INTEGRERET STANDARD FOR PRIMÆRPRODUCENTER ALLE PRODUCENTERS BASISMODUL AFGRØDEBASIS BLOMSTER OG PRYDPLANTER

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "INTEGRERET STANDARD FOR PRIMÆRPRODUCENTER ALLE PRODUCENTERS BASISMODUL AFGRØDEBASIS BLOMSTER OG PRYDPLANTER"

Transkript

1 INTEGRERET STANDARD FOR PRIMÆRPRODUCENTER ALLE PRODUCENTERS BASISMODUL AFGRØDEBASIS BLOMSTER OG PRYDPLANTER KONTROLPUNKTER OG KRAVSPECIFIKATIONER DANSK VERSION 4.0 () UDGAVE 4.0-2_MAR2013 GYLDIG FRA: MARTS 2013 OBLIGATORISK FRA: JUNI 2013

2 INTEGRERET STANDARD FOR PRIMÆRPRODUCENTER ALLE PRODUCENTERS BASISMODUL KONTROLPUNKTER OG KRAVSPECIFIKATIONER DANSK VERSION 4.0 () UDGAVE 4.0-2_MAR2013 GYLDIG FRA: MARTS 2013 OBLIGATORISK FRA: JUNI 2013

3 INDHOLD INTRODUKTION SEKTION AF ALLE PRODUCENTERS BASISMODUL AF.1 AF.2 AF.3 AF.4 AF.5 AF.6 AF.7 AF.8 AF.9 AF.10 AF.11 AF.12 STYRING OG PLANLÆGNING AF PRODUKTIONSAREALER DOKUMENTSTYRING OG INTERN AUDIT / INTERN INSPEKTION ANSATTES SUNDHED, SIKKERHED OG VELFÆRD UNDERLEVERANDØRER STYRING AF AFFALD OG FORURENING, GENBRUG OG GENANVENDELSE MILJØ OG NATURBESKYTTELSE KLAGER TILBAGEKALDELSES-/TILBAGETRÆKNINGSPROCEDURER FOREBYGGELSE AF ANGREB MOD FØDEVARESIKKERHEDEN (ikke gældende for blomster og prydplanter) GLOBALG.A.P. STATUS BRUG AF LOGO SPORBARHED OG ADSKILLELSE obligatorisk når producent er registreret til parallelproduktion/indkøb af ikke-certificeret parallelt ejerskab ANNEX AF 1. GUIDELINE RISIKOVURDERING GENEREL ANNEX AF 2. GUIDELINE RISIKOVURDERING PRODUKTIONSAREALER _gg_ifa_cpcc_af_v4_0-2_da Code Ref: IFA V4.0_March11-CPCC; Udgave: AF 4.0-2; Dansk Version Side: 3 af 89

4 Nº Kontrolpunkter Kravspecifikation Niveau AF AF. 1 ALLE PRODUCENTERS BASISMODUL Kontrolpunkterne i dette modul gælder for alle producenter, der søger certificering, da de dækker emner, der er relevante for alle produktionsgrene. STYRING OG PLANLÆGNING AF PRODUKTIONSAREALERNE En af de vigtigste egenskaber for en bæredygtig produktion er den stadige indarbejdning af specifik viden om produktionsarealerne og praktiske erfaringer, som skal indgå i valg af fremtidige produktionsmetoder. Denne sektion har til formål at sikre at naturen, bygninger og andre faciliteter, der udgør grundstenen i produktionen, bliver forvaltet på en ordentlig måde, så man opnår en sikker produktion af fødevarer og beskyttelse af miljøet. AF. 1.1 Styring af produktionsarealerne AF Findes der et registreringssystem for hver mark, plantage, væksthus, parcel, kreaturstald/indhegning og/eller andre områder anvendt i produktionen og er der henvist til en oversigtsplan eller kort? Overensstemmelse skal omfatte en visuel identifikation i form af et fysisk skilt ved hver mark, plantage, væksthus, parcel, kreaturstald/indhegning eller andet område på bedriften, eller en oversigtsplan eller kort med krydshenvisning til identifikationssystemet. Altid aktuel. AF Er der etableret en protokol for hver produktionsenhed eller andre områder, der kan give oplysninger om kreaturopdræt/dambrug og eller agronomisk aktivitet foretaget på disse områder? Nuværende registreringer skal tilkendegive at der har foregået GLOBALG.A.P. produktion på alle produktionsområder. Altid aktuel. AF. 1.2 Planlægning af brugen af produktionsarealerne _gg_ifa_cpcc_af_v4_0-2_da AF AF Er der en risikovurdering til rådighed for alle produktionsarealer ved den indledende inspektion? Under følgende inspektioner, er en risikovurdering for nye eller eksisterende produktionsområder (gælder også forpagtede arealer), hvor risiko har ændret sig, til rådighed. Viser denne risikovurdering at stedet der skal godkendes er egnet til produktion, med hensyn til fødevaresikkerhed, miljøet og dyrevelfærd hvor det er relevant? Er der udarbejdet en ledelsesplan, som fastlægger strategier for, hvordan risici fundet i risikovurderingen (AF ) kan minimeres? En risikovurdering er påkrævet ved den indledende inspektion for at fastslå om produktionsarealet-/stedet er egnet. Risikovurderingen skal revideres årligt og det skal tages i betragtning hvis risici har ændret sig eller hvis nye produktionsarealer-/steder er taget i brug. Risikovurdering skal inddrage stedets historie, og tage højde for påtænkte aktiviteters indflydelse på tilstødende lagre/afgrøder/miljø. (se AF bilag 1 risikovurdering for generel information og AF bilag 2 for præcis information om hvad risikovurderingen skal omfatte) En ledelsesplan tager hånd om de risici der er fundet i AF og beskriver strategierne, som retfærdiggør at det pågældende produktionsareal er egnet til produktion. Code Ref: IFA V4.0_March11-CPCC; Udgave: AF 4.0-2; Dansk Version Side: 4 af 89

5 Nº Kontrolpunkter Kravspecifikation Niveau AF. 2 DOKUMENTSTYRING OG EGEN GENNEMGANG / INTERN INSPEKTION Vigtige oplysninger omkring dyrkningsforhold bør registreres og optegnelserne bør gemmes. AF. 2.1 Er alle optegnelser forlangt under den eksterne inspektion tilgængelige og gemt i en minimumsperiode på to år, medmindre en længere periode er påkrævet i specifikke kontrolpunkter? Producenten skal gemme ajourførte optegnelser i minimum to år. Nye ansøgere skal have fyldestgørende optegnelser fra mindst tre måneder til dato før den eksterne inspektion, eller fra registreringsdatoen. Optegnelserne skal referere til alle produktionsarealer omfattet af registreringen, for alle aktiviteter der relaterer til GLOBALG.A.P. dokumentation, der kræves for dette område. For husdyr skal disse optegnelser være fra mindst én produktionsrotation før første inspektion. Altid aktuel. AF. 2.2 Tager producenten eller producentgruppen ansvar for at foretage hhv. en intern kontrol eller intern inspektion i producentgruppen pr. år (minimum) på baggrund af GLOBALG.A.P. standarden? Der er dokumenteret bevis for at: Enkeltcertificering: En intern egenkontrol er gennemført under producentens ansvar. Gruppecertificering: En intern inspektion af hvert medlem af producentgruppen og en intern QMS kontrol er gennemført under producentgruppens ansvar. Altid aktuel. AF. 2.3 Er man effektivt skredet til handling for at rette fejl fundet under den interne egenkontrol eller interne producentgruppe inspektion? Nødvendige korrigerende handlinger er dokumenteret og blevet implementeret. Altid aktuel. AF. 3 ANSATTES SUNDHED, SIKKERHED OG VELFÆRD _gg_ifa_cpcc_af_v4_0-2_da Mennesker er en central del i den sikre og effektive drift af hvilket som helst bedrift. Ansatte og underleverandører så vel som producenterne selv står for produktets kvalitet og miljømæssige beskyttelse. Uddannelse og oplæring vil bidrage til fremskridt mod bæredygtighed og øge sociale værdier. Dette afsnit har til hensigt at garantere: sikker praksis på arbejdspladsen, og at alle ansatte både forstår og er i stand til at udføre deres opgaver, er tildelt det rette udstyr, der gør dem i stand til at arbejde sikkert, og at de i tilfælde af ulykker kan få korrekt and rettidig hjælp. Code Ref: IFA V4.0_March11-CPCC; Udgave: AF 4.0-2; Dansk Version Side: 5 af 89

6 Nº Kontrolpunkter Kravspecifikation Niveau AF. 3.1 Sundhed og sikkerhed AF Har producenten en skriftlig risikovurdering af risici for de ansattes sikkerhed og helbred? Den skriftlige risikovurdering kan være generel, men den skal være tilpasset forholdene på den enkelte bedrift. Risikovurderingen skal revideres og opdateres når ændringer (f.eks. nyt maskineri, nye bygninger, nye plantebeskyttelsesmidler, ændrede dyrkningsmetoder osv.) opstår. Eksempler på risikomomenter omfatter, men er ikke begrænset til: bevægelige maskindele, kraftudtag (PTO), elektricitet, overdreven støj, støv, vibrationer, ekstreme temperaturer, stiger, brandstoflagre, gylletanke osv. Altid aktuel AF Har virksomheden skriftlige helbreds- og sikkerhedsprocedurer, der tager sig af risici identificeret i risikovurderingen fra AF.3.1.1? Helbreds- og sikkerhedsprocedurerne skal tage hånd om punkterne identificeret i risikovurderingen (AF.3.1.1) og skal være hensigtsmæssige i forhold til det pågældende arbejde. De kan også inkludere uhelds- og nødsituationsprocedurer og beredskabsplaner, der tager hånd om hvilken som helst risiko i en arbejdssituation, osv. Disse procedurer skal revideres årligt og opdateres, når risikovurderingen ændres. AF Har alle ansatte modtaget sundheds-og sikkerhedstræning? De ansatte kan vise at de er i stand til at udføre pligter og opgaver gennem visuel observation. Der skal være bevis i form af optegnelser om undervisning og træning. Producenten kan organisere sundhedsog sikkerhedstræning, hvis træningsoptegnelser, og/eller træningsudstyr er til rådighed. (dvs. det kræves ikke at en uafhængig part organiserer træningen). Altid aktuel AF. 3.2 Hygiejne _gg_ifa_cpcc_af_v4_0-2_da AF Har virksomheden en skriftlig risikovurdering af hygiejnen? Risikovurderingen af hygiejnen dækker produktionsmiljøet. Risici afhænger af hvilke produkter, der bliver fremstillet og/eller leveret. Risikovurderingen kan være generel, men skal være tilpasset den enkelte bedrift og skal revideres årligt og opdateres når ændringer (f.eks. andre aktiviteter) opstår. Altid aktuel Code Ref: IFA V4.0_March11-CPCC; Udgave: AF 4.0-2; Dansk Version Side: 6 af 89

7 Nº Kontrolpunkter Kravspecifikation Niveau AF Har producenten dokumenterede hygiejneinstruktioner til alle ansatte? Der er tydeligt skiltet med hygiejneinstruktionerne: givet enten som tydelige tegn (billeder) og/eller på de(t) fremherskende sprog blandt medarbejderne. Som minimum skal instruktionerne omfatte: - Vigtigheden af håndvask/desinficering - Tildækning af sår. - Begrænsning af rygning og indtagelse af føde- og drikkevare til anviste områder. - Orientering om alle relevante infektioner og lidelser, også tegn på sygdom (f.eks. opkastning, gulsot, diarré), hvorved disse medarbejdere skal afskæres fra direkte kontakt med produktet og overflader i kontakt med fødevarer. - Brug af egnet beskyttelsespåklædning. Altid aktuel. AF Har alle personer, der arbejder på bedriften modtaget årlig træning i basal hygiejne ud fra hygiejneinstruktionerne i AF.3.2.2? Både skriftlig og mundtlig undervisning gives som et indledende træningskursus for hygiejne. Alle nye ansatte skal modtage denne undervisning og bekræfte deres deltagelse. Alle instruktionerne fra AF skal høre ind under denne undervisning. Alle medarbejdere, inklusiv ejere og ledere, skal årligt deltage i bedriftens undervisning i basal hygiejne. AF Er bedriftens hygiejneprocedurer implementeret? Ansatte med opgaver inden for hygiejneprocedurerne skal kunne vise kompetencer inden for disse under inspektionen, og det skal være visuelt bevis for at hygiejneprocedurerne er implementerede. Altid aktuel. AF. 3.3 Undervisning _gg_ifa_cpcc_af_v4_0-2_da AF Gemmes der optegnelser for undervisningsaktiviteter og deltagere? En optegnelse af undervisningsaktiviteter, inklusiv emne, underviseren, datoen og deltagere forefindes. Bevis for deltagelse er et. AF Har alle ansatte der håndterer eller giver medikamenter til dyr, kemikalier, desinfektionsmidler, plantebeskyttelsesmidler, biocider og/eller andre farlige substanser, og alle ansatte der betjener farligt eller komplekst udstyr som defineret i risikoanalysen i AF.3.1.1, certifikat på disse kompetencer og/eller detaljer om andre lignende kvalifikationer? Optegnelser skal omfatte identifikation af ansatte, der udfører sådanne opgaver, bevis for kompetencer, uddannelsescertifikater, og/eller optegnelser om uddannelse med bevis for deltagelse. Altid aktuel. Code Ref: IFA V4.0_March11-CPCC; Udgave: AF 4.0-2; Dansk Version Side: 7 af 89

8 Nº Kontrolpunkter Kravspecifikation Niveau AF. 3.4 Risici og førstehjælp AF Er der procedurer for uheld og nødstilfælde; er der tydeligt skiltet med den og er de kommunikeret videre til alle personer som er involveret i bedriftens aktiviteter? Der skal være tydeligt skiltet med permanente procedurer for uheld på tilgængelige og synlige steder. Disse instruktioner er fremstillet på medarbejdernes fremherskende sprog og/eller som piktogrammer. Procedurerne skal indeholde følgende: - Bedriftens placering på kort eller adresse - Kontaktperson(er) - En opdateret liste med relevante telefonnumre (politi, ambulance, hospital, brandvæsen, adgang til førstehjælp på området eller via transport, leverandører af el, vand og gas) Eksempler på andre procedurer der kan indgå: - Placering af nærmeste kommunikations mulighed (telefon, radio). - Hvordan og hvor man kontakter nærmeste (vagt)læge, hospital og andre redningstjenester. (HVOR er det sket? HVAD er sket? HVOR MANGE tilskadekomne? HVILKE kvæstelser? HVEM ringer?) - Placering af brandslukker - Nødudgange - Nødafbryder til el-, vand- og gastilførsel. - Hvordan indberettes uheld og farlige episoder. AF Er potentielle risici tydeligt angivet med advarselsskilte? Permanente og tydelige skilte skal gøre opmærksom på potentielle risici (f.eks. affaldsbassiner, brandstoftanke, døre med adgang til plantebeskyttelsesmidler /gødning/ alle andre kemikalielagre, såvel som re-entry begrænsninger, osv.) Advarselsskilte skal være til stede og skrevet på medarbejdernes fremherskende sprog og/eller piktogrammer. Altid aktuel _gg_ifa_cpcc_af_v4_0-2_da AF AF Findes der sikkerhedsinstruktioner for biologiske eller kemiske midler, som er skadelige for de ansattes heldbred, og er de til rådighed/tilgængelige? Er førstehjælpskasser tilstede på alle permanente arbejdsområder og ved markarbejde? Informationer (f.eks. internetsider, telefonnumre, sikkerhedsdatablade) er tilgængelige, når det kræves for at sikre hensigtsmæssige arbejdsgange. Komplette og vedligeholdte førstehjælpskasser(dvs. ifølge lokale anbefalinger) skal være til rådighed og tilgængelige på alle permanente arbejdsområder og til rådighed ved transport (traktor, bil osv.) til arbejdsområdet. Code Ref: IFA V4.0_March11-CPCC; Udgave: AF 4.0-2; Dansk Version Side: 8 af 89

9 Nº Kontrolpunkter Kravspecifikation Niveau AF Er der altid et behørigt antal personer(mindst én) oplært i førstehjælp tilstede på bedriften, så længe der foregår produktionsaktiviteter på området? Der er altid mindst én person oplært i førstehjælp (dvs. inden for de sidste fem år) tilstede på bedriften når der foregår produktionsaktiviteter på bedriften. Retningslinje: En person trænet i førstehjælp pr. 50 medarbejdere. Produktionsaktiviteter inkluderer alle aktiviteter nævnt i de relevante moduler i denne standard. AF. 3.5 Beskyttelsesdragter og -udstyr AF Er ansatte, besøgende og underleverandører udstyret med passende beskyttelsesudstyr i overensstemmelse med lov og/eller sikkerhedsdatablade og/eller som tilladt af en kompetent myndighed? Komplette sæt beskyttelsesudstyr, der er i overensstemmelse med sikkerhedsdatablade, lov eller stillet af en kompetent myndighed, er tilgængeligt på bedriften, i brug og i god stand. For at efterkomme sikkerhedsgrav og/eller tilpasset bedriftens produktion, kan det inkludere brug af nogle af følgende ting: gummistøvler eller andet passende fodtøj, vandtæt beklædning, beskyttende overtræksdragter, gummihandsker, ansigtsmasker, behørigt åndedrætsværn (inklusiv udskiftelige filtre), beskyttelsesudstyr til øjne og ører, redningsveste osv. som krævet i forhold til sikkerhedsdatablade eller bedriftens produktion. AF Rengøres beskyttelsesdragter efter brug og opbevares de sådan, at det hindrer forurening af personlig beklædning? Beskyttelsesudstyr er rent og en rengøringsplan er tilpasset brug og graden af potentiel forurening. Rengøring af beskyttelsesdragter og - udstyr inkluderer at det vaskes separat fra personlig beklædning. Vask genanvendelige handsker før de tages af. Beskidt og beskadiget beskyttelsestøj og -udstyr og udløbne filtre skal bortskaffes på behørig vis. Engangsudstyr (f.eks. handsker, overtræksdragter, osv.) skal smides ud efter en gangs brug. Al beskyttelsestøj og -udstyr inklusiv udskiftningsfiltre, osv. skal opbevares uden for plantebeskyttelseslagret og være fysisk adskilt fra alle andre kemikalier, der kan forurene tøjet eller udstyret. Altid aktuel _gg_ifa_cpcc_af_v4_0-2_da AF. 3.6 AF Medarbejdernes velfærd Er et medlem af ledelsen tydeligt identificerbar som ansvarlig for medarbejdernes sundhed, sikkerhed og velfærd? Dokumentation er tilgængelig, som viser at et udpeget medlem af ledelsen har ansvaret for at sikre overholdelse og implementering af eksisterende, nuværende og relevante nationale og lokale bestemmelser vedrørende medarbejdernes sundhed, sikkerhed og velfærd. Code Ref: IFA V4.0_March11-CPCC; Udgave: AF 4.0-2; Dansk Version Side: 9 af 89

10 Nº Kontrolpunkter Kravspecifikation Niveau AF Finder der regelmæssigt dialogmøder sted mellem ledelsen og de ansatte? Findes der referater af disse møder? Optegnelser viser at medarbejdernes anliggender omkring sundhed, sikkerhed og velfærd har været behandlet på møder planlagt og afholdt mindst én gang om året mellem ledelse og medarbejdere, og at disse diskussioner frit kan finde sted (dvs. uden at skræmme eller hævne sig). Kontrolløren behøver ikke vurdere indholdet, nøjagtigheden eller udfaldet af sådanne møder. Anbefalet AF Har medarbejderne adgang til rene madopbevaringsområder, anviste pauseområder, faciliteter til håndvask og drikkevand? Faciliteter til håndvask, drikkevand, faciliteter til opbevaring af mad samt et sted af spise skal stilles til rådighed for medarbejderne. AF Er indkvartering på arbejdsområdet beboelige, og har de basale faciliteter? Indkvarteringen på området for medarbejderne er beboelige og har et forsvarlig tag, vinduer og døre, samt de basale fornødenheder som indlagt vand, toiletter og kloakering. Såfremt der ikke er kloakering kan en septiktank accepteres, hvis den er i overensstemmelse med lokale bestemmelser. AF. 4 UNDERLEVERANDØRER _gg_ifa_cpcc_af_v4_0-2_da AF. 4.1 Når producenten anvender underleverandører, er den relevante information så tilstede på bedriften? Underleverandører skal gennemføre en vurdering af (eller producenten skal gøre det på underleverandørens vegne), om de tjenester der stilles til rådighed for bedriften er i overensstemmelse med de relevante punkter i GLOBALG.A.P. standarden. Beviser for overholdelsen af de relevante kontrolpunkter skal være til rådighed på bedriften under den eksterne inspektion, og underleverandører skal acceptere, at GLOBALG.A.P. godkendte kontrollører har tilladelse til at bekræfte vurderingen gennem en fysisk inspektion i tvivlsspørgsmål. Producenten er ansvarlig for overholdelse af de kontrolpunkter, der er relevante for de opgaver, underleverandøren udfører, ved at efterse og underskrive underleverandørens vurdering for hver opgave eller sæson, han hyrer underleverandøren. I tilfælde hvor underleverandøren er blevet vurderet af en tredjepart, godkendt af GLOBALG.A.P., skal producenten modtage en rapport fra underleverandøren med følgende informationer: 1) Dato for vurderingen, 2) Certificeringsinstansens navn, 3) Kontrollørens navn, 4) Oplysninger om underleverandøren, 5) Rapport der indeholder de relevante kontrolpunkter og overensstemmelseskriterier. I tilfælde hvor produkthåndtering udliciteres, skal certificeringsinstansen der inspicerer producenten stadig inspicere de relevante kontrolpunkter (inden for de relevante produktionsgrene). Code Ref: IFA V4.0_March11-CPCC; Udgave: AF 4.0-2; Dansk Version Side: 10 af 89

11 Nº Kontrolpunkter Kravspecifikation Niveau AF. 4.2 Er alle underleverandører og besøgende gjort opmærksom på de relevante procedurer for personlig sikkerhed og hygiejne? Der findes bevis for at de relevante procedurer vedrørende personlig sundhed, sikkerhed og hygiejne officielt videregives til besøgende og underleverandører (fx relevante instruktioner er synligt placeret så alle besøgende eller underleverandører kan læse dem). AF. 5 STYRING AF AFFALD OG FORURENING, GENBRUG OG GENANVENDELSE. Minimering af affald bør omfatte: evaluering af nuværende praksis, undgå at producere affald, reduktion af affald mængde, genanvendelse og genbrug af affald. AF. 5.1 Identifikation af affald og forureningskilder AF Er mulige affaldsprodukter og kilder til forurening blevet identificeret i alle virksomhedens områder? Mulige affaldsprodukter (f.eks. papir, pap, plastik, olie, osv.) og kilder til forurening (f.eks. overskydende gødning, røg fra udstødning, olie, brændstof, larm, spildevand, kemikalier, fårevaskemiddel, foderspild, alger fremkommet under rensning af net, osv.) forbundet med bedriftens produktion er anført på en oversigt. AF. 5.2 Handlingsplan affald og forurening AF Findes der en dokumenteret handlingsplan for håndtering af affald for at undgå og/eller reducere spild og forurening og inkluderer handlingsplanen tilstrækkelige foranstaltninger for affaldsbortskaffelse? En omfattende, aktuel, dokumenteret plan der omfatter reduktion af spild, forurening og genbrug af affald er tilgængelig. Vand-, jord-, luft-, lyd- og lysforurening skal tages i betragtning sammen med alle produkter og kilder udpeget i planen. Anbefalet _gg_ifa_cpcc_af_v4_0-2_da AF Er alt skrald/affald ryddet op? Visuel vurdering af at der ikke er tegn på affald/skrald i umiddelbar nærhed af produktions- eller lagerbygninger. Tilfældigt og ubetydeligt skrald og affald på de anviste områder er acceptabelt, såvel som affald fra dagens arbejde. Al andet skrald og affald er ryddet op, inklusiv brændstofspild. AF Givet at der ikke er nogen risiko for overførsel af sygdomme, er organisk affald komposteret og brugt til forbedring af jorden? Organisk affald er komposteret og brugt til at forbedre jorden. Komposteringsmetoden sikrer at der ikke er risiko for overførsel af sygdomme. Anbefalet Code Ref: IFA V4.0_March11-CPCC; Udgave: AF 4.0-2; Dansk Version Side: 11 af 89

12 Nº Kontrolpunkter Kravspecifikation Niveau AF. 6 MILJØ OG NATURBESKYTTELSE Landbrug/gartneri og miljø hænger uløseligt sammen. Forvaltning af dyreliv og landskab er af stor betydning; Forøgelse af artsdiversitet såvel som landskabets strukturelle diversitet og karakteristiske træk vil gavnes af en mængde- og artsmæssig rig flora og fauna. AF. 6.1 Landbruget/gartneriets indvirkning på miljø og biodiversitet (krydsreference med AB.10 Dambrugsmodul). AF Har hver producent en plan for forvaltning og bevaring af dyreliv og bevarelse, for bedriften, der anerkender produktionens indflydelse på miljøet? Det skal være en skriftlig handlingsplan der sigter mod at forbedre levesteder og opretholder biodiversitet på bedriften. Dette kan enten være en individuel plan eller en regional aktivitet, såfremt producenten deltager i eller er dækket af sådan en. Denne plan indeholder viden om integreret bekæmpelse af skadegørere, afgrøders forbrug af næring, fredede områder, vandforsyning, indvirkningen på andre brugere, osv. AF Har producenten overvejet hvordan man forbedrer miljøet til fordel for lokalsamfundet, flora og fauna, og er denne målsætning forligelig med bæredygtig kommerciel landbrugs/gartneriproduktion, og tilstræber den at mindske landbrugs/gartneriaktiviteternes indvirkning på miljøet? Der bør kunne fremvises konkrete handlinger og initiativer 1) af producenten enten på produktionsarealerne eller 2) ved deltagelse i en gruppe, der er aktiv i miljøstøtteprojekter med fokus på habitat kvalitet og habitatfaktorer. Der er en målsætning i bevaringsplanen om at foretage en undersøgelse af floras og faunas nuværende status, lokaliteter, tilstand osv. på bedriften for at gøre det muligt at lægge en handlingsplan. I bevaringsplanen er der en klar liste over prioriteter og handlinger, der kan forbedre levesteder for flora og fauna, hvor det er muligt, og forøge biodiversiteten på bedriften. Anbefalet AF. 6.2 Uproduktive områder _gg_ifa_cpcc_af_v4_0-2_da AF Har det være overvejet at omlægge uproduktive områder (lavtliggende vådområder, skovområder, forager eller områder med udpint jord, osv.) til naturområder til gavn for den naturlige flora og fauna? Der bør være en plan for identificerede arealer, som omlægges til naturområder, hvor det er muligt. Anbefalet Code Ref: IFA V4.0_March11-CPCC; Udgave: AF 4.0-2; Dansk Version Side: 12 af 89

13 Nº Kontrolpunkter Kravspecifikation Niveau AF. 6.3 Energieffektivitet AF Kan producenten vise at bedriftens energiforbrug overvåges? Optegnelser over energiforbrug findes. Producenten er opmærksom på hvor og hvordan energi forbruges på bedriften og ved produktionsaktiviteter. Udstyr skal vælges og vedligeholdes med henblik på optimalt energiforbrug. Brugen af ikke-vedvarende energi bør holdes på et minimum. Anbefalet AF 7 KLAGER Håndtering af klager vil føre til et overordnet set bedre produktionssystem. AF. 7.1 Findes der en klageprocedure, der relaterer til emnerne dækket af GLOBALG.A.P. standarden, og garanterer denne procedure at klager er fyldestgørende registreret, undersøgt og fulgt op på inklusiv optegnelser over hvilke indsatser der er gjort. En dokumenteret klageprocedure er til stede for at muliggøre, at alle modtagne klager der relaterer til emner dækket af GLOBALG.A.P. er registreret og fulgt op på. Indsatser gjort på baggrund af sådanne klager er dokumenteret. Altid aktuel. AF. 8 TILBAGEKALDELSES- OG TILBAGETRÆKNINGSPROCEDURE _gg_ifa_cpcc_af_v4_0-2_da AF. 8.1 AF. 9 AF. 9.1 Har producenten dokumenterede procedurer omhandlende hvordan en tilbagekaldelse/tilbagetrækning af certificerede produkter håndteres/igangsættes, og testes de årligt? Producenten skal have adgang til dokumenterede procedurer, som fastlægger begivenheder, der kan udmunde i en tilbagekaldelse- /tilbagetrækning, personer ansvarlige for at træffe beslutningen om tilbagekaldelse/tilbagetrækning af produkter, mekanismen der oplyser kunderne og det GLOBALG.A.P. certificerende organ (hvis en sanktion ikke var udstedt af CB og producenten eller producentgruppen iværksatte tilbagekaldelsen/tilbagetrækningen af fri vilje) og metoder til at få lager til at stemme overens. Disse procedurer skal testes årligt for at sikre de er effektive. Dette kan udføres som en simuleret tiltrækningstest. Testen skal registreres. FOREBYGGELSE AF ANGREB MOD FØDEVARESIKKERHEDEN (ikke gældende for blomster og prydplanter) Findes der en risikovurdering for forebyggelsen af angreb mod fødevaresikkerheden, og er der fastlagt procedurer der kan tage hånd om identificeret risici? Potentielle trusler om angreb mod fødevaresikkerheden i alle faser af arbejdsprocessen skal identificeres og vurderes. Identifikation af fødevaresikkerhedsrisici skal garantere at al tilførsel kommer fra sikre og pålidelige kilder. Information af alle medarbejdere og underleverandører skal være tilgængelige. Procedurer for korrigerende handling skal være på plads i tilfælde af forsætlig trussel. Code Ref: IFA V4.0_March11-CPCC; Udgave: AF 4.0-2; Dansk Version Side: 13 af 89

14 Nº Kontrolpunkter Kravspecifikation Niveau AF. 10 GLOBALG.A.P. STATUS AF Inkluderer al handelsdokumentation reference til GLOBALG.A.P. status (certificeret/ikke-certificeret)? Handelsdokumentation (f.eks. salgsfakturaer) og, når det er behørigt, anden dokumentation inkluderer produktets GLOBALG.A.P. status. Positiv identifikation er tilstrækkelig på handelsdokumenter (f.eks. GLOBALG.A.P. certificeret produktnavn ). Ikke-certificerede produkter behøver ikke at være identificeret som ikke-certificeret. Angivelse af certificeringsstatus er obligatorisk uanset om det certificerede produkt blev solgt som certificeret eller ej. Ikke aktuelt er kun når der er en skriftlig aftale mellem producenten og kunden om at GLOBALG.A.P. status for produktet ikke skal anføres på handelsdokumenterne. AF Har alle producenter aftaler på plads der forhindrer at deres GGN misbruges af deres direkte kunder? Producenter skal have en aftale på plads med deres direkte kunder (pakkeri, eksportør, importør, osv.), så deres GGN, GLN eller sub-gln ikke bliver misbrugt og at disse kunder vil følge den bedste kutyme inden for sporbarhed og mærkning (f.eks. ikke mærke andre producenters produkter med producentens GGN, GLN eller sub-gln, ej heller blande producentens certificerede produkt med andet ikkecertificerede produkt, som derefter mærkes med producentens GGN). Aftalen om ikke at misbruge GGN, LGL eller sub-gln kan være: En ekstra betingelse i en eksisterende kontrakt eller aftale mellem producenten og deres direkte kunde, Et brev udfærdiget af kunden hvor han/hun erklærer at der ikke vil ske misbrug af GGN, GLN eller sub-gln, _gg_ifa_cpcc_af_v4_0-2_da Andre løsninger er også mulige, så som at indføje erklæringen (ikke at misburge producentens GGN, GLN eller sub-gln) på en ordrebekræftelse, hvor GLOBALG.A.P. certificerede produkter er krævet. Ikke aktuelt er kun muligt, når der er en skriftlig aftale mellem producenten og kunden om at GGN, GLN eller sub-gln ikke bliver brugt på det salgsklare produkt. Code Ref: IFA V4.0_March11-CPCC; Udgave: AF 4.0-2; Dansk Version Side: 14 af 89

15 Nº Kontrolpunkter Kravspecifikation Niveau AF. 11 AF AF. 12 AF BRUG AF LOGO Bruges GLOBALG.A.P. (EUREP GAP)-ordet, varemærke eller logo og GGN (GLOBALG.A.P. nummer) i overensstemmelse med GLOBALG.A.P. generelle bestemmelser og i overensstemmelse med sublicens og certifikationsaftale? Producenten/producentgruppen skal bruge GLOBALG.A.P. (EUREP GAP)-ordet, varemærke eller logo og GGN (GLOBALG.A.P. nummer), GLN eller sub-gln i overensstemmelse med de generelle bestemmelser bilag 1 og i overensstemmelse med sublicensen og certifikationsaftalen. GLOBALG.A.P. (EUREPGAP)-ordet, varemærke eller logo må aldrig findes på det færdige produkt, på forbrugerpakning, eller på salgstidspunktet, men certifikatindehaveren kan bruge hver enkelt og/eller dem alle i business to business kommunikation. SPORBARHED OG ADSKILLELSE obligatorisk når producenten er registreret som havende parallel produktion/ parallelt ejerskab. Der henvises til: GLOBALG.A.P. General Regulations Part I - Annex I.3 GLOBALG.A.P. Guideline on Parallel Production and Parallel Ownership Parallel produktion og/eller ejerskab (kun gældende hvor certificerede og ikke-certificerede produkter produceres og/eller ejes af juridisk enhed). AF Findes der et effektivt system, der kan identificere og adskille alle GLOBALG.A.P. certificerede og ikke-certificerede produkter? Der skal være et system til at undgå sammenblanding af certificerede og ikke-certificerede produkter. Dette kan gøres ved fysisk identificering eller ved procedurer for produkthåndtering, som omfatter de relevante registreringer. Altid aktuel _gg_ifa_cpcc_af_v4_0-2_da Code Ref: IFA V4.0_March11-CPCC; Udgave: AF 4.0-2; Dansk Version Side: 15 af 89

16 Nº Kontrolpunkter Kravspecifikation Niveau AF Findes der et system der sikrer at alle slutprodukter fra en certificeret produktionsproces er korrekt identificeret? Alle produkter der er klar til at blive solgt (enten direkte fra bedriften eller efter produkthåndtering), skal identificeres med et GLN, såfremt produktet stammer fra en certificeret proces. Hvor GLN eller sub-gln ikke bruges: GGN skal bruges til at identificere det certificerede produkt. Det kan være gruppens (option 2) GGN, gruppemedlemmets GGN, begge GGN er eller GGN for den enkeltcertificerede (option 1) producent. GGN må ikke bruges til at mærke ikke-certificerede produkter. Når GLN benyttes, så må det udelukkende bruges til at identificere certificerede produkter. Hvis producenten ønsker at identificere ikke-certificerede produkter, så skal sub-gln benyttes; mindst et for det certificerede og et andet for ikke-certificerede produkt. Der skal være et system som sikrer at alle endelige produkter fra forskellige certificerede produktionsproces (egen produktion eller indkøbt) er korrekt identificeret og sporbare. Ikke aktuelt når der er en skriftlig aftale mellem producenten og kunden om at GGN, GLN eller sub-gln ikke bruges på salgsklare produkter. AF Er der en afsluttende kontrol, der sikrer korrekt levering af certificerede og ikke-certificerede produkter? Denne kontrol skal dokumenteres for at vise at de certificerede og ikke-certificerede produkter leveres korrekt. Altid aktuel _gg_ifa_cpcc_af_v4_0-2_da AF Indeholder alle handelsdokumenter certifikatholderens GGN, GLN eller sub-gln og en reference til GLOBALG.A.P.-certificerede status? Handelsdokumentation (salgsfakturaer, følgesedler etc.) relateret til salg af certificerede produkter skal inkludere certifikatholderens GGN, GLN eller sub-gln og skal indeholde en reference til den GLOBALG.A.P.-certificerede status. Positiv identifikation er tilstrækkelig på handelsdokumenter (f.eks. GGN_GLOBALG.A.P. certificeret produktnavn ). For den korrekte brug af GGN, GLN eller sub-gln henvises til AF Ikke aktuelt når der er en skriftlig aftale mellem producenten og kunden om at GGN, GLN eller sub-gln ikke bruges på salgsklare produkter. Code Ref: IFA V4.0_March11-CPCC; Udgave: AF 4.0-2; Dansk Version Side: 16 af 89

17 Nº Kontrolpunkter Kravspecifikation Niveau AF Findes der passende identifikationsprocedurer og optegnelser til at identificere produkter erhvervet fra forskellige kilder? Procedurer skal fastsættes, dokumenteres og vedligeholdes, behørigt i forhold til virksomhedens omfang, for at identificere certificerede og ikke-certificerede produkter fra forskellige kilder (dvs. andre producenter eller handlende) Optegnelser skal inkludere: - Produktbeskrivelse - GLOBALG.A.P. certificeret status - Mængder af de(t) erhvervede produkt(er) - Leverandøroplysninger - Kopi af GLOBALG.A.P. certifikater hvor det er nødvendigt - Sporingsdata/koder relateret til det erhvervede produkt - Købsordre/fakturaer fra den organisation, der vurderes - Liste over godkendte leverandører. Ikke aktuel såfremt der købes nogen produkter. AF Er alle detaljer om salg af certificerede og ikke-certificerede produkter registreret? Detaljer om salg af certificerede og ikke-certificerede produkter skal registreres, med særlig fokus på solgte mængder og beskrivelser der er givet. Disse dokumenter skal vise en konstant ligevægt mellem certificeret og ikke-certificeret til- og fraførsel. Altid aktuel. AF Bliver alle detaljer om certificerede og ikke-certificerede produktmængder registreret og opsummeret? Mængder (inklusive informationer om vægt eller volumen) af certificerede, ikke-certificerede, indkommende, udgående produkter og produkter på lager skal registreres og en sammenfatning skal holdes for at lette verifikationen af massebalancen. Hyppigheden af opgørelse over massebalancen skal være defineret og være tilpasset størrelsen af produktionen, men skal udføres minimum en gang om året for hvert produkt. Dokumenter som viser massebalance skal være tydelige identificerede _gg_ifa_cpcc_af_v4_0-2_da AF Er balancen (udregning af tilførsel-bortførsel for en given produktionsproces) udregnet og kontrolleret under håndtering? Altid aktuel. Balance skal udregnes og være tilgængelige for hvert relevant håndteringstrin. Alt produktaffald skal registreres. Altid aktuel. Code Ref: IFA V4.0_March11-CPCC; Udgave: AF 4.0-2; Dansk Version Side: 17 af 89

18 ANNEX AF.1 GLOBALG.A.P. GUIDELINE RISIKOVURDERING - GENERAL Introduktion til risikovurdering Flere steder i GLOBALG.A.P. standarden står der, at man skal agere efter risikovurderingen. Det kan være inden for områder, der har noget med fødevaresikkerhed, den ansattes sikkerhed og sundhed og miljø. Fem trin i risikovurderingen: En risikovurdering er et vigtigt trin til beskyttelse af produkterne, medarbejderne og forretningen, så vel som at efterleve ene i GLOBALG.A.P. og aktuel lovgivning. Det hjælper dig til at have fokus på de forhold, der risikomæssigt har størst betydning for arbejdspladsen dem der har potentiale til at danne grundlag for skader. I mange tilfælde kan en enkelt måling være med til at kontrollere risici, for eksempel at sikre at affald bliver fjernet, så en forurening af produkterne minimeres. Det forventes ikke, at du eliminere risici, men du forventes at beskytte produkterne og medarbejderne så meget, som er praktisk muligt. Guiden hjælper dig til at opnå det med et minimum af dikkedarer. Dette er ikke den eneste måde at udføre en risikovurdering på. Der findes andre metoder, som fungerer godt, oftest er det under mere komplekse risici og omstændigheder. Men vi tror, at denne metode er den mest ligetil for de fleste virksomheder. Hvad er en risikovurdering? En risikovurdering er en enkel og omhyggelig gennemgang af, hvad der i dit arbejde kan være skadeligt for produktet, miljøet og medarbejderne, så du kan vurdere, om du har taget nok hensyn eller skulle gøre mere for at forebygge potentielle skader. Medarbejderne har retten til at blive beskyttet mod skader, som skyldes uheld på grund af noget som kunne være forebygget. Uheld og dårligt helbred kan koste liv og kan påvirke din virksomhed voldsomt, hvis resultatet er tab eller en retssag. Producenter er lovmæssigt forpligtet til at vurdere alle risici på deres virksomhed således, at der kan iværksættes en plan til at begrænse risikoen. Hvordan risikovurderes din virksomhed? Trin 1: Identificer alle risici Trin 2: Beslut hvem/hvad der kan blive skadet og hvordan Trin 3: Vurder risikoen og beslut, hvad der skal ske for at forebygge Trin 4: Registrer, hvad der er fundet og indarbejd dem Trin 5: Revurder risikovurderingen og opdater den _gg_ifa_cpcc_af_v4_0-2_da Lav det ikke alt for kompliceret. I mange virksomheder er risikoen kendt, og de nødvendige forholdsregler er lette at indføre. Kontroller, at du har indført rimelige foranstaltninger for at forebygge forurening og skader. Når du arbejder med risikovurderingen, så HUSK at: En FARE er alt, den kan give skade, som f.eks.: kemikalier, elektricitet, arbejde på stiger mm. En RISIKO er muligheden, høj eller lav, for at nogen/noget (medarbejder, forbruger, miljø o.l.) kan blive skadet. Trin 1: Identificer alle risici Først må du finde ud af, hvordan produkterne, miljøet og medarbejderne kan blive skadet. Her er nogle tips for at identificere de områder, der betyder noget: Gå rundt på arbejdspladsen (både ude og inde) og se på, hvad der kan give skader på miljøet, arbejdsmiljøet, medarbejdernes sundhed (husk det psykiske miljø), produkternes kvalitet, risiko for forurening af produkterne mm. Kan gentages flere gange hen over året, eller når der udføres forskellige arbejdsprocesser. Code Ref: IFA V4.0_March11-CPCC; Udgave: AF 4.0-2; Dansk Version Side: 18 af 89

19 Spørg medarbejderne (hvis det er muligt) eller deres repræsentanter. De kan have observeret ting, som du ikke selv har tænkt over. Gennemgå instruktioner og datablade for maskiner, rengøringsmidler, kemikalier og andet udstyr. Hermed kan man få nogle gode input til risici, der kan sætte tingene i perspektiv. Se tilbage på uheld og beskrivelser af uheld og fejl, både egne og andres disse kan meget ofte være med til at kortlægge de mindre åbenlyse risici. Husk også at tænke på langtidspåvirkninger på helbredet (højt støjniveau eller kontakt med skadelige stoffer) så vel som fødevaresikkerhed. Trin 2: Beslut, hvem/hvad der kan blive skadet og hvordan For hver risiko skal du gøre klart, hvem og hvad der kan blive skadet. Det kan hjælpe dig til at finde den metode, du vil anvende for at minimere risikoen. HUSK: Nogle aktiviteter stiller særlige, f.eks. høsten. Særlig opmærksomhed på situationer, hvor udefrakommende (gæster, medarbejdere fra underleverandører, montører etc.) kun lejlighedsvis er på virksomheden. Trin 3: Vurder risikoen og beslut, hvad der skal ske for at forebygge Når de aktuelle risici er fundet, så skal du beslutte, hvad der skal gøres ved dem. Det er din opgave at sikre, at du gør alt for at undgå skader på andre mennesker ud fra et rimeligt og fornuftigt grundlag. Du kan selv gøre det, og du kan anvende almindelig god praksis inden for området. Så derfor se på, hvad du allerede har gjort, hvordan kontrollere du det, og hvordan organiserer du arbejdet? Kan du gøre mere for at bringe dig om til god standard. Spørg dig selv: Kan jeg komme af med alle aktuelle farer? Hvis ikke, hvordan jeg reducere risikoen, så skader er usandsynlige? Når de aktuelle risici skal under kontrol, brug da principperne nedenfor, om muligt i følgende rækkefølge: Prøv en mindre risikofyldt mulighed (f.eks. anvend et mindre farligt kemikalie) Forebyg adgang til risikoen (f.eks. ved at lave afspærring) Organiser arbejdet, så medarbejdere udsættes mindre for risikoen Udlever passende påklædning til medarbejderne for at nedsætte farer (f.eks. beklædning, fodtøj, beskyttelsesbriller o.l.) og Sørg for velfærdsfaciliteter (f.eks. førstehjælp, vaske faciliteter for at kunne fjerne potentiel forurening) _gg_ifa_cpcc_af_v4_0-2_da At forbedre arbejdsmiljøet behøver ikke at koste meget. For eksempel, er placering af et spejl over et blindt hjørne for at forebygge uheld en billig løsning sammenholdt med risikoen. Udgifterne til enkelte forbyggende foranstaltninger er oftest meget mindre, end udgifterne hvis ulykken sker. Involvér medarbejdere (hvis det er muligt), så du kan være sikker på, at dine forslag vil kunne fungere i praksis og ikke give nye risici. Step 4 Registrer, hvad der er fundet og implementer dem Få resultaterne fra risikovurderingen indført i praksis, og det vil gøre en forskel, når man ser på fødevaresikkerheden, medarbejdernes sikkerhed og din virksomhed. Skriv resultatet af risikovurderingen ned og del den med medarbejderne. Når du nedskriver resultaterne, hold det enkelt: f.eks.: forurening ved høst: Håndvask i marken. Det forventes ikke, at risikovurderingen er perfekt, men den skal være egnet og tilstrækkelig. Du skal være i stand til at vise at: Code Ref: IFA V4.0_March11-CPCC; Udgave: AF 4.0-2; Dansk Version Side: 19 af 89

20 Der er udført en tilstrækkelig gennemgang Du har spurgt hvem og hvad som kan være påvirket Du har arbejdet med de væsentligste risici Forholdsreglerne er rimelige, og den tilbageværende risiko er lav Du involverer dine medarbejdere eller deres repræsentant (der hvor det er krævet) i processen En god handlingsplan består af en blanding af forskellige ting, som f.eks.: Midlertidige løsninger indtil mere permanente løsninger er på plads Permanente løsninger for de risici, som med størst sandsynlighed vil give uheld eller skader Permanente løsninger for de risici, der har de værste mulige konsekvenser Træning af ansatte i de væsentligste risici, som stadig vil eksistere, og af Hvordan de tilbageværende risici håndteres Regelmæssig kontrol af, at forholdsreglerne overholdes, og Klar ansvarsfordeling hvem har ansvar på hvilke aktiviteter, og hvornår Husk at prioritere og arbejde med de vigtigste. Så snart du har udført opgaven, så ving den af i din plan. Trin 5 Evaluer risikovurderingen og opdater den, hvis det er nødvendigt De fleste virksomheder ændrer sig. Før eller siden køber du nyt udstyr, materialer eller procedurer, der kan føre til nye risici. Det er derfor fornuftigt at revurdere risikovurderingen jævnligt. Revurder derfor minimum 1 gang årligt, for at være sikker på, at du forbedrer dig og ikke falder tilbage i forhold til god praksis på området. Se på din risikovurdering igen: Har der været ændringer? Er der forbedringer, du mangler at få gennemført? Har medarbejderne fundet problemer? Har du lært noget af uheld eller nærved uheld? Vær sikker på, at risikovurderingen forbliver opdateret _gg_ifa_cpcc_af_v4_0-2_da Når du driver en virksomhed, er det meget nemt at glemme at revurdere din risikoanalyse indtil et eller andet går galt, og det er for sent. Hvorfor ikke sætte en revurderingsdato på risikoanalysen nu? Skriv det i din kalender som en årlig tilbagevendende opgave. Hvis der er ændringer i løbet af året, så opdater risikovurderingen med det samme. Det er bedst at tænke risikovurdering, allerede når du planlægger ændringer på den måde er det mere fleksibelt. Kilde: Five steps to risk assessment, Health and safety. Executive: Code Ref: IFA V4.0_March11-CPCC; Udgave: AF 4.0-2; Dansk Version Side: 20 af 89

Checklist Alle producenters basismodul DANSK VERSION (I tvivlstilfælde se venligst den engelske version)

Checklist Alle producenters basismodul DANSK VERSION (I tvivlstilfælde se venligst den engelske version) Side: 1 of 27 AF AF. 1 ALLE PRODUCENTERS BASISMODUL Kontrolpunkterne i dette modul gælder for alle producenter, der søger certificering, da de dækker emner, der er relevante for alle produktionsgrene.

Læs mere

Kontrolpunkter og kravspecifikationer ALLE PRODUCENTERS BASISMODUL

Kontrolpunkter og kravspecifikationer ALLE PRODUCENTERS BASISMODUL GLOBALG.A.P. Kontrolpunkter og specifikationer ALLE PRODUCENTERS BASISMODUL Dansk version i tvivlstilfælde se venligst den engelske version Endelige Version 4.0_Mar2011 Gyldig fra: 1. marts 2011 Obligatorisk

Læs mere

INTEGRERET STANDARD FOR PRIMÆRPRODUCENTER ALLE PRODUCENTERS BASISMODUL AFGRØDEBASIS SÆDSKIFTEAFGRØDER

INTEGRERET STANDARD FOR PRIMÆRPRODUCENTER ALLE PRODUCENTERS BASISMODUL AFGRØDEBASIS SÆDSKIFTEAFGRØDER INTEGRERET STANDARD FOR PRIMÆRPRODUCENTER ALLE PRODUCENTERS BASISMODUL AFGRØDEBASIS SÆDSKIFTEAFGRØDER KONTROLPUNKTER OG KRAVSPECIFIKATIONER DANSK VERSION 4.0 () UDGAVE 4.0-2_MAR2013 GYLDIG FRA: MARTS 2013

Læs mere

Arbejdsmiljøcertificering Selvevaluering i forhold til DS/OHSAS og bek. 87

Arbejdsmiljøcertificering Selvevaluering i forhold til DS/OHSAS og bek. 87 Arbejdsmiljøcertificering Selvevaluering i forhold til DS/OHSAS 18001 og bek. 87 Punkt Emne Bemærkninger Handlingsplan 4.1 Generelle krav Organisationen skal etablere og vedligeholde et arbejdsmiljøledelses-system

Læs mere

Hos Lasse Ahm Consult vurderer vi at følgende krav i de enkelte kravelementer er væsentlige at bemærke:

Hos Lasse Ahm Consult vurderer vi at følgende krav i de enkelte kravelementer er væsentlige at bemærke: ISO 9001:2015 Side 1 af 8 Så ligger det færdige udkast klar til den kommende version af ISO 9001:2015. Standarden er planlagt til at blive implementeret medio september 2015. Herefter har virksomhederne

Læs mere

Kontrolpunkter og kravspecifikationer Integreret standard for primærproducenter FRUGT OG GRØNSAGER

Kontrolpunkter og kravspecifikationer Integreret standard for primærproducenter FRUGT OG GRØNSAGER GLOBALG.A.P. Kontrolpunkter og specifikationer Integreret standard for primærproducenter FRUGT OG GRØNSAGER Dansk version i tvivlstilfælde se venligst den engelske version Endelig version 4.0_Mar2011 Gyldig

Læs mere

KONTROLPUNKTER. Midlertidig endelig dansk version (I tvivlstilfælde se venligst den engelske version) Ufravigeligt krav. Anbefaling.

KONTROLPUNKTER. Midlertidig endelig dansk version (I tvivlstilfælde se venligst den engelske version) Ufravigeligt krav. Anbefaling. Page: 1 of 10 CB CB. 1 SPORBARHED CB. 1. 1 BASIS MODUL FOR AFGRØDER Er GLOBALGAP (EUREPGAP) registrerede produkter sporbart fra den registrerede producent (og andre relevante registrerede arealer) hvor

Læs mere

Hos Lasse Ahm Consult vurderer vi at følgende krav i de enkelte kravelementer er væsentlige at bemærke:

Hos Lasse Ahm Consult vurderer vi at følgende krav i de enkelte kravelementer er væsentlige at bemærke: ISO 9001:2015 Side 1 af 8 Så blev den nye version af ISO 9001 implementeret. Det skete den 23. september 2015 og herefter har virksomhederne 36 måneder til at implementere de nye krav i standarden. At

Læs mere

Fødevarestyrelsen. Nye regler for spirevirksomheder. 25.07.2013 J.nr. 2013-28-2301-01326/NLN/CAM

Fødevarestyrelsen. Nye regler for spirevirksomheder. 25.07.2013 J.nr. 2013-28-2301-01326/NLN/CAM Fødevarestyrelsen FØDEVARESTYRELSEN 25.07.2013 J.nr. 2013-28-2301-01326/NLN/CAM Nye regler for spirevirksomheder 1 Indledning Europa Kommissionen har i marts 2013 vedtaget fire nye forordninger, som skal

Læs mere

Infoblad. ISO/TS 16949 - Automotive

Infoblad. ISO/TS 16949 - Automotive Side 1 af 5 ISO/TS 16949 - Automotive Standarden ISO/TS 16949 indeholder særlige krav gældende for bilindustrien og for relevante reservedelsvirksomheder. Standardens struktur er opbygget som strukturen

Læs mere

HACCP trin for trin. Af Liselotte Schou Hansen HACCP konsulent og dyrlæge

HACCP trin for trin. Af Liselotte Schou Hansen HACCP konsulent og dyrlæge HACCP trin for trin Af Liselotte Schou Hansen HACCP konsulent og dyrlæge Hvad er HACCP Hazard Analysis of Critical Control Points Eller på dansk: Risikoanalyse af Kritiske Styringspunkter HACCP er en metode

Læs mere

Identificering og imødegåelse af farer og risici

Identificering og imødegåelse af farer og risici dato 05.11.2012 Side 1 af 5 Identificering og imødegåelse af farer og risici Formål: At sikre, at risici bliver vurderet og at der tages passende forholdsregler til at imødegå ulykker og andre arbejdsmiljøbelastninger.

Læs mere

Mediernes CSR-kodeks GraphicCo A/S

Mediernes CSR-kodeks GraphicCo A/S Mediernes CSR-kodeks GraphicCo A/S CSR handler om at dokumentere, synliggøre og markedsføre virksomhedens mange kvaliteter inden for de sociale, miljø- og arbejdsmiljømæssige områder. Hvorfor CSR-kodeks?

Læs mere

Indorama Ventures Public Company Limited

Indorama Ventures Public Company Limited Indorama Ventures Public Company Limited Miljøpolitik (Godkendt på bestyrelsesmøde 2/2013 dateret 22. februar 2013) 1. revision (Godkendt på bestyrelsesmøde 1/2017 dateret 17. februar 2013) Bemærkning

Læs mere

Præsentation 4: Hvordan ved jeg, om der bruges nanomaterialer på min arbejdsplads? www.nanodiode.eu

Præsentation 4: Hvordan ved jeg, om der bruges nanomaterialer på min arbejdsplads? www.nanodiode.eu Præsentation 4: Hvordan ved jeg, om der bruges nanomaterialer på min arbejdsplads? www.nanodiode.eu EU-lovgivning om sundhed og sikkerhed på arbejdspladsen Vigtig europæisk lovgivning vedrørende beskyttelse

Læs mere

Årlig statusrapport 2015

Årlig statusrapport 2015 Årlig statusrapport 2015 Vattenfall Vindkraft A/S Dokument nr. 18400802 06. september 2016 Indholdsfortegnelse 1. Basisoplysninger... 1 2. Præsentation af Vattenfall Vindkraft A/S... 1 3. Miljøpolitik

Læs mere

DAFA s. HACCP-guidelines. I henhold til DS 3027. DAFA Side 1 af 9

DAFA s. HACCP-guidelines. I henhold til DS 3027. DAFA Side 1 af 9 s HA-guidelines I henhold til DS 3027 Side 1 af 9 s HA guidelines for Operatører. Afsnit 1 1.1. Hvad er HA? Side 3 1.2. HA-processen Side 4 1.3. Flowdiagram for HA-systemet Side 5 1.4. Kontrol og rapportering

Læs mere

Hos Lasse Ahm Consult vurderer vi at følgende supplerende krav i de enkelte kravelementer er væsentlige at bemærke:

Hos Lasse Ahm Consult vurderer vi at følgende supplerende krav i de enkelte kravelementer er væsentlige at bemærke: ISO 9001:2015 (Draft) Side 1 af 9 Så ligger udkastet klar til den kommende version af ISO 9001. Der er sket en række strukturelle ændringer i form af standardens opbygning ligesom kravene er blevet yderligere

Læs mere

CHECKLISTE FOR ARBEJDSMILJØCERTIFICERING

CHECKLISTE FOR ARBEJDSMILJØCERTIFICERING CHECKLISTE FOR ARBEJDSMILJØCERTIFICERING DS/OHSAS 18001:2008 og Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 87 af 31. januar 2005 Nr. Emne Bemærkninger Handlingsplan 4.1 Generelle krav Organisationen skal have

Læs mere

Vejledning til kvalitetsstyringssystemer i Fyrværkerivirksomheder. Sikkerhedsstyrelsen 4. maj 2006

Vejledning til kvalitetsstyringssystemer i Fyrværkerivirksomheder. Sikkerhedsstyrelsen 4. maj 2006 Vejledning til kvalitetsstyringssystemer i Fyrværkerivirksomheder Sikkerhedsstyrelsen 4. maj 2006 INDHOLDSFORTEGNELSE Indholdsfortegnelse...1 Indledning...2 Krav til kvalitetsstyringssystemet...2 Etablering

Læs mere

V e j l e d n i n g. Egenkontrol for kølerum med eget isværk Branchekoden

V e j l e d n i n g. Egenkontrol for kølerum med eget isværk Branchekoden V e j l e d n i n g Egenkontrol for kølerum med eget isværk Branchekoden Indholdsfortegnelse Særskilt hæfte - del 1 Introduktion til egenkontrol Ordliste og definitioner Gældende program - del 2 Egenkontrol

Læs mere

Hjælpeskema til GLOBALGAP - certificering Side: Side 1 af 1. Ejendom: Mærkerapport (hvor er de enkelte juletræer fældet/markeret)

Hjælpeskema til GLOBALGAP - certificering Side: Side 1 af 1. Ejendom: Mærkerapport (hvor er de enkelte juletræer fældet/markeret) Nr. CB1 A Godkendt af Dok Nr. Revisions dato: Sporbarhed Ejendom: Mærkerapport (hvor er de enkelte juletræer fældet/markeret) Pallerapport (hvor er pallerne lavet) Mark/afd-nr. Kvalitet Størrelse Etiketfarve

Læs mere

Forenklinger på egenkontrollen. Zanne Dittlau Kontrolstyringskontoret Fødevarestyrelsen

Forenklinger på egenkontrollen. Zanne Dittlau Kontrolstyringskontoret Fødevarestyrelsen Forenklinger på egenkontrollen Zanne Dittlau Kontrolstyringskontoret Fødevarestyrelsen Forenklinger på egenkontrolområdet Lovgivning (ændringer) Nuværende krav Eksempler på hvad ændringerne betyder i praksis

Læs mere

Audit beskrivelser for PL

Audit beskrivelser for PL 3-4-1 V01 3-4-1 V02 3-4-1 V03 3-4-1 V04 3-4-1 V05 Er der etableret et system til regelmæssig kontrol af processerne? Punktet er opfyldt, hvis der er en synlig regelmæssig måling for processen med acceptgrænser.

Læs mere

V e j l e d n i n g. Egenkontrol på fiskefartøjer Branchekoden

V e j l e d n i n g. Egenkontrol på fiskefartøjer Branchekoden V e j l e d n i n g Egenkontrol på fiskefartøjer Branchekoden Indholdsfortegnelse Gældende program - del 1 1. Egenkontrol for rejekoger 2. Egenkontrol for frysefartøjer Vejledende program - del 2 1. Egenkontrol

Læs mere

Hvem påvirkes af direktiverne og reglerne? Hvilken betydning har physical agents-direktivet for arbejdsgivere og medarbejdere?

Hvem påvirkes af direktiverne og reglerne? Hvilken betydning har physical agents-direktivet for arbejdsgivere og medarbejdere? Hvem påvirkes af direktiverne og reglerne? Direktiverne og reglerne henvender sig primært til arbejdsgivere for personer, der som led i deres arbejde skal holde og betjene værktøj eller udstyr, der overfører

Læs mere

Koncernpolitikker 1. Ansvarligt fiskeri 2. Fødevaresikkerhed og kvalitet 3. Miljø og personale 4. Etik

Koncernpolitikker 1. Ansvarligt fiskeri 2. Fødevaresikkerhed og kvalitet 3. Miljø og personale 4. Etik Koncernpolitikker 1. Ansvarligt fiskeri 2. Fødevaresikkerhed og kvalitet 3. Miljø og personale 4. Etik Version 2. 22.09.2009 1 1. Ansvarligt fiskeri Royal Greenland arbejder for ansvarlig anvendelse af

Læs mere

Arbejdspladsvurdering

Arbejdspladsvurdering Arbejdspladsvurdering Alle virksomheder skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering. En såkaldt APV. Det fremgår af arbejdsmiljøloven. Den skriftlige APV skal revideres senest hvert 3. år. APV skal

Læs mere

Generel bestemmelse om akkreditering af virksomheder Nr. : AB 1 Dato : 2013.08.21 Side : 1/6

Generel bestemmelse om akkreditering af virksomheder Nr. : AB 1 Dato : 2013.08.21 Side : 1/6 Side : 1/6 1. Anvendelsesområde 1.1 Denne generelle akkrediteringsbestemmelse finder anvendelse på virksomheder, der ansøger om akkreditering af Den Danske Akkrediterings- og Metrologifond (herefter DANAK),

Læs mere

gode om arbejde med kemikalier

gode om arbejde med kemikalier gode om arbejde med kemikalier 10 GODE RÅD OM ARBEJDE MED KEMIKALIER Her er 10 gode råd om arbejde med farlige kemikalier. De 10 gode råd handler om principperne for forebyggelse, og hvordan man sikrer

Læs mere

GLOBALG.A.P. certificering hos AgroManagement

GLOBALG.A.P. certificering hos AgroManagement GLOBALG.A.P. certificering hos AgroManagement Kirketoften 5 Gamtofte 5610 Assens Denmark AgroManagement Blev etableret af Inge Bodil Jochumsen i 2007. Formålet med at etablere AgroManagement var at kunne

Læs mere

5.1.2 Kan IO identificeres i organisati- onen?

5.1.2 Kan IO identificeres i organisati- onen? Rød: Udgår af 17020 Gul: Ændringer og tilføjelser i 17020:2012 ISO 17020:2005, ISO 17020:2012 3 Administrative krav 5 Krav til opbygning 5.1 Administrative krav 3.1 Juridisk identificerbar afd. 5.1.1 Juridisk

Læs mere

Kontrolpunkter og kravspecifikationer AFGRØDEBASIS. Dansk version i tvivlstilfælde se venligst den engelske version Endelig Version 4.

Kontrolpunkter og kravspecifikationer AFGRØDEBASIS. Dansk version i tvivlstilfælde se venligst den engelske version Endelig Version 4. GLOBALG.A.P. Kontrolpunkter og kravspecifikationer AFGRØDEBASIS Dansk version i tvivlstilfælde se venligst den engelske version Endelig Version 4.0_Mar2011 Gyldig fra: 1. marts 2011 Obligatorisk fra: 1.

Læs mere

Guide til outsourcing af FSC produktion

Guide til outsourcing af FSC produktion Guide til outsourcing af FSC produktion 1 NEPCon Guide til outsourcing af FSC produktion August 2012 NEPCon 29 juli 2012 1. Introduktion Outsourcing af produktionsprocesser er i fremvækst som følge af

Læs mere

Triolab lægger vægt på et tæt samarbejde med kunden, sådan at de tilbudte løsninger fungerer optimalt og tilpasses kundens behov.

Triolab lægger vægt på et tæt samarbejde med kunden, sådan at de tilbudte løsninger fungerer optimalt og tilpasses kundens behov. Side 1 af 8 Indledning Triolab er et firma, der forhandler kvalitetsløsninger til laboratorier i flere segmenter. Triolab er et firma, der forestår totalløsninger. Der tilbydes support på højt fagligt

Læs mere

Virksomheden bør udvikle, implementere og konstant forbedre de rammer, der sikrer integration af processen til at håndtere risici i virksomhedens:

Virksomheden bør udvikle, implementere og konstant forbedre de rammer, der sikrer integration af processen til at håndtere risici i virksomhedens: DS/ISO 31000 Risikoledelse ISO 31000 - Risikoledelse Virksomheden bør udvikle, implementere og konstant forbedre de rammer, der sikrer integration af processen til at håndtere risici i virksomhedens: overordnede

Læs mere

Memo risiko analyse på deduster

Memo risiko analyse på deduster Memo risiko analyse på deduster To: All From: DEr CC: Date: January 6, 2015 Re: Risiko analyse på deduster. Indholdsfortegnelse: Indholdsfortegnelse:... 1 Formål:... 2 Risiko analyse:... 2 Risiko resultater

Læs mere

Bekendtgørelse om foranstaltninger til forebyggelse af kræftrisikoen ved arbejde med stoffer og materialer*)

Bekendtgørelse om foranstaltninger til forebyggelse af kræftrisikoen ved arbejde med stoffer og materialer*) Bekendtgørelse om foranstaltninger til forebyggelse af kræftrisikoen ved arbejde med stoffer og materialer*) Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 908 af 27. september 2005 med senere ændringer - uautoriseret

Læs mere

Bæredygtige løsninger skabes i samarbejde

Bæredygtige løsninger skabes i samarbejde PART OF THE EKOKEM GROUP Bæredygtige løsninger skabes i samarbejde Introduktion til NORDs Bæredygtighedsnøgle Stoffer i forbrugsprodukter har medført hormonforstyrrelser hos mennesker Bæredygtighed er

Læs mere

Uddrag af lovstof. EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EF) Nr. 852/2004 af 29. april 2004 om fødevarehygiejne (Hygiejneforordningen)

Uddrag af lovstof. EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EF) Nr. 852/2004 af 29. april 2004 om fødevarehygiejne (Hygiejneforordningen) EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EF) Nr. 852/2004 af 29. april 2004 om fødevarehygiejne (Hygiejneforordningen) KAPITEL VIII Personlig hygiejne 1. Alle, der arbejder på steder, hvor der håndteres

Læs mere

TJEKLISTE. Værktøj til systematisk arbejdsmiljø. Arbejdssted. Adresse. Arbejdsleder/kontaktperson. Evt. arbejdsmiljørepræsentant

TJEKLISTE. Værktøj til systematisk arbejdsmiljø. Arbejdssted. Adresse. Arbejdsleder/kontaktperson. Evt. arbejdsmiljørepræsentant TJEKLISTE Arbejdssted Adresse Arbejdsleder/kontaktperson Evt. arbejdsmiljørepræsentant Øvrige deltagere/ansatte Dato Sammenfatning af gennemgangen (beskriv selv hovedtrækkene) Årshjul Har I udarbejdet

Læs mere

Transport af foder. En vejledning fra Plantedirektoratet

Transport af foder. En vejledning fra Plantedirektoratet Transport af foder En vejledning fra Plantedirektoratet 2010 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Plantedirektoratet September 2010 ISBN 978-87-7083-921-1 Fotos: Transporterer du foder? Denne

Læs mere

FSC er den eneste globale træmærkningsordning, som sikrer, at der ikke bliver fældet mere træ, end skoven kan nå at reproducere.

FSC er den eneste globale træmærkningsordning, som sikrer, at der ikke bliver fældet mere træ, end skoven kan nå at reproducere. FSC GØR EN FORSKEL Overalt i verden er ulovlig tømmerhugst og overudnyttelse af skovene et problem, der truer med at udrydde skovens dyr og planter. FSC gør noget ved problemerne. FSC er den eneste globale

Læs mere

Skanderborg Kommune. ISMS-regler. Informationssikkerhedsregler for hvert krav i ISO. Udkast 27001:2017

Skanderborg Kommune. ISMS-regler. Informationssikkerhedsregler for hvert krav i ISO. Udkast 27001:2017 Skanderborg Kommune ISMS-regler Informationssikkerhedsregler for hvert krav i ISO 27001:2017 02-04-2018 Indholdsfortegnelse 4 Organisationens kontekst 1 4.1 Forståelse af organisationen og dens kontekst

Læs mere

Kvalitetsstyring og HACCP ved brug af fodertilsætningsstoffer og forblandinger på landbrug (HACCP-landbrug)

Kvalitetsstyring og HACCP ved brug af fodertilsætningsstoffer og forblandinger på landbrug (HACCP-landbrug) Kvalitetsstyring og HACCP ved brug af fodertilsætningsstoffer og forblandinger på landbrug (HACCP-landbrug) Indhold 1. Indledning...1 2. Risikovurdering - HACCP-analyse...1 3. Kvalitetsstyring...2 4. Foderhygiejneforordningens

Læs mere

Code of Conduct for leverandører

Code of Conduct for leverandører April 2011 Code of Conduct for leverandører Group_Su ppliercodeofconduct_april2011_dk.doc INDLEDNING Etiske overvejelser har altid været en integreret del af vores forretningspraksis. Derfor har vi formuleret

Læs mere

Kravspecifikation. Certificering af Livvagtsområdet

Kravspecifikation. Certificering af Livvagtsområdet 10-05-2007 Kravspecifikation Certificering af Livvagtsområdet SikkerhedsBranchen SIKKERHEDENS HUS Jernholmen 12 2650 Hvidovre Tlf.: 36 49 40 80 Fax: 36 34 90 01 www.sikkerhedsbranchen.dk 10 Forord 10.1

Læs mere

GLOBALG.A.P. Risikovurdering vedr. social praksis (GRASP) GRASP Modulet UDKAST Fortolkning for Danmark

GLOBALG.A.P. Risikovurdering vedr. social praksis (GRASP) GRASP Modulet UDKAST Fortolkning for Danmark GLOBALG.A.P. Risikovurdering vedr. social praksis (GRASP) GRASP Modulet UDKAST Fortolkning for Danmark Version 1.1, Juni 2014 Dansk version Udviklet af AgroManagement, Gasa Nord Grønt & DLG Food 1 Er der

Læs mere

Hvad skal der til for at blive godkendt til levering af grøntsager til offentlige køkkener, restauranter og lokale butikker?

Hvad skal der til for at blive godkendt til levering af grøntsager til offentlige køkkener, restauranter og lokale butikker? Hvad skal der til for at blive godkendt til levering af grøntsager til offentlige køkkener, restauranter og lokale butikker? Program Lovgivning Myndigheder - overordnet. Forskellige former for salg. Registrering.

Læs mere

CODE OF CONDUCT ID HUSET A/S Marts 2009

CODE OF CONDUCT ID HUSET A/S Marts 2009 CODE OF CONDUCT ID HUSET A/S Marts 2009 1. Introduktion 1.1 Formål Formålet med denne code of conduct er at sikre, at id husets leverandører i videst muligt omfang driver deres virksomhed i overensstemmelse

Læs mere

Vejledning om kvalitetsstyring og HACCP ved brug af tilsætningsstoffer og forblandinger på landbrug (HACCP-landbrug)

Vejledning om kvalitetsstyring og HACCP ved brug af tilsætningsstoffer og forblandinger på landbrug (HACCP-landbrug) Vejledning om kvalitetsstyring og HACCP ved brug af tilsætningsstoffer og forblandinger på landbrug (HACCP-landbrug) Indhold 1. Indledning... 1 2. Kvalitetsstyring... 1 3. Risikoanalyse - HACCP-analyse...

Læs mere

Nr. AF1 A. Rapport: Afvigelser/Fejl. Ejendom: Navn 1) : Dato: Problem: Løsning: Opfølgning: Dato og underskrift:

Nr. AF1 A. Rapport: Afvigelser/Fejl. Ejendom: Navn 1) : Dato: Problem: Løsning: Opfølgning: Dato og underskrift: Nr. AF1 A Godkendt af Dok Nr. Revisions dato: Revideret af: IP-gruppen 10.03.2008 Rapport: Afvigelser/Fejl Ejendom: Navn 1) : Dato: Problem: Løsning: Opfølgning: Dato og underskrift: 1): Navn på vedkommende,

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2009/127/EF

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2009/127/EF 25.11.2009 Den Europæiske Unions Tidende L 310/29 DIREKTIVER EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2009/127/EF af 21. oktober 2009 om ændring af direktiv 2006/42/EF for så vidt angår pesticidudbringningsmaskiner

Læs mere

Opfølgning og Auditering

Opfølgning og Auditering DI version 2015-01-13 5S Opfølgning og Auditering 2-3-1-5S - Opfølgning Og Auditering - 2015-03-03 Alle rettigheder tilhører DI side 1 af 6 5S Opfølgning og Auditering Rettigheder DI ejer alle rettigheder

Læs mere

Revideret Miljøledelsesstandard

Revideret Miljøledelsesstandard Revideret Miljøledelsesstandard ISO 14001:2015 Ændringer ift. DS/EN ISO 14001:2004 Dokumentationskrav i ny ISO 14001 GREENET- Revideret ISO 14001 1 MiljøForum Fyn - Revideret ISO 14001 2 1 Termer og definitioner

Læs mere

GNG s CSR-politik. God social praksis

GNG s CSR-politik. God social praksis GNG s CSR-politik God social praksis GASA NORD GRØNT s CSR-politik er baseret på de 3 P er: PEOPLE PLANET PRODUCT Vi forsikrer, at GNG og de producenter, som leverer til GNG, der er omfattet af GLOBAL

Læs mere

GLOBALG.A.P. Risikovurdering vedr. social praksis (GRASP)

GLOBALG.A.P. Risikovurdering vedr. social praksis (GRASP) GLOBALG.A.P. Risikovurdering vedr. social praksis (GRASP) GRASP tjekliste V 1.1 Gyldig fra: 1/1 2011 Obligatorisk fra: 1/7 2011 Dansk udgave, Oversat af den danske Nationale komité i samarbejde med AgroManagement

Læs mere

Kravspecifikation Tækkearbejde af bygninger

Kravspecifikation Tækkearbejde af bygninger Kravspecifikation Tækkearbejde af bygninger Særlige vilkår for certificering af virksomheder der udfører Tækkearbejde af bygninger D&J-TL/BK /SVC/2016 Rev 03 07.09. 2016 01 Formål/mål 2 02 Krav til certificeringsorganet

Læs mere

Kom godt i gang med FSC Chain of Custody certificering. 1 Kom godt i gang med FSC Chain of Custody certificering Oktober 2014

Kom godt i gang med FSC Chain of Custody certificering. 1 Kom godt i gang med FSC Chain of Custody certificering Oktober 2014 Kom godt i gang med FSC Chain of Custody certificering 1 Kom godt i gang med FSC Chain of Custody certificering Oktober 2014 NEPCon guide Oktober 2014 Om denne guide Denne vejledning er til dig, der skal

Læs mere

Risikovurdering I praksis

Risikovurdering I praksis Risikovurdering I praksis 02-03-2016 Lone Hansen Fakta om Bureau Veritas Bureau Veritas blev etableret i 1828 Verdensledende inden for test, inspektion og certificering. Specialister inden for kvalitet,

Læs mere

Navit sp/f. Del A Gennemførelse

Navit sp/f. Del A Gennemførelse Den Internationale Kode for Sikker Drift af Skibe og Forebyggelse af Forurening (International Safety Management-koden (ISM-koden)) Med rettelser gældende pr. 1. juli 2010 Del A Gennemførelse 1. Generelt

Læs mere

miljøkonsekvensvurdering af lovforslag og andre

miljøkonsekvensvurdering af lovforslag og andre Checkliste til brug for stillingtagen til miljøkonsekvensvurdering af lovforslag og andre regeringsforslag Checklisten har til formål at foretage en hurtig vurdering af, hvorvidt et forslag har væsentlige

Læs mere

Besvarelsen markeres med ok eller ia (ikke aktuelt). Hvis punktet ikke er opfyldt noteres problemets art kort.

Besvarelsen markeres med ok eller ia (ikke aktuelt). Hvis punktet ikke er opfyldt noteres problemets art kort. Risikovurdering i relation til ombygningsprocessen: En ugentlig gennemgang foretages af Sikkerhedsrepræsentanten på de områder hvor der er ombygning i gang ud fra følgende checkliste. Det er vigtigt at

Læs mere

Risikoen for en helbredsskade er en kombination af, hvor alvorlig helbredsskade der er fare for, og sandsynligheden for at den indtræffer.

Risikoen for en helbredsskade er en kombination af, hvor alvorlig helbredsskade der er fare for, og sandsynligheden for at den indtræffer. 13-12-2010 14:11 Arbejdspladsvurdering Procedure Definitioner Arbejdspladsvurdering (APV) er en systematisk vurdering af arbejdsmiljøet med henblik på at identificere og fjerne, reducere eller informere

Læs mere

Ansvarlig sagsbehandler

Ansvarlig sagsbehandler Beskrivelse af planforslag Klimatilpasningsplanen består af en baggrundsrapport og en decideret tillæg til Kommuneplan 2013. Begge dele skal miljøvurderes i forhold til lovgivningen omkring miljøvurdering

Læs mere

Særlige bestemmelser for DS-certificering af tæthedsmåling gennemført DS/SBC efter DS/EN

Særlige bestemmelser for DS-certificering af tæthedsmåling gennemført DS/SBC efter DS/EN Certificering af virksomheder 0 Indledning Denne SBC er udarbejdet med henblik på DS-certificering af tæthedsmåling af bygninger gennemført efter DS/EN 13829 anneks A.3 1 Forudsætninger for certificering

Læs mere

Implementeringsvilkår for forretningspartnere, som skal være involveret i BSCI monitoreringsprocessen (producenter) 1

Implementeringsvilkår for forretningspartnere, som skal være involveret i BSCI monitoreringsprocessen (producenter) 1 Implementeringsvilkår for forretningspartnere, som skal være involveret i BSCI monitoreringsprocessen (producenter) 1 I. Indledning Til dette dokuments formål henviser producenter til den forretningspartner

Læs mere

Arbejde i højden fra reb

Arbejde i højden fra reb Arbejde i højden fra reb De vigtigste regler om, hvornår arbejdsgiveren må lade arbejde i højden udføre fra reb (rope access) samt om, hvordan arbejde fra reb skal tilrettelægges og udføres sikkerheds-

Læs mere

Proceduren Proceduren for en given vare eller varetype fastlægges ud fra:

Proceduren Proceduren for en given vare eller varetype fastlægges ud fra: Forudsætning for CE-mærkning En fabrikant kan først CE-mærke sit produkt og dermed få ret til frit at sælge byggevaren i alle EU-medlemsstater, når fabrikanten har dokumenteret, at varens egenskaber stemmer

Læs mere

Administrationsgrundlag for Badevand

Administrationsgrundlag for Badevand Administrationsgrundlag for Badevand Godkendt Udvalget for Klima og Miljø 22. februar 2011 1 INDHOLD I ADMINISTRATIONSGRUNDLAGET... 2 2 LOVGRUNDLAG... 2 3 MYNDIGHEDENS ROLLE... 2 3.1 Det politiske råderum...

Læs mere

Intern auditrapport for DI-Teknik A/S

Intern auditrapport for DI-Teknik A/S Intern auditrapport for Auditor: Auditdato: Deltagere: Peter W. Steffensen, Ledende auditor, Lekon Johnny Andersen, auditor, Lekon 26. august 2010 Jan B. Petersen, SKS- og personaleansvarlig, DI-Teknik

Læs mere

Kontrollens udførelse

Kontrollens udførelse Ikke ækvivalente bestemmelser, jf. bilag 2 Bilag 3 Bestemmelser i Foderhygiejneforordningen, som ikke er ækvivalente med bestemmelser i Fødevarehygiejneforordningerne og som altid skal kontrolleres, når

Læs mere

Checklist AFGRØDEBASIS

Checklist AFGRØDEBASIS AFGRØDEBASIS Dansk version i tvivlstilfælde se venligst den engelske version Endelige Version 4.0_Mar2011 Gyldig fra: 1. marts 2011 Obligatorisk fra: 1. januar 2012, Spichernstr. 55, 50672 Köln (Cologne)

Læs mere

Guide til outsourcing af FSC produktion

Guide til outsourcing af FSC produktion Guide til outsourcing af FSC produktion 1 NEPCon Guide til outsourcing af FSC produktion Januar 2017 NEPCon Client Guide 20. januar 2017 1. Introduktion til denne guide VIGTIGT Denne guide er udviklet

Læs mere

II. De 10 forpligtelser

II. De 10 forpligtelser I. MÅL ECCO designer, producerer og markedsfører fodtøj og tilbehør til kunder over hele verden. I de sidste mere end 40 år har ECCO udviklet sig fra en lokal dansk virksomhed til en international virksomhed

Læs mere

Hess Danmark Østergade 26B DK 1100 København K. Virksomheder J.nr. MST Ref. hebec/emibm 16. december 2016

Hess Danmark Østergade 26B DK 1100 København K. Virksomheder J.nr. MST Ref. hebec/emibm 16. december 2016 Hess Danmark Østergade 26B DK 1100 København K Virksomheder J.nr. MST-400-00011 Ref. hebec/emibm 16. december 2016 Generel tilladelse for Hess Danmark til anvendelse, udledning og anden bortskaffelse af

Læs mere

Bilag 2 til. 6.1 Sikkerheds Element Metoden

Bilag 2 til. 6.1 Sikkerheds Element Metoden Bilag 2 til 6.1 Sikkerheds Element Metoden 1 Bilag 2 Begrebsforklaring Tiltag og idéer er præsenteret i hovedtabellen og bilagstabellerne. Nogle af de begreber som er benyttet, kan det være nødvendigt

Læs mere

EU's kriterier for grønne offentlige indkøb af elektricitet

EU's kriterier for grønne offentlige indkøb af elektricitet EU's kriterier for grønne offentlige indkøb af elektricitet Grønne offentlige indkøb (Green Public Procurement GPP) er et frivilligt instrument. Dette dokument indeholder de kriterier for grønne offentlige

Læs mere

Guide til SoA-dokumentet - Statement of Applicability. August 2014

Guide til SoA-dokumentet - Statement of Applicability. August 2014 Guide til SoA-dokumentet - Statement of Applicability August 2014 Guide til SoA-dokumentet - Statement of Applicability Udgivet august 2014 Udgivet af Digitaliseringsstyrelsen Publikationen er kun udgivet

Læs mere

Procedure for Intern Audit - Retningsliniernes punkt 15. Indholdsfortegnelse. 4.1 Grundlag 2

Procedure for Intern Audit - Retningsliniernes punkt 15. Indholdsfortegnelse. 4.1 Grundlag 2 Indholdsfortegnelse Navn: Procedure for Intern Audit 1. Formål 2 2. Gyldighedsområde 2 3. Definitioner 2 4. Grundlag 4.1 Grundlag 2 5. Ansvar 2 6. Fremgangsmåde 6.1 Auditplan 3 6.2 Planlægning af SKS-Audit

Læs mere

AMU syd, Kolding 3. marts 2008

AMU syd, Kolding 3. marts 2008 AMU syd, Kolding 3. marts 2008 Jette Aamann, Bureau Veritas Certification Denmark For the benefit of business and people AGENDA 1 Hvad er Bureau Veritas Certification 2 Lovgivningens krav til sporbarhed

Læs mere

Generelt om sikkerhed i Frederikshavn Forsyning A/S

Generelt om sikkerhed i Frederikshavn Forsyning A/S Generelt om sikkerhed i Frederikshavn Forsyning A/S Instruktion til medarbejdere samt håndværkere, konsulenter og andre, som arbejder for Frederikshavn Forsyning A/S Sikkerhedsregler i Frederikshavn Forsyning

Læs mere

VISION CRITICAL COMMUNICATIONS INC. FORTROLIGHEDSPOLITIK FOR VIRKSOMHEDEN OVERSIGT

VISION CRITICAL COMMUNICATIONS INC. FORTROLIGHEDSPOLITIK FOR VIRKSOMHEDEN OVERSIGT VISION CRITICAL COMMUNICATIONS INC. FORTROLIGHEDSPOLITIK FOR VIRKSOMHEDEN OVERSIGT Hos Vision Critical Communications Inc. ("VCCI") er respekt for privatlivets fred en vigtig del af vores forpligtelser

Læs mere

Lederens ressourceoptimering

Lederens ressourceoptimering Lederens ressourceoptimering 44568 5S Sortere Sætte i orden Skure Standardisere Selvdisciplin 1 Derfor skal der indføres 5S Eksempler på forventede resultater ved succesfuld 5S implementering: Reducerede

Læs mere

Informationssikkerhedspolitik. Frederiksberg Kommune

Informationssikkerhedspolitik. Frederiksberg Kommune Informationssikkerhedspolitik Frederiksberg Kommune Indledning Informationssikkerhedspolitikken er den overordnede ramme for beskyttelse af information i Frederiksberg Kommune. Kommunen behandler oplysninger

Læs mere

Tjekliste Automatiske maskiner i kvægbruget

Tjekliste Automatiske maskiner i kvægbruget Tjekliste Automatiske maskiner i kvægbruget Denne tjekliste er et praktisk værktøj til landmænd, der planlægger at indkøbe nye maskiner. Tjeklisten er fortrinsvist rettet mod lanmænd inden for kvægbruget,

Læs mere

Bilag: Eksempler på spørgsmål til 1.8.1 til 1.8.5

Bilag: Eksempler på spørgsmål til 1.8.1 til 1.8.5 Bilag: Eksempler på spørgsmål til 1.8.1 til 1.8.5 Sygehusets sikkerhed og tilgængelighed Trin 1 Trin 2 Hvilke planer foreligger i forhold til løbende sikring af bygningers og udenomsarealers sikkerhed

Læs mere

HOVEDSTRUKTUR BILAG 1 KLIMATILPASNINGSPLAN FOR VARDE KOMMUNE VARDE KOMMUNE - KOMMUNEPLAN 2013-2014

HOVEDSTRUKTUR BILAG 1 KLIMATILPASNINGSPLAN FOR VARDE KOMMUNE VARDE KOMMUNE - KOMMUNEPLAN 2013-2014 HOVEDSTRUKTUR BILAG 1 KLIMATILPASNINGSPLAN FOR VARDE KOMMUNE VARDE KOMMUNE - KOMMUNEPLAN 2013-2014 13. AGENDA 21 OG KLIMA RETNINGSLINJER FOR PLANLÆGNINGEN BYRÅDETS MÅL Byrådet ønsker at tage lokalt ansvar

Læs mere

AUTOMATISKE MASKINER I GARTNERIBRUGET

AUTOMATISKE MASKINER I GARTNERIBRUGET AUTOMATISKE MASKINER I GARTNERIBRUGET E T S I L J T K E 1 Forord Branchearbejdsmiljørådet (BAR) Jord til Bord udgiver en vejledning om automatiske maskiner. Den giver anvisning på, hvordan arbejdsmiljøet

Læs mere

Hygiejne og produktsikkerhed en vigtig del af hverdagen i Nordic Sugar

Hygiejne og produktsikkerhed en vigtig del af hverdagen i Nordic Sugar Hygiejne og produktsikkerhed en vigtig del af hverdagen i Nordic Sugar Produktsikkerhed i fokus Denne folder henvender sig til dig, der behøver at vide mere om vores hygiejneregler. Du er måske ansat,

Læs mere

Beskrivelse af rev. Skema status Dato Udfyldt/rev. af Bygherre Team Plan Miljøvurderingsgruppen C Rev. af projekt. Bilag A. Miljøoplysningsskema

Beskrivelse af rev. Skema status Dato Udfyldt/rev. af Bygherre Team Plan Miljøvurderingsgruppen C Rev. af projekt. Bilag A. Miljøoplysningsskema Plan nr.: Risikostyringsplan 2015 Tekst: Risikostyringsplanen er udarbejdet på bagrund af EU's Oversvømmelsesdirektiv. Planen indeholder dels en kortlægning af oversvømmelsesomfang, hyppighed og risiko

Læs mere

Trusselsidentifikation ved risikovurderingen af offentlige it-systemer Kom godt i gang

Trusselsidentifikation ved risikovurderingen af offentlige it-systemer Kom godt i gang Trusselsidentifikation ved risikovurderingen af offentlige it-systemer Kom godt i gang Oktober 2015 Trusselsidentifikation ved risikovurderingen af offentlige it-systemer Kom godt i gang Oktober 2015 Denne

Læs mere

Sikkerhedsdatablad Glitterbug Gel

Sikkerhedsdatablad Glitterbug Gel Side 1 af 5 1. Identifikation af stoffet / materialet og leverandøren Produktnavn Anvendelse Produktet er en fluorescerende gel, der simulerer hånddesinfektion med gelholdigt af produkt hånddesinfektions

Læs mere

Bekendtgørelse om beskyttelse mod udsættelse for biologiske agenser på offshoreanlæg m.v. 1)

Bekendtgørelse om beskyttelse mod udsættelse for biologiske agenser på offshoreanlæg m.v. 1) Bekendtgørelse om beskyttelse mod udsættelse for biologiske agenser på offshoreanlæg m.v. 1) I medfør af 3, stk. 3, 17, 37 og 43, 50, stk. 4, 52, stk. 1, 55, og 72, stk. 1, i lov nr. 1424 af 21. december

Læs mere

AH Industries leverandører skal respektere privatlivets fred for sine medarbejdere og kunder.

AH Industries leverandører skal respektere privatlivets fred for sine medarbejdere og kunder. AH Industries Supplier Code of Conduct AH Industries driver virksomhed på en ansvarlig måde, og vi har en ambition om at bidrage til en bæredygtig udvikling. For at sikre at vi lever op til vores ambition

Læs mere

Hermed følger til delegationerne dokument - D048947/06.

Hermed følger til delegationerne dokument - D048947/06. Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 24. juli 2017 (OR. en) 11470/17 AGRILEG 145 FØLGESKRIVELSE fra: Europa-Kommissionen modtaget: 20. juli 2017 til: Komm. dok. nr.: D048947/06 Vedr.: Generalsekretariatet

Læs mere

INFLUENZA A (H1N1) BEREDSKABSPLANLÆGNING FOR VIRKSOMHEDER

INFLUENZA A (H1N1) BEREDSKABSPLANLÆGNING FOR VIRKSOMHEDER Pjece INFLUENZA A (H1N1) BEREDSKABSPLANLÆGNING FOR VIRKSOMHEDER Udgivet af MedHelp A/S August 2009 Indhold 1 Om Influenza A (H1N1) Kort om sygdom, symptomer og nødvendig personlig handling. 2 Planlægning

Læs mere

Plus500CY Ltd. Inhabilitetspolitikerklæring

Plus500CY Ltd. Inhabilitetspolitikerklæring Plus500CY Ltd. Inhabilitetspolitikerklæring Resume af inhabilitetspolitikerklæringen 1. Introduktion 1.1. Denne inhabilitetspolitikerklæring konturer hvordan Plus500CY Ltd. ("Plus500" eller "Firmaet")

Læs mere

Bilag 1, scoping skema. Miljøvurdering af spildevandsplan.

Bilag 1, scoping skema. Miljøvurdering af spildevandsplan. Bilag 1, scoping skema Landskab Landskabelig værdi/ Byarkitektonisk værdi Ved placering af regnvandsbassiner for landskabelige og geologiske interesseområder. Nyanlæg indpasses således ift. disse områder.

Læs mere

LEGO Gruppens CODE OF CONDUCT

LEGO Gruppens CODE OF CONDUCT LEGO Gruppens CODE OF CONDUCT Version 4.0 Introduktion LEGO Gruppens motto er "Kun det bedste er godt nok" og gør alt for at leve op til deres ansvar i en verden i konstant forandring, hvor den generelle

Læs mere