DEN SELVEJENDE INSTITUTION FREDERIKSGÅRDEN

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "DEN SELVEJENDE INSTITUTION FREDERIKSGÅRDEN"

Transkript

1 Administrator Advokat (L) Pernille Høxbro Rådmand Steins Allé 16 C 2000 Frederiksberg Telefon Fax Girokonto Maj 2008 HUSORDEN Forord For at Frederiksgården kan være et rart sted at bo, må alle vise hensyn. I et kollektivhus kommer beboerne uundgåeligt hinanden nærmere ind på livet, end tilfældet er i en almindelig beboelsesejendom. De nedenfor anførte punkter er derfor kun at betragte som nogle eksempler på, hvad denne hensyntagen skal omfatte, da det som bekendt er umuligt at lave regler, der dækker alle eventualiteter. 2. Grunden A. Plæner, blomsterbede og øvrige beplantninger stilles under beboernes beskyttelse, hvilket blandt andet indebærer, at man passer på plænerne og ikke plukker blomsterne eller afbrækker grene. B. Grillning er ikke tilladt noget sted i haven eller i øvrigt på ejendommens område. C. Cykler må kun parkeres i cykelstativerne samt i cykelskurene ved blok C og A og i cykelkælderen under bygning B. D. Biler må kun parkeres på de dertil indrettede parkeringspladser. Det er ikke tilladt at parkere biler eller motorcykler på brandvejen ved bygning A. 1

2 3. Kollektive lokaler A. Yderdøre Der er porttelefon i ejendommen. Dørene skal være lukkede og ved indgang tastes beboernes 4-cifrede kode. Det indskærpes, at der ikke lukkes op for ukendte personer. B. Læsestuen Beboere, der kommer i læsestuen, skal kunne læse deres avis i fred og ro, hvorfor samtaler og diskussioner ikke må finde sted i læsestuen. Det er ikke tilladt at fjerne aviser fra læsestuen, ej heller at klippe eller afrive dele af læsestuens aviser. Ordensreglementet, som er opsat i læsestuen, skal efterkommes af alle beboere, som benytter læsestuen. C. Selskabslokaler Afholdelse af selskabsarrangementer er kun tilladt for ejendommens beboere. Bestilling af selskabsarrangementer sker ved henvendelse til institutionens køkkenchef tlf.: / Menukort for arrangementer i selskabslokalerne fås ved henvendelse til køkkenchefen. Selskabslokalet kan ikke benyttes uden mad, vin og personale fra Frederiksgårdens køkken. Herfra er undtaget udlån til fælles beboerarrangementer, arrangeret af de beboervalgte bestyrelsesmedlemmer eller andre beboere. Musikken i selskabslokalerne skal ophøre senest kl , og lokalerne forlades senest kl D. Gæsteværelser Gæsteværelserne udlejes fra administrationskontoret, blok C, stue 009. Betaling for gæsteværelserne afregnes via månedsafregningen. 2

3 På afrejsedagen skal gæsterne forlade værelserne senest kl , og gæsteværelsesnøglen skal afleveres på administrationskontoret, medmindre anden aftale er truffet på forhånd. E. Vaskeri Ejendommen har et moderne vaskeri, der er beliggende i blok B. Vaskeriet fungerer via et magnetkort, der på anmodning udleveres til beboerne fra administrationskontoret. Beboerne hæfter for magnetkortet og er forpligtet til at aflevere kortet ved fraflytning. Vaskeriet har åbent alle ugens dage fra kl til kl , dog således at alle maskiner automatisk lukker kl Vaskemaskinerne, der ikke er i brug senest 15 minutter efter reservationstiden, kan benyttes af andre. Det bemærkes, at reservationssystemet er indrettet således, at en vask ikke kan gå ind i en anden vask. Der må ikke anvendes klorin eller foretages farvning. 4. Restauranten og forplejning A. Spisepligt Alle beboere indflyttet efter 1986 har spisepligt, hvilket betyder, at man er forpligtet til at aftage et hovedmåltid i 9 måneder om året. Beboerne kan også vælge at betale i 12 måneder med mulighed for framelding i minimum 7 dage pr. måned. Såfremt man ikke ønsker at aftage et hovedmåltid, overgår man til køkkenafgift. Køkkenafgift er månedligt kr. 450,00, som opkræves sammen med huslejen hvert kvartal. Overgang til køkkenafgift kan først ske efter udgangen af det 2. kvartal efter indflytning. B. Spisetiden Middag kl. 17:30-19:00. Restauranten skal forlades senest kl. 19:30. 3

4 C. Buffet 1. og 3. søndag i måneden afholdes buffet fra kl til kl Buffeten serveres dog ikke i sommermånederne juni, juli og august. D. Pensionshæfter Disse uddeles de sidste dage i måneden. Regninger afsluttes den 20. i hver måned. Betaling skal ske derefter inden den 5. på administrationskontoret. E. Tilmelding af gæste- og enkeltmåltider Gæstemåltider skal bestilles senest 2 dage før af hensyn til køkkenchefens disponeringer (til søndage dog senest fredag formiddag). Beboere, der ikke har pension, bedes bestille middagsmåltiderne dagen før. Bestillingerne kan ske til køkkenchefen. Der består dog den mulighed for ikke tilmeldte, at de i den sidste halve time af spisetiden kan forespørge, om der er mulighed for servering. Børn under 3 år spiser gratis, og børn mellem 3 og 11 år spiser til halv pris. F. Kuponer og spisebilletter Af hensyn til kontrol med måltider, der udleveres fra køkkenet, skal beboerne, der har pension, straks man får sin mad udleveret, aflevere dagens kupon. For beboere, der benytter spisebilletter, gælder det samme, samt at man straks udfylder blanketten med det, som man ønsker. Husk med tydelig skrift at påføre bolignummer og underskrift. Spisekuponerne er personlige og må hverken overdrages eller gøres til genstand for salg. G. Reservation af spisestuens særskilte lokale (kaldet Separaten ) Reservation sker hos køkkenchefen. 4

5 H. Bakkeopbringning Hvis man er syg eller sengeliggende, kan man få bragt sin mad op mod betaling af et mindre gebyr. Middagsbakker bringes op mellem kl og Afhentning af bakkerne sker en time efter opbæringerne, og i fælles interesse henstilles der til, at beboerne har klargjort bakkerne og alt andet service til afhentning samt har en middagskupon parat. Da det daglige antal bakker er meget varierende, kan man ikke forvente servering på klokkeslæt, men kun inden for de nævnte tider. I. Klager Klager over forplejningen eller betjeningen, som ikke kan afklares på stedet med køkkenchefen eller i dennes fravær kokken, må rettes til administrator. J. Månedsregninger Månedsregninger for så vel køkken som vaskeri afsluttes for alle køb den 20. i måneden. Betaling skal derefter ske inden den 5. på administrationskontoret. 5. Elevatorerne Samtlige husets elevatorer er nyrenoverede, og der er etableret 2-vejs kommunikation. Opstår der behov for alarmering: tryk i minimum 5 sekunder på nødknappen, hvorefter der etableres direkte kontakt til alarmcentralen. Forhold Dem roligt og afvent hjælp. 6. Lejlighederne A. Ind- og udflytning Ind- og udflytning bør så vidt muligt ske i dagtimerne, og således at man undgår at forstyrre omkringboende naboer. Man bedes tage hensyn til ejendommens øvrige beboere ved støj og andet efter kl Hamren og boren må kun foretages på hverdage, herunder lørdage mellem kl Hamren og boren søn- og helligdage er ikke tilladt. 5

6 B. Støj Der er meget lydt i ejendommen. Det henstilles at vise hensyn ved brugen af TV, radio, musikanlæg m.v. Højttalere må ikke opsættes på væggen. Skru ikke højere op, end De er sikker på, at det ikke generer Deres naboer og andre. Vis underboen hensyn ved brug af indendørs fodtøj. C. Nøgler Ved indflytning udleveres 2 nøgler, som passer til hoveddøren, og 2 nøgler som passer til lejligheden. Ekstra nøgler til hoveddør kan købes på administrationskontoret. Det er lejerens ansvar, at de udleverede nøgler afleveres ved fraflytning. D. Skader Installationsfejl af enhver art, herunder utætte pakninger, sprængte vandrør, svigtende varme, lys eller elevatorer m.v., skal omgående anmeldes til varmemesteren. 7. Altanerne A. Det er tilladt at anbringe altankasser indvendigt på rækværket samt at opsætte markiser. B. Der må ikke lægges nogen former for tæpper, træbelægning el.lign. på altangulvet. C. Det henstilles indtrængende til, at man er opmærksom på, at afløbet fra altanen ikke bliver tilstoppet, hvilket kan medføre, at der ved slagregn kan trænge vand ind under gulvene risikoen er størst ved de øverste etager. D. Det er ikke tilladt at ryste måtter og tæpper m.v. af enhver art fra altanen, ligesom tøjbankning ikke må finde sted. Der må ikke synligt tørres tøj på altanerne. E. Der må ikke grilles på altanerne. Der må ikke sættes skæmmende ting på altanerne, som når op over rækværket. Der må ikke opsættes parabolantenner på altanerne. 6

7 F. Det er ikke tilladt under nogen former at henkaste foder eller andet på ejendommens altan eller have, da dette kan tiltrække rotter og duer. G. Èn gang om året er det tilladt at kaste noget ud fra altanen nemlig juletræet. Derved undgår man tusindvis af tørre grannåle på trappe og gange. 8. Korridorer, trapper og gange A. Der må ikke henstilles bohave af nogen art på gangene, ligesom der ikke må lægges måtter foran dørene. B. Enhver beboer bedes medvirke til, at uvedkommende bortvises fra Frederiksgårdens område, blandt andet for at undgå tyveri og hærværk. C. Nedkastning af affald gennem affaldsskaktene må kun foretages, når affaldet er omhyggeligt indpakket i plastikposer, som kan bindes tæt til. Man må nødvendigvis vise dette hensyn til de mennesker, der skal videretransportere ens affald, og tænke på det uhumske ekstra rengøringsarbejde man ellers påfører varmemester og gårdmand, såfremt skraldebøtter og skaktrum grises til af madaffald m.v. D. Det er strengt forbudt at kaste hårde ting: flasker, urtepotter og andet glas i skakten. I værste fald kan man blive skyld i uagtsom legemsbeskadigelse. E. Aviser og papiraffald opfordres beboerne til at lægge i de dertil på ejendommen opstillede containere. F. Eventuelle fundne sager bør altid afleveres straks på administrationskontoret. 9. Husdyrhold I lejlighederne må der ikke holdes nogen former for husdyr. Det er ikke tilladt at lufte besøgende hunde eller andre dyr i haven eller på ejendommens arealer i øvrigt. 7

8 10. Flytninger Opsigelse, flytninger, herunder ansøgning om fremleje skal ske skriftligt til: Administrationskontoret Rådmand Steins Allé 16 C, st., lejl. 009 og kan tillige ske pr Internt telefonanlæg A. Frederiksgården har egen telefoncentral, der endvidere giver mulighed for internetadgang. B. Det skal bemærkes, at telefonnettet er knyttet til ejendommens dørkaldeanlæg (pris pr. måned: kr. 35,-), som alle beboere er pligtig at tilslutte sig og betale for. Beløbet er samtidig betaling for evt. telefonabonnement. Internet-abonnement: pris fra kr. 164,00 pr. måned (hastighed 512/256 kbtis/s). Intern telefoni i ejendommen er gratis og p.t. (maj 2008) er minuttakster ca. 10 % billigere end TDC. C. Såfremt man ønsker at overgå til ejendommens telefoncentral som abonnent, kontaktes telefonselskabet Cirque på tlf D. Det skal pointeres, at Deres eventuelle fastnummer kan overføres. E. Nærmere oplysninger fås hos varmemesteren eller på administrationskontoret. F. Beboere kan i egen interesse opgive deres telefonnummer, eventuelle pårørendes adresse/telefonnummer til administrationskontoret ooo0ooo

9 9

10 Ved udsendelse af dette ordensreglement, sættes alle tidligere afgivne bestemmelser for ejendommen og ejendommens arealer ud af kraft. Vedtaget af bestyrelsen d. 23. april 2008 Administrator Pernille Høxbro Advokat 10

Beboerhæfte for Ejerforeningen Bremergården

Beboerhæfte for Ejerforeningen Bremergården Formand Næstformand Sekretær Bestyrelsesmedlem Bestyrelsesmedlem Carsten Frederiksen Bremensgade 37, st. tv. Tlf.: 32 96 10 28 Erling Rasmussen Bremensgade 25, 1. tv. Tlf.: 32 95 46 97 Ilona Hansson Bremensgade

Læs mere

Ejerforeningen Fjordstokkene

Ejerforeningen Fjordstokkene Ejerforeningen Fjordstokkene Beboerhåndbog og husorden Indholdsfortegnelse Indledning... side 3 Bestyrelse... side 3 Fjordstokkene... side 3 Fjordstokkenes vicevært... side 3 Husorden... side 3 Ansvar...

Læs mere

VILLABYERNES BOLIGSELSKAB

VILLABYERNES BOLIGSELSKAB VILLABYERNES BOLIGSELSKAB ORDENSREGLEMENT Et godt miljø skaber god trivsel. Denne husorden er vedtaget af boligselskabets beboere for at beskytte såvel beboere som bebyggelse, og for at Villabyernes Boligselskab

Læs mere

Andelsboligforeningen Beringsgaard ORDENSREGLER

Andelsboligforeningen Beringsgaard ORDENSREGLER Andelsboligforeningen Beringsgaard ORDENSREGLER Maj 1997 Kære nuværende/kommende beboer. Som meddelt på boligforeningens ordinære generalforsamling den 22. april 1997, udsendes hermed boligforeningens

Læs mere

Generelle ordensregler

Generelle ordensregler Generelle ordensregler Ordensregler for afdeling 42 er godkendt på afdelingsmødet den 14. januar 2009. ET GODT KLIMA ER MEGET VÆRD En boligafdeling med mange beboere er et miniaturesamfund. Man er mere

Læs mere

HUSORDEN OG INFORMATION

HUSORDEN OG INFORMATION HUSORDEN OG INFORMATION A/B Ny Haraldsgade Haraldsgade 90-110 2100 København Ø www.nyharaldsgade.dk Find svar på det meste i din husorden læs den derfor inden du kontakter bestyrelsen eller viceværten

Læs mere

TÅSTRUPGÅRD HUSORDEN

TÅSTRUPGÅRD HUSORDEN TÅSTRUPGÅRD HUSORDEN Forord til husorden 3 Affald 4 Altaner 5 Antenner & paraboler 6 Bad & toilet 6 Barnevogne 6 Bilvask 6 Branddøre 7 Cykling og cykler på stier 7 Døre 7 Dørskilte 7 Forsikring 7 Elevatorer

Læs mere

Husorden. for. Ved Stadion. Gladsaxe Almennyttige Andelsboligforening

Husorden. for. Ved Stadion. Gladsaxe Almennyttige Andelsboligforening for Ved Stadion Gladsaxe Almennyttige Andelsboligforening E-mail: kab@kab-bolig.dk Hjemmeside: www.kab-bolig.dk Side 1 af 14 GENERELT En boligafdeling med mange beboere kan sammenlignes med et miniaturesamfund.

Læs mere

Beboermappe. Postfunktionærernes Andelsboligforening Afdeling 6 - Vinkelhuse Vinkelhuse 45 2770 Kastrup

Beboermappe. Postfunktionærernes Andelsboligforening Afdeling 6 - Vinkelhuse Vinkelhuse 45 2770 Kastrup Beboermappe PAB Afdeling 6 - Vinkelhuse 2015 En boligforening med mange beboere er ligesom et miniaturesamfund. Man bliver mere eller mindre afhængig af hinanden man bliver fælles om mange ting - og derfor

Læs mere

HUSORDEN FOR VILDTBANEGÅRD. I og ved lejligheden.

HUSORDEN FOR VILDTBANEGÅRD. I og ved lejligheden. 1 HUSORDEN FOR VILDTBANEGÅRD I og ved lejligheden. Altaner og terrasser. Altankasser skal hænge indvendig. På 4 sal skal altankasser fastgøres forsvarligt til gelænderet/rækværket udenfor vinduerne. Ved

Læs mere

Beboerpjece med husorden Vesterbrogade 169-171

Beboerpjece med husorden Vesterbrogade 169-171 Beboerpjece med husorden Vesterbrogade 169-171 1 Indholdsfortegnelse: Velkommen....... 3 Bestyrelse 3 Vores hus. 4 Husorden Ejendommens fællesfaciliteter....4 Beplantning... 4 Brandfare....4 Børn og leg...

Læs mere

HUSORDEN FOR BALDERSBO AFDELING 12

HUSORDEN FOR BALDERSBO AFDELING 12 HUSORDEN FOR BALDERSBO AFDELING 12 ET GODT KLIMA ER MEGET VÆRD En boligafdeling med mange beboere er et miniaturesamfund. Man bliver mere eller mindre afhængig af hinanden man bliver fælles om mange ting

Læs mere

Denne info-folder er udarbejdet af bestyrelsen for Andelsboligforeningen Ryesgade/Hedemannsgade. Formålet med folderen er at informere såvel

Denne info-folder er udarbejdet af bestyrelsen for Andelsboligforeningen Ryesgade/Hedemannsgade. Formålet med folderen er at informere såvel Denne info-folder er udarbejdet af bestyrelsen for Andelsboligforeningen Ryesgade/Hedemannsgade. Formålet med folderen er at informere såvel nyindflyttede som gamle andelshavere om forskellige forhold

Læs mere

Parkering og motorkørsel

Parkering og motorkørsel Indledning Antenner Affald Altaner og altankasser Bad og toilet Cykler, barnevogne Fællesarealer Have Husdyr Hårde hvidevarer Leg og boldspil Lofts- og kælderrum Maskiner og brug af grill Musik Parkering

Læs mere

HUSORDENSREGLEMENT FOR AFDELING 22 FJÆLDEVÆNGET 60-104

HUSORDENSREGLEMENT FOR AFDELING 22 FJÆLDEVÆNGET 60-104 HUSORDENSREGLEMENT FOR AFDELING 22 FJÆLDEVÆNGET 60-104 Et godt klima er meget værd. En boligafdeling med mange lejere er et miniaturesamfund hvor man er mere eller mindre afhængige af hinanden. Man bliver

Læs mere

Velkommen til Skelagerparken

Velkommen til Skelagerparken Velkommen til Skelagerparken Fagbo afdeling 11 Indholdsfortegnelse Velkommen til Skelagerparken... 3 Traditioner... 4 Vaskehus... 5 -betaling... 5 -rengøring... 5 -vaskehusreglement... 6 Fælleshuset...

Læs mere

HUSORDEN FOR BALDERSBO AFDELING 15

HUSORDEN FOR BALDERSBO AFDELING 15 HUSORDEN FOR BALDERSBO AFDELING 15 Bebyggelsen, der består af 24 lejligheder på i alt 1503 etagemeter, blev opført som almennyttig Boligbyggeri i 1984. Bebyggelsen har en særdeles central beliggenhed midt

Læs mere

BEBOERMAPPE PAB AFDELING 6 VINKELHUSE

BEBOERMAPPE PAB AFDELING 6 VINKELHUSE BEBOER MAPPE PAB - AFDELING 6 VINKELHUSE Indhold 1. Forord... 4 2. Et godt klima er meget værd... 5 3. Oversigt Vinkelhuse... 6 Lejlighedstyper... 7 4. Administration og hovedbestyrelse... 9 PAB s hovedkontor...

Læs mere

ORDENSREGLEMENT BOLIGSELSKABET TROLLEBO AFDELING 3401 - NØDDEHEGNET V/DOMEA S.M.B.A.

ORDENSREGLEMENT BOLIGSELSKABET TROLLEBO AFDELING 3401 - NØDDEHEGNET V/DOMEA S.M.B.A. ORDENSREGLEMENT BOLIGSELSKABET TROLLEBO AFDELING 3401 - NØDDEHEGNET V/DOMEA S.M.B.A. Dette ordensreglement er udarbejdet på baggrund af retningslinier fra Boligselskabernes Landsforening. Vi har dog fundet

Læs mere

ORDENSREGLEMENT. for

ORDENSREGLEMENT. for ET GODT KLIMA ER MEGET VÆRD. ORDENSREGLEMENT for FAB. Afdeling 3 En boligafdeling med mange beboere er et miniaturesamfund. Man bliver mere eller mindre afhængige af hinanden - man bliver fælles om mange

Læs mere

Kollegiehåndbogen. din guide til Rasmus Raskkollegiet

Kollegiehåndbogen. din guide til Rasmus Raskkollegiet Kollegiehåndbogen din guide til Rasmus Raskkollegiet Kollegiehåndbogen udgives af: Rådskontoret Rasmus Raskkollegiet Elmelundsvej 4, 2020 5200 Odense V 66 16 91 62 14. reviderede udgave, november 2010

Læs mere

Ejerforeningen Bakkebo Nord www.bakkebonord.dk

Ejerforeningen Bakkebo Nord www.bakkebonord.dk Indholdsfortegnelse Velkommen til Bakkebo Nord... 1 Bestyrelsen... 2 Bygninger og lejligheder i Bakkebo Nord... 3 Lejlighedstyper... 4 Låsesystem... 5 Festlokale... 6 Ordensregler for festlokale... 7 Gæsteværelser...

Læs mere

Det er tillige af største betydning, at forældrene erkender deres pligt til at vejlede deres børn samt foregå dem med et godt eksempel.

Det er tillige af største betydning, at forældrene erkender deres pligt til at vejlede deres børn samt foregå dem med et godt eksempel. HUSORDEN Alle beboere anmodes om at iagttage god skik og orden i ejendommen og i egen interesse efterkomme, hvad der i så henseende påbydes af boligforeningen. Beboernes opmærksomhed henledes endvidere

Læs mere

Afd. 19 Ridderhatten HUSORDEN

Afd. 19 Ridderhatten HUSORDEN Afd. 19 Ridderhatten HUSORDEN 1. En boligafdeling med mange beboere, er et miniaturesamfund. Vi bliver mere eller mindre afhængige af hinanden - vi bliver fælles om mange ting - og derfor er det naturligt

Læs mere

LmenBo. Ekstraordinært afdelingsmøde. Torsdag den 11. april 2013 kl. 19.00 i fælleshuset. Til beboerne afdeling i 50 Telefon 8938 2000. 4.

LmenBo. Ekstraordinært afdelingsmøde. Torsdag den 11. april 2013 kl. 19.00 i fælleshuset. Til beboerne afdeling i 50 Telefon 8938 2000. 4. Dagsorden 4. april 2013 Boligorganisationen AlmenBo Aarhus CVR 59645013 LmenBo Afdelingsbestyrelsen Med venlig hilsen Frydenlunds Allé 8 Postboks 1243 8210 Aarhus V Til beboerne afdeling i 50 Telefon 8938

Læs mere

HUSORDEN. Ved bytning af lejlighed gælder samme regler som ved fraflytning. Der skal dog anvendes en særlig formular.

HUSORDEN. Ved bytning af lejlighed gælder samme regler som ved fraflytning. Der skal dog anvendes en særlig formular. HUSORDEN 1. ÆNDRING AF BOLIGEN Lejligheden og dens installationer skal bibeholdes i sin oprindelige form. Afvigelser herfra må kun finde sted med skriftlig tilladelse fra afdelingsbestyrelsen. Arbejdet

Læs mere

5. Du bør undersøge, om du har tegnet de rigtige forsikringer.

5. Du bør undersøge, om du har tegnet de rigtige forsikringer. Generel HUSORDEN 1. En boligafdeling med mange beboere, er et miniaturesamfund. Vi bliver mere eller mindre afhængige af hinanden - vi bliver fælles om mange ting - og derfor er det naturligt at opstille

Læs mere

1. Tegning over værelse Borefrizoner i de forskellige lejligheder Type A, B, C og D Side 2 5. 2. Husorden Side 6 9

1. Tegning over værelse Borefrizoner i de forskellige lejligheder Type A, B, C og D Side 2 5. 2. Husorden Side 6 9 BEBOERHÅNDBOG 1. Tegning over værelse Borefrizoner i de forskellige lejligheder Type A, B, C og D Side 2 5 2. Husorden Side 6 9 3. Beboerrådsbrev ver. 2. Side 10-11 4. Praktiske tips Side 12-15 5. Dørtelefon

Læs mere

HUSORDEN Rækkehuse og fritliggende huse

HUSORDEN Rækkehuse og fritliggende huse HUSORDEN Rækkehuse og fritliggende huse Afdeling 412 - Bekkasinvej Godkendt på afdelingsmødet den 27.08.2012 Side 1 af 4 Indholdsfortegnelse Fælles ordensregler... 2 Forurening... 2 Musik... 2 Parabol/antenne...

Læs mere

Håndbog for beboere i kollegiet

Håndbog for beboere i kollegiet Håndbog for beboere i kollegiet Det Grønlandske Hus i Aarhus Dalgas Avenue 52 8000 Aarhus C Tlf: 86 11 02 88, fax: 86 14 69 77 E-mail: aarhus@glhus.dk www.groenlandskehus.dk Lidt om kollegiets formål og

Læs mere