"Abonnement" er en enkeltstående eller løbende serviceydelse, som brugeren har valgt at indgå aftale med Mybanker.dk om.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download ""Abonnement" er en enkeltstående eller løbende serviceydelse, som brugeren har valgt at indgå aftale med Mybanker.dk om."

Transkript

1 Mybanker.dk s forretningsbetingelser Hvem står bag Mybanker.dk/Kontakt Mybanker.dk A/S Amaliegade København K CVR-nr Tlf: Telefax: Web: Kontaktoplysningerne fremgår også af Kontakt øverst på Hvem ejer Mybanker.dk Selskabet er et 100% ejet datterselskab af Mybanker Group A/S Amaliegade København K CVR-nr Tlf: Web: Definitioner Ved Mybanker.dk forstås Mybanker.dk A/S. Bruger er enhver, der benytter sig af enten som gratis bruger eller som abonnent. "Abonnement" er en enkeltstående eller løbende serviceydelse, som brugeren har valgt at indgå aftale med Mybanker.dk om. 1. Generelt Disse forretningsbetingelser beskriver forhold vedrørende brug af og købsbetingelser for et abonnement på Mybanker.dk. Mybanker.dk s regler for brug af personoplysninger fremgår af Mybanker.dk s persondatapolitik. Læs venligst disse forretningsbetingelser omhyggeligt. Når en Bruger benytter og/eller køber abonnement på Mybanker.dk, anses Brugeren for at have læst og accepteret Mybanker.dk s forretningsbetingelser og persondatapolitik. Vælger Brugeren at tegne abonnement på Mybanker.dk, kan Mybanker.dk sende Brugeren en opfølgnings- et par dage, før abonnementet udløber for at gøre opmærksom på, at aftaleperioden udløber. Hvis der er indgået en abonnementsaftale, gælder forretningsbetingelserne i abonnementsperioden. Der kan dog godt ske en ændring af forretningsbetingelserne i abonnementsperioden, hvis ændringerne ikke er til ugunst for Brugeren, f.eks. ved ændring af Mybanker.dk s telefonnr. For anvendelse af andre serviceydelser på for hvilke der ikke skal tegnes abonnement, gælder de til enhver tid gældende forretningsbetingelser. De til enhver tid gældende forretningsbetingelser kan ses på 1

2 1.1 Hvad tilbyder Mybanker.dk Mybanker.dk er formidler af uvildig information af/om priser, der gælder for forbrugere i en række pengeinstitutter, finansieringsselskaber og realkreditinstitutter. En række af disse selskaber giver også mulighed for via at en Bruger kan indhente tilbud på ind- og udlån. Mybanker.dk giver også adgang til en række gratisberegninger og gratisinformation. Der kan også tegnes abonnement på en række af Mybanker.dk s serviceydelser. Mybanker.dk stiller gratis information til rådighed på og i nyhedsmails. Dette må på ingen måde sidestilles med juridisk rådgivning, som kun kan gives af advokater. Mybanker.dk er ikke en autoritativ retskilde, og evt. fortolkninger af lovbestemmelser m.v. kan være udtryk for Mybanker.dk s subjektive holdning. Oplysningerne formidlet via er under stadig forandring og kan uden varsel ændres. Mybanker.dk har valgt en række standardforudsætninger for valg af ind- og udlån. Dette så en Bruger kan sammenligne de viste produkter med hinanden. Hvis Brugerens forudsætninger afviger fra Mybanker.dk's standardforudsætninger, så kan det være, at Brugeren kan opnå andre priser hos det respektive pengeinstitut, finansieringsselskab eller realkreditinstitut. Hvis et vist produkt på Mybanker.dk s lister afviger fra Mybanker.dk s standardforudsætninger, vises produktets særlige vilkår (f.eks. garant, aktionær, ung o.lign., særlige opsigelsesvilkår og lign.) på Mybanker.dk s lister. Mybanker.dk er berettiget når som helst at ændre på forudsætningerne for de viste priser på Mybanker.dk kan ikke garantere, at Brugeren opnår de oplyste rentesatser, gebyrsatser mv. på Mybanker.dk s sammenligningslister, idet det er op til det enkelte pengeinstitut, finansieringsselskab og realkreditinstitut at give Brugeren et endeligt tilbud Hvor ofte sker der opdatering af renter og gebyrer på Mybanker.dk s til enhver tid gældende regelsæt herfor findes på 1.3. Reklamationsfrist for et abonnement Et abonnement hos Mybanker.dk er en serviceydelse, og der er ikke fastsat regler vedrørende en Brugers beføjelser, hvis abonnementet ikke lever op til det, der er aftalt. Mener Brugeren, at abonnementet er mangelfuldt i forhold til det aftalte, herunder Mybanker.dk s forretningsbetingelser og persondatapolitik, bedes Brugeren kontakte Mybanker.dk, som vil forsøge på bedst mulig måde at afhjælpe manglen. Kontaktdata fremgår af Hvem står bag Mybanker.dk/Kontakt Klager Mybanker.dk gør sig store anstrengelser for at sikre, at informationer, der videregives fra webstedet er så korrekte som muligt, og at materielle fejl eller forglemmelser ikke opstår. Alle Brugere opfordres til at fremkomme med kommentarer og gode råd, der kan forbedre det informationsflow, som er en nødvendig del af Kontaktdata fremgår af Hvem står bag Mybanker.dk/Kontakt. Hvis Brugeren har tegnet et abonnement, og ikke er tilfreds hermed, kan Brugeren kontakte Mybanker.dk. Kontaktdata fremgår af Hvem står bag Mybanker.dk/Kontakt 1.5. Priser for et abonnement Den til en hver tid gældende pris for et abonnement oplyses på 1.6. Sprog findes på dansk. Abonnementsaftaler indgås på dansk. Mybanker.dk besvarer henvendelser fra en Bruger på dansk. 2

3 1.7. Ikke tilladt brug Brugeren må under ingen omstændigheder anvende oplysninger via Mybanker.dk s nyhedsmails samt herunder et abonnement på en sådan måde, der efter gældende lovgivning er strafbart Tilbud på ind- og udlån o.lign. Mybanker.dk er ikke involveret som part, når/hvis en Bruger vælger at blive kunde hos et af de pengeinstitutter, finansieringsselskaber, realkreditinstitutter og andre virksomheder, som Brugeren kan finde oplysning om på og i Mybanker.dk s nyhedsmails. Mybanker.dk kan således ikke stilles til ansvar for tab som følge af førnævnte selskabers evt. manglende evne til at opfylde en aftale, f.eks. et pengeinstituts manglende evne til at tilbagebetale foretagne indskud Betaling for et abonnement Brugerens betaling for et abonnement til Mybanker.dk kan kun ske ved brug af betalingskort. Hvilke korttyper, der kan betales med, fremgår af Alle betalinger sker via Siminn Danmark A/S betalingsgateway, der er godkendt og certificeret af PBS. Betalingsgatewayen sker via en såkaldt krypteret SSL (Secure Socket Layer) forbindelse, så andre ikke kan opsnappe og misbruge informationer om Brugerens betalingskort. SSL-løsningen omfatter bl.a. kryptering af overførsler, kryptering af lagrende informationer, en omfattende systematisk test, virusbeskyttelse og anvendelse af krypteringscertifikat. Det er kun Brugeren og PBS, der har kendskab til oplysningerne på Brugerens betalingskort. Idet betalingen sker gennem PBS, har Mybanker.dk IKKE adgang til information om Brugerens betalingskort Abonnement - levering og fortrydelsesret Brugeren kan fortryde sin bestilling af et abonnement, inden Brugeren har bekræftet bestillingen, og PBS har godkendt Brugerens betaling med Brugerens betalingskort. Brugeren har således ikke forpligtet sig til noget, før Brugeren har bekræftet bestillingen. Først når Brugeren har bekræftet sin bestilling, og PBS har godkendt Brugerens betaling, anses leveringen for at have fundet sted. Når Brugeren har trykket på Accepter på betalingssiden, så accepterer/samtykker Brugeren i, at betalingen kan gennemføres med det valgte betalingskort, og at der herefter ikke er nogen fortrydelsesfrist. Er Brugeren forbruger, fraskriver Brugeren sig således, at den i forbrugeraftaleloven nævnte fortrydelsesret på 14 dage ophører i det øjeblik, Brugeren har købt et abonnement på Mybanker.dk. Når PBS har godkendt Brugerens betaling, har Brugeren straks adgang herefter til at kunne bruge de serviceydelser, der er omfattet af abonnementet. Naturligvis er der 100% fortrydelsesret, hvis en anden end Brugeren har misbrugt Brugerens betalingskort i forbindelse med betalingen Abonnement - ordrebekræftelse/kvittering Når Brugeren har bestilt et abonnement, og Brugerens betaling er godkendt af PBS, så modtager Brugeren en kvittering pr. . Sammen med kvitteringen modtager Brugeren også Mybanker.dk s forretningsbetingelser og persondatapolitik Tidsbegrænset abonnement Ethvert abonnement på er tidsbegrænset, og udløber automatisk. Der betales forud for den aftalte periode Brugerens opsigelse af et abonnement Hvis Brugeren opsiger sit abonnement inden udløbsperioden, ydes ingen refusion af abonnementsbetalingen for den periode, der måtte være tilbage af abonnementsperioden. 3

4 Opsigelsen skal ske til Mybanker.dk. Kontaktdata fremgår af Hvem står bag Mybanker.dk/Kontakt Legitimation Mybanker.dk gør opmærksom på, at et pengeinstitut vil kræve legitimation i forbindelse med et nyt kundeforhold i et pengeinstitut, finansieringsselskab og realkreditinstitut. Pengeinstituttet, finansieringsselskabet og realkreditinstituttet vil selv meddele Brugeren om evt. hvilke legitimationsoplysninger, pengeinstituttet, finansieringsselskabet og realkreditinstituttet ønsker tilsendt/leveret. Mybanker.dk kan ikke gøres ansvarlig for manglende eller mangelfuld legitimation Erstatningsansvar Mybanker.dk kan aldrig blive erstatningsansvarlig for direkte eller indirekte tab en Bruger måtte lide, herunder, men ikke begrænset til, tabt avance, driftstab, produktionstab, tab som følge af, at en service ikke kan benyttes som forudsat, tab som følge af, at en aftale med tredjemand falder bort eller misligholdes samt lignende tabsgivende episoder. Mybanker.dk er ikke ansvarlig for fejl, nedbrud eller forstyrrelser i udstyr og programmer, der kan henføres til teleoperatører, producenter eller serviceudbydere. Mybanker.dk er heller ikke ansvarlig for fejl, nedbrud eller andre driftsforstyrrelser, som skyldes forhold, der er uden for Mybanker.dk s kontrol, f.eks. hacking og computervirus. Endvidere er Mybanker.dk ikke ansvarlig for driftsforstyrrelser, der skyldes foranstaltninger, der er nødvendige af tekniske, vedligeholdelsesmæssige eller driftsmæssige årsager eller evt. er pålagt af myndighederne. Indskud i pengeinstitutter kan være forbundet med risici. Mybanker.dk er ikke ansvarlig for tab som følge af en aftale mellem et pengeinstitut og en Bruger. Mybanker.dk kan dermed ikke drages til ansvar for et pengeinstituts insolvens, betalingsstandsning, konkurs og andre begivenheder, der kan medføre et tab for Brugeren. Alle pengetransaktioner foregår direkte mellem Brugeren og det pengeinstitut, finansieringsselskab og realkreditinstitut, Brugeren vælger at acceptere et tilbud fra. Mybanker.dk er af sikkerhedsmæssige årsager ikke involveret i disse transaktioner. Se også pkt. Generelt, Tilbud på ind- og udlån o.lign og Legitimation Overdragelse I forbindelse med salg eller anden overdragelse af alle eller væsentlige dele af Mybanker.dk s aktiviteter eller aktiver, er Mybanker.dk berettiget til helt eller delvist at overdrage Brugerens abonnement(er) samt Mybanker.dk s rettigheder og forpligtelser efter forretningsbetingelserne til tredjemand uden Brugerens samtykke Lovvalg og værneting Mybanker.dk s persondatapolitik og Mybanker.dk s forretningsbetingelser for brug af Mybanker.dk s website og serviceydelser er underlagt dansk lov, og alle uoverensstemmelser, der måtte opstå i forbindelse med fortolkningen af betingelserne eller brugen af Mybanker.dk s website og serviceydelser, skal afgøres i overensstemmelse med dansk rets regler ved de danske domstole Ophavsret Brugerens kode til et abonnement til Mybanker.dk s system er personlig og må ikke videregives. Alt materiale på herunder fra et abonnement på Mybanker.dk samt i Mybanker.dk s nyhedsmails, er ophavsretligt beskyttet. Det betyder, at der som led i brugen af Mybanker.dk s nyhedsmails og et abonnement på Mybanker.dk, kan udskrives (printes) og/eller overføres (downloades) materiale til eget brug. Overført (downloadet) materiale må ikke indlægges i informationsgenfindingssystemer. Redaktionel gengivelse af artikler, tekster, skemaer og andre oplysninger samt enhver kommerciel udnyttelse af oplysninger hentet fra fra Mybanker.dk s nyhedsmails og et abonnement på Mybanker.dk kun må finde sted med udtrykkelig tilladelse fra Mybanker.dk. Gives der en tilladelse, skal det tydeligt fremgå/oplyses, at Mybanker.dk er kilden. 4

5 Det er ikke tilladt at etablere links til herunder underlagte sider på på en sådan måde, at fremtræder i den fremmede websites frame. Dette medmindre, at der er truffet en aftale med Mybanker.dk herom. Mybanker.dk tillader, at der oprettes direkte link til såfremt den sammenhæng, linket placeres i, ikke strider mod god markedsføringsskik Robottering/link til andre websites Der må ikke indsamles materiale fra eller underliggende databaser ved brug af robot eller anden søgemaskine, udover anerkendte søgetjenester (Google, MSN, Altavista, Jubii, Yahoo m.fl.). Mybanker.dk er ikke ansvarlig for indholdet på websites, som Mybanker.dk s nyhedsmails samt linker til Forum- & debatregler for Mybanker.dk s debatforum Mybanker.dk s debatforum har til formål at fungere som et sted, hvor Brugerne kan udveksle erfaringer og gode råd mm.indenfor det finansielle område. Det til enhver tid gældende regelsæt findes på Kontakt Mybanker.dk - hvis du har spørgsmål Har du spørgsmål, er du meget velkommen til at kontakte Mybanker.dk. Kontaktdata fremgår af Hvem står bag Mybanker.dk/Kontakt. 5

Har du spørgsmål til vilkårene for brugen af Berlingske Business Premium så kontakt Michael Friislund på micfr@berlingske.dk eller 22533351.

Har du spørgsmål til vilkårene for brugen af Berlingske Business Premium så kontakt Michael Friislund på micfr@berlingske.dk eller 22533351. ABONNEMENTS- OG MEDLEMSKABSBETINGELSER for Berlingske Business Premium For IP-adgang til biblioteker, uddannelsesinstitutioner og højere læreanstalter, 21-08-2013 (Version 1.2) Biblioteker på uddannelsesinstitutioner

Læs mere

Forretningsbetingelser

Forretningsbetingelser Forretningsbetingelser 1. Generel kontaktinformation 2 2. Definitioner 3 3. Registrering 4 4. Abonnement og forbrug 4 5. Prøveperiode 5 6. Kundens forpligtelser 5 7. Om Ubivox og spam 6 8. Forbrug af datatrafik

Læs mere

Abonnementsvilkår for bredbånd fra GEA-SAT ApS

Abonnementsvilkår for bredbånd fra GEA-SAT ApS Abonnementsvilkår for bredbånd fra GEA-SAT ApS 1. Generelt Disse abonnementsbetingelser gælder for datatjenesten "Internet via satellit" herefter kaldet tjenesten leveret af Astra / Eutelsat og distribueret

Læs mere

Almindelige forretningsbetingelser

Almindelige forretningsbetingelser Almindelige forretningsbetingelser Privatkunder Pr. 1. juni 2015 PenSam Bank A/S Jørgen Knudsens Vej 2 3520 Farum Telefon 44 39 39 44 bank@pensam.dk www.pensam.dk/bank CVR-nr. 13 88 46 76 Hjemsted Furesø,

Læs mere

Regler for Mobilpenge

Regler for Mobilpenge Mobilpenge udsteder Hovedkontor: Lån & Spar Bank A/S, CVR13538530, Højbro Plads 9-11, 1200 København K, E-mail lsb@lsb.dk Ret til at fortryde aftalen vedrørende Mobilpenge. Kontohaver/bruger har mulighed

Læs mere

Velkommen som kunde hos Dansk Bredbånd a/s

Velkommen som kunde hos Dansk Bredbånd a/s Velkommen som kunde hos Dansk Bredbånd a/s På de næste sider kan du læse de generelle vilkår, som gælder for alle tjenester udbudt af Dansk Bredbånd. Disse generelle vilkår hedder Almindelige Abonnementsbetingelser

Læs mere

AFTALEVILKÅR FOR BRUG AF TESTR.NU

AFTALEVILKÅR FOR BRUG AF TESTR.NU AFTALEVILKÅR FOR BRUG AF TESTR.NU Testr er en internetbaseret tjeneste ( Tjenesten ), hvor du kan købe abonnement, så du via Tjenesten kan få adgang til at ansøge om at deltage i tests af forskellige typer

Læs mere

Forretningsbetingelser

Forretningsbetingelser Forretningsbetingelser Indhold Betingelsernes anvendelsesområde... 2 Indgåelse... 2 Priser... 2 Betalingsbetingelser... 2 Betalingsplan... 3 Underleverandør... 3 Udførelsen og organisering... 3 Funktionalitet

Læs mere

Abonnementsvilkår for DanskNet Bredbånd: Privatabonnenter

Abonnementsvilkår for DanskNet Bredbånd: Privatabonnenter Abonnementsvilkår for DanskNet Bredbånd: Privatabonnenter 1. Parter Abonnementsvilkårene (herefter Vilkår) er gældende for personer (herefter benævnt Kunden), der opretter og/eller anvender et eller flere

Læs mere

DOCOSPOT Abonnementsaftale

DOCOSPOT Abonnementsaftale DOCOSPOT Abonnementsaftale 1. Aftalens indgåelse 1.1. Parterne i denne aftale er DOCOSPOT DENMARK ApS (CVR-nr. 35473866) og Business Partneren(kunde). 1.2. Følgende Abonnementsbetingelser er gældende for

Læs mere

Abonnementsvilkår. Tilslutning til Foreningen Samsø Bredbånds internettjeneste

Abonnementsvilkår. Tilslutning til Foreningen Samsø Bredbånds internettjeneste Abonnementsvilkår Tilslutning til Foreningen Samsø Bredbånds internettjeneste 1. Abonnements- og tilslutningsaftale Medlemmer af Foreningen Samsø Bredbånd (FSB) kan tegne abonnement på tilslutning til

Læs mere

Abonnementsvilkår for private

Abonnementsvilkår for private Abonnementsvilkår for private INTRODUKTION AURA Fibers Fibernet leverer internet, radio- og TV-kanaler samt telefoni (Tjenester) til kunder i Danmark. Denne Abonnementsaftale mellem AURA Fiber A/S og kunden

Læs mere

Almindelige forretningsbetingelser og særlige bestemmelser for lån og kreditter forbrugere gældende pr. 01.01.2010.

Almindelige forretningsbetingelser og særlige bestemmelser for lån og kreditter forbrugere gældende pr. 01.01.2010. Almindelige forretningsbetingelser og særlige bestemmelser for lån og kreditter forbrugere gældende pr. 01.01.2010. De almindelige forretningsbetingelser og særlige bestemmelser for lån og kreditter gælder

Læs mere

Nærværende betingelser og vilkår finder anvendelse på ethvert forhold vedrørende Gobike A/S (herefter benævnt Gobike ) udleje af by- og pendlercykler:

Nærværende betingelser og vilkår finder anvendelse på ethvert forhold vedrørende Gobike A/S (herefter benævnt Gobike ) udleje af by- og pendlercykler: Almindelige betingelser og vilkår gældende for Gobike A/S Banegårdspladsen 5 1570 København V CVR-nr. 34 72 76 43 E-mail: info@gobike.dk Phone: (+45) 88 82 64 98 Nærværende betingelser og vilkår finder

Læs mere

Vilkår og Betingelser

Vilkår og Betingelser Vilkår og Betingelser 1 Generelt For at kunne tegne et abonnement hos ininova kræves det, at kunden er myndig. 1.1 Brug af Persondata ininova registrerer kundens person- og firmaoplysninger i forbindelse

Læs mere

Abonnementsvilkår for DanskNet Bredbånd: Erhvervsabonnenter

Abonnementsvilkår for DanskNet Bredbånd: Erhvervsabonnenter Abonnementsvilkår for DanskNet Bredbånd: Erhvervsabonnenter 1. Parter Abonnementsvilkårene (herefter Vilkår) er gældende for virksomheder (herefter benævnt Kunden), der opretter og/eller anvender et eller

Læs mere

ERHVERVSKUNDER ALMINDELIGE FORRETNINGSBETINGELSER VILKÅR FOR BETALINGSKONTI

ERHVERVSKUNDER ALMINDELIGE FORRETNINGSBETINGELSER VILKÅR FOR BETALINGSKONTI ERHVERVSKUNDER ALMINDELIGE FORRETNINGSBETINGELSER VILKÅR FOR BETALINGSKONTI Almindelige forretningsbetingelser Erhvervskunder Gældende fra den 1. april 2015. Forretningsbetingelserne gælder for alle dine

Læs mere

Abonnementsvilkår for privatkunder. Indhold

Abonnementsvilkår for privatkunder. Indhold Abonnementsvilkår for privatkunder Indhold Disse abonnementsvilkår indgår som en del af den samlede abonnementsaftale, der er indgået mellem dig og dit lokale fibernetselskab. Heri fastsættes de vilkår,

Læs mere

Abonnementsvilkår for private kunder

Abonnementsvilkår for private kunder 31. august 2010 Abonnementsvilkår for private kunder Denne Abonnementsaftale fastsætter vilkårene for Abonnentens løbende køb af en eller flere Tjenester fra Waoo!, der leveres af Fibernetselskabet via

Læs mere

Abonnementsvilkår for privatkunder. Indhold

Abonnementsvilkår for privatkunder. Indhold Abonnementsvilkår Abonnementsvilkår for privatkunder Indhold Disse abonnementsvilkår indgår som en del af den samlede abonnementsaftale, der er indgået mellem dig og dit lokale fibernetselskab. Heri fastsættes

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1 Aftalen... 3. 2 Oprettelse og registrering... 4. 3 Nummerflytning... 5. 4 Adgangskoder og SIM-kort... 7. 5 Levering...

Indholdsfortegnelse. 1 Aftalen... 3. 2 Oprettelse og registrering... 4. 3 Nummerflytning... 5. 4 Adgangskoder og SIM-kort... 7. 5 Levering... Indholdsfortegnelse 1 Aftalen... 3 1.1 Aftalen mellem dig og Zenji Mobile... 3 1.2 Aftalens gyldighedsperiode... 3 2 Oprettelse og registrering... 4 2.1 Startpakke og mobilnummer... 4 2.2 Kundeoplysninger

Læs mere

Betingelser for MobilePay by Danske Bank

Betingelser for MobilePay by Danske Bank Forbrugere Betingelser for MobilePay by Danske Bank Gælder fra 20. februar 2015 Indledning MobilePay by Danske Bank er en mobilbetalingsløsning (i det følgende benævnt MobilePay) fra Danske Bank A/S, der

Læs mere

Formålet med denne videregivelse er alene at skabe yderligere sikkerhed for, at Swipp-overførslen rammer den rigtige modtager.

Formålet med denne videregivelse er alene at skabe yderligere sikkerhed for, at Swipp-overførslen rammer den rigtige modtager. Regler for selvbetjening - Swipp Ret til at fortryde aftalen vedrørende Swipp Kontohaver/bruger har mulighed for at fortryde indgåelse af aftalen om Swipp inden for en frist på 14 dage, jf. forbrugeraftalelovens

Læs mere

Stofa Telefoni AFTALEVILKÅR

Stofa Telefoni AFTALEVILKÅR Stofa Telefoni AFTALEVILKÅR 1 INDHOLD Velkommen 3 Aftalevilkår for Stofa Telefoni 4 Kontaktoplysninger 20 2 Stofa SmartTv AFTALEVILKÅR VELKOMMEN TIL STOFA TELEFONI Du får her et overblik over de vilkår,

Læs mere

Vilkår for OiSTER Mobilt Bredbånd

Vilkår for OiSTER Mobilt Bredbånd Vilkår for OiSTER Mobilt Bredbånd December 2013 Version 1.9 Indhold 1. Abonnementsaftalen... 3 1.1. Aftalen generelt... 3 2. Oprettelsesmuligheder... 3 2.1.1. OiSTER Mobilt Bredbånd uden binding... 3 2.1.2.

Læs mere

Almindelige forretningsbetingelser - Coop Bank

Almindelige forretningsbetingelser - Coop Bank Almindelige forretningsbetingelser - Coop Bank 1. Om forretningsbetingelserne Coop Banks almindelige forretningsbetingelser gælder for alle aftaler mellem dig og banken, medmindre der udtrykkeligt er aftalt

Læs mere

Betingelser for MobilePay by Danske Bank

Betingelser for MobilePay by Danske Bank Forbrugere Gælder fra 18. juni 2015 Betingelser for MobilePay by Danske Bank Indledning MobilePay by Danske Bank er en mobilbetalingsløsning (i det følgende benævnt MobilePay) fra Danske Bank A/S, der

Læs mere

Abonnementsvilkår. OiSTER Mobil

Abonnementsvilkår. OiSTER Mobil Abonnementsvilkår OiSTER Mobil Januar 2013 Version 1.11 1 1. Aftalen... 4 1.1. Aftalen mellem dig og OiSTER... 4 1.2. Aftalens gyldighedsperiode... 4 2. Oprettelse og registrering... 5 2.1. Startpakke

Læs mere

Søby-Skader-Halling Sparekasse kan dog uden kundens samtykke videregive kundeoplysninger:

Søby-Skader-Halling Sparekasse kan dog uden kundens samtykke videregive kundeoplysninger: De almindelige forretningsbetingelser gælder for ethvert mellemværende mellem Søby-Skader-Halling Sparekasse og kunden, medmindre der udtrykkeligt er aftalt andet f.eks. i en indlånsaftale, udlånsaftale

Læs mere

SÆRLIGE BESTEMMELSER FOR LÅN OG KREDITTER PRIVATKUNDER GÆLDENDE FRA DEN 1. JUNI 2015

SÆRLIGE BESTEMMELSER FOR LÅN OG KREDITTER PRIVATKUNDER GÆLDENDE FRA DEN 1. JUNI 2015 SÆRLIGE BESTEMMELSER FOR LÅN OG KREDITTER PRIVATKUNDER GÆLDENDE FRA DEN 1. JUNI 2015 1. ÆNDRING AF RENTER OG PRISER Renter og priser er variable, medmindre andet fremgår udtrykkeligt. Priser betegnes også

Læs mere