Ordblinde. Birgit Dilling Jandorf fra DVO holder oplæg på it-konference se side 15. Ordblinde/Dysleksiforeningen i Danmark FOTO: ERIK K.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ordblinde. Birgit Dilling Jandorf fra DVO holder oplæg på it-konference se side 15. Ordblinde/Dysleksiforeningen i Danmark FOTO: ERIK K."

Transkript

1 NR. NR. 1 2 MARTS JUNI ÅRGANG 6357 Ordblinde B L A D E T FOTO: ERIK K. RASMUSSEN Birgit Dilling Jandorf fra DVO holder oplæg på it-konference se side 15 Ordblinde/Dysleksiforeningen i Danmark

2 Ordblinde/Dysleksiforeningen i Danmark Ordblinde B L A D E T ISSN Eftertryk er tilladt med tydelig kildeangivelse. Indlæg sendes til: Ordblinde/Dysleksiforeningen i Danmark Kløverprisvej 10b 2650 Hvidovre Redaktør: Hans-Pauli Christiansen (ansvarshavende) Ordblindebladet udkommer fire gange om året på cd-rom. Abonnement, blad: kr. 160 pr. år, abonnement, blad + cd-rom: kr. 260 pr. år. (abonnement er inkluderet i kontingent til landsforeningen). Årligt kontingent: Alm. medlemskab 250 kr. Familiemedlemskab 350 kr. (blad og eventuelt cd-rom er inkluderet) Institutionsmedlemskab 350 kr. Hans kongelige Højhed Kronprins Frederik er protektor for Ordblinde/Dysleksiforeningen i Danmark. FOTO: STEEN EVALD Enkeltnumre: kr. 50 inkl. forsendelse. Bestilling af abonnement, enkeltnumre eller bladet på cd-rom kan ske hos: Sekretariatet Kløverprisvej 10b 2650 Hvidovre Tlf.: Annoncebestilling: Sekretariatet Kløverprisvej 10b 2650 Hvidovre Tlf.: Fax: Layout: jw-grafik Tryk: Handy-Print Oplag: ekspl. Ordblinde/Dysleksiforeningen i Danmark Sekretariatet Kløverprisvej 10b 2650 Hvidovre Tlf.: Fax: Åbent mandag til fredag fra 10 til 15 Internet adresse: 2 Ordblinde Bladet

3 Indhold Hovedbestyrelsen og Amtsrepræsentanter Hovedbestyrelsen: Formand: Hans-Pauli Christiansen Galgebakken Over 8-4B 2620 Albertslund Tlf Næstformand og folkevalgt HB-medlem: Esben Andersen Møllevej 20, 4040 Jyllinge Tlf Kasserer og EDA-repræsentant: Lars Sander Møllevænget Hørning Tlf Folkevalgt HB-medlem: Inger Pihl Umanakvej 6, 9900 Frederikshavn Tlf Folkevalgt HB-medlem: Rasmus Græsborg Kisumparken 68, 3.tv Brøndby Strand Tlf Repræsentant for det nordiske samarbejde: Tom West Sølunden 4, 3700 Rønne Tlf fax: HB-suppleant: Mikael Møller Gudhjemvej 91, 3760 Gudhjem Tlf HB-suppleant: Jytte Them Nielsen Haldsvej 13, 8700 Horsens Tlf Amtsrepræsentanter: København og Frederiksberg Kommuner: Lars Vissing Torvegade 49, 2.th København K Tlf Københavns Amt: Henvendelse til Sekretariatet Bornholms Amt: Tom West Sølunden 4, 3700 Rønne Tlf fax: Frederiksborg Amt: Ida Møller Løngangsgade 34 B, 3400 Hillerød Tlf Fyns Amt: Connie Lind Nylandsvej 31, 5700 Svendborg Tlf Nordjyllands Amt: Flemming Gaaei Sofie Brahes Vej 26, 9300 Sæby Tlf Ringkøbing Amt: Jette Kjær Andersen Fårevej 95, 7650 Bøvlingbjerg Tlf Roskilde Amt: Erik K. Rasmussen Baunehøj 106, Osted 4000 Roskilde Tlf Storstrøms Amt: Kurt Hansen Plantagevej 31, 4941 Bandholm Tlf Sønderjyllands Amt: Susanne Cording Hjortøvej 6, 6100 Haderslev Tlf Vejle Amt: Henvendelse til Sekretariatet Vestsjællands Amt: Ida Enø Jensen Lundgårdsvej 4, 4180 Sorø Tlf Viborg Amt: Bent Dalgaard Brovej 8, 8800 Viborg Tlf Århus Amt: Knud Thimm Pottemagertoften Højbjerg Tlf Indhold Formanden har ordet... 4 Æresmedlem Agnete Elmquist... 5 Ordblinde får tilskud i Holbæk... 6 Generalforsamlingen Ordblindecenteret i Greve... 8 Sådan forløber din sag HF for ordblinde I skole med et handicap Engelsk for dysletikere Unge ordblinde, it-hjælpemidler og vejledning Danmarks Blindebiblioteks overgang til digitale lydbøger DHL-stafet Hæderspris Socialforskningsinstituttets handicapinternet-panel Læserbrev Boganmeldelser Nyt fra amterne HUSK! Sidste frist for indlevering af indlæg til Ordblindebladet 2006 er: 21. juni, 11. oktober. Ordblindebladet modtager gerne indlæg fra vores læsere og andre med interesse for ordblindhed. Skriver du i forvejen på en pc, vil det hjælpe os meget med at få teksten på en diskette samtidig med en udskrift af indlægget, men det er ingen betingelse. Vi modtager selvfølgelig gerne indlæg, der er maskinskrevet, indtalt på bånd eller håndskrevet. Husk, at der også gerne må være illustrationer eller billeder med! Ordblinde Bladet

4 Formanden har ordet Hans-Pauli Christiansen, formand for Ordblinde/Dysleksiforeningen i Danmark Holbæk kommune har besluttet, at elever med ordblindevanskeligheder skal have skolepengene med, når de henvises til efterskoler for ordblinde. Alle kommuner burde følge Holbæks praksis. Det er naturligt, at kommunerne påtager sig det pædagogiske og økonomiske ansvar for specialundervisning af elever med ordblindevanskeligheder. Dette fremgår direkte af folkeskoleloven. Ordblindeforeningen har rejst spørgsmålet om betaling af efterskoleophold overfor en række kommuner. Foreningen har mødt meget ringe forståelse fra kommunernes side. Jeg har derfor skrevet til undervisningsminister Bertel Haarder og bedt ham forholde sig til problemet. Landets nye kommuner skal varetage al specialundervisning af elever med ordblindevanskeligheder. Ordblindeforeningen opfordrer derfor kommunerne til at synliggøre, hvordan de løser opgaven. Ordblindeforeningen vil bede kommunerne om at offentliggøre deres tilbud f.eks på kommunens hjemmeside. Folkeskoleloven lægger op til at undervisningsministeriet skal føre tilsyn med kommunernes tilbud til ordblinde elever. Ordblindeforeningen har bedt ministeriet redegøre for, hvordan tilsynet skal udføres. Vi har også bedt om at få indsigt i dette tilsyn. 4 Ordblinde Bladet

5 Æresmedlem Agnete Elmquist Agnete Elmquist udpeget til æresmedlem Agnete Elmquist blev på årets generalforsamling udpeget til æresmedlem af Ordblindeforeningen. Agnete har gjort en kæmpeindsats for Ordblindeforeningen gennem en meget lang årrække. I år genopstillede hun ikke til kassererposten, som har været et af hendes store arbejdsområder gennem årene. På generalforsamlingen blev Agnete hyldet med stående bifald. Hun kunne desværre ikke selv være der på grund af sygdom, men jeg ved at hun er meget glad for æresmedlemskabet og det store fortjente bifald. Agnete har med stor flid og kyndighed ført Ordblindeforeningens regnskab i en lang årrække. I alle detaljer har der været styr på tingene. Det har været afgørende vigtigt, at der sad et forstandigt menneske på denne post. Så grundlaget for foreningsudvikling har været sikret med Agnete som kasserer. Foreningen har i Agnetes tid bevæget sig fra et mindre regnskab, som Agnete førte fra sin bolig, til et moderne it-bogført regnskab, som føres fra foreningens sekretariat. Agnete har altid været fremsynet og anvendt moderne it-regnskabsprogrammer, og hun har ved egen hjælp sat sig ind i nye programmer. Henlæggelser har altid været placeret til højeste obligationsrente. Det har vi glæde af i dag. Udfordringer, der skulle løftes, har altid været Agnetes anliggende. Agnete har udviklet og undervist i Tastprogrammet sammen med Lena Utoft. Det har været til stor glæde for børn og voksne med ordblinde-vanskeligheder. Det har ligeledes været Agnetes store styrke gennem tiden, at hun med indsigt i vanskeligheder og muligheder for ordblinde børn har rådgivet forældre. Mange har haft god gavn af telefonsamtaler med Agnete. For nogle år siden indgik Ordblindeforeningen aftalen med Scandis om køb af Vital til medlemmerne til en fordelagtig pris. Agnete formidlede denne aftale. I alle forhold vedrørende foreningen har Agnete altid udvist et meget stort engagement, og hun har viet tid og kræfter til foreningen til stor glæde for mange mennesker. Til lykke med æresmedlemskabet. Hans-Pauli Christiansen Æresmedlem Dette æresbevis tildeles Agnete Elmquist I anerkendelse af en særlig indsats for ordblinde gennem dit mangeårige virke i Ordblinde/Dysleksiforeningen i Danmark 22. APRIL 2006 Hans-Pauli Christiansen Formand Ordblinde Bladet

6 Ordblinde får tilskud i Holbæk Ordblinde tilskud får i Holbæk Ordblinde børn i Holbæk får kommunalt tilskud til ophold på efterskoler, der er målrettet deres behov. Tilskuddet gives fra det kommende år. Det er forældre til ordblinde, der har overbevist kommunens skoleudvalg om det rimelige i dette. Støtte til efterskoleopholdet er ifølge børne- og ungdomsudvalget afhængig af tre forhold: Barnet skal have modtaget specialundervisning eller anden særlig støtte i grundskolen. Efterskolens undervisningsplaner skal være målrettet elevens særlige behov. Pædagogisk Psykologisk Rådgivning skal have anbefalet opholdet. Hvis disse tre kriterier er opfyldt så bevilger Holbæk Kommune fra skoleåret 06/07 Ordblinde/Dysleksiforeningen i Danmark et beløb maksimalt svarende til kommunens grundskoletakst. Det er et enigt skoleudvalg, der har truffet beslutningen. Hans-Pauli Christiansen Er du voksen og ordblind? Ordblindeforeningen tilbyder Åben rådgivning for ordblinde voksne. Rådgivningen er gratis. IT-hjælpemidler på jobbet. Hvor skal jeg henvende mig? Kan jeg få personlig assistance på job eller uddannelse? Hvor kan jeg få specialundervisning? Uddannelsesstøtte/muligheder? Voksenrådgiver Winnie Nørskov sidder klar. Kom forbi Mandag og tirsdag Kløverprisvej 10 B 2650 Hvidovre Ring Tlf.: Mandag og tirsdag og mandag aften Øvrige dage ring til sekretariatet Tlf: Ordblinde Bladet

7 Generalforsamlingen 2006 Generalforsamlingen 2006 På generalforsamlingen på Rågelund Efterskole blev Agnete Elmquist hyldet og tildelt Ordblindeforeningens ærespris af medlemmer. Formand Hans-Pauli Christiansen sagde, at Agnete, der har været medlem af Ordblindeforeningen i mange år, altid har været meget aktiv. Der er ikke den ting, hun ikke har været med i og gjort for foreningen. Hun har først og fremmest styret økonomien. Det begyndte som en lille køkkenbordsøkonomi. Hun har holdt foredrag, arbejdet med it og givet telefonrådgivning. Agnete har nogle stærke meninger, som altid var veldokumenteret. Formanden og et par medlemmer rejser til Århus for at overrække Agnete den velfortjente ærespris, som overrækkes for første gang i foreningens historie. Den sidste del af formandens beretning kan læses i det foregående ordblindeblad. Tom West og Lars Sander gjorde rede for henholdsvis det nordiske og det europæiske samarbejde. Efter beretningerne var der en livlig debat med nye ideer og forslag til nye aktiviteter, som vil blive behandlet i hovedbestyrelsen senere. Lars Sander fremlagde regnskabet på vegne af Agnete Elmquist. Regnskabet viste et mindre underskud, end det var planlagt i budgettet. Det skyldes dels, at der var kommet flere indtægter, og at udgifterne ikke havde været så høje som planlagt. Regnskabet godkendt. Under debatten blev det fremhævet, at aktiviteterne i foreningen skal fremmes. Vi skal profilere os bedre. Vi skal bruge af vores kapital for at skabe flere aktiviteter. Alle de indkomne forslag til vedtægtsændringer blev vedtaget med det nødvendige flertal. Lars Sander blev valgt til kasserer. Rasmus Græsborg blev folkevalgt til Hovedbestyrelsen, og Michael Møller blev valgt som 1. suppleant og Jytte Them Nielsen som 2. suppleant. Som revisor blev Susanne Alberg genvalgt. Kontingent blev fastlagt på det nuværende niveau. I budgettet blev der vedtaget et merforbrug til næste år på kr. Pengene tages af den store egenkapital på næsten kr. Det er vigtigt, at Ordblindeforeningen træder mere frem i lyset. Under eventuelt blev det fra flere medlemmers side udtrykt ønske om, at Ordblindeforeningen gør mere for at oplyse og undervise medlemmerne, så de er klædt bedre på til at klare myndighederne. Herunder blev foreningen også opfordret til at fremstille en bedre hjemmeside. Efter generalforsamlingen talte Jens Kjærum fra Prolog Development om det nye talegenkendelsesprogram: Diktus. Når det nye program bliver færdigudviklet, vil der ligge mange nye muligheder for mennesker med skrive- og stavevanskeligheder. Programmet, der kan nedskrive de talte ord, er baseret på Windows, derfor kan det bruges i alle computere. Prisen vil blive under 1000 kr. Læs mere om programmet på denne hjemmeside EKR Hans-Pauli Christiansen fremviser æresbeviset for generalforsamlingen Ordblinde Bladet

8 Ordblindecenteret i Greve Ordblindecenteret i Greve Der er meget stor forskel på, hvordan ordblindeundervisningen bliver grebet an i de forskellige kommuner. I Greve Kommune har der siden 1993 været et Ordblindecenter på Hedelyskolen. Centret har udviklet sig meget siden starten. I dag er centret udstyret med de nyeste tekniske hjælpemidler, som for eksempel diktafon, computere med lydkort og scanner. Desuden er der tilknyttet psykolog, talepædagog og konsulent for specialundervisning. Lene Norrbom, der har været tilknyttet tilbuddet i mange år, fortæller, at centret er et skoletilbud for ordblinde elever på klassetrin. En elev med læsevanskeligheder, som kommer fra en af de 12 distriktsskoler i Greve, kan blive optaget i Ordblindecenteret. For at blive optaget i klassen skal man gennem en del prøver, da man skal være normalt begavet og kunne lytte til mundtlig undervisning. Eleverne skal være motiverede og engagerede i undervisningen. De fleste elever går til folkeskolens afgangsprøver i både dansk, regning, (ikke engelsk) fysik og kemi. Eleven, der er blevet henvist til Ordblindecenteret, går i en almindelig klasse (3 elever pr. årgang). Eleven følger den normale undervisning. En speciallærer følger de 3 elever i 12 timer. Når der er behov for det, går lærer og elev i Ordblindecenterts lokale, for her at forberede eller efterbehandle»stoffet«. Eleven har også mulighed for at lytte til romaner, noveller 8 Ordblinde Bladet

9 Ordblindecenteret i Greve Maria, Camilla og Ninette arbejder med den nyeste teknik eller andet fagligt stof, som er indtalt på bånd. Eleven kan også indtale besvarelser, stile og lignende. Eleverne har deres egen lille båndspiller. Koordinator Ulla Jørgensen fortæller, at ordblindecenteret er særdeles veludstyret med den nyeste teknik. I de to værkstedslokaler, eleverne har til deres rådighed, er der følgende udstyr: 10 multimediemaskiner med adgang til Internettet, scannere og printere. Derudover findes der tv, video og båndoptagere, som bruges til produktion af tekst, billeder og lyd. Det forventes, at eleverne holder læsningen ved lige og læser 20 min. hver dag (også i ferierne). Det er ligegyldigt, om det er aviser, ugeblade eller bøger, bare der arbejdes med det skrevne ord. Det er vigtigt at eleverne oplever glæden ved at høre lydbøger, og det er vigtigt, at de ikke mister viden i forhold til kammeraterne. Eleverne har et antal kursusperioder hvert år. Det kan være i læsning, 10-fingersystemet og udbyggelse af kendskabet til kompenserende muligheder. Ordblindecenteret bruger ikke IT-rygsæk. Eleverne har fået udleveret hjemmelicens til CD-ord 4. Når de er færdige på skolen, lægges deres arbejde ind på et USB-stik, og eleverne tager arbejdet med hjem og gør det færdigt. Eleverne er meget glade for CD-ord 4. Det er også meget anvendeligt, hvis man skal på nettet.»programmet kan hurtigt læse teksten op«, fortæller Maria. Skolen og kommunen gør meget for at hjælpe eleverne i gang med ungdomsuddannelserne. Kommunen har det mål, at alle elever skal kunne klare læsekravene i en ungdomsuddannelse (gennem øjet eller øret). Ninette og Camilla fortæller, at de skal på efterskole efter 9. klasse.»det skal være en efterskole, hvor vi kan få de valgfag, vi ønsker. Lærerne har aftalt med skolerne, at vi kan få ekstra hjælp, hvis det bliver nødvendigt«. Ninette skal på en skole med dramatik og Camilla skal på en skole med megen idræt. En god skoleuddannelse giver mange flere muligheder i fremtiden. Greve Ordblindecenter er et godt eksempel. Alle kommuner burde have samme målsætning. Alle unge med læsevanskeligheder burde have kompenserende hjælpemidler stillet til rådighed, så de har mulighed for at klare en uddannelse. Det burde være en selvfølge. EKR Ordblinde Bladet

10 Sådan forløber din sag Sådan forløber Af Winnie Nørskov din sag om de regler der gælder, når kommunen eller amtet behandler sociale sager Når Børnerådgiveren og Voksenrådgiveren har været rundt i amterne for at holde foredrag er vi tit blevet spurgt om de regler der er for, hvordan kommunen eller amtet skal behandle din sag. I følgende vil jeg skrive om nogle af de regler, der er i kommunen. De samme regler gælder, hvis det er amtet, der behandler din sag. Du kan også læse mere eller Hvordan søger du om hjælp eller støtte i kommunen? Du kan søge mundtligt eller ved at sende et brev eller en . Jeg anbefaler at du sender en skriftlig ansøgning, og at du beder om en kvittering på, at du har søgt. Kan du forlange en skriftlig afgørelse? Ja, som hovedregel kan du forlange en skriftlig afgørelse. Skriftlige afgørelser skal være ledsaget af en begrundelse. Begrundelsen skal indeholde tre dele: Kommunens konkrete vurdering De oplysninger, der er lagt vægt på De juridiske regler, afgørelsens hjemmel. Hvis du vil klage over afgørelsen, skal der stå, hvordan du gør det og en tidsfrist. 10 Ordblinde Bladet

11 Sådan forløber din sag Må jeg se papirerne i min sag? Ja, du har ret til se papirerne i din sag både under behandlingen af din sag og efter, der er truffet en afgørelse. Dette kaldes aktindsigt. Du skal henvende dig til kommunen, hvis du ønsker aktindsigt. Kommunen skal svare inden 10 dage. Du kan normalt få tilsendt en kopi af papirerne. Må jeg tage en anden med til møderne hos kommunen? Ja, du må gerne tage en anden med til møderne hos kommunen. Det kan være en ven, et familiemedlem eller en, som du gerne vil have med. Dette kaldes en bisidder. Du bør oplyse kommunen, at du tager en bisidder med. Bisidderen må ikke føre samtalen med sagsbehandleren. Personen må heller ikke på egen hånd skrive breve til kommunen i din sag, men kan hjælpe dig med at formulere brevene. Du kan også få en anden til at føre din sag. Dette kaldes en partsrepræsentant. En partsrepræsentant påtager sig på samme måde som en advokat eller revisor at føre sagen. Det betyder, at det er partsrepræsentanten, der skal høres i sagen, og som modtager afgørelsen. Spørg din kommune, hvis du er i tvivl om reglerne for sagsbehandling. Kommunen skal oplyse dig om de regler, der gælder i din sag. På din kommunes eller amts hjemmeside vil du ofte kunne finde information om regler for sagsbehandling, herunder også frister og sagsbehandlingstid. Har du ikke adgang til Internettet, kan du gå på biblioteket og få hjælp til at finde mere information, eller du kan ringe til mig i Ordblindeforeningen mandag kl og eller tirsdag kl på telefon få hjælp med ViTal til læsning og stavning! Med ViTal kan du få din computer til at læse højt for dig, og på den måde få hjælp til at læse og stave. Vi har licens til at forhandle ViTal til vores private medlemmer til ca. 1/3 af den normale pris. ViTal kroner ViseOrd 800 kroner ViTal og ViseOrd kroner ViTex (scannerprogram) kroner ViTal + ViseOrd + ViTex kroner Alle priser er inkl. moms. Ring og bestil på telefon (sekretariatet) Ordblinde Bladet

12 HF for ordblinde HF for ordblinde På Nørre Nissum Seminarium har man besluttet at starte med HF for ordblinde elever til august.»vi har på Nørre Nissum og på HF en lang årrække haft erfaring med unge ordblinde, der trods deres læsehandicap har ønsket at tage en HF-eksamen. Vi har støttet disse unge indenfor de rammer, en almindelig HF giver, og har gennem årene haft rigtig mange positive erfaringer med netop denne gruppe af unge. Al erfaring med de unge ordblinde viser, at de støder ind i problemer, når det drejer sig om det faglige i dansk, engelsk og deres almene studiekompetence. Derfor har vi ønsket at give de unge et bedre tilbud, som bliver præciseret i det følgende,«fortæller Frede Krølgård. Uddannelsen for ordblinde er forlænget med et år til tre år i alt, fordi ordblinde elever ofte har været trukket ud af undervisningen i tysk og engelsk. Der undervises på særskilte hold i fagene dansk og engelsk. Disse fag tillægges ekstra værkstedtimer. I alle øvrige fag følges undervisningen sammen med de andre HF-ere. Der er mulighed for at få tildelt it-rygsæk og kompenserende specialundervisning. I samarbejde med SU styrelsen vil Nørre Nissum seminarium være behjælpelig med relevante ansøgninger. For at blive optaget på det 3 årige HF-forløb for ordblinde, skal man være screenet og dermed dokumenteret ordblind. Endvidere skal man deltage i en optagelsessamtale på HF-kurset, hvor både forventninger og faglig baggrund afklares. Eleven skal have 10. klasse. Er der et eller to fag, som ligger på et lavt niveau eller helt mangler, skal eleven ikke fratages mulighed for at søge. Men der lægges vægt på engagement og et vist studiepotentiale. I skolebyen Nr. Nissum er der mange forskellige former for bomuligheder. På seminariets område er der flere kollegier og bofællesskaber, og i byen er der privat værelsesudlejning. HF i Nørre Nissum søges af mange unge netop på grund af ungdomsmiljøet omkring kollegierne. Efter skoletid foregår alle mulige foreningsaktiviteter, uformelle møder samt brug af faglokalerne i musik, billedkunst, styrketræning mv. Seminariet har kollegier. En bolig koster 1400 kr. for den unge, der er over 18 år og er på SU. Det er ekstra billigt for dig, der er under 18 eller ikke får SU: Værelsesleje inkl. fri Internet til halv pris, dvs. ca. 700 kr. Det første hold starter den 15. august sammen med de øvrige HF-hold og ansøgningsfristen for i år er den 1. maj, men snak med seminariet, hvis denne enestående chance har din interesse. EKR Om skolen Sjørringvold Efterskole er den eneste ordblindeefterskole i Viborg amt. Vore elever er normaltbegavede ordblinde, der tilbydes undervisning med to-lærersystem i klasser med 14 elever. Værdigrundlag Du kan læse om værdigrundlaget og evalueringen heraf på vores hjemmeside, hvor du også kan læse om vores mange tilbud om valgfag, fritidsaktiviteter og ture i det skønne Thy. Optagelse Før optagelse beder vi om et besøg her, hvor der vil være rundvisning og efterfølgende samtale om grundlaget for et skoleår enten til næste år eller til året efter. Skolen kan til elever, der har behov herfor, tilbyde to år. Se mere på: 12 Ordblinde Bladet

13 I skole med et handicap Faktaboks Danmarks Blindebibliotek (DBB) indlæser fag- og skønlitteratur efter egen eller bibliotekarers vurdering. Afviser suverænt bestemte, faglige ønsker. For at låne hos DBB skal man være dokumenteret ordblind, svagtseende, blind eller på anden måde ikke i stand til at holde eller blade i en bog. DBB indlæser, hvis der er mindst 10 efterspørgsler. Bøger lånes telefonisk , på eller på Kultur Litteratur og Orientering for læsehandicappede (KLO), et bibliotek, indlæser og udlåner faglitteratur og uddannelsesmateriale. Alle KLO s lydbøger er registreret i et internt system, Endvidere findes bøgerne i den landsdækkende Dansk bibliotekscentral (DBC) med oversigt på KLO fremstiller lydbøger til ikke SU-berettigede uddannelser, (f.eks. skoler, jobcentre, produktionsskoler, merit- og diplomuddannelser m.fl.). Lydbøger udlånes gennem KLO s interne system eller det lokale bibliotek. DBB henviser ofte til KLO. Biblioteket har både private lånere (skoleelever, studerende, håndværkere, falckreddere, jægere) og organisationer (biblioteker, folkeskoler, efterskoler...) For at låne hos KLO må man ikke kunne tilegne sig trykt tekst. En låner kan f.eks. være ordblind, afatiker eller blind. KLO indlæser en bog, hvis én låner ønsker det. Forlag og/eller forfatter skal give tilladelse. Bøger lånes telefonisk , på eller på det lokale bibliotek. I skole med et handicap En solstrålehistorie, som andre kan få del i. En historie fra den virkelige verden At møde en ordblind først i tyverne, der i folkeskolen af skolefag stort set kun har lært at koble lyd og bogstav sammen samt snakke, gør mig lille. Han kan ikke regne, læse eller skrive, og han kan ikke bruge hænderne til noget fornuftigt håndværk, han kan ingenting. Jeg starter med at undervise ham i matematik arbejdende fra det konkrete til det abstrakte og tilbage igen, læring gennem at se med fingrene, abstrakte begreber gennem konkrete sansninger. Den ordblinde genfinder sit selvværd og sin tillid til andre mennesker. Så en dag siger han:»jeg har for resten for to år siden købt en bog om herregården Gl. Estrup. Vil du læse den for mig?«det vil jeg gerne, men opgiver hurtigt, da bogen er tyk... Jeg foreslår, at vi ringer til KLO Kultur Litteratur og Orientering for læsehandicappede. Og så falder der en appelsin ned i min turban, for de har den indlæst, vi får den tilsendt. Den ordblinde»læser«og læser og læser. Og så er der en anden herregård, han gerne vil læse om, og den har de også indlæst, så den læser han også, og det er jo fantastisk. Siden arrangerer han alene en tur til Gl. Estrup. Der er tyve deltagende. Det er den ordblinde, der sammen med en kustode fortæller og orienterer om malerier, bygning, ejere og historie. Den ordblinde er lysende. Det er en rigtig god tur for os alle, det er i december, de tykke mure er kolde, og grisen har et æble i munden. Nu har han knækket læsekoden. Næste bog han læser er B. S. Christiansens bog. Han har nemlig købt denne bog på bogstaver, bogen bliver sprættet op og indscannet. Dernæst begynder han at downloade litteraturbøger fra E17 og deltager i samtaler på lige fod med andre mennesker i samfundet. At skrive sit navn og adresse lærer han, selvværdet er jo på plads. På nuværende tidspunkt går han på Beder Gartnerskole og klarer sig lige så godt som de andre elever. På sigt regner han med at bruge uddannelsen som et trinbræt til en pædagoguddannelse. Dette er en lille fortælling om, hvad KLO s indlæste bøger kan have af betydning for, at et ungt menneske kan knække»læsekoden«. Lena Utoft Ordblinde Bladet

14 Engelsk for dysletikere ENGELSK for dyslektikere udgangspunkt i it undervisning, kræver, at der findes egnede materialer. I Danmark er vi på Birgit Dilling Jandorf indledte dagen med ordene:»kravene til fremmedsprog vokser i disse år. Globaliseringen, teknologien og videnssamfundet gør, at der nu bør sættes fokus på engelsk og kompenserende hjælpemidler. Vi har brug for erfaring og vidensudvikling, og vil derfor opfordre til at der dannes netværk.«elisabeth Arnbak holdt et spændende og levende indlæg om forskning i dysleksi og fremmedsprog. Et tværfagligt problemfelt mellem forskning, psykologi og antropologi. Fremmedsprog hænger sammen med dysleksien, tale-læse og skrivevanskeligheder. Der har været afholdt 3 internationale konferencer samt 2005, men ingen rent forskningsmæssig fremgang. Formålet med engelskundervisningen er at kunne udtrykke sig mundtligt og skriftligt samt udvikle elevens bevidsthed. Engelskundervisning med Temadag Engelsk Kragelund Efterskole 28. april 2006 Arrangeret af Ordblindeefterskolerne samt Dansk Videncenter for Ordblindhed bar bund. Der er udviklet materiale på svensk, HELP af Malin Holmgren, materialet er endnu ikke oversat til dansk, men der er forhandlinger i gang. På KVUC (Hovedstadens ordblindeskole) er man så småt begyndt at bruge HELP. Er du interesseret i mere viden herom, kan Birgit Dilling Jandorf, DVO kontaktes for yderligere oplysninger. Referat og indlæg fra temadagen vil være at finde på videnscentrets hjemmeside Bodil Andersson, fortalte om den engelske stavekontrol, Spell Right, der udkommer på dansk i september/oktober Spell Right kommer til at koste ca kr. Programudvikler Vil du vide mere, kan du se Bodil Anderssons indlæg på Der findes en engelsk talegenkendelse Dragon Naturally Speaking, du kan læse mere på hjælpemiddelinstituttets hjemmeside Der bør være fokus på engelskundervisningen nu, vi har rasende travlt. En tankevækkende dag, samt et ønske for fremtiden. Jeg håber, der må blæse varme vinde henover landet, og at engelskundervisningen i folkeskolen, for vore dyslektiske børn og unge, må bygge på de principper som Salamanca erklæringen vedtog: Vi tror på og erklærer, at alle børn har en grundlæggende ret til uddannelse og skal have mulighed for at opnå og opretholde et acceptabelt læringsniveau. Mercedes 14 Ordblinde Bladet

15 Unge ordblinde, it-hjælpemidler og vejledning Unge ordblinde, it-hjælpemidler og vejledning Der er altid en fare for at gentage en succes. Men ikke desto mindre afholdt Hjælpemiddelinstituttet, Ordblindeefterskolerne og Dansk Videnscenter for Ordblindhed en konference med ikke mindre end 363 deltagere. De kom fra hele Danmark, de kom fra forskellige institutioner på børne-, unge og voksenområdet, de kom fra handicapforeninger, UU-centre og efteruddannelsesinstitutioner. Der var fagpersoner, pårørende og ordblinde. Konferencen fandt sted den 27. april i den store, rummelige hal på Gylling efterskole. Det centrale spørgsmål for konferencen var, hvordan vi sikrer, at unge ordblinde kommer sikkert videre til uddannelse og/eller erhverv. For at besvare spørgsmålet var der sammensat et program, der indeholdt oplæg om ordblindhed og it-hjælpemidler, vejledning af ordblinde, teaterforestilling om ordblindhed og workshops fra ordblindeefterskolerne. Dagen blev afsluttet med fokus på et nyt forskningsprojekt på ordblindeefterskolerne. Konferencen Konferencen blev åbnet med politikeren, tidligere minister og tidligere lærer Britta Schall Holberg. Hun understregede, at læsevanskeligheder er et centralt område, der har stor betydning for uddannelse. Regeringsgrundlaget handler meget om uddannelse, især ønsket om at 95% af alle unge skal have en uddannelse. I øjeblikket får kun 25% af en ungdomsårgang ikke andet end en almindelig skolegang, og det rækker ikke, for de ufaglærte jobs forsvinder i de kommende år. Det er nødvendigt, at de unge får den bedste skoleuddannelse og derefter føler sig tilskyndet til at gå videre i uddannelsessystemet enten i en mere praktisk betonet uddannelse eller en boglig. En god uddannelse er den bedste sociale sikring, vi kan give vore unge. Nyt om Ordblindhed og ithjælpemidler Erik Arendal fra Hjælpemiddelinstituttet og undertegnede tog i andet oplæg på konferencen fat om centrale tendenser i forhold Birgit Dilling Jandorf fra Videnscentret talte i sit oplæg om blandt andet de centrale tendenser i forhold til ordblindhed og it-hjælpemidler. til ordblindhed og it-hjælpemidler. Det ser beklageligvis ud som om grundforskningen på ordblindeområdet aftager. Forskningens fokus og midler bliver i højere grad afsat til autismeog ADHD-området. Informationsteknologi og videnssamfund forandrer vores måde at arbejde, kommunikere og lære på. Forandringen skubber til de eksisterende autoriteter og skaber et øget fokus på rettigheder i vores samfund. Det gælder også på ordblindeområdet. Hvad kan vi forvente, at folkeskolen gør i forhold til ordblinde elever? Forældre søger på nettet og finder oplysninger, for nettet skaber større gennemsigtighed omkring ordblindhed om udredninger og speciallæreres faglige virke. Ordblinde Bladet

16 Unge ordblinde, it-hjælpemidler og vejledning I øjeblikket er der i Danmark ikke mindre end fire retssager på vej på ordblindeområdet. Forældre anlægger sag mod kommuner, som de ikke mener, har leveret et godt nok tilbud til deres ordblinde børn. Screening, dokumentation og evaluering er over os vi skal måle, veje og skrive individuelle handleplaner. Erik Arendal påpegede, at man med ICF den internationale klassifikation af funktionsevne, funktionsnedsættelse og helbredstilstand kan fokusere på det, man ikke kan. Og Erik mener, at der er behov for at opfatte funktionelle læsefærdigheder, så det også omfatter»læsning med ørene«. Men uanset hvad, så vil dokumentation kræve kræfter, tid og prioritering. Det spændende vil være, om vi i de kommende år får et mere kvalificeret og øget samspil mellem forskningscentre, praksisinstitutioner og uddannelsesinstitutioner. Megen specialundervisning har i årevis været præget af godartet ligegyldighed for hvad kommer der egentlig ud af specialundervisningen til ordblinde elever? Vi skal have mere viden om, hvilke metoder der findes og hjælper ordblinde elever. Spørgsmålet er, om der bliver mindre og mindre metodefrihed fremover? Er det slut med at gå og passe sin egen lille butik. Nej, faktisk ser vi i disse år en tendens til, at der er flere leverandører på ordblindeområdet altså flere eksempler på private ordblindetilbud til børn. Erik fortalte om projektet»pc-læsning«, der er et landsdækkende samarbejdsprojekt mellem amtslige institutioner og Hjælpemiddelinstituttet. Projektet drejer sig om effekten af it-hjælpemidler. Man følger 150 ordblinde voksne, der får bevilget en it-rygsæk og får undervisning i brugen af udstyret. De TAST Blindskriftprogram for pc ny opdateret version Bliv god til læsning og skrift Brug Tast Blindskrift sparer kræfter Bogstaver bliver taster TAST Blindskriftprogram for pc Privatpersoner Institutioner og skoler Pris 200,00 kr. inkl. moms 1.250,00 kr. inkl. moms Ordblinde/Dysleksiforeningen i Danmark Tlf (Sekretariatet) 16 Ordblinde Bladet

17 Unge ordblinde, it-hjælpemidler og vejledning bliver alle testet før, under og efter 1 års brug af udstyret. Der kan forventes resultater af projektet om et lille års tid. Under Eriks gennemgang af nye it-hjælpemidler blev det, pointeret, at der er en tendens til, at redskaberne bliver mindre og mindre, og at de efterhånden overgår til at blive et standardredskab for alle voksne i uddannelse og erhverv i stedet for et hjælpemiddel. Vi har i dag mange muligheder for at få læst tekster op, og hvis vi og de ordblinde ellers ville stille krav om digitale tekster, så vil der også komme flere digitale forlagsudgivelser. Til efteråret kommer den nye danske talegenkendelse på markedet. Den hedder Dictus, og alle fagpersoner kan godt begynde at overveje, hvordan det redskab skal indgå i læse- skrive og staveundervisningen. Med hensyn til lydindlæsning, så udgives der i stigende omfang mp3-filer, og Erik demonstrerede, hvordan det nye program kan bruges. Rettidig omhu i vejledningen af unge ordblinde eller hvad kan vi lære af Storebæltsbroen? Dorthe Haven fra Dansk Videnscenter for Ordblindhed gav os et indblik i vejledningen af unge ordblinde. Hun tog udgangspunkt i Bo s historie. Han er 21 år, han er hverken i uddannelse eller i job, desuden har han et skoleforløb og to kuldsejlede praktikforløb bag sig. Hvis Bo skal i gang igen, Konferencen blev holdt på Gyllinge Efterskole. Her ses forstander Bent Jacobsen sammen med Erik Arendal fra Hjælpemiddelinstituttet kræver det viden om ordblindhed, det kræver viden om, hvor han kan få hjælp for sin ordblindhed, og hvordan man kan kompensere for hans vanskeligheder. Vi skal kende Bo s kompetencer og give ham viden om støttemuligheder og derfra lette overgangen for ham og følge op. På baggrund af Bo s historie rullede Dorthe løberen ud for de mange spørgsmål, der handler om vejledning og for de mange undersøgelser, der er foretaget henover de sidste 15 år om unge og uddannelse. Konklusionerne er ret entydige og ikke alt for optimistiske: læsefærdighederne spiller stadigvæk en stor rolle for unges uddannelse og gennemførelse af uddannelse. Når nu så mange undersøgelser dokumenterer sammenhængen mellem læsevanskeligheder og uddannelsesvalg og uddannelsesgennemførelse, hvorfor så ikke se på, hvad der kan gøre disse læsevanskeligheder mindre. Derfor fortalte Dorthe os også, at der er sket landvindinger i forhold til vejledningen af ordblinde. Støttemulighederne er blevet mere synlige bl.a. via nettet, og sektoransvarligheden er opprioriteret. Den omfatter stadig flere uddannelsesområder også snart gymnasieområdet. Der er heldigvis fokus på, at unge og voksne med særlige behov udgør en arbejdskraftre- Ordblinde Bladet

18 Unge ordblinde, it-hjælpemidler og vejledning Efterskole for normaltbegavede unge med læsevanskeligheder. Undervisning på små hold mange dansktimer matematik sprog fællestimer idræt mange valgfag Ansøgningsfrist 15. november året forinden Forstanderpar Niels og Mette Johansen AABENRAAVEJ TØNDER TELEFON FAX Konferencen blev åbnet af Britta Schall Holberg. Her får hun sig en sludder med forstanderen for Gyllinge Efterskole serve og vitterlig har særlige behov også hvad angår vejledning. Endelig er det nu atter studievejlederne, eleverne på erhvervsskolerne skal kontakte i forbindelse SPS og ikke kontaktlærerne. Men hvad skal der til i vejledningen for at sikre, at unge, der er ordblinde får et godt uddannelsesforløb? Det er f.eks. viden om ordblindhed og støttemuligheder både i skolen, under uddannelse og i erhvervslivet. Det er en uddannelsesvejledning, der er realistisk både ud fra personlige kompetencer og læsefærdigheder. Det er en vejledning, der letter overgangen mellem skole og uddannelse, og som er opfølgende, hvis der er problemer. Der skal være et tværsektorielt samarbejde (f.eks. skole og uddannelsesinstitution og UU-vejledning) med klar ansvarsfordeling, der også er kendt for den, der bliver vejledt. Dorthe Haven afsluttede sit oplæg med at sige, at den rettidige omhu i vejledningen af unge ordblinde begynder i skolen, den involverer tidligt alle parter og den bidrager til at minimere læsevanskelighedernes betydning for det videre uddannelsesforløb. Birgit Dilling Jandorf, Centerleder VRIGSTED EFTERSKOLE For unge med læse- og skrivevanskeligheder. IT-hjælpemidler er integreret i alle fag. Mange dansktimer på små hold Matematik Sprog Fortælling Sang Svømning Mange valgfag og liniefag: kreativ, idræt, friluftsliv, værkstedsfag, sejlads, drama, musik... Nærmere oplysninger Overvej 12, Vrigsted 7140 Stouby Tlf Besøg vores hjemmeside med oplæsning: 18 Ordblinde Bladet

19 Danmarks Blindebiblioteks overgang til digitale lydbøger Danmarks Blindebiblioteks overgang til digitale lydbøger Den 1. maj begyndte Danmarks Blindebibliotek (DBB) at overføre de brugere, der står på venteliste til DBBs digitale lydservice. Ventelisten omfatter blandt andre ordblinde og andre, der ikke læser trykt tekst. I løbet af maj vil alle de ca brugere, der står på venteliste, være overført. Det betyder, at de brugere, der måtte være på ventelisten uden at have den digital Daisy afspiller, vil få brug for en sådan. Fremover vil alle nye lydlæsere, der indmeldes på DBB, blive digitale brugere. Hidtidige brugere behøver endnu ikke at gå over på det digitale medie. Frem til maj 2008 kan disse brugere stadig benytte DBBs båndservice. Det er ikke muligt både at benytte båndservice og digital lydservice. Indmeldelse i DBB kan ske på eller ved at ringe til DBBs Kartotek på telefon LT Kragelund Efterskole skolen for unge ordblinde, der vil gøre noget ved deres læse- og stavevanskeligheder gennem et trygt og rart miljø med faste regler, iblandet en god portion humor arbejder vi på at styrke den enkelte elevs selvværd, bl.a. igennem meget idræt og mange valgfag. vi tilbyder mindre niveaudelte dansk- og matematikhold. Kontakt os for mere udførlige oplysninger. Kragelund Efterskole Skolesvinget Løsning Tlf Fax Hjemmeside: E.mail: Har du læse og stavevanskeligheder så er vi skolen, der gør noget ved det. Vi tilbyder bl.a. 10. kl. med brobygning og mulighed for meritgivende eksamen. Meget idræt Sprog Håndværk og meget mere IT er naturligvis en integreret del af undervisningen. Efterskole Markdannersvej 3 Store Andst 6600 Vejen Tlf.: Ordblinde Bladet

20 5x5 km DHL-stafet X 5 km DHL- STAFET 2006 Fælledparken vrimlede med forventningsfulde løbere og entusiastiske tilskuere, da Ordblindeforeningen tirsdag den 30. august 2005 stillede op med et hold til den årligt tilbagevendende DHL-stafet. Vi stillede op med 5 deltagere, der på skift løb den 5 km lange rute. Efter gennemført løb var der madkurv, sandwich og mulighed for at grille i faklernes skær. Vil du være med til at løbe i år? Vi deltager for det hyggelige samvær. Det er en aften, hvor vi kan få alle med, fordi man både kan løbe og lunte. Vi vil gerne være med til at repræsentere Ordblindeforeningen. Løbet foregår i dagene: mandag den 28., tirsdag den 29., onsdag den 30. og torsdag den 31. august Jeg vælger den dag flest kan. Skynd dig at tilmelde dig. Du skal kunne løbe 5 km. Ring på telefon mandag eller tirsdag mellem klokken Prisen for at deltage er 150 kr., som du betaler til mig inden løbets start. Se også eller ring til mig for at få yderligere information. På gensyn i Fælledparken. Med venlig løbehilsen Winnie Nørskov Voksenrådgiver www. GYLLING-EFTERSKOLE.dk OPLEVELSER UDFORDRING REJSER SELVTILLID ENGAGEMENT LIVSLYST GLÆDE UDVIKLING VENSKAB DANSK IDRÆT MATEMATIK KREATIVITET NATUR MUSIK DRAMA FORTÆLLING HÅNDVÆRK Skolen for elever med læse- og stavevanskeligheder Telefon: Mere selvtillid oplevelser - revy kanotur - venskaber tillid - tryghed - glæde lejrskole - foredrag - udfordringer - projekter engagement - udvikling større selvværd Lyst til eksamen? 10 timer dansk 5 timer matematik 3 timer engelsk Ordblindeefterskolen på Langeland Kirkeby Bagenkop Tlf Fax Dykning: Kunstfag: Udeliv: PADI-uddannelse og certificering Tekstil, smykker, billedkunst, keramik, kurveflet Kajak, lejrliv, ture, fiskeri, spejderliv m.m. Andre valgfag kan være: fysik, boldspil, stunt/gys, drama, styrketræning, selvforsvar, spis naturen, samfundsfag, skrotkunst, grøn sløjd, filmkundskab, bueværksted, skoleblad 20 Ordblinde Bladet

Ordblinde. Direktøren for DBB, Elsebeth Tank, modtager her Ordblindeforeningens første hæderspris se side 8. Ordblinde/Dysleksiforeningen i Danmark

Ordblinde. Direktøren for DBB, Elsebeth Tank, modtager her Ordblindeforeningens første hæderspris se side 8. Ordblinde/Dysleksiforeningen i Danmark NR. NR. 13 MARTS SEPT. 2006 2000. ÅRGANG 6357 Ordblinde B L A D E T FOTO: DBB Direktøren for DBB, Elsebeth Tank, modtager her Ordblindeforeningens første hæderspris se side 8 Ordblinde/Dysleksiforeningen

Læs mere

SÅDAN FORLØBER DIN SAG. - Om de regler der gælder, når kommunen behandler sociale sager

SÅDAN FORLØBER DIN SAG. - Om de regler der gælder, når kommunen behandler sociale sager SÅDAN FORLØBER DIN SAG - Om de regler der gælder, når kommunen behandler sociale sager SÅDAN FORLØBER DIN SAG - Om de regler der gælder, når kommunen behandler sociale sager Der er regler for, hvordan

Læs mere

Ordblinde/Dysleksiforeningen i Nordjylland ORDSTIKKEN MARTS 2015. side 1

Ordblinde/Dysleksiforeningen i Nordjylland ORDSTIKKEN MARTS 2015. side 1 Ordblinde/Dysleksiforeningen i Nordjylland ORDSTIKKEN MARTS 2015 side 1 Amtsforeningens bestyrelse: Formand: Kasserer: Søren Nielsen Indutrivej 1 9640 Farsø tlf.: 2340 3690 sn.farsoetaxi@gmail.com Jytte

Læs mere

Taksten for 25, stk. 1 er pr. 1. januar 2011 549,70 kr. pr. uge. Taksten reguleres årligt pr. 1. januar.

Taksten for 25, stk. 1 er pr. 1. januar 2011 549,70 kr. pr. uge. Taksten reguleres årligt pr. 1. januar. Tilskud til specialundervisning 25, stk. 1: Staten yder tilskud til specialundervining med en takst pr. årselev. Eleven er generelt velfungerende, men har behov for lidt støtte. Eksempelvis lettere indlæringsvanskeligheder.

Læs mere

Specialundervisning i forbindelse med højskoleophold

Specialundervisning i forbindelse med højskoleophold Specialundervisning i forbindelse med højskoleophold Lovgivning og eksempler 2011 Tilskud til specialundervisning 25, stk. 1: Staten yder tilskud til specialundervisning med en takst pr. årselev. Eleven

Læs mere

Ordblinde B L A D E T. Få hjælp til at læse og skrive på Roskilde Bibliotekerne Læs mere på side 16. Ordblinde/Dysleksiforeningen i Danmark

Ordblinde B L A D E T. Få hjælp til at læse og skrive på Roskilde Bibliotekerne Læs mere på side 16. Ordblinde/Dysleksiforeningen i Danmark Ordblinde N R. 3 S E P T. 2 0 1 0 Å R G A N G 6 7 B L A D E T Få hjælp til at læse og skrive på Roskilde Bibliotekerne Læs mere på side 16 Ordblinde/Dysleksiforeningen i Danmark Ordblinde/Dysleksiforeningen

Læs mere

Velkommen til Ulstrup Efterskole

Velkommen til Ulstrup Efterskole V Velkommen til Ulstrup Efterskole Værdigrundlag Ulstrup Efterskoles værdier bygger på en gensidig ansvarlighed, arbejdsfællesskab og respekt for forskelligheden, således at den enkelte elev, gennem praktiske

Læs mere

Erik Arendal. Konsulent - It-hjælpemidler til mennesker med læseog skrivevanskeligheder. - Lærer, Master i Specialpædagogik

Erik Arendal. Konsulent - It-hjælpemidler til mennesker med læseog skrivevanskeligheder. - Lærer, Master i Specialpædagogik Erik Arendal Konsulent - It-hjælpemidler til mennesker med læseog skrivevanskeligheder - Lærer, Master i Specialpædagogik Hjælpemiddelinstituttet blev 1. marts en del af Socialstyrelsen. Fusioneret til

Læs mere

SommerCamp 2014. Sommerhøjskole med støtte fra Satspuljemidler

SommerCamp 2014. Sommerhøjskole med støtte fra Satspuljemidler SommerCamp 2014 Sommerhøjskole med støtte fra Satspuljemidler 1 SommerCamp 3 ugers højskole for 1.500 kr. 3 gode grunde til at tage på SommerCamp Studieforberedelse Vejledning Fællesskab 3 højskoler afholder

Læs mere

Ordblindeundervisning. Forberedende Voksenundervisning. Velkommen til Thy-Mors HF & VUC

Ordblindeundervisning. Forberedende Voksenundervisning. Velkommen til Thy-Mors HF & VUC 2-årigt hf Hf-enkeltfag Gymnasial Supplering FLEX- og Fjernundervisning Undervisning for ordblinde Forberedende Voksenundervisning Undervisning på 8.-10. klasse + D-niveau Læs mere på www.vuctm.dk Uddannelse

Læs mere

SommerCamp 2015. Sommerhøjskole med støtte fra Satspuljemidler

SommerCamp 2015. Sommerhøjskole med støtte fra Satspuljemidler SommerCamp 2015 Sommerhøjskole med støtte fra Satspuljemidler 1 2 SommerCamp 3 ugers højskole for 1.500 kr. 3 gode grunde til at tage på SommerCamp Studieforberedelse Vejledning Fællesskab 3 højskoler

Læs mere

Fleksibel uddannelse. Spændende studiemiljø. Hf-enkeltfag GSK. 2-årigt hf. Almen Voksenuddannelse. Flex- og fjernundervisning

Fleksibel uddannelse. Spændende studiemiljø. Hf-enkeltfag GSK. 2-årigt hf. Almen Voksenuddannelse. Flex- og fjernundervisning Almen Voksenuddannelse Flex- og fjernundervisning Forberedende Voksenundervisning Hf-enkeltfag GSK Spændende studiemiljø Undervisning for ordblinde 2-årigt hf Læs mere på www.vuctm.dk Fleksibel uddannelse

Læs mere

PLAN T - læsecamp for teenagere

PLAN T - læsecamp for teenagere Distriktsudvalg Tarup, c/o Tarup Ungdomsskole, Rismarksvej 80, 5200 Odense V, tlf: 63 755 755, mail: tu.buf@odense.dk Evaluering af Plan T, eleverne, opsamling Modtaget 18 ud af 24 mulige svar (svarende

Læs mere

Fredensborg kommunes 3 Læseklasser på Humlebæk Skole

Fredensborg kommunes 3 Læseklasser på Humlebæk Skole Fredensborg kommunes 3 Læseklasser på Humlebæk Skole Humlebæk Skole Baunebjergvej 401 3050 Humlebæk 7256 2014 www.humlebaekskole.dk Læsetilbud i Fredensborg Kommune Der er fokus på læse- og skrivekompetencen

Læs mere

Ordblinde B L A D E T. Ordblinde i folkeskolen Læs side 5-7. Ordblinde/Dysleksiforeningen i Danmark

Ordblinde B L A D E T. Ordblinde i folkeskolen Læs side 5-7. Ordblinde/Dysleksiforeningen i Danmark N R. 13 MS EA PR T. T S 2 02 0 90 0. Å R G A N G 66 5 7 Ordblinde B L A D E T FOTO: KEN QVIST JENSEN Ordblinde i folkeskolen Læs side 5-7 Ordblinde/Dysleksiforeningen i Danmark Ordblinde/Dysleksiforeningen

Læs mere

Sådan bliver du medlem af Nota

Sådan bliver du medlem af Nota Sådan bliver du medlem af Nota Hvad er Nota? Nota er et landsdækkende bibliotek under Kulturministeriet, der producerer lydbøger, e-bøger og bøger på punktskrift til mennesker, der ikke læser almindelig

Læs mere

Vigtige valg - Guide til unge med handicap

Vigtige valg - Guide til unge med handicap Vigtige valg - Guide til unge med handicap Bolig Uddannelse Arbejde Fritidsaktiviteter Kolofon Vigtige valg Udgiver: Servicestyrelsen 2009 Tekst og redaktion: Janina Gaarde Rasmussen og Stine Grønbæk Jensen,

Læs mere

Faglighed Fællesskab Kristendom. Udfordringer

Faglighed Fællesskab Kristendom. Udfordringer Faglighed Fællesskab Kristendom Kreativitet Udfordringer På Nøvlingskov Efterskole kan man være sig selv Martin V skoleåret 14/15 Det bedste ved Nøv er, at man altid kan finde nogle at snakke med Kathrine

Læs mere

Vejledning om dysleksi/ordblindhed - Hillerødsholmskolen

Vejledning om dysleksi/ordblindhed - Hillerødsholmskolen Vejledning om dysleksi/ordblindhed - Hillerødsholmskolen 18. august 2015 Skoleåret 2015-2016 1 Vejledning om ordblindhed på Hillerødsholmskolen Det mener vi, når vi taler om ordblindhed Ordblindhed er

Læs mere

I 2009 er vores samling på ca. 23.000 titler. Vi har bøger for både børn, unge og voksne.

I 2009 er vores samling på ca. 23.000 titler. Vi har bøger for både børn, unge og voksne. Velkommen til Nota INGEN KØ OG DU BEHOLDER BOGEN Nota er et nationalbibliotek for mennesker med læsevanskeligheder. Når du er meldt ind som bruger på Nota, kan du bestille lydbøger, e-bøger, bøger på punktskrift

Læs mere

vucstor.dk Tag en 2-årig hf på VUC Storstrøm Tilmelding på www.optagelse.dk

vucstor.dk Tag en 2-årig hf på VUC Storstrøm Tilmelding på www.optagelse.dk vucstor.dk Tag en 2-årig hf på VUC Storstrøm Tilmelding på www.optagelse.dk Velkommen til VUC Storstrøm Den 2-årige hf er en kompetencegivende ung doms - uddannelse, der giver adgang til de videregående

Læs mere

vucstor.dk Tag en 2-årig hf på VUC Storstrøm Tilmelding på www.optagelse.dk

vucstor.dk Tag en 2-årig hf på VUC Storstrøm Tilmelding på www.optagelse.dk vucstor.dk Tag en 2-årig hf på VUC Storstrøm Tilmelding på www.optagelse.dk Velkommen til VUC Storstrøm Den 2-årige hf er en kompetencegivende ung doms uddannelse, der giver adgang til de videregående

Læs mere

AVU-FVU-OBU Almen voksenuddannelse Forberedende voksenundervisning Ordblindeundervisning 2015-2016

AVU-FVU-OBU Almen voksenuddannelse Forberedende voksenundervisning Ordblindeundervisning 2015-2016 AVU-FVU-OBU Almen voksenuddannelse Forberedende voksenundervisning Ordblindeundervisning 2015-2016 VoksenUddannelsescenter Frederiksberg byder velkommen til undervisningsåret 2015-2016 I dette program

Læs mere

Tilbud til elever i læsevanskeligheder

Tilbud til elever i læsevanskeligheder Tilbud til elever i læsevanskeligheder Tilbud til elever i læsevanskeligheder i Faaborg-Midtfyn Kommune - en beskrivelse Faaborg-Midtfyn Kommune opretter pr. 1. august 2014 et tilbud til elever i vanskeligheder

Læs mere

SKAL DU MED? BALLERUP 10. KLASSE CENTER SKOLEÅRET 2013-2014

SKAL DU MED? BALLERUP 10. KLASSE CENTER SKOLEÅRET 2013-2014 SKAL DU MED? BALLERUP 10. KLASSE CENTER SKOLEÅRET 2013-2014 JEG HAR VALGT 10.KL. FOR AT FÅ BEDRE KARAKTERER OG BLIVE MERE MODEN, OG DET HAR SKOLEN NU HJULPET MIG MED Berican HVIS DU VÆLGER OS, FORVENTER

Læs mere

Referat af Generalforsamling i Realskolens Venner tirsdag den 1. september 2015

Referat af Generalforsamling i Realskolens Venner tirsdag den 1. september 2015 Referat af Generalforsamling i Realskolens Venner tirsdag den 1. september 2015 Dagsorden 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning ved Anne Wolthers. 3. Fremlæggelse af regnskab ved Erik Grave. 4.

Læs mere

[Introduction] Hej mit navn er Elvi Nielsen, jeg ringer på vegne af NOTA.

[Introduction] Hej mit navn er Elvi Nielsen, jeg ringer på vegne af NOTA. [Introduction] Hej mit navn er Elvi Nielsen, jeg ringer på vegne af NOTA. Jeg ringer fordi vi er i færd med at gennemføre en undersøgelse om medievaner og skolegang blandt unge. Træffer jeg @name? Når

Læs mere

Modul 3 Læsning, Opgave 1

Modul 3 Læsning, Opgave 1 Modul 3 Læsning, Opgave 1 Instruktion: Tid: Læs spørgsmålet. Find svaret i teksten. Skriv et kort svar. 5 minutter. 1. Hvad koster det for børn under 18 år? 2. Hvad hedder området, hvor man må spise sin

Læs mere

Sct. Knuds Skole bygger på: det kristne livs- og menneskesyn. skole/hjem samarbejde barnets evner og interesser.

Sct. Knuds Skole bygger på: det kristne livs- og menneskesyn. skole/hjem samarbejde barnets evner og interesser. www.sct-knud.dk Sct. Knuds Skole bygger på: det kristne livs- og menneskesyn. skole/hjem samarbejde barnets evner og interesser. Sct. Knuds Skole arbejder for: at give barnet de bedst mulige forudsætninger

Læs mere

Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse (STU)

Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse (STU) Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse (STU) Formålet med uddannelsen Fra 1. august 2007 er der et lovkrav om at alle kommuner skal tilbyde en ungdomsuddannelse til unge med særlige behov. Uddannelsen

Læs mere

Ordblinde. Forældreundervisning i Hillerød Se side 8. Ordblinde/Dysleksiforeningen i Danmark FOTO: ERIK K. RASMUSSEN

Ordblinde. Forældreundervisning i Hillerød Se side 8. Ordblinde/Dysleksiforeningen i Danmark FOTO: ERIK K. RASMUSSEN NR. NR. 13 MARTS SEPT. 2007 2000. ÅRGANG 6457 Ordblinde B L A D E T FOTO: ERIK K. RASMUSSEN Forældreundervisning i Hillerød Se side 8 Ordblinde/Dysleksiforeningen i Danmark Ordblinde/Dysleksiforeningen

Læs mere

ORDBLINDEINSTITUTTET. Specialskole for ordblinde børn Kompetencecenter for ordblindeundervisning. Ordblindeinstituttet. Ordblindeinstituttet

ORDBLINDEINSTITUTTET. Specialskole for ordblinde børn Kompetencecenter for ordblindeundervisning. Ordblindeinstituttet. Ordblindeinstituttet ORDBLINDEINSTITUTTET Specialskole for ordblinde børn Kompetencecenter for ordblindeundervisning Ordblindeinstituttet Ordblindeinstituttet Ordblinde instituttet Ordblindeinstituttet Ordblinde instituttet

Læs mere

Folkeskolerne i Lolland Kommune

Folkeskolerne i Lolland Kommune Lolland Kommune Skolesektoren Jernbanegade 7 4930 Maribo Telefon: 54676767 lolland@lolland.dk www.lolland.dk Folkeskolerne i Lolland Kommune - en pjece specielt henvendt til forældre til børn med et andet

Læs mere

Besvær med at læse og skrive?

Besvær med at læse og skrive? såd an KO MM ER DU VID ER E Besvær med at læse og skrive? Få hjælp eller hjælp andre videre Gør som Louise, Tommy, Anne Lise og Frederik MED IT & UNDERVISNING VIT_Kampagne_Generel_K2.indd 1 04/10/13 17.36

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling i Forældreforeningen ved Skt. Josefs Skole 22. september 2008

Referat fra ordinær generalforsamling i Forældreforeningen ved Skt. Josefs Skole 22. september 2008 Referat fra ordinær generalforsamling i Forældreforeningen ved Skt. Josefs Skole 22. september 2008 Vedlagt: Bilag 1: Bestyrelsens beretning for regnskabsåret 2007 Bilag 2: Regnskab for perioden 01.09.2007

Læs mere

Et år på 10.Vest med oplevelser og læring bringer dig nærmere din ungdomsuddannelse

Et år på 10.Vest med oplevelser og læring bringer dig nærmere din ungdomsuddannelse Et år på 10.Vest med oplevelser og læring bringer dig nærmere din ungdomsuddannelse 10.Vest Østergade 63 Tlf.: 74722910 www.10vest.dk 6270 Tønder Fax.: 74722919 10vest@10vest.dk Hvilken linje - og hvorfor?

Læs mere

Indhold : Intro side 3 Velkomst side 4 Afklaring, kundskaber og profil side 5 Skolens hverdag side 6 Brobygning, OSO, Paktik, Vejledning side 7

Indhold : Intro side 3 Velkomst side 4 Afklaring, kundskaber og profil side 5 Skolens hverdag side 6 Brobygning, OSO, Paktik, Vejledning side 7 HNX Hjørring Ny 10. Indhold : Intro side 3 Velkomst side 4 Afklaring, kundskaber og profil side 5 Skolens hverdag side 6 Brobygning, OSO, Paktik, Vejledning side 7 Dramaprojekt side 7 Obligatoriske fag

Læs mere

- en vifte af muligheder

- en vifte af muligheder - en vifte af muligheder Velkommen Til et spændende og anderledes skoleår på 10. klasseskolen Øresund. Vi giver dig mulighed for: At komme i brobygning på en ungdomsuddannelse. At aflægge 10. klasseprøven

Læs mere

0. - 5. KLASSE. - indskolingsafdelinger RØD/GUL. www.kochs.dk. - vi vil være verdens bedste skole - for børn

0. - 5. KLASSE. - indskolingsafdelinger RØD/GUL. www.kochs.dk. - vi vil være verdens bedste skole - for børn 0. - 5. KLASSE - indskolingsafdelinger RØD/GUL www.kochs.dk - vi vil være verdens bedste skole - for børn Hvad indeholder pjecen? I denne pjece kan du læse om N. Kochs Skoles indskolingsafdelinger. I skolens

Læs mere

Ordblinde. Undervisning i IT-rygsæk i Hillerød se side 7. Ordblinde/Dysleksiforeningen i Danmark FOTO: ERIK K. RASMUSSEN

Ordblinde. Undervisning i IT-rygsæk i Hillerød se side 7. Ordblinde/Dysleksiforeningen i Danmark FOTO: ERIK K. RASMUSSEN NR. NR. 1 2 MARTS JUNI 2008 2000. ÅRGANG 6557 Ordblinde B L A D E T FOTO: ERIK K. RASMUSSEN Undervisning i IT-rygsæk i Hillerød se side 7 Ordblinde/Dysleksiforeningen i Danmark Ordblinde/Dysleksiforeningen

Læs mere

Er mit barn ordblind? De fynske læsekonsulenter

Er mit barn ordblind? De fynske læsekonsulenter Er mit barn ordblind? De fynske læsekonsulenter Hjælp - mit barn kan ikke læse! Der kan være fl ere grunde til, at et barn har svært ved at læse, fx: Barnet kan være senere udviklet end de fl este andre

Læs mere

Social- og sundhedshjælper. er det dig?

Social- og sundhedshjælper. er det dig? Social- og sundhedshjælper er det dig? 2 Uddannelse til social- og sundhedshjælper Er du interesseret i en spændende uddannelse, er Høje-Taastrup Kommune stedet. Du vil være blandt dygtige kolleger og

Læs mere

Handleplan for læsning på Blåbjergskolen

Handleplan for læsning på Blåbjergskolen Handleplan for læsning på Blåbjergskolen I et moderne velfærdssamfund med stigende mængder af skriftlige informationer er det af afgørende betydning for det enkelte menneske at tilegne sig tilstrækkelige

Læs mere

EN SÆRLIG SKOLE TIL SÆRLIGE BEHOV

EN SÆRLIG SKOLE TIL SÆRLIGE BEHOV EN SÆRLIG SKOLE TIL SÆRLIGE BEHOV OM OS Stubbekøbing Efterskole har siden oprettelsen i 1999 været stærkt engageret i målgruppen af unge med særlige behov, eller som det er blevet populært at sige - unge

Læs mere

HF i Aars. ... på den almindelige måde. eller med sport og film. Vesthimmerlands Gymnasium & HF. ... mange års erfaring gør en forskel!

HF i Aars. ... på den almindelige måde. eller med sport og film. Vesthimmerlands Gymnasium & HF. ... mange års erfaring gør en forskel! HF i Aars... på den almindelige måde eller med sport og film Vesthimmerlands Gymnasium & HF... mange års erfaring gør en forskel! 1 Hvad kan en HF-eksamen bruges til? En HF-eksamen kan bruges til alle

Læs mere

d or livet Læring f StudieNor

d or livet Læring f StudieNor i d Stu d r o N e Læ r livet r o f ing Velkommen til StudieNord StudieNord er et uddannelses- og aktivitetstilbud for dig, som er i alderen 15-26 år. Ønsker du: At kvalificere dig til videre uddannelse

Læs mere

Generalforsamling SAND Nordvestsjælland Frivilligcenter Nordvestsjælland, Kassernevej 6, 4300 Holbæk.

Generalforsamling SAND Nordvestsjælland Frivilligcenter Nordvestsjælland, Kassernevej 6, 4300 Holbæk. 10-03-2014 Generalforsamling SAND Nordvestsjælland Frivilligcenter Nordvestsjælland, Kassernevej 6, 4300 Holbæk. Tilstede: René Køhn formand Tlf. 60731569 sand-nvsj@live.dk Helle Kjeldgaard Due Tlf. 41440170

Læs mere

ROAL handleplan for elever i skriftsproglige vanskeligheder

ROAL handleplan for elever i skriftsproglige vanskeligheder ROAL handleplan for elever i skriftsproglige vanskeligheder VERSION 1 Handleplan for: navn: cpr: klasse: skole: udarbejdet dato og årstal: Handleplanen er udarbejdet af: (navn & underskrifter) elev: forældre

Læs mere

VUC kursustilbud 2014

VUC kursustilbud 2014 VUC kursustilbud 2014 Uddannelse skaber ny fremtid Herning HF & VUC 1 velkommen til Herning HF & VUC Vi er en stor uddannelsesinstitution med mange forskellige uddannelsesområder, som giver dig mulighed

Læs mere

Idékatalog fra bibliotekerne emneopdelt

Idékatalog fra bibliotekerne emneopdelt Idékatalog fra bibliotekerne emneopdelt Dette idékatalog repræsenterer besvarelser fra 23 folkebiblioteker i forbindelse med projektet Koncept for bibliotekernes betjening af læsesvage. Det illustrerer

Læs mere

Strategi for fastholdelse af kursister ved Nordvestsjællands HF og VUC.

Strategi for fastholdelse af kursister ved Nordvestsjællands HF og VUC. Strategi for fastholdelse af kursister ved Nordvestsjællands HF og VUC. Nordvestsjællands HF og VUC er i den samme situation som en række andre uddannelsesinstitutioner, nemlig at tilmeldingstallene ser

Læs mere

Generalforsamlingen afholdes hos: Kontakt mellem Mennesker, Havnegade 3 a, 5700 Svendborg

Generalforsamlingen afholdes hos: Kontakt mellem Mennesker, Havnegade 3 a, 5700 Svendborg s generalforsamling Tirsdag d. 08. april 2014 kl. 19:00 21.00 Hermed indbydes til generalforsamling incl. bestyrelsens forslag til dagsorden. Generalforsamlingen afholdes hos: Kontakt mellem Mennesker,

Læs mere

Før jeg valgte at gå på efterskole havde jeg tænkt, at det bare ville være spild af tid for mig

Før jeg valgte at gå på efterskole havde jeg tænkt, at det bare ville være spild af tid for mig Gode råd & observationer fra nuværende grønlandske efterskoleelever til kommende grønlandske elever Tanker før afgang: Før jeg valgte at gå på efterskole havde jeg tænkt, at det bare ville være spild af

Læs mere

Bilag 1: Assens 10. klassecenter skoleåret 2015/2016

Bilag 1: Assens 10. klassecenter skoleåret 2015/2016 Bilag 1: Assens 10. klassecenter skoleåret 2015/2016 Assens 10. klassecenter rummer i indeværende skoleår 168 elever fordelt på 6 stamklasser. Stamklasserne danner fundamentet i vores opbygning. Klasserne

Læs mere

Læs disse sider og stem. Sammenligning af Forening og Diagnosenetværk

Læs disse sider og stem. Sammenligning af Forening og Diagnosenetværk Læs disse sider og stem Sammenligning af Forening og Diagnosenetværk Gældende bestemmelser vedrørende: Navn, formål og tilhørsforhold Medlemskab Forening Gigtforeningens kommentarer i nedenstående er tilføjet

Læs mere

Elevernes udbytte af deltagelse i Kombinationsprojektet

Elevernes udbytte af deltagelse i Kombinationsprojektet Forskningsnotat 5 Elevernes udbytte af deltagelse i Kombinationsprojektet Marianne Lyngmose Nielsen Peter Koudahl DPU juni 2011 Indhold Forskningsnotat... 3 Metode... 5 Elevernes nuværende uddannelses-,

Læs mere

SELV-EVALUERING. Gitte Jørgensen. Glamsbjerg Efterskole 2014/2015: Livsstil

SELV-EVALUERING. Gitte Jørgensen. Glamsbjerg Efterskole 2014/2015: Livsstil SELV-EVALUERING Gitte Jørgensen Glamsbjerg Efterskole 2014/2015: Livsstil Forord Vi har igennem de sidste par år haft fokus på begrebet LIVSSTIL, som vi mener kan fungere som et samlet begreb for de kompetencer,

Læs mere

Den er et fremragende eksempel på, at 1+1+1 giver langt mere end 3. N. Kochs Skole, Skt. Johannes Allé 4, 8000 Århus C

Den er et fremragende eksempel på, at 1+1+1 giver langt mere end 3. N. Kochs Skole, Skt. Johannes Allé 4, 8000 Århus C Trøjborg 29. juni 2009 Kære 9. årgang. En tøjklemme. Ja, sådan ser den ud den er blevet lidt gammel og grå lidt angrebet af vejr og vind den er blevet brugt meget. I kender alle sammen tøjklemmer, nogle

Læs mere

Bekendtgørelse om introduktionskurser og brobygning til Ungdomsuddannelserne

Bekendtgørelse om introduktionskurser og brobygning til Ungdomsuddannelserne Undervisningsministeriet 27. maj 2014 Udkast Bekendtgørelse om introduktionskurser og brobygning til Ungdomsuddannelserne I medfør af 10 g i lov om vejledning om valg af uddannelse og erhverv samt pligt

Læs mere

Bøvling Friskole. Skolens navn, hjemsted og formål

Bøvling Friskole. Skolens navn, hjemsted og formål Bøvling Friskole Skolens navn, hjemsted og formål 1. Bøvling Fri- og Idrætsefterskole er en uafhængig selvejende undervisningsinstitution med hjemsted i Bøvlingbjerg, Lemvig Kommune, Region Midtjylland.

Læs mere

Udover skolens generelle målsætning, er den specifikke målsætning for C afdelingen:

Udover skolens generelle målsætning, er den specifikke målsætning for C afdelingen: Udover skolens generelle målsætning, er den specifikke målsætning for C afdelingen: at eleverne undervises i folkeskolens fagrække og at de, i den udstrækningen de har forudsætningerne, kan gå til Folkeskolens

Læs mere

HF Enkeltfag. Fagpakker En hel HF

HF Enkeltfag. Fagpakker En hel HF HF Enkeltfag Fagpakker En hel HF Uddannelsesprogram 2015-2016 HF-enkeltfag, pakker eller en hel HF-eksamen på Voksenuddannelsescenter Frederiksberg Kursusstart er i uge 34 (17. -21. august 2015) eller

Læs mere

Ringkøbing-Skjern Kommunes 10. klasse 2012-2013. Information om 10. klasse Ringkøbing Skole

Ringkøbing-Skjern Kommunes 10. klasse 2012-2013. Information om 10. klasse Ringkøbing Skole Ringkøbing-Skjern Kommunes 10. klasse 2012-2013 Information om 10. klasse Ringkøbing Skole Ringkøbing-Skjern Kommunes 10. klasse Velkommen til en skole, hvor du bliver rustet til din kommende uddannelse.

Læs mere

Den lokale læsehandlingsplan på Social- og Sundhedsskolen Syd Læsevejledningen november 2010

Den lokale læsehandlingsplan på Social- og Sundhedsskolen Syd Læsevejledningen november 2010 Social- og Sundhedsskolen Syd Den lokale læsehandlingsplan på Social- og Sundhedsskolen Syd Bjergparken 6200 Aabenraa Telefon 73 33 43 00 www.sosu-syd.dk e-mail: sosu@sosu-syd.dk Indholdsfortegnelse Forord...

Læs mere

NR. 1 MARTS 2010 ÅRGANG 67. Ordblinde B L A D E T. Ordblindeprisen gik til Karl-Åge Andreasen Læs side 5. Ordblinde/Dysleksiforeningen i Danmark

NR. 1 MARTS 2010 ÅRGANG 67. Ordblinde B L A D E T. Ordblindeprisen gik til Karl-Åge Andreasen Læs side 5. Ordblinde/Dysleksiforeningen i Danmark Ordblinde NR. 1 MARTS 2010 ÅRGANG 67 B L A D E T Ordblindeprisen gik til Karl-Åge Andreasen Læs side 5 Ordblinde/Dysleksiforeningen i Danmark Ordblinde/Dysleksiforeningen i Danmark Ordblinde B L A D E

Læs mere

Læseløft. Intensivt læsekursus på 12 uger. PPR-center

Læseløft. Intensivt læsekursus på 12 uger. PPR-center Læseløft Intensivt læsekursus på 12 uger PPR-center Hvad er Læseløft? Læseløft er et intensivt læsekursus til elever på 3., 4. og 5. klassetrin, som har svære vanskeligheder med at læse og skrive. Kurset

Læs mere

AVU-prøver ved Herning HF og VUC 2013 Indholdsfortegnelse

AVU-prøver ved Herning HF og VUC 2013 Indholdsfortegnelse AVU-prøver ved Herning HF og VUC 2013 Indholdsfortegnelse De skriftlige prøver... 1 Fremmøde... 1 Hvad skal du huske at medbringe til skriftlig prøve?... 1 Det må du godt have med til prøven... 1 Det må

Læs mere

10. klasse FJORDSKOLEN

10. klasse FJORDSKOLEN Bemærk! Du er først tilmeldt 10. klasse, når du har indleveret denne tilmeldingsseddel! Navn 10. klasse FJORDSKOLEN CPR nr. Adresse Telefon Forældre/værge Telefon Nuværende Skole Underskrift forældre/værge

Læs mere

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Referat af GENERALFORSAMLING 2007 Den 14. februar 2007 Der deltog i alt 29 medlemmer. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. Som dirigent valgtes Arne Olsen. 2. Formandens

Læs mere

Beskrivelse af udskolingen på Som det allerførste i folkeskoleloven hedder det: Folkeskolen skal i samarbejde med forældrene give eleverne kundskaber og færdigheder, der: forbereder dem til videre uddannelse

Læs mere

Højere Forberedelseseksamen

Højere Forberedelseseksamen Forside Højere Forberedelseseksamen 2-årig HF-uddannelse for unge med autismespektrumforstyrrelser på Aalborg Katedralskole i samarbejde med Autismecenter Nord-Bo. Skolestart: August 2016 1 d Indhold Forside...

Læs mere

NY H E D S B R E V UniqueDanmark M A J 2008 N R . 1

NY H E D S B R E V UniqueDanmark M A J 2008  N R . 1 NYHEDSBREV DEN LANDSDÆKKENDE FORENING UniqueDanmark For forældre til børn med sjældne kromosomafvigelser MAJ 2008 Farvel. NR. 1 Så må vi desværre sige farvel til vores formand Jette Ziegler som efter 7

Læs mere

Viborg Kommunes Læringscenter for Læsning

Viborg Kommunes Læringscenter for Læsning Viborg Kommunes Læringscenter for Læsning Indhold Viborg Kommunes Læringscenter for Læsning... 3 Hvorfor er Læringscenter for Læsning en god ide?... 5 Hvordan foregår undervisningen?... 5 Hjælpemidler...

Læs mere

Selvevaluering foretaget i juni 2014 af skoleåret 2013/14.

Selvevaluering foretaget i juni 2014 af skoleåret 2013/14. Selvevaluering foretaget i juni 2014 af skoleåret 2013/14. Her på skolen er vi meget interesserede i at tilbyde den bedst mulige undervisning, trivsel og service til vores elever og jer som forældre. Derfor

Læs mere

Hvordan du bruger medier: Bibliotekets hjemmeside bliver brugt af og til, nettet bruges til kortere info, tv, mobil, sms tjenester

Hvordan du bruger medier: Bibliotekets hjemmeside bliver brugt af og til, nettet bruges til kortere info, tv, mobil, sms tjenester A Du bruger biblioteket en del, både i forbindelse med dit arbejde, men også sammen med dine børn. Du synes, det er en fantastisk mulighed for at introducere børnene til leg og læring og samtidig bruge

Læs mere

større skriftlig opgave

større skriftlig opgave større skriftlig opgave VEJLEDNING TIL SSO 2014-2015 Større skriftlig opgave Den større skriftlige opgave er en individuel opgave, der skrives af alle HF-kursister. Man skriver i et eller flere fag, som

Læs mere

EN VÆRDIBASERET SKOLE

EN VÆRDIBASERET SKOLE Lyst og evne til at bidrage til fællesskab Glæde og ansvarlighed Nye tanker ført ud i livet Høj faglighed der kan anvendes Evne til at udtrykke sig At forstå sig selv og andre EN VÆRDIBASERET SKOLE Det

Læs mere

Læse- og skriveteknologi til ordblinde. i skole og uddannelse

Læse- og skriveteknologi til ordblinde. i skole og uddannelse Læse- og skriveteknologi til ordblinde Erik Arendal i skole og uddannelse Specialkonsulent, Rådgivnings- og støtteenheden, Aarhus Universitet Team for Læse- og skrivevejledning Tidligere Hjælpemiddelinstituttet

Læs mere

Undersøg job ARBEJDSKORT 1. Job i dagligdagen. Opgaven. Sådan kommer du i gang. Resultat. Tid

Undersøg job ARBEJDSKORT 1. Job i dagligdagen. Opgaven. Sådan kommer du i gang. Resultat. Tid ARBEJDSKORT 1 Undersøg job Job i dagligdagen Hver dag møder du, overalt hvor du kommer, mennesker på job. Hos bageren, i indkøbscentret, i sportshallen, i biografen, på gaden. På skolen er der dine lærere,

Læs mere

EKSAMENS- OG PRØVE- REGLEMENT 2014-15

EKSAMENS- OG PRØVE- REGLEMENT 2014-15 EKSAMENS- OG PRØVE- REGLEMENT 2014-15 INDHOLD Tilmelding og framelding til eksamen... 1 Mødetidspunkter... 1 Prøvens start... 1 Konsekvenser af at komme for sent... 1 Anvendelse af hjælpemidler ved mundtlige

Læs mere

10. klasse FJORDSKOLEN

10. klasse FJORDSKOLEN Bemærk! Du er først tilmeldt 10. klasse, når du har indleveret denne tilmeldingsseddel! Navn CPR nr. Adresse 10. klasse FJORDSKOLEN Telefon Forældre/værge Telefon Nuværende Skole Underskrift forældre/værge

Læs mere

Handlingsplan for læseindsats

Handlingsplan for læseindsats Handlingsplan for læseindsats 2015 under før efter ude inde inde kan ikke kan næsten kan selv Erhvervsuddannelser og AMU Jordbrugets UddannelsesCenter Århus Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Evaluering

Læs mere

I 2009 er vores samling på ca. 23.000 titler. Vi har bøger for både børn, unge og voksne.

I 2009 er vores samling på ca. 23.000 titler. Vi har bøger for både børn, unge og voksne. Velkommen til Nota INGEN KØ OG DU BEHOLDER BOGEN Nota er et nationalbibliotek for mennesker med læsevanskeligheder. Når du er meldt ind som bruger på Nota, kan du bestille lydbøger, e-bøger, bøger på punktskrift

Læs mere

UMV Sjørringvold Efterskole

UMV Sjørringvold Efterskole UMV Sjørringvold Efterskole Hvilken klasse går du i? Klasse 1 9 19% Klasse 2 13 28% Klasse 3 7 15% Klasse 4 16 34% Other 2 4% Køn dreng 35 74% pige 10 21% Hvilken årgang er du? 8. klasse 5 11% 9. klasse

Læs mere

Sommerferiehilsen fra Lind Skole juni 2015

Sommerferiehilsen fra Lind Skole juni 2015 Sommerferiehilsen fra Lind Skole juni 2015 Afslutningen på dette skoleår er ved at være en realitet. Det har været et anderledes skoleår med ændringer og nye krav, der skal implementeres i forhold til

Læs mere

Institutionsregisterudtræk, variabelbeskrivelse

Institutionsregisterudtræk, variabelbeskrivelse Institutionsregisterudtræk, variabelbeskrivelse Dette dokument beskriver variablene i det institutionsregisterudtræk, som UNI-C stiller til rådighed via adressen http://statweb.uni-c.dk/instregudtraek/

Læs mere

Der er blevet afholdt ordinær generalforsamling i foreningen Garantloekken lørdag den 28. marts 2015 kl. 14 i Actionhouse, Løkken.

Der er blevet afholdt ordinær generalforsamling i foreningen Garantloekken lørdag den 28. marts 2015 kl. 14 i Actionhouse, Løkken. Referat fra Garantloekkens generalforsamling Der er blevet afholdt ordinær generalforsamling i foreningen Garantloekken lørdag den 28. marts 2015 kl. 14 i Actionhouse, Løkken. Referat Indledning: Rigtig

Læs mere

KONFERENCE D. 25. NOVEMBER 2015 ROSKILDE UNIVERSITET, RUC, STORE AUDITORIUM, BYGNING 00, UNIVERSITETSVEJ 1, 4000 ROSKILDE PROGRAM DE IKKE-UDDANNELSES-

KONFERENCE D. 25. NOVEMBER 2015 ROSKILDE UNIVERSITET, RUC, STORE AUDITORIUM, BYGNING 00, UNIVERSITETSVEJ 1, 4000 ROSKILDE PROGRAM DE IKKE-UDDANNELSES- KONFERENCE D. 25. NOVEMBER 2015 ROSKILDE UNIVERSITET, RUC, STORE AUDITORIUM, BYGNING 00, UNIVERSITETSVEJ 1, 4000 ROSKILDE PROGRAM DE IKKE-UDDANNELSES- PARATE KL S UDDANNELSESTRÆF 2015 2 Konference Hvor

Læs mere

Det grundlæggende skolesyn for Herning Friskole.

Det grundlæggende skolesyn for Herning Friskole. Side 1 af 5 Det grundlæggende skolesyn for Herning Friskole. Institutionens formål er at drive en friskole efter de til enhver tid gældende love og andre retsregler for friskoler og private grundskoler

Læs mere

Kapitel 2 11.08.2014. Skolen bliver lukket efter sommerferien, så nu diskuterer vi, om vi skal oprette en friskole.

Kapitel 2 11.08.2014. Skolen bliver lukket efter sommerferien, så nu diskuterer vi, om vi skal oprette en friskole. Om skoletyper A Folkeskolen, friskole eller privatskole? Anna skal gå i en almindelig folkeskole. Vi vil gerne have, hun går sammen med børn fra mange forskellige miljøer. Skolen bliver lukket efter sommerferien,

Læs mere

Erik Arendal Videnscenter for Handicap, Hjælpemidler og Socialpsykiatri ViHS Socialstyrelsen

Erik Arendal Videnscenter for Handicap, Hjælpemidler og Socialpsykiatri ViHS Socialstyrelsen Erik Arendal Videnscenter for Handicap, Hjælpemidler og Socialpsykiatri ViHS Socialstyrelsen Hjælpemiddelinstituttet blev 1. marts 2012 fusioneret med ViHS Ordblinde / Dysleksiforeningen Årsmøde 2012-70

Læs mere

TILBAGE TIL FREMTIDEN. - et tilbud for unge kontanthjælps- og dagpengemodtagere i Nordjylland. Hovedresultater fra en virkningsevaluering foretaget af

TILBAGE TIL FREMTIDEN. - et tilbud for unge kontanthjælps- og dagpengemodtagere i Nordjylland. Hovedresultater fra en virkningsevaluering foretaget af TILBAGE TIL FREMTIDEN - et tilbud for unge kontanthjælps- og dagpengemodtagere i Nordjylland Hovedresultater fra en virkningsevaluering foretaget af HVAD ER TILBAGE TIL FREMTIDEN? Tilbage til Fremtiden

Læs mere

Forældre får lektiehjælp

Forældre får lektiehjælp Nyhedsbrev Marts 2010 nr. 25 Forældre får lektiehjælp Brøker, ligninger, gangestykker og procent volder far og mor problemer, når de forsøger at hjælpe børnene med at holde styr på tallene i regnebogen.

Læs mere

Læsesvage tager erhvervsuddannelser

Læsesvage tager erhvervsuddannelser Læsesvage tager erhvervsuddannelser Ordblindhed og svære læseproblemer eller bøvl med matematikken behøver ikke at forhindre unge i at få en erhvervsuddannelse. AF THORKILD THEJSEN»Jeg indrømmer gerne,

Læs mere

Center for Undervisningsudvikling og Digitale Medier, Aarhus Universitet

Center for Undervisningsudvikling og Digitale Medier, Aarhus Universitet Center for Undervisningsudvikling og Digitale Medier, Aarhus Universitet Forskning og udvikling af undervisning med brug af ikt Grundskole, ungdomsuddannelser og videregående uddannelser Rådgivnings- og

Læs mere

I Charlottes fravær er Dorthe mødeleder.

I Charlottes fravær er Dorthe mødeleder. Dagsorden til Bestyrelsesmøde Guldborgsund Frivilligcenter Mandag d. 2. december kl. 16 18, Banegårdspladsen 1A. Afbud fra: Charlotte og Bo. Til dette møde var også suppleant Bjarne Hansen indbudt. I Charlottes

Læs mere

Hvem har ansvaret hvornår?

Hvem har ansvaret hvornår? Høje-Tåstrup Gymnasium - inspirationsdag om sårbare unge tirsdag d.3.juni 2014 Hvem har ansvaret hvornår? Socialrådgiver handicapkonsulent Inge Louv www.ingelouv.dk Opgaven lød Hvem har ansvaret hvornår?

Læs mere

Referat Generalforsamling i Tribadernes Net den 2015.03.01

Referat Generalforsamling i Tribadernes Net den 2015.03.01 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg af referent 3. Valg af stemmetællere 4. Koordinationsgruppens og øvrige gruppers beretning 5. Fremlæggelse og godkendelse af regnskab og budget 6. Visioner, aktiviteter

Læs mere