VA 4 SYD NR.3 MAJ 2005

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "VA 4 SYD NR.3 MAJ 2005"

Transkript

1 VA 4 SYD NR.3 MAJ 2005 Indvielse af det nye beboerhus Betonhjertet Maj

2 INDHOLD EFTER BEBOERMØDET side 3 MILJØBLADET 3 KONSTITUERING AF NÆVN OG UDVALG 4-5 NYE KØKKENER 6-7 DISPENSATION FRA BEPLANTSNINGSP. 7 BESTIL EN HAVEARKITEKT 8 FORÅRSRENGØRING 9 INDLÆG I BETONHJERTET 9 INFORMATION VEDR. BOLIGNET HJEMMESIDEN VA 4 SYD 12 MIN BY REN BY " 13 DAGSORDNER OG REFERATER " 14 VAGTORDNING " 14 NÆVNSADR. OG EJENDOMSKONTOR 15 SPØRGETIMER OM INSTALL. AF NYT IT 16 BETONHJERTET ER BEBOERBLAD FOR AFDELING 4 SYD REDAKTIONEN BESTÅR AF Henny Eilersen, Erik Vang Nielsen og Dorthe Larsen Indlæg og lign. til næste blad skal være indleveret inden 1. Juni og mærket BETONHJERTET eller sendes som til: Bladet er trykt på 80 g. miljøpapir og bliver omdelt af Josephine Næste Betonhjertet forventes, at udkomme ca. 15. Juni 2 Betonhjertet Maj 2005

3 EFTER BEBOERMØDET På det nylig afholdte og forholdsvis velbesøgte beboermøde var der, især under behandling af punkterne regnskab og beretning, en del mere eller mindre kritiske spørgsmål til nævn og drift. Det fik mødets ordstyrer, Winnie Hansen, til at sige noget i denne retning Det er også tilladt at rose nævnet, det er jo frivilligt arbejde de udfører. Jeg mener, at et af formålene med beboerdemokrati og beboermøder er, at der er åbent for afklaring af spørgsmål og debat. Det er mest naturligt at spørge om, det man ikke forstår og det man er uenig i, og derfor bliver disse indlæg overvejende kritiske. Men så længe det ikke bliver personligt, må det gå under begrebet positiv kritik, som der skal være plads til for at et fællesskab kan udvikle sig. Selvfølgelig er det frivilligt arbejde, der udføres i fritiden, når man er valgt til beboernævnet. Og al respekt for det, for der kan gå rigtigt mange timer med det arbejde. Men samtidig er man som nævnsmedlem valgt af beboerne for at varetage beboernes interesser og må derfor være parat til at stå til regnskab for det udførte arbejde. En måde at begrænse de kritiske indlæg på beboermøderne, er efter min mening, at være så åben som muligt, om det arbejde der forgår. og de problemer det medfører. Det er en god ide at fortælle om både de ting der lykkes og de ting som ikke går efter planen. Det gælder både arbejdet i nævn, udvalg og driften. Jeg ønsker det nyvalgte beboernævn og andre der bruge af deres fritid til arbejde for fællesskabet - God arbejdslyst i den kommende sæson! Tove Jensen, Ørnen 12 A. MILJØBLADET Vi vil gerne være det bekendt. Det er med beklagelse, at Betonmiljøbladet ikke havde fået skrevet miljøgruppen som udgiver af bladet. Miljøgrruppen i afd 4 syd Betonhjertet Maj

4 KONSTITUERING AF NÆVNET I VA AFD. 4 SYD April 2005 Nævnsmedlemmer: Ove Hansen, Tove Meyling, Kaj-Erik Pedersen, Allan Vangsøe Dorthe Larsen, Erik Vang Nielsen og Maja Reutzer Suppleanter: Henny Eilersen og Edvard Carlsen Kontaktperson Driften: Nævnet Kontaktperson VA: Dorthe Larsen Kasserer: Erik Vang Nielsen Information og referater i Betonhjertet vedrørende nævnets arbejde: Allan Vangsøe og Henny Eilersen Revisor: Willy Andersen Aktivitetsudvalg: Henny Eilersen, Kaj-Erik Pedersen, Allan Vangsøe, Edvard Carlsen og Erik vang Nielsen Økonomiudvalg: Nævnet Miljøgruppen : Allan Vangsøe og Kaj Erik Pedersen, Edvard Carlsen og Maja Reutzer Beboere: Tove Jensen, Jan Halle, Annette Voergaard og Lena Kujahn IT Udvalget: (Bredbånd ) Ove Hansen, Dorthe Larsen, Beboere: Pia Petersen, Jørgen Dyrholm, Jørgen Arnold, Helle Rantzau Betonredaktionen: Henny Eilersen, Dorthe Larsen, Erik Vang Nielsen Genbrugshallen: Kaj-Erik Pedersen, Allan Vangsøe Henny Eilersen og Erik Vang Nielsen Beboere: Abdul, Gert Nielsen og Lone Kajberg 4 Betonhjertet Maj 2005

5 Køkkenudvalg: Ove Hansen Maja Reutzer og Henny Eilersen fra driften Michael Willumsen Husordenudvalg: Tove Meyling, Henny Eilersen, Kaj-Erik Pedersen, Allan Vangsøe, Dorthe Larsen, Edvard Carlsen. Og Erik Vang Nielsen Legepladsudvalg: Edvard Carlsen, Erik Vang Nielsen og Maja Reutzer Beboere: Elicia Olsen og Majbrith Korslund Beboerhusudvalg: Ove Hansen, Tove Meyling, Henny Eilersen og Kaj-Erik Pedersen Beboere: Jørgen Hansen, Anette Voergaard, Pia Petersen, og Lena Kujahn FORENINGSUDVALG I VA ALBERTSLUND KOMMUNE IT udvalget: Erik Vang Nielsen Grønt udvalg: Beboer: Lena Kujahn? Uddannelsesudvalget: Dorthe Larsen Foreningssekretariatet: Erik Vang Nielsen Driftsudvalg: Erik Vang Nielsen Albertslund kommune: Gennemførselsgruppen: 2020 Tove Meyling Beboer: Lena Kujahn Valgt på beboermøde 14. April 2005 Samråd for Masterplan: Tove Meyling Aktivitetshusudvalg: Tove Meyling Beboer: Pia Petersen Brugergruppen: Ove Hansen suppleant Beboer: Tove Jensen Valgt på beboermøde 14. April 2005 Betonhjertet Maj

6 NYE KØKKENER På beboermødet den 14. April blev det vedtaget at vi kan udskifte indtil 60 køkkener i år. Prisen kan være op til kr for et køkken. Heraf er prisen for selve køkkenelementerne dog kun ca kr. Resten er installationsudgifter og administration. Afdelingen betaler 20% vedligeholdelsesbidrag. De 80% af udgiften finansieres som et realkreditlån over 20 år og betales af den enkelte lejer. Ved en køkkenpris på de maximale kr vil det betyde en huslejestigning på ca 400 kroner om måneden. Hvis du selv betaler de 80% kontant får du ingen huslejestigning og beløbet afskrives som et råderetsbeløb. Se nedenfor. Nævn og drift går nu frem efter følgende plan: 1. Finansieringsmodellen sendes til kommunen til godkendelse 2. Afdelingen indhenter tilbud fra køkkenleverandører (Juni/Juli) Nævnet nedsætter et køkkenudvalg bestående af nævnsmedlemmer og beboere. Køkkenudvalget skal opstille forslag til køkkenvalg til et beboermøde i august måned. 4. I løbet af september måned kan indtil 60 beboere vælge deres individuelle køkken. Ønskes udstyr så beløbet overstiger maxgrænsen, betales overskydende beløb kontant. Det gamle køkken rives ned og det nye installeres af et anerkendt snedkerfirma. Køkkenet installeres som et totalprojekt. Det er således ikke muligt selv at udføre noget af arbejdet. Der er allerede nu en del på venteliste. Ønsker du at få udskiftet dit køkken i år, skal du kontakte afdelingsleder Michael Willumsen i den normale åbningstid. Ønsker du at deltage i køkkenudvalget bedes du kontakte Ove, Maja eller Henny fra nævnet. NYT KØKKEN GENNEM RÅDERETTEN Du har altid mulighed for selv at installere og betale for et nyt køkken gennem råderetten. Du står her helt selv for installationen. El og vand skal laves af autoriseret håndværker, men resten skal blot være udført fagmæssigt korrekt. 6 Betonhjertet Maj 2005

7 DU KAN FÅ NYT KØKKEN GENNEM RÅDERETTEN SÅLEDES 1. Du finder ud af hvilket køkken du vil have og laver en tegning med prisoverslag. 2. Forslaget afleveres/sendes til Afdelingsleder Michael Willumsen 3. Afdelingen godkender projektet eller foreslår ændringer 4. Køkkenet installeres 5. Køkkenet meldes færdigt til driften. Driften besigtiger køkkenet. Kan køkkenet godkendes, laver driften en oversigt over råderetsbeløbet. Kun momsbelagte regninger kan medtages. Råderetsbeløbet afskrives over 10 år. Flytter du f eks efter 5 år, vil du få halvdelen udbetalt og næste lejer betaler beløbet som en huslejestigning. På beboermødet blev det besluttet, at det skal afklares til det ekstraordinære beboermøde i august om afdelingen også skal give et tilskud til råderetskøkkener. Råderetsbeløbet er for tiden max kr, men forventes snart forhøjet til kr. DISPENSATION FRA BEPLANTNINGSPLANEN PÅ FORAREALERNE LANGS VRIDSLØSEVEJ Der har i de forløbne måneder været en del uro om den nye beplantning og åbning af forarealerne langs Vridsløsevej, hvor vi er blevet tvunget til at fjerne forskellige aktiviteter. Den seneste udvikling er, at AB den 14. Marts har fået kommunens accept på bevarelse af beboernes beplantning bag Lærken 4b, 6a, 10c og 32a. Nævnet har protesteret over forskelsbehandlingen mellem AB og VA og ønsket de samme muligheder for beboerne i VA. Det har kommunen accepteret i brev af 14. april Nævnet har sendt et brev til de berørte beboere i Uglen, Ravnen, Ørnen og Spætten og oplyst om mulighederne for dispensation til beplantning 1-2 m fra plankeværket. Nævnet Betonhjertet Maj

8 8 Betonhjertet Maj 2005

9 FORÅRSRENGØRING I 4 SYD - MIN BY REN BY Rundt omkring i vores afdeling - i buske på stier på legepladser - - faktisk alle vegne - - ligger der småaffald og flyder - - slikpapir dåser flasker - tomme cigaretpakker - Hvor kommer det fra? Fra store? Fra små? Fra børn? Fra voksne? Jeg ved det ikke. Vi bor mange mennesker på et forholdsvis lille område, så selvfølgelig vil der være lidt affald, som ikke kommer i skraldespanden. Men ikke så meget som det, der ligger og flyder lige nu. Nogen må tabe noget! Hvem samler op efter nogen - INGEN! Tænk over det gør noget ved det pas på at du ikke taber noget. - tal om det i din familie og i nabofællesskabet Lige nu er der flere tiltag i gang for at gøre vore boligområde og vores by ren og pæn. Giv dit bidrag Pas på dit småaffald. Tag en runde i omkring dit hus en gang i mellem og saml småaffald op og smid det i skraldespanden. TAK Tove Jensen INDLÆG I BETONHJERTET Betonhjertet er beboerblad for VA 4 syd, bladet bliver redigeret og trykt af redaktionsudvalget, som består af tfirenævnsmedlemmer. Indlæg fra nævn og andre udvalg/grupper, som bliver underskrevet med nævn/udvalg og gruppenavne, er indlæg hvor der er enighed om indholdet. Redaktionen/Nævnet Betonhjertet Maj

10 INFORMATION VEDRØRENDE BOLIGNET TELEFONI INTERNET TV/RADIO Det nye bolignet er nu endeligt ved at være færdigt, og forventes klart til ibrugtagning først i maj. Årsagen til forsinkelsen skyldes forsinkelser i gravearbejdet pga. vejret i løbet af vinteren. Vi har endnu ikke modtaget de endelige datoer for aflevering og idriftsættelse. Når vi kender dem vil der blive udsendt yderligere information og tilmeldingsskemaer. Efterregulering af vore arealer er ved at blive afsluttet. Herefter skal driften foretage en gennemgang af arealerne og få foretaget de nødvendige korrektioner. Husk: Det er frivilligt om du vil tilmelde dig telefon og internet. Hvis du ikke tilmelder dig en TV pakke, vil du dog ikke kunne modtage TV. Den nye udbyder af telefoni, Internet og tv/radio til bebyggelserne hedder ComX. Du kan få helt konkrete oplysninger om TV- og internetpakkerne på deres hjemmeside Telefon: Hvis I vælger at overflytte Jeres nuværende telefonnummer til ComX skal I Ikke selv opsige Jeres abonnement hos det nuværende telefonselskab. Dette vil ske automatisk ved overflytningen og den dag I bliver overflyttet vil I blot skulle flytte jeres telefon fra det gamle stik til det nye. Bemærk i øvrigt vedrørende telefoni Systemet Duet findes ikke. I stedet kan telefonen omstilles til mobiltelefonen. Nødopkaldsystemet kan ikke bruges hos COMX. Det er derfor nødvendigt at bibeholde den nuværende telefonleverandør. Det er selvfølgeligt muligt at bestille en ekstra telefonlinie hos COMX for at få billige samtaler. Prisen er 35 kr pr måned. Samtaleafgift 16 øre pr minut mandag- lørdag kl og 8 øre pr minut i resten af døgnet til fastnet + opkaldsafgift 22 øre. Til mobiltelefoner er det hhv 1,60 og 0,85 + opkaldsafgift 22 øre 10 Betonhjertet Maj 2005

11 Ekstra telefonlinje vil også kun koste 35 kr om måneden i abonnement. Hvis du tilmelder dig telefonabonnementet kan du hente to ledninger ( grisehaler ) på ejendomskontoret. Ledningerne er to korte overgangsledninger mellem de nye telefonstik og de gamle trebenede stik. Vi ringer gratis i egen afdeling samt andre VA afdelinger med COMX tilslutning bl.a. Kanalen, 4 Nord og 6 Vest. Mange ekstratjenester er inkluderet i abonnementet: Nummervisning, Banke på, Viderestilling, Vækning, Telefonsvarer Internet: I skal selv opsige det nuværende Internet abonnement, hvis I tilmelder jer den nye ordning, men vent til I er sikre på hvornår den nye forbindelse virker, for ellers risikerer I en periode uden Internet. Internetforbindelserne er opdelt i 5 pakker til priser fra kroner om måneden. For de fleste vil abonnementet til 49 kroner om måneden formentlig være et godt valg. Du kan uden udgifter skifte internetabonnement een gang om måneden. Du kan få oprettet en gratis hjemmeside hos COMX med et redigeringsprogram, de kalder CMS TV/Radio: Ca. en måned efter det nye net tages i brug vil jeres nuværende antennestik holde op med at virke. Derefter vil der kun være tv/radio signaler på det nye stik. Det er derfor vigtigt at I hurtigt tilmelder jer hvilken tv/radio pakke I ønsker fremover, når I modtager tilmeldingsskemaerne. TV abonnementet er opdelt i 5 pakker til priser fra kr pr måned. I grundpakken til 39 kroner findes kanalerne DR1, DR2, S TV1, S TV2, TV2, TV4 Sverige, ARD, TV Danmark 2, NRK1, NRK2 og Kanal København. Betonhjertet Maj

12 I den næste pakke 2 til 93 kroner findes yderligere DK4, Kanal 5 (TVDK1), TV3 og TV3+ I den næste pakke 3 til 119 kroner findes yderligere Discovery, TV2 Zulu, CNN, Eurosport og Cartoon Networks. I den næste pakke 4 til 150 kroner findes yderligere BBC World, BBC Prime, Sky news, TV2 Charlie, Viasat Sport, Animal planet, Voice TV, Fox Kids, MTV, VHi I den sidste pakke 5 til 180 kroner findes yderligere Discovery science, Discovery Civilisation, Discovery Travel & Adventue, Travel Channel, Eurosport news, Extreme Sport, TCM, Mational Geographic og Showtime. Kan det ikke dække behovet, kan du købe/leje en såkaldt settop box. Prisen er kr ved køb eller 69 kr/mdl ved leje + betaling for kanaler Det er gratis at tilmelde sig TV her ved opstarten. Tilmelder du dig senere eller ønsker at skifte pakke koster det 370 kr. Prisen er så høj, fordi det kræver teknikerbesøg i afdelingen. IT UDVALGET HJEMMESIDEN VA 4 SYD Hjemmesiden er nu i IT-udvalget valgt som afdelingens hjemmeside, som IT-udvalget er ansvarlig for, og hvor jeg er udpeget som ansvarlig for opdatering af hjemmesiden på nettet. Som det også fremgår af introduktionen på hjemmesiden er den tilgængelig for alle, nævn, drift, grupper, udvalg og beboere. Indlæg sendes til (man kan bruge mailsiden på hjemmesiden), og jeg vil opdatere siden så hurtigt som muligt. Der er ikke tale om nogen redigering, indsenderne er selv ansvarlige for indholdet, og alle indlæg skal være underskrevet med navn eller udvalgsansvarlig. Når vi overgår til ComX har vi fået løfte om tildeling af hjemmeside og domænenavn, og vi vil til den tid arbejde på at uddelegere opdateringen til de enkelte grupper/udvalg, således at opdateringen ikke hænger på én person. Indtil da imødeser jeg meget gerne nogle indlæg til de alt for mange gabende tomme sider på hjemmesiden. IT-udvalget/Jørgen Dyrholm 12 Betonhjertet Maj 2005

13 ALBERTSLUND Information vedrørende SKAL VÆ- bolignet (telefoni, Internet og tv/radio). RE RENERE OG DU SKAL HJÆLPE TIL Det nye bolignet er nu endeligt ved at være færdigt, og forventes I klart 2005 til gennemfører ibrugtagning først Albertslund i maj. Kommune Årsagen sammen til forsinkelsen med en række skyldes forskellige forsinkelser aktører i gravearbejdet projekt Min by pga. Ren vejret by. i løbet Projektet af vinteren. sætter fokus på renholdelsen af alle udearealerne i kommunen og skal motivere alle i Albertslund til at føle et større ansvar for at holde byen ren. Vi har endnu ikke modtaget de endelige datoer for aflevering og Kommunen idriftsættelse.når vil med vi kender Materialegården dem vil der i spidsen blive udsendt blandt yderligere andet fjerne information affald, og tømme tilmeldingsskemaer. affaldskurvene oftere, sætte nye affaldskurve mere op, udskifte de nedslidte, sætte flere høm-høm stativer op, fjerne graffiti, rengøre byinventaret og fjerne gamle cykler. Efterregulering af vore arealer er ved at blive afsluttet. Herefter skal Min driften by foretage Ren by en gennemgang handler dog af ikke arealerne kun om og Materialegårdens få foretaget nødvendige En korrektioner. række andre deltagere er med på at yde en ekstra indsats. indsats. Vestskoven, Agendacentret og boligselskaberne, skolebørnene, børnehavebørnene og klubberne i Albertslund er blandt de mange, der Husk: Det er frivilligt om du vil tilmelde dig telefon og internet. deltager i arbejdet med at gøre byen renere. Hvis du ikke tilmelder dig en TV pakke, vil du dog ikke kunne modtage TV. vi har også brug for din hjælp. Du kan for eksempel lette ar- Men bejdet for renholdelsesfolkene ved at smide dit affald i en af de mange affaldskurve i stedet for på jorden. Du kan også hjælpe os Den nye udbyder af telefoni, Internet og tv/radio til bebyggelserne ved at ringe og give besked til Materialegårdens call center på tlf. 43 hedder 66 ComX , Du hvis kan der få ikke helt er konkrete gjort rent oplysninger på kommunale TV- veje, og stier internetpakkerne grønne områder. på deres hjemmeside og Vi håber, at Min by Ren by vil give dig stof til eftertanke og til Telefon: handling. Det er ikke så svært at ramme en affaldskurv! Hvis I vælger at overflytte Jeres nuværende telefonnummer til ComX skal I ikke Ønsker selv du opsige flere oplysninger Jeres abonnement om Min hos by det Ren nuværende by, så telefonselskab. kontakt Dette vil Anne-Mette ske automatisk Lysemose ved i overflytningen Miljø- og Planforvaltningen, tlf eller og den dag I bliver overflyttet vil I blot skulle flytte jeres telefon fra det gamle stik til det nye. Betonhjertet Maj

14 DAGSORDNER OG REFERATER Nævnet har besluttet, at dagsordner og godkendte referater fra nævnsmøderne, for fremtiden vil være tilgængelige for alle beboere i 4 syd. Dagsordner kan afhentes inden mødets afholdelse på ejendomskontoret i kontorets åbningstid. Godkendte referater kan ligeledes afhentes på ejendomskontoret ca. to uger efter mødets afholdelse. Dagsordner og referater vil også kunne læses på 4 syds hjemmeside Indtil installationen af Bolignet er færdig og vi igen har netforbindelse på VA 4 syds adr. kan du sende en til Erik Vang Nielsen med anmodning om at få tilsendt dagsordner og referater NÆVNET/HE VAGTORDNING Ordningen gælder alle VA`s afdelinger og skal uden for den normale arbejdstid sikre hurtig indgriben ved alvorlige hændelser MEN HUSK!! Kun henvendelser vedrørende følgende forhold vil blive behandlet af vagten: 1. Svigt i varmeforsyningen i større omfang 2. Svigt i vandforsyningen i større omfang 3. Svigt i el-forsyningen i større omfang 4. Svigt i Tv-forsyningen i større omfang 5. Brud på ledninger, hvor alvorlige følgeskader må anses for uundgåelige. 6. Opslæmning i kloaker/faldstammer, hvor alvorlige følgeskader må anses for uundgåelige VAGT-TELEFONNUMMERET ER NÆVNET 14 Betonhjertet Maj 2005

15 BEBOERNÆVNET VA AFDELING 4 SYD POSTADRESSE: ØRNENS KVT. 1 B 2620 ALBERTSLUND BEBOERNÆVN: Ove Hansen Ørnen 4 A Tove Meyling Ørnen 17 A Kaj-Erik Pedersen Ravnen 3 B Allan Vangsøe Uglen 11 A Dorthe Larsen Ørnen 13 E Maja Reutzer Uglen 9 C Erik Vang Nielsen Hanen 1 D Suppleanter: Henny Eilersen Ørnen 26 A Edvard Carlsen Uglen 3 A REVISOR: Willy Andersen Duen 9A EJENDOMSKONTOR SVANENS KVT. 22 Afdelingsleder: Michael Willumsen Tlf Ledende ejendomsfunktionær: Arne Larsen Tlf Telefontid Man.Ti.Ons.Fre: kl Tors. (kun) Fremmøde: Man.Ti.Ons.Fre: kl Tors. (kun) Betonhjertet Maj

16 SPØRGETIMER ANG. VOR NYE INTERNET/TV INSTALLATION IT-udvalget har arrangeret et antal aftener, hvor alle kan komme og stille spørgsmål vedr. vor nye IT-installation. Dette vil foregå hver tirsdag i en periode, første aften bliver tirsdag den 3 maj 2005, og sidste aften tirsdag den 28 jun Tid og sted: Kl i Beboerhuset, Svanen 22, hvor ITudvalget vil være repræsenteret og forsøge at svare på alle spørgsmål, beboerne måtte have vedr. den nye installation. IT UDVALGET MAJ KALENDEREN Genbrugshallen er åben: Søndag Kl Torsdag KL Nævnsmøder: Tirsdag i ulige uger KL JUNI KALENDEREN Genbrugshallen er åben: Søndag Kl Torsdag kl Nævnsmøder: Tirsdag i ulige uger KL Betonhjertet Maj 2005

VA 4 SYD NR 2 FEBRUAR 2007. Fastelavn søndag 18. februar se side 5-6. Måske får vi vinter i februar

VA 4 SYD NR 2 FEBRUAR 2007. Fastelavn søndag 18. februar se side 5-6. Måske får vi vinter i februar VA 4 SYD NR 2 FEBRUAR 2007 Fastelavn søndag 18. februar se side 5-6 Måske får vi vinter i februar Betonhjertet februar 2007 1 INDHOLD LINEDANCE side 3 IT UDVALGETS ARBEJDE 3 CAFE ØRNEN 4 FASTELAVN 5 BILLETTER

Læs mere

INDHOLD: BL.A NYT FRA AFDELINGBESTYRELSEN - GRÆSSLÅNING - MASTERPLAN SYD NYT - HUSK LOPPEMARKED SØNDAG 31 MAJ KL 13.00

INDHOLD: BL.A NYT FRA AFDELINGBESTYRELSEN - GRÆSSLÅNING - MASTERPLAN SYD NYT - HUSK LOPPEMARKED SØNDAG 31 MAJ KL 13.00 INDHOLD: BL.A NYT FRA AFDELINGBESTYRELSEN - GRÆSSLÅNING - MASTERPLAN SYD NYT - HUSK LOPPEMARKED SØNDAG 31 MAJ KL 13.00 I DETTE NUMMER: MENU CAFE ØRNEN JUNI 3 HEKSEDANS OG GRÆSK BLUES 23 JUNI 3 AFDELINGSBESTYRELSENS

Læs mere

Din forbindelse til fremtiden

Din forbindelse til fremtiden Danmarks mest fleksible TV-løsning Referat af generalforsamling Billigere mobiltelefoni 3 Formanden har ordet 5 Hvem er hr. og fru NALNET? 7 Referat af generalforsamling 12.02.2014 8 Kanaloversigt 10 NAL

Læs mere

Aabenraa Almene Boligselskab og Padborg Boligforening

Aabenraa Almene Boligselskab og Padborg Boligforening Nyt fra Juni 2014 Nr. 13 Aabenraa Almene Boligselskab og Padborg Boligforening Organisationsbestyrelserne for Padborg Boligforening og Aabenraa Almene Boligselskab Aabenraa Almene Boligselskab Kallemosen

Læs mere

Medlemsinformation Juni 2014

Medlemsinformation Juni 2014 Medlemsinformation Juni 2014 ERIKSMINDE MEDIENET KABEL TV - BREDBÅND - TELEFONI - ALARMSYSTEM Digital TV Hurtig og billig bredbånd Telefoni Digital nabohjælp Velkommen til Eriksminde Foreningen byder velkommen

Læs mere

"~ 4SYD. Beboermøde 17. marts 2014 kl. 19 i Beboerhuset Ørnen. Referat Der var 33 hustande repræsenteret Flemming Wallin bød velkommen.

~ 4SYD. Beboermøde 17. marts 2014 kl. 19 i Beboerhuset Ørnen. Referat Der var 33 hustande repræsenteret Flemming Wallin bød velkommen. "~ 4SYD Beboermøde 17. marts 2014 kl. 19 i Beboerhuset Ørnen Referat Der var 33 hustande repræsenteret Flemming Wallin bød velkommen. på mødet. 1. Valg af dirigent Vinie Hansen er valgt som dirigent og

Læs mere

Side 2: Basketballbane/ Side 1: Borupgårdbladet. Side 3: Om visitkort. skøjtebane. detaljeret om fremtidige aktiviter. Kan man læse meget mere

Side 2: Basketballbane/ Side 1: Borupgårdbladet. Side 3: Om visitkort. skøjtebane. detaljeret om fremtidige aktiviter. Kan man læse meget mere Side 16 Åbent Hus Boligkontoret Danmark holder Åbent Hus lørdag den 1. marts på Fabriksvej 8C. Der vil være en invitation til dig i et ekstra nummer af Bo-Danmark, hvor der også vil være yderligere information

Læs mere

ÅRSSKRIFT. Albertslund Boligselskab

ÅRSSKRIFT. Albertslund Boligselskab 2005 ÅRSSKRIFT Albertslund Boligselskab Albertslund Boligselskab Den almene boligsektor i modvind og Indhold Den almene boligsektor i modvind og forandring.......... 2 Stop tyveriet af beboernes opsparing!........................

Læs mere

december 2011 8. årgang nr. 2 Nyt NAB SØBO

december 2011 8. årgang nr. 2 Nyt NAB SØBO december 2011 8. årgang nr. 2 NAB SØBO Nyt Nyt Beboerblad for de almene boligorganisationer Nordborg Andelsboligforening NAB Boligforeningen SØBO 8. årgang nr. 2. December udgaven 2011. Bladet udsendes

Læs mere

29. årgang Nr. 9 november 2001 BEBOERBLAD FOR RESENLUND OG DARUPLUND

29. årgang Nr. 9 november 2001 BEBOERBLAD FOR RESENLUND OG DARUPLUND 29. årgang Nr. 9 november 2001 BEBOERBLAD FOR RESENLUND OG DARUPLUND Redaktørens side Så kom vinteren endelig, og sikkert bag på de fleste af os. Tak for de indlæg I har sendt til dette nr. af bladet.

Læs mere

Almene boliger for alle - DANSK - side 1

Almene boliger for alle - DANSK - side 1 Almene boliger for alle - DANSK - side 1 Forord De følgende oplysninger er generelle og vejledende. De gælder i de fleste boligorganisationer, men nogle boligorganisationer kan have andre regler end de

Læs mere

ORIENTERING. glentevejs antennelaug. Læs om fordelen ved en DVB-C box. 28Logo konkurrence. 4Glentens kapacitet i nettet

ORIENTERING. glentevejs antennelaug. Læs om fordelen ved en DVB-C box. 28Logo konkurrence. 4Glentens kapacitet i nettet ORIENTERING oktober 2008 glentevejs antennelaug 4Glentens kapacitet i nettet 03 Læs om fordelen ved en DVB-C box 18Programafstemning 2009 28Logo konkurrence 02 ORIENTERING >> 2/2008 kontakt vedrørende:

Læs mere

SAB-Nyt. Fastelavnsfest i Skovbyhus. LED belysning giver store besparelser. Besparelse ved fraflytning. Svendborg Østre Bydel

SAB-Nyt. Fastelavnsfest i Skovbyhus. LED belysning giver store besparelser. Besparelse ved fraflytning. Svendborg Østre Bydel SAB-Nyt Fastelavnsfest i Skovbyhus Læs mere på side 6 12 Svendborg Østre Bydel Erik Bang Boesen har skrevet om byudviklingen i Østre bydel. Læs mere på side 12-13 LED belysning giver store besparelser

Læs mere

Lyngby almennyttige Boligselskab SORGENFRIVANG II

Lyngby almennyttige Boligselskab SORGENFRIVANG II Lyngby almennyttige Boligselskab SORGENFRIVANG II DAB mrk. PRJ-2011-00058/tka Direkte tlf. 45872760 Dato 29. december 2014 Hermed fremsendes referat fra: Orienteringsmøde for beboerne i opgang 261 og 259

Læs mere

Dansk Kabel Tv s service og vagttelefon er 4332 4700

Dansk Kabel Tv s service og vagttelefon er 4332 4700 9. Maj 2008 Til foreningens medlemmer. Hermed fremsendes referat fra generalforsamlingen den 29. april 2008. Bestyrelsen har efter generalforsamlingen konstitueret sig således: Formand Bjarne Hansen 46789195

Læs mere

BEBOERINFO - GENHUSNING

BEBOERINFO - GENHUSNING BEBOERINFO - GENHUSNING Genhusningsfolder Visualisering fra vinderforslaget. BEBOER INFO 17. MARTS 2015 Hvad skal der ske? HUSK informationsmøde 23. marts 2015 kl. 19-21.30 Radisson, Scandinavien Center

Læs mere

Glenten. En verden af oplevelser. Orientering fra din forening - Glentevejs Antennelaug. Køb 6 kanaler - betal for 3!

Glenten. En verden af oplevelser. Orientering fra din forening - Glentevejs Antennelaug. Køb 6 kanaler - betal for 3! Glenten Nr. 02 - oktober 2010 En verden af oplevelser Køb 6 kanaler - betal for 3! Nu kun 7,44 kr. (md./husstand) Verdenshistorien præsenteret på en relevant og spændende måde. Dokumentarfilm i høj kvalitet

Læs mere

Ordinært beboermøde i VA afd. 4 Række. Onsdag d. 19. marts kl. 19.00

Ordinært beboermøde i VA afd. 4 Række. Onsdag d. 19. marts kl. 19.00 Ordinært beboermøde i VA afd. 4 Række Onsdag d. 19. marts kl. 19.00 Referat Der er repræsenteret 29 hustande på beboermødet. 58 stemmer i alt udleveret. Astrid Hansen bød velkommen til beboermødet 1. Valg

Læs mere

December 2014 Nr. 14. Aabenraa Almene Boligselskab og Padborg Boligforening

December 2014 Nr. 14. Aabenraa Almene Boligselskab og Padborg Boligforening Nyt fra December 2014 Nr. 14 Aabenraa Almene Boligselskab og Padborg Boligforening 2 Aabenraa Almene Boligselskab Kallemosen 16, 6200 Aabenraa Tlf. 74 64 36 00 www.aaabolig.dk post@aaabolig.dk Boliger

Læs mere

Hyldeposten. Indholdsfortegnelse: ISSN1393-699X Nr. 361 September 2014

Hyldeposten. Indholdsfortegnelse: ISSN1393-699X Nr. 361 September 2014 Hyldeposten ISSN1393-699X Nr. 361 September 2014 Indholdsfortegnelse: Side 2 Information Side 3 Indkaldelse til møde Side 4 Nyt fra afdelingsbestyrelsen Side 6 Nyt fra Driften Side 9 Ølsmagning i Hyldecaféen

Læs mere

35. årgang Nr. 4 April 2007

35. årgang Nr. 4 April 2007 35. årgang Nr. 4 April 2007 BEBOERBLAD FOR RESENLUND OG DARUPLUND 2660 Brøndby Strand Lejerbo skaber rum for liv Redaktørens side Så blev det endelig forår. Sådan da, med lidt frost på bilruderne og nogle

Læs mere

Nr. 3 Årgang 1 December 2013 Husk beboermødet tirsdag d. 14. januar 2014 Nørreby 2630 Tåstrup

Nr. 3 Årgang 1 December 2013 Husk beboermødet tirsdag d. 14. januar 2014 Nørreby 2630 Tåstrup Nørreby s talerør Nr. 3 Årgang 1 December 2013 Husk beboermødet tirsdag d. 14. januar 2014 Nørreby 2630 Tåstrup Nørreby s beboer - information Nyttige tlf. numre. Alarm 112 Nærmeste politi 114 Akut telefon

Læs mere

OS Afdeling BEBOERBLADET. 34. årgang nr. 4 - juli/august 2005. Læs denne gang. Aktivitetskalender. Åbningstider. Ref. beboermødet.

OS Afdeling BEBOERBLADET. 34. årgang nr. 4 - juli/august 2005. Læs denne gang. Aktivitetskalender. Åbningstider. Ref. beboermødet. OS Afdeling BEBOERBLADET 46 34. årgang nr. 4 - juli/august 2005 Læs denne gang Aktivitetskalender Åbningstider Ref. beboermødet Billardafslutning BonBon-land Afsked med Brian Nyt fra Tipu Sankt Hans...

Læs mere

Dansk Sportsdykker Forbund Medlem af CMAS Confederation Mondiale des Activit es Subaquatiques. DIF Danmarks Idræts-Forbund

Dansk Sportsdykker Forbund Medlem af CMAS Confederation Mondiale des Activit es Subaquatiques. DIF Danmarks Idræts-Forbund Brøndby den 4. november 2009 Referat REPRÆSENTANTSKABSMØDE 2009 Comwell Roskilde a-s Vestre Kirkevej 12, 4000 Roskilde Søndag den 19. april 2009 kl. 10.00 1. Valg af dirigent Bestyrelsen foreslår Willy

Læs mere

Referat. Af repræsentantskabsmøde d. 1.3.2014

Referat. Af repræsentantskabsmøde d. 1.3.2014 Referat Af repræsentantskabsmøde d. 1.3.2014 Pkt. 1 Pkt. 2 Mandaternes/gæsternes prøvelse Der var fremmødt 41 mandater, fra 18 klubber, svarende til 59 %. 3 gæster. Per Henriksen DBwF Jan Donde DBwF Kurt

Læs mere

SAB-Nyt Sund lejerøkonom i Svendborg læs mere på g 7 side 6 o

SAB-Nyt Sund lejerøkonom i Svendborg læs mere på g 7 side 6 o SAB-Nyt Sund lejerøkonomi i Svendborg læs mere på side 6 og 7 Ekstraordinære afdelingsmøder i 7, 8, 9 og 11 Beboerne i de tre afdelinger skal stemme om ny antenneleverandør. 13 8 23 3 Svendborg Andels-

Læs mere

DAGSORDEN MIDTPUNKTET 463

DAGSORDEN MIDTPUNKTET 463 DAGSORDEN MIDTPUNKTET 463 til blokrådsmødet tirsdag den 3. september 2013 kl. 19 30 1. Godkendelse af dirigent 2. Godkendelse af dagsorden 3. Godkendelse af referat fra 6. august 2013 4. Meddelelser og

Læs mere

Efter. Før. Indhold i dette nummer. Gang i renoveringerne. De nye tage. Deadline for næste nummer af SAB-Nyt er mandag den 15.

Efter. Før. Indhold i dette nummer. Gang i renoveringerne. De nye tage. Deadline for næste nummer af SAB-Nyt er mandag den 15. Tagene på blokkene i afdeling 16 har længe trængt til en udskiftning. SAB-nyt ÅRGANG 2 NR 2 - JUNI 2008 Gang i renoveringerne Af Thomas Jeppesen I løbet af denne sommer får både afdeling 16 og 20 nye tage,

Læs mere

Bilag 36: Interview med Humleboet den 19. maj 2011

Bilag 36: Interview med Humleboet den 19. maj 2011 Bilag 36: Interview med Humleboet den 19. maj 2011 Interviewere (I): Rosa Ryberg og Lene Andersen Deltager: Frank Gottlieb 00:00-02:43: Introduktion til os, vores studie og specialet. Frank Gottlieb: Vi

Læs mere

Referat af budgetgeneralforsamling 2004

Referat af budgetgeneralforsamling 2004 Pærevangen 21, kld. DK-2765 Smørum Telefon 70 27 35 36 bolignet@frugtvangen.dk www.frugtvangen.dk Referat af budgetgeneralforsamling 2004 År 2004, den 25. november kl. 20.30 afholdtes budgetgeneralforsamling

Læs mere