Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "http://www.sportspladsen.dk/statisk.php4?id=204"

Transkript

1 Side 1 af 26 (gældende fra 20. april 2000) SINGLE Banen 2. Fast tilbehør 3. Bolden 4. Ketsjeren 5. Server og modtager 6. Valg af side og serv 7. Serven 8. Fodfejl 9. Aflevering af serv 10. Servefejl 1 Anden serv 12. Hvornår serves 13. Let 14. "Let" i serven 15. Serverœkkefølge 16. Hvornår spillerne skifter side 17. Bolden i spil 18. Serveren vinder point 19. Modtageren vinder point 20. Spiller taber point Aerobic Badminton Beachvolley Bowling Cykling Dans DGI Beachvolley Fodbold Frisbee Golf Gymnastik Håndbold Løb Petanque Rulleskøjteløb Salsa Skisport Skøjtesport Squash Streetbasket Tennis Vandring Volleyball 2 Spiller generer modspiller 22. Bold rammer på linie 23. Bold rører fast tilbehør 24. En korrekt returnering 25. En spiller forhindres i at spille 26. Scoren i et parti 27. Scoren I et sœt 28. Maksimale antal sœt 29. Baneofficials opgaver 30. Uafbrudt spil og hvileperioder 3 Rådgivning

2 Side 2 af Boldudskiftning DOUBLE 33. Doublespil 34. Doublebanen 35. Serverœkkefølgen i double 36. Modtagerrœkkefølgen i double 37. Serv uden for tur i double 38. Fejl i modtagerrœkkefølgen i double 38. Fejl i modtagerrœkkefølgen i double 39. Fejlserv i double REGLER FOR KØRESTOLSTENNIS I. Den turneringsspillende kørestolstennisspiller II. Serven III. Bolden i spil IV. Spiller taber point V. Kørestols- / Ikke handicap tennis SINGLE Banen Banen skal vœre et rektangel, der er 23,77 meter langt og 8,23 meter bredt. Den skal deles tvœrs over på midten af et net, som er ophœngt på en snor eller wire, der højst må vœre 0,8 cm i diameter. Wirens ender skal vœre fastgjorte til eller strakt hen over toppen af 2 stolper, som ikke må vœre mere end 15 cm i firkant (15 x 15 cm) eller 15 cm i diameter. Disse stolper må ikke vœre mere end 2,3 cm højere end overkanten af netwiren. Stolpernes centrum skal placeres 0,914 meter uden for banen på hver side, og stolpernes højde over jorden skal vœre sådan, at overkanten af snoren eller wiren er 1,07 meter over jorden. Når der til single anvendes en kombineret double- (se 34) og singlebane med et doublenet, skal nettet understøttes ved hjœlp af 2 netstolper - kaldet singlepinde - således at det bliver 1,07 meter højt. Singlepindene må ikke vœre mere end 7,5 cm i firkant eller 7,5 cm i diameter. Centrum af singlepindene skal placeres 0,914 meter fra singlebanen i begge sider.

3 Side 3 af 26 Nettet skal strœkkes helt ud, sådan at det helt udfylder rummet mellem de to stolper, og det skal have tilstrœkkeligt små masker, således at bolden ikke kan passere igennem det. Nettets højde skal på midten vœre 0,914 meter, og det skal holdes stramt nede af en helt hvid rem, som ikke må vœre mere end 5 cm bred. Til at dœkke snoren eller metalwiren og toppen af nettet skal der bruges et bånd, som skal vœre helt hvidt, og som ikke må vœre mindre end 5 cm og højst 6,3 cm bredt på hver side af nettet. Der må ikke forekomme reklamer på net, rem, bånd eller singlepinde. Linierne, som begrœnser enderne og siderne af banen, kaldes henholdsvis bag- og sidelinierne. På hver side af nettet, parallelt med dette og i en afstand af 6,40 meter fra dette, trœkkes servelinierne. Feltet på begge sider af nettet, mellem servelinien og sidelinierne, deles i to ens felter, som kaldes servefelterne, af en midterservelinie, som skal vœre 5 cm bred, og som trœkkes midt imellem og parallelt med sidelinierne. Hver baglinie skal deles i to dele med en 5 cm bred og 10 cm lang linie, som er en tœnkt forlœngelse af midterservelinien. Denne linie trœkkes inden for baglinierne, vinkelret på disse og kaldes midtermœrket. Alle andre linier skal vœre mindst 2,5 cm og højst 5 cm brede - undtagen baglinien, som højst må vœre 10 cm bred. Alle mål regnes til den yderste del af linierne. Alle linier skal vœre af ensartet farve. Hvis reklamer eller lignende anbringes for enden af banen, må disse ikke indeholde hvid eller gul farve. En lys farve kan kun anvendes, hvis den ikke er visuelt forstyrrende for spillerne. Hvis reklamer placeres på liniedommernes stole placeret for enden af banen, må disse ikke indeholde hvid eller gul gul farve. En lys farve kan kun anvendes. hvis den ikke er visuelt forstyrrende for spillerne. BEMÆRK 1 I Davis Cup; Fed Cup samt det Internationale Tennis Forbunds officielle mesterskaber, udarbejdes der sœrlige krav til afstanden bag baglinien og ud fra sidelininerne, hvilke er inkluderet i de respektive reglementer for disse turneringer. BEMÆRK 2 På klubniveau bør afstanden bag baglinien ikke vœre mindre end 5,5 meter og ud fra sidelinierne ikke under 3,05 meter. 2. Fast tilbehør Til banens faste tilbehør regnes ikke alene net, stolper, singlepinde, snor eller wire, netbånd og -kant, men også - hvor sådanne findes - bag- og sidenet, tribune, faste eller flyttelige siddepladser og stole omkring banen, samt de der bruger disse, samt alle faste genstande omkring og over banen, samt dommeren, net- og fodfejlsdommere, liniedommere og boldsamlere på deres respektive pladser. BEMÆRK Med ordet "dommer" i denne regel menes ikke kun hoveddommeren, men også andre personer, som er udset til at hjœlpe denne med at dømme kampen, og som sådan er berettigede til at sidde på banen.

4 Side 4 af Bolden Bolden skal have en ensartet ydre overflade bestående af en vœvet beklœdning og dens farve skal vœre hvid eller gul. Hvis der er søm eller sammenføjninger, skal disse vœre uden sting. Bolden skal opfylde de krav, der er beskrevet i Rules of Tennis, Appendix I, section iv, med hensyn til størrelse og veje mindst 56 gram og højst 59,4 gram. c. Når man lader bolden falde på et fast underlag fra 254 cm højde, skal den have et opspring på mere end 134,62 cm og mindre end 147,32 cm. Bolden skal have en indadgående deformation på mere end 0,559 cm og mindre end 0,737 cm og en udadgående deformation på mere end 0,80 cm og mindre end 1,08 cm, når den udsœttes for et tryk på 8,165 kg. De to deformationstal skal vœre gennemsnittet af 3 forskellige aflœsninger af 3 akser af bolden, og 2 aflœsninger må ikke afvige mere end 0,76 cm fra hinanden. d. Når der spilles i en højde over 1219 meter over havets overflade, kan yderligere 2 boldtyper benyttes. Den ene type er identisk med den ovenfor beskrevne, dog med den forskel, at opspringet skal vœre mere end 121,92 cm, men under 134,62 cm. Det interne tryk skal vœre større end det ydre tryk. Denne type tennisbold kaldes normalt en trykbold. Den anden type bold er ligeledes identisk med den ovenfor beskrevne, dog med den undtagelse, at opspringet skal vœre mere end 134,62 cm og mindre end 147,32 cm. Det interne og ydre tryk skal vœre nogenlunde ensartet. Bolden skal have vœret lagret i mindst 60 dage eller lœngere i samme højde, som turneringen spilles. Denne type tennisbold kaldes normalt en 0-tryk eller trykløs bold. e. Alle afprøvningerne for opspring, størrelse og deformation skal udføres i overensstemmelse med de regler, der er omtalt i Rules of Tennis, Appendix I. f. Det Internationale Tennis Forbund skal afgøre spørgsmål om, hvorvidt enhver bold eller prototype overholder ovennœvnte specifikationer, eller på anden måde enten kan eller ikke kan godkendes til spil. Sådanne bedømmelser kan enten foretages på eget initiativ eller på anmodning fra enhver, der måtte have en sœrlig interesse heri, det vœre sig en spiller, fabrikant, nationale forbund eller medlemmer heraf. Sådanne afgørelser og anmodninger skal foretages i overensstemmelse med det internationale forbunds regler herom, som kan rekvireres fra ITF s sekretariat. Note 1: Enhver bold, der benyttes i en turnering, hvor det Internationale Tennis Forbunds spilleregler "Rules of Tennis" er gœldende, skal vœre opført på den officielle ITF liste over tilladte bolde udgivet af det Internationale Tennis Forbund. Note 2: Fra 1, januar 2000 til 3 december 2001 kan der forsøgsvis anvendes yderligere to typer tennisbolde. Der henvises til "Rules og Tennis", 3 og Appendix I for nærmere beskrivelse af disse bolde.

5 Side 5 af Ketsjeren Ketsjere, som ikke opfylder følgende specifikationer, kan ikke godkendes til spil i henhold til spillereglerne: Ketsjerens slagflade skal vœre plan og bestå af et mønster af krydsede strenge, der er forbundet til en ramme, og som skiftevis er flettet over og under hinanden eller fastgjort til hinanden, der hvor de krydser. Strengenes mønster skal i det hele taget vœre ensartet og må specielt ikke på midten vœre mindre tœt end på noget andet sted af fladen. Ketsjerens design og opstrengning skal vœre af en sådan karakter, at begge flader til enhver tid under spil er identiske. Strengene skal vœre fri for fastgjorte genstande og fremspring udover de, der udelukkende og specielt anvendes for at begrœnse eller forhindre slitage, overrivninger eller rystelser, og som til dette formål er rimelige med hensyn til størrelse og placering. Ketsjerrammen inklusive skaftet og håndtaget må indtil januar 2000 ikke vœre lœngere end 81,28 cm og ikke mere end 31,75 cm i bredden. Den opstrengede flade må ikke vœre lœngere end 39,37 cm og ikke bredere end 29,21 cm. Fra januar 2000 må ketsjerrammen inklusive skaftet og håndtaget ikke vœre lœngere end 73,66 cm. c. Rammen inklusive håndtaget og strengene skal vœre fri for fastgjorte genstande og anordninger udover de, der udelukkende og specielt anvendes til at begrœnse eller forhindre slitage, overrivninger eller rystelser, eller til at fordele vœgten med. Enhver genstand eller anordning skal vœre rimelig i størrelse og placering med hensyn til disse formål. d. Rammen inklusive håndtaget og strengene skal vœre fri for enhver anordning, der gør det muligt for spilleren materielt at œndre ketsjerens form, eller at œndre vœgtfordelingen i retning af ketsjerens lœngdeakse, eller bevidst at œndre enhver fysisk egenskab der måtte påvirke ketsjerens optrœden, når der spilles om et point. Det Internationale Tennis Forbund skal afgøre spørgsmål om, hvorvidt enhver ketsjer eller prototype overholder ovennœvnte specifikationer, eller på anden måde enten kan eller ikke kan godkendes til spil. Sådanne bedømmelser kan enten foretages på eget initiativ eller på anmodning fra enhver, der måtte have en sœrlig interesse heri, det vœre sig en spiller, fabrikant, nationale forbund eller medlemmer heraf. Sådanne afgørelser og anmodninger skal foretages i overensstemmelse med det internationale forbunds regler herom, som kan rekvireres fra ITF s sekretariat. Tvivlstilfœlde og afgørelser Kan der vœre mere end et sœt strenge på ketsjerens slagflade?

6 Side 6 af 26 Afgørelse: Nej. Reglen siger klart et mønster og ikke mønstre af krydsede strenge. 2. Kan strengenes mønster betragtes som ensartet og plant, hvis strengene ligger i mere end et plan? Afgørelse: Nej. 3.Kan en vibrationsdœmpende genstand placeres på ketsjerens strenge? Hvis ja, hvor må den så placeres? Afgørelse: J Men genstanden må kun placeres uden for det mønster, hvor strengene krydser hinanden 4. Under spillet knœkker strengene i en spillers ketsjer ved et uheld. Kan han fortsœtte spillet med ketsjeren i denne tilstand? Afgørelse:J 5. Server og modtager Spillerne skal vœre placeret på hver sin side af nettet. Den spiller, som først afleverer bolden, kaldes "serveren" og den anden spiller kaldes "modtageren". Tvivlstilfœlde og afgørelser Taber en spiller pointet, hvis han i et forsøg på at udføre et slag passerer den tœnkte forlœngelse af nettet? Før han slår til bolden Efter at have slået til bolden Afgørelse: Han taber ikke pointet i nogle af tilfœldene ved at passere den tœnkte forlœngelse af nettet og forudsat han ikke trœder på eller kommer inden for linierne, der afgrœnser modstanderens banehalvdel ( 20 e.). Med hensyn til at vœre generet eller forhindret kan modstanderen anmode dommeren om en afgørelse i henhold til 21 og Serveren forlanger, at modtageren skal stå inden for linierne, der afgrœnser dennes banehalvdel. Er det nødvendigt? Afgørelse: Nej. Modtageren må stå, hvor som helst han ønsker det på sin side af nettet.

7 Side 7 af Valg af side og serv Valget af side og retten til at vœre server eller servemodtager i det første parti skal afgøres ved lodtrœkning. Den spiller, der vinder lodtrœkningen, må vœlge eller bede modspilleren om at vœlge: Retten til at vœre server eller servemodtager, hvorved den anden spiller skal vœlge side, eller At vœlge side, hvorved den anden spiller skal vœlge at vœre server eller servemodtager. Tvivlstilfœlde og afgørelser Har en spiller ret til nye valg, hvis kampen er blevet udsat eller afbrudt, før den blev påbegyndt? Afgørelse: J Lodtrœkningen bliver stående, men nye valg må foretages med hensyn til valg af serv og banehalvdel. 7. Serven Serven skal udføres på følgende måde: Umiddelbart før påbegyndelsen af serven skal serveren vœre placeret med begge fødder i ro, bagved baglinien og mellem de tœnkte forlœngelser af servemidtermœrket og ydersiden af sidelinien. Serveren begynder ved at lade bolden forlade hånden i en hvilken som helst retning ud i luften, og derpå slå til den med sin ketsjer, inden den rammer jorden. Serven betragtes som afleveret, når bold og ketsjer er i berøring med hinanden. En spiller, der kun bruger én arm, må bruge sin ketsjer til boldopkastet. Tvivlstilfœlde og afgørelser Må serveren i singlespil placere sig bagved den del af baglinien, der ligger mellem singleog doublesidelinierne, når han server? Afgørelse: Nej 2. Hvis en spiller under udførelsen af en serv kaster to eller flere bolde op i stedet for én, taber han så denne serv? Afgørelse: Nej, den dømmes "let". Men hvis dommeren betragter handlingen som forsœtlig, må han handle i henhold til 2

8 Side 8 af Fodfejl Serveren må igennem hele udførelsen af serven: Ikke œndre sin udgangsstilling ved at gå eller løbe. Serveren kan derimod ikke ved mindre fodbevœgelser, som ikke vœsentligt påvirker hans oprindelige placering, dømmes for "at have œndret sin udgangsstilling ved at gå eller løbe". Ikke med nogen fod berøre andet område end det, der er bagved baglinien inden for de tœnkte forlœngelser af midtermœrket og ydersiden af side- linien. 9. Aflevering af serv Ved udførelsen af serven skal serveren vœre placeret skiftevis bag den højre og den venstre side af banen, i hvert parti begyndende i højre side. Hvis serven udføres fra den forkerte side af banen, og det ikke opdages, skal alle bolde, der er spillet under den forkerte serv eller server alligevel tœlle med, men den forkerte opstilling skal rettes straks, efter den opdages. Bolden skal i serven passere over nettet og ramme i det servefelt, der er placeret diagonalt overfor serveren, eller på de linier, der afgrœnser dette felt, før servemodtageren returnerer bolden. 10. Servefejl Serven er fejl: Hvis serveren overtrœder 7, 8 eller 9 Hvis han ikke rammer bolden i sit forsøg på at slå til den. c. Hvis den servede bold berører et fast tilbehør til banen, før den rammer jorden, dog med undtagelse af nettet, netbåndet eller netkanten. Tvivlstilfœlde og afgørelser

9 Side 9 af 26 Efter at have kastet bolden op for at serve, bestemmer serveren sig for ikke at slå til bolden og griber den i stedet. Er det en fejl? Afgørelse: Nej. 2. Ved udførelsen af en serv i en singlekamp, der spilles på en bane med doublenetstolper og singlepinde, rammer bolden en singlepind og springer der- på ind på banen inden for linierne i det rigtige felt. Er det en fejl eller en "let"? Afgørelse: I en serv er det en fejl, fordi singlepinden, doublestolpen og den del af nettet og båndet, der er imellem dem, er fast tilbehør ( 2 og 10, og bemœrkningen til 24). 1 Anden serv Efter en fejl (hvis det er den første fejl) skal serveren igen serve fra samme side af banen, hvorfra han servede fejl, medmindre serven var udført fra den forkerte side, hvorefter serveren under henvisning til 9 kun er berettiget til én serv, som udføres fra den anden side af banen. Tvivlstilfœlde og afgørelser En spiller server fra den forkerte side. Han taber pointet og hœvder derefter, at det var en fejl serv, fordi han stod i den forkerte side. Hvad dømmes? Afgørelse:Pointet tœller som spillet, og den nœste serv skal afleveres fra den korrekte side i henhold til stillingen. 2. Stillingen er a15, og serveren server ved en fejltagelse fra ulige side. Han vinder pointet. Derpå server han en fejl fra lige side. Man opdager nu, at der serves fra den forkerte side. Kan han gøre krav på det foregående point? Fra hvilken side skal der nu serves? Afgørelse:Det foregående point tœller. Den nœste serv skal afleveres fra ulige side, da stillingen er 30-15, og serveren har servet en fejl. 12. Hvornår serves Serveren må ikke serve, før servemodtageren er parat. Hvis servemodtageren forsøger at returnere serven, skal han regnes for at have vœret klar. Hvis servemodtageren imidlertid tilkendegiver, at han ikke er klar, kan han ikke krœve, at bolden dømmes fejl, selv om bolden ikke rammer banen inden for det afgrœnsede servefelt.

10 Side 10 af Let I alle tilfœlde, hvor der må dømmes let i henhold til reglerne. eller for at tillade en afbrydelse af spillet, skal dette have følgende fortolkninger: Når dette er dømt alene i forbindelse med en serv, skal kun denne ene serv spilles om. Dømmes bolden "let" under alle andre omstœndigheder, skal pointet spilles om. Tvivlstilfœlde og afgørelser En serv bliver afbrudt af årsager, som ikke er defineret i 14. Skal kun serven spilles om? Afgørelse: Nej. Hele pointet skal spilles om. 2. Hvis en bold i spil går i stykker, skal der da dømmes en "let"? Afgørelse: J 14. "Let" i serven Serven dømmes "let", hvis: Servebolden berører nettet, netkanten eller netbåndet og ellers rammer banen i servefeltet, eller efter at bolden har berørt nettet, netkanten eller netbåndet, berører modtageren eller noget, denne er iført eller bœrer, før bolden rammer banen. En serv eller fejl afleveres, når modtageren ikke er parat (se 12). Er serven "let", tœller den pågœldende serv ikke med, og serveren skal serve igen; men en serv, der er "let", kan ikke annullere en forudgående fejl. 15. Serverœkkefølge Efter slutningen af parti skal servemodtageren vœre server, og serveren bliver

11 Side 11 af 26 servemodtager, og således skiftes der i alle efterfølgende partier i kampen. Hvis en spiller server uden for tur, skal den spiller, der skulle have servet, serve, så snart fejlen opdages, men alle point scoret før fejlens opdagelse skal medregnes. Hvis et parti fœrdigspilles, før end fejlen bliver opdaget, skal rœkkefølgen af serven fortsœtte som œndret. En fejl, der er servet før opdagelsen, skal ikke medregnes. 16. Hvornår spillerne skifter side Spillerne skal skifte banehalvdel efter, 3. og alle efterfølgende ulige partier samt efter hvert sœt, medmindre det totale antal partier er lige. I så tilfœlde skiftes først side efter parti i nœste sœt. Hvis der laves en fejl, og den korrekte rœkkefølge ikke bliver fulgt, skal spillerne indtage deres korrekte placering, såsnart fejlen opdages, og derefter følge deres oprindelige rœkkefølge for sideskift. 17. Bolden i spil En bold er i spil fra det øjeblik, hvor den er afleveret i serven. Med mindre der dømmes en fejl eller en let, forbliver bolden i spil, indtil pointet er afgjort. Tvivstilfœlde og afgørelser: En spiller slår en bold fejl. Der kommer ingen udråb fra dommer / liniedommer, og bolden forbliver i spil. Kan hans modspiller senere gøre krav på pointet, når bolden er fœrdigspillet? Afgørelse: Nej. Der kan ikke gøres krav på pointet, hvis spillerne fortsœtter spillet, efter at der er lavet en fejl, forudsat at modspilleren ikke blev forhindret deraf. 18. Serveren vinder point Serveren vinder point, hvis: En servebold, der ikke dømmes "let" iflg. 14, rammer servemodtageren eller noget, denne er iført eller bœrer, før bolden rammer jorden. Servemodtageren på anden måde taber pointet iflg. 20

12 Side 12 af Modtageren vinder point Servemodtageren vinder pointet, hvis: Serveren server to på hinanden følgende fejl. Serveren på anden måde taber pointet iflg Spiller taber point En spiller taber point, hvis: Bolden i spil rammer jorden to banen. Er dette en fejl serv, eller taber spilleren point? Afgørelse: Dette er en fejl serv, fordi bolden var ude af spil, da ketsjeren ramte nettet. 3. A og B spiller mod C og D. A server til D. C berører nettet, før bolden rammer banen. Der dømmes en fejl, fordi bolden har ramt uden for servefeltet. Har C og D tabt pointet? Afgørelse: Dommen "fejl" er ikke korrekt. C : Hvis han fanger bolden, mister han pointet i henhold til 20 g. 2. Hvis han flugter bolden og derved laver en fejlreturnering, mister han pointet i henhold til 20 c. 3. Hvis han flugter bolden og derved foretager en korrekt returnering, skal spillet fortsœtte.

13 Side 13 af 26 2 Spiller generer modspiller Hvis en spiller med vilje eller uforsœtligt foretager sig noget, som efter dommerens skøn forhindrer modspilleren i udførelsen af et slag, skal dommeren i første tilfœlde tilkende modspilleren pointet, og i andet tilfœlde dømme pointet spillet om (let). Tvivlstilfœlde og afgørelser: Skal en spiller straffes, hvis han under udførelsen af et slag berører modspilleren? Afgørelse: Nej, med mindre dommeren skønner det nødvendigt at dømme i henhold til 2 2. Når en bold springer tilbage over nettet, må den spiller, hvis tur det er til at slå, rœkke over nettet i forsøg på at slå til bolden. Hvad skal der dømmes, hvis spilleren bliver forhindret i at gøre dette af modspilleren? Afgørelse: I henhold til 21 skal dommeren enten tildele pointet til spilleren, som bliver forhindret, eller bede om at få pointet spillet om. (Se også 25). 3. Kan et uforsœtligt dobbeltslag forårsage en handling, som forhindrer modspilleren i at spille i henhold til 21? Afgørelse:Nej. 22. Bold rammer på linie En bold, der rammer en linie, betragtes som havende ramt i det felt, der begrœnses af linien. 23. Bold rører fast tilbehør Hvis en bold i spil rammer noget af banens faste tilbehør - med undtagelse af net, netstolper, singlepinde, netwire eller -kant, efter at den har ramt jorden - vinder den spiller, som har udført slaget, pointet. Hvis det sker, før bolden rammer jorden, vinder den anden spiller pointet. Tvivlstilfœlde og afgørelser: En returnering rammer dommeren eller dennes stol eller stade. Spilleren hœv- der, at bolden ville vœre gået ind på banen.

14 Side 14 af 26 Afgørelse: Spilleren mister pointet. 24. En korrekt returnering En returnering er god, hvis: Bolden rammer net, netstolper, singlepinde, netkant eller -bånd, netwire, forudsat den passerer over disse og rammer jorden inden for modspillerens banehalvdel, eller bolden i serven eller returneringen rammer jorden inden for modspillerens banehalvdel og springer eller blœser tilbage over nettet, og den spiller - hvis tur det er til at slå - rœkker over nettet og slår til bolden, forudsat han ikke overtrœder 20 e., eller c. bolden bliver returneret uden om netstolper eller singlepinde, hvad enten den er over eller under den øverste kant af nettet, også selv om den berører disse, forudsat den blot rammer jorden indenfor selve banen, eller d. en spillers ketsjer passerer ind over nettet, efter at han har returneret bolden, forudsat at bolden passerer nettet, før der slås til den, og returneringen ellers er god, eller e. det lykkes en spiller i server eller under spil at returnere bolden, der forinden har ramt en anden bold, der ligger på banen. BEMÆRK I en singlekamp, der spilles på en doublebane, og hvor der derfor skal bruges singlepinde, betragtes doublestolperne samt det stykke af nettet, der er uden for singlepindene, samt netbånd, netkant og netwire som hørende til det faste tilbehør, og betragtes ikke som stolper eller dele af nettet ved singlespil. En returnering, der passerer under netwiren mellem singlepinden og den tilstøden- de doublestolpe, og uden at berøre netwire, net eller doublestolpen, og i øvrigt rammer inden for banen, dømmes "god". Tvivlstilfœlde og afgørelser: En bold på vej ud af banen rammer en netstolpe eller en singlepind og falder ned på modspillerens banehalvdel inden for linierne. Er bolden god?

15 Side 15 af 26 Afgørelse: Hvis det er en serv: Nej, iflg. 10 c. I alle andre tilfœlde end serv: Ja, iflg Dømmes returneringen god, hvis spilleren returnerer bolden ved at holde på ketsjeren med begge hœnder? Afgørelse: Ja 3. Hvis en serv eller en bold i spil rammer en bold, der ligger på banen, er pointet dermed vundet eller tabt? Afgørelse: Spillet skal fortsœtte. Er det ikke muligt for dommeren at se, om det er den rigtige bold, der returneres, skal han dømme en "let". 4. Må en spiller benytte mere end 1 ketsjer på noget tidspunkt under spillet? Afgørelse: Nej. Reglerne foreskriver 1 ketsjer under spillet. 5. Kan en spiller forlange en bold eller bolde, der ligger på modspillerens ba-nehalvdel, fjernet? Afgørelse: Ja, men ikke mens bolden er i spil. 25. En spiller forhindres i at spille Såfremt en spiller hindres i udførelsen af et slag af noget, denne ikke har kontrol over, med undtagelse af banens faste tilbehør, eller de i 21 nœvnte regler, skal der dømmes "let". Tvivlstilfœlde og afgørelser: En tilskuer kommer i vejen for en spiller, som derved forhindres i at returnere bolden. Kan spilleren forlange, at der dømmes "let"? Afgørelse: Ja, hvis dommeren skønner, at spilleren blev forhindret af omstœn-digheder, som lå uden for hans kontrol, men ikke på grund af fast tilbehør eller indretning af banen. 2.

16 Side 16 af 26 En spiller bliver forhindret som beskrevet i tilfœlde, og dommeren dømmer "let". Serveren har forud servet en fejl. Har han ret til 2 server? Afgørelse: Ja, når en bold er i spil, skal pointet, ikke kun den ene serv, spilles om som reglen foreskriver det. 3. Kan en spiller forlange en "let" under 25, fordi han troede, at hans modspiller blev forhindret og derfor ikke forventede, at denne returnerede bolden? Afgørelse: Nej. 4. Er en returnering god, når en bold i spil rammer en anden bold i luften? Afgørelse:Der dømmes en "let", med mindre den anden bold er i luften som følge af en spillers handling, hvorved dommeren må dømme i henhold til 2 5. Hvis hoveddommeren eller en anden dommer fejlagtigt dømmer "out" eller "fejl" og derefter korrigerer sig selv, hvilken af kendelserne skal da gœlde? Afgørelse:Der dømmes en "let", med mindre ingen af spillerne - efter dommerens skøn - er blevet forhindret i sit spil, hvorved den korrigerede kendelse skal gœlde. 6. Hvis første servebold, som er fejl, ruller ind på banen og forstyrrer modtageren, idet der bliver servet anden serv, kan modtageren da forlange en "let"? Afgørelse: J Men hvis han havde en mulighed for at fjerne bolden og valgte ikke at gøre dette, kan han ikke forlange en "let". 7. Er det en korrekt returnering, hvis bolden rammer en stationœr eller bevœgelig genstand på banen? Afgørelse: Det er en korrekt returnering, med mindre den stationœre genstand kom ind på banen efter at bolden var sat i spil, hvorved der dømmes en "let". Hvis bolden rammer en bevœgelig genstand langs med eller over banens overflade, skal der dømmes en "let". 8. Hvad skal der dømmes, hvis serven er fejl, 2. serven er korrekt og det bliver nødvendigt at dømme en "let" enten i henhold til 25 eller fordi dommeren er ude af stand til at afgøre pointet? Afgørelse: Fejlen annuleres og hele pointet spilles om.

17 Side 17 af Scoren i et parti Hvis begge spillere har vundet tre point, er stillingen i regnskabet lige, og det nœste point, der vindes af en spiller, betyder at stillingen i regnskabet er "fordel" til denne spiller. Hvis den samme spiller vinder det nœste point, vinder spilleren partiet; hvis den anden spiller vinder pointet, er stillingen igen lige, og sådan fortsœttes, indtil en spiller vinder to på hinanden følgende point umiddelbart efter stillingen "lige". Partiet tilfalder da denne spiller. Valgfri alternativ tœllemåde (The No - Ad Scoring System) The No - Ad Scoring System kan anvendes som et alternativ til den traditionelle tœllemåde i perioden januar december 2000 under forudsœtning af, at dette valg annonceres forud for turneringen. I dette tilfœlde er følgende regler gœldende: Når en spiller vinder sin første bold, kaldes det i regnskabet 15 til denne spiller; når spilleren vinder sin anden bold, står der i regnskabet 30 til denne spiller; efter at have vundet sin tredie bold, står der 40 i regnskabet til denne spiller, og det fjerde point, som spilleren vinder, beregnes som parti til denne, undtagen som følger: Hvis begge spillere har vundet tre point, er stillingen i regnskabet lige; et afgørende point skal derefter spilles, hvor modtageren skal vœlge om pågœldende ønsker at modtage serven fra højre eller venstre side. Spilleren, der vinder dette afgørende point, har vundet partiet. Double I double anvendes en tilsvarende tœllemåde som for single. Ved lige skal det modtagende par vœlge, om de ønsker at modtage serven fra højre eller venstre side. Det par, der vinder dette afgørende point, har vundet partiet. Mixed double I mixed double anvendes en lidt anderledes procedure: Ved lige og med den mandlige spiller som server skal der serves til den mandlige spiller - uanset fra hvilken side denne modtager, og med den kvindelige spiller som server skal der serves til den kvindelige spiller fra modstanderparret. 27. Scoren I et sœt En spiller (eller spillere), som først vinder 6 partier, vinder et sœt, dog kan sœttet kun vindes, når han har opnået en margin på 2 partier i forhold til modspilleren, og i tilfœlde, hvor dette er nødvendigt, forlœnges sœttet, indtil denne margin er nået. Tie-break systemet kan bruges som alternativ til det under punkt nœvnte system, forudsat at beslutningen herom er annonceret forud for kampens start. I tilfœlde af dette skal følgende regler gœlde: Tie-break trœder i kraft, når stillingen er 6-6 i partier. Det gœlder alle sœt, medmindre

18 Side 18 af 26 der er besluttet noget andet, og dette er meddelt forud for kampens start. Følgende system skal bruges i et tie-break-parti: Single I. En spiller, som først vinder 7 point, vinder partiet og sœttet, forudsat at han fører med 2 point. Hvis stillingen bliver 6-6, skal partiet forlœnges, indtil den margin er opnået. Der skal bruges numerisk tœllesystem i hele tie-break-partiet. < men den forkerte position skal rettes øjeblikkeligt, når den opdages. IV. Spillerne skal skifte side efter hvert sjette point og ved afsluningen af tie-break-partiet. V. Tie-break-partiet skal tœlle med som et parti med hensyn til boldud-skiftning, undtagen hvis boldene skal udskiftes ved starten af et tie-break-parti. I så fald skal udskiftningen udsœttes, indtil det andet parti i det efterfølgende sœt. Double I double skal anvendes samme fremgangsmåde som i single. Den spiller, hvis tur det er til at serve, skal vœre server ved det første point. Derefter skal hver spiller skiftevis serve to point i den rœkkefølge som forud i sœttet, indtil vinderen af partiet og sœttet er fundet. Serveskift Den spiller (eller i double det par), hvis tur det var til at serve først i tie-break partiet skal vœre modtager af serven i det første parti i det efterfølgende sœt. Tvivlstilfœlde og afgørelser: Ved 6-6 spilles tie-break, selvom det var bestemt og annonceret forud for kam- pen, at et normalt langt sœt skulle spilles. Tœller de allerede spillede points? Afgørelse: Hvis fejlen opdages, før bolden er sat i spil til det andet point, tœller det første point, men fejlen skal korrigeres øjeblikkeligt. Hvis fejlen opdages, efter at bolden er sat i spil til det andet point,skal partiet fortsœtte som et tie-break-parti. 2. Ved 6-6 spilles et normalt langt sœt, selv om det var bestemt og annonceret forud for kampen, at der skulle spilles en tie-break. Tœller de allerede spillede points?

19 Side 19 af 26 Afgørelse: Hvis fejlen opdages, før bolden sœttes i spil til det andet point, skal det første tœlles med, men fejlen rettes øjeblikkeligt. Hvis fejlen opdages efter at bolden er sat i spil til det andet point, skal der spilles normalt langt sœt. Hvis stillingen derefter bliver 8-8 eller et højere lige antal, skal der spilles tie-break. 3. Hvis der under et tie-break-parti i single- eller doublekamp serves uden for tur, skal serveordenen så forblive som œndret indtil partiets afslutning? Afgørelse: Hvis en spiller er fœrdig med sin serverunde, skal rœkkefølgen forblive som œndret. Hvis fejlen opdages, inden serverunden er fœrdig, skal serverœkkefølgen korrigeres øjeblikkeligt. Alle allerede spillede point tœller. 28. Maksimale antal sœt Det maksimale antal sœt i en kamp er 5 - eller, hvor kvinder deltager Baneofficials opgaver I kampe, hvor der er udpeget en dommer, er dennes afgørelser endelige, men hvor der er udnœvnt en referee, kan enhver dommerkendelse vedrørende tolkning af loven appelleres til referee, og i alle sådanne tilfœlde er referees afgørelse endeligt gœldende. I kampe, hvor der er udpeget hjœlpedommere (liniedommere, netdommer og fodfejlsdommer), er deres afgørelser vedrørende fakta endelige, undtagen hvor der efter dommerens opfattelse er sket en klar fejldom; her har dommeren ret til at œndre en sådan dom, eller bede om, at der spilles en "let". Når en sådan hjœlpedommer ikke er i stand til at trœffe en afgørelse, skal han tilkendegive dette øjeblikkeligt over for dommeren, som så skal trœffe afgørelsen. Hvis dommeren ikke er i stand til at trœffe en afgørelse vedrørende fakta, skal han bede om, at der spilles en "let". I Davis Cup kampe eller andre holdkampe, hvor der er en referee på banen, kan enhver afgørelse œndres af denne, og han kan også bede dommeren om at beordre, at der spilles en "let". Referee kan på ethvert tidspunkt udsœtte en kamp på grund af mørke, banens tilstand eller på grund af vejret. I alle tilfœlde af afbrydelser, skal den øjeblikkelige stilling i regnskabet og den øjeblikkelige brug af baner opretholdes, med mindre referee og spillerne i forening bestemmer andet. Tvivlstilfœlde og afgørelser: Dommeren dømmer en "let", men en spiller krœver, at pointet ikke skal spilles om. Skal referee anmodes om at trœffe en afgørelse? Afgørelse: J Et spørgsmål om anvendelse af tennisregler, dvs et spørgsmål, som angår fortolkningen af bestemte kendsgerninger, skal først afgøres af dommeren. Hvis

20 Side 20 af 26 dommeren imidlertid er i tvivl, eller hvis en spiller appellerer dommerens afgørelse, så skal referee anmodes om at trœffe en afgørelse, og hans afgørelse er endelig. 2. En bold dømmes ude, men en spiller hœvder, at bolden var god. Kan referee afgøre dette? Afgørelse: Nej. Dette er et spørgsmål om fakt Det er et spørgsmål, der drejer sig om, hvad der faktisk skete ved et bestemt tilfœlde, og banedommerens afgørelse er derfor endelig. 3. Kan en hoveddommer overdømme en liniedommer, efter at en bold er fœrdigspillet, hvis der efter hans mening under forløbet af spillet er begået en helt klar fejl? Afgørelse: Nej, ikke med mindre modspilleren efter hans mening blev generet. Ellers kan en hoveddommer kun overdømme en liniedommer, hvis han gør det øjeblikkeligt efter, at fejlen er begået. 4. En liniedommer dømmer en bold "ude". Hoveddommeren var ikke i stand til at se det helt tydeligt, men han synes dog, at bolden var "god". Kan han overdømme en liniedommer? Afgørelse: Nej. En dommer må kun overdømme, hvis han mener, at en afgørelse uden for al tvivl var forkert. Han kan kun overdømme en liniedommer, som har dømt en bold "god", hvis han er i stand til at se et mellemrum mellem bold og linie; og han må kun overdømme en liniedommer, som dømmer en bold "ude" eller "fejl", hvis han har set bolden ramme linien eller falde inden for linien. 5. Kan en liniedommer œndre sin afgørelse, efter at hoveddommeren har nœvnt stillingen? Afgørelse: J Hvis en liniedommer erkender at have gjort en fejl, kan han rette fejlen under forudsœtning af, at han gør det med det samme. 6. En spiller hœvder, at hans returnering var "god", efter at en liniedommer har dømt den "out". Kan hoveddommeren overdømme liniedommeren? Afgørelse: Nej. En hoveddommer må aldrig overdømme som resultat af en protest eller appel fra en spiller. 30. Uafbrudt spil og hvileperioder Spillet skal foregå uden afbrydelse, fra den første serv er afleveret, og indtil kampen er fœrdigspillet i overensstemmelse med følgende bestemmelser:

DANSK TENNIS FORBUNDS SPILLEREGLER - Opdateret d. 1. januar 2010 -

DANSK TENNIS FORBUNDS SPILLEREGLER - Opdateret d. 1. januar 2010 - DANSK TENNIS FORBUNDS SPILLEREGLER - Opdateret d. 1. januar 2010 - Single 01 Banen 02 Fast tilbehør 03 Bolden 04 Ketsjeren 05 Server og modtager 06 Valg af side og serv 07 Serven 08 Fodfejl 09 Aflevering

Læs mere

REGLER & RETNINGSLINIER

REGLER & RETNINGSLINIER REGLER & RETNINGSLINIER 2004 HÅNDBOG FOR OFFICIALS dtftennis.dk INDHOLDSFORTEGNELSE 1. DTF s spilleregler 2 2. DTF s turneringsregler 19 3. Reglement for DM Hold 41 4. Reglement for DM Juniorhold 53 5.

Læs mere

Der henvises i øvrigt til Dansk Tennis Forbunds spilleregler (revideret 28. januar 1998). Tennis

Der henvises i øvrigt til Dansk Tennis Forbunds spilleregler (revideret 28. januar 1998). Tennis REGLER FOR KØRESTOLSTENNIS I. Den turneringsspillende kørestolstennisspiller II. Ill. IV. Serven Bolden i spil Spiller taber point V. Kørestols-/Ikke-handicap tennis Der henvises i øvrigt til Dansk Tennis

Læs mere

Spilleregler for badminton

Spilleregler for badminton Spilleregler for badminton Fastsat af The International Badminton Federation (IBF). Gældende fra 01/08/2006. Definitioner Spiller Enhver person, der spiller badminton Kamp Konkurrence i badminton mellem

Læs mere

Regler for Bordtenniskampe, dvs. materialer, borde, bat osv.

Regler for Bordtenniskampe, dvs. materialer, borde, bat osv. ITTF's Bordtennislove I dette dokument finder du den danske bordtennis unions oversættelse af ITTF's bordtennislove. Her kan du finde alt om, hvilke regler der er når man spiller en bordtenniskamp. ---

Læs mere

Spilleregler for badminton

Spilleregler for badminton Spilleregler for badminton Definitioner Spiller Enhver person, der spiller badminton Kamp Konkurrence i badminton mellem parter bestående af 1 eller 2 spillere Single En kamp med en spiller på hver side

Læs mere

QIANBALL DOUBLE REGLER REGLER FOR QIANBALL DOUBLE KAMPE. KFUMs Idrætsforbund.

QIANBALL DOUBLE REGLER REGLER FOR QIANBALL DOUBLE KAMPE. KFUMs Idrætsforbund. KFUMs IDRÆTSFORBUND PRÆSENTERER REGLER FOR QIANBALL DOUBLE KAMPE Sidste års medalje vindere. Udarbejdet af KFUMs Idrætsforbund. KFUMs IDRÆTSFORBUND Revideret januar 2008. Danske double spilleregler for

Læs mere

RETNINGSLINIER FOR KAMPE SPILLET UDEN DOMMER - opdateret d. 15. marts 2010

RETNINGSLINIER FOR KAMPE SPILLET UDEN DOMMER - opdateret d. 15. marts 2010 RETNINGSLINIER FOR KAMPE SPILLET UDEN DOMMER - opdateret d. 15. marts 2010 Generelle retningslinjer for Referees/referee assistenten der virker ved turneringer hvor der spilles kampe spillet uden dommer:

Læs mere

Svar (regel) Spørgsmål

Svar (regel) Spørgsmål 1. Hvor høje skal netstolperne være: A. 1,5 m? B. 1,524 m? C. 1,55 m? 2. Hvilken farve skal nettet have: A. Mørkt? B. Hvidt? C. Mørkt og hvidt? 3. Hvor er afprøvningsmærkerne til boldhastighed placeret

Læs mere

BORDTENNIS INTERNATIONALE SPILLEREGLER MED TILLÆG UDARBEJDET AF BTE-BORDTENNISEXPERTERNE

BORDTENNIS INTERNATIONALE SPILLEREGLER MED TILLÆG UDARBEJDET AF BTE-BORDTENNISEXPERTERNE BORDTENNIS INTERNATIONALE SPILLEREGLER MED TILLÆG UDARBEJDET AF BTE-BORDTENNISEXPERTERNE 30. MAJ 2002 2 TILLÆG TIL DE INTERNATIONALE SPILLEREGLER OMFATTER: 2.11.1. a) og b) ET SÆT 2.13.3. a) og b) VALG

Læs mere

Special Olympics - Bordtennis

Special Olympics - Bordtennis Indholdsfortegnelse Side Sektion A - Officielle konkurrencer... 2 Sektion B - Faciliteter og udstyr... 2 Bordet... 2 Nettet... 3 Bolden... 3 Battet... 3 Definitioner...4 Sektion C - Konkurrenceregler...

Læs mere

DTFs TURNERINGSREGLER FOR U8 TURNERINGER PÅ RØD BANE - opdateret d. 17. april 2012 -

DTFs TURNERINGSREGLER FOR U8 TURNERINGER PÅ RØD BANE - opdateret d. 17. april 2012 - DTFs TURNERINGSREGLER FOR U8 TURNERINGER PÅ RØD BANE - opdateret d. 17. april 2012-1 Spille- og turneringsregler DTFs spille- og turneringsregler, samt retningslinier for kampe spillet uden dommer er gældende

Læs mere

DTF Beach Tennis Tour Stævnereglement

DTF Beach Tennis Tour Stævnereglement DTF Beach Tennis Tour Stævnereglement Indhold: Spilleregler o Matchlængde o Score i sæt o Score i partier o Tie-break o Serven o Serve-rotation o Sideskift o Linjerne o Boldafvikling o Tvivlstilfælde og

Læs mere

Dansk Håndbold Forbund

Dansk Håndbold Forbund 1 2 3 4 Hvornår begynder udvisningstiden for en udvist spiller? Når dommeren har vist Når den udviste spiller Når dommeren fløjter for dommertegn nr. 14 har passeret sidelinien og genoptagelse af spillet.

Læs mere

Goalball Gældende fra 1. september 2000

Goalball Gældende fra 1. september 2000 1. Alment om goalball. 1.1. En kamp spilles af 2 hold, som hver består af tre(3) spillere, og med et maksimum af tre(3) udskiftningsspillere på hvert hold. Der spilles i en sportshal/gymnastiksal på en

Læs mere

Ung Rejs GymnasiumFutsal Regelsæt

Ung Rejs GymnasiumFutsal Regelsæt Ung Rejs GymnasiumFutsal Regelsæt Banen: Der spilles på en håndboldbane, dvs. 20 x 40 meter Bold: Bolden skal være en Futsal fodbold. Mål: Målene består af to håndboldmål i hver ende af banen. Antal spillere:

Læs mere

Snooker regler. Den Danske Billard Union's spilleregler for Snooker, udarbejdet i henhold til gældende internationale regler.

Snooker regler. Den Danske Billard Union's spilleregler for Snooker, udarbejdet i henhold til gældende internationale regler. Snooker regler Den Danske Billard Union's spilleregler for Snooker, udarbejdet i henhold til gældende internationale regler. 1. Beskrivelse og spillemateriel Snooker er et positions- og pointspil. Points

Læs mere

DANSK HÅNDBOLD FORBUND

DANSK HÅNDBOLD FORBUND 1 RØD 7 har en oplagt målchance, da HVID 3 løber ind på banen som overtallig spiller. Hvad skal der dømmes? 2 Hvornår er en Time Out obligatorisk? Der skal træffes en fælles Bolden skal skiftes til reservebolden.

Læs mere

Alle er med:-) www.spilcricket.dk. Spil og lege vejledning

Alle er med:-) www.spilcricket.dk. Spil og lege vejledning Spil og lege vejledning Cricketrundbold I skal bruge: Et gærde, et bat, en blød skumbold, en gul top og 3 kegler. Start med at stille banen op. Placer gærdet, så der er god plads foran det. Sæt den gule

Læs mere

Spilleregler for FLU Futsal. 1 Banen

Spilleregler for FLU Futsal. 1 Banen 1 Spilleregler for FLU Futsal 1 Banen Dimensionerne Banen skal være rektangulær. Banens længde skal altid overstige bredden. Længde: Minimum 25 m. Maksimum 42 m Bredde: Minimum 15 m. Maksimum 25 m I FLU

Læs mere

SPILLEREGLER 2013/2014

SPILLEREGLER 2013/2014 SPILLEREGLER 2013/2014 for badminton Fastsat af Badminton World Federation(BWF). Gældende fra 01/06/2008 Definitioner Spiller Kamp Single Double Serveparten Modtagerparten Duel Slag Enhver person, der

Læs mere

Time Out. Diskvalifikation af RØD 7 og nyt opgiverkast.

Time Out. Diskvalifikation af RØD 7 og nyt opgiverkast. 1 2 3 4 5 HVID 9 står korrekt placeret ved udførelsen af et opgiverkast. Dommerne fløjter for opgiverkastet, men inden HVID 9 får kastet, er HVID 15 løbet frem over midterlinjen, hvor han bliver trukket

Læs mere

DANSK HÅNDBOLD FORBUND

DANSK HÅNDBOLD FORBUND 1 Målmand RØD 1 befinder sig ude på spillepladsen, da HVID 8 opfanger bolden og kaster den mod RØDT holds tomme mål. Rød 5 har imidlertid opdaget faren og løber på tværs af feltet for at stoppe bolden.

Læs mere

Vejledning for tekniske officials

Vejledning for tekniske officials Vejledning for tekniske officials (Gældende pr. 21.05.2016) 1 INDLEDNING 1.1 Vejledning for tekniske officials udsendes af BWF i henhold til federationens love i ønsket om, at spillet ledes ensartet i

Læs mere

Johnbold foregår så hurtigt at mange fotos vil være rystede og viser dobbelte steger, hvor der i virkeligheden kun er én streg.

Johnbold foregår så hurtigt at mange fotos vil være rystede og viser dobbelte steger, hvor der i virkeligheden kun er én streg. Johnbold Johnbold er så hurtigt og spændende at man har brug for to dommere Johnbold giver mere motion end noget andet havespil Johnbold gør ikke forskel på mænd og kvinder Johnbold egner sig bedst til

Læs mere

Dansk Squash Forbund Regler for squash

Dansk Squash Forbund Regler for squash Dansk Squash Forbund Regler for squash Minimum 5640 Clear Height 4570 50 1780 50 Front Wall Line Front Wall Service Line Board Side Wall Line 6400 for singles Between Playing Surfaces 1600 50 3100 50 1600

Læs mere

Øvelser til forhånd og baghånd

Øvelser til forhånd og baghånd Øvelser til forhånd og baghånd Forhånd og baghånd kan integreres i de fleste øvelser. Her er en masse øvelser, som giver mulighed for at lege forhånd og baghånd ind. En øvelse har altid et fagligt formål,

Læs mere

DANSK HÅNDBOLD FORBUND

DANSK HÅNDBOLD FORBUND 1. Forsvarsspiller HVID 8 kaster sig frem mellem RØD 7 og RØD 2 og griber en tværaflevering, mens HVID 8 er i luften. HVID 8 lander på gulvet og glider 4-5 meter med bolden under kontrol, rejser sig hurtigt

Læs mere

I. Fodtennis - kategorier og discipliner... 3. 0. Kategorier og discipliner... 3. II. Reglement gældende for alle kategorier og discipliner...

I. Fodtennis - kategorier og discipliner... 3. 0. Kategorier og discipliner... 3. II. Reglement gældende for alle kategorier og discipliner... Fodtennis reglement Oversættelse af UNIFs reglement udarbejdet ved ekstraordinær kongres i Venaco, Frankrig, d. 7. oktober 2011. Oversat i et samarbejde mellem KFIF og DBU København. 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Den Danske Billard Union s spilleregler for Snooker, udarbejdet i henhold til Internationale regler.

Den Danske Billard Union s spilleregler for Snooker, udarbejdet i henhold til Internationale regler. Spilleregler for SNOOKER Den Danske Billard Union s spilleregler for Snooker, udarbejdet i henhold til Internationale regler. 1. - Beskrivelse og spillematriel. Snooker er et positions- og pointspil. Point

Læs mere

Spilleregler for badminton

Spilleregler for badminton Spilleregler for badminton (Gældende pr. 21.05.2016) Definitioner Spiller Enhver person, der spiller badminton Kamp Konkurrence i badminton mellem parter bestående af 1 eller 2 spillere Single En kamp

Læs mere

Brug bolden 3. Idéer på spil

Brug bolden 3. Idéer på spil Brug bolden 3 Idéer på spil Indhold i dette hæfte: Bordtennis.............................. 3 Tennis................................... 7 Fodbold................................. 12 Håndbold................................

Læs mere

SOFT-RUGBY er en tilpasset form for rugby, som kan spilles og nydes af alle. I dette hæfte vil vi gennemgå reglerne for spillet, samt komme med

SOFT-RUGBY er en tilpasset form for rugby, som kan spilles og nydes af alle. I dette hæfte vil vi gennemgå reglerne for spillet, samt komme med 1 2 SOFT-RUGBY er en tilpasset form for rugby, som kan spilles og nydes af alle. I dette hæfte vil vi gennemgå reglerne for spillet, samt komme med forslag til træningsøvelser og planlægning af lektioner

Læs mere

Kegleregler. 1. Til turneringer i keglebillard benyttes de i DDBU's materialereglement godkendte billarder og kegler.

Kegleregler. 1. Til turneringer i keglebillard benyttes de i DDBU's materialereglement godkendte billarder og kegler. Kegleregler Definition og spillets ide Ved hjælp af den røde spillebal dirigeres den ene eller begge hvide baller i position til fortsat scoring. Scoring og fortsat spil opnås når: Hvid bal vælter kegler.

Læs mere

Der må ikke skrives på opgavearket. Regeltest udarbejdet af DU s kompetencegruppe

Der må ikke skrives på opgavearket. Regeltest udarbejdet af DU s kompetencegruppe Der må ikke skrives på opgavearket Regeltest udarbejdet af DU s kompetencegruppe 1 2 3 4 5 6 En kamp skal afgøres ved en straffekastrunde. Inden HVID 9 skal kaste, kommer han med flere usportslige kommentarer

Læs mere

DGI tennis. Forslag til 2-3 timers tenniskaravane

DGI tennis. Forslag til 2-3 timers tenniskaravane DGI tennis Forslag til 2-3 timers tenniskaravane Øvelse 1: Stafetløb med bold liggende på ketsjer rundt om kegle. Hver spiller skal have en bold. Øvelsen kan gøres sværere ved at hvert hold kun har én

Læs mere

RETNINGSLINIER FOR KAMPE SPILLET UDEN DOMMER gældende fra 1. januar 2009

RETNINGSLINIER FOR KAMPE SPILLET UDEN DOMMER gældende fra 1. januar 2009 RETNINGSLINIER FOR KAMPE SPILLET UDEN DOMMER 2009 - gældende fra 1. januar 2009 Generelle retningslinier for Referees/referee assistenten der virker ved turneringer hvor der spilles kampe spillet uden

Læs mere

VOLLEYBALL. Sportsdag 2016. Volleyball Skal være MIX hold. Serious about Innovation

VOLLEYBALL. Sportsdag 2016. Volleyball Skal være MIX hold. Serious about Innovation Volleyball Skal være MIX hold Der spilles efter de officielle Volleyball regler 2013-2016 fra DVF med følgende tilføjelser: POINT Et hold scorer et point: Ved at slå bolden i jorden på modstanderens banehalvdel.

Læs mere

BLÅ 30 skal udføre et straffekast. Hvad skal du være opmærksom på?

BLÅ 30 skal udføre et straffekast. Hvad skal du være opmærksom på? BLÅ 30 skal udføre et straffekast. Hvad skal du være opmærksom på? BLÅ 30 udvises i 2 min, hvis han rammer målmanden? JA NEJ Modspillere skal være mindst 3 m. fra BLÅ 30? JA NEJ Et straffekast skal udføres

Læs mere

Internationale Flag Football Regler 2003 EFAF. Dansk udgave

Internationale Flag Football Regler 2003 EFAF. Dansk udgave Internationale Flag Football Regler 2003 EFAF Dansk udgave EFAF Flag Football Internationale Konkurrence regler Opfundet af NFL Reglerne DENNE SPORT ER UDEN KONTAKT. BLOKERINGER OG TAKLINGER ER IKKE TILLADTE.

Læs mere

Spil. Lege spil. Store: Fodtennis Her spiller vi fodtennis over et net. Eller i kan spille over et håndboldmål.

Spil. Lege spil. Store: Fodtennis Her spiller vi fodtennis over et net. Eller i kan spille over et håndboldmål. Lege spil Store: Fodtennis Her spiller vi fodtennis over et net. Eller i kan spille over et håndboldmål. Spil Futsal De forskellige grupper skal spille Futsal kampe mod hinanden. Såfremt grupperne er store

Læs mere

Ketcheropvarmning: Stafetter: Afleverer bolden til næste i køen!

Ketcheropvarmning: Stafetter: Afleverer bolden til næste i køen! DROP IN Der er 3 baner til rådighed, og jeg forestiller mig, at hvis der kun er 2 Drop-in-tovholdere, så er der en bane, hvor der gives instruktion til øvelser + emne (fx serv og så evt. have udskrevet

Læs mere

Reglerne til Kidsvolley level 0 til 2

Reglerne til Kidsvolley level 0 til 2 Reglerne til Kidsvolley level 0 til 2 I dette materiale, målrettet skoler og fritidsordninger, er kidsvolleyreglerne rettet til, så de passer til en undervisningssituation, hvor idrætslæreren har grupper

Læs mere

DGI TRÆNERGUIDEN DGI TRÆNERGUIDEN DGI TRÆNERGUIDEN DGI TRÆNERGUIDEN. Badmintonregler. Nik til bolden kamp SJOVE KAMPLEGE SJOVE KAMPLEGE

DGI TRÆNERGUIDEN DGI TRÆNERGUIDEN DGI TRÆNERGUIDEN DGI TRÆNERGUIDEN. Badmintonregler. Nik til bolden kamp SJOVE KAMPLEGE SJOVE KAMPLEGE Nr.6653 Nr.6651 Badmintonregler lov til at serve og får et point. Bordtennisbold og bat Nik til bolden kamp Der kan spilles med kun 3 jongleringer før bolden skal returneres. Kan spilles som double, hvor

Læs mere

Småspil og volleyspecifikke lege

Småspil og volleyspecifikke lege Småspil og volleyspecifikke lege Småspil i undervisningen er en spændende og udfordrende måde for eleverne at arbejde med tekniske elementer. I dette afsnit præsenteres en masse småspil, der alle bygger

Læs mere

August Krocketregler (19299) A5 hæfte Kroket regler.indd 1

August Krocketregler (19299) A5 hæfte Kroket regler.indd 1 August 2017 Krocketregler www.dgi.dk 25721 (19299) A5 hæfte Kroket regler.indd 1 11-09-2017 14:19:43 2 Reglerne: Godkendt på krocketsamling/midtvejsmøde i Fuglsø, november 1998. Ændringer: Godkendt på

Læs mere

Regeltest C Nye spilleregler pr. 1. juni 2010 udarbejdet af DU s kompetencegruppe - regelansvarlig Johnny Tauman

Regeltest C Nye spilleregler pr. 1. juni 2010 udarbejdet af DU s kompetencegruppe - regelansvarlig Johnny Tauman Der må ikke skrives på opgavearket Regeltest C Nye spilleregler pr. 1. juni 2010 udarbejdet af DU s kompetencegruppe - regelansvarlig Johnny Tauman 1 2 3 4 5 RØD 4 griber bolden i luften lander på maven

Læs mere

Futsal i DGI. Futsalregler for voksne (U13 og op efter) Mere information

Futsal i DGI. Futsalregler for voksne (U13 og op efter) Mere information Futsal i DGI Futsalregler for voksne (U13 og op efter) Mere information www.dgi.dk/futsal 2 Futsalregler for voksne Futsal minder på mange måder om almindelig udendørs fodbold, men der er enkelte forskelle

Læs mere

Udstyr. Om softball. Softball er et unikt boldspil, hvor samarbejde, teknik og taktik går op i en højere enhed.

Udstyr. Om softball. Softball er et unikt boldspil, hvor samarbejde, teknik og taktik går op i en højere enhed. SOFTBALL i skolen Om softball Softball er et unikt boldspil, hvor samarbejde, teknik og taktik går op i en højere enhed. Softball er i familie med baseball og de mere kendte spil rundbold og M- bold. Det

Læs mere

1) Hold ballonen i luften med venstre hånd. 2) med højre hånd 3) Over hovedet med højre og venstre hånd 4) Skift mellem højre og venstre hånd

1) Hold ballonen i luften med venstre hånd. 2) med højre hånd 3) Over hovedet med højre og venstre hånd 4) Skift mellem højre og venstre hånd Kidsvolley Kidsklubsamling Peter Morell Opvarmning Øvelser med balloner 1) Hold ballonen i luften med venstre hånd. 2) med højre hånd 3) Over hovedet med højre og venstre hånd 4) Skift mellem højre og

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1. Almene regler... 2. 2. Klassificeringssystem... 2. 3. Idrætsmateriel... 2. 4. Idrætsregler... 2. 5. FM-holdturnering...

Indholdsfortegnelse. 1. Almene regler... 2. 2. Klassificeringssystem... 2. 3. Idrætsmateriel... 2. 4. Idrætsregler... 2. 5. FM-holdturnering... Indholdsfortegnelse Side 1. Almene regler... 2 2. Klassificeringssystem... 2 3. Idrætsmateriel... 2 4. Idrætsregler... 2 5. FM-holdturnering... 3 6. Ændring af turneringsregler... 6 7. Bekendtgørelse...

Læs mere

Der må ikke skrives på opgavearket

Der må ikke skrives på opgavearket Der må ikke skrives på opgavearket Re-test aug. 2013 1 2 3 4 5 RØD 4 griber bolden i luften lander på maven med bolden under kontrol og glider 4-5 meter. Herefter rejser RØD 4 sig op og står på begge fødder.

Læs mere

Special Olympics - Atletik

Special Olympics - Atletik Indholdsfortegnelse Sektion A - oversigt over indhold...2 Sektion B - konkurrenceregler...4 Sektion C - scoreskemaer...12 1 Oversættelse af artikel 3 fra Special Olympics (SOC) regler og retningslinier

Læs mere

Boldøvelser kun med bold

Boldøvelser kun med bold Boldøvelser kun med bold Dræber og frelserbold Materialer: To forskellige bolde. 4 kegler. Område på banen: Afgrænset område markeres med de 2 kegler. Spillerniveau: Let øvet. Beskrivelse: Der spilles

Læs mere

Præsentation nye regler 2016

Præsentation nye regler 2016 Præsentation nye regler 2016 Proces Skadet spiller Passivt spil Sidste 30 sekunder Blåt kort Målmand som markspiller Skadet spiller Begrundelse: unødvendig behandling på banen spillets rytme brydes lange

Læs mere

Krocketregler. Februar en aktivitet på tværs af alder og køn

Krocketregler. Februar en aktivitet på tværs af alder og køn Krocketregler Februar 2008 - en aktivitet på tværs af alder og køn 1 Reglerne: Godkendt på krocketsamling/midtvejsmøde i Fuglsø, november 1998. Ændringer: Godkendt af DGI Krockets midtvejsmøde, november

Læs mere

SPILLEREGLER Smurfit Kappa Cup Juleturneringen - små mål (håndbold mål)

SPILLEREGLER Smurfit Kappa Cup Juleturneringen - små mål (håndbold mål) SPILLEREGLER Smurfit Kappa Cup Juleturneringen - små mål (håndbold mål) Lovgrundlaget for indefodbold er Fodboldloven udgivet af DBU Jylland med de ændringer, tilføjelser og undtagelser, der fremgår af

Læs mere

Internationale krolf spilleregler

Internationale krolf spilleregler Spillets formål Krolf er en krydsning af kroket og golf. Spillet går i al sin enkelthed ud på, at få en kugle i et hul på færrest mulige slag. Det spilles af 2 til 6 spillere, og vinderen er den, der har

Læs mere

14. samt januar

14. samt januar 14. samt 21. - 22. januar 2017 45. sæson I samarbejde med vores sponsorer har vi fornøjelsen, for 45. gang at arrangere indefodboldturnering for skolerne i Aalbæk, Strandby og Skagen. Resultater, billeder

Læs mere

Below water no one can hear you scream...

Below water no one can hear you scream... Below water no one can hear you scream... Opslagsværk 2011 Almindelige fejl 1 Tyvstart (frikast gives ved midten) WP 20.2 2 Hjælpe medspiller (frikast gives hvor forseelsen begåes) WP 20.3 3 Holde fast

Læs mere

Kampleder 7- og11 mands

Kampleder 7- og11 mands Spilleregler for 7:7 rækker (For U-10 Drenge, U-11 Piger, U-11 Drenge, U-12 Piger, U-12 Drenge) Se regler her Banestørrelsen Længde min. 50 meter max. 68 meter. Bredde min. 36 meter max 56 meter. Idealstørrelse

Læs mere

Idræt om dagen. Idræt for seniorer i DGI s lokalforeninger. dgi.dk/senior

Idræt om dagen. Idræt for seniorer i DGI s lokalforeninger. dgi.dk/senior Idræt for seniorer i DGI s lokalforeninger Idræt om dagen Skab liv i dagtimerne ved at udvikle tilbud til seniorer i din forening. Med Idræt om dagen er der mange muligheder for at invitere en stadig større

Læs mere

Brug bolden 4. Flere idéer på spil

Brug bolden 4. Flere idéer på spil Brug bolden 4 Flere idéer på spil Indhold i dette hæfte: Bordtennis............................... 3 Tennis................................... 7 Fodbold.................................. 10 Håndbold................................

Læs mere

Petanque regler. Kendetegn for godkendte kugler Pétanque spilles med kugler, der skal være godkendt af F.I.P.J.P. Kuglerne skal opfylde følgende:

Petanque regler. Kendetegn for godkendte kugler Pétanque spilles med kugler, der skal være godkendt af F.I.P.J.P. Kuglerne skal opfylde følgende: Petanque regler MATERIALE Kendetegn for godkendte kugler Pétanque spilles med kugler, der skal være godkendt af F.I.P.J.P. Kuglerne skal opfylde følgende: 1. Kuglerne skal være af metal. 2. Kuglernes diameter

Læs mere

JYSKE FUTSAL. I det tilfælde hvor mållinien kun er 15-16 m, skal halvcirklens radius kun være 4 m.

JYSKE FUTSAL. I det tilfælde hvor mållinien kun er 15-16 m, skal halvcirklens radius kun være 4 m. 1. Banen og omliggende område skal være som i følgende oversigt: Dimensionerne. Banen skal være rektangulær, længden skal være mellem 25 og 42 m og bredden skal være mellem 15 og 25 m bredt. Længden skal

Læs mere

09. samt 16. - 17. januar

09. samt 16. - 17. januar 09. samt 16. - 17. januar 2016 44. sæson I samarbejde med vores sponsorer har vi fornøjelsen, for 44. gang at arrangerer indefodboldturnering for skolerne i Strandby, Aalbæk og Skagen. Resultater, billeder

Læs mere

Spilleregler for DAI Indefodbold Til små mål og med bander

Spilleregler for DAI Indefodbold Til små mål og med bander Spilleregler for DAI Indefodbold Til små mål og med bander Lovgrundlaget for indefodbold er Fodboldloven udgivet af The Board (seneste udgave) med de ændringer, tilføjelser og undtagelser, der fremgår

Læs mere

1. Hvad siger reglerne om det tilfælde, hvor du rammer dig selv eller dit udstyr (i parmatcher tillige din makker) med din egen bold i slagspil?

1. Hvad siger reglerne om det tilfælde, hvor du rammer dig selv eller dit udstyr (i parmatcher tillige din makker) med din egen bold i slagspil? Teoriprøve Prøven er bestået, såfremt der er højest 2 fejl i golfregel spørgsmålene og højest 1 fejl i etikette spørgsmålene. Der er en time til besvarelsen, og der må bruges golfregler og andet kaninlitteratur

Læs mere

100 spørgsmål om spilleregler i håndbold Ja Nej

100 spørgsmål om spilleregler i håndbold Ja Nej 1 Har journalister og tilskuere pligt til at kende spillereglerne? 2 Skal trænere som også kaldes officials kende spillereglerne? 3 Er målrammens indvendige mål 3,08m x 2,08m? 4 Kaldes 3-meterlinjen for

Læs mere

Dansk Arbejder Idrætsforbund. Idrætskonsulent Jesper Kjærgaard Tlf. 29 24 01 11 E-mail: jesper@dai-sport.dk. Dansk Arbejder Idrætsforbund

Dansk Arbejder Idrætsforbund. Idrætskonsulent Jesper Kjærgaard Tlf. 29 24 01 11 E-mail: jesper@dai-sport.dk. Dansk Arbejder Idrætsforbund Idrætskonsulent Jesper Kjærgaard Tlf. 29 24 01 11 E-mail: jesper@dai-sport.dk Dansk Arbejder Idrætsforbund Dansk Arbejder Idrætsforbund Idrættens Hus - Brøndby Stadion 20-2605 Brøndby Tlf. 43 26 23 84

Læs mere

Hvad er betingelserne for at måtte spærre en modspiller vejen til bolden med kroppen?

Hvad er betingelserne for at måtte spærre en modspiller vejen til bolden med kroppen? Navn Beskrivelse Forsvarerne har fået tilkendt et frispark lige uden for eget straffesparksfelt. Sparkeren vil tage frisparket hurtigt, selv om en angriber ikke er 9,15 m væk. Da bolden passerer angriberen,

Læs mere

FORORD 1.1 SPORTSPLADS

FORORD 1.1 SPORTSPLADS 1 Unicykel Hockey FORORD Opmærksomheden må henledes på deltagernes og tilskuernes sikkerhed. Derfor skal sikkerhedsreglerne følges nøje og alt udstyr skal være i god stand. Disse regler kan dog ikke dække

Læs mere

BFO Rosenlund. fælleslege

BFO Rosenlund. fælleslege BFO Rosenlund fælleslege Indhold 1.Det gyldne skind... 2 2.Fangelege... 3 3.Stjæl æg... 4 4.Høvdingebold... 5 5.Katten efter musen... 5 6.Rundbold... 6 7.Fang fanen... 7 8.Jord... 8 9.Stik bold... 8 10.Alle

Læs mere

Futsal regler for Oplandsturneringen Opdateret den 24-10-2015 Side 1 af 5

Futsal regler for Oplandsturneringen Opdateret den 24-10-2015 Side 1 af 5 Side 1 af 5 1. Forord Futsal har sine rødder i Sydamerika, hvor fodbolden altid har været den mest populære sport, og hvor der blev spillet fodbold på hver en lille plads. Futsal er en teknisk og underholde

Læs mere

Volleyball. 1. Gyldighed 1.1. Nedennævnte turneringsregler er gældende for DM-stævner, der arrangeres af foreninger under Dansk Firmaidrætsforbund.

Volleyball. 1. Gyldighed 1.1. Nedennævnte turneringsregler er gældende for DM-stævner, der arrangeres af foreninger under Dansk Firmaidrætsforbund. 1 Volleyball Opdateret april 2009 Turneringsregler 1. Gyldighed 1.1. Nedennævnte turneringsregler er gældende for DM-stævner, der arrangeres af foreninger under Dansk Firmaidrætsforbund. 1.2. Dansk Firmaidrætsforbunds

Læs mere

DGI senioridræt Revideret marts 2005

DGI senioridræt Revideret marts 2005 1 DGI senioridræt Revideret marts 2005 Tæppecurling er inspireret af iscurling - men nemmere at gå til! Der spilles på et specialfremstillet tæppe (nålefilt/polyamid), som er 2 m bred og 10 m langt. En

Læs mere

En Hurtig Guide til Golfreglerne

En Hurtig Guide til Golfreglerne En Hurtig Guide til Golfreglerne Regelkomiteen Regelkomiteen Ret til ændringer forbeholdes indtil endelig godkendelse fra The R&A, St. Andrews foreligger. En Hurtig Guide til Golfreglerne Da golfspillet

Læs mere

Hvilket af nedenstående kriterier indgår IKKE i vurderingen af en mulig 'bremse et lovende angreb'-forseelse?

Hvilket af nedenstående kriterier indgår IKKE i vurderingen af en mulig 'bremse et lovende angreb'-forseelse? Navn Målmanden har bolden i hænderne og sparker den ud. Den rammer dommeren i ryggen og hopper tilbage mod mål. Målmanden får hånden på bolden i et forsøg på at redde den fra at gå I mål - men den ender

Læs mere

om skudøvelser Skud mod mål kan være for enten spillere eller for målmanden eller for både spillere og målmand.

om skudøvelser Skud mod mål kan være for enten spillere eller for målmanden eller for både spillere og målmand. skudøvelser om skudøvelser Skud mod mål kan være for enten spillere eller for målmanden eller for både spillere og målmand. I dette tilfælde koncentrerer vi os om skud, der skal dygtiggøre målmanden i

Læs mere

3.2. Grundlæggende Spilleregler

3.2. Grundlæggende Spilleregler 3.2. Grundlæggende Spilleregler 3.2.1. 1 Skakspillets natur og mål 1.1 Et parti skak er et spil mellem to modstandere som skiftevis flytter deres brikker på et kvadratisk bræt, kaldet et "skakbræt". Spilleren

Læs mere

Officielle regler. 1. Regler

Officielle regler. 1. Regler Officielle regler 1. Regler Den europæiske ungdom Academy Football League spilles i overensstemmelse med gældende dele af FIFA 's regler. I spørgsmål om fortolkninger af FIFA 's regler, den engelske tekst

Læs mere

Stævnegebyr på 400,- DKK skal være indbetalt på konto

Stævnegebyr på 400,- DKK skal være indbetalt på konto Cup 2015 Basisbank Cup 2015 Basisbank Cup 2015, afvikles i samarbejde med Solrød Fodboldakademi i Solrød Idrætscenter, Tingryds Allé 27, 2680 Solrød Strand, den 7. februar 2015 klokken 13.00. Mødetid Holdene

Læs mere

I. Anvendelsesområde og ledelse II. Matchformat og -afvikling

I. Anvendelsesområde og ledelse II. Matchformat og -afvikling I. Anvendelsesområde og ledelse. 1. Dette reglement gælder for KTU s udendørs holdturnering, herefter benævnt holdturneringen. Kun klubber, der er medlem af KTU, kan deltage i holdturneringen. Stk. 2.

Læs mere

DBU JYLLAND INDEFODBOLD. SPILLEREGLER (udsnit) - små mål 2013/2014

DBU JYLLAND INDEFODBOLD. SPILLEREGLER (udsnit) - små mål 2013/2014 DBU JYLLAND INDEFODBOLD SPILLEREGLER (udsnit) - små mål 2013/2014 1 Banen Banen og dens indretning skal være som følger: Dimension: Håndboldbane (minimum 18 x 36 meter). Afmærkning: Af håndboldbanens afmærkninger

Læs mere

Dimension: Håndboldbane (minimum 18 x 36 meter). For U10 og yngre spilles på tværs af håndboldbane

Dimension: Håndboldbane (minimum 18 x 36 meter). For U10 og yngre spilles på tværs af håndboldbane Spilleregler for indefodbold (*) For at lette forståelsen og dermed forhåbentlig undgå tvivlstilfælde er DBU Lolland-Falster enkelte steder i regelsættet fremkommet med tilføjelser. Disse tilføjelser er

Læs mere

Teknikmærke 2000/2001/2002. Målet med teknikmærket er at øge spillerens motivation mod en målrettet selvtræning.

Teknikmærke 2000/2001/2002. Målet med teknikmærket er at øge spillerens motivation mod en målrettet selvtræning. Teknikmærke 2000/2001/2002 Målet med teknikmærket er at øge spillerens motivation mod en målrettet selvtræning. Der kan opnås et af følgende teknikmærker: Spilleren opnår en samlet score > 9 point = Bronzemærke

Læs mere

Spire Cup 2014. Vi har været nødt til at lave lidt tilføjelser for rækkerne, som fremgår af de enkelte dages stævneprogrammer.

Spire Cup 2014. Vi har været nødt til at lave lidt tilføjelser for rækkerne, som fremgår af de enkelte dages stævneprogrammer. Spire Cup 2014 Så er det tid for den årlige indendørs fodboldturnering for gl. Pandrup Kommune og hermed fremsendes stævneprogram, som løber af stablen 11.-14. november. Stævnet afvikles i Nolshallen,

Læs mere

Reglement for SLTU s holdturnering

Reglement for SLTU s holdturnering Reglement for SLTU s holdturnering Juniorer 2016 21. april 2016 1 Forord til Reglementet 3 Kapitel I: Generelle bestemmelser 4 Unionen udskriver turneringen 4 Deltagergebyr og præmier 4 Rækker, aldersgrupper

Læs mere

Regulativ for dommer i keglebillard

Regulativ for dommer i keglebillard Regulativ for dommer i keglebillard Afsnit 1. 1.1 Dommeren (oftest i turneringskampe - keglerejseren) alene leder partiet med udelukkelse af enhver anden person. I tvivlstilfælde kan dommeren dog rådføre

Læs mere

2. UDGAVE! VOLLEYBALLUDVALGET INDBYDER HERMED TIL FOLKESKOLENS VOLLEYBALLSTÆVNE FOR PIGER OG DRENGE 2014.

2. UDGAVE! VOLLEYBALLUDVALGET INDBYDER HERMED TIL FOLKESKOLENS VOLLEYBALLSTÆVNE FOR PIGER OG DRENGE 2014. 2. UDGAVE! VOLLEYBALLUDVALGET INDBYDER HERMED TIL FOLKESKOLENS VOLLEYBALLSTÆVNE FOR PIGER OG DRENGE 2014. Mandag d.13. og onsdag d.15. januar i Sundby Idrætspark. Tilmeldingsfrist senest onsdag d. 18.

Læs mere

1. Fireball the game. TRESS FireBall Games - The game - Flagbasket - Ultimate

1. Fireball the game. TRESS FireBall Games - The game - Flagbasket - Ultimate TRESS FireBall Games 1. Fireball the game Ide med spillet: Kampspil spændingsspil løbe-fange/undvige kaste-, gribe-, rammeplet spil holdspil med taktiske opgaver og roller Spillerne fordeles med afbalanceret

Læs mere

RUGBY OG AMERIKANSK FODBOLD

RUGBY OG AMERIKANSK FODBOLD RUGBY OG AMERIKANSK FODBOLD RUGBY OG AMERIKANSK FODBOLD Amerikansk fodbold stammer fra spillet rugby. Begge spil spilles med en oval bold, der både må kastes og sparkes. I rugby og amerikansk fodbold løber

Læs mere

1 spiller over midten. Målmand må tage bold med hænder

1 spiller over midten. Målmand må tage bold med hænder Side 1 af 5 OBS!!! DBUs spilleregler 2014/15 er tilpasset Oplandsturneringen. Særregler i Oplandsturneringen er markeret med kursiv skrift og rød skriftfarve. Herunder er skitseret de primære forskelle

Læs mere

Firma Cup 2008. Indendørs fodboldstævne. Med bander, en mand over midt og målmanden må ikke bruge hænderne. Borgerskolen. Søndag 16/03-2008.

Firma Cup 2008. Indendørs fodboldstævne. Med bander, en mand over midt og målmanden må ikke bruge hænderne. Borgerskolen. Søndag 16/03-2008. 17-03-2008 Firma Cup 2008 Indendørs fodboldstævne. Med bander, en mand over midt og målmanden må ikke bruge hænderne. på Borgerskolen Søndag 16/03-2008 Arrangør: Get2 Sport & Taastrup FC Sådan finder du

Læs mere

DM i Fodboldloven 2015. 2 Ja, hvis de ikke har brugt tre udskiftningsspillere allerede

DM i Fodboldloven 2015. 2 Ja, hvis de ikke har brugt tre udskiftningsspillere allerede Navn: Favoritdommer: Beskrivelse 1. Under en straffesparkskonkurrence pådrager målmanden sig sin anden advarsel og bliver udvist. Må holdet sætte reservemålmanden ind? 1 Ja Nej 2 Ja, hvis de ikke har brugt

Læs mere

DGI TRÆNERGUIDEN DGI TRÆNERGUIDEN DGI TRÆNERGUIDEN DGI TRÆNERGUIDEN. Afslutnings rundt om bordet (slik) Alm. rundt om bordet (Den hårde)

DGI TRÆNERGUIDEN DGI TRÆNERGUIDEN DGI TRÆNERGUIDEN DGI TRÆNERGUIDEN. Afslutnings rundt om bordet (slik) Alm. rundt om bordet (Den hårde) Nr.6531 Nr.6530 Afslutnings rundt om bordet (slik) Alm. rundt om bordet (Den hårde) Der spilles med én bold som holdes i gang samtidig med at man løber rundt om bordet og >4 spillere skiftes til at spille

Læs mere

Regler. Dansk Arbejder Idrætsforbund. En verden af gode oplevelser www.dai-sport.dk. Dansk Arbejder Idrætsforbund

Regler. Dansk Arbejder Idrætsforbund. En verden af gode oplevelser www.dai-sport.dk. Dansk Arbejder Idrætsforbund Dansk Arbejder Idrætsforbund En verden af gode oplevelser www.dai-sport.dk Regler Dansk Arbejder Idrætsforbund Idrættens Hus, Brøndby Stadion 20 2605 Brøndby Tlf. 43 26 23 84 Fax: 43 26 23 86 E-mail: dai@dai-sport.dk

Læs mere

Move@School LEGEKATALOG

Move@School LEGEKATALOG Move@School LEGEKATALOG Legekataloget er udgivet af Move@School, Folkesundhed København December 2006 For yderligere information eller spørgsmål kontakt: Glen Nielsen Projektleder Projekt Move@School E-mail:

Læs mere

Regler Banen 1.1 græsareal 1.2 afgrænset, 1.3 anlægges 1.4 hul 1.5 markeret 1.6 midlertidige 1.7 flyttes 1.8 Udslagsstedets 1.

Regler Banen 1.1 græsareal 1.2 afgrænset, 1.3 anlægges 1.4 hul 1.5 markeret 1.6 midlertidige 1.7 flyttes 1.8 Udslagsstedets 1. Regler 2015 1. Banen 1.1 En krolfbane er et græsareal med 12 huller, hver med en længde på fra 5 m til 30 m. Græsarealet behøver ikke at være plant eller nyslået. (Det er en fordel, og gør spillet mere

Læs mere

Hobro IK Fodbold inviterer til FYRKAT CUP 2015

Hobro IK Fodbold inviterer til FYRKAT CUP 2015 Hobro IK Fodbold inviterer til FYRKAT CUP 2015 Fyrkat Cup indbyder til indefodboldstævne i Hobro Idrætscenter 23., 24. og 25. januar 2015. Tilmelding sker gennem www.staevner.dk Alt efter antal tilmeldte

Læs mere