Dansk og seksualundervisning

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Dansk og seksualundervisning"

Transkript

1

2 Dansk og seksualundervisning Mål for undervisningen Opgaverne i denne del af materialet sigter på at eleverne styrkes i fremstilling, fortolkning og kommunikation og at de i den sammenhæng kan udtrykke sig forståeligt, klart og varieret i lyd og billeder i en form, der passer til genre og situation. Materialet sigter også på at eleverne kan forholde sig til kultur, identitet og sprog gennem en systematisk undersøgelse og diskussion af æstetiske tekster, og at de kan deltage reflekteret i kommunikation i komplekse formelle og sociale situationer. Opgaverne i denne del af materialet sigter ligeledes på at eleverne skal kunne forstå og forholde sig til sociale og samfundsmæssige påvirkninger af identitet, kønsroller og seksualitet, herunder betydningen af kulturelle normer. Vejledning til brug af materialet I materialet følger en række opgaver, der omhandler normer, køn og seksualitet og film som medie. Opgaverne kan kombineres på forskellige måder. Er du som lærer ude efter et kortere forløb med et par lektioner i forbindelse med filmen, kan du f.eks. lægge ud med opgaven Begrebsforståelse og runde af med opgaverne Resumé og Normer om køn og seksualitet i filmen. Er du som lærer interesseret i at tilrettelægge et længere forløb, der går mere i dybden med normer, køn og seksualitet med udgangspunkt i skolefilmene, vil det være oplagt at tage opgaverne, som de er listet op herunder og evt. brede forløbet ud til flere fag. 2

3 Forslag til undervisningsforløb Kort forløb Lektioner 1 Beskrivelse Opgaven Begrebsforståelse. Se filmen 2 3 Opgaven Resumé og Normer om køn og seksualitet i filmen. Langt forløb Lektioner 1 Beskrivelse Opgaven Begrebsforståelse. Se filmen Opgaven Resumé. Opgaven Normer om køn og seksualitet i filmen. Opgaven Anslagsscene. Opgaven Budskab og tema i filmen. Evaluering. 3

4 Opgaven Begrebsforståelse Mål Denne øvelse giver eleverne en indføring i begreber, der knytter sig til at arbejde med normer om køn og seksualitet. Tid & materialer Tidsforbrug 1 lektion. Evt. kan du inkludere en forberedelse på hvad I skal ind og se, de praktiske detaljer og hvordan I skal arbejde med filmen bagefter. Husk Udprint elevarket med ordkort i det antal grupper du deler klassen op i, sakse til alle grupper. Metode & udførelse 1 Klassen inddeles i grupper med 3-4 elever i hver. 2 Eleverne klipper ordkortene ud og lægger dem i en bunke midt på bordet. 3 Eleverne trækker på skift et kort og læser ordet højt for de andre i gruppen. De andre i gruppen skal nu give deres bud hvad ordet betyder. Oplæseren læser definitionen på kortet op og turen til at trække et kort går videre. Inspiration De fleste begrebsdefinitioner på ordkortene er hentet fra Sex & Samfund samt LGBT Danmarks ordbog. Slå flere ord og begreber op på: og En del af begreberne kan bruges som skældsord, og en pointe med opgaven kan være at sproget ikke er neutralt og at det er vigtigt at tænke over hvilke ord man bruger og hvordan man bruger dem, når man snakker om og med hinanden. 4

5 Biseksuel Når man er biseksuel er man seksuelt og/eller følelsesmæssigt tiltrukket af både mænd og kvinder. Eks. En biseksuel mand er forelsket i både mænd og kvinder. Homoseksuel Når man er homoseksuel er man seksuelt, og/eller følelsesmæssigt tiltrukket af ens eget køn. Eks. En homoseksuel mand er forelsket i mænd. Heteroseksuel Når man er heteroseksuel, identificerer man sig selv som hhv. mand og kvinde, og er seksuelt og/eller følelsesmæssigt tiltrukket af det køn man ikke identificerer sig som. Eks. En heteroseksuel kvinde er forelsket i mænd. Elevark Diskrimination Diskrimination betyder at man handler med det formål at udelukke eller begrænse menneskers deltagelse i samfundet på grund af deres køn, seksualitet eller etnicitet. Man kan diskriminere åbenlyst, fx ved at nægte adgang til diskoteker på baggrund af deres etnicitet. Men man kan også diskriminere mere skjult, fx ved at en filmfestival kun viser film lavet af mænd, eller at pigerne i klassen altid rydder op uden der er nogen der tænker over det. 5

6 Queer Queer betyder flere ting: Det kan bruges som en paraplybetegnelse for alle de mennesker der ikke er heteroseksuelle. Det er en modstandsbevægelse der udfordrer heteronormativiteten, f.eks. ved at påpege at der ikke kun er to køn, eller at heteroseksualitet bare er en seksualitet blandt mange. Queer kommer fra engelsk og betyder skæv eller mærkelig. Normer Indforståede regler og forventninger til hvordan vi er som mennesker og hvordan vi er sammen med hinanden, der tages for givet. Normer er en del af menneskers måde at indgå i fællesskaber på, men normer kan også begrænse og ekskludere. Heteronormativitet Den opfattelse, at det mest rigtige og normale er at leve som heteroseksuel, og at man derfor bør rette sig efter nogle sociale regler for, hvad der er kvindeligt og mandligt. Hvis man ikke retter sig efter de normer, anses man som unormal. For mange virker denne opfattelse som en selvfølge, det kan f.eks. være fordi, at det ofte er heteroseksualitet der vises i reklamer, film og musik. Elevark Homofobi Når man er homofobisk betyder det at man har negative fordomme, og/eller opfører sig diskriminerende eller hadefuldt overfor homoseksuelle, eller mennesker man tror er homoseksuelle. 6

7 Transperson Transperson er en fællesbetegnelse for de mennesker, for hvem kønsidentitet (ens oplevede og udtrykte køn) ikke stemmer overens med det juridiske køn, man fik tildelt ved fødslen på baggrund af ens biologiske krop. Køn I hverdagssproget er køn en måde at kategorisere mennesker på, oftest i henholdsvis mænd og kvinder. Et køn rummer flere dele: Et biologisk køn, defineres ud fra indre og ydre kønsorganer og XY og XX-kromosomer. Det er ikke alle mennesker hvor det er tydeligt hvilket biologisk køn de tilhører. Det hedder interseksuel eller hermafrodit. Et juridisk køn, er det køn man er registreret som, fx kan man se det i ens pas. Et oplevet køn, er det køn man selv føler at man er. Det hedder også kønsidentitet. Et udtrykt køn er det køn man udtrykker til omverdenen, f.eks. gennem tøj, hår, kropssprog, stemmeleje, makeup osv. Hate crime / Hadforbrydelse En kriminel handling som fx. vold, begået mod en person fordi gerningsmanden har et had overfor den gruppe personen tilhører, eller antages at tilhøre. Det kan f.eks. være på baggrund af den gruppes etnicitet, religion, seksuel orientering eller handicap. Cis-person Person hvis juridiske køn, kønsidentitet og kønsudtryk stemmer overens med normen for det køn som den blev registreret som ved fødslen. Det kan fx. være en mand, der var registreret som en dreng ved fødslen, som altid har oplevet sig selv som dreng/mand og som opfører sig som en mand. Elevark 7

8 Bøsse Når man er bøsse er man en homoseksuel mand, det vil sige at man seksuelt og/eller følelsesmæssigt er tiltrukket af andre mænd. Springe ud Når man springer ud, fortæller man ens omverden om ens seksualitet, eller ens kønsidentitet. Det er et begreb man bruger om det at fortælle at man ikke tilhører normen. Det kan fx. være at man fortæller, at man ikke er heteroseksuel, eller at man fortæller at man oplever at man er kvinde, selvom omverdenen altid har troet, at man var en mand. Man kan springe ud hver gang man møder nye mennesker, fordi de fleste mennesker tror at man f.eks. er heteroseksuelle når man møder hinanden. Lgbt En forkortelse for: Lesbisk, Bøsse, Biseksuel og Transperson og er derfor en paraplyfortegnelse for alle de mennesker der ikke er heteroseksuelle eller cis-personer. Oprindeligt er det en engelsk forkortelse for: Lesbian, Gay, Bisexual and Transgender. Elevark Lesbisk Når man er lesbisk er man en homoseksuel kvinde, det vil sige at man seksuelt og/eller følelsesmæssigt er tiltrukket af andre kvinder. 8

9 Opgaven Resumé Mål Målet med denne opgave er eleverne øver sig i lave et resumé og at eleverne genopfrisker filmens handling med henblik på de videre opgaver. Tid & materialer Tidsforbrug 1 lektion. Du kan inddrage en gennemgang af resumé som genre i denne lektion. Husk Computer eller papir/blyant til hver gruppe. Metode & udførelse 1 Klassen deles i grupper på 3-4 elever i hver. 2 En i gruppen vælges til at skrive resuméet ned. 3 En i gruppen fortæller hvad filmen handlede om, imens der skrives ned. Herefter går turen videre til den næste i gruppen, der supplerer med hvad han/hun også kan huske, der skete i filmen. 9

10 Opgaven Normer om køn og seksualitet i filmen Mål Denne opgave sigter på at øge elevernes viden om hvordan normer om køn og seksualitet formes i grupper, fællesskaber og samfund. Tid & materialer Tidsforbrug 1 lektion. Du kan inddrage jeres arbejde med ordkortene i denne lektion, især ift. at forstå hvad normer er. Husk Computer eller papir/blyant til hver gruppe. Metode & udførelse 1 Klassen deles i grupper på 3-4 elever i hver. 2 Eleverne skriver hver især om hvordan normer om køn og seksualitet var en begrænsning for hovedpersonen i filmen. Brug eksempler fra filmen. 3 Eleverne deler deres svar med de andre i gruppen. 4 Hele klassen samles igen til en lærerstyret diskussion af hvilken betydning normer om køn og seksualitet har for de forskellige hovedpersoner og hvordan de reagerer på det. 10

11 Opgaven Anslagsscene Mål At eleverne får indsigt i filmisk komposition og filmiske virkemidler, samt at eleverne får en oplevelse af selv at kunne udtrykke sig gennem filmiske virkemidler. Tid & materialer Tidsforbrug 5 lektioner. Husk Læreroplæg om berettermodel, komposition og anslag i den film eleverne har set. Se nedenstående lærerark til inspiration. Print et elevark til hver gruppe. Eleverne skal have adgang til kamera, lydoptageudstyr (mobiltelefonkamera/ipad el. lign.) samt papir/ blyant til hver gruppe. Metode & udførelse 1 Læreroplæg om komposition, berettermodel og anslag i den film I har set. 2 Klassen inddeles i grupper på 3-4 elever. 3 Eleverne skal lave et storyboard over scenen på baggrund af det manuskript, de har lavet. Når de laver storyboardet skal de vise, hvordan de vil bruge forskellige filmiske virkemidler. Skal kameravinklen være i fugle- eller frøperspektiv? Hvilken lydside skal scenen have? Giv gerne mulighed for at de kan optage lyde eller finde musikstykker, som de synes passer til scenen. 4 Eleverne præsenterer deres storyboard og overvejelser om filmiske virkemidler for resten af klassen. Hvorfor har de valgt de virkemidler, de har og hvad betyder virkemidlerne for scenen? 5 Diskuter i klassen hvilke normer om køn og seksualitet, der vises i filmen og hvad filmens holdning til disse normer er. Diskuter også hvad anslaget i filmen, fortæller om filmens handling og holdning til de normer om køn og seksualitet, der vises i filmen. Inspiration Læs mere om berettermodellen og dens faser på danskfaget.dk. Læs mere om filmiske virkemidler på 11

12 Film og komposition Berettermodellen er en model over hvordan spændingen i fortællinger kan bygges op. Mange film følger berettermodellen. Som du kan se her følger berettermodellen 7 faser, Anslag, Præsentation, Uddybning, Point of No Return, Klimaks, og Udtoning. Spænding og udtrykstyrke Anslag Præsentation Uddybning PONR Konfliktoptrapning Klimaks Udtoning Tid Vi skal her se nærmere på den første af faserne, nemlig Anslaget. Anslaget er filmens begyndelse. Anslaget skal fange tilskuerens interesse og give en forsmag på filmen og filmens genre, stemning, tema og stil. I anslaget introduceres ofte filmens hovedperson. I Anslaget præsenteres ofte også informationer, der til at begynde med kan virke kryptiske, men som hænger sammen med noget der sker senere i filmen. Læs mere om berettermodellen og dens faser på danskfaget.dk 12

13 Anslag i MIX Skolefilm Fucking Åmål Svensk spillefilm fra 1998 af instruktør Lukas Moodysson. Spillefilmen Fucking Åmål handler om Agnes og Elin, der bor i den lille svenske by Åmål. Agnes er forelsket i Elin. Agnes har ikke mange venner, men Elin er meget populær. Elin kommer til Agnes fødselsdagsfest, egentlig mest for at undgå en anden fest. Elins storesøster udfordrer Elin til at kysse Agnes. Det gør hun. Elin opdager at hun har følelser for Agnes. Anslagsscenen I filmens første scene skriver Agnes på computer. Vi ser skiftevis Agnes og computerskærmen. På skærmen står Agnes hemmelig ønskeliste. Der er tre ønsker på den: 1) At hun kan slippe for at holde fest. 2) At Elin skal kigge på hende 3) At Elin skal blive forelsket i hende. Der står også: Jeg elsker Elin. The Way He Looks Brasiliansk spillefilm fra 2014 af instruktør Daniel Ribeiro. Filmen handler om Leonardo, der er blind. Leonardo er venner med Giovana. De sidder ved siden af hinanden i klassen og hver dag efter skole følger Giovana Leonardo hjem. En dag begynder en ny dreng i klassen. Han hedder Gabriel. Leonardo bliver forelsket i Gabriel. Filmen er baseret på kortfilmen I Don t Want To Go Back Alone fra 2010 af samme instruktør. Anslagsscenen I filmens første scene ligger Giovana og Leonardo ved en swimmingpool. De snakker om at der aldrig sker noget, når de holder sommerferie. Giovana er træt af at der ikke sker noget. De store dramaer og romancer sker aldrig, når der er ferie, klager hun. Hun siger også til Leonardo at han ikke skal bekymre sig om, om han kommer til at leve sit liv uden at kysse nogen. Romeos Tysk spillefilm fra 2011 af instruktør Sabine Bernadi. Filmen handler om forholdet mellem Lukas og Fabio. Lukas er transperson og i gang med en transformationsproces, da han møder Fabio. Lukas bliver forelsket I Fabio, men er i tvivl om han skal fortælle ham om at han er transperson. Anslagsscenen I filmens første scene møder vi Lukas, der taler direkte til kameraet. Han holder en sprøjte op og fortæller at det er hans T, testosteron, og i dag er hans 25. skud. Lukas viser hvordan han sprøjter testosteronen i låret 13

14 I Don t Want To Go Back Alone Brasiliansk kortfilm fra 2010 af instruktør Daniel Ribeiro. Filmen handler om Leonardo, der er blind. Leonardo er venner med Giovana. De sidder ved siden af hinanden i klassen og hver dag efter skole følger Giovana Leonardo hjem. En dag begynder en ny dreng i klassen. Han hedder Gabriel. Leonardo bliver forelsket i Gabriel. Anslagsscenen I filmens første scene ser vi først Leonardos ansigt helt tæt på, herefter ser vi Leonardo, der skriver blindskrift. Han sidder i en klasse. Ved siden af ham sidder Giovana. Bag ham sidder Gabriel. Eleverne i klassen laver en joke om lyden fra Leonardos skrivemaskine. Giovana skælder dem ud. Lærerne siger de skal være stille og holde op med at joke. Hun beder den nye dreng, Gabriel, om at præsentere sig for klassen. Han gør det modvilligt. Mens han står foran klassen, bliver der smidt en papirkugle efter ham. Klokken ringer. Eleverne pakker sammen og Giovana spørger Gabriel om han vil følges med hende og Leonardo. Dreng Dansk dokumentarfilm fra Afgangsfilm fra Den Danske Filmskole af instruktør Julie Bezerra Madsen.. Filmen handler om Oliver, der er transperson. Vi følger Oliver, når han tager testosteron, træner, klipper og barberer sig, går til fest mm., samtidig følger vi Olivers overvejelser om hans transformationsproces. Anslagsscenen I begyndelsen af filmen høres Olivers stemme: At stå op, at spise, at tage beslutninger, at trække vejret, alt er svært, alt er skræmmende, alt er svært, alt er ubehageligt, for jeg er skabt defekt. Herefter ser vi billeder meget tæt på af Olivers ansigt og krop. Lækre til vi dør Dansk kortfilm fra 2013 af instruktør Marie Grahtø Sørensen. I filmen følger vi veninderne Kimmi, Sally og Nancy, når de gemmer sig på deres gymnasium efter lukketid og fester. Kimmi er vampyr og forelsket i Sally. Anslagsscenen Filmen begynder med at vi hører Sallys stemme, der spørger: Hvordan ved man at man er forelsket? Vi ser Kimmis ansigt tæt på, når hun svarer at det ved hun ikke, når man ikke kan lade være med at tænke på hinanden. Herefter ser vi Sallys ansigt. Kimmi taler videre om forelskelse. Afsluttende spørger hun Sally Hvorfor?, Jeg ved bare ikke om jeg nogensinde har været det? svarer Sally. 14

15 Opgaven Anslagsscene Elevark Metode & udførelse 1 Diskuter i gruppen hvad det er vigtigt at få præsenteret i anslagsscenen og hvordan det kan gøres. Skriv I fællesskab manuskriptet til jeres egen anslagsscene til den film I har set. 2 Lav et storyboard over scenen på baggrund af det manuskript, I har lavet. Når I laver storyboardet skal I vise hvordan I vil bruge forskellige filmiske virkemidler. Skal kameravinklen være i fugle- eller frøperspektiv? Hvilken lydside skal scenen have? Optag gerne lyde eller find musikstykker, som I synes passer til scenen. 3 Præsenter jeres storyboard og jeres overvejelser om filmiske virkemidler for resten af klassen. Hvorfor har I valgt de virkemidler, I har og hvad betyder virkemidlerne for scenen? Begreb: Transition Ofte anvendes ordet transition for at beskrive at en person er i gang med at korrigere sit køn. Altså at få ens krop, ens juridiske køn (altså det køn der står i ens pas, på en sygesikringskort osv.) til at passe med den kønsidentitet man har. En kønskorrigerende proces kan indebære hormonbehandling, stemmetræning, fysisk træning, og forskellige former for kirurgiske indgreb. Præcis hvornår den kønskorrigerende proces starter varierer og mange har ofte levet i lang tid som det køn man føler man er, før man starter behandling. 15

16 Elevark Begreb: Kameravinkel Kameravinklen afgør hvilket perspektiv, vi ser et motiv fra. Vi kan se de nedefra (frøperspektiv), oppefra (fugleperspektiv), eller fra samme niveau som motivet (normalperspektiv). Læs mere om kameravinkler i filmleksikonet på: Begreb: Billedbeskæring Billedet i filmen kan være i total, så er vi langt fra motivet, men det kan også være et nærbillede, så er vi tæt på motivet. Når et ansigt f.eks. fylder hele billedet, kaldes det et nærbillede. Læs mere om billedbeskæring i filmleksikonet på Begreb: Lydside Lyd på film kan være tale, musik, reallyd og effektlyd. Læs mere om lyd i film i filmleksikonet på 16

17 Opgaven Budskab og tema i filmen Mål At analysere og forstå en films temaer og budskaber og få øget indsigt i temaet om normer omkring køn og seksualitet. Tid & materialer Tidsforbrug 1 lektion. Husk Computer eller papir/blyant til hver gruppe. Metode & udførelse 1 Klassen deles i grupper på 3-4 elever i hver. 2 Eleverne skriver hver især ned hvilke problemer og temaer, de synes filmen handler om. Mange ungdomsfilm handler f.eks. om identitet, om at finde ud af hvem man er og om at være sig selv, eller om forelskelse, venskab og mobning. 3 Gruppen skal finde to temaer, som de er enige om at filmen handler om. 4 Gruppen diskuterer hvad filmens budskab omkring temaerne er, og skriver deres svar ned de skal inddrage eksempler fra filmen. 17

Til læreren. historie

Til læreren. historie historie Til læreren Mål for undervisningen Opgaverne i denne del af materialet sigter på at styrke elevernes viden om hvordan normer omkring køn og seksualitet har forandret sig gennem tid. Materialet

Læs mere

Mål for undervisningen Vejledning til brug af materialet

Mål for undervisningen Vejledning til brug af materialet Tysk Mål for undervisningen Opgaverne i denne del af materialet sigter på at skabe rammer for oplevelser, der giver eleverne lyst til at bruge tysk. Materialet sigter også på at udvikle elevernes sproglige

Læs mere

Til læreren. Samfundsfag

Til læreren. Samfundsfag Samfundsfag Til læreren Mål for undervisningen Opgaverne i denne del af materialet sigter på at eleverne opnår viden om samfundsnormer om køn og seksualitet, at eleverne kan forholde sig kritisk til disse

Læs mere

Brevet. Materielle Tid Age B9 90 min 13-15. Nøgleord: LGBT, mobning, normer, skolemiljø. Indhold

Brevet. Materielle Tid Age B9 90 min 13-15. Nøgleord: LGBT, mobning, normer, skolemiljø. Indhold 1 Brevet Nøgleord: LGBT, mobning, normer, skolemiljø Indhold Dette materiale indeholder tre korte og nært beslægtede aktiviteter, der kredser om mobning, skældsord og om, hvordan man fremmer et positivt

Læs mere

Vidste du at. Materielle Tid Alder B5 20 min 13-15. Nøgleord: Ligebehandling, LGBT, menneskerettigheder, normer, skolemiljø.

Vidste du at. Materielle Tid Alder B5 20 min 13-15. Nøgleord: Ligebehandling, LGBT, menneskerettigheder, normer, skolemiljø. 1 Vidste du at Materielle Tid Alder B5 20 min 13-15 Nøgleord: Ligebehandling, LGBT, menneskerettigheder, normer, skolemiljø Indhold En quiz, hvor eleverne præsenteres for ord og begreber omhandlende LGBT-personer,

Læs mere

Fag: Dansk, samfundsfag & sundheds- og seksualundervisning og familiekundskab

Fag: Dansk, samfundsfag & sundheds- og seksualundervisning og familiekundskab Foto: Brian Curt Petersen Fag: Dansk, samfundsfag & sundheds- og seksualundervisning og familiekundskab Niveau: 8.-10. klasse Formål: I skal få viden om, hvad en persons kønsidentitet er, og hvad den består

Læs mere

En refleksionsøvelse om identitet og normer bl.a. med diskussion af en tegnefilm, der handler om at vokse op og være tro mod sig selv.

En refleksionsøvelse om identitet og normer bl.a. med diskussion af en tegnefilm, der handler om at vokse op og være tro mod sig selv. 1 At være sig selv Materielle Tid Alder A8 45 min 10-12 Nøgleord: Ligebehandling, LGBT, normer, skolemiljø Indhold En refleksionsøvelse om identitet og normer bl.a. med diskussion af en tegnefilm, der

Læs mere

Hadforbrydelser og homofobi. Materielle Tid Alder C10 60 min 16-17. Nøgleord: LGBT, ligebehandling, mobning, skolemiljø. Indhold

Hadforbrydelser og homofobi. Materielle Tid Alder C10 60 min 16-17. Nøgleord: LGBT, ligebehandling, mobning, skolemiljø. Indhold 1 Hadforbrydelser og homofobi Nøgleord: LGBT, ligebehandling, mobning, skolemiljø Indhold På baggrund af en brainstorm om skældsord skal eleverne reflektere over, hvordan almindeligt brugte skældsord som

Læs mere

Den hemmelige identitet

Den hemmelige identitet 1 Den hemmelige identitet Materellel Tid Alder A6 2x40 min 10-12 Nøgleord: Mobning, normer, skolemiljø, LGBT Indhold En øvelse, der undersøger identitet og identitetsudtryk, og hvordan det er ikke at være

Læs mere

Dansk, historie, samfundsfag, sundheds- og seksualundervisning og familiekundskab. beherske ord og begreber fra mange forskellige fagområder

Dansk, historie, samfundsfag, sundheds- og seksualundervisning og familiekundskab. beherske ord og begreber fra mange forskellige fagområder 1 Kønsroller Materiele Time Age B8 45 min 13-15 Nøgleord: Ligebehandling, LGBT, normer Indhold Refleksionsøvelse, hvor eleverne reflekterer over samfundsbestemte kønsnormer, kønsroller, kønsidentitet og

Læs mere

Seksualitet, køn og normer

Seksualitet, køn og normer C O P E N H A G E N G A Y & L E S B I A N FILMFESTIVAL 2 0 0 8 Seksualitet, køn og normer Et undervisningsmateriale af Karen Ewers, Bonnie Vittrup og Cecilie Nørgaard TIL LÆREREN Introduktion til Seksualitet,

Læs mere

1.OM AT TAGE STILLING

1.OM AT TAGE STILLING 1.OM AT TAGE STILLING Læringsmål Beskrivelse Underviseren introducerer klassen til arbejdsformen. Underviseren gør eleverne opmærksom på; Det handler om at tage stilling Der ikke er noget korrekt svar

Læs mere

C O P E N H A G E N G A Y & L E S B I A N 2 0 0 8. Fucking Åmål. Et undervisningsmateriale af Karen Ewers, Bonnie Vittrup og Cecilie Nørgaard.

C O P E N H A G E N G A Y & L E S B I A N 2 0 0 8. Fucking Åmål. Et undervisningsmateriale af Karen Ewers, Bonnie Vittrup og Cecilie Nørgaard. C O P E N H A G E N G A Y & L E S B I A N FILMFESTIVAL 2 0 0 8 Fucking Åmål Et undervisningsmateriale af Karen Ewers, Bonnie Vittrup og Cecilie Nørgaard. TIL LÆREREN Lærervejledning til Fucking Åmål Undervisningsmaterialet

Læs mere

Samarbejde og inklusion

Samarbejde og inklusion 1 Samarbejde og inklusion Materielle Tid Alder B4 30-60 min 13-15 Nøgleord: Ligebehandling, LGBT, normer/stereotyper, skolemiljø Indhold En bevægelsesøvelse, hvor eleverne bliver udfordret på deres interkulturelle

Læs mere

LOGBOG KORTFILM. Hammerum-skole Marcus Juul Nielsen

LOGBOG KORTFILM. Hammerum-skole Marcus Juul Nielsen LOGBOG KORTFILM Hammerum-skole Marcus Juul Nielsen Analysemodel til kortfilm SKA' VI VÆRE KÆRESTER? 1) Filmens dramaturgi A. Filmens handling og fortalte tid - Hvor lang tid varer kortfilmen (fortælletiden)?

Læs mere

Analyse af og undervisning i og med filmen

Analyse af og undervisning i og med filmen Analyse af og undervisning i og med filmen 1. Arbejde i teams omkring analyse af filmen CL-strukturen ekspert-puslespil 2. Genren ungdomsfilm definition i forhold til Supervoksen 3. Teamdrøftelse af undervisningsmaterialet

Læs mere

Trans kønnet vestit person mand kvinde

Trans kønnet vestit person mand kvinde Trans kønnet vestit person mand kvinde A side 1 Amnesty_Trans_Ordbog_2016_VS2.indd 1 09/02/16 09.47 A Ordbog En introduktion til korrekt brug af betegnelser og tiltaler i forbindelse med transkønnethed.

Læs mere

Den lille grønne om LGBT

Den lille grønne om LGBT Den lille grønne om LGBT Om kønsidentitet og seksuel orientering LGBT Danmark Indhold 1. To dimensioner 2. Kønsidentitet 3. Seksuel orientering 4. Ligebehandling 1. To dimensioner N V Ø S Et tankeeksperiment:

Læs mere

Homo, bi og trans i medierne

Homo, bi og trans i medierne 1 Homo, bi og trans i medierne Nøgleord: Ligebehandling, LGBT, normer Indhold Eleverne bliver præsenteret for en analyse af repræsentationer af homo- og biseksuelle i ungdoms-tv, og skal derefter lave

Læs mere

Inklusionsradet o R D O MK A E T I

Inklusionsradet o R D O MK A E T I Inklusionsradet o T D A O M K E R I Indhold Der arbejdes med at skabe rummelige og fede fællesskaber ved hjælp af film- og vurderingsøvelser samt rollespil. Eleverne skal rollespille sig gennem et Inklusionsrådsmøde,

Læs mere

Berettermodellen FILMUGE. Kortfilm

Berettermodellen FILMUGE. Kortfilm FILMUGE Berettermodellen MUST DO - TRICKS - OG ANDET DANSK FAGLIGT 1 2 Anslag: stemningssætter - en lille appetitvækker Præsentation af personer, tid og sted. Uddybning: Lære personerne at kende - kan

Læs mere

Dansk, historie, sundheds- og seksualundervisning og familiekundskab, samfundsfag

Dansk, historie, sundheds- og seksualundervisning og familiekundskab, samfundsfag 1 Heteronormen Nøgleord: LGBT, normer Indhold Materialet indeholder tre aktiviteter, hvor eleverne skal reflektere over, hvad normer er, og hvordan de påvirker vores opfattelse af os selv og andre. Den

Læs mere

4. Berettermodellen:

4. Berettermodellen: 4. Berettermodellen: Buster har i forvejen lavet sin egen Motion Comic: Den Onde Vampyr (D.O.V.), så I kan se hvordan I kan bygge jeres egen Motion Comic op. Ligesom rigtig mange film er D.O.V. bygget

Læs mere

Scener: I forhold til berettermodellen. Uddybet under centrale begreber 1. 1. Anslag: Scene 1: Synsvinkel/Perspektiv: Normalperspektiv

Scener: I forhold til berettermodellen. Uddybet under centrale begreber 1. 1. Anslag: Scene 1: Synsvinkel/Perspektiv: Normalperspektiv Bilag 1 20 unge mennesker er til fest fredag aften. X står og får en øl med sine venner, da han spotter lækre Y ud af øjenkrogen. X føler sig draget af Y, og han forlader derfor sine venner for at forfølge

Læs mere

Lærerintroduktion. 2) Storyboardet Storyboardet og dermed handlingen vil bestå af følgende 11 scener/billeder (herefter billeder):

Lærerintroduktion. 2) Storyboardet Storyboardet og dermed handlingen vil bestå af følgende 11 scener/billeder (herefter billeder): Lærerintroduktion 1) Formål med forberedelsen Formålet med de 4 timers forberedelse til workshoppen er at få udviklet et storyboard (elevark 4), som udgangspunkt for udviklingen af elevernes Motion Comic.

Læs mere

Motion Comic - 3. Handling. 3. Handling:

Motion Comic - 3. Handling. 3. Handling: 3. Handling: Buster har i forvejen lavet sin egen Motion Comic: Den Onde Vampyr (D.O.V.), så I kan se, hvordan I kan bygge jeres egen Motion Comic op. Ligesom rigtig mange film er D.O.V. bygget op ud fra

Læs mere

Gys og gru. Lærerark. Opgaverne er egnet til undervisning i faget dansk.

Gys og gru. Lærerark. Opgaverne er egnet til undervisning i faget dansk. Lærerark Gys og gru Om undervisningen i Tivoli: Undervisningen i Tivoli varer 90 min. og som udgangspunkt, vil der være en afklaring af emne og gennemgang af relevant teori i undervisningslokalet i ca.

Læs mere

FRA SEX OG SAMFUND FRA NORMER OG IDEALER, 4-6 KLASSE, S. 7 Læringsmål

FRA SEX OG SAMFUND FRA NORMER OG IDEALER, 4-6 KLASSE, S. 7 Læringsmål 1. ER DU ENIG? FRA SEX OG SAMFUND FRA NORMER OG IDEALER, 4-6 KLASSE, S. 7 Læringsmål Beskrivelse Eleverne og underviseren sidder på stole i en cirkel. Underviseren læser et udsagn højt. Hvis eleverne er

Læs mere

FANG DIN BY LEKTION 3: Fang din by // Lærerark. Varighed: 45 min.

FANG DIN BY LEKTION 3: Fang din by // Lærerark. Varighed: 45 min. Fang din by // Lærerark LEKTION 3: FANG DIN BY Varighed: 45 min. Opgavebeskrivelse: Formålet med aktiviteten er at introducere eleverne til fotoanalyse (herunder viden om virkemidler) for derigennem at

Læs mere

1. Årsplan for Dansk i 7a. 2015/2016 Der vil i hver uge være grammatik træning om mandagen, samt 20 minutters læsebånd hver tirsdag.

1. Årsplan for Dansk i 7a. 2015/2016 Der vil i hver uge være grammatik træning om mandagen, samt 20 minutters læsebånd hver tirsdag. 1. Årsplan for Dansk i 7a. 2015/2016 Der vil i hver uge være grammatik træning om mandagen, samt 20 minutters læsebånd hver tirsdag. UGE Emne Aktiviteter Fælles mål 33 Klassens værdier/regler - Introduktion

Læs mere

INTET Janne Teller SPØRGSMÅL TIL HELE ROMANEN FORTÆLLER: BUNKEN AF BETYDNING: Hvilken type fortæller er Agnes?

INTET Janne Teller SPØRGSMÅL TIL HELE ROMANEN FORTÆLLER: BUNKEN AF BETYDNING: Hvilken type fortæller er Agnes? SPØRGSMÅL TIL HELE ROMANEN FORTÆLLER: Hvilken type fortæller er Agnes? Ville det være blevet en anden fortælling, hvis Sofie var fortælleren? Hvorfor/hvorfor ikke? Hvis ja på hvilken måde? Hvordan er Agnes

Læs mere

WWW.REDENUNG.DK/GRAAZONER SKEMAER OVER OPFYLDELSE AF KOMPETENCEMÅL

WWW.REDENUNG.DK/GRAAZONER SKEMAER OVER OPFYLDELSE AF KOMPETENCEMÅL SKEMAER OVER OPFYLDELSE AF KOMPETENCEMÅL Skemaerne viser udvalgte kompetencemål, som helt eller delvis kan opfyldes gennem Gråzoner-forløbet. Der er ved hvert færdighedsmål udvalgt de mest relevante dele

Læs mere

Familie ifølge statistikken

Familie ifølge statistikken Familie ifølge statistikken Arbejdsopgave Denne arbejdsopgave tager udgangspunkt i artiklen Familie ifølge statistikken, der giver eksempler på, hvordan værdier og normer om familie bliver synlige i statistikker,

Læs mere

Forste / indtryk -ligeva e rd og fa ellesskab O M

Forste / indtryk -ligeva e rd og fa ellesskab O M Forste / indtryk -ligeva e rd og fa ellesskab T D A O M K E R I Indhold Vurderingsøvelse, filmspot og diskussion. Eleverne skal ved hjælp af billeder arbejde med deres egne forventninger til og fordomme

Læs mere

Venner 4ever, afsnit 1 Mille

Venner 4ever, afsnit 1 Mille Venner 4ever, afsnit 1 Mille DR1, 2009, 30 min. Alle billeder i denne vejledning er fra tv-udsendelsen. Kort resume af tv-serien Mille er en tv-serie i 10 afsnit á 30 minutter. Serien er en fortælling

Læs mere

Et skridt fremad. Materielle Time Alder C6 2x45 min 16-17. Nøgleord: Ligebehandling, identitet, LGBT, normer. Indhold

Et skridt fremad. Materielle Time Alder C6 2x45 min 16-17. Nøgleord: Ligebehandling, identitet, LGBT, normer. Indhold 1 Et skridt fremad Materielle Time Alder C6 2x45 min 16-17 Nøgleord: Ligebehandling, identitet, LGBT, normer Indhold En refleksionsøvelse, hvor eleverne skal forestille sig at være en anden person og derigennem

Læs mere

UGE SEX. Et trygt rum FORLØB 10. KLASSE

UGE SEX. Et trygt rum FORLØB 10. KLASSE UGE SEX 2016 Et trygt rum FORLØB 10. KLASSE Introduktion Sex & Samfunds evalueringer af Uge Sex peger på, at det har en positiv betydning, at underviseren gør en aktiv indsats for at skabe trygge rammer

Læs mere

FA Ellesskab - hvad er det? -Definitioner på fa Ellesskab! O M

FA Ellesskab - hvad er det? -Definitioner på fa Ellesskab! O M FA Ellesskab - hvad er det? -Definitioner på fa Ellesskab! T D A O M K E R I Indhold En formidlingsøvelse, hvor eleverne, ud fra to definitioner af begrebet fællesskab, skal udarbejde en collage. Collagerne

Læs mere

Analyse og vurdering af filmen Lille far. Filmcentralen.dk: http://filmcentralen.dk/alle/film/lille-far

Analyse og vurdering af filmen Lille far. Filmcentralen.dk: http://filmcentralen.dk/alle/film/lille-far Analyse og vurdering af filmen Lille far Filmcentralen.dk: http://filmcentralen.dk/alle/film/lille-far Metode Denne analyse af filmen Lille far tager afsæt i følgende metoder: Værkanalyse - nykritisk metode

Læs mere

Inspiration til film, billede og lyd. PMC d. 6/10 2011

Inspiration til film, billede og lyd. PMC d. 6/10 2011 Inspiration til film, billede og lyd PMC d. 6/10 2011 Før du går i gang Hvor lang tid afsættes til forløbet Reserver udstyr Afprøv udstyr og programmer Lyd Audacity Vejledning evt. Lær IT Eksempler: Speak,

Læs mere

04/KIG I KAMERAET præmateriale 1 lærer

04/KIG I KAMERAET præmateriale 1 lærer præmateriale 1 lærer Kære lærer Her er nogle aktiviteter, der kan sætte fokus på billeder, så eleverne gennem deres forberedelse får mere ud af kurset på Station Next. Nedenstående aktiviteter er også

Læs mere

Foto: http://www.colourbox.com/vector/cute- anime- style- girl- vector- 4248225

Foto: http://www.colourbox.com/vector/cute- anime- style- girl- vector- 4248225 Lærervejledning Foto: http://www.colourbox.com/vector/cute- anime- style- girl- vector- 4248225 Fag: Dansk, billedkunst Emne: Manga, berettermodel, fortælleteknik, tegneseriens virkemidler, billedkomposition,

Læs mere

07/KLIP EN HISTORIE præmateriale 1 lærer

07/KLIP EN HISTORIE præmateriale 1 lærer præmateriale 1 lærer Kære lærer Her er nogle aktiviteter, der kan sætte fokus på klip af film, så eleverne gennem deres forberedelse får mere ud af kurset på Station Next. Nedenstående aktiviteter er også

Læs mere

IdÉer til sundheds- og seksualundervisning

IdÉer til sundheds- og seksualundervisning IdÉer til sundheds- og seksualundervisning Du kan både som ny og erfaren underviser få viden og inspiration i denne idébank. Du kan frit benytte og kopiere idéerne. Har du selv gode erfaringer eller idéer,

Læs mere

Filmtekniskevirkemidler

Filmtekniskevirkemidler Filmtekniskevirkemidler STIL OG GENRE Genre udgøres af fælles temaer behandlet med særlige stilistiske træk og fortælleform, for eksempel melodrama, farce, western og thriller. Den enkelte genre spiller

Læs mere

Transskription af interview Jette

Transskription af interview Jette 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Transskription af interview Jette I= interviewer I2= anden interviewer P= pædagog Jette I: Vi vil egentlig gerne starte

Læs mere

Valgaften. - en analyse

Valgaften. - en analyse Valgaften - en analyse Valgaften Genre Filmen Valgaften er en dansk kortfilm skrevet og instrueret af Anders Thomas Jensen i 1998. I 1999 vandt filmen en oscar for bedste kortfilm. Denne kortfilm er en

Læs mere

Mødafrika.dk Filmproduktion

Mødafrika.dk Filmproduktion Lærervejledning - Identitet og fælleskaber Udarbejdet af Martin Cholewa Jørgensen Materialet er målrettet eleverne 8. og 9. Klasse i Samfundsfag og arbejder med kompetenceområdet; sociale og kulturelle

Læs mere

Sundhed og seksuallære:

Sundhed og seksuallære: Sundhed og seksuallære: Kompetencemål efter 9. klasse: Undervisningen giver eleven mulighed for at kunne: udvikle handlestrategier, der forebygger sygdom og fremmer sundhed anvende strategier der fremmer

Læs mere

Den underligste oplevelse 1

Den underligste oplevelse 1 Den underligste oplevelse 1 Dette afsnit er om drengenes møde med seksualiteten, men I piger må også godt følge med. Det er sikkert interessant nok at vide, hvad der sker hos det andet køn. Et jordskælv

Læs mere

Sundhed og seksualitet:

Sundhed og seksualitet: Sundhed og seksualitet: Kompetencemål efter 9. klasse: Undervisningen giver eleven mulighed for at kunne vurdere normer og rettigheder for krop, køn og seksualitet i et samfundsmæssigt perspektiv have

Læs mere

Min historie. Fra 12 år

Min historie. Fra 12 år Min historie Fra 12 år 3. Intro til læreren 4. Video og øvelse 1 Spring i tid og rum 7. Video og øvelse 2 Lav en dokumentar om livet på et asylcenter 10. Video og øvelse 3 Lav din egen livsfortælling Intro

Læs mere

LÆRERVEJLEDNING TIL UNDERVISNINGSFORLØBET COOL UDEN RØG

LÆRERVEJLEDNING TIL UNDERVISNINGSFORLØBET COOL UDEN RØG LÆRERVEJLEDNING TIL UNDERVISNINGSFORLØBET COOL UDEN RØG undervisningsforløbet Cool Uden Røg Formål Cool Uden Røg er et undervisningsforløb om rygning, identitet og selviscenesættelse. Formålet med forløbet

Læs mere

LGBT person or some of the other letters? We want you!

LGBT person or some of the other letters? We want you! 9. BILAG 1 NR. 1 OPSLAG LGBT person eller nogle af de andre bogstaver? Vi søger dig! Er du homo-, biseksuel, transperson eller en eller flere af de andre bogstaver? Har du lyst til at dele dine erfaringer

Læs mere

Jeg vil ikke fjerne halvdelen af mig selv. Jonathans historie

Jeg vil ikke fjerne halvdelen af mig selv. Jonathans historie 1 Jeg vil ikke fjerne halvdelen af mig selv. Jonathans historie Materielle Tid Alder B6 140 min 13-15 Nøgleord: Identitet, ligebehandling, LGBT, normer Indhold Denne øvelse handler om at definere sin egen

Læs mere

DIGITAL MOBNING PÅ KØN OG KROP

DIGITAL MOBNING PÅ KØN OG KROP DIGITAL MOBNING PÅ KØN OG KROP Gruppeopgave MÅL At eleverne bliver opmærksomme på og reflekterer over handlemuligheder i relation til digital mob - ning og chikane med sexistisk indhold. At eleverne arbejder

Læs mere

Mit personlige puslespil dokumentarfilm fra de unges eget liv

Mit personlige puslespil dokumentarfilm fra de unges eget liv Elevark 1 Mit personlige puslespil - et digt Du skal med udgangspunkt i sætningen Mit personlige puslespil skrive et digt på ca. 10-20 linjer. Digtet skal være et selvportræt af dig. Digtet må ikke rime,

Læs mere

ENGLEN. Undervisningsforløb til 9.-10. klasse

ENGLEN. Undervisningsforløb til 9.-10. klasse FORLAG Undervisningsforløb til 9.-10. klasse ENGLEN, 10iCampus, Varde Illustration til Englen af Flemming Schmidt Introduktion Englen af Nick Clausen fra Heksens briller, Ordet fanger 2013 Undervisningsforløbet

Læs mere

Opgavehæfte. Hæleri. - er det prisen værd? Undervisning for 8.-9. klasse om hæleri

Opgavehæfte. Hæleri. - er det prisen værd? Undervisning for 8.-9. klasse om hæleri Opgavehæfte Hæleri - er det prisen værd? Undervisning for 8.-9. klasse om hæleri Hæleri - er det prisen værd? Opgavehæfte Indhold Novellen Straffe, opgaver..................................... 3 Filmen

Læs mere

Fag: Dansk, samfundsfag & sundheds- og seksualundervisning og familiekundskab

Fag: Dansk, samfundsfag & sundheds- og seksualundervisning og familiekundskab Foto: Box productions Fag: Dansk, samfundsfag & sundheds- og seksualundervisning og familiekundskab Niveau: 7.-10. klasse Formål: I skal kunne forklare, hvad begreberne norm, fordom, kultur og identitet

Læs mere

DET DRAMATISKE MÅSKE:

DET DRAMATISKE MÅSKE: DET DRAMATISKE MÅSKE: Det dramatiske tema Til læreren Som vejledende tidsforbrug er dette tema sat til at fylde 3 moduler á to lektioner det kan dog afhænge af fordybelsesgraden ved de forskellige opgaver.

Læs mere

Skibet er ladet med rettigheder O M

Skibet er ladet med rettigheder O M Skibet er ladet med rettigheder T D A O M K E R I Indhold Dilemmaøvelse. Eleverne forestiller sig, at de skal sejle til et nyt kontinent, men for at nå frem må de vælge, hvilke nødvendige eller unødvendige

Læs mere

Men vi kan så meget mere Dannelsesorienteret danskundervisning med Fælles Mål

Men vi kan så meget mere Dannelsesorienteret danskundervisning med Fælles Mål Føl ( g)mi g AfL e nal i s ei bs e n Mål gr uppe: 5. 6. k l as s e Føl(g) mig Føl(g) mig - Et undervisningsforløb hvor der igennem drama stilles skarpt på stemmen og kroppen som kommunikationsmidler. Målgruppe

Læs mere

FÆLLES mål. kompetencemål. kompetenceområder. færdigheds- og vidensområder. færdigheds- og vidensmål

FÆLLES mål. kompetencemål. kompetenceområder. færdigheds- og vidensområder. færdigheds- og vidensmål FÆLLES mål Forløbet om sprog tager udgangspunkt i følgende kompetence-, for dansk, historie, samfundsfag, billedkunst og sundheds- og seksualundervisning og familiekundskab: DANSK (efter 9. klassetrin)

Læs mere

færdigheds- og vidensområde

færdigheds- og vidensområde Fælles Mål Forløbet om kroppen tager udgangspunkt i følgende kompetence-, for dansk, idræt, historie og sundheds- og seksualundervisning og familiekundskab: Dansk (efter 6. klassetrin) Eleven kan bruge

Læs mere

Materiale om netetik og digital dannelse til Aalborg Kommunes Skoleforvaltning

Materiale om netetik og digital dannelse til Aalborg Kommunes Skoleforvaltning Dit Liv På Nettet - Manus 8. klasse Materiale om netetik og digital dannelse til Aalborg Kommunes Skoleforvaltning 2015 Center for Digital Pædagogik Forord Dette manuskript er tilknyttet præsentationen

Læs mere

MELLEMTRINNET / FAMILIEALBUM

MELLEMTRINNET / FAMILIEALBUM EFTERBILLEDER UNDERVISNINGSPORTAL FOR FOTOGRAFI I FOLKESKOLEN MELLEMTRINNET / FAMILIEALBUM Lærervejledning Familiealbum. Indhold og formål: Familiealbum behandler spændingsfeltet mellem fotografiet i det

Læs mere

13 / LAV EN LILLE FILM

13 / LAV EN LILLE FILM 13 / LAV EN LILLE FILM Kære lærer Her er nogle aktiviteter, der kan sætte fokus på billeder, så eleverne gennem deres forberedelse får mere ud af kurset på Station Next. De nedenstående aktiviteter er

Læs mere

Etnohomoerne på spring og på vej

Etnohomoerne på spring og på vej Etnohomoerne på spring og på vej Det kan godt være hårdt at være både homoseksuel og etnisk minoritet. Men etnohomoerne vil ikke have medlidenhed. De vil bare have plads til at være sig selv. Af Marianne

Læs mere

Er det vold hvis...?

Er det vold hvis...? Er det vold hvis...? TIL 7.-0. KLASSETRIN Det er en fordel at eleverne har været igennem øvelsen Voldsformerne før denne øvelse. Formål Vold er mere komplekst end de fleste umiddelbart tror og har mange

Læs mere

2016 FORLØB KLASSE

2016 FORLØB KLASSE sociale medier 2016 FORLØB 0.-3. KLASSE INDHOLD 1. Introduktion.......................................................................3 Fælles mål for forløbet "Sociale medier"....................................................4

Læs mere

FUELED BY CLAIM DIN KULTURARV // DANS. Den lille havfrue nyfortolket og sat i perspektiv gennem dans

FUELED BY CLAIM DIN KULTURARV // DANS. Den lille havfrue nyfortolket og sat i perspektiv gennem dans FUELED BY CLAIM DIN KULTURARV // DANS Den lille havfrue nyfortolket og sat i perspektiv gennem dans Dette er et gratis undervisningsforløb, der åbner op for fysisk tilgang til tekst. Vi vil gerne forundre,

Læs mere

UDSKOLINGEN / FAMILIEALBUM

UDSKOLINGEN / FAMILIEALBUM EFTERBILLEDER UNDERVISNINGSPORTAL FOR FOTOGRAFI I FOLKESKOLEN UDSKOLINGEN / FAMILIEALBUM Lærervejledning Familiealbum. Indhold og formål: Familiealbum behandler spændingsfeltet mellem fotografiet i det

Læs mere

Digital mobning og chikane

Digital mobning og chikane Film 2 4. 6. klasse Lærervejledning >> Kolofon Digital mobning er udgivet af Børns Vilkår. Materialet er produceret i samarbejde med Feldballe Film og TV. Kort om materialet Tidsforbrug To til tre lektioner.

Læs mere

Dagens program. 1. Didaktiske overvejelser - Hvordan små børn oplever film - Fælles Mål i faget dansk - Udvikling af børns mediekompetence

Dagens program. 1. Didaktiske overvejelser - Hvordan små børn oplever film - Fælles Mål i faget dansk - Udvikling af børns mediekompetence Dagens program 1. Didaktiske overvejelser - Hvordan små børn oplever film - Fælles Mål i faget dansk - Udvikling af børns mediekompetence 2. Undervisningsforslag til film: - Drengen i kufferten - Bondegårdens

Læs mere

KAN TRO FLYTTE BJERGE?

KAN TRO FLYTTE BJERGE? KAN TRO FLYTTE BJERGE? - OM FORVENTNINGER OG FORDOMME SIDE 1/8 HURTIGSKRIV OVER TEMAETS OVERSKRIFT: KAN TRO FLYTTE BJERGE? -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Læs mere

FOLKETINGS- VALG 2015 LGBT DAN MARK. Bøsser Lesbiske Biseksuelle Transpersoner Interkønnede

FOLKETINGS- VALG 2015 LGBT DAN MARK. Bøsser Lesbiske Biseksuelle Transpersoner Interkønnede FOLKETINGS- VALG 2015 LGBT DAN MARK Bøsser Lesbiske Biseksuelle Transpersoner Interkønnede Verdens bedste? Overhovedet ikke! Danmark 9. plads Mange tror, Danmark ligger helt oppe i toppen, når det gælder

Læs mere

Kommunalpolitikernes rolle i forebyggelsen

Kommunalpolitikernes rolle i forebyggelsen Spørgsmålet til mig i dag Kommunalpolitikernes rolle i forebyggelsen Hvordan kan kommunalpolitikere sætte sig i spidsen for at udvikle og lede samarbejdet med de mange samarbejdspartnere, der kan bidrage

Læs mere

Kærester. Lærermanual Sexualundervisning KÆRESTER LÆRERMANUAL

Kærester. Lærermanual Sexualundervisning KÆRESTER LÆRERMANUAL Kærester Lærermanual Sexualundervisning 1 Kompetenceområde og færdigheds- og vidensmål Dette undervisningsmateriale, der er velegnet til sundheds- og seksualundervisning og familiekundskab for 7. -9. klassetrin,

Læs mere

Undervisningsmateriale & film Drengene fra Tingbjerg

Undervisningsmateriale & film Drengene fra Tingbjerg Undervisningsmateriale & film Drengene fra Tingbjerg Kære lærer, Filmen og undervisningsmaterialet kan give dine elever en viden om livet som ung indvandrere. Elverne får inspiration og I kan bruge filmen,

Læs mere

Noveller og kortfilm i dansk som fremmedsprog

Noveller og kortfilm i dansk som fremmedsprog Noveller og kortfilm i dansk som fremmedsprog Dansklærertræf Glymur maj 2015 Peter Plys: Det var klogt, da det var inde i mit hoved, men så skete der noget på vejen ud. Program Indledning Klasserummet

Læs mere

Pædagogisk vejledning http://filmogtv.mitcfudk

Pædagogisk vejledning http://filmogtv.mitcfudk Side 1 af 5 Tema: mobning, sammenhold og venskab Fag: dansk Målgruppe: indskolingen Produceret af Nordisk film Udsendelses år: 2005 Varighed: 65 min. Filmen, Fuglekrigen i kanøfleskoven, handler om to

Læs mere

Undervisningsmateriale til I SVANESØEN af Aaben Dans og Odsherred Teater

Undervisningsmateriale til I SVANESØEN af Aaben Dans og Odsherred Teater Undervisningsmateriale til I SVANESØEN af Aaben Dans og Odsherred Teater udarbejdet af Susanne Hansson 2013 Forforståelse Spot på ord Grupper Målet med denne ordleg er at sætte spot på nogle væsentlige

Læs mere

Krageungen af Bodil Bredsdorff

Krageungen af Bodil Bredsdorff Fokusområder Litterær analyse og fortolkning Mål: At eleverne prøver at indgå i et fortolkningsfællesskab omkring en fælles litterær oplevelse. At eleverne lærer at finde begrundelser i teksten for deres

Læs mere

1 Start samtalen med pigerne idag! EnRigtigMand.dk. Alle rettigheder forbeholdes

1 Start samtalen med pigerne idag! EnRigtigMand.dk. Alle rettigheder forbeholdes 1 Start samtalen med pigerne idag! Start samtalen en kort introduktion Denne bog er skrevet med ét formål. Formålet er at give dig de redskaber der skal til, for at møde mennesker. Hverken mere eller mindre.

Læs mere

Du skal lære. o o o o o. Om filmen. Filmen er en animationsfilm. Animation betyder at gøre noget levende.

Du skal lære. o o o o o. Om filmen. Filmen er en animationsfilm. Animation betyder at gøre noget levende. Du skal lære o o o o o At tale om, hvad der sker i filmen på dansk. At lytte godt efter, hvad der bliver sagt i filmen. At læse og forstå korte tekster om filmen på dansk. At skrive ord og sætninger om

Læs mere

Skolenavn: SCT. KNUDS GYMNASIUM

Skolenavn: SCT. KNUDS GYMNASIUM Kom så, Danmark Det nationale bliver ofte fremstillet og brugt på en måde, så det bringer nogle følelser frem hos en person. At have fokus på det nationale er ikke noget nyt, det er noget, der har været

Læs mere

UPCOMING LÆRERVEJLEDNING GRUNDSKOLE

UPCOMING LÆRERVEJLEDNING GRUNDSKOLE UPCOMING LÆRERVEJLEDNING GRUNDSKOLE 1 UPCOMING Klassetrin Varighed Fag Pris 8.-10. klasse. 2½ time Dansk, men med engelsk som supplement. Forløbet kan dog varieres efter de enkelte fag, så klassen udelukkende

Læs mere

tegn og ga t E -Ligeva rd og fa lleskab E E R D O MK A E T I

tegn og ga t E -Ligeva rd og fa lleskab E E R D O MK A E T I tegn og ga Et -Ligeva Erd og fa Elleskab T D A O M K E R I Indhold Tegn og gæt øvelse der lægger op til en diskussion om stereotyper. Formål At eleverne opnår en forståelse for, at vi alle er forskellige,

Læs mere

Årsplan. Skoleåret 2014/2015 Linjefag 7. 9. klasse

Årsplan. Skoleåret 2014/2015 Linjefag 7. 9. klasse Årsplan Skoleåret 2014/2015 Linjefag 7. 9. klasse 1 Årsplan for Linjefag musik FAG: Musik KLASSE: 7-9 klasse ÅR: 14/15 Lærer: MG August Oktober Opbygning af et fælles repertoire til Spil Dansk Dagen samt

Læs mere

Undervisningsforløb med billedromanen Emmely M i 5. klasse

Undervisningsforløb med billedromanen Emmely M i 5. klasse Undervisningsforløb med billedromanen Emmely M i 5. klasse Af Mette Kjersgaard Andersen Dette undervisningsforløbs overordnede formål er at etablere en forståelse for genren fantastiske fortællinger. Hensigten

Læs mere

SÆRIMNER. Historien om Hen

SÆRIMNER. Historien om Hen SÆRIMNER Historien om Hen Et novellescenarie af Oliver Nøglebæk - Særimner 2014 KOLOFON Skrevet af: Oliver Nøglebæk Varighed: 2 timer Antal Spillere: 4 Spilleder: 1 HISTORIEN OM HEN Scenariet er en roadmovie

Læs mere

Kultur og samfund. Tro og Ritualer. Totemdyr

Kultur og samfund. Tro og Ritualer. Totemdyr Tro og Ritualer Totemdyr TRIN 1 Opgave: Lav dit eget totemdyr Lad eleverne lave deres eget totemdyr. De skal selv finde på, hvilke egenskaber dyret skal have. Tag udgangspunkt i følgende spørgsmål Hvad

Læs mere

Køn, Identitet og seksualitet

Køn, Identitet og seksualitet Køn, Identitet og seksualitet 2016 FORLØB 10. KLASSE indhold INTRODUKTION 3 ØVELSER Identitet, køn og seksualitet 4 normer til debat 6 at være født i et andet køns krop 9 absolute exotic. 14 Uge Sex 2016

Læs mere

12/LAV EN LILLE FILM - OPTAGELSE præmateriale 1 lærer

12/LAV EN LILLE FILM - OPTAGELSE præmateriale 1 lærer præmateriale 1 lærer Kære lærer Nedenstående aktiviteter er også beskrevet på elevark, der kan benyttes direkte på computeren eller printes som hand outs. NB: Det er meget vigtigt, at I færdiggør opgaverne

Læs mere

LGBT OG MENNESKERETTIGHEDER. et undervisningsmateriale

LGBT OG MENNESKERETTIGHEDER. et undervisningsmateriale TYVE S E TI N C AMNTERA I LGBT OG MENNESKERETTIGHEDER et undervisningsmateriale til filmen Misfits Især for 7.-10. klasser Udarbejdet og redigeret af: Amnesty International og Karen Ewers Haahr Udgivet:

Læs mere

Twitter i danskundervisningen med særlig henblik på novellelæsning konkretiseret ved noveller af Kim Fupz Aakeson ca. 10 lektioner, 8.

Twitter i danskundervisningen med særlig henblik på novellelæsning konkretiseret ved noveller af Kim Fupz Aakeson ca. 10 lektioner, 8. Twitter i danskundervisningen med særlig henblik på novellelæsning konkretiseret ved noveller af Kim Fupz Aakeson ca. 10 lektioner, 8. årgang FRA FÆLLES MÅL Kompetencemål, læsning: Eleven kan styre og

Læs mere