VEX240/250 El-installationsguide for EXact2 automatik

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "VEX240/250 El-installationsguide for EXact2 automatik"

Transkript

1 VEX H VEX240/250 El-installationsguide for EXact2 automatik El-installation...Kapitel Original brugsanvisning EXHAUSTO A/S Odensevej 76 DK-5550 Langeskov Tel Fax

2 Tilslutningsdiagram for spændingsforsyning og tilslutningsboks 1.1. Forklaring tilslutningsdiagram Tilslutningsdiagram VEX240, 1x230V VEX 250, 3x400V Endeterminering Kabelplan Installation af VEX'en 2.1. Installationens omfang Tilslutninger i tilslutningsboks Dimensionering og el-installation Krav og anbefalinger til installationen El-komponenter Klemrække på EXact2 main board Tilslutning af skærmet kabel til modbus Service - tilslutning af ekstra HMI-betjeningspanel /20

3 Symboler, begreber og advarsler Forbudssymbol Overtrædelser af anvisninger angivet med et forbudssymbol er forbundet med livsfare. Faresymbol Overtrædelser af anvisninger angivet med et faresymbol er forbundet med risiko for personskade eller ødelæggelse af materiel. Vejledningens anvendelsesområde Denne vejledning er for EXHAUSTO systemautomatik EXact2. For medfølgende tilbehør og ekstra udstyr henvises der til udstyrets egen produktvejledning. Sikkerhed for personer og materiel, samt korrekt drift med VEX-aggregatet opnås ved at følge vejledningens anvisninger. EXHAUSTO A/S fralægger sig ethvert ansvar for skader, der er opstået som følge af, at produktet er anvendt i modstrid med denne vejlednings anvisninger og instruktioner. Advarsler Arbejdet skal udføres af en autoriseret el-installatør, efter lokalt gældende love og regler. Advarsler: Åbning af aggregat Aflås aggregat under drift Åbn ikke servicelågerne, før strømmen er afbrudt på forsyningsadskilleren. Forsyningsadskilleren er placeret på venstre side af tilslutningsboksen øverst på aggregatet. Under drift skal VEX-aggregatet altid være aflåst: enten via låsecylinderen i håndtaget. Husk at fjerne nøglen fra låsen. eller via hængelås. Benyt det indbyggede hængelåsbeslag i håndtaget. 3/20 Lås Hængelåsbeslag

4 Typeskilt På VEX-aggregatets typeskilt kan aflæses: hvilken VEX-variant (1) aggregatet er aggregatets produktionsordrenr. (2) Bemærk Hav produktionsnummeret parat ved alle henvendelser til EXHAUSTO om produktet. 4/20

5 Tilslutningsdiagram for spændingsforsyning og tilslutningsboks 1. Tilslutningsdiagram for spændingsforsyning og tilslutningsboks 1.1 Forklaring tilslutningsdiagram Diagram Forklaring til diagram på næste side Diagrammet på næste side viser tilslutningen af forsyningsspænding, HMI-panel samt diverse tilbehør som kan tilsluttes til tilslutningsboksen. Betegnelse Forklaring Leveret af... -A1 Tilslutningsboks EXHAUSTO -A2 Tilslutningsboks for eftervarmeflade/køleunit EXHAUSTO -A3 Tilslutningsboks for eventuel elvarmeflade EXHAUSTO -F1 Forsikringer i gruppe tavle Kunde -Q1 Gruppeafbryder i gruppetavle Kunde -F2 Automatsikringer i tilslutningsboks EXHAUSTO -Q2 Forsyningsadskiller i tilslutningsboks EXHAUSTO Bemærk Tilbehør Øvrige dele er leveret af EXHAUSTO i det omfang, som fremgår af VEX-vejledningens forside. Se vejledning for det aktuelle tilbehør: HCW eftervarmeflade - vand HCE eftervarmeflade - el CCW isvandsflade MXCU, modul til ekstern kølemaskine 5/20

6 Tilslutningsdiagram for spændingsforsyning og tilslutningsboks 1.2 Tilslutningsdiagram VEX240, 1x230V * ikke EXHAUSTO leverance 6/20

7 Tilslutningsdiagram for spændingsforsyning og tilslutningsboks VEX 250, 3x400V ** 120 Ω modstand til endeterminering *** Kronmuffe til videreførsel af 24 VDC **** Kun hvis IHCW * ikke EXHAUSTO leverance ** 120 Ω modstand til endeterminering 7/20

8 Tilslutningsdiagram for spændingsforsyning og tilslutningsboks Endeterminering *** Kronmuffe til videreførsel af 24 VDC **** Kun hvis IHCW Det er nødvendigt at endeterminere første og sidste enhed på busstrengen. På diagrammerne nedenfor ses to eksempler på endeterminering. Se jumper JP2s placering på EXact2 Main board i afsnittet Klemrække på EXact2 Main board. Hvis så Se diagram nr. HMI er eneste enhed på busstrengen (valgfri busstik) begge busstrenge benyttes busstikket ikke benyttes 1. skal jumper monteres i JP2. Herved tilkobles 120 Ω modstand. skal jumperen ikke monteres 2 skal jumper monteres i JP2. Herved tilkobles 120 Ω modstand /20

9 Tilslutningsdiagram for spændingsforsyning og tilslutningsboks 1.3 Kabelplan Nedenstående kabelplan viser det tilbehør, som kan tilsluttes i tilslutningsboksen. 9/20

10 Installation af VEX'en 2. Installation af VEX'en 2.1 Installationens omfang VEX-aggregat El-installationen for luftbehandlingsaggregatet omfatter følgende opgaver: Tilslutning til VEX-aggregat: Tilslutningsboks Eventuel HCE-eftervarmeflade (el) Eventuel HCW-eftervarmeflade (vand) Eventuel MXCU-modul til ekstern køleflade Eventuel CCW-isvandsflade Tilslutninger i tilslutningsboks Mulige tilslutninger Se i nedenstående skema de mulige tilslutninger til klemrækken i tilslutningsboksen. Mulige tilslutninger Se afsnit... Forsyningsspænding 2.2 HMI-betjeningspanel via modbus 1 Modbus-komponenter, via modbus 1 om endeterminering samt vejledning for den pågældende komponent Styreboks til eftervarmeflade (vandvarmeflade), MHCW-modul, via modbus Styreboks til eftervarmeflade (elvarmeflade), MHCE2-modul,via modbus 1 om endeterminering samt vejledning for vandvarmefladen HCW 1 om endeterminering samt vejledning for elvarmefladen HCE Styring for ekstern køleunit MXCU 1 om endeterminering samt vejledning for MXCU-modulet Ekstern start* nedenfor Lukkespjæld i afkast LSA/LSAR 1 Lukkespjæld i udeluft LSF/LSFR 1 Fire og AUX IN* 1 samt nedenfor * Ekstern start, Fire og AUX IN Bemærk følgende mht. lus på EXact2 main board. Hvis så Fire benyttes skal lusen mellem klemme 20 og 21 fjernes AUX IN benyttes skal lusen mellem klemme 22 og 23 fjernes EXT start benyttes skal lusen mellem klemme 24 og 25 fjernes 10/20

11 Installation af VEX'en 2.2 Dimensionering og el-installation Dimensionering og installation af forsyningskablet skal ske i henhold til gældende love og forskrifter. Jordklemmen (PE) skal altid tilsluttes. Diagram Forsyningsspænding tilsluttes til forsyningsadskilleren efter diagrammet i afsnittet Tilslutningsdiagram for spændingsforsyning og tilslutningsboks Krav og anbefalinger til installationen Forsyningsadskiller og aut. sikringer Forsikring Maks. størrelse Forsyningskabel Der er indbygget forsyningsadskiller og automatsikringer i aggregatet, der beskytter internt mod overbelastning og kortslutning. Forsikringen skal være egnet til: Kortslutningsbeskyttelse af aggregatet Kortslutningsbeskyttelse af forsyningskablet Overbelastningsbeskyttelse af forsyningskablet Forsikringen må maks. være 63 A (gg/gl). Ved dimensionering af forsyningskablet skal der tages hensyn til forholdene på installationsstedet, herunder temperaturforhold og kablets oplægningsforhold. Fejlstrømsafbrydere Aggregatet skal beskyttes mod indirekte berøring. Hvis der monteres fejlstrømsafbrydere i installationen, skal disse være af en type, som overholder følgende krav: PFI-afbryder type A i henhold til EN 61008, som afbryder, når der registreres fejlstrømme med DC indhold (pulserende jævnstrøm) Fejlstrømsafbryderne skal være mærket med følgende symbol: Udkoblingstiden skal være på maksimalt 0,3 sek. Lækstrøm Der kan forekomme en lækstrøm på op til 300 ma. Eltilslutning VEX-type Spænding Dimensionerende strømforbrug (max. fasestrøm) Dimensionerende max. nulstrøm VEX240 1x230V+N+PE 12,5A - VEX250 3x400V+N+PE 11,2A 15A 11/20

12 Installation af VEX'en Kortslutningsstrøm Tilbehør Cirkulationspumpe (IHCW) Maksimal kortslutningsstrøm (Icu) iht. EN er 10kA. Tilbehør af typen MHCW, MHCE2 og MXCU kan tilkobles i automatikboksen for VEX'en og behøver ikke separat forsyningskabel. Hvis HCW-fladen tilsluttes direkte på EXact2 main board (IHCW), så kan cirkulationspumpen tilsluttes AHUC. Cirkulationspumpen må max. trække 2,0 A, og kabel hertil skal dimensioneres efter 10 A forsikring. Der skal etableres udligningsforbindelser imellem VEX og tilbehør af typen HCE. Udligningsforbindelser Forsyningsadskiller, indvendig Her tilsluttes forsyningsspænding! Den røde afdækning afmonteres under tilslutning 12/20

13 Installation af VEX'en 2.3 El-komponenter Placering af elkomponenter 1 2 RD Tilslutningsboks Hovedstyring 24 V strømforsyning Automatsikringer Forsyningsadskiller 2. Rotorstyring 13/20

14 Installation af VEX'en Klemrække på EXact2 main board Følgende skema giver en oversigt over hvilke komponenter (standard + tilbehør), der kan tilsluttes klemrækken. Komponent Klemrække nr. Tilslutning af følgende komponenter BUS 1-4 Bus til eksterne emner BUS 5-8 Bus til eksterne emner TE... + MVM 9-19 Klemmerne udgør til sammen IHCW, der kan benyttes til styring af HCWfladen. Se også HCW-vejledningen. Fire BT40, BT50, BT70 Røgdetektor eller anden brandmeldekontakt AUX IN Samme funktion som Fire EXT start Sluttes den kan anlægget startes Brydes den, stopper anlægget LSA Lukkespjæld afkast LS Lukkespjæld afkast med spring return LSAR LSF Lukkespjæld udeluft LS Lukkespjæld udeluft med spring-return LSFR Alarm Sumalarm AUX OUT Brandalarm ud til styring af røgevakueringsspjæld eller brandgasventilator. Light/CP Lys eller cirkulationspumpe (hvis IHCW er valgt er CP-funktionen aktiveret) USB USB For service brug DI SPARE TIMERBUTTON2/TIMERBUTTONEU2 14/20

15 Installation af VEX'en Komponent Klemrække nr. Tilslutning af følgende komponenter AI SPARE OUT CO2B/RHB 24 V forsyning til MLON/MTCP Service HMI Service HMI Stik for tilslutning af ekstra HMI-panel, se afsnittet "Service - tilslutning af ekstra HMI-betjeningspanel" Jumper JP1 Mulighed for endeterminering, intern BUS JP2 Mulighed for endeterminering, ekstern BUS, se afsnit 1 JP3 BP2/M1 Konfiguration BP2/M1 (motorstr.1: PWM, motorstr. 2: REL). Er indstillet fra fabrik. JP4 BP3/M2 Konfiguration BP3/M2 (motorstr. 1: PWM, motorstr. 2: REL). Er indstillet fra fabrik. Webserver (tilbehør) Webserver CN2 Ethernet Webserver CN3 Tilslutning af BMS Webserver JP2 Endetermineres hvis BMS tilsluttes på CN3 (er vist som ON) Tilslutning af skærmet kabel til modbus Kabel type Til modbus benyttes skærmet kabel af type 2 x 2 x 0,25 parsnoede ledere. 15/20

16 Installation af VEX'en Tilslutning Ledere og skærm skal forbindes korrekt som beskrevet i nedenstående skema. Ledning Trin Handling Se Ledere Symbol: Parsnoede ledere 1 Afisolér lederne mindst muligt og pas på at de ikke beskadiges/knækkes 2 Sno 0V leder og 24V leder sammen C 3 Sno leder A og leder B sammen D Lederne skal snos så langt ned mod klemmerne som muligt, max. afstand fra snoning til klemrække: 1,5 cm. Skærm 1 Afisolér skærmen fra før kabelbøjlen (F) 2 Monter bøjlen, så den omslutter skærmen og fastholdet kablet 3 En "pisk" fra skærmen skal føres ned i klemrækken sammen med 0V lederen E F G Service - tilslutning af ekstra HMI-betjeningspanel Hvis der tilsluttes et ekstra HMI-betjeningspanel ved service overstyres det HMI-panel der er tilsluttet anlægget. Se nærmere herom i EXact basisvejledningen. 16/20

17 /20

18 /20

19 /20

20

El-installationsguide VEX340 med EXact2-automatik

El-installationsguide VEX340 med EXact2-automatik 3004746-2014-09-05 VEX340 EXact2 El-installationsguide VEX340 med EXact2-automatik ON El-installation...Kapitel 1 + 2 Original brugsanvisning EXHAUSTO A/S Odensevej 76 DK-5550 Langeskov Tel. +45 65 66

Læs mere

VEX350H-360H-370H El-installationsguide - EXact2-automatik

VEX350H-360H-370H El-installationsguide - EXact2-automatik 3004825-2018-05-03 VEX350-360-370 EXact2 VEX350H-360H-370H El-installationsguide - EXact2-automatik ON El-installation... Kapitel 1 + 2 Original brugsanvisning EXHAUSTO A/S Odensevej 76 DK-5550 Langeskov

Læs mere

Guide til el-installation for VEX320C/330C/330H med EXact2-automatik

Guide til el-installation for VEX320C/330C/330H med EXact2-automatik 3004220-2014-09-03 VEX320-330_EXact2 Guide til el-installation for VEX320C/330C/330H med EXact2-automatik ON El-installation...Kapitel 1 + 2 Original brugsanvisning EXHAUSTO A/S Odensevej 76 DK-5550 Langeskov

Læs mere

El-installationsguide for VEX260/270 med EXact automatik

El-installationsguide for VEX260/270 med EXact automatik 3003457-2014-02-26 VEX260-270 EXact El-installationsguide for VEX260/270 med EXact automatik El-installation...Kapitel 1 + 2 Original brugsanvisning EXHAUSTO A/S Odensevej 76 DK-5550 Langeskov Tel. +45

Læs mere

Guide til el-installation for VEX140H/140V/140C med vandvarmeflade og EXact2

Guide til el-installation for VEX140H/140V/140C med vandvarmeflade og EXact2 3004393-2014-08-27 VEX140_HCW_EXact2 Guide til el-installation for VEX140H/140V/140C med vandvarmeflade og EXact2 ON El-installation...Kapitel 1 + 2 Original brugsanvisning EXHAUSTO A/S Odensevej 76 DK-5550

Læs mere

El-installationsguide til VEX350H/VEX360H med EXact-automatik

El-installationsguide til VEX350H/VEX360H med EXact-automatik 3004094-2011-08-29 El-installationsguide til VEX350H/360H med EXact-automatik El-installationsguide til VEX350H/VEX360H med EXact-automatik El-installation...Kapitel 1 + 2 Original brugsanvisning EXHAUSTO

Læs mere

Guide til el-installation for VEX100 med elvarmeflade og EXact2

Guide til el-installation for VEX100 med elvarmeflade og EXact2 3004399-2014-08-27 VEX100_HCE_EXact2 Guide til el-installation for VEX100 med elvarmeflade og EXact2 ON El-installation...Kapitel 1 + 2 Original brugsanvisning EXHAUSTO A/S Odensevej 76 DK-5550 Langeskov

Læs mere

El-installationsguide VEX350H/360H med EXact2- automatik

El-installationsguide VEX350H/360H med EXact2- automatik 3004753-2013-03-12 VEX350-360H EXact2 El-installationsguide VEX350H/360H med EXact2- automatik ON El-installation...Kapitel 1 + 2 Original brugsanvisning EXHAUSTO A/S Odensevej 76 DK-5550 Langeskov Tel.

Læs mere

Elektrisk installationsguide for VEX280HX for anden automatik

Elektrisk installationsguide for VEX280HX for anden automatik 3003301-2014-02-27 VEX280HX Elektrisk installationsguide for VEX280HX for anden automatik El-installation...Kapitel 1 + 2 Original brugsanvisning EXHAUSTO A/S Odensevej 76 DK-5550 Langeskov Tel. +45 65

Læs mere

Elektrisk installationsguide for VEX240HX/250HX for anden automatik

Elektrisk installationsguide for VEX240HX/250HX for anden automatik 3003458-2014-02-26 VEX240-250HX Elektrisk installationsguide for VEX240HX/250HX for anden automatik El-installation...Kapitel 1 + 2 Original brugsanvisning EXHAUSTO A/S Odensevej 76 DK-5550 Langeskov Tel.

Læs mere

El-installationsguide til VEX320CX/330CX/330HX for anden automatik

El-installationsguide til VEX320CX/330CX/330HX for anden automatik 3004227-2014-09-05 VEX320-330CX El-installationsguide til VEX320CX/330CX/330HX for anden automatik ON El-installation...Kapitel 1 + 2 Original brugsanvisning EXHAUSTO A/S Odensevej 76 DK-5550 Langeskov

Læs mere

Guide til el-installation for VEX150-160-170 m. vandvarmeflade og EXact2

Guide til el-installation for VEX150-160-170 m. vandvarmeflade og EXact2 3004394-2014-08-27 VEX150-170_HCW_EXact2 Guide til el-installation for VEX150-160-170 m. vandvarmeflade og EXact2 ON El-installation...Kapitel 1 + 2 Original brugsanvisning EXHAUSTO A/S Odensevej 76 DK-5550

Læs mere

Elektrisk installationsguide for VEX150HX/VEX160HX for anden automatik

Elektrisk installationsguide for VEX150HX/VEX160HX for anden automatik 3004396-2014-09-03 VEX150-160HX Elektrisk installationsguide for VEX150HX/VEX160HX for anden automatik ON El-installation...Kapitel 1 + 2 Original brugsanvisning EXHAUSTO A/S Odensevej 76 DK-5550 Langeskov

Læs mere

El-installationsguide til VEX350HX/VEX360HX for anden automatik

El-installationsguide til VEX350HX/VEX360HX for anden automatik 3004095-2011-09-06 El-installationsguide til VEX350-360HX El-installationsguide til VEX350HX/VEX360HX for anden automatik El-installation...Kapitel 1 + 2 Original brugsanvisning EXHAUSTO A/S Odensevej

Læs mere

HCE El-varmeflade til VEX350/360 EXact2 automatik

HCE El-varmeflade til VEX350/360 EXact2 automatik 3004774-2014-09-19 HCE VEX350-360 EXact2 HCE El-varmeflade til VEX350/360 EXact2 automatik El-varmeflade model: HE05X0809BUE (Uisoleret) HE05X0815BUE (Uisoleret) HE05X0824BUE (Uisoleret) HE05X0809CUE (Uisoleret)

Læs mere

HCE elvarmeflade til VEX340 med EXact/EXact2 automatik

HCE elvarmeflade til VEX340 med EXact/EXact2 automatik 3004767-2014-09-25 HCE_VEX340 EXact2 HCE elvarmeflade til VEX340 med EXact/EXact2 automatik El-varmeflade model: HE40006BUE 6 kw (Uisoleret) HE40006CUE 6 kw (Uisoleret) Forsyning: 3 x 400 V 3 x 230 V Produkt

Læs mere

HCW vandvarmeflade til VEX m/u EXact2-automatik

HCW vandvarmeflade til VEX m/u EXact2-automatik 3005002-2014-09-16 HCW VEX200-300 HCW vandvarmeflade til VEX m/u EXact2-automatik Vandvarmeflade - model: HW315SU0UC, Small (uisoleret) HW315MU0UC, Medium (uisoleret) HW315LU0UC, Large (uisoleret) HW40003U0UC,

Læs mere

HCE315 El-varmeflade til VEX med EXact2-automatik

HCE315 El-varmeflade til VEX med EXact2-automatik 3004234-2012-01-23 HCE315_EXact2 HCE315 El-varmeflade til VEX med EXact2-automatik El-varmeflade model: HE31504AUE 3,9 kw (Uisoleret) HE31508AUE 7,8 kw (Uisoleret) Forsyning: 3 x 400 V 3 x 230 V Produkt

Læs mere

MIO Modul (Modbus Input Output) til EXact automatik

MIO Modul (Modbus Input Output) til EXact automatik Produktvejledning MIO Modul (Modbus Input Output) til EXact automatik Tilslutning af: - Følere (RH, RLQ, CO 2, PIR, TS) - Timer Button - Ekstern styring af ventilatorhastigheder Original brugsanvisning

Læs mere

Ved fejl eller uhensigtsmæssig drift med anlægget. Tjek Aktuel liste (menu 4) for alarmmeddelelse og benyt alarmliste bagerst i denne vejledning.

Ved fejl eller uhensigtsmæssig drift med anlægget. Tjek Aktuel liste (menu 4) for alarmmeddelelse og benyt alarmliste bagerst i denne vejledning. 6. 6.1 og info (menu 4) Bemærk Ved fejl eller uhensigtsmæssig drift med anlægget. Tjek Aktuel liste (menu 4) for alarmmeddelelse og benyt alarmliste bagerst i denne vejledning. Alarmliste Hovedmenu 4 Alarm

Læs mere

4 Alarm og info. Alarm Advarsel Information Nulstil alarmer > Aktuel liste > Alarmlog liste > Slet alarm log > Ja Nej Ja Nej

4 Alarm og info. Alarm Advarsel Information Nulstil alarmer > Aktuel liste > Alarmlog liste > Slet alarm log > Ja Nej Ja Nej 6. 6.1 og info (menu 4) Bemærk Ved fejl eller uhensigtsmæssig drift med anlægget. Tjek Aktuel liste (menu 4) for alarmmeddelelse og benyt alarmliste bagerst i denne vejledning. Alarmliste Hovedmenu 4 Alarm

Læs mere

HCW-eftervarmeflade, vand til VEX340 med EXact-automatik

HCW-eftervarmeflade, vand til VEX340 med EXact-automatik 3003557-2012-03-15 HCW Vandvarmeflade VEX340 HCW-eftervarmeflade, vand til VEX340 med EXact-automatik Produkt information...chapter 1 + 7 Mekanisk montage...chapter 2 El-installation...Chapter 3 Idriftsættelse

Læs mere

El-vejledning Danfoss varmepumpe DHP-R

El-vejledning Danfoss varmepumpe DHP-R El-vejledning Danfoss varmepumpe DHP-R VWBME101 Indholdsfortegnelse El-installation Danfoss DHP-R 20..................... 4 10 Danfoss DHP-R 26.................... 11 17 Danfoss DHP-R 35.....................

Læs mere

MONTAGE OG INSTALLATION EXHAUSTO SMART EXHAUSTO TOPP EXHAUSTO AERO

MONTAGE OG INSTALLATION EXHAUSTO SMART EXHAUSTO TOPP EXHAUSTO AERO Montage og installasion MONTAGE OG INSTALLATION EXHAUSTO SMART EXHAUSTO TOPP EXHAUSTO AERO DENNE VEJLEDNING INDEHOLDER VIGTIG INFORMATION OM SIKKERHED MONTERING ELEKTRISK TILSLUTNING KABELFØRING TILBEHØR

Læs mere

EON-ZONE modul fm. EXHAUSTO A/S Odensevej 76 DK-5550 Langeskov

EON-ZONE modul fm. EXHAUSTO A/S Odensevej 76 DK-5550 Langeskov 3001572 2009-03-01.fm DK EON-ZONE modul EXHAUSTO A/S Odensevej 76 DK-5550 Langeskov Tel. +45 65 66 12 34 Fax +45 65 66 11 10 exhausto@exhausto.dk www.exhausto.dk 3001572 2009-03-01.fm 1. Produktinformation

Læs mere

VEX250H Mekanisk montage EXact2-automatik

VEX250H Mekanisk montage EXact2-automatik 3005011-2018-02-22 VEX250_EXact2 VEX250H Mekanisk montage EXact2-automatik Aggregatet er leveret med (fabriksmonteret): Rotor med standard temperaturvirkningsgrad Rotor med høj temperaturvirkningsgrad

Læs mere

HCW-eftervarmeflade, vand til VEX350 og VEX360

HCW-eftervarmeflade, vand til VEX350 og VEX360 3003894-2011-04-11 HCW-eftervarmeflade til VEX350/360 HCW-eftervarmeflade, vand til VEX350 og VEX360 Produkt information...kapitel 1 + 7 Mekanisk montage...kapitel 2 El-installation...Kapitel 3 Idriftsættelse

Læs mere

VEX200 Renblæsningszone og trimspjæld.

VEX200 Renblæsningszone og trimspjæld. 3002665-2012-04-01.fm Produktvejledning VEX200 Renblæsningszone og trimspjæld. Original brugsanvisning EXHAUSTO A/S Odensevej 76 DK-5550 Langeskov Tel. +45 65 66 12 34 Fax +45 65 66 11 10 exhausto@exhausto.dk

Læs mere

INDHOLD: VEX200EC EXact2 Kompaktaggregater VEX200EC

INDHOLD: VEX200EC EXact2 Kompaktaggregater VEX200EC INDHOLD: VEX200EC EXact2 Kompaktaggregater VEX200EC VEX200EC EXact2 Kompaktaggregater Generelt VEX200-serien VEX200-serien er en serie energivenlige luftbehandlingsaggregater. Serien er en meget fleksibel

Læs mere

3. Mekanisk montage 3.1. Opstilling af aggregat Demontage og samleinstruktion El-installation 4.1. El-installation...

3. Mekanisk montage 3.1. Opstilling af aggregat Demontage og samleinstruktion El-installation 4.1. El-installation... 3005027-2018-02-22 VEX270_EXact2 VEX270H Mekanisk montage EXact2-automatik Aggregatet er leveret med (fabriksmonteret): Rotor med standard temperaturvirkningsgrad Rotor med høj temperaturvirkningsgrad

Læs mere

VEX308 EXact Montage og installation

VEX308 EXact Montage og installation VEX308 3004246-2018-04-19 VEX308 EXact Montage og installation Der er leveret følgende (fabriksmonteret): F5-filter Fraluft, FP308M5 F7-filter Udeluft, FP308F7 VEX308 med vandvarmeflade SMALL - HW308SE

Læs mere

5. Vedligeholdelse, hygiejne og servicering

5. Vedligeholdelse, hygiejne og servicering 5. Vedligeholdelse, hygiejne og servicering 5.1 Driftsvisninger via HMI-panel HMI-panel Se i "EXact Automatik, Basisvejledning for VEX320/330/340/350/360", hvordan man via teknikermenuen (adgangskode 1111)

Læs mere

VEX330H med EXact-automatik Montagevejledning

VEX330H med EXact-automatik Montagevejledning 3004199-2014-09-08 VEX330H VEX330H med EXact-automatik Montagevejledning Aggregatet er leveret med (fabriksmonteret): VEX330H-1 VEX330H-2 AFC MPTF DEP M5-kompaktfiltre FP F7-kompaktfiltre FP OD (tag for

Læs mere

Mean Well, LCM-serie installations vejledning.

Mean Well, LCM-serie installations vejledning. Egenskaber: 180 -> 295 VAC (LCM-25: 180 277 VAC) Indbygget aktivt power factor funktion Udgangsstrøm indstilles med DIP kontakter Indbygget DALI interface og simpel kontakt dæmpning (DA version) Indbygget

Læs mere

VEX340H med EXact2-automatik

VEX340H med EXact2-automatik 3004690-2014-09-09 VEX340H EXact2 VEX340H med EXact2-automatik Aggregatet er leveret med (fabriksmonteret): VEX340H Kompaktfiltre FP OD - tag for udendørs montage Følgende tilbehør er medleveret løst:

Læs mere

INDHOLD: VEX308 Decentral ventilation VEX308

INDHOLD: VEX308 Decentral ventilation VEX308 INDHOLD: VEX308 Decentral ventilation VEX308 VEX308 Decentral ventilation Hent alle produktdata om VEX308 Generelt VEX308 - decentral ventilation til skoler, institutioner og kontorer Et decentralt ventilationsaggregat

Læs mere

VEX250H med roterende veksler og EXact-automatik

VEX250H med roterende veksler og EXact-automatik 3003401-2014-04-11 VEX250_EXact VEX250H med roterende veksler og EXact-automatik Aggregatet er leveret med (fabriksmonteret): Kompaktfiltre FP Posefiltre FB Trimspjæld og renblæsningszone,tb250 Følgende

Læs mere

Brugerhåndbog og installationsvejledning Styrecentral RV 24-24 / RV 24-32

Brugerhåndbog og installationsvejledning Styrecentral RV 24-24 / RV 24-32 Brugerhåndbog og installationsvejledning Styrecentral RV 24-24 / RV 24-32 Brandventilation Komfortventilation 24VDC max. 24/32A 2 aktuatorudgange 1 brandventilationsgruppe, 2 komfortgrupper Tilslutning

Læs mere

SPIDER Quick guide. DATO: August 2017 FORHANDLER: WASYS A/S. Langebjergvænget Roskilde

SPIDER Quick guide. DATO: August 2017 FORHANDLER: WASYS A/S. Langebjergvænget Roskilde SPIDER Quick guide DATO: August 2017 FORHANDLER: WASYS A/S Langebjergvænget 18 4000 Roskilde +45 7221 7979 Indhold Om SPIDER... 3 Funktioner ved SPIDER... 3 Spændingsforsyning... 3 Installation og fysiske

Læs mere

Vejl.nr HAC 1. Home Ventilation Accessory Controller Installations manual Rev. 1.5 da 1/16

Vejl.nr HAC 1. Home Ventilation Accessory Controller Installations manual Rev. 1.5 da 1/16 HAC 1 Home Ventilation Accessory Controller Installations manual Rev. 1.5 da 1/16 2/16 Der tages forbehold for trykfejl og ændringer Vejl.nr. 3500005 Oversigt Indhold Indhold Generel beskrivelse... 4 Installation...

Læs mere

INDHOLD: VEX200EC EXact2 Kompaktaggregater

INDHOLD: VEX200EC EXact2 Kompaktaggregater INDHOLD: VEX200EC EXact2 Kompaktaggregater VEX200EC EXact2 Kompaktaggregater Kompakte VEX-aggregater med roterende veksler - fås i 5 størrelser - luftmængde 200-18.530 m³/h. Generelt VEX200-serien VEX200

Læs mere

VEX260H med roterende veksler og EXact-automatik

VEX260H med roterende veksler og EXact-automatik 3003402-2014-04-14 VEX260_EXact VEX260H med roterende veksler og EXact-automatik Aggregatet er leveret med (fabriksmonteret): Kompaktfiltre FP Posefiltre FB Trimspjæld og renblæsningszone,tb260 Følgende

Læs mere

VEX250HX uden automatik VEX-aggregat med roterende veksler

VEX250HX uden automatik VEX-aggregat med roterende veksler 3003405-2014-04-11 VEX250HX VEX250HX uden automatik VEX-aggregat med roterende veksler Aggregatet er leveret med (fabriksmonteret): Kompaktfiltre FP Posefiltre FB Trimspjæld og renblæsningszone,tb250 Følgende

Læs mere

VEX308 EXact Drifts- og servicevejledning

VEX308 EXact Drifts- og servicevejledning 3004250-2014-09-10 VEX308 VEX308 EXact Drifts- og servicevejledning Original brugsanvisning EXHAUSTO A/S Odensevej 76 DK-5550 Langeskov Tel. +45 65 66 12 34 Fax +45 65 66 11 10 exhausto@exhausto.dk www.exhausto.dk

Læs mere

K 6050. Digital fejlstrømsafbryder/ loop-tester. El-nr. 63 98 720 737

K 6050. Digital fejlstrømsafbryder/ loop-tester. El-nr. 63 98 720 737 K 6050 Digital fejlstrømsafbryder/ loop-tester El-nr. 63 98 720 737 Kyoritsu K6050 Side 2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...2 1. Sikkerhed...3 2. Beskyttelseslåg...3 3. Beskrivelse...4 3.1. Instrumentbeskrivelse...4

Læs mere

VEX150CF Vertikal HCE med EXact2 automatik

VEX150CF Vertikal HCE med EXact2 automatik 3005630-2017-06-07 VEX150CF V_HCE VEX150CF Vertikal HCE med EXact2 automatik Aggregatet er leveret med (fabriksmonteret): Elvarmeflade HCE150-12,0kW Elvarmeflade HCE150-18,0kW VDI 6022 M5-kompaktfiltre,

Læs mere

INDHOLD: VEX200EC EXact2 Kompaktaggregater VEX200EC

INDHOLD: VEX200EC EXact2 Kompaktaggregater VEX200EC INDHOLD: VEX200EC EXact2 Kompaktaggregater VEX200EC VEX200EC EXact2 Kompaktaggregater Kompakte VEX-aggregater med roterende veksler - fås i 5 størrelser - luftmængde 200-18.370 m³/h. Hent alle produktdata

Læs mere

Installationsmanual. OMNIPOWER trefaset. Kamstrup A/S Industrivej 28, Stilling DK-8660 Skanderborg T: kamstrup.

Installationsmanual. OMNIPOWER trefaset. Kamstrup A/S Industrivej 28, Stilling DK-8660 Skanderborg T: kamstrup. Installationsmanual OMNIPOWER trefaset Kamstrup A/S Industrivej 28, Stilling DK-8660 Skanderborg T: 89 93 10 00 info@kamstrup.dk kamstrup.com Tilslut måleren i henhold til installationsdiagrammet, der

Læs mere

VEX260HX uden automatik VEX-aggregat med roterende veksler

VEX260HX uden automatik VEX-aggregat med roterende veksler 3003406-2014-04-14 VEX260HX VEX260HX uden automatik VEX-aggregat med roterende veksler Aggregatet er leveret med (fabriksmonteret): Kompaktfiltre FP Posefiltre FB Trimspjæld og renblæsningszone,tb260 Følgende

Læs mere

VEX270H med roterende veksler og EXact-automatik

VEX270H med roterende veksler og EXact-automatik 3003403-2014-04-14 VEX270_EXact VEX270H med roterende veksler og EXact-automatik Aggregatet er leveret med (fabriksmonteret): VEX270-1 VEX270-2 Kompaktfiltre FP Posefiltre FB Trimspjæld og renblæsningszone,tb270

Læs mere

VentilationAlarm EP1 ES 966

VentilationAlarm EP1 ES 966 VentilationAlarm EP1 ES 966 Tryk, signal eller temperatur-vagt Giver brugeren sikkerhed om anlæggets driftsituation Overordnet beskrivelse VentilationAlarm EP1 er en multfuntionsalarm, der kan overvåge

Læs mere

Topvex VAV-konvertering

Topvex VAV-konvertering Topvex VAV-konvertering Installationsmanual DK Dokument oversat fra engelsk 1517858 A001 Copyright Systemair AB Alle rettigheder forbeholdes E&OE Systemair AB forbeholder sig retten til at ændre sine produkter

Læs mere

VEX280HX uden automatik VEX-aggregat med roterende veksler

VEX280HX uden automatik VEX-aggregat med roterende veksler 3003209-2014-04-15 VEX280HX VEX280HX uden automatik VEX-aggregat med roterende veksler Aggregatet er leveret med (fabriksmonteret): VEX280-1 VEX280-2... Incl. Frekvensomformer, FC Kompaktfiltre FP Posefiltre

Læs mere

INDHOLD: VEX340H Kompaktaggregat VEX340H

INDHOLD: VEX340H Kompaktaggregat VEX340H INDHOLD: VEX340H Kompaktaggregat VEX340H VEX340H Kompaktaggregat Hent alle produktdata om VEX340H Generelt VEX340H Kompaktaggregat Et luftbehandlingsaggregat med modstrømsveksler, der har en høj temperaturvirkningsgrad,

Læs mere

INDHOLD: VEX200EC EXact2 Kompaktaggregater

INDHOLD: VEX200EC EXact2 Kompaktaggregater INDHOLD: VEX200EC EXact2 Kompaktaggregater VEX200EC EXact2 Kompaktaggregater Generelt VEX200-serien VEX200 er en serie energivenlige luftbehandlingsaggregater med roterende varmeveksler og EC-motor. Der

Læs mere

VEX270HX uden automatik VEX-aggregat med roterende veksler

VEX270HX uden automatik VEX-aggregat med roterende veksler 3003407-2014-04-15 VEX270HX VEX270HX uden automatik VEX-aggregat med roterende veksler Aggregatet er leveret med (fabriksmonteret): VEX270-2 Kompaktfiltre FP Posefiltre FB Trimspjæld og renblæsningszone,tb270

Læs mere

2014-05-05 version 15

2014-05-05 version 15 2014-05-05 version 15 MicroVent Indhold 1. Systemoversigt... 3 2. Generelle informationer... 4 3. Servicepunkt... 6 4. Forbindelsesdiagram LON-Bus og 230V... 7 5. Forbindelsesdiagram sensorer og styring...

Læs mere

Brugerhåndbog og installationsvejledning Styrecentral RV 24-24 / RV 24-32

Brugerhåndbog og installationsvejledning Styrecentral RV 24-24 / RV 24-32 Brugerhåndbog og installationsvejledning Styrecentral RV 24-24 / RV 24-32 Brandventilation Komfortventilation 24VDC max. 24/32A 2 aktuatorudgange 1 brandventilationsgruppe, 2 komfortgrupper Tilslutning

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING Elektrodestyret mælkepumpe

BRUGERVEJLEDNING Elektrodestyret mælkepumpe 990 Elektrodestyret mælkepumpe Rev. Februar 202 . INDLEDNING... 2.. Installation og service... 2.2. Sikkerhedsforskrifter... 2 2. KORREKT BRUG AF... 2 2.. Tvangskøring.... FEJLSØGNING.... SERVICE OG VEDLIGEHOLDELSE....

Læs mere

INDHOLD: Ventilatorautomatik

INDHOLD: Ventilatorautomatik INDHOLD: Ventilatorautomatik Ventilatorautomatik Generelt Der findes forskellige måder at kunne styre de enkelte ventilatorer på. - Hastighedsregulatorer til manuelt at indstille hastigheden - Konstanttrykregulering,

Læs mere

Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless

Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless Side 1 af 8 Indholdsfortegnelse 1 PAKKENS INDHOLD... 3 2 INSTALLATION... 4 2.1 PLACERING... 4 2.2 FORBRUG... 4 2.3 12V TILSLUTNING... 4

Læs mere

EC Vent Installationsvejledning

EC Vent Installationsvejledning -DK 15-03-2011V.A-002 Indhold 1 Overensstemmelseserklæring... 1 2 Advarsler... 2 3 Introduktion til produktet... 3 3.1 Generelt... 3 3.1.1 Beskrivelse af rumenheden... 3 3.1.2 Beskrivelse af styretavlen...

Læs mere

Sunsync 240 Styrecentral for motorbetjent solafskærmning

Sunsync 240 Styrecentral for motorbetjent solafskærmning Ver 1.0 DK Teknisk datablad Sunsync 240 Styrecentral for motorbetjent solafskærmning Sunsync 240 styrecentral Mål: 300 x 300 x120 mm Kortfattet beskrivelse: Vejsstation Mål: 96 x 77 x 118 mm Styrecentral

Læs mere

Master 138 NC CO NO PTE SL BS. Slave 138 NC CO NO PTE SL BS L. UG_Tavle 1D 3171 L. 2-Ind_2stg_138_ L 3171 L 3171 L 3171 L 3171 L 3171 L

Master 138 NC CO NO PTE SL BS. Slave 138 NC CO NO PTE SL BS L. UG_Tavle 1D 3171 L. 2-Ind_2stg_138_ L 3171 L 3171 L 3171 L 3171 L 3171 L 0,1µF 0,1µF Eksempel på Dørtryk B A 2A B A 4A B A 1D B A 3D B A 1C B A 3C B A 1B B A 3B B A 1A B A 3A 3x2x0,6 (0,28mm2) 3x2x0,6 (0,28mm2) Trykpanel 138 CO S 5x2x0,6 (0,28mm2) 5x2x0,6 (0,28mm2) Trykpanel

Læs mere

Mini Power Backup Unit med 5-minutters kit

Mini Power Backup Unit med 5-minutters kit Mini Power Backup Unit med 5-minutters kit Teknisk brugervejledning 2017.11.20 604308 2 Teknisk brugervejledning 1 Produktbeskrivelse... 3 2 Montagevejledning... 3 2.1 Elektrisk tilslutning... 3 2.2 Montage/tilslutning

Læs mere

INDHOLD: VEX100H+V Kompaktaggregater VEX140-VEX170

INDHOLD: VEX100H+V Kompaktaggregater VEX140-VEX170 INDHOLD: VEX100H+V Kompaktaggregater VEX140-VEX170 VEX100H+V Kompaktaggregater Hent alle produktdata om VEX140H+V-150H+V-160H+V-170H Generelt VEX100-serien VEX140, 150 og 160 kan bestilles i enten Horisontal

Læs mere

Tilbehør. Brandautomatik by Nilan. Brandautomatik. Comfort CT150 Comfort CT 300 Comfort 252 Top Comfort 302 Top Comfort 450 Comfort 600

Tilbehør. Brandautomatik by Nilan. Brandautomatik. Comfort CT150 Comfort CT 300 Comfort 252 Top Comfort 302 Top Comfort 450 Comfort 600 Tilbehør Brandautomatik by Nilan Brandautomatik Comfort CT150 Comfort CT 300 Comfort 252 Top Comfort 302 Top Comfort 450 Comfort 600 Version: 10.02, 28.06.16 Software-version: 2.32 Indholdsfortegnelse

Læs mere

INDHOLD: VEX100C Ceilingaggregat VEX140C

INDHOLD: VEX100C Ceilingaggregat VEX140C INDHOLD: VEX100C Ceilingaggregat VEX140C VEX100C Ceilingaggregat Hent alle produktdata om VEX140C Generelt VEX140C VEX140C er pladsbesparende løsning til montering under loft. Med VEX140C opnås stor fleksibilitet,

Læs mere

VEX160 Horisontal. med elvarmeflade HCE VEX100. Original brugsanvisning. Produkt information... Kapitel 1 + 8. Mekanisk montage...

VEX160 Horisontal. med elvarmeflade HCE VEX100. Original brugsanvisning. Produkt information... Kapitel 1 + 8. Mekanisk montage... Produktvejledning VEX160 Horisontal med elvarmeflade HCE VEX100 S E R I E N KRYDSVEKSLER Aggregatet er leveret med (fabriksmonteret): Luftmængdestyring, AFC Tilisningsdetektering, DEFROST Elvarmeflade

Læs mere

VEX150CF Horisontal HCW med EXact2 automatik

VEX150CF Horisontal HCW med EXact2 automatik 3005657-2017-06-07 VEX150CF H_HCW VEX150CF Horisontal HCW med EXact2 automatik Aggregatet er leveret med (fabriksmonteret): VDI 6022 M5-kompaktfiltre, FP F7-kompaktfiltre, FP OD (tag for udendørs montage)

Læs mere

12V - 24V funktionstester

12V - 24V funktionstester 12V - 24V funktionstester Funktionstesteren kan udføre følgende 6 funktioner: 1. Polaritets test. 2. Gennemgangs test. 3. Komponent aktivering når den er afmonteret. 4. Komponent aktivering kun med plus

Læs mere

VEX140 Ceiling. med vandvarmeflade HCW VEX100. Original brugsanvisning. Produkt information... Kapitel 1 + 8. Mekanisk montage...

VEX140 Ceiling. med vandvarmeflade HCW VEX100. Original brugsanvisning. Produkt information... Kapitel 1 + 8. Mekanisk montage... Produktvejledning VEX140 Ceiling med vandvarmeflade HCW VEX100 S E R I E N KRYDSVEKSLER Aggregatet er leveret med (fabriksmonteret): Luftmængdestyring, AFC Tilisningsdetektering, DEFROST VDI 6022 Følgende

Læs mere

INDHOLD: VEX330H Kompaktaggregat VEX330H

INDHOLD: VEX330H Kompaktaggregat VEX330H INDHOLD: VEX330H Kompaktaggregat VEX330H VEX330H Kompaktaggregat Hent alle produktdata om VEX330H Generelt VEX330H Kompaktaggregat Et af markedets mest kompakte ventilationsaggregater med modstrømsveksler.

Læs mere

Alde Smart Control App

Alde Smart Control App Brugs- og installationsanvisning til Alde Smart Control Android Alde Smart Control App iphone 2 Lynguide 3 Brugsanvisning 4 Indledning 4 Appen Alde Smart Control 5 Appen Alde smart control - hovedmenu

Læs mere

Dr.CropStore /med strømforsyning DC2

Dr.CropStore /med strømforsyning DC2 Dr.CropStore /med strømforsyning DC2 Styring af lager-temperatur 1.0 El-tilslutning INSTALLATION VER. 2.00 Kabler Temperaturføler- og styrespændingssignaler fremføres separat i skærmet kabel og mindst

Læs mere

Topvex VAV-konvertering

Topvex VAV-konvertering Dokument oversat fra engelsk 1255958-DA 2015-05-04 A002 Indhold 1 Advarsler... 1 2 Montering af tryktransmittere... 2 3 Kabling... 3 4 Konfiguration (Corrigo)... 5 5 Topvex Eksterne forbindelser... 7 1

Læs mere

Produktinformation - Udgave 2. Luftbehandlingsaggregat med modstrømsvarmeveksler VEX340H:

Produktinformation - Udgave 2. Luftbehandlingsaggregat med modstrømsvarmeveksler VEX340H: Produktinformation - Udgave 2 VEX340H Luftbehandlingsaggregat med modstrømsvarmeveksler VEX340H: 400-2250 m3/h OK OK Esc Indholdsfortegnelse VEX340H (400-2250 m 3 /h)... 4 VEX340H - En energieffektiv nyhed!

Læs mere

Flexit. Automatik for luftbehandlingsaggregater. 300-700 m 3 /h. Vi arbejder for din succes

Flexit. Automatik for luftbehandlingsaggregater. 300-700 m 3 /h. Vi arbejder for din succes Flexit Automatik for luftbehandlingsaggregater 300-700 m 3 /h Vi arbejder for din succes Energivej 3-7, 2750 Ballerup, Tel. 7020 1911, Fax 4453 1051 www.oeland.dk NB! Vores produkter udvikles løbende,

Læs mere

matrix GND - BSY +12 NO L NC F + - 2C 1 + -

matrix GND - BSY +12 NO L NC F + - 2C 1 + - 00 B A N H G F E D SL NO L BSY GND matrix0 9 0 P P P P P P P P 00 B A N H G F E D SL NO L BSY GND matrix0x 9 0 P P P P P P P P P P 00 B A N H G F E D SL NO L BSY GND matrix0x 9 0 P P P P P P P P P P

Læs mere

CO2Sensor Basic / ES 999

CO2Sensor Basic / ES 999 CO2Sensor Basic / ES 999 CO2 sensor Sensor til ventilationsanlæg så komforten i lokalet øges Mulige udvidelser: Ekstern strømforsyning med setpunktsrelæ. MultiController E -1% MultiController E Regulate

Læs mere

Tekniske bilag og montagevejledning

Tekniske bilag og montagevejledning Brandventilationscentral type 1 1 1 PSM Max. 12 tændsats / 24V DC 1 x Brandventilationsgruppe INSTALLATIONSVEJLEDNING Tekniske bilag og montagevejledning Indhold: Side 1 Før montering... 3 2 Funktionsprincip...

Læs mere

1-Funktions multitavle 0300440 Aquatronic

1-Funktions multitavle 0300440 Aquatronic 1-Funktions multitavle 0300440 Aquatronic Manual for program 1FV1.0 (se mærkning på kreds U2) Mærkespænding: Mærkeeffekt: Mærkestrøm: 230 V, 50Hz, 1 fase. 2300 W 10 A Summen af belastninger må ikke overstige

Læs mere

Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless

Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless Side 1 af 8 Indholdsfortegnelse 1 PAKKENS INDHOLD... 3 2 INSTALLATION... 4 2.1 PLACERING... 4 2.2 FORBRUG... 4 2.3 12V TILSLUTNING... 4

Læs mere

VEX150 Horisontal HCW med EXact2 automatik

VEX150 Horisontal HCW med EXact2 automatik 3004382-2015-12-28 VEX150H_HCW VEX150 Horisontal HCW med EXact2 automatik Aggregatet er leveret med (fabriksmonteret): Krydsveksler med standard temperaturvirkningsgrad Krydsveksler med høj temperaturvirkningsgrad

Læs mere

INSTRUKTIONSMANUAL FOR SERVERINGSDISK med indbygget varme

INSTRUKTIONSMANUAL FOR SERVERINGSDISK med indbygget varme INSTRUKTIONSMANUAL FOR SERVERINGSDISK med indbygget varme - SANTANA - - SANTAFE - - GEVENDE - SANTANA SERIEN : SA-HL133 SA-HL164 SA-HL205 SANTAFE SERIEN : SF-HL133 SF-HL164 SF-HL205 GEVENDE SERIEN : GE-HL133

Læs mere

VEX160 Vertikal HCE med EXact2 automatik

VEX160 Vertikal HCE med EXact2 automatik 3004379-2019-08-15 VEX160V_HCE VEX160 Vertikal HCE med EXact2 automatik Produkt information... Kapitel 1 + 6 Mekanisk montage... Kapitel 2 + 3 El-installation...Kapitel 4 Vedligeholdelse... Kapitel 5 Original

Læs mere

Installationsmanual Alarm Tilslutningsboks

Installationsmanual Alarm Tilslutningsboks Installationsmanual Alarm Tilslutningsboks Side 1 af 6 Indholdsfortegnelse KOM GODT I GANG... 3 UDPAKNING... 3 TILSLUTNING TIL ALARMSYSTEM... 3 TILSLUTNING TIL SENSORER OG EKSTERNE ENHEDER... 4 12V TILSLUTNING...

Læs mere

ED 100/250 Dobbelt-dørs løsning Intern kabling DORMA ED 100 ED 250. Dobbelt-dørs løsning: Intern kabling. Montagevejledning

ED 100/250 Dobbelt-dørs løsning Intern kabling DORMA ED 100 ED 250. Dobbelt-dørs løsning: Intern kabling. Montagevejledning ED 100 ED 250 : Montagevejledning Denne montagevejledning skal bruges i kombination med Montagevejledningen ED 100-250 mellem Automatik ved dobbelt-dørs løsninger: Ved en dobbelt-dørs løsning, skal de

Læs mere

VEX350HX uden automatik VEX-aggregat med modstrømsveksler

VEX350HX uden automatik VEX-aggregat med modstrømsveksler 3004068-2017-12-20 VEX350HX VEX350HX uden automatik VEX-aggregat med modstrømsveksler Aggregatet er leveret med (fabriksmonteret): Posefilter FB Kompaktfiltre FP OD - tag for udendørs montage Sokkel (usamlet)

Læs mere

Fjernbetjening Flex Teknisk manual

Fjernbetjening Flex Teknisk manual Fjernbetjening Flex Teknisk manual VEKA INT. Indblæsnings aggregat 1 Beskrivelse Flex fjernbetjening kan bruges til at styre ventilationsanlæg med V1 og V2 printkort. Tekniske data Knapper på display Knap

Læs mere

(2 DØRE, 100 NØGLER)

(2 DØRE, 100 NØGLER) BESKRIVELSE Vprox 100 er et avanceret adgangskontrol-system baseret på Videx unikke Coded Key, der giver mere end 4 milliarder kombinationer. Systemet kan kontrollere to uafhængige døre og gemme op til

Læs mere

INDHOLD: VEX100CF H+V Kompaktaggregater VEX100CF

INDHOLD: VEX100CF H+V Kompaktaggregater VEX100CF INDHOLD: VEX100CF H+V Kompaktaggregater VEX100CF VEX100CF H+V Kompaktaggregater Generelt VEX100CF-serien VEX100CF-serien er det velrenomerede VEX100-aggregat, nu udstyret med modstrømsveksler. Det betyder,

Læs mere

Instruktion Kædemotor serie HCM

Instruktion Kædemotor serie HCM Instruktion Kædemotor serie HCM Type: HCM (2/6/8VDC) #211811 2 Max. Trykkraft (N) Sikkerhed - Forsynings spænding 2/6/8VDC ±15%, Max Rippel: 2 volt PP. - Må ikke tilsluttes direkte til lysnettet! - Må

Læs mere

Vind og regnmelder WRA 501

Vind og regnmelder WRA 501 Vind og regnmelder WRA 501 Lad venligst denne vejledning Blive i centralen! MONTAGEVEJLEDNING Tekniske bilag og montagevejledning Side 1 af 15 1 Indholdsfortegnelse side 1 Indholdsfortegnelse... 2 1.1

Læs mere

VEX330C med EXact-automatik Montagevejledning

VEX330C med EXact-automatik Montagevejledning 3004192-2015-07-01 VEX330C VEX330C med EXact-automatik Montagevejledning Aggregatet er leveret med (fabriksmonteret): VEX330C-1 VEX330C-2 V300CDHS, hængslede låger V300CDRS, skydelåger AFC MPTF DEP M5-kompaktfiltre

Læs mere

MONTAGEVEJLEDNING CTS602 BY NILAN. Comfort Projektmodel / Brandautomatik

MONTAGEVEJLEDNING CTS602 BY NILAN. Comfort Projektmodel / Brandautomatik MONTAGEVEJLEDNING CTS602 BY NILAN Comfort Projektmodel / Brandautomatik Version 2.21-05.04.2018 INDHOLDSFORTEGNELSE El-montage Tilslutningsoversigt... 3 Sikkerhed...3 Tilslutninger...4 El-tilslutning tilbehør...5

Læs mere

VEX170 Horisontal HCE med EXact2 automatik

VEX170 Horisontal HCE med EXact2 automatik 3004376-2019-08-14 VEX170H_HCE VEX170 Horisontal HCE med EXact2 automatik Produkt information... Kapitel 1 + 6 Mekanisk montage... Kapitel 2 + 3 El-installation...Kapitel 4 Vedligeholdelse... Kapitel 5

Læs mere