2-6 (nye nr.) 1995/96 DAI/boligbyggeri i 2 etager med 14 lejl. - økologisk byggeri/ adskillige lystryk. f. AAB, afd. 35.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "2-6 (nye nr.) 1995/96 DAI/boligbyggeri i 2 etager med 14 lejl. - økologisk byggeri/ adskillige lystryk. f. AAB, afd. 35."

Transkript

1 Lyngbygade. De oprindelige ejendomme på Lyngbygade 4 og 6 samt 5, 7 og 9 nedrives i i forb. m. Lyngbygades forestående omlægning og udvidelse ud mod Frederiksberggade. De oprindelige kommunale arkivalier vedrørende. de nedrevne ejendomme befinder sig nu på Lokalhistorisk Arkiv (LA), hvor de er registreret som følger: Lyngbygade 4-6 // LA, KTP // // // mangler 2-6 (nye nr.) 1995/96 DAI/boligbyggeri i 2 etager med 14 lejl. - økologisk byggeri/ adskillige lystryk. f. AAB, afd (nyt nr.) 1996 Nybygn. af Freberiksberggades Servicestation. 8 - # hm. (St. Blichers- 1919/20 Hans Chr. Rasmussen/missionsbygning/blåtryk m. grundplan gade) og blyantstegn. af kloakplan. f. Indre Mission i Danmark. [H] # hm. (12) H.P. Jensen (Ikast); Max Pape; og fl. / vedr. opførelse af beboelsesejendom i 2 etager, samt div.ombygninger heraf og tilbygninger hertil /1 blå- og 4 lystryk. LA, KTP 584. f. flere ejere Kommunen erhverver ejendommen, som senere nedrives. (14) Max Pape; og. fl. / vedr. opførelse af beboelsesejendom i 2 etager samt div. ombygninger heraf / 2 lystryk. LA, KTP 583. f. flere ejere Kommunen erhverver ejendommen, som senere nedrives. (16) Max Pape; og fl. / vedr. tilbygninger til og ombygniner af den eksist. ejendom / pennetegn. og lystryk. LA, KTP 585. f. flere ejere Kommunen erhverver ejendommen, som senere nedrives. (10-16) 1971/72 K. Kristiansen/boligbyggeri i 2 etager m. 12 lejl. på 2- og 2 1/2 vær./adskillige lystryk. f. Silkeborg Boligselskab, afd. VII # hm. (Holbergsgade) 1924 A. Ustrup/tofam.hus m. hjørnebutik/2 blåtryk. f. Kristian Poulsen hv. /butik og kontor ombygget til beboelse/# hm. [Bl - forbygget]

2 13 - # hm iflg. BBR-opl./byggeri af en slags/# hm. NEDREVET A. Ustrup/tofam.hus/blåtryk. f. Kristian Poulsen A. Ustrup/tilføjelse af lille butik mod gaden/blåtryk. f. grønthandler Aage Sørensen A. Ustrup/ombygn. af facade mod gaden til butik/blåtryk JGP(?)/ændring af butiksfacade/lystryk. f. Th. C. Ludvigsen. 1992? /ombygn. af butik til beboelse/# hm. f. Gunnar Henning Petersen. [Bl - forbygget] 15 - # hm K.P. Kristjansen/flerfam.hus m. 3 lejl./lystryk. f. maler H. Andersen. 1933/34 hv. /betydelige facadeændringer/lystryk. 1966? (ulæseligt)/stor tilbygn. til beboelse i 3 etager/2 lystryk. f. papirarb. Ajax Sand Andersen. [NK/F/Bl] 17 - # hm K.P. Kristjansen/enfam.hus/blåtryk. f. maler H. Andersen. [H] 18A-B - # hm. (og Richters- 1952/54 E. Svendsen Pedersen/boligbyggeri i 3 til 4 etager - knækker op vej 2-4) langs Richtersvej - på ialt 34 lejl/8 lystryk. f. Silkeborg Boligselskab. [SF] 19A - # hm AI(?)/tofam.hus/blåtryk. f. murermester A.S. Storgaard. [kvist tilføjet] 19B - # hm. (Læssøegade) 1929 AI(?)/flerfam.hus med 3 lejl. og 3 butikker/blåtryk. f. murermester A.S. Storgaard bygmester Kaj Thomsen/indretn. af cafeteria i de eksisterende butikker/flere lystryk. f. restauratør N.P. Krodal. [kviste tilføjet] [Bl - forbygget] 20 - # hm. (Richtersvej) 1930/31 Thygesen & Pape/flerfam.hus m. 3 lejl. og hjørnebutik; sam.byg.

3 med nr. 22/3 lystryk. f. murermester A.S. Storgaard Årstiderne Arkitekter A/S /indretn. af butik til beboelse/2 lystryk. f. barbermester E. Højgård. [stor kvist tilføjet] [BL/NK] 21 - # hm. (Læssøegade) 1917 iflg. BBR-opl./enfam.hus m. butik/# hm iflg. Byggetilladelse/mindre bygningsændringer/# hm. Jf. dog opmåling af 1917-huset på Niels H. Nielsens ombygningstegning fra f. handlende P.M. Kristiansen Niels H. Nielsen/ombygn. af butik til beboelse/2 lystryk. f. smed Pedersen # hm Thygesen & Pape/tofam.hus; sam.byg. med nr. 20/lystryk. f. murermester A.S. Storgaard # hm iflg. BBR-opl./enfam.hus/# hm. Jf. dog optegn. af den opr. plan og facade A. Ustrups tegn.- blåtryk fra A. Ustrup/ændring af butiksfacade og tilføjelse af 2 kviste/blåtryk. f. slagter Søren Rasmussen Max Pape/mindre facadeændring/lystryk. [senere radikal facadeombygn., incl.skalmuring] [Bl - forbygget] # hm. 1930/31 Adolf E. Laursen/dobbelthus m. 4 lejl./blåtryk. f. konsortiet Johs. Baltzer. [3 kviste tilføjet] [NK - godt, velproportioneret hus] 25 - # hm. 1900/03 Simon Pedersen (hv.)/beboelsesbygn. i 2 etager/# hm. (1900: iflg. BBR-opl./1903: iflg. Byggeanm.) f. J. Jensen. [kvist tilføjet] [opr. SKl] 27 - # hm Iflg. BBR-opl./tofam.hus i to etager m. portgennemkørsel/# hm. [NR] 28 - # hm.

4 1930/38? /tofam.hus og garage/# hm. (1930: iflg. Byggekort / 1938: iflg. BBR-opl.) 1979 DAI/omfattende indv. ombygn./8 lystryk. f. Dansk Metalarbejderforbund i forb. m. Silkeborgafdelingens overtagelse af huset - nu METALHUSET. 1988/89 KON-BYG, Frichsvej 13, Århus/tilbygn. af kontorfløj m.m./lystryk. f. DM # hm iflg. BBR-opl./dobbelthus m. midtplaceret dør/# hm. [kviste tilføjet] [SKl] 30 - # hm. 1930/31 Eivind Kristiansen/tofam.hus m. hjørnebutik/lystryk. f. murermester Johs. Baltzer hv. /ombygn. af butik til beboelse/lystryk. f. Jim Andersen. [NK] 31 - # hm A. Ustrup/tofam.hus/blåtryk. f. maskinarb. Chr. Larsen # hm iflg. BBR-opl./2 sam.byg. tofam.huse med gavlindg./# hm. [NK] 33 - # hm. 1952/53 Niels H. Nielsen/tofam.hus/lystryk. f. købmd. Erik Olesen. [SF/Bl] 34A - # hm iflg. BBR-opl./byggeri af en slags/# hm. 35A-D - # hm iflg. BBR-opl./opførelse af sidebygn.(?)/# hm K.P. Kristjansen/ombygn. af og tilbygn. til sidebygn. - til beboelse/ 2 blåtryk. f. købmd. Hans Andersen Thygesen & Pape/facadeændring efter udv. af butik/lystryk. f. købmd. J. Fr. Mouritsen. 1944? /tilføjelse af bredt kvistparti i bindingsværk/lystryk. f. købmd. Johs. Pedersen tømrermester Jørgen Gam-Pedersen/udv. af butiksfacade/lystryk. f. købmd. Johs. Rasmussen.

5 [SKl/Bl] 36 - # hm møbelsnedker Egon Bæk/enfam.hus/lystryk # hm. 1900/02 hv. /enfam.hus/# hm. (1900: iflg. BBR-opl./1902: iflg. Byggeanm.) f. Ph. Andersen. [kvist tilføjet] [NR] 37A - # hm. (og Klüwers Kristoffer Hansen/beboelsesbyggeri i to etager m. 6 lejl./lystryk. gade 1) f. postbud Egon J. rasmussen. [Bl/NK/F] 38 - # hm Adolf E. Laursen/tofam.hus m. butik/lystryk. f. murermester Rudolf Jensen # hm. (Klüwersgade) 1930 A. Ustrup(?)/tofam.hus/usign. blåtryk. f. snedkersvend Henry Mikkelsen [BL/NK] 40 - # hm. 1940/41 Max Pape/tofam.hus/lystryk. f. Alfred Dræby Christiansen Niels H. Nielsen/tilbygn. til beboelse/lystryk Niels H. Nielsen/tilbygn. af veranda/lystryk. [Bl - forbygget] 41 - # hm. [omkr. 1900/05 hv. /enfam.hus/# hm. ] [SKl] 43 - #hm hv. /dobbelthus m. midterindg./usign. pennetegn. f. Hans Andersen. [SKl] 44 - # hm tømrermester Thorvald Hansen/tofam.hus/pennetegn. f. sig selv og Axel Hansen. [BB/BL] 45 - # hm iflg. BBR-opl./dobbelthus m. midterindg. # hm.

6 1930 Adolf E. Laursen/tilføjelse af 2 kviste/pennetegn. f. maskinsnedker P.J. Agerskov. [SKl] 47 - # hm hv. /sidehus - "1 Etages Udbygning til Vaskehus"/blyantstegn. f. Henrik Christensen 49 - # hm iflg. BBR-opl./side- og baghuse som værkstedsbygninger/# hm # hm. [beg erne? /fabriksbyggeri/# hm. f. Nordisk Solar Kompagni] 1974 Knud Sørensen & Ejner Olesen/ombygn. af fabrikslokaler/ flere lystryk Erhverves af Silkeborg kommune og ombygges til Hjælpemiddeldepot m.m./intet tegn.mat # hm iflg. BBR-opl./enfam.hus/# hm. 1946/47 Frode Johansen /tilbygn. af indgangsparti og kvist/2 lystryk. f. depotejer E. Clausen tømrermester J. Gam-Pedersen(?)/større tilbygn. til beboelse mod gård/intet tegn.mat. 53A-B - # hm A. Ustrup/dobbelthus m. 4 lejl./blåtryk. f. gartner Chr. Petersen. 55 (gmlt.nr.) - # hm. (Lyngsøvej) Aksel Jensen (hv.); Alfred J. Mortensen; Hans Chr. Rasmussen / vedr. div. tilbygninger til og ombygninger af den eksist. ejendom / 2 pennetegn., 1 blå- og 1 lystryk. LA, KTP 579. f. flere ejere Kommunen erhverver ejendommen med henblik på nedrivning for at forbedre oversigtsforholdene i det trafikerede kryds. 55(nyt nr.)-57 - # hm. (og Lyngsø- 1939/40 Max Pape/"Solgaarden" - beboelsesbyggeri i 4 etager m 24 lejl./ vej 2 2 lystryk. f. købmd. Arne Wang. [F] 60 - #hm.

7 (Valdemars iflg. BBR-opl./enfam.hus/# hm. gade) 1977 ark. Steffen Nielsen/ombygn. af beboelse/3 lystryk. [SR] # hm. 1918/19 K.P. Kristjansen/to ens flemfam.hus, adskildt v. brandmur, med hver 4 tovær. lejl./3 blåtryk. f. Silkeborg kommune K.P. Kristjansen/latrinbygn. m. 8 lokummer og 2 pissoirer/blåtryk. NEDREVET. [Bl/NB - gode, for K.P.K. karakteriske huse på tidspunktet] # hm. 1933/34 A. Ustrup/ 2 ens tofam.huse/2 blåtryk. f. S.P. Poulsen - nr. 64 dog uden eksplicit nævnt bygherre. [nr. 64: kviste tilføjet] [BB/BL] 65 - # hm iflg. BBR-opl./flerfam.hus i to etager m. mansardetage/# hm. Jf. dog opmålingsplan af f. frugthandler Aage Sørensen # hm. (og Saxo S. Gonnov Nielsen; Alfr. J. Mortensen; Max Pape; Sv. Aa. gade 4-6) Rasmussen; E. Svendsen Pedersen; A. Ustrup; N.E. Aaes / vedr. adskillige ny-, til- og ombygninger i tilknytn. til det eksist. byggeri / 1 blå- og 20 lystryk. LA, KTP 586. f. flere ejere Al eksist. byggeri på grundene nedrives. f. Midtjysk Boligselskab Årstiderne Arkitekter A/S / boligbyggeri i 2 etager m. 19 lejl. og 5 ungdomsboliger/adskillige lystryk. f. Midtjysk Boligselskab # hm. (Lyngsø Årstiderne Arkitekter A/S /boligbyggeri i 3 etager m. 10 ungdomsvænget) boliger/flere lystryk. f. Midtjysk Boligselskab # hm. (Lyngsø A. Ustrup/opførelse af sidebygn. til beboelse/blåtryk. vænget f. Chr. Poulsen murer N.P. Nielsen(?)/tofam.hus/2 blåtryk # hm Edv. Jensen/enfam.hus m. bagerbutik og bagvedliggende bageri/lystryk.

8 f. bagermester Jens Juhl. [H] 73 - # hm. 1934/35 A. Ustrup/enfam.hus/lystryk. f. maskinarb. Chr. Bentzen. [BB/Bl] 74 - # hm. (Saxogade) 1933/34 Jul. Moll/flerfam.hus m. 4 lejl. og hjørnebutik/lystryk. f. fru Thyra Christiansen Niels H. Nielsen/tilføjelse af 2 kviste/lystryk. f. fabrikant N.Chr. Nielsen hv. /lovliggørelse - indretn. af beboelse i hjørnebutik med eftermuring m.v./# hm. [BB/NK/Bl] 75 - # hm iflg. BBR-opl./enfam.hus/# hm. 1975? /ombygn. af og tilbygn. til beboelse/4 lystryk. f. N.J.B. Nielsen. [SKl] 76 - # hm. (Saxogade) 1924 Chr. Mikkelsen(hv.)/enfam.hus/blåtryk. f. papirarb. Viggo Rasmussen # hm. 1972/73 tømrermester Jørgen Gam-Pedersen(?)/enfam.hus/lystryk # hm. 1929/30 Eivind Kristiansen/tofam.hus/lystryk. f. maskinarb. Knud Jensen. 80A-B - # hm. 1929/30 A. Ustrup(tilskrivn.)/dobbelthus m. 4 lejl./blåtryk. f. murer M. Andreasen og arbejdsmd. P. Madsen # hm. 1975/76 K.G.A. Huse/enfam.hus/lystryk. f. K.G.A. Huse ApS, Silkeborg. 82A - # hm. 1930/31 A. Ustrup/tofam.hus/blåtryk. f. Alfred Poulsen. 82B - # hm.

9 (det opr.nr.82) 1911 hv. /opførelse af baghus/pennetegn iflg. Byggeanm./sidehus som beboelse/pennetegn. f. Herman Niebuhr # hm hv. /enfam.hus/lystryk. f. optiker Bro Andersen. 1972/73 Knud Sørensen & Ejner Olesen/større om- og tilbygn. til beboelse/ flere lystryk. f. optiker Bro Andersen. [60-er/Bl] 84 - # hm. 1945/46 Alfr. J. Mortensen/beboelsebyggeri i 2 etager/3 lystryk (fra 1963). f. fabrikant Ole Enevoldsen Alfr. J. Mortensen/ tilbygn. til beboelse/3 lystryk. f. snedkermester P. Nørgaard. [omfattende kvistparti tilføjet] [F] 85 - # hm Tage Aaboe Christensen/tofam.hus/lystryk. f. telefonarb. Marinus Sørensen. [Bl/T] 86 - # hm. (Wibergs- 1926/27 A. Ustrup/tofam.hus m. hjørnebutik/2 blåtryk. gade) f. drejer Ole Enevoldsen. [omfattende kvistparti tilføjet og hjørnebutik eftermuret] 87 - # hm. 1935/38 Jul. Moll/tofam.hus/lystryk. f. kontorist Axel Andersen. [Bl/T] 89 - # hm Max Pape/tofam.hus m. garage/lystryk f. handelsmd. V. Vestergaard. [Bl/T/F] 90 - # hm Max Pape/tofam.hus/lystryk. f.telefonarb. A. Andersen # hm tømrer Svend P. H. Sørensen/enfam.hus - bungalow/lystryk. [F]

10 92 - # hm A. Ustrup/enfam.hus/blåtryk. f. murer P. Mortensen. [Bl/NB] 93 - # hm tømrer Svend Peter Henry Sørensen/tofam.hus/blåtryk. f. papirarb. Ole Sørensen hv. /fortrappe overdækkes/tegn # hm. 1919/21 K.P. Kristjansen/tilbagetrukket enfam.hus/blåtryk. (1919: iflg. BBR-opl./1921: iflg. tegn.) 1924 K.P. Kristjansen/om- og udbygn. af tagetagen; kvist tilføjes/blåtryk. f. telefonarb. J. Methmann Jul. Moll/tilbygn. til beboelse/lystryk f. skorstensfejermester H. Langvad # hm tømrer Svend Peter Henry Sørensen/tofam.hus/lystryk. f. Kai Nielsen # hm K.P. Kristjansen/tofam.hus/blåtryk. f. maler P. Eriksen # hm. 1933/34 A. Busk/tofam.hus/lystryk. f. murerarbejdsmd. Axel Nielsen B - # hm. (og Land- 1929/30 K.P. Kristjansen/flerfam.hus m. 6 lejl. og hjørnebutik/2 blåtryk. lystvej 55) f. murermester Johs. Baltzer. [NK] 99 - # hm iflg. BBR-opl./enfam.hus/# hm Knud Sørensen/tilbygn. til beboelse/lystryk. f. lokomotivfører E. Rasmussen. [BL] 101 # hm /47 Alfr. J. Mortensen/dobbelthus m. 4 trevær. lejl./lystryk. f. handelsgartner Martin Søndergaard. 1961/62 Alfr. J. Mortensen/tilbygn. til beboelse/lystryk. f. planteskoleejer T. Simonsen. [SF]

11 102 - # hm. 1936/37 tømrer Svend Peter Henry Sørensen/flerfam.hus m. 4 lejl./lystryk Ejner Olesen/ændring af taghældning og tilføjelse af kvist/lystryk. f. Frank V. Poulsen. [F] # hm tømrer Svend Peter Henry Sørensen/tofam.hus/lystryk. [Bl/T] # hm. 1938/40 hv. /tofam.hus/# hm. (1938: iflg. Byggekort / 1940 iflg. BBR-opl.) f. maskinarb. Theodor Nielsen. [T] # hm Kristoffer Hansen/tofam.hus/lystryk. f. murersv. Svend Børge Rudolf Nielsen L. Foldager Andersen, Ry/garage/lystryk. f. murersv. Svend B.R. Nielsen. [T] 107 Lyngbygade herfra hed omkr blot "Lyngbygades forlængelse". - # hm. 1916/17 A. Ustrup/enfam.hus m. sidehus/pennetegn. f. væver L. Skjoldmose Eivind Kristiansen/tilføjelse af veranda-kvist/blåtryk. f. smed I. Heilesen # hm. (Baggesensvej) (1950 Arkitektkontoret, Sanatorievej/forslag til enfam.hus/ blyantstegn. f. typograf Karl Kr. Schrøder. REALISERES IKKE.) (1953 Kristoffer Hansen/forslag til beboelsesbyggeri i 3 etager/ pennetegn. af opstalt. f.murermester Svend Aage Petersen og tømrer Henry Andersen. REALISERES IKKE.) 1960 Arkitektkontoret, Sanatorievej/"Vestre Brugs", butiksbygn./3 lystryk. f. Brugsforeningerne i Silkeborg DAI/tilføjelse af vindfang til indgang/lystryk f. Brugsforeningen DB Dansk Butikstjeneste ApS, Egå, v. Vagn Sørensen/ombygn. af facade/ lystryk. f. købmd. Frede Sørensen # hm. 1962/63 Dai v. F. Orban/enfam.hus/lystryk. f. advokat Tang Eriksen.

12 1966 L. Foldager Andersen/tilføjelse af 3 kviste/lystryk. f. advokat Tang Eriksen(?). [60-er] # hm. 1947/48 Alfr. J. Mortensen/tofam.hus m. butik/lystryk. f. maskinarb. Axel Ejler Niebuhr murermester E. Lundgaard/ændring af butikspartiet/intet tegn.mat. f. trikotagehandler Chr. Lundgaard. [T] # hm. (Pøtsøstien) 1960 Niels H. Nielsen/enfam.hus/lystryk. f. betonvarefabrikant E. Dræby Christiansen Niels H. Nielsen/tilbygn. til beboelse/lystryk.

f. Silkeborg Salatfabrik v. Chr. Pedersen. 1965 tømrermester Jørgen Gam-Pedersen/tilbygn. til fabrik/lystryk. f. samme. [Bl/60-er]

f. Silkeborg Salatfabrik v. Chr. Pedersen. 1965 tømrermester Jørgen Gam-Pedersen/tilbygn. til fabrik/lystryk. f. samme. [Bl/60-er] Landlystvej. De nuv. numre, Baggesensvej 2-12, var oprindeligt Landlystvej 2-12. Landlystvej er måske den mest rodede/sammensatte af gaderne i Sydbyen n.v. f. Frederiksberggade. 14 - # hm. (Baggesensvej)

Læs mere

6-8 - # hm. 1920 ark. Aage Paludan, Viborg/dobbelthus m. 4 lejl./3 blåtryk. f. Andelsbyggeforeningen "Fremad" v. typograf N.C. Mathiesen.

6-8 - # hm. 1920 ark. Aage Paludan, Viborg/dobbelthus m. 4 lejl./3 blåtryk. f. Andelsbyggeforeningen Fremad v. typograf N.C. Mathiesen. Solbakkevej. 1 - # hm. (Dalgasgade) 1920/21 Hans Chr. Rasmussen/dobbelthus m. 4 lejl./2 blåtryk. 1932 Hans Chr. Rasmussen/tilføjelse af kviste og indretn. af loftsværelser/intet tegn.mat. f. arbejdsmd.

Læs mere

1998/2000/2005 9. f. guldsmed Knud Pedersen. 1978 K. Kristiansen/overdækning af terrasse/lystryk. f. murermester Ingemann Møller.

1998/2000/2005 9. f. guldsmed Knud Pedersen. 1978 K. Kristiansen/overdækning af terrasse/lystryk. f. murermester Ingemann Møller. 1998/2000/2005 9 f. guldsmed Knud Pedersen. 1978 K. Kristiansen/overdækning af terrasse/lystryk. f. murermester Ingemann Møller. [T] Bredgade. 3 - # hm. 1934/35 Max Pape/tofam.hus i to etager m. indbygget

Læs mere

FRYDENSGADE. Hvad Ejerforhold angår, hører Frydensgade i matrikulær henseende til Silkeborg markjorder, og er derfor ikke undersøgt i detaljer af LA.

FRYDENSGADE. Hvad Ejerforhold angår, hører Frydensgade i matrikulær henseende til Silkeborg markjorder, og er derfor ikke undersøgt i detaljer af LA. FRYDENSGADE Hvad Ejerforhold angår, hører Frydensgade i matrikulær henseende til Silkeborg markjorder, og er derfor ikke undersøgt i detaljer af LA. 2 Ubebygget grund. 3 Baneformand N.C. Poulsen. 1924

Læs mere

Ågade. 1998/2000/2005 74

Ågade. 1998/2000/2005 74 1998/2000/2005 74 f. H. Jepsen(?). NEDREVET. 1946/47 Knud Sørensen/tofam.hus/ f. Hans W. Winther. 1956 Niels H. Nielsen/tilbygn. af overdækket terrasse/ f. fabrikant Hans W. Winther. [T] 10 - # hm. (Åhavevej)

Læs mere

SØGADE. 19-29 Silkeborg Bryghus / Bryggeriet Neptun A/S Ejerlejlighedsforeningen

SØGADE. 19-29 Silkeborg Bryghus / Bryggeriet Neptun A/S Ejerlejlighedsforeningen SØGADE 1-17 De oprindelige ejendomme er alle nedrevet og hele området overtaget af Jyske Bank. Området er nu dels genbebygget, med numre til Vestergade, dels og væsentligst udlagt til parkeringspladser

Læs mere

GRØNNEGADE. Hvad Ejerforhold angår, hører Grønnegade i matrikulær henseende til Silkeborg markjorder, og er derfor ikke undersøgt i detaljer af LA.

GRØNNEGADE. Hvad Ejerforhold angår, hører Grønnegade i matrikulær henseende til Silkeborg markjorder, og er derfor ikke undersøgt i detaljer af LA. GRØNNEGADE Hvad Ejerforhold angår, hører Grønnegade i matrikulær henseende til Silkeborg markjorder, og er derfor ikke undersøgt i detaljer af LA. 1-3 Se Vestergade 91A-C. 2A-C Købmand N.P. Faurholt. Hj.

Læs mere

Rosenørns Allé. Sanatorievej. 1998/2000/2005 52. f. ditto. IKKE REALISERET). [H]

Rosenørns Allé. Sanatorievej. 1998/2000/2005 52. f. ditto. IKKE REALISERET). [H] 1998/2000/2005 52 IKKE REALISERET). [H] 41-43 - # hm. 1946/47 Kristoffer Hansen/enfam.hus i 2 etager/2 f. lokomotivfører M. Norre. 1964 Jørgen Bjørn (ark.)/tilbygn. i én etage til beboelse/2 f. postbud

Læs mere

1998/2000/2005 46. 1972 Jens Breinegaard(?)/dobbeltgarage/lystryk. f. sig selv. [NK]

1998/2000/2005 46. 1972 Jens Breinegaard(?)/dobbeltgarage/lystryk. f. sig selv. [NK] 1998/2000/2005 46 1972 Jens Breinegaard(?)/dobbeltgarage/lystryk. Remstrupvej. 1 - # hm og Sana- 1910/11? /flerfam.hus i 2 etager m. masartetage, indeh. 11 lejl. torievej 31 incl. 2 butikker, samt baghus/blåtryk

Læs mere

Lyngsøvej. (opr. Skovvejen).

Lyngsøvej. (opr. Skovvejen). Lyngsøvej. (opr. Skovvejen). 2 Solgården af Max Pape, se Lyngbygade 57-59. 3 - # hm. (Lyngbygade) 1934 Kristoffer Hansen/trefam.hus/lystryk. f. skræddermester A. Simonsen. [NK/T/F] 4 - # hm. 1923 A. Ustrup/tofam.hus,

Læs mere

Vejlbovej. 1998/2000/2005 62

Vejlbovej. 1998/2000/2005 62 1998/2000/2005 62 Vejlbovej. Gaden hed indtil 1969 THORSGADE. Den gik opr. kun til Kobskoven, dvs. til og med nr. 25 og 30. Efter stormfaldet i 1934, og kommunens overtagelse af denne del af Kobskoven,

Læs mere

AMALIEGADE. Tømrermester A Jensen Malermester Alfred Damsgaard.

AMALIEGADE. Tømrermester A Jensen Malermester Alfred Damsgaard. AMALIEGADE 1A Pedelbolig for Mellemskolen. Jf.Markedsgade 1. 1941-42 E. Svendsen Pedersen // opførelse af pedelbolig som enfamiliehus i en etage med høj kælder og udnyttet tagetage // lystryk, arkiveret

Læs mere

GESNERSVEJ. Hvad Ejerforhold angår, hører Gesnersvej i matrikulær henseende til Silkeborg markjorder, og er derfor ikke undersøgt i detaljer af LA.

GESNERSVEJ. Hvad Ejerforhold angår, hører Gesnersvej i matrikulær henseende til Silkeborg markjorder, og er derfor ikke undersøgt i detaljer af LA. GESNERSVEJ Hvad Ejerforhold angår, hører Gesnersvej i matrikulær henseende til Silkeborg markjorder, og er derfor ikke undersøgt i detaljer af LA. 1A Britta Boje. 1976 H.M. Kvist // opførelse af enfamiliehus

Læs mere

1 - # hm. 1966/67 Knud Sørensen & Ejner Olesen/enfam.hus/flere lystryk. f. adjunkt K.J. Zilmer.

1 - # hm. 1966/67 Knud Sørensen & Ejner Olesen/enfam.hus/flere lystryk. f. adjunkt K.J. Zilmer. Almindsøvej. Området nord for Almindsøvej var tidligere et kolonihaveområde, kaldt "Nationalhaverne"; jvf. f.eks. Almindsøvej 26 m.fl. Området, der nu udgør numrene 1-25, var opr. et gartneri. Det højereliggende

Læs mere

Frederiksberggade. 1998/2000/2005 24

Frederiksberggade. 1998/2000/2005 24 1998/2000/2005 24 62 - # hm. og Øster- 1907 Iflg. Byggeanm./indretn. af "Værksted og Lejlighed" i eksist. gade 28 byggeri/# tegn.mat. f. Chr. Sørensen. NEDREVET. 1915/16 K.P. Kristjansen/flerfam.hus i

Læs mere

BINDSLEVS PLADS. 4 Vejassistent N. Jensen Malermester Herman Rasmussen.

BINDSLEVS PLADS. 4 Vejassistent N. Jensen Malermester Herman Rasmussen. BINDSLEVS PLADS 4 Vejassistent N. Jensen Malermester Herman Rasmussen. 1895- Chr. Jacobsen, restauratør. - 1923 - N. Jensen, vejassistent. - 1969-95 - Herman Rasmussen A/S. 1923 C. Jensen // opførelse

Læs mere

ESTRUPSGADE. 1-9 Th. Langs Skoler. (1-3) Ejerforhold. 1886-1918 Theodora Lang, skoleleder. 1918- Th. Langs Skoler.

ESTRUPSGADE. 1-9 Th. Langs Skoler. (1-3) Ejerforhold. 1886-1918 Theodora Lang, skoleleder. 1918- Th. Langs Skoler. ESTRUPSGADE 1-9 Th. Langs Skoler. (1-3) 1886-1918 Theodora Lang, skoleleder. 1918- Th. Langs Skoler. 1894 Anton Rosen // opførelse af skolebygn. ( forskoleseminarium) i en etage // # tegn.mat. f. skoleleder

Læs mere

ØSTERGADE. 1-3 Tekstilfabrikken Silkeborg Søjlehuset.

ØSTERGADE. 1-3 Tekstilfabrikken Silkeborg Søjlehuset. 1999/2005 210 LKJ ØSTERGADE Historie. I den sidste halvdel af 1930-erne blev planerne for en omfattende regulering af den stærkt trafikerede Østergade lagt fast. Som det første blev Chr. 8. Vej ført tværs

Læs mere

DREWSENSVEJ. 1 Trianglens pølsevogn v. Gurli og Jørgen Trosborg. Hj. Frederiksberggade.

DREWSENSVEJ. 1 Trianglens pølsevogn v. Gurli og Jørgen Trosborg. Hj. Frederiksberggade. DREWSENSVEJ 1 Trianglens pølsevogn v. Gurli og Jørgen Trosborg. Hj. Frederiksberggade. 1986 Haaning, V. Vildsund, Thisted // opstilling af pølsevogn // 3 lystryk. f. Gurli og Jørgen Trosborg. Nedtaget

Læs mere

Folkehold på Saxtrupgård i Henry Houbak s ejertid 1926 1963.

Folkehold på Saxtrupgård i Henry Houbak s ejertid 1926 1963. Folkehold på Saxtrupgård i Henry Houbak s ejertid 1926 1963. Foto 1927 Evald Hansen, karl Karen, senere gift Jensen, pige Marie og Henry Houbak Fr. Sørensen 1928-29 og 1929-30 Dagny Andersen 15/4 1/11

Læs mere

Formænd og medlemmer af sognerådene fra 1901-1950

Formænd og medlemmer af sognerådene fra 1901-1950 1 Formænd og medlemmer af sognerådene fra 1901-1950 Lars Ellgaard Sunday, August 18th, 2013 Sognerådsformænd 1/1-1901 31/12-1903 Pedersen, Lauritz Christian SR s Større del Gårdejer 1/1-1904 31/3-1909

Læs mere

SKOLEGADE. 2 Silkeborg Seminarium Kirkeskovs Realskole. Hj. Hostrupsgade.

SKOLEGADE. 2 Silkeborg Seminarium Kirkeskovs Realskole. Hj. Hostrupsgade. SKOLEGADE 2 Silkeborg Seminarium Kirkeskovs Realskole. Hj. Hostrupsgade. 1886-1928 Kristian Johansen, skoleleder og bogtrykker. - 1886-90: Kr. Johansen, skoleleder for seminarium og realskole. - 1890-94:

Læs mere

Landsmesterskab A-rækken

Landsmesterskab A-rækken A-rækken A-rækken Hold Årgang Navn Høje Taastrup GF Licens 1 2 Total Plac. I Jan 70 Svend Clausen-Beck 185 203 388 I Jan 70 Erik Høltermann 170 179 349 I Jun 84 Rene Poulsen 060664 167 135 302 I Mar 86

Læs mere

GADEFORTEGNELSE Møllegade 103 Nygade 117 Pandurosvej 142 Rådhusgade 145 Skolegade 146 Søgade 175 Søndergade 179 Søtorvet 206 Søvej 207

GADEFORTEGNELSE Møllegade 103 Nygade 117 Pandurosvej 142 Rådhusgade 145 Skolegade 146 Søgade 175 Søndergade 179 Søtorvet 206 Søvej 207 1999/2005 101 LKJ GADEFORTEGNELSE Møllegade 103 Nygade 117 Pandurosvej 142 Rådhusgade 145 Skolegade 146 Søgade 175 Søndergade 179 Søtorvet 206 Søvej 207 1999/2005 102 LKJ TYPOGRAFI. Stejlskrift henviser

Læs mere

SØNDERGADE. Ejerforhold. 1919- Johannes Lundkvist, cigarhandler. i 1946 Fru grosserer Lundkvist, enkefrue. i 1969 Jyske Bank.

SØNDERGADE. Ejerforhold. 1919- Johannes Lundkvist, cigarhandler. i 1946 Fru grosserer Lundkvist, enkefrue. i 1969 Jyske Bank. SØNDERGADE 1B Søndergade 1B og Torvet 2B sammenlægges matrikulært i 1969 under Søndergade 1B (matr.nr. 16d) i forbindelse med Jyske Banks erhvervelse af ejendommene. Bygningsændringer bliver herefter for

Læs mere

Seniortræf Trehøje 24/ Kjellerup 191,43. Møldrup 190,94 TKL 192,25. Trehøje 191,50. Ørnhøj 188,59

Seniortræf Trehøje 24/ Kjellerup 191,43. Møldrup 190,94 TKL 192,25. Trehøje 191,50. Ørnhøj 188,59 Gennemsnit: Kjellerup 191,43 Møldrup 190,94 TKL 192,25 Trehøje 191,50 Ørnhøj 188,59 Kjellerup Senior 4 K Niels Juel Jensen 197 4 K Ejner Jørgensen 196 4 K Inge Jørgensen 194 3 K Linnea Christensen 192

Læs mere

Junior hold 1 udskrevet for: Junior hold

Junior hold 1 udskrevet for: Junior hold Junior hold 11:40 26 Nørup Junior 1140 1142 1144 1146 109 110 111 112 Patrick Jensen Thomas Johansen Simon Madsen Andreas Thomsen 4221303811 4221305221 4221302509 4221304417 1 udskrevet for: Junior hold

Læs mere

Nygade Nygade 3 3ft 1975. 1981 Monti Birkelund udstykket fra 3a Sejergård (Ejler Nielsen) Thomas Juhl Wentzelsen (2009) Nygade 5 3fs 1931

Nygade Nygade 3 3ft 1975. 1981 Monti Birkelund udstykket fra 3a Sejergård (Ejler Nielsen) Thomas Juhl Wentzelsen (2009) Nygade 5 3fs 1931 Nygade Nygade 3 3ft 1975 1981 Monti Birkelund udstykket fra 3a Sejergård (Ejler Nielsen) Thomas Juhl Wentzelsen (2009) Nygade 5 3fs 1931 1931 S. Theisen, tømrermester 1958 Peter Knudsen, fhv. husmand Johanne

Læs mere

Christen Hoelgaard 1907 Niels Jensen 1885 Andreas Chr. Hoelgaard

Christen Hoelgaard 1907 Niels Jensen 1885 Andreas Chr. Hoelgaard 1 2d Barslev Anton Lyhne 1980 Henrik Vestergaard 1965 Evald Seir Knudsen 1961 Gunner Kongsgaard 1957 Harald Hoelgaard 1952 Kristine Thorgaard 1944 Anton Pedersen 1941 Niels Frederik Hoelgaard 1941 Jens

Læs mere

1999/2005 75 HOSTRUPSGADE

1999/2005 75 HOSTRUPSGADE 1999/2005 75 HOSTRUPSGADE 1 Landsretssagfører N.C.A. Nielsen. 1906-16 Flere ejere. 1916-21 O.M. Thun, postkontrollør. 1921-31 N.C.A. Nielsen, landsretssagfører. 1931- Ole Sørensen. 1907 Iflg. BBR-opl.

Læs mere

VARDE SPORTSFISKERFORENINGs bestyrelse fra 1926 til Isenkræmmer S. Graversen.

VARDE SPORTSFISKERFORENINGs bestyrelse fra 1926 til Isenkræmmer S. Graversen. VARDE SPORTSFISKERFORENINGs bestyrelse fra 1926 til 2016 09/06 1926: Formand: Hr. Sagfører H. Grønholm. Næstformand Hr. Hr. Isenkræmmer S. Graversen. Hr. Fabrikinspektør Sigurd Hansen. Hr. Postmester P.

Læs mere

Holdturnering, Finale

Holdturnering, Finale Række C2 Bane 25-26 Navne: Klub: 1: 2: 3: 4: 20'ere: Plus: Minus: Ialt: Plads: Sonja Andresen Poul Spaabæk Gunnar Pedersen Johan Andersen Grindsted FFI 6: C2p1 1: XXX XXX 16 16 0 32 40 2: XXX XXX 20 20

Læs mere

Landsmesterskab A-rækken

Landsmesterskab A-rækken A-rækken A-rækken Hold Årgang Navn Høje Taastrup GF Licens 1 2 Total Plac. I Jan 70 Svend Clausen Beck 166 162 328 I Jan 70 Erik Høltermand 125 139 264 I Jun 84 René Poulsen 060664 186 206 392 I Mar 86

Læs mere

Resultat Individuelle

Resultat Individuelle V 0 udskrevet for: Veteran individuel Side 1 Dame individuel 1 84 Anny Schlünsen Vejen 4308168984 29 45 2 113 Sandie Jensen Egtved 4221264196 19 50 2 udskrevet for: Dame individuel Side 2 Junior individuel

Læs mere

DGI Sydvest Hold Finale

DGI Sydvest Hold Finale Række C2 / C1 Bane 20-22 Oluf Pedersen Anne Mette Salven Tove Pedersen Svend Petersen Tjæreborg 7: C1p1 1: XXX XXX 20 6 12 12 1 50 76 2: XXX XXX 2 12 9 20 1 43 67-50 3 Ole Iversen Kai Lehmann Andersen

Læs mere

IC Møllerparken omplacering af gravsten i forbindelse med renovering

IC Møllerparken omplacering af gravsten i forbindelse med renovering IC Møllerparken omplacering af gravsten i forbindelse med renovering Lysegrå gruppe rødbrun gruppe violet gruppe blågrøn gruppe mørkegrå gruppe Lyserød gruppe Lysegrøn gruppe orange gruppe gul gruppe Fremtidig

Læs mere

Resultat Individuelle

Resultat Individuelle Dame individuel 1 50 Susanne Christiansen Billund 4207163484 31 43 2 29 Anny Schlünsen Vejen 4308168984 16 45 2 udskrevet for: Dame individuel Side 1 Junior individuel 1 101 Jesper Egeskov Grindsted 4103252537

Læs mere

Liste over bestyrelsesmedlemmer Alslev Forsamlingshus

Liste over bestyrelsesmedlemmer Alslev Forsamlingshus Hansen Hans Peder 1908 Formand 1908-01-29 Jepsen Jeppe H 1908 Kasserer Toftnæs Gregersen Karl 1908 Alslev Andersen Thue 1908 Alslev Hansen Lauridsen 1908 Toftnæs Hansen Hans Peder 1908 Formand 1909-02-19

Læs mere

Landsmesterskab A-rækken

Landsmesterskab A-rækken A-rækken A-rækken Hold Årgang Navn Herning GF Licens 1 2 Total Plac. I Maj 63 Aage Christiansen 157 204 361 I Maj 80 Steen Lillegaard 147 159 306 I Jun 84 Jens Vestergaard 140 167 307 I Jan 74 Per Vestergaard

Læs mere

Liste over bestyrelsesmedlemmer Alslev Boldklub 1951 til 2009

Liste over bestyrelsesmedlemmer Alslev Boldklub 1951 til 2009 Knudsen Vagn 1951 Formand 1951-06-07- Alslev Knudsen Finn 1951 Kasserer Visselbjerg Jensen- Musiker Harry 1951 Alslev Fugleberg Jens 1951 Alslev Andersen Erik 1951 Alslev Knudsen Vagn 1951 Formand 1952-06-12-Alslev

Læs mere

Indledende kampe Parturnering

Indledende kampe Parturnering C1 Pulje 1 Bane 27-28 Inger Marie Lundgren Asta Qvist Claus Andersen Jes Jacobsen Jens Gram Birgit Gram Hans Chr. Hansen Grethe Sørensen Bramming 1: XXX 20 12 20 2 52 34 18 2 Vorbasse 2: 12 XXX 6 12 0

Læs mere

Old Boy Træf Skud Flemming Thøger Pedersen

Old Boy Træf Skud Flemming Thøger Pedersen Placering Nr Navn Forenings by Total Old Boy Træf Skud 1 407 Flemming Thøger Pedersen 1004 40 40 Omskydning 15 16 2 437 Jens Ole Mathiesen 4002 40 40 Omskydning 9 12 3 321 Kim Ole Jakobsen 2418 40 42 4

Læs mere

GADEFORTEGNELSE Toldbodgade 212 Torvet 226 Tværgade 235 Vesterbrogade 247 Vestergade 249 Østergade 309

GADEFORTEGNELSE Toldbodgade 212 Torvet 226 Tværgade 235 Vesterbrogade 247 Vestergade 249 Østergade 309 1999/2005 210 LKJ GADEFORTEGNELSE Toldbodgade 212 Torvet 226 Tværgade 235 Vesterbrogade 247 Vestergade 249 Østergade 309 1999/2005 211 LKJ TYPOGRAFI. Stejlskrift henviser til oplysninger fra Kommunens

Læs mere

Chr. 8. Vej. 1998/2000/2005 13. 1967 S.S.(?)/garage/lystryk. f. ditto. [60-er]

Chr. 8. Vej. 1998/2000/2005 13. 1967 S.S.(?)/garage/lystryk. f. ditto. [60-er] 1998/2000/2005 13 1967 S.S.(?)/garage/lystryk. [60-er] Chr. 8. Vej. Chr. 8. Vej gik i 1930-erne kun til Østergade, hvor det gamle Hotel Silkeborg dannede point-de-vue for gaden. Men i forbindelse med Østergades

Læs mere

Landsudstillingen Brædstrup - Februar Bedømmelser. Klasse: 1

Landsudstillingen Brædstrup - Februar Bedømmelser. Klasse: 1 Landsudstillingen Brædstrup - Februar 2015 Bedømmelser Klasse: 1 114 115-12-0310 164/Østdjurs Søren Bo Brøbech 0,75 0,75 0,75 0,50 0,50 1,00 0,75 5,00 95,00 0,75 95,75 130 190-13-0156 190/Ikast Mark &

Læs mere

NYGADE. 1B Baggårdsbyggeri se byggekort, Nygade 14-16. 3 Slagtermester Ludvig Hertz Fabrikant Sven Børge Jensen.

NYGADE. 1B Baggårdsbyggeri se byggekort, Nygade 14-16. 3 Slagtermester Ludvig Hertz Fabrikant Sven Børge Jensen. NYGADE 1A og 1C Nygade 1A og 1C er registreret under Søndergade 14-16 i kommunens Byggesagsarkiv. 1B Baggårdsbyggeri se byggekort, Nygade 14-16. 1954 Iflg. Bygningsstamkort // opførelse af side-baghus

Læs mere

Side 1. Transskriberet af Edla Lund Hansen Side 1. Ark 1

Side 1. Transskriberet af Edla Lund Hansen Side 1. Ark 1 Side 1 Ark 1 ORTEGNELSE over de Mænd og Kvinder som ere fødte i Tidsrummet fra 15de ebruar 1883 til 15de ebruar 1885 ødsels=dat o orældrenes eller Værgens Aar 1 Mads Jensen Knudsen Søren Chr. Knudsen 16/1

Læs mere

RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR

RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR Skyttens Navn Bane 1. 2. 3. 4. 5. mel / 1 6. 7. 8. mel /2 9. 1. slut e 1. e 2. e 3. e 4 Peter Hvidbjerg 1,1 1,1 Kim Jensen 99,8 99,8 Birger Groesmeyr 99,7 99,7 Niels

Læs mere

Grimstrup sogneråd, Oversigt over

Grimstrup sogneråd, Oversigt over Grimstrup sogneråd, Oversigt over sognerådsmedlemmer 1861-1966 Medlemmerne af Sogneforstanderskaberne (fra 1867 Sogneråd) var valgt for 6 år ad gangen. En del af medlemmerne blev valgt blandt de mest bemidlede

Læs mere

Plads Score Medl.nr. Navn Præmie

Plads Score Medl.nr. Navn Præmie Topplaceringer for måned: 2016-05. Foreløbig! Præmie = Ja spilleren står til en Månedspræmie. Præmie = X En bedre præmie i måneden / Utilstrækkeligt antal præmier. 18 Huller: Damer A HCP max 29,0. Herrer

Læs mere

Transskriberet af Lene Fabritius

Transskriberet af Lene Fabritius Fra 15 de Februar 1886 til 15 de Februar 1887 Lab 1 Zacharias Petersen 04/04 1886 Fisker Janus Petersen F 2 Carl Marinus Trolle 04/04 1886 Fisker August Trolle F 3 Niels Christian Lønstrup 30/04 1886 Fisker

Læs mere

Resultater fra opstartsstævnet i Auning 19. april 2017

Resultater fra opstartsstævnet i Auning 19. april 2017 Resultater fra opstartsstævnet i Auning 19. april 2017 Herrer: Damer: 1. Anders Nielsen, Åstrup med 89 slag 2. Ole Rygaard, Uggelhuse med 89 slag 3. Egon Rosendal, Rønde med 89 slag 1. Lise Hjorth, Uggelhuse

Læs mere

Borgerlige vielser 1906-1910. Side 124. 2. november 1906 viedes: Tømrer Axel Nielsen, Mosbjerg og Axeline Kathrine Andersen, Mosbjerg

Borgerlige vielser 1906-1910. Side 124. 2. november 1906 viedes: Tømrer Axel Nielsen, Mosbjerg og Axeline Kathrine Andersen, Mosbjerg Borgerlige vielser 1906-1910 Side 124 2. november 1906 viedes: Tømrer Axel Nielsen, Mosbjerg Axeline Kathrine Andersen, Mosbjerg 21. december 1906 viedes: Ungkarl Magnus Christian Olsen, Lendum Ugift Hedevig

Læs mere

Gårdmøller i Mygdal Sogn

Gårdmøller i Mygdal Sogn Nr. Adresse/navn Matr. Nr År Mølletype m.m. Erstatningsværdi Ejer Kilde Foto af mølle 1??? 1ei odden hovedgård 1945 Vindmotor bygget 1938 1500 Anton Hansen 2 Degnbølvej 13 "Odden Mølle" 1b odden møllegård

Læs mere

Men's Section - BGK. Seneste Stableford. A - række. B - række. Skoven - Sletten, Par = 71. Sletten - Ådalen, Par = Middel stableford score 1

Men's Section - BGK. Seneste Stableford. A - række. B - række. Skoven - Sletten, Par = 71. Sletten - Ådalen, Par = Middel stableford score 1 Seneste 1 31. marts 1 1 ved start sæson: 0-16,5 for top 5: 35,8 ved start sæson: 16,6-54 for top 5: 34,2 Års Års 1021 Kjeld Andersen 10,1 1 38 12 6 1 1 4221 Allan Baun

Læs mere

Danmarks Jægerforbund Resultat hold 31-05-2015

Danmarks Jægerforbund Resultat hold 31-05-2015 Placering Nr Navn Foreningsnr Foreningsby Skydning Dame Hold Træf Skud Træf Skud 1 39 Sevel Damer 2 105 125 183 Solveig Madsen 2204 Sevel Jagtforening 38 41 185 Kristine Madsen 2204 Sevel Jagtforening

Læs mere

Regionsmesterskab 2016 Krolf

Regionsmesterskab 2016 Krolf 1 1 Grethe Laursen SMIFF Harridslev 36 34 27 97 1 K 39 39 Ellen Pedersen Gjerlev Krolf 34 35 33 102 3 K 119 119 Kathrine Uhrenholt Randers Naturmotion 31 37 34 102 2 K 8 8 Lisbeth Thorsager Gjerlev Krolf

Læs mere

Side Spalte Afsnit Linje Tekst

Side Spalte Afsnit Linje Tekst Side Spalte Afsnit Linje Tekst Forklaring 5 v 1 5 Viggos hus Dybvigvej 40 5 Morten Hansens hus Dybvigvej 51 9 Maskinfabrik Dybvigvej 45 h 3 2 Kaj Nielsens forretning Dybvigvej 41 8 h 1 4 Ejler Kulles hus

Læs mere

(efter 2004: pladsgivende placeringer)

(efter 2004: pladsgivende placeringer) Distrikt Forbund 0-0- 0- Albert Mylius Nielsen Tonny Hessel / Birthe Jespersgaard Ole Beltoft / BK af 97, Hjørring Anna Lise Hyldig Per Frederiksen Lene Høybye Karl Anton Olesen BK af 97, Hjørring Svend

Læs mere

Danmarks Jægerforbund Resultat hold 25-05-2014

Danmarks Jægerforbund Resultat hold 25-05-2014 Placering Nr Navn Foreningsnr Foreningsby Skydning Dame Hold Træf Skud Træf Skud 1 6 Sevel Dame 2 102 128 21 Kristina Christensen 2418 Sevel 37 43 23 Kristine Madsen 2409 Sevel 33 42 22 Solveig Madsen

Læs mere

200 meter riffel. Nr. Navn Tjenestested Ligg Vet 3x10

200 meter riffel. Nr. Navn Tjenestested Ligg Vet 3x10 200 meter riffel Nr. Navn Tjenestested Ligg Vet 3x Skydehold tirsdag kl. 000 1 Kim Thorsen Randers x 2 Henrik Sønderstrup Jensen Århus x 3 Dennis Sletting Århus x 4 Michael Møller-Hansen Århus x 5 Claus

Læs mere

Nr. Navne Klub. 1 runde 2 Runde 3 Runde 0 Finalerunde Finale 0 Omspil

Nr. Navne Klub. 1 runde 2 Runde 3 Runde 0 Finalerunde Finale 0 Omspil Nr. Navne Klub. 1 runde 2 Runde 3 Runde 0 Finalerunde Finale 0 Omspil 0 103 Søren Olesen Møldrup krolf 26 27 36 89 37 24 Nobby Dyrmose Randers Natur 35 30 25 90 37 37 Henning Christensen Randers Natur

Læs mere

7 Tonny Hessel Albert Mylius Nielsen

7 Tonny Hessel Albert Mylius Nielsen Distrikt Forbund 0- (efter 00: pladsgivende placeringer) Tonny Hessel Albert Mylius Nielsen 7 Tonny Hessel Albert Mylius Nielsen Aalborg BK / Aalborg BK / Ole Beltoft Sven Ingerslev BK af 97, Hjørring

Læs mere

Danmarks Jægerforbund Resultat individuelle Placering Nr Navn Foreningsnummer Forenings by Total

Danmarks Jægerforbund Resultat individuelle Placering Nr Navn Foreningsnummer Forenings by Total Dame Træf Skud 1 8 Laila Terkelsen 1053 Krogager Jagtforening 34 41 2 16 Jette Østergaard-Jensen 1052 Ansager og Omegns Jagtforening 34 42 3 153 Anja Pedersen 1061 Ølgod Jagtforening 32 40 4 5 Solveig

Læs mere

7 Tonny Hessel Albert Mylius Nielsen

7 Tonny Hessel Albert Mylius Nielsen Distrikt Forbund (efter 00: pladsgivende placeringer) 0-6 0-0- Tonny Hessel Albert Mylius Nielsen Aalborg BK / Anne Schousboe Jes Bank Leif Rasmussen Erik Hermansen Michael Mathiesen Flemming Nielsen Bente

Læs mere

Holstebro Industri- & Håndværkerforening Bestyrelsesoversigt

Holstebro Industri- & Håndværkerforening Bestyrelsesoversigt 1871-1872 M. H. Petersen Maler Clemen Toft N. Meilsøe N. H. Stochholm N. C. Petersen Carl Graversen 1872-1873 Maler Clemen Toft N. H. Stochholm N. C. Petersen Carl Graversen 1873-1874 N. C. Petersen 1874-1875

Læs mere

Sponsorflyvning 2009

Sponsorflyvning 2009 Sponsorflyvning 2009 Duenummer Erstatning Firma Plac Præmie Privat Plac Præmie Duemand Plac Præmie Hastighed 068-09-0008 Ole Nielsen 1 5000 Arne Poulsen 1 5000 1.505,70 196-09-9050 196-09-9060 Nordjysk

Læs mere

St. Championats Pokal

St. Championats Pokal St. Championats Pokal 2015 Th. & Poul Pedersen "013 Svendborg" 2014 Th. & Poul Pedersen " 013 Svendborg" 2013 Th. & Poul Pedersen " 013 Svendborg" 2012 Th. & Poul Pedersen " 013 Svendborg" 2011 Svend Kærgård

Læs mere

1 Nr: Ejer: Ring nr: 1 Pia & Kent DK 075 15 6333M 2 Bo Knudsen DK 233 15 178M 3 Jensen & Brakstad DK 068 15 167M 4 Conny Damgaard DK 075 15 7113M 5 Team NK & Viggo DK 232 15 1853M 6 Tommy Hansen DK 140

Læs mere

Danmarks Jægerforbund Resultat hold

Danmarks Jægerforbund Resultat hold Placering Nr Navn Foreningsnr Foreningsby Skydning Dame Hold Træf Skud Træf Skud 1 40 Sevel Dame 1 105 124 176 Kristina Christensen 1052 Sevel Jagtforening 36 41 174 Jonna Poulsen 1052 Sevel Jagtforening

Læs mere

Kommunemesterskaber Trehøje Flugtskydningsbane 2012

Kommunemesterskaber Trehøje Flugtskydningsbane 2012 Klasse Navn Klub duer Skud M Karsten Buur-Mouritsen Sdr. Felding jagtforening 36 43 A Niels Olsen Sdr. Felding Jagtforening 35 43 A Gustav Nielsen Sdr. Felding Jagtforening 38 42 A Jens P. Sørensen Sdr.

Læs mere

RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR

RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR Skyttens Navn Bane 1. 2. 3. 4. 5. mel / 1 6. 7. 8. mel /2 9. 1. slut e 1. e 2. e 3. e 4 Kim Jensen 12 12,3 Susanne poulsen 96,9 96,9 Stig Bjerregård 95,6 95,6 Peter skov

Læs mere

cur.no. fancier foot ring arrival time

cur.no. fancier foot ring arrival time 1 Morsø-Cup 2015 cur.no. fancier foot ring arrival time 1 Frode Hansen DK 075 15 6301M 30.07.15 09:24:33:75 2 Alex kristiansen DK 021 15 2433M 30.07.15 09:24:34:56 3 Olaf Fram DV 01164 15 94 30.07.15 09:24:34:98

Læs mere

Skydning Total Veteran Hold

Skydning Total Veteran Hold Placering Nr. Navn Foreningsnr. Foreningsby Skydning Total Veteran Hold Træf Skud Træf Skud G 24 Feldballe V 114 125 433 Bent Ingemann Hansen 3213 Feldballe Jagtforening 40 41 434 Henning Nielsen 3213

Læs mere

Landsmesterskab 2014-2015. A-rækken

Landsmesterskab 2014-2015. A-rækken A-rækken A-rækken Hold Årgang Navn Haderslev GF Licens 1 2 Total Plac. I Maj 63 Erich Sønnichsen 020341 181 144 325 I Maj 80 Torben Breinbjerg 150859 150 165 315 I Juni 71 Jon de Taeje 171 133 304 I Jan

Læs mere

Hold. Fornavn Efternavn Klasse Skydetid

Hold. Fornavn Efternavn Klasse Skydetid Hold. Fornavn Efternavn Klasse Skydetid 1. 1. Poul Mølgaard V Veteran Kl. 08:00 2. Lars Hauge JÆ Jæger Kl. 08:00 3. Peter Johansen M Mester Kl. 08:00 4. Anders Bruun M Mester Kl. 08:00 5. Per sen M Mester

Læs mere

Oversigt bestyrelsesmedlemmer i Nordjysk Lystfiskeriforening Årstal Formand Kasserer

Oversigt bestyrelsesmedlemmer i Nordjysk Lystfiskeriforening Årstal Formand Kasserer Oversigt bestyrelsesmedlemmer i Nordjysk Lystfiskeriforening Årstal Formand Kasserer Bestyrelsesmedlemmer 1917 Rodskjer Søren Kragh O.C. Jonassen Otterstrøm Svend Lauesgaard 1918 Rodskjer Søren Kragh Edelsten

Læs mere

RESULTATLISTE FOR Aalborg Skyttekreds Pistolterrænstævne 2007

RESULTATLISTE FOR Aalborg Skyttekreds Pistolterrænstævne 2007 StævneProgram 19-08-2007 23:05 De Danske Skytteforeninger DDS SP v.2.3.4 Juni 2007 RESULTATLISTE FOR Aalborg Skyttekreds Pistolterrænstævne 2007 Pistolterræn - Klasse JUN 1 05N-17450 Henrik Hjelm Hansen

Læs mere

Hermed en deltager liste for Morsø-Cup Hvis der er nogle fejl som bør rettes, så kontakt jens på Det er bedst efter kl. 20.

Hermed en deltager liste for Morsø-Cup Hvis der er nogle fejl som bør rettes, så kontakt jens på Det er bedst efter kl. 20. 1 Hermed en deltager liste for. Hvis der er nogle fejl som bør rettes, så kontakt jens på 21308483. Det er bedst efter kl. 20.00 Nr: Ejer: Ring nr: 1 Alex kristiansen DK 021 15 2403M 2 Alex kristiansen

Læs mere

Politi DM Linieløb - 27-08-2014. Viborg Politi Klasse: Damer

Politi DM Linieløb - 27-08-2014. Viborg Politi Klasse: Damer Antal deltagere: 4 Klasse: Damer Gennemsnit for vinder: 35,3 km/h Antal præmier: 4 Plac. Ryg nr. UCI kode Navn 1 DENOOOOOOOO Bettina Romer 2 2 DENOOOOOOOO Helle Sørensen 3 3 DENOOOOOOOO Rikke Guldbæk 4

Læs mere

Døstrup IF Svinget Hobro Klublotto vinderne

Døstrup IF Svinget Hobro  Klublotto vinderne Klublotto vinderne 2009 25 Rigmor Madsen 58 Lisbeth Sørensen 66 Lars Pedersen (LP) 24 Klaus Rasmussen 14 Michael Nielsen 51 Familien Pedersen 9 Jørgen Hedemand 55 Henrik Nielsen 60 Døstrup kortklub 49

Læs mere

Orionsgade. 2 1bæ Uglev Lis Tovdal Flyvholm 1987 Elværk Uglev og Omegns Elværk 1915

Orionsgade. 2 1bæ Uglev Lis Tovdal Flyvholm 1987 Elværk Uglev og Omegns Elværk 1915 Orionsgade 2 1bæ Uglev Lis Tovdal Flyvholm 1987 Elværk Uglev og Omegns Elværk 1915 3 2n Uglev Louise Stærk Gadegaard (Bojesen) 1998 Marie Pedersen 1979 Marge Kirstine Kongensgaard 1976 Niels Thomsen Kongensgaard

Læs mere

Danskemesterskaber 2010 10 og 15 m Senior og Oldboys

Danskemesterskaber 2010 10 og 15 m Senior og Oldboys Danskemesterskaber 00 0 og m Senior og Oldboys Resultatliste Dansk Skytte Union 0. og 0. marts 00 BPI UM 00-0 og m Senior og Oldboys 0m Senior 0 Carsten Klich Maribo Sys Hansen Hvidovre Peter Hansen Ballerup

Læs mere

Unionsmesterskaber og 15 meter riffel Senior og Oldboys/girls

Unionsmesterskaber og 15 meter riffel Senior og Oldboys/girls Unionsmesterskaber 2011 10 og 15 meter riffel Senior og Oldboys/girls Resultatliste Dansk Skytte Union 18. - 19. marts 2011 Særslev 1 10m luftriffel Senior 1 1 Poul Lamhauge Gundsølille 94 92 95 97 378

Læs mere

FORMDUER. Romer. Montauban. Sottobanca

FORMDUER. Romer. Montauban. Sottobanca FORMDUER Romer Blå 471 90 1,0 Henning Jørgensen 472 95 1,0 Arne Moos 473 93 1,0 Henning Jørgensen 474 91 1,0 02 Henning Jørgensen 475 92 1,0 02 Arne Moos 476 95 0,1 Henning Jørgensen 477 90 0,1 02 Peder

Læs mere

Dansk Politiidrætsforbund. Danske Politimesterskaber i. Arrangør: Skydeudvalget DPIF. Skydning. den 18. & 19. juni 2013

Dansk Politiidrætsforbund. Danske Politimesterskaber i. Arrangør: Skydeudvalget DPIF. Skydning. den 18. & 19. juni 2013 Dansk Politiidrætsforbund Danske Politimesterskaber i Skydning den 18. & 19. juni 2013 Arrangør: Skydeudvalget DPIF Kære kolleger På vegne af DPIF.s skydeudvalg glæder det mig at kunne byde velkommen til

Læs mere

Resultat Individuelle

Resultat Individuelle A-Række 1 60 Lars Pedersen Vejle 3804262627 38 41 2 108 Jens Andreasen Tørring 3912246532 38 42 3 57 Jan Madsen Vejle 3804262630 38 44 4 62 Torben Bek Kjellerup 3503272553 36 42 5 45 Peder Løhde Nielsen

Læs mere

DANMARKSMESTERSKAB 10M OG 15M VETERANER DANSK SKYTTE UNION. Resultatliste Danmarksmesterskab 2015 I BPI Skytteforening. S08c

DANMARKSMESTERSKAB 10M OG 15M VETERANER DANSK SKYTTE UNION. Resultatliste Danmarksmesterskab 2015 I BPI Skytteforening. S08c DANMARKSMESTERSKAB 10M OG 15M VETERANER 2015 Resultatliste Danmarksmesterskab 2015 I BPI Skytteforening DANSK SKYTTE UNION 1 10m Oldboys 1 Knud Møller ÅRK 105,4 105,1 106,1 104,0 420,6 36x 2 Janus Haahr

Læs mere

Placering Nr Navn Foreningsnummer Forenings by Total

Placering Nr Navn Foreningsnummer Forenings by Total Dame 1 153 Lonnie Hirtz Nielsen 1062 334 2 157 Heidi Dissing 1072 321 3 156 Lisbeth Teglgård 1052 297 4 155 Jette Petersen 1023 271 5 154 Karen Barfod 1053 228 6 107 Sonja Nielsen 1052 226 7 106 Lise Pedersen

Læs mere

Foreningspokaler gennem tiderne. Havørredpokalen

Foreningspokaler gennem tiderne. Havørredpokalen Revideret den 15. Marts 2016 Foreningspokaler gennem tiderne Gennem tiderne er der fanget mange store og fine fisk i vores fiskevand. Hvert år uddeles der pokal for største registrerede havørred, laks,

Læs mere

Ajkevej Aikevej 5 6d 10c 10e Aikevej 7 3d 1868

Ajkevej Aikevej 5 6d 10c 10e Aikevej 7 3d 1868 Ajkevej Aikevej 5 6d 10c 10e 1946 1946 Magnus Kristensen, husmand 1967 Henning Kristensen, maskinarbejder Asta M. Kristensen 1981 Henning Kristensen (2009) Denne ejendom blev oprettet i 1946, da Magnus

Læs mere

Ørnehøj Herreklub A-gruppen 28. juli 2016 Se dine slag på de enkelte huller på side 4

Ørnehøj Herreklub A-gruppen 28. juli 2016 Se dine slag på de enkelte huller på side 4 Ørnehøj Herreklub A-gruppen 28. juli 2016 Se dine slag på de enkelte huller på side 4 Placering Total Navn Nr. Score Nr. Score Nr. Score Nr. Score 1 99-1007 Morten Bech 1 89,7 6 29,9 3 29,9 10 29,9 2 99-1567

Læs mere

Kursusnummer 1122 Kursusnavn ERFA Gaffeltruck konferencen 2013. Leif M. Larsen, Gitte Hansen, Torben Morel. Samlet deltagerantal på kurset: 121

Kursusnummer 1122 Kursusnavn ERFA Gaffeltruck konferencen 2013. Leif M. Larsen, Gitte Hansen, Torben Morel. Samlet deltagerantal på kurset: 121 Kursusnummer 1122 Kursusnavn ERFA Gaffeltruck konferencen 2013 Afholdelsessted Hotel Faaborg Fjord Startdato 15/08-13 Slutdato 16/08-13 Mødetid Kursusleder AMUkursus Fuldt booket Leif M. Larsen, Gitte

Læs mere

Vvs-branchens Faglæreruddannelse

Vvs-branchens Faglæreruddannelse Arrangement Overnatning den 24. juni 2013 Starttidspunkt tirsdag 25-06-2013 00:00 Sluttidspunkt onsdag 26-06-2013 00:00 Mathies Sørensen Henrik Bertelsen Pernille M. Christensen Niels Tim Brøndel Bent-Ole

Læs mere

Resultatliste DPM 15 meter skydning Den 24. Og 25. Februar 2009 Skytternes Hus i Århus

Resultatliste DPM 15 meter skydning Den 24. Og 25. Februar 2009 Skytternes Hus i Århus Resultatliste DPM 15 meter skydning Den 24. Og 25. Februar 2009 Skytternes Hus i Århus 15 m STANDARDPISTOL ÅBEN 1 Ricky Winther Billund 97 92 94 283 2 Steffen Andreasen Viborg 92 92 92 276 3 N.P. Bro Viborg

Læs mere

Åhavevej (opr. Lindevej og Birkevej m.v.) 1998/2000/2005 80

Åhavevej (opr. Lindevej og Birkevej m.v.) 1998/2000/2005 80 1998/2000/2005 80 9B 9C Kioskbygningen, Indelukket. 1932 Edv. Jensen/"Kiosk i Indelukket", dvs. kiosk- og toiletbygn./lystryk samt opmålingstegn. v. K. Lisberg. f. Silkeborg kommune. 1950/51 Bygningsinsp.s

Læs mere

vinterturnering cal 22,

vinterturnering cal 22, vinterturnering cal 22, 215-16 Individuel V1H1 - voksen 1 hand - 1 ( klasse 1 ) 16916 Rune Knudsen St. Restrup 283 286 288 857 3579 Allan Borg Års 284 286 287 857 16491 Peter Holmegaard Ålborg 288 278

Læs mere

RESULTATLISTE DDS midt 15 meter pistol stævne 2 runde 2011-2012

RESULTATLISTE DDS midt 15 meter pistol stævne 2 runde 2011-2012 Side 1 af 8 01-12-2011 07:44:33 - DDS SP v.3.11.11.8 RESULTATLISTE DDS midt 15 meter pistol stævne 2 runde 2011-2012 Holdkonkurrence: 15 meter call 22 1 Aulum Skytteforening 31309 Keld Jeppesen Klasse:

Læs mere

,76 Ralph Køster,, Helsingør Firma Idræt ,93 Jan Dahl,, FKBU ,67 Erik Pedersen,, FKS-Odense

,76 Ralph Køster,, Helsingør Firma Idræt ,93 Jan Dahl,, FKBU ,67 Erik Pedersen,, FKS-Odense Herre M pulje 1 1 4 4 1750 83 21,08 Kim Jensen,, FFFIF 2 2 2 1354 83 16,31 Henrik Sørensen,, FKBU Herre A pulje 1 1 4 4 1184 77 15,38 Regner Sørensen,, Nykøbing Falster Firmasport 2 3 3 1170 67 17,46 Preben

Læs mere

RESULTATLISTE Næstveds 15m luftstævne 2011

RESULTATLISTE Næstveds 15m luftstævne 2011 30-10-2011 14:09:29 - DDS SP v.3.11.10.2 RESULTATLISTE Næstveds 15m luftstævne 2011 Luftgevær, 15m. - Mesterskab BK1 1 87091 Tanja R. Wriedt 14-006 Næstved Skytteforening 200/11 198/09 398/20 2 88697 Kasper

Læs mere