Rejseholdet. Teori U Mandag d. 17 september Hanne Møller

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Rejseholdet. Teori U Mandag d. 17 september Hanne Møller"

Transkript

1 Rejseholdet Teori U Mandag d. 17 september Hanne Møller

2 Dagens program 1. Indflyvning til U`et 2. Modellen kort 3. Vi dykker ned i venstre side af U`ets elementer med en gennemgående case og øvelser. 4. Mit personlige lederskab 5. Højre side 6. Vi påbegynder arbejdet med det, der skal afleveres til chefteamet

3 Marken er mejet Tekst: Mads Hansen, 1868 Melodi: Folkemelodi Marken er mejet, og høet er høstet, kornet er i laderne, og høet står i hæs. Frugten er plukket, og træet er rystet, og nu går det hjemad med det allersidste læs. Rev vi marken let, det er gammel ret, fuglen og den fattige skal også være mæt. Rev vi marken let, det er gammel ret, fuglen og den fattige skal også være mæt.

4 Loen vi pynter med blomster og blade, vi har georginer og bonderoser nok. Børnene danser allerede så glade, alle vore piger står ventende i flok. Bind så korn i krans, hurra, her til lands sluttes altid høsten med et gilde og en dans. Bind så korn i krans, hurra, her til lands sluttes altid høsten med et gilde og en dans.

5 Dobbeltcirkel-øvelse Videndeling og undren: hvad ved I om Teori U, og hvad er I nysgerrig på?

6 Fra best practice til next practice Best practice: Læring gennem refleksion over fortidens erfaringer handle, observere, reflektere, planlægge, handle (jf. Kolbs læringscyklus) Next practice bygger på de erfaringer der kommer til os og som endnu ikke indlejrede Dvs. her møder vi fremtiden som den kommer til os som vi ser og mærker den. Læring gennem nærvær at åbne sig mod den ankomne fremtid different sense of knowing (and feeling) Next practice fungerer gennem spontanitet at slippe grebet for at blive grebet.

7 Forandringer 70% af forandringsindsatser i organisationer Mislykkes, ifølge Scharmer, fordi de er overfladiske får fat om de ydre processer og strukturer, men ikke i de værdier og grundlæggende antagelser, som er forankret i kulturen og de mennesker, som skal bære forandringerne igennem. (i Fortællinger fra U et, s. 31). - Dermed en bevægelse mod radikal innovation

8 U-teoriens tilblivelse Otto scharmer 1961 Nordtyskland. Økologisk landbrug Tilknyttet Massachusetts Institute of Technology sammen med Peter Senge og Schein. I slutningen af 1990èrne interviewede han 150 teoretikere og praktikere, for at få en dybere forståelse af, hvad der ligger til grund for reelle forandringer, og hvordan de tager form. Det endelige resultat blev bogen Theory U, der udkom i 2007 i USA en bog om ledelses- og forandringsprocesser En metateori

9 Er verden som vi kender den ved at bryde sammen? Scharmers udgangspunkt er, at vi lever i en tid præget af kriser, fra de seneste års finanskrise til miljø- og helbredsmæssige kriser. Som han skriver: Den globale økonomi lader 850 mio. mennesker sulte, mens tre mia. lever i fattigdom, og børn dagligt dør af helbredelige sygdomme. I en sådan situation er det afgørende at kunne skabe nye, helhedsorienterede svar. Tidligere tiders tænkemåder og forståelses rammer er ikke tilstrækkelige til at håndtere udfordringerne Fornuft><Natur

10 Hvad siger andre med Teori U? Hildbrandt: Folkeskolen hænger fast i fortiden. Derfor må alle skolemennesker møde fremtiden kreativt og stille sig selv spørgsmålene: Hvilket aftryk vil jeg sætte på fremtiden? Hvad har fremtiden behov for?

11 U`ets udgangspunkt At nogen ønsker eller måske er nødt til at udvikle noget nyt

12 Når vi downloader bygger vi på de Væren rutiner og erfaringer vi har. DOWNLOADING En tydelig problemstilling og intention for at finde den rette energi for alle der deltager i forandringen At blive ét med nuet. Sansningens mål er at nulstille den analyserende, logisk rationelle tænkning, at omdirigere. Hvad har jeg gang i? SE SE SE SANSE SKABENDE NÆRVÆR At blive ét med fremtiden, i den forstand, at vi sanser det, der kommer os i møde, men som ikke er kommet helt frem. Hvad er vi kaldet til at gøre? Gøren PERFORME SKABE PROTOTYP ER UDKRYST ALLISERE At performe; at få sammensat alle de bedste udgaver af tidligere prototyper i et flyvefærdigt produkt. Protypen består i at give konkret fysisk form til de ideer, vi har udkrystalliseret. Den kan hurtigt tilpasses andre forslag og forbedringer At sætte ord på hvad vi ønsker at skabe. At skærpe visionen fra det skabende nærvær og danne et tydeligere billede af, hvordan det ser ud i virkeligheden

13 downloading mønstre fra fortiden suspendere KONTAKT DIT / DIN performing opnå resultater gennem praksis og infrastruktur inkorporere VOJ VOC VOF SAM-sanse SE hvad det er vi ser omdirigere SANSE fra helhedens synspunkt give slip ÅBNE SIND ÅBNE HJERTE ÅBNE VILJE PRESENCING at forbinde sig med kilden SKABE PROTOTYPER samskabe strategiske mikrokosmer lade det udspille sig UDKRYSTALLISERE visioner og intentioner tage imod HVAD ER MIT SELV? HVAD ER MIN OPGAVE? SAM-skabe være SAMMEN om øjeblikket hvor skabelsen sker

14 SAM-sanse 1. AFSÆT: Ny strategi Ledetrådene 2. OPSTART WORKSHOP: Fælles forståelse af formål, proces, roller og ansvar 3. LÆRINGSREJSER: nyorienterende fordybelse i relevante kontekster Rejseholdet I U-modellen 4. TILBAGETRÆKNING: Skabe syntese af læringsrejser Skabe scenarier af en kommende fremtid Afdække intentioner & forpligtelser Udkrystallisere visioner og prototype initiativer PRÆSENTERE: nuværende resultater fra levende mikrokosmer PROTOTYPER: strategiske mikrokosmer, at lære ved at gøre 5. FORPLIGTELSE: nuværende scenarier & prototype initiativer fremlægges SAM-skabe

15 Downloading -Ubevidste mentale konstruktioner gør os til ofre Vi agere subjektivt og autopoetiske. Undervejs i vores opvækst gemmer vi fordomme, tiltrækning, afsky og maget andet på vores indre harddisk - erfaringer Vi konstruerer vores egne sandheder og tolker virkeligheden ud fra et indre univers, som vi forsvarer rationelt. Eks: Egern og rotter Vi risikerer at blive ofre for vores egne frembringelser, fremfor at blive aktive medspillere i vores egne liv.

16 Downloadingscase En nyuddannet typograf, der har en stor interesse i IT- teknologi. En af de første med hjemme pc og en stor hjælp på arbejdspladsen. Han bliver forfremmet til IT-ansvarlig kun 26 år gammel og herefter hurtig forfremmet til driftsleder. Ledelsesansvar for 40 medarbejdere i produktionen. En opkommende stjerne Headhuntet til et kendt forlag som produktionsleder, men nu opstår der problemer. Hvorfor?

17 STOP DOWNLOADING AntzB7EwE

18 4 barrierer for at organisationen kan stoppe downloading Autoritær leder, der med klippefast tro på egne overbevisninger frem for det han ser TÆNKE En leder slår hårdt ned på uenighed, selvom han siger at der er plads til forskellige meninger SE En leder gennemfører forandringsprogrammer, men ser ikke følgerne, at de ligefrem gør mere skade end gavn Ikke at erkende, hvad vi ser Ikke at se, hvad vi gør GØRE Ikke at sige, hvad vi tænker Ikke at gøre, hvad vi siger SIGE Den nye strategi udbasuneres men der sker intet

19 Det ubevidste er problemet ikke erfaringerne selv Vi skal ikke smide vores erfaringer overbord, men være kritisk og reflekteret omkring dem. Det er det ubevidste og den vanemæssige anvendelse af erfaringer som teori-u langer ud efter Vi skal anvende vores erfaringer og læring frugtbart Særligt udfordrende når vi står i en problematisk situation = Quick fix Finde vores indre forsker frem - undersøge

20 Downloading fortsat Den individuelle hardisk bliver konstrueret i samspil med andre i et socialt felt og bliver en kollektiv harddisk Kulturen rummer vores kollektive mentale modeller gennem; normer, etik, værdier og fællesmoralbegreber. En gammel myte fortæller at da Columbus sejlede ind mod kysten i Amerika, kunne indianerne ikke se skibene. De havde ikke begreber til at begribe, hvad de så. Direktøren fra den amerikanske bilindustri, der rejste til Japan.

21 Klaus Maigaard om jagten på autenticitet i offentlig styring Downloading :Når vi møder styringsmæssige dilemmaer, holder vi en standardtale eller iværksætter et arsenal af tiltag Vi udvikler en mere autentisk styring ved at kvalificere vores åbenhed og deltagelse i styringens samtaler. Autenticiteten består i, at vi erkender konteksterne som netop vores handlerum. Endelig kan vi som transformativt rationelle udvikle vores evne til at stå i det åbne og erkende det nye, der opstår i det dynamiske samspil af mangfoldige kontekster. Det er ikke noget vi kan udvikle hver for sig. Det er noget, der opstår i måden vi er sammen på. I et kollektivt nærvær. Her består autenticitet i et kollektivt, skabende nærvær

22 Øvelse i at nulstille downloading Skriv nogle antagelser om, hvordan du arbejder. Hvad er du god til? Skriv først en positiv liste over, hvad du er god til, og hvad du kan lide at arbejde med. Der kan være tale om alt mellem himmel og jord. Hvad skal du hellere holde dig fra? Skriv en minusliste, over det du ikke er så god til, og som du tit lader noget tilbage at ønske i din måde at arbejde på. Du kan også vælge: Hvad kan man på din arbejdsplads? Hvad kan man ikke på din arbejdsplads?

23 Øvelse fortsat.. Sæt jer to og to og gennemgå listen. Den ene fortæller om sin liste og den andens opgave er at undersøge om dine arbejdsvaner kun er henholdsvis positive eller negative. Spørg efter unikke undtagelser og om antagelsen har været afprøvet i nyere tid.

24 Jeg-i-mig Den dømmende stemme Venstre sides vogtere Jeg-i-det Kynismens stemme Jeg-i-dig Frygtens stemme Jeg-i-nu

25 Du vælger selv udgangspunkt for din bevidsthed Scharmer henfører til sit interview med biologen Francisco Varela, der påpeger at det kræver træning! Vi kender det også fra Mediation, mindfulness, NLP,

26 Casen En ældre kvinde med begyndende demens blev anbefalet plejehjemsplads af sin hjemkommune Demensen skaber problemer Visitator og familie peger på plejehjem Et plejehjem i den modsatte ende at storkommunen Datteren besøger plejehjemmet.

27 Opmærksomhedens feltstrukturer Fra hvilken position sanser, lytter og kommunikerer vi? Så længe vi primært downloader, er vi både som individer og organisationer lejret i Jeg-i-mig. DOWNLOADING Ser verden ud fra mig selv i min selvkonstruktion ligger også mine værdier opfattelser af rigtigt og forkert min kulturarv det handler om mig og mine behov stærkt bundet op på erfaringer oftest ureflekterede - den anden = projektion Casen: Den gamle mor er på vej på plejehjem ud fra en jeg-i-mig bevidsthed, altså ud fra praktiske vurderinger for de andre ikke for problemejeren

28 Jeg-i-det I denne tilstand kan du lytte til andre, forstået på den måde at du forsøger at forstå motiverne bagved, og hvor de vil hen. DEBAT FAKTUEL FORBINDELSE/ Åbent sind Åbent sind lytter forsøger at forstå anerkender uden nødvendigvis at forstå din opmærksomhed er på omverdenen og du tager den ad notam du acceptere Begynder at se uden at farves af egohensyn Case: Datteren så, altså i betydningen tage fakta ind. Hun så plejehjemmet med passive beboere og manglende omsorg. Det var kommunens behov, egne behov og hele familiens behov

29 Hvordan kommer man videre? Men hvis hun skal rykke herfra, skal der mere til, nemlig jeg-i-dig tilstanden, men Den dømmende stemme spærrer vejen til ny erkendelse og handling Mening og vurderinger, der indeholder forbehold, der hindre oplevelsen af dybere niveauer

30 Øvelse i at SE Alle børn kan undre sig; det er ikke noget vi tillærer os, men snarere noget, vi vænner os af med. Afsæt 10 min. Sid på en stol med rank ryg og fødderne på jorden. Lad hænderne hvile i skødet eller på lårene. Sørg for at slappe af i hele kroppen, ikke at spænde unødvendigt. Følg åndedrættet ned i bunden af kroppen en kort pause og følg det derefter ud med med udåndingen. Tæl i det indre hver udånding. Når du når til ti begynder du forfra. Når de ti minutter er gået, så tænk over, om du opdagede nyt om dit sind undervejs fx hvor meget du tænker, eller hvilke tanker, der fylder dit sind.

31 Indersiden af U`et Fokus på et stykke personligt udviklingsarbejde, som styrkes af konkret træning Den dømmende stemme Den Kyniske Stemme Frygtens stemme Tre tærskelvogtere, der skal overvindes på vejen til fordybelse/kilden

32 VOJ DEN DØMMENDE/VURDERENDE STEMME. FORMÅL ÅBENT SIND FORHINDRINGER NULSTILLE - SE MED FRISKE ØJNE MULIGHEDER Forældet og indskrænket dømmekraft/jeg ved Fastlåst tankegang/jeg kender Forudfattede meninger Angst og usikkerhed Egen svaghed Vær nysgerrig Stil spørgsmål i stedet for at give svar Lyt..lyt..lyt Vid om du ønsker forandring Vær bevidst

33 Jeg-i-dig Man flytter opmærksomheden endnu en tak, nemlig til et bestemt sted i omverdenen. Du begynder at forstå, ikke det du forstod i forvejden, men det den anden forstår. Du går ind i en empatisk forhold til, hvem det er, du forholder dig til( Gennem dialog men også litt., kunst og film).. DIALOG PERSONLIG FORBINDELSE/ Åbent hjerte Åbent hjerte du både lytter til og ser dine medmennesker du begynder at forstå det, andre forstår du kan være i god dialog og samtale med andre du spørger for at forstå genklangen - den anden = du Casen: denne tilstand indfinder sig hos datteren umiddelbart efter besøget på plejehjemmet. Datteren går ind på morens frekvens

34 Den kyniske stemme En kynisk forholden sig til sin oplevelse af andre i jeg-i-dig tilstanden, er den næste tærskel der skal overvindes. At føle sig berørt, at føle sig ind i andres menneskers historie kan være så overvældende, at vi bevæbner os med kynisme, forstået som at lægge afstand til andre

35 VOC FORHINDRINGER FORMÅL KYNISMENS STEMME ÅBENT HJERTE Angst Usikkerhed Sårbar Manglende mod Behov for kontrol Kaos angst Bange for følelser Distancerer os fra problemer MULIGHEDER SANSE UD FRA MULIGHEDERNE Vær åben Øv dig i at bruge sanserne Bed om hjælp Skab sikkerhedsnet Prøv det

36 Det sidste nåleøje: Frygtens stemme At give slip, nulstille viljen og lade det, der er, være og det, der vil ske, ske, indbefatter jo et egotab. Ikke et tab at i dit inderste væsen, men af dit selvkonstruerede, downloadede lille jeg. At mist sig selv og dermed opleve sig selv på ny = Det kræver mod Det er i den sociale situation, der udfordre dig, hvor dit mod fodres Samskabelse

37 VOF FRYGTENS STEMME/ANGSTEN FOR DET UKENDTE.. FORMÅL ÅBEN VILJE FORHINDRINGER GIVE SLIP MULIGHEDER Angst/ Frygt Usikkerhed Forventninger Indre dramaer Downloadede erfaringer Fastholde den vi er Overvej din egen reaktion Risiko vurdering Vinde/tabe vippe Lav aftaler Øv dig og sig det højt Fastholde det vi har

38 . Jeg-i-nu Ny på den videnskabelige scene En transformerende oplevelse af total åbenhed. Jeg taler og lytter ud fra det sted som Scharmer benævner som Kilden Scharmers egen oplevelse af et brændende hus som 17 årig = Han kunne ikke opretholde en jeg-i-mig, en jeg-i-det eller en jegi-dig, men han var alligevel. Han stod ved det tomme lærred og skulle i gang med et nyt liv.... PRESENCING FORBINDELSE til KILDEN/åben vilje Åben vilje en total uforbeholden åbenhed generativ lytning - opstår ofte ud fra en pludselig hændelse følges ofte af en rar fornemmelse oplevelse af at tiden gik i stå opleves ofte sammen med store følelser synergi

39 Afslutning på Plejehjemscasen Hvis man ændre sit eget indre ståsted og har kontakt med sit autentiske selv, så kan du påvirke andre på en helt anderledes måde Der skete det forunderlige, efter man på et møde var kommet til bunds i, hvis behov og ønsker man forsøgte at varetage, at alle søskende havde en særlig stund. De sad sammen med deres mor og begyndte en samtale om deres liv og hvad de havde oplevet sammen med moren. Et intenst nærvær og al automatpilot var væk. En fælles jeg-i-nu oplevelse, hvor de ikke ville noget bestemt (åben vilje), men bare være sammen = det hvide lærred.

40 At lytte med fire forskellige opmærksomheder - øvelse 5*5, fortæl en dilemmafyldt historie fra hverdagen. I andre lytter som beskrevet nedenfor, fortæl derefter på skift fra jeres lytteposition. Bagefter: Hvad kan denne øvelse bruges til? 45 min 1. Lyt til det du har kendskab til (downloader) 2. Lyt til det der gør dig nysgerrig (åbent sind) 3. Lyt til det der berører dig (åbent hjerte) 4. Lyt til fornemmelserne af at noget er ved at spire frem (åben vilje)

41 I Bunden af U`et Sam-presencing, hvor man sammen prøver at skabe forbindelse til den fremtid, der er ved at spire frem= fornemmelser bliver til konkrete ideer. Åbne sit nærvær i nuet og strække sine sanser ud og med hele sin kapacitet forsøge at fornemme og mærke fremtidens muligheder Kontakt med den indre kilde for kreativitet og mening, mod til at slippe det kendte og tro på at noget kan være anderledes

42 TO KILDER TIL LÆRING - TO LÆRINGSCIRKLER A: Læring gennem refleksion over fortidens erfaringer handle - observere - reflektere - planlægge handle fremtiden som en modificeret form af fortiden B: Læring gennem nærvær At åbne sig mod den ankommende fremtid At lære fra den ankommende fremtid/prorefleksion LmH nov. 07

43 Skabende nærvær At knytte forbindelse til til kilden til den optimale, fremtidige mulighed og bringe den ind i nuet. Stille os selv spørgsmålet: Hvad er vi kaldet til at gøre? (noget rykker i mig) Hvad er vores højeste potential?

44 Eksempler på skabende nærvær Csikszentmihalyi og flow: Man er opslugt af en aktivitet for dens egen skyld. Egoet forsvinder og, og tiden flyver. Når man bokser med noget, der har eksistentiel eller større personlig betydning. Skal sove på det. Holdsport, hvor den enkelte bidrager uden at sanse sig selv

45 Skabende nærvær Venstre side handler om at forbinde sig til sit autentiske kald som udtryk for en større vilje Lille egen vilje Viljen transformeres Frigøre sig for overflødigt vanegods Autentiske kald Højre side handler om at realisere autenticitetens muligheder

46 Refleksionsspørgsmål Hvad er jeg god til? Hvad kan jeg godt lide at arbejde med? Hvad gør jeg, når andre godt kan lide det jeg gør? Hvornår mærker jeg, at jeg er en god version af mig selv?

47 Din vej til lederjobbet Lav en tegning en biografilinie (med små tekstfelter og gerne små tegninger) - der fortæller noget om det, som har formet dig som leder. Det kunne være: Plads i søskendeflokken, opvækstmiljø osv Betydningsfulde menneskemøder, forbilleder, modbilleder Oplevelser, erfaringer (før og efter du blev leder) Uddannelser, jobs osv Op- og nedture, kriser (som du vil fortælle om!) Det skal også fremgå: Hvornår tog du beslutningen om at blive leder?

48 downloading mønstre fra fortiden suspendere KONTAKT DIT / DIN performing opnå resultater gennem praksis og infrastruktur inkorporere VOJ VOC VOF SAM-sanse SE hvad det er vi ser omdirigere SANSE fra helhedens synspunkt give slip ÅBNE SIND ÅBNE HJERTE ÅBNE VILJE PRESENCING at forbinde sig med kilden SKABE PROTOTYPER samskabe strategiske mikrokosmer lade det udspille sig UDKRYSTALLISERE visioner og intentioner tage imod HVAD ER MIT SELV? HVAD ER MIN OPGAVE? SAM-skabe være SAMMEN om øjeblikket hvor skabelsen sker

49 Ud af hængekøjen Et fladt U går for hurtigt fra tænkning til handling 70% af forandringsindsatser mislykkes, fordi de er for overfladiske. Ydre processer og strukturer, men ikke de grundlæggende antagelser, som er forankret i kulturen og de mennesker der skal bære forandringerne hjem Kotter og Schein

50 Udkrystallisere At få kontakt til et sted, hvor man overgiver sig til en større helhedsvilje, og slipper personlig hensigt At sætte ord på det vi ønsker at skabe Ikke skabe noget bestemt At stille spørgsmål uden at lede efter svar Skærpe visionen fra skabende nærvær Energien til at skabe forandringer hentes i intentionens kraft

51 At skabe prototyper I lille skala afprøver og undersøger man. Begår fejl og lære. Refleksion over handling nødvendig, altså handling og refleksion samtidigt Hvad går godt og hvad virker mindre godt og mod til at følge konsekvenserne i en søgning frem mod noget som kan gennemføres og implementeres Eks. Cisco Systems 0,8- princip

52 At performe At tage skridtet videre fra afprøvningen At integrere de bedste udgaver af de tidligere prototyper til et flyvefærdigt produkt Scharmer bruger teatret som metafor: teater er en levende struktur, der skærpes og forfines. Først efter mange prøver er tæppet parat til at gå op. Forestillingen udvikles stadig, nu i synergi med publikum. Stadig udvikles en førsteudgave

53 Øvelse i at pege på fælles prototyper Sæt jer i to grupper og fortæl hinanden kort om jeres forandringsæg. Undersøg fortællingerne for mønstre og forskelle Er der noget der går igen? Brug idestafetten som hjælp til sammen at skabe prototyper

Teori U en ramme for innovativ organisationsudvikling

Teori U en ramme for innovativ organisationsudvikling Teori U en ramme for innovativ organisationsudvikling Drop vanetænkning - Og giv plads til nyskabende handlinger Foreningsfællesskabet LIGEVÆRD, 11.nov. 2011 PROGRAM Oplæg om at løse nutidens problemer

Læs mere

Teori U-oplæg hos FUI, foråret 2012

Teori U-oplæg hos FUI, foråret 2012 Teori U-oplæg hos FUI, foråret 2012 v/ Thomas Gerstrøm, thomas@cubion.dk, mob. 23663900 Partner og Chefkonsulent for Akademiet for læring og innovation HD-O, læreruddannet og markedsøkonom, cert. systemisk

Læs mere

TEORI U som ramme for innovativ organisationsudvikling

TEORI U som ramme for innovativ organisationsudvikling TEORI U som ramme for innovativ organisationsudvikling Kan Teori U anvendes i vandselskaberne? Hvad er meningen? DANVA lederforum, 5. december 2012 Váslav Havel om tidens udfordringer: Jeg mener, der er

Læs mere

Fremtidens Innovative Læringsrum Teori U v/lotte Darsø

Fremtidens Innovative Læringsrum Teori U v/lotte Darsø Fremtidens Innovative Læringsrum Teori U v/lotte Darsø Dr. C. Otto Scharmer Seniorlektor ved MIT Stifter af Presencing Institute www.ottoscharmer.com Lotte Darsø Lektor, PhD i innovation og Studieleder

Læs mere

Rejseholdet. Teori U og selvledelse Fredag d. 21 september Hanne Møller

Rejseholdet. Teori U og selvledelse Fredag d. 21 september Hanne Møller Rejseholdet Teori U og selvledelse Fredag d. 21 september Hanne Møller Den blinde plet Hvad der tæller, er ikke kun hvad ledere gør eller hvordan de gør det, men den indre tilstand, det indre sted, hvorfra

Læs mere

Dbio Lederforum den 17. marts 2011. U teori og innovation og fremtidens ledelse

Dbio Lederforum den 17. marts 2011. U teori og innovation og fremtidens ledelse Dbio Lederforum den 17. marts 2011 U teori og innovation og fremtidens ledelse Temaerne Grundprincipperne for tækningen - Hvad er det teorien fortæller os - Udgangspunktet for tænkningen - De første skridt

Læs mere

PROCESFACILITATOR VELKOMMEN TIL PROCESUDDANNELSEN I DE DANSKE FOLKEBIBLIOTEKER, MODUL 3, EFTERÅRET 2012 KIRSTEN M. DANIELSEN KARIN DAM NORDLUND

PROCESFACILITATOR VELKOMMEN TIL PROCESUDDANNELSEN I DE DANSKE FOLKEBIBLIOTEKER, MODUL 3, EFTERÅRET 2012 KIRSTEN M. DANIELSEN KARIN DAM NORDLUND PROCESFACILITATOR VELKOMMEN TIL PROCESUDDANNELSEN I DE DANSKE FOLKEBIBLIOTEKER, MODUL 3, EFTERÅRET 2012 KIRSTEN M. DANIELSEN KARIN DAM NORDLUND Opsamling på modul 2 Fælles opsamling på modul 1 Folkebiblioteket

Læs mere

Innovativ faglighed. en introduktion til Otto Scharmers Teori U. Af Michael Breum Jakobsen, chefkonsulent

Innovativ faglighed. en introduktion til Otto Scharmers Teori U. Af Michael Breum Jakobsen, chefkonsulent Innovativ faglighed en introduktion til Otto Scharmers Teori U Af Michael Breum Jakobsen, chefkonsulent Hvad er den særlige pædagogiske faglighed man som lærer skal besidde, hvis man vil være en innovativ

Læs mere

U teori Af Pia Torreck, UPTION

U teori Af Pia Torreck, UPTION U teori Af Pia Torreck, UPTION Et filosofisk bud på ny lederadfærd Det indre øjeblik, hvor store ledelsesbedrifter bliver født Find din mission dit større formål En mental erkendelsesrejse at se med friske

Læs mere

Samrådet for specialskoleledere

Samrådet for specialskoleledere Samrådet for specialskoleledere Nye tanker nye muligheder for ledelse af ledere. En dag med systemisk tilgang til ledelse og inspiration fra Teori U Jesper Loehr-Petersen, MacMann Berg. Fokus de kommende

Læs mere

MED MENINGEN SOM DRIVKRAFT

MED MENINGEN SOM DRIVKRAFT MED MENINGEN SOM DRIVKRAFT TEORI U: Skabende nærvær nærvær i samskabende strategiske processer OPPMERKSOMT NÆRVÆR I ARBEIDSLIV OG LEDELSE OSLO 8.- 9. november 2013 IKKE GENTAGE FORTIDENS MØNSTRE OG VANER

Læs mere

04-10-2015. Program for Mellemledernetværket den 30. september 2015. Mellow.nu v/marlene stolle

04-10-2015. Program for Mellemledernetværket den 30. september 2015. Mellow.nu v/marlene stolle Program for Mellemledernetværket den 30. september 2015 Kort præsentation af Mellow.nu Paradigmeskift v / Jane Blichmann, erhvervspsykolog, cand. Pæd. Psych., Master og Management Development, Coaching

Læs mere

Teori U - Uddannelsen

Teori U - Uddannelsen Teori U - Uddannelsen Teori U Akademiet - frisætter mennesker, forløser energi og skaber transformativ udvikling! Det er i livet og i hverdagen, det skal gøre en forskel! Teori U - Uddannelsen - deep diving!

Læs mere

Der er 3 niveauer for lytning:

Der er 3 niveauer for lytning: Aktiv lytning Aktiv lytning betyder at du som coach har evnen til at lytte på et dybere niveau. Du opøver evnen til at lytte til det der ligger bag ved det, der bliver sagt eller det der ikke bliver sagt.

Læs mere

Kapitel 1: Begyndelsen

Kapitel 1: Begyndelsen Kapitel 1: Begyndelsen Da jeg var 21 år blev jeg syg. Jeg havde feber, var træt og tarmene fungerede ikke rigtigt. Jeg blev indlagt et par uger efter, og fik fjernet blindtarmen, men feberen og følelsen

Læs mere

Hold 1, 2014 LOGBOG. Denne logbog tilhører:

Hold 1, 2014 LOGBOG. Denne logbog tilhører: Ledelse af borger og patientforløb på tværs af sektorer Et lederudviklingsforløb for ledere i Sundhed og Omsorg i Aarhus Kommune og ved Aarhus Universitetshospital Hold 1, 2014 LOGBOG Denne logbog tilhører:

Læs mere

Hvor er din opmærksomhed?

Hvor er din opmærksomhed? Teori U Hvor er din opmærksomhed? Af Pernille Storgaard Bøge, chefkonsulent i Ankerhus, pernille@ankerhus.dk Du er i gang med at læse en artikel om Teori U. Spørgsmålet er, om du også har din opmærksomhed

Læs mere

Spring ud i livet 8 veje mod et bevidst og værdifuldt liv

Spring ud i livet 8 veje mod et bevidst og værdifuldt liv Spring ud i livet 8 veje mod et bevidst og værdifuldt liv 1. Kend de faktorer, der fastholder dig i smerte og lidelse. 2. Forstå, hvordan automatpiloten styrer dit liv. 3. Bliv bevidst, så du kan gøre

Læs mere

Vi kan alle skabe forandring

Vi kan alle skabe forandring Vi kan alle skabe forandring - om meningsfulde forandringsprocesser i pædagogisk praksis Temadag Køge d. 4. oktober 2014 Cand. Psych. Inge Schoug Larsen Hvad ville du gøre, hvis du vandt en million? 2

Læs mere

Velkommen til 3. session af DOL modulet: Forandring udvikling og Innovation

Velkommen til 3. session af DOL modulet: Forandring udvikling og Innovation < Velkommen til 3. session af DOL modulet: Forandring udvikling og Innovation Karsten Juul-Olsen Karsten@cubion.dk Dagsorden for i dag (a +b) Dagens formål og mål Logbogs reflektioner Teori U dobbeltcirkel

Læs mere

Hvilke sorter skal der vokse på marken?

Hvilke sorter skal der vokse på marken? Hvilke sorter skal der vokse på marken? En temadag om EU-sortslovgivningens betydning for det økologiske og konventionelle jordbrug Tirsdag den 6. november 2012 kl. 10-15 i NaturErhvervstyrelsen Moderator:

Læs mere

Udgivet af Susan Schvartz Larsen

Udgivet af Susan Schvartz Larsen Udgivet af Susan Schvartz Larsen Kære læser Først en lille introduktion til, hvordan du kan bruge Dagenes tekster. Dine tanker styrer alt i dig det er den helt korte version. Den lange kan du få på et

Læs mere

Marken er mejet, og høet er høstet, kornet er i laderne, og høet står i hæs.

Marken er mejet, og høet er høstet, kornet er i laderne, og høet står i hæs. Marken er mejet, og høet er høstet, kornet er i laderne, og høet står i hæs. Frugten er plukket, og træet er rystet, og nu går det hjemad med det allersidste læs. Rev vi marken let, det er gammel ret,

Læs mere

Guide til mindfulness

Guide til mindfulness Guide til mindfulness Mindfulness er en gammel buddistisk teknik, der blandt andet kan være en hjælp til at styre stress og leve i nuet. Af Elena Radef. Januar 2012 03 Mindfulness er bevidst nærvær 04

Læs mere

FÆLLESSKAB MED FORSTÅELSE FORDELE

FÆLLESSKAB MED FORSTÅELSE FORDELE FÆLLESSKAB MED FORSTÅELSE Inklusion er ikke noget, nogen kan gøre alene. Det er en egenskab ved fællesskabet at være inkluderende, og der er store krav til inkluderende fællesskaber. Først og fremmest

Læs mere

Kommunikation dialog og svære samtaler

Kommunikation dialog og svære samtaler Kommunikation dialog og svære samtaler Den ægte dialog Perspektivet forgrunden og baggrunden Vi oplever og erfarer altid i et givent perspektiv Noget kommer i forgrunden noget træder i baggrunden Vi kan

Læs mere

Identitet og værdighed i en forandringens tid

Identitet og værdighed i en forandringens tid Identitet og værdighed i en forandringens tid Når alt forandres, forandres vi alle. En ny bevidsthed og en ny verden er ved at blive genfødt i os mennesker. Et helt nyt daggry er ved at vågne og gennemtrænge

Læs mere

Slide 1. Slide 2. Slide 3. Definition på konflikt. Grundantagelser. Paradigmer i konfliktløsning

Slide 1. Slide 2. Slide 3. Definition på konflikt. Grundantagelser. Paradigmer i konfliktløsning Slide 1 Paradigmer i konfliktløsning Kilde: Vibeke Vindeløv, Københavns Universitet Slide 2 Grundantagelser En forståelse for konflikter som et livsvilkår En tillid til at parterne bedst selv ved, hvad

Læs mere

Velkommen til regionsmøde i Region Nordjylland V/ Henning Nielsen

Velkommen til regionsmøde i Region Nordjylland V/ Henning Nielsen Velkommen til regionsmøde i Region Nordjylland V/ Henning Nielsen Program 09.00-09.30 Registrering og morgenkaffe 09.30-09.40 Velkomst og fællessang v/regionsudvalget 09.40-10.40 Orientering fra Regionsudvalget

Læs mere

Teori U workshop for kvinder om personligt lederskab Marokko den 22.-29. marts 2015

Teori U workshop for kvinder om personligt lederskab Marokko den 22.-29. marts 2015 Teori U workshop for kvinder om personligt lederskab Marokko den 22.-29. marts 2015 Sahara ørkenen - lederudviklingsrejsen 2014 MÅLGRUPPE Kvinder, der arbejder som ledere på alle niveauer eller er selvstændige.

Læs mere

Velkommen til Mindfulness en organisatorisk vinkel

Velkommen til Mindfulness en organisatorisk vinkel Velkommen til Mindfulness en organisatorisk vinkel Udviklingskonsulenterne 2012 Hans Ehlert www.hans-ehlert.dk Nedslag i workshopen Lidt baggrund Hvad er mindfulness? Primære kilder og nogle definitioner

Læs mere

Resumé fra foredraget Særligt sensitive mennesker/er du også særligt sensitiv? Susanne Møberg www.moeberg.dk

Resumé fra foredraget Særligt sensitive mennesker/er du også særligt sensitiv? Susanne Møberg www.moeberg.dk Resumé fra foredraget Særligt sensitive mennesker/er du også særligt sensitiv? Susanne Møberg www.moeberg.dk 1. Særligt sensitive mennesker er mere modtagelige over for indtryk, fordi nervesystemet er

Læs mere

SKAB BLOMSTRING - høst mere, bedre og større på mange planer

SKAB BLOMSTRING - høst mere, bedre og større på mange planer SKAB BLOMSTRING - høst mere, bedre og større på mange planer vågehed, vovemod vanebrud v. Vibeke Drevsen Bach Energy2work.dk Web: www.energy2work.dk Mail: kontakt@energy2work.dk Tlf.:+45 22 78 71 24 Idé

Læs mere

! " # " $ % $ % & ' ( ) * + ',-. / 0 1 1 2

!  #  $ % $ % & ' ( ) * + ',-. / 0 1 1 2 1 ! " # " $ % $ % &' ( )*+',-./ 011 2 2/3 14134 56 /7 /4 32 +! 2 3 /14$5 14 6$ 5 + 4 / 7 4+/17 8 /$1 57 3 9/ 43 + 7 2+! 14/*611 + 1 6:*61: +! 6 7 " 1 #++ 14 /; $4 "1! $3 :2 613,: :

Læs mere

Darum skole 12. august. Kommunikation - og en coachende tilgang. Lære om - og træne kommunikation, der gør en forskel

Darum skole 12. august. Kommunikation - og en coachende tilgang. Lære om - og træne kommunikation, der gør en forskel Darum skole 12. august Kommunikation - og en coachende tilgang Lære om - og træne kommunikation, der gør en forskel Charlotte Christensen Selvstændig: CC-lotus.dk Proceskonsulent & underviser Mastercoach,

Læs mere

Fokus på det der virker

Fokus på det der virker Fokus på det der virker ICDP i praksis Online version på www.thisted.dk/dagpleje Forord: Gode relationer er altafgørende for et barns trivsel. Det er i det gode samvær barnet udvikler sig det er her vi

Læs mere

Skabende kunstterapi. Hanne Stubbe teglbjærg. a arh u S u nivers itets forlag

Skabende kunstterapi. Hanne Stubbe teglbjærg. a arh u S u nivers itets forlag Skabende kunstterapi Hanne Stubbe teglbjærg a arh u S u nivers itets forlag SKABENDE KUNSTTERAPI Hanne Stubbe Teglbjærg SKABENDE KUNSTTERAPI Aarhus Universitetsforlag a Skabende kunstterapi Forfatteren

Læs mere

AUTENTISK LEDERSKAB. Om at møde dig selv, bruge dig selv og udfolde dit fulde potentiale som leder og menneske

AUTENTISK LEDERSKAB. Om at møde dig selv, bruge dig selv og udfolde dit fulde potentiale som leder og menneske AUTENTISK Et intensivt udviklingsforløb for ledere, der ønsker at fordybe og forstærke deres autentiske lederskab. Om at møde dig selv, bruge dig selv og udfolde dit fulde potentiale som leder og menneske

Læs mere

Kærligt talt. Forlaget Go'Bog. 5 trin til indre ro og kærlige relationer gennem bevidst brug af dit sprog. Af Lisbet Hjort

Kærligt talt. Forlaget Go'Bog. 5 trin til indre ro og kærlige relationer gennem bevidst brug af dit sprog. Af Lisbet Hjort Kærligt talt 5 trin til indre ro og kærlige relationer gennem bevidst brug af dit sprog Af Lisbet Hjort Forlaget Go'Bog Kærligt talt-konceptet Kærligt talt-metoden går ud på at få et liv med indre ro og

Læs mere

Vågn op til dit liv! Den virkelige opdagelsesrejse er ikke at finde nye landskaber, men at se dem med nye øjne

Vågn op til dit liv! Den virkelige opdagelsesrejse er ikke at finde nye landskaber, men at se dem med nye øjne Vågn op til dit liv! Den virkelige opdagelsesrejse er ikke at finde nye landskaber, men at se dem med nye øjne Kilde: Mindfulness Mark Williams & Danny Penman At skifte perspektiv Du sidder på en bakketop

Læs mere

Den Indre mand og kvinde

Den Indre mand og kvinde Den Indre mand og kvinde To selvstændige poler inde i os Forskellige behov De har deres eget liv og ønsker De ser ofte ikke hinanden Anerkender ofte ikke hinanden Den største kraft i det psykiske univers,

Læs mere

At skabe bevægelse gennem at ud-folde og ud-vide den andens perspektiv.

At skabe bevægelse gennem at ud-folde og ud-vide den andens perspektiv. At skabe bevægelse gennem at ud-folde og ud-vide den andens perspektiv. Prøv ikke at hjælpe! Skub ikke! Foreslå ingen løsninger! Vær nysgerrig på denne forunderlige historie! Vær gerne langsom! Hør hvad

Læs mere

Kroppen lyver aldrig. Sådan træner du din opmærksomhed. Formålet med at træne din opmærksomhed på kroppen er: hed er opfyldt af.

Kroppen lyver aldrig. Sådan træner du din opmærksomhed. Formålet med at træne din opmærksomhed på kroppen er: hed er opfyldt af. Lektion 2 The Power of Silence Kroppen lyver aldrig. Sådan træner du din opmærksomhed på kroppen Mindfulness handler om at være vågen og fuldt nærværende i nuet. I de næste tre lektioner skal du derfor

Læs mere

Bliv ven med din hest Lær at forstå din hest og bliv den han vælger at være sammen med

Bliv ven med din hest Lær at forstå din hest og bliv den han vælger at være sammen med Bliv ven med din hest Lær at forstå din hest og bliv den han vælger at være sammen med Indledning Velkommen til min E- bog. Mit navn er Vicki Bredahl Støvhase. Jeg har lyst til at skrive denne bog, for

Læs mere

At udfolde fortællinger. Gennem interview

At udfolde fortællinger. Gennem interview At udfolde fortællinger Gennem interview Program 14.00 Velkommen og opfølgning på opgave fra sidst 14.20 Oplæg 15.00 Pause 15.20 Øvelse runde 1 15.55 Øvelse runde 2 16.30 Fælles opsamling 16.50 Opgave

Læs mere

Pårørende. Livet tæt på psykisk sygdom

Pårørende. Livet tæt på psykisk sygdom Pårørende Livet tæt på psykisk sygdom Livet som pårørende Det er afgørende, hvordan du som pårørende støtter op om den syge og tager del i det svære forløb, det er, at komme ud af svær krise eller psykisk

Læs mere

Bliv verdens bedste kommunikator

Bliv verdens bedste kommunikator Bliv verdens bedste kommunikator Vane 1: Kend dig selv 2 3 Begrænsende overbevisninger Jeg lærer det aldrig Jeg er en dårlig kommunikator og sådan er det bare Folk lytter ikke, når jeg siger noget Jeg

Læs mere

Orientering fra DM-Markedsnyt

Orientering fra DM-Markedsnyt Nyhedsbrev nr. 9 September 2015 Orientering fra DM-Markedsnyt Emner: Salg og registrering af traktorer i Norge og Sverige Ni millioner Deutz motorer Pöttinger melder om omsætningsrekord for femte gang

Læs mere

Vi må tage behovet for udvikling alvorligt Teori U kan hjælpe os på vej Opmærksomhedens dybere niveauer Niveau 1. Niveau 2. Niveau 3. Niveau 4.

Vi må tage behovet for udvikling alvorligt Teori U kan hjælpe os på vej Opmærksomhedens dybere niveauer Niveau 1. Niveau 2. Niveau 3. Niveau 4. En verden i forvandling med Teori U C. Otto Scharmer viser med sin Teori U en ny form for ledelse, som kan bringe os ud af den miljømæssige og sociale nød i verden. Den fordrer ny bevidsthed og opmærksomhed

Læs mere

Udforskning af ledelsesrummet

Udforskning af ledelsesrummet Ledelsesrum Form eller Fantasi Mette Yde Adjunkt i Ledelse, UCC MBA, MindAction.. Optaget af ledelsespraksis og læring Institut for Ledelse & Innovation - IFLI Udforskning af ledelsesrummet Vi udforsker

Læs mere

1. Mark 4,35-41: At være bange for stormen (frygt/hvem er han?)

1. Mark 4,35-41: At være bange for stormen (frygt/hvem er han?) 1. Mark 4,35-41: At være bange for stormen (frygt/hvem er han?) 1. Jesus har undervist en masse i løbet af denne dag. Hvorfor tror du at Jesus foreslår, at de skal krydse over til den anden side af søen?

Læs mere

SLIP ANERKENDELSEN LØS

SLIP ANERKENDELSEN LØS Mads Ole Dall & Solveig Hansen (red) (2001) SLIP ANERKENDELSEN LØS den 09-03-2012 kl. 8:26 Søren Moldrup side 1 af 5 sider FORORD Næppe nogen virksomhed lever en dag uden at begreber som forandring, udvikling,

Læs mere

Elisabeth Flensted-Jensen Fridda Flensted-Jensen

Elisabeth Flensted-Jensen Fridda Flensted-Jensen Elisabeth Flensted-Jensen Fridda Flensted-Jensen KURSETS FORMÅL er at styrke dig i at bruge dig selv bedst muligt, når du kommunikerer på din arbejdsplads. Med nærvær og effektivitet. Du arbejder med din

Læs mere

Hold 1, 2014. LOGBOG. 2. Samling. Denne logbog tilhører:

Hold 1, 2014. LOGBOG. 2. Samling. Denne logbog tilhører: Ledelse af borger og patientforløb på tværs af sektorer Et lederudviklingsforløb for ledere i Sundhed og Omsorg i Aarhus Kommune og ved Aarhus Universitetshospital Hold 1, 2014 LOGBOG. 2. Samling Denne

Læs mere

Science i børnehøjde

Science i børnehøjde Indledning Esbjerg kommunes indsatsområde, Science, som startede i 2013, var en ny måde, for os pædagoger i Børnhus Syd, at tænke på. Det var en stor udfordring for os at tilpasse et forløb for 3-4 årige,

Læs mere

10 principper bag Værdsættende samtale

10 principper bag Værdsættende samtale 10 principper bag Værdsættende samtale 2 Værdsættende samtale Værdsættende samtale er en daglig praksis, en måde at leve livet på. Det er også en filosofi om den menneskelige erkendelse og en teori om,

Læs mere

Personprofil og styrker

Personprofil og styrker Personprofil og styrker Et redskab til at forstå dine styrker gennem din personprofil Indhold Dette værktøj er udviklet med henblik på at skabe sammenhæng mellem de 24 karakterstyrker udviklet af The VIA

Læs mere

Innovativ skoleudvikling med Teori U som ramme

Innovativ skoleudvikling med Teori U som ramme Ledelses-og organisationskonsulent, Lone Belling, Liv og Lederskab Innovativ skoleudvikling med Teori U som ramme I november 2009 havde vi endnu et møde i skolelederkredsen i Vejle hvor forvaltningen bfremlagde

Læs mere

Hvil i dig selv og opnå bedre resultater

Hvil i dig selv og opnå bedre resultater Hvil i dig selv og opnå bedre resultater Autenticitet og integritet Lederne Nordsjælland 6. Juni 2012 - Rikke Hartmann-Bossen Hvor vil du hen med dit Lederskab? Workshop nr. 2: Hvil i dig selv og opnå

Læs mere

Positive Bekræftelser stress/depression. Positive Bekræftelser

Positive Bekræftelser stress/depression. Positive Bekræftelser Kathe Daewaell Grønning Positive Bekræftelser stress/depression Positive Bekræftelser stress/depression Chi Publishing 1 Positive Bekræftelser stress/depression Kathe Daewaell Grønning Tekst og foto: Kathe

Læs mere

Ledelse af kreative processer. Inklusionsleder 6. November 2014 Vicki Sieling

Ledelse af kreative processer. Inklusionsleder 6. November 2014 Vicki Sieling Ledelse af kreative processer Inklusionsleder 6. November 2014 Vicki Sieling Oplæggets spørgsmål Hvordan kan jeg få pædagogiske medarbejdere til at udfolde kreative kræfter og energi i forandringsprocesser?

Læs mere

Det her får du ud af at deltage på uddannelsen: MejlhedeHalskov.dk

Det her får du ud af at deltage på uddannelsen: MejlhedeHalskov.dk Integrativ NLP Practitioner og Master Practitioner Vi tilbyder nu en unik uddannelse, som kombinerer det bedste fra en NLP Practitioner og en NLP Master Practitioner med Enneagrammet indsat i en integral

Læs mere

Når udfordringerne står i kø, bliver vi nødt til at tænke nyt og handle anderledes

Når udfordringerne står i kø, bliver vi nødt til at tænke nyt og handle anderledes Når udfordringerne står i kø, bliver vi nødt til at tænke nyt og handle anderledes At tænke fra mere til bedre kan være et godt bud på en ny-orientering. Af Jesper Loehr-Petersen. MacMann Berg 2012 At

Læs mere

Nyhedsbrev for oktober 2009

Nyhedsbrev for oktober 2009 Nyhedsbrev for oktober 2009 Indhold i denne udgave Kunsten at netværke 1 Kunsten at lede 1 Team Boyatzis 2 At lære er at gøre 3 Led ved ledelse 4 Kompetente bestyrelser 5 Kunsten at netværke På AOM konferencen

Læs mere

Velkommen til regionsmøde i Region Hovedstaden V/ Kurt Damsted

Velkommen til regionsmøde i Region Hovedstaden V/ Kurt Damsted Velkommen til regionsmøde i Region Hovedstaden V/ Kurt Damsted Program 09.00-09.30 Registrering og morgenkaffe 09.30-09.40 Velkomst og fællessang v/regionsudvalget 09.40-10.40 Orientering fra Regionsudvalget

Læs mere

Medfølende brevskrivning Noter til terapeuten

Medfølende brevskrivning Noter til terapeuten Medfølende brevskrivning Noter til terapeuten Idéen bag medfølende brevskrivning er at hjælpe depressive mennesker med at engagere sig i deres problemer på en empatisk og omsorgsfuld måde. Vi ønsker at

Læs mere

Erogi Manifestet. Erogi Manifestet

Erogi Manifestet. Erogi Manifestet Erogi Manifestet Erogi Manifestet Vi oplever erogi som livskraft Vi har modet til at sige ja Vi er tro overfor os selv Vi elsker, når vi dyrker sex Vi er tilgængelige Vi gør os umage Vi har hemmeligheder

Læs mere

Frugtfaste. Fadervor. Jabes bøn

Frugtfaste. Fadervor. Jabes bøn Frugtfaste Faste er en vej til at rense ud i dit liv og åbne din ånd. Her finder du en frugtfaste, som varer 10 dage. Selve programmet, kræver ikke meget af dig, kun at du er frisk på at spise frugt morgen,

Læs mere

Teori U workshop for kvinder om personligt lederskab

Teori U workshop for kvinder om personligt lederskab Teori U workshop for kvinder om personligt lederskab Marokkos bjerge og ørken Sahara ørkenen - lederudviklingsrejsen 2014 MÅLGRUPPE Kvinder, der arbejder som ledere på alle niveauer eller er selvstændige.

Læs mere

Fra værested til lærested

Fra værested til lærested Fra værested til lærested Hvordan en forandringsproces kan skabe tid v. Edith Ravnborg Nissen Ikke mere af det samme, men noget nyt. Ny professions forståelse Fra bistandsloven Serviceloven - dagtilbudsloven.

Læs mere

I denne rapport kan du se, hvordan du har vurderet dig selv i forhold til de tre kategoriserede hovedområder:

I denne rapport kan du se, hvordan du har vurderet dig selv i forhold til de tre kategoriserede hovedområder: - Mannaz Ledertest Dette er din individuelle rapport, som er baseret på dine svar i ledertesten. I rapporten får du svar på, hvilke ledelsesmæssige udfordringer der er de største for dig. Og du får tilmed

Læs mere

Jeg ved det ikke. Hvordan kan vi forstå, hvad det kan handle om, og hvad kan vi så tilbyde?

Jeg ved det ikke. Hvordan kan vi forstå, hvad det kan handle om, og hvad kan vi så tilbyde? Jeg ved det ikke Hvordan kan vi forstå, hvad det kan handle om, og hvad kan vi så tilbyde? Spørg barnet De bedste kurser, vi kan gå på, er hos dem, vi arbejder med Børn er typisk objekter, der bliver studeret

Læs mere

Kursusmappe. HippHopp. Uge 13. Emne: Min krop HIPPY. Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 13 Emne: Min krop side 1

Kursusmappe. HippHopp. Uge 13. Emne: Min krop HIPPY. Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 13 Emne: Min krop side 1 Kursusmappe Uge 13 Emne: Min krop Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 13 Emne: Min krop side 1 HIPPY HippHopp Uge13_minkrop.indd 1 06/07/10 12.03 Uge 13 l Min krop Hipp og Hopp mødes stadig hver

Læs mere

Følelser i arbejdet. Som professionel relationsarbejder skal du engagere dig følelsesmæssigt i de mennesker du arbejder med.

Følelser i arbejdet. Som professionel relationsarbejder skal du engagere dig følelsesmæssigt i de mennesker du arbejder med. Følelser i arbejdet Annette Groot Aut. Psyk. Specialist & supervisor Institut for Relationspsykologi Som professionel relationsarbejder skal du engagere dig følelsesmæssigt i de mennesker du arbejder med.

Læs mere

Velkommen Fællesskabelse om kunsten at vedligeholde og udvikle på samme tid

Velkommen Fællesskabelse om kunsten at vedligeholde og udvikle på samme tid Velkommen Fællesskabelse om kunsten at vedligeholde og udvikle på samme tid Erhvervspsykolog/cand.psych.aut. Allan Chang 24. oktober 2015 Køge Kommune Imagine You may say I am a dreamer but I m not the

Læs mere

Workshop. Ledelse på afstand. Landsforeningens årsmøde 2014

Workshop. Ledelse på afstand. Landsforeningens årsmøde 2014 Workshop Ledelse på afstand Landsforeningens årsmøde 2014 Program den 25. maj 2014 Formål med workshop Vilkår for ledelse på afstand Udfordringer ved ledelse på afstand: Forventningsafstemning Formål og

Læs mere

MIND THE COMPANY Udviklingskonsulent Lisbeth Brix Bøggild Mobil

MIND THE COMPANY Udviklingskonsulent Lisbeth Brix Bøggild Mobil MIND THE COMPANY Udviklingskonsulent Lisbeth Brix Bøggild Mobil 21 67 85 11 Personligt LEAN LEAN EFFEKTIV SELVLEDELSE Eliminere spild og forbedre kvalitet i produktionsproces Kundens behov i centrum for

Læs mere

Ledelsesgrundlag Ringsted Kommune. 4. udkast, 25. marts 2009

Ledelsesgrundlag Ringsted Kommune. 4. udkast, 25. marts 2009 Ledelsesgrundlag Ringsted Kommune 4. udkast, 25. marts 2009 Dato Kære leder Hvad skal jeg med et ledelsesgrundlag? vil du måske tænke. I dette ledelsesgrundlag beskriver vi hvad vi i Ringsted Kommune vil

Læs mere

PERSONLIG SALGSTRÆNING En anderledes uddannelse til ledige, der tager udgangspunkt i den enkelte. Dag 5 af 6; 08:30 15:30

PERSONLIG SALGSTRÆNING En anderledes uddannelse til ledige, der tager udgangspunkt i den enkelte. Dag 5 af 6; 08:30 15:30 PERSONLIG SALGSTRÆNING En anderledes uddannelse til ledige, der tager udgangspunkt i den enkelte. Dag 5 af 6; 08:30 15:30 DAGENS PROGRAM 08:30 09:30 Opsamling 09:30 09:45 Pause 09:45 10:45 Brik Å Teori:

Læs mere

Kunsten at implementere forandringer! Hvordan holder ledere fokus på ledelse i forandringstider?

Kunsten at implementere forandringer! Hvordan holder ledere fokus på ledelse i forandringstider? Kunsten at implementere forandringer! Hvordan holder ledere fokus på ledelse i forandringstider? Oplæg den 8. juni 2011 Afdelingschef Ditte Hughes Koncern HR, Uddannelse, Udvikling, Arbejdsmiljø www.regionmidtjylland.dk

Læs mere

SOCIAL KONSTRUKTION - ind i samtalen

SOCIAL KONSTRUKTION - ind i samtalen Kenneth & Mary Gerken (2005) SOCIAL KONSTRUKTION - ind i samtalen den 09-03-2012 kl. 8:31 Søren Moldrup side 1 af 5 sider 1. Dramaet i socialkonstruktionisme En dramatisk transformation finder sted i idéernes

Læs mere

At lære af den ankommende fremtid Teori U, som procesmodel for skabelsen af en prototype.

At lære af den ankommende fremtid Teori U, som procesmodel for skabelsen af en prototype. At lære af den ankommende fremtid, som procesmodel for skabelsen af en prototype. - Hvordan vi skaber en gennemgribende forandring og udvikling gennem presencing principperne fra teori U. Indledning foregiver

Læs mere

Samarbejdsdrevet innovation mellem fagprofessionel og frivillig

Samarbejdsdrevet innovation mellem fagprofessionel og frivillig Samarbejdsdrevet innovation mellem fagprofessionel og frivillig Systeminnovation What s in it for me? Præsentation Hvad er mit udgangspunkt Hvad kender i til samarbejde med frivillige Innovation Barrierer

Læs mere

Animation EN SERIE AF VELFÆRDSAKTIONER Christa Breum Amhøj Naturens Rige, Arken 2016

Animation EN SERIE AF VELFÆRDSAKTIONER Christa Breum Amhøj Naturens Rige, Arken 2016 Kære Dig i Naturens Rige, Nu er det ved at være lidt over en uge siden, at vi stod på denne bro med hinanden i hænderne. Med lukkede øjne. Der var helt stille. Blot nogle små rap fra nogle ænder ude på

Læs mere

Livet giver dig chancer hver dag

Livet giver dig chancer hver dag Gnisten som guide I de momenter, hvor du lykkes at være dig selv, kommer helheden. Hvis du på dit livs rejse får nogle af de glimt igen og igen, begynder det at blive mere meningsfyldt at leve. Når gnisten

Læs mere

Den Kreative Platform i DGI Uhæmmet anvendelse af viden fra forening til forening

Den Kreative Platform i DGI Uhæmmet anvendelse af viden fra forening til forening Den Kreative Platform i DGI Uhæmmet anvendelse af viden fra forening til forening I må gerne sætte jer ned Det vi ser og forstår er styret af mønstre I hjerne og krop Vi ser det vi plejer at se Vi forstår

Læs mere

Eksempler på alternative leveregler

Eksempler på alternative leveregler Eksempler på alternative leveregler 1. Jeg skal være afholdt af alle. NEJ, det kan ikke lade sig gøre! Jeg ville foretrække at det var sådan, men det er ikke realistisk for nogen. Jeg kan jo heller ikke

Læs mere

280412_Brochure 23/01/08 16:41 Side 1. Feedback DANMARK. Kursusafdelingen

280412_Brochure 23/01/08 16:41 Side 1. Feedback DANMARK. Kursusafdelingen 280412_Brochure 23/01/08 16:41 Side 1 Feedback DANMARK Kursusafdelingen 280412_Brochure 23/01/08 16:41 Side 2 Feedback - hvordan, hvad, hvornår? Feedback kan defineres som konstruktiv kritik. Ingen kan

Læs mere

Kommunikation for Livet. Uddannelse til Fredskultur 3 eksempler. Her gives nogle eksempler på anvendelse af IVK i praksis (alle navne er ændrede):

Kommunikation for Livet. Uddannelse til Fredskultur 3 eksempler. Her gives nogle eksempler på anvendelse af IVK i praksis (alle navne er ændrede): Uddannelse til Fredskultur 3 eksempler Her gives nogle eksempler på anvendelse af IVK i praksis (alle navne er ændrede): Uddannelse til fredskultur Første eksempel Anna på 5 år kommer stormende ind til

Læs mere

TEMA Stress. Værktøj 9. Pauser! Pauser hvor vi lader op

TEMA Stress. Værktøj 9. Pauser! Pauser hvor vi lader op TEMA Stress Værktøj 9 Pauser! Pauser hvor vi lader op 1 Indhold Introduktion 1. Oplæg til drøftelse af pausepraksis Pausekultur som et godt værn mod stress 3 3 5 2. Instruktion til et lille pusterum i

Læs mere

Lidt om mig Rummelighed - Inklusion Anerkendelse At se, høre, tale med og forsøge at forstå den enkelte elev At se muligheder i stedet for

Lidt om mig Rummelighed - Inklusion Anerkendelse At se, høre, tale med og forsøge at forstå den enkelte elev At se muligheder i stedet for Lidt om mig Rummelighed - Inklusion Anerkendelse At se, høre, tale med og forsøge at forstå den enkelte elev At se muligheder i stedet for begrænsninger Skolen Sputnik Blev igangsat i 1998 af Indre Nørrebro

Læs mere

Århus Åben Lydhealingsgruppe Lydhealing med stemmen

Århus Åben Lydhealingsgruppe Lydhealing med stemmen Århus Åben Lydhealingsgruppe Lydhealing med stemmen Vi mødes i fælles ånd, med ønsket om at hele os selv og andre. Indhold: Intro Fælles ramme og motivation Ansvar og organisering Konkret, hvad foregår

Læs mere

Har du talt med dine medarbejdere i dag? om at kommunikere forandringer

Har du talt med dine medarbejdere i dag? om at kommunikere forandringer Har du talt med dine medarbejdere i dag? om at kommunikere forandringer Stik fingeren i jorden! Tal med dine medarbejdere om forandringerne. Hør hvad der optager dem. Og kommunikér ud fra, hvad situationen

Læs mere

ELLA. Workshop om mod. Hvis du skal være som alle andre, hvem skal så være dig. Faglige dage på Castberggård 29. november 2014

ELLA. Workshop om mod. Hvis du skal være som alle andre, hvem skal så være dig. Faglige dage på Castberggård 29. november 2014 Workshop om mod ELLA Hvis du skal være som alle andre, hvem skal så være dig. Faglige dage på Castberggård 29. november 2014 Program Præsentation + forventningsafstemning. Mindfulness en venlighedsmeditation.

Læs mere

Indholdsfortegnelse INDLEDNING... 2 PROBLEMSTILLING... 2 AFGRÆNSNING... 2 METODE... 3 TEORI... 3 BEGREBSDEFINITION... 5 PRAKSIS... 5 DISKUSSION...

Indholdsfortegnelse INDLEDNING... 2 PROBLEMSTILLING... 2 AFGRÆNSNING... 2 METODE... 3 TEORI... 3 BEGREBSDEFINITION... 5 PRAKSIS... 5 DISKUSSION... Indholdsfortegnelse INDLEDNING... 2 PROBLEMSTILLING... 2 AFGRÆNSNING... 2 METODE... 3 TEORI... 3 HVIS ER BARNET, HALBY, LIS BARNET MELLEM KAOS OG ORDEN... 3 DANIEL N. STERN SPÆDBARNETS INTERPERSONELLE

Læs mere

Risikerer jeg at brænde ud TEST

Risikerer jeg at brænde ud TEST Risikerer jeg at brænde ud TEST Alfa- kvinder Lergravsvej 52, 4. tv. 2300 København S 2 Er du i risikogruppen for at brænde ud? Tag selvtesten og find ud af, om du bare har travlt eller om du faktisk l

Læs mere

Paradokset med metoder i mødet med brugeren

Paradokset med metoder i mødet med brugeren STOF nr. 12, 2008 Paradokset med metoder i mødet med brugeren Hvis behandleren er mere optaget af metoden end af personen, kan det forhindre det gode møde. AF CHRISTIAN SOLHOLT Hash- og kokainprojektet

Læs mere

Det uløste læringsbehov

Det uløste læringsbehov Læringsrummet et behov og en nødvendighed Hvordan kan ledere og medarbejdere i en myndighedsafdeling udvikle et læringsmiljø hvor det er muligt for medarbejderne at skabe den nødvendige arbejdsrelaterede

Læs mere

6 grunde til at du skal tænke på dig selv

6 grunde til at du skal tænke på dig selv 6 grunde til at du skal tænke på dig selv Grund nr. 1 Ellers risikerer du at blive fysisk syg, få stress, blive udbrændt, deprimeret, komme til at lide af søvnløshed og miste sociale relationer Undersøgelser

Læs mere