#75 / 76 - NOVEMBER ÅRGANG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "#75 / 76 - NOVEMBER 2002-25. ÅRGANG"

Transkript

1 #75 / 76 - NOVEMBER ÅRGANG

2 Danskfagets fremtid - På banen! Danskfagets fremtid er en eviggrøn diskussion. Faget får som det centrale færdighedsog dannelsesfag altid meget opmærksomhed. De seneste år har ikke været nogen undtagelse, de har tilmed været præget af inspirerende dybdeboringer og kulegravninger i og omkring faget. Med Uddannelsesredegørelse 2000 startede debatten om kernefaglighed, diskussionen føres nu videre i Fremtidens danskfag, som er en i princippet altomfattende - netbaseret og processuel - endevending af faget fra vugge til grav. Dertil kommer så hele den stadige strøm af publicity, f.eks. i forbindelse med læsefærdighedsrapporterne, og det der til enhver tid kunne kaldes den folkelige debat om de unge og deres dansk. Også aftagerne, som det med et ejendommeligt udtryk hedder om dem, der skal dele viden med vores elever fremover, taler om dansk. Mange er på banen for at mene noget om faget. Og det er stort set godt. Men hvad mener vi selv, vi dansklærere? Ja selvom vi er fortrolige med alle tænkelige synsvinkler og synsvinkelskiftene, så står vi vist indimellem lidt betuttede - skiftevis som Bahnsen eller som Harry i DSB-reklamerne - eller som seeren, der ønsker fred for alle de reklamer. Men lad os endelig komme på banen! Vi synes endda diskussionen er på sin plads nu. Vi står overfor en gymnasiereform, og selv om bekendtgørelsen for dansk på hhx ofte roses, så skal der også justeringer til her. Det sætter vi fokus på i dette nummer af hsd. Vi hilser også aktiviteter og rapporter fra Fremtidens danskfag velkommen. Indtil nu er der kommet to delrapporter, som kan læses på hjemmesiden Alt dette og sikkert meget mere er forudsætningen for de artikler som nærværende nummer af hsd består af. Hsd har bedt en række centrale skikkelser i danskfaget, i og uden for handelsskolen, komme med bidrag. Disse er udvalgt nøje for at give diskussionen både højde og relevans. Det hele er tænkt som igangsættere af diskussionen ude på skolerne - og for at vi skal kunne modstå forenklingens fristelser til at sætte fremtiden på dumme formler. Der er ingen genveje til bjergets top i dansk, og det kan være svært at overskue det hele nedefra/udefra. Nogle bidragydere taler med kølig respekt for funktionalitet andre glødende om engagement og kunstens nødvendighed, nogle taler om nostalgi, nogen om paranoia, andre leverer fremtidsmusik eller slår et slag for fortællingen. I Dansklærerforeningens eget bidrag her (som i en lidt kortere udgave, som et indspil, kan læses på ovenstående hjemmeside) fremhæves det, at hvis dansk skal fortsætte med at være et centralt, opdateret, rummeligt færdigheds- og dannelsesfag, så ville det være en god ide, at give det tiden dertil. Som dronningen sagde forleden, da hun indviede en jernbaneforbindelse, ting tar tid. Og som vismanden 1 sagde om bjerget: Hvad bjerget er, kan jeg ikke forklare. Men jeg sidder på bjerget 1 Hans Magnus Enzensberger, Fremtidsmusik,

3 De fleste af bidragyderne deltog for nylig med indlæg på Dansklærerforeningen/HSs Landskursus på Grand Hotel i Odense. Herfra kan man i referat læse i Birgit Nielsens artikel. Desuden findes HS-bestyrelsens årsberetning, som også kan læses som et indlæg i debatten, i det i september udkomne særnummer af Dansk Noter. En enkelt af bidragyderne var ganske særligt indbudt: Forfatteren Jan Sonnergaard. Han fik ved denne lejlighed overrakt Champagneprisen 2002 af formanden. Bo Tao Michaëlis gav dertil alle fremmødte en festtale. Champagneprisen uddeles hvert andet år af dansklærerne i handelsskolen til én, der har bidraget med noget særligt fremragende til glæde for dansklærerne og deres elever. Tidligere modtagere af Champagneprisen er professor Anne Marie Mai og forfatteren Naja Marie Aidt. Dansklærerforeningens motivation for at give Jan Sonnergaard prisen, der består af 10 flasker champagne, blev formuleret ved overrækkelsen af Jørn Schmidt: Jan Sonnergaard er født 1963 i København og bor på det ydre Nørrebro, hvor han finder mange af motiverne til sit forfatterskab. Han debuterede i 1997 med novellesamlingen Radiator. I 2000 udkom Sidste søndag i oktober, også noveller. Derudover har han skrevet en del artikler til aviser og tidsskrifter, og han engagerer sig i det hele taget med selvfølge i sin samtid. Han har kæmpet på ytringsfrihedens barrikader helt ind i retslokalet, og vundet.. Og så stiller han beredvilligt op til at møde vores elever. Jan Sonnergaard vil gerne overraske, drille, narre og provokere, men vigtigst er det, at teksten har en mulighed for at påvirke.derfor har forfatteren også en forpligtelse til at komme påbanen. Det handler ikke om socialrealisme, men der skrives helt klart på en indignation. Novellesamlingen Radiator fik typisk for ham navnet, fordi en kritiker engang udtalte, at en sådan titel ikke kunne tænkes på en skønlitterær bog. Jan Sonnergaard gør med sine tekster både det mulige og det umulige nærværende. Om den foretrukne genre, noveller, siger Jan Sonnergaard selv, at det er som med CD ere, korte numre med utallige variationsmuligheder, et handy, ungt medie, der er befordrende for eftertanken. Jan Sonnergaard får champagneprisen for sine levende og engagerede teksters skyld, og fordi teksterne gerne læses af vores elever. Man kunne sige, at både teksterne og eleverne klarer sig godt sammen i klasserummet. Det er endnu en god kvalitet. Egentlig var det meningen, at hsd # 75skulle have været et dobbeltnummer bestående også af en lyrik- sektion. Men der blev ikke plads til lyrik i dette grandiose jubilæumsnummer om danskfagets fremtid. Eller gjorde der? Lyrik nu eller ej, døm selv! I hvert fald udkommer hsd med et selvstændigt lyriknummer til april. Og lad os så se at få gang i diskussionen! Indlæg modtages som altid her i hsd med kyshånd. På banen! joes 3

4 paranoid nostalgi Af Bo Tao Michaëlis, lektor ved Birkerød Statsskole, kritiker og forfatter Det var en tysk læge ved navn Hofer som i begyndelsen af tallet begyndte at operere med et nyt fænomen, som han navngav efter de græske ord for hjemlængsel og sygdom. Således kom begrebet nostalgi til verden. Hofer fandt sine nostalgiske symptomer hos en tysk pige, som længtes så meget efter sin hjemstavn at hun blev syg og måtte gå til sengs. Men ellers mente vor tals doktor at syg-dommen især hørte hjemme hos bjergbønder i Schweiz. Alpine mennesker som blev ramt af en anden luft og et andet klima, når de steg ned fra højderne til lavlandet, en forandring som steg dem til hovedet og fremkaldte sygdommen nostalgi. Ondet blev taget så alvorligt at den i datidens faglitteratur på tysk blev kaldt for den schweiziske syge. I løbet af tallet blev fænomenet også interesseområde for franske læger, især de som ledsagede enten Solkongens og siden Napoleons soldater i krige udenfor Frankrigs grænser. Man lagde mærke til at nostalgi har flere faser. Først begyndte soldaten at fable om hvordan familie og venner ville modtage ham med åbne arme, når han kom hjem igen. Nærmest paradisiske forestillinger om hvordan livet ville være ved hjemmets arne eller i armene på den kære hustru. Symptomer Efterfølgende faser hos patienten og husk på at hæren marcherede krigerisk videre var søvngængeragtig apati afløst af spontan nervøsitet, konstant mave-onde, voksende spisevægring og andre fysiske symptomer, som med tiden ville hindre soldaten på slagmarken at yde det optimale. I vore moderne dage vil sådanne militære sygdomstegn hos den menige blive medicinsk og psykologisk diagnosticeret og klassificeret som kronisk krigsstress, det menneskelige sammenbrud overfor krigens grusom-heder der i 1.Verdenskrig hed granatchok. I det civile liv har ordet nostalgi imidlertid overlevet som en hang efter gamle dage, barndommens rige eller blot en anden tid, end den man rent faktisk lever i. Nostalgi i danskfaget Når jeg begynder min tekst med denne medicinhistoriske indgang, er det ikke kun for at være morsom på mit fags, dansk i gymnasiet, vegne i relation til dets fremtid. Jeg mener reelt at faget er ramt af en form for nostalgi, som næsten gør gamle Hofers diagnose for realistisk. Og at denne nostalgi er paranoid, fordi den er opstået i en art anger betonet forfølgelsesvanvid om ikke at leve op til de borgerlige dannelsesidealer, man en gang for år siden tillod sig at sætte spørgsmålstegn ved. En paranoia som har været traumatisk hæmsko for at tage den udfordring op som ligger manifest og latent i senmodernitetens dynamiske dannelsesbegreb. Et eller andet sted skete der et paradigmeskift i fagets selvforståelse. Måske i 1980erne, måske endog et sted i nærheden af Murens fald og markedskræfternes sejr på alle fronter? Det var godt at Jerntæppet rustede helt væk. Og det var nok også godt at samme rust tog meget af 1970-ernes dansk faglige revolutionsromantik med sig, rapporter fra gulvspande, social-realisme fra den grå hal og knækprosaisk bekendelseslitteratur. Pludselig dumpede ikke så få dansklærere ned fra ideologier-nes alpetoppe. Befandt sig med et på det mere jordnære lavland, gennemskåret af nye kanaler som alle førte tilbage til et politisk krav om at vende fortidens litterære ligemageri ryggen og gå tilbage til den store, skønne litteratur med og uden en kanon. Legitimt blev det nu rigtigt at gå tilbage til litteraturen med stort l og især den smukke historie om samme. Litteraturhåndbogen blev en bestseller og slog pengene ikke til, blev det til Fra runer til graffiti. Desværre blev det også legitimt at smide noget af det bedste fra forne tider ud, nemlig det udvidede tekstbegreb, som jo også gjaldt massemedier, tv og hele den (post)-moderne tegnverden. Nuvel, arkitektur-historien beholdt man gerne med måde. Sådan lidt stilhistorisk renæssance og barok, der kunne afstedkomme et alibi for en studietur til Firenze og Rom. Sådan lidt florentinsk kirkehistorie med gamle Dante som guide og så tallets kække danske guldalderdrenge ved Tiberens bredder. Endog kunne man nostalgisk genoptage sit eget storborgerlige dannelsesideal, som mange politisk korrekt havde gemt væk i de socialbevidste og feministiske 1970ere. Farvel til den borgerlige offentligheds-model, Adorno og Frankfurterskolen og avisen på fagets pensum. 4

5 En lus mellem to negle Men nostalgi er jo som bekendt aldrig hvad den har været. Og et eller andet sted, når elever var kommet hjem fra dannelsesturen i dansk, begyndte larmen igen i klassen. Dansklærerens mangel på sans for den anderledes dannelseskultur, ungdommens som i det lange løb alligevel aldrig lytter til nostalgiske undervisere endsige diverse forældregenerationer,ville alligevel ikke sidde helt stille på stolen i klasselokalet. Samtidig begyndte de samme borgerlige kredse som for 20 år siden havde sendt 1970ernes litterære værdirelativisme ned i et rødt hul, at svigte alliancen med dansklærere og deres litteraturhistoriske lange fortælling,guldaldermodellens kassetænkning med de kronologiske ismer og den litterære kongerække. Således blev danskfaget en lus mellem to negle. Den ene er en liberalistisk verdensanskuelse som pludselig kræver bæredygtige komepetancer i en global sammenhæng, kaldet handel og vandel. Den anden kom fra klasseværelsets elever som gerne vil have deres egen kultur sat i relation til alt andet, anderledes og nok også altmodisch. Således også gerne i rammer af en litteraturhistorie, som selvfølgelig altid skal være en del af vort fags nødvendige rygrad. Men begge negle presser voldsomt på og vor stakkels lus synes i mine øjne at være ramt af nostalgiens apati. Nuvel vi læser stoffet og levere varen og håber at man vil lade os gøre sålunde, så længe magten endnu er at finde i nordsjællandske hjem med klaver. Med andre ord vi håber småparanoide at de vil lade os være i fred i museet. I mellemtiden ser vores elever Robinson Ekspeditionen og Ricki Lake Show. Og Langt fra Las Vegas. Og der lever vi jo heldigvis ikke selv, vel? Men hvor længe får vi lov til det? At bo et helt andet sted end vore elever? Burde vi en gang for alle ikke vaccineres mod nostalgi og forfølgelsesvanvid og se at komme tilbage til fremtiden? 5

6 HSD # 77 UDKOMMER APRIL 2003 DEADLINE 20. FEBRUAR 2003 TEMA: LYRIK I ØVRIGT ARTIKLER OM LITTERATUR, MEDIER, SPROG OG UNDERVISNING. BIDRAG INDSENDES TIL HSD -REDAKTIONEN, Rathsacksvej 7, 1862 Frederiksberg C Tekster afleveres i Word på diskette eller som vedhæftet fil på 6

7 DANSK FREMTID FAGETS Af Jan Sonnergaard, forfatter Egentlig havde jeg tænkt mig at åbne dette korte foredrag med et citat, der ville være rigtigt fængende, rigtigt catchy, og rigtigt ung med de unge: Jeg havde tænkt mig at åbne med et kort citat fra Grunge gruppen Nirvana, et citat, der siger: Just because you re paranoid, that don t mean they re not after you Dette er jo et såre sandt citat, og man kan bruge det til alt muligt. Så det besluttede jeg mig for at gøre... indtil jeg fandt ud af at pladen Nevermind er over 10 år gammel, og slet ikke moderne, og ikke det mindste catchy længere, hvis man går efter at være ung med de unge. Men spørgsmålet er så, om den ikke kan have noget at sige alligevel...? Spørgsmålet er måske også, om det egentlig er så vigtigt om ting er gamle eller nye - også i dansklærersammenhænge. Aktualitet er måske ikke altid ensbetydende med relevans, heller ikke selvom det virker som om at netop dét er et dogme blandt de dansklærere, der har fingrene i jorden og skal få de unge mennesker til at læse litteratur (hvilket man alt for mange steder siger, at de af princip ikke vil). Lad os tale lidt om paranoia Ligeså lang tid som jeg overhovedet kan huske tilbage, har man talt om at der er noget galt med ungdommen. Da jeg selv gik i gymnasiet talte alle om, at vi var en såkaldt nå-generation - det var så lige bortset fra dem, der ikke var det, og som f.eks. var BZ ere eller punks. De var nemlig fascister. Iflg. den gængse mening blandt årige gymnasielærere. En generation før, med al respekt kunne vi kalde det Bo Tao Michaelis generation... der var det endnu værre. Der var de hippier, og hvad endnu, endnu værre var: DE RØG HASH! Generationen før var de umoralske og fordærvet af amerikansk negerjazz, og generationen før dét var de kommunister, hvis ikke lige de var så elitære, at de kunne undvære hovedet. Ungdommen har altså altid fordærvet sig selv: Med punkrock eller med hippiemusik eller med tåbelige tegneserier og kriminalromaner og negermusik fra USA eller med skadelige kommunistiske ideologier. Det er det samme man hører i dag. De unge gider ikke læse, de har alt for meget erhvervsarbejde til at følge undervisningen, bogen er død, og al ånd og kultur er blev-et udkonkurreret af internettet og DVD en. Hér er den eneste redning dansklæreren, der kæmper sin tapre Don Quixote lignende kamp for at vende tingene til det bedre, for at redde det, der reddes kan. Sådan siger myten nu, sådan sagde den dengang jeg selv var ung, sådan sagde den da Bo Tao Michaelis var ung, sådan sagde den da min far var ung, sådan sagde den da hans far var ung. Problemet er bare, at det aldrig har været rigtigt. Litteratur skal slet ikke forstås på den måde. God litteratur er bedre end dårlig musik, et godt digt er bedre end en dårlig film, en god koncert er bedre end en dårlig roman, men et dårligt teaterstykke er ikke bedre end en god film og et dårligt digt er heller ikke bedre end en god tvdokumentar. Litteraturen er et blandt utallige andre kulturelle udtryksformer. Og hvis der Fotsættes næste side 7

8 Danskfagets fremtid Efter at rocken er d hvor der er en mulighed for ellers er bare en gran af sandhed i rygtet om, at unge mennesker ikke længere gider læse bøger, så er det præcist hér man skal tage fat, også som dansklærer. Man skal forsøge at godtgøre, at bogen som produkt jo eksisterer side om side med f.eks. en CD eller en DVD. En bog er et udtryk i en tid og i en sammenhæng. Den er ikke et socialt ikon, den er ikke nødvendigvis en erkendelse som er forbeholdt specielt borgerlige mennesker med en speciel høj IQ. En bog er et udtryk for en holdning og en erkendelse om sin egen tid eller en anden tid. Det eneste negative, der er at sige om en bog er at den er dyr her i landet. Det er hér, der er en dobbelt udfordring, eller en tredobbelt. Den første udfordring er at overbevise de unge mennesker om, at litteratur... hører med. Ikke at litteratur nødvendigvist er godt, for det er det ikke, ikke under alle omstændigheder. Den litteratur, dansklæreren holder af, er heller ikke nødvendigvis god. Der findes ingen kanon. Det kan man så begræde eller man kan tage det til efterretning. Det bedste er at tage det til efterretning, for selvom vi alle bliver oversvømmet af informationer fra nær og fjern, er litteraturen stadig det mest seriøse bud på det, jeg helt abstrakt vil kalde MENING. Første udfordring er at anskueliggøre, at litteraturen selvfølgelig er et tegn og en tolkning af den tid, vi lever i, og at det burde være ligeså oplagt at læse i hvert fald et par bøger om måneden, hvis man gerne vil vide, hvad det er for et samfund man befinder sig i. Eller hvis man gerne vil vide hvilken slags menneske man selv AL KUNST HANDLER OM AT FORSTÅ EN TOLKNING AF SIN SAMTID, OG AT FÅ INPUTS. ET INPUT FRA EN GAMMEL BOG KAN VÆRE MERE CHOKERENDE END ET INPUT FRA EN NY er. Eller hvis man gerne vil vide, hvilke slags mennesker de andre er. Ethvert ungt menneske orienterer sig jo under alle omstændigheder alle vegne om alt, hvad der angår hans samtid. Internet, DVD, rock/tekno/hiphop etc. Litteraturen ér der jo i forvejen hvad angår rap og hiphop - det er jo poesi med metrik - men den klassiske skønlitterære bog er der jo også, med sit eget bud på en tolkning af nutiden (f.eks.). Og når den er der, er det måske først og fremmest fordi den er den eneste og den sidste frie udtryksform: En bog er jo ikke underlagt de forskellige segmenteringer og markedsanalyser, som helt og fuldt definerer og bestemmer TV, musik og sågar avisbranchen. Der bliver rask væk udgivet bøger af forfattere med et grimt fjæs og en dårlig figur. Der bliver aldrig udgivet CD er med grimme vokalister. Der bliver aldrig ansat decideret grimme tv- værter. Ethvert indlæg i en avis passer næsten altid til avisens profil, som altid stemmer næsten fuldstændigt overens med det segment, avisen iflg. markedsanalyserne ønsker at ramme. Kun litteraturen rummer nu om dage et fuldstændigt ærligt og u-manipuleret udsagn. Og den første udfordring for dansklærerne er at få de unge mennesker til at forstå dét. At den eneste undergrund, der findes er litteraturen. Den anden udfordring er at få folk til at forstå, at man ikke nødvendigvis kun behøver læse noget, der er nyt. Dette hænger fuldstændigt sammen med det, jeg netop har sagt før: Al kunst handler om at forstå en tolkning af sin samtid, og at få inputs. Et input fra en gammel bog kan være mere chokerende end et input fra en ny. Der findes adskillige debutanter, der er langt mere konservative end klassikerne. Balzac er f.eks. meget mere rå og harsk overfor snart sagt enhver borgerlig trend, end f.eks. Christina Hesselholdt. Hvis man sammenligner kan den nye litteratur sagtens være mere konservativ end den gamle. Hvis man for eksempel vil vide noget om magtforhold, som de tager sig ud i det politiske Danmark, er der helt sikkert mere grund til at læse Scherfig end der er til at læse Hanne Vibeke Host. Det kan være de skriver om det samme - men Balzac og Scherfigs analyser er meget bedre og ondere end Holsts, så derfor kommer man uvilkårligt frem til den absurde pointe, at klassikerne i grunden kan være langt mere vedkommende end det aktuelle. Det er dette der er den anden udfordring: At forsøge at få de unge mennesker til at finde alternativer til den nyeste merkantile opfindelse. Det nye hit. Den nye trend. Det nye reality-tv-program. Med en konservativ formulering kunne man sige: Det er dansklærerens opgave at bidrage til den almene dannelse. De unge mennesker skal stifte bekendtskab med TRADITIONEN. Ikke fordi litteratur skal være en slags borgerlig distinktions-ikon. Men fordi der er så meget at hente, og fordi litteraturhistorien tit kan give ligeså meget ammunition som den helt aktuelle litteratur. Tit er det sådan at det gamle kan være mere ekstremt end det nye. Den anonymt udgivne bog Bonaventuras nattevågen 8

9 d, findes der kun et sted, at finde et ærligt udsagn. g det er i litteraturen. Danskfagets fremtid fra starten af 1800 tallet er langt længere ude end nogen avantgarde bog, der er udgivet i Danmark de sidste 30 år. Den mystiske eksilrusser med pseudonymet Agajev og hans bog Roman med kokain er næsten mere skræmmende og moderne end noget jeg selv, Jakob Ejersbo eller Mike Hellstrøm eller hvem der ellers er, nogensinde har udgivet om stoffer og misbrug. En bog er ikke bedre fordi den er ny, eller fordi den er gammel. Men under alle omstændigheder giver en roman eller digtsamling eller novellesamling langt bedre svar og rejser meget mere relevante spørgsmål end de moderne medier, der for tiden løber med al opmærksomheden. Hvis man kan gøre de unge mennesker opmærksom på, at det faktisk er ligeså nødvendigt at orientere sig i litteraturen som at gøre det på nettet eller i biograferne eller på musikscenen, så er man allerede i gang med at skabe et menneske, der er i stand til selv at tage stilling. Så er man igang med at skabe et menneske, som det er blevet lidt sværere at manipulere. Så har man gjort en forskel. For nu at bruge en af de værste reklamefloskler, der huserer for øjeblikket. Den tredje udfordring er mere påtrængende end nogensinde før. Den går ud på at lære de unge mennesker, at manipulation kan tage mange former. De farligste former er dem, der aldrig viser sig direkte. Det er reklamernes segmentanalyser. Det er avisernes markedsanalyser. Det er tv-stationernes erklærede forsøg på hele tiden at finde den gyldne mellemvej, at finde middle of the road, ikke at støde nogen, og altid at pakke et givet budskab ind i så meget vat, at den sagesløse tv-kikker slet ikke opfatter, at budskabet i virkeligheden var modbydeligt eller halvfarligt eller problematisk. Dansklærerens tredje og mest alvorlige udfordring er at gøre de unge mennesker opmærksom på at manipulationen lurer alle vegne nu om dage. Og et meget godt våben til denne afsløring er at gøre de unge mennesker opmærksom på, at kun litteraturen er til at stole på. Litteraturen lyver, den forvansker, den digter. Men den gør det åbenlyst, man forventer intet andet og læserne bliver skuffede hvis den ikke gør det. Men til forskel fra så meget andet bliver de også skuffede, hvis der ikke samtidig er en høj grad af sandhed i litteraturen. Litteraturen er det sidste sted, hvor der bliver sagt noget, som ikke er betinget af markedsanalyser og segmentering. Efter at rocken er død, findes der kun et sted, hvor der er en mulighed for at finde et ærligt udsagn. Og det er i litteraturen. Den holder ikke hver gang, for som sagt findes der jo også meget dårlige bøger. Og som sagt skal man ikke læse en dårlig bog, bare fordi det er en bog, og ikke f.eks. en tv-reklame. Personligt har jeg bare den opfattelse, at selvom man bliver snydt af den dårlige bog, så har man dog væsentligt mere med sig hjem, end hvis man bliver snydt af den dårlige tv-udsendelse. Skønlitteraturen ér simpelt hen mere hæderlig end alt andet. Litteraturen er ganske vist ikke specielt god til at gøre opmærksom på sig selv. Reklamebudgettet for en ny bog er en promille af, hvad det er på en ny film eller CD. Men netop derfor er litteraturen det bedste sted at starte en hvilken som helst diskussion, netop fordi litteraturen er så meget mere fri af alle mulige kommercielle eller politiske hensyn end de konkurrerende medier. Hvis undervisning skal dreje sig om andet end tilegnelse af nogle bestemte tekniske færdigheder, er det et must at få de unge mennesker til at læse så meget skønlitteratur som det overhovedet er muligt. Gammel eller ny, dansk eller udenlandsk, så er litteraturen den eneste alvorlige modgift mod den regn af manipulationer som vi bliver udsat for i snart sagt alle andre medier. Danskfagets fremtid er den samme som den altid har været. Nemlig at forsøge at skabe nogle selvstændigt tænkende mennesker. Dét er jo en konstant kamp, det ér jeg klar over. Det er også derfor jeg er så glad for at modtage champagnelegatet idag. Derfor har jeg tilladt mig selv at være lovligt højtravende. Og dét kan jeg gøre værre endnu: Dansklærernes fremtid er den samme som den var for 200 år siden. Som Immanuel Kant formulerede det, drejer oplysning sig om: - Menneskets udgang af den selvvalgte umyndighed... Den bedste hjælp på vejen ud af denne selvvalgte umyndighed er litteraturen. Champagnelegatet viser, at jeg selv bliver anset for at være en hjælper i denne proces, og det er jeg både rørt over og taknemmelig for. Mange tak for dét! 9

10 Tid til dansk INDLÆGGET HER FINDES I EN KORTERE FORM SOM INDSPIL PÅ FREMTIDENS DANSKFAGS HJEMMESIDE. Af Jørn Schmidt, formand i Dansklærerforeningen / HS Fremtidens danskfag fremhæver i sine to delrapporter nogle områder, der trænger til at blive opprioriteteret i danskundervisningen. I den forbindelse siges det at danskundervisningen skal give eleverne i ungdomsuddannelserne nyttige kompetencer, og hvis ikke vi formår at lære vores elever alle de adækvate teknikker, vil de af dem, der fejler, være ilde stedt. De vil komme bagerst i køen. Og man vil med rette kunne hævde, at det også vil være dansklærernes skyld. Rapporten regner med fire basale kulturteknikker: Lytte, læse, tale, skrive. Når rapporten understreger dette, som vel ingen dansklærer nogensinde har været uenig i, er det med det klare sigte at bede os se efter, om værktøjet og teknikken nu også er i orden, og at bede os gøre mere plads i danskfaget til det sproglige arbejde. Rapporten tenderer samtidig i retning af at skubbe litteraturundervisningen sådan lidt sidelæns ud af centrum, et indtryk der forstærkes af nogle af de andre vigtige anbefalinger, som især drejer sig om en fornyelse i korpusset af tekster i dansk med mere fra hverdagens teksttyper og om en øget inddragelse af it og nye medier. Nogle har set disse vægtninger som udtryk for værktøjstænkning, og har hævdet at dette kunne betyde, at med funktionalitetsorienteringen i dansk kunne vi komme til at tage fagligheden ud af fagligheden. Det sproglige arbejde udføres bedst i forbindelse med litteraturlæsning og ikke som isolerede tekniske manøvrer. Vi i HS kan sådan set ende med at være enige med alle om lidt af hvert, men det kan vi jo ikke bruge til noget. Vi tager den derfor lige forfra: For ret at mestre hverdagens mange sprog skal de unge i dansk lære at anvende videnskabens sprog og at opleve kunstens sprog. Videnskabens er rationelt, abstrakt og logisk med en præcis målsætning. Analysen udvikler og klarlægger og muliggør en saglig vurdering. Kunstens sprog er både sanseligt og konkret som hverdagens sprog og genstande, og abstrakt og præcist som videnskabens sprog. Danskfaget tager sit udgangspunkt i hverdagen, som skal magtes og anvender på den ene side videnskaben som et værktøj og et erkendelsesmiddel, den såkaldte faglighed, og bruger på den anden side kunstværket som et middel til oplevelse og erkendelse og som en genstand for analysen. Blandt de mange krævede kompetencer må vi derfor ikke glemme eller nedprioritere den æstetiske kompetence eller den narrative, disse er både noget næsten naturligt og et kulturelt produkt, en nødvendig del af dannelsesprojektet. Og her handler det ikke blot om at kende eller kunne andres fortællinger, men om selv at skrive en synopsis og en drejebog, om at være mester i eget liv. Hvorfor ikke kalde det fiktionskompetence 1? Det er altså ikke så enkelt endda, at pille ved faget dansk. Så for ikke at komme til at ødelægge mekanikken i værket må vi besinde os på opgaverne, at de er mange og hænger sammen. Det er også vigtigt at fastholde, at i hvert fald i handelsskolen skal danskfaget rumme meget: Ny og ældre litteratur, nye og klassiske medietyper - samt sprogundervisning og tydning af tegn i bred forstand. Ingen forestiller sig vel i ramme alvor noget mindre end dette. Lad os derfor se lidt nærmere på det hele. Dansk er mange ting. Vi ønsker mere tid til dansk Situationen for dansk på hhx er i øvrigt ikke helt så gunstig, som Fremtidens danskfags 2. delrapport kunne give det indtryk af. Nogle særlige forhold omkring danskundervisningen på hhx må indledningsvis nævnes: - Dansk er ofte det eneste kulturfag i fagrækken. Sprogfagene arbejder kun nødtørftigt med kulturtekster, og andre kulturfag er valgfag og bliver sjældent benyttet. 1 Udtrykkets proveniens er lidt uklar, men jeg ved, at en gammel John Lennon-fan ofte har brugt det. Imagine! 10

11 dansk til tiden - SSO opgaver kan på hhx udarbejdes også i C-niveaufag, altså ikke-studierettede fagniveauer. Det betyder at forholdsvis få vælger at skrive denne studieforberedende opgavetype i A-niveaufaget dansk med sit høje niveaukrav (også taksonomisk). Det betyder, uanset hvad man tidligere har sagt, en niveausænkning af SSO en, og det betyder, at dansk i praksis også her mister undervisningstid. - En del af den mere funktionelle tekstproduktion indøves i den relevante merkantile kontekst i andre fag som salg og service, afsætning og it. - Hhx har forholdsvis mange tosprogede elever. Disse særlige forhold peger på nogle af hovedpointerne i denne respons: Dansk skal have mere tid. Det studieforberedende aspekt og kulturdimensionen kan styrkes gennem mere tid til danskundervisningen. I dansk på hhx arbejdes naturligt med det udvidede tekstbegreb. Den rummelighed i faget, som modsvarer tidens mediebillede, er vi glade for (Fremtidens danskfags 2. delrapport noterer netop hhx-bekendtgørelsens bredde med tilfredshed). Bekendtgørelsen muliggør en bred dækning undervisningsmæssigt af de tre fire faglige tekstkorpusser: Litteratur, sprog, massekommunikation - og nu også nye medier. Problemet er, at områderne hver for sig altid har taget tid, og tilsammen mere tid end der er. Der har altid skullet kæmpes mod tiden, men nu er situationen ved at blive prekær. Hvorfor nu det? Flere forhold skaber et stadig øget pres, vi nævner her nogle af de vigtigste i flæng: - Den sproglige udvikling hos eleverne, som ofte er akavet og kompleks set fra et skolesynspunkt. Dvs. der er mange såkaldte sproglige fejl at komme efter for en dansklærer. Fortsættes næste side 11

LÆSELYST. KULTURMINISTERIETS KAMPAGNE OM BØRN OG BØGER. Læsningens magi. om børn, bøger og læselyst

LÆSELYST. KULTURMINISTERIETS KAMPAGNE OM BØRN OG BØGER. Læsningens magi. om børn, bøger og læselyst LÆSELYST. KULTURMINISTERIETS KAMPAGNE OM BØRN OG BØGER Læsningens magi om børn, bøger og læselyst Læselyst. Kulturministeriets kampagne om børn og bøger Læsningens magi om børn, bøger og læselyst Læsningens

Læs mere

praktisk-musiske fag

praktisk-musiske fag Velkommen til samarbejde Hvordan kan VORES BØRN lære mere i skolen? Glæden ved at SKABE OG FORME om de praktisk-musiske fag i skolen Tekst af Niels Rebsdorf, Karen Sandager og Jørgen Mogensen AKTIVE FORÆLDRE

Læs mere

ADHD MAGASINET. TEMA: Teenagere. Danni Elmo, ny ambassadør Side 4. Hvordan kan du forstå dine forældre? En guide til teenagere med ADHD Side 21

ADHD MAGASINET. TEMA: Teenagere. Danni Elmo, ny ambassadør Side 4. Hvordan kan du forstå dine forældre? En guide til teenagere med ADHD Side 21 TEMA: Teenagere Danni Elmo, ny ambassadør Side 4 ADHD MAGASINET NUMMER 1 FEBRUAR 2015 Hvordan kan du forstå dine forældre? En guide til teenagere med ADHD Side 21 Tips og ideer til teenage-årene Side 26

Læs mere

FOKUS PÅ FOLKEOPLYSNING

FOKUS PÅ FOLKEOPLYSNING Nr. 01 Februar Årgang 01 2002 FOKUS PÅ FOLKEOPLYSNING Fokus på folkeoplysningens fremtid under den nye regering Ny regering nye økonomiske vilkår? Dansk Folkeoplysnings Samråd fik lige som mange af vore

Læs mere

Skriv og lær - faglig skrivning i erhvervsuddannelserne

Skriv og lær - faglig skrivning i erhvervsuddannelserne Traditionelt spiller skrivning ikke nogen stor rolle i erhvervsuddannelserne sammenlignet med grundskolen og de gymnasiale uddannelser. Skriv og lær Pointen i dette hæfte er, at skrivning kan dyrkes på

Læs mere

Historie B Hf-E Vejledning / Råd og vink Afdelingen for gymnasiale uddannelser 2010

Historie B Hf-E Vejledning / Råd og vink Afdelingen for gymnasiale uddannelser 2010 Historie B Hf-E Vejledning / Råd og vink Afdelingen for gymnasiale uddannelser 2010 Alle bestemmelser, der er bindende for undervisningen og prøverne i de gymnasiale uddannelser, findes i uddannelseslovene

Læs mere

Unge på kanten af livet. Spørgsmål og svar om selvmord. Bente Hjorth Madsen Center for Selvmordsforebyggelse, Risskov

Unge på kanten af livet. Spørgsmål og svar om selvmord. Bente Hjorth Madsen Center for Selvmordsforebyggelse, Risskov Unge på kanten af livet Spørgsmål og svar om selvmord Bente Hjorth Madsen Center for Selvmordsforebyggelse, Risskov 1 Indhold Brugervejledning 3 Hvad er problemet? Fup eller fakta 5 Metode 9 Piger/Drenge

Læs mere

Det retoriske opgør Om manglende indhold og vigtigheden af dette i dansk politik

Det retoriske opgør Om manglende indhold og vigtigheden af dette i dansk politik Det retoriske opgør Om manglende indhold og vigtigheden af dette i dansk politik Gruppe-medlemmer: Studienr: E-mail: Christian Wilche 47801 cwilche@ruc.dk Kristian Bang Sørensen 44384 kebs@ruc.dk Jonatan

Læs mere

Læreruddannelsen Zahle

Læreruddannelsen Zahle Læreruddannelsen Zahle Side 1 af 45 Bacheloropgave 2013: At gøre historiefaget vedkommende Af: Læreruddannelsen Zahle Studienummer: Dato: 12/04-2013 Indhold Indledning...3 - Problemstilling...5 - Problemformulering...5

Læs mere

Jamen, hvordan gør man i virkeligheden?

Jamen, hvordan gør man i virkeligheden? Jamen, hvordan gør man i virkeligheden? Autentiske eksempler på hvad man kan gøre, og hvad man bør undgå i kronikken, essayet og den litterære/analyserende artikel. Til brug for elever, lærere og censorer

Læs mere

Hvordan kan VORES BØRN lære mere i skolen?

Hvordan kan VORES BØRN lære mere i skolen? Velkommen til samarbejde Hvordan kan VORES BØRN lære mere i skolen? Hvad skal børnene lære i skolen og som hjemmearbejde? Tekst af Solveig Gaarsmand og Helge Christiansen AKTIVE FORÆLDRE HJEMMEARBEJDE

Læs mere

Rapport om. Unge og biblioteker. Anne Kofod og Niels Ulrik Sørensen Februar 2006. Rapporten er udarbejdet af Cefu for Roskilde Bibliotek

Rapport om. Unge og biblioteker. Anne Kofod og Niels Ulrik Sørensen Februar 2006. Rapporten er udarbejdet af Cefu for Roskilde Bibliotek Rapport om Unge og biblioteker Anne Kofod og Niels Ulrik Sørensen Februar 2006 Rapporten er udarbejdet af Cefu for Roskilde Bibliotek 52 I Unge og biblioteker Rapport om Unge og biblioteker Anne Kofod

Læs mere

EVALUERING AF "NYE KLASSEDANNELSER" I UDSKOLINGEN

EVALUERING AF NYE KLASSEDANNELSER I UDSKOLINGEN Til Skovgårdsskolen Skovgårdsvej 56 2920 Charlottenlund Dokumenttype Evalueringsnotat Dato juli 2012 EVALUERING AF "NYE KLASSEDANNELSER" I UDSKOLINGEN 0-1 Dato 08.06.2012 Udarbejdet af Tobias Dam Hede,

Læs mere

Kunsten at føre dialog...

Kunsten at føre dialog... DIALOG HÅND BOGEN...og facilitere dialogworkshops Kunsten at føre dialog... Mette Lindgren Helde Mette Lindgren Helde Dialoghåndbogen Forfatter: Mette Lindgren Helde Titel: Dialoghåndbogen kunsten at føre

Læs mere

Undervisning i dansk af danske børn bosat i udlandet. Vejledning. Undervisningsministeriet 2009. (Publikationen findes kun i elektronisk form)

Undervisning i dansk af danske børn bosat i udlandet. Vejledning. Undervisningsministeriet 2009. (Publikationen findes kun i elektronisk form) Undervisning i dansk af danske børn bosat i udlandet Vejledning Undervisningsministeriet 2009 (Publikationen findes kun i elektronisk form) Forord Undervisningsministeriet udsender hermed 5. reviderede

Læs mere

Vejledning til de skriftlige og mundtlige prøver i dansk

Vejledning til de skriftlige og mundtlige prøver i dansk Vejledning til de skriftlige og mundtlige prøver i dansk Inerisaavik/KIIIN 2009 Colofon Udgivet af Inerisaavik / KIIIN - 2009 Udarbejdet af fagkonsulent Birthe Nielsen Redigeret af souschef Louise Richter

Læs mere

Sprog på spil ET UDSPIL TIL EN DANSK SPROGPOLITIK

Sprog på spil ET UDSPIL TIL EN DANSK SPROGPOLITIK Sprog på spil ET UDSPIL TIL EN DANSK SPROGPOLITIK Forord Sprogpolitik var for få år siden et sjældent ord i dansk. Det er det ikke længere, og det er der fl ere grunde til. I løbet af nogle årtier har

Læs mere

Når lærere samarbejder med forældre. billeder fra skolens praksis

Når lærere samarbejder med forældre. billeder fra skolens praksis Når lærere samarbejder med forældre billeder fra skolens praksis Indhold Indledning...3 Hvad foregår der i skole-hjemsamarbejdet? Hovedresultater fra et udviklingsarbejde...5 Hvad har vi gjort?...15 Scenen

Læs mere

FORSKNING I DE GYMNASIALE UDDANNELSER MAGASIN OG DATABASE KAN BRUGES I PRAKSIS. KURSISTTYPER: Kan fremtidens hf rumme mangfoldigheden?

FORSKNING I DE GYMNASIALE UDDANNELSER MAGASIN OG DATABASE KAN BRUGES I PRAKSIS. KURSISTTYPER: Kan fremtidens hf rumme mangfoldigheden? INNOVATION: Hvad er vigtigere end hvordan KURSISTTYPER: Kan fremtidens hf rumme mangfoldigheden? EVIDENS: Styrker eller svækker evidens den pædagogiske dømmekraft? KAN BRUGES I PRAKSIS FORSKNING I DE GYMNASIALE

Læs mere

Gymnasiesprogprojekt 2011/2012

Gymnasiesprogprojekt 2011/2012 Gymnasiesprogprojekt 2011/2012 Viborg Gymnasium og Hf Sprog og Turisme - om anvendelsesorientering og motivation i spanskundervisningen på Hf Projekt og rapport af Helle Fraes Dittmann og Dorthe Hove Sørensen

Læs mere

Se med forældrenes øjne. Introduktion

Se med forældrenes øjne. Introduktion Se med forældrenes øjne Introduktion Se med forældrenes øjne Introduktion 2010 Danmarks Evalueringsinstitut Tekst Helene Brochmann Solvej Mose Mailund Design BGRAPHIC Foto Mette Bendixsen Hung Tien Vu

Læs mere

Kultur Debat og dialog om kulturpolitik: ontakten Kulturk

Kultur Debat og dialog om kulturpolitik: ontakten Kulturk Kulturkontakten DECEMBER 2002 Debat og dialog om kulturpolitik: frandsen, langsted og kunststøttens legitimitet. syn på nyt kunstråd. bukdahl om den unødvendige kunst og den nødvendige kunststøtte. wiedemann

Læs mere

Grænsennr. 2 april 2008

Grænsennr. 2 april 2008 Grænsennr. 2 april 2008 SPROGDEBAT Advarselslamperne er så småt begyndt at blinke side 4 Overskud på engelsk? side 7 Jeg har flere modersmål side 10 Sprog til tiden side 12 GRÆNSEFORENINGEN for en åben

Læs mere

Ledelse. på ældreområdet. ni fortællinger til eftertanke. Susanne Sondrup DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR ARBEJDSMILJØ

Ledelse. på ældreområdet. ni fortællinger til eftertanke. Susanne Sondrup DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR ARBEJDSMILJØ Ledelse på ældreområdet ni fortællinger til eftertanke Susanne Sondrup DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR ARBEJDSMILJØ Indhold Ledelse på ældreområdet ni fortællinger til eftertanke Det Nationale Forskningscenter

Læs mere

EVALUERING AF SOCIAL COACHING STØTTE TIL FORANDRING

EVALUERING AF SOCIAL COACHING STØTTE TIL FORANDRING EVALUERING AF SOCIAL COACHING STØTTE TIL FORANDRING Af Ivan Christensen, Anne Sørensen & Christoffer Zeuthen Socialt Udviklingscenter SUS 1 INDHOLD 1. INDLEDNING... 3 KORT OM SOCIAL COACHING, FUNDAMENTET

Læs mere

SMS-FIX DIN MOTIVATION TIL LÆSNING

SMS-FIX DIN MOTIVATION TIL LÆSNING SMS-FIX DIN MOTIVATION TIL LÆSNING 1 2 INDHOLDSFORTEGNELSE Forord...3 Resumé...3 Indledning...4 Præsentation af projekt SMS-fix...4 Evalueringens metode...4 En baggrundsrapport og en artikel...4 De to

Læs mere

Hvorfor fagligt samspil?

Hvorfor fagligt samspil? 1 Hvorfor fagligt samspil? Søren Harnow Klausen Fagligt samspil er en varm kartoffel. Det er på en gang elsket og hadet: Der stilles i stigende grad krav om fagligt samspil i undervisning, forskning, erhvervsliv

Læs mere

Antal sider i opgaven: 28.4 (25-35 sider á 2600 enheder)

Antal sider i opgaven: 28.4 (25-35 sider á 2600 enheder) PRØVER HVORI DER INDGÅR ET ARBEJDSRESULTAT (jfr. Studieordning for læreruddannelsen 2011 side 211 Eksamens og prøvebestemmelser for læreruddannelsen, pkt. 1.10 Professionsbachelorprojektet). Projektet

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Side 1

Indholdsfortegnelse. Side 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Problemformulering... 2 Metode... 3 Teori... 4 Hvad skal skolen danne til?... 4 Material dannelse... 4 Formal dannelse... 5 Kategorial dannelse... 6 Hvordan opstår læring?...

Læs mere

LÆRERUDDANNELSEN AALBORG

LÆRERUDDANNELSEN AALBORG LÆRERUDDANNELSEN AALBORG PROFESSIONSBACHELOR 2014 NAVN: STUDIENR.: KRISTINA RIISGAARD A100277 FAG OG STAMHOLD: DANSK 12.95 FAGLIG VEJLEDER: PÆDAGOGISK VEJLEDER: TITEL PÅ PROFESSIONSBACHELOR ANTAL SIDER

Læs mere