MEDLEMSBLAD FOR RADIOTELEGRAFISTFORENINGEN AF 1917 NR ÅRGANG

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "MEDLEMSBLAD FOR RADIOTELEGRAFISTFORENINGEN AF 1917 NR. 2 2012 95. ÅRGANG"

Transkript

1 MEDLEMSBLAD FOR RADIOTELEGRAFISTFORENINGEN AF 1917 NR ÅRGANG 1

2 Fødselsdage JUNI 2. juni år. Pia Margit Johnsen Svanevej 8, Ny Sebberup 8723 Løsning 9. juni år. Peter Attermann Iversen Højbjergvej 5 A, Skellerup 5540 Ullerslev 14. juni år. Jens Thirup Graven Lauritzen Albjergvej Oure 22. juni år. Gudrun Brinkmann Eghavevej 8 B, Troense 5700 Svendborg 28. juni år. Gerhart Kohls Vindeby Violvej Svendborg 30. juni år. Joan Andersen Lodsvej 25, Nordby 6720 Fanø 30. juni år. Finn Illum Jørgensen Grundtvigsvej Odense M JULI 21. juli år. Walther S. Østerlund Flintlåsgatan Ystad 26. juli år. Søren Christensen Almindingensvej Østermarie AUGUST 20. august år. Hans Chr. Vestergaard Jensen Degnevænget 8, Kr. Stillinge 4200 Slagelse 27. august år. Leif Steenberg Paris Boulevard Hvidovre 28. august år. Erik Fl. Sanimvinaq Pedersen Initsaaip Aqqulaa B Ittoqqortoormiit SEPTEMBER 9. september år. Reijo Antti Andersen Østergågade Nykøbing F 12. september år. Anette Rønne Ibsen Lauritz Sørensens Vej 75, Frederiksberg 13. september år. Poul-Erik Hansen Rønnevej Næstved 16. september år. Teddy Henning Nielsen Englandsvej 86, 1.tv København S. 27. september år. Ervin Olsen Kalvens Kvarter Ballerup Foreningen ønsker tillykke! 2

3 radio telegrafen Medlemsblad for Radiotelegrafistforeningen af 1917 Nr. 2 Maj årgang ISSN: Redaktion: Jan Preisler (Ansvarshavende) Udgiver: Radiotelegrafistforeningen af 1917 Gl. Køge Landevej 55, 5.sal 2500 Valby Telefon Girokonto: Netbank: Oplag: 650 eksemplarer Telefontid: Mandag, onsdag og fredag: Kontoret i Grønland: Telefax Formand: Carol Ann Thrane Tlf.: Forretningsfører: Vagn Klovborg Tlf Layout: Bodil Laursen og Jan Preisler Produktion: Special-Trykkeriet Viborg a/s Livøvej 1, 8800 Viborg - Telefon Forsidebillede: SIMAC, Svendborg Fra venstre: Jan Preisler, Geert Willendrup (OXA), Regner Seidler og Erik Rasmussen (SIMAC) Foto: Anni Solberg Det er i dag et vejr, et forårsvejr Det er i dag et vejr, et forårsvejr. Sådan sang Kim Larsen engang, og det er da også lige det, man kunne blive fristet til at synge med på i dag. Den 1. maj en herlig dag med flot vejr med sol og med masser af taler rundt omkring i vores gamle land både fra den højre, den venstre og den midterste del af Folketinget. En af landets mest fremtrædende politikere udtalte her til morgen (på et af de tidlige 1. maj møder), at der må skaffes flere private arbejdspladser, og at det var imponerende, så tilbageholdende lønmodtagerne havde været med hensyn til de seneste overenskomstforhandlinger. En anden noget yngre, men ikke mindre kendt politiker, udtalte, at der ikke skabes flere arbejdspladser ved at pukke på de arbejdsløse. Fine udtalelser og efter min mening sande udsagn (bortset fra, at det med at skaffe flere arbejdspladser burde være hele vejen rundt og ikke kun private arbejdspladser ), men hvad sker der? Gør dog noget ved det, alle I kloge hoveder inde på Borgen!! Men pse permanente løsninger. Der er ikke brug for hovsa-løsninger. Men nu over til noget mere fornøjeligt: Vi har som bekendt lige afholdt det 36. repræsentantskabsmøde, og jeg takker repræsentanterne, revisorerne, medlemmerne af redaktionsudvalget og andre for fremmødet, ligesom jeg takker ydmygest for genvalget til endnu en 2-årig periode som foreningens formand. Penneførerens referat af hele repræsentantskabsmødet kan ses i bladet her og på foreningens hjemmeside. Af referatet fremgår det bl.a., at der er lagt op til endnu mere fest og farver end vi hidtil har haft og her taler jeg ikke om foreningens fødselsdag. Så I må selv finde ud af, hvad jeg mener med det, men der er selvfølgelig afsat penge på budgettet til det. Med hensyn til vores 95-årsfødselsdag, så har tilmeldingen, hvor der var deadline i går, været helt overvældende. Det er dejligt, at så mange af foreningens medlemmer har lyst til at fejre dagen. Carol Ann Thrane 3

4 FU Repræsentantskabsmødet Carol Ann Thrane Formand Deltagerne i repræsentantskabsmødet i Fredericia 4 Henning Poulsen Næstformand Jørgen Lund-Ertel Karl Erik Birkholm Jørgen Andresen Jensen Den 19. og 20. april 2012 afholdt foreningen sit ordinære repræsentantskabsmøde nr. 36 i Fredericia. Foreningens formand Carol Ann Thrane bød velkommen til repræsentantskabsmødet og oplæste efterfølgende navnene på medlemmer, som i den forløbne periode fra sidste repræsentantskabsmøde var afgået ved døden. Medlem nr Poul O. Christiansen, 1777 Bjarne Thomsen, 1781 Bent Zimmermann Mortensen, 2492 Klaus Niemann, 3146 Mogens L. Madsen, 3477 Svend Thomas Miller, 3507 Poul Jørgen Sørensen, 4010 Fritz Thorhauge, 4057 Lone Jeppesen, 4879 Steen Munksgaard, 5548 Palle Ritter, 5560 Erik Kronborg, 5590 Svend Erik Hendriksen, 5591 Svend G. Bjørneboe. Repræsentantskabet mindedes stående kollegerne ved et minuts stilhed. Birger Riis-Hansen blev valgt som dirigent, og han konstaterede at repræsentantskabsmødet var lovligt varslet samt, at man var beslutningsdygtige. Jan Preisler blev valgt som protokolfører. Første dagsordenspunkt var forslag til ændring af forretningsorden, og til det var indkommet 3 forslag. 1. Man foreslog, at repræsentantskabet kan nedsætte permanente udvalg (OKLA, OKGØ og RED-Udvalg), og hvis man valgte ikke at nedsætte nævnte udvalg, ville FU varetage udvalgets arbejde og funktioner, evt. assisteret af sagkyndige. Hvor det er nødvendigt med særlig ekspertbistand i en forhandling, kan de enkelte tjenestesteders tillidsrepræsentanter og/eller talsmænd indkaldes. Tillidsrepræsentantområdet varetages af OKLA eller forretningsudvalget. Målsætningen er følgende: - at tilvejebringe og foranstalte uddannelser for foreningens tillidsrepræsentanter, herunder medlemmer af Samarbejdsudvalg og sikkerhedsrepræsentanter - at vedligeholde og udbygge kontakten mellem foreningen og tillidsrepræsentanterne - at støtte tillidsrepræsentanterne i deres arbejde som medlemmernes valgte repræsentanter. 2. Tidligere beslutning om udpegning af statsautoriseret revisor blev afløst af ny beslutning om, at FU bemyndiges til at indgå aftale med revisor om revidering af foreningens regnskaber. 3. Beløbsstørrelse for arbejde udført for foreningen blev hævet til kr i timen. De 3 forslag blev vedtaget. Der var stillet forslag til ændring af forretningsordenens bestemmelse om de kritiske revisorers opgaver, således at man fremover sikrer større og mere effektiv kontrol af udgifter og bilagsdokumentation. Forslaget blev vedtaget. Årsberetningerne fra OKLA, OKGØ og RED-udvalget, der forelå i skriftlig form, blev godkendt.

5 Klargøring Carol Ann Thrane redegjorde i formandsberetningen bl.a. for følgende: De mange afskedigelser ved FE og Interpol. I den forbindelse har sekretariatet udført en del ekstra arbejde. Foreningen har flyttet kontoradresse, og foreningens arkivalier er nu sorteret og placeret i kælderrum på foreningsadressen. Drift af feriehusene har givet en del arbejde med tilsyn og generel vedligeholdelse. Foreningen har fået ny revisor og der er sket ændring af kontingentindbetaling ved overgang fra aktiv til passivt medlemskab. Endvidere er der indført strammere procedure vedr. dårlige betalere. I den forbindelse opfordres medlemmerne til at give meddelelse til kontoret ved langvarig bortrejse for at undgå problemer vedr. kontingentbetaling. DVD er med scannede medlemsblade fra er færdiggjort og udsendt til samtlige medlemmer. FU har besluttet at fremsende gaver i forbindelse jubilæer som medlem af foreningen uafbrudt i 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70 og 75 år. FU har besluttet at sende fødselsdagsgaver ved 50, 60, 70, 75, 80, 85, 90, 95 og 100-årsdage. På nuværende tidspunkt er der stor tilmelding til 95- års jubilæumsfesten i oktober, og man forsøger at sikre tilstrækkelig plads, så alle rettidigt tilmeldte kan komme med. Til slut udtrykte Carol tak til alle, der udfører et stort og ulønnet arbejde for foreningen i interne og eksterne udvalg. Formandens beretning blev godkendt med akklamation. Indlæg fra Søren Høg Christensen Regnskaberne for de forløbne 2 år blev forelagt til godkendelse af regnskabsfører Jørgen Lund-Ertel. Forningens revisor havde godkendt og påtegnet regnskaberne, som repræsentantskabet efterfølgende godkendte. Formand for OKLA Ingemann Ganderup og formand for OKGØ Karl Erik Birkholm redegjorde for arbejdet med nuværende og fremtidige overenskomster, og deres redegørelser blev efterfølgende godkendt. Formandens beretning Der forelå 2 forslag til behandling på repræsentantskabsmødet. FU havde dels fremsat forslag om uændrede forhold og vilkår for afholdelse af veteranfrokoster og dels forslag om stigning af husleje for feriehusene i de kommende 2 år. Repræsentantskabet drøftede indgående spørgsmålet om veteranfrokoster, og der blev bl.a. udtrykt øn- Næstformanden har ordet Karl Erik Birkholm kommenterer 5 ske om afholdelse af sammenkomster for medlemmer i såvel Grønland som Jylland. Et forslag til repræsentantskabsbeslutning blev derefter fremsat således: Det foreslås, at nuværende ordning vedrørende veteranfrokoster fortsætter uændret, og at der kan afholdes veteranfrokoster i Grønland efter samme forskrifter som i Danmark. Herudover kan der afholdes et antal sociale sammenkomster for medlemmer forskellige steder i Danmark samt i Grønland. Budget for sammenkomsterne: Veteranfrokoster i Danmark kr. årligt Veteranfrokoster i Grønland kr. årligt Social sammenkomster i Danmark kr. årligt Sociale sammenkomster i Grønland kr. årligt

6 Ikke anvendte midler indenfor hele rammen kan overføres til følgende år efter forretningsudvalgets beslutning. Forretningsudvalget bemyndiges til at fastholde minimum og maximum for antal deltagere for hver enkelt sammenkomst. Forretningsudvalget bemyndiges til at fastsætte et maximumbeløb pr. deltager i alle sammenkomster og frokoster. Forslaget blev enstemmigt vedtaget. Jørgen Lund-Ertel begrundede forslag om huslejestigninger for feriehusene hvorefter repræsentantskabet vedtog forslaget. Foreningens fremtid. Med et faldende medlemstal er det nødvendigt at tage spørgsmålet om foreningens fremtid op på nuværende tidspunkt. Repræsentantskabet drøftede derfor indgående forskellige forslag til strategier og løsningsforslag, idet der jo er mange aspekter som skal undersøges og belyses af såvel arbejdsretlig, juridisk, økonomisk og foreningsteknisk karakter. Der blev fremsat følgende beslutningsforslag: Repræsentantskabet pålægger forretningsudvalget at fremlægge konkrete forslag til foreningens fremtid. Forretningsudvalget pålægges at involvere så mange af foreningens aktive og passive medlemmer som muligt i udarbejdelsen af disse forslag, således at det kommende repræsentantskab Budgettet handler om store tal kan tage stilling til forslagene på foreningens repræsentantskabsmøde i Forslaget blev enstemmigt vedtaget, og der lægges nu op til bred drøftelse af spørgsmålet i såvel FU som blandt medlemmerne i bl.a. Radiotelegrafen, på hjemmesiden og ved. evt. medlemsmøder. Valg af formand - Carol Ann Thrane Valg af næstformand - Henning Poulsen Valg af Forretningsudvalg - Karl Erik Birkholm, Jørgen Lund-Ertel og Jørgen Andresen Jensen Valg af suppleanter til FU - Søren Høg Christensen, Mogens Lehd Pedersen og Ingemann Ganderup Valg af revisorer - Hanne Blicher Nielsen og Ingemann Ganderup Valg af revisorsuppleanter - Thorbjørn Knudsen og Tore Andreasen Fastsættelse af kontingent. Jørgen Lund-Ertel fremsatte forslag om uændret kontingent, 300 kr. pr. måned for aktive medlemmer og 320 kr. om året for passive medlemmer. Forslaget blev vedtaget Behandling af budget for de kommende 2 foreningsår. Jørgen Lund-Ertel fremlagde budget 2012 og Det blev understreget, at udgift til fest i anledning af foreningens 95 års fødselsdag dækkes af midler frigivet fra PFA. De fremlagte budgetter gav anledning til diskussion og justeringer. Budgetterne blev enstemmigt vedtaget. Nedsættelse af faste udvalg: OKGØ - Karl Erik Birkholm, Tore Andreasen, Søren Høg og Carol Ann Thrane. Det blev indstillet, at der ikke nedsættes et OKLA. RED-udvalg - Jan Preisler, Bodil Laursen, Karl Erik Birkholm og Carol Ann Thrane. Nedsættelse af ikke faste udvalg Festudvalget - Thorbjørn Knudsen, Kate Larsen og Carol Ann Thrane 6 Ingemann Ganderup Vedr. 100 års-udvalg - FU påtager sig arbejdet Regnskabet forelægges

7 Eventuelt. Søren Høg Christensen spurgte om forsikring i forbindelse med kritisk sygdom. Er det noget som hører under foreningens regi? Carol Ann Thrane svarede, at forskellige arbejdspladser har indført forsikringsordninger i forbindelse med kritisk sygdom. Foreningen har tidligere haft til overvejelse at tegne den type forsikring, men undlod, fordi det var for kostbart. Men spørgsmål kan tages op i forbindelse med overenskomstforhandlinger med GLV. Thorbjørn Knudsen - Hvor meget hæfter vi for vedr. konfliktfond (FTF)? Vagn Dam Klovborg oplyste, at foreningen er forpligtet på et beløb mellem kr. m.h.t. konfliktfond. Birger Riis Hansen - redegjorde som foreningens repræsentant i PFA, C. om netop afholdt valg af formand i udvalget. Søren Høg Christensen - omtalte kommende overenskomstforhandlinger for AFIS. Dirigenten takkede til slut forsamlingen for god ro og orden hvorefter Carol Ann Thrane bad forsamlingen slutte mødet med et Nyt fra OKLA Umiddelbart før repræsentantskabsmødet holdt OKLA møde i Fredericia, hvor vi bl.a. gennemgik udestående med FPT/FE. Der er en sag om pensionsalder i forbindelse med afsked, og her rykkes CS for svar, idet foreningen har henvendt sig for at høre, om de evt. har fortilfælde. Der er også - efter vores mening - manglende varsel ved flytning af tjenestested, men CO10 juristerne mener ikke, der er noget at gøre, idet de henviser til lignende sager fra SKAT. Den nye organisationsaftale mellem RAF 1917 og FPT er nu underskrevet. Det drejede sig hovedsagelig om redaktionelle ændringer. Efter afholdt møde med RAF 1917 og FPT/FE, har FE nu udsendt retningslinjer for vagthavendes kontakt til ledelsen ved kompetencekrævende beslutninger. Staten har nu overtaget betalingen af forsyningspligten i Danmark og Grønland. Der er nedsat et embedsmandsudvalg, som skal komme med forslag til fremtidig struktur på området. OKLA drøftede også indkaldelsen af krav til de kommende overenskomstforhandlinger, og gode ideer er velkomne. Ingemann Ganderup trefoldigt hurra for foreningen. Ledige uger 2012 FU har besluttet at man, om man ønsker det, kan købe ekstra eksemplarer af DVD en med Radiotelegrafen Pris pr. DVD vil være 235 kr. incl. forsendelse års festen Der er stadig enkelte ledige pladser til fejringen af foreningens 95- årsdag oktober 2012 på Hotel Munkebjerg i Vejle. De fordeles efter princippet først til mølle. Jan Preisler Fotos: Jan Preisler og Vagn Klovborg Gudmindrup Lyng: incl., incl incl. Løkken: 32, 34, 35, incl., 42, incl. Protokolføreren sætter punktum Kontakt venligst foreningens kontor for nærmere information om mulige ændringer mm. 7

8 Nok en æra er sluttet! 8 Lukningen af Udenrigsministeriets radionet Som led i Udenrigsministeriets effektiveringsplan blev Udenrigsministeriets kortbølge-radionet nedlagt primo 2012, samtidig gik ministeriets leder af radiotjenesten, overtelegrafist Jens Holger Jensen på pension. Hermed sluttede en epoke i Udenrigsministeriet historie, hvor radioen har været ministeriets livlinie ikke mindst under krige og kriser ude i den store verden. Radiostationen, i udenrigsministeriet på Asiatisk Plads i København til brug for HF-SSB kortbølge radioforbindelse til nær og fjerntliggende ambassader, var opbygget af Dansk Radio A/S standard udstyr inden for den velkendte HF Communication System serie. Antennen var en logperiodisk af typen Allgon LP615 med frekvens-område 8 26 Mhz. Antennerotor var af typen AR248 og kunne rotere i alle retninger.der var desuden indbygget Crypto enhed og phonepatch. Denne station blev taget i brug i Sender/modtager og antenne blev placeret på Holmen, og således fjernbetjent fra Asiatisk Plads. Inden udenrigsministeriet flyttede til Asiatisk Plads var UM s comcenter og radiostation placeret på Christiansborg, hvor det var lykkedes Jens Holger Jensen i radiorummet på Asiatisk Plads at få tilladelse til at sætte en stor logperiodisk antenne med rotor op på taget af det gamle slot. Undertegnede, blev ansat i 1975, da radionettet var under kraftig udbygning og derfor havde behov for en daglig leder. Jeg er uddannet fly-telegrafist i flyvevåbnet og erhvervede 1. kl. radiotelegrafist certifikat i Fra Christiansborg var det primært ambassaderne i Mellemøsten og Afrika, vi havde radioforbindelse med, da teleforbindelserne til disse områder var meget ustabile og dårlige. Desuden var de ofte totalt afbrudte pga krige i f.eks. Mellemøsten og under Golfkrigen, hvor landlinierne ikke fungerede, fordi Saddam Husseins irakiske styrker havde afbrudt dem.her kunne kommunikationen til den danske ambassade i Kuwait alligevel lade sig gøre via ministeriets kortbølgeradio, når radiosendingen ikke blev generet. Der var en russisk støjsender, vi kaldte for Søren Spætte. Det lød nøjagtigt som en spætte, der sad og hamrede på en træstamme. Når russerne startede den, var det skrækkeligt, ørerne flippede helt ud. Men så skiftede vi bare til en anden frekvens - de var ikke så hurtige til at følge med. Der var en formodning om, at Søren Spætte var en sovjetisk lavfrekvensradar, som sendte fra Kiev-området, som dog næppe var møntet specifikt på at forstyrre den danske radiokommunikation. Golfkrigen bød på mange minderige oplevelser. Mens den foregik, sad daværende udenrigminister Uffe Elleman Jensen ofte i radiorummet og kommunikerede direkte med den danske ambassade i Kuwait og Irak. Og da Danmark var blandt de få lande, der havde beholdt deres radionetværk, så kørte udenrigsministeriet også korrespondancen for 12 andre europæiske lande. Udviklingen med etablering af nye radiostationer gik stærkt og i begyndelsen af 80 erne, hvor vi var flyttet til Asiatisk Plads, var der radioforbindelse til 15 ambassader, dette voksede til 27 ambassader i I 1989 have vi 6 stationer der blev betjent fra Asiatisk Plads de 3 hovedstationer var placeret med sender/modtager og antenne hos Forsvaret, i henholdsvis Holmen Jonstruplejren og flyvestation Skalstrup. Christiansborg Slot

9 Ambassadestationer var nu vokset til 37. Senere installerede vi en High speed Rohde og Schwarz station hos Flyvevåbnet på Stevns. Denne station skulle betjene vores ambassader i Moskva, New Dehi og Damaskus. (pga stor trafikmængde). I UM s radiocenter var der også installeret en mindre scanner-station til brug for nødopkald fra ambassaderne. Radiostationerne ude var af fabrikatet Sailor og Skanti, og de betjentes af ambassadernes udsendte korrespondent/attache. Stationerne var af scanner-typen, og er i princippet en elektronisk postkasse, idet ambassaden blot skulle indlæse deres elektroniske post i radiostationens ARQ-lager, hvorefter ministeriet via sine hovedstationer trak posten hjem flere gange om dagen. ARQ en var Thrane & Thrane 100 baud version. (TT1585). Radiokommunikationsbistand til andre myndigheder. Flyvevåbnet Udover den daglige formidling af ministeriets telegrammer i kode/klartekst til/fra vores ambassader verden over, ydede vi også i særlige tilfælde radiokommunikationsbistand til andre myndigheder, når de kommercielle linier var afbrudt. Eksempelvis havde vi løbende radiokontakt med et af Flyvevåbnets c-130 Hercules fly, som var i en mission til Afrika for Dansk Røde Kors. Situationen var den, at flyet skulle medvirke til evakuering af ghanesiske statsborgere fra nabolandet Nigeria efter en intern konflikt. Her fra Danmark havde man besluttet at sende flyet af sted uden de fornødne overflyvningstilladelser dem ville man indhente undervejs. På grund af de manglende overflyvningstilladelser måtte flyet lande i Mauritanien og afvente grønt lys til fortsættelse af missionen. Flyet holdt radioforbindelsen åben ved hjælp af flyets generator, mens de holdt standby på jorden. De manglende tilladelser blev indhentet og sendt til udenrigsministeriet fra vore diplomatiske repræsentationer på ruten, og vi sendte dem straks videre til flyet via den etablerede radioforbindelse.se-nere i forløbet fik vi koblet vores am-bassade i Accra og Lagos sammen med hercules-flyet, således at der var direkte kontakt mellem flyet, hvor Generalsekretæren for Dansk Røde Kors var ombord. Herved var det mu-ligt at koordinere hele indsatsen uden forsinkelse. Generalsekretæren havde under missionen flere radiotelefon-samtaler hjem til hovedkvarteret i København via vores phonepatch-system. Søværnet Under Olfert Fisher s mission i Golfen under den første golfkrig, Christiansborg Slot sendte vi i perioder nyheder hjemmefra til besætningen ombord. Beredskabsstyrelsen Vi har også ydet radiobistand til Beredskabsstyrelsen, da de skulle i forbindelse med vores ambassade i Ankara, og alle forbindelser til/fra Tyrkiet var afbrudt/blokeret på grund af jordskælv. Radiooperatørerne, som betjente udenrigsministeriets radiostationer, var primært kommunikationsfolk fra Forsvaret. Jens Holger Jensen Asiatisk Plads Billedmateriale: Jens Holger Jensen 9

10 10 Husker du suget i maven? Og kan du stadig føle det? For mange år siden læste jeg et sted, - jeg tror faktisk, det var i Politikens erhvervsvejledning Hvad kan jeg blive, at eksamen til radiotelegrafist er stærkt præget af nervøsiet Ja, det kan jeg sandt for dyden godt huske. Jeg husker det især som et voldsomt sug i maven, når jeg tænkte: den næste, der bliver kaldt ind, er mig. Og jeg ved, at alle de andre eksamensgængere havde det på samme måde, uanset om de ville indrømme det eller ej. Pigerne havde små glas med beroligende piller, som de byttede indbyrdes. Det var spændingens sug, men de kaldte det for sommerfugle i maven. Såmænd også en ganske god betegnelse. Husker du første gang, man skulle oprette forbindelse i virkeligheden og sad med fingre så svedige, at de fedtede rundt på nøgleknappen. Sugede det ikke, så man ret havde hul i maven? Eller da autoalarmens klokke for første gang rev én ud af køjen midt om natten med sit trommehindeflænsende spektakel? For nogle måneder siden fik jeg af Vagn Klovborg lov til at sidde på 1917 s kontor og bladre igennem mange af de tidligere års numre af Radiotelegrafen i et forsøg på at finde et diagram, som imidlertid viste sige ikke at eksistere. Pludselig stødte jeg på et gammelt digt, som udløste et par sommerfugle. Digtet er ikke særlig kunstnerisk udformet og ville nok aldrig indbringe nogen pris blandt de højpandede, men meningsindhold er ikke nødvendigvis afhængigt af kunstnerisk udformning. Den Trådløse Synger (gengives side 15 i bladet). Jeg fik lov at kopiere det, tog det med hjem, hæftede det op og gik efterfølgende i ny og næ og grundede over, hvorfor det havde flagret derinde en stund. Som barn følte man suget, når noget spændende skulle ske, f.eks. lige op til juleaften eller til fødselsdag, - forventningens sug. For ikke at tale om angstens sommerfugle, når man havde gjort noget galt, og regnskabets time stod for døren. Da jeg skulle udmønstre civilt for første gang og gik gennem porten til Amaliegade 33 for at blive lægeundersøgt dernede i kælderen, fik jeg spændingssuget lige idet jeg drejede om hjørnet indenfor porten og fik øje på trapperne, som man skulle gå under for at komme ned til lægekontoret. NU begynder eventyret HERFRA starter det. Selv om mine forventninger til eventyret var noget mere beherskede næste gang, jeg kom der, var suget der alligevel, nøjagtig da jeg drejede om samme hjørne. Til min store forbløffelse genoplevede jeg det mange år senere, da jeg rundede selv samme hjørne i et helt andet ærinde og slet ikke skulle udmønstre. Maver har en god hukommelse, og selv om min efterhånden har nået en betragtelig størrelse, er hukommelsen åbenbart ikke blevet fortyndet. Den gode, gamle lampefeber har også sine egne sommerfugle: Hvordan modtager publikum mon det foredrag, jeg har lovet at holde i aften? Og hvad med forelskelsen? Du godeste for et sug! Eller rettere: et antal, der dog efterhånden reduceres i styrke, ind til de, i uheldige tilfælde, kan blive til et pres i stedet. Børn oplever det hyppigere end voksne. Og voksne oplever det hyppigere end ældre. Men selv for os seniorer sker det vel en sjælden gang imellem. Efter i nogen tid at have drevet usystematiske amatørstudier udi astronomien lærte jeg, at vores egen sol, som er en ganske ordinær stjerne, fusionerer 620 millioner tons brint pr. sekund. Pr. sekund!! Den lille blege skive, som skimtes gennem disen derude?? Jamen så må den da snart brænde ud! Nix med 1,3 millioner kilometer i diameter og i tre dimensioner udgør den en kugletank, der rummer fuel nok til at have brændt i 4600 millioner år, og vil vedblive med at gøre det i næsten lige så lang tid endnu. Altså med et forbrug på 620 millioner tons brint pr. sekund. Og den er bare en lille pjatstjerne (kaldet gul dværg) mellem milliarder gange milliarder af andre stjerner, der alle opfører sig mere eller mindre på samme måde. Det er en ufattelig ironi, der ligger i den kendsgerning, at vi små myrer på et fnug af en klode går og hungrer efter en lillebitte brøkdel af den energi, som universet bare sprøjter ud, som var det affald. Måske er det et udtryk for oplevelsesfattigdom, at den slags kan udløse et ærbødighedens sug i maven, men i min seniorverden er det sådan, det er. De tolkninger, der kommer fra videnskaben, efter at man har gransket teleskopers og satellitters meldinger, fortæller om et univers, der overhovedet ingen respekt har for størrelser, hastigheder, energiudladninger og fysikstridige fænomener. Det er emner, der, i størrelse og antal, udmærket kunne bruges som grundlag for en ny religion, hvilket jeg dog p.t. ikke har planer om, idet jeg synes, at jordkloden allerede rummer had, vold og krige nok. Tilbage til det der digt. Hvad blev resultatet af grunderierne? Hvorfor sommerfuglene? Det er svært at udtrykke forståeligt. Men det har noget at gøre med skæbnerne og universet. Skæbner har sit eget greb om én. Og radiobølgerne, der jager derud ad med et stundom skæbnesvangert indhold, må vel have en vis appeal til os telegrafister. Det var jo os, der jog dem af sted. Digteren taler også til os om, at ikke alt er så begrænset, som vi er tilbøjelige til at gå og tro. Ganske det samme, som universet fortæller Bent Hansen

11 Veteranfrokosten 8. marts i Sundby Sejlforening Nok et velbesøgt veterantræf i de efterhånden gammelkendte hyggelige lokaler i Sundby. Birger holdt mandtal -som sædvanlig, Seemann delte endnu en skrøne med os - som sædvanlig, Ib beklagede sig over al papirarbejdet der var på de danske skibe - som sædvanlig, og vi sang Kates Veteransang - som sædvanlig! Jo det var en rigtig dejlig frokost, hvor der intet manglede, hverken af humør eller forplejning, og foreningen har besluttet at de gode timer også kan fortsætte -der er sat rigelige midler af til godt samvær i de næste 2 år. Både i Danmark og i Grønland, og endda med øgede muligheder for at mødes. Bodil Laursen Foto:Jan Preisler Tegninger:Hartly Sandberg Medlemsstatistik Ændringer februar Ivan F. Schmidt aktiv til udmeldt Ændringer marts Jan Depenau ny passiv 1777 Bjarne Thomsen afgået ved døden 1607 Poul C. Christiansen afgået ved døden Ændringer april Karin W.J. Nielsen ny aktiv 5590 Svend Erik Hendriksen afgået ved døden 3587 Kurt Nielsen ny passiv 5650 Axel Dixen ny passiv Medlemstal pr.1.maj 2012 Aktive 123 Passive 316 Kontakt med foreningen? Benyt vores døgnet rundt Hold øje med foreningens hjemmeside! 11

12 12 Det er med morsenøgler som med tandbørster og fyldepenne: Man låner dem ikke gerne ud, og jeg kunne ikke drømme om at sælge eller bytte de to nøgler, som vi her skal høre lidt om. For mange år siden købte jeg en messingnøgle af en gammel radioamatør. Den trængte vældigt til at blive shinet op, både metal og træbasis, og den blev derfor skilt ad og poleret. Under arbejdet kom jeg til at tænke på, hvornår nøglen egentlig var fremstillet og hvor? Hov, dér på nøglearmen var der indgraveret med bittesmå bogstaver E. Jünger Kiöbenhavn. Naturligvis eksisterer dette firma ikke i dag, men en ven af mig, som havde adgang til gamle telefonbøger, tilbød at lede efter firmaet. Det tog lang tid, for selv i den ældste københavnske telefonbog fra 1883 fandtes det ikke. Men endnu tidligere havde man noget som hed adresselister, trykte fortegnelser over bedrestillede borgere, forretninger og etablissementer. Bingo! E. Jüngers Mekaniske Etablissement stod anført på adressen Dosseringen 17 i København Og på Nettet fandt jeg et billede af en fin, videnskabelig målestok fra Jünger, dateret Den er udstillet på DTU, så han måtte være en rigtig finmekaniker, og min morsenøgle er altså henved 150 år gammel! Ser man nærmere efter, er en del af armen, tæt på knoppen, forniklet. Det er nok for at sved fra OZ5RM: En nøgleroman telegrafistens fingre ikke skal ætse messingen. Sådanne telegrafnøgler blev fremstillet mange steder herhjemme, for de blev brugt på skibe, jernbanestationer, posthuse og på Københavns Hovedtelegrafstation i Købmagergade. Smukt mekanisk arbejde, og nøglen virker perfekt den dag i dag, så den er nok skyld i, at jeg på væggen har hængende et diplom for vacker handmorse. Et par gange om året afholder den nordiske radioamatørforening SCAG nemlig en såkaldt Straight Key Day. Her deltager mange norske, svenske og danske radioamatører, og når man indsender sin log, giver man samtidig points til nogle af de deltagere der er behageligst at lytte til. Da jeg var ung telegrafist i 1950 erne, brugte de fleste en klassisk morsenøgle. Men ganske enkelte telegrafister, som måske havde sejlet på USA, vendte hjem med en Vibroplex. Amerikanerne kalder den en bug pga. den bille der er præget ind i navnepladen: på OXS point-to-point kaldte de gamle telegrafister den, lidt misundeligt, for en raslenøgle, og tyskerne bruger navnet Schlackertaste. Kært barn har mange navne. Jeg sendte også længselsfulde blikke efter det flotte stykke mekanik, og så også hvor let og utrætteligt man kunne telegrafere med denne morsenøglernes Rolls-Royce. I 1954 brugte jeg så de fleste af mine sparepenge til at købe en Vibroplex Champion, og den har ikke forladt mig siden. I kender alle den specielle stil som er karakterisk for en Vibroplexnøgle: Prikkerne forløber ofte ganske hurtigt, og stregerne, som man jo selv må frembringe, er i forhold hertil ofte lidt for lange. Men det giver et bestemt rytme over signalerne for mig er det sweet music. Ser man nærmere efter på fotoet, er nøglen forsynet med to speed weights. Jeg opdagede hurtigt, at for mig gjorde det skriften mere afbalanceret når prikfrekvensen kunne reguleres ned under, hvad den oprindeligt er beregnet til. Derfor fik jeg en maskinmester på skibet til at lave en kopi af den vægt, der i forvejen sad på nøglearmen. Nu kunne jeg så sende temmelig korrekt. I hvert fald spurgte Lyngby Radio engang, mens jeg sendte en stribe radiobreve hjem over Syd-atlanten, om jeg havde en strimmelsender ombord. Vibroplexnøgler fremstilles den dag i dag i flere varianter og koster i USA dollars. Vil du høre en fremragende, kvindelig Vibroplex-operatør, så gå ind på watch?v=ryhrseervbi&feature=related Her sendes det sidste telegram fra kyststationen KPH (King of the Pacific) på 500 khz, da stationen i 1998 lukker ned. Klikkene hidrører fra det relæ der taster den store transmitter. Rich Meilstrup, Henning Carlsens film Erindring om mine Bedrøvelige Ludere havde præmiere 4.maj, forfatteren til denne artikel, Rick Meilstrup har lagt morse på lydsiden j.v.f. hans beskrivelse i Radiotelegrafen nr. 2, Foto: Rick Meilstrup

13 Svendborg-100års jubilæum Arkivfoto:Svendborg Navigationsskole på Færgevej Den 1. december 1912 åbnede daværende forstander for Svendborg Navigationsskole Aage V. Tuxen sin private "Centralundervisningsanstalten i Radiotelegrafi" i bygningen på Færgevej. Initiativet skal nok ses i lyset af Titanic-ulykken samme år, og Aage V. Tuxen fik straks stor søgning til sin nye skole. Aage V. Tuxen skrev ved starten i 1912 i en brochure, at "Centralundervisningsanstalten i Radiotelegrafi" i Svendborg havde forbindelse til en station 100 km væk. Dette for at støtte uddannelsen under virkelige forhold. Fregatten "Jylland" lå den gang i bugten ved Juelsminde, og om bord sad en radiotelegrafist, der sendte og modtog telegrammer til og fra eleverne i Svendborg. Der var dog ikke mange danske skibe med radiostation ombord, hvorfor de nyuddannede måtte søge hyre i udenlandske skibe, i stor konkurrence med de udenlandske kolleger. De første år havde telegrafisterne ikke organiseret sig i en egentlig fagforening, men i perioden kommunikerede man bl.a. gennem det faglige tidsskrift "Gnisten". Først i 1917 tog en gruppe telegrafister initiativ til at danne Radiotelegrafistforeningen af Fra forskellig side er der udtrykt interesse for at markere dagen for oprettelse af Nordens første radioskole. En planlægningsgruppe bestående af Geert Willendrup, Regner Seidler, Jan Preisler og Erik Rasmussen har holdt det første møde i Svendborg for at udarbejde program for festligholdelsen. Arrangementet vil finde sted på SIMAC (tidligere Svendborg Navigationsskole) lørdag den 1. december. Alle interesserede er velkomne. Det endelige program for dagen vil blive meddelt senere. På nuværende tidspunkt indsamles alle relevante oplysninger om Aage V. Tuxen og hans skole, og såfremt læsere af bladet skulle ligge inde med oplysninger af interesse, må man meget gerne kontakte medlemmer af planlægningsgruppen. Erik Rasmussen - - tlf og Jan Preisler - tlf Wendelboe veterantræf Der bliver nu fulgt op på sidste efterårs gode sammenkomst, idet der indkaldes til nyt træf torsdag den 13. september. Denne gang gælder udflugten Lyngby Radio. Man mødes ved indgangen lidt i 10 og vi har fået lovning på en spændende rundvisning m.v. i tidsrummet Formodentlig får vi også noget at vide om fremtiden for OXZ, idet der jo er planer om at overføre funktionerne til SOK. Så mon ikke det er "sidste udkald", hvis man vil besøge vores tidligere så flittige samarbejdspartner. Adressen er Bag-sværd Møllevej 3, 2800 Lyngby. Efterfølgende vil der være frokost i den nærliggende idyllisk beliggende "Nybro Kro". Sidste frist for tilmelding er 19. august af hensyn til advisering til Lyngby Radio og Nybro Kro om deltagerantal. Tilmelding: Knud-Helge Andreasen, tlf mail: Se også vores egen hjemmeside under adressen: 1966: E.B.Wendelboe ser til medens Knud- Helge Andreasen underskriver sit certificat.. Svendborg-træf Arkivfoto:Svendborg Navigationsskole på Graaesvej For tiden arbejdes der på et nostalgisk træf i Svendborg en gang i løbet af efteråret for elever fra Navigationsskolens radioafdeling i 1950 og 60 -erne. På nuværende tidspunkt har omkring en snes personer givet positivt tilsagn om deltagelse, men der er bestemt plads til flere. Henvendelse kan ske til Alice Sander Nielsen, tlf (træffes bedst efter kl ) eller til Finn Illum Jørgensen, tlf Der vil senere blive oplyst om endeligt tidspunkt og nærmere program for arrangementet (bl.a. på foreningens hjemmeside). 13

14 14 Nye Bøger til lystlæsning I år er det 100 år siden verdens første oceangående motorskib stod ud på sin jomfrurejse, nemlig ØKs Selandia. Skibet blev skabt i et samarbejde mellem ØK og B&W, og det var en kombination af H.N. Andersens visioner og et team af dygtige ingeniører hos B&W, der drev værket. Det var en helt ny teknologi, der blev skabt. Jomfruturen var ikke helt uden tekniske kvaler, men alligevel var Selandia fra første færd en enestående succes. H.N.Andersens udprægede sans for at knytte de rette forbindelser til både erhversliv og kongefamilier herhjemme i Europa, såvel som i Fjernøsten, gjorde at honoratiores i rigt mål bivånede Selandias rejse. Og også gerne rejste med det, for der var ikke sparet på passagerapteringen, hvor der var plads til 24 gæster. Her var luksusiøse kamre, promenadedæk, spisesaloner, musiksalon, separate toiletter mm. Alt forarbejdet i udsøgte materialer efter tidens smag. Men guldet var dog under dæk: Den store epokegørende dieselmotor, som B& W havde erhvervet licensen til og videreudviklet. Det er da også den, Winston Churchill, daværende marineminister, viser den største opmærksomhed, da han gæster Selandia på dens anløb i London. I ca 50 år har man indtil da anvendt kulfyrede dampmaskiner til fremdrift af skibe, både som suplement når vinden ikke slog til eller som eneste drivkraft. Fregatten Jylland som blev søsat i 1860, havde kulfyret dampmaskine ombord, og Jylland havde derfor en skorsten, som iøvrigt kunne hæves og sænkes af hensyn til sejl føringen. Selandia havde ikke brug for en sådan til dieselmaskinen, men blev udstyret med 3 master, med en rå på fokkemasten til signalføring, og antennen til radiostationen ophængt mellem de to bagerste. På Østen førte dette design til den kendte betegnelse for denne nye skibstype :Three pieces of bamboo and no fut-fut! På en af prøveturene op gennem sundet medfører Selandias banebrydende design, at damperen Skandia antager Selandia for en haverist pga den manglende skorsten, og trods gentagne signaler fra Selandias tyfon, for at få Skandia til at overholde søvejsreglerne reagerer Malmø-damperen ikke. En kollision afværges dog i sidste øjeblik. Bogen om Selandia, om tilblivelsen i samarbejde med B&W, og siden skibets lange liv, er spændende læsning. Der berettes om de mange udfordringer nykonstruktionen medførte, om den sejrrige præsentationssejlads, ind i mellem afløst af dagbogsnotater fra Selandias rejser. Mange billeder undervejs supplerer fortællingerne på bedste vis. Bodil Laursen Selandia verdens første oceangående motorskib Af Anders Riis 232 sider Format 21x26 cm, lærredsbind og smudsomslag 299,- kr. ISBN Bogen findes i såvel en dansk som en engelsk udgave. Nautilus Forlag Bakkegårdsvej Frederiksværk Tlf Hundredeåret for Selandias tilblivelse har ikke alene affødt en flot bog,men også en dokumentarfilm: M/S Selandia, Magten over havet. Den vises første gang den 21. maj kl på DR K. Filmen vises også 22/5, 30/5 og 1/6. Ligeledes er der hele året en stor særudstilling om M/S Selandia, verdens første oceangående dieselmotorskib.på DieselHouse i København Åbningstider: Mandag til torsdag og 3. søndag i hver måned kl Andre anbefalelsesværdige nyudgivelser fra forlaget Nautilus er bøgerne: Støt kurs -Flåden ved Grønland i 275 år & Grønlands kommando 60 år, samt Dansk linjefart- fra Selandiat il Emma Mærsk.

15 Titanic De Danske Fortællinger Ny bog om Titanic Den 15. april udkom en bog om Titanic med fokus på de danske ombordværende og deres skæbne, skrevet af Jesper Hjermind og Mette Hjermind McCall. Der ligger mere end 20 års forskningsarbejde til grund for denne bog, idet Jesper Hjermind, som leder af Lokalhistorisk Arkiv i Viborg, i 1988 opdagede en upåagtet avisartikel om en af de ombordværende dansker, Hans Christensen Givard, der stammede fra den lille midtjyske landsby Kølsen. Denne artikel fik Jesper Hjermind til at interessere sig for de øvrige ombordværende danskeres baggrund og livsbane samt deres udrejse med Titanic. Bogen igennem mærker man, hvorledes Jesper Hjermind med historisk indsigt engageret har indsamlet, bearbejdet og nu præsenterer hele dette univers, der går mere end 100 år tilbage. Mette Hjermind McCall er niece til Jesper Hjermind, uddannet journalist og bosat i Californien. Gennem de seneste 10 år har hun ved research samt kontakt til amerikanske efterkommere kunnet komplettere de nuancerede levnedsbeskrivelser. Bogen indledes med en redegørelse for bygning af skibet samt afrejsen fra Southampton. Man får endvidere indblik i hvorledes rederiets danske agent, Joachim Prahl, med hovedkontor i Nyhavn og salgssteder over hele landet betjente den danske befolkning på et tidspunkt, hvor emigration til USA er på sit højeste. Gennem mange gode samtidige fotooptagelser samt illustrationer fra rejsebrochurer får læserne fint indblik i forholdene ombord. De danske ombordværende bliver hver især omtalt individuelt, så man kan leve sig ind i de enkelte personer og deres skæbne. Karla N.K. Andersen får selvfølgelig særlig omtale, idet hun jo som overlevende efterfølgende ved flere lejligheder har fortalt om ulykken. Selve katastrofen beskrives i detaljer ligesom redningsaktion og efterfølgende søforhør og retssag behandles. Bogen slutter med afsnit om eftertidens mange gisninger og påfund i forbindelse med katastrofen i form af film, bøger, søredning, merchandise, udstillinger og dykning på vraget. Det er en fornøjelse at blade sig gennem bogen med dens klare opbygning og de utrolig mange fine illustrationer. Specialtrykkeriet Viborg står for trykning, som er af høj kvalitet, og der medfølger plan over skibets mange dæk i plakatstørrelse (A2). Bogen tilbydes foreningens medlemmer til specialpris se herom på foreningens hjemmeside eller kontakt forlaget. Jan Preisler Titanic De Danske Fortællinger 192 sider rigt illustreret. ISBN: Forlaget Viborg Tlf Digtet Den Traadløse Synger, trykt i Radiotelegrafen 1962 under overskriften For 40 år siden Marts 1922: Antennen synger sin sælsomme Sang, hen over Vind og Vove. Hvad er det for Toner en Orgelklang som Bruset i tavse Skove. Den synger om Glæde, om Liv og Lyst, om Hjerter, der knustes i Menneskets Bryst. Den bryder sin Bane med Lynets Hast, og bringer sit Budskab om Haabet, der brast. Der bruser en Bølge i Æterens blaa henover vildsomme Veje, den søger til fjerne Kloder at naa langt ud over Menneskets Eje, den sejler i Rummet med svimlende Fart, og iler mellem Stjerner, der straaler saa klart. Den vandrer paa steder, hvor Sjælene bo, og bringer os Bud fra den evige Ro. Hvor gaar du hen med din gribende Sang? Hvem har din Tone dig givet -? Træffer du Sjæle, der var en Gang, der talte til dig om Livet bag Stjernernes Tæppe i Længslernes Land, hvor Solen gaar ned i en luende Brand, du kommer tilbage, du svigter mig ej, aah sig mig engang, hvad du saa paa din Vej. ( Søfarten ) 75 år på bølgelængde kan udleveres gratis på foreningens kontor eller leveres pr. post mod dækning af ekspedition. og porto kr

16 16 Bøjes klumme Løn baseret på anciennitet er det rimeligt? Ancien er fransk og betyder gammel eller mangeårig. Og anciennitet er således et begreb, der ligger til grund for en hævdvunden aflønningsform i mange kollektive overenskomster på arbejdsmarkedet, men det er også en omstridt aflønningsform, for er den retfærdig, er den rimelig? Det har vi i RAF altid hævdet, fordi anciennitetsløn tilgodeser de kolleger, der loyalt arbejder for den samme arbejdsgiver år efter år. Korpsånd kunne man kalde denne holdning. Men må man af en eller anden grund forlade en arbejdsgiver og bliver ansat et nyt sted, får den nye arbejdsgiver en rutineret medarbejder, hvis løn bør afspejle den rutine og dygtighed, vedkommende besidder. Derfor indførte man tidligt i vore overenskomster et princip om overførsel af anciennitet, så man bliver indplaceret på et højere løntrin, end den begyndelseshyre, der er normen for en nyansat. Anciennitetslønskalaer er således et gode, men der er et indbygget faremoment, hvis lønskalaen bliver for lang, for det betyder, at slutlønnen skubbes lang t ud i fremtiden, og det er uholdbart. Anciennitetslønskalaen i vore overenskomster med Dansk Dampskibsrederiforening (Danmarks Rederiforening) blev som årene gik for lang, så slutlønnen først blev opnået efter 30 års arbejde som radiotelegrafist. Det skyldtes hovedsagelig, at de gamle kolleger ønskede at forlænge lønskalaen, mens de yngre kolleger reagerede ret heftigt mod denne tendens. Der måtte indføres en reform, og det fik vi ved reglen om overførsel af anciennitet. Kollegerne i staten havde også for lange anciennitetsforløb, så også her fik vi indført overførsel af anciennitet fra søen til landtjenesterne, så indplacering på højere løntrin kunne effektueres. I statstjenesten havde vi i mange år en særlig ugunstig ordning for u-. gifte radiotelegrafister. De fik kun 2/3 dyrtidstillæg. Først når de blev gift, eller som ugifte fyldte 30 år fik de fuld dyrtidsportion. Da foreningen i sin tid organiserede stationspersonale i Grønlandsfly, stod vi overfor det klassiske problem: anciennitetsløn. Skulle vi fortsætte ad den vej? Grønlandsfly var indstillet på anciennitetsløn, men havde allerede i sit eget lønmønster opstillet tre lønklasser: assistenter, overassistenter og kontrollører. Det gav en vis spredning og et forfremmelsesprincip, der som sagt var grundlagt, før foreningen overtog forhandlingsretten. Belært af mange års erfaringer og stridigheder om anciennitetslønsprincippet, tænkte vi os godt om og fandt, synes jeg, en smart løsning på problemet. Vi vedtog, at en lønskala højst måtte have en længde på 12 år, det vil sige at man automatisk kom på slutløn efter 12 års tjeneste i Grønlandsfly. Under forhandlingerne ønskede stationsmedarbejdere, der var på slutløn, selvfølgelig at skalaen skulle forlænges for på den måde at opnå en højere slutløn, og det dilemma løste vi ved at tilføje et trin til lønskalaen og samtidig skære første løntrin bort, således at lønskalaens længde forblev på 12 år. De, der var på første løntrin og sluttrin, var glade, mens de, som befandt sig på vej op gennem lønskalaen, var mindre tilfredse. Det var der ikke noget at sige til, men de fik dog alle en generel lønforhøjelse, så de også mærkede lønfremgang. I diskussionerne om begrebet anciennitetsløn fremkom der et bemærkelsesværdigt forslag: Den omvendte anciennitetslønskala. Forslaget var naturligvis ikke realisabelt, for hvem ville seriøst gå med til at gå ned i løn, efterhånden som man blev ældre i tjenesten. Vel, der var heller ikke nogen, der tog forslaget eller argumentet alvorligt. Det gik kort og godt ud på, at begyndelseslønnen skulle være relativ høj, fordi unge kolleger skulle forsørge eller medforsørge en familie på eksempelvis kone og 2 eller 3 børn, og det er dyrt. Efterhånden som familien blev mere selvforsørgende skulle den unge kollega gå ned i løn i overensstemmelse med ideen om den omvendte anciennitetslønskala. I realiteten ville man ikke føle nogen lønnedgang, sagde forslagsstilleren, fordi de generelle lønforhøjelser år efter år ville kompensere for følgerne af den omvendte anciennitetslønskala. Men som sagt, forslaget var vel nærmest ment som et spøgefuldt argument en ærbødig reverens til det sociale sammenhold også kaldet solidaritet. S. Bøje Larsen

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Referat af GENERALFORSAMLING 2007 Den 14. februar 2007 Der deltog i alt 29 medlemmer. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. Som dirigent valgtes Arne Olsen. 2. Formandens

Læs mere

Referat - Minutes of Meeting

Referat - Minutes of Meeting Referat - Minutes of Meeting Canadian American Friendship Society of Denmark Møde Generalforsamling Dato 26. marts 2009 Sted Deltagere HornstrupCenteret, Kirkebyvej 33, Vejle 30 fremmødte, heraf 18 stemmeberettigede

Læs mere

Formanden Gunnar Weber bød velkommen til de 39 fremmødte medlemmer, og bestyrelsen foreslog Werner Jensen som dirigent.

Formanden Gunnar Weber bød velkommen til de 39 fremmødte medlemmer, og bestyrelsen foreslog Werner Jensen som dirigent. Referat af generalforsamling mandag den 25. marts 2013 kl. 19.00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning. 3. Aflæggelse af det reviderede regnskab. 4. Indkomne forslag. 5. Fastsættelse

Læs mere

REFERAT FRA REPRÆSENTANTSKABSMØDE I NÆSTVED IDRÆTSUNION TIRSDAG DEN 20. MARTS 2012. I TEATERSALEN PÅ LILLE NÆSTVED SKOLE.

REFERAT FRA REPRÆSENTANTSKABSMØDE I NÆSTVED IDRÆTSUNION TIRSDAG DEN 20. MARTS 2012. I TEATERSALEN PÅ LILLE NÆSTVED SKOLE. REFERAT FRA REPRÆSENTANTSKABSMØDE I NÆSTVED IDRÆTSUNION TIRSDAG DEN 20. MARTS 2012. I TEATERSALEN PÅ LILLE NÆSTVED SKOLE. Deltagere: Jesper Poulsen (niu) Torben Søholt Pedersen (niu) Anne Zachariassen

Læs mere

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn Referat fra SVOO generalforsamling Onsdag den 26. marts Formand Per Sørensen bød velkommen kl. 19. - Vi var 25 fremmødte. Ad. 1: Valg af dirigent, referent og stemmetællere Klaus Roos blev valgt til dirigent

Læs mere

Referat nr. 41. Referat fra LVA Seniorklubbens generalforsamling d. 21. oktober 2008, kl på Vitus Bering, Vejlevej 150, 8700 Horsens

Referat nr. 41. Referat fra LVA Seniorklubbens generalforsamling d. 21. oktober 2008, kl på Vitus Bering, Vejlevej 150, 8700 Horsens Referat nr. 41 Referat fra LVA Seniorklubbens generalforsamling d. 21. oktober 2008, kl. 13.00 på Vitus Bering, Vejlevej 150, 8700 Horsens Formanden (Harry) bød velkommen til vores årlige generalforsamling.

Læs mere

Til interessenterne i I/S Veksø Vandværk

Til interessenterne i I/S Veksø Vandværk Referat fra ordinær generalforsamling i I/S Veksø Vandværk 2014 Til interessenterne i I/S Veksø Vandværk Indkaldelse til ordinær generalforsamling Mødested: Kroen, Veksø Mødetid: Torsdag den 20. marts

Læs mere

År 2012, mandag den 29. oktober kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i A/B Dybendal i Adventskirkens lokaler, Sallingvej 90, 2720 Vanløse.

År 2012, mandag den 29. oktober kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i A/B Dybendal i Adventskirkens lokaler, Sallingvej 90, 2720 Vanløse. År 2012, mandag den 29. oktober kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i A/B Dybendal i Adventskirkens lokaler, Sallingvej 90, 2720 Vanløse. For generalforsamlingen forelå følgende dagsorden: 1.

Læs mere

02/04 2008 REFERAT FRA HOVEDGENERALFORSAMLING. i Holluf Pile Tornbjerg IF. Mandag Den 31/03-2008 kl. 19.00. Dagsorden: 1. Valg af dirigent.

02/04 2008 REFERAT FRA HOVEDGENERALFORSAMLING. i Holluf Pile Tornbjerg IF. Mandag Den 31/03-2008 kl. 19.00. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 02/04 2008 REFERAT FRA HOVEDGENERALFORSAMLING i Holluf Pile Tornbjerg IF Mandag Den 31/03-2008 kl. 19.00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent. Carlo Vajhøj bød velkommen. Da ingen ønskede at være dirigent, indvilgede

Læs mere

Som sagt så gjort, vi kørte længere frem og lige inden broen på venstre side ser vi en gammel tolænget gård (den vender jeg tilbage til senere )

Som sagt så gjort, vi kørte længere frem og lige inden broen på venstre side ser vi en gammel tolænget gård (den vender jeg tilbage til senere ) Vi havde lejet et sommerhus på Gammelby Møllevej 57, men vi skulle først hente nøglerne i en Dagli' Brugsen i Børkop. Det kunne vi desværre først gøre fra kl.16.00. Herefter kunne vi endelig sætte GPSen

Læs mere

Referat fra Generalforsamling i EiD 31. marts 2014 kl. 16.00 i Djøfs lokaler

Referat fra Generalforsamling i EiD 31. marts 2014 kl. 16.00 i Djøfs lokaler Referat fra Generalforsamling i EiD 31. marts 2014 kl. 16.00 i Djøfs lokaler Punkt: Dagsorden: 1 Valg af dirigent Referat: Dirigent Jannie Trabjerg Roskilde Tekniske Skole: Generalforsamlingen er lovligt

Læs mere

G r u n d e j e r f o r e n i n g e n 1 2 6

G r u n d e j e r f o r e n i n g e n 1 2 6 Ref. Generalforsamling nr. 45, 6. juli 2013 kl. 10 på Munchs Hotel, Tornby Strand Dagsorden, jf. vedtægternes 8 om afholdelse af generalforsamling: a. Valg af dirigent b. Formandens beretning vedr. det

Læs mere

Gentofte-Vangede IF seniorklubs generalforsamling.

Gentofte-Vangede IF seniorklubs generalforsamling. Gentofte-Vangede IF seniorklubs generalforsamling. Referat af ordinær generalforsamling den 23 juni 2016 Sted : Gentofte-Vangede IF`s lokaler Mosebuen 28B 2820 Gentofte Fremmødte : 17 deltagere plus bestyrelse

Læs mere

Referat fra den ordinære Generalforsamling

Referat fra den ordinære Generalforsamling Referat fra den ordinære Generalforsamling SAS Fotoklub DANMARK Torsdag den 10 Februar 2011. kl: 1900 Dagsorden. iht. vedtægterne 1. Valg af dirigent 2. Formanden aflægger beretning 3. Kassereren fremlægger

Læs mere

Referat fra Grindsted Gokart Klubs generalforsamling 2004

Referat fra Grindsted Gokart Klubs generalforsamling 2004 Referat fra Grindsted Gokart Klubs generalforsamling 2004 Den 30. nov. kl. 19.30 blev der holdt generalforsamling i klubhuset, Edvard bød velkommen til de fremmødte, hvorefter man gik over til punkterne

Læs mere

Referat fra Brande Golfklubs Generalforsamling Tirsdag den. 16 Marts kl. 19.00 i Klubhuset, Nordlundvej 87, 7330 Brande

Referat fra Brande Golfklubs Generalforsamling Tirsdag den. 16 Marts kl. 19.00 i Klubhuset, Nordlundvej 87, 7330 Brande Referat fra Brande Golfklubs Generalforsamling Tirsdag den. 16 Marts kl. 19.00 i Klubhuset, Nordlundvej 87, 7330 Brande Dagsorden for den ordinære generalforsamling var følgende: 1. Valg af dirigent 2.

Læs mere

Mødereferat. Generalforsamling

Mødereferat. Generalforsamling Mødereferat Generalforsamling Tidspunkt: Sted: MAN 5 OKT 2009 kl.1900 Fredensborg Bibliotek Jernbanegade 3, 1 sal 3480 Fredensborg Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Fremlæggelse

Læs mere

Herreklubben. Referat. Generalforsamlingen 2016

Herreklubben. Referat. Generalforsamlingen 2016 Referat. Generalforsamlingen 2016 1. Valg af dirigent Jens Jepsen udeblev og Asger S. Schmidt foreslog selv at tage hvervet som dirigent. Der blev ikke foreslået andre emner. Dirigenten Bekræftede, at

Læs mere

Preben Elle Hansen oplyste, at bestyrelsen foreslog Søren D. Sørensen som dirigent.

Preben Elle Hansen oplyste, at bestyrelsen foreslog Søren D. Sørensen som dirigent. 1 REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING I VISENS VENNER I TAASTRUP (VVT) ONSDAG DEN 2. MARTS 2016 KL. 19.00 I STORE SAL I MEDBORGERHUSET, TAASTRUP HOVEDGADE 71, 2630 TAASTRUP. Formand Preben Elle Hansen

Læs mere

Ordinær generalforsamling 2015 - referat

Ordinær generalforsamling 2015 - referat Skærbæk Antenneforening Skærbæk, den 24. marts 2015 Ordinær generalforsamling 2015 - referat Sted : Skærbækhus Tidspunkt : Tirsdag den 24. marts 2015, kl. 19:30 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Beretning

Læs mere

Der blev spurgt til annoncer fra to sælgere, som er imod, at der bringes annoncer i Hus Forbi.

Der blev spurgt til annoncer fra to sælgere, som er imod, at der bringes annoncer i Hus Forbi. Generalforsamling 2013 referat Generalforsamling i Foreningen Hus Forbi, 2013 Referat 1) Formand Ole Skou bød velkommen og foreslog daglig leder Rasmus Wexøe Kristensen som dirigent. Rasmus blev valgt.

Læs mere

Sted: Handicaporganisationernes Hus, Blekinge Boulevard 2, 2630 Taastrup,

Sted: Handicaporganisationernes Hus, Blekinge Boulevard 2, 2630 Taastrup, 25. oktober, 2014 Referat Repræsentantskabsmøde 2014 Tid: Lørdag d. 25. oktober 2014 kl. 13.00 17.30 Sted: Handicaporganisationernes Hus, Blekinge Boulevard 2, 2630 Taastrup, Dagsorden ifølge vedtægterne:

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling i Birkegårdens grundejerforening

Referat fra ordinær generalforsamling i Birkegårdens grundejerforening Referat fra ordinær generalforsamling i Birkegårdens grundejerforening Tid og sted: Onsdag 8. april 2015 Tapeten lille sal Til stede: Hele bestyrelsen: formand Svend Erik Nissen, Næstformand Otto Larsen,

Læs mere

STRANDPARKENS BÅDELAUG, ISHØJ HAVN 2635 ISHØJ. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00.

STRANDPARKENS BÅDELAUG, ISHØJ HAVN 2635 ISHØJ. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00. GENERALFORSAMLINGEN BLEV AFHOLDT I KLUBHUSET Punkt 1 Punkt 2 Valg af dirigent og evt. stemmetællere. Michael Johansson blev valgt som

Læs mere

Referat træf Wendelboes Veteraner 2. september 2015 på Christianshavn ORLOGSMUSEET - RAVELINEN. første klasse. Vi mødtes kl. 1000 2115 Sanny Hansen 1

Referat træf Wendelboes Veteraner 2. september 2015 på Christianshavn ORLOGSMUSEET - RAVELINEN. første klasse. Vi mødtes kl. 1000 2115 Sanny Hansen 1 Referat træf Wendelboes Veteraner 2. september 2015 på Christianshavn ORLOGSMUSEET - RAVELINEN Kære alle Endnu en gang Medl. Navn Bet. 2015 var Vorherre med os, og 1780 Ib Olsen 1 leverede vejr af første

Læs mere

Tango Aarhus. Referat fra generalforsamlingen d. 1. marts 2015

Tango Aarhus. Referat fra generalforsamlingen d. 1. marts 2015 Referat fra generalforsamlingen d. 1. marts 2015 Dagsorden: 1. Valg af dirigent, referent og stemmetæller. 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år. 3. Forelæggelse af regnskab for det forløbne år

Læs mere

DIVISIONSDOMMERFORENINGEN

DIVISIONSDOMMERFORENINGEN Referat af Generalforsamlingen Lyngby. i den 11. april 2010 kl. 1000 i Formanden indledte generalforsamlingen og bød velkommen til de fremmødte deltagere. Pkt. 1. Valg af dirigent. Bestyrelsen foreslog

Læs mere

G/F Thorsvænge Rødvig Generalforsamling 10/ Referat

G/F Thorsvænge Rødvig Generalforsamling 10/ Referat G/F Thorsvænge Rødvig Generalforsamling 10/3-2009 Referat Generalforsamlingen blev afholdt på restaurant Lanterna og grundejerforeningen bød på kaffe/te med hjemmebag samt øl og vand. Fremmødet var større

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i Antenneforeningen Holluf Pile onsdag d. 9. marts 2011

Referat af ordinær generalforsamling i Antenneforeningen Holluf Pile onsdag d. 9. marts 2011 Der var fremmødt 63 stemmeberettigede medlemmer, og der blev medbragt 7 gyldige fuldmagter. (Bestyrelsen ønsker i den forbindelse at bemærke, at jvnf. foreningens vedtægter kan hver husstand der møder

Læs mere

Referat af SMIP Generalforsamling den 3. april 2013

Referat af SMIP Generalforsamling den 3. april 2013 Sammenslutningen af Medlemmer af IBM Pensionsfond Referat af SMIP Generalforsamling den 3. april 2013 11.april 2013 Kai Adelhorst bød velkommen til årets generalforsamling og håbede på et godt og dialogrigt

Læs mere

Referat fra den ordinære generalforsamling 2006 i Foreningen Borgerhjemmet i Gentofte Kommune

Referat fra den ordinære generalforsamling 2006 i Foreningen Borgerhjemmet i Gentofte Kommune Til medlemmer i foreningen Borgerhjemmet i Gentofte Ordrup Jagtvej 65-81 2920 Charlottenlund København den 1. juni 2006 Journal nr. 703 jbh. Referat fra den ordinære generalforsamling 2006 i Foreningen

Læs mere

No. 1½ 2009. Medlemsblad for Damptromleklubben. Kom til officiel præsentation af Vølund Senior i Esbjerg lørdag den 23. maj 2009, kl.

No. 1½ 2009. Medlemsblad for Damptromleklubben. Kom til officiel præsentation af Vølund Senior i Esbjerg lørdag den 23. maj 2009, kl. No. 1½ 2009 Medlemsblad for Damptromleklubben Kom til officiel præsentation af Vølund Senior i Esbjerg lørdag den 23. maj 2009, kl. 12 00 Damptromleklubben Bent Delfs "Truelskærgård" Næsbygade 2, Næsby-Orø

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling i DSMF. fredag den 14. marts 2003 kl. 20.00 på Dalum Landbrugsskole

Referat fra ordinær generalforsamling i DSMF. fredag den 14. marts 2003 kl. 20.00 på Dalum Landbrugsskole Odense, den 19. marts 2003 Referat fra ordinær generalforsamling i DSMF fredag den 14. marts 2003 kl. 20.00 på Dalum Landbrugsskole Referent: Hans Lynggaard Riis Dagsorden: Valg af dirigent Godkendelse

Læs mere

REFERAT AF SYVENDE ORDINÆRE TEX-BRUGERGRUPPE 24. SEPTEMBER 2005 PÅ DATALOGISK INSTITUT, AARHUS UNIVERSITET DAGSORDEN:

REFERAT AF SYVENDE ORDINÆRE TEX-BRUGERGRUPPE 24. SEPTEMBER 2005 PÅ DATALOGISK INSTITUT, AARHUS UNIVERSITET DAGSORDEN: REFERAT AF SYVENDE ORDINÆRE GENERALFORSAMLING I DANSK TEX-BRUGERGRUPPE 24. SEPTEMBER 2005 PÅ DATALOGISK INSTITUT, AARHUS UNIVERSITET DAGSORDEN: 1. Valg af dirigent og referent 2. Godkendelse af dagsorden

Læs mere

Hus- og Grundejerforeningen Lystrup Strand

Hus- og Grundejerforeningen Lystrup Strand Hus- og Grundejerforeningen Lystrup Strand Referat fra ordinær generalforsamling, lørdag 11. juni 2016 1. VALG AF DIRIGENT Formanden Arne Munk bød velkommen til årets generalforsamling i Amerikanerhuset,

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i A/B Golfparken Den 15. april 2015 kl. 20.00 reststaurant Svanelunden.

Referat af ordinær generalforsamling i A/B Golfparken Den 15. april 2015 kl. 20.00 reststaurant Svanelunden. ANDELSBOLIGFORENINGEN GOLFPARKEN Referat af ordinær generalforsamling i A/B Golfparken Den 15. april 2015 kl. 20.00 reststaurant Svanelunden. Dagsorden: Pkt. 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning

Læs mere

Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013

Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013 Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013 Haveforeningen Solvangs ordinære generalforsamling blev afholdt den tirsdag den 26. marts 2013 på Stationen i Viborg

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling i Dragør Golfklub afholdt torsdag den 5. marts 2009 kl. 19:00 på Dragør Skole, Vestgrønningen, 2791 Dragør.

Referat fra ordinær generalforsamling i Dragør Golfklub afholdt torsdag den 5. marts 2009 kl. 19:00 på Dragør Skole, Vestgrønningen, 2791 Dragør. Referat fra ordinær generalforsamling i Dragør Golfklub afholdt torsdag den 5. marts 2009 kl. 19:00 på Dragør Skole, Vestgrønningen, 2791 Dragør. Generalforsamlingen var indkaldt med følgende dagsorden:

Læs mere

Referat fra repræsentantskabsmøde i Næstved Idræts Union mandag den 22 marts 2010

Referat fra repræsentantskabsmøde i Næstved Idræts Union mandag den 22 marts 2010 Referat fra repræsentantskabsmøde i Næstved Idræts Union mandag den 22 marts 2010 Mødet blev afholdt kl. 19.00 i Samlingssalen, H. C. Andersens vej 24, Næstved. Formand Jesper Poulsen bød velkommen til

Læs mere

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn Referat fra SVOO generalforsamling onsdag den 21. marts 2012 kl. 19:00 Formand Per Sørensen bød velkommen og udtrykke sin glæde over det store fremmøde til årets generalforsamling. Ad 1: Ad 2: Valg af

Læs mere

Dagsorden: Øvrige deltagere uden stemmeret: org.bestyrelsen. Øvrige deltagere: Pia Christiansen Jytte Jensen Kristine Jacobsen

Dagsorden: Øvrige deltagere uden stemmeret: org.bestyrelsen. Øvrige deltagere: Pia Christiansen Jytte Jensen Kristine Jacobsen Boligselskabet Domea København Referat fra ordinært repræsentantskabsmøde Tirsdag d. 13. december 2011 kl. 18.00 Hos Domea, Oldenburg Allé 3, 2630 Taastrup Dagsorden: 1 Valg af dirigent... 2 2 Godkendelse

Læs mere

Herreklubben. Jens takkede for valget, og kunne bekræfte, at der var rettidigt og lovligt indkaldt til generalforsamlingen.

Herreklubben. Jens takkede for valget, og kunne bekræfte, at der var rettidigt og lovligt indkaldt til generalforsamlingen. Herreklubben Referat Ordinær Generalforsamling Lørdag den 31. oktober 2015 kl. 19.00. på Æ Knapp. Deltager: 41 medlemmer af Herreklubben. Velkomst ved Herreklubbens formand: Asger S. Schmidt Dagsorden:

Læs mere

Odense Lærerforenings ordinære generalforsamling fredag den 14. marts 2014

Odense Lærerforenings ordinære generalforsamling fredag den 14. marts 2014 Odense Lærerforenings ordinære generalforsamling fredag den 14. marts 2014 **** Beslutningsreferat **** 1. Valg af dirigent Anne-Mette Jensen foreslog afdelingsleder i Danmarks Lærerforening, Palle Rom,

Læs mere

Referat fra generalforsamling i Andelsboligforeningen Bakkelyparken

Referat fra generalforsamling i Andelsboligforeningen Bakkelyparken Holme den 14. marts 2010 Referat fra generalforsamling i Andelsboligforeningen Bakkelyparken Dato: Den 10. marts 2010 kl. 19.00 Sted: Lokalcenter Holme 1. Valg af dirigent og referent Formand Poul Erik

Læs mere

Referat af A.K. Vikings ordinære generalforsamling torsdag den 3. maj 2011, kl. 18.00 i klubhuset Ved Diget 21, 2770 Kastrup.

Referat af A.K. Vikings ordinære generalforsamling torsdag den 3. maj 2011, kl. 18.00 i klubhuset Ved Diget 21, 2770 Kastrup. Referat af A.K. Vikings ordinære generalforsamling torsdag den 3. maj 2011, kl. 18.00 i klubhuset Ved Diget 21, 2770 Kastrup. 4. maj 2011 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formanden beretning 3. Regnskab

Læs mere

Kolstrup Boligforening Referat af ordinær generalforsamling Torsdag den 08. maj 2014

Kolstrup Boligforening Referat af ordinær generalforsamling Torsdag den 08. maj 2014 Der var mødt repræsentanter for 38 lejemål / 47 beboere. Som gæster deltog Jan Thietje ( Deloitte ) Organisationsbestyrelsen tilstede: Tove Christensen afbud. Salus Boligadministration samt foreningens

Læs mere

Glostrup, den 16.06.2009 SA Referat Dato: 11.06.2009 kl. 17.30

Glostrup, den 16.06.2009 SA Referat Dato: 11.06.2009 kl. 17.30 Glostrup, den 16.06.2009 SA Referat Dato: 11.06.2009 kl. 17.30 Postfunktionærernes Andels-Boligforening Mødeart:: Repræsentantskabsmøde Mødested: BL s lokaler Afdeling: 0. Studiestræde 50, 1554 V. Deltagere:

Læs mere

33 beboere fra afdelingen, 29 repræsenterende husstande. Charlotte Nedergaard.

33 beboere fra afdelingen, 29 repræsenterende husstande. Charlotte Nedergaard. Andelsboligforeningen Samvirke Afdelingsmødet - Afdeling 09 Referat af obligatorisk ordinært afdelingsmøde i afdeling 542-009, mandag den 7. september 2015, kl. 17.00 i Fælleshuset, Villestoftehaven 130,

Læs mere

3. Formandens beretning i Seniornet 2005.

3. Formandens beretning i Seniornet 2005. Generalforsamling Senior Net Nordfyn Mandag d. 20. marts 2006 Ca. 30 medlemmer var mødt frem, incl. bestyrelse. Generalforsamlingen blev indledt med, at deltagerne blev bud på kaffe med horn og lagkage

Læs mere

AFHOLDT DEN 19. MARTS 2002 PÅ SKOVLUNDE MEDBORGERHUS 4. AFLÆGGELSE AF DET REVIDEREDE REGNSKAB

AFHOLDT DEN 19. MARTS 2002 PÅ SKOVLUNDE MEDBORGERHUS 4. AFLÆGGELSE AF DET REVIDEREDE REGNSKAB GRUNDEJERFORENINGEN TRANAGERGÅRD REFERAT AF FORENINGENS ORDINÆRE GENERALFORSAMLING AFHOLDT DEN 19. MARTS 2002 PÅ SKOVLUNDE MEDBORGERHUS DAGSORDEN 1. VALG AF DIRIGENT OG STEMMETÆLLERE 2. KONTROL AF FULDMAGTER

Læs mere

Dansk Tækkemandslaugs generalforsamling Lørdag den 28. februar 2015 kl. 13:30 Rønnede Kro, Vordingborgvej 530, 4683 Rønnede

Dansk Tækkemandslaugs generalforsamling Lørdag den 28. februar 2015 kl. 13:30 Rønnede Kro, Vordingborgvej 530, 4683 Rønnede Dansk Tækkemandslaugs generalforsamling Lørdag den 28. februar 2015 kl. 13:30 Rønnede Kro, Vordingborgvej 530, 4683 Rønnede Referat Formand for Dansk Tækkemandslaug Henrik Henriksen bød velkommen til generalforsamlingen

Læs mere

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING torsdag den 25. marts 2010 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING torsdag den 25. marts 2010 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN ANDELSBOLIGFORENINGEN AMAGERBRO Smyrnavej 34 2300 København S Kontortid: Tirsdag kl. 18.30-19.30 Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING torsdag den 25. marts 2010 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN Med følgende

Læs mere

DAI REGION HOVEDSTADEN. Referat fra. Årsmøde (Generalforsamling)

DAI REGION HOVEDSTADEN. Referat fra. Årsmøde (Generalforsamling) DAI REGION HOVEDSTADEN Referat fra Årsmøde (Generalforsamling) 25. marts 2014 1 DAI Region Hovedstadens regionsmøde, tirsdag den 25.3.2014. Til stede: 10 stemmeberettigede og 11 gæster. Dagsorden 1. Valg

Læs mere

Foreningen af mejeriledere og funktionærer Sydjylland.

Foreningen af mejeriledere og funktionærer Sydjylland. MØDEREFERAT Mødedato og tid 28. August 2013 Sted Rødekro-kro Mødedeltagere Fra Emne Ole O. Madsen Generalforsamling i Sydjysk Mejeristforening (FMF), landsdelskreds nr. 4 Bestyrelsen afholdte et lille

Læs mere

Referat fra generalforsamling i Socialpædagogerne Lillebælt d. 28. oktober 2013

Referat fra generalforsamling i Socialpædagogerne Lillebælt d. 28. oktober 2013 Referat fra generalforsamling i Socialpædagogerne Lillebælt d. 28. oktober 2013 Dagsorden: Velkomst af kredsformand Hanne Ellegaard 1. Valg af dirigenter 2. Valg af referenter 3. Valg af stemmetællere

Læs mere

Referat fra stiftende generalforsamling

Referat fra stiftende generalforsamling Referat fra stiftende generalforsamling Referat af stiftende generalforsamling i Andelsforeningen Askø Købmandshandel den 12. juni 2010 på Askø Skole. Lisa Mulvad (LM) bød på arbejdsgruppens vegne de mange

Læs mere

Referat af ordinær genralforsamling i Yderholm Antenneforening

Referat af ordinær genralforsamling i Yderholm Antenneforening Referat af ordinær genralforsamling i Yderholm Antenneforening Torsdag d. 14. marts 2013 kl. 19.30 Forsamlingshuset Frem, Ringstedvej 546, Bjæverskov Til generalforsamlingen forelå følgende dagsorden ifølge

Læs mere

KL PÅ ROSENGÅRDSKOLEN. REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN.

KL PÅ ROSENGÅRDSKOLEN. REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN. ORDINÆR GENERALFORSAMLING, TIRSDAG, DEN 28. FEBRUAR 2017. KL. 19.00 PÅ ROSENGÅRDSKOLEN. REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN. Der var mødt 20 personer, heraf var 18 stemmeberettigede. Der var ingen afgivne

Læs mere

Grundejerforeningen i Lodshaven

Grundejerforeningen i Lodshaven Dato 21. marts Side 1 af 7 Referat fra generalforsamling 18. marts 2010 Mødested Fælleshuset Referent: Per Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Valg af stemmetællere 3. Bestyrelsens beretning 4. Forelæggelse

Læs mere

Referat af generalforsamling, tirsdag den 24. november 2015.

Referat af generalforsamling, tirsdag den 24. november 2015. Referat af generalforsamling, tirsdag den 24. november 2015. Valg af dirigent. Knud Borup Jensen blev valgt som dirigent og konstaterede, at forsamlingen var rettidigt indkaldt, hvorfor den var beslutningsdygtig.

Læs mere

Referat af Generalforsamling afholdt torsdag den 26. marts 2009 kl. 1930 i Dalby forsamlingshus lille sal.

Referat af Generalforsamling afholdt torsdag den 26. marts 2009 kl. 1930 i Dalby forsamlingshus lille sal. Referat af Generalforsamling afholdt torsdag den 26. marts 2009 kl. 1930 i Dalby forsamlingshus lille sal. Dagsorden: 1: Valg af dirigent 2: Bestyrelsens beretning 3: Det reviderede regnskab forelægges

Læs mere

REFERAT AF GENERALFORSAMLING I DANSKE NATURISTER DEN 4. FEBRUAR 2007 I ÅRHUS. 2. Fremlæggelse af bestyrelsens beretning til godkendelse

REFERAT AF GENERALFORSAMLING I DANSKE NATURISTER DEN 4. FEBRUAR 2007 I ÅRHUS. 2. Fremlæggelse af bestyrelsens beretning til godkendelse REFERAT AF GENERALFORSAMLING I DANSKE NATURISTER DEN 4. FEBRUAR 2007 I ÅRHUS. Dagsorden: 1. Valg af dirigent og referent 2. Fremlæggelse af bestyrelsens beretning til godkendelse 3. Fremlæggelse af revideret

Læs mere

Generalforsamling i Baaring Banke Lokaludvalg, torsdag den 23. april, 2015

Generalforsamling i Baaring Banke Lokaludvalg, torsdag den 23. april, 2015 Generalforsamling i Baaring Banke Lokaludvalg, torsdag den 23. april, 2015 Generalforsamlingen foregik i biblioteket i Roerslev-Blankes Forsamlingshus, kl. 19.30 Dagsordenen var følgende: 1. Valg af dirigent

Læs mere

Referat fra Aalborg Tegnsprogsforenings Generalforsamling 19. marts 2016

Referat fra Aalborg Tegnsprogsforenings Generalforsamling 19. marts 2016 Referat fra Aalborg Tegnsprogsforenings Generalforsamling 19. marts 2016 Punkt 1: Valg af a) Dirigent b) Referent c) Bisidder d) 2 stemmetællere Inger Christensen, formand for Aalborg Tegnsprogsforening

Læs mere

Grundejerforeningen Hyrdeengen

Grundejerforeningen Hyrdeengen Grundejerforeningen Hyrdeengen Referat af generalforsamlingen den 11.marts 2009 på Pilehaveskolen. Formanden Michael Egvang bød velkommen. Valg af dirigent: Per Andersen nr. 81 blev valgt. Godkendelse

Læs mere

TJERNESKUDDET. Er det en supernova? EDLEMSBLAD FOR ØSTJYSKE AMATØR ASTRONOMER. December 2006. ØAA-medlemmer ude i det fri.

TJERNESKUDDET. Er det en supernova? EDLEMSBLAD FOR ØSTJYSKE AMATØR ASTRONOMER. December 2006. ØAA-medlemmer ude i det fri. TJERNESKUDDET EDLEMSBLAD FOR ØSTJYSKE AMATØR ASTRONOMER Er det en supernova? ØAA-medlemmer ude i det fri. December 2006 ØSTJYSKE AMATØR ASTRONOMER Ole Rømer Observatoriet Observatorievejen 8000 Århus www.oeaa.dk

Læs mere

Referat, ordinær generalforsamling i Snekkersten Badelaug 30 sept. 2012 kl. 14

Referat, ordinær generalforsamling i Snekkersten Badelaug 30 sept. 2012 kl. 14 Referat, ordinær generalforsamling i Snekkersten Badelaug 30 sept. 2012 kl. 14 Sted: Klubhuset, Snekkersten Havn Dagsorden jf udsendt indkaldelse. 1. Valg af dirigent. 2. Aflæggelse af bestyrelsens beretning

Læs mere

Dansk Pæon Selskab. Generalforsamling. Den 23. februar 2013 kl. 15.30. Det Biovidenskabelige Fakultet. Thorvaldsensvej 40, 1871 Frederiksberg C

Dansk Pæon Selskab. Generalforsamling. Den 23. februar 2013 kl. 15.30. Det Biovidenskabelige Fakultet. Thorvaldsensvej 40, 1871 Frederiksberg C Dansk Pæon Selskab Generalforsamling Den 23. februar 2013 kl. 15.30 Det Biovidenskabelige Fakultet Thorvaldsensvej 40, 1871 Frederiksberg C Der var incl. bestyrelsen 24 personer til stede (15 året før).

Læs mere

Grundejerforeningen Nøddeboparken NØDDERÅBET. Maj 2005. Referat fra Generalforsamlingen 2005 Egholmskolens Festsal. www.noddeboparken.

Grundejerforeningen Nøddeboparken NØDDERÅBET. Maj 2005. Referat fra Generalforsamlingen 2005 Egholmskolens Festsal. www.noddeboparken. Grundejerforeningen Nøddeboparken NØDDERÅBET Maj 2005 Referat fra Generalforsamlingen 2005 Egholmskolens Festsal www.noddeboparken.dk - 1 - Bestyrelsen: Navn: Adresse: Telefon: Formand Lene Knudsen Ørnebo

Læs mere

3. Aflæggelse af bestyrelsens skriftlige årsberetning for det seneste år.

3. Aflæggelse af bestyrelsens skriftlige årsberetning for det seneste år. GENERALFORSAMLINGSREFERAT I EJERFORENINGEN MØLNDALSPARKEN År 2011, tirsdag den 22. marts, afholdtes ordinær generalforsamling i ejerlejlighedsforeningen matr.nr. 11 h Vridsløselille By, Herstedvester.

Læs mere

Referat fra General forsamling modelsejlklubben 28.02.15. Formanden bød velkommen og spurgte Hr lasse Rand om han ville være mødets

Referat fra General forsamling modelsejlklubben 28.02.15. Formanden bød velkommen og spurgte Hr lasse Rand om han ville være mødets Referat fra General forsamling modelsejlklubben 28.02.15. Formanden bød velkommen og spurgte Hr lasse Rand om han ville være mødets Dirigent. Lasse takkede for valget og satte mødet i gang med at konstatere

Læs mere

AB Antaresvænget www.ab-antares.dk

AB Antaresvænget www.ab-antares.dk Referat af 25. ordinære generalforsamling d. 7. april 2014 Formand Helle (45) bød velkommen til Andelsboligforeningen Antaresvængets 25. ordinære generalforsamling, og udtrykte glæde over det flotte fremmøde.

Læs mere

År 2013 den 9. februar kl. 11.00 afholdtes generalforsamling i Marstal Marineforening.

År 2013 den 9. februar kl. 11.00 afholdtes generalforsamling i Marstal Marineforening. År 2013 den 9. februar kl. 11.00 afholdtes generalforsamling i Marstal Marineforening. Sted: Marinehuset, Strandstræde 47 a, Marstal 50 stemmeberettigede medlemmer var mødt, hvilket svarer til 25 %. Inden

Læs mere

Kirke Hyllinge Antennelaug DK 4070 Kirke Hyllinge

Kirke Hyllinge Antennelaug DK 4070 Kirke Hyllinge Referat fra ordinær generalforsamling Torsdag den 27. marts 2008 kl. 19.00 i Karleby Forsamlingshus, Karlebyvej 177, Store Karleby, 4070 Kirke Hyllinge. Antal fremmødte: 51 medlemmer, 6 bestyrelsesmedlemmer,

Læs mere

Møde: Generalforsamling 2009 Dato: 2/4-2009 Kl.: 19:00 Sted: Landbocentrum, Møllevej 15 Deltagere: 67 stemmeberettigede samt yderligere 17 fuldmagter

Møde: Generalforsamling 2009 Dato: 2/4-2009 Kl.: 19:00 Sted: Landbocentrum, Møllevej 15 Deltagere: 67 stemmeberettigede samt yderligere 17 fuldmagter Møde: Generalforsamling 2009 Dato: 2/4-2009 Kl.: 19:00 Sted: Landbocentrum, Møllevej 15 Deltagere: 67 stemmeberettigede samt yderligere 17 fuldmagter Dagsorden: Pkt. 1. Valg af dirigent. Bestyrelsen havde

Læs mere

AAB Silkeborg Afdeling 39

AAB Silkeborg Afdeling 39 AAB Silkeborg Afdeling 39 Referat af ordinært afdelingsmøde afholdt den 22. august 2017 Deltagere: Antal beboere: Organisationsbestyrelse: Driftskontor: Administration: 24 husstande Joan Nielsen Anders

Læs mere

Referat generalforsamling Team Odder 2013

Referat generalforsamling Team Odder 2013 Referat generalforsamling Team Odder 2013 Søndag d.17.11.2013 Pkt 1 Som dirigent blev Svend Aage Dam valgt Han kunne konstatere, at Generelforsamling var lovligt indkaldt. Pkt. 2 Beretning fra styregruppen

Læs mere

REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 15. NOVEMBER 2011 - KL. 19:00

REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 15. NOVEMBER 2011 - KL. 19:00 REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 15. NOVEMBER 2011 - KL. 19:00 DAGSORDEN IFØLGE VEDTÆGTERNES 8 1. Valg af dirigent. Kurt Jerritslev blev valgt der konstaterede at generalforsamlingen var

Læs mere

Referat af ordinært budgetmøde afdeling 22, d 19. august 2015. kl. 19.00. Mødet startede kl 19.00 med 28 fremmødte beboere fra afd. 22.

Referat af ordinært budgetmøde afdeling 22, d 19. august 2015. kl. 19.00. Mødet startede kl 19.00 med 28 fremmødte beboere fra afd. 22. Referat af ordinært budgetmøde afdeling 22, d 19. august 2015. kl. 19.00. Mødet startede kl 19.00 med 28 fremmødte beboere fra afd. 22. Fra administrationen var der Åge Kristoffersen, Steen Johansen, Flemming

Læs mere

Formand Poul Erik Jakobsen bød velkommen til de fremmødte og gik derefter direkte over til dagsordenen. 1. Valg af dirigent.

Formand Poul Erik Jakobsen bød velkommen til de fremmødte og gik derefter direkte over til dagsordenen. 1. Valg af dirigent. Beslutningsreferat fra generalforsamlingen i Danske Tursejlere Den 8. april 2017 i Silkeborg Motorbåd Klub, Restaurant Indelukket Spisested, Åhave Alle 9 C, 8600 Silkeborg Formand Poul Erik Jakobsen bød

Læs mere

År 2009, mandag den 27. april, kl. 18.00, blev der afholdt ordinær generalforsamling i. E/F Nordlyset

År 2009, mandag den 27. april, kl. 18.00, blev der afholdt ordinær generalforsamling i. E/F Nordlyset År 2009, mandag den 27. april, kl. 18.00, blev der afholdt ordinær generalforsamling i E/F Nordlyset hos Danske Regioner, Dampfærgevej 22, 2100 København Ø. Der var følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent

Læs mere

Referat af EKTRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING onsdag d. 27. august 2003 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN

Referat af EKTRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING onsdag d. 27. august 2003 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN ANDELSBOLIGFORENINGEN AMAGERBRO Smyrnavej 34 2300 København S Kontortid: Tirsdag kl. 18.30-19.30 med følgende dagsorden: Referat af EKTRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING onsdag d. 27. august 2003 KL. 19.00 I

Læs mere

Referat fra Points generalforsamling 21. april 2016

Referat fra Points generalforsamling 21. april 2016 Referat fra Points generalforsamling 21. april 2016 Startet kl. 20.25 afsluttet kl. 21.10. Der var 21 medlemmer der deltog, inklusiv medlemmerne i bestyrelsen. Valg af dirigent Per Larsen Beretninger Formand

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Nøddeparken onsdag den 26. februar 2014

Referat fra ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Nøddeparken onsdag den 26. februar 2014 30 huse var repræsenteret. Referat fra ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Nøddeparken onsdag den 26. februar 2014 Carsten Zornig bød velkommen og fortalte, at Kasper, som var bestyrelsens

Læs mere

Jeppe Skovgaard Schmidt

Jeppe Skovgaard Schmidt Jeppe Skovgaard Schmidt Fra: Familien Buur/Petersen Sendt: 20. august 2014 12:37 Til: Jeppe Skovgaard Schmidt Emne: Fjernelse/udskifning af bump på Knud Rasmussensvej, Lynge Vedhæftede

Læs mere

MAJ 2011 ÅRGANG 7, NUMMER 5

MAJ 2011 ÅRGANG 7, NUMMER 5 Nyhedsbladet MAJ 2011 ÅRGANG 7, NUMMER 5 Det sker i Tegnsprogshuset Onsdag den 11.05.2011 kl.19.00 Netcafe Onsdag den 18.05.2011 kl.19.00 Mini Banko Onsdag den 25.05.2011 kl.19.00 Netcafe Søndag den 29.05.2011

Læs mere

MEDLEMSBLADET MEDLEMSBLADET MEDLEMSBLADET

MEDLEMSBLADET MEDLEMSBLADET MEDLEMSBLADET Rigtig godt nytår til alle vore medlemmer. Vi bliver stadig flere. Vi har nu registreret 989 medlemmer, og bestyrelsen håber, at vi når 1000 inden generalforsamlingen onsdag den 21. marts 2012 (se nærmere

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN RÅBYLILLE STRAND

GRUNDEJERFORENINGEN RÅBYLILLE STRAND Generalforsamlingsreferat Ordinær generalforsamling i grundejerforeningen Råbylille Strand, blev afholdt lørdag den 14. maj 2011, i Hjertebjerg Forsamlingshus Klintevej 207, 4780 Stege. Foreningens formand

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling tirsdag d. 20. marts 2007

Referat af ordinær generalforsamling tirsdag d. 20. marts 2007 Referat af ordinær generalforsamling tirsdag d. 20. marts 2007 (ref. fra ekstraordinær generalforsamling 16/4 nederst i dette referat) Til generalforsamlingen var mødt i alt 14 husstande (16 personer inkl.

Læs mere

Grundejerforeningen Vejlby Strand

Grundejerforeningen Vejlby Strand Grundejerforeningen Vejlby Strand Referat fra foreningens generalforsamling afholdt i Harboøre-Hallen, lørdag, den 9. maj 2009 kl. 10,00. Formanden Jørgen K. Jensen (JKJ) bød velkommen til de fremmødte

Læs mere

Referat fra Generalforsamling i Foreningsbutikken torsdag den 27 marts 2014

Referat fra Generalforsamling i Foreningsbutikken torsdag den 27 marts 2014 Referat fra Generalforsamling i Foreningsbutikken torsdag den 27 marts 2014 1. Valg af dirigent og referent 2. Fremlæggelse af medlemsopgørelse og registrering af fremmødte medlemmer 3. Bestyrelsens beretning

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling i Dragør Golfklub afholdt 12. marts 2014 kl. 19:00 på Dragør Skole, Vestgrønningen, 2791 Dragør.

Referat fra ordinær generalforsamling i Dragør Golfklub afholdt 12. marts 2014 kl. 19:00 på Dragør Skole, Vestgrønningen, 2791 Dragør. Referat fra ordinær generalforsamling i Dragør Golfklub afholdt 12. marts 2014 kl. 19:00 på Dragør Skole, Vestgrønningen, 2791 Dragør. Generalforsamlingen var indkaldt med følgende Dagsorden: 1. Valg af

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i PLØKS, Skovlunde klatreklub 6. februar 2011

Referat af ordinær generalforsamling i PLØKS, Skovlunde klatreklub 6. februar 2011 Referat af ordinær generalforsamling i PLØKS, Skovlunde klatreklub 6. februar 2011 Dagsorden: 1. Valg af dirigent og referent 2. Formandens beretning 3. Forslag til vedtægtsændring 4. Forslag fra bestyrelsen

Læs mere

Referat af generalforsamlingen torsdag den 5. marts 2015.

Referat af generalforsamlingen torsdag den 5. marts 2015. Generalforsamlingen blev åbnet af formand Joan Hansen, som bød velkommen til årets generalforsamling. Herefter begyndte den egentlige generalforsamling i henhold til dagordenen: 1. Valg af dirigent 2.

Læs mere

Formanden, Jette Nymann, bød velkommen til de 21 fremmødte medlemmer. Bestyrelsen foreslog Finn Mortensen, som enstemmigt blev valgt.

Formanden, Jette Nymann, bød velkommen til de 21 fremmødte medlemmer. Bestyrelsen foreslog Finn Mortensen, som enstemmigt blev valgt. Dato: 9. marts 2016 Vedr.: Generalforsamling Jyllinge Løbeklub 2016. Formanden, Jette Nymann, bød velkommen til de 21 fremmødte medlemmer. Dagsorden: a. Valg af dirigent. Bestyrelsen foreslog Finn Mortensen,

Læs mere

Referat af Ordinær Generalforsamling i Hellerup Roklub, afholdt den 27.02.2013.

Referat af Ordinær Generalforsamling i Hellerup Roklub, afholdt den 27.02.2013. Referat af Ordinær Generalforsamling i Hellerup Roklub, afholdt den 27.02.2013. Sted: Hellerup Roklub Referent: Maureen Jørgensen 1. Valg af dirigent og referent. Bestyrelsen foreslog Dorthe Budtz som

Læs mere

Vorup Boligforening af 1945 Dagsorden udsendt den 20. marts 2014 Referat udsendt den 7. maj 2014

Vorup Boligforening af 1945 Dagsorden udsendt den 20. marts 2014 Referat udsendt den 7. maj 2014 Vorup Boligforening af 1945 Dagsorden udsendt den 20. marts 2014 Referat udsendt den 7. maj 2014 Referat fra formøde til repræsentantskabsmøde Torsdag den 27. marts 2014 kl. 17.00 Mødested: Marsvej 1,

Læs mere

HOLLUF PILE-TORNBJERG IDRÆTSFORENING Nøglens Kvarter 12, 5220 Odense SØ Stiftet 27. juni 1980, tlf. 65 93 18 80

HOLLUF PILE-TORNBJERG IDRÆTSFORENING Nøglens Kvarter 12, 5220 Odense SØ Stiftet 27. juni 1980, tlf. 65 93 18 80 HOLLUF PILE-TORNBJERG IDRÆTSFORENING Nøglens Kvarter 12, 5220 Odense SØ Stiftet 27. juni 1980, tlf. 65 93 18 80 Referat fra hovedgeneralforsamling Tirsdag den 24. marts 2009 kl. 19.00 i klubhuset Dagsorden:

Læs mere

Referat Generalforsamling Landsforeningen for Økosamfund (LØS)

Referat Generalforsamling Landsforeningen for Økosamfund (LØS) Referat Generalforsamling Landsforeningen for Økosamfund (LØS) 26. april 2013 kl. 15.00 18.20 på Dyssekilde Deltagere: Leif, Thorkild, Catalina, Ib, Elsebeth, Leif, Henny, MaiBritt, Leanne, Claudio, Birgitte,

Læs mere

Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling

Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling Juleafslutningen var som sædvanlig hyggelig 2 OZ6HR nyt, Januar 2012 OZ6HR nyt Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling

Læs mere