Tillykke! Ved at købe en Gigaset har du valgt et mærke, der tilgodeser miljøet. Produktets emballage er miljøvenlig! Læs mere på

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Tillykke! Ved at købe en Gigaset har du valgt et mærke, der tilgodeser miljøet. Produktets emballage er miljøvenlig! Læs mere på www.gigaset.com."

Transkript

1 Tillykke! Ved at købe en Gigaset har du valgt et mærke, der tilgodeser miljøet. Produktets emballage er miljøvenlig! Læs mere på

2 Gigaset C610 IP Din smarte følgesvend Gigaset C610 IP Din smarte følgesvend... med overbevisende interne kvaliteter. Det store TFT-display, det brugervenlige tastatur og den overskuelige menu gør telefonen yderst nem at betjene. Din Gigaset kan mere end blot telefonere: Ethernet-tilslutning Tilslut din Gigaset via Ethernet til internettet og pc'en. Brug offentlige og personlige telefonbøger på internettet ( s. 81). Hold telefonbogen på Gigaset og dit adressekartotek på pc'en opdateret samtidig. Telefonbog til 150 vcards Aftaler Gem telefonnumre og yderligere data i din telefonbog ( s. 73). Indtast fødselsdage i telefonbogen, og bliv påmindet om dem ( s. 79). Brug din Gigaset som et telefonanlæg Tilmeld op til seks håndsæt. Tildel hver enhed sit eget telefonnummer. Konfigurer din Gigaset ved hjælp af dens guider De hjælper dig med at konfigurere din telefons VoIP-forbindelser og med at fordele modtageog sendeforbindelserne på de tilmeldte håndsæt. Gå online med din Gigaset Brug din telefons Info Center og få vist informationer fra internettet på displayet, som er specifikt forberedt til telefonen ( s. 110). Yderligere praktiske informationer Overfør et eksisterende Gigaset-håndsæts telefonbog ( s. 77), benyt de programmerede tal- og displaytaster ( s. 137) til kortnummervalg og hurtig adgang til vigtige funktioner, læs dine -beskeder (uden pc) på din telefon. Miljø Miljøbevidst telefonbrug Gigaset Green Home. Yderligere oplysninger om vores ECO DECTprodukter finder du på 1

3 Gigaset C610 IP Din smarte følgesvend Yderligere oplysninger om telefonen finder du på internettet på eller Registrér venligst din Gigaset-telefon direkte efter købet på så kan vi hurtigt hjælpe dig videre i tilfælde af spørgsmål eller i forbindelse med garantiydelser! God fornøjelse med din nye telefon! Information Sådan ændrer du sproget på displayet, ( s. 140): Tryk på højre side af styretasten v. Tryk på venstre side af styretasten u for at vælge symbolet Ï, og bekræft valget med højre displaytast. Tryk tre gange nederst på styretasten sog bekræft med højre displaytast. Tryk nederst på styretasten q, indtil det rigtige sprog er markeret. Tryk derefter på højre displaytast. 2

4 Kort oversigt over håndsættet i Int 1 Opkald V 07:15 14 Okt SMS Kort oversigt over håndsættet 1 Display i standbytilstand 2 Batteriets opladningstilstand ( s. 36) 3 Displaytaster ( s. 40) 4 Beskedtast ( s. 71) Adgang til opkalds- og beskedlister; blinker: ny besked eller nyt opkald 5 Afbryd-, tænd/sluk-tast Afslut samtale; Afbrydelse af funktion; Et menuniveau tilbage (kort tryk); Tilbage til standbytilstand (tryk længe); Tænd/sluk håndsættet (tryk længe i standbytilstand) 6 Firkanttast Tastaturspærring til/fra (langt tryk i standbytilstand); skift mellem store bogstaver, små bogstaver og tal 7 Lydløs-tast ( s. 58) Slå mikrofonen fra 8 Mikrofon 9 R-tast - Forespørgsel (Flash) - Indtast opkaldspause (langt tryk) 10 Stjernetast Ringetoner til/fra (tryk længe på tasten); når der er oprettet forbindelse: Skift mellem impulsopkald og DTMF-signalering (kort tryk); ved tekstindtastning: Åbn tabellen med specialtegn 11 Indgang til headset ( s. 37) 12 Tast 1 Vælg telefonsvarer på nettet (langt tryk) 13 Opkaldstast blinker: indgående opkald, besvare opkald; Åbn genopkaldslisten (kort tryk); Åbn forbindelseslisten (tryk længe; s. 49); Når du skriver en sms: Send sms-beskeden 14 Håndfri funktion-tast Skift mellem brug af håndsæt og håndfri funktion 15 Styretast ( s. 39) 16 Modtagestyrke ( s. 36) Farve grøn: Eco-tilstand ( s. 123) aktiveret 3

5 Kort oversigt over håndsættet Displaysymboler Følgende symboler vises afhængigt af telefonens indstillinger og driftstilstand:: Modtagestyrke i( s. 123) eller Eco-tilstand+ symbol ¼( s. 123) Ringetone deaktiveret ( s. 146) Batteriet oplades ( s. 36) Batteriets opladningstilstand ( s. 36) i ó V Û 08:00 07:15 Int 1 14 Okt Vækkeur slået til med tidspunkt for vækning ( s. 125) aktuelt klokkeslæt ( s. 37) aktuel dag og måned ( s. 37) Håndsættets navn ( s. 136) Ã ¾ Opkald SMS Antal nye beskeder: u Ãpå telefonsvareren på nettet ( s. 69) u på listen med mistede opkald ( s. 71) u ¾på sms-listen ( s. 97), -listen ( s. 106) u på listen over mistede aftaler ( s. 72) Signalering af Eksternt opkald ( s. 53) Ø«Ú Vækkeur ( s. 125) ØìÚ internt opkald ( s. 133) ØåÚ Mærkedag ( s. 80) ØðÚ 4

6 Kort oversigt over basisstationen Kort oversigt over basisstationen 1 Tast på basisstation 1 Pagingtast Lyser: LAN-forbindelse aktiv (telefonen har forbindelse til routeren) Blinker: Dataoverførsel via LAN-forbindelse Kort tryk: Start paging, vis IP-adresse på håndsættet Langt tryk: Sæt basisstationen i tilmeldingstilstand 5

7 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Gigaset C610 IP Din smarte følgesvend Kort oversigt over håndsættet Displaysymboler Kort oversigt over basisstationen Sikkerhedsanvisninger Kom godt i gang Kontroller pakkens indhold Ibrugtagning af håndsættet Opstilling af basisstationen Tilslutning af basisstationen Ibrugtagning af telefonen Installationsguide Dato og klokkeslæt Tilslutning af headsettet til håndsættet (valgfri) Fastgørelse af bælteclips (valgfri) Sådan fortsætter du Betjening af telefonen Styretast Displaytaster Taster i tasteområdet Ret forkerte indtastninger Menustyring Sluk og tænd håndsættet Aktivering/deaktivering af tastaturspærring Visning af de trin, du skal udføre i betjeningsvejledningen Menuoversigt Foretage opkald Eksterne opkald Afslutning af et opkald Besvarelse af et opkald Vis nummer Bemærkninger til visning af telefonnummer (CLIP) VoIP-telefoni via Gigaset.net Gigaset HDSP Telefoni i fantastisk lydkvalitet Aktivering-/deaktivering af håndfri funktion Slå håndsættets mikrofon fra Opkald via nettjenester Generelle indstillinger for alle opkald Indstillinger for det næste opkald Indstillinger under en ekstern samtale Funktioner efter et opkald

8 Indholdsfortegnelse Anvendelse af lister Genopkaldslisten Sms-indbakken Opkaldslister Åbning af lister med beskedtasten Liste med mistede aftaler Brug af telefonbøger Håndsættets lokale telefonbog Brug af online-telefonbøger Brug af personligt online-adressekartotek Brug af Gigaset.net-telefonbogen Prisbevidst brug af telefonen Definering af opkaldsregler Sammenkædning af et nummer med et Call-by-Call-nummer Visning af samtalens varighed Sms (tekstbeskeder) Skrivning/afsendelse af en sms Modtagelse af sms-beskeder Sms med vcard Besked via sms Indstilling af sms-center / valg af sendeforbindelse Undertrykkelse af første ringetone Fra/Til Aktivering/deaktivering af sms-funktionen Afhjælpning af sms-fejl beskeder Åbning af indbakken Visning af emne og tekst af en Få vist afsenderadresse for en Sletning af en Info Center altid online med telefonen Sammensætning af dine egne infotjenester Start af Info Center, og valg af infotjenester Logon til personaliserede infotjenester Anvendelse af Info Center Opkald til infotjenester via kortnummervalg Visning af informationer fra internettet som screensaver Brug af telefonsvareren på nettet Aktivering/deaktivering af telefonsvareren på nettet, indtastning af nummer Indstilling af en telefonsvarer på nettet til hurtigopkald ECO DECT Indstilling af vækkeuret

9 Indholdsfortegnelse Brug af håndsættet som babyalarm (Babyphone) Direkte opkald (babyopkald) Tilslutning/ anvendelse af yderligere håndsæt Tilmelding af håndsæt Afmelding af håndsæt Søg håndsæt, hent telefonens IP-adresse ("Paging") Udskiftning af basisstation Interne opkald Ændring af navnet på en intern abonnent Ændring af nummeret på en intern abonnent Indstilling af håndsæt Hurtig adgang til funktioner og numre Ændring af displaysprog Indstilling af displayet Aktivering/deaktivering af automatisk besvarelse af opkald Ændring af lydstyrken for håndfri funktion/i telefonrøret Ændring af ringetoner Aktivering / deaktivering af servicetoner Nulstilling af håndsættet til standardindstillingen Indstilling af systemet Manuel indstilling af dato og klokkeslæt Beskyttelse mod uautoriseret adgang Indstilling af eget forvalgsnummer Aktivering / deaktivering af ventemelodi Indstilling af basisstationens IP-adresse på det lokale netværk Konfiguration af VoIP-forbindelser Tildeling af sende- og modtageforbindelser til interne abonnenter Opdatering af telefonfirmware Understøttelse af repeater Reset af basisstation til leveringstilstand Genstart basisstationen Visning af basisstationens MAC-adresse Tilslutning af telefonen til et telefonanlæg Flashtid Gem forvalgsnummer Indstilling af pausetider (fastnet) Midlertidigt skift til DTMF-signalering Indstilling af telefonen via webkonfiguratoren Oprettelse af forbindelse mellem pc'en og telefonens webkonfigurator Sådan logger du på/af hos webkonfiguratoren Webkonfiguratorsidernes opbygning Webkonfiguratormenu Webkonfiguratorens funktioner

10 Indholdsfortegnelse Kundeservice og Assistance Spørgsmål og svar Vejledning til anvendelse af Gigaset VoIP-telefoner bag routere med Network Address Translation (NAT) VoIP-statuskoder Anmodning om serviceinfo Godkendelser Producentens Garanti Miljø Bilag Pleje Kontakt med væske Tekniske data Sådan skrives og redigeres tekst Ordliste Tilbehør Vægmontering af basisstationen Vægmontering af laderen Stikordsregister

11 Sikkerhedsanvisninger Sikkerhedsanvisninger Vigtigt Læs sikkerhedsanvisningerne og betjeningsvejledningen grundigt igennem, før telefonen tages i brug. Forklar dine børn indholdet af betjeningsvejledningen og sikkerhedsanvisningerne samt de risici, der er ved brug af telefonen! $ Anvend kun den medfølgende strømforsyning som beskrevet på undersiden af basisstationen/laderen. Brug kun de medleverede kabler til tilslutning af fastnet og LAN, og tilslut dem kun de dertil beregnede indgange. Isæt kun genopladelige batterier, der svarer til specifikationen ( s. 202), i modsat fald kan alvorlige helbredsmæssige og materielle skader ikke udelukkes. Medicinske apparaters funktion kan blive påvirket. Vær opmærksom på de tekniske betingelser, som gælder i det pågældende miljø, f.eks. en lægepraksis. Hvis du bruger medicinsk udstyr (f.eks. en pacemaker), skal du kontakte apparatets producent for yderligere oplysninger. Her vil du kunne få oplysninger om, i hvor høj grad det pågældende udstyr er immunt over for fremmede, højfrekvente energier. De tekniske data for dette Gigaset-produkt finder du i kapitlet "Tillæg". Hold ikke håndsættets bagside op mod øret, når det ringer, eller når du har aktiveret håndfri funktion. Ellers kan du pådrage dig alvorlige, permanente høreskader. Gigaset kan anvendes sammen med de fleste digitale høreapparater på markedet. Det kan dog ikke garanteres, at den fungerer fejlfrit sammen med alle høreapparater. Håndsættet kan forårsage støj (brumme- eller hyletone) i analoge høreapparater eller skrue op for dem. Kontakt en audiologiassistent, hvis der opstår problemer. Hverken basisstationen eller ladeapparatet, må ikke placeres i badeværelser eller bruserum. Basisstationen og laderen er ikke beskyttet mod vandstænk ( s. 202). Anvend ikke telefonen i omgivelser, hvor der er fare for eksplosioner, f.eks. malerværksteder. 10

12 Sikkerhedsanvisninger ƒ Hvis du overlader din Gigaset til andre personer, skal betjeningsvejledningen følge med. Defekte basisstationer bør tages ud af drift eller repareres af Serviceafdelingen, da de kan forstyrre andre radiotjenester. Information u Vær opmærksom på, at der kun må tilsluttes terminaler til de analoge TAE-forbindelser, som anvendes inhouse (i bygninger). u Nogle af de funktioner, der beskrives i betjeningsvejledningen, er ikke tilgængelige i alle lande. u Apparatet kan ikke bruges under strømsvigt. Der kan heller ikke foretages nødopkald. 11

13 Kom godt i gang Kom godt i gang Kontroller pakkens indhold 1 2 3a 4 eller 3b Basisstation Gigaset C610 IP 2 Et netkabel til tilslutning af basisstationen til lysnettet 3 Et telefonkabel til at tilslutte basisstationen til det analoge fastnet med (TAE RJ11 6-polet; fladt kabel) - lande-/udbyderafhængig 3a eller 3b 4 Et Ethernet-(LAN-)kabel (cat 5 med 2 RJ45 modularstik) til at tilslutte basisstationen til en router med (LAN/internet) 5 Et håndsæt Gigaset C610H 6 To batterier til håndsættet (uopladet) 7 Et batteridæksel til håndsættet 8 En bælteclips til håndsættet 9 En lader til håndsættet 10 En strømforsyning til laderen 11 En introduktionsvejledning og en cd 12

14 Kom godt i gang Firmwareopdateringer Denne betjeningsvejledning beskriver telefonens funktioner fra firmwareversion 020. Hver gang der er nye eller forbedrede funktioner til din Gigaset, stilles opdateringer af firmwaren til rådighed, som du kan downloade til din basisstation ( s. 156). Hvis opdateringerne medfører ændringer i betjeningen af telefonen, kan du finde en ny version af denne betjeningsvejledning, eller tilføjelser til den, på internetadressen Vælg produktet for at åbne produktsiden til din basisstation. Der finder du et link til betjeningsvejledningerne. Sådan finder du frem til, hvilken version den aktuelt indlæste firmware er, s

15 Kom godt i gang Ibrugtagning af håndsættet Displayet er beskyttet med folie. Fjern beskyttelsesfolien! Isætning af batterier og lukning af dækslet Vigtigt Anvend kun de batterier, der anbefales af Gigaset Communications GmbH, ( s. 202) dvs. under ingen omstændigheder almindelige (ikke-genopladelige) batterier, da alvorlige helbredsmæssige og materielle skader ikke kan udelukkes. Batterikappen eller batterierne kan f.eks. blive ødelagt, eller batterierne kan eksplodere. Desuden kan der forekomme fejlfunktioner eller beskadigelser af apparatet. Anbring batterierne, så polerne vender rigtigt. Polernes placering er angivet i batterirummet. 1 2 Indsæt først batteridækslet øverst 1. Tryk derefter låget til 2, indtil det går i indgreb. Hvis du skal åbne batteridækslet igen, for f.eks. at skifte batterier: Tag fat i fordybningen på kabinettet, og træk batteridækslet opad. 14

16 Kom godt i gang Tilslutning af laderen 2 1 Tilslut strømforsyningens stik 1. Sæt strømforsyningen i stikkontakten 2. 4 Hvis stikket skal tages ud af laderen igen, skal du trykke på udløserknappen 3 og tage stikket ud Sæt håndsættet i laderen Sæt håndsættet med displayet forrest i laderen. Alle håndsæt er allerede tilmeldt basisstationen ved leveringen. Du skal altså ikke foretage nogen tilmelding. Hvis du vil bruge håndsættet til en anden basisstation, eller hvis du vil bruge flere håndsæt til din basisstation, skal du tilmelde det pågældende håndsæt s Lad håndsættet stå i laderen, så batterierne oplades. Information Håndsættet må kun sættes i den tilhørende lader. 15

17 Kom godt i gang Første opladning og afladning af batterierne En korrekt visning af opladningstilstanden er kun mulig, når batterierne først har været fuldt opladet og afladet. Derfor skal håndsættet stå i laderen i 10 timer. Tag derefter håndsættet ud af laderen, og sæt det først tilbage, når batterierne er helt afladet. Information u Når den første opladning og afladning er foretaget, kan du efter hver samtale sætte dit håndsæt tilbage i laderen. u Gentag altid opladningen og afladningen, efter at batterierne er blevet taget ud af håndsættet og indsat igen. u Batterierne kan blive varme under opladningen. Det er helt ufarligt. u Batteriernes ladekapacitet reduceres af tekniske årsager efter et stykke tid. 16

18 Opstilling af basisstationen Kom godt i gang Basisstationen er beregnet til brug i lukkede, tørre rum med en temperatur fra +5 C til +45 C. Placer basisstationen et centralt sted i lejligheden eller huset. Information Vær opmærksom på basisstationens rækkevidde. Den er maks. 300 m udendørs og maks. 50 m indendørs. Rækkevidden reduceres, når Eco-tilstand er aktiveret ( s. 123). Normalt efterlader telefonens fødder ingen spor på underlaget. Det kan dog ikke udelukkes, at der kan forekomme spor på underlaget ved kontakt med telefonen, på grund af de mange forskellige typer møbellak og -politurer. Vigtigt u Udsæt aldrig telefonen for følgende påvirkninger: Varmekilder, direkte sollys, andre elektriske apparater. u Beskyt Gigaset-telefonen mod fugt, støv, aggressive væsker og dampe. 17

19 Kom godt i gang Tilslutning af basisstationen I illustrationen nedenfor, vises en oversigt over alle basisstationens tilslutninger. De enkelte tilslutninger beskrives detaljeret nedenfor. Basisstationen skal tilsluttes fastnettet og internettet, før du kan bruge telefonen til opkald via fastnettet og VoIP, se illustrationen nedenfor Udfør følgende trin i den angivne rækkefølge: 1 Tilslut telefonledningen og strømkablet til basisstationen. 2 Tilslut basisstationen til telefonnettet og lysnettet. 3 Forbind basisstationen med routeren for at tilslutte telefonen til internettet (tilslutning via router og modem, eller via router med indbygget modem), og for at konfigurere basisstationen via webkonfiguratoren. 4 Tilslutning af pc'en til en router Desuden kan du tilslutte et headset med ledning til håndsættet. 18

20 Kom godt i gang 1. Tilslut telefon- og strømkablet til basisstationen 2 Basisstationens bagside Sæt telefonledningen i det nederste tilslutningsstik bag på basisstationen. 2 Sæt strømkablet på strømforsyningen i den øverste indgang bag på basisstationen. 3 Læg begge kabler i de dertil beregnede kabelkanaler. Vigtigt Brug kun det medfølgende netkabel og telefonkabel. Telefonkablernes stikkonfiguration kan være forskellig (stikkonfiguration s. 204). 19

21 Kom godt i gang 2. Tilslutning af basisstationen til fastnettet og lysnettet Basisstationens 2 1 bagside 1 Sæt telefonledningen i fastnetindgangen. 2 Sæt derefter strømforsyningen i stikkontakten. Vigtigt Netledningen skal altid være sat i, da telefonen ikke virker uden strømforsyning. Du kan nu telefonere via fastnettet, og andre kan komme i kontakt med dig via dit fastnetnummer! 20

22 Kom godt i gang 3. Tilslut basisstationen til routeren (internettet) Oplysning om databeskyttelse Når enheden er forbundet med routeren, opretter den automatisk kontakt til Gigaset Support Server, for at lette konfigurationen af enhederne og at give mulighed for at kommunikere med internettjenesterne. Til dette formål sender hvert apparat følgende apparatspecifikke informationer u Serienummer / sagsnummer u MAC-adresse u privat IP-adresse for Gigaset i LAN/ dens portnumre u Enhedens navn u Softwareversion På Support Server sker der en sammenfletning med allerede eksisterende, enhedsspecifikke informationer: u Gigaset.net-telefonnummer u systembetingede / enhedsspecifikke adgangskoder Du finder yderligere information om de gemte data i forbindelse med Gigaset.net-service på følgende link på internettet: Din basisstationen er udstyret med en LAN-indgang, som du kan bruge til at forbinde basisstationen med en router. Tilslutningen til en router kræves til internettelefoni VoIP (Voice over Internet Protocol). Du kan oprette op til seks konti (VoIP-telefonnumre) hos én eller flere VoiP-udbyder(e) og konfigurere dem på telefonen. Desuden kræves det, at telefonen er tilsluttet til routeren for at bruge følgende tjenester på din telefon: u Vil du informeres, så snart der er ny software til din telefon på internettet? u Din telefon skal anvende dato og klokkeslæt fra en tidsserver på internettet. u Vil du benytte informationstjenester og / eller onlinetelefonbøger på din telefon? Tilslut også en pc til routeren, hvis du vil indstille din telefon via dens webkonfigurator. For at kunne oprette forbindelse til internettet, skal du bruge en router, som er tilsluttet internettet via et modem (kan være indbygget i routeren). 21

23 Kom godt i gang Information For telefoni over internettet har du brug får en bredbåndsforbindelse (f.eks. DSL) med fast pris (anbefales) eller volumenrate og en router, som forbinder din telefon med internettet. Du kan se en liste over anbefalede routere på internettet på: Åbn siden "Ofte stillede spørgsmål", og vælg din Gigaset-IP-telefon. Søg f.eks. efter "Router". 2 Basisstationens bagside 1 1 Sæt stikket på det medfølgende Ethernet-kabel (Cat 5 med 2 RJ45 modularstik) i LAN-indgangen på siden af basisstationen. 2 Sæt det andet stik på Ethernet-kablet i et LAN-porten på routeren. Når kablet mellem telefonen og routeren er sat i, og routeren er tændt, lyser tasten foran på basisstationen (paging-tast). Du kan allerede nu oprette VoIP-forbindelser internt på Gigaset.net ( s. 56). 22

24 Kom godt i gang Ibrugtagning af telefonen Installationsguide Automatisk konfiguration: For VoIP-udbydere, er konfigurationen af VoIP-indstillingerne automatiseret. Til dette formål opretter udbyderen en konfigurationsfil med alle nødvendige VoIP-adgangsdata (de generelle VoIP-udbyderdata og dine personlige kontodata). Denne fil stiller udbyderen til rådighed til din telefon til at downloade på en konfigurationsserver på internettet. Du modtager en konfigurationskode fra din udbyder. Din telefons installationsguide ( s. 23) anmoder dig om at indtaste koden det relevante sted. Alle nødvendige VoIP-data overføres derefter automatisk til din telefon. Konfigurationsfilen overføres kun via en sikker forbindelse (TLS-godkendelse). Hvis TLS-godkendelsen mislykkes, blinker beskedtasten f. Når du trykker på beskedtasten, vises meddelelsen Certifikatfejl-Kontroller dine certifikater i web- konfiguratoren.. Tryk på højre displaytast for at bekræfte meddelelsen. Log på webkonfiguratoren ( s. 166). På websiden Security ( s. 178) kan du læse, hvorfor den sikre forbindelse ikke kunne oprettes, og hvad du kan gøre. Hvis download af konfigurationsfilen mislykkes (f.eks. fordi konfigurationsserveren ikke er tilgængelig), forsøger telefonen at oprette en forbindelse, indtil filen er overført til telefonen uden fejl. Hvis der endnu ikke er konfigureret VoIP-forbindelser på telefonen, kan du starte installationsguiden. Med den kan du foretage alle nødvendige indstillinger for din telefon. I forbindelse med installationsguiden kører der to separate guider efter hinanden: 1 VoIP-guide 2 Forbindelsesguide Start installationsguiden Når batteriet i håndsættet er tilstrækkeligt opladet, blinker beskedtasten f på håndsættet (ca. 20 minutter efter, at du har sat håndsættet i laderen). Tryk på beskedtasten f. 23

25 Kom godt i gang 1. VoIP-guide Foretagelse af VoIP-indstillinger Du ser følgende visning: IP-assistent? Start IP installations assistent? Nej Ja For at kunne telefonere over internettet (VoIP) med andre internet-, fastnet- eller mobilabonnenter, skal du have et abonnement hos en VoIP-udbyder, som understøtter VoIP-standarden SIP. Forudsætning: Du har tilmeldt dig hos en VoIP-udbyder (f.eks. via din pc), og du har fået oprettet mindst en VoIP-konto (IP-konto). For at VoIP kan benyttes, skal du nu indtaste adgangsdataene for din VoIP-konto. Du får de nødvendige data fra din VoIP-udbyder. Det er: Enten: u Dit brugernavn (hvis det kræves af VoIP-udbyderen). Bruger-id for din IP-konto (Caller-ID), som ofte er det samme som dit telefonnummer. u Dit logon-navn eller dit logon-id u Din (logon-)adgangskode hos VoIP-udbyderen u Din VoIP-udbyders generelle indstillinger (serveradresser osv.) Eller: u En automatisk konfigurationskode (activation code) Gigaset-telefonens VoIP-guide hjælper dig med indtastningen. Information Du kan i alt konfigurere maks. seks VoIP-forbindelser. Når telefonen tages i brug, kan du i første omgang kun konfigurere én VoIP-forbindelse. Yderligere VoIPforbindelser kan du senere konfigurere med VoIP-guiden ( s. 152) eller med webkonfiguratoren. 24

S790 - S795 - S795. www.gigaset.com GIGASET. INSPIRING CONVERSATION.

S790 - S795 - S795. www.gigaset.com GIGASET. INSPIRING CONVERSATION. S790 - S795 - S795 S790 Gigaset Communications GmbH Frankenstr. 2a, D-46395 Bocholt Manufactured by Gigaset Communications GmbH under trademark license of Siemens AG. As of 1 Oct. 2011 Gigaset products

Læs mere

Gigaset S685 IP / S675 IP. Gigaset

Gigaset S685 IP / S675 IP. Gigaset s Gigaset S685 IP / S675 IP Gigaset Kort oversigt over håndsættet Kort oversigt over håndsættet 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 Ð ½ V INT 1 15.01.08 09:45? SMS Taster på håndsættet 1 Display i standbytilstand

Læs mere

Gigaset. Gigaset E450

Gigaset. Gigaset E450 s Issued by Gigaset Communications GmbH Schlavenhorst 66, D-46395 Bocholt Gigaset Communications GmbH is a trademark licensee of Siemens AG Gigaset E450 Gigaset Communications GmbH 2008 All rights reserved.

Læs mere

Gigaset. Gigaset SL370. Issued by Siemens Home and Office Communication Devices GmbH & Co. KG Schlavenhorst 66 D-46395 Bocholt

Gigaset. Gigaset SL370. Issued by Siemens Home and Office Communication Devices GmbH & Co. KG Schlavenhorst 66 D-46395 Bocholt s Issued by Siemens Home and Office Communication Devices GmbH & Co. KG Schlavenhorst 66 D-46395 Bocholt Gigaset SL370 Siemens Home and Office Communication Devices GmbH & Co. KG 2007 All rights reserved.

Læs mere

DL500 A DX600 A ISDN DX800 A all in one

DL500 A DX600 A ISDN DX800 A all in one DL500 A DX600 A ISDN DX800 A all in one Gigaset Communications GmbH Frankenstr. 2a, D-46395 Bocholt Manufactured by Gigaset Communications GmbH under trademark license of Siemens AG. As of 1 Oct. 2011

Læs mere

Gigaset. Gigaset SL370. Issued by Siemens Home and Office Communication Devices GmbH & Co. KG Schlavenhorst 66 D-46395 Bocholt

Gigaset. Gigaset SL370. Issued by Siemens Home and Office Communication Devices GmbH & Co. KG Schlavenhorst 66 D-46395 Bocholt s Issued by Siemens Home and Office Communication Devices GmbH & Co. KG Schlavenhorst 66 D-46395 Bocholt Gigaset SL370 Siemens Home and Office Communication Devices GmbH & Co. KG 2007 All rights reserved.

Læs mere

DX800. DX800 A all in one. A all in one GIGASET. INSPIRING CONVERSATION.

DX800. DX800 A all in one. A all in one GIGASET. INSPIRING CONVERSATION. DX800 A all in one A all in one DX800 GIGASET. INSPIRING CONVERSATION. Gigaset DX800A all in one din smarte telefon Gigaset DX800A all in one din smarte telefon... med overbevisende indre og ydre værdier.

Læs mere

Gigaset. Gigaset S680 - S685

Gigaset. Gigaset S680 - S685 s Issued by Gigaset Communications GmbH Schlavenhorst 66, D-46395 Bocholt Gigaset Communications GmbH is a trademark licensee of Siemens AG Gigaset Communications GmbH 2008 All rights reserved. Subject

Læs mere

Gigaset. Gigaset SL37H

Gigaset. Gigaset SL37H s Issued by Gigaset Communications GmbH Schlavenhorst 66, D-46395 Bocholt Gigaset Communications GmbH is a trademark licensee of Siemens AG Gigaset Communications GmbH 2008 All rights reserved. Subject

Læs mere

Gigaset E45. Issued by Gigaset Communications GmbH Schlavenhorst 66, D-46395 Bocholt Gigaset Communications GmbH is a trademark licensee of Siemens AG

Gigaset E45. Issued by Gigaset Communications GmbH Schlavenhorst 66, D-46395 Bocholt Gigaset Communications GmbH is a trademark licensee of Siemens AG s Issued by Gigaset Communications GmbH Schlavenhorst 66, D-46395 Bocholt Gigaset Communications GmbH is a trademark licensee of Siemens AG Gigaset Communications GmbH 2008 All rights reserved. Subject

Læs mere

Din brugermanual BANG & OLUFSEN BEOCOM 2 http://da.yourpdfguides.com/dref/2465365

Din brugermanual BANG & OLUFSEN BEOCOM 2 http://da.yourpdfguides.com/dref/2465365 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

QUICK GUIDE SNOM320 VOIP BUSINESS PHONES REV. 2010

QUICK GUIDE SNOM320 VOIP BUSINESS PHONES REV. 2010 QUICK GUIDE SNOM320 VOIP BUSINESS PHONES REV. 2010 INDHOLD Indledning... 3 Tilslut telefonen... 3 Generelt... 4 Ændring af ringetone... 5 Foretag et opkald... 5 Besvar et opkald... 5 Omstilling af opkald...

Læs mere

Business Call Quick guide SNOM 320 Version 1,0/juli 2012

Business Call Quick guide SNOM 320 Version 1,0/juli 2012 Business Call Quick guide SNOM 320 Version 1,0/juli 2012 Indledning Denne vejledning er udarbejdet med henblik på at beskrive de mest anvendte funktioner og funktionstaster på SNOM 320 telefonen. På den

Læs mere

LINDE No2 indeholder. LINDE No2 TWIN indeholder

LINDE No2 indeholder. LINDE No2 TWIN indeholder LINDE No2 indeholder LINDE No2 TWIN indeholder 5 INDHOLDSFORTEGNELSE INSTALLATION 6 BATTERIER - TÆND HÅNDSÆT OG BASE 7 ISÆT BATTERIER 4 3 2 1 1 2 3 4 8 BASE OG HÅNDSÆT Tilslut headset LED* Udgående kald

Læs mere

I kan styre samtlige funktioner beskrevet i nærværende dokument, gennem jeres personlige side (selfcare) på www.firstcom.dk

I kan styre samtlige funktioner beskrevet i nærværende dokument, gennem jeres personlige side (selfcare) på www.firstcom.dk Indledning Denne vejledning guider dig nemt og hurtigt igennem installation og brug af de mest anvendte funktioner og funktionstaster på SNOM 300 telefonen. På sidste side er der svar på ofte stillede

Læs mere

Dansk kvik guide til tiptel 274 telefon

Dansk kvik guide til tiptel 274 telefon Dansk kvik guide til tiptel 274 telefon Tilslutning. Inden telefonen tages i brug, skal alle kabler og ledninger tilsluttes: 1. Spiralledning monteres i telefonrør og i telefon 2. Strømforsyningen tilsluttes

Læs mere

Issued by Gigaset Communications GmbH Schlavenhorst 66, D-46395 Bocholt Gigaset Communications GmbH is a trademark licensee of Siemens AG

Issued by Gigaset Communications GmbH Schlavenhorst 66, D-46395 Bocholt Gigaset Communications GmbH is a trademark licensee of Siemens AG s Issued by Gigaset Communications GmbH Schlavenhorst 66, D-46395 Bocholt Gigaset Communications GmbH is a trademark licensee of Siemens AG Gigaset Communications GmbH 2008 All rights reserved. Subject

Læs mere

Din brugermanual SIEMENS GIGASET C470 http://da.yourpdfguides.com/dref/3953230

Din brugermanual SIEMENS GIGASET C470 http://da.yourpdfguides.com/dref/3953230 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

KVIK GUIDE TIL ST30 SYSTEM TELEFON

KVIK GUIDE TIL ST30 SYSTEM TELEFON KVIK GUIDE TIL ST30 SYSTEM TELEFON Beskrivelse af ST30 system telefonen. Fire liniers display Højttaler under håndsæt. 10 funktionstaster med lys diode Label Mikrofon atur telefon numre og input data.

Læs mere

SUPER BRAVO PLUS Bruger vejledning

SUPER BRAVO PLUS Bruger vejledning SUPER BRAVO PLUS Bruger vejledning Pak telefonen ud I kassen finder du: Telefonen Telefonrøret Snoet ledning - forbinder telefon og rør. Ledning - forbinder telefon til telefonstik Adaptor (strømforsyning)

Læs mere

BeoCom 6000. Vejledning

BeoCom 6000. Vejledning BeoCom 6000 Vejledning Før du starter 3 Denne Vejledning indeholder instruktioner om, hvordan håndsættet på BeoCom 6000 anvendes sammen med en base af typen BeoLine ISDN, BeoLine PSTN eller BeoCom 6000.

Læs mere

DECT-Telefon_MD41570_DK.book Seite 1 Dienstag, 21. September 2004 9:28 09

DECT-Telefon_MD41570_DK.book Seite 1 Dienstag, 21. September 2004 9:28 09 DECT-Telefon_MD41570_DK.book Seite 1 Dienstag, 21. September 2004 9:28 09 Indholdsfortegnelse Sikkerhedshenvisninger........................ 4 Introduktion.................................. 8 Ibrugtagning.................................

Læs mere

Mobiltelefon M7000 Brugervejledning Amplicomms M7000 Telefon med telespole, kraftig forstærkning og SOS funktion

Mobiltelefon M7000 Brugervejledning Amplicomms M7000 Telefon med telespole, kraftig forstærkning og SOS funktion Mobiltelefon M7000 Brugervejledning Amplicomms M7000 Telefon med telespole, kraftig forstærkning og SOS funktion Denne telefon har indbygget telespole, der opfylder M4/T4 standarden. Telespolen kan anvendes,

Læs mere

VEJLEDNING I IP TELEFONI

VEJLEDNING I IP TELEFONI VEJLEDNING I IP TELEFONI Indholdsfortegnelse IP telefoni hvad er nyt?... 3 1. Telefonens udseende og funktioner... 5 2. Funktioner på din IP telefon... 6 3. Log ind/log ud af telefonen og afdelingstelefonnummer...

Læs mere

HiPath 3000 fra V3.0. Gigaset SL 1 professional Gigaset S1 professional an HiPath Cordless Office. Betjeningsvejledning

HiPath 3000 fra V3.0. Gigaset SL 1 professional Gigaset S1 professional an HiPath Cordless Office. Betjeningsvejledning HiPath 3000 fra V3.0 Gigaset SL 1 professional Gigaset S1 professional an HiPath Cordless Offie Betjeningsvejledning Sikkerhedsanvisninger Sikkerhedsanvisninger Håndsæt Fare: Anvend ikke håndsættet i omgivelser,

Læs mere

Installationsvejledning til kabel-modem

Installationsvejledning til kabel-modem Installationsvejledning til kabel-modem Kære nye Canal Digital Internet-kunde, Du har fået tilsendt følgende 3 dele til din nye internetforbindelse. 1. Kabelmodem med strømforsyning 2. Netværkskabel 3.

Læs mere

Quick Guide til IP-telefoner

Quick Guide til IP-telefoner Quick Guide til IP-telefoner Marts 2011 Indholdsfortegnelse Quick Guide til... 1 IP-telefoner... 1 Indholdsfortegnelse... 2 Generelt om IP-telefonen... 4 Grundlæggende opkaldsfunktioner... 5 Forskellige

Læs mere

Pakkens indhold. Ordliste. Powerline Adapter

Pakkens indhold. Ordliste. Powerline Adapter Powerline Adapter Bemærk venligst! Udsæt ikke Powerline Adapter for ekstreme temperaturer. Placér ikke adapteren i direkte sollys eller i nærheden af radiatorer eller andre varmekilder. Brug ikke Powerline

Læs mere

Letanvendelig mobiltelefon

Letanvendelig mobiltelefon DCP50 Deltaco TALA Enkel Letanvendelig mobiltelefon DK Brugervejledning Indhold af pakken Introduktion Velkommen til din nye DELTACO ENKEL mobiltelefon. Den er designet til at være nem og bruge, men stadig

Læs mere

OPSÆTNING Sæt de tre medfølgende batterier i batteriholderen i bunden af telefonen. Tilslut telefonstikket i vægdåsen. Indstil uret.

OPSÆTNING Sæt de tre medfølgende batterier i batteriholderen i bunden af telefonen. Tilslut telefonstikket i vægdåsen. Indstil uret. BeoCom 2500 er en betjeningsvenlig telefon med mange praktiske og tidsbesparende faciliteter, der vil lette telefoneringen i det daglige. Det lette og formrigtige rør samt vippetasterne på det brugervenlige

Læs mere

i740/m740e Quick guide

i740/m740e Quick guide i740/m740e Quick guide Din i740/m740e Du har lige fået en ny telefon. Din i740/m740e systemtelefon giver dig adgang til tjenester og faciliteter som er tilgængelige i NeXspan porteføljen. Din i740/m740e

Læs mere

Kvikguide AGFEO Telefone. www.agfeo.com

Kvikguide AGFEO Telefone. www.agfeo.com Kvikguide GFEO Telefone www.agfeo.com Om denne kvikguide Denne kvikguide giver en forklaring på GFEO TKanlæggets mest almindelige funktioner. For at få et overblik over alle GFEO TKanlæggets funktioner

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING CENTRALENHED

BRUGERVEJLEDNING CENTRALENHED BRUGERVEJLEDNING CENTRALENHED Side 1 til centralenhed Introduktion Centralenheden styres og indstilles via det online kontrolpanel. Det er centralenheden, som sender og modtager signaler fra alle sensorerne,

Læs mere

Kom godt i gang med Icotera fiberboks. med indbygget router. 25562 - TRE BRE booklet 120x120 fiberboks ICOTERA rev06.indd 1

Kom godt i gang med Icotera fiberboks. med indbygget router. 25562 - TRE BRE booklet 120x120 fiberboks ICOTERA rev06.indd 1 Kom godt i gang med Icotera fiberboks med indbygget router 25562 - TRE BRE booklet 120x120 fiberboks ICOTERA rev06.indd 1 04-10-2012 10:25:12 Tillykke med din nye fiberboks Inden du får glæde af fiberbredbåndet,

Læs mere

Tast 1 st 2 nd 3 rd 4 th 5 th 6 th 7 th. Tast 1 st 2 nd 3 rd 4 th 5 th 6 th 7 th 8 th 9 th 10 th. 8 th 9 th 10 th

Tast 1 st 2 nd 3 rd 4 th 5 th 6 th 7 th. Tast 1 st 2 nd 3 rd 4 th 5 th 6 th 7 th 8 th 9 th 10 th. 8 th 9 th 10 th Funktionstaster (IDSTIL.) (R-TAST) (HØJTTALER) (GEOPKALD/P) Beskrivelse Indstil. Til indstilling af tid og dato samt kontrast. R-tasten benyttes under omstillingsanlæg og til nogle Ekstra Services, så

Læs mere

Brugsvejledning DANSK / ENGELSK

Brugsvejledning DANSK / ENGELSK Brugsvejledning DANSK / ENGELSK DANSK Indholdsfortegnelse 1. Indledning 3 2. Pakkens indhold 4 3. Diagram 5 4. Betjening 6 4.1 Grundlæggende betjening 6 4.2 Parring med mobiltelefon 7 4.3 Multilink med

Læs mere

BeoCom 6000. Vejledning

BeoCom 6000. Vejledning BeoCom 6000 Vejledning Før du starter 3 Vejledningen indeholder instruktioner i, hvordan håndsættet på BeoCom 6000 anvendes sammen med en base af typen BeoLine PSTN, BeoLine ISDN eller BeoCom 6000. Den

Læs mere

TDC Scale LG IP 8815. Brugervejledning

TDC Scale LG IP 8815. Brugervejledning TDC Scale LG IP 8815 Brugervejledning Februar 2011 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Besvarelse af opkald... 5 Afvis opkald... 5 Foretag opkald... 6 Afslut opkald... 6 Genkald... 6 Skjul nummer per kald...

Læs mere

Din brugermanual SIEMENS GIGASET SL370 http://da.yourpdfguides.com/dref/3955750

Din brugermanual SIEMENS GIGASET SL370 http://da.yourpdfguides.com/dref/3955750 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Manual til Elegant DK190

Manual til Elegant DK190 Manual til Elegant DK190 Indhold Forord... 4 Alarmens generelle opbygning... 5 Placering af alarmen... 7 Oversigt over alarmen... 8 Forside... 8 Bagside... 9 Tag alarmen i brug... 10 Programering af alarmen...

Læs mere

ERHVERV. Telia Quickguide. Technicolor TG799vn

ERHVERV. Telia Quickguide. Technicolor TG799vn ERHVERV Telia Quickguide Technicolor TG799vn Technicolor TG799vn ERHVERV Kom godt i gang med Telia Bredbånd Bredbåndspakken Med quickguiden i hånden kommer du nemt og hurtigt igennem installationen af

Læs mere

Log ind. Skriv www.mobilflex-connect.dk i din browser. Du logger ind på siden med dit mobilnummer.

Log ind. Skriv www.mobilflex-connect.dk i din browser. Du logger ind på siden med dit mobilnummer. Mobil FlexConnect Din mobiltelefon har en webside, hvor du kan lave forskellige indstillinger for dine kald til og fra din mobiltelefon. Websiden hedder Mobil FlexConnect: www.mobilflex-connect.dk Denne

Læs mere

GSM Dørtelefon. Installation manual. Bruger manual. Gennemlæs omhyggeligt denne manual før installation og ibrugtagning af dette produkt.

GSM Dørtelefon. Installation manual. Bruger manual. Gennemlæs omhyggeligt denne manual før installation og ibrugtagning af dette produkt. GSM Dørtelefon Installation manual Bruger manual Gennemlæs omhyggeligt denne manual før installation og ibrugtagning af dette produkt. Tlf.: +45 86161617 Mobil: +45 40200001 Side 1 GSM Dørtelefon Version

Læs mere

Brugervejledning. Mobilt Bredbånd ZTE MF60 Mini router

Brugervejledning. Mobilt Bredbånd ZTE MF60 Mini router Brugervejledning Mobilt Bredbånd ZTE MF60 Mini router Indholdsfortegnelse Velkommen... 3 Gør dig fortrolig med din router... 4 Klargøring af routeren... 6 Tilkobling til internettet... 7 Sådan får du adgang

Læs mere

Brugervejledning. TDC Scale Assistent til Android. Copyright NOMADICCIRCLE 2011-2012 All rights reserved

Brugervejledning. TDC Scale Assistent til Android. Copyright NOMADICCIRCLE 2011-2012 All rights reserved TDC Scale Assistent til Android Copyright NOMADICCIRCLE 2011-2012 All rights reserved Revision Date 1 kw 20110518 Initial version 2 KW 20110522 Sproglige rettelser 3 KW 20110525 Afsnit vedr. Automatick

Læs mere

3OMSTILLING 3OMSTILLING APP 3.1 QUICKGUIDE TIL BRUGERE

3OMSTILLING 3OMSTILLING APP 3.1 QUICKGUIDE TIL BRUGERE 3OMSTILLING 3OMSTILLING APP 3.1 QUICKGUIDE TIL BRUGERE 3Omstilling App til iphone og Android er en nem måde at forbinde til din virksomheds mobilomstilling. App en downloades og installeres fra App Store

Læs mere

Svenska (se sidan 4-17) 1 Radera/sekretess 2 Kortnummerknapp 3 R-knapp/internsamtal 4 Linjeknapp 5 * och ringsignal av/på. Suomi (sivut 18-31)

Svenska (se sidan 4-17) 1 Radera/sekretess 2 Kortnummerknapp 3 R-knapp/internsamtal 4 Linjeknapp 5 * och ringsignal av/på. Suomi (sivut 18-31) 1 2 3 4 9 8 7 5 6 Svenska (se sidan 4-17) 1 Radera/sekretess 2 Kortnummerknapp 3 R-knapp/internsamtal 4 Linjeknapp 5 * och ringsignal av/på 6 # och knapplås 7 Programmering 8 Återuppringning 9 Nummerpresentation

Læs mere

DELTA S3 BRUGERVEJLEDNING

DELTA S3 BRUGERVEJLEDNING DELTA S3 DELTA S3 BRUGERVEJLEDNING Indholdsfortegnelse 1 Indretning 4 1.1 Isætning af batterier 6 1.2 Opsætning af telefonen 6 1.3 Indstilling af toneringer 7 1.4 Indstilling af sprog 7 1.5 Indstilling

Læs mere

Brugervejledning. ComX brugervejledning version 4.1

Brugervejledning. ComX brugervejledning version 4.1 Brugervejledning ComX brugervejledning version 4.1 1 INDHOLD PAKKENS INDHOLD Pakkens indhold side 2 Fjernbetjening side 2 Tilslutning af Settop-boksen side 3 Introduktion til Bredbånds-TV side 4 Tilslutning

Læs mere

JABRA SPEAK 510. Brugervejledning. jabra.com/speak510

JABRA SPEAK 510. Brugervejledning. jabra.com/speak510 JABRA SPEAK 510 Brugervejledning jabra.com/speak510 2015 GN Netcom A/S. Alle rettigheder forbeholdes. Jabra er et registreret varemærke tilhørende GN Netcom A/S. Alle andre varemærker heri tilhører de

Læs mere

Business Call Quick guide SNOM M3 version 1.0 / juli 2012

Business Call Quick guide SNOM M3 version 1.0 / juli 2012 Business Call Quick guide SNOM M3 version 1.0 / juli 2012 Introduktion Med sit store farvedisplay, menuer og navigationstaster minder Snom M3 langt hen af vejen om en mobiltelefon i den måde den benyttes.

Læs mere

HomeBox til dig med telefoni og bredbånd. Installationsvejledning

HomeBox til dig med telefoni og bredbånd. Installationsvejledning til dig med telefoni og bredbånd Installationsvejledning Velkommen til en verden af muligheder Indholdsfortegnelse Du har bestilt et nyt produkt og har i den forbindelse fået tilsendt en. en giver dig

Læs mere

Reguleringssystem EnergyLogic Touchline Wave

Reguleringssystem EnergyLogic Touchline Wave Reguleringssystem EnergyLogic Touchline Wave BRUGERMANUAL TIL iphone APP ØKOENERGI- OG SANITETSSYSTEMER Roth A/S Centervej 5 3600 Frederikssund Telefon: +45 47380121 Fax: +45 47380242 E-Mail: service@roth-nordic.dk

Læs mere

OVERENSSTEMMELSES ERKLÆRING

OVERENSSTEMMELSES ERKLÆRING OVERENSSTEMMELSES ERKLÆRING Vi, undertegnede, Firma: Adresse: TE-Group NV Kapelsestraat 61, 2950 Kapellen - BELGIEN erklære, at følgende udstyr: Produktnavn: Produkt Type: Mr. Handsfree Blue Easy Bluetooth

Læs mere

Brugervejledning. LG LKD-8/30-apparater. Til GDK 16/20W-omstillingsanlæg

Brugervejledning. LG LKD-8/30-apparater. Til GDK 16/20W-omstillingsanlæg Brugervejledning LG LKD-8/30-apparater Til GDK 16/20W-omstillingsanlæg Indholdsfortegnelse Billeder af forskellige typerdigitaltelefoner....5 Beskrivelse af de forskellige taster...6 Digitaltelefonens

Læs mere

TDC Scale. Kom godt i gang - betjening af IP-telefon. Kvikguide

TDC Scale. Kom godt i gang - betjening af IP-telefon. Kvikguide TDC Scale Kom godt i gang - betjening af IP-telefon Kvikguide Ip-telefoner i TDC Scale Ved overgangen til TDC Scale har du udskiftet din bordtelefon med en ip-telefon. Vær opmærksom på, at du kan programmere

Læs mere

UNO vejledning. Indhold

UNO vejledning. Indhold UNO vejledning Indhold I denne vejledning finder du informationer omkring installering af de forskellige Uno produkter, derudover er der samlet de mest brugte funktioner til daglig brug af Uno UNO VEJLEDNING...

Læs mere

Bredbånd. Installationsvejledning - WGW BOX

Bredbånd. Installationsvejledning - WGW BOX Bredbånd Installationsvejledning - WGW BOX Introduktion og din ordre WGW Box ADSL stik og lamper Denne vejledning hjælper dig med at installere din bredbåndsforbindelse Tændt/ slukket DSL Internet Telefon

Læs mere

Version 8.0. BullGuard. Backup

Version 8.0. BullGuard. Backup Version 8.0 BullGuard Backup 0GB 1 2 INSTALLATIONSVEJLEDNING WINDOWS VISTA, XP & 2000 (BULLGUARD 8.0) 1 Luk alle åbne programmer, bortset fra Windows. 2 3 Følg instrukserne på skærmen for at installere

Læs mere

Jabra BT2046 BRUGERVEJLEDNING JABRA BT2046 1. jabra

Jabra BT2046 BRUGERVEJLEDNING JABRA BT2046 1. jabra Jabra BT2046 jabra BRUGERVEJLEDNING JABRA BT2046 1 INDHOLDSFORTEGNELSE TAK...2 OM JABRA BT2046...2 HEADSETFUNKTIONER...3 KOM I GANG...3 OPLADNING AF HEADSETTET...4 TÆND/SLUK HEADSETTET...4 PARRING MED

Læs mere

Brugervejledning. TDC Scale Assistent til iphone. Copyright NOMADICCIRCLE 2010-2012 All rights reserved

Brugervejledning. TDC Scale Assistent til iphone. Copyright NOMADICCIRCLE 2010-2012 All rights reserved TDC Scale Assistent til iphone Copyright NOMADICCIRCLE 2010-2012 All rights reserved Revision Date 1 kw 20101128 Initial version 2 kw 20101201 Stavefejl og layout rettelser 3 kw 20101202 FAQ udvidet 4

Læs mere

Pakkens indhold. 1. Trådløst modem 2. strømforsyning 3. netværkskabel (CAT5/RJ-45)

Pakkens indhold. 1. Trådløst modem 2. strømforsyning 3. netværkskabel (CAT5/RJ-45) Pakkens indhold når du modtager dit trådløse modem, skal du kontrollere at udstyr og tilbehør er i pakken og at delene er ubeskadigede. Pakken skal indeholde følgende: 1. Trådløst modem 2. strømforsyning

Læs mere

Kom godt i gang med. Tilgin HG1311 router

Kom godt i gang med. Tilgin HG1311 router Kom godt i gang med Tilgin HG1311 router Tillykke med din nye router Du har valgt at tilslutte en router til din fiberboks. Det er en rigtig god idé! Routeren giver dig nemlig mulighed for at have mere

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING VIDEOKAMERA

BRUGERVEJLEDNING VIDEOKAMERA BRUGERVEJLEDNING VIDEOKAMERA Side 2 til nyt videokamera Introduktion Det nye videokamera er et IP-videokamera, der tilsluttes trådløst til din router. Videokameraet fungerer sådan, at du kan se videooptagelser

Læs mere

Installationsvejledning til Mobile iwl250g

Installationsvejledning til Mobile iwl250g Installationsvejledning til Mobile iwl250g Nets Denmark A/S Energivej 1 DK-2750 Ballerup www.terminalshop.dk Doc. version 1.0 (2013-09-27). Software version 3.45. Vare nr.: R336-0128 1. Indledning Før

Læs mere

Kom godt i gang med. Icotera fiberboks. med indbygget router

Kom godt i gang med. Icotera fiberboks. med indbygget router Kom godt i gang med Icotera fiberboks med indbygget router Tillykke med din nye fiberboks Inden du får glæde af fiberbredbåndet, skal du have tilsluttet computer, TV og telefon til fiberboksen. Med denne

Læs mere

Kassen indeholder. R6250 Smart WiFi-router Installationsvejledning

Kassen indeholder. R6250 Smart WiFi-router Installationsvejledning Varemærker NETGEAR samt NETGEAR-logoet og Connect with Innovation er varemærker og/eller registrerede varemærker tilhørende NETGEAR, Inc. og/eller dets datterselskaber i USA og/eller andre lande. Informationen

Læs mere

Kom godt i gang! Brugervejledning til Fiberbredbånd, Webmail og e-mailopsætning. Fiberbredbånd TV Telefoni www.energimidt.dk

Kom godt i gang! Brugervejledning til Fiberbredbånd, Webmail og e-mailopsætning. Fiberbredbånd TV Telefoni www.energimidt.dk Kom godt i gang! Brugervejledning til Fiberbredbånd, Webmail og e-mailopsætning Fiberbredbånd TV Telefoni www.energimidt.dk Fiberbredbånd TV Telefoni Indhold 4 Opkobling til internettet 5 Oprettelse på

Læs mere

Kom godt i gang med. Tilgin HG2301 router

Kom godt i gang med. Tilgin HG2301 router Kom godt i gang med Tilgin HG2301 router Tillykke med din nye router Du har valgt at tilslutte en router til din fiberboks. Det er en rigtig god idé! Routeren giver dig nemlig mulighed for at have mere

Læs mere

Netteknik 1 Byg et netværk med SO-HO router Øvelse

Netteknik 1 Byg et netværk med SO-HO router Øvelse Netværk med Ethernet-kabler på SOHO router HOLD NUMMER: Beskrivelse Denne øvelse opbygger og tester trinvis et fysisk netværk med 2 Pc er, en SO-HO router, en Internetadgang samt diverse Ethernet-kabling.

Læs mere

Installationsvejledning til Mobile iwl220g

Installationsvejledning til Mobile iwl220g Installationsvejledning til Mobile iwl220g Nets Denmark A/S Energivej 1 DK-2750 Ballerup www.terminalshop.dk Doc. version 1.0 (2013-09-27). Software version 3.45. Vare nr.: R336-0127 1. Indledning Før

Læs mere

Kære Kunde, Gigaset Communications GmbH er retlig efterfølger til Siemens

Kære Kunde, Gigaset Communications GmbH er retlig efterfølger til Siemens EN DE FR IT NL ES PT Dear Customer, Gigaset Communications GmbH is the legal successor to Siemens Home and Office Communication Devices GmbH & Co. KG (SHC), which in turn continued the Gigaset business

Læs mere

INDHOLD. 16-19 KORT OVERSIGT 16 Håndsæt 17 Basestation (Calios A1) 18 Basestation (Calios) 19 Display symboler og deres betydning

INDHOLD. 16-19 KORT OVERSIGT 16 Håndsæt 17 Basestation (Calios A1) 18 Basestation (Calios) 19 Display symboler og deres betydning 04 Calios_da 29.06.2007 8:32 Uhr Seite 2 INDHOLD 5-7 INFORMATIONER 5 Forord 5 Henvisninger vedrørende anvendelsen 5-6 Sikkerhedshenvisninger 7 Miljø 7 Emballagen 7 Batterier og genopladelige batterier

Læs mere

Web Connect vejledning

Web Connect vejledning Web Connect vejledning Version 0 DAN Omfattede modeller Denne brugsanvisning gælder for følgende modeller: ADS-2500W og ADS-2600W Definitioner af bemærkninger Vi bruger følgende ikon gennem hele brugsanvisningen:

Læs mere

Kom godt i gang. Kom godt igang. med fiberbaseret bredbånd INTERNET TELEFONI. TMS v3

Kom godt i gang. Kom godt igang. med fiberbaseret bredbånd INTERNET TELEFONI. TMS v3 Kom godt igang med fiberbaseret bredbånd 2 3 4 5 6 7 8 9 * 0 # TELEFONI INTERNET TV TMS v3 1 Indholdfortegnelse 1 Introduktion side 4 1.1 Installation side 4 2 Tilslutning af udstyr side 5 2.1 Tilslutning

Læs mere

Hitron modem. NAL MedieNet Søren Eriksens Vej 15, 5270 Odense N, www.nal-medienet.dk, E-mail: nal@nal-medienet.dk

Hitron modem. NAL MedieNet Søren Eriksens Vej 15, 5270 Odense N, www.nal-medienet.dk, E-mail: nal@nal-medienet.dk Hitron modem NAL MedieNet Søren Eriksens Vej 15, 5270 Odense N, www.nal-medienet.dk, E-mail: nal@nal-medienet.dk KRAV TIL UDSTYR FOR AT KUNNE ANVENDE TRÅDLØST NETVÆRK: Din PC skal have et trådløst netværkskort

Læs mere

Spirit 500. Brugervejledning. Trådløs DECT - telefon med SMS - funktion. og sikkerhedshenvisninger. 06/05wh V.1

Spirit 500. Brugervejledning. Trådløs DECT - telefon med SMS - funktion. og sikkerhedshenvisninger. 06/05wh V.1 Spirit 500 Brugervejledning og sikkerhedshenvisninger Trådløs DECT - telefon med SMS - funktion 06/05wh V.1 1 Kort brugervejledning håndsæt Håndsæt slukkes Håndsæt tændes Eksternt opkald Intern opkald

Læs mere

Brugere af USB-kabel: Forbind ikke USB-kablet før trin A2. 4 x 6" (10 x 15 cm) fotopapir. Klistermærke til kontrolpanelet (kan være påsat i forvejen)

Brugere af USB-kabel: Forbind ikke USB-kablet før trin A2. 4 x 6 (10 x 15 cm) fotopapir. Klistermærke til kontrolpanelet (kan være påsat i forvejen) Start her 1 Vigtige oplysninger om opsætning Brugere af trådløst eller kablet netværk: du skal følge instruktionerne i denne vejledning til opsætning for at tilføje HP All-in-One til dit netværk. Brugere

Læs mere

Business Communications Manager Telefonens funktioner

Business Communications Manager Telefonens funktioner Business Communications Manager Telefonens funktioner 2002 Nortel Networks P0341611 Version 02 Taster Funktionstasten i Business Series Terminal (T-series) er et lille globusikon. På funktionstasten i

Læs mere

Oversigts billedet: Statistik siden:

Oversigts billedet: Statistik siden: 1 Tilslutning: Tilslut et nætværks kabel (medfølger ikke) fra serverens ethernet port til din router. Forbind derefter bus kablet til styringen, brun ledning til kl. 29, hvid ledning til kl. 30 Forbind

Læs mere

Quick Guide for Hosted Omstillingsanlæg! (Publiseret af ipvision februar 2014)!

Quick Guide for Hosted Omstillingsanlæg! (Publiseret af ipvision februar 2014)! Quick Guide for Hosted Omstillingsanlæg (Publiseret af ipvision februar 2014) Introduktion til ipvisions Hostede Omstillingsanlæg Vi har bygget hosted omstillingsanlæg i snart 10 år og vi er stolte af

Læs mere

ACN Digital Telefonservice. Generelt

ACN Digital Telefonservice. Generelt ACN Digital Telefonservice Generelt 1. Hvad skal jeg bruge, for at drage fordel af ACN Digital Telefonservice? Kunder skal have en bredbånds internetforbindelse med en uploadhastighed på mindst 128 Kbps

Læs mere

15. Digital kode vælger (hvid DIP switch) 16. Kanal vælger (gul DIP switch) 17. Batteri hus

15. Digital kode vælger (hvid DIP switch) 16. Kanal vælger (gul DIP switch) 17. Batteri hus Babyalarm MBF 8020 DK 1.. INDHOLD 1 x sender med integreret oplader, 1 x modtager, 1x ladestation for oplader 2 x strømforsyninger, 2 x specielle opladte batteri pakker 1 x Bruger manual 2.. KOMPONENTER

Læs mere

Brugervejledning til trådløs router Sådan opsætter du din trådløse router i fiberboksen fra GE Fibernet

Brugervejledning til trådløs router Sådan opsætter du din trådløse router i fiberboksen fra GE Fibernet Brugervejledning til trådløs router Sådan opsætter du din trådløse router i fiberboksen fra GE Fibernet Fiberbredbånd TV Telefoni www.gefibernet.dk Indhold 4 Aktivering af det trådløse netværk 7 Opkobling

Læs mere

3OMSTILLING. Brugermanual til 3SoftPhone

3OMSTILLING. Brugermanual til 3SoftPhone 3OMSTILLING Brugermanual til 3SoftPhone Indholdsfortegnelse 1. INTRODUKTION... 3 2. OVERBLIK... 3 3. INSTALLATION... 4 4. LOG IND... 4 5. BESVAR OPKALD... 4 6. 3SOFTPHONE OG OMSTILLINGSBORDET... 5 7. FORETAG

Læs mere

Din brugermanual SIEMENS GIGASET DX800A http://da.yourpdfguides.com/dref/4569756

Din brugermanual SIEMENS GIGASET DX800A http://da.yourpdfguides.com/dref/4569756 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Roholmsvej 19 2620 Albertslund www.aplus.dk. Brugervejledning for analoge telefoner

Roholmsvej 19 2620 Albertslund www.aplus.dk. Brugervejledning for analoge telefoner Roholmsvej 19 2620 Albertslund www.aplus.dk Brugervejledning for analoge telefoner Siemens AS180 trådløs telefon kun 99,- INDHOLDSFORTEGNELSE Tonesignaler Opkald Modtage kald Samtale venter Viderestilling

Læs mere

Brugervejledning til TDC Scale. Telefonen der er tilknyttet TDC Scale via en ATA-boks (ATA=Analog Telefoni Adapter fra LinkSys) Version 1-20091119

Brugervejledning til TDC Scale. Telefonen der er tilknyttet TDC Scale via en ATA-boks (ATA=Analog Telefoni Adapter fra LinkSys) Version 1-20091119 Brugervejledning til TDC Scale Telefonen der er tilknyttet TDC Scale via en ATA-boks (ATA=Analog Telefoni Adapter fra LinkSys) Version 1-20091119 Indledning... 3 Indledning... 3 Parkering af opkald...

Læs mere

GPRS-TELEFON SGH-X450

GPRS-TELEFON SGH-X450 * Indholdet i denne vejledning kan variere fra telefon til telefon, afhængigt af den software du har installeret eller din tjenesteudbyder. GPRS-TELEFON SGH-X450 ELECTRONICS World Wide Web http://www.samsungmobile.com

Læs mere

BIPAC 6600. Kombineret firewall og router til bredbånd. Kom hurtigt i gang

BIPAC 6600. Kombineret firewall og router til bredbånd. Kom hurtigt i gang BIPAC 6600 Kombineret firewall og router til bredbånd Kom hurtigt i gang Billion BIPAC 6600 Bredbånd Firewall Router Se online-vejledningen, hvis du vil have mere udførlig vejledning i konfiguration og

Læs mere

Manual til: Miracas DK080 GSM Tyverialarm

Manual til: Miracas DK080 GSM Tyverialarm Manual til DK080 Indhold Forord... 4 Alarmens generelle opbygning... 5 Placering af alarmen... 7 Oversigt over alarmen... 8 Tag alarmen i brug... 9 Programering af alarmen... 10 Indtastning af egen kode...

Læs mere

FirstIVR Brugervejledning version 1.2

FirstIVR Brugervejledning version 1.2 FirstIVR Brugervejledning version 1.2 1. Indhold 1. Indhold... 1 2. Introduktion til FirstIVR... 2 3. Kom godt i gang... 2 4. Menuen Objekter: Oprette lyde, køer, telefonsvarere m.v.... 3 4.1. Lyde...

Læs mere

smart-house Web-Server Manual smart-house Web-Server Manual 1 of 15

smart-house Web-Server Manual smart-house Web-Server Manual 1 of 15 smart-house Web-Server Manual CARLO GAVAZZI AS, PB 215, NO-3901 Porsgrunn Telefon: 35 93 08 00 Telefax: 35 93 08 01 Internet: http://www.carlogavazzi.no E-Mail: gavazzi@carlogavazzi.no 1 of 15 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Webstech Trådløs Sensor Overvågning. Brugervejledning

Webstech Trådløs Sensor Overvågning. Brugervejledning Webstech Trådløs Sensor Overvågning Brugervejledning Besøg venligst vores hjemmeside for senest opdaterede udgave eller for hjælp Support Dato Version Ændringer 1. Januar 2013 1.0 Nyt layout for 2013 kunder

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING CP-508LCD ALARMCENTRAL

BRUGERVEJLEDNING CP-508LCD ALARMCENTRAL ALPHATRONICS DANMARK BRUGERVEJLEDNING CP-508LCD ALARMCENTRAL Version 4.2 INDHOLDSFORTEGNELSE BETJENING... side 2 TIL- OG FRAKOBLING... side 3 TILKOBLING NIVEAU 1... side 4 TIL- OG FRAKOBLING NIVEAU 2...

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING KIRK DELTA TRIO. Frontpage to be replaced with 4 colour print

BETJENINGSVEJLEDNING KIRK DELTA TRIO. Frontpage to be replaced with 4 colour print BETJENINGSVEJLEDNING KIRK DELTA TRIO Frontpage to be replaced with 4 colour print 1 Indholdsfortegnelse 1 Indretning 4 1.1 Isætning af batterier 6 1.2 Opsætning af telefonen 6 1.3 Indstilling af toneringer

Læs mere

A52. Be inspired. Issued by Information and Communication mobile Haidenauplatz 1 D-81667 Munich

A52. Be inspired. Issued by Information and Communication mobile Haidenauplatz 1 D-81667 Munich Be inspired Issued by Information and Communication mobile Haidenauplatz 1 D-81667 Munich Siemens A 2003 All rights reserved. Subject to availability. Rights of modification reserved. Siemens Aktiengesellschaft

Læs mere

Nokia N76-1. Kom godt i gang. 9254309 2. udgave DA

Nokia N76-1. Kom godt i gang. 9254309 2. udgave DA Nokia N76-1 Kom godt i gang 9254309 2. udgave DA Taster og dele (med åbent cover og åben klap) Herefter kaldet Nokia N76. 1 Den højre covertast 2 Den midterste tast 3 Den venstre covertast 4 Sekundært

Læs mere

ELECTRONICS. Printed in Korea Code No.: GH68-05909A Danish. 09/2004. Rev. 1.0

ELECTRONICS. Printed in Korea Code No.: GH68-05909A Danish. 09/2004. Rev. 1.0 * Indholdet i denne vejledning kan variere fra telefon til telefon, afhængigt af den software du har installeret eller din tjenesteudbyder. ELECTRONICS World Wide Web http://www.samsungmobile.com Printed

Læs mere