førtidspensionisten Bladet for langtidssyge, flex- og skånejobbere

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "førtidspensionisten Bladet for langtidssyge, flex- og skånejobbere"

Transkript

1 førtidspensionisten Bladet for langtidssyge, flex- og skånejobbere udgives af Landsforeningen for førtidspensionister NR. 1 Januar 2009 En fantastisk aften Pensionist i udlandet 10 års Jubilæum

2 Kender du det? Du tager sove- eller nervemedicin jævnligt Du har måske gjort det i mange år Du oplever, at du ikke kan fungere som tidligere Du oplever en uforklarlig angst Du har intet overskud eller energi Hvis du har nogle af disse oplevelser, kan det måske skyldes din sove- eller nervemedicin. Telefonrådgivning, kontaktpersonordning og støttegrupper for medicinafhængige Yderligere oplysninger: BenzoRådgivningen Telefon mandag til torsdag kl samt onsdag kl

3 Forsidefoto: Carl-Erik. Indhold Leder Så blev det tid til et nyt blad, forsiden er et billede fra et fælles arrangement som de fynske lokalforeninger havde i efteråret på Egeskov marked. Jeg bliver ofte spurgt om hvad førtidspensionisterne har fået i forhøjelse af deres pension, svaret er at der ikke er sket nogen nævneværdig forhøjelse de senere år, dette gælder også for folkepensionisterne, bortset fra de dårligst stillede som har fået forhøjet ældrecheken. Den 1. oktober var Ældremobiliseringen arrangør af en demonstration over det meste af landet, for at gøre opmærksom på at pensionerne var håbløst bagud i forhold til de prisforhøjelser som der har været i Det har desværre ikke ført til nogen ændring. Desværre er det sådan at førtidspensionen er bagud reguleret med to år, så førtidspensionisterne får først en regulering for de meget store prisstigninger som der har været i 2008 i Vi har foreslået at man fra folketinget, laver det således at vi får indhentet denne bagud regulering,så vi får reguleret som alle andre. Mange spørger om hvor mange timer de må arbejde som førtidspensionister og hvor meget de må tjene. Det har ført til at Landsforeningen er gået med i et projekt der kører i Århus som i kan læse mere om på LFF - Kerteminde... 4 Pensionist i udlandet... 7 Velfærd eller svindel?... 8 Kronikertilskud Digt af Pia Pedersen En fantastisk aften Den 15. Marts næste år har Landsforeningen for Førtidspensionister 10 år s jubilæum. I den forbindelse er vi i gang med at finde ud af hvordan dagen skal markeres. Gode forslag modtages gerne. Vi har i samarbejde med Socialpolitisk forening og Retspolitisk forening en høring på Christiansborg d. 18 marts 2009 om lægekonsulenterne i det offentlige system. Vi har i det forløbne år haft en del kurser, som har haft til formål at give os redskaber til bedre at kunne hjælpe de borgere som har brug for vores hjælp, sådanne kurser vil vi forsøge at holde fremover i det omfang helbred og økonomien tillader. Det glæder mig meget at se der er kommet noget mere samarbejde i gang, lokalforeningerne imellem. Vi har som mange sikkert har opdaget fået lavet en ny hjemmeside, som jeg syntes er mere overskuelig og brugervenlig end den gamle. Tilslut vil jeg gerne takke alle som har ydet en indsats i foreningen. I er med til at gøre en forskel, så vores motto kan komme til sin ret, DU ER IKKE ALENE. Jeg ønsker jer alle og jeres familier en rigtig god jul samt et godt nytår. Carl-Erik Nielsen Landsformand Intet er umulig Krydsord Studerende afgør om du skal have førtidspension Det sker lokalt Landsbestyrelsen NÆSTE BLAD udkommer primo juli 2009 førtidspensionisten Årgang 6 - Nr. 1/2009 UDGIVET AF: Landsforeningen for Førtidspensionister v/ Carl-Erik Nielsen, Landsformand Stengade Rønne Tlf REDAKTION: Carl-Erik Nielsen, ansvarshavende ANNONCER: førtidspensionisten Skovkildeparken 23, Virring 8660 Skanderborg Tlf LAYOUT: FL Reklame Tlf TRYK: Silkeborg Bogtryk Tlf EFTERTRYK: Artikler kan eftertrykkes/citeres mod tydelig kildeangivelse, jvf. ophavsloven. Redaktionen forbeholder sig ret til at forkorte og redigere i det indsendte materiale HJEMMESIDE: Tidligere udgivelser kan ses på landsforeningens hjemmeside: ISSN: førtidspensionisten 1/2009 3

4 LFF - Kerteminde og hvad har vi så lavet siden sidst Vi har holdt sommerfest med grill-party, og banko. Gevinsterne havde hver i sær med, med sjovt var det, og der blev holdt længe ud. Vi har været på tur i Zoologisk Have Odense. Det var et dejligt vejr og 24 medlemmer samt noget familie var mødte op i højt humør. Vi kiggede på mange sjove dyr, som kiggede tilbage på os. Vi diskuterer stadig om, hvem ham her flirtede med, onde tunger hævder, at det var formanden. Så blev det kaffetid, og hvem kom mon først? Vi havde en virkelig dejlig tur, hvor alle snakkede med alle, skønt den yngste var 3 år, og den ældste var 84 år. I september skulle vi igen på tur, og da vi i Kerteminde jo er glade for dyr, valgte vi at besøge Naturama i Svendborg. PRØV DET!! Vi kunne alle komme til alle vegne med både rollatorer og el-scootere, der var både elevatorer og ramper, så vi kunne komme ud på terrassen og drikke kaffe (læs ryge). 4 førtidspensionisten 1/2009

5 Da vi ankom til stedet, fik vi en flot modtagelse, og fordi vi var så mange (ca. 20) fik vi en gratis introduktion af en yndig ung dame, der arbejdede på stedet. Spændende dyr var der nok af, både nulevende og uddøde Det skal dog sige, at alle de udstillede dyr, på et eller andet tidspunkt, har levet i Danmark. LFF Kerteminde havde flere prominente gæster den dag, og vi fik forskellige gaver i form af blomster og æbler og den slags. Formanden for Kommunens Handicap Råd kom og holdt en tale, hvori hun takkede os, og sagde: Det i gør for medlemmerne, kan en Kommune aldrig nogen sinde leve op til, og det er af meget stor værdi for det enkelte menneske. Hele bygningen er opdelt i 3 etager, med vand i kælderen, land i stueplan og luft på 1. sal, derudover var der en dejlig speciel udstilling, som mange af os også fik kigget på. Der var såmænd også plads til en lille tur i ro maskinen i vand etagen. Vi vil i vores ende af Landes-foreninger gerne starte en stafet, så vi kan høre/læse lidt om, hvad der bliver gjort i andre foreninger landet over. Derfor sender vi nu stafetten videre til Thy/Mors, og håber på, at vi i næste nummer at Landsbladet kan læse lidt om dem. Vi festligholdt vores 3 års fødselsdag, da en forening har vist, at den er levedygtig, når den når de 3 år. Nyheds interessen er væk, og der er kommet ny bestyrelse et par gange, og snakker man så stadig sammen efter det, ja så er foreningen som sagt bæredygtig. førtidspensionisten 1/2009 5

6 6 førtidspensionisten 1/2009

7 Pensionist i udlandet Det er jer sikkert bekendt at der gennem de senere år har været meget fokus på pensionister som vælger at tilbringe deres alderdom uden for EU/EØS og hvor misundelsen fra staten er kommet til udtryk gennem hårdere beskatningsregler og regelrette påbud om hvor længe man har lov at være væk fra Danmark o.s.v. o.s.v. Jeg vil gerne her i dette indlæg rette fokus på de danskere der af mange forskellige årsager, ønsker at bosætte sig uden for EU/ EØS enten i kortere eller længere tid. De følgende punkter viser hvor vanvittig uretfærdigt og skævvridende den danske stat behandler sine borgere; 1) Førtidspensionister (før 2003) og folkepensionister: Får fratrukket hele pensionstillægget på kr ,- såfremt de ønsker at bo i et givet land uden for EU. Af det resterende pensionsgrundbeløb skal der fortsat betales normal indkomstskat! Det betyder at hvis man ønsker at bo i et land uden for EU vil det ganske enkelt være umuligt at kunne leve af sin folkepension i et 3`land 2) Fastlagte strafferammer for hvor lang tid folkepensionister (i et såkaldt demokratisk frit system) kan opholde sig i et land uden for EU Max 6 mdr. om året (kalenderår) og max 4 mdr. ad gangen gives der tilladelse til at opholde sig i et land uden for EU! Det er jo ren og skær overformynderi fra statens side! 3) Efterlønnere: Er endnu værre stillet, de har ret til at opholde sig max 3 mdr. om året uden for EU. For nu at sætte ovenstående rigtig i relief, kan jeg oplyse, at i vore nordiske brødrelande er der en helt anden fleksibel indstilling til såvel beskatning og tids ophold i udlandet f.eks. kan man i Norge og Sverige tage hele sin folkepension ubeskåret før skat med til udlandet! og for at gøre ond værre betaler svenskere der flytter til udlandet kun 19% i skat som en belønning for at de ikke belaster systemet i hjemlandet. Hvad gør man så i Danmark; stjæler med arme og ben og sætter borgerne i spændtrøje og gør det stort set umuligt at leve et blot nogenlunde anstændigt liv i det land man som fri borger burde have lov til at bosætte sig i efter eget ønske, og uden løftede pegefingre og en mængde lovregler og krims krams der blot har til formål at tage modet fra folk der måtte tillade sig at drømme om en alternativ tilværelse, langt væk fra jantelov og misundelsesparagraffer. PS Det er i øvrigt nu om dage ikke beskåret mange at kunne vælge at flytte til et land inden for EU, da leveomkostninger i de fleste EU lande efterhånden er på højde med Danmark. Arkivfoto MVH. Steen Kronborg Hua Hin, Thailand førtidspensionisten 1/2009 7

8 Anmeldelse af Jytte Hestbech bog om: Del 2 Velfærd eller Sv Om korruption og m Om en virksom, men ignoreret sklerosebehandling, og om samfundets store viden, som ikke må bruges på svage grupper, del 2. Denne bog burde også være en del af pensum i både lægers, socialrådgiveres og ergoterapeuters uddannelse. Men det er mindst lige så vigtigt, at patientforeningen læser denne bog, og starter et seriøst forskningsarbejde, hvor alle elementer af behandlingen bruges på frivillige forsøgspersoner, for at få belyst, om behandlingen er virksom eller ej. Desuden er det vigtigt, at de politisk ansvarlige, deres rådgivere samt embedsmændene i ministerierne læser den. Det er en bog, der viser at nogle danske læger har en kæmpe uvilje mod udenlandske lægers viden og behandlingsformer. Det kunne vel tænkes, at hvis en dansk læge fik sklerose, så ville denne læge også prøve alt tænkeligt for at stoppe eller bremse sygdommen, ligesom denne svenske læge har gjort. Det har faktisk været hendes grundlag for at finde frem til behandlingen. Hvilken arrogance danske læger udviser, ved at afvise en behandling uden den er blevet testet seriøst. Så skulle man jo tror, at dette er en enkeltstående situation, men jeg har hørt om så mange forskellige sygdomme, hvor den syge efter at være blive opgivet eller faktisk har fået at vide, at de har 3 6 måneder tilbage at leve i, har valgt, at tage til udlandet for at blive behandlet. Hvorfor har de danske læger mistet deres faglige stolthed og behov for at forske i nye behandlinger? Hvorfor bliver alle fremmede behandlinger afvist som værende uvirksomme? Jeg har tidligere været af den opfattelse, at mennesker der vælger at blive læger, gør det for at helbrede syge mennesker, jeg er desværre ikke så sikker mere. Økonomisk vil det også blive meget billigere, at yde tilskud til de produkter, som foreskrives i den svenske behandling. Idet behandlingen hovedsagelig består af vitaminer og mineraler samt produktet Tymelyt, der øger adrenalinniveauet. Englænderen Cari Loder har faktisk påvist, at adrenalinniveauet hos sklerosepatienter er meget lavt. Den medicinske behandling koster ca ,- pr. person om året. Jeg kunne nemt komme til at tro, at vi sidder i lommen på medicinalindustrien. Jeg er overbevist om, at hvis der var en mulighed for behandling, så ville de fleste syge også forsøge denne mulighed. Hellere rask og selvhjulpen end syg og afhængig! Hvis du så får brug for hjælpemidler, så bliver der bevilget produkter, som slet ikke tilgodeser de behov der er. Eller også er hjælpemidlerne ikke fremtidssikret 3 5 år. Det betyder måske en umiddelbar besparelse her og nu, men på sigt bliver det meget dyrere. Selvfølgelig skal der ikke bevilges mere, end der er brug for, men det er også sund fornuft, at sikre det kan bruges mere end et år. Til at hjælpe ergoterapeuterne findes der rigtig mange patientforeninger, der har gode og informative hjemmesider med oplysninger om deres sygdom, samt eventuelt hvordan den udvikler sig. I denne bog følger vi Jytte Hestbeck (JH) fra 1997, hvor hun får diagnosen Dissemineret Sklerose. JH troede, at hun ved at træne så meget som muligt kunne få kontrol over sygdommen. Dette medførte dog, at hun blev endnu mere træt. Sklerose kan ikke bekæmpes med træning. Det er nervesystemet der er ramt af en ødelæggende betændelsestilstand, som forhindrer impulserne i at nå frem. Nogle måneder senere i 1997 køber JH bogen Från MSdiagnos till bättre hälsa, skrevet af to sklerosepatienter, læge Birgitta Brunes og journalist Adima Bergli. Denne bog er senere oversat til dansk, med titlen: Et nyt syn på sklerose. JH starter med behandlingen, og mener, at hun måske dermed reddede sin gangfunktion. JH beskriver meget indgående, hvordan hjernens funktioner arbejder hos en sklerosepatient. Samtidig giver hendes viden fra lægestudiet en forklaring på, hvorfor denne behandling hjælper. Der er en sammenhæng mellem de hjernefunktioner, der skal have hjælp, og den hjælp som behandlingen tilfører kroppen. Behandlingen anbefaler også, at patienterne får fjernet amalgamplomber og erstattet dem med porcelæn. 8 førtidspensionisten 1/2009

9 indel? agtmisbrug i den offentlige sektor Det er vigtigt at gå i psykoterapi, fordi skleroseramte kræver alt for meget af dem selv. Det er karakteristisk, at de er meget ydende og tjenstvillige, og skal trænes i at sige Nej. Desuden er meditation et godt redskab til at sænke stress, hvilket er vigtigt, da stressniveauet netop er meget højt hos sklerosepatienter. Endelig er der diverse kosttilskud bestående af vitaminer, mineraler og aminosyrer. Desværre bliver flere og flere af de nødvendige kosttilskud nu forbudt i Danmark. De danske myndigheder har forbudt import af B12 vitaminet (metylcobalamin), som kan skaffes fra Portugal. Seneste sending blev konfiskeret i tolden. Aminosyrer sælges ikke i Danmark, officielt skyldes det, at vi ved for lidt om disse stoffer. Imidlertid har alle læger lært om dem og deres funktion i biokemi på lægestudiet, så den manglende viden passer ikke jf. JH. Desuden arrangerer Birgitta Brunes kurser, hvor der er tilknyttet læger og psykoterapeuter. Når man deltager på 2. kursus, så bliver listen med symptomer og handicaps tjekket, for at sammenligne tilstanden fra sidste kursus og frem til i dag. Her kan man så følge ens forbedrede helbredsmæssige tilstand. Bl.a. har JH fået velvære og livskvalitet i sit liv igen. Hun kan nu sidde oprejst i mange timer ad gangen, hvis hun er i et selskab, mens hun stadig hviler nakken dagen igennem, når hun er hjemme, eller ligger ned når hun ser TV. Hun kan holde sine øjne åbne, uden at være opmærksom på det. Som raske gør det. Hendes 30 år varende blæreproblemer er væk, og hun har ikke vandladningstrang hyppigere end normalt. Nu kan hun klare sig i seks otte timer uden toiletbesøg, mens hun tidligere skulle af sted flere gange i timen. Desuden er hendes træthed mindsket, og hun føler sig stærkere. Hendes prikken, stikken og spastiske spændinger i venstre arm er fuldstændig forsvundet, som resultat af fysioterapi og en bestemt aminosyre, som Birgitta Brunes har anbefalet. Der er dog stadig spasticitet i hendes venstre ben, og der er stadig kraftnedsættelse i venstre arm og ben. Hendes søvnbehov er mindsket gradvist fra timer i døgnet til otte ni timer. Desuden er hendes evne til logisk tænkning blevet forbedret. Her er det behandling med C vitamin som hjælper. Men hendes oprindelige evne til at grave i dybden i hjernen har hun ikke genvundet. Selve behandlingen har muliggjort denne bog, tillige med bogen, der blev anmeldt i sidste nummer af Landsbladet for Førtidspensionister. JH siger selv, at det ville hun ikke kunne gøre, inden hun begyndte på den svenske behandling. Hendes hjerne føltes enten som ærtesuppe, eller det føltes, som om hjernen flød ud over et område meget større end kraniet, og hun kunne ikke samle den. I lå hun som en levende død, hvor alt passerede forbi hende. I de senere år har hun igen følelsen af, hun er en levende deltager i livet. Danske neurologer er ikke interesseret i den behandling, som har hjulpet JH. Det medfører, at behandlingen ikke er godkendt i Danmark, og JH må selv betale for det hele. Det lader ikke til, at de danske neurologer har lavet forsøg med den svenske behandling, så de på dette grundlag kan afvise denne sklerosebehandling. JH undrer sig også over, hvorfor Skleroseforeningen ikke bruger deres forskningsmidler på, at få undersøgt denne behandlingsform, når de bruger forskningsmidlerne til alt andet. I kapitel 2 skriver JH om, hvordan man i kommunerne har fjernet specialviden fra områder som hjælpemiddelbehov, plejehjemsbehov, børnemishandling og seksuelt misbrug. Hvordan hun skal rubricere hjemmehjælpsområdet i denne forbindelse, ved JH ikke. Ergoterapeuten fra Sclerosehospitalet anbefalede, at JH blev udstyret med alle de hjælpemidler, der kunne spare JH s kræfter, og at JH må økonomisere med kræfterne, og prioritere dagen igennem. To måneder efter, at Sclerosehospitalet havde sendt sin rapport om deres anbefaling efter afprøvning af JH s kræfter, kom en ergoterapeut fra Hjælpemiddelcentralen på Frederiksberg på besøg hos JH. førtidspensionisten 1/2009 9

10 Ergoterapeuten bemærker, at JH færdes ubesværet uden ganghjælpemidler. Men hverken Sclerosehospitalet eller JH har nævnt noget om et behov for disse. Hvorimod JH havde brug for en opvaskemaskine, og en høj arbejdsstol til køkkenet Opvaskemaskinen blev afslået. Kommunen opfattede situationen sådan, at hun godt kunne vaske op. Det var bare besværligt. At hun udtrættedes kunne løses med en kontorstol. Men da hun ikke var berettiget til en stol, der kunne låses, blev der bevilget en kasseret stol, som ikke duede. Desuden blev der bevilget en kasseret hvilestol. Begrundelsen var, at hun ikke var syg nok. JH mener at den bevilgende gruppe på hjælpemiddelområdet i hendes kommune, ingenting ved om sygdom som dissemineret sklerose. Syv ugers grundig observation på et sklerosehospital ignoreres totalt. Man vil ikke vide af, den velbeskrevne dybe sklerosetræthed, den hurtige udtrætning, tabet af evne til at skabe overblik, balanceproblemerne, eller at muskelsvaghed kunne betyde, at hun ikke kunne holde hovedet oppe. Man møder en ydmygende holdning, som fortæller én, at man nok er ude på at tiltuske sig overflødige hjælpemidler, og det skjules for én, hvilke hjælpemidler der findes. I forbindelse med ansøgning om invalidebil bliver JH afprøvet på PTU (Center for Polio Trafik og Ulykkesskadede) af en fysioterapeut, som testede JH igennem. Med en nøje beskrivelse af, hvilke ændringer en invalidebil skulle have. Desuden anbefalede hun, at bilen skulle forsynes med en bilvarmer, således JH kunne slippe for at skrabe is af bilen om vinteren. Hun er den eneste, ud over Sclerosehospitalet, der har vurderet JH s behov for hjælp af enhver art, som har afsløret professionel viden om symptomerne ved sklerose. Kommunens lægekonsulent fjernede med sin indstilling den føromtalte bilvarmer. Efter lang ventetid på bilsagsudvalget, og gentagne rykkere fra JH, bl.a. via en politiker i kommunen, kom der endelig en afgørelse om bevilling af bilen oven i købet med en bilvarmer. Margrethe Lind Sekretær i Landsforeningen 10 førtidspensionisten 1/2009

11 Kronikertilskud Hvis du er kronisk syg kan du have meget store udgifter til medicin. Der lægges loft over dine udgifter, hvis du får en bevilling om kronikertilskud. Loftet er på en egenbetaling på kr. opgjort i tilskudspriser. Ansøgning Det er din læge, som skal søge Lægemiddelstyrelsen om kronikertilskud. Ved vurderingen af ansøgningen bliver der lagt vægt på, at din behandling er velbegrundet, og at dine samlede årlige udgifter til medicin med tilskud ser ud til at overstige kr. (din saldo i CTR). Hvis du er under 18 år, skal udgifterne se ud til at overstige Svar Lægemiddelstyrelsen svarer som hovedregel på lægens ansøgning om kronikertilskud inden for 14 dage. Der kan dog gå op til 2 måneder, hvis ansøgningen kræver særlig vurdering. Hvis ansøgningen bevilges, får du en bevilling med posten, og apoteket vil samtidig kunne se bevillingen i CTR. Kun din læge får besked, hvis der gives afslag på ansøgningen om kronikertilskud til dig. Lægen får en begrundelse for afslaget. Hvordan virker bevillingen Når du har en kronikerbevilling får du 100 % i tilskud til tilskudsberettiget medicin, når din saldo i CTR overstiger kr. ( kr. hvis du er under 18 år). Du kan derfor højst komme til at betale kr. for dit årlige forbrug af tilskudsberettiget medicin. Det er dog et krav, at du altid køber den billigste medicin i en gruppe af synonym medicin, ellers skal du selv betale hele prisforskellen mellem den billigste og den dyrere medicin, som du evt. køber. Hvor længe gælder bevillingen De fleste kronikerbevillinger gælder i 5 år. Bevillingen gælder i de tilskudsår, den overlapper. Dvs. tilbage til starten af det tilskudsår, der er i gang på bevillingsdatoen; og frem til slutningen af det tilskudsår, hvor bevillingen udløber. Lægen skal altså først søge igen, når bevillingens udløbsdato nærmer sig. Hvad dækker bevillingen Alle slags tilskudsberettiget medicin er dækket af bevillingen, når du når op på den saldo, som udløser 100 % tilskud. Det gælder både medicin med automatisk tilskud og medicin, som du har enkelttilskudsbevilling til. Lægemiddelstyrelsen, opdateret den 1. maj 2008 Digt af Pia Pedersen Emborgvej 137, 8660 Skanderborg Sygemelding Et menneske der var ganske slidt ned af smerte og sygdom fik ingen fred han håbede at postkassen stadig var tom for han rystede hver gang posten kom: hvad var der mon fra kommunen i dag af fejlskrivelser og nye tiltag Lægen anbefalede ro og fred men ro og hvile fandt han intet sted Arbejdsprøvning Han lavede det samme som folk i fængsel ro og hvile var hele hans længsel smerterne blev værre og værre men ro fik han stadig ikke - desværre snart var hans krop så øm som en byld det føltes som om at det var hans skyld at han ikke mere kunne producere orkede snart ikke at leve mere Indlæggelse Så blev han indlagt på et hospital her lå han og blev så gal så gal på at erklæringer var blevet overhørt indtil han var såret mast og overkørt Men endelig kunne han ligge ned fik dog her en smule fred til at være syg såret og slidt fik lidt hvile midt i et mareridt Førtidspension Gudskelov han endelig fik fred fra en tid med umenneskelighed fra en tid med så mange ydre pres at han fik mere og mere stress Det er dyrt at overhøre signaler det koster penge og store kvaler giv dog syge mennesker den fred der gør at de kan leve med værdighed førtidspensionisten 1/

12 Ledvogteren giver dig sunde led Ledvogteren er til dig med skrøbelige og slidte led eller til dig, som belaster kroppen i forbindelse med hårdt arbejde eller sport. Ledvogteren består bl.a. af Grønlæbet Muslingolie, der har en yderst positiv virkning på slidte og svage led samt ingefær til lindring af ubehag. Hver kapsel indeholder 350 mg Grønlæbet Muslingolie og 290 mg ingefær. Vi anbefaler 1 2 kapsler pr. dag. Ledvogteren fås hos Matas, helsekostbutikker og hos udvalgte apoteker i pakning med 45 kapsler til vejledende udsalgspris kr. 149,95. Nærmere info: Pharma-Vinci A/S telefon Pharma-Vinci A/S Care for health since førtidspensionisten 1/2009

13 En fantastisk aften med læge og arbejdsmediciner Ellen Ryg Olsen Syge på tvangsarbejde, var emnet da arbejdsskadeforeningen Thy/Mors i samarbejde med Foreningen for Førtidspensionister Thy/Mors den holdt foredrag i Støberisalen i Nykøbing Mors med Ellen Ryg Olsen. Ellen Ryg Olsen er uddannet læge og har arbejdet som lægekonsulent på et Revacenter, her fik hun øjnene op for, at man sendte hundesyge menneske i arbejdsprøvning, og hun selv var en del af systemet. Det fik hende til at skrive bogen af samme navn, i håb om at systemet ville få øjnene op for den vanvittige ide, at alle skulle arbejde uanset hvad. I bogen og ved foredraget beretter hun om fire vidt forskellige skæbner, som systemet mishandler på det groveste. Der var flot fremmøde selv om, som Ellen Ryg Olsen sagde det, sofaen har en indbygget fjeder der drager en mod den når det bliver aften. Blandt de fremmødte var en kommunal ansat lægekonsulent, som berettede om hvordan lægekonsulentens udtalelser ofte havnede som en konklusion i sagsafgørelser via sagsbehandlerne. På trods af emnets alvor, var det en festlig aften. Ellen Ryg Olsen er en meget dygtig foredragsholder, man kan næsten kalde det skuespil, hun har et farverigt sprog og en fantastisk mimik. Mon ikke de fleste er klar til at høre hende igen en anden gang. HJÆLP! For at kunne udbygge vort netværk for nuværende og kommende førtidspensionister, mang ler vi kontaktpersoner over hele landet, så vi ad denne vej kan få oprettet flere lokalforeninger. Ring til os eller send en , så vi kan snakke om det. førtidspensionisten 1/

14 Fætter Morten 9 år - altid fuld fart frem Kusine Julie 27 år - allermest til aktiv ferie Moster Sanne 48 år - instruktør i klatreklubben Onkel Bendt 67 år - nyder at færdes i det fri Her er fire generationer, der aldrig bliver trætte af at udfordre sig selv. Stærke knogler sparer man op til hver dag - hele livet. Har du og din familie nok på kalkkontoen? UniKalk forhandles på apoteket, i Matas og hos førende helsekostbutikker. styrker knoglerne Pharma-Vinci A/S Care for health since førtidspensionisten 1/2009

15 Intet er umulig tekst Medlem fra Nordjylland Med hensyntagen til mit handicap, var situationen sådan, at selv om jeg gerne ville tilbage på arbejdsmarkedet igen, var chancerne mildt sagt fåtallige. jeg var klar over, at det nok ikke kunne blive mere end måske 3 4 timer dagligt, men hellere det end slet intet. Jeg var i stadig forbindelse med Lokal foreningen for førtidspensionisterne i Nordjylland rådgivere og her blev jeg gjort bekendt med flex-ordningen. Min kommunale rådgiver havde nok nævnt den, men ikke forklaret nærmere hvad ordningen kunne give mig af fordele ved Job-søgning. Med flex-ordningen som basis, var jeg heldig at få job i en butik 4 timer daglig. Det gik desværre ikke så godt fordi butikkens chef ikke ville godtage de skåne-hensyn der var aftalt ved ansættelsen, blandt andet dybfryser-arbejde og tunge løft. Kommunens sagsbehandler mente dog at det ikke var et problem at finde noget andet arbejde. Det var en forkert antagelse, for der gik adskillige måneder, hvor jeg var i kontakt med kommunen hver uge uden resultat. Til sidst begyndte jeg at gå ind på job-nettet på min egen computer og efter en uges søgning fandt jeg noget af interesse. Kommunens Centralkøkken i Hjørring skulle bruge personer til udbringning af mad til pensionister 15 timer om ugen. Jeg søgte jobbet, og blev ansat på prøve. Det viste sig at det var det helt rigtige for mig, og jeg har været ansat siden april Jeg kører en fast rute med omkring 40 klienter (ca. 60 km) og jeg synes det er rart at komme med deres varme mad og se dem blive glade. Der er også gode kolleger som altid er behjælpelige og vi kan altid snakke om tingene, hvis der opstår problemer. Centralkøkkenet har aldrig førhen haft flex-ansatte og var skeptiske i starten, men nu er det accepteret og mine chefer er flinke til at rådgive og tage hensyn på alle måder. Jeg er havnet på den rigtige hylde og det er jeg meget glad for! førtidspensionisten 1/

16 rdkrydsordkrydsordkrydsordkryd Der vil være to flasker rødvin til vinderen af krydsen. Løsningen sendes til: eller Førtidspensionisten, Stengade 8, 3700 Rønne Vinderen får besked direkte efter udtrækningen som finder sted d. 28. februar rdkrydsordkrydsordkrydsordkryd 16 førtidspensionisten 1/2009

17 Studerende afgør om du skal have førtidspension Unge i studiejob behandler sager om tvangsfjernelser af børn m.m. Fratagelse af kontanthjælp, tildeling af førtidspension og tvangsfjernelser af børn fra familier. Op mod 100 studerende har studiejob som socialrådgivere, hvor de tager beslutninger med vidtrækkende konsekvenser for folks liv. Det afslører en undersøgelse, som Sammenslutningen af Danske Socialrådgiverstuderende (SDS) har lavet.»manglen på socialrådgivere gør, at kommunerne headhunter socialrådgiverstuderende til studiejob og i flere tilfælde til stillinger, der bør besættes af uddannede socialrådgivere. Men det er ikke forsvarligt, at studerende skal afgøre sager, som har stor indflydelse på folks liv,«siger formand Mads Samsing. 477 socialrådgiverstuderende har deltaget i undersøgelsen. 40 af dem svarer, at de sidder i stillinger med fuld kompetence eller lignende, hvilket betyder, at de selv træffer afgørelser i sager. SDS vurderer, at der i alt er op mod 100 studerende med dette jobansvar.»vi ved, at der blandt andet er studerende, som sidder med fuld kompetence på tunge børnesager. Det er virkelig uansvarligt, at studerende skal ind og behandle tvangsfjernelsessager. Og på et jobcenter kan ens beslutninger have direkte betydning for borgernes forsørgelsesmuligheder. Det er et problem for retssikkerheden,«siger Mads Samsing. Ingen regler forhindrer, at kommunerne kan ansætte studerende med fuldt ansvar. SDS foreslår derfor en særlig studenterordning, hvor man ikke har ansvar for afgørelser. Men det afviser Foreningen af Socialchefer i Danmark.»Der er intet ulovligt i det her. Den enkelte arbejdsplads og kommune må vurdere, om den studerende har de menneskelige og faglige kvalifikationer til at varetage jobbet,«siger formand Ole Pass, som dog er parat til at diskutere, om det kan gøres anderledes. Velfærdsminister Karen Jespersen (V) ønsker ikke at udtale sig om sagen. Kilde: Metroxpress førtidspensionisten 1/

18 Østbirkvej 2, 8700 Horsens Tlf førtidspensionisten 1/2009

19 det sker lokalt førtidspensionisten NR. 1 Januar årgang Assens Formand: Alice Christiansen Næstformand og Kasserer: Elisabeth Rasmussen Tlf Mellem kl Foreningens Adresse: Springenbjergvej 3, 5620 Glamsbjerg Bornholm 2008 Hjemmeside: Formanden: Anja Keil, Byvangen 18 Tlf mobil , 3700 Rønne, Næstformand: Bell Lund, Åvej 4, 3700 Rønne,Tlf Kasserer: Hugo Enni, Nybrovej 9 Gudhjem, Tlf Bestyrelsem: Zhura Halliovice, Borgmesternielsenvej 1, 3700 Rønne Bestyrelsem: Morten Jørgensen, Storegade 81, Tlf Suppleanter: Morten Stub Jørgensen, Midgårdsvej 55, 3700 Rønne, Tlf Suppelanter: Johnny Rong, Byvangen 18, 3700 Rønne, Tlf Åbent hver fredag på kontoret landemærket 26B, 3700 Rønne, kl til Telefontider: til hverdag fredag fra kl til Esbjerg Kontaktperson: Lena Krog Pedersen, Tlf mellem kl eller efter kl Fredericia Formand: Lena Krog Pedersen Tlf Næstformand: Georg Lillie Tlf Vi ønsker alle en glædelig jul og et godt nytår Faaborg - Midtfyn Formand, bisidder og suppleant til Landsbestyrelsen og kontaktperson i Korinth og omegn. Henrik Hansen Viadukten 1, 1. sal Korinth 5600 Faaborg, Tlf Næstformand og repræsentant til Landsbestyrelsen. Allan Bech Dyreborgvej 12, 5600 Faaborg Tlf Kasserer og kontaktperson i Ringe Sanne Uhre Gestelevvej 22, 5750 Ringe Tlf Bestyrelsesmedlem, sekretær og kontaktperson i Bøjden og Horne Elisabeth Kanstrup Ramsevej 5A, Bøjden 5600 Faaborg, Tlf Bestyrelsesmedlem og koordinator for Aktivitetsudvalget Herdis Larsen Lindevej 19, 5600 Faaborg Tlf Suppleant: Lars Hansen, Stubmøllevej 14, 5600 Faaborg, Tlf LFFS - Faaborg Midtfyn har 105 medlemmer. Aktivitetsudvalg: Herdis Larsen Lindevej 19, 5600 Faaborg Lars Hansen Stubmøllevej 14, 5600 Faaborg Henrik Hansen Viadukten 1, 1. sal Korinth 5600 Faaborg Fleksjobsudvalg: Carsten Hammerich Pugesøvej 6, 5600 Faaborg Allan Bech Dyreborgvej 12, Dyreborg, 5600 Faaborg Lars Hansen Stubmøllevej 14, 5600 Faaborg Hjælpere i Bestyrelsen: Irene Hansen Irisvænget 2, 5856 Ryslinge Finn og Anette Pedersen, Pejrupvej 28, 5600 Faaborg Carsten Hammerich,Pugesøvej 6, 5600 Faaborg Ulla Toft Pedersen, Grøftager 40, 5750 Ringe Gitte Larsen, Møllegårdsvænget 9, 5672 Nr. Broby Tina Wilhelmsen, Fallevej 5, 5772 Kværndrup Anita Falkenberg, Rødhøjsvej 74, 5772 Kværndrup Åbne huse Det Gamle Bibliotek Grønnegade 44, 5600 Faaborg Tirsdag ( Julestue ) Onsdage , 11.02, 11.03, , Fælleshuset Stationsvej 2, 5750 Ringe Mandage i 2009 : 26.01, 23.02, 23.03, 27.04, 25.05, førtidspensionisten 1/

20 Haderslev Formand: Bente Ravnskjær Weber Tlf Birthe Villasen Tlf Hillerød Kontakt os: Frivilligcenter Hillerød Kulturværkstedet, Fredensvej 12C, 3400 Hillerød Tlf / Mobil: (send en ) Åbningstider: Kontoret er åbent mandag-torsdag, kl og efter aftale. Borgercaféen er åben tirsdag og onsdag, kl og torsdag kl Kontaktpersoner: Lennart og Niels-Erik. Horsens Formand: Vibeke Pedersen Tlf Kasserer: Lene Jespersen Tlf Sekretær: Karin Jensen, Tlf Landsforeningsrepræsentant Anna Andersen Førtidspensionistforeningen holder til på Ceres Centret, Nørretorv 4 6, 8700 Horsens. Onsdag formiddag mødes vi på Ceres Centret fra kl , hvor vi drikker kaffe sammen og hygger os. Ca. en gang om måneden tager vi på tur, eller har fællesspisning, medlemsmøde og lignende. 2 gange om året bestræber vi os på, at holde et lille bankospil. Kom og få vores program, så kan I derigennem se, hvad vi ellers laver. Ikast - Brande Formand: Bjarne Dueholm Mosevænget 5, 7330 Brande Tlf Næstformand: Villy Sørensen Vibevej 5 B, 7430 Ikast, Tlf Kasserer: Eddie Sørensen Vestervang 16, 7441 Bording Tlf , Revisor: Birthe Søndergaard Akacieparken 21, 7430 Ikast. Tlf Hjemmeside og IT: Eddie Sørensen Vestervang 16, 7441 Bording Tlf , Kerteminde LFF Kerteminde Langtidssyge, Fleksjob og Førtidspensionister i Kerteminde Kommune Sybergs Have 69, 5300 Kerteminde Tlf (siden er under ombygning) Formand: Britta Due Næstformand: Jeanette Solvang, Suppleant i LF Kasserer: Gerda Jakobsen, Repræsentant i LF Sekretær: Vivi-Ann H. Nielsen PR-ansvarlig: Grethe Smidt Aktivitets ansvarlig: Søren Nielsen Aktivitets ansvarlig: Kristian Olsen Kaffe tante: Gumse Andersen Kaffe tante: Connie Hansen Bestyrelsesmedlem: Kim Gommesen Suppleant: Claus Andersen Suppleant: Margrethe Lind Bestyrelsesmøde: 2. tirsdag i hver måned. Alle er velkomne til at sende noget ind til mødet Hygge fredage: Alle fredage i lige uger, dog ikke i december. Bowling: Sidste mandag i hver måned dog ikke december kl i Munkebo Idrætscenter Billard: Kontakt Kristian på Blomsterbinding: Den10. og 24. november samt 8. december. Aktivhuset i Kerteminde kontakt Gerda på tlf Juleafslutning: Fredag d. 12. december Vi mødes kl , hvor foreningen giver maden, øl og vand købes, og bingo pladerne koster 5 kr. Generalforsamling: D. 11. februar 2009 kl , Mødestedet, Strandvejen 10 C, 5300 Kerteminde. Spisning kl , HUSK tilmelding til maden, som traditionen tro, bliver skipperlabskovs. Husk forslag skal være bestyrelsen i hænde senest 8 dag før generalforsamlingen Her er lige et par ord, om hvem vi er, og hvad vi får tiden til at gå med. Vi er i LFF Kerteminde ca. 70 medlemmer fordelt på næsten alle aldersgrupper, og med 14 passive medlemmer. Disse passive medlemmer er med til vores arrangementer og ture, er de er med til at gøre det hele lidt hyggeligere, de betaler dog selv entréer o. lign. Da et medlemskab af denne art kun koster 100 kr. pr år. I foreningen lægger vi meget vægt på, at det sociale netværk skal fungerer. Selvfølgelig er det ikke alle, der komme til alting, men nogen har lavet sig en lille strikke/sy klub sammen, andre mødes og maler, og nogle helt 3. går til hundetræning sammen. Foreningen har formået at skabe nogle venskaber og bekendtskaber, som ikke var til stede før. Medlemmerne møder hinanden på gaden, i butikkerne osv. og snakker sammen, hvilket betyder, at man føler, at man har et tilhørsforhold, som man ellers ikke ville havde haft. Vi bisiddere har i skrivende stund, 11 sager af forskellig art kørende, og vi har i snit 5 henvendelser pr. uge via telefonen. Så der er nok at se til stadigvæk. 20 førtidspensionisten 1/2009

- Og hva så? Førtidspensionist, langtidsyge, fleks- og skånejobbere. Landsforeningen for førtidspensionister. Formål Mærkesager Min historie Hvis syg?

- Og hva så? Førtidspensionist, langtidsyge, fleks- og skånejobbere. Landsforeningen for førtidspensionister. Formål Mærkesager Min historie Hvis syg? Landsforeningen for førtidspensionister Læs bl.a om: Formål Mærkesager Min historie Hvis syg? Førtidspensionist, langtidsyge, fleks- og skånejobbere - Og hva så? SE DIN LOKALFORENING PÅ BAGSIDEN!! Du er

Læs mere

3. Formandens beretning i Seniornet 2005.

3. Formandens beretning i Seniornet 2005. Generalforsamling Senior Net Nordfyn Mandag d. 20. marts 2006 Ca. 30 medlemmer var mødt frem, incl. bestyrelse. Generalforsamlingen blev indledt med, at deltagerne blev bud på kaffe med horn og lagkage

Læs mere

Referat af generalforsamlingen 2010. 1. Valg af dirigent. Kristian Olsen blev enstemmig valgt.

Referat af generalforsamlingen 2010. 1. Valg af dirigent. Kristian Olsen blev enstemmig valgt. Referat af generalforsamlingen 2010 1. Valg af dirigent. Kristian Olsen blev enstemmig valgt. 2. Valg af 3 stemmetællere. Helle Hansen, Gunvor Andersen og Connie Hansen enstemmig valgt. 3. Godkendelse

Læs mere

Det gør også at vi til stadighed er meget optaget af at sætte Revalidering i fokus og dermed selvfølgelig også vores faggruppe.

Det gør også at vi til stadighed er meget optaget af at sætte Revalidering i fokus og dermed selvfølgelig også vores faggruppe. Formandens beregning i Revalideringsfaggruppen Generalforsamling 16.april 2015 i Odense 1. Velkommen til Generalforsamling i Revalideringsfaggruppen 2015 Mit navn er Hanne Poulsen. Som faggruppeformand

Læs mere

OPSLAGSTAVLEN. Hver mandag og onsdag kl. 17 30 er der løbetræning fra Marienlyst-centret, hvor der også er mulighed for omklædning og bad.

OPSLAGSTAVLEN. Hver mandag og onsdag kl. 17 30 er der løbetræning fra Marienlyst-centret, hvor der også er mulighed for omklædning og bad. December 2001 2 OPSLAGSTAVLEN Hver mandag og onsdag kl. 17 30 er der løbetræning fra Marienlyst-centret, hvor der også er mulighed for omklædning og bad. Den 25. November kl. 10.00 DGI Løb/Marienlyst Skoven

Læs mere

Hjerneskadeforeningen Vestsjælland

Hjerneskadeforeningen Vestsjælland Hjerneskadeforeningen Vestsjælland Hjerneskadeforeningen ønsker alle vores medlemmer, familier og venner et rigtigt godt efterår. Billedet viser udsigten ud over Vejlefjords skønne have Nyhedsbrev Oktober

Læs mere

Æblebladet. Sæby. 01. 08. 2015 Nr.15

Æblebladet. Sæby. 01. 08. 2015 Nr.15 Kære Alle 90 års fødselsdag fejret d. 15. maj Æblebladet. Sæby. 01. 08. 2015 Nr.15 Blandt havens mange gæster denne dag var også efterkommere af Grethe og Nic. Nellemann. 40 personer fra nær og fjern var

Læs mere

NYHEDSBLAD FRIVILLIGHEDSFORMIDLINGEN August-September 2009

NYHEDSBLAD FRIVILLIGHEDSFORMIDLINGEN August-September 2009 NYHEDSBLAD FRIVILLIGHEDSFORMIDLINGEN August-September 2009 Frivillighedsformidlingen Aagade 26, Gudumholm, 9280 Storvorde Tlf.: 98 31 69 99 E-mail: formidling@mail.tele.dk Web: www.frivillighedsformidlingen.dk

Læs mere

Hjerneskadeforeningen - Lokalforening SYDFYN Referat af Generalforsamling 21. januar 2008

Hjerneskadeforeningen - Lokalforening SYDFYN Referat af Generalforsamling 21. januar 2008 Hjerneskadeforeningen - Lokalforening SYDFYN Referat af Generalforsamling 21. januar 2008 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning til godkendelse 3. Forelæggelse af regnskab a. regnskabet

Læs mere

Fra Sofa til Løb 12 ugers program og vigtig info

Fra Sofa til Løb 12 ugers program og vigtig info Fra Sofa til Løb 12 ugers program og vigtig info Information omkring opstart af løb af Velkommen til Thyholm Løbeklub. Find os på Facebook. Hvem er vi? Thyholm Løbeklub kom til verden den 3. januar 2009

Læs mere

NYHEDSBREV NR. 1/2017

NYHEDSBREV NR. 1/2017 SELVHJÆLP Ringkøbing-Skjern NYHEDSBREV NR. 1/2017 I dette nyhedsbrev kan du bl.a. læse om et nyt tilbud: Åben café for alle, der har erhvervet en senhjerneskade samt deres pårørende. Selvhjælp Ringkøbing-Skjern

Læs mere

NØDEBO NIMBUS NYT. 1. kvartal 2014.

NØDEBO NIMBUS NYT. 1. kvartal 2014. NØDEBO NIMBUS NYT 1. kvartal 2014. I dette nummer: Bestyrelsen Indkaldelse til generalforsamling Regnskab 2013 Budget 2014 Året i billede og tekst af Bente. Kalenderen Formandens side Bestyrelsen: Formand:

Læs mere

Hjerneskadeforeningen Århus/Østjylland

Hjerneskadeforeningen Århus/Østjylland Hjerneskadeforeningen Århus/Østjylland Nyhedsbrev Årgang 7 ~ Nr. 3 Maj 2009 Åbningstider og tlf. nr. Mandag: Viggo Jonasen kl. 9.00-12.00 Tirsdag: Lenette og Nanna kl. 9.00-12.00 Onsdag, torsdag: Socialrådgiver

Læs mere

Livet er for kort til at kede sig

Livet er for kort til at kede sig Artikel i Muskelkraft nr. 6, 2005 Livet er for kort til at kede sig Venner, bowling, chat jeg har et godt liv, fordi jeg gør de ting, jeg vil, siger Malene Christiansen Af Jane W. Schelde Engang imellem

Læs mere

www.bylderup-online.dk

www.bylderup-online.dk Du finder dette blad også på: www.bylderup-online.dk Burkal Bylderup Seniorklub www.bylderup-online.dk Sæson: 2013 2014 Samvær, omsorg, hygge, gymnastik, kortspil, petanque, kegling, sang, computer og

Læs mere

Karneval i Aalborg Øst

Karneval i Aalborg Øst Karneval i Aalborg Øst www.mellervangskolen.dk Nyhedsbrev Juni BEMÆRK DUS-avisen kan kun ses på Mellervangskolens hjemmeside under DUS, hvor alle månedens billeder ligeledes kan ses Læs om Karneval i Aalborg

Læs mere

Hjerneskadeforeningen Vestsjælland

Hjerneskadeforeningen Vestsjælland Hjerneskadeforeningen Vestsjælland Hjerneskadeforeningen Vestsjælland kan med glæde og stolthed fortælle, at vi har modtaget Handicapprisen 2014 uddelt af Handicaprådet i Sorø Nyhedsbrev Januar 2015 Aktivitetskalender

Læs mere

MAJ 2011 ÅRGANG 7, NUMMER 5

MAJ 2011 ÅRGANG 7, NUMMER 5 Nyhedsbladet MAJ 2011 ÅRGANG 7, NUMMER 5 Det sker i Tegnsprogshuset Onsdag den 11.05.2011 kl.19.00 Netcafe Onsdag den 18.05.2011 kl.19.00 Mini Banko Onsdag den 25.05.2011 kl.19.00 Netcafe Søndag den 29.05.2011

Læs mere

Vi er overbeviste om, at konferencen kan være med til at udbygge netværket broerne imellem.

Vi er overbeviste om, at konferencen kan være med til at udbygge netværket broerne imellem. Sidste nyt april 2014 Nyhedsbrev Kære alle. Tak for jeres bidrag til konferencen. Det var dejligt at tilbringe et lille døgn sammen med jer og høre om alle de tiltag og ideer, som praktiseres i lokalafdelingerne.

Læs mere

BAUNEPOSTEN. April & maj

BAUNEPOSTEN. April & maj BAUNEPOSTEN April & maj 2015 Redaktionen Henriette Tranberg..40 24 99 80 Mail: htr@ltk.dk Karin Andersen 40 24 99 70 Mail: kaan@ltk.dk Indlæg til Bauneposten, løsning på krydsord og lign. kan afleveres

Læs mere

VIGTIGE ADRESSER!!! PMF AARHUS Bank: Regnr. 9004 Kontonr. 0006818501 CVR-nr.: 29987343 www.postens-mf.dk. Nr. 4 Juni 2015. Formand: Næstformand:

VIGTIGE ADRESSER!!! PMF AARHUS Bank: Regnr. 9004 Kontonr. 0006818501 CVR-nr.: 29987343 www.postens-mf.dk. Nr. 4 Juni 2015. Formand: Næstformand: VIGTIGE ADRESSER!!! PMF AARHUS Bank: Regnr. 9004 Kontonr. 0006818501 CVR-nr.: 29987343 www.postens-mf.dk Nr. 4 Juni 2015 Formand: Ernst B. Larsen, Eskebækparken 62, 2.tv, 8660 Skanderborg Tlf. 86 51 00

Læs mere

FALKEPOSTEN. Juli. F Forsidens foto er fra fællesmiddag og bål Sankt Hans eftermiddag

FALKEPOSTEN. Juli. F Forsidens foto er fra fællesmiddag og bål Sankt Hans eftermiddag FALKEPOSTEN Juli 2015 F Forsidens foto er fra fællesmiddag og bål Sankt Hans eftermiddag HJÆLP OS MED AT BEVARE BUSSEN Med bussen kører vi turer ud i det blå, til havet, skoven, byen og Tivoli. En tur

Læs mere

NYHEDSBREV NR. 2/2017

NYHEDSBREV NR. 2/2017 NYHEDSBREV NR. 2/2017 I dette nyhedsbrev kan du bl.a. læse om vores nye brochure og vores nye hjemmeside. Endvidere om grupper på vej herunder Trivselsgrupper for børn og unge (skoleelever). Selvhjælp

Læs mere

med Hjerneskadeforeningen og Vestsjælland

med Hjerneskadeforeningen og Vestsjælland Hjerneskadeforeningen Vestsjælland Billedet er fra "En anderledes handicapkonference" med Hjerneskadeforeningen og DFDS. Billedet er fra Oslo i maj 2013. Nyhedsbrev Januar 2014 Aktivitetskalender 1. kvartal

Læs mere

SENIORKLUBBENS PROGRAM 2014

SENIORKLUBBENS PROGRAM 2014 SENIORKLUBBENS PROGRAM 2014 Så er FOA Senior Klub igen klar med et nyt program for 2014. Velkommen i klubben til alle jer, der trofast slutter op om vore arrangementer i seniorklubben og Velkommen til

Læs mere

Ældreliv. Aktiv & Sund hele livet. Nyhedsbrev December 2015 Center for Velfærd & Omsorg

Ældreliv. Aktiv & Sund hele livet. Nyhedsbrev December 2015 Center for Velfærd & Omsorg Ældreliv Aktiv & Sund hele livet Nyhedsbrev December 2015 Center for Velfærd & Omsorg Aktiv og Sund- hele livet Mød en række borgere, der lever et sundt og aktivt liv i Lejre Kommune. Blandt andet Asger

Læs mere

Aktiviteter 2. halvår 2015

Aktiviteter 2. halvår 2015 Aktiviteter 2. halvår 2015 Gøls Minde aktivitetscenter Stationsmestervej 1 9200 Aalborg SV Tlf: 9818 8950 Åbningstider hverdage fra kl. 9.00 16.00 Faste aktiviteter Mandage kl. 09.30-12.00 kl. 10.00 11.30

Læs mere

NYHEDSBREV NYT FRA FORMANDEN JANUAR 2015 NYT FRA FORMANDEN

NYHEDSBREV NYT FRA FORMANDEN JANUAR 2015 NYT FRA FORMANDEN NYHEDSBREV JANUAR 2015 NYT FRA FORMANDEN GENERALFORSAMLINGEN NY CAFÈ +35 I ÅRS NY PÅRØRENDEGRUPPE FACEBOOKGRUPPER BØRN/UNGEGRUPPER HALVÅRLIGT PROGRAM NYT FRA FORMANDEN Kære medlemmer. Godt nytår til jer

Læs mere

H E L E E Nr. 5 juni ti 2015

H E L E E Nr. 5 juni ti 2015 HELE E Nr. 5 juni ti 2015 HELENENYT Nr. 5 (juni årgang 26) Bostedet Helenes Minde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Ansvarshavende: Maj Greifenstein Tlf: 29347195 Eller 39105651 mgr@ok-fonden.dk Layout

Læs mere

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård Lysglimt Himmelev gl. Præstegård 5. Årgang nr. 30 januar / februar 2015 Lysglimt-redaktionen Anne-Lise Sørensen, frivillig i Oasen Rikke Søder, Aktivitetsleder Anni Hansen afd. B Avisen udkommer januar,

Læs mere

Møde 17. september 2015 kl. 16:00 i Mødelokale 3, Rådhuset

Møde 17. september 2015 kl. 16:00 i Mødelokale 3, Rådhuset Frivillighedsudvalg Referat Møde 17. september 2015 kl. 16:00 i Mødelokale 3, Rådhuset Afbud: Kaj Bundgaard Pkt. Tekst Side 36 Budget / Regnskab 1 37 Store Gå Dag 1 38 Struer Fjerkræklub 2 39 Lokalforeningen

Læs mere

ErhvervsKvindeNyt Herning December 2012

ErhvervsKvindeNyt Herning December 2012 ErhvervsKvindeNyt Herning December 2012 Sne, sjap, kulde og bilen vil ikke starte. eller sne, smukke landskaber, hygge indendøre, glögg. Begge dele er jo vinter, men mediernes fokus og måske vores eget?

Læs mere

Lysglimt Himmelev gl Præstegård

Lysglimt Himmelev gl Præstegård Lysglimt Himmelev gl Præstegård 8. årgang nr 43 mar-apr 2011 Lysglimt-redaktionen Lizzi Klargaard, beboer på Afd B Anne-Lise Sørensen, frivillig i Oasen Lene Buchwald, Økonoma Rikke Søder, Aktivitetsleder

Læs mere

Iktyosisforeningens 10 års jubilæum

Iktyosisforeningens 10 års jubilæum IKTYOSISFORENINGEN Iktyosis en gruppe af arvelige hudsygdomme Iktyosisforeningens 10 års jubilæum sommerarrangement 1.-2. juni 2013 på Hvidbjerg Strand Iktyosisforeningen har i år eksisteret i 10 år. Det

Læs mere

UNGE LIGHED FÆLLESSKAB

UNGE LIGHED FÆLLESSKAB UNGE LIGHED FÆLLESSKAB TEMA: Kærester 2. årgang Nr. 2 Juni 2016 mener: Vi unge med særlige behov bestemmer selv, om vi vil have en kæreste. Vi bestemmer selv, hvem vi har sex med. Vi bestemmer selv, hvem

Læs mere

Program for 2. halvår af 2015 og lidt mere

Program for 2. halvår af 2015 og lidt mere Program for 2. halvår af 2015 og lidt mere Oversigt over arrangementer i resten af 2015 mm. Torsdag den 25. juni 2015 tur til Vestkysten Den 13. 20 august 2015. Tur til Skotland Fredag den 2. oktober 2015.

Læs mere

Håndbold Foreningen MORS

Håndbold Foreningen MORS Håndbold Foreningen MORS CVR. NR. 15171294 www.hfmors.dk hf@mors.dk Referat fra generalforsamlingen i HF Mors mandag den 28. marts 2011 1. Valg af dirigent 2. Valg af stemmetællere 3. Bestyrelsens beretning

Læs mere

Alssund Y s Men s Club

Alssund Y s Men s Club Alssund Y s Men s Club Årgang 2015 2016 Udgivelsesdag den 14. oktober nummer: 4 Redaktør Inger-Lise Hansen E-mail: inger-lise@ilos.dk Jeg vil gerne modtage indlæg til bladet Hvornår var det nu det var?

Læs mere

ÅREBLADET. Læs inde i bladet... Formandens hjørne Julemaddag Rospinning Gåtur og Gløgg Aktivitetskalender

ÅREBLADET. Læs inde i bladet... Formandens hjørne Julemaddag Rospinning Gåtur og Gløgg Aktivitetskalender ÅREBLADET Medlemsblad for Faaborg Roklub Nr. 11 Nov. 2015 34. årgang Læs inde i bladet... Formandens hjørne Julemaddag Rospinning Gåtur og Gløgg Aktivitetskalender Faaborg Roklub, tlf. 62 61 07 71, www.faaborg-roklub.dk

Læs mere

SPIREN. Februar Marts 2017

SPIREN. Februar Marts 2017 SPIREN Februar Marts 2017 Til vores BANKO-SPIL, der afholdes den anden mandag i hver måned er der i alt 30 gevinster. Der er 24 gevinster af vanlig karakter, men herudover er der 6 stk. af aftenens overraskelser,

Læs mere

Døstrup IF Svinget 11 9500 Hobro www.dostrupif.dk Klublotto vinderne

Døstrup IF Svinget 11 9500 Hobro www.dostrupif.dk Klublotto vinderne Klublotto vinderne 2009 25 Rigmor Madsen 58 Lisbeth Sørensen 66 Lars Pedersen (LP) 24 Klaus Rasmussen 14 Michael Nielsen 51 Familien Pedersen 9 Jørgen Hedemand 55 Henrik Nielsen 60 Døstrup kortklub 49

Læs mere

Dansk Folkehjælp Viborg-Skive afdelingen oktober 2011 Orientering fra formanden

Dansk Folkehjælp Viborg-Skive afdelingen oktober 2011 Orientering fra formanden Orientering fra formanden I denne sommer har Dansk Folkehjælp fået mange budskaber ud i pressen. Jeg tænker bl.a. på TV2 s Go morgen DK / Go Folkehjælp, hvor danskerne blev opfordret af Dansk Folkehjælp

Læs mere

Hjerneskadeforeningen Vestsjælland

Hjerneskadeforeningen Vestsjælland *** Hjerneskadeforeningen Vestsjælland Hjerneskadeforeningen ønsker alle vores medlemmer, familie og venner en rigtig god sommer Nyhedsbrev Juli 2014 Aktivitetskalender 3. kvartal 2014 Torsdagscafé hver

Læs mere

Prøve i Dansk 2. Skriftlig del. Læseforståelse 2. November-december 2014. Tekst- og opgavehæfte. Delprøve 2: Opgave 3 Opgave 4 Opgave 5

Prøve i Dansk 2. Skriftlig del. Læseforståelse 2. November-december 2014. Tekst- og opgavehæfte. Delprøve 2: Opgave 3 Opgave 4 Opgave 5 Prøve i Dansk 2 November-december 2014 Skriftlig del Læseforståelse 2 Tekst- og opgavehæfte Delprøve 2: Opgave 3 Opgave 4 Opgave 5 Hjælpemidler: ingen Tid: 65 minutter Udfyldes af prøvedeltageren Navn

Læs mere

Med håbet om, at vi i det nye år, kan udbygge netværket til gav og glæde for os alle ønskes I et rigtigt godt nytår.

Med håbet om, at vi i det nye år, kan udbygge netværket til gav og glæde for os alle ønskes I et rigtigt godt nytår. FRA Først vil vi ønske alle vores medlemmer et rigtig godt nytår, hvor vi vil håbe at der sker yderligere fremskridt i udforskningen af sclerose gåden. Det er måske ikke et så ringe ønske, slet ikke efter

Læs mere

Frivillig ved Viby sogn Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab

Frivillig ved Viby sogn Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab Frivillig ved Viby sogn Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab 1 Bliv frivillig Kulturelle oplevelser Hvis du går og tror, at kirkens arbejde kun består i det, som præster, ansatte

Læs mere

KOMMENDE ARRANGEMENTER

KOMMENDE ARRANGEMENTER Program nr. 3. 2011 (1. september - 31. december) KOMMENDE ARRANGEMENTER LINEDANCE OPSTART OKTOBERFEST MORTENS AFTEN JULEFROKOST LUCIA LÆS MERE INDE I BLADET SIDEN SIDST Sommeren er ved at gå på hæld,

Læs mere

Hjerneskadeforeningen Vestsjælland

Hjerneskadeforeningen Vestsjælland Hjerneskadeforeningen Vestsjælland Nyhedsbrev Juli 2015 Aktivitetskalender 3. kvartal 2015 Torsdagscafé hver anden torsdag fra kl. 14.00 til 16.00 i Sorø Torsdagscafeen tilbyder mange aktiviteter. Du har

Læs mere

www.mellervangskolen.dk Dus Mellervang Børnerådsmøde i Pyramiden

www.mellervangskolen.dk Dus Mellervang Børnerådsmøde i Pyramiden Børnerådsmøde i Pyramiden www.mellervangskolen.dk Nyhedsbrev Marts BEMÆRK DUS-avisen kan kun ses på Mellervangskolens hjemmeside under DUS, hvor alle månedens billeder ligeledes kan ses Læs om Stamtræer

Læs mere

Beboerblad for. Ellekonebakken, Guldstjernevej og Firkløvervej. September 2013. Læs mere om det, inde i bladet på side 3

Beboerblad for. Ellekonebakken, Guldstjernevej og Firkløvervej. September 2013. Læs mere om det, inde i bladet på side 3 Beboerblad for Ellekonebakken, Guldstjernevej og Firkløvervej September 2013 Er dette Sidste udgave af Beboerbladet????? Læs mere om det, inde i bladet på side 3 Side 2 HER PÅ BAKKEN september 2013 HER

Læs mere

DAMSØGAARD POSTEN NR. 5 MAJ 2008. Alle hverdage. Hver mandag Gamle minder for mænd kl. 13.45. Hver tirsdag Gamle minder for damer kl. 13.

DAMSØGAARD POSTEN NR. 5 MAJ 2008. Alle hverdage. Hver mandag Gamle minder for mænd kl. 13.45. Hver tirsdag Gamle minder for damer kl. 13. DAMSØGAARD Alle hverdage Avislæsning kl. 11.45 i stuen Gymnastikken kl. 9.00-12.30 Fællesgymnastik i kælderen kl. 10.30 11.00 Terapien kl. 9.00-15.30 POSTEN NR. 5 MAJ 2008 (kig ind i terapien og få en

Læs mere

NR.11 DECEMBER 2011 24. ÅRGANG. Broarbejde

NR.11 DECEMBER 2011 24. ÅRGANG. Broarbejde ODENSE SEJLKLUB KLUBNYT NR.11 DECEMBER 2011 24. ÅRGANG Broarbejde Det store projekt skrider godt frem og de nye flydebroer ligger allerede og flyder i havnen. Ikke på den rigtige plads men vi kan da se

Læs mere

HyllingeBy.dk. Lokalblad for Hyllinge og omegn, udgivet af Beboerforeningen i Hyllinge. Beboerforeningen holder ordinær generalforsamling

HyllingeBy.dk. Lokalblad for Hyllinge og omegn, udgivet af Beboerforeningen i Hyllinge. Beboerforeningen holder ordinær generalforsamling HyllingeBy.dk Lokalblad for Hyllinge og omegn, udgivet af Beboerforeningen i Hyllinge Kom til fællesspisning i Centergården Onsdag den 18. feb. kl. 18.00 Spisning er først til mølle Vi er glade for succesen

Læs mere

Foreningen af mejeriledere og funktionærer Sydjylland.

Foreningen af mejeriledere og funktionærer Sydjylland. MØDEREFERAT Mødedato og tid 28. August 2013 Sted Rødekro-kro Mødedeltagere Fra Emne Ole O. Madsen Generalforsamling i Sydjysk Mejeristforening (FMF), landsdelskreds nr. 4 Bestyrelsen afholdte et lille

Læs mere

Single - resultat Firmaidræt Open 2014 - Aalborg Petanque 5.9.2014

Single - resultat Firmaidræt Open 2014 - Aalborg Petanque 5.9.2014 Single - resultat Firmaidræt Open 2014 - Aalborg Petanque 5.9.2014 # Navn Klub Score Spil Points 1. Britta Skalshøj Hjørring Firma Sport 4 4:1 57:28 2. Jimmi Nielsen Firmaidræt Hillerød 4 4:1 61:35 3.

Læs mere

Fjends Karup. Program. Januar marts Få mere information om Ældre Sagen se: (distrikt 2 Viborg/Fjends)

Fjends Karup. Program. Januar marts Få mere information om Ældre Sagen se:  (distrikt 2 Viborg/Fjends) Fjends Karup Program Januar marts 2018 Få mere information om Ældre Sagen se: www.aeldresagen.dk (distrikt 2 Viborg/Fjends) Se også: www.fjendsnet.dk (foreninger Ældresagen) Har du lyst til at modtage

Læs mere

«Bruger_Initial» Velkommen til de sociale sider ved at bo i Himmerland 45

«Bruger_Initial» Velkommen til de sociale sider ved at bo i Himmerland 45 «Bruger_Initial» Velkommen til de sociale sider ved at bo i Himmerland 45 Indholdsfortegnelse Sociale begivenheder... 3 Facebook.3 Julefrokost..3 Madklub..3 Sommerfest 4 TDC (Tour de Chambres)..4 Vi har

Læs mere

En lille opdatering på året som snart er brugt op!!

En lille opdatering på året som snart er brugt op!! En lille opdatering på året som snart er brugt op!! Så har vi næsten slidt endnu et år op, og vi vil lige lave et lille tilbageblik på året, som har mindre end 2 måneder tilbage. Bestyrelsen har i året

Læs mere

Generalforsamling 2014

Generalforsamling 2014 Generalforsamling 2014 DAGENS MATCH: (No. 1: 2 ks. Manneklubbolde/No. 2: 4 fl. vin/no. 3: 4 Manneklubtrøjer) No. 1: Allan Hansen, Mogens Lundh, Kaj Mortensen (31 point), Svend Skiby 103 point No. 2: Torben

Læs mere

Referat at generalforsamling i Stae Borgerforening tirsdag den 15.01.2013 i Borgerhuset.

Referat at generalforsamling i Stae Borgerforening tirsdag den 15.01.2013 i Borgerhuset. Referat at generalforsamling i Stae Borgerforening tirsdag den 15.01.2013 i Borgerhuset. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning 3. Fremlæggelse af revideret regnskab til godkendelse 4.

Læs mere

FAKTOR 29. Sommeravis 2013 HUSK HUSK HUSK. Du kan finde vores husavis på adressen: www.fredericiah.dk

FAKTOR 29. Sommeravis 2013 HUSK HUSK HUSK. Du kan finde vores husavis på adressen: www.fredericiah.dk FAKTOR 29 Side 1 FAKTOR 29 Sommeravis 2013 HUSK HUSK HUSK Du kan finde vores husavis på adressen: www.fredericiah.dk Side 2 FAKTOR 29 RART AT VIDE OM AKTIVITETSHUSET: Åbningstider i værestedet: Tirsdag

Læs mere

Referat fra Aalborg Tegnsprogsforenings Generalforsamling 19. marts 2016

Referat fra Aalborg Tegnsprogsforenings Generalforsamling 19. marts 2016 Referat fra Aalborg Tegnsprogsforenings Generalforsamling 19. marts 2016 Punkt 1: Valg af a) Dirigent b) Referent c) Bisidder d) 2 stemmetællere Inger Christensen, formand for Aalborg Tegnsprogsforening

Læs mere

Gilleleje Marineforening

Gilleleje Marineforening Gilleleje Marineforening Nr. 19 december 2011 Adresse Gilleleje Marineforening ønsker alle medlemmer en rigtig glædelig jul samt et godt nytår I gamle dage Inspireret af Søren Svendsens foredrag om gamle

Læs mere

Februar. Nr. 1 Sjællands Motor Veteraner 37. Årgang

Februar. Nr. 1 Sjællands Motor Veteraner 37. Årgang Februar Nr. 1 Sjællands Motor Veteraner 37. Årgang 2015 Formand Allan Larsen E-mail: smv1978@mail.dk Tlf.:3053 9635 Næstformand Lars Christiansen E-mail: info@larsvognmand.dk Tlf.:2166 6987 Kasserer Mette

Læs mere

26. Årgang. Maj Juni Juli. Fødselsdage: Maj. Tillykke. Tillykke. Juni. Juli. Anne Sofie 14.07

26. Årgang. Maj Juni Juli. Fødselsdage: Maj. Tillykke. Tillykke. Juni. Juli. Anne Sofie 14.07 26 Årgang 2010 Maj Juni Juli Fødselsdage: Maj Heidi Kasper Nicholai Anders D 0605 1305 1405 2405 Juni Jørn Christian Anders R Tobias Sebastian 1206 1406 1606 2306 2706 Juli Kristian 1207 Anne Sofie 1407

Læs mere

Januar 2012 3. årg. Nr. 1 P-POSTEN

Januar 2012 3. årg. Nr. 1 P-POSTEN Januar 2012 3. årg. Nr. 1 P-POSTEN ØSTSALLING PENSIONISTFORENING NYHEDSAVIS PENSIONISTFORENINGENS NYHEDSAVIS JANUAR 2012 3. ÅRGANG NR. 1 Formanden skriver: Ventetiden Den 1. december var vi til adventsfest

Læs mere

Dus Mellervang. Årets Karneval i Aalborg Øst

Dus Mellervang. Årets Karneval i Aalborg Øst Årets Karneval i Aalborg Øst www.mellervangskolen.dk Nyhedsbrev Juni Læs om Årets karneval 3.klasse på koloni Legefidusen i hesteskoen 2.klasses overnatning i dus BEMÆRK DUS-avisen kan kun ses på Mellervangskolens

Læs mere

Hjerneskadeforeningen Vestsjælland På tur år tilbage rundt i Odsherred og i Lammefjordens utroligt spændende historie

Hjerneskadeforeningen Vestsjælland På tur år tilbage rundt i Odsherred og i Lammefjordens utroligt spændende historie Hjerneskadeforeningen Vestsjælland På tur 15.000 år tilbage rundt i Odsherred og i Lammefjordens utroligt spændende historie Nyhedsbrev Oktober 2016 Aktivitetskalender 4. kvartal 2016 Torsdagscafé hver

Læs mere

Håndbolddommerklubben Vest Generalforsamling i klubben.

Håndbolddommerklubben Vest Generalforsamling i klubben. Håndbolddommerklubben Vest Generalforsamling i klubben. Onsdag d. 20. Maj 2015, i Højmark hallen kl. 18.00. Kl. 18.00 Velkomst og spisning Kl. 19.00 Generalforsamling. 1. Valg af dirigent og stemmetællere.

Læs mere

Aktiviteter Efterår 2014-2015

Aktiviteter Efterår 2014-2015 Foto af IO Aktiviteter Efterår 2014-2015 Smedegården Aktivitetscenter Smedegårdsvej 58 9220 Aalborg Øst Tlf: 9931 3672 Åbningstider mandag til torsdag fra kl. 9-16 fredag kl. 9-15 Nyttig information om

Læs mere

Program 1/1-31/7 2016

Program 1/1-31/7 2016 Program 1/1-31/7 2016 Aktivitetscentret Gedvedhus SUNDHEDSCENTER LINDEHØJ VELKOMMEN TIL AKTIVITETSCENTRETS PROGRAM Programmet er sammensat ud fra brugernes ønsker og byder på et bredt udbud af aktiviteter.

Læs mere

Beretning ved årsmødet den 19. marts 2016, kl v. formanden Birger Rasmussen

Beretning ved årsmødet den 19. marts 2016, kl v. formanden Birger Rasmussen Beretning ved årsmødet den 19. marts 2016, kl. 13.30 v. formanden Birger Rasmussen Jeg vil starte med, at nævne den bestyrelse der har deltaget i arbejdet siden sidste årsmøde. Steen Thomsen Marleen Hansen

Læs mere

Torsdag den 29. oktober 2015 kl. 17.00 i Werner (kantinen) Borupvang 9, i Ballerup.

Torsdag den 29. oktober 2015 kl. 17.00 i Werner (kantinen) Borupvang 9, i Ballerup. Projekt/Tema Tid og sted Fordeler Generalforsamling Torsdag den 29. oktober 2015 kl. 17.00 i Werner (kantinen) Borupvang 9, i Ballerup. Medlemmer af Siemens Vinklub Dagsorden: 1. Valg af dirigent og referent

Læs mere

HERMOD-NYT NYHEDSBREV NR. 4, 2015. Velkommen til 4. udgave af Hermod-Nyt, som formidler nyheder og info, der ikke er at finde på hjemmesiden.

HERMOD-NYT NYHEDSBREV NR. 4, 2015. Velkommen til 4. udgave af Hermod-Nyt, som formidler nyheder og info, der ikke er at finde på hjemmesiden. Velkommen til 4. udgave af Hermod-Nyt, som formidler nyheder og info, der ikke er at finde på hjemmesiden. Bestyrelsen håber at Hermods medlemmer vil benytte sig af muligheden for at være med til at fylde

Læs mere

I: Jeg vil starte med at spørge, hvor længe du har været medlem i Fountainhuset? I: Og har du haft de samme arbejdsopgaver hele tiden eller hvordan?

I: Jeg vil starte med at spørge, hvor længe du har været medlem i Fountainhuset? I: Og har du haft de samme arbejdsopgaver hele tiden eller hvordan? Bilag E Transskribering af interview med Poul I: Jeg vil starte med at spørge, hvor længe du har været medlem i Fountainhuset? Poul: Jeg tror jeg har været her i ét år nu. I: Og har du haft de samme arbejdsopgaver

Læs mere

Efterløn s & Pensionistklub Skive

Efterløn s & Pensionistklub Skive Efterløn s & Pensionistklub Skive Program 2013 Programmet kan også ses på: http://midt-vestjylland.nnf.dk/seniorer/skive Efterløn s & Pensionistklubben s Bestyrelse Formand Ivan Christiansen 97 54 15 82

Læs mere

REFLEKSIONER OVER EFTERÅRETS TEMA

REFLEKSIONER OVER EFTERÅRETS TEMA REFLEKSIONER OVER EFTERÅRETS TEMA Alene Kristus er mit håb, LIVET MED JESUS han er mit sikre sejrsråb. Min hjørnesten og tilflugtsborg, han er mit værn i frygt og sorg. Et væld så dyb af kærlighed, hos

Læs mere

Aktiviteter 2016, Tjørring Cykel Motion

Aktiviteter 2016, Tjørring Cykel Motion Aktiviteter 2016, Tjørring Cykel Motion Januar Spinning start. Februar Onsdag den 24. kl. 19.00 Generalforsamling i Nordvest Hallen. Generalforsamling i Nordvest Hallen for TIF hovedbestyrelse med efterfølgende

Læs mere

Hjerneskadeforeningen Vestsjælland

Hjerneskadeforeningen Vestsjælland Hjerneskadeforeningen Vestsjælland Hjerneskadeforeningen Vestsjælland var på besøg i Kroppens Hus i Sorø. Her bliver AlterG - maskinen afprøvet, og det var en stor oplevelse for Jens-Peter. Nyhedsbrev

Læs mere

Døstrup IF Svinget Hobro Klublotto vinderne

Døstrup IF Svinget Hobro  Klublotto vinderne Klublotto vinderne 2009 25 Rigmor Madsen 58 Lisbeth Sørensen 66 Lars Pedersen (LP) 24 Klaus Rasmussen 14 Michael Nielsen 51 Familien Pedersen 9 Jørgen Hedemand 55 Henrik Nielsen 60 Døstrup kortklub 49

Læs mere

OPSLAGSTAVLEN. www.scthanserne.dk

OPSLAGSTAVLEN. www.scthanserne.dk Februar 2007 2 OPSLAGSTAVLEN www.scthanserne.dk Sidste tilmelding til Foredrag onsdag den 28. februar FOREDRAG Kostkompasset mandag den 5. marts kl. 19.00 Generalforsamling torsdag den 15. marts kl. 19.30

Læs mere

Til stede: Vibe, Flemming, Nanna, Tine, Josephine, Katrin, Sanne, Lasse Jacob er på orlov.

Til stede: Vibe, Flemming, Nanna, Tine, Josephine, Katrin, Sanne, Lasse Jacob er på orlov. Referat af møde i Magistra Vitaes bestyrelse 16. juni 2015 Til stede: Vibe, Flemming, Nanna, Tine, Josephine, Katrin, Sanne, Lasse Jacob er på orlov. 1) Formalia 2) Siden sidst 3) Efterårets program/opfølgning

Læs mere

Nr. 1 januar 2013. Motto: Under Dannebrog. Marineforeningen s Kongens Lyngby Afdeling stiftet 4. april 1944

Nr. 1 januar 2013. Motto: Under Dannebrog. Marineforeningen s Kongens Lyngby Afdeling stiftet 4. april 1944 Nr. 1 januar 2013 Motto: Under Dannebrog Marineforeningen s Kongens Lyngby Afdeling stiftet 4. april 1944 MEDLEMSBREV Hjemmeside: www.kongens-lyngby-marineforening.dk Marinestue: Sorgenfri Slot, Kongevejen

Læs mere

Munkebo Kulturhus Pigegruppen

Munkebo Kulturhus Pigegruppen Munkebo Kulturhus Pigegruppen pigefrokost 2013 Hurra for en pigefrokost! Beslutningen om en Pigefrokost 2013 blev taget og en Invitation blev sendt ud Nytårsdag. Arrangementet skulle foregå d. 9. marts

Læs mere

Babys Søvn en guide. Sover min baby nok? Hvad er normalt? Hvordan får jeg min baby til at falde i søvn?

Babys Søvn en guide. Sover min baby nok? Hvad er normalt? Hvordan får jeg min baby til at falde i søvn? Babys Søvn en guide Sover min baby nok? Hvad er normalt? Hvordan får jeg min baby til at falde i søvn? Små børn har behov for meget søvn, men det er bestemt ikke alle, der har lige let ved at overgive

Læs mere

Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012

Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012 Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012 Tøj-sponsor: Velkomst: Velkommen til generalforsamling i HGC - Hammerum Gjellerup Cykel Klub foreningens 12. ordinære generalforsamling.

Læs mere

Landstrygerne, Varde 1. kvartal 2015 medlemsblad nr. 98

Landstrygerne, Varde 1. kvartal 2015 medlemsblad nr. 98 GANG NYT Landstrygerne, Varde 1. kvartal 2015 medlemsblad nr. 98 Siden sidst: Siden sidste nummer af Gangnyt har Landstrygerne afholdt følgende arrangementer: Julefrokost Den 22.11.2014 blev der af festudvalget

Læs mere

MEDLEMSBLAD NR. 35 AUGUST 2014 NORDSJÆLLANDS LOKALAFDELING

MEDLEMSBLAD NR. 35 AUGUST 2014 NORDSJÆLLANDS LOKALAFDELING ADHD MEDLEMSBLAD NR. 35 AUGUST 2014 NORDSJÆLLANDS LOKALAFDELING ADHDNORDSJÆLLAND SIDE 3 5 Nyt fra bestyrelsen 7 Fisketur med SKJOLD på Øresund 11 Café for voksne med ADHD 13 Besøg foreningens hjemmeside

Læs mere

September 2010 11. Årgang Nr. 3

September 2010 11. Årgang Nr. 3 September 2010 11. Årgang Nr. 3 www.marna.dk Formanden har ordet Per Thomsen Hej allesammen i foreningen Marna.Sejlsæsonen er ved at gå på held og vi har sidste Mandagssejlads d. 25 okt. kl. 1830. Når

Læs mere

Dansk Folkehjælp Viborg-Skive afdelingen december 2011 Orientering fra formanden

Dansk Folkehjælp Viborg-Skive afdelingen december 2011 Orientering fra formanden Orientering fra formanden Hård debat om fattigdom i Danmark rammer skævt (uddrag fra Medlemsforum, pressemeddelelse 02.12.11) Blandt de frivillige sociale organisationer har vi en oplevelse af mistænkeliggørelse

Læs mere

Generalforsamling Torsdag d. 7. maj 2015 kl. 19.00, i Vipperødhallen

Generalforsamling Torsdag d. 7. maj 2015 kl. 19.00, i Vipperødhallen Generalforsamling Torsdag d. kl. 19.00, i Vipperødhallen Til stede: Fra bestyrelsen: Marianne, Charlotte, Mette, Malene, Anne Dorthe, samt 6 medlemmer. Fraværende: Morten, Pia 1. Valg af dirigent. Bestyrelsen

Læs mere

Referat fra repræsentantskabsmøde i Næstved Idræts Union mandag den 22 marts 2010

Referat fra repræsentantskabsmøde i Næstved Idræts Union mandag den 22 marts 2010 Referat fra repræsentantskabsmøde i Næstved Idræts Union mandag den 22 marts 2010 Mødet blev afholdt kl. 19.00 i Samlingssalen, H. C. Andersens vej 24, Næstved. Formand Jesper Poulsen bød velkommen til

Læs mere

Forebyggelse som en del af pensionsordningen. Servicebranchens Arbejdsgiverforening, den 23. april 2012

Forebyggelse som en del af pensionsordningen. Servicebranchens Arbejdsgiverforening, den 23. april 2012 Forebyggelse som en del af pensionsordningen Servicebranchens Arbejdsgiverforening, den 23. april 2012 Hvorfor er der brug for forebyggelse i pensionsordningen? 2 Hvorfor er PensionDanmark gået ind i forebyggelse?

Læs mere

REFERAT FRA REPRÆSENTANTSKABSMØDE I NÆSTVED IDRÆTSUNION TIRSDAG DEN 20. MARTS 2012. I TEATERSALEN PÅ LILLE NÆSTVED SKOLE.

REFERAT FRA REPRÆSENTANTSKABSMØDE I NÆSTVED IDRÆTSUNION TIRSDAG DEN 20. MARTS 2012. I TEATERSALEN PÅ LILLE NÆSTVED SKOLE. REFERAT FRA REPRÆSENTANTSKABSMØDE I NÆSTVED IDRÆTSUNION TIRSDAG DEN 20. MARTS 2012. I TEATERSALEN PÅ LILLE NÆSTVED SKOLE. Deltagere: Jesper Poulsen (niu) Torben Søholt Pedersen (niu) Anne Zachariassen

Læs mere

16 Årgang Nummer 4 December 2010

16 Årgang Nummer 4 December 2010 16 Årgang Nummer 4 December 2010 Bestyrelsen Formand: Jytte Holt Nielsen, Bornholmsvej 8, 7400 Herning Tlf 20714010 j-k-hansen@mail.dk Kasserer: John F. Nielsen, jagtvej 10, 7400 Herning Tlf. 97118541

Læs mere

Dansk Sportsdykker Forbund

Dansk Sportsdykker Forbund Den 24. juni 2010/ik Referat Bestyrelsesmøde 06-2010 22. juni 2010 Idrættens Hus kl. 18:00 1. Godkendelse af dagsorden. 2. Godkendelse af referat fra møde 05-2010 2.2. Møde med Undervandsrugby. Henrik

Læs mere

Ansøgning om støtte til frivilligt socialt arbejde i Fredericia Kommune (Lov om Social Service 18)

Ansøgning om støtte til frivilligt socialt arbejde i Fredericia Kommune (Lov om Social Service 18) 179172Z0 1.6 W/0850171- FREDERICIAKOMMUNE Ansøgning om støtte til frivilligt socialt arbejde i Fredericia Kommune (Lov om Social Service 18) Ansøgningen sendes til: Fredericia Kommune Socialudvalget Rådhuset,

Læs mere

PARKINSON EXPRESSEN PARKINSONFORENINGEN BORNHOLM Juli kvartal 2012

PARKINSON EXPRESSEN PARKINSONFORENINGEN BORNHOLM Juli kvartal 2012 PARKINSON EXPRESSEN PARKINSONFORENINGEN BORNHOLM Juli kvartal 2012 PARKINSON-EXPRESSEN juli kvartal 2012 Oplag: 150 REDAKTION: Bent Folkmann Fabrksvej 4 3700 Rønne 56 97 44 79 jbfolkmann@mail.dk Husk at

Læs mere

TIL FRIVILLIGE PÅ HOSPICE SJÆLLAND NYHEDSBREV MAJ 2015

TIL FRIVILLIGE PÅ HOSPICE SJÆLLAND NYHEDSBREV MAJ 2015 TIL FRIVILLIGE PÅ HOSPICE SJÆLLAND NYHEDSBREV MAJ 2015 Kære alle, Med disse smukke blomstrende grene plukket af Lena Løbner - vil jeg ønske jer en god maj måned. Så kan jeg fortælle jer, at jeg er blevet

Læs mere

EFTERÅRSFEST FOR BEBOERE, PÅRØRENDE OG PERSONALE TORSDAG D. 1. OKTOBER 2015 KL. 17.00 MENUEN OFFENTLIGGØRES SENERE PRIS PR. PÅRØRENDE: KR.

EFTERÅRSFEST FOR BEBOERE, PÅRØRENDE OG PERSONALE TORSDAG D. 1. OKTOBER 2015 KL. 17.00 MENUEN OFFENTLIGGØRES SENERE PRIS PR. PÅRØRENDE: KR. Sept. - Oktober 2015 EFTERÅRSFEST FOR BEBOERE, PÅRØRENDE OG PERSONALE TORSDAG D. 1. OKTOBER 2015 KL. 17.00 MENUEN OFFENTLIGGØRES SENERE PRIS PR. PÅRØRENDE: KR. 150,00 MED FRI BAR MAX 2 PÅRØRENDE PR. BEBOER

Læs mere