Midtjysk Astronomiforening

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Midtjysk Astronomiforening"

Transkript

1 NR ÅRGANG FEBRUAR/MARTS 2007

2 Midtjysk Astronomiforening Formand: Tonni Thorsager Kragelund Møllevej 25, 8600 Silkeborg, tlf: Næstformand: Martin Krabbe Sillasen Peter Svinths Vej 96, 7442 Engesvang, tlf: Kasserer: Ole Skov Hansen Lyngvej 36, Kølvrå, 7470 Karup, tlf Sekretær: Jean Laursen Søbjergvej 58, 7430 Ikast, tlf: Medlem: Hans Kjeldsen Karupvej 1, 7442 Engesvang, tlf: Medlem: John Yde Aabenraavej 54, 8600 Silkeborg, tlf: Medlem: Lars Zielke Bonnestrupparken 60, 7500 Holstebro, tlf ************************************************************************** Medlemsbladet Kometen udkommer 6 gange årligt i starten af de lige måneder. Deadline er d. 20. i ulige måneder. Alt stof sendes via eller brev til Bent Tvermose. Alle opfordres til at komme med indlæg, spørgsmål, tegninger, vitser, links m.m., så bladet kan blive så varieret som muligt. Kometens redaktør: Bent Tvermose Remmevej 7, 7430 Ikast, tlf ************************************************************************** HUSK OGSÅ FORENINGENS HJEMMESIDE: 2

3 FRA BESTYRELSEN Ved Tonni Thorsager Den 12 juni i år fylder Midtjysk Astronomiforening 10 år, og det skal naturligvis fejres. Vi har valgt at fejre det sammen med den officielle indvielse af skydetagsobservatoriet, og det bliver lørdag den 21. april. Program for dagen er ikke endeligt planlagt endnu, men afsæt dagen i kalenderen. Det kommer til at foregå på Cassiopeia, så vi håber på godt vejr og rigtig mange besøgende.!0 eren er kommet tilbage fra eftersyn, men er ikke klar i huset endnu, men det sker forhåbentlig i løbet af denne måned. Inden vi går i gang med kørekortene skal bestyrelsen lige uddannes først. Foreløbig er der kun en, der har meldt sig til kørekort, men mon ikke der bliver en del flere, når først vi kommer i gang. Mogens Nielsen-Ferreira ønskede at træde ud af bestyrelsen på generalforsamlingen., og da han skulle en tur på sygehuset, var han heller ikke til stede. Derfor vil bestyrelsen gerne bringe ham en tak for det store arbejde han gennem årene har udført for Midtjysk Astronomiforening. Mugge kom i bestyrelsen allerede i 98 og har siddet på næstformandsposten til Men det er på Cassiopeia, at vi har haft størst glæde af hans ekspertise som dreven observatør. Utallige er de gange, Mugge møjsommeligt har slæbt 10 eren med ud på pladsen også selvom han ikke havde vagten. Forhåbentlig vender kræfterne og lysten snart tilbage, så vi igen kan mødes under en stjerneklar himmel. Meddelelser fra kassereren! Betaling af kontingent for 2007 Betaling bedes foretaget senest 5. marts ved brug af fremsendte girokort, eller som betaling via NETBANK til Danske Bank i Karup. Ved netbank-kontooverførsel: Reg.nr.: 4772 Konto (Husk at anføre medlemsnummer eller navn) Flyttet eller skiftet adresse! For at sikre at "Kometen" ikke forsinkes på grund af adresseændring giv meddelelse om adresseændring til kassereren. Har du fået anskaffet en adresse eller skiftet den gamle ud og gerne vil kontaktes af MAF så send en mail til på [ ]. Med venlig hilsen Kassereren Ole S. Hansen, Lyngvej 36, Kølvrå, 7470 Karup J. 3

4 Referat af generalforsamlingen i Midtjysk Astronomiforening d. 25. januar 07. Tonni Thorsager (formand) indledte med at byde de fremmødte medlemmer velkommen til årets generalforsamling, herefter gik man over til dagsordnen. 1) Hans Kjeldsen blev valgt til dirigent og konstaterede at generalforsamlingen var varslet efter vedtægterne. Jean Laursen blev valgt til referent. 2) Formand Tonni Thorsager aflagde beretningen for 2006: I 2006 har vi afholdt 6 bestyrelsesmøder. Det væsentligste arbejde består i at fastlægge programmet og holde styr på økonomien. En væsentlig opgave var at søge penge hjem til skydetagsobservatoriet. Friluftsrådet, Tuborgs Grønne Fond og BG-fonden i Silkeborg støttede os med i alt kr. Forbilledet for observatoriet fandt vi på nettet. Stort set samme fremgangsmåde blev benyttet. Der blev lavet en skitse over bund, gulv og vægge, men en helt færdig tegning blev aldrig udført. Problemerne omkring overbygningen måtte løses efterhånden, som de blev aktuelle. Til hverdag var der god hjælp at hente hos Flemming Pold og Hans Holten Møller. I weekenderne trådte John Yde, Jean Laursen Steen Brødløs, Allan Rasmussen og Roy Blütgen til. Tak til jer for ideer, råd og arbejdsindsats. Vi begyndte i slutningen af august og selve byggeriet var færdigt i slutningen af november. Nu mangler der bare nogle småpillerier som f.eks. hylder. Det kommer når det bliver mere forårsagtigt. Teleskopet er ikke kommet tilbage endnu, men det sker forhåbentlig på lørdag, og så skal vi i gang med at bruge stedet Medlemsmøderne har altid været en hovedhjørnesten i foreningens arbejde. Der har været 7 møder i år og fire foredragsholdere er hentet udefra og tre gange har vore egne folk holdt for. Det er Hans Martin og Lars. Alle foredrag har været gode og lærerige og fremmødet har ligget på ca. 22. Det må siges at være tilfredsstillende. Stormødet på Silkeborg Seminarium havde Ib Lund Rasmussen som foredragsholder, og han gjorde det fremragende. Emnet var Solsystemet. Ca. 60 fremmødte. Hans har holdt grundkursus både forår og efterår. Vi begyndte med Solsystemet og er nu i gang med stjernerne. Kurset fortsætter her i vinter og forår. Fremmødet ligger på ca. 18. Sidste vinter var vi heldige at placere et par observationsaftener, hvor det også blev klart vejr og der kom 8-10 personer. Siden har vejret ikke vist sig fra sin pæne side og fremmødet reduceredes til 2-3 stykker. Derfor er der ikke planlagt flere aftener med dette forløb. Til gengæld håber bestyrelsen, at der kommer mere gang i brugen af Cassiopeia med det nye observatorium. Det kunne være herligt, hvis stedet blev brugt næsten hver eneste klare aften/nat. Derimod lykkedes det at komme ud af huset med laserpointeren nogle gange i Jean og jeg var i Tulstrup en aften i foråret. Der var lidt drivende skyer, men det lykkedes da, at vise de børn og voksne en del af himlen. I foråret var jeg også en tur på Frijsenborg Efterskole i Hammel. ca. 20 interesserede elever deltog. Og i starten af november var jeg en tur i Brande hos en flok spejdere, og selv om pointeren var løbet tør for strøm fik vi alligevel en god aften ud af det. I årenes løb har vi flere gange gjort opmærksom på, at der er mulighed for at lave studiegrupper, hvis der var noget man ville gå i dybden med. Vi har for en del år siden haft en lille gruppe under Hauge Pedersens ledelse, der byggede deres eget teleskop. I år tog Lars Zielke og Ole Skov initiativ til en teknik og teleskopgruppe. Den indledte arbejdet i efteråret og der er allerede holdt en del møder, og programmet fortæller, at der er meget i vente resten af vinter/forår. Det bliver 4

5 spændende at følge udviklingen i gruppen, og det er under alle omstændigheder et flot stykke arbejde, der er lavet til nu blev året, hvor hjemmesiden fik et kraftigt løft. Lars Zielke står nu for opbygning og redigering. Og det kan godt ses, at det er en edb-mand, der nu er ved styrepinden. Det er flot arbejde. Kometen styres af Bent Tvermose, og tryk og layout er fint. Men I kan sikkert godt se, at antallet af skribenter ikke er stort. Vi kan godt bruge nogle flere forfattere. Skriv om nogle af de oplevelser du har under himlen, eller noget du støder på i bøger eller tidsskrifter, som du synes kan have interesse for medlemmerne. Jo flere skribenter - jo mere varieret bliver bladet Tonni blev takket for det store arbejde, han har udført i forb. m. opførelsen af den nye hytte på Cassiopeia. Under punktet formandens beretning var der også beretning fra Teleskop-gruppen, ved Lars Zielke. Gruppens arrangementer har været præget af pænt fremmøde samt stor entusiasme. Medlemmerne kan følge med i gruppens aktiviteter på MAF s hjemmeside samt ved at tilmelde sig gruppens forum (vejledning findes på MAF s hjemmeside). Når teleskopet er klar og opstillet i den nye observatoriehytte, vil der blive lavet planer for erhvervelse af teleskop-kørekort for de medlemmer, som måtte ønske det. Hans Kjeldsen informerede om den nye astronomiforening i Herning samt planerne om et stort observatorium syd for byen. Blandt de fremmødte medlemmer var der generelt stemning for, at MAF søger samarbejde med den nye forening i Herning 3) Kasserer Ole Skov Hansen fremlagde regnskabet for 2006.Flere af de fremmødte medlemmer var af den opfattelse, at den nye hyttes værdi skulle fremgå af regnskabet. Efter en del debat og forskellige forslag blev det overladt til bestyrelsen at finde en løsning på placeringen af hytten i regnskabet. Herefter blev regnskabet godkendt. Budgettet for 2007 blev fremlagt. Her var der igen debat om forskellige regnskabsmæssige metoder til håndtering af foreningens aktiver samt afskrivningerne af disse. 4) Der var ingen indkomne forslag fra medlemmerne. 5) Bestyrelsen havde foreslået følgende kontingenter for det kommende år: 200 kr (for enkelt medlemskab) 270 kr (for familie medlemskab) Forslaget blev vedtaget. 6) Valg til bestyrelsen. Tonni meddelte, at Mogens Nielsen-Ferreira (Mugge) ønskede at udtræde af bestyrelsen af helbredsmæssige årsager. Da Mugge først var på valg i 2008, foreslog bestyrelsen, at generalforsamlingen valgte et nyt bestyrelsesmedlem til Mugges plads, vedkommende ville så kun blive valgt for ét år. Hans Kjeldsen tilbød at stille op under disse betingelser. Følgende blev herefter valgt til den nye bestyrelse: Hans Kjeldsen ( valgt for 1 år ) Tonni Thorsager Ole Skov Hansen John Yde Suppleant: Poul Græsbøl Som revisor var der genvalg til: Kristian O. Kristensen og Jan Mortensen (rev. suppleant). 5

6 8) Eventuelt. Tonni takkede Mugge for det store arbejde, han har udført i alle årene siden foreningens start. Tonni besøger Mugge i den nærmeste fremtid og medbringer gave fra MAF. Hans Kjeldsen finder datoer for næste grundkursus (foråret 2007). Hans informerede om astronomi-ugen på Silkeborg højskole i august måned. Martin Sillasen svarer på astronomi spørgsmål on line på: d fra Generalforsamlingen sluttede med, at dirigenten takkede for god ro og orden. Referent: Jean Laursen ******************************************************************************** ANBEFALING Københavns Universitets Almanak 2007 Universitetet har udgivet almanakker siden 1479, året hvor det blev oprettet. Jeg synes den er god at have som amatørastronom. I kalenderdelen er der mange oplysninger som man kan have glæde af. Der er f.eks. oplysninger om opgang, mulm. og nedgang for solen, månen, planeterne og nogle af stjernerne. Der er oplysninger om månens faser. Der er oplysninger om solens, månens, planeternes og stjernernes bevægelser i året Så er der en afdeling med de nyeste oplysninger om planeterne og deres måner. Der er oplysninger om sol- og måneformørkelser, og andre astronomiske begivenheder og forhold. Der er oplysninger om asteroider, kometer og stjerneskud m.v. Der er stjernekort. Der er en islamisk kalender, en mosaisk kalender og en kristen kalender. Almanakken er fyldt med interessante oplysninger om vind og vejr. Men mange af oplysningerne går dog igen fra år til år, og det er måske lidt en svaghed ved almanakken. Hvert år er der en række artikler om videnskabelige forhold. I 2007 er der f.eks. artikler om jordens klima og Galathea 1, 2 og 3. Almanakken fås i almindelige boghandler, men bliver gerne udsolgt, og er så ikke til at skaffe. I år for 2007, koster den kr. 129,-. Udgives hvert efterår primo november. Der fås en nøgle til Almanakken, som er en ledsager til hvert års almanak. Det er meningen, man kun køber nøglen en gang. Den koster indbundet kr. 228,- Steen Brødløs 6

7 Kollimering af spejlteleskoper. Af Lars Zielke...bad collimation is the number one killer of telescopes world wide..." Walter Scott Houston Teleskop og teknikgruppen i Midtjysk Astronomiforening har arbejdet meget med kollimering af vore spejl teleskoper siden vi startede gruppen i efteråret For virkelig at få styr på dette lavede vi et lørdags møde d. 27. januar 2007, hvor vi var så heldige at få Erik Persson fra Astro til at komme. Erik har arbejdet med optik i mange år, så her var chancen for virkelig at lære noget om emnet. Lad mig lige slå fast med det samme; ordentlig kollimering af teleskopet betyder virkelig noget for ydeevnen på teleskopet. Det er vi nu mange i foreningen der kan bekræfte Nedenfor er en oversigt, vi brugte i indbydelsen til mødet, der viser hvad kollimering kan betyde: 7

8 Lørdagsmødet. Fra foreningen mødte der 12 personer op, medbringende spejl teleskoper i alle størrelser og alle var klar til at lære noget om kollimering. Erik Persson Astro, havde medbragt diverse udstyr til at hjælpe med kollimeringen, f.eks. laser kollimator, kunstig stjerne, kollimator til okular diagonal m.m. Der blev startet ud med at fortælle om formålet med mødet, At vi selv vil være i stand til at kollimere et spejl teleskop, efter mødet., og straks derefter gik Erik i gang med at vise og fortælle om kollimering. Teleskoper klar til kollimering Erik gennemgik rækkefølgen for kollimering på en Meade 6 Newton, og viste os de enkelte trin i kollimeringen med praktiske eksempler. Rækkefølgen som jeg husker den er: 1 Sæt dit teleskop i vandret position 2 - Centrer sekundærholderen i tubus 3 - Sæt sekundærspejl direkte okular holder og juster rotationen. 4 Juster tilt på sekundærspejlet 5 Juster primærspejlet. 6 Stjerne test kollimeringen. Hjemmebygget 8 Teleskop i vandret position. Inden man går i gang med at kollimere sekundær spejlet skal MAN ALTID HAVE TUBUS VANDRET. Hvilke ulykker kan der ikke ske hvis en skruetrækker, skrue eller lign. falder ned og rammer primær spejlet. Centrer sekundærholderen i tubus. Som det nok ikke kan komme bag på nogen, er det vigtigt at sekundærspejlet er placeret præcist over midten af primærspejlet. Vi checkede det på den praktiske måde, nemlig ved at gå nogle meter op foran teleskopet og så sigte med øjet ned gennem tubus. Når man står på nogle meters afstand er det faktisk nemt at se selv små afvigelser med øjet, så med mindre man er ude efter den ultimative præcision, virker dette faktisk temmelig godt. Vi løb ind i problemer med nogle teleskoper, hvor det ikke var muligt at justere placeringen i forhold til tubus. Erik kom med nogle tips til hvordan man kunne prøve at afhjælpe dette, f.eks. ved at rotere sit primærspejl eller at flytte primærspejlet i forhold til centrum af tubus. Men det er selvfølgelig ikke det optimale. Lidl Meade 6 Sekundærspejl direkte under okularholderen. Ved hjælp af et Cheshire okular med trådkors blev sekundær spejlet justeret ind så det var præcist under okularholderen. Her var Cheshire okularet med trådkors en stor hjælp, da omridset og 8

9 sekundærspejlet kan ses i forhold til okularudtrækket og trådkorset gør det nemmere at bedømme centrum af sekundærspejlet. I denne fase brugte vi kun center skruen på sekundærholderen til at flytte mod/fra primærspejlet og justere rotationen på sekundærspejlet. Er sekundærspejlet i centrum? Juster tilt på sekundærspejlet Nu skulle den optiske akse på sekundærspejlet justeres og hertil brugte Erik en laser kollimator fra Astro. Inden vi gjorde dette gennemgik Erik laser kollimatoren og han fortalte at de fleste laser kollimatorer skulle kollimeres inden brug. Til mødet havde han medbragt flere nye laser kollimatorer og ved at ligge dem på en holder og så rotere dem, kunne vi tydeligt se at de ikke var ordentligt justeret fra fabrikken. Vi justerede et par stykker og var nu klar til at justere på teleskopet. (Husk altid at checke din laser kollimator inden den tages i brug) Laser kollimatoren blev sat i okularholderen og ved hjælp af de 3 skruer på sekundær holderen blev vinklen på sekundærspejlet justeret således at laserstrålen præcist rammer centrum af primærspejlet. Her er man virkelig ude i fin justering, da man ikke skal røre meget ved skruerne før laserstrålen flytter sig. Men ved hjælp af laser kollimatoren gik det nemt og i løbet af nogle få minutter var justering på plads. Laserstrålen skal ramme centrum Der var flere der nævnte at man kan rokke Cheshire okularet og kollimatoren i okular holderen, hvilket besværliggør kollimeringen. Løsning på dette var simpel, nemlig at presse skulderen på Cheshire okularet eller kollimatoren hårdt ned, inden den spændes fast i okular holderen. Dette lyder som umiddelbart indlysende, men jeg har set mange, inkl. undertegnede, der har været frustreret over dette. Juster primærspejlet. Efter vi havde fået sekundær spejlet på plads, gik vi i gang med at justere primærspejlet, så retur strålen på laseren ramte præcist i midten af laser kollimatoren. Her havde vi en masse spørgsmål vedr. de forskellige spejlceller, f.eks. hvilke skruer der gør hvad og hvilke rækkefølge de skulle justeres og spændes. Proceduren vi brugte var at løsne de 3 spændeskruer, justere spejlet på de 3 justerskruer (ofte dem med fjeder på). Når kollimeringen var på plads, blev de 3 spændeskruer skruet fast. Hvis det gjorde at kollimering forsvandt, startede vi forfra. Erik Persson viser laser kollimator 9

10 Laseren kollimeres.. Stjerne test kollimeringen. Efter vi havde kollimeret ved hjælp af laser kollimatoren og Cheshire okularet, skulle vi så lave en endelig stjerne test på teleskopet. Nu var der jo ikke mørkt og vi var indenfor, så til lejligheden havde Erik en kunstig stjerne med, PicoStar fra Meade. Den kunstige stjerne blev sat op i passende afstand, som beskrevet på PicoStar, og vi kunne nu lave en stjerne test af kollimeringen, ved at se på diffraktionsringene ved høj forstørrelse de-fokuseret. Her kunne vi straks se at selv om vi havde kollimeret et teleskop perfekt med Cheshire og laser kollimator, var det ikke sikkert at stjerne testen viste det samme. Så den sidste kollimering bør altid laves med en stjerne test. Der stjernetestes Vi gør det selv. Efter den fælles gennemgang af kollimering, var det nu os selv der skulle i gang. Så alle der havde lyst, gik i gang med at kollimere deres medbragte teleskoper, og når vi havde brug for hjælp kom Erik med gode råd og vejledning. Der blev drukket eftermiddagskaffe, nogle købte en laser kollimatorer og Cheshire af Erik, laser kollimatorer blev justeret, spørgsmål blev besvaret m.m. Mens vi selv rodede rundt med vore teleskoper, kom der spørgsmål omkring kollimeringen som ikke havde med primær og Lightbridge 12 skal justeres. sekundærspejlet at gøre. F.eks. havde Erik et værktøj med som kunne vise fejl kollimering på okularholder diagonaler og vi checkede flere af de medbragte. Jo mere vi rodede rundt i dette, jo flere ting fik man øjnene op for de ting i hele det optiske tog som kan påvirke kollimering og dermed ydeevnen på sit teleskop. Der var nogle enkelte teleskoper som ikke havde en center markering på primær spejlet og Erik forklarede hvorledes vi kunne sætte sådan en markering på. (Sådan en ring man forstærker, huller i et ark papir til ringbind med.) Vi kom også ind på mere avancerede emner som f.eks. off-set sekundær spejlet, men vi forsøgte ikke at lave denne justering på sekundærspejlet. Det må vente til Runde 2 10

11 Evaluering. Til slut lavede vi en fælles evaluering sammen Erik og vi blev enige om at dagen havde været en stor succes, hvor vi alle lærte noget. Vi fik klarhed over hvor meget man skal gøre ud af kollimeringen i praksis, hvad det er man ser, og hvilke begrænsninger der er, herunder også den dårlige danske seeing. Denne praktiske tilgang til kollimering, noget som vi alle satte pris. En stor tak til Erik Persson, Astro, fordi han ville bruge tid sammen os. Bruger vi det så.. Efter mødet har flere arbejdet med kollimering af ens eget teleskop og mange har meldt tilbage, at det virkelig har forbedret deres oplevelser ved teleskopet. Nedenstående er en tilbagemelding fra en af deltagerne, så vist beskriver fordelen ved ordentlig kollimering helt klart.. Det var en rigtig god eftermiddag. Det var min 6" Erik brugte til demo. Jeg forstod at kollimeringen af sekundær og primær spejl langs den optiske akse står for 90-95% af det perfekte. Resten kan opnås ved at sikre primært spejl står center i tuben og sekundærspejl ligeledes. Jeg har købt en laser kollimator og en cheshire autokollimator. Dem stiller jeg gerne til rådighed på vores teknikaftener. Jeg har brugt mine nye erfaringer og kollimatorer på min gamle kikkert. Du godeste, laserstrålen ramte ikke sekundærspejlet på tilbagevejen. Nå, kikkerten blev splittet ad og primærspejlet fik en sort prik lige på midten. Primærspejlet løsnet og roteret rundt således det sidder præcis centreret. Kikkerten blev samlet og kollimator isat. Nu var det så sekundær spejlets tur. Det var lidt svært at afgøre om det sad i midt, men jeg tog en lineal og målte de arme der holder det. Det afslørede at det sad en anelse skævt. Det kunne justeres (i modsætning til 6" Meade). Nu blev kollimatoren tændt og ramte stadig ved siden af, så der skulle justeres på de 3 skruer der holder det. Bingo jeg fik ramt den sorte prik. Så var det tilbage til primær spejlet, ved at justere på skruerne i bunden af tuben fik jeg så laserstrålen til at ramme i midten af den "skydeskive" på kollimatoren. Så skulle den ged være barberet. Der var prikker på himlen her i går, så nu skulle kikkerten så prøves. Og jeg skal da lige love for der var mega forskel at bemærke, aldrig har jeg set himmelen så tydeligt gennem teleskopet. Multi meget mere lys og fokus betydeligt bedre. Det var bare for øvelses skyld, men relativ nemt. Erik forklarer.. 4, 8 og 10, der er en der har travlt.. Ikke alle teleskoper var Newton s På vores næste møde laver vi en opfølgning på kollimering og vi vil også begynde at bruge en barlowed Laser kollimator, så kollimeringen kan blive endnu bedre. 11

12 Milepæl for ny raket Fra Tycho Brahe Planetariets hjemmeside Af: Michael J.D. Linden-Vørnle Udgivelsesdato: 10. januar 2007 NASA har netop succesfuldt afsluttet en kritisk gennemgang af den nye Ares I- raket. Det er en vigtig milepæl for projektet. I 2020 vil USA igen sende astronauter til Månen. Det skal ske med en ny raket ''Ares I'', der er under udvikling hos NASA. Ares I har netop nået en vigtig miliepæl med en succesfuld gennemgang af hele projektet - det såkaldte 'system requirements review'. Gennemgangen har slået fast, at Ares I-projektet opfylder alle krav til at gå videre med det detaljerede tekniske design af raketten. I midten af 2008 skal der gennemføres en ny gennemgang, hvor det foreløbige design bliver set efter i sømmene. NASA satser på at gennemføre den første prøveflyvning med Ares I i løbet af altså kun ca. to år fra nu. Ares I på vej ud i rummet - illustration: NASA/MSFC Samtidig med Ares I arbejder NASA også på at udvikle det nye rumskib, der skal bruges til månerejserne. Fartøjet, der kaldes Orion, ligner Apollo-rumskibene fra de første månelandinger, men der er tale om et større og langt mere avanceret rumskib. Ud over Ares I skal NASA også udvikle en større og kraftigere raket, Ares V. Den skal bruges til at opsende landingsfartøjet til månerejsen og til at sende både Orionrumskibet og landingsfartøjet af sted mod Månen. Læs mere fra NASA (på engelsk). ( ) Tycho Brahe Planetariets hjemmeside: (http://www.tycho.dk ) 12

13 Ligesom det gik så godt! Rumfærgernes afløser ramt af nedskæringer Af Ole S. Hansen NASA skal efter at demokraterne har fået flertal i kongressen, til at justere sine budgetter. Den forventede stigning på 3 milliarder kr. nåede ikke at blive forhandlet på plads, inden kongresvalget. Udviklingen af Orion-fartøjet og opsendelseraketten Ares 1 står i forreste række. Og det må forventes at de fleste af de manglende 3 milliarder skal findes indenfor projektet. Som det ser ud lige nu, kan det knibe med at have erstatningen for rumfærgerne klar til 2014, hvor rumfærgerne er taget ud af drift. Samtidig forlyder det at der kun bliver råd til en månesonde Reconnaissance Orbiter samt at den planlagte månebil bliver skrinlagt. Der håbes dog på en lille stigning på det rumvidenskabelige program. Her tænkes der på udviklingen af det nye James Webb-rumteleskop og et beløb til vedligeholdelsesmissionen til Hubble-teleskopet. Dette vil også påvirke opbygningen af den permanente månebase! Månebase Alfa en gang i ?? (illustration: NASA) Og så vil NASA til månebasen gå 100% over til Metriske mål! 13

14 Astronomiprogrammer behøver ikke koste noget Af John Yde De fleste amatørastronomer forbinder nok astronomi på pc med Starry Night programmerne. Der er tale om kommerciel software, som koster noget at købe og vedligeholde med nye udgaver. Men der findes faktisk udmærkede alternativer, som er gratis. Og der er tale om både meget smukke og også meget omfattende programmer. Det første, jeg vil nævne, er Stellarium, som har vundet priser, og som ifølge hjemmesiden bl.a. bliver brugt i planetarium projektorer. I hvert fald er programmet enkelt at gå til og resultatet er en meget smuk visuel fremstilling af nattehimlen. Programmet findes til både Windows, Mac OS og Linux, og der er en udførlig vejledning. Programmet kan downloades på fra Stellarium De næste programmer er meget omfattende med millioner af objekter i softwarens databaser. Faktisk kan man selv bestemme hvilke kataloger, man ønsker installeret. Der er altså tale om programmer, der kan tilfredsstille de allerfleste. Spørgsmålet er naturligvis, om tilgængeligheden i programmet svarer til ens niveau. Det kan kun hver enkelt afgøre, og så er det jo dejligt, at man kan prøve sig frem gratis. Jeg har fundet tre programmer, som alle har rigeligt med både stjernekataloger og deep sky objekter: Det mest kendte er nok Carte du Ciel, der kan downloades på Der er også Hallo Northern Sky, som findes på Og så er der det ambitiøse CnebulaX Project, der er udviklet over 10 år. Her finder vi over 25 mio. stjerner og over 1 mio. deep sky objekter, så der er nok at gå i gang med. Programmet kan downloades på blad ned på siden og find henvisningen til CnebulaX fra CnebulaX Project Da Starry Night giver mulighed for en prøveperiode på deres program har man på den måde også mulighed for at sammenligne, hvad man får gratis, og hvad man skal give penge for hvis der altså er en forskel. Starry Night kan findes på Mange flere astronomiske links (og meget andet nyttigt) kan du finde i MAFs Teleskop og Teknikgruppe. Den kan du tilmelde dig via hjemmesiden 14

15 VELKOMMEN TIL NYE MEDLEMMER Ulrik Sørensen Lindevænget Silkeborg Ea Sprogø Skærbækvænget 7H 8600 Silkeborg Hans Christian Borup Jakobsen Gisselfeltvej Herning Ulrich R.B. Sørensen Lindevænget Silkeborg ******************************************************************************** 15

16 Plutosonden New Horizon nærmer sig Jupiter Af Ole S. Hansen Det går stærkt for plutosonden New Horizon. Ved udgangen af februar 2007 flyver den tæt forbi Jupiter. Den foretager regelmæssige observation af planeten. New Horizon der blev opsendt 19. januar 2006, bliver den første rumsonde der besøger Pluto og dens måner. Men først vil den her den 28. februar passere Jupiter og dens måner. Ved passagen af Jupiter vil New Horizon s kurs blive korrigeret og den vil få et ekstra skub, så hastigheden bliver øget fra knap km/t til ca km/t. Hvis det ikke var lykkedes at udnytte Jupiters tyngdekraft, ville rejsetiden være forøget med fem år. Allerede i september 2006 tog New Horizon et billede af Jupiter, men fra januar tager den regelmæssige billeder og ved passagen i februar vil forskerne få de skarpeste billeder af Jupiter og dens måner siden Cassini i december 2000, på sin tur mod Saturn, sendte billeder tilbage til Jorden. Under passagen vil New Horizon foretage mere end 700 observationer af Jupiter og de 4 store måner. Blandt andet vil den foretage detaljerede observationer af atmosfæren og tage de første nærbilleder af Little Red Spot en storm i lighed med Great Red Spot. 16

17 Herunder ses et billede taget den 8. januar, fra en afstand på 81 mill. Kilometer. Til højre for Jupiter ses månen Io. (Billede: NASA/JHUAPL/SwRI) Når New Horizon nærmer sig Pluto i juli 2005, vil sonden ikke kun fortage observationer ved selve passagen, men i 5 måneder både før, under og efter passagen. Herefter fortsætter New Horizon ud mod Kuiperbæltet, hvor missionen kan udvides til at observere nogle objekter herude. Ellers fortsætter sonden videre ud i rummet og ender sine dage der. Informationer hentet: Tycho Brahe Planetariet: Nasa: Bog & idé Vestergade Tlf Torvet 5 Tlf

18 Visuelle observationer d. 22. jan Af Lars Zielke Der er efter min ikke noget bedre end at stå ved sin kikkert og se objekterne direkte. Jeg mærker næsten fotonerne der har været ufattelig længe undervejs ramme mit øje og tit bliver jeg overvældet og ydmyg, når tankerne går omkring det jeg ser. Lørdag aften viste jeg nogle af min datters veninder bl.a. M42, og fortalte dem om denne stjerne fødselsstue. Spørgsmålene var mange og samtidig med at man svarede dukkede der nye spørgsmål op inde i ens eget hoved. Selvom det hele kun tog 20 min. var det alligevel det hele værd at slæbe udstyret ud. Så i går d. 22 skulle jeg rigtig ud og se gennem noget glas, så jeg satte min mindste refraktor 80 mm. ud på LXD en. Inspireret af lørdagens M42 havde jeg besluttet mig for at starte der, da der altid er nye og spændende detaljer at opdage. Inden jeg går ud for at observere, forsøger jeg altid at planlægge hvad jeg vil se og hvad jeg skal se efter ved de enkelte objekter. Desuden finder jeg beskrivelser af objektet og evt. andres beskrivelser af visuelle observationer. Her er mine notater: M42 Ved 17x ligner sig selv, finder trapezet og placer det i centrum. Går nu op til 112x og alt står perfekt. Trapezen er helt tydelig, og stjernerne er sylespidse på flot mørk baggrund. Sætter nu Autostar til at spiral søge og jeg stopper den ofte for lige at kunne studere en detalje. Tit springer jeg tilbage til 26x for lige at have overblikket over området jeg ser på, og så tilbage til 112x. Det er påfaldende hvor meget mørkere baggrunden bliver ved høj forstørrelse. NGC 2194 En åben hob som har en svag samling af stjerner mod midten og har mere end 100 stjerner. Jeg have problemer med at finde den, men fik dog øje på den. Den var noget svagere end jeg havde forventet og imellem syntes den at forsvinde. Jeg kunne slet ikke få den frem ved 112x. Skal prøves igen. NGC 2392 Eskimo tågen. Jeg fandt den uden større problemer med kunne ikke se andet en end lille tåget klat. Her er 80 mm. slet ikke nok, så hurtigt videre. 18

19 M1 Krabbetågen som de fleste nok kender. Prøvede forskellige forstørrelser og ind imellem fik jeg forbløffende mange detaljer frem. Ingen tvivl om at seeing var skiftene. Prøvede også med et par filtre men jeg fik ikke noget ud af dette. Jo mere tid jeg bruger på M1 jo flere detaljer kan faktisk se på dette fantastiske objekt. Jeg tror at man træner hjernen/øjet til se ting jo flere gange man ser et objekt. Jeg brugte vel næsten 20 min. på M1. M36, 37 og 38 Åbne hobe. Tog dem alle på stribe. Når man nu har gotogo-to prøvede jeg at ved 17, og 112x at flytte mellem de 3. Altså f.eks. ved 26x på M37 og så flytte op på M36 og til sidst M38. De er alle tre meget flotte hobe, som jeg tit har sprunget over, i jagten på kuglehobe. Jeg brugte en del tid på dem og specielt M36 var utrolig flot, nærmest delikat, specielt når man starter med 17x og zoomer tættere og tættere på. De skal på listen igen når 10 skal ud og luftes og så vil jeg prøve at tegne dem. M44 Åben hob. Utrolig flot samling af stjerner mellem som altid er et flot syn i et teleskop. Har forholdsvis klare stjerner med antydning af samling af stjerner mod midten. I mit lille teleskop er stjerne sylespidse og man behages over det flotte syn. NGC2903 Galakse, tilsyneladende. Mag. 8,9. Er en af de allerbedste galakser for mindre teleskoper. Her er lidt detaljer: En spiral galakse med lys halo og tydelig oval kerne. NGC2903 er en ung galakse med mange emissions tåger og stjerner formationer. I modsætning til Mælkevejen, indeholder den man unge kugle hobe. Jeg fik desuden også kigget kort på andre objekter, men kulden og trætheden meldte sig, så det blev kun til glimt. Når man dagen efter skal renskrive sine notater, er man helt høj og man kan næsten ikke vente til man er ude under stjernerne igen. 19

20 PROGRAM FORÅR 2007 Onsdag d. 7. feb. kl Teleskop og teknikgruppen Emne: se hjemmesiden Torsdag d. 22. feb. Kl Medlemsmøde Foredragsholder: Martin Krabbe Sillasen Emne: Den Store Debat Lørdag d. 24. feb. Kl Teleskop og teknikgruppen Emne: se hjemmesiden Lørdag d. 3. marts kl Observationsaften Måneformørkelsen 2007: Vi mødes hvis vejret tillader observation, på Cassiopeia fra kl Vi har så god tid til at sætte vores teleskoper op og gøre klar til begivenheden. I ugen op til d. 3 marts vil der løbende være opdateringer omkring arrangementet på MAF's hjemmeside. Her vil evt. aflysning også stå. Torsdag d. 8. mar.ts kl Teleskop og teknikgruppen Emne: se hjemmesiden Fredag d. 9 til 11. marts Teleskop og teknikgruppen Observationsweekend hvis vejret tillader det. Ellers forsøger vi weekenden efter d mar. Flere oplysninger følger snarest. Tilmelding nødvendig. Fredag d. 16 til 18. marts Teleskop og teknikgruppen Observationsweekend hvis vejret tillader det og vi ikke fik afholdt det d marts. Flere oplysninger følger snarest. Tilmelding nødvendig. Torsdag d. 22. marts Medlemsmøde Emne: 3 Amatør astronomer på NOT 2,5 m. teleskopet. I 2005 fik en flok amatør astronomer i Texas, USA muligheden for at kigge i et 2m teleskop og blev de første i verden til at observere Eris med egne øjne. Denne historie inspirerede 3 Sjællandske amatør astronomer, som besluttede at forfølge alle amatørers store drøm: At observere med de professionelles store teleskoper. I August 2006 gik denne drøm i opfyldelse for Lidemarkgruppen og de tilbragte 16 timer alene foran kontrolpulten på det 2.5m store Nordiske Optiske Teleskop på La Palma. Et par medlemmer fra gruppen vil denne aften vise billeder fra turen samt fortælle deres historie om forberedelserne og deres oplevelser på NOT. Onsdag d. 28. marts kl Teleskop og teknikgruppen Emne: se hjemmesiden 20

Kollimering af spejlteleskoper...bad collimation is the number one killer of telescopes world wide..." Walter Scott Houston

Kollimering af spejlteleskoper...bad collimation is the number one killer of telescopes world wide... Walter Scott Houston Kollimering af spejlteleskoper....bad collimation is the number one killer of telescopes world wide..." Walter Scott Houston Teleskop og teknikgruppen i Midtjysk Astronomiforening har arbejdet meget med

Læs mere

December / Januar 2008 / 09

December / Januar 2008 / 09 6 kilo til kassen NR. 5. 11. ÅRGANG December / Januar 2008 / 09 Midtjysk Astronomiforening Formand: Tonni Thorsager Kragelund Møllevej 25, 8600 Silkeborg, tlf: 8686 7142 e-mail: tontho@mail.dk Næstformand:

Læs mere

Foto: Jesper Grønne. En tredobbelt halo et meget sjældent fænomen...

Foto: Jesper Grønne. En tredobbelt halo et meget sjældent fænomen... Foto: Jesper Grønne En tredobbelt halo et meget sjældent fænomen... NR. 2. 12. ÅRGANG April/Maj 2009 Midtjysk Astronomiforening Formand: Lars Zielke Bannestrupparken 60, 7500 Holstebro, tlf. 9740 4715

Læs mere

STJERNESKUDDET MEDLEMSBLAD FOR ØSTJYSKE AMATØR ASTRONOMER

STJERNESKUDDET MEDLEMSBLAD FOR ØSTJYSKE AMATØR ASTRONOMER STJERNESKUDDET MEDLEMSBLAD FOR ØSTJYSKE AMATØR ASTRONOMER Februar mødet: foredrag om Sorte Huller ved Ulrik I. Uggerhøj Se mere side 8 Februar 2009 ØSTJYSKE AMATØR ASTRONOMER Ole Rømer Observatoriet Observatorievejen

Læs mere

STJERNESKUDDET MEDLEMSBLAD FOR ØSTJYSKE AMATØR ASTRONOMER

STJERNESKUDDET MEDLEMSBLAD FOR ØSTJYSKE AMATØR ASTRONOMER STJERNESKUDDET MEDLEMSBLAD FOR ØSTJYSKE AMATØR ASTRONOMER Så er det igen ved at være tid for Mars fotografering December 2009 ØSTJYSKE AMATØR ASTRONOMER Ole Rømer Observatoriet Observatorievejen 1 8000

Læs mere

Så fik MAF erne tag over hovedet og 10 eren

Så fik MAF erne tag over hovedet og 10 eren Så fik MAF erne tag over hovedet og 10 eren NR. 3. 10. ÅRGANG JUNI/JULI 2007 Midtjysk Astronomiforening Formand: Tonni Thorsager Kragelund Møllevej 25, 8600 Silkeborg, tlf: 8686 7142 e-mail: tontho@mail.dk

Læs mere

STJERNESKUDDET MEDLEMSBLAD FOR ØSTJYSKE AMATØR ASTRONOMER

STJERNESKUDDET MEDLEMSBLAD FOR ØSTJYSKE AMATØR ASTRONOMER STJERNESKUDDET MEDLEMSBLAD FOR ØSTJYSKE AMATØR ASTRONOMER The STScI Digitized Sky Survey NGC7006 Delfinen Billedet herover viser kuglehoben NGC 7006 i stjernebilledet Delfinen (Delphinus). Delfinen er

Læs mere

STJERNESKUDDET MEDLEMSBLAD FOR ØSTJYSKE AMATØR ASTRONOMER

STJERNESKUDDET MEDLEMSBLAD FOR ØSTJYSKE AMATØR ASTRONOMER STJERNESKUDDET MEDLEMSBLAD FOR ØSTJYSKE AMATØR ASTRONOMER Spiral galaksen NGC 2903 - et af klubbens mange amatørfotos Marts 2009 ØSTJYSKE AMATØR ASTRONOMER Ole Rømer Observatoriet Observatorievejen 1 8000

Læs mere

Karlsvognen over storbyen Sinding

Karlsvognen over storbyen Sinding Karlsvognen over storbyen Sinding NR. 4. 10. ÅRGANG August/September 2007 Midtjysk Astronomiforening Formand: Tonni Thorsager Kragelund Møllevej 25, 8600 Silkeborg, tlf: 8686 7142 e-mail: tontho@mail.dk

Læs mere

Orion kigger på lysforurening over Silkeborg.

Orion kigger på lysforurening over Silkeborg. Orion kigger på lysforurening over Silkeborg. Foto: Jesper Grønne NR. 1. 10. ÅRGANG FEBRUAR/MARTS 2006 Midtjysk Astronomiforening Formand: Tonni Thorsager Kragelund Møllevej 25, 8600 Silkeborg, tlf: 8686

Læs mere

STJERNESKUDDET MEDLEMSBLAD FOR ØSTJYSKE AMATØR ASTRONOMER

STJERNESKUDDET MEDLEMSBLAD FOR ØSTJYSKE AMATØR ASTRONOMER STJERNESKUDDET MEDLEMSBLAD FOR ØSTJYSKE AMATØR ASTRONOMER Jagthundene (Canes Venatici) Kender du stjernebilledet Jagthundene? Hvis ikke er du gået glip af nogle rigtigt flotte deepsky objekter. Jagthundene

Læs mere

STJERNESKUDDET MEDLEMSBLAD FOR ØSTJYSKE AMATØR ASTRONOMER

STJERNESKUDDET MEDLEMSBLAD FOR ØSTJYSKE AMATØR ASTRONOMER STJERNESKUDDET MEDLEMSBLAD FOR ØSTJYSKE AMATØR ASTRONOMER Amatørastronomi ved MAF Starparty Oktober 2009 ØSTJYSKE AMATØR ASTRONOMER Ole Rømer Observatoriet Observatorievejen 1 8000 Århus C www.oeaa.dk

Læs mere

Midtjysk Astronomiforening

Midtjysk Astronomiforening Perigee Moon Foto: Jesper Grønne NR. 1. 12. ÅRGANG Februar / Marts 2009 Midtjysk Astronomiforening Formand: Tonni Thorsager Kragelund Møllevej 25, 8600 Silkeborg, tlf: 8686 7142 e-mail: tontho@mail.dk

Læs mere

Solformørkelsen d. 3. 10. fanget af Jesper Grønne

Solformørkelsen d. 3. 10. fanget af Jesper Grønne Solformørkelsen d. 3. 10. fanget af Jesper Grønne NR. 5. 9. ÅRGANG OKTOBER/NOVEMBER 2005 Midtjysk Astronomiforening Formand: Tonni Thorsager Kragelund Møllevej 25, 8600 Silkeborg, tlf: 8686 7142 e-mail:

Læs mere

STJERNESKUDDET MEDLEMSBLAD FOR ØSTJYSKE AMATØR ASTRONOMER

STJERNESKUDDET MEDLEMSBLAD FOR ØSTJYSKE AMATØR ASTRONOMER STJERNESKUDDET MEDLEMSBLAD FOR ØSTJYSKE AMATØR ASTRONOMER Galaksearkæologi for amatører Janauar 2009 ØSTJYSKE AMATØR ASTRONOMER Ole Rømer Observatoriet Observatorievejen 1 8000 Århus C www.oeaa.dk Formand:

Læs mere

Referat - Minutes of Meeting

Referat - Minutes of Meeting Referat - Minutes of Meeting Dansk Canadisk Amerikansk Venskabsforening Møde Generalforsamling Dato 12. marts 2011 Sted Deltagere Referent Antal sider HornstrupCenteret, Kirkebyvej 33, Vejle 22 medlemmer

Læs mere

TJERNESKUDDET. Er det en supernova? EDLEMSBLAD FOR ØSTJYSKE AMATØR ASTRONOMER. December 2006. ØAA-medlemmer ude i det fri.

TJERNESKUDDET. Er det en supernova? EDLEMSBLAD FOR ØSTJYSKE AMATØR ASTRONOMER. December 2006. ØAA-medlemmer ude i det fri. TJERNESKUDDET EDLEMSBLAD FOR ØSTJYSKE AMATØR ASTRONOMER Er det en supernova? ØAA-medlemmer ude i det fri. December 2006 ØSTJYSKE AMATØR ASTRONOMER Ole Rømer Observatoriet Observatorievejen 8000 Århus www.oeaa.dk

Læs mere

Klubblad for Horsens Dykkerklub Side 1. Nr: 1, 2015 23. Årgang. www.horsensdykkerklub.dk

Klubblad for Horsens Dykkerklub Side 1. Nr: 1, 2015 23. Årgang. www.horsensdykkerklub.dk Klubblad for Horsens Dykkerklub Side 1 Klubblad Nr: 1, 2015 23. Årgang Dyk sikkert Dyk organiseret www.horsensdykkerklub.dk I dette nummer: Bestyrelse:... 1 Kontaktpersoner i klubbens udvalg:... 1 Kære

Læs mere

D. 4. oktober kunne den lille Sputnik fejre 50 års jubilæum

D. 4. oktober kunne den lille Sputnik fejre 50 års jubilæum D. 4. oktober kunne den lille Sputnik fejre 50 års jubilæum NR. 5. 10. årgang Oktober/November 2007 Midtjysk Astronomiforening Formand: Tonni Thorsager Kragelund Møllevej 25, 8600 Silkeborg, tlf: 8686

Læs mere

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn Referat fra SVOO generalforsamling onsdag den 21. marts 2012 kl. 19:00 Formand Per Sørensen bød velkommen og udtrykke sin glæde over det store fremmøde til årets generalforsamling. Ad 1: Ad 2: Valg af

Læs mere

Mødereferat. Generalforsamling

Mødereferat. Generalforsamling Mødereferat Generalforsamling Tidspunkt: Sted: MAN 5 OKT 2009 kl.1900 Fredensborg Bibliotek Jernbanegade 3, 1 sal 3480 Fredensborg Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Fremlæggelse

Læs mere

Oven over skyerne..! Få alt at vide om rumfart, rumstationer og raketter hér: http://www.geocities.ws/johnny97dk/rumfart/index.htm

Oven over skyerne..! Få alt at vide om rumfart, rumstationer og raketter hér: http://www.geocities.ws/johnny97dk/rumfart/index.htm Oven over skyerne..! Du skal lære mennesker, steder og ting ude i rummet og på jorden hvor du bor Du skal lære om stjernetegnene Du skal lave din egen planet-rap Du skal skrive et brev fra Månen Du skal

Læs mere

1. Information om medlemsweekend år 2010. Lørdag den 9. oktober kl. 14.00 og søndag den 10. oktober 2010 kl. 10.00

1. Information om medlemsweekend år 2010. Lørdag den 9. oktober kl. 14.00 og søndag den 10. oktober 2010 kl. 10.00 1. Information om medlemsweekend år 2010 Lørdag den 9. oktober kl. 14.00 og søndag den 10. oktober 2010 kl. 10.00 Så nærmer sig tiden som mange af os har glædet os til et helt år hvor vi skal mødes igen

Læs mere

Grundejerforeningen i Lodshaven

Grundejerforeningen i Lodshaven Dato 21. marts Side 1 af 7 Referat fra generalforsamling 18. marts 2010 Mødested Fælleshuset Referent: Per Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Valg af stemmetællere 3. Bestyrelsens beretning 4. Forelæggelse

Læs mere

STJERNESKUDDET MEDLEMSBLAD FOR ØSTJYSKE AMATØR ASTRONOMER

STJERNESKUDDET MEDLEMSBLAD FOR ØSTJYSKE AMATØR ASTRONOMER STJERNESKUDDET MEDLEMSBLAD FOR ØSTJYSKE AMATØR ASTRONOMER Stjernebilleder af en absolut begynder Jeg har lige investeret i et nyt digitalt spejlreflekskamera, og selvom jeg egentlig ikke interesser mig

Læs mere

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn Referat fra SVOO generalforsamling Onsdag den 26. marts Formand Per Sørensen bød velkommen kl. 19. - Vi var 25 fremmødte. Ad. 1: Valg af dirigent, referent og stemmetællere Klaus Roos blev valgt til dirigent

Læs mere

STJERNESKUDDET MEDLEMSBLAD FOR ØSTJYSKE AMATØR ASTRONOMER

STJERNESKUDDET MEDLEMSBLAD FOR ØSTJYSKE AMATØR ASTRONOMER STJERNESKUDDET MEDLEMSBLAD FOR ØSTJYSKE AMATØR ASTRONOMER Er der nu igen pletter på vej? Juni 2009 ØSTJYSKE AMATØR ASTRONOMER Ole Rømer Observatoriet Observatorievejen 1 8000 Århus C www.oeaa.dk Formand:

Læs mere

Hvad kan man se netop nu i Galileoscopet i april 2012?

Hvad kan man se netop nu i Galileoscopet i april 2012? Hvad kan man se netop nu i Galileoscopet i april 2012? Venus Indtil midt i maj 2012 vil man kunne se planeten Venus lavt i Vest lige efter solnedgang. I april vil man have god tid til at observere den.

Læs mere

STJERNESKUDDET MEDLEMSBLAD FOR ØSTJYSKE AMATØR ASTRONOMER

STJERNESKUDDET MEDLEMSBLAD FOR ØSTJYSKE AMATØR ASTRONOMER STJERNESKUDDET MEDLEMSBLAD FOR ØSTJYSKE AMATØR ASTRONOMER Merkur - månedens objekt. Tidligere foto fra Mariner 10 http://www.astronomi2009.dk/nyhedsbrev/nyhedsbreve/nyhedsbrev Maj 2008 ØSTJYSKE AMATØR

Læs mere

TORSDAGS-NYT STØT FORÆLDREFORENINGEN! 8. oktober 2009

TORSDAGS-NYT STØT FORÆLDREFORENINGEN! 8. oktober 2009 TORSDAGS-NYT 8. oktober 2009 EFTERÅRSFERIE Fredag løber og cykler hele skolen i skolernes årlige motionsløb. Det er en dejlig begivenhed, som viser Hvinningdalskolens elever som særdeles aktive i forhold

Læs mere

STJERNESKUDDET MEDLEMSBLAD FOR ØSTJYSKE AMATØR ASTRONOMER

STJERNESKUDDET MEDLEMSBLAD FOR ØSTJYSKE AMATØR ASTRONOMER STJERNESKUDDET MEDLEMSBLAD FOR ØSTJYSKE AMATØR ASTRONOMER "Courtesy NASA/JPL-Caltech." Voyager 1977-2007 30 år og stadig i live OKTOBER 2007 ØSTJYSKE AMATØR ASTRONOMER Ole Rømer Observatoriet Observatorievejen

Læs mere

-------- Ad dagsordenens pkt. 1. Valg af dirigent.

-------- Ad dagsordenens pkt. 1. Valg af dirigent. Referat af generalforsamling for Sports- og Lystfiskerforeningen Lucius 96, afholdt torsdag d. 26. marts 2009 kl. 1700 hos tidl. formand Flemming Hedegaard Petersen, Sankt Knudsvej 2, 3., 1903 Frederiksberg

Læs mere

Referat fra den ordinære Generalforsamling

Referat fra den ordinære Generalforsamling Referat fra den ordinære Generalforsamling SAS Fotoklub DANMARK Torsdag den 10 Februar 2011. kl: 1900 Dagsorden. iht. vedtægterne 1. Valg af dirigent 2. Formanden aflægger beretning 3. Kassereren fremlægger

Læs mere

Gentofte-Vangede IF seniorklubs generalforsamling.

Gentofte-Vangede IF seniorklubs generalforsamling. Gentofte-Vangede IF seniorklubs generalforsamling. Referat af ordinær generalforsamling den 23 juni 2016 Sted : Gentofte-Vangede IF`s lokaler Mosebuen 28B 2820 Gentofte Fremmødte : 17 deltagere plus bestyrelse

Læs mere

Nyt fra Kalundborg Turistforening Februar 2014

Nyt fra Kalundborg Turistforening Februar 2014 Nyt fra Kalundborg Turistforening Februar 2014 Indkaldelse til generalforsamling i Kalundborg Turistforening tirsdag den 25. marts 2014 kl. 17.30 på Kalundborg Vandrerhjem Stadion Allé 5 4400 Kalundborg

Læs mere

Thyholm Idrætsforening www.thyholm-if.dk

Thyholm Idrætsforening www.thyholm-if.dk Kallerup 11. marts 2006 MØDEREFERAT Dato: 9.marts 2005 Sted: klubhuset Referent Kirsten Hansesgaard Emne: Generalforsamling Thyholm Idrætsforening. I alt 18 personer var mødt op til TIF s generalforsamling.

Læs mere

Referat - Minutes of Meeting

Referat - Minutes of Meeting Referat - Minutes of Meeting Canadian American Friendship Society of Denmark Møde Generalforsamling Dato 26. marts 2009 Sted Deltagere HornstrupCenteret, Kirkebyvej 33, Vejle 30 fremmødte, heraf 18 stemmeberettigede

Læs mere

Foreningen af mejeriledere og funktionærer Sydjylland.

Foreningen af mejeriledere og funktionærer Sydjylland. MØDEREFERAT Mødedato og tid 28. August 2013 Sted Rødekro-kro Mødedeltagere Fra Emne Ole O. Madsen Generalforsamling i Sydjysk Mejeristforening (FMF), landsdelskreds nr. 4 Bestyrelsen afholdte et lille

Læs mere

Referat, ordinær generalforsamling i Snekkersten Badelaug 30 sept. 2012 kl. 14

Referat, ordinær generalforsamling i Snekkersten Badelaug 30 sept. 2012 kl. 14 Referat, ordinær generalforsamling i Snekkersten Badelaug 30 sept. 2012 kl. 14 Sted: Klubhuset, Snekkersten Havn Dagsorden jf udsendt indkaldelse. 1. Valg af dirigent. 2. Aflæggelse af bestyrelsens beretning

Læs mere

Referat af generalforsamlingen torsdag den 5. marts 2015.

Referat af generalforsamlingen torsdag den 5. marts 2015. Generalforsamlingen blev åbnet af formand Joan Hansen, som bød velkommen til årets generalforsamling. Herefter begyndte den egentlige generalforsamling i henhold til dagordenen: 1. Valg af dirigent 2.

Læs mere

Referat af generalforsamling i SBV fredag den 13. marts 2015 kl. 20:00 i Brugsens lokaler på 1. sal

Referat af generalforsamling i SBV fredag den 13. marts 2015 kl. 20:00 i Brugsens lokaler på 1. sal Referat af generalforsamling i SBV fredag den 13. marts 2015 kl. 20:00 i Brugsens lokaler på 1. sal Til generalforsamlingen var der tilmeldt 80 medlemmer til spisning kl. 19.00 og der kom yderligere 1

Læs mere

Kohavens grundejerforening www.kohaven-gf.dk

Kohavens grundejerforening www.kohaven-gf.dk Kohavens grundejerforening www.kohaven-gf.dk Referat fra foreningens generalforsamling den 10. maj 2014 afholdt i Vig forsamlingshus, Ravnsbjergvej 1 4560 Vig Den 11.maj 2014 Dagsorden: 1 Valg af dirigent

Læs mere

Grundejerforeningen Vejlby Strand

Grundejerforeningen Vejlby Strand Grundejerforeningen Vejlby Strand Referat fra foreningens generalforsamling afholdt i Harboøre-Hallen, lørdag, den 9. maj 2009 kl. 10,00. Formanden Jørgen K. Jensen (JKJ) bød velkommen til de fremmødte

Læs mere

Torsdag den 29. oktober 2015 kl. 17.00 i Werner (kantinen) Borupvang 9, i Ballerup.

Torsdag den 29. oktober 2015 kl. 17.00 i Werner (kantinen) Borupvang 9, i Ballerup. Projekt/Tema Tid og sted Fordeler Generalforsamling Torsdag den 29. oktober 2015 kl. 17.00 i Werner (kantinen) Borupvang 9, i Ballerup. Medlemmer af Siemens Vinklub Dagsorden: 1. Valg af dirigent og referent

Læs mere

REFERAT AF SYVENDE ORDINÆRE TEX-BRUGERGRUPPE 24. SEPTEMBER 2005 PÅ DATALOGISK INSTITUT, AARHUS UNIVERSITET DAGSORDEN:

REFERAT AF SYVENDE ORDINÆRE TEX-BRUGERGRUPPE 24. SEPTEMBER 2005 PÅ DATALOGISK INSTITUT, AARHUS UNIVERSITET DAGSORDEN: REFERAT AF SYVENDE ORDINÆRE GENERALFORSAMLING I DANSK TEX-BRUGERGRUPPE 24. SEPTEMBER 2005 PÅ DATALOGISK INSTITUT, AARHUS UNIVERSITET DAGSORDEN: 1. Valg af dirigent og referent 2. Godkendelse af dagsorden

Læs mere

Referat fra MAF Danmarks generalforsamling. Afholdt den 21. marts 2015 i Bethania, Hillerød

Referat fra MAF Danmarks generalforsamling. Afholdt den 21. marts 2015 i Bethania, Hillerød Referat fra MAF Danmarks generalforsamling Afholdt den 21. marts 2015 i Bethania, Hillerød Generalforsamlingen begyndte kl. 13.00 og sluttede kl. 14.00 Formand Arne Puggaard bød velkommen og foreslog Niels

Læs mere

Referat af generalforsamling i SBV fredag den 14. marts 2014 kl. 20.00 i Brugsens nye lokaler på 1. sal

Referat af generalforsamling i SBV fredag den 14. marts 2014 kl. 20.00 i Brugsens nye lokaler på 1. sal Referat af generalforsamling i SBV fredag den 14. marts 2014 kl. 20.00 i Brugsens nye lokaler på 1. sal Til generalforsamlingen var der tilmeldt 89 medlemmer til spisning kl. 19.00 og der kom yderligere

Læs mere

Emne: Generalforsamling 2007. Dato: Fredag den 27. april 2007. Byggecentrum, Middelfart. Dagsorden:

Emne: Generalforsamling 2007. Dato: Fredag den 27. april 2007. Byggecentrum, Middelfart. Dagsorden: Emne: Generalforsamling 2007 Dato: Fredag den 27. april 2007 Sted: Deltagere: Byggecentrum, Middelfart Se deltagerliste Dagsorden: 1) Valg af dirigent 2) Fremlæggelse af beretning 3) Fremlæggelse af regnskab

Læs mere

Horsens Astronomiske Forening

Horsens Astronomiske Forening Mødeplan 2004-2005 : Vi vil tilstræbe, at der afholdes en observationsaften i hver af månederne fra september til marts. De månedlige medlemsmøder: Alle møder afholdes på søndage. Hver mødeaften vil være

Læs mere

Forside til beskrivelse af projekt til DM i Naturfag. Bellahøj Skole. Tværfagligt

Forside til beskrivelse af projekt til DM i Naturfag. Bellahøj Skole. Tværfagligt Forside til beskrivelse af projekt til DM i Naturfag Deltagers navn: Carsten Andersen Skole: Bellahøj Skole Klassetrin: 4.-6. kl. Fag: Tværfagligt Titel på projekt: Børn af Galileo Antal sider: 6 inkl.

Læs mere

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Referat af GENERALFORSAMLING 2007 Den 14. februar 2007 Der deltog i alt 29 medlemmer. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. Som dirigent valgtes Arne Olsen. 2. Formandens

Læs mere

STJERNESKUDDET MEDLEMSBLAD FOR ØSTJYSKE AMATØR ASTRONOMER

STJERNESKUDDET MEDLEMSBLAD FOR ØSTJYSKE AMATØR ASTRONOMER STJERNESKUDDET MEDLEMSBLAD FOR ØSTJYSKE AMATØR ASTRONOMER December 2008 ØSTJYSKE AMATØR ASTRONOMER Ole Rømer Observatoriet Observatorievejen 1 8000 Århus C www.oeaa.dk Formand: Hans S. Nielsen Stationsvej

Læs mere

STJERNESKUDDET MEDLEMSBLAD FOR ØSTJYSKE AMATØR ASTRONOMER

STJERNESKUDDET MEDLEMSBLAD FOR ØSTJYSKE AMATØR ASTRONOMER STJERNESKUDDET MEDLEMSBLAD FOR ØSTJYSKE AMATØR ASTRONOMER De lyse nætter - godt vi har Månen Juni 2008 ØSTJYSKE AMATØR ASTRONOMER Ole Rømer Observatoriet Observatorievejen 1 8000 Århus C www.oeaa.dk Formand/Webmaster:

Læs mere

Nyhedsbrev sommer 2015.

Nyhedsbrev sommer 2015. Nyhedsbrev sommer 2015. Formandens klumme Æ bådslæw. Laksen Aktiviteter. Sommeren eller mangel på samme, er over os! Og aktiviteterne burde køre i højeste gear. Vi må erkende at vejret har begrænset et

Læs mere

1. Valg af dirigent, forslag? 2. Bestyrelsens beretning årets gang- foreningens udvalg 3. Behandling af indkomne forslag, modtages senest d.12.5.

1. Valg af dirigent, forslag? 2. Bestyrelsens beretning årets gang- foreningens udvalg 3. Behandling af indkomne forslag, modtages senest d.12.5. Søndag den: 26.05.2013 kl.10: Referat fra ordinær generalforsamling i Sønderballe Ejerlavs Beboerforening sted: Lejrskolen Sønderballe Gåsevig der serveres morgenbrød! Dagsorden: 1. Valg af dirigent, forslag?

Læs mere

Referat fra Grindsted Gokart Klubs generalforsamling 2004

Referat fra Grindsted Gokart Klubs generalforsamling 2004 Referat fra Grindsted Gokart Klubs generalforsamling 2004 Den 30. nov. kl. 19.30 blev der holdt generalforsamling i klubhuset, Edvard bød velkommen til de fremmødte, hvorefter man gik over til punkterne

Læs mere

Referat af generalforsamling onsdag d. 28 september 2016

Referat af generalforsamling onsdag d. 28 september 2016 Referat af generalforsamling onsdag d. 28 september 2016 Antal fremmødte: 70 Antal stemmer: 106 Dagsorden 1. Valg af dirigent Bent Homann blev valgt som dirigent 2. Formandens beretning Årsberetning 2015

Læs mere

Formand Poul Erik Jakobsen bød velkommen til de fremmødte og gik derefter direkte over til dagsordenen. 1. Valg af dirigent.

Formand Poul Erik Jakobsen bød velkommen til de fremmødte og gik derefter direkte over til dagsordenen. 1. Valg af dirigent. Beslutningsreferat fra generalforsamlingen i Danske Tursejlere Den 8. april 2017 i Silkeborg Motorbåd Klub, Restaurant Indelukket Spisested, Åhave Alle 9 C, 8600 Silkeborg Formand Poul Erik Jakobsen bød

Læs mere

Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling

Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling Juleafslutningen var som sædvanlig hyggelig 2 OZ6HR nyt, Januar 2012 OZ6HR nyt Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling

Læs mere

NR. 3. 9. ÅRGANG JUNI / JULI

NR. 3. 9. ÅRGANG JUNI / JULI COROT-satellitten NR. 3. 9. ÅRGANG JUNI / JULI 2006 Midtjysk Astronomiforening Formand: Tonni Thorsager Kragelund Møllevej 25, 8600 Silkeborg, tlf: 8686 7142 e-mail: tontho@mail.dk Næstformand: Martin

Læs mere

Titel. Forfatter. Hvad forestiller forsidebilledet? Hvad fortæller bagsideteksten om bogen?

Titel. Forfatter. Hvad forestiller forsidebilledet? Hvad fortæller bagsideteksten om bogen? A FØR JEG LÆSER BOGEN Fakta om bogen Titel Forfatter Hvornår er bogen udgivet? _ På hvilken side findes Indholdsfortegnelse? Stikordsregister? Bøger og www? Hvor mange kapitler er der i bogen? Hvad forestiller

Læs mere

Stjernedrys: Fra Kirke Hyllinge mod fjerne galakser

Stjernedrys: Fra Kirke Hyllinge mod fjerne galakser Annoncer E-avis Menu Finn Hansen i kontrolrummet i sit observatorum. Stjernedrys: Fra Kirke Hyllinge mod fjerne galakser Finn og Birgit Hansen fra Kirke Hyllinge kan slet ikke få nok af astronomien. Derfor

Læs mere

AFHOLDT DEN 19. MARTS 2002 PÅ SKOVLUNDE MEDBORGERHUS 4. AFLÆGGELSE AF DET REVIDEREDE REGNSKAB

AFHOLDT DEN 19. MARTS 2002 PÅ SKOVLUNDE MEDBORGERHUS 4. AFLÆGGELSE AF DET REVIDEREDE REGNSKAB GRUNDEJERFORENINGEN TRANAGERGÅRD REFERAT AF FORENINGENS ORDINÆRE GENERALFORSAMLING AFHOLDT DEN 19. MARTS 2002 PÅ SKOVLUNDE MEDBORGERHUS DAGSORDEN 1. VALG AF DIRIGENT OG STEMMETÆLLERE 2. KONTROL AF FULDMAGTER

Læs mere

Det blev meddelt, at der på generalforsamlingen, ud over hvad der var oplyst på indkaldelsen, skulle vælges en kasserer samt en revisorsuppleant.

Det blev meddelt, at der på generalforsamlingen, ud over hvad der var oplyst på indkaldelsen, skulle vælges en kasserer samt en revisorsuppleant. Referat af grundejerforeningens generalforsamling, 26.04.2010. Der var mødt ca. 23 deltagere op på generalforsamlingen. Bestyrelsen så med glæde, at en del af dem var unge, formentlig nytilflyttede, beboere

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling den 3/2-2013

Referat fra ordinær generalforsamling den 3/2-2013 Referat fra ordinær generalforsamling den 3/2-2013 Den ordinære generalforsamling 2013 for Dansk Accent Klub blev afholdt søndag den 3. februar kl. 11.00 i Roskilde Sejlklubs klubhus i Roskilde havn. 1.

Læs mere

REFERAT FRA REPRÆSENTANTSKABSMØDE I NÆSTVED IDRÆTSUNION TIRSDAG DEN 20. MARTS 2012. I TEATERSALEN PÅ LILLE NÆSTVED SKOLE.

REFERAT FRA REPRÆSENTANTSKABSMØDE I NÆSTVED IDRÆTSUNION TIRSDAG DEN 20. MARTS 2012. I TEATERSALEN PÅ LILLE NÆSTVED SKOLE. REFERAT FRA REPRÆSENTANTSKABSMØDE I NÆSTVED IDRÆTSUNION TIRSDAG DEN 20. MARTS 2012. I TEATERSALEN PÅ LILLE NÆSTVED SKOLE. Deltagere: Jesper Poulsen (niu) Torben Søholt Pedersen (niu) Anne Zachariassen

Læs mere

STJERNESKUDDET MEDLEMSBLAD FOR ØSTJYSKE AMATØR ASTRONOMER

STJERNESKUDDET MEDLEMSBLAD FOR ØSTJYSKE AMATØR ASTRONOMER STJERNESKUDDET MEDLEMSBLAD FOR ØSTJYSKE AMATØR ASTRONOMER Indbydelse til Starparty - se side 3 http://www.nightsky.dk/starparty.dk/default.aspx August 2008 ØSTJYSKE AMATØR ASTRONOMER Ole Rømer Observatoriet

Læs mere

Opgaver til Det lille Fagbibliotek

Opgaver til Det lille Fagbibliotek Opgaver til Det lille Fagbibliotek Navn og klasse: Titel: Stjernerne Himlens diamanter Om fagbogen 1. Hvem er bogens forfattere? 2. Hvornår er bogen udgivet? 3. Nis Bangsbo har tilrettelagt bogen grafisk.

Læs mere

Medlemsblad nr. 1-2012

Medlemsblad nr. 1-2012 Medlemsblad nr. 1-2012 Indhold i dette blad Opstartsstævne m/indkaldelse til generalforsamling Midterstævne / Afriggerstævne Opråb fra bestyrelsen Kære alle Opstartsstævne 2012 Campingsæsonen skydes i

Læs mere

Kære generalforsamlingsdeltagere: Jeg vil gerne, som formand for bestyrelsen, byde jer alle sammen velkommen til den 98. generalforsamling i Hvalsø Brugsforening. Sponsorstøtte: Jeg synes at jeg i år gerne

Læs mere

Referat af generalforsamling 25. februar 2014 i Foreningen af Danske Vinimportører

Referat af generalforsamling 25. februar 2014 i Foreningen af Danske Vinimportører Vedbæk, 14. januar 2015/bbr Nyhedsbrev Februar 2014 Kære medlem af Foreningen af Danske Vinimportører, Referat af generalforsamling 25. februar 2014 i Foreningen af Danske Vinimportører 12 medlemmer af

Læs mere

7. februar 2012. Referat fra Generalforsamling i Hjallerup Gymnastikforening. Referat fra Generalforsamling i Hjallerup Gymnastikforenings Venner

7. februar 2012. Referat fra Generalforsamling i Hjallerup Gymnastikforening. Referat fra Generalforsamling i Hjallerup Gymnastikforenings Venner 7. februar 2012 side 2-4 side 5 Referat fra Generalforsamling i Hjallerup Gymnastikforening Referat fra Generalforsamling i Hjallerup Gymnastikforenings Venner Referat fra generalforsamling i Hjallerup

Læs mere

Februar. Nr. 1 Sjællands Motor Veteraner 36. Årgang

Februar. Nr. 1 Sjællands Motor Veteraner 36. Årgang Februar Nr. 1 Sjællands Motor Veteraner 36. Årgang 2014 Formand Allan Larsen E-mail: smv1978@mail.dk Tlf.:3053 9635 Næstformand Lars Christiansen E-mail: info@larsvognmand.dk Tlf.:2166 6987 Kasserer Mette

Læs mere

Februar. Nr. 1 Sjællands Motor Veteraner 37. Årgang

Februar. Nr. 1 Sjællands Motor Veteraner 37. Årgang Februar Nr. 1 Sjællands Motor Veteraner 37. Årgang 2015 Formand Allan Larsen E-mail: smv1978@mail.dk Tlf.:3053 9635 Næstformand Lars Christiansen E-mail: info@larsvognmand.dk Tlf.:2166 6987 Kasserer Mette

Læs mere

No. 1½ 2009. Medlemsblad for Damptromleklubben. Kom til officiel præsentation af Vølund Senior i Esbjerg lørdag den 23. maj 2009, kl.

No. 1½ 2009. Medlemsblad for Damptromleklubben. Kom til officiel præsentation af Vølund Senior i Esbjerg lørdag den 23. maj 2009, kl. No. 1½ 2009 Medlemsblad for Damptromleklubben Kom til officiel præsentation af Vølund Senior i Esbjerg lørdag den 23. maj 2009, kl. 12 00 Damptromleklubben Bent Delfs "Truelskærgård" Næsbygade 2, Næsby-Orø

Læs mere

Vise-Vers-Nyt. Afs.: VV-Roskilde, Stenlandsvej 16, 4000 Roskilde

Vise-Vers-Nyt. Afs.: VV-Roskilde, Stenlandsvej 16, 4000 Roskilde Medl.nr. IDNr / Par Nr «Navn» «Kontat» «Gade og nr#» «Postnr#» «BY» Afs.: VV-Roskilde, Stenlandsvej 16, 4000 Roskilde Til kalenderen: 07.02.16 kl. 14-16:30 Besøg af Visens Venner i Køge i bibliotekssalen

Læs mere

Generalforsamling, Single Rock cafe, Horsens. Bestyrelsen og tilmeldte medlemmer. Agenda: 1. Åbning af Generalforsamlingen v/formanden.

Generalforsamling, Single Rock cafe, Horsens. Bestyrelsen og tilmeldte medlemmer. Agenda: 1. Åbning af Generalforsamlingen v/formanden. Referat 06.03.2015 Mødeart: Mødested: Generalforsamling, Single Rock cafe, Horsens. Vestergade 7B, Horsens Mødedato: Fredag d.06.03.2015. kl. 18:00. Referatdato: Deltagere: Referat sendt til: Referent:

Læs mere

STJERNESKUDDET MEDLEMSBLAD FOR ØSTJYSKE AMATØR ASTRONOMER

STJERNESKUDDET MEDLEMSBLAD FOR ØSTJYSKE AMATØR ASTRONOMER STJERNESKUDDET MEDLEMSBLAD FOR ØSTJYSKE AMATØR ASTRONOMER y satellit skal aflure universets begyndelse Maj 2009 ØSTJYSKE AMATØR ASTRONOMER Ole Rømer Observatoriet Observatorievejen 1 8000 Århus C www.oeaa.dk

Læs mere

Referat af Generalforsamling i Sønderborg Cykle Klub den 1. marts 2010.

Referat af Generalforsamling i Sønderborg Cykle Klub den 1. marts 2010. 2010 Referat af Generalforsamling i Sønderborg Cykle Klub den 1. marts 2010. 1) Valg af dirigent. Som dirigent blev valgt Karsten Andersen, der kunne konstatere at generalforsamlingen var indkaldt med

Læs mere

Bestyrelse: Kontaktpersoner i klubbens udvalg:

Bestyrelse: Kontaktpersoner i klubbens udvalg: Bestyrelse:... 1 Kontaktpersoner i klubbens udvalg:... 1 Kære Dykkere... 2 Generalforsamling 2013 Horsens Dykkerklub... 2 Nytårskur (Seniorer)... 3 Intern flaskeeftersyn år 2013... 3 Trykprøvning af flasker...

Læs mere

Hvad kan man se netop nu i Galileoscopet i juni og juli 2012?

Hvad kan man se netop nu i Galileoscopet i juni og juli 2012? Hvad kan man se netop nu i Galileoscopet i juni og juli 2012? Venus Den 6. juni 2012 vil Venus bevæge sig helt ind foran Solen en time efter midnat dansk tid. Fra Danmark vil det kunne observeres fra solopgang

Læs mere

Generalforsamling. mandag den 28. november 2011 kl. 19.30 i Multihuset Referat

Generalforsamling. mandag den 28. november 2011 kl. 19.30 i Multihuset Referat Generalforsamling. mandag den 28. november 2011 kl. 19.30 i Multihuset Referat Dagsorden iflg. vedtægterne: 1. Valg af ordstyrer: Tage Kristensen 2. Valg af skriftsfører: Lars Barslund 3. Formandens beretning:

Læs mere

Hvad kan man se netop nu i Galileoscopet i november 2011?

Hvad kan man se netop nu i Galileoscopet i november 2011? Hvad kan man se netop nu i Galileoscopet i november 2011? Jupiter Planeten Jupiter vil den 01.11. stå op nær øst ved solnedgang, og lidt senere vil man have god udsigt til den. I løbet af aftenen og natten

Læs mere

Referat af generalforsamling kl på Blære Skole

Referat af generalforsamling kl på Blære Skole Referat af generalforsamling 20-01-2016 kl. 19.00 på Blære Skole 1. Valg af dirigent: Børge Degn bliver valgt, og konstaterer at generalforsamlingen er lovligt indkaldt. Formandens beretning 2015 Velkommen

Læs mere

STJERNESKUDDET MEDLEMSBLAD FOR ØSTJYSKE AMATØR ASTRONOMER

STJERNESKUDDET MEDLEMSBLAD FOR ØSTJYSKE AMATØR ASTRONOMER STJERNESKUDDET MEDLEMSBLAD FOR ØSTJYSKE AMATØR ASTRONOMER KVANT 09-2008 LARGE HADRON COLLIDER Small Bang Oktober 2008 ØSTJYSKE AMATØR ASTRONOMER Ole Rømer Observatoriet Observatorievejen 1 8000 Århus C

Læs mere

Dagsorden og referat fra Ordinær Generalforsamling d. 26/1-2011 kl. 19.30 på Skademosegård.

Dagsorden og referat fra Ordinær Generalforsamling d. 26/1-2011 kl. 19.30 på Skademosegård. Dagsorden og referat fra Ordinær Generalforsamling d. 26/1-2011 kl. 19.30 på Skademosegård. 1. Valg af referent 2. Valg af dirigent 3. Bestyrelsens beretning om det forløbne år 4. Aflæggelse af regnskab,

Læs mere

Afdelingsformand Allan Mortensen afgav bestyrelsens beretning og fremhævede bl.a.:

Afdelingsformand Allan Mortensen afgav bestyrelsens beretning og fremhævede bl.a.: Referat fra Stautrup Tennisklub's ordinære generalforsamling lørdag den 23. juni 2012 kl. 11.00 Formanden bød velkommen til de 25 fremmødte medlemmer. Dagsorden 1. Valg af dirigent: Freddy Jacobi blev

Læs mere

Hvad kan man se netop nu i Galileoscopet i august 2010?

Hvad kan man se netop nu i Galileoscopet i august 2010? Hvad kan man se netop nu i Galileoscopet i august 2010? Venus Planetarieprogrammet Starry Night viser øverst hvad man ser mod vest den 1.8 kl. 21.50 lige over horisonten. Til venstre for Venus ses Mars

Læs mere

STJERNESKUDDET MEDLEMSBLAD FOR ØSTJYSKE AMATØR ASTRONOMER

STJERNESKUDDET MEDLEMSBLAD FOR ØSTJYSKE AMATØR ASTRONOMER STJERNESKUDDET MEDLEMSBLAD FOR ØSTJYSKE AMATØR ASTRONOMER Starten på 100 timers astronomi Ole Rømer-Observatoriet torsdag 2. april 14:00 April 2009 ØSTJYSKE AMATØR ASTRONOMER Ole Rømer Observatoriet Observatorievejen

Læs mere

Beredskabsbunkeren i Bernstorffsparken

Beredskabsbunkeren i Bernstorffsparken 14. årgang Kære Venner af Fortet Dette FORTNYT er en udgave med forskellige praktiske informationer til medlemmerne; først og fremmest invitationen til udflugten til Beredsskabsbunkeren i Bernstorffparken.

Læs mere

Referat for generalforsamling i bådelaget Elbo. Lørdag den 23 marts 2013 kl. 11.00 i Havbådehuset Slette Strand

Referat for generalforsamling i bådelaget Elbo. Lørdag den 23 marts 2013 kl. 11.00 i Havbådehuset Slette Strand Referat for generalforsamling i bådelaget Elbo. Lørdag den 23 marts 2013 kl. 11.00 i Havbådehuset Slette Strand Dagsorden 1 : Valg af ordstyrer 2 : Valg af referent og 2 stemmetællere 3 : Årsberetning

Læs mere

Referat af generalforsamlingen 2015

Referat af generalforsamlingen 2015 Referat af generalforsamlingen 2015 Dagsorden: Valg af dirigent Jan Nielsen blev valgt. Valg af referent Britta Dahl blev valgt Bestyrelsens beretning v/formand Steen Lund Jeg vil starte beretningen i

Læs mere

Referat af Toftegårdens Grundejerforenings ordinære generalforsamling Tirsdag d.26.4.2011

Referat af Toftegårdens Grundejerforenings ordinære generalforsamling Tirsdag d.26.4.2011 Referat af Toftegårdens Grundejerforenings ordinære generalforsamling Tirsdag d.26.4.2011 Punkt 1. Valg af dirigent. Poul Erik Christensen blev valgt. - Konstaterede, at generalforsamlingen er lovligt

Læs mere

Månen Der er fuldmåne den 15.02.14. Der er nymåne den 30. januar, og et par dage senere kan man iagttage en tiltagende Måne om aftenen

Månen Der er fuldmåne den 15.02.14. Der er nymåne den 30. januar, og et par dage senere kan man iagttage en tiltagende Måne om aftenen Hvad kan man se netop nu i Galileoscopet i februar 2014? Månen Der er fuldmåne den 15.02.14. Der er nymåne den 30. januar, og et par dage senere kan man iagttage en tiltagende Måne om aftenen På Månens

Læs mere

En lille opdatering på året som snart er brugt op!!

En lille opdatering på året som snart er brugt op!! En lille opdatering på året som snart er brugt op!! Så har vi næsten slidt endnu et år op, og vi vil lige lave et lille tilbageblik på året, som har mindre end 2 måneder tilbage. Bestyrelsen har i året

Læs mere

Referat fra repræsentantskabsmøde i Næstved Idræts Union mandag den 22 marts 2010

Referat fra repræsentantskabsmøde i Næstved Idræts Union mandag den 22 marts 2010 Referat fra repræsentantskabsmøde i Næstved Idræts Union mandag den 22 marts 2010 Mødet blev afholdt kl. 19.00 i Samlingssalen, H. C. Andersens vej 24, Næstved. Formand Jesper Poulsen bød velkommen til

Læs mere

VIGTIGE ADRESSER!!! PMF AARHUS Bank: Regnr. 9004 Kontonr. 0006818501 CVR-nr.: 29987343 www.postens-mf.dk. Nr. 4 Juni 2015. Formand: Næstformand:

VIGTIGE ADRESSER!!! PMF AARHUS Bank: Regnr. 9004 Kontonr. 0006818501 CVR-nr.: 29987343 www.postens-mf.dk. Nr. 4 Juni 2015. Formand: Næstformand: VIGTIGE ADRESSER!!! PMF AARHUS Bank: Regnr. 9004 Kontonr. 0006818501 CVR-nr.: 29987343 www.postens-mf.dk Nr. 4 Juni 2015 Formand: Ernst B. Larsen, Eskebækparken 62, 2.tv, 8660 Skanderborg Tlf. 86 51 00

Læs mere

Bramming ModelBaneKlub Dagsorden til Generalforsamling den 25/02-14.

Bramming ModelBaneKlub Dagsorden til Generalforsamling den 25/02-14. Bramming ModelBaneKlub Dagsorden til Generalforsamling den 25/02-14. 1. Valg af 2 stemmetællere, dirigent og referent. 2. Formandens beretning. 3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab 4. Forelæggelse

Læs mere

KOMMENDE ARRANGEMENTER

KOMMENDE ARRANGEMENTER Program nr. 1. 2011 (1. januar - 30. april) KOMMENDE ARRANGEMENTER FASTELAVNSFEST TØSEFEST GENERALFORSAMLING VIRKSOMHEDSBESØG VANDHULSDAG SANKT HANS LÆS MERE INDE I BLADET SIDEN SIDST Vi har taget hul

Læs mere

Generalforsamling fynsjagtrideklub 5/2-2015

Generalforsamling fynsjagtrideklub 5/2-2015 Generalforsamling fynsjagtrideklub 5/2-2015 Der var mødt 28 stemmeberettiget medlemmer op. Formand Mogens Brandt byder alle fremmødte medlemmer velkommen. 1. Valg af dirigent - Bestyrelsen forslår Lars

Læs mere