Resultater fra Lifs og Dansk Bioteks undersøgelse af kliniske forskningsaktiviteter i Danmark

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Resultater fra Lifs og Dansk Bioteks undersøgelse af kliniske forskningsaktiviteter i Danmark"

Transkript

1 Resultater fra Lifs og Dansk Bioteks undersøgelse af kliniske forskningsaktiviteter i Danmark 2010 Publiceret september 2011

2 2

3 Indholdsfortegnelse 1. Formål og baggrund 4 2. Samlede konklusioner Konklusioner Lif-virksomheder 2010 ( ) Konklusioner Dansk Biotek virksomheder 2010 ( ) 6 3. Udsendte og returnerede spørgeskemaer 6 4. Antal beskæftigede med klinisk forskning 7 5. Antal kliniske studier og deres fordeling 8 6. Eksterne omkostninger Udgifter til investigator-initierede studier Non-interventionsforsøg Kliniske studier på børn 16 3

4 1. Formål og baggrund Som led i at kunne dokumentere og kommunikere lægemiddel- og biotekindustriens betydning for den sundhedsvidenskabelige forskning i Danmark har Dansk Biotek samt Lifs Udvalg om Klinisk Forskning indhentet oplysninger vedrørende medlemsvirksomhedernes aktiviteter og ressourceforbrug til klinisk forskning her i landet. Lif har gennemført lignende undersøgelser siden 2005, men fra og med 2008 er undersøgelsen udvidet til også at omfatte medlemmer af Dansk Biotek. Med udvidelsen dækker undersøgelsen de væsentligste private kliniske forskningsaktører i Danmark. Af dette notat fremgår: 1. Det samlede billede af status for den kliniske forskning i Danmark for 2010 dækkende både medlemmer af Lif og medlemmer af Dansk Biotek. 2. Særskilte opgørelser for de to foreninger. Først vises udviklingen igennem de sidste seks år i aktivitetsniveau og ressourceforbrug blandt medlemmer af Lif (fra 2005 til og med 2010), herefter vises udviklingen i aktivitetsniveau og ressourceforbrug blandt medlemmer af Dansk Biotek (fra 2008 til og med 2010). Da der blandt medlemsvirksomhederne i Lif og Dansk Biotek er gengangere dvs. virksomheder, der er medlem af både Lif og Dansk Biotek kan de særskilte opgørelser for de to foreninger dækkende 2010 ikke sammenholdes direkte med opgørelsen, der giver det samlede billede af den kliniske forskning i Danmark for Det drejer sig i alt om seks virksomheder, der er medlemmer af både Lif og Dansk Biotek. I præsentationen af det samlede billede af status for den kliniske forskning i Danmark for 2010 er der taget højde for, at virksomheder med dobbeltmedlemskab ikke medregnes to gange. 2. Samlede konklusioner Medlemmer af Lif og Dansk Biotek total for 2010 Totalt var fuldtidsansatte beskæftiget med klinisk forskning i 2010 (internt i medlemsvirksomhederne) heraf var 201 beskæftiget med klinisk forskning, der blev udført i Danmark, hvilket er på niveau med Som noget nyt i 2010 undersøgelsen er det opgjort, at virksomhederne herudover har ca. 61 fuldtidsansatte beskæftiget med klinisk forskning i Danmark via eksterne CRO er. I alt var der 285 kliniske forsøg kørende i Danmark i 2010 heraf var 81 nye forsøg, der blev startet i I 2010 deltog i alt personer i kliniske forsøg i Danmark. De samlede eksterne udgifter til kliniske forsøg styret og gennemført af virksomheden selv var for de medlemmer af Lif og Dansk Biotek, der deltog i denne undersøgelse, 201,2 mio. kr. Hertil kommer, at virksomhederne via CRO er har haft eksterne omkostninger til honorarer og bidrag til sygehus/universitetsinstitutioner, forskningsfonde, investigatorer, laboratorieanalyser og andet for i alt 10,8 mio. kr., samt at virksomhederne samlet set også havde udgifter for 31,8 mio. kr. til investigator-initierede forsøg. Virksomhederne har dermed haft eksterne udgifter for i alt 243,8 mio. kr. til dækning af forskning, som primært er blevet gennemført i det offentlige sundhedsvæsen. 4

5 2.1 Konklusioner Lif-virksomheder 2010 ( ) Antallet af medarbejdere beskæftiget med klinisk forskning, der foregår i Danmark, har stabiliseret sig i forhold til foregående år (se tabel 3). Samlet set er antallet af kliniske studier i Danmark faldet markant fra 2007 til 2010 (mere end 35 %). Ses der over en 6 årig periode, er faldet dog mindre markant (se tabel 5). Det fortsatte fald i antallet af kliniske forsøg fra 2009 til 2010 viser en jævn tilbagegang i forhold til alle forsøgstyper (fase I, II, III, IV) (se tabel 5). Antallet af centre pr. studie er faldet fra 2009 til 2010 et fald, der også er set de foregående år (se tabel 7). Det totale antal forsøgspersoner i 2010 viser et fald i forhold til 2009 på knap 9 % - det er faldet i antallet af forsøgspersoner til fase II og IV forsøg, der trækker det samlede fald. Antallet af forsøgspersoner til fase I har været stigende siden Fase III er nogenlunde uændret/lille fald (se tabel 9). Faldende samlede eksterne omkostninger over perioden , særligt når der tages højde for, at der er tale om årets priser (se tabel 11). I perioden stabilitet i udgifterne til investigator-initierede studier i 2009 skete der et lille fald, som nu er stabiliseret i 2010 (se afsnit 7). Stabilt antal non-interventionsforsøg i perioden , dog med en lille stigning i 2010 (se tabel 13). Lidt flere kliniske studier på børn i 2010 (se afsnit 9). 5

6 2.2 Konklusioner Dansk Biotek virksomheder 2010 ( ) I 2010 var der fuldtidsansatte beskæftiget med klinisk forskning (heraf ansat i biotekvirksomhederne og ca. fem beskæftiget via eksterne CRO er). Af disse arbejdede 35 med klinisk forskning, der blev udført i Danmark (tabel 4). Der blev i 2009 udført i alt 16 kliniske forsøg heraf tre i regi af eksterne CRO er (se tabel 6). I 2010 var de samlede eksterne omkostninger 22,4 mio. kr. (se afsnit 6 og tabel 12). Der blev udført fire non-interventionsforsøg (se tabel 14). Der blev gennemført ét klinisk studie på børn (se afsnit 9). 3. Udsendte og returnerede spørgeskemaer Medlemmer af Lif og Dansk Biotek total for 2010: Til dette års undersøgelse (dækkende 2010) er der udsendt i alt 63 spørgeskemaer til medlemmer af Lif og Dansk Biotek. Der er modtaget 37 besvarelser, hvilket giver en samlet svarprocent på 59 %. Antallet af medlemsvirksomheder i Lif varierer over årene, bl.a. som følge af fusioner. Derfor er der forskel på, hvor mange spørgeskemaer der er udsendt de enkelte år. For optimering af svarprocenten er der af flere omgange udsendt opfølgningsmails til de virksomheder fra både Lif og Dansk Biotek hvorfra svar manglede. Tabel 1: Udsendte spørgeskemaer til Lif-virksomheder og svarprocenter Antal udsendte spørgeskemaer Antal modtagne besvarelser Antal gengangere ifht. foregående år Svarprocent % % % % % % Blandt de 30 Lif-virksomheder, der har svaret i 2010-undersøgelsen, er 27 gengangere fra For over tid at sikre konsekvens i virksomhedernes fortolkning af de enkelte spørgsmål er besvarelserne fra de virksomheder, der også deltog i 2009, sammenlignet med besvarelserne fra de samme virksomheder i Hvor der synes at have været forskel 6

7 i fortolkningen (hvor der er sket store ændringer i svarene fra 2009 til 2010), er virksomheden blevet kontaktet for en afklaring heraf. Tabel 2: Udsendte spørgeskemaer til Dansk Biotek-virksomheder og svarprocenter Antal udsendte spørgeskemaer Antal modtagne besvarelser Antal gengangere ifht. foregående år Svarprocent % % % Generelt gælder det for alle besvarelserne fra både Lif-virksomheder og Dansk Biotek virksomheder at de er blevet grundigt efterbehandlet. Hvor der har været intern uoverensstemmelse mellem svarene til forskellige spørgsmål i spørgeskemaet, eller hvis der har manglet svar på enkelte spørgsmål, er virksomheden blevet kontaktet for en nærmere udredning af dette. 4. Antal beskæftigede med klinisk forskning Medlemmer af Lif og Dansk Biotek total for 2010: I 2010 var der samlet set fuldtidsansatte i Danmark beskæftiget med klinisk forskning (internt i medlemsvirksomhederne) heraf arbejdede 201 med klinisk forskning, der blev udført i Danmark. Hertil kommer 61 fuldtidsansatte beskæftiget med klinisk i Danmark via eksterne CRO er. Tabel 3: Antal beskæftigede med klinisk forskning i Lif-virksomheder Internt 2010 Via ekstern CRO* Fuldtidsbeskæftigede med klinisk forskning i Danmark i alt Gennemsnit pr. svarvirksomhed (FTE) Andel af det samlede antal fuldtidsbeskæftigede med klinisk forskning (%) 228,2 228,6 211,3 194,1 194,6 56,1 9,1 9,5 7,5 6,26 6,49 1,87 18,8 17,6 13,2 12,7 12,9 3,7 *Som noget nyt for 2010 er ansatte beskæftiget med klinisk forskning, der gennemføres i Danmark via CRO, medtaget i undersøgelsen. Beskæftigede via CRO er har som hovedregel ikke været medtaget i undersøgelsen de foregående år. I mange tilfælde er der tale om et skønnet antal ansatte hos CRO er beskæftiget med virksomhedens kliniske studier. 7

8 Tallene for 2005 er udeladt af tabel 3, da spørgsmålet om antal beskæftigede med klinisk forskning blev ændret fra og med Data fra 2005 kan derfor ikke sammenlignes med de efterfølgende år. I 2007 var der i Lif-virksomheder fuldtidsansatte i Danmark beskæftiget med klinisk forskning heraf arbejdede 228,6 med klinisk forskning, der blev udført i Danmark. I 2008 havde Lif-virksomheder i alt fuldtidsansatte i Danmark beskæftiget med klinisk forskning heraf arbejdede 212 med klinisk forskning, der blev udført i Danmark. I 2009 var der fuldtidsansatte beskæftiget med klinisk forskning heraf arbejdede 194,1 med klinisk forskning, der blev udført i Danmark. I 2010 var der fuldtidsansatte beskæftiget med klinisk forskning (heraf ansat i virksomhederne og 56 beskæftiget via eksterne CRO er). Af disse arbejdede 250,7 med klinisk forskning, der blev udført i Danmark. I 2008 var der i Dansk Biotek virksomheder 1.144,9 fuldtidsansatte i Danmark beskæftiget med klinisk forskning heraf arbejdede 32,9 med klinisk forskning, der blev gennemført i Danmark. Tabel 4: Antal beskæftigede med klinisk forskning i Dansk Biotek virksomheder Internt 2010 Via ekstern CRO* Fuldtidsbeskæftigede med klinisk forskning i Danmark i alt Gennemsnit pr. svarvirksomhed (FTE) Andel af det samlede antal fuldtidsbeskæftigede med klinisk forskning (%) 32, ,75 2,5 1,2 2,7 0,4 2,9 1,0 2,5 0,4 I 2009 var der i Dansk Biotek virksomheder fuldtidsansatte i Danmark beskæftiget med klinisk forskning heraf arbejdede 13 med klinisk forskning, der blev gennemført i Danmark. I 2010 var der fuldtidsansatte beskæftiget med klinisk forskning (heraf ansat i biotekvirksomhederne og ca. fem beskæftiget via eksterne CRO er). Af disse arbejdede ca. 35 med klinisk forskning, der blev udført i Danmark. 5. Antal kliniske studier og deres fordeling Medlemmer af Lif og Dansk Biotek total for 2010: I 2010 havde medlemmer af Lif og Dansk Biotek i alt 286 kliniske forsøg kørende heraf blev 233 forsøg styret og gennemført i regi af virksomheden, 53 forsøg blev styret og gennemført via eksterne CRO er. Ses der på forsøgene, som blev styret og gennemført i virksomhedernes eget regi, var der 10 fase I forsøg, 53 fase II forsøg, 130 fase III forsøg og 40 fase IV forsøg (i alt 233 forsøg). Til sammenligning havde virksomhederne 268 forsøg kørende i 2009 (heri dog ikke medregnet forsøg i regi af eksterne CRO er). Langt hovedparten af de kliniske forsøg (89 %) blev 1 En virksomhed har øget antallet af beskæftigede med klinisk forskning med 100 personer (fra 0 i 2007 til 100 i 2008) - dette er formodentlig udtryk for enten en forskellig tolkning af spørgsmålet (2007 sammenlignet med 2008) eller intern omorganisering af forretningsenheder i den internationale virksomhed. 8

9 gennemført på hospitaler. De resterende forsøg blev gennemført i almen praksis samt andet sted (eksempelvis private speciallæger). Af de 285 igangværende kliniske forsøg blev 81 startet i løbet af året (fra 1. januar til 31. december 2010). Der er tale om tre nye fase I forsøg, 26 nye fase II forsøg, 45 nye fase III forsøg og 7 nye fase IV forsøg. Til sammenligning blev der i 2008 startet 99 nye forsøg og i nye forsøg hos medlemmer af Lif og Dansk Biotek. I 2010 var i alt centre involveret i svarvirksomhedernes kliniske studier i Danmark. 15 centre var involveret i fase I forsøg, 168 centre i fase II forsøg, 649 centre i fase III forsøg, og 176 centre var involveret i fase IV forsøg. I 2009 var der centre involveret i de kliniske forsøg hos medlemmer af Lif og Dansk Biotek. I alt deltog i personer i kliniske forsøg, som medlemmer af Lif og Dansk Biotek havde kørende i 2010 heraf deltog i forsøg, der var styret og gennemført i regi af virksomheden, deltog i forsøg, som var styret og gennemført via eksterne CRO er. Ses der på de forsøg, som blev styret og gennemført i regi af virksomheden, deltog 307 personer i fase I forsøg, 580 personer i fase II forsøg, personer i fase III forsøg samt personer i fase IV forsøg. Til sammenligning var det totale deltagerantal i personer. I 2010 havde de 30 Lif-svarvirksomheder i alt 285 kliniske studier i gang i Danmark (heraf blev de 232 styret og gennemført i regi af virksomheden, 53 blev styret og gennemført i regi af en ekstern CRO). Tabel 5: Antal kliniske studier i Lif-virksomheder fordelt på faser Fase 1 2 Fase 2 3 Fase 3 4 Fase 4 5 Studier i alt Gnsn. pr. svar-virks , , , , , (i eget regi) , (i regi af CRO)** ,8 **Som noget nyt for 2010 er forsøg styret/gennemført i regi af ekstern CRO medtaget i undersøgelsen (gælder både Lif-virksomheder og dansk Biotek virksomheder, jf. også opgørelsen for medlemmer af Dansk Biotek). Forsøg styret/gennemført i regi af ekstern CRO har i stor udstrækning ikke været medtaget i undersøgelsen de foregående år. Når data fra 2010 skal sammenlignes med de foregående år, giver sammenligning med data dækkende i eget regi det mest retvisende billede af udviklingen i aktivitetsniveau (gælder i særdeleshed Lif-virksomhederne). Gennemsnittet dækker dog ligesom tidligere år over en stor spredning i 2010 fra 0 til 31 studier. I 2006, 2007 og 2008 var der fem virksomheder, der havde mere end 30 studier kørende i 2009 var der ingen og i 2010 kun én virksomhed, der har mere end 30 studier kørende. Siden 2008 er der blevet spurgt til, hvor mange kliniske studier der er startet i årets løb (fra 1. januar til 31. december). I 2008 blev der i Lif-virksomhederne startet tre fase I forsøg, 17 fase II forsøg, 58 fase III forsøg og 21 fase IV forsøg. I 2009 er der startet seks fase I forsøg, 19 fase II forsøg, 47 fase III forsøg og 22 fase IV forsøg i Lif-virksomhederne. I 2010 er der i alt (både i virksomhedernes eget 2 Forsøg med raske, frivillige forsøgspersoner. 3 Forsøg på patienter, hvor studiet har til formål at opnå proof of concept og/eller fastlægge optimalt dosisregime. 4 Piviotale registreringsaktiviteter på ikke-registrerede stoffer og indikationsudvidelser på godkendte stoffer, hvor der planlægges myndighedsgodkendelse. 5 Alle øvrige kliniske aktiviteter efter registrering. 6 Et enkelt firma har opgjort antallet af fase 4 forsøg lidt anderledes end i de foregående år, hvorfor dette firmas indberetning af fase 4 forsøg er markant lavere i

10 regi og via eksterne CRO er) startet tre fase I forsøg, 26 fase II forsøg, 45 fase III forsøg og syv fase IV forsøg. Opstart af nye forsøg er således faldet i Lif-virksomhederne fra en total på 99 i 2008 til 81 i Opstart af nye forsøg har således været faldende gennem de tre år, hvor dette er blevet registreret. Af de 346 industri-initierede studier i 2006 foregik 27 eller knap 8 % i almen praksis; resten blev gennemført på hospitaler7. I 2007 foregik ca. 12 % af studierne i almen praksis og 88 % på hospitaler. I 2008 foregik 83 % af studierne på hospitaler, ca. 12 % i almen praksis, og de resterende 5 % foregik andetsteds (eksempelvis hos private speciallæger)8. I 2009 var det ca. 98 % af alle studier initieret af Lif-virksomheder, der foregik på hospital ca. 5 % foregik i almen praksis og godt 8 % i speciallægepraksis (sammenlagt giver det mere end 100 %, da nogle forsøg foregår på både hospital og i speciallægepraksis). I 2010 foregik 89 % af studierne på hospitaler, 4 % i almen praksis og 7 % i speciallægepraksis eller anden privat forskningsenhed. Tabel 6: Antal kliniske studier i Dansk Biotek virksomheder fordelt på faser Fase 19 Fase 210 Fase 311 Fase 412 Studier i alt Gnsn. pr. svar-virks , , (i eget regi) , (i regi af CRO)** ,27 I 2008 havde de 13 Dansk Biotek svarvirksomheder i alt 19 kliniske studier i gang i Danmark svarende til et gennemsnit på 1,46 studier pr. virksomhed. Gennemsnittet dækker over en spredning fra 0 til 8 studier. I 2009 havde de 11 Dansk Biotek svarvirksomheder i alt 19 kliniske studier i gang i Danmark svarende til et gennemsnit på 1,73 studier pr. virksomhed. Gennemsnittet dækker over en spredning fra 0 til 11 studier. I 2010 havde de 11 Dansk Biotek svarvirksomheder i alt 13 forsøg kørende i eget regi, og tre forsøg var styret og gennemført i regi af eksterne CRO er. Én virksomhed stod for 10 af forsøgene. I Dansk Biotek virksomheder blev der i løbet 2010 igangsat fem nye kliniske forsøg - 0 fase I forsøg, 1 fase II forsøg, fire fase III forsøg og 0 fase IV forsøg. I 2008 er 16 af svarvirksomhedernes kliniske forsøg gennemført på hospitaler, ét forsøg er gennemført andet sted (eksempelvis hos private speciallæger), og to forsøg er udført på både hospital og andet sted. I 2009 er alle af svarvirksomhedernes kliniske forsøg (19) gennemført på hospitaler ét af forsøgene gennemført på både hospital og andet sted. I 2010 er alle forsøg udelukkende gennemført på hospitaler. 7 Tallene for 2005 kan ikke bruges til sammenligning. 8 Til forskel fra 2006 og 2007 er der for 2008 indsat en ekstra svarkategori andet sted resultaterne er derfor ikke direkte sammenlignelige. 9 Forsøg med raske, frivillige forsøgspersoner. 10 Forsøg på patienter, hvor studiet har til formål at opnå proof of concept og/eller fastlægge optimalt dosisregime. 11 Piviotale registreringsaktiviteter på ikke-registrerede stoffer og indikationsudvidelser på godkendte stoffer, hvor der planlægges myndighedsgodkendelse. 12 Alle øvrige kliniske aktiviteter efter registrering. 10

11 Tabel 7: Lif-virksomheder antal centre fordelt på faser Fase 1 Fase 2 Fase 3 Fase 4 Centre i alt Centre pr. studie , , , , , ,5 I 2010 var i alt centre involveret i Lif-svarvirksomhedernes kliniske studier i Danmark svarende til 3,5 centre pr. kliniske studie. Opgørelsen inkluderer alle kliniske forsøg (i alt 285) dvs. både dem, der er gennemført i virksomhedens eget regi (232 forsøg), og dem, der er gennemført i regi af en ekstern CRO (53 forsøg). Siden 2007 er der sket mere end en halvering af antallet af centre involveret i lægemiddelvirksomhedernes kliniske forsøg (i sammenligningen med foregående år anvendes antallet af centre involveret i forsøg, der er gennemført i regi af virksomheden, 788 stk.) Tabel 8: Dansk Biotek virksomheder - antal centre fordelt på faser Fase 1 Fase 2 Fase 3 Fase 4 Centre i alt Centre pr. studie , , ,5 I 2009 var i alt 99 centre involveret i Dansk Biotek svarvirksomhedernes kliniske studier i Danmark svarende til 5,2 centre pr. kliniske studie. I 2010 var 16 studier fordelt på 56 centre svarende til et gennemsnit på 3,5 centre pr. kliniske studie. Tabel 9: Lif-virksomheder antal forsøgspersoner fordelt på faser Fase 1 Fase 2 Fase 3 Fase 4 Forsøgspers. i alt Personer pr. studie (forsøg i virksomhedens eget regi) 2010 (forsøg i regi af ekstern CRO) I 2005 deltog i alt forsøgspersoner i Lif-svarvirksomhedernes kliniske studier i Danmark svarende til 73 personer pr. studie. I 2006 deltog forsøgspersoner i svarvirk- 13 Tallene vedr er ajourført i forhold til 2007-opgørelsen pga. nye oplysninger fra to virksomheder. 11

12 somhedernes kliniske studier svarende til 57 personer pr. studie 14. I 2007 deltog forsøgspersoner svarende til 65 personer pr. studie. I 2008 deltog forsøgspersoner svarende til 74 personer pr. studie hovedparten af forsøgspersonerne deltog i fase III og fase IV forsøg. I 2009 deltog i alt forsøgspersoner i Lif-svarvirksomhedernes kliniske studier. I 2010 deltog i alt forsøgspersoner i Lif-svarvirksomhedernes kliniske forsøg heraf deltog i forsøg, der var styret og gennemført i regi af virksomheden, deltog i forsøg, som var styret og gennemført via eksterne CRO er. Også for disse tal gælder, at sammenligning med foregående år skal ske i forhold til data dækkende forsøg i virksomhedens eget regi. Forsøg i regi af ekstern CRO har som hovedregel ikke været medtaget tidligere år (gælder også tal for medlemmer af Dansk Biotek nedenfor). De seneste års fald er fortsat. I forhold til 2007 er der nu sket en tilbagegang i antallet af deltagende forsøgspersoner på godt 30 %. Tabel 10: Dansk Biotek virksomheder - antal forsøgspersoner fordelt på faser Fase 1 Fase 2 Fase 3 Fase 4 Forsøgspers. i alt Personer pr. studie (forsøg i virksomhedens eget regi) 2010 (forsøg i regi af ekstern CRO) I 2009 deltog i alt 605 forsøgspersoner i Dansk Biotek svarvirksomhedernes kliniske studier i Danmark svarende til 32 personer pr. studie. I forhold til 2008 var det et fald på godt 40 %. Til sammenligning deltog i forsøgspersoner. 14 En enkelt virksomhed har ikke oplyst antallet af patienter for Virksomhedens studier er derfor ikke talt med ved beregning af antal patienter pr. studie for

13 6. Eksterne omkostninger Virksomhederne er blevet bedt om at oplyse deres eksterne omkostninger til gennemførelse af kliniske forsøg og anden klinisk forskning i Danmark. Det vil sige honorarer og bidrag til sygehuse, universitetsinstitutioner, forskningsfonde, investigatorer, CRO, konsulenter, laboratorieundersøgelser m.m., men eksklusive omkostninger til eget personale, rejseudgifter og administrationsomkostninger. Medlemmer af Lif og Dansk Biotek total for 2010: I 2010 har virksomhederne samlet set haft eksterne omkostninger til klinisk forskning i Danmark på i alt 201,2 mio. kr. I gennemsnit svarer dette til omkostninger på 6,7 mio. kr. pr. svarvirksomhed 15. Tabel 11: Lif-virksomheder eksterne omkostninger til klinisk forskning i Danmark (årets priser) Mio. kr. Omkostninger i alt Omkostninger pr. svarvirksomhed ,3 15, ,6 11, ,7 14, ,5 10, ,1 9, ,9 8,3 I 2005 blev de eksterne omkostninger opgjort til i alt 366,3 mio. kr. for de 23 Lif svarvirksomheder svarende til en gennemsnitsomkostning pr. virksomhed på 15,9 mio. kr. 15 I alt har 30 virksomheder oplyst de eksterne omkostninger for 2010, syv har ikke. 16 Én virksomhed har ikke oplyst de eksterne omkostninger for To virksomheder har ikke oplyst de eksterne omkostninger for Fire virksomheder har ikke oplyst de eksterne omkostninger for Tre virksomheder har ikke oplyst eksterne omkostninger for Seks virksomheder har ikke oplyst eksterne omkostninger for

14 I 2006 er de tilsvarende omkostninger opgjort til i alt 283,6 mio. kr. for 24 af de i alt 25 svarvirksomheder svarende til en gennemsnitsomkostning pr. virksomhed på 11,8 mio. kr. I 2007 er omkostningerne opgjort til 331,7 mio. kr. for 23 af de 25 svarvirksomheder svarende til en gennemsnitsomkostning pr. virksomhed på 14,4 mio. kr. I 2008 er omkostningerne opgjort til 256,5 mio. kr. for 24 af de 28 Lif-svarvirksomheder svarende til en gennemsnitsomkostning pr. virksomhed på 10,7 mio. kr. I 2009 er omkostningerne opgjort til 268,1 mio. kr. for 28 af de 31 Lif-svarvirksomheder svarende til en gennemsnitsomkostning pr. virksomhed på 9,6 mio. kr. I 2010 er omkostningerne til forsøg i eget regi opgjort til 198,9 mio. kr. for 24 af de 30 Lif-svarvirksomheder svarende til en gennemsnitsomkostning pr. virksomhed på 8,3 mio. kr. Hertil kommer, at virksomhederne via CRO er har haft eksterne omkostninger til honorarer og bidrag til sygehus/universitetsinstitutioner, forskningsfonde, investigatorer, laboratorieanalyser og andet for i alt 10,8 mio. kr. Den sidste del af opgørelsen bygger på svar fra 13 virksomheder de faktiske totale omkostninger for hele branchen (via CRO er) må derfor formodes at være større. Uanset at en mindre del af de afholdte eksterne udgifter (via CRO er) skal lægges til de 198,9 mio. kr. - for at man rettelig kan sammenligne data med foregående år - viser tallene for 2010 en reduktion i Lif-virksomhedernes eksterne omkostninger til kliniske forsøg. Penge, der for en stor dels vedkommende lægges på de danske hospitaler. Tabel 12: Dansk Biotek virksomheder - eksterne omkostninger til klinisk forskning i Danmark (årets priser) Mio. kr. Omkostninger i alt Omkostninger pr. svarvirksomhed ,4 13, ,1 2, ,8 2,1 I 2008 var de eksterne omkostninger opgjort til 178,4 mio. kr. for de 13 Dansk Biotek svarvirksomheder svarende til en gennemsnitsomkostning pr. virksomhed på 13,7 mio. kr. Det skal bemærkes, at to virksomheder står for mere end 80 % af Dansk Biotek svarvirksomhedernes samlede eksterne omkostninger. I 2009 var de eksterne omkostninger opgjort til 23,1 mio. kr. for de 10 Dansk Biotek svarvirksomheder svarende til en gennemsnitsomkostning pr. virksomhed på 2,3 mio. kr. Bemærk, at det store fald i forhold til 2008 i stor udstrækning kan tilskrives, at enkelte store medlemmer af Dansk Biotek deltog i 2008 undersøgelsen men ikke i 2009 undersøgelsen. I 2010 er omkostningerne til forsøg i eget regi opgjort til 18,8 mio. kr. for ni Dansk Biotek virksomheder, der gav oplysninger om disse forhold, hvilket svarer til en gennemsnitsomkostning pr. svarvirksomhed på 2,1 mio. kr. Hertil kommer, at virksomhederne via CRO er har haft eksterne omkostninger til honorarer og bidrag til sygehus/universitetsinstitutioner, forskningsfonde, investigatorer, laboratorieanalyser og andet for i alt 1,5 mio. kr. 21 Én virksomhed har ikke oplyst de eksterne omkostninger for To virksomheder har ikke oplyst de eksterne omkostninger for

15 7. Udgifter til investigator-initierede studier 23 Medlemmer af Lif og Dansk Biotek total for 2010: Til de ovenfor nævnte eksterne omkostninger skal lægges, at virksomhederne i 2010 samlet set havde udgifter til investigator-initierede studier for i alt 31,8 mio. kr. I 2009 beløb disse omkostninger sig samlet set til 29,0 mio. kr. Lif-virksomheder: I 2005 blev svarvirksomhedernes udgifter til investigator-initierede studier opgjort til i alt 31,1 mio. kr. I 2006 var udgiften 30,4 mio. kr. I 2007 var udgiften 36,9 mio. kr. I ,4 mio. kr. og i ,0 mio. kr. I 2010 beløb udgifterne sig til 31,8 mio. kr. Dansk Biotek virksomheder: For 2008 var udgifterne opgjort til 8,8 mio. kr. I 2009 var udgiften 1,0 mio. kr. I 2010 blev der anvendt 4,7 mio. kr. til støtte af investigator-initierede studier. 8. Non-interventionsforsøg Medlemmer af Lif og Dansk Biotek total for 2010: I 2010 har virksomhederne samlet set gennemført 59 non-interventionsforsøg. Tabel 13: Antal non-interventionsforsøg i Lif-virksomheder Antal forsøg Antal forsøg pr. virksomhed , , , , , ,0 I 2005 angav Lif-svarvirksomhederne at have gennemført i alt 46 non-interventionsforsøg eller 2,0 forsøg pr. virksomhed. I 2006 var antallet 35 svarende til 1,4 non-interventionsforsøg pr. virksomhed. I 2007 gennemførte svarvirksomhederne i alt 44 non-interventionsforsøg svarende til 1,8 forsøg pr. virksomhed. I 2008 gennemførte svarvirksomhederne i alt 50 non-interventionsforsøg svarende til 1,8 forsøg pr. virksomhed. Og i 2009 gennemførte svarvirksomhederne i alt 46 non-interventionsforsøg svarende til 1,5 forsøg pr. svarvirksomhed. I 2010 har virksomhederne gennemført 59 noninterventionsforsøg svarende til 2,0 forsøg per svarvirksomhed. 23 Forsøg, hvor virksomheden har sponseret midler, men hvor initiativ og ansvar ligger uden for virksomheden. 15

16 Tabel 14: Antal non-interventionsforsøg i Dansk Biotek virksomheder Antal forsøg Antal forsøg pr. svarvirksomhed , , ,36 Dansk Biotek svarvirksomhederne angav i 2008 at have gennemført i alt fem non-interventionsforsøg eller 0,38 forsøg pr. virksomhed. I 2009 gennemførte svarvirksomhederne i alt seks non-interventionsforsøg svarende til 0,55 forsøg pr. virksomhed. I 2010 gennemførtes fire non-interventionsforsøg. 9. Kliniske studier på børn Medlemmer af Lif og Dansk Biotek total for 2010: I 2010 har virksomhederne samlet set gennemført ni kliniske studier på børn. I 2009 var det totale antal fem. Lif-virksomheder: I 2007 er virksomhederne for første gang blevet spurgt om kliniske studier på børn. I alt fem virksomheder oplyser, at de hver havde ét børnestudie i 2007, mens en enkelt virksomhed havde to studier. Også i 2008 blev der gennemført i alt syv kliniske studier på børn. I 2009 blev der i Lif-svarvirksomheder gennemført fem kliniske studier på børn, og i 2010 gennemførtes ni kliniske studier på børn. Dansk Biotek virksomheder: I 2008 blev der gennemført to kliniske studier på børn. I 2009 blev der gennemført ét klinisk studie på børn. Også i 2010 gennemførte medlemmerne af Dansk Biotek ét klinisk studie på børn. 16

17 17

18 Dansk Biotek Copenhagen Bio Science Park Ole Maaløes Vej København N Telefon Lægemiddel Industri Foreningen Lersø Parkallé København Ø Telefon

Resultater fra Lif og Dansk Bioteks undersøgelse af kliniske forskningsaktiviteter i Danmark

Resultater fra Lif og Dansk Bioteks undersøgelse af kliniske forskningsaktiviteter i Danmark Resultater fra Lif og Dansk Bioteks undersøgelse af kliniske forskningsaktiviteter i Danmark 2012 2 September 2013 / Kliniske forskningsaktiviteter i Danmark 2012 September 2013 / Kliniske forskningsaktiviteter

Læs mere

Resultater fra Lifs og Dansk Bioteks undersøgelse af kliniske forskningsaktiviteter i Danmark 2014

Resultater fra Lifs og Dansk Bioteks undersøgelse af kliniske forskningsaktiviteter i Danmark 2014 Resultater fra Lifs og Dansk Bioteks undersøgelse af kliniske forskningsaktiviteter i Danmark 2014 August 2015 2 Indholdsfortegnelse 1. Formål og baggrund 3 2. Samlede konklusioner - Medlemmer af Lif og

Læs mere

Resultater fra Lifs og Dansk Bioteks undersøgelse af kliniske forskningsaktiviteter i Danmark 2008

Resultater fra Lifs og Dansk Bioteks undersøgelse af kliniske forskningsaktiviteter i Danmark 2008 Resultater fra Lifs og Dansk Bioteks undersøgelse af kliniske forskningsaktiviteter i Danmark 2008 September 2009 Indhold 1. Formål og baggrund 3 2. Samlede konklusioner 3 2.1. Konklusioner Lif-virksomheder

Læs mere

Resultater fra Lifs interne undersøgelse om kliniske forskningsaktiviteter i 2005, 2006 og 2007

Resultater fra Lifs interne undersøgelse om kliniske forskningsaktiviteter i 2005, 2006 og 2007 9. juni 2008 Resultater fra Lifs interne undersøgelse om kliniske forskningsaktiviteter i 2005, 2006 og 2007 1. Formål Som led i at kunne dokumentere og kommunikere lægemiddelindustriens betydning for

Læs mere

Resultater fra Lif og DANSK BIOTEKs undersøgelse af kliniske forskningsaktiviteter i Danmark 2013

Resultater fra Lif og DANSK BIOTEKs undersøgelse af kliniske forskningsaktiviteter i Danmark 2013 Resultater fra Lif og DANSK BIOTEKs undersøgelse af kliniske forskningsaktiviteter i Danmark 2013 August 2014 2 Indholdsfortegnelse 1. Formål og baggrund 3 2. Samlede konklusioner - Medlemmer af Lif og

Læs mere

Notat vedrørende Forskning og udviklingsarbejde i sundhedssektoren, Forskningsstatistik 1997 med særligt henblik på beregningerne vedr.

Notat vedrørende Forskning og udviklingsarbejde i sundhedssektoren, Forskningsstatistik 1997 med særligt henblik på beregningerne vedr. Notat vedrørende Forskning og udviklingsarbejde i sundhedssektoren, Forskningsstatistik 1997 med særligt henblik på beregningerne vedr. sygehusene Analyseinstitut for Forskning, 1999/2 1 Forskning og udviklingsarbejde

Læs mere

VækstRegnskab KØGE kvartal. VækstAnalyse NØGLETAL PR. 3. KVARTAL

VækstRegnskab KØGE kvartal. VækstAnalyse NØGLETAL PR. 3. KVARTAL VækstRegnskab 2015 2. kvartal NØGLETAL PR. 3. KVARTAL 2014 13.991 14.085 13.579 13.695 13.012 11.143 11.088 11.100 11.138 11.123 11.123 10.780 10.550 10.507 10.157 9.608 21.722 22.147 21.700 20.225 19.849

Læs mere

Indlæggelsestid og genindlæggelser

Indlæggelsestid og genindlæggelser Kapitel 6 57 Indlæggelsestid og genindlæggelser Den gennemsnitlige indlæggelsestid benyttes ofte som et resultatmål for sygehusbehandling, idet det opfattes som positivt, at den tid, hvor patienterne er

Læs mere

Faglig audit og patientoplevet kvalitet på genoptræningsområdet. - Et pilotprojekt

Faglig audit og patientoplevet kvalitet på genoptræningsområdet. - Et pilotprojekt Faglig audit og patientoplevet kvalitet på genoptræningsområdet - Et pilotprojekt Center for Kvalitet m.fl., marts 2014 Rapport Fra pilotprojektet: Faglig audit og patientoplevet kvalitet på genoptræningsområdet

Læs mere

Analysenotat. Branchestatistik for BPK 2013 Brancheforeningen for Privathospitaler og Privatklinikker

Analysenotat. Branchestatistik for BPK 2013 Brancheforeningen for Privathospitaler og Privatklinikker Analysenotat Branchestatistik for BPK 2013 Brancheforeningen for Privathospitaler og Privatklinikker Dansk Erhverv har i en række medlemsundersøgelser siden 2007 undersøgt de privathospitaler og klinikker,

Læs mere

BESKÆFTIGELSESINDSATSEN IFØLGE BORGERNE I FRIKOMMUNER FEBRUAR 2014

BESKÆFTIGELSESINDSATSEN IFØLGE BORGERNE I FRIKOMMUNER FEBRUAR 2014 BESKÆFTIGELSESINDSATSEN IFØLGE BORGERNE I FRIKOMMUNER FEBRUAR 2014 BESKÆFTIGELSESINDSATSEN IFØLGE BORGERNE I FRIKOMMUNER SLOTSHOLM A/S KØBMAGERGADE 28 1150 KØBENHAVN K WWW.SLOTSHOLM.DK UDARBEJDET FOR KL

Læs mere

Beskæftigelsesundersøgelse for PBA i international handel og markedsføring. Årgang 2009-2011 pr. 1. februar 2012

Beskæftigelsesundersøgelse for PBA i international handel og markedsføring. Årgang 2009-2011 pr. 1. februar 2012 Beskæftigelsesundersøgelse for PBA i international handel og markedsføring Årgang 2009-2011 pr. 1. februar 2012 Udarbejdet af Gitte Damgaard, Erhvervsakademi Aarhus, April 2012 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...

Læs mere

Kortlægning af lokale it-aktiviteter i Ældre Sagen

Kortlægning af lokale it-aktiviteter i Ældre Sagen Kortlægning af lokale it-aktiviteter i Ældre Sagen 2017 1 Indhold INDLEDNING... 3 UNDERSØGELSENS HOVEDKONKLUSIONER... 3 FRIVILLIGE ANTAL OG FUNKTIONER... 3 DELTAGERE I IT-AKTIVITETER... 3 UDBUDDET AF IT-AKTIVITETER...

Læs mere

Kommunernes administrationsbygninger

Kommunernes administrationsbygninger Notat: Kommunernes administrationsbygninger - August 2012 Indholdsfortegnelse 1 Resumé... 3 2 Baggrund og formål... 4 3 Metode... 5 4 Analyseresultater... 9 4.1 Kommunernes administrative bygningsmasse...

Læs mere

38% Forsikringspatienter

38% Forsikringspatienter Notat Privathospitalerne i tal Til: Fra: BPK MMM Dansk Erhverv har i en medlemsundersøgelse undersøgt de privathospitaler og klinikker, der hører under Brancheforeningen for Privathospitaler og Klinikker.

Læs mere

De private sygehuses andel af offentligt betalt sygehusbehandling 1

De private sygehuses andel af offentligt betalt sygehusbehandling 1 De private sygehuses andel af offentligt betalt sygehusbehandling 1 Det nævnes ofte, at de private sygehuse og klinikker tegner sig for cirka to procent af de samlede sygehusudgifter. Det gælder kun, hvis

Læs mere

1. Generelt om almen praksis Antal praktiserende læger i

1. Generelt om almen praksis Antal praktiserende læger i PRAKTISERENDE LÆGERS ORGANISATION PLO faktaark 2016 Indhold 1. Generelt om almen praksis... 2 1.1. Antal praktiserende læger i 2016... 2 1.1. Udviklingen i antal læger i almen praksis og offentlige ansatte

Læs mere

Tør du indrømme, du elsker den?

Tør du indrømme, du elsker den? Tør du indrømme, du elsker den? Om moderne dansk lægemiddelforskning Grundlaget for innovation og fremskridt i sygdomsbehandlingen. Forudsætning for et effektivt sundhedsvæsen. Fundamentet for vækst, velfærd

Læs mere

Resultat af undersøgelse om virkningerne af kunde-, konkurrence- og kombinations klausuler

Resultat af undersøgelse om virkningerne af kunde-, konkurrence- og kombinations klausuler Resultat af undersøgelse om virkningerne af kunde-, konkurrence- og kombinations klausuler DJØF Danske Sælgere IDA, Ingeniørforeningen i Danmark Kommunikation og Sprog Ledernes Hovedorganisation Dansk

Læs mere

Analyse af den vederlagsfri fysioterapi - 2014

Analyse af den vederlagsfri fysioterapi - 2014 Analyse af den vederlagsfri fysioterapi - 2014 1. Stiger udgifterne år for år? På baggrund af tal fra det Fælleskommunale Sundhedssekretariat ser udviklingen i udgifterne til vederlagsfri fysioterapi i

Læs mere

CHAUFFØR OG LAGERARBEJDERES LEDIGHED

CHAUFFØR OG LAGERARBEJDERES LEDIGHED CHAUFFØR OG LAGERARBEJDERES LEDIGHED OG BRANCHESKIFT Resume Det primære formål i denne analyse er at undersøge de chauffører og lagerarbejderes ledighed og beskæftigelse i forhold til de u. I analysen

Læs mere

Analyse af den vederlagsfri fysioterapi - 2014

Analyse af den vederlagsfri fysioterapi - 2014 Analyse af den vederlagsfri fysioterapi - 2014 1. Stiger udgifterne år for år? På baggrund af tal fra det Fælleskommunale Sundhedssekretariat og Prisme ser udviklingen i udgifterne til vederlagsfri fysioterapi

Læs mere

Styrket inddragelse af frivillige på plejecentre SAMMENLIGNING AF FØR- OG EFTERMÅLING

Styrket inddragelse af frivillige på plejecentre SAMMENLIGNING AF FØR- OG EFTERMÅLING Styrket inddragelse af frivillige på plejecentre SAMMENLIGNING AF FØR- OG EFTERMÅLING 2016 Styrket inddragelse af frivillige på plejecentre SAMMENLIGNING AF FØR- OG EFTERMÅLING Sundhedsstyrelsen, 2016.

Læs mere

Forskning og udviklingsarbejde i sundhedssektoren Forskningsstatistik Tabel- og figursamling

Forskning og udviklingsarbejde i sundhedssektoren Forskningsstatistik Tabel- og figursamling Forskning og udviklingsarbejde i sundhedssektoren Forskningsstatistik 2003 Tabel- og figursamling Udgivet af: Dansk Center for Forskningsanalyse Aarhus Universitet Finlandsgade 4 8200 Århus N Tlf. 8942

Læs mere

Beskæftigelsesundersøgelse for markedsføringsøkonomer. Årgang 2006-2008 pr. 1. august 2009

Beskæftigelsesundersøgelse for markedsføringsøkonomer. Årgang 2006-2008 pr. 1. august 2009 Beskæftigelsesundersøgelse for markedsføringsøkonomer Årgang 06-08 pr. 1. august 0 Udarbejdet af Gitte Damgaard, Erhvervsakademi Århus, Oktober 0 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 1. Indledning...

Læs mere

Danske Advokaters konjunkturbarometer nr

Danske Advokaters konjunkturbarometer nr Danske Advokaters konjunkturbarometer nr. 2 2017 Om Konjunkturbarometret Konjunkturbarometeret udkommer kvartalsvis baseret på advokatvirksomheders egen indrapportering til Danmarks Statistiks konjunkturbarometer.

Læs mere

Analyse 28. juni 2013

Analyse 28. juni 2013 28. juni 2013 Praktiserende læger i Nordjylland tjener mest Af Kristian Thor Jakobsen Dette notat kortlægger, hvor meget de praktiserende læger tjener, og om lægerne i yderliggende kommuner har et anderledes

Læs mere

Nefrologi Forventet udvikling i stillingsmassen og uddannelseskapacitet 2005-2025

Nefrologi Forventet udvikling i stillingsmassen og uddannelseskapacitet 2005-2025 Nefrologi Forventet udvikling i stillingsmassen og uddannelseskapacitet 2005-2025 Erik Bo Pedersen1. reservelæge, Ph.D. Ndefrologisk afdeling Y Odense universitetshospital 5000 Odense C E-mail: Erik.bo.pedersen@ouh.fyns-amt.dk

Læs mere

Dansk Erhverv: Anvendelse af og forventninger til e-business

Dansk Erhverv: Anvendelse af og forventninger til e-business Notat Dansk Erhverv: Anvendelse af og forventninger til e-business Dansk Erhverv har i november 2009 gennemført en spørgeskemaundersøgelse blandt sine medlemsvirksomheder om deres anvendelse af og forventninger

Læs mere

Den Landsdækkende Undersøgelse af patientoplevelser blandt fødende i 2014

Den Landsdækkende Undersøgelse af patientoplevelser blandt fødende i 2014 Dato 27..205 Den Landsdækkende Undersøgelse af patientoplevelser blandt fødende i 204 Den Landsdækkende Undersøgelse for Patientoplevelser (LUP) er en årlig landsdækkende spørgeskemaundersøgelse af patienters

Læs mere

Sygeplejerskers bijob

Sygeplejerskers bijob Louise Kryspin Sørensen og Morten Bue Rath Oktober 2009 Sygeplejerskers bijob 13 % af sygeplejersker har et bijob. Det viser de nyeste tal fra 2007. Denne andel har været svagt faldende de seneste år.

Læs mere

Analyse af annoncehajers salgsmetoder

Analyse af annoncehajers salgsmetoder Analyse af annoncehajers salgsmetoder Annoncehajer er et stort og vedvarende problem for dansk erhvervsliv. Håndværksrådets hotline modtager dagligt mange opkald fra virksomheder, der er kommet i klørene

Læs mere

Beskæftigelsesundersøgelse Rapport for masterdimittender

Beskæftigelsesundersøgelse Rapport for masterdimittender Beskæftigelsesundersøgelse 2015 Rapport for masterdimittender Juni 2016 Aarhus Universitets beskæftigelsesundersøgelse 2015 er udført af Dansk Center for Forskningsanalyse, Institut for Statskundskab,

Læs mere

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2009 Afsnitsrapport. Indlagte

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2009 Afsnitsrapport. Indlagte LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2009 Afsnitsrapport Indlagte Denne rapport er udarbejdet for indlagte patienter på Afsnit D9 Medicinsk Afdeling M Regionshospitalet Randers og Grenaa Den Landsdækkende

Læs mere

RESULTATER FRA PATIENTTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE

RESULTATER FRA PATIENTTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE RESULTATER FRA PATIENTTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE Selvstændig fysioterapeutisk rygvurdering i Medicinsk Rygcenter Diagnostisk Center, Hospitalsenhed Midt November 212 INDHOLDSFORTEGNELSE INTRODUKTION 2 METODE

Læs mere

Overvågning af arbejdsmiljøaktørernes. virksomhederne. Forord Denne pjece henvender sig først og fremmest til de arbejdsmiljøprofessionelle

Overvågning af arbejdsmiljøaktørernes. virksomhederne. Forord Denne pjece henvender sig først og fremmest til de arbejdsmiljøprofessionelle Overvågning af arbejdsmiljøaktørernes aktiviteter i virksomhederne Hans Sønderstrup-Andersen og Thomas Fløcke Arbejdsmiljøinstituttet Forord Denne pjece henvender sig først og fremmest til de arbejdsmiljøprofessionelle

Læs mere

Vederlagsfri fysioterapi notat maj 2015

Vederlagsfri fysioterapi notat maj 2015 Vederlagsfri fysioterapi notat maj 2015 NOTAT 16. maj 2015 Journal nr. Indhold Indledning... 2 Styring af området... 3 Udviklingen i Frederikssund Kommune... 5 Status i forhold til øvrige kommuner... 6

Læs mere

Kvinder på topposter i it-branchen 2009. Medlemsundersøgelse af IT-Branchen og Styregruppen Kvindelige Ledere i ITB

Kvinder på topposter i it-branchen 2009. Medlemsundersøgelse af IT-Branchen og Styregruppen Kvindelige Ledere i ITB Kvinder på topposter i it-branchen 2009 Medlemsundersøgelse af IT-Branchen og Styregruppen Kvindelige Ledere i ITB marts 2009 1 Analysens hovedkonklusioner IT-Branchen (ITB) har i samarbejde med Styregruppen

Læs mere

6 ud af 10 medlemmer arbejder meget i bøjede og forvredne arbejdsstillinger. I undersøgelsen fra 2012 gjaldt det for 5 ud af 10 medlemmer.

6 ud af 10 medlemmer arbejder meget i bøjede og forvredne arbejdsstillinger. I undersøgelsen fra 2012 gjaldt det for 5 ud af 10 medlemmer. 22. december 2015 Fysisk arbejdsmiljø FOAs medlemmer vurderer, at deres arbejde er mere fysisk hårdt end danske lønmodtagere generelt. Den gennemsnitlige vurdering af, hvor hårdt det fysiske arbejdsmiljø

Læs mere

Appendiks 2 KORTLÆGNING AF SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER I DANMARK

Appendiks 2 KORTLÆGNING AF SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER I DANMARK Appendiks 2 KORTLÆGNING AF SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER I DANMARK September 2013 Indholdsfortegnelse Introduktion 3 Identifikation af socialøkonomiske virksomheder 3 Forskellige typer af socialøkonomiske

Læs mere

Notat om sammenligningsgrundlag

Notat om sammenligningsgrundlag Notat om sammenligningsgrundlag Til brug ved akkreditering af eksisterende universitetsuddannelser Juli 2015-1 - Dokumentation i forbindelse med nøgletal, der anvendes i kriterium II Videngrundlag og IV

Læs mere

Det oftalmologiske speciale

Det oftalmologiske speciale 76 Ø JENSYGDOMME Det oftalmologiske speciale Lars Loumann Knudsen Dette er den afsluttende artikel i serien om øjensygdomme. Den omhandler kontakt- og sygdomsmønstret i speciallægepraksis og på sygehus.

Læs mere

Undersøgelse af sagstal på børnehandicapområdet blandt socialrådgivere og socialrådgiverledere

Undersøgelse af sagstal på børnehandicapområdet blandt socialrådgivere og socialrådgiverledere Undersøgelse af sagstal på børnehandicapområdet blandt socialrådgivere og socialrådgiverledere December 2014 Indhold Introduktion...2 1. Indledende bemærkninger og opsummering af resultaterne...3 1.1 Hovedresultater

Læs mere

Langt flere mænd end kvinder står uden økonomisk sikkerhedsnet

Langt flere mænd end kvinder står uden økonomisk sikkerhedsnet 12. marts 29 Specialkonsulen Mie Dalskov Direkte tlf.: 33 55 77 2 Mobil tlf.: 42 42 9 18 Langt flere mænd end kvinder står uden økonomisk sikkerhedsnet 275. beskæftigede står til hverken at kunne få kontanthjælp

Læs mere

IOI-HA tilfredshedsundersøgelse for første halvår, 2015

IOI-HA tilfredshedsundersøgelse for første halvår, 2015 Rapport IOI-HA tilfredshedsundersøgelse for første halvår, 2015 Udført for Sundheds- og Ældreministeriet Sagsnr.: T210070 Side 1 af 14 16. november 2015 DELTA Teknisk-Audiologisk Laboratorium Edisonsvej

Læs mere

TALEPAPIR. Det talte ord gælder. Samråd AK-AL om bemanding af scannere. Onsdag den 23. marts 2011 i SUU

TALEPAPIR. Det talte ord gælder. Samråd AK-AL om bemanding af scannere. Onsdag den 23. marts 2011 i SUU Sundhedsudvalget 2010-11 SUU alm. del, endeligt svar på spørgsmål 561 Offentligt TALEPAPIR Det talte ord gælder Tilhørerkreds: Anledning: Taletid: Tid og sted: SUU m.fl. Samråd AK-AL om bemanding af scannere

Læs mere

OPGØRELSE AF 1. KVARTAL 2014. Det danske venturemarked investeringer og forventninger

OPGØRELSE AF 1. KVARTAL 2014. Det danske venturemarked investeringer og forventninger OPGØRELSE AF 1. KVARTAL 2014 Det danske venturemarked investeringer og forventninger Kvartalsopgørelse det danske venturemarked DVCA og Vækstfonden samarbejder om at lave kvartalsvise opgørelser af det

Læs mere

BESKÆFTIGELSE OG INTE GRATION 26. APRIL 2011 EFTERLØN OG NEDSLIDNING. Jan Høgelund og Lars Brink Thomsen

BESKÆFTIGELSE OG INTE GRATION 26. APRIL 2011 EFTERLØN OG NEDSLIDNING. Jan Høgelund og Lars Brink Thomsen BESKÆFTIGELSE OG INTE GRATION 26. APRIL 2011 EFTERLØN OG NEDSLIDNING Jan Høgelund og Lars Brink Thomsen Med udgangspunkt i SFI s survey fra 2006, som er indsamlet i forbindelse med rapporten Handicap

Læs mere

2.0 Indledning til registerstudie af forbrug af sundhedsydelser

2.0 Indledning til registerstudie af forbrug af sundhedsydelser 2. Indledning til registerstudie af forbrug af sundhedsydelser I det følgende beskrives sygdomsforløbet i de sidste tre leveår for -patienter på baggrund af de tildelte sundhedsydelser. Endvidere beskrives

Læs mere

VækstRegnskab ROSKILDE kvartal. VækstAnalyse NØGLETAL PR. 4. KVARTAL

VækstRegnskab ROSKILDE kvartal. VækstAnalyse NØGLETAL PR. 4. KVARTAL VækstRegnskab 2015 3. kvartal NØGLETAL PR. 4. KVARTAL 13.579 13.991 14.085 13.579 11.088.123 11.123 08 21.722.849 19.496 3.09 16.483.056 17.221.543.181 15.259 % 8% 6% 6 7 %, 87 96,45 0 +100 ROSKILDE 13.695

Læs mere

BORGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE BORGERSERVICE EFTERÅRET 2015

BORGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE BORGERSERVICE EFTERÅRET 2015 BORGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE BORGERSERVICE EFTERÅRET 2015 Rapporten indeholder resultaterne af borgertilfredshedsundersøgelsen udført i Borgerservice efteråret 2015. Undersøgelsen er udført på baggrund

Læs mere

Danske Advokaters konjunkturbarometer nr

Danske Advokaters konjunkturbarometer nr Danske Advokaters konjunkturbarometer nr. 1 2017 Om konjunkturbarometret Konjunkturbarometeret udkommer kvartalsvis baseret på advokatvirksomheders egen indrapportering til Danmarks Statistiks konjunkturbarometer.

Læs mere

Fakta om advokatbranchen

Fakta om advokatbranchen Virksomhederne Den danske advokatbranche består af ca. 1.700 virksomheder, hvilket spænder fra enkeltmandsvirksomheder med én advokat til store virksomheder med mere end 400 ansatte. I de senere år har

Læs mere

Evaluering af arrangementet 75 års fødselsdag

Evaluering af arrangementet 75 års fødselsdag Evaluering af arrangementet 75 års fødselsdag Indledning og formål Ringkøbing-Skjern Kommune fejrede for andet år i træk fødselsdag for alle borgere over 75 år. Arrangementet fandt sted fire steder i kommunen

Læs mere

OPGØRELSE AF 1. KVARTAL 2015. Det danske venturemarked investeringer og forventninger

OPGØRELSE AF 1. KVARTAL 2015. Det danske venturemarked investeringer og forventninger OPGØRELSE AF 1. KVARTAL 2015 Det danske venturemarked investeringer og forventninger Kvartalsopgørelse det danske venturemarked DVCA og Vækstfonden samarbejder om at lave kvartalsvise opgørelser af det

Læs mere

FADLs 12. semesterundersøgelse efteråret 2013

FADLs 12. semesterundersøgelse efteråret 2013 FADLs 12. semesterundersøgelse efteråret 2013 I 2008 gennemførte Sundhedsministeriet en række ændringer i uddannelsen af speciallæger, herunder den meget omtalte 4-årsregel. Ændringerne var en del af en

Læs mere

Beskæftigelsesundersøgelse 2014

Beskæftigelsesundersøgelse 2014 Beskæftigelsesundersøgelse 2014 Rapport for kandidatdimittender Maj 2015 For 2014 findes også rapport for ph.d.-dimittender samt et notat med en opsummering af årets resultater. Aarhus Universitets beskæftigelsesundersøgelse

Læs mere

D A T A R A P P O R T

D A T A R A P P O R T D A T A R A P P O R T Almen Praksis 2016 I N D H O L D 1 Kapacitet i Almen Praksis... 3 Antal ydernumre... 3 Befolkningsudvikling... 4 Lægedækningsberegning... 5 Læger fordelt på personrolle... 6 2 Lægedækning...

Læs mere

Opfølgningsnotat på Fynsanalyse

Opfølgningsnotat på Fynsanalyse Opfølgningsnotat på sanalyse Indledning Rådet og Beskæftigelsesregion Syddanmark fik i november 2012 udarbejdet en strukturanalyse af arbejdsmarkedet på. Dette notat er en opdatering på nogle af de udviklingstendenser,

Læs mere

Tabeller fra LANDSORGANISATIONSUNDERSØGELSEN gennemført i 2004

Tabeller fra LANDSORGANISATIONSUNDERSØGELSEN gennemført i 2004 Tabeller fra LANDSORGANISATIONSUNDERSØGELSEN gennemført i 2004 Bjarne Ibsen Center for forskning i Idræt, Sundhed og Civilsamfund Syddansk Universitet Se analyserne i Boje, T. og Ibsen, B. (2006): Frivillighed

Læs mere

Industrivirksomheder stiller skarpt på kunder og effektivisering

Industrivirksomheder stiller skarpt på kunder og effektivisering 10. september 2012 Industrivirksomheder stiller skarpt på kunder og effektivisering Konkurrenceevne. Industrivirksomheder i Region Midtjylland har dialogen med kunderne i fokus, når de skal finde veje

Læs mere

April 2016. Højtuddannede i små og mellemstore virksomheder. Indhold

April 2016. Højtuddannede i små og mellemstore virksomheder. Indhold April 2016 Højtuddannede i små og mellemstore virksomheder Indhold Opsummering...2 Metode...2 Højtuddannede i små og mellemstore virksomheder...3 Ansættelse af studerende... 10 Tilskudsordninger... 11

Læs mere

LØN- OG PERSONALE- STATISTIKKEN 2011

LØN- OG PERSONALE- STATISTIKKEN 2011 Til Danske Ark Dokumenttype Rapport Dato Januar, 2012 LØN- OG PERSONALE- STATISTIKKEN 2011 LØN- OG PERSONALESTATISTIKKEN 2011 INDHOLD 1. Indledning 1 2. De deltagende medarbejdere 2 3. Månedsløn og uddannelsesretning

Læs mere

Den danske befolknings deltagelse i medicinske forsøg og lægevidenskabelig forskning

Den danske befolknings deltagelse i medicinske forsøg og lægevidenskabelig forskning december 2006 j.nr.1.2002.82 FKJ/UH Den danske befolknings deltagelse i medicinske forsøg og lægevidenskabelig forskning omfang, befolkningens vurderinger Af Finn Kamper-Jørgensen og Ulrik Hesse Der er

Læs mere

ANALYSE AF ØKONOMIEN PÅ HJÆLPEMIDDELOMRÅDET I MIDDELFART KOMMUNE SET I FORHOLD TIL KL S BENCHMARK PÅ OMRÅDET SOCIALFORVALTNINGEN FEBRUAR 2011

ANALYSE AF ØKONOMIEN PÅ HJÆLPEMIDDELOMRÅDET I MIDDELFART KOMMUNE SET I FORHOLD TIL KL S BENCHMARK PÅ OMRÅDET SOCIALFORVALTNINGEN FEBRUAR 2011 ANALYSE AF ØKONOMIEN PÅ HJÆLPEMIDDELOMRÅDET I MIDDELFART KOMMUNE SET I FORHOLD TIL KL S BENCHMARK PÅ OMRÅDET SOCIALFORVALTNINGEN FEBRUAR 2011 1 INDHOLDSFORTEGNELSE I. OVERSIGT OVER HJÆLPEMIDDELOMRÅDET

Læs mere

OVERDRAGELSE AF MINDRE VIRKSOMHEDER. - undersøgelse gennemført af Håndværksrådet og match-online.dk

OVERDRAGELSE AF MINDRE VIRKSOMHEDER. - undersøgelse gennemført af Håndværksrådet og match-online.dk OVERDRAGELSE AF MINDRE VIRKSOMHEDER - undersøgelse gennemført af Håndværksrådet og match-online.dk Indhold 1. Resume og konklusion 2. Mange virksomhedsejere står umiddelbart over for at skulle overdrage

Læs mere

Det siger FOA-medlemmer, der arbejder som social- og sundhedspersonale, om deres erfaringer med MRSA (resistente stafylokokker)

Det siger FOA-medlemmer, der arbejder som social- og sundhedspersonale, om deres erfaringer med MRSA (resistente stafylokokker) FOA Kampagne og Analyse April 2013 Det siger FOA-medlemmer, der arbejder som social- og sundhedspersonale, om deres erfaringer med MRSA (resistente stafylokokker) FOA har i perioden 22. marts - 8. april

Læs mere

Graviditetsbetinget fravær på arbejdsmarkedet

Graviditetsbetinget fravær på arbejdsmarkedet 15.12.2005 Notat 11824 JEHO/MELA Graviditetsbetinget fravær på arbejdsmarkedet Det forlyder ofte, at der i de sidste mange år er sket en stigning i sygefraværet blandt gravide. Til trods herfor er der

Læs mere

Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 38. Offentligt. Finansudvalget FIU alm. del - 9 Bilag 2. Offentligt. Til Folketingets Finansudvalg

Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 38. Offentligt. Finansudvalget FIU alm. del - 9 Bilag 2. Offentligt. Til Folketingets Finansudvalg Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 38 Offentligt Finansudvalget FIU alm. del - 9 Bilag 2 Offentligt j.nr. 06-014656 Dato : 21. november 2006 Til Folketingets Finansudvalg Hermed fremsendes statusrapport

Læs mere

Europaudvalget EUU Alm.del Bilag 243 Offentligt

Europaudvalget EUU Alm.del Bilag 243 Offentligt Europaudvalget 2016-17 EUU Alm.del Bilag 243 Offentligt Folketingets Beskæftigelsesudvalg lov@ft.dk Beskæftigelsesministeriet Ved Stranden 8 1061 København K T +45 72 20 50 00 E bm@bm.dk www.bm.dk CVR

Læs mere

Notat om elevstøtte og prisudvikling på efterskoler 2015/16

Notat om elevstøtte og prisudvikling på efterskoler 2015/16 Notat om elevstøtte og prisudvikling på efterskoler 2015/16 FORFATTER Konsulent Mette Hjort Madsen Efterskoleforeningen indsamler årligt oplysninger om skoleøkonomi og elevstøtte fra skolerne. Indberetningen

Læs mere

Tabelsamling. Forskning og udviklingsarbejde i sundhedssektoren. Forskningsstatistik 2002

Tabelsamling. Forskning og udviklingsarbejde i sundhedssektoren. Forskningsstatistik 2002 Forskning og udviklingsarbejde i sundhedssektoren Forskningsstatistik 2002 Tabelsamling Udgivet af: Dansk Center for Forskningsanalyse Aarhus Universitet Finlandsgade 4 8200 Århus N Tlf. 8942 2394 Fax

Læs mere

Dansk Erhverv medlemsundersøgelse om værdibaseret ledelse august 2009:

Dansk Erhverv medlemsundersøgelse om værdibaseret ledelse august 2009: Dansk Erhverv medlemsundersøgelse om værdibaseret ledelse august 2009: Indledning Dette notat præsenterer hovedresultaterne af Dansk Erhvervs undersøgelse af, hvordan virksomhederne arbejder med den værdibaserede

Læs mere

Regionshuset Viborg. Sundhedsplanlægning Hospitalsplanlægning Skottenborg 26 DK-8800 Viborg Tel. +45 8728 5000 www.regionmidtjylland.

Regionshuset Viborg. Sundhedsplanlægning Hospitalsplanlægning Skottenborg 26 DK-8800 Viborg Tel. +45 8728 5000 www.regionmidtjylland. Regionshuset Viborg Sundhedsplanlægning Hospitalsplanlægning Skottenborg 26 DK-8800 Viborg Tel. +45 8728 5000 www.regionmidtjylland.dk Udvikling vedrørende aktiviteten på sterilisationer, refertilisationer

Læs mere

Konkursanalyse Figur 1: Udvikling i antal konkurser og sæsonkorrigeret antal konkurser, 2007K1-2016K4*

Konkursanalyse Figur 1: Udvikling i antal konkurser og sæsonkorrigeret antal konkurser, 2007K1-2016K4* 2007K1 2007K2 2007K3 2007K4 2008K1 2008K2 2008K3 2008K4 2009K1 2009K2 2009K3 2009K4 2010K1 2010K2 2010K3 2010K4 2011K1 2011K2 2011K3 2011K4 2012K1 2012K2 2012K3 2012K4 2013K1 2013K2 2013K3 2013K4 2014K1

Læs mere

OPP-undersøgelse i Forsikring & Pensions medlemskreds, 2015 AF MOHAMED ABDULLAHI MUQTAR

OPP-undersøgelse i Forsikring & Pensions medlemskreds, 2015 AF MOHAMED ABDULLAHI MUQTAR 1. MARTS 16 OPP-undersøgelse i Forsikring & Pensions medlemskreds, 15 AF MOHAMED ABDULLAHI MUQTAR Om notatet Forsikring & Pension har gennemført en medlemsundersøgelse om investeringer i offentlig-private

Læs mere

N OTAT. Udvikling i universiteternes økonomi og pe r- sonale

N OTAT. Udvikling i universiteternes økonomi og pe r- sonale N OTAT Udvikling i universiteternes økonomi og pe r- sonale Den 24. april 2015 Sags ID: SAG-2015-01692 Dok.ID: 1996755 Indtægter og udgifter/omkostninger, jf. kapitel 1 Fra 2007 til 2013 er universiteternes

Læs mere

LUP : Den landsdækkende Undersøgelse af patientoplevelser. Offentliggøres 16.marts 2016

LUP : Den landsdækkende Undersøgelse af patientoplevelser. Offentliggøres 16.marts 2016 LUP : Den landsdækkende Undersøgelse af patientoplevelser 2015 Offentliggøres 16.marts 2016 Om LUP 2015 Undersøgelser i LUP 2015 Planlagt ambulante patienter Planlagt indlagte patienter Akut indlagte patienter

Læs mere

Den Sociale Kapitalfond Analyse Portræt af de særligt sociale virksomheder i Danmark

Den Sociale Kapitalfond Analyse Portræt af de særligt sociale virksomheder i Danmark Den Sociale Kapitalfond Analyse Portræt af de særligt sociale virksomheder i Danmark November 216 Kontakt: Analysechef Kristian Thor Jakobsen Tlf.: 322 6792 Den Sociale Kapitalfond Management ApS HOVEDKONKLUSIONER

Læs mere

Opgørelse af behandlere i psykiatrien

Opgørelse af behandlere i psykiatrien Opgørelse af behandlere i psykiatrien Resume De psykiatriske afdelinger har ud fra retningslinjer fra PS Økonomiafdelingen opgjort antallet af fuldtidsstillinger, der i 2014 er anvendt til ambulant behandling.

Læs mere

Studievalgscentrenes samarbejde med de enkelte uddannelses institutioner 2006

Studievalgscentrenes samarbejde med de enkelte uddannelses institutioner 2006 Rapport vedr. Studievalgscentrenes samarbejde med de enkelte uddannelses institutioner 2006 1. Indledning I oktober og november blev de gymnasiale uddannelser, HF, HHX, HTX, STX, VUC og Studenterkurser

Læs mere

Den Sociale Kapitalfond Analyse Portræt af de særligt sociale virksomheder i Danmark

Den Sociale Kapitalfond Analyse Portræt af de særligt sociale virksomheder i Danmark Den Sociale Kapitalfond Analyse Portræt af de særligt sociale virksomheder i Danmark November 2016 Kontakt: Analysechef Kristian Thor Jakobsen Tlf.: 3022 6792 Den Sociale Kapitalfond Management ApS HOVEDKONKLUSIONER

Læs mere

LØN- OG PERSONALE- STATISTIKKEN 2015 ARKITEKTBRANCHEN

LØN- OG PERSONALE- STATISTIKKEN 2015 ARKITEKTBRANCHEN Til DANSK INDUSTRI Dokumenttype Rapport Dato Februar 2016 LØN- OG PERSONALE- STATISTIKKEN 2015 ARKITEKTBRANCHEN ARKITEKTBRANCHEN INDHOLD 1. Indledning 1 2. De deltagende medarbejdere 2 3. Månedsløn og

Læs mere

Virksomheders jobskabelse og jobnedlæggelse under opsving og krise

Virksomheders jobskabelse og jobnedlæggelse under opsving og krise Virksomheders jobskabelse og jobnedlæggelse under opsving og krise Mikkel Nørlem Hermansen De Økonomiske Råds Sekretariat Nationaløkonomisk Forenings årsmøde Koldingfjord, 11. januar 214 Beskæftigelsen

Læs mere

NOTAT Sygeplejersker beskæftiget i privat sektor

NOTAT Sygeplejersker beskæftiget i privat sektor Louise Kryspin Sørensen, Dan Yu Wang november 206 NOTAT Sygeplejersker beskæftiget i privat sektor 2002-205 Knap 9.800 sygeplejersker svarende til godt hver 7. beskæftigede sygeplejerske har hovedbeskæftigelse

Læs mere

Registreringsvejledning Diagnostisk pakkeforløb

Registreringsvejledning Diagnostisk pakkeforløb Sektor for National Sundhedsdokumentation og Forskning Sundhedsanalyser Sagsnr: 1211027 26. september 2012 1 Indledning Registreringsvejledning Diagnostisk pakkeforløb for alvorlig sygdom Ministeriet for

Læs mere

Bilag 2: Tabelmateriale. Bilag til rapporten Fra satspulje til psykiatri

Bilag 2: Tabelmateriale. Bilag til rapporten Fra satspulje til psykiatri Bilag 2: Tabelmateriale Bilag til rapporten Fra satspulje til psykiatri Sammenhængen imellem satspuljebevillinger, udgifter og aktivitet. Indhold REGION NORDJYLLAND... 3 1.1 Ressourcer tilført behandlingspsykiatrien...

Læs mere

For Center for Myndighed, Socialpsykiatri og Udsatte Voksne 2014

For Center for Myndighed, Socialpsykiatri og Udsatte Voksne 2014 Brugertilfredshedsundersøgelse For Center for Myndighed, Socialpsykiatri og Udsatte Voksne 2014 UDGIVER Socialforvaltningen Center for Socialfaglig Udvikling Værkmestergade 15 8000 Aarhus C KONTAKT Birthe

Læs mere

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2009 Afsnitsrapport. Ambulatorium

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2009 Afsnitsrapport. Ambulatorium LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2009 Afsnitsrapport Ambulatorium Denne rapport er udarbejdet for ambulante patienter på Klinisk Diætist Medicinsk Afdeling Regionshospitalet Viborg, Skive og Kjellerup

Læs mere

OPP-undersøgelse i Forsikring & Pensions medlemskreds, 2015

OPP-undersøgelse i Forsikring & Pensions medlemskreds, 2015 OPP-undersøgelse i Forsikring & Pensions medlemskreds, 15 Af Mohamed Abdullahi Muqtar, 1. marts 16 Om notatet Forsikring & Pension har gennemført en medlemsundersøgelse om investeringer i offentlig-private

Læs mere

Supplerende oplysninger til regionsrådets behandling af Opgørelse af udviklingen i behovet for donorblod i Region Midtjylland

Supplerende oplysninger til regionsrådets behandling af Opgørelse af udviklingen i behovet for donorblod i Region Midtjylland NOTAT Regionshuset Viborg Hospitalsplanlægning Sundhedsplanlægning Skottenborg 26 8800 Viborg www.regionmidtjylland.dk August 2014 Supplerende oplysninger til regionsrådets behandling af Opgørelse af udviklingen

Læs mere

Kortlægning af lokale it-aktiviteter 2014

Kortlægning af lokale it-aktiviteter 2014 Kortlægning af lokale it-aktiviteter Denne kortlægning af lokale it-aktiviteter i Ældre Sagen er baseret på en spørgeskemaundersøgelse fra oktober. Spørgeskemaet indeholdt 31 spørgsmål omkring it-aktiviteter

Læs mere

Danske Regioners elektroniske nyhedsbrev Nyt om løn samler aktuelle fakta om løn med særligt fokus på den regionale sektor.

Danske Regioners elektroniske nyhedsbrev Nyt om løn samler aktuelle fakta om løn med særligt fokus på den regionale sektor. NYT OM LØN Nr. 1 / 2014 *** 4. marts 2014 *** Danske Regioners elektroniske nyhedsbrev Nyt om løn samler aktuelle fakta om løn med særligt fokus på den regionale sektor. Hovedpointer Lønudviklingen i den

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1. Indledning 2. 2. Hovedresultater 2. 3. Definitioner og arbejdsgang 3. 4. Undersøgelsens resultater 4. 5.

Indholdsfortegnelse. 1. Indledning 2. 2. Hovedresultater 2. 3. Definitioner og arbejdsgang 3. 4. Undersøgelsens resultater 4. 5. Gazellesurvey 2006 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2 2. Hovedresultater 2 3. Definitioner og arbejdsgang 3 3a. Definitioner af en vækstvirksomhed og en gazellevirksomhed 3 3b. Arbejdsgang 3 4. Undersøgelsens

Læs mere

Notat. Sammenligning af udgifter til voksne med særlige behov

Notat. Sammenligning af udgifter til voksne med særlige behov Til: Sundheds- og Forebyggelsesudvalget Kommunerne i Region Hovedstaden ØKONOMI & PERSONALE Dato: 6. juni 2012 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Sagsnr.: 2012-3302 Dok. nr.:

Læs mere

HELSINGØR KOMMUNE Borgerundersøgelse af kommunens image 2017

HELSINGØR KOMMUNE Borgerundersøgelse af kommunens image 2017 HELSINGØR KOMMUNE Borgerundersøgelse af kommunens image 2017 Indhold Om 2017 undersøgelsen... 2 Undersøgelsens brug af indeks... 3 Læsning af grafik... 4 Overblik over kommunes image... 5 Udvikling af

Læs mere

Fakta om Advokatbranchen

Fakta om Advokatbranchen Virksomhederne Den danske advokatbranche består af ca. 1.600 virksomheder, hvilket spænder fra enkeltmandsvirksomheder med én advokat til store virksomheder med mere end 400 ansatte. I de senere år har

Læs mere

Dette notat samler en række økonomiske og aktivitetsmæssige fakta i relation til de praktiserende læger.

Dette notat samler en række økonomiske og aktivitetsmæssige fakta i relation til de praktiserende læger. N O T A T Fakta om økonomi og aktivitet i almen praksis Dette notat samler en række økonomiske og aktivitetsmæssige fakta i relation til de praktiserende læger. 10-11-2012 Udgiftsvæksten i almen praksis

Læs mere

Markedsfordeling for salg af bøger i Danmark Et ikke-afslutteligt notat

Markedsfordeling for salg af bøger i Danmark Et ikke-afslutteligt notat Markedsfordeling for salg af bøger i Danmark Et ikke-afslutteligt notat Indhold: Om notatet... 1 Indledning... 2 Bogbarometret... 4 2008-9... 4 Forlagenes salg fordelt på salgskanaler ifl. Bogbarometret

Læs mere

SP5 Svar på spørgsmål fra Enhedslisten om udviklingen i antal ansatte og serviceudgifterne i Københavns Kommune

SP5 Svar på spørgsmål fra Enhedslisten om udviklingen i antal ansatte og serviceudgifterne i Københavns Kommune KØBENHAVNS KOMMUNE Koncernservice Økonomi og Lønstyring SP5 Svar på spørgsmål fra Enhedslisten om udviklingen i antal ansatte og serviceudgifterne i Københavns Kommune Medlem af Borgerrepræsentationen

Læs mere