Indvandrer Kvindecentret Blågårdsgade 4, 1 tv Kbh. N T Merkur: cvr.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Indvandrer Kvindecentret Blågårdsgade 4, 1 tv. 2200 Kbh. N T. 3539 6985 www.i-kc.dk info@i-kc.dk Merkur: 8401 1132168 cvr."

Transkript

1 ÅRSRAPPORT 2013

2 Indvandrer Kvindecentret Blågårdsgade 4, 1 tv Kbh. N T Merkur: cvr Ansvarshavende: Mirka Mozer, Direktør Tak til Asap Design for udvikling af nyt logo, grafisk design og tilrettelæggelse af årsrapporten. Tryk: Oberthur Technologies Denmark A/S.

3 INDHOLD 02 EN MINDRE REVOLUTION 04 OM INDVANDRER KVINDECENTRET 06 AKTIVITETS- OG VÆRESTED 08 Mentorer & mentees 09 Et godt match 10 Sundhed i hverdagen 14 Familieaktiviteter i indvandrer kvindecentret 16 RÅDGIVNING 18 Rådgivningscase 20 SOMALISKE MØDRE BYGGER BRO 22 Brobygning 24 SEND FLERE KRYDDERIER 26 Portræt at en kulinarisk ildsjæl 27 TAK TIL

4 02 ÅRSRAPPORT INDVANDRER KVINDECENTRET EN MINDRE REVOLUTION Siden jeg som lille pige for første gang med min mor ved hånden trådte ind over dørtærsklen til Indvandrer Kvindecentret, er der sket en mindre revolution. Centrets aktiviteter og tilbud er mangedoblet og antallet af besøg eksploderet. Alene i 2013 havde centret mere end besøg af kvinder og børn. Det er en fantastisk udvikling, som på mange måder er med til at slå centrets eksistensgrundlag fast. For Indvandrer Kvindecentret sluttede 2013 med, at centret fik en ny grafisk identiet. Det gamle, smukke linoleumssnit har gennemgået en forandring og fået et løft, der både er forankret i en stærk og væsentlig historie, og som samtidig peger fremad mod mange nye og vigtige indsatser. Det til trods, er kernen den samme. For Indvandrer Kvindecentret er stadig stedet, hvor kvinder fra hele verden mødes ligeværdigt, i respekt og med anerkendelse. Og hvor muligheder for netværk samt faglig og menneskelig læring og udvikling kommer i første række blev et godt og travlt år for Indvandrer Kvindecentret. Vi voksede som forening - organisatorisk som fagligt -, og fik mulighed for både at forankre og søsætte nye initiativer. Vi slog fx dørene op for centrets første lektiecafé målrettet unge drenge og ledet af frivillige mandlige lektiehjælpere. Måske usædvanligt for et kvindecenter? Men ikke for os, fordi vi også her som altid tager udgangspunkt i brugernes behov og ønsker. At 2013 blev et godt år skyldes ikke mindst, at så mange fonde, virksomheder, samarbejdspartnere og frivillige bakkede op om og støttede vores arbejde. Den støtte er uundværlig, og det gør mig umådelig stolt, at så mange deler vores vigtige visioner om at styrke levekårene for nogle af vores mest udsatte medborgere. Det er også stor anerkendelse af Indvandrer Kvindecentrets arbejde, når Københavns Kommune beslutter at forlænge driftsaftalen med centret de næste fire år. Og når VELUX FONDEN vælger at bakke op om vores socialøkonomiske cateringvirksomhed Send Flere Krydderier - og dermed giver Indvandrer Kvindecentret mulighed for at bygge et solidt fundament for forretning, vækst og ikke mindst arbejdspladser til etniske minoritetskvinder. I Indvandrer Kvindecentret tror vi på det enkelte menneske. Vi tror på, at alle har ressourcer og ønsker at bidrage. For til trods for at mange af de kvinder, jeg møder i Indvandrer Kvindecentret ofte er udfordret - også ud over det rimelige, så er det kvinder der vil, og som ønsker en bedre fremtid for dem selv, deres familier og deres børn. Og det er disse kvinder, det nye logo afspejler, og det er for og sammen med dem, at Indvandrer Kvindecentret vil fortsætte og udvikle centrets indsatser og fokusområder fremover. Det glæder jeg mig til at være med til. De varmeste hilsner Ayfer Baykal Formand for Indvandrer Kvindecentret

5

6 04 ÅRSRAPPORT INDVANDRER KVINDECENTRET OM INDVANDRER KVINDECENTRET Indvandrer Kvindecentret arbejder for empowerment og inklusion af socialt udsatte etniske minoritetskvinder og deres familier. Centrets primære fokusområder er rådgivning og socialfaglig support, netværksdannelse, kompetenceopbygning, sundhedsfremme samt beskæftigelse. Vi arbejder målrettet med at nedbryde fordomme og diskrimination og fremme forståelse på tværs af etnicitet, kultur og sprog. Indvandrer Kvindecentret har knap 14 årsværk fordelt på 21 ansatte i sekretariatet, 15 ansatte brobyggere, der varetager centrets opsøgende indsats og ca. 150 frivillige. Indvandrer Kvindecentrets øverste myndighed er bestyrelsen, der er valgt af Indvandrer Kvindecentrets medlemmer på den årlige generalforsamling. Bestyrelsen har det overordnede ansvar for centret, mens den daglige drift og ledelse varetages af direktøren. INDVANDRER KVINDECENTRETS BESTYRELSE Ayfer Baykal, Formand [socialrådgiver og medlem af Københavns Borgerrepræsentation] Mogens Hemmingsen, Næstformand [tidl. Højskoleforstander] Susanne Uggerly [koordinerende sundhedsplejerske] Ingrid Pedersen [journalist] Brian Boye [jurist] Elvina Patrick [Pensionist] Andreas Hjort Frederiksen [leder af Social+] Katarina Feilberg [kommunikationskonsulent] Dekha Hussein [bioanalytikerstuderende og Brobygger] SUPPELANTER: Ashraf Tejani [pensionist] Fatma Altay [musiker]

7 SEND FLERE KRYDDERIER SOCIALRÅDGIVNING INDVANDRER KVINDECENTRET SOMALISKE MØDRE BYGGER BRO AKTIVITETS- OG VÆRESTED

8 06 ÅRSRAPPORT INDVANDRER KVINDECENTRET AKTIVITETS- OG VÆRESTED I 2013 var der knap besøg i Indvandrer Kvindecentret og mere end kvinder og børn deltog i Indvandrer Kvindecentrets ferie- og højtidsaktiviteter. Centret fungerer som et netværk, hvor kvinder mødes, lærer, udveksler erfaringer og livsfortællinger. Centret har åbent hver dag fra og tre aftner om ugen er der desuden aktiviteter for både kvinder og børn. LEKTIE- OG NETVÆRKSCAFEER Et af de mest efterspurgte tilbud i Indvandrer Kvindecentret er lektiehjælp både til børn og voksne var ingen undtagelse, hvor der i løbet af året blev afholdt 104 lektie- og netværkscafeer, som i alt havde besøg af kvinder og børn. Lektie-og netcafeerne afholdes to gange om ugen, og der tilbydes både individuel undervisning og gruppeundervisning. Fælles for lektiehjælpen er, at den tager udgangspunkt i den enkeltes niveau og kompetencer, hvilket gør undervisningen særlig attraktiv. I alt tog 210 forskellige kvinder og 194 børn imod tilbuddet om lektiehjælp i Som et ekstra tilbud startede Indvandrer Kvindecentret i efteråret 2013 op med intensiv danskundervisning i dagtimerne. Her får kvinder en-til-en undervisning af en dansklærer, hvilket giver mulighed for at komme i dybden med sproget. 15 kvinder har taget imod tilbuddet om dette intensive forløb. Endelig blev der etableret et særligt tilbud om lektiehjælp for unge drenge om søndagen, hvor det er frivillige mandlige lektiehjælpere, der varetager undervisningen. Tilbuddet om søndagslektiehjælp til drenge blev sat i værk på opfordring af Indvandrer Kvindecentrets brobyggere, der i deres opsøgende arbejde oplevede en stor efterspørgsel fra mange kvinder om lektiehjælp til deres sønner. Søndags-lektiecafeen har siden den blev etableret i august været en stor succes, og tiltrækker hver søndag mellem drenge i alderen fra 8-15 år. JOBRÅDGIVNING & COMPUTERHJÆLP Indvandrer Kvindecentret tilbyder også undervisning i jobrådgivning og computerbrug. Her kan kvinde få individuel vejledning i jobsøgning, udarbejdelse af ansøgninger og CV samt generel undervisning i brug af computer, søgning på Internet, mail, NemID osv. I alt blev der foretaget 176 jobrådgivninger, og 32 kvinder fra 13 forskellige lande modtog rådgivning, mens der blev afholdt 220 computerhjælpssessioner i 2013.

9 Langt størstedelen af de aktiviteter, der finder sted i regi af aktivitetsog værestedet, kan kun lade sig gøre, fordi Indvandrer kvindecentret har et stort og dedikeret frivilligkorps, der trofast vælger at dele ud af deres tid og kompetencer. Det er frivillige, der hjælper med lektier, med computere og med jobrådgivninger. Det er frivillige, der er mentorer både mandlige og kvindelige, er værtinder, er juridiske rådgivere og sundhedstjekkere. Det er også frivillige i ansøgningsudvalget og i kommunikationsgruppen, og så er det alle de, der bare stiller op så snart, der er brug for det. Det er fantastisk og det er uundværligt. Tusind tak.

10 08 ÅRSRAPPORT INDVANDRER KVINDECENTRET Mentorer & Mentees I Indvandrer Kvindecentrets mentornetværk matches etniske minoritetskvinder med etniske danske kvinder. Mentornetværket skaber relationer og venskaber på tværs, og giver god mulighed for at få styrket det danske sprog, få generel indsigt i det danske samfund samt hjælp til konkrete opgaver som fx oversættelse af breve fra offentlige instanser som kommuner, skoler osv. samt hjælp i forhold til lektier, studie eller jobsøgning. Det kvindelige mentornetværk kører nu på fjerde år, og i 2013 var der 16 aktive mentor/mentee-par. Menteene kommer fra Somalia, Libanon, Zanzibar, Palæstina, Marokko, Kenya, Iran, Fillipinerne, Jordan og Irak. MENTORKORPS FOR UNGE DRENGE I august 2013 besluttede Indvandrer Kvindecentret på opfordring af centrets brugere desuden at etablere et mandligt mentorkorps, hvor unge drenge matches med mandlige mentorer. Baggrunden for dette nye netværk er, at mange af de kvinder, der kommer i centret er enlige forsørgere og har ingen eller meget lidt kontakt med fædrene til deres børn. Det betyder, at der er mange børn, der står uden et mandligt forbillede i deres hverdag, som kan hjælpe med og inspirere i forhold til lektielæsning, uddannelsesvejledning, fritidsaktiviteter samt personlige spørgsmål. Vi arbejder på at forbedre Abdis selvtillid i fagene dansk og engelsk. Og derudover, vil vi gerne få hinanden til at prøve nye ting. Jeg vil gerne introducere Abdi til vinterbadning, og Abdi vil gerne lære mig at stå på skøjter. DANIEL HERVIK, MENTOR Det er forskelligt, hvad mentorerne og drengene laver, når de er sammen nogle fokuserer meget på det faglige og andre mere på det sociale, men det afhænger af den enkelte drengs behov. I dag er der 11 aktive mandlige mentor/mentee par.

11 Et godt match Lisbet Seedorff og Taghrid Abusharkh mødtes for første gang i foråret Taghrid ville gerne have et arbejde, og derfor handlede de første møder meget konkret om, hvordan man får et arbejde. Hvor søger og finder man job? Hvordan skriver man den gode ansøgning? Siden hen er der blevet talt om mange andre store som små ting. Trods stor forskel både i forhold til baggrund og til alder, så svingede vi godt sammen lige fra starten. Vi kunne simpelthen bare godt lide hinanden som mennesker, smiler Lisbet. For mig har det været utroligt givende at møde en palæstinensisk kvinde, der trods en dramatisk historie og megen modgang, både er stærk, selvsikker og selvstændig og hele tiden opsat på at lære mere og komme videre fortæller hun. Og der er ingen tvivl om, at det har været et godt match, som både Lisbet og Taghrid får en masse ud af. Jeg er rigtig glad for at have Lisbet som mentor. Hun er altid er parat til at hjælpe mig bl.a. med jobsøgning. Fx skulle jeg til jobsamtale kort efter, jeg havde mødt hende. Så spillede vi et rollespil, hvor hun var chef, og jeg ansøger. På den måde lærte jeg, hvordan sådan en samtale foregår, hvilket gjorde mig meget mere tryg. Og jeg fik jobbet! fortæller Taghrid. Lisbet og Taghrid mødes, når der er behov og lyst. Der er løbende i kontakt via sms, men de mødes så snart, der er brug for mere dybdegående afklaring eller sparring. Det kan være en gang om ugen eller hver 14. dag, og det betyder meget, at de bor tæt på hinanden, så spilder de nemlig ikke tiden på transport.

12 10 ÅRSRAPPORT INDVANDRER KVINDECENTRET Sundhed i hverdagen I Danmark er uligheden i sundhed stor, og den har i høj grad en social slagside, som rammer bredt i forhold til Indvandrer Kvindecentrets målgruppe. Derfor er sundhed også et fokusområde for Indvandrer Kvindecentret. Gennem særligt målrettede sundhedsindsatser som sundhedstjek, motion og kost hjælper vi kvinder med at omsætte gængse sundhedsråd til en hverdag, der ofte byder på mange udfordringer, hvor et ekstra fokus på sundhed til tider kan virke helt uoverskueligt. Uligheden i sundhed i Danmark er stor, og Købehavn har den laveste middellevetid i landet. En Københavner kan regne med at leve i 77,4 år. Og bor man på Nørrebro, så kan man i gennemsnit trække yderligere fire år fra. En gang om ugen tilbyder Indvandrer Kvindecentret alle interesserede et sundhedstjek. Det er frivillige professionelle som bioanalytikere, sygeplejersker og læger, der varetager sundhedstjekket. Et sundhedstjek varer ca. en halv time, og indledes med en kort afklarende samtale. Herefter bliver der målt blodtryk, BMI og hofte/talje-ratio samt taget en blodprøve, hvorfra der analyseres hæmoglobin, glucose og kolesteroler. På baggrund af målingerne tales der om, hvad kvinden kan gøre fremadrettet enten for at fastholde en god sundhedstilstand eller forbedre den. Ændringer fremadrettet kan være forslag til livstilsændringer i forhold til kost og motion, og det kan også være opfordringer til at opsøge egen læge. Alle, der får foretaget et sundhedstjek, modtager efter endt konsultation en personlig sundhedsrapport. I 2013 blev der foretaget 124 sundhedstjek på Indvandrer Kvindecentret. Udover sundhedstjek, så tilbyder Indvandrer Kvindecentret to gange om ugen fælles frokoster, hvor der sættes fokus på sunde madvaner, og hvor der i det omfang det er muligt, arbejdes på at lave mad efter de ti kostråd. Ved hver frokost nyder mellem kvinder et godt måltid sammen. Endelig blev der i 2013 også dyrket både gymnastik og yoga i Indvandrer Kvindecentret. Begge motionsformer tager udgangspunkt i kvindernes fysiske formåen og sikrer dermed, at alle kan være med. Der er altid stor tilslutning til de to ugentlige hold, der i alt samlede 563 deltagere i løbet 2013.

13 Indvandrer Kvindecentrets sundhedstjek drives af frivillige, der alle har en sundhedsfaglig baggrund. Sundhedstjekkernes arbejde fungerer ofte som brobygning til fx kvindernes praktiserende læge.

14 Hver torsdag bliver der holdt der holdt Torsdags café på Indvandrer Kvindecentret. Her bliver der sat fokus på aktuelle samfundsemner eller problematikker, som er relevante for brugerne af centret Der er blandt andet blevet diskuteret religion, motion i hverdagen, de 10 kostråd, kommunevalg, dansk som fremmedsprog og den nye kontanthjælpsreform. I gennemsnit var der 35 besøgende ved hver Torsdags Café.

15 I 2013 kom kvinder og syede i Indvandrer Kvindecentret. Systuen er et vigtigt socialt element i centret. For udover at styrke kvindernes færdigheder i at sy ved at tilbyde et symaskine-kørekort, så skaber systuen også gode rammer for dialog, snak, netværksdannelse og for nye venskaber.

16 14 ÅRSRAPPORT INDVANDRER KVINDECENTRET Familieaktiviteter i Indvandrer Kvindecentret Der er stor tilslutning, når Indvandrer Kvindecentret arrangerer ture og oplevelser både i skoleferierne og ved højtider som fx Eid og jul. I 2013 holdt vi kagebageværksted, filmklub, vi holdt Halloween med ansigtsmaling og græskar, Eid med mad og bingo samt jul med juletræsdans og risengrød. Vi tog på ture til Bakken, til Zoologisk Have, Bon Bon Land, Esrum Kloster, Experimentariet, National Museet, Trekroner og Lego Charity donerede 180 billetter til eventet Lego World i Bellacentret. Aktiviteter med familien er ofte et nødvendigt fravalg for mange af mange af de kvinder, der kommer på Indvandrer Kvindecentret, fordi økonomien er så stram, at der kun lige er plads til at dække helt basale udgifter. Det betyder, at familierne sjældent har mulighed for at gøre ting sammen som fx at tage en tur i biffen, i Zoologisk Have eller på ferie. Det lægger ikke kun pres på den enkelte familie, men det betyder også, at børnene ikke har de samme muligheder for at være en del af et moderne børnefællesskab med mobiltelefoner, computere, og fritidsaktiviteter som andre børn. Det koster både i forhold til isolation og udstødelse af fællesskabet. Derfor er centrets familieaktiviteter så meget mere end sjov og ballade. Det er aktiviteter, der er med til at skabe familiesammenhørighed, positive fællesoplevelser og pusterum fra en ofte udfordrende hverdag. I alt deltog 508 kvinder og 662 børn i Indvandrer Kvindecentrets mange familieaktiviteter.

17 En af de helt store attraktioner er, når Søren Wiuff inviterer Indvandrer Kvindecentret på besøg på sin gård Brogård ved Lammefjorden. Så bruges dagen på at samle afgrøder på markerne, og sammen tilbereder vi fantastisk mad, som vi spiser i den skønne natur.

18 16 ÅRSRAPPORT INDVANDRER KVINDECENTRET RÅDGIVNING I 2013 blev der gennemført samtaler i Indvandrer Kvindecentrets rådgivning. Det er et højt tal, der afspejler det enorme behov centrets målgruppe har for både socialfaglig og juridisk rådgivning og vejledning. Det overordnede formål med rådgivningen er at yde hjælp til selvhjælp, og al rådgivning, hvad enten der er tale om socialfaglig eller juridisk rådgivning er metodisk baseret på empowerment. Empowerment betyder direkte oversat bemyndige eller sætte i stand til. Det er et begreb, der sætter fokus på processer, der gør mennesker i stand til at modvirke afmagt og afhængighed. Målet er det selvstændige og myndige menneske, og midlet er medansvar og indflydelse. Rådgivningen spænder bredt fra dagligdags rådgivning vedr. forståelse af breve, offentlige skrivelser, økonomiske rådgivning med budgetlægning og styring af hustandsøkonomi til tungere og mere krævende socialfaglig råd givning indenfor beskæftigelsesområdet, handicapområdet eller i tilfælde med akut hjemløshed og situationer hvor borgere udsættes for fysisk og psykisk vold eller skilsmisse. Foruden den daglige mulighed for socialrådgivning hos centrets to fastansatte socialrådgivere, tilbyder centret også juridisk rådgivning en gang om ugen. Den juridiske rådgivning varetages af et højt kvalificeret korps af frivillige jurister og jurastuderende. Den juridiske rådgivning er åben for både mænd og kvinder. Centret tilbyder halvanden times sessioner, og tager altid udgangspunkt i de ønsker, som den rådsøgende har her og nu. Det er meget forskelligt, hvor lang tid et rådgivningsforløb i Indvandrer Kvindecentret varer. For nogle rådsøgende er et enkelt besøg nok, mens andre har brug for mange sessioner for at overkomme de udfordringer, som de stå overfor. For langt størstedelen gælder det, at de afslutter forløbet i rådgivningen på mellem 4-15 sessioner. I 2013 modtog 349 personer rådgivning i Indvandrer Kvindecentret, og heraf var 145 førstegangs-rådsøgende. Udover de meget forskelligartede rådgivningsbehov, så varierer de rådsøgendes forsørgelsesgrundlag i høj grad også. Det stiller store krav til høj faglighed og en bred viden inden for hele sociallovgivningen samt evnen til konstant at have fokus på individuelt tilpassede rådgivningsforløb.

19

20 18 ÅRSRAPPORT INDVANDRER KVINDECENTRET Rådgivningscase En enlig mor til tre børn henvender sig til Indvandrer Kvindecentrets juridiske rådgivning, fordi hun har spørgsmål vedr. skat. Kvinden er studerende. Under samtalen viser det sig, at kvindens problemer er mere omfattende end først antaget, og hun henvises derfor til centrets socialrådgivning. Under første samtale i socialrådgivningen viser det sig, at kvinden har store økonomiske vanskeligheder og at hun desuden er i behandling for en depression. Det gør hendes situation som forsørger, mor og studerende ustabil. Det er derfor helt essentielt at få skabt overblik over kvindens økonomi. Det står imidlertid hurtigt klart, at hun ikke kan få yderligere støtte end det tilskud til bolig og til enlige forældre, hun allerede får. Kvinden har heller ikke mulighed for at tage ekstra job, dels pga. hendes studie dels fordi hun ikke har et netværk, der kan hjælpe med at passe børnene, når hun er på arbejde. På grund af manglende erhvervserfaring modtager kvinden elevløn. Det svarer til en bruttoløn på kr., hvilket kun akkurat dækker de basale udgifter, der er som eneforsørger. I socialrådgivningen får kvinden derfor hjælp til at søge private fonde, og det lykkes at skaffe kr. Pengene giver mulighed for at nedbringe gæld og giver mulighed for at få børnene tilmeldt en fritidsaktivitet. Selv om det det kun er en engangsdonation, bringer pengene alligevel håb for fremtiden. Gennem rådgivningsforløbet viser det sig desuden, at kvindens eksmand gennem en årrække har udsat kvinden og børnene for fysisk vold. Det har medført, at hun er blevet nødt til at gældsætte sig for at kunne etablere et hjem for hende og hendes børn. Den pressede økonomiske situation og de tidligere oplevelser med vold i hjemmet, stresser ikke kun kvinden, men påvirker også børnene, som isolerer sig og opleves indelukkede. I rådgivningsforløbet erkender kvinden, at både hun og børnene har behov for at få bearbejdet bl.a. skyld- og skamfølelser i forbindelse med volden, og på denne baggrund beslutter kvinden at blive tilknyttet en terapigruppe for voldsofre. Tilknytningen til Indvandrer Kvindecentrets rådgivning er gået fra ugentlige rådgivningssessioner til aftaler ca. hver anden måned. Både kvinden og hendes børn benytter desuden de mange tilbud, som centret har, hvilket styrker familien internt og udvider deres netværk.

21 Ja jeg er blevet bedre, fordi jeg nu har fået information om, hvor jeg skal henvende mig,og hvordan jeg skal søge information på nettet, RÅDSØGENDE KVINDE Rådgiveren på Indvandrer Kvindecentret har åbnet mine øjne for vores rettigheder. Derfor er jeg blevet meget bedre til at løse mine egne problemer. RÅDSØGENDE KVINDE

22 20 ÅRSRAPPORT INDVANDRER KVINDECENTRET SOMALISKE MØDRE BYGGER BRO Forældre er børns væsentligste påvirkningskilde. Sådan er det i langt de fleste familier. For mange somaliske familier gælder det, at den forælder, der oftest står med ansvaret for børneopdragelsen, og dermed har den afgørende mulighed for at påvirke børnenes holdninger og adfærd, er moren. Det skyldes typisk, at faren pga. skilsmisse, bosættelse i udlandet eller andre forhold, ikke tager del i børnenes opdragelse. I Indvandrer Kvindecentret oplevede vi stor efterspørgsel fra kvinder med somalisk baggrund om hjælp til og vejledning i, hvordan man som forælder bedst muligt støtter sine børn i en positiv retning, så de kan klare sig godt i skolen og i uddannelsessystemet samt generelt indgå i sunde og positive fællesskaber. Og det var på baggrund af dette, at Indvandrer Kvindecentret etablerede indsatsen Somaliske Mødre Bygger Bro i Siden da er der sket rigtig meget, og i dag består indsatsen af 15 brobyggere, der er et korps af ressourcestærke kvinder, der gennem opsøgende indsatser hjælper mere isolerede og udsatte somaliske kvinder. Brobyggerne har som en del af indsatsen gennemgået flere undervisningsforløb, og har bred viden om serviceloven, om Lov om aktiv beskæftigelsesindsats, psykologi og psykiatri, unge og identitet, børn med psykiske handicap, samtaleteknik og konflikthåndtering. Brobyggerne repræsenterer forskellige egne af Somalia og grupperinger inden for det somaliske miljø. Brobyggerne kender det somaliske miljø indefra, og har derfor gode forudsætninger for at skabe kontakt til en bred gruppe somaliske kvinder. Brobyggerne målretter deres opsøgende indsatser i de boligområder, hvor der bor mange familier med somalisk baggrund, og er derfor aktive på indre og ydre Nørrebro, på Bispebjerg, Tingbjerg, Amager, Husum, Sydhavn, Sjælør, Tårnby, Bellahøj, Enghave, Østerbro, Frederiksberg, Ballerup, Gladsaxe, Ryparken og Emdrup. I 2013 blev der afholdt 345 hjemmebesøg. Det vil sige besøg, hvor brobyggerne opsøger kvinder i deres hjem, og tilbyder dem hjælp og støtte i forhold til de udfordringer, de oplever i deres hverdag. Derudover blev der afholdt 25 dialogmøder om sociale regler, sundhed og sundhedssystemet samt skolesystemet, og endelig blev der i to bydele afholdt kursus om opdragelse, hvor emnerne var: Borger i Danmark pligter og regler, konflikter og konflikthåndtering samt radikalisering og ekstremisme. Ved hvert dialogmøde og ved hver kursusgang deltog mellem 8 og 45 kvinder og børn. Udover at afholde hjemmebesøg og oplæg fungerer brobyggerne bl.a. som bisidder ved skole-hjem-samtaler, ved PPR-samtaler og ved lægebesøg, de oversætter breve og papirer fra skole, kommune og andre myndigheder.

23 21 ÅRSRAPPORT INDVANDRER KVINDECENTRET Det øgede kendskab til Somaliske Mødre Bygger Bro, har skabt stor imødekommenhed og efterspørgel blandt de somaliske mødre i de bydele, hvor brobyggerne er aktive. Og fra altid at være opsøgende, så bliver brobyggerne i dag kontaktet både af fagpersoner som sundhedsplejersker, integrationsvejledere og sagsbehandlerere for hjælp til borgere samt af mødre, der gerne vil have hjælp til at løse forskellige udfordringer. I juni 2013 evaluerede analyse- og rådgivningsfirmaet LG insight Indvandrer Kvindecentrets brobygger indsats, og kunne ud fra kvalitative data indsamlet blandt brugere af brobyggernes ydelser, konkludere at: Flere end halvdelen af de besøgte mødre oplever, at de har en større tillid til de danske myndigheder 75 % af de besøgte mødre oplever, at de gennem besøg eller oplæg har fået en større forståelse af det danske samfund. 2/3 af de besøgte mødre oplever, at de gennem besøg eller oplæg har fået nogle brugbare værktøjer fra brobyggerne til at håndtere deres børn eller forholdet til skole og institution. Mere end halvdelen af mødrene er efter eget udsagn blevet bedre i stand til at støtte deres børn i en positiv identitetsdannelse i en dansk kontekst.

24 22 ÅRSRAPPORT INDVANDRER KVINDECENTRET Brobygning En enlig mor til syv børn i alderen fra år bliver kontaktet af en brobygger. Moren fortæller, at den ældste af hendes hjemmeboende børn er blevet smidt ud af skolen. Moren har forsøgt at finde en anden skole til drengen, fordi hun kunne se, at han var tiltrukket af dårlige fællesskaber. Hun kunne imidlertid ikke finde en anden skole, og havde heller ikke et netværk, der kunne hjælpe hende. Moren følte, at hun stod helt alene med sine problemer, og tog derfor også uden betænkeligheder imod hjælp fra brobyggeren, da hun bankede på morens dør. Moren ønskede, at brobyggeren skulle hjælpe hende, således at de fire yngste børn ikke endte, som deres bror med at blive smidt ud af skolen. Brobyggeren etablerede både samarbejde med københavns kommune og med børnenes skole. Det resulterede i, at to af børnene blev flyttet hen til en skole, som i højere grad kunne efterleve deres undervisningsbehov og at et barn valgte at fortsætte sin skolegang på en efterskole. Ca. 2/3 af de mødre, som brobyggerne har haft kontakt med tilkendegiver, at de hjælper og støtter deres børn i deres skolegang, mens ca. hver femte vurderer, at de ikke kan støtte deres børn. Deres manglende støtte skyldes bl.a. utilstrækkelige sprogkundskaber, manglende kompetencer i forhold til at hjælpe med lektier eller manglende kendskab til det danske skolesystem. Vi diskuterer opdragelse med mødrene, og vi forklarer, hvorfor det er vigtigt, at de deltager til skole-hjem-samtaler, og hvordan de tjekker forældreintra. Nu arbejder vi også med at bryde det tabu, der er i de somaliske miljøer omkring børn med psykiske handicap. Vi fortæller mødrene om handicap, og om den hjælp de kan få. UBAH JAMA, BROBYGGER

25 Som repræsentant for TrygFonden kom Peter Mygind forbi Indvandrer Kvindecentret med en check på en million kroner, der skal bruges til at sikre brobyggernes vigtige indsats også i Foto: Martin Sørensen

26 24 ÅRSRAPPORT INDVANDRER KVINDECENTRET SEND FLERE KRYDDERIER Mad nedbryder barrierer og samler mennesker på tværs af kulturer og sprog. Derfor har mad også altid været et centralt omdrejningspunkt i Indvandrer Kvindecentret. Og derfor var det også helt naturligt at gøre mad til forretningsgrundlaget for centrets socialøkonomiske virksomhed Send Flere Krydderier, der i 2013 kunne fejre 1 års fødselsdag. 56 % af etniske minoritetskvinder fra ikke-vestlige lande i alderen står uden for det danske arbejdsmarked. Til sammenligning er tallet for etnisk danske kvinder 19 %. Denne ulighed skyldes blandt andet, at mange etniske minoritetskvinder ikke har den erhvervserfaring eller de uddannelsesmæssige baggrunde, det kræver at komme ud på det danske arbejdsmarked. Samtidig ved vi, at det at have et arbejde højner den enkeltes selvværd og styrker opfattelse af egne evner, muligheder og værdier. Derfor er der et stort behov for at tænke rummelige og fleksible arbejdspladser ind, der giver mere udsatte borgere mulighed for at være en del af det danske arbejdsmarkedsfællesskab. Send Flere Krydderier er en socialøkonomisk virksomhed, fordi vi geninvesterer overskuddet, så flere etniske minoritetskvinder, der er langt fra arbejdsmarkedet pga. af sproglige barrierer, mangelfuld uddannelse og erhvervserfaring, kan få formaliseret og professionaliseret deres madlavnings- og køkkenkompetencer. Dermed styrkes deres muligheder for at få et job enten i Send Flere Krydderier eller i andre virksomheder. Samtidig med en grad af socialfaglighed, hvor vi giver plads til den enkelte kvinde, og møder hende dér, hvor hun er i forhold til kvalifikationer, kompetencer og ressourcer, så er det i Send Flere Krydderier, som i alle andre virksomheder helt essentielt at styrke virksomhedens økonomiske bæredygtighed. Det gøres dagligt gennem professionalisering og opkvalificering af køkkenpersonale og optimering af arbejdsgange, og i 2013 deltog Send Flere Krydderier desuden i Det Sociale Vækstprogram, der satte fokus på forskellige redskaber og værktøjer til forretningsudvikling har været et indbringende år for Send Flere Krydderier, der udover at drive den daglige catering med masser af nye kunder også har serveret mellemøstlige delikatesser ved en lang række events. Vi serverede bl.a. mad til musikelskere ved Københavns Jazz Festival, deltog i madfestivalen Smag Verden, fejrede Eid på Rådhuspladsen og rettede an med somaliske pandekager og the til juleglade Nørrebro-borgere den 1. december på Blågårds Plads. I 2013 iværksatte Send Flere Krydderier også et metodeudviklingsprojekt, hvor etniske minoritetskvinder med ikke-vestlig baggrund tilbydes individuelt tilpassede opkvalificeringsforløb. Her lærer kvinderne, hvordan man arbejder i et professionelt køkken; og får undervisning i blandt andet håndtering af råvarer, egenkontrol, hygiejne samt udvikling og sammensætning af menuer. 15 kvinder fra hhv. Irak, Algeriet, Pakistan, Tyrkiet, Jordan, Somalia, Marokko og Libanon blev henvist fra Københavns jobcentre og gennemførte med stor succes første del af opkvalificeringsforløbet, der fortsætter i 2014.

INDHOLD 04 REKORD MED EN SLAGSIDE

INDHOLD 04 REKORD MED EN SLAGSIDE ÅRSBERETNING 2014 INDHOLD 04 REKORD MED EN SLAGSIDE 06 OM INDVANDRER KVINDECENTRET Vision og mission Strategiske fokusområder Indvandrer Kvindecentret Blågårdsgade 4, 1 tv. 2200 Kbh. N T. 3539 6985 www.i-kc.dk

Læs mere

Tid tillid skal til. 10 år med en boligsocial indsats i Tingbjerg

Tid tillid skal til. 10 år med en boligsocial indsats i Tingbjerg Tid tillid skal til 10 år med en boligsocial indsats i Tingbjerg Indhold Sådan gør vi i Tingbjerg INTRODUKTION Livet leves i Tingbjerg 4 Parallelt med at vi den 1. juli 2012 påbegyndte den tredje periode

Læs mere

Helhedsplan for Tingbjerg Medio 2012 til medio 2016 Februar 2012

Helhedsplan for Tingbjerg Medio 2012 til medio 2016 Februar 2012 Helhedsplan for Tingbjerg Medio 2012 til medio 2016 Februar 2012 1 Forord Der søges om tilskud fra Landsbyggefondens pulje til en social- og forebyggende indsats i boligområdet Tingbjerg, der omfatter

Læs mere

Lektier Leg Læring. Lektiecaféer i mange miljøer

Lektier Leg Læring. Lektiecaféer i mange miljøer Lektier Leg Læring Lektiecaféer i mange miljøer 2 3 Lektier Leg Læring Lektiecaféer i mange miljøer, 2011 Udgivet af Kommunernes Skolebiblioteksforening for Brug for alle unge, Ministeriet for Flygtninge,

Læs mere

Sundhedsfremme for udsatte borgere med anden etnisk baggrund end dansk

Sundhedsfremme for udsatte borgere med anden etnisk baggrund end dansk CENTER FOR SUND ALDRING Sundhedsfremme for udsatte borgere med anden etnisk baggrund end dansk Erfaringer fra ti gode virkerum for sundhed i København Signe Gronwald Petersen, Maria Benavente Rasmussen

Læs mere

EVALUERINGSRAPPORT. Historien om en succes

EVALUERINGSRAPPORT. Historien om en succes EVALUERINGSRAPPORT Historien om en succes En indsats der rykker Denne rapport fortæller historien om en succes Vester Voldgade 17 1552 København V Tlf. 33 63 10 00 www.kab-bolig.dk Det er historien om

Læs mere

NR 1 APRIL 2003 ÅRSBERETNING 2002 MØDREHJÆLPEN

NR 1 APRIL 2003 ÅRSBERETNING 2002 MØDREHJÆLPEN NR 1 APRIL 2003 ÅRSBERETNING 2002 MØDREHJÆLPEN 1 MØDREHJÆLPEN Nr. 1 April 2003 Årgang 3 Redaktion: Hanne Simonsen (ansv.) Susanne Svenningsen (redaktør) Lene Byriel (journalist, DJ) Maja Plesner (journalist,

Læs mere

akutboliger for unge hjemløse på Frederiksberg et alternativ til herberg

akutboliger for unge hjemløse på Frederiksberg et alternativ til herberg akutboliger for unge hjemløse på Frederiksberg et alternativ til herberg unge lejlighederne tilbuddet M unge Udarbejdet i August 2014 Grafisk design Tryk lindevangen Ida Weinholt og Max Wettendorff bostøttemedarbejdere

Læs mere

SMÅ SKRIDT MOD BESKÆFTIGELSE. En undersøgelse af boligsociale job-og uddannelsesvejledningers arbejde med udsatte ledige

SMÅ SKRIDT MOD BESKÆFTIGELSE. En undersøgelse af boligsociale job-og uddannelsesvejledningers arbejde med udsatte ledige SMÅ SKRIDT MOD BESKÆFTIGELSE En undersøgelse af boligsociale job-og uddannelsesvejledningers arbejde med udsatte ledige SMÅ SKRIDT PÅ VEJ MOD BESKÆFTIGELSE En undersøgelse af boligsociale job-og uddannelsesvejledningers

Læs mere

Projekter støttet af metodeudviklingspuljen. Slutevaluering

Projekter støttet af metodeudviklingspuljen. Slutevaluering Projekter støttet af metodeudviklingspuljen Slutevaluering August 2013 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 5 1.1 Datakilder... 6 2. Virksomme elementer... 9 2.1 Rammerne for indsatsen... 10 2.1.1 En

Læs mere

Shaqo 2011-2013 Anbefalinger

Shaqo 2011-2013 Anbefalinger 2013 Shaqo 2011-2013 Anbefalinger Akantus 2011 ApS 08.02.14 1. Baggrund 2 2. Målgruppebeskrivelse 5 2.1 Barriererne 5 2.1.1 Systemiske barrierer 5 2.1.2 Kulturelle barrierer 7 2.1.3 Arbejdsmarkedsbarrierer

Læs mere

Unge indvandrere uden for arbejdsstyrken i Københavns Kommune

Unge indvandrere uden for arbejdsstyrken i Københavns Kommune Unge indvandrere uden for arbejdsstyrken i Københavns Kommune Marts 2006 Sanne Ipsen, Ane Kolstrup og Henning Hansen CASA Unge indvandrere uden for arbejdsstyrken i Københavns Kommune Marts 2006 Sanne

Læs mere

DE UNGE VÆK FRA GADEN

DE UNGE VÆK FRA GADEN Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik 2011-12 UUI alm. del Bilag 46 Offentligt C ENT ER F OR B OL IG SO C I A L UDVI KLIN G DE UNGE VÆK FRA GADEN Effektive metoder i kriminalpræventivt arbejde

Læs mere

1. Indledning...1. 3. Gennemgang af resultater...6

1. Indledning...1. 3. Gennemgang af resultater...6 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...1 1.1 Projektets mål...1 1.2 Evalueringens formål og fokus...1 1.3 Evalueringens datagrundlag...1 1.4 Læsevejledning...2 2. Konklusioner og anbefalinger...3 2.1 Evalueringens

Læs mere

FRIVILLIGHED. April 2014. Marselisborg realiserer sammen med Jobcenteret et besparelsespotentiale. på sygedagpengeområdet. Læs hvordan på side 18

FRIVILLIGHED. April 2014. Marselisborg realiserer sammen med Jobcenteret et besparelsespotentiale. på sygedagpengeområdet. Læs hvordan på side 18 NYHEDSBREV /11 April 2014 BESKÆFTIGELSE Bæredygtigt besparelses potentiale i Sorø FRIVILLIGHED Marselisborg realiserer sammen med Jobcenteret et besparelsespotentiale. på sygedagpengeområdet. Læs hvordan

Læs mere

Helhedsplan. for Korskærparken og Sønderparken 2014-18. 18. februar 2014 Boligkontoret Fredericia boli.nu

Helhedsplan. for Korskærparken og Sønderparken 2014-18. 18. februar 2014 Boligkontoret Fredericia boli.nu Helhedsplan for Korskærparken og Sønderparken 2014-18 18. februar 2014 Boligkontoret Fredericia boli.nu Indholdsfortegnelse Afsnit 1: Forord 3 Afsnit 2: Resumé 4 Afsnit 3: Baggrund 4 3.1 Ressourcer og

Læs mere

INTEGRATIONSTRÆF 14 Om at rydde sten af vejen

INTEGRATIONSTRÆF 14 Om at rydde sten af vejen INTEGRATIONSTRÆF 14 Om at rydde sten af vejen Rapport fra konferencen INDHOLD Forord.... 3 Velkomsttale v/ Jane Findahl, medlem af KL s Arbejdsmarkeds- og Erhvervsudvalg... 4 Ministerens budskaber til

Læs mere

PROJEKTBASEN - EN FORTSÆTTELSE

PROJEKTBASEN - EN FORTSÆTTELSE PROJEKTBASEN - EN FORTSÆTTELSE BOLIGSELSKABERNE: FSB DFB VIBO LEJERBO AAB I SAMARBEJDE MED KØBENHAVNS KOMMUNE November 2008 INDHOLD 1 INDLEDNING...3 2 BESKRIVELSE AF KVARTERET...3 2.1 BEBOERSAMMENSÆTNING

Læs mere

EVALUERING AF SOCIAL COACHING STØTTE TIL FORANDRING

EVALUERING AF SOCIAL COACHING STØTTE TIL FORANDRING EVALUERING AF SOCIAL COACHING STØTTE TIL FORANDRING Af Ivan Christensen, Anne Sørensen & Christoffer Zeuthen Socialt Udviklingscenter SUS 1 INDHOLD 1. INDLEDNING... 3 KORT OM SOCIAL COACHING, FUNDAMENTET

Læs mere

Indsatsen for ægtefælleforsørgede. anbefalinger og erfaringer fra Projekt Futura

Indsatsen for ægtefælleforsørgede. anbefalinger og erfaringer fra Projekt Futura Indsatsen for ægtefælleforsørgede anbefalinger og erfaringer fra Projekt Futura Indsatsen for ægtefælleforsørgede anbefalinger og erfaringer fra Projekt Futura KL 2014 Pjecen er udarbejdet af KL Design:

Læs mere

EVALUERING AF PROJEKT DE DRIKKER DERHJEMME Åbent anonymt rådgivningstilbud for børn og unge i familier med alkoholproblemer

EVALUERING AF PROJEKT DE DRIKKER DERHJEMME Åbent anonymt rådgivningstilbud for børn og unge i familier med alkoholproblemer EVALUERING AF PROJEKT DE DRIKKER DERHJEMME Åbent anonymt rådgivningstilbud for børn og unge i familier med alkoholproblemer Samtalerne har givet mig mere selvtillid og, at det jeg siger, er rigtigt. [

Læs mere

Maj 2012. Kortlægning af kommunernes social- og sundhedstilbud til borgere på kanten af arbejdsmarkedet. Del 2 - Eksempelsamling

Maj 2012. Kortlægning af kommunernes social- og sundhedstilbud til borgere på kanten af arbejdsmarkedet. Del 2 - Eksempelsamling Maj 2012 Kortlægning af kommunernes social- og sundhedstilbud til borgere på kanten af arbejdsmarkedet Indhold Indledning 4 Kortlægningens struktur... 5 1. Rådgivning 6 Eksempel 1 Aarhus Folkeinformation...

Læs mere

Evaluering af projekt Curlingbanen

Evaluering af projekt Curlingbanen Evaluering af projekt Curlingbanen Periode 01.12.07 30.06.08 Økonomiske midler bevilget af Det Lokale Beskæftigelsesråd 1 Forord Navnet Curlingbanen er tænkt som et udtryk for, at feje forhindringerne

Læs mere

Kofoeds Skole Nyrnberggade 1 2300 København S Tlf. 3268 0200 E-mail: ks@kofoedsskole.dk www.kofoedsskole.dk. Design. Kofoeds Skole.

Kofoeds Skole Nyrnberggade 1 2300 København S Tlf. 3268 0200 E-mail: ks@kofoedsskole.dk www.kofoedsskole.dk. Design. Kofoeds Skole. 2011/12 ÅRSSKRIFT HJÆLP T I L SELVHJÆLP T IL SOC I A L T UDSAT TE Kofoeds Skole Nyrnberggade 1 2300 København S Tlf. 3268 0200 E-mail: ks@kofoedsskole.dk www.kofoedsskole.dk Ansvar: Redaktør: Design og

Læs mere

- en bog til fagfolk om udsatte grønlandske børn i Danmark

- en bog til fagfolk om udsatte grønlandske børn i Danmark - en bog til fagfolk om udsatte grønlandske børn i Danmark De usynlige børn - en bog til fagfolk om udsatte grønlandske børn i Danmark 4 Indholdsfortegnelse KÆRE LÆSER KAPITEL 1 NYT LAND, NYT SPROG, NY

Læs mere

Evaluering af projekt Pitstop

Evaluering af projekt Pitstop Evaluering af projekt Pitstop Et toårigt, tværfagligt samarbejdsprojekt mellem Charlotteskolen og Fritids- og Ungdomsklubben 5 eren, med det formål at undgå eksklusion af elever fra skolen ved hjælp af

Læs mere

Et stærkt velfærdssamfund skal skabes sammen med borgerne!

Et stærkt velfærdssamfund skal skabes sammen med borgerne! FRIVILLIGRÅDET Et stærkt velfærdssamfund skal skabes sammen med borgerne! Reformoplæg fra Frivilligrådet April 2010 Et stærkt velfærdssamfund skal skabes sammen med borgerne! Reformoplæg fra Frivilligrådet

Læs mere

Hvordan kan VORES BØRN lære mere i skolen?

Hvordan kan VORES BØRN lære mere i skolen? Velkommen til samarbejde Hvordan kan VORES BØRN lære mere i skolen? Hvad skal børnene lære i skolen og som hjemmearbejde? Tekst af Solveig Gaarsmand og Helge Christiansen AKTIVE FORÆLDRE HJEMMEARBEJDE

Læs mere

Frivilligt baserede mentorprogrammer

Frivilligt baserede mentorprogrammer Frivilligt baserede mentorprogrammer 1 Resume og konklusioner...3 1.1 Projektets formål... 3 1.2 Projektets hovedkonklusioner... 3 2 Mentorkorpset...5 2.1 Formålet med projektet... 5 2.2 Målgrupperne...

Læs mere

Café Paraplyen. Årsrapport Maj 2011 Marts 2012

Café Paraplyen. Årsrapport Maj 2011 Marts 2012 Café Paraplyen Årsrapport Maj 2011 Marts 2012 Nørregade 77 79 5000 Odense C Tlf.: 6612 8585 Et spisested, et værested og en social café www.paraplyen odense.dk omsorg@paraplyen-odense.dk En social og alkoholfri

Læs mere