Redaktion: Lone Iversen, Rikke Ørnberg, Lajla Holtebo Gregersen & Karin Birgitte Sneskov. Tekster samlet og redigeret af Karin Birgitte Sneskov.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Redaktion: Lone Iversen, Rikke Ørnberg, Lajla Holtebo Gregersen & Karin Birgitte Sneskov. Tekster samlet og redigeret af Karin Birgitte Sneskov."

Transkript

1 ÅRSBERETNING 2014

2 03 Forord 04 Danmarks største asyloperatør 06 Opkvalificerende kurser 08 Informationstjenesten 10 De frivillige gør en forskel 14 Et nyt og større Center også i Nordjylland 16 En Bondemand krydser sine spor 18 En beretning fra Sundhed i Syd 20 Brandøvelse blev til virkelighed 22 Medansvar i beboerrådsarbejdet 24 Udvidet undervisningstilbud 28 Venligboerne 32 Der er gået sport i det Jammerbugt nu helt til Sønderjylland 36 En god oplevelse Kommunikationen kan binde os sammen 40 Jammerbugt Asylafdeling udkommer i bogform Redaktion: Lone Iversen, Rikke Ørnberg, Lajla Holtebo Gregersen & Karin Birgitte Sneskov. Tekster samlet og redigeret af Karin Birgitte Sneskov.

3 2013 har på mange måder været et omskifteligt år for såvel asylområdet som helhed og for Brovst Asylcenter. For at forstå asyl-indkvarteringsområdets uforudsigelighed er det illustrativt at se på, hvordan vi foråret 2014 lukkede afdelinger i Skive, fordi vi skulle reducere vores kapacitet med ca. 200 indkvarteringspladser fordelt i Jammerbugt, Brønderslev og Hjørring Kommuner. Som det er bekendt, så holdt prognoserne ikke tværtimod den totale kapacitet toppede i stedet med 3500 pladser ved årsskiftet i Jammerbugt Kommunes regi. Og som det allernyeste skud på stammen har vi for ganske nyligt etableret en afdeling for uledsagede mindreårige asylansøgere den ligger i Vester Thorup. Hen over sommeren steg antallet af asylansøgere fra især Syrien og Eritrea kraftigt, og mange steder indkvarteredes asylansøgerne midlertidigt i sovesale, i undervisningslokaler og på campingpladser, mens man ledte efter egnede bygninger, der hurtigt kunne indrettes til dette nye formål. På Brovst Asylcenter indkvarterede vi også på skoler og i pavilloner i denne hektiske periode, mens centret udvidede som udeoperatør med syv nye centre i en helt ny landsdel, nemlig Sønderjylland. Forandring er det eneste sikre i vores verden! Med den kraftige udvidelse måtte vi justere centrets struktur, og i slutningen af 2014 ændrede vi navn til Jammerbugt Asylafdeling med såvel faglige som daglige ledere på de enkelte centre. Jeg mener naturligvis, at det er rigtigt at videreudvikle de kommunale løsninger på asyldrift, både ud fra et økonomisk perspektiv, men også fordi vores beboere inden for de kommunale rammer kan leve tættest muligt på en almindelig hverdag. Så tæt som man kan komme i en asylansøgers altid uvisse situation. Personligt er jeg stolt over, at vi har bidraget til at udvikle en stærk kommunal asylcentermodel, der for alvor viste sin evne til at ekspandere hurtigt og med stor fleksibilitet. I mange situationer har jeg givet udtryk for min beundring og sagt tak til alle centrets medarbejdere, der har skullet give en ekstra tørn for at få hele dette store puslespil til at lykkes, men jeg vil ikke undlade også ved denne lejlighed at sige alle medarbejdere stor tak for jeres engagement og energi i det hektiske Vi har med denne årsberetning forsøgt at give et indblik i vores hverdag på centrene, der nu strækker sig fra Hjørring i Nord til Sønderborg i Syd god læselyst! Thorkild Poulsen Centerleder Årsberetning 2014 Jammerbugt Asylafdeling 3

4 FRA BROVST ASYLCENTER TIL JAMMERBUGT ASYLAFDELING Danmarks største asyloperatør Oversigten over centre, som tilsammen udgør Jammerbugt Asylafdeling, taler for sig selv. Kortet illustrerer hvor mange centre, der ved årsskiftet blev drevet fra hovedcentret i Tranum i Jammerbugt Kommune. Tranum har hele tiden har fungeret som hovedcentret, også mens centret hed Brovst Asylcenter. I 2014 nåede antallet af flygtninge og fordrevne på verdensplan et historisk antal, og i Danmark blev der da også naturligt trukket paralleller til modtagelsen af bosniske asylansøgere i begyndelsen af 1990 erne. Knap personer søgte asyl i Danmark i 2014, hvoraf halvdelen er flygtet fra konflikten i Syrien. Hen over sommeren steg behovet akut for at skaffe indkvarteringspladser, ikke mindst pga. de mange asylansøgere fra især Eritrea og Syrien. Brovst Asylcenter gjorde sig også klar til at udvide beredskabet, og i slutningen af sommerferien er der ikke længere tilstrækkeligt med indkvarteringspladser i de hidtidige centre under Brovst Asylcenter, der foruden afdelingerne i Jammerbugt også omfattede afdelingerne i Brønderslev og Hjørring Kommuner. Med den kraftige udvidelse måtte Brovst Asylcenter gentænke sin organisationsstruktur, og i slutningen af 2014, hvor kapaciteten topper med 3500 pladser, skiftede man det hidtidige Brovst Asylcenter ud med det nye navn, Jammerbugt Asylafdeling. Brovst Asylcenter indkvarterede på skoler og i pavilloner, mens centret udvidede som udeoperatør med otte nye centre i en helt ny landsdel: I Sønderjylland etableredes centre i Sønderborg, Aabenraa, Tønder og Haderslev Kommuner med hovedafdeling i den nyligt lukkede Sønderborg Kaserne. Jammerbugt Asylafdeling blev dermed i 2014 landets største kommunale asyloperatør med en omsætning på flere hundrede mio. kr. 4 Årsberetning 2014 Jammerbugt Asylafdeling

5 JAMMERBUGT KOMMUNE Center Tranum (A) Hovedcenter. Max 275 beboere + pavilloner Vestkystvejen Center Brovst (B) Tidligere funktionærbolig til sygehus. Max 115 beboere. Sygehusvej 3, 5 og 7 Udeboliger i Jammerbugt Kommune Max 80 beboere Center Vester Hjermitslev (C) Gerdsvej 1: Tidligere skole (nødindkvartering, lukket). Max 100 beboere. Ingstrupvej 7: Tidligere plejehjem. Max 80 beboere A HJØRRING KOMMUNE Center Hjørring (D) Hyttebyen. Max 216 beboere. Børge Christensens vej 12, 9800 Hjørring Center Foldbjerg (E) Tidligere misbrugscenter. Max. 122 beboere. Foldbjergvej 16, Vrå Center Vrå (F) Tidligere plejecenter. Max. 113 beboere. Møllevej 29 Center Hirtshals (G) Midlertidigt center (lukket ). Max 100 beboere Center Nordbovej (H) Tidligere kollegieboliger. Max. 88 beboere Center Bispegården (I) Max 100 beboere B C J G H D I F E K BRØNDERSLEV KOMMUNE Center Brønderslev (J) Udslusningslejligheder. Max. 142 beboere Udeboliger i Brønderslev Kommune. Max. 157 beboere Tygelsgadecentret (K) Tidligere plejehjem. Max. 104 beboere SKIVE KOMMUNE Center Skive (lukket) (U) Lejligheder i Ramsing og Oddense. Max 100 beboere U TØNDER KOMMUNE Center Aaløkke (R) Tidligere plejecenter. Max 160 beboere. Aaløkkevej 1, Løgumkloster Center Toftlund (S) Privatejede bygninger. Max 100 beboere. Tankegangen 1, 6520 Toftlund Nørre Løgum gamle skole (T) (Nødindkvartering). Max 200 beboere. Bruges i 2015 som undervisningssted R S T L P Q AABENRAA KOMMUNE Center Bolderslev (P) Tidligere plejehjem. Max. 102 beboere. Gammel Søndergade 20, Bolderslev Center Uge (Q) Max 136 beboere M O N HADERSLEV KOMMUNE Center Sommersted (L) Tidligere efterskole. Max 198 beboere. Talind 2, Sommersted Beredskabskorpsets Kaserne (M) Max 200 beboere SØNDERBORG KOMMUNE Center Sønderborg (N) Tidligere kaserne. Max. 650 beboere. Gerlachsgade 2, Sønderborg Center Nordborg (O) Udslusningslejligheder. Max. 300 beboere. Løjtetoft/Th. Brorsensvej, 6430 Nordborg Årsberetning 2014 Jammerbugt Asylafdeling 5

6 Opkvalificerende kurser Pizzabagning, Photoshop, computer... kurser for asylansøgere. Af Edith Ajero, kursuskoordinator og -vejleder Brovst Asylcenter har siden september 2013 tilbudt asylansøgere, bosiddende i Tranum, Brovst, Brønderslev og Vrå, eksterne kurser á seks ugers varighed. Kurser afholdes over to dage om ugen. Målet med disse kurser er rettet mod at opkvalificere asylansøgernes personlige og faglige kompetencer. Kurserne kan være med til at skabe en bedre forudsætning for en vellykket integrationsproces for de asylansøgere, der får opholdstilladelse her i landet samt lette tilbagevenden til hjemlandet for de asylansøgere, der får afslag på asyl. I 2014 er der kommet flere afdelinger til bl.a. i Hjørring, hvor der har været behov for en udvidelse af eksterne kursusudbydere for der at dække behovet for kurser. Asylansøgerne oplever ofte sproglige barrierer, hvorfor de mere praksisrelaterede kurser som frisørkurser, kurser i pizzabagning, photoshop og computer samt kurser på autoværksted er mere eftertragtede kurser. Her spiller sproget ikke den store rolle, da praksis kan uddybes gennem en grundig visualisering. På disse kursusforløb er der et stort fremmøde, og de succesoplevelser, asylansøgerne oplever her, har ofte en afsmittende rolle på deres motivation til at lære mere. Samlet set er de eksterne kurser en succes, der er med til at give asylansøgerne et større indhold i deres hverdag. 6 Årsberetning 2014 Jammerbugt Asylafdeling

7 Årsberetning 2014 Jammerbugt Asylafdeling 7

8 Informationstjenesten Jammerbugt Asylafdeling har i løbet af efteråret 2014 vokset sig så stor, at vi nu har skabt en informationstjeneste. Af Rikke Ørnberg Ugentligt bliver samtlige afdelinger kontaktet af studerende samt folkeskoler og organisationer, som ønsker at komme på besøg, modtage besøg eller blot høre lidt om asylverdenen. Informationstjenesten varetages af Lajla Holtebo Gregersen samt Maria Bartholdy og er nu struktureret i en form, der er mere brugbar og gennemsigtig for dem, der skal bruge ydelsen. På ude-besøg Før et besøg af informationstjenesten har elever og studerende udfyldt et skema, som skal give Maria en fornemmelse af, hvor meget kendskab, de har til forhold omkring asylansøgere og deres holdning til asylansøgere generelt. Som regel har eleverne eller de studerende ofte ringe kendskab og føler sig enormt utrygge ved vores asylansøgere. Vores spørgeskemaundersøgelser viser, at børnene får mere viden om asylansøgere og føler sig mere trygge efter et besøg af informationstjenesten. Derfor tager Maria eller Lajla altid nogle af asylansøgerne med, når hun er på arbejde med informationstjenesten. De fleste asylansøgere er fra beboerrådet enten i Tranum eller Brovst. På skolen holdes et kort oplæg om det emne, som eleverne har arbejdet med i forbindelse med besøget. Derefter for- 8 Årsberetning 2014 Jammerbugt Asylafdeling

9 tæller asylansøgerne om deres flugt, hvorfor de er flygtet, demokrati og diktatur, og hvordan det er at være langt væk hjemmefra. Disse oplæg giver naturligvis mulighed for en dialog og for at stille spørgsmål, og eleverne er meget optaget af dette. Slutteligt udfylder eleverne et nyt skema, og hver gang er der positive tilbagemeldinger, hvor eleverne føler, de nu har øget deres kendskab til asyllivet, samt at de føler sig mere trygge ved asylansøgere. Gæster på centrene Når Maria og Lajla tager imod elever og studerende på centrene, bliver de vist rundt, og der er flere, der ønsker at aflægge et besøg, når de selv har haft besøg af informationstjenesten på deres skole eller uddannelsesinstitution. Med tiden er det meningen, at informationstjenesten skal dække alle afdelinger i nord, altså Brønderslev, Hjørring og Vrå. Informationstjenesten betyder meget for asylcentrenes popularitet i befolkningen. Det er vigtigt, at vi er i dialog med lokalsamfundet, og det betyder meget for asylansøgerne at være i kontakt med verden udenfor. Årsberetning 2014 Jammerbugt Asylafdeling 9

10 De frivillige gør en forskel En frivilligkoordinators beretning fra en travl hverdag på asylcentret i Sommersted. Af Tina Kjær, frivilligkoordinator I august 2014 bliver jeg gennem medierne klar over, at der arbejdes på at oprette et midlertidigt asylcenter i det, der tidligere var Sommersted Efterskole. Jammerbugt Kommune, som skal stå for det, indkalder til stormøde sammen med Borgerforeningen for at fortælle om planerne. At gøre en forskel Jeg tænker, at her kan jeg måske gøre en forskel, så jeg begynder at samle tøj, legetøj, fodtøj, køkkengrej mm. ind, da det forlyder, at asylansøgerne kun har det, de står og går i. Jeg har ingen viden om flygtninge og asylansøgere eller om asylsystemet i det hele taget, men jeg kan hjælpe med at skaffe noget tøj og andre ting. Jeg annoncerer på min facebook-profil efter aflagt tøj, fodtøj og overtøj, og ret hurtig har vi fyldt garagen og anden plads i huset. Derfor snakker jeg med souschef Ninna Svendsen for at finde ud af, hvornår der er mulighed for at få det hele afleveret. Samtidigt ser jeg på Haderslev Kommunes Facebookside, at de søger en til at være koordinator for de frivillige på asylcentret i Sommersted. Jeg skriver derfor også til Ninna, at det job kunne jeg godt være interesseret i. Jeg er kronisk smertepatient, og nogle dage kan jeg ikke så meget fysisk, men derfor kan jeg godt være hjemme og koordinere noget frivillig arbejde via computer. Det lykkes, så jeg begynder at søge efter flere i vennekredsen, familien og nærområdet, der kan være med til at gøre en forskel og give beboerne lidt indhold i deres hverdag på centret. Opstartsmøde Kort inden åbningen af centret snakker jeg med den konstituerede leder Rikke Ørnberg, og vi aftaler at lave et opstartsmøde for alle dem, der indtil nu har meldt sig som frivillige. På mødet kommer mere end 25 mennesker, der godt kan tænke sig at være frivillig. På mødet fortæller Rikke om, hvordan der er på centeret, og hvad det vil sige at være asylansøger, og hvad den fremtidige plan er. Centeret er lejet for et par måneder, men det er forventeligt, at den lejekontrakt kan blive forlænget. Efter mødet slutter Anne Mette en anden frivillig og jeg af med at få en individuel snak med alle dem, der er mødt op for at høre, hvilke ressourcer de har. Forinden havde vi snakket om, at de frivillige aktiviteter, vi tilbyder, kan beboerne deltage i, som de har lyst. Genbrugsbutikken Det er ret hurtig besluttet, at der er behov for en genbrugsbutik med alle de donationer, centret har fået. Med ledelsens erfaring fra andre centre betyder det, at asylansøgerne skal betale små beløb for de ting, de finder i butikken. Derefter bliver pengene brugt til sociale arrangementer for beboerne. Butikken kræver en del frivillige, fordi den holder åbent to gange om ugen. Der skal være hjælp til at finde de ting, folk søger, til at lægge tøj sammen og til at ekspedere. Aktiviteter Så er der en frivillig, som melder sig til at spille fodbold både med børnene og de voksne, og der bliver lavet en gruppe, der står for børneaktiviteter en eftermiddag hver uge. 10 Årsberetning 2014 Jammerbugt Asylafdeling

11 Årsberetning 2014 Jammerbugt Asylafdeling 11

12 12 Årsberetning 2014 Jammerbugt Asylafdeling

13 Blandt andet kommer en ung mand fra byen og spiller playstation med drengene en eftermiddag i hver uge, og en ung pige melder sig til at komme og lave dans med pigerne og kvinderne hver onsdag eftermiddag. Der bliver lavet en kreativ aften, hvor der bliver strikket og syet. Der er flere skræddere blandt beboerne, så der har siden været godt gang i symaskinerne. Der har været arrangeret gåture i området bl.a til Cirkus Dannebrog, som har til huse 4 km fra centeret. En akrobat har været på besøg for at lære børnene akrobatik, og der er blevet bagt vafler og lavet popcorn og snakket og hygget. Vi var med til at arrangere åbent hus for borgere i og omkring Sommersted, hvor beboere der lavede masser af lækker syrisk mad, og gæsterne blev opfordret til at komme med hjemmebag til et sønderjysk kaffebord. En tidligere beboer, som er dirigent og violinist, spillede et par numre på violin sammen med en lokal pige, der er konservatoriestuderende, og hele arrangementet var en vældig succes. En frivillig fra asylcentret i Løgumkloster havde fået den gode ide at lave et fodboldstævne, så de 4 nye asylcentre i Sønderjylland fik til opgave at stille med hvert et hold. Det blev en god eftermiddag, hvor alle følelser var i kog! En søndag aften i november var der fællesspisning for beboerne og de frivillige og deres familier, hvor alle havde en madret med. Det blev et stort tag selv bord med både danske og syriske retter. I december blev der lavet en julehyggedag med æbleskiver, gløgg, småkager, gaver til børnene og besøg af julemanden. Der blev danset rundt om juletræet og sunget sange. Det var endnu en skøn eftermiddag. Børnegruppen har lavet julepynt og klippet og klistret med mødrene og børnene, så der blev pyntet på centeret, og vi fik også foræret to juletræer, som også blev pyntet. Der er nu oprettet en lukket facebook-gruppe for frivillige. Der får vi informationer fra de ansatte, når der kommer nye beboere eller fraflytning. Vi bruger siden til at koordinere alt lige fra kagebagning til bemanding i butikken og uploade billeder. Der kommer løbende nye personer, der melder sig som frivillige, dem tager jeg så en snak med om, hvilke aktiviteter de har lyst til at deltage i, og om de har nye ideer. Kontakten til de "lokale" Der var fra start lidt modstand og negativ stemning fra en håndfuld beboere i Sommersted, da de var negative over for tanken om asylansøgere i byen. Det er heldigvis blevet manet til jorden, og stemningen er vendt, og det er dejligt at se liv i byen med alle de smilende ansigter, som pænt hilse med et Hej, når de møder de lokale. Det har været underligt at være i kontakt med medierne, og uge efter uge har jeg kunnet læse om mig selv og frivilliggruppen i aviserne, men det har været vigtigt for mig at få fortalt de mange positive historier. Nogle lokalpolitikkere har også været på besøg og snakket med beboerne, og de har været meget begejstret over, hvad de så og hørte. En god oplevelse Det har virkelig givet mig rigtig meget at være en del af alt dette. Det havde jeg aldrig set komme, men jeg ville ikke have været foruden alle de oplevelser i dag. Det har været en kæmpe gave for mig, som har fyldt mit hjerte, og hvor er man da blevet klog på rigtig meget, som jeg intet anede om i forvejen! Det har været et super samarbejde med medarbejderne og ledelsen, de har været gode til at bakke op om de forskellige ideer, og de har været gode til at komme med ros, som lige giver lidt ny energi. Mit forhold til asylansøgerne Man får snakket godt sammen, og en af beboerne er en højgravid 32-årig kvinde, som jeg får lov til at kende rigtig godt. Hun spørger, om jeg vil med til hendes forestående fødslen, så hun kan føle sig mere tryg. Det blev en kæmpe oplevelse at være med, og den 9. november 2014 kl fødte hun en dejlig stor pige på 5 kg og 59 cm på Åbenrå sygehus. Kontakten mellem de frivillige Årsberetning 2014 Jammerbugt Asylafdeling 13

14 Et nyt og større Center også i Nordjylland Det er ikke kun Sønderjylland, som har vokset sig større. Afdelingen i nord har fået en lillesøster i Vester Hjermitslev i det tidligere plejehjem. Af Rikke Ørnberg Center Vester Hjermitslev har en kapacitet på 85 beboere, og det er fortrinsvis familier, som bor der. De voksne beboere går i skole i Brønderslev, mens børnene går i skole i Saltum, og de mindste børn går i den lokale børnehave. En positiv oplevelse Det har været en positiv oplevelse at komme til Vester Hjermitslev, og Jammerbugt Asylafdeling fik allerede en forsmag på den gode stemning, da de i sommeren 2014 midlertidigt i 3 uger indkvarterede syriske asylansøgere i byens tidligere skole. Al skepsis blev vendt til en positiv oplevelse, således at borgerne i byen tog godt imod nyheden om åbningen af et mere permanent asylcenter. Det skete i uge 43, hvor den sidste plejehjemsbeboer just var flyttet ud, og der var knapt blevet indrettet færdigt, før de nye beboere flyttede ind. Men humøret var højt hos de nyansatte medarbejdere, som tog imod taknemmelige asylansøgere. Nye lejligheder i Brovst en kort fornøjelse Desuden udvidede Center Brovst med 8 nye lejligheder i tagetagen på Sygehusvej i Brovst. Byggeriet havde stået på i et halvt år, og de sidste lejligheder blev indviet i december lige inden jul. Lejlighederne er store og lyse, og vi er glade for at tilbyde flere familier at komme til Brovst. Desværre varede lykken kort for nogle af de nye familier, da 3 lejligheder nu står ødelagt efter en ildebrand kort efter jul. Det betød, at vi måtte genhuse mere end 40 beboere pga. branden og vandskader og atter har håndværkere gående i bygningen, som i skrivende stund er i gang med at blive renoveret. Nu slikker vi sårene og rejser os og håber, at Sygehusvej står færdig til sommer, og så skal vi holde en stor fest. Det har både beboere, personale og håndværkere fortjent! Besøg af den "gamle" bager Siden har centret fundet sine egne ben at stå på i samarbejde med byen og idrætsforeningen. Flere af beboerne dyrker sport i Lunden, og hos købmanden Inger går handlen strygende. Så godt, at Inger gav en stor og velsmagende kagemand, da vi holdt Åbent Hus på centret i december. Mange borgerne kom forbi og fik smagt på de velsmagende retter, og byens tidligere bager Arne på godt 90 år kom med hjemmebagte klejner og brunsviger, lige inden han skulle ud og bowle! Det blev til en fornøjelig aften med syrisk dans og glade asylbørn, som syngende mødte borgerne på trappen med Mester Jakob og blomster. Vi havde ca. 70 besøgende ved arrangementet. 14 Årsberetning 2014 Jammerbugt Asylafdeling

15 Årsberetning 2014 Jammerbugt Asylafdeling 15

16 En Bondemand krydser sine spor Hvordan startes et asylcenter op? Det er der nok ingen grydeklar opskrift på, men kodeordet i Jammerbugt Asylafdeling er vist: Spring ud i det og se, om det kan flyde. Af Jørgen Østergaard, netværksmedarbejder 16 Årsberetning 2014 Jammerbugt Asylafdeling

17 8. september 2014 skiftede jeg spor: efter 22 år som bondemand i Em, en lille flække uden for Hjørring, ansatte Marit R. Nielsen i Brønderslev mig som netværksmedarbejder. Ansættelsessamtalen var lidt atypisk eller måske snarere meget normal for stedet! Efter ca. 15 telefonopkald, besøg af en ung mor til tre, som havde fået bank af sin mand, og lidt forskelligt andet var den afsatte time gået. Vi havde tjekket alle mine alternative kompetencer og konstateret, at vi vist svingede meget godt sammen. Marit havde planlagt et opstartsforløb, hvor vi nye netværksmedarbejdere (Mads Nygaard og jeg) skulle følge de gamle garvede i Brønderslev i en uge og lære alle deres tricks, før vi skulle slippes løs i Hyttebyen i Hjørring. Det blev så til én dag. Allerede 24 timer senere var planen nemlig ændret jeg skulle møde på Foldbjergcentret i Vrå og samle en portion køkkenskabe, fordi køkkenerne i Hyttebyen var ikke-eksisterende og skulle genetableres. Tirsdag middag tog jeg til Hyttebyen og har været her siden. Planen var, at håndværkerne skulle bruge 14 dage på en meget tiltrængt renovering af 6 køkkener og toiletbygninger. Men allerede den følgende torsdag var planen ændret, Udlændingestyrelsen havde fremrykket indflytningen grundet akut mangel på kapacitet, og håndværkerne arbejdede i døgndrift. De øvrige nyansatte, som havde planlagt opstart senere, blev indkaldt, og Hyttebyens gamle pedel rystede på hovedet. Nu var Mads og jeg i job som Netværkere. 80 senge blev redt op, og de første syriske mænd ankom fredag den 12. september Hyttebyen var en realitet. Hyttebyen var tænkt som udslusningscenter med hurtig gennemstrømning af beboere, turboundervisning i dansk og en lille intensiv sundhedsafdeling til nødbehov. Allerede mandag var de næste hytter klar, og 100 beboere mere ankom. Men det var familier med mange små børn. De passede slet ikke ind i konceptet, små hytter med 4 køjesenge. Marit var i intensiv kontakt med Booking fra Udlændingestyrelsen om problemet, og afdelingsleder Brian Guldhammer grinede lidt i skægget. Pludselig sætter man pris på at have 4 børn derhjemme, en vanskelig kone og lidt ekstra erfaring med pasning af høns og diverse andre ting her i livet, der har givet livserfaring. Vi har udtænkt rigtig mange alternative løsninger på alle mulige problemer. Marit og Brian har holdt styr på tropperne og blev ved med at fortælle os, at de havde prøvet det før. De havde lige været en tur i det sønderjyske og havde indkvarteret hundrede asylansøgere på en weekend. Ja, ja det er jo altid nemt at prale lidt og sige til sine medarbejdere sådan og sådan skal det gøres, og i øvrigt har jeg lidt travlt, du ringer bare (før vi havde fået telefon) vi ses! Selv om der var drøn på under opstarten, var det først rigtig sjovt, da beboerne flyttede ind. Gamle vandrør eller gamle el-radiatorer går ikke i stykker, før de bliver brugt. Vi fik indrettet kontorer, fandt plads til sundhed, reception, printerrum, computerrum, playstation rum. Vi kom på plads i løbet af den første måned. Eller det vil sige, det var faktisk først nu, det hele rigtigt begyndte. Klitgård Camping blev fundet som nødindkvartering og fyldt op og lukket igen, City Camp kom til imens, Nordbovej og Bispegården blev indrettet i mere permanente rammer. Der var uger, hvor nyt personale startede næsten hver dag. Vi fik sagt goddag og velkommen og spist noget morgenbrød i løbet af oktober. Alting har en tid, det gælder også asylverdenen. Nu er vore familier væk. Alle de første beboere, som flyttede ind i Hyttebyen, har fået ophold i kommunerne. 80 overgik i november til kommuner, så fik vi lært det. Vi har fyldt Hyttebyen op igen, 216 beboere fra 17 forskellige lande og er ikke længere udslusningscenter, men driver normal centerdrift. Sundhed er sidenhen blevet samlet for hele Nord i en klinik i Brønderslev, og City Camp er lukket og flyttet på hotel i Hirtshals i midlertidig indkvartering. Nordbovej er selvkørende, egen reception, jobcenter og skole, og Bispegården Det Hvide Slot som vores misundelige beboere fra Hyttebyen kalder det hvor asylansøgerne bor midt blandt almindelige danskere i en storby med mange muligheder og fristelser. Det har givet enkelte udfordringer for personalet det hedder vist præintegration. Mange gode kollegaer rundt om i organisationen har gjort det muligt for en bondemand at springe på sådan et job i asylverdenen. Uden dem ville der være alt for mange nybegynderfejl at plumpe i. Det kan godt være, de andre ryster lidt på hovedet, og vi gør tingene lidt alternativt, men vi synes, det fungerer, og vores kvalitetsmærke er de positive beboere. Ikke alle bilag og formularer blev udfyldt korrekt de første par gange, men vi får det jo lært hen ad vejen. Vi i Hyttebyen har alle primært løst problemerne, som de kom, og først bagefter fundet ud af, om det blev gjort helt efter bogen. Vi er autodidakte og løsningsorienterede, men det går jo kun et stykke tid. Vi er kommet til det punkt, hvor Marit og Brian kalder det almindelig centerdrift det betyder, de har flyttet deres kontorpind, og så må vi hellere gøre det rigtigt første gang. Ikke flere undtagelser og opstartsundskyldninger til os. På cirka 3 måneder etablerede Jammerbugt Asylafdeling et fungerende asylcenter i Hjørring/Hirtshals med ca. 500 beboere, 10 medarbejdere plus personale i skolen og sundhed. Det er ikke så ringe endda. Venlig hilsen Fra Bondemanden i Hyttebyen Årsberetning 2014 Jammerbugt Asylafdeling 17

18 En beretning fra Sundhed i Syd Så gik det ellers derudad... Af Susanne Løgsted Når jeg kigger tilbage i min kalender, kan jeg se, hvor hurtigt det gik: Fredag d. 18. august havde vi møde i Sønderborg, hvor jeg for første gang blev præsenteret for Center Sønderjylland og specielt gik det da op for mig, hvor stort man havde tænkt, det skulle blive. Chok tilstand! Onsdag d. 20. august mødte jeg op i infirmeriet på kasernen, blot udstyret med en mobiltelefon og en bærbar computer for at gå i gang med at stable en sundhedsafdeling på plads. 18 Årsberetning 2014 Jammerbugt Asylafdeling

19 Stort og tomt! Og da jeg forsøgte at få en samtale i gang med det eneste andet levende væsen tilstede, nemlig maleren, gik det op for mig, at jeg var nået ned i grænselandet, hvor håndværkere taler tysk.! Så gik det ellers derudad... Jeg havde de første ansættelsessamtaler torsdag d. 21. august, og allerede mandag d. 25.august startede de to første sygeplejersker i klinikken. Vi havde den første officielle åbningstid mandag d. 1. september. Alt dette på blot 12 dage! Siden har klinikken og personalegruppen vokset sig større. Så selv om infirmeriet den første dag virkede stort nok, og jeg tænkte, at vi havde masser af plads, har vi siden måttet udvide og fået et par kontorer oven på administrationsafdelingen, og flere af sygeplejerskerne deler nu kontor. Nu er vi 9 kliniksygeplejersker, hvoraf den ene har funktion som koordinator, 2 sygeplejersker udfører screeninger, 2 arabiske tolke, 1 sundhedsplejerske og 1 socialkoordinator. Vi har fået lavet et netværk af samarbejdspartnere rundt omkring i kommunerne, bl.a. en del tandlæger, sundhedspleje, børnetandpleje, Region Syd, optikere, og vi har en sundhedsafdelingen, der fungerer godt! Sundhedsklinikken skal servicere hele det sønderjyske område og alle vores centre der. Det betyder, at sygeplejerskerne dagligt er rundt på afdelingerne i hhv. Bolderslev, Uge, Løgumkloster og Sommersted. Der er ligeledes tilknyttet læger og psykolog til sundhed i Sønderborg. Desuden har Jammerbugt Asylafdeling indgået et godt samarbejde med Falck, som nu har alle ambulante og akutte kørsler i hele området. Årsberetning 2014 Jammerbugt Asylafdeling 19

20 Brandøvelse blev til virkelighed Brandøvelsen er en stor udfordring, fordi der ikke er et naturligt samlingssted, men mange steder, man kan gå hen, og det kræver derfor ledelse og koordinering af menneskemængderne. Af Lajla Holtebo Gregersen Centret i Tranum er opdelt med familiehuse og lejligheder med en del afstand imellem husene. Brandøvelsen der er en stor udfordring, fordi der ikke er et naturligt samlingssted, men mange steder, man kan gå hen, og det kræver derfor ledelse og koordinering af menneskemængderne. Ydermere er der mange mennesker med traumatiske oplevelser bag sig, en øvelse skal derfor planlægges grundigt. Beboerrådet havde et ønske om at lave en brandøvelse på centret. Et enkelt medlem havde tidligere taget et brandkursus og syntes, det var meget anvendeligt. Beboerrådet besluttede derfor i samarbejde med personalet at arrangere en brandøvelse. Forud for øvelsen gennemførte alle beboerrådets medlemmer et brandkursus. Inden dagen oprandt, gennemgik personalet og beboerrådet planen. Der var indkøbt gule veste til personale og orange til beboerrådet. På alle veste var det markeret med nummer, hvor man skulle placere sig i forhold til plantegningen. Beboerrådet havde dagen før øvelsen orienteret alle beboere om arrangementet, således at det ikke ville chokere nogen, når der kom udrykningskøretøjer. Øvelsen forløb fint, selv om der selvfølgelig var plads til forbedringer. Det var svært at mobilisere alle beboere ud af deres huse, idet øvelsen faldt oven i deres spisetid!! Der var dog stor interesse for brandbilen og de uniformerede brandmænd. Akut brug for hjælp Beboerrådsformanden oplevede kort efter, at der blev brug for hans nyerhvervede viden, da der kort efter brandøvelsen 20 Årsberetning 2014 Jammerbugt Asylafdeling

UGEBREV nr. 77 uge 24

UGEBREV nr. 77 uge 24 UGEBREV nr. 77 uge 24 Årgang 5 Samlæsning På en lille friskole som vores, er det en grundbetingelse, at vi skal samlæse klasserne, så de forskellige årgange har undervisning sammen. Det er en fin ting,

Læs mere

NYHEDSBREV Projekt Nærmiljø November 13 - januar 14

NYHEDSBREV Projekt Nærmiljø November 13 - januar 14 I denne udgave af nyhedsbrevet Efteråret er kommet...1 Røgfri på Arendalsvej...2 Fitness - så er vi igang...4 Trænger din økonomi til et servicetjek?...5 Café Solskin - en solskinshistorie...6 Bagagerumsmarked...8

Læs mere

Gateway Blokhus Erhvervsliv samarbejder med Naturstyrelsen

Gateway Blokhus Erhvervsliv samarbejder med Naturstyrelsen Gateway Blokhus Erhvervsliv samarbejder med Naturstyrelsen Helle Larsen, Hune Bageri Merete Hansen, Hune Blokhus Cykeludlejning Baggrunden/opstarten på samarbejde med Naturstyrelsen Merete Startede samarbejde

Læs mere

Lektiebogen. Samtaler med børn og voksne om lektielæsning

Lektiebogen. Samtaler med børn og voksne om lektielæsning Lektiebogen Samtaler med børn og voksne om lektielæsning Forord Herværende pjece er produceret med støtte fra Undervisningsministeriets tips- og lottomidler. Pjecen er blevet til via samtaler med børn,

Læs mere

KNUDSØSKOLEN, EN LYS OG RUMMELIG SKOLE

KNUDSØSKOLEN, EN LYS OG RUMMELIG SKOLE KNUDSØSKOLEN, EN LYS OG RUMMELIG SKOLE Knudsøskolen er den ene af Ry s to folkeskoler, beliggende ved kanten af Knudsø og omgivet af store grønne arealer. Skolen har 140 elever og er 1-sporet til og med

Læs mere

Anonym mand. Jeg overlevede mit selvmordsforsøg og mødte Jesus

Anonym mand. Jeg overlevede mit selvmordsforsøg og mødte Jesus Anonym mand Jeg overlevede mit selvmordsforsøg og mødte Jesus Han er 22 år og kommer fra Afghanistan. På grund af sin historie har han valgt at være anonym. Danmark har været hans hjem siden 2011 131 En

Læs mere

UDSKRIFT AF HJEMME IGEN! BIOLOG-FAMILIEN HAMZIC. For 15 år siden boede jeg med min familie i Herzegovina i byen Trebinje.

UDSKRIFT AF HJEMME IGEN! BIOLOG-FAMILIEN HAMZIC. For 15 år siden boede jeg med min familie i Herzegovina i byen Trebinje. UDSKRIFT AF HJEMME IGEN! BIOLOG-FAMILIEN HAMZIC For 15 år siden boede jeg med min familie i Herzegovina i byen Trebinje. Det er tæt på Adriaterhavet nær Dubrovnik. Jeg har en kone og to drenge, som var

Læs mere

Vi håber at kunne bringe et nyhedsbrev rundt til alle lejligheder 4 gange om året.

Vi håber at kunne bringe et nyhedsbrev rundt til alle lejligheder 4 gange om året. Året der gik Så gik der atter et år og det er blevet tid til et nyt nyhedsbrev. Vi håber at kunne bringe et nyhedsbrev rundt til alle lejligheder 4 gange om året. Vi bestræber os på at fortælle om nogle

Læs mere

Formandens beretning 2014

Formandens beretning 2014 Formandens beretning 2014 Lektiehjælp for 0-9 klasse Vi har oprettet lektiehjælp for de mindste på Hovedbiblioteket i Birkerød. Med den nye skolereform troede de fleste børn, at de kunne nøjes med skolens

Læs mere

Dus Mellervang. Årets Karneval i Aalborg Øst

Dus Mellervang. Årets Karneval i Aalborg Øst Årets Karneval i Aalborg Øst www.mellervangskolen.dk Nyhedsbrev Juni Læs om Årets karneval 3.klasse på koloni Legefidusen i hesteskoen 2.klasses overnatning i dus BEMÆRK DUS-avisen kan kun ses på Mellervangskolens

Læs mere

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Idræt. Navn på universitet i udlandet: Oklahoma University.

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Idræt. Navn på universitet i udlandet: Oklahoma University. US AARH Generelle oplysninger Studie på Aarhus Universitet: Idræt Navn på universitet i udlandet: Oklahoma University Land: USA Periode: Fra: 20/8-2012 Til: 14/12-2012 Udvekslingsprogram: MAUI Hvorfor

Læs mere

Man skal være god til at spørge

Man skal være god til at spørge Artikel fra Muskelkraft nr. 1, 2002 Man skal være god til at spørge Som handicaphjælper er Klaus parat med praktisk bistand og psykisk støtte til sin brugers sexliv. Misforståelser kunne være undgået,

Læs mere

Rejsebrev. 3. praktikperiode forår 2010 Changzhou, Kina. Bianca Jakobsen og Alice Jensen S07B Rejsebrev

Rejsebrev. 3. praktikperiode forår 2010 Changzhou, Kina. Bianca Jakobsen og Alice Jensen S07B Rejsebrev Rejsebrev 3. praktikperiode forår 2010 Changzhou, Kina Bianca Jakobsen og Alice Jensen S07B Rejsebrev Changzhou Vi er to piger, som har valgt at tage vores 3 praktikperiode i Kina i byen Changzhou, som

Læs mere

Ny skolegård efter påskeferien.

Ny skolegård efter påskeferien. FORDYBELSESUGE PÅ HELLIG KORS SKOLE 29. MATS 2. APRIL 2004 Ny skolegård efter påskeferien. Vi var ned i skolegården og der fortalte håndværkerne os at de bliver færdige om ti dage. De laver den nye skolegård

Læs mere

UDTALELSER FRA KARRIEREDAGENE 2015:

UDTALELSER FRA KARRIEREDAGENE 2015: Vi har deltaget på Karrieredagene flere gange, og vi har altid været rigtig glade for at være med på messen. Vi har noteret mange gode talenter ned, både til konkrete graduate-stillinger, til studenterjob

Læs mere

1.p skriver rejsedagbog fra Nantes.

1.p skriver rejsedagbog fra Nantes. 1.p skriver rejsedagbog fra Nantes. Rejsedagbog lørdag d. 26. marts Vi mødtes i Kastrup lufthavn kl. 6:00. Spændingsfyldte fløj vi mod Paris Charles de Gaulle kl. 8:20. I lufthavnen spiste vi frokost og

Læs mere

Krejbjerg - Nyt September 2015

Krejbjerg - Nyt September 2015 Krejbjerg - Nyt September 2015 Fælles nyt fra foreninger i Krejbjerg og omegn HØSTFEST Lørdag, den 19. september kl. 19.00 holdes årets høstfest i Krejbjerg Forsamlingshus. I år prøver vi at gøre det på

Læs mere

Forslag til rosende/anerkendende sætninger

Forslag til rosende/anerkendende sætninger 1. Jeg elsker dig for den, du er, ikke kun for det, du gør 2. Jeg elsker din form for humor, ingen får mig til at grine som dig 3. Du har sådan et godt hjerte 4. Jeg elsker at være sammen med dig! 5. Du

Læs mere

Prøve i Dansk 1. Skriftlig del. Læseforståelse 1. Maj-juni 2009. Delprøve 1: Opgave 1 Opgave 2 Opgave 3. Tekst- og opgavehæfte

Prøve i Dansk 1. Skriftlig del. Læseforståelse 1. Maj-juni 2009. Delprøve 1: Opgave 1 Opgave 2 Opgave 3. Tekst- og opgavehæfte Prøve i Dansk 1 Maj-juni 2009 Skriftlig del Læseforståelse 1 Tekst- og opgavehæfte Delprøve 1: Opgave 1 Opgave 2 Opgave 3 Hjælpemidler: Ingen Tid: 60 minutter Navn CPR-nummer Produktionsnr. 01 Dato Prøvenummer

Læs mere

ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG

ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG 18.30-21.30 ANLÆGSVEJ 7, 4100 RINGSTED. TLF: 57 62 71 80 / 28 19 65 35 MAIL: KLUBSVANEN@GMAIL.COM WWW.KLUBSVANEN.DK Dag Dato Aktivitet Personale Tir 5. Maj Loppemarked sælg selv

Læs mere

Denne dagbog tilhører Max

Denne dagbog tilhører Max Denne dagbog tilhører Max Den lille bog, du står med nu, tilhører en dreng. Han hedder Max og er 8 år gammel. Dagbogen handler om Max og hans familie. Max er flyttet tilbage til København med sin mor efter

Læs mere

Jeg lå i min seng. Jeg kunne ikke sove. Jeg lå og vendte og drejede mig - vendte hovedpuden og vendte dynen.

Jeg lå i min seng. Jeg kunne ikke sove. Jeg lå og vendte og drejede mig - vendte hovedpuden og vendte dynen. 1. Søvnløs Jeg lå i min seng. Jeg kunne ikke sove. Jeg lå og vendte og drejede mig - vendte hovedpuden og vendte dynen. Jeg havde en mærkelig uro i mig - lidt kvalme og lidt ondt i maven. Det havde jeg

Læs mere

Juni 2014. Nyd sommeren!

Juni 2014. Nyd sommeren! Juni 2014 Nyd sommeren! Kære brugere af Multihuset. Caféåbningstider: Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 12.00-19.30 12.00-16.00 12.00-19.30 12.00-16.00 12.00-15.00 I sommerferien planlægges menuen ad

Læs mere

Årsberetningen er en refleksion over afdelingens udvikling i 2014.

Årsberetningen er en refleksion over afdelingens udvikling i 2014. Årsberetning 2014 Home-Start Ikast-Brande er en frivillig organisation, som støtter familier med små børn. Afdelingen i Ikast-Brande startede i foråret 2012 og er en afdeling af Home-Start Danmark og det

Læs mere

PROGRAM RØDE KORS HØJSKOLE 19.-21. JUNI 2015

PROGRAM RØDE KORS HØJSKOLE 19.-21. JUNI 2015 Foto: Johnny Wichmann PROGRAM RØDE KORS HØJSKOLE 19.-21. JUNI 2015 Fredag den 19. juni 13:30-15:30 Ankomst og indkvartering Vi byder på kaffe og kage 15:30-15:50 Velkomst ved højskolevært, Sven Bak-Jensen,

Læs mere

u13 FORÆLDREFOLDER Boldklubben Marienlyst Årgang 2001

u13 FORÆLDREFOLDER Boldklubben Marienlyst Årgang 2001 u13 FORÆLDREFOLDER Boldklubben Marienlyst Årgang 2001 Indholds fortegnelse Forord...3 Trænerens ansvar...4 Spillerens ansvar...5 Fælles regler for årgangene...6 Information...6 Deadlines...6 Forældre generelt...7

Læs mere

Han ville jo ikke gemme sig. Og absolut ikke lege skjul! I stedet for ville han hellere have været hjemme i køkkenet sammen med sin mor og far.

Han ville jo ikke gemme sig. Og absolut ikke lege skjul! I stedet for ville han hellere have været hjemme i køkkenet sammen med sin mor og far. Kapitel 1 Der var engang en dreng, der gemte sig. Bjergene rejste sig høje og tavse omkring ham. En lille busks lysegrønne blade glitrede i solen. To store stenblokke skjulte stien, der slyngede sig ned

Læs mere

Guide -Skab synlighed om jeres arrangement FØR ARRANGEMENTET

Guide -Skab synlighed om jeres arrangement FØR ARRANGEMENTET Guide -Skab synlighed om jeres arrangement Skal I have stablet et arrangement på benene og vil I gerne have nogle tips til, hvordan I kan nå ud til andre end jeres eksisterende medlemmer? Så tjek nedenstående

Læs mere

Så er vi allerede nået til september, jamen dog, hvor tiden løber. Dette sjove foto er oppe fra, hvor jeg bor. Sejerøbugten med Nekselø i baggrunden.

Så er vi allerede nået til september, jamen dog, hvor tiden løber. Dette sjove foto er oppe fra, hvor jeg bor. Sejerøbugten med Nekselø i baggrunden. TIL FRIVILLIGE PÅ HOSPICE SJÆLLAND NYHEDSBREV SEPTEMBER 2015 Kære alle, Så er vi allerede nået til september, jamen dog, hvor tiden løber. Dette sjove foto er oppe fra, hvor jeg bor. Sejerøbugten med Nekselø

Læs mere

Jeppe Bro Pedersen KORT OM MIG ERFARING

Jeppe Bro Pedersen KORT OM MIG ERFARING Jeppe Bro Pedersen Bullerfniss@msn.com 22736773 Bronzealdertoften 2.1,1, Århus, 8210 KORT OM MIG Jeg er 21 år gammel og bor i Aarhus Vest. Jeg kommer fra Fjerritslev, som ligger i den nordjyske Jammerbugt

Læs mere

AKTIVITETSPROGRAM VÆRESTEDET DEN BLÅ CAFE VINTER 2013-2014

AKTIVITETSPROGRAM VÆRESTEDET DEN BLÅ CAFE VINTER 2013-2014 AKTIVITETSPROGRAM VÆRESTEDET DEN BLÅ CAFE VINTER 2013-2014 INDHOLDSFORTEGNELSE Intro til aktiviter... 3 Madgruppe... 4 Sang og musik... 5 Nada... 6 PC-Kursus... 8 Maleværksted... 9 Motion...10 Svømning..11

Læs mere

Spilleregler: Find vej til bedre trivsel. Introduktion til redskabet:

Spilleregler: Find vej til bedre trivsel. Introduktion til redskabet: Introduktion til redskabet: er et redskab til at undersøge trivslen i en virksomhed. Det kan bruges i mindre virksomheder med under 20 ansatte og man behøver ikke hjælp udefra. Det kræver dog, en mødeleder

Læs mere

Børns erfaringer er forbundet til rum og rammer

Børns erfaringer er forbundet til rum og rammer Børns erfaringer er forbundet til rum og rammer Af Marie Sørensen, børnehaveklasseleder i samtale med Marianne Thrane - Det vigtigste er, at børn får en god og en glad skolestart, siger Marie Sørensen.

Læs mere

Glæder mig rigtig meget til at møde jer, lære jer at kende og hjælpe jer mod jeres mål. Vi ses ;-)

Glæder mig rigtig meget til at møde jer, lære jer at kende og hjælpe jer mod jeres mål. Vi ses ;-) Aarhus 1900 CÆCILIE Jeg er 24 år og kommer oprindeligt fra Aalborg, hvor jeg har læst idræt i et år på Aalborg Universitet. Jeg følte for at prøve noget nyt, og jeg valgte at tage overlov fra studiet for

Læs mere

SFO BAKKESKOLEN [FORFATTERENS NAVN] 1

SFO BAKKESKOLEN [FORFATTERENS NAVN] 1 [FORFATTERENS NAVN] 1 Nyt fra SFO Bakkeskolen Personale: Vi siger tak for tiden her til Anita og Jesper, som har været studerende. Anita og Jesper ønskes stor fornøjelse med udfordringerne fremover. Vi

Læs mere

EVALUERING FRA BESØGENDE ANTAL BESØGENDE 8.406 ANTAL BESVARELSER 3.523

EVALUERING FRA BESØGENDE ANTAL BESØGENDE 8.406 ANTAL BESVARELSER 3.523 EVALUERING FRA BESØGENDE ANTAL BESØGENDE 8.406 ANTAL BESVARELSER 3.523 ALLE BESØGENDE TOTAL : 8.406 4% 3% 13% 38% Økonomi, revision, business & marketing Jura, Politik & Samfund 30% 21% Studerende på 1.

Læs mere

Bestyrelsesmøde Sønderjylland d. 20-08- 2014

Bestyrelsesmøde Sønderjylland d. 20-08- 2014 Bestyrelsesmøde Sønderjylland d. 20-08- 2014 Til stede: Formand :Martin T. Christensen Næstformand: Lone Marquardt Kasserer: Erik Grønnehave Hansen Annelise Klausen: Medlem Henning (Bruger af Oasen og

Læs mere

Prøve i Dansk 2. Skriftlig del. Læseforståelse 2. November-december 2014. Tekst- og opgavehæfte. Delprøve 2: Opgave 3 Opgave 4 Opgave 5

Prøve i Dansk 2. Skriftlig del. Læseforståelse 2. November-december 2014. Tekst- og opgavehæfte. Delprøve 2: Opgave 3 Opgave 4 Opgave 5 Prøve i Dansk 2 November-december 2014 Skriftlig del Læseforståelse 2 Tekst- og opgavehæfte Delprøve 2: Opgave 3 Opgave 4 Opgave 5 Hjælpemidler: ingen Tid: 65 minutter Udfyldes af prøvedeltageren Navn

Læs mere

UGEBREV nr. 11 uge 44

UGEBREV nr. 11 uge 44 UGEBREV nr. 11 uge 44 Årgang 4 Kære alle børn og forældre! Der har godt nok været en del syge børn og voksne i denne uge. Der har været mandefald pga. opkast og dårlig mave, og det er åbenbart ret smitsomt.

Læs mere

UNGDOMSKOLLEGIETS EGEN AVIS FEBRUAR 2013. Det nye beboerråd består af: Sidse, Stine og Richard.

UNGDOMSKOLLEGIETS EGEN AVIS FEBRUAR 2013. Det nye beboerråd består af: Sidse, Stine og Richard. UNGDOMSKOLLEGIETS EGEN AVIS FEBRUAR 2013 KOLLEGIE NYT Det nye beboerråd består af: Sidse, Stine og Richard. VIGTIGT: Kollegienyt kan endvidere ses på vores hjemmeside www.fredericiah.dk Ansvarshavende:

Læs mere

Beretning 2012-2013. KIRKENS KORSHÆR I HOLBÆK Klosterstræde 5 4300 Holbæk 5943 9090 holbaek@kirkenskorshaer.dk

Beretning 2012-2013. KIRKENS KORSHÆR I HOLBÆK Klosterstræde 5 4300 Holbæk 5943 9090 holbaek@kirkenskorshaer.dk Beretning 2012-2013 KIRKENS KORSHÆR I HOLBÆK Klosterstræde 5 4300 Holbæk 5943 9090 holbaek@kirkenskorshaer.dk Indledning Én gang årligt skal de lokale by-arbejder afgive en skriftlig beretning. I denne

Læs mere

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård Lysglimt Himmelev gl. Præstegård 5. Årgang nr. 30 januar / februar 2015 Lysglimt-redaktionen Anne-Lise Sørensen, frivillig i Oasen Rikke Søder, Aktivitetsleder Anni Hansen afd. B Avisen udkommer januar,

Læs mere

Aktivitetsprogram Værestedet den blå cafe. Feb.-Apr. 2015. Spørgsmål til aktivitetsplanen rettes. Leo Vad: 20905896. levad@ikast-brande.dk.

Aktivitetsprogram Værestedet den blå cafe. Feb.-Apr. 2015. Spørgsmål til aktivitetsplanen rettes. Leo Vad: 20905896. levad@ikast-brande.dk. Spørgsmål til aktivitetsplanen rettes til: Leo Vad: 20905896 Aktivitetsprogram Værestedet den blå cafe levad@ikast-brande.dk Eller Trine Andersen: 20181639 tcand@ikast-brande.dk 16 Feb.-Apr. 2015 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Afslutning d. 31. marts 2014

Afslutning d. 31. marts 2014 Struer Folkedanserforening Medlemsorientering marts. 2014 30. årgang NR. 3 www.struerfolkedanserforening.dk Afslutning d. 31. marts 2014 Vi mødes kl. 18.45 i Gimsing Sognegård, hvor vi holder Struer Folkedanserforening

Læs mere

MiniThai - En rejse tilbage

MiniThai - En rejse tilbage MiniThai - En rejse tilbage Juli August 2012 Rejseberetningen herunder er skrevet af Kevin, der er 10 år gammel. I 2004 blev Kevin adopteret af sine danske forældre Helle og Peter. De hentede ham på børnehjemmet

Læs mere

Referat af generalforsamling i Skovlunde Kirkes Ungdomsgård mandag den 10. marts 2014 kl. 19.30

Referat af generalforsamling i Skovlunde Kirkes Ungdomsgård mandag den 10. marts 2014 kl. 19.30 Referat af generalforsamling i Skovlunde Kirkes mandag den 10. marts 2014 kl. 19.30 21 fremmødte 1. Indledning Det er i dag et vejr nr. 266 i højskoledagbogen 1.1 Valg af dirigent Finn Seerup blev valgt.

Læs mere

Bestyrelsens beretning april 2013

Bestyrelsens beretning april 2013 Bestyrelsens beretning april 2013 Aflagt ved den ordinære generalforsamling mandag d. 29. april 2013 Velkommen Først vil jeg gerne sige velkommen. I år har det været lidt underligt at skrive beretning,

Læs mere

Telefon nummer: 99 45 49 70 JULEÅBENTHUS.

Telefon nummer: 99 45 49 70 JULEÅBENTHUS. Telefon nummer: 99 45 49 70 JULEÅBENTHUS. Torsdag d. 9. december inviterer vi alle Stjernehusets børn, forældre og søskende til Julehygge. Traditionen tro stiller vi an med små værksteder, hvor der kan

Læs mere

Bilag 8 Interview med Rasmus (telefon)

Bilag 8 Interview med Rasmus (telefon) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 Bilag 8 Interview med Rasmus (telefon) hallo det er Rasmus INTERVIEWER1: Goddag Rasmus, vi fik lov til at ringe til

Læs mere

Hej Nabo! i Gadehavegård 4. september. Hvad sker der lige nu i DIT Gadehavegård? Søg penge til gode ideer!

Hej Nabo! i Gadehavegård 4. september. Hvad sker der lige nu i DIT Gadehavegård? Søg penge til gode ideer! Hej Nabo! Hvad sker der lige nu i DIT Gadehavegård? Sommeren er kommet og livet i det grønne Gadehavegård byder sig til Læs om teaterturen på De usynlige stier, streetbasket, streetdance, Åben skole, forældrenetværk,

Læs mere

Værestedet Den Blå Cafe Socialpsykiatrisk Center Nord Norgesgade nr. 15-17 7430 Ikast

Værestedet Den Blå Cafe Socialpsykiatrisk Center Nord Norgesgade nr. 15-17 7430 Ikast Værestedet Den Blå Cafe Socialpsykiatrisk Center Nord Norgesgade nr. 15-17 7430 Ikast 20 Indholdsfortegnelse Intro til aktiviter... 3 Madgruppe... 4 Sang og musik... 5 Nada... 6 PC-Kursus... 8 Maleværksted...

Læs mere

Denne dagbog tilhører Norah

Denne dagbog tilhører Norah Denne dagbog tilhører Norah Den lille bog, du står med i hænderne nu, er en dagbog fra en russisk pige. Hun hedder Norah og er 12 år gammel. Dagbogen handler om hende og hendes familie. De var russiske

Læs mere

UGEBREV nr. 18 uge 1. Årgang 3

UGEBREV nr. 18 uge 1. Årgang 3 UGEBREV nr. 18 uge 1 Årgang 3 Kære alle børn og forældre! Vi er kommet godt i gang med skolen efter en dejlig lang juleferie. Der har godt nok været mange børn syge her i den første uge, så influenzaen

Læs mere

Alex. Og den hemmelige skat. Navn: Klasse: Ordklasser 3. klassetrin

Alex. Og den hemmelige skat. Navn: Klasse: Ordklasser 3. klassetrin Alex Og den hemmelige skat Ordklasser 3. klassetrin Navn: Klasse: 1. Skattekortet Her er Alex. Han er en meget glad dreng, for han har lige fået en ny Nintendo. Eller han har ikke fået den, faktisk er

Læs mere

Af Freja Gry Børsting

Af Freja Gry Børsting Af Freja Gry Børsting Flygtningelejren i Jonstrup Af Freja Gry Børsting Furesø Museer 2015 Flygtningelejren i Jonstrup Forfatter: Freja Gry Børsting Illustration: Allan Christian Hansen Forfatteren og

Læs mere

OBS!! Nyt i Bakkenyt: fælles kalender nederst i nyhedsbrevet

OBS!! Nyt i Bakkenyt: fælles kalender nederst i nyhedsbrevet OBS!! Nyt i Bakkenyt: fælles kalender nederst i nyhedsbrevet Hørning d. 1.2.2012 Kære Forældre Vinterferie I uge 7 er der pasning på Højbo SFO. Der er ingen tilmelding, åbningstiderne er som vanligt fra

Læs mere

Nyhedsbrev 1. Velkommen til vores Nyhedsbreve. Informationer. Forældreinformation skoleåret 14 15

Nyhedsbrev 1. Velkommen til vores Nyhedsbreve. Informationer. Forældreinformation skoleåret 14 15 September 2014 Nyhedsbrev 1 Informationer SKOLESTART S.1 NYT PÅ SKOLEN S.2 5 KALENDER S. 6 Forældreinformation skoleåret 14 15 Velkommen til vores Nyhedsbreve Du sidder lige nu med første nummer af Dybbøl

Læs mere

Fodbolden. indvandrere

Fodbolden. indvandrere Fodbolden indvandrere Fodbolden indvandrere 4 Formand for Den Østlige Forening i Aalborg Øst, Salah Touska (tv) og fodboldtræner, kampfordeler og alt muligt andet i fodboldklubben, Mohamed Agha. Ildsjæl

Læs mere

December 2010 7. årgang, nr. 11

December 2010 7. årgang, nr. 11 Der er kommet nye billeder i nogle af vores fotomapper på reolen. Indtil videre kan man nu nyde og evt. genopleve de gode minder fra: December 2010 7. årgang, nr. 11 Fristedet Valby Søndergade 2 2630 Taastrup.

Læs mere

Fortællinger om hvad der sker, når man gør noget ved aften og nattelivet

Fortællinger om hvad der sker, når man gør noget ved aften og nattelivet Fortællinger om hvad der sker, når man gør noget ved aften og nattelivet Karin Naldahl, University College Nordjylland i samarbejde med personalet på... Udkast Marts 2009 Fortælling om Klara (Navnet er

Læs mere

UGEBREV nr. 79 uge 26

UGEBREV nr. 79 uge 26 UGEBREV nr. 79 uge 26 Årgang 5 Sommerferie Efter et langt og godt skoleår kan alle nu holde en velfortjent sommerferie. Alle børnene har fået et brev med hjem til hver familie med et sommerbrev, skemaer,

Læs mere

Tilbage til et liv med indhold

Tilbage til et liv med indhold Tilbage til et liv med indhold Af: Rikke Djernes Glintborg, Sygeplejerske I Nykøbing, på Limfjordsøen Mors, ligger Plejecenteret Støberigården. Her var medarbejderne for 3 år siden på efteruddannelse i

Læs mere

Nyhedsbrev FDF SÆRSLEV. Denne gang kan du læse om lederne planer for det nye år! Læs om juleweekenden s. 10. December - Januar - Februar 2012

Nyhedsbrev FDF SÆRSLEV. Denne gang kan du læse om lederne planer for det nye år! Læs om juleweekenden s. 10. December - Januar - Februar 2012 yhedsbrev December - Januar - Februar 2012 Denne gang kan du læse om lederne planer for det nye år! Læs om juleweekenden s. 10 FDF SÆSLV Indhold FDF-Info Side 3 yt fra Kredslederen Side 4 yt fra Bestyrelsen

Læs mere

Anita og Ruth var venner jeg siger var, fordi der skete så meget i deres forhold siden hen, så. Og det er bl.a. noget af det, som det her handler om.

Anita og Ruth var venner jeg siger var, fordi der skete så meget i deres forhold siden hen, så. Og det er bl.a. noget af det, som det her handler om. Historien om Anita og Ruth Anita og Ruth var venner jeg siger var, fordi der skete så meget i deres forhold siden hen, så. Og det er bl.a. noget af det, som det her handler om. Anita og Ruth. Da de var

Læs mere

Et liv med Turners Syndrom

Et liv med Turners Syndrom Et liv med Turners Syndrom Hvordan er det at leve med Turner Syndrom, og hvordan det var at få det at vide dengang diagnosen blev stillet. Måske kan andre nikke genkendende til flere af tingene, og andre

Læs mere

indhold Børn i Laos 4 Martin kommer til Laos 6

indhold Børn i Laos 4 Martin kommer til Laos 6 Martin i Laos indhold Børn i Laos 4 Martin kommer til Laos 6 Indhold Børnene ved Mekong 10 Dyrene i landsbyen 14 Hvad spiser man i Laos 16 Martin i rismarken 18 Børnene vaccineres 20 Nee og Noo står op

Læs mere

Selvevaluering foretaget i juni 2014 af skoleåret 2013/14.

Selvevaluering foretaget i juni 2014 af skoleåret 2013/14. Selvevaluering foretaget i juni 2014 af skoleåret 2013/14. Her på skolen er vi meget interesserede i at tilbyde den bedst mulige undervisning, trivsel og service til vores elever og jer som forældre. Derfor

Læs mere

Jo, de var der for fodbolden og intet andet!! og så alligevel

Jo, de var der for fodbolden og intet andet!! og så alligevel For mange specielt unge mennesker er USA drømmenes land. Mange af de kulturpåvirkninger vi udsættes for kommer jo derovre fra. Så da muligheden dukkede op for en flok piger i Langeskov IF, nemlig at kunne

Læs mere

Rapport fra udvekslingsophold

Rapport fra udvekslingsophold Udveksling til (land): Norge Navn: Lone Kristensen Rejsekammerat: Katrine Winkler Sørensen Rapport fra udvekslingsophold Hjem-institution: VIA University Collage, Sygeplejerskeuddannelsen Viborg Værts-institution/Universitet:

Læs mere

Sæson 2014 / 2015. Ubberud. Gymnastik afdeling

Sæson 2014 / 2015. Ubberud. Gymnastik afdeling Sæson 2014 / 2015 Ubberud Gymnastik afdeling BØRNE - UNGDOM HOLD Piger spring/rytme 0 2 klasse Onsdag kl. 15.30 16.30 i Ubberud hallen fra 03-09-14 (NB: Tidspunktet rettet!) Hej Piger Starter vi en ny

Læs mere

Modul 3 Læsning, Opgave 1

Modul 3 Læsning, Opgave 1 Modul 3 Læsning, Opgave 1 Instruktion: Tid: Læs spørgsmålet. Find svaret i teksten. Skriv et kort svar. 5 minutter. 1. Hvad koster det for børn under 18 år? 2. Hvad hedder området, hvor man må spise sin

Læs mere

HURRA vores nye 15 personers bus er klar til syn, vi regner med den er klar til efter sommerferien.

HURRA vores nye 15 personers bus er klar til syn, vi regner med den er klar til efter sommerferien. Nyhedsbrev nr.7-2013 Nyt fra Skolelederen Kære forældre og andre læsere af vores nyhedsbrev. Årets sommerfest blev afholdt torsdag den 13. juni. Der har været en flot opbakning og jeg har haft mange gode

Læs mere

Vi havde allerede boet på modtagelsen i tre år. Hver uge var der nogen, der tog af sted. De fik udleveret deres mapper i porten sammen med kortet,

Vi havde allerede boet på modtagelsen i tre år. Hver uge var der nogen, der tog af sted. De fik udleveret deres mapper i porten sammen med kortet, Vi havde allerede boet på modtagelsen i tre år. Hver uge var der nogen, der tog af sted. De fik udleveret deres mapper i porten sammen med kortet, der anviste vejen. Siden så vi dem aldrig mere. 8 9 Dagen

Læs mere

Highlights: Projekt Gadeklog på N. Zahle Seminarieskole d. 28. maj 2008

Highlights: Projekt Gadeklog på N. Zahle Seminarieskole d. 28. maj 2008 Highlights: Projekt Gadeklog på N. Zahle Seminarieskole d. 28. maj 2008 1 OM PROJEKT GADEKLOG 3 PRESSEMEDDELELSE 3 EVALUERING AF PROJEKT GADEKLOG PÅ N. ZAHLE SEMINARIESKOLE 4 DE HJEMLØSES SANG 5 ELEVERNES

Læs mere

Byens Avis og dens ansatte

Byens Avis og dens ansatte Byens Avis og dens ansatte Vores avis hedder byens avis. Vi er 13 ansatte, og vi hedder Janus, Matilde Degania, Christina, Hanne, Zenia, Asger, Mads, Joachim, Frederik, Patrick, Frida og Lena. Dens ansatte

Læs mere

Referat at generalforsamling i Stae Borgerforening tirsdag den 14.01.2014 i Borgerhuset.

Referat at generalforsamling i Stae Borgerforening tirsdag den 14.01.2014 i Borgerhuset. Referat at generalforsamling i Stae Borgerforening tirsdag den 14.01.2014 i Borgerhuset. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning - formand Mads Sørensen 3. Fremlæggelse af revideret regnskab

Læs mere

Rosenvænget festival. Tøsetur i sommerhus

Rosenvænget festival. Tøsetur i sommerhus Vi er nu trådt ind i sommerperioden 2015, og dette kan allerede mærkes. Der nærmer sig sol- og strandvejr, og vi kan allerede nu se et højt aktivitets niveau ud af huset for mange af beboerne i klynge

Læs mere

Tovshøj-avisen Skoleavis for Tovshøjskolen Brabrand Århus

Tovshøj-avisen Skoleavis for Tovshøjskolen Brabrand Århus D E C E M B E R 2 0 1 0 Tovshøj-avisen Skoleavis for Tovshøjskolen Brabrand Århus Læs mere om: Første skoledag efter sommerferien - Side 3 - Fodboldtur til u-21 landskampen Danmark Litauen - Side 4 - Motionsdagen

Læs mere

Brugertilfredshed. Patienter i behandling på tandreguleringsklinikken

Brugertilfredshed. Patienter i behandling på tandreguleringsklinikken Brugertilfredshed Patienter i behandling på tandreguleringsklinikken 2012 1 Om undersøgelsen Spørgeskemaet blev udleveret i perioden 8. maj 2012 til 31. august 2012 i forbindelse med behandling på tandreguleringsklinikken.

Læs mere

Sprogtur til Canada i sommerferien 2015

Sprogtur til Canada i sommerferien 2015 Sprogtur til Canada i sommerferien 2015 Da sprogskolen blev slået op på forældreintra, tilbød mine forældre mig at komme med og høre om Destination Canada, der er en sprogskole på Carleton University i

Læs mere

Hvordan bliver sundere mad en del af min hverdag? Hvad er sund mad? Status på mine madvaner

Hvordan bliver sundere mad en del af min hverdag? Hvad er sund mad? Status på mine madvaner 4. MØDEGANG Mad Introduktion Hvordan bliver sundere mad en del af min hverdag? Hvad er sund mad? Status på mine madvaner At diskutere hvad det betyder at spise sundt At kende og forstå Fødevarestyrelsens

Læs mere

Formands beretning SAR 27/2-14

Formands beretning SAR 27/2-14 Formands beretning SAR 27/2-14 Da det er min første formands beretning, vil jeg starte med at undskylde hvis der er noget jeg har glemt, overset eller fejl disponeret. Igen i går er der sket mange ting

Læs mere

Hvad er det, du siger -3

Hvad er det, du siger -3 Hvad er det, du siger -3 Alt, hvad Djævelen siger, er falsk og forkert. Mål: Børn indser, at ting, som ser godt ud, ikke altid behøver at være godt. Hvis vi vil holde os til det, som er sandt og godt,

Læs mere

Emilys rejsebrev fra Thailand udvekslingsperiode aug. okt. 2009

Emilys rejsebrev fra Thailand udvekslingsperiode aug. okt. 2009 Emilys rejsebrev fra Thailand udvekslingsperiode aug. okt. 2009 Navn: Emily Stacey Prince Evt. rejsekammerat: Malene Anusha Christensen Hjem-institution: University College Nordjylland Holdnummer: H08V

Læs mere

AKTIVITETSPROGRAM VÆRESTEDET DEN BLÅ CAFE

AKTIVITETSPROGRAM VÆRESTEDET DEN BLÅ CAFE AKTIVITETSPROGRAM VÆRESTEDET DEN BLÅ CAFE SEP., OKT., NOV., DEC. 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE Intro til aktiviteter... 3 Nada... 4 Krolf... 6 Petanque... 7 Motionshold... 8 Strikkeklub... 9 Mellemgruppe...10

Læs mere

Vi valgte at have overskriften Frivillige gør en forskel for dagen.

Vi valgte at have overskriften Frivillige gør en forskel for dagen. Formandsberetning til generalforsamlingen i Frivilligcenter & Selvhjælp den 18. marts 2014. Det har været et rigtigt spændende år i Frivilligcenter & Selvhjælp, som jeg kan aflægge beretning for. Jeg vil

Læs mere

Vejlefjordskolens nyhedsbrev for februar 2012

Vejlefjordskolens nyhedsbrev for februar 2012 Adventist Heritage From: Erik Marcussen Sent: Monday, February 06, 2012 1:22 PM To: Adventist Heritage Subject: Vejlefjordposten februar 2012 Vejlefjordskolens nyhedsbrev for februar

Læs mere

2015 Velkommen til Lundely Fritidshjem

2015 Velkommen til Lundely Fritidshjem 2015 Velkommen til Lundely Fritidshjem Nr. 1 Nr. 22 N. W. Gadesvej 1 + 22 3480 Fredensborg Tlf. 7256 2600 Fredensborg 2015 Velkommen til LUNDELY FRITIDSHJEM Lundely er et stort fritidshjem og en del af

Læs mere

SFO NYHEDSBREV DECEMBER 2014

SFO NYHEDSBREV DECEMBER 2014 SFO NYHEDSBREV DECEMBER 2014 Så er det lige før juleferien begynder - en tid, hvor der er nisser, mystik og spænding alle vegne. Hjertelig velkommen til Jul og Nytår. Julebehovspasning Da vi ingen tilmeldinger

Læs mere

Stenlille Handels- Håndværker og Borgerforening REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING

Stenlille Handels- Håndværker og Borgerforening REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING Stenlille Handels- Håndværker og Borgerforening REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING AFHOLDT I STENLILLE HALLENS SELSKABSLOKALE ONSDAG DEN 20. FEBRUAR 2008 Klokken 19.00 bød formand Carl-Henrik Nielsen

Læs mere

Indholdsplan. Bernstorffsminde Efterskole 13/14. Anderledes dage og uger

Indholdsplan. Bernstorffsminde Efterskole 13/14. Anderledes dage og uger Indholdsplan Bernstorffsminde Efterskole 13/14 Anderledes dage og uger Indhold ANDERLEDES DAGE OG UGER... 3 Introdage... 3 DOSO... 3 Efterårs- og vintermøde... 4 Gallafest... 4 Musicaluge... 5 Skitur...

Læs mere

BELLASUND AVIS. Side 1. Bellasund Radios Bellasund Radios ansatte er ikke alle tilfredse med deres job. Læs mere på side 4

BELLASUND AVIS. Side 1. Bellasund Radios Bellasund Radios ansatte er ikke alle tilfredse med deres job. Læs mere på side 4 Bellasund Radios Bellasund Radios ansatte er ikke alle tilfredse med deres job. Læs mere på side 4 Tirsdag d. 31. januar 2012 Byrådet DF: I deres politik lægger de vægt på at repræsentere danskhed som

Læs mere

Med Pigegruppen i Sydafrika

Med Pigegruppen i Sydafrika Med Pigegruppen i Sydafrika Fire piger fortæller om turen Af Lene Byriel, journalist I efteråret 2006 rejste 8 unge piger og tre voksne medarbejdere på en 16 dages tur til Sydafrika. Danni, Michella, Tania

Læs mere

Nyhedsbrev. uge 45 2014

Nyhedsbrev. uge 45 2014 Nyhedsbrev uge 45 2014 Så er det blevet efterår, bladene har fået en anden farve og falder af træerne. Klokken er sat 1 time tilbage, og det betyde, at vi for en kort tid får lysere morgener men tidligere

Læs mere

10 TIPS TIL BEDRE FONDSANSØGNINGER AF STEFFEN GREGERSEN

10 TIPS TIL BEDRE FONDSANSØGNINGER AF STEFFEN GREGERSEN 10 TIPS TIL BEDRE FONDSANSØGNINGER AF STEFFEN GREGERSEN 10 tips til bedre ansøgninger til fonde Forord 3 Tip 1 - Skriv en kort og præcis ansøgning 4 Tip 2 - Søg støtte til et konkret projekt 5 Tip 3 -

Læs mere

Foråret er på vej, og dermed er det også blevet tid til generalforsamling i Munkebo Gymnastikforening.

Foråret er på vej, og dermed er det også blevet tid til generalforsamling i Munkebo Gymnastikforening. Generalforsamling i Munkebo Gymnastikforening 26. marts 2012 Formandens årsberetning Foråret er på vej, og dermed er det også blevet tid til generalforsamling i Munkebo Gymnastikforening. Dette er min

Læs mere

ARRILD NYT. Infobrevet. No. 1. - 4. kvartal 2011. Husk løbende at tjekke arrild.infoland.dk for seneste nyt

ARRILD NYT. Infobrevet. No. 1. - 4. kvartal 2011. Husk løbende at tjekke arrild.infoland.dk for seneste nyt ARRILD NYT Infobrevet No. 1. - 4. kvartal 2011 Husk løbende at tjekke arrild.infoland.dk for seneste nyt Nyt infobrev til alle i Arrild sogn Som et nyt tiltag i Arrild sogn, vil støtteforeningen for Arrild

Læs mere

t spi der ikke kan vinde$

t spi der ikke kan vinde$ t spil der ikke t spi der ikke kan vinde$ AF Mathias Skov Rasch kan vinde$ t spi der Flere og flere danskere kommer i berøring med ludomani enten som pårørende eller ludoman. Hos Center for Ludomani mærker

Læs mere

Årsberetning for Samværs- og Aktivitetsstedet Hjorten 2014 2015

Årsberetning for Samværs- og Aktivitetsstedet Hjorten 2014 2015 Årsberetning for Samværs- og Aktivitetsstedet Hjorten 2014 2015 Mål for 2014 Evaluering af mål A: Arbejde med den narrative metode og brugen af FIT Da erfaringerne fra 2013 med den narrative metode og

Læs mere

- Jobbutikken (Side 4) - Café Blomst (Side 7) - Den sjove side (Side 11)

- Jobbutikken (Side 4) - Café Blomst (Side 7) - Den sjove side (Side 11) - Jobbutikken (Side 4) - Café Blomst (Side 7) - Den sjove side (Side 11) Så er det fjerde gang at man på CSV-SydØstfyn kan læse et fremragende skoleblad. På grund af lidt manglende arbejdskraft og en sommerferie

Læs mere