl på Malling Kro Fællesrådets forretningsudvalg Formand Jørgen F. Bak Kirkebakken 23, 8330 Beder (helst SMS v/ mobil) Kasserer Kirsten Williams Nyløkkevej 33, 8340 Malling Carsten Schou Byagervej 214, 1.th, 8330 Beder Jørgen Hesselbjerg Heden 7, 8340 Malling Karsten Tügel Byagervej 58 A, 8330 Beder Helle Nielsen Hedemarksvej 11, 8340 Malling Morten Sejersen Kirkebakken 130, 8330 Beder Per Bach Ajstrupvej 18, 8340 Malling Se hjemmesiden: beder-malling-ajstrup.dk Nummer 1/2015 3

4 Fællesskab for alle også i Egelund Af Jørgen F. Bak, Fællesrådet Under den flotte udmelding Fællesskab for alle har kommunen haft en politik for Borgerservice og biblioteker i høring i slutningen af sidste år. Set fra Beder-Malling er det jo vort lokale biblioteks fremtid, vi har fokus på. Der arbejdes som bekendt intenst på, at få det med som en del af Egelund BorgerCenter. Politiken lever op til det håb. For det første er der en klar melding om, at alle 18 lokalbiblioteker skal bevares og udvikles til også at rumme borgerservicefunktioner. For det andet er EBC direkte nævnt som et projekt med en beløbsramme på 9-12 mio. kr. Der står også, at medborgercentrene skal være bemandet i 20 timer om ugen. Så der er lagt op til en serviceforbedring, som der dog ikke umiddelbart er afsat penge til. Vi må jo konstatere, at kravene til os borgere om selvbetjening i forhold til det offentlige fortsat vokser. Og det er ikke uden problemer. Desværre er rigtig mange af de selvbetjeningsløsninger, som man får kastet i hovedet, meget vanskelige at bruge. De er udtænkt af sagsbehandlere og har en form, der er fremmed for de fleste. Der er også det velkendte problem med dem, der i almindelighed har vanskeligheder med digitale løsninger. Og det er ikke bare et aldersproblem. Så en bedre borgerservice er der bestemt behov for. Der er også et længere afsnit om Stadsarkivet, især med henblik på digitalisering af arkiverne. De lokalhistoriske arkiver er ikke nævnt, men de er en naturlig del af den kulturelle og historiske viden, som vi har behov for i samfundet. Den lokale forankring af de lokalhistoriske arkiver er dog væsentlig, så de skal opfattes som samarbejdspartnere i forhold til de kommunale aktiviteter. Rema1000 på vej til Malling Af Jørgen F. Bak, Fællesrådet PLANEN om en Rema1000 ved Bredgades udmunding i Oddervej har været på vej i et par år. Nu er planerne kommet så vidt, at lokalplanen for projektet er i høring. Der er deadline den 14. januar. Projektet rummer to elementer. Dels muligheden for at opføre en dagligvarebutik på op til 1000 m² og dels muligheden for at opføre knap 30 boliger i den sydlige del af området. Fællesrådet har været orienteret om projektet fra den tidlige start. Vi har især haft fokus på to trafikale elementer: For det første er vi bekymrede for den forventede øgede belastning af Bredgades udmunding i Oddervej, som jo allerede nu giver anledning til mange uheld. For det andet er det ikke helt uproblematisk at få lastbiler med varer ind ad Krekærlundsvej. Overordnet set finder vi dog, at det vil være rigtig godt med en dagligvarebutik i den sydlige del af Malling, hvor der er en stor tilvækst af boliger i disse år. Derfor glæder det os også, at rundkørslen ved Bredgades udmunding i Oddervej er på vej - og sikkert færdig i Nummer 1/2015

5 Nr. 141 JANUAR-MARTS 2015 Mennesket: Guds ukrænkelige skabning Auschwitz in memoriam»i begyndelsen skabte Gud himlen og jorden.«sådan lyder den allerførste linje i Bibelen, der danner indgang til skabelsesmyten. Uden forklarende mellemregninger meddeles det kort og godt, at det var Gud, der i tidernes morgen skabte verden. På skabelsesugens sjette dag påbegynder Gud sit mesterstykke som der står skrevet:»gud sagde:»lad os skabe mennesker i vort billede, så de ligner os!«(...) Gud skabte mennesket i sit billede; i Guds billede skabte han det«. Da dagen var omme, var Gud blevet færdig med sit skaberværk, og han satte selv karakter på sin præstation. Det hedder nemlig:»gud så alt, hvad han havde skabt, og han så, hvor godt det var.«skaberværket er i udgangspunktet godt, fordi det er skabt af Gud. Og i midten af det storslåede skaberværk satte Gud mennesket, sin ypperste skabning, for mennesket er som den eneste skabning skabt i Guds billede og har dermed en vis lighed med Gud selv om end der i flere afgørende henseender er tale om en stærkt begrænset lighed. At sige om mennesket, at det er skabt i Guds billede og dermed har en vis lighed med Gud, er en måde, hvorpå der udtrykkes nogle væsensbestemmende karakteristika ved mennesket. Mennesket er således, fordi det er skabt i Guds billede, selv et skabende væsen, og mennesket er, fordi det har en vis lighed med Gud, et væsen, der står i et forhold til Gud og sammen med Gud deler en viden om forskellen på godt og ondt. Myten om Adam og Eva og deres syndefald handler om netop dette og i umiddelbar forlængelse af denne følger myten om det første drab, da Kain i ondskab slog sin bror Abel ihjel. Men at sige om mennesket, at det er skabt i Guds billede, er, selvom drab forekommer i menneskelivet, det samme som at sige, at hvert eneste menneske er Guds ukrænkelige skabning. Dette principielle forhold afspejler sig i det femte af De Ti Bud, som lyder:»du må ikke begå drab.«udryddelseslejren Auschwitz-Birkenau. Alle mennesker står med samme værdighed over for Gud, for hvert eneste menneske er i dets blotte egenskab af at være menneske skabt med en umistelig gudbilledlighed. Intet menneske må derfor nedskrive et andet menneskes lighed med andre mennesker ved at benægte dets gudbilledlighed. Hvis det alligevel sker, ja, så gør den formastelige sig skyld i en krænkelse både mod det andet menneske og mod Gud selv.»gud har skabt verden, mennesket har skabt Auschwitz.«Så klart lyder udmeldingen fra den ungarske forfatter Imre Kertész, der som overlevende kz-fange har hjulpet eftertiden med at fastholde erindringen om det store traume i menneskehedens historie: den systematiske udryddelse af millioner af mennesker i de nazistiske koncentrationslejre under Anden Verdenskrig. For os er Auschwitz ærkesymbolet på menneskelig ondskab, symbolet, der skal minde os alle om, at det vitterligt er muligt for mennesket at træde ud af alle begreber om menneskelighed ved at fornægte andre menneskers gudbilledlighed og efterfølgende slå dem ihjel med den begrundelse, at det ikke er mennesker, der slås ihjel, men u-mennesker. Holocaust, masseudryddelsen i kz-lejrenes gaskamre og krematorieovne, fandt sted på baggrund af en sådan, forudgående umenneskeliggørelse, dehumanisering af jøderne og andre forfulgte befolkningsgrupper. En vederstyggelighed af ufattelige dimensioner. Vel begår soldater drab, når der føres krig mellem nationer, når to hære står overfor hinanden; i de tilfælde skal de internationalt vedtagne spilleregler for krigsførelse overholdes. Men at gennemføre etnisk udrensning, systematisk massedrab på civile, ja, det har intet med krigsførelse at gøre. Det er derimod den rene og skære ondskab. Om få dage, nemlig den 27. januar, er det Auschwitz-dag en dag, der markeres både i Danmark og i mange andre lande. At det netop er denne dag, der er valgt som mindedag, skyldes, at det var den 27. januar i året 1945, at de sovjetiske tropper befriede kz-lejren Auschwitz. Og i år er det så 70 år siden, befrielsen af udryddelseslejren fandt sted. Men det vil give mening, i al overskuelig fremtid, at fortsætte med at markere denne Auschwitz-dag, at mindes holocaust, tilintetgørelsen af seks millioner jøder foruden utallige andre, og samtidig benytte mindedagen til også at rette fokus mod andre folkedrab i verden. Vi har i hvert fald alle en forpligtelse til at holde dette sår, dette smertefulde traume i menneskehedens Fortsættes næste side. Nummer 1/2015 5

6 GUDSTJENESTER Søndag , kl s. e. h. 3 konger Emmy Haahr Jensen Luk 2,41,52/Mark 10,13-16 Kirkekaffe Nytårskoncert med Flensborg/Venndt-duo Søndag , kl s. e. h. 3 konger Emmy Haahr Jensen Joh 2,1-11 Søndag , kl Sidste s. e. h. 3 konger Brian Ravn Pedersen Matt 17,1-9 Søndag , kl Septuagesima Brian Ravn Pedersen Matt 20,1-16 Kirkefrokost Søndag , kl Kyndelmisse Brian Ravn Pedersen Emmy Haahr Jensen Se rubrikken Søndag , kl Seksagesima Emmy Haahr Jensen Mark 4,1-20 Søndag , kl Fastelavn Emmy Haahr Jensen Matt 3,13-17 Se rubrikken Søndag , kl s. i fasten Brian Ravn Pedersen Matt 4,1-11 Søndag , kl s. i fasten Brian Ravn Pedersen Matt 15,21-28 Søndag , kl s. i fasten Emmy Haahr Jensen Luk 11,14-28 Kirkekaffe Søndag , kl Midfaste Brian Ravn Pedersen Joh 6,1-15 Søndag , kl Stillegudstjeneste Brian Ravn Pedersen Se rubrikken Søndag , kl Mariæ bebudelses dag Brian Ravn Pedersen Luk 1,26-38 Eskegården 3/2 og 3/3 kl Kyndelmisse Søndag d. 1. februar kl Vi vil fejre, at lyset er kommet til verden ved at lytte til tekster og korsang ved kirkens kor. Vi skal synge sammen og tænde lys og lade lysene forvandle det mørke kors til et levende lyshav. Fortsat fra forrige side. identitet ved lige, så vi aldrig glemmer, hvor dybt mennesket kan synke i skændsel, såfremt det mister forestillingen om, at ethvert menneske er skabt i Guds billede og af den grund er at betragte som Guds ukrænkelige skabning. Vi må derfor uafbrudt værne om og håndhæve skabelsesmyten som en fællesmenneskelig myte, der bl.a. tjener til at forhindre det ene menneskes overgreb mod det andet. Og kun i det omfang denne myte holdes i live, genfortælles, indarbejdes i menneskesjælen og lægger sig i fundamentet af vor kultur, kan vi gøre os forhåbninger om en dag at kunne lægge forekomster af folkedrab bag os. Den italienske forfatter Primo Levi, der, ligesom Kertész, overlevede sit ophold i en tysk udryddelseslejr, skriver i et af sine vidnesbyrd om muligheden for en gentagelse af uhyrlighederne:»det Fastelavn Søndag d. 15. februar kl Fastelavnssøndag indledes med en familiegudstjeneste, hvor alle børn er velkommen til at møde op udklædte. Efter gudstjenesten er der tøndeslagning, og der bydes på fastelavnsboller med mere i sognegården. FDF Beder-Malling hjælper traditionen tro med at afvikle tøndeslagningen. Vel mødt! skete, derfor kan det ske igen; og det er kernen i, hvad jeg har at sige. Det kan ske, og det kan ske overalt. Jeg agter ikke at sige, det vil ske igen, hvad jeg heller ikke kan. Som jeg tidligere har understreget, er det ikke sandsynligt, at alle de faktorer, der udløste nazi-vanviddet, vil gøre sig gældende igen samtidig, men de første signaler truer os allerede.«hvis Levi har ret i dette sidste, ja, så må vi bestemt reagere på de signaler, der melder om inhumane forestillinger, og afvise enhver dehumaniserende retorik, vedholdende bestride enhver ytring, der søger at retfærdiggøre folkedrab. Mennesket er skabt i Guds billede. Og vi må derfor konstant være på vagt overfor tendenser i tiden, der negligerer Bibelens skabelsesmyte om menneskets umistelige værdighed, myten om mennesket som Guds ukrænkelige skabning. Brian Ravn Pedersen 6 Nummer 1/2015

7 Stillegudstjeneste Søndag d. 15. marts kl korsatser fællessalmer orgelmusik trosbekendelsen bibelcitater bønner fadervor refleksion stilhed nadver Ungdomskoret medvirker Organist: Winni Kilsgaard Liturg: Brian Ravn Pedersen Kirken er åben fra kl Indsamling Søndag den 8. marts Højskoledag for Beder og Malling sogne Lørdag den 21. marts kl i Beder sognegård EMNE Livtag med tilværelsen "Det er svært at være menneske - men prøv nu alligevel", sagde Storm P. Og det er hvad det handler om med denne mosaik af kloge og festlige historier fra hverdagen og litteraturen, bl.a. Erling Jepsen, Jan Kjærstad, Kerstin Ekman, Søren Kierkegaard. Det handler om livtag med tilværelsen - om at tage livet alvorligt, komme til rette med rødderne, om arbejde og fritid, om mænd, kvinder og kærlighed, om fortælling, tro og livsmening. Undervejs skæve udblik til samfundet og kulturen. Den røde tråd i det hele er at gribe dagen, glemme sin surhed og gå løs på hele det mangfoldige, farlige og vidunderlige liv. Pris for deltagelse inkl. frokost og kaffe: kr. 75,- Tilmelding til Ruth Brohus, tlf , Invitation til studiekreds: Kristendommens rolle i dagens Danmark Flemming Kloster Poulsen er sognepræst ved Sct. Mortens Kirke i Randers og er tillige kendt som en meget levende og engageret fortæller og foredragsholder. Højskoledagens program Kl : Velkomst og sang fra Højskolesangbogen. Der serveres kaffe og vand ved bordene. Kl : Foredrag ved Flemming Kloster Poulsen, med indlagt pause. Kl : Frokostbuffet. Kl : Opsamling og afrunding ved Flemming Kloster Poulsen. Kl : Afslutning med sang fra Højskolesangbogen. Som grundbog har vi valgt Og også Thomas var med af Bruno Rasmussen. Vi mødes onsdagene den 14. januar, 11. februar, 11. marts og den 8. april 2015 i Beder sognegård kl Selv om studiekredsen er i gang, er alle velkommen til at deltage de kommende aftener. Man kan blot møde op i sognegården på mødeaftenen. Yderligere oplysninger om studiekredsen fås ved henvendelse til Ruth Brohus på tlf Hvis du vil være indsamler til Folkekirkens Nødhjælp, så kontakt allerede nu Ruth Brohus på tlf Du kan også møde op i sognegården på selve dagen omkring kl og spørge til eventuelle ledige ruter. Forårets aktivitetsfolder er nu tilgængelig og kan fås på biblioteket, i sognegården og i kirkens våbenhus. Scan koden her og hent folderen ned på din tablet eller smartphone. Mandagstræf Den første mandag i måneden kl i sognegården. Kirkebilen kører, såfremt den bestilles hos Ruth Brohus torsdagen før på telefon mellem kl og kl Vi drikker kaffe til medbragt brød. Mandag den 2. februar: Claus Jørgensen: Wienermusik og valsens vuggende historie. Om historien bag de udødelige valse, operetter og filmmelodier An der schönen blauen Donau, Den glade Enke og Kærlighedskarrusellen samt en lang række valsemelodier, som vi selv synger med på: Skamlingsbanken, Gyldenlakken og Den spillemand snapped m.fl. Mandag den 2. marts: Jens Einar Haagensen: På cykel hjem fra Nordkap. Mange har taget turen til Nordkap i bil eller bus, men Jens Einar valgte at tage turen hjem til Ørting på sin cykel. Han siger også, at det var en drøj tur. Nummer 1/2015 7

8 Døbte siden sidst Ida Blok Grabow Nor Christopher Søjberg Mahler Matilde Skov Kristensen Caroline Michelsen Rasmus Kjærgaard Jeppesen Maj Marie Larsen Carla Nordtorp Müller Mathilde Højmark Udengaard BABYSALMESANG I BEDER KIRKE Kend din kirke Torsdag den 12. marts kl Kend din kirke - sådan kalder vi denne gudstjeneste, som er for hele familien. Forårets minikonfirmander fra 3. B får deres debut som skuespillere i kirkens rum ved opførelsen af et lille dramastykke over en kendt bibelhistorie. Minikonfirmanderne vil også fortælle om Beder kirke, selve bygningen og dens smukke inventar. Sammen med kirkens børnekor, under ledelse af organist Winni Kilsgaard, vil vi synge nye og gamle salmer. Kl. 18 samles vi i sognegården, hvor menighedsrådet er vært ved aftensmaden: spaghetti med kødsovs og salatbar. Søskende og bedsteforældre er også velkomne, og det er gratis at deltage. Kend din kirke er en åben familiegudstjeneste og altså ikke kun for minikonfirmanderne og deres familier. Arrangementet slutter kl. 19. Efterårets minikonfirmander fra 3. A og C Kalenderen: januar - marts Et musikalsk forløb for de allermindste. Har du barselsorlov og lyst til at få sunget med dit lille barn, kan du henvende dig til musikpædagog Kirsten Bach (vikar for Lisbeth Gråkjær) på tlf: eller KORSANG Børnekoret (2.-3. klasse) synger torsdage kl i Beder Sognegård Ungdomskoret (fra 4. klasse) synger onsdage kl i Malling Sognegård Børnekoret til stævne i Fredenskirken, september 2014 Flere oplysninger på og hos organist og korleder Winni Kilsgaard tlf Kirkebil Har du brug for hjælp til at blive transporteret til søndagsgudstjenesten, kan du bestille en gratis kirkebil ved senest lørdag middag at henvende dig til Ruth Brohus på tlf Onsdag d. 14. januar kl Studiekreds Søndag d. 18. januar kl Nytårskoncert Mandag d. 19. januar kl Menighedsrådsmøde Søndag d. 1. februar Kirkefrokost Søndag d. 1. februar kl Kyndelmisse Mandag d. 2. februar kl Mandagstræf Onsdag d. 11. februar kl Studiekreds Søndag d. 15. februar kl Fastelavn NAVNE OG ADRESSER Tirsdag d. 24. februar kl Menighedsrådsmøde Mandag d. 2. marts kl Mandagstræf Søndag d. 8. marts Kirkekaffe Søndag d. 8. marts Sogneindsamling Onsdag d. 11. marts kl Studiekreds Lørdag d. 21. marts kl Højskoledag Torsdag d. 12. marts kl Kend din kirke Søndag d. 15. marts kl Stillegudstjeneste SOGNEPRÆST, KBF: Brian Ravn Pedersen, Præstegården, Kirkebakken 58, 8330 Beder Tlf Træffes efter aftale. Fredag er fridag. SOGNEPRÆST: Emmy Haahr Jensen, Ny Moesgårdvej 23, 8270 Højbjerg Tlf Mobiltlf Træffes efter aftale. Fredag er fridag. KIRKEKONTOR: Sekretæren kan træffes tirsdage og torsdage kl Tlf KIRKEGÅRDSLEDER: Folmer Krarup, Kirkegårdskontoret, Lundshøjgårdsvej 12, 8340 Malling Træffes bedst mandag-torsdag kl Tlf ORGANIST: Winni Kilsgaard, Mallinggårdsvej 9, 8340 Malling Tlf ORGANIST (p.t. orlov): Lisbeth Gråkjær, Svendgårdsvej 61, 8330 Beder Tlf KIRKESANGER: Jeppe Aastrup, Åbakken 9, 8320 Mårslet. Tlf BEDER KIRKE OG SOGNEGÅRD Kirketjener og pedel: Lis Nissen. Træffetid: tirsdag-fredag kl Tlf Personligt efter aftale. FORMAND FOR MENIGHEDSRÅDET: Knud Jespersen, Engdalgårdsvej 50, 8330 Beder. Tlf NÆSTFORMAND FOR MENIGHEDSRÅDET: Johannes Mortensen, Kildegården 5, 1. tv., 8000 Aarhus C. Tlf REDAKTION: Emmy Haahr Jensen, Johannes Mortensen, Brian Ravn Pedersen (ansvh.) 8 Nummer 1/2015

9 KALENDEREN DET SKER I BEDER -MALLIN G - AJS T R U P Hver mandag og tirsdag kl. 9:30-11:30 Netcafe på Eskegården. Alle er velkomne. Søndag 11. jan. kl. 14:00 Bankospil på Eskegården. Beder-Malling Pensionistforening. Søndag 18. jan. kl. 14:00-16:00 Syng med. Alle er velkomne. Lokalcenter Eskegården. Mandag 19. jan. kl. 19:00 Ekstraordinær Generalforsamling BMI Hovedafdeling. Dagsorden: Valg til bestyrelsen. Egelund. Onsdag 21. jan. kl. 9:00 Mødested: Egelund. Travetur i Lyseng/Holme området. Arrangør: Veterantrav. Søndag 25. jan. kl. 14:00 Bankospil på Eskegården. Beder-Malling Pensionistforening. Tirsdag 27. jan. kl. 14:00 Generalforsamling og lysbilleder på Eskegården. Beder-Malling Pensionistforening. Onsdag 4. febr. kl. 9:00 Mødested: Egelund. Tur til Væksthusene. Arrangør: Veterantrav. Onsdag 4. febr. kl. 19:00 Generalforsamling. BMI Gymnastik. TV-stuen i Egelund. Søndag 8. febr. kl. 14:00 Bankospil på Eskegården. Beder-Malling Pensionistforening. Tirsdag 10. febr. kl. 12:15 Buffet. Cafeen ved Eskegården. Torsdag 12. febr. kl. 19:30 Revy-Kompasset på Farten Generalprøve. (Se side 20) Efterskolen for Scenekunst. Fredag 13. febr. Revy-Kompasset på Farten Premiere. (Se side 20) Efterskolen for Scenekunst. Lørdag 14. febr. (se side 20) Revy-Kompasset på Farten Efterskolen for Scenekunst. Søndag 15. febr. kl. 14:00 Syng med. Alle er velkomne. Lokalcenter Eskegården. Onsdag 18. febr. kl. 9:00 Mødested: Egelund. Travetur i Beder. Slutter på Eskegården. Arrangør: Veterantrav. Onsdag 18. febr. kl. 19:30 Generalforsamling. BMI Motion. Sognegården i Beder. Søndag 22. febr. kl. 14:00 Bankospil på Eskegården. Beder-Malling Pensionistforening. Tirsdag 24. febr. kl. 19:30 Generalforsamling i Ajstrup Forsamlingshus. (Se side 20 ) Onsdag 25. febr. kl. 19:30 Dissing, Dissing, Las og Dissing. Efterskolen for Scenekunst. Entre kr Onsdag 4. marts kl. 9:00 Mødested: Egelund. Travetur i Moesgaard Skov. Arrangør: Veterantrav. Søndag 8. marts kl. 14:00 Bankospil på Eskegården. Beder-Malling Pensionistforening. Tirsdag 10. marts kl. 12:15 Buffet. Cafeen ved Eskegården. Torsdag 12. marts kl. 19:30 Fællesrådets generalforsamling. Malling Kro. Søndag 15. marts kl. 14:00 Syng med. Alle er velkomne. Lokalcenter Eskegården. Tirsdag 17. marts kl. 13:30 Generalforsamling. Selvtrænerforeningen på Lokalcenter Eskegården. Onsdag 18. marts kl. 9:00 Mødested: Egelund. Kunsttur i Odder. Arrangør: Veterantrav. Søndag 22. marts kl. 14:00 Bankospil på Eskegården. Beder-Malling Pensionistforening. Lørdag 28. marts kl. 13:00 Gymnastikopvisning. Egelundhallen. Nye datoer til kalenderen modtages af: Lene Gisselmann, Kornbakken 12, 8340 Malling, tlf KLIPPESTUDIE Kristiansgårdsvej Beder. tlf online-booking på Har du lyst til at blive en del af fællesskabet? Kontakt Tove på tlf eller på BodyMind Klinik for samtale- og kropsterapi NADA øreakupunktur NADA afhjælper: ADHD, Stress, angst, uro m.v. Til Børn anvendes NADA kugler frem for nåle Fysio- og psykoterapeut Pia Truelsen, Her kan du i fred og ro udvælge dine malervarer og værktøjer til fornuftige priser - incl. professionel råd og vejledning. Tofteledet 4, 8330 Beder Tlf Åbningstider: Daglig: kl ,30 + lør. kl II Nummer 1/2015 9

10 Nyt tidspunkt for de populære buffetarrangementer på Eskegården Den månedlige buffet holdes fremover den anden TIRS- DAG i måneden kl Prisen er uændret: 70 kr. Første gang i 2015 er den 10. februar. Alle er velkomne! Foto: Rune Kæseler LOKALCENTER ESKEGÅRDEN Byagervej Beder. Tlf Døgnplejen mellem kl Lørdag, søndag og helligdage hele døgnet kontaktes på tlf (Brandstationen). Brugerrådets og husværternes kontor Tlf Mandag-torsdag kl Formand for Brugerrådet Carsten Schou, tlf ell Frivilligkoordinator Pia Koller, tlf Forebyggelseskonsulent Gitte Sand, træffes man-tors kl. 8:30-9:00. Tlf Caféens åbningstider Hverdage kl Weekender og helligdage kl Sundhedsenheden OmrådeSyd Træffes på tlf alle hverdage kl Sundhedsklinik Åbningstider: Mandag, tirsdag, onsdag og fredag kl Tidsbestilling og afbud via televagten på tlf hverdage kl Råd og vejledning hos fys/ergoterapeuter torsdag kl ulige uger og hos borger konsulenter torsdag kl i lige uger. Orientering fra caféen om maden i weekender Fra den 3. januar 2015 leveres den varme middagsret til caféen i weekenderne fra Spicy Lime i Beder. Prisen er det samme som før: 45 kr. for en varm middagsret. Den nye aftale betyder at maden skal forhåndsbestilles i caféen senest om onsdagen. Eventuelle spørgsmål om den nye ordning kan rettes til Hanne Jensen i caféen. Tak til Lions Club Beder-Malling for den fine julehilsen de kom med til alle beboerne i ældre- og plejeboligerne. Det er der mange, der glædes over. En stor tak også for Lions Clubs bidrag til bankospil på de to plejehjem. Det er en meget populær aktivitet begge steder. Henny Verner stopper som tovholder for Besøgsvenner Beder-Malling Efter 15 år som tovholder for Besøgstjenesten Beder- Malling har Henny Verner valgt at stoppe ved udgangen af Henny har hjulpet mange borgere gennem årene ved at matche dem til deres frivillige besøgsven til stor gavn og glæde for begge parter. Gennem alle årene har Henny sørget for at samle vennerne til møder hjemme i privaten og har også arrangereret fælles udflugter om sommeren for både vennerne og deres værter. Den årlige julestue er også en tradition hvor alle mødes til en hyggelig kom sammen med musik og pakkeleg. Henny har altid givet sig god tid til at besøge nye værter for at lære dem at kende, inden de blev matchet med en besøgsven. Mange besøgsvenner har haft den samme vært i mange år, og der er opstået gode venskaber. Det er guld værd. Besøgstjenesten Beder-Malling fortsætter i 2015 med en ny tovholder. Mere herom i det næste nummer af Fællesbladet, hvor bl.a. den nye tovholder, Inge Lise Hansen, vil præsentere sig. Se også Hennys hilsen side 21. Tak for julestjerner! Beder Gartnerskolen har igen i år sponsoreret flotte julestjerner til fællesarealerne på Eskegården, Kristiansgården og Malling Plejehjem. Mange tak for de smukke røde blomster der pynter så flot i vores huse til stor glæde for vores borgere og beboere. Hjemmeplejen i Beder, Malling og Mårslet Teamleder Helle R. Jensen, tlf Træffes bedst mellem kl og Nummer 1/2015

Frivillig ved Viby sogn. Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab Kulturelle oplevelser

Frivillig ved Viby sogn. Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab Kulturelle oplevelser Frivillig ved Viby sogn Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab Kulturelle oplevelser 1 Bliv frivillig Hvis du går og tror, at kirkens arbejde kun består i det, som præster, ansatte

Læs mere

Frivillig ved Viby sogn Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab

Frivillig ved Viby sogn Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab Frivillig ved Viby sogn Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab 1 Bliv frivillig Kulturelle oplevelser Hvis du går og tror, at kirkens arbejde kun består i det, som præster, ansatte

Læs mere

KIRKEKONTAKT HOPTRUP SOGN

KIRKEKONTAKT HOPTRUP SOGN KIRKEKONTAKT HOPTRUP SOGN DECEMBER - JANUAR Søndag den 17. december kl. 10.30, 3. søndag i advent Højmesse ved Poul Martin Langdahl. (Søndagens tekst: Luk 1,67-80). Søndag den 24. december, JULEAFTEN Julegudstjeneste

Læs mere

Program for 2. halvår af 2015 og lidt mere

Program for 2. halvår af 2015 og lidt mere Program for 2. halvår af 2015 og lidt mere Oversigt over arrangementer i resten af 2015 mm. Torsdag den 25. juni 2015 tur til Vestkysten Den 13. 20 august 2015. Tur til Skotland Fredag den 2. oktober 2015.

Læs mere

KOMMENDE ARRANGEMENTER

KOMMENDE ARRANGEMENTER Program nr. 1. 2011 (1. januar - 30. april) KOMMENDE ARRANGEMENTER FASTELAVNSFEST TØSEFEST GENERALFORSAMLING VIRKSOMHEDSBESØG VANDHULSDAG SANKT HANS LÆS MERE INDE I BLADET SIDEN SIDST Vi har taget hul

Læs mere

Lokalcenter Tranbjerg KOLORITTEN. marts 2013. - gratis -

Lokalcenter Tranbjerg KOLORITTEN. marts 2013. - gratis - Lokalcenter Tranbjerg KOLORITTEN marts 2013 - gratis - Til læserne Redaktionen opfordrer til, at stof til bladet afleveres senest den 22. marts 2013. Det er nødvendigt for os at kende de forskellige indlæg,

Læs mere

for Lyne Sogn Juni/Juli 2015 Konfirmander i Lyne Kirke Den 10 Maj 2015

for Lyne Sogn Juni/Juli 2015 Konfirmander i Lyne Kirke Den 10 Maj 2015 Til: Samtlige husstande kontorer butikker AKTIVITETSKALENDER for Lyne Sogn Juni/Juli 2015 Konfirmander i Lyne Kirke Den 10 Maj 2015 Indhold: * Forsamlingshuset: Ekstraordinær generalforsamling * LYNE krocket

Læs mere

Sind Oplevelser i fællesskab med andre

Sind Oplevelser i fællesskab med andre Ny adresse Sind klubben Nygade 2-4 7400 Herning T: 97223064 Vigtige meddelelser: Tilmeldinger/ Du er først tilmeldt et betaling: arrangement når du har betalt! Penge refunderes ikke! Åbent: Torsdag 18.45-22.00

Læs mere

for Lyne Sogn Marts 2014

for Lyne Sogn Marts 2014 Til: Samtlige husstande kontorer butikker AKTIVITETSKALENDER for Lyne Sogn Marts 2014 Indhold: * Avisindsamling: * Konfirmationer i 2015 & 2016 * Vennekredsen: Foredrag * Familie & Fritid: Køkkenfri aften

Læs mere

Oddense-Otting. november 2013. Det er så nemt - at skifte til os. Det er lettere end du tror! Ring 97 56 44 22 og aftal et møde!

Oddense-Otting. november 2013. Det er så nemt - at skifte til os. Det er lettere end du tror! Ring 97 56 44 22 og aftal et møde! So -Otting november 2013 Det er så nemt - at skifte til os Det er lettere end du tror! Og vi gør det helt uden besvær for dig. Vi skal bare have din underskrift lettere bliver det ikke Ring 97 56 44 22

Læs mere

Nytårstraveturen. I år blev vi sendt op forbi området hvor bygningen af det nye museum

Nytårstraveturen. I år blev vi sendt op forbi området hvor bygningen af det nye museum LØBESEDLEN BMI Motion Januar 2011 Nytårstraveturen Den 31. december kl. 12 er endnu et tidspunkt der for rigtig mange BMI-motionister står fast indgraveret i kalenderen. Her foretages den årlige travetur

Læs mere

Landsbynyt December 2011

Landsbynyt December 2011 Landsbynyt December 2011 Kære forældre Julen er forventningernes tid i hvert fald hos alle de børn, vi er sammen med hver dag i Sebber Landsbyordning. Forventning og glæde ser vi i deres ansigter, når

Læs mere

Nyhedsbrev fra klynge 2

Nyhedsbrev fra klynge 2 Nyhedsbrev fra klynge 2 Så blev det til det sidste nyhedsbrev i år 2014. Den har stået på masser af julehygge i december måned, hvilket nyhedsbrevet også bærer præg af. Der har været en fantastisk opbakning

Læs mere

OBBEKÆR/KALVSLUND 2. HALVÅR 2015

OBBEKÆR/KALVSLUND 2. HALVÅR 2015 Obbekær Forsamlingshus Formand Finn Vind 75 42 30 64 Kasserer Erik Bendtsen 51 58 60 39 Sekretær Bjarne Schmidt Philipp 22 96 55 55 Medlem Lis Thomsen 20 44 89 33 Medlem Bartina Swart 74 76 19 92 Udlejning

Læs mere

Skolenyt uge 46 www.ørdingfriskole.dk

Skolenyt uge 46 www.ørdingfriskole.dk Skolenyt uge 46 www.ørdingfriskole.dk Ugens højdepunkter Denne uge står den jo i festens tegn og med en spændende emneuge op til. Vi har hver morgen hørt gode historier om konger og desuden på de enkelte

Læs mere

Program for efteråret 2015

Program for efteråret 2015 Program for efteråret 2015 Indre Mission i Birkerød Velkommen til efterårets møder i Ansgar I løbet af efterårets program for tirsdagsmøderne berører vi forskellige aspekter ved livet med Gud. Formen er

Læs mere

OVERSIGT OVER ARRANGEMENTER 2014

OVERSIGT OVER ARRANGEMENTER 2014 OVERSIGT OVER ARRANGEMENTER 2014 Onsdag den 15. januar kl. 14.00:... Foredrag: Det gode liv hvad er det? Tirsdag den 11. februar kl. 19.00:... Generalforsamling Onsdag den 26. marts kl. 14.00:... Foredrag

Læs mere

LOKALCENTER TRANBJERG. Koloritten. Februar Marts. Gratis

LOKALCENTER TRANBJERG. Koloritten. Februar Marts. Gratis LOKALCENTER TRANBJERG Koloritten Februar Marts Gratis 2016 Til læserne Hermed det første nummer af Koloritten udarbejdet af det nye brugerråd, så der vil komme mere information i de næste numre. Redaktionen

Læs mere

Nyhedsbrev. uge 45 2014

Nyhedsbrev. uge 45 2014 Nyhedsbrev uge 45 2014 Så er det blevet efterår, bladene har fået en anden farve og falder af træerne. Klokken er sat 1 time tilbage, og det betyde, at vi for en kort tid får lysere morgener men tidligere

Læs mere

TORSDAGS-NYT. Torsdag den 1. november 2007

TORSDAGS-NYT. Torsdag den 1. november 2007 TORSDAGS-NYT Torsdag den 1. november 2007 Sundhed og trivsel I sidste Torsdagsnyt fortalte jeg kort om skolens fokus på sundhed og trivsel. Fredag før efterårsferien oplevede jeg et sundhedstegn uden lige.

Læs mere

Mødereferat. Generalforsamling

Mødereferat. Generalforsamling Mødereferat Generalforsamling Tidspunkt: Sted: MAN 1 OKT 2007 kl.1900 Klubhuset Højdevangen 25 3480 Fredensborg Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Fremlæggelse af foreningens reviderede

Læs mere

for Lyne Sogn Januar 2014

for Lyne Sogn Januar 2014 Til: Samtlige husstande kontorer butikker AKTIVITETSKALENDER for Lyne Sogn Januar 2014 Indhold: * Lyne kirke: Sang * Borgerforening: Generalforsamling * Vennekredsen: Sang & Musik * Familie & Fritid: Køkkenfri

Læs mere

10. september 2009 TAK!

10. september 2009 TAK! TORSDAGS-NYT 10. september 2009 25.000,- kr Mange penge i en tom kasse!! Skolen har netop holdt 32 års fødselsdag! Mandag var vi alle samlet i hallen, hvor der blev sunget og talt. Dejlige sange, hvor

Læs mere

Hjemstavnsfolkedansernes Medlemsblad 41. årgang nr. 4 Marts 2015. Fastelavnsholdet 2015. Indkaldelse til generalforsamling findes inde i bladet!

Hjemstavnsfolkedansernes Medlemsblad 41. årgang nr. 4 Marts 2015. Fastelavnsholdet 2015. Indkaldelse til generalforsamling findes inde i bladet! Hjemstavnsfolkedansernes Medlemsblad 41. årgang nr. 4 Marts 2015 Fastelavnsholdet 2015 Indkaldelse til generalforsamling findes inde i bladet! 2 Hjemstavns Folkedanserne på Frederiksberg Hjemstavns Folkedanserne

Læs mere

SOGNEBLADET. Karrebæk * Fodby Kirker

SOGNEBLADET. Karrebæk * Fodby Kirker SOGNEBLADET Karrebæk * Fodby Kirker Maj * Juni * Juli * August 2014 NYT FRA PASTORATET Velkommen til dette første Sognebladet for Karrebæk og Fodby kirker. De to menighedsråd er blevet enige om at udgive

Læs mere

Program for 2012/13 Tånum Forsamlingshus

Program for 2012/13 Tånum Forsamlingshus Program for 2012/13 Tånum Forsamlingshus Gl. Viborgvej 188 8920 Randers NV Velkommen til 2012/2013 i Tånum Forsamlingshus. Med et stigende medlemstal og en fantastik stor opbakning og interesse for at

Læs mere

2014 er nu så småt ved at rinde ud, julen er for alvor over os med travlhed, traditioner og frem for alt hygge med familie og venner.

2014 er nu så småt ved at rinde ud, julen er for alvor over os med travlhed, traditioner og frem for alt hygge med familie og venner. December 2014 Kære medlemmer og familie. 2014 er nu så småt ved at rinde ud, julen er for alvor over os med travlhed, traditioner og frem for alt hygge med familie og venner. Det har været et godt år for

Læs mere

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård Lysglimt Himmelev gl. Præstegård 4. Årgang nr. 29 november / december 2014 Lysglimt-redaktionen Anne-Lise Sørensen, frivillig i Oasen Rikke Søder, Aktivitetsleder Anni Hansen afd. B Avisen udkommer januar,

Læs mere

Program for 2014/15 Tånum Forsamlingshus

Program for 2014/15 Tånum Forsamlingshus Program for 2014/15 Tånum Forsamlingshus Gl. Viborgvej 188 8920 Randers NV Velkommen til 2014/2015 i Tånum Forsamlingshus. Med et fantastisk nyt gulv i begge sale tager vi fat på en ny sæson i Tånum Forsamlingshus.

Læs mere

Lokalcenter Tranbjerg KOLORITTEN. september 2013. - gratis -

Lokalcenter Tranbjerg KOLORITTEN. september 2013. - gratis - Lokalcenter Tranbjerg KOLORITTEN september 2013 - gratis - Til læserne Redaktionen opfordrer til, at stof til bladet afleveres senest den 22. september 2013. Det er nødvendigt for os at kende de forskellige

Læs mere

K I R K E B L A D E T S C T. M O R T E N S S O G N

K I R K E B L A D E T S C T. M O R T E N S S O G N K I R K E B L A D E T S C T. M O R T E N S S O G N 35. årgang Nr. 1 Februar 2015 Hyggeklubben mødes hver anden torsdag i ulige uger fra kl. 13.30 til 16.00. Vi spiller kort, spil og snakker og får kaffe

Læs mere

En buket tilbud til voksne fra Sct. Pauls Kirke

En buket tilbud til voksne fra Sct. Pauls Kirke En buket tilbud til voksne fra Sct. Pauls Kirke 2013 En buket tilbud til voksne fra Sct. Pauls Kirke Sct. Pauls Kirke har en række tilbud og aktiviteter, der foregår i og ud fra kirkens sognehus. Fælles

Læs mere

KONTAKTEN Øster Snede Skole

KONTAKTEN Øster Snede Skole KONTAKTEN Øster Snede Skole Skoleåret 2013/2014 Nr. 5 Kalenderen skoleåret 2014 2015 Skolens aktivitetskalender kan ses på forældreintra og skolens hjemmeside: www.oester-snede-skole.dk/fo Ferieplan for

Læs mere

KOMMENDE ARRANGEMENTER

KOMMENDE ARRANGEMENTER Program nr. 3. 2011 (1. september - 31. december) KOMMENDE ARRANGEMENTER LINEDANCE OPSTART OKTOBERFEST MORTENS AFTEN JULEFROKOST LUCIA LÆS MERE INDE I BLADET SIDEN SIDST Sommeren er ved at gå på hæld,

Læs mere

Forældremøde for alle forældre tirsdag den 18. november fra kl

Forældremøde for alle forældre tirsdag den 18. november fra kl Forældremøde for alle forældre tirsdag den 18. november fra kl. 18.30 20.00 Programmet for aftenen: 1. Næstformand i skolebestyrelsen Susanne Grunkin byder velkommen 2. Skoleleder Kirsten Kryger giver

Læs mere

Bøgen. Nr. 13 juni 2016. Udgiver: Forenede Care - Bøgeskovhus [1]

Bøgen. Nr. 13 juni 2016. Udgiver: Forenede Care - Bøgeskovhus [1] Bøgen Nr. 13 juni 2016. Udgiver: Forenede Care - Bøgeskovhus [1] INDHOLDSFORTEGNELSE: Side 3 Nyt fra centerchef Maria Tønnersen Side 4 Velkommen til Bøgeskovhus Side 4-7 Nyt fra aktivitetskoordinator Helle

Læs mere

SE DE SIDSTE NYHEDER PÅ www.aadum.com

SE DE SIDSTE NYHEDER PÅ www.aadum.com SE DE SIDSTE NYHEDER PÅ www.aadum.com Fællesmøde Onsdag den 16. januar kl. 14.00 på Hjemmet. Hyggeeftermiddag med musikalsk underholdning og fællessang ved Per Skærlund, Grindsted. Pris for entrè, underholdning

Læs mere

Mini-konfirmand i Lillerød Kirke. Kom og se og vær med...

Mini-konfirmand i Lillerød Kirke. Kom og se og vær med... Mini-konfirmand i Lillerød Kirke Kom og se og vær med... Kære 3. klasser på Lillerød Skole! Hvis du går i 3.klasse på Lillerød Skole, så er det netop dig, vi skriver til. I efteråret 2015 vil vi gerne

Læs mere

Bryndum og Vester Nebel kirker

Bryndum og Vester Nebel kirker og Vester Nebel kirker November - februar 2016/2017 Julens arrangementer i kirken - sang og musik - arrangementer for børn Julekoncert med Re-fresh Torsdag den 8. december kl. 19.00-20.00 i kirke Kom i

Læs mere

DAMSØGAARD POSTEN NR. 5 MAJ 2008. Alle hverdage. Hver mandag Gamle minder for mænd kl. 13.45. Hver tirsdag Gamle minder for damer kl. 13.

DAMSØGAARD POSTEN NR. 5 MAJ 2008. Alle hverdage. Hver mandag Gamle minder for mænd kl. 13.45. Hver tirsdag Gamle minder for damer kl. 13. DAMSØGAARD Alle hverdage Avislæsning kl. 11.45 i stuen Gymnastikken kl. 9.00-12.30 Fællesgymnastik i kælderen kl. 10.30 11.00 Terapien kl. 9.00-15.30 POSTEN NR. 5 MAJ 2008 (kig ind i terapien og få en

Læs mere

April 2009. Vedlagt i dette nummer: Formandens beretning Info fra Vandværk

April 2009. Vedlagt i dette nummer: Formandens beretning Info fra Vandværk April 2009 Læs i dette nummer: Ny konstituering Ny hjemmeside mm. Arbejdsopgaver Tilskudsmuligheder Vedlagt i dette nummer: Formandens beretning Info fra Vandværk Side 1 Den nyvalgte bestyrelsen har på

Læs mere

TOFTEPOSTEN Nyhedsblad om livet i Toftehaven Oktober - November 2015

TOFTEPOSTEN Nyhedsblad om livet i Toftehaven Oktober - November 2015 TOFTEPOSTEN Nyhedsblad om livet i Toftehaven Oktober - November 2015 Redaktionen: Liselotte Ehrhardt og Heidi Lund. Indlæg til Tofteposten skal være redaktionen i hænde senest d.15, i måneden. Hvis nogen

Læs mere

Søndag den 31. august 2008 søndag den 7. september 2008

Søndag den 31. august 2008 søndag den 7. september 2008 Seniorkulturuge 2008 Søndag den 31. august 2008 søndag den 7. september 2008 Kulturelt Samråd, Solrød Bibliotekerne, Kræftens Bekæmpelse, AOF, Super Brugsen, Lokalhistorisk Forening, Lions, Ældresagen,

Læs mere

Nyhedsbrev. august september oktober

Nyhedsbrev. august september oktober Nyhedsbrev august september oktober Gudstjenester i Jerne og Skads Kirke J - JERNE KIRKE S - SKADS KIRKE Søndag den 2. august 9. søndag efter Trinitatis Søndag den 27. september 17. søndag efter Trinitatis

Læs mere

Lysglimt Himmelev gl Præstegård

Lysglimt Himmelev gl Præstegård Lysglimt Himmelev gl Præstegård 10. årgang nr. 56 maj juni 2013 Lysglimt-redaktionen Anne-Lise Sørensen, frivillig i Oasen Rikke Søder, Aktivitetsleder Susan Salomonsen, Aktivitetsmedarbejder Avisen udkommer

Læs mere

Lokalcenter Tranbjerg KOLORITTEN. november 2013. - gratis -

Lokalcenter Tranbjerg KOLORITTEN. november 2013. - gratis - Lokalcenter Tranbjerg KOLORITTEN november 2013 - gratis - Til læserne Redaktionen opfordrer til, at stof til bladet afleveres senest den 22. november 2013. Det er nødvendigt for os at kende de forskellige

Læs mere

Split. Sidste nummer af SPLIT Billeder Fra Bürstadt Interview med Hanne Jørgensen. www.silkeborg-p-d.dk. Medlemsblad for Silkeborg Pigerne & Drengene

Split. Sidste nummer af SPLIT Billeder Fra Bürstadt Interview med Hanne Jørgensen. www.silkeborg-p-d.dk. Medlemsblad for Silkeborg Pigerne & Drengene Split Medlemsblad for Silkeborg Pigerne & Drengene www.silkeborg-p-d.dk Sidste nummer af SPLIT Billeder Fra Bürstadt Interview med Hanne Jørgensen August 2007 Siden er det blevet til rundt regnet 50 store

Læs mere

NYHEDSBREV for resten af august 2015. En ny begyndelse

NYHEDSBREV for resten af august 2015. En ny begyndelse NYHEDSBREV for resten af august 2015 En ny begyndelse Sommeren går nu på hæld og en ny sæson i kirkens arbejde går i gang. Også i efteråret vil vi arbejde på at blive et udadrettet fællesskab med Jesus

Læs mere

Rosenbladet Juni - juli 2015

Rosenbladet Juni - juli 2015 Rosenbladet Juni - juli 2015 Kære beboer og pårørende Rosenbladet informerer om de praktiske ting og aktiviteter, man kan deltage i på hjemmet, desuden bringer vi billeder, og beskrivelser af arrangementer

Læs mere

Henrik Weinkouff Skoleleder

Henrik Weinkouff Skoleleder Skolebladet Lucia Nyt skoleblad Som noget nyt vil Torslev Skoles skoleblad udkomme elektronisk. Og vi vil ligge os i selen for at få bladet til at udkomme hver måned, når eleverne er her. Der vil altid

Læs mere

Konfirmand i Mølholm kirke

Konfirmand i Mølholm kirke Konfirmand i Mølholm kirke Udfordringer til unge på livets veje 2015-16 Indbydelse til konfirmandforberedelse Som 7. klasses elev vil jeg gerne indbyde dig til at deltage i konfirmandforberedelse og konfirmation

Læs mere

Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012

Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012 Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012 Tøj-sponsor: Velkomst: Velkommen til generalforsamling i HGC - Hammerum Gjellerup Cykel Klub foreningens 12. ordinære generalforsamling.

Læs mere

16 Årgang Nummer 2 Oktober 2010

16 Årgang Nummer 2 Oktober 2010 16 Årgang Nummer 2 Oktober 2010 Bestyrelsen Formand: Jytte Holt Nielsen, Bornholmsvej 8, 7400 Herning Tlf 20714010 j-k-hansen@mail.dk Kasserer: John F. Nielsen, jagtvej 10, 7400 Herning Tlf. 97118541 60738720

Læs mere

Gilleleje Marineforening

Gilleleje Marineforening Gilleleje Marineforening Nr. 19 december 2011 Adresse Gilleleje Marineforening ønsker alle medlemmer en rigtig glædelig jul samt et godt nytår I gamle dage Inspireret af Søren Svendsens foredrag om gamle

Læs mere

Godt Nyt. Januar månedsblad fra Roskilde Frikirke. månedsblad fra Roskilde Frikirke

Godt Nyt. Januar månedsblad fra Roskilde Frikirke. månedsblad fra Roskilde Frikirke Godt Nyt Januar 2004 månedsblad fra Roskilde Frikirke månedsblad fra Roskilde Frikirke Det handler om TRO Hvad er tro? Hvad er meningen med livet? Jesus og Josefine - er det ren fiktion? Hvorfor skulle

Læs mere

Min bog om Baunegård 1

Min bog om Baunegård 1 Min bog om Baunegård 1 Velkommen til Baunegård Denne lille bog er til dig, da du skal flytte ind på Baunegård. I bogen kan du læse eller få læst højt, hvad Baunegård er. Midt i Værløse ved en dejlig stor

Læs mere

Ny skolegård efter påskeferien.

Ny skolegård efter påskeferien. FORDYBELSESUGE PÅ HELLIG KORS SKOLE 29. MATS 2. APRIL 2004 Ny skolegård efter påskeferien. Vi var ned i skolegården og der fortalte håndværkerne os at de bliver færdige om ti dage. De laver den nye skolegård

Læs mere

FORÅRSPROGRAM. Seniorklubben

FORÅRSPROGRAM. Seniorklubben FORÅRSPROGRAM Seniorklubben Kære medlemmer Så er vi i gang med foråret, og der er mange dage, som vi skal udnytte. Det er nemlig tid til at modtage programmet for det første halve år af 2015. Vi håber

Læs mere

Hilsen fra redaktionen

Hilsen fra redaktionen NYHEDSBLADET - for Klingstrupvænget & Rødegårdsvej Hilsen fra redaktionen Kære beboer, Du sidder nu med årets første udgave af vores nyhedsblad; rigtig mange gange velkommen. I dette nyhedsblad skal vi

Læs mere

Referat fra Menighedsrådsmøde. Dato Tirsdag den 19 November 2013 kl. 17:00 til 21:00. Konfirmandstuen, Rødding Præstegård

Referat fra Menighedsrådsmøde. Dato Tirsdag den 19 November 2013 kl. 17:00 til 21:00. Konfirmandstuen, Rødding Præstegård Rødding Menighedsråd Referat fra Menighedsrådsmøde Dato Tirsdag den 19 November 2013 kl. 17:00 til 21:00 Mødested: Deltager: Afbud fra: Konfirmandstuen, Rødding Præstegård Anger Nissen, Svend Enevoldsen,

Læs mere

Skolelederen juni 2014... s. 2. Løsnings Skoles legepatrulje på kursus... s. 6. Hilsen fra Skolebestyrelsen juni 2014... s. 7

Skolelederen juni 2014... s. 2. Løsnings Skoles legepatrulje på kursus... s. 6. Hilsen fra Skolebestyrelsen juni 2014... s. 7 Indhold Skolelederen juni 2014... s. 2 Løsnings Skoles legepatrulje på kursus... s. 6 Hilsen fra Skolebestyrelsen juni 2014... s. 7 Legepatruljen på tur på Vejle Idrætshøjskole 15. maj 2014 Skolenyt jul

Læs mere

Sognebladet Oddense-Otting

Sognebladet Oddense-Otting Sognebladet Oddense-Otting SEPTEMBER 2013 Det er så nemt - at skifte til os Det er lettere end du tror! Og vi gør det helt uden besvær for dig. Vi skal bare have din underskrift lettere bliver det ikke

Læs mere

Nyhedsbrev SFO Fritterhøjen uge 5+6 2015

Nyhedsbrev SFO Fritterhøjen uge 5+6 2015 Vinterferie. Så er vi nået til uge 7 og skolen holder vinterferie og dermed holder SFO åbent hele dagen. Det har vi annonceret i de sidste par udgaver af Nyhedsbrevet. Vi skal bl.a. i BioHuset og se Min

Læs mere

Kom og lyt. Kirkeblad for Egernsund sogn september til november

Kom og lyt. Kirkeblad for Egernsund sogn september til november Kom og lyt Kirkeblad for Egernsund sogn september til november 2006 Adresser: Sognepræst: David J. Kessel, Strandvej 8, Egernsund, tlf.: 74442658, e-mail: djk@km.dk Menighedsrådsformand: Margit Kristensen,

Læs mere

Lokalcenter Bjerggården

Lokalcenter Bjerggården Lokalcenter Bjerggården Østerøgade 20 8200 Aarhus N Tlf. 8713 3200 Aktiviteter arrangementer & menuplan Månedsbladet januar 2016 Læs inde i bladet: Held og lykke med det nye år! Kvindegruppe på Fuglebakken

Læs mere

F R I S K O L E N I L E M M I N G U G E 3 8. Kære børn og forældre Lemming 23. september 2016 G L A D E B Ø R N L Æ R E R B E D S T

F R I S K O L E N I L E M M I N G U G E 3 8. Kære børn og forældre Lemming 23. september 2016 G L A D E B Ø R N L Æ R E R B E D S T U G E B R E V E T F R I S K O L E N I L E M M I N G U G E 3 8 Kære børn og forældre Lemming 23. september 2016 G L A D E B Ø R N L Æ R E R B E D S T Ugen der gik: Vi har haft en dejlig uge med almindelig

Læs mere

Traditioner i Børnehuset Viften.

Traditioner i Børnehuset Viften. Traditioner i Børnehuset Viften. Fastelavn: Vi holder fastelavnsfest i Børnehuset fastelavns mandag. Hver gruppe har deres egen tønde som de skal slå ned grupperne er rundt omkring i huset. Vi er alle

Læs mere

JUBILÆUM - 40 ÅR DÉT SKAL FEJRES!

JUBILÆUM - 40 ÅR DÉT SKAL FEJRES! PROGRAM For dit nærmiljø i 2014 Gundersted Borgerforening Michael, Sanne, Svend Erik, Ulrik og Åse JUBILÆUM - 40 ÅR DÉT SKAL FEJRES! KOM OG VÆR MED! 40 år - men ej fed og færdig! I år er det 40 år siden

Læs mere

Årsberetning Dalum Kirke 2013-14

Årsberetning Dalum Kirke 2013-14 Årsberetning Dalum Kirke 2013-14 Hvorfor mødes vi her? 41... Menighedsrådet aflægger beretning om rådets virksomhed i det forløbne år og orienterer om den planlagte virksomhed i det kommende år. Beretning

Læs mere

Frivillig ved Zions Kirke. Din mulighed for at deltage i det frivillige arbejde i din Kirke

Frivillig ved Zions Kirke. Din mulighed for at deltage i det frivillige arbejde i din Kirke Din mulighed for at deltage i det frivillige arbejde i din Kirke Om at være frivillig I Zions sogn vil vi gerne, at kirken er en levende og aktiv kirke. Derfor tilbyder vi mange forskellige aktiviteter.

Læs mere

Se kalender på bagsiden!

Se kalender på bagsiden! LOKALbladet 2012-2013 Aktuelt nyt 2 Feldballe Hallen: Overdragelsesfest 13. 2 Feldstrup Revyen: Møde for nye aktive 3. 3 KulturKlubben: Fællesspisning - Fredagscafe - Julehygge 7. 4 : Juletræsfest 20.

Læs mere

Næste Aadum Nyt udkommer i uge 31. Sidste frist for aflevering: FREDAG D. 24/7-15 til Dagmar Vestergaard, Tøstrupvej 13, 9737 6035,

Næste Aadum Nyt udkommer i uge 31. Sidste frist for aflevering: FREDAG D. 24/7-15 til Dagmar Vestergaard, Tøstrupvej 13, 9737 6035, Næste Aadum Nyt udkommer i uge 31. Sidste frist for aflevering: FREDAG D. 24/7-15 til Dagmar Vestergaard, Tøstrupvej 13, 9737 6035, djvestergaard@bbsyd.dk Aadum Husholdningsforening Grill og Petanque Torsdag

Læs mere

AKTIVITETSKALENDER. for Lyne Sogn Oktober 2015. Indhold: * Vennekredsen: Foredrag. Til: Samtlige husstande kontorer butikker

AKTIVITETSKALENDER. for Lyne Sogn Oktober 2015. Indhold: * Vennekredsen: Foredrag. Til: Samtlige husstande kontorer butikker Til: Samtlige husstande kontorer butikker AKTIVITETSKALENDER for Lyne Sogn Oktober 2015 Fra Indvielse af Byfornyelse Indhold: * Vennekredsen: Foredrag * Avisindsamling: Fortsætter * Ny Butik: Mormors ting

Læs mere

Kirkenyt for Tingsted kirke december 2015 samt januar og februar 2016. Og lyset skinner i mørket, og mørket fik ikke bugt med det. (Joh.

Kirkenyt for Tingsted kirke december 2015 samt januar og februar 2016. Og lyset skinner i mørket, og mørket fik ikke bugt med det. (Joh. Kirkenyt for Tingsted kirke december 2015 samt januar og februar 2016 Og lyset skinner i mørket, og mørket fik ikke bugt med det. (Joh.1,5) I verden omkring os, og jævnligt også i vore egne hjerter, synes

Læs mere

SFO1 Pavillonen sommer 2012. Tlf. nummer: 36 37 83 41 Hjemmeside: www.rk.dk/nyager-skole/

SFO1 Pavillonen sommer 2012. Tlf. nummer: 36 37 83 41 Hjemmeside: www.rk.dk/nyager-skole/ Stjernebrevet SFO1 Pavillonen sommer 2012 Tlf. nummer: 36 37 83 41 Hjemmeside: www.rk.dk/nyager-skole/ Juni måned står for døren og dermed kan vi både byde på kulturel aften, bedsteforældredag og gamle

Læs mere

VIGTIGE ADRESSER!!! PMF AARHUS Bank: Regnr. 9004 Kontonr. 0006818501 CVR-nr.: 29987343 www.postens-mf.dk. Nr. 4 Juni 2015. Formand: Næstformand:

VIGTIGE ADRESSER!!! PMF AARHUS Bank: Regnr. 9004 Kontonr. 0006818501 CVR-nr.: 29987343 www.postens-mf.dk. Nr. 4 Juni 2015. Formand: Næstformand: VIGTIGE ADRESSER!!! PMF AARHUS Bank: Regnr. 9004 Kontonr. 0006818501 CVR-nr.: 29987343 www.postens-mf.dk Nr. 4 Juni 2015 Formand: Ernst B. Larsen, Eskebækparken 62, 2.tv, 8660 Skanderborg Tlf. 86 51 00

Læs mere

Hammerum Gjellerup Cykelklub Generalforsamling 2013 Formandens beretning

Hammerum Gjellerup Cykelklub Generalforsamling 2013 Formandens beretning 1 Hammerum Gjellerup Cykelklub Generalforsamling 2013 Formandens beretning Velkomst: Velkommen til generalforsamling her i HGC- Hammerum Gjellerup Cykel Klub foreningens 13. ordinære generalforsamling.

Læs mere

Referat af generalforsamling i Skovlunde Kirkes Ungdomsgård mandag den 10. marts 2014 kl. 19.30

Referat af generalforsamling i Skovlunde Kirkes Ungdomsgård mandag den 10. marts 2014 kl. 19.30 Referat af generalforsamling i Skovlunde Kirkes mandag den 10. marts 2014 kl. 19.30 21 fremmødte 1. Indledning Det er i dag et vejr nr. 266 i højskoledagbogen 1.1 Valg af dirigent Finn Seerup blev valgt.

Læs mere

November 2010. Vedlagt i dette nummer: Invitation til Juletur. Læs i dette nummer: Om Løvfaldstur Om Staldarbejdet. Side 1

November 2010. Vedlagt i dette nummer: Invitation til Juletur. Læs i dette nummer: Om Løvfaldstur Om Staldarbejdet. Side 1 November 2010 Læs i dette nummer: Om Løvfaldstur Om Staldarbejdet Vedlagt i dette nummer: Invitation til Juletur Side 1 Bestyrelsen i Kærby Landsbylaug: Formand: Næstformand: Lasse Hansen, Tina Jørgensen

Læs mere

Kulturarrangementer September, Oktober, November og December 2014

Kulturarrangementer September, Oktober, November og December 2014 Side 12 Sindklubben: Fælleskab og store oplevelser. Sind klubben Nygade 2-4 7400 Herning T: 97220172 Vigtige meddelelser: Tilmeldinger/ Du er først tilmeldt et betaling: arrangement når du har betalt!

Læs mere

for Lyne Sogn Maj 2014 Indhold:

for Lyne Sogn Maj 2014 Indhold: Til: Samtlige husstande kontorer butikker AKTIVITETSKALENDER for Lyne Sogn Maj 2014 De gamle skilte på hotellet Afholdshotel fra 1914 til 1970 Indhold: Krocketklubben. Avisindsamling. Støtteforeningen

Læs mere

TIL FRIVILLIGE PÅ HOSPICE SJÆLLAND NYHEDSBREV FEBRUAR 2016. Kære alle,

TIL FRIVILLIGE PÅ HOSPICE SJÆLLAND NYHEDSBREV FEBRUAR 2016. Kære alle, TIL FRIVILLIGE PÅ HOSPICE SJÆLLAND NYHEDSBREV FEBRUAR 2016 Kære alle, Så er det februar måned, og det er allerede blevet lysere til omkring kl. 17.00, helt vidunderligt, når man skal nå hjem og gå med

Læs mere

Efterløn s & Pensionistklub Skive

Efterløn s & Pensionistklub Skive Efterløn s & Pensionistklub Skive Program 2013 Programmet kan også ses på: http://midt-vestjylland.nnf.dk/seniorer/skive Efterløn s & Pensionistklubben s Bestyrelse Formand Ivan Christiansen 97 54 15 82

Læs mere

April 2015 Kære forældre Børnehave Strategiproces

April 2015 Kære forældre Børnehave Strategiproces April 2015 1 2 3 Påskeferie 4 5 6 Ma 7 8 9 10 11 12 Sø Konfirmation 13 Ma Blå mandag Samtaler 3. klasse 14 15 16 To Skole/hjemsamtaler 3. klasse 17 18 19 20 21 Ti Generalforsamling 22 On Forårskoncert

Læs mere

NYHEDSBREV Røde Kors Odense

NYHEDSBREV Røde Kors Odense Røde Kors Odense August 2014 HUSK: Har du lyst til at modtage nyhedsbrevet per mail fremover? Så skriv til odense @rodekors.dk Send dine gode historier og billeder til os på odense @rodekors.dk. Formanden

Læs mere

TORSDAGS-NYT STØT FORÆLDREFORENINGEN! 8. oktober 2009

TORSDAGS-NYT STØT FORÆLDREFORENINGEN! 8. oktober 2009 TORSDAGS-NYT 8. oktober 2009 EFTERÅRSFERIE Fredag løber og cykler hele skolen i skolernes årlige motionsløb. Det er en dejlig begivenhed, som viser Hvinningdalskolens elever som særdeles aktive i forhold

Læs mere

Bøgen. Nr. 20 Januar Udgiver: Forenede Care - Bøgeskovhus [1]

Bøgen. Nr. 20 Januar Udgiver: Forenede Care - Bøgeskovhus [1] Bøgen Nr. 20 Januar 2017. Udgiver: Forenede Care - Bøgeskovhus [1] INDHOLDSFORTEGNELSE: Side 3 Nyt fra centerchef Maria Tønnersen Side 4 Nytårskoncert - ændring Side 5-6 Nyt fra aktivitetskoordinator Helle

Læs mere

Frederikssund Kommunes Børne- og ungepolitik

Frederikssund Kommunes Børne- og ungepolitik Frederikssund Kommunes Børne- og ungepolitik 2017-2021 Frederikssund Kommunes Børne- og ungepolitik 2017-2021 Frederikssund Kommunes Børne- og ungepolitik 2017-2021 er vedtaget af Byrådet 21. juni 2017.

Læs mere

Referat fra Lind Borgerforenings generalforsamling 02.februar Velkommen til Lind Borgerforenings 55 års generalforsamling 2017

Referat fra Lind Borgerforenings generalforsamling 02.februar Velkommen til Lind Borgerforenings 55 års generalforsamling 2017 Referat fra Lind Borgerforenings generalforsamling 02.februar 2017. Velkommen til Lind Borgerforenings 55 års generalforsamling 2017 1. Valg af dirigent Folmer Christiansen er valgt. 2. Formandens beretning.

Læs mere

Forældrebrev den 20. december 2013

Forældrebrev den 20. december 2013 Forældrebrev den 20. december 2013 1. Præcisering på vores hjemmeside omkring søskendetilskud Hidtil har der på hjemmesiden stået: Der ydes søskendetilskud til forældrenes betaling af skole og SFO. Elever

Læs mere

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård Lysglimt Himmelev gl. Præstegård 5. Årgang nr. 31 marts / april 2015 Lysglimt-redaktionen Anne-Lise Sørensen, frivillig i Oasen Rikke Søder, Aktivitetsleder Anni Hansen afd. B Avisen udkommer januar, marts,

Læs mere

FREDAG D. 21/10-11 til Dagmar Vestergaard, Tøstrupvej 13, 9737 6035, djvestergaard@bbsyd.dk

FREDAG D. 21/10-11 til Dagmar Vestergaard, Tøstrupvej 13, 9737 6035, djvestergaard@bbsyd.dk FREDAG D. 21/10-11 til Dagmar Vestergaard, Tøstrupvej 13, 9737 6035, djvestergaard@bbsyd.dk Kom til Skt. Hans aften ved Teglværkssøen i Ådum torsdag den 23. juni Kl. 19.30 er grillen varm, så I kan købe

Læs mere

K I R K E B L A D E T S C T. M O R T E N S S O G N

K I R K E B L A D E T S C T. M O R T E N S S O G N K I R K E B L A D E T S C T. M O R T E N S S O G N 34. årgang Nr. 4 December 2014 Hyggeklubben holder juleferie fra d. 4. december, vi begynder igen d. 15. januar kl. 13.00. Bemærk det nye mødetidspunkt.

Læs mere

Søttrup Gymnastikforening

Søttrup Gymnastikforening Gymnastik i Hornum PROGRAM 2015/2016 i Søttrup Gymnastikforening SÆSONSTART UGE 36 (31/8 el.1/9) Velkommen til en ny og spændende sæson i Søttrup Gymnastikforening Vi håber, at rigtig mange har lyst til,

Læs mere

Prædiken m.v. fra Familie-høstgudstjenesten 18.s. efter trinitatis 2016

Prædiken m.v. fra Familie-høstgudstjenesten 18.s. efter trinitatis 2016 Prædiken m.v. fra Familie-høstgudstjenesten 18.s. efter trinitatis 2016 Klokkeringning intro prælud. m. procession Indgangsbøn Salme: 729: Nu falmer skoven Hilsen svar Indledning om høst Læsning: Gud sagde:»jorden

Læs mere

Hovedgaden 15 - Vejrumbro - 8830 Tjele - Tlf. 8665 4455 - E: Info@VVfriskole.dk - I: www.vvfri.dk. Side 5-6

Hovedgaden 15 - Vejrumbro - 8830 Tjele - Tlf. 8665 4455 - E: Info@VVfriskole.dk - I: www.vvfri.dk. Side 5-6 Hovedgaden 15 - Vejrumbro - 8830 Tjele - Tlf. 8665 4455 - E: Info@VVfriskole.dk - I: www.vvfri.dk Nyhedsbrev uge 44-2013 Side 1 Side 2 Musik for 4.-5. kl. om Carl Nielsen Invitation til bedsteforældredag

Læs mere

Område Syd. Lokalcenter Eskegården. Aktivitetstilbud

Område Syd. Lokalcenter Eskegården. Aktivitetstilbud Område Syd Lokalcenter Eskegården Aktivitetstilbud Indhold Velkommen til aktivitetstilbuddene ved Lokalcenter Eskegården 3 Brugerstyrede aktiviteter 4 TRÆVÆRKSTED 4 HUMØRKLUBBEN 4 FÆLLESSPISNING 4 HYGGEKLUBBEN

Læs mere

for Lyne Sogn Februar 2015

for Lyne Sogn Februar 2015 Til: Samtlige husstande kontorer butikker AKTIVITETSKALENDER for Lyne Sogn Februar 2015 Nedbrydning af gødningshus 2014 Indhold: * Bork Præstegård: Skumringstime * Lyne Kroket & Petanqueklub: Generalforsamling

Læs mere

Orkanen Singleklubben med pli.

Orkanen Singleklubben med pli. Orkanen Singleklubben med pli. Orkanens hjemmeside http://www.orkanen.dk Initiativtager og kontaktperson Edith Agerholm, Fårupled 10 7300 Jelling - Tlf. 75 8717 53 Mobil. 22 90 84 22 E-mail. edith.agerholm@jellingnet.dk

Læs mere

Fuglebakken juni 2015

Fuglebakken juni 2015 Fuglebakken juni 2015 Aktiviteter & arrangementer Morten Eskesens Vej 2 8210 Aarhus V. Tlf.: 87 13 32 00 Brug dit lokalcenter Alle er velkomne Arrangementer på Lokalcenter Fuglebakken Søndag den Mandag

Læs mere