Billund og Grene OKTOBER NOVEMBER

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Billund og Grene OKTOBER NOVEMBER"

Transkript

1 KIRKE SOGN Billund og Grene OKTOBER NOVEMBER 2009

2 GRENE SOGN Hjemmeside: Billund Kirke: tlf Kirkekontoret: Hans Jensens Vej 4, 7190 Billund. tlf , fax Kontortid: Tirsdag til fredag kl Torsdag tillige kl Mandag og lørdag lukket. Kordegn: Maria Friis Grene Kirke: Kirkegårdskontoret: Kirkevej 5, 7190 Billund. tlf Graver/kirketjener: Martin Ærbo Jakobsen Privat: tlf Gravermedhjælper: Dan Jensen Privat: tlf Sognepræst: Peter Fredensborg, Præstevang 1 A. tlf Træffes bedst mandag onsdag kl Torsdag kl eller efter aftale. Træffes ikke fredag. Sognepræst: Solvej Paabøl Andersen, Nr. Bjertvej 75, 6000 Kolding. tlf Træffes bedst efter aftale. Træffes ikke mandag. Sognepræst: Dorte Laukamp, Skovparken tlf Træffes bedst efter aftale. Træffes ikke fredag. Organist: Anny Jespersen, kontor tlf Privat: tlf Organistassistent: Kristjan Piirimets, kontor tlf Kirketjener ved Billund Kirke: Lis Askær Mogensen, tlf Privat: tlf Menighedsrådsformand: Else Marie Madsen, Plougslundvej tlf Kirkeværge: Niels Kaaberbøl, Fyrrevænget 214. tlf.: mobil: Kirkebil: Billund Taxa tlf Søndage mellem kl. 8 og 9 Kirke og Sogn: Udgives af menighedsrådet ved følgende udvalg: Gitte Jørgensen, Vagn Hansen, Kirsten Fernis, Dorte Laukamp (ansvarshavende). Stof til kirkebladet modtages indtil den 1. i månederne nov., jan., marts, maj, juni og sept. Opsætning og tryk: Graphic Care og Øko-Tryk I/S Forsidebillede: Fra Solvej Paabøl Andersens indsættelse. Fra venstre: Provst Lilian Tyrsted, Peter Fredensborg, Solvej Paabøl Andersen, Thomas Poulsen, Nr. Bjert, Dorte Laukamp og Erik Paabøl Andersen. (Foto og øvrige fotos i bladet (med undtagelse af fotoet side 3): Vagn Hansen) 2

3 Den nye sognepræst. hedder Solvej Paabøl Andersen. Skulle en og anden synes, at det lyder bekendt, kan det måske hænge sammen med, at jeg vikarierede i Grene Sogn under Dorte Laukamps tre måneders studieorlov for to år siden. Det var mit første af en række vikariater, efter at jeg havde opsagt mit faste embede i Hostrup-Højst. Der var jeg ellers glad for at være, men jeg gjorde det for at blive gift og dermed også flytte sammen med Thomas Poulsen, som er præst i Nr. Bjert ved Kolding. Her bor vi i embedsbolig, og derfor kan jeg varetage embeder uden boligpligt. De findes, de faste fuldtidsstillinger uden bolig, og der bliver flere af dem. Men de hænger ikke på træerne og man vil jo også gerne arbejde et sted, hvor man mener at kunne trives. Jeg faldt omgående til i Grene Sogn dengang, så det er jeg sikker på, at jeg også vil kunne igen. Jeg blev taget godt imod dengang, så det er jeg også sikker på, at jeg vil blive igen. Det gælder kolleger, kirkebetjening og menighedsråd, men det gælder sandelig ikke mindst sognets beboere. I alle aldre, i alle livssituationer, med alle de forskellige grunde der er, til at præst og menighed mødes. Og hvordan gør præst og menighed så det? Hvordan mødes de, når præsten ikke bor i byen? Min erfaring efter to år som vikar efter Grene i Ødis ved Kolding, i Veerst og Bække ved Vejen, i Guldager-Hostrup ved Esbjerg min erfaring er, at præstearbejdet er af en sådan karakter, at man helt af sig selv møder folk. Konfirmander og minikonfirmander og deres forældre. Dåbsfamilier og giftelystne og mennesker, som har mistet. Dem, man arbejder sammen med, dem, som bare går i kirke og/eller kommer til nogle af de ting, som foregår i og omkring kirken. Ret hurtigt genkender man så nogle, eller bliver genkendt, når man færdes i byen, også selv om det bare er for at handle eller få lidt luft. I disse moderne tider er jeg nem at nå på og mobiltelefon, og skulle jeg ikke lige være i Billund, så kan jeg nemt komme dertil! Jeg kommer gerne ud i hjemmene, og jeg tager gerne imod på mit kontor i Å-fløjen. Så jeg håber, at det også snart vil blive sognets erfaring, at jeg fuldt ud er sognets præst, selv om jeg ikke har adresse i sognet. Jeg bliver sognets præst ved at blive brugt som sådan så brug løs! I stedet for at opstille forkromede visioner og hensigtserklæringer for mit virke, vil jeg hellere lade det være min ambition at forsøge at være der, hvor der er brug for mig, og at gøre det, som vi trænger til at få gjort. Og det er jo at få evangeliet forkyndt. Om søndagen og i hverdagen. I glæde og sorg og såmænd også midt imellem. Hvordan det skal gøres, sådan ud over det, som giver sig selv det vil hurtigt vise sig, i dialog med sognet, kollegerne og menighedsrådet. Lidt mere om mig: jeg er 43 år og har været præst i godt og vel 10 år. Jeg har to børn af første ægteskab, Søren på 17, som bor her hos os og går på Kolding Gymnasium. Malene på 14, som bor hos sin far i Vorbasse og går på Vorbasse skole. Derudover har jeg tre bonusbørn i alderen år. Jeg er vokset op i den grundtvig-koldske fri- og efterskoleverden og vedkender mig til fulde mine rødder. Da jeg var 15, blev min far præst og virkede i Grimstrup og Rousthøje ved Varde i 24 år. Det var måske medvirkende årsag til, at jeg i første omgang bestemt ikke ville være præst og derfor læste fransk. Indtil jeg måtte overgive mig og finde min rette hylde. I teologien, i præsteembedet, i Den danske Folkekirke og nu i Grene Sogn! Solvej Paabøl Andersen 3

4 Præsteindsættelse (Fotos: Vagn Hansen) SØNDAG DEN 30. AUGUST blev sognepræst Solvej Paabøl Andersen indsat i Billund og Grene Kirker af provst Lilian Tyrsted, Grindsted. Det blev to festlige gudstjenester med efterfølgende kirkekaffe, hvor menigheden fik mulighed for at hilse på Solvej. Som nævnt i april/maj nummeret af dette blad skal vores nye sognepræst også løse nogle af de opgaver, der tidligere blev varetaget af sognemedhjælperen. Det Stiftsråd I maj i år vedtog Kirkeministeriet, at forsøgsordningen med stiftsråd, som har været afprøvet i nogle stifter rundt om i landet bl.a. i Københavns Stift, Fyns Stift og Haderslev Stift nu gøres permanent. Dvs. at der skal vælges et stiftsråd i samtlige 10 stifter i Danmark. Stiftsrådets funktionsperiode er 4 år og træder i kraft 01. november Formålet med stiftsrådet er bl.a., at det skal rådgive biskoppen og stiftsøvrigheden om forvaltningen af kirkernes og præsteembedernes kapitaler og fastlægge udlånspolitikken. Det skal også tage sig af det mellemkirkelige arbejde i stiftet og i det hele taget rådgive om kirkelige forhold skal ske i samarbejde med vores 2 øvrige præster. Undervisning af konfirmander, børn og unge sker især i samarbejde med Peter Fredensborg. Solvej Paabøl Andersen har som det allerede er blevet nævnt ikke bopæl i sognet, men er at træffe i Å- fløjen, hvor hun har kontor. Vi håber, at alle sognets beboere vil tage godt imod vores nye sognepræst. Menighedsrådet vil gerne også her i bladet byde Solvej hjertelig velkommen til sognet og ser frem til et godt og frugtbart samarbejde til gensidig glæde for os alle. Vi ønsker dig Guds velsignelse over din kommende gerning. Else Marie Madsen for stiftet som helhed. Stiftsrådet kommer til at bestå af biskoppen, domprovsten, 1 repræsentant for stiftets provster, 3 repræsentanter for stiftets præster samt 1 repræsentant for menighedsrådene i hvert provsti. Det betyder, at stiftsrådet i Ribe Stift kommer til at bestå af 14 medlemmer, hvoraf de 8 er læge medlemmer. Ifølge det oprindelige lovforslag skulle biskoppen være formand. Men det skabte så megen debat og modstand at loven blev ændret. Det er nu besluttet at formanden skal vælges blandt de læge medlemmer. Valget bliver afgjort i oktober. Else Marie Madsen 4

5 3. og sidste afsnit af Søren Olsens rejsebeskrivelse. (FORTSAT FRA FORRIGE NR.) På krydstogt til bibelske steder i 1967 Fredag den 5. maj: Da vi vågnede var vi allerede inde under Cyperns kyst, og hvor skibet kl. 8 lå sikkert fortøjet i Farmagustas havn. Efter morgenmaden startede vi i tre busser mod Nicosia, og vejen gik over fastlandet, men allerede nu var markerne så afsvedet, at vi måtte undre os over, hvad befolkningen fik at leve af. På afstand så vi omridset af Salamis, den delvist udgravede by, som vi besøgte i Vi havde håbet på et besøg der igen for at se, hvor langt de var kommet med udgravningerne, men tiden var for knap. Salamis gik til grunde ved et stort jordskælv og en del af den ligger nu ude i havet. I de seneste år har Cypern ofte været på avisernes forsider med de store overskrifter. I 1925 blev øen britisk kronkoloni, men efter 2. verdenskrig har en national-cypriotisk bevægelse under ledelse af ærkebiskop Makarios arbejdet på at få øen tilsluttet Grækenland. I 1960 måtte den britiske regering anerkende øen som en selvstændig republik med Makarios som præsident. Der er blevet os sagt, at vi måske kunne komme i audiens hos Makarios og det lykkedes. Eskorteret af chefen for øens turistvæsen i en sort Mercedes kørte vi ud til Makarios landsted, som lå et stykke uden for byen. Det var et dejligt hus, oprindelig bygget som bolig for den engelske guvernør. Det ligger meget smukt, omgivet af en blomstrende have. Først kom vi indenfor i de officielle receptionslokaler, som var smukt udstyret med møbler, tæpper, malerier og mange kunstgenstande, som så ud til at være kostbarheder. Vi var tilsagt til kl. 12:20, men Makarios var lidt forsinket af vigtige samtaler og dem har han jo en del af for tiden. Så endelig gik døren op og Makarios trådte ind, iført den karakteristiske sorte dragt, som han altid ses afbilledet i. Der var ingen uniform og ingen ordner. Der var et vældigt opbud af presse- og filmfotografer, og blitzene glimtede ivrigt. Makarios talte til os på engelsk og sagde, at det glædede ham at modtage skandinaviske gæster, og at han håbede på og arbejdede for en fredelig sameksistens mellem menneskene. Han sluttede med at lyse velsignelsen over os. Makarios er 54 år (i 1967), høj og rank og har gennem mange år arbejdet for at Cypern kunne få en uafhængig status. I 1956 anklagede briterne ham for terroristisk virksomhed og deporterede ham til en fængselsø. I 1957 blev han løsladt med forbud på at vende tilbage til Cypern, men efter at den frie republik var vedtaget, vendte ham tilbage til øen og valgtes til præsident. Vor guide hævdede, at både valget til præsident og til kirkens ærkebiskop var sket på fuld demokratisk basis og de to embeder er valgmæssigt uafhængig af hinanden. Efter audiensen blev vi inviteret ud i den store have hvis nogen skulle have lyst til at fotografere og det kan nok være, at der blev fotograferet undtagen af mig, for jeg havde ikke apparatet med på denne tur. Ubegribeligt! Makarios gav sig god tid til at tale med dem, der havde lyst til det. Han har et dejligt ansigt med gode milde øjne og audiensen sluttede med, at han gav hånd til hver enkelt af os og ønskede good bye. Det var en stor oplevelse at komme denne store statsmand på så nært hold, og en og anden af os fik nok revideret vore tanker om ham. Måske var det vor økumeniske rejse (økumeni er arbejdet for forståelse mellem verdens forskellige kristne kirker og trossamfund og tillige med den teologiske disciplin, der beskæftiger sig med kirkens enhed og splittelse), der gav adgang til denne audiens, måske også fordi vi var skandinaver og derfor upolitiske. Et hollandsk selskab forsøgte i går at få denne samme begunstigelse, men blev afvist. Besøget i dag hos Makarios var sin pris værd. Det var godt, at vi kom med. - Mange af kristenhedens begivenheder er knyttet til Cypern. I Salamis har Paulus prædiket. Barnabas er født på Cypern, kom til Jerusalem og blev en af de 70 disciple. År 45 vendte han tilbage til øen sammen med Paulus og evangelisten Markus, de prædikede og grundlagde flere menigheder. Barnabas ligger begravet ved Salamis. Lazarus, som Jesus opvakte fra de døde i Betania, kom senere til Cypern og blev Havets biskop. Han ligger begravet i byen Larnaca. På Rhodos var der fin middag og lys på bordet, fordi det var den 5. maj Danmarks befrielsesdag. Vore tanker er gået hjem, har der som sædvanlig været levende lys i mange vinduer til minde om 1945, eller dør 5

6 3. og sidste afsnit af Søren Olsens rejsebeskrivelse. den skik ud? Jeg foreslog rejselederen, at vi benyttede aftenen til en sammenkomst om Danmarks befrielse, men det havde åbenbart ingen interesse. Besættelsestiden er åbenbart ved at være glemt. Lørdag den 6. maj (på havet): Efter morgenmaden var der den første egentlige gudstjeneste ombord, og om formiddagen blev turens andet foredrag De tidlige kristne menigheder holdt. Efter frokosten og et godt middagshvil tilbragte vi eftermiddagen på soldækket, inden vi kl. 16 skulle overvære det næste foredrag Kirken på vej mod enhed, og det blev heller ikke kedeligt. Disse to foredrag blev påhørt med stor interesse, og imens var skibet allerede kommet et godt stykke mod nord, og kl. 23:15 passerede vi et større fyrtårn, det var øen Patmos, hvor Johannes Åbenbaring blev skrevet. Søndag den 7. maj: Stod op kl. 6. Vi deltog i den katolske morgenmesse. Skibet sejlede op gennem det græske øhav og kl. 8:45 lagde vi til i Izmir, det tidligere Smyrna. Herefter gik turen til Efesus, som vi ventede os meget af på grund af sin bibelske fortid, specielt i forbindelse med Paulus. Vi havde tænkt os, at Efesus på Paulus tid var en jævn stor provinsby og fik så at vide, at byen på det tidspunkt var hovedstaden i Lilleasien med ca indbyggere. Det chokerede os, at en så stor by kan forsvinde så totalt. Hvis ikke udgravningerne viste det, var der absolut intet, som fortalte om, at der havde ligget en storby. På resten af turen besøges en række andre historiske steder og bl.a. også et besøg i Istanbul eller Konstantinopel, hvor man bl.a. så Den Blå Moske, Sofia moskeen, som er tusind år ældre end Peters-kirken i Rom, hjemturen gik over den nye brede Atatúrk-bro. Rejsen forsatte op gennem Bosperusstrædet, som nok var noget af det smukkeste på turen. På turens sidste dag besøgte gruppen bl.a. Athens Akropolis. Hjemturen foregik med to charterfly til hhv. Kastrup og Malmö. Efter en overnatning gik det mod Billund med morgenflyet. Så var det igen med taxa til lufthavnen, hvor flyet til Billund afgik planmæssigt. I Billund lufthavn holdt inspektør Andersen klar med ZD 25352, og Lilli var der med friske bøgegrene og anemoner. Det er dejligt at være ventet. Hjemme havde Lilli dækket et godt frokostbord. Vi er hjemme. En forunderlig tur er slut, og det er ubegribeligt, at der kan opleves så meget på kun 18 dage. --- Den originale dagbog Krydstogt 1967 har Valborg og Søren Olsens børn Lilli Grønkjær og Jørn Olsen venligst overdraget til Lokalhistorisk Forening for Grene Sogn, hvor den kan ses. - Arkivet har åbent hver tirsdag fra kl Vagn Hansen Klokkespil 1. oktober til 31. oktober Klokken slår Vi pløjed og vi så de Nu takker alle Gud 1. november til 30. november Herre Gud, dit dyre navn Nu falmer skoven Vuggevise af Mozart Menighedsrådsmøder: Tirsdag den 6. oktober kl Tirsdag den 24. november kl Indsamlede kollekter juni-juli 2009: Religionspædagogisk Center FDF s Missionsarbejde Tværkulturelt Center Dialogcentret Stort velkommen til vores nye kollega! 20,00 kr. 1065,00 kr. 154,00 kr. 262,00 kr. Vi vil gerne byde Solvej Paabøl Andersen rigtig hjerteligt velkommen til Grene Sogn. Vi glæder os til samarbejdet. Peter Fredensborg og Dorte Laukamp 6

7 Menighedsrådet arrangerer Syng-sammen-aften Onsdag den 7. oktober kl er der syng-sammen-aften på Billund Plejecenter. Aftenens indleder er Egon Mortensen, vores pensionerede organist, som også selv vil ledsage sangene på klaveret. Kom og vær med til at gøre det til en hyggelig aften. Foredrag Onsdag den 28. oktober kl i Å-fløjen Peter Hansen: Reinkarnation og New Age Peter Hansen, der har været praktiserende læge i Vejle i 22 år, kommer og fortæller om ovenstående, så hvis du er interesseret i at høre nærmere om disse nyere begreber, så kom og vær med og stil spørgsmål. Allehelgen Søndag d. 1. november er der musikgudstjeneste i Grene kirke kl Gudstjenesten indeholder musikalske indslag, og der er hverken altergang eller prædiken. Peter Fredensborg er liturg, og Carsten Skrostrup-Nielsen synger Allehelgenssalmer solo, og organist Anny Jespersen spiller orgelværker. Både ved denne gudstjeneste og ved højmessen samme dag bliver navnene på dem, der er døde og/eller begravede i Grene Sogn siden sidste Alle Helgen, læst op. Ung musik i kirken Søndag 8. november kl får vi igen besøg af unge musiktalenter fra egnen. Kirken vil klinge af klaver-, tværfløjte- og blokfløjtemusik på højt niveau. Vi vil også forsøge at lufte så mange piber som muligt i kirkens orgel. Det er gratis adgang. Kristjan Piirimets De ni Læsninger i Billund Kirke Søndag den 29. november (1. søndag i advent) er der traditionen tro De ni Læsninger i Billund Kirke kl. 15. Denne gudstjenesteform vekslende med tekstlæsninger og musik stammer fra England. Teksterne skildrer Guds skaber- og frelsergerning. Både kirkens ungdomskor og voksenkor og menigheden synger salmer mellem læsningerne. Gudstjenesten indledes med procession, hvor ungdomskoret kommer gående ind med lys syngende Dona Nobis Pacem. Sognepræst Solvej Paabøl Andersen er liturg, og korene dirigeres af organist Anny Jespersen. Organist Kristjan Piirimets ledsager korene på orgel og klaver.. Efter gudstjenesten går man som det er sædvane op til rådhuset og tænder juletræet. Anny Jespersen Generalforsamling i Billund Kirkes Voksenkor Torsdag den 3. september 2009 afholdt Billund Kirkes Voksenkor den årlige generalforsamling, hvorunder årets jubilarer blev fejret. I år var der hele tre jubilarer: Tommy og Ib Pedersen kunne begge fejre 10-års jubilæum, og Maria Friis 25-års jubilæum. Alle tre jubilarer fik som tak for indsatsen overrakt en buket af menighedsrådets repræsentant i korbestyrelsen, Gitte Jørgensen. 7

8 Menighedsrådet arrangerer Herning Kirkes Drengekor og MidtVest Pigekor i Billund Kirke Herning Kirkes Drengekor opfører tirsdag den 3. november kl Faurés Requiem i Billund Kirke ved en koncert, hvor også MidtVest Pigekor optræder med musik til Alle Helgens søndag. De to Herning-baserede kor har hver for sig markeret sig stærkt i de senere år. seere. Den nationale opmærksomhed fulgte efter flere års koncerter i blandt andet Notre Dame, Paris, Sct. Pauls Cathedral, London, alle landets domkirker samt optræden i både det gamle Radiohus og ved P3 Guld i januar i DRs nyindviede radiohus. Senere på året giver drengekoret koncerter i blandt andet Washington National Cathedral samt i New York og i Danmark i blandt andet Århus og København Domkirker. Herning Kirkes Drengekor har siden 1984 været ledet af Mads Bille. Herning Kirkes Drengekor har i det sidste års tid optrådt i mange forskellige sammenhænge spændende fra haveudsendelser til samarbejde med rockbands og symfoniorkestre. En gæsteoptræden i Søren Ryge Petersens haveprogram sikrede sidste efterår et publikum på MidtVest Pigekor er stiftet for ni år siden og har siden markeret sig som et af landets bedste pigekor. Koret deltog i sommer i den internationale Golden Gate korkonkurrence i San Fransisco, hvor koret vandt næsten alle konkurrencens første priser. Koret kombinerer som det eneste kor herhjemme en klassisk klang med koreografi og bevægelse. Koret ledes af dirigent Dorte Bille. Sangerne i begge kor undervises alle i Den Jyske Sangskole, som er en eliteskole for sangtalenter. Anny Jespersen Familieudflugten Lørdag den 5. september 2009 deltog 45 glade børn og voksne i menighedsrådets familieudflugt, der i år gik til Egeskov Slot. Undervejs holdt vi rast for at indtage medbragt kaffe og rundstykker, hvorefter turen fortsatte til Egeskov Slot, hvor vi havde entreret med en guide, Birgitte Rosenstand, der skulle fortælle os om slottet. Det blev en rigtig spændende rundtur på slottet med spændende informationer til både store og små. Herefter kunne vi bese resten af herlighederne på egen hånd indtil kl , hvor der var afgang mod Hotel Trinity i Snoghøj, hvor aftensmaden blev indtaget. Til slut gik turen tilbage mod Billund Centret, hvortil vi ankom kl. 21 efter en dejlig dag med gode oplevelser og hyggeligt samvær. Gitte Jørgensen 8

9 En revnet krukke Vi er ikke fuldkomne. Men vi er brugbare. I DEN GAMLE UDGAVE af kirkebønnen, den bøn der bedes af præsten lige efter prædikenen, lyder det, henvendt til Gud: Vær med din nådige hjælp hos alle dem, som lider under anfægtelser, og stå os alle bi i fristelsens time. Det er nogle meget gamle ord, der bruges i den bøn, og vi har det jo med at tro, at vi ikke forstår gamle ord. Nu anfægtelser, hvad er det for noget? Ja, anfægtelser kan være så mange slags. Anfægtelser er vel et andet ord for sjælekamp. Spekulationer på troens område. Det kan handle om, at vi kommer i tvivl om Gud. Om Gud findes, om Gud er nådig og barmhjertig eller streng og nøjeregnende, og det kan i høj grad handle om mit eget forhold til Gud. Er det rigtigt, at Gud elsker mig og vil være med mig alle dage? Er jeg god nok til Gud? Kan jeg bruges, sådan som jeg er? Hvis du kender til den slags spørgsmål og spekulationer, så skal du også kende denne lille historie: Der var engang en mand, som havde to vandkrukker, krukkerne bandt han fast for hver ende af en tyk kæp, som han tog på skulderen hver morgen, når han gik til floden efter vand. Den ene krukke var hel, men den anden havde en stor revne, så krukken var kun halvfuld efter turen fra floden til huset. En dag, da manden skulle til at fylde krukkerne i floden, kunne den revnede krukke ikke klare det længere. Jeg skammer mig så forfærdeligt, græd krukken. Jeg gør et usselt arbejde. På grund af min revne får du kun halvt så meget vand af mig, som du burde. Jeg føler mig mislykket! Jeg vidste ikke, du havde det sådan, svarede manden bekymret. Men gør mig en tjeneste. På hjemturen, prøv så at se ned på vejen. Hjemme ved huset spurgte manden: lagde du mærke til de smukke blomster i vejkanten? Ja, snøftede krukken. Lagde du mærke til, at de kun voksede i din side af vejen? Forstår du, jeg har altid kendt til din revne. Derfor plantede jeg blomster i vejkanten, som du har vandet hver dag. Hvis du ikke var, som du er, så kunne jeg slet ikke plukke alle de blomster hver dag og sætte dem på bordet. Uden din evne ville både vejkanten og huset savne denne blomsterpragt. Vi har vore revner, hver især. Vi er ikke fuldkomne. Men vi er brugbare. På den ene eller den anden måde kan vi bruges, hver og én. Måske kan vi kun gøre det halvt, vi er bestemt for, men vi kan da begynde med at gøre det halvt, så. Halvt er bedre end slet ikke. Derfor må du stå os bi, Gud, i fristelsens time. Nemlig, når vi fristes til at tro, at vi slet ikke kan bruges, at vore revner og fejl og mangler gør os uduelige og ubrugelige. Da må du, Gud, sætte en stopper for grublerierne og få os til at se, at bare et lille smil til et medmenneske, et lille smil der faldt ud af en revnet mund, selv det smil kan få blomster til at gro og nye smil til at skyde frem i vejkanten. Sognepræst Karen Schroll-Fleischer, Kokkedal. 9

10 DET SKER i Grene Sogn Besøgstjeneste: RØDE KORS I BILLUND OG VORBASSE: Ønsker du en ven, der vil besøge dig regelmæssigt, eller ønsker du selv en at besøge, kontakt da lederen af besøgstjenesten. Anette Thuesen, Sønderhedevej 22, 6623 Vorbasse, tlf Mandag den 23. kl : Ældre eftermiddag ved informationssekretær i Åbne døre, Klaus Dahl Mandag den 23. kl : Bestyrelses- og lederkonvent i Løvlund missionshus Missionssekretær Johan Schmidt Larsen, Fredericia medvirker Telefonkæden: RØDE KORS I BILLUND OG VORBASSE: Er du alene og ønsker en daglig opringning, kontakt da lederen af telefonkæden. Margrethe Thorsen, Østergade 25, 6623 Vorbasse, tlf BILLUND MISSIONSHUS, VEJLEVEJ 13: Kontaktperson : Karen Arvad Jakobsen, Mølleparken 102, tlf Oktober: Mandag den 5. kl : Danmissions kvindekreds Onsdag den 7. kl : Oktobermøde i Filskov kirke ved pastor Christian Haahr Andersen, Herning Torsdag den 8. kl : Oktobermøde i Filskov missionshus ved indremissionær Peter Kristensen, Gram Torsdag den 15. kl : Fritidsforkynder Jens Ole Nielsen, Hvide Sande Mandag den 19. kl 14.30: Ældre eftermiddag ved Per Weber, Hinnerup Onsdag den 28. kl 19.30: Fælles bibelkreds i Å-fløjen November Mandag den 2. kl : Danmissions kvindekreds Torsdag den 5. kl : Mission Afrika BILLUND SØNDAGSSKOLE: Kontaktperson: Elsebeth Fredensborg, Præstevang 1 A, tlf BILLUND KFUM OG KFUK: Familieaftener: Kontaktperson: Helga Christensen, tlf Møderne holdes i Kærhuset, Kærhusvej 4, kl BILLUND Y S MEN S CLUB: Tove Nielsen, Gødsbølvej 12 B, Uhe, 7323 Give, tlf Ting til vort loppemarked modtages/afhentes løbende af Arne Søndergård, tlf KFUM-SPEJDERNE I BILLUND: Kontaktperson: Anne Faaborg, tlf Mødested: Kærhuset, Kærhusvej 4 Uge 46: Møderække i Billund missionhus Tirsdag den 10. kl : Indremissionær Henning Hollesen, Aulum Onsdag den 11. kl : Indremissionær Henrik Didriksen, Esbjerg Fredag den 13. kl : Indremissionær Henri Jessen, Silkeborg Onsdag den 18. kl : Bibelkreds i missionshuset 10

11 BILLUND FDF: Kontaktperson: Bent Christensen, Kirkevej 4, 7190 Billund, tlf Mødested: Kærhuset, Kærhusvej 4 GRUNDTVIGSK FORUM BILLUND Kirke Skole Kultur Samfund Kontaktperson: Kristine Sørensen, Søndermarksvej 311, 7190 Billund, tlf LØVLUND MISSIONSHUS: Kontaktpersoner: Torben Møller, tlf Fredag 9. oktober kl : Bilorienteringsløb Mandag 19. oktober kl : Mødeaften Mandag 2. november kl : Mødeaften Fredag 20. november kl : Familieaften KFUM & KFUK LØVLUND: Kontaktperson: Line Maria Olesen, Mølleparken 114, 7190 Billund, tlf / Møderne er kl i Løvlund Missionshus, Løvlundvej 21, hvis ikke andet er nævnt i programmet. FREDAGSKLUBBEN LØV-UNGERNE Kontaktperson: Irene Søndergård, Annexvej 2A, tlf Alle børn i alderen 6-13 år er velkomne. Vi samles i Løvlund Missionshus, Løvlundvej 21 hver fredag kl. 15 til 17 i månederne fra oktober til april. KIRKENS KORSHÆR: Sognekredsen: Anna Klemmensen, Sønderkær 421, 7190 Billund, tlf Kontaktperson: Annelise Rehmeier, tlf Genbrugsbutik, Søndermarksvej 206, tlf

12 Gudstjenester Oktober August Billund Grene Grene Indsamlinger Indsamlinger Søn s. e. trin PF PF UK Blå Kors Søn s. e. trin DL 9.00 DL Søn s. e. trin SPA SPA B/VK Søn s. e. trin SPA BK/UK/BUSK 9.00 PF Kaffe November Søn 1. Alle Helgen SPA B PF MUSIK Danske Sømands- og Udlandskirker Søn s. e. trin PF VK KFUM s Sociale Arbejde i Danmark Søn s. e. trin DL VK 9.00 DL Søn 22. Sidste søndag i kirkeåret 9.00 SPA Kaffe SPA Indre Mission Søn s. i advent SPA De ni Læsninger. Kor PF og organister medvirker December Søn s. i advent PF Mini 9.00 SPA VK = Voksenkoret medvirker. UK = Ungdomskoret medvirker. BK = Børnekoret medvirker. B = Kirkens Børnestue er åben. Kaffe = kirkekaffe efter gudstjenesten. Busk = Børn Unge Sogn Kirke. Mini = Minikonfirmandafslutning. Gudstjenester på Billund Plejehjem: Torsdag d. 1. oktober kl Peter Fredensborg, altergang Torsdag d. 15. oktober kl Dorte Laukamp Torsdag d. 5. november kl Solvej Paabøl Andersen, altergang Torsdag d. 19. november kl Peter Fredensborg Døbte i Grene Sogn 16. juni til 1. september 2009: Dagbjört Nótt Gunnarsdottír Gunnarsson Viktor Kristensen Jeppe Søgaard Tobias Stig Hagbart Villsen Emilie Hylleberg Ravn Frederik Winkiel Andersen Line Gejl Pedersen Liva Grunnet Sørensen Simone Veilstrup Christensen Døde og begravede i Grene Sogn 16. juni til 1. september 2009: Niels Peter Nielsen Anna Maria S Jensen Jens Berthelsen Kristian Robert Knudsen Svend Bjarne Vedsted Laursen Birte Brockdorff Else Marie Nielsen Viede og kirkeligt velsignede i Grene Sogn 16. juni til 1. september 2009: Maja Breinballe Enggaard og Morten Breinballe Enggaard Sabine Heine Andersen og Thomas Ole Andersen Henriette Holm Kristiansen og Kurt Kristiansen Gitte Bank Laursen og Lars Bank Jensen Camilla Hagbart Villsen og Tobias Stig Hagbart Villsen Linda Krogh Jørgensen og Jan Væring Jørgensen Randi Noren Højgaard og Jonas Noren Højgaard 12

Billund og Grene. marts

Billund og Grene. marts Kirke sogn Billund og Grene februar marts 2013 GRENE SOGN Hjemmeside: www.grenesogn.dk Billund Kirke: Kirkekontoret: Hans Jensens Vej 4, 7190 Billund. e-mail: kirkekontor@grenesogn.dk tlf. 76 76 76 01,

Læs mere

Billund og Grene. April Maj

Billund og Grene. April Maj KIRKE SOGN Billund og Grene Påskeblomst! hvad vil du her? Bondeblomst fra landsbyhave uden duft og pragt og skær! Hvem er du velkommen gave? Hvem mon, tænker du, har lyst dig at trykke ømt til bryst? Mener

Læs mere

SKIVE SOGNS KIRKEBLAD

SKIVE SOGNS KIRKEBLAD SKIVE SOGNS KIRKEBLAD Efterår 2014 September Oktober November Nr. 4 29. årg. www.skivesogn.dk Mens vi venter I skrivende stund venter vi stadig på, hvem der bliver den nye præst i Skive sogn efter Aksel

Læs mere

bladet Ærø 2 Juni /Juli August 2011

bladet Ærø 2 Juni /Juli August 2011 Kirke bladet Ærø 2 Juni /Juli August 2011 Om lidt bli r her stille Sommeren er livets og lysets tid. Det er nu, vi allermest mærker, at vi lever. Det er nærmest som om, vi om sommeren lever i et lidt højere

Læs mere

KIRKEBLAD. 2012 nr. 4 September - November FOR SOGNENE I KJELLERUP OG LEVRING. Bemærk nye telefonnumre på bagsiden

KIRKEBLAD. 2012 nr. 4 September - November FOR SOGNENE I KJELLERUP OG LEVRING. Bemærk nye telefonnumre på bagsiden KIRKEBLAD FOR SOGNENE I KJELLERUP OG LEVRING Bemærk nye telefonnumre på bagsiden 2012 nr. 4 September - November Fem ønskesten En dreng kom sjoskende slukøret hjem fra skole. Det var så hårdt med lektier,

Læs mere

KirkeBladet. - for Bjerringbro, Bjerring, Mammen, Hjermind, Lee, Hjorthede og Skjern. Bjarne Markussen siger farvel. Læs side 10

KirkeBladet. - for Bjerringbro, Bjerring, Mammen, Hjermind, Lee, Hjorthede og Skjern. Bjarne Markussen siger farvel. Læs side 10 Bladet - for Bjerringbro, Bjerring, Mammen, Hjermind, Lee, Hjorthede og Skjern Nr. 4 Efterår 2013 9. årgang Bjarne Markussen siger farvel. Læs side 10 Siden sidst har flere sogne været på udflugt. Her

Læs mere

Sct. Nicolai nyt Kirkebladet - Februar til Maj 2012

Sct. Nicolai nyt Kirkebladet - Februar til Maj 2012 Sct. Nicolai nyt Kirkebladet - Februar til Maj 2012 Sct. Nicolai Kirke Søndermarkskirken Foto: Søren Hauge Carlsen Kirkebladet udgives af Sct. Nicolai sogn - Vejle Løget Kirke Menighedsrådsvalg 2012 Af

Læs mere

ØRUM VISKUM VEJRUM 63. årgang nr. 4 2011. Kirkebladet. 15. august 7. december

ØRUM VISKUM VEJRUM 63. årgang nr. 4 2011. Kirkebladet. 15. august 7. december ØRUM VISKUM VEJRUM 63. årgang nr. 4 2011 Kirkebladet 15. august 7. december Døbte Ørum Kirke 22. maj: Emil Reine Dal 19. juni: Simone Nørgaard Pedersen Celeste Dam Sørensen Viskum Kirke 25. april: Nikoline

Læs mere

KIRKEBLADET SEPTEMBER, OKTOBER, NOVEMBER 2013, 11 ÅRGANG NR. 4 STOR KONKURRENCE SIDE 4

KIRKEBLADET SEPTEMBER, OKTOBER, NOVEMBER 2013, 11 ÅRGANG NR. 4 STOR KONKURRENCE SIDE 4 KIRKEBLADET SEPTEMBER, OKTOBER, NOVEMBER 2013, 11 ÅRGANG NR. 4 STOR KONKURRENCE SIDE 4 ADRESSER Præsterne træffes på telefon 98 57 10 96 Du bliver stillet om til den af præsterne, du vil tale med! Vive-Hadsund

Læs mere

Kirkebladet. Juli - august - september - oktober 2013

Kirkebladet. Juli - august - september - oktober 2013 Overlade, Ranum, Malle, Vilsted, Vindblæs, Næsborg, Salling, Oudrup, Løgstør, Aggersborg, Kornum og Løgsted sogne Kirkebladet Juli - august - september - oktober 2013 Om hvad der kan ske, når man vover

Læs mere

Kirkebladet for Langeland og Strynø

Kirkebladet for Langeland og Strynø Kirkebladet for Langeland og Strynø Bøstrup Tranekær Tullebølle Simmerbølle Rudkøbing Strynø Skrøbelev Longelse Fuglsbølle Lindelse Fodslette Tryggelev Kædeby Humble Ristinge September Oktober November

Læs mere

bladet Ærø 2 August 2013

bladet Ærø 2 August 2013 Kirke bladet Ærø 2 Juni/Juli August 2013 Marias gave Samtale med Conny Larsen ved Ingolf Andersen. Jeg har aftalt at møde Conny Larsen i Tranderup, hvor hun vil vise mig et kors i en kæde, der pludselig

Læs mere

Læs om Tak til Else Jensen Josefine Ottesen i Lyngå Syng med til høst

Læs om Tak til Else Jensen Josefine Ottesen i Lyngå Syng med til høst KIRKE OG SOGN LYNGÅ Læs om Tak til Else Jensen Josefine Ottesen i Lyngå Syng med til høst SKJØD LERBJERG Juli August September Oktober 2015 Nr. 2 35. årg. 2 INDHOLD KIRKELIG VEJVISER Kirkelig vejviser...side

Læs mere

Trinitatis Kirke. - kirken midt i. Trinitatis Kirke og Sognegård 2014/15 Møder og studiekredse Koncerter Aktiviteter for alle aldre

Trinitatis Kirke. - kirken midt i. Trinitatis Kirke og Sognegård 2014/15 Møder og studiekredse Koncerter Aktiviteter for alle aldre Trinitatis Kirke - kirken midt i Trinitatis Kirke og Sognegård 2014/15 Møder og studiekredse Koncerter Aktiviteter for alle aldre www.trinitatis-kirke.dk Kirken midt i... Trinitatis Kirke henvender sig

Læs mere

Valgmenighedernes personkreds Valgmenighedernes præst Morten Kvist, Nr. Allé 21 97 12 06 52

Valgmenighedernes personkreds Valgmenighedernes præst Morten Kvist, Nr. Allé 21 97 12 06 52 Valgmenighedernes personkreds Valgmenighedernes præst Morten Kvist, Nr. Allé 21 97 12 06 52 Herning Valgmenigheds bestyrelse: Hans Jørn Hansen, (formand), Fladhøj 16, Lind 97 22 38 48 Niels Christian Overgaard,

Læs mere

Vojens Jegerup Maugstrup 29. årgang nr. 3. AUGust september oktober november 2010

Vojens Jegerup Maugstrup 29. årgang nr. 3. AUGust september oktober november 2010 Vojens Jegerup Maugstrup 29. årgang nr. 3. AUGust september oktober november 2010 Indhold Klummen af Merete Ørskov Side 2 Møder m.v. Side 3 Gudstjenesteliste Side 4 og 5 Folkekoret Side 7 Konfirmandbilleder

Læs mere

Vor Frelsers Kirke Nr. 2 2012 a p r i l m a j j u n i j u l i a u g u s t

Vor Frelsers Kirke Nr. 2 2012 a p r i l m a j j u n i j u l i a u g u s t Vor Frelsers Kirke Nr. 2 2012 a p r i l m a j j u n i j u l i a u g u s t I dette nummer: Side 2 Håb at rejse sig efter en rystelse Side 4 Fastelavnsgudstjeneste Side 6 Nyt fra menighedsrådet Side 7 Hvad

Læs mere

Kirkebladet for Langeland og Strynø

Kirkebladet for Langeland og Strynø Kirkebladet for Langeland og Strynø Bøstrup Tranekær Tullebølle Simmerbølle Rudkøbing Strynø Skrøbelev Longelse Fuglsbølle Lindelse Fodslette Tryggelev Kædeby Humble Ristinge September Oktober November

Læs mere

Ulstrupbro V. Velling Sdr. Vinge

Ulstrupbro V. Velling Sdr. Vinge Kirkevandring Ulstrupbro V. Velling Sdr. Vinge Kirkeblad Læs i dette nummer Nyt fra pastoratsrådet........ 2 Tyveri/hærværk............ 3 Konfirmationsprædiken v/jørgen Lorenzen 4 Konfirmationsprædiken

Læs mere

Sommeren er over os med sol og varme og skønhed

Sommeren er over os med sol og varme og skønhed Sommeren er over os med sol og varme og skønhed Gud er god. Hver dag er en ny gave til os fra vores himmelske Far og skaber. Kirkerne er åbne til bøn, gudstjeneste og bare det at være der. Især er det

Læs mere

Posten. Fødselsdagsbørn. BEMÆRK Næste deadline er 20. april 2010.

Posten. Fødselsdagsbørn. BEMÆRK Næste deadline er 20. april 2010. Nr. 1 17. årgang Februar 2010 Indhold: Side 2: Fødselsdagsbørn, Annonce Nytoft Side 3 og 4: Borgerforening Side 5: Sinding-Ørre Folkeuniversitet Side 6: SGIF Side 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 og 14 Kirkesiderne

Læs mere

O rm Hils! v Ko lt sogne 11. årg ang nr. 4 s eptemb er okto ber nov ember 2014

O rm Hils! v Ko lt sogne 11. årg ang nr. 4 s eptemb er okto ber nov ember 2014 Hils! Ormslev Kolt sogne 11. årgang nr. 4 september oktober november 2014 Kirkebladet REDAKTIONEL INDLEDNING Hils! Både Bibelen og vore almindelige omgangsformer er fyldte med hilsener. Vi hilser på hinanden

Læs mere

Nr. 2 2012 Aug. nov. 73. årgang. www.foto-lab.dk

Nr. 2 2012 Aug. nov. 73. årgang. www.foto-lab.dk Kirkebladet for Ulstrup og Gundersted sogne Nr. 2 2012 Aug. nov. 73. årgang www.foto-lab.dk 2 Støvlerne knrikede En gammel skrædderske forandrede min afdøde faders overkjole til en konfirmationsdragt for

Læs mere

Ny præst i Haslev og Freerslev Påsken i kirken. Kirkens stillerum

Ny præst i Haslev og Freerslev Påsken i kirken. Kirkens stillerum KN 03/15.qxp_KN juni-juli 04/06 13/03/15 10:42 Side 3 HASLEV OG FREERSLEV Nr. 3 74. årgang april og maj 2015 Kirkens stillerum se s. 6 Ny præst i Haslev og Freerslev Påsken i kirken Mellem påske og pinse

Læs mere

Gistrup Sogn. Nr. 55 April Maj 2011

Gistrup Sogn. Nr. 55 April Maj 2011 Gistrup Sogn Nr. 55 April Maj 2011 25 Gistrup Kirke 25 år 25 Jubilæumsarrangementer for alle Onsdag den 23. marts kl. 16.30 Fyraftens-musik-andagt i kirken Palmesøndag den 23. marts 1986 blev Gistrup Kirke

Læs mere

LÆSØ KIRKENYT. Kirkeblad for Byrum, Vesterø og Østerby Sogne. I dette nummer:

LÆSØ KIRKENYT. Kirkeblad for Byrum, Vesterø og Østerby Sogne. I dette nummer: LÆSØ KIRKENYT Kirkeblad for Byrum, Vesterø og Østerby Sogne 20. årgang, nr. 3 I dette nummer: Tak Ny sognepræst Afsked Siden sidst Det sker for børn og voksne Opsang fra kirkekoret Præsteindsættelse Alternative

Læs mere

Foto: Jørgen Degn Bjerum SOGNEBLADET. Glostrup

Foto: Jørgen Degn Bjerum SOGNEBLADET. Glostrup Foto: Jørgen Degn Bjerum SOGNEBLADET Glostrup DECEMBER 2013 JANUAR FEBRUAR 2014 Forsidebilledet Forsidebilledet er et vintermotiv af den gamle middelalderkirke, taget fra en usædvanlig vinkel. Billedet

Læs mere

KIRKEBLADET NR. 17 OKTOBER NOVEMBER 2009

KIRKEBLADET NR. 17 OKTOBER NOVEMBER 2009 KIRKEBLADET NR. 17 OKTOBER NOVEMBER 2009 TEMA: BEGRAVELSE LÆS OGSÅ OM: Alle Helgens Aften Spil Dansk Dagen Gud og Spaghetti Tirsdags Café - og meget mere TERSLØSE SKELLEBJERG NILØSE RUDS VEDBY FILADELFIA

Læs mere

Aalborg Stiftsavis Aalborg Stiftsavis 17. årgang nr. 2-2012. Barnedåb. Læs side 2 og 3. Foto: Johan Holmriis

Aalborg Stiftsavis Aalborg Stiftsavis 17. årgang nr. 2-2012. Barnedåb. Læs side 2 og 3. Foto: Johan Holmriis Aalborg Stiftsavis Aalborg Stiftsavis 17. årgang nr. 2-2012 Barnedåb Foto: Johan Holmriis Læs side 2 og 3 Dåben Tekst: Thomas Reinholdt Rasmussen Den helt centrale handling i kristendommen er dåben. Det

Læs mere

Hellevad-Egvad. Sognenyt. Kirke skole foreninger. Indhold: side 2 Aktivitetskalender: Hellevad side 18 Egvad side 19. Redaktionelt: bagsiden

Hellevad-Egvad. Sognenyt. Kirke skole foreninger. Indhold: side 2 Aktivitetskalender: Hellevad side 18 Egvad side 19. Redaktionelt: bagsiden Hellevad-Egvad Kirke skole foreninger Sognenyt Indhold: side 2 Aktivitetskalender: Hellevad side 18 Egvad side 19 Redaktionelt: bagsiden www.hellevad.dk - www.nrhostrup.dk marts - maj 2014 Indhold Fra

Læs mere