Indvandrer Kvindecentret Blågårdsgade 4, 1 tv Kbh. N T Merkur: cvr.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Indvandrer Kvindecentret Blågårdsgade 4, 1 tv. 2200 Kbh. N T. 3539 6985 www.i-kc.dk info@i-kc.dk Merkur: 8401 1132168 cvr."

Transkript

1 ÅRSRAPPORT 2013

2 Indvandrer Kvindecentret Blågårdsgade 4, 1 tv Kbh. N T Merkur: cvr Ansvarshavende: Mirka Mozer, Direktør Tak til Asap Design for udvikling af nyt logo, grafisk design og tilrettelæggelse af årsrapporten. Tryk: Oberthur Technologies Denmark A/S.

3 INDHOLD 02 EN MINDRE REVOLUTION 04 OM INDVANDRER KVINDECENTRET 06 AKTIVITETS- OG VÆRESTED 08 Mentorer & mentees 09 Et godt match 10 Sundhed i hverdagen 14 Familieaktiviteter i indvandrer kvindecentret 16 RÅDGIVNING 18 Rådgivningscase 20 SOMALISKE MØDRE BYGGER BRO 22 Brobygning 24 SEND FLERE KRYDDERIER 26 Portræt at en kulinarisk ildsjæl 27 TAK TIL

4 02 ÅRSRAPPORT INDVANDRER KVINDECENTRET EN MINDRE REVOLUTION Siden jeg som lille pige for første gang med min mor ved hånden trådte ind over dørtærsklen til Indvandrer Kvindecentret, er der sket en mindre revolution. Centrets aktiviteter og tilbud er mangedoblet og antallet af besøg eksploderet. Alene i 2013 havde centret mere end besøg af kvinder og børn. Det er en fantastisk udvikling, som på mange måder er med til at slå centrets eksistensgrundlag fast. For Indvandrer Kvindecentret sluttede 2013 med, at centret fik en ny grafisk identiet. Det gamle, smukke linoleumssnit har gennemgået en forandring og fået et løft, der både er forankret i en stærk og væsentlig historie, og som samtidig peger fremad mod mange nye og vigtige indsatser. Det til trods, er kernen den samme. For Indvandrer Kvindecentret er stadig stedet, hvor kvinder fra hele verden mødes ligeværdigt, i respekt og med anerkendelse. Og hvor muligheder for netværk samt faglig og menneskelig læring og udvikling kommer i første række blev et godt og travlt år for Indvandrer Kvindecentret. Vi voksede som forening - organisatorisk som fagligt -, og fik mulighed for både at forankre og søsætte nye initiativer. Vi slog fx dørene op for centrets første lektiecafé målrettet unge drenge og ledet af frivillige mandlige lektiehjælpere. Måske usædvanligt for et kvindecenter? Men ikke for os, fordi vi også her som altid tager udgangspunkt i brugernes behov og ønsker. At 2013 blev et godt år skyldes ikke mindst, at så mange fonde, virksomheder, samarbejdspartnere og frivillige bakkede op om og støttede vores arbejde. Den støtte er uundværlig, og det gør mig umådelig stolt, at så mange deler vores vigtige visioner om at styrke levekårene for nogle af vores mest udsatte medborgere. Det er også stor anerkendelse af Indvandrer Kvindecentrets arbejde, når Københavns Kommune beslutter at forlænge driftsaftalen med centret de næste fire år. Og når VELUX FONDEN vælger at bakke op om vores socialøkonomiske cateringvirksomhed Send Flere Krydderier - og dermed giver Indvandrer Kvindecentret mulighed for at bygge et solidt fundament for forretning, vækst og ikke mindst arbejdspladser til etniske minoritetskvinder. I Indvandrer Kvindecentret tror vi på det enkelte menneske. Vi tror på, at alle har ressourcer og ønsker at bidrage. For til trods for at mange af de kvinder, jeg møder i Indvandrer Kvindecentret ofte er udfordret - også ud over det rimelige, så er det kvinder der vil, og som ønsker en bedre fremtid for dem selv, deres familier og deres børn. Og det er disse kvinder, det nye logo afspejler, og det er for og sammen med dem, at Indvandrer Kvindecentret vil fortsætte og udvikle centrets indsatser og fokusområder fremover. Det glæder jeg mig til at være med til. De varmeste hilsner Ayfer Baykal Formand for Indvandrer Kvindecentret

5

6 04 ÅRSRAPPORT INDVANDRER KVINDECENTRET OM INDVANDRER KVINDECENTRET Indvandrer Kvindecentret arbejder for empowerment og inklusion af socialt udsatte etniske minoritetskvinder og deres familier. Centrets primære fokusområder er rådgivning og socialfaglig support, netværksdannelse, kompetenceopbygning, sundhedsfremme samt beskæftigelse. Vi arbejder målrettet med at nedbryde fordomme og diskrimination og fremme forståelse på tværs af etnicitet, kultur og sprog. Indvandrer Kvindecentret har knap 14 årsværk fordelt på 21 ansatte i sekretariatet, 15 ansatte brobyggere, der varetager centrets opsøgende indsats og ca. 150 frivillige. Indvandrer Kvindecentrets øverste myndighed er bestyrelsen, der er valgt af Indvandrer Kvindecentrets medlemmer på den årlige generalforsamling. Bestyrelsen har det overordnede ansvar for centret, mens den daglige drift og ledelse varetages af direktøren. INDVANDRER KVINDECENTRETS BESTYRELSE Ayfer Baykal, Formand [socialrådgiver og medlem af Københavns Borgerrepræsentation] Mogens Hemmingsen, Næstformand [tidl. Højskoleforstander] Susanne Uggerly [koordinerende sundhedsplejerske] Ingrid Pedersen [journalist] Brian Boye [jurist] Elvina Patrick [Pensionist] Andreas Hjort Frederiksen [leder af Social+] Katarina Feilberg [kommunikationskonsulent] Dekha Hussein [bioanalytikerstuderende og Brobygger] SUPPELANTER: Ashraf Tejani [pensionist] Fatma Altay [musiker]

7 SEND FLERE KRYDDERIER SOCIALRÅDGIVNING INDVANDRER KVINDECENTRET SOMALISKE MØDRE BYGGER BRO AKTIVITETS- OG VÆRESTED

8 06 ÅRSRAPPORT INDVANDRER KVINDECENTRET AKTIVITETS- OG VÆRESTED I 2013 var der knap besøg i Indvandrer Kvindecentret og mere end kvinder og børn deltog i Indvandrer Kvindecentrets ferie- og højtidsaktiviteter. Centret fungerer som et netværk, hvor kvinder mødes, lærer, udveksler erfaringer og livsfortællinger. Centret har åbent hver dag fra og tre aftner om ugen er der desuden aktiviteter for både kvinder og børn. LEKTIE- OG NETVÆRKSCAFEER Et af de mest efterspurgte tilbud i Indvandrer Kvindecentret er lektiehjælp både til børn og voksne var ingen undtagelse, hvor der i løbet af året blev afholdt 104 lektie- og netværkscafeer, som i alt havde besøg af kvinder og børn. Lektie-og netcafeerne afholdes to gange om ugen, og der tilbydes både individuel undervisning og gruppeundervisning. Fælles for lektiehjælpen er, at den tager udgangspunkt i den enkeltes niveau og kompetencer, hvilket gør undervisningen særlig attraktiv. I alt tog 210 forskellige kvinder og 194 børn imod tilbuddet om lektiehjælp i Som et ekstra tilbud startede Indvandrer Kvindecentret i efteråret 2013 op med intensiv danskundervisning i dagtimerne. Her får kvinder en-til-en undervisning af en dansklærer, hvilket giver mulighed for at komme i dybden med sproget. 15 kvinder har taget imod tilbuddet om dette intensive forløb. Endelig blev der etableret et særligt tilbud om lektiehjælp for unge drenge om søndagen, hvor det er frivillige mandlige lektiehjælpere, der varetager undervisningen. Tilbuddet om søndagslektiehjælp til drenge blev sat i værk på opfordring af Indvandrer Kvindecentrets brobyggere, der i deres opsøgende arbejde oplevede en stor efterspørgsel fra mange kvinder om lektiehjælp til deres sønner. Søndags-lektiecafeen har siden den blev etableret i august været en stor succes, og tiltrækker hver søndag mellem drenge i alderen fra 8-15 år. JOBRÅDGIVNING & COMPUTERHJÆLP Indvandrer Kvindecentret tilbyder også undervisning i jobrådgivning og computerbrug. Her kan kvinde få individuel vejledning i jobsøgning, udarbejdelse af ansøgninger og CV samt generel undervisning i brug af computer, søgning på Internet, mail, NemID osv. I alt blev der foretaget 176 jobrådgivninger, og 32 kvinder fra 13 forskellige lande modtog rådgivning, mens der blev afholdt 220 computerhjælpssessioner i 2013.

9 Langt størstedelen af de aktiviteter, der finder sted i regi af aktivitetsog værestedet, kan kun lade sig gøre, fordi Indvandrer kvindecentret har et stort og dedikeret frivilligkorps, der trofast vælger at dele ud af deres tid og kompetencer. Det er frivillige, der hjælper med lektier, med computere og med jobrådgivninger. Det er frivillige, der er mentorer både mandlige og kvindelige, er værtinder, er juridiske rådgivere og sundhedstjekkere. Det er også frivillige i ansøgningsudvalget og i kommunikationsgruppen, og så er det alle de, der bare stiller op så snart, der er brug for det. Det er fantastisk og det er uundværligt. Tusind tak.

10 08 ÅRSRAPPORT INDVANDRER KVINDECENTRET Mentorer & Mentees I Indvandrer Kvindecentrets mentornetværk matches etniske minoritetskvinder med etniske danske kvinder. Mentornetværket skaber relationer og venskaber på tværs, og giver god mulighed for at få styrket det danske sprog, få generel indsigt i det danske samfund samt hjælp til konkrete opgaver som fx oversættelse af breve fra offentlige instanser som kommuner, skoler osv. samt hjælp i forhold til lektier, studie eller jobsøgning. Det kvindelige mentornetværk kører nu på fjerde år, og i 2013 var der 16 aktive mentor/mentee-par. Menteene kommer fra Somalia, Libanon, Zanzibar, Palæstina, Marokko, Kenya, Iran, Fillipinerne, Jordan og Irak. MENTORKORPS FOR UNGE DRENGE I august 2013 besluttede Indvandrer Kvindecentret på opfordring af centrets brugere desuden at etablere et mandligt mentorkorps, hvor unge drenge matches med mandlige mentorer. Baggrunden for dette nye netværk er, at mange af de kvinder, der kommer i centret er enlige forsørgere og har ingen eller meget lidt kontakt med fædrene til deres børn. Det betyder, at der er mange børn, der står uden et mandligt forbillede i deres hverdag, som kan hjælpe med og inspirere i forhold til lektielæsning, uddannelsesvejledning, fritidsaktiviteter samt personlige spørgsmål. Vi arbejder på at forbedre Abdis selvtillid i fagene dansk og engelsk. Og derudover, vil vi gerne få hinanden til at prøve nye ting. Jeg vil gerne introducere Abdi til vinterbadning, og Abdi vil gerne lære mig at stå på skøjter. DANIEL HERVIK, MENTOR Det er forskelligt, hvad mentorerne og drengene laver, når de er sammen nogle fokuserer meget på det faglige og andre mere på det sociale, men det afhænger af den enkelte drengs behov. I dag er der 11 aktive mandlige mentor/mentee par.

11 Et godt match Lisbet Seedorff og Taghrid Abusharkh mødtes for første gang i foråret Taghrid ville gerne have et arbejde, og derfor handlede de første møder meget konkret om, hvordan man får et arbejde. Hvor søger og finder man job? Hvordan skriver man den gode ansøgning? Siden hen er der blevet talt om mange andre store som små ting. Trods stor forskel både i forhold til baggrund og til alder, så svingede vi godt sammen lige fra starten. Vi kunne simpelthen bare godt lide hinanden som mennesker, smiler Lisbet. For mig har det været utroligt givende at møde en palæstinensisk kvinde, der trods en dramatisk historie og megen modgang, både er stærk, selvsikker og selvstændig og hele tiden opsat på at lære mere og komme videre fortæller hun. Og der er ingen tvivl om, at det har været et godt match, som både Lisbet og Taghrid får en masse ud af. Jeg er rigtig glad for at have Lisbet som mentor. Hun er altid er parat til at hjælpe mig bl.a. med jobsøgning. Fx skulle jeg til jobsamtale kort efter, jeg havde mødt hende. Så spillede vi et rollespil, hvor hun var chef, og jeg ansøger. På den måde lærte jeg, hvordan sådan en samtale foregår, hvilket gjorde mig meget mere tryg. Og jeg fik jobbet! fortæller Taghrid. Lisbet og Taghrid mødes, når der er behov og lyst. Der er løbende i kontakt via sms, men de mødes så snart, der er brug for mere dybdegående afklaring eller sparring. Det kan være en gang om ugen eller hver 14. dag, og det betyder meget, at de bor tæt på hinanden, så spilder de nemlig ikke tiden på transport.

12 10 ÅRSRAPPORT INDVANDRER KVINDECENTRET Sundhed i hverdagen I Danmark er uligheden i sundhed stor, og den har i høj grad en social slagside, som rammer bredt i forhold til Indvandrer Kvindecentrets målgruppe. Derfor er sundhed også et fokusområde for Indvandrer Kvindecentret. Gennem særligt målrettede sundhedsindsatser som sundhedstjek, motion og kost hjælper vi kvinder med at omsætte gængse sundhedsråd til en hverdag, der ofte byder på mange udfordringer, hvor et ekstra fokus på sundhed til tider kan virke helt uoverskueligt. Uligheden i sundhed i Danmark er stor, og Købehavn har den laveste middellevetid i landet. En Københavner kan regne med at leve i 77,4 år. Og bor man på Nørrebro, så kan man i gennemsnit trække yderligere fire år fra. En gang om ugen tilbyder Indvandrer Kvindecentret alle interesserede et sundhedstjek. Det er frivillige professionelle som bioanalytikere, sygeplejersker og læger, der varetager sundhedstjekket. Et sundhedstjek varer ca. en halv time, og indledes med en kort afklarende samtale. Herefter bliver der målt blodtryk, BMI og hofte/talje-ratio samt taget en blodprøve, hvorfra der analyseres hæmoglobin, glucose og kolesteroler. På baggrund af målingerne tales der om, hvad kvinden kan gøre fremadrettet enten for at fastholde en god sundhedstilstand eller forbedre den. Ændringer fremadrettet kan være forslag til livstilsændringer i forhold til kost og motion, og det kan også være opfordringer til at opsøge egen læge. Alle, der får foretaget et sundhedstjek, modtager efter endt konsultation en personlig sundhedsrapport. I 2013 blev der foretaget 124 sundhedstjek på Indvandrer Kvindecentret. Udover sundhedstjek, så tilbyder Indvandrer Kvindecentret to gange om ugen fælles frokoster, hvor der sættes fokus på sunde madvaner, og hvor der i det omfang det er muligt, arbejdes på at lave mad efter de ti kostråd. Ved hver frokost nyder mellem kvinder et godt måltid sammen. Endelig blev der i 2013 også dyrket både gymnastik og yoga i Indvandrer Kvindecentret. Begge motionsformer tager udgangspunkt i kvindernes fysiske formåen og sikrer dermed, at alle kan være med. Der er altid stor tilslutning til de to ugentlige hold, der i alt samlede 563 deltagere i løbet 2013.

13 Indvandrer Kvindecentrets sundhedstjek drives af frivillige, der alle har en sundhedsfaglig baggrund. Sundhedstjekkernes arbejde fungerer ofte som brobygning til fx kvindernes praktiserende læge.

14 Hver torsdag bliver der holdt der holdt Torsdags café på Indvandrer Kvindecentret. Her bliver der sat fokus på aktuelle samfundsemner eller problematikker, som er relevante for brugerne af centret Der er blandt andet blevet diskuteret religion, motion i hverdagen, de 10 kostråd, kommunevalg, dansk som fremmedsprog og den nye kontanthjælpsreform. I gennemsnit var der 35 besøgende ved hver Torsdags Café.

15 I 2013 kom kvinder og syede i Indvandrer Kvindecentret. Systuen er et vigtigt socialt element i centret. For udover at styrke kvindernes færdigheder i at sy ved at tilbyde et symaskine-kørekort, så skaber systuen også gode rammer for dialog, snak, netværksdannelse og for nye venskaber.

16 14 ÅRSRAPPORT INDVANDRER KVINDECENTRET Familieaktiviteter i Indvandrer Kvindecentret Der er stor tilslutning, når Indvandrer Kvindecentret arrangerer ture og oplevelser både i skoleferierne og ved højtider som fx Eid og jul. I 2013 holdt vi kagebageværksted, filmklub, vi holdt Halloween med ansigtsmaling og græskar, Eid med mad og bingo samt jul med juletræsdans og risengrød. Vi tog på ture til Bakken, til Zoologisk Have, Bon Bon Land, Esrum Kloster, Experimentariet, National Museet, Trekroner og Lego Charity donerede 180 billetter til eventet Lego World i Bellacentret. Aktiviteter med familien er ofte et nødvendigt fravalg for mange af mange af de kvinder, der kommer på Indvandrer Kvindecentret, fordi økonomien er så stram, at der kun lige er plads til at dække helt basale udgifter. Det betyder, at familierne sjældent har mulighed for at gøre ting sammen som fx at tage en tur i biffen, i Zoologisk Have eller på ferie. Det lægger ikke kun pres på den enkelte familie, men det betyder også, at børnene ikke har de samme muligheder for at være en del af et moderne børnefællesskab med mobiltelefoner, computere, og fritidsaktiviteter som andre børn. Det koster både i forhold til isolation og udstødelse af fællesskabet. Derfor er centrets familieaktiviteter så meget mere end sjov og ballade. Det er aktiviteter, der er med til at skabe familiesammenhørighed, positive fællesoplevelser og pusterum fra en ofte udfordrende hverdag. I alt deltog 508 kvinder og 662 børn i Indvandrer Kvindecentrets mange familieaktiviteter.

17 En af de helt store attraktioner er, når Søren Wiuff inviterer Indvandrer Kvindecentret på besøg på sin gård Brogård ved Lammefjorden. Så bruges dagen på at samle afgrøder på markerne, og sammen tilbereder vi fantastisk mad, som vi spiser i den skønne natur.

18 16 ÅRSRAPPORT INDVANDRER KVINDECENTRET RÅDGIVNING I 2013 blev der gennemført samtaler i Indvandrer Kvindecentrets rådgivning. Det er et højt tal, der afspejler det enorme behov centrets målgruppe har for både socialfaglig og juridisk rådgivning og vejledning. Det overordnede formål med rådgivningen er at yde hjælp til selvhjælp, og al rådgivning, hvad enten der er tale om socialfaglig eller juridisk rådgivning er metodisk baseret på empowerment. Empowerment betyder direkte oversat bemyndige eller sætte i stand til. Det er et begreb, der sætter fokus på processer, der gør mennesker i stand til at modvirke afmagt og afhængighed. Målet er det selvstændige og myndige menneske, og midlet er medansvar og indflydelse. Rådgivningen spænder bredt fra dagligdags rådgivning vedr. forståelse af breve, offentlige skrivelser, økonomiske rådgivning med budgetlægning og styring af hustandsøkonomi til tungere og mere krævende socialfaglig råd givning indenfor beskæftigelsesområdet, handicapområdet eller i tilfælde med akut hjemløshed og situationer hvor borgere udsættes for fysisk og psykisk vold eller skilsmisse. Foruden den daglige mulighed for socialrådgivning hos centrets to fastansatte socialrådgivere, tilbyder centret også juridisk rådgivning en gang om ugen. Den juridiske rådgivning varetages af et højt kvalificeret korps af frivillige jurister og jurastuderende. Den juridiske rådgivning er åben for både mænd og kvinder. Centret tilbyder halvanden times sessioner, og tager altid udgangspunkt i de ønsker, som den rådsøgende har her og nu. Det er meget forskelligt, hvor lang tid et rådgivningsforløb i Indvandrer Kvindecentret varer. For nogle rådsøgende er et enkelt besøg nok, mens andre har brug for mange sessioner for at overkomme de udfordringer, som de stå overfor. For langt størstedelen gælder det, at de afslutter forløbet i rådgivningen på mellem 4-15 sessioner. I 2013 modtog 349 personer rådgivning i Indvandrer Kvindecentret, og heraf var 145 førstegangs-rådsøgende. Udover de meget forskelligartede rådgivningsbehov, så varierer de rådsøgendes forsørgelsesgrundlag i høj grad også. Det stiller store krav til høj faglighed og en bred viden inden for hele sociallovgivningen samt evnen til konstant at have fokus på individuelt tilpassede rådgivningsforløb.

19

20 18 ÅRSRAPPORT INDVANDRER KVINDECENTRET Rådgivningscase En enlig mor til tre børn henvender sig til Indvandrer Kvindecentrets juridiske rådgivning, fordi hun har spørgsmål vedr. skat. Kvinden er studerende. Under samtalen viser det sig, at kvindens problemer er mere omfattende end først antaget, og hun henvises derfor til centrets socialrådgivning. Under første samtale i socialrådgivningen viser det sig, at kvinden har store økonomiske vanskeligheder og at hun desuden er i behandling for en depression. Det gør hendes situation som forsørger, mor og studerende ustabil. Det er derfor helt essentielt at få skabt overblik over kvindens økonomi. Det står imidlertid hurtigt klart, at hun ikke kan få yderligere støtte end det tilskud til bolig og til enlige forældre, hun allerede får. Kvinden har heller ikke mulighed for at tage ekstra job, dels pga. hendes studie dels fordi hun ikke har et netværk, der kan hjælpe med at passe børnene, når hun er på arbejde. På grund af manglende erhvervserfaring modtager kvinden elevløn. Det svarer til en bruttoløn på kr., hvilket kun akkurat dækker de basale udgifter, der er som eneforsørger. I socialrådgivningen får kvinden derfor hjælp til at søge private fonde, og det lykkes at skaffe kr. Pengene giver mulighed for at nedbringe gæld og giver mulighed for at få børnene tilmeldt en fritidsaktivitet. Selv om det det kun er en engangsdonation, bringer pengene alligevel håb for fremtiden. Gennem rådgivningsforløbet viser det sig desuden, at kvindens eksmand gennem en årrække har udsat kvinden og børnene for fysisk vold. Det har medført, at hun er blevet nødt til at gældsætte sig for at kunne etablere et hjem for hende og hendes børn. Den pressede økonomiske situation og de tidligere oplevelser med vold i hjemmet, stresser ikke kun kvinden, men påvirker også børnene, som isolerer sig og opleves indelukkede. I rådgivningsforløbet erkender kvinden, at både hun og børnene har behov for at få bearbejdet bl.a. skyld- og skamfølelser i forbindelse med volden, og på denne baggrund beslutter kvinden at blive tilknyttet en terapigruppe for voldsofre. Tilknytningen til Indvandrer Kvindecentrets rådgivning er gået fra ugentlige rådgivningssessioner til aftaler ca. hver anden måned. Både kvinden og hendes børn benytter desuden de mange tilbud, som centret har, hvilket styrker familien internt og udvider deres netværk.

21 Ja jeg er blevet bedre, fordi jeg nu har fået information om, hvor jeg skal henvende mig,og hvordan jeg skal søge information på nettet, RÅDSØGENDE KVINDE Rådgiveren på Indvandrer Kvindecentret har åbnet mine øjne for vores rettigheder. Derfor er jeg blevet meget bedre til at løse mine egne problemer. RÅDSØGENDE KVINDE

22 20 ÅRSRAPPORT INDVANDRER KVINDECENTRET SOMALISKE MØDRE BYGGER BRO Forældre er børns væsentligste påvirkningskilde. Sådan er det i langt de fleste familier. For mange somaliske familier gælder det, at den forælder, der oftest står med ansvaret for børneopdragelsen, og dermed har den afgørende mulighed for at påvirke børnenes holdninger og adfærd, er moren. Det skyldes typisk, at faren pga. skilsmisse, bosættelse i udlandet eller andre forhold, ikke tager del i børnenes opdragelse. I Indvandrer Kvindecentret oplevede vi stor efterspørgsel fra kvinder med somalisk baggrund om hjælp til og vejledning i, hvordan man som forælder bedst muligt støtter sine børn i en positiv retning, så de kan klare sig godt i skolen og i uddannelsessystemet samt generelt indgå i sunde og positive fællesskaber. Og det var på baggrund af dette, at Indvandrer Kvindecentret etablerede indsatsen Somaliske Mødre Bygger Bro i Siden da er der sket rigtig meget, og i dag består indsatsen af 15 brobyggere, der er et korps af ressourcestærke kvinder, der gennem opsøgende indsatser hjælper mere isolerede og udsatte somaliske kvinder. Brobyggerne har som en del af indsatsen gennemgået flere undervisningsforløb, og har bred viden om serviceloven, om Lov om aktiv beskæftigelsesindsats, psykologi og psykiatri, unge og identitet, børn med psykiske handicap, samtaleteknik og konflikthåndtering. Brobyggerne repræsenterer forskellige egne af Somalia og grupperinger inden for det somaliske miljø. Brobyggerne kender det somaliske miljø indefra, og har derfor gode forudsætninger for at skabe kontakt til en bred gruppe somaliske kvinder. Brobyggerne målretter deres opsøgende indsatser i de boligområder, hvor der bor mange familier med somalisk baggrund, og er derfor aktive på indre og ydre Nørrebro, på Bispebjerg, Tingbjerg, Amager, Husum, Sydhavn, Sjælør, Tårnby, Bellahøj, Enghave, Østerbro, Frederiksberg, Ballerup, Gladsaxe, Ryparken og Emdrup. I 2013 blev der afholdt 345 hjemmebesøg. Det vil sige besøg, hvor brobyggerne opsøger kvinder i deres hjem, og tilbyder dem hjælp og støtte i forhold til de udfordringer, de oplever i deres hverdag. Derudover blev der afholdt 25 dialogmøder om sociale regler, sundhed og sundhedssystemet samt skolesystemet, og endelig blev der i to bydele afholdt kursus om opdragelse, hvor emnerne var: Borger i Danmark pligter og regler, konflikter og konflikthåndtering samt radikalisering og ekstremisme. Ved hvert dialogmøde og ved hver kursusgang deltog mellem 8 og 45 kvinder og børn. Udover at afholde hjemmebesøg og oplæg fungerer brobyggerne bl.a. som bisidder ved skole-hjem-samtaler, ved PPR-samtaler og ved lægebesøg, de oversætter breve og papirer fra skole, kommune og andre myndigheder.

23 21 ÅRSRAPPORT INDVANDRER KVINDECENTRET Det øgede kendskab til Somaliske Mødre Bygger Bro, har skabt stor imødekommenhed og efterspørgel blandt de somaliske mødre i de bydele, hvor brobyggerne er aktive. Og fra altid at være opsøgende, så bliver brobyggerne i dag kontaktet både af fagpersoner som sundhedsplejersker, integrationsvejledere og sagsbehandlerere for hjælp til borgere samt af mødre, der gerne vil have hjælp til at løse forskellige udfordringer. I juni 2013 evaluerede analyse- og rådgivningsfirmaet LG insight Indvandrer Kvindecentrets brobygger indsats, og kunne ud fra kvalitative data indsamlet blandt brugere af brobyggernes ydelser, konkludere at: Flere end halvdelen af de besøgte mødre oplever, at de har en større tillid til de danske myndigheder 75 % af de besøgte mødre oplever, at de gennem besøg eller oplæg har fået en større forståelse af det danske samfund. 2/3 af de besøgte mødre oplever, at de gennem besøg eller oplæg har fået nogle brugbare værktøjer fra brobyggerne til at håndtere deres børn eller forholdet til skole og institution. Mere end halvdelen af mødrene er efter eget udsagn blevet bedre i stand til at støtte deres børn i en positiv identitetsdannelse i en dansk kontekst.

24 22 ÅRSRAPPORT INDVANDRER KVINDECENTRET Brobygning En enlig mor til syv børn i alderen fra år bliver kontaktet af en brobygger. Moren fortæller, at den ældste af hendes hjemmeboende børn er blevet smidt ud af skolen. Moren har forsøgt at finde en anden skole til drengen, fordi hun kunne se, at han var tiltrukket af dårlige fællesskaber. Hun kunne imidlertid ikke finde en anden skole, og havde heller ikke et netværk, der kunne hjælpe hende. Moren følte, at hun stod helt alene med sine problemer, og tog derfor også uden betænkeligheder imod hjælp fra brobyggeren, da hun bankede på morens dør. Moren ønskede, at brobyggeren skulle hjælpe hende, således at de fire yngste børn ikke endte, som deres bror med at blive smidt ud af skolen. Brobyggeren etablerede både samarbejde med københavns kommune og med børnenes skole. Det resulterede i, at to af børnene blev flyttet hen til en skole, som i højere grad kunne efterleve deres undervisningsbehov og at et barn valgte at fortsætte sin skolegang på en efterskole. Ca. 2/3 af de mødre, som brobyggerne har haft kontakt med tilkendegiver, at de hjælper og støtter deres børn i deres skolegang, mens ca. hver femte vurderer, at de ikke kan støtte deres børn. Deres manglende støtte skyldes bl.a. utilstrækkelige sprogkundskaber, manglende kompetencer i forhold til at hjælpe med lektier eller manglende kendskab til det danske skolesystem. Vi diskuterer opdragelse med mødrene, og vi forklarer, hvorfor det er vigtigt, at de deltager til skole-hjem-samtaler, og hvordan de tjekker forældreintra. Nu arbejder vi også med at bryde det tabu, der er i de somaliske miljøer omkring børn med psykiske handicap. Vi fortæller mødrene om handicap, og om den hjælp de kan få. UBAH JAMA, BROBYGGER

25 Som repræsentant for TrygFonden kom Peter Mygind forbi Indvandrer Kvindecentret med en check på en million kroner, der skal bruges til at sikre brobyggernes vigtige indsats også i Foto: Martin Sørensen

26 24 ÅRSRAPPORT INDVANDRER KVINDECENTRET SEND FLERE KRYDDERIER Mad nedbryder barrierer og samler mennesker på tværs af kulturer og sprog. Derfor har mad også altid været et centralt omdrejningspunkt i Indvandrer Kvindecentret. Og derfor var det også helt naturligt at gøre mad til forretningsgrundlaget for centrets socialøkonomiske virksomhed Send Flere Krydderier, der i 2013 kunne fejre 1 års fødselsdag. 56 % af etniske minoritetskvinder fra ikke-vestlige lande i alderen står uden for det danske arbejdsmarked. Til sammenligning er tallet for etnisk danske kvinder 19 %. Denne ulighed skyldes blandt andet, at mange etniske minoritetskvinder ikke har den erhvervserfaring eller de uddannelsesmæssige baggrunde, det kræver at komme ud på det danske arbejdsmarked. Samtidig ved vi, at det at have et arbejde højner den enkeltes selvværd og styrker opfattelse af egne evner, muligheder og værdier. Derfor er der et stort behov for at tænke rummelige og fleksible arbejdspladser ind, der giver mere udsatte borgere mulighed for at være en del af det danske arbejdsmarkedsfællesskab. Send Flere Krydderier er en socialøkonomisk virksomhed, fordi vi geninvesterer overskuddet, så flere etniske minoritetskvinder, der er langt fra arbejdsmarkedet pga. af sproglige barrierer, mangelfuld uddannelse og erhvervserfaring, kan få formaliseret og professionaliseret deres madlavnings- og køkkenkompetencer. Dermed styrkes deres muligheder for at få et job enten i Send Flere Krydderier eller i andre virksomheder. Samtidig med en grad af socialfaglighed, hvor vi giver plads til den enkelte kvinde, og møder hende dér, hvor hun er i forhold til kvalifikationer, kompetencer og ressourcer, så er det i Send Flere Krydderier, som i alle andre virksomheder helt essentielt at styrke virksomhedens økonomiske bæredygtighed. Det gøres dagligt gennem professionalisering og opkvalificering af køkkenpersonale og optimering af arbejdsgange, og i 2013 deltog Send Flere Krydderier desuden i Det Sociale Vækstprogram, der satte fokus på forskellige redskaber og værktøjer til forretningsudvikling har været et indbringende år for Send Flere Krydderier, der udover at drive den daglige catering med masser af nye kunder også har serveret mellemøstlige delikatesser ved en lang række events. Vi serverede bl.a. mad til musikelskere ved Københavns Jazz Festival, deltog i madfestivalen Smag Verden, fejrede Eid på Rådhuspladsen og rettede an med somaliske pandekager og the til juleglade Nørrebro-borgere den 1. december på Blågårds Plads. I 2013 iværksatte Send Flere Krydderier også et metodeudviklingsprojekt, hvor etniske minoritetskvinder med ikke-vestlig baggrund tilbydes individuelt tilpassede opkvalificeringsforløb. Her lærer kvinderne, hvordan man arbejder i et professionelt køkken; og får undervisning i blandt andet håndtering af råvarer, egenkontrol, hygiejne samt udvikling og sammensætning af menuer. 15 kvinder fra hhv. Irak, Algeriet, Pakistan, Tyrkiet, Jordan, Somalia, Marokko og Libanon blev henvist fra Københavns jobcentre og gennemførte med stor succes første del af opkvalificeringsforløbet, der fortsætter i 2014.

INDHOLD 04 REKORD MED EN SLAGSIDE

INDHOLD 04 REKORD MED EN SLAGSIDE ÅRSBERETNING 2014 INDHOLD 04 REKORD MED EN SLAGSIDE 06 OM INDVANDRER KVINDECENTRET Vision og mission Strategiske fokusområder Indvandrer Kvindecentret Blågårdsgade 4, 1 tv. 2200 Kbh. N T. 3539 6985 www.i-kc.dk

Læs mere

justeringer mv.) 221 363 190 774 *01.05-31.12.2011 - dvs. efter indgåelsen af Partnerskabsaftalen

justeringer mv.) 221 363 190 774 *01.05-31.12.2011 - dvs. efter indgåelsen af Partnerskabsaftalen Dokumentationsskabelon til dokumentation af aktiviteter/leverancer ifm. Partnerskabsaftalen mellem Dansk Flygtningehjælp og Københavns Kommune 2011-2014 Aktiviteter Spørgsmål Mål 2011* 2012 2013 2014 Total

Læs mere

Strategi for nyankomne flygtninge og deres familier august 2015

Strategi for nyankomne flygtninge og deres familier august 2015 Strategi for nyankomne flygtninge og deres familier august 2015 Indledning Antallet af flygtninge, der kommer til Danmark er stigende. Krig og uro i verdens brændpunkter gør, at Danmark modtager flere

Læs mere

"Den coachende samtale som metode

Den coachende samtale som metode "Den coachende samtale som metode - erfaringer med brug af coaching i arbejdet med udsatte kvinder med anden etnisk baggrund Mette Moes Oplæg på BiblioteksCenter for Integration 4. marts 2008 Disposition

Læs mere

boligsocial Helhedsplan Nivå nu 2014-2017 - PIXI-udgave

boligsocial Helhedsplan Nivå nu 2014-2017 - PIXI-udgave boligsocial Helhedsplan Nivå nu 2014-2017 - PIXI-udgave Velkommen til Nivå Nu 2014-2017 Nivå er et dejligt sted at bo og i de næste fire år vil Nivå Nu arbejde på, at det bliver et endnu bedre sted at

Læs mere

Efterårsprogram 2015

Efterårsprogram 2015 Efterårsprogram 2015 Kære beboer Velkommen til Nivå Nu s efterårsprogram 2015. Her kan du læse om de forskellige aktiviteter, som vi laver i dit lokalområde i løbet af efteråret, og du kan finde kontaktoplysninger

Læs mere

Kultur- og Fritidsudvalgets reviderede handleplan for inklusionspolitikken 2011-2014

Kultur- og Fritidsudvalgets reviderede handleplan for inklusionspolitikken 2011-2014 Til Beskæftigelses- og Integrationsudvalget Kultur- og Fritidsudvalgets reviderede handleplan for inklusionspolitikken 2011-2014 Integrationsindsatsen på kultur- og fritidsområdet skal ses i lyset af det

Læs mere

Behov for gensidigt medborgerskab

Behov for gensidigt medborgerskab Workshopdiskussioner Workshopdiskussioner Workshopdiskussioner Workshopdiskussioner Workshopdiskussioner Workshopdiskussioner Workshopdiskussioner Workshopdiskussioner Workshopdiskussioner Workshopdiskussioner

Læs mere

CFBU EVALUERING01 BYDELSMØDRE. Brobygning mellem isolerede indvandrerkvinder og samfundet

CFBU EVALUERING01 BYDELSMØDRE. Brobygning mellem isolerede indvandrerkvinder og samfundet CFBU EVALUERING01 BYDELSMØDRE Brobygning mellem isolerede indvandrerkvinder og samfundet 1 HJÆLP TIL ISOLEREDE INDVANDRERKVINDER 1 Hvem er de? Tusindvis af kvinder med indvandrerbaggrund i Danmark er hverken

Læs mere

Center for Socialt Ansvar - mere social værdi for færre midler

Center for Socialt Ansvar - mere social værdi for færre midler Center for Socialt Ansvar - mere social værdi for færre midler Samfundet har brug for nye effektive måder at løse sociale opgaver på, når vores velfærdssamfund skal bevares og udvikles. Her spiller Center

Læs mere

Servicedeklaration for Værkstedsgården i Handicapafdelingen

Servicedeklaration for Værkstedsgården i Handicapafdelingen Servicedeklaration for Værkstedsgården i Handicapafdelingen Værkstedsgården, Kastanievej 28, 5900 Rudkøbing Telefon 6351 6605 Email: vaerkstedsgården@langelandkommune.dk Hjemmeside: vaerkstedsgaarden.langelandkommune.dk

Læs mere

KVINFOs MENTOR NETVÆRK. KVINFOs MENTOR NETVÆRK. åbner døre

KVINFOs MENTOR NETVÆRK. KVINFOs MENTOR NETVÆRK. åbner døre KVINFOs MENTOR NETVÆRK KVINFOs MENTOR NETVÆRK åbner døre mentee Alle burde have en mentor! Sådan lyder rådet fra mentee Scholastique Nyiragwanesa. Scholastique har været i et mentorforløb med Britta i

Læs mere

Jeg kan komme til ham, når altså lige meget, hvad fanden der sker. Foto: Ajs Nielsen

Jeg kan komme til ham, når altså lige meget, hvad fanden der sker. Foto: Ajs Nielsen Jeg kan komme til ham, når altså lige meget, hvad fanden der sker Foto: Ajs Nielsen Flere og flere børn vokser op hos deres enlige mor, og de har ingen eller kun en meget sparsom kontakt med deres far.

Læs mere

Sociale virksomheder skal være konkurrencedygtige

Sociale virksomheder skal være konkurrencedygtige Den Sociale Kapitalfond vokser og øger start-up indsats: Sociale virksomheder skal være konkurrencedygtige TrygFonden og VELUX FONDEN går nu sammen i en fælles satsning om at modne vækstlaget af sociale

Læs mere

Lektiebogen. Samtaler med børn og voksne om lektielæsning

Lektiebogen. Samtaler med børn og voksne om lektielæsning Lektiebogen Samtaler med børn og voksne om lektielæsning Forord Herværende pjece er produceret med støtte fra Undervisningsministeriets tips- og lottomidler. Pjecen er blevet til via samtaler med børn,

Læs mere

ERHVERVSMENTORER SKABER RESULTATER

ERHVERVSMENTORER SKABER RESULTATER ERHVERVSMENTORER SKABER RESULTATER - SÅ BRUG DEM! Trin-for-trin guide til brugen af frivillige erhvervsmentorer i beskæftigelsesindsatsen I denne guide kan du læse om, hvordan man gennemfører et erhvervsmentorforløb

Læs mere

FORLØBET NYT NETVÆRK - EN MENTORORDNING FOR NYDANSKERE

FORLØBET NYT NETVÆRK - EN MENTORORDNING FOR NYDANSKERE NYT NETVÆRK - EN MENTORORDNING FOR NYDANSKERE Nyt Netværk er et projekt til integration af nydanskere på arbejdsmarkedet via en frivillig mentorordning. Projektets formål er at skaffe nydanskere i arbejde

Læs mere

Virksomhedsplan for det socialpædagogiske vejlederteam 2012-2013

Virksomhedsplan for det socialpædagogiske vejlederteam 2012-2013 Virksomhedsplan for det socialpædagogiske vejlederteam 2012-2013 Indhold Opgaverne og målgruppen i socialpædagogisk vejledning... 3 Værdier og Målsætning... 3 Målsætning... 3 Personale og pædagogisk tilgang...

Læs mere

Frivillighedspolitik 2011-2014 på det sociale område

Frivillighedspolitik 2011-2014 på det sociale område Frivillighedspolitik 2011-2014 på det sociale område Indledning I Horsens Kommune er der en lang tradition for at løfte i flok på social- og sundhedsområdet. Mange borgere i Horsens Kommune bruger en del

Læs mere

Introduktion til måltidsbarometeret

Introduktion til måltidsbarometeret Introduktion til måltidsbarometeret Et redskab til vurdering af kvaliteten af måltidssituationer for ældre borgere og med anbefalinger til forbedringer.. Introduktion til måltidsbarometeret Et redskab

Læs mere

Servicedeklarationer for tilbud til udsatte borgere Godkendt i Social- og Arbejdsmarkedsudvalget d. 28. oktober 2014

Servicedeklarationer for tilbud til udsatte borgere Godkendt i Social- og Arbejdsmarkedsudvalget d. 28. oktober 2014 Servicedeklarationer for tilbud til udsatte borgere Godkendt i Social- og Arbejdsmarkedsudvalget d. 28. oktober 2014 1 Servicedeklaration Viborg Krisecenter Tilbuddets navn og kontaktoplysninger: Viborg

Læs mere

TILBUD TIL BRUGERE AF SOCIALPSYKIATRIEN PÅ ÆRØ

TILBUD TIL BRUGERE AF SOCIALPSYKIATRIEN PÅ ÆRØ Ny udgave TILBUD TIL BRUGERE AF SOCIALPSYKIATRIEN PÅ ÆRØ Idegrundlag Det kommunale tilbud, til mennesker med en psykisk lidelse på Ærø, bygger på den opfattelse, at enhver har ret til at være og blive

Læs mere

INTRODUKTION TIL MØDREHJÆLPEN REYKJAVIK - OKTOBER 2013

INTRODUKTION TIL MØDREHJÆLPEN REYKJAVIK - OKTOBER 2013 INTRODUKTION TIL MØDREHJÆLPEN REYKJAVIK - OKTOBER 2013 MØDREHJÆLPEN Mødrehjælpen er en privat humanitær organisation. Organisationens arbejde startede ca. 1924. Fomålet er at yde social, sundhedsmæssig,

Læs mere

Medborgerskab i Næstved Kommune. Medborgerskabspolitik

Medborgerskab i Næstved Kommune. Medborgerskabspolitik Medborgerskab i Næstved Kommune Medborgerskabspolitik 1 MOD PÅ MEDBORGERSKAB Næstved Kommune har mod på medborgerskab, og det er jeg som Borgmester stolt af Vi har i Næstved Kommune brug for, at alle er

Læs mere

Indledning. Side 1 af 5. Holbæk i Fællesskab, Budget 2015-18

Indledning. Side 1 af 5. Holbæk i Fællesskab, Budget 2015-18 Indledning Motivation og hovedbudskab Alle kan bidrage på arbejdsmarkedet Vi vil have alle med i fællesskabet og vi skal sikre en ansvarlig kommunal økonomi Holbæk Kommune står overfor store økonomiske

Læs mere

Netværksdannelse for forældre til psykisk syge børn og unge

Netværksdannelse for forældre til psykisk syge børn og unge Netværksdannelse for forældre til psykisk syge børn og unge rådgivning, hjælp og støtte for familier til børn og unge med psykiske vanskeligheder Et 4-årigt projekt i Landforeningen BEDRE PSYKIATRI i perioden

Læs mere

Vejen tilbage til arbejdsmarkedet. Nyhedsbrev #1 Januar 2014 Nye aktiviteter og oplysninger om at vende tilbage til arbejdsmarkedet

Vejen tilbage til arbejdsmarkedet. Nyhedsbrev #1 Januar 2014 Nye aktiviteter og oplysninger om at vende tilbage til arbejdsmarkedet Vejen tilbage til arbejdsmarkedet Nyhedsbrev #1 Januar 2014 Nye aktiviteter og oplysninger om at vende tilbage til arbejdsmarkedet Januar Kære bruger af Jobbanken i Århus Vi er trådt ind i et nyt år, og

Læs mere

TILBAGE TIL FREMTIDEN. - et tilbud for unge kontanthjælps- og dagpengemodtagere i Nordjylland. Hovedresultater fra en virkningsevaluering foretaget af

TILBAGE TIL FREMTIDEN. - et tilbud for unge kontanthjælps- og dagpengemodtagere i Nordjylland. Hovedresultater fra en virkningsevaluering foretaget af TILBAGE TIL FREMTIDEN - et tilbud for unge kontanthjælps- og dagpengemodtagere i Nordjylland Hovedresultater fra en virkningsevaluering foretaget af HVAD ER TILBAGE TIL FREMTIDEN? Tilbage til Fremtiden

Læs mere

Bliv erhvervspartner med Aktion Børnehjælp

Bliv erhvervspartner med Aktion Børnehjælp Bliv erhvervspartner med Aktion Børnehjælp - Hvordan din virksomhed kan gøre en endnu større forskel Hvem er Aktion Børnehjælp? Aktion Børnehjælp har siden 1965 formidlet hjælp til over 100.000 fattige

Læs mere

Mangfoldighedspolitik

Mangfoldighedspolitik Mangfoldighedspolitik Indledning Beredskabsstyrelsens personalepolitiske værdigrundlag bygger på et grundlæggende menneskesyn, som handler om mangfoldighed. Et menneskesyn, som er væsentlig for, at Beredskabsstyrelsen

Læs mere

Den sunde vej til arbejde. Line Laursen Teamkoordinator

Den sunde vej til arbejde. Line Laursen Teamkoordinator Den sunde vej til arbejde Line Laursen Teamkoordinator Kort om mig. Uddannet Klinisk diætist og Civiløkonom Projektleder i Horsens kommune fra 2008 Teamkoordinator Den sunde vej til arbejde Sidder i det

Læs mere

Et indspark: Sindslidendes tilknytning til arbejdsmarkedet mennesker med sindslidelser - depression, angst, med mere.

Et indspark: Sindslidendes tilknytning til arbejdsmarkedet mennesker med sindslidelser - depression, angst, med mere. Michael Petterson Arbejdsmarkedschef/Vejle kommune Et indspark: Sindslidendes tilknytning til arbejdsmarkedet mennesker med sindslidelser - depression, angst, med mere. Kommer omkring. Ø Hvordan er billedet

Læs mere

KURSER OG FOREDRAG EFTERÅRET. Efteråret i Frivilligcenter Århus. Vi har i år opprioriteret vores. Læs mere om alle arrangementerne

KURSER OG FOREDRAG EFTERÅRET. Efteråret i Frivilligcenter Århus. Vi har i år opprioriteret vores. Læs mere om alle arrangementerne Efteråret i Frivilligcenter Århus byder på flere spændende arrangementer. Vi har to kurser, tre foredrag og to fyraftensmøder at byde på. Igen i år kan vi tilbyde det populære regnskabskursus som afholdes

Læs mere

SUF BETA. Målrettede og individuelle arbejdsprøvnings- og mentorforløb med fast kontaktperson

SUF BETA. Målrettede og individuelle arbejdsprøvnings- og mentorforløb med fast kontaktperson Målrettede og individuelle arbejdsprøvnings- og mentorforløb med fast kontaktperson Mentorpakke Personlige og tætte kontaktforløb med støtte til arbejdsmarkeds- og uddannelsesforløb Arbejdsprøvningspakke

Læs mere

CFBU EFFEKTMÅLING07 LEKTIECAFÉER. En udstrakt hånd til børn og unge i udsatte boligområder

CFBU EFFEKTMÅLING07 LEKTIECAFÉER. En udstrakt hånd til børn og unge i udsatte boligområder CFBU EFFEKTMÅLING07 LEKTIECAFÉER En udstrakt hånd til børn og unge i udsatte boligområder 1 ICH BIN, DU BIST... 1 Mange børn og unge i udsatte boligområder har vanskeligt ved dansk stil, tyske gloser og

Læs mere

Familierådgivningerne brugerundersøgelse. Sammenfatning af resultater

Familierådgivningerne brugerundersøgelse. Sammenfatning af resultater Familierådgivningerne brugerundersøgelse Sammenfatning af resultater Hvordan er undersøgelsen lavet? Undersøgelsen er gennemført i alle familierådgivninger i hele kommunen i perioden 15. februar til 15.

Læs mere

ANSØGNINGSSKEMA Det Lokale Beskæftigelsesråd Jobcenter Administration. Ansøgningsfrist 28. oktober 2011

ANSØGNINGSSKEMA Det Lokale Beskæftigelsesråd Jobcenter Administration. Ansøgningsfrist 28. oktober 2011 ANSØGNINGSSKEMA Det Lokale Beskæftigelsesråd Jobcenter Administration Ansøgningsfrist 28. oktober 2011 1. GENERELLE OPLYSNINGER a) Projektets navn Ung i Uddannelse b) Ansøgers navn, adresse, tlf., e-mail,

Læs mere

Indholdsbeskrivelse. 1. Projektkoordinator/medarbejder...2. 2. Baggrunden for pilotprojektet...2. 3. Formål...2. 4. Målgruppe...2

Indholdsbeskrivelse. 1. Projektkoordinator/medarbejder...2. 2. Baggrunden for pilotprojektet...2. 3. Formål...2. 4. Målgruppe...2 Indholdsbeskrivelse Indholdsbeskrivelse...1 1. Projektkoordinator/medarbejder...2 2. Baggrunden for pilotprojektet...2 3. Formål...2 4. Målgruppe...2 5. Metode og arbejdsbeskrivelse...3 5.1. Empowerment

Læs mere

Job og personprofil for relationsmedarbejder Dato

Job og personprofil for relationsmedarbejder Dato Den boligsociale helhedsplan 2014-2018 Job og personprofil for relationsmedarbejder Dato 1. Indledning Du ansættes i områdesekretariatet, som varetager det praktiske arbejde med at sikre den løbende fremdrift

Læs mere

Årsberetning for Samværs- og Aktivitetsstedet Hjorten 2014 2015

Årsberetning for Samværs- og Aktivitetsstedet Hjorten 2014 2015 Årsberetning for Samværs- og Aktivitetsstedet Hjorten 2014 2015 Mål for 2014 Evaluering af mål A: Arbejde med den narrative metode og brugen af FIT Da erfaringerne fra 2013 med den narrative metode og

Læs mere

JUMP aktivt tilbud til unge uddannelsesparate

JUMP aktivt tilbud til unge uddannelsesparate JUMP aktivt tilbud til unge uddannelsesparate JUMP er et kommunalt beskæftigelsesprojekt, som sammen med UngeGuiden skal skabe det bedst kvalificerede tilbud til de unge uddannelsesparate, således at de

Læs mere

Socialpsykiatrien i Silkeborg kommune Praktikstedsbeskrivelse

Socialpsykiatrien i Silkeborg kommune Praktikstedsbeskrivelse Socialpsykiatrien i Silkeborg kommune Praktikstedsbeskrivelse Praktikstedets navn og adresse Socialpsykiatrien i Silkeborg kommune Bostøtten team Midtby Psykiatriens hus Falkevej 5 8600 Silkeborg www.socialpsykiatri-silkeborg.dk

Læs mere

PROJEKT FRIKOMMUNE UNGEINDSATS - UDDANNELSE TIL UDVIKLING

PROJEKT FRIKOMMUNE UNGEINDSATS - UDDANNELSE TIL UDVIKLING PROJEKT FRIKOMMUNE UNGEINDSATS - UDDANNELSE TIL UDVIKLING Vision Med frikommuneforsøget ønsker vi at sikre alle unge i Odsherred kommune uddannelse. En uddannelse er den eneste måde at øge sine beskæftigelsesmuligheder

Læs mere

Inspirationspjece til aktiviteter for kvinder

Inspirationspjece til aktiviteter for kvinder Inspirationspjece til aktiviteter for kvinder DANSK FLYGTNINGEHJÆLP GIV FLYGTNINGE EN FREMTID INSPIRATIONSPJECE TIL AKTIVITETER FOR KVINDER SIDE 2 Erfaringerne i denne pjece stammer fra frivillige i Dansk

Læs mere

Tillid og trivsel hånd i hånd

Tillid og trivsel hånd i hånd Tillid og trivsel hånd i hånd SVENDBORG ANDELS- BOLIGFORENING Indhold Tillid og trivsel hånd i hånd 3 Fra ord til handling 4 Hvad virker og hvordan 6 Nu ved den ene hånd, hvad de andre hænder laver 8 Menneskelige

Læs mere

projekt FRA BEHANDLING TIL BESKÆFTIGELSE psykiatrifonden.dk

projekt FRA BEHANDLING TIL BESKÆFTIGELSE psykiatrifonden.dk projekt FRA BEHANDLING TIL BESKÆFTIGELSE psykiatrifonden.dk Projekt fra behandling til beskæftigelse 2 Psykiatrifonden 2013 indhold 1. RESUME Målgruppe 2. METODE Parallelindsats Overlappet: De tre samtaler

Læs mere

UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLT. Akademiuddannelser

UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLT. Akademiuddannelser UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLT Akademiuddannelser 2 UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLTS DIPLOMUDDANNELSER Praktisk Personlig vejledning Kontakt studievejlederne i Kompetenceudvikling og Undervisningsmidler på

Læs mere

Ideerne bag projektet

Ideerne bag projektet Projektledere: Sanne Brønserud Larsen, Konsulent, KL Søren Teglskov, Konsulent, Skolelederforeningen Konsulenter: Andreas Rønne Nielsen, Partner, Wanscher & Nielsen Tore Wanscher, Partner, Wanscher og

Læs mere

Overgangen fra ungdomsuddannelse til videregående uddannelse - når den unge har Aspergers syndrom

Overgangen fra ungdomsuddannelse til videregående uddannelse - når den unge har Aspergers syndrom Overgangen fra ungdomsuddannelse til videregående uddannelse - når den unge har Aspergers syndrom Høje-Tåstrup Gymnasiet / TrygFonden mandag d.12.marts 2012 Socialrådgiver handicapkonsulent Inge Louv www.ingelouv.dk

Læs mere

KURSUSK ATALOG 2008 Kvindedaghøjskolen

KURSUSK ATALOG 2008 Kvindedaghøjskolen KURSUSK ATALOG 2008 Kvindedaghøjskolen Center for Livskompetencer unik læring én indgang flere muligheder Personlig udvikling Personlige valg Din ret til at vælge selv Fredselsker Frontkæmper Perfektionist

Læs mere

Evaluering af LBR projekt

Evaluering af LBR projekt Projektstatus - Evalueringsskema Vejledning til årsevaluering - Års- og slutevalueringsskemaet er grundlaget for LBR s evaluering af projektet - Samtlige af skemaets punkter skal udfyldes. - Tag udgangspunkt

Læs mere

NYT NETVÆRK EN MENTORORDNING FOR LEDIGE NYDANSKERE NYT NETVÆRK OG DIN VIRKSOMHED VIRKSOMHEDSMODELLEN

NYT NETVÆRK EN MENTORORDNING FOR LEDIGE NYDANSKERE NYT NETVÆRK OG DIN VIRKSOMHED VIRKSOMHEDSMODELLEN VIRKSOMHEDSMODEL NYT NETVÆRK EN MENTORORDNING FOR LEDIGE NYDANSKERE Nyt Netværk er et projekt til integration af veluddannede ledige nydanskere på arbejdsmarkedet via en mentorordning. Projektets formål

Læs mere

KONTANTHJÆLP OM JOB VISION EFFEKTIV VIRKSOMHEDSINDSATS FOR JOB- OG AKTIVITETSPARATE. KARRIERECENTRE Fordelt over hele landet

KONTANTHJÆLP OM JOB VISION EFFEKTIV VIRKSOMHEDSINDSATS FOR JOB- OG AKTIVITETSPARATE. KARRIERECENTRE Fordelt over hele landet OM JOB VISION Job Vision er et højt specialiseret udviklingshus for mennesker og virksomheder, der ønsker karriereudvikling. Job Vision blev etableret i 1992. Vi er en af landets største og mest erfarne

Læs mere

Medborgercentre. en genopfindelse af folkebiblioteket

Medborgercentre. en genopfindelse af folkebiblioteket Medborgercentre en genopfindelse af folkebiblioteket Formålet med medborgercentre er at sætte borgerne i stand til bedre at udnytte de muligheder, som det danske samfund tilbyder. Dette gøres blandt andet

Læs mere

Kvalitetsstandard for bostøtte i henhold til Servicelovens 85 for støtte i eget hjem indenfor Socialområdet

Kvalitetsstandard for bostøtte i henhold til Servicelovens 85 for støtte i eget hjem indenfor Socialområdet Kvalitetsstandard for bostøtte i henhold til Servicelovens 85 for støtte i eget hjem indenfor Socialområdet Godkendt af Voksen- og Plejeudvalget på møde den 24.11.2011 Godkendt af Kommunalbestyrelsen på

Læs mere

Flygtninge i Danmark og Verden. 20 marts 2014

Flygtninge i Danmark og Verden. 20 marts 2014 Side 1 Flygtninge i Danmark og Verden 20 marts 2014 Foreningen for tosprogede børns vilkår 27.03.2014 AK/Flygtningedebat Side 2 Side Dansk Flygtningehjælp Den største danske NGO Hvor: Vi arbejder i 36

Læs mere

Center for Udvikling og Støtte. Ydelseskatalog for Aktivitets- og værestedet Café Oasen Lov om Social Service 104

Center for Udvikling og Støtte. Ydelseskatalog for Aktivitets- og værestedet Café Oasen Lov om Social Service 104 Center for Udvikling og Støtte Ydelseskatalog for Aktivitets- og værestedet Café Oasen Lov om Social Service 104 Udarbejdet 1. marts 2015 1 Ydelseskatalog for Café Oasen Indhold Indledning... 3 Formål...

Læs mere

Er du klar over det, mand?

Er du klar over det, mand? Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 2013-14 SUU Alm.del Bilag 34 Offentligt Er du klar over det, mand? sundhedsfremme for mænd med kort eller ingen uddannelse Udarbejdet af Forum for Mænds Sundhed Sommeren

Læs mere

Netværk om kvinder. Jobcentrenes samarbejde med frivillige. Idékatalog. Idékatalog. Maj 2011. Maj 2011. Kjeld Hansen Marianne Saxtoft

Netværk om kvinder. Jobcentrenes samarbejde med frivillige. Idékatalog. Idékatalog. Maj 2011. Maj 2011. Kjeld Hansen Marianne Saxtoft Idékatalog Maj 2011 Kjeld Hansen Marianne Saxtoft Jobcentrenes samarbejde med frivillige Netværk om kvinder Idékatalog Maj 2011 Kjeld Hansen Marianne Saxtoft Jobcentrenes samarbejde med frivillige I de

Læs mere

Bliv erhvervspartner med Aktion Børnehjælp

Bliv erhvervspartner med Aktion Børnehjælp Bliv erhvervspartner med Aktion Børnehjælp - Hvordan din virksomhed kan gøre en endnu større forskel Hvem er Aktion Børnehjælp? Aktion Børnehjælp har siden 1965 formidlet hjælp til over 100.000 fattige

Læs mere

Evaluering støtte til frivilligt socialt arbejde iht 18

Evaluering støtte til frivilligt socialt arbejde iht 18 Evaluering støtte til frivilligt socialt arbejde iht 18 Information At arbejde med evaluering Du behøver ikke at udfylde hele din ansøgning på én gang. Du kan gemme det, du har skrevet og fortsætte med

Læs mere

Praktik i SOS Youth Village Cebu, Filippinerne

Praktik i SOS Youth Village Cebu, Filippinerne Rejsebrev nr. 2 Januar 2011 Praktik i SOS Youth Village Cebu, Filippinerne Indledning: I mit første rejsebrev skrev jeg lidt om mig selv og min motivation for at have taget min tredje praktik i Filippinerne.

Læs mere

Målgruppe SUF Albertslund er et tilbud om støtte og behandling i egen bolig for:

Målgruppe SUF Albertslund er et tilbud om støtte og behandling i egen bolig for: Indledning SUF Albertslund er et socialpædagogisk støtte- og behandlingstilbud til unge mellem 18 og ca. 35 år med sociale, adfærds, personlige, psykiske og/eller psykiatriske problemer. SUF Albertslund

Læs mere

Gid der var flere mænd som Michael, Martin og Lasse!

Gid der var flere mænd som Michael, Martin og Lasse! Gid der var flere mænd som Michael, Martin og Lasse! Det bedste ved at have en voksenven til min søn er, at han får en oprigtig interesse fra et andet voksent menneske, som vil ham det godt. 2 Så kunne

Læs mere

Saxogade 5 1662 København V www.exit-danmark.dk

Saxogade 5 1662 København V www.exit-danmark.dk Saxogade 5 1662 København V www.exit-danmark.dk Indhold Fra indsat til værdsat Exit kort fortalt Exits arbejdskultur Værdigrundlaget bag Exits arbejde Exits arbejdsmetoder Helhedsorienteret, målrettet

Læs mere

Formandens beretning 2014

Formandens beretning 2014 Formandens beretning 2014 Lektiehjælp for 0-9 klasse Vi har oprettet lektiehjælp for de mindste på Hovedbiblioteket i Birkerød. Med den nye skolereform troede de fleste børn, at de kunne nøjes med skolens

Læs mere

MANGFOLDIGHED I VORES INTERESSEPOLITISKE ARBEJDE. Gode råd og konkrete metoder til at repræsentere mangfoldigt

MANGFOLDIGHED I VORES INTERESSEPOLITISKE ARBEJDE. Gode råd og konkrete metoder til at repræsentere mangfoldigt 1 MANGFOLDIGHED I VORES INTERESSEPOLITISKE ARBEJDE Gode råd og konkrete metoder til at repræsentere mangfoldigt 2 INDHOLD INDHOLDSFORTEGNELSE 3 --- Blik for mangfoldighed i jeres interessepolitiske arbejde

Læs mere

Samlet for Erhvervs- og Beskæftigelsessudvalget 266 551 551 551

Samlet for Erhvervs- og Beskæftigelsessudvalget 266 551 551 551 F = for (forslaget indgår i prioriteringsrummet) I = imod (forslaget indgår ikke i prioriteringsrummet) U = undlader at stemme Center 2014 2015 2016 2017 A C BL V Erhvervs- og Beskæftigelsessudvalgets

Læs mere

VI HJÆLPER UDSATTE BØRN OG UNGE

VI HJÆLPER UDSATTE BØRN OG UNGE VI HJÆLPER UDSATTE BØRN OG UNGE VORES DNA RØDE KORS Vi har en vigtig identitet og rolle i Røde Kors-bevægelsen. Røde Kors' historie og principper er ressourcer og pejlemærker i vores arbejde som en global

Læs mere

Koncern Personalepolitik

Koncern Personalepolitik Koncern Personalepolitik Personalepolitik med omtanke Et menneske er skabt ej for sig selv alene. Sådan lyder de allerførste ord i den første udgave af den avis, der 2. januar 1767 blev begyndelsen til

Læs mere

Et godt og langt arbejdsliv for alle

Et godt og langt arbejdsliv for alle August 2012 Et godt og langt arbejdsliv for alle Alle skal have mulighed for et langt og godt arbejdsliv. For at sikre det er det først og fremmest vigtigt, at arbejdspladser gør alt for at skabe et godt

Læs mere

Projekt SMUK. Resumé slutrapport J.nr.7-311-38/48. Monika Gunderlund Sundhedsafdelingen

Projekt SMUK. Resumé slutrapport J.nr.7-311-38/48. Monika Gunderlund Sundhedsafdelingen Projekt SMUK Resumé slutrapport J.nr.7-311-38/48 Monika Gunderlund Sundhedsafdelingen Slutevaluering projekt SMUK (resumé) Side 2 Projektperiode: 01.09.2009 31.05.2012 Sundhedsstyrelsens satspulje: Vægttab

Læs mere

VIRKSOMHEDSPLAN 2011-2012 KLØVERENGEN

VIRKSOMHEDSPLAN 2011-2012 KLØVERENGEN VIRKSOMHEDSPLAN 2011-2012 KLØVERENGEN 1 Kløverengens virksomhedsplan 2012-2013 Indhold Indledning... 3 Hvorfor en virksomhedsplan?... 3 Hvad er Kløverengen?... 4 Hvad er Kløverengens kerneværdier?... 4

Læs mere

Samlet ansøgning om driftsstøtte fra Sundheds- og forebyggelsesudvalget og fra Børn og ungeudvalget i Svendborg kommune fra Mødrerådgivningen m/k.

Samlet ansøgning om driftsstøtte fra Sundheds- og forebyggelsesudvalget og fra Børn og ungeudvalget i Svendborg kommune fra Mødrerådgivningen m/k. Samlet ansøgning om driftsstøtte fra Sundheds- og forebyggelsesudvalget og fra Børn og ungeudvalget i Svendborg kommune fra Mødrerådgivningen m/k. Der ansøges om et samlet beløb på kr. 1.041.400.- til

Læs mere

RÅDETS ANBEFALINGER. unge på kanten

RÅDETS ANBEFALINGER. unge på kanten RÅDETS ANBEFALINGER unge på kanten RÅDETS ANBEFALINGER SIDE 2 BEHOV FOR POLITISK ANSVAR At være ung og leve et liv på kanten af samfundet dækker i dag over en kompleksitet af forhold, der både kan tilskrives

Læs mere

Evaluering af Integrationsministeriets pulje for uddannelsesguides

Evaluering af Integrationsministeriets pulje for uddannelsesguides Evaluering af Integrationsministeriets pulje for uddannelsesguides Konferencen Mentorer og uddannelse, 29. august 2007 Peter Rosendal Frederiksen 1 LXP Consulting Peter Rosendal Frederiksen Cand.mag. i

Læs mere

Samarbejde mellem kommune, politi og borgere i København

Samarbejde mellem kommune, politi og borgere i København Side 1 / SIKKER BY: Samarbejde mellem kommune, politi og borgere i København v/ kontorchef Lea Bryld Center for Sikker By Side 2 / Disposition Sikker By Programmet Måling af den lokale tryghed og kriminalitet

Læs mere

Frivillighåndbog FamilieSamvirket

Frivillighåndbog FamilieSamvirket Frivillighåndbog FamilieSamvirket Indhold FamilieSamvirket... 3 Målgruppen... 3 Formål... 4 Hverdagsskolen... 4 Forældreskolen... 5 Supplerende aktiviteter... 5 Målsætning og ansvarsområder... 5 Rekruttering,

Læs mere

7 Ishøj Kommune. Ishøj Byråd 4. Oktober 2011

7 Ishøj Kommune. Ishøj Byråd 4. Oktober 2011 7 Ishøj Kommune Ishøj Byråd 4. Oktober 2011 Medborgerpolitik Forord et medborgerskab i Ishøj... 3 Vision mangfoldighed er Ishøjs styrke... 4 Mission skab en bedre kommune for alle... 5 HOVEDFOKUS: Inklusion...

Læs mere

JOBCENTER MIDDELFART. Evalueringsrapport. Job- og Kompetencehuset. 3. Kvartal 2012

JOBCENTER MIDDELFART. Evalueringsrapport. Job- og Kompetencehuset. 3. Kvartal 2012 JOBCENTER MIDDELFART o Evalueringsrapport Job- og Kompetencehuset 3. Kvartal 2012 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Baggrund og Formål... 2 Datagrundlag... 2 Retur til Job... 2 Køn... 3 Alder... 3

Læs mere

Business Case nr. I 309/02

Business Case nr. I 309/02 Business Case nr. I 309/02 Forslagets overskrift: Flere udrednings- og opkvalificeringsforløb i Beskæftigelsescenteret Forslagsstiller: Job- og SocialCenteret sudfordring (vision): Ved at erstatte midlertidige

Læs mere

selvværd er mere end velfærd

selvværd er mere end velfærd selvværd er mere end velfærd Astrid Mønster Tästensen, Kunstuddannelsen i Organisationen Nordhøj facebook.com/kunstuddannelsen Socialøkonomi og jobskabelse for udsatte MANDAG DEN 24. FEBRUAR 2014 Socialøkonomi

Læs mere

Bland dig i byen. Kom med, borger. Mangfoldighed. er Ishøjs styrke. Ishøjs medborgerpolitik. Inkluder din nabo. Ishøj Kommune

Bland dig i byen. Kom med, borger. Mangfoldighed. er Ishøjs styrke. Ishøjs medborgerpolitik. Inkluder din nabo. Ishøj Kommune Bland dig i byen Kom med, borger Mangfoldighed er Ishøjs styrke Ishøjs medborgerpolitik Inkluder din nabo Ishøj Kommune 1 Forord et medborgerskab i Ishøj Medborgerpolitik Forord et medborgerskab i Ishøj...3

Læs mere

notat Boligsocial strategi for fsb Udfordringerne i de udsatte boligområder Hvorfor en boligsocial strategi for fsb?

notat Boligsocial strategi for fsb Udfordringerne i de udsatte boligområder Hvorfor en boligsocial strategi for fsb? notat Boligsocial strategi for fsb Udfordringerne i de udsatte boligområder fsb har i lighed med de øvrige almene boligorganisationer ansvar for at etablere og drive velfungerende boligområder, hvor beboerne

Læs mere

Hvad er VINK. En videns- og rådgivningsenhed for personale med ungekontakt i København.

Hvad er VINK. En videns- og rådgivningsenhed for personale med ungekontakt i København. Hvad er VINK En videns- og rådgivningsenhed for personale med ungekontakt i København. Styrker kontakt og dialog med udsatte unge, der kan være tiltrukket af ekstreme religiøse eller politiske fællesskaber

Læs mere

PLads til forskellighed Etnisk Mangfoldighed

PLads til forskellighed Etnisk Mangfoldighed PLads til forskellighed Etnisk Mangfoldighed i ældreplejen Om Kurset Etnisk mangfoldighed i ældreplejen Plads til forskellighed - etnisk mangfoldighed i ældreplejen er et kursus udviklet i samarbejde mellem

Læs mere

Den danske kvalitetsmodel Brugerinddragelsesområdet i Viborg Kommune

Den danske kvalitetsmodel Brugerinddragelsesområdet i Viborg Kommune Den danske kvalitetsmodel Brugerinddragelsesområdet i Viborg Kommune Dansk Kvalitetsmodel Kort om kvalitetsmodellen Dansk kvalitetsmodel på det sociale område udfoldes i et samarbejde mellem Danske Regioner

Læs mere

Notat. Projektbeskrivelse. Forebyggelse af langtidsledighed blandt nyledige. Til: EBU Kopi til: Fra: Jobcenter Assens

Notat. Projektbeskrivelse. Forebyggelse af langtidsledighed blandt nyledige. Til: EBU Kopi til: Fra: Jobcenter Assens Notat Til: EBU Kopi til: Fra: Jobcenter Assens Projektbeskrivelse Forebyggelse af langtidsledighed blandt nyledige Baggrund: I Assens kommune har langtidsledigheden generelt været faldende det seneste

Læs mere

Strategi 2013-2016 Mere Mødrehjælp

Strategi 2013-2016 Mere Mødrehjælp Strategi 2013-2016 Mere Mødrehjælp FOR YDERLIGERE INFORMATION KONTAKT MØDREHJÆLPEN TELEFON 33 45 86 30, ADM@MOEDREHJAELPEN.DK Strategi 2013-2016 Mere Mødrehjælp 4 Mødrehjælpens strategi 2013-2016 hedder

Læs mere

Lyset peger på dig. Du kan gøre en forskel!

Lyset peger på dig. Du kan gøre en forskel! Lyset peger på dig Du kan gøre en forskel! Hvis I har brug for hjælp Børne- og ungetelefonen 134 Åbningstid: Alle ugens dage kl. 19.00-21.00. Som led i forebyggelsen af selvmord og seksuelt misbrug af

Læs mere

Oversigt over aktive tilbud og projekter 2014

Oversigt over aktive tilbud og projekter 2014 Leverandør AS3 Forventet udgift i 2014 med og uden kompetencegivende uddannelse under 30 år 1.810.000 kr. 2. Forsikrede ledige over 50 år De ledige udlægges med myndighed til Anden Aktør i 52 uger. I de

Læs mere

Ansøgning om økonomisk støtte til frivilligt socialt arbejde i henhold til Servicelovens 18

Ansøgning om økonomisk støtte til frivilligt socialt arbejde i henhold til Servicelovens 18 Ansøgning om økonomisk støtte til frivilligt socialt arbejde i henhold til Servicelovens 18 Randers Kommune c/o Frivilligværket, Stemannsgade 9 C, 8900 Randers C Tlf. 2916 1921 frivilligvaerket@frivilligvaerket.dk

Læs mere

Middelfart. Status frivillige sociale mentorer dec. 2010

Middelfart. Status frivillige sociale mentorer dec. 2010 Status frivillige sociale mentorer dec. 2010 I alt uddannet 72 mentorer i 2010 Pr. 16.12.10, er aktiviteten fordelt således: 11 fra UMO ikke interesseret i arbejdet 50 matchet 5 faldet fra 4 afventer match

Læs mere

trivsel, tryghed og tro på nytænkning hos de lokale Pigespejderfællesskaber

trivsel, tryghed og tro på nytænkning hos de lokale Pigespejderfællesskaber trivsel, tryghed og tro på nytænkning hos de lokale Pigespejderfællesskaber 2 Hovedbestyrelsens sammenfatning af undersøgelse fra Center for Ungdomsstudier, udarbejdet oktober 2014 Introduktion Er det

Læs mere

Valg og muligheder er vejen ud af fattigdom. - Odense bryder den negative sociale arv. odense

Valg og muligheder er vejen ud af fattigdom. - Odense bryder den negative sociale arv. odense Valg og muligheder er vejen ud af fattigdom - Odense bryder den negative sociale arv odense Baggrund Danmark er et rigt samfund, og alligevel har vi fattige. Odense Kommune bestilte i 2006 en fattigdomsundersøgelse,

Læs mere

Boligorganisationen Tårnbyhuse

Boligorganisationen Tårnbyhuse Boligorganisationen Tårnbyhuse Tryghed & Trivsel ÅRET DER GIK Tak for deltagelsen ved arrangementerne og tak for jeres engagement i Boligorganisationen Tårnbyhuse og de respektive afdelinger. Vi ser frem

Læs mere

Regitze Siggaard Bestyrelsesmedlem Selskab for Mænds Sundhed regitze@aktivo.dk MENS HEALTH WEEK

Regitze Siggaard Bestyrelsesmedlem Selskab for Mænds Sundhed regitze@aktivo.dk MENS HEALTH WEEK Regitze Siggaard Bestyrelsesmedlem Selskab for Mænds Sundhed regitze@aktivo.dk MENS HEALTH WEEK 1 Kommunale initiativer 48 tilbud om sundhedstjek (og dæk/biltjek) 34 tilbud om fysisk aktivitet, leg og

Læs mere

Sjældne Diagnoser Frederiksholms Kanal 2, 3. 1220 København K tlf. 33140010. mail@sjaeldnediagnoser.dk www.sjaeldnediagnoser.dk

Sjældne Diagnoser Frederiksholms Kanal 2, 3. 1220 København K tlf. 33140010. mail@sjaeldnediagnoser.dk www.sjaeldnediagnoser.dk Sjældne Diagnoser Frederiksholms Kanal 2, 3. 1220 København K tlf. 33140010 mail@sjaeldnediagnoser.dk www.sjaeldnediagnoser.dk Under protektion af H.K.H. Kronprinsesse Mary Den gode vejledning Sammenskrivning

Læs mere

SUNDHEDSPOLITIK INDHOLD SUNDHEDSPOLITIK

SUNDHEDSPOLITIK INDHOLD SUNDHEDSPOLITIK INDHOLD Vision, mål og værdier... 4 Sundhed - et fælles ansvar... 5 Lighed i sundhed... 7 Sundhed og trivsel blandt børn og unge... 9 Den mentale sundhed skal styrkes...11 Sunde arbejdspladser og en sund

Læs mere

Flygtninge med traumer erfaringer fra Børn af krig og fred

Flygtninge med traumer erfaringer fra Børn af krig og fred Side 1 Flygtninge med traumer erfaringer fra Børn af krig og fred Flygtningebørn i folkeskolen afslutning på Børn af krig og fred Mette Blauenfeldt, Center for Udsatte Flygtninge, Dansk Flygtningehjælp

Læs mere