Faktablad 3 HVAD VIL PENGENE BLIVE BRUGT PÅ?

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Faktablad 3 HVAD VIL PENGENE BLIVE BRUGT PÅ?"

Transkript

1 Faktablad 3 HVAD VIL PENGENE BLIVE BRUGT PÅ? Investeringsplanen for Europa er en pakke med foranstaltninger, der skal sætte gang i offentlige og private investeringer i realøkonomien på mindst 315 mia. EUR over de næste tre år ( ). Investeringsplanen skal: 1) mobilisere finansiering af investeringer uden at skabe ny offentlig gæld, 2) støtte projekter og investeringer på centrale områder som infrastruktur, uddannelse, forskning og innovation og 3) fjerne sektorspecifikke og ikkefinansielle investeringshindringer. Europa-Kommissionen og Den Europæiske Investeringsbank vil indlede et partnerskab med henblik på at mobilisere investeringer primært i strategisk infrastruktur, SMV'er og mellemstore virksomheder (mid caps) for at øge EU's konkurrenceevne. Partnerskabet vil nå dette mål ved at mobilisere investering fra den private sektor. Partnerskabet vil have en markant profil og vil sikre større åbenhed for EU's borgere, institutioner og civilsamfund gennem overvågning og indberetning for at sikre højest mulig ansvarlighed. ØGET FINANSIERING TIL INVESTERINGER MIDLERNE SKAL UD TIL REALØKONOMIEN ET BEDRE INVESTERINGSKLIMA Kanalisering af pengene til dér, hvor behovet er Det er ikke nok at generere ekstra investeringsfinansiering. Midlerne skal nå ud til levedygtige projekter med en reel merværdi for den europæiske økonomi. Investorerne har brug for vished om en pipeline af solide projekter, særligt hvad angår store infrastrukturprojekter. Der er behov for større åbenhed om og kendskab til risiciene for at udløse flere investeringer. Partnerskabet vil drage fordel af EIB's viden både i form af erfarent personale og sektorekspertise og dermed være godt rustet til hurtigt at: reagere på ubalancer på markedet, som kræver en større risikokapacitet arbejde med nye kunder og sikre større sektordækning udbyde nye produkter tilbyde nye leveringsformer i samarbejde med nationale erhvervsfremmende banker og finansieringsinstitutter i den private sektor. Udpegelse af de rette projekter Kommissionen og Den Europæiske Investeringsbank har sammen med medlemsstaterne oprettet en taskforce, som skal se på potentielle hindringer for investeringer og undersøge 1

2 mulige projekter. På basis af taskforcens første rapport, som snart offentliggøres, udvides arbejdet nu på EU-niveau for at udpege og sætte gang i vigtige investeringsprojekter og regelmæssigt informere investorerne om projekternes fremskridt. EIB-gruppen vil sørge for at EFSI's pipeline er gennemsigtig og regelmæssigt ajourført. Medlemsstater, herunder regionale myndigheder og nationale erhvervsfremmende banker, europæiske institutioner og private investorer vil kunne bidrage til denne pipeline ved at fremlægge eller sponsorere projekter. Det betyder ikke, at alle projekter i den europæiske pipeline bør - eller vil - blive finansieret i forbindelse med planen, men reserven vil gøre investeringsmulighederne mere synlige og udvælgelseskriterierne mere gennemsigtige. Flere investeringer gennem risikovillighed, tempo og tilpasning til forskellige markeder og sektorer Planen vil sikre væsentlig risikostøtte for at tilskynde projektiværksættere til at foretage investeringer og private investorer til at tilslutte sig. Partnerskabet mellem Kommissionen og EIB vil åbne for yderligere investeringer i hele EU på mindst 315 mia. euro. Det vil tilskynde til at støtte vækst og jobskabelse gennem produkter, som er tilpasset til regionale behov. Med udgangspunkt i partnerskabet får den private sektor risikoabsorberende finansielle produkter, som kan hjælpe med at gennemføre nye projekter. Medlemsstaterne, nationale erhvervsfremmende banker og/eller private investorer får mulighed for både at deltage i de enkelte projekter og få gavn af partnerskabets risikoforøgelsesgarantier. Takket være etableringen inden for EIB-gruppen vil partnerskabet blive oprettet hurtigt og blive operationelt fra Klargøring af projekterne En vigtig del af planen er at yde støtte til udviklingen og gennemførelsen af projekterne. Som led i den nye strategi vil man gøre ekspertise fra Kommissionen, Den europæiske Investeringsbank, nationale erhvervsfremmende banker og forvaltningsmyndighederne for de europæiske struktur- og investeringsfonde tilgængelige på en integreret måde. Støtten omfatter navnlig: teknisk bistand til strukturering af projekter anvendelse af innovative finansielle instrumenter anvendelse af løsningsmodeller i form af offentlig-private partnerskaber Et "knudepunkt for investeringsrådgivning" vil integrere alle investeringsrådgivningstjenester og lede alle spørgsmål om teknisk bistand til én enkelt brugervenlig portal med sigte på tre målgrupper: projektiværksættere, investorer og 2

3 offentlige forvaltningsmyndigheder. Målet er at styrke og fremskynde investeringer ved at give forståelig og hurtig rådgivning for at: forberede og udvikle projekter og investeringer af høj kvalitet øge den effektive anvendelse af og potentielle løftestangseffekt ved de europæiske struktur- og investeringsfonde (ESIF), Connecting Europe-faciliteten (CEF), Horisont 2020 og andre EU-fonde, særligt gennem styrket og fleksibel anvendelse af finansielle instrumenter, som svarer til markedsbehovene forbedre adgangen til andre kilder til offentlig og privat finansiering. Knudepunktet for investeringsrådgivning vil hjælpe offentlige myndigheder og projektiværksættere i medlemsstaterne med at udpege, prioritere, forberede, strukturere og gennemføre strategiske projekter med europæisk merværdi og gøre mere effektiv brug af EU-midlerne. Ved at samle alle rådgivningstjenester i en fælles struktur får man én samlet kilde til ekspertise og et primært indgangssted for offentlige myndigheder og projektiværksættere i EU. Knudepunktet vil bygge på vellykkede allerede eksisterende instrumenter som JASPERSprogrammet 1, som vil blive opgraderet og udvidet, og den nye rådgivningsplatform om anvendelse af innovative finansielle instrumenter (Fi-Compass). Det nye knudepunkt skal bidrage til at styrke netværket af nationale erhvervsfremmende banker og tilsvarende enheder i hele Europa. Opfølgningsaktiviteter på nationalt plan Der vil blive arrangeret workshops og andre opsøgende aktiviteter på nationalt, tværnationalt og regionalt plan for at tage hånd om særlige udfordringer. Der vil blive fokuseret på at tiltrække private investorer og maksimere synergierne mellem nationale ordninger og EU-ordninger. Projekternes art Ifølge kommissionsformand Jean-Claude Junckers politiske retningslinjer vil yderligere investering være rettet mod infrastruktur, særligt bredbånd og energinet samt transportinfrastruktur i industricentre, uddannelse, forskning og innovation samt vedvarende energi og energieffektivitet. Midlerne vil blive kanaliseret ud til gennemførlige 1 JASPERS (fælles assistance til projekter i de europæiske regioner) yder rådgivning til de 13 lande, som kom med i EU i 2004, 2007 og 2013 (Bulgarien, Cypern, Estland, Kroatien, Letland, Litauen, Malta, Polen, Rumænien, Slovakiet, Slovenien, Tjekkiet og Ungarn) samt til Grækenland, Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedonien, Montenegro og Serbien under forberedelse af projekter for at hjælpe med at forbedre kvaliteten af store projekter, som indsendes med henblik på finansiering fra struktur- og samhørighedsfondene. 3

4 projekter med en reel merværdi for den europæiske sociale markedsøkonomi. Det omfatter især, men ikke udelukkende: strategisk infrastruktur (digitale investeringer og energiinvesteringer i overensstemmelse med EU's politikker) transportinfrastruktur i industricentre, uddannelse, forskning og innovation investeringer, som øger beskæftigelsen, særligt gennem SMV-finansiering og foranstaltninger til fremme af beskæftigelsen for unge. Miljømæssigt bæredygtige projekter Innovation og forskning og udvikling Medlemsstaterne forsyner Kommissionens og EIB's taskforce med lister over projekter udvalgt ud fra tre vigtige kriterier: EU-merværdi (projekter, som støtter EU's mål) økonomisk levedygtighed og værdi med høj prioritering af projekter med stort socioøkonomisk udbytte projekter, som kan starte senest inden for de næste tre år, dvs. med en rimelig forventning om kapitaludgifter i perioden Derudover bør projekterne på listerne have potentiale til at fungere som løftestang for andre finansieringskilder. De bør også være af en rimelig størrelse og skalerbarhed (opdelt efter sektor/undersektor), men der kan tages højde for sammenlægning af mindre investeringer. De typiske projekter 2 som, afhængigt af det enkelte projekts udformning, potentielt kan opnå finansiering kan omfatte projekter udpeget af Kommissionens og EIB's fælles taskforce, som f.eks.: Et program for opførelse eller rehabilitering af offentlige bygninger for at gøre dem mere energieffektive, som i øjeblikket er standset på grund af mangel på midler. Transportforbindelser mellem EU-lande, som står over for forsinkelser på grund af høje startomkostninger for projektet. Laserbaseret forskningsinfrastruktur med åben adgang i lande, som i øjeblikket mangler finasiering for ikke at blive forsinket. Et program til opgradering af skolefaciliteter i lande med gennemførelsesproblemer og manglende midler. Investering i vandinfrastruktur, herunder spildevandsrensningsanlæg og vandforsyningsfaciliteter, som er truet af mangel på finansiering. 2 Ansvarsfraskrivelse: Europa-Kommissionen og EIB påtager sig ingen finansieringsforpligtelser over for nogle af disse projekter, og projekterne har ikke forrang med hensyn til adgang til nationale eller europæiske midler. De er ikke blevet vurderet af Kommissionen, EIB eller medlemmer af taskforcen og disse organisationer har således ikke anbefalet, at der investeres i projekterne. 4

5 Andre projekter, som støtter f.eks. udvidelse og opgradering af gods- og passagerkapaciteter i havne og lufthavne, jernbaneforbindelser mellem vigtige lufthavne og bycentre, grønne projekter inden for søtransport, infrastruktur for alternative brændstoffer langs større veje, tredje generation af bioraffinaderier osv. 5

TIDLIG INDSATS OVER FOR SMÅBØRN PRIORITETSOMRÅDER

TIDLIG INDSATS OVER FOR SMÅBØRN PRIORITETSOMRÅDER TIDLIG INDSATS OVER FOR SMÅBØRN PRIORITETSOMRÅDER Indledning Det Europæiske Agentur for Udvikling af Undervisning af Personer med Særlige Behov gennemførte i 2003-2004 et projekt om tidlig indsats over

Læs mere

Det indre marked. Fra krise til muligheder borgere og virksomheder på vej mod velstand INDBLIK I EU-POLITIK

Det indre marked. Fra krise til muligheder borgere og virksomheder på vej mod velstand INDBLIK I EU-POLITIK INDBLIK I EU-POLITIK Fra krise til muligheder borgere og virksomheder på vej mod velstand Det indre marked»et bedre fungerende indre marked er afgørende for europæisk vækst.«michel Barnier, kommissær for

Læs mere

Sammen skaber vi værdi. Arbejde til alle Kvalitet i velfærden Gode job

Sammen skaber vi værdi. Arbejde til alle Kvalitet i velfærden Gode job 1 Sammen skaber vi værdi Arbejde til alle Kvalitet i velfærden Gode job 2 3 Sammen skaber vi værdi Lønmodtagerne skaber hver dag de værdier, der er afgørende for Danmarks vækst og velfærd. Og vi kan skabe

Læs mere

evm.dk Ansvarlig vækst Handlingsplan for virksomheders samfundsansvar 2012-2015

evm.dk Ansvarlig vækst Handlingsplan for virksomheders samfundsansvar 2012-2015 evm.dk Ansvarlig vækst Handlingsplan for virksomheders samfundsansvar 2012-2015 Marts 2012 2 Ansvarlig vækst Handlingsplan for virksomheders samfundsansvar 2012-2015 Ansvarlig vækst Handlingsplan for virksomheders

Læs mere

INDBLIK I EU-POLITIK. Klima. En verden, vi kan lide, med et klima, vi kan lide. En lavkulstoføkonomi sætter gang i den økonomiske vækst og skaber job

INDBLIK I EU-POLITIK. Klima. En verden, vi kan lide, med et klima, vi kan lide. En lavkulstoføkonomi sætter gang i den økonomiske vækst og skaber job INDBLIK I EU-POLITIK Klima En verden, vi kan lide, med et klima, vi kan lide En lavkulstoføkonomi sætter gang i den økonomiske vækst og skaber job INDHOLD Hvorfor vi behøver en europæisk politik for klimaindsats...

Læs mere

Migration og asyl. Et åbent og sikkert Europa INDBLIK I EU POLITIK

Migration og asyl. Et åbent og sikkert Europa INDBLIK I EU POLITIK INDBLIK I EU POLITIK Migration og asyl Et åbent og sikkert Europa Indvandring til Europa er ikke nogen ny foreteelse. For at benytte mulighederne og møde udfordringerne ved denne internationale mobilitet

Læs mere

Mod nye mål Danmark 2015

Mod nye mål Danmark 2015 Mod nye mål Danmark 215 Holdbar velfærd og vækst August 27 Regeringen Mod nye mål Danmark 215 Holdbar velfærd og vækst Mod nye mål Danmark 215 Holdbar velfærd og vækst Publikationen kan bestilles eller

Læs mere

Den nye definition af små og mellemstore virksomheder Brugervejledning og erklæring

Den nye definition af små og mellemstore virksomheder Brugervejledning og erklæring PUBLIKATIONER OM ERHVERV OG INDUSTRI Denne vejledning indeholder: Den nye definition af små og mellemstore virksomheder Brugervejledning og erklæring Beskrivelse af og forklarende bemærkninger til den

Læs mere

ET DANMARK, DER STÅR SAMMEN

ET DANMARK, DER STÅR SAMMEN ET DANMARK, DER STÅR SAMMEN R E G E R I N G S G R U N D L A G OKTOBER 2011 REGERINGEN ET DANMARK, DER STÅR SAMMEN R E G E R I N G S G R U N D L A G OKTOBER 2011 REGERINGEN ET DANMARK, DER STÅR SAMMEN

Læs mere

Midtvejsevaluering af Markedsmodningsfonden. Rapport 1 Effekter og merværdi

Midtvejsevaluering af Markedsmodningsfonden. Rapport 1 Effekter og merværdi Midtvejsevaluering af Markedsmodningsfonden Rapport 1 Effekter og merværdi Indholdsfortegnelse Forord... 3 Kapitel 1. Sammenfatning til rapport 1... 4 Kapitel 2. Projektporteføljen og forventede effekter...

Læs mere

Den Europæiske Regionalfond og Den Europæiske Socialfond. få overblik over mulighederne i 2014-2020

Den Europæiske Regionalfond og Den Europæiske Socialfond. få overblik over mulighederne i 2014-2020 Den Europæiske Regionalfond og Den Europæiske Socialfond få overblik over mulighederne i 2014-2020 2 DEN EUROPÆISKE REGIONALFOND OG DEN EUROPÆISKE SOCIALFOND EU s Regionalfond og EU s Socialfond 2014-2020

Læs mere

En styrkelse af den økonomiske fremgang og beskæftigelsen i byerne forudsætter bl.a.:

En styrkelse af den økonomiske fremgang og beskæftigelsen i byerne forudsætter bl.a.: BILAG: UDFORDRINGER FOR DE EUROPÆISKE BYER Der er stor forskel på Europas byer. Ca. 20% af EU s befolkning bor i storbyer med over 250.000 indbyggere, yderligere 20% i mellemstore byer med 50-250.000 indbyggere,

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL RÅDET OG EUROPA- PARLAMENTET

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL RÅDET OG EUROPA- PARLAMENTET KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 21.5.2003 KOM (2003) 284 endelig MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL RÅDET OG EUROPA- PARLAMENTET om modernisering af selskabsretten og forbedret

Læs mere

TRAKTAT OM STABILITET, SAMORDNING OG STYRING I DEN ØKONOMISKE OG MONETÆRE UNION MELLEM KONGERIGET BELGIEN, REPUBLIKKEN BULGARIEN, KONGERIGET DANMARK,

TRAKTAT OM STABILITET, SAMORDNING OG STYRING I DEN ØKONOMISKE OG MONETÆRE UNION MELLEM KONGERIGET BELGIEN, REPUBLIKKEN BULGARIEN, KONGERIGET DANMARK, TRAKTAT OM STABILITET, SAMORDNING OG STYRING I DEN ØKONOMISKE OG MONETÆRE UNION MELLEM KONGERIGET BELGIEN, REPUBLIKKEN BULGARIEN, KONGERIGET DANMARK, FORBUNDSREPUBLIKKEN TYSKLAND, REPUBLIKKEN ESTLAND,

Læs mere

Ingen har fred længere, end hans nabo vil EU s nye naboer mod øst DIIS DANSK INSTITUT FOR INTERNATIONALE STUDIER EUROPA EFTER UDVIDELSEN

Ingen har fred længere, end hans nabo vil EU s nye naboer mod øst DIIS DANSK INSTITUT FOR INTERNATIONALE STUDIER EUROPA EFTER UDVIDELSEN DIIS DANSK INSTITUT FOR INTERNATIONALE STUDIER EUROPA EFTER UDVIDELSEN Ingen har fred længere, end hans nabo vil EU s nye naboer mod øst LARS P. POULSEN-HANSEN I forbindelse med udvidelsen af EU pr. 1.

Læs mere

Sociale hensyn ved indkøb. En vejledning i mulighederne for at tage sociale hensyn ved offentlige indkøb

Sociale hensyn ved indkøb. En vejledning i mulighederne for at tage sociale hensyn ved offentlige indkøb Sociale hensyn ved indkøb En vejledning i mulighederne for at tage sociale hensyn ved offentlige indkøb Denne publikation støttes under EU-programmet for beskæftigelse og social solidaritet (2007-2013)

Læs mere

FÆLLESSKABETS RAMMEBESTEMMELSER FOR STATSSTØTTE TIL FORSKNING OG UDVIKLING OG INNOVATION

FÆLLESSKABETS RAMMEBESTEMMELSER FOR STATSSTØTTE TIL FORSKNING OG UDVIKLING OG INNOVATION 30.12.2006 DA Den Europæiske Unions Tidende C 323/1 I (Meddelelser) KOMMISSIONEN FÆLLESSKABETS RAMMEBESTEMMELSER FOR STATSSTØTTE TIL FORSKNING OG UDVIKLING OG INNOVATION (2006/C 323/01) Side 1. INDLEDNING...........................................................................................

Læs mere

Et godt liv i en ressourcebegrænset

Et godt liv i en ressourcebegrænset isstock Et godt liv i en ressourcebegrænset verden EU s 7. Miljøhandlingsprogram (MHP) frem til 2020 Miljøhandlingsprogrammerne har været ledetråden for udviklingen af EU s miljøpolitik siden begyndelsen

Læs mere

NATIONALT KVALITETSPROGRAM FOR SUNDHEDSOMRÅDET 2015-2018 APRIL 2015

NATIONALT KVALITETSPROGRAM FOR SUNDHEDSOMRÅDET 2015-2018 APRIL 2015 NATIONALT KVALITETSPROGRAM FOR SUNDHEDSOMRÅDET 2015-2018 APRIL 2015 1 Vision for fremtidens kvalitetsarbejde på sundhedsområdet Det er en hjørnesten i det danske velfærdssamfund, at vores fælles sundhedsvæsen

Læs mere

MERE HANDEL NYE JOB HJÆLP TIL DIN VIRKSOMHED MED EKSPORTFREMME OG ØKONOMISK DIPLOMATI

MERE HANDEL NYE JOB HJÆLP TIL DIN VIRKSOMHED MED EKSPORTFREMME OG ØKONOMISK DIPLOMATI MERE HANDEL NYE JOB HJÆLP TIL DIN VIRKSOMHED MED EKSPORTFREMME OG ØKONOMISK DIPLOMATI PÅ ARBEJDE FOR DANSK ERHVERVSLIV Med 40 nye initiativer stiller alle ministre sig bag eksporten. Regeringen giver danske

Læs mere

De Forenede Nationer. Standardregler om. Lige muligheder. for handicappede

De Forenede Nationer. Standardregler om. Lige muligheder. for handicappede De Forenede Nationer Standardregler om Lige muligheder for handicappede De Forenede Nationer Standardregler om Lige muligheder for handicappede United Nations, New York, 1994 Socialministeriet, København,

Læs mere

Vækst med vilje Regeringen Maj 2002

Vækst med vilje Regeringen Maj 2002 Vækst med vilje Regeringen Maj 2002 Vækst med vilje Vækst med vilje Trykt i Danmark, maj 2002 Oplag: 4000 ISBN: Trykt udgave 87-7862-141-0 ISBN: Elektronisk udgave 87-7862-143-7 Produktion: Schultz Grafisk

Læs mere

Danmark som vækstcenter for en bæredygtig bioøkonomi

Danmark som vækstcenter for en bæredygtig bioøkonomi Det Nationale Bioøkonomipanel Danmark som vækstcenter for en bæredygtig bioøkonomi Udtalelse fra Det Nationale Bioøkonomipanel September 2014 Danmark som vækstcenter for en bæredygtig bioøkonomi Udtalelse

Læs mere

DA 2014. Fonden for De Ydre Grænser har fremmet finansiel solidaritet, men der er behov for bedre resultatmåling og yderligere EU merværdi

DA 2014. Fonden for De Ydre Grænser har fremmet finansiel solidaritet, men der er behov for bedre resultatmåling og yderligere EU merværdi DA 2014 nr. 15 Særberetning Fonden for De Ydre Grænser har fremmet finansiel solidaritet, men der er behov for bedre resultatmåling og yderligere EU merværdi DEN EUROPÆISKE REVISIONSRET DEN EUROPÆISKE

Læs mere

Nye veje mellem forskning og erhverv. fra tanke til faktura

Nye veje mellem forskning og erhverv. fra tanke til faktura Nye veje mellem forskning og erhverv fra tanke til faktura Regeringen september 2003 Nye veje mellem forskning og erhverv - fra tanke til faktura 2 Nye veje mellem forskning og erhverv Indhold Danmark

Læs mere

Analyse af barrierer og udviklingsmuligheder for peer-to-peer virksomheder i Danmark

Analyse af barrierer og udviklingsmuligheder for peer-to-peer virksomheder i Danmark Analyse af barrierer og udviklingsmuligheder for peer-to-peer virksomheder i Danmark Udarbejdet for Erhvervsstyrelsen af Dalberg Research September 2014 Indhold Indhold... 1 Forord... 2 1. Sammenfatning...

Læs mere

DEN EUROPÆISKE UNION KONSOLIDEREDE TRAKTATER CHARTER OM GRUNDLÆGGENDE RETTIGHEDER

DEN EUROPÆISKE UNION KONSOLIDEREDE TRAKTATER CHARTER OM GRUNDLÆGGENDE RETTIGHEDER DEN EUROPÆISKE UNION KONSOLIDEREDE TRAKTATER CHARTER OM GRUNDLÆGGENDE RETTIGHEDER MARTS 2010 30.3.2010 Den Europæiske Unions Tidende C 83/1 T E U KONSOLIDEREDE UDGAVER AF T E U F TRAKTATEN OM DEN EUROPÆISKE

Læs mere

CRADLE TO CRADLE. Potentialet og udfordringerne. En praktisk guide

CRADLE TO CRADLE. Potentialet og udfordringerne. En praktisk guide GUIDE CRADLE TO CRADLE Potentialet og udfordringerne En praktisk guide > Verdens befolkning er i kraftig vækst. I 2050 vil jordkloden have mere end 10 mia. indbyggere. Samtidig forventes den økonomiske

Læs mere

Strategi til samarbejde med virksomhederne det er vejen til gode løsninger for udsatte ledige

Strategi til samarbejde med virksomhederne det er vejen til gode løsninger for udsatte ledige Strategi til samarbejde med virksomhederne det er vejen til gode løsninger for udsatte ledige Inspirationskatalog Redaktion: David Graff og Carsten Kjærgaard Fotos: Chili Foto Grafisk tilrettelæggelse:

Læs mere

Danmark Det mest digitale land i verden. Visioner til den nye regering fra erhvervslivet

Danmark Det mest digitale land i verden. Visioner til den nye regering fra erhvervslivet Danmark Det mest digitale land i verden Visioner til den nye regering fra erhvervslivet Juni 2015 1 Indholdsfortegnelse visionsoplæg Indledning 4 Resumé 6 1. Verdens bedste digitale infrastruktur 10 1.1.

Læs mere