Tillykke! Ved at købe en Gigaset har du valgt et mærke, der tilgodeser miljøet. Produktets emballage er miljøvenlig! Læs mere på

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Tillykke! Ved at købe en Gigaset har du valgt et mærke, der tilgodeser miljøet. Produktets emballage er miljøvenlig! Læs mere på www.gigaset.com."

Transkript

1 Tillykke! Ved at købe en Gigaset har du valgt et mærke, der tilgodeser miljøet. Produktets emballage er miljøvenlig! Læs mere på

2 Gigaset C610 IP Din smarte følgesvend Gigaset C610 IP Din smarte følgesvend... med overbevisende interne kvaliteter. Det store TFT-display, det brugervenlige tastatur og den overskuelige menu gør telefonen yderst nem at betjene. Din Gigaset kan mere end blot telefonere: Ethernet-tilslutning Tilslut din Gigaset via Ethernet til internettet og pc'en. Brug offentlige og personlige telefonbøger på internettet ( s. 81). Hold telefonbogen på Gigaset og dit adressekartotek på pc'en opdateret samtidig. Telefonbog til 150 vcards Aftaler Gem telefonnumre og yderligere data i din telefonbog ( s. 73). Indtast fødselsdage i telefonbogen, og bliv påmindet om dem ( s. 79). Brug din Gigaset som et telefonanlæg Tilmeld op til seks håndsæt. Tildel hver enhed sit eget telefonnummer. Konfigurer din Gigaset ved hjælp af dens guider De hjælper dig med at konfigurere din telefons VoIP-forbindelser og med at fordele modtageog sendeforbindelserne på de tilmeldte håndsæt. Gå online med din Gigaset Brug din telefons Info Center og få vist informationer fra internettet på displayet, som er specifikt forberedt til telefonen ( s. 110). Yderligere praktiske informationer Overfør et eksisterende Gigaset-håndsæts telefonbog ( s. 77), benyt de programmerede tal- og displaytaster ( s. 137) til kortnummervalg og hurtig adgang til vigtige funktioner, læs dine -beskeder (uden pc) på din telefon. Miljø Miljøbevidst telefonbrug Gigaset Green Home. Yderligere oplysninger om vores ECO DECTprodukter finder du på 1

3 Gigaset C610 IP Din smarte følgesvend Yderligere oplysninger om telefonen finder du på internettet på eller Registrér venligst din Gigaset-telefon direkte efter købet på så kan vi hurtigt hjælpe dig videre i tilfælde af spørgsmål eller i forbindelse med garantiydelser! God fornøjelse med din nye telefon! Information Sådan ændrer du sproget på displayet, ( s. 140): Tryk på højre side af styretasten v. Tryk på venstre side af styretasten u for at vælge symbolet Ï, og bekræft valget med højre displaytast. Tryk tre gange nederst på styretasten sog bekræft med højre displaytast. Tryk nederst på styretasten q, indtil det rigtige sprog er markeret. Tryk derefter på højre displaytast. 2

4 Kort oversigt over håndsættet i Int 1 Opkald V 07:15 14 Okt SMS Kort oversigt over håndsættet 1 Display i standbytilstand 2 Batteriets opladningstilstand ( s. 36) 3 Displaytaster ( s. 40) 4 Beskedtast ( s. 71) Adgang til opkalds- og beskedlister; blinker: ny besked eller nyt opkald 5 Afbryd-, tænd/sluk-tast Afslut samtale; Afbrydelse af funktion; Et menuniveau tilbage (kort tryk); Tilbage til standbytilstand (tryk længe); Tænd/sluk håndsættet (tryk længe i standbytilstand) 6 Firkanttast Tastaturspærring til/fra (langt tryk i standbytilstand); skift mellem store bogstaver, små bogstaver og tal 7 Lydløs-tast ( s. 58) Slå mikrofonen fra 8 Mikrofon 9 R-tast - Forespørgsel (Flash) - Indtast opkaldspause (langt tryk) 10 Stjernetast Ringetoner til/fra (tryk længe på tasten); når der er oprettet forbindelse: Skift mellem impulsopkald og DTMF-signalering (kort tryk); ved tekstindtastning: Åbn tabellen med specialtegn 11 Indgang til headset ( s. 37) 12 Tast 1 Vælg telefonsvarer på nettet (langt tryk) 13 Opkaldstast blinker: indgående opkald, besvare opkald; Åbn genopkaldslisten (kort tryk); Åbn forbindelseslisten (tryk længe; s. 49); Når du skriver en sms: Send sms-beskeden 14 Håndfri funktion-tast Skift mellem brug af håndsæt og håndfri funktion 15 Styretast ( s. 39) 16 Modtagestyrke ( s. 36) Farve grøn: Eco-tilstand ( s. 123) aktiveret 3

5 Kort oversigt over håndsættet Displaysymboler Følgende symboler vises afhængigt af telefonens indstillinger og driftstilstand:: Modtagestyrke i( s. 123) eller Eco-tilstand+ symbol ¼( s. 123) Ringetone deaktiveret ( s. 146) Batteriet oplades ( s. 36) Batteriets opladningstilstand ( s. 36) i ó V Û 08:00 07:15 Int 1 14 Okt Vækkeur slået til med tidspunkt for vækning ( s. 125) aktuelt klokkeslæt ( s. 37) aktuel dag og måned ( s. 37) Håndsættets navn ( s. 136) Ã ¾ Opkald SMS Antal nye beskeder: u Ãpå telefonsvareren på nettet ( s. 69) u på listen med mistede opkald ( s. 71) u ¾på sms-listen ( s. 97), -listen ( s. 106) u på listen over mistede aftaler ( s. 72) Signalering af Eksternt opkald ( s. 53) Ø«Ú Vækkeur ( s. 125) ØìÚ internt opkald ( s. 133) ØåÚ Mærkedag ( s. 80) ØðÚ 4

6 Kort oversigt over basisstationen Kort oversigt over basisstationen 1 Tast på basisstation 1 Pagingtast Lyser: LAN-forbindelse aktiv (telefonen har forbindelse til routeren) Blinker: Dataoverførsel via LAN-forbindelse Kort tryk: Start paging, vis IP-adresse på håndsættet Langt tryk: Sæt basisstationen i tilmeldingstilstand 5

7 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Gigaset C610 IP Din smarte følgesvend Kort oversigt over håndsættet Displaysymboler Kort oversigt over basisstationen Sikkerhedsanvisninger Kom godt i gang Kontroller pakkens indhold Ibrugtagning af håndsættet Opstilling af basisstationen Tilslutning af basisstationen Ibrugtagning af telefonen Installationsguide Dato og klokkeslæt Tilslutning af headsettet til håndsættet (valgfri) Fastgørelse af bælteclips (valgfri) Sådan fortsætter du Betjening af telefonen Styretast Displaytaster Taster i tasteområdet Ret forkerte indtastninger Menustyring Sluk og tænd håndsættet Aktivering/deaktivering af tastaturspærring Visning af de trin, du skal udføre i betjeningsvejledningen Menuoversigt Foretage opkald Eksterne opkald Afslutning af et opkald Besvarelse af et opkald Vis nummer Bemærkninger til visning af telefonnummer (CLIP) VoIP-telefoni via Gigaset.net Gigaset HDSP Telefoni i fantastisk lydkvalitet Aktivering-/deaktivering af håndfri funktion Slå håndsættets mikrofon fra Opkald via nettjenester Generelle indstillinger for alle opkald Indstillinger for det næste opkald Indstillinger under en ekstern samtale Funktioner efter et opkald

8 Indholdsfortegnelse Anvendelse af lister Genopkaldslisten Sms-indbakken Opkaldslister Åbning af lister med beskedtasten Liste med mistede aftaler Brug af telefonbøger Håndsættets lokale telefonbog Brug af online-telefonbøger Brug af personligt online-adressekartotek Brug af Gigaset.net-telefonbogen Prisbevidst brug af telefonen Definering af opkaldsregler Sammenkædning af et nummer med et Call-by-Call-nummer Visning af samtalens varighed Sms (tekstbeskeder) Skrivning/afsendelse af en sms Modtagelse af sms-beskeder Sms med vcard Besked via sms Indstilling af sms-center / valg af sendeforbindelse Undertrykkelse af første ringetone Fra/Til Aktivering/deaktivering af sms-funktionen Afhjælpning af sms-fejl beskeder Åbning af indbakken Visning af emne og tekst af en Få vist afsenderadresse for en Sletning af en Info Center altid online med telefonen Sammensætning af dine egne infotjenester Start af Info Center, og valg af infotjenester Logon til personaliserede infotjenester Anvendelse af Info Center Opkald til infotjenester via kortnummervalg Visning af informationer fra internettet som screensaver Brug af telefonsvareren på nettet Aktivering/deaktivering af telefonsvareren på nettet, indtastning af nummer Indstilling af en telefonsvarer på nettet til hurtigopkald ECO DECT Indstilling af vækkeuret

9 Indholdsfortegnelse Brug af håndsættet som babyalarm (Babyphone) Direkte opkald (babyopkald) Tilslutning/ anvendelse af yderligere håndsæt Tilmelding af håndsæt Afmelding af håndsæt Søg håndsæt, hent telefonens IP-adresse ("Paging") Udskiftning af basisstation Interne opkald Ændring af navnet på en intern abonnent Ændring af nummeret på en intern abonnent Indstilling af håndsæt Hurtig adgang til funktioner og numre Ændring af displaysprog Indstilling af displayet Aktivering/deaktivering af automatisk besvarelse af opkald Ændring af lydstyrken for håndfri funktion/i telefonrøret Ændring af ringetoner Aktivering / deaktivering af servicetoner Nulstilling af håndsættet til standardindstillingen Indstilling af systemet Manuel indstilling af dato og klokkeslæt Beskyttelse mod uautoriseret adgang Indstilling af eget forvalgsnummer Aktivering / deaktivering af ventemelodi Indstilling af basisstationens IP-adresse på det lokale netværk Konfiguration af VoIP-forbindelser Tildeling af sende- og modtageforbindelser til interne abonnenter Opdatering af telefonfirmware Understøttelse af repeater Reset af basisstation til leveringstilstand Genstart basisstationen Visning af basisstationens MAC-adresse Tilslutning af telefonen til et telefonanlæg Flashtid Gem forvalgsnummer Indstilling af pausetider (fastnet) Midlertidigt skift til DTMF-signalering Indstilling af telefonen via webkonfiguratoren Oprettelse af forbindelse mellem pc'en og telefonens webkonfigurator Sådan logger du på/af hos webkonfiguratoren Webkonfiguratorsidernes opbygning Webkonfiguratormenu Webkonfiguratorens funktioner

10 Indholdsfortegnelse Kundeservice og Assistance Spørgsmål og svar Vejledning til anvendelse af Gigaset VoIP-telefoner bag routere med Network Address Translation (NAT) VoIP-statuskoder Anmodning om serviceinfo Godkendelser Producentens Garanti Miljø Bilag Pleje Kontakt med væske Tekniske data Sådan skrives og redigeres tekst Ordliste Tilbehør Vægmontering af basisstationen Vægmontering af laderen Stikordsregister

11 Sikkerhedsanvisninger Sikkerhedsanvisninger Vigtigt Læs sikkerhedsanvisningerne og betjeningsvejledningen grundigt igennem, før telefonen tages i brug. Forklar dine børn indholdet af betjeningsvejledningen og sikkerhedsanvisningerne samt de risici, der er ved brug af telefonen! $ Anvend kun den medfølgende strømforsyning som beskrevet på undersiden af basisstationen/laderen. Brug kun de medleverede kabler til tilslutning af fastnet og LAN, og tilslut dem kun de dertil beregnede indgange. Isæt kun genopladelige batterier, der svarer til specifikationen ( s. 202), i modsat fald kan alvorlige helbredsmæssige og materielle skader ikke udelukkes. Medicinske apparaters funktion kan blive påvirket. Vær opmærksom på de tekniske betingelser, som gælder i det pågældende miljø, f.eks. en lægepraksis. Hvis du bruger medicinsk udstyr (f.eks. en pacemaker), skal du kontakte apparatets producent for yderligere oplysninger. Her vil du kunne få oplysninger om, i hvor høj grad det pågældende udstyr er immunt over for fremmede, højfrekvente energier. De tekniske data for dette Gigaset-produkt finder du i kapitlet "Tillæg". Hold ikke håndsættets bagside op mod øret, når det ringer, eller når du har aktiveret håndfri funktion. Ellers kan du pådrage dig alvorlige, permanente høreskader. Gigaset kan anvendes sammen med de fleste digitale høreapparater på markedet. Det kan dog ikke garanteres, at den fungerer fejlfrit sammen med alle høreapparater. Håndsættet kan forårsage støj (brumme- eller hyletone) i analoge høreapparater eller skrue op for dem. Kontakt en audiologiassistent, hvis der opstår problemer. Hverken basisstationen eller ladeapparatet, må ikke placeres i badeværelser eller bruserum. Basisstationen og laderen er ikke beskyttet mod vandstænk ( s. 202). Anvend ikke telefonen i omgivelser, hvor der er fare for eksplosioner, f.eks. malerværksteder. 10

12 Sikkerhedsanvisninger ƒ Hvis du overlader din Gigaset til andre personer, skal betjeningsvejledningen følge med. Defekte basisstationer bør tages ud af drift eller repareres af Serviceafdelingen, da de kan forstyrre andre radiotjenester. Information u Vær opmærksom på, at der kun må tilsluttes terminaler til de analoge TAE-forbindelser, som anvendes inhouse (i bygninger). u Nogle af de funktioner, der beskrives i betjeningsvejledningen, er ikke tilgængelige i alle lande. u Apparatet kan ikke bruges under strømsvigt. Der kan heller ikke foretages nødopkald. 11

13 Kom godt i gang Kom godt i gang Kontroller pakkens indhold 1 2 3a 4 eller 3b Basisstation Gigaset C610 IP 2 Et netkabel til tilslutning af basisstationen til lysnettet 3 Et telefonkabel til at tilslutte basisstationen til det analoge fastnet med (TAE RJ11 6-polet; fladt kabel) - lande-/udbyderafhængig 3a eller 3b 4 Et Ethernet-(LAN-)kabel (cat 5 med 2 RJ45 modularstik) til at tilslutte basisstationen til en router med (LAN/internet) 5 Et håndsæt Gigaset C610H 6 To batterier til håndsættet (uopladet) 7 Et batteridæksel til håndsættet 8 En bælteclips til håndsættet 9 En lader til håndsættet 10 En strømforsyning til laderen 11 En introduktionsvejledning og en cd 12

14 Kom godt i gang Firmwareopdateringer Denne betjeningsvejledning beskriver telefonens funktioner fra firmwareversion 020. Hver gang der er nye eller forbedrede funktioner til din Gigaset, stilles opdateringer af firmwaren til rådighed, som du kan downloade til din basisstation ( s. 156). Hvis opdateringerne medfører ændringer i betjeningen af telefonen, kan du finde en ny version af denne betjeningsvejledning, eller tilføjelser til den, på internetadressen Vælg produktet for at åbne produktsiden til din basisstation. Der finder du et link til betjeningsvejledningerne. Sådan finder du frem til, hvilken version den aktuelt indlæste firmware er, s

15 Kom godt i gang Ibrugtagning af håndsættet Displayet er beskyttet med folie. Fjern beskyttelsesfolien! Isætning af batterier og lukning af dækslet Vigtigt Anvend kun de batterier, der anbefales af Gigaset Communications GmbH, ( s. 202) dvs. under ingen omstændigheder almindelige (ikke-genopladelige) batterier, da alvorlige helbredsmæssige og materielle skader ikke kan udelukkes. Batterikappen eller batterierne kan f.eks. blive ødelagt, eller batterierne kan eksplodere. Desuden kan der forekomme fejlfunktioner eller beskadigelser af apparatet. Anbring batterierne, så polerne vender rigtigt. Polernes placering er angivet i batterirummet. 1 2 Indsæt først batteridækslet øverst 1. Tryk derefter låget til 2, indtil det går i indgreb. Hvis du skal åbne batteridækslet igen, for f.eks. at skifte batterier: Tag fat i fordybningen på kabinettet, og træk batteridækslet opad. 14

16 Kom godt i gang Tilslutning af laderen 2 1 Tilslut strømforsyningens stik 1. Sæt strømforsyningen i stikkontakten 2. 4 Hvis stikket skal tages ud af laderen igen, skal du trykke på udløserknappen 3 og tage stikket ud Sæt håndsættet i laderen Sæt håndsættet med displayet forrest i laderen. Alle håndsæt er allerede tilmeldt basisstationen ved leveringen. Du skal altså ikke foretage nogen tilmelding. Hvis du vil bruge håndsættet til en anden basisstation, eller hvis du vil bruge flere håndsæt til din basisstation, skal du tilmelde det pågældende håndsæt s Lad håndsættet stå i laderen, så batterierne oplades. Information Håndsættet må kun sættes i den tilhørende lader. 15

17 Kom godt i gang Første opladning og afladning af batterierne En korrekt visning af opladningstilstanden er kun mulig, når batterierne først har været fuldt opladet og afladet. Derfor skal håndsættet stå i laderen i 10 timer. Tag derefter håndsættet ud af laderen, og sæt det først tilbage, når batterierne er helt afladet. Information u Når den første opladning og afladning er foretaget, kan du efter hver samtale sætte dit håndsæt tilbage i laderen. u Gentag altid opladningen og afladningen, efter at batterierne er blevet taget ud af håndsættet og indsat igen. u Batterierne kan blive varme under opladningen. Det er helt ufarligt. u Batteriernes ladekapacitet reduceres af tekniske årsager efter et stykke tid. 16

18 Opstilling af basisstationen Kom godt i gang Basisstationen er beregnet til brug i lukkede, tørre rum med en temperatur fra +5 C til +45 C. Placer basisstationen et centralt sted i lejligheden eller huset. Information Vær opmærksom på basisstationens rækkevidde. Den er maks. 300 m udendørs og maks. 50 m indendørs. Rækkevidden reduceres, når Eco-tilstand er aktiveret ( s. 123). Normalt efterlader telefonens fødder ingen spor på underlaget. Det kan dog ikke udelukkes, at der kan forekomme spor på underlaget ved kontakt med telefonen, på grund af de mange forskellige typer møbellak og -politurer. Vigtigt u Udsæt aldrig telefonen for følgende påvirkninger: Varmekilder, direkte sollys, andre elektriske apparater. u Beskyt Gigaset-telefonen mod fugt, støv, aggressive væsker og dampe. 17

19 Kom godt i gang Tilslutning af basisstationen I illustrationen nedenfor, vises en oversigt over alle basisstationens tilslutninger. De enkelte tilslutninger beskrives detaljeret nedenfor. Basisstationen skal tilsluttes fastnettet og internettet, før du kan bruge telefonen til opkald via fastnettet og VoIP, se illustrationen nedenfor Udfør følgende trin i den angivne rækkefølge: 1 Tilslut telefonledningen og strømkablet til basisstationen. 2 Tilslut basisstationen til telefonnettet og lysnettet. 3 Forbind basisstationen med routeren for at tilslutte telefonen til internettet (tilslutning via router og modem, eller via router med indbygget modem), og for at konfigurere basisstationen via webkonfiguratoren. 4 Tilslutning af pc'en til en router Desuden kan du tilslutte et headset med ledning til håndsættet. 18

20 Kom godt i gang 1. Tilslut telefon- og strømkablet til basisstationen 2 Basisstationens bagside Sæt telefonledningen i det nederste tilslutningsstik bag på basisstationen. 2 Sæt strømkablet på strømforsyningen i den øverste indgang bag på basisstationen. 3 Læg begge kabler i de dertil beregnede kabelkanaler. Vigtigt Brug kun det medfølgende netkabel og telefonkabel. Telefonkablernes stikkonfiguration kan være forskellig (stikkonfiguration s. 204). 19

21 Kom godt i gang 2. Tilslutning af basisstationen til fastnettet og lysnettet Basisstationens 2 1 bagside 1 Sæt telefonledningen i fastnetindgangen. 2 Sæt derefter strømforsyningen i stikkontakten. Vigtigt Netledningen skal altid være sat i, da telefonen ikke virker uden strømforsyning. Du kan nu telefonere via fastnettet, og andre kan komme i kontakt med dig via dit fastnetnummer! 20

22 Kom godt i gang 3. Tilslut basisstationen til routeren (internettet) Oplysning om databeskyttelse Når enheden er forbundet med routeren, opretter den automatisk kontakt til Gigaset Support Server, for at lette konfigurationen af enhederne og at give mulighed for at kommunikere med internettjenesterne. Til dette formål sender hvert apparat følgende apparatspecifikke informationer u Serienummer / sagsnummer u MAC-adresse u privat IP-adresse for Gigaset i LAN/ dens portnumre u Enhedens navn u Softwareversion På Support Server sker der en sammenfletning med allerede eksisterende, enhedsspecifikke informationer: u Gigaset.net-telefonnummer u systembetingede / enhedsspecifikke adgangskoder Du finder yderligere information om de gemte data i forbindelse med Gigaset.net-service på følgende link på internettet: Din basisstationen er udstyret med en LAN-indgang, som du kan bruge til at forbinde basisstationen med en router. Tilslutningen til en router kræves til internettelefoni VoIP (Voice over Internet Protocol). Du kan oprette op til seks konti (VoIP-telefonnumre) hos én eller flere VoiP-udbyder(e) og konfigurere dem på telefonen. Desuden kræves det, at telefonen er tilsluttet til routeren for at bruge følgende tjenester på din telefon: u Vil du informeres, så snart der er ny software til din telefon på internettet? u Din telefon skal anvende dato og klokkeslæt fra en tidsserver på internettet. u Vil du benytte informationstjenester og / eller onlinetelefonbøger på din telefon? Tilslut også en pc til routeren, hvis du vil indstille din telefon via dens webkonfigurator. For at kunne oprette forbindelse til internettet, skal du bruge en router, som er tilsluttet internettet via et modem (kan være indbygget i routeren). 21

23 Kom godt i gang Information For telefoni over internettet har du brug får en bredbåndsforbindelse (f.eks. DSL) med fast pris (anbefales) eller volumenrate og en router, som forbinder din telefon med internettet. Du kan se en liste over anbefalede routere på internettet på: Åbn siden "Ofte stillede spørgsmål", og vælg din Gigaset-IP-telefon. Søg f.eks. efter "Router". 2 Basisstationens bagside 1 1 Sæt stikket på det medfølgende Ethernet-kabel (Cat 5 med 2 RJ45 modularstik) i LAN-indgangen på siden af basisstationen. 2 Sæt det andet stik på Ethernet-kablet i et LAN-porten på routeren. Når kablet mellem telefonen og routeren er sat i, og routeren er tændt, lyser tasten foran på basisstationen (paging-tast). Du kan allerede nu oprette VoIP-forbindelser internt på Gigaset.net ( s. 56). 22

24 Kom godt i gang Ibrugtagning af telefonen Installationsguide Automatisk konfiguration: For VoIP-udbydere, er konfigurationen af VoIP-indstillingerne automatiseret. Til dette formål opretter udbyderen en konfigurationsfil med alle nødvendige VoIP-adgangsdata (de generelle VoIP-udbyderdata og dine personlige kontodata). Denne fil stiller udbyderen til rådighed til din telefon til at downloade på en konfigurationsserver på internettet. Du modtager en konfigurationskode fra din udbyder. Din telefons installationsguide ( s. 23) anmoder dig om at indtaste koden det relevante sted. Alle nødvendige VoIP-data overføres derefter automatisk til din telefon. Konfigurationsfilen overføres kun via en sikker forbindelse (TLS-godkendelse). Hvis TLS-godkendelsen mislykkes, blinker beskedtasten f. Når du trykker på beskedtasten, vises meddelelsen Certifikatfejl-Kontroller dine certifikater i web- konfiguratoren.. Tryk på højre displaytast for at bekræfte meddelelsen. Log på webkonfiguratoren ( s. 166). På websiden Security ( s. 178) kan du læse, hvorfor den sikre forbindelse ikke kunne oprettes, og hvad du kan gøre. Hvis download af konfigurationsfilen mislykkes (f.eks. fordi konfigurationsserveren ikke er tilgængelig), forsøger telefonen at oprette en forbindelse, indtil filen er overført til telefonen uden fejl. Hvis der endnu ikke er konfigureret VoIP-forbindelser på telefonen, kan du starte installationsguiden. Med den kan du foretage alle nødvendige indstillinger for din telefon. I forbindelse med installationsguiden kører der to separate guider efter hinanden: 1 VoIP-guide 2 Forbindelsesguide Start installationsguiden Når batteriet i håndsættet er tilstrækkeligt opladet, blinker beskedtasten f på håndsættet (ca. 20 minutter efter, at du har sat håndsættet i laderen). Tryk på beskedtasten f. 23

25 Kom godt i gang 1. VoIP-guide Foretagelse af VoIP-indstillinger Du ser følgende visning: IP-assistent? Start IP installations assistent? Nej Ja For at kunne telefonere over internettet (VoIP) med andre internet-, fastnet- eller mobilabonnenter, skal du have et abonnement hos en VoIP-udbyder, som understøtter VoIP-standarden SIP. Forudsætning: Du har tilmeldt dig hos en VoIP-udbyder (f.eks. via din pc), og du har fået oprettet mindst en VoIP-konto (IP-konto). For at VoIP kan benyttes, skal du nu indtaste adgangsdataene for din VoIP-konto. Du får de nødvendige data fra din VoIP-udbyder. Det er: Enten: u Dit brugernavn (hvis det kræves af VoIP-udbyderen). Bruger-id for din IP-konto (Caller-ID), som ofte er det samme som dit telefonnummer. u Dit logon-navn eller dit logon-id u Din (logon-)adgangskode hos VoIP-udbyderen u Din VoIP-udbyders generelle indstillinger (serveradresser osv.) Eller: u En automatisk konfigurationskode (activation code) Gigaset-telefonens VoIP-guide hjælper dig med indtastningen. Information Du kan i alt konfigurere maks. seks VoIP-forbindelser. Når telefonen tages i brug, kan du i første omgang kun konfigurere én VoIP-forbindelse. Yderligere VoIPforbindelser kan du senere konfigurere med VoIP-guiden ( s. 152) eller med webkonfiguratoren. 24

Sikkerhedsanvisninger

Sikkerhedsanvisninger Sikkerhedsanvisninger Forsigtig: Læs sikkerhedsanvisningerne og betjeningsvejledningen grundigt igennem, før telefonen tages i brug. Forklar dine børn indholdet af betjeningsvejledningen og sikkerhedsanvisningerne

Læs mere

2 Sikkerhedsanvisninger

2 Sikkerhedsanvisninger 2 Sikkerhedsanvisninger Forsigtig: Læs sikkerhedsanvisningerne og betjeningsvejledningen på cd'en, inden du tager telefonen i brug. Forklar dine børn indholdet af betjeningsvejledningen og sikkerhedsanvisningerne

Læs mere

Tillykke! Ved at købe en Gigaset har du valgt et mærke, der tilgodeser miljøet. Produktets emballage er miljøvenlig! Læs mere på www.gigaset.com.

Tillykke! Ved at købe en Gigaset har du valgt et mærke, der tilgodeser miljøet. Produktets emballage er miljøvenlig! Læs mere på www.gigaset.com. Tillykke! Ved at købe en Gigaset har du valgt et mærke, der tilgodeser miljøet. Produktets emballage er miljøvenlig! Læs mere på www.gigaset.com. Sikkerhedsanvisninger Advarsel: Læs sikkerhedsanvisningerne

Læs mere

S79 HH S79. www.gigaset.com GIGASET. INSPIRING CONVERSATION.

S79 HH S79. www.gigaset.com GIGASET. INSPIRING CONVERSATION. S79 HH S79 Gigaset Communications GmbH Frankenstr. 2a, D-46395 Bocholt Manufactured by Gigaset Communications GmbH under trademark license of Siemens AG. As of 1 Oct. 2011 Gigaset products bearing the

Læs mere

Gigaset C530 IP / IM-Nord da / A31008-M2506-R201-1-3PG3 / cover_front.fm / 3/6/14 C530 IP. Template Borneo, Version 1, 21.06.2012

Gigaset C530 IP / IM-Nord da / A31008-M2506-R201-1-3PG3 / cover_front.fm / 3/6/14 C530 IP. Template Borneo, Version 1, 21.06.2012 Gigaset C530 IP / IM-Nord da / A31008-M2506-R201-1-3PG3 / cover_front.fm / 3/6/14 C530 IP Tillykke! Ved at købe en Gigaset har du valgt et mærke, der tilgodeser miljøet. Produktets emballage er miljøvenlig!

Læs mere

Gigaset. Gigaset C470

Gigaset. Gigaset C470 s Issued by Gigaset Communications GmbH Schlavenhorst 66, D-46395 Bocholt Gigaset Communications GmbH is a trademark licensee of Siemens AG Gigaset C470 Gigaset Communications GmbH 2008 All rights reserved.

Læs mere

S790 - S795 - S795. www.gigaset.com GIGASET. INSPIRING CONVERSATION.

S790 - S795 - S795. www.gigaset.com GIGASET. INSPIRING CONVERSATION. S790 - S795 - S795 S790 Gigaset Communications GmbH Frankenstr. 2a, D-46395 Bocholt Manufactured by Gigaset Communications GmbH under trademark license of Siemens AG. As of 1 Oct. 2011 Gigaset products

Læs mere

Kort oversigt over håndsættet

Kort oversigt over håndsættet Issued by Gigaset Communications GmbH Schlavenhorst 66, D-46395 Bocholt Gigaset Communications GmbH is a trademark licensee of Siemens AG Gigaset Communications GmbH 2008 All rights reserved. Subject to

Læs mere

Gigaset S685 IP / S675 IP. Gigaset

Gigaset S685 IP / S675 IP. Gigaset s Gigaset S685 IP / S675 IP Gigaset Kort oversigt over håndsættet Kort oversigt over håndsættet 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 Ð ½ V INT 1 15.01.08 09:45? SMS Taster på håndsættet 1 Display i standbytilstand

Læs mere

Tillykke! Ved at købe en Gigaset har du valgt et mærke, der tilgodeser miljøet. Produktets emballage er miljøvenlig! Læs mere på

Tillykke! Ved at købe en Gigaset har du valgt et mærke, der tilgodeser miljøet. Produktets emballage er miljøvenlig! Læs mere på Tillykke! Ved at købe en Gigaset har du valgt et mærke, der tilgodeser miljøet. Produktets emballage er miljøvenlig! Læs mere på www.gigaset.com. Gigaset A510 IP Din værdifulde ledsager Gigaset A510 IP

Læs mere

SL780. Issued by Gigaset Communications GmbH Schlavenhorst 66, D-46395 Bocholt Gigaset Communications GmbH is a trademark licensee of Siemens AG

SL780. Issued by Gigaset Communications GmbH Schlavenhorst 66, D-46395 Bocholt Gigaset Communications GmbH is a trademark licensee of Siemens AG SL780 Issued by Gigaset Communications GmbH Schlavenhorst 66, D-46395 Bocholt Gigaset Communications GmbH is a trademark licensee of Siemens AG Gigaset Communications GmbH 2008 All rights reserved. Subject

Læs mere

Gigaset. Gigaset E450

Gigaset. Gigaset E450 s Issued by Gigaset Communications GmbH Schlavenhorst 66, D-46395 Bocholt Gigaset Communications GmbH is a trademark licensee of Siemens AG Gigaset E450 Gigaset Communications GmbH 2008 All rights reserved.

Læs mere

SL780 - SL785 - SL785

SL780 - SL785 - SL785 SL780 - SL785 - SL785 SL780 Gigaset Communications GmbH Frankenstr. 2a, D-46395 Bocholt Manufactured by Gigaset Communications GmbH under trademark license of Siemens AG. As of 1 Oct. 2011 Gigaset products

Læs mere

DL500 A DX600 A ISDN DX800 A all in one

DL500 A DX600 A ISDN DX800 A all in one DL500 A DX600 A ISDN DX800 A all in one Gigaset Communications GmbH Frankenstr. 2a, D-46395 Bocholt Manufactured by Gigaset Communications GmbH under trademark license of Siemens AG. As of 1 Oct. 2011

Læs mere

SL370 SL370. www.gigaset.com. This user guide is made from 100% recycled paper. GIGASET. INSPIRING CONVERSATION.

SL370 SL370. www.gigaset.com. This user guide is made from 100% recycled paper. GIGASET. INSPIRING CONVERSATION. SL370 SL370 Gigaset Communications GmbH Frankenstr. 2a, D-46395 Bocholt Manufactured by Gigaset Communications GmbH under trademark license of Siemens AG. As of 1 Oct. 2011 Gigaset products bearing the

Læs mere

Gigaset. Gigaset SL370. Issued by Siemens Home and Office Communication Devices GmbH & Co. KG Schlavenhorst 66 D-46395 Bocholt

Gigaset. Gigaset SL370. Issued by Siemens Home and Office Communication Devices GmbH & Co. KG Schlavenhorst 66 D-46395 Bocholt s Issued by Siemens Home and Office Communication Devices GmbH & Co. KG Schlavenhorst 66 D-46395 Bocholt Gigaset SL370 Siemens Home and Office Communication Devices GmbH & Co. KG 2007 All rights reserved.

Læs mere

Gigaset. Gigaset SL370. Issued by Siemens Home and Office Communication Devices GmbH & Co. KG Schlavenhorst 66 D-46395 Bocholt

Gigaset. Gigaset SL370. Issued by Siemens Home and Office Communication Devices GmbH & Co. KG Schlavenhorst 66 D-46395 Bocholt s Issued by Siemens Home and Office Communication Devices GmbH & Co. KG Schlavenhorst 66 D-46395 Bocholt Gigaset SL370 Siemens Home and Office Communication Devices GmbH & Co. KG 2007 All rights reserved.

Læs mere

DX800. DX800 A all in one. A all in one GIGASET. INSPIRING CONVERSATION.

DX800. DX800 A all in one. A all in one GIGASET. INSPIRING CONVERSATION. DX800 A all in one A all in one DX800 GIGASET. INSPIRING CONVERSATION. Gigaset DX800A all in one din smarte telefon Gigaset DX800A all in one din smarte telefon... med overbevisende indre og ydre værdier.

Læs mere

Gigaset DL500A Nye og ændrede funktioner

Gigaset DL500A Nye og ændrede funktioner Gigaset DL500A Nye og ændrede funktioner Gigaset DL500A Nye og ændrede funktioner Dette dokument supplerer betjeningsvejledningerne til telefonen Gigaset DL500A: Efter færdiggørelsen af betjeningsvejledningerne

Læs mere

Gigaset. Gigaset S680 - S685

Gigaset. Gigaset S680 - S685 s Issued by Gigaset Communications GmbH Schlavenhorst 66, D-46395 Bocholt Gigaset Communications GmbH is a trademark licensee of Siemens AG Gigaset Communications GmbH 2008 All rights reserved. Subject

Læs mere

Gigaset. Gigaset S68H

Gigaset. Gigaset S68H s Issued by Gigaset Communications GmbH Schlavenhorst 66, D-46395 Bocholt Gigaset Communications GmbH is a trademark licensee of Siemens AG Gigaset Communications GmbH 2008 All rights reserved. Subject

Læs mere

Gigaset. Gigaset SL37H

Gigaset. Gigaset SL37H s Issued by Gigaset Communications GmbH Schlavenhorst 66, D-46395 Bocholt Gigaset Communications GmbH is a trademark licensee of Siemens AG Gigaset Communications GmbH 2008 All rights reserved. Subject

Læs mere

Kort oversigt over håndsættet

Kort oversigt over håndsættet Issued by Gigaset Communications GmbH Schlavenhorst 66, D-46395 Bocholt Gigaset Communications GmbH is a trademark licensee of Siemens AG Gigaset Communications GmbH 2008 All rights reserved. Subject to

Læs mere

Håndsæt Gigaset AL14H

Håndsæt Gigaset AL14H Håndsæt Gigaset AL14H 1 Nye beskeder i opkaldslisten/ (net-)telefonsvarerlisten (s. 4) signaleres ved, at displayet blinker. 1 Batterienhedens 1 opladningsstatus 2 2 Håndsættets interne nummer 3 Displaytaster

Læs mere

Gigaset. Gigaset C47H. Issued by Siemens Home and Office Communication Devices GmbH & Co. KG Schlavenhorst 66 D-46395 Bocholt

Gigaset. Gigaset C47H. Issued by Siemens Home and Office Communication Devices GmbH & Co. KG Schlavenhorst 66 D-46395 Bocholt s Issued by Siemens Home and Office Communication Devices GmbH & Co. KG Schlavenhorst 66 D-46395 Bocholt Gigaset C47H Siemens Home and Office Communication Devices GmbH & Co. KG 2007 All rights reserved.

Læs mere

Gigaset SL3 Professional

Gigaset SL3 Professional Gigaset SL3 Gigaset SL3 Professional Siemens HiPath Uddannelse April 2009/II / 1 1. Oversigt 16 1. Højttaler 2. Display 3. Displaytaster 4. Menu knap (Intern menu, Lydindstilling, Tlf. menu og telefonbog).

Læs mere

Nye og ændrede funktioner

Nye og ændrede funktioner Gigaset S675 IP, S685 IP, C470 IP, C475 IP: Nye og ændrede funktioner Dette dokument er et supplement til betjeningsvejledningen til Gigaset-VoIP-telefonerne: Gigaset C470 IP, Gigaset C475 IP, Gigaset

Læs mere

Gigaset E45. Issued by Gigaset Communications GmbH Schlavenhorst 66, D-46395 Bocholt Gigaset Communications GmbH is a trademark licensee of Siemens AG

Gigaset E45. Issued by Gigaset Communications GmbH Schlavenhorst 66, D-46395 Bocholt Gigaset Communications GmbH is a trademark licensee of Siemens AG s Issued by Gigaset Communications GmbH Schlavenhorst 66, D-46395 Bocholt Gigaset Communications GmbH is a trademark licensee of Siemens AG Gigaset Communications GmbH 2008 All rights reserved. Subject

Læs mere

Gigaset A120/A220 ECO DECT. = e V U (tomme til. = blinker: batterierne er. e V U blinker: oplader. U Med u kan du bladre op/

Gigaset A120/A220 ECO DECT. = e V U (tomme til. = blinker: batterierne er. e V U blinker: oplader. U Med u kan du bladre op/ 1 Gigaset A120/A220 Kort oversigt over håndsættet 1 Batteriernes opladningstilstand = e V U (tomme til helt opladet) = blinker: batterierne er næsten tomme e V U blinker: oplader 2 Displaytaster 3 Afbryd-

Læs mere

Oversigt over håndsæt

Oversigt over håndsæt C430 Tillykke! Ved at købe en Gigaset har du valgt et mærke, der tilgodeser miljøet. Produktets emballage er miljøvenlig! Læs mere på www.gigaset.com. Oversigt over håndsæt Oversigt over håndsæt 13 12

Læs mere

Tillykke! Ved at købe en Gigaset har du valgt et mærke, der tilgodeser miljøet. Produktets emballage er miljøvenlig! Læs mere på

Tillykke! Ved at købe en Gigaset har du valgt et mærke, der tilgodeser miljøet. Produktets emballage er miljøvenlig! Læs mere på Tillykke! Ved at købe en Gigaset har du valgt et mærke, der tilgodeser miljøet. Produktets emballage er miljøvenlig! Læs mere på www.gigaset.com. Gigaset DX800A all in one, DX600A ISDN og DL500A dine

Læs mere

SL78H. Issued by Gigaset Communications GmbH Schlavenhorst 66, D Bocholt Gigaset Communications GmbH is a licensee of the trademark Siemens

SL78H. Issued by Gigaset Communications GmbH Schlavenhorst 66, D Bocholt Gigaset Communications GmbH is a licensee of the trademark Siemens SL78H Issued by Gigaset Communications GmbH Schlavenhorst 66, D-46395 Bocholt Gigaset Communications GmbH is a licensee of the trademark Siemens Gigaset Communications GmbH 2009 All rights reserved. Subject

Læs mere

Gigaset. Gigaset C380

Gigaset. Gigaset C380 s Issued by Gigaset Communications GmbH Schlavenhorst 66, D-46395 Bocholt Gigaset Communications GmbH is a trademark licensee of Siemens AG Gigaset Communications GmbH 2008 All rights reserved. Subject

Læs mere

Tillykke! Ved at købe en Gigaset har du valgt et mærke, der tilgodeser miljøet. Produktets emballage er miljøvenlig! Læs mere på

Tillykke! Ved at købe en Gigaset har du valgt et mærke, der tilgodeser miljøet. Produktets emballage er miljøvenlig! Læs mere på Tillykke! Ved at købe en Gigaset har du valgt et mærke, der tilgodeser miljøet. Produktets emballage er miljøvenlig! Læs mere på www.gigaset.com. Oversigt over håndsæt 1 2 3 4 8 5 6 7 Ð U INT 1 23.04.

Læs mere

Business Call Quick guide SNOM360 Juli 2012

Business Call Quick guide SNOM360 Juli 2012 Business Call Quick guide SNOM360 Juli 2012 Indledning Denne vejledning guider dig nemt og hurtigt igennem installation og brug af de mest anvendte funktioner og funktionstaster på SNOM 360 telefonen.

Læs mere

Mambo 300 / 300-2. Brugervejledning. sikkerhedshenvisninger. Trådløs DECT - telefon med nummervisning. 12/05hj V.2

Mambo 300 / 300-2. Brugervejledning. sikkerhedshenvisninger. Trådløs DECT - telefon med nummervisning. 12/05hj V.2 Mambo 300 / 300-2 Brugervejledning og sikkerhedshenvisninger Trådløs DECT - telefon med nummervisning 12/05hj V.2 1 Kort vejledning - håndsæt Tastetoner til/fra Ekstern opkald Intern opkald Genopkald (sidste

Læs mere

QUICK GUIDE SNOM370 VERSION 1.0 OKT. 2011

QUICK GUIDE SNOM370 VERSION 1.0 OKT. 2011 QUICK GUIDE SNOM370 VERSION 1.0 OKT. 2011 INDHOLD Indledning... 3 Tilslut telefonen... 4 Generelt... 4 Ændring af ringetone... 6 Foretag et opkald... 6 Besvar et opkald... 6 Omstilling af opkald... 7 Træk

Læs mere

Din brugermanual BANG & OLUFSEN BEOCOM 2 http://da.yourpdfguides.com/dref/2465365

Din brugermanual BANG & OLUFSEN BEOCOM 2 http://da.yourpdfguides.com/dref/2465365 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Business Call Quick guide SNOM 320 Version 1,0/juli 2012

Business Call Quick guide SNOM 320 Version 1,0/juli 2012 Business Call Quick guide SNOM 320 Version 1,0/juli 2012 Indledning Denne vejledning er udarbejdet med henblik på at beskrive de mest anvendte funktioner og funktionstaster på SNOM 320 telefonen. På den

Læs mere

Quick guide SNOM370 Version 1.0 / okt. 2011

Quick guide SNOM370 Version 1.0 / okt. 2011 Quick guide SNOM370 Version 1.0 / okt. 2011 Indledning Denne vejledning guider dig nemt og hurtigt igennem installation og brug af de mest anvendte funktioner og funktionstaster på SNOM 370 telefonen.

Læs mere

Gigaset A160/A260/A165/A265

Gigaset A160/A260/A165/A265 1 Gigaset A160/A260/A165/A265 Håndsæt til A160/A265 Håndsæt til A160/A165 Basestation uden telefonsvarer 14 5 1 Batterienhedens opladningsstatus. 2 Håndsættets interne nummer 3 Displaytaster 4 Beskedtast

Læs mere

Business Call Quick guide SNOM370 Version 1.0 / juli 2012

Business Call Quick guide SNOM370 Version 1.0 / juli 2012 Business Call Quick guide SNOM370 Version 1.0 / juli 2012 Indledning Denne vejledning guider dig nemt og hurtigt igennem installation og brug af de mest anvendte funktioner og funktionstaster på SNOM 370

Læs mere

QUICK GUIDE SNOM320 VOIP BUSINESS PHONES REV. 2010

QUICK GUIDE SNOM320 VOIP BUSINESS PHONES REV. 2010 QUICK GUIDE SNOM320 VOIP BUSINESS PHONES REV. 2010 INDHOLD Indledning... 3 Tilslut telefonen... 3 Generelt... 4 Ændring af ringetone... 5 Foretag et opkald... 5 Besvar et opkald... 5 Omstilling af opkald...

Læs mere

Gigaset A420/A420A Ð Ã INT 1. 23.04. 10:53 Menu. ª Lydindstillinger. â Åbn telefonbogen

Gigaset A420/A420A Ð Ã INT 1. 23.04. 10:53 Menu. ª Lydindstillinger. â Åbn telefonbogen Gigaset A420/A420A Kort oversigt over håndsættet 1 Batteriernes opladningstilstand 2 Telefonsvarersymbol (kun A420A) 3 Signalstyrke 4 Funktionstaster 5 Afbryd- og tænd-/sluk-tast 6 Opkalds-/håndfri funktion-tast

Læs mere

Gigaset DX800A all in one Nye og ændrede funktioner

Gigaset DX800A all in one Nye og ændrede funktioner Gigaset DX800A all in one Nye og ændrede funktioner Gigaset DX800A all in one Nye og ændrede funktioner Dette dokument supplerer betjeningsvejledningerne til telefonen Gigaset DX800A all in one: Efter

Læs mere

Brugermanual. OpenScape Voice. Siemens OpenStage 40. Opsætning på bordtelefon. Version 07/15

Brugermanual. OpenScape Voice. Siemens OpenStage 40. Opsætning på bordtelefon. Version 07/15 Brugermanual OpenScape Voice Siemens OpenStage 40 Opsætning på bordtelefon Version 07/15 Udskriv denne brugermanual Denne manual er designet til at blive udskrevet som et hæfte, du kan gemme og bruge som

Læs mere

Din brugermanual SIEMENS GIGASET S685 IP http://da.yourpdfguides.com/dref/3955521

Din brugermanual SIEMENS GIGASET S685 IP http://da.yourpdfguides.com/dref/3955521 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Registrer dit produkt og få hjælp på CD250 CD255 SE250 SE255. Kort betjeningsvejledning. Tilslutning. Installation.

Registrer dit produkt og få hjælp på  CD250 CD255 SE250 SE255. Kort betjeningsvejledning. Tilslutning. Installation. Registrer dit produkt og få hjælp på www.philips.com/welcome CD250 CD255 SE250 SE255 Kort betjeningsvejledning 1 Tilslutning 2 Installation 3 Betjening Medfølgende dele Basestation ELLER Håndsæt Låg til

Læs mere

Gigaset AS180. Kort oversigt over håndsættet. T Du kan flytte markøren til. Kort oversigt over basestationen

Gigaset AS180. Kort oversigt over håndsættet. T Du kan flytte markøren til. Kort oversigt over basestationen Gigaset AS180 Kort oversigt over håndsættet 1 Batteriets opladningstilstand 2 Displaytaster 3 Beskedtast blinker: der er nye beskeder 4 Telefonbogstast 5 Styretast (u) 6 Opkaldstast 7 Afbryd- og tænd/sluk-tast

Læs mere

Registrer dit produkt, og få support på. D120. Kort brugervejledning

Registrer dit produkt, og få support på.  D120. Kort brugervejledning Registrer dit produkt, og få support på www.philips.com/support D120 Kort brugervejledning Vigtige sikkerhedsinstruktioner Advarsel Det elektriske netværk er klassificeret som farligt. Den eneste måde,

Læs mere

Kort vejledning. Tilslutninger. DECT-telefon PQQW15795ZA DC0807PF0 NE-1/3. Model nr. KX-TG8200NE

Kort vejledning. Tilslutninger. DECT-telefon PQQW15795ZA DC0807PF0 NE-1/3. Model nr. KX-TG8200NE TG8200NE_QG_(da-da).fm Page 1 Friday, September 7, 2007 10:57 AM Kort vejledning Regelmæssig vedligeholdelse L Brug en tør blød klud til at rengøre produktet. Produktets overflade kan blive ridset, hvis

Læs mere

Gigaset AD180. Kort oversigt over håndsættet. U Med u kan du bladre op/ T Du kan flytte markøren til. Kort oversigt over basestationen

Gigaset AD180. Kort oversigt over håndsættet. U Med u kan du bladre op/ T Du kan flytte markøren til. Kort oversigt over basestationen Gigaset AD180 Kort oversigt over håndsættet 1 Batteriets opladningstilstand 2 Displaytaster 3 Beskedtast blinker: der er nye beskeder 4 Telefonbogtast 5 Styretast (u) 6 Opkaldstast 7 Afbryd- og tænd/sluk-tast

Læs mere

I kan styre samtlige funktioner beskrevet i nærværende dokument, gennem jeres personlige side (selfcare) på www.firstcom.dk

I kan styre samtlige funktioner beskrevet i nærværende dokument, gennem jeres personlige side (selfcare) på www.firstcom.dk Indledning Denne vejledning guider dig nemt og hurtigt igennem installation og brug af de mest anvendte funktioner og funktionstaster på SNOM 320 telefonen. På sidste side er der svar på ofte stillede

Læs mere

BeoCom 2. Vejledning

BeoCom 2. Vejledning BeoCom 2 Vejledning Før du starter Denne vejledning indeholder instruktioner i opsætning og brug af BeoCom 2 håndsættet med en BeoLine base. Du kan også bruge håndsættet med andre baser, f.eks. en BeoCom

Læs mere

Kort brugervejledning

Kort brugervejledning Registrer dit produkt, og få support på www.philips.com/welcome D150 Kort brugervejledning Vigtige sikkerhedsinstruktioner Advarsel Det elektriske netværk er klassificeret som farligt. Den eneste måde,

Læs mere

I kan styre samtlige funktioner beskrevet i nærværende dokument, gennem jeres personlige side (selfcare) på www.firstcom.dk

I kan styre samtlige funktioner beskrevet i nærværende dokument, gennem jeres personlige side (selfcare) på www.firstcom.dk Indledning Denne vejledning guider dig nemt og hurtigt igennem installation og brug af de mest anvendte funktioner og funktionstaster på SNOM 300 telefonen. På sidste side er der svar på ofte stillede

Læs mere

QUICK GUIDE SNOM300 VOIP BUSINESS PHONES JULI 2010

QUICK GUIDE SNOM300 VOIP BUSINESS PHONES JULI 2010 QUICK GUIDE SNOM300 VOIP BUSINESS PHONES JULI 2010 INDHOLD Indledning... 3 Tilslut telefonen... 3 Generelt... 4 Ændringer af ringetone... 5 Foretag et opkald... 5 Besvar et opkald... 5 Omstilling af opkald...

Læs mere

Registrer dit produkt, og få support på. M550 M555. Lynvejledning

Registrer dit produkt, og få support på.  M550 M555. Lynvejledning Registrer dit produkt, og få support på www.philips.com/welcome M550 M555 Lynvejledning Vigtige sikkerhedsinstruktioner Advarsel Det elektriske netværk er klassificeret som farligt. Den eneste måde, hvorpå

Læs mere

Digital kabelløs telefon Digital kabelløs telefon med telefonsvarer. Velkommen. Kort betjeningsvejledning. Forbind. Installér.

Digital kabelløs telefon Digital kabelløs telefon med telefonsvarer. Velkommen. Kort betjeningsvejledning. Forbind. Installér. Digital kabelløs telefon Digital kabelløs telefon med telefonsvarer SE140 SE145 Velkommen Kort betjeningsvejledning 1 2 3 Forbind Installér Brug Hvad finder du i æsken? SE140/SE145 håndsæt SE140 eller

Læs mere

Indholdsfortegnelse Udpakning af telefonen....................... 7 Sikkerhedsanvisninger........................ 8

Indholdsfortegnelse Udpakning af telefonen....................... 7 Sikkerhedsanvisninger........................ 8 Indholdsfortegnelse Udpakning af telefonen....................... 7 Sikkerhedsanvisninger........................ 8 Elektriske apparater er ikke legetøj....................... 8 Områder med eksplosionsfare..........................

Læs mere

Vigtige sikkerhedsinstruktioner. Oversigt

Vigtige sikkerhedsinstruktioner. Oversigt Lynhåndbog CD180 Vigtige sikkerhedsinstruktioner Anvend kun den strømforsyning, der er angivet i de tekniske data. Lad ikke produktet komme i kontakt med væske. Der er risiko for eksplosion, hvis batteriet

Læs mere

LINDE No2 indeholder. LINDE No2 TWIN indeholder

LINDE No2 indeholder. LINDE No2 TWIN indeholder LINDE No2 indeholder LINDE No2 TWIN indeholder 5 INDHOLDSFORTEGNELSE INSTALLATION 6 BATTERIER - TÆND HÅNDSÆT OG BASE 7 ISÆT BATTERIER 4 3 2 1 1 2 3 4 8 BASE OG HÅNDSÆT Tilslut headset LED* Udgående kald

Læs mere

Registrer dit produkt, og få support på. D6050. Kort brugervejledning

Registrer dit produkt, og få support på.  D6050. Kort brugervejledning Registrer dit produkt, og få support på www.philips.com/welcome D6050 Kort brugervejledning Vigtige sikkerhedsinstruktioner Advarsel Det elektriske netværk er klassificeret som farligt. Den eneste måde,

Læs mere

Gigaset A130/A330 ECO DECT. = e V U (tomme til. = blinker: batterierne er. e V U blinker: oplader. U Med u kan du bladre. T Du kan flytte markøren

Gigaset A130/A330 ECO DECT. = e V U (tomme til. = blinker: batterierne er. e V U blinker: oplader. U Med u kan du bladre. T Du kan flytte markøren 1 Gigaset A130/A330 Kort oversigt over håndsættet 1 Batteriernes opladningstilstand = e V U (tomme til helt opladet) = blinker: batterierne er næsten tomme e V U blinker: oplader 2 Displaytaster 3 Afbryd-

Læs mere

HiPath 3000. Gigaset S2 professional til HiPath Cordless Office. Betjeningsvejledning

HiPath 3000. Gigaset S2 professional til HiPath Cordless Office. Betjeningsvejledning HiPath 3000 Gigaset S2 professional til HiPath Cordless Office Betjeningsvejledning Sikkerhedsanvisninger Sikkerhedsanvisninger Håndsæt Fare: Anvend ikke håndsættet i omgivelser, hvor der er fare for eksplosioner!

Læs mere

Premio 500 / 500-2. Betjeningsvejledning. sikkerhedsanvisninger. Trådløs DECT-telefon med vis nummer-funktion, SMS og farvedisplay. 12/05hj V.

Premio 500 / 500-2. Betjeningsvejledning. sikkerhedsanvisninger. Trådløs DECT-telefon med vis nummer-funktion, SMS og farvedisplay. 12/05hj V. Premio 500 / 500-2 Betjeningsvejledning og sikkerhedsanvisninger Trådløs DECT-telefon med vis nummer-funktion, SMS og farvedisplay 12/05hj V.3 Kort brugervejledning, håndsæt Aktivering/deaktivering af

Læs mere

Nokia-bilhåndsæt Installationsvejledning Brugervejledning

Nokia-bilhåndsæt Installationsvejledning Brugervejledning Nokia-bilhåndsæt Installationsvejledning Brugervejledning HSU-4 CUW-3 9232831 2. udgave 2004-2006 Nokia. Alle rettigheder forbeholdes. Kopiering, overførsel, overdragelse eller lagring af en del eller

Læs mere

KVIK GUIDE TIL ST30 SYSTEM TELEFON

KVIK GUIDE TIL ST30 SYSTEM TELEFON KVIK GUIDE TIL ST30 SYSTEM TELEFON Beskrivelse af ST30 system telefonen. Fire liniers display Højttaler under håndsæt. 10 funktionstaster med lys diode Label Mikrofon atur telefon numre og input data.

Læs mere

Doro Secure 580. Brugermanual. Dansk

Doro Secure 580. Brugermanual. Dansk Doro Secure 580 Brugermanual Dansk Bemærk! Tegningerne i vejledningen er kun ment som illustration. Det betyder, at tegningerne muligvis ikke helt ligner din telefon. Dansk 1. strøm til/fra 2. Stik til

Læs mere

Din brugermanual SIEMENS GIGASET C470 http://da.yourpdfguides.com/dref/3953230

Din brugermanual SIEMENS GIGASET C470 http://da.yourpdfguides.com/dref/3953230 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Din brugermanual SIEMENS GIGASET DL500A http://da.yourpdfguides.com/dref/3953813

Din brugermanual SIEMENS GIGASET DL500A http://da.yourpdfguides.com/dref/3953813 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Gigaset AS180/AS280. Kort oversigt over håndsættet. h Telefonbogstast. d Håndfri funktiontast. U Med u kan du bladre op/ T Du kan flytte markøren til

Gigaset AS180/AS280. Kort oversigt over håndsættet. h Telefonbogstast. d Håndfri funktiontast. U Med u kan du bladre op/ T Du kan flytte markøren til Gigaset AS180/AS280 Kort oversigt over håndsættet 1 Batteriets opladningstilstand 2 Displaytaster 3 Beskedtast blinker: der er nye beskeder 4 AS180: 1 h Telefonbogstast AS280: d Håndfri funktiontast 5

Læs mere

Dansk kvik guide til tiptel 274 telefon

Dansk kvik guide til tiptel 274 telefon Dansk kvik guide til tiptel 274 telefon Tilslutning. Inden telefonen tages i brug, skal alle kabler og ledninger tilsluttes: 1. Spiralledning monteres i telefonrør og i telefon 2. Strømforsyningen tilsluttes

Læs mere

LG IP 8830 og LG IP 8840

LG IP 8830 og LG IP 8840 TDC A/S, København, CVR 14773908 Communication/SP, 8830/8840-0936 LG IP 8830 og LG IP 8840 Brugervejledning Kundeservice 80 80 80 90 Internet tdc.dk TDC A/S Teglholmensgade 1-3 0900 København C Version

Læs mere

Tunstall DECT 7202/7212

Tunstall DECT 7202/7212 Tunstall DECT 7202/7212 Brugervejledning D3302/D3312 Tunstall A/S Tel. +45 87 93 50 00 Niels Bohrs Vej 42, Stilling Fax. +45 87 93 50 10 8660 Skanderborg info@tunstallnordic.com Danmark www.tunstallnordic.com

Læs mere

Brugermanual. OpenScape Voice. Siemens OpenStage 40. Opsætning via hjemmeside. Version 07/15

Brugermanual. OpenScape Voice. Siemens OpenStage 40. Opsætning via hjemmeside. Version 07/15 Brugermanual OpenScape Voice Siemens OpenStage 40 Opsætning via hjemmeside Version 07/15 Udskriv denne brugermanual Denne manual er designet til at blive udskrevet som et hæfte, du kan gemme og bruge som

Læs mere

Brugsvejledning Olympia Babyalarm MBF 7010

Brugsvejledning Olympia Babyalarm MBF 7010 Brugsvejledning Olympia Babyalarm MBF 7010 Kære kunde Vi er meget glade for, at du valgt at købe Babyalarm 7010 hos os. Skulle der imod alt forventning være en teknisk fejl, bedes du bemærke dig følgende

Læs mere

Business Call Quick guide SNOM 300 Juli 2012

Business Call Quick guide SNOM 300 Juli 2012 Business Call Quick guide SNOM 300 Juli 2012 Indledning Denne vejledning guider dig nemt og hurtigt igennem installation og brug af de mest anvendte funktioner og funktionstaster på SNOM 300 telefonen.

Læs mere

BeoCom 2. Vejledning

BeoCom 2. Vejledning BeoCom 2 Vejledning BeoCom 2 Getting started BeoCom 2 Guide Før du starter Sådan kommer du i gang Vejledning Sådan kommer du i gang indeholder instruktioner om, hvordan BeoCom 2 sættes op sammen med en

Læs mere

Betjeningsvejledning. DECT-Telefon med Bluetooth-funktion og 2 håndsæt MEDION LIFE S63182 (MD 83542)

Betjeningsvejledning. DECT-Telefon med Bluetooth-funktion og 2 håndsæt MEDION LIFE S63182 (MD 83542) Betjeningsvejledning DECT-Telefon med Bluetooth-funktion og 2 håndsæt MEDION LIFE S63182 (MD 83542) Indhold 1. Pakkens indhold...7 2. Om denne brugsanvisning...8 2.1. Advarselssymboler og signalord, der

Læs mere

DECT-Telefon_MD8010_DK.book Seite 1 Mittwoch, 25. Februar 2004 10:22 10

DECT-Telefon_MD8010_DK.book Seite 1 Mittwoch, 25. Februar 2004 10:22 10 DECT-Telefon_MD8010_DK.book Seite 1 Mittwoch, 25. Februar 2004 10:22 10 Indholdsfortegnelse Sikkerhedshenvisninger........................ 4 Introduktion.................................. 8 Ibrugtagning.................................

Læs mere

DECT-Telefon_MD41570_DK.book Seite 1 Dienstag, 21. September 2004 9:28 09

DECT-Telefon_MD41570_DK.book Seite 1 Dienstag, 21. September 2004 9:28 09 DECT-Telefon_MD41570_DK.book Seite 1 Dienstag, 21. September 2004 9:28 09 Indholdsfortegnelse Sikkerhedshenvisninger........................ 4 Introduktion.................................. 8 Ibrugtagning.................................

Læs mere

BRAVO Fastnettelefon DECT fastnettelefon. Bruger manual. Tele Call Danmark Ene distributør i Danmark for BRONDI

BRAVO  Fastnettelefon DECT fastnettelefon. Bruger manual. Tele Call Danmark Ene distributør i Danmark for BRONDI BRAVO Fastnettelefon DECT fastnettelefon Bruger manual Side 1 af 11 1. Overordnede funktioner Stort håndsæt med store taster og display Håndfri betjening Høj ringestyrke Lyssigal ved tilringning Høj lydstyrke

Læs mere

Doro Secure 580IUP. Brugermanual. Dansk

Doro Secure 580IUP. Brugermanual. Dansk Doro Secure 580IUP Brugermanual Dansk 3 2 1 4 5 6 7 8 9 14 13 12 11 10 15 16 Bemærk! Alle figurer har kun illustrative formål og gengiver ikke nødvendigvis denne enhed helt præcist. Dansk 1. Strøm til/fra

Læs mere

Din brugermanual SIEMENS GIGASET SL780 http://da.yourpdfguides.com/dref/3956017

Din brugermanual SIEMENS GIGASET SL780 http://da.yourpdfguides.com/dref/3956017 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i SIEMENS GIGASET SL780 i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

Call Recorder Apresa Brugermanual

Call Recorder Apresa Brugermanual Call Recorder Apresa Brugermanual Version. 1.100.11 Vidicode Pleje og vedligeholdelse: CR Apresa må ikke blive våd. Hvis den bliver våd, tør den omgående af med en blød, ren klud. Væsker kan indeholde

Læs mere

Pakkens indhold. Ordliste. Powerline Adapter

Pakkens indhold. Ordliste. Powerline Adapter Powerline Adapter Bemærk venligst! Udsæt ikke Powerline Adapter for ekstreme temperaturer. Placér ikke adapteren i direkte sollys eller i nærheden af radiatorer eller andre varmekilder. Brug ikke Powerline

Læs mere

Tillykke! Ved at købe en Gigaset har du valgt et mærke, der tilgodeser miljøet. Produktets emballage er miljøvenlig! Læs mere på

Tillykke! Ved at købe en Gigaset har du valgt et mærke, der tilgodeser miljøet. Produktets emballage er miljøvenlig! Læs mere på Tillykke! Ved at købe en Gigaset har du valgt et mærke, der tilgodeser miljøet. Produktets emballage er miljøvenlig! Læs mere på www.gigaset.com. Oversigt 1 2 3 4 5 6 7 Ð Ã U 10:53 23.04.10 INT Genopk

Læs mere

Kort oversigt Gigaset DA710

Kort oversigt Gigaset DA710 Kort oversigt Gigaset DA70 2 3 4 5 6 7 8 9 0 2 3 4 Display og taster Indstilleligt display (Indstilling af displaysproget s. ) 2 Styretast 3 Skiftetast 4 Menutast 5 Genopkalds-/pausetast 6 Genopkaldstast

Læs mere

i740/m740e Quick guide

i740/m740e Quick guide i740/m740e Quick guide Din i740/m740e Du har lige fået en ny telefon. Din i740/m740e systemtelefon giver dig adgang til tjenester og faciliteter som er tilgængelige i NeXspan porteføljen. Din i740/m740e

Læs mere

Issued by Gigaset Communications GmbH Schlavenhorst 66, D-46395 Bocholt Gigaset Communications GmbH is a trademark licensee of Siemens AG

Issued by Gigaset Communications GmbH Schlavenhorst 66, D-46395 Bocholt Gigaset Communications GmbH is a trademark licensee of Siemens AG s Issued by Gigaset Communications GmbH Schlavenhorst 66, D-46395 Bocholt Gigaset Communications GmbH is a trademark licensee of Siemens AG Gigaset Communications GmbH 2008 All rights reserved. Subject

Læs mere

Bredbånd. Vejledning til opsætning af bredbåndsmodem Pace V5500

Bredbånd. Vejledning til opsætning af bredbåndsmodem Pace V5500 Bredbånd Vejledning til opsætning af bredbåndsmodem Pace V5500 120911 Indhold Kapitel 1 Kom godt i gang Introduktion Klargør udstyr til installation Find en passende placering Kapitel 2 Installer dit bredbåndsmodem

Læs mere

4_SinioA1/Sinio1_da 12.06.2007 9:42 Uhr Seite 2

4_SinioA1/Sinio1_da 12.06.2007 9:42 Uhr Seite 2 4_SinioA1/Sinio1_da 12.06.2007 9:42 Uhr Seite 2 INDHOLD 2 5-7 INFORMATIONER 5 Forord 5 Henvisninger vedrørende anvendelsen 5-6 Sikkerhedshenvisninger 7 Miljø 7 Emballagen 7 Batterier og genopladelige batterier

Læs mere

Indholdsfortegnelse Pakkens indhold...4 Sikkerhedsforskrifter...5 Elektriske apparater er ikke legetøj... 5 Områder med eksplosionsfare...

Indholdsfortegnelse Pakkens indhold...4 Sikkerhedsforskrifter...5 Elektriske apparater er ikke legetøj... 5 Områder med eksplosionsfare... Indholdsfortegnelse Pakkens indhold...4 Sikkerhedsforskrifter...5 Elektriske apparater er ikke legetøj... 5 Områder med eksplosionsfare... 5 Strømforsyning... 5 Sikker opstilling af apparatet... 6 Sørg

Læs mere

Quick Guide til IP-telefoner

Quick Guide til IP-telefoner Quick Guide til IP-telefoner Marts 2011 Indholdsfortegnelse Quick Guide til... 1 IP-telefoner... 1 Indholdsfortegnelse... 2 Generelt om IP-telefonen... 4 Grundlæggende opkaldsfunktioner... 5 Forskellige

Læs mere

Hvad følger med? Bemærk * I multi-håndsætpakker er der ekstra håndsæt, opladere og strømadaptere. **

Hvad følger med? Bemærk * I multi-håndsætpakker er der ekstra håndsæt, opladere og strømadaptere. ** Lynhåndbog SE888 Hvad følger med? Basestation Bemærk * I multi-håndsætpakker er der ekstra håndsæt, opladere og strømadaptere. ** I nogle lande skal du tilslutte ledningsadapteren til ledningen og derefter

Læs mere

SUPER BRAVO PLUS Bruger vejledning

SUPER BRAVO PLUS Bruger vejledning SUPER BRAVO PLUS Bruger vejledning Pak telefonen ud I kassen finder du: Telefonen Telefonrøret Snoet ledning - forbinder telefon og rør. Ledning - forbinder telefon til telefonstik Adaptor (strømforsyning)

Læs mere

Indholdsfortegnelse Sikkerhedsforskrifter... 5 Elektriske apparater er ikke legetøj... 5 Driftssikkerhed... 5 Sikker opstilling...

Indholdsfortegnelse Sikkerhedsforskrifter... 5 Elektriske apparater er ikke legetøj... 5 Driftssikkerhed... 5 Sikker opstilling... Designtelefon med slankt håndsæt MEDION LIFE S63005 ( MD 82130) 04/09/11 Medion Nordic A/S Naverland 31 2600 Glostrup Danmark Hotline: (+45) 70212020 Fax: (+45) 70212029 E-Mail: service-denmark@medion.com

Læs mere

Om 9608/9611 IP Telefon

Om 9608/9611 IP Telefon IP Office 9608/9611 Telefon betjeningsguide Meddelelse / ringe indikation Mistede opkald Linietast Funktionstast etiket Funktionstast Om 9608/9611 IP Telefon Telefonen understøtter 24 programmerbare linie

Læs mere

Mobiltelefon M7000 Brugervejledning Amplicomms M7000 Telefon med telespole, kraftig forstærkning og SOS funktion

Mobiltelefon M7000 Brugervejledning Amplicomms M7000 Telefon med telespole, kraftig forstærkning og SOS funktion Mobiltelefon M7000 Brugervejledning Amplicomms M7000 Telefon med telespole, kraftig forstærkning og SOS funktion Denne telefon har indbygget telespole, der opfylder M4/T4 standarden. Telespolen kan anvendes,

Læs mere