Redaktion: Lone Iversen, Rikke Ørnberg, Lajla Holtebo Gregersen & Karin Birgitte Sneskov. Tekster samlet og redigeret af Karin Birgitte Sneskov.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Redaktion: Lone Iversen, Rikke Ørnberg, Lajla Holtebo Gregersen & Karin Birgitte Sneskov. Tekster samlet og redigeret af Karin Birgitte Sneskov."

Transkript

1 ÅRSBERETNING 2014

2 03 Forord 04 Danmarks største asyloperatør 06 Opkvalificerende kurser 08 Informationstjenesten 10 De frivillige gør en forskel 14 Et nyt og større Center også i Nordjylland 16 En Bondemand krydser sine spor 18 En beretning fra Sundhed i Syd 20 Brandøvelse blev til virkelighed 22 Medansvar i beboerrådsarbejdet 24 Udvidet undervisningstilbud 28 Venligboerne 32 Der er gået sport i det Jammerbugt nu helt til Sønderjylland 36 En god oplevelse Kommunikationen kan binde os sammen 40 Jammerbugt Asylafdeling udkommer i bogform Redaktion: Lone Iversen, Rikke Ørnberg, Lajla Holtebo Gregersen & Karin Birgitte Sneskov. Tekster samlet og redigeret af Karin Birgitte Sneskov.

3 2013 har på mange måder været et omskifteligt år for såvel asylområdet som helhed og for Brovst Asylcenter. For at forstå asyl-indkvarteringsområdets uforudsigelighed er det illustrativt at se på, hvordan vi foråret 2014 lukkede afdelinger i Skive, fordi vi skulle reducere vores kapacitet med ca. 200 indkvarteringspladser fordelt i Jammerbugt, Brønderslev og Hjørring Kommuner. Som det er bekendt, så holdt prognoserne ikke tværtimod den totale kapacitet toppede i stedet med 3500 pladser ved årsskiftet i Jammerbugt Kommunes regi. Og som det allernyeste skud på stammen har vi for ganske nyligt etableret en afdeling for uledsagede mindreårige asylansøgere den ligger i Vester Thorup. Hen over sommeren steg antallet af asylansøgere fra især Syrien og Eritrea kraftigt, og mange steder indkvarteredes asylansøgerne midlertidigt i sovesale, i undervisningslokaler og på campingpladser, mens man ledte efter egnede bygninger, der hurtigt kunne indrettes til dette nye formål. På Brovst Asylcenter indkvarterede vi også på skoler og i pavilloner i denne hektiske periode, mens centret udvidede som udeoperatør med syv nye centre i en helt ny landsdel, nemlig Sønderjylland. Forandring er det eneste sikre i vores verden! Med den kraftige udvidelse måtte vi justere centrets struktur, og i slutningen af 2014 ændrede vi navn til Jammerbugt Asylafdeling med såvel faglige som daglige ledere på de enkelte centre. Jeg mener naturligvis, at det er rigtigt at videreudvikle de kommunale løsninger på asyldrift, både ud fra et økonomisk perspektiv, men også fordi vores beboere inden for de kommunale rammer kan leve tættest muligt på en almindelig hverdag. Så tæt som man kan komme i en asylansøgers altid uvisse situation. Personligt er jeg stolt over, at vi har bidraget til at udvikle en stærk kommunal asylcentermodel, der for alvor viste sin evne til at ekspandere hurtigt og med stor fleksibilitet. I mange situationer har jeg givet udtryk for min beundring og sagt tak til alle centrets medarbejdere, der har skullet give en ekstra tørn for at få hele dette store puslespil til at lykkes, men jeg vil ikke undlade også ved denne lejlighed at sige alle medarbejdere stor tak for jeres engagement og energi i det hektiske Vi har med denne årsberetning forsøgt at give et indblik i vores hverdag på centrene, der nu strækker sig fra Hjørring i Nord til Sønderborg i Syd god læselyst! Thorkild Poulsen Centerleder Årsberetning 2014 Jammerbugt Asylafdeling 3

4 FRA BROVST ASYLCENTER TIL JAMMERBUGT ASYLAFDELING Danmarks største asyloperatør Oversigten over centre, som tilsammen udgør Jammerbugt Asylafdeling, taler for sig selv. Kortet illustrerer hvor mange centre, der ved årsskiftet blev drevet fra hovedcentret i Tranum i Jammerbugt Kommune. Tranum har hele tiden har fungeret som hovedcentret, også mens centret hed Brovst Asylcenter. I 2014 nåede antallet af flygtninge og fordrevne på verdensplan et historisk antal, og i Danmark blev der da også naturligt trukket paralleller til modtagelsen af bosniske asylansøgere i begyndelsen af 1990 erne. Knap personer søgte asyl i Danmark i 2014, hvoraf halvdelen er flygtet fra konflikten i Syrien. Hen over sommeren steg behovet akut for at skaffe indkvarteringspladser, ikke mindst pga. de mange asylansøgere fra især Eritrea og Syrien. Brovst Asylcenter gjorde sig også klar til at udvide beredskabet, og i slutningen af sommerferien er der ikke længere tilstrækkeligt med indkvarteringspladser i de hidtidige centre under Brovst Asylcenter, der foruden afdelingerne i Jammerbugt også omfattede afdelingerne i Brønderslev og Hjørring Kommuner. Med den kraftige udvidelse måtte Brovst Asylcenter gentænke sin organisationsstruktur, og i slutningen af 2014, hvor kapaciteten topper med 3500 pladser, skiftede man det hidtidige Brovst Asylcenter ud med det nye navn, Jammerbugt Asylafdeling. Brovst Asylcenter indkvarterede på skoler og i pavilloner, mens centret udvidede som udeoperatør med otte nye centre i en helt ny landsdel: I Sønderjylland etableredes centre i Sønderborg, Aabenraa, Tønder og Haderslev Kommuner med hovedafdeling i den nyligt lukkede Sønderborg Kaserne. Jammerbugt Asylafdeling blev dermed i 2014 landets største kommunale asyloperatør med en omsætning på flere hundrede mio. kr. 4 Årsberetning 2014 Jammerbugt Asylafdeling

5 JAMMERBUGT KOMMUNE Center Tranum (A) Hovedcenter. Max 275 beboere + pavilloner Vestkystvejen Center Brovst (B) Tidligere funktionærbolig til sygehus. Max 115 beboere. Sygehusvej 3, 5 og 7 Udeboliger i Jammerbugt Kommune Max 80 beboere Center Vester Hjermitslev (C) Gerdsvej 1: Tidligere skole (nødindkvartering, lukket). Max 100 beboere. Ingstrupvej 7: Tidligere plejehjem. Max 80 beboere A HJØRRING KOMMUNE Center Hjørring (D) Hyttebyen. Max 216 beboere. Børge Christensens vej 12, 9800 Hjørring Center Foldbjerg (E) Tidligere misbrugscenter. Max. 122 beboere. Foldbjergvej 16, Vrå Center Vrå (F) Tidligere plejecenter. Max. 113 beboere. Møllevej 29 Center Hirtshals (G) Midlertidigt center (lukket ). Max 100 beboere Center Nordbovej (H) Tidligere kollegieboliger. Max. 88 beboere Center Bispegården (I) Max 100 beboere B C J G H D I F E K BRØNDERSLEV KOMMUNE Center Brønderslev (J) Udslusningslejligheder. Max. 142 beboere Udeboliger i Brønderslev Kommune. Max. 157 beboere Tygelsgadecentret (K) Tidligere plejehjem. Max. 104 beboere SKIVE KOMMUNE Center Skive (lukket) (U) Lejligheder i Ramsing og Oddense. Max 100 beboere U TØNDER KOMMUNE Center Aaløkke (R) Tidligere plejecenter. Max 160 beboere. Aaløkkevej 1, Løgumkloster Center Toftlund (S) Privatejede bygninger. Max 100 beboere. Tankegangen 1, 6520 Toftlund Nørre Løgum gamle skole (T) (Nødindkvartering). Max 200 beboere. Bruges i 2015 som undervisningssted R S T L P Q AABENRAA KOMMUNE Center Bolderslev (P) Tidligere plejehjem. Max. 102 beboere. Gammel Søndergade 20, Bolderslev Center Uge (Q) Max 136 beboere M O N HADERSLEV KOMMUNE Center Sommersted (L) Tidligere efterskole. Max 198 beboere. Talind 2, Sommersted Beredskabskorpsets Kaserne (M) Max 200 beboere SØNDERBORG KOMMUNE Center Sønderborg (N) Tidligere kaserne. Max. 650 beboere. Gerlachsgade 2, Sønderborg Center Nordborg (O) Udslusningslejligheder. Max. 300 beboere. Løjtetoft/Th. Brorsensvej, 6430 Nordborg Årsberetning 2014 Jammerbugt Asylafdeling 5

6 Opkvalificerende kurser Pizzabagning, Photoshop, computer... kurser for asylansøgere. Af Edith Ajero, kursuskoordinator og -vejleder Brovst Asylcenter har siden september 2013 tilbudt asylansøgere, bosiddende i Tranum, Brovst, Brønderslev og Vrå, eksterne kurser á seks ugers varighed. Kurser afholdes over to dage om ugen. Målet med disse kurser er rettet mod at opkvalificere asylansøgernes personlige og faglige kompetencer. Kurserne kan være med til at skabe en bedre forudsætning for en vellykket integrationsproces for de asylansøgere, der får opholdstilladelse her i landet samt lette tilbagevenden til hjemlandet for de asylansøgere, der får afslag på asyl. I 2014 er der kommet flere afdelinger til bl.a. i Hjørring, hvor der har været behov for en udvidelse af eksterne kursusudbydere for der at dække behovet for kurser. Asylansøgerne oplever ofte sproglige barrierer, hvorfor de mere praksisrelaterede kurser som frisørkurser, kurser i pizzabagning, photoshop og computer samt kurser på autoværksted er mere eftertragtede kurser. Her spiller sproget ikke den store rolle, da praksis kan uddybes gennem en grundig visualisering. På disse kursusforløb er der et stort fremmøde, og de succesoplevelser, asylansøgerne oplever her, har ofte en afsmittende rolle på deres motivation til at lære mere. Samlet set er de eksterne kurser en succes, der er med til at give asylansøgerne et større indhold i deres hverdag. 6 Årsberetning 2014 Jammerbugt Asylafdeling

7 Årsberetning 2014 Jammerbugt Asylafdeling 7

8 Informationstjenesten Jammerbugt Asylafdeling har i løbet af efteråret 2014 vokset sig så stor, at vi nu har skabt en informationstjeneste. Af Rikke Ørnberg Ugentligt bliver samtlige afdelinger kontaktet af studerende samt folkeskoler og organisationer, som ønsker at komme på besøg, modtage besøg eller blot høre lidt om asylverdenen. Informationstjenesten varetages af Lajla Holtebo Gregersen samt Maria Bartholdy og er nu struktureret i en form, der er mere brugbar og gennemsigtig for dem, der skal bruge ydelsen. På ude-besøg Før et besøg af informationstjenesten har elever og studerende udfyldt et skema, som skal give Maria en fornemmelse af, hvor meget kendskab, de har til forhold omkring asylansøgere og deres holdning til asylansøgere generelt. Som regel har eleverne eller de studerende ofte ringe kendskab og føler sig enormt utrygge ved vores asylansøgere. Vores spørgeskemaundersøgelser viser, at børnene får mere viden om asylansøgere og føler sig mere trygge efter et besøg af informationstjenesten. Derfor tager Maria eller Lajla altid nogle af asylansøgerne med, når hun er på arbejde med informationstjenesten. De fleste asylansøgere er fra beboerrådet enten i Tranum eller Brovst. På skolen holdes et kort oplæg om det emne, som eleverne har arbejdet med i forbindelse med besøget. Derefter for- 8 Årsberetning 2014 Jammerbugt Asylafdeling

9 tæller asylansøgerne om deres flugt, hvorfor de er flygtet, demokrati og diktatur, og hvordan det er at være langt væk hjemmefra. Disse oplæg giver naturligvis mulighed for en dialog og for at stille spørgsmål, og eleverne er meget optaget af dette. Slutteligt udfylder eleverne et nyt skema, og hver gang er der positive tilbagemeldinger, hvor eleverne føler, de nu har øget deres kendskab til asyllivet, samt at de føler sig mere trygge ved asylansøgere. Gæster på centrene Når Maria og Lajla tager imod elever og studerende på centrene, bliver de vist rundt, og der er flere, der ønsker at aflægge et besøg, når de selv har haft besøg af informationstjenesten på deres skole eller uddannelsesinstitution. Med tiden er det meningen, at informationstjenesten skal dække alle afdelinger i nord, altså Brønderslev, Hjørring og Vrå. Informationstjenesten betyder meget for asylcentrenes popularitet i befolkningen. Det er vigtigt, at vi er i dialog med lokalsamfundet, og det betyder meget for asylansøgerne at være i kontakt med verden udenfor. Årsberetning 2014 Jammerbugt Asylafdeling 9

10 De frivillige gør en forskel En frivilligkoordinators beretning fra en travl hverdag på asylcentret i Sommersted. Af Tina Kjær, frivilligkoordinator I august 2014 bliver jeg gennem medierne klar over, at der arbejdes på at oprette et midlertidigt asylcenter i det, der tidligere var Sommersted Efterskole. Jammerbugt Kommune, som skal stå for det, indkalder til stormøde sammen med Borgerforeningen for at fortælle om planerne. At gøre en forskel Jeg tænker, at her kan jeg måske gøre en forskel, så jeg begynder at samle tøj, legetøj, fodtøj, køkkengrej mm. ind, da det forlyder, at asylansøgerne kun har det, de står og går i. Jeg har ingen viden om flygtninge og asylansøgere eller om asylsystemet i det hele taget, men jeg kan hjælpe med at skaffe noget tøj og andre ting. Jeg annoncerer på min facebook-profil efter aflagt tøj, fodtøj og overtøj, og ret hurtig har vi fyldt garagen og anden plads i huset. Derfor snakker jeg med souschef Ninna Svendsen for at finde ud af, hvornår der er mulighed for at få det hele afleveret. Samtidigt ser jeg på Haderslev Kommunes Facebookside, at de søger en til at være koordinator for de frivillige på asylcentret i Sommersted. Jeg skriver derfor også til Ninna, at det job kunne jeg godt være interesseret i. Jeg er kronisk smertepatient, og nogle dage kan jeg ikke så meget fysisk, men derfor kan jeg godt være hjemme og koordinere noget frivillig arbejde via computer. Det lykkes, så jeg begynder at søge efter flere i vennekredsen, familien og nærområdet, der kan være med til at gøre en forskel og give beboerne lidt indhold i deres hverdag på centret. Opstartsmøde Kort inden åbningen af centret snakker jeg med den konstituerede leder Rikke Ørnberg, og vi aftaler at lave et opstartsmøde for alle dem, der indtil nu har meldt sig som frivillige. På mødet kommer mere end 25 mennesker, der godt kan tænke sig at være frivillig. På mødet fortæller Rikke om, hvordan der er på centeret, og hvad det vil sige at være asylansøger, og hvad den fremtidige plan er. Centeret er lejet for et par måneder, men det er forventeligt, at den lejekontrakt kan blive forlænget. Efter mødet slutter Anne Mette en anden frivillig og jeg af med at få en individuel snak med alle dem, der er mødt op for at høre, hvilke ressourcer de har. Forinden havde vi snakket om, at de frivillige aktiviteter, vi tilbyder, kan beboerne deltage i, som de har lyst. Genbrugsbutikken Det er ret hurtig besluttet, at der er behov for en genbrugsbutik med alle de donationer, centret har fået. Med ledelsens erfaring fra andre centre betyder det, at asylansøgerne skal betale små beløb for de ting, de finder i butikken. Derefter bliver pengene brugt til sociale arrangementer for beboerne. Butikken kræver en del frivillige, fordi den holder åbent to gange om ugen. Der skal være hjælp til at finde de ting, folk søger, til at lægge tøj sammen og til at ekspedere. Aktiviteter Så er der en frivillig, som melder sig til at spille fodbold både med børnene og de voksne, og der bliver lavet en gruppe, der står for børneaktiviteter en eftermiddag hver uge. 10 Årsberetning 2014 Jammerbugt Asylafdeling

11 Årsberetning 2014 Jammerbugt Asylafdeling 11

12 12 Årsberetning 2014 Jammerbugt Asylafdeling

13 Blandt andet kommer en ung mand fra byen og spiller playstation med drengene en eftermiddag i hver uge, og en ung pige melder sig til at komme og lave dans med pigerne og kvinderne hver onsdag eftermiddag. Der bliver lavet en kreativ aften, hvor der bliver strikket og syet. Der er flere skræddere blandt beboerne, så der har siden været godt gang i symaskinerne. Der har været arrangeret gåture i området bl.a til Cirkus Dannebrog, som har til huse 4 km fra centeret. En akrobat har været på besøg for at lære børnene akrobatik, og der er blevet bagt vafler og lavet popcorn og snakket og hygget. Vi var med til at arrangere åbent hus for borgere i og omkring Sommersted, hvor beboere der lavede masser af lækker syrisk mad, og gæsterne blev opfordret til at komme med hjemmebag til et sønderjysk kaffebord. En tidligere beboer, som er dirigent og violinist, spillede et par numre på violin sammen med en lokal pige, der er konservatoriestuderende, og hele arrangementet var en vældig succes. En frivillig fra asylcentret i Løgumkloster havde fået den gode ide at lave et fodboldstævne, så de 4 nye asylcentre i Sønderjylland fik til opgave at stille med hvert et hold. Det blev en god eftermiddag, hvor alle følelser var i kog! En søndag aften i november var der fællesspisning for beboerne og de frivillige og deres familier, hvor alle havde en madret med. Det blev et stort tag selv bord med både danske og syriske retter. I december blev der lavet en julehyggedag med æbleskiver, gløgg, småkager, gaver til børnene og besøg af julemanden. Der blev danset rundt om juletræet og sunget sange. Det var endnu en skøn eftermiddag. Børnegruppen har lavet julepynt og klippet og klistret med mødrene og børnene, så der blev pyntet på centeret, og vi fik også foræret to juletræer, som også blev pyntet. Der er nu oprettet en lukket facebook-gruppe for frivillige. Der får vi informationer fra de ansatte, når der kommer nye beboere eller fraflytning. Vi bruger siden til at koordinere alt lige fra kagebagning til bemanding i butikken og uploade billeder. Der kommer løbende nye personer, der melder sig som frivillige, dem tager jeg så en snak med om, hvilke aktiviteter de har lyst til at deltage i, og om de har nye ideer. Kontakten til de "lokale" Der var fra start lidt modstand og negativ stemning fra en håndfuld beboere i Sommersted, da de var negative over for tanken om asylansøgere i byen. Det er heldigvis blevet manet til jorden, og stemningen er vendt, og det er dejligt at se liv i byen med alle de smilende ansigter, som pænt hilse med et Hej, når de møder de lokale. Det har været underligt at være i kontakt med medierne, og uge efter uge har jeg kunnet læse om mig selv og frivilliggruppen i aviserne, men det har været vigtigt for mig at få fortalt de mange positive historier. Nogle lokalpolitikkere har også været på besøg og snakket med beboerne, og de har været meget begejstret over, hvad de så og hørte. En god oplevelse Det har virkelig givet mig rigtig meget at være en del af alt dette. Det havde jeg aldrig set komme, men jeg ville ikke have været foruden alle de oplevelser i dag. Det har været en kæmpe gave for mig, som har fyldt mit hjerte, og hvor er man da blevet klog på rigtig meget, som jeg intet anede om i forvejen! Det har været et super samarbejde med medarbejderne og ledelsen, de har været gode til at bakke op om de forskellige ideer, og de har været gode til at komme med ros, som lige giver lidt ny energi. Mit forhold til asylansøgerne Man får snakket godt sammen, og en af beboerne er en højgravid 32-årig kvinde, som jeg får lov til at kende rigtig godt. Hun spørger, om jeg vil med til hendes forestående fødslen, så hun kan føle sig mere tryg. Det blev en kæmpe oplevelse at være med, og den 9. november 2014 kl fødte hun en dejlig stor pige på 5 kg og 59 cm på Åbenrå sygehus. Kontakten mellem de frivillige Årsberetning 2014 Jammerbugt Asylafdeling 13

14 Et nyt og større Center også i Nordjylland Det er ikke kun Sønderjylland, som har vokset sig større. Afdelingen i nord har fået en lillesøster i Vester Hjermitslev i det tidligere plejehjem. Af Rikke Ørnberg Center Vester Hjermitslev har en kapacitet på 85 beboere, og det er fortrinsvis familier, som bor der. De voksne beboere går i skole i Brønderslev, mens børnene går i skole i Saltum, og de mindste børn går i den lokale børnehave. En positiv oplevelse Det har været en positiv oplevelse at komme til Vester Hjermitslev, og Jammerbugt Asylafdeling fik allerede en forsmag på den gode stemning, da de i sommeren 2014 midlertidigt i 3 uger indkvarterede syriske asylansøgere i byens tidligere skole. Al skepsis blev vendt til en positiv oplevelse, således at borgerne i byen tog godt imod nyheden om åbningen af et mere permanent asylcenter. Det skete i uge 43, hvor den sidste plejehjemsbeboer just var flyttet ud, og der var knapt blevet indrettet færdigt, før de nye beboere flyttede ind. Men humøret var højt hos de nyansatte medarbejdere, som tog imod taknemmelige asylansøgere. Nye lejligheder i Brovst en kort fornøjelse Desuden udvidede Center Brovst med 8 nye lejligheder i tagetagen på Sygehusvej i Brovst. Byggeriet havde stået på i et halvt år, og de sidste lejligheder blev indviet i december lige inden jul. Lejlighederne er store og lyse, og vi er glade for at tilbyde flere familier at komme til Brovst. Desværre varede lykken kort for nogle af de nye familier, da 3 lejligheder nu står ødelagt efter en ildebrand kort efter jul. Det betød, at vi måtte genhuse mere end 40 beboere pga. branden og vandskader og atter har håndværkere gående i bygningen, som i skrivende stund er i gang med at blive renoveret. Nu slikker vi sårene og rejser os og håber, at Sygehusvej står færdig til sommer, og så skal vi holde en stor fest. Det har både beboere, personale og håndværkere fortjent! Besøg af den "gamle" bager Siden har centret fundet sine egne ben at stå på i samarbejde med byen og idrætsforeningen. Flere af beboerne dyrker sport i Lunden, og hos købmanden Inger går handlen strygende. Så godt, at Inger gav en stor og velsmagende kagemand, da vi holdt Åbent Hus på centret i december. Mange borgerne kom forbi og fik smagt på de velsmagende retter, og byens tidligere bager Arne på godt 90 år kom med hjemmebagte klejner og brunsviger, lige inden han skulle ud og bowle! Det blev til en fornøjelig aften med syrisk dans og glade asylbørn, som syngende mødte borgerne på trappen med Mester Jakob og blomster. Vi havde ca. 70 besøgende ved arrangementet. 14 Årsberetning 2014 Jammerbugt Asylafdeling

15 Årsberetning 2014 Jammerbugt Asylafdeling 15

16 En Bondemand krydser sine spor Hvordan startes et asylcenter op? Det er der nok ingen grydeklar opskrift på, men kodeordet i Jammerbugt Asylafdeling er vist: Spring ud i det og se, om det kan flyde. Af Jørgen Østergaard, netværksmedarbejder 16 Årsberetning 2014 Jammerbugt Asylafdeling

17 8. september 2014 skiftede jeg spor: efter 22 år som bondemand i Em, en lille flække uden for Hjørring, ansatte Marit R. Nielsen i Brønderslev mig som netværksmedarbejder. Ansættelsessamtalen var lidt atypisk eller måske snarere meget normal for stedet! Efter ca. 15 telefonopkald, besøg af en ung mor til tre, som havde fået bank af sin mand, og lidt forskelligt andet var den afsatte time gået. Vi havde tjekket alle mine alternative kompetencer og konstateret, at vi vist svingede meget godt sammen. Marit havde planlagt et opstartsforløb, hvor vi nye netværksmedarbejdere (Mads Nygaard og jeg) skulle følge de gamle garvede i Brønderslev i en uge og lære alle deres tricks, før vi skulle slippes løs i Hyttebyen i Hjørring. Det blev så til én dag. Allerede 24 timer senere var planen nemlig ændret jeg skulle møde på Foldbjergcentret i Vrå og samle en portion køkkenskabe, fordi køkkenerne i Hyttebyen var ikke-eksisterende og skulle genetableres. Tirsdag middag tog jeg til Hyttebyen og har været her siden. Planen var, at håndværkerne skulle bruge 14 dage på en meget tiltrængt renovering af 6 køkkener og toiletbygninger. Men allerede den følgende torsdag var planen ændret, Udlændingestyrelsen havde fremrykket indflytningen grundet akut mangel på kapacitet, og håndværkerne arbejdede i døgndrift. De øvrige nyansatte, som havde planlagt opstart senere, blev indkaldt, og Hyttebyens gamle pedel rystede på hovedet. Nu var Mads og jeg i job som Netværkere. 80 senge blev redt op, og de første syriske mænd ankom fredag den 12. september Hyttebyen var en realitet. Hyttebyen var tænkt som udslusningscenter med hurtig gennemstrømning af beboere, turboundervisning i dansk og en lille intensiv sundhedsafdeling til nødbehov. Allerede mandag var de næste hytter klar, og 100 beboere mere ankom. Men det var familier med mange små børn. De passede slet ikke ind i konceptet, små hytter med 4 køjesenge. Marit var i intensiv kontakt med Booking fra Udlændingestyrelsen om problemet, og afdelingsleder Brian Guldhammer grinede lidt i skægget. Pludselig sætter man pris på at have 4 børn derhjemme, en vanskelig kone og lidt ekstra erfaring med pasning af høns og diverse andre ting her i livet, der har givet livserfaring. Vi har udtænkt rigtig mange alternative løsninger på alle mulige problemer. Marit og Brian har holdt styr på tropperne og blev ved med at fortælle os, at de havde prøvet det før. De havde lige været en tur i det sønderjyske og havde indkvarteret hundrede asylansøgere på en weekend. Ja, ja det er jo altid nemt at prale lidt og sige til sine medarbejdere sådan og sådan skal det gøres, og i øvrigt har jeg lidt travlt, du ringer bare (før vi havde fået telefon) vi ses! Selv om der var drøn på under opstarten, var det først rigtig sjovt, da beboerne flyttede ind. Gamle vandrør eller gamle el-radiatorer går ikke i stykker, før de bliver brugt. Vi fik indrettet kontorer, fandt plads til sundhed, reception, printerrum, computerrum, playstation rum. Vi kom på plads i løbet af den første måned. Eller det vil sige, det var faktisk først nu, det hele rigtigt begyndte. Klitgård Camping blev fundet som nødindkvartering og fyldt op og lukket igen, City Camp kom til imens, Nordbovej og Bispegården blev indrettet i mere permanente rammer. Der var uger, hvor nyt personale startede næsten hver dag. Vi fik sagt goddag og velkommen og spist noget morgenbrød i løbet af oktober. Alting har en tid, det gælder også asylverdenen. Nu er vore familier væk. Alle de første beboere, som flyttede ind i Hyttebyen, har fået ophold i kommunerne. 80 overgik i november til kommuner, så fik vi lært det. Vi har fyldt Hyttebyen op igen, 216 beboere fra 17 forskellige lande og er ikke længere udslusningscenter, men driver normal centerdrift. Sundhed er sidenhen blevet samlet for hele Nord i en klinik i Brønderslev, og City Camp er lukket og flyttet på hotel i Hirtshals i midlertidig indkvartering. Nordbovej er selvkørende, egen reception, jobcenter og skole, og Bispegården Det Hvide Slot som vores misundelige beboere fra Hyttebyen kalder det hvor asylansøgerne bor midt blandt almindelige danskere i en storby med mange muligheder og fristelser. Det har givet enkelte udfordringer for personalet det hedder vist præintegration. Mange gode kollegaer rundt om i organisationen har gjort det muligt for en bondemand at springe på sådan et job i asylverdenen. Uden dem ville der være alt for mange nybegynderfejl at plumpe i. Det kan godt være, de andre ryster lidt på hovedet, og vi gør tingene lidt alternativt, men vi synes, det fungerer, og vores kvalitetsmærke er de positive beboere. Ikke alle bilag og formularer blev udfyldt korrekt de første par gange, men vi får det jo lært hen ad vejen. Vi i Hyttebyen har alle primært løst problemerne, som de kom, og først bagefter fundet ud af, om det blev gjort helt efter bogen. Vi er autodidakte og løsningsorienterede, men det går jo kun et stykke tid. Vi er kommet til det punkt, hvor Marit og Brian kalder det almindelig centerdrift det betyder, de har flyttet deres kontorpind, og så må vi hellere gøre det rigtigt første gang. Ikke flere undtagelser og opstartsundskyldninger til os. På cirka 3 måneder etablerede Jammerbugt Asylafdeling et fungerende asylcenter i Hjørring/Hirtshals med ca. 500 beboere, 10 medarbejdere plus personale i skolen og sundhed. Det er ikke så ringe endda. Venlig hilsen Fra Bondemanden i Hyttebyen Årsberetning 2014 Jammerbugt Asylafdeling 17

18 En beretning fra Sundhed i Syd Så gik det ellers derudad... Af Susanne Løgsted Når jeg kigger tilbage i min kalender, kan jeg se, hvor hurtigt det gik: Fredag d. 18. august havde vi møde i Sønderborg, hvor jeg for første gang blev præsenteret for Center Sønderjylland og specielt gik det da op for mig, hvor stort man havde tænkt, det skulle blive. Chok tilstand! Onsdag d. 20. august mødte jeg op i infirmeriet på kasernen, blot udstyret med en mobiltelefon og en bærbar computer for at gå i gang med at stable en sundhedsafdeling på plads. 18 Årsberetning 2014 Jammerbugt Asylafdeling

19 Stort og tomt! Og da jeg forsøgte at få en samtale i gang med det eneste andet levende væsen tilstede, nemlig maleren, gik det op for mig, at jeg var nået ned i grænselandet, hvor håndværkere taler tysk.! Så gik det ellers derudad... Jeg havde de første ansættelsessamtaler torsdag d. 21. august, og allerede mandag d. 25.august startede de to første sygeplejersker i klinikken. Vi havde den første officielle åbningstid mandag d. 1. september. Alt dette på blot 12 dage! Siden har klinikken og personalegruppen vokset sig større. Så selv om infirmeriet den første dag virkede stort nok, og jeg tænkte, at vi havde masser af plads, har vi siden måttet udvide og fået et par kontorer oven på administrationsafdelingen, og flere af sygeplejerskerne deler nu kontor. Nu er vi 9 kliniksygeplejersker, hvoraf den ene har funktion som koordinator, 2 sygeplejersker udfører screeninger, 2 arabiske tolke, 1 sundhedsplejerske og 1 socialkoordinator. Vi har fået lavet et netværk af samarbejdspartnere rundt omkring i kommunerne, bl.a. en del tandlæger, sundhedspleje, børnetandpleje, Region Syd, optikere, og vi har en sundhedsafdelingen, der fungerer godt! Sundhedsklinikken skal servicere hele det sønderjyske område og alle vores centre der. Det betyder, at sygeplejerskerne dagligt er rundt på afdelingerne i hhv. Bolderslev, Uge, Løgumkloster og Sommersted. Der er ligeledes tilknyttet læger og psykolog til sundhed i Sønderborg. Desuden har Jammerbugt Asylafdeling indgået et godt samarbejde med Falck, som nu har alle ambulante og akutte kørsler i hele området. Årsberetning 2014 Jammerbugt Asylafdeling 19

20 Brandøvelse blev til virkelighed Brandøvelsen er en stor udfordring, fordi der ikke er et naturligt samlingssted, men mange steder, man kan gå hen, og det kræver derfor ledelse og koordinering af menneskemængderne. Af Lajla Holtebo Gregersen Centret i Tranum er opdelt med familiehuse og lejligheder med en del afstand imellem husene. Brandøvelsen der er en stor udfordring, fordi der ikke er et naturligt samlingssted, men mange steder, man kan gå hen, og det kræver derfor ledelse og koordinering af menneskemængderne. Ydermere er der mange mennesker med traumatiske oplevelser bag sig, en øvelse skal derfor planlægges grundigt. Beboerrådet havde et ønske om at lave en brandøvelse på centret. Et enkelt medlem havde tidligere taget et brandkursus og syntes, det var meget anvendeligt. Beboerrådet besluttede derfor i samarbejde med personalet at arrangere en brandøvelse. Forud for øvelsen gennemførte alle beboerrådets medlemmer et brandkursus. Inden dagen oprandt, gennemgik personalet og beboerrådet planen. Der var indkøbt gule veste til personale og orange til beboerrådet. På alle veste var det markeret med nummer, hvor man skulle placere sig i forhold til plantegningen. Beboerrådet havde dagen før øvelsen orienteret alle beboere om arrangementet, således at det ikke ville chokere nogen, når der kom udrykningskøretøjer. Øvelsen forløb fint, selv om der selvfølgelig var plads til forbedringer. Det var svært at mobilisere alle beboere ud af deres huse, idet øvelsen faldt oven i deres spisetid!! Der var dog stor interesse for brandbilen og de uniformerede brandmænd. Akut brug for hjælp Beboerrådsformanden oplevede kort efter, at der blev brug for hans nyerhvervede viden, da der kort efter brandøvelsen 20 Årsberetning 2014 Jammerbugt Asylafdeling

Røde Kors asylarbejde

Røde Kors asylarbejde 2010 Røde Kors asylarbejde 2 Udgivet af Røde Kors asylafdeling Sandholmgårdsvej 40 3460 Birkerød Tlf. 35 43 22 44 Fax 35 43 24 44 asyl@redcross.dk rødekors.dk/asyl Redaktion: Maja Rettrup Mørch (ansv.)

Læs mere

AT SKABE ET BEDRE LIV

AT SKABE ET BEDRE LIV AT SKABE ET BEDRE LIV - fortællinger fra Korskærparken www.korskaerparken.dk Denne bog er lavet i samarbejde mellem beboere i Korskærparken og Fredericia Kommune. TAK til Niels Dahl for den store hjælp

Læs mere

De gode gerningers sted. 21fortællinger. fra FrivilligHeden

De gode gerningers sted. 21fortællinger. fra FrivilligHeden De gode gerningers sted 21fortællinger fra FrivilligHeden Hvad er den gode gerning? Vi gør dem alle sammen, de gode gerninger. Men ofte får vi ikke øje på dem, fordi det bare er noget, vi gør af os selv.

Læs mere

De, der drog ud AVALANNERIT. - om grønlandske studerende i Danmark

De, der drog ud AVALANNERIT. - om grønlandske studerende i Danmark De, der drog ud AVALANNERIT - om grønlandske studerende i Danmark Jeg trives, hvor jeg bor, men jeg savner mit hjem i det kolde nord (frit efter Natasja) De, der drog ud - AVALANNERIT 1. udgave, 2. oplag,

Læs mere

Bilag 36: Interview med Humleboet den 19. maj 2011

Bilag 36: Interview med Humleboet den 19. maj 2011 Bilag 36: Interview med Humleboet den 19. maj 2011 Interviewere (I): Rosa Ryberg og Lene Andersen Deltager: Frank Gottlieb 00:00-02:43: Introduktion til os, vores studie og specialet. Frank Gottlieb: Vi

Læs mere

Café Paraplyen. Årsrapport Maj 2011 Marts 2012

Café Paraplyen. Årsrapport Maj 2011 Marts 2012 Café Paraplyen Årsrapport Maj 2011 Marts 2012 Nørregade 77 79 5000 Odense C Tlf.: 6612 8585 Et spisested, et værested og en social café www.paraplyen odense.dk omsorg@paraplyen-odense.dk En social og alkoholfri

Læs mere

pigeklubben Håndbog for frivillige i en pigeklub Dansk Flygtningehjælp

pigeklubben Håndbog for frivillige i en pigeklub Dansk Flygtningehjælp pigeklubben Håndbog for frivillige i en pigeklub Dansk Flygtningehjælp Dansk Flygtningehjælp igangsatte i 2006 et toårigt Pigeklubprojekt, der skulle etablere 21 pigeklubber for teenagepiger med etnisk

Læs mere

Kastaniebladet. Tidsskrift for Oustruplund Nr. 1 2011. www.oustruplund.dk 1

Kastaniebladet. Tidsskrift for Oustruplund Nr. 1 2011. www.oustruplund.dk 1 Kastaniebladet Tidsskrift for Oustruplund Nr. 1 2011 www.oustruplund.dk 1 Indhold Lederen Agnete P. Thomsen Forstander Kastaniebladet Oustruplund Oustrupvej 14 820 Kjellerup tlf. 8 0 20 20 / 8 fax. 8 0

Læs mere

forskel - ide - projekt Ventilen Danmark 10 år

forskel - ide - projekt Ventilen Danmark 10 år forskel - ide - projekt Ventilen Danmark 10 år Ambitionen om at gøre en forskel Ventilen 10 år Oktober 2009 Udgivet af: Ventilen Danmark Ny Kongensgade 9,3. 1472 København K 70 208 308 info@ventilen.dk

Læs mere

Ledelse. på ældreområdet. ni fortællinger til eftertanke. Susanne Sondrup DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR ARBEJDSMILJØ

Ledelse. på ældreområdet. ni fortællinger til eftertanke. Susanne Sondrup DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR ARBEJDSMILJØ Ledelse på ældreområdet ni fortællinger til eftertanke Susanne Sondrup DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR ARBEJDSMILJØ Indhold Ledelse på ældreområdet ni fortællinger til eftertanke Det Nationale Forskningscenter

Læs mere

lidt mere end et sted at bo!

lidt mere end et sted at bo! lidt mere end et sted at bo! Glade beboere hos Bo42. Foto: Anders Beier En hilsen fra Bo42 til hele øen Med udgangen af marts dette år udløber Bo42 s boligsociale projekt. Gennem de seneste fire år har

Læs mere

ADHD MAGASINET. TEMA: Teenagere. Danni Elmo, ny ambassadør Side 4. Hvordan kan du forstå dine forældre? En guide til teenagere med ADHD Side 21

ADHD MAGASINET. TEMA: Teenagere. Danni Elmo, ny ambassadør Side 4. Hvordan kan du forstå dine forældre? En guide til teenagere med ADHD Side 21 TEMA: Teenagere Danni Elmo, ny ambassadør Side 4 ADHD MAGASINET NUMMER 1 FEBRUAR 2015 Hvordan kan du forstå dine forældre? En guide til teenagere med ADHD Side 21 Tips og ideer til teenage-årene Side 26

Læs mere

Du tager dem vel ikke med hjem. Om integration af flygtninge i lokalsamfund i Himmerland. ISBN: 87-89814-64-9

Du tager dem vel ikke med hjem. Om integration af flygtninge i lokalsamfund i Himmerland. ISBN: 87-89814-64-9 Du tager dem vel ikke med hjem Om integration af flygtninge i lokalsamfund i Himmerland. ISBN: 87-89814-64-9 Socialt Udviklingscenter SUS Juni 2003 1 Indholdsfortegnelse: Indledning... 4 Hvordan er opgaven

Læs mere

Nummer 52. for Øster Brønderslev og Hallund området ADH - LAN - B70 - RAP - ØBC - ØBI. Vin - Gadespejlet - Borgerforeninger

Nummer 52. for Øster Brønderslev og Hallund området ADH - LAN - B70 - RAP - ØBC - ØBI. Vin - Gadespejlet - Borgerforeninger LOKALBLADET for Øster Brønderslev og Hallund området ADH - LAN - B70 - RAP - ØBC - ØBI Vin - Gadespejlet - Borgerforeninger Hvilshøj Boldklub - Kirkenyt - Hattefest Nummer 52 februar-maj 2009 s økonomi

Læs mere

SPARKER DØRE IND FORTÆLLINGER OM SAMARBEJDET MED JOB- OG UDVIKLINGSCENTER CASTBERGGÅRD

SPARKER DØRE IND FORTÆLLINGER OM SAMARBEJDET MED JOB- OG UDVIKLINGSCENTER CASTBERGGÅRD SPARKER DØRE IND FORTÆLLINGER OM SAMARBEJDET MED JOB- OG UDVIKLINGSCENTER CASTBERGGÅRD SPARKER DØRE IND FORTÆLLINGER OM SAMARBEJDET MED JOB- OG UDVIKLINGSCENTER CASTBERGGÅRD KOLOFON SPARKER DØRE IND FORTÆLLINGER

Læs mere

Det var en chance, jeg fik... Jeanette og 10 andre unge fortæller om den forskel, et ophold på en døgninstitution har gjort i deres liv.

Det var en chance, jeg fik... Jeanette og 10 andre unge fortæller om den forskel, et ophold på en døgninstitution har gjort i deres liv. Det var en chance, jeg fik... Jeanette og 10 andre unge fortæller om den forskel, et ophold på en døgninstitution har gjort i deres liv. Jacob 4 Frida 9 Jesper 14 Christine 18 Paw 22 Jeanette 25 Per 30

Læs mere

Himalayan Project. Nr.30. - 15. årgang - Himalayan Project - September 2013. www.nepalhelp.dk

Himalayan Project. Nr.30. - 15. årgang - Himalayan Project - September 2013. www.nepalhelp.dk Himalayan Project Nr.30. - 15. årgang - Himalayan Project - September 2013 www.nepalhelp.dk formand: næstformand: kasserer: sekretær: medlem: medlem: medlem: Bestyrelsen Himalayan Project Det var så enkelt,

Læs mere

NYHEDSBLADET for Stærmosegården. Årgang 4. Nr. 1. Januar 2015.

NYHEDSBLADET for Stærmosegården. Årgang 4. Nr. 1. Januar 2015. NYHEDSBLADET - for Stærmosegården Årgang 4. Nr. 1. Januar 2015. 1 Hvorfor dette blad? Vi har lavet denne særudgave af nyhedsbladet for at give jer et indblik i, hvordan trivslen er i jeres boligområde

Læs mere

Førtids pensionister. job

Førtids pensionister. job Førtids pensionister i job DISCUS 2011 2 Indhold Ressourcerne skal findes frem 4 Hvordan kan restarbejdsevnen bruges i et job? Henrik Trine Ramin Gunnar Vejen til job 14 Hvordan søger førtidspensionister

Læs mere

Brug hinanden 11 historier om frivillighed

Brug hinanden 11 historier om frivillighed Brug hinanden 11 historier om frivillighed Redaktion: Frivilligafdelingen Tekst: Gitte Roe Eriksen Foto: Stefan Kai Nielsen, EKKO Pressefoto Grafisk design: Lotte Rask Tryk: KLS Grafisk Hus A/S Oplag:

Læs mere

JYSK. Klubudvikling er vejen frem FODBOLD

JYSK. Klubudvikling er vejen frem FODBOLD JYSK FODBOLD Juni 2009 Klubudvikling er vejen frem Aggersund IF og Saltum IF har taget springet ind ifremtiden, mens Vejgaard står lige foran ændringer, der også vil omfatte et formandsskifte. Jysk Fodbold

Læs mere

Jeg gjorde det du kan også! - NETVÆRKSRÅDSLAGNING FOR HJEMLØSE

Jeg gjorde det du kan også! - NETVÆRKSRÅDSLAGNING FOR HJEMLØSE Jeg gjorde det du kan også! - NETVÆRKSRÅDSLAGNING FOR HJEMLØSE 1 Jeg gjorde det du kan også! Netværksrådslagning for hjemløse Socialt Udviklingscenter SUS og KFUM s Sociale Arbejde i Danmark, 2006 Tekst:

Læs mere

Anbragt og uddannet. Socialpædagogen. Fra han var 10 boede Thomas på døgninstitution og uden den havde han aldrig fået en uddannelse, siger han i dag

Anbragt og uddannet. Socialpædagogen. Fra han var 10 boede Thomas på døgninstitution og uden den havde han aldrig fået en uddannelse, siger han i dag 15. februar 70. årgang Socialpædagogen Anbragt og uddannet Fra han var 10 boede Thomas på døgninstitution og uden den havde han aldrig fået en uddannelse, siger han i dag 18 04 09 13 2 Socialpædagogen

Læs mere

Seniorer i Skolen Håndbog En guide til indførelse af Seniorer i Skolen

Seniorer i Skolen Håndbog En guide til indførelse af Seniorer i Skolen Seniorer i Skolen Håndbog En guide til indførelse af Seniorer i Skolen Håndbogen er produceret af arbejdsgruppen: Ruta Aukspole, Dainis Naburgs, Karl-Erik Olsson, Sven Norén, Jørgen Ole Erichsen, Grete

Læs mere

Ledernes trivsel og arbejdsglæde

Ledernes trivsel og arbejdsglæde HISTORIESTAFETTEN Ledernes trivsel og arbejdsglæde 30 erfarne ledere fra alle dele af social- og sundhedssektoren fortæller, hvordan de styrker deres eget psykiske arbejdsmiljø i en travl hverdag 1 LEDERNES

Læs mere

Amirs vej som frivillig. Guide til inddragelse af unge asylansøgere og flygtninge i det frivillige arbejde. Erfaringer, idéer og gode råd

Amirs vej som frivillig. Guide til inddragelse af unge asylansøgere og flygtninge i det frivillige arbejde. Erfaringer, idéer og gode råd Foto: Layton Thomson Amirs vej som frivillig Guide til inddragelse af unge asylansøgere og flygtninge i det frivillige arbejde Erfaringer, idéer og gode råd 2013 Indholdsfortegnelse 1. Baggrund S. 5 2.

Læs mere

Café Paraplyen. Årsrapport April 2012 Marts 2013. www.paraplyen odense.dk omsorg@paraplyen-odense.dk

Café Paraplyen. Årsrapport April 2012 Marts 2013. www.paraplyen odense.dk omsorg@paraplyen-odense.dk Café Paraplyen Årsrapport April 2012 Marts 2013 Nørregade 77 79 5000 Odense C Tlf.: 6612 8585 Et spisested, et værested og en social café www.paraplyen odense.dk omsorg@paraplyen-odense.dk En selvejende

Læs mere

Kendte ansigter på Granhøjen. Jeg har lært at acceptere mig selv. McDonalds og bålmad - så er der dømt ferie

Kendte ansigter på Granhøjen. Jeg har lært at acceptere mig selv. McDonalds og bålmad - så er der dømt ferie Granhøjens beboermagasin December/januar 2011/2012 Løssalg 10 kr. Kendte ansigter på Granhøjen Jeg har lært at acceptere mig selv McDonalds og bålmad - så er der dømt ferie Kursusrække for beskæftigelsesmedarbejdere

Læs mere

Redaktion Saif El-Sarraj & Karen Julie Fink. projektguiden. en guide til unge projektmagere i Århus

Redaktion Saif El-Sarraj & Karen Julie Fink. projektguiden. en guide til unge projektmagere i Århus Redaktion Saif El-Sarraj & Karen Julie Fink projektguiden en guide til unge projektmagere i Århus Projektguiden en guide til unge projektmagere i Århus Mindspot, Borgerservice og Biblioteker, 2009 1. udgave,

Læs mere

rettnyt:02 LANDSFORENINGEN RETT SYNDROM 2015

rettnyt:02 LANDSFORENINGEN RETT SYNDROM 2015 rettnyt:02 LANDSFORENINGEN RETT SYNDROM 2015 ANNONCE RETT NYT INDHOLD nr. 2 2015 6 4 Redaktionen 5 Nyt fra bestyrelsen 6 Familietur til Legoland 8 Børn med særlige behov 9 9 Mille og Meywalkeren 10 Bestyrelsens

Læs mere