Referat. Ad. pkt. 2 Formanden, Finn Mortensen, aflagde beretning for året 2012:

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat. Ad. pkt. 2 Formanden, Finn Mortensen, aflagde beretning for året 2012:"

Transkript

1 Referat Møde: Ordinær generalforsamling i Strandhuse Antenneforening Sted: Festsalen i kælderen, indgang C, Lyshøjskolen. Dato: Onsdag den 27. februar 2013, kl Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Beretning om foreningens virksomhed i det forløbne år og planer for det kommende år til godkendelse. 3. Aflæggelse af regnskab for det forløbne år til godkendelse. 4. Eventuelle forslag. 5. Behandling af budget og fastsættelse af bidrag (kontingent) for det løbende regnskabsår. Bestyrelsen foreslår et bidrag/kontingent på kr. 350,-. 6. Valg af medlemmer til bestyrelsen. På valg er: a. Bodil Klausen (modtager genvalg) b. Kaj Engberg (modtager genvalg) c. Jørn Iversen (modtager genvalg) 7. Valg af revisorer. På valg er: a. Erik Lund (modtager genvalg) b. Preben Bruus (modtager genvalg) 8. Eventuelt. Der var mødt 39 stemmeberettigede medlemmer frem. Ingen stemmer ved fuldmagt. Bestyrelsen var mødt fuldtalligt. Formanden bød velkommen og præsenterede bestyrelsen. Ad. pkt. 1 Henning Lyhne blev foreslået af bestyrelsen og valgt med applaus. Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var indkaldt korrekt i henhold til vedtægterne, og erklærede derefter generalforsamlingen lovlig indvarslet og beslutningsdygtig. Ingen bemærkninger fra salen. Karsten Skøtt fra Stofa blev af medlemmerne accepteret som deltager. Ad. pkt. 2 Formanden, Finn Mortensen, aflagde beretning for året 2012: Her er foreningens beretning for året 2012 i henhold til vores vedtægter. Bestyrelsen består i dag af seks medlemmer, som jeg lige har præsenteret for jer. Vi har i årets løb afholdt en del bestyrelsesmøder. Først i det nye år af 2012 fik vi Karsten Skøtt som ny kontaktperson hos Stofa efter at Lars- Bo rejste fra Stofa. Denne forandring har vi værdsat meget fra bestyrelsens side, da det har medført en forsat god dialog med Stofa. Strandhuse Antenneforening har tidligere arbejdet meget sammen med Karsten Skøtt, det var dengang han ejede firmaet JCA, og som dengang også servicerede Strandhuse Antenneforening gennem mange år. JCA blev solgt til Stofa for ca. 10 år siden. Antennesammenslutningen i Kolding, som også i daglig tale kaldet ASIK, som vi er del af, består fortsat af syv antenneforeninger med ca medlemmer, heraf udgør Strandhuse Antenneforening ca. 5,3 % og ca. 75 % af ovennævnte medlemmer hører under Antenneforeningen i Kolding også kaldet AFiK. Der er mange medlemmer, programleverandører med flere, der ikke kan skelne mellem ASIK og AFiK. Ligeledes er der en del af vore medlemmer som først kontakter AFiK før de bliver klare over, at de hører ind under Strandhuse Antenneforening. 1

2 Den 1. januar 2013 havde vi ca medlemmer, et lille fald på ca. 20 medlemmer i forhold til år Inden for det sidste år er det meget få udmeldinger vi har fået fra medlemmer, som har skiftet til andre udbydere. Jeg kan oplyse, at tidligere medlemmer nu også er begyndt at melde sig ind i foreningen igen. I dag har ca. 282 medlemmer grundpakken og det svarer til ca. 20 %, en lille stigning i forhold til sidste år. Mellempakken som blev indført ca. 1. april 2012 har ca. 158 medlemmer og det svarer til ca. 11 %, dette tal er lidt mindre end antallet hos mange andre foreninger. Fuldpakken udgør nu kun 69 % hos os og er faldende jo mere prisen på fuldpakken stiger. Jeg tror at antallet af medlemmer som fremover vil vælge grundpakken eller mellempakken vil stige, såfremt kanalpriserne for fuldpakken stiger lige så meget som her i 2013, prisstigningen er på ca. 13 %. Antenneforeningerne i hele landet, som får deres tv-signal fra Stofa, lavede i samarbejde med Stofa den nye pakke, mellempakken. Denne pakke kom på vort net i april måned 2012, og som tidligere nævnt har ca. 11 % af vores medlemmer nu denne pakke, tilslutning til denne pakke er stigende. Stofa markedsførte i 2012 over hele Danmark mellempakken med et bestemt programindhold til en fast pris på kr ,-, det var en pris som alle medlemsforeningerne måtte acceptere for at få mellempakken. Medlemmer som dengang bestilte pakkeskift til mellempakken inden den fik pakkeskiftet gratis. Der var ca. 100 medlemmer der bestilte mellempakken inden for den dato. Også for 2013 er prisen for mellempakken kr ,- som den ser ud i dag. I dag kan pakkeskift for alle pakkerne foretages med et varsel på løbende måned + 30 dage. Pakkeskift kan foretages enten skriftligt eller pr. telefon til Stofa. Beløbet for at skifte pakke opkræves også af Stofa som får hele beløbet. Priser for pakkeskift m.m. kan ses på vores hjemmeside. Jeg kan endvidere oplyse, at knap halvdelen af vore medlemmer i dag har bredbånd / internet fra Stofa. Antallet af medlemmer som har telefoni fra Stofa er på ca. 15 %, og dette tal er stigende. I dag modtager vi vore signaler fra to forskellige steder. Det ene signal får vi fra ASIK s egen mast, som står oppe i Skovparken, og som kun sender analogt ud. Det andet signal, som er digitalt, får vi fra Stofa gennem en fiber fra Århus. I lighed med tidligere år, har ASIK i 2012 i samarbejde med Stofa og Wilke, gennemført en vurdering af kanalsammensætningen. Antallet af respondenter i Kolding ligger i denne måling på 113, det var ikke så mange, men alligevel retningsgivende. Resultatet svarer til den store undersøgelse som Stofa har foretaget i samtlige foreninger. Resultatet minder til forveksling om det, vi kender fra tidligere år og vi kan konstatere, at medlemmernes holdning til kanaler kun har ændret sig lidt fra år til år, og derfor har det ikke givet anledning til store forandringer i vores pakkesammensætning. Afstemningerne i 2012 viste at TV2 lå øverst på listen af betalingskanaler: Nr. 1: TV 2 Nr. 2: DR HD Nr. 3: TV2 Film Nr. 4: TV3+ Nr. 5: TV2 Zulu Nr. 6: TV3 Puls Nr. 7: TV3 Nr. 8: Kanal 5 Nr. 9: TV2 News Nr. 10: 6`eren Nr. 15: TV2 Charlie Nr. 18. TV3 Sport 1 Næsten alle nævnte kanaler hører hjemme i den dyre ende af prisskalaen. 2

3 Igen i 2013 og ligeledes fremover er det nødvendigt, at begrænse antallet af analoge kanaler til fordel for flere digitale programmer blandt andet i HD-format + andre ydelser. Jeg kan oplyse, at én analog kanal svarer til 6-8 digitale kanaler. Ligeledes kan jeg oplyse, at en del af vort frekvensbånd omkring 800 MHz blev eksproprieret af staten til den mobile trafik. Det har sammen med ovennævnte, også givet os en del udfordringer. HD-kanaler er ligeledes et af de emner, der fylder mere og mere hos det enkelte medlem. Det er forventeligt, at det er det format vi kommer til at se tv i det næste årti. Vi prøver i ASIK at få så mange kanaler som muligt i HD. Vor samarbejdsaftale med Stofa vedr. Fordelsaftale 1, 2 og 3 indeholder følgende: Alle programmer leveres digitalt (= man kan se digital-tv uden boks eller kort) Alle programmer i grundpakken, mellempakken og fuldpakken sendes i ukrypteret digital kvalitet, det betyder, at der er fri adgang til digital tv i hele huset. En forudsætning er, et fjernsyn med DVB-C tuner eller en Stofa-boks eller en boks af andet fabrikat. Det er ikke nødvendigt at have et programkort til Stofa-boksen eller til CA-modulet i fjernsynet. Fri adgang til StartForfra og DR s arkiv (kræver aktivt Stofa SmartTV-kort + evt. Stofa-boks) StartForfra + (24 timer + løbende døgn tilbage i tiden. Kræver aktiv StofaTvkort) Halv pris på Stofa SmartTV - kort (værdi pt. kr. 312,-). En stigning på kr. 124,- her i det nye år. Fri bredbåndsforbindelse / internetforbindelse (256 Kbit). 10 % rabat på Stofanet. Fri IP-telefoni abonnement, forbrugsafregnet eller til fast pris (aktuelt 50. kr. pr. md.), men der skal betales til mobil og til udlandet. Det er ingen forudsætning, at der abonneres på Stofanet. Telefonabonenmentet er inkl. vis-nummer, viderestilling og telefonsvarer. Trådløst bredbånd inkl. WebTV (se næsten alle dine tv-programmer på din computer) kræver minimum 15, Mbit Stofanet forbindelse) WebTV To Go, se næsten alle dine TV programmer uden for hjemmet i Danmark. 200 film (TV2), kræver Stofa SmartTV kort. Diverse digitale bonuskanaler (betalingskanaler) i den lille pakke. Også for året 2013 har vi i grundpakken placeret nogle få relativt billige betalingsprogrammer i denne pakke også kaldet bonuskanaler. Udvidelse af Fordelsaftalen med Fordelsaftale 3 betyder, at aftalen giver adgang til StartForfra+ samt Web-Tv uden for hjemmets netværk på de kanaler, der tillader dette, her tænker jeg blandt andet på Viasat kanalerne, som det endnu ikke har været muligt at få en aftale med. På sidste års generalforsamling oplyste jeg, at vi også fik Fordelsaftale 3 på nettet i første kvartal af Siden viste det sig desværre, at den største forening under ASIK ikke ville acceptere aftalen med Stofa, selvom de tidligere havde sagt ja til den. Midt i december 2012 blev aftalen så underskrevet med Stofa, og den blev herefter straks koblet på vores net. Det betød, at medlemmerne kunne gøre brug af fordelene i Fordelsaftale 3 inden jul. Medlemmer med Stofa SmartTv - kort fik yderligere fordele. Den 7. januar 2013 blev kanalmønstret ændret for alle pakkerne. Det nye kanalmønster kan ses på vores hjemmeside. Der var en helsides annonce i Budstikken mellem jul og nytår samt to gange efter nytår. Programoversigten i ugeavisen er ændret en smule, se den opdaterede på vores hjemmeside. I de tre pakker har vi nu følgende antal kanaler: Grundpakke: o 41 digitale kanaler. Heraf 9 analoge kanaler og 11 HD kanaler Mellempakke (inkl. grundpakke): o 53 digitale kanaler. Heraf 17 analoge kanaler og 17 HD kanaler Fuldpakke (inkl. grund- og mellempakke): o 72 digitale kanaler. Heraf 27 analoge kanaler og 26 HD kanaler 3

4 Desværre er næsten alle medlemmer med et digitalt tv været nødt til at lave en ny kanal- / programsøgning, når vi ændrer kanalmønstret. Der var en del medlemmer, som ikke var opmærksom på omlægningen. Det gav en del mails og opringninger til bestyrelsen og Stofa, blandt andet på grund af sort skærm. Næste år vil vi i Budstikken med store bogstaver gøre opmærksom på, hvorfor man får sort skærm. Grund pakken stiger kr. 153,- på grund af prisstigning på TV 2, CopyDan afgifter, Fordelsaftalen samt foreningskontingent. Mellempakken bibeholder prisen på kr ,-. For at holde prisen på kr ,- blev TV3+ taget ud af pakken. For at gøre denne pakke attraktiv, har Stofa til alle foreninger/medlemmer givet en rabat på denne pakke med dette indhold; det blev besluttet i Favoritgruppen med ca medlemmer i samarbejde med Stofa. Hvis vi ikke slår hælene i, vil priserne fra Viasat, her tænker jeg på TV3, TV3+ og TV3 Puls, fremover stige endnu mere. Fuldpakken stiger på grund af store prisstigninger på TV3, TV3+ og TV3 Puls og TV3 sport med ca. 18 %, samt at der fra de etablerede kanaler har været moderate prisstigninger for Det betyder, at pakken stiger med kr. 610,-. I denne prisstigning er inkluderet prisstigningen i grundpakken Det nye kanalmønster i grundpakken, mellempakken og fuldpakken samt programpriser m.m. blev godkendt på ASIK s delegeretmødet i november måned I Kolding kan vi fortsat glæde os over nogle af landets bedste priser, og har med introduktionen af en mellempakke, givet vore medlemmer et godt alternativ til den stadigt dyrere fuldpakke. Mere end 85 % af al tv-sening i Danmark ses på de kanaler der ligger i mellempakken. Når vi sammenligner os med andre foreninger der også får deres signal fra Stofa, er vi også lidt billigere end dem. Priserne for 2013 fremkommer således: Priserne består af: Fastsættes af: - Programafgift - Programselskaber og Stofa - Programaftale - Stofa og ASIK - Bidrag/kontingent til Strandhuse Antenneforening - Generalforsamling - Digitale tjenester - Stofa - Moms - Folketinget - Ophavsrettigheder (radio) - Copydan - Ophavsrettigheder (tv) - Copydan og KODA Som nævnt i vores indkaldelse til generalforsamlingen bliver priser for grund -, mellem - og fuldpakke henholdsvis: Grundpakke - kr ,- inkl. digitale tjenester og bidrag/kontingent. Stiger på grund af prisstigning på TV2 og Copydan samt kontingent. Mellempakke kr ,- inkl. digitale tjenester og bidrag/kontingent. Mellempakken har samme pris som i Fuldpakke kr ,- inkl. digitale tjenester og bidrag/kontingent. Fuldpakke stiger især på grund af stor prisstigning på TV3 og TV3+ og som følge af øvrige prisstigninger på programmer. Ovennævnte priser er inkl. vort foreslåede foreningskontingent på kr. 350,-. 4

5 Alternative muligheder: Blandt andet: sammensæt din egen programpakke med 85 forskellige kanaler. Se de forskellige muligheder på Stofas hjemmeside eller kontakt Stofa. Som før nævnt er det frie valg af tv-kanaler kommet nærmere, men a la carte modellerne er ikke billige. Faktum er, at vi får mest indhold for pengene ved at vælge den kollektive distribution. Med alle de muligheder vi har i dag med de forskellige pakker, kan vi nu se tv fra kr pr. år eller mere, så der er også andre muligheder i stedet for mellem eller fuldpakken. For at kunne få en af de forskellige pakker skal man altid have grundpakken. Ved fortsat udvikling af vort indhold til konkurrencedygtige priser tror jeg, at det bliver svært for kommercielle udbydere at blive i stand til at udfordre antenneforeningerne i Kolding. Vor administrationsaftale fra 2009 med Stofa er blevet revideret sidst i 2012, således at opkrævning af tv og kontingent ændres fra at blive opkrævet ½ årligt til at blive opkræver ¼ årligt. Endvidere er det med i aftalen, at Stofa er berettiget til at samfakturere de af Stofa og Strandhuse Antenneforening udbudte tjenester, dvs. at efter 1. juli modtager hvert medlem kun en forenklet faktura kvartårlig fra Stofa, f. eks. med TV, internet og telefoni m.m. Denne ændring er uden en meromkostning for vores forening, nærmere blevet lidt billigere. Stofas frikadellearrangement i samarbejde med Strandhuse Antenneforening var en stor succes. Der var også inviteret medlemmer fra området omkring Petersbjerggårdsvej, som hører ind under Antenneforeningen AFiK. Stofa udtrykte stor tilfredshed med fremmødet, der mødte i alt 223 personer op fra 143 husstande. Stofa lukkede deres forretning i Sydbanegade den sammen med andre af deres forretninger rundt i hele landet. Det betyder, at hvis man vil i kontakt med Stofa skal det enten være pr. telefon eller pr. mail. Indtil august måned 2012 var det meget svært at komme igennem til Stofas kundeservice pr. telefon. I dag kommer man for det meste næsten lige igennem til kundeservice, når man ringer dem op. TV-Kolding og infokanalen fra Bramdrup Øst blev digitaliseret i 2012, TV-Kolding blev samtidig opgraderet til HD-signal. Ved implementeringen heraf kom det som noget af en overraskelse, at lokale infokanaler blev distribueret til hele byen. En anden udfordring i forbindelse med digitaliseringen var, at vores Tekst-tv system nu ikke længere fungerer. I service aftalen som vi har med Stofa, er der blandt andet et årligt serviceeftersyn af vort anlæg. De sidste par år har der ikke været mange bemærkninger i servicerapporten, som vi efterfølgende modtager. Ligeledes er det få opringninger vi i bestyrelsen får vedrørende problemer med dårligt signal ude hos medlemmerne. I ASIK har vi i samarbejde med Stofa drøftet den fremtidige fiberstruktur i Kolding, og naturligvis også for Strandhuse Antenneforening. På nuværende tidspunkt har vi en nodestruktur med ca. 500 eller flere medlemmer på hver node. Første skridt bliver en deling til ca. 250 husstande. Det må forventes, at skulle gennemføres inden for de næste 2-3 år. Grunden til denne udbygning i tide er at sikre, at der er den nødvendige kapacitet i vort anlæg. De mange nye muligheder gennem vores net, både fra Stofa og andre udbydere over internettet, skal der fremover bruges megen net kapacitet til. Medlemmerne forlanger, at den nødvendige kapacitet er til rådighed, ellers skifter de til anden udbyder. Vi må se i øjnene, at de analoge kanaler inden for nogle år forsvinder fra vort net. De skal vige, for at give plads til alle de nye ydelser eller at regeringen lægger en dato fast, hvis de igen skal bruge nogle af vores frekvenser. Mange foreninger, store som små, rundt i landet har allerede gjort det. For stadig at kunne bruge sit gammelt fjernsyn til den tid, er det nødvendigt at anskaffe en Zaptor-boks. 5

6 Vi har i den sidste tid læst i avisen og hørt i fjernsynet, en hel del om valgfrihed, særlig fra regeringen. Vi har sagt det før, som antenneforening ønsker vi at give vore medlemmer så meget valgfrihed, som de overhovedet kan få. Men det er ikke muligt, fordi programudbyderne sætter prisen og pakker tv-kanalerne i pakker. Vores vigtigste opgave som antenneforening er til gengæld at dæmpe prisstigningerne så meget som muligt. Så jeg tager det da også ganske roligt i forhold til lovforslaget, som miljøministeren barsler med. Når ministeren finder ud af, hvordan verden reelt ser ud, tror jeg, at forslaget kommer til at se anderledes ud. Jeg mener i øvrigt, at skal man endelig diskutere stavnsbinding af tv-kunderne, bør man i stigende grad rette fokus mod programudbyderne, der gennem flere år har presset priserne op på især sportskanaler eller kanaler med fodboldindhold. Og set i det lys er det fint nok, at miljøministeren vil give den danske tv-befolkning øget mulighed for at vælge tvleverandør, men det kommer bare ikke til for alvor at rykke priserne nedad. Investeringsfonden Ratos har solgt Stofa til det forbrugerejede SydEnergi for knap 2 mia. kroner. Der var mere end 90 % tilslutning fra repræsentantskabet i SE, konkurrencestyrelsen har den 7. februar godkendt købet. Jeg vurderer, at dette ejerskifte vil kunne være med til at fremme en mere jævnbyrdig konkurrencesituation i det danske tv-marked, og at det også bliver til fordel for Strandhuse Antenneforening. Med disse sidste ord vil jeg slutte min beretning og her benytte lejligheden til at sige tak til vore to revisorer Erik Lund og Preben Bruus for revidering af vort regnskab. Også en stor tak til mine kolleger i bestyrelsen for stor opbakning i bestyrelsesarbejdet og i den interesse de ligger for dagen med dette arbejde for Strandhuse Antenneforening. Spørgsmål fra salen: Kan I ikke anvende hjemmesiden noget mere? Der er for lidt information om nye tiltag, fx. Start Forfra. Svar: Bestyrelsen tager dette til efterretning. Spørgsmål fra salen: Syd Energi/WAOO har købt Stofa, får dette konsekvenser (fordele/ulemper) for Strandhuse? Svar: Finn Mortensen: Jeg tror, at det bliver en fordel. Vi bliver større. Medlemmerne stemmer de dyreste kanaler ind Dette skal ses i lyset af, at YouSee har 1,2 mill. medlemmer og der er 2,2 mill. husstande i Danmark der ser tv. Karsten Skøtt, Stofa: Vi i Stofa har først for to uger siden fået lov at tale åbent om opkøbet. Det er en fordel for begge parter. To veldrevne firmaer, SE og Stofa, skal fortsætte som to selvstændige firmaer. SE ejer rigtig rigtig meget fiber, men få kunder. Stofa har ikke meget fiber, men en masse kunder. Spørgsmål fra salen: Det nye bredbånd 4G skulle kunne ødelægge tv-signal. Hvad gøres der fra Stofas side? Svar: Karsten Skøtt, Stofa: Staten har beslaglagt nogle tv-kanaler til mobil-net 4G osv. Det vil sige en masse støj inde i huset, hvis tv-kablerne ikke er afskærmet korrekt. Stofa kommer gerne ud og tjekker for kr. 199,-, nogle materialer skal medlemmer selv betale. Der sendes en folder ud til samtlige medlemmer inden så længe, ellers kig på vores hjemmeside. Herefter blev formandens beretning enstemmigt godkendt af forsamlingen. Ad. pkt. 3 Kasserer Kaj Engberg gennemgik regnskab og balance. Spørgsmål fra salen: Hvad dækker det store beløb til medlemsadministration over? Svar: Foreningen betaler 50 kr./medlem til Stofa. For dette beløb opkræver de, blandt andet, kontingent pr. PBS og servicerer medlemmerne pr. telefon. Alternativet ville være ansættelse af en forretningsfører. 6

7 Spørgsmål fra salen: Hvorfor fremgår fortidige restancer, hvorfor slettes de ikke bare? Hvor large er man? Svar: De fremstår så længe der er mulighed for at inddrive restancen. Tv-signalet er koblet fra, så de kan ikke se tv. I Drejens drejer det sig om tomme grunde, hvor kun anlægsarbejdet er udført. Regnskabet blev herefter godkendt enstemmigt af forsamlingen. Ad. pkt. 4 Der var ingen rettidige indkomne skriftlige forslag. Ad. pkt. 5 Kasserer Kaj Engberg fremlagde budget for Ingen bemærkninger fra salen. De fra bestyrelsen foreslåede kr. 350,- i bidrag blev således vedtaget. Budgettet blev herefter enstemmigt vedtaget af forsamlingen. Ad. pkt. 6 Følgende bestyrelsesmedlemmer var på valg: Bodil Klausen Kaj Engberg Jørn Iversen Alle var villige til genvalg. Alle blev valgt. Bestyrelsen består herefter af: Finn Mortensen Kaj Engberg Jørn Iversen Kurt Langeberg Bodil Klausen Søren Ipsen Ad. pkt. 7 Følgende revisorer var på valg: Erik Lund Preben Bruus Begge var villige til genvalg. Begge blev valgt. Ad. pkt. 8 Under eventuelt mindede formanden om, at pakkeskift kan foretages med et varsel på løbende måned + 30 dage. Prisen for at skifte til en større pakke er kr. 199,-, og for skift til mindre pakke er kr. 299,-. Der har været henvendelser med hensyn til det frie valg af tv-udbyder. I Strandhuse Antenneforening hylder man også det frie valg, man kan til enhver tid melde sig ud. Spørgsmål fra salen: Falder der noget af i forbindelse med fusionen med SE? Svar: Nej, men vi er stadig en af de billigste foreninger i landet. Spørgsmål fra salen: Tekst på tv-serier er sommetider forskudt? Svar: Karsten Skøtt, Stofa: Vi ved det er problem på de digitale udsendelser. Der arbejdes på en løsning. Generalforsamlingen sluttede kl Dirigenten takkede for god spørgelyst samt god ro og orden. Herefter takkede formanden for i aften og for godt fremmøde. 7

8 Dato Henning Lyhne Dato Bodil Klausen dirigent referent 8

Strandhuse Antenneforening

Strandhuse Antenneforening Strandhuse Antenneforening Referat Møde: Ordinær generalforsamling i Strandhuse Antenneforening Sted: Festsalen i kælderen, indgang C, Lyshøjskolen Dato: Tirsdag den 24. februar 2015 Dagsorden: 1. Valg

Læs mere

Referat. Referat fra den ordinære generalforsamling onsdag den 20. marts 2013.

Referat. Referat fra den ordinære generalforsamling onsdag den 20. marts 2013. Side 1 af 10 Referat fra den ordinære generalforsamling onsdag den 20. marts 2013. Der var fremmødt 50 stemmeberettigede medlemmer. 1. Valg af dirigent. Efter at formanden havde budt velkommen blev Lars

Læs mere

Årets beretning. Velkomst. Konstituering. Årets gang for bestyrelsen. Opkrævningsproblemer. Tekniske problemer. Programrådet.

Årets beretning. Velkomst. Konstituering. Årets gang for bestyrelsen. Opkrævningsproblemer. Tekniske problemer. Programrådet. Årets beretning Velkomst Konstituering Årets gang for bestyrelsen Opkrævningsproblemer Tekniske problemer Programrådet Serviceaftale Afslutning Velkomst Velkommen til Langeskov Antennelaugs generalforsamling

Læs mere

Ordinær generalforsamling onsdag den 29. april 2015

Ordinær generalforsamling onsdag den 29. april 2015 Side 1 af 7 Ordinær generalforsamling onsdag den 29. april 2015 Der var fremmødt 37 stemmeberettigede medlemmer. 1. Valg af dirigent. Efter indstilling fra bestyrelsen blev Lars P. Henriksen valgt som

Læs mere

Referat af Generalforsamlingen i. Bredballe Strands Antenneforening. 2. februar 2011 kl. 19.00

Referat af Generalforsamlingen i. Bredballe Strands Antenneforening. 2. februar 2011 kl. 19.00 Sted: Bredballe Sognegård Referat af Generalforsamlingen i Bredballe Strands Antenneforening 2. februar 2011 kl. 19.00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent (og valg af stemmetællere) 2. Beretning om foreningens

Læs mere

Ordinære Generalforsamling 2012 Antennelaug 78 Øst

Ordinære Generalforsamling 2012 Antennelaug 78 Øst Ordinære Generalforsamling 2012 Antennelaug 78 Øst Afholdt den 27. februar, 2012 i Munkebo Forsamlingshus Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Foreningens reviderede regnskab 4. Indkomne

Læs mere

Referat af budgetgeneralforsamling november 2006

Referat af budgetgeneralforsamling november 2006 Pærevangen 21, kld. DK-2765 Smørum www.frugtvangen.dk bolignet@frugtvangen.dk Referat af budgetgeneralforsamling november 2006 År, 2006, den 22.november kl. 19.55 afholdes budgetgeneralforsamling i Bolignet

Læs mere

Dansk Kabel Tv s service og vagttelefon er 4332 4700

Dansk Kabel Tv s service og vagttelefon er 4332 4700 9. Maj 2008 Til foreningens medlemmer. Hermed fremsendes referat fra generalforsamlingen den 29. april 2008. Bestyrelsen har efter generalforsamlingen konstitueret sig således: Formand Bjarne Hansen 46789195

Læs mere

MARTS GENERAL- FORSAMLING - SE

MARTS GENERAL- FORSAMLING - SE MARTS GENERAL- FORSAMLING - SE SIdE 14 LEDEREN fra formanden Velkommen til læserne af det første antenneblad i år. - Året, vi nu har bag os, har været et godt år for Antennelauget. Vi har formået, trods

Læs mere

2. Formandens beretning til generalforsamlingen marts 1999.

2. Formandens beretning til generalforsamlingen marts 1999. Referat ordinær generalforsamling Tune Kabelnet 4. marts 1999 1. Valg af dirigent: Frede Kruse Christiansen Dirigenten startede med at konstatere generalforsamlingens lovlighed iflg. vedtægterne. Ingen

Læs mere

Bestyrelsens beretning vedrørende 2012 til generalforsamlingen i Trædballe-Uhrhøj Antenneforening den 19. marts 2013

Bestyrelsens beretning vedrørende 2012 til generalforsamlingen i Trædballe-Uhrhøj Antenneforening den 19. marts 2013 Bestyrelsens beretning vedrørende 2012 til generalforsamlingen i Trædballe-Uhrhøj Antenneforening den 19. marts 2013 Bestyrelsen har udarbejdet en beretning over det forgangne års arbejde. Vi vil også

Læs mere

Punkt 2. Formandens beretning. Afholdt 23. februar, 2015 i Munkebo Forsamlingshus

Punkt 2. Formandens beretning. Afholdt 23. februar, 2015 i Munkebo Forsamlingshus Afholdt 23. februar, 2015 i Munkebo Forsamlingshus 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Foreningens reviderede regnskab 4. Indkomne forslag 5. Valg af bestyrelse og bestyrelsessuppleanter 6.

Læs mere

Medlemsinformation Juni 2014

Medlemsinformation Juni 2014 Medlemsinformation Juni 2014 ERIKSMINDE MEDIENET KABEL TV - BREDBÅND - TELEFONI - ALARMSYSTEM Digital TV Hurtig og billig bredbånd Telefoni Digital nabohjælp Velkommen til Eriksminde Foreningen byder velkommen

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling, den 28. Februar 2013. I Bramdrupdam Hallerne

Referat af ordinær generalforsamling, den 28. Februar 2013. I Bramdrupdam Hallerne Antenneforeningen Bramdrup Øst. Referat af ordinær generalforsamling, den 28. Februar 2013. I Bramdrupdam Hallerne Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Formandens beretning om foreningens virksomhed i år

Læs mere

Referat af budgetgeneralforsamling 2004

Referat af budgetgeneralforsamling 2004 Pærevangen 21, kld. DK-2765 Smørum Telefon 70 27 35 36 bolignet@frugtvangen.dk www.frugtvangen.dk Referat af budgetgeneralforsamling 2004 År 2004, den 25. november kl. 20.30 afholdtes budgetgeneralforsamling

Læs mere

Din forbindelse til fremtiden

Din forbindelse til fremtiden Danmarks mest fleksible TV-løsning Referat af generalforsamling Billigere mobiltelefoni 3 Formanden har ordet 5 Hvem er hr. og fru NALNET? 7 Referat af generalforsamling 12.02.2014 8 Kanaloversigt 10 NAL

Læs mere

Bestyrelsens beretning vedr. 2014 Generalforsamling i Trædballe-Uhrhøj Antenneforening tirsdag den 17. marts 2015

Bestyrelsens beretning vedr. 2014 Generalforsamling i Trædballe-Uhrhøj Antenneforening tirsdag den 17. marts 2015 Bestyrelsens beretning vedr. 2014 Generalforsamling i Trædballe-Uhrhøj Antenneforening tirsdag den 17. marts 2015 Vi har i bestyrelsen udarbejdet en beretning over det forgangne års arbejde. Vi vil også

Læs mere

Medlemsinformation Marts 2006 indeholder

Medlemsinformation Marts 2006 indeholder Medlemsinformation Marts 2006 indeholder Indkaldelse og dagsorden til generalforsamling Budgetspecifikation: Programafgifter i 2006. Budgetspecifikation: Honorarer og forsikring i 2006. Revideret regnskab

Læs mere

Aabenraa Almene Boligselskab og Padborg Boligforening

Aabenraa Almene Boligselskab og Padborg Boligforening Nyt fra Juni 2014 Nr. 13 Aabenraa Almene Boligselskab og Padborg Boligforening Organisationsbestyrelserne for Padborg Boligforening og Aabenraa Almene Boligselskab Aabenraa Almene Boligselskab Kallemosen

Læs mere

Toftlund Bynet. Generalforsamling 2013

Toftlund Bynet. Generalforsamling 2013 Toftlund Bynet Generalforsamling 2013 Vi befinder os i foreningens jubilæumsår Antenneforeningen for Toftlund By blev stiftet i september 1973, og vi kan så til efteråret fejre vores 40 års jubilæum. Jeg

Læs mere

A/B Egilshus Referat af ordinær generalforsamling onsdag den 10. april 2013, kl. 18:30 Kulturhuset, Islands Brygge 18, 2300 København S

A/B Egilshus Referat af ordinær generalforsamling onsdag den 10. april 2013, kl. 18:30 Kulturhuset, Islands Brygge 18, 2300 København S A/B Egilshus Referat af ordinær generalforsamling onsdag den 10. april 2013, kl. 18:30 Kulturhuset, Islands Brygge 18, 2300 København S På generalforsamlingen var repræsenteret i alt 94 stemmeberettiget

Læs mere

Fredensborg Søparks Antenneforening www.fsanet.dk mit.fsanet.dk

Fredensborg Søparks Antenneforening www.fsanet.dk mit.fsanet.dk Fredensborg Søparks Antenneforening indkalder til ordinær generalforsamling onsdag den 30.4.2014 kl. 19.30 i Fredensborghusene, Bakkedraget 43, 3480 Fredensborg. Tlf. 4848 3202 (tidligere annonceret til

Læs mere

Glenten TUNE KABELNET VINDINGE ANTENNELAUG LUNDE ANTENNELAUG. Nyttig INFORMATION fra DIN forening - Glentevejs Antennelaug SIDE 8 SIDE 8 SIDE 21

Glenten TUNE KABELNET VINDINGE ANTENNELAUG LUNDE ANTENNELAUG. Nyttig INFORMATION fra DIN forening - Glentevejs Antennelaug SIDE 8 SIDE 8 SIDE 21 Glenten NR. 02 - OKTOBER 2013 Nyttig INFORMATION fra DIN forening - Glentevejs Antennelaug» CES 2013 MED CANAL DIGITAL SIDE 17» LUNDE ANTENNELAUG INDGÅR AFTALE MED GLENTEN SIDE 21» ANGA MESSEN I KØLN SIDE

Læs mere

Glenten. En verden af oplevelser. Orientering fra din forening - Glentevejs Antennelaug. Køb 6 kanaler - betal for 3!

Glenten. En verden af oplevelser. Orientering fra din forening - Glentevejs Antennelaug. Køb 6 kanaler - betal for 3! Glenten Nr. 02 - oktober 2010 En verden af oplevelser Køb 6 kanaler - betal for 3! Nu kun 7,44 kr. (md./husstand) Verdenshistorien præsenteret på en relevant og spændende måde. Dokumentarfilm i høj kvalitet

Læs mere

Gug - Visse - Dall Antenneforening. Juni 2008. Verner er klar til sommeren og måske lidt tv.

Gug - Visse - Dall Antenneforening. Juni 2008. Verner er klar til sommeren og måske lidt tv. Gug - Visse - Dall Antenneforening Juni 2008 Verner er klar til sommeren og måske lidt tv. Gug - Visse - Dall Antenneforening Kontoradresse: GVD Antenneforening Sønder Tranders Vej 16 9210 Aalborg SØ Telefon:

Læs mere

Velkommen til informationsmøde

Velkommen til informationsmøde Velkommen til informationsmøde Asbjørn Brygger Poulsen 24. februar 2009 02-04-2009 1 Dagsorden Infrastruktur i Danmark Markedet for kabel-tv Bred orientering om digitalt tv Individuelt valg af tv-kanaler

Læs mere

Bredballe Antennelaug. Hermed indkaldes til Bredballe Antennelaug s ordinære generalforsamling. Kirkebakkeskolens Samlingssal

Bredballe Antennelaug. Hermed indkaldes til Bredballe Antennelaug s ordinære generalforsamling. Kirkebakkeskolens Samlingssal Bredballe Antennelaug Medlemsinformation nr 1 2 0 0 4 Generalforsamling Hermed indkaldes til Bredballe Antennelaug s ordinære generalforsamling Dato: Tirsdag, den 30. marts 2004 Tid: Kl. 19:00 Sted: Kirkebakkeskolens

Læs mere

Referat af Generalforsamling 2007 i trekkies.dk

Referat af Generalforsamling 2007 i trekkies.dk Referat af Generalforsamling 2007 i trekkies.dk Dato: Tid: 15.00 18.00 (starten udsat ca. 20 minutter pga. vejret) Sted: KVL, København Referent: Dirigent: Christa Islin Susanne Thomsen Ved Generalforsamlingens

Læs mere

Antennelauget Flimmer. Referat fra ordinær generalforsamling 25. marts 2009 kl. 19.00 På Havdrup Skole, i Storrum IA

Antennelauget Flimmer. Referat fra ordinær generalforsamling 25. marts 2009 kl. 19.00 På Havdrup Skole, i Storrum IA Antennelauget Flimmer Referat fra ordinær generalforsamling 25. marts 2009 kl. 19.00 På Havdrup Skole, i Storrum IA Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Beretning om Antennelaugets virksomhed 3. Aflæggelse

Læs mere

START KLAR - PARAT. Øvrige nyheder...

START KLAR - PARAT. Øvrige nyheder... 25. årgang www.filskov.infoland.dk Februar 2015 KLAR - PARAT START Øvrige nyheder... Hjælp i Arkivet søges... Læs mere på side 5 Udtrækning af Idrætsaktier... Læs mere på side 8 Lalandia Cup... Læs mere

Læs mere