Referat. Ad. pkt. 2 Formanden, Finn Mortensen, aflagde beretning for året 2012:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat. Ad. pkt. 2 Formanden, Finn Mortensen, aflagde beretning for året 2012:"

Transkript

1 Referat Møde: Ordinær generalforsamling i Strandhuse Antenneforening Sted: Festsalen i kælderen, indgang C, Lyshøjskolen. Dato: Onsdag den 27. februar 2013, kl Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Beretning om foreningens virksomhed i det forløbne år og planer for det kommende år til godkendelse. 3. Aflæggelse af regnskab for det forløbne år til godkendelse. 4. Eventuelle forslag. 5. Behandling af budget og fastsættelse af bidrag (kontingent) for det løbende regnskabsår. Bestyrelsen foreslår et bidrag/kontingent på kr. 350,-. 6. Valg af medlemmer til bestyrelsen. På valg er: a. Bodil Klausen (modtager genvalg) b. Kaj Engberg (modtager genvalg) c. Jørn Iversen (modtager genvalg) 7. Valg af revisorer. På valg er: a. Erik Lund (modtager genvalg) b. Preben Bruus (modtager genvalg) 8. Eventuelt. Der var mødt 39 stemmeberettigede medlemmer frem. Ingen stemmer ved fuldmagt. Bestyrelsen var mødt fuldtalligt. Formanden bød velkommen og præsenterede bestyrelsen. Ad. pkt. 1 Henning Lyhne blev foreslået af bestyrelsen og valgt med applaus. Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var indkaldt korrekt i henhold til vedtægterne, og erklærede derefter generalforsamlingen lovlig indvarslet og beslutningsdygtig. Ingen bemærkninger fra salen. Karsten Skøtt fra Stofa blev af medlemmerne accepteret som deltager. Ad. pkt. 2 Formanden, Finn Mortensen, aflagde beretning for året 2012: Her er foreningens beretning for året 2012 i henhold til vores vedtægter. Bestyrelsen består i dag af seks medlemmer, som jeg lige har præsenteret for jer. Vi har i årets løb afholdt en del bestyrelsesmøder. Først i det nye år af 2012 fik vi Karsten Skøtt som ny kontaktperson hos Stofa efter at Lars- Bo rejste fra Stofa. Denne forandring har vi værdsat meget fra bestyrelsens side, da det har medført en forsat god dialog med Stofa. Strandhuse Antenneforening har tidligere arbejdet meget sammen med Karsten Skøtt, det var dengang han ejede firmaet JCA, og som dengang også servicerede Strandhuse Antenneforening gennem mange år. JCA blev solgt til Stofa for ca. 10 år siden. Antennesammenslutningen i Kolding, som også i daglig tale kaldet ASIK, som vi er del af, består fortsat af syv antenneforeninger med ca medlemmer, heraf udgør Strandhuse Antenneforening ca. 5,3 % og ca. 75 % af ovennævnte medlemmer hører under Antenneforeningen i Kolding også kaldet AFiK. Der er mange medlemmer, programleverandører med flere, der ikke kan skelne mellem ASIK og AFiK. Ligeledes er der en del af vore medlemmer som først kontakter AFiK før de bliver klare over, at de hører ind under Strandhuse Antenneforening. 1

2 Den 1. januar 2013 havde vi ca medlemmer, et lille fald på ca. 20 medlemmer i forhold til år Inden for det sidste år er det meget få udmeldinger vi har fået fra medlemmer, som har skiftet til andre udbydere. Jeg kan oplyse, at tidligere medlemmer nu også er begyndt at melde sig ind i foreningen igen. I dag har ca. 282 medlemmer grundpakken og det svarer til ca. 20 %, en lille stigning i forhold til sidste år. Mellempakken som blev indført ca. 1. april 2012 har ca. 158 medlemmer og det svarer til ca. 11 %, dette tal er lidt mindre end antallet hos mange andre foreninger. Fuldpakken udgør nu kun 69 % hos os og er faldende jo mere prisen på fuldpakken stiger. Jeg tror at antallet af medlemmer som fremover vil vælge grundpakken eller mellempakken vil stige, såfremt kanalpriserne for fuldpakken stiger lige så meget som her i 2013, prisstigningen er på ca. 13 %. Antenneforeningerne i hele landet, som får deres tv-signal fra Stofa, lavede i samarbejde med Stofa den nye pakke, mellempakken. Denne pakke kom på vort net i april måned 2012, og som tidligere nævnt har ca. 11 % af vores medlemmer nu denne pakke, tilslutning til denne pakke er stigende. Stofa markedsførte i 2012 over hele Danmark mellempakken med et bestemt programindhold til en fast pris på kr ,-, det var en pris som alle medlemsforeningerne måtte acceptere for at få mellempakken. Medlemmer som dengang bestilte pakkeskift til mellempakken inden den fik pakkeskiftet gratis. Der var ca. 100 medlemmer der bestilte mellempakken inden for den dato. Også for 2013 er prisen for mellempakken kr ,- som den ser ud i dag. I dag kan pakkeskift for alle pakkerne foretages med et varsel på løbende måned + 30 dage. Pakkeskift kan foretages enten skriftligt eller pr. telefon til Stofa. Beløbet for at skifte pakke opkræves også af Stofa som får hele beløbet. Priser for pakkeskift m.m. kan ses på vores hjemmeside. Jeg kan endvidere oplyse, at knap halvdelen af vore medlemmer i dag har bredbånd / internet fra Stofa. Antallet af medlemmer som har telefoni fra Stofa er på ca. 15 %, og dette tal er stigende. I dag modtager vi vore signaler fra to forskellige steder. Det ene signal får vi fra ASIK s egen mast, som står oppe i Skovparken, og som kun sender analogt ud. Det andet signal, som er digitalt, får vi fra Stofa gennem en fiber fra Århus. I lighed med tidligere år, har ASIK i 2012 i samarbejde med Stofa og Wilke, gennemført en vurdering af kanalsammensætningen. Antallet af respondenter i Kolding ligger i denne måling på 113, det var ikke så mange, men alligevel retningsgivende. Resultatet svarer til den store undersøgelse som Stofa har foretaget i samtlige foreninger. Resultatet minder til forveksling om det, vi kender fra tidligere år og vi kan konstatere, at medlemmernes holdning til kanaler kun har ændret sig lidt fra år til år, og derfor har det ikke givet anledning til store forandringer i vores pakkesammensætning. Afstemningerne i 2012 viste at TV2 lå øverst på listen af betalingskanaler: Nr. 1: TV 2 Nr. 2: DR HD Nr. 3: TV2 Film Nr. 4: TV3+ Nr. 5: TV2 Zulu Nr. 6: TV3 Puls Nr. 7: TV3 Nr. 8: Kanal 5 Nr. 9: TV2 News Nr. 10: 6`eren Nr. 15: TV2 Charlie Nr. 18. TV3 Sport 1 Næsten alle nævnte kanaler hører hjemme i den dyre ende af prisskalaen. 2

3 Igen i 2013 og ligeledes fremover er det nødvendigt, at begrænse antallet af analoge kanaler til fordel for flere digitale programmer blandt andet i HD-format + andre ydelser. Jeg kan oplyse, at én analog kanal svarer til 6-8 digitale kanaler. Ligeledes kan jeg oplyse, at en del af vort frekvensbånd omkring 800 MHz blev eksproprieret af staten til den mobile trafik. Det har sammen med ovennævnte, også givet os en del udfordringer. HD-kanaler er ligeledes et af de emner, der fylder mere og mere hos det enkelte medlem. Det er forventeligt, at det er det format vi kommer til at se tv i det næste årti. Vi prøver i ASIK at få så mange kanaler som muligt i HD. Vor samarbejdsaftale med Stofa vedr. Fordelsaftale 1, 2 og 3 indeholder følgende: Alle programmer leveres digitalt (= man kan se digital-tv uden boks eller kort) Alle programmer i grundpakken, mellempakken og fuldpakken sendes i ukrypteret digital kvalitet, det betyder, at der er fri adgang til digital tv i hele huset. En forudsætning er, et fjernsyn med DVB-C tuner eller en Stofa-boks eller en boks af andet fabrikat. Det er ikke nødvendigt at have et programkort til Stofa-boksen eller til CA-modulet i fjernsynet. Fri adgang til StartForfra og DR s arkiv (kræver aktivt Stofa SmartTV-kort + evt. Stofa-boks) StartForfra + (24 timer + løbende døgn tilbage i tiden. Kræver aktiv StofaTvkort) Halv pris på Stofa SmartTV - kort (værdi pt. kr. 312,-). En stigning på kr. 124,- her i det nye år. Fri bredbåndsforbindelse / internetforbindelse (256 Kbit). 10 % rabat på Stofanet. Fri IP-telefoni abonnement, forbrugsafregnet eller til fast pris (aktuelt 50. kr. pr. md.), men der skal betales til mobil og til udlandet. Det er ingen forudsætning, at der abonneres på Stofanet. Telefonabonenmentet er inkl. vis-nummer, viderestilling og telefonsvarer. Trådløst bredbånd inkl. WebTV (se næsten alle dine tv-programmer på din computer) kræver minimum 15, Mbit Stofanet forbindelse) WebTV To Go, se næsten alle dine TV programmer uden for hjemmet i Danmark. 200 film (TV2), kræver Stofa SmartTV kort. Diverse digitale bonuskanaler (betalingskanaler) i den lille pakke. Også for året 2013 har vi i grundpakken placeret nogle få relativt billige betalingsprogrammer i denne pakke også kaldet bonuskanaler. Udvidelse af Fordelsaftalen med Fordelsaftale 3 betyder, at aftalen giver adgang til StartForfra+ samt Web-Tv uden for hjemmets netværk på de kanaler, der tillader dette, her tænker jeg blandt andet på Viasat kanalerne, som det endnu ikke har været muligt at få en aftale med. På sidste års generalforsamling oplyste jeg, at vi også fik Fordelsaftale 3 på nettet i første kvartal af Siden viste det sig desværre, at den største forening under ASIK ikke ville acceptere aftalen med Stofa, selvom de tidligere havde sagt ja til den. Midt i december 2012 blev aftalen så underskrevet med Stofa, og den blev herefter straks koblet på vores net. Det betød, at medlemmerne kunne gøre brug af fordelene i Fordelsaftale 3 inden jul. Medlemmer med Stofa SmartTv - kort fik yderligere fordele. Den 7. januar 2013 blev kanalmønstret ændret for alle pakkerne. Det nye kanalmønster kan ses på vores hjemmeside. Der var en helsides annonce i Budstikken mellem jul og nytår samt to gange efter nytår. Programoversigten i ugeavisen er ændret en smule, se den opdaterede på vores hjemmeside. I de tre pakker har vi nu følgende antal kanaler: Grundpakke: o 41 digitale kanaler. Heraf 9 analoge kanaler og 11 HD kanaler Mellempakke (inkl. grundpakke): o 53 digitale kanaler. Heraf 17 analoge kanaler og 17 HD kanaler Fuldpakke (inkl. grund- og mellempakke): o 72 digitale kanaler. Heraf 27 analoge kanaler og 26 HD kanaler 3

4 Desværre er næsten alle medlemmer med et digitalt tv været nødt til at lave en ny kanal- / programsøgning, når vi ændrer kanalmønstret. Der var en del medlemmer, som ikke var opmærksom på omlægningen. Det gav en del mails og opringninger til bestyrelsen og Stofa, blandt andet på grund af sort skærm. Næste år vil vi i Budstikken med store bogstaver gøre opmærksom på, hvorfor man får sort skærm. Grund pakken stiger kr. 153,- på grund af prisstigning på TV 2, CopyDan afgifter, Fordelsaftalen samt foreningskontingent. Mellempakken bibeholder prisen på kr ,-. For at holde prisen på kr ,- blev TV3+ taget ud af pakken. For at gøre denne pakke attraktiv, har Stofa til alle foreninger/medlemmer givet en rabat på denne pakke med dette indhold; det blev besluttet i Favoritgruppen med ca medlemmer i samarbejde med Stofa. Hvis vi ikke slår hælene i, vil priserne fra Viasat, her tænker jeg på TV3, TV3+ og TV3 Puls, fremover stige endnu mere. Fuldpakken stiger på grund af store prisstigninger på TV3, TV3+ og TV3 Puls og TV3 sport med ca. 18 %, samt at der fra de etablerede kanaler har været moderate prisstigninger for Det betyder, at pakken stiger med kr. 610,-. I denne prisstigning er inkluderet prisstigningen i grundpakken Det nye kanalmønster i grundpakken, mellempakken og fuldpakken samt programpriser m.m. blev godkendt på ASIK s delegeretmødet i november måned I Kolding kan vi fortsat glæde os over nogle af landets bedste priser, og har med introduktionen af en mellempakke, givet vore medlemmer et godt alternativ til den stadigt dyrere fuldpakke. Mere end 85 % af al tv-sening i Danmark ses på de kanaler der ligger i mellempakken. Når vi sammenligner os med andre foreninger der også får deres signal fra Stofa, er vi også lidt billigere end dem. Priserne for 2013 fremkommer således: Priserne består af: Fastsættes af: - Programafgift - Programselskaber og Stofa - Programaftale - Stofa og ASIK - Bidrag/kontingent til Strandhuse Antenneforening - Generalforsamling - Digitale tjenester - Stofa - Moms - Folketinget - Ophavsrettigheder (radio) - Copydan - Ophavsrettigheder (tv) - Copydan og KODA Som nævnt i vores indkaldelse til generalforsamlingen bliver priser for grund -, mellem - og fuldpakke henholdsvis: Grundpakke - kr ,- inkl. digitale tjenester og bidrag/kontingent. Stiger på grund af prisstigning på TV2 og Copydan samt kontingent. Mellempakke kr ,- inkl. digitale tjenester og bidrag/kontingent. Mellempakken har samme pris som i Fuldpakke kr ,- inkl. digitale tjenester og bidrag/kontingent. Fuldpakke stiger især på grund af stor prisstigning på TV3 og TV3+ og som følge af øvrige prisstigninger på programmer. Ovennævnte priser er inkl. vort foreslåede foreningskontingent på kr. 350,-. 4

5 Alternative muligheder: Blandt andet: sammensæt din egen programpakke med 85 forskellige kanaler. Se de forskellige muligheder på Stofas hjemmeside eller kontakt Stofa. Som før nævnt er det frie valg af tv-kanaler kommet nærmere, men a la carte modellerne er ikke billige. Faktum er, at vi får mest indhold for pengene ved at vælge den kollektive distribution. Med alle de muligheder vi har i dag med de forskellige pakker, kan vi nu se tv fra kr pr. år eller mere, så der er også andre muligheder i stedet for mellem eller fuldpakken. For at kunne få en af de forskellige pakker skal man altid have grundpakken. Ved fortsat udvikling af vort indhold til konkurrencedygtige priser tror jeg, at det bliver svært for kommercielle udbydere at blive i stand til at udfordre antenneforeningerne i Kolding. Vor administrationsaftale fra 2009 med Stofa er blevet revideret sidst i 2012, således at opkrævning af tv og kontingent ændres fra at blive opkrævet ½ årligt til at blive opkræver ¼ årligt. Endvidere er det med i aftalen, at Stofa er berettiget til at samfakturere de af Stofa og Strandhuse Antenneforening udbudte tjenester, dvs. at efter 1. juli modtager hvert medlem kun en forenklet faktura kvartårlig fra Stofa, f. eks. med TV, internet og telefoni m.m. Denne ændring er uden en meromkostning for vores forening, nærmere blevet lidt billigere. Stofas frikadellearrangement i samarbejde med Strandhuse Antenneforening var en stor succes. Der var også inviteret medlemmer fra området omkring Petersbjerggårdsvej, som hører ind under Antenneforeningen AFiK. Stofa udtrykte stor tilfredshed med fremmødet, der mødte i alt 223 personer op fra 143 husstande. Stofa lukkede deres forretning i Sydbanegade den sammen med andre af deres forretninger rundt i hele landet. Det betyder, at hvis man vil i kontakt med Stofa skal det enten være pr. telefon eller pr. mail. Indtil august måned 2012 var det meget svært at komme igennem til Stofas kundeservice pr. telefon. I dag kommer man for det meste næsten lige igennem til kundeservice, når man ringer dem op. TV-Kolding og infokanalen fra Bramdrup Øst blev digitaliseret i 2012, TV-Kolding blev samtidig opgraderet til HD-signal. Ved implementeringen heraf kom det som noget af en overraskelse, at lokale infokanaler blev distribueret til hele byen. En anden udfordring i forbindelse med digitaliseringen var, at vores Tekst-tv system nu ikke længere fungerer. I service aftalen som vi har med Stofa, er der blandt andet et årligt serviceeftersyn af vort anlæg. De sidste par år har der ikke været mange bemærkninger i servicerapporten, som vi efterfølgende modtager. Ligeledes er det få opringninger vi i bestyrelsen får vedrørende problemer med dårligt signal ude hos medlemmerne. I ASIK har vi i samarbejde med Stofa drøftet den fremtidige fiberstruktur i Kolding, og naturligvis også for Strandhuse Antenneforening. På nuværende tidspunkt har vi en nodestruktur med ca. 500 eller flere medlemmer på hver node. Første skridt bliver en deling til ca. 250 husstande. Det må forventes, at skulle gennemføres inden for de næste 2-3 år. Grunden til denne udbygning i tide er at sikre, at der er den nødvendige kapacitet i vort anlæg. De mange nye muligheder gennem vores net, både fra Stofa og andre udbydere over internettet, skal der fremover bruges megen net kapacitet til. Medlemmerne forlanger, at den nødvendige kapacitet er til rådighed, ellers skifter de til anden udbyder. Vi må se i øjnene, at de analoge kanaler inden for nogle år forsvinder fra vort net. De skal vige, for at give plads til alle de nye ydelser eller at regeringen lægger en dato fast, hvis de igen skal bruge nogle af vores frekvenser. Mange foreninger, store som små, rundt i landet har allerede gjort det. For stadig at kunne bruge sit gammelt fjernsyn til den tid, er det nødvendigt at anskaffe en Zaptor-boks. 5

6 Vi har i den sidste tid læst i avisen og hørt i fjernsynet, en hel del om valgfrihed, særlig fra regeringen. Vi har sagt det før, som antenneforening ønsker vi at give vore medlemmer så meget valgfrihed, som de overhovedet kan få. Men det er ikke muligt, fordi programudbyderne sætter prisen og pakker tv-kanalerne i pakker. Vores vigtigste opgave som antenneforening er til gengæld at dæmpe prisstigningerne så meget som muligt. Så jeg tager det da også ganske roligt i forhold til lovforslaget, som miljøministeren barsler med. Når ministeren finder ud af, hvordan verden reelt ser ud, tror jeg, at forslaget kommer til at se anderledes ud. Jeg mener i øvrigt, at skal man endelig diskutere stavnsbinding af tv-kunderne, bør man i stigende grad rette fokus mod programudbyderne, der gennem flere år har presset priserne op på især sportskanaler eller kanaler med fodboldindhold. Og set i det lys er det fint nok, at miljøministeren vil give den danske tv-befolkning øget mulighed for at vælge tvleverandør, men det kommer bare ikke til for alvor at rykke priserne nedad. Investeringsfonden Ratos har solgt Stofa til det forbrugerejede SydEnergi for knap 2 mia. kroner. Der var mere end 90 % tilslutning fra repræsentantskabet i SE, konkurrencestyrelsen har den 7. februar godkendt købet. Jeg vurderer, at dette ejerskifte vil kunne være med til at fremme en mere jævnbyrdig konkurrencesituation i det danske tv-marked, og at det også bliver til fordel for Strandhuse Antenneforening. Med disse sidste ord vil jeg slutte min beretning og her benytte lejligheden til at sige tak til vore to revisorer Erik Lund og Preben Bruus for revidering af vort regnskab. Også en stor tak til mine kolleger i bestyrelsen for stor opbakning i bestyrelsesarbejdet og i den interesse de ligger for dagen med dette arbejde for Strandhuse Antenneforening. Spørgsmål fra salen: Kan I ikke anvende hjemmesiden noget mere? Der er for lidt information om nye tiltag, fx. Start Forfra. Svar: Bestyrelsen tager dette til efterretning. Spørgsmål fra salen: Syd Energi/WAOO har købt Stofa, får dette konsekvenser (fordele/ulemper) for Strandhuse? Svar: Finn Mortensen: Jeg tror, at det bliver en fordel. Vi bliver større. Medlemmerne stemmer de dyreste kanaler ind Dette skal ses i lyset af, at YouSee har 1,2 mill. medlemmer og der er 2,2 mill. husstande i Danmark der ser tv. Karsten Skøtt, Stofa: Vi i Stofa har først for to uger siden fået lov at tale åbent om opkøbet. Det er en fordel for begge parter. To veldrevne firmaer, SE og Stofa, skal fortsætte som to selvstændige firmaer. SE ejer rigtig rigtig meget fiber, men få kunder. Stofa har ikke meget fiber, men en masse kunder. Spørgsmål fra salen: Det nye bredbånd 4G skulle kunne ødelægge tv-signal. Hvad gøres der fra Stofas side? Svar: Karsten Skøtt, Stofa: Staten har beslaglagt nogle tv-kanaler til mobil-net 4G osv. Det vil sige en masse støj inde i huset, hvis tv-kablerne ikke er afskærmet korrekt. Stofa kommer gerne ud og tjekker for kr. 199,-, nogle materialer skal medlemmer selv betale. Der sendes en folder ud til samtlige medlemmer inden så længe, ellers kig på vores hjemmeside. Herefter blev formandens beretning enstemmigt godkendt af forsamlingen. Ad. pkt. 3 Kasserer Kaj Engberg gennemgik regnskab og balance. Spørgsmål fra salen: Hvad dækker det store beløb til medlemsadministration over? Svar: Foreningen betaler 50 kr./medlem til Stofa. For dette beløb opkræver de, blandt andet, kontingent pr. PBS og servicerer medlemmerne pr. telefon. Alternativet ville være ansættelse af en forretningsfører. 6

7 Spørgsmål fra salen: Hvorfor fremgår fortidige restancer, hvorfor slettes de ikke bare? Hvor large er man? Svar: De fremstår så længe der er mulighed for at inddrive restancen. Tv-signalet er koblet fra, så de kan ikke se tv. I Drejens drejer det sig om tomme grunde, hvor kun anlægsarbejdet er udført. Regnskabet blev herefter godkendt enstemmigt af forsamlingen. Ad. pkt. 4 Der var ingen rettidige indkomne skriftlige forslag. Ad. pkt. 5 Kasserer Kaj Engberg fremlagde budget for Ingen bemærkninger fra salen. De fra bestyrelsen foreslåede kr. 350,- i bidrag blev således vedtaget. Budgettet blev herefter enstemmigt vedtaget af forsamlingen. Ad. pkt. 6 Følgende bestyrelsesmedlemmer var på valg: Bodil Klausen Kaj Engberg Jørn Iversen Alle var villige til genvalg. Alle blev valgt. Bestyrelsen består herefter af: Finn Mortensen Kaj Engberg Jørn Iversen Kurt Langeberg Bodil Klausen Søren Ipsen Ad. pkt. 7 Følgende revisorer var på valg: Erik Lund Preben Bruus Begge var villige til genvalg. Begge blev valgt. Ad. pkt. 8 Under eventuelt mindede formanden om, at pakkeskift kan foretages med et varsel på løbende måned + 30 dage. Prisen for at skifte til en større pakke er kr. 199,-, og for skift til mindre pakke er kr. 299,-. Der har været henvendelser med hensyn til det frie valg af tv-udbyder. I Strandhuse Antenneforening hylder man også det frie valg, man kan til enhver tid melde sig ud. Spørgsmål fra salen: Falder der noget af i forbindelse med fusionen med SE? Svar: Nej, men vi er stadig en af de billigste foreninger i landet. Spørgsmål fra salen: Tekst på tv-serier er sommetider forskudt? Svar: Karsten Skøtt, Stofa: Vi ved det er problem på de digitale udsendelser. Der arbejdes på en løsning. Generalforsamlingen sluttede kl Dirigenten takkede for god spørgelyst samt god ro og orden. Herefter takkede formanden for i aften og for godt fremmøde. 7

8 Dato Henning Lyhne Dato Bodil Klausen dirigent referent 8

Referat. Ad. pkt. 2 Formanden, Finn Mortensen, aflagde beretning for året 2013:

Referat. Ad. pkt. 2 Formanden, Finn Mortensen, aflagde beretning for året 2013: Referat Møde: Ordinær generalforsamling i Strandhuse Antenneforening Sted: Festsalen i kælderen, indgang C, Lyshøjskolen. Dato: Tirsdag den 25. februar 2014, kl. 19.00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2.

Læs mere

Strandhuse Antenneforening

Strandhuse Antenneforening Strandhuse Antenneforening Referat Møde: Ordinær generalforsamling i Strandhuse Antenneforening Sted: Festsalen i kælderen, indgang C, Lyshøjskolen Dato: Tirsdag den 24. februar 2015 Dagsorden: 1. Valg

Læs mere

Referat. Ad. pkt. 2 Formanden, Finn Mortensen, aflagde beretning for året 2010:

Referat. Ad. pkt. 2 Formanden, Finn Mortensen, aflagde beretning for året 2010: Referat Møde: Ordinær generalforsamling i Strandhuse Antenneforening Sted: Festsalen i kælderen, indgang C, Lyshøjskolen. Dato: Onsdag den 23. februar 2011, kl. 19.00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2.

Læs mere

Referat. Ad. pkt. 2 Formanden, Finn Mortensen, aflagde beretning for året 2009:

Referat. Ad. pkt. 2 Formanden, Finn Mortensen, aflagde beretning for året 2009: Referat Møde: Ordinær generalforsamling i Strandhuse Antenneforening Sted: Festsalen i kælderen, indgang C, Lyshøjskolen. Dato: Tirsdag den 9. februar 2010, kl. 19.00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2.

Læs mere

Strandhuse Antenneforening

Strandhuse Antenneforening Strandhuse Antenneforening Referat fra Ordinær Generalforsamling tirsdag den 21. februar 2017 kl. 19.00 Generalforsamlingen blev afholdt i Lyshøjskolens festsal i kælderen, indgang C Dagsorden i henhold

Læs mere

Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt varslet, og at generalforsamlingen derfor var beslutningsdygtig.

Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt varslet, og at generalforsamlingen derfor var beslutningsdygtig. Referat Generalforsamling i Strandhuse Antenneforening 23. februar 2016 kl. 19, Lyshøjskolen Formanden indledte med at byde velkommen til årets generalforsamling og orienterede om, at Palle Jensen fra

Læs mere

Referat. Ad. pkt. 2 Formanden, Finn Mortensen, aflagde beretning for året 2008:

Referat. Ad. pkt. 2 Formanden, Finn Mortensen, aflagde beretning for året 2008: Referat Møde: Ordinær generalforsamling i Strandhuse Antenneforening Sted: Festsalen i kælderen, indgang C, Lyshøjskolen. Dato: Tirsdag den 24. februar 2009, kl. 19.00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2.

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i Antenneforeningen Holluf Pile onsdag d. 5. marts 2012

Referat af ordinær generalforsamling i Antenneforeningen Holluf Pile onsdag d. 5. marts 2012 Der var fremmødt 87 stemmeberettigede medlemmer, og der blev medbragt 5 gyldige fuldmagter i alt 92 stemmer. (Bestyrelsen ønsker i den forbindelse at bemærke, at jvnf. foreningens vedtægter kan hver husstand

Læs mere

Der var fremmødt 37 stemmeberettigede medlemmer og 3 uden stemmeret.

Der var fremmødt 37 stemmeberettigede medlemmer og 3 uden stemmeret. Referat: VESTERHASSING-ANTENNEFORENING Generalforsamling Torsdag d. 3. marts 2011 kl. 19.30 på Vester Hassing Kro. Der var fremmødt 37 stemmeberettigede medlemmer og 3 uden stemmeret. Velkomst ved formand

Læs mere

KL PÅ ROSENGÅRDSKOLEN. REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN.

KL PÅ ROSENGÅRDSKOLEN. REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN. ORDINÆR GENERALFORSAMLING, TIRSDAG, DEN 28. FEBRUAR 2017. KL. 19.00 PÅ ROSENGÅRDSKOLEN. REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN. Der var mødt 20 personer, heraf var 18 stemmeberettigede. Der var ingen afgivne

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i Antenneforeningen Holluf Pile onsdag d. 10. marts 2010. Kl. 19,00 På Holluf Pile Skolen.

Referat af ordinær generalforsamling i Antenneforeningen Holluf Pile onsdag d. 10. marts 2010. Kl. 19,00 På Holluf Pile Skolen. Der var fremmødt 72 stemmeberettigede medlemmer, og der blev medbragt 9 gyldige fuldmagter. (Bestyrelsen ønsker i den forbindelse at bemærke, at jvnf. foreningens vedtægter kan hver husstand der møder

Læs mere

Ordinær generalforsamling 2011 - referat

Ordinær generalforsamling 2011 - referat Klintebjerg Antenneforening Skærbæk, den 22. marts 2011 Ordinær generalforsamling 2011 - referat Sted : Skærbækhus Tidspunkt : Tirsdag den 22. marts 2011, kl. 19:00 Dagsorden : 1. Valg af dirigent 2. Beretning

Læs mere

Referat fra den ordinære generalforsamling tirsdag den 31. marts 2009 kl. 19:00 i auditoriet på KUC, Ågade 27

Referat fra den ordinære generalforsamling tirsdag den 31. marts 2009 kl. 19:00 i auditoriet på KUC, Ågade 27 Referat fra den ordinære generalforsamling tirsdag den 31. marts 2009 kl. 19:00 i auditoriet på KUC, Ågade 27 Der var fremmødt 78 stemmeberettigede medlemmer 1. Valg af dirigent. På forslag fra bestyrelsen

Læs mere

Faaborg Vest Antenneforening. Referat fra ordinær generalforsamling mandag den 30.03.2015 på Toftegårdsskolen. Dagsorden

Faaborg Vest Antenneforening. Referat fra ordinær generalforsamling mandag den 30.03.2015 på Toftegårdsskolen. Dagsorden 1. Valg af dirigent. Dagsorden 2. Valg af referent og stemmetællere. 3. Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forløbne år, og planer for det kommende år. 4. Forelæggelse af beslutninger

Læs mere

Referat af generalforsamlingen den 29/ kl på Hotel Viking

Referat af generalforsamlingen den 29/ kl på Hotel Viking Referat af generalforsamlingen den 29/2 2012 kl.18.30 på Hotel Viking Deltagere: Der var 61 fremmødte medlemmer inklusive 4 bestyrelsesmedlemmer. Torben Sørensen var fraværende grundet sygdom Frank Hermansen,

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i Antenneforeningen Holluf Pile onsdag d. 9. marts 2011

Referat af ordinær generalforsamling i Antenneforeningen Holluf Pile onsdag d. 9. marts 2011 Der var fremmødt 63 stemmeberettigede medlemmer, og der blev medbragt 7 gyldige fuldmagter. (Bestyrelsen ønsker i den forbindelse at bemærke, at jvnf. foreningens vedtægter kan hver husstand der møder

Læs mere

Faaborg Vest Antenneforening. Referat fra ordinær generalforsamling mandag den 21.03.2016 på Toftegårdsskolen. Dagsorden

Faaborg Vest Antenneforening. Referat fra ordinær generalforsamling mandag den 21.03.2016 på Toftegårdsskolen. Dagsorden 1. Valg af dirigent. Dagsorden 2. Valg af referent og stemmetællere. 3. Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forløbne år, og planer for det kommende år. 4. Forelæggelse af beslutninger

Læs mere

ORDINÆR GENERALFORSAMLING, TORSDAG DEN 27. FEBRUAR 2014 KL. 19.00 PÅ ROSENGÅRDSKOLEN. REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN.

ORDINÆR GENERALFORSAMLING, TORSDAG DEN 27. FEBRUAR 2014 KL. 19.00 PÅ ROSENGÅRDSKOLEN. REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN. ORDINÆR GENERALFORSAMLING, TORSDAG DEN 27. FEBRUAR 2014 KL. 19.00 PÅ ROSENGÅRDSKOLEN. REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN. Der var mødt 104 personer. Heraf var 82 stemmeberettigede, der blev afleveret 6 afgivne

Læs mere

B E S L U T N I N G S R E F E R A T

B E S L U T N I N G S R E F E R A T B E S L U T N I N G S R E F E R A T AF ORDINÆR GENERALFORSAMLINGI NØRAGERSMINDE ANTENNEFORENING ONSDAG D. 22. MAJ 2007, NØRAGERSMINDECENTRET, LADEN. Formanden åbner generalforsamlingen, med en velkomst

Læs mere

Referat fra generalforsamling

Referat fra generalforsamling Referat fra generalforsamling På Rønbækskolen, lokale 151 Tirsdag den 27. marts 2008 kl. 19.30 Dagsorden: Antenneforeningen Rønege www.roenege.dk 1. Valg af dirigent A. Optælling af stemmeberettigede medlemmer

Læs mere

Referat fra generalforsamling

Referat fra generalforsamling Referat fra generalforsamling På Rønbækskolen, lokale 151 Tirsdag den 18. juni 2009 kl. 19.30 Dagsorden: Antenneforeningen Rønege www.roenege.dk 1. Valg af dirigent A. Optælling af stemmeberettigede medlemmer

Læs mere

Referat af ordinær genralforsamling i Yderholm Antenneforening

Referat af ordinær genralforsamling i Yderholm Antenneforening Referat af ordinær genralforsamling i Yderholm Antenneforening Torsdag d. 14. marts 2013 kl. 19.30 Forsamlingshuset Frem, Ringstedvej 546, Bjæverskov Til generalforsamlingen forelå følgende dagsorden ifølge

Læs mere

Ordinær generalforsamling 2015 - referat

Ordinær generalforsamling 2015 - referat Skærbæk Antenneforening Skærbæk, den 24. marts 2015 Ordinær generalforsamling 2015 - referat Sted : Skærbækhus Tidspunkt : Tirsdag den 24. marts 2015, kl. 19:30 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Beretning

Læs mere

Der afholdes ordinær generalforsamling mandag den 25. februar 2013 kl. 19.00 i Svinninge forsamlingshus. Dagsorden ifølge vedtægterne.

Der afholdes ordinær generalforsamling mandag den 25. februar 2013 kl. 19.00 i Svinninge forsamlingshus. Dagsorden ifølge vedtægterne. Svinninge Antenneforening Ekstrabetaling. 29-01-2013. Nogle medlemmer har modtaget et girokort med regulering af priser for 2012. Dette skyldes at pakkevalget pr. 1/9 2012 ikke blev regulert dengang. Da

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling, den 28.februar 2017 i Bramdrupdam Hallerne

Referat af ordinær generalforsamling, den 28.februar 2017 i Bramdrupdam Hallerne Antenneforeningen Bramdrup Øst. Referat af ordinær generalforsamling, den 28.februar 2017 i Bramdrupdam Hallerne Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Formandens beretning om foreningens virksomhed i år 2016.

Læs mere

Sammenligning af Ølgod Antenneforening og SE/Stofa. Marts, 2014

Sammenligning af Ølgod Antenneforening og SE/Stofa. Marts, 2014 Sammenligning af Ølgod Antenneforening og SE/Stofa Marts, 2014 1 Via et medlemskab af Ølgod Antenneforening er du sikret medindflydelse og støtter dit lokal-samfund Ølgod Antenneforening er en "non-profit"

Læs mere

Møde: Ordinær generalforsamling 2012 Dato: 22/3-2012 Kl.: 19:00 Sted: Det tidligere rådhus, Borup Deltagere: 52 medlemmer heraf 9 fuldmagter fremmødt

Møde: Ordinær generalforsamling 2012 Dato: 22/3-2012 Kl.: 19:00 Sted: Det tidligere rådhus, Borup Deltagere: 52 medlemmer heraf 9 fuldmagter fremmødt Møde: Ordinær generalforsamling 2012 Dato: 22/3-2012 Kl.: 19:00 Sted: Det tidligere rådhus, Borup Deltagere: 52 medlemmer heraf 9 fuldmagter fremmødt Dagsorden: Sag nr. 1. Valg af dirigent. Henrik Mølvig

Læs mere

Faaborg Vest Antenneforening. Referat fra ordinær generalforsamling mandag den 25.03.2013 på Toftegårdsskolen. Dagsorden

Faaborg Vest Antenneforening. Referat fra ordinær generalforsamling mandag den 25.03.2013 på Toftegårdsskolen. Dagsorden Dagsorden 1. Valg af dirigent. 2. Beretning om foreningens virksomhed i det forløbne år, og planer for det kommende år til godkendelse. 3. Aflæggelse af regnskab for det forløbne år til godkendelse. 4.

Læs mere

AntenneForeningen i Kolding Sydbanegade 4, st. tv. 6000 Kolding Tlf. 75 50 04 52 Side 1 af 7

AntenneForeningen i Kolding Sydbanegade 4, st. tv. 6000 Kolding Tlf. 75 50 04 52 Side 1 af 7 Tlf. 75 50 04 52 Side 1 af 7 Referat fra den ordinære generalforsamling i AntenneForeningen i Kolding, AFiK, tirsdag den 31. januar 2006 kl. 19:00 i auditoriet, KUC, Ågade 27. Der var fremmødt 78 stemmeberettigede

Læs mere

Svendborg Vest Antenneforening

Svendborg Vest Antenneforening Svendborg Vest Antenneforening Referat fra generalforsamling d. 24.03.2014 afholdt i SG-huset. Formanden Kim Hybel bød velkommen til de 22 fremmødte medlemmer (excl bestyrelsen) og Tom Andersen fra Stofa.

Læs mere

Generalforsamling d. 19. november 2009

Generalforsamling d. 19. november 2009 Dagsorden Generalforsamling d. 19. november 2009 1. Valg af dirigent godkendelse af forretningsorden Beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år Forelæggelse af årsregnskab og status Behandling

Læs mere

ORDINÆR GENERALFORSAMLING, TIRSDAG DEN 26. FEBRUAR 2013 KL. 19.00 PÅ ROSENGÅRDSKOLEN. REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN.

ORDINÆR GENERALFORSAMLING, TIRSDAG DEN 26. FEBRUAR 2013 KL. 19.00 PÅ ROSENGÅRDSKOLEN. REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN. ORDINÆR GENERALFORSAMLING, TIRSDAG DEN 26. FEBRUAR 2013 KL. 19.00 PÅ ROSENGÅRDSKOLEN. REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN. Der var mødt 34 stemmeberettigede medlemmer. Ad 1. Valg af dirigent. Formanden Kjeld

Læs mere

Referat fra Repræsentantskabsmøde den 24. marts 2014

Referat fra Repræsentantskabsmøde den 24. marts 2014 Referat fra Repræsentantskabsmøde den 24. marts 2014 Til stede repr. Fra Himmerland afd. 19-23-24-40-42-51, Bohrparken, C.W. Obel kollegiet, Esbjergparken, Højlundsparken, Mjel, Møllegaarde, Rebildparken,

Læs mere

Tv fra YouSee - på alle skærme

Tv fra YouSee - på alle skærme Tv fra YouSee - på alle skærme Til Antenneforeningen Langdraget Christian Limkilde Chefkonsulent 2 YouSee Præsentation Status på Kabel TV 2. april signal på eksisterende anlæg 31. maj anlægget færdigombygget

Læs mere

Christiansfeld Net c/o Thorsvej 17

Christiansfeld Net c/o Thorsvej 17 Generalforsamling 2010 Østprøven 1 Christiansfeld Net Christiansfeld d. 26. september 2012 Vedr. referat fra generalforsamlingen 2010 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Beretning om foreningens virksomhed

Læs mere

Tv fra YouSee - på alle skærme

Tv fra YouSee - på alle skærme Tv fra YouSee - på alle skærme Til A/F Langdraget Christian Limkilde Chefkonsulent 2 YouSee Præsentation Det vil jeg fortælle om Komplet løsning med mange valgmuligheder YouSee kabel-tv On Demand tv og

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling, den 23. februar 2016 i Bramdrupdam Hallerne

Referat af ordinær generalforsamling, den 23. februar 2016 i Bramdrupdam Hallerne Antenneforeningen Bramdrup Øst. Referat af ordinær generalforsamling, den 23. februar 2016 i Bramdrupdam Hallerne Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Formandens beretning om foreningens virksomhed i år

Læs mere

Referat af generalforsamlingen den 17/ kl på Hotel Viking

Referat af generalforsamlingen den 17/ kl på Hotel Viking Referat af generalforsamlingen den 17/3 2016 kl.18.30 på Hotel Viking Deltagere: Der var 52 fremmødte medlemmer inklusive 3 bestyrelsesmedlemmer. Frank Hermansen, DKTV deltog som gæst. Der var ikke medbragt

Læs mere

Referat fra Grundejerforeningens ekstraordinære generalforsamling, Mandag d.28. august 2006, på Margretheskolen

Referat fra Grundejerforeningens ekstraordinære generalforsamling, Mandag d.28. august 2006, på Margretheskolen Hyldekærparkens Grundeejerforening Hyldekærparken 20, Tlf. 46 73 05 47 2. august 2006 Referat fra Grundejerforeningens ekstraordinære generalforsamling, Mandag d.28. august 2006, på Margretheskolen Grundejerforeningens

Læs mere

Varde Antenneforening Beretning 2012-2013

Varde Antenneforening Beretning 2012-2013 Varde Antenneforening Beretning 2012-2013 Pr. 1. oktober 2013 havde Varde Antenneforening 8.983 medlemmer, hvilket er en tilbagegang på 108 medlemmer. Antenneforeningen har dermed en dækning på ca. 90%

Læs mere

Faaborg By s Antenneforening

Faaborg By s Antenneforening Referat fra Faaborg By s Antenneforening Ordinær generalforsamling Mandag den 20. april 2009 kl. 19:00 På restaurant Klinten i Faaborg Fremmøde: Bestyrelsen: Erik Andersen, Per Smith, Finn Junker og Ib

Læs mere

Generalforsamling Kragsbjerg Antennelaug tirsdag den 22. maj 2012 kl 19.00 i Uddannelsescentret, Schacksgade 39, 5000 Odense C.

Generalforsamling Kragsbjerg Antennelaug tirsdag den 22. maj 2012 kl 19.00 i Uddannelsescentret, Schacksgade 39, 5000 Odense C. Generalforsamling Kragsbjerg Antennelaug tirsdag den 22. maj 2012 kl 19.00 i Uddannelsescentret, Schacksgade 39, 5000 Odense C. Dagsorden 1. Valg af dirigent Tis dirigent foreslog bestyrelsen laugets forretningsfører

Læs mere

Information fra foreningen

Information fra foreningen Information fra foreningen 15-02-2015 Dagsorden for generalforsamling den 23 februar. 1. Valg af dirigent og 2 stemmetællere. 2. Formandens beretning. 3. Regnskabsaflæggelse. 4. Valg af bestyrelsesmedlemmer.

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Vigtig information til nytilsluttede. Fejlfindings tips. Beskrivelse af analogt og digitalt TV. Kontakt information.

Indholdsfortegnelse. Vigtig information til nytilsluttede. Fejlfindings tips. Beskrivelse af analogt og digitalt TV. Kontakt information. Indholdsfortegnelse Side 3 Side 4 Side 5 Side 6 Side 7 Side 8 Side 9 Side 10 Side 11 Velkomst. Vigtig information til nytilsluttede. Fejlfindings tips. Beskrivelse af analogt og digitalt TV. Kontakt information.

Læs mere

X Navn Adresse 3650 Ølstykke

X Navn Adresse 3650 Ølstykke X Navn Adresse 3650 Ølstykke Bemærk på www.aovnet.dk under Generalforsamling kan ses de muligheder som Antenneforeningen tilbyder medlemmerne af Tv-kanaler, Tv-pakker, FritValg af Tv-kanaler, Radio-kanaler,

Læs mere

Vamdrup Antenneforening 2016

Vamdrup Antenneforening 2016 Vamdrup Antenneforening 2016 Indstilling af fjernsyn og radio Sidder du nu og læser dette blad og tænker Gid der var så meget liv i mit fjernsyn, så kontakt os, for at blive medlem. Fordelsaftalen Vamdrup

Læs mere

Generalforsamling Torsdag d. 15. marts 2012 kl. 19.30 på Gandrup Kro.

Generalforsamling Torsdag d. 15. marts 2012 kl. 19.30 på Gandrup Kro. Referat: VESTERHASSING-ANTENNEFORENING Generalforsamling Torsdag d. 15. marts 2012 kl. 19.30 på Gandrup Kro. Der var fremmødt 58 stemmeberettigede medlemmer. Velkomst ved formand Flemming Madsen. 1: Valg

Læs mere

Almind Fælles Antenneforening.

Almind Fælles Antenneforening. Almind Fælles Antenneforening. Referat af ordinær generalforsamling 26. Februar20l4 )agsorden: l. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Valg af dirigent - ordstyrer Fremlæggelse af beretning om foreningens virke i det forløbne

Læs mere

REFERAT GENERALFORSAMLING 24-02-2011. Bent Toft bød velkommen. Der var til generalforsamlingen mødt 29 personer, og 5 fra bestyrelsen.

REFERAT GENERALFORSAMLING 24-02-2011. Bent Toft bød velkommen. Der var til generalforsamlingen mødt 29 personer, og 5 fra bestyrelsen. REFERAT GENERALFORSAMLING 24-02-2011 1) Valg af dirigent 2) Beretning om foreningens virke i det forløbne år (2010) 3) Aflæggelse af regnskab 4) Eventuelle forslag 5) Fastsættelse af kontingent 6) Valg

Læs mere

Indkaldelse til ordinær generalforsamling mandag den 11. april 2011 kl. 19.30 i Krogårdskolens festsal

Indkaldelse til ordinær generalforsamling mandag den 11. april 2011 kl. 19.30 i Krogårdskolens festsal Eriksminde Antenneforening den 24. marts 2011 Indkaldelse til ordinær generalforsamling mandag den 11. april 2011 kl. 19.30 i Krogårdskolens festsal og indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling mandag

Læs mere

Kirke Hyllinge Antennelaug

Kirke Hyllinge Antennelaug Referat fra ordinær generalforsamling tirsdag den 31. marts 2009 kl. 19.00 i Karleby Forsamlingshus, Karlebyvej 177, Store Karleby, 4070 Kr. Hyllinge. Antal fremmødte: 45 medlemmer, 6 bestyrelsesmedlemmer,

Læs mere

Motivation for valg af fremtidig samarbejdspartner Behandles under dagsordenens pkt. 5.

Motivation for valg af fremtidig samarbejdspartner Behandles under dagsordenens pkt. 5. Motivation for valg af fremtidig samarbejdspartner Behandles under dagsordenens pkt. 5. Vi i bestyrelsen har siden sommeren forrige år været optaget af et længerevarende strategiarbejde, der har haft til

Læs mere

REFERAT GENERALFORSAMLING 2012 8/3-2012 Nørhalne forsamlingshus

REFERAT GENERALFORSAMLING 2012 8/3-2012 Nørhalne forsamlingshus REFERAT GENERALFORSAMLING 2012 8/3-2012 Nørhalne forsamlingshus 1) Valg af dirigent 2) Beretning om foreningens virksomhed i det forløbende år. 3) Aflæggelse af regnskab. 4) Eventuelle forslag 5) Fastsættelse

Læs mere

Referat af Generalforsamlingen i. Bredballe Strands Antenneforening. 19. februar 2007 kl. 19.00

Referat af Generalforsamlingen i. Bredballe Strands Antenneforening. 19. februar 2007 kl. 19.00 Referat af Generalforsamlingen i Bredballe Strands Antenneforening 19. februar 2007 kl. 19.00 Sted: Bredballe Sognegård Dagsorden: 1. Valg af dirigent (og nedsættelse af stemmeudvalg) 2. Beretning om foreningens

Læs mere

Sæby Antenneforening

Sæby Antenneforening Sæby Antenneforening Referat af generalforsamlingen den 5/3 2009 kl.18.30 på Hotel Viking Deltagere: Der var 75 fremmødte medlemmer inklusive bestyrelsen. Frank Hermansen, DKTV deltog som gæst. Der var

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling, den 29. Februar 2012. I Bramdrupdam Hallerne

Referat af ordinær generalforsamling, den 29. Februar 2012. I Bramdrupdam Hallerne Antenneforeningen Bramdrup Øst. Referat af ordinær generalforsamling, den 29. Februar 2012. I Bramdrupdam Hallerne Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Formandens beretning om foreningens virksomhed i år

Læs mere

Abonnementsvilkår for YouSee Tv: YouSee Tv via kabel-tv-stik: Grundpakke Mellempakke Fuldpakke (private husstande med individuel aftale)

Abonnementsvilkår for YouSee Tv: YouSee Tv via kabel-tv-stik: Grundpakke Mellempakke Fuldpakke (private husstande med individuel aftale) Abonnementsvilkår for YouSee Tv: YouSee Tv via kabel-tv-stik: Grundpakke Mellempakke Fuldpakke (private husstande med individuel aftale) YouSee kodet Tv via kabel-tv-stik YouSee Tv via telefonstik eller

Læs mere

INDKALDELSE TIL FENSMARK ANTENNEFORENING S ORDINÆRE GENERALFORSAMLING 2015 ONSDAG DEN 25. MARTS KL. 19 00 I HOLMEGAARD HALLEN

INDKALDELSE TIL FENSMARK ANTENNEFORENING S ORDINÆRE GENERALFORSAMLING 2015 ONSDAG DEN 25. MARTS KL. 19 00 I HOLMEGAARD HALLEN Fensmark Antenneforening blev stiftet den 4. august 1973 og er 100 % ejet af medlemmerne. Vores leverandør af TV-programmer, Internet, IPtelefoni og service er Stofa. Vores aftale med Stofa ophører ultimo

Læs mere

Tv fra YouSee - på alle skærme

Tv fra YouSee - på alle skærme Tv fra YouSee - på alle skærme Til Grundejerlauget Holteavlsgård V/ Christian Limkilde Agenda Digital/Analog TV pakker NYHED: Bland selv TV fra YouSee Se TV når det passer dig (YouSee Plus) Bredbånd YouSee

Læs mere

SKANSEN I SØNDERBORG TIRSDAG DEN 23. FEBRUAR 2016 KL I DYBBØL FORSAMLINGSHUS

SKANSEN I SØNDERBORG TIRSDAG DEN 23. FEBRUAR 2016 KL I DYBBØL FORSAMLINGSHUS SKANSEN I SØNDERBORG TIRSDAG DEN 23. FEBRUAR 2016 KL. 19.30 I DYBBØL FORSAMLINGSHUS Praktiske informationer fra antenneforeningen Generalforsamling Som det vil kunne ses af oplæg til pakkepriser, så har

Læs mere

LØSNING/BEMÆRKNINGER 1. Valg af dirigent Besstyrelsen foreslår Lars Holt, og han

LØSNING/BEMÆRKNINGER 1. Valg af dirigent Besstyrelsen foreslår Lars Holt, og han Dagsorden nr. 165 NØRHALNE ANTENNEFORENING Generalforsamling Tirsdag den 12 Marts 2013 kl. 19.30 Sted: Nørhalne forsamlingshus 45 fremmødte 1 fuldmagt. DAGSORDEN LØSNING/BEMÆRKNINGER 1. Valg af dirigent

Læs mere

Referat nr. 170. 1. Valg af dirigent Bestyrelsen foreslår Lars Holt. 2. Beretning om foreningens virksomhed i det forløbende år /Carsten Johnsen

Referat nr. 170. 1. Valg af dirigent Bestyrelsen foreslår Lars Holt. 2. Beretning om foreningens virksomhed i det forløbende år /Carsten Johnsen Referat nr. 170 NØRHALNE ANTENNEFORENING Generalforsamling Tirsdag den 11. Marts 2014 kl. 19.30 Sted: Nørhalne forsamlingshus Deltagere: 52 stemmeberettiget her af 5 fuldmagter. DAGSORDEN 1. Valg af dirigent

Læs mere

Udskudt indtil der eventuelt blev behov for det.

Udskudt indtil der eventuelt blev behov for det. ntenneforeningen orup Møde: Ordinær generalforsamling 2007 Dato: 11.4.2007 Kl.: 19.00 Sted: Landbo Centrum, Møllevej 15 Deltagere: 42 medlemmer fremmødt. Dagsorden: Pkt. 1 Valg af dirigent. Henning Simoni

Læs mere

Brædstrup Antenneforening eller EnergiMidt/Waoo

Brædstrup Antenneforening eller EnergiMidt/Waoo Brædstrup Antenneforening eller EnergiMidt/Waoo Hvad skal man vælge? 2 YouSee Præsentation Hvorfor du skal vælge Brædstrup Antenneforening? Hvis du ønsker at blive tilsluttet EnergiMidts fibernet kræver

Læs mere

Torsdag den 4. marts 2009 kl. 19.30 i. Forsamlingshuset Frem, Ringstedvej 546, Bjæverskov

Torsdag den 4. marts 2009 kl. 19.30 i. Forsamlingshuset Frem, Ringstedvej 546, Bjæverskov Referat Af ordinær generalforsamling i Yderholm Antenneforening: Torsdag den 4. marts 2009 kl. 19.30 i Forsamlingshuset Frem, Ringstedvej 546, Bjæverskov Til generalforsamlingen forelå følgende dagsorden

Læs mere

Generalforsamling Kragsbjerg Antennelaug torsdag den 27. maj 2010 kl. 19.00 i Uddannelsecentret, Schacksgade 39, Odense C. Dagsorden.

Generalforsamling Kragsbjerg Antennelaug torsdag den 27. maj 2010 kl. 19.00 i Uddannelsecentret, Schacksgade 39, Odense C. Dagsorden. Generalforsamling Kragsbjerg Antennelaug torsdag den 27. maj 2010 kl. 19.00 i Uddannelsecentret, Schacksgade 39, Odense C. Dagsorden. 1. Valg af dirigent Til dirigent foreslog bestyrelsen laugets forretningsfører

Læs mere

REFERAT GENERALFORSAMLING

REFERAT GENERALFORSAMLING REFERAT GENERALFORSAMLING 05-03-2008 1) Valg af dirigent 2) Beretning om foreningens virke i det forløbne år 3) Aflæggelse af regnskab 4) Meddelelse af bemyndigelse i h. t. 23 5) Eventuelle forslag 6)

Læs mere

Vipperød Antenneforening. Generalforsamling. Tirsdag d. 24. februar 2015. Forsamlingshuset v/vipperødhallens cafeteria. kl.19:30

Vipperød Antenneforening. Generalforsamling. Tirsdag d. 24. februar 2015. Forsamlingshuset v/vipperødhallens cafeteria. kl.19:30 Generalforsamling Tirsdag d. 24. februar 2015 Forsamlingshuset v/vipperødhallens cafeteria kl.19:30 Spørgetime med Stofa fra 18:00 19:00 ønsker alle medlemmer et godt nytår! Til samtlige medlemmer i Indkaldelse

Læs mere

Brødremenighedens hotel

Brødremenighedens hotel Referat Mødedato 23.11.2017 Deltagere Mødested/lokale Brødremenighedens hotel Mødetidspunkt kl. 19.00 Morten Paaske, Lars Henrik Larson, Klaus Paaske, Hans Nissen, Erik Kill, Erik Gram-Hansen, Chresten

Læs mere

Kirke Hyllinge Antennelaug DK 4070 Kirke Hyllinge

Kirke Hyllinge Antennelaug DK 4070 Kirke Hyllinge Referat fra ordinær generalforsamling Torsdag den 27. marts 2008 kl. 19.00 i Karleby Forsamlingshus, Karlebyvej 177, Store Karleby, 4070 Kirke Hyllinge. Antal fremmødte: 51 medlemmer, 6 bestyrelsesmedlemmer,

Læs mere

Ordinære Generalforsamling 2012 Antennelaug 78 Øst

Ordinære Generalforsamling 2012 Antennelaug 78 Øst Ordinære Generalforsamling 2012 Antennelaug 78 Øst Afholdt den 27. februar, 2012 i Munkebo Forsamlingshus Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Foreningens reviderede regnskab 4. Indkomne

Læs mere

Velkommen. til Antenneforeningen Brøndby. Information om pakker, priser og produkter i Antenneforeningen. Gem denne folder!

Velkommen. til Antenneforeningen Brøndby. Information om pakker, priser og produkter i Antenneforeningen. Gem denne folder! Velkommen til Antenneforeningen Brøndby Information om pakker, priser og produkter i Antenneforeningen Gem denne folder! Indhold TV...4 Internet...8 Telefoni...19 Priser...12 Diverse...14 Velkommen Jeg

Læs mere

Generalforsamling d. 15. november 2011

Generalforsamling d. 15. november 2011 Generalforsamling d. 15. november 2011 Dagsorden 1. Valg af dirigent a. godkendelse af forretningsorden 2. Beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år. 3. Forandringer af udbud ved Per Eksten

Læs mere

TUK-NET (Åle) / YouSee eller EnergiMidt/Waoo. Hvad skal man vælge?

TUK-NET (Åle) / YouSee eller EnergiMidt/Waoo. Hvad skal man vælge? TUK-NET (Åle) / YouSee eller EnergiMidt/Waoo Hvad skal man vælge? Hvorfor du skal vælge antenneforeningen? Hos antenneforeningen får du Danmarks bedste tv-pakker. Vores tv-pakker indeholder alle de populære

Læs mere

Ordinære Generalforsamling 2011 Antennelaug 78 Øst

Ordinære Generalforsamling 2011 Antennelaug 78 Øst Munkebo, 1. marts, 2011 Ordinære Generalforsamling 2011 Antennelaug 78 Øst Afholdt den 28. februar, 2011 i Munkebo Forsamlings hus Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Foreningens

Læs mere

Ordinær generalforsamling onsdag den 29. april 2015

Ordinær generalforsamling onsdag den 29. april 2015 Side 1 af 7 Ordinær generalforsamling onsdag den 29. april 2015 Der var fremmødt 37 stemmeberettigede medlemmer. 1. Valg af dirigent. Efter indstilling fra bestyrelsen blev Lars P. Henriksen valgt som

Læs mere

Referat af generalforsamlingen den 26/ kl på Hotel Viking

Referat af generalforsamlingen den 26/ kl på Hotel Viking Referat af generalforsamlingen den 26/11 2014 kl. 18.30 på Hotel Viking Deltagere: Der var 71 fremmødte medlemmer inklusive 5 bestyrelsesmedlemmer. Der var medbragt 5 fuldmagter. Der var således mulighed

Læs mere

Generalforsamling Kragsbjerg Antennelaug tirsdag den 14. juni 2011 kl. 19.00 i Uddannelsescentret, Schacksgade 39, 5000 Odense C.

Generalforsamling Kragsbjerg Antennelaug tirsdag den 14. juni 2011 kl. 19.00 i Uddannelsescentret, Schacksgade 39, 5000 Odense C. Generalforsamling Kragsbjerg Antennelaug tirsdag den 14. juni 2011 kl. 19.00 i Uddannelsescentret, Schacksgade 39, 5000 Odense C. 1. Valg af dirigent Dagsorden Til dirigent foreslog bestyrelsen laugets

Læs mere

HOAF s generalforsamling 2011

HOAF s generalforsamling 2011 2. Formandens beretning for 2010 3. Kassereren fremlægger revideret regnskab for 2010 (udsendt) 4. Forslag fra bestyrelse og medlemmer: Fra bestyrelsen: 4a. Præcision af foreningens vedtægters 4 med tilføjelsen:

Læs mere

Svebølle Antenneforening

Svebølle Antenneforening Svebølle Antenneforening Hjemmeside: www.svantenne.dk email:svantenne@mail.dk tlf.: 5929 31 12 Bestyrelsens beretning 2007-08 Status for Svebølle Antenneforening. 860 (+7) medlemmer. Årets resultat blev

Læs mere

AFHOLDT DEN 19. MARTS 2002 PÅ SKOVLUNDE MEDBORGERHUS 4. AFLÆGGELSE AF DET REVIDEREDE REGNSKAB

AFHOLDT DEN 19. MARTS 2002 PÅ SKOVLUNDE MEDBORGERHUS 4. AFLÆGGELSE AF DET REVIDEREDE REGNSKAB GRUNDEJERFORENINGEN TRANAGERGÅRD REFERAT AF FORENINGENS ORDINÆRE GENERALFORSAMLING AFHOLDT DEN 19. MARTS 2002 PÅ SKOVLUNDE MEDBORGERHUS DAGSORDEN 1. VALG AF DIRIGENT OG STEMMETÆLLERE 2. KONTROL AF FULDMAGTER

Læs mere

Møllegårdens Antennelaug. Referat fra generalforsamlingen Den 24. april 2012

Møllegårdens Antennelaug. Referat fra generalforsamlingen Den 24. april 2012 Møllegårdens Antennelaug Referat fra generalforsamlingen Den 24. april 2012 Formanden Kim Troelsted bød velkommen. Pkt. 1 Valg af dirigent Til dirigent blev Kurt Povlsen enstemmigt valgt. Dirigenten konstaterede

Læs mere

Varde Antenneforening Beretning 2011-2012

Varde Antenneforening Beretning 2011-2012 Varde Antenneforening Beretning 2011-2012 Pr. 1. oktober 2012 havde Varde Antenneforening 9.091 medlemmer, hvilket er et uændret medlemsantal i forhold til sidste år. Antenneforeningen har hermed en dækning

Læs mere

Onsdag den 21.10.2015 kl. 19.00 22.30 Fredensborghusenes festsal, Bakkedraget 43, Fredensborg. Kun for medlemmer og indbudte leverandører

Onsdag den 21.10.2015 kl. 19.00 22.30 Fredensborghusenes festsal, Bakkedraget 43, Fredensborg. Kun for medlemmer og indbudte leverandører Onsdag den 21.10.2015 kl. 19.00 22.30 Fredensborghusenes festsal, Bakkedraget 43, Fredensborg Kun for medlemmer og indbudte leverandører 2 Generalforsamlingen 28.4.2015: Bestyrelsen indkalder til et medlemsmøde

Læs mere

lnternettet kører stabilt, der har været ganske få uregelmæssigheder i løbet af året. IØrl.ing Kabelnet - Generalforsamling 2015

lnternettet kører stabilt, der har været ganske få uregelmæssigheder i løbet af året. IØrl.ing Kabelnet - Generalforsamling 2015 IØrl.ing Kabelnet - Generalforsamling 2015 Referat fra den ordinære generalforsamling i Tørring Kabelnet, torsdag den 19-02-2015 kl. 19:30 på Tørringhus Dagsorden: t. Valg af dirigent 2. Beretning om foreningens

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN TRANAGERGÅRD

GRUNDEJERFORENINGEN TRANAGERGÅRD GRUNDEJERFORENINGEN TRANAGERGÅRD REFERAT AF FORENINGENS ORDINÆRE GENERALFORSAMLING AFHOLDT DEN 1. MARTS 2005 I SKOVLUNDE MEDBORGERHUS DAGSORDEN 1. VALG AF DIRIGENT OG STEMMETÆLLERE 2. KONTROL AF FULDMAGTER

Læs mere

Tinglev Antenneforening

Tinglev Antenneforening Tinglev Antenneforening Ekstra ordinær Generalforsamling onsdag den 2. november 2011 kl. 19.00 i Borgerhuset Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Orientering fra bestyrelsen 3. Nye programpakker 4. Samarbejde

Læs mere

Middelfart Antenneforening

Middelfart Antenneforening Middelfart Antenneforening Referat fra generalforsamlingen tirsdag den 9. marts 2010 kl. 19.00 i Middelfart-salen på Kulturøen, 5500 Middelfart. Dagsorden iflg. 5a i vedtægterne: 1) Valg af dirigent 2)

Læs mere

Formanden Gunnar Weber bød velkommen til de 39 fremmødte medlemmer, og bestyrelsen foreslog Werner Jensen som dirigent.

Formanden Gunnar Weber bød velkommen til de 39 fremmødte medlemmer, og bestyrelsen foreslog Werner Jensen som dirigent. Referat af generalforsamling mandag den 25. marts 2013 kl. 19.00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning. 3. Aflæggelse af det reviderede regnskab. 4. Indkomne forslag. 5. Fastsættelse

Læs mere

Referat af ekstra-ordinær generalforsamling i Antenneforeningen Holluf Pile mandag d. 24. november 2014

Referat af ekstra-ordinær generalforsamling i Antenneforeningen Holluf Pile mandag d. 24. november 2014 Der var fremmødt 150 stemmeberettigede medlemmer, og der blev medbragt 2 gyldige fuldmagter. (Bestyrelsen ønsker i denne forbindelse at bemærke, at jvnf. foreningens vedtægter kan hver husstand der møder

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Vigtig information til nytilsluttede Fejlfindings tips Beskrivelse af analogt og digitalt TV Kontakt information

Indholdsfortegnelse. Vigtig information til nytilsluttede Fejlfindings tips Beskrivelse af analogt og digitalt TV Kontakt information Indholdsfortegnelse Side 3 Side 4 Side 5 Side 6 Side 7 Side 8 Side 9 Side 10 Side 11 Velkomst Vigtig information til nytilsluttede Fejlfindings tips Beskrivelse af analogt og digitalt TV Kontakt information

Læs mere

Møde: Generalforsamling 2009 Dato: 2/4-2009 Kl.: 19:00 Sted: Landbocentrum, Møllevej 15 Deltagere: 67 stemmeberettigede samt yderligere 17 fuldmagter

Møde: Generalforsamling 2009 Dato: 2/4-2009 Kl.: 19:00 Sted: Landbocentrum, Møllevej 15 Deltagere: 67 stemmeberettigede samt yderligere 17 fuldmagter Møde: Generalforsamling 2009 Dato: 2/4-2009 Kl.: 19:00 Sted: Landbocentrum, Møllevej 15 Deltagere: 67 stemmeberettigede samt yderligere 17 fuldmagter Dagsorden: Pkt. 1. Valg af dirigent. Bestyrelsen havde

Læs mere

Referat fra. Repræsentantskabsmøde den 29 marts 2010

Referat fra. Repræsentantskabsmøde den 29 marts 2010 Referat fra Repræsentantskabsmøde den 29 marts 2010 Til stede repr. fra Himmerland afd. 19, 20, 21, 22, 23, 24, 40, 51, Bohrparken, CW Obel Kollegiet, Aalborg Int. Kollegium, Alfred Nobel Kollegiet, Esbjergparken,

Læs mere

Referat af Generalforsamling 2015

Referat af Generalforsamling 2015 Referat af Generalforsamling 2015 Sted: Bredballe Sognegård Dato: Mandag den 2. februar 2015, kl. 19.00 Deltagere fra bestyrelsen: Deltagende medlemmer: Jesper Aagaard, formand Bjarne Dahl Kristensen,

Læs mere

Håndbog for Bjæverskov Antenneforening

Håndbog for Bjæverskov Antenneforening Bjæverskov Antenneforening Tlf.: 40 72 55 90 biaf@biaf.dk www.biaf.dk Håndbog for Bjæverskov Antenneforening Version 1 / 2013-02-06 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Hvordan ser jeg TV... 4 Fladskærmsfjernsyn

Læs mere

Rødding Antenneforening

Rødding Antenneforening Referat af Rødding Antenneforenings ordinære generalforsamling onsdag d. 26. marts 2014 kl. 19:30 i hjørnelokalet i Røddinghus. Valg af dirigent Dagsorden/referat Leif Folke valgt. Beretning om foreningens

Læs mere

Referat fra generalforsamling

Referat fra generalforsamling Referat fra generalforsamling På Rønbækskolen, lokale 151 Tirsdag den 27. marts 2007 kl. 19.30 Antenneforeningen Rønege Dagsorden: 1. Valg af dirigent A. Optælling af stemmeberettigede medlemmer og fuldmagter

Læs mere

Ekstraordinær generalforsamling. i Nykøbing Sjælland Antenneforening. tirsdag den 23. april 2013 kl. 19.00. i aulaen på Grundtvigsskolen.

Ekstraordinær generalforsamling. i Nykøbing Sjælland Antenneforening. tirsdag den 23. april 2013 kl. 19.00. i aulaen på Grundtvigsskolen. Ekstraordinær generalforsamling i Nykøbing Sjælland Antenneforening tirsdag den 23. april 2013 kl. 19.00 i aulaen på Grundtvigsskolen. Dagsorden: 1. Valg af dirigent og stemmetællere. 194 stemmer heraf

Læs mere

Generalforsamling Kragsbjerg Antennelaug tirsdag den 30. juni 2015 kl. 19.00 i Uddannelsescentret, Schacksgade 39, 5000 Odense C.

Generalforsamling Kragsbjerg Antennelaug tirsdag den 30. juni 2015 kl. 19.00 i Uddannelsescentret, Schacksgade 39, 5000 Odense C. Generalforsamling Kragsbjerg Antennelaug tirsdag den 30. juni 2015 kl. 19.00 i Uddannelsescentret, Schacksgade 39, 5000 Odense C. 1. Valg af dirigent Dagsorden Til dirigent foreslog bestyrelsen Erik Kempf,

Læs mere

Velkommen til 4040.dk

Velkommen til 4040.dk Velkommen til 4040.dk Kære beboer 4040.dk er Jyllinges største antenneforening med over 600 tilslutninger, og vi sikrer dig både lavere Tv-pakkepriser og en række fleksible valgmuligheder. Din bolig er

Læs mere