Evaluering af Projekt Aktiv Fritid i Esbjerg Kommune. - Evaluering af de kortsigtede mål

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Evaluering af Projekt Aktiv Fritid i Esbjerg Kommune. - Evaluering af de kortsigtede mål"

Transkript

1 Evaluering af Projekt Aktiv Fritid i Esbjerg Kommune - Evaluering af de kortsigtede mål

2 Indhold 1.0 INDLEDNING FORMÅLET MED PROJEKT AKTIV FRITID MÅLGRUPPE FORMÅLET MED EVALUERINGEN AF DE KORTSIGTEDE MÅL DATAMATERIALET Registreringsskema Halv- og helårsevaluering EVALUERING AF DE KORTSIGTEDE MÅL REGISTRERINGSSKEMA Antal børn/unge påbegyndt projekt Aktiv Fritid Fastholdelse af børn/unge i Projekt Aktiv Fritid HALV- OG HELÅRSEVALUERING Mentor Fritidsaktiviteten Trivsel OPSUMMERING...19 Side 2 af 21

3 1.0 Indledning Evalueringen af de kortsigtede mål vedr. projekt Aktiv Fritid er foretaget af konsulentfirmaet Lilhauge Svarrer i samarbejde med SSP og Forebyggelse Esbjerg Kommune. 1.1 Formålet med projekt Aktiv Fritid Det overordnede formål med projektet er at udvikle og afprøve metoder, så stærkt socialt udsatte børn og unge kan deltage aktivt i det frivillige forenings- og klubliv. Dette gøres ved at etablere ordninger for disse børn, som blandt andet omfatter økonomisk støtte, fritidsvejledning og en mentorordning. På længere sigt er formålet, at anvende de udviklede metoder systematisk til at støtte de stærkt socialt udsatte børn/unge i en ny start, med muligheden for at kunne definere sig selv i et positivt og anerkendende perspektiv. Målet er derfor på længere sigt, at målgruppen øger deres sociale kompetencer til at indgå i sociale relationer, samt styrke deres selvværd og i sidste ende højne deres livskvalitet. 1.2 Målgruppe Projektets målgruppe er børn og unge i alderen 8-18 år, som har eller kan få en foranstaltning efter Servicelovens 52. I målgruppen indgår børn og unge, der kan defineres som stærkt socialt udsatte og som har sociale, personlige og/eller adfærdsmæssige vanskeligheder, der skal tages højde for. Endvidere vil mange af målgruppens børn og unge have svag forældreopbakning. I målgruppen indgår ikke børn og unge med store psykiske problemer, med et tungt misbrug eller som er stærkt kriminelle/farlige. 1.3 Formålet med evalueringen af de kortsigtede mål Denne rapport indeholder det samlede resultater fra hele projektperiodens evalueringen af de kortsigtede mål. Formålet med denne evaluering er at få kortlagt, om de kortsigtede mål for projektet er indfriet. De kortsigtede mål er at; stærkt udsatte børn/unge skal påbegynde en fritidsaktivitet i løbet af den samlede projektperiode fra d til d procent af målgruppen stadig er tilknyttet en fritidsaktivitet efter det første år - 60 procent af målgruppens forældre støtter aktivt op om barnets/den unges deltagelse i fritidsaktiviteten efter 6 måneder (ifølge barnet/den unge selv) - 80 procent af målgruppen, som har påbegyndt og stadig fastholdes i en fritidsaktivitet oplever, at have fået flere venner/lettere ved samvær med voksne/jævnaldrende efter det første år - 80 procent af målgruppen, som har påbegyndt og stadig fastholdes i en fritidsaktivitet oplever, at have øget sin fysiske udfoldelse efter det første år Side 3 af 21

4 1.4 Datamaterialet Dokumentationen af de kortsigtede mål er foretaget ved brug af et registreringsskema med information om det enkelte barn/den enkelte unge. Derudover er der foretaget en evaluering et halvt og et helt år efter at barnet/den unge er indtrådt i projektet, hvor han/hun er blevet bedt om at vurdere forløbet efter det første halve år og det første hele år Registreringsskema Registreringsskemaet er udfyldt af fritidsvejlederne, som bl.a. har registret følgende ift. de børn/unge, der er blevet tilknyttet projektet: Barnets/den unges navn Barnets/den unges bopæl Hvem barnet/den unge er henvist af Tidspunkt for opstartssamtale Kontaktperson/vejleder Mentor Den forening barnet/den unge er tilknyttet Træningstider Starttidspunkt i foreningen Besvarelse af halv- og helårsevaluering Om barnet/ den unge er stoppet og begrundelse herfor Halv- og helårsevaluering Halvårsevalueringen og helårsevalueringen er en elektronisk evaluering, som børnene/de unge er blevet bedt om at besvare efter de har været tilknyttet projektet i hhv. et halvt og et helt år. Datamaterialet fra halvårsevalueringen består i denne rapport af 141 besvarelser, indsamlet i perioden fra d til d Datamaterialet fra helårsevalueringen består i denne rapport af 65 besvarelser, indsamlet i perioden fra d til d Børnene/de unge har bl.a. skulle evaluere: Deres mentor Den fritidsaktivitet, de går til pt. Deres fysiske form efter de er startet på den pågældende fritidsaktivitet Forældrenes opbakning Om de har fået nye venner efter de er startet på den pågældende fritidsaktivitet 1 I evalueringen efter 1. projektår, er der ikke foretaget nogen helårsevalueringen, da ingen af børnene havde deltaget i projektet i et år på daværende tidspunkt. Side 4 af 21

5 Børnene/de unge har besvaret evalueringen vha. en tablet, som deres mentor eller fritidsvejlederen har haft med. Mentor/fritidsvejlederen har stået til rådighed under besvarelsen, hvis barnet/den unge har haft brug for hjælp i forbindelse med besvarelsen. Tabel 1 viser kønsfordelingen for de 141 børn/unge, der har besvaret halvårsevalueringen. Tabel 1 Er du: Antal Procent Dreng 88 62,4 Pige 53 37,6 I alt ,0 Tabel 2 viser kønsfordelingen for de 65 børn/unge, der har besvaret helårsevalueringen. Tabel 2 Er du: Antal Procent Dreng 44 67,7 Pige 21 32,3 I alt ,0 Som det ses af tabel 1 og 2 er andelen af drenge større end andelen af piger. 62,4 % svarende til ca. 6 ud af 10, der har besvaret halvårsevalueringen, og 67,7 % svarende til ca. 7 ud af 10, der har besvaret helårsevalueringen er drenge. Tabel 3 viser aldersfordelingen for de 141 børn/unge, der har besvaret halvårsevalueringen. Tabel 3 Hvor gammel er du? Antal Procent Under 8 år 1 0,7 8 år 13 9,2 9 år 14 9,9 10 år 15 10,6 11 år 21 14,9 12 år 14 9,9 13 år 21 14,9 14 år 18 12,8 15 år 9 6,4 16 år 5 3,5 17 år 8 5,7 18 år 1 0,7 Over 18 år 1 0,7 I alt ,0 Side 5 af 21

6 Tabel 4 viser aldersfordelingen for de 65 børn/unge, der har besvaret helårsevalueringen. Tabel 4 Hvor gammel er du? Antal Procent Under 8 år 0 0,0 8 år 1 1,5 9 år 6 9,2 10 år 3 4,6 11 år 8 12,3 12 år 9 13,8 13 år 8 12,3 14 år 8 12,3 15 år 10 15,4 16 år 4 6,2 17 år 5 7,7 18 år 2 3,1 Over 18 år 1 1,5 Total ,0 For de af børnene/de unge, der har besvaret halvårsevalueringen, er 89,4 % svarende til ca. 18 ud af 20 under 16 år. For de af børnene/de unge, der har besvaret helårsevalueringen, er 81,5 % svarende til ca. 16 ud af 20 under 16 år. Tabel 5 viser forældrenes etniske baggrund for de 141 børn/unge, der har besvaret halvårsevalueringen. Tabel 5 Er dine forældre født i Danmark? Antal Procent Begge mine forældre er født i Danmark 84 59,6 Min far er født i Danmark, men det er min mor ikke 8 5,7 Min mor er født i Danmark, men det er min far ikke 8 5,7 Ingen af mine forældre er født i Danmark 38 27,0 Andet 3 2,1 I alt ,0 Tabel 6 viser forældrenes etniske baggrund for de 65 børn/unge, der har besvaret helårsevalueringen. Tabel 6 Er dine forældre født i Danmark? Antal Procent Begge mine forældre er født i Danmark 46 70,7 Min far er født i Danmark, men det er min mor ikke 5 7,7 Min mor er født i Danmark, men det er min far ikke 4 6,2 Ingen af mine forældre er født i Danmark 10 15,4 Andet 0 0,0 I alt ,0 Side 6 af 21

7 For de af børnene/de unge, der har besvaret halvårsevalueringen, har 59,6 % svarende til ca. 12 ud af 20 forældre, som begge er født i Danmark, mens det gør sig gældende for 70,7 % svarende til ca. 14 ud af 20 ved helårsevalueringen. 2.0 Evaluering af de kortsigtede mål I denne evaluering undersøges bl.a. om målsætningen for de kortsigtede mål er blevet opfyldt, ved at sammenholde de registrerede informationer fra registreringsskemaerne samt halv- og helårsevalueringerne med de forventede resultater. Derudover vil der i evalueringen også blive set nærmere på børnene/de unges vurdering af deres mentor og den fritidsaktivitet de går til samt deres generelle trivsel. 2.1 Registreringsskema Antal børn/unge påbegyndt projekt Aktiv Fritid Tabel 7 viser antallet af børn/unge, der er påbegyndt projekt Aktiv Fritid i perioden fra d til d Tabel Piger Drenge Samlet Antal Antal Antal Som det fremgår af afsnit 1.3 er målsætningen, at 300 stærkt udsatte børn/unge skal påbegynde en fritidsaktivitet i løbet af projektet. I perioden fra d til d , er der registreret en opstartsdato på i alt 346 børn/unge. Dermed kan det konkluderes at målsætningen om, at 300 stærkt udsatte børn/unge skal påbegynde en fritidsaktivitet, er indfriet Fastholdelse af børn/unge i Projekt Aktiv Fritid Tabel 8 viser antallet af børn/unge, der stadig er tilknyttet projekt Aktiv Fritid efter et år. I tabellen indgår kun de børn/unge, der har haft mulighed for at være tilknyttet projektet i et år, dvs. børn/unge, der blev tilknyttet projektet i perioden fra d til d , hvilket drejer sig om 252. Side 7 af 21

8 Tabel 8 Piger Drenge Samlet Antal Procent Antal Procent Antal Procent Har været tilknyttet en fritidsaktivitet 41 43,6% 79 50,0% ,6% et år og har ikke brug for projektets hjælp længere Forlænget deres tilknytning med 15 16,0% 16 10,1% 31 12,3% projektet udover et år Stoppet før tid skal på efterskole 6 6,4% 5 3,2% 11 4,4% Stoppet før tid har fået fritidsjob 1 1,1% 0 0,0% 1 0,4% Stoppet før tid pga. anbringelse 2 2,1% 5 3,2% 7 2,8% Stoppet før tid pga. fraflytning fra 2 2,1% 3 1,9% 5 2,0% Esbjerg Kommune Stoppet før tid, men har selv fundet en 1 1,1% 0 0,0% 1 0,4% ny fritidsaktivitet Er ikke længere tilknyttet en 10 10,6% 16 10,1% 26 10,3% fritidsaktivitet grundet manglende motivation/ problemer derhjemme Er ikke længere tilknyttet en 2 2,1% 1 0,6% 3 1,2% fritidsaktivitet grundet sygdom Er aldrig kommet i gang med en 3 3,2% 12 7,6% 15 6,0% fritidsaktivitet Andet 11 11,7% 21 13,3% 32 12,7% I alt , ,0% ,0% Som det fremgår af afsnit 1.3 er målsætningen, at 80 procent af målgruppen stadig er tilknyttet en fritidsaktivitet efter det første år. Andelen af børn/unge, som har påbegyndt en fritidsaktivitet, og stadig er tilknyttet en fritidsaktivitet efter et år er på 59,9 %. 10,0 % er stoppet før tid enten fordi de er flyttet fra kommunen, kommet på efterskole, har fået et fritidsjob, blevet anbragt uden for hjemmet eller selv har fundet en fritidsaktivitet uden om projektet. 30,2 % har af andre årsager valgt at afslutte deres fritidsaktivitet og er ikke længere tilknyttet projekt Aktiv Fritid. Dermed kan det konkluderes, at målsætningen om at 80 procent af målgruppen stadig er tilknyttet en fritidsaktivitet efter det første år ikke er indfriet. Det skyldes bl.a. en række udefrakommende faktorer, som projekt Aktiv Fritid ikke har haft indflydelse på, f.eks. at barnet/den unge er flyttet/blevet anbragt uden for kommunen eller er startet på efterskole, og derfor ikke længere har mulighed for at være tilknyttet projektet. Derudover har en enkelt af børnene/de unge selv fundet en fritidsaktivitet, og en anden har fået et fritidsjob i stedet. Når ovennævnte børn/unge modregnes ligger andelen af børn/unge, som har påbegyndt en fritidsaktivitet, og stadig er tilknyttet denne fritidsaktivitet efter et år på 66,6 %. Side 8 af 21

9 2.2 Halv- og helårsevaluering Følgende datamateriale bygger på resultater fra de halv- og helårsevalueringer, der er foretaget i perioden fra d frem til d Mentor Tabel 9 viser andelen, der har en mentor for de 141 børn/unge, der har besvaret halvårsevalueringen. Tabel 9 Har du en mentor? Antal Procent Ja 74 52,5 Nej 67 47,5 I alt ,0 Tabel 10 viser andelen, der har en mentor for de 65 børn/unge, der har besvaret helårsevalueringen. Tabel 10 Har du en mentor? Antal Procent Ja 26 40,0 Nej 39 60,0 I alt ,0 For de af børnene/de unge, der har besvaret halvårsevalueringen, har 52,5 % svarende til ca. 5 ud af 10 en mentor tilknyttet projektet. For de af børnene/de unge, der har besvaret helårsevalueringen, har 40,0 % svarende til 4 ud af 10 en mentor tilknyttet projektet. Tabel 11 viser børnene/de unges vurdering af deres mentor, for de børn/unge der har besvaret halvårsevalueringen. Tabel 11 2 Jeg er glad for min mentor Antal Procent Enig 65 87,8 Delvis enig 7 9,5 Delvis uenig 2 2,7 Uenig 0 0,0 I alt ,0 Tabel 12 viser børnene/de unges vurdering af deres mentor, for de børn/unge der har besvaret helårsevalueringen. 2 Det er kun de børn/unge, der har en mentor, som har svaret på dette spørgsmål. Side 9 af 21

10 Tabel 12 3 Jeg er glad for min mentor Antal Procent Enig ,0 Delvis enig 0 0,0 Delvis uenig 0 0,0 Uenig 0 0,0 I alt ,0 For de børn/unge, som har besvaret halvårsevalueringen og har en mentor, er 97,3 % svarende til ca. 19 ud af 20 enige i, at de er glade for den mentor de har i projekt Aktiv Fritid, mens det gør sig gældende for samtlige børn/unge, som har besvaret helårsevalueringen. Tabel 13 viser børnene/de unges vurdering af, om deres mentor har tid nok til dem, for de børn/unge der har besvaret halvårsevalueringen. Tabel 13 4 Min mentor har tid nok til mig Antal Procent Enig 62 83,8 Delvis enig 5 6,8 Delvis uenig 3 4,1 Uenig 4 5,4 I alt ,0 Tabel 14 viser børnene/de unges vurdering af, om deres mentor har tid nok til dem, for de børn/unge der har besvaret helårsevalueringen. Tabel 14 5 Min mentor har tid nok til mig Antal Procent Enig ,0 Delvis enig 0 0,0 Delvis uenig 0 0,0 Uenig 0 0,0 I alt ,0 For de børn/unge, som har besvaret halvårsevalueringen og har en mentor, er 90,6 % svarende til ca. 18 ud af 20 enige i, at deres mentor har tid nok til dem, mens det gør sig gældende for samtlige børn/unge, som har besvaret helårsevalueringen. 3 Det er kun de børn/unge, der har en mentor, som har svaret på dette spørgsmål. 4 Det er kun de børn/unge, der har en mentor, som har svaret på dette spørgsmål. 5 Det er kun de børn/unge, der har en mentor, som har svaret på dette spørgsmål. Side 10 af 21

11 2.2.2 Fritidsaktiviteten Tabel 15 viser fordelingen på halv- og helårsaktivitet for de 141 børn/unge, der har besvaret halvårsevalueringen. Tabel 15 Er din fritidsaktivitet noget du kan lave hele året rundt? Antal Procent Ja ,0 Nej, kun i sommerhalvåret 11 7,8 Nej, kun i vinterhalvåret 20 14,2 I alt ,0 Tabel 16 viser fordelingen på halv- og helårsaktivitet for de 65 børn/unge, der har besvaret helårsevalueringen. Tabel 16 Er din fritidsaktivitet noget du kan lave hele året rundt? Antal Procent Ja 53 81,5 Nej, kun i sommerhalvåret 2 3,1 Nej, kun i vinterhalvåret 10 15,4 I alt ,0 For de børn/unge, som har besvaret halvårsevalueringen, har 78,0 % svarende til ca. 16 ud af 20 en fritidsaktivitet, som de kan gå til året rundt, mens det gør sig gældende for 81,5 % svarende til ca. 16 ud af 20 børn/unge, som har besvaret helårsevalueringen. Tabel 17 viser om de børn/unge, der går til en halvårsaktivitet har en fritidsaktivitet de går til den resterende del af året. Tallene i tabel 17 omfatter de børn/unge, der har besvaret halvårsevalueringen. Tabel 17 6 Har du en fritidsaktivitet du kan gå til resten af året? Antal Procent Ja 7 22,6 Nej, men vil gerne have det 14 45,2 Nej og behøver heller ikke én 10 32,3 I alt ,0 Tabel 18 viser om de børn/unge, der går til en halvårsaktivitet har en fritidsaktivitet de går til den resterende del af året. Tallene i tabel 18 omfatter de børn/unge, der har besvaret helårsevalueringen. 6 Det er kun de børn/unge, der ikke går til en helårsfritidsaktivitet, som har svaret på dette spørgsmål. Side 11 af 21

12 Tabel 18 7 Har du en fritidsaktivitet du kan gå til resten af året? Antal Procent Ja 3 25,0 Nej, men vil gerne have det 3 25,0 Nej og behøver heller ikke én 6 50,0 I alt ,0 Af de 31 børn/unge fra halvårsevalueringen, hvis fritidsaktivitet kun er en halvårsaktivitet, har 77,5 % svarende til ca. 3 ud af 4 ikke en fritidsaktivitet, som de går til den resterende del af året. 45,2 % svarende til ca. 2 ud af 4, der går til en halvårsaktivitet i projektet, vil gerne have en fritidsaktivitet, de kan gå til den resterende del af året. Af de 12 børn/unge fra helårsevalueringen, hvis fritidsaktivitet kun er en halvårsaktivitet, har 75,0% svarende til 3 ud af 4 ikke en fritidsaktivitet, som de går til i den resterende del af året. 25,0 % svarende til 1 ud af 4, der går til en halvårsaktivitet i projektet, vil gerne have en fritidsaktivitet, de kan gå til den resterende del af året. Tabel 19 viser hvor høj en fysisk intensitet fritidsaktiviteten har. Tabellen viser resultatet for de 141 børn/unge, der har besvaret halvårsevalueringen. Tabel 19 Hvilken fysisk intensitet har din aktivitet? Antal Procent Høj: (idrætsdicipliner eks. Svømning) ,9 Middel: (Spejder, rollespil o. lign.) 16 11,3 Lav: (Skak, dart o. lign.) 18 12,8 I alt ,0 Tabel 20 viser hvor høj en fysisk intensitet fritidsaktiviteten har. Tabellen viser resultatet for de 65 børn/unge, der har besvaret helårsevalueringen. Tabel 20 Hvilken fysisk intensitet har din aktivitet? Antal Procent Høj: (idrætsdicipliner eks. Svømning) 44 67,7 Middel: (Spejder, rollespil o. lign.) 11 16,9 Lav: (Skak, dart o. lign.) 10 15,4 I alt ,0 For de af børnene/de unge der har besvaret halvårsevalueringen, går 75,9 % svarende til ca. 15 ud af 20 til en fritidsaktivitet med høj fysisk intensitet som f.eks. fodbold eller svømning. 7 Det er kun de børn/unge, der ikke går til en helårsfritidsaktivitet, som har svaret på dette spørgsmål. Side 12 af 21

13 For de af børnene/de unge der har besvaret helårsevalueringen, går 67,7 % svarende til ca. 14 ud af 20 til en fritidsaktivitet med høj fysisk intensitet som f.eks. fodbold eller svømning. Tabel 21 viser om børnene/de unge, som har besvaret halvårsevalueringen, stadig går til en fritidsaktivitet 8. Tabel 21 Er du droppet ud af din fritidsaktivitet inden sæsonafslutningen (f.eks. stoppet til fodbold eller gymnastik inden sæsonen var Antal Procent færdig). Nej 93 80,2 Ja, men går til en anden fritidsaktivitet under Aktiv Fritid 10 8,6 Ja, men går til en anden fritidsaktivitet der ikke er under Aktiv Fritid 4 3,4 Ja, og går ikke til en fritidsaktivitet længere 9 7,8 Total ,0 Tabel 22 viser om børnene/de unge, som har besvaret helårsevalueringen, stadig går til en fritidsaktivitet. Tabel 22 Er du droppet ud af din fritidsaktivitet inden sæsonafslutningen (f.eks. stoppet til fodbold eller gymnastik inden sæsonen var Antal Procent færdig). Nej 45 69,2 Ja, men går til en anden fritidsaktivitet under Aktiv Fritid 7 10,8 Ja, men går til en anden fritidsaktivitet der ikke er under Aktiv Fritid 3 4,6 Ja, og går ikke til en fritidsaktivitet længere 10 15,4 Total ,0 For de børn/unge, som har besvaret halvårsevalueringen, er 19,8 % svarende til ca. 4 ud af 20 droppet ud af fritidsaktiviteten, og 7,8 % svarende til ca. 2 ud af 20 går ikke til en fritidsaktivitet længere. For de børn/unge, som har besvaret helårsevalueringen, er 30,8 % svarende til ca. 6 ud af 20 droppet ud af fritidsaktiviteten, og 15,4 % svarende til ca. 3 ud af 20 går ikke til en fritidsaktivitet længere. Tabel 23 viser begrundelsen/begrundelserne for, at børnene/ de unge er stoppet med fritidsaktiviteten. Tallene i tabel 23 omfatter de 23 børn/unge, der har besvaret halvårsevalueringen 9. 8 Dette spørgsmål var ikke med ved evalueringen efter 1. projektår. 9 Dette spørgsmål var ikke med ved evalueringen efter 1. projektår. Side 13 af 21

14 Tabel Hvad er grunden til at du stoppede med fritidsaktiviteten? (Sæt gerne flere krydser) Antal Procent Jeg ville hellere gå til en anden fritidsaktivitet 13 56,5 Jeg havde det ikke godt med de andre børn/unge 4 17,4 Jeg havde det ikke godt med min træner/ mine trænere 2 8,7 Jeg havde det ikke godt med min mentor 1 4,3, Mine forældre synes det var for besværligt at jeg gik til fritidsaktiviteten 1 4,3 Andre grunde 5 21,7 Tabel 24 viser begrundelsen/begrundelserne for, at børnene/ de unge er stoppet med fritidsaktiviteten. Tallene i tabel 24 omfatter de 20 børn/unge, der har besvaret helårsevalueringen. Tabel Hvad er grunden til at du stoppede med fritidsaktiviteten? (Sæt gerne flere krydser) Antal Procent Jeg ville hellere gå til en anden fritidsaktivitet 13 65,0 Jeg havde det ikke godt med de andre børn/unge 1 5,0 Jeg havde det ikke godt med min træner/ mine trænere 1 5,0 Jeg havde det ikke godt med min mentor 0 0,0 Mine forældre synes det var for besværligt at jeg gik til fritidsaktiviteten 0 0,0 Andre grunde 7 35,0 Af de 23 børn/unge fra halvårsevalueringen, som er stoppet med fritidsaktiviteten, begrunder de fleste det med, at de hellere vil gå til en anden fritidsaktivitet. Af de 20 børn/unge fra helårsevalueringen, som er stoppet med fritidsaktiviteten, begrunder de fleste det med, at de hellere vil gå til en anden fritidsaktivitet Trivsel I dette afsnit er det kun de børn/unge, som stadig var en del af projekt Aktiv Fritid, da de besvarede på evalueringen, som har svaret på de følgende spørgsmål. Det drejer sig 128 børn/unge fra halvårsevalueringen og 52 børn/unge fra helårsevalueringen. Tabel 25 viser børnene/de unges vurdering af deres fritidsaktivitet. Tallene i tabel 25 omfatter de 128 børn/unge, der har besvaret halvårsevalueringen og stadig er aktive i projektet. 10 Det er kun de børn/unge, der er stoppet med en fritidsaktivitet, som har svaret på dette spørgsmål. 11 Det er kun de børn/unge, der er stoppet med en fritidsaktivitet, som har svaret på dette spørgsmål. Side 14 af 21

15 Tabel 25 Jeg er glad for den fritidsaktivitet jeg går til? Antal Procent Enig ,8 Delvis enig 13 10,2 Delvis uenig 6 4,7 Uenig 3 2,3 I alt ,0 Tabel 26 viser børnene/de unges vurdering af deres fritidsaktivitet. Tallene i tabel 26 omfatter de 52 børn/unge, der har besvaret helårsevalueringen og stadig er aktive i projektet. Tabel 26 Jeg er glad for den fritidsaktivitet jeg går til? Antal Procent Enig 44 84,6 Delvis enig 5 9,6 Delvis uenig 3 5,8 Uenig 0 0,0 I alt ,0 For de af børnene/de unge der har besvaret halvårsevalueringen er 93,0 % svarende til ca. 19 ud af 20 enige eller delvis enige i, at de er glade for den fritidsaktivitet de går til. For de af børnene/de unge der har besvaret helårsevalueringen er 94,2 % svarende til ca. 19 ud af 20 enige eller delvis enige i, at de er glade for den fritidsaktivitet de går til. Tabel 27 viser børnene/de unges vurdering af deres forældres opbakning. Tallene i tabel 27 omfatter de 128 børn/unge, der har besvaret halvårsevalueringen og stadig er aktive i projektet. Tabel 27 Mine forældre støtter aktivt op om min fritidsaktivt, når jeg har brug for det (f.eks. ser mine kampe eller kører mig til kampe) Antal Procent Enig 87 68,0 Delvis enig 26 20,3 Delvis uenig 6 4,7 Uenig 9 7,0 I alt ,0 Tabel 28 viser børnene/de unges vurdering af deres forældres opbakning. Tallene i tabel 28 omfatter de 52 børn/unge, der har besvaret helårsevalueringen og stadig er aktive i projektet. Side 15 af 21

16 Tabel 28 Mine forældre støtter aktivt op om min fritidsaktivt, når jeg har brug for det (f.eks. ser mine kampe eller kører mig til kampe) Antal Procent Enig 45 86,5 Delvis enig 6 11,5 Delvis uenig 1 1,9 Uenig 0 0,0 I alt ,0 For de af børnene/de unge, der har besvaret halvårsevalueringen, er 88,3 % svarende til ca. 18 ud af 20 enige eller delvis enige i, at deres forældre støtter aktivt op om deres fritidsaktivitet, når børnene/de unge har brug for det. For de af børnene/de unge, der har besvaret helårsevalueringen er 98,0 % enige eller delvis enige i, at deres forældre støtter aktivt op om deres fritidsaktivitet, når børnene/de unge har brug for det. Dermed kan det konkluderes, at målsætningen om at 60 procent af målgruppens forældre støtter aktivt op om barnets/den unges deltagelse i fritidsaktiviteten efter 6 måneder ifølge barnet/den unge selv, er indfriet. Tabel 29 viser børnene/de unges vurdering af, om de er kommet i bedre fysisk form efter de er startet med fritidsaktiviteten. Tallene i tabel 29 omfatter de 128 børn/unge, der har besvaret halvårsevalueringen og stadig er aktive i projektet. Tabel 29 Jeg er kommet i bedre fysisk form efter jeg startede med fritidsaktiviteten Antal Procent Enig 79 61,7 Delvis enig 27 21,1 Delvis uenig 11 8,6 Uenig 11 8,6 I alt ,0 Tabel 30 viser børnene/de unges vurdering af, om de er kommet i bedre fysisk form efter de er startet med fritidsaktiviteten. Tallene i tabel 30 omfatter de 52 børn/unge, der har besvaret helårsevalueringen og stadig er aktive i projektet. Side 16 af 21

17 Tabel 30 Jeg er kommet i bedre fysisk form efter jeg startede med fritidsaktiviteten Antal Procent Enig 34 65,4 Delvis enig 8 15,4 Delvis uenig 3 5,8 Uenig 7 13,5 I alt ,0 For de af børnene/de unge, der har besvaret halvårsevalueringen, er 82,8 % svarende til ca. 17 ud af 20 enige eller delvis enige i, at de er kommet i fysisk bedre form efter de er startet med deres fritidsaktivitet. For de af børnene/de unge, der har besvaret helårsevalueringen, er 80,8 % svarende til ca. 16 ud af 20 enige eller delvis enige i, at de er kommet i fysisk bedre form efter de er startet med deres fritidsaktivitet. Dermed kan det konkluderes, at målsætningen om at 80 procent af målgruppen, som har påbegyndt og stadig fastholdes i en fritidsaktivitet oplever at have øget sin fysiske udfoldelse, er indfriet. Tabel 31 viser børnene/de unges vurdering af, om de har fået nye venner efter de er startet med fritidsaktiviteten. Tallene i tabel 31 omfatter de 128 børn/unge, der har besvaret halvårsevalueringen og stadig er aktive i projektet. Tabel 31 Jeg har fået nye venner efter jeg startede med fritidsaktiviteten Antal Procent Enig 77 60,2 Delvis enig 21 16,4 Delvis uenig 11 8,6 Uenig 19 14,8 I alt ,0 Tabel 32 viser børnene/de unges vurdering af, om de har fået nye venner efter de er startet med fritidsaktiviteten. Tallene i tabel 32 omfatter de 52 børn/unge, der har besvaret helårsevalueringen og stadig er aktive i projektet. Tabel 32 Jeg har fået nye venner efter jeg startede med fritidsaktiviteten Antal Procent Enig 33 63,5 Delvis enig 7 13,5 Delvis uenig 7 13,5 Uenig 5 9,6 I alt ,0 Side 17 af 21

18 For de af børnene/de unge, der har besvaret halvårsevalueringen, er 76,6 % svarende til ca. 15 ud af 20 enige eller delvis enige i, at de har fået nye venner efter de er startet med fritidsaktiviteten. For de af børnene/de unge, der har besvaret helårsevalueringen, er 77,0 % svarende til ca. 15 ud af 20 enige eller delvis enige i, at de har fået nye venner efter de er startet med fritidsaktiviteten. Dermed kan det konkluderes, at målsætningen om at 80 procent af målgruppen, som har påbegyndt og stadig fastholdes i en fritidsaktivitet oplever at have fået flere venner, ikke helt er indfriet. Tabel 33 viser børnene/de unges vurdering af, om de føler sig som en del af fællesskabet i fritidsaktiviteten 12. Tallene i tabel 33 omfatter de 103 børn/unge, der har besvaret halvårsevalueringen og stadig er aktive i projektet. Tabel 33 Jeg føler mig som en del af fællesskabet i fritidsaktiviteten Antal Procent Enig 73 70,9 Delvis enig 24 23,3 Delvis uenig 6 5,8 Uenig 0 0,0 Total ,0 Tabel 34 viser børnene/de unges vurdering af, om de føler sig som en del af fællesskabet i fritidsaktiviteten. Tallene i tabel 34 omfatter de 52 børn/unge, der har besvaret helårsevalueringen og stadig er aktive i projektet. Tabel 34 Jeg føler mig som en del af fællesskabet i fritidsaktiviteten Antal Procent Enig 39 75,0 Delvis enig 10 19,2 Delvis uenig 1 1,9 Uenig 2 3,8 Total ,0 For de af børnene/de unge, der har besvaret halvårsevalueringen, er 94,2 % svarende til ca. 19 ud af 20 enige eller delvis enige i, at de føler sig som en del af fællesskabet i fritidsaktiviteten. En lignende fordeling ses for de børn/unge, der har besvaret helårsevalueringen. 12 Dette spørgsmål var ikke med ved evalueringen efter 1. projektår. Side 18 af 21

19 Tabel 35 viser børnene/de unges vurdering af, om de er blevet mere glade efter de er startet med fritidsaktiviteten 13. Tallene i tabel 35 omfatter de 103 børn/unge, der har besvaret halvårsevalueringen og stadig er aktive i projektet. Tabel 35 Jeg er blevet mere glad efter at jeg er startet med fritidsaktivitet Antal Procent Enig 80 77,7 Delvis enig 17 16,5 Delvis uenig 4 3,9 Uenig 2 1,9 I alt ,0 Tabel 36 viser børnene/de unges vurdering af, om de er blevet mere glade efter de er startet med fritidsaktiviteten. Tallene i tabel 36 omfatter de 52 børn/unge, der har besvaret helårsevalueringen og stadig er aktive i projektet. Tabel 36 Jeg er blevet mere glad efter at jeg er startet med fritidsaktivitet Antal Procent Enig 43 82,7 Delvis enig 8 15,4 Delvis uenig 1 1,9 Uenig 0 0,0 I alt ,0 For de af børnene/de unge, der har besvaret halvårsevalueringen, er 94,2 % svarende til ca. 19 ud af 20 enige eller delvis enige i, at de er blevet mere glade efter de er startet med fritidsaktiviteten. For de af børnene/de unge, der har besvaret helårsevalueringen, er 98,1 % enige eller delvis enige i, at de er blevet mere glade efter de er startet med fritidsaktiviteten. 3.0 Opsummering Målet med projekt Aktiv Fritid er at stærkt socialt udsatte børn og unge får mulighed for at deltage aktivt i det frivillige forenings- og klubliv, for derigennem at øge deres sociale kompetencer til at indgå i sociale relationer samt styrke deres selvværd og i sidste ende højne deres livskvalitet. For at kunne undersøge om formålet med projektet lykkes, er der i projektbeskrivelsen opsat en række kortsigtede og langsigtede mål for projektet. I denne rapport er samtlige evalueringer af de kortsigtede mål samlet fra projekt Aktiv Fritid. Evalueringerne af de kortsigtede mål er foretaget i perioden fra d til d Dette spørgsmål var ikke med ved evalueringen efter 1. projektår. Side 19 af 21

20 Dokumentationen af de kortsigtede mål er foretaget ved brug af et registreringsskema med information om det enkelte barn/den enkelte unge. Derudover er der foretaget en evaluering et halvt og et helt år efter at barnet/den unge er indtrådt i projektet, hvor han/hun er blevet bedt om at vurdere forløbet efter det første halve år og det første hele år. I løbet af projektet er der registreret en opstartsdato på i alt 346 børn/unge, hvilket vil sige, at 346 børn/unge er blevet tilknyttet projekt Aktiv Fritid i løbet af projektperioden. Der er foretaget halvårsevalueringer af 141 børn/unge og helårsevalueringer af 65 børn/unge, som har deltaget i projektet. Resultaterne viser, at tre af de fem kortsigtede mål er indfriet. Det drejer sig om følgende: stærkt udsatte børn/unge skal påbegynde en fritidsaktivitet i løbet af den samlede projektperiode fra d til d procent af målgruppens forældre støtter aktivt op om barnets/den unges deltagelse i fritidsaktiviteten efter 6 måneder (ifølge barnet/den unge selv) - 80 procent af målgruppen, som har påbegyndt (og stadig fastholdes i) en fritidsaktivitet oplever, at have øget sin fysiske udfoldelse efter det første år De af målene, som ikke er indfriet er at: - 80 procent af målgruppen stadig er tilknyttet en fritidsaktivitet efter det første år - 80 procent af målgruppen, som har påbegyndt (og stadig fastholdes i) en fritidsaktivitet oplever, at have fået flere venner. Målsætningen om at 80 % af målgruppen, som har påbegyndt (og stadig fastholdes i) en fritidsaktivitet oplever, at have fået flere venner, er ikke helt indfriet. Andelen ligger dog meget tæt på de 80 % ved både halv- og helårsevalueringen med henholdsvis 76,6 % og 77,0 %. Målsætningen om, at 80 % af målgruppen stadig er tilknyttet en fritidsaktivitet efter det første år er ikke indfriet, da tallet ligger på 59,9 %. At målet på de 80 % ikke er opnået skyldes bl.a. en række udefrakommende faktorer, som projekt Aktiv Fritid ikke har haft indflydelse på. Det drejer sig bl.a. om, at barnet/den unge er flyttet/blevet anbragt uden for kommunen eller er startet på efterskole, og derfor ikke længere har mulighed for at være tilknyttet projektet. Derudover har en enkelt af børnene/de unge selv fundet en fritidsaktivitet, og en anden har fået et fritidsjob i stedet. Når ovennævnte børn/unge modregnes ligger andelen af børn/unge, som har påbegyndt en fritidsaktivitet, og stadig er tilknyttet en fritidsaktivitet efter et år på 66,6 %. Udover de kortsigtede mål viser evalueringen af projektet, at over 90 % af børnene/ de unge er enige eller delvis enige i, at de er glade for den fritidsaktivitet de går til. Ca. 95 % af børnene/ de unge er enige eller delvis enige i, at de er blevet mere glade efter de er startet med fritidsaktiviteten gennem projekt Aktiv Side 20 af 21

21 Fritid. Ca. 95 % af børnene/de unge enige eller delvis enige i, at de føler sig som en del af fællesskabet i fritidsaktiviteten. Blandt de børn/unge, der har en mentor er over 95 % af børnene/ de unge er enige eller delvis enige i, at de er glade for den mentor de har i projekt Aktiv Fritid. Endvidere er over 90 % af børnene/ de unge er enige eller delvis enige i, at deres mentor har tid nok til dem. Af de 31 børn/unge fra halvårsevalueringen, hvis fritidsaktivitet kun er en halvårsaktivitet, har 77,5 % svarende til ca. 3 ud af 4 ikke en fritidsaktivitet, som de går til den resterende del af året. 45,2 % svarende til ca. 2 ud af 4, der går til en halvårsaktivitet i projektet, vil gerne have en fritidsaktivitet, de kan gå til den resterende del af året. Af de 12 børn/unge fra helårsevalueringen, hvis fritidsaktivitet kun er en halvårsaktivitet, har 75,0% svarende til 3 ud af 4 ikke en fritidsaktivitet, som de går til i den resterende del af året. 25,0 % svarende til 1 ud af 4, der går til en halvårsaktivitet i projektet, vil gerne have en fritidsaktivitet, de kan gå til den resterende del af året. Af de 23 børn/unge fra halvårsevalueringen, som er stoppet med fritidsaktiviteten før sæsonen er slut, begrunder de fleste det med, at de hellere vil gå til en anden fritidsaktivitet. Det drejer sig om 13 ud af de 23. En lignende tendens ses for de 20 børn/unge fra helårsevalueringen, som er stoppet med fritidsaktiviteten før sæsonen er slut. Her begrunder 13 ud af de 20 stoppet med, at de hellere vil gå til en anden fritidsaktivitet. Da de fleste af børnene/de unge nævner, at de hellere vil gå til en anden fritidsaktivitet, som begrundelse for at de er stoppet med fritidsaktiviteten, anbefales det at der se nærmere på de indledende samtaler med barnet/den unge. Herved kan det undersøges, om det er muligt at udvikle endnu bedre metoder til at spotte hvilken fritidsaktivitet, der passer bedst til det pågældende barn/den pågældende unge. Resultaterne fra evalueringen af de kortsigtede mål viser, at de fleste af målene er indfriet og langt størstedel af børnene/de unge i projektet er glade og tilfredse. Der kan dog ske forbedring bl.a. i forhold til at hjælpe de børn/unge, hvis fritidsaktivitet kun er en halvårsaktivitet, og som har et ønske om at få en fritidsaktivitet, de kan gå til den resterende del af året. Side 21 af 21

Evaluering af Projekt Aktiv Fritid i Esbjerg Kommune. - Evaluering af de kortsigtede mål efter andet år

Evaluering af Projekt Aktiv Fritid i Esbjerg Kommune. - Evaluering af de kortsigtede mål efter andet år Evaluering af Projekt Aktiv Fritid i Esbjerg Kommune - Evaluering af de kortsigtede mål efter andet år Indhold 1.0 INDLEDNING... 3 1.1 FORMÅLET MED PROJEKT AKTIV FRITID... 3 1.2 MÅLGRUPPE... 3 1.3 FORMÅLET

Læs mere

Evaluering af Projekt Aktiv Fritid i Esbjerg Kommune. - Evaluering af de kortsigtede mål efter tredje år

Evaluering af Projekt Aktiv Fritid i Esbjerg Kommune. - Evaluering af de kortsigtede mål efter tredje år Evaluering af Projekt Aktiv Fritid i Esbjerg Kommune - Evaluering af de kortsigtede mål efter tredje år Indhold 1.0 INDLEDNING... 3 1.1 FORMÅLET MED PROJEKT AKTIV FRITID... 3 1.2 MÅLGRUPPE... 3 1.3 FORMÅLET

Læs mere

Evaluering af. projekt Aktiv Fritid. Evaluering af. projekt Aktiv Fritid

Evaluering af. projekt Aktiv Fritid. Evaluering af. projekt Aktiv Fritid Evaluering af Evaluering af projekt Aktiv Fritid projekt Aktiv Fritid Opfølgning på børn fra de to første - Opfølgning på børn fra de to første projektår projektår Lilhauge Lilhauge Svarrer Svarrer 01-08-2014

Læs mere

Brugerrettet evaluering af Fritid til Alle

Brugerrettet evaluering af Fritid til Alle Brugerrettet evaluering af Fritid til Alle Kultur og Fritid Hedensted Kommune Introduktion Baggrund Fritid til Alle er et projekt, der arbejder for, at alle børn og unge i Hedensted Kommune skal have en

Læs mere

Evaluering af Projekt SOFIE. en social indsats for udsatte boligområder i Esbjerg

Evaluering af Projekt SOFIE. en social indsats for udsatte boligområder i Esbjerg 2015 Evaluering af Projekt SOFIE en social indsats for udsatte boligområder i Esbjerg Indhold 1.0 Resume... 3 2.0 Indledning... 7 2.1 Baggrund... 7 2.2 Om Projekt SOFIE... 7 2.2.1 Projekt SOFIE's organisation...

Læs mere

Evaluering af projekt Aktiv Fritid i Esbjerg Kommune - Erfaringsopsamling vedrørende metodeudviklingen

Evaluering af projekt Aktiv Fritid i Esbjerg Kommune - Erfaringsopsamling vedrørende metodeudviklingen Evaluering af Projekt Aktiv Fritid i Esbjerg Kommune Evaluering af projekt Aktiv Fritid i Esbjerg Kommune - Erfaringsopsamling vedrørende metodeudviklingen - Afsluttende evaluering af metodeudviklingen

Læs mere

Vesthimmerlands Ungeteam

Vesthimmerlands Ungeteam Vesthimmerlands Ungeteam Ungeteamet er et gratis tilbud til børn/unge og deres forældre, hvor barnet/den unge som udgangspunkt ikke allerede er i kontakt med socialforvaltningen. Ungeteamets arbejdsområde

Læs mere

Evaluering af sammenlægning af Børne- og Familiecenter og Unge- og Familiecenter

Evaluering af sammenlægning af Børne- og Familiecenter og Unge- og Familiecenter Social og Sundhed Sagsnr. 205111 Brevid. 1417478 Evaluering af sammenlægning af Børne- og Familiecenter og Unge- og Familiecenter 27. marts 2012 Baggrund Byrådet besluttede den 30. marts 2011 at samle

Læs mere

Evaluering Opland Netværkssted

Evaluering Opland Netværkssted Evaluering Opland Netværkssted November 2015 1 Indholdsfortegnelse Indhold Evalueringsrapportens struktur... 3 Intro til spørgeskemaundersøgelsen... 3 Antal brugere gennem Oplands første år... 3 Evaluering

Læs mere

Fritidsvejledning med fritidspas

Fritidsvejledning med fritidspas Fritidsvejledning med fritidspas Status 21.05.2014 Baggrund Projekt Fritidsvejledning med fritidspas er et 4 årigt satspuljeprojekt støttet af Socialstyrelsen. Projektperioden udløber den 28.02.2015. Baggrunden

Læs mere

Resultatdokumentation for Holmstrupgård 2014

Resultatdokumentation for Holmstrupgård 2014 Resultatdokumentation for Holmstrupgård 2014 Psykiatri og Social, Region Midtjylland Folkesundhed & Kvalitetsudvikling Olof Palmes Allé 15 8200 Århus N 1 Resultatdokumentation for Holmstrupgård Psykiatri

Læs mere

Man går ikke primært til noget for at være sammen med sine venner! Perspektiver på tweens, ungdom og foreningsliv i en synes godt om -kultur!

Man går ikke primært til noget for at være sammen med sine venner! Perspektiver på tweens, ungdom og foreningsliv i en synes godt om -kultur! Man går ikke primært til noget for at være sammen med sine venner! Perspektiver på tweens, ungdom og foreningsliv i en synes godt om -kultur! Bernstorffsminde 12. november 2016 Børne- og ungdomslivet er

Læs mere

Retningslinjer for det personrettede tilsyn med børn anbragt i plejefamilier jf. Servicelovens 148

Retningslinjer for det personrettede tilsyn med børn anbragt i plejefamilier jf. Servicelovens 148 Retningslinjer for det personrettede tilsyn med børn anbragt i plejefamilier jf. Servicelovens 148 Ansvar Det personrettede tilsyn er anbringende kommunes ansvar, både i generelt godkendte plejefamilier,

Læs mere

Alle børn og unge har ret til et godt liv

Alle børn og unge har ret til et godt liv NOTAT Dato: 28. maj 2013 Sags nr.: 330-2012-6687 Vedr.: Høringsoplæg til ny børne- og ungepolitik Alle børn og unge har ret til et godt liv Indledning Vi ønsker, at alle vores børn og unge i Slagelse Kommune

Læs mere

Beskrivelse af Fritidspasordningen - Like My Life Roskilde

Beskrivelse af Fritidspasordningen - Like My Life Roskilde Kultur og Idræt Roskilde Kommune Rådhusbuen 1, 4000 Roskilde Hjemmeside: likemylife.dk Mail: likemylife@roskilde.dk Facebookside: facebook.com/likemylife.roskilde Beskrivelse af Fritidspasordningen - Like

Læs mere

Man går ikke primært til noget for at være sammen med sine venner! Perspektiver på tween og foreningsliv i en synes godt om -kultur!

Man går ikke primært til noget for at være sammen med sine venner! Perspektiver på tween og foreningsliv i en synes godt om -kultur! Man går ikke primært til noget for at være sammen med sine venner! Perspektiver på tween og foreningsliv i en synes godt om -kultur! 5.klasse i 1984 5.klasse i 2016 Hvad er der på menuen.? Lidt om tweens.

Læs mere

SSP FRITIDSPAS VEJEN TIL DET GODE BØRNE- OG UNGDOMSLIV

SSP FRITIDSPAS VEJEN TIL DET GODE BØRNE- OG UNGDOMSLIV SSP FRITIDSPAS VEJEN TIL DET GODE BØRNE- OG UNGDOMSLIV fritidspasordning for 6-17 årige SSP Helsingør Kommune tilbyder en ordning med FRITIDSPAS, som giver mulighed for at børn og unge i alderen 6-17 år

Læs mere

Børn og unges deltagelse i idræt i Fredericia Kommune Dokumentationsrapport

Børn og unges deltagelse i idræt i Fredericia Kommune Dokumentationsrapport Børn og unges deltagelse i idræt i Fredericia Kommune Dokumentationsrapport Bjarne Ibsen og Jan Toftegaard Støckel Center for forskning i Idræt, Sundhed og Civilsamfund Institut for Idræt og Biomekanik

Læs mere

ForeningsMentor i Tilst

ForeningsMentor i Tilst ForeningsMentor i Tilst Projektresumé ForeningsMentor i Tilst har til formål at hjælpe børn og unge i udsatte positioner med at få en aktiv fritid. Frivillige foreningsmentorer bygger bro mellem foreninger

Læs mere

UNDERSØGELSE BLANDT DØGNINSTITUTIONER OG OPHOLDSSTEDER FOR BØRN OG UNGE

UNDERSØGELSE BLANDT DØGNINSTITUTIONER OG OPHOLDSSTEDER FOR BØRN OG UNGE UNDERSØGELSE BLANDT DØGNINSTITUTIONER OG OPHOLDSSTEDER FOR BØRN OG UNGE Høring & ankesager januar 2012 Et samarbejde mellem 1 Denne rapport er lavet på baggrund af et elektronisk survey, som Socialpædagogerne

Læs mere

AKTIV HELE DAGEN. Mariagerfjord Kommune

AKTIV HELE DAGEN. Mariagerfjord Kommune AKTIV HELE DAGEN Mariagerfjord Kommune Rapport om undersøgelse af børn og unges tilknytning til forenings- og fritidslivet i Mariagerfjord Kommune 217 INDHOLD Indhold... 2 Introduktion... 3 Konklusioner...

Læs mere

De primære bevæggrunde for analysen er, at. Skoleleder, Nr. Felding 28.2.2012 Formand, GIF, Nr. Felding

De primære bevæggrunde for analysen er, at. Skoleleder, Nr. Felding 28.2.2012 Formand, GIF, Nr. Felding De primære bevæggrunde for analysen er, at Jette Lund Per Østergaard Skoleleder, Nr. Felding 28.2.2012 Formand, GIF, Nr. Felding 1. Nr. Felding GIF kan optimere udbuddet af idrætsaktiviteter generelt,

Læs mere

Retningslinjer for det personrettede tilsyn med børn anbragt på døgninstitutioner, opholdssteder, kost- og efterskoler og anbragte på eget værelse.

Retningslinjer for det personrettede tilsyn med børn anbragt på døgninstitutioner, opholdssteder, kost- og efterskoler og anbragte på eget værelse. Retningslinjer for det personrettede tilsyn med børn anbragt på døgninstitutioner, opholdssteder, kost- og efterskoler og anbragte på eget værelse. Ansvar Det personrettede tilsyn er anbringende kommunes

Læs mere

RAPPORT Fuld rapport SKOLEÅR 2015/2016. OMRÅDE Grundskole. MÅLGRUPPE Udskoling. UNDERSØGELSE 7. klasses undersøgelse anden opsætning

RAPPORT Fuld rapport SKOLEÅR 2015/2016. OMRÅDE Grundskole. MÅLGRUPPE Udskoling. UNDERSØGELSE 7. klasses undersøgelse anden opsætning RAPPORT Fuld rapport SKOLEÅR 2015/2016 OMRÅDE Grundskole MÅLGRUPPE Udskoling UNDERSØGELSE 7. klasses undersøgelse anden opsætning GRUNDLAG Den Lille Skole - Klassetrin ( Alle ) RESPONDENT Børn/unge ANTAL

Læs mere

Livsstilsundersøgelse. 7 10 klasse samt ungdomsuddannelserne. Frederikshavn Kommune 2008

Livsstilsundersøgelse. 7 10 klasse samt ungdomsuddannelserne. Frederikshavn Kommune 2008 Livsstilsundersøgelse 7 10 klasse samt ungdomsuddannelserne Frederikshavn Kommune 2008 Indholdsfortegnelse: side Forord --------------------------------------------------------- 3 Undersøgelsens metode

Læs mere

Etniske Piger. Case rapport Evaluering af Idræt for Alle

Etniske Piger. Case rapport Evaluering af Idræt for Alle Etniske Piger Case rapport Evaluering af Idræt for Alle 27 Indhold 1. Introduktion...... 28 2. Projektets aktiviteter......... 29 3. Projektets resultater.... 29 4. Projektets virkning........ 31 5. Læring

Læs mere

Evaluering af headspace - BILAG Slutevaluering udarbejdet for headspace Danmark August 2015

Evaluering af headspace - BILAG Slutevaluering udarbejdet for headspace Danmark August 2015 Evaluering af headspace - BILAG Slutevaluering udarbejdet for headspace Danmark August 2015 1/14 Bilag 1 Følgende bilag indeholder den kvantitative databehandling af hhv. registreringsdata, herunder kendskab

Læs mere

KØBENHAVNSKE FOLKESKOLEELEVERS SUNDHED

KØBENHAVNSKE FOLKESKOLEELEVERS SUNDHED KØBENHAVNSKE FOLKESKOLEELEVERS SUNDHED Resultater fra Københavnerbarometeret 2012 KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Københavnske folkeskolelevers sundhed Resultater fra Københavnerbarometeret

Læs mere

10 principper for forældresamarbejde. - et dialogværktøj til at styrke forældresamarbejdet i daginstitutioner, skoler, SFO er og klubber

10 principper for forældresamarbejde. - et dialogværktøj til at styrke forældresamarbejdet i daginstitutioner, skoler, SFO er og klubber 10 principper for forældresamarbejde - et dialogværktøj til at styrke forældresamarbejdet i daginstitutioner, skoler, SFO er og klubber 2 Fælles om et stærkere forældresamarbejde 10 principper for forældresamarbejdet

Læs mere

Interviewguide. Interviewguide Hele familiens integration.

Interviewguide. Interviewguide Hele familiens integration. Interviewguide Dette er en interviewguide, der bruges når der udarbejdes ressourcebeskrivelser på familiens medlemmer. Familiernes ressourcebeskrivelser og udviklingsplaner skal være evalueringsegnede.

Læs mere

Brugerundersøgelse Roskilde Kommune. for genoptræningsområdet. Rapport - inklusiv bilag

Brugerundersøgelse Roskilde Kommune. for genoptræningsområdet. Rapport - inklusiv bilag Brugerundersøgelse Roskilde Kommune for genoptræningsområdet 2009 Rapport - inklusiv bilag Rapport Indhold 1 Konklusion...1 2 Undersøgelsens hovedresultater...2 3 Træning med genoptræningsplan...2 3.1

Læs mere

Overblik over resultatet for tjeklisten (fysiske forhold, som er blevet udfyldt for den enkelte klasse i fællesskab i klassen)

Overblik over resultatet for tjeklisten (fysiske forhold, som er blevet udfyldt for den enkelte klasse i fællesskab i klassen) I uge 47-49 gennemførte vi den lovpligtige Undervisningsmiljøvurdering (UMV) på Syvstjerneskolen. Det blev i form af en spørgeskemaundersøgelse, hvor den enkelte elev/klassen svarede på spørgsmål om undervisningen,

Læs mere

NÅR BØRN OG UNGE FRAVÆLGER GYMNASTIK OG SVØMNING

NÅR BØRN OG UNGE FRAVÆLGER GYMNASTIK OG SVØMNING NÅR BØRN OG UNGE FRAVÆLGER GYMNASTIK OG SVØMNING - Forundersøgelse til projektet Vi bevæger de unge Kick-off møde den 14. juni 2014 v/ Mette Skat Nielsen LIDT OM METODE Hvad gjorde vi og med hvem? Kvantitative

Læs mere

Ekstern evaluering af undervisningsmateriale ved Krisecenter Odense

Ekstern evaluering af undervisningsmateriale ved Krisecenter Odense Ekstern evaluering af undervisningsmateriale ved Krisecenter Odense Rikke Holm Bramsen & Mathias Lasgaard Videnscenter for Psykotraumatologi Institut for Psykologi, Syddansk Universitet Marts, 2012 1 BAGGRUND

Læs mere

Status Projekt Bydelssundhed i Sønderparken Oktober 2013

Status Projekt Bydelssundhed i Sønderparken Oktober 2013 Status Projekt Bydelssundhed i Sønderparken Oktober 2013 Sundhedssekretariatet Oktober 2013 1. Baggrund Dette statusnotat for bydelsprojektet i Sønderparken indeholder en oversigt over igangsatte aktiviteter

Læs mere

Børne- og Undervisningsudvalget 2013-14 (Omtryk - 13-05-2014 - Ændret dato) BUU Alm.del Bilag 147 Offentligt

Børne- og Undervisningsudvalget 2013-14 (Omtryk - 13-05-2014 - Ændret dato) BUU Alm.del Bilag 147 Offentligt Børne- og Undervisningsudvalget 2013-14 (Omtryk - 13-05-2014 - Ændret dato) BUU Alm.del Bilag 147 Offentligt Forord Følgende rapport er udarbejdet på baggrund af en evaluering af Produktionsskoleprojektet

Læs mere

PERSPEKTIVER PÅ SUNDHED OG FLYGTNINGE I DANMARK

PERSPEKTIVER PÅ SUNDHED OG FLYGTNINGE I DANMARK ALLE BØRN HAR RETTIGHEDER PERSPEKTIVER PÅ SUNDHED OG FLYGTNINGE I DANMARK BØRNERÅDETS BØRNE- OG UNGEPANEL 1 KÆRE ELEV PERSPEKTIVER PÅ SUNDHED OG FLYGTNINGE I DANMARK En undersøgelse i Børnerådets Børne-

Læs mere

Undervisningsmiljøvurdering Idrætsefterskolen Ulbølle

Undervisningsmiljøvurdering Idrætsefterskolen Ulbølle Undervisningsmiljøvurdering Idrætsefterskolen Ulbølle Arbejdet med undervisningsmiljøvurdering på Idrætsefterskolen Ulbølle tager afsæt i elevholdet 2010/11 og afvikles i november måned 2010. Formålet

Læs mere

Evalueringsnotat: Efterladte børn i alderen 2-15 år

Evalueringsnotat: Efterladte børn i alderen 2-15 år : 1 Et kort overblik over efterladte børn i alderen 2-15 år Vi ønsker med dette notat at give et indblik i karakteristika og belastningsgrad hos de børn, som har modtaget et tilbud hos Børn, Unge & Sorg

Læs mere

Jernbanegade 5-4900 Nakskov Postbox 35 kontor: 54 92 09 74 - lærerværelse: 54 92 89 74 Fax: 54 92 15 97

Jernbanegade 5-4900 Nakskov Postbox 35 kontor: 54 92 09 74 - lærerværelse: 54 92 89 74 Fax: 54 92 15 97 Konklusion på undersøgelsen: Undervisningsmiljøundersøgelse Stenoskolen 2014 Som loven tilskriver, skal der hver tredje år udarbejdes en undervisningsmiljøundersøgelse blandt skolens elever. På Stenoskolen

Læs mere

I tabel 1 ses resultaterne fra Thorvaldsens tidsregistreringer fra den 4/2-5/3 2006 (30 dage).

I tabel 1 ses resultaterne fra Thorvaldsens tidsregistreringer fra den 4/2-5/3 2006 (30 dage). Evaluering af Netværkstedet Thorvaldsen Til brug i evalueringen af Netværkstedet Thorvaldsen har Frederiksberg Kommune og Københavns Kommune i fællesskab udarbejdet et spørgeskema til Thorvaldsens brugere.

Læs mere

Selvevaluering 13/14. Emne: Elevernes personlige udvikling

Selvevaluering 13/14. Emne: Elevernes personlige udvikling Selvevaluering 13/14 Emne: Elevernes personlige udvikling Emnebegrundelse og metode: Af vores værdigrundlag fremgår det bl.a. at vi ønsker..et skoleliv hvor balancen mellem den personlige udvikling og

Læs mere

Indhold. Indhold... 2 Lovgrundlaget for skolens selvevaluering... 3 Selvevaluering 2015... 4

Indhold. Indhold... 2 Lovgrundlaget for skolens selvevaluering... 3 Selvevaluering 2015... 4 Selvevaluering 2015 Indhold Indhold... 2 Lovgrundlaget for skolens selvevaluering... 3 Selvevaluering 2015... 4 Formål... 4 Undersøgelsen... 4 Personlig udvikling det generelle billede... 5 Personlig udvikling

Læs mere

Gårdhaven SIP-Socialpsykiatri. Dataindsamlingen er foretaget i perioden fra den 1. oktober 2012 til den 30. september 2014.

Gårdhaven SIP-Socialpsykiatri. Dataindsamlingen er foretaget i perioden fra den 1. oktober 2012 til den 30. september 2014. Gårdhaven 2013 SIP-Socialpsykiatri Dataindsamlingen er foretaget i perioden fra den 1. oktober 2012 til den 30. september 2014. Introduktion til rapporten Indhold Sådan læses rapporten Sådan læses figurerne

Læs mere

STØTTEKONTAKTTILBUD. Manderupvej Skibby Tlf

STØTTEKONTAKTTILBUD. Manderupvej Skibby Tlf STØTTEKONTAKTTILBUD Manderupvej 3 4050 Skibby Tlf. 2924 8370 post@believe.dk www.believe.dk BELIEVE: Vores speciale i Believe er støtte-kontakt og mentor ordninger, arbejdet med de mest belastede børn

Læs mere

KORTLÆGNING AF KOMMUNERNES FORANSTALTNINGER TIL UDSATTE UNGE

KORTLÆGNING AF KOMMUNERNES FORANSTALTNINGER TIL UDSATTE UNGE KORTLÆGNING AF KOMMUNERNES FORANSTALTNINGER TIL UDSATTE UNGE TEA TORBENFELDT BENGTSSON LAJLA KNUDSEN VIBEKE LEHMANN NIELSEN HVAD VED VI OM ANBRINGELSER? KONFERENCE OM DEN NYESTE FORSKNING OG KOMMUNALE

Læs mere

Bostedet Blåkærgård 2013

Bostedet Blåkærgård 2013 Bostedet Blåkærgård 2013 SIP-Socialpsykiatri Dataindsamlingen er foretaget i perioden fra den 1. oktober 2012 til den 30. september 2014. Introduktion til rapporten Indhold Sådan læses rapporten Sådan

Læs mere

Sydvestjyllands Efterskole Elev-evaluering af skoleåret 2012-2013

Sydvestjyllands Efterskole Elev-evaluering af skoleåret 2012-2013 Sydvestjyllands Efterskole Elev-evaluering af skoleåret 2012-2013 Baggrundsdata: Antal udfyldte spørgeskemaer: 104 1. Køn Dreng 42,3 Pige 57,7 0 Der er ingen statistisk signifikante forskelle på køn. Det

Læs mere

Styrket inddragelse af frivillige på plejecentre SAMMENLIGNING AF FØR- OG EFTERMÅLING

Styrket inddragelse af frivillige på plejecentre SAMMENLIGNING AF FØR- OG EFTERMÅLING Styrket inddragelse af frivillige på plejecentre SAMMENLIGNING AF FØR- OG EFTERMÅLING 2016 Styrket inddragelse af frivillige på plejecentre SAMMENLIGNING AF FØR- OG EFTERMÅLING Sundhedsstyrelsen, 2016.

Læs mere

Evaluering: Pilotprojekt med trivselsseminar for 8. årgang

Evaluering: Pilotprojekt med trivselsseminar for 8. årgang Evaluering: Pilotprojekt med trivselsseminar for 8. årgang Børn og Unge 21-4-2016 1 1. Baggrund og introduktion Forskere peger på, og flere undersøgelser viser, at skoletrivsel har en stærk sammenhæng

Læs mere

Ydelseskatalog kontaktpersoner. Journalnummer: 27.48.08-G01-2-13

Ydelseskatalog kontaktpersoner. Journalnummer: 27.48.08-G01-2-13 Ydelseskatalog kontaktpersoner 0 Formål Målgruppen for kontaktpersonens ydelser er børn og unge i alderen 0-23 år (inkl. efterværn gældende fra 18-23 år) der har vanskeligheder på væsentlige områder, og

Læs mere

Retningslinjer for det personrettede tilsyn

Retningslinjer for det personrettede tilsyn September 2013 Retningslinjer for det personrettede tilsyn 2. udgave Indledning og formål Jf. Lov om Social Service, 148, skal Frederikssund Kommune føre løbende tilsyn med barnets eller den unges forhold

Læs mere

Hvordan rekrutteres frivillige med etnisk minoritetsbaggrund til foreningerne? Høje Taastrup Kommune

Hvordan rekrutteres frivillige med etnisk minoritetsbaggrund til foreningerne? Høje Taastrup Kommune Hvordan rekrutteres frivillige med etnisk minoritetsbaggrund til foreningerne? Høje Taastrup Kommune IDAN Idrættens største udfordringer III 4. september 2013 Om Høje-Taastrup Kommune 48.000 borgere en

Læs mere

Elevundersøgelse 2013-14

Elevundersøgelse 2013-14 Elevundersøgelse 13-14 Første del En undersøgelse af elevers oplevede pres i gymnasiet. Elevbevægelsens Hus Vibevej 31 2 København NV Indhold Indledning Datagrundlag 4 5 DEL 1: Profil på alle respondenter

Læs mere

Indholdsbeskrivelse. 1. Projektkoordinator/medarbejder...2. 2. Baggrunden for pilotprojektet...2. 3. Formål...2. 4. Målgruppe...2

Indholdsbeskrivelse. 1. Projektkoordinator/medarbejder...2. 2. Baggrunden for pilotprojektet...2. 3. Formål...2. 4. Målgruppe...2 Indholdsbeskrivelse Indholdsbeskrivelse...1 1. Projektkoordinator/medarbejder...2 2. Baggrunden for pilotprojektet...2 3. Formål...2 4. Målgruppe...2 5. Metode og arbejdsbeskrivelse...3 5.1. Empowerment

Læs mere

EFFEKTER AF BØRNESAGENS STIPENDIER

EFFEKTER AF BØRNESAGENS STIPENDIER 2014 EFFEKTER AF BØRNESAGENS STIPENDIER -analyse af stipendier uddelt i januar og august 2014 Selvværd Trivsel Stipendier Rollemodel Optimisme Analyse af effekter af uddannelses- og fritidsstipendier til

Læs mere

Resultatdokumentation for Himmelbjerggården 2014

Resultatdokumentation for Himmelbjerggården 2014 Resultatdokumentation for Himmelbjerggården 2014 Psykiatri og Social, Region Midtjylland CFK Folkesundhed og Kvalitetsudvikling Olof Palmes Allé 15 8200 Århus N 1 Resultatdokumentation for Himmelbjerggården

Læs mere

Mental sundhed blandt årige. 13. oktober 2011 Anne Illemann Christensen Ph.d. studerende

Mental sundhed blandt årige. 13. oktober 2011 Anne Illemann Christensen Ph.d. studerende Mental sundhed blandt 16-24 årige 13. oktober 2011 Anne Illemann Christensen Ph.d. studerende Mental sundhed handler om Mental sundhed handler om at trives, at kunne udfolde sine evner, at kunne håndtere

Læs mere

Aktiv Ferie. Case rapport Evaluering af Idræt for Alle

Aktiv Ferie. Case rapport Evaluering af Idræt for Alle Aktiv Ferie Case rapport Evaluering af Idræt for Alle 8 Indhold 1. Introduktion...... 9 2. Projektets aktiviteter....... 10 3. Projektets resultater..... 10 4. Projektets virkning.......... 11 5. Læring

Læs mere

Evaluering af dagtilbudssocialrådgiverfunktionen

Evaluering af dagtilbudssocialrådgiverfunktionen Evaluering af dagtilbudssocialrådgiverfunktionen 1. Aktviteter... 3 1.1 Overordnet aktivitet... 3 1.2 Familierådgivningsforløb... 3 1.3 Konsultationer/faglig sparring... 6 2. Tilfredshed... 7 2.1 Tilfredshed

Læs mere

UNDERSØGELSE BLANDT DØGNINSTITUTIONER OG OPHOLDSSTEDER FOR BØRN OG UNGE

UNDERSØGELSE BLANDT DØGNINSTITUTIONER OG OPHOLDSSTEDER FOR BØRN OG UNGE UNDERSØGELSE BLANDT DØGNINSTITUTIONER OG OPHOLDSSTEDER FOR BØRN OG UNGE Belægning, økonomi og hjemtagelser januar 2012 Et samarbejde mellem 1 Denne rapport er lavet på baggrund af et elektronisk survey,

Læs mere

Evaluering af motionsaktiviteter under Sundhedsprojektet i Korskærparken

Evaluering af motionsaktiviteter under Sundhedsprojektet i Korskærparken Evaluering af motionsaktiviteter under Sundhedsprojektet i Korskærparken Sundhedssekretariatet december, 2013 Indholdsfortegnelse 1. Formål og metode... 3 2. Hovedresultater... 4 3. Analyse... 5 3.1 Baggrund

Læs mere

RAPPORT Undervisningsmiljøvurdering SKOLEÅR 2015/2016. OMRÅDE Grundskole. MÅLGRUPPE Mellemtrin. UNDERSØGELSE Mellemskolen

RAPPORT Undervisningsmiljøvurdering SKOLEÅR 2015/2016. OMRÅDE Grundskole. MÅLGRUPPE Mellemtrin. UNDERSØGELSE Mellemskolen RAPPORT Undervisningsmiljøvurdering SKOLEÅR 2015/2016 OMRÅDE Grundskole MÅLGRUPPE Mellemtrin UNDERSØGELSE Mellemskolen GRUNDLAG Henriette Hørlucks Skole - Klassetrin ( Alle ) RESPONDENT Børn/unge ANTAL

Læs mere

Livsstilsundersøgelse. 7. 10. klasse samt ungdomsuddannelserne. Frederikshavn Kommune 2011

Livsstilsundersøgelse. 7. 10. klasse samt ungdomsuddannelserne. Frederikshavn Kommune 2011 Livsstilsundersøgelse 7. 10. klasse samt ungdomsuddannelserne Frederikshavn Kommune 2011 Indholdsfortegnelse: side Forord ------------------------------------------------------------------- 3 Undersøgelsens

Læs mere

Inklusions rapport i Rebild Kommune Elever fra 4. til 10. klasse Rapport status Læsevejledning Indholdsfortegnelse Analyse Din Klasse del 1

Inklusions rapport i Rebild Kommune Elever fra 4. til 10. klasse Rapport status Læsevejledning Indholdsfortegnelse Analyse Din Klasse del 1 Inklusions rapport i Rebild Kommune Elever fra 4. til 10. klasse Nærværende rapport giver et overblik over, hvorledes eleverne fra 4. til 10. klasse i Rebild Kommune trives i forhold til deres individuelle

Læs mere

Præsentation af. FastholdelsesTaskforce

Præsentation af. FastholdelsesTaskforce Præsentation af FastholdelsesTaskforce Præsentation Modelskoler FastholdelsesTaskforcen samarbejder med mindst ti erhvervsskoler om øget kvalitet i den pædagogiske ledelse og den pædagogiske praksis i

Læs mere

0$# %"#!% 1 7!# # 8 # 888&*# &

0$# %#!% 1 7!# # 8 # 888&*# & ! & ' ( # " # "" $ # "" % " )*# + *## #&,-'.(/ 0$# %"#!% 1 234 55 &6&"# 7!# # 8 # 888&*# & 1. Sammenfatning $ # " #!% & # # # 9##! 9 # #.&: %##6#!% #";#!% & #! # "#

Læs mere

0. Konklusion. Resultaterne fra en spørgeskemaundersøgelse ved Stille Piger under Ungdomsskolen Favrskov 2011

0. Konklusion. Resultaterne fra en spørgeskemaundersøgelse ved Stille Piger under Ungdomsskolen Favrskov 2011 Modelfoto: Colourbox Denne rapport indeholder resultater af en anonym spørgeskemaundersøgelse gennemført blandt deltagerne på Ungdomsskolen Favrskovs tre Stille Piger Hold i henholdsvis Ulstrup og Hinnerup

Læs mere

Undervisningsmiljøvurdering 2007

Undervisningsmiljøvurdering 2007 Undervisningsmiljøvurdering 2007 Undervisningsmiljøvurderingen blev udarbejdet i foråret 2007. Den er lavet som en spørgeskemaundersøgelse via skolen elevintra. Selve spørgsmålene er blevet til i et samarbejde

Læs mere

$%!!"!& & #( " +&,!" #$! "%,)%!% # $ %!)!" #, %& - "%%! & " #. - &!"!".! - #

$%!!!& & #(  +&,! #$! %,)%!% # $ %!)! #, %& - %%! &  #. - &!!.! - # ! " $!!"!&!"'""&& & ( "&""!)! *!"&& & &!" && ". " +& &&!&,!" $! "! ",)! $!)!", & - "! & ". - &!"!"!"& ".! -,/ 2 ! " 00. 0$ / 0+$ 00 012 $ 0 3 ' 3 +2 / 1, 4!" 4 /, 5 3( 6 /$ +0 5, + & ' ( +0!& +1 +' +5

Læs mere

I projektet har der været fokus på individuelle tilrettelagte forløb for unge sygemeldte.

I projektet har der været fokus på individuelle tilrettelagte forløb for unge sygemeldte. NOTAT Møllebjergvej 4 433 Hvalsø F 4646 4615 Tove Wetche Jobcenter, Team SDP D 4664 E towe@lejre.dk Dato: 6. juni 213 J.nr.: 13/99 Evalueringsrapport for LBR projekt Beskæftigelses-/uddannelsesindsats

Læs mere

Bilag 1: Ramme for projekt Tid til ældre

Bilag 1: Ramme for projekt Tid til ældre Notat Bilag 1: Ramme for projekt Tid til ældre Indledning I budgetaftalen for 2013 er det besluttet at iværksætte et projekt, som skal styrke de ældres mulighed for aktivt at kunne tage del i eget liv

Læs mere

Oplysninger om psykiske problemer hos unge, indskrevet i U-turn 2004-08

Oplysninger om psykiske problemer hos unge, indskrevet i U-turn 2004-08 Oplysninger om psykiske problemer hos unge, indskrevet i U-turn 4- Studiestræde 47, 14 København K. Nedenstående gennemgås en række oplysninger om unge, der har været indskrevet i U-turn, Københavns Kommunes

Læs mere

DUS indholdsplan 2011/12

DUS indholdsplan 2011/12 DUS indholdsplan 2011/12 Kongerslev DUS Kongensgade 4 9293 Kongerslev tlf.: 9833 2145 mobil 41281244 email: lgc-kultur@aalborg.dk 1 Kulturelle udtryksformer og værdier: Vi vil viderebringe traditioner

Læs mere

5-åriges trivsel i fællesskaber Evaluering af målsætningen om inklusion Dagtilbudsområdet 2014

5-åriges trivsel i fællesskaber Evaluering af målsætningen om inklusion Dagtilbudsområdet 2014 5-åriges trivsel i fællesskaber Evaluering af målsætningen om inklusion Dagtilbudsområdet 2014 Evalueringen består af en analyse af spørgeskemabesvarelser fra 45 børn i Varde Kommunes dagtilbud, omhandlende

Læs mere

TILBAGE TIL FREMTIDEN. - et tilbud for unge kontanthjælps- og dagpengemodtagere i Nordjylland. Hovedresultater fra en virkningsevaluering foretaget af

TILBAGE TIL FREMTIDEN. - et tilbud for unge kontanthjælps- og dagpengemodtagere i Nordjylland. Hovedresultater fra en virkningsevaluering foretaget af TILBAGE TIL FREMTIDEN - et tilbud for unge kontanthjælps- og dagpengemodtagere i Nordjylland Hovedresultater fra en virkningsevaluering foretaget af HVAD ER TILBAGE TIL FREMTIDEN? Tilbage til Fremtiden

Læs mere

2012 Elevtrivselsundersøgelsen December 2012

2012 Elevtrivselsundersøgelsen December 2012 12 Elevtrivselsundersøgelsen December 12 For erhvervsuddannelserne Social- og Sundhedsskolen Esbjerg Svarprocent: 91% (59 besvarelser ud af 646 mulige) Skolerapport Velkommen til Elevtrivselsundersøgelsen

Læs mere

SMTTE Pædagogisk læreplan via Strategi for læring i Torsted

SMTTE Pædagogisk læreplan via Strategi for læring i Torsted SMTTE Pædagogisk læreplan via Strategi for læring 2015-16 i Torsted Børns lyst og motivation til at lære Læring: Fokus: Samling af børnegrupper. Børn i dagtilbud opnår almen dannelse Inklusion: Fokus:

Læs mere

November Selvevaluering af Overgangen mellem grundforløbet og SSH uddannelsen

November Selvevaluering af Overgangen mellem grundforløbet og SSH uddannelsen November 2013 Selvevaluering af Overgangen mellem grundforløbet og SSH uddannelsen 1 Indholdsfortegnelse Side Indledning 3 Formål 3 Evalueringens hovedområder 3 Undersøgelsens målgruppe 3 Metode og dataindsamling

Læs mere

Bilag 2 til rapporten Idræt i udsatte boligområder

Bilag 2 til rapporten Idræt i udsatte boligområder Bilag 2 til rapporten Idræt i udsatte boligområder Hvem har svaret? Tabel 1: Andelen af skoleeleverne, der har besvaret spørgeskemaet, som bor i boligområdet (pct.) Sundparken Horsens Stengårdsvej Esbjerg

Læs mere

Tilbud Eksempler Særlige situationer

Tilbud Eksempler Særlige situationer TILSYNSFAGLIG UNDERVISNINGSDAG 2015 HANDOUT Tilbud Eksempler Særlige situationer A. Sikrede afdelinger B. Spædbørn C. Aflastningstilbud D. Krisecenter 1 A. SIKREDE AFDELINGER TEMA 2 Selvstændighed & Relationer

Læs mere

Tabel 1 Udgifter fordelt på årsager til anbringelse

Tabel 1 Udgifter fordelt på årsager til anbringelse Bilag 1 april 2016 Tabeller til gennemgang af anbringelsessager april 2016 Tabel 1 Udgifter fordelt på årsager til anbringelse Årsager Årsudgifter i mio. Gns.pris. i tusind Ant al Børn og unge med vidtgående

Læs mere

Heldagsskolen en udfordrende ramme om børn og unges læring og udvikling

Heldagsskolen en udfordrende ramme om børn og unges læring og udvikling Heldagsskolen en udfordrende ramme om børn og unges læring og udvikling Dette notat udgør det fælles pædagogiske arbejdsgrundlag for Københavns Kommunes 3 heldagsskoler. Notatet er rammesættende og forpligtende

Læs mere

Servicestandard for familieorienteret rådgivning, herunder tilbud om åben anonym rådgivning

Servicestandard for familieorienteret rådgivning, herunder tilbud om åben anonym rådgivning Tidlig Indsats - Livslang Effekt Formålet med servicelovens 11 er at sikre sammenhæng mellem kommunernes generelle og forebyggende arbejde og den målrettede indsats for børn og unge med behov for særlig

Læs mere

I gamle dag gik man til fodbold, spejder og gymnastik for at være sammen med sine venner det gør man ikke mere

I gamle dag gik man til fodbold, spejder og gymnastik for at være sammen med sine venner det gør man ikke mere I gamle dag gik man til fodbold, spejder og gymnastik for at være sammen med sine venner det gør man ikke mere Perspektiver på børn, unge og en fritidsarena i forandring! Holstebro 18.september 2017 Børne-

Læs mere

Resultatopfølgning. Vejledning til dokumentationsstrategi og planlægning. Netværksinddragende Metoder

Resultatopfølgning. Vejledning til dokumentationsstrategi og planlægning. Netværksinddragende Metoder Resultatopfølgning Vejledning til dokumentationsstrategi og planlægning Netværksinddragende Metoder 1 Resultatopfølgning for Netværksinddragende Metoder Vejledning til dokumentationsstrategi og planlægning

Læs mere

EVALUERING AF TEAM HERNING 2014/15

EVALUERING AF TEAM HERNING 2014/15 EVALUERING AF TEAM HERNING 2014/15 15. august 2015. 1 INDHOLD OM EVALUERINGEN 3 PROCESBESKRIVELSE AF EVALUERINGEN 4 SAMMENFATNING 5 ER PROJEKT TEAM HERNING 2014/2015 LYKKEDES? 5 HVILKE LANGTIDSVIRKNINGER

Læs mere

Spørgeskema. Unge 12-15 år. (Dansk)

Spørgeskema. Unge 12-15 år. (Dansk) Spørgeskema Unge 12-15 år (Dansk) Kære 12-15- årige din opfattelse, Godt at vide: Hvordan gør du? Eksempel: 15. Hvor stor en del af året bor du i dit boligområde? Hvad får du ud af det? 1 Først et par

Læs mere

Kvalitetsstandard for personlig rådgiver og kontaktperson for børn og unge på handicapområdet

Kvalitetsstandard for personlig rådgiver og kontaktperson for børn og unge på handicapområdet Kvalitetsstandard for personlig rådgiver og kontaktperson for børn og unge på handicapområdet Område Lovgrundlag: Forebyggelse ift. børn og unge med nedsat funktionsevne Tildeling af en personlig rådgiver

Læs mere

Hvordan går det de unge i MST? Resultater 2007-2013

Hvordan går det de unge i MST? Resultater 2007-2013 Hvordan går det de unge i MST? Resultater 2007-2013 ARBEJDSPAPIR APRIL 2014 HVORDAN GÅR DET DE UNGE I MST? Resultater 2007-2013 Arbejdspapir april 2014 Specialkonsulent Simon Østergaard Møller simon.moeller@stab.rm.dk

Læs mere

Fritidsvejledning og fritidspas

Fritidsvejledning og fritidspas Baggrund I det brede tværfaglige samarbejde om forebyggende indsats tidlig i livet, opleves et behov for at kunne tilbyde en ordning med Fritidspas og Fritidsvejledning, idet det ikke er alle forældre,

Læs mere

Aktivt idrætsliv for udsatte børn fra mindrebemidlede hjem

Aktivt idrætsliv for udsatte børn fra mindrebemidlede hjem Aktivt idrætsliv for udsatte børn fra mindrebemidlede hjem Evaluering af projekt December 2012 Aktivt idrætsliv for udsatte børn fra mindrebemidlede hjem Evaluering af projekt Rapporten udarbejdet af:

Læs mere

BILAGSRAPPORT. Gylling Efterskole Odder Kommune (Privatskoler) Termometeret

BILAGSRAPPORT. Gylling Efterskole Odder Kommune (Privatskoler) Termometeret BILAGSRAPPORT Gylling Efterskole Termometeret Læsevejled Bilagsrapporten viser elevernes samlede beelser af de enkelte spørgsmål, som indgår i undersøgelsen. Rapporten viser elevernes gennemsnitlige fordeling

Læs mere

SLÆGTSANBRINGELSER SAMMENLIGNET MED ANBRINGELSER I ALMINDELIG FAMILIEPLEJE FORMIDLINGSKONFERENCEN, KØBENHAVN, DEN 24. MARTS 2009

SLÆGTSANBRINGELSER SAMMENLIGNET MED ANBRINGELSER I ALMINDELIG FAMILIEPLEJE FORMIDLINGSKONFERENCEN, KØBENHAVN, DEN 24. MARTS 2009 SLÆGTSANBRINGELSER SAMMENLIGNET MED ANBRINGELSER I ALMINDELIG FAMILIEPLEJE FORMIDLINGSKONFERENCEN, KØBENHAVN, DEN 24. MARTS 2009 1 PROGRAM FOR WORKSHOPPEN 1. Undersøgelsen og datagrundlaget 2. Definition

Læs mere

Resultatdokumentation for Ulriksdal 2013 Center for Børn, Unge og Specialrådgivning, Region Midtjylland

Resultatdokumentation for Ulriksdal 2013 Center for Børn, Unge og Specialrådgivning, Region Midtjylland Resultatdokumentation for Ulriksdal 2013 Center for Børn, Unge og Specialrådgivning, Region Midtjylland Folkesundhed og Kvalitetsudvikling Olof Palmes Allé 15 8200 Århus N 1 Resultatdokumentation for Ulriksdal

Læs mere

Uddannelsesvejledning

Uddannelsesvejledning Baggrund: De demografiske problemer Danmark i øjeblikket er på vej imod, med en voldsom stigning i antallet af ældre ikke erhvervsaktive i forhold til de erhvervsaktive aldersgrupper, fører i disse år

Læs mere

Sammenfatning af livsstilsundersøgelsen foretaget i oktober Af Mikkel Nielsen, SSP koordinator

Sammenfatning af livsstilsundersøgelsen foretaget i oktober Af Mikkel Nielsen, SSP koordinator Sammenfatning af livsstilsundersøgelsen foretaget i oktober 28 Af Mikkel Nielsen, SSP koordinator I oktober måned blev der gennemført en undersøgelse af skoleeleverne i Albertslunds livsstil. Undersøgelsen

Læs mere

Side2. Dokumentationsrapport forår 2016

Side2. Dokumentationsrapport forår 2016 Side2 Side3 Indhold RESUMÉ s. 4 AKTIVITETSCENTRETS MÅL s. 5 BESKÆFTIGELSE s. 7 MISBRUG s. 8 BOLIG s. 10 SUD S UNDERSØGELSE s. 11 Side4 Resumé Denne undersøgelse bekræfter, at Aktivitetscentret i høj grad

Læs mere

Implementeringsplan til frikommuneforsøg

Implementeringsplan til frikommuneforsøg Implementeringsplan til frikommuneforsøg Implementeringsplan Titel på forsøg: Årgangsorganisering, holddeling og kontaktlærerordning Forsøgsansvarlig: Anne Poulsen Forsøgschef Finn Drabe Påbegyndt: 01-08-2012

Læs mere

FB s medlemsundersøgelse for 2015

FB s medlemsundersøgelse for 2015 FB s medlemsundersøgelse for 2015 I november og december 2015 gennemførte FB en medlemsundersøgelse blandt medlemmerne. En tilsvarende undersøgelse blev gennemført i februar 2014, og de steder det er muligt

Læs mere