Hjælpetræner - elev

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Hjælpetræner - elev www.dgi.dk/badminton"

Transkript

1 V I S H V A D D U K A N Hjælpetræner elev DGIbadminton

2 HJÆLPETRÆNERKURSUS DGIbadminton Udgivet af Danske Gymnastik & Idrætsforeninger Badmintonudvalget, september 2002, 1. udgave. Skrivegruppe: DGIbadmintons kursusudvalg i samarbejde med: Renè Frederiksen: Afsnittene: Hjælpetræner og hva så?, Småspil og Slagteknik. Thomas Kjær Sørensen: Afsnittet: Multifeeding Indholdsfortegnelse: Vis hvad du kan... 3 Hjælpetræner og hva' så... 4 Småspil... 6 Slagteknik Multifeeding Side 2

3 VIS HVAD DU KAN Velkommen på kursus i DGIbadminton tag udfordringen op. DGIbadmintons kurser er baseret på dialog og vidensdeling. Vi tror på, at tovejs kommunikation giver forøget udbytte for den enkelte. Ved aktivt at udnytte hinandens erfaringer kan der desuden skabes gode netværk. Du skal derfor spille dig selv på banen, deltage i samtalerne og engagere dig i fællesskabet. Kort sagt: bidrage med det bedste du har dig selv. Vi udfordrer dig på din kunnen og dine holdninger. Vi giver dig mange redskaber, du kan bruge i din dagligdag som træner og/eller leder i din forening. med fokus på enkelte emner eller målgrupper indenfor badminton. Du kan frit vælge, hvilke kurser der passer dig bedst. Kurserne har en varighed på 4 8 lektioner. DGIbadmintons står også for stævner, lejre, skoler, internationale arrangementer og meget andet. Se dette på kontakt DGI s landskontor i Vingsted på telefon eller din lokale amtsforening (se bagsiden). Indledning For år tilbage kunne man betegne de eksisterende materialer om badmintonteknik og badmintontaktik som manualer. Trænerens undervisning af spillere lagde uvægerligt op til instruktionsmetoden, hvor indlæringen foregik ved præsentation af det rigtige, som spillerne roligt og trygt kunne kopiere, og som trænerne let kunne undervise i. Dette hjælpetrænerkursus er henvendt til dig, der lige er startet som hjælpetræner eller gerne vil i gang med det. Kurset udbydes til 3 forskellige målgrupper, nemlig hjælpetrænere der er 1214 år, 1416 år eller voksne. Kurset har en varighed på 8 lektioner á 45 min. I dag er det ganske anderledes. Alle foreslåede retningslinier, som er beskrevet i dette materiale, kan diskuteres og bør diskuteres Det gør trænergerningen langt mere kompliceret, men også langt mere nuanceret og dynamisk. Ud over hjælpeinstruktørkurserne har DGIbadmintons et længere kursusforløb på 2 kurser (K1 og K2) med en varighed på henholdsvis 21 og 20 lektioner. Imellem kurserne ligger der et 4timers modul med opsamling af emner og kurserne afsluttes med en konkret opgave i samarbejde med den lokale amtsforening. Desuden er en serie af korte kurser Badminton bliver dermed en idræt i konstant udvikling. En udvikling som smitter af på de mennesker, der involverer i sig i den. En udvikling hvori holdning, oplysning og kvalitet vil være nøglebegreber på lige fod med engagement, udfordring og fællesskab. Brug materialet konstruktivt og tilføj selv dine erfaringer og ideer. Side 3

4 Hjælpetræner og hva så? Kropsbevægelser uden ketsjer Løbeformer forlæns og baglæns løb, Peter Pan Sangen Flyv så med, Flyv så med, Flyv så med af Tritonus Koret fra tegnefilmen Peter Pan indeholder nogle pointer som er vigtige med hensyn til en hjælpetræners funktion. Peter Pan = træner, børn = spillere, klokkeblomst = motivation og tekniske kundskaber. 1. forsøg: Tænk på noget som er godt Slå bolden herfra og dertil uden videre forklaring eller demonstration. De prøver = fiasko chassé, krydsløb, hink, saks, et og tobensafsæt, stemskridt. Benarbejde sammensatte løbeformer. Kasteformer over og underhåndskast. Andre sjippe, kropsspænding. Kropsbevægelse med ketsjer Jonglere forskellige måder med overhåndsslag og underhåndsslag. Benarbejde med ketsjer. Førteknik kan øves selvstændigt, men kan med fordel findes eller sættes ind i leg. 2. forsøg: Tryllestøv Vis/forklar/instruktion De prøver = succes Yderligere kendskab til lege findes på emnekurset Badminton og leg. Peter Pan kan selv flyve, men er ikke psykisk bevidst om, hvordan han gør. Han har som de fleste en kropsliggjort bevidsthed erfaring. Dette kursus søger at lære hver enkelt kursist at flyve Førteknik Teknik dækker over slag og benarbejde, og førteknik er bevægelser, som er grundlæggende for at kunne udføre teknikken. Førteknik kan deles mellem Kropsbevægelse inkl. benarbejde uden ketsjer. Kropsbevægelse med ketsjer. Førteknik uddybes yderligere på Kkurserne. Bane 3 Rammer I hallen er der forskellige samlingspunkter og forskellige måder at bruge dem på. De er dels afhængige af fysiske rammer som hal, omklædningsrum og cafeteria, men i større grad afhængige af psykiske rammer der skabes mere eller mindre bevidst af træneren. Psykiske rammer er Fælles beskeder. Forevisning. Formidling af rammer for kommende aktiviteter. Ritual eller tradition faste rammer. Side 4

5 Ved at vælge bane 3 som samlingspunkt reduceres forskelle indenfor de fysiske rammer til et minimum. Træneren kan nu koncentrere sig om de psykiske rammer som også er afhængige af de fysiske rammer. Bane 3 findes i de fleste haller, og derfor vil de fysiske rammer være næsten ens, hvilket medfører et stabilt udgangspunkt for de psykiske rammer. Her gives et bud på faktorer, som gerne skal opfyldes ved arbejde med de psykiske rammer. Fællesbeskeder Tal højt, klart og tydeligt. Sørg for at alle er opmærksomme dette er trænerens ansvar. Det er vigtigt, at træneren er opmærksom på disse punkter forsøg at være det i planlægningsfasen. Ved at tænke over disse punkter i planlægningsfasen vil træneren opleve, at praksis fungerer bedre. Praksis omfatter: Fysiske og psykiske rammer. Opvarmning. Leg. Førteknik. Småspil. Slag og benarbejde. Feeding. Forevisning Samme som ved fællesbeskeder. Vis tydeligt og langsomt dele af bevægelsen samt hele bevægelsen. Vis hele bevægelsen i normal hastighed. Formidling af rammer for kommende aktivitet Samme som ved fællesbeskeder. Ikke mere end 3 vigtige informationer. Sørg for at give alle beskeder, inden spillerne farer af sted. Ritualer og traditioner Giver faste rammer tryghed. Fællesskab. Side 5

6 Småspil Hvad er et småspil? Der spilles med point og tillempede regler. Banens størrelse varierer, da det er udvalgte elementer af det færdige spil, der trænes. Slag kan øves på flere niveauer, og det er særdeles hensigtsmæssigt at træne slagene i spillignende situationer. Den store dynamik og intensitet, som småspillene indeholder, kan overføres til det færdige spil for at højne niveauet. Spilrelevansen er en af de største fordele ved småspil, hvilket motiverer spillerne og får dem til at holde den høje intensitet. Når spillerne er motiveret, er det lettere at fordybe sig lære noget nyt. Spillerne opdager nye slag eller taktiske elementer, som de kan relatere til det færdige spil. Ved tilrettelæggelsen er det fint at supplere den tekniske eller taktiske træning med småspil. Træneren skaber situationer, hvor spilleren øver, træner eller erfarer sammenhængen mellem den sure træning og det færdige spil. Her er kort beskrevet, hvilke tanker og intentioner der ligger bag de forskellige punkter, som bruges til at beskrive småspillene. Forudsætninger Opdelingen fra 13 er tænkt som en hjælp til træneren. Det kan bruges som en slags briller at se sin/sine spillere på med henblik på spillet eller generelt. Det er vigtigt at pointere, at en spiller ikke kan være for dygtig til et spil fokus må tilpasses. Ved overhåndsslag og underhåndsslag tænkes der ikke på et specifikt slag, blot om spilleren er i stand til at slå bolden over nettet. Regler Af titlen fremgår det, om det er single eller double, og de almindelige regler skal relateres til det færdige spil. Det ekstra punkt er til den enkelte træner, der kan supplere og derved selv præge det. Fokus Slag/Ben Slagene nævnes blot ved navn, men det påtænkes, at forhånd og baghånd kan være et fælles eller selvstændige fokuspunkter. Opsamling gælder både langt og kort. Til hvert slag hører et benarbejde, og når slagene nævnes er det en selvfølge, at man også fokuserer på benarbejdet. Det ekstra punkt er til den enkelte træner, der kan supplere og derved selv præge det. Titel Navnet er sikkert blot et af mange, men valget er faldet på dem, der var mest rammende. Fokus Taktik Her gives en kort beskrivelse af et taktisk element, som kan relateres til det færdige spil. Det ekstra punkt er til den enkelte træner, der kan supplere og derved selv præge det. Side 6

7 Banen Betydning Dette er banen her er bolden inde. Dette felt kan banen udvides med ellers er bolden ude. Dette er uden for banen her er bolden ude Skravering Eksempel Variation Her beskrives nogle forslag til variationer af spillet, og der forklares kun ændringer til reglerne, hvis der er sådanne. Kommentar Her gives en kort kommentar til spillet og dets anvendelighed o. lign. Side 7

8 ½bane single uden net Forudsætninger 1. Underhåndsslag små. 2. Kryds underhåndsslag. 3. Forståelse af banens bredde og dybde. Regler Serven afgives fra s position bagved sidelinien i en tydelig opadgående bane. Modtagerens placering kan niveaudeles: 1 = let, 2 = middel, = svær. Bolden skal hele tiden spilles opad. Der spilles med almindelige regler til 7. Fokus Taktik Spilleren skal forsøge at bruge banens bredde og dybde for at kunne vinde bolden, idet der spilles på et lille areal og bolden skal slås opad. Variation Kan for sjov spilles som bordtennisdouble. Kommentar Dette lille spil er specielt velegnet til nybegyndere, der skal træne deres underhåndsslag, og det indeholder taktiske elementer, der kan relateres til det færdige spil. 2 1 Nettet er fjernet, hvilket medfører, at de kan udføre slagene korrekt. Skulle vi spille under samme forhold på en almindelig bane, ville det svare til, at vi spillede single på en volleybane. Fokus Slag/Ben Underhåndsslag. Netdrop lige og kryds. Stemskridt på det rigtige ben. Side 8

9 ½bane netkamp single Fokus Slag/Ben Forudsætninger 1. Kort serv og underhåndsslag. 2. Stemskridt gå frem på det rigtige ben. 3. Forskellige netdrop. Kort serv og netdrop. Stemskridt. Fokus Taktik Regler Der spilles med almindelige regler fra 3 til 11 point. Serven afgives bag servelinien og skal lande fra nettet og ned til servelinien eller bag servelinien og en ½ meter ned. Modtageren må ikke stå inde i feltet. Nettet skal gerne tilpasses til spillernes højde sættes ned hvis de er begyndere. Servesituation skal der serves til forhåndssiden, baghåndssiden eller lige på kroppen. Variation Spillerne må kun træde ind i feltet med et stemskridt på det rigtige ben ellers fejl. Splitvision kan modstanderen se og dømme det, mens der spilles. Kommentar Spillet er beregnet til begyndere, der skal træne deres stemskridt, men også et frirum til at lege med de forskellige slags netdrop. Side 9

10 Netkamp single Fokus Slag/Ben Forudsætninger 1. Kort serv og underhåndsslag. 2. Stemskridt gå frem på det rigtige ben. Forskellige netdrop. 3. Forståelse af banens bredde og dybde. Kort serv og netdrop. Kryds netdrop. Stemskridt. Fokus Taktik Regler Der spilles med almindelige regler til 7, 11 eller 15 point. Serven afgives bag servelinien og skal serves skråt. Bolden må lande fra nettet og ned til servelinien eller bag servelinien og ca. ½ meter ned. Nettet skal gerne tilpasses til spillernes højde sættes ned hvis de er begyndere. Servesituation skal der serves til for /baghåndssiden eller lige på kroppen. Betydningen af et krydsslag kryds netdrop. Variation Der må ikke tappes. Bolden må ikke tages over nethøjde. Kommentar Netkamp er et udbredt og meget populært spil, der bliver afholdt DM. Spillet giver gode muligheder for at udføre de mange forskellige slags netdrop. Ydermere er det velegnet til at lade spillerne erfare krydsslagets muligheder. Side 10

11 ½bane single m.m. Fokus Slag/Ben Forudsætninger 1. Serv, overhåndsslag og underhåndsslag. 2. Alle slag. 3. Forståelse af: a. Banens bredde og dybde. b. Single egen/modstanders placering på banen i forhold til bold. c. Skak tænke fremad i duellen. Regler Der spilles med almindelige regler til alt mellem 3 og 15 point. Alle slag krydsslag kan dog ikke udføres helt korrekt. Benarbejdet lige frem og tilbage. Fokus Taktik Hvilke slag kan bruges til at forsvar/angreb. Nettets betydning: o træffe bolden så højt oppe som muligt. o Hvor højt oppe kan min modstander nå bolden? modstanderens muligheder indskrænkes/øges. Skjulte slagsekvenser dropnetdroplob, cleardroplob o. lign. Skak effekt hvilke træk eller skjulte slagsekvenser bruger min modstander? Variation ½bane med restriktioner 1 2 Træneren kan skabe situationer, hvor spilleren selv opdager taktiske elementer ved at sætte restriktioner ind i spillet Eks. 1. lobdropnetdrop Restriktionen er, at efter et netdrop skal der lobbes. Side 11

12 Her er to mulige fokuspunkter: 1. lobbet bliver et godt slag til at afværge/afvæbne den offensiv, som modstanderen forsøger at lægge på nettet. Ved at slå lobbet højt oppe kan det blive til et vinderslag. 2. Mange spillere løfter hovedløst tilbage til baglinien. Her skulle de gerne opdage, at modstanderen bliver stående på baglinien og venter på lobbet, men det ville være oplagt at lave et netdrop de gør det måske en gang imellem ved et uheld. modstanderen rører den. Samtidig gives point for den vundne bold. Zonerne er markeret med tallene 16. og den 7. zone er modstanderens krop. ½bane single på kryds Reglerne er de samme som ved almindelig ½ bane single. Ved at spille på kryds skabes der mulighed for at slå krydsslag. Eks. 2. Smashkort opsamlinglob Restriktionen er, at efter et smash skal der samles kort. Når der smashes, samles der typisk kort op, og det er et let slag, hvor der sjældent laves fejl. Men ofte sker der det, at spilleren, som har smashet, ikke følger bolden op og løfter så afgiver angrebet. Ved at lave denne restriktion fjernes muligheden for at lave lang opsamling, og nu opstår der en situationen, hvor spilleren ved, at bolden kommer kort. Derved kan spillerne allerede inden smashet forudse hvad der skal ske tænker fremad. Vær opmærksom på at spillerne ikke bare ændrer kropsretning, så de blot spiller almindelig ½bane single på en skæv bane. Kommentar ½bane single bliver der spillet mere af end almindelig single, hvilket skyldes de store kvaliteter som spillet har. Det giver plads til flest mulige spillere samtidig, duellerne blive lange, og banens størrelse passer godt til nybegyndere. 7 zoner Reglerne ændres fra almindelig ½ bane single. Nu spilles til 3 point efter almindelige regler. Den spiller, der først når 3, må vælge en zone, som skal lukkes. Zonen lukkes dog ikke, så der ikke må spilles derind. Spilleren kan også lukke en zone ved at skyde en bold ind i zonen, uden at Side 12

13 ¼bane single Fokus Slag/Ben Forudsætninger 1. Underhåndsslag og overhåndsslag. 2. Kort serv, smash og opsamling. 3. Forståelse af banens bredde og dybde. Kort serv, svipserv, servereturnering. Smash og smashopsamling. Fokus Taktik Regler Der spilles til 7 med almindelige regler, der er blot kun et servefelt se banens størrelse. Servens betydning se på modstanderens placering og benstilling. Servreturnering. Offensiv/ defensiv. Opfølgning af angrebsslag. Variation Der må kun serves kort. Serven skal være skarpere, idet modstanderen ved, at den kommer kort. Den korte serv bliver øvet mange gange, og serveren bringes i en situation, hvor man kan erfare variationens muligheder. Rammer bolden nettet og lander inde på den almindelige bane, er bolden god. Kan modstanderen nå den og spille videre, er det ok. Kommentar ¼bane er et godt spil. der kan bruges til spillere på alle niveauer. For begynderne er det rart, at banen har en overskuelig størrelse og samtidig kan de få lange dueller. Elitespillere kan bruge spillet tiløge ketsjerføringen grundet den korte tid det varer, før bolden kommer tilbage og er nødt til at spille skak for at afgøre bolden forsøge at forudse de næste slag i duellen. Side 13

14 ¼bane bordtennisdouble Fokus Slag/Ben Forudsætninger 1. Serv, overhåndsslag og underhåndsslag. 2. Smash og opsamling. 3. Forståelse af banens bredde og dybde samt deres egen/andres placering på/udenfor banen i forhold til bolden. Regler Der spilles med almindelige doubleregler til 7, 11 eller 15 point. Server og modtager placerer sig på banen, så det tydeligt fremgår, hvem der server eller modtager. Spillerne i hvert par skiftes til at slå til bolden, ellers dømmes fejl (bordtennis). Kort serv, svipserv, servreturnering. Smash, opsamling, flade bolde. Fokus Taktik Servesituation. Egen/andres placering på banen i forhold til hinanden og bolden. Rotation. Makkerens foregående slag. o Blev jeg solgt? o Kunne jeg afgøre bolden? Spilleren skal søge at tænke fremad for at kunne skabe det positive udfald afgøre bolden. Variation Spillet kan spilles på ½bane. Dog skal serven stadig være inde i det almindelige servefelt. Her stilles større krav til spillernes evner. Kommentar ¼bane bordtennisdouble kan med fordel bruges til nybegyndere, da banen ikke er så stor, og de vil erfare nogle taktiske elementer omkring placering af dem selv og bolden spil til spilleren som lige har slået. Det kan være sjovt for de bedre spillere, og her vil intensiteten være ekstra stor. Side 14

15 Hel defensiv single Fokus Slag/Ben Forudsætninger 1. Serv, overhåndsslag og underhåndsslag. 2. Clear, smash, drop og lob. 3. Forståelse af bagliniens betydning svært at angribe. Offensive slag smash, drop og clear. o Lige og kryds. Defensive slag opsamling og lob. o Lige og kryds. Benarbejde til siderne. Regler Fokus Taktik Der spilles med almindelige regler til 7, 11 eller 15 point. Hvilke slag kan bruges til forsvar/angreb? Bagliniens betydning. o Komme bagved bolden inden slaget udføres. o Sørge for at modstanderen ikke kommer det. o Svært at angribe helt fra baglinien. Variation Kan spilles på ½bane for at mindske banens størrelse og dermed mulighederne, men det defensive fokus bibeholdes. Dette giver spillet en fysisk vinkel. Kommentar Her vil spillerne erfare, at spillet er let at spille, men utroligt hårdt. Spillet kan være med til at give spilleren en forståelse af, hvordan vedkommende selv spiller tekniker eller løber? Side 15

16 Hel offensiv single Fokus Slag/Ben Forudsætninger 1. Serv, overhåndsslag og underhåndsslag. 2. Smash, opsamling, netdrop og tap. 3. Forståelse af nettets betydning. Regler Offensive slag smash, drop, clear og netdrop. o Lige og kryds. Defensive slag opsamling og lob. o Lige og kryds. Benarbejde til siderne. Der spilles med almindelige regler til 7, 11 eller 15 point. Fokus Taktik Hvilke slag kan bruges til forsvar/angreb? Nettets betydning: o træffe bolden så højt oppe som muligt. o Hvor højt oppe kan min modstander nå bolden? modstanderens muligheder indskrænkes/øges. Variation Kan spilles på ½bane for at mindske banens størrelse og dermed mulighederne, men det offensive fokus bibeholdes. Kommentar Lobbene og clearene kan ikke blive så lange, og dermed er spillerne i bedre positioner til at angribe. Tyngdepunktet ligger foran kroppen, idet spillerne søger at angribe. Side 16

17 Hel ¼bane single Fokus Slag/ben Forudsætninger 1. Kort serv, clear, smash, drop, lob og opsamling. 2. Forståelse af banens bredde og dybde samt offensiv og defensiv. 3. Spille skak for at afgøre boldene med skarpe slag. Alle undtagen netdrop. Lange bolde skal være kortere end normalt. Korte bolde skal være længere og flade. Bearbejde til siderne. Fokus Taktik Regler Der spilles til 7, 11 eller 15 med almindelige regler. Servesituationen serv og modtagning. Brug banens bredde og dybde vinkler. Spil bolden forbi modstanderen longline. Spil skak for at afgøre bolden forsøg at forudse hvor bolden kommer, når den spilles et bestemt sted hen. Variation Der kan spilles double, hvis grøfterne i siderne medtages. Kommentar Dette spil er hurtigt, og der er gode muligheder for at bruge vinklede slag d.v.s. slå kryds på en lige returnering og slå lige på et kryds. Samtidig stilles store krav til spillernes teknik og spilforståelse. Side 17

18 Gør slagserier til et småspil lobdropnetdrop som double Forsvarsopstilling Forudsætninger 1. Kort serv, drop, netdrop og lob. 2. Forståelse af forsvar og angreb. 3. Forståelse af egne/andres opgaver i forsvar og angreb. Regler Serien startes med en kort serv mod midten. Herefter returneres kort til den side, der modtages i og nu følger selve serien lobdropnetdrop. Slagene i serien er frie lige, kryds eller midt. For at få det taktisk grundlæggende element med o skal den spiller, der lobber, trække lige tilbage, og den anden spiller skal fylde op. Dette kaldes forsvarsopstilling, o skal spilleren, som laver netdrop, efterfølgende stille sig ind midt på banen bag servelinien og bliver netspiller. Den anden spiller skal trække tilbage bliver bagspiller. Dette kaldes angrebsopstilling. Der spilles med almindelige regler til 7,11 eller 15 point, men i stedet for at spille frit, skal slagene komme i den rigtige rækkefølge se ovenstående. Hvis den forkerte spiller returnerer bolden, er det ligegyldigt, om returneringen er god eller dårlig der dømmes fejl. Angrebsopstilling Fokus Slag/Ben Kort serv, servereturnering, lob, drop og netdrop. Fokus Taktik Rotation mellem forsvar og angreb. Forståelse af egne/andres opgaver i forsvar og angreb. Side 18

19 Variation Pointsystemet kan bruges til andre forskellige slagserier. Der kan lægges restriktioner på de frie slag. Eksempelvis skal der lobbes på kryds, men ellers er drop og netdrop frie. Slagserien kan ændres til smashkort opsamlinglob, når spillerne bliver bedre til øvelsen. Kommentar Skal spillerne øve en slagserie, mister de hurtigt motivationen, og bevægelserne udføres ikke helt korrekt med hensyn til fart og styrke, men ved at indføre pointsystemet øges motivationen og bevægelserne bliver udført mere korrekt mht. fart og styrke. Lobdropnetdrop som double har de fordele, at spillerne skal bevæge sig, selv om de ikke skal slå til bolden. Tempomæssigt kan de komme utroligt højt op ved spillerne, som ikke skal slå, rykker, inden deres medspiller slå til bolden empati. Himmel & Helved double Forudsætninger 1. Overhåndsslag og underhåndsslag. 2. Smash og smashopsamling. 3. Forståelse af egen og andres placering på banen i forhold til bolden double. Regler Træneren (T) starter duellen ved at spille en høj bold ind på halvdelen Helved, hvorefter duellen færdigspilles. Vinderparret af duellen skal stå på halvdelen Himmel og taberparret stiller sig om bag i køen. Fra køen kommer et friskt par ind på halvdelen Helved. Er vinderen af duellen det par, der står på halvdelen Helved, skal de skynde sig over på halvdelen Himmel, idet den næste duel sættes i gang umiddelbart efter. Det gælder om at være i himlen så mange dueller som muligt. Fokus Slag/Ben Smash, opsamling. Offensive slag. Fokus Taktik Doubletaktiske elementer o Netspiller/bagspiller o Offensiv/defensiv Side 19

20 Eks 1. Slag: kort krydsopsamling. Laver en spiller en kort krydsopsamling, sættes et point ind på modparrets konto. Er det for let, gives først point, hvis bolden afgøres ved hjælp af en kort krydsopsamling laver modstanderen fejl på opsamlingen, tæller det også. T HIMMEL Eks 2. Taktik: Splitvision netspiller/bagspiller. HELVED Netspilleren kan signalere, at bagspilleren skal smashe lige, i midten eller på kryds. Netspilleren skal være placeret bag servelinien. Kan bagspilleren da smashe derhen, hvor der signaleres, sættes point ind på modparrets konto. Yderligere kan der gives 5 point, hvis netspilleren kan afgøre bolden efter et sådant smash. Kommentar Himmel & Helved er et meget dynamisk spil med flere fordele. KØ Variation For at få spillerne til at bruge nye/gamle slag eller taktiske elementer i kampsituationer, kan vi sætte et bonus/strafsystem ind i spillet. Hvert par på banen får tildelt en konto, hvor der bliver sat 15 point ind på, når modstanderparret laver det slag eller taktiske element, som træneren ønsker. Duellen fortsætter, og der kan sættes flere point ind på de to respektive konti. Når et par taber og udgår af spillet, veksles pointene, der står på kontoen til mavebøjninger, armstrækkere o. lign i forholdet 1:1. Der belønnes ved succes, men straffes ikke ved fiasko. Dem, der står i rækken, følger med i hvad der sker på banen og ser derfor, når der bliver slået korrekt, eller et taktisk element udføres og samtidig påpeges af træneren det giver spillerne et visuelt indtryk af en succesoplevelse. Det er bedst at lave med et ulige antal spillere, da det par, der lige har tabt, splittes, og de får nye makkere hele tiden. H & H er godt at bruge efter arbejde med slag eller taktiske elementer. Side 20

21 10 æg Forudsætninger Fokus Slag/Ben Alle slag. 1. Serv, overhåndsslag og underhåndsslag. 2. Forståelse af egen og andres placering på banen i forhold til bold fire personer. 3. Alle slag almindelige slag, specielle slag og hvad de selv finder på. Regler Hver af de fire spillere har 10 point/æg. Fejl dømmes efter normale regler, og spilleren mister et point/æg. Hver spiller forsvarer en halv bane. Serven afgives af spillerne, som har tabt den foregående bold til en af spillerne på den anden side af nettet. Bolden skal spilles til en spiller på den anden side af nettet. Fokus Taktik Forståelse af banens bredde og dybde. Forståelse af egen og andres placering på banen i forhold til bolden. Variation Bombe Der placeres en bombe i form af en fjerbold midt på banen. Bomben kan skubbes eller spilles rundt samtidig med, at der spilles 10 æg med tilhørende regler. Skubbes eller spilles bomben uden for banen, taber den ansvarlige spiller 1 æg, og duellen fortsætter. Er bomben på gulvet af den spillers halvdel, som laver fejl i det øjeblik, bolden lander på gulvet eller i nettet, taber spilleren yderligere 1 æg. Er bomben ikke på gulvet af den spillers halvdel, som laver fejl i det øjeblik, bolden lander på gulvet, tabes ikke yderligere æg. Schweizerdrops Reglerne er som 10 æg. Spillerne må nu spille opadgående bolde ind til spilleren på samme side af nettet. Side 21

22 Serven afgives på samme måde som i 10 æg. Spillerne må ikke spille sammen. Kommentar Dette spil syntes de fleste spillere er sjovt og spiller det hver gang der er pause eller anden mulighed, og alle kender reglerne. Det er vigtigt, at spillerne får lov til at spille småspil, som de syntes er sjove, da det er en vigtig motivationsfaktor. Så fokuspunktet med en øvelse eller et småspil kan være, at det bare er sjovt. o Vinderne bliver stående på banen. o Taberen går ned og starter forfra. Er banen optaget, må spillerne, der ikke spiller, stille sig i kø bagved banen og vente. KØ KØ Kongerækken Forudsætninger 1. Serv, overhåndsslag og underhåndsslag. 2. Smash og opsamling. 3. Forståelse af banens dybde og bredde. Regler Konge eller dronningplads Der spilles en duel på en ½bane. Det er ligegyldigt, hvem der server, og bolden afgøres efter normale regler. Taberen bliver stående på banen. Vinderen rykker en ½bane op imod den ½bane, hvor konge eller dronningepladsen er. Konge eller dronningepladsen er den sidste ½bane i den ene ende af hallen. På konge eller dronningepladsen er reglerne omvendt. Fokus Slag/Ben Alle lige slag. Benarbejde lige frem og tilbage. Side 22

23 Fokus Taktik Hvilke slag kan bruges til forsvar og angreb? Variation Niveaudele ved at dele spillerne to og når to spillere af forskelligt niveau mødes, indføres restriktioner den øvede spiller må ikke smashe. Niveaudeling i 3 dele begynder, øvede og gode. Når spillere af forskelligt niveau mødes, indføres restriktioner dette kan dog blive en smule kompliceret. Her kan det hjælpe at give spillerne farvede trøjer på. Kommentar Dette spil er utroligt sjovt og pædagogisk korrekt! Spillerne, der taber, rykker ikke ned i den ene ende af hallen og omvendt med vinderne. Her rykker spillerne rundt i forskelligt tempo, men alle spiller med alle, og alle når at vinde over alle hvis der spilles i ca. 15 min. Ud over at være sjovt giver det spillerne en fællesskabsfølelse, hvilket øger motivationen og trænerens arbejde. Side 23

24 Slagteknik For at kunne anvende småspillene optimalt er det nødvendigt at have kendskab til slagteknik og benarbejde. I det følgende er de anvendte slag i småspillene beskrevet i korte træk. For en uddybning af både slagteknik og benarbejde henvises til DGI badmintons Kursus 1og 2 (se indledningen). Netdrop i forhånden Formål Netdrop er et slag, der slås tæt fra egen side af nettet til tæt på modstanderens side af nettet. Essensen i et godt netdrop er at nå bolden så højt på nettet, at man kan slå et konstruktivt slag. Netdrop i baghånden Formål Som netdrop i forhånden. Greb Baghåndsgreb. Grebet holdes løst, og der holdes eventuelt en anelse højere på håndtaget. Udgangsstilling Stemskridt på højre ben, ketsjeren ligger fremme foran kroppen med let bøjet albue og håndleddet bøjet således, at ketsjerhovedet peger skråt nedad. Svingsløjfe Til netdroppet er der ikke nogen egentlig svingsløjfe. Ketsjeren sættes blot hurtigst muligt på bolden, eventuelt med et let stræk i albuen. Greb Udgangsgreb. Grebet holdes løst, og der holdes eventuelt en anelse højere på håndtaget. Udgangsstilling Stemskridt på højre ben, ketsjeren ligger fremme foran kroppen med let bøjet albue og bagudbøjet håndled således, at ketsjerhovedet peger skråt nedad. Svingsløjfe Til netdroppet er der ikke nogen egentlig svingsløjfe. Ketsjeren strækkes hurtigst muligt frem mod bolden, oftest med et let stræk i albuen. Om slagene Ud over at bolden skal nås højt, er det vigtigt, at der er så lidt ketsjerbevægelse så muligt. Herved minimerer man usikkerheden på boldens højde og længde. Det er vigtigt, at ketsjerhovedet peger en smule nedad, således at bolden går over nettet. Hvis ketsjerhovedet ligger for vandret, vil bolden gå lige op i luften. Diagonale netdrop. Et diagonalt netdrop er et slag, der er er godt at kunne som variation på nettet. Slaget er en finte, som først viser et almindeliget lige netdrop, der så ændres til et diagonalt netdrop. Side 24

25 Slaget anvendes, når modstanderen er på vej frem mod nettet, og befinder sig på den forreste del af banen her vil et retningsskifte mod det korte diagonale hjørne være vanskeligt. Forhånd Greb Udgangsgreb som eventuelt drejes en anelse mod tæppebankergreb. Grebet er afgørende for, hvilken højde bolden får over nettet. Drejes grebet for langt mod "tæppebankergreb", vil bolden gå i nettet. Drejes grebet for meget med uret, flyver bolden for højt over nettet. Udgangsstilling Spilleren slår slaget i stemskridt på højre ben. Ketsjeren ligger i normal klarstilling foran kroppen. Svingsløjfe Fra udgangsstilling udadroteres over og underarm, til ketsjerhovedet peger lidt nedad ved netkanten. Håndleddet er bukket lidt bagover. Ketsjeren holdes lidt her for at markere netdrop. Umiddelbart før bolden ville have været truffet, sænkes ketsjeren cirka 30 centimeter. Fremsvinget starter så med en blød indadrotation i over og underarm. Bolden træffes cirka 15 centimeter under netkanten og til højre for kroppen. I gennemsvinget fortsætter indadrotationen. BAGHÅND Greb Alm. baghåndsgreb Også her styres højden af bolden over nettet i grebet. Drejes mod tommelfingergreb, bliver boldbanen lav, drejes mod tæppebanker, bliver banen højere. Udgangsstilling I stemskridt på højre ben. Ketsjeren i almindelig klarstilling foran kroppen. Svingsløjfe Fra udgangsstilling indadroteres over og underarm således at ketsjeren let nedadpegende markerer et almindeligt netdrop. Her holdes ketsjeren stille lidt. Ketsjer og albue sænkes 30 centimeter middelbart før netdroppets træfpunkt. I fremsvinget udadroteres over og underarm, så bolden træffes cirka 15 centimeter under netkanten på venstre side af kroppen. I gennemsvinget udadroteres lidt, og ketsjeren ender pegende lige frem mod nettet. Om slagene Til de diagonale netdrop som er uhyre effektive og meget lette at lære er der fem guldkorn, som er vigtige at kunne, og som spillerne skal have meget feedback omkring. 1) Greb Det er vigtigt at være i opmærksom på, hvordan boldens højde over nettet styres i grebet. Et for højt diagonalnetdrop er det rene "selvmord". Side 25

Hvordan kan man øve badminton hjemme.

Hvordan kan man øve badminton hjemme. Hvordan kan man øve badminton hjemme. Har I lyst til at øve badminton hjemme, er her lidt inspiration til hvad, der kan foregå i et almindeligt hjem. Det kræver ikke så meget plads, før det er muligt,at

Læs mere

BADMINTON FOR ALLE BADMINTONINSPIRATIONSMATERIALE TIL IDRÆTSTIMEN FOR LÆRERE OG PÆDAGOGER

BADMINTON FOR ALLE BADMINTONINSPIRATIONSMATERIALE TIL IDRÆTSTIMEN FOR LÆRERE OG PÆDAGOGER BADMINTON FOR ALLE BADMINTONINSPIRATIONSMATERIALE TIL IDRÆTSTIMEN FOR LÆRERE OG PÆDAGOGER VM i Badminton i København Ballerup Super Arena 25. - 31. august denmark2014.com billetnet.dk INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

opvarmnings øvelse for 10 spillere, 3:7

opvarmnings øvelse for 10 spillere, 3:7 opvarmnings øvelse for 10 spillere, 3:7 Pasnings- og positionsøvelse Holdet i overtal er altid i boldbesiddelse. Spillerne skal hele tiden sørge for at holdebolden på egne fødder, Den spiller, der evt.

Læs mere

Øvelser til forhånd og baghånd

Øvelser til forhånd og baghånd Øvelser til forhånd og baghånd Forhånd og baghånd kan integreres i de fleste øvelser. Her er en masse øvelser, som giver mulighed for at lege forhånd og baghånd ind. En øvelse har altid et fagligt formål,

Læs mere

Kursus 1. DGI badminton

Kursus 1. DGI badminton Kursus 1 DGI badminton Badminton kursus 1 2. udgave 2005 [ 2 ] Indholdsfortegnelse K1 Indledning... side 4 Fagsprog for fagidioter... side 5 Programskitse... side 6 Lektionsoversigt... side 7 Teoridel

Læs mere

Rygfitness med Ergo Multistol. ergoforma. ergoforma

Rygfitness med Ergo Multistol. ergoforma. ergoforma Rygfitness med Ergo Multistol ergoforma ergoforma Rygfitness med Ergo Multistol RYGPROBLEMER ER EN DEL AF HVERDAGEN FOR MANGE Årsagen kan være dårlige arbejdsstillinger, forkert arbejdsstol, manglende

Læs mere

Alle er med:-) www.spilcricket.dk. Spil og lege vejledning

Alle er med:-) www.spilcricket.dk. Spil og lege vejledning Spil og lege vejledning Cricketrundbold I skal bruge: Et gærde, et bat, en blød skumbold, en gul top og 3 kegler. Start med at stille banen op. Placer gærdet, så der er god plads foran det. Sæt den gule

Læs mere

Forslag til stationstræning med fokus på at tilpasse øvelsen efter hvilken gruppe, der skal træne på stationen

Forslag til stationstræning med fokus på at tilpasse øvelsen efter hvilken gruppe, der skal træne på stationen Forslag til stationstræning med fokus på at tilpasse øvelsen efter hvilken gruppe, der skal træne på stationen Formål: Give værktøjer til at trænerne har redskaber til at differentiere træningen ved at

Læs mere

U T K N. Stole gymnastik

U T K N. Stole gymnastik S IN U TR T K N IO Stole gymnastik S I D E 2 S T O L E G Y M N A S T I K Opvarmning 1 Sæt dig godt til rette med ret ryg, men afslappet. Armene hænger ned langs siden. Lænden hviler på ryglænet Åndedræt

Læs mere

Udvidet singletaktik

Udvidet singletaktik V I S H V A D D U K A N Udvidet singletaktik www.dgi.dk/badminton DGIbadminton Singletaktik DGIbadminton Målgruppekursus Udgivet af Danske Gymnastik- & Idrætsforeninger Badmintonudvalget juli 2002, 2.

Læs mere

Småspil og volleyspecifikke lege

Småspil og volleyspecifikke lege Småspil og volleyspecifikke lege Småspil i undervisningen er en spændende og udfordrende måde for eleverne at arbejde med tekniske elementer. I dette afsnit præsenteres en masse småspil, der alle bygger

Læs mere

Spil. Lege spil. Store: Fodtennis Her spiller vi fodtennis over et net. Eller i kan spille over et håndboldmål.

Spil. Lege spil. Store: Fodtennis Her spiller vi fodtennis over et net. Eller i kan spille over et håndboldmål. Lege spil Store: Fodtennis Her spiller vi fodtennis over et net. Eller i kan spille over et håndboldmål. Spil Futsal De forskellige grupper skal spille Futsal kampe mod hinanden. Såfremt grupperne er store

Læs mere

Konditionstræningsprogram

Konditionstræningsprogram Træningsprogram mormorarme og bingovinger Sådan sammensætter du de forskellige programmer: Dag 1 Konditionstræning program 1 Dag 2 Styrketræning program 2 Dag 3 pause Dag 4 styrke- og konditionstræning

Læs mere

STYRKE- TRÆNINGS- ØVELSER TIL 60+

STYRKE- TRÆNINGS- ØVELSER TIL 60+ STYRKE- TRÆNINGS- ØVELSER TIL 60+ SENIORØVELSER 60+ LET - LÅRØVELSE Sæt dig så langsomt ned på en stol som muligt uden at falde det sidste stykke Rejs dig op igen på letteste måde SENIORØVELSER 60+ LET

Læs mere

Træn maven flad med måtten som redskab

Træn maven flad med måtten som redskab Træn maven flad med måtten som redskab Af Birgitte Nymann www.birgittenymann.dk Double leg extension Det giver øvelsen: Styrker og former balder, baglår og rygmuskler, træner stabiliteten omkring skulderpartiet

Læs mere

Brug bolden 3. Idéer på spil

Brug bolden 3. Idéer på spil Brug bolden 3 Idéer på spil Indhold i dette hæfte: Bordtennis.............................. 3 Tennis................................... 7 Fodbold................................. 12 Håndbold................................

Læs mere

Skadesforbyggende øvelser

Skadesforbyggende øvelser Ankel Skadesforbyggende øvelser 1. Ankel 2 & 2 balance Stå på et ben, undgå overstræk i standknæet, sæt håndfladerne mod hinanden og pres dem mod hinanden i mens der spændes i maven (navlen suges ind)

Læs mere

Udvidet doubletaktik

Udvidet doubletaktik V I S H V A D D U K A N Udvidet doubletaktik www.dgi.dk/badminton DGIbadminton Avanceret doubletaktik DGIbadminton Målgruppekursus Udgivet af Danske Gymnastik- & Idrætsforeninger Badmintonudvalget juli

Læs mere

Øvelser til dig med morbus Bechterew

Øvelser til dig med morbus Bechterew Øvelser til dig med morbus Bechterew Vi har udarbejdet et grundlæggende program, som indeholder de øvelser, der er nødvendige, for at du kan bevare bevægeligheden og forebygge, at ryggen bliver krum. Det

Læs mere

16 ØVELSER DER STYRKER DIG

16 ØVELSER DER STYRKER DIG 16 ØVELSER DER STYRKER DIG STRÆK DIG STÆRK - NÅR DU HAR 5 MINUTTER - I PAUSER PÅ ARBEJDET OG I FRITIDEN Øvelserne på disse ark kan ved lidt træning mindske smerter i nakke-, skulder- og armmusklerne. De

Læs mere

Træning med Redondobold

Træning med Redondobold Øvelse 1 Rygstræk Læn forover med strakte arme og bolden mellem hænderne. Spænd i maven. Løft armene så langt op du kan uden at bukke armene. Øvelsen kan mærkes på skuldre og øvre ryg. Øvelse 2 Squat med

Læs mere

Hvor smidig vil du være? Uge 1

Hvor smidig vil du være? Uge 1 Hvor smidig vil du være? Uge 1 Smidighedstest Her er en række tests af din smidighed i nogle af de vigtigste bevægelser. Du skal kunne bestå hver test for at have tilstrækkelig bevægelighed til at kunne

Læs mere

zxcvbnmqwertyuiopåasdfghjklæøzxcvbnmqwertyuio For kajakroere påasdfghjklæøzxcvbnmqwertyuiopåasdfghjklæøzxcv 15-08-2013

zxcvbnmqwertyuiopåasdfghjklæøzxcvbnmqwertyuio For kajakroere påasdfghjklæøzxcvbnmqwertyuiopåasdfghjklæøzxcv 15-08-2013 qwertyuiopåasdfghjklæøzxcvbnmqwertyuiopåasdfgh jklæøzxcvbnmqwertyuiopåasdfghjklæøzxcvbnmqwer tyuiopåasdfghjklæøzxcvbnmqwertyuiopåasdfghjklæø Basis pilates program zxcvbnmqwertyuiopåasdfghjklæøzxcvbnmqwertyuio

Læs mere

SUNDHED & FORSVAR FORSVARETS SUNDHEDSTJENESTE CENTER FOR IDRÆT TRÆN TIL FORSVARETS BASISKRAV

SUNDHED & FORSVAR FORSVARETS SUNDHEDSTJENESTE CENTER FOR IDRÆT TRÆN TIL FORSVARETS BASISKRAV SUNDHED & FORSVAR FORSVARETS SUNDHEDSTJENESTE CENTER FOR IDRÆT TRÆN TIL FORSVARETS BASISKRAV 1. UDGAVE, 1. OPLAG NOVEMBER 2014 AUTORISATION Nærværende publikation FSU 902-63 TRÆN TIL FORSVARETS BASISKRAV

Læs mere

Brug bolden 4. Flere idéer på spil

Brug bolden 4. Flere idéer på spil Brug bolden 4 Flere idéer på spil Indhold i dette hæfte: Bordtennis............................... 3 Tennis................................... 7 Fodbold.................................. 10 Håndbold................................

Læs mere

Træningsmateriale Spring. Opnå målene for alsidig idrætsudøvelse i løb, spring og kast med dette materiale

Træningsmateriale Spring. Opnå målene for alsidig idrætsudøvelse i løb, spring og kast med dette materiale Træningsmateriale Opnå målene for alsidig idrætsudøvelse i løb, spring og kast med dette materiale Indhold Forord... 2 Generelt om spring... 3 - basisviden for underviseren... 3 Grundlæggende bevægelser...

Læs mere

D e 5 T i b e t a n e r e w w w. b a l a n c e n. n e t rite 1

D e 5 T i b e t a n e r e w w w. b a l a n c e n. n e t rite 1 rite 1 Stå som billedet viser med armene strakt ud væk fra kroppen, horisontalt mod gulvet. Drej rundt med uret og hold dig mental koncentreret, så du tæller hver gang du når en omgang. Kan du, så fortsæt

Læs mere

SKOVFITNESS. SKOVFITNESS er et supplement til din løbetræning. Det er nemlig

SKOVFITNESS. SKOVFITNESS er et supplement til din løbetræning. Det er nemlig SKOVFITNESS SKOVFITNESS er et supplement til din løbetræning. Det er nemlig oplagt at bruge naturen til at trænede muskler, der ikke bliver brugt, når du løbetræner. Der mange gode grunde til at træne

Læs mere

Fire nemme og effektive elastik-øvelser til kontoret.

Fire nemme og effektive elastik-øvelser til kontoret. Fire nemme og effektive elastik-øvelser til kontoret. Af Lars L. Andersen Oplever du i forbindelse med dit arbejde muskelspændinger i skulder og nakke? Vi har på Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø

Læs mere

Mave- og rygtræningsøvelser

Mave- og rygtræningsøvelser Mave- og rygtræningsøvelser Rygsøjle twist Det træner du: den dynamiske stabilitet omkring lænd og bækken i samarbejder med hoftens muskler. Du bruger specielt de skrå mavemuskler til at dreje kroppen

Læs mere

Reglerne til Kidsvolley level 0 til 2

Reglerne til Kidsvolley level 0 til 2 Reglerne til Kidsvolley level 0 til 2 I dette materiale, målrettet skoler og fritidsordninger, er kidsvolleyreglerne rettet til, så de passer til en undervisningssituation, hvor idrætslæreren har grupper

Læs mere

Der er uendeligt mange øvelsesmuligheder, hvor nogle er beskrevet nedenstående. Ellers slip din fantasi løs og opfind dine egne trin

Der er uendeligt mange øvelsesmuligheder, hvor nogle er beskrevet nedenstående. Ellers slip din fantasi løs og opfind dine egne trin Step Stepbænken er et ideelt træningsredskab, som du kan have derhjemme, hvor kondition, styrke, koordination og balance trænes og udfordres. Du træner primært dine muskler i ben og balder. Effekten fra

Læs mere

Skyde opgaver. Indtage Skydestilling

Skyde opgaver. Indtage Skydestilling Skyde opgaver Ideer til forskellige skydeøvelser, som træner forskellige aspekter Stress/spænding Tennis-skydning, 2 og 2 skyder match, hver sin skive. Skyde på kryds, to og to, på samme skive Koncentration

Læs mere

Træning i vand for gravide - Øvelser fra Hvidovre Hospital

Træning i vand for gravide - Øvelser fra Hvidovre Hospital Træning i vand for gravide - Øvelser fra Hvidovre Hospital Næsten alle gravide bør motionere lige så meget som resten af den voksne befolkning. Det vil sige at man som gravid skal holde sig i god form

Læs mere

QIANBALL DOUBLE REGLER REGLER FOR QIANBALL DOUBLE KAMPE. KFUMs Idrætsforbund.

QIANBALL DOUBLE REGLER REGLER FOR QIANBALL DOUBLE KAMPE. KFUMs Idrætsforbund. KFUMs IDRÆTSFORBUND PRÆSENTERER REGLER FOR QIANBALL DOUBLE KAMPE Sidste års medalje vindere. Udarbejdet af KFUMs Idrætsforbund. KFUMs IDRÆTSFORBUND Revideret januar 2008. Danske double spilleregler for

Læs mere

Viivaa.dk. Træningsprogram Viivaa genoptræningsprogram Bryst. Af: Viivaa Træningsekspert. Øvelse Illustration Træningsfokus Øvelsesdata Kommentar

Viivaa.dk. Træningsprogram Viivaa genoptræningsprogram Bryst. Af: Viivaa Træningsekspert. Øvelse Illustration Træningsfokus Øvelsesdata Kommentar 1 - Overkrop 3 Lig med det nederste af ryggen på bolden og god afstand mellem benene. Stræk armene op over hovedet og forsøg at lade resten af kroppen ligge afslappet. Når der mærkes stræk i ryggen og

Læs mere

Antistressøvelser for kroppen

Antistressøvelser for kroppen Antistressøvelser for kroppen For bedre at kunne slappe af... har nogle brug for øvelser der sætter gang i kroppen, andre har brug for afspænding. Prøv hvad der virker for dig. At afstresse kroppen handler

Læs mere

Træningsøvelser Hammel GF Øvede spillere fra U10 Senior.

Træningsøvelser Hammel GF Øvede spillere fra U10 Senior. Hammel d. 18. februar 2012 Træningsøvelser Hammel GF Øvede spillere fra U10 Senior. Her er forslag til et træningsprogram for de øvede spillere fra 10 års alderen og op i senior rækkerne. Jeg har lavet

Læs mere

Træningsprogram. Rygklinikken PROMETHEUS h

Træningsprogram. Rygklinikken PROMETHEUS h Træningsprogram Rygklinikken PROMETHEUS h Begynd forsigtigt. Du må ikke få smerter, når du træner. Du må gerne føle at musklerne strækkes, og blive lidt muskeløm af de første træningsomgange. Lav udspændingsprogrammet

Læs mere

Øvelser med elastik. www.fysiovel.dk

Øvelser med elastik. www.fysiovel.dk Øvelser med elastik Lig på ryggen med bøjede knæ, hoftebredde afstand mellem fødderne og elastikken over lysken. Tag fat om elastikken i hver side ud for hofterne, løft overkroppen og stræk begge arme

Læs mere

Beskrivelse: Spiller 1 afleverer bolden til spiller 2, som nu forsøger at komme forbi spiller 1 og drible over dennes baglinje.

Beskrivelse: Spiller 1 afleverer bolden til spiller 2, som nu forsøger at komme forbi spiller 1 og drible over dennes baglinje. 1:1 I FIRKANT 1 bold pr. 2 spillere 4 kegler/toppe Spiller 1 afleverer bolden til spiller 2, som nu forsøger at komme forbi spiller 1 og drible over dennes baglinje. Der skiftes ende og rollerne er nu

Læs mere

SPILØVELSER FOR MÆND MOTIONSFODBOLD FOR MÆND KOM I FORM MED FODBOLD FITNESS

SPILØVELSER FOR MÆND MOTIONSFODBOLD FOR MÆND KOM I FORM MED FODBOLD FITNESS SPILØVELSER FOR MÆND MOTIONSFODBOLD FOR MÆND KOM I FORM MED FODBOLD FITNESS FORORD TIL SPILØVELSER KÆRE FODBOLDSPILLER Fodbolddelen består af 12 øvelseskort med en øvelse på forsiden og et spil på bagsiden.

Læs mere

Træningsøvelser. Organisationscirklen. Taktisk træning. Organisationscirklen - også kaldet spilhjulet - er et pædagogisk redskab

Træningsøvelser. Organisationscirklen. Taktisk træning. Organisationscirklen - også kaldet spilhjulet - er et pædagogisk redskab Organisationscirklen Organisationscirklen - også kaldet spilhjulet - er et pædagogisk redskab til dig. DGI Idræt & Fællesskab Træningsøvelser Med spilhjulet har du et godt redskab til både at planlægge

Læs mere

BORDTENNIS INTERNATIONALE SPILLEREGLER MED TILLÆG UDARBEJDET AF BTE-BORDTENNISEXPERTERNE

BORDTENNIS INTERNATIONALE SPILLEREGLER MED TILLÆG UDARBEJDET AF BTE-BORDTENNISEXPERTERNE BORDTENNIS INTERNATIONALE SPILLEREGLER MED TILLÆG UDARBEJDET AF BTE-BORDTENNISEXPERTERNE 30. MAJ 2002 2 TILLÆG TIL DE INTERNATIONALE SPILLEREGLER OMFATTER: 2.11.1. a) og b) ET SÆT 2.13.3. a) og b) VALG

Læs mere

BORDTENNIS en legende tilgang

BORDTENNIS en legende tilgang BORDTENNIS en legende tilgang Indledning Bordtennis er en overset sport i folkeskolen. Egentlig er det paradoksalt, eftersom stort set alle børn har prøvet at have et bat i hånden i daginstitutionen, i

Læs mere

Individuelle kompetencer med bold (læringsmål)

Individuelle kompetencer med bold (læringsmål) Individuelle kompetencer med bold (læringsmål) 1. Husmandsfinte 2. Zidane-finte 3. Okocha-finte 4. Laudrup-finte 5. Cruyff-vending 6. Ronaldo-retningsskift (bag om støtteben) 7. 8 forskellige driblerytmer

Læs mere

OPVARMNINGSØVELSER & LEGE TIL NYCIRKUS

OPVARMNINGSØVELSER & LEGE TIL NYCIRKUS OPVARMNINGSØVELSER & LEGE TIL NYCIRKUS Titel på øvelse: Push and pull Deltagere: min. 3 personer, men kan også udføres med en stor gruppe. Det vil umiddelbart være en god idé at starte i mindre grupper

Læs mere

Mindfulness og Empati Kropsøvelser

Mindfulness og Empati Kropsøvelser Mindfulness og Empati Kropsøvelser Generelt Stå med en hoftebredde mellem fødderne. Fordel vægten mellem hæl, punktet under lilletåen og punktet under storetåen. Mærk forbindelsen mellem fod og gulv. Husk

Læs mere

VÅDBOG. Nappedam Kajak. Manual til instruktion af begyndere i Nappedam Kajak. Nappedam kajak Vådbog Side 1

VÅDBOG. Nappedam Kajak. Manual til instruktion af begyndere i Nappedam Kajak. Nappedam kajak Vådbog Side 1 Nappedam kajak Vådbog Side 1 Nappedam Kajak VÅDBOG Version 5. marts 2011 Manual til instruktion af begyndere i Nappedam Kajak Dette hæfte kan både benyttes af instruktører og roere i begynderundervisningen.

Læs mere

Regler for Bordtenniskampe, dvs. materialer, borde, bat osv.

Regler for Bordtenniskampe, dvs. materialer, borde, bat osv. ITTF's Bordtennislove I dette dokument finder du den danske bordtennis unions oversættelse af ITTF's bordtennislove. Her kan du finde alt om, hvilke regler der er når man spiller en bordtenniskamp. ---

Læs mere

1. Gå i rask tempo i 1 3 min. Kig frem. Gentag efter kort pause (4 gange).

1. Gå i rask tempo i 1 3 min. Kig frem. Gentag efter kort pause (4 gange). Vandrende pind & Ugle Her får du grundtræning af hele kroppen. Du får trænet dit kredsløb og din balance og styrket arme, ben, mave og ryg. Dertil trænes en bedre bevægelighed i corpus (mave/ryg regionen).

Læs mere

Guide. Giv dig selv en FYSISK og MENTAL udfordring. sider. Juli 2014 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus

Guide. Giv dig selv en FYSISK og MENTAL udfordring. sider. Juli 2014 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus Foto: Scanpix Guide Juli 2014 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus 12 sider Giv dig selv en FYSISK og MENTAL udfordring Ud af comfortzonen med Krisztina Maria FYSISK OG MENTAL UDFORDRING INDHOLD:

Læs mere

Blindt hækkeløb. 4x100 meter stafet uden arme. Balance bowling

Blindt hækkeløb. 4x100 meter stafet uden arme. Balance bowling Paralympiske Lege Paralympiske Lege (PL) kan bruges som en sjov og alternativ aktivitet for deltagere i alle aldre, dog vil disciplinerne passe bedst fra U-10 spillere og opad. Deltagerne deles op i hold

Læs mere

Øvelserne følger træningsideerne fra KB børnefodbolds folder.

Øvelserne følger træningsideerne fra KB børnefodbolds folder. Træningsøvelser Træner Hold Telefon Øvelserne følger træningsideerne fra KB børnefodbolds folder. God træning! 1 Indholdet i en træning i KB Børnefodbold Retningslinjer for træningen Alle øvelser er med

Læs mere

Special Olympics - Bordtennis

Special Olympics - Bordtennis Indholdsfortegnelse Side Sektion A - Officielle konkurrencer... 2 Sektion B - Faciliteter og udstyr... 2 Bordet... 2 Nettet... 3 Bolden... 3 Battet... 3 Definitioner...4 Sektion C - Konkurrenceregler...

Læs mere

Motorikken 1. Klasse

Motorikken 1. Klasse Motorikken Udarbejdet af KFUMs Idrætsforbund Indledning Vi vil med dette materiale være med til at opfordre og motivere alle lærere til at tage mere fat i den grundlæggende træning, og dermed på sigt udvikle

Læs mere

xxx MARTS 2013 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus Læs her hvordan du: FOREBYG LØBESKADER 1sid2er 5 effektive øvelser 4 ekstra øvelser

xxx MARTS 2013 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus Læs her hvordan du: FOREBYG LØBESKADER 1sid2er 5 effektive øvelser 4 ekstra øvelser xxx MARTS 2013 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus Læs her hvordan du: FOREBYG LØBESKADER 1sid2er 5 effektive r 4 ekstra r Foto: Scanpix Forebyg løbeskader med 5 effektive r Af Mai Libach Hansen

Læs mere

Ergonomisk 2-hjulet affaldsbeholder Håndtering (vip, træk og skub) af 240 liter affaldsbeholder med dobbeltlåg og ergonomiske håndtag.

Ergonomisk 2-hjulet affaldsbeholder Håndtering (vip, træk og skub) af 240 liter affaldsbeholder med dobbeltlåg og ergonomiske håndtag. HUMUS Sylbækvej 1, DK-8230 Åbyhøj Tlf. +45 86 25 34 00 Fax +45 86 25 35 22 Tlf. +45 47 10 70 77 Fax +45 47 10 70 79 E-mail: genplast@post.tele.dk Ergonomisk 2-hjulet affaldsbeholder Håndtering (vip, træk

Læs mere

CRAWL. Fra Plask&Leg til Talent

CRAWL. Fra Plask&Leg til Talent CRAWL Fra Plask&Leg til Talent Lidt om mig Træner siden 1993 - Kolding, S68 Hjørring, Roskilde Svømning, Hovedstadens Svømmeklub - Fra svømmeskole, via årgangssvømning til at blive cheftræner Uddannelsesmæssige

Læs mere

Scapula. Backward rocking. Bevæg dig langsomt tilbage med vægt på armene. Vægtfordeling til siderne

Scapula. Backward rocking. Bevæg dig langsomt tilbage med vægt på armene. Vægtfordeling til siderne Backward rocking Backward rocking Backward rocking Stå på alle 4, skub fra med armene og hold lænden vandret. Bevæg dig langsomt tilbage med vægt på armene. Kom så langt tilbage som du kan, mens du fortsat

Læs mere

1-2-TRÆNER VOLLEYBALL KIDSVOLLEY DEN SJOVESTE SVEDER

1-2-TRÆNER VOLLEYBALL KIDSVOLLEY DEN SJOVESTE SVEDER VOLLEYBALL 1 KIDSVOLLEY DEN SJOVESTE SVEDER 2 VOLLEYBALL INDHOLDSFORTEGNELSE Velkommen på kursus 3 Underhåndsserv 8 Baggerslag 10 Fingerslag 12 Smash 14 Sådan vælger du de øvelser, som du vil bruge i træningen

Læs mere

Links. Brydeskole brydning for børn. Danmarks Brydeforbund www.brydning.dk

Links. Brydeskole brydning for børn. Danmarks Brydeforbund www.brydning.dk Links Brydeskole brydning for børn Danmarks Brydeforbund www.brydning.dk Databaser med lege: FDF legedatabasen www.fdf.dk Legepatrulje www.legepatruljen.dk/lege Instruktionshæfte udarbejdet af: Palle Nielsen,

Læs mere

Ortopædkirurgi for ergoterapeuter og fysioterapeuter

Ortopædkirurgi for ergoterapeuter og fysioterapeuter Bevægelighedstræning af knæ Fig. 25.30. Træning af fleksion Bøj og stræk knæet ledet aktivt. Foden glider på tæppeflise. Bevægelighedstræning af knæ A B C Fig. 25.31. Træning af fuld passiv fleksion i

Læs mere

HOFTEALLOPLASTIK. Jægersborgvej 64-66B, 2800 Lyngby Telefon: 45 933 933 Telefax: 45 935 550 www.kbhprivat.dk 1

HOFTEALLOPLASTIK. Jægersborgvej 64-66B, 2800 Lyngby Telefon: 45 933 933 Telefax: 45 935 550 www.kbhprivat.dk 1 HOFTEALLOPLASTIK Jægersborgvej 64-66B, 2800 Lyngby Telefon: 45 933 933 Telefax: 45 935 550 www.kbhprivat.dk 1 EFTER OPERATIONEN De seneste års forskning har vist, at effektiv smertebehandling, tidlig mobilisering

Læs mere

Powerpauser GODE VANER TIL ET SUNDT SKOLELIV

Powerpauser GODE VANER TIL ET SUNDT SKOLELIV Powerpauser GODE VANER TIL ET SUNDT SKOLELIV Powerpauser er ideer til den gode, lille pause. Den gode pause hjælper med at genoprette den mentale energi, som har betydning for, at eleverne kan holde koncentrationen.

Læs mere

Spilleregler for badminton

Spilleregler for badminton Spilleregler for badminton Fastsat af The International Badminton Federation (IBF). Gældende fra 01/08/2006. Definitioner Spiller Enhver person, der spiller badminton Kamp Konkurrence i badminton mellem

Læs mere

Hørning IF FODBOLD Den røde tråd

Hørning IF FODBOLD Den røde tråd Hørning IF FODBOLD Den røde tråd Træning øvelser 1 Opvarmningsøvelser. 1. Pasningsøvelser 2. 3. 4. 5. 6. 2 Opvarmningsøvelser. Pasningsøvelse Øvelsen kan bruges i forbindelse med opvarmningen. Spillerne

Læs mere

stærk holdning Guide Guide: Træn dig til en sider Marts 2014 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus Ud af comfortzonen med Krisztina Maria

stærk holdning Guide Guide: Træn dig til en sider Marts 2014 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus Ud af comfortzonen med Krisztina Maria Foto: Scanpix Guide Marts 2014 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus 14 sider Guide: Træn dig til en stærk holdning Ud af comfortzonen med Krisztina Maria Få en god holdning INDHOLD: Få en stærk

Læs mere

Styrketræning. Primære store muskelgrupper: Bug, ryggen, hoftebøjere, ballerne, hasen, knæstrækkere,, læggen.

Styrketræning. Primære store muskelgrupper: Bug, ryggen, hoftebøjere, ballerne, hasen, knæstrækkere,, læggen. Primære store muskelgrupper: Bug, ryggen, hoftebøjere, ballerne, hasen, knæstrækkere,, læggen. Sekundære muskelgrupper : Indad-/udadførere, armstrækkere og bøjere, nakke og skuldermuskler, brystmuskler.

Læs mere

Følg den andens åndedræt. Følg åndedrættet** Rekv:

Følg den andens åndedræt. Følg åndedrættet** Rekv: At slå hinanden så man får varmen 077 To og to skiftes i til at slå hinanden over det hele. Begynd med din partners fødder, slå grundigt op ad hendes ben og derefter over hele hendes krop. Slå virkelig

Læs mere

Udvikl hver situation til fire øvelser ( formel, funktionel, anvendt spil, anvendt spil i højt tempo )

Udvikl hver situation til fire øvelser ( formel, funktionel, anvendt spil, anvendt spil i højt tempo ) BØRNEAKADEMIET Øvelsesgeneratoren: 1 2 3 4 5 6 Hvad vil du opnå med øvelsen? Hvad er målet? Opstil situationer i spillet, hvor færdigheden bruges Udvikl hver situation til fire øvelser ( formel, funktionel,

Læs mere

Koldby Hørdum Idrætsforening. Den Blå Tråd

Koldby Hørdum Idrætsforening. Den Blå Tråd Den Blå Tråd Den blå tråd er overordnet et arbejdsredskab for trænerne i Koldby-Hørdum idrætsforenings ungdomsafdeling. Den skal være en vejledning for trænerne i at træne de rigtige elementer i fodboldspillet

Læs mere

PAS PÅ DIG SELV. - når du løfter, skubber og trækker. løft-05 20/06/06 8:12 Side 1

PAS PÅ DIG SELV. - når du løfter, skubber og trækker. løft-05 20/06/06 8:12 Side 1 løft-05 20/06/06 8:12 Side 1 Dette materiale er udgivet af BAR Handel, som er branchearbejdsmiljøråd for detailhandelsområdet. BAR Handel har til formål at medvirke i forbindelse med løsning af sikkerheds-

Læs mere

Bevægelse og motion - inspirationsøvelser til kredsløb

Bevægelse og motion - inspirationsøvelser til kredsløb Bevægelse og motion - inspirationsøvelser til kredsløb Tidsgruppe 0 10 minutter: Hofteløft En god øvelse der træner både baglår, baller og det nederste af ryggen. Øvelsen bruges til at træne forskellige

Læs mere

Forslag til træningsøvelser for U13 14

Forslag til træningsøvelser for U13 14 Forslag til træningsøvelser for U13 14 Inderside. Spillerantal: Alle 2 bolde pr. 3 spiller Banestørrelse: 20 x 20 meter Scoring: Ingen Rød spiller skal stoppe bolden med fodsålen inden den spilles tilbage

Læs mere

Crossfit. Guide. Gør din krop forårsklar med. Mød trænerne 10 effektive øvelser. MARTS 2013 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.

Crossfit. Guide. Gør din krop forårsklar med. Mød trænerne 10 effektive øvelser. MARTS 2013 - Se flere guider på bt.dk/plus og b. Foto: Kasper Palsnov Guide MARTS 2013 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus Gør din krop forårsklar med Crossfit Mød trænerne 10 effektive øvelser Gør din krop forårsklar med Crossfit INDHOLD I

Læs mere

LookFIT. Frie vægte. Af: LookFIT Teamet

LookFIT. Frie vægte. Af: LookFIT Teamet 1 - Spark bagud med sjippetov set fra siden Start med nogle enkelt hop for at finde rytmen. Studs op og ned ved at bruge ankelleddet aktivet. Bevægelsen gennemføres ved at bøje i knæet på den passive fod,

Læs mere

TOTALHÅNDBOLD I FORENINGEN Fra lille purk til gammel skurk

TOTALHÅNDBOLD I FORENINGEN Fra lille purk til gammel skurk TOTALHÅNDBOLD I FORENINGEN Fra lille purk til gammel skurk Kære forening, kære trænere, ledere, hjælpere og spillere Dette hæfte har til formål at give et indblik i totalhåndbold. Hvordan spiller vi totalhåndbold

Læs mere

Træn sammen med glæde!

Træn sammen med glæde! Træn sammen med glæde! Disse øvelser hjælper dig til at holde dig i form og dermed lette hverdagen. Samtidig er de tænkt som et fornøjeligt samvær med besøgende familie og venner, fordi alle øvelser kræver,

Læs mere

Leg og læring i bevægelsesbåndet. Kom lad os lege!

Leg og læring i bevægelsesbåndet. Kom lad os lege! Leg og læring i bevægelsesbåndet Kom lad os lege! Kom lad os lege! er en inspirationsplakat til børn i indskolingen. Dette hæfte indeholder gamle og nye lege samt reglerne på legene. Vi synes, at der er

Læs mere

FØRSTEHJÆLP TIL DIT SPIL

FØRSTEHJÆLP TIL DIT SPIL FØRSTEHJÆLP TIL DIT SPIL Er dit korte spil ramt af sygdom, eller har du fået virus i tilbagesvinget? Tag det helt roligt. Vi ringede 112 og fik fat på en flok PGA-trænere, som står klar med livreddende

Læs mere

Træningsprogram. Træningsprogram efter bruskskade i knæet 6-16 uge

Træningsprogram. Træningsprogram efter bruskskade i knæet 6-16 uge Træningsprogram Program titel: Lavet af: Træningsprogram efter bruskskade i knæet 6-16 uge Hospitalsenheden Horsens Ortopædkirurgisk fysioterapi Terapiafdelingen Sundvej 30 8700 Horsens Tlf: 78427800 www.terapiafdelingen.dk

Læs mere

Benny Lund: Angreb mod zoneforsvar C-kursus Redigeret af Jesper Nielsen den 23-07-95. Angreb mod zoneforsvar

Benny Lund: Angreb mod zoneforsvar C-kursus Redigeret af Jesper Nielsen den 23-07-95. Angreb mod zoneforsvar Benny Lund: Angreb mod zoneforsvar C-kursus Redigeret af Jesper Nielsen den 23-07-95 Angreb mod zoneforsvar Hvorfor skal man som coach beskæftige sig med angreb mod forskellige former for zone forsvar.

Læs mere

Øvelser for Kørestol. 120. Rokken (svævende træklodser til balancetræning)

Øvelser for Kørestol. 120. Rokken (svævende træklodser til balancetræning) 120. Rokken (svævende træklodser til balancetræning) Balancetræning 1. Hold kørestolen ca. 40 cm fra overligger og håndfang/ Bjørn. Lås kørestols hjul. Sæt fødder sikkert og vinkelret på kørestol. Tag

Læs mere

Øvelserne er gode som forebyggelse af rygproblemer samt vedligeholde af den sunde ryg. Husk at opsøge din behandler, hvis du har smerter i ryggen.

Øvelserne er gode som forebyggelse af rygproblemer samt vedligeholde af den sunde ryg. Husk at opsøge din behandler, hvis du har smerter i ryggen. Øvelser 5 effektive øvelser for mave og ryg - helt uden redskaber 18-07-2007 kl. 23:12 af Lotte Paarup Herunder har vi samlet 5 effektive øvelser, som styrker og stabiliserer rygsøjlen. Øvelserne kræver

Læs mere

Træningsprogram. Træning efter korsbåndsoperation 12. uge - 23. uge

Træningsprogram. Træning efter korsbåndsoperation 12. uge - 23. uge Træningsprogram Programtitel: Træning efter korsbåndsoperation 12. uge - 23. uge Udarbejdet af: Behandler: Regionshospitalet Horsens Sundvej 30 8700 Horsens Tlf. 79274700 Fysioterapien Bemærkninger: Programmet

Læs mere

Genoptræning efter: FROSSEN SKULDER (PERIARTROSIS HUMEROSCAPULARIS) TRIN 2

Genoptræning efter: FROSSEN SKULDER (PERIARTROSIS HUMEROSCAPULARIS) TRIN 2 Side 1 av 6 Genoptræning efter: FROSSEN SKULDER (PERIARTROSIS HUMEROSCAPULARIS) TRIN 2 Da det ofte er en smerte, der har udløst den "frosne skulder", er det meget vigtigt, at øvelserne ikke medfører smerter,

Læs mere

Koordinationsøvelser uden bold

Koordinationsøvelser uden bold Koordinationsøvelser uden bold Det er helt afgørende at arbejde bevidst med koordination og bevægelsestræning for at give børnene det motoriske grundlag, der gør dem i stand til at udføre teknikkerne og

Læs mere

Øvelser til patienter efter brud i skulderen eller overarmen

Øvelser til patienter efter brud i skulderen eller overarmen Patientinformation Øvelser til patienter efter brud i skulderen eller overarmen Velkommen til Vejle Sygehus Fysioterapien 1 2 Skulderøvelser til patienter efter brud i skulderen eller overarmen Det er

Læs mere

UGE 4, TRÆNING 1 OPVARMNING. Har du spørgsmål? Send mig en mail på micha@initiumfitness.com

UGE 4, TRÆNING 1 OPVARMNING. Har du spørgsmål? Send mig en mail på micha@initiumfitness.com UGE 4, TRÆNING 1 OPVARMNING 10 minutter. Middel puls. Løb, cykling, sjippetov, cross trainer, stepper, etc. DB SUMO SQUAT Prøv med 8-15 kg Stå med benene meget spredte. Lad tæerne pege let ud til siderne.

Læs mere

I Asmild FH vil vi gerne være kendt for en rød tråd gennem hele vores ungdomsafdeling fra U6 til U18.

I Asmild FH vil vi gerne være kendt for en rød tråd gennem hele vores ungdomsafdeling fra U6 til U18. DEN RØDE TRÅD I Asmild FH vil vi gerne være kendt for en rød tråd gennem hele vores ungdomsafdeling fra U6 til U18. Det er derfor et ønske fra bestyrelsens side, at alle trænerne har en interesse i hele

Læs mere

Den store træningsbold

Den store træningsbold Den store træningsbold - træn hele kroppen Af Mette Mølgaard og Lotte Paarup DEN INTELLIGENTE KROP - en sund livsstil i udvikling Kært barn har mange navne Den store træningsbold er kommet for at blive,

Læs mere

Hej. skal vi lege? Legehæfte -Danselege

Hej. skal vi lege? Legehæfte -Danselege Hej skal vi lege? Legehæfte -Danselege Danseleg leg nr 1 - Boogie Woogie Legebeskrivelse: Deltagerne står i åben kreds med ansigtet ind mod midten. - Man gør de ting, man synger. Så tager vi højre fod

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj/juni 2015 Institution Roskilde Handelsskole Uddannelse HHX Fag og niveau Idræt C Lærer(e) Hold Nick Østerby

Læs mere

LÆrerVeJLednIng til Skak I SkoLen det SkaL VÆre SJoVt at blive klogere! brug Låget på brættet materialer: Sådan kommer I I gang

LÆrerVeJLednIng til Skak I SkoLen det SkaL VÆre SJoVt at blive klogere! brug Låget på brættet materialer: Sådan kommer I I gang løber 3 point SKOLESKAK SKOLESKAK LÆRERVEJLEDNING til skak i skolen Det skal være sjovt at blive klogere! Dansk Skoleskak og Skolemælk har i samarbejde udviklet dette materiale for at skabe mere leg, læring

Læs mere

Fri og smertefri bevægelse

Fri og smertefri bevægelse Fri og smertefri bevægelse - din genvej ud af smerterne En lidt anderledes forklaring på hvorfor du har ondt og hvordan du bliver smertefri Introduktion En mindre skade på mit knæ, gav mig for nylig anledning

Læs mere

Positiv Ridning Systemet Arbejder min hest korrekt? Af Henrik Johansen

Positiv Ridning Systemet Arbejder min hest korrekt? Af Henrik Johansen Positiv Ridning Systemet Arbejder min hest korrekt? Af Henrik Johansen Denne test af, hvordan din hest arbejder, tager ca. tre minutter og bør indgå i opvarmningen hver dag. Du må vide, nøjagtig hvad der

Læs mere