Vil du klage over politiet?

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vil du klage over politiet?"

Transkript

1 Vil du klage over politiet?

2 Den Uafhængige Politiklagemyndighed

3 Den Uafhængige Politiklagemyndighed (Politiklagemyndigheden) er en selvstændig myndighed, der hverken hører under politiet eller anklagemyndigheden. Du kan klage over politiet til Politiklagemyndigheden, hvis du mener, at politiets optræden kan kritiseres. F. eks. hvis politiet efter din mening har talt uhøfligt eller optrådt ukorrekt, har været for hårdhændet under en anholdelse, har misbrugt sin myndighed. Klagen kan dreje sig om en episode, du selv har været involveret i. Men det kan også være en episode, du har været tilskuer til, eller du kan klage på vegne af en anden. Mener du, at politiet har begået strafbart forhold som led i tjenesten, kan du anmelde det til Politiklagemyndigheden. Det koster ikke noget at klage over eller anmelde politiet.

4 Hvem behandler din klage/ anmeldelse?

5 Klager du over politiets adfærd, er det Politiklagemyndigheden, der undersøger og træffer afgørelse vedrørende klagen. Anmeldelse om strafbart forhold efterforskes af Politiklagemyndigheden. Det er således Politiklagemyndigheden, der afgør, om en klage f.eks. skal ende med kritik af politiet. Politiklagemyndighedens afgørelser i klagesager er endelige. Der kan derfor ikke klages over myndighedens afgørelser. Ønsker du at anmelde politiet for strafbart forhold, er det Politiklagemyndigheden, der efterforsker sagen. Når sagen er færdigefterforsket, sender Politiklagemyndigheden sagen til statsadvokaten, der afgør, om der skal rejses tiltale. Hvis du ikke er tilfreds med statsadvokatens afgørelse, f.eks. hvis statsadvokaten ikke mener, at der er grundlag for at rejse tiltale mod politiet, kan du klage over afgørelsen til Rigsadvokaten. På samme måde kan Politiklagemyndigheden klage over statsadvokatens afgørelse. Politiet skal både i sager vedrørende en adfærdsklage og i sager vedrørende anmeldelse om strafbart forhold stille det materiale og de oplysninger til rådighed, som Politiklagemyndigheden anmoder om, til belysning af sagen.

6 Sådan klager du/ indgiver anmeldelse

7 Du kan klage og indgive anmeldelse direkte til Politiklagemyndigheden. Du kan finde adresse, telefonnummer m.v. på myndighedens hjemmeside. Hvis du i stedet indgiver din klage til politiet eller statsadvokaten, vil klagen straks blive sendt videre til Politiklagemyndigheden. Vær opmærksom på, at du skal klage, før der er gået 6 måneder efter den episode, som du ønsker at klage over. I de fleste tilfælde, vil en skriftlig formuleret klage give det bedste grundlag for at behandle sagen, men du kan også klage mundtligt, eventuelt telefonisk. Vælger du at klage skriftligt, bør du beskrive, hvem du klager over, og hvad der er foregået i situationen. Situationen bør beskrives så præcist som muligt, herunder hvem det er, du vil klage over og gerne med angivelse af navn og adresse m.v. på eventuelle vidner. Du kan eventuelt kontakte Politiklagemyndigheden og få nærmere vejledning, før du skriver din klage. Også anmeldelser af strafbare forhold begået af politiet kan ske til Politiklagemyndigheden. Her er der som udgangspunkt ingen tidsfrister, men det er vigtigt, at en anmeldelse indgives så hurtigt som muligt.

8 Når du har klaget

9 Når Politiklagemyndigheden har modtaget din klage, sendes en kopi af klagen til den polititjenestemand, som du ønsker at klage over. Han/hun skal have mulighed for at udtale sig om klagen. Hvis du har indgivet din klage til politiet, kan sagen eventuelt afgøres som en såkaldt notitsklagesag. Det betyder, at klagen afsluttes med, at du får en samtale med en overordnet polititjenestemand om sagen. Samtalen kan f.eks. munde ud i en beklagelse af det, der er sket, og at forholdet vil blive påtalt over for den person, du har klaget over. Samtalen skal gennemføres hurtigst muligt, efter du har klaget. Notitssagsbehandling kan kun ske, hvis du er indforstået med det. Hvis det som led i en notitssagsbehandling skønnes nødvendigt at indhente en udtalelse fra den politimand, som klagen vedrører, kan der ikke efterfølgende pålægges den pågældende disciplinæransvar for det forhold, udtalelsen angår. Hvis en klage er indgivet direkte til Politiklagemyndigheden, kan myndigheden sende klagen til politiet for at forsøge at få den afgjort ved notitssagsbehandling. Også i dette tilfælde kan notitssagsbehandling alene ske, hvis du er indforstået med det. Hvis ikke sagen bliver afsluttet med notitssagsbehandling, vil du muligvis blive indkaldt til et møde hos

10 Politiklagemyndigheden for at uddybe din klage. Du har ikke pligt til at møde op hos Politiklagemyndigheden, ligesom du ikke har pligt til at besvare spørgsmålene. Du kan eventuelt besvare Politiklagemyndighedens spørgsmål telefonisk. Hvis du ikke ønsker at komme med oplysninger om den episode, der ligger til grund for din klage, må du forvente, at sagen vil blive afgjort på baggrund af det materiale, Politiklagemyndigheden i øvrigt har modtaget om sagen. I nogle sager vil forklaringerne skulle afgives i retten foran en dommer. I retten vil du have pligt til at afgive forklaring. I visse tilfælde kan du få tilbudt gratis advokathjælp, fra en beskikket advokat. Det er retten, der bestemmer, om du kan få beskikket en advokat. Politiklagemyndigheden vil orientere dig om de muligheder, du har.

11 Er du i tvivl, om du vil klage eller indgive en anmeldelse?

12 Hvis du er tvivl, om du vil klage eller indgive en anmeldelse, kan du eventuelt søge vejledning hos Politiklagemyndigheden. En sådan henvendelse til en medarbejder hos Politiklagemyndigheden betyder ikke, at du automatisk sætter en klagesag i gang. Du kan også rette henvendelse til politidirektøren eller en anden fra ledelsen i den politikreds, hvor du mener, at politiet har optrådt ukorrekt. Sagen kan så eventuel afgøres som notitsklagesag, hvis du som ovenfor beskrevet er indforstået med det. Politidirektøren skal under alle omstændigheder indberette din klage til Politiklagemyndigheden. Hvis Politiklagemyndigheden mener, at din klage bør undersøges nærmere, bliver der sat en undersøgelse i gang på samme måde, som hvis du selv havde henvendt dig til Politiklagemyndigheden. Selv om du vælger at henvende dig til politidirektøren, er du ikke afskåret fra også at klage til Politiklagemyndigheden. Hvis du er i tvivl om du vil indgive en anmeldelse, kan du også søge vejledning hos Politiklagemyndigheden.

13 Andre klagemuligheder

14 Politiet og anklagemyndigheden træffer mange forskellige afgørelser som led i deres arbejde. Det er forskelligt fra sag til sag og fra afgørelse til afgørelse, hvem du kan klage til. Derfor er det en god ide, at du, hvis du er i tvivl, kontakter Politiklagemyndigheden, politidirektøren eller statsadvokaten. Du vil, uanset hvor du henvender dig, blive vejledt om, hvordan du kan gå videre med din klage. Adresser Den Uafhængige Politiklagemyndighed Banegårdspladsen 1A, 1. sal 8000 Aarhus C telefon Statsadvokaten se adressen på alle landets statsadvokater på Politidirektøren se adressen på alle landets politikredse på

Har du været udsat for en forbrydelse?

Har du været udsat for en forbrydelse? Har du været udsat for en forbrydelse? Denne pjece indeholder råd og vejledning til dig En straffesags forløb Når politiet f.eks. ved en anmeldelse har fået kendskab til, at der er begået en forbrydelse,

Læs mere

Vejledning om udfyldning af svarskriftsblanketten til småsager

Vejledning om udfyldning af svarskriftsblanketten til småsager Side 1 af 5 Vejledning om udfyldning af svarskriftsblanketten til småsager Du kan bruge denne blanket, hvis du er blevet sagsøgt, og sagen er omfattet af reglerne om mindre krav (småsager). Småsager er

Læs mere

RÅD OG VEJLEDNING. Til dig, der er udsat for forfølgelse, chikane eller stalking

RÅD OG VEJLEDNING. Til dig, der er udsat for forfølgelse, chikane eller stalking RÅD OG VEJLEDNING Til dig, der er udsat for forfølgelse, chikane eller stalking Indhold Denne pjece indeholder råd og vejledning til dig, som er udsat for forfølgelse, chikane eller stalking*. Det kan

Læs mere

Landsforeningen af Forsvarsadvokater. Jeg er varetægtsfængslet - hvad sker der nu?

Landsforeningen af Forsvarsadvokater. Jeg er varetægtsfængslet - hvad sker der nu? Landsforeningen af Forsvarsadvokater Jeg er varetægtsfængslet - hvad sker der nu? 1 Du er blevet fængslet. Det betyder ikke, at du er skyldig. Du har ret til en forsvarer. Din forsvarer skal alene tage

Læs mere

Betænkning om behandling af klager over politiet. Betænkning nr. 1507

Betænkning om behandling af klager over politiet. Betænkning nr. 1507 Betænkning om behandling af klager over politiet Betænkning nr. 1507 BETÆNKNING OM BEHANDLING AF KLAGER OVER POLITIET Afgivet af et udvalg under Justitsministeriet Betænkning nr. 1507 København 2009 Betænkning

Læs mere

God behandling i det offentlige

God behandling i det offentlige Indledning Større kvalitet i den offentlige forvaltning God behandling i det offentlige - om god forvaltningsskik i stat og kommune I disse år er de offentlige ydelser og den offentlige sagsbehandling

Læs mere

ENLIG ELLER SAMLEVENDE?

ENLIG ELLER SAMLEVENDE? ENLIG ELLER SAMLEVENDE? Vejledning til enlige forsørgere, der modtager børnetilskud eller økonomisk fripladstilskud HVAD VIL DET SIGE AT VÆRE ENLIG SOM MOD- TAGER AF BØRNETILSKUD ELLER ØKONOMISK FRIPLADSTILSKUD?

Læs mere

Når dit barns sag skal behandles i Børn- og Ungeudvalget

Når dit barns sag skal behandles i Børn- og Ungeudvalget Denne folder er lavet til forældre med forældremyndigheden, der skal have deres barns sag behandlet i Børn- og Ungeudvalget. Folderen informerer om, hvad der konkret sker under og efter behandlingen, hvilke

Læs mere

I tilfælde af et seksuelt overgreb...

I tilfælde af et seksuelt overgreb... I tilfælde af et seksuelt overgreb... Seksuelle overgreb forekommer alle vegne i samfundet. Som vi har set i de senere år, forekommer de også i Den katolske Kirke. De er også forekommet i vort eget bispedømme

Læs mere

til ulovlig praksis! Brug din ytringsfrihed

til ulovlig praksis! Brug din ytringsfrihed Sig nej 1 Brug din ytringsfrihed Kommunernes økonomi er under lup som aldrig før, og vi har set spareplaner, som ifølge juridiske eksperter er på kant med loven, fordi der formuleres så konkrete mål for

Læs mere

Rigsadvokatens. beretning 2007. Behandling af klager over politiet

Rigsadvokatens. beretning 2007. Behandling af klager over politiet Rigsadvokatens beretning 2007 Behandling af klager over politiet Rigsadvokatens beretning 2007 Behandling af klager over politiet Rigsadvokatens beretning 2007 Behandling af klager over politiet Publikationen

Læs mere

Procedure ved elevklager over undervisningen

Procedure ved elevklager over undervisningen Procedure ved elevklager over undervisningen Søren Hindsholm 19. marts 2014 Indhold 1 Indledning 1 2 Den korte version 2 3 Den lange version 2 3.1 Rektors tilsyn og ansvar...................... 3 3.2 Når

Læs mere

Skolers pligt til at give en orientering om barnets forhold til en forælder, der ikke har del i forældremyndigheden

Skolers pligt til at give en orientering om barnets forhold til en forælder, der ikke har del i forældremyndigheden Skolers pligt til at give en orientering om barnets forhold til en forælder, der ikke har del i forældremyndigheden Udgivet af: Social-, Børne- og Integrationsministeriet Januar 2014 KOLOFON Af Social-,

Læs mere

Udveksling af oplysninger mellem kommuner, politiet og anklagemyndigheden samt i børnehuse. oktober 2013

Udveksling af oplysninger mellem kommuner, politiet og anklagemyndigheden samt i børnehuse. oktober 2013 1 Udveksling af oplysninger mellem kommuner, politiet og anklagemyndigheden samt i børnehuse oktober 2013 Udveksling af oplysninger mellem kommuner, politiet og anklagemyndigheden samt i børnehuse Kapitel

Læs mere

Hvis du får en klage. Vejledning til læger der involveres i klagesager eller tilsynssager

Hvis du får en klage. Vejledning til læger der involveres i klagesager eller tilsynssager Hvis du får en klage Vejledning til læger der involveres i klagesager eller tilsynssager Lægeforeningens Lægeansvarsudvalg 2013 Indhold Side Alle kan risikere en klage- eller tilsynssag 3 Lægeansvarsudvalgets

Læs mere

Sådan klager du over ulovlig praksis

Sådan klager du over ulovlig praksis Sådan klager du over ulovlig praksis - hvilke muligheder har du? Hvis man som socialrådgiver bliver direkte eller indirekte pålagt at arbejde i modstrid med loven eller på kanten af denne, vil det være

Læs mere

Med barnet i centrum. Med barnet i centrum

Med barnet i centrum. Med barnet i centrum Med barnet i centrum Pjece om forældremyndighed, barnets bopæl, samvær, barnets rettigheder, børnesagkyndig rådgivning, konfliktmægling og parrådgivning Med barnet i centrum Pjece om forældremyndighed,

Læs mere

Informationspakke om Danskprøve A1 og Danskprøve A2

Informationspakke om Danskprøve A1 og Danskprøve A2 Informationspakke om Danskprøve A1 og Danskprøve A2 Til ægtefællesammenførte i Danmark Hvad indeholder informationspakken? Informationspakken om Danskprøve A1 og Danskprøve A2 er udarbejdet til ægtefællesammenførte

Læs mere

KLAGESKEMA Til brug for klager over energimærker udført af certificerede firmaer

KLAGESKEMA Til brug for klager over energimærker udført af certificerede firmaer KLAGESKEMA Til brug for klager over energimærker udført af certificerede firmaer Dette skema benyttes ved klager, som har været behandlet af det certificerede firma. Vejledning: Klageskemaet udfyldes,

Læs mere

Hvad må du sige? Udveksling af fortrolige oplysninger i forebyggende tværfagligt samarbejde om børn og unge

Hvad må du sige? Udveksling af fortrolige oplysninger i forebyggende tværfagligt samarbejde om børn og unge Hvad må du sige? Udveksling af fortrolige oplysninger i forebyggende tværfagligt samarbejde om børn og unge Hvad må du sige? September 2005 Socialministeriet J.nr. 32-15 Layout og sats: paprika Fotograf:

Læs mere

Dine rettigheder som patient

Dine rettigheder som patient Dine rettigheder som patient Vi er til for dig På Region Sjællands sygehuse er patienterne i fokus. Vi lægger stor vægt på at informere og vejlede dig om din sygdom og behandling i et klart og forståeligt

Læs mere

Det har du ret til. til forældre, hvis barn skal anbringes eller er anbragt

Det har du ret til. til forældre, hvis barn skal anbringes eller er anbragt Det har du ret til til forældre, hvis barn skal anbringes eller er anbragt 2 Til forældre Dit barn er anbragt eller skal anbringes Det er dit barn, det handler om Serviceloven beskriver reglerne for anbringelser

Læs mere

Ansøgning om forlængelse af tidsbegrænset opholdstilladelse til personer, som har opholdstilladelse i Danmark på andet

Ansøgning om forlængelse af tidsbegrænset opholdstilladelse til personer, som har opholdstilladelse i Danmark på andet Ansøgningsskema SG4_da_141014 Ansøgning om forlængelse af tidsbegrænset opholdstilladelse til personer, som har opholdstilladelse i Danmark på andet grundlag end familiesammenføring, studie, erhverv eller

Læs mere

Sådan klager du til Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol

Sådan klager du til Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol Sådan klager du til Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol Justitsministeriet 2007 Sådan klager du til Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol Justitsministeriet 2007 Sådan klager du til Den Europæiske

Læs mere

Ansøgning om familiesammenføring for et barn (søger ikke samtidig med forælder)

Ansøgning om familiesammenføring for et barn (søger ikke samtidig med forælder) Ansøgningspakke FA7_da_020315 Ansøgning om familiesammenføring for et barn (søger ikke samtidig med forælder) Hvad bruges denne ansøgningspakke til? Denne ansøgningspakke bruges til at søge om opholdstilladelse

Læs mere

Den Uafhængige Politiklagemyndigheds bidrag til at opretholde og styrke borgernes tillid til politiet er, i sandhedens tjeneste, fortsat at leve op

Den Uafhængige Politiklagemyndigheds bidrag til at opretholde og styrke borgernes tillid til politiet er, i sandhedens tjeneste, fortsat at leve op Årsberetning 2013 Den Uafhængige Politiklagemyndigheds bidrag til at opretholde og styrke borgernes tillid til politiet er, i sandhedens tjeneste, fortsat at leve op til kravene om uafhængighed, grundighed

Læs mere

Når dit job er i fare

Når dit job er i fare Når dit job er i fare Tjenestemænd Danmarks Lærerforening Telefontavle Danmarks Lærerforening 33 69 63 00 Lokalkreds Du kan komme i den situation, at din arbejdsgiver ikke er tilfreds med dig. Måske er

Læs mere

klumme Vejledning til domsmænd og nævninger VEJLEDNING TIL DOMSMÆND OG NÆVNINGER

klumme Vejledning til domsmænd og nævninger VEJLEDNING TIL DOMSMÆND OG NÆVNINGER klumme Vejledning til domsmænd og nævninger VEJLEDNING TIL DOMSMÆND OG NÆVNINGER 1 Juni 2011 Domstolsstyrelsen Grafisk design og produktion: Rumfang.dk Tryk: Rosendahls Schultz Grafisk Oplag: 12.800 stk.

Læs mere

TAVSHEDSPLIGT OG VIDEREGIVELSE AF OPLYSNINGER

TAVSHEDSPLIGT OG VIDEREGIVELSE AF OPLYSNINGER TAVSHEDSPLIGT OG VIDEREGIVELSE AF OPLYSNINGER Reglerne om tavshedspligt og videregivelse af fortrolige oplysninger har stor praktisk betydning, da vi som medarbejdere i kommunen behandler mange personfølsomme

Læs mere

Vejledning om behandling af almindelige fogedsager

Vejledning om behandling af almindelige fogedsager Vejledning om behandling af almindelige fogedsager Denne vejledning omfatter de almindelige fogedsager. Vejledningen er udarbejdet af fogedretterne på baggrund af drøftelser på møder, hvor advokater og

Læs mere