TMG Håndbold Trænermappe

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "TMG Håndbold Trænermappe"

Transkript

1

2 Indhold 1.0 Træner Trænermøder Hjælp Trænergodtgørelse Trænerkursus Deltagerliste Nøgler Alarmer Lys i hallen Oprydning Medlem Medlem Kontingent Forsikringer Tyveri Ødelæggelser Træning Træning Træningstid Træningsinspiration Den gule tråd Materialer Skabe Spilletøj Bolde Oprydning Tape, is og harpiks Telefon Turnering Deltagelse

3 5.2 Flytning af kampe Flyttebegæring er at finde bagerst i denne bog Kampafvikling Holdkort Kampresultat Dommer Dommerbord Stævner Stævner Håndboldskole Forældre Forældremøde Holdleder Engagerede forældre Skader Taxa Falck HalHuset Spillets værdier Diverse Holdliste Telefonkæde Gule Kort

4 1.0 Træner 1.1 Trænermøder Vi afholder trænermøder (ungdom) ca. hver anden måned, hvor hver træner informerer om sit hold, f.eks.: Placering i turneringen. Hvordan er opbakningen til træningen? Hvordan fungerer gruppen? Er der forældreopbakning? Der vil ligeledes på disse møder blive informeret om nyt fra bestyrelsen. Der bliver lagt indkaldelse i brevbakkerne i skab nr. 1 og hængt dagsorden op på opslags-tavlen. Såfremt der er emner til dagsordenen, I ønsker belyst, bedes I venligst kontakte den træneransvarlige inden mødet. 1.2 Hjælp Du er altid velkommen til at ringe til en af de gamle rutinerede trænere eller til en fra uddannelsesudvalget, hvis du har brug for hjælp eller råd. 1.3 Trænergodtgørelse Som en lille erkendtlighed for din store indsats som træner, har du følgende goder i foreningen: Du får udleveret en træningsdragt til ejendom. Vi vil gerne have, at du deltager i kurser/uddannelse, og vi betaler derfor dine omkostninger til disse aktiviteter. Du inviteres normalt med til en fest 1 gang årligt Du modtager et kontant beløb i marts/april måned. Det kontante beløb er skattefrit, da der er tale om omkostningsdækning. Skulle du som træner få en bøde på grund af et rødt kort, betaler klubben beløbet - men vi ser ikke gerne røde kort til vore trænere. Du skal også være opmærksom på, at klubben kun dækker udgiften én gang. Ved gentagelsestilfælde vil du blive indkaldt til en samtale med den træneransvarlige/bestyrelsen. Fra året 1999/2000 vil en dommerindberetning af en spiller altid føre til en bøde, ud over et antal karantænedage. Bestyrelsen har besluttet, at klubben foreløbige betaler disse bøder, men dette kan ændre sig, hvis omfanget er tiltagende. Seniortrænere har normalt en kontrakt med bestyrelsen. 4

5 1.4 Trænerkursus Hvis du er interesseret i at komme på trænerkursus, skal du blot henvende jer til uddannelsesudvalget, som så vil formidle det videre. Hvis du støder på spillere, der kunne tænke sig at komme på kursus (hjælpetræner/trænerkursus), støtter klubben meget gerne dette. Tilmelding til kurser sker via bestyrelsen, der skal godkende tilmeldingen. Klubben betaler for den ønskede uddannelse. 1.5 Deltagerliste Senest 1. oktober skal du aflevere en holdliste med navn og adresse til kassereren. (Se under Diverse) 1.6 Nøgler Som træner får du af formanden udleveret 2 nøgler: 1 stk. Ruko nøgle, der passer til dørene i HalHuset. 1 stk. nøgle, der passer til de skabe og boldkasser, du skal have adgang til. NB! 1 stk. nøgle til hallen, omklædningsrum, musikanlæg og dommerbord hænger på et aftalt sted. Husk: Alle udleverede nøgler skal straks afleveres, hvis du stopper som træner. Evt. tab af nøgler skal omgående meddeles til formanden. 1.7 Alarmer Der er alarmer i HalHuset, der skal slås til og fra. Instruktion i brugen af alarmerne gives til trænermøde. 1.8 Lys i hallen Lyset i hallen tænder automatisk. Der er opsat bevægelsesfølere. Lyset slukker ligeledes automatisk, når der efter et stykke tid ikke registreres bevægelser. Hallyset tændes en halv time før første starttidspunkt og slukker en halv time efter sidste spilletidspunkt. Dette styrer skolens pedel. 5

6 1.9 Oprydning Det er dit ansvar som træner at bolde/materiel er låst inde efter træning/kamp. Du har også ansvar for at dit hold rydder pænt op efter sig i hallen og omklædningsrummet efter træning og kampe. Du har også ansvaret for at låse hallen af efter brug, hvis ikke andre hold skal træne efter jer. Dette gælder også, hvis holdet efter jer udebliver. Hvis du har benyttet HalHuset til spillermøder, forældremøder eller andre holdarrangementer, er det også dit ansvar at sikre, at der ryddes op, inden lokalerne forlades samt at lokalerne låses af Børneattester Hvert år indhenter bestyrelsen i TMG Håndbold såkaldte børneattester eller pædofiliattester på ALLE trænere, instruktører og holdledere, der har med børn under 15 år at gøre. En pædofiliattest er en attest som fortæller om en person har været dømt for: Incest, samleje eller anden kønslig omgang med børn under 15 år. Udbredelse eller besiddelse af børnepornografi. Blufærdighedskrænkelse over for børn under 15 år. Attesten omfatter ikke andre emner. En attest udstedes af Rigspolitiet. Det kræver at personen man gerne vil tjekke siger ja til det og at vedkommende som led i sin ansættelse eller sit frivillige arbejde er i direkte kontakt med børn under 15 år. Se evt. mere om pædofiliattesten på og arbejdet mod pædofili på / kultur / idrætsforening / antipædofilipolitik 6

7 2.0 Medlem 2.1 Medlem Generelt kan alle personer blive medlem af håndboldklubben og har lov til at træne på dit hold. Inden spilleren deltager i turneringen, skal der fremskaffes et spillercertifikat fra den tidligere klub, hvis spilleren har haft en sådan indenfor de seneste 2 år. Det er trænerens opgave at sørge for aflevering af spillercertifikatet til kassereren, inden spilleren må benyttes i turneringskampe. Denne regel gælder for alle spillere fra og med U14 truppen og opefter. Benyttelse af en ulovlig spiller kan koste holdet de points, de uretmæssigt har fået ved at benytte den ulovlige spiller. Vær opmærksom på, at der ved et evt. klubskifte altid er 30 dages karantæne målt fra sidste kamp, hvori spilleren har deltaget for den afgivende klub. En spiller, der ønsker at forlade klubben, og skal have sit spillercertifikat med, skal selv rette henvendelse til kassereren, der så sørger for fremsendelse af spillercertifikatet. 2.2 Kontingent Alle, der spiller i håndboldafdelingen, skal betale kontingent: Spillere, der er i klubben i september/oktober måned, vil blive opkrævet et helt års kontingent. Spillere, der kommer til på et senere tidspunkt fra jul, vil blive opkrævet ½ kontingent. Kassereren skal have holdlister fra trænerne senest 1. oktober for at kunne opkræve kontingent. Se under Diverse. Kontingentet er fastsat af generalforsamling/ bestyrelse og udgør for sæson 2009/10: Hold Kr. Betalingstidspunkt U8 mix 500,- november U10 625,- november U12 625,- november U14 675,- november U16 750,- november U18 750,- november Senior m. træner 1500,- november Øvrige Senior 1050,- november Oldboys 900,- november 7

8 Kontingentet opkræves via girokort, som kassereren fordeler til trænerne. Trænerne sørger for at udlevere girokortene til spillerne. Rykker for manglende betaling koster 50,- kr. pr. rykker. Efter gentagne rykkere udelukker bestyrelsen spilleren fra deltagelse i turnering og træning. 2.3 Forsikringer Klubben har ikke egne forsikringer. Normalt er det spillerens egen forsikring, der gælder. 2.4 Tyveri Pas meget på tøj og værdigenstande i omklædningsrummet. Der er meget stor risiko for tyveri!! Fortæl dine spillere, at de aldrig må efterlade værdigenstande i omklædningsrummet - vi har det ikke forsikret. Det er deres egen forsikring, der evt. skal dække, så hjælp spillerne til at situationen ikke opstår. 2.5 Ødelæggelser Hvis en spiller forårsager ødelæggelser under træning, turneringer eller stævner, er det selvfølgelig også spilleren, der gøres ansvarlig for ødelæggelsen. Der kan naturligvis være tale om et uheld, men sørg altid for at få spillerens navn, hvis det er muligt. Skader i Mårslet Hallen / HalHuset, skal straks meddeles bestyrelsen. Alternativt kan en seddel med beskrivelse af skaden afleveres i HalHuset. 8

9 3.0 Træning 3.1 Træning 1. Mød i god tid - vær punktlig. 2. Vær altid omklædt - det viser autoritet og selvsikkerhed. 3. Vær altid velforberedt - det giver dig sikkerhed og styrke. 4. Vær positiv - også når du giver kritik (husk at rose). 5. Vis humor og glæde - det smitter af på aiie. 6. Vær betænksom og retfærdig (børn har en veludviklet retfærdighedssans). 7. Vær pålidelig og overhold alle indgåede aftaler - lov ikke for meget! 8. Vær repræsentativ og hold hovedet koldt - også I ophedede situationer! 9. Hav fingerspidsfornemmelse (hvordan trives spillerne, er der mobning osv.) Slå lynhurtigt ned, og træk på kolleger og bestyrelse, hvis du føler, du ikke selv kan klare det. 10. Skab et godt sammenhold - husk I er et hold, alle er afhængige af hinanden. Foreslå spillerne at arrangere aktiviteter udenfor træning/kamp. 11. Skab et godt forhold til forældrene. Såfremt du har spørgsmål i forbindelse med tilrettelæggelse af træningen, så kontakt nogle af de gamle, erfarne trænere, der vil være dig behjælpelig, eller kig i træningsmappen. Det kan være, der er nogle ideer! 3.2 Træningstid Træningstiden fastsættes af bestyrelsen, men med størst mulig hensyntagen til trænernes ønsker og muligheder. Med den nuværende belastning af Mårslet Hallen er det svært at placere træningstider optimalt for både spillere og trænere. For at udnytte haltiden optimalt, skal opvarmning ske på gangene eller udendørs UDEN brug af bolde. Aflysning Hvis du ikke kan møde til en fastsat træningstime, skal du forsøge at aftale en nødløsning med dine trænere kollegaer. Kontakt evt. den træner, der skal træne enten lige før eller Iige efter dig. Såfremt det ikke lykkes dig at finde en afløser, kan du blive nødt til at aflyse træningen helt. Dette skal helst meddeles ved træningen senest en uge før aflysningen. Børn U12 kan bedst huske skriftlige beskeder! Såfremt det er akut aflysning, kunne en fornuftig løsning være at sætte en seddel på døren, med oplysning om aflysningen, og informationer om næste træningstid (evt. opsat af en af dine trænerkolleger - eller måske via HalHus-passeren). 9

10 Der kunne evt. også iværksættes en telefonkæde, hvor du sikrer dig, at den sidste på jeres holdliste ringer tilbage til dig, sådan at du har garanti for, at beskeden er nået hele vejen rundt. Telefonkæde se under Diverse. Såfremt du af en eller anden årsag aflyser en træningstime, kunne det være god service at orientere træneren lige før / lige efter dig, sådan at de evt. kan udnytte den ledige tid. Ekstra tid Hvis du har behov for ekstra tid i hallen (evt. en ekstra træningstime eller kamp), kan dette udelukkende ske ved henvendelse til bestyrelsesformanden, da han er den eneste, der bestyrer ledige haltimer. Træningskampe Træningskampe må afvikles indenfor den fastlagte træningstid. Hvis der skal bruges dommer, skal denne bestilles ved Erik Brandstrup senest 8 dage før. 3.3 Træningsinspiration I det gule skab i hallen findes der en mappe med inspiration til træningstimerne. Den må du tage ideer fra og gerne komme med bidrag til. 3.4 Den gule tråd Vi har prøvet at lave nogle retningslinjer for, hvad vi mener spillere i TMG Håndbold skal lære. Dette er naturligvis kun vejledende se næste side: 10

11 Håndboldafdelingens gule tråd Dette er emner som håndboldafdelingen ønsker at holdene/trænerne skal arbejde med. Det er det enkelte holds evner og den enkelte træners ambitioner der tilpasses holdet. Emne: Forsvar 6 0 Forsvar 5-1 Kontra Retur løb Angreb 3 3 Angreb 4 2 Målmandstræning Opvarmning MED og UDEN musik Andet Delemner skal trænes: Sidebevægelser Fodstilling Kropskontakt / tacklinger at tælle sin mand Bytte mand Sidebevægelser Fodstilling Kropskontakt / tacklinger at tælle sin mand Bytte mand Enkelt mand Hele holdet Vende rundt Finde sin mand / plads Grundspil Kaste / gribe teknik Screeninger Sideaflevering fra høj position Back kryds Center kryds Fløjovergang Grundspil Kaste / gribe teknik Screeninger Sideaflevering fra høj position Back kryds Fløjovergang Placering i mål Hurtighedstræning Smidighed Rytme i sine bevægelser Til kamp Til træning Lege Konditionstræning Motoriktræning Faldteknik 11

12 4.0 Materialer 4.1 Skabe De skabe, du kan/skal bruge, anvises af bestyrelsen. Der er tale om adgang til fælles skabe og materialerum: I skab nr. 1 forefindes der veste, pumpe, 1. Hjælpskasse, vippebrædder osv., der benyttes under træning på tværs af holdene. I skab nr. 2 er der brevbakker, 1 til hvert hold, hvor alle informationer fra bestyrelsen bliver lagt i (dog ikke kampflytninger o.a.). I skab nr. 3 er der kegler, springpinde, og andre legeredskaber. I hold skabet (nr. 4) vil der normalt være skiftetrøjer, Ghettoblaster (som kun må bruges i Mårslet Hallen). Bolde ligger i kasserne, som er sat ned i tilskuerpladserne samt i de aflåste skraldespande. 4.2 Spilletøj Klubben stiller et sæt spilletøj (bluse + shorts) til rådighed pr. hold Overtrækstrøjer hænger i det aflåste, gule skab i hallen. Træneren har ansvaret for spilletøjet. Vask af tøjet fordeles blandt spilleme, gerne efter en fast plan (Se desuden afsnittet om forældremøde) Tøjet udleveres af bestyrelsen, der også straks skal orienteres om evt. tab af tøj. Evt. ønske om nyt tøj rettes ligeledes til bestyrelsen. Hvis I kommer i kontakt med en eventuel sponsor til et sæt tøj, skal sponsoren, tøjmærket og tøjieverandøren godkendes af sponsorudvalget. 4.3 Bolde I må lægge 1 bold i jeres kamptaske. Hvis I tager flere med, så husk at lægge dem tilbage i kassen hurtigst muligt. Husk at få alle bolde med hjem fra kamp! Vi køber hvert år nye bolde til træningsbrug. PAS PÅ DEM, da det er en stor udgift hvert år. Og det er ikke sjovt at træne uden bolde! 12

13 4.4 Oprydning Husk at låse bolde og andet materiel ind efter hver træningslektion. 4.5 Tape, is og harpiks Træneren får tape, isposer og harpiks udleveret. Men pas på det! Prisen er høj, og håndboldafdelingen sponsorerer det kun i rimelige mængder! I kan evt. få suppleret ved Erik Brandstrup. Ved skader til træning og hjemmestævner skal der bruges genbrugs-isposer, som ligger i HalHuset. Der udleveres ikke drikkedunke (på grund af smittefare). Så bed spillerne medbringe deres egne drikkedunke. Harpiks må kun påsmøres i udskiftningsområdet! OBS - Ikke alle typer harpiks må anvendes - er du i tvivl, spørg Erik Brandstrup, da han ligger inde med et sæt harpiksregler. 4.6 Telefon I HalHusets køkken bag døren er der mulighed for at låne en telefon. 13

14 5.0 Turnering 5.1 Deltagelse Der er mulighed for at deltage i 2 årlige turneringer. I vintersæsonen spilles der altid i JHF turneringen, og tilmelding af hold sker via turneringslederen, der selv sørger for at kontakte dig. Hvis du i Iøbet af vinteren får behov for yderligere tilmelding (kan ske for nogle ungdomshold inden jul), skal du kontakte turneringslederen. Du vil også blive kontaktet af turneringslederen for evt. tilmelding til Jydsk Cup og Iandspokalturneringen. Deltagelse i kvalifikationsspil til division og elite, som afvikles i september måned, afgøres af bestyrelsen i samråd med trænerne. Om sommeren er der mulighed deltagelse i DGI sommerturnering (normalt både på græs og i hal). Tilmelding til sommerturneringen skal ske via turneringslederen. 5.2 Flytning af kampe Det kan blive nødvendigt for dig at flytte en kamp. Disse flytninger skal af økonomiske og planlægningsmæssige årsager holdes på et absolut minimum, og kan alene aftales med turnerings-udvalget. Flytning af en kamp skal ske senest 10 dage før den planlagte kamp, og der skal inden det tidspunkt være en skriftlig aftale med modstanderen om andet spilletidspunkt og dato. Anmodningen sendes herefter til JHF s kontor af turneringslederen, der tager kontakt til kassereren, for fremsendelse af check til JHF. 5.3 Flyttebegæring er at finde bagerst i denne bog. Pris for flytning af 1-dommerkamp: 400,- kr. 2-dommerkamp: 600,- kr. 14

15 6.0 Kampafvikling 6.1 Holdkort Inden turneringskamp afholdes, skal holdkortet udfyldes af trænerne. Det et vigtigt, at kortet udfyldes korrekt, dvs. at de spillere, der deltager i kampen, skal stå på kortet, både med korrekt navn og årgang (også selvom der er tale om anvendelse af en ulovlig spiller). For få år siden var der en meget kedelig sag i Århus-området, hvor flere ledere / trænere fra en klub blev udelukket fra håndbold i en længere periode på grund af svindel med holdkortet. Så husk, vi vil alle helst spille korrekt og lovligt, men hvis dette ikke er muligt, så skal du skrive sandheden på holdkortet. 6.2 Kampresultat Når der spilles på hjemmebane, skal kampenes resultat indrapporteres pr. telefon senest 15 minutter efter sidste kamp på det telefonnummer, der er angivet på kampoversigten v/dommerbordet. Dette tager et medlem af bestyrelsen sig af. Derudover sørger en fra bestyrelsen for at sende holdkort ind til kreds 5. Vær dog opmærksom på, at ved flytning af kampe skal du som træner selv indrapportere samt indsende holdkort til kreds 5. Se også vejledningen ved dommerbordet, vedrørende indtelefonering af kampresultater. 6.3 Dommer Til turneringskampe sørger JHF for påsætning af dommere, hvis dette ikke er tiifæidet, er turneringslederen orienteret, og sørger så normalt for påsætning af en intern dommer fra klubben, eller aftaler en evt. døm-selv kamp med holdets træner. I skabet ved overtrækstrøjerne er der fløjte, rød/gul kort, der kan anvendes af dommeren. Dommere til træningskampe aftales med Erik Brandstrup, som beskrevet under Træning 6.4 Dommerbord Dommerbordet passes af spillere! Erik fordeler opgaven til de enkelte hold, og træneren bør sikre sig, at holdet passer denne opgave, da det er utilfredsstillende for modstandere, dommere, spillere og trænere, at dette ikke fungerer. At sørge for pasning af dommerbord turneringsreglerne, en pligt der er pålagt hjemmeklubben. 15

16 7.0 Stævner 7.1 Stævner Håndboldafdelingen accepterer normalt at bidrage til 1 årligt træningsstævne. Enten i forbindelse med turneringsstart i august, eller et i forbindelse med sæsonafslutning i foråret. Klubben betaler holdgebyret samt trænerens deltagergebyr. Spilleren skal selv dække omkostninger til deltagergebyr og transport, hvorfor det vil være en god ide, at afstemme antallet af stævner med forældrene på forældremødet. Vælg primært stævner i samarbejde med de andre trænere; det gør den fælles oplevelse større, og er med til at holde prisen på transport nede på et fornuftigt niveau. Vedrørende transport skal du kalkulere med, at en bus (45-50 prs.) koster kr. for at bringe / hente jer til stævne, hvilket betyder ca. 100,- kr.. pr. deltager, under forudsætning af, at I kan fylde bussen. Prisen pr. person er generelt højere for en mindre bus. Du skal som træner indsamle penge, inden bussen kører fra Mårslet. Tilmelding mv. Tilmelding til stævner og bestilling af bus via Erik Brandstrup. 7.2 Håndboldskole DHF, JHF og DGI indbyder flere gange årligt til håndboldskoler og træningsophold. Klubben ser gerne, at spillerne deltager i disse arrangementer, men det er for spillernes egen regning. Du vil høre nærmere, når disse tilbud finder sted. 16

17 8.0 Forældre Sørg for, at skabe et godt forhold til forældrene. Husk - vi er afhængige af dem til vask, kørsel, foreningsarbejde, holdledere o. lign. Sørg også for omgående at underrette forældrene, såfremt der er opstået situationer under træning/kamp, der har betydning for det enkelte barn. En god information er vigtig for et frugtbart samarbejde. 8.1 Forældremøde Umiddelbart i forbindelse med turneringsstart skal I afholde et forældremøde. Forbered dig godt -lav en dagsorden, som evt. kunne omhandle: klubbens målsætning hvad forventer vi af holdet (placering, ansvarlighed, afbud) hvordan tilrettelægger jeg træningen (herunder træningstider) turneringen (hvor mange kampe skal spilles, hvor langt skal vi rundt) vask, kørsel (lav aftale om frivillig kørsel, eller om der skal opkræves penge fra de enkelte spillere til dækning af kørsel) prøv om der er forældre, der tilbyder sig som holdleder? hvordan sætter jeg holdet (husk, det er dig og ikke forældre eller spillere, der er ansvarlige for dette) hvilke håndboldture har klubben/holdet tradition for at deltage i (samt betaling for disse) kontingent hvad kan forældrene gøre, for at bakke op omkring holdet Du skal ikke afholde et sådan møde alene, medmindre du er meget garvet og føler, at du er parat til at svare på alle spørgsmål, der måtte komme. Har du spørgsmål til indbydelse / dagsorden o. lign. så kontakt bestyrelsen, der også vil være behjælpeiig med en repræsentant ved forældremødet. 8.2 Holdleder Får du en holdleder blandt forældrene kunne dennes opgaver evt. være: 1. Lave vaske- I kørselsskemaer 2. Indsamle penge til ture / stævner 17

18 3. Lave adresselister 4. Under en kamp Udfylde holdkort Opbevare værdigenstande Sørge for opfyldning af drikkedunke Tage sig af tilskadekomne spillere(holde lægetasken i orden) Sørge for spilledragter Ansvar for bolde (og øvrige rekvisitter) 5. Være bindeled til forældre 8.3 Engagerede forældre De fleste forældre er heldigvis engagerede på en positiv måde. Men der kan dog være forældre, der har misforstået, det at være engageret og lader deres temperament gå ud over omgivelserne. Hvis man er ung og uerfaren som træner, kan forældrenes råd og anvisninger til såvel spillere som træner (både under - men også efter en kamp) vise sig at være et stort problem. Træneren kan blive usikker og nervøs, føle sig presset og foretage uhensigtsmæssige dispositioner/udskiftninger. Spillerne kan blive irriterede og forvirrede over forældrenes tilråb og mister derved koncentrationen. Det er derfor vigtigt, at I bevarer ro og værdighed, og ikke Iader jer ophidse af ophidsede forældres tilråb og kommentarer. Undlad at indgå i diskussioner, hvorved jeres dispositioner/værd som træner kan anfægtes. Henvis i stedet til bestyrelsen, og informer os omgående såfremt der er problemstillinger, der når et sådant niveau. Man kan spørge sig selv, hvad der får nogle forældre til at reagere således? Er det deres egne ambitioner, de søger opfyldt gennem børnene? Er det børnenes ambitioner, de brander for? Er det, at idræt er med til at opdrage børnene? Er det et nederlag at tabe en kamp? Er det, at børnene får sjove og positive oplevelser? Er det?????? Der kan være mange årsager til forældrenes interesse eller mangel på samme, for nogle forældre ser vi rent faktisk aldrig. Heldigvis har vi rigtig mange positive og hjælpsomme forældre, som vi ved fælles hjælp skal forsøge at inddrage så meget som muligt i et fællesskab omkring børnene. Vær imødekommende overfor forslag til opbakning af holdet. 18

19 9.0 Skader Ved større akutte skader i Mårslet Hallen tilkaldes hjælp via 112. Telefon finde i HalHusets køkken bag ved døren. 9.2 Taxa Hvis du har udgifter til evt. taxa v/skadestuebesøg med en spiller i forbindelse med udekampe eller stævner, så tag kvitteringen med hjem, aflever den til kassereren, der så refunderer dit udlæg. 9.3 Falck Dansk Håndbold Forbunds Falck-abonnement omfatter patientbefordring af ledere og spillere v/stævner, og andre arrangementer, der afholdes under DHF og distrikts-forbundene. For JHF s vedkommende er kredsene omfattet af abonnementet. Abonnementet dækker ikke træningskampe arrangeret af klubberne samt privat-arrangerede stævner. Er uheldet ude - er der hjælp at hente! Ring tlf Oplys abonnements nummer

20 10.0 HalHuset HalHuset er til brug for klubbens medlemmer, og du må bruge det i det daglige i forbindelse med træning og kamp. Du kan reservere lokaler ved at indskrive dig i reservationsmappen på reolen i det store mødelokale. Bemærk: Ved arrangementer skal mad og drikke købes i HalHuset. 20

21 11.0 Spillets værdier Opdateres senere! 21

22 12.0 Diverse Holdliste (Link Telefonkæde Gule Kort 22

TMG Håndbold trænermappe

TMG Håndbold trænermappe 1.0 Træner... 2 1.1 Trænermøder...2 1.2 Hjælp...2 1.3 Trænergodtgørelse...2 1.4 Trænerkursus...2 1.5 Deltagerliste...3 1.6 Nøgler...3 1.7 Alarmer...3 1.8 Lys i hallen...3 1.9 Oprydning...3 2.0 Medlem...

Læs mere

Holsted fb - Trænervejledning

Holsted fb - Trænervejledning 1.0. Indledning Velkommen som træner i HFB. Vejledningen er lavet som et opslagsværk, hvor du kan finde de oplysninger du skal bruge som træner. Hvis du ikke finder svar på dine spørgsmål, er der en kontakt

Læs mere

Trænermappe LRV-SKALS HÅNDBOLD

Trænermappe LRV-SKALS HÅNDBOLD TRÆNER MAPPE LRV-SKALS HÅNDBOLD Kære Træner Først skal du have en stor tak for, at du vil afse tid og kræfter til at være træner i LRV-Skals Håndbold i den kommende sæson. Vi har i denne mappe samlet de

Læs mere

Træner Mappe HIF Ungdom

Træner Mappe HIF Ungdom Træner Mappe HIF Ungdom Træner Mappe HIF Ungdom...1 Dig som Træner...2 HIF Fodbold...2 Ungsdomsudvalget...2 Kontaktperson...2 Ungdomskonsulent(erne)...2 Pædofili-attester...2 Ind- og udmeldelse...3 Indmeldelse...3

Læs mere

Visioner - Det er klubbens hensigt gennem målrettet træner- og lederindsats, at give piger, drenge, kvinder og mænd mulighed for at dyrke fodbold.

Visioner - Det er klubbens hensigt gennem målrettet træner- og lederindsats, at give piger, drenge, kvinder og mænd mulighed for at dyrke fodbold. Håndbog udgave 2012 Vi byder dig velkommen i Tune IF s fodboldafdeling, og ønsker dig held og lykke med dit nye fritidsjob. Fra ledelsens side lægges der megen vægt på, at samtlige trænere har den størst

Læs mere

RETNINGSLINJER & ANSVARSOMRÅDER FOR TRÆNERE & LEDERE

RETNINGSLINJER & ANSVARSOMRÅDER FOR TRÆNERE & LEDERE SPORTSLIG STRUKTUR PÅ VEJ MOD 2020 RETNINGSLINJER & ANSVARSOMRÅDER FOR TRÆNERE & LEDERE BORUP FODBOLD Borup fodbold ønsker at være en attraktiv og rummelig klub for hele lokalområdet. Vi ønsker at være

Læs mere

Kasserer: Margrethe Johansen Vinkelvej Ansager Tlf

Kasserer: Margrethe Johansen Vinkelvej Ansager Tlf Sæson 2015-2016 Bestyrelsen: Kasserer: Margrethe Johansen Vinkelvej 38 6823 Ansager Tlf. 27147834 mj0908@hotmail.com Ulla Dahlmann Åparken 34 6823 Ansager Tlf. 53300566 dahlmann2212@gmail.com Klaus Balling

Læs mere

Bank Sparekassen Faaborg Reg.nr. 0828 Kontonr. 0003169014. Datoliste Generalforsamling 1. tirsdag i hver måned (dog ikke i juli)

Bank Sparekassen Faaborg Reg.nr. 0828 Kontonr. 0003169014. Datoliste Generalforsamling 1. tirsdag i hver måned (dog ikke i juli) HÅNDBOG for Historie/Formål Boldklubben KR70 opstod på den stiftende generalforsamling den 5. november 1970. Baggrunden for den stiftende generalforsamling var, dels at de i områdets to skoler Kølstrup

Læs mere

Velkommen som ny træner i Aabenraa Boldklub

Velkommen som ny træner i Aabenraa Boldklub Velkommen som ny træner i Aabenraa Boldklub Hermed vil vi gerne byde dig velkommen som træner i Aabenraa Boldklub. Som ny træner har du helt sikkert en lang række spørgsmål, som vi med dette velkomstbrev

Læs mere

Håndboldudvalg. Ungdom Kari og Mathias. Senior Hanne Ø +?

Håndboldudvalg. Ungdom Kari og Mathias. Senior Hanne Ø +? Håndboldudvalg FanClub Sekretær Hanne Søe Turneringskoordinator John Indkøb Ungdom Kari og Mathias Senior Hanne Ø +? Hjemmestævnekoordinator Kari Aktiviteter Kalle Palm Tøj-tjek Kirsten /AnneGrethe Nors

Læs mere

Træner og holdleder ABC

Træner og holdleder ABC Træner og holdleder ABC Dig som træner og holdleder Velkommen til Tune Håndbold. Her i ABC en får du de første informationer om klubben og dét, der er vigtigt at vide, når du er træner eller holdleder

Læs mere

Årsplan. U12/U13 Drenge 2010/11

Årsplan. U12/U13 Drenge 2010/11 Årsplan U12/U13 Drenge 2010/11 Årsplan for U12 & U13 Drenge Årgang Spillere født i 1999 og 1998 eller 4. kvartal i 1997. (5. og 6. klasse). Ledere: Træner Jørgen Jensen Hjejlevej 113 mobil 2540 5810 7451

Læs mere

Asaa Håndbolds Trænerhåndbog

Asaa Håndbolds Trænerhåndbog Asaa Håndbolds Trænerhåndbog 1 Indhold Indhold side 2 Indledning side 3 Praktisk information side 4 Aktivitetssted side 4 Bolde og materiale side 4 Mødelokale side 4 Falck Abonnement side 4 Turnering side

Læs mere

u13 FORÆLDREFOLDER Boldklubben Marienlyst Årgang 2001

u13 FORÆLDREFOLDER Boldklubben Marienlyst Årgang 2001 u13 FORÆLDREFOLDER Boldklubben Marienlyst Årgang 2001 Indholds fortegnelse Forord...3 Trænerens ansvar...4 Spillerens ansvar...5 Fælles regler for årgangene...6 Information...6 Deadlines...6 Forældre generelt...7

Læs mere

HLIF Fodbold. Info-folder til trænere, hjælpetrænere og holdledere

HLIF Fodbold. Info-folder til trænere, hjælpetrænere og holdledere HLIF Fodbold Info-folder til trænere, hjælpetrænere og holdledere Velkommen til HLIF Denne brochure er tænkt som et nyttigt arbejdsredskab for alle de personer, der hvert år lægger en kæmpe frivillig arbejdsindsats

Læs mere

Træner Mappe HIF Ungdom

Træner Mappe HIF Ungdom Træner Mappe HIF Ungdom Træner Mappe HIF Ungdom...1 Dig som Træner...2 HIF Fodbold...2 Ungsdomsudvalget...2 Kontaktperson...2 Kontor og kasserer...2 Stamkort...2 Børne-attester...3 Ind- og udmeldelse...3

Læs mere

Leveregler/Praktiske oplysninger for trænere og ledere i Roskilde Boldklub / FC Roskilde

Leveregler/Praktiske oplysninger for trænere og ledere i Roskilde Boldklub / FC Roskilde Klubhus Leveregler/Praktiske oplysninger for trænere og ledere i Roskilde Boldklub / FC Roskilde Klubhusets åbningstider findes på tavler i Idrætsparken og på klubbens hjemmeside. Klubhuset har som hovedregel

Læs mere

Trænerguide. I.F. Lyseng Fodbold, Trænerguide. Formål

Trænerguide. I.F. Lyseng Fodbold, Trænerguide. Formål Trænerguide 1 Formål Formålet med klubbens aktiviteter er, at det enkelte medlem finder glæde ved fodboldspillet. Det er klubbens ønske at skabe et miljø, hvor samværet og tolerancen overfor andre giver

Læs mere

HLIF Badminton. Info-folder til trænere, hjælpetrænere og holdledere

HLIF Badminton. Info-folder til trænere, hjælpetrænere og holdledere HLIF Badminton Info-folder til trænere, hjælpetrænere og holdledere Velkommen til HLIF Denne brochure er tænkt som et nyttigt arbejdsredskab for alle de personer, der hvert år lægger en kæmpe frivillig

Læs mere

Kære instruktører i gymnastikafdelingen

Kære instruktører i gymnastikafdelingen GYMNASTIK Kære instruktører i gymnastikafdelingen Gymnastikafdelingen har lavet denne praktiske guideline, for at klæde dig på til de opgaver, der er tilknyttet jobbet og for at værne om de værdier og

Læs mere

Vision. Med ønske om en god sæson. Børne- og Ungdomsudvalget i Løgstør HK

Vision. Med ønske om en god sæson. Børne- og Ungdomsudvalget i Løgstør HK Trænermappen r Г Vision Ungdomsudvalget vil gerne med denne trænermappe prøve at gøre dagligdagen nemmere for alle Jer trænere, der gør et fantastisk stykke arbejde med klubbens ungdomsspillere. Vi håber

Læs mere

JYDSK HÅNDBOLD FORBUND KREDS 7

JYDSK HÅNDBOLD FORBUND KREDS 7 JYDSK HÅNDBOLD FORBUND KREDS 7 TURNERINGSINFORMATION 2013-2014 Side 1 Turneringsudvalget: Formand: Sonja Hansen Tlf. 26 25 57 60 Mail: sonja.hansen.jhf@dhf.dk Medlemmer: Kirsten Jacobsen Tlf. 75 17 26

Læs mere

Uddybning af arbejdsopgaver. Arbejdsopgave Ansvarlig person/hold Deadline Procedure. Arbejdsopgave Ansvarlig person/hold Deadline Procedure

Uddybning af arbejdsopgaver. Arbejdsopgave Ansvarlig person/hold Deadline Procedure. Arbejdsopgave Ansvarlig person/hold Deadline Procedure Uddybning af arbejdsopgaver Årets Idrætsfest Kontaktperson (Maja) Ses i tilsendte invitation Se invitation Turneringsplan for foråret sekretær, bolddrenge og dommerpåsætning Bestyrelse (Maja og Martin)

Læs mere

Referat af trænermøde 21/8 2013

Referat af trænermøde 21/8 2013 Referat af trænermøde 21/8 2013 Deltagere :Lars, Charlotte, Emma, Maria, Vinnie, Polle, Lene, Kurt, Heidi, Bo, Bo og Jette Polle byder velkommen 1000 tak for at i valgte at blive træner, holdleder og hjælpere

Læs mere

Trænerhæfte. Velkommen i Hundslund Idrætsforening

Trænerhæfte. Velkommen i Hundslund Idrætsforening Trænerhæfte Velkommen i Hundslund Idrætsforening August 2015 Forord Uden trænere og hjælpetrænere har vi ingen idrætsforening. Vi sætter derfor i Hundslund Idrætsforening stor pris på de trænere og hjælpetrænere,

Læs mere

Grundlæggende rammer

Grundlæggende rammer Grundlæggende rammer 2 Kære læser! Fodbolden er blevet kaldt verdens bedste legetøj. Det kan vi godt skrive under på, men for at fodbolden også i regi af SSIF Fodbold skal være verdens bedste legetøj,

Læs mere

Kibæk IF trænervejledning fodbold

Kibæk IF trænervejledning fodbold Velkommen side 2 Fodboldudvalget side 3 Baneoversigt og banefordeling side 4 Etisk regelsæt gældende for KIF s fodboldafdeling side 5 Praktiske oplysninger Bolde til kamp og træning side 6 Spilletøj side

Læs mere

FC Øresund Maj 2010. FC Øresund. Håndbog 2010-2011. Ver 0.11. c:\users\balager\private\fcø håndbog version 0 11 maj 2010.doc

FC Øresund Maj 2010. FC Øresund. Håndbog 2010-2011. Ver 0.11. c:\users\balager\private\fcø håndbog version 0 11 maj 2010.doc FC Øresund Håndbog 2010-2011 Ver 0.11 c:\users\balager\private\fcø håndbog version 0 11 maj 2010.doc Indhold Table of Contents Indhold... 2 Formål:... 3 FCØ er et samarbejde, der har til formål at skabe

Læs mere

JYDSK HÅNDBOLD FORBUND KREDS 8

JYDSK HÅNDBOLD FORBUND KREDS 8 JYDSK HÅNDBOLD FORBUND KREDS 8 TURNERINGSINFORMATION 2012-2013 Side 1 Turneringsudvalget: Formand: Lars Paaske Tlf. 20 16 94 96 Mail: lp@telebilling.dk - Næstformand: Jon Laugesen Tlf. 75 56 22 48 Mail:

Læs mere

Ansættelsespolitik. i SIF-fodbold, således at ansættelses- og aftaleforhold er klare for begge parter.

Ansættelsespolitik. i SIF-fodbold, således at ansættelses- og aftaleforhold er klare for begge parter. Ansættelsespolitik 1. Formål Formålet er at fastlægge retningslinier for alle; aftaler med ulønnede trænere, ansættelse / aftaler med andre, Fodboldafdelingen i SIF-fodbold, således at ansættelses- og

Læs mere

Holdninger til børnefodbold

Holdninger til børnefodbold Holdninger til børnefodbold Information Holdninger til Børnefodbold i KHIF Forord I KHIF er børne- og ungdomsfodbold højt prioriteret og ungdomsudvalget har derfor udarbejdet en børne- og ungdomspolitik,

Læs mere

Udvalg og opgaver beskrivelser:

Udvalg og opgaver beskrivelser: Udvalg og opgaver beskrivelser: Generalforsamling: Er foreningens øverste myndighed her fastsættes kontingentsatser og der er hvert år 2 bestyrelsesmedlemmer på valg Lige årstal: formand og kasserer Ulige

Læs mere

STÆVNEPLAN BØRN & VOKSNE

STÆVNEPLAN BØRN & VOKSNE STÆVNEPLAN BØRN & VOKSNE Fredag, lørdag og søndag den 6.7. og 8. januar 2012 i Vejen Idrætscenter Hovedsponsor: Velkommen til kommunemesterskabet i håndbold Som medarrangør er det DGI Håndbold Sydvest

Læs mere

FUNKTIONSBESKRIVELSER

FUNKTIONSBESKRIVELSER Indledning Velkommen til under. Udvalget består af ialt 15 medlemmer, hvoraf Formand, Elite/Licens ansvarlig og sekretæren udgør den daglige ledelse. Hver årgang er repræsenteret med en kontaktperson samt

Læs mere

Christiansbjerg Håndboldklub Sportspolitik

Christiansbjerg Håndboldklub Sportspolitik Christiansbjerg Håndboldklub Sportspolitik Side 1 af 10 Indhold Hvem er vi?... 3 FORENINGENS OPBYGNING... 4 Organisatorisk... 4 PRAKTISKE FORHOLD Fordeling af træningstid... 4 Haltimer... 4 Internt i CHK...

Læs mere

JYDSK HÅNDBOLD FORBUND KREDS 8

JYDSK HÅNDBOLD FORBUND KREDS 8 JYDSK HÅNDBOLD FORBUND KREDS 8 TURNERINGSINFORMATION 2014-2015 Side 1 Turneringsudvalget: Formand: Helle Munk-Hansen Tlf. 20 87 14 12 Mail: helle.munk-hansen@jubii.dk Jon Laugesen Tlf. 75 56 22 48 Mail:

Læs mere

U7-fodbold AAIF forår 2011. Onsdag den 13. april 2011 kl. 20:00

U7-fodbold AAIF forår 2011. Onsdag den 13. april 2011 kl. 20:00 U7-fodbold AAIF forår 2011 Onsdag den 13. april 2011 kl. 20:00 Agenda Træner team Spillere Træning Kampe Projekt nye spilletrøjer Forældre www.aabybrofodbold.dk Praktiske informationer Støt klubben Evt.

Læs mere

Formandens Beretning

Formandens Beretning Formandens Beretning Evaluering af sæsonen 2012 + intro til sæsonen 2013 2012 Masser af fodbold i 2012 Stadig positiv udvikling i børne/ungdomsafdelingen Kontinuitet i seniorafdelingen Masser af aktiviteter

Læs mere

DGI badminton. Vi har brug for dig. forældreinvolvering

DGI badminton. Vi har brug for dig. forældreinvolvering DGI badminton Vi har brug for dig forældreinvolvering Dette hæfte er fyldt med gode ideer til, hvordan du involverer forældre i badminton arbejdet. 3 Ofte følger forældre deres børn til badminton, og

Læs mere

Velkommen til. Næstved IF - Fodbold

Velkommen til. Næstved IF - Fodbold Velkommen til Næstved IF - Fodbold VELKOMMEN TIL NÆSTVED IF - FODBOLD På vegne af Næstved IF - Fodbold (NIF - Fodbold) byder jeg dig og din familie velkommen til NIF Fodbold. Samtidig udtrykker jeg min

Læs mere

Velkommen i klubben Informationshæfte sæsonen 2012/2013 FODBOLD

Velkommen i klubben Informationshæfte sæsonen 2012/2013 FODBOLD Velkommen i klubben Informationshæfte sæsonen 2012/2013 FODBOLD Fodboldsæsonen 12/13 Vi vil gerne byde alle spillere og forældre velkommen til en ny fodboldsæson i Stilling IF Fodbold. Træningstider: Se

Læs mere

Formand Bjarne Munck. Økonomi Søs Ellegaard. Sekretær. Pia Wille. Kontingenter Søs Ellegaard. Pia Wille. Egon Wille. Kommunikation.

Formand Bjarne Munck. Økonomi Søs Ellegaard. Sekretær. Pia Wille. Kontingenter Søs Ellegaard. Pia Wille. Egon Wille. Kommunikation. Formand Bjarne Munck Sponsorer Økonomi Søs Ellegaard Sekretær Pia Wille Sponsonudvalg Carsten Larsen Aktiviteter Kontingenter Søs Ellegaard Pia Wille Pigeraketten Connie Olsgaard Skattejagten Materiel

Læs mere

Træner/leder-informationer 2015/2016

Træner/leder-informationer 2015/2016 Træner/leder-informationer 2015/2016 Trænere og ledere Det er et stort ansvar at have med børn og unge at gøre, og vi ønsker at gøre det så sjovt og trygt, at spille håndbold i TPI Odense, som muligt.

Læs mere

SPILLEREGLER 2014. Lemming IF

SPILLEREGLER 2014. Lemming IF SPILLEREGLER 2014 Lemming IF 1 Kontaktoplysninger: Formand: Jesper Bang jb@lambang.dk 86859111 30521040 Næstformand: Lasse Schultz logjbyg@hotmail.com 25136775 Kasserer: Diana Jørgensen dianamelgaard@hotmail.com

Læs mere

Velkommen til GBK. Information til ungdomsspillere og deres forældre. Gentofte Badminton Klub. USU Velkomstfolder Publiceret: september 2014

Velkommen til GBK. Information til ungdomsspillere og deres forældre. Gentofte Badminton Klub. USU Velkomstfolder Publiceret: september 2014 Velkommen til GBK Information til ungdomsspillere og deres forældre. Gentofte Badminton Klub. Ved Stadion 4, 2820 Gentofte. Tel: +45 3965 0400 - gbk@gbk.dk. Side 1 af 6 Velkommen Ungdomsspillerudvalget

Læs mere

KARLSLUNDE FODBOLD TRÆNER- OG LEDERINFORMATION

KARLSLUNDE FODBOLD TRÆNER- OG LEDERINFORMATION KARLSLUNDE FODBOLD TRÆNER- OG LEDERINFORMATION Velkommen til Karlslunde Fodbold Tak fordi du har meldt dig som træner og leder i Karlslunde Fodbold. Med denne folder vil vi sørge for, at du kommer godt

Læs mere

Instruktørhåndbogen. sæson 2015/2016

Instruktørhåndbogen. sæson 2015/2016 Instruktørhåndbogen sæson 2015/2016 Velkommen til: Din kontaktperson er: Jeg kan kontaktes på: Mail: Tlf: Hjemmeside www.fjordagergymnastik.dk 1 Bestyrelsen: se hjemmeside eller Conventus. Nyttige telefonnumre

Læs mere

En attraktiv klub i en attraktiv by. FU-håndbog

En attraktiv klub i en attraktiv by. FU-håndbog En attraktiv klub i en attraktiv by FU-håndbog 2016-17 Visioner Fodbold-ungdomsafdelingens visioner er følgende: At skabe gode og trygge rammer for børn, hvor breddeidrætten tilgodeser børnene i form af

Læs mere

Bestyrelsen. - Regnskab - Budget - Medlemsliste - Udsender giro kort. - Referat fra møder - Kontakt med webmaster (CIF.dk) - Møde ordstyrer.

Bestyrelsen. - Regnskab - Budget - Medlemsliste - Udsender giro kort. - Referat fra møder - Kontakt med webmaster (CIF.dk) - Møde ordstyrer. Bestyrelsen Navn Formand Bjarne Andersen Tromsøgade 8 8200 Århus N Tlf: 86165889 trom8@webspeed.dk Kasser Peter Iversen Laurvigsgade 16 8200 Århus N Tlf: 86101046 PeterIversen@Get2net.dk Sekretær Poul

Læs mere

Håndbog for trænere og ledere i HVB børn og ungdom

Håndbog for trænere og ledere i HVB børn og ungdom Håndbog for trænere og ledere i HVB børn og ungdom Denne håndbog er til hjælp til klubben trænere og ledere i HVB børn og ungdom. Er der punkter i syntes mangler så send mig en mail eva@hvb-fodbold.dk

Læs mere

JYDSK HÅNDBOLD FORBUND KREDS 1

JYDSK HÅNDBOLD FORBUND KREDS 1 JYDSK HÅNDBOLD FORBUND KREDS 1 INFORMATIONER OM TURNERINGEN Vintersæson `en 2013/14. 1 STRUKTUR FOR UNGDOM, sæson 2013-14 (skematisk) Generelt: Kvalifikationsturnering i U-16 1. Division og U-18 1. Division

Læs mere

INFOMAPPE LUG 2011. Forretningsorden for. Lintrup Ungdoms- og Gymnastikforening

INFOMAPPE LUG 2011. Forretningsorden for. Lintrup Ungdoms- og Gymnastikforening INFOMAPPE LUG 2011 Forretningsorden for Lintrup Ungdoms- og Gymnastikforening Som retningslinier for bestyrelsens arbejde gælder sammen med foreningens vedtægter følgende: Bestyrelsen Bestyrelsen som vælges

Læs mere

Cafeteriadrift ARBEJDSBESKRIVELSE

Cafeteriadrift ARBEJDSBESKRIVELSE Cafeteriadrift ARBEJDSBESKRIVELSE Cafeteriet passes af alle hold. Ingen undtagelse. Cafeteriet holder åbent fra første kamp til sidste kamp, dvs. fra omkring 1. april til ultimo oktober. Start og slut

Læs mere

Vejledning. til idrætsforeninger om at indhente og håndtere. børneattester

Vejledning. til idrætsforeninger om at indhente og håndtere. børneattester Vejledning til idrætsforeninger om at indhente og håndtere børneattester Udgiver Danmarks Idræts-Forbund, DGI samt Dansk Firmaidrætsforbund Tekst Jan Darfelt, Morten Mølholm, Casper Hollerup, DIF, og Søren

Læs mere

Dagsorden HUNDIGE BOLDKLUB

Dagsorden HUNDIGE BOLDKLUB Dagsorden HUNDIGE BOLDKLUB Mødeleder: Referent: Henrik Dato: 3. september 2015 kl. 16.30 Tilstedeværende: Lau,, Stig, Kirsten, og Henrik Afbud fra Peshko Dagsordenspunkt: Konklusion: Ansvarlig: Deadline:

Læs mere

INFOMAPPE LUG. Forretningsorden for Lintrup Ungdoms- og Gymnastikforening

INFOMAPPE LUG. Forretningsorden for Lintrup Ungdoms- og Gymnastikforening INFOMAPPE LUG Forretningsorden for Lintrup Ungdoms- og Gymnastikforening Som retningslinjer for bestyrelsens arbejde gælder sammen med foreningens vedtægter følgende: Bestyrelsen Bestyrelsen som vælges

Læs mere

NBSIF-HÅNDBOG Fodbold ungdom

NBSIF-HÅNDBOG Fodbold ungdom NBSIF-HÅNDBOG Fodbold ungdom Velkommen som ny træner/leder i NBSIF Fodbold ungdom Hermed vil vi gerne byde dig velkommen som træner/leder i NBSIF Fodbold ungdom. Som ny træner/leder har du helt sikkert

Læs mere

Kære spillere og forældre til Konkurrence (niveau 2) Træningstider

Kære spillere og forældre til Konkurrence (niveau 2) Træningstider Holte, den 3. august 2014 I dette nummer 1 Træningstider 2 Fysisk træning 2 Træningslejr for hold 1 og 2 2 OBS Vigtige tilladelser 3 Kontingent 3 Holdturnering 4 Individuelle turneringer Kære spillere

Læs mere

Håndbog til trænere m.fl. i GIF Fodbold Indholdsfortegnelse

Håndbog til trænere m.fl. i GIF Fodbold Indholdsfortegnelse Håndbog til trænere m.fl. i GIF Fodbold Indholdsfortegnelse Banefordeling... 2 Børneattester... 2 Foreningsportalen... 2 Foreningsservice... 3 Forplejning... 3 Genbrugsbutik DSUK... 3 Holdopdeling/niveaudeling...

Læs mere

Centerleder Anja Astrup Larsen anja@vgf.dk Tlf.: 8660 3500 Mobil: 20739798

Centerleder Anja Astrup Larsen anja@vgf.dk Tlf.: 8660 3500 Mobil: 20739798 Velkommen som træner i VGF Bestyrelsen ønsker dig velkommen i Viborg Gymnastik-Forening. Som træner er du gymnasternes primære kontakt til foreningen, og du vil sikkert få mange forskellige spørgsmål.

Læs mere

Stensballe IK vil være den mest attraktive fodboldklub i Horsens og omegn. Vi er en aktiv sportsklub for alle, uanset evner og ambitioner.

Stensballe IK vil være den mest attraktive fodboldklub i Horsens og omegn. Vi er en aktiv sportsklub for alle, uanset evner og ambitioner. Stensballe IK vil være den mest attraktive fodboldklub i Horsens og omegn. Vi er en aktiv sportsklub for alle, uanset evner og ambitioner. www.stensballe-ik.dk Side 1 af 11 Sportslige ambitioner Kvalificerede

Læs mere

SNEKKERSTEN IF-FODBOLD

SNEKKERSTEN IF-FODBOLD SNEKKERSTEN IF-FODBOLD TRÆNER & - HOLDLEDERHÅNDBOG 2014 Velkommen som træner/holdleder Snekkersten IF- fodbold byder dig velkommen som træner/holdleder omkring fodbolden. Vi holder til i Snekkersten Idrætscenter,

Læs mere

Velkommen til. Næstved IF - Fodbold

Velkommen til. Næstved IF - Fodbold Velkommen til Næstved IF - Fodbold VELKOMMEN TIL NÆSTVED IF - FODBOLD På vegne af Næstved IF - Fodbold (NIF - Fodbold) byder jeg dig og din familie velkommen til NIF Fodbold. Samtidig udtrykker jeg min

Læs mere

Turneringsreglement m.v. for DGI Storstrømmen Badminton

Turneringsreglement m.v. for DGI Storstrømmen Badminton Turneringsreglement m.v. for DGI Storstrømmen Badminton Opdateret den 26. september 2012 Indledning Det er enhver klub- eller holdleders pligt at sætte sig grundigt ind i turneringsreglementet, idet de

Læs mere

Holdninger til børneidræt

Holdninger til børneidræt Thyholm Idrætsforening Holdninger til børneidræt 3-10 år Forord Denne folder er ment som en vejledning til forældre, for at tilkendegive klubbens holdninger og give informationer om børneidræt 3-10 årige.

Læs mere

Foreningshåndbog for. Hedehusene Gymnastik Forening

Foreningshåndbog for. Hedehusene Gymnastik Forening Foreningshåndbog for Hedehusene Gymnastik Forening Formålet med denne håndbog er at angive nogle retningslinier for HGF og samtidig sikre, at alle får de samme informationer. Retningslinierne er vedtaget

Læs mere

Træner i Søften GF (SGF-Fodbold) hvad så nu?

Træner i Søften GF (SGF-Fodbold) hvad så nu? Hovedsponsor for Søften gymnastikforening Træner i Søften GF (SGF-Fodbold) hvad så nu? Søften GF Guldsponsorer Kontaktliste: Tak for din interesse i at blive træner i SGF-fodbold. Du kan se frem til mange

Læs mere

Retningslinjer for 7-kant Stævner

Retningslinjer for 7-kant Stævner Retningslinjer for 7-kant Stævner 2008-2009 Medlemmer er følgende foreninger: Kalundborg, Svebølle Hvidebæk, Føllenslev/Særslev, Gørlev, Årby og Rørby/Værslev og Raklev. For et år ad gangen skiftes foreningerne

Læs mere

Instruktørmappe. Mejdal-Halgård Gymnastik

Instruktørmappe. Mejdal-Halgård Gymnastik Instruktørmappe Gymnastikbestyrelsen Formand Laila Poulsgaard 61664557 poulsgaard@sport.dk Næstformand Mette Johansen 29785886 mette_k_johansen@hotmail.com Kasserer Aase Nørgaard 22739613 aasenoergaard@webspeed.dk

Læs mere

V.I.F. Fodboldafdelingen

V.I.F. Fodboldafdelingen Referat af træner-/ledermødet mandag den 24. august 2015 Dagsorden 1. Nyt fra bestyrelsen v/jesper 2. Nyt fra ungdomsudvalget a. Hvad har vi indtil nu arbejdet med i ungdomsudvalget: i. Status (Allan)

Læs mere

Værdierne ind under huden... 2. Overensstemmelse mellem værdier og adfærd... 2. Vi sætter ord på værdierne... 3

Værdierne ind under huden... 2. Overensstemmelse mellem værdier og adfærd... 2. Vi sætter ord på værdierne... 3 Vore værdier Indholdsfortegnelse Brug indholdsfortegnelsen til at komme hurtigt frem til et bestemt afsnit ved at klikke på den ønskede linie. Fra de enkelte sider kommer du hurtigt tilbage til indholdsfortegnelsen

Læs mere

Grindsted Gymnastik og Idrætsforening Grand Prix Info 2015-16

Grindsted Gymnastik og Idrætsforening Grand Prix Info 2015-16 Grindsted Gymnastik og Idrætsforening Grand Prix Info 2015-16 Indholdsfortegnelse GGIF Grand Prix 3 Grand Prix Gymnastik 4 Forventninger 4 Træning 5 Økonomi 6 Reserver 7 Vigtige datoer 2015-16 8 Kontakt

Læs mere

Velkommen som træner i Vejen Håndboldklub

Velkommen som træner i Vejen Håndboldklub Velkommen som træner i Vejen Håndboldklub Vejen HK ser trænerne som den vigtigste håndboldperson for den enkelte håndboldspiller og en vigtig kulturbærer for vores forening. Vi vil derfor gerne gøre, hvad

Læs mere

Velkommen til TIK BUESKYDNING. Introhæfte. Side 1 af 8. www.tikbue.dk

Velkommen til TIK BUESKYDNING. Introhæfte. Side 1 af 8. www.tikbue.dk Velkommen til TIK BUESKYDNING Introhæfte Side 1 af 8 Velkommen til TIK bueskydning. TIK bueskydning er oprettet i 1980 og er en underafdeling til Taastrup Idræts klub. Klublokale TIK bueskydning har eget

Læs mere

REGLEMENT FOR JHF s TURNERINGSUDVALG

REGLEMENT FOR JHF s TURNERINGSUDVALG REGLEMENT FOR JHF s TURNERINGSUDVALG Forbundets turneringsudvalg består af en på repræsentantskabsmødet valgt formand samt kredsenes turneringsudvalgsformænd. Til formandsposten kan vælges en person uden

Læs mere

HLIF Gymnastik. Info-folder til trænere, hjælpetrænere og holdledere

HLIF Gymnastik. Info-folder til trænere, hjælpetrænere og holdledere HLIF Gymnastik Info-folder til trænere, hjælpetrænere og holdledere Velkommen til HLIF Denne brochure er tænkt som et nyttigt arbejdsredskab for alle de personer, der hvert år lægger en kæmpe frivillig

Læs mere

IF Frem Bjæverskov Fodbold Trænerhåndbog Den orange tråd

IF Frem Bjæverskov Fodbold Trænerhåndbog Den orange tråd IF Frem Bjæverskov Fodbold Trænerhåndbog Den orange tråd Indledning Vision 2020 Den orange tråd er at skabe en klar målsætning for fodboldafdelingen om, hvor klubben står, og hvilke mål der skal arbejdes

Læs mere

Kørestolsfodbold. Turneringsregler for afviklingen af ForbundsMesterskab april 2014

Kørestolsfodbold. Turneringsregler for afviklingen af ForbundsMesterskab april 2014 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Turneringsregler for afviklingen af ForbundsMesterskab 1.1. Speedtestregler og spilleregler 1.2. Turneringsudvalg 1.3. Turneringens opbygning 1.4. Turneringssæson 1.5. Holdtilmelding

Læs mere

RSU HÅNDBOLD OG RINGKØBING HÅNDBOLD SÆSON 2013/2014

RSU HÅNDBOLD OG RINGKØBING HÅNDBOLD SÆSON 2013/2014 RSU HÅNDBOLD OG RINGKØBING HÅNDBOLD SÆSON 2013/2014 Velkommen til håndboldsæsonen 13/14 der på alle måder bliver et spændende år for os alle! I denne guide håber vi, du finder svar på de spørgsmål, der

Læs mere

Brabrand IF Fodbold. Praktiske informationer. Velkommen!

Brabrand IF Fodbold. Praktiske informationer. Velkommen! Praktiske informationer Velkommen! TAK fordi DU i den kommende periode er ungdomstræner i Brabrand IF s fodboldafdeling. Vi er helt sikre på, at du får en af de bedste perioder i dit liv, og vi er ligeledes

Læs mere

I Asmild FH vil vi gerne være kendt for en rød tråd gennem hele vores ungdomsafdeling fra U6 til U18.

I Asmild FH vil vi gerne være kendt for en rød tråd gennem hele vores ungdomsafdeling fra U6 til U18. DEN RØDE TRÅD I Asmild FH vil vi gerne være kendt for en rød tråd gennem hele vores ungdomsafdeling fra U6 til U18. Det er derfor et ønske fra bestyrelsens side, at alle trænerne har en interesse i hele

Læs mere

Vejledning. til idrætsforeninger om at indhente og håndtere. børneattester

Vejledning. til idrætsforeninger om at indhente og håndtere. børneattester Vejledning til idrætsforeninger om at indhente og håndtere børneattester Udgiver: Danmarks Idræts-Forbund, Danske Gymnastik- og Idrætsforeninger samt Dansk Firmaidrætsforbund Tekst: Jan Darfelt, Morten

Læs mere

DGI Sydvest Håndbold Turneringsregler Sommer 2014

DGI Sydvest Håndbold Turneringsregler Sommer 2014 DGI Sydvest Håndbold Turneringsregler Sommer 2014 Turneringsregler Der spilles efter DHF`s håndboldlove og DGI s turneringsreglement gældende fra november 2012, hvorfra følgende kan nævnes: Spilletider:

Læs mere

Turneringsregler. Der spilles efter DHF`s håndboldlove og DGI`s turneringsreglement gældende fra september 2008, hvorfra følgende kan nævnes:

Turneringsregler. Der spilles efter DHF`s håndboldlove og DGI`s turneringsreglement gældende fra september 2008, hvorfra følgende kan nævnes: Turneringsregler Der spilles efter DHF`s håndboldlove og DGI`s turneringsreglement gældende fra september 2008, hvorfra følgende kan nævnes: Spilletider: U8 spiller 2 X 10 minutter. Øvrige hold spiller

Læs mere

Idékatalog til BMX. - Forslag til rekruttering og fastholdelse

Idékatalog til BMX. - Forslag til rekruttering og fastholdelse Idékatalog til BMX - Forslag til rekruttering og fastholdelse 1 Hvad forstås ved frivilligt arbejde? På både Strategiseminaret (september 2012) og Klublederseminaret (november 2012) blev der diskuteret

Læs mere

VELKOMMEN TIL NÆSTVED IF FODBOLD

VELKOMMEN TIL NÆSTVED IF FODBOLD VELKOMMEN TIL NÆSTVED IF FODBOLD På vegne af Næstved IF - Fodbold (NIF - Fodbold) byder jeg dig og din familie velkommen til NIF Fodbold. Samtidig udtrykker jeg min glæde over, at du har valgt at spille

Læs mere

Velkommen til Herlev Svømnings Konkurrenceafdeling

Velkommen til Herlev Svømnings Konkurrenceafdeling Velkommen til Herlev Svømnings Konkurrenceafdeling Herlev Svømning har en stor og bred svømmeskole, hvis formål er at lære børn, unge og voksne at svømme. Du har måske selv lært at svømme her. En anden

Læs mere

Forældremateriale omkring:

Forældremateriale omkring: Forældremateriale omkring: Forældre Version Rev A Side 1 Hockey og godt miljø er en del af i OIK Vi ønsker at OIK skal være et rart sted at komme, med en ordentlig omgangstone både spillerne imellem, men

Læs mere

Referat af fællesmøde mellem Dommerklubberne og DU d. 05.11.14 Referat af DU-møde onsdag d. 05.11.14 Deltagere: Erik Christensen (SVD), Danny Nielsen

Referat af fællesmøde mellem Dommerklubberne og DU d. 05.11.14 Referat af DU-møde onsdag d. 05.11.14 Deltagere: Erik Christensen (SVD), Danny Nielsen Referat af fællesmøde mellem Dommerklubberne og DU d. 05.11.14 Referat af DU-møde onsdag d. 05.11.14 Deltagere: Erik Christensen (SVD), Danny Nielsen (NVH), Bent Bengtson, Michael Claesen, Aage Bak Christensen,

Læs mere

Velkommen. T- tanke- P- personlighed I integritet

Velkommen. T- tanke- P- personlighed I integritet T- tanke- P- personlighed I integritet Sammen kan vi skabe en god klub Vi har i denne folder, givet en masse oplysninger om TPI fodbold, hvis der skulle være spørgsmål til nogle af disse mange informationer

Læs mere

Turneringsregler. Der spilles efter DHF`s håndboldlove og DGI`s turneringsreglement gældende fra september 2010, hvorfra følgende kan nævnes:

Turneringsregler. Der spilles efter DHF`s håndboldlove og DGI`s turneringsreglement gældende fra september 2010, hvorfra følgende kan nævnes: Turneringsregler Der spilles efter DHF`s håndboldlove og DGI`s turneringsreglement gældende fra september 2010, hvorfra følgende kan nævnes: Spilletider: Alle hold spiller 2 X 15 minutter. Vedr. børneturneringen.

Læs mere

FUNKTIONSBESKRIVELSER FOR

FUNKTIONSBESKRIVELSER FOR FUNKTIONSBESKRIVELSER FOR Kristrup Boldklub ungdomsfodbold Version Dato / Initialer Kommentar 1.0.0 250412/JB Dokument frigivet 1 1 Ungdomskoordinator... 3 1.1 Funktionsbeskrivelse for ungdomskoordinator...

Læs mere

Generalforsamling Torsdag d. 7. maj 2015 kl. 19.00, i Vipperødhallen

Generalforsamling Torsdag d. 7. maj 2015 kl. 19.00, i Vipperødhallen Generalforsamling Torsdag d. kl. 19.00, i Vipperødhallen Til stede: Fra bestyrelsen: Marianne, Charlotte, Mette, Malene, Anne Dorthe, samt 6 medlemmer. Fraværende: Morten, Pia 1. Valg af dirigent. Bestyrelsen

Læs mere

Værd at vide som træner. i Vidar-Ulkebøl Håndbold. Giver svar på de mest almindelige spørgsmål!

Værd at vide som træner. i Vidar-Ulkebøl Håndbold. Giver svar på de mest almindelige spørgsmål! Værd at vide som træner i Vidar-Ulkebøl Håndbold Giver svar på de mest almindelige spørgsmål! www.vidar-ulkebøl.dk side 1 af 11 Indholdsfortegnelse Bade politik 4 Basisviden for nye trænere 4 Bold til

Læs mere

SKJOLD SKÆVINGE HÅNDBOLD KLUB HÅNDBOG

SKJOLD SKÆVINGE HÅNDBOLD KLUB HÅNDBOG SKJOLD SKÆVINGE HÅNDBOLD KLUB HÅNDBOG Skævinge Håndbold ryge-, alkohol-, doping- og pædofilipolitik. Vi mener, at en af primæropgaverne i det frivillige idrætsliv handler om, at vi passer på hinanden på

Læs mere

BRÆDSTRUP HÅNDBOLDKLUB INFORMATIONS HÆFTE 2013 14

BRÆDSTRUP HÅNDBOLDKLUB INFORMATIONS HÆFTE 2013 14 BRÆDSTRUP HÅNDBOLDKLUB INFORMATIONS HÆFTE 2013 14 1 Velkommen til Håndbold i BRÆDSTRUP HK Vi er glade for, at du har valgt Brædstrup Håndboldklub som stedet, hvor du eller dit barn vil dyrke håndbold.

Læs mere

V I P P E R Ø D B O L D K L U B

V I P P E R Ø D B O L D K L U B FORENINGSPLAN VIPPERØD BOLDKLUB Side 1 af 14 Indholdsfortegnelse Indledning... 4 Målsætning... 4 1. Generalforsamling... 4 2. Bestyrelse... 5 2.1 Formand... 5 2.2. Næstformand... 5 2.3. Kasserer... 5 2.3.3.

Læs mere

TRÆNERHÅNDBOG HORNBÆK SPORTSFORENING

TRÆNERHÅNDBOG HORNBÆK SPORTSFORENING TRÆNERHÅNDBOG HORNBÆK SPORTSFORENING VELKOMMEN SOM TRÆNER I HSF- FODBOLDAFDELING Klubben er etableret i 1945, og har siden starten stille og roligt udvidet sit medlemstal. Der er nu ca. 300 aktive spillere

Læs mere

Børneudvalgets beretning 2015

Børneudvalgets beretning 2015 Børneudvalgets beretning 2015 Foråret står for døren, og traditionen tro er det blevet tid til at kigge tilbage på den forgangne sæson. Trænere og repræsentanter fra klubbestyrelserne var indbudt til opstartsmøde

Læs mere