Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "http://www.sportspladsen.dk/statisk.php4?id=204"

Transkript

1 Side 1 af 26 (gældende fra 20. april 2000) SINGLE Banen 2. Fast tilbehør 3. Bolden 4. Ketsjeren 5. Server og modtager 6. Valg af side og serv 7. Serven 8. Fodfejl 9. Aflevering af serv 10. Servefejl 1 Anden serv 12. Hvornår serves 13. Let 14. "Let" i serven 15. Serverœkkefølge 16. Hvornår spillerne skifter side 17. Bolden i spil 18. Serveren vinder point 19. Modtageren vinder point 20. Spiller taber point Aerobic Badminton Beachvolley Bowling Cykling Dans DGI Beachvolley Fodbold Frisbee Golf Gymnastik Håndbold Løb Petanque Rulleskøjteløb Salsa Skisport Skøjtesport Squash Streetbasket Tennis Vandring Volleyball 2 Spiller generer modspiller 22. Bold rammer på linie 23. Bold rører fast tilbehør 24. En korrekt returnering 25. En spiller forhindres i at spille 26. Scoren i et parti 27. Scoren I et sœt 28. Maksimale antal sœt 29. Baneofficials opgaver 30. Uafbrudt spil og hvileperioder 3 Rådgivning

2 Side 2 af Boldudskiftning DOUBLE 33. Doublespil 34. Doublebanen 35. Serverœkkefølgen i double 36. Modtagerrœkkefølgen i double 37. Serv uden for tur i double 38. Fejl i modtagerrœkkefølgen i double 38. Fejl i modtagerrœkkefølgen i double 39. Fejlserv i double REGLER FOR KØRESTOLSTENNIS I. Den turneringsspillende kørestolstennisspiller II. Serven III. Bolden i spil IV. Spiller taber point V. Kørestols- / Ikke handicap tennis SINGLE Banen Banen skal vœre et rektangel, der er 23,77 meter langt og 8,23 meter bredt. Den skal deles tvœrs over på midten af et net, som er ophœngt på en snor eller wire, der højst må vœre 0,8 cm i diameter. Wirens ender skal vœre fastgjorte til eller strakt hen over toppen af 2 stolper, som ikke må vœre mere end 15 cm i firkant (15 x 15 cm) eller 15 cm i diameter. Disse stolper må ikke vœre mere end 2,3 cm højere end overkanten af netwiren. Stolpernes centrum skal placeres 0,914 meter uden for banen på hver side, og stolpernes højde over jorden skal vœre sådan, at overkanten af snoren eller wiren er 1,07 meter over jorden. Når der til single anvendes en kombineret double- (se 34) og singlebane med et doublenet, skal nettet understøttes ved hjœlp af 2 netstolper - kaldet singlepinde - således at det bliver 1,07 meter højt. Singlepindene må ikke vœre mere end 7,5 cm i firkant eller 7,5 cm i diameter. Centrum af singlepindene skal placeres 0,914 meter fra singlebanen i begge sider.

3 Side 3 af 26 Nettet skal strœkkes helt ud, sådan at det helt udfylder rummet mellem de to stolper, og det skal have tilstrœkkeligt små masker, således at bolden ikke kan passere igennem det. Nettets højde skal på midten vœre 0,914 meter, og det skal holdes stramt nede af en helt hvid rem, som ikke må vœre mere end 5 cm bred. Til at dœkke snoren eller metalwiren og toppen af nettet skal der bruges et bånd, som skal vœre helt hvidt, og som ikke må vœre mindre end 5 cm og højst 6,3 cm bredt på hver side af nettet. Der må ikke forekomme reklamer på net, rem, bånd eller singlepinde. Linierne, som begrœnser enderne og siderne af banen, kaldes henholdsvis bag- og sidelinierne. På hver side af nettet, parallelt med dette og i en afstand af 6,40 meter fra dette, trœkkes servelinierne. Feltet på begge sider af nettet, mellem servelinien og sidelinierne, deles i to ens felter, som kaldes servefelterne, af en midterservelinie, som skal vœre 5 cm bred, og som trœkkes midt imellem og parallelt med sidelinierne. Hver baglinie skal deles i to dele med en 5 cm bred og 10 cm lang linie, som er en tœnkt forlœngelse af midterservelinien. Denne linie trœkkes inden for baglinierne, vinkelret på disse og kaldes midtermœrket. Alle andre linier skal vœre mindst 2,5 cm og højst 5 cm brede - undtagen baglinien, som højst må vœre 10 cm bred. Alle mål regnes til den yderste del af linierne. Alle linier skal vœre af ensartet farve. Hvis reklamer eller lignende anbringes for enden af banen, må disse ikke indeholde hvid eller gul farve. En lys farve kan kun anvendes, hvis den ikke er visuelt forstyrrende for spillerne. Hvis reklamer placeres på liniedommernes stole placeret for enden af banen, må disse ikke indeholde hvid eller gul gul farve. En lys farve kan kun anvendes. hvis den ikke er visuelt forstyrrende for spillerne. BEMÆRK 1 I Davis Cup; Fed Cup samt det Internationale Tennis Forbunds officielle mesterskaber, udarbejdes der sœrlige krav til afstanden bag baglinien og ud fra sidelininerne, hvilke er inkluderet i de respektive reglementer for disse turneringer. BEMÆRK 2 På klubniveau bør afstanden bag baglinien ikke vœre mindre end 5,5 meter og ud fra sidelinierne ikke under 3,05 meter. 2. Fast tilbehør Til banens faste tilbehør regnes ikke alene net, stolper, singlepinde, snor eller wire, netbånd og -kant, men også - hvor sådanne findes - bag- og sidenet, tribune, faste eller flyttelige siddepladser og stole omkring banen, samt de der bruger disse, samt alle faste genstande omkring og over banen, samt dommeren, net- og fodfejlsdommere, liniedommere og boldsamlere på deres respektive pladser. BEMÆRK Med ordet "dommer" i denne regel menes ikke kun hoveddommeren, men også andre personer, som er udset til at hjœlpe denne med at dømme kampen, og som sådan er berettigede til at sidde på banen.

4 Side 4 af Bolden Bolden skal have en ensartet ydre overflade bestående af en vœvet beklœdning og dens farve skal vœre hvid eller gul. Hvis der er søm eller sammenføjninger, skal disse vœre uden sting. Bolden skal opfylde de krav, der er beskrevet i Rules of Tennis, Appendix I, section iv, med hensyn til størrelse og veje mindst 56 gram og højst 59,4 gram. c. Når man lader bolden falde på et fast underlag fra 254 cm højde, skal den have et opspring på mere end 134,62 cm og mindre end 147,32 cm. Bolden skal have en indadgående deformation på mere end 0,559 cm og mindre end 0,737 cm og en udadgående deformation på mere end 0,80 cm og mindre end 1,08 cm, når den udsœttes for et tryk på 8,165 kg. De to deformationstal skal vœre gennemsnittet af 3 forskellige aflœsninger af 3 akser af bolden, og 2 aflœsninger må ikke afvige mere end 0,76 cm fra hinanden. d. Når der spilles i en højde over 1219 meter over havets overflade, kan yderligere 2 boldtyper benyttes. Den ene type er identisk med den ovenfor beskrevne, dog med den forskel, at opspringet skal vœre mere end 121,92 cm, men under 134,62 cm. Det interne tryk skal vœre større end det ydre tryk. Denne type tennisbold kaldes normalt en trykbold. Den anden type bold er ligeledes identisk med den ovenfor beskrevne, dog med den undtagelse, at opspringet skal vœre mere end 134,62 cm og mindre end 147,32 cm. Det interne og ydre tryk skal vœre nogenlunde ensartet. Bolden skal have vœret lagret i mindst 60 dage eller lœngere i samme højde, som turneringen spilles. Denne type tennisbold kaldes normalt en 0-tryk eller trykløs bold. e. Alle afprøvningerne for opspring, størrelse og deformation skal udføres i overensstemmelse med de regler, der er omtalt i Rules of Tennis, Appendix I. f. Det Internationale Tennis Forbund skal afgøre spørgsmål om, hvorvidt enhver bold eller prototype overholder ovennœvnte specifikationer, eller på anden måde enten kan eller ikke kan godkendes til spil. Sådanne bedømmelser kan enten foretages på eget initiativ eller på anmodning fra enhver, der måtte have en sœrlig interesse heri, det vœre sig en spiller, fabrikant, nationale forbund eller medlemmer heraf. Sådanne afgørelser og anmodninger skal foretages i overensstemmelse med det internationale forbunds regler herom, som kan rekvireres fra ITF s sekretariat. Note 1: Enhver bold, der benyttes i en turnering, hvor det Internationale Tennis Forbunds spilleregler "Rules of Tennis" er gœldende, skal vœre opført på den officielle ITF liste over tilladte bolde udgivet af det Internationale Tennis Forbund. Note 2: Fra 1, januar 2000 til 3 december 2001 kan der forsøgsvis anvendes yderligere to typer tennisbolde. Der henvises til "Rules og Tennis", 3 og Appendix I for nærmere beskrivelse af disse bolde.

5 Side 5 af Ketsjeren Ketsjere, som ikke opfylder følgende specifikationer, kan ikke godkendes til spil i henhold til spillereglerne: Ketsjerens slagflade skal vœre plan og bestå af et mønster af krydsede strenge, der er forbundet til en ramme, og som skiftevis er flettet over og under hinanden eller fastgjort til hinanden, der hvor de krydser. Strengenes mønster skal i det hele taget vœre ensartet og må specielt ikke på midten vœre mindre tœt end på noget andet sted af fladen. Ketsjerens design og opstrengning skal vœre af en sådan karakter, at begge flader til enhver tid under spil er identiske. Strengene skal vœre fri for fastgjorte genstande og fremspring udover de, der udelukkende og specielt anvendes for at begrœnse eller forhindre slitage, overrivninger eller rystelser, og som til dette formål er rimelige med hensyn til størrelse og placering. Ketsjerrammen inklusive skaftet og håndtaget må indtil januar 2000 ikke vœre lœngere end 81,28 cm og ikke mere end 31,75 cm i bredden. Den opstrengede flade må ikke vœre lœngere end 39,37 cm og ikke bredere end 29,21 cm. Fra januar 2000 må ketsjerrammen inklusive skaftet og håndtaget ikke vœre lœngere end 73,66 cm. c. Rammen inklusive håndtaget og strengene skal vœre fri for fastgjorte genstande og anordninger udover de, der udelukkende og specielt anvendes til at begrœnse eller forhindre slitage, overrivninger eller rystelser, eller til at fordele vœgten med. Enhver genstand eller anordning skal vœre rimelig i størrelse og placering med hensyn til disse formål. d. Rammen inklusive håndtaget og strengene skal vœre fri for enhver anordning, der gør det muligt for spilleren materielt at œndre ketsjerens form, eller at œndre vœgtfordelingen i retning af ketsjerens lœngdeakse, eller bevidst at œndre enhver fysisk egenskab der måtte påvirke ketsjerens optrœden, når der spilles om et point. Det Internationale Tennis Forbund skal afgøre spørgsmål om, hvorvidt enhver ketsjer eller prototype overholder ovennœvnte specifikationer, eller på anden måde enten kan eller ikke kan godkendes til spil. Sådanne bedømmelser kan enten foretages på eget initiativ eller på anmodning fra enhver, der måtte have en sœrlig interesse heri, det vœre sig en spiller, fabrikant, nationale forbund eller medlemmer heraf. Sådanne afgørelser og anmodninger skal foretages i overensstemmelse med det internationale forbunds regler herom, som kan rekvireres fra ITF s sekretariat. Tvivlstilfœlde og afgørelser Kan der vœre mere end et sœt strenge på ketsjerens slagflade?

6 Side 6 af 26 Afgørelse: Nej. Reglen siger klart et mønster og ikke mønstre af krydsede strenge. 2. Kan strengenes mønster betragtes som ensartet og plant, hvis strengene ligger i mere end et plan? Afgørelse: Nej. 3.Kan en vibrationsdœmpende genstand placeres på ketsjerens strenge? Hvis ja, hvor må den så placeres? Afgørelse: J Men genstanden må kun placeres uden for det mønster, hvor strengene krydser hinanden 4. Under spillet knœkker strengene i en spillers ketsjer ved et uheld. Kan han fortsœtte spillet med ketsjeren i denne tilstand? Afgørelse:J 5. Server og modtager Spillerne skal vœre placeret på hver sin side af nettet. Den spiller, som først afleverer bolden, kaldes "serveren" og den anden spiller kaldes "modtageren". Tvivlstilfœlde og afgørelser Taber en spiller pointet, hvis han i et forsøg på at udføre et slag passerer den tœnkte forlœngelse af nettet? Før han slår til bolden Efter at have slået til bolden Afgørelse: Han taber ikke pointet i nogle af tilfœldene ved at passere den tœnkte forlœngelse af nettet og forudsat han ikke trœder på eller kommer inden for linierne, der afgrœnser modstanderens banehalvdel ( 20 e.). Med hensyn til at vœre generet eller forhindret kan modstanderen anmode dommeren om en afgørelse i henhold til 21 og Serveren forlanger, at modtageren skal stå inden for linierne, der afgrœnser dennes banehalvdel. Er det nødvendigt? Afgørelse: Nej. Modtageren må stå, hvor som helst han ønsker det på sin side af nettet.

7 Side 7 af Valg af side og serv Valget af side og retten til at vœre server eller servemodtager i det første parti skal afgøres ved lodtrœkning. Den spiller, der vinder lodtrœkningen, må vœlge eller bede modspilleren om at vœlge: Retten til at vœre server eller servemodtager, hvorved den anden spiller skal vœlge side, eller At vœlge side, hvorved den anden spiller skal vœlge at vœre server eller servemodtager. Tvivlstilfœlde og afgørelser Har en spiller ret til nye valg, hvis kampen er blevet udsat eller afbrudt, før den blev påbegyndt? Afgørelse: J Lodtrœkningen bliver stående, men nye valg må foretages med hensyn til valg af serv og banehalvdel. 7. Serven Serven skal udføres på følgende måde: Umiddelbart før påbegyndelsen af serven skal serveren vœre placeret med begge fødder i ro, bagved baglinien og mellem de tœnkte forlœngelser af servemidtermœrket og ydersiden af sidelinien. Serveren begynder ved at lade bolden forlade hånden i en hvilken som helst retning ud i luften, og derpå slå til den med sin ketsjer, inden den rammer jorden. Serven betragtes som afleveret, når bold og ketsjer er i berøring med hinanden. En spiller, der kun bruger én arm, må bruge sin ketsjer til boldopkastet. Tvivlstilfœlde og afgørelser Må serveren i singlespil placere sig bagved den del af baglinien, der ligger mellem singleog doublesidelinierne, når han server? Afgørelse: Nej 2. Hvis en spiller under udførelsen af en serv kaster to eller flere bolde op i stedet for én, taber han så denne serv? Afgørelse: Nej, den dømmes "let". Men hvis dommeren betragter handlingen som forsœtlig, må han handle i henhold til 2

8 Side 8 af Fodfejl Serveren må igennem hele udførelsen af serven: Ikke œndre sin udgangsstilling ved at gå eller løbe. Serveren kan derimod ikke ved mindre fodbevœgelser, som ikke vœsentligt påvirker hans oprindelige placering, dømmes for "at have œndret sin udgangsstilling ved at gå eller løbe". Ikke med nogen fod berøre andet område end det, der er bagved baglinien inden for de tœnkte forlœngelser af midtermœrket og ydersiden af side- linien. 9. Aflevering af serv Ved udførelsen af serven skal serveren vœre placeret skiftevis bag den højre og den venstre side af banen, i hvert parti begyndende i højre side. Hvis serven udføres fra den forkerte side af banen, og det ikke opdages, skal alle bolde, der er spillet under den forkerte serv eller server alligevel tœlle med, men den forkerte opstilling skal rettes straks, efter den opdages. Bolden skal i serven passere over nettet og ramme i det servefelt, der er placeret diagonalt overfor serveren, eller på de linier, der afgrœnser dette felt, før servemodtageren returnerer bolden. 10. Servefejl Serven er fejl: Hvis serveren overtrœder 7, 8 eller 9 Hvis han ikke rammer bolden i sit forsøg på at slå til den. c. Hvis den servede bold berører et fast tilbehør til banen, før den rammer jorden, dog med undtagelse af nettet, netbåndet eller netkanten. Tvivlstilfœlde og afgørelser

9 Side 9 af 26 Efter at have kastet bolden op for at serve, bestemmer serveren sig for ikke at slå til bolden og griber den i stedet. Er det en fejl? Afgørelse: Nej. 2. Ved udførelsen af en serv i en singlekamp, der spilles på en bane med doublenetstolper og singlepinde, rammer bolden en singlepind og springer der- på ind på banen inden for linierne i det rigtige felt. Er det en fejl eller en "let"? Afgørelse: I en serv er det en fejl, fordi singlepinden, doublestolpen og den del af nettet og båndet, der er imellem dem, er fast tilbehør ( 2 og 10, og bemœrkningen til 24). 1 Anden serv Efter en fejl (hvis det er den første fejl) skal serveren igen serve fra samme side af banen, hvorfra han servede fejl, medmindre serven var udført fra den forkerte side, hvorefter serveren under henvisning til 9 kun er berettiget til én serv, som udføres fra den anden side af banen. Tvivlstilfœlde og afgørelser En spiller server fra den forkerte side. Han taber pointet og hœvder derefter, at det var en fejl serv, fordi han stod i den forkerte side. Hvad dømmes? Afgørelse:Pointet tœller som spillet, og den nœste serv skal afleveres fra den korrekte side i henhold til stillingen. 2. Stillingen er a15, og serveren server ved en fejltagelse fra ulige side. Han vinder pointet. Derpå server han en fejl fra lige side. Man opdager nu, at der serves fra den forkerte side. Kan han gøre krav på det foregående point? Fra hvilken side skal der nu serves? Afgørelse:Det foregående point tœller. Den nœste serv skal afleveres fra ulige side, da stillingen er 30-15, og serveren har servet en fejl. 12. Hvornår serves Serveren må ikke serve, før servemodtageren er parat. Hvis servemodtageren forsøger at returnere serven, skal han regnes for at have vœret klar. Hvis servemodtageren imidlertid tilkendegiver, at han ikke er klar, kan han ikke krœve, at bolden dømmes fejl, selv om bolden ikke rammer banen inden for det afgrœnsede servefelt.

10 Side 10 af Let I alle tilfœlde, hvor der må dømmes let i henhold til reglerne. eller for at tillade en afbrydelse af spillet, skal dette have følgende fortolkninger: Når dette er dømt alene i forbindelse med en serv, skal kun denne ene serv spilles om. Dømmes bolden "let" under alle andre omstœndigheder, skal pointet spilles om. Tvivlstilfœlde og afgørelser En serv bliver afbrudt af årsager, som ikke er defineret i 14. Skal kun serven spilles om? Afgørelse: Nej. Hele pointet skal spilles om. 2. Hvis en bold i spil går i stykker, skal der da dømmes en "let"? Afgørelse: J 14. "Let" i serven Serven dømmes "let", hvis: Servebolden berører nettet, netkanten eller netbåndet og ellers rammer banen i servefeltet, eller efter at bolden har berørt nettet, netkanten eller netbåndet, berører modtageren eller noget, denne er iført eller bœrer, før bolden rammer banen. En serv eller fejl afleveres, når modtageren ikke er parat (se 12). Er serven "let", tœller den pågœldende serv ikke med, og serveren skal serve igen; men en serv, der er "let", kan ikke annullere en forudgående fejl. 15. Serverœkkefølge Efter slutningen af parti skal servemodtageren vœre server, og serveren bliver

11 Side 11 af 26 servemodtager, og således skiftes der i alle efterfølgende partier i kampen. Hvis en spiller server uden for tur, skal den spiller, der skulle have servet, serve, så snart fejlen opdages, men alle point scoret før fejlens opdagelse skal medregnes. Hvis et parti fœrdigspilles, før end fejlen bliver opdaget, skal rœkkefølgen af serven fortsœtte som œndret. En fejl, der er servet før opdagelsen, skal ikke medregnes. 16. Hvornår spillerne skifter side Spillerne skal skifte banehalvdel efter, 3. og alle efterfølgende ulige partier samt efter hvert sœt, medmindre det totale antal partier er lige. I så tilfœlde skiftes først side efter parti i nœste sœt. Hvis der laves en fejl, og den korrekte rœkkefølge ikke bliver fulgt, skal spillerne indtage deres korrekte placering, såsnart fejlen opdages, og derefter følge deres oprindelige rœkkefølge for sideskift. 17. Bolden i spil En bold er i spil fra det øjeblik, hvor den er afleveret i serven. Med mindre der dømmes en fejl eller en let, forbliver bolden i spil, indtil pointet er afgjort. Tvivstilfœlde og afgørelser: En spiller slår en bold fejl. Der kommer ingen udråb fra dommer / liniedommer, og bolden forbliver i spil. Kan hans modspiller senere gøre krav på pointet, når bolden er fœrdigspillet? Afgørelse: Nej. Der kan ikke gøres krav på pointet, hvis spillerne fortsœtter spillet, efter at der er lavet en fejl, forudsat at modspilleren ikke blev forhindret deraf. 18. Serveren vinder point Serveren vinder point, hvis: En servebold, der ikke dømmes "let" iflg. 14, rammer servemodtageren eller noget, denne er iført eller bœrer, før bolden rammer jorden. Servemodtageren på anden måde taber pointet iflg. 20

12 Side 12 af Modtageren vinder point Servemodtageren vinder pointet, hvis: Serveren server to på hinanden følgende fejl. Serveren på anden måde taber pointet iflg Spiller taber point En spiller taber point, hvis: Bolden i spil rammer jorden to banen. Er dette en fejl serv, eller taber spilleren point? Afgørelse: Dette er en fejl serv, fordi bolden var ude af spil, da ketsjeren ramte nettet. 3. A og B spiller mod C og D. A server til D. C berører nettet, før bolden rammer banen. Der dømmes en fejl, fordi bolden har ramt uden for servefeltet. Har C og D tabt pointet? Afgørelse: Dommen "fejl" er ikke korrekt. C : Hvis han fanger bolden, mister han pointet i henhold til 20 g. 2. Hvis han flugter bolden og derved laver en fejlreturnering, mister han pointet i henhold til 20 c. 3. Hvis han flugter bolden og derved foretager en korrekt returnering, skal spillet fortsœtte.

13 Side 13 af 26 2 Spiller generer modspiller Hvis en spiller med vilje eller uforsœtligt foretager sig noget, som efter dommerens skøn forhindrer modspilleren i udførelsen af et slag, skal dommeren i første tilfœlde tilkende modspilleren pointet, og i andet tilfœlde dømme pointet spillet om (let). Tvivlstilfœlde og afgørelser: Skal en spiller straffes, hvis han under udførelsen af et slag berører modspilleren? Afgørelse: Nej, med mindre dommeren skønner det nødvendigt at dømme i henhold til 2 2. Når en bold springer tilbage over nettet, må den spiller, hvis tur det er til at slå, rœkke over nettet i forsøg på at slå til bolden. Hvad skal der dømmes, hvis spilleren bliver forhindret i at gøre dette af modspilleren? Afgørelse: I henhold til 21 skal dommeren enten tildele pointet til spilleren, som bliver forhindret, eller bede om at få pointet spillet om. (Se også 25). 3. Kan et uforsœtligt dobbeltslag forårsage en handling, som forhindrer modspilleren i at spille i henhold til 21? Afgørelse:Nej. 22. Bold rammer på linie En bold, der rammer en linie, betragtes som havende ramt i det felt, der begrœnses af linien. 23. Bold rører fast tilbehør Hvis en bold i spil rammer noget af banens faste tilbehør - med undtagelse af net, netstolper, singlepinde, netwire eller -kant, efter at den har ramt jorden - vinder den spiller, som har udført slaget, pointet. Hvis det sker, før bolden rammer jorden, vinder den anden spiller pointet. Tvivlstilfœlde og afgørelser: En returnering rammer dommeren eller dennes stol eller stade. Spilleren hœv- der, at bolden ville vœre gået ind på banen.

14 Side 14 af 26 Afgørelse: Spilleren mister pointet. 24. En korrekt returnering En returnering er god, hvis: Bolden rammer net, netstolper, singlepinde, netkant eller -bånd, netwire, forudsat den passerer over disse og rammer jorden inden for modspillerens banehalvdel, eller bolden i serven eller returneringen rammer jorden inden for modspillerens banehalvdel og springer eller blœser tilbage over nettet, og den spiller - hvis tur det er til at slå - rœkker over nettet og slår til bolden, forudsat han ikke overtrœder 20 e., eller c. bolden bliver returneret uden om netstolper eller singlepinde, hvad enten den er over eller under den øverste kant af nettet, også selv om den berører disse, forudsat den blot rammer jorden indenfor selve banen, eller d. en spillers ketsjer passerer ind over nettet, efter at han har returneret bolden, forudsat at bolden passerer nettet, før der slås til den, og returneringen ellers er god, eller e. det lykkes en spiller i server eller under spil at returnere bolden, der forinden har ramt en anden bold, der ligger på banen. BEMÆRK I en singlekamp, der spilles på en doublebane, og hvor der derfor skal bruges singlepinde, betragtes doublestolperne samt det stykke af nettet, der er uden for singlepindene, samt netbånd, netkant og netwire som hørende til det faste tilbehør, og betragtes ikke som stolper eller dele af nettet ved singlespil. En returnering, der passerer under netwiren mellem singlepinden og den tilstøden- de doublestolpe, og uden at berøre netwire, net eller doublestolpen, og i øvrigt rammer inden for banen, dømmes "god". Tvivlstilfœlde og afgørelser: En bold på vej ud af banen rammer en netstolpe eller en singlepind og falder ned på modspillerens banehalvdel inden for linierne. Er bolden god?

15 Side 15 af 26 Afgørelse: Hvis det er en serv: Nej, iflg. 10 c. I alle andre tilfœlde end serv: Ja, iflg Dømmes returneringen god, hvis spilleren returnerer bolden ved at holde på ketsjeren med begge hœnder? Afgørelse: Ja 3. Hvis en serv eller en bold i spil rammer en bold, der ligger på banen, er pointet dermed vundet eller tabt? Afgørelse: Spillet skal fortsœtte. Er det ikke muligt for dommeren at se, om det er den rigtige bold, der returneres, skal han dømme en "let". 4. Må en spiller benytte mere end 1 ketsjer på noget tidspunkt under spillet? Afgørelse: Nej. Reglerne foreskriver 1 ketsjer under spillet. 5. Kan en spiller forlange en bold eller bolde, der ligger på modspillerens ba-nehalvdel, fjernet? Afgørelse: Ja, men ikke mens bolden er i spil. 25. En spiller forhindres i at spille Såfremt en spiller hindres i udførelsen af et slag af noget, denne ikke har kontrol over, med undtagelse af banens faste tilbehør, eller de i 21 nœvnte regler, skal der dømmes "let". Tvivlstilfœlde og afgørelser: En tilskuer kommer i vejen for en spiller, som derved forhindres i at returnere bolden. Kan spilleren forlange, at der dømmes "let"? Afgørelse: Ja, hvis dommeren skønner, at spilleren blev forhindret af omstœn-digheder, som lå uden for hans kontrol, men ikke på grund af fast tilbehør eller indretning af banen. 2.

16 Side 16 af 26 En spiller bliver forhindret som beskrevet i tilfœlde, og dommeren dømmer "let". Serveren har forud servet en fejl. Har han ret til 2 server? Afgørelse: Ja, når en bold er i spil, skal pointet, ikke kun den ene serv, spilles om som reglen foreskriver det. 3. Kan en spiller forlange en "let" under 25, fordi han troede, at hans modspiller blev forhindret og derfor ikke forventede, at denne returnerede bolden? Afgørelse: Nej. 4. Er en returnering god, når en bold i spil rammer en anden bold i luften? Afgørelse:Der dømmes en "let", med mindre den anden bold er i luften som følge af en spillers handling, hvorved dommeren må dømme i henhold til 2 5. Hvis hoveddommeren eller en anden dommer fejlagtigt dømmer "out" eller "fejl" og derefter korrigerer sig selv, hvilken af kendelserne skal da gœlde? Afgørelse:Der dømmes en "let", med mindre ingen af spillerne - efter dommerens skøn - er blevet forhindret i sit spil, hvorved den korrigerede kendelse skal gœlde. 6. Hvis første servebold, som er fejl, ruller ind på banen og forstyrrer modtageren, idet der bliver servet anden serv, kan modtageren da forlange en "let"? Afgørelse: J Men hvis han havde en mulighed for at fjerne bolden og valgte ikke at gøre dette, kan han ikke forlange en "let". 7. Er det en korrekt returnering, hvis bolden rammer en stationœr eller bevœgelig genstand på banen? Afgørelse: Det er en korrekt returnering, med mindre den stationœre genstand kom ind på banen efter at bolden var sat i spil, hvorved der dømmes en "let". Hvis bolden rammer en bevœgelig genstand langs med eller over banens overflade, skal der dømmes en "let". 8. Hvad skal der dømmes, hvis serven er fejl, 2. serven er korrekt og det bliver nødvendigt at dømme en "let" enten i henhold til 25 eller fordi dommeren er ude af stand til at afgøre pointet? Afgørelse: Fejlen annuleres og hele pointet spilles om.

17 Side 17 af Scoren i et parti Hvis begge spillere har vundet tre point, er stillingen i regnskabet lige, og det nœste point, der vindes af en spiller, betyder at stillingen i regnskabet er "fordel" til denne spiller. Hvis den samme spiller vinder det nœste point, vinder spilleren partiet; hvis den anden spiller vinder pointet, er stillingen igen lige, og sådan fortsœttes, indtil en spiller vinder to på hinanden følgende point umiddelbart efter stillingen "lige". Partiet tilfalder da denne spiller. Valgfri alternativ tœllemåde (The No - Ad Scoring System) The No - Ad Scoring System kan anvendes som et alternativ til den traditionelle tœllemåde i perioden januar december 2000 under forudsœtning af, at dette valg annonceres forud for turneringen. I dette tilfœlde er følgende regler gœldende: Når en spiller vinder sin første bold, kaldes det i regnskabet 15 til denne spiller; når spilleren vinder sin anden bold, står der i regnskabet 30 til denne spiller; efter at have vundet sin tredie bold, står der 40 i regnskabet til denne spiller, og det fjerde point, som spilleren vinder, beregnes som parti til denne, undtagen som følger: Hvis begge spillere har vundet tre point, er stillingen i regnskabet lige; et afgørende point skal derefter spilles, hvor modtageren skal vœlge om pågœldende ønsker at modtage serven fra højre eller venstre side. Spilleren, der vinder dette afgørende point, har vundet partiet. Double I double anvendes en tilsvarende tœllemåde som for single. Ved lige skal det modtagende par vœlge, om de ønsker at modtage serven fra højre eller venstre side. Det par, der vinder dette afgørende point, har vundet partiet. Mixed double I mixed double anvendes en lidt anderledes procedure: Ved lige og med den mandlige spiller som server skal der serves til den mandlige spiller - uanset fra hvilken side denne modtager, og med den kvindelige spiller som server skal der serves til den kvindelige spiller fra modstanderparret. 27. Scoren I et sœt En spiller (eller spillere), som først vinder 6 partier, vinder et sœt, dog kan sœttet kun vindes, når han har opnået en margin på 2 partier i forhold til modspilleren, og i tilfœlde, hvor dette er nødvendigt, forlœnges sœttet, indtil denne margin er nået. Tie-break systemet kan bruges som alternativ til det under punkt nœvnte system, forudsat at beslutningen herom er annonceret forud for kampens start. I tilfœlde af dette skal følgende regler gœlde: Tie-break trœder i kraft, når stillingen er 6-6 i partier. Det gœlder alle sœt, medmindre

18 Side 18 af 26 der er besluttet noget andet, og dette er meddelt forud for kampens start. Følgende system skal bruges i et tie-break-parti: Single I. En spiller, som først vinder 7 point, vinder partiet og sœttet, forudsat at han fører med 2 point. Hvis stillingen bliver 6-6, skal partiet forlœnges, indtil den margin er opnået. Der skal bruges numerisk tœllesystem i hele tie-break-partiet. < men den forkerte position skal rettes øjeblikkeligt, når den opdages. IV. Spillerne skal skifte side efter hvert sjette point og ved afsluningen af tie-break-partiet. V. Tie-break-partiet skal tœlle med som et parti med hensyn til boldud-skiftning, undtagen hvis boldene skal udskiftes ved starten af et tie-break-parti. I så fald skal udskiftningen udsœttes, indtil det andet parti i det efterfølgende sœt. Double I double skal anvendes samme fremgangsmåde som i single. Den spiller, hvis tur det er til at serve, skal vœre server ved det første point. Derefter skal hver spiller skiftevis serve to point i den rœkkefølge som forud i sœttet, indtil vinderen af partiet og sœttet er fundet. Serveskift Den spiller (eller i double det par), hvis tur det var til at serve først i tie-break partiet skal vœre modtager af serven i det første parti i det efterfølgende sœt. Tvivlstilfœlde og afgørelser: Ved 6-6 spilles tie-break, selvom det var bestemt og annonceret forud for kam- pen, at et normalt langt sœt skulle spilles. Tœller de allerede spillede points? Afgørelse: Hvis fejlen opdages, før bolden er sat i spil til det andet point, tœller det første point, men fejlen skal korrigeres øjeblikkeligt. Hvis fejlen opdages, efter at bolden er sat i spil til det andet point,skal partiet fortsœtte som et tie-break-parti. 2. Ved 6-6 spilles et normalt langt sœt, selv om det var bestemt og annonceret forud for kampen, at der skulle spilles en tie-break. Tœller de allerede spillede points?

19 Side 19 af 26 Afgørelse: Hvis fejlen opdages, før bolden sœttes i spil til det andet point, skal det første tœlles med, men fejlen rettes øjeblikkeligt. Hvis fejlen opdages efter at bolden er sat i spil til det andet point, skal der spilles normalt langt sœt. Hvis stillingen derefter bliver 8-8 eller et højere lige antal, skal der spilles tie-break. 3. Hvis der under et tie-break-parti i single- eller doublekamp serves uden for tur, skal serveordenen så forblive som œndret indtil partiets afslutning? Afgørelse: Hvis en spiller er fœrdig med sin serverunde, skal rœkkefølgen forblive som œndret. Hvis fejlen opdages, inden serverunden er fœrdig, skal serverœkkefølgen korrigeres øjeblikkeligt. Alle allerede spillede point tœller. 28. Maksimale antal sœt Det maksimale antal sœt i en kamp er 5 - eller, hvor kvinder deltager Baneofficials opgaver I kampe, hvor der er udpeget en dommer, er dennes afgørelser endelige, men hvor der er udnœvnt en referee, kan enhver dommerkendelse vedrørende tolkning af loven appelleres til referee, og i alle sådanne tilfœlde er referees afgørelse endeligt gœldende. I kampe, hvor der er udpeget hjœlpedommere (liniedommere, netdommer og fodfejlsdommer), er deres afgørelser vedrørende fakta endelige, undtagen hvor der efter dommerens opfattelse er sket en klar fejldom; her har dommeren ret til at œndre en sådan dom, eller bede om, at der spilles en "let". Når en sådan hjœlpedommer ikke er i stand til at trœffe en afgørelse, skal han tilkendegive dette øjeblikkeligt over for dommeren, som så skal trœffe afgørelsen. Hvis dommeren ikke er i stand til at trœffe en afgørelse vedrørende fakta, skal han bede om, at der spilles en "let". I Davis Cup kampe eller andre holdkampe, hvor der er en referee på banen, kan enhver afgørelse œndres af denne, og han kan også bede dommeren om at beordre, at der spilles en "let". Referee kan på ethvert tidspunkt udsœtte en kamp på grund af mørke, banens tilstand eller på grund af vejret. I alle tilfœlde af afbrydelser, skal den øjeblikkelige stilling i regnskabet og den øjeblikkelige brug af baner opretholdes, med mindre referee og spillerne i forening bestemmer andet. Tvivlstilfœlde og afgørelser: Dommeren dømmer en "let", men en spiller krœver, at pointet ikke skal spilles om. Skal referee anmodes om at trœffe en afgørelse? Afgørelse: J Et spørgsmål om anvendelse af tennisregler, dvs et spørgsmål, som angår fortolkningen af bestemte kendsgerninger, skal først afgøres af dommeren. Hvis

20 Side 20 af 26 dommeren imidlertid er i tvivl, eller hvis en spiller appellerer dommerens afgørelse, så skal referee anmodes om at trœffe en afgørelse, og hans afgørelse er endelig. 2. En bold dømmes ude, men en spiller hœvder, at bolden var god. Kan referee afgøre dette? Afgørelse: Nej. Dette er et spørgsmål om fakt Det er et spørgsmål, der drejer sig om, hvad der faktisk skete ved et bestemt tilfœlde, og banedommerens afgørelse er derfor endelig. 3. Kan en hoveddommer overdømme en liniedommer, efter at en bold er fœrdigspillet, hvis der efter hans mening under forløbet af spillet er begået en helt klar fejl? Afgørelse: Nej, ikke med mindre modspilleren efter hans mening blev generet. Ellers kan en hoveddommer kun overdømme en liniedommer, hvis han gør det øjeblikkeligt efter, at fejlen er begået. 4. En liniedommer dømmer en bold "ude". Hoveddommeren var ikke i stand til at se det helt tydeligt, men han synes dog, at bolden var "god". Kan han overdømme en liniedommer? Afgørelse: Nej. En dommer må kun overdømme, hvis han mener, at en afgørelse uden for al tvivl var forkert. Han kan kun overdømme en liniedommer, som har dømt en bold "god", hvis han er i stand til at se et mellemrum mellem bold og linie; og han må kun overdømme en liniedommer, som dømmer en bold "ude" eller "fejl", hvis han har set bolden ramme linien eller falde inden for linien. 5. Kan en liniedommer œndre sin afgørelse, efter at hoveddommeren har nœvnt stillingen? Afgørelse: J Hvis en liniedommer erkender at have gjort en fejl, kan han rette fejlen under forudsœtning af, at han gør det med det samme. 6. En spiller hœvder, at hans returnering var "god", efter at en liniedommer har dømt den "out". Kan hoveddommeren overdømme liniedommeren? Afgørelse: Nej. En hoveddommer må aldrig overdømme som resultat af en protest eller appel fra en spiller. 30. Uafbrudt spil og hvileperioder Spillet skal foregå uden afbrydelse, fra den første serv er afleveret, og indtil kampen er fœrdigspillet i overensstemmelse med følgende bestemmelser:

DANSK TENNIS FORBUNDS SPILLEREGLER - Opdateret d. 1. januar 2010 -

DANSK TENNIS FORBUNDS SPILLEREGLER - Opdateret d. 1. januar 2010 - DANSK TENNIS FORBUNDS SPILLEREGLER - Opdateret d. 1. januar 2010 - Single 01 Banen 02 Fast tilbehør 03 Bolden 04 Ketsjeren 05 Server og modtager 06 Valg af side og serv 07 Serven 08 Fodfejl 09 Aflevering

Læs mere

REGLER & RETNINGSLINIER

REGLER & RETNINGSLINIER REGLER & RETNINGSLINIER 2004 HÅNDBOG FOR OFFICIALS dtftennis.dk INDHOLDSFORTEGNELSE 1. DTF s spilleregler 2 2. DTF s turneringsregler 19 3. Reglement for DM Hold 41 4. Reglement for DM Juniorhold 53 5.

Læs mere

Spilleregler for badminton

Spilleregler for badminton Spilleregler for badminton Fastsat af The International Badminton Federation (IBF). Gældende fra 01/08/2006. Definitioner Spiller Enhver person, der spiller badminton Kamp Konkurrence i badminton mellem

Læs mere

Spilleregler for badminton

Spilleregler for badminton Spilleregler for badminton Definitioner Spiller Enhver person, der spiller badminton Kamp Konkurrence i badminton mellem parter bestående af 1 eller 2 spillere Single En kamp med en spiller på hver side

Læs mere

Regler for Bordtenniskampe, dvs. materialer, borde, bat osv.

Regler for Bordtenniskampe, dvs. materialer, borde, bat osv. ITTF's Bordtennislove I dette dokument finder du den danske bordtennis unions oversættelse af ITTF's bordtennislove. Her kan du finde alt om, hvilke regler der er når man spiller en bordtenniskamp. ---

Læs mere

QIANBALL DOUBLE REGLER REGLER FOR QIANBALL DOUBLE KAMPE. KFUMs Idrætsforbund.

QIANBALL DOUBLE REGLER REGLER FOR QIANBALL DOUBLE KAMPE. KFUMs Idrætsforbund. KFUMs IDRÆTSFORBUND PRÆSENTERER REGLER FOR QIANBALL DOUBLE KAMPE Sidste års medalje vindere. Udarbejdet af KFUMs Idrætsforbund. KFUMs IDRÆTSFORBUND Revideret januar 2008. Danske double spilleregler for

Læs mere

BORDTENNIS INTERNATIONALE SPILLEREGLER MED TILLÆG UDARBEJDET AF BTE-BORDTENNISEXPERTERNE

BORDTENNIS INTERNATIONALE SPILLEREGLER MED TILLÆG UDARBEJDET AF BTE-BORDTENNISEXPERTERNE BORDTENNIS INTERNATIONALE SPILLEREGLER MED TILLÆG UDARBEJDET AF BTE-BORDTENNISEXPERTERNE 30. MAJ 2002 2 TILLÆG TIL DE INTERNATIONALE SPILLEREGLER OMFATTER: 2.11.1. a) og b) ET SÆT 2.13.3. a) og b) VALG

Læs mere

RETNINGSLINIER FOR KAMPE SPILLET UDEN DOMMER - opdateret d. 15. marts 2010

RETNINGSLINIER FOR KAMPE SPILLET UDEN DOMMER - opdateret d. 15. marts 2010 RETNINGSLINIER FOR KAMPE SPILLET UDEN DOMMER - opdateret d. 15. marts 2010 Generelle retningslinjer for Referees/referee assistenten der virker ved turneringer hvor der spilles kampe spillet uden dommer:

Læs mere

Special Olympics - Bordtennis

Special Olympics - Bordtennis Indholdsfortegnelse Side Sektion A - Officielle konkurrencer... 2 Sektion B - Faciliteter og udstyr... 2 Bordet... 2 Nettet... 3 Bolden... 3 Battet... 3 Definitioner...4 Sektion C - Konkurrenceregler...

Læs mere

I. Fodtennis - kategorier og discipliner... 3. 0. Kategorier og discipliner... 3. II. Reglement gældende for alle kategorier og discipliner...

I. Fodtennis - kategorier og discipliner... 3. 0. Kategorier og discipliner... 3. II. Reglement gældende for alle kategorier og discipliner... Fodtennis reglement Oversættelse af UNIFs reglement udarbejdet ved ekstraordinær kongres i Venaco, Frankrig, d. 7. oktober 2011. Oversat i et samarbejde mellem KFIF og DBU København. 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Snooker regler. Den Danske Billard Union's spilleregler for Snooker, udarbejdet i henhold til gældende internationale regler.

Snooker regler. Den Danske Billard Union's spilleregler for Snooker, udarbejdet i henhold til gældende internationale regler. Snooker regler Den Danske Billard Union's spilleregler for Snooker, udarbejdet i henhold til gældende internationale regler. 1. Beskrivelse og spillemateriel Snooker er et positions- og pointspil. Points

Læs mere

Johnbold foregår så hurtigt at mange fotos vil være rystede og viser dobbelte steger, hvor der i virkeligheden kun er én streg.

Johnbold foregår så hurtigt at mange fotos vil være rystede og viser dobbelte steger, hvor der i virkeligheden kun er én streg. Johnbold Johnbold er så hurtigt og spændende at man har brug for to dommere Johnbold giver mere motion end noget andet havespil Johnbold gør ikke forskel på mænd og kvinder Johnbold egner sig bedst til

Læs mere

Øvelser til forhånd og baghånd

Øvelser til forhånd og baghånd Øvelser til forhånd og baghånd Forhånd og baghånd kan integreres i de fleste øvelser. Her er en masse øvelser, som giver mulighed for at lege forhånd og baghånd ind. En øvelse har altid et fagligt formål,

Læs mere

DANSK HÅNDBOLD FORBUND

DANSK HÅNDBOLD FORBUND 1 Målmand RØD 1 befinder sig ude på spillepladsen, da HVID 8 opfanger bolden og kaster den mod RØDT holds tomme mål. Rød 5 har imidlertid opdaget faren og løber på tværs af feltet for at stoppe bolden.

Læs mere

Brug bolden 3. Idéer på spil

Brug bolden 3. Idéer på spil Brug bolden 3 Idéer på spil Indhold i dette hæfte: Bordtennis.............................. 3 Tennis................................... 7 Fodbold................................. 12 Håndbold................................

Læs mere

Spil. Lege spil. Store: Fodtennis Her spiller vi fodtennis over et net. Eller i kan spille over et håndboldmål.

Spil. Lege spil. Store: Fodtennis Her spiller vi fodtennis over et net. Eller i kan spille over et håndboldmål. Lege spil Store: Fodtennis Her spiller vi fodtennis over et net. Eller i kan spille over et håndboldmål. Spil Futsal De forskellige grupper skal spille Futsal kampe mod hinanden. Såfremt grupperne er store

Læs mere

Småspil og volleyspecifikke lege

Småspil og volleyspecifikke lege Småspil og volleyspecifikke lege Småspil i undervisningen er en spændende og udfordrende måde for eleverne at arbejde med tekniske elementer. I dette afsnit præsenteres en masse småspil, der alle bygger

Læs mere

Alle er med:-) www.spilcricket.dk. Spil og lege vejledning

Alle er med:-) www.spilcricket.dk. Spil og lege vejledning Spil og lege vejledning Cricketrundbold I skal bruge: Et gærde, et bat, en blød skumbold, en gul top og 3 kegler. Start med at stille banen op. Placer gærdet, så der er god plads foran det. Sæt den gule

Læs mere

Reglerne til Kidsvolley level 0 til 2

Reglerne til Kidsvolley level 0 til 2 Reglerne til Kidsvolley level 0 til 2 I dette materiale, målrettet skoler og fritidsordninger, er kidsvolleyreglerne rettet til, så de passer til en undervisningssituation, hvor idrætslæreren har grupper

Læs mere

Brug bolden 4. Flere idéer på spil

Brug bolden 4. Flere idéer på spil Brug bolden 4 Flere idéer på spil Indhold i dette hæfte: Bordtennis............................... 3 Tennis................................... 7 Fodbold.................................. 10 Håndbold................................

Læs mere

3.2. Grundlæggende Spilleregler

3.2. Grundlæggende Spilleregler 3.2. Grundlæggende Spilleregler 3.2.1. 1 Skakspillets natur og mål 1.1 Et parti skak er et spil mellem to modstandere som skiftevis flytter deres brikker på et kvadratisk bræt, kaldet et "skakbræt". Spilleren

Læs mere

En Hurtig Guide til Golfreglerne

En Hurtig Guide til Golfreglerne En Hurtig Guide til Golfreglerne Regelkomiteen Regelkomiteen Ret til ændringer forbeholdes indtil endelig godkendelse fra The R&A, St. Andrews foreligger. En Hurtig Guide til Golfreglerne Da golfspillet

Læs mere

Regler. Dansk Arbejder Idrætsforbund. En verden af gode oplevelser www.dai-sport.dk. Dansk Arbejder Idrætsforbund

Regler. Dansk Arbejder Idrætsforbund. En verden af gode oplevelser www.dai-sport.dk. Dansk Arbejder Idrætsforbund Dansk Arbejder Idrætsforbund En verden af gode oplevelser www.dai-sport.dk Regler Dansk Arbejder Idrætsforbund Idrættens Hus, Brøndby Stadion 20 2605 Brøndby Tlf. 43 26 23 84 Fax: 43 26 23 86 E-mail: dai@dai-sport.dk

Læs mere

International 5 kegler

International 5 kegler International 5 kegler KAPITEL 1 - ALMINDELIGE BESTEMMELSER. 1 - Anvendelse af reglerne 1. CEB-reglementet for 5-kegler er et led i CEB's love og regler. Det kan anvendes ved alle Europamesterskaber såvel

Læs mere

Teknisk basetræning fodbold

Teknisk basetræning fodbold Fodbold stationer Banen Henvisninger til øvelserne på tysk hos DFB : http://www.dfb.de/dfb-info/training/abzeichen/right.php DFB / hp Utoft - 1 DFB / hp Utoft - 2 Station 1 Præcisions-skytte Opgave: Spark

Læs mere

FINA VANDPOLOREGLER 2013-2017 August 2013

FINA VANDPOLOREGLER 2013-2017 August 2013 FINA VANDPOLOREGLER 2013-2017 FINA VANDPOLOREGLER 2013-2017 August 2013 INDHOLDSFORTEGNELSE WP 1 BANE OG UDSTYR... 3 WP 2 MÅLENE... 4 WP 3 BOLDEN... 4 WP 4 HUER... 5 WP 5 HOLDENE OG UDSKIFTNINGSSPILLERE...

Læs mere

Spørgsmål og svar samt orientering.

Spørgsmål og svar samt orientering. Indefodboldudvalget side 1 Spørgsmål og svar samt orientering. DFU s Indefodboldudvalg bliver ind imellem anmodet om at tage stilling til spørgsmål om indefodbold. En del af disse spørgsmål og svar er

Læs mere

SPILØVELSER FOR MÆND MOTIONSFODBOLD FOR MÆND KOM I FORM MED FODBOLD FITNESS

SPILØVELSER FOR MÆND MOTIONSFODBOLD FOR MÆND KOM I FORM MED FODBOLD FITNESS SPILØVELSER FOR MÆND MOTIONSFODBOLD FOR MÆND KOM I FORM MED FODBOLD FITNESS FORORD TIL SPILØVELSER KÆRE FODBOLDSPILLER Fodbolddelen består af 12 øvelseskort med en øvelse på forsiden og et spil på bagsiden.

Læs mere

Dagens program er: Regler for spil på. Tee sted. Green. Andre småting.

Dagens program er: Regler for spil på. Tee sted. Green. Andre småting. Dagens program er: Regler for spil på Tee sted. Green. Andre småting. SPIL på Tee sted Man skal slå ud mellem Teemarkeringerne og højst 2 køllelængder bagud. 2 køllelængder Spilleren må stå hvor han vil!

Læs mere

De væsentlige ændringer og nye regler per 1. juli 2014.

De væsentlige ændringer og nye regler per 1. juli 2014. Område Beskrivelse Regel Kampområdet Der er nu mulighed for at bruge en Oktogon-form Artikel 3 Kampområdet (Ottekantet-form) bane til stævnerne. Punkt 1.2 og 2.2 Kampområdet Sekundanterne skal sidde udenfor

Læs mere

Forslag til træningsøvelser for U13 14

Forslag til træningsøvelser for U13 14 Forslag til træningsøvelser for U13 14 Inderside. Spillerantal: Alle 2 bolde pr. 3 spiller Banestørrelse: 20 x 20 meter Scoring: Ingen Rød spiller skal stoppe bolden med fodsålen inden den spilles tilbage

Læs mere

REGELPRØVE. Aarhus Golf Club. Regelmæssigt Rundt Regel- og Handicapudvalget

REGELPRØVE. Aarhus Golf Club. Regelmæssigt Rundt Regel- og Handicapudvalget REGELPRØVE arhus Golf lub Regelmæssigt Rundt Regel- og Handicapudvalget Den store blå regelprøve Prøven (PDF) består af 17 spørgsmål med et separat svarark (Word) og et scorekort med et fiktivt handicap.

Læs mere

Træn maven flad med måtten som redskab

Træn maven flad med måtten som redskab Træn maven flad med måtten som redskab Af Birgitte Nymann www.birgittenymann.dk Double leg extension Det giver øvelsen: Styrker og former balder, baglår og rygmuskler, træner stabiliteten omkring skulderpartiet

Læs mere

BILAG A Forslag til Håndboldreglement FSKBH Håndbold

BILAG A Forslag til Håndboldreglement FSKBH Håndbold BILAG A Forslag til Håndboldreglement FSKBH Håndbold Formål og gyldighedsområde Formålet er at samle de københavnske firmaklubbers håndboldspillere til idrætslig samvær til gavn og glæde for udøverne og

Læs mere

DARTREGLER. Ikke alle darts scorer

DARTREGLER. Ikke alle darts scorer DARTREGLER Hvem skal starte? Almindeligt træningsspil kan afgøres ved, at hver spiller kaster en dart. Den, der rammer nærmest bull, starter. Denne form for afgørelse kaldes»middle for diddle«. I nogle

Læs mere

opvarmnings øvelse for 10 spillere, 3:7

opvarmnings øvelse for 10 spillere, 3:7 opvarmnings øvelse for 10 spillere, 3:7 Pasnings- og positionsøvelse Holdet i overtal er altid i boldbesiddelse. Spillerne skal hele tiden sørge for at holdebolden på egne fødder, Den spiller, der evt.

Læs mere

Skak-regler. Inhold Förmål med spillet Forberedelset Flytning av brikkerne. Flyttning af hver enkel brik

Skak-regler. Inhold Förmål med spillet Forberedelset Flytning av brikkerne. Flyttning af hver enkel brik 1 / 5 29.7.2008 10:54 Skak regler Inhold Förmål med spillet Forberedelset Flytning av brikkerne Flyttning af hver enkel brik - Kongen - Dronningen - Tårnet - Løberen - Springeren - Bonden Spillet Skakmat

Læs mere

MANUAL TIL RESULTATINDBERETNING I DANSK TENNIS FORBUND OG UNIONERNES HOLDTURNERINGSPROGRAM (HTP)

MANUAL TIL RESULTATINDBERETNING I DANSK TENNIS FORBUND OG UNIONERNES HOLDTURNERINGSPROGRAM (HTP) MANUAL TIL RESULTATINDBERETNING I DANSK TENNIS FORBUND OG UNIONERNES HOLDTURNERINGSPROGRAM (HTP) Dansk Tennis Forbund August 2012 side 1 af 7 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Visning af programmet...

Læs mere

Børnefodbold U10.1 OB Træningspas Mandage (4) Pasninger & stige

Børnefodbold U10.1 OB Træningspas Mandage (4) Pasninger & stige 1700 1715 Indmøde og kamp 1715 1745 Stige / koordination Der arbejdes med 2 stiger (2 grupper spillere på en gang). Der skal gennemgås 5 stigeøvelser. Hver øvelse skal trænes 5 gange per spiller. Bane

Læs mere

Regler for UV-Rugby i Danmark Oversat fra CMAS Internationale Regler, som sidst er ændret september 1997.

Regler for UV-Rugby i Danmark Oversat fra CMAS Internationale Regler, som sidst er ændret september 1997. Regler for UV-Rugby i Danmark Oversat fra CMAS Internationale Regler, som sidst er ændret september 1997. Vejledende noter er markeret med "VN" og anført i kursiv, særlige danske vejledende noter er markeret

Læs mere

Forslag til stationstræning med fokus på at tilpasse øvelsen efter hvilken gruppe, der skal træne på stationen

Forslag til stationstræning med fokus på at tilpasse øvelsen efter hvilken gruppe, der skal træne på stationen Forslag til stationstræning med fokus på at tilpasse øvelsen efter hvilken gruppe, der skal træne på stationen Formål: Give værktøjer til at trænerne har redskaber til at differentiere træningen ved at

Læs mere

Golfregler. Vi følger John og Maria rundt på 18 hullers slagspil (stableford)

Golfregler. Vi følger John og Maria rundt på 18 hullers slagspil (stableford) Golfregler Vi følger John og Maria rundt på 18 hullers slagspil (stableford) SPØRGSMÅL 1: Maria driver ud på hul 1 og lægger sig langt ud til venstre. Hun er bange for, at bolden er out of bounds, så hun

Læs mere

Regel 16 Personlige straffe og holdstraffe

Regel 16 Personlige straffe og holdstraffe Regel 16 Personlige straffe og holdstraffe Advarsel 16:1 En advarsel er den passende straf for: a) forseelser, der skal straffes progressivt (8:3, sammenlign dog 16:3b og 16:6d); b) usportslig opførsel,

Læs mere

RÅDETS DIREKTIV 93/33/EØF af 14. juni 1993 om tyverisikring på to- og trehjulede motordrevne køretøjer. (EFT L 188 af 29.7.1993, s.

RÅDETS DIREKTIV 93/33/EØF af 14. juni 1993 om tyverisikring på to- og trehjulede motordrevne køretøjer. (EFT L 188 af 29.7.1993, s. 1993L0033 DA 11.05.1999 001.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B RÅDETS DIREKTIV 93/33/EØF af 14. juni 1993 om tyverisikring på to- og

Læs mere

Skadesforbyggende øvelser

Skadesforbyggende øvelser Ankel Skadesforbyggende øvelser 1. Ankel 2 & 2 balance Stå på et ben, undgå overstræk i standknæet, sæt håndfladerne mod hinanden og pres dem mod hinanden i mens der spændes i maven (navlen suges ind)

Læs mere

Øvelser til dig med morbus Bechterew

Øvelser til dig med morbus Bechterew Øvelser til dig med morbus Bechterew Vi har udarbejdet et grundlæggende program, som indeholder de øvelser, der er nødvendige, for at du kan bevare bevægeligheden og forebygge, at ryggen bliver krum. Det

Læs mere

Skakhåndbogen Afsnit 3 SKAKSPILLETS REGLER

Skakhåndbogen Afsnit 3 SKAKSPILLETS REGLER spilleren selv eller hans modstander standse uret og tilkalde dommeren. Dommeren kan idømme straf til den spiller som fejlplacerede brikkerne. 7.4 Hvis det under et parti opdages at der er fuldført et

Læs mere

Rygfitness med Ergo Multistol. ergoforma. ergoforma

Rygfitness med Ergo Multistol. ergoforma. ergoforma Rygfitness med Ergo Multistol ergoforma ergoforma Rygfitness med Ergo Multistol RYGPROBLEMER ER EN DEL AF HVERDAGEN FOR MANGE Årsagen kan være dårlige arbejdsstillinger, forkert arbejdsstol, manglende

Læs mere

Kajakpolo Spilleregler

Kajakpolo Spilleregler Dansk Kano og Kajak Forbund Officiel oversættelse og fortolkning af ICF s Kajakpolo Spilleregler OBS: Det er muligt at søge dispensation for de opstillede krav til bane, mål mv. 1. Banen: Banen skal være

Læs mere

Gældende for sæsonen 2015

Gældende for sæsonen 2015 Officielle Medalist Dartliga.dk regler TRIO (Danmark) Gældende for sæsonen 2015 1. Inddeling i divisioner 1.1. Dartliga.dk har 3 forskellige divisioner i ligaen. De er herefter nævnt som A, B og C-divisionen.

Læs mere

Krolf Forord. Er teksten af denne type, så er det forfatterens kommentarer. 2. april 2010 1

Krolf Forord. Er teksten af denne type, så er det forfatterens kommentarer. 2. april 2010 1 Krolf Forord Ser man tekst af denne type, er det citater fra reglerne. Det er for det meste fra spillereglerne, men det kan også være fra turneringsreglementet. Er teksten af denne type, så er det forfatterens

Læs mere

Træningsøvelser Hammel GF Øvede spillere fra U10 Senior.

Træningsøvelser Hammel GF Øvede spillere fra U10 Senior. Hammel d. 18. februar 2012 Træningsøvelser Hammel GF Øvede spillere fra U10 Senior. Her er forslag til et træningsprogram for de øvede spillere fra 10 års alderen og op i senior rækkerne. Jeg har lavet

Læs mere

Indholdsfortegnelse. FODBOLDLOVEN FOR 5-MANDS... 7 Diverse ændringer... 7. DIVISIONERING... 8 1 Seniorer... 8 2 Ungdom... 8 3 Spillerbeskrivelser...

Indholdsfortegnelse. FODBOLDLOVEN FOR 5-MANDS... 7 Diverse ændringer... 7. DIVISIONERING... 8 1 Seniorer... 8 2 Ungdom... 8 3 Spillerbeskrivelser... Indholdsfortegnelse Side FODBOLDLOVEN FOR 7-MANDS... 2 1 Banen... 2 2 Bolden... 2 3 Spillernes antal... 2 4 Spillernes udstyr... 3 5 Dommeren... 3 6 Linjedommere... 3 7 Spilletid... 3 8. Spillets igangsættelse...

Læs mere

GRUNDE TIL AT SPILLE FUTSAL

GRUNDE TIL AT SPILLE FUTSAL 10 JEG HAVDE FORNØJELSEN AF AT SPILLE FUTSAL I SKOLEN, OG HVAD FUTSAL KAN GIVE DIG SOM FODBOLDSPILLER ER INTELLIGENS OG EN ANDEN MÅDE AT TÆNKE FODBOLD PÅ. HVORFOR? FORDI MAN SPILLER PÅ MEGET BEGRÆNSET

Læs mere

Indskærpelser, Metal Ligaen 2015-16

Indskærpelser, Metal Ligaen 2015-16 Indskærpelser, Metal Ligaen 2015-16 Fair Play og Respekt er ryggraden i enhver succesfuld sportsgren. Danmarks Ishockey Union ønsker at en sådan fair play og respekt er udtalt i ishockeysporten og at alle

Læs mere

Regler. Dansk Arbejder Idrætsforbund. En verden af gode oplevelser www.dai-sport.dk. Dansk Arbejder Idrætsforbund

Regler. Dansk Arbejder Idrætsforbund. En verden af gode oplevelser www.dai-sport.dk. Dansk Arbejder Idrætsforbund Dansk Arbejder Idrætsforbund En verden af gode oplevelser www.dai-sport.dk Regler Dansk Arbejder Idrætsforbund Idrættens Hus, Brøndby Stadion 20 2605 Brøndby Tlf. 43 26 23 84 Fax: 43 26 23 86 E-mail: dai@dai-sport.dk

Læs mere

HUSREGLER FOR POKER Royal Scandinavian Casino august 2013

HUSREGLER FOR POKER Royal Scandinavian Casino august 2013 HUSREGLER FOR POKER Royal Scandinavian Casino august 2013 Kapitel I: Spillet 1. Deltagelse i et Poker spil. Stk. 1. Bestemmelse omkring reserveringer og deltagelse ved Pokerbordet er udelukkende op til

Læs mere

Træningsøvelser. Organisationscirklen. Taktisk træning. Organisationscirklen - også kaldet spilhjulet - er et pædagogisk redskab

Træningsøvelser. Organisationscirklen. Taktisk træning. Organisationscirklen - også kaldet spilhjulet - er et pædagogisk redskab Organisationscirklen Organisationscirklen - også kaldet spilhjulet - er et pædagogisk redskab til dig. DGI Idræt & Fællesskab Træningsøvelser Med spilhjulet har du et godt redskab til både at planlægge

Læs mere

KEGLEBILLARD CARAMBOLE 5-KEGLER SNOOKER POOL

KEGLEBILLARD CARAMBOLE 5-KEGLER SNOOKER POOL DEN DANSKE BILLARD UNION MATERIALEREGLEMENT FOR KEGLEBILLARD CARAMBOLE 5-KEGLER SNOOKER POOL 2014-2015 DDBU SPORTSBILLARD INDHOLDSFORTEGNELSE PARAGRAF 1. PARAGRAF 2. PARAGRAF 3. PARAGRAF 4. PARAGRAF 5.

Læs mere

Forkortes DLL, og betegnes Danish Lacrosse League internationalt.

Forkortes DLL, og betegnes Danish Lacrosse League internationalt. Dansk Lacrosse Liga Forkortes DLL, og betegnes Danish Lacrosse League internationalt. Regler 2011 Dette dokument indeholder reglerne for Dansk Lacrosse Liga. Den DLL ansvarlige udpeges af DLF for en sæson.

Læs mere

Blindt hækkeløb. 4x100 meter stafet uden arme. Balance bowling

Blindt hækkeløb. 4x100 meter stafet uden arme. Balance bowling Paralympiske Lege Paralympiske Lege (PL) kan bruges som en sjov og alternativ aktivitet for deltagere i alle aldre, dog vil disciplinerne passe bedst fra U-10 spillere og opad. Deltagerne deles op i hold

Læs mere

Bordfodbold regler. Kontrolleret handling: Akt på bolden som muliggør en teknisk bevægelse eller blokering (kontrol) af bolden.

Bordfodbold regler. Kontrolleret handling: Akt på bolden som muliggør en teknisk bevægelse eller blokering (kontrol) af bolden. Bordfodbold regler ORDFORRÅD OG TERMINOLOGI Kontrolleret handling: Akt på bolden som muliggør en teknisk bevægelse eller blokering (kontrol) af bolden. Kontrolleret sikring: Stop af bolden under en spillers

Læs mere

Vejledning for turneringsledere

Vejledning for turneringsledere Vejledning for turneringsledere Formål: I bestræbelserne på at sikre en ensartet og høj kvalitet i afviklingen af sæsonens mange klubturneringer i Sorø Golfklub har turneringsudvalget fundet det væsentligt

Læs mere

Testmanual for Constant-Murley Score 1

Testmanual for Constant-Murley Score 1 Testmanual for Constant-Murley Score 1 Subjektive Del A. Smerte Patienten bedes på en 15 cm linje angive sin værste smerte i skulderen oplevet indenfor de sidste 24 timer ved normale dagligdags aktiviteter.

Læs mere

Udvikl hver situation til fire øvelser ( formel, funktionel, anvendt spil, anvendt spil i højt tempo )

Udvikl hver situation til fire øvelser ( formel, funktionel, anvendt spil, anvendt spil i højt tempo ) BØRNEAKADEMIET Øvelsesgeneratoren: 1 2 3 4 5 6 Hvad vil du opnå med øvelsen? Hvad er målet? Opstil situationer i spillet, hvor færdigheden bruges Udvikl hver situation til fire øvelser ( formel, funktionel,

Læs mere

DC5946. Rekonstruktion og erklæring

DC5946. Rekonstruktion og erklæring DC5946 Rekonstruktion og erklæring Forløbet ved afkørsel A22 den 26. november 2007 -Tom side- Til Per Rønnei Herning, d. 17. april 2010 DanCrash 5946 Opdrag Rekonstruktion af uheldet med dokumentation

Læs mere

Individuelle kompetencer med bold (læringsmål)

Individuelle kompetencer med bold (læringsmål) Individuelle kompetencer med bold (læringsmål) 1. Husmandsfinte 2. Zidane-finte 3. Okocha-finte 4. Laudrup-finte 5. Cruyff-vending 6. Ronaldo-retningsskift (bag om støtteben) 7. 8 forskellige driblerytmer

Læs mere

GENERELLE TURNERINGSBETINGELSER VED AFVIKLING AF TURNERINGER I VOLSTRUP GOLFKLUB

GENERELLE TURNERINGSBETINGELSER VED AFVIKLING AF TURNERINGER I VOLSTRUP GOLFKLUB GENERELLE TURNERINGSBETINGELSER VED AFVIKLING AF TURNERINGER I VOLSTRUP GOLFKLUB Godkendt af Turnerings-, Handicap-, Ordens- og Regeludvalget JANUAR 2013 1 ÆNDRING I FORHOLD TIL TIDLIGERE GÆLDENDE. Punkt

Læs mere

Program påske lørdag

Program påske lørdag Program påske lørdag 09.00 14.00 8 mands U11 og U12 13.45 14.15 Præmieoverrækkelse U11 og U12 Aktiviteter Besøg AL s stand, gæt bolde og vind eller få en snak om alt fra lønkonti til realkreditlån. Speedcage

Læs mere

Tip til 1. runde af Georg Mohr-Konkurrencen Kombinatorik

Tip til 1. runde af Georg Mohr-Konkurrencen Kombinatorik Tip til 1. runde af - Kombinatorik, Kirsten Rosenkilde. Tip til 1. runde af Kombinatorik Her er nogle centrale principper om og strategier for hvordan man tæller et antal kombinationer på en smart måde,

Læs mere

Hej. skal vi lege? Legehæfte -Danselege

Hej. skal vi lege? Legehæfte -Danselege Hej skal vi lege? Legehæfte -Danselege Danseleg leg nr 1 - Boogie Woogie Legebeskrivelse: Deltagerne står i åben kreds med ansigtet ind mod midten. - Man gør de ting, man synger. Så tager vi højre fod

Læs mere

Velkommen til en ny sæson på tennisbanerne.

Velkommen til en ny sæson på tennisbanerne. Velkommen til en ny sæson på tennisbanerne. Bestyrelsen og instruktører ønsker alle tidligere og nye medlemmer velkommen til en ny sæson. Foråret er kommet tidligere end normalt så forhåbentligt, kan vi

Læs mere

Støt det lokale forenings liv -

Støt det lokale forenings liv - Støt det lokale forenings liv - bliv sponsor for Kolding Guardians AFC www.koldingguardians.dk Sponsor pakker Pakke 1 Pris: 2.000 kr. pr. år samt link og 5 linjers fritekst på hjemmesiden Pakke 2 Pris:

Læs mere

Træning i vand for gravide - Øvelser fra Hvidovre Hospital

Træning i vand for gravide - Øvelser fra Hvidovre Hospital Træning i vand for gravide - Øvelser fra Hvidovre Hospital Næsten alle gravide bør motionere lige så meget som resten af den voksne befolkning. Det vil sige at man som gravid skal holde sig i god form

Læs mere

FINNAIR Corporate Programme Aftalevilkår DANMARK GENERELT

FINNAIR Corporate Programme Aftalevilkår DANMARK GENERELT GENERELT Disse vilkår og betingelser er gældende for Finnair Corporate-programmet (herefter kaldet "programmet"). Bortset fra disse vilkår og betingelser er ingen andre regler gældende. Programmet er udviklet

Læs mere

Fodbold blev måske op-fundet i det gamle Æ-gyp-ten. Her har man fun-det bolde af læ-der, træ og pa-py-rus. De bolde er mere end 2000 år gamle.

Fodbold blev måske op-fundet i det gamle Æ-gyp-ten. Her har man fun-det bolde af læ-der, træ og pa-py-rus. De bolde er mere end 2000 år gamle. Fodbold blev måske op-fundet i det gamle Æ-gyp-ten. Her har man fun-det bolde af læ-der, træ og pa-py-rus. De bolde er mere end 2000 år gamle. I Kina har man også spillet fod-bold for flere 1000 år siden,

Læs mere

OPVARMNINGSØVELSER & LEGE TIL NYCIRKUS

OPVARMNINGSØVELSER & LEGE TIL NYCIRKUS OPVARMNINGSØVELSER & LEGE TIL NYCIRKUS Titel på øvelse: Push and pull Deltagere: min. 3 personer, men kan også udføres med en stor gruppe. Det vil umiddelbart være en god idé at starte i mindre grupper

Læs mere

Dansk Militært Idrætsforbund KAPITEL 16 FODBOLD UDENDØRS 11-MANDS

Dansk Militært Idrætsforbund KAPITEL 16 FODBOLD UDENDØRS 11-MANDS KAPITEL 16 FODBOLD UDENDØRS 11-MANDS A. DISCIPLINER RÆKKE DELTAGERE 1. Forbundsmesterskabet afvikles i følgende række: Senior A: Ingen aldersbegrænsning 2. Et hold må bestå af 16 spillere (heraf 2 målmænd)

Læs mere

Dommerens placering. 1. Dommerens placering ved begyndelsesspark. 2. Dommerens placering ved målspark

Dommerens placering. 1. Dommerens placering ved begyndelsesspark. 2. Dommerens placering ved målspark Dommerens placering 1. Dommerens placering ved begyndelsesspark 2. Dommerens placering ved målspark Dommerens placering 3. Dommerens placering ved hjørnespark (1) 4. Dommerens placering ved hjørnespark

Læs mere

Rækker Mølle har indgivet protest ved protestskema dateret den 16. november 2014 og har anført følgende:

Rækker Mølle har indgivet protest ved protestskema dateret den 16. november 2014 og har anført følgende: Rækker Mølle Håndbold og HØJ Håndbold samt Lars Laursen, Rækker Mølle Håndbold Brøndby den 3. december 2014 Journal nr. 2179-14-FS Afgørelse i protestsager indgivet af henholdsvis Rækker Mølle Håndbold

Læs mere

D A N S K G O L F U N I O N. Golfkørekortet. Så er der ikke langt til 1. tee

D A N S K G O L F U N I O N. Golfkørekortet. Så er der ikke langt til 1. tee D A N S K G O L F U N I O N Golfkørekortet Så er der ikke langt til 1. tee Teori spil indhold til regelmøder teorispørgsmål H O V E D S P O N S O R Golfkørekortet Det skal du igennem Så er der ikke langt

Læs mere

Mave- og rygtræningsøvelser

Mave- og rygtræningsøvelser Mave- og rygtræningsøvelser Rygsøjle twist Det træner du: den dynamiske stabilitet omkring lænd og bækken i samarbejder med hoftens muskler. Du bruger specielt de skrå mavemuskler til at dreje kroppen

Læs mere

Ranch Team Challenge Regler

Ranch Team Challenge Regler Ranch Team Challenge Regler Indholdsfortegnelse Teamet... 2 Hat... 3 Hest... 3 Bid... 3 Animal Handling... 3 Point... 4 Dicipliner... 5 Ranch Team Challenge er en holdkonkurrence, hvor grenene er et forsøg

Læs mere

GENOPTRÆNING EFTER DESEOPERATION

GENOPTRÆNING EFTER DESEOPERATION GENOPTRÆNING EFTER DESEOPERATION Jægersborgvej 64-66B, 2800 Lyngby Telefon: 45 933 933 Telefax: 45 935 550 www.kbhprivat.dk 1 DE FØRSTE DAGE Denne pjece indeholder øvelser til den første fase efter din

Læs mere

RUDE 11 LIGAEN. Scoretavler & Betaling. Generelle spilleregler. Rude 11 Liga Mesterskabet

RUDE 11 LIGAEN. Scoretavler & Betaling. Generelle spilleregler. Rude 11 Liga Mesterskabet Afsnit 1 Afsnit 2 Afsnit 3 Afsnit 4 Afsnit 5 Afsnit 6 Afsnit 7 Afsnit 8 Afsnit 9 Afsnit 10 Afsnit 11 Afsnit 12 Afsnit 13 Afsnit 14 Rude 11 Ligaen Puljer Holdsammensætning Spillere Puljeinddeling Spillerunder

Læs mere

TERRASSEVARMER 600 W

TERRASSEVARMER 600 W TERRASSEVARMER 600 W ART NR 350145 EAN NR 5709133350451 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG ADVARSLER Terrassevarmeren kan blive varm ved brug. Rør ikke gitteret og hold børn og husdyr på sikker afstand. Denne terrassevarmer

Læs mere

spil gigten af banen undgå skader

spil gigten af banen undgå skader spil gigten af banen undgå skader hjælp de unge spillere med at undgå skader 2 Alvorlige skader i knæ- og ankelled hænger ofte sammen med et aktivt fodboldliv. Det gælder for såvel bredde- og elitefodbold

Læs mere

RPAQ. Dette spørgeskema er designet til at skabe overblik over din sædvanlige fysiske aktivitet i de seneste 4 uger

RPAQ. Dette spørgeskema er designet til at skabe overblik over din sædvanlige fysiske aktivitet i de seneste 4 uger RPAQ Danish_RPAQ Version Number 1. updated 17/December/27 RPAQ Undersøgelse af de seneste 4 ugers fysiske aktiviteter Dette spørgeskema er designet til at skabe overblik over din sædvanlige fysiske aktivitet

Læs mere

TK/TBL / 25.08.2014 v.0.1. DigiMatch. Elektronisk Kamprapport

TK/TBL / 25.08.2014 v.0.1. DigiMatch. Elektronisk Kamprapport TK/TBL / 25.08.2014 v.0.1 DigiMatch Elektronisk Kamprapport 1 Procedure før kampstart... 3 DigiMatch download... 3 Registerniveau... 7 Indstillinger... 9 Login... 9 Tilpas knapperne... 10 Kampregistrering...

Læs mere

Regler. www.payandplay.dk. Definitioner. Adressere bolden

Regler. www.payandplay.dk. Definitioner. Adressere bolden Regler Definitioner Adressere bolden En spiller har adresseret bolden", når han har taget sin stance og samtidig har placeret (grounded) sin kølle ved bolden; dog har spilleren i en hazard adresseret bolden,

Læs mere

SUPPLERENDE STÆVNEREGLEMENT

SUPPLERENDE STÆVNEREGLEMENT INDHOLDSFORTEGNELSE PUNKT EMNE 1. Generelt 2 2. Indbydelse og propositioner 2 3. Anmeldelse 2 4. Startlisten/programmet 3 5. Resultatlisten 3 6. Tidtagning 4 7. Præmier 4 8. Reklamer på badetøj 4 9. Reklamer

Læs mere

To Vejs Motorcykel Alarm System BEEPER X6R

To Vejs Motorcykel Alarm System BEEPER X6R Betjeningsvejledning 1. Både 2-vejs fjernbetjeningen og alarmenheden kan afgive alarmsignal. Du kan både bruge den 2 vejs fjernbetjening og den almindelige fjernbetjening til at overvåge motorcyklen. 2.

Læs mere

TOTALHÅNDBOLD I FORENINGEN Fra lille purk til gammel skurk

TOTALHÅNDBOLD I FORENINGEN Fra lille purk til gammel skurk TOTALHÅNDBOLD I FORENINGEN Fra lille purk til gammel skurk Kære forening, kære trænere, ledere, hjælpere og spillere Dette hæfte har til formål at give et indblik i totalhåndbold. Hvordan spiller vi totalhåndbold

Læs mere

Silkeborg IF spillestil (8-mands)

Silkeborg IF spillestil (8-mands) Silkeborg IF spillestil (8-mands) Udarbejdet af Jacob Tind T + -træner Silkeborg IF Med det formål, at synliggøre vores spillestil og inspirere klubtrænerne i og omkring Silkeborg Seneste revidering: 21.

Læs mere

Word-5: Tabeller og hængende indrykning

Word-5: Tabeller og hængende indrykning Word-5: Tabeller og hængende indrykning Tabel-funktionen i Word laver en slags skemaer. Word er jo et amerikansk program og på deres sprog hedder skema: table. Det er nok sådan udtrykket er opstået, da

Læs mere

Der er uendeligt mange øvelsesmuligheder, hvor nogle er beskrevet nedenstående. Ellers slip din fantasi løs og opfind dine egne trin

Der er uendeligt mange øvelsesmuligheder, hvor nogle er beskrevet nedenstående. Ellers slip din fantasi løs og opfind dine egne trin Step Stepbænken er et ideelt træningsredskab, som du kan have derhjemme, hvor kondition, styrke, koordination og balance trænes og udfordres. Du træner primært dine muskler i ben og balder. Effekten fra

Læs mere

SKOVBAKKEN TENNIS VELKOMMEN TIL UNGDOMSMESTERSKABERNE 2015 I SKOVBAKKEN TENNIS

SKOVBAKKEN TENNIS VELKOMMEN TIL UNGDOMSMESTERSKABERNE 2015 I SKOVBAKKEN TENNIS SKOVBAKKEN TENNIS VELKOMMEN TIL UNGDOMSMESTERSKABERNE 2015 I SKOVBAKKEN TENNIS VELKOMMEN TIL UNGDOMSMESTERSKABERNE 2015 I SKOVBAKKEN Skovbakken Tennis er glade for i samarbejde med Dansk Tennis Forbund

Læs mere