Hjælpetræner - elev

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Hjælpetræner - elev www.dgi.dk/badminton"

Transkript

1 V I S H V A D D U K A N Hjælpetræner elev DGIbadminton

2 HJÆLPETRÆNERKURSUS DGIbadminton Udgivet af Danske Gymnastik & Idrætsforeninger Badmintonudvalget, september 2002, 1. udgave. Skrivegruppe: DGIbadmintons kursusudvalg i samarbejde med: Renè Frederiksen: Afsnittene: Hjælpetræner og hva så?, Småspil og Slagteknik. Thomas Kjær Sørensen: Afsnittet: Multifeeding Indholdsfortegnelse: Vis hvad du kan... 3 Hjælpetræner og hva' så... 4 Småspil... 6 Slagteknik Multifeeding Side 2

3 VIS HVAD DU KAN Velkommen på kursus i DGIbadminton tag udfordringen op. DGIbadmintons kurser er baseret på dialog og vidensdeling. Vi tror på, at tovejs kommunikation giver forøget udbytte for den enkelte. Ved aktivt at udnytte hinandens erfaringer kan der desuden skabes gode netværk. Du skal derfor spille dig selv på banen, deltage i samtalerne og engagere dig i fællesskabet. Kort sagt: bidrage med det bedste du har dig selv. Vi udfordrer dig på din kunnen og dine holdninger. Vi giver dig mange redskaber, du kan bruge i din dagligdag som træner og/eller leder i din forening. med fokus på enkelte emner eller målgrupper indenfor badminton. Du kan frit vælge, hvilke kurser der passer dig bedst. Kurserne har en varighed på 4 8 lektioner. DGIbadmintons står også for stævner, lejre, skoler, internationale arrangementer og meget andet. Se dette på kontakt DGI s landskontor i Vingsted på telefon eller din lokale amtsforening (se bagsiden). Indledning For år tilbage kunne man betegne de eksisterende materialer om badmintonteknik og badmintontaktik som manualer. Trænerens undervisning af spillere lagde uvægerligt op til instruktionsmetoden, hvor indlæringen foregik ved præsentation af det rigtige, som spillerne roligt og trygt kunne kopiere, og som trænerne let kunne undervise i. Dette hjælpetrænerkursus er henvendt til dig, der lige er startet som hjælpetræner eller gerne vil i gang med det. Kurset udbydes til 3 forskellige målgrupper, nemlig hjælpetrænere der er 1214 år, 1416 år eller voksne. Kurset har en varighed på 8 lektioner á 45 min. I dag er det ganske anderledes. Alle foreslåede retningslinier, som er beskrevet i dette materiale, kan diskuteres og bør diskuteres Det gør trænergerningen langt mere kompliceret, men også langt mere nuanceret og dynamisk. Ud over hjælpeinstruktørkurserne har DGIbadmintons et længere kursusforløb på 2 kurser (K1 og K2) med en varighed på henholdsvis 21 og 20 lektioner. Imellem kurserne ligger der et 4timers modul med opsamling af emner og kurserne afsluttes med en konkret opgave i samarbejde med den lokale amtsforening. Desuden er en serie af korte kurser Badminton bliver dermed en idræt i konstant udvikling. En udvikling som smitter af på de mennesker, der involverer i sig i den. En udvikling hvori holdning, oplysning og kvalitet vil være nøglebegreber på lige fod med engagement, udfordring og fællesskab. Brug materialet konstruktivt og tilføj selv dine erfaringer og ideer. Side 3

4 Hjælpetræner og hva så? Kropsbevægelser uden ketsjer Løbeformer forlæns og baglæns løb, Peter Pan Sangen Flyv så med, Flyv så med, Flyv så med af Tritonus Koret fra tegnefilmen Peter Pan indeholder nogle pointer som er vigtige med hensyn til en hjælpetræners funktion. Peter Pan = træner, børn = spillere, klokkeblomst = motivation og tekniske kundskaber. 1. forsøg: Tænk på noget som er godt Slå bolden herfra og dertil uden videre forklaring eller demonstration. De prøver = fiasko chassé, krydsløb, hink, saks, et og tobensafsæt, stemskridt. Benarbejde sammensatte løbeformer. Kasteformer over og underhåndskast. Andre sjippe, kropsspænding. Kropsbevægelse med ketsjer Jonglere forskellige måder med overhåndsslag og underhåndsslag. Benarbejde med ketsjer. Førteknik kan øves selvstændigt, men kan med fordel findes eller sættes ind i leg. 2. forsøg: Tryllestøv Vis/forklar/instruktion De prøver = succes Yderligere kendskab til lege findes på emnekurset Badminton og leg. Peter Pan kan selv flyve, men er ikke psykisk bevidst om, hvordan han gør. Han har som de fleste en kropsliggjort bevidsthed erfaring. Dette kursus søger at lære hver enkelt kursist at flyve Førteknik Teknik dækker over slag og benarbejde, og førteknik er bevægelser, som er grundlæggende for at kunne udføre teknikken. Førteknik kan deles mellem Kropsbevægelse inkl. benarbejde uden ketsjer. Kropsbevægelse med ketsjer. Førteknik uddybes yderligere på Kkurserne. Bane 3 Rammer I hallen er der forskellige samlingspunkter og forskellige måder at bruge dem på. De er dels afhængige af fysiske rammer som hal, omklædningsrum og cafeteria, men i større grad afhængige af psykiske rammer der skabes mere eller mindre bevidst af træneren. Psykiske rammer er Fælles beskeder. Forevisning. Formidling af rammer for kommende aktiviteter. Ritual eller tradition faste rammer. Side 4

5 Ved at vælge bane 3 som samlingspunkt reduceres forskelle indenfor de fysiske rammer til et minimum. Træneren kan nu koncentrere sig om de psykiske rammer som også er afhængige af de fysiske rammer. Bane 3 findes i de fleste haller, og derfor vil de fysiske rammer være næsten ens, hvilket medfører et stabilt udgangspunkt for de psykiske rammer. Her gives et bud på faktorer, som gerne skal opfyldes ved arbejde med de psykiske rammer. Fællesbeskeder Tal højt, klart og tydeligt. Sørg for at alle er opmærksomme dette er trænerens ansvar. Det er vigtigt, at træneren er opmærksom på disse punkter forsøg at være det i planlægningsfasen. Ved at tænke over disse punkter i planlægningsfasen vil træneren opleve, at praksis fungerer bedre. Praksis omfatter: Fysiske og psykiske rammer. Opvarmning. Leg. Førteknik. Småspil. Slag og benarbejde. Feeding. Forevisning Samme som ved fællesbeskeder. Vis tydeligt og langsomt dele af bevægelsen samt hele bevægelsen. Vis hele bevægelsen i normal hastighed. Formidling af rammer for kommende aktivitet Samme som ved fællesbeskeder. Ikke mere end 3 vigtige informationer. Sørg for at give alle beskeder, inden spillerne farer af sted. Ritualer og traditioner Giver faste rammer tryghed. Fællesskab. Side 5

6 Småspil Hvad er et småspil? Der spilles med point og tillempede regler. Banens størrelse varierer, da det er udvalgte elementer af det færdige spil, der trænes. Slag kan øves på flere niveauer, og det er særdeles hensigtsmæssigt at træne slagene i spillignende situationer. Den store dynamik og intensitet, som småspillene indeholder, kan overføres til det færdige spil for at højne niveauet. Spilrelevansen er en af de største fordele ved småspil, hvilket motiverer spillerne og får dem til at holde den høje intensitet. Når spillerne er motiveret, er det lettere at fordybe sig lære noget nyt. Spillerne opdager nye slag eller taktiske elementer, som de kan relatere til det færdige spil. Ved tilrettelæggelsen er det fint at supplere den tekniske eller taktiske træning med småspil. Træneren skaber situationer, hvor spilleren øver, træner eller erfarer sammenhængen mellem den sure træning og det færdige spil. Her er kort beskrevet, hvilke tanker og intentioner der ligger bag de forskellige punkter, som bruges til at beskrive småspillene. Forudsætninger Opdelingen fra 13 er tænkt som en hjælp til træneren. Det kan bruges som en slags briller at se sin/sine spillere på med henblik på spillet eller generelt. Det er vigtigt at pointere, at en spiller ikke kan være for dygtig til et spil fokus må tilpasses. Ved overhåndsslag og underhåndsslag tænkes der ikke på et specifikt slag, blot om spilleren er i stand til at slå bolden over nettet. Regler Af titlen fremgår det, om det er single eller double, og de almindelige regler skal relateres til det færdige spil. Det ekstra punkt er til den enkelte træner, der kan supplere og derved selv præge det. Fokus Slag/Ben Slagene nævnes blot ved navn, men det påtænkes, at forhånd og baghånd kan være et fælles eller selvstændige fokuspunkter. Opsamling gælder både langt og kort. Til hvert slag hører et benarbejde, og når slagene nævnes er det en selvfølge, at man også fokuserer på benarbejdet. Det ekstra punkt er til den enkelte træner, der kan supplere og derved selv præge det. Titel Navnet er sikkert blot et af mange, men valget er faldet på dem, der var mest rammende. Fokus Taktik Her gives en kort beskrivelse af et taktisk element, som kan relateres til det færdige spil. Det ekstra punkt er til den enkelte træner, der kan supplere og derved selv præge det. Side 6

7 Banen Betydning Dette er banen her er bolden inde. Dette felt kan banen udvides med ellers er bolden ude. Dette er uden for banen her er bolden ude Skravering Eksempel Variation Her beskrives nogle forslag til variationer af spillet, og der forklares kun ændringer til reglerne, hvis der er sådanne. Kommentar Her gives en kort kommentar til spillet og dets anvendelighed o. lign. Side 7

8 ½bane single uden net Forudsætninger 1. Underhåndsslag små. 2. Kryds underhåndsslag. 3. Forståelse af banens bredde og dybde. Regler Serven afgives fra s position bagved sidelinien i en tydelig opadgående bane. Modtagerens placering kan niveaudeles: 1 = let, 2 = middel, = svær. Bolden skal hele tiden spilles opad. Der spilles med almindelige regler til 7. Fokus Taktik Spilleren skal forsøge at bruge banens bredde og dybde for at kunne vinde bolden, idet der spilles på et lille areal og bolden skal slås opad. Variation Kan for sjov spilles som bordtennisdouble. Kommentar Dette lille spil er specielt velegnet til nybegyndere, der skal træne deres underhåndsslag, og det indeholder taktiske elementer, der kan relateres til det færdige spil. 2 1 Nettet er fjernet, hvilket medfører, at de kan udføre slagene korrekt. Skulle vi spille under samme forhold på en almindelig bane, ville det svare til, at vi spillede single på en volleybane. Fokus Slag/Ben Underhåndsslag. Netdrop lige og kryds. Stemskridt på det rigtige ben. Side 8

9 ½bane netkamp single Fokus Slag/Ben Forudsætninger 1. Kort serv og underhåndsslag. 2. Stemskridt gå frem på det rigtige ben. 3. Forskellige netdrop. Kort serv og netdrop. Stemskridt. Fokus Taktik Regler Der spilles med almindelige regler fra 3 til 11 point. Serven afgives bag servelinien og skal lande fra nettet og ned til servelinien eller bag servelinien og en ½ meter ned. Modtageren må ikke stå inde i feltet. Nettet skal gerne tilpasses til spillernes højde sættes ned hvis de er begyndere. Servesituation skal der serves til forhåndssiden, baghåndssiden eller lige på kroppen. Variation Spillerne må kun træde ind i feltet med et stemskridt på det rigtige ben ellers fejl. Splitvision kan modstanderen se og dømme det, mens der spilles. Kommentar Spillet er beregnet til begyndere, der skal træne deres stemskridt, men også et frirum til at lege med de forskellige slags netdrop. Side 9

10 Netkamp single Fokus Slag/Ben Forudsætninger 1. Kort serv og underhåndsslag. 2. Stemskridt gå frem på det rigtige ben. Forskellige netdrop. 3. Forståelse af banens bredde og dybde. Kort serv og netdrop. Kryds netdrop. Stemskridt. Fokus Taktik Regler Der spilles med almindelige regler til 7, 11 eller 15 point. Serven afgives bag servelinien og skal serves skråt. Bolden må lande fra nettet og ned til servelinien eller bag servelinien og ca. ½ meter ned. Nettet skal gerne tilpasses til spillernes højde sættes ned hvis de er begyndere. Servesituation skal der serves til for /baghåndssiden eller lige på kroppen. Betydningen af et krydsslag kryds netdrop. Variation Der må ikke tappes. Bolden må ikke tages over nethøjde. Kommentar Netkamp er et udbredt og meget populært spil, der bliver afholdt DM. Spillet giver gode muligheder for at udføre de mange forskellige slags netdrop. Ydermere er det velegnet til at lade spillerne erfare krydsslagets muligheder. Side 10

11 ½bane single m.m. Fokus Slag/Ben Forudsætninger 1. Serv, overhåndsslag og underhåndsslag. 2. Alle slag. 3. Forståelse af: a. Banens bredde og dybde. b. Single egen/modstanders placering på banen i forhold til bold. c. Skak tænke fremad i duellen. Regler Der spilles med almindelige regler til alt mellem 3 og 15 point. Alle slag krydsslag kan dog ikke udføres helt korrekt. Benarbejdet lige frem og tilbage. Fokus Taktik Hvilke slag kan bruges til at forsvar/angreb. Nettets betydning: o træffe bolden så højt oppe som muligt. o Hvor højt oppe kan min modstander nå bolden? modstanderens muligheder indskrænkes/øges. Skjulte slagsekvenser dropnetdroplob, cleardroplob o. lign. Skak effekt hvilke træk eller skjulte slagsekvenser bruger min modstander? Variation ½bane med restriktioner 1 2 Træneren kan skabe situationer, hvor spilleren selv opdager taktiske elementer ved at sætte restriktioner ind i spillet Eks. 1. lobdropnetdrop Restriktionen er, at efter et netdrop skal der lobbes. Side 11

12 Her er to mulige fokuspunkter: 1. lobbet bliver et godt slag til at afværge/afvæbne den offensiv, som modstanderen forsøger at lægge på nettet. Ved at slå lobbet højt oppe kan det blive til et vinderslag. 2. Mange spillere løfter hovedløst tilbage til baglinien. Her skulle de gerne opdage, at modstanderen bliver stående på baglinien og venter på lobbet, men det ville være oplagt at lave et netdrop de gør det måske en gang imellem ved et uheld. modstanderen rører den. Samtidig gives point for den vundne bold. Zonerne er markeret med tallene 16. og den 7. zone er modstanderens krop. ½bane single på kryds Reglerne er de samme som ved almindelig ½ bane single. Ved at spille på kryds skabes der mulighed for at slå krydsslag. Eks. 2. Smashkort opsamlinglob Restriktionen er, at efter et smash skal der samles kort. Når der smashes, samles der typisk kort op, og det er et let slag, hvor der sjældent laves fejl. Men ofte sker der det, at spilleren, som har smashet, ikke følger bolden op og løfter så afgiver angrebet. Ved at lave denne restriktion fjernes muligheden for at lave lang opsamling, og nu opstår der en situationen, hvor spilleren ved, at bolden kommer kort. Derved kan spillerne allerede inden smashet forudse hvad der skal ske tænker fremad. Vær opmærksom på at spillerne ikke bare ændrer kropsretning, så de blot spiller almindelig ½bane single på en skæv bane. Kommentar ½bane single bliver der spillet mere af end almindelig single, hvilket skyldes de store kvaliteter som spillet har. Det giver plads til flest mulige spillere samtidig, duellerne blive lange, og banens størrelse passer godt til nybegyndere. 7 zoner Reglerne ændres fra almindelig ½ bane single. Nu spilles til 3 point efter almindelige regler. Den spiller, der først når 3, må vælge en zone, som skal lukkes. Zonen lukkes dog ikke, så der ikke må spilles derind. Spilleren kan også lukke en zone ved at skyde en bold ind i zonen, uden at Side 12

13 ¼bane single Fokus Slag/Ben Forudsætninger 1. Underhåndsslag og overhåndsslag. 2. Kort serv, smash og opsamling. 3. Forståelse af banens bredde og dybde. Kort serv, svipserv, servereturnering. Smash og smashopsamling. Fokus Taktik Regler Der spilles til 7 med almindelige regler, der er blot kun et servefelt se banens størrelse. Servens betydning se på modstanderens placering og benstilling. Servreturnering. Offensiv/ defensiv. Opfølgning af angrebsslag. Variation Der må kun serves kort. Serven skal være skarpere, idet modstanderen ved, at den kommer kort. Den korte serv bliver øvet mange gange, og serveren bringes i en situation, hvor man kan erfare variationens muligheder. Rammer bolden nettet og lander inde på den almindelige bane, er bolden god. Kan modstanderen nå den og spille videre, er det ok. Kommentar ¼bane er et godt spil. der kan bruges til spillere på alle niveauer. For begynderne er det rart, at banen har en overskuelig størrelse og samtidig kan de få lange dueller. Elitespillere kan bruge spillet tiløge ketsjerføringen grundet den korte tid det varer, før bolden kommer tilbage og er nødt til at spille skak for at afgøre bolden forsøge at forudse de næste slag i duellen. Side 13

14 ¼bane bordtennisdouble Fokus Slag/Ben Forudsætninger 1. Serv, overhåndsslag og underhåndsslag. 2. Smash og opsamling. 3. Forståelse af banens bredde og dybde samt deres egen/andres placering på/udenfor banen i forhold til bolden. Regler Der spilles med almindelige doubleregler til 7, 11 eller 15 point. Server og modtager placerer sig på banen, så det tydeligt fremgår, hvem der server eller modtager. Spillerne i hvert par skiftes til at slå til bolden, ellers dømmes fejl (bordtennis). Kort serv, svipserv, servreturnering. Smash, opsamling, flade bolde. Fokus Taktik Servesituation. Egen/andres placering på banen i forhold til hinanden og bolden. Rotation. Makkerens foregående slag. o Blev jeg solgt? o Kunne jeg afgøre bolden? Spilleren skal søge at tænke fremad for at kunne skabe det positive udfald afgøre bolden. Variation Spillet kan spilles på ½bane. Dog skal serven stadig være inde i det almindelige servefelt. Her stilles større krav til spillernes evner. Kommentar ¼bane bordtennisdouble kan med fordel bruges til nybegyndere, da banen ikke er så stor, og de vil erfare nogle taktiske elementer omkring placering af dem selv og bolden spil til spilleren som lige har slået. Det kan være sjovt for de bedre spillere, og her vil intensiteten være ekstra stor. Side 14

15 Hel defensiv single Fokus Slag/Ben Forudsætninger 1. Serv, overhåndsslag og underhåndsslag. 2. Clear, smash, drop og lob. 3. Forståelse af bagliniens betydning svært at angribe. Offensive slag smash, drop og clear. o Lige og kryds. Defensive slag opsamling og lob. o Lige og kryds. Benarbejde til siderne. Regler Fokus Taktik Der spilles med almindelige regler til 7, 11 eller 15 point. Hvilke slag kan bruges til forsvar/angreb? Bagliniens betydning. o Komme bagved bolden inden slaget udføres. o Sørge for at modstanderen ikke kommer det. o Svært at angribe helt fra baglinien. Variation Kan spilles på ½bane for at mindske banens størrelse og dermed mulighederne, men det defensive fokus bibeholdes. Dette giver spillet en fysisk vinkel. Kommentar Her vil spillerne erfare, at spillet er let at spille, men utroligt hårdt. Spillet kan være med til at give spilleren en forståelse af, hvordan vedkommende selv spiller tekniker eller løber? Side 15

16 Hel offensiv single Fokus Slag/Ben Forudsætninger 1. Serv, overhåndsslag og underhåndsslag. 2. Smash, opsamling, netdrop og tap. 3. Forståelse af nettets betydning. Regler Offensive slag smash, drop, clear og netdrop. o Lige og kryds. Defensive slag opsamling og lob. o Lige og kryds. Benarbejde til siderne. Der spilles med almindelige regler til 7, 11 eller 15 point. Fokus Taktik Hvilke slag kan bruges til forsvar/angreb? Nettets betydning: o træffe bolden så højt oppe som muligt. o Hvor højt oppe kan min modstander nå bolden? modstanderens muligheder indskrænkes/øges. Variation Kan spilles på ½bane for at mindske banens størrelse og dermed mulighederne, men det offensive fokus bibeholdes. Kommentar Lobbene og clearene kan ikke blive så lange, og dermed er spillerne i bedre positioner til at angribe. Tyngdepunktet ligger foran kroppen, idet spillerne søger at angribe. Side 16

17 Hel ¼bane single Fokus Slag/ben Forudsætninger 1. Kort serv, clear, smash, drop, lob og opsamling. 2. Forståelse af banens bredde og dybde samt offensiv og defensiv. 3. Spille skak for at afgøre boldene med skarpe slag. Alle undtagen netdrop. Lange bolde skal være kortere end normalt. Korte bolde skal være længere og flade. Bearbejde til siderne. Fokus Taktik Regler Der spilles til 7, 11 eller 15 med almindelige regler. Servesituationen serv og modtagning. Brug banens bredde og dybde vinkler. Spil bolden forbi modstanderen longline. Spil skak for at afgøre bolden forsøg at forudse hvor bolden kommer, når den spilles et bestemt sted hen. Variation Der kan spilles double, hvis grøfterne i siderne medtages. Kommentar Dette spil er hurtigt, og der er gode muligheder for at bruge vinklede slag d.v.s. slå kryds på en lige returnering og slå lige på et kryds. Samtidig stilles store krav til spillernes teknik og spilforståelse. Side 17

18 Gør slagserier til et småspil lobdropnetdrop som double Forsvarsopstilling Forudsætninger 1. Kort serv, drop, netdrop og lob. 2. Forståelse af forsvar og angreb. 3. Forståelse af egne/andres opgaver i forsvar og angreb. Regler Serien startes med en kort serv mod midten. Herefter returneres kort til den side, der modtages i og nu følger selve serien lobdropnetdrop. Slagene i serien er frie lige, kryds eller midt. For at få det taktisk grundlæggende element med o skal den spiller, der lobber, trække lige tilbage, og den anden spiller skal fylde op. Dette kaldes forsvarsopstilling, o skal spilleren, som laver netdrop, efterfølgende stille sig ind midt på banen bag servelinien og bliver netspiller. Den anden spiller skal trække tilbage bliver bagspiller. Dette kaldes angrebsopstilling. Der spilles med almindelige regler til 7,11 eller 15 point, men i stedet for at spille frit, skal slagene komme i den rigtige rækkefølge se ovenstående. Hvis den forkerte spiller returnerer bolden, er det ligegyldigt, om returneringen er god eller dårlig der dømmes fejl. Angrebsopstilling Fokus Slag/Ben Kort serv, servereturnering, lob, drop og netdrop. Fokus Taktik Rotation mellem forsvar og angreb. Forståelse af egne/andres opgaver i forsvar og angreb. Side 18

19 Variation Pointsystemet kan bruges til andre forskellige slagserier. Der kan lægges restriktioner på de frie slag. Eksempelvis skal der lobbes på kryds, men ellers er drop og netdrop frie. Slagserien kan ændres til smashkort opsamlinglob, når spillerne bliver bedre til øvelsen. Kommentar Skal spillerne øve en slagserie, mister de hurtigt motivationen, og bevægelserne udføres ikke helt korrekt med hensyn til fart og styrke, men ved at indføre pointsystemet øges motivationen og bevægelserne bliver udført mere korrekt mht. fart og styrke. Lobdropnetdrop som double har de fordele, at spillerne skal bevæge sig, selv om de ikke skal slå til bolden. Tempomæssigt kan de komme utroligt højt op ved spillerne, som ikke skal slå, rykker, inden deres medspiller slå til bolden empati. Himmel & Helved double Forudsætninger 1. Overhåndsslag og underhåndsslag. 2. Smash og smashopsamling. 3. Forståelse af egen og andres placering på banen i forhold til bolden double. Regler Træneren (T) starter duellen ved at spille en høj bold ind på halvdelen Helved, hvorefter duellen færdigspilles. Vinderparret af duellen skal stå på halvdelen Himmel og taberparret stiller sig om bag i køen. Fra køen kommer et friskt par ind på halvdelen Helved. Er vinderen af duellen det par, der står på halvdelen Helved, skal de skynde sig over på halvdelen Himmel, idet den næste duel sættes i gang umiddelbart efter. Det gælder om at være i himlen så mange dueller som muligt. Fokus Slag/Ben Smash, opsamling. Offensive slag. Fokus Taktik Doubletaktiske elementer o Netspiller/bagspiller o Offensiv/defensiv Side 19

20 Eks 1. Slag: kort krydsopsamling. Laver en spiller en kort krydsopsamling, sættes et point ind på modparrets konto. Er det for let, gives først point, hvis bolden afgøres ved hjælp af en kort krydsopsamling laver modstanderen fejl på opsamlingen, tæller det også. T HIMMEL Eks 2. Taktik: Splitvision netspiller/bagspiller. HELVED Netspilleren kan signalere, at bagspilleren skal smashe lige, i midten eller på kryds. Netspilleren skal være placeret bag servelinien. Kan bagspilleren da smashe derhen, hvor der signaleres, sættes point ind på modparrets konto. Yderligere kan der gives 5 point, hvis netspilleren kan afgøre bolden efter et sådant smash. Kommentar Himmel & Helved er et meget dynamisk spil med flere fordele. KØ Variation For at få spillerne til at bruge nye/gamle slag eller taktiske elementer i kampsituationer, kan vi sætte et bonus/strafsystem ind i spillet. Hvert par på banen får tildelt en konto, hvor der bliver sat 15 point ind på, når modstanderparret laver det slag eller taktiske element, som træneren ønsker. Duellen fortsætter, og der kan sættes flere point ind på de to respektive konti. Når et par taber og udgår af spillet, veksles pointene, der står på kontoen til mavebøjninger, armstrækkere o. lign i forholdet 1:1. Der belønnes ved succes, men straffes ikke ved fiasko. Dem, der står i rækken, følger med i hvad der sker på banen og ser derfor, når der bliver slået korrekt, eller et taktisk element udføres og samtidig påpeges af træneren det giver spillerne et visuelt indtryk af en succesoplevelse. Det er bedst at lave med et ulige antal spillere, da det par, der lige har tabt, splittes, og de får nye makkere hele tiden. H & H er godt at bruge efter arbejde med slag eller taktiske elementer. Side 20

21 10 æg Forudsætninger Fokus Slag/Ben Alle slag. 1. Serv, overhåndsslag og underhåndsslag. 2. Forståelse af egen og andres placering på banen i forhold til bold fire personer. 3. Alle slag almindelige slag, specielle slag og hvad de selv finder på. Regler Hver af de fire spillere har 10 point/æg. Fejl dømmes efter normale regler, og spilleren mister et point/æg. Hver spiller forsvarer en halv bane. Serven afgives af spillerne, som har tabt den foregående bold til en af spillerne på den anden side af nettet. Bolden skal spilles til en spiller på den anden side af nettet. Fokus Taktik Forståelse af banens bredde og dybde. Forståelse af egen og andres placering på banen i forhold til bolden. Variation Bombe Der placeres en bombe i form af en fjerbold midt på banen. Bomben kan skubbes eller spilles rundt samtidig med, at der spilles 10 æg med tilhørende regler. Skubbes eller spilles bomben uden for banen, taber den ansvarlige spiller 1 æg, og duellen fortsætter. Er bomben på gulvet af den spillers halvdel, som laver fejl i det øjeblik, bolden lander på gulvet eller i nettet, taber spilleren yderligere 1 æg. Er bomben ikke på gulvet af den spillers halvdel, som laver fejl i det øjeblik, bolden lander på gulvet, tabes ikke yderligere æg. Schweizerdrops Reglerne er som 10 æg. Spillerne må nu spille opadgående bolde ind til spilleren på samme side af nettet. Side 21

22 Serven afgives på samme måde som i 10 æg. Spillerne må ikke spille sammen. Kommentar Dette spil syntes de fleste spillere er sjovt og spiller det hver gang der er pause eller anden mulighed, og alle kender reglerne. Det er vigtigt, at spillerne får lov til at spille småspil, som de syntes er sjove, da det er en vigtig motivationsfaktor. Så fokuspunktet med en øvelse eller et småspil kan være, at det bare er sjovt. o Vinderne bliver stående på banen. o Taberen går ned og starter forfra. Er banen optaget, må spillerne, der ikke spiller, stille sig i kø bagved banen og vente. KØ KØ Kongerækken Forudsætninger 1. Serv, overhåndsslag og underhåndsslag. 2. Smash og opsamling. 3. Forståelse af banens dybde og bredde. Regler Konge eller dronningplads Der spilles en duel på en ½bane. Det er ligegyldigt, hvem der server, og bolden afgøres efter normale regler. Taberen bliver stående på banen. Vinderen rykker en ½bane op imod den ½bane, hvor konge eller dronningepladsen er. Konge eller dronningepladsen er den sidste ½bane i den ene ende af hallen. På konge eller dronningepladsen er reglerne omvendt. Fokus Slag/Ben Alle lige slag. Benarbejde lige frem og tilbage. Side 22

23 Fokus Taktik Hvilke slag kan bruges til forsvar og angreb? Variation Niveaudele ved at dele spillerne to og når to spillere af forskelligt niveau mødes, indføres restriktioner den øvede spiller må ikke smashe. Niveaudeling i 3 dele begynder, øvede og gode. Når spillere af forskelligt niveau mødes, indføres restriktioner dette kan dog blive en smule kompliceret. Her kan det hjælpe at give spillerne farvede trøjer på. Kommentar Dette spil er utroligt sjovt og pædagogisk korrekt! Spillerne, der taber, rykker ikke ned i den ene ende af hallen og omvendt med vinderne. Her rykker spillerne rundt i forskelligt tempo, men alle spiller med alle, og alle når at vinde over alle hvis der spilles i ca. 15 min. Ud over at være sjovt giver det spillerne en fællesskabsfølelse, hvilket øger motivationen og trænerens arbejde. Side 23

24 Slagteknik For at kunne anvende småspillene optimalt er det nødvendigt at have kendskab til slagteknik og benarbejde. I det følgende er de anvendte slag i småspillene beskrevet i korte træk. For en uddybning af både slagteknik og benarbejde henvises til DGI badmintons Kursus 1og 2 (se indledningen). Netdrop i forhånden Formål Netdrop er et slag, der slås tæt fra egen side af nettet til tæt på modstanderens side af nettet. Essensen i et godt netdrop er at nå bolden så højt på nettet, at man kan slå et konstruktivt slag. Netdrop i baghånden Formål Som netdrop i forhånden. Greb Baghåndsgreb. Grebet holdes løst, og der holdes eventuelt en anelse højere på håndtaget. Udgangsstilling Stemskridt på højre ben, ketsjeren ligger fremme foran kroppen med let bøjet albue og håndleddet bøjet således, at ketsjerhovedet peger skråt nedad. Svingsløjfe Til netdroppet er der ikke nogen egentlig svingsløjfe. Ketsjeren sættes blot hurtigst muligt på bolden, eventuelt med et let stræk i albuen. Greb Udgangsgreb. Grebet holdes løst, og der holdes eventuelt en anelse højere på håndtaget. Udgangsstilling Stemskridt på højre ben, ketsjeren ligger fremme foran kroppen med let bøjet albue og bagudbøjet håndled således, at ketsjerhovedet peger skråt nedad. Svingsløjfe Til netdroppet er der ikke nogen egentlig svingsløjfe. Ketsjeren strækkes hurtigst muligt frem mod bolden, oftest med et let stræk i albuen. Om slagene Ud over at bolden skal nås højt, er det vigtigt, at der er så lidt ketsjerbevægelse så muligt. Herved minimerer man usikkerheden på boldens højde og længde. Det er vigtigt, at ketsjerhovedet peger en smule nedad, således at bolden går over nettet. Hvis ketsjerhovedet ligger for vandret, vil bolden gå lige op i luften. Diagonale netdrop. Et diagonalt netdrop er et slag, der er er godt at kunne som variation på nettet. Slaget er en finte, som først viser et almindeliget lige netdrop, der så ændres til et diagonalt netdrop. Side 24

25 Slaget anvendes, når modstanderen er på vej frem mod nettet, og befinder sig på den forreste del af banen her vil et retningsskifte mod det korte diagonale hjørne være vanskeligt. Forhånd Greb Udgangsgreb som eventuelt drejes en anelse mod tæppebankergreb. Grebet er afgørende for, hvilken højde bolden får over nettet. Drejes grebet for langt mod "tæppebankergreb", vil bolden gå i nettet. Drejes grebet for meget med uret, flyver bolden for højt over nettet. Udgangsstilling Spilleren slår slaget i stemskridt på højre ben. Ketsjeren ligger i normal klarstilling foran kroppen. Svingsløjfe Fra udgangsstilling udadroteres over og underarm, til ketsjerhovedet peger lidt nedad ved netkanten. Håndleddet er bukket lidt bagover. Ketsjeren holdes lidt her for at markere netdrop. Umiddelbart før bolden ville have været truffet, sænkes ketsjeren cirka 30 centimeter. Fremsvinget starter så med en blød indadrotation i over og underarm. Bolden træffes cirka 15 centimeter under netkanten og til højre for kroppen. I gennemsvinget fortsætter indadrotationen. BAGHÅND Greb Alm. baghåndsgreb Også her styres højden af bolden over nettet i grebet. Drejes mod tommelfingergreb, bliver boldbanen lav, drejes mod tæppebanker, bliver banen højere. Udgangsstilling I stemskridt på højre ben. Ketsjeren i almindelig klarstilling foran kroppen. Svingsløjfe Fra udgangsstilling indadroteres over og underarm således at ketsjeren let nedadpegende markerer et almindeligt netdrop. Her holdes ketsjeren stille lidt. Ketsjer og albue sænkes 30 centimeter middelbart før netdroppets træfpunkt. I fremsvinget udadroteres over og underarm, så bolden træffes cirka 15 centimeter under netkanten på venstre side af kroppen. I gennemsvinget udadroteres lidt, og ketsjeren ender pegende lige frem mod nettet. Om slagene Til de diagonale netdrop som er uhyre effektive og meget lette at lære er der fem guldkorn, som er vigtige at kunne, og som spillerne skal have meget feedback omkring. 1) Greb Det er vigtigt at være i opmærksom på, hvordan boldens højde over nettet styres i grebet. Et for højt diagonalnetdrop er det rene "selvmord". Side 25

Kursus 2. DGI badminton

Kursus 2. DGI badminton Kursus 2 DGI badminton Badminton kursus 2 2. udgave 2005 [ 2 ] Indholdsfortegnelse K2 Indledning... side 4 Fagsprog for fagidioter... side 5 Programskitse... side 6 Lektionsoversigt... side 7 Teoridel

Læs mere

Hvordan kan man øve badminton hjemme.

Hvordan kan man øve badminton hjemme. Hvordan kan man øve badminton hjemme. Har I lyst til at øve badminton hjemme, er her lidt inspiration til hvad, der kan foregå i et almindeligt hjem. Det kræver ikke så meget plads, før det er muligt,at

Læs mere

1) Hold ballonen i luften med venstre hånd. 2) med højre hånd 3) Over hovedet med højre og venstre hånd 4) Skift mellem højre og venstre hånd

1) Hold ballonen i luften med venstre hånd. 2) med højre hånd 3) Over hovedet med højre og venstre hånd 4) Skift mellem højre og venstre hånd Kidsvolley Kidsklubsamling Peter Morell Opvarmning Øvelser med balloner 1) Hold ballonen i luften med venstre hånd. 2) med højre hånd 3) Over hovedet med højre og venstre hånd 4) Skift mellem højre og

Læs mere

Ketcheropvarmning: Stafetter: Afleverer bolden til næste i køen!

Ketcheropvarmning: Stafetter: Afleverer bolden til næste i køen! DROP IN Der er 3 baner til rådighed, og jeg forestiller mig, at hvis der kun er 2 Drop-in-tovholdere, så er der en bane, hvor der gives instruktion til øvelser + emne (fx serv og så evt. have udskrevet

Læs mere

Øvelser til forhånd og baghånd

Øvelser til forhånd og baghånd Øvelser til forhånd og baghånd Forhånd og baghånd kan integreres i de fleste øvelser. Her er en masse øvelser, som giver mulighed for at lege forhånd og baghånd ind. En øvelse har altid et fagligt formål,

Læs mere

Teknisk progression Kuglestød

Teknisk progression Kuglestød Teknisk progression Kuglestød Kuglestød kræver først og fremmest en god fornemmelse for at holde korrekt på kuglen og lave et korrekt udstød. Herefter skal man lære at finde den fornemmelse efter at have

Læs mere

Teknisk progression Diskoskast

Teknisk progression Diskoskast Teknisk progression Diskoskast Diskoskast er en teknisk disciplin, hvor der skal læres en del før man mestrer en god teknik. En af de allervigtigste elementer er, at man har en god rotationsteknik. Derfor

Læs mere

Alle er med:-) www.spilcricket.dk. Spil og lege vejledning

Alle er med:-) www.spilcricket.dk. Spil og lege vejledning Spil og lege vejledning Cricketrundbold I skal bruge: Et gærde, et bat, en blød skumbold, en gul top og 3 kegler. Start med at stille banen op. Placer gærdet, så der er god plads foran det. Sæt den gule

Læs mere

1. Forlæns kolbøtte + hop og drej

1. Forlæns kolbøtte + hop og drej Teknikmærke 1. Forlæns kolbøtte + hop og drej Beskrivelse: Lav en almindelig forlæns kolbøtte! I det du lander laver du et hop, hvor du roterer en hel omgang rundt om dig selv. (360 grader.) Land i balance

Læs mere

Styrketræning med frie vægte

Styrketræning med frie vægte Styrketræning med frie vægte Er det bedst at styrketræne i maskiner, eller bedre at bruge løse vægte? Der er fordele og ulemper ved begge dele. I maskinerne er bevægelserne mere kontrollerede, det er nemmere

Læs mere

Teknik Smash Smashkast

Teknik Smash  Smashkast Teknik Smash For alle volleyballspillere, uanset alder, er det at smashe det sjoveste og mest spændende. Problemet er, at smashet også er den vanskeligste tekniske detalje at lære. Specielt for den aldersgruppe,

Læs mere

Rygfitness med Ergo Multistol. ergoforma. ergoforma

Rygfitness med Ergo Multistol. ergoforma. ergoforma Rygfitness med Ergo Multistol ergoforma ergoforma Rygfitness med Ergo Multistol RYGPROBLEMER ER EN DEL AF HVERDAGEN FOR MANGE Årsagen kan være dårlige arbejdsstillinger, forkert arbejdsstol, manglende

Læs mere

BADMINTON FOR ALLE BADMINTONINSPIRATIONSMATERIALE TIL IDRÆTSTIMEN FOR LÆRERE OG PÆDAGOGER

BADMINTON FOR ALLE BADMINTONINSPIRATIONSMATERIALE TIL IDRÆTSTIMEN FOR LÆRERE OG PÆDAGOGER BADMINTON FOR ALLE BADMINTONINSPIRATIONSMATERIALE TIL IDRÆTSTIMEN FOR LÆRERE OG PÆDAGOGER VM i Badminton i København Ballerup Super Arena 25. - 31. august denmark2014.com billetnet.dk INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

H V A D D U K A N V I S. Feeding. www.dgi.dk/badminton. DGIbadminton

H V A D D U K A N V I S. Feeding. www.dgi.dk/badminton. DGIbadminton V I S H V A D D U K A N Feeding www.dgi.dk/badminton DGIbadminton Feeding DGIbadminton Målgruppekursus Udgivet af Danske Gymnastik- & Idrætsforeninger Badmintonudvalget juli 2002, 2. udgave. Feedingmateriale

Læs mere

Badmintonkursus for Gymnasieskolernes Idrætslærerforening Idrætshøjskolen i Sønderborg den 4. og 5. oktober 2013. Underviser: Karsten Bjerring

Badmintonkursus for Gymnasieskolernes Idrætslærerforening Idrætshøjskolen i Sønderborg den 4. og 5. oktober 2013. Underviser: Karsten Bjerring Badmintonkursus for Gymnasieskolernes Idrætslærerforening Idrætshøjskolen i Sønderborg den 4. og 5. oktober 2013 Underviser: Karsten Bjerring Kursusbeskrivelse Badminton er et på én gang let tilgængeligt

Læs mere

Viivaa.dk. Træningsprogram Træning skulderskader. Af: Viivaa Træningsekspert. Øvelse Illustration Træningsfokus Øvelsesdata Kommentar

Viivaa.dk. Træningsprogram Træning skulderskader. Af: Viivaa Træningsekspert. Øvelse Illustration Træningsfokus Øvelsesdata Kommentar 1 - Nakke 3 Placér begge hænder på hovedet og træk forsigtig ned mod brystet således at det strækker i nakken. Hold stillingen 15-20 sek. 2 - Nakke 1 Placér den ene hånd på hovedet og træk forsigtig hovedet

Læs mere

DGI tennis. Forslag til 2-3 timers tenniskaravane

DGI tennis. Forslag til 2-3 timers tenniskaravane DGI tennis Forslag til 2-3 timers tenniskaravane Øvelse 1: Stafetløb med bold liggende på ketsjer rundt om kegle. Hver spiller skal have en bold. Øvelsen kan gøres sværere ved at hvert hold kun har én

Læs mere

Del Tid Beskrivelse Fokuspunkter. 5 min Skift imellem de tre øvelser 2-4 gange.

Del Tid Beskrivelse Fokuspunkter. 5 min Skift imellem de tre øvelser 2-4 gange. Lektion: 1 ud af 12 Rytmisk vejrtrækning og vandret kropsposition Opvarmning 5 min Valgfri. Varm musklerne op i roligt tempo. Rytmisk vejrtrækning 5 min Skift imellem de tre øvelser 2-4 gange. 1. Hold

Læs mere

1. Gå på hænder. 2. Gå bagover i bro + overslag. 3. Kraftsspring uden hovedet

1. Gå på hænder. 2. Gå bagover i bro + overslag. 3. Kraftsspring uden hovedet Teknikmærke 1. Gå på hænder Beskrivelse: Hænderne sættes på madrassen, hvorefter der sættes af med fødderne fra madrassen, således at man står på sine hænder. Gå derefter mindst 3 m fremad. 2. Gå bagover

Læs mere

Teknik serv. Fra underhåndsserv til overhåndsserv

Teknik serv. Fra underhåndsserv til overhåndsserv Teknik serv Fra underhåndsserv til overhåndsserv Underhåndsserven er den første egentlige grundteknik, der indlæres i sit fulde omfang i Kidsvolley. Udviklingen i serven, går fra serv over nettet fra et

Læs mere

DGI TRÆNERGUIDEN DGI TRÆNERGUIDEN DGI TRÆNERGUIDEN DGI TRÆNERGUIDEN. Hanekamp. Nærværkamp KOORDINATIONSTRÆNING KOORDINATIONSTRÆNING. Formål.

DGI TRÆNERGUIDEN DGI TRÆNERGUIDEN DGI TRÆNERGUIDEN DGI TRÆNERGUIDEN. Hanekamp. Nærværkamp KOORDINATIONSTRÆNING KOORDINATIONSTRÆNING. Formål. Nr.5006 Alder: 8-50 år - Tid: 8 min. Nr.5002 Alder: 5-80 år - Tid: 5 min. Hanekamp 10-20 spillere At spillerne arbejder med koordination, motorik og balance. Succes Nærværkamp 2 spillere sammen. Gerne

Læs mere

Kursus 1. DGI badminton

Kursus 1. DGI badminton Kursus 1 DGI badminton Badminton kursus 1 2. udgave 2005 [ 2 ] Indholdsfortegnelse K1 Indledning... side 4 Fagsprog for fagidioter... side 5 Programskitse... side 6 Lektionsoversigt... side 7 Teoridel

Læs mere

Skating school. Indholdsfortegnelse

Skating school. Indholdsfortegnelse Skating school Kompendiet er delt op i to dele: 1. Elementerne i de forskellige tests listet op i den rækkefølge, de skal gennemgås. Tallet i parentesen angiver det sted i videoen, hvor elementet vises.

Læs mere

1. Stræk op og sving forover

1. Stræk op og sving forover Trænings program Din indstilling til dette program, er hvad du får ud af det. Se muligheder fra gang til gang og læg mærke til de øvelser, der gik flydende og nemt. Hvilke er svære og hvordan kan du forbedre

Læs mere

Floorball. Undervisningsmateriale. Dansk Floorball Union Uddannelse skole - indskoling

Floorball. Undervisningsmateriale. Dansk Floorball Union Uddannelse skole - indskoling Floorball Undervisningsmateriale Udarbejdet i samarbejde med Hørsholm Rungsted Floorball Klub 1 Indhold Rammerne... 4 Storytelling... 4 Opvarmning... 4 Fælles øvelser... 4 Stationsbaserede øvelser... 5

Læs mere

TRILLIUMS CIRKELTRÆNING

TRILLIUMS CIRKELTRÆNING TRILLIUMS CIRKELTRÆNING Med Cirkeltræning kan du inden for en begrænset tid opnå effekt på både styrke, kondition og sundhed. Her får du alle redskaber, der skal til for at dit første cirkelprogram kan

Læs mere

Småspil og volleyspecifikke lege

Småspil og volleyspecifikke lege Småspil og volleyspecifikke lege Småspil i undervisningen er en spændende og udfordrende måde for eleverne at arbejde med tekniske elementer. I dette afsnit præsenteres en masse småspil, der alle bygger

Læs mere

Dansk Jiu-Jitsu og Selvforsvars Forbund

Dansk Jiu-Jitsu og Selvforsvars Forbund 4. kyu Generelle bemærkninger: Tori starter sin bevægelse når Uke ikke længere er i stand til at afbryde sit angreb. Parader: kontakt håndled mod håndled, hvis intet andet er beskrevet. Ved alle liggende

Læs mere

NIVEAU M CRAWL

NIVEAU M CRAWL Lektion: 1 ud af 12 Vandret kropsposition og vejrtrækning Opvarmning 5 min Valgfri. Bland forskellige stilarter. Vandret kropsposition 10 min Skift imellem de tre øvelser 2-4 gange. 1. Lig som et x på

Læs mere

U T K N. Stole gymnastik

U T K N. Stole gymnastik S IN U TR T K N IO Stole gymnastik S I D E 2 S T O L E G Y M N A S T I K Opvarmning 1 Sæt dig godt til rette med ret ryg, men afslappet. Armene hænger ned langs siden. Lænden hviler på ryglænet Åndedræt

Læs mere

for kvinder Øvelseskort med 12 ugers fitnesstræning

for kvinder Øvelseskort med 12 ugers fitnesstræning Øvelseskort med 12 ugers fitnesstræning ØVELSESKORT MED FITNESSTRÆNING Med disse kort i hånden står du med fitnessdelen af vores 12 ugers koncept: Fodbold Fitness. 12 kort ét til hver uge der indeholder

Læs mere

opvarmnings øvelse for 10 spillere, 3:7

opvarmnings øvelse for 10 spillere, 3:7 opvarmnings øvelse for 10 spillere, 3:7 Pasnings- og positionsøvelse Holdet i overtal er altid i boldbesiddelse. Spillerne skal hele tiden sørge for at holdebolden på egne fødder, Den spiller, der evt.

Læs mere

Education purposes only Thomas van Elst

Education purposes only Thomas van Elst 1 - Firefodsstående skuldpres Brostående med strakte arme og ben. Sænk overkroppen til hovedet er i kontakt med underlaget og pres op igen. 2 - Spider push-ups Stå på tæer og strakte arme med skulderbreddes

Læs mere

KONDITIONS- OG MUSKELTRÆNING - Forslag til træningsprogram ridebukselår/ballefedt

KONDITIONS- OG MUSKELTRÆNING - Forslag til træningsprogram ridebukselår/ballefedt Her finder du 2 forskellige muskeltræningsprogrammer til at styrke din krop helt inde fra og ud programmer som du kan lave hjemme lige når det passer dig. Start med program 1 og gå til program 2, når du

Læs mere

Træn maven flad med måtten som redskab

Træn maven flad med måtten som redskab Træn maven flad med måtten som redskab Af Birgitte Nymann www.birgittenymann.dk Double leg extension Det giver øvelsen: Styrker og former balder, baglår og rygmuskler, træner stabiliteten omkring skulderpartiet

Læs mere

Spillerniveau: Alle. De mindste kan evt. holde med en hånd på pålægget.

Spillerniveau: Alle. De mindste kan evt. holde med en hånd på pålægget. Stafetter Sandwich-stafet Materialer: 1 ketsjer og bold pr. spiller. De mindste kan evt. holde med en hånd på pålægget. Beskrivelse: Der skal bygges en sandwich med ketsjer og bold, og derefter løbes hurtigst

Læs mere

Guide: Frygt ikke styrketræning

Guide: Frygt ikke styrketræning Guide: Frygt ikke styrketræning Kvinder i alle former har gavn af styrketræning. Og nej, kvinder får ikke store muskler af at styrketræne. Af Krisztina Maria, februar 2013 03 Frygt ikke styrketræning 05

Læs mere

STYRKE- TRÆNINGS- ØVELSER TIL 60+

STYRKE- TRÆNINGS- ØVELSER TIL 60+ STYRKE- TRÆNINGS- ØVELSER TIL 60+ SENIORØVELSER 60+ LET - LÅRØVELSE Sæt dig så langsomt ned på en stol som muligt uden at falde det sidste stykke Rejs dig op igen på letteste måde SENIORØVELSER 60+ LET

Læs mere

Forslag til stationstræning med fokus på at tilpasse øvelsen efter hvilken gruppe, der skal træne på stationen

Forslag til stationstræning med fokus på at tilpasse øvelsen efter hvilken gruppe, der skal træne på stationen Forslag til stationstræning med fokus på at tilpasse øvelsen efter hvilken gruppe, der skal træne på stationen Formål: Give værktøjer til at trænerne har redskaber til at differentiere træningen ved at

Læs mere

ØVELSER MED ELASTIK 1.1 1.2 1.3 1.4. Elastik føres bag ryglænet. Boks armene skiftevis frem.

ØVELSER MED ELASTIK 1.1 1.2 1.3 1.4. Elastik føres bag ryglænet. Boks armene skiftevis frem. ØVELSER MED ELASTIK 1.1 1.2 Elastik føres under stolesædet. Bøj og stræk albuerne skiftevis med hver arm. Elastik føres bag ryglænet. Boks armene skiftevis frem. 1.3 1.4 Elastik føres under stolesædet.

Læs mere

Del Tid Beskrivelse Fokuspunkter

Del Tid Beskrivelse Fokuspunkter Lektion: 1 ud af 12 Isæt og vendinger Isæt 10 min Svøm kortere distancer (mellem 25 og 50 m) med lavt tempo og høj koncentration. Skift mellem øvelserne. 1. Lad fingrene slæbe henover vandoverfladen (konstant

Læs mere

CORETRÆNINGS PROGRAM LSK-TRI EFTERÅRET 2013

CORETRÆNINGS PROGRAM LSK-TRI EFTERÅRET 2013 CORETRÆNINGS PROGRAM LSK-TRI EFTERÅRET 2013 Øvelserne bør gentages 4 gange ugentligt. Øvelse Planken Diagonal løft Mavebøjninger (korte) Mavebøjninger (høje) Squats Squats på 1 ben Sideplanken Rygstræk

Læs mere

!////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

!//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// HIK U1 Pige Sommerprogram //////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// Minimum træninger om ugen Ugentligt: 1 x løb (eller anden

Læs mere

1. Kolbøtte, forlæns. 2. Kolbøtte, baglæns. 3. Rullefald. 4. Tigerspring

1. Kolbøtte, forlæns. 2. Kolbøtte, baglæns. 3. Rullefald. 4. Tigerspring Teknikmærke 1. Kolbøtte, forlæns Beskrivelse: Træk hagen ned til brystet og kig på navlen! Sæt af med samlede ben og lav en kolbøtte! Rul, så du lander på fødderne og er klar til den næste kolbøtte! 2.

Læs mere

Sådan træner du, når du har forreste knæsmerter

Sådan træner du, når du har forreste knæsmerter Sådan træner du, når du har forreste knæsmerter Dette er et selvtræningsprogram beregnet til træning med henblik på at mindske dine smerter foran på knæet og under knæskallen. Desuden har øvelserne en

Læs mere

Træning med elastik. Foto og tekst: Claus Venlov Go-motion.dk På billederne: Susie Siewert. Side 1/6. Copyright www.go-motion.dk.

Træning med elastik. Foto og tekst: Claus Venlov Go-motion.dk På billederne: Susie Siewert. Side 1/6. Copyright www.go-motion.dk. Side 1/6 Et enkelt lille program Træning med elastik er godt til at starte med - for dig som måske ikke har trænet styrketræning før eller skal igang efter lang tids pause. Vi vil foreslå at du vælger

Læs mere

Balance. Kast med begge hænder. Klask hænder. Frøhop. Konkurrence. Konkurrence

Balance. Kast med begge hænder. Klask hænder. Frøhop. Konkurrence. Konkurrence Kast med begge hænder Balance Stå på ét ben. Placer modsatte fod på indersiden af knæet. Se, hvem der kan stå i længst tid. Lav en bedst af tre. Stå med parallelle fødder. Kast en bold op ad en mur skiftevis

Læs mere

Skadesforbyggende øvelser

Skadesforbyggende øvelser Ankel Skadesforbyggende øvelser 1. Ankel 2 & 2 balance Stå på et ben, undgå overstræk i standknæet, sæt håndfladerne mod hinanden og pres dem mod hinanden i mens der spændes i maven (navlen suges ind)

Læs mere

Teknik baggerslag. Fra baggerslagskast til baggerslag til servemodtagning

Teknik baggerslag. Fra baggerslagskast til baggerslag til servemodtagning Teknik baggerslag Fra baggerslagskast til baggerslag til servemodtagning Baggerslaget er den teknik, der danner basis for at vi kan få et volleyballspil der lykkes. En teknik, der danner fundamentet for,

Læs mere

M å l m a n d s t r æ n i n g m e j r u p f o d b o l d u n g d o m s a f d e l i n g e n

M å l m a n d s t r æ n i n g m e j r u p f o d b o l d u n g d o m s a f d e l i n g e n M å l m a n d s t r æ n i n g m e j r u p f o d b o l d u n g d o m s a f d e l i n g e n INTRODUKTION FORORD Det er svært at finde materialer til målmandstræning, men efter selv at have søgt på Internettet,

Læs mere

Forslag til stationstræning med fokus på at tilpasse øvelsen efter hvilken gruppe, der skal træne på stationen

Forslag til stationstræning med fokus på at tilpasse øvelsen efter hvilken gruppe, der skal træne på stationen Forslag til stationstræning med fokus på at tilpasse øvelsen efter hvilken gruppe, der skal træne på stationen Formål: Give værktøjer til at trænerne har redskaber til at differentiere træningen ved at

Læs mere

OFF SEASON Styrketræning med fokus på kropstamme. Programmet skal gennemføres mindst 3 4 gange om ugen.

OFF SEASON Styrketræning med fokus på kropstamme. Programmet skal gennemføres mindst 3 4 gange om ugen. OFF SEASON 2012 På de følgende sider følger de træningsprogrammer, som alle spillere skal arbejde med i løbet af sommerperioden (fra start juni til slut august). Styrketræning med fokus på kropstamme Programmet

Læs mere

DGI TRÆNERGUIDEN DGI TRÆNERGUIDEN DGI TRÆNERGUIDEN DGI TRÆNERGUIDEN. Benøvelse med. Armstrækning viskestykke FITNESS BASKET FITNESS BASKET.

DGI TRÆNERGUIDEN DGI TRÆNERGUIDEN DGI TRÆNERGUIDEN DGI TRÆNERGUIDEN. Benøvelse med. Armstrækning viskestykke FITNESS BASKET FITNESS BASKET. Nr.8846 Nr.8840 Benøvelse med Armstrækning viskestykke Fokus: Styrke, arme og core. Fokus: udholdenhed. Viskestykke eller lignende som let kan glide over trægulv. Start i armstræk position og sænk dig

Læs mere

Brug bolden 3. Idéer på spil

Brug bolden 3. Idéer på spil Brug bolden 3 Idéer på spil Indhold i dette hæfte: Bordtennis.............................. 3 Tennis................................... 7 Fodbold................................. 12 Håndbold................................

Læs mere

16 ØVELSER DER STYRKER DIG

16 ØVELSER DER STYRKER DIG 16 ØVELSER DER STYRKER DIG STRÆK DIG STÆRK - NÅR DU HAR 5 MINUTTER - I PAUSER PÅ ARBEJDET OG I FRITIDEN Øvelserne på disse ark kan ved lidt træning mindske smerter i nakke-, skulder- og armmusklerne. De

Læs mere

H V A D D U K A N V I S. Fejlfinding. www.dgi.dk/badminton. DGIbadminton

H V A D D U K A N V I S. Fejlfinding. www.dgi.dk/badminton. DGIbadminton V I S H V A D D U K A N Fejlfinding www.dgi.dk/badminton DGIbadminton Fejlfinding DGIbadminton Målgruppekursus Udgivet af Danske Gymnastik- & Idrætsforeninger Badmintonudvalget juli 2002, 2. udgave. Skrivegruppe:

Læs mere

DGI TRÆNERGUIDEN DGI TRÆNERGUIDEN DGI TRÆNERGUIDEN DGI TRÆNERGUIDEN. Opvarmningsleg - Ståtrold. Opvarmningsleg - Ram minuttet OPVARMNING OPVARMNING

DGI TRÆNERGUIDEN DGI TRÆNERGUIDEN DGI TRÆNERGUIDEN DGI TRÆNERGUIDEN. Opvarmningsleg - Ståtrold. Opvarmningsleg - Ram minuttet OPVARMNING OPVARMNING Nr.999 Alder: 9-99 år - Tid: 10 min. Nr.9991 Alder: 9-99 år - Tid: 10 min. Opvarmningsleg - Ram minuttet 3-99 Deltagerne løber af sted uden ur. Opgaven er at komme tilbage fra en lunte/løbetur i området

Læs mere

Teknikmærker. FC Skanderborgs teknikmærke. Indholdsfortegnelse. FC Skanderborg. Spillernavn: Baggrund side 2. Teknikmærkerne og afvikling side 3

Teknikmærker. FC Skanderborgs teknikmærke. Indholdsfortegnelse. FC Skanderborg. Spillernavn: Baggrund side 2. Teknikmærkerne og afvikling side 3 FC Skanderborg Teknikmærker FC Skanderborgs teknikmærke Spillernavn: Indholdsfortegnelse Baggrund side 2 Teknikmærkerne og afvikling side 3 Øvelse 1: Jonglering side 4 Øvelse 2: Løb/dribling med bolden

Læs mere

Opvarmningsprogram. Billede af øvelse. Antal gentagelser/ varighed. Øvelse. Variant. 8 gentagelser til hver side Sidde / stå

Opvarmningsprogram. Billede af øvelse. Antal gentagelser/ varighed. Øvelse. Variant. 8 gentagelser til hver side Sidde / stå Træningsprogram 0 Opvarmningsprogram Øvelse Stræk dig skiftevis søger op mod loftet 8 gentagelser til hver side Sidde / stå Svaje ned strit med numsen og runde op kig ind på maven Kør skuldrene rundt -

Læs mere

Spil. Lege spil. Store: Fodtennis Her spiller vi fodtennis over et net. Eller i kan spille over et håndboldmål.

Spil. Lege spil. Store: Fodtennis Her spiller vi fodtennis over et net. Eller i kan spille over et håndboldmål. Lege spil Store: Fodtennis Her spiller vi fodtennis over et net. Eller i kan spille over et håndboldmål. Spil Futsal De forskellige grupper skal spille Futsal kampe mod hinanden. Såfremt grupperne er store

Læs mere

Fra mesterlære til kreativitet og innovation i MBU hvordan?

Fra mesterlære til kreativitet og innovation i MBU hvordan? Fra mesterlære til kreativitet og innovation i MBU hvordan? - Laban bruges som didaktisk redskab. Kreativitet og innovation som en del af opvarmning Gang-relationer: 5 meter mellem dig og den du tænker

Læs mere

BRUGSANVISNING. Flexaball Classic

BRUGSANVISNING. Flexaball Classic BRUGSANVISNING Flexaball Classic Generel introduktion: Body-træningsgymnastikboldene giver mulighed for at lave en alsidig træning af kroppen. Spændinger/kramper løsnes, mave-og rygmusklerne styrkes og

Læs mere

GENOPTRÆNING EFTER NAKKEOPERATION

GENOPTRÆNING EFTER NAKKEOPERATION GENOPTRÆNING EFTER NAKKEOPERATION Jægersborgvej 64-66B, 2800 Lyngby Telefon: 45 933 933 Telefax: 45 935 550 www.kbhprivat.dk 1 MUSKELBALANCE OMKRING NAKKEN Det fleste steder i vores krop er knoglerne stablet

Læs mere

DGI TRÆNERGUIDEN DGI TRÆNERGUIDEN DGI TRÆNERGUIDEN DGI TRÆNERGUIDEN. Badmintonregler. Nik til bolden kamp SJOVE KAMPLEGE SJOVE KAMPLEGE

DGI TRÆNERGUIDEN DGI TRÆNERGUIDEN DGI TRÆNERGUIDEN DGI TRÆNERGUIDEN. Badmintonregler. Nik til bolden kamp SJOVE KAMPLEGE SJOVE KAMPLEGE Nr.6653 Nr.6651 Badmintonregler lov til at serve og får et point. Bordtennisbold og bat Nik til bolden kamp Der kan spilles med kun 3 jongleringer før bolden skal returneres. Kan spilles som double, hvor

Læs mere

DGI TRÆNERGUIDEN DGI TRÆNERGUIDEN DGI TRÆNERGUIDEN DGI TRÆNERGUIDEN. Afslutnings rundt om bordet (slik) Alm. rundt om bordet (Den hårde)

DGI TRÆNERGUIDEN DGI TRÆNERGUIDEN DGI TRÆNERGUIDEN DGI TRÆNERGUIDEN. Afslutnings rundt om bordet (slik) Alm. rundt om bordet (Den hårde) Nr.6531 Nr.6530 Afslutnings rundt om bordet (slik) Alm. rundt om bordet (Den hårde) Der spilles med én bold som holdes i gang samtidig med at man løber rundt om bordet og >4 spillere skiftes til at spille

Læs mere

Materiale fra U-8 Inspirationskurset i Hobro d. 6.-7. september 2013 Udviklingskonsulent Anna Heide, JHF Kreds 4

Materiale fra U-8 Inspirationskurset i Hobro d. 6.-7. september 2013 Udviklingskonsulent Anna Heide, JHF Kreds 4 Motorisk træning Materiale fra U-8 Inspirationskurset i Hobro d. 6.-7. september 2013 Udviklingskonsulent Anna Heide, JHF Kreds 4 Hermed inspiration til motorisk træning og forskellige rammer, man kan

Læs mere

Øvelser til dig med morbus Bechterew

Øvelser til dig med morbus Bechterew Øvelser til dig med morbus Bechterew Vi har udarbejdet et grundlæggende program, som indeholder de øvelser, der er nødvendige, for at du kan bevare bevægeligheden og forebygge, at ryggen bliver krum. Det

Læs mere

Træning med Redondobold

Træning med Redondobold Øvelse 1 Rygstræk Læn forover med strakte arme og bolden mellem hænderne. Spænd i maven. Løft armene så langt op du kan uden at bukke armene. Øvelsen kan mærkes på skuldre og øvre ryg. Øvelse 2 Squat med

Læs mere

Teknikmærke 2000/2001/2002. Målet med teknikmærket er at øge spillerens motivation mod en målrettet selvtræning.

Teknikmærke 2000/2001/2002. Målet med teknikmærket er at øge spillerens motivation mod en målrettet selvtræning. Teknikmærke 2000/2001/2002 Målet med teknikmærket er at øge spillerens motivation mod en målrettet selvtræning. Der kan opnås et af følgende teknikmærker: Spilleren opnår en samlet score > 9 point = Bronzemærke

Læs mere

zxcvbnmqwertyuiopåasdfghjklæøzxcvbnmqwertyuio For kajakroere påasdfghjklæøzxcvbnmqwertyuiopåasdfghjklæøzxcv 15-08-2013

zxcvbnmqwertyuiopåasdfghjklæøzxcvbnmqwertyuio For kajakroere påasdfghjklæøzxcvbnmqwertyuiopåasdfghjklæøzxcv 15-08-2013 qwertyuiopåasdfghjklæøzxcvbnmqwertyuiopåasdfgh jklæøzxcvbnmqwertyuiopåasdfghjklæøzxcvbnmqwer tyuiopåasdfghjklæøzxcvbnmqwertyuiopåasdfghjklæø Basis pilates program zxcvbnmqwertyuiopåasdfghjklæøzxcvbnmqwertyuio

Læs mere

Udvidet singletaktik

Udvidet singletaktik V I S H V A D D U K A N Udvidet singletaktik www.dgi.dk/badminton DGIbadminton Singletaktik DGIbadminton Målgruppekursus Udgivet af Danske Gymnastik- & Idrætsforeninger Badmintonudvalget juli 2002, 2.

Læs mere

Svar (regel) Spørgsmål

Svar (regel) Spørgsmål 1. Hvor høje skal netstolperne være: A. 1,5 m? B. 1,524 m? C. 1,55 m? 2. Hvilken farve skal nettet have: A. Mørkt? B. Hvidt? C. Mørkt og hvidt? 3. Hvor er afprøvningsmærkerne til boldhastighed placeret

Læs mere

STYRKEØVELSER FOR MÆND MOTIONSFODBOLD FOR MÆND KOM I FORM MED FODBOLD FITNESS

STYRKEØVELSER FOR MÆND MOTIONSFODBOLD FOR MÆND KOM I FORM MED FODBOLD FITNESS STYRKEØVELSER FOR MÆND MOTIONSFODBOLD FOR MÆND KOM I FORM MED FODBOLD FITNESS MINDRE BANER OG ALTID MED BOLD FLEKSIBEL MOTIONSFODBOLD SUNDT, SJOVT OG SOCIALT FORORD TIL STYRKEØVELSER KÆRE FODBOLDSPILLER

Læs mere

Boldøvelser kun med bold

Boldøvelser kun med bold Boldøvelser kun med bold Dræber og frelserbold Materialer: To forskellige bolde. 4 kegler. Område på banen: Afgrænset område markeres med de 2 kegler. Spillerniveau: Let øvet. Beskrivelse: Der spilles

Læs mere

Træning ved hofte-/lyskeskader

Træning ved hofte-/lyskeskader Vi anbefaler, at du udfører øvelserne efter vejledning af en fysioterapeut Hvad er en hofte-/lyskeskade Hofte-/lyskeskader er ofte komplicerede og langvarige. Det er ikke ualmindeligt, at genoptræningen

Læs mere

Træningsprogram. Programtitel: 22-10-2010

Træningsprogram. Programtitel: 22-10-2010 Træningsprogram Programtitel: 22-10-2010 Behandler: Anja Stampe Bemærkninger: Styrkeøvelser for aldersgruppen er 15 gentagelser. Det skal altid være sådan, at det er 15 gentagelser udført med korrekt teknik,

Læs mere

Konditionstræningsprogram

Konditionstræningsprogram Træningsprogram mormorarme og bingovinger Sådan sammensætter du de forskellige programmer: Dag 1 Konditionstræning program 1 Dag 2 Styrketræning program 2 Dag 3 pause Dag 4 styrke- og konditionstræning

Læs mere

Sådan mikrotræner du på 5 minutter

Sådan mikrotræner du på 5 minutter Sådan mikrotræner du på 5 minutter I denne guide får du to træningsprogrammer med øvelser, du kan have med dig over alt. Print og tag med. Af Line Felholt, 15. december 2012 03 Soldater-træning på 5 minutter

Læs mere

Forslag til stationstræning med fokus på at tilpasse øvelsen efter hvilken gruppe, der skal træne på stationen

Forslag til stationstræning med fokus på at tilpasse øvelsen efter hvilken gruppe, der skal træne på stationen Forslag til stationstræning med fokus på at tilpasse øvelsen efter hvilken gruppe, der skal træne på stationen Formål: Give værktøjer til at trænerne har redskaber til at differentiere træningen ved at

Læs mere

ØVELSER TIL UNDERVISNING I HØVDINGEBOLD

ØVELSER TIL UNDERVISNING I HØVDINGEBOLD ØVELSER TIL UNDERVISNING I HØVDINGEBOLD 1 ØVELSER Nedenstående øvelser og spil er tænkt som inspiration til undervisning i høvdingebold. Målgruppen er 4.-5. klassetrin, men flere af øvelserne vil med justering

Læs mere

BEMÆRK Fem gentagelser er temmelig sikkert nok.

BEMÆRK Fem gentagelser er temmelig sikkert nok. BEN- OG FODARBEJDE 1. ØVELSE - STIGETRÆNING Målmanden tager enkeltstep i trinene. Ved enden af stigen ligger hun sig på maven. Rejser sig i grundstillingen, hvorefter træneren / målmandsmakkeren laver

Læs mere

Dansk Håndbold Forbunds Håndboldskoler for børn og unge 2006. Forsvarstræning. Offensivt forsvars - øvelser for børn og unge

Dansk Håndbold Forbunds Håndboldskoler for børn og unge 2006. Forsvarstræning. Offensivt forsvars - øvelser for børn og unge Dansk Håndbold Forbunds Håndboldskoler for børn og unge 2006 Forsvarstræning Offensivt forsvars - øvelser for børn og unge Bliv inspireret af Mik Hagenbo! 2006 Teori vedr. offensivt orienteret forsvarsspil

Læs mere

TAI CHI 18. Qigong YANG STIL QIGONG FOR BEGYNDERE

TAI CHI 18. Qigong YANG STIL QIGONG FOR BEGYNDERE TAI CHI 18 Qigong YANG STIL QIGONG FOR BEGYNDERE Tai Chi 18 Qigong Tai Chi 18 Qigong er en kombination af Qigong og Tai Chi. Serien består af 18 øvelser, hvor man elegante og lette at lære gennem gentagelser

Læs mere

Styrketræning for rullere

Styrketræning for rullere Styrketræning for rullere Kopieret fra: www.go motionshop.dk. Se også dette link, hvor øvelserne vises live: http://www.gomotion.dk/peasp?p_id=250&page=1 Når man løber på rulleskøjter oplever man, specielt

Læs mere

I akrobatik arbejder vi sammen, og her er det særlig vigtigt, at vi passer godt på hinanden. Børn kan ofte mere og er ofte langt stærkere, end vi

I akrobatik arbejder vi sammen, og her er det særlig vigtigt, at vi passer godt på hinanden. Børn kan ofte mere og er ofte langt stærkere, end vi 44 I akrobatik arbejder vi sammen, og her er det særlig vigtigt, at vi passer godt på hinanden. Børn kan ofte mere og er ofte langt stærkere, end vi forestiller os og måske også end de selv forestiller

Læs mere

Den røde trå d. Långhøj KFUM

Den røde trå d. Långhøj KFUM Den røde trå d Långhøj KFUM Indledning: Den røde tråd i Langhøj KFUM er bygget på følgende grundlæggende principper som værende de helt centrale ved god håndbolduddannelse: Angrebsmæssigt: - at kunne kaste

Læs mere

Motionsplan: Uge 1-6

Motionsplan: Uge 1-6 Motionsplan: Uge 1-6 Her er en god workout, der passer til begyndere. Kan fuldstændigt tilpasses din livstil. Hvis du følger dette program, kan du gøre workout, når det passer dig bedst og uden et kostbart

Læs mere

Programmet vil I også kunne finde på Falcons hjemmeside, hvor der vil være noget visuel hjælp i form af fotos og videoklip.

Programmet vil I også kunne finde på Falcons hjemmeside, hvor der vil være noget visuel hjælp i form af fotos og videoklip. Sommertræning 2006 Kære spillere på pige og juniordameholdet Så står sommeren for døren. Nogle vil rejse på ferie, andre vil blive i byen, men for alle gælder, at nu har vi ikke længere mulighed for at

Læs mere

Der er uendeligt mange øvelsesmuligheder, hvor nogle er beskrevet nedenstående. Ellers slip din fantasi løs og opfind dine egne trin

Der er uendeligt mange øvelsesmuligheder, hvor nogle er beskrevet nedenstående. Ellers slip din fantasi løs og opfind dine egne trin Step Stepbænken er et ideelt træningsredskab, som du kan have derhjemme, hvor kondition, styrke, koordination og balance trænes og udfordres. Du træner primært dine muskler i ben og balder. Effekten fra

Læs mere

Viivaa.dk. Træningsprogram FRISK-genoptræning albue generelt. Af: Viivaa Træningsekspert. Øvelse Illustration Træningsfokus Øvelsesdata Kommentar

Viivaa.dk. Træningsprogram FRISK-genoptræning albue generelt. Af: Viivaa Træningsekspert. Øvelse Illustration Træningsfokus Øvelsesdata Kommentar 1 - Triceps og bryst Stå med front mod væggen, Placer begge hænder bag hovedet og albuerne mod væggen. Pres overkroppen frem og ned til det strækkes på bagsiden af overarmene. Hold 15-20 sek. og byt arm.

Læs mere

Træningsmateriale Spring. Opnå målene for alsidig idrætsudøvelse i løb, spring og kast med dette materiale

Træningsmateriale Spring. Opnå målene for alsidig idrætsudøvelse i løb, spring og kast med dette materiale Træningsmateriale Opnå målene for alsidig idrætsudøvelse i løb, spring og kast med dette materiale Indhold Forord... 2 Generelt om spring... 3 - basisviden for underviseren... 3 Grundlæggende bevægelser...

Læs mere

Hvor smidig vil du være? Uge 1

Hvor smidig vil du være? Uge 1 Hvor smidig vil du være? Uge 1 Smidighedstest Her er en række tests af din smidighed i nogle af de vigtigste bevægelser. Du skal kunne bestå hver test for at have tilstrækkelig bevægelighed til at kunne

Læs mere

QIANBALL DOUBLE REGLER REGLER FOR QIANBALL DOUBLE KAMPE. KFUMs Idrætsforbund.

QIANBALL DOUBLE REGLER REGLER FOR QIANBALL DOUBLE KAMPE. KFUMs Idrætsforbund. KFUMs IDRÆTSFORBUND PRÆSENTERER REGLER FOR QIANBALL DOUBLE KAMPE Sidste års medalje vindere. Udarbejdet af KFUMs Idrætsforbund. KFUMs IDRÆTSFORBUND Revideret januar 2008. Danske double spilleregler for

Læs mere

Motorikken 2. Klasse

Motorikken 2. Klasse Motorikken Udarbejdet af KFUMs Idrætsforbund Indledning Vi vil med dette materiale være med til at opfordre og motivere alle lærere til at tage mere fat i den grundlæggende træning, og dermed på sigt udvikle

Læs mere

Teknisk progression. Længdespring

Teknisk progression. Længdespring Teknisk progression Længdespring Den tekniske progression på dette niveau, beskæftiger sig med de grundlæggende øvelser til indlæringen af længdespring. Her kan det, i forhold til en praktisk og måske

Læs mere

Træn kroppen. Gode øvelser til dig, der arbejder i tog

Træn kroppen. Gode øvelser til dig, der arbejder i tog Gode øvelser til dig, der arbejder i tog - det virker! Bevægelse er meget vigtig for at undgå ømhed i muskler og led. Derfor har vi samlet en række gode øvelser, som du kan foretage i løbet af din arbejdsdag

Læs mere

Forslag til stationstræning med fokus på at tilpasse øvelsen efter hvilken gruppe, der skal træne på stationen

Forslag til stationstræning med fokus på at tilpasse øvelsen efter hvilken gruppe, der skal træne på stationen Forslag til stationstræning med fokus på at tilpasse øvelsen efter hvilken gruppe, der skal træne på stationen Formål: Give værktøjer til at trænerne har redskaber til at differentiere træningen ved at

Læs mere

Odderen. Deltagere Alene.

Odderen. Deltagere Alene. Nr.7863 Alder: 6-8 år - Tid: 4 min. Nr.7841 Alder: 7-10 år - Tid: 4 min. Ottetalsskodning Start langsomt og bredt og varier herefter med mindre og hurtige skodninger. Odderen Ved hjælp af en pullbuoy kan

Læs mere

Dansk Jiu-Jitsu og Selvforsvars Forbund 1. marts 2015

Dansk Jiu-Jitsu og Selvforsvars Forbund 1. marts 2015 2. kyu Generelle bemærkninger: Tori starter sin bevægelse når Uke ikke længere er i stand til at afbryde sit angreb. Parader: kontakt håndled mod håndled, hvis intet andet er beskrevet. Ved alle liggende

Læs mere

Fysisk Aktivitet. Cirkeltræningsprogrammer og Stationskort til Motivationsgrupperne

Fysisk Aktivitet. Cirkeltræningsprogrammer og Stationskort til Motivationsgrupperne Fysisk Aktivitet Cirkeltræningsprogrammer og Stationskort til Motivationsgrupperne Indholdsfortegnelse CIRKELTRÆNINGSPROGRAMMER... 1 INSTRUKTØRKORT HELE KROPPEN... 3 INSTRUKTØRKORT PAR... 4 INSTRUKTØRKORT

Læs mere