Projektbeskrivelse HISTORIER I SPIL! Fortælle- og skriveværksteder for børn og unge i Region Midtjylland Projektperiode: januar 2012 til og med

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Projektbeskrivelse HISTORIER I SPIL! Fortælle- og skriveværksteder for børn og unge i Region Midtjylland Projektperiode: januar 2012 til og med"

Transkript

1 Projektbeskrivelse HISTORIER I SPIL! Fortælle- og skriveværksteder for børn og unge i Region Midtjylland Projektperiode: januar 2012 til og med december

2 Indhold Projektet kort fortalt... s. 3 Visionen... s. 4 Forudsætninger: erfaringer, aktører, økonomi... s. 4 Mål... s. 4 Delmål... s. 4 Koncept... s. 5 A Kommunale tilbud til børn og unge... s. 5 B Samarbejde og netværk... s. 5 C Organisation... s. 6 D Projektledelse... s. 6 Perspektiver for fremtiden... s. 7 Finansieringsplan... s. 8 Aktører og ansøgere... s. 10 Bilag 1. Erfaringsopsamling fra modningsprojektet Historier i Spil 2. Tilsagn om deltagelse i det regionale projekt Historier i spil. Århus 3. Tilsagn om deltagelse i det regionale projekt Historier i spil. Holstebro 4. Modningsprojektets betydning for Den Kreative Skole i Silkeborg 2

3 Projektet kort fortalt Formål og målgruppe Formålet med projekt Historier i Spil er at skabe lærings-, udviklings- og netværksmuligheder for fortælle- og skriveglade børn og unge i Region Midtjylland. Begrundelse Der findes mange børn og unge med stor interesse for at fortælle og skrive historier. De mangler en social sammenhæng og et læringsmiljø, hvori de kan udfolde og udvikle deres interesse. Indhold 1. Fortælle- og skriveværksteder på flere niveauer ledet af professionelle forfattere. 2. En regional sommercamp, hvor historiefortællende/skrivende børn og unge kan mødes på tværs af regionen, udveksle og få fælles erfaringer og lære hinanden at kende. 3. Et netbaseret forum, hvor børn og unge kan mødes omkring deres interesse, og hvor man kan hente information om forfattercamps, novellekonkurrencer, litteraturfestivaler og andet, som kan have interesse for målgruppen. 4. Netværk af kommunale aktører og netværk af forfattere/undervisere. Et netbaseret forum for erfarings- og metodeudveksling samt opbygning af en fælles vidensbank. Aktører Biblioteker, skolebiblioteker, kommunernes skoleafdelinger, børnekulturkonsulenter, kulturskoler, m.fl. i Region Midtjylland. 3

4 Visionen at styrke og løfte børns og unges sproglige udvikling, sociale kompetencer og almene dannelse ved at imødekomme fortælle- og skriveglade børn og unges behov for at dyrke deres interesse i fritiden og i et fællesskab med ligesindede at give de særlige forfattertalenter udviklingsmuligheder, der svarer til deres evner at styrke interessen for den mundtlige fortælling at styrke folkeligt og kreativt fællesskab i Region Midtjylland at indsamle og tilgængeliggøre erfaringer og viden på området Forudsætninger: erfaringer, aktører, økonomi 4 kommuner har i perioden december 2010 til juli 2011 samarbejdet om at indsamle erfaringer til støtte for at etablere fortælle- og skriveværkstedstilbud til børn og unge i regionens kommuner. Dette modningsprojekt er støttet økonomisk af Region Midtjylland. Erfaringerne er refereret i bilag 1. Kommunerne er: Århus, Viborg, Holstebro, Silkeborg. Støttebeløb: kr. Kort resumeret er konklusionen, at der er en generel interesse i mange kommuner for initiativet og et stort behov for både økonomisk støtte og erfaringsbaseret rådgivning til etablering af fortælle- og skriveværksteder. På det organisatoriske niveau indbefatter dette at etablere nye samarbejder på tværs af institutioner. Udover de 4 nævnte kommuner har følgende givet udtryk for interesse i at deltage i projektet: Horsens Bibliotekerne, Skolebibliotekskonsulenterne i Skanderborg, Syddjurs og Skive, bibliotekslederne i Ikast-Brande, Herning, Ringkøbing-Skjern og Struer. Modningsprojektet er finansieret af de deltagende kommuner og af projektmidlerne. Finansieringsplanen for det treårige projekt indeholder en generel opgørelse over kommunernes egenfinansiering samt en generel kapitalisering af kommunernes bidrag i form af mandetimer samt kørselsudgifter ved regionale møder. Mål Historiefortælling har en helt afgørende betydning for børns dannelsesproces og deres evne til at udtrykke sig. Målet er derfor at skabe et tilbud til børn og unge, der har lyst til at fortælle og skrive historier og give dem et fællesskab, hvor de kan dele deres interesse med andre på lige fod med de mange tilbud, der er til dem, der vil spille musik, danse og tegne eller dyrke sport. Delmål Etablere fortælle- og skriveværksteder i mange kommuner i Region Midtjylland. I den forbindelse er det vigtigt at lade arbejdet med fortælle- og skriveværkstederne basere på lokale forhold, forfattere/fortællere og ressourcer, hvilket giver en mangfoldighed af arbejdsformer og erfaringer. Skabe fælles rum for historiefortællende børn og unge i form af regionale camps, deltagelse i regionens litteratur- og fortællefestivaler og andre litterære og kulturelle begivenheder. Etablere netværk, skabe en vidensbank og arrangere fælles møder og begivenheder. 4

5 Koncept Konceptet består af 4 elementer: A Kommunale tilbud til børn og unge B Samarbejde og netværk. C Organisation D Projektledelse A Kommunale tilbud til børn og unge: 1) Enkeltstående skrive- eller fortælleværksteder på skoler og biblioteker. For børn, der på forhånd har en interesse i at fortælle historier 2) Et fortælle- og/eller forfatterværkstedstilbud, der strækker sig over en sæson, hvor deltagerne mødes med en forfatter f.eks. en gang pr. uge eller hver 14. dag - en forfatterskole. 3) Et fortælle- eller forfatterværkstedstilbud over flere dage i en af skoleferierne en såkaldt forfattercamp. B Samarbejde og netværk. Samarbejde indadtil: Der er 3 netværk involveret i organisationen. Alle tre koordineres af en fælles projektleder/konsulent. 1) Netværk af børn og unge 2) Netværk af kommunale aktører 3) Netværk af forfattere/undervisere 1) Netværk af børn og unge Skrivende og fortællende børn og unge i regionen inviteres til at indgå i et forum på Internettet, hvor der kan udveksles historier, deles erfaringer, leges med samarbejdsmuligheder med andre udtryksformer, m.m. Vi er opmærksomme på projektet og vil gerne samarbejde med projektet omkring de skrivende børn og unge. 2) Netværk af kommunale aktører Der nedsættes en regional styregruppe for det 3-årige projekt. Den skal bestå af repræsentanter for aktørerne i de deltagende kommuner. I hver deltagende kommune nedsættes en arbejdsgruppe, der arrangerer de lokale værksteder. Arbejdsgruppen er i kontakt med projektlederen/konsulenten efter behov. Erfaringsudveksling kommunerne imellem vil ske i form af fælles møder og internetbaserede medier. Projektlederen/konsulenten formidler kontakten. 3) Netværk af undervisere Professionelle forfattere og fortællere i regionen eller i hele Jylland der kan lide og har lyst til at undervise børn og unge organiseres i dette netværk, som giver dem et fælles forum for erfarings- og metodeudveksling samt opbygning af en fælles vidensbank. 5

6 Samarbejde udadtil: Der samarbejdes med Forfattergrundkurset (FGK) i Holstebro og med forfatterskoler i hele landet, f.eks. Brønderslev, Esbjerg, Odsherred. Der samarbejdes med arrangører af litteratur- og fortællefestivaler, forlag, netmedier og andre interesserede. C Organisation Styregruppe: Indtil det treårige projekt iværksættes fortsætter styregruppen for modningsprojektet. I styregruppen er der repræsentanter for de fire initiativtagende kommuner: Viborg, Holstebro, Århus, Silkeborg. Ved projektigangsættelse nedsættes ny styregruppe, og der kan vælges nye medlemmer hvert år i projektperioden. Sekretariat: Sekretariatsfunktionerne varetages af Den Kreative Skole i Silkeborg. Ved projektstart opslås stillingen som projektleder/konsulent, med arbejdsplads i sekretariatet, med reference til styregruppen og under daglig ledelse af Ulla Voss Gjesing. Tovholder og økonomisk ansvarlig: Kulturskoleleder Ulla Voss Gjesing Den Kreative Skole Bindslevs Plads Silkeborg Tlf D Projektledelse Projektet ansætter, foreløbig for den 3-årige projektperiode, en projektleder/konsulent, hvis vigtigste opgave er at være en ildsjæl og inspirator, der på grundlag af egen erfaring som forfatter og underviser også vil være til stede, hvor nye fortælleog forfatterværksteder skal sættes i gang. Projektlederen skal således være en kreativ, udadvendt og alsidig iværksætter, der formår a) at motivere, inspirere og rådgive kommunerne b) at etablere lokale og tværgående netværk af kommunale aktører, af undervisere, dvs. professionelle forfattere og fortællere med lyst til at undervise og af børn og unge c)) at arrangere regionale internatkurser, o.a. (camps) for børn og unge d) at skabe en vidensbank indeholdende deltagere, fortællere og forfattere, andre forfatterskoler og samarbejdspartnere i øvrigt, evalueringer og erfaringsopsamlinger, m.v. på et regionalt, nationalt og også gerne nordisk/europæisk niveau. e) at formidle informationer og viden til alle involverede f) at arrangere kurser/seminarer for kommunale aktører, forfattere og fortællere, lærere og bibliotekarer - Alt sammen naturligvis ved hjælp af relevante IT- og netbaserede værktøjer og digitale mødesteder og publikationsformer, som deltagerne kan gøre brug af. 6

7 Perspektiver for fremtiden Formålet med projektet er at skabe permanente tilbud om fortælle- og forfatterværksteder til børn og unge i Region Midtjylland. Modningsprojektet viser, at der er stor interesse i mange kommuner for at skabe disse tilbud, og at der er behov for såvel netværk som videns- og erfaringsformidling i opstartsfasen, da feltet er helt uopdyrket og ikke knytter sig til bestemte institutioner eller til en tradition. Det treårige projekt skal kunne rumme den forskellighed og mangfoldighed, som kommunerne i dag byder ind med, og således bidrage til etablering af en lokal tradition, således at fortælle- og skriveværkstederne kan etablere sig som nødvendige tilbud på linje med sport, musik, billedkunst. I løbet af projektperioden vil kommunerne erfare, hvor mange (eller få) ressourcer der kræves lokalt, der vil oparbejdes arbejdsgange og kommunikationsveje, og således bliver arbejdet stadig enklere og mindre ressourcekrævende. Der vil være indsamlet erfaringer og oparbejdet en viden, som ligger tilgængeligt på nettet og i en rapport, lige til at bruge. Der vil også være etableret en kreds af forfattere og fortællere, som man kender og kan trække på fremover. Den centrale del af tilbuddene, især forvaltningen af de unge forfatteres mødested på nettet og ikke mindst de årlige forfattercamps vil kræve en særlig finansiering. Hvordan det skal løses, må undersøges i løbet af de tre år, det regionale projekt løber. Måske kan en sommercamp være en del af de sommertilbud, som kommunerne tilbyder børn og unge, måske vil børnekulturkonsulenterne i fællesskab kunne påtage sig en sådan opgave, måske i samarbejde med litteraturfestivaler og bogdage? 7

8 Finansieringsplan for det 3-årige projekt: Ansøgt projektstøtte fra Region Midtjylland kr. 2012: 3 modningskommuner + 4 nye kommuner: 7 kommuner Støtte til 2 skrive/fortælleøer i 4 nye kommuner á kr.: kr. Projektstøtte til 3 modningskommuner á kr.: kr. Regionale møder og kurser: kr. Camps og/eller andre regionale arrangementer: kr. Løn til projektleder: kr. Fælles IT, administration, kørsel: kr. Projektudgifter i alt: kr. Kommunernes egen minimums finansiering 3 modningskommuner m. skrive/fortælleøer/forfatterskole o.a.: kr. Kommunernes egen minimums finansiering i alt: kr. Værdi af eget arbejde 7 kommuner: 3 personer i 7 lokale arbejdsgrupper m. 5 møder a 2 timer a 250 kr.: kr. Kommunernes deltagelse i årligt seminar 21 pers a 6 t a 250 kr.: kr. Personer fra kommunerne til regional camp 6 pers x 30 t a 250 kr. : kr. 7 kommuner: PR, foldere mv. á kr.: kr. Kørsel, anslået 100 km. pr. gang pr person, 27 pers. x 100 km x 3,67 kr.: kr. Samlet anslået værdi af kommunernes eget arbejde/kørsel: kr. 2013: 3 modningskommuner + 4 kommuner + 7 nye kommuner: 14 kommuner Støtte til 2 skrive/fortælleøer i 7 nye kommuner á kr.: kr. Projektstøtte til 7 øvrige kommuner á kr.: kr. Regionale møder og kurser: kr. Camps og/eller andre regionale arrangementer: kr. Løn til projektleder: kr. Fælles IT, administration, kørsel: kr. Projektudgifter i alt: kr. Kommunernes egen minimums finansiering 4 kommuner m. skrive/fortælleøer/forfatterskole à 500 kr.: kr. 3 modningskommuner: kr. Kommunernes egen minimums finansiering i alt: kr. Værdi af eget arbejde 14 kommuner: 3 personer i 14 lokale arbejdsgrupper m. 5 møder a 2 timer a 250 kr.: kr. Kommunernes deltagelse i årligt seminar 42 pers a 6 t a 250 kr.: kr. Personer fra kommunerne til regional camp 6 pers x 30 t a 250 kr. : kr. 14 kommuner: pr, foldere mv. á kr.: kr. Kørsel, anslået 100 km. pr. gang pr person, 48 x 100 km x 3,67 kr.: kr. Samlet anslået værdi af kommunernes eget arbejde/kørsel: kr. 8

9 2014: 3 modningskommuner + 11 kommuner + 2 nye kommuner: 16 kommuner Økonomisk støtte til 2 nyeste kommuner á kr.: kr. Projektstøtte til 14 øvrige kommuner á kr.: kr. Regionale møder, kurser og evaluering: kr. Regionale Camps og/eller andre regionale arrangementer: kr. Løn til projektleder: kr. Fælles IT, administration, kørsel: kr. Projektudgifter i alt: kr. Kommunernes egen minimums finansiering 11 kommuner m. skrive/fortælleøer/forfatterskole à 500 kr.: kr. 3 modningskommuner: kr. 2 nyeste kommuners skrive/fortælleøer/forfatterskole á kr.: kr. Kommunernes egen minimums finansiering i alt: kr. Værdi af eget arbejde 16 kommuner: 3 personer i 16 lokale arbejdsgrupper m. 5 møder a 2 timer a 250 kr.: kr. Kommunernes deltagelse i årligt seminar 48 pers a 6 t a 250 kr.: kr. Personer fra kommunerne til regional camp 6 pers x 30 t a 250 kr. : kr. 16 kommuner: PR, foldere mv. á kr.: kr. Kørsel, anslået 100 km. pr. gang pr person, 54 x 100 km x 3,67 kr.: kr. Samlet anslået værdi af kommunernes eget arbejde/kørsel: kr. Samlet arbejde i den regionale styregruppe: 1. og 2. år: 6 pers, 3 årlige styregruppemøder, 1 fælles seminar, ca. 132 t á 250 kr.: kr. 3. år: 6 pers, 3 styregruppemøder, 2 fælles seminarer ca. 168 t á 250 kr.: kr. Anslået kørsel i hele perioden 90 x 100 km x 3,67 kr.: kr. Samlet værdi af arbejde/kørsel i den regionale styregruppe: kr. Projektudgifter, der regnskabsaflægges i hele perioden i alt: kr. Kommunernes egen minimums finansiering i hele perioden i alt: kr. Anslået værdi af eget arbejde 16 kommuner i hele perioden i alt: kr. Projektet skal dokumentere, men ikke regnskabsføre kommunernes minimums finansiering samt dokumentere anslået værdi af eget arbejde i de 16 kommuner i hele perioden. 9

10 Aktører og ansøgere Aarhus: Børnekulturkonsulent, Astrid Guldhammer Tlf Holstebro: Bibliotekschef Kirsten Marie Haugstrup Tlf Horsens Bibliotekschef Lisbeth Christensen Tlf Ikast-Brande Biblioteksleder Martin Lundsgaard-Leth Ikast-Brande Bibliotek Tlf Struer Bibliotekschef Bent Birk Kristensen Tlf Silkeborg: Kulturskoleleder Ulla Voss Gjesing Tlf Skolebibliotekskonsulent Hans-Jørn Riis Tlf

11 Bilag til projektbeskrivelsen 1. Erfaringsopsamling fra modningsprojektet Historier i Spil 2. Tilsagn om deltagelse i det regionale projekt Historier i spil. Århus 3. Tilsagn om deltagelse i det regionale projekt Historier i spil. Holstebro 4. Modningsprojektets betydning for Den Kreative Skole i Silkeborg 11

12 Erfaringsopsamling fra modningsprojektet HISTORIER I SPIL 1. 4 kommuner, Århus, Viborg, Holstebro, Silkeborg, har samarbejdet og indhøstet erfaringer for at kunne udvikle konceptet. Erfaringsfelter: undervisning, rekruttering af samarbejdspartnere, formidlingsformer, samarbejdsformer, handleplan og organisation. 2. Der er afholdt motiverende fortælle- og skriveværksteder med professionelle forfattere og fortællere i Århus, Viborg, Holstebro og Silkeborg 3. Der er den i Silkeborg afholdt et seminar med indbudte fra hele regionen. På seminaret deltog repræsentanter fra 7 kommuner i regionen. Flere kommuner har vist interesse, men havde ikke mulighed for sende en deltager. 4. Der er afholdt lokale forfatter camps. Fra den til 1.7. afholdes en sommercamp med ca. 40 børn og unge fra 4 kommuner. Resultaterne af modningsprojektet kan sammenfattes således: Der er skabt et erfaringsgrundlag for en beskrivelse af, hvad et treårigt projekt indebærer med hensyn til: Mål og delmål, koncept, modeller for samarbejde mellem kommunerne og internt i kommunerne, organisation, økonomi, rekruttering af børn og unge samt forfattere og fortællere, vidensopsamling. Følgende erfaringer er lagt til grund for det videre arbejde: 1. Det er givende at arbejde med såvel fortælle- som skriveværksteder A. Skriveværksteder og sommercamp - har en veludviklet og velbeskrevet tradition og metode. Skriveværksteder uden for skoleregi tiltrækker primært børn og unge, der har nemt ved at udtrykke sig sprogligt. Disse skriveværksteder plejer de litterære talenter og kan kvalificere studerende til FGK uddannelsen i Holstebro for unge forfattere i alderen 15 til 25 år. Skriveværkstederne giver unge et fællesskab omkring den fælles interesse for litteratur, som kan udvides og styrkes ved afholdelse af sommercamps med deltagere fra hele regionen. Tilbyder man skriveværksteder til skoleklasser, vil flere børn opdage deres glæde ved at lege med og bruge sproget. Begge former for skriveværksteder er yderst relevante. B. Fortælleværksteder har ikke så velbeskrevet en tradition og metode som skriveværksteder. De tilbydes bedst til skoler og institutioner, hvor børnene befinder sig i en gruppe, som de i forvejen er trygge ved. Mundtlig fortælling styrker sprogudviklingen hos børn, der har svært ved at udtrykke sig. Hvis børns evne til at fortælle med baggrund i egne erfaringer eller valg af historier skal udvikles, skal det ske over lang tid i trygge rammer. Den erfaring peger på, at kurser for lærere, i hvordan børns egen fortælling kan inddrages i undervisningen, vil være ønskelige. 12

13 Det bør undersøges, om der findes forskningsbaseret viden vedr. værdien af, at børn selv fortæller historier. Konklusion: Projektet opfordrer kommunerne til at tage udgangspunkt i den type værksteder, der er basis for lokalt og at lade sig inspirere af andre kommuner og søge konsulentbistand vedrørende videre udvikling. 2. Kommunernes indsats skal bygge på lokale erfaringer og samarbejdsmuligheder Der er meget forskelligartede erfaringer med skrive- og fortælleværksteder i de forskellige kommuner, og det er vigtigt, at de deltagende kommuner bygger på lokale erfaringer og ressourcer og samtidig får mulighed for at udveksle erfaringer og hente inspiration hos hinanden. Det er vigtigt at undersøge samarbejdsmuligheder på tværs af institutioner, f.eks. og især biblioteker og kommunernes skoleafdelinger, børnekulturkonsulenter, kulturskoler, mv. Det er vigtigt at der tilbydes kommunerne økonomisk støtte til opstart, kyndig konsulentbistand, inspirationsmuligheder, database over forfattere og fortællere, regional sommercamp til de særligt ivrige forfatterspirer. 3. En central vidensbank og en konsulent kan være påkrævet Det er meget inspirerende at mødes og udvikle erfaringer vedrørende skrive/fortælleprojekter på tværs af hele regionen, men det er dyrt, og det skal konkurrere med mange andre tilbud. Det skal derfor undersøges, 1. om det vil være godt med ét fælles inspirations- og erfaringsmøde om året eller måske flere møder, men i forskellige hjørner af regionen, 2. om der kan udvikles en spændende form for denne udveksling via en blog eller lignende på nettet? 4. Evaluering af sommercamp, den til 1.7. med børn og unge fra 4 kommuner på Den Kreative Skole i Silkeborg. Deltagerantal: I alt: 33. Heraf 2 drenge og 31 piger. Holstebro: 6, Viborg: 10, Århus: 4, Silkeborg: 13. Deltagerne fordelte sig på 4 workshops ledet af 5 litteraturstuderende fra Århus Universitet. Graphic Novels med Heidi Nissen og Emma Louise Alnor Kreativ Skrivning med Johanne Søndergaard Poulsen Vampyrhistorier med Mie Nielsen Fantasyhistorier med Stine Nørskov Hansen Forfatteren Kenneth Bøgh Andersen gav et spændende billedforedrag om sit forfatterskab, og der var både stor lydhørhed og spørgelyst i forsamlingen. KBA bemærkede, at han tydeligt kunne mærke, at det var unge, der identificerede sig med forfatterrollen, der spurgte. Campen sluttede med oplæsning for de fremmødte forældre (som var mange). Da der også var mange oplæsere, tilrettelagde vi det sådan, at hver forfatter læste det allerbedste afsnit, som han/hun havde skrevet på campen (ca. 10 linjer!) og fortalte lidt om den sammenhæng, det indgik i. Det fungerede meget fint. Der deltog en voksen fra hver kommune som tryghedsperson for deltagerne og som praktisk hjælper. Det fungerede fint. Vi evaluerede sammen med underviserne umiddelbart efter campens afslutning, og opsamlede således: 13

14 A. Før campen: Kontakten til de studerende skulle have været meget bedre på forhånd, ansøgningsproceduren var uklar, formødet var godt. Den fælles folder med mulighed for lokal tilretning fungerede godt. Der skal være en præcis angivelse af, hvornår forældrene må komme den sidste dag. B. Undervisningen: Det er svært at differentiere nok. Det skal underviserne forberedes på. Der er stor forskel på de yngste og de ældste elever. C. Det sociale: Der kan godt være lidt mere højskolestil, dvs. morgensamling med fællessang, leg eller bevægelse. Der bør indlægges en udendørs aktivitet med bevægelse hver dag. Aftenarrangementet gik fint. Der kunne godt have været mere arrangeret på forhånd. D. Det praktiske: Der kræves megen praktisk hjælp, også selv om alle måltider undtagen morgenmaden kom udefra. Mellemmåltider var ok. Det tekniske niveau kunne godt være bedre vedr. adgang til PC, printmuligheder, whiteboards. Overnatningen fungerede helt uden problemer. Alle var enige om, at campen var en succes og gerne må gentages. Ingrid Mejer Jensen Projektkoordinator Kursusansvarlig 14

15 Aarhus Kommune Tilsagn om deltagelse i det regionale projekt Historier i spil Aarhus ønsker fortsat at være med i projekt Historier i spil med en model, der kan skitseres således: Efterår 2011: Biblioteket tilbyder et gratis forløb med tre skriveværksteder à 4 timer kl Stedet bliver Hovedbiblioteket, da det ligger centralt i forhold til transport. Underviserne kan være de litteraturstuderende, der underviste på sommercampen i Silkeborg. Desuden kan der være mulighed for et forfatterarrangement på et af Lokalbibliotekerne. Forår 2012 Der etableres en forfatterskole med ét eller to hold i Børnekulturhusets regi i samarbejde med Aarhus Billed- og Medieskoles leder Hanne Algot Jeppesen, der selv vil stå som underviser for et skrivebegynderhold. Ligesom på de øvrige kulturskoler vil deltagerbetalingen på holdundervisningen ligge mellem 500,- og 1.000,- for et ½ år. Der vil være mulighed for at bruge fripasordningen. Samtidig fortsætter biblioteket med at tilbyde tre gratis skriveværksteder, sådan at disse skriveværksteder kan opfattes som en forløber for eller som inspiration til at deltage i forfatterskolen i Børnekulturhuset. I Lokalbibliotekerne vil der være et eller to forfatterarrangementer, hvor såvel børn fra skriveværkstedet og forfatterskolen samt andre børn inviteres. Desuden kontaktes Børn & Unge i Aarhus Kommune med henblik på at opfordre skolerne til at afholde forfatterarrangementer samt reklamere for de to tilbud til skriveglade børn. Det kunne være ønskeligt med en koordinering eller et samarbejde. De børn, som deltager i skriveværkstedet og forfatterskolen inviteres til projektets sommercamp. Det skal besluttes om det vil være med deltagerbetaling eller om Aarhus kommune betaler. Bibliotekerne vil i lighed med andre år tilbyde skriveværksteder i sommerferien. Vi har valgt fortælleværksteder fra, da vores erfaring i modningsprojektet er at denne aktivitet kun kan trække ganske få børn; men i såvel skriveværkstedet som forfatterskolen kan fortælling indgå som en del af øvelserne. Børnebibliotekskonsulent Kirsten Dyhrberg Grønne og børnekulturkonsulent Astrid Guldhammer er kontaktpersoner og sparringspartnere i forhold til projektet og underviserne. Med venlig hilsen Astrid Guldhammer Børnekulturhuset Frederiks Allé 20 A 8000 Aarhus C 15

16 Holstebro Kommune Tilsagn om deltagelse i det regionale projekt Historier i spil Holstebro Bibliotek i samarbejde med kommunens skolebibliotekskonsulent vil gerne være medunderskriver af en ansøgning til Region Midt om videreførelse af projektet Historier i spil i projektperioden oktober 2011 til og med juli Holstebro Kommune, som også deltog i forprojektet, tilbyder i forvejen et 3-årigt undervisningsforløb med progression for årige med skrivelyst i form af et Forfattergrundkursus (FGK), som er én af 5 talentlinier under Dansk Talentakademi i Holstebro. Udvalget for Kultur og Fritid har desuden netop bevilget midler til opstart af en mini-forfatterskole for årige, som ud over at være et tilbud til en yngre aldersklasse også skal fungere som fødekæde for Forfattergrundkurset. Venlig hilsen Kirsten Marie Haugstrup Bibliotekschef 16

17 Modningsprojektets betydning for Den Kreative Skole i Silkeborg Den Kreative Skole (DKS) har været vært for projekt HISTORIER I SPIL. Tovholder er Den Kreative Skoles leder, Ulla Voss Gjesing. Sekretariatet har haft til huse på DKS, seminar og forfattercamp fandt sted her. Det har siden 2009 været Den Kreative Skoles ambition at etablere et forfatterskoletilbud til børn og unge i Silkeborg Kommune. Vi har med støtte fra Læselystpuljen og i tæt samarbejde med Silkeborg Bibliotekerne og skolebibliotekskonsulenten etableret FORFATTERSPORET, som indebærer 1) forsøg med forfatterbesøg, skriveøer og fortælletilbud i folkeskolerne, 2) forfatterhold på Den Kreative Skole, og 3) i 2009, 2010 og 2011 lokale forfattercamps har der været afholdt 10 forfatterbesøg/skriveøer og 2 fortælleøer på folkeskoler forskellige steder i kommunen. Børn fra andre skoler er kommet til skriveøerne, og børn herfra har meldt sig til forfatterholdet på DKS. I sæsonerne og har der kørt to forfatterhold på Den Kreative Skole med 14 elever på hvert hold. Og i 2010 anerkendte Silkeborg Kommune forfatterholdet som en etableret linje på Den Kreative Skole parallelt med musik, drama, dans og billedkunst. Holdet arbejder sammen med de andre linjer på DKS, bl.a. leverer de tekster til rockmusik, drama, billedbøger, dans og animation. Der har været afholdt 2 vintercamps (à to dage) 3 sommercamps (2 femdages og en tredages). Modningsprojektet har betydet mulighed for at udbrede de gode erfaringer til andre kommuner og sammen indgå i et tæt udviklingsarbejde. I Silkeborg har det betydet større opmærksomhed omkring forfattersporet, og den regionale forfattercamp, som fandt sted her, har motiveret flere unge til at søge ind på Forfattersporet, så vi nu har et hold på 20, hvoraf halvdelen er fortsættere. En gruppe unge har etableret egen skrivegruppe og mødes regelmæssigt, når der ikke er undervisning. På DKS planlægger vi at fortsætte udbredelsen af kendskabet til forfatterskoletilbuddet og fortsætte den tradition med forfatterbesøg og skriveøer på folkeskolerne, som vi har etableret. Vi håber, at HISTORIER I SPIL bliver en realitet fra januar 2012, så vi kan udbygge samarbejdet med andre kommuner i regionen, få oprettet et regionalt netværk for forfatterspirerne, skabe regionale forfattercamps, dele erfaringer, etablere samarbejder med gode forfattere og udvikle samarbejdet med andre kunstarter. Ingrid Mejer Jensen Projektkoordinator 17

Revideret projektbeskrivelse

Revideret projektbeskrivelse Revideret projektbeskrivelse Udviklingspuljen for Folke - og Pædagogiske Læringscentre Institutionens navn Nota - Nationalbibliotek for mennesker med læsevanskeligheder Projekttitel (Max. 50 tegn og ingen

Læs mere

Man taler ofte overordnet om biblioteket og dets funktioner ud fra fire rum :

Man taler ofte overordnet om biblioteket og dets funktioner ud fra fire rum : Roskilde Bibliotekerne / Bibliotekspolitik I Roskilde Kommune er bibliotekerne en vigtig del af lokalsamfundet. Via sine aktiviteter og tilbud til borgerne understøtter bibliotekerne kommunens vision om,

Læs mere

NATIONALT BENCHMARK 2013 BEDRE BIBLIOTEKER

NATIONALT BENCHMARK 2013 BEDRE BIBLIOTEKER NATIONALT BENCHMARK 2013 BEDRE BIBLIOTEKER I STIGER PÅ OG VI SØRGER FOR, AT I FÅR NOGET UD AF DET Biblioteksvæsenet vælger selv en løsning, der er tilpasset egne ønsker, økonomi og kompetencer Markant

Læs mere

Bilag. Region Midtjylland. Genbehandling af ansøgning om tilskud til det regionale børnekulturprojekt Fra Hav til Hav

Bilag. Region Midtjylland. Genbehandling af ansøgning om tilskud til det regionale børnekulturprojekt Fra Hav til Hav Region Midtjylland Genbehandling af ansøgning om tilskud til det regionale børnekulturprojekt Fra Hav til Hav Bilag til Regionsrådets møde den 7. februar 2007 Punkt nr. 15 Hav til Hav Udgifter Løn til

Læs mere

Kreative Børn Status 2013

Kreative Børn Status 2013 Kreative Børn Status 2013 Kreative Børn - 2013 Kreative Børn er et samarbejde mellem 12 kommuner og er en del af hovedstadsregionens kulturaftale KulturMetropolØresund. De 12 kommuner er: Allerød, Herlev,

Læs mere

Danboat. 27. november 2015

Danboat. 27. november 2015 Danboat 27. november 2015 Hvorfor projekt Vild med Vand? Dansk Sejlunion Færre og ældre medlemmer 1/3-del af klubberne mister medlemmer 1/3-del har status quo Foreningen af Lystbådehavne i Danmark (FLID)

Læs mere

Partnerskab om gode læringsmiljøer for børn og unge

Partnerskab om gode læringsmiljøer for børn og unge Dato 28.02.13 Dok.nr. 27463-13 Sagsnr. 13/1996 Ref. lcor Projektplan Partnerskab om gode læringsmiljøer for børn og unge Titel Baggrund Formål Mål Partnerskab om gode læringsmiljøer for børn og unge Byrådet

Læs mere

Ansøgningsskema til Ud-over-KANten-Puljen Udgave 2015-2016

Ansøgningsskema til Ud-over-KANten-Puljen Udgave 2015-2016 Ansøgningsskema til Ud-over-KANten-Puljen Udgave 2015-2016 Ansøgningsskemaet mailes til sine.dam.moeller@hjoerring.dk Der kan max. vedhæftes ét bilag til ansøgningen Titel på projektet Kragetær i kor Beløb,

Læs mere

Samarbejde mellem folkebibliotek og skole styrker elevernes læring og oplevelser.

Samarbejde mellem folkebibliotek og skole styrker elevernes læring og oplevelser. SKBF Årbog 2015. Projekt Mit rum for læring og oplevelser. Samarbejde mellem folkebibliotek og skole styrker elevernes læring og oplevelser. Mit rum for læring og oplevelser er titlen på et nyt nationalt

Læs mere

Indstilling. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Kultur og Borgerservice. Aarhus Kommune. Den 13. juni 2012

Indstilling. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Kultur og Borgerservice. Aarhus Kommune. Den 13. juni 2012 Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Kultur og Borgerservice Den 13. juni 2012 Aarhus Kommune Kulturforvaltningen Kultur og Borgerservice 1. Resume I forbindelse med budgetforliget for 2010-2013

Læs mere

Bilag 1: Ramme for beskrivelse og udvikling af peer-støttemodeller

Bilag 1: Ramme for beskrivelse og udvikling af peer-støttemodeller Bilag 1: Ramme for beskrivelse og udvikling af peer-støttemodeller Puljens midler skal finansiere udvikling, afprøvning og implementering af et antal peer-støtte modeller, herunder: Rekruttering og uddannelse

Læs mere

Kulturstrategi. for Næstved Kommune Mærk Kulturen

Kulturstrategi. for Næstved Kommune Mærk Kulturen Kulturstrategi for Næstved Kommune 2012-2016 Mærk Kulturen 2 Foto: Lasse Bartholin / Næstved Ungdomsskole Mærk Kulturen I Næstved tror vi på kultur. Vi tror på, at den gør noget særligt ved mennesker.

Læs mere

UDMØNTNING AF SATSPULJEN. Forebyggende indsats for overvægtige børn og unge april 2012 j.nr /1/ANP

UDMØNTNING AF SATSPULJEN. Forebyggende indsats for overvægtige børn og unge april 2012 j.nr /1/ANP UDMØNTNING AF SATSPULJEN Forebyggende indsats for overvægtige børn og unge 2012-2015 Kommuner inviteres hermed til at indsende ansøgninger om deltagelse i modelprojekt på området Forebyggende indsats for

Læs mere

Uddannelsesudvalget 2010-11 UDU alm. del Bilag 99 Offentligt

Uddannelsesudvalget 2010-11 UDU alm. del Bilag 99 Offentligt Uddannelsesudvalget 2010-11 UDU alm. del Bilag 99 Offentligt 15. december 2010 forbindelse Som Skolebiblioteksforening bidrag med til arbejdet Skive Kommunes med dette at oplæg, fremme handleplan som læsning

Læs mere

REVIDERET EFTER NEDSAT BEVILLING ENDNU IKKE GODKENDT AF UVM Projektbeskrivelse: Åben skole lokale samarbejder og national videndeling Ansøger:

REVIDERET EFTER NEDSAT BEVILLING ENDNU IKKE GODKENDT AF UVM Projektbeskrivelse: Åben skole lokale samarbejder og national videndeling Ansøger: REVIDERET EFTER NEDSAT BEVILLING ENDNU IKKE GODKENDT AF UVM Projektbeskrivelse: Åben skole lokale samarbejder og national videndeling Ansøger: Næstved Kommune Kultur og Borgerservice Projekttitel: Åben

Læs mere

Evaluering af Mediepatruljeprojektet (Digitale Patruljer)

Evaluering af Mediepatruljeprojektet (Digitale Patruljer) Evaluering af Mediepatruljeprojektet (Digitale Patruljer) Indhold Indledning... 1 Målsætning... 2 Modellen... 2 Udbredelsen... 3 Superbrugere... 4 Aktiviteter... 4 Samarbejdspartneren Microsoft Danmark...

Læs mere

Indhold. Forord 3 Indledning 4 Vision 5 Udfordringer 6 Ambitioner 7. Målsætninger 9. Fra vision til handling 14-15

Indhold. Forord 3 Indledning 4 Vision 5 Udfordringer 6 Ambitioner 7. Målsætninger 9. Fra vision til handling 14-15 Børnekultur politik Indhold Forord 3 Indledning 4 Vision 5 Udfordringer 6 Ambitioner 7 Kulturgarantien 7 Kulturfærge Frederikshavn 8 Synlig Børnekultur 8 Målsætninger 9 Kultur- og Fritidsudvalget 9 Børneinstitutioner,

Læs mere

4.3. Kompetenceplatform: Organisationsbeskrivelse

4.3. Kompetenceplatform: Organisationsbeskrivelse 4.3. Kompetenceplatform: Organisationsbeskrivelse Indledning I det følgende skitseres planerne for kompetenceplatformens organisering i Region Midtjylland. Kompetenceplatformen er et initiativ, som skal

Læs mere

Bevilling til Internet Week Denmark 2015, 2016 og 2017

Bevilling til Internet Week Denmark 2015, 2016 og 2017 Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling Dato 6. august 2014 2015, 2016 og 2017 1. Resume Internet Week Denmark er en festival for hele Danmark med centrum i Aarhus og den

Læs mere

Børnekulturens Netværk Att. Stine Engel 9/11 2012. Ansøgning vedr. modelforsøg: Tværæstetisk musical for unge i Odsherred

Børnekulturens Netværk Att. Stine Engel 9/11 2012. Ansøgning vedr. modelforsøg: Tværæstetisk musical for unge i Odsherred Børnekulturens Netværk Att. Stine Engel Ansøgning vedr. modelforsøg: Tværæstetisk musical for unge i Odsherred 9/11 2012 Formål At unge i alderen 12-19 år fra Odsherred opsætter en årligt tilbagevendende

Læs mere

At alle bidrager til fællesskabet inden for rammerne af de fælles politikker, retningslinjer og beslutninger.

At alle bidrager til fællesskabet inden for rammerne af de fælles politikker, retningslinjer og beslutninger. udgave per 22.03.17 Rebild Kulturskole. Kontraktmål 2017-18 Kontraktstyring er valgt som det samlede styringsprincip for alle institutioner, centre og afdelinger i Rebild Kommune. Vi tror på at beslutninger

Læs mere

Handlingsplan for 2015-2017

Handlingsplan for 2015-2017 Handlingsplan for 2015-2017 H andlingsplanen tager udgangspunkt i bibliotekspolitikkens værdigrundlag. Det handler om at omsætte disse til hverdag og kunne se værdierne leve sig ud i hverdagen på Brønderslev

Læs mere

Fra model til effekt metodisk konceptudvikling af det nye bibliotek

Fra model til effekt metodisk konceptudvikling af det nye bibliotek Fra model til effekt metodisk konceptudvikling af det nye bibliotek Indledning I 2010 udgav Styrelsen for Bibliotek og Medier rapporten Folkebibliotekerne i vidensamfundet (FIVS). Rapporten præsenterer

Læs mere

Samarbejdsaftale mellem Rådet for Etniske Minoriteter og Styrelsen for Bibliotek og Medier

Samarbejdsaftale mellem Rådet for Etniske Minoriteter og Styrelsen for Bibliotek og Medier Samarbejdsaftale mellem Rådet for Etniske Minoriteter og Styrelsen for Bibliotek og Medier Juni 2008 Indledning Denne aftale er et katalog over samarbejdsmuligheder mellem Rådet for Etniske Minoriteter,

Læs mere

Inddragende metoder brug børn og unges netværk

Inddragende metoder brug børn og unges netværk Inddragende metoder brug børn og unges netværk Inddragende metoder er anerkendte og velbeskrevne måder at arbejde systematisk med inddragelse af børn, unge og deres familier på Inddragende metoder Systematisk

Læs mere

Digital dannelse: Fra begreb til praksis

Digital dannelse: Fra begreb til praksis DEFF På vegne af de samlede ansøgere: Kulturstyrelsen Vicerektor Lars Nordam H.C. Andersens Boulevard 2 Århus Statsgymnasium 1553 København K Fenrisvej 33 8210 Århus V Digital dannelse: Fra begreb til

Læs mere

Netværksdag tirsdag d. 15. marts 2011

Netværksdag tirsdag d. 15. marts 2011 Netværksdag tirsdag d. 15. marts 2011 Ansøgning om netværksdeltagelse i 2011 & tilmelding til HELE dagen Som et led i kompetenceudviklingsindsatsen udbyder Herning Bibliotekerne endnu engang en række netværk.

Læs mere

gladsaxe.dk/kultur Kultur fritid idræt

gladsaxe.dk/kultur Kultur fritid idræt gladsaxe.dk/kultur Kultur fritid idræt Kultur-, fritids- og idrætspolitik 2013-2016 Kultur-, Fritids- og Idrætspolitik 2013-2016 Indledning Kultur-, fritids- og idrætslivet er med til at gøre Gladsaxe

Læs mere

Udviklingsprojekt Nye fællesskaber. - oplysning, dannelse og tværgående samarbejde mellem højskole, foreninger og lokalsamfund. Projektbeskrivelse

Udviklingsprojekt Nye fællesskaber. - oplysning, dannelse og tværgående samarbejde mellem højskole, foreninger og lokalsamfund. Projektbeskrivelse Udviklingsprojekt Nye fællesskaber - oplysning, dannelse og tværgående samarbejde mellem højskole, foreninger og lokalsamfund Projektbeskrivelse 1 MOTIVATION OG SAMMENHÆNG Gymnastikhøjskolen i Ollerup

Læs mere

Godkendelse af kommissorium for Samarbejde mellem folkebibliotekerne og Pædagogisk Læringscenter på skolerne

Godkendelse af kommissorium for Samarbejde mellem folkebibliotekerne og Pædagogisk Læringscenter på skolerne Punkt 8. Godkendelse af kommissorium for Samarbejde mellem folkebibliotekerne og Pædagogisk Læringscenter på skolerne 2015-058535 Skoleforvaltningen og Sundheds- og Kulturforvaltningen indstiller, at Skoleudvalget

Læs mere

Strategi for Dansk Talentakademi

Strategi for Dansk Talentakademi Strategi for Dansk Talentakademi Baggrund I 2003 blev Nordvestjysk Talentcenter etableret med en ambition om, at det i Holstebro skulle være muligt at dygtiggøre sig inden for flere forskellige kunstarter,

Læs mere

Leadusere på Parkvejens Skole

Leadusere på Parkvejens Skole 1 Leadusere på Parkvejens Skole Indholdsfortegnelse Baggrund... 2 Målet leadusere på Parkvejens Skole... 2 Målet... 2 Gevinst for leaduserne og skolen... 2 Eleven... 2 Skolen... 2 Organisering... 2 Parkvejens

Læs mere

Kulturpolitik Brønderslev Kommune 2014

Kulturpolitik Brønderslev Kommune 2014 Tilgængelighed og formidling Samhørighed og sammenhængskraft Kultur og identitet Kulturpolitik Brønderslev Kommune 2014 Rum til at spire Frivillighed og ansvar Forord Brønderslev Kommunes vision mod 2020

Læs mere

Strategi for Telepsykiatrisk Center ( )

Strategi for Telepsykiatrisk Center ( ) Område: Psykiatrien i Region Syddanmark Afdeling: Telepsykiatrisk center Dato: 30. september 2014 Strategi for Telepsykiatrisk Center (2014-2015) 1. Etablering af Telepsykiatrisk Center Telepsykiatri og

Læs mere

Børnekulturens Netværk H.C. Andersens Boulevard 2 1553 København V

Børnekulturens Netværk H.C. Andersens Boulevard 2 1553 København V Børnekulturens Netværk H.C. Andersens Boulevard 2 1553 København V Svendborg d. 12-0-07 Modelforsøg: Børnekultur i kommunen Svendborg kommune ansøger hermed om at blive udpeget til som modelkommune i Børnekulturens

Læs mere

Rebild Kulturskole, Sverriggårdsvej 4, 9520 Skørping

Rebild Kulturskole, Sverriggårdsvej 4, 9520 Skørping Kontrakt 2014 Kontrakt 2014-15 Rebild Kulturskole, Sverriggårdsvej 4, 9520 Skørping Indledning Kontraktstyring er valgt som det samlede styringsprincip for alle institutioner, centre og afdelinger i Rebild

Læs mere

Forebyggelse. Handlekatalog til ældrestrategien 2013. Initiativet. Temaeftermiddage (1)

Forebyggelse. Handlekatalog til ældrestrategien 2013. Initiativet. Temaeftermiddage (1) Handleplan 2013-2016 1 Forebyggelse Handlekatalog til ældrestrategien 2013 Tema Temaeftermiddage (1) Initiativet et med initiativet er at gøre viden, råd og inspiration om forebyggelse let tilgængelig

Læs mere

Synlighed og kommunikation sparker processen

Synlighed og kommunikation sparker processen Synlighed og kommunikation sparker processen i gang! Projekt Learning Museum 2011-2013 14 Af Tine Seligmann, museumsinspektør og projektleder på Learning Museum, Museet for Samtidskunst Learning Museum

Læs mere

Deltag i modelforsøg. Vær med til at udvikle nye modeller og metoder til arbejdet med kunst og kultur for, med og af unge

Deltag i modelforsøg. Vær med til at udvikle nye modeller og metoder til arbejdet med kunst og kultur for, med og af unge Deltag i modelforsøg Vær med til at udvikle nye modeller og metoder til arbejdet med kunst og kultur for, med og af unge 2 Det nye modelforsøg er Børnekulturens Netværks konkrete strategi for at styrke

Læs mere

Sprogværksted i børnehøjde

Sprogværksted i børnehøjde Bilag til ansøgningsskema til huskunstnerordningen Sprogværksted i børnehøjde Galten/Låsby dagtilbud søger om tilskud under huskunstnerordningen til projekt Sprogværksted i børnehøjde. Skanderborg kommune

Læs mere

NOTAT. Politisk rammesætning af børne- og ungdomskulturen

NOTAT. Politisk rammesætning af børne- og ungdomskulturen NOTAT Politisk rammesætning af børne- og ungdomskulturen Fokusgruppen afleverer dette notat med henblik på en overordnet, politisk rammesætning af en fortsat udvikling af børne- og ungdomskulturen i Thisted

Læs mere

Søges der om fortsat projekttilskud, angiv da projekttitel, journalnummer og tilskudsperiode:

Søges der om fortsat projekttilskud, angiv da projekttitel, journalnummer og tilskudsperiode: Projektbeskrivelse Udviklingspuljen for Folke - og Skolebiblioteker Institutionens navn: Langeland Bibliotek Projekttitel:(Max. 50 tegn og ingen særtegn) Læsning, sundhed og kompetencer Søges der om fortsat

Læs mere

Roadshow skoler og foreninger Projektbeskrivelse

Roadshow skoler og foreninger Projektbeskrivelse Roadshow skoler og foreninger Projektbeskrivelse Denne projektbeskrivelse dækker udelukkende de aktiviteter, der foregår på skolerne i hverdagene i uge 35 til uge 40. Arrangementer i weekender er ikke

Læs mere

Limfjordsrådet. Etablering af vandråd i oplandet til Limfjorden

Limfjordsrådet. Etablering af vandråd i oplandet til Limfjorden Etablering af vandråd i oplandet til Limfjorden Samarbejde mellem 18 Kommuner. Stiftende møde 4. juni 2007. Per 1. marts 2010 er også Vandoplandsstyregruppe. Limfjorden Oplandet til Limfjorden udgør ~1/6

Læs mere

ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER PÅ UDDANNELSESOMRÅDET I REGION SJÆLLAND 2009

ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER PÅ UDDANNELSESOMRÅDET I REGION SJÆLLAND 2009 ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER PÅ UDDANNELSESOMRÅDET I REGION SJÆLLAND 2009 Skemaet udfyldes elektronisk og indsendes gerne på mail: uddannelsekultur@regionsjalland.dk eller pr post til Region

Læs mere

Version 0.0. Kulturaftale Nordjylland

Version 0.0. Kulturaftale Nordjylland Version 0.0 kulturkanten Kulturaftale Nordjylland 2013 2016 Indhold 3 Introduktion 5 Den store satsning 6 Nye Indsatser 7 Talentudvikling 8 Det overraskende møde 9 Alternative arenaer 11 Det etablerede

Læs mere

Fremtidens læringscenter i Faaborg-Midtfyn. Vision

Fremtidens læringscenter i Faaborg-Midtfyn. Vision Fremtidens læringscenter i Faaborg-Midtfyn Vision Læringscentret skal være løftestang for skolens faglige, pædagogiske og didaktiske udvikling. Læringscentret skal være med til at skabe passende forstyrrelser,

Læs mere

PÆDMUS - et pilotprojekt mellem pædagoguddannelse og museer 2014-2015 under Nationalt Videncenter for Historie- og Kulturarvsformidling i Jelling

PÆDMUS - et pilotprojekt mellem pædagoguddannelse og museer 2014-2015 under Nationalt Videncenter for Historie- og Kulturarvsformidling i Jelling Notat Afdeling/enhed Direktionen Oprettelsesdato 04-sep-2014 Udarbejdet af TWHV Journalnummer Dokumentnavn pædmus p-479173 Dokumentnummer PÆDMUS - et pilotprojekt mellem pædagoguddannelse og museer 2014-2015

Læs mere

ODENSE BIBLIOTEKERNE. DELSTRATEGI Digitalisering

ODENSE BIBLIOTEKERNE. DELSTRATEGI Digitalisering ODENSE BIBLIOTEKERNE DELSTRATEGI Digitalisering 2016-2020 Odense Kommune By- og Kulturforvaltningen Fritid og Biblioteker Odense Bibliotekerne Østre Stationsvej 15 5000 Odense C Telefon + 45 66 13 13 72

Læs mere

Viborg Kommune i bevægelse

Viborg Kommune i bevægelse Viborg Kommune i bevægelse politik for idræt og motion UDKAST Indhold Indledning....................................................3 Politikkens opbygning....................................... 4 Politikkens

Læs mere

UDKAST. Handleplan og budget 2012-2013

UDKAST. Handleplan og budget 2012-2013 UDKAST Handleplan og budget 2012-2013 Handleplan og budget 2012 1 s medlemmer er pt. Lemvig Kommune, Struer Kommune, Holstebro Kommune, Herning Kommune, Ikast-Brande Kommune, Ringkøbing-Skjern Kommune

Læs mere

Projekttitel BUM Netværk for Børne- og Ungekultur i Region Midtjylland - udvikling af kvalitet, kompetencer og europæisk dimension

Projekttitel BUM Netværk for Børne- og Ungekultur i Region Midtjylland - udvikling af kvalitet, kompetencer og europæisk dimension Projekttitel BUM Netværk for Børne- og Ungekultur i Region Midtjylland - udvikling af kvalitet, kompetencer og europæisk dimension Kort resume BUM vil indfri visionen om, at Region Midtjylland skal fremstå

Læs mere

Rev. 24/9 2012 - Side 1 af 5

Rev. 24/9 2012 - Side 1 af 5 Rev. 24/9 2012 - Side 1 af 5 Info om projektet A Technicolor Dream Part 4 En festival hvor computer og kreativitet møder mennesker til spændende samvær og udfoldelse. Vi sigter mod at det kommende Campus

Læs mere

Resultataftale 2013 HORSENS MUSIKSKOLE

Resultataftale 2013 HORSENS MUSIKSKOLE Resultataftale 2013 HORSENS MUSIKSKOLE Indsatsområder 2013. Den levende by kunst, kultur og bevægelse i byrummet. Musikskolen har 44 højtuddannede musiklærere, som alle er meget kompetente på deres instrumenter.

Læs mere

Udmøntning af satspuljemidler - til sundhedsfremmende og forebyggende modelprojekter omkring gruppen af de socialt mest udsatte

Udmøntning af satspuljemidler - til sundhedsfremmende og forebyggende modelprojekter omkring gruppen af de socialt mest udsatte Til de kommunale sundheds- og socialforvaltninger samt kommunale og kommunalt støttede væresteder Udmøntning af satspuljemidler - til sundhedsfremmende og forebyggende modelprojekter omkring gruppen af

Læs mere

Organisering af patientsikkerhedsarbejdet på Aarhus Universitetshospital 2011-2012

Organisering af patientsikkerhedsarbejdet på Aarhus Universitetshospital 2011-2012 Organisering af patientsikkerhedsarbejdet på Aarhus Universitetshospital 2011-2012 Version 1, August 2011 Aarhus Universitetshospital Organisation af patientsikkerhedsarbejdet Patientsikkerhedsarbejdet

Læs mere

Dansk Sejlunion - Klubkonference. 21. november 2015

Dansk Sejlunion - Klubkonference. 21. november 2015 Dansk Sejlunion - Klubkonference 21. november 2015 Vi vil fortælle om Baggrunden for projekt Vild med Vand Status for projektet Hvad består projektet af Hvad leverer projektsekretariatet Hvordan kommer

Læs mere

Politik for Kulturhovedstad 2017

Politik for Kulturhovedstad 2017 Politik for Kulturhovedstad 2017 Vision Hvordan kan vi medvirke til, at lokale kunst- og kulturmiljøer bidrager endnu mere offensivt og værdsættes for deres kompetencer og bidrag til den samlede udvikling

Læs mere

Friluftslivsstrategi - et friluftsliv, der byder op til dans

Friluftslivsstrategi - et friluftsliv, der byder op til dans Yderligere information: Teknik og Miljø Natur og Grønne Områder Rådhuset, Torvet 7400 Herning Telefon 96282828 teknik@herning.dk www.herning.dk Friluftslivsstrategi - et friluftsliv, der byder op til dans

Læs mere

Kultur- og idrætspolitik

Kultur- og idrætspolitik Kultur- og idrætspolitik Fredensborg Kommune l Godkendt af Byrådet den XX 1 Forord Kultur- og idrætslivet binder hverdagen sammen for rigtig mange mennesker og er med til at gøre Fredensborg Kommune til

Læs mere

Strategisk brug af Sociale Medier. 9. maj 2011 Trine-Maria Kristensen

Strategisk brug af Sociale Medier. 9. maj 2011 Trine-Maria Kristensen Strategisk brug af Sociale Medier 9. maj 2011 Trine-Maria Kristensen Trine-Maria Kristensen Cand. scient. soc (PR) Marketing & Kommunikation Hovedet på bloggen siden 2004 Rådgivning og undervisning om

Læs mere

PROFESSIONEL KUNST FOR BØRN OG UNGE

PROFESSIONEL KUNST FOR BØRN OG UNGE PROFESSIONEL KUNST FOR BØRN OG UNGE Litteratur, teater, dans, billedkunst og musik FFB - FAGLIGT FORUM FOR BØRNEKULTUR 2008 FAGLIGT FORUM FOR BØRNEKULTUR Fagligt Forum for Børnekultur er et fagligt netværk

Læs mere

Implementeringsgruppen

Implementeringsgruppen EPJ-Styregruppen Implementeringsgruppen Formål: EPJ-Styregruppen skal varetage den overordnede styring af videreudviklingen af EPJ og af udrulningen af EPJ på alle hospitalerne i Region Midtjylland. EPJ-Styregruppenskal

Læs mere

Nyhedsbrev SSP-kontaktpersoner

Nyhedsbrev SSP-kontaktpersoner NYHEDSBREV Nr. 7 september 2015 Nyhedsbrev SSP-kontaktpersoner NYHEDSBREV Nr. 7 september 2015 Velkommen Kære SSP-kontakt Velkommen til dette skoleårs første Nyhedsbrev. I dette nummer kan du læse om:

Læs mere

Forsknings- og udviklingsprojektet Styrket fokus på børns læring. Informationsmateriale om projektet

Forsknings- og udviklingsprojektet Styrket fokus på børns læring. Informationsmateriale om projektet Forsknings- og udviklingsprojektet Styrket fokus på børns læring Informationsmateriale om projektet 1 Et styrket fokus på børns læring gennem trygge og stimulerende læringsmiljøer I dette informationsbrev

Læs mere

Mål for Budget 2017 / Opfølgning Serviceområde 14: Biblioteker

Mål for Budget 2017 / Opfølgning Serviceområde 14: Biblioteker for Budget 2017 / Opfølgning Serviceområde 14: Biblioteker Serviceområde Udgøre et uforpligtende møde-, være- og oplevelsessted for borgere i Herning kommune Det nye hovedbibliotek i Østergade er Herning

Læs mere

Ansøgning om støtte til Mentorprojekt flere kvinder med anden etnisk baggrund i folkeoplysningen

Ansøgning om støtte til Mentorprojekt flere kvinder med anden etnisk baggrund i folkeoplysningen Til Silkeborg 25.11.2015 Folkeoplysningen Viborg Kommune Prinsens Alle 5 8800 Viborg Fra AOF Viborg Aftenskole AOF Midt, Ørnsøvej 5 8600 Silkeborg Ansøgning om støtte til Mentorprojekt flere kvinder med

Læs mere

Årsberetning og regnskab 2007

Årsberetning og regnskab 2007 Årsberetning og regnskab 2007 Foreningen afløste den 1. januar 2007 Kultursamarbejdet i Ringkøbing Amt og har fungeret i 1 år. 1 Kultursamarbejdets vision er at synliggøre Midt- og Vestjylland og dets

Læs mere

Skabelon til projektbeskrivelse

Skabelon til projektbeskrivelse Skabelon til projektbeskrivelse 1. Projektets titel: Livsstilsintervention med Løsninger for Livet 2. Baggrund: Beskriv baggrunden for at der er taget initiativ til projektet, samt hvilken viden projektet

Læs mere

Et rigt og udviklende kulturliv

Et rigt og udviklende kulturliv Et rigt og udviklende kulturliv Kulturpolitik for Region Midtjylland 2016 SAM SPIL VIKLING VÆRK SYN TALENT OG NET KREATIVITET Region Midtjylland Regional Udvikling www.ru.rm.dk Ny kulturpolitik for Region

Læs mere

BORGERMØDE KULTUR OG FRITID 17. MAJ 2016

BORGERMØDE KULTUR OG FRITID 17. MAJ 2016 BORGERMØDE KULTUR OG FRITID 17. MAJ 2016 Program 19:00 Intro ved Emrah Tuncer og Svend Due Mikkelsen 19:15 Intro til fortællingerne ved Emrah Tuncer 19:30 Basar 2x20 minutter ved 2 selvvalgte stande +20

Læs mere

Handleplan for opbakning og udvikling af kulturlivet

Handleplan for opbakning og udvikling af kulturlivet Handleplan for opbakning og udvikling af kulturlivet Formål Denne handleplan for opbakning og udvikling af kulturlivet er en del af Temaplan for Sundhed, Kultur og Fritid. Kulturlivet er en vigtig del

Læs mere

Tovholder for kirkeligt samarbejdsnetværk

Tovholder for kirkeligt samarbejdsnetværk Tovholder for kirkeligt samarbejdsnetværk opgaver og ansvar Koordinering styrker integrationen Mange kirker vil gerne gøre mere for at hjælpe de mange flygtninge, der i disse år kommer til vores land.

Læs mere

Notat. Økonomi og Analyse. Til: Udvalget for Kultur Fritid og Nærdemokrati. Sagsnr.: 2010/08109 Dato:

Notat. Økonomi og Analyse. Til: Udvalget for Kultur Fritid og Nærdemokrati. Sagsnr.: 2010/08109 Dato: Økonomi og Analyse Notat Til: Udvalget for Kultur Fritid og Nærdemokrati Sagsnr.: 2010/08109 Dato: 03-08-2010 Sag: Kultur, Fritid og Nærdemokrati - resultatkrav 2011 Sagsbehandler: Michala Tarbo Andersson

Læs mere

Velkommen til fyraftensmøde: Naturens Dag 2013

Velkommen til fyraftensmøde: Naturens Dag 2013 Velkommen til fyraftensmøde: Naturens Dag 2013 Baggrund Formål Få børn og andre ud i naturen, Børn er i dag halvt så meget i naturen som deres bedste forældre var, da de var børn (Gallup-undersøgelse 09)

Læs mere

http://udviklingspuljen.bs.dk/skema_adv.asp?id=5575&pid=935992590743&success=1

http://udviklingspuljen.bs.dk/skema_adv.asp?id=5575&pid=935992590743&success=1 Side 1 af 5 Tak for din ansøgning. Den er nu registreret i Styrelsen for Bibliotek og Medier. Denne kvittering udskrives i 2 eksemplarer: Det ene eksemplar underskrives af den økonomisk ansvarlige og sendes

Læs mere

Udvikling og etablering og af Frivillighedscenter i Aabenraa Projektbeskrivelse Pixiudgave

Udvikling og etablering og af Frivillighedscenter i Aabenraa Projektbeskrivelse Pixiudgave Udvikling og etablering og af Frivillighedscenter i Aabenraa Projektbeskrivelse Pixiudgave Acadre sag: 15/32530 Dokument nr.: 13 Side 1 af 8 Indhold 1. Projektets formål... 3 2. Målsætning og mål for Frivillighedscenter...

Læs mere

Resultatkontrakt. Vedrørende. Kontaktmæglerinitiativet fase Journalnummer: Kontraktens parter.

Resultatkontrakt. Vedrørende. Kontaktmæglerinitiativet fase Journalnummer: Kontraktens parter. Resultatkontrakt Vedrørende Kontaktmæglerinitiativet fase 2 01.06.2011 31.05.2013 Journalnummer: 133761207 Kontraktens parter Region: Region Midtjylland (RM) Regional Udvikling Skottenborg 26 8800 Viborg

Læs mere

Kulturpolitisk Handleplan Frem mod 2020

Kulturpolitisk Handleplan Frem mod 2020 Kulturpolitisk Handleplan 2017 Frem mod 2020 Kulturpolitisk Handleplan 2017 Syddjurs Kommune vedtog i foråret 2015 en ny kulturpolitik med titlen Frem mod 2020 med det mål, at der i 2020 er opnået en tydelig

Læs mere

Læsning sprog leg læring. Læsepolitik i Københavns Kommune 0 18 år

Læsning sprog leg læring. Læsepolitik i Københavns Kommune 0 18 år Læsning sprog leg læring Læsepolitik i Københavns Kommune 0 18 år Indledning Københavns Kommune har med det brede forlig Faglighed for Alle skabt grundlag for en styrket indsats på blandt andet læseområdet.

Læs mere

Tryghed Under Tag-projekt Fritidsjob i Boligselskabet Fruehøjgaard i Brændgårdsparken, på Fruehøj eller i Fællesbo,

Tryghed Under Tag-projekt Fritidsjob i Boligselskabet Fruehøjgaard i Brændgårdsparken, på Fruehøj eller i Fællesbo, Evaluering: Tryghed Under Tag-projekt Fritidsjob i Boligselskabet Fruehøjgaard i Brændgårdsparken, på Fruehøj eller i Fællesbo, Lyngbyen Forfattere: Stinne Højer Mathiasen, Udviklingskonsulent Maria Arup,

Læs mere

Fælles Skoleudvikling. Pædagogisk udviklingsarbejde på Aalborg Kommunes skoler

Fælles Skoleudvikling. Pædagogisk udviklingsarbejde på Aalborg Kommunes skoler Fælles Skoleudvikling Pædagogisk udviklingsarbejde på Aalborg Kommunes skoler Forord Mange spændende udviklingsprojekter er blevet udtænkt, gennemført og om sat i praksis på skolerne, siden Aalborg Kommunale

Læs mere

Indstillingsskabelon for tiltrædelse af Kulturaftale for KulturMetropolØresund

Indstillingsskabelon for tiltrædelse af Kulturaftale for KulturMetropolØresund Indstillingsskabelon for tiltrædelse af Kulturaftale for KulturMetropolØresund Resume XX skal tage stilling til, om XX Kommune skal indgå i en 4-årig regional kulturaftale (KulturMetropolØresund) for 2012-2015,

Læs mere

ANSØGNINGSSKEMA TIL INITIATIVSTØTTEN

ANSØGNINGSSKEMA TIL INITIATIVSTØTTEN ANSØGNINGSSKEMA TIL INITIATIVSTØTTEN Inden du udfylder ansøgningsskemaet, så tjek at Aktiviteten er ny i forhold til jeres tidligere aktiviteter, og hvad der almindeligvis kan forventes, at I laver Børn

Læs mere

Om projekt Faglige Kvalitetsoplysninger på dagtilbudsområdet 9. november 2009

Om projekt Faglige Kvalitetsoplysninger på dagtilbudsområdet 9. november 2009 Om projekt Faglige Kvalitetsoplysninger på dagtilbudsområdet 9. november 2009 Projektet er et tilbud til kommunerne om at være med til at udvikle og afprøve redskaber, som alle kommuner og dagtilbud frivilligt

Læs mere

KULTURREGION STORSTRØM

KULTURREGION STORSTRØM Ideens navn Model 1: Etablering af Billedskolen Kulturregion Storstrøm Arbejdsgruppens deltagere Dina Vester Feilberg, Leder Rønnebæksholm Mette Lima, Leder for CultHus, hvor Billedfabrikken hører under

Læs mere

Resultatkontrakt. Opfølgning pr. 1. september 2013 Vedrørende. Innovation i folkeskolen

Resultatkontrakt. Opfølgning pr. 1. september 2013 Vedrørende. Innovation i folkeskolen Resultatkontrakt Opfølgning pr. 1. september 2013 Vedrørende Innovation i folkeskolen 16. september 2011 31. august 2014 Journalnummer: 1337622811 Kontraktens parter : Region Midtjylland(RM) Regional Udvikling

Læs mere

Arena for Foreningsliv, Frivillighed og Folkeoplysning

Arena for Foreningsliv, Frivillighed og Folkeoplysning Arena for Foreningsliv, Frivillighed og Folkeoplysning Generelle oplysninger vedr. indsatsen 1. Problemidentifikation Vollsmose er klassificeret som ghettoområde. På fritids- og foreningsområdet arbejder

Læs mere

PROJEKTETS FORMÅL OG MÅLGRUPPE

PROJEKTETS FORMÅL OG MÅLGRUPPE Til Børnekulturens Netværk - modelkommuneforsøg SUB-FILM Film fra kanten for, med og af unge fra de ældste klasser i Århus forstæder. SUB-FILM er et samarbejde mellem århusianske forstadsskoler, konsulenter

Læs mere

Projektansøgning til udviklingsprojekt vedr.: Fastholdelse af unge, der har fået uddannelsespålæg

Projektansøgning til udviklingsprojekt vedr.: Fastholdelse af unge, der har fået uddannelsespålæg Projektansøgning til udviklingsprojekt vedr.: Fastholdelse af unge, der har fået uddannelsespålæg Ansøgningen sendes til: Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland brhs@ams.dk Mrk: Unge med uddannelsespålæg

Læs mere

Indstilling. Etablering af ACTIVinstitute med tilskud fra Erhvervspuljen på i alt 1,5 mio. kr. over 3 år. Til Århus Byråd via Magistraten

Indstilling. Etablering af ACTIVinstitute med tilskud fra Erhvervspuljen på i alt 1,5 mio. kr. over 3 år. Til Århus Byråd via Magistraten Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Borgmesterens Afdeling Den 2. februar 2006 Etablering af ACTIVinstitute med tilskud fra Erhvervspuljen på i alt 1,5 mio. kr. over 3 år. 1. Resume Der lægges

Læs mere

Mission Vision Strategier

Mission Vision Strategier Mission Vision Strategier Op på tå Det Kongelige Teaters Balletskole Odense er en friskole og kulturinstitution der tilbyder en unik grunduddannelse inden for moderne dans og klassisk ballet i et innovativt

Læs mere

Sorø Kommune. Strategi for Sorø Bibliotek Nationale udviklingstendenser

Sorø Kommune. Strategi for Sorø Bibliotek Nationale udviklingstendenser Sorø Kommune Strategi for Sorø Bibliotek 2016-2019 2019 Sorø Bibliotek er et traditionelt folkebibliotek med to afdelinger beliggende i historiske bygninger i henholdsvis Sorø Bymidte og Dianalund. Begge

Læs mere

Formål med Sund By Netværket

Formål med Sund By Netværket Formål med Sund By Netværket Sund By Netværket er et netværk for kommuner og regioner som politisk har besluttet at indgå i et forpligtende samarbejde for at styrke og udvikle det lokale sundhedsfremmende

Læs mere

Liste over resultatkrav 2011 for Kultur, Fritid og Nærdemokrati. Resultatkrav for virksomheder på Udvalget for Kultur, Fritid og Nærdemokratis område

Liste over resultatkrav 2011 for Kultur, Fritid og Nærdemokrati. Resultatkrav for virksomheder på Udvalget for Kultur, Fritid og Nærdemokratis område Strategi og Organisation Notat Til: Udvalget for Kultur, Fritid og Nærdemokrati Sagsnr.: 2010/14407 Dato: 08-12-2010 Sag: Sagsbehandler: Liste over resultatkrav 2011 for Kultur, Fritid og Nærdemokrati

Læs mere

Projektorganisering vedr. en helhedsorienteret indsats for udsatte familier i Jammerbugt Kommune

Projektorganisering vedr. en helhedsorienteret indsats for udsatte familier i Jammerbugt Kommune Projektorganisering vedr. en helhedsorienteret indsats for udsatte familier i Jammerbugt Kommune At bryde den negative sociale arv for udsatte familier har været en opgave for kommunerne gennem mange år.

Læs mere

Den 21. august 2014. Sags ID: SAG-2013-07271 Dok.ID: 1829028. JSP@kl.dk/hkm Direkte 3370 3252 Mobil 2947 2313

Den 21. august 2014. Sags ID: SAG-2013-07271 Dok.ID: 1829028. JSP@kl.dk/hkm Direkte 3370 3252 Mobil 2947 2313 Projektbeskrivelse: Afdække og arbejde med nye roller på biblioteksområdet. Udvikling af nye funktioner på folkebibliotekerne hvilke roller og kompetencebehov sætter det på dagsordenen Folkebibliotekerne

Læs mere

Europæiske Kulturbørn. Kunst og kultur i dagligdagen med de 0-8 årige børn. Et udviklings- og forskningsprojekt med nordiske og europæiske dimensioner

Europæiske Kulturbørn. Kunst og kultur i dagligdagen med de 0-8 årige børn. Et udviklings- og forskningsprojekt med nordiske og europæiske dimensioner Europæiske Kulturbørn Kunst og kultur i dagligdagen med de 0-8 årige børn Et udviklings- og forskningsprojekt med nordiske og europæiske dimensioner I Danmark såvel som i Norden og Europa er der læreplaner

Læs mere

STRATEGI > fo r Ve jle l Bibliote Bibliot ke k rne 2011 2014 <

STRATEGI > fo r Ve jle l Bibliote Bibliot ke k rne 2011 2014 < STRATEGI > for Vejle Bibliotekerne 2011 2014< VISIONEN for Vejle Bibliotekerne DIGITALT OMRÅDE OPLEVELSER, INSPIRATION OG LÆRING VISION PROFESSIONEL UDVIKLING Visionen angiver retningen, vi skal gå, i

Læs mere

FORUDSÆTNINGER FOR TILDELING AF MIDLER FRA UDVIKLINGS- OG AKTIVITETSPULJEN FOR AFTENSKOLER

FORUDSÆTNINGER FOR TILDELING AF MIDLER FRA UDVIKLINGS- OG AKTIVITETSPULJEN FOR AFTENSKOLER Aftenskolens foreningsnummer: 67460 FORUDSÆTNINGER FOR TILDELING AF MIDLER FRA UDVIKLINGS- OG AKTIVITETSPULJEN FOR AFTENSKOLER Projekttitel: It for alle Ansøgers navn: NETOP København Navn på ansvarlig:

Læs mere