Odense Fotografiske Amatørklub

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Odense Fotografiske Amatørklub"

Transkript

1 Odns Fotografisk Amatørklub ofa-fotoklub.dk juli-sptmbr

2 n a lm o H g r lin E : to o F Formandn har ordt Skr dr n udvikling i OFAs billdr, llr r vi n flok forstnd fotonørdr, som lavr d samm billdr år ftr år? Dt spørgsmål blivr dr tagt godt fat om i dtt nummr af OFAbladt, og dt skal da hllr ikk skort på t indlæg fra formandn. Jg mnr absolut, at dr skr n udvikling i vor billdr. Dnn udvikling kan vær mgt individul fra mdlm til mdlm. Dt kan vær n udvikling i dn tknisk kunnn, som gør billdrn bdr. Dt kan vær n udvikling i form af forbdringr i billdsprogt indn for dn gnr, man nu kan lid at arbjd md og md n stor ffkt på, hvordan billdt opfatts af andr. Dr kan sk n udvikling i form af skift til n ny gnr - måsk til n traditionl gnr, som blot r ny for dn nklt. Endlig skr dt nogl gang, at vi sr nogt hlt nyt, som måsk ingn andr før har lavt. Er dr for lidt udvikling i OFA? Dt kommr i høj grad an på d nklt mdlmmr og drs bhov for fornyls. Nogl har dt fint md at bliv vd at forfin n bstmt gnr, og andr vil grn kast sig ud i ny udfordringr hl tidn. Dt må vær op til dn nklt, hvad man har dt bdst md. Dr r plads til all fotointrssrd i klubbn. Som klub bør vi stimulr md arrangmntr, hvor vi udfordrs på billdsyn og får kndskab til ny gnrr. På dn måd holds grydn i kog, og idér udvikls hos dn nklt. Et godt ksmpl hrpå var Knd din klassikr først i april månd. Hr havd nogl mdlmmr forbrdt n udfordring til klubkammratrn, og dt satt virklig gang i diskussionn. Hr var vi langt fra d kndt klassikr og d pæn billdr. Dt var t godt valg, som gjord aftnn til nogt særligt. Lad os få mr kryddri fra samm skuff, også grn som små spontan indlæg, når man har nogt på hjrt. Billdt på forsidn Sørn Olsns kan nu ign kald sig Danmarksmstr i sort/hvid foto. Sørn fik guldmdalj vd DM i foto for billdt, dr prydr forsidn. Billdt har titln Bunkr #3 Skodbjrg Et stort tillykk til Sørn. Poul Chr. Jnsn 2

3 Dn National 2005 af Halldór Gudlaugsson Bdømmlsn af Danmarksmstrskabt i fotografi forgik dn juni. Ovr hl landt vntd fotografrn md stor spænding på offntliggørlsn af rsultatt. Dt gjaldt ikk mindst mdlmmrn i OFA, dr md n stor dltagls vill forsøg at komm på højd md dt flott rsultat fra 2004, hvor vi blv nummr to i klubmstrskabt, og Valntin fik trdjpladsn i nkltmandskonkurrncn. Mn tidn gik, og dt var først n månd ftr bdømmlsn, at rsultatrn dukkd op på SDF s hjmmsid. Vi blivr nødt til at spørg SDF: Er dn lang vnttid nødvndig? Kan SDF ikk sørg for, at rsultatt forliggr 14 dag ftr bdømmlsn og i god tid før sommrfrin? Dt vill ikk kun dltagrn sætt pris på, mn også rdaktørn og billdskrtærn i OFA, så vi ikk ign blivr nødt til at udskyd bladts udgivlsstidspunkt. Sørn Olsn fik guld - og Kår Slvjr fik sølv og bronz OFA fik antagt 25 billdr dnn gang, lidt færr nd sidst år. Sørn Olsn kan nu kald sig Danmarksmstr i sort/hvid fotografi år Han har før haft dnn titl, og han visr ign, at han r blandt d allrbdst i dnn katgori. Udovr præmibilldt, dr prydr forsidn af dtt nummr af OFA-bladt, fik han tr andr billdr antagt. Kår Slvjr vist sin stor styrk vd at tag sølvmdaljn i farvpapir natur, og bronz i katgorin farvpapir. Fm andr af hans billdr fandt nåd for dommrn og blv antagt. Et flot rsultat, dr placrd ham som nummr fir i nkltmandskonkurrncn. Carlo Pdrsn fik t dommrdiplom og ydrligr to antaglsr. Dn samld list ovr OFA-grafr, dr fik antagt billdr, ss i tablln. Antal antaglsr og præmir Navn F-papir Fp-natur Mono Carlo Egon 1 Erling 1 Halldór 1 Hnrik 1 2 Jørgn 3 Kår 5(bronz) 2 (sølv) Valntin 2 Sørn Næstvd blv Danmarksmstr 3 (dipl.) 4 (guld) I klubbrns indbyrds konkurrnc løb Næstvd Fotoklub af md sjrn foran Ngativ Roskild, dr har vundt d sidst par år. På trdjpladsn kom AFA, og OFA blv dnn gang nummr fir. Næstvds rsultat r intrssant. Klubbn fik hl 390 points, mns klubbn sidst år kun fik 115 point. En fantastisk frmgang. Ngativ Roskild kom på andnpladsn md 270 point. Af diss 270 points fik parrt Erik Jørgnsn og Els Vinæs aln 145 point - llr m- 3

4 r nd halvdln. OFA kan vær tilfrds md fjrdpladsn. Dt r t godt rsultat, slvom dt ikk r på højd md sidst års flott placring. Dt blivr spændnd at komm til udstillingn på landsmødt i Næstvd og s, hvilk billdr dommrn har udvalgt - også st i lyst af dn diskussion, dr forgår i klubbn i øjblikkt: om valg af motiv - og om tradition kontra nyskabls. På top-ti-listn ovr d bdst nkltmandsrsultatr liggr Erik Jørgnsn fra Ngativ Roskild i toppn, ftrfulgt af Sørn Skov fra Esbjrg og drftr Ol Suszkiwicz (dr r prsonligt mdlm) på trdjpladsn. All OFA-mdlmmr, som har fåt antagt billdr, ønsks tillykk md rsultatt. D, som indsndt, mn ikk fik antagt billdr dnn gang, skal hav n stor tak for indsatsn. Dr var n imponrnd dltagls fra OFAs sid, og n brd og alsidig klub r fundamntt undr god rsultatr. Til næst år r dr n ny chanc for klubbn og all dns mdlmmr. Hvis man ikk ror, fiskr man ikk sigr t islandsk ordsprog. Til vnstr: Autor: Kår Slvjr Titl: Før solopgang, Mossø Præmi: Sølvmdalj i katgorin Farvpapir natur. Næst sid, øvrst: Autor: Kår Slvjr Titl: Bamburg Castl Præmi: Bronzmdalj i katgorin Farvpapir. Næst sid, ndrst: Autor: Carlo Pdrsn Titl: Ungt par Dommrdiplom i katgorin Monokrom. 4

5 5

6 Uhyggligt i OFA Af Sørn Olsn Dt var md bstyrtls d først frmmødt til klubaftnn 19. maj blv mødt af synt: Formandn lå midt i klublokalt i n stor blodpøl (nyt gulvtæpp ign!), livløs md syv knivstik i ryggn. Kriminalpolitit fandt ftr lidt søgn mordvåbnt - n kokkkniv af mærkt Sabatir - gmt i forningns kuffrt til flashanlæg. Eftrfølgnd kriminaltknisk undrsøglsr vist DNA hidrørnd fra klubbns kassrr samt kon Gal Grda, stammnd fra n størr bsætning nær Turup og opskårt til bl.a. højrbsfilt distriburt via Turup Dagli'Brugsn. Gal Grda har ftrfølgnd vist sig BSE-positiv, mn for snt. Om kassrrn har haft sin særlig motivr, llr han r svært ramt af Crutzfld-Jakobs sygdom vil n kommnd hjrnscanning afslør. Undr all omstændighdr: Kommnd kontingntindbtalingr bds stilt til Erling Hollmann, Assns Arrst, 5610 Assns. S dt vill hav vært uhyggligt. Mn sådan r dt jo slt ikk i OFA. Dr bstmmr vi nigt, hvornår dt skal vær uhyggligt - og på hvilkn måd. Sålds også dnn aftn, hvor tmakonkurrncns mn var: Uhyggligt. Tyv rædslsvækknd løsningr blv sprdt på bordt. Dt hyppigst mn var ansigtr, for hvad r mr skræmmnd nd t mnnsk, dr r umnnskligt llr bhandlt umnnskligt? D nrvsvag kunn bgynd md at btragt nogl dirrnd højspændingsmastr og n af solndgangn brandsat himml og så snig sig opad i grukdln fx md t rødt ktoplasmatisk spøgls md vnlig blå øjn llr dt mr gængs hrrgårdsspøgls, dr lufts på prlgrust foran hovdbygningn. Er man til dyr, rystds man ovr vrinsknd hsts lt aflæslig angst llr gyst vd parafrasn ovr Hitchcocks Fugln, hr udsat for guldfasanr og psykiatr. Collag md KZ-ljr og dns ofr, aktul i 60-årt, sand gru, blv opblødt af n nazisoldatlignnd figur, dr til al btryggls vist sig at stamm fra Jrnbanmust. Svømmpølns Loch Nss-uhyr forsøgt md sin grønn aspargsarm at trækk skrækslagn børn nd i dybt. Skændd og vansird dukkr spigrt på bræt. En vandsngstsunami gav næpp nogn marridt. En ung pig havd fåt dt mst af ansigtshudn svdt af vd n ksplosion, mn så ud til at tag dt i stiv arm. Mang tasttryk og filtr rsultrd i t dødninghovd. Firhjulstrækkr i brændnd forfølglssløb. Vi fik t sjældnt og instruktivt indblik i hobbymordrns værkstd. Rsultatt På trdjpladsn kom Prbns billd: Klodrns Kamp af all stdr hnlagt til ringvjn i Odns. Dlt andnplads: Halldors kulminarbjdrslvportræt, så skrækkligt forskrækkt som man kun kan bliv, når mindirktørn tagr én i at stikk to koks til sid til gn kamin. Samt Jns Groths pilnøgn høn vd sidn af n slægtning i tækklig fjr dt r gansk vist. (S billdrn på sid 8). 6

7 Toppn af kranskagn var, hvad jg i først omgang trod var t slvportræt af Kurt Trampdach ftr t af d mang attntatr på hans prson og værk, just hjmkommt fra n studntrbmandt skadstu. Tilsyd øjn, næsbor og n størr sammnflikkt hagflæng. Hr vil snr bliv bhov for plastikkirurgisk ksprtis, for værr kirurgisk klamphuggri skal man ld læng ftr. Billdmæssigt drimod fascinrnd. Skull dr vær glmt t billd llr to kan dt kun vær n komplimnt. Dt har vært så uhyggligt, at jg har måttt fortræng dt. Autor stak hovdt i scannrn, supplrd i Photoshop md rustnt mtal - og fik 1. pladsn. Mn hvm var autor? Spørg i Assns Arrst! Tmakonkurrncn 2005 Autor 1. rund 2. rund Rsultat Placring Erling C. Hollmann 13,57 11,50 25,07 1 Halldór Gudlaugsson 12,21 11,06 23,27 2 Jns Groth 10,50 11,06 21,56 3 Brian Jagd Mauritzn 10,79 10,75 21,54 4 Nils Jørgn Valntin 11,36 8,81 20,17 5 Poul Chr. Jnsn 9,71 10,38 20,09 6 Erik Christnsn 9,00 10,69 19,69 7 Carlo Pdrsn 8,57 10,44 19,01 8 Sørn Olsn 10,21 8,63 18,84 9 Prbn H. Hansn 7,00 11,00 18,00 10 Lars Møllr 11,00 4,44 15,44 11 Jns Bang 7,14 6,50 13,64 12 Grt Grønholdt 6,14 6,38 12,

8 8 Halldórs 2. pladsbilld (til vnstr) r bskårt n dl, mn dt blivr dt ikk mindr uhyggligt af. D lt 2. p la d s, a u to r : H a ld ó r G u d la u g s s o n D lt 2. p la d s, a u to r : J n s G r o th 3. p l a d s, a u t o r : P r b n H a n s n

9 Siddr vi fast i vors motivvalg? Rdigrt af Brian Jagd Mauritzn Klublivt i OFA r mgt prægt af konkurrncr: klubmstrskab og tmakonkurrnc md fir aflvringr i løbt af t år, årts billd, fotorally, diascup, digicup, divrs fotodystr, fynsmstrskab, danmarksmstrskab - og flr. Konkurrncn virkr som dt bærnd lmnt i mang klubaftnr, og konkurrncn r måsk dn motivrnd kraft, dr holdr klubbn i liv. Sådan r dt i OFA og formodntlig i d flst af landts andr fotoklubbr, thi sådan vil vi og andr hav dt. Mn r konkurrncn i sig slv hnsigtsmæssig som dn vigtigst ovrordnd ramm, dr skal kunn dækk 37 mdlmmrs bhov for at dyrk drs passion for fotografit? Måsk måsk ikk, mn når konkurrncn nu r valgt som n vigtig drivkraft, så bør vi også s på ulmprn vd dnn form. Konkurrncr har dt md at rangordn dltagrn, og jo vigtigr dt oplvs at komm øvrst på listn, dsto størr r risikon for, at motivvalgt styrs af sandsynlighdn for at komm til tops. Når vi tagr billdr, tænkr vi måsk ikk så mgt på, om t givnt tryk på udløsrn kan rsultr i t billd, dr kan giv god point i n konkurrnc. Mn hvordan sr dt ud, når vi skal udvælg d billdr, vi vil aflvr til bdømmls til fx klubmstrskabt? Vælgr vi hlt frit d billdr, som vi slv bdst kan lid? Ellr tænkr vi mr på, hvad dommrn mon vil syns om? Og hvis vi ligfrm kndr dommrns billdsyn, ladr vi så dtt styr vors billdvalg? Hvis vi påvirks af n dommrs subjktiv og vt. mr llr mindr konsrvativ billdsyn, blivr dr mindr plads til fornyls og slvudvikling, som må vær vigtig lmntr, når man vil dyrk sin passion, hobby, kunstnrisk udtryksform - llr hvordan klubbns nklt mdlmmr nu opfattr drs virk som amatørfotograf. Motivvalgt r slvfølglig ikk t nyt tma i n fotoklub som OFA. Dtt har vært drøftt ign og ign, og dr r kommt flr raktionr på spørgsmålt: Siddr vi fast i vors motivvalg?, som jg rundsndt til mdlmmr md n -mailadrss. Hvad btydr dommrns billdsyn? Som n raktion på dommrns valg af vindrbilldr i 1. rund af klubkonkurrncn skrivr Kår Slvjr: dr var, ftr min bgrbr, aflvrt mang andr billdr, dr kompositorisk, tknisk og indholdsmæssigt var mgt bdr nd d billdr, som dommrn valgt at præmir. Hvad r dt i dommrns billdsyn, dr gør, at han ikk vælgr dm? Vd d flst aflvringr sr vi jo t gansk brdt spktrum af billdr, dr spændr fra gansk frmragnd billdr og til billdr i dn lav nd. Og dr r - og skal vær - plads til dt hl. Ambitionr, ngagmnt, tidsforbrug, vnr osv. r jo forskllig fra autor til autor. Dt vigtigst af alt r imidlrtid, at all hyggr sig md dt d lavr og kan lid at komm i klubbn - og måsk ndda kan udvikl drs fotografi. 9

10 En ting jg hæftr mig vd r, at dt r blvt frmhævt, at dt stor flrtal af d præmird billdr var landskabsbilldr, og at dr kun var ét md mnnskr på. Tjah... Dt kunn ld til spørgsmålt om dt at gå fra at fotografr landskabr til at fotografr mnnskr r "udvikling". Ellr om billdr md mnnskr rangrr højr nd landskabr? Dt mnr jg ikk, at d gør (ligsom jg hllr ikk mnr dt omvndt). Jg vd, at dt r pokkrs svært at lav god billdr af bgg typr - og jg har dn dybst rspkt for bgg typr fotografi om nd jg ikk slv fotografrr mnnskr, llr for dn sags skyld har nogn ambition om at gør dt. Vi r jo bar amatørr Sørn Olsn kommntrr Erik Ringkøbings udtalls om, at mang af vors motivr var gnkndlig fra dngang Erik slv var aktiv i OFA for 20 år sidn: Nu har jg vært mdlm i 17 år, og jg syns ikk hans udtalls hlt holdr vand. Dr skr dog ting ind i m l- lm, bl.a. takkt vær dn digital tknologi, som har indflydls på billdrn og til dls, tror jg, også på motivvalgt. Mn slvfølglig r dr da nogt om dt. Og dt tror jg bgrundr sig i vors status som amatørr. Vi r jo ikk kunstnr. Vi har ikk dn indr nødvndighd og drivkraft, som løftr billdrn (og motivvalgt drmd) ud ovr dt mr ordinær. Vi har nok n passion, mn ikk t format. Og dt r da også OK: vid hvm man r, knd sin bgrænsningr. Og d flst af os har ikk dn tid, dr skal til for at komm vidr. Vi har ting, vi r fascinrd af, og dm fotografrr vi. Dm r vi fortrolig md og kan ovrsku. Mn ud ovr dt r vi jo all mgt forskllig i tilgangsvinkln til fotografi. Dr r jo t fingraftryk på næstn hvrt billd. Og dt syns jg r mgt positivt. For slvom all brugr principilt dt samm blot rgistrrnd apparat, så prægr vi dt forsklligt. Fordi vi sr forsklligt, og fordi vi bhandlr rgistrringsmatrialt forsklligt. Vi har forskllig bagtankr. Og så syns jg i øvrigt, at vi har dt pragtfuldt md vors hobby. Og dt r da mgt væsntligt. I hvrt fald for mig. Risikon for at tab point Jørgn Jørgnsn skrivr: Eftr at jg har læst dt snst OFA-blad, r jg kommt til at tænk ovr, at dr måsk r nogt om snakkn om, at dr ss billdr i klubbn og på fotoudstillingr, dr mindr mgt om d billdr, vi også så for år sidn. Hr tænkr jg mst på traditionll landskabsbilldr, som i øvrigt kan vær særdls smukk, mn som måsk ikk rykkr så mgt i vors bvidsthd. Og så r dr dn særlig billdtyp, dr straks gnknds som "fotoklubbilldr". Dt r billdr, dr ikk sigr folk udn for fotomiljøt så mgt, mn som r mgt udbrdt indn for fotokrds. Hldigvis sr vi dog mang billdr, som r andrlds og nyskabnd. Dt r blandt andt d landskabsbilldr, hvor kompositionn, mørkkammrarbjdt llr andr forhold gør, at diss billdr r hlt særlig og nstånd. I OFA sr vi især frmragnd ksmplr på diss billdr fra nogl inkarnrd sort-hvid fotografr og liglds fra nklt dygtig og kompromisløs farvfotografr. Vi sr hldigvis også mang bill- 10

11 dr, som udmærkr sig vd at vær ntn abstrakt llr md ffktr, dr gør dm særdls krativ og nyskabnd. Hr kommr d ny digital tknikkr fotografrn til hjælp. I OFA har vi hldigvis mang god talntr også indn for dnn grn af fotografit. Så r dr ndlig d billdr, dr simplthn r frmragnd i sig slv, udn at d bhøvr at manipulrs. En af grundn til, at dr stadig kommr traditionll billdr tilsvarnd dm fra år sidn, r måsk, at nogl dommr blønnr dnn gnr. S blot på dn tidligr omtalt bdømmls af først rund i OFAs klubkonkurrnc. Hr blv dr udlukknd givt høj placringr til rt traditionll billdr. Hrmd mnr jg ikk, at diss billdr r dårlig, tværtimod r d mgt god. Mn d r måsk ikk så udviklnd og frmadrttd. Hrtil kan man så indvnd, at t billd ikk nødvndigvis r nyskabnd, bar fordi dt r uskarpt llr har n utraditionl komposition. Billdr md prsonr, sjov situationr llr lignnd r hllr ikk så almindlig i OFA. Dt kan måsk skylds, at fotografrn r usikr vd at fotografr mnnskr; dt r nmmr at tag billdr af "død" ting. Hvad dt r, dr gør nogl billdr spændnd og krativ, r svært at sig éntydigt, mn all kan straks s, når t billd r godt. Slvfølglig r dr forskllig billdsmag, nogl r til dt stilfærdig, andr til nogt romantisk, og attr andr r til nogt mr vildt llr grænsovrskridnd. Dsværr sr vi for lidt rigtigt grænsovrskridnd fotografi i klubkonkurrncrn. Måsk r dt ntop, fordi klubkonkurrncn r dn stor gnnmgånd og prstigfyldt konkurrnc, hvor vi nødigt vil skj ud md risiko for at tab point. Andrlds r dt i tmakonkurrncn. Hr r dr mr krativ tænkning, også fordi dt r nogl krativ tmar, som skal fortolks. I landskonkurrncn Dn National r dt også så som så md nytænkning. Hr gør sikkrt dt samm sig gældnd som i OFA. Man tør ikk risikr at tab point vd at ksprimntr for mgt. Skal vi gør nogt? Konkurrncn r og blivr formodntlig dn drivnd kraft i klubbn, mn måsk skull vi ovrvj dn strøtank, som Poul Chr. Jnsn n dag luftd på t klubmød, nmlig at kun d to højst vurdrd billdr tællr i konkurrncn. Dt vill måsk frmm intrssn for at turd prøv nogt nyt. Vd hvr aflvring vill dt i al fald giv mulighd for at aflvr ét billd, hvor man ikk bhøvr at tænk på risikon for at tab point. Dt r t faktum, at n dommrs bdømmls må vær subjktiv. Dt kan ikk vær andrlds, mn dn kndsgrning kunn vi gør til gnstand for vors intrss. Vd hvr rund kunn vi lav n intrn bdømmls af typn: Billdr som dommrn ovrså. Før hvr dommrgnnmgang kunn dr fx - grn på skift - udpgs t par dommr, dr undr dommrgnnmgangn valgt billdr, som d vill hav præmirt, hvis d havd vært dommr. Rsultatt af dnn bdømmls kunn så bliv til n artikl i bladt, hvor billdrn viss, og dommrns valg motivrs. Dnn øvls vill også giv flr af OFAs mdlmmr mulighdn for at oplv sig slv i dommrrolln. Ellr måsk givr dnn artikl anldning til andr ny forslag, som vors bstyrls kunn ovrvj. 11

12 Program Fototur til Krtmind Eftrårssæsonn starts md n fototur til Krtmind. Vi møds vd Fjord & Bæltcntrt kl , hvorftr vi fordlr os ftr fotointrss til byn, fiskrihavnn, marinan m.v. (Poul Chr.) Fælls Fynsk billdaftn Dltagr fra forårts Fælls Fynsk fototur til Århus invitrs til billdaftn hos Midtfyns Fotoklub, Østr Ringvj 39, Ring kl Mdbring t udvalg af din bdst billdr fra turn. Mdlmmr, dr ikk har dltagt i turn, r også vlkomn. Tilmlding til Poul Chr. snst skal sikr, at dr r kag til all Mariann Christnsn Vi får bsøg af Mariann Christnsn fra Langland, som vil vis os nogl af sin billdr. (Poul Chr.) Aflvring 3. rund Dr aflvrs billdr til klubkonkurrncns 3. rund. Dr må aflvrs 3 billdr i hvr af katgorirn sort/ hvid, farvpapir og dias. Konkurrncrglr fås i klubbn. Dommr r fotograf Jspr Nors. Vi gnnmgår d indlvrd billdr, indn d snds til dommrn. (Halldór) 1.9. Intrnational salonr Finn Nilsn, SDF udland, fortællr om intrnational fotosalonr og givr praktisk råd omkring indsndls af billdr. (Poul Chr.) 3.9. Fototur til Ærø Hldagstur til Ærø. S nærmr omtal af turn på sid 27 i bladt. (Kår) 8.9. Aflvring til Fælls Fynsk Dr aflvrs billdr til Fælls Fynsk, som dnn gang afholds af Østfyns Fotoklub i Nyborg. Dr må aflvrs 5 billdr i hvr af katgorirn farvpapir, sort/hvid og dias. Papirbilldr skal vær montrt på karton, dias kan frit montrs md llr udn glas. Billdrn må ikk vær mærkt md andt nd titl. OFA btalr dltagrgbyrt. Rglr for montring mv. kan ss på Mns billdskrtærn knoklr md rgistrringn, r dr fri mulighd for at vis billdr, grn på klubbns projktor. Fælls Fynsk afholds i år dn novmbr i Sogngårdn i Rvning vd Krtmind. (Halldór) Tmakonkurrnc Dtt kvartals tma r Gnbrug. Dr må aflvrs flr billdr, mn kun dt bdst placrd tællr md i dn samld konkurrnc. Bdømmlsn fortagr vi slv. All givr point til all billdr, undtagt gn værkr. Dt næst tma i oktobr kvartal r Enrgi. (Erling) Digital tørrsnor Tørrsnorn r n aftn for spørgsmål om problmbilldr. Måsk liggr n af klubbns ksprtr ind md n 12

13 3. kvartal 2005 god løsning. Vi holdr fast i titln tørrsnor, som r opfundt før dn digital billd-tidsaldr, mn dnn gang r fokus på digital billdproblmr. Mdbring ksmplr på CD, DVD, mmorycard llr USB-dongl. (Erling) Rsultat 3. rund Dommr Jspr Nors gnnmgår sin bdømmls af vor billdr. Dr r præmir for d bdst billdr i hvr katgori. (Halldór) SDF landsmød Dltag i årts landsmød i Næstvd. Programmt for landsmødt r bskrvt på sid i Dansk Fotografi, nr. 3, Cyanotypi Stff fra Østfyns Fotoklub fortællr om fototknikkn cyanotypi og visr billdksmplr hrpå. (Poul Chr.) Aflvring 4. rund Dr aflvrs til klubkonkurrncns 4. og altafgørnd rund. Dr må aflvrs 3 billdr i hvr af katgorirn sort/hvid, farvpapir og dias. Dommrn r ikk fundt ndnu, mn offntliggørs i klubbn indn aflvringn. (Halldór) OFA udstillr på Hovdbibliotkt - md H.C. Andrsn tma OFA udstillr på Hovdbibliotkt i Bangaardscntrt fra 5. sptmbr til 24. sptmbr Vi udstillr undr tmat H.C. Andrsn i digtrns jubilæumsår. Dr r lagt op til brd fortolkningr. Dt mst oplagt r at tag udgangspunkt i t af hans mang vntyr mn også andr mnr, dr kan rlatrs til dn brømt Andrsn, r vlkomn. Hvrt mdlm må fortolk på sin måd og dt r ikk t krav, at dr skal vær t fælls udtryk gnnm hl udstillingn. Dr vil vær inspiration at hnt på Must for Fotokunst, hvor udstillingn I skyggn af skyggn fjrr Andrsns fødslsdag. Dr vil vær plads til 3-4 billdr pr. udstillr. Eftr sommrfrin vil vi brug n aftn på at gnnmgå mdlmmrns løsningr. Ophængning findr std mandag d. 5. sptmbr om ftrmiddagn. Kontaktprsonr: Poul Chr. Jnsn og Ebb Rosndahl 13

14 Klubkonkurrncns 2. rund Billdskrtærns brtning af Halldór Gudlaugsson Spændingn om midtvjsstillingn i klubkonkurrncn blv udløst dn 2. juni. Vi havd aflvrt 113 billdr i vors tr katgorir, som skull bdømms af Svndborg Fotoklub. D lagd opgavn i Ol Condrups hændr, som md sit judicium uddlt points, mn i sidst øjblik mddlt han afbud til dommrgnnmgangn, og vi fik drfor billdrn rtur udn hans kommntarr. Dt r blvt n stor opgav at bdømm og kommntr vors billdr. Dnn gang var dr dog 26 færr nd til først rund. Hvis vi sammnlignr dtt md antal aflvrd billdr i 2004, sr vi stigningn tydligt. Til andn rund i 2004 indkom dr 91 billd, og hvr autor kunn ndda dltag md fir billdr. Vi har som bkndt haft n stigning i antallt af mdlmmr, mn dt forklarr ikk dt hl. Aktivittsnivaut r også blvt højr. Antal autorr, som har indsndt billdr i d først to rundr i 2004 og 2005, sr sålds ud: Autorr Dias 5 10 Monocrom 8 20 Farvpapir

15 Dr r altså tal om mr nd n fordobling. Nærmr undrsøgls af statistikkn visr dog, at antallt af autorr, dr dltagr konstant i hvr nklt grupp, ikk r mgt størr nu nd i Undtaglsn r i farvpapir, hvor 17 mdlmmr har dltagt i båd 1. og 2. rund, mns hnholdsvis 6 og 10 har dltagt i bgg rundr i dias og monokrom. Dt r fristnd at fortolk talln som størr lyst hos dn nklt autor til at prøv at indsnd i flr katgorir - måsk for at afprøv sig slv på ny områdr llr for at vis nklt billdr, mns kampn om dt samld rsultat r undrordnt. Rsultatt Mn nu til rsultatt af bdømmls af 2. rund: I monokrom fik Hnrik R. tildlt båd først- og trdjpladsn, mns Carlo kom ind som nr. to (s Carlos billd på s. 21). Hnriks fin rsultat flyttd ham op på andnpladsn i dn samld stilling, hvor Sørn fortsat førr trop. Kår tog førstpræmin i farvpapir foran Erling og N.J. Valntin. Diss tr siddr også på toppn i dn samld stilling. Dias blv vundt af Jns Bang, ftrfulgt af Kår og Dorth. Dn samld stilling - halvvjs i årts spændnd klubkonkurrnc - kan ss i tabllrn på sid 16 og 17. Dr blv flyttt lidt på rækkfølgn, som dr pljr, mn halvgjort arbjd skal man hvrkn ros llr dadl, sigr ordsprogt. Hnrik R. Kristnsns 3-dlt billd fik 1. pladsn i katgorin Monokrom. 15

16 Erling Hollmanns svanr fik n 2. plads i katgorin Farvpapir. Kår Slvjrs billd fra Bdruthan Stps fik 1. pladsn i katgorin Farvpapir. Klubkonkurrncn 2005 All vindrbilldrn, som opnåd n først, andn llr trdjplads, kan ss på OFAs hjmmsid på adrssn: Dias 1. r 2. r I alt Kår Slvjr Poul Chr. Jnsn Jns Bang Hnrik R. Kristnsn Halldór Gudlaugsson Dorth Havmøllr Erling Hollmann Lars Møllr Hidi M. Andrsn Egon Aarnstrup

17 Kårs Slvjrs billd fra Flakhavn fik 2. pladsn i katgorin Dias. Jns Bang fik 1. pladsn i katgorin Dias. Monokrom 1. r 2. r I alt Sørn Olsn Hnrik R. Kristnsn Carlo Pdrsn Brian Jagd Mauritzn Erling Hollmann Jørgn Jørgnsn Halldór Gudlaugsson Lars Møllr Jns Bang Poul Chr. Jnsn Jørgn Haug Laursn Egon Aarnstrup Erik Christnsn Ol Marsn Hidi M. Andrsn Sørn Pdrsn Jørgn Borg Jnsn Mira Svnsson Claus Conradsn 5 5 Rasmus Lind 5 5 Farvpapir Kår Slvjr Nils J. Valntin Erling Hollmann Jørgn Jørgnsn Jns Bang Lars Møllr Carlo Pdrsn Ebb Rosndahl Halldór Gudlaugsson Jns Groth Poul Chr. Jnsn Prbn Hansn Brian Jagd Mauritzn Ol Marsn Claus Conradsn Erik Christnsn Jørgn Borg Knnth Hansn Hnrik R. Kristnsn Hidi M. Andrsn Egon Aarnstrup Brian Jnsn Mira Svnsson 7 7 Carstn Lauridsn 6 6 Sørn Pdrsn

18 Mnnskr i fokus Tkst og fotos af Carlo Pdrsn Hvm sigr, dt r svært at fotografr mnnskr? Er dt nogt du går og bildr dig slv ind, llr r dr nogt om snakkn? Hvis du kun har brugt dit kamra til rgistrring af blomstr, solndgang, hus, trær og lignnd, så liggr dr ny mulighdr foran dig, hvis du arbjdr på at sætt mnnskr i fokus. Mn dt r ikk altid nok bar at skyd nogl prsonr md kamrat. Dr skal vær nogt, dr lignr n histori, dr skal vær nogt udstråling, og du skal hav kontakt md offrt. Dt svær liggr for d flst i kontaktn til modlln : tør du spørg, llr skal du bar tag billdt? Hvad r dt værst, dr kan sk vd at spørg?: At du får t nj. Mn jg tror nok, at jg i 80% af tilfældn får t ja llr t ok-nik. Hvordan kan du få kontakt? Dr finds nok ingn manual om at få kontakt, mn dt handlr lidt om ns gn indstilling til andr mnnskr og måsk lidt frækhd llr gå-påmod. Først skal du altid hav dt stor smil på; lad vær md at lign n bdmand. Et smil og hj - og måsk t spørgsmål, om du må brug modllns djlig udstråling til t foto. Så vil raktionn mang gang vær: Hvad skal dt brugs til? Og hr r dt djligt, at vi har fåt vors Klub ID kort. Vis dm dt og fortæl, at du r amatørfotograf, og at billdrn ikk skal i S & Hør. Jg tør næstn vædd på, at når du først gang har prøvt, og dt lykkds, så kørr dt. Og r kontaktn dr, så kan du få n mass skud. Historin i t billd Hvad gør du, når du sr t fotografi? Sr du på indramning tknik komposition farv/monokrom llr historin/fortællingn? Min gn mtod r, at jg altid bdømmr t fotografi på dts indhold: altså - r dr n histori llr n idé, dr givr mig nogt at tænk ovr? Hvis billdt fangr mig, og jg fx skal giv dt n bdømmls, så sr jg hrftr på hlhdsindtrykkt, opsætning, r dt gjort færdigt osv. For mig r dt historin, dr tællr 90% i min bdømmls. Historin i billdt r afgørnd, hvis dt skal vær t rigtigt topskud. Et godt fotografi må grn provokr lidt. Dt skal vækk din sansr, og hr kommr jg ind på dt, dr i dn snr tid r drøftt mgt: hvordan får vi ny typr fotos - n forandring i vors motivvalg? Jamn, hvis dr blivr producrt flr fotos md historir og mnnskr, så vil dt automatisk skab ny motivr. Hvordan kommr du i gang? For at komm i gang kan du find t arrangmnt af n llr andn art. Foto (øvrst sid 19) r fra Fælls Fynsks tur til Århus. To pigr vi kom i snak md i Dn gaml by. D vill grn posr. Stalinist (ndrst sid 19) r optagt på Fælls Fynsks Tur til Århus undr 1. maj dmonstationn. 18

19 19

20 Fælls Fynsk turn til Århus gav god mulighdr. Dr var t 1. maj arrangmnt md massr af mnnskr, dr stort all grn vill fotografrs. D følr, at d får rklam for drs sag, så dr var mulighdn for at øv sig. Sæt dig t mål, når du n dag går på mnnskjagt. Du vil fx hav x antal skud md hjm af mnnskr, og dr skal vær mindst t nærbilld, og dt skal ikk vær tagt md n 300 mm tl. Dt givr ikk nærhd i dit foto. Prøv md n 35 mm. En andn frmgangsmåd r at find t godt objkt, fx n prson, dr måsk r lidt spcil. Få n snak md vdkommnd, spørg om du må få lov til at følg ham/hnd på arbjd llr drhjmm i nogl timr, og du vil få t kanon-fotomatrial at arbjd md. Prøv hl tidn at tænk på, hvad du vil fortæll om prsonn og om dn/d situationr, du arrangrr. Dt arrangrd fotografi r nok nogt af dt mst udbrdt. Dt var dt i fotografins start, og dt r dt stadig. Når vi vd, at Viggo Rivad allrd for 50 år sidn arrangrd og manipulrd md sin fotos, hvorfor skal vi så ikk også gør dt i dag. Husk: Hvis din modllr ønskr nogl gratis billdr, så husk at giv dm dt. Dt r vigtigt. Så r dr kun én mgt vigtig ting til slut gør dt! Billdt på næst sid fik 2. pladsn i katgorin Monokrom i klubkonkurrncns 2. rund. Vikingrn r optagt i Odns, hvor dr blv afholdt Middlaldrdag. Jg så dt i avisn - og så af std. 20

21 21

22 Fælls Fynsk - fototur til Århus Af Grt Grønholdt Op ad formiddagn lørdag dn 30. april ankom OFA-grafrn til Campingnord ca. 8 km fra Århus cntrum. Anldningn var dn Fælls Fynsk Sommrudflugt, som var arrangrt af Midtfyns Fotoklub. Syv af OFA s mdlmmr havd sat hinandn stævn på campingpladsn, som skull tjn som vor bas dt næst døgns tid. Da vi var på plads i hyttrn, kørt vi ind til Århus for at fotografr. Vi fordlt os i gruppr, og alt ftr tmpramnt og bhov tog vi ind til cntrum, Marslisborg Mindpark, Dn Gaml By llr hlt andr stdr. Samm aftn var dr arrangrt fællsspisning i campingpladsns caftria. Vi nød hinandns slskab og dn djlig mad. Som særlig gæst havd vi glædn af dt tidligr OFAmdlm Thomas, som nu r bosat i Århus og læsr til fotojournalist. Eftr dssrtn og kaffn blv dr vist billdr. Finn lagd ud md rjsbilldr bl.a. fra Sydamrika; forkvindn fra Midtfyns Fotoklub vist vintrbilldr og sort sol, og Carlo vist bl.a. dagns billdr fra dn Gaml By. Til slut blv dr vist n billdsri fra dn svnsk naturpark fyldt md bilvrag. Næst morgn mødts vi kl til fælls morgnmad, og drftr pakkd d flst sammn, mn vi aflagd dog lig Århus ndnu t fotobsøg, før vi vndt tilbag til Fyn. 1. maj gav nogl særlig fotomulighdr vd dmonstrationrn i Århus. Autor: Erik Englsn. 22

23 Så r OFAs syv dltagr ankommt, og løjrn kan bgynd. Kun Grt Grønholdt manglr på billdt, thi han stod bag kamrat. Man kan ikk vær i tvivl: Jns Groth r vd at tag t FOTO. Autor: Erik Englsn. 23

24 n ls g n E r ik E r : to u A Ol Marsn går i dtaljn på havnn i Århus. Mobilkultur fangt i cntrum af Århus. n s n J r. h C l u o P r : to u A 24

25 Gar, grj & bøgr - nyt fra fotovrdnn omkring os Udviklingn af nyt og spændnd fotogrj går hurtigr nd nognsind før. I lighd md sidst har Kår kiggt lidt på, hvad dr rørr sig i krogn. Nikon D50 I kølvandt på dn succsfuld D70 har Nikon nu lancrt n budgtvrsion i form af Nikon D50. I lighd md D70 r dr tal om n 6,1 mgapixl snsor i aps- format, som givr n 1,5 gang brændviddforlængls. Antallt af faturs r rducrt i forhold til D70 for at hold prisn nd på ca kr. inkl. n Nikkor AFS Zoom. Målgruppn r især fotografr, dr fotografrr md kompaktkamra, og som ønskr at opgradr til spjlrflks samt førstgangskøbr af digitalt spjlrflkskamra. Ny Epson printr Epson r på bann md to ny og højst intrssant fotoprintr: Epson R2400, dr afløsr dn vlkndt Epson 2100 samt Epson R1800, dr afløsr Epson 1290S. R2400 bydr på Epsons ny K3 Ultrachrom blæk, dr takkt vær ny pigmnttypr og n ny harpikscoating gnr sig til High Gloss papir. R2400 bydr på 8 farvpatronr, hraf 3 nuancr af sort. Dt burd giv n fin tgning i d mørk partir og måsk god SH prints. Et prisgæt for R2400 vil vær omkring d kr. R1800 printrn r basalt n A3 udgav af dn vlkndt og fin Epson R800 printr. Også hr r dr tal om n printr md 8 blækpatronr og Epson s gloss optimizr til finjustring af blank prints. Forvnt n pris omkring d kr. Alpa kamra for finschmckr 12 TC r navnt på dn nyst kration fra schwizisk Alpa, dr r kndt for sin ultra gdign mllmformatkamrar. Hust r fræst ud af n aluminiumsblok i n kvalitt, dr normalt bnytts i flyindustrin. Kamrat, dr r t mgt kompakt målsøgrkamra, tagr rullfilm - bagstykkr op til 6 x 9 formatt llr d nyst digital bagstykkr. Dr r tal om dt mst kompakt kamra md udskiftlig optik til high-nd digital bagstykkr. Blandt optikkrn, dr kan bnytts, r lækkrir fra fx Schnidr og Rodnstock. Måsk n frmtid for Contax I sidst nummr af OFA-bladt kunn vi oplys, at Kyocra-koncrnn havd indstillt produktionn af d ksklusiv Contax kamrar, dr blandt sin væsntlig fortrin havd Carl Ziss optik. Et aktult kig på afslørr, at navnt Contax rnt faktisk tilhørr Carl Ziss gruppn. Så hvm vd, måsk dr alligvl r n frmtid for Contax? Kodak lancrr nyt printrpapir Kodak r på bann md inkjt printrpapir i profssionl kvalitt og lovr hidtil ust høj kvalitt. Papirbasn r som på almindligt lysfølsomt fotopapir, og n porøs micropor-coating lovr omgånd tørring og god gnskabr md båd pigmntbasrt og almindligt printrblæk. Klarhd og dfiniti- 25

26 on på d færdig print skull vær i særklass. Papirt fås nu i England i båd n lustr og gloss udgav. Hvorvidt dt lill dansk markd r attraktivt nok for Kodak til n lancring af dt ny printrpapir vids i skrivnd stund ikk. Jo Cornish bogaktul md Th Coast of Scotland Dn nglsk landskabsfotograf Jo Cornish, dr rgns blandt d bdst nulvnd landskabsfotografr, r nu bogaktul md sin andn udgivls: Th Coast of Scotland - tr år ftr succsn First Light. Ntop sascaps, som britrn btgnr dnn form for fotografi, r om nogt hjmmban for Jo Cornish. Et smugkig visr n ny portfølj af blændnd billdr i dn kndt Jo Cornish stil, dr bydr på stilsikr og prfkt kompositionr kombinrt md mstrlig bhrskls af tknik og lys. Billdrn, dr r optagt md t 4 x 5 storformatkamra, udvisr n hlt fantastisk dtaljgngivls. Forudn sin vnr bag kamrat bsiddr Jo Cornish n særdls god og informativ pn, dr gør hlhdsindtrykkt prfkt. Bogn blivr (dsværr) næpp hyldvar hos dansk boghandlr, mn oplysr du ISBN , burd dn kunn skaffs. Altrnativt kan dn købs via Kår Slvjr Sponsorr Støt dm - d støttr os md præmir til vors konkurrncr. Grøn gad i Rosngårdcntrt Nyhd: FotoMagasint finds nu også på Vstrgad Odns C (Tidligr JapanPhoto) Rosngårdcntrt - Tarupcntrt Vstrgad, Odns City Albanigad 17 - Odns Vi sigr tak til Wb-Hotl Danmark for hosting af OFA s hjmmsid på Vstrgad Odns

27 Hldags fototur til Ærø Lørdag dn 3. sptmbr 2005 Af Kår Slvjr Dr r næpp nogt std, dr indn for t bgrænst gografisk områd tilbydr så god og alsidig fotomulighdr som Ærø. Drfor arrangrr vi i bgyndlsn af sptmbr n hldags fototur til dnn prl i dt sydfynsk ø-hav. Når først vi r dr, r afstandn ovrkommlig. Vi får mulighd for at fotografr havn- og værftsmiljør i Marstal, Søby og Ærøskøbing. Sidstnævnt r også kndt for sit næstn middlaldrlig gadforløb og sin mang gaml, vlbvard hus. For dm, dr har hang til landskabsfotografring, r dr også fin mulighdr. Dn op til 30 mtr høj Vodrupklint på øns sydvstsid r kndt for sit trrassagtig forløb, dr går hlt nd til kystn. Dr r også god fotomulighdr og mgt flott udsigtr på dn cntral dl af øn, dr r prægt af dn op til 68 mtr høj Borgnæs-ryg, dr r n dl af Margritrutn. For at få maksimalt udbytt af dagn skal vi tidligt op, idt vi sjlr fra Faaborg mod Søby klokkn På Ærø r dr frit slag og fotografring dagn ignnm. Hjmturn blivr fra Ærøskøbing mod Svndborg md afgang klokkn Dr kan købs mad på færgrn. Prisn for færgovrfart tur-rtur r ca. 210 kr. pr. prson, basrt på 4 prsonr pr. bil. Fortæring dagn ignnm for gn rgning. Tag vt. madpakk md. Mdbring fotoudstyr, massr af film llr fil-lagrplads, godt vind- og vandtæt tøj, godt fodtøj samt vanligt godt humør. Tilmlding i klubbn snst 18. august. Bstyrlsn sørgr for rsrvation af færgr, så snart vi har ovrblik ovr, hvor mang dr dltagr, og hvm dr kørr. Vi håbr på godt fotovjr og glædr os til n god fototur til Ærø. Kystrn vd Marstal og Ærøskøbing r kndt for drs gaml, hygglig og særdls fotogn, små badhyttr/ sommrhus. Autor: Kår Slvjr. 27

28 Rdaktørn har ordt Kontakt os Formand: Poul Christian Jnsn Enghavvj 30 Odns M Tlf Kassrr: Erling C. Hollmann Hslvj Assns Tlf n ritz u a M r s p J : to o F Næst nummr af OFA-bladt forvnts at udkomm i startn af oktobr månd. Stof til dtt nummr skal vær rdaktørn Brian Jagd Mauritzn i hænd snst dn 1. sptmbr. OFA-bladt r mdlmmrns blad. Hvis du har lyst til slv at skriv n artikl - llr bar vil forslå, at t llr andt mn blivr tagt op i bladt, så kontakt mig på t klubmød llr på tlfon llr via -mail: 28 Skrtær: Kår Slvjr Colbjørnsnsvj Odns C Tlf Billdskrtær: Halldór Gudlaugsson Møllgydn Søndrsø Tlf Bstyrlssmdlm: Grt Grønholdt Carlsn-Skiødtsvj Odns SØ Tlf Rdaktør: Brian Jagd Mauritzn Nordskovvj Ring Tlf Odns Fotografisk Amatørklub Stiftt januar Tilsluttt Slskabt for Dansk Fotografi (SDF) og FIAP. Klublokalr: Assr Rigvj 2, kld., Odns. Indgang i gavln. Dr r klubaftn hvr torsdag kl i hnhold til programmt (s sid 12-13). Kontingnt: 150 kr. pr. kvartal. Ung undr 25 år btalr kun halvt kontingnt: 75 kr. pr. kvartal. Kontingntt dækkr også mdlmskab af SDF og abonnmnt på bladt Dansk Fotografi. n u m m o k s n d O t, s u h d å R n l a tr n ic p o K : k r y T

Alders-mix udfordrer os alle på den gode måde

Alders-mix udfordrer os alle på den gode måde -------------------------------------------------------------------------- Nyhdsbrv nr. 21 juni 2014 -------------------------------------------------------------------------- S, hvor små vi var! Dt r

Læs mere

slagelse uddannelses- og karrierefestival

slagelse uddannelses- og karrierefestival 4 1 K U r på S l l i t s om ud s n? d m n m r o k ad v Vl h g o op r d a v H Vlkommn som udstillr på SUK-fstivaln Vlkommn i flokkn af ngagrd udstillr, dr år ftr år r md til at gør SUKfstivaln til Vstsjællands

Læs mere

N Æ S T V E D U N G D O M S S K O L E F O R F R E M T I D E N S V O K S N E. !Hallen rykker igen!god jul, godt nytår, barsel!rådhusets nye naboer

N Æ S T V E D U N G D O M S S K O L E F O R F R E M T I D E N S V O K S N E. !Hallen rykker igen!god jul, godt nytår, barsel!rådhusets nye naboer TILMELDINGSBLANKETTEN skal aflvrs på ungdomsskolns kontor, Skllt 29, 4700 Næstvd NAVN: FØDSELSDATO: ADRESSE: POSTNUMMER: TELEFON: MOBIL: FORÆLDRES NAVNE: Særlig hnsyn/kommntarr: N Æ S T V E D U N G D O

Læs mere

Arbejdsløsheden hastigt på vej mod 100.000 - en underfinansieret skattereform løser ikke krisen

Arbejdsløsheden hastigt på vej mod 100.000 - en underfinansieret skattereform løser ikke krisen 26. fbruar 29 af Spcialkonsulnt Erik Bjørstd Dirkt tlf. 33 55 77 15 og Chfanalytikr Frdrik I. Pdrsn Dirkt tlf. 33 55 77 12 llr 28 42 42 72 Rsumé: Arbjdsløshdn hastigt på vj mod 1. - n undrfinansirt skattrform

Læs mere

Praktiske oplysninger.

Praktiske oplysninger. Praktisk oplysningr. Lundrskov Boldklub vil grn byd all dltagr vlkommn til Lundrskov Frøs Cup 2015. Dt r i år 34. gang vi afviklr stævnt. Dr dltagr til stævnt 76 hold og dt btydr, at dr skal afvikls 199

Læs mere

REFERAT/DAGSORDEN Ekstraordinært. Mikael F. Sørensen, Anja M. Jensen, Litha Skjolden, Jette Bjerg Brix, Jens Josephsen,

REFERAT/DAGSORDEN Ekstraordinært. Mikael F. Sørensen, Anja M. Jensen, Litha Skjolden, Jette Bjerg Brix, Jens Josephsen, REFERAT/DAGSORDEN Ekstraordinært SB-mød Skolvængt 12. novmbr 2015 kl. 18.15-20.15 Til std: Forældr Mdarbjdr Elvr Ldls Mikal F. Sørnsn, Anja M. Jnsn, Litha Skjoldn, Jtt Bjrg Brix, Jns Josphsn, Marik Wijbnga-Bijma

Læs mere

Dette spørgeskema indeholder derudover tre åbne spørgsmål, hvor I har mulighed for at lægge billet ind på konkurrencens øvrige priser:

Dette spørgeskema indeholder derudover tre åbne spørgsmål, hvor I har mulighed for at lægge billet ind på konkurrencens øvrige priser: Årts sundst virksomhd 2009 Spørgskmat udgør ldlsns bsvarls til konkurrncn "Årts sundst virksomhd 2009" samt mulighd for at dltag i d tr kstra prisr. Prisn "Årts sundst virksomhd 2009" ovrrækks af ministr

Læs mere

Vi starter nu med punkt 1 på dagsordenen: valg af dirigent. Bestyrelsen peger på Einar Hoff. Er der andre forslag?

Vi starter nu med punkt 1 på dagsordenen: valg af dirigent. Bestyrelsen peger på Einar Hoff. Er der andre forslag? Vdtægtrns 8 dagsordnspunktr viss. Vi startr nu md punkt 1 på dagsordnn: valg af dirignt. Bstyrlsn pgr på Einar Hoff. Er dr andr forslag? Formandstaln 2014 Bstyrlsn bstår dsværr i dag af kun 6 bstyrlssmdlmmr

Læs mere

De fleste børn er klar til at sige farvel til bleen i to-treårsalderen. projek

De fleste børn er klar til at sige farvel til bleen i to-treårsalderen. projek D flst børn r klar til at sig farvl til bln i to-trårsaldrn d m s Få succ n l b d i m s t projk 68 VO R E S BØRN tma farvl, bl! 69 72 72 74 Er dit barn klar til at smid bln? Hygglig potttræning Potttræning

Læs mere

Elektronens specifikke ladning

Elektronens specifikke ladning Elktronns spcifikk ladning Martin Gislr 25. aj 2001 Indhold 1 Forål 1 2 Udførls 1 3 Toriafsnit 2 3.1 Sprdning............................. 3 4 Forsøgsrsultatr 4 5 Bhandling af forsøgsrsultatr 4 6 Diskussion

Læs mere

N Æ S T V E D U N G D O M S S K O L E F O R F R E M T I D E N S V O K S N E. !StreetFestival!Den interne trafik!sæt kryds i kalenderen!

N Æ S T V E D U N G D O M S S K O L E F O R F R E M T I D E N S V O K S N E. !StreetFestival!Den interne trafik!sæt kryds i kalenderen! N Æ S T V E D U N G D O M S S K O L E F O R F R E M T I D E N S V O K S N E Cilia vd Strtfstival i Grønngad 17. oktobr!strtfstival!dn intrn trafik!sæt kryds i kalndrn!vlkommn Ungdomsrådts bsøg fra Holland

Læs mere

MU H. Musen siger. aktive remser og sproglege med de mindste. Lotte Salling. Lotte Salling har blandt andet udgivet bøgerne: Varenr.

MU H. Musen siger. aktive remser og sproglege med de mindste. Lotte Salling. Lotte Salling har blandt andet udgivet bøgerne: Varenr. Lott Salling Når vi gør børn nysgrrig på sprog, fortælling og læsning så tidligt som ovr hovdt muligt, øgs drs chancr for at tilgn sig t vludviklt sprog og dr md opnå lttr adgang til social kontaktr og

Læs mere

FOLD BILLIE. Billie, se lige hvor langt mit papirfly kan flyve! 3 Fold de to hjørner indtil midten.

FOLD BILLIE. Billie, se lige hvor langt mit papirfly kan flyve! 3 Fold de to hjørner indtil midten. U D R E D L O SÅDAN F Y L F R I P A P ET SEJT FOLD BILLIE S BEDSTE PAP IRFLY! lv. mm at lav s n : l h t d st af st papirfly. n flyv og bd r Billis hurtig l m D r sjov, ka sa u d an hr hvord Billi visr

Læs mere

1.000 kr. Kval. Lån 2014 2015 2016 2017

1.000 kr. Kval. Lån 2014 2015 2016 2017 Socialudvalgt Skrtariatt: 1.000 kr. Kval. Lån 2014 2015 2016 2017 1 Grønnmosværkstdrn nyt tag 2.100 - - 1.200 2 Ådaln ny tag mm 2.829 3 Fornyls og opgradring af brand- og kaldanlæg på pljcntrn 4.149 2.450

Læs mere

Sofia de Fries Seidler. Mediegrafikerelev på Stevnsbladet

Sofia de Fries Seidler. Mediegrafikerelev på Stevnsbladet Sofia d Fris Sidlr Mdigrafikrlv på Stvnsbladt GRAFISK DESIGN Sofia Sidlr Hovdforløb 2 Mdigrafikrlv Stvnsbladt 2015 M b d oo d r oa FÆRDIG SKETCH SKETCH BLYANT Stadtlr pigmnt lin pn FRA SKETCH TIL FIL I

Læs mere

AARHUS MIDTBY. Vikingetiden 5+6 9. Tema 1:5.000. Lille Torv. Store Torv. Domkirke. Magasin Bibliotek. Bispetorv. ARos. Musikhus. Rådhus.

AARHUS MIDTBY. Vikingetiden 5+6 9. Tema 1:5.000. Lille Torv. Store Torv. Domkirke. Magasin Bibliotek. Bispetorv. ARos. Musikhus. Rådhus. Tma Nø rr g Vikingtidn AARHUS MIDTBY 0 100 200 300 m 1:5.000 ÅRHUS r Nø é 12 2 3 11 Lill Torv 17 8 Magasin Bibliotk Stor Torv 15 10 Domkirk 1 Bisptorv 14 7 18 16 4 Sø nd rg V s t r A l l é 5+6 9 V Øst

Læs mere

AARHUS MIDTBY. besættelsen. Tema 1:5.000. Lille Torv 14. Store Torv. Domkirke 10 16. Magasin Bibliotek Bispetorv. ARos. Musikhus. Rådhus.

AARHUS MIDTBY. besættelsen. Tema 1:5.000. Lille Torv 14. Store Torv. Domkirke 10 16. Magasin Bibliotek Bispetorv. ARos. Musikhus. Rådhus. Tma Nø rr g bsættlsn AARHUS MIDTBY 0 100 200 300 m 1:5.000 allé Nørr ORIENTERINGSKLUBBEN ÅRHUS r Nø r all é 11 12 15 Lill Torv 14 Stor Torv Domkirk 10 16 Magasin Bibliotk Bisptorv Sø nd rg V s t r A l

Læs mere

Aarhus Midtby. Lydglimt om besættelsen. Kend Aarhus. Læs mere på internettet

Aarhus Midtby. Lydglimt om besættelsen. Kend Aarhus. Læs mere på internettet Aarhus Midtby Knd Aarhus Læs mr på intrnttt Dr r t væld af oplysningr på intrnttt om d stdr, du bsøgr. Blandt andt på www.knd-aarhus.dk, hvor oplysningrn i dnn foldr finds. Hr findr du også andr tmatur

Læs mere

Lokalplanområdets placering i Haderslev

Lokalplanområdets placering i Haderslev LOKALPLANOMRÅDET Lokalplanområdts placring Lokalplanområdts placring i Hadrslv LOKALPLANOMRÅDETS BELIGGENHED Lokalplanområdt omfattr t områd bliggnd på hjørnt af Grønningn og Aarøsundvj i dn sydlig dl

Læs mere

Ungestrategi. Hedensted Kommune

Ungestrategi. Hedensted Kommune Ungstratgi Hdnstd Kommun Udarbjdt af Styrgruppn for Projkt 12@25 Skrtariat tlf. 7975 5545 Sptmbr 2012 2 Dt r n stor fornøjls at kunn præsntr dn først Ungstratgi for Hdnstd Kommun Md dnn stratgi sættr vi

Læs mere

Halvårsrapport 30.06.2005

Halvårsrapport 30.06.2005 Halvårsrapport 30.06.2005 Indhold Hovdtal...3 Priodns rsultat...4 Forvntningr til frmtidn...5 Invstringsstratgi og finansil risikostyring...6 Rsultatopgørls...7 Balanc...8 Notr...10 Pn-Sam Skad forsikringsaktislskab

Læs mere

Vil du ikke rejse alene?

Vil du ikke rejse alene? www.clublaanta.dk & r ikk r n Tur r singl fo å for kun s g o - mn r rjsr dig d artnr! p udn Evnt & Evnt.dk & sing l t u r Evnt & Evnt & Evnt & Evnt & Evnt & Rjsr for singlr og all andr, dr rjsr udn partnr

Læs mere

. k er en konstant. Endvidere antages det i d), at gx ( 0) 0. I e) antages det, at f er differentiabel i x 0 og g er differentiabel i y 0

. k er en konstant. Endvidere antages det i d), at gx ( 0) 0. I e) antages det, at f er differentiabel i x 0 og g er differentiabel i y 0 0BRgnrglr for ubstmt intgralr I dtt lill tillæg skal vi s på n sætning, som angivr d rgnrglr, dr gældr for ubstmt intgralr (intgralr udn grænsr), samt giv t bvis for sætningn. Da vi i bvist skal gør brug

Læs mere

Hvidbog PFH sidst opdateret den, 12.september 2012

Hvidbog PFH sidst opdateret den, 12.september 2012 Hvidbog PFH sidst opdatrt dn, 12.sptmbr 2012 Pall Flbo-Hansn Vdr. Strandparkn Korsør 1 Hvidbog PFH sidst opdatrt dn, 12.sptmbr 2012 Korsør dn, 9.sptmbr 2012 Formålt md dnn hvidborg r- at dnn gnnmgang vil

Læs mere

Jul i JULEMARKED I ÅRSLEV. 29. november 2014 OPLEV DUFTEN OG SMAGEN AF JUL

Jul i JULEMARKED I ÅRSLEV. 29. november 2014 OPLEV DUFTEN OG SMAGEN AF JUL Jul i n r m y l o P 29. novmbr 2014 JULEMARKED I ÅRSLEV OPLEV DUFTEN OG SMAGEN AF JUL d M i t n a r a g s n! Hl Årslv kommr til at duft og smag af jul, når snn dalr nd ovr JULEMARKED I ÅRSLEV, som for

Læs mere

AKADEMI FAG KURSUSCENTRETS UDBUD. Organisation og arbejdspsykologi Ledelse i praksis Erhvervsøkonomi Coacing i organisationer Projektstyring i praksis

AKADEMI FAG KURSUSCENTRETS UDBUD. Organisation og arbejdspsykologi Ledelse i praksis Erhvervsøkonomi Coacing i organisationer Projektstyring i praksis KURSUSCENTRETS UDBUD -2. halvår 2012 AKADEMI FAG Organisation og arbjdspsykologi Ldls i praksis Erhvrvsøkonomi Coacing i organisationr Projktstyring i praksis Ta t slvstændigt uddannlssforløb - llr ta

Læs mere

Tillykke - du har fået en ekstra affaldsbeholder

Tillykke - du har fået en ekstra affaldsbeholder Gnbrugsguidn Tillykk md din gnbrugsbholdr! Hvad MÅ komm i gnbrugsbholdrn? Hvad må IKKE komm i gnbrugsbholdrn? Tillykk - du har fåt n kstra affaldsbholdr Fra nu af hntr vi din avisr, rklamr, dåsr, glas

Læs mere

Betinget hæftelse. Et regneeksempel 01-04-2014

Betinget hæftelse. Et regneeksempel 01-04-2014 Btingt hæftls Et rgnsmpl 01-04-2014 1 Indldning Notatt sr lidt nærmr på sammnhængn mllm btingt hæftls og dt forvntd afast for ationærr og rditorr i n (finansil) virsomhd, hvor gnapitalandln r lav. Notatt

Læs mere

P RTFOLIO STEPHANIE JUUL-ANDERSEN

P RTFOLIO STEPHANIE JUUL-ANDERSEN STPHANI JUUL-ANDRSN. FØDT AUGUST 1989. BOR I HLSINGØR. TALR DANSK, NGLSK, TYSK. DKORATØR, LÆSR -DSIGN. STPHANI@JUUL-ANDRSN.NU 0045 2521 0300 LVATOR TAL JG HDDR STPHANI JUUL-ANDRSN R UDDANNT DKORATØR OG

Læs mere

Vil du ikke rejse alene?

Vil du ikke rejse alene? www.clublaanta.dk & r ikk n Tur glr n i s r o kun f også for - mn r rjsr dig d artnr! p udn Evnt & Evnt.dk & sing l t u r Evnt & Evnt & Evnt & Evnt & Evnt & Rjsr for singlr og all andr, dr rjsr udn partnr

Læs mere

KURSUSCENTRETS UDBUD AKADEMI FAG

KURSUSCENTRETS UDBUD AKADEMI FAG KURSUSCENTRETS UDBUD -2. halvår 2013 AKADEMI FAG Organisation og arbjdspsykologi Ldls i praksis Erhvrvsøkonomi Coaching og konflikthåndtring Projktstyring i praksis Social mdir HRM Ta t slvstændigt uddannlssforløb

Læs mere

Mød læs på alle. metroxpr. Metroxpress-universet. M tre stærke platforme

Mød læs på alle. metroxpr. Metroxpress-universet. M tre stærke platforme t s i l Pris S I V A n d n r M tr stærk platform Mtroxprss-univrst Dt startd i 2001, hvor n rblsk mtro-avis tillod sig at vær gratis hvor flabt sagd nogn, hvor djligt sagd mang hvor andrlds mnt d flst.

Læs mere

DU DANSKE LAND O G VA N D BORNHOLM CHRISTIANSØ ALLINGE VANG TEJN GUDHJEM SVANEKE RØNNE ARNAGER NEXØ SNOGEBÆK

DU DANSKE LAND O G VA N D BORNHOLM CHRISTIANSØ ALLINGE VANG TEJN GUDHJEM SVANEKE RØNNE ARNAGER NEXØ SNOGEBÆK DU DANSKE LAND O G VA N D d v r s l v l Sjlrop BORNHOLM CHRISTIANSØ ALLINGE VANG TEJN GUDHJEM SVANEKE RØNNE ARNAGER NEXØ SNOGEBÆK R U N DT OM BORNHOLM: ET O VER B L I K Ud i dn blå Østrsø liggr solskinsøn

Læs mere

ANSØGNING. Ansøgning til Cyklistforbundets og Nordea Fondens pulje til anlæg af en cykellegebane

ANSØGNING. Ansøgning til Cyklistforbundets og Nordea Fondens pulje til anlæg af en cykellegebane ANSØGNING Ansøgning til Cyklistforbundts og Norda Fondns pulj til anlæg af n cykllgban Høj Taastrup Kommun søgr Cyklistforbundts og Norda Fondns pulj til anlæg af n cykllgban i Gadhavkvartrt. Cykllgbann

Læs mere

GRAFISK DESIGN SKABELON TIL PRINT-SELV OPSKRIFTSBOG

GRAFISK DESIGN SKABELON TIL PRINT-SELV OPSKRIFTSBOG GRAFISK DESIGN SKABELON TIL PRINT-SELV OPSKRIFTSBOG DOKUMENTATION OPGAVEBESKRIVELSE Dtt r n opgav som r lavt privat, da jg havd t ønsk om at lav min gn opskriftsbog. Idn bag dnn opskriftsbog r at, man

Læs mere

Vedtægter for Oure Vandværk A.M.B.A.

Vedtægter for Oure Vandværk A.M.B.A. Vdtægtr for Our Vandværk A.M.B.A. VEDTÆGTER OR ANDELSSELSKABET OURE VANDVÆRK Navn og hjmstd 1 Slskabt dr r stiftt i 1948, r t andlsslskab md bgrænst ansvar (a.m.b.a.), hvis navn r OURE VANDVÆRK. Slskabt

Læs mere

Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0360 Offentligt

Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0360 Offentligt Europaudvalgt 2004 KOM (2004) 0360 Offntligt KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxlls, dn 30.4.2004 KOM(2004) 360 ndlig BERETNING FRA KOMMISSIONEN om gnnmførlsn i 19992000 af forordning (EØF)

Læs mere

KOMPETENCE i bagagen. Har du de RIGTIGE redskaber til at løfte opgaven? med. Nr. juni 2013

KOMPETENCE i bagagen. Har du de RIGTIGE redskaber til at løfte opgaven? med. Nr. juni 2013 md KOMPETENCE i bagagn 5 Nr. juni 2013 Har du d RIGTIGE rdskabr til at løft opgavn? n p p u r G m o K r t p t D a h c n Sid 2 Doktor Hansn kan bliv din coach md KOMPETENCE i bagagn KomptncGruppn tilbydr

Læs mere

PROJEKTHOLD: Stevns Kommune, Bjørn Søeborg Niras v. Gertrud Øllgaard PlanTXT v. Niels Ditlev Planværkstedet v. Dorthe Brogård

PROJEKTHOLD: Stevns Kommune, Bjørn Søeborg Niras v. Gertrud Øllgaard PlanTXT v. Niels Ditlev Planværkstedet v. Dorthe Brogård PROJEKTHOLD: Stvns Kommun, Bjørn Søborg Niras v. Grtrud Øllgaard PlanTXT v. Nils Ditlv Planværkstdt v. Dorth Brogård BAGGRUNDEN ARKITEKTURPOLITIK FOR STEVNS KOMMUNE Købstad WAUW Stationsby Havnby Strøby

Læs mere

Notat. Forslag til ekstraordinære tiltag som kan imødekomme udgiftspresset for hele Social- og Sundhedsudvalgets område i 2015.

Notat. Forslag til ekstraordinære tiltag som kan imødekomme udgiftspresset for hele Social- og Sundhedsudvalgets område i 2015. Til: CENTER FOR SOCIAL OG SUNDHED Økonomistyring Dato: 30. juni 2015 Notat Forslag til kstraordinær tiltag som kan imødkomm udgiftsprsst for hl Social- og Sundhdsudvalgts områd i 2015. Ndnstånd r forslag,

Læs mere

Så triller bolden igen!

Så triller bolden igen! FODBOLDTILLÆG 2011 FRA Søllstd IF Så trillr boldn ign! t Alt undr tag Salg af ny og brugt Opl prson- og varbilr Autorisrt Opl værkstd prsonog varbilr Mrkonomn værkstd, srvic og rparation af all mærkr Mrkonomn

Læs mere

SPEJDER. Nyt. Nr. 4 september/oktober 2006. Spejder for fuld skrue. Blad for spejdere, forældre og førere i Danske Baptisters Spejderkorps

SPEJDER. Nyt. Nr. 4 september/oktober 2006. Spejder for fuld skrue. Blad for spejdere, forældre og førere i Danske Baptisters Spejderkorps SPEJDER Nyt Nr. 4 sptmbr/oktobr 2006 Spjdr for fuld skru Blad for spjdr, forældr og førr i Dansk Baptistrs Spjdrkorps Foto: Maria Christnsn Spot på Spjdrnyt Sid 8-11: Hr findr du brtningr fra årts sommrljr

Læs mere

Hvidovre Lokalhistorie

Hvidovre Lokalhistorie Hvidovr Lokalhistori Hvidovr Lokalhistorisk Slskab Historins Hus Hvidovr 23. årgang Nr. 3 oktobr 2005 Indhold Nyt fra Formandn s 3 Lidt om 60-årt for Danmarks Bfrils s 4 En lill brtning fra sptmbr 1944

Læs mere

PRÆSENTATIONSBESKRIVELSE AF UDDANNELSESAFSNIT I PSYKIATRISKE CENTRE/ SYGEHUSPSYKIATRIEN

PRÆSENTATIONSBESKRIVELSE AF UDDANNELSESAFSNIT I PSYKIATRISKE CENTRE/ SYGEHUSPSYKIATRIEN Spcialuddannlsn for psykiatrisk sygpljrskr Uddannlssrgion Syd ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Læs mere

Kære tillidsrepræsentant, 10. maj 2008

Kære tillidsrepræsentant, 10. maj 2008 Kær tillidsrpræsntant, 10. maj 2008 Ndnfor vil vi rdør for brninn af konfliktundrstøttls o dn ændrin hraf, som vi i hovdbstyrlsn har bsluttt. Dr r samtidi md dnn rdørls frmsndt t brv til jordmødrn, som

Læs mere

05840.00. Afgørelser - Reg. nr.: 05840.00. Fredningen vedrører: Det Gamle Apotek. Domme. Taksations kom missione n.

05840.00. Afgørelser - Reg. nr.: 05840.00. Fredningen vedrører: Det Gamle Apotek. Domme. Taksations kom missione n. 05840.00 Afgørlsr - Rg. nr.: 05840.00 Frdningn vdrørr: Dt Gaml Apotk Domm Taksations kom mission n Natu rklagnævnt Ovrfrdningsnævnt Frdningsnævnt 09-12-1974 Kndlsr Dklarationr FREDNINGSNÆVNET> ---- ---

Læs mere

Hvordan er trivslen blandt eleverne på skolen (fx i forhold til mobning)?

Hvordan er trivslen blandt eleverne på skolen (fx i forhold til mobning)? Skol og Forældr Kvægtorvsgad 1 1710 Købnhavn V Tlf. 3326 1721 Fax 3326 1722 post@skol-foraldr.dk www.skol-foraldr.dk Skolbstyrlsrns bdømmls af trivsl og samarbjd i skoln Skol og Forældr har stillt n rækk

Læs mere

Gender. BirthYear. Region. Q1_Uddannelse. Hvad er dit køn? Kvinde Mand. Hvilket år er du født? Hvilken region er du bosat i?

Gender. BirthYear. Region. Q1_Uddannelse. Hvad er dit køn? Kvinde Mand. Hvilket år er du født? Hvilken region er du bosat i? Gndr Hvad r dit køn? Kvind Mand BirthYar Hvilkt år r du født? Rgion Hvilkn rgion r du bosat i? Rgion Hovdstadn Rgion Sjælland Rgion Syddanmark Rgion Midtjylland Rgion Nordjylland Udlandt Q1_Uddannls Hvad

Læs mere

Lyver du også om mor-livet?

Lyver du også om mor-livet? intrviw Lyvr du også om mor-livt? I sin ny bog Sandhdr fra n løgnr løftr Julia Lahm slørt for nogl af d størst løgn om at vær mor. Læs uddrag fra bogn, og få sandhdr fra forfattrns gt mor-liv. tkst ULLA

Læs mere

JOMFRUEN. }omfjl"uen Virgo, 24. august - 23. september

JOMFRUEN. }omfjluen Virgo, 24. august - 23. september ,- ::-;, JOMFRUEN Js Nordby Chain-gam }omfjl"un Virgo, 24. august - 23. sptmbr Jomfrun holdr af Ol-dn, logik og systmatik. Bskdnhd og tilbagholdnhd r andr af Jomfruns pjlmærkr. Dn kan virk gnrt og anspændt,

Læs mere

COPENHAGEN FUTURE WORKSHOP

COPENHAGEN FUTURE WORKSHOP OPSAMLING + TIMES TIMES Kort om Copnhagn Futur Workshop Et utraditionlt borgrmød Copnhagn Futur Workshop var t utraditionlt borgrmød, dr blv afholdt d. 25. sptmbr 2014 på Aalborg Univrsitt, Købnhavn. Ambitionn

Læs mere

02760.00. Afgørelser - Reg. nr.: 02760.00. Fredningen vedrører: Grævlingehøj. Domme. Taksations komm iss ionen. Naturklagenævnet

02760.00. Afgørelser - Reg. nr.: 02760.00. Fredningen vedrører: Grævlingehøj. Domme. Taksations komm iss ionen. Naturklagenævnet 02760.00 Afgørlsr - Rg. nr.: 02760.00 Frdningn vdrørr: Grævlinghøj Domm Taksations komm iss ionn Naturklagnævnt Ovrfrdningsnævnt 07-11-1962 Frdningsnævnt 06-02-1962 Kndlsr Dklarationr OVER FREDNINGSNÆVNET>

Læs mere

Tænketank og glade wabi sabi dage

Tænketank og glade wabi sabi dage Tænktank og glad wabi sabi dag Nogt dr lignr 14 dag r gåt sidn min først bog kom på markdt. Jg har på sidlinj fulgt md på folks raktionr, og findr dt supr intrssant hvordan bogn oplvs. Da jg startd på

Læs mere

0,- pris på ALLE typer glas. Folkebladet. Farstad Optik fejrer 7 års fødselsdag Kom og vær med til tilbudsfesten! FARSTAD OPTIK

0,- pris på ALLE typer glas. Folkebladet. Farstad Optik fejrer 7 års fødselsdag Kom og vær med til tilbudsfesten! FARSTAD OPTIK Ug 46 Onsdag dn 16. novmbr 2011 62. årgang Dn stor jullysfst i Gjrn RING 22 85 85 37 og få t GRATIS bsøg af din lokal gardinbus Læs sid 3 Julmarkdr flr stdr Læs sid 3, 6 og 7 Lgo-mstr skal til Norg Læs

Læs mere

Vurdering af ansøgninger om medfinansiering af

Vurdering af ansøgninger om medfinansiering af 17. dcmbr 2008 Vurdring af ansøgningr om mdfinansiring af intrnational oplvlssfyrtårn i Rgion Midtjylland 1. Introduktion I januar 2008 bsluttd Vækstforum Midtjylland at giv 11 konsortir n indldnd udviklingsfinansiring

Læs mere

STARTREDEGØRELSE. Tylstrup. Sulsted. Vadum. NØRRESUNDBY Rørdal. Egholm. Hasseris AALBORG. Sønder Tranders. Gug. Skalborg. Frejlev. Visse.

STARTREDEGØRELSE. Tylstrup. Sulsted. Vadum. NØRRESUNDBY Rørdal. Egholm. Hasseris AALBORG. Sønder Tranders. Gug. Skalborg. Frejlev. Visse. Novmbr 2012 STARTREDEGØRELSE Ovrdækning af Jomfru An Gad Aalborg Midtby Jammrbugtn Pandrup Dronninglund Storskov Tylstrup Aabybro Sulstd Grindstd Hammr Bakkr Uggrhaln Vstbjrg Hjallrup Dronninglund Vadum

Læs mere

TEMA RANDERS. 3F Randers præsenterer

TEMA RANDERS. 3F Randers præsenterer RANDERS TEMA Nr. 7 / novmbr 2009 / 5. Årgang 3F Randrs præsntrr min arbjdsplads 3F Randrs har d snst år udgivt t tmanummr md n omtal af forskllig arbjdspladsr. Dtt md stor succs, og nu præsntrr d 6 faglig

Læs mere

Referat: Styrelsesmøde i Børneneuropsykologisk selskab

Referat: Styrelsesmøde i Børneneuropsykologisk selskab sid1 af 5 Tidspunkt: 7. sptmbr 2017 kl. 18:30 Mødstd: Cntr for Hjrnskad Amagrfælldvj 56 A 2300 Købnhavn S Rfrat: Styrlssmød i Børnnuropsykologisk slskab Dltagr:, Pia,, Katrin Afbud: Kit, Hidi, Mtt Rfrat:

Læs mere

07751.00. Afgørelser - Reg. nr.: 07751.00. Fredningen vedrører: Sønderhav Skrænt. Domme. Taksationskommissionen 06-10-1988.

07751.00. Afgørelser - Reg. nr.: 07751.00. Fredningen vedrører: Sønderhav Skrænt. Domme. Taksationskommissionen 06-10-1988. 07751.00 Afgørlsr - Rg. nr.: 07751.00 Frdningn vdrørr: Søndrhav Skrænt Domm Taksationskommissionn 06-10-1988 Naturklagnævnt Ovrfrdningsnævnt 17-02-1988, 04-03-1988 Frdningsnævnt 01-10-1986 Kndlsr Dklarationr

Læs mere

UDBUD. -1. halvår 2014 AKADEMI FAG

UDBUD. -1. halvår 2014 AKADEMI FAG UDBUD -1. halvår 2014 AKADEMI FAG Dt stratgisk ldrskab Ldls i praksis Erhvrvsøkonomi Coaching og konflikthåndtring Positiv psykologi i ldls Tag t slvstændigt uddannlssforløb - llr tag fagt som n dl af

Læs mere

GOD SKOLE TIL ALLE VI TROR PÅ FREMTIDEN BAG OM ANTBOY 3 NUTTETHED BLÅJEANS LYKKETOFT: NU SKAL DER SKE NOGET! YUSUF OM KAMPENE I TYRKIET

GOD SKOLE TIL ALLE VI TROR PÅ FREMTIDEN BAG OM ANTBOY 3 NUTTETHED BLÅJEANS LYKKETOFT: NU SKAL DER SKE NOGET! YUSUF OM KAMPENE I TYRKIET STORT TEMA om klodns frmtid NYHEDER TIL BØRN DER VIL FORSTÅ VERDEN GOD SKOLE TIL ALLE 25. - 1. OKTOBER 2015 LYKKETOFT: NU SKAL DER SKE NOGET! VI TROR PÅ FREMTIDEN BAG OM ANTBOY 3 VI HAR TESTET FIFA 16

Læs mere

EgebjergBLADET. Læs, hvad der holder tyven fra at bryde ind i dit hus. Fælleshusets hyggelige familiearrangementer fortsætter

EgebjergBLADET. Læs, hvad der holder tyven fra at bryde ind i dit hus. Fælleshusets hyggelige familiearrangementer fortsætter EgbjrgBLADET Nr. 1, januar 2015, 47. årgang Læs, hvad dr holdr tyvn fra at bryd ind i dit hus Fællshusts hygglig familiarrangmntr fortsættr Vær md til at vidrfør Egbjrgklubbn... 1 Ønskr du at lj lokal

Læs mere

06164.00. Afgørelser - Reg. nr.: 06164.00. Fredningen vedrører: Bøgebjerg. Domme. Taksatio ns komm iss ionen. Naturklagenævnet

06164.00. Afgørelser - Reg. nr.: 06164.00. Fredningen vedrører: Bøgebjerg. Domme. Taksatio ns komm iss ionen. Naturklagenævnet 06164.00 Afgørlsr - Rg. nr.: 06164.00 Frdningn vdrørr: Bøgbjrg Domm Taksatio ns komm iss ionn Naturklagnævnt Ovrfrdningsnævnt 15-06-1977 Frdningsnævnt 26-07-1978 Kndlsr Dklarationr OVERFREDNINGSNÆVNET>

Læs mere

Kommentarer til. Faglige mål. RELATEREDE FORLØB TIL PROCENT i 7.-9. KLASSE. Matematrix og dette kapitel

Kommentarer til. Faglige mål. RELATEREDE FORLØB TIL PROCENT i 7.-9. KLASSE. Matematrix og dette kapitel Kommntarr til procnt Faglig mål Kapitlt læggr op til, at lvrn konsolidrr og vidrudviklr drs forståls af sammnhængn mllm n værdi angivt som procnt, brøk og dcimaltal. lærr forskllig formr for procntbrgning

Læs mere

Bilag 1. AIDA-modellen: Sepstrups kampagneplatform:

Bilag 1. AIDA-modellen: Sepstrups kampagneplatform: Bilag 1 AIDA-modlln: Spstrups kampagnplatform: Bilag 2: 1 Risikofaktor for usikkr sx i Danmark: Hvrt år dør 300 danskr på grund af usikkr sx. Dt svarr til 0,5 % af all dødsfald. Dt flst r kvindr dr dør

Læs mere

\0169.00 8/1-1953 7/1-1953 8/1-1953 7/1-1953 8/1-1953 7/1-1953 8/1-1953 7/1-1953 8/1-1953 7/1-1953. Bal slev kirke. Ejby Balslev

\0169.00 8/1-1953 7/1-1953 8/1-1953 7/1-1953 8/1-1953 7/1-1953 8/1-1953 7/1-1953 8/1-1953 7/1-1953. Bal slev kirke. Ejby Balslev ~) 01989.00 Afgørlsr - Rg. nr.: 01989.00 Frdningn vdrørr: Balslv Kirk Domm Taksatio ns komm iss ionn Naturklagnævnt Ovrfrdningsnævnt Frdningsnævnt 07-01-1953 Kndlsr Dklarationr FREDNNGSNÆVNET> Navn: Bal

Læs mere

Å R S S K R I F T 2 0 1 5

Å R S S K R I F T 2 0 1 5 ÅRSSKRIFT 2015 2 Rdaktion: Erik Højrslv og Erik Ernø-Kjølhd. Layout: ThomasKristnsn.com. Foto: VUC Aarhus. Oplag: 800 ks. INDHOLD Vlkommn til Dalgas Avnu 2 4 Dt ny Studicntr 8 Kursistråd, mærksagr og ny

Læs mere

Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 2013-14 SUU Alm.del Bilag 241 Offentligt NYT HOVEDKONTOR

Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 2013-14 SUU Alm.del Bilag 241 Offentligt NYT HOVEDKONTOR OR Sundhds- og Forbygglssudvalgt 2013-14 SUU Alm.dl Bilag 241 Offntligt N r. 1 0 9 U d g i v s a f D a n s k F o l k h j æ l p NYT HOVEDKONTOR Eftr flr års ovrvjlsr omkring bliggnhdn for Dansk Folkhjælps

Læs mere

Har du husket at tilmelde dig. Så ved du blandt andet, hvornår der ligger et nyt SKOLEN på nettet. www.aalf.dk (se menubjælken) Af Martin Lauritzen

Har du husket at tilmelde dig. Så ved du blandt andet, hvornår der ligger et nyt SKOLEN på nettet. www.aalf.dk (se menubjælken) Af Martin Lauritzen 2 2013 Har du huskt at tilmld dig Så vd du blandt andt, hvornår dr liggr t nyt SKOLEN på nttt. www.aalf.dk (s mnubjælkn) Af Martin Lauritzn ÅLF Af Lott Svan Strang Ptrsn & Martin Lauritzn nyhdsbrv fra

Læs mere

- læsetræning på en sjov måde

- læsetræning på en sjov måde - læstræning på n sjov måd Supr ffktivt supr nklt supr sjovt for båd børn og drs voksn Et spil, dr på n nkl og sjov måd vil styrk båd forældr, lærr og pædagogr i at vartag dn fundamntal læstræning. Spillt

Læs mere

07644.00. Afgørelser - Reg. nr.: 07644.00. Fredningen vedrører: Nordre Strandvej, Ebeltoft. Domme. Taksatio nskomm iss ionen.

07644.00. Afgørelser - Reg. nr.: 07644.00. Fredningen vedrører: Nordre Strandvej, Ebeltoft. Domme. Taksatio nskomm iss ionen. 07644.00 Afgørlsr - Rg. nr.: 07644.00 Frdningn vdrørr: Nordr Strandvj, Ebltoft Domm Taksatio nskomm iss ionn Naturklagnævnt Ovrfrdningsnævnt Frdningsnævnt 14-012-1983 Kndlsr Dklarationr FREDNINGSNÆVNET>

Læs mere

07776.00. Afgørelser - Reg. nr.: 07776.00. Fredningen vedrører: Nørholm Enge. Domme. Taksationskommissionen 13-08-1990.

07776.00. Afgørelser - Reg. nr.: 07776.00. Fredningen vedrører: Nørholm Enge. Domme. Taksationskommissionen 13-08-1990. 07776.00 Afgørlsr - Rg. nr.: 07776.00 Frdningn vdrørr: Nørholm Eng Domm Taksationskommissionn 13-08-1990 Naturklagnævnt Ovrfrdningsnævnt 28-03-1990 Frdningsnævnt 06-04-1989 Kndlsr Dklarationr TAKSATIONSKOMMISSIONEN>

Læs mere

01522.00. Afgørelser - Reg. nr.: 01522.00. Fredningen vedrører: Idom Kirke. Domme. Taksations kom missionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet

01522.00. Afgørelser - Reg. nr.: 01522.00. Fredningen vedrører: Idom Kirke. Domme. Taksations kom missionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet - ------- 01522.00 Afgørlsr - Rg. nr.: 01522.00 Frdningn vdrørr: dom Kirk Domm Taksations kom missionn Naturklagnævnt Ovrfrdningsnævnt Frdningsnævnt 05-04-1951 18-07-1951 Kndlsr Dklarationr FREDNNGSNÆVNET>

Læs mere

AKKC Booking. Kendskabskampagne. Kampagnetryk Lokalt Regionalt Nationalt

AKKC Booking. Kendskabskampagne. Kampagnetryk Lokalt Regionalt Nationalt 1 Kndskabskampagn Kampagntryk Lokalt Rgionalt Nationalt 2 MØDER kurser SEMINaRER FoREDRag FESTER præsentationer Få n virtul rundvisning i AKKC s mødfacilittr Hvis AKKC v n frugt akkc r vrdnsbrømt i Nordjylland

Læs mere

GRAFFITITALK* FROM THE TRACKS TO THE GALLERY. Næstved Ungdomsskole For Fremtidens Voksne.

GRAFFITITALK* FROM THE TRACKS TO THE GALLERY. Næstved Ungdomsskole For Fremtidens Voksne. TEMA: GETDOWN INTEGRATION F r d r i c k S s r w a n g a, v d G t D o w n p a r t 2 1, G r ø n n g a d s K a s r n, F O T O : C l a u s M. P d r s n N Æ S T V E D U N G D O M S S K O L E F O R F R E M T

Læs mere

07745.00. Afgørelser - Reg. nr.: 07745.00. Fredningen vedrører: Vrøgum Kær. Domme. Taksations komm iss ionen. Natu rklagenævnet

07745.00. Afgørelser - Reg. nr.: 07745.00. Fredningen vedrører: Vrøgum Kær. Domme. Taksations komm iss ionen. Natu rklagenævnet 07745.00 Afgørlsr - Rg. nr.: 07745.00 Frdningn vdrørr: Vrøgum Kær Domm Taksations komm iss ionn Natu rklagnævnt Ovrfrdningsnævnt 18-12-1987 Frdningsnævnt 16-15-1986 Kndlsr Dklarationr OVER FREDNINGSNÆVNET>

Læs mere

StudieOrdning August 2011 Produktions Teknolog Uddannelsen

StudieOrdning August 2011 Produktions Teknolog Uddannelsen StudiOrdning August 2011 Produktions Tknolog Uddannlsn Dnn studiordning r n orintring til nuværnd og kommnd studrnd på produktionstknolog uddannlsn om, hvad studit indholdr og hvad dr forvnts af d studrnd.

Læs mere

FEATURE 10:10 SVENDE OG MESTRE ER PÅ SAMME SIDE KLEMT AF KOMMUNALE UDBUD PENGENE LIGGER I PLANL ÆGNINGEN

FEATURE 10:10 SVENDE OG MESTRE ER PÅ SAMME SIDE KLEMT AF KOMMUNALE UDBUD PENGENE LIGGER I PLANL ÆGNINGEN FEATURE 10:10 SVENDE OG MESTRE ER PÅ SAMME SIDE KLEMT AF KOMMUNALE UDBUD PENGENE LIGGER I PLANL ÆGNINGEN 10 10 1 Hl løsningr gør god rsultatr bdr Vi producrr båd spartlmassr, værktøj og slibpapir i t brdt

Læs mere

Sig farvel til nissefar

Sig farvel til nissefar Sig farvl til nissfar Få n julfrokost md mr sjov i utraditionll omgivlsr. Novmbr: frdag d. 20. / lørdag d. 21. / frdag d. 27. / lørdag d. 28. Dcmbr: frdag d. 4. / lørdag d. 5. / frdag d. 11. / lørdag d.

Læs mere

Halvårsrapport 30.06.2005

Halvårsrapport 30.06.2005 Halvårsrapport 30.06.2005 Indhold Hovd- og nøgltal...3 Priodns rsultat...4 Forrtningsområd...5 Forvntningr til frmtidn...6 Rgnskabspraksis...7 Rsultatopgørls...8 Balanc...9 Notr...10 Pn-Sam Bank A/S CVR-nr.

Læs mere

Befolkningsprognose pr. 31.12 2015 excl.flygtninge for perioden 2016 2026 Dato 03.06.2015

Befolkningsprognose pr. 31.12 2015 excl.flygtninge for perioden 2016 2026 Dato 03.06.2015 Bfolkningsprognos pr. 3. cl.flygtning for prion 6 6 Dato 3.6. Bfolkningsprognosr r bhæftt m n vis usikkrh, it prognosns forusætningr om føslshyppigh, øligh, boligmassn samt in og uvanring kan ænr sig i

Læs mere

ET VARMT OG VENLIGT SAMFUND

ET VARMT OG VENLIGT SAMFUND ET VARMT OG VENLIGT SAMFUND Danskrn r vrdnsstr til vlfærd og osorg Mn vi r også vrdnsstr til rglr, kontrol og straffsystr... Vi kunn åsk brug lidt r tillid Tillid skabr var og vnlighd www..altomnnskr.dk

Læs mere

Fleksibilitet på det danske arbejdsmarked med fokus på rådighed og jobtræning i dagpengesystemet

Fleksibilitet på det danske arbejdsmarked med fokus på rådighed og jobtræning i dagpengesystemet DET SMFUNDSVIDENSKBELIGE FKULTET KØBENHVNS UNIVERSITET Flksibilitt på dt dansk arbjdsmarkd md fokus på rådighd og jobtræning i dagpngsystmt Evals Gruvski Nr. 259/2009 Projkt- & Karrirvjldningn Projkt-

Læs mere

LÆS MERE PÅ WWW.SPEJDERNET.DK/UDDANNELSE

LÆS MERE PÅ WWW.SPEJDERNET.DK/UDDANNELSE Roskild www.spjdrt.dk/liiud Viborg www.spjdrt.dk/lu-ord Hous Odd www.spjdrt.dk/lillbælt Husk at du på arragmtrs g hjmmsidr ka læs bskrivlsr af hvrt klt uddalsstilbud. LÆS MERE PÅ WWW.SPEJDERNET.DK/UDDANNELSE

Læs mere

Moderne Fysik 9 Side 1 af 6 Kernefysik og Stjerneliv

Moderne Fysik 9 Side 1 af 6 Kernefysik og Stjerneliv Modrn Fysik 9 Sid 1 af 6 Sidst gang: Elmntarpartiklr og naturkræftr samt univrsts udvikling. I dag: Atomkrnr og krnprocssr samt stjrnrs livsforløb. Atomkrnr Krnfysikkn blv født i 1896, hvor Hnri Bcqurl

Læs mere

Hvidovre Lokalhistorie

Hvidovre Lokalhistorie Hvidovr Lokalhistori Hvidovr Lokalhistorisk Slskab og Historins Hus Hvidovr 24. årgang Nr. 2 juli 2006 Indhold Fra Formandn s 3 Gnralforsamling 2006, brtning s 4 Eftrårts stor arrangmntr s 6 Af Elln Anglbos

Læs mere

Hvidovre Lokalhistorie

Hvidovre Lokalhistorie Hvidovr Lokalhistori Hvidovr Lokalhistorisk Slskab Historins Hus Hvidovr 23. årgang Nr. 4 dcmbr 2005 Indhold Fra Formandn s 3 Af Elln Anglbos rindringr s 4 Fordragt i novmbr s 20 Kommnd arrangmntr s 22

Læs mere

Kvantekosmologi med aftagende gravitation Forening af Mikrokosmos og Makrokosmos Hubble-parameteren forenet med Universets totale masse

Kvantekosmologi med aftagende gravitation Forening af Mikrokosmos og Makrokosmos Hubble-parameteren forenet med Universets totale masse Kvantkosmologi md aftagnd gravitation Forning af ikrokosmos og akrokosmos Hubbl-paramtrn fornt md Univrsts total mass Af Louis Nilsn, cand.scint. i fysik og astronomi Lktor vd Hrlufsholm, Næstvd Indldning

Læs mere

Nyt skoleår - nye ansigter

Nyt skoleår - nye ansigter nr. 12 august 2015 KURSER & EVENTS S. 4 DRØN PÅ SOMMEREN FOR FU S. 8 Nyt skolår - ny ansigtr Først skoldag for 3000 ny lvr i Aarhus, og først arbjdsdag for mang ny ldr og mdarbjdr i Børn og Ung. Mandag

Læs mere

Arbejdsskadestatistik for perioden 1. januar 2015 til 19. marts 2015 - Hovedudvalget

Arbejdsskadestatistik for perioden 1. januar 2015 til 19. marts 2015 - Hovedudvalget Arbjdsskadstatistik for priodn 1. januar 2015 til 19. marts 2015 - Hovdudvalgt 09-01-2015 Rødby (1019695774) Ejndomsinspktøra rbjd Ovrfladisk skadr hovdt Børn og Kultur 19-01-2015 09:10 Kl. ca. 09.10 onsdag

Læs mere

Kære elever og forældre

Kære elever og forældre r v l l t s d a P f a n å L n u m m o K d l k s o R Kær lvr og forældr V r glad for at kunn udlån Pads tl lvrn. Pad n blvr t vgtgt arbjdsrdskab skoln. Pad n tlhørr skoln, og lvn og I som forældr har ansvart

Læs mere

KRESTON DANMARK Et landsdækkende samarbejde mellem uafhængige statsautoriserede revisionsvirksomheder.

KRESTON DANMARK Et landsdækkende samarbejde mellem uafhængige statsautoriserede revisionsvirksomheder. S tat s a u t o r i s r d R v i s o r r 3 2010 Sid 2 Dyrt at sjusk md ansættlssforhold Sid 2 Virksomhdspant udgiftr til tinglysning m.v. Sid 3 Fastforrntd lån vrsus rnt til pas ningslån Fordl og ulmpr

Læs mere

CO-Magasinet. V ET JA SIDE 4 DANSKE NOTER SIDE 5 bunden ER NÅET SIDE 6-7 LYS I MØRKET SIDE 8 SAMMENHOLD I STEDET FOR FYRESEDLER SIDE 9 bund

CO-Magasinet. V ET JA SIDE 4 DANSKE NOTER SIDE 5 bunden ER NÅET SIDE 6-7 LYS I MØRKET SIDE 8 SAMMENHOLD I STEDET FOR FYRESEDLER SIDE 9 bund CO-Magasint NR/ÅR 05/2010 DET blev ET JA SIDE 4 DANSKE NOTER SIDE 5 bunden ER NÅET SIDE 6-7 LYS I MØRKET SIDE 8 SAMMENHOLD I STEDET FOR FYRESEDLER SIDE 9 SIG SANDHEDEN SIDE 10-11 JEG VIL GØRE EN FORSKEL

Læs mere

Hvidovre Lokalhistorie

Hvidovre Lokalhistorie Hvidovr Lokalhistori Hvidovr Lokalhistorisk Slskab Historins Hus Hvidovr 24. årgang Nr. 1 fbruar 2006 Indhold Fra Formandn s 3 Barndommn på Spurvhøj af Poul Eriksn s 4 Hvidovr kulturarvskommun? af Poul

Læs mere

02028.01. Afgørelser - Reg. nr.: 02028.01. Fredningen vedrører: Pederstrup Gods. Domme. la ksatio nskom miss ionen.

02028.01. Afgørelser - Reg. nr.: 02028.01. Fredningen vedrører: Pederstrup Gods. Domme. la ksatio nskom miss ionen. 02028.01 Afgørlsr - Rg. nr.: 02028.01 Frdningn vdrørr: Pdrstrup Gods I Domm la ksatio nskom miss ionn Naturklagnævnt Ovrfrdningsnævnt Frdningsnævnt 03-11-1978 Kndlsr Dklarationr FREDNINGSNÆVNET> " v li

Læs mere

STARTREDEGØRELSE. Boliger og erhverv, Vesterbro, Kirkegårdsgade og Hasserisgade Vestbyen. Tylstrup. Sulsted. Vadum. NØRRESUNDBY Rørdal.

STARTREDEGØRELSE. Boliger og erhverv, Vesterbro, Kirkegårdsgade og Hasserisgade Vestbyen. Tylstrup. Sulsted. Vadum. NØRRESUNDBY Rørdal. Januar 2015 STARTREDEGØRELSE Boligr og rhvrv, Vstrbro, Kirkgårdsgad og Hassrisgad Vstbyn Jammrbugtn Pandrup Dronninglund Storskov Tylstrup Aabybro Sulstd Grindstd Hammr Bakkr Uggrhaln Vstbjrg Hjallrup

Læs mere

Bilag 4: Spørgeskemaundersøgelse, politikere

Bilag 4: Spørgeskemaundersøgelse, politikere Bilag 4: Spørgskmaundrsøgls, politikr Er du mand llr kvind? Krydst md: Pa mokra Vnstr Dt Konsr par Mand 187 13 48 43 10 2 54 163 18 26 71,4% Kvind 77 12 11 20 4 0 24 58 9 11 28,6% 264 25 59 63 14 2 78

Læs mere

MINI KULTUREL RYGSÆK 2012

MINI KULTUREL RYGSÆK 2012 MINI KULTUREL RYGSÆK 2012 Giv din lvr n hlt særlig kulturoplvls dltag i dn Mini Kulturll Rygsæk! Børnkulturlt Ntværk Svndborg Koun (BKN Svb.) har n vision: at rust all børn d n kulturl bagag i løbt af

Læs mere

Nakskov. Kultur: Portrætbog om Villy: 2. halvleg: Versus: Tema: Portræt: Det handler om at turde! Aura Dione: Om at gøre en forskel

Nakskov. Kultur: Portrætbog om Villy: 2. halvleg: Versus: Tema: Portræt: Det handler om at turde! Aura Dione: Om at gøre en forskel Magasin 2 april 08 Portræt: Dt handlr om at turd! Tma: Nakskov Kultur: Aura Dion: Om at gør n forskl Portrætbog om Villy: Dn politisk rohakkr 2. halvlg: Danmarks afhængighd af udlænding Vrsus: Børn på

Læs mere