Skæring og forarbejdning af icebergsalat. inspire demoprojekt udført på Lammefjordsgrønt i juli 2013 i samarbejde med Force Technology

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Skæring og forarbejdning af icebergsalat. inspire demoprojekt udført på Lammefjordsgrønt i juli 2013 i samarbejde med Force Technology"

Transkript

1 Skæring og forarbejdning af icebergsalat inspire demoprojekt udført på Lammefjordsgrønt i juli 2013 i samarbejde med Force Technology Merete Edelenbos Aarhus Universitet, Institut for Fødevare September

2 Indholdsfortegnelse Side 1. Baggrund 3 2. Beskrivelse af forsøg Råvarer Forarbejdning Skylning og pakning Transport og opbevaring Kvalitetsanalyser 3 3. Resultater og diskussion Gassammensætning Respirationshastighed Vægttab Produktkvalitet 7 4. Konklusion Anbefalinger Litteratur 10 2

3 1. Baggrund Skæreprocessen er central ved forarbejdning af friske grønsager. Når grønsager opskæres, stiger respirationshastigheden, fordi produkterne findeles og reagerer metabolisk på opskæringen. Ved opskæring er der forskel på om produktet hakkes, skæres, slices, ternes eller rives, og om der forarbejdes gulerod, tomat eller salat. Generelt stiger respirationshastigheden, jo mere produktet findeles, og jo mere vævet ødelægges ved opskæring (Barry-Ryan and O Beirne, 1998; Edelenbos et al., 2010). For at bevare snittede produkters kvalitet er det vigtigt, at begrænse respirationshastigheden ved opskæring, fordi respirationen er direkte relateret til produkternes holdbarhed (Kader, 2002). Ved Lammefjordsgrønt er der et ønske om at forbedre kvaliteten af snittede grønsager. Virksomheden har fokus på at bevare produkternes sensoriske kvalitet (aroma, smag, tekstur, farve og udseende), men mangler viden om de enkelte processers indflydelse på kvaliteten, herunder knivenes skarphed. Det er med den baggrund, at der blev udført forsøg med snittet icebergsalat i juli Beskrivelse af forsøg 2.1 Råvarer Ensartede hoveder af icebergsalat fra Lammefjordsgrønts lager blev anvendt til forsøg. 2.2 Forarbejdning Salaten blev industrielt forarbejdet den 1. juli. Først blev salaten trimmet og derefter skåret med en Eillert skærekniv. Kniven bestod af en ring med 6 blade på hver ring. Der indgik 2 faktorer i forsøget: Skæreknive Vask efter opskæring Skarp kniv (fabriksnykniv) 1. Ikke vasket Sløv kniv (kniv brugt i virksomheden i 3 uger) 2. Vasket 2.3 Vask og pakning Efter snitning blev salaten blandet grundigt, og der blev udtaget salat til centrifugering og til direkte pakning samt til vask, centrifugering og direkte pakning. Al salat blev pakket i 1 kg folieposer, der havde samme længde og bredde. Før svejsning af poserne blev en del af luften klemt ud for hurtigt at få bragt iltindholdet ned og forhindre enzymatisk brunfarvning. Herefter blev poserne pakket i papkasser. Der blev lagt en temperaturlogger i den ene papkasse. 2.4 Transport og opbevaring På forarbejdningsdagen blev kasserne sendt med kølebil til BC Caterings centrallager i Odense, hvor kasserne blev opbevaret på køl til næste dag. Næste dag blev kasserne afhentet af Aarhus Universitet, Institut for Fødevarer (AU-Food) i Årslev på Fyn og poserne med salat blev lagt på køl på AU-Food hurtigst muligt. Poserne blev opbevaret i et kølerum ved 5 C på en hyldereol i 7 dage frem til mandag den 8. juli, som var sidste holdbarhedsdag. 2.5 Kvalitetsanalyser Ilt- og kuldioxidkoncentrationen i poserne blev målt dagligt med et gasanalyseapparat (Checkmate 9900, PBI Dansensor, Ringsted). Respirationshastigheden i atmosfærisk luft blev bestemt dag 1 og dag 2 i et lukket 3

4 system. Vægttabet blev bestemt i procent fra dag 1 til dag 7. Kvaliteten blev bedømt ved ekspertbedømmelse dag 1, 4 og 7 og dokumenteret ved foto dag 7. Knivenes skarphed blev undersøgt efter skæring af salaten ved replikaafstøbning, kemisk bestemmelse ved optisk emissionsspektroskopi (OES), mikrostrukturanalyse på lysoptisk mikroskopi (LOM) og hårdhedsmåling på Institut for Produktudvikling (IPU). Resultaterne af disse undersøgelser er ikke inkluderet i vedlagte rapport. Force Technology stod for planlægning og udførelse af forsøgene hos Lammefjordsgrønt. 3. Resultater og diskussion Prøverne blev afhentet hos BC Catering i Odense tirsdag den 2. juli kl. 7, hvilket var ca timer efter forarbejdning hos Lammefjordsgrønt. Temperaturforløbet under transport fra fabrik til mellemkøl hos BC Catering og videre til AU-FOOD ses i figur 1. Ved afhentning af prøverne hos Lammefjordsgrønt lå Temperatur i o C Køl hos grossist Transport til grossist Producent Opbevaring AU-Food Transport til AU-Food % af samlet temperatursum (> 2 o C) Timer efter pakning Figur 1. Temperaturforløb under transport og opbevaring af snittet icebergsalat (øverste figur). Betydning af høj (blå) og lav (grøn) opbevaringstemperatur for tiden inden 60 % af den samlede temperatursum nås. 4

5 produkttemperaturen på omkring 8.4 C, hvorefter den steg til 9.4 C under transporten, for igen at falde til omkring 3.7 C under mellemlagring hos BC Catering. Under transport til AU-Food steg temperaturen kortvarigt til 7.5 C for hurtigt at falde til under 5 C på køl. På køl lå opbevaringstemperaturen stabilt omkring 4.3 C, hvilket var under de 5-8 C som virksomheden anbefaler for snittet grønt. For at illustrere betydningen af opbevaringstemperatur for et produkts holdbarhed blev den samlede temperatursum over 2 C beregnet i opbevaringsperioden (figur 1). I perioden fra den 1. til den 8. juli var temperatursummen 393 (data ikke vist), hvilket svarer til 100 procent i figur 1. Hvis det antages, at salatens spisekvalitet er optimal mellem 0 og 60 procent af denne sum, så er holdbarheden under 40 timer ved høj temperatur (blå linje) og under 100 timer ved lav temperatur (grøn linje) og altså mere end dobbelt så lang ved lav end ved høj temperatur Gassammensætning Ved modtagelsen af prøverne dag 1 blev gassammensætningen inde i poserne målt, og resultaterne viste, at iltindholdet lå på mellem 6 til 11 % og kuldioxidindholdet på mellem 5 til 10 % (figur 2). Der var flere grunde til Antal dages opbevaring ved 5 C Figur 2. Ilt- og kuldioxidkoncentration (%) i poser med snittet icebergsalat. disse forskelle i gassammensætningen ved modtagelsen. Nogle af poserne indeholdt fx mere luft end andre, fordi en del af luften trykkes ud i pakkeprocessen. Da luft indeholder 20.9 % ilt og 0.03 % kuldioxid, har mængden af luft ved pakning betydning for hvor hurtigt iltkoncentrationen nedbringes efter pakning. Pakkens produktvægt, som her lå på gennemsnitligt 1018 g svingende fra 1005 g til 1029 g, og produktets respirationshastighed har også betydning for posernes gassammensætning. Da forforsøg havde vist, at iltkoncentrationen formentligt ville blive alt for lav på sidste holdbarhedsdag (data ikke vist) til at sikre en optimal spisekvalitet, blev der prikket 5 huller med en medicinsk nål manuelt i halvdelen af poserne efter modtagelsen. Efter hulning steg iltholdet i poserne (figur 2A, skarp og sløv kniv, ikke vasket) eller iltindholdet faldt langsommere end ellers (figur 2A). I de hullede poser med uvasket salat lå iltindholdet på mellem 6-9 % i 5

6 opbevaringsperioden, mens det lå på mellem 9-11 % i de hullede poser med vasket salat (figur 2A). I samme periode lå iltindholdet meget lavere i de ikke hullede poser (figur 2A). Hulning og vask af salat påvirkede også posernes kuldioxidindhold. Der var fx en klar adskillelse mellem kuldioxidindholdet i de hullede og de ikke hullede poser (figur 2B). Steady-state blev opnået i de hullede poser det første døgn efter hulning, hvor indholdet stabiliserede sig omkring 6-10 % O 2 og % CO afhængig af behandling før pakning. Steady-state er et tegn på, at der bruges ligeså meget ilt til respiration, som pakkematerialet tillader ved transmission. Generelt var iltindholdet lavere i alle hullede poser med ikke vasket salat, og kuldioxidindholdet var højere (figur 2). Dette resultat tyder på, at respirationshastigheden var højere for ikke vasket end for vasket salat. Der var ingen tydelig forskel mellem gassammensætningen i poser med skarpt- eller sløvt-skåret salat (figur 2), og det var derfor ikke muligt at bedømme effekten af knivskarphed ud fra posernes gassammensætning Respirationshastighed Respirationshastigheden blev bestemt i atmosfærisk luft dag 1 og dag 2 efter forarbejdning i et lukket system. Respirationshastigheden lå på samme niveau dag 1 og dag 2 (tabel 1). Generelt var respirationshastigheden lavere i vasket end i ikke vasket salat. Disse resultater stemmer overens med de målte gaskoncentrationer i poserne (figur 2). En lavere respirationshastighed af vasket salat skyldes formentligt, at vasket salat indeholder færre enzymer og substrater på snitoverfladen og derfor bruger mindre ilt til oxidation end ikke vasket salat. Tabel 1. Respirationshastighed for snittet icebergsalat målt over 4 timer i atmosfærisk luft. Dag efter forarbejdning 1 2 Knivskarphed Skarp Sløv Skarp Sløv Vask efter Ilt Kuldioxid opskæring Respirationshastighed (ml/kg*time) Ikke vasket 14,4±1,93 16,9±1,09 Vasket 13,0±0,23 13,6±0,68 Ikke vasket 15,9±0,04 15,7±0,82 Vasket 12,5±0,46 12,8±0,73 Ikke vasket 14,5±1,98 15,0±1,06 Vasket 13,1±0,25 13,8±0,69 Ikke vasket 16,1±0,06 15,7±0,81 Vasket 12,6±0,47 12,9±0,76 Der var ingen tydelig effekt af knivskarphed på respirationshastigheden af snittet icebergsalat (tabel 1), selvom det er velkendt, at respirationshastigheden stiger ved såring for at falde igen (figur 3). I dette forsøg blev respirationshastigheden først bestemt 24 timer efter forarbejdning, hvilket kan være en af årsagerne til den manglende effekt på respirationshastigheden af knivenes skarphed. En anden forklaring kan være, at forskellen i knivenes skarphed var ubetydelig ved skæring af icebergsalat, der består af tynde, relativt bløde og sprøde blade, hvilket undersøgelserne fra IPU formentlig vil afdække. 6

7 Gasproduktionshastighed Vægttab (%) Kuldioxid Ethylen Såret Ikke-såret Såring Ikke-klimakteriefrugt Kuldioxid Ethylen Figur 3. Kuldioxid- og ethylenproduktion i intakt (alm linje) og såret væv (stiplet linje). Fra Edelenbos et al Dage efter såring 3.3. Vægttab Snittet icebergsalat kan tåle at miste op til 3 procent af vægten uden at det ses på produktet. I dette forsøg lå vægttabet på under 0,1 procent (figur 4), hvilket skyldes pakkematerialets lave vanddamptransmissionshastighed. Vægttabet var lavest i de hullede poser, hvor der blev opnået steady-state (figur 2) huller 5 huller 0 huller 5 huller 0 huller 5 huller 0 huller 5 huller Ikke vasket Vasket Ikke vasket Vasket Skarp kniv Sløv kniv Figur 4. Vægttab i procent under opbevaring af snittet icebergsalat Produktkvalitet Kvaliteten af snittet salat blev vurderet flere gange i opbevaringsperioden (tabel 2). Ved modtagelsen dag 1 havde salaten sin oprindelige farve, duft, smag og tekstur, og der var ingen blade med brune snitflader. Som 7

8 Tabel 2. Spisekvalitet bedømt efter 1, 4 og 7 dages opbevaring af snittet icebergsalat ved 5 C. Dage efter forarbejdning Knivskarphed Håndtering efter opskæring Antal huller Grøn farve af salat Udseende a Duft a Smag a Tekstur a Brune snitflader Gammel Sødlig Høagtig b Sur c Dag 1 Skarp Ikke vasket Sød, nøddeagtig, Sprødt, 4 1 mild og grøn fugtig-tør Vasket Smager meget Mest 3 1 lidt af salat sprødt Sløv Ikke vasket Sød, nøddeagtig Sprødt, og grønt fugtig-tør Vasket Smager meget Mest 3 1 lidt af salat sprødt Dag 4 Skarp Ikke vasket Smager surt og fermen-teret - Vasket 3 1 er ikke smagt Ikke vasket Smager som dag Vasket men af mindre Tekstur som dag 1 Sløv Ikke vasket Smager surt og fermen-teret - Vasket 3 1 er ikke smagt Ikke vasket Smager som dag Vasket men af mindre Tekstur som dag 1 Dag 7 Skarp Ikke vasket Smager surt og fermen-teret - Vasket 3 1 er ikke smagt Ikke vasket Smager som dag Vasket men af mindre Tekstur som dag 4 Sløv Ikke vasket Smager surt og fermen-teret - Vasket 3 1 er ikke smagt Ikke vasket Smager som dag Vasket men af mindre a Bedømt på en skala fra lidt (1) til meget (5). b Høagtig og græsgrøn duft. c Sur og fermenteret duft. Tekstur som dag 4 tiden gik, blev salaten brun i de hullede poser eller den kom til at dufte og smage surt og fermenteret i de ikke hullede poser. Generelt var alle poserne fra Lammefjordsgrønt alt for tætte (figur 2), hvilket påvirkede salatens kvalitet dag 4 i de ikke hullede poser (tabel 2). Det lave iltindhold i poserne modvirkede enzymatisk brunfarvning, men bevirkede at salaten blev fermenteret og sur (tabel 2). Omvendt blev salaten brun og senere rødlig, når poserne blev hullet og iltindholdet var højt (tabel 2; figur 2). Der var ikke kvalitetsforskel mellem snittet icebergsalat skåret med skarp og sløv kniv dag 1, 4 eller 7 (tabel 2; figur 5). Derimod var der kvalitetsforskel mellem vasket og ikke vasket salat pakket i hullede poser dag 4 og 7 (tabel 2; figur 6). Vasket Skarp kniv Sløv kniv Figur 5. Snittet salat skåret med skarp og sløv kniv fotograferet dag 7. Farveforskellen skyldes lysforholdene under optagelserne. Foto: Jens Michael Madsen, AU-Food. 8

9 t Ikke vasket, tæt folie Vasket, tæt folie Ikke vasket, utæt folie Vasket, utæt folie Skarp kniv Sløv kniv Figur 6. Betydning af knivens skarphed samt vaske- og pakkemetode på udseendet af skåret icebergsalat dag opbevaret 7 dage ved 5 C. Foto: Jens Michael Madsen, AU-Food. 9

10 salat var mindre brun end ikke vasket salat dag 4, fordi enzymer og substrater fjernes ved vask, hvilket udsætter brunfarvning. Dag 7 var alle snitflader rødbrune ved pakning i hullet folie, så vask udsatte men forhindrede ikke enzymatisk brunfarvning (figur 6). 4. Konklusion Knivenes skarphed havde ingen effekt på udseende og spisekvaliteten af snittet icebergsalat, men det havde vask efter opskæring og iltindhold under opbevaring. Vask udsatte men forhindrede ikke enzymatisk brunfarvning. Pakning i folie med en lav iltgennemtrængelighed forhindrede enzymatisk brunfarvning men ødelagde spisekvaliteten. Allerede dag 4 efter forarbejdning var salaten sur og fermenteret. På baggrund af dette forsøg, kan det ikke konkluderes, at knivenes skarphed er unde betydning for kvaliteten af snittede grønsager. Icebergsalat består af tynde blade med et relativt blødt og sprødt væv, som let skæres over, mens andre produkter som fx tomater består af et ydre sejt og et indre blødt væv og rodfrugter af hårdt væv, hvor knivkvaliteten formentlig har større betydning for de snittede produkters kvalitet. 5. Anbefalinger Den største udfordring ved forarbejdning af snittet icebergsalat er at forhindre enzymatisk brunfarvning uden at gå på kompromis med spisekvaliteten. Brunfarvning kan undgås ved at pakke salat i tæt folie, men desværre bliver salaten hurtig sur og fermenteret på grund af et lavt iltindhold. Internationalt kaldes denne pakkestrategi pack and pray, fordi producenter pakker icebergsalat, så den ikke brunfarver i holdbarhedsperioden i håbet om at salaten bliver spist inden den bliver sur og fermenteret. Det er muligt at undgå enzymatisk brunfarvning og samtidig forbedre spisekvaliteten af snittet icebergsalat. Hos Lammefjordsgrønt anbefales det at vurdere og optimere følgende parametre: Råvarens kvalitet ved forarbejdning Styring og kontrol af vaskevandets kvalitet Valg af pakkemateriale og gastransmissionshastighed Brug af gaspakning og vacumering Produkttemperatur før og under transport Opbevaringstemperatur hos slutbrugeren Holdbarhedsperiodens længde 6. Litteratur Barry-Ryan, C. and O Beirne, D Quality and Shelf-life of Fresh Cut Carrot Slices as Affected by Slicing Method. J. Food Science 63:1-6 Edelenbos, M., Kidmose, U. og Berthelsen, M Udredning af hvordan kvalitet og holdbarhed af frisk frugt og grønt påvirkes af alder og anvendte metoder efter høst. Det Jordbrugsvidenskabelige Fakultet, Aarhus Universitet, november sider. 6kontor/DJF%20udredning%20frisk%20frugt%20og%20gr%C3%B8nt% pdf Kader, A.A Postharvest technology for horticultural crops (vol 3529). Univ.Calif. Agric. and Nat. Res., CA. 10

Afgørende faktorer for succes med pakning

Afgørende faktorer for succes med pakning 8. JANUAR 2013 Afgørende faktorer for succes med pakning Merete Edelenbos Lektor, PhD Institut for Fødevarer Aarhus Universitet merete.edelenbos@agrsci.dk Indhold INDHOLD Særlige egenskaber ved frisk frugt

Læs mere

Frisk frugt og grønt skal være lækkert hvad skal der til for at holde produkterne friske?

Frisk frugt og grønt skal være lækkert hvad skal der til for at holde produkterne friske? 25.FEBRUAR 2014 Frisk frugt og grønt skal være lækkert hvad skal der til for at holde produkterne friske? Merete Edelenbos, lektor, PhD Institut for Fødevarer, Aarhus Universitet merete.edelenbos@agrsci.dk

Læs mere

Alternative metoder til køling rucola

Alternative metoder til køling rucola inspire demoprojekt Alternative metoder til køling rucola Af Anne Darre-Østergaard og Bastian Junker, AgroTech Merete Edelenbos, Aarhus Universitet Oktober 013 1 Er det muligt at spare energi ved køling

Læs mere

NYHEDSBREV Produkttilpasset pakning

NYHEDSBREV Produkttilpasset pakning NYHEDSBREV Produkttilpasset pakning af frisk frugt og grønt DECEMBER 2009 NY HJEMMESIDE. Efter en lidt stille start er der nu fuld gang i både forsknings og virksomhedsprojekter. Det er muligt at følge

Læs mere

Bidrag til brug ved besvarelse af FLF alm. del, Spm. 10 om teknikker til opbevaring af frugt

Bidrag til brug ved besvarelse af FLF alm. del, Spm. 10 om teknikker til opbevaring af frugt Fødevarestyrelsen Susanne Elmholt Dato: 6. november 2009 Bidrag til brug ved besvarelse af FLF alm. del, Spm. 10 om teknikker til opbevaring af frugt Det Jordbrugsvidenskabelige Fakultet (DJF), Aarhus

Læs mere

NYHEDSBREV Produkttilpasset pakning af frisk frugt og grønt

NYHEDSBREV Produkttilpasset pakning af frisk frugt og grønt NYHEDSBREV Produkttilpasset pakning af frisk frugt og grønt JUNI 2010 STATUS. Vi er ved at være halvvejs gennem konsortiets tidsramme, og vi har indtil nu haft primær fokus på respirationen. Hvad er respiration?

Læs mere

Tomaterne fra avler 1 og 2 var noget mindre modne (mindre røde) end fra de øvrige avlere (Figur 2a).

Tomaterne fra avler 1 og 2 var noget mindre modne (mindre røde) end fra de øvrige avlere (Figur 2a). YDOLWHWDIGDQVNHWRPDWHU I forbindelse med projektet Næringsstofforsyning til økologiske væksthusgrønsager - tomat og agurk under forskningsprogrammet "Forskning i økologisk jordbrug 2000 2005" (FØJO II)

Læs mere

NYHEDSBREV "Produkttilpasset pakning af frisk frugt og grønt"

NYHEDSBREV Produkttilpasset pakning af frisk frugt og grønt NYHEDSBREV "Produkttilpasset pakning af frisk frugt og grønt" DECEMBER 2010 4. Workshop Den 11. november inviterede Teknologisk Institut og Institut for Fødevarekvalitet, DJF, Årslev igen til workshop

Læs mere

VEJLEDNING. Pakning af frisk frugt og grønt

VEJLEDNING. Pakning af frisk frugt og grønt VEJLEDNING Pakning af frisk frugt og grønt Teknologisk Institut Emballage og Transport 2008 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Brug af emballage... 3 Optimal opbevaring af frugt og grønt... 4 Respiration

Læs mere

Pakkemetode forringer kødets kvalitet

Pakkemetode forringer kødets kvalitet Pakkemetode forringer kødets kvalitet Når kød pakkes i beskyttende atmosfære kan det blive både tørt og sejt, og det kan se gennemstegt ud uden at være det, viser ny forskning. 18 Tekst: Ina Clausen foto:

Læs mere

Formål At sammenligne spisekvalitet og holdbarhed af økologisk svinekød, detailpakket med og uden oxygen i nye detailemballager med lille headspace.

Formål At sammenligne spisekvalitet og holdbarhed af økologisk svinekød, detailpakket med og uden oxygen i nye detailemballager med lille headspace. Rapport Økologisk svinekød med høj spisekvalitet 16. juni 2014 Proj.nr. 2002284-14 Version 1 MATN/MTDE/MT Holdbarhed og kvalitet af detailpakkede økologiske svinekoteletter Mari Ann Tørngren & Mianne Darré

Læs mere

Om Æblet. Hjemkundskabslærernes Dag 2012 Fokus på nordisk mad og DM i Hjemkundskab

Om Æblet. Hjemkundskabslærernes Dag 2012 Fokus på nordisk mad og DM i Hjemkundskab Om Æblet Hjemkundskabslærernes Dag 2012 Fokus på nordisk mad og DM i Hjemkundskab Kursusmappe Odense 2012 Program Odense Tirsdag d. 28 august 2012 Kl. 9.00 9.10 Velkomst & kaffe Kl. 9.30 10.15 Ronny Isvik,

Læs mere

Smag for naturvidenskab

Smag for naturvidenskab Smag for naturvidenskab Når grønt bliver brunt Silje Sofie Sloth Langhave, Estrid Rose Schou Haugen og Cathrine Harbo Christiansen 4. klasse Sct. Mariæ Skole Vinteren 2015 1 Æbler bliver brune Hvorfor?

Læs mere

MADKUNDSKAB smag på skolehaven SIDE 1 MADKUNDSKAB. Smag på skolehaven

MADKUNDSKAB smag på skolehaven SIDE 1 MADKUNDSKAB. Smag på skolehaven SIDE 1 MADKUNDSKAB smag på skolehaven MADKUNDSKAB Smag på skolehaven SIDE 2 MADKUNDSKAB smag på skolehaven MADKUNDSKAB SMAG PÅ SKOLEHAVEN SIDE 3 MADKUNDSKAB SMAG PÅ SKOLEHAVEN INTRODUKTION Dette undervisningsforløb

Læs mere

Bedre udnyttelse af produktionen og mindre spild

Bedre udnyttelse af produktionen og mindre spild Bedre udnyttelse af produktionen og mindre spild Merete Edelenbos, Marianne Bertelsen, og Hinrich Holthusen Institut for Fødevare, Aarhus Universitet merete.edelenbos@food.au.dk ProtectFruit er støttet

Læs mere

Opbevaring og holdbarhed

Opbevaring og holdbarhed Opbevaring og holdbarhed Forskellige madvarer skal opbevares forskelligt. Maden kan holde sig længere og smager meget bedre hvis du opbevarer den rigtigt. Det står ofte på emballagen, hvor længe maden

Læs mere

AKTIVITET 4: OPBEVAR FØDEVARER KORREKT

AKTIVITET 4: OPBEVAR FØDEVARER KORREKT AKTIVITET 4: OPBEVAR FØDEVARER KORREKT Læringsmål Du kan fortælle, hvordan forskellige fødevarer skal opbevares. Du kan tjekke en fødevares friskhed ved at bruge dine sanser. Fødevarer skal opbevares korrekt

Læs mere

VEJLEDNING Pakning af frisk frugt og grønt

VEJLEDNING Pakning af frisk frugt og grønt VEJLEDNING Pakning af frisk frugt og grønt Spørgsmål og rådgivning: Teknologisk Institut Emballage og Transport et@teknologisk.dk 7220 3150 Teknologisk Institut 2009. Der tages forbehold for trykfejl og

Læs mere

Rapport. Baggrund. Formål. Gennemførelse. Forbedret holdbarhed og kvalitet af detailpakket kyllingekød. Mari Ann Tørngren & Mie Gunvig

Rapport. Baggrund. Formål. Gennemførelse. Forbedret holdbarhed og kvalitet af detailpakket kyllingekød. Mari Ann Tørngren & Mie Gunvig Rapport Forbedret holdbarhed og kvalitet af detailpakket kyllingekød 23. januar 2012 Proj.nr. 2000711 Version 1 MATN/AGG/MT Mari Ann Tørngren & Mie Gunvig Baggrund Fersk kyllingekød afsættes typisk i detailhandlen

Læs mere

Rapport Optimeret produktion af forædlede produkter

Rapport Optimeret produktion af forædlede produkter Rapport Optimeret produktion af forædlede produkter 16.6.216 Proj.nr.22983 HVHE/LNG/JUSS Tilsætning af fugt og reduktion af procestider og temperaturer ved fremstilling af frankfurter mhp at minimere svind

Læs mere

RAPPORT Karakteristik af tangtag nedbrydelighed og kemisk sammensætning

RAPPORT Karakteristik af tangtag nedbrydelighed og kemisk sammensætning RAPPORT Karakteristik af tangtag nedbrydelighed og kemisk sammensætning Forfattere: Lektor Erik Kristensen og Professor Marianne Holmer, Biologisk Institut, Syddansk Universitet, Campusvej 55, 523 Odense

Læs mere

Kokkelærerens madplan. Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag. Tortilla med oksekød, avocado, dressing og grøn salat

Kokkelærerens madplan. Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag. Tortilla med oksekød, avocado, dressing og grøn salat Kokkelærerens madplan Aftensmad Madpakke - små forslag til, hvordan vi kan bruge vores rester Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Pasta med asparges og parmaskinke Rester fra weekenden Fiskefrikadeller

Læs mere

INSTITUT FOR HUSDYRBIOLOGI OG -SUNDHED DET JORDBRUGSVIDENSKABELIGE FAKULTET AARHUS UNIVERSITET RAPPORT

INSTITUT FOR HUSDYRBIOLOGI OG -SUNDHED DET JORDBRUGSVIDENSKABELIGE FAKULTET AARHUS UNIVERSITET RAPPORT RAPPORT Næringsværdien i gastæt lagret korn sammenlignet med lagerfast korn Hanne Damgaard Poulsen Forskningsleder Dato: 24. september 2010 Side 1/5 Baggrund: Traditionelt lagres korn ved at det tørres

Læs mere

Projekt MinimalSpild. Nyhedsbrev nr. 4 December 2015

Projekt MinimalSpild. Nyhedsbrev nr. 4 December 2015 Projekt MinimalSpild Nyhedsbrev nr. 4 December 2015............................................................................................. Indhold...............................................................................................................................................................................................................

Læs mere

Hvilke planter er følsomme overfor hvad?

Hvilke planter er følsomme overfor hvad? Hvilke planter er følsomme overfor hvad? Seniorforsker Karen Koefoed Petersen Karenk.petersen@food.au.dk Indhold Temperatur Luftfugtighed Lys Ethylen Vand Vind Temperatur I distributionskæden udsættes

Læs mere

Udredning af hvordan kvalitet og holdbarhed af frisk frugt og grønt påvirkes af alder og anvendte metoder efter høst

Udredning af hvordan kvalitet og holdbarhed af frisk frugt og grønt påvirkes af alder og anvendte metoder efter høst Udredning af hvordan kvalitet og holdbarhed af frisk frugt og grønt påvirkes af alder og anvendte metoder efter høst Merete Edelenbos 1, Ulla Kidmose 1 og Marianne Berthelsen 2 1Institut for Fødevarekvalitet

Læs mere

Månedens Smag: December

Månedens Smag: December Månedens Smag: December af Kirsten Marie Pedersen og Hanne Birkum Grønkål Til eleven Hver måned kan du opleve smagen i en dansk råvare eller krydderurt, der er i sæson. Du skal undersøge, hvilke grundsmage

Læs mere

Fødevarers kvalitet en måleteknisk udfordring? v/lone Søvad Madsen, Teknologisk Institut cand.brom, seniorkonsulent

Fødevarers kvalitet en måleteknisk udfordring? v/lone Søvad Madsen, Teknologisk Institut cand.brom, seniorkonsulent Fødevarers kvalitet en måleteknisk udfordring? v/lone Søvad Madsen, Teknologisk Institut cand.brom, seniorkonsulent Introduktion Lone Søvad Madsen M.Sc. Fødevareteknologi (Bromatologi 1996) Speciale i

Læs mere

Rapport. Spisegrisen - alternative racer. Sensorisk kvalitet af ribbenssteg. Margit D. Aaslyng

Rapport. Spisegrisen - alternative racer. Sensorisk kvalitet af ribbenssteg. Margit D. Aaslyng Rapport Spisegrisen - alternative racer 24. august 2010 Proj.nr. 1378783-01 Version 1 AG/MT Sensorisk kvalitet af ribbenssteg Margit D. Aaslyng Formål Sammendrag Formålet med forsøget er at sammenligne

Læs mere

Som hovedregel kasseres både iblødsætnings- og kogevandet. Undtagelserne er:

Som hovedregel kasseres både iblødsætnings- og kogevandet. Undtagelserne er: Øvelse 3 Øvelser med bælgfrugter, jævnemetoder og smag Gruppevis det aftales hvilke retter grupperne laver. Bælgfrugter Bælgfrugter er modne og tørrede frø af bælgplanters frugter som indeholder 20-30

Læs mere

FOOD LINE NITROGEN FRYSNING & KØLING, MA-PAKNING VERSION 2015/04

FOOD LINE NITROGEN FRYSNING & KØLING, MA-PAKNING VERSION 2015/04 FOOD LINE NITROGEN FRYSNING & KØLING, MA-PAKNING VERSION 2015/04 FOOD LINE Der er i dag stor fokus på fødevarer og dermed også på fødevareindustrien. Forbrugerne stiller stadig større krav til blandt andet

Læs mere

Grøn Viden. Frugtkvalitet af æblesorter. DJF Havebrug nr. 178 maj 2010

Grøn Viden. Frugtkvalitet af æblesorter. DJF Havebrug nr. 178 maj 2010 Grøn Viden Frugtkvalitet af æblesorter DJF Havebrug nr. 178 maj 2010 2 det jordbrugsvidenskabelige Vi skal spise mere frugt og grønt af hensyn til vores generelle folkesundhed. Det har været budskabet

Læs mere

Royal Greenland GOURMETTRIM røget norsk laks... - smag forskellen!

Royal Greenland GOURMETTRIM røget norsk laks... - smag forskellen! Royal Greenland GOURMETTRIM røget norsk laks... - smag forskellen! GOURMETTRIM røget norsk laks... - det fås ikke bedre! GOURMETTRIM røget norsk laks Med Royal Greenland GOURMETTRIM har vi skabt et højkvalitetsprodukt,

Læs mere

17. november 2016 NINGS FOOD v/ning Srikaew

17. november 2016 NINGS FOOD v/ning Srikaew 17. november 2016 NINGS FOOD v/ning Srikaew Menu Monye Bags Panang Tom Yam Gung Cashew nut stir fry Papaya Salad Sprøde Bananer ทานให อร อยนะ Velbekomme Money Bags Små knasende mundfulde, med majs, kartofler,

Læs mere

Teknologisk Institut Side 1 af 11 30. April 2009 - HCN

Teknologisk Institut Side 1 af 11 30. April 2009 - HCN Teknologisk Institut Side 1 af 11 30. April 2009 - HCN Undersøgelse af drabseffekten overfor mikroorganismer ved hjælp af Clean Air Systemet til rensning af cirkulationsluften og overflader i en kølecontainer.

Læs mere

Månedens smag: August af Kirsten Marie Pedersen og Hanne Birkum

Månedens smag: August af Kirsten Marie Pedersen og Hanne Birkum Månedens smag: August af Kirsten Marie Pedersen og Hanne Birkum Tomat Til eleven Hver måned kan du opleve smagen i en dansk råvare eller krydderurt, der er i sæson. Du skal undersøge, hvilke grundsmage

Læs mere

Madens historier. Ruth og Rasmus opdager nyt om FRUGT, GRØNT OG KARTOFLER

Madens historier. Ruth og Rasmus opdager nyt om FRUGT, GRØNT OG KARTOFLER Madens historier Ruth og Rasmus opdager nyt om FRUGT, GRØNT OG KARTOFLER Frugter og grønsager Ruth og Rasmus er på besøg hos Ruths mormor. De sidder i haven og spiser rugbrødsmadder. Ruths mormor serverer

Læs mere

Opbevaringsguide til frugt & grønt

Opbevaringsguide til frugt & grønt Opbevaringsguide til frugt & grønt A Agurk skal i en plastpose i køleskabets grøntskuffe. Aubergine kan opbevares både på køl og ved stuetemperatur. Holdbarheden er dog længst ved en temperatur omkring

Læs mere

Børn, unge og deres forhold til frugt og grønt -Studier udført ved AU-FOOD

Børn, unge og deres forhold til frugt og grønt -Studier udført ved AU-FOOD November 2012 Børn, unge og deres forhold til frugt og grønt -Studier udført ved AU-FOOD Line Holler Mielby, Ph.D. Institut for fødevarer Agenda Hvem er jeg Sensorik og forbruger studier Børn og unges

Læs mere

Vibeke Lund NØGNE SANDHEDER. om smagen af grøntsager - nu med dressing

Vibeke Lund NØGNE SANDHEDER. om smagen af grøntsager - nu med dressing Vibeke Lund Sukkersherif & Sundhedscoach prof.bachelor i human ernæring Slotsgade 65, B2 3400 Hillerød Telefon: 70 28 10 38 mail@thesweetcompany.dk www.thesweetcompany.dk www.facebook.com/ thesweetcompany.

Læs mere

Smagens Dag Smagens Kemi. Workshop 1: Oplev de fem grundsmage. Smag på sukker, citronsaft, salt, rucola og løvstikke.

Smagens Dag Smagens Kemi. Workshop 1: Oplev de fem grundsmage. Smag på sukker, citronsaft, salt, rucola og løvstikke. Smagens Dag 2008 Smagens Kemi Intro På Smagens Dag skal du træne din smagssans. Du smager med tungen og i mundhulen, hvor der sidder sanseceller, der kan registrere de fem grundsmage: Sødt, surt, salt,

Læs mere

AFRAPPORTERING AF FASE 5, PROJEKT FLEKSIBELT ELFORBRUG

AFRAPPORTERING AF FASE 5, PROJEKT FLEKSIBELT ELFORBRUG AFRAPPORTERING AF FASE 5, PROJEKT FLEKSIBELT ELFORBRUG September 2011 Tage Petersen, Teknologisk Institut Projektet er støttet af Energi & Klima Center for Køle- og Varmepumpeteknik Indholdsfortegnelse

Læs mere

Menu til lørdag aften på korweekend 2014 ca. 40 personer

Menu til lørdag aften på korweekend 2014 ca. 40 personer Menu til lørdag aften på korweekend 2014 ca. 40 personer Stegt laks m/birkes, ingefær og paprika Kyllingebryst til de, som ikke tåler fisk tilbehør: Blomkålssalat m/avocados og saltmandler Kartofler stegt

Læs mere

Tjek at du selv har: JuleMåltidsKassen indeholder:

Tjek at du selv har: JuleMåltidsKassen indeholder: Sanne Venlov, Søren Ejlersen og Thomas Hess er kokkene bag JuleMåltidsKassen. Vi ønsker jer alle en rigtig glædelig jul! Skriv til info@aarstiderne.com, hvis du har spørgsmål eller kommentarer til kassen.

Læs mere

Det kan konkluderes, at den sensoriske bedømmelse viste en større effekt af fedtindhold i spegepølserne end af krydsning.

Det kan konkluderes, at den sensoriske bedømmelse viste en større effekt af fedtindhold i spegepølserne end af krydsning. Rapport Spisegrisen: Alternative racer Kvalitet af spegepølser Dato: 14. marts 2011 Proj.nr.: 2000219-01 Version: 1 CB/MDAG/MT Camilla Bejerholm og Margit Dall Aaslyng Baggrund Sammendrag I projektet:

Læs mere

Notat. Udgangspunktet for ordningen er at hver elev dagligt skal have mulighed for at spise ét stk. økologisk frugt af forskellig slags.

Notat. Udgangspunktet for ordningen er at hver elev dagligt skal have mulighed for at spise ét stk. økologisk frugt af forskellig slags. BALLERUP KOMMUNE Dato: 18. februar 2016 Sagsid: Notat Evaluering af økologisk frugtordning i skolerne Indledning Der er i budgettet for 2015 afsat 1,5 mio. kr. til levering af økologisk frugt til folkeskolerne

Læs mere

Kokkelærerens madplan

Kokkelærerens madplan Kokkelærerens madplan Aftensmad Madpakke - små forslag til hvordan vi kan bruge vores rester Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Kylling i karry Sur sød suppe med med ris og svinekødsstrimler salat og

Læs mere

Vejledende notat om holdbarhedsmærkning af fødevarer

Vejledende notat om holdbarhedsmærkning af fødevarer Vejledende notat om holdbarhedsmærkning af fødevarer Holdbarhedsmærkning generelt Færdigpakkede fødevarer skal som udgangspunkt mærkes med en holdbarhedsdato. Der eksisterer to former for holdbarhedsmærkning

Læs mere

BioMaster affaldskværn 3.0. Din madlavning kan blive billigere, hvis du vælger biogas

BioMaster affaldskværn 3.0. Din madlavning kan blive billigere, hvis du vælger biogas BioMaster affaldskværn 3.0 BioMasteren er selve affaldskværnen, eller bio kværnen som den også kaldes, hvor madaffaldet fyldes i. Det er en både let og hygiejnisk måde at bortskaffe madaffald på set i

Læs mere

Bedre mad i stor skala: Fødevarekvalitet og teknologi i samspil

Bedre mad i stor skala: Fødevarekvalitet og teknologi i samspil Bedre mad i stor skala: Fødevarekvalitet og teknologi i samspil Jens Adler-Nissen professor, dr. techn. Konference om strategisk fødevareforskning som grundlag for en vækstdagsorden 22. marts 2012 Afdeling

Læs mere

Indkøbsliste. Ugepakken. UGe 42-43. inderholder i denne uge

Indkøbsliste. Ugepakken. UGe 42-43. inderholder i denne uge UGe 42-43 Indkøbsliste QR-koden for Ugepakken inderholder i denne uge 600 gram friskhakket oksefars 1 kilo tykkamsteg 800 gram kalkungyros 4 stk. store jægerfugle 1 stk citron 1 stk rødløg 9 stk alm løg

Læs mere

Go mad fra Bitz og Holm. - opskrifter

Go mad fra Bitz og Holm. - opskrifter Go mad fra Bitz og Holm - opskrifter Mandag: Fynsk æggekage med kartofler og små tomater 8 stk. æg 1,5 dl mælk 4 stk. rugbrød 10 g smør 12 stk. kogte kartofler i små skiver 10 stk. tomater delt i halve

Læs mere

Kyllingefilet med saltkogte kartofler og tzatziki

Kyllingefilet med saltkogte kartofler og tzatziki Kyllingefilet med saltkogte kartofler og tzatziki Mandag d. 20 1,250 kg kyllingefilet 100 g fedtstof 2½ agurk 1 tsk. salt 5 fed hvidløg 5 dl creme fraiche 2 spsk. olie Kartofler Kylling: 1. Krydder kyllingefileterne

Læs mere

Udviklingen i håndteringen af levnedsmidler

Udviklingen i håndteringen af levnedsmidler Udviklingen i håndteringen af levnedsmidler Udviklingen i håndteringen af levnedsmidler Fordelene ved at opbevare ferskvarer på køl har været kendt længe. I Kina har man kunnet spore metoden med at bruge

Læs mere

Hvad er Slendier pasta?

Hvad er Slendier pasta? Hvad er Slendier pasta? Slendier pasta er lavet af konjac. Konjac planten (Amorphophallus konjac) vokser bl.a. i Kina og er en stor plante med lilla/røde blomster. Roden indeholder glucomannaner og bruges

Læs mere

Måling på udåndingensluften (lærervejledning)

Måling på udåndingensluften (lærervejledning) Måling på udåndingensluften (lærervejledning) Sammendrag Jo mere musklerne skal arbejde, jo mere energi skal der frigøres i forbindelse med muskelcellernes respiration - og jo mere ilt forbruges der og

Læs mere

Genbrug af økologisk halm til frostsikring af gulerødder og jordforbedring i det økologiske sædskifte

Genbrug af økologisk halm til frostsikring af gulerødder og jordforbedring i det økologiske sædskifte Genbrug af økologisk halm til frostsikring af gulerødder og jordforbedring i det økologiske sædskifte Formål: At undersøge om det er muligt at opsamle og genbruge halm i forbindelse med halmdækning af

Læs mere

Af Heidi Friis Hansen, cand. brom, udviklingskonsulent i VIFFOS og underviser på procesteknologuddannelsen Erhvervsakademi Roskilde.

Af Heidi Friis Hansen, cand. brom, udviklingskonsulent i VIFFOS og underviser på procesteknologuddannelsen Erhvervsakademi Roskilde. 1 Test af laks Af Heidi Friis Hansen, cand. brom, udviklingskonsulent i VIFFOS og underviser på procesteknologuddannelsen Erhvervsakademi Roskilde. Danskerne spiser for lidt fisk selv om vi er omgivet

Læs mere

Fokus Grønt Arbejdsgruppe 6 Frosset frugt og grønt

Fokus Grønt Arbejdsgruppe 6 Frosset frugt og grønt 27. august 2008 Deltagere Kirsten Larsen, KRAM Madservice Hanne Munck, Kalundborg Madservice Birgitte Viereck, Sønderjysk Kål Lisbeth Vittrup, INCO Danmark Bjørn Zastrow, Findus Mie Berggren Høj, Landbrugsrådet

Læs mere

Formål At dokumentere holdbarhed og spisekvalitet, når oxygenkoncentrationen sænkes i MA-pakkede modnede oksebøffer.

Formål At dokumentere holdbarhed og spisekvalitet, når oxygenkoncentrationen sænkes i MA-pakkede modnede oksebøffer. Gassammensætningens betydning for kvalitet og holdbarhed af bøffer pakket i 3-gas MAP Innovativ detailpakning optimering gennem nye gasblandinger Mari Ann Tørngren og Mianne Darré 21. januar 2015 Proj.nr.

Læs mere

Den Forheksede Store Pandekage Smagedag

Den Forheksede Store Pandekage Smagedag Den Forheksede Store Pandekage Smagedag Opskrifter De gule majspandekager - 15 små 100 g mel 100 g fint majsmel 1 tsk fint salt 1 tsk karry 4 ½ dl letmælk 50 g fintsnittet porre. (Se tips) 150 g kogte

Læs mere

Madtilheleugen.dk Opskrifter 22/03/15 16.48

Madtilheleugen.dk Opskrifter 22/03/15 16.48 Madtilheleugen.dk Opskrifter 22/03/15 16.48 Uge 13 Mandag: Glaseret skinke med flødekartofler og karamelliserede løg 5 stk. kartofler 2 stk. løg 1 fed. hvidløg 1 stk. hønsebouillon terning 0,25 l fløde

Læs mere

Best Practice på slagteriet optimering af kritiske kontrolpunkter Milepæl 3.2 Lene Meinert, Hardy Christensen og Jens Würtz

Best Practice på slagteriet optimering af kritiske kontrolpunkter Milepæl 3.2 Lene Meinert, Hardy Christensen og Jens Würtz Notat Global meat 27. november 2014 Projektnr. 2003027-14 Init. LME/HCH/MT Best Practice på slagteriet optimering af kritiske kontrolpunkter Milepæl 3.2 Lene Meinert, Hardy Christensen og Jens Würtz Baggrund

Læs mere

Climate Recovery IK System. Øland IK-kanaler. Monteringsvejledning. Produkt links. Lydtest

Climate Recovery IK System. Øland IK-kanaler. Monteringsvejledning. Produkt links. Lydtest Climate Recovery IK System Øland IK-kanaler Monterings vejledning Produkt links Bruchure Monteringsvejledning Tryktest Lydtest Teknisk data Brandtest Tæthedstest Velkommen til Ølands IK-kanaler Denne guide

Læs mere

Parmaskinkeruller. Paprikadressing. 1. Læg fyldet på dejen på den brede led. 1. Hak løget. 2. Blend det hele til dressingen er glat.

Parmaskinkeruller. Paprikadressing. 1. Læg fyldet på dejen på den brede led. 1. Hak løget. 2. Blend det hele til dressingen er glat. Paprikadressing Parmaskinkeruller 1 lille løg ½ ts spidskommen 1-2 ts mild paprika 1 ts tomatpuré 3 dl fromage frais 1. Hak løget. 2. Blend det hele til dressingen er glat. 3. Smag det til. 4. Serveres

Læs mere

Figur 1. Temperaturforløb i prøven (75 ml vand med 5 g spæk) over tid

Figur 1. Temperaturforløb i prøven (75 ml vand med 5 g spæk) over tid Human nose Notat Praktiske aspekter vedrørende kolbemetoden 20. september 2011 Projektnr.2000666 Init. LME/MT Baggrund Under valideringsarbejdet med kolbemetoden er der gennemført en række mindre forsøg

Læs mere

Hygiejne 4. Program. Opsamling Mandag d. 3/11. Kan i huske hvad i havde om sidste gang? Opsamling. KP og KKP

Hygiejne 4. Program. Opsamling Mandag d. 3/11. Kan i huske hvad i havde om sidste gang? Opsamling. KP og KKP Hygiejne 4 Mandag d. 3/11 Program Opsamling KP og KKP Opgave Kritiske punkter og kritiske kontrolpunkter Oplæg om egenkontrol Opgave Temperaturer og levnedsmidler Opsamling Kan i huske hvad i havde om

Læs mere

Forbrugerpanelet om køb af fødevarer og sæson

Forbrugerpanelet om køb af fødevarer og sæson Forbrugerpanelet om køb af fødevarer og sæson Forbrugerpanelet har i marts 2015 svaret på spørgsmål om køb af fødevarer og sæson. Resume og konklusioner Resume og konklusioner Køb af fødevarer: Næsten

Læs mere

Bilag til Økodag på Madskoler 2009

Bilag til Økodag på Madskoler 2009 Bilag til Økodag på Madskoler 2009 Min mappe: (navn) Ilustration: Morten Telling, Moxtell Productions. Indholdsfortegnelse Viden om økologi: Hvad er økologisk? (2 sider med tekst + opgaver) Viden om økologi:

Læs mere

Vask porrerne og skær top og bund af. Skær dem i ringe rist dem i lidt olie på en pande sammen med de kogte kartofler i tern.

Vask porrerne og skær top og bund af. Skær dem i ringe rist dem i lidt olie på en pande sammen med de kogte kartofler i tern. Mandag Omelet med ost, kartofler, porrer og salat af rødkål 8 æg 60 gram mælk 20 gram smør 100 gram reven parmesan eller cheddar ost 2 store håndfulde frisk persille 100 g kartofler 1-2 stk. porrer Vask

Læs mere

AARHUS UNIVERSITET 28. AUGUST 2012 ÆBLET SOM RÅVARE. MERETE EDELENBOS, INSTITUT FOR FØDEVARE Merete.edelenbos@agrsci.dk

AARHUS UNIVERSITET 28. AUGUST 2012 ÆBLET SOM RÅVARE. MERETE EDELENBOS, INSTITUT FOR FØDEVARE Merete.edelenbos@agrsci.dk 1 AARHUS ÆBLET SOM RÅVARE MERETE EDELENBOS, INSTITUT FOR FØDEVARE Merete.edelenbos@agrsci.dk Indhold Æblets kvalitetsegenskaber Sensorisk beskrivelse Hvilke faktorer påvirker æblets kvalitet Sort Dyrkning

Læs mere

KØDKVALITET TEMADAG FOKUS PÅ KØDKVALITET MARGRETHE THERKILDSEN INSTITUT FOR FØDEVARER AARHUS UNIVERSITET FOKUS PÅ KØDKVALITET 3, FEBRUAR 2015

KØDKVALITET TEMADAG FOKUS PÅ KØDKVALITET MARGRETHE THERKILDSEN INSTITUT FOR FØDEVARER AARHUS UNIVERSITET FOKUS PÅ KØDKVALITET 3, FEBRUAR 2015 3, FEBRUAR 2015 KØDKVALITET TEMADAG INSTITUT FOR FØDEVARER Kødkvalitet Husdyr velfærd Sundhed God spisekvalitet Superb and Marketabel Meat from Efficient and Robust Animals SUMMER (støttet af Grønt Udviklings

Læs mere

Opskrifter - langtidsstegning

Opskrifter - langtidsstegning Opskrifter - langtidsstegning Smag og måltider Maj 2014 Opskrifter langtidsstegning I denne pjece får du opskrifter og tips til langtidsstegning. Derudover finder du også forskellige opskrifter på tilbehør.

Læs mere

De praktiske. Boller, havregryn, æg, pålæg, mælk, rugbrød Madpandekager m.leftovers, salat, ost, salsa gulerøder, æbler, bananer

De praktiske. Boller, havregryn, æg, pålæg, mælk, rugbrød Madpandekager m.leftovers, salat, ost, salsa gulerøder, æbler, bananer De praktiske Dag Tirsdag aften Onsdag morgen Onsdag frokost snacks Onsdag aften Torsdag morgen torsdag frokost snacks Torsdag aftensmad Fredag morgen Mad Chili con/sincarne Boller, havregryn, æg, pålæg,

Læs mere

FOOD LINE RENE GASSER GASBLANDINGER NITROGEN FRYSNING & KØLING MA-PAKNING UDSTYR. version 2012/10

FOOD LINE RENE GASSER GASBLANDINGER NITROGEN FRYSNING & KØLING MA-PAKNING UDSTYR. version 2012/10 FOOD LINE RENE GASSER GASBLANDINGER NITROGEN FRYSNING & KØLING MA-PAKNING UDSTYR version 2012/10 FOOD LINE Der er i dag stor fokus på fødevarer og dermed også på fødevareindustrien. Forbrugerne stiller

Læs mere

Kokkelærens Madplan. Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag. med. Carne hvidløgsbrød. Karbonader Fisk pakket i. ris. BBQ Rissalat med grøntsager

Kokkelærens Madplan. Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag. med. Carne hvidløgsbrød. Karbonader Fisk pakket i. ris. BBQ Rissalat med grøntsager Kokkelærens Madplan Aftensmad Madpakkeforslag med rester Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Tomat suppe Chili con Rodfrugtratatouille Karbonader Fisk pakket i med Carne med spidskål parmaskinke hvidløgsbrød

Læs mere

Kokkelærerens Madplan

Kokkelærerens Madplan Kokkelærerens Madplan Aftensmad Madpakke- Små forslag hvordan vi kan bruge vores rester Kålsalat med resten af farsbrødet og ris Salat med croutoner og omelet blomkål Pastasalt med skaldyr Mandag Tirsdag

Læs mere

ALIGAL - gasser til pakning, køling og frysning af fødevarer

ALIGAL - gasser til pakning, køling og frysning af fødevarer ALIGAL - gasser til pakning, køling og frysning af fødevarer Der har selvfølgelig været nogle nye rutiner at indarbejde, men indkøringsvanskeligheder har vi ikke haft. Per Nielsen, Slagter Air Liquides

Læs mere

Aktuelt om ensilering

Aktuelt om ensilering Aktuelt om ensilering Hanne Bang Bligaard og Rudolf Thøgersen, Dansk Kvæg - 61 - Ensilagekvalitet i forhold til høst- og opbevaringsform Hanne Bang Bligaard, Dansk Kvæg Sammendrag En opgørelse af mere

Læs mere

Børn er ikke kræsne - det er de voksne

Børn er ikke kræsne - det er de voksne Børn er ikke kræsne - det er de voksne Nydelse og det at være tilstede er kodeordet. Kom nu prøv at smag salaten smag nu mors mad hun har stået i køkkenet hele dagen nej den kan du nok ikke lide De kære

Læs mere

Protein kakao spread

Protein kakao spread Protein kakao spread 1 dåse kikærter (240 gram) 10 juicy dadler uden sten 4 spsk afskallede hampfrø 2 økologikse appelsiner 1 moden avocado 3 spsk økologisk kakao 8 spsk mandelmel Evt 40 gram pecan nødder

Læs mere

Bruschetta med tun. Bruschetta med friskost og grillet peberfrugt. Bruschetta med parmesan og purløg. 1 flutes (45 cm) Lidt olie til pensling

Bruschetta med tun. Bruschetta med friskost og grillet peberfrugt. Bruschetta med parmesan og purløg. 1 flutes (45 cm) Lidt olie til pensling Bruschetta med tun 1 flutes (45 cm) Lidt olie til pensling Tunsalat: 300 gr. tun i vand 1,5 dl. mayonnaise 2 dl. Finthakket bladselleri ½finthakket løg 4 spsk. Citronsaft Salt og frisk kværnet sort peber

Læs mere

Skinketortilla med sennepscreme

Skinketortilla med sennepscreme Skinketortilla med sennepscreme Ingredienser 100 g friskost med højst 4 % fedt 1 spsk. sød fransk sennep 1 tsk. dijonsennep Salt og peber Fyld 2 blade icebergsalat 1 stor gulerod (ca. 100 g) ½ grøn peberfrugt

Læs mere

Krop og energi - Opgaver og lidt noter 1! /! 14 Krop og Energi

Krop og energi - Opgaver og lidt noter 1! /! 14 Krop og Energi Krop og energi - Opgaver og lidt noter 1 / 14 Krop og Energi Et undervisningsforløb i samarbejde mellem fysik og biologi. Dette dokument viser fysikdelen. En tilhørende LoggerPro fil viser målinger og

Læs mere

Præsentation v. det uformelle fødevarenetværksmøde 9. oktober i Slagelse/Jannie Vestergaard

Præsentation v. det uformelle fødevarenetværksmøde 9. oktober i Slagelse/Jannie Vestergaard Skræddersyede sensoriske løsninger til småskalaproducenter Jannie, phd Institut for Fødevarevidenskab Sensorisk Videnskab Tlf. 3533 3199 E-mail: jve@life.ku.dk ID-NORFOOD hjemmeside: www.id-norfood.life.ku.dk

Læs mere

Indkøbsliste. Ugepakken inderholder kødet. UGe 44-45

Indkøbsliste. Ugepakken inderholder kødet. UGe 44-45 UGe 44-45 Indkøbsliste for at se mere. Ugepakken inderholder kødet 600 g hakket oksekød 700 g kalvemedister 600 g oksekød i tern 4 stk kalveschnitzler 8 kyllingespyd Øvrige indkøb: 1 pk bacon i tern 9

Læs mere

Boksforsøg nr. 115 Effekten af at fodre på papir én gang dagligt de første tre dage efter indsættelse 2010

Boksforsøg nr. 115 Effekten af at fodre på papir én gang dagligt de første tre dage efter indsættelse 2010 Boksforsøg nr. 115 Effekten af at fodre på papir én gang dagligt de første tre dage efter indsættelse 2010 vfl.dk 1 Boksforsøg nr. 115 Effekten af at fodre på papir én gang dagligt de første tre dage efter

Læs mere

Sortsforsøg Udvalgte sorter

Sortsforsøg Udvalgte sorter Santana Rød Topaz Sortsforsøg 2015 2016 Udvalgte sorter OBS - Resultater i dette bilag er foreløbige og må ikke publiceres Bevillingsgiver: Promilleafgiftsfonden for frugtavlen og gartneribruget og Projektet

Læs mere

Opskrifter 1900-1950

Opskrifter 1900-1950 Opskrifter 1900-1950 Når man skal forstå en gammel opskrift, må man vide, hvor meget de gamle mål er. Nedenstående tabel kan hjælpe dig med at omregne til moderne mål. En kvint Et lod Et pund En pægl En

Læs mere

HYGIEJNE OG MADLAVNING

HYGIEJNE OG MADLAVNING HYGIEJNE OG MADLAVNING 2 Hygiejne og madlavning 02 // Hygiejne og madlavning 02 // Varm op 03 // Køl af 05 // Spred ikke bakterier 06 // Spred ikke virus 06 // Opbevaring af fødevarer 06 // Holdbarhed

Læs mere

Rapport 19. januar 2016

Rapport 19. januar 2016 Rapport 9. januar Proj.nr. Holdbarhed af svinekødsudskæringer efter simuleret Version transport ved frost (- o C) LHHR/MT Louise Hededal Hofer Baggrund og formål Sammendrag I projektet Afklaring af maksimal

Læs mere

Velbekomme! Ann-Katrine Versterre Pernille Juul Frederiksen Kathrine Hagerup Tronhjem FERMENTERING KRAUT KIMCHI PICKLES

Velbekomme! Ann-Katrine Versterre Pernille Juul Frederiksen Kathrine Hagerup Tronhjem FERMENTERING KRAUT KIMCHI PICKLES Velbekomme! Ann-Katrine Versterre Pernille Juul Frederiksen Kathrine Hagerup Tronhjem FERMENTERING KRAUT KIMCHI PICKLES 8_copp_amba_brochure.indd - Hvad er fermentering? FERMENTERING ER EN METODE, DER

Læs mere

Hakke- / Rivejern. Model Nr.: 1995. 10-i-1 til køkkenet. Tern, skiver, strimler, bånd, kvarte og ottendedele -- alle funktioner i ét og samme sæt!

Hakke- / Rivejern. Model Nr.: 1995. 10-i-1 til køkkenet. Tern, skiver, strimler, bånd, kvarte og ottendedele -- alle funktioner i ét og samme sæt! Hakke- / Rivejern Model Nr.: 1995 10-i-1 til køkkenet Tern, skiver, strimler, bånd, kvarte og ottendedele -- alle funktioner i ét og samme sæt! BETJENINGSVEJLEDNING Kære kunde! Normalt tager det lang tid

Læs mere

Mærkning af kød. 15. september 2006 J.nr.: 2006-20-23-01575

Mærkning af kød. 15. september 2006 J.nr.: 2006-20-23-01575 NOTAT 15. september 2006 J.nr.: 2006-20-23-01575 Mærkning af kød Dette notat omhandler kun kød, dvs. fersk kød, hakket kød, tilberedt kød og kødprodukter. Når der enkelte steder i notatet anvendes udtrykket

Læs mere

Græsk buffet. Græsk buffet. Aarhus 7. oktober

Græsk buffet. Græsk buffet. Aarhus 7. oktober 3 auberginer Salt Moussaka Lidt olie til stegning 1 hakket løg 2 fed fin hakket hvidløg 1 kg hakket lamme eller oksekød 1 dl rødvin 2 spsk tomatpure 1 nip sukker ¼ tsk stødt kanel 1 spsk frisk hakket oregano

Læs mere

Fakta om Fjerkræ. EU handelsnormer for Fjerkrækød 1

Fakta om Fjerkræ. EU handelsnormer for Fjerkrækød 1 EU handelsnormer for Fjerkrækød 1 Senest opdateret: Januar 2009 Siden 1990 har der eksisteret handelsnormer for fjerkrækød, der omsættes indenfor EU. Handelsnormerne er et sæt spilleregler for, hvordan

Læs mere

MinimalSpild Optimering af transportkæden fra gartneri til forbruger

MinimalSpild Optimering af transportkæden fra gartneri til forbruger Institut for Fødevarer Faculty of Science and Technology MinimalSpild Optimering af transportkæden fra gartneri til forbruger De overordnede formål 1. Begrænse det nuværende spild i prydplanters værdikæde

Læs mere

Opskrifter fra Byens Køkken

Opskrifter fra Byens Køkken Opskrifter fra Byens Køkken Alle opskrifterne er udviklet i kreativt samarbejde mellem medarbejderne i Byens Køkken og kokken Claus Holm, som siden har arbejdet videre med opskrifterne. Hans forslag kan

Læs mere

Hamonoya nyheder Fora r 2016

Hamonoya nyheder Fora r 2016 Hamonoya nyheder Fora r 2016 Microplane Hvidløgsriver - NYHED Varenr.: 48914 EAN: 0098399489148 Pris: 72/179 kr. Når man river eller skærer hvidløg opnår man en meget mildere smag end ved at presse det

Læs mere

Dette skal du have fast i dit køkken: Olivenolie Eddike (evt. æbleeddike men ikke nødvendigvis) Sukker Salt Peber Hvedemel Dijonsennep Soya

Dette skal du have fast i dit køkken: Olivenolie Eddike (evt. æbleeddike men ikke nødvendigvis) Sukker Salt Peber Hvedemel Dijonsennep Soya Dette skal du have fast i dit køkken: Olivenolie Eddike (evt. æbleeddike men ikke nødvendigvis) Sukker Salt Peber Hvedemel Dijonsennep Soya KYLLING PIE MED GRØN SALAT 1 hel kylling 3 løg 1½ dl hvedemel

Læs mere