Brugerrettet evaluering af Fritid til Alle

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Brugerrettet evaluering af Fritid til Alle"

Transkript

1 Brugerrettet evaluering af Fritid til Alle Kultur og Fritid Hedensted Kommune

2 Introduktion Baggrund Fritid til Alle er et projekt, der arbejder for, at alle børn og unge i Hedensted Kommune skal have en aktiv fritid med gode kammeratskaber og sunde interesser. Projektets fokus er rettet mod udsatte børn og unge. Det er en gruppe, som ikke går til noget så ofte som andre børn og unge, og som netop kan have gavn af de muligheder, fritidsaktiviteter giver adgang til: Det sociale fællesskab omkring aktiviteten, anerkendelsen og den fysiske udfoldelse. Formål Formålet med evalueringen er: At evaluere på projektets indsats: Lykkes projektet med at få de udsatte børn og unge integreret og fastholdt i fritidsaktiviteter? At evaluere på børnenes udbytte af fritidsaktiviteterne: Øges børnene og de unges trivsel som følge af deltagelsen i fritidsaktiviteterne? Evalueringen Evalueringsskemaet er blevet sendt ud til de brugere, som har været i projektet i mere end tre måneder, og det har indbefattet spørgsmål til både børn og forældre. Børnene har vi fx spurgt om, hvad de går til, og om de har fået nye venner gennem aktiviteten. Forældrene er bl.a. blevet spurgt, om de har været ude at se deres barn træne/øve, og vi har bedt dem vurdere fritidsaktivitetens betydning for barnets trivsel. Vi har udsendt i alt 162 skemaer og fået 101 besvarelser retur, hvilket giver en svarprocent på 62%. Det er en god svarprocent for målgruppen. Det er ikke en svarprocent, der er tilstrækkelig til at tegne et præcist billede af vores målgruppe, men besvarelserne skaber et fint grundlag for at evaluere på projektets indsats og børnenes udbytte af aktiviteterne. Læsevejledning Rapporten vil starte med et overblik over, hvem der har besvaret evalueringsskemaet. Herefter rettes fokus først mod den gruppe af børn og unge, som går til noget i deres fritid, og derefter mod den gruppe af børn og unge, der ikke går til noget i deres fritid. Afslutningsvis rettes fokus mod projektets indsats. Under vejs vil der blive draget paralleller til generelle tal for kommunen. Disse tal er hentet fra den undersøgelse af børn og unges fritidsliv, som vi gennemførte på kommunens skoler i Fritidsundersøgelsen er tilgængelig på projektets hjemmeside 1

3 Fakta om de, der har besvaret skemaet Først skal vi kaste et kort blik på, hvem der har besvaret evalueringsskemaerne. Tallene bør ikke læses som et overblik over projektets brugergruppe, men kun som et overblik over, hvem der har besvaret skemaerne. Figur 1: Køn Figur 2: Alder 45% Drenge 55% Piger 80% 60% 40% 20% 0% 60% 29% 11% 6-10 år år år Køn, alder og geografi Fordelingen på køn, alder og geografi er illustreret i diagrammerne her på siden. Tallene svarer godt overens med den generelle fordeling i vores brugergruppe, omend Tørring Skole er overrepræsenteret pga. besvarelser fra to familier med mange børn i projektet. Andet dækker over skoler som Enghøjskolen, Stenagerskolen, efterskole og HF. 10% af børnene har svaret, at de går i en specialklasse eller på en specialskole. Figur 3: Skole 25% 20% 20% 15% 10% 5% 0% 10% 11% 11% 3% 3% 3% 4% 4% 3% 0% 0% 1% 1% 0% 0% 2% 3% 5% 0% 0% 0% 2% 0% 0% 7% 2

4 Vejen ind i projektet 73% af de børn, der har besvaret skemaet er henvist gennem kommunen, via sagsbehandler eller sundhedsplejerske. En lille gruppe har fået kontakt via skolen og en lille gruppe har hørt om projektet gennem venner og bekendte. Andet dækker bl.a. over henvisninger fra foreninger eller fra lignende projekter i andre kommuner. Figur 4: Hvor har du fået kendskab til Fritid til Alle? Skole fx skolelærer eller pædagog 9% Kommune fx sagsbehandler eller sundhedsplejerske 73% Venner eller bekendte 12% Medier fx avis eller hjemmeside 1% Andet 9% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% Fritidsvejledning og fritidspas 34% af forældrene svarer, at de kun modtager fritidspas, ikke fritidsvejledning. Det er et tal, der skal læses med forbehold, fordi besvarelserne tyder på, at mange har været i tvivl om, hvad de skulle svare på spørgsmålet. Det egentlige tal for, hvor mange af vores brugere der kun får fritidspas, ligger omkring 15%. Figur 5: Hvilken type hjælp har I fået fra Fritid til Alle? 10% Friadsvejledning 56% 34% Friadspas Friadsvejledning og friadspas 3

5 Om børnene, der går til noget 91% af børnene går til noget i deres fritid Fastholdelse 91% af de børn og unge, der har besvaret spørgeskemaet svarer ja til, at de går til noget i deres fritid. Det er et tal, som sandsynligvis er præget af, at det især er dem, der er kommet i gang med en fritidsaktivitet, der har besvaret evalueringsskemaet. Vores egentlige fastholdelsesprocent ligger omkring 80%. Omsat i tal svarer de 91% til 90 børn. Det er den gruppe, vi tager afsæt i, når vi i det følgende ser nærmere på de børn, der går til noget i deres fritid, og deres udbytte af aktiviteterne. Aktivitet De blå søjler i diagrammet herunder illustrerer, hvilke aktiviteter Fritid til Alles brugere går til. Som grafen viser, går projektets brugere hovedsalig til almindelige aktiviteter som svømning, fodbold, gymnastik, spejder, håndbold og fitness. Selvom projektets brugere går til almindelige aktiviteter, har de dog andre præferencer end gennemsnittet af børn og unge i kommunen. Det er de røde søjler, der angiver kommunegennemsnittet for fodbold og svømning, medtaget for at illustrere. Som det fremgår, foretrækker færre af vores brugere en holdsport som fodbold, mens flere foretrækker en individuel sport som svømning. Der er også forskel på, hvor mange aktiviteter projektets brugere og gennemsnittet af børn og unge i kommunen går til. Hvor 50% af kommunens børn og unge går til mere end en aktivitet, er det tilsvarende tal for Fritid til Alles brugere 32%. Figur 6: Aktivitet 40% 35% 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0% 34% 22% 11% 20% 27% 17% 12% 3% 2% 2% 2% 12% 1% 1% 1% 1% 8% 1% 4% 1% Fodbold Håndbold Gymnasak Svømning Spejder Ridning Badminton Kampsport BMX Fitness Bowling Dans Basketball Golf Musik Billedskole Klub Skydning 4

6 93% af børnene kommer til aktiviteten hver gang eller næsten hver gang Deltagelse Som diagrammet herunder illustrerer, er Fritid til Alles brugere gode til at komme af sted til deres fritidsaktiviteter. Kun 1%, svarende til et barn, kommer ikke så tit til aktiviteten. 99% af børnene kommer altså ofte eller hver gang. Det flotte fremmøde vidner om god forældreopbakning og om børn, der er glade for at gå til deres fritidsaktiviteter. Dette underbygges af undersøgelsens øvrige tal. Figur 7: Hvor ofte kommer du til aktiviteten? 100% 80% 60% 40% 20% 0% 93% Hver gang / næsten hver gang 6% 1% Oee Ikke så at 91% af børnene har lyst til at fortsætte til aktiviteten næste år Trivsel i aktivitet Mange af børnene svarer netop, at de glade for at gå til deres fritidsaktivitet. Kun 1% af børnene synes, det er kedeligt. Omvendt synes 89% af børnene, det er sjovt, og 91% har lyst til at fortsætte til aktiviteten næste år. Figur 8: Hvad synes du om at gå til aktiviteten? Figur 9: Har du lyst til at fortsætte næste år? 10% 1% 9% 89% Sjovt Okay Kedeligt 91% Ja Nej 5

7 Jeg får lov til at lave det, jeg elsker Hvad er godt? Børnene har haft mulighed for at uddybe, hvad der er godt ved at gå til aktiviteten. Der er mange ting på spil i børnenes kommentarer. De skriver bl.a. om kammeratskab, voksenkontakt, læring, bevægelse, frihed, tryghed, leg og udvikling. Børnene skriver fx: Lære at svømme, kommer ud, nye venner, hestene, fællesskabet, at løbe, sammen med andre, bygger ting, prøver nye ting, fantastiske oplevelser, får flere muskler, at lære og blive dygtig, træneren, leg og dans med vennerne, at røre sig, springhop og salto, kommer ud blandt andre, man ser hurtigt resultater, leg på redskaberne, bevæge sig, vi leger og springer, man får flere venner, at være aktiv, laver en masse ting og fodbold er livet. At vi må svømme frit og de voksne passer på os. Man keder sig ikke derhjemme, og det er sjovt, fordi man lærer nye trin. Jeg er glad og jeg glæder mig til næste gang. Lærer at svømme og ikke være bange for vand. At tiden går så hurtigt Hvad er ikke så godt? Børnene har også haft mulighed for at skrive om det, der ikke er så godt. Størstedelen har ikke skrevet noget i feltet, eller de har svaret ved ikke, ikke noget eller ingenting. Derudover skriver børnene fx: når det er koldt, når hestene bliver solgt, hårdt, at man får skader, at tiden går så hurtigt, maveplasker, man kan komme til at skære sig. Mange af deres kommentarer er med andre ord indirekte positive, og meget få kommentarer tyder på, at barnet ikke trives i aktiviteten. Ét barn skriver dog, at det er kedeligt og ensformigt, og en anden, at der nogle gange er sure voksne/trænere og en tredje, at han ikke har nogen at spille med, når hans ven ikke er med. 6

8 89% af børnene har fået venner gennem aktiviteten Forskning i sammenhængen mellem fritidsaktiviteter og udsatte børns trivsel viser, at den sociale kontekst, som fritidsaktiviteterne foregår i, spiller en større rolle end aktiviteterne i sig selv. Netværk er med andre ord et centralt element, når man ser på sammenhængen mellem fritidsliv og udsatte børns trivsel. Socialt udbytte Som det fremgår af tabellen nedenfor, er det sociale udbytte af aktiviteterne stort hos Fritid til Alles brugere. 89% svarer, at de har fået nye venner eller fået forstærket venskaber, og 84% svarer, at de har lært nogle voksne godt at kende. Få (i alt seks) svarer, at de hverken har fået nye venner eller lært nogle voksne godt at kende. En del af forklaringen kan være, at tre af disse børn lige er startet til aktiviteten. Det kan dog også have betydning, at de går til aktiviteter som fitness, musik, bordtennis og skydning. Det er aktiviteter, der kan være gavnlige for børn, som har svært at orientere sig i eller følge med til en holdsport, men det er også aktiviteter, der ikke automatisk skaber grundlag for social kontakt på samme måde som fx gymnastik og fodbold. Figur 10: Socialt udbytte af aktiviteten Har du fået nye venner eller fået forstærket venskaber gennem akaviteten? Har du lært nogle voksne godt at kende gennem akaviteten? 84% 89% Nej Ja 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 100% af forældrene svarer, at de får gladere børn Generel trivsel Forældrenes vurderinger af børnenes trivsel er illustreret på næste side. De er meget positive. Fx oplever samtlige forældrene, at de får gladere børn. Endvidere er 95% af forældrene enige i, at barnet får mere energi; 98% af forældrene er enige i, at barnet får mere selvtillid, mens 94% af forældrene er enige i, at barnet trives bedre i skolen. 7

9 Figur 11: Betyder dit barns deltagelse i fritidsaktiviteten, at: Dit barn trives bedre i skolen 6% 35% 59% Dit barn får mere selvallid 2% 24% 74% Uenig Dit barn får mere energi 5% 20% 75% Enig Helt enig Dit barn bliver gladere 0% 11% 89% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 71% ser en aktiv fritid som afgørende for deres barns generelle trivsel Fritidens betydning De positive tal i diagrammet ovenfor vidner ikke alene om, at fritidsaktiviteterne gavner børnenes trivsel, men også om, at forældrene oplever, at en aktiv fritid har betydning for deres børns trivsel. Dette understøttes af tallene i diagrammet herunder. Som det fremgår, mener 71% af forældrene, at en aktiv fritid er afgørende for deres barns trivsel. Figur 12: Hvor vigtig er en aktiv fritid for dit barns generelle trivsel? Afgørende 71% Vigag 29% Ikke så vigag 0% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 8

10 69% af forældrene har set deres barn træne eller øve mere end tre gange Forældreopbakning Som det fremgår af tallene herunder, engagerer forældrene sig i børnenes fritidsaktiviteter. Når man tænker på, at mange af forældrene har få ressourcer, er det meget flot, at så mange formår at bakke op om børnenes aktiviteter. Det peger på, at et lille skub og lidt hjælp til at komme i gang skaber engagement hos forældrene, snarere end at det fratager dem ansvar. Samtidig er tallene indirekte et udtryk for, at mange af forældrene deltager i det sociale fællesskab omkring aktiviteten på sidelinjen med de andre forældre. Figur 13: Taler I om aktiviteten derhjemme? Ja, hver gang mit barn har været af sted 69% Ja, næsten hver gang mit barn har været af sted 27% Nej, aldrig 4% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% Figur 14: Har I som forældre set på, mens dit barn træner/øver? Ja, flere end tre gange 69% Ja, 1-3 gange 21% Nej, aldrig 10% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% Figur 15: Har I som forældre set jeres barn spille kamp, være til opvisning el.lign.? Ja 58% Nej 8% Mit barn har ikke spillet kamp, været al opvisning el.lign. 34% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 9

11 Om børnene, der går ikke går til noget Samlet set tyder besvarelserne i evalueringen på, at de børn, der er kommet i gang med en aktivitet, har stor glæde af det. Men hvad med de 9%, der ikke er fastholdt i en fritidsaktivitet? Hvorfor er de ikke kommet i gang med at gå til noget efter at have været i kontakt med projektet? Det er især drenge, der ikke går til noget Køn Ud af de 101 børn, der har besvaret skemaet, svarer 9 børn, at de ikke går til noget i deres fritid. Det er så få, at der ikke er basis for at lave statistik på gruppen. Det kan dog være interessant at se på gruppens sammensætning, som sandsynligvis ikke er helt tilfældig. Fordelt på køn består gruppen eksempelvis af en pige og otte drenge. Det er lidt overraskende, at fordelingen på køn er så udtalt, men tendensen til, at det især er drengene, der ikke går til noget i deres fritid, så vi også i fritidsundersøgelsen, som viste en deltagelse på 86% hos pigerne og 81% hos drengene. Det tyder altså på, at der er en generel tendens til, at det i højere grad er drengene end pigerne, der ikke går til noget i deres fritid. 36% af de unge i alderen år er ikke fastholdt i en aktivitet Alder Aldersmæssigt ligger de ni brugere, der svarer, at de ikke går til noget i deres fritid, i alderen år. Det er altså primært den ældre gruppe af Fritid til Alles brugere, der ikke er kommet i gang med en aktivitet. Det giver anledning til at se på sammenhængen mellem fastholdelse og alder, og som det fremgår af tabellen på næste side, er der en klar sammenhæng. Fastholdelsesprocenten er helt tydeligt højest blandt projektets yngste brugere og lavest blandt projektets ældste brugere. Samme tendens så vi i fritidsundersøgelsen, som blev gennemført på 1., 4. og 7. klassetrin på kommunens skoler. Fordelt på alder fandt vi her den højeste deltagelse hos eleverne i 4. klasse (88%) og den laveste deltagelse hos eleverne i 7. klasse (78%). Når vi ser på køn og alder stemmer tendenserne hos de brugere, der ikke er fastholdt i en aktivitet, altså godt overens med de tendenser, vi så i fritidsundersøgelsen. 10

12 Figur 16: Fastholdelsesprocenten fordelt på alder 6-10 år 100% år 83% år 64% 0% 20% 40% 60% 80% 100% 120% Har ikke rigtig tid til det Hvorfor ikke? Som svar på, hvorfor de ikke går til noget i deres fritid, giver flere udtryk for, at de ikke har tid pga. arbejde og lektier. Én svarer, at han går på efterskole; én anden skriver, han har været tilmeldt en aktivitet, men at holdet ikke blev oprettet. To af de unge giver udtryk for at have svært ved at indgå i en aktivitet pga. sociale eller fysiske udfordringer. Der er med andre ord mange forskellige faktorer på spil; der tegner sig ikke et entydigt billede. Noget tyder dog på, at en del af forklaringen skal findes i den generelle tendens til, at mange unge dropper fritidsaktiviteter til fordel for andre forpligtigelser og interesser. Aktivitet Seks af de børn, der svarer, at de ikke går til noget, har været startet til en aktivitet, men er stoppet igen. Af disse seks børn har fire gået til fitness, én har gået til svømning og én har gået til kampsport. Igen er fordelingen nok ikke helt tilfældig, selvom der er tale om meget få besvarelser. I hvert fald er det interessant, at så stor en del af frafaldet er sket i forbindelse med fitness. Det er en aktivitet, der i reglen foregår uorganiseret i den forstand, at aktiviteten ikke danner rammen om et forpligtigende fællesskab og heller ikke foregår til fastlagte træningstider. Det er faktorer, der kan vanskeliggøre fastholdelse. 11

13 Evaluering af projektets indsats 78% vurderer, at fritidspasset er en afgørende faktor Som det fremgår af tabellerne, tillægger forældrene både fritidsvejledningen og fritidspasset stor betydning for, at deres barn er kommet i gang med en fritidsaktivitet. Fritidspasset tillægges dog større betydning end fritidsvejledningen. Den økonomiske støtte har med andre ord en afgørende betydning for mange af vores brugere. For nogle er den afgørende for, at deres barn i det hele taget kan gå til en aktivitet; for andre betyder fritidspasset, at dyrere aktiviteter bliver en mulighed. Fx skriver en mor til en dreng, vi har fået henvist fra overvægtsklinikken: Jeg er meget benovet over den hjælp, jeg har fået. Ellers havde mit barn ikke fået lov til at gå til fitness, som har hjulpet ham meget fysisk og mentalt. Figur 17: Hvor vigtig har fritidspasset været for, at dit barn kunne gå til aktiviteten? Afgørende 78% Vigag 22% Ikke så vigag 0% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% Figur 18: Hvor vigtig har fritidsvejledningen været for, at dit barn kom i gang med aktiviteten? Afgørende 57% Vigag 31% Ikke så vigag 12% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 12

14 Den personlige relation vægtes højt Mens forældrene ifølge diagrammerne på forrige side tillægger fritidspasset størst betydning, er det fritidsvejledningen, der fylder i de personlige kommentarer: Det er den personlige relation til fritidsvejlederen og den støtte og opbakning, fritidsvejlederen har ydet, som bliver fremhævet. Én bemærker, at det er fint at blive ringet op ind imellem, og mange skriver, det var været dejligt at kunne få råd og vejledning og hjælp til at undersøge tider, priser, muligheder. Fritidsvejlederne beskrives bl.a. som hjælpsomme, gode til at vende tilbage som lovet, gode til at følge op på ting og støtte én, imødekommende, engagerede, søde til at forklare og hjælpe, kompetente og omtales mange gange som fantastiske. Den personlige relation til fritidsvejlederen tyder med andre ord på at have en stor betydning for forældrene. Vi er meget taknemmelige for hjælpen. Det er rigtig dejligt vores datter kan få hjælp til en aktivitet. Fantastisk, dygtig, kompetent. Lytter, giver gode idéer og hjælper med at undersøge alt! Det var dejligt med kontakten for at udvide vores horisont for mulighederne her i Danmark. De har været fantastiske så tusind tak Taknemmelighed Endelig giver mange af forældrene på forskellige måder udtryk for at være taknemmelige over at kunne modtage støtte fra Fritid til Alle. Det er med andre ord ikke en støtte, som projektets brugere tager for givet, men en støtte, som mange sætter stor pris på at kunne modtage. Det gælder både den personlige opbakning og den økonomiske støtte. 13

15 Opsamling Med afsæt i de besvarelser, vi har fået på evalueringen, fremstår Fritid til Alles indsats samlet set som en succes. Det begrunder vi bl.a. i, at: 91% af børnene går til noget i deres fritid. 93% af børnene kommer til aktiviteten hver gang/næsten hver gang. 89% af børnene har fået nye venner gennem aktiviteten. 100% af forældrene oplever, at de får gladere børn. 69% af forældrene har set deres barn øve/træne mere end tre gange. Kort sagt viser evalueringen, at de børn, der er kommet i gang med en fritidsaktivitet, har stor glæde af det: At de trives i aktiviteterne, og at deres deltagelse i aktiviteterne smitter af på deres generelle trivsel. Evalueringen tyder også på, at børnene er gode til at komme af sted til aktiviteterne, og at forældrene er gode til at bakke op om børnenes aktiviteter; at de taler om aktiviteten derhjemme og tager ud at se deres børn træne og spille kampe. Evalueringen er desværre ikke fyldestgørende i forhold til at forstå den gruppe, der ikke er kommet i gang med en fritidsaktivitet. Det er egentlig et positivt problem, da det skyldes, at kun 10% af børnene ikke går til en aktivitet. Trods de få besvarelser fra børn, der ikke går til noget, tegner der sig en klar tendens til, at det især er drengene og de unge, der ikke er fastholdt i en aktivitet. Samme tendens gjorde sig gældende i fritidsundersøgelsen, som vi gennemførte på kommunens skoler i Her fandt vi den laveste deltagelse hos drengene i 7. klasse. 14

Evaluering af Projekt Aktiv Fritid i Esbjerg Kommune. - Evaluering af de kortsigtede mål efter tredje år

Evaluering af Projekt Aktiv Fritid i Esbjerg Kommune. - Evaluering af de kortsigtede mål efter tredje år Evaluering af Projekt Aktiv Fritid i Esbjerg Kommune - Evaluering af de kortsigtede mål efter tredje år Indhold 1.0 INDLEDNING... 3 1.1 FORMÅLET MED PROJEKT AKTIV FRITID... 3 1.2 MÅLGRUPPE... 3 1.3 FORMÅLET

Læs mere

Evaluering af Projekt Aktiv Fritid i Esbjerg Kommune. - Evaluering af de kortsigtede mål efter andet år

Evaluering af Projekt Aktiv Fritid i Esbjerg Kommune. - Evaluering af de kortsigtede mål efter andet år Evaluering af Projekt Aktiv Fritid i Esbjerg Kommune - Evaluering af de kortsigtede mål efter andet år Indhold 1.0 INDLEDNING... 3 1.1 FORMÅLET MED PROJEKT AKTIV FRITID... 3 1.2 MÅLGRUPPE... 3 1.3 FORMÅLET

Læs mere

Evaluering af Projekt Aktiv Fritid i Esbjerg Kommune. - Evaluering af de kortsigtede mål

Evaluering af Projekt Aktiv Fritid i Esbjerg Kommune. - Evaluering af de kortsigtede mål Evaluering af Projekt Aktiv Fritid i Esbjerg Kommune - Evaluering af de kortsigtede mål Indhold 1.0 INDLEDNING... 3 1.1 FORMÅLET MED PROJEKT AKTIV FRITID... 3 1.2 MÅLGRUPPE... 3 1.3 FORMÅLET MED EVALUERINGEN

Læs mere

Børn og unges fritidsliv i Hedensted Kommune

Børn og unges fritidsliv i Hedensted Kommune 1 Introduktion Baggrund Fritid til Alle er et projekt under Kultur og Fritid i Hedensted Kommune. Projektet løber fra foråret 2011 til foråret 2015 og arbejder for, at alle børn og unge i Hedensted Kommune

Læs mere

Fritidsvejledning med fritidspas

Fritidsvejledning med fritidspas Fritidsvejledning med fritidspas Status 21.05.2014 Baggrund Projekt Fritidsvejledning med fritidspas er et 4 årigt satspuljeprojekt støttet af Socialstyrelsen. Projektperioden udløber den 28.02.2015. Baggrunden

Læs mere

Man går ikke primært til noget for at være sammen med sine venner! Perspektiver på tween og foreningsliv i en synes godt om -kultur!

Man går ikke primært til noget for at være sammen med sine venner! Perspektiver på tween og foreningsliv i en synes godt om -kultur! Man går ikke primært til noget for at være sammen med sine venner! Perspektiver på tween og foreningsliv i en synes godt om -kultur! 5.klasse i 1984 5.klasse i 2016 Hvad er der på menuen.? Lidt om tweens.

Læs mere

AKTIV HELE DAGEN. Mariagerfjord Kommune

AKTIV HELE DAGEN. Mariagerfjord Kommune AKTIV HELE DAGEN Mariagerfjord Kommune Rapport om undersøgelse af børn og unges tilknytning til forenings- og fritidslivet i Mariagerfjord Kommune 217 INDHOLD Indhold... 2 Introduktion... 3 Konklusioner...

Læs mere

Børn og unges deltagelse i idræt i Fredericia Kommune Dokumentationsrapport

Børn og unges deltagelse i idræt i Fredericia Kommune Dokumentationsrapport Børn og unges deltagelse i idræt i Fredericia Kommune Dokumentationsrapport Bjarne Ibsen og Jan Toftegaard Støckel Center for forskning i Idræt, Sundhed og Civilsamfund Institut for Idræt og Biomekanik

Læs mere

1. Par med problemer i parforholdet tilbydes 5 parterapeutiske samtaler pr. par hos privatpraktiserende og autoriseret psykolog eller terapeut.

1. Par med problemer i parforholdet tilbydes 5 parterapeutiske samtaler pr. par hos privatpraktiserende og autoriseret psykolog eller terapeut. Notatark Sagsnr. 27.27.00-G01-1-14 Sagsbehandler Thomas Frank 22.9.2017 Anden evaluering september 2017 - PREP og parterapi Der opleves stigende udfordringer med problemer i parforholdet og samlivet, som

Læs mere

S: Mest for min egen. Jeg går i hvert fald i skole for min egen.

S: Mest for min egen. Jeg går i hvert fald i skole for min egen. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 Notater fra pilotinterview med Sofus 8. Klasse Introduktion af Eva.

Læs mere

Selvevaluering 13/14. Emne: Elevernes personlige udvikling

Selvevaluering 13/14. Emne: Elevernes personlige udvikling Selvevaluering 13/14 Emne: Elevernes personlige udvikling Emnebegrundelse og metode: Af vores værdigrundlag fremgår det bl.a. at vi ønsker..et skoleliv hvor balancen mellem den personlige udvikling og

Læs mere

Evaluering af. projekt Aktiv Fritid. Evaluering af. projekt Aktiv Fritid

Evaluering af. projekt Aktiv Fritid. Evaluering af. projekt Aktiv Fritid Evaluering af Evaluering af projekt Aktiv Fritid projekt Aktiv Fritid Opfølgning på børn fra de to første - Opfølgning på børn fra de to første projektår projektår Lilhauge Lilhauge Svarrer Svarrer 01-08-2014

Læs mere

De primære bevæggrunde for analysen er, at. Skoleleder, Nr. Felding 28.2.2012 Formand, GIF, Nr. Felding

De primære bevæggrunde for analysen er, at. Skoleleder, Nr. Felding 28.2.2012 Formand, GIF, Nr. Felding De primære bevæggrunde for analysen er, at Jette Lund Per Østergaard Skoleleder, Nr. Felding 28.2.2012 Formand, GIF, Nr. Felding 1. Nr. Felding GIF kan optimere udbuddet af idrætsaktiviteter generelt,

Læs mere

Vurdering af SommerUndervisning - I hvor høj grad har dit barns udbytte af SommerUndervisning levet op til dine forventninger?

Vurdering af SommerUndervisning - I hvor høj grad har dit barns udbytte af SommerUndervisning levet op til dine forventninger? Evaluering, forældre Hvilket hold har dit barn deltaget på? Vurdering af SommerUndervisning - I hvor høj grad har dit barns udbytte af SommerUndervisning levet op til dine forventninger? Har dit barn deltaget

Læs mere

Hvem er de unge og hvordan fastholder vi dem i foreningen?

Hvem er de unge og hvordan fastholder vi dem i foreningen? Hvem er de unge og hvordan fastholder vi dem i foreningen? Stille mus Indadrettet/usikker Har ikke mange venner Ser mere tv Bruger mere tid på at læse bøger og blade Hjælper til derhjemme Bruger internettet

Læs mere

Borgertilfredshedsundersøgelse Virksomheden. 3. kvartal 2013

Borgertilfredshedsundersøgelse Virksomheden. 3. kvartal 2013 Borgertilfredshedsundersøgelse Virksomheden 3. kvartal 2013 Magnus B. Ditlev Direkte tlf.: 20 14 30 97 MagnusBrabrand.Ditlev@silkeborg.dk Staben Job- og Borgerserviceafdelingen Søvej 1, 8600 Silkeborg

Læs mere

ELEVUNDERSØGELSE 5. klasse

ELEVUNDERSØGELSE 5. klasse Nr. Spørgsmål Svarkategorier Kommentarer Filter: Hvis IP-nummer er ulige, skal der stå matematik igennem skemaet. Hvis IP-nummer er lige, skal der stå dansk igennem skemaet. Velkommen til undersøgelsen.

Læs mere

Det handler om meget mere end kraftspring og rullefald?

Det handler om meget mere end kraftspring og rullefald? Det handler om meget mere end kraftspring og rullefald? Perspektiver på tweens, ungdom og gymnastik i en synes godt om -kultur! Middelfart 17.november 2013 Hvad er der på dagsordenen? De digitale indfødte

Læs mere

Man går ikke primært til noget for at være sammen med sine venner! Perspektiver på tweens, ungdom og foreningsliv i en synes godt om -kultur!

Man går ikke primært til noget for at være sammen med sine venner! Perspektiver på tweens, ungdom og foreningsliv i en synes godt om -kultur! Man går ikke primært til noget for at være sammen med sine venner! Perspektiver på tweens, ungdom og foreningsliv i en synes godt om -kultur! Bernstorffsminde 12. november 2016 Børne- og ungdomslivet er

Læs mere

Det vigtigste er IKKE at vinde men at blive bedre! Perspektiver på gode idrætsmiljøer for børn og unge i skolen og foreningen

Det vigtigste er IKKE at vinde men at blive bedre! Perspektiver på gode idrætsmiljøer for børn og unge i skolen og foreningen Det vigtigste er IKKE at vinde men at blive bedre! Perspektiver på gode idrætsmiljøer for børn og unge i skolen og foreningen Hvad er der på menuen? Jeg vil blive bedre - hvad er vigtigt for børn når de

Læs mere

Dagtilbud og Skole. Brugertilfredshedsundersøgelse 2015. Skolerapport Askov-Malt

Dagtilbud og Skole. Brugertilfredshedsundersøgelse 2015. Skolerapport Askov-Malt Dagtilbud og Skole Brugertilfredshedsundersøgelse 2015 Skolerapport Askov-Malt Side 1 ud af 14 sider BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE Forældre til elever i skoler Vejen 2015 Askov-Malt Skole Antal beelser:

Læs mere

Selvevaluering skoleåret 2015/16: Selvevalueringen er foretaget i juni 2016 Vision

Selvevaluering skoleåret 2015/16: Selvevalueringen er foretaget i juni 2016 Vision Selvevaluering skoleåret 2015/16: Selvevalueringen er foretaget i juni 2016 Vision På Waldemarsbo er vores fornemste opgave at højne elevernes selvværd, selvforståelse og selvstændighed, således, at eleverne

Læs mere

KØBENHAVNSKE FOLKESKOLEELEVERS SUNDHED

KØBENHAVNSKE FOLKESKOLEELEVERS SUNDHED KØBENHAVNSKE FOLKESKOLEELEVERS SUNDHED Resultater fra Københavnerbarometeret 2012 KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Københavnske folkeskolelevers sundhed Resultater fra Københavnerbarometeret

Læs mere

Forældreundersøgelse. Om dig. Netværk 2014:204,205, 206,207; 1.1 Er du? a. Gift eller bor sammen med en partner b. Enlig c. Ønsker ikke at oplyse

Forældreundersøgelse. Om dig. Netværk 2014:204,205, 206,207; 1.1 Er du? a. Gift eller bor sammen med en partner b. Enlig c. Ønsker ikke at oplyse Om dig 1.1 Er du? a. Gift eller bor sammen med en partner b. Enlig c. Ønsker ikke at oplyse 1.2 Hvad er din alder? 1.3 Hvad er din højeste fuldførte uddannelse? a. Folkeskole 9. eller 10. klasse b. EFG/HG/Teknisk

Læs mere

Interview med eleven Lærke I = interviewer (Lasse), L = informant (Lærke)

Interview med eleven Lærke I = interviewer (Lasse), L = informant (Lærke) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 I: Hvilke nogle lektioner har I haft i dag? L: Hvilke nogle lektioner vi har haft i dag, vi har haft engelsk og samfundsfag.

Læs mere

Dagtilbud og Skole. Brugertilfredshedsundersøgelse Skolerapport Grønvangskolen

Dagtilbud og Skole. Brugertilfredshedsundersøgelse Skolerapport Grønvangskolen Dagtilbud og Skole Brugertilfredshedsundersøgelse 2015 Skolerapport Grønvangskolen Side 1 ud af 14 sider BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE Forældre til elever i skoler Vejen 2015 Grønvangskolen Antal beelser:

Læs mere

Flere bekendte, lige så mange venner, men mere tid alene

Flere bekendte, lige så mange venner, men mere tid alene Center for Ungdomsstudier og Religionspædagogik (CUR) Flere bekendte, lige så mange venner, men mere tid alene Nogle få input omkring unge, foreningsliv og udviklingspuljer! DUF 6.oktober 2011 Victor s

Læs mere

Dagtilbud og Skole. Brugertilfredshedsundersøgelse Skolerapport Jels

Dagtilbud og Skole. Brugertilfredshedsundersøgelse Skolerapport Jels Dagtilbud og Skole Brugertilfredshedsundersøgelse 2015 Skolerapport Jels Side 1 ud af 14 sider BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE Forældre til elever i skoler Vejen 2015 Jels Skole Antal beelser: 173 Svarprocent:

Læs mere

FRAFALDSANALYSE BEDRE FASTHOLDELSE - hovedpointer fra DBTU s frafaldsundersøgelse.-

FRAFALDSANALYSE BEDRE FASTHOLDELSE - hovedpointer fra DBTU s frafaldsundersøgelse.- FRAFALDSANALYSE BEDRE FASTHOLDELSE - hovedpointer fra DBTU s frafaldsundersøgelse.- Bordtennis en svingdørsidræt? Næ nej, den egenforståelse kan vi godt gøre op med. Frafaldsanalysen viser, at 70% af de

Læs mere

Børns idrætsdeltagelse på Bornholm

Børns idrætsdeltagelse på Bornholm Børns idrætsdeltagelse på Bornholm Resultater fra børnenes besvarelse af spørgeskema som led i undersøgelsen af idræt og idrætsfaciliteter på Bornholm Bjarne Ibsen og Louise Bæk Nielsen Center for forskning

Læs mere

Bilag 5 - Transskription af interview med Ella

Bilag 5 - Transskription af interview med Ella Bilag 5 - Transskription af interview med Ella Før interviewet startes, oplyses informanten om følgende: Løs gennemgang af projektets emne. Hvem der får adgang til projektet. Anonymitet. Mulighed for at

Læs mere

Trivsel i folkeskolen, 2015

Trivsel i folkeskolen, 2015 Trivsel i folkeskolen, 2015 Den første nationale trivselsmåling i folkeskolen er gennemført i perioden 26. januar til 24. marts 2015. Trivselsmålingen er indført som led i folkeskolereformen og skal give

Læs mere

1Unge sportudøveres prioritering og planlægning

1Unge sportudøveres prioritering og planlægning 1Unge sportudøveres prioritering og planlægning UNGE SPORTUDØVERES PRIORITERING OG PLANLÆGNING Oldengaard.dk har foretaget en spørgeskemaundersøgelse over nettet for at afdække unge sportudøveres prioriteringer

Læs mere

BØRNEINDBLIK 6/14 STRESSEDE FORÆLDRE SKÆLDER UD OG RÅBER

BØRNEINDBLIK 6/14 STRESSEDE FORÆLDRE SKÆLDER UD OG RÅBER BØRNEINDBLIK 6/14 ANALYSENOTAT FRA BØRNERÅDET NR. 6/2014 1. ÅRGANG 15. SEPTEMBER 2014 ANALYSE: 13-ÅRIGES SYN PÅ FORÆLDRE STRESSEDE FORÆLDRE SKÆLDER UD OG RÅBER Mange 13-årige oplever stressede forældre,

Læs mere

PATIENTOPLEVET KVALITET 2013

PATIENTOPLEVET KVALITET 2013 Patientoplevet kvalitet Antal besvarelser: 65 Svarprocent: 50% PATIENTOPLEVET KVALITET 2013 TIDSBESTILLING OG KONTAKT MED 01 13. Har du kommentarer til tidsbestilling og kontakt med klinikken? Altid god

Læs mere

Trivselsevaluering 2010/11

Trivselsevaluering 2010/11 Trivselsevaluering 2010/11 Formål Vi har ønsket at sætte fokus på, i hvilken grad de værdier, skolen fremhæver som bærende, også opleves konkret i elevernes dagligdag. Ved at sætte fokus på elevernes trivsel

Læs mere

Selvevaluering Sorø Fri Fagskole

Selvevaluering Sorø Fri Fagskole Selvevaluering Sorø Fri Fagskole Skoleåret 2015-2016 Indledning Sorø Fri Fagskole (SFF) har i slutningen af skoleåret 2015/2016 foretaget den obligatoriske årlige selvevaluering af skolens værdigrundlag

Læs mere

ELEVUNDERSØGELSE 8. og 9. klasse

ELEVUNDERSØGELSE 8. og 9. klasse Nr. Spørgsmål Svarkategorier Kommentar Filter: Hvis IP-nummer er ulige, skal der stå matematik igennem skemaet. Hvis IP-nummer er lige, skal der stå dansk igennem skemaet. Velkommen til undersøgelsen.

Læs mere

De primære bevæggrunde for analysen er, at. Skoleleder, Nr. Felding Formand, GIF, Nr. Felding

De primære bevæggrunde for analysen er, at. Skoleleder, Nr. Felding Formand, GIF, Nr. Felding De primære bevæggrunde for analysen er, at Jette Lund Per Østergaard Skoleleder, Nr. Felding 28.2.2012 Formand, GIF, Nr. Felding Nr. Felding GIF kan optimere udbuddet af idrætsaktiviteter generelt, samt

Læs mere

Indhold Målgruppe 5 Din betydning som træner Mål 5 Spørg ind Hvad skal vi lære om? Forældrenes betydning Viden børn, trivsel og fodbold

Indhold Målgruppe 5 Din betydning som træner Mål 5 Spørg ind Hvad skal vi lære om? Forældrenes betydning Viden børn, trivsel og fodbold TRÆNERHÆFTE 1 Målgruppe 5 Indhold Mål 5 Hvad skal vi lære om? 6 Viden børn, trivsel og fodbold 8 Børn, trivsel og fodbold 11 Refleksion noter 12 Samspil og sammenhæng 13 Refleksion noter 14 Din betydning

Læs mere

Det vigtigste er IKKE at vinde men at blive bedre! Perspektiver på gode idrætsmiljøer for børn og unge i skolen og foreningen

Det vigtigste er IKKE at vinde men at blive bedre! Perspektiver på gode idrætsmiljøer for børn og unge i skolen og foreningen Det vigtigste er IKKE at vinde men at blive bedre! Perspektiver på gode idrætsmiljøer for børn og unge i skolen og foreningen Hvad er der på menuen? Jeg vil blive bedre - hvad er vigtigt for børn når de

Læs mere

Møllevangskolen 7. årgang

Møllevangskolen 7. årgang December Møllevangskolen 7. årgang 2 Efter vi er startet i 7.klasse, er vi kommet op til de store hvor vi før var de ældste elever, er vi nu de yngste elever på gangen. Det kan medføre visse problemer

Læs mere

ELEVUNDERSØGELSE 6. klasse

ELEVUNDERSØGELSE 6. klasse Nr. Spørgsmål Svarkategorier Kommentar Filter: Hvis IP-nummer er ulige, skal der stå matematik igennem skemaet hvor der står [dansk/matematik]. Hvis IP-nummer er lige, skal der stå dansk igennem skemaet.

Læs mere

Inklusions rapport i Rebild Kommune Elever fra 4. til 10. klasse Rapport status Læsevejledning Indholdsfortegnelse Analyse Din Klasse del 1

Inklusions rapport i Rebild Kommune Elever fra 4. til 10. klasse Rapport status Læsevejledning Indholdsfortegnelse Analyse Din Klasse del 1 Inklusions rapport i Rebild Kommune Elever fra 4. til 10. klasse Nærværende rapport giver et overblik over, hvorledes eleverne fra 4. til 10. klasse i Rebild Kommune trives i forhold til deres individuelle

Læs mere

Interview gruppe 2. Tema 1- Hvordan er det at gå i skole generelt?

Interview gruppe 2. Tema 1- Hvordan er det at gå i skole generelt? Interview gruppe 2 Interviewperson 1: Hvad hedder i? Eleverne: Anna, Fatima, Lukas Interviewperson 1: Hvor gamle er i? Eleverne: 15, 16, 15. Interviewperson 1: Jeg ved ikke hvor meget i lige har hørt,

Læs mere

ELEVUNDERSØGELSE 4. klasse

ELEVUNDERSØGELSE 4. klasse Nr. Spørgsmål Svarkategorier Kommentarer Filter: Hvis IP-nummer er ulige, skal der stå matematik igennem skemaet. Hvis IP-nummer er lige, skal der stå dansk igennem skemaet. Velkommen til undersøgelsen.

Læs mere

Selvevaluering. Værdigrundlaget. Metode. Hvilken betydning har Rudehøj Efterskoles

Selvevaluering. Værdigrundlaget. Metode. Hvilken betydning har Rudehøj Efterskoles 2012 Rudehøj Efterskole Selvevaluering Rudehøj Efterskole Hvilken betydning har Rudehøj Efterskoles Metode værdigrundlag for elevernes valg af skolen, og hvordan opleves værdierne omsat i undervisningen

Læs mere

PLAN T - læsecamp for teenagere

PLAN T - læsecamp for teenagere Distriktsudvalg Tarup, c/o Tarup Ungdomsskole, Rismarksvej 80, 5200 Odense V, tlf: 63 755 755, mail: tu.buf@odense.dk Evaluering af Plan T, eleverne, opsamling Modtaget 18 ud af 24 mulige svar (svarende

Læs mere

Evalueringsnotat: Efterladte børn i alderen 2-15 år

Evalueringsnotat: Efterladte børn i alderen 2-15 år : 1 Et kort overblik over efterladte børn i alderen 2-15 år Vi ønsker med dette notat at give et indblik i karakteristika og belastningsgrad hos de børn, som har modtaget et tilbud hos Børn, Unge & Sorg

Læs mere

Undervisningsmiljøvurdering (UVM) KJELLERUP SKOLE. Undervisningsmiljøvurdering 2011 1

Undervisningsmiljøvurdering (UVM) KJELLERUP SKOLE. Undervisningsmiljøvurdering 2011 1 Undervisningsmiljøvurdering (UVM) KJELLERUP SKOLE 2011 1 Undervisningmiljøundersøgelse 2011 Skolens multibane, der blev taget i brug i 2010 Indledning I lighed med sidste skoleår har vi valgt at lave vores

Læs mere

ELEVTRIVSELSMÅLINGEN 2017 Svarprocent: 88,5%

ELEVTRIVSELSMÅLINGEN 2017 Svarprocent: 88,5% beelser: 785 ELEVTRIVSELSMÅLINGEN 2017 Svarprocent: 88,5% OM RAPPORTEN 01 OM RAPPORTEN I januar og februar 2017 gennemførte Elevtrivselsmålingen blandt samtlige elever i 0-10. klasse i. Denne rapport viser

Læs mere

Elevvurdering af undervisningsmiljøet på Gøglerproduktionsskolen efterår 2008

Elevvurdering af undervisningsmiljøet på Gøglerproduktionsskolen efterår 2008 Elevvurdering af undervisningsmiljøet på Gøglerproduktionsskolen efterår 2008 Linje: Alle 7 Sådan udfylder du skemaet: Spørgeskemaet handler om det psykiske, fysiske og æstetiske undervisningsmiljø på

Læs mere

Undervisningsmiljøvurdering

Undervisningsmiljøvurdering Undervisningsmiljøvurdering 2014 Rejsby Europæiske Efterskole november 2014 1 Undervisningsmiljøvurdering November 2014 Beskrivelse af processen for indsamling af data I uge 39-40 har vi gennemført den

Læs mere

Børnepanelrapport nr. 1: 2012. Det gode børneliv BØRNERÅDETS BØRNE- OG UNGEPANEL

Børnepanelrapport nr. 1: 2012. Det gode børneliv BØRNERÅDETS BØRNE- OG UNGEPANEL Børnepanelrapport nr. 1: 2012 Det gode børneliv BØRNERÅDETS BØRNE- OG UNGEPANEL 1 Kære læser Hvad er et godt liv for børn i Danmark? Det vil vi rigtig gerne vide i Børnerådet. For hvis vi ved det, kan

Læs mere

I gamle dag gik man til fodbold, spejder og gymnastik for at være sammen med sine venner det gør man ikke mere

I gamle dag gik man til fodbold, spejder og gymnastik for at være sammen med sine venner det gør man ikke mere I gamle dag gik man til fodbold, spejder og gymnastik for at være sammen med sine venner det gør man ikke mere Perspektiver på børn, unge og en fritidsarena i forandring! Holstebro 18.september 2017 Børne-

Læs mere

PATIENTOPLEVET KVALITET 2013

PATIENTOPLEVET KVALITET 2013 Patientoplevet kvalitet Antal besvarelser: 60 PATIENTOPLEVET KVALITET 2013 Svarprocent: 46% TIDSBESTILLING OG KONTAKT MED 01 KLINIKKEN 13. Har du kommentarer til tidsbestilling og kontakt med klinikken?

Læs mere

NÅR BØRN OG UNGE FRAVÆLGER GYMNASTIK OG SVØMNING

NÅR BØRN OG UNGE FRAVÆLGER GYMNASTIK OG SVØMNING NÅR BØRN OG UNGE FRAVÆLGER GYMNASTIK OG SVØMNING - Forundersøgelse til projektet Vi bevæger de unge Kick-off møde den 14. juni 2014 v/ Mette Skat Nielsen LIDT OM METODE Hvad gjorde vi og med hvem? Kvantitative

Læs mere

Spørgeskema. Unge 12-15 år. (Dansk)

Spørgeskema. Unge 12-15 år. (Dansk) Spørgeskema Unge 12-15 år (Dansk) Kære 12-15- årige din opfattelse, Godt at vide: Hvordan gør du? Eksempel: 15. Hvor stor en del af året bor du i dit boligområde? Hvad får du ud af det? 1 Først et par

Læs mere

Uddrag fra HE rapport

Uddrag fra HE rapport Uddrag fra HE rapport Tabel A viser elevernes vurdering af, om de føler de har oplevet et anderledes skoleår i forhold til deres tidligere skoleår i folkeskolen. Tabel A Føler du at du har oplevet et anderledes

Læs mere

Børneliv version 2.0. Perspektiver på tweens, fritidsliv og trivsel

Børneliv version 2.0. Perspektiver på tweens, fritidsliv og trivsel Børneliv version 2.0 Perspektiver på tweens, fritidsliv og trivsel Viborg 7.oktober 2013 Fire vigtige spørgsmål.. Hvor mange 9-12-årige har en FB-profil og hvor mange 15-årige går det til fest hver uge?

Læs mere

Trivselsundersøgelse enhed1 okt 13

Trivselsundersøgelse enhed1 okt 13 Indhold Indhold... 1 Lokaler og fællesområder... 3 Er du glad for dit klasselokale?... 3 med valgmuligheder... 3 Er der plads nok i klassen?... 4 med valgmuligheder... 4 Er legeområderne på skolen gode?...

Læs mere

Man går ikke primært til noget for at være sammen med sine venner! Perspektiver på tween, ungdom og foreningsliv i en synes godt om -kultur!

Man går ikke primært til noget for at være sammen med sine venner! Perspektiver på tween, ungdom og foreningsliv i en synes godt om -kultur! Man går ikke primært til noget for at være sammen med sine venner! Perspektiver på tween, ungdom og foreningsliv i en synes godt om -kultur! Vingsted 20.november 2015 5.klasse i 1984 5.klasse i 2015 Foreningslivet

Læs mere

Selvevaluering foretaget i juni 2014 af skoleåret 2013/14.

Selvevaluering foretaget i juni 2014 af skoleåret 2013/14. Selvevaluering foretaget i juni 2014 af skoleåret 2013/14. Her på skolen er vi meget interesserede i at tilbyde den bedst mulige undervisning, trivsel og service til vores elever og jer som forældre. Derfor

Læs mere

BØRNEINDBLIK 8/14 ET AKTIVT FRITIDSLIV SKABER STØRRE TRIVSEL

BØRNEINDBLIK 8/14 ET AKTIVT FRITIDSLIV SKABER STØRRE TRIVSEL BØRNEINDBLIK 8/14 ANALYSENOTAT FRA BØRNERÅDET NR. 8/2014 1. ÅRGANG 21. NOVEMBER 2014 ANALYSE: 13-ÅRIGES FRITIDSLIV ET AKTIVT FRITIDSLIV SKABER STØRRE TRIVSEL Børn med et aktivt fritidsliv er oftere i god

Læs mere

Selvevaluering 2009 10

Selvevaluering 2009 10 Selvevaluering 2009 10 Selvevalueringen er foretaget i 2 klasser i foråret 2010. Lever skolen generelt op til værdigrundlaget? I høj grad 52.6% I nogen grad 47.4% I ringe grad 0% Bliver du under dit ophold

Læs mere

VK Det bedste fundament for uddannelse

VK Det bedste fundament for uddannelse 2014 VK Det bedste fundament for uddannelse 1 Stephanie, 2.g og rytter Dét at være Team Danmark elev på VK, gør at jeg ikke er nødsaget til at gå på kompromis med min sport pga. min uddannelse, eller omvendt.

Læs mere

KOMMENTARRAPPORT. Pederstrup Efterskole Lolland Kommune (Privatskoler) Termometeret

KOMMENTARRAPPORT. Pederstrup Efterskole Lolland Kommune (Privatskoler) Termometeret KOMMENTARRAPPORT Pederstrup Efterskole Lolland Kommune (Privatskoler) Termometeret Læsevejledning Kommentarrapporten viser de kommentarer, som eleverne har skrevet ved spørgsmål med kommentarfelter, se

Læs mere

ELEVUNDERSØGELSE 8. og 9. klasse

ELEVUNDERSØGELSE 8. og 9. klasse Nr. Spørgsmål Svarkategorier Kommentar Filter: Hvis IP-nummer er ulige, skal der stå matematik igennem skemaet. Hvis IP-nummer er lige, skal der stå dansk igennem skemaet. Velkommen til undersøgelsen.

Læs mere

BIKVA. opsamling fra fokusgruppeinterview. Tusind tak for jeres deltagelse. Andet:

BIKVA. opsamling fra fokusgruppeinterview. Tusind tak for jeres deltagelse. Andet: Andet: Sociale medier i undervisningen fra hvornår? Evt. allerede fra 3. klasse. Computere med fra hvornår? Og hvad må de bruges til? Spilleregler. Kan skolen være en større debattør i Silkeborgs kulturliv?

Læs mere

Trivselsundersøgelse for skolen på Skovgården 2017

Trivselsundersøgelse for skolen på Skovgården 2017 Trivselsundersøgelse for skolen på Skovgården 2017 Undersøgelsen er foretaget med udgangspunkt i et spørgeskema af en medarbejder i skolen, og der er hentet inspiration fra andre trivselsundersøgelser

Læs mere

8.klasses mening om: - om læring og det faglige niveau i folkeskolen (En afstemning i Børnerådet Børne- og ungepanel)

8.klasses mening om: - om læring og det faglige niveau i folkeskolen (En afstemning i Børnerådet Børne- og ungepanel) 8.klasses mening om: - om læring og det faglige niveau i folkeskolen (En afstemning i Børnerådet Børne- og ungepanel) maj 2005 1 Indledning Børnerådet har foretaget en afstemning i Børnerådets Børne- og

Læs mere

Undersøgelse af danske skolebørns viden om menneskerettigheder og børnekonventionen

Undersøgelse af danske skolebørns viden om menneskerettigheder og børnekonventionen Undersøgelse af danske skolebørns viden om menneskerettigheder og børnekonventionen . Indledning. Baggrund for undersøgelsen TNS Gallup har for UNICEF Danmark og Institut for Menneskerettigheder gennemført

Læs mere

Etisk Regnskab. Silkeborg Bibliotek

Etisk Regnskab. Silkeborg Bibliotek Etisk Regnskab for Silkeborg Bibliotek Tillæg: Børnenes udsagn i grafisk fremstilling Ved en beklagelig fejl er dette materiale faldet ud af hovedudgaven af det etiske regnskab. Tillægget kan som det øvrige

Læs mere

"Vi havde hørt godt om skolen fra nogle venner. Det havde også betydning, at skolen har niveau inddelt undervisning".

Vi havde hørt godt om skolen fra nogle venner. Det havde også betydning, at skolen har niveau inddelt undervisning. Selvevaluering 2012 Sammenfatning og konklusion. Bestyrelsen for Skanderup Efterskole og skolens ledelse har i år besluttet at spørge forældregruppen om deres tilfredshed med skoleåret. Vi finder det meget

Læs mere

0. Konklusion. Resultaterne fra en spørgeskemaundersøgelse ved Stille Piger under Ungdomsskolen Favrskov 2011

0. Konklusion. Resultaterne fra en spørgeskemaundersøgelse ved Stille Piger under Ungdomsskolen Favrskov 2011 Modelfoto: Colourbox Denne rapport indeholder resultater af en anonym spørgeskemaundersøgelse gennemført blandt deltagerne på Ungdomsskolen Favrskovs tre Stille Piger Hold i henholdsvis Ulstrup og Hinnerup

Læs mere

Det handler om andet end fodbold. DBU Sjælland

Det handler om andet end fodbold. DBU Sjælland Det handler om andet end fodbold DBU Sjælland Program Præsentation og baggrund Hvad siger de unge??? Forskel i køn og typer Årsager til frafald Muligheder for fastholdelse Klubliv Opsamling DBU Sjælland

Læs mere

1. Indledning og læseguide s. 1. 2. Elevfordelingen fordelt på klasse og køn s. 2

1. Indledning og læseguide s. 1. 2. Elevfordelingen fordelt på klasse og køn s. 2 Maj 21 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning og læseguide s. 1 2. Elevfordelingen fordelt på klasse og køn s. 2 3. Hashforbruget s. 3-3.1. Hashforbruget sammenlignet med landsgennemsnittet s. 5-3.2. Elevernes

Læs mere

trivsel, tryghed og tro på nytænkning hos de lokale Pigespejderfællesskaber

trivsel, tryghed og tro på nytænkning hos de lokale Pigespejderfællesskaber trivsel, tryghed og tro på nytænkning hos de lokale Pigespejderfællesskaber 2 Hovedbestyrelsens sammenfatning af undersøgelse fra Center for Ungdomsstudier, udarbejdet oktober 2014 Introduktion Er det

Læs mere

EFFEKTER AF BØRNESAGENS STIPENDIER

EFFEKTER AF BØRNESAGENS STIPENDIER 2014 EFFEKTER AF BØRNESAGENS STIPENDIER -analyse af stipendier uddelt i januar og august 2014 Selvværd Trivsel Stipendier Rollemodel Optimisme Analyse af effekter af uddannelses- og fritidsstipendier til

Læs mere

Velkommen. Mentaltræner Jane Meyer-Zeuthen

Velkommen. Mentaltræner Jane Meyer-Zeuthen Velkommen Hvem er nu det og hvad nu..? Jane Meyer-Zeuthen. Arbejder som skolelærer, coach og mentaltræner. Jeg arbejder med personer som vil noget mere Hvad er formålet? OVERSKUD FORMAT VILJE Personlig/mental

Læs mere

BØRNEINDBLIK 1/14 ANALYSE: VOKSNE TALER FOR LIDT MED BØRN OM SVÆRE EMNER KYS, KÆRLIGHED OG KØNSHÅR 13-ÅRIGE VIL TALE OM DET

BØRNEINDBLIK 1/14 ANALYSE: VOKSNE TALER FOR LIDT MED BØRN OM SVÆRE EMNER KYS, KÆRLIGHED OG KØNSHÅR 13-ÅRIGE VIL TALE OM DET BØRNEINDBLIK 1/14 ANALYSENOTAT FRA BØRNERÅDET NR. 1/2014 1. ÅRGANG 28. JANUAR 2014 ANALYSE: VOKSNE TALER FOR LIDT MED BØRN OM SVÆRE EMNER KYS, KÆRLIGHED OG KØNSHÅR 13-ÅRIGE VIL TALE OM DET En ny undersøgelse

Læs mere

Selvevaluering skoleåret 2015/16: Selvevalueringen er foretaget i juni 2016 Vision

Selvevaluering skoleåret 2015/16: Selvevalueringen er foretaget i juni 2016 Vision Selvevaluering skoleåret 2015/16: Selvevalueringen er foretaget i juni 2016 Vision På Waldemarsbo er vores fornemste opgave at højne elevernes selvværd, selvforståelse og selvstændighed, således, at eleverne

Læs mere

De pårørende har ordet Kommentarsamling for pårørende til beboere på Autisme Center Holmehøj

De pårørende har ordet Kommentarsamling for pårørende til beboere på Autisme Center Holmehøj De pårørende har ordet 2012 Kommentarsamling for pårørende til beboere på Autisme Center Holmehøj Indledning Denne kommentarsamling indeholder de kommentarer, som de pårørende har givet i forbindelse med

Læs mere

Juni. Afrapportering fra: Lundehus, Kildevældsskolen & Rådmandsgade skole. Spørgeskema, gps og bevægelsesmåler

Juni. Afrapportering fra: Lundehus, Kildevældsskolen & Rådmandsgade skole. Spørgeskema, gps og bevægelsesmåler Afrapportering fra: Lundehus, Kildevældsskolen & Rådmandsgade skole Juni 2012 Spørgeskema, gps og bevægelsesmåler Rapporten er udarbejdet af Syddansk Universitet, Center for Interventionsforskning Indledning

Læs mere

Overblik over resultatet for tjeklisten (fysiske forhold, som er blevet udfyldt for den enkelte klasse i fællesskab i klassen)

Overblik over resultatet for tjeklisten (fysiske forhold, som er blevet udfyldt for den enkelte klasse i fællesskab i klassen) I uge 47-49 gennemførte vi den lovpligtige Undervisningsmiljøvurdering (UMV) på Syvstjerneskolen. Det blev i form af en spørgeskemaundersøgelse, hvor den enkelte elev/klassen svarede på spørgsmål om undervisningen,

Læs mere

SPØRGESKEMA TIL FORÆLDRE TIL ELEVER I SKOLER (INKL. SPECIALKLASSER)

SPØRGESKEMA TIL FORÆLDRE TIL ELEVER I SKOLER (INKL. SPECIALKLASSER) Undersøgelse af forældres brugerhed med skolerne i kommunen Januar 2015 SPØRGESKEMA TIL FORÆLDRE TIL ELEVER I SKOLER (INKL. SPECIALKLASSER) Det er valgfrit for kommunen, om de spørgsmål, der står med fed

Læs mere

BILAGSRAPPORT. Ringe Fri- og Efterskole Faaborg-Midtfyn Kommune (Privatskoler) Termometeret

BILAGSRAPPORT. Ringe Fri- og Efterskole Faaborg-Midtfyn Kommune (Privatskoler) Termometeret BILAGSRAPPORT Ringe Fri- og Efterskole Faaborg-Midtfyn Kommune (Privatskoler) Termometeret Læsevejledning Bilagsrapporten viser elevernes samlede beelser af de enkelte spørgsmål, som indgår i undersøgelsen.

Læs mere

N: Jeg hedder Nina og jeg er 13 år gammel. Jeg har været frivillig et år.

N: Jeg hedder Nina og jeg er 13 år gammel. Jeg har været frivillig et år. Interview Fokusgruppe med instruktører i alderen - år 0 0 0 0 Introduktionsrunde: I: Vil I starte med at præsentere jer i forhold til hvad I hedder, hvor gamle I er og hvor lang tid I har været frivillige

Læs mere

Interview med pigerne

Interview med pigerne Interview med pigerne Interviewer: M = Michelle og J = Julie Informanter: K = Karla og S = Sofie 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 M: For en god ordens skyld

Læs mere

Undersøgelse af undervisningsmiljøet på Flemming Efterskole 2013

Undersøgelse af undervisningsmiljøet på Flemming Efterskole 2013 Undersøgelse af undervisningsmiljøet på Flemming Efterskole 2013 1.0 INDLEDNING 2 2.0 DET SOCIALE UNDERVISNINGSMILJØ 2 2.1 MOBNING 2 2.2 LÆRER/ELEV-FORHOLDET 4 2.3 ELEVERNES SOCIALE VELBEFINDENDE PÅ SKOLEN

Læs mere

Samspillet GIV PLADS TIL ALLE LÆRERVEJLEDNING TIL INDSKOLINGEN DEL DINE FIDUSER

Samspillet GIV PLADS TIL ALLE LÆRERVEJLEDNING TIL INDSKOLINGEN DEL DINE FIDUSER DEL DINE FIDUSER GIV PLADS TIL ALLE LÆRERVEJLEDNING TIL INDSKOLINGEN Samspillet 9 ud af 10 forældre mener, at debat om børnenes trivsel og problemer i klassen er det vigtigste indhold på et forældremøde.

Læs mere

Aktivt idrætsliv for udsatte børn fra mindrebemidlede hjem

Aktivt idrætsliv for udsatte børn fra mindrebemidlede hjem Aktivt idrætsliv for udsatte børn fra mindrebemidlede hjem Evaluering af projekt December 2012 Aktivt idrætsliv for udsatte børn fra mindrebemidlede hjem Evaluering af projekt Rapporten udarbejdet af:

Læs mere

Idékatalog til BMX. - Forslag til rekruttering og fastholdelse

Idékatalog til BMX. - Forslag til rekruttering og fastholdelse Idékatalog til BMX - Forslag til rekruttering og fastholdelse 1 Hvad forstås ved frivilligt arbejde? På både Strategiseminaret (september 2012) og Klublederseminaret (november 2012) blev der diskuteret

Læs mere

Tilfredshedsundersøgelse gennemført af MDI i maj 2012

Tilfredshedsundersøgelse gennemført af MDI i maj 2012 Tilfredshedsundersøgelse gennemført af MDI i maj 2012 Spørgsmålene er besvaret på en skala fra 1-5 hvor 5 er det bedste Om barnet 2012 Børnenes gennemsnitsalder 3,4 Tilfredshed og trivsel a) Jeg er samlet

Læs mere

Undersøgelse om årsager til frafald i spejderbevægelsen

Undersøgelse om årsager til frafald i spejderbevægelsen Undersøgelse om årsager til frafald i spejderbevægelsen - Frafald blandt 11-14-årige lavet af Center for Ungdomsforskning for Spejderne i Danmark, 2010 Personerne i præsentationen har ingen relation til

Læs mere

Trivselsundersøgelse til kvalitetsrapport 2013 Greve

Trivselsundersøgelse til kvalitetsrapport 2013 Greve Trivselsundersøgelse til kvalitetsrapport 2013 Greve Indhold Indhold... 2 Information... 3 Besvarelser medtaget i denne rapport... 3 Fysiske: Skolens udearealer... 4 Har skolen nogen gode legepladser?...

Læs mere

Dette notat tager udgangspunkt i besvarelserne fra de multibaner, som har indsendt selvevalueringen.

Dette notat tager udgangspunkt i besvarelserne fra de multibaner, som har indsendt selvevalueringen. Notat NIRAS Konsulenterne A/S Åboulevarden 80 Postboks 615 DK-8100 Århus C Lokale- og Anlægsfonden MULTIBANER Telefon 8732 3298 Fax 8732 3333 E-mail thi@niraskon.dk CVR-nr. 20940395 Notat vedrørende multibaner

Læs mere

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE Forældre til elever i folkeskoler (inkl. specialklasser) Landsdækkende baselinemåling 2015 Antal beelser: 1.874 Svarprocent: 60,0 % Side 1 ud af 14 sider Introduktion Økonomi-

Læs mere

Interview med eleven Asta I = interviewer (Anders), A = informant (Asta)

Interview med eleven Asta I = interviewer (Anders), A = informant (Asta) nterview med eleven sta = interviewer (nders), = informant (sta) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 Yes, jamen mit navn det er nders, og du hedder? Jeg

Læs mere

Forord. Fritid og Kultur, januar 2008

Forord. Fritid og Kultur, januar 2008 Børns fritidsvaner i Høje-Taastrup Kommune Fritid og Kultur Januar 2008 1 Forord Fritid og Kultur i Høje-Taastrup Kommune iværksatte i efteråret 2007 en undersøgelse omhandlende børn og unges fritidsvaner

Læs mere