H2 HUB VESTJYLLAND BRINT STANDER PROJEKT Slutrapport december 2008

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "H2 HUB VESTJYLLAND BRINT STANDER PROJEKT Slutrapport december 2008"

Transkript

1 H2 HUB VESTJYLLAND BRINT STANDER PROJEKT Slutrapport december 2008 PROJEKTET ER UDFØRT AF: PROJEKTET ER STØTTET AF:

2 Indledning I efteråret 2007 ansøgte Hydrogen Innovation Research Centre (HIRC) sammen med en række organisationer og virksomheder om midler fra Regionalfonden og Region Midtjylland til etablering og afprøvning af 5 stk. brint optankningsstandere i H2 HUB Vestjylland brintstander projektet som en del af det Offentlige Private Samarbejde (OPS) Hydrogen Link Vestjylland. I Januar 2008 bevilligede Regional Fonden og Region Midtjylland midler til gennemførslen af projektet. HIRC har ageret som forankringspunkt for projektet, mens den daglige projektledelse er udført af Foreningen Hydrogen Link Danmark. OPS Hydrogen Link Vestjylland er et Offentligt Privat Samarbejde, som beskæftiger sig med udvikling og afprøvning af brinttankstationer og brændselscelle hybridkøretøjer i de vestjyske byer Hvide Sande, Skjern, Ringkøbing og Holstebro. I projektet er brint tankstationer og brændselscelle hybridkøretøjer i brug hos forskellige slutbrugere i de nævnte byer. Brint distribueres ud til hver tankstation fra et elektrolyse produktions anlæg i Holstebro hvor produktionen sker på basis af vindmøllestrøm som bruges til at spalte vand til brint uden udledning af CO2 overhovedet. H2 HUB Vestjylland brintstander projektet har specifikt varetaget etableringen af 5 stk. brint optankningsstandere hos slutbrugere i de Vestjyske byer: Brint optankningsstander til gaffeltruck hos Vestas Assembly i Ringkøbing Brint optankningsstander til gaffeltruck på Havnen i Hvide Sande Brint optankningsstander til stabler hos Chr. C. Grene A/S i Skjern Brint optankningsstander til golfvogn hos GOLFCLUB Storådalen i Holstebro Brint optankningsstander til vejkøretøjer hos Ringkøbing-Skjern Kommune i Ringkøbing D. 24. september 2008 foretog Klima og Energiminister Connie Hedegaard åbning af optankningsstanderne og køretøjerne ved et åbningsarrangement i Ringkøbing. Denne rapport beskriver dels resultater i H2 HUB Vestjylland brintstander projektet samt baggrunden for det Offentlige Private Samarbejde Hydrogen Link Vestjylland samt perspektiverne indenfor brint og elektricitet til transport. Yderligere oplysninger: Frans Bjørn-Thygesen HIRC Flemming Wennike Hydrogen Link Side 2 af 20

3 Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Indholdsfortegnelse Perspektiver for brint og elektricitet til transport Behov for elektricitet fra vedvarende energi til transport Flere teknologier i kombination sikrer løsningen Forureningsfri transport, der varer ved Hydrogen Link & Scandinavian Hydrogen Highway Partnership Det Offentlige Private Samarbejde Hydrogen Link Vestjylland Rapportering H2 HUB Vestjylland brintstander projektet Opfyldelsen af resultatmål Resultatkrav Resultatkrav Resultatkrav Resultatkrav Resultatkrav Resultatkrav Resultatkrav Resultatkrav Evaluering af projektets forventede effekter Effekter i forhold til innovation, videndeling, og videnopbygning Miljømæssige effekter Beskæftigelsesmæssige effekter Effekter for udvikling i geografiske yderområder Effekter for den regionale MEGA satsning indenfor energi og miljø Vurdering af projektforløbet og organiseringen Projektforløbet Organiseringen Forankring af erfaringer, resultater og information (formidling) Projekt website & informationsbrochurer Projekt konference & åbningsarrangement Pressedækning Side 3 af 20

4 1. Perspektiver for brint og elektricitet til transport H2 HUB Vestjylland Brintstander projektet har sit udgangspunkt i det langsigtede behov for en afløser til de fossile brændstoffer i transportsektoren, samt i de perspektiver der er for anvendelse af brint og elektricitet i stedet. Selvom olien kan synes dyr i dag, så er det intet at regne imod, hvad der kan ske de kommende årtier. Her begynder Kina og andre lande i den tredje verden at brug energi i samme målestok som i Vesten. Hvis hver kineser skulle bruge lige så meget olie, som en dansker gør, ville Kinas behov alene kræve omkring 70 procent af verdens nuværende olieproduktion. Hvis Kina havde ligeså mange biler per indbygger, som tilfældet er i Danmark, ville det svare til hele verdens nuværende bilpark. 1.1 Behov for elektricitet fra vedvarende energi til transport En løsning på olieudfordringen er at bruge elektricitet fra vedvarende energikilder som brændstof i fremtidens køretøjer. Vedvarende energi kan i rigelige mængder forsyne elektricitet til transportsektoren. Vedvarende energi muliggør desuden en fordobling af køretøjets energiudnyttelse, og sikrer forureningsfri og støjsvag fremdrift. Udfordringen er dog at få elektricitet ombord på køretøjet med samme hastighed, som man tanker benzin og at få køretøjet til at køre lige så langt på en optankning. 1.2 Flere teknologier i kombination sikrer løsningen For at kunne køre langt og tanke hurtigt op på elektricitet gælder det om at kombinere de bedste egenskaber fra batterier med de bedste egenskaber fra brintdrevne brændselsceller. En hybridløsning. Når en bil ikke kører på batterier alene, skyldes det tekniske betragtninger. Batterier er tunge, og det tager forholdsmæssigt lang tid at lade dem op. En almindelig benzinbil kører typisk 600 kilometer på en tank benzin. Til sammenligning ville en batteri-bil kræve mere end 800 kilo batteri for at køre samme distance. Det ville derudover tage adskillige timer at lade batterierne op hjemme i husstanden. Kombineres batterierne derimod med en brintdrevet brændselscelle, der producerer elektricitet ombord på køretøjet, ser regnskabet anderledes ud. Optankningen af brint foregår ligeså let og hurtigt som ved påfyldning af benzin på en bil, og man kan køre lige så langt på en optankning. Side 4 af 20

5 Batterierne er dog meget mere effektive end brændselscellerne, så typisk kører man de første kilometer på batterierne og resterende kilometer på elektricitet fra den brintdrevne brændselscelle på køretøjet. Figuren nedenfor viser princippet i hybrid elektrisk transport. 1.3 Forureningsfri transport, der varer ved Hvis man ser bort fra den energi, som er gået til fremstilling af køretøjerne og infrastrukturen, sker transportprocessen helt uden udledning af CO2. Dette er muligt, når energien til både opladningen af batterier og produktionen af brint kommer fra vedvarende energi. Den elektriske fremdrift af køretøjet er desuden helt uden forurening af partikler i lokalområdet, ligesom at støjen er reduceret betydeligt. Det perspektivrige er, at vedvarende energi er uudtømmeligt, så mens olien bliver dyrere og dyrere kan sol, vind, og bølger sikre fortsat billig energi og brændstof til vores køretøjer. Side 5 af 20

6 2. Hydrogen Link & Scandinavian Hydrogen Highway Partnership Foreningen Hydrogen Link Danmark har som formål at fremme anvendelsen af elektricitet til transport, som er baseret på både batterier, brint og brændselsceller. Den overordnede målsætning for Hydrogen Link er inden år 2015 at sikre påbegyndt markedsintroduktion af elektriske drevne hybridkøretøjer i Danmark baseret på batterier, brint og brændselsceller samt etablering af den nødvendige infrastruktur af brinttankstationer hertil. Det er et grundlæggende sigte for foreningens virke at fremme udvikling af danske industri kompetencer, viden og produkter som rummer et globalt eksportpotentiale indenfor området. Ligeledes arbejder foreningen for at brintproduktion og opladning af elektriske hybridkøretøjer på langt sigt sker på basis af vedvarende energikilder hvorfor brug af fossile energikilder kun bør være overgangsløsninger. Hydrogen Link sigter mod Skandinavisk og internationalt samarbejde, bl.a. med henblik på at tiltrække den internationale bilindustri og energi og olieselskaber til at henlægge dele af deres aktiviteter indenfor elektricitet og brint til transport i Danmark og Skandinavien. Hydrogen Link repræsenterer således Danmark i Scandinavian Hydrogen Highway Partnership der arbejder for at etablere en infrastruktur af brinttankstationer i Skandinavien og en udbredt anvendelse af brint drevne køretøjer. Nedenfor er vist et kort over brinttankstationer for vejkøretøjer i Skandinavien. Side 6 af 20

7 3. Det Offentlige Private Samarbejde Hydrogen Link Vestjylland Hydrogen Link Vestjylland er et Offentligt Privat Samarbejde, som beskæftiger sig med udvikling og afprøvning af brinttankstationer og brændselscelle hybridkøretøjer i de vestjyske byer Hvide Sande, Skjern, Ringkøbing og Holstebro. Oversigtskortet ved siden af viser placeringen af brinttankstationerne og de forskellige brændselscelle hybridkøretøjerne i de vestjyske byer. I projektet er brint tankstationer og brændselscelle hybridkøretøjer i brug hos forskellige slutbrugere i de nævnte byer. Brint distribueres ud til hver tankstation fra et elektrolyse produktions anlæg i Holstebro som drives af Vestforsyning Erhverv A/S. Brintproduktionen sker på basis af vindmøllestrøm som bruges til at spalte vand til brint uden udledning af CO2 overhovedet. Udvikling af så mange forskellige køretøjer og etablering af tankstationerne er for omkostningstungt og ressourcekrævende en opgave til, at hver by har kunnet løftet opgaven alene. Projekterne i byerne har derfor allerede i en tidlig fase sikret koordinering, så at teknologi og køretøjs valg i projekterne har muliggjort en fælles udvikling og afprøvning på tværs af byerne. Mere end 20 lokale og nationale aktører deltager i samarbejdet og har sammen løftet det mere end 13 mio. kr. store projektbudget. Foruden virksomhedernes og slutbrugernes egenfinansiering samt midlerne fra Regionalfonden og Region Midtjylland har Energistyrelsen og andre programmer også bidraget med finansiering til projektet. Side 7 af 20

8 4. Rapportering H2 HUB Vestjylland brintstander projektet 4.1 Opfyldelsen af resultatmål Resultatkrav 1 Der etableres 5 stk. brintstandere i Hvide Sande, Ringkøbing, Skjern og Holstebro til optankning af forskellige brintkøretøjer Alle 5 stk. brintstandere er etablerede og i drift hos slutbrugerne i byerne. Åbning blev foretaget d. 24. september 2008 af Klima og Energiminister Connie Hedegaard ved et åbningsarrangement i Ringkøbing. Nedenfor er vist billeder af de forskellige brintstandere. Side 8 af 20

9 4.1.2 Resultatkrav 2 Mere end 50 % af brinten i de 5 brintstandere produceres vha. vedvarende energi eller overskudsbrint fra industriel produktion Brint til tankstationerne i de forskellige byer i projektet produceres på et centralt elektrolyse anlæg i Holstebro som drives af Vestforsyning Erhverv A/S. Brintproduktionen sker på basis af vindmøllestrøm der er indkøbt via grønne certifikater. 100% af brinten i projektet er således baseret på vedvarende energi Resultatkrav 3 Den samlede udnyttelse af energien i det etablerede energisystem dokumenteres. Energiudnyttelsen ved anvendelse af brint til transport anskues ud fra såkaldte wellto-wheel betragtninger hvor energiudnyttelsen beskrives helt fra selve energikilden (vindmøllen) og ud til overførslen af fremdriftsenergi på hjulene i køretøjet. Energiudnyttelsen i projektet varierer selvsagt efter hvilket køretøj der er tale om. Af de fem forskellige typer af køretøjer der afprøves i projektet er det primært kun relevant at regne på bybilen. Det skyldes at alle de andre køretøjer er niche køretøjer som i antal ikke vil have samme indflydelse på det samlede energisystem som hvis store dele af bilparken på sigt bliver omdannet til drift på brint. I forbindelse med et andet projekt der går under navnet LINK2009 er der blevet foretaget en well-to-wheel analyse på den bybil der indgår i projektet. Beregningen viste en energiudnyttelse på 36% fra vindmølle til hjul samt en CO2 udledning på 1,6 gram/km. På sigt forventes teknologiudviklingen at kunne bringe virkningsgraden for energikæden op på 50% for samme bybil samt reducere CO2 udledningen til 1,1 gram/km. Bemærk at der i beregningerne er forudsat brintproduktion på stedet ved tankstationen, hvilket ikke er tilfældet i projektet, hvorfor energiforbruget til brinttransporten ikke er medtaget. De detajerede beregninger kan findes her: Resultatkrav 4 Fremtidsmulighederne for anvendelse af brint i transportsektoren vurderes Redegørelse for de kort og langsigtede barrierer og muligheder for teknologien Foreningen Hydrogen Link Danmark og Scandinavian Hydrogen Highway Partnership arbejder hen imod at sikre en markedsintroduktion af brint til transport i Danmark frem mod En decideret arbejdsplan er blevet udviklet af foreningen hvor de væsentligste barrierer og opgaver frem mod 2015 er blevet identificeret. Frem mod 2010 er opgaven at sikre Skandinavien som et af op til tre områder i Europa hvor der med EU støtte foretages storskala afprøvning af brint til transport frem mod 2015 hvor markedsintroduktion planlægges påbegyndt. Side 9 af 20

10 Foruden den EU støttede afprøvning af køretøjer og tankstationer skal Hydrogen Link i perioden også sikre udviklingen og etableringen af de nødvendige politiske markedsrammebetingelser. Her tænkes bl.a. på en forlængelse af de p.t. eksisterende afgiftsfritagelser for brintbiler samt en udvidelse heraf til også at omfatte selve brint brændstoffet. Ligeledes kan udrulningsprogrammer der giver støtte de til første køretøjer også være nødvendig. Hvad angår markedspenetreringsscenarier for brint til transport fra 2015 og fremad arbejdes der på at udarbejde sådanne specifikt for Danmark, i et igangværende forskningsprojekt støttet af Energinet.dk. Resultaterne forventes at blive offentliggjorte i starten af 2009 og vil bl.a. kunne findes på Resultatkrav 5 Erfaringerne fra projektet anvendes i nationale og internationale demonstrationsprojekter, herunder Hydrogen Link og Scandinavian Hydrogen Highway Partnership Erfaringerne fra projektet er allerede blevet anvendt i et nyt projekt kaldet LINK2009 der skal videreføre udviklingen fra Vestjylland. I LINK2009 skal 2. generation af både køretøjer og tankstationer udvikles og afprøves i en række danske byer frem mod klimatopmødet i slutningen af 2009 i København. LINK2009 projektet har et samlet budget på 70 mio. kr. og første fase af projektet med selve udviklingsaktiviteterne blev igangsat i sommeren 2008 med støtte fra Energistyrelsen på 5 mio. kr. På Skandinavisk plan deltager Hydrogen Link i en række andre projekter der er i færd med at ansøge EU om midler til at fortsætte etableringen af brint tankstationer og udrulningen af brintkøretøjer i Skandinavien. I projekterne er det hensigten at den internationale bilindustri udruller brintbiler i Skandinavien og Danmark. H2 HUB Vestjylland projektet anvendes som udgangspunkt og forudsætning for at Hydrogen Link og Danmark er kvalificeret til at deltage i EU projektansøgningerne og drager således nytte af resultaterne fra projektet Resultatkrav 6 Mindst 2 af de etablerede brinttankstationer bliver en del af et kommende nationalt og nordisk netværk af brinttankstationer. Alle 5 stk. brinttankstationer indgår i Hydrogen Link netværkets oversigt over brint tankstationer i Danmark samt det Skandinaviske netværk. I kommunikationen skelnes dog mellem tankstationer for henholdsvis vejkøretøjer og arbejdskøretøjer. Danmarks kort over tankstationer og køretøjer kan findes her: Side 10 af 20

11 4.1.7 Resultatkrav 7 Der laves en offentlig overdragelses-ceremoni. Tankstationerne og køretøjerne blev åbnet af Klima og Energiminister Connie Hedegaard ved et åbningsarrangement i Ringkøbing d. 24. september Program for arrangementet kan findes på følgende adresse: Resultatkrav 8 Der udarbejdes to informationsbrochurer om projektet. En kort informationsbrochure om projektet blev udviklet i starten af 2008 til brug under processen med etableringen af brint optankningsstanderne. Brochuren kan findes på følgende adresse: I forbindelse med åbningen af tankstationerne og køretøjerne d. 24. september blev en ny og større brochure udgivet og trykt i eksemplarer. Brochuren kan findes på følgende adresse: Side 11 af 20

12 4.2 Evaluering af projektets forventede effekter Nedenfor er foretaget en evaluering af projektets forventede effekter i forhold til en række punkter som angivet i projektets ansøgning til Regionalfonden Effekter i forhold til innovation, videndeling, og videnopbygning Det samlede OPS Hydrogen Link Vestjylland inklusiv H2 HUB Vestjylland - brintstander projektet har haft mere end 20 deltagende aktører af forskellige type (offentlige institutioner, private virksomheder, slutbrugere og organisationer). Det vurderes at langt hovedparten af de mere end 20 deltagere har fået styrket deres innovationskompetencer gennem deltagelse i projektet. Det skyldes primært at der for langt de fleste deltageres vedkommende var tale om deres første deltagelse i et udviklings og afprøvningsprojekt. Deltagerne har således opnået deres første erfaring i deltagelse i udvikling og afprøvning af nye teknologier. Målsætningen for projektet var at 15 organisationer skulle styrkes i deres innovationskompetencer. Konkret er der i projektet blevet udviklet en række samarbejder og nye innovationsaktiviteter internt og eksternt i og mellem de forskellige aktører. Nedenfor er nogle af de væsentligste samarbejder og innovationsaktiviteter som er opstået på basis af organisationernes deltagelse i projektet blevet fremhævet Det lokale energiselskab i Vestjylland, Vestforsyning Erhverv A/S, har igangsat målrettet erhvervsudvikling indenfor produktion af brint og investerer betydeligt i området. Senest er der planer om at udskille aktiviteterne i et særskilt selskab da internationale gas selskaber har vist deres interesse for at aftage noget af den grønne brint som bliver produceret i Holstebro. Dana Tank i Lem har leveret brint oplagringstanke til Vestforsyning i projektet og har sidenhen igangsat og investeret i udvikling af helt nye lagringstanke som en del af et nyt udviklingsprojekt, LINK2009, der er støttet af Energistyrelsen. Leverandøren af bl.a køretøjerne og tankstationerne i projektet, H2 Logic A/S, har på basis af projektet opbygget en portefølje af nye igangværende udviklingsaktiviteter for mere end 30 mio. kr. H2 Logic har ligeledes samarbejde med regionens forsknings institutioner, f.eks. på forskningsprojekter med Århus Universitet omkring brint lagring. Hertil kommer en lang række af eksisterende underleverandør virksomheder som bidrager med deres viden og produkter til udviklingsaktiviteterne i ovennævnte virksomheder. Netop hvad angår forsknings, udviklings og demonstrationsaktiviteter har OPS Hydrogen Link Vestjylland og H2 HUB Vestjylland projektet fungeret som en kataly- Side 12 af 20

13 sator for nye projektaktiviteter i regionen med betydelige støttemidler fra nationale programmer. Før H2 HUB Vestjylland blev de fleste offentlige midler til brint og brændselscelle forskning anvendt i det østdanske til basis forskning indenfor området. Efter H2 HUB Vestjylland er der nu kommet en national strategi for brint til transport ligesom at brintbiler er afgiftsfritaget og Statsministeren i mange sammenhænge fremhæver området. Ved seneste udelingsrunde fra Energistyrelsen i foråret 2008 gik over halvdelen af de offentlige midler indenfor brint og brændselsceller til virksomheder i Region Midtjylland, primært til transport området. Et af projekterne som er blevet iværksat med støtte fra Energistyrelsen er LINK2009 projektet der skal agere som efterfølger til H2 HUB Vestjylland. LINK2009 og skal videreføre udviklingen af 1. generationsteknologi fra H2 HUB Vestjylland ved udvikling af 2. Generations teknologi. Projektet har et budget på 70 mio. kr. hvor udvikling allerede er igangsat for 9 mio. kr. med støtte fra Energistyrelsen på 5 mio. kr.. LINK2009 skal sikre grundlaget for yderligere og større demonstrationsaktiviteter i Danmark efter 2010 med deltagelse af den internationale bilindustri samt med støtte fra EU. Kun en ud af de virksomheder som deltager i fase 1 af LINK2009 er placeret udenfor Regionen. I fase 2 som bringer det samlede budget op på 70 mio. kr. vil hovedparten af de 4 tankstationer og 50 køretøjer som skal demonstreres blive placeret i Region Midtjylland. De mange udviklingsaktiviteter som er blevet iværksat i Regionen indenfor brint og brændselsceller som følge af H2 HUB Vestjylland tiltrækker også regionalt baserede underleverandører. dvs. der bliver skabt dynamik og udvikling i hele værdikæden ligesom det skete med vindmølleindustrien ført an af bl.a. Vestas og Siemens. F.eks. er 25% af underleverandørerne til føromtalte H2 Logic A/S placeret i Region Midtjylland og er således involveret i udviklingsaktiviteterne. Side 13 af 20

14 4.2.2 Miljømæssige effekter Projektet har formået at fremvise en samlet brint-kæde fra vindmølle til hjul med en energiudnyttelse på 36% og en CO2 udledning pr. kørt km. på 1,6 gram. Al brint i projektet produceres på basis af vedvarende elektricitet indkøbt via grønne certifikater. De brint drevne køretøjer har ligeledes erstattet benzin og diesel drevne køretøjer og dermed elimineret udledningen af partikler i lokalområdet fra disse. Da der er tale om et pilotafprøvningsprojekt og antal af køretøjer er begrænset har projektet ingen makroeffekt på energisystemet og miljøet. Projektet har i stedet tjent det formål at bringe teknologien tættere på en kommerciel storskala anvendelse hvor en positiv makroeffekt på miljøet vil kunne ses Beskæftigelsesmæssige effekter I løbet af projektperioden er der sket en positiv udvikling i antal beskæftigede i de deltagende organisationer. Ligeledes er brint og brændselscelle branchen i Region Midtjylland som helhed gået frem i projektperioden, hvilket kan tilskrives bidrag fra både H2 HUB Vestjylland projektet og andre projektaktiviteter i regionen. Ved projektansøgningstidspunktet i efteråret 2007 var det samlede antal direkte beskæftigede personer indenfor brint og brændselsceller i Region Midtjylland vurderet til omkring 60 personer. Ved udgangen af 2008 vurderes antallet at være steget til omkring 80 personer. Blandt leverandør virksomhederne i H2 HUB Vestjylland projektet er der sket en positiv udvikling i beskæftigelsen. I H2 Logic A/S er antal medarbejder steget fra omkring 15 i starten af 2008 til 21 i slutningen af Hertil kommer at 25% af virksomhedens underleverandører er placeret i Regionen og projektet har således også resulteret i indirekte arbejdspladser i forsyningskæden. I april 2008 overgik Hydrogen Link fra at være et virtuelt netværk til at være en forening med en ansat foreningsleder. Foreningen har adresse i Vestjylland. Samlet set har projektet således ført til ny beskæftigelse for mere end 10 personer indirekte og direkte hos projektets forskellige aktører, hvilket var målsætningen. Side 14 af 20

15 4.2.4 Effekter for udvikling i geografiske yderområder Som beskrevet i afsnit er en række betydelige forsknings, udviklings og demonstrationsprojekter blevet iværksat i Region Midtjylland særligt med udgangspunkt i og deltagere fra Vestjylland. De mange aktiviteter i Regionen og Vestjylland har også skabt stor international opmærksomhed og allerede nu kan resultaterne ses i form af en begyndende tiltrækningskraft på udenlandske projekter indenfor området. Foreningen Hydrogen Link er således i seriøs dialog med bilindustrien om at henlægge afprøvningsaktiviteter til Danmark og Skandinavien indenfor brint til transport. Bilindustrien har endog fremrykket deres planer for aktiviteter udenfor Tyskland grundet aktiviteterne i Vestjylland, Danmark og Skandinavien. Tiltrækning af sådanne internationale projekter med deltagelse af bilindustrien er særdeles bidragende til at Regionen, Danmark og Skandinavien udvikler sig til at blive et af verdens bedste hjemmemarkeder for brint til transport. Netop et stærkt hjemmemarked var afgørende for vindmølleindustriens succes med at erobre verdensmarkedet, tilsvarende for brint og brændselsceller til transport. Samlet set er Vestjylland som yderområde, grundet H2 HUB Vestjylland projektet således blevet positioneret til at tiltrække sig internationale udviklings og afprøvningsaktiviteter og projekter indenfor brint og brændselsceller til gavn for den voksende lokale industri indenfor området. Som beskrevet tidligere har omdannelsen af netværket Hydrogen Link Danmark til en forening fået adresse i Vestjylland nærmere bestemt i Kloster vest for Ringkøbing. Dvs. at de danske aktiviteter indenfor brint til transport og deltagelsen i Skandinaviske, Europæiske og internationale aktiviteter koordineres og initieres fra Vestjylland. Side 15 af 20

16 4.2.5 Effekter for den regionale MEGA satsning indenfor energi og miljø I forbindelse med ansøgningen om midler til projektet blev en række målsætninger for projektets bidrag til MEGA satsningen indenfor energi og miljø opstillet. Nedenfor er der redegjort for projektets indfrielse af de opstillede målsætninger. Vedvarende energi til energi og transport formål Bidrage til forbedret udnyttelse af integration af el fra vindkraft, herunder bidrage til at indfri den regionale målsætning om 50% af energien i 2025 skal komme fra vedvarende energi Projektet har påvist og afprøvet en komplet energikæde fra vindmølle til brint produktion og anvendelse i en brint drevet brændselscelle bil. En sådan kobling af vedvarende energi vil muliggøre at transportsektoren kan bidrage til balancering af de fluktuerende vedvarende energiinput; dvs. at, ved brug af vedvarende energi i transportsektoren, kan den samlede andel heraf i energisektoren øges uden at det går ud over energisystemets stabilitet. Bidrage til at der gennemføres projektsamarbejder om anvendelse af alternative brændsler i transportsektoren, herunder at bidrage til at indfri den regionale målsætning om 20% alternative brændstoffer i transportsektoren i 2020 Som beskrevet i andre afsnit i denne rapport er en række nye projekter og aktiviteter indenfor området blevet iværksat som følge af H2 HUB Vestjylland projektet som alle bidrager til at udvikle teknologien hen imod en kommerciel markedsintroduktion. En kommerciel anvendelse af brint til transport og anvendelse af vedvarende energi til produktionen heraf vil bidrage til øget anvendelse af vedvarende energi til transport formål. Erhvervsudvikling og innovation Bidrage til målsætningen for teknologiudvikling, herunder at deltagende virksomheder opnår bedre økonomiske præstationer i form af eksport og vækst indenfor brint og brændselscelle teknologi Som beskrevet i andre afsnit i denne rapport har H2 HUB Vestjylland medført øgede aktiviteter og beskæftigelse hos en række af de deltagende aktører herunder også virksomheder. Disse virksomheder har bl.a. på baggrund heraf øget deres vækst indenfor netop brint og brændselscelle teknologi samt øget deres eksport af viden og teknologi. Side 16 af 20

17 Bidrage til målsætningen om at der udvikles flere regionale erhvervsklynger indenfor energi og miljø Erhvervsklyngen indenfor brint og brændselsceller er blevet betydeligt styrket som følge af H2 HUB Vestjylland projektet samt af andre projekter. Som beskrevet i andet afsnit i rapporten er antallet af beskæftigede indenfor området forventet steget fra 60 personer til omkring 80 personer fra starten af 2008 til slutningen af Ligeledes har foreningen Hydrogen Link Danmark som følge af projektet fået adresse i Vestjylland, og aktiviteterne indenfor brint og brændselsceller til transport i Danmark koordineres og initieres således fra Vestjylland og regionen. Bidrage til at der sker et øget samspil om innovation i hele værdikæder fra primære erhverv til serviceerhverv på ressource området energi og miljø Som beskrevet i andet afsnit i rapporten er en række betydelige samarbejde og innovationsaktiviteter blevet iværksat internt og eksternt forskellige typer af aktører imellem, som følge af H2 HUB Vestjylland projektet. Bidrage til en øget produkt- og procesinnovation i små og mellemstore regionale virksomheder, der arbejder med energi og miljø Samme besvarelse som til foregående punkt. Projektets vil bidrage til den regionale målsætning om at være en forgangsregion for demonstration af renere energiteknologi ved FN s klimapolitiske topmøde i 2009 LINK2009 projektet er blevet iværksat som efterfølger til H2 HUB Vestjylland. Dette projekt har til formål at udvikle, etablere og afprøve brinttankstationer og køretøjer i en række danske byer frem mod klimatopmødet. LINK2009 projektet vil samlet set betyde at Danmark bliver det land i verden med flest brændselscelle køretøjer pr. indbygger. Det er ligeledes tanken at projektet skal bruges som basis for at promovere og synliggøre Danmarks position indenfor brint og brændselsceller til transport under klimatopmødet i slutningen af Side 17 af 20

18 4.3 Vurdering af projektforløbet og organiseringen Projektforløbet Projektets tidsplan er blevet fulgt på nær det planlagte åbningsarrangement. Arrangementet var planlagt til d. 11. juni 2008 men måtte flyttes til d. 24. september grundet at det ikke var muligt at opnå deltagelse af Klima og Energiminister Connie Hedegaard før end d. 24. september Organiseringen Hydrogen Link Vestjylland er organiseret som et Offentligt Privat Samarbejde (OPS) hvor H2 HUB Vestjylland brintstander projektet sammen med andre aktiviteter er et underprojekt heri. De forskellige aktiviteter er vist nedenfor: OPS Hydrogen Link Vestjylland er efter deltagernes kendskab det første af sin art i Danmark indenfor brint og brændselsceller samt indenfor teknologisk udvikling hvor offentlige og private aktører går sammen. Projektets organisering har derfor naturligvis båret præg af tilpasninger undervejs i takt med at erfaringer i at drive et offentligt privat samarbejde omkring udvikling og afprøvning er blevet opbygget. En af de væsentligste erfaringer der er blevet gjort er betydningen af, at de forskellige aktiviteter i et offentlig privat samarbejde fra starten af opdeles i selvstændige og individuelle projekter som blot mødes i én fælles styregruppe hvor aktiviteterne koordineres. Dette er nødvendig især af hensyn til muligheden for at opdele forskning/udviklingsaktiviteter og afprøvningsaktiviteter hvor der indgår offentlige institutioner. Det efterfølgende projekt, LINK2009, (som beskrevet andet steds) har således draget stor nytte af de organisatoriske erfaringer der er blevet opbygget i H2 HUB Vestjylland. Side 18 af 20

19 4.4 Forankring af erfaringer, resultater og information (formidling) Undervejs i projektet er der blevet gennemført en række forskellige formidlingstiltag med henblik på at forankre erfaringer, resultater og information fra projektet Projekt website & informationsbrochurer Undervejs i projektet er 2 stk. informationsbrochurer om projektet blev udgivet. En kort informationsbrochure om projektet blev udviklet i starten af 2008 til brug under processen med etableringen af brint optankningsstanderne. Brochuren kan findes på følgende adresse: I forbindelse med åbningen af tankstationerne og køretøjerne d. 24. september blev en ny og større brochure udgivet og trykt i eksemplarer. Brochuren kan findes på følgende adresse: Under hele projektperioden og efterfølgende er et website for projektet blevet opretholdt og opdateret på Her er de seneste informationer om projektet blevet offentliggjort ligesom at projektdeltagere og bidragsydere er blevet præsenteret her Projekt konference & åbningsarrangement Tankstationerne og køretøjerne blev åbnet af Klima og Energiminister Connie Hedegaard ved et åbningsarrangement i Ringkøbing d. 24. september Program for arrangementet kan findes på følgende adresse: D. 3. november 2008 blev der ligeledes afholdt en projektkonference i Holstebro for erhvervslivet hvor projektet og andre aktiviteter indenfor brint og brændselsceller til transport blev præsenteret. Program og indlæg kan findes på følgende adresse: Pressedækning Undervejs i projektet er en række nyheder og pressemeddelelser blevet udsendt fra projektet og foreningen Hydrogen Link. Disse har genereret en betydelig pressedækning i forskellige lokale og nationale medier herunder aviser og tv kanaler. Samlet set er det blevet til omkrig artikler i diverse aviser samt omkring 3 indslag på TV MidtVest og TV-Avisen på Danmarks Radio, sidstnævnte i forbindelse med åbningen d. 24. september Side 19 af 20

20 Side 20 af 20

Det Energipolitiske Udvalg EPU alm. del - Bilag 69 Offentligt

Det Energipolitiske Udvalg EPU alm. del - Bilag 69 Offentligt Det Energipolitiske Udvalg EPU alm. del - Bilag 69 Offentligt Foreningsleder E-mail Tlf Web Tekst & Foto Yderligere oplysninger Flemming Wennike fw@hydrogenlink.net 2938 3965 www.hydrogenlink.net/vestjylland

Læs mere

BRINT TIL TRANSPORT I DANMARK FREM MOD 2050

BRINT TIL TRANSPORT I DANMARK FREM MOD 2050 BRINT TIL TRANSPORT I DANMARK FREM MOD 2050 Bidrag til elektrisk transport, vækst, CO 2 reduktion og fossil uafhængighed December 2011 endelig udgave KORT SAMMENFATNING BENZIN/DIESEL BATTERI/HYBRID BRINT

Læs mere

Dansk Sammenfatning Nov. 2010. A portfolio of power-trains for Europe: a fact-based analysis. McKinsey & Company:

Dansk Sammenfatning Nov. 2010. A portfolio of power-trains for Europe: a fact-based analysis. McKinsey & Company: Dansk Sammenfatning Nov. 2010 A portfolio of power-trains for Europe: a fact-based analysis McKinsey & Company: A portfolio of power-trains for Europe: a fact-based analysis Rapport baggrund En faktabaseret

Læs mere

H2 Logic brint til transport i Danmark

H2 Logic brint til transport i Danmark H2 Logic brint til transport i Danmark Gas Tekniske Dage Maj 4, 2016 Side 1 Om H2 Logic en del af NEL Ejerskab: Produkter: Erfaring: Referencer: Fordelen: Foretrukken: H2 Logic A/S er en del af NEL ASA

Læs mere

Brint til transport Planer & rammer 2012-2025

Brint til transport Planer & rammer 2012-2025 Brint til transport Planer & rammer 2012-2025 Oktober 2012 Planlægning af 2015+ markedsintroduktion Globale partnerskaber planlægger udrulning af biler og tankstationer Nordisk erklæring om markedsintroduktion

Læs mere

Grøn transport som vækstmotor Brintteknologiers rolle. Trafikdage Aalborg, August 2013 Partnerskabet for brint og brændselsceller

Grøn transport som vækstmotor Brintteknologiers rolle. Trafikdage Aalborg, August 2013 Partnerskabet for brint og brændselsceller Grøn transport som vækstmotor Brintteknologiers rolle Trafikdage Aalborg, August 2013 Partnerskabet for brint og brændselsceller Partnerskabet for brint og brændselsceller - indsatsområder Integration

Læs mere

Region Midtjyllands grønne teknologisatsning

Region Midtjyllands grønne teknologisatsning Region Midtjyllands grønne teknologisatsning Partnerskabet for brint og brændselsceller Hobro den 3. april 2014 Margrethe Høstgaard Udviklingskonsulent Regionens opgaver Regional Udviklingsplan: Ny plan

Læs mere

Seminar: Brændselscellers plads i fremtidens transportsystem

Seminar: Brændselscellers plads i fremtidens transportsystem Seminar: Brændselscellers plads i fremtidens transportsystem www.tinv.dk et nationalt fagligt netværk TINV medfinasieres af 28. august 2014 fra 9-12 v. Aksel Mortensgaard TINV Transportens innovationsnetværk

Læs mere

HyBalance. Fra vindmøllestrøm til grøn brint. Gastekniske Dage 2016 Marie-Louise Arnfast / 4. maj 2016

HyBalance. Fra vindmøllestrøm til grøn brint. Gastekniske Dage 2016 Marie-Louise Arnfast / 4. maj 2016 HyBalance Fra vindmøllestrøm til grøn brint Gastekniske Dage 2016 Marie-Louise Arnfast / 4. maj 2016 Første spadestik til avanceret brintanlæg ved Hobro 4. april 2016 tog energi-, forsynings- og klimaminister

Læs mere

J.nr.: 11/23888. Hyprovide Large-scale alkaline electrolyser (MW) Projektnavn: Green Hydrogen.dk. Ansøger: Finsensvej 3, 7430 Ikast.

J.nr.: 11/23888. Hyprovide Large-scale alkaline electrolyser (MW) Projektnavn: Green Hydrogen.dk. Ansøger: Finsensvej 3, 7430 Ikast. Bilag 26b Indstillingsskema til vækstforum Ansøgt beløb Indstillet beløb Ansøger om Mål 2 midler Socialfonden 0 kr. 0 kr. Ansøger om Mål 2 midler - Regionalfonden 0 kr. 0 kr. Ansøger om Regionale Udviklingsmidler

Læs mere

Tillæg til resultatkontrakt Vedrørende Erhvervsudvikling indenfor biomasse til energi Journalnummer: 1-33-76-24-3-10

Tillæg til resultatkontrakt Vedrørende Erhvervsudvikling indenfor biomasse til energi Journalnummer: 1-33-76-24-3-10 Tillæg til resultatkontrakt Vedrørende Erhvervsudvikling indenfor biomasse til energi Journalnummer: 1-33-76-24-3-10 Projektets titel På vej mod methansamfundet? - anvendelse af brint til opgradering af

Læs mere

Herning Kommune Rådhuset Torvet 7400 Herning

Herning Kommune Rådhuset Torvet 7400 Herning Herning Kommune Rådhuset Torvet 7400 Herning 23-06- 2008 Vedr. Støtte til Fruehøjgaard. Herning Kommune har ved mail af 7. januar 2008 anmodet Statsforvaltningen Midtjylland, der i medfør af 47 i lov om

Læs mere

Slutafrapportering februar 2013

Slutafrapportering februar 2013 Slutafrapportering februar 2013 Vedrørende Center for Energiteknologier på AUHIH Erhvervsudvikling indenfor elrelaterede energiteknologier 1. januar 2011 til 31. december 2012 Journalnummer: 130763910

Læs mere

Hub North. Den 30. November 2010

Hub North. Den 30. November 2010 Hub North Den 30. November 2010 AAU s Fundraising og Projektledelseskontor Jane Tymm-Andersen Jet@adm.aau.dk Fundraising & Projektledelseskontor Giver assistance i forbindelse med udarbejdelse af projektansøgninger,

Læs mere

Bilag. Region Midtjylland. Indstilling fra Vækstforum om bevilling til Teknologiudviklingsprogram under megasatsningen energi og miljø

Bilag. Region Midtjylland. Indstilling fra Vækstforum om bevilling til Teknologiudviklingsprogram under megasatsningen energi og miljø Region Midtjylland Indstilling fra Vækstforum om bevilling til Teknologiudviklingsprogram under megasatsningen energi og miljø Bilag til Regionsrådets møde den 12. december 2007 Punkt nr. 28 Teknologiudviklingsprogrammet

Læs mere

Brintbiler og tankstationer i Danmark

Brintbiler og tankstationer i Danmark Driftsrapport 2kvt. 2015 Brintbiler og tankstationer i Danmark Nye brintbiler i Aalborg Kommune Juni 2015 Side 1 Officiel åbning af brint tankstation i Gladsaxe Stationen åbnede officielt i april 2015

Læs mere

Brintbiler og tankstationer i Danmark

Brintbiler og tankstationer i Danmark Driftsrapport 1kvt. 2015 Brintbiler og tankstationer i Danmark Side 1 Brintbiler på vej til Danmark Målsætning: Mere end 500 brintbiler i 2018 op imod 50% af bilparken i 2050. Hyundai: Toyota: Honda: Andre:

Læs mere

Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015

Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 Bilag til LA 21-strategi og handlingsplan sendes i høring Dato: 10. maj 2011 Brevid: 1372548 Forslag til Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 Administrationen Alléen 15 4180 Sorø Tlf.: 70 15 50 00 linnyb@regionsjaelland.dk

Læs mere

BRINT TIL TRANSPORT I DANMARK FREM MOD 2050

BRINT TIL TRANSPORT I DANMARK FREM MOD 2050 BRINT TIL TRANSPORT I DANMARK FREM MOD 2050 Bidrag til elektrisk transport, vækst, CO 2 reduktion og fossil uafhængighed December 2011 endelig udgave UDVIDET SAMMENFATNING BENZIN/DIESEL BATTERI/HYBRID

Læs mere

Grafikken nedenfor viser de kommunale køretøjstyper der er blevet undersøgt i forhold til egnetheden af forskellige bæredygtige teknologier.

Grafikken nedenfor viser de kommunale køretøjstyper der er blevet undersøgt i forhold til egnetheden af forskellige bæredygtige teknologier. Teknik- og Miljøforvaltningen NOTAT Bilag 2 31. juli 2007 Oversigt over projektforslagene For at identificere de bedst mulige projektforslag vedrørende anvendelse af renere teknologier og brændstoffer

Læs mere

Behov for el og varme? res-fc market

Behov for el og varme? res-fc market Behov for el og varme? res-fc market Projektet EU-projektet, RES-FC market, ønsker at bidrage til markedsintroduktionen af brændselscellesystemer til husstande. I dag er der kun få af disse systemer i

Læs mere

Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 FORSLAG Offentlig høring 21. juni 2011 14. oktober 2011

Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 FORSLAG Offentlig høring 21. juni 2011 14. oktober 2011 Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 FORSLAG Offentlig høring 21. juni 2011 14. oktober 2011 Indledning Regionsrådet ønsker med Lokal Agenda 21-strategien for 2012 2015 at fokusere og skabe yderligere sammenhæng

Læs mere

Klima-, energi- og bygningsministerens besvarelse af samrådsspørgsmål J om omlægning af bilafgifterne i Folketingets Skatteudvalg den 31.

Klima-, energi- og bygningsministerens besvarelse af samrådsspørgsmål J om omlægning af bilafgifterne i Folketingets Skatteudvalg den 31. Skatteudvalget 2014-15 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 84 Offentligt DET TALTE ORD GÆLDER Klima-, energi- og bygningsministerens besvarelse af samrådsspørgsmål J om omlægning af bilafgifterne i

Læs mere

Gaskonference 2014 Brint og brændselsceller. Partnerskabet for brint og brændselsceller 14. november 2014

Gaskonference 2014 Brint og brændselsceller. Partnerskabet for brint og brændselsceller 14. november 2014 Gaskonference 2014 Brint og brændselsceller Partnerskabet for brint og brændselsceller 14. november 2014 Partnerskabet for brint og brændselsceller - indsatsområder Integration af aktiviteter Offentliggørelse

Læs mere

J.nr.: 07-24121 Projektnavn: Anvendelse af bioenergi til mikrokraftvarmeanlæg Ansøger: Sønderborg Kommune Adresse: Rådhustorvet 10 Kontaktperson:

J.nr.: 07-24121 Projektnavn: Anvendelse af bioenergi til mikrokraftvarmeanlæg Ansøger: Sønderborg Kommune Adresse: Rådhustorvet 10 Kontaktperson: Indstillingsskema til vækstforum Bilag 20 Ansøgt beløb Indstillet beløb Ansøger om Mål 2 midler Socialfonden 0 kr. 0 kr. Ansøger om Mål 2 midler - Regionalfonden 4.186.541,65 kr. 4.186.541,65 kr. Ansøger

Læs mere

Forslag til fortsættelse af Danish Soil Partnership. Indstilling

Forslag til fortsættelse af Danish Soil Partnership. Indstilling WWW.DANISHSOIL.ORG Forslag til fortsættelse af Danish Soil Partnership 19-08-2015 Sag.nr.: 14/170 Dokumentnr. 39659/15 Sagsbehandler Christian Andersen Tel. 35298175 Email: Can@regioner.dk Indstilling

Læs mere

Brintbiler og tankstationer i Danmark

Brintbiler og tankstationer i Danmark Driftsrapport 1kvt. 2016 Brintbiler og tankstationer i Danmark Ny brint tankstation i Kolding ved OK service station Marts Side 1 2016 Brintbiler på markedet i Danmark Målsætning: Mere end 500 brintbiler

Læs mere

Brint og brændselsceller i fremtidens energisystem

Brint og brændselsceller i fremtidens energisystem Brint og brændselsceller i fremtidens energisystem + PARTNERSKABET FOR BRINT OG BRÆNDSELSCELLER Brint og brændselsceller bidrager til at løse Danmarks store udfordringer Brint og brændselsceller i fremtidens

Læs mere

TEKNIK OG MILJØ Aarhus Kommune

TEKNIK OG MILJØ Aarhus Kommune Side 1 af 6 Besvarelse af 10-dages forespørgsel fra Venstre til Magistratsafdelingen for Teknik og Miljø om Anskaffelse af brintbiler i Teknik og Miljø Forespørgsel: TEKNIK OG MILJØ Aarhus Kommune Teknik

Læs mere

Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 FORSLAG Offentlig høring 21. juni 2011 9. september 2011

Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 FORSLAG Offentlig høring 21. juni 2011 9. september 2011 Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 FORSLAG Offentlig høring 21. juni 2011 9. september 2011 Indledning Regionsrådet ønsker med LA21 strategien for 2012 2015 at fokusere og skabe yderligere sammenhæng i

Læs mere

Regeringens planer for elbiler

Regeringens planer for elbiler Det Energipolitiske Udvalg 2010-11 EPU alm. del Bilag 181 Offentligt Klima- og energiministerens besvarelse af samrådsspørgsmål M om regeringens planer for udrulning af en infrastruktur til opladning af

Læs mere

Opfølgning 1. september 2010 Resultatkontrakt. ECOMOTION Demonstrationsprojekt for køretøjer med metanol som brændstof

Opfølgning 1. september 2010 Resultatkontrakt. ECOMOTION Demonstrationsprojekt for køretøjer med metanol som brændstof Opfølgning 1. september 2010 Resultatkontrakt Vedrørende ECOMOTION Demonstrationsprojekt for køretøjer med metanol som brændstof 1. januar 2010 30. juni 2012 Journalnummer: 1-33-76-24-4-09 Kontraktens

Læs mere

Brintbiler og tankstationer i Danmark

Brintbiler og tankstationer i Danmark Driftsrapport 2kvt. 2016 Brintbiler og tankstationer i Danmark Ny brint tankstation i Esbjerg ved OK service station Åbnet juni 2016 Side 1 Brintbiler på markedet i Danmark Målsætning: Mere end 500 brintbiler

Læs mere

Tale til Fossil Frie Thy konference den 28. februar

Tale til Fossil Frie Thy konference den 28. februar TALEMANUSKRIPT Tale til Fossil Frie Thy konference den 28. februar Indledning I er med til at gøre en forskel Udfordringen i transporten Tak fordi jeg måtte komme og være en del af den 4. Fossil Frie Thy

Læs mere

BRINT TIL TRANSPORT I

BRINT TIL TRANSPORT I BRINT TIL TRANSPORT I DANMARK FREM MOD 2050 Bidrag til elektrisk transport, vækst, CO2 reduktion og fossil uafhængighed December 2011 endelig udgave BAGGRUNDSRAPPORT BENZIN/DIESEL BATTERI/HYBRID BRINT

Læs mere

Udvikling af teknologier for fleksibelt elforbrug og reduceret miljøbelastning hos store energiforbrugere

Udvikling af teknologier for fleksibelt elforbrug og reduceret miljøbelastning hos store energiforbrugere Udvikling af teknologier for fleksibelt elforbrug og reduceret miljøbelastning hos store energiforbrugere Resume projektansøgning Energisystemet i Danmark står overfor en række udfordringer i forbindelse

Læs mere

Nye grønne forretningsmuligheder

Nye grønne forretningsmuligheder Nye grønne forretningsmuligheder - Introduktion til CleanTEKmidt Marts 2012, Henrik Skou Pedersen Disposition Intro Baggrund, muligheder og drivere for grøn vækst CleanTEKmidt, et udviklingsprogram for

Læs mere

Energi. Beskæftigelse inden for vind i Nordjylland. 46% flere job i vindmøllebranchen

Energi. Beskæftigelse inden for vind i Nordjylland. 46% flere job i vindmøllebranchen Beskæftigelse inden for vind i Nordjylland 46% flere job i vindmøllebranchen Virksomheder med relation til vindmølleindustrien har været i en markant positiv udvikling i Nordjylland de seneste år. I perioden

Læs mere

Forsøgsordningen for elbiler. Informationsmøde om energiforskningsprogrammerne 2008 Fuldmægtig Michael rask

Forsøgsordningen for elbiler. Informationsmøde om energiforskningsprogrammerne 2008 Fuldmægtig Michael rask Forsøgsordningen for elbiler Informationsmøde om energiforskningsprogrammerne 2008 Fuldmægtig Michael rask Denne præsentation Kort om baggrunden for ordningen Drivmiddelrapporten Elbilerne kommer! Den

Læs mere

Betingelser for fremtidig massiv udrulning af elbiler

Betingelser for fremtidig massiv udrulning af elbiler Betingelser for fremtidig massiv udrulning af elbiler v/branchechef Lærke Flader, Dansk Energi TINV den 27. september 2010 2 Danmark har en ambitiøs klimamålsætning frem mod 2020 og 2050 ikke mindst for

Læs mere

J.nr.: 09/12776. WindPowerTree. Projektnavn: A/S Brdr. Kurt Hansen & Co. Ansøger: Adresse: Nordre Ringvej 50 5700 Svendborg Kontaktperson:

J.nr.: 09/12776. WindPowerTree. Projektnavn: A/S Brdr. Kurt Hansen & Co. Ansøger: Adresse: Nordre Ringvej 50 5700 Svendborg Kontaktperson: Bilag 25b Indstillingsskema til vækstforum Ansøgt beløb Indstillet beløb Ansøger om Mål 2 midler Socialfonden kr. kr. Ansøger om Mål 2 midler - Regionalfonden 2.756.000 kr. 2.756.000 kr. Ansøger om Regionale

Læs mere

Brintbiler og tankstationer i Danmark

Brintbiler og tankstationer i Danmark Driftsrapport 3kvt. 2015 Brintbiler og tankstationer i Danmark Toyota Mirai brintbil lanceret i Danmark September 2015 Side 1 Brintbiler på markedet i Danmark Målsætning: Mere end 500 brintbiler i 2018

Læs mere

Bilag. Region Midtjylland. Indstilling fra Vækstforum om bevilling til Virksomhedsnetværk for underleverandører til vindmølleindustrien

Bilag. Region Midtjylland. Indstilling fra Vækstforum om bevilling til Virksomhedsnetværk for underleverandører til vindmølleindustrien Region Midtjylland Indstilling fra Vækstforum om bevilling til Virksomhedsnetværk for underleverandører til vindmølleindustrien Bilag til Regionsrådets møde den 12. december 2007 Punkt nr. 29 Ansøgning

Læs mere

11. november 2016 Verden investerer vedvarende i vedvarende energi Side 1 NOVEMBER Verden investerer vedvarende i vedvarende energi

11. november 2016 Verden investerer vedvarende i vedvarende energi Side 1 NOVEMBER Verden investerer vedvarende i vedvarende energi 11. november 2016 Verden investerer vedvarende i vedvarende energi Side 1 NOVEMBER 2016 Verden investerer vedvarende i vedvarende energi 11. november 2016 Verden investerer vedvarende i vedvarende energi

Læs mere

Fondens fokusområder indenfor energiforskning, -udvikling, -demonstration og -markedsmodning er følgende:

Fondens fokusområder indenfor energiforskning, -udvikling, -demonstration og -markedsmodning er følgende: Fase 1 opslag 2016: Energi Frist: 2. Maj 2016 kl. 19 Grand Solutions: Typisk 2-5 år; 5-30 mio. kr. Budgettet er i 2016 på ca. 70 mio. kr. Innovationsfondens investeringer inden for energiområdet skal understøtte

Læs mere

Center for Energiteknologier på AU Herning (tidligere AU-HIH) - Erhvervsudvikling indenfor el-relaterede energiteknologier

Center for Energiteknologier på AU Herning (tidligere AU-HIH) - Erhvervsudvikling indenfor el-relaterede energiteknologier Resultatkontrakt Opfølgning pr. 1. marts 2012 Vedrørende Center for Energiteknologier på AU Herning (tidligere AUHIH) Erhvervsudvikling indenfor elrelaterede energiteknologier 1. januar 2011 til 31. december

Læs mere

Brintbiler og tankstationer i Danmark

Brintbiler og tankstationer i Danmark Driftsrapport 3kvt. 2016 Brintbiler og tankstationer i Danmark Brintbiler.dk årsdag på Christiansborg September 2017 Side 1 Brintbiler på markedet i Danmark Målsætning: Mere end 500 brintbiler i 2018 op

Læs mere

HyBalance. Fra vindmøllestrøm til grøn brint. Årsdag for Partnerskabet for Brint og Brændselsceller Lars Udby / 12-4-2016

HyBalance. Fra vindmøllestrøm til grøn brint. Årsdag for Partnerskabet for Brint og Brændselsceller Lars Udby / 12-4-2016 HyBalance Fra vindmøllestrøm til grøn brint Årsdag for Partnerskabet for Brint og Brændselsceller Lars Udby / 12-4-2016 Første spadestik til brintanlægget 4. april 2016 Energi-, forsynings- og klimaminister

Læs mere

Verdens første brintby

Verdens første brintby Verdens første brintby Energi til eget forbrug Verdens oliereserver er ved at slippe op. Indenfor de næste årtier vil manglen på olie føre til markante prisstigninger og til øget afhængighed af oliestaterne.

Læs mere

Ny energi uddannelse på SDU

Ny energi uddannelse på SDU Ny energi uddannelse på SDU Derfor er der brug for nye kandidater inden for energiområdet En sikker energiforsyning er centralt for videreudvikling af velfærdssamfundet Den nuværende infrastruktur

Læs mere

VÆKSTFORUM. Energi i Nordjylland. Regionale styrkepositioner og potentialer

VÆKSTFORUM. Energi i Nordjylland. Regionale styrkepositioner og potentialer VÆKSTFORUM Energi i Nordjylland Regionale styrkepositioner og potentialer INTRODUKTION Nordjylland har stærke kompetencer og et stort potentiale inden for vedvarende energi, som Vækstforum Nordjylland

Læs mere

Det Energiteknologiske Udviklings og Demonstrationsprogram (EUDP)

Det Energiteknologiske Udviklings og Demonstrationsprogram (EUDP) Slide 1 Det Energiteknologiske Udviklings og Demonstrationsprogram (EUDP) Støtte til VE i fjernvarmen EUDP programmet Processen Kriterier og beslutning Mette Cramer Buch Slide 2 Et godt tilbud! Energiforligets

Læs mere

CLEVER TEMA: Opladning

CLEVER TEMA: Opladning Kære elbilist Nu har du forhåbentlig gjort dig en række erfaringer med at køre i elbil vi er glade for, at du deler de erfaringer med os til fordel for projektet. I denne nyhedsmail vil vi gerne fortælle

Læs mere

Elbiler perspektiver frem mod 2020

Elbiler perspektiver frem mod 2020 Elbiler perspektiver frem mod 2020 Delvejsseminar Test-en-elbil 13.marts 2013 Michael Rask Energistyrelsen Oversigt Kort om ENS forsøgsordning for elbiler 2008-12 og 2013-15 Kort om infrastrukturpuljen

Læs mere

IKT. Temperaturen på IKT i Aalborg og Nordjylland. Sammenligning med året før. Temperaturen på IKT-virksomheder i Nordjylland

IKT. Temperaturen på IKT i Aalborg og Nordjylland. Sammenligning med året før. Temperaturen på IKT-virksomheder i Nordjylland Temperaturen på IKT i Aalborg og Nordjylland Temperaturen på IKT-virksomheder i Nordjylland Hvordan går det med IKT-klyngen i Nordjylland? Hvilke forventninger har IKT-virksomheder til 2015? Få svarene

Læs mere

Baggrundsnotat: "Grøn gas er fremtidens gas"

Baggrundsnotat: Grøn gas er fremtidens gas Baggrundsnotat: "Grøn gas er fremtidens gas" Gasinfrastrukturen er værdifuld for den grønne omstilling Det danske gassystems rolle forventes, som med de øvrige dele af energisystemet (elsystemet, fjernvarmesystemet

Læs mere

14. Eksportrådet og Europe Enterprise Network

14. Eksportrådet og Europe Enterprise Network 14. Eksportrådet og Europe Enterprise Network Åbent Forberedelsessekretariatet for Vækstforum Sjælland Brevid: 3087592 Resume Der søges om 700.000 kr. til projektet: Indstationering af en medarbejder fra

Læs mere

Energiteknologisk Udviklingsog Demonstrationsprogram. Cleantechdag 2010. Væksthus Hovedstadsregionen. 15. marts 2010

Energiteknologisk Udviklingsog Demonstrationsprogram. Cleantechdag 2010. Væksthus Hovedstadsregionen. 15. marts 2010 Energiteknologisk Udviklingsog Demonstrationsprogram Cleantechdag 2010 Væksthus Hovedstadsregionen 15. marts 2010 Nicolai Zarganis, sekretariatschef Side 1 EUDP s formål EUDP yder støtte til projekter

Læs mere

Brintbiler og tankstationer i Danmark

Brintbiler og tankstationer i Danmark Driftsrapport 4kvt. 2015 Brintbiler og tankstationer i Danmark Brint tankstation under etablering i Aarhus December 2015 Side 1 2015 et gennembrud for brintbiler i Danmark Siden 2011 har det været målsætningen

Læs mere

Hydrogen for transport

Hydrogen for transport Hydrogen for transport April 2011, Jacob Krogsgaard, Managing director, H2 Logic A/S H2 98 D LPG About H2 Logic A/S Established 2003 35 employees + 4 PhD students Annual growth & accumulated positive profit

Læs mere

Strategisk Energi- og Klimaplan 2020 Høje-Taastrup Kommune

Strategisk Energi- og Klimaplan 2020 Høje-Taastrup Kommune Strategisk Energi- og Klimaplan 2020 Høje-Taastrup Kommune Mod en fossilfri fremtid Hvor er vi, hvor skal vi hen og hvordan når vi målet? Marie-Louise Lemgart, Klimakonsulent Teknik- og Miljøcenter, Høje-Taastrup

Læs mere

Nyt fra EUDP og udbud EUDP info-møde 8. februar 2017 Energiteknologisk Udviklings- og DemonstrationsProgram

Nyt fra EUDP og udbud EUDP info-møde 8. februar 2017 Energiteknologisk Udviklings- og DemonstrationsProgram 1 Nyt fra EUDP og udbud 2017 Slide 2 Dagens emner EUDP-sekretariatet flytter til Esbjerg ForskEL-programmets ophør - nu EUDP EUDP s udbud 2017 Den gode ansøgning og nye effektmål/vurderingskriterier Indsendelse

Læs mere

Strategisk Energiplanlægning

Strategisk Energiplanlægning Strategisk Energiplanlægning Henning Laursen Udviklingskonsulent www.regionmidtjylland.dk Strategisk energiplanlægning i Region Midtjylland 2 www.regionmidtjylland.dk Strategisk energiplanlægning i Region

Læs mere

Gassens rolle i det fremtidige energisystem

Gassens rolle i det fremtidige energisystem Gassens rolle i det fremtidige energisystem Torben Brabo, Gasdivisionsdirektør, Energinet.dk Energinet.dk er i midten af værdikæden Selvstændig, offentlig virksomhed under Klima-, energi- og bygningsministeriet

Læs mere

Demonstrationsprojekter, der sammentænker el, gas og varme

Demonstrationsprojekter, der sammentænker el, gas og varme Balancering af energisystemer Demonstrationsprojekter, der sammentænker el, gas og varme Gastekniske dage 15. maj 2012 Steen Vestervang, Energinet.dk stv@energinet.dk Oversigt Energinet.dk og demoprojekter

Læs mere

Stillingsprofil for direktør i Welfare Tech Region

Stillingsprofil for direktør i Welfare Tech Region Stillingsprofil for direktør i Welfare Tech Region Job- og personprofilen indeholder Stillingen 1. Ansættelsesvilkårene 2. Organisationen 3. Welfare Tech Regions konkrete mål 4. Welfare Tech Regions ydelser

Læs mere

Opfølgning 1. marts 2013. Resultatkontrakt. Vedrørende. CleanTEKmidt. 1. august 2011 31. december 2014 Journalnummer: 1-33-76-21-2-11

Opfølgning 1. marts 2013. Resultatkontrakt. Vedrørende. CleanTEKmidt. 1. august 2011 31. december 2014 Journalnummer: 1-33-76-21-2-11 Opfølgning 1. marts 2013 Resultatkontrakt Vedrørende CleanTEKmidt 1. august 2011 31. december 2014 Journalnummer: 1-33-76-21-2-11 Region: Region Midtjylland (RM) Regional Udvikling Skottenborg 26 8800

Læs mere

Rotary Club i Esbjerg & Fanø: Offshore Center Danmark Vækst gennem viden og kompetence - Mandag d.14 juni 2004 i Musikhuset

Rotary Club i Esbjerg & Fanø: Offshore Center Danmark Vækst gennem viden og kompetence - Mandag d.14 juni 2004 i Musikhuset 1 Rotary Club i Esbjerg & Fanø: Offshore Center Danmark Vækst gennem viden og kompetence - Mandag d.14 juni 2004 i Musikhuset Præsentation 1. Offshore Center Danmark (OCD) Offshore : Overordnet Dansk Offshore

Læs mere

Vækstforums initiativer indenfor vindindustrien. Baggrund

Vækstforums initiativer indenfor vindindustrien. Baggrund Vækstforums initiativer indenfor vindindustrien Regionshuset Viborg Regional Udvikling Skottenborg 26 8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 www.regionmidtjylland.dk Baggrund Vestas Wind Systems varslede den 12.

Læs mere

Kortlægning af den danske. Offshorebranche. Beskæftigelse Omsætning Eksport Potentialer og barrierer. viden til handling analyse af forretningsområder

Kortlægning af den danske. Offshorebranche. Beskæftigelse Omsætning Eksport Potentialer og barrierer. viden til handling analyse af forretningsområder Kortlægning af den danske Offshorebranche Beskæftigelse Omsætning Eksport Potentialer og barrierer viden til handling analyse af forretningsområder Viden til vækst og til handling Med fokus på at etablere

Læs mere

Alsion 2, 6400 Sønderborg. Kasper Paasch paasch@mci.sdu.dk Sønderborg Kommune

Alsion 2, 6400 Sønderborg. Kasper Paasch paasch@mci.sdu.dk Sønderborg Kommune Bilag 25a Indstillingsskema til vækstforum Ansøgt beløb Indstillet beløb Ansøger om Mål 2 midler Socialfonden kr. kr. Ansøger om Mål 2 midler - Regionalfonden 10.221.232,51kr. 3.902.272,57 kr. Ansøger

Læs mere

BYGNINGER SMART ENERGI SMART ENERGI. i samarbejde med. I private hjem bliver der gjort flere ting for at spare på energien:

BYGNINGER SMART ENERGI SMART ENERGI. i samarbejde med. I private hjem bliver der gjort flere ting for at spare på energien: BYGNINGER SMART ENERGI I private hjem bliver el-forbruget sænket ved at udskifte elektriske apparater til moderne apparater med lavt og intelligent energiforbrug. SMART ENERGI I private hjem bliver der

Læs mere

Hvordan passer vandsektoren ind i fremtiden energisystem. Ole Damm SE Big Blue. 4. juli Ole Damm SE Big Blue

Hvordan passer vandsektoren ind i fremtiden energisystem. Ole Damm SE Big Blue. 4. juli Ole Damm SE Big Blue Hvordan passer vandsektoren ind i fremtiden energisystem 1 Centrale målsætninger i Energiaftalen 22-3-2012 2020: 50% vindenergi i elforbruget 2020: 40% reduktion af drivhusgasser set i forhold til 1990

Læs mere

Anbefalinger til forcering af teknologisk udvikling

Anbefalinger til forcering af teknologisk udvikling Anbefalinger til forcering af teknologisk udvikling Indledning og overordnet analyse Gennem projektet er der udarbejdet analyser af de teknologiske og økonomiske flaskehalse for brintteknologiers udbredelse

Læs mere

Brint til transport status Danmark & Udland November 11, 2013 Køretøjsteknologier konference, København. 2003-2013 H2 Logic A/S www.h2logic.

Brint til transport status Danmark & Udland November 11, 2013 Køretøjsteknologier konference, København. 2003-2013 H2 Logic A/S www.h2logic. Brint til transport status Danmark & Udland November 11, 2013 Køretøjsteknologier konference, København About H2 Logic A/S Established 2003 ~38 employees Ownership by four founders (~85%) and board of

Læs mere

Rammer for handlingsplanen

Rammer for handlingsplanen Strategisk fokus for samarbejder Rammer for handlingsplanen Der er fire filtre, som alle skal være opfyldt for at et samarbejde kan udvikles. Hvis dette er opfyldt, kan et samarbejde påbegyndes, og her

Læs mere

Informationsmøde om Grøn Innovationspulje, MUDP 2015

Informationsmøde om Grøn Innovationspulje, MUDP 2015 Informationsmøde om Grøn Innovationspulje, MUDP 2015 23. september 2015 Nanna Rørbech Dagsorden 1. Oplæg om MUDP og Grøn Innovationspulje 2. Dialog med repræsentanter fra Miljøstyrelsen og Naturstyrelsen

Læs mere

FutureGas - anvendelse og integration af gasser i fremtidens energisystem. Professor Poul Erik Morthorst Systemanalyseafdelingen

FutureGas - anvendelse og integration af gasser i fremtidens energisystem. Professor Poul Erik Morthorst Systemanalyseafdelingen FutureGas - anvendelse og integration af gasser i fremtidens energisystem Professor Poul Erik Morthorst Systemanalyseafdelingen Klima Globale drivhusgasemissioner COP21 The Emissions GAP Report 2015 Kilde:

Læs mere

RESULTATKONTRAKT OM ERHVERVSSERVICE I FAVRSKOV KOMMUNE 2015

RESULTATKONTRAKT OM ERHVERVSSERVICE I FAVRSKOV KOMMUNE 2015 RESULTATKONTRAKT OM ERHVERVSSERVICE I FAVRSKOV KOMMUNE 2015 mellem Favrskov Kommune Skovvej 20 8382 Hinnerup og Favrskov Erhvervsråd Bogøvej 15 8382 Hinnerup 1 Indledning Det samlede erhvervsservicetilbud

Læs mere

Overordnede formål med innovationsnetværk:

Overordnede formål med innovationsnetværk: De danske innovationsnetværk og partnerskaber hjælper virksomheder med at gøre en unik idé til et konkurrencedygtigt produkt eller serviceydelse. Overordnede formål med innovationsnetværk: 1. At styrke

Læs mere

UDLÆNDINGE-, INTEGRATIONS- OG BOLIGMINISTERIET

UDLÆNDINGE-, INTEGRATIONS- OG BOLIGMINISTERIET UDLÆNDINGE-, INTEGRATIONS- OG BOLIGMINISTERIET Ansøgning om tilskud fra byfornyelseslovens forsøgs- og udviklingsmidler 2015 Jf. lovbekendtgørelse nr. 863 af 3. juli 2014 (Lov om byfornyelse og udvikling

Læs mere

VI HAR ARBEJDET MED NYTÆNKNING SIDEN 1867

VI HAR ARBEJDET MED NYTÆNKNING SIDEN 1867 VI HAR ARBEJDET MED NYTÆNKNING SIDEN 1867 VI UDVIKLER, TÆNKER NYT OG SIKRER EN BÆREDYGTIG FREMTID Vi er aktivt med til at løse den klimamæssige udfordring I alle dele af EWII arbejder vi strategisk og

Læs mere

Hvordan får man del i midlerne? - Handlingsplan v/regionsdirektør Mikkel Hemmingsen

Hvordan får man del i midlerne? - Handlingsplan v/regionsdirektør Mikkel Hemmingsen Hvordan får man del i midlerne? - Handlingsplan 2012-13 v/regionsdirektør Mikkel Hemmingsen 1 Handlingsplan 2012-13 Sundheds- og velfærdsinnovation Sundheds- og velfærdsløsninger Vækstforums strategiske

Læs mere

Notat om den fremtidige el-, gas- og fjernvarmeforsyning

Notat om den fremtidige el-, gas- og fjernvarmeforsyning Notat om den fremtidige el-, gas- og fjernvarmeforsyning Anders Michael Odgaard Nordjylland Tel. +45 9682 0407 Mobil +45 2094 3525 amo@planenergi.dk Vedrørende Til brug for udarbejdelse af Energiperspektivplan

Læs mere

Trinity Hotel og Konferencecenter, Fredericia, 5. oktober 2011

Trinity Hotel og Konferencecenter, Fredericia, 5. oktober 2011 Temadag om VEgasser og gasnettet Trinity Hotel og Konferencecenter, Fredericia, 5. oktober 2011 Temadag om VE-gasser og gasnettet Trinity Hotel og Konferencecenter, Fredericia, 5. oktober 2011 Resume af

Læs mere

STRATEGIPLAN 2015 2020

STRATEGIPLAN 2015 2020 STRATEGIPLAN 2015 2020 DI Energi STRATEGIPLAN 2015 2020 2 Branchefællesskab for energibranchens virksomheder De sidste 40 år har den danske energiindustri omstillet sig fra at være afhængig af olie fra

Læs mere

Thomas Kastrup-Larsen Rådmand Sundhed og Bæredygtig Udvikling

Thomas Kastrup-Larsen Rådmand Sundhed og Bæredygtig Udvikling Thomas Kastrup-Larsen Rådmand 1 2 3 4 5 6 Målsætning: Aalborg Kommune fri af fossile brændsler senest i 2050. Bernd Müller, AAU-2011 7 Energibesparelser Mål: 40 50 % reduktion af energiforbruget frem mod

Læs mere

Den grønne industrikommune

Den grønne industrikommune Den grønne Kalundborg Kommunes Erhvervs- og udviklingspolitik 2011 2014 Den grønne INDHOLD 3 Forord 4 Den grønne Kalundborg kommune Det internationale perspektiv Det lokale/ regionale perspektiv Udgangspunkt

Læs mere

Kommunen som facilitator for erhvervsudvikling

Kommunen som facilitator for erhvervsudvikling Kommunen som facilitator for erhvervsudvikling hvilken rolle og organisering kan give den bedste effekt? FINN DISSING Afdelingschef 1 Energibesparende foranstaltninger kommunale bygninger i 30 år 2 Udnævnelse

Læs mere

vejen mod et dansk energisystem uden fossile brændsler

vejen mod et dansk energisystem uden fossile brændsler vejen mod et dansk energisystem uden fossile brændsler mb/d UDFORDRING: STORT PRES PÅ OLIE- OG GASRESSOURCER 120 100 80 60 40 20 0 1990 2000 2010 2020 2030 Natural gas liquids Non-conventional oil Crude

Læs mere

vejen mod et dansk energisystem uden fossile brændsler

vejen mod et dansk energisystem uden fossile brændsler vejen mod et dansk energisystem uden fossile brændsler UDFORDRING: STORT PRES PÅ OLIE OG GASRESSOURCER mb/d 120 100 80 60 40 20 0 1990 2000 2010 2020 2030 Natural gas liquids Non conventional oil Crude

Læs mere

Baggrund og introduktion til fagområder

Baggrund og introduktion til fagområder Baggrund og introduktion til fagområder Temaer: Vind, brændselsceller og elektrolyse Ingeniørhuset Århus den 12. januar 28 Brian Vad Mathiesen, Næstformand i Energiteknisk Gruppe Project partners IDAs

Læs mere

Fokus for energianalyser 2016

Fokus for energianalyser 2016 4. januar 2016 Fokus for energianalyser 2016 Energianalyser er grundlag for Energinet.dk s planlægning Et grundigt analysearbejde er en nødvendig forudsætning for en vellykket planlægning og drift og i

Læs mere

Energiteknologisk Udviklings- og Demonstrationsprogram

Energiteknologisk Udviklings- og Demonstrationsprogram Slide 1 Energiteknologisk Udviklings- og Demonstrationsprogram Temamøde Fleksenergi og HUBNORTH Ny energiaftale nye politiske rammer EUDP - Prioritering - Kriterier - Erfaringer Nicolai Zarganis, sekretariatschef

Læs mere

ÅRET ER 2050 HVORDAN ENERGIPLANLÆGGER VI? FORSLAG TIL FÆLLES ENERGIVISION I HOVEDSTADSREGIONEN

ÅRET ER 2050 HVORDAN ENERGIPLANLÆGGER VI? FORSLAG TIL FÆLLES ENERGIVISION I HOVEDSTADSREGIONEN ÅRET ER 2050 HVORDAN ENERGIPLANLÆGGER VI? FORSLAG TIL FÆLLES ENERGIVISION I HOVEDSTADSREGIONEN Energivisionen Energivisionen skal Være i tydeligt samspil med ReVUS, så investeringer i energi- og transportsystemet

Læs mere

Geografisk spredning af økonomiske konsekvenser for husholdninger og virksomheder ved Vores energi

Geografisk spredning af økonomiske konsekvenser for husholdninger og virksomheder ved Vores energi N O T AT Geografisk spredning af økonomiske konsekvenser for husholdninger og virksomheder ved Vores energi Initiativerne samt finansieringsmodellen fra Vores energi vil give gevinster såvel som udgifter

Læs mere

PROGRAMMET. Velkomst. De nye biler i 2020? Hvad kører de på? Nye teknikker på vej? Søren W. Rasmussen, FDM

PROGRAMMET. Velkomst. De nye biler i 2020? Hvad kører de på? Nye teknikker på vej? Søren W. Rasmussen, FDM PROGRAMMET Velkomst De nye biler i 2020? Hvad kører de på? Nye teknikker på vej? Søren W. Rasmussen, FDM Forbrugernes forventninger til hybridbiler og el-biler Pascal Feillard, PSA Peugeot Citroën Pause

Læs mere

Overtagelse af den regionale togdrift. Diskussion om betaling på 3. Limfjordsforbindelse. Nyt EU-projekt om brintbusser (Hydrogen)

Overtagelse af den regionale togdrift. Diskussion om betaling på 3. Limfjordsforbindelse. Nyt EU-projekt om brintbusser (Hydrogen) AKTUELT I REGION NORDJYLLAND V/ UDVALGSFORMAND OTTO KJÆR LARSEN 3 AKTUELLE EMNER I NORDJYLLAND Overtagelse af den regionale togdrift. Diskussion om betaling på 3. Limfjordsforbindelse Nyt EU-projekt om

Læs mere

Region Hovedstaden. CopenhagenElectric - det regionale elbilsekretariat

Region Hovedstaden. CopenhagenElectric - det regionale elbilsekretariat Region Hovedstaden CopenhagenElectric - det regionale elbilsekretariat Indledning I Region Hovedstaden ser vi elbilen som en central brik i omstillingen til et grønnere samfund, der er uafhængigt af fossile

Læs mere