Hjælpetræner - elev

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Hjælpetræner - elev www.dgi.dk/badminton"

Transkript

1 V I S H V A D D U K A N Hjælpetræner elev DGIbadminton

2 HJÆLPETRÆNERKURSUS DGIbadminton Udgivet af Danske Gymnastik & Idrætsforeninger Badmintonudvalget, september 2002, 1. udgave. Skrivegruppe: DGIbadmintons kursusudvalg i samarbejde med: Renè Frederiksen: Afsnittene: Hjælpetræner og hva så?, Småspil og Slagteknik. Thomas Kjær Sørensen: Afsnittet: Multifeeding Indholdsfortegnelse: Vis hvad du kan... 3 Hjælpetræner og hva' så... 4 Småspil... 6 Slagteknik Multifeeding Side 2

3 VIS HVAD DU KAN Velkommen på kursus i DGIbadminton tag udfordringen op. DGIbadmintons kurser er baseret på dialog og vidensdeling. Vi tror på, at tovejs kommunikation giver forøget udbytte for den enkelte. Ved aktivt at udnytte hinandens erfaringer kan der desuden skabes gode netværk. Du skal derfor spille dig selv på banen, deltage i samtalerne og engagere dig i fællesskabet. Kort sagt: bidrage med det bedste du har dig selv. Vi udfordrer dig på din kunnen og dine holdninger. Vi giver dig mange redskaber, du kan bruge i din dagligdag som træner og/eller leder i din forening. med fokus på enkelte emner eller målgrupper indenfor badminton. Du kan frit vælge, hvilke kurser der passer dig bedst. Kurserne har en varighed på 4 8 lektioner. DGIbadmintons står også for stævner, lejre, skoler, internationale arrangementer og meget andet. Se dette på kontakt DGI s landskontor i Vingsted på telefon eller din lokale amtsforening (se bagsiden). Indledning For år tilbage kunne man betegne de eksisterende materialer om badmintonteknik og badmintontaktik som manualer. Trænerens undervisning af spillere lagde uvægerligt op til instruktionsmetoden, hvor indlæringen foregik ved præsentation af det rigtige, som spillerne roligt og trygt kunne kopiere, og som trænerne let kunne undervise i. Dette hjælpetrænerkursus er henvendt til dig, der lige er startet som hjælpetræner eller gerne vil i gang med det. Kurset udbydes til 3 forskellige målgrupper, nemlig hjælpetrænere der er 1214 år, 1416 år eller voksne. Kurset har en varighed på 8 lektioner á 45 min. I dag er det ganske anderledes. Alle foreslåede retningslinier, som er beskrevet i dette materiale, kan diskuteres og bør diskuteres Det gør trænergerningen langt mere kompliceret, men også langt mere nuanceret og dynamisk. Ud over hjælpeinstruktørkurserne har DGIbadmintons et længere kursusforløb på 2 kurser (K1 og K2) med en varighed på henholdsvis 21 og 20 lektioner. Imellem kurserne ligger der et 4timers modul med opsamling af emner og kurserne afsluttes med en konkret opgave i samarbejde med den lokale amtsforening. Desuden er en serie af korte kurser Badminton bliver dermed en idræt i konstant udvikling. En udvikling som smitter af på de mennesker, der involverer i sig i den. En udvikling hvori holdning, oplysning og kvalitet vil være nøglebegreber på lige fod med engagement, udfordring og fællesskab. Brug materialet konstruktivt og tilføj selv dine erfaringer og ideer. Side 3

4 Hjælpetræner og hva så? Kropsbevægelser uden ketsjer Løbeformer forlæns og baglæns løb, Peter Pan Sangen Flyv så med, Flyv så med, Flyv så med af Tritonus Koret fra tegnefilmen Peter Pan indeholder nogle pointer som er vigtige med hensyn til en hjælpetræners funktion. Peter Pan = træner, børn = spillere, klokkeblomst = motivation og tekniske kundskaber. 1. forsøg: Tænk på noget som er godt Slå bolden herfra og dertil uden videre forklaring eller demonstration. De prøver = fiasko chassé, krydsløb, hink, saks, et og tobensafsæt, stemskridt. Benarbejde sammensatte løbeformer. Kasteformer over og underhåndskast. Andre sjippe, kropsspænding. Kropsbevægelse med ketsjer Jonglere forskellige måder med overhåndsslag og underhåndsslag. Benarbejde med ketsjer. Førteknik kan øves selvstændigt, men kan med fordel findes eller sættes ind i leg. 2. forsøg: Tryllestøv Vis/forklar/instruktion De prøver = succes Yderligere kendskab til lege findes på emnekurset Badminton og leg. Peter Pan kan selv flyve, men er ikke psykisk bevidst om, hvordan han gør. Han har som de fleste en kropsliggjort bevidsthed erfaring. Dette kursus søger at lære hver enkelt kursist at flyve Førteknik Teknik dækker over slag og benarbejde, og førteknik er bevægelser, som er grundlæggende for at kunne udføre teknikken. Førteknik kan deles mellem Kropsbevægelse inkl. benarbejde uden ketsjer. Kropsbevægelse med ketsjer. Førteknik uddybes yderligere på Kkurserne. Bane 3 Rammer I hallen er der forskellige samlingspunkter og forskellige måder at bruge dem på. De er dels afhængige af fysiske rammer som hal, omklædningsrum og cafeteria, men i større grad afhængige af psykiske rammer der skabes mere eller mindre bevidst af træneren. Psykiske rammer er Fælles beskeder. Forevisning. Formidling af rammer for kommende aktiviteter. Ritual eller tradition faste rammer. Side 4

5 Ved at vælge bane 3 som samlingspunkt reduceres forskelle indenfor de fysiske rammer til et minimum. Træneren kan nu koncentrere sig om de psykiske rammer som også er afhængige af de fysiske rammer. Bane 3 findes i de fleste haller, og derfor vil de fysiske rammer være næsten ens, hvilket medfører et stabilt udgangspunkt for de psykiske rammer. Her gives et bud på faktorer, som gerne skal opfyldes ved arbejde med de psykiske rammer. Fællesbeskeder Tal højt, klart og tydeligt. Sørg for at alle er opmærksomme dette er trænerens ansvar. Det er vigtigt, at træneren er opmærksom på disse punkter forsøg at være det i planlægningsfasen. Ved at tænke over disse punkter i planlægningsfasen vil træneren opleve, at praksis fungerer bedre. Praksis omfatter: Fysiske og psykiske rammer. Opvarmning. Leg. Førteknik. Småspil. Slag og benarbejde. Feeding. Forevisning Samme som ved fællesbeskeder. Vis tydeligt og langsomt dele af bevægelsen samt hele bevægelsen. Vis hele bevægelsen i normal hastighed. Formidling af rammer for kommende aktivitet Samme som ved fællesbeskeder. Ikke mere end 3 vigtige informationer. Sørg for at give alle beskeder, inden spillerne farer af sted. Ritualer og traditioner Giver faste rammer tryghed. Fællesskab. Side 5

6 Småspil Hvad er et småspil? Der spilles med point og tillempede regler. Banens størrelse varierer, da det er udvalgte elementer af det færdige spil, der trænes. Slag kan øves på flere niveauer, og det er særdeles hensigtsmæssigt at træne slagene i spillignende situationer. Den store dynamik og intensitet, som småspillene indeholder, kan overføres til det færdige spil for at højne niveauet. Spilrelevansen er en af de største fordele ved småspil, hvilket motiverer spillerne og får dem til at holde den høje intensitet. Når spillerne er motiveret, er det lettere at fordybe sig lære noget nyt. Spillerne opdager nye slag eller taktiske elementer, som de kan relatere til det færdige spil. Ved tilrettelæggelsen er det fint at supplere den tekniske eller taktiske træning med småspil. Træneren skaber situationer, hvor spilleren øver, træner eller erfarer sammenhængen mellem den sure træning og det færdige spil. Her er kort beskrevet, hvilke tanker og intentioner der ligger bag de forskellige punkter, som bruges til at beskrive småspillene. Forudsætninger Opdelingen fra 13 er tænkt som en hjælp til træneren. Det kan bruges som en slags briller at se sin/sine spillere på med henblik på spillet eller generelt. Det er vigtigt at pointere, at en spiller ikke kan være for dygtig til et spil fokus må tilpasses. Ved overhåndsslag og underhåndsslag tænkes der ikke på et specifikt slag, blot om spilleren er i stand til at slå bolden over nettet. Regler Af titlen fremgår det, om det er single eller double, og de almindelige regler skal relateres til det færdige spil. Det ekstra punkt er til den enkelte træner, der kan supplere og derved selv præge det. Fokus Slag/Ben Slagene nævnes blot ved navn, men det påtænkes, at forhånd og baghånd kan være et fælles eller selvstændige fokuspunkter. Opsamling gælder både langt og kort. Til hvert slag hører et benarbejde, og når slagene nævnes er det en selvfølge, at man også fokuserer på benarbejdet. Det ekstra punkt er til den enkelte træner, der kan supplere og derved selv præge det. Titel Navnet er sikkert blot et af mange, men valget er faldet på dem, der var mest rammende. Fokus Taktik Her gives en kort beskrivelse af et taktisk element, som kan relateres til det færdige spil. Det ekstra punkt er til den enkelte træner, der kan supplere og derved selv præge det. Side 6

7 Banen Betydning Dette er banen her er bolden inde. Dette felt kan banen udvides med ellers er bolden ude. Dette er uden for banen her er bolden ude Skravering Eksempel Variation Her beskrives nogle forslag til variationer af spillet, og der forklares kun ændringer til reglerne, hvis der er sådanne. Kommentar Her gives en kort kommentar til spillet og dets anvendelighed o. lign. Side 7

8 ½bane single uden net Forudsætninger 1. Underhåndsslag små. 2. Kryds underhåndsslag. 3. Forståelse af banens bredde og dybde. Regler Serven afgives fra s position bagved sidelinien i en tydelig opadgående bane. Modtagerens placering kan niveaudeles: 1 = let, 2 = middel, = svær. Bolden skal hele tiden spilles opad. Der spilles med almindelige regler til 7. Fokus Taktik Spilleren skal forsøge at bruge banens bredde og dybde for at kunne vinde bolden, idet der spilles på et lille areal og bolden skal slås opad. Variation Kan for sjov spilles som bordtennisdouble. Kommentar Dette lille spil er specielt velegnet til nybegyndere, der skal træne deres underhåndsslag, og det indeholder taktiske elementer, der kan relateres til det færdige spil. 2 1 Nettet er fjernet, hvilket medfører, at de kan udføre slagene korrekt. Skulle vi spille under samme forhold på en almindelig bane, ville det svare til, at vi spillede single på en volleybane. Fokus Slag/Ben Underhåndsslag. Netdrop lige og kryds. Stemskridt på det rigtige ben. Side 8

9 ½bane netkamp single Fokus Slag/Ben Forudsætninger 1. Kort serv og underhåndsslag. 2. Stemskridt gå frem på det rigtige ben. 3. Forskellige netdrop. Kort serv og netdrop. Stemskridt. Fokus Taktik Regler Der spilles med almindelige regler fra 3 til 11 point. Serven afgives bag servelinien og skal lande fra nettet og ned til servelinien eller bag servelinien og en ½ meter ned. Modtageren må ikke stå inde i feltet. Nettet skal gerne tilpasses til spillernes højde sættes ned hvis de er begyndere. Servesituation skal der serves til forhåndssiden, baghåndssiden eller lige på kroppen. Variation Spillerne må kun træde ind i feltet med et stemskridt på det rigtige ben ellers fejl. Splitvision kan modstanderen se og dømme det, mens der spilles. Kommentar Spillet er beregnet til begyndere, der skal træne deres stemskridt, men også et frirum til at lege med de forskellige slags netdrop. Side 9

10 Netkamp single Fokus Slag/Ben Forudsætninger 1. Kort serv og underhåndsslag. 2. Stemskridt gå frem på det rigtige ben. Forskellige netdrop. 3. Forståelse af banens bredde og dybde. Kort serv og netdrop. Kryds netdrop. Stemskridt. Fokus Taktik Regler Der spilles med almindelige regler til 7, 11 eller 15 point. Serven afgives bag servelinien og skal serves skråt. Bolden må lande fra nettet og ned til servelinien eller bag servelinien og ca. ½ meter ned. Nettet skal gerne tilpasses til spillernes højde sættes ned hvis de er begyndere. Servesituation skal der serves til for /baghåndssiden eller lige på kroppen. Betydningen af et krydsslag kryds netdrop. Variation Der må ikke tappes. Bolden må ikke tages over nethøjde. Kommentar Netkamp er et udbredt og meget populært spil, der bliver afholdt DM. Spillet giver gode muligheder for at udføre de mange forskellige slags netdrop. Ydermere er det velegnet til at lade spillerne erfare krydsslagets muligheder. Side 10

11 ½bane single m.m. Fokus Slag/Ben Forudsætninger 1. Serv, overhåndsslag og underhåndsslag. 2. Alle slag. 3. Forståelse af: a. Banens bredde og dybde. b. Single egen/modstanders placering på banen i forhold til bold. c. Skak tænke fremad i duellen. Regler Der spilles med almindelige regler til alt mellem 3 og 15 point. Alle slag krydsslag kan dog ikke udføres helt korrekt. Benarbejdet lige frem og tilbage. Fokus Taktik Hvilke slag kan bruges til at forsvar/angreb. Nettets betydning: o træffe bolden så højt oppe som muligt. o Hvor højt oppe kan min modstander nå bolden? modstanderens muligheder indskrænkes/øges. Skjulte slagsekvenser dropnetdroplob, cleardroplob o. lign. Skak effekt hvilke træk eller skjulte slagsekvenser bruger min modstander? Variation ½bane med restriktioner 1 2 Træneren kan skabe situationer, hvor spilleren selv opdager taktiske elementer ved at sætte restriktioner ind i spillet Eks. 1. lobdropnetdrop Restriktionen er, at efter et netdrop skal der lobbes. Side 11

12 Her er to mulige fokuspunkter: 1. lobbet bliver et godt slag til at afværge/afvæbne den offensiv, som modstanderen forsøger at lægge på nettet. Ved at slå lobbet højt oppe kan det blive til et vinderslag. 2. Mange spillere løfter hovedløst tilbage til baglinien. Her skulle de gerne opdage, at modstanderen bliver stående på baglinien og venter på lobbet, men det ville være oplagt at lave et netdrop de gør det måske en gang imellem ved et uheld. modstanderen rører den. Samtidig gives point for den vundne bold. Zonerne er markeret med tallene 16. og den 7. zone er modstanderens krop. ½bane single på kryds Reglerne er de samme som ved almindelig ½ bane single. Ved at spille på kryds skabes der mulighed for at slå krydsslag. Eks. 2. Smashkort opsamlinglob Restriktionen er, at efter et smash skal der samles kort. Når der smashes, samles der typisk kort op, og det er et let slag, hvor der sjældent laves fejl. Men ofte sker der det, at spilleren, som har smashet, ikke følger bolden op og løfter så afgiver angrebet. Ved at lave denne restriktion fjernes muligheden for at lave lang opsamling, og nu opstår der en situationen, hvor spilleren ved, at bolden kommer kort. Derved kan spillerne allerede inden smashet forudse hvad der skal ske tænker fremad. Vær opmærksom på at spillerne ikke bare ændrer kropsretning, så de blot spiller almindelig ½bane single på en skæv bane. Kommentar ½bane single bliver der spillet mere af end almindelig single, hvilket skyldes de store kvaliteter som spillet har. Det giver plads til flest mulige spillere samtidig, duellerne blive lange, og banens størrelse passer godt til nybegyndere. 7 zoner Reglerne ændres fra almindelig ½ bane single. Nu spilles til 3 point efter almindelige regler. Den spiller, der først når 3, må vælge en zone, som skal lukkes. Zonen lukkes dog ikke, så der ikke må spilles derind. Spilleren kan også lukke en zone ved at skyde en bold ind i zonen, uden at Side 12

13 ¼bane single Fokus Slag/Ben Forudsætninger 1. Underhåndsslag og overhåndsslag. 2. Kort serv, smash og opsamling. 3. Forståelse af banens bredde og dybde. Kort serv, svipserv, servereturnering. Smash og smashopsamling. Fokus Taktik Regler Der spilles til 7 med almindelige regler, der er blot kun et servefelt se banens størrelse. Servens betydning se på modstanderens placering og benstilling. Servreturnering. Offensiv/ defensiv. Opfølgning af angrebsslag. Variation Der må kun serves kort. Serven skal være skarpere, idet modstanderen ved, at den kommer kort. Den korte serv bliver øvet mange gange, og serveren bringes i en situation, hvor man kan erfare variationens muligheder. Rammer bolden nettet og lander inde på den almindelige bane, er bolden god. Kan modstanderen nå den og spille videre, er det ok. Kommentar ¼bane er et godt spil. der kan bruges til spillere på alle niveauer. For begynderne er det rart, at banen har en overskuelig størrelse og samtidig kan de få lange dueller. Elitespillere kan bruge spillet tiløge ketsjerføringen grundet den korte tid det varer, før bolden kommer tilbage og er nødt til at spille skak for at afgøre bolden forsøge at forudse de næste slag i duellen. Side 13

14 ¼bane bordtennisdouble Fokus Slag/Ben Forudsætninger 1. Serv, overhåndsslag og underhåndsslag. 2. Smash og opsamling. 3. Forståelse af banens bredde og dybde samt deres egen/andres placering på/udenfor banen i forhold til bolden. Regler Der spilles med almindelige doubleregler til 7, 11 eller 15 point. Server og modtager placerer sig på banen, så det tydeligt fremgår, hvem der server eller modtager. Spillerne i hvert par skiftes til at slå til bolden, ellers dømmes fejl (bordtennis). Kort serv, svipserv, servreturnering. Smash, opsamling, flade bolde. Fokus Taktik Servesituation. Egen/andres placering på banen i forhold til hinanden og bolden. Rotation. Makkerens foregående slag. o Blev jeg solgt? o Kunne jeg afgøre bolden? Spilleren skal søge at tænke fremad for at kunne skabe det positive udfald afgøre bolden. Variation Spillet kan spilles på ½bane. Dog skal serven stadig være inde i det almindelige servefelt. Her stilles større krav til spillernes evner. Kommentar ¼bane bordtennisdouble kan med fordel bruges til nybegyndere, da banen ikke er så stor, og de vil erfare nogle taktiske elementer omkring placering af dem selv og bolden spil til spilleren som lige har slået. Det kan være sjovt for de bedre spillere, og her vil intensiteten være ekstra stor. Side 14

15 Hel defensiv single Fokus Slag/Ben Forudsætninger 1. Serv, overhåndsslag og underhåndsslag. 2. Clear, smash, drop og lob. 3. Forståelse af bagliniens betydning svært at angribe. Offensive slag smash, drop og clear. o Lige og kryds. Defensive slag opsamling og lob. o Lige og kryds. Benarbejde til siderne. Regler Fokus Taktik Der spilles med almindelige regler til 7, 11 eller 15 point. Hvilke slag kan bruges til forsvar/angreb? Bagliniens betydning. o Komme bagved bolden inden slaget udføres. o Sørge for at modstanderen ikke kommer det. o Svært at angribe helt fra baglinien. Variation Kan spilles på ½bane for at mindske banens størrelse og dermed mulighederne, men det defensive fokus bibeholdes. Dette giver spillet en fysisk vinkel. Kommentar Her vil spillerne erfare, at spillet er let at spille, men utroligt hårdt. Spillet kan være med til at give spilleren en forståelse af, hvordan vedkommende selv spiller tekniker eller løber? Side 15

16 Hel offensiv single Fokus Slag/Ben Forudsætninger 1. Serv, overhåndsslag og underhåndsslag. 2. Smash, opsamling, netdrop og tap. 3. Forståelse af nettets betydning. Regler Offensive slag smash, drop, clear og netdrop. o Lige og kryds. Defensive slag opsamling og lob. o Lige og kryds. Benarbejde til siderne. Der spilles med almindelige regler til 7, 11 eller 15 point. Fokus Taktik Hvilke slag kan bruges til forsvar/angreb? Nettets betydning: o træffe bolden så højt oppe som muligt. o Hvor højt oppe kan min modstander nå bolden? modstanderens muligheder indskrænkes/øges. Variation Kan spilles på ½bane for at mindske banens størrelse og dermed mulighederne, men det offensive fokus bibeholdes. Kommentar Lobbene og clearene kan ikke blive så lange, og dermed er spillerne i bedre positioner til at angribe. Tyngdepunktet ligger foran kroppen, idet spillerne søger at angribe. Side 16

17 Hel ¼bane single Fokus Slag/ben Forudsætninger 1. Kort serv, clear, smash, drop, lob og opsamling. 2. Forståelse af banens bredde og dybde samt offensiv og defensiv. 3. Spille skak for at afgøre boldene med skarpe slag. Alle undtagen netdrop. Lange bolde skal være kortere end normalt. Korte bolde skal være længere og flade. Bearbejde til siderne. Fokus Taktik Regler Der spilles til 7, 11 eller 15 med almindelige regler. Servesituationen serv og modtagning. Brug banens bredde og dybde vinkler. Spil bolden forbi modstanderen longline. Spil skak for at afgøre bolden forsøg at forudse hvor bolden kommer, når den spilles et bestemt sted hen. Variation Der kan spilles double, hvis grøfterne i siderne medtages. Kommentar Dette spil er hurtigt, og der er gode muligheder for at bruge vinklede slag d.v.s. slå kryds på en lige returnering og slå lige på et kryds. Samtidig stilles store krav til spillernes teknik og spilforståelse. Side 17

18 Gør slagserier til et småspil lobdropnetdrop som double Forsvarsopstilling Forudsætninger 1. Kort serv, drop, netdrop og lob. 2. Forståelse af forsvar og angreb. 3. Forståelse af egne/andres opgaver i forsvar og angreb. Regler Serien startes med en kort serv mod midten. Herefter returneres kort til den side, der modtages i og nu følger selve serien lobdropnetdrop. Slagene i serien er frie lige, kryds eller midt. For at få det taktisk grundlæggende element med o skal den spiller, der lobber, trække lige tilbage, og den anden spiller skal fylde op. Dette kaldes forsvarsopstilling, o skal spilleren, som laver netdrop, efterfølgende stille sig ind midt på banen bag servelinien og bliver netspiller. Den anden spiller skal trække tilbage bliver bagspiller. Dette kaldes angrebsopstilling. Der spilles med almindelige regler til 7,11 eller 15 point, men i stedet for at spille frit, skal slagene komme i den rigtige rækkefølge se ovenstående. Hvis den forkerte spiller returnerer bolden, er det ligegyldigt, om returneringen er god eller dårlig der dømmes fejl. Angrebsopstilling Fokus Slag/Ben Kort serv, servereturnering, lob, drop og netdrop. Fokus Taktik Rotation mellem forsvar og angreb. Forståelse af egne/andres opgaver i forsvar og angreb. Side 18

19 Variation Pointsystemet kan bruges til andre forskellige slagserier. Der kan lægges restriktioner på de frie slag. Eksempelvis skal der lobbes på kryds, men ellers er drop og netdrop frie. Slagserien kan ændres til smashkort opsamlinglob, når spillerne bliver bedre til øvelsen. Kommentar Skal spillerne øve en slagserie, mister de hurtigt motivationen, og bevægelserne udføres ikke helt korrekt med hensyn til fart og styrke, men ved at indføre pointsystemet øges motivationen og bevægelserne bliver udført mere korrekt mht. fart og styrke. Lobdropnetdrop som double har de fordele, at spillerne skal bevæge sig, selv om de ikke skal slå til bolden. Tempomæssigt kan de komme utroligt højt op ved spillerne, som ikke skal slå, rykker, inden deres medspiller slå til bolden empati. Himmel & Helved double Forudsætninger 1. Overhåndsslag og underhåndsslag. 2. Smash og smashopsamling. 3. Forståelse af egen og andres placering på banen i forhold til bolden double. Regler Træneren (T) starter duellen ved at spille en høj bold ind på halvdelen Helved, hvorefter duellen færdigspilles. Vinderparret af duellen skal stå på halvdelen Himmel og taberparret stiller sig om bag i køen. Fra køen kommer et friskt par ind på halvdelen Helved. Er vinderen af duellen det par, der står på halvdelen Helved, skal de skynde sig over på halvdelen Himmel, idet den næste duel sættes i gang umiddelbart efter. Det gælder om at være i himlen så mange dueller som muligt. Fokus Slag/Ben Smash, opsamling. Offensive slag. Fokus Taktik Doubletaktiske elementer o Netspiller/bagspiller o Offensiv/defensiv Side 19

20 Eks 1. Slag: kort krydsopsamling. Laver en spiller en kort krydsopsamling, sættes et point ind på modparrets konto. Er det for let, gives først point, hvis bolden afgøres ved hjælp af en kort krydsopsamling laver modstanderen fejl på opsamlingen, tæller det også. T HIMMEL Eks 2. Taktik: Splitvision netspiller/bagspiller. HELVED Netspilleren kan signalere, at bagspilleren skal smashe lige, i midten eller på kryds. Netspilleren skal være placeret bag servelinien. Kan bagspilleren da smashe derhen, hvor der signaleres, sættes point ind på modparrets konto. Yderligere kan der gives 5 point, hvis netspilleren kan afgøre bolden efter et sådant smash. Kommentar Himmel & Helved er et meget dynamisk spil med flere fordele. KØ Variation For at få spillerne til at bruge nye/gamle slag eller taktiske elementer i kampsituationer, kan vi sætte et bonus/strafsystem ind i spillet. Hvert par på banen får tildelt en konto, hvor der bliver sat 15 point ind på, når modstanderparret laver det slag eller taktiske element, som træneren ønsker. Duellen fortsætter, og der kan sættes flere point ind på de to respektive konti. Når et par taber og udgår af spillet, veksles pointene, der står på kontoen til mavebøjninger, armstrækkere o. lign i forholdet 1:1. Der belønnes ved succes, men straffes ikke ved fiasko. Dem, der står i rækken, følger med i hvad der sker på banen og ser derfor, når der bliver slået korrekt, eller et taktisk element udføres og samtidig påpeges af træneren det giver spillerne et visuelt indtryk af en succesoplevelse. Det er bedst at lave med et ulige antal spillere, da det par, der lige har tabt, splittes, og de får nye makkere hele tiden. H & H er godt at bruge efter arbejde med slag eller taktiske elementer. Side 20

21 10 æg Forudsætninger Fokus Slag/Ben Alle slag. 1. Serv, overhåndsslag og underhåndsslag. 2. Forståelse af egen og andres placering på banen i forhold til bold fire personer. 3. Alle slag almindelige slag, specielle slag og hvad de selv finder på. Regler Hver af de fire spillere har 10 point/æg. Fejl dømmes efter normale regler, og spilleren mister et point/æg. Hver spiller forsvarer en halv bane. Serven afgives af spillerne, som har tabt den foregående bold til en af spillerne på den anden side af nettet. Bolden skal spilles til en spiller på den anden side af nettet. Fokus Taktik Forståelse af banens bredde og dybde. Forståelse af egen og andres placering på banen i forhold til bolden. Variation Bombe Der placeres en bombe i form af en fjerbold midt på banen. Bomben kan skubbes eller spilles rundt samtidig med, at der spilles 10 æg med tilhørende regler. Skubbes eller spilles bomben uden for banen, taber den ansvarlige spiller 1 æg, og duellen fortsætter. Er bomben på gulvet af den spillers halvdel, som laver fejl i det øjeblik, bolden lander på gulvet eller i nettet, taber spilleren yderligere 1 æg. Er bomben ikke på gulvet af den spillers halvdel, som laver fejl i det øjeblik, bolden lander på gulvet, tabes ikke yderligere æg. Schweizerdrops Reglerne er som 10 æg. Spillerne må nu spille opadgående bolde ind til spilleren på samme side af nettet. Side 21

22 Serven afgives på samme måde som i 10 æg. Spillerne må ikke spille sammen. Kommentar Dette spil syntes de fleste spillere er sjovt og spiller det hver gang der er pause eller anden mulighed, og alle kender reglerne. Det er vigtigt, at spillerne får lov til at spille småspil, som de syntes er sjove, da det er en vigtig motivationsfaktor. Så fokuspunktet med en øvelse eller et småspil kan være, at det bare er sjovt. o Vinderne bliver stående på banen. o Taberen går ned og starter forfra. Er banen optaget, må spillerne, der ikke spiller, stille sig i kø bagved banen og vente. KØ KØ Kongerækken Forudsætninger 1. Serv, overhåndsslag og underhåndsslag. 2. Smash og opsamling. 3. Forståelse af banens dybde og bredde. Regler Konge eller dronningplads Der spilles en duel på en ½bane. Det er ligegyldigt, hvem der server, og bolden afgøres efter normale regler. Taberen bliver stående på banen. Vinderen rykker en ½bane op imod den ½bane, hvor konge eller dronningepladsen er. Konge eller dronningepladsen er den sidste ½bane i den ene ende af hallen. På konge eller dronningepladsen er reglerne omvendt. Fokus Slag/Ben Alle lige slag. Benarbejde lige frem og tilbage. Side 22

23 Fokus Taktik Hvilke slag kan bruges til forsvar og angreb? Variation Niveaudele ved at dele spillerne to og når to spillere af forskelligt niveau mødes, indføres restriktioner den øvede spiller må ikke smashe. Niveaudeling i 3 dele begynder, øvede og gode. Når spillere af forskelligt niveau mødes, indføres restriktioner dette kan dog blive en smule kompliceret. Her kan det hjælpe at give spillerne farvede trøjer på. Kommentar Dette spil er utroligt sjovt og pædagogisk korrekt! Spillerne, der taber, rykker ikke ned i den ene ende af hallen og omvendt med vinderne. Her rykker spillerne rundt i forskelligt tempo, men alle spiller med alle, og alle når at vinde over alle hvis der spilles i ca. 15 min. Ud over at være sjovt giver det spillerne en fællesskabsfølelse, hvilket øger motivationen og trænerens arbejde. Side 23

24 Slagteknik For at kunne anvende småspillene optimalt er det nødvendigt at have kendskab til slagteknik og benarbejde. I det følgende er de anvendte slag i småspillene beskrevet i korte træk. For en uddybning af både slagteknik og benarbejde henvises til DGI badmintons Kursus 1og 2 (se indledningen). Netdrop i forhånden Formål Netdrop er et slag, der slås tæt fra egen side af nettet til tæt på modstanderens side af nettet. Essensen i et godt netdrop er at nå bolden så højt på nettet, at man kan slå et konstruktivt slag. Netdrop i baghånden Formål Som netdrop i forhånden. Greb Baghåndsgreb. Grebet holdes løst, og der holdes eventuelt en anelse højere på håndtaget. Udgangsstilling Stemskridt på højre ben, ketsjeren ligger fremme foran kroppen med let bøjet albue og håndleddet bøjet således, at ketsjerhovedet peger skråt nedad. Svingsløjfe Til netdroppet er der ikke nogen egentlig svingsløjfe. Ketsjeren sættes blot hurtigst muligt på bolden, eventuelt med et let stræk i albuen. Greb Udgangsgreb. Grebet holdes løst, og der holdes eventuelt en anelse højere på håndtaget. Udgangsstilling Stemskridt på højre ben, ketsjeren ligger fremme foran kroppen med let bøjet albue og bagudbøjet håndled således, at ketsjerhovedet peger skråt nedad. Svingsløjfe Til netdroppet er der ikke nogen egentlig svingsløjfe. Ketsjeren strækkes hurtigst muligt frem mod bolden, oftest med et let stræk i albuen. Om slagene Ud over at bolden skal nås højt, er det vigtigt, at der er så lidt ketsjerbevægelse så muligt. Herved minimerer man usikkerheden på boldens højde og længde. Det er vigtigt, at ketsjerhovedet peger en smule nedad, således at bolden går over nettet. Hvis ketsjerhovedet ligger for vandret, vil bolden gå lige op i luften. Diagonale netdrop. Et diagonalt netdrop er et slag, der er er godt at kunne som variation på nettet. Slaget er en finte, som først viser et almindeliget lige netdrop, der så ændres til et diagonalt netdrop. Side 24

25 Slaget anvendes, når modstanderen er på vej frem mod nettet, og befinder sig på den forreste del af banen her vil et retningsskifte mod det korte diagonale hjørne være vanskeligt. Forhånd Greb Udgangsgreb som eventuelt drejes en anelse mod tæppebankergreb. Grebet er afgørende for, hvilken højde bolden får over nettet. Drejes grebet for langt mod "tæppebankergreb", vil bolden gå i nettet. Drejes grebet for meget med uret, flyver bolden for højt over nettet. Udgangsstilling Spilleren slår slaget i stemskridt på højre ben. Ketsjeren ligger i normal klarstilling foran kroppen. Svingsløjfe Fra udgangsstilling udadroteres over og underarm, til ketsjerhovedet peger lidt nedad ved netkanten. Håndleddet er bukket lidt bagover. Ketsjeren holdes lidt her for at markere netdrop. Umiddelbart før bolden ville have været truffet, sænkes ketsjeren cirka 30 centimeter. Fremsvinget starter så med en blød indadrotation i over og underarm. Bolden træffes cirka 15 centimeter under netkanten og til højre for kroppen. I gennemsvinget fortsætter indadrotationen. BAGHÅND Greb Alm. baghåndsgreb Også her styres højden af bolden over nettet i grebet. Drejes mod tommelfingergreb, bliver boldbanen lav, drejes mod tæppebanker, bliver banen højere. Udgangsstilling I stemskridt på højre ben. Ketsjeren i almindelig klarstilling foran kroppen. Svingsløjfe Fra udgangsstilling indadroteres over og underarm således at ketsjeren let nedadpegende markerer et almindeligt netdrop. Her holdes ketsjeren stille lidt. Ketsjer og albue sænkes 30 centimeter middelbart før netdroppets træfpunkt. I fremsvinget udadroteres over og underarm, så bolden træffes cirka 15 centimeter under netkanten på venstre side af kroppen. I gennemsvinget udadroteres lidt, og ketsjeren ender pegende lige frem mod nettet. Om slagene Til de diagonale netdrop som er uhyre effektive og meget lette at lære er der fem guldkorn, som er vigtige at kunne, og som spillerne skal have meget feedback omkring. 1) Greb Det er vigtigt at være i opmærksom på, hvordan boldens højde over nettet styres i grebet. Et for højt diagonalnetdrop er det rene "selvmord". Side 25

H V A D D U K A N V I S. 7-11 år. www.dgi.dk/badminton. DGIbadminton

H V A D D U K A N V I S. 7-11 år. www.dgi.dk/badminton. DGIbadminton V I S H V A D D U K A N 7-11 år www.dgi.dk/badminton DGIbadminton 7 11 år DGIbadminton Målgruppekursus Udgivet af Danske Gymnastik- & Idrætsforeninger Badmintonudvalget juli 2002, 2. udgave. Skrivegruppe:

Læs mere

ULTIMATE en introduktion til undervisning 1

ULTIMATE en introduktion til undervisning 1 ULTIMATE en introduktion til undervisning 1 Forfatterens forord Kære idrætslærer. Kompendiet giver en idé om hvad ultimate er, og indeholder øvelser og forslag til forløb i gymnasier og folkeskolernes

Læs mere

Aldersrelateret træning forsvarlig og målrettet træning af børn og unge

Aldersrelateret træning forsvarlig og målrettet træning af børn og unge Dansk Boldspil-Union Team Danmark Børn skal overraskes! Skab et godt fodboldmiljø Børn ser muligheder Fodbold skal være sjovt Lige hold leger bedst Fokus på udvikling Bind 1: 5-14 årige Aldersrelateret

Læs mere

FYSISK AKTIVITET I PSYKIATRIEN. Aktivitetskatalog til inspiration

FYSISK AKTIVITET I PSYKIATRIEN. Aktivitetskatalog til inspiration FYSISK AKTIVITET I PSYKIATRIEN Aktivitetskatalog til inspiration 2006 Fysisk aktivitet i psykiatrien Aktivitetskatalog til inspiration Fysisk aktivitet på psykiatriske afdelinger Aktivitetskatalog til

Læs mere

SlåsNu. Skab slåskultur med slås-lege. Få ro i klassen - få styr på de vilde drenge. Skab succes oplevelser til ikke idrætsvante børn.

SlåsNu. Skab slåskultur med slås-lege. Få ro i klassen - få styr på de vilde drenge. Skab succes oplevelser til ikke idrætsvante børn. 1 SlåsNu Skab slåskultur med slås-lege Få ro i klassen - få styr på de vilde drenge. Skab succes oplevelser til ikke idrætsvante børn. Kom mobning til livs. Gør jeres skole og institution mere drengevenlig.

Læs mere

En læreplads som keglebillardspiller.

En læreplads som keglebillardspiller. En læreplads som keglebillardspiller. En total uddannelse der følger dig hele vejen til succes. Forfatter: Kjeld Reby Løren Side 2 af 140 Side 3 af 140 Indhold Forord... 7 Hvorfor har jeg skrevet denne

Læs mere

Detaljerne tæller når det gælder. Fotograf Mick Anderson. Henriette Koch

Detaljerne tæller når det gælder. Fotograf Mick Anderson. Henriette Koch Detaljerne tæller når det gælder Fotograf Mick Anderson Henriette Koch 2 Bogen er til gratis download 1. udgave marts 2003 6. udgave marts 2015 Forfatter: Henriette Koch Forord Der findes bøger om sejlads,

Læs mere

Erfaringer med undervisningsdifferentiering i idræt

Erfaringer med undervisningsdifferentiering i idræt Erfaringer med undervisningsdifferentiering i idræt Af Lene B Terp og idrætslærere fra 6 folkeskoler i Danmark Indledning... 3 Målet med SKUD-projekterne 2007/2008... 4 Forudsætning for undervisningsdifferentiering...

Læs mere

OPGAVEFORSIDE Diplomuddannelse

OPGAVEFORSIDE Diplomuddannelse OPGAVEFORSIDE Diplomuddannelse Denne blanket skal indsættes som FORSIDE i alle tre eksemplarer af eksamensopgaven. Modulnavn- og -nr.: Vejleders navn: Titel på opgaven: Ugeskema som specialpædagogisk indsats

Læs mere

Bliv klædt på til træning. Tips fra kollegaer til nye trænere for Vestias yngste børn.

Bliv klædt på til træning. Tips fra kollegaer til nye trænere for Vestias yngste børn. Bliv klædt på til træning Tips fra kollegaer til nye trænere for Vestias yngste børn. Side 2 Bliv klædt på til træning Ny træner......det kan være en stor mundfuld Er du helt ny træner? Er du evt. presset

Læs mere

BAT. Bordtennis Aldersrelateret Træning. Dansk BordTennis Union

BAT. Bordtennis Aldersrelateret Træning. Dansk BordTennis Union BAT Bordtennis Aldersrelateret Træning INDHOLDSFORTEGNELSE 0 FORORD...4 2.0 INTRODUKTION TIL MANUALEN... 7 2.1 Sådan læses manualen... 8 2.2 DBTUs definitioner... 8 3.0 HVAD ER ET TALENT?... 9 4.0 DBTUs

Læs mere

Den store træningsbold

Den store træningsbold Den store træningsbold - træn hele kroppen Af Mette Mølgaard og Lotte Paarup DEN INTELLIGENTE KROP - en sund livsstil i udvikling Kært barn har mange navne Den store træningsbold er kommet for at blive,

Læs mere

En arbejdsplads i bevægelse

En arbejdsplads i bevægelse TEMA Bevægelse på arbejdspladsen Idékatalog En arbejdsplads i bevægelse Ideer til fysisk aktivitet på kontoret En arbejdsplads i bevægelse Bevægelse er vigtigt for vores sundhed og velbefindende. Derfor

Læs mere

Lav et gameshow til tv2-zulu!

Lav et gameshow til tv2-zulu! Lav et gameshow til tv2-zulu! Et problemorienteret projektarbejde gennemført i 1. og 2.g (matematik A og B) Indhold Præsentation af klasserne og rammerne for forløbet...3 Projektets overordnede udviklingssigte...3

Læs mere

AKTIV RUNDT I DANMARK FÅ INSPIRATION TIL AKTIVITETSØVELSER INSPIRATIONSHÆFTE 3.-5. KLASSETRIN

AKTIV RUNDT I DANMARK FÅ INSPIRATION TIL AKTIVITETSØVELSER INSPIRATIONSHÆFTE 3.-5. KLASSETRIN AKTIV RUNDT I DANMARK FÅ INSPIRATION TIL AKTIVITETSØVELSER KLASSETRIN INSPIRATIONSHÆFTE 3.-5. Kampagnen beror på Sundhedsstyrelsens anbefalinger om 60 minutters daglig motion samt Fødevarestyrelsens anbefalinger

Læs mere

Sort side som i hvidbogen

Sort side som i hvidbogen Sort Dette side er som ikke en i hvidbogen blå 1 2 Sort side som i hvidbogen Skal vi lege? 4 Invitation Denne indledning er ikke en indledning. Den er som bogen i sin helhed; en invitation. Dette er ikke

Læs mere

Planlægning af it-undervisning

Planlægning af it-undervisning Planlægning af it-undervisning IT- & Telestyrelsen, juni 2009. Planlægning af it-undervisning Udgivet af: IT- & Telestyrelsen Publikationen kan hentes på IT- & Telestyrelsens hjemmeside: www.itst.dk ISBN

Læs mere

DANSK TENNIS FORBUNDS SPILLEREGLER - Opdateret d. 1. januar 2010 -

DANSK TENNIS FORBUNDS SPILLEREGLER - Opdateret d. 1. januar 2010 - DANSK TENNIS FORBUNDS SPILLEREGLER - Opdateret d. 1. januar 2010 - Single 01 Banen 02 Fast tilbehør 03 Bolden 04 Ketsjeren 05 Server og modtager 06 Valg af side og serv 07 Serven 08 Fodfejl 09 Aflevering

Læs mere

Tipskatalog TIPSKATALOG. Gode råd og ideer til kompetenceudvikling i Forsvaret

Tipskatalog TIPSKATALOG. Gode råd og ideer til kompetenceudvikling i Forsvaret TIPSKATALOG Gode råd og ideer til kompetenceudvikling i Forsvaret 1 Indholdsfortegnelse Introduktion s. 3 Del I: Metoder til kompetenceudvikling på jobbet s. 4 Kursus eller læring på jobbet s. 4 På egen

Læs mere

Træningslege og idrætsaktiviteter

Træningslege og idrætsaktiviteter Træningslege og idrætsaktiviteter til børnetræning i fægtning. Redaktion Martin Wiuff Oktober 2000, opdateret maj 2001 Indholdet ikke offentliggøres eller videregives til andre end medlemmer af Hellerup

Læs mere

Øvelseshæfte. over 12. Spillestil Holdets udvikling Personlig udvikling

Øvelseshæfte. over 12. Spillestil Holdets udvikling Personlig udvikling Øvelseshæfte over 12 Spillestil Holdets udvikling Personlig udvikling 2009 Kære DGI fodboldskole ledere og instruktører Vi ønsker den højeste kvalitet ved afholdelse af vores fodboldskoler i DGI. Det kan

Læs mere

Holdninger & handlinger

Holdninger & handlinger DBUs holdningshæfte Holdninger & handlinger den nye måde at tænke og spille børne- og ungdomsfodbold fra leg til landshold Udgiver Dansk Boldspil-Union Layout/dtp DBU Grafisk Bettina Emcken Lise Fabricius

Læs mere

Øget elevmotivation gennem positive relationer

Øget elevmotivation gennem positive relationer Øget elevmotivation gennem positive relationer Om undervisning af elever i AKT-vanskeligheder - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Læs mere

Undervisning i praksis

Undervisning i praksis Undervisning i praksis Forsvarskommandoen 2000 Undervisning i praksis er redigeret af Forsvarets Center for Lederskab, Uddannelsesudviklingsafdelingen Frihåndstegninger: Poul Carlsen Illustrationer: Uddannelsesudviklingsafdelingen

Læs mere

Tipskatalog. Forsvarsakademiet Institut for Ledelse & Organisation

Tipskatalog. Forsvarsakademiet Institut for Ledelse & Organisation Tipskatalog Introduktion... 1 Del I: Metoder til kompetence-udvikling på jobbet... 1 Kursus eller læring på jobbet?... 2 På egen hånd... 2 I samarbejdet mellem medarbejder og leder... 3 Sammen med en kollega...

Læs mere

FØRSTEHJÆLP I OMSORG er også for børn

FØRSTEHJÆLP I OMSORG er også for børn FØRSTEHJÆLP I OMSORG er også for børn FØRSTEHJÆLP I OMSORG er også for børn Den integrerede Daginstitution HUMLEGÅRDEN Chr. Gadesvej 36 42, Humlum 7600 Struer kho@struer.dk August 2003 FØRSTEHJÆLP I OMSORG

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ hver dag Inspiration til en systematisk indsats DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR ARBEJDSMILJØ Arbejdstilsynet Indhold Et godt psykisk arbejdsmiljø hver dag. Inspiration til

Læs mere

Movements of Love. - Kierkegaard, kærlighed og krop

Movements of Love. - Kierkegaard, kærlighed og krop Movements of Love - Kierkegaard, kærlighed og krop Evaluering af undervisningsprojekt 1. december 2013 31. juli 2014 Hanne Hjetting Nielsen, projektmedarbejder Bevægelsesworkshop (Hold fra UCC Sydhavn).

Læs mere

Hvordan kan VORES BØRN lære mere i skolen?

Hvordan kan VORES BØRN lære mere i skolen? Velkommen til samarbejde Hvordan kan VORES BØRN lære mere i skolen? Hvad skal børnene lære i skolen og som hjemmearbejde? Tekst af Solveig Gaarsmand og Helge Christiansen AKTIVE FORÆLDRE HJEMMEARBEJDE

Læs mere

TRÆETS FÆLDNING. Ulf Jessen

TRÆETS FÆLDNING. Ulf Jessen TRÆETS FÆLDNING Ulf Jessen TRÆETS FÆLDNING Ulf Jessen Tegninger: Peter Rørbæk Hansen Forord Denne bog henvender sig til kursister, eud-skovbrugerelever og studerende ved Skovskolen. Bogen vil også med

Læs mere