Vort ref. nr.: DFT/dll (Anføres ved besvarelser) Vedr.: Høring over IT- og Telestyrelsens forsyningspligtsanalyse 2006

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vort ref. nr.: DFT/dll (Anføres ved besvarelser) Vedr.: Høring over IT- og Telestyrelsens forsyningspligtsanalyse 2006"

Transkript

1 IT- og Telestyrelsen Holsteinsgade København Ø DANSK METAL IT-Sekretariatet Nyropsgade København V Postboks 308 Tlf.: Fax: IT- og Telestyrelsen pr. e-post til adressen: i- København den 23. oktober 2006 Journal nr.: 11.2 Vort ref. nr.: DFT/dll (Anføres ved besvarelser) Vedr.: Høring over IT- og Telestyrelsens forsyningspligtsanalyse 2006 Dansk Metal vil gerne kvittere for en god og gennemgående analyse. Vi finder dog grundlag for at kommentere anbefalinger og konklusioner på nogle af punkterne, samt at kommentere indhold enkelte steder: Del I: Indledning og anbefalinger: Hvad er bredbånd? Bredbånd defineres i rapporten som en internetforbindelse med en hastighed på mindst 144 kbit/s. I forsyningspligtens formål finder vi følgende beskrivelse: Enhver slutbruger skal have adgang til en række grundlæggende teletjenester på rimelige vilkår og til rimelige priser. Det er således IT- og Telestyrelsens vurdering, at det nuværende formål sikrer borgerne et vist teknologisk minimumsniveau og modvirker social eksklusion. Teknologisk minimumsniveau: Hvad er et teknologisk minimumsniveau? Hvis vi for eksempel ser på Public Service stationerne TV2 og DR, har de andre standarder for hvad minimumsniveau er, end 144 Kbit/s. Følgende tekst er taget fra Spunik.dk: For at benytte TV 2 TV (Sputnik er kanalen for de fleste TV2 programmer), skal man som minimum have en ADSL-forbindelse 512 Kbit/s. Vi anbefaler dog, at man har min. 1 Mbit/s. For at få det fulde udbytte, skal man have 2 Mbit/s. Vi tager ikke ansvar for eventuelle problemer foranlediget ved brug af mindre forbindelser end 512 kbit/s og analogt eller ISDN-modem Tilsvarende kan det oplyses, at for dr.dk/tv er minimum 250 Kbit/s., men det anbefales at have minimum 1 Mbit/s. I:\FITT\11_Politisk_indflydelse\Høringer\Høring over Forsyningspligtanalyse 2006\Høring over ITST-s forsyningspligt analyse_dll.doc

2 Konklusion: Man må med rette sige, at de dele af befolkningen, som ikke har adgang til almindelig brug af Public Service via nettet, er på vej imod en social eksklusion. En kløft imellem de, der har råd til og mulighed for linier på 2 Mbit/s og derover, der kan anvende de almindelige tilbud og oplysninger, der ligger i Public Service kanalerne og de, som ikke har råd og mulighed herfor. Det er derfor ikke Dansk Metals opfattelse, at der skal fastholdes gamle teknologier (ISDN2) eller skabes præferencer for bestemte opkoblingstyper, men at det derimod er fokus rettet mod indhold, interoperabilitet, adgang og hastighed der sikrer, at flere teknologier kan anvendes. De fleste applikationer kan køre på en 2 Mbit/s linie: Videotelefoni, VoIP (som substitution for PSTN i de fleste tilfælde), TV-Stream, Netradio, o.s.v. Om disse 2 Mbit/s leveres igennem WiMAX, ADSL eller en tredje teknologi, der kan udnytte mulighederne i Next Generation Network, er ikke væsentligt. Løsninger der tilbydes i forsyningspligten skal som udgangspunkt være teknologineutrale med tilgængelighed for alle informationer og services (universal services). Samtidig bør man tage stilling til i hvor høj grad, man skal være bagudkompatibel; ser vi på broadcasting, har man jo allerede været visionær og sat en dato for hvornår der lukkes for det analoge sendenet, så man i stedet kan komme på det digitale sendenet med de teknologiske fordele og muligheder det giver samfundet og industrien. Derfor vil Dansk Metal fastholde argumentet for, at bredbånd med 2 Mbit/s for alle, og med 20 Mbit/s som den typiske forbindelse, set over tid må være et minimum i forsyningspligten; både for at sikre almindelige betingelser for at borgerne kan anvende de offentlige tilbud der tilbydes, men også for at hjælpe udviklingen af infrastruktur i alle egne af landet. Del II: De lovgivningsmæssige rammer og Markedsudvikling har allerede i 1. halvår 2006 over 2 Mbit/s og hele har over 1 Mbit/s. Ud af et samlet Bredbånds marked på opkoblinger. Kilde: Orienteringsnotat fra ITST. Side 2 af 5

3 Dette er en stigning fra 2005, som kun kan opfattes som befolkningens ønske om at kunne anvende de applikationer, der kræver mere end de i analysen nævnte 144 Kbit/s. Danmark er foregangsland på IT; vi har en høj grad af IT-parathed i befolkningen og derfor bør vi ikke nøjes med. Vi skal være visionære i forhold til at anvende forsyningspligten til teknologifremmende formål, og dermed sikre at Danmark kan fastholde sin position som IT foregangsland. Del III: Analyse af forsyningspligtens formål Dansk Metal mener, at der igennem 2 Mbit/s forbindelser kan anvendes alle væsentlige applikationer. Derigennem sikres, at et mindretal af borgere har mulighed for at komme på samme niveau som flertallet af borgerne, for derigennem at få adgang til de grundlæggende tjenester (Universal Service, herunder Public Service og den digitale offentlige forvaltning o.l.). Del IV: Analyse af forsyningspligtens indhold I stedet for specifikke tjenester, bør forsyningspligten tilbyde båndbredde og netværksadgang der sikrer, at alle typer af tjenester kan fungere. Rapporten lufter en vis bekymring for, at ISDN2-kunder vil få økonomiske problemer hvis ikke forsyningspligten sikrer dem adgang. Det er klart at ISDN2-kunder ikke skal vågne op til telefonsystemer, der ikke fungerer og derfor er det også indlysende, at en overgangsperiode bør indføres. Måske benytter disse kunder de nævnte systemer med baggrund i manglende båndbredde til alternative valg. Derfor bør forsyningspligten have en klar målsætning for hvornår virksomheder og borgere kan forvente reel bredbånd på min. 2 Mbit/s for alle, og med 20 Mbit/s som den typiske forbindelse. Der findes i dag ca husstande. Ifølge Telestatistik - 1. halvår 2006 findes der i Danmark bredbåndsforbindelser. Til sammenligning var tallet i En stigning på eller 23 %. En stigning der svarer til at der om 2-3 år vil være efterspørgsel på mindst en linie med bredbånd i samtlige danske husstande. Da forsyningspligten bygger på en 10 årig aftale, må bredbåndsdækning indgå som en naturlig del af aftalen. Det er derfor ikke acceptabelt at Samlet anbefaling henviser til at bredbånd ikke skal indgå i forsyningsplig- Side 3 af 5

4 ten; en sådan konklusion går imod tendenserne og befolkningens muligheder, for at følge med i den teknologiske udvikling, bare på et minimum af services. Del V: Analyse af forsyningspligtens rammer Det er forståeligt at udbydere har en vis skepsis ved at skulle bruge anslået 1,3 mia. kr. på at sikre, at der ikke sker social eksklusion. Men forsyningspligtens finansiering giver over en periode udbyderen mulighed for at få dækket et samlet dokumenteret underskud på alle dele af forsyningspligten. Dansk Metal skal ikke gøre sig til talsmand for at denne beregningsmodel er den eneste rigtige, men mener også, at der kan laves andre alternative, økonomiske modeller, der sikrer bredbånd alle. Det er i øvrigt svært at forestille sig en investering på 1,3 mia. kr. ikke vil kunne finansieres over en periode på 5 eller 10 år. Rapporten belyser selv, at en sådan investering vil give udbyderen konkurrencefordele på sigt. Derfor ser Dansk Metal ikke nogle argumenter for at være tilbageholdende med at dække de sidste 5 % af befolkningen med 2 Mbit/s for alle, og med 20 Mbit/s som den typiske forbindelse. Vores holdning er klar: Dansk Metal ønsker høj dækning og stor kapacitet til lave priser. Det er Dansk Metals opfattelse, at en effektiv IKT infrastruktur dels er en forudsætning for offentlig vækst, dels i sig selv kan skabe beskæftigelse igennem udvikling, produktion og levering af hardware, software og tjenesteydelser. Den dobbelte rolle for IKT infrastrukturen i det danske samfund med lige hensyn til adgang, daglig drift og udviklingsbehov betyder, at forsyningspligten skal hvile på to elementer. På den ene side skal nettet være stabilt, tilgængeligt og billigt for at dække behovet for et stigende antal virksomheder, der er dybt afhængige af effektive forbindelser i deres daglige og fremtidige drift, og borgere der fortsat skal være teknologiparate og fastholde borgernes generelle IT brug igennem billige og hurtige forbindelser. På den anden side skal adgangen hele tiden være så teknologisk avanceret med hensyn til hastighed, kapacitet og kvalitet, at Danmark kan fungere som IT-eksperimentarium og foregangsland. Vi skal tilbyde en forsyningspligt, der kan tiltrække forskning, udvikling og demonstration af nye Side 4 af 5

5 produkter og serviceydelser baseret på verdenens mest avancerede IKT net og en IT-klar befolkning. Dette vil også tiltrække internationale virksomheder til at anvende Danmark som testland for applikationer og services. Alt dette stiller krav til en høj grad af dynamik i infrastrukturen. Forsyningspligten skal tilbyde en fuld dækning med en reel bredbåndskapacitet på minimum 2 Mbit/s og til lave priser (max kr. for en installation og max 100 kr. i abonnement om måneden). På sigt vil 20 Mbit/s som minimum ikke være utopi, da internetdistribueret HDTV og lignende services vil vinde frem. Dansk Metal mener, at bredbånd bør være en del af forsyningspligten, og at bredbånd til nutidigt brug som minimum skal være 2 Mbit/s for alle, og med 20 Mbit/s som den typiske forbindelse. Med venlig hilsen Per Påskesen / Daniel Faber Threms Side 5 af 5

Redegørelse om Danmarks digitale vækst 2012

Redegørelse om Danmarks digitale vækst 2012 Redegørelse om Danmarks digitale vækst 2012 Maj 2012 Redegørelse om Danmarks digitale vækst 2012 Maj 2012 Redegørelse om Danmarks digitale vækst 2012 Indholdsfortegnelse SIDE 1. Det digitale vækstpotentiale

Læs mere

SYNOPSIS Formålet med dette projekt er at undersøge, hvorfor der ikke er flere, der anvender IP-telefoni.

SYNOPSIS Formålet med dette projekt er at undersøge, hvorfor der ikke er flere, der anvender IP-telefoni. Forord Denne rapport af udarbejdet ved Aalborg Universitet, Institut for Datalogi, af projektgruppe E3-208b herunder Kim Buhl Christensen, Simon Rodil Mikkelsen og Lars Sørensen, i perioden 1. februar

Læs mere

Application Management Service

Application Management Service Application Management Service I dette Whitepaper vil vi beskrive nogle af vores erfaringer med Application Management. De fleste virksomheder har på et tidspunkt lavet, eller fået lavet, en mindre applikation,

Læs mere

Hurtigere Internet i Nordjylland

Hurtigere Internet i Nordjylland Hurtigere Internet i Nordjylland 1. Baggrund 1 2. Organisering af evt. projekt 2 3. Status på bredbånd i Nordjylland 4 4. Hvad driver udviklingen hvad kan Region Nordjylland gøre? 4 5. Kommuners og regioners

Læs mere

Bredbå nd på Långelånd

Bredbå nd på Långelånd Bredbå nd på Långelånd Et notat om den nuværende status på den digitale infrastruktur i Langeland Kommune Center for Netværksplanlægning Aalborg Universitet, Marts 2014 Indholdsfortegnelse Introduktion...

Læs mere

Version af 7.april 2011

Version af 7.april 2011 Version af 7.april 211 Det digitale samfund 21 Indhold > Forord 4 1 Indledning 6 2 Digital infrastruktur 7 2.1 Hovedresultater 7 2.2 Videnskabsministeriets initiativer for at skabe bedre digital infrastruktur

Læs mere

Europaudvalget 2014 (Omtryk - 17-11-2014 - Revideret samlenotat) Rådsmøde 3350 - transport, tele og energi Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2014 (Omtryk - 17-11-2014 - Revideret samlenotat) Rådsmøde 3350 - transport, tele og energi Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2014 (Omtryk - 17-11-2014 - Revideret samlenotat) Rådsmøde 3350 - transport, tele og energi Bilag 1 Offentligt NOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Rådsmøde (telekommunikation) den 27. november

Læs mere

Thomas Lue Lytzen. >>Opbrud. Konsekvenser af introduktionen af UMTS på det danske mobilmarked

Thomas Lue Lytzen. >>Opbrud. Konsekvenser af introduktionen af UMTS på det danske mobilmarked Thomas Lue Lytzen >>Opbrud Konsekvenser af introduktionen af UMTS på det danske mobilmarked It-højskolen i København 2001 Indhold 1 Fokus: Mål og metode... 1 1.1 Problemfelt... 1 1.2 Problemformulering...

Læs mere

Høringsnotat over udkast til markedsafgrænsning af engrosmarkedet

Høringsnotat over udkast til markedsafgrænsning af engrosmarkedet Bilag 2 Høringsnotat over udkast til markedsafgrænsning af engrosmarkedet for (fysisk) netværksinfrastrukturadgang (marked 4) og engrosmarkedet for bredbåndstilslutning (marked 5) IT- og Telestyrelsen

Læs mere

Etablering af mobildækning

Etablering af mobildækning Slagelse Kommune Att.: Louise Frændemark 21. januar 2015 /RIKROS Etablering af mobildækning I har i jeres mails af 15. december 2014 og 7. januar 2015 stillet en række spørgsmål, der vedrører Slagelse

Læs mere

Høringsnotat om 800 MHz-auktionen

Høringsnotat om 800 MHz-auktionen 22. marts 2012 Høringsnotat om 800 MHz-auktionen 1. Indledning Erhvervs- og vækstministeren har besluttet, at der afholdes auktion over frekvenser i 800 MHz-frekvensbåndet 1, og at disse frekvenser vil

Læs mere

Digitalt tv via Kabel tv eller Fællesantenne

Digitalt tv via Kabel tv eller Fællesantenne Digitalt tv via Kabel tv eller Fællesantenne Denne udskrift fra Digitaliseringen er en orientering om, hvorledes du skal forholde dig i forhold til modtagelse af digitalt tv via kabel tv eller fællesantenne.

Læs mere

Notat. Ballerup Kommune bedre digital infrastruktur

Notat. Ballerup Kommune bedre digital infrastruktur IT OG DIGITALISERING Dato: 4. maj 2015 Tlf. dir.: 25353715 E-mail: jbd@balk.dk Kontakt: Jette Brøndum Sagsid: 85.11.08-P05-1-15 Notat Ballerup Kommune bedre digital infrastruktur Ballerup Kommunes behov

Læs mere

Bilag 1. Bilag 1 er et tillæg til Retningslinjer om god markedsføringsskik på teleområdet. Bilag 1 træder i kraft 1. marts 2013.

Bilag 1. Bilag 1 er et tillæg til Retningslinjer om god markedsføringsskik på teleområdet. Bilag 1 træder i kraft 1. marts 2013. Bilag 1 Bilag 1 er et tillæg til Retningslinjer om god markedsføringsskik på teleområdet. Bilag 1 træder i kraft 1. marts 2013. Markedsføring af bredbåndsforbindelser Indledning: De generelle krav, der

Læs mere

N O T A T. Digitalt tv sekretariatsudkast til udvalgsrapport. Den 31. januar 2007

N O T A T. Digitalt tv sekretariatsudkast til udvalgsrapport. Den 31. januar 2007 MEDIESSEKRETARIATET N O T A T Den 31. januar 2007 Digitalt tv sekretariatsudkast til udvalgsrapport 1. Executive Summary...2 2. Baggrund...2 3. Udvalgets kommissorium og sammensætning mv...4 4. Markedet

Læs mere

Kursets indhold. Dit udbytte. Side 1 á 19 sider

Kursets indhold. Dit udbytte. Side 1 á 19 sider Side 1 á 19 sider Kursets indhold I løbet af fire lektioner giver vi dig muligheden for at tilegne dig viden om pensionsinvestering. Vi gør dig ikke til investeringsekspert, men vi giver dig mulighed for

Læs mere

standardkontrakter Konkurrence- og Forbrugeranalyse 04

standardkontrakter Konkurrence- og Forbrugeranalyse 04 standardkontrakter Konkurrence- og Forbrugeranalyse 04 2011 Indholdsfortegnelse 1. Resumé og konklusioner 4 2. Standardkontrakter 7 2.1. Hvad er en standardkontrakt? 7 2.2. Fordele og ulemper ved standardkontrakter

Læs mere

Danskerne, DR og licensen Notat fra Epinion

Danskerne, DR og licensen Notat fra Epinion Danskerne, DR og licensen Notat fra Epinion Epinion A/S for DR Januar 2006 Indholdsfortegnelse 1 Om notatet...3 1.1 Formål med undersøgelsesforløbet...3 2 Hovedresultater...4 3 Hvad viser undersøgelsen...6

Læs mere

ATTAVIGISSAARNEQ - Gode forbindelser

ATTAVIGISSAARNEQ - Gode forbindelser ATTAVIGISSAARNEQ - Gode forbindelser Grønlands IKT-strategi 2011-2015 Del 2 Informations- og Kommunikationsteknologi bidrager til at binde landet sammen og er grundlaget for en globalt orienteret samfundsudvikling,

Læs mere

Hvad sker der med dansk antenne-tv i 2020

Hvad sker der med dansk antenne-tv i 2020 Carsten Corneliussen www. strategix.dk 4. marts 2015 700 MHz Hvad sker der med dansk antenne-tv i 2020 Regeringens Vækstplan for digitalisering i Danmark vil fra 2020 anvende det såkaldte 700 MHz -bånd

Læs mere

Danmark i arbejde. Vækstplan for digitalisering i Danmark

Danmark i arbejde. Vækstplan for digitalisering i Danmark Danmark i arbejde Vækstplan for digitalisering i Danmark December 2014 Danmark i arbejde Vækstplan for digitalisering i Danmark December 2014 INDHOLD SAMMENFATNING 2 STATUS FOR DEN DIGITALE VÆKST I DANSK

Læs mere

E-mail-konsultation til borgerne

E-mail-konsultation til borgerne Gruppe 2 E-mail-konsultation til borgerne Praktiserende læger er gået online. Vicky Raae Else-Marie Laursen 2009 E - M A I L - K O N S U L T A T I O N T I L B O R G E R N E Computere er nytteløse. De kan

Læs mere

Analyse af offentlig-privat samarbejde

Analyse af offentlig-privat samarbejde Analyse af offentlig-privat samarbejde RAPPORT December 2014 www.quartzco.com COPENHAGEN STOCKHOLM OSLO Ryesgade 3A Birger Jarlsgatan 7 Wergelandsveien 21 2200 Copenhagen N 111 45 Stockholm 0167 Oslo Denmark

Læs mere

TDCS PRISER PÅ BREDBÅND

TDCS PRISER PÅ BREDBÅND 18-12 2013 Sagsnr. 12/05180 /LR/MOH/MAN TDCS PRISER PÅ BREDBÅND KONKURRENCE- OG FORBRUGERSTYRELSEN INDHOLDSFORTEGNELSE 1 RESUME... 1 2 INDSTILLING...FEJL! BOGMÆRKE ER IKKE DEFINERET. 3 SAGSFREMSTILLING...

Læs mere

. Lav rente og høj grad af sikkerhed. FlexLån T er den oversete tredje vej for boligejere

. Lav rente og høj grad af sikkerhed. FlexLån T er den oversete tredje vej for boligejere 25.april 2015. Lav rente og høj grad af sikkerhed. FlexLån T er den oversete tredje vej for boligejere Lånevarianten FlexLån T er overset på realkreditmarkedet. Men med kombinationen af høj sikkerhed for

Læs mere

VEJLEDNING Sikkerhedsmæssige overvejelser ved cloud computing og outsourcing

VEJLEDNING Sikkerhedsmæssige overvejelser ved cloud computing og outsourcing VEJLEDNING Sikkerhedsmæssige overvejelser ved cloud computing og outsourcing DI ITEK 1787 København V. 3377 3377 itek.di.dk itek@di.dk DI ITEK et branchefællesskab i Dansk Industri for virksomheder inden

Læs mere

Bedre bredbånd i Herslev og Kattinge.

Bedre bredbånd i Herslev og Kattinge. Bedre bredbånd i Herslev og Kattinge. Baggrund De eksisterende bredbåndsmuligheder, som enten er eller fastnet via TDC s telefonkabler (PSTN-net) med lave båndbredder (fra under 1 Mbit og op til maks.

Læs mere

Report. Danmark online. Hvordan internettet forvandler den danske økonomi

Report. Danmark online. Hvordan internettet forvandler den danske økonomi Report Danmark online Hvordan internettet forvandler den danske økonomi The Boston Consulting Group (BCG) er en global managementkonsulentvirksomhed og verdens førende rådgivningsvirksomhed inden for forretningsstrategi.

Læs mere

OM DETTE TEMA. It-strategi Når vi rådgiver virksomheder omkring it-strategi, er der grundlæggende fem skridt, vi gennemgår for at

OM DETTE TEMA. It-strategi Når vi rådgiver virksomheder omkring it-strategi, er der grundlæggende fem skridt, vi gennemgår for at IT-STRATEGI Tema Hvordan kommer du fra virksomhedens overordnede strategi til en it-strategi, som er drevet af forretningens mål og understøtter virksomheden bedst muligt? OM DETTE TEMA Hvordan kommer

Læs mere

Digital Signatur Sikker brug af digital signatur

Digital Signatur Sikker brug af digital signatur Digital Signatur IT- og Telestyrelsen December 2002 Resumé Myndigheder, der ønsker at indføre digital signatur, må ikke overse de vigtige interne sikkerhedsspørgsmål, som teknologien rejser. Det er vigtigt,

Læs mere