Billund og Grene OKTOBER NOVEMBER

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Billund og Grene OKTOBER NOVEMBER"

Transkript

1 KIRKE SOGN Billund og Grene OKTOBER NOVEMBER 2009

2 GRENE SOGN Hjemmeside: Billund Kirke: tlf Kirkekontoret: Hans Jensens Vej 4, 7190 Billund. tlf , fax Kontortid: Tirsdag til fredag kl Torsdag tillige kl Mandag og lørdag lukket. Kordegn: Maria Friis Grene Kirke: Kirkegårdskontoret: Kirkevej 5, 7190 Billund. tlf Graver/kirketjener: Martin Ærbo Jakobsen Privat: tlf Gravermedhjælper: Dan Jensen Privat: tlf Sognepræst: Peter Fredensborg, Præstevang 1 A. tlf Træffes bedst mandag onsdag kl Torsdag kl eller efter aftale. Træffes ikke fredag. Sognepræst: Solvej Paabøl Andersen, Nr. Bjertvej 75, 6000 Kolding. tlf Træffes bedst efter aftale. Træffes ikke mandag. Sognepræst: Dorte Laukamp, Skovparken tlf Træffes bedst efter aftale. Træffes ikke fredag. Organist: Anny Jespersen, kontor tlf Privat: tlf Organistassistent: Kristjan Piirimets, kontor tlf Kirketjener ved Billund Kirke: Lis Askær Mogensen, tlf Privat: tlf Menighedsrådsformand: Else Marie Madsen, Plougslundvej tlf Kirkeværge: Niels Kaaberbøl, Fyrrevænget 214. tlf.: mobil: Kirkebil: Billund Taxa tlf Søndage mellem kl. 8 og 9 Kirke og Sogn: Udgives af menighedsrådet ved følgende udvalg: Gitte Jørgensen, Vagn Hansen, Kirsten Fernis, Dorte Laukamp (ansvarshavende). Stof til kirkebladet modtages indtil den 1. i månederne nov., jan., marts, maj, juni og sept. Opsætning og tryk: Graphic Care og Øko-Tryk I/S Forsidebillede: Fra Solvej Paabøl Andersens indsættelse. Fra venstre: Provst Lilian Tyrsted, Peter Fredensborg, Solvej Paabøl Andersen, Thomas Poulsen, Nr. Bjert, Dorte Laukamp og Erik Paabøl Andersen. (Foto og øvrige fotos i bladet (med undtagelse af fotoet side 3): Vagn Hansen) 2

3 Den nye sognepræst. hedder Solvej Paabøl Andersen. Skulle en og anden synes, at det lyder bekendt, kan det måske hænge sammen med, at jeg vikarierede i Grene Sogn under Dorte Laukamps tre måneders studieorlov for to år siden. Det var mit første af en række vikariater, efter at jeg havde opsagt mit faste embede i Hostrup-Højst. Der var jeg ellers glad for at være, men jeg gjorde det for at blive gift og dermed også flytte sammen med Thomas Poulsen, som er præst i Nr. Bjert ved Kolding. Her bor vi i embedsbolig, og derfor kan jeg varetage embeder uden boligpligt. De findes, de faste fuldtidsstillinger uden bolig, og der bliver flere af dem. Men de hænger ikke på træerne og man vil jo også gerne arbejde et sted, hvor man mener at kunne trives. Jeg faldt omgående til i Grene Sogn dengang, så det er jeg sikker på, at jeg også vil kunne igen. Jeg blev taget godt imod dengang, så det er jeg også sikker på, at jeg vil blive igen. Det gælder kolleger, kirkebetjening og menighedsråd, men det gælder sandelig ikke mindst sognets beboere. I alle aldre, i alle livssituationer, med alle de forskellige grunde der er, til at præst og menighed mødes. Og hvordan gør præst og menighed så det? Hvordan mødes de, når præsten ikke bor i byen? Min erfaring efter to år som vikar efter Grene i Ødis ved Kolding, i Veerst og Bække ved Vejen, i Guldager-Hostrup ved Esbjerg min erfaring er, at præstearbejdet er af en sådan karakter, at man helt af sig selv møder folk. Konfirmander og minikonfirmander og deres forældre. Dåbsfamilier og giftelystne og mennesker, som har mistet. Dem, man arbejder sammen med, dem, som bare går i kirke og/eller kommer til nogle af de ting, som foregår i og omkring kirken. Ret hurtigt genkender man så nogle, eller bliver genkendt, når man færdes i byen, også selv om det bare er for at handle eller få lidt luft. I disse moderne tider er jeg nem at nå på og mobiltelefon, og skulle jeg ikke lige være i Billund, så kan jeg nemt komme dertil! Jeg kommer gerne ud i hjemmene, og jeg tager gerne imod på mit kontor i Å-fløjen. Så jeg håber, at det også snart vil blive sognets erfaring, at jeg fuldt ud er sognets præst, selv om jeg ikke har adresse i sognet. Jeg bliver sognets præst ved at blive brugt som sådan så brug løs! I stedet for at opstille forkromede visioner og hensigtserklæringer for mit virke, vil jeg hellere lade det være min ambition at forsøge at være der, hvor der er brug for mig, og at gøre det, som vi trænger til at få gjort. Og det er jo at få evangeliet forkyndt. Om søndagen og i hverdagen. I glæde og sorg og såmænd også midt imellem. Hvordan det skal gøres, sådan ud over det, som giver sig selv det vil hurtigt vise sig, i dialog med sognet, kollegerne og menighedsrådet. Lidt mere om mig: jeg er 43 år og har været præst i godt og vel 10 år. Jeg har to børn af første ægteskab, Søren på 17, som bor her hos os og går på Kolding Gymnasium. Malene på 14, som bor hos sin far i Vorbasse og går på Vorbasse skole. Derudover har jeg tre bonusbørn i alderen år. Jeg er vokset op i den grundtvig-koldske fri- og efterskoleverden og vedkender mig til fulde mine rødder. Da jeg var 15, blev min far præst og virkede i Grimstrup og Rousthøje ved Varde i 24 år. Det var måske medvirkende årsag til, at jeg i første omgang bestemt ikke ville være præst og derfor læste fransk. Indtil jeg måtte overgive mig og finde min rette hylde. I teologien, i præsteembedet, i Den danske Folkekirke og nu i Grene Sogn! Solvej Paabøl Andersen 3

4 Præsteindsættelse (Fotos: Vagn Hansen) SØNDAG DEN 30. AUGUST blev sognepræst Solvej Paabøl Andersen indsat i Billund og Grene Kirker af provst Lilian Tyrsted, Grindsted. Det blev to festlige gudstjenester med efterfølgende kirkekaffe, hvor menigheden fik mulighed for at hilse på Solvej. Som nævnt i april/maj nummeret af dette blad skal vores nye sognepræst også løse nogle af de opgaver, der tidligere blev varetaget af sognemedhjælperen. Det Stiftsråd I maj i år vedtog Kirkeministeriet, at forsøgsordningen med stiftsråd, som har været afprøvet i nogle stifter rundt om i landet bl.a. i Københavns Stift, Fyns Stift og Haderslev Stift nu gøres permanent. Dvs. at der skal vælges et stiftsråd i samtlige 10 stifter i Danmark. Stiftsrådets funktionsperiode er 4 år og træder i kraft 01. november Formålet med stiftsrådet er bl.a., at det skal rådgive biskoppen og stiftsøvrigheden om forvaltningen af kirkernes og præsteembedernes kapitaler og fastlægge udlånspolitikken. Det skal også tage sig af det mellemkirkelige arbejde i stiftet og i det hele taget rådgive om kirkelige forhold skal ske i samarbejde med vores 2 øvrige præster. Undervisning af konfirmander, børn og unge sker især i samarbejde med Peter Fredensborg. Solvej Paabøl Andersen har som det allerede er blevet nævnt ikke bopæl i sognet, men er at træffe i Å- fløjen, hvor hun har kontor. Vi håber, at alle sognets beboere vil tage godt imod vores nye sognepræst. Menighedsrådet vil gerne også her i bladet byde Solvej hjertelig velkommen til sognet og ser frem til et godt og frugtbart samarbejde til gensidig glæde for os alle. Vi ønsker dig Guds velsignelse over din kommende gerning. Else Marie Madsen for stiftet som helhed. Stiftsrådet kommer til at bestå af biskoppen, domprovsten, 1 repræsentant for stiftets provster, 3 repræsentanter for stiftets præster samt 1 repræsentant for menighedsrådene i hvert provsti. Det betyder, at stiftsrådet i Ribe Stift kommer til at bestå af 14 medlemmer, hvoraf de 8 er læge medlemmer. Ifølge det oprindelige lovforslag skulle biskoppen være formand. Men det skabte så megen debat og modstand at loven blev ændret. Det er nu besluttet at formanden skal vælges blandt de læge medlemmer. Valget bliver afgjort i oktober. Else Marie Madsen 4

5 3. og sidste afsnit af Søren Olsens rejsebeskrivelse. (FORTSAT FRA FORRIGE NR.) På krydstogt til bibelske steder i 1967 Fredag den 5. maj: Da vi vågnede var vi allerede inde under Cyperns kyst, og hvor skibet kl. 8 lå sikkert fortøjet i Farmagustas havn. Efter morgenmaden startede vi i tre busser mod Nicosia, og vejen gik over fastlandet, men allerede nu var markerne så afsvedet, at vi måtte undre os over, hvad befolkningen fik at leve af. På afstand så vi omridset af Salamis, den delvist udgravede by, som vi besøgte i Vi havde håbet på et besøg der igen for at se, hvor langt de var kommet med udgravningerne, men tiden var for knap. Salamis gik til grunde ved et stort jordskælv og en del af den ligger nu ude i havet. I de seneste år har Cypern ofte været på avisernes forsider med de store overskrifter. I 1925 blev øen britisk kronkoloni, men efter 2. verdenskrig har en national-cypriotisk bevægelse under ledelse af ærkebiskop Makarios arbejdet på at få øen tilsluttet Grækenland. I 1960 måtte den britiske regering anerkende øen som en selvstændig republik med Makarios som præsident. Der er blevet os sagt, at vi måske kunne komme i audiens hos Makarios og det lykkedes. Eskorteret af chefen for øens turistvæsen i en sort Mercedes kørte vi ud til Makarios landsted, som lå et stykke uden for byen. Det var et dejligt hus, oprindelig bygget som bolig for den engelske guvernør. Det ligger meget smukt, omgivet af en blomstrende have. Først kom vi indenfor i de officielle receptionslokaler, som var smukt udstyret med møbler, tæpper, malerier og mange kunstgenstande, som så ud til at være kostbarheder. Vi var tilsagt til kl. 12:20, men Makarios var lidt forsinket af vigtige samtaler og dem har han jo en del af for tiden. Så endelig gik døren op og Makarios trådte ind, iført den karakteristiske sorte dragt, som han altid ses afbilledet i. Der var ingen uniform og ingen ordner. Der var et vældigt opbud af presse- og filmfotografer, og blitzene glimtede ivrigt. Makarios talte til os på engelsk og sagde, at det glædede ham at modtage skandinaviske gæster, og at han håbede på og arbejdede for en fredelig sameksistens mellem menneskene. Han sluttede med at lyse velsignelsen over os. Makarios er 54 år (i 1967), høj og rank og har gennem mange år arbejdet for at Cypern kunne få en uafhængig status. I 1956 anklagede briterne ham for terroristisk virksomhed og deporterede ham til en fængselsø. I 1957 blev han løsladt med forbud på at vende tilbage til Cypern, men efter at den frie republik var vedtaget, vendte ham tilbage til øen og valgtes til præsident. Vor guide hævdede, at både valget til præsident og til kirkens ærkebiskop var sket på fuld demokratisk basis og de to embeder er valgmæssigt uafhængig af hinanden. Efter audiensen blev vi inviteret ud i den store have hvis nogen skulle have lyst til at fotografere og det kan nok være, at der blev fotograferet undtagen af mig, for jeg havde ikke apparatet med på denne tur. Ubegribeligt! Makarios gav sig god tid til at tale med dem, der havde lyst til det. Han har et dejligt ansigt med gode milde øjne og audiensen sluttede med, at han gav hånd til hver enkelt af os og ønskede good bye. Det var en stor oplevelse at komme denne store statsmand på så nært hold, og en og anden af os fik nok revideret vore tanker om ham. Måske var det vor økumeniske rejse (økumeni er arbejdet for forståelse mellem verdens forskellige kristne kirker og trossamfund og tillige med den teologiske disciplin, der beskæftiger sig med kirkens enhed og splittelse), der gav adgang til denne audiens, måske også fordi vi var skandinaver og derfor upolitiske. Et hollandsk selskab forsøgte i går at få denne samme begunstigelse, men blev afvist. Besøget i dag hos Makarios var sin pris værd. Det var godt, at vi kom med. - Mange af kristenhedens begivenheder er knyttet til Cypern. I Salamis har Paulus prædiket. Barnabas er født på Cypern, kom til Jerusalem og blev en af de 70 disciple. År 45 vendte han tilbage til øen sammen med Paulus og evangelisten Markus, de prædikede og grundlagde flere menigheder. Barnabas ligger begravet ved Salamis. Lazarus, som Jesus opvakte fra de døde i Betania, kom senere til Cypern og blev Havets biskop. Han ligger begravet i byen Larnaca. På Rhodos var der fin middag og lys på bordet, fordi det var den 5. maj Danmarks befrielsesdag. Vore tanker er gået hjem, har der som sædvanlig været levende lys i mange vinduer til minde om 1945, eller dør 5

6 3. og sidste afsnit af Søren Olsens rejsebeskrivelse. den skik ud? Jeg foreslog rejselederen, at vi benyttede aftenen til en sammenkomst om Danmarks befrielse, men det havde åbenbart ingen interesse. Besættelsestiden er åbenbart ved at være glemt. Lørdag den 6. maj (på havet): Efter morgenmaden var der den første egentlige gudstjeneste ombord, og om formiddagen blev turens andet foredrag De tidlige kristne menigheder holdt. Efter frokosten og et godt middagshvil tilbragte vi eftermiddagen på soldækket, inden vi kl. 16 skulle overvære det næste foredrag Kirken på vej mod enhed, og det blev heller ikke kedeligt. Disse to foredrag blev påhørt med stor interesse, og imens var skibet allerede kommet et godt stykke mod nord, og kl. 23:15 passerede vi et større fyrtårn, det var øen Patmos, hvor Johannes Åbenbaring blev skrevet. Søndag den 7. maj: Stod op kl. 6. Vi deltog i den katolske morgenmesse. Skibet sejlede op gennem det græske øhav og kl. 8:45 lagde vi til i Izmir, det tidligere Smyrna. Herefter gik turen til Efesus, som vi ventede os meget af på grund af sin bibelske fortid, specielt i forbindelse med Paulus. Vi havde tænkt os, at Efesus på Paulus tid var en jævn stor provinsby og fik så at vide, at byen på det tidspunkt var hovedstaden i Lilleasien med ca indbyggere. Det chokerede os, at en så stor by kan forsvinde så totalt. Hvis ikke udgravningerne viste det, var der absolut intet, som fortalte om, at der havde ligget en storby. På resten af turen besøges en række andre historiske steder og bl.a. også et besøg i Istanbul eller Konstantinopel, hvor man bl.a. så Den Blå Moske, Sofia moskeen, som er tusind år ældre end Peters-kirken i Rom, hjemturen gik over den nye brede Atatúrk-bro. Rejsen forsatte op gennem Bosperusstrædet, som nok var noget af det smukkeste på turen. På turens sidste dag besøgte gruppen bl.a. Athens Akropolis. Hjemturen foregik med to charterfly til hhv. Kastrup og Malmö. Efter en overnatning gik det mod Billund med morgenflyet. Så var det igen med taxa til lufthavnen, hvor flyet til Billund afgik planmæssigt. I Billund lufthavn holdt inspektør Andersen klar med ZD 25352, og Lilli var der med friske bøgegrene og anemoner. Det er dejligt at være ventet. Hjemme havde Lilli dækket et godt frokostbord. Vi er hjemme. En forunderlig tur er slut, og det er ubegribeligt, at der kan opleves så meget på kun 18 dage. --- Den originale dagbog Krydstogt 1967 har Valborg og Søren Olsens børn Lilli Grønkjær og Jørn Olsen venligst overdraget til Lokalhistorisk Forening for Grene Sogn, hvor den kan ses. - Arkivet har åbent hver tirsdag fra kl Vagn Hansen Klokkespil 1. oktober til 31. oktober Klokken slår Vi pløjed og vi så de Nu takker alle Gud 1. november til 30. november Herre Gud, dit dyre navn Nu falmer skoven Vuggevise af Mozart Menighedsrådsmøder: Tirsdag den 6. oktober kl Tirsdag den 24. november kl Indsamlede kollekter juni-juli 2009: Religionspædagogisk Center FDF s Missionsarbejde Tværkulturelt Center Dialogcentret Stort velkommen til vores nye kollega! 20,00 kr. 1065,00 kr. 154,00 kr. 262,00 kr. Vi vil gerne byde Solvej Paabøl Andersen rigtig hjerteligt velkommen til Grene Sogn. Vi glæder os til samarbejdet. Peter Fredensborg og Dorte Laukamp 6

7 Menighedsrådet arrangerer Syng-sammen-aften Onsdag den 7. oktober kl er der syng-sammen-aften på Billund Plejecenter. Aftenens indleder er Egon Mortensen, vores pensionerede organist, som også selv vil ledsage sangene på klaveret. Kom og vær med til at gøre det til en hyggelig aften. Foredrag Onsdag den 28. oktober kl i Å-fløjen Peter Hansen: Reinkarnation og New Age Peter Hansen, der har været praktiserende læge i Vejle i 22 år, kommer og fortæller om ovenstående, så hvis du er interesseret i at høre nærmere om disse nyere begreber, så kom og vær med og stil spørgsmål. Allehelgen Søndag d. 1. november er der musikgudstjeneste i Grene kirke kl Gudstjenesten indeholder musikalske indslag, og der er hverken altergang eller prædiken. Peter Fredensborg er liturg, og Carsten Skrostrup-Nielsen synger Allehelgenssalmer solo, og organist Anny Jespersen spiller orgelværker. Både ved denne gudstjeneste og ved højmessen samme dag bliver navnene på dem, der er døde og/eller begravede i Grene Sogn siden sidste Alle Helgen, læst op. Ung musik i kirken Søndag 8. november kl får vi igen besøg af unge musiktalenter fra egnen. Kirken vil klinge af klaver-, tværfløjte- og blokfløjtemusik på højt niveau. Vi vil også forsøge at lufte så mange piber som muligt i kirkens orgel. Det er gratis adgang. Kristjan Piirimets De ni Læsninger i Billund Kirke Søndag den 29. november (1. søndag i advent) er der traditionen tro De ni Læsninger i Billund Kirke kl. 15. Denne gudstjenesteform vekslende med tekstlæsninger og musik stammer fra England. Teksterne skildrer Guds skaber- og frelsergerning. Både kirkens ungdomskor og voksenkor og menigheden synger salmer mellem læsningerne. Gudstjenesten indledes med procession, hvor ungdomskoret kommer gående ind med lys syngende Dona Nobis Pacem. Sognepræst Solvej Paabøl Andersen er liturg, og korene dirigeres af organist Anny Jespersen. Organist Kristjan Piirimets ledsager korene på orgel og klaver.. Efter gudstjenesten går man som det er sædvane op til rådhuset og tænder juletræet. Anny Jespersen Generalforsamling i Billund Kirkes Voksenkor Torsdag den 3. september 2009 afholdt Billund Kirkes Voksenkor den årlige generalforsamling, hvorunder årets jubilarer blev fejret. I år var der hele tre jubilarer: Tommy og Ib Pedersen kunne begge fejre 10-års jubilæum, og Maria Friis 25-års jubilæum. Alle tre jubilarer fik som tak for indsatsen overrakt en buket af menighedsrådets repræsentant i korbestyrelsen, Gitte Jørgensen. 7

8 Menighedsrådet arrangerer Herning Kirkes Drengekor og MidtVest Pigekor i Billund Kirke Herning Kirkes Drengekor opfører tirsdag den 3. november kl Faurés Requiem i Billund Kirke ved en koncert, hvor også MidtVest Pigekor optræder med musik til Alle Helgens søndag. De to Herning-baserede kor har hver for sig markeret sig stærkt i de senere år. seere. Den nationale opmærksomhed fulgte efter flere års koncerter i blandt andet Notre Dame, Paris, Sct. Pauls Cathedral, London, alle landets domkirker samt optræden i både det gamle Radiohus og ved P3 Guld i januar i DRs nyindviede radiohus. Senere på året giver drengekoret koncerter i blandt andet Washington National Cathedral samt i New York og i Danmark i blandt andet Århus og København Domkirker. Herning Kirkes Drengekor har siden 1984 været ledet af Mads Bille. Herning Kirkes Drengekor har i det sidste års tid optrådt i mange forskellige sammenhænge spændende fra haveudsendelser til samarbejde med rockbands og symfoniorkestre. En gæsteoptræden i Søren Ryge Petersens haveprogram sikrede sidste efterår et publikum på MidtVest Pigekor er stiftet for ni år siden og har siden markeret sig som et af landets bedste pigekor. Koret deltog i sommer i den internationale Golden Gate korkonkurrence i San Fransisco, hvor koret vandt næsten alle konkurrencens første priser. Koret kombinerer som det eneste kor herhjemme en klassisk klang med koreografi og bevægelse. Koret ledes af dirigent Dorte Bille. Sangerne i begge kor undervises alle i Den Jyske Sangskole, som er en eliteskole for sangtalenter. Anny Jespersen Familieudflugten Lørdag den 5. september 2009 deltog 45 glade børn og voksne i menighedsrådets familieudflugt, der i år gik til Egeskov Slot. Undervejs holdt vi rast for at indtage medbragt kaffe og rundstykker, hvorefter turen fortsatte til Egeskov Slot, hvor vi havde entreret med en guide, Birgitte Rosenstand, der skulle fortælle os om slottet. Det blev en rigtig spændende rundtur på slottet med spændende informationer til både store og små. Herefter kunne vi bese resten af herlighederne på egen hånd indtil kl , hvor der var afgang mod Hotel Trinity i Snoghøj, hvor aftensmaden blev indtaget. Til slut gik turen tilbage mod Billund Centret, hvortil vi ankom kl. 21 efter en dejlig dag med gode oplevelser og hyggeligt samvær. Gitte Jørgensen 8

9 En revnet krukke Vi er ikke fuldkomne. Men vi er brugbare. I DEN GAMLE UDGAVE af kirkebønnen, den bøn der bedes af præsten lige efter prædikenen, lyder det, henvendt til Gud: Vær med din nådige hjælp hos alle dem, som lider under anfægtelser, og stå os alle bi i fristelsens time. Det er nogle meget gamle ord, der bruges i den bøn, og vi har det jo med at tro, at vi ikke forstår gamle ord. Nu anfægtelser, hvad er det for noget? Ja, anfægtelser kan være så mange slags. Anfægtelser er vel et andet ord for sjælekamp. Spekulationer på troens område. Det kan handle om, at vi kommer i tvivl om Gud. Om Gud findes, om Gud er nådig og barmhjertig eller streng og nøjeregnende, og det kan i høj grad handle om mit eget forhold til Gud. Er det rigtigt, at Gud elsker mig og vil være med mig alle dage? Er jeg god nok til Gud? Kan jeg bruges, sådan som jeg er? Hvis du kender til den slags spørgsmål og spekulationer, så skal du også kende denne lille historie: Der var engang en mand, som havde to vandkrukker, krukkerne bandt han fast for hver ende af en tyk kæp, som han tog på skulderen hver morgen, når han gik til floden efter vand. Den ene krukke var hel, men den anden havde en stor revne, så krukken var kun halvfuld efter turen fra floden til huset. En dag, da manden skulle til at fylde krukkerne i floden, kunne den revnede krukke ikke klare det længere. Jeg skammer mig så forfærdeligt, græd krukken. Jeg gør et usselt arbejde. På grund af min revne får du kun halvt så meget vand af mig, som du burde. Jeg føler mig mislykket! Jeg vidste ikke, du havde det sådan, svarede manden bekymret. Men gør mig en tjeneste. På hjemturen, prøv så at se ned på vejen. Hjemme ved huset spurgte manden: lagde du mærke til de smukke blomster i vejkanten? Ja, snøftede krukken. Lagde du mærke til, at de kun voksede i din side af vejen? Forstår du, jeg har altid kendt til din revne. Derfor plantede jeg blomster i vejkanten, som du har vandet hver dag. Hvis du ikke var, som du er, så kunne jeg slet ikke plukke alle de blomster hver dag og sætte dem på bordet. Uden din evne ville både vejkanten og huset savne denne blomsterpragt. Vi har vore revner, hver især. Vi er ikke fuldkomne. Men vi er brugbare. På den ene eller den anden måde kan vi bruges, hver og én. Måske kan vi kun gøre det halvt, vi er bestemt for, men vi kan da begynde med at gøre det halvt, så. Halvt er bedre end slet ikke. Derfor må du stå os bi, Gud, i fristelsens time. Nemlig, når vi fristes til at tro, at vi slet ikke kan bruges, at vore revner og fejl og mangler gør os uduelige og ubrugelige. Da må du, Gud, sætte en stopper for grublerierne og få os til at se, at bare et lille smil til et medmenneske, et lille smil der faldt ud af en revnet mund, selv det smil kan få blomster til at gro og nye smil til at skyde frem i vejkanten. Sognepræst Karen Schroll-Fleischer, Kokkedal. 9

10 DET SKER i Grene Sogn Besøgstjeneste: RØDE KORS I BILLUND OG VORBASSE: Ønsker du en ven, der vil besøge dig regelmæssigt, eller ønsker du selv en at besøge, kontakt da lederen af besøgstjenesten. Anette Thuesen, Sønderhedevej 22, 6623 Vorbasse, tlf Mandag den 23. kl : Ældre eftermiddag ved informationssekretær i Åbne døre, Klaus Dahl Mandag den 23. kl : Bestyrelses- og lederkonvent i Løvlund missionshus Missionssekretær Johan Schmidt Larsen, Fredericia medvirker Telefonkæden: RØDE KORS I BILLUND OG VORBASSE: Er du alene og ønsker en daglig opringning, kontakt da lederen af telefonkæden. Margrethe Thorsen, Østergade 25, 6623 Vorbasse, tlf BILLUND MISSIONSHUS, VEJLEVEJ 13: Kontaktperson : Karen Arvad Jakobsen, Mølleparken 102, tlf Oktober: Mandag den 5. kl : Danmissions kvindekreds Onsdag den 7. kl : Oktobermøde i Filskov kirke ved pastor Christian Haahr Andersen, Herning Torsdag den 8. kl : Oktobermøde i Filskov missionshus ved indremissionær Peter Kristensen, Gram Torsdag den 15. kl : Fritidsforkynder Jens Ole Nielsen, Hvide Sande Mandag den 19. kl 14.30: Ældre eftermiddag ved Per Weber, Hinnerup Onsdag den 28. kl 19.30: Fælles bibelkreds i Å-fløjen November Mandag den 2. kl : Danmissions kvindekreds Torsdag den 5. kl : Mission Afrika BILLUND SØNDAGSSKOLE: Kontaktperson: Elsebeth Fredensborg, Præstevang 1 A, tlf BILLUND KFUM OG KFUK: Familieaftener: Kontaktperson: Helga Christensen, tlf Møderne holdes i Kærhuset, Kærhusvej 4, kl BILLUND Y S MEN S CLUB: Tove Nielsen, Gødsbølvej 12 B, Uhe, 7323 Give, tlf Ting til vort loppemarked modtages/afhentes løbende af Arne Søndergård, tlf KFUM-SPEJDERNE I BILLUND: Kontaktperson: Anne Faaborg, tlf Mødested: Kærhuset, Kærhusvej 4 Uge 46: Møderække i Billund missionhus Tirsdag den 10. kl : Indremissionær Henning Hollesen, Aulum Onsdag den 11. kl : Indremissionær Henrik Didriksen, Esbjerg Fredag den 13. kl : Indremissionær Henri Jessen, Silkeborg Onsdag den 18. kl : Bibelkreds i missionshuset 10

11 BILLUND FDF: Kontaktperson: Bent Christensen, Kirkevej 4, 7190 Billund, tlf Mødested: Kærhuset, Kærhusvej 4 GRUNDTVIGSK FORUM BILLUND Kirke Skole Kultur Samfund Kontaktperson: Kristine Sørensen, Søndermarksvej 311, 7190 Billund, tlf LØVLUND MISSIONSHUS: Kontaktpersoner: Torben Møller, tlf Fredag 9. oktober kl : Bilorienteringsløb Mandag 19. oktober kl : Mødeaften Mandag 2. november kl : Mødeaften Fredag 20. november kl : Familieaften KFUM & KFUK LØVLUND: Kontaktperson: Line Maria Olesen, Mølleparken 114, 7190 Billund, tlf / Møderne er kl i Løvlund Missionshus, Løvlundvej 21, hvis ikke andet er nævnt i programmet. FREDAGSKLUBBEN LØV-UNGERNE Kontaktperson: Irene Søndergård, Annexvej 2A, tlf Alle børn i alderen 6-13 år er velkomne. Vi samles i Løvlund Missionshus, Løvlundvej 21 hver fredag kl. 15 til 17 i månederne fra oktober til april. KIRKENS KORSHÆR: Sognekredsen: Anna Klemmensen, Sønderkær 421, 7190 Billund, tlf Kontaktperson: Annelise Rehmeier, tlf Genbrugsbutik, Søndermarksvej 206, tlf

12 Gudstjenester Oktober August Billund Grene Grene Indsamlinger Indsamlinger Søn s. e. trin PF PF UK Blå Kors Søn s. e. trin DL 9.00 DL Søn s. e. trin SPA SPA B/VK Søn s. e. trin SPA BK/UK/BUSK 9.00 PF Kaffe November Søn 1. Alle Helgen SPA B PF MUSIK Danske Sømands- og Udlandskirker Søn s. e. trin PF VK KFUM s Sociale Arbejde i Danmark Søn s. e. trin DL VK 9.00 DL Søn 22. Sidste søndag i kirkeåret 9.00 SPA Kaffe SPA Indre Mission Søn s. i advent SPA De ni Læsninger. Kor PF og organister medvirker December Søn s. i advent PF Mini 9.00 SPA VK = Voksenkoret medvirker. UK = Ungdomskoret medvirker. BK = Børnekoret medvirker. B = Kirkens Børnestue er åben. Kaffe = kirkekaffe efter gudstjenesten. Busk = Børn Unge Sogn Kirke. Mini = Minikonfirmandafslutning. Gudstjenester på Billund Plejehjem: Torsdag d. 1. oktober kl Peter Fredensborg, altergang Torsdag d. 15. oktober kl Dorte Laukamp Torsdag d. 5. november kl Solvej Paabøl Andersen, altergang Torsdag d. 19. november kl Peter Fredensborg Døbte i Grene Sogn 16. juni til 1. september 2009: Dagbjört Nótt Gunnarsdottír Gunnarsson Viktor Kristensen Jeppe Søgaard Tobias Stig Hagbart Villsen Emilie Hylleberg Ravn Frederik Winkiel Andersen Line Gejl Pedersen Liva Grunnet Sørensen Simone Veilstrup Christensen Døde og begravede i Grene Sogn 16. juni til 1. september 2009: Niels Peter Nielsen Anna Maria S Jensen Jens Berthelsen Kristian Robert Knudsen Svend Bjarne Vedsted Laursen Birte Brockdorff Else Marie Nielsen Viede og kirkeligt velsignede i Grene Sogn 16. juni til 1. september 2009: Maja Breinballe Enggaard og Morten Breinballe Enggaard Sabine Heine Andersen og Thomas Ole Andersen Henriette Holm Kristiansen og Kurt Kristiansen Gitte Bank Laursen og Lars Bank Jensen Camilla Hagbart Villsen og Tobias Stig Hagbart Villsen Linda Krogh Jørgensen og Jan Væring Jørgensen Randi Noren Højgaard og Jonas Noren Højgaard 12

Billund og Grene OKTOBER NOVEMBER

Billund og Grene OKTOBER NOVEMBER KIRKE SOGN Billund og Grene OKTOBER NOVEMBER 2008 AFSKEDSRECEPTION FOR EGON 2 GRENE SOGN Hjemmeside: www.grenesogn.dk Billund Kirke: tlf. 76 76 76 00 Kirkekontoret: Hans Jensens Vej 4, 7190 Billund. e-mail

Læs mere

Nyhedsbrev. august september oktober

Nyhedsbrev. august september oktober Nyhedsbrev august september oktober Gudstjenester i Jerne og Skads Kirke J - JERNE KIRKE S - SKADS KIRKE Søndag den 2. august 9. søndag efter Trinitatis Søndag den 27. september 17. søndag efter Trinitatis

Læs mere

Billund og Grene AUGUST SEPTEMBER

Billund og Grene AUGUST SEPTEMBER KIRKE SOGN Billund og Grene AUGUST SEPTEMBER 2008 SOGNEUDFLUGT DEN 4. JUNI drog 107 glade mennesker af sted på menighedsrådets sogneudflugt til Hotel Arnbjerg i Varde, Tambours Have, Aal kirke og til sidst

Læs mere

Billund og Grene. August September

Billund og Grene. August September KIRKE SOGN Billund og Grene Du, som har tændt millioner af stjerner, tænd i vort mørke en tindrende tro. Du er vort lys, og du vogter og værner os, så vi sover i tryghed og ro.... August September 2005

Læs mere

kirkebladet for hvidovre sogn

kirkebladet for hvidovre sogn kirkebladet for hvidovre sogn Maj - juli 2015 Gudstjeneste under åben himmel 2. pinsedag kl. 11.00 www.hvidovrekirke.dk HØJMESSER OG GUDSTJENESTER MAJ-JULI 2015 Kl. 10.00 hvor intet andet anføres MAJ 1.

Læs mere

Det er blevet til mange spændende aktiviteter, ud over de kirkelige handlinger, som jeg holder meget af.

Det er blevet til mange spændende aktiviteter, ud over de kirkelige handlinger, som jeg holder meget af. Kirkeblad sommeren 2008 Afskedshilsen Tiden er nu inde til at skrive en lille afskedshilsen midt i alle flyttekasserne. Tiden er inde til at sige farvel og tak for den tid vi har været her i Fjellerup

Læs mere

Friluftsgudstjeneste i anlægget. Se mere side 6. Billund og Grene. august september

Friluftsgudstjeneste i anlægget. Se mere side 6. Billund og Grene. august september Kirke sogn Friluftsgudstjeneste i anlægget. Se mere side 6. Billund og Grene august september 2011 GRENE SOGN Hjemmeside: www.grenesogn.dk Billund Kirke: tlf. 76 76 76 00 Kirkekontoret: Hans Jensens Vej

Læs mere

100 ÅRS FØDSELSDAG DEN 28. AUGUST 2011. for K9 - FDF FESTGUDSTJENESTE KL. 10.00. er vi alle inviteret til I ANNA KIRKE

100 ÅRS FØDSELSDAG DEN 28. AUGUST 2011. for K9 - FDF FESTGUDSTJENESTE KL. 10.00. er vi alle inviteret til I ANNA KIRKE MAJ - AUGUST 2011 ANNA SOGNS KIRKEBLAD 100 ÅRS FØDSELSDAG for K9 - FDF DEN 28. AUGUST 2011 er vi alle inviteret til FESTGUDSTJENESTE KL. 10.00 I ANNA KIRKE Efter gudstjenesten tager vi sammen ud i hytten

Læs mere

Fra friluftsgudstjenesten i anlægget. Billund og Grene. august september

Fra friluftsgudstjenesten i anlægget. Billund og Grene. august september Kirke sogn Fra friluftsgudstjenesten i anlægget Billund og Grene august september 2012 GRENE SOGN Hjemmeside: www.grenesogn.dk Billund Kirke: tlf. 76 76 76 00 Kirkekontoret: Hans Jensens Vej 4, 7190 Billund.

Læs mere

Embedsbeskrivelse for fuldtids stillingen som overenskomst ansat sognepræst i Aulum og Hodsager sogne

Embedsbeskrivelse for fuldtids stillingen som overenskomst ansat sognepræst i Aulum og Hodsager sogne Embedsbeskrivelse for fuldtids stillingen som overenskomst ansat sognepræst i Aulum og Hodsager sogne Stift: Viborg Provsti: Herning Nordre Vi ønsker en præst, der: - kan og vil være præst for alle i sognet

Læs mere

Kirkebladet Nr. 4-25. årg. Septemper Oktober November 2015 Øsløs Vesløs Arup Sogne

Kirkebladet Nr. 4-25. årg. Septemper Oktober November 2015 Øsløs Vesløs Arup Sogne Kirkebladet Nr. 4-25. årg. Septemper Oktober November 2015 Øsløs Vesløs Arup Sogne Navne og adresser: I ferie- og vakanceperioden kan man rette henvendelse til følgende: September og november måned: Asger

Læs mere

Billund og Grene. oktober november. Byrådspolitiker: For mig sætter troen livet i perspektiv!

Billund og Grene. oktober november. Byrådspolitiker: For mig sætter troen livet i perspektiv! Kirke sogn Byrådspolitiker: For mig sætter troen livet i perspektiv! Se mere på side 3. Læs også: Grene Menighedsråd trækker kraftigt på reserverne Side 7 Billund og Grene Gudstjeneste ved Kærhuset oktober

Læs mere

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård Lysglimt Himmelev gl. Præstegård 4. Årgang nr. 27 juli / august. 2014 Lysglimt-redaktionen Anne-Lise Sørensen, frivillig i Oasen Rikke Søder, Aktivitetsleder Anni Hansen afd. B Avisen udkommer januar,

Læs mere

Billund og Grene AUGUST SEPTEMBER

Billund og Grene AUGUST SEPTEMBER KIRKE SOGN Billund og Grene AUGUST SEPTEMBER 2009 Sogneudflugt Den 3. juni drog over 130 glade mennesker af sted på menighedsrådets sogneudflugt til Munkebjerg, hvor man drak eftermiddagskaffe, Christianskirken

Læs mere

Kirkebladet INDHOLD. Sept. - Okt. - Nov. 2015 36. årgang nr. 201. Sognekalenderen Nyttige adresser Gudstjenester

Kirkebladet INDHOLD. Sept. - Okt. - Nov. 2015 36. årgang nr. 201. Sognekalenderen Nyttige adresser Gudstjenester Kirkebladet FOR SKODBORG OG SKRAVE SOGNE Sept. - Okt. - Nov. 2015 36. årgang nr. 201 Nu falmer skoven trindt om land Mel.: Johan H. Nebelong 1889 Jeg ved et evigt Himmerig 1) Nu falmer skoven trindt om

Læs mere

SOGNEBLADET. Karrebæk * Fodby Kirker

SOGNEBLADET. Karrebæk * Fodby Kirker SOGNEBLADET Karrebæk * Fodby Kirker Maj * Juni * Juli * August 2014 NYT FRA PASTORATET Velkommen til dette første Sognebladet for Karrebæk og Fodby kirker. De to menighedsråd er blevet enige om at udgive

Læs mere

Tro og ritualer i Folkekirken

Tro og ritualer i Folkekirken Tro og ritualer i Folkekirken 1) Kristendommen har været den største religion i Danmark i mere end tusind år. I løbet af de sidste 30 år er der sket en forandring med religion i det danske samfund, fordi

Læs mere

KIRKENYT PADESØ SOGN. Orgelindvielse den 20. september. 17. årgang Efteråret 2015 Nr. 4

KIRKENYT PADESØ SOGN. Orgelindvielse den 20. september. 17. årgang Efteråret 2015 Nr. 4 KIRKENYT PADESØ SOGN 17. årgang Efteråret 2015 Nr. 4 Orgelindvielse den 20. september Projekt nyt orgel Høstgudstjeneste med orgelindvielse og frokost I juni kom det nye orgel så på plads i Padesø Kirke.

Læs mere

Julesøndag I. Sct. Pauls kirke 28. december 2014 kl. 10.00. Salmer: 104/434/102/133//129/439/127/111

Julesøndag I. Sct. Pauls kirke 28. december 2014 kl. 10.00. Salmer: 104/434/102/133//129/439/127/111 1 Julesøndag I. Sct. Pauls kirke 28. december 2014 kl. 10.00. Salmer: 104/434/102/133//129/439/127/111 Åbningshilsen Denne søndag, Julesøndag, søndag i julen, årets sidste søndagsgudstjeneste konfirmerer

Læs mere

Embedsbeskrivelse. Struer Kirke

Embedsbeskrivelse. Struer Kirke Embedsbeskrivelse Sognepræst i Søndbjerg-Odby og Struer 1 / 5 Modtaget: TS: Udsendt: 2015-08-14 Embedsbeskrivelse Embedsbeskrivelse for sognepræst i Søndbjerg-Odby Pastorat (60%) samt Struer Pastorat (40%),

Læs mere

KIRKEBLADET ØSTER VELLING - HELSTRUP - GRENSTEN SOGNE

KIRKEBLADET ØSTER VELLING - HELSTRUP - GRENSTEN SOGNE KIRKEBLADET ØSTER VELLING - HELSTRUP - GRENSTEN SOGNE Nr. 3 51. årg. 2014 September Oktober November Høst Afskedsreception Syng sammen Koncert Musikgudstjenester Alle Helgen Velkommen til årets konfirmander

Læs mere

sognepræst Birgit Lundholm, Kl. 12.15 sognepræst Birgit Lundholm, sognepræst Kl. 10,30 Birgit Lundholm, Kl. 09.00: sognepræst

sognepræst Birgit Lundholm, Kl. 12.15 sognepræst Birgit Lundholm, sognepræst Kl. 10,30 Birgit Lundholm, Kl. 09.00: sognepræst Nyhedsbrev fra Hune sogn Nr.3. februar. 2015 Dato: Dagen navn Hune Kl. Prædikant Rødhus kl. Prædikant: 15. februar Fastelavn Kl. 10.30 Birgit Lundholm, 22. februar 1. søndag i fasten Kl. 12.15 Birgit Lundholm,

Læs mere

Kirkeblad. for Hjerm Sogn. Her bor de... Internetadresser...

Kirkeblad. for Hjerm Sogn. Her bor de... Internetadresser... Her bor de... Internetadresser... Sognepræst Mogens Nørsøller Kirkevej 9, 7560 Hjerm tlf. 97 46 41 14 mail: MONO@km.dk Mandag er fridag Sekretær og regnskabsfører Britta Sunesen tlf. 20 28 35 13 mail:

Læs mere

Nyt fra menighedsråd/præst

Nyt fra menighedsråd/præst AS-KLAKRING-JUELSMINDE Kirkebladet September, Oktober, November 2012 Nyt fra menighedsråd/præst To datoer at huske: 5. september og 13. november 2012 Den 5. september 2012 kl. 19 i Himmelrummet på Juelsminde

Læs mere

Kirkebladet Nr. 4-24. årg. September - Oktober - November 2014 Øsløs Vesløs Arup Sogne

Kirkebladet Nr. 4-24. årg. September - Oktober - November 2014 Øsløs Vesløs Arup Sogne Kirkebladet Nr. 4-24. årg. September - Oktober - November 2014 Øsløs Vesløs Arup Sogne Navne og adresser: Sognepræst Lone Olsen Kragholmvej 8, 7742 Vesløs Tlf. 97 99 30 45, fax 97 99 30 49 E-mail: LO@km.dk

Læs mere

Frivillig ved Zions Kirke. Din mulighed for at deltage i det frivillige arbejde i din Kirke

Frivillig ved Zions Kirke. Din mulighed for at deltage i det frivillige arbejde i din Kirke Din mulighed for at deltage i det frivillige arbejde i din Kirke Om at være frivillig I Zions sogn vil vi gerne, at kirken er en levende og aktiv kirke. Derfor tilbyder vi mange forskellige aktiviteter.

Læs mere

Landsstævne for voksne

Landsstævne for voksne KFUM og KFUK i Danmark indbyder til det 24. Landsstævne for voksne på Hotel Nyborg Strand den 21.- 23. januar 2011 TEMA: Tid til stilhed tid til Gud... VELKOMMEN KFUM og KFUK i Danmark indbyder til det

Læs mere

Billund og Grene. Den yndigste rose er funden blandt stiveste torne oprunden, vor Jesus, den dejligste pode, blandt syndige mennesker gro de.

Billund og Grene. Den yndigste rose er funden blandt stiveste torne oprunden, vor Jesus, den dejligste pode, blandt syndige mennesker gro de. KIRKE SOGN Billund og Grene Den yndigste rose er funden blandt stiveste torne oprunden, vor Jesus, den dejligste pode, blandt syndige mennesker gro de. December Januar 2005 2 BØRNEHJØRNET BØRNEHJØRNET

Læs mere

Velkommen til CHRISTIANSKIRKEN INFORMATION OM AKTIVITETER 2015/16. Christianskirken CHRISTIANSKIRKEN.DK

Velkommen til CHRISTIANSKIRKEN INFORMATION OM AKTIVITETER 2015/16. Christianskirken CHRISTIANSKIRKEN.DK Velkommen til CHRISTIANSKIRKEN INFORMATION OM AKTIVITETER 2015/16 Christianskirken CHRISTIANSKIRKEN.DK En palet af gudstjenester Alle mennesker er forskellige. Derfor tilbyder Christianskirken en bred

Læs mere

TAGENSBO KIRKES NYHEDSBREV

TAGENSBO KIRKES NYHEDSBREV TAGENSBO KIRKES NYHEDSBREV Tagensbo kirke Landsdommervej 35 2400 NV telefon 3581 1977 mail: kest@km.dk Tak for det gamle år - vi glæder os til 2015 sammen med jer! Læs længere nede om årets første brunchandagt,

Læs mere

Opdateret startliste for Kreds-/By-stævne 30. januar 2011

Opdateret startliste for Kreds-/By-stævne 30. januar 2011 01 09:30 BANE HOLD KREDS 1 ISG 1 Jan T. Bertelsen HC 33 Ole Guldager Jensen HC 42 Henriette Mortensen DC 84 Peter Bæk HE 111 2 3 N Lakering A/S 1 Jimmy Lykke HE 96 Jens K. Poulsen HE 90 3 BE INSTALLATION

Læs mere

15. søndag efter trinitatis I. Sct. Pauls kirke 13. september 2015 kl. 10.00. Salmer: 447/434/29/369//41/439/674/661

15. søndag efter trinitatis I. Sct. Pauls kirke 13. september 2015 kl. 10.00. Salmer: 447/434/29/369//41/439/674/661 1 15. søndag efter trinitatis I. Sct. Pauls kirke 13. september 2015 kl. 10.00. Salmer: 447/434/29/369//41/439/674/661 Åbningshilsen For en måned siden begyndte 21 nye konfirmander fra Forældreskolens

Læs mere

KIRKEBLADET ØSTER VELLING-HELSTRUP-GRENSTEN SOGNE. Juni, Juli, August 2011

KIRKEBLADET ØSTER VELLING-HELSTRUP-GRENSTEN SOGNE. Juni, Juli, August 2011 KIRKEBLADET ØSTER VELLING-HELSTRUP-GRENSTEN SOGNE Nr. 2 Juni, Juli, August 2011 48. årg. Det er et kirkeblad om årets konfirmation, indbydelse til udendørsgudstjeneste og med masser af nyt om navne Først

Læs mere

Billund og Grene. Sigurd besøgte Billund. Se side 4. juni juli

Billund og Grene. Sigurd besøgte Billund. Se side 4. juni juli Kirke sogn Billund og Grene Sigurd besøgte Billund. Se side 4 juni juli 2011 GRENE SOGN Hjemmeside: www.grenesogn.dk Billund Kirke: tlf. 76 76 76 00 Kirkekontoret: Hans Jensens Vej 4, 7190 Billund. e-mail

Læs mere

Hurtigt overblik. Søndag d. 6. september: Mit liv som naver. Søndag d. 11 oktober: Sang og musik foredrag : Efterårsglød

Hurtigt overblik. Søndag d. 6. september: Mit liv som naver. Søndag d. 11 oktober: Sang og musik foredrag : Efterårsglød SØNDAGSCAFÉ I SCT. OLAI SOGNEGÅRD PROGRAM 2015/2016 SØNDAGSCAFÉ KIRKEKONCERTER ANDRE ARRANGEMENTER SCT. OLAI SOGNEGÅRD SKAGENSVEJ 210, HØJENE Arrangør: Sct. Olai menighedsråd Hurtigt overblik Søndag d.

Læs mere

Danmarks Jægerforbund Resultat hold 31-05-2015

Danmarks Jægerforbund Resultat hold 31-05-2015 Placering Nr Navn Foreningsnr Foreningsby Skydning Junior Hold Træf Skud Træf Skud 1 23 Vamdrup Junior 87 128 94 Kasper Hjorth 4308 Vamdrup og Omegns Jagtforening 35 42 100 Mikkel Dall 4308 28 43 96 Frederik

Læs mere

Referat til ordinært menighedsrådsmøde i Sognehuset mandag den 7. jan 2013 kl. 19.30. 2. Godkendelse af referatet fra 14. nov.

Referat til ordinært menighedsrådsmøde i Sognehuset mandag den 7. jan 2013 kl. 19.30. 2. Godkendelse af referatet fra 14. nov. Referat til ordinært menighedsrådsmøde i Sognehuset mandag den 7. jan 2013 kl. 19.30 ordstyrer: Elsemarie referent: Alice Fraværende: Dorte DAGSORDEN: 1. Godkendelse af dagsorden Blev godkendt 2. Godkendelse

Læs mere

Solvang Sogn Dato: 23. Blad nr. september Formandens initialer: 2013

Solvang Sogn Dato: 23. Blad nr. september Formandens initialer: 2013 På mødet deltog Svend Erik Gerberg Simonsen, Minna Irene Siegumfeldt, Jan Friberg, Jakob Riis, Jørn Johansen, Jens Henrik Jakobsen, Denise Mortensen, Heidi Olsen, Kevin Bøgelund Pihl, Ole Winkler Pedersen,

Læs mere

Program for Indre Mission i Gjern Foråret 2012

Program for Indre Mission i Gjern Foråret 2012 Program for Indre Mission i Gjern Foråret 2012 Gjern Missionshus Østergade 27B 8883 Gjern 1 2 Mandag 9. kl. 20 Tirsdag 10. kl. 10 (bemærk tidspunktet) Onsdag 11. kl. 20 Torsdag 12. kl. 20 Fredag 13. kl.

Læs mere

Nu er jeg der, hvor det hele foregår. Jeg er tilbage i første række.

Nu er jeg der, hvor det hele foregår. Jeg er tilbage i første række. Kirke Nimtofte Sogn Tøstrup 37. årgang Nr. 15 Oktober - November - December 2015 Nu er jeg der, hvor det hele foregår. Jeg er tilbage i første række. Sådan sagde den fornyligt afdøde Niels Henrik Arendt,

Læs mere

Menighedsrådsmøde Torsdag den 30. august 2012 ca. kl. 20.30 22.15. Referat. Indledning

Menighedsrådsmøde Torsdag den 30. august 2012 ca. kl. 20.30 22.15. Referat. Indledning MØRKHØJ MENIGHEDSRÅD MØRKHØJVEJ 177 2730 HERLEV Menighedsrådsmøde Torsdag den 30. august 2012 ca. kl. 20.30 22.15 Referat MR = menighedsrådet, MR-møde = menighedsrådsmøde Indledning I Menighedsrådet: Bent

Læs mere

Gyldendals Åbne Encyklopædi fortæller følgende om bedemandens opgaver gennem tiden:

Gyldendals Åbne Encyklopædi fortæller følgende om bedemandens opgaver gennem tiden: Den sidste rejse. af Hans Høilund-Carlsen Når en nær slægtning dør, henvender vi os i dag til en bedemand, der mod betaling hjælper de efterladte med at få løst de mange opgaver, der er knyttet til den

Læs mere

SOGNEBLADET. Karrebæk * Fodby Kirker

SOGNEBLADET. Karrebæk * Fodby Kirker SOGNEBLADET Karrebæk * Fodby Kirker August * September * Oktober * November 2014 NYT FRA PASTORATET Høstgudstjenesten i Karrebæk kirke. Søndag den 21. september kl. 10.30, er der høstgudstjeneste i Karrebæk

Læs mere

HUSBY SDR. NISSUM THORSMINDE KIRKEBLAD

HUSBY SDR. NISSUM THORSMINDE KIRKEBLAD HUSBY SDR. NISSUM THORSMINDE KIRKEBLAD 56.årg. December Januar Februar Marts Nr.1 Et lidet barn så lysteligt blev af en jomfru båret, ej før, ej siden hørtes sligt, men kun i jubelåret, i tidens fylde,

Læs mere

Kirkeblad for Hjerm Sogn

Kirkeblad for Hjerm Sogn Her bor de... nternetadresser... Vigtige nternetadresser Sognepræst: Jonas Jonas Serner-Pedersen Kirkevej Kirkevej 9, 7560 9, 7560 Hjerm Hjerm www.hjermkirker.dk tlf. 97 tlf. 46 9741 4614 41 14 Hjemmeside

Læs mere

- et tilbud til alle forældre...

- et tilbud til alle forældre... - et tilbud til alle forældre... S E P T E M B E R 2 0 1 1 P R O G R A M E S B J E R G SØNDAG 04. SEPTEMBER KL. 11:00 - GUDSTJENESTE taler: Frank Ahlmann LØRDAG 10. SEPTEMBER KL. 14:30+19:00 - ÅRSKONFERENCE

Læs mere

for Lyne Sogn Maj 2014 Indhold:

for Lyne Sogn Maj 2014 Indhold: Til: Samtlige husstande kontorer butikker AKTIVITETSKALENDER for Lyne Sogn Maj 2014 De gamle skilte på hotellet Afholdshotel fra 1914 til 1970 Indhold: Krocketklubben. Avisindsamling. Støtteforeningen

Læs mere

Fra jubilæumsgudstjenesten den 15. april. Billund og Grene. juni juli

Fra jubilæumsgudstjenesten den 15. april. Billund og Grene. juni juli Kirke sogn Fra jubilæumsgudstjenesten den 15. april Billund og Grene juni juli 2013 GRENE SOGN Hjemmeside: www.grenesogn.dk Billund Kirke: Kirkekontoret: Hans Jensens Vej 4, 7190 Billund. e-mail: kirkekontor@grenesogn.dk

Læs mere

Referat af menighedsrådsmøde.

Referat af menighedsrådsmøde. Rødding Menighedsråd. Referat af menighedsrådsmøde. Dato: Tirsdag den 28. oktober 2014 kl. 17.00 Mødested: Konfirmandstuen, Rødding Præstegård Deltager: Anger Nissen, Svend Enevoldsen, Tove Kamedula, Maiken

Læs mere

Se mere om konfirmandtræf s. 4. Billund og Grene. april maj

Se mere om konfirmandtræf s. 4. Billund og Grene. april maj Kirke sogn Se mere om konfirmandtræf s. 4. Billund og Grene april maj 2011 GRENE SOGN Hjemmeside: www.grenesogn.dk Billund Kirke: tlf. 76 76 76 00 Kirkekontoret: Hans Jensens Vej 4, 7190 Billund. e-mail

Læs mere

Kirkenyt september og oktober 2014

Kirkenyt september og oktober 2014 Kirkenyt september og oktober 2014 Foredrag med Camilla Munch Kom og hør om søværnets indsats i Syrien - og om livet ombord på søværnets krigsskibe. Foredrag med Camilla Munch torsdag den 11. september

Læs mere

Program for Kirkeudvalgets studietur til Danske Sømands- og Udlandskirker i Bruxelles, London og Rotterdam

Program for Kirkeudvalgets studietur til Danske Sømands- og Udlandskirker i Bruxelles, London og Rotterdam Kirkeudvalget 2008-09 KIU alm. del Bilag 75 Offentligt Program for Kirkeudvalgets studietur til Danske Sømands- og Udlandskirker i Bruxelles, London og Rotterdam 7. 9. september 2009. Folketingets Kirkeudvalgs

Læs mere

orris kirkeblad December 2012

orris kirkeblad December 2012 orris kirkeblad December 2012 2 December 2012 1.søndag i advent 2.december kl. 10.30 Simon Møller Olesen 2.søndag i advent 9.december kl. 9.00 Simon Møller Olesen 3.søndag i advent 16.december kl. 10.30

Læs mere

Rangliste 25 m Standardpistol

Rangliste 25 m Standardpistol Rangliste 25 m Standardpistol Forening max max2 max3 Snit. % Dame Pia Villemoes Søværnets IF, København 546 545 544 545,0 95, 2 Anja Christensen Skytteklubben DSB/ASF Århus 55 54 3 Dorte Thorsen IF Flyvestation

Læs mere

Gudstjeneste i det fri ved Kærhuset. Se side 8. Billund og Grene. oktober november

Gudstjeneste i det fri ved Kærhuset. Se side 8. Billund og Grene. oktober november Kirke sogn Gudstjeneste i det fri ved Kærhuset. Se side 8 Billund og Grene oktober november 2011 GRENE SOGN Hjemmeside: www.grenesogn.dk Billund Kirke: tlf. 76 76 76 00 Kirkekontoret: Hans Jensens Vej

Læs mere

ANDET KIRKELIV: Søndag d. 23. aug. ca. kl. 20 Konfirmandindskrivning. Torsdag d. 20. aug. kl. 19.00 Menighedsrådsmøde

ANDET KIRKELIV: Søndag d. 23. aug. ca. kl. 20 Konfirmandindskrivning. Torsdag d. 20. aug. kl. 19.00 Menighedsrådsmøde " Nyt stykke fortov i Andst " Som I kan se her, så har Andst skole (ABC ) Skolebestyrelsen og Andst lokalråd haft kontakt til Vejen kommune, vedr. færdiggørelse eller forlængelse af fortovet på Østervang,

Læs mere

JEGERUP SOGNS MENIGHEDSRÅD

JEGERUP SOGNS MENIGHEDSRÅD JEGERUP SOGNS MENIGHEDSRÅD Menighedsrådsmøde tirsdag den 10. december 2013 kl.19.00 i Præstegården Tilstede: Birte Stark, Ragnhild Starb-Nielsen, Ejner Jensen, Anni Greis Andersen, Asta Iversen, Henny

Læs mere

Vagtplan kræmmermarked 2014

Vagtplan kræmmermarked 2014 Vagtplan kræmmermarked 2014 OPRYDNING PÅ PLADSEN SAMT GADER & VEJE OPRYDNING PÅ PLADSEN M.M FREDAG 08.00-11.30 JENS JØRN NYGÅRD OPRYDNING PÅ PLADSEN M.M FREDAG 08.00-11.30 Pauli Kiel Bent A. Jensen OPRYDNING

Læs mere

Fredericia Museums Venners Program 2014-2015

Fredericia Museums Venners Program 2014-2015 Fredericia Museums Venners Program 2014-2015 Dronningensgade set mod nord fra ca. Jyllandsgade. Foto Hugo Matthiessen 1914 VELKOMMEN TIL SÆSON 2014-2015 Vi håber, at rigtig mange vil deltage i vore arrangementer.

Læs mere

TIL FRIVILLIGE PÅ HOSPICE SJÆLLAND NYHEDSBREV MAJ 2015

TIL FRIVILLIGE PÅ HOSPICE SJÆLLAND NYHEDSBREV MAJ 2015 TIL FRIVILLIGE PÅ HOSPICE SJÆLLAND NYHEDSBREV MAJ 2015 Kære alle, Med disse smukke blomstrende grene plukket af Lena Løbner - vil jeg ønske jer en god maj måned. Så kan jeg fortælle jer, at jeg er blevet

Læs mere

10. søndag efter trinitatis. Luk 19,41-48. Alene Kristus er mit håb

10. søndag efter trinitatis. Luk 19,41-48. Alene Kristus er mit håb 10. søndag efter trinitatis. Luk 19,41-48. Alene Kristus er mit håb Det er sjældent Jesus græder. Bare to gange hører vi om det. Første gang var, da hans gode ven Lazarus er død. Og anden gang er her,

Læs mere

Omkring døbefonten. Svar på nogle meget relevante spørgsmål.

Omkring døbefonten. Svar på nogle meget relevante spørgsmål. Omkring døbefonten Svar på nogle meget relevante spørgsmål. *** Og de bar nogle små børn til Jesus, for at han skulle røre ved dem; disciplene truede ad dem, men da Jesus så det, blev han vred og sagde

Læs mere

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække 1 Grindsted Kirke Lørdag d. 25. april 2015 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække Salmer DDS 478: Vi kommer til din kirke, Gud DDS 260: Du satte dig

Læs mere

Oktober 2011 Besøg hjemmesiden www.bistrupkirken.dk

Oktober 2011 Besøg hjemmesiden www.bistrupkirken.dk Kirkefolder for Bistrup sogn 6. årgang Kirkekontoret tlf: 9623 1717 Oktober 2011 Besøg hjemmesiden www.bistrupkirken.dk At krydse grænser Når et liv opstår og når et liv forsvinder ændres livet, og vi

Læs mere

Menighedsrådsmøde. Pkt. 1. Ad pkt. 1. Pkt.2. Ad pkt. 2. Ad pkt. 3. Pkt. 3.

Menighedsrådsmøde. Pkt. 1. Ad pkt. 1. Pkt.2. Ad pkt. 2. Ad pkt. 3. Pkt. 3. Menighedsrådsmøde Tirsdag, den 12. november 2013 kl. 19.00 Afholdes i Sortebrødreklostret Klosterstræde 7, 4300 Holbæk. Tilstedeværende: Ove Nygaard Madsen (fm), Lis Grove- Rasmussen (nfm),, Flemming Erland

Læs mere

Kirkenyt maj og juni 2015

Kirkenyt maj og juni 2015 Kirkenyt maj og juni 2015 Tag med på sommerudflugt Spændende seværdigheder og hyggelig middag - tag med kirken på sommerudflugt den 18. juni. Turen går til Nedre Dråby Kirke, Jægerspris Slot, J. F. Willumsens

Læs mere

8680 RY Torsdag den 7. maj 2015 klokken 19,30

8680 RY Torsdag den 7. maj 2015 klokken 19,30 Dagsorden Fraværende Referat Mette Obel og Tove Bendixen med anmeldt forfald. 69. Godkendelse af dagsorden Godkendt 70. Godkendelse af referat fra mødet den 9. april 2015 71 Meddelelser 1. Provstiet 2.

Læs mere

Friluftsgudstjeneste ved Kærhuset den 25. august. Billund og Grene. oktober november. portræt af to foreninger i sognet. Se mere på side 3.

Friluftsgudstjeneste ved Kærhuset den 25. august. Billund og Grene. oktober november. portræt af to foreninger i sognet. Se mere på side 3. Kirke sogn Friluftsgudstjeneste ved Kærhuset den 25. august Billund og Grene portræt af to foreninger i sognet Se mere på side 3. oktober november 2015 GRENE SOGN Hjemmeside: www.grenesogn.dk Billund Kirke:

Læs mere

Klokkeringning afsluttes, og menigheden er forsamlet ved titiden.

Klokkeringning afsluttes, og menigheden er forsamlet ved titiden. Efterfølgende er en dansk oversættelse af præstegudstjenesten (palasip naalagiartitsinera, s. 11-20) og af kateketgudstjenesten (ajoqip naalagiartitsinera, s. 21-27) i den grønlandske ritualbog fra 2005:»Rituali.

Læs mere

Sdr. Nærå. Juni Juli August September 2014. Valgmenighed

Sdr. Nærå. Juni Juli August September 2014. Valgmenighed Sdr. Nærå Juni Juli August September 2014 Valgmenighed Kære alle Tak for en god generalforsamling. Og tak for vores lille værksted, dejligt, at høre jeres stemme. Nu er det blot at trække de gode forslag

Læs mere

KIRKEBLADET TØDSØ ALSTED SDR. DRAABY. Januar - Februar - Marts - April 2015. Foto: Alsted Kirke

KIRKEBLADET TØDSØ ALSTED SDR. DRAABY. Januar - Februar - Marts - April 2015. Foto: Alsted Kirke Januar Februar Marts April 2015 KIRKEBLADET TØDSØ ALSTED SDR. DRAABY Inde i bladet: Præstens side 2 Glimt fra sognene 3 Indsamling i kirkerne 4 Menighedsrådsmøder 5 Adresser 7 Foto: Alsted Kirke Præstens

Læs mere

Velkomst og tema: Prædiken:

Velkomst og tema: Prædiken: Gudstjeneste 180115 10.30 - Brændkjærkirken 2 s.e. H3K 2. Tekster: Mos 33,18-23; Joh 2,1-11 (afslutning af prædiken: Rom 12,9-12a) Prædiken af sognepræst Ole Pihl Salmer: DDS 4 Giv mig Gud en salmetunge

Læs mere

Sankt Nicolai Sogn Kolding

Sankt Nicolai Sogn Kolding Sankt Nicolai Sogn Kolding Nr. 3. august, september, oktober og november 2014 Læs om: Væredygtighed, tanker om bøn, gudstjenestens bønner, at det er slut med sognemedhjælpere i Sankt Nicolai Sogn og meget

Læs mere

Hver morgen og hver aften - salmer til ugen og livet. Søndag. Mel: Flemming H. Meng 2013. Mel: Flemming H. Meng 2004

Hver morgen og hver aften - salmer til ugen og livet. Søndag. Mel: Flemming H. Meng 2013. Mel: Flemming H. Meng 2004 Hver morgen og hver aften - salmer til ugen og livet Søndag 1 O skabelsens morgen, det helt nye liv nu vælder med kraft i os ind. Det styrker og nærer, beriger vor tro og virker helt ind i vort sind. 2

Læs mere

Referat- menighedsrådsmøde Onsdag den 25. juni 2014 kl. 19.00. Kingos Minde

Referat- menighedsrådsmøde Onsdag den 25. juni 2014 kl. 19.00. Kingos Minde Referat- menighedsrådsmøde Onsdag den 25. juni 2014 kl. 19.00 Kingos Minde Hermed indkaldes medlemmer af Slangerup Menighedsråd og suppleanter til ordinært offentligt menighedsrådsmøde på ovennævnte sted

Læs mere

Billund og Grene. marts

Billund og Grene. marts Kirke sogn Billund og Grene februar marts 2013 GRENE SOGN Hjemmeside: www.grenesogn.dk Billund Kirke: Kirkekontoret: Hans Jensens Vej 4, 7190 Billund. e-mail: kirkekontor@grenesogn.dk tlf. 76 76 76 01,

Læs mere

KIRKENYT PADESØ SOGN. Høstgudstjeneste i Padesø Kirke. 16. årgang Efteråret 2014 Nr. 4

KIRKENYT PADESØ SOGN. Høstgudstjeneste i Padesø Kirke. 16. årgang Efteråret 2014 Nr. 4 KIRKENYT PADESØ SOGN 16. årgang Efteråret 2014 Nr. 4 Høstgudstjeneste i Padesø Kirke Orgelprojektet Efterårets arrangementer For tre år siden blev Padesø Kirkes gamle orgel kasseret af kirkeministeriets

Læs mere

Kirkenyt juli og august 2015

Kirkenyt juli og august 2015 Kirkenyt juli og august 2015 Orgelkoncert med Frantizek Vaincek Den internationalt anerkendte organist Frantizek Vanicek holder koncert i Strandmarkskirken søndag den 23. august. Der er gratis adgang til

Læs mere

Konfirmand i Mølholm kirke

Konfirmand i Mølholm kirke Konfirmand i Mølholm kirke Udfordringer til unge på livets veje 2015-16 Indbydelse til konfirmandforberedelse Som 7. klasses elev vil jeg gerne indbyde dig til at deltage i konfirmandforberedelse og konfirmation

Læs mere

Dåb finder i almindelighed sted i kirken under en gudstjeneste. I tilfælde af sygdom kan dåb foregå i hjemmet eller på sygehuset.

Dåb finder i almindelighed sted i kirken under en gudstjeneste. I tilfælde af sygdom kan dåb foregå i hjemmet eller på sygehuset. Dåb Autoriseret ved kgl. Resolution af 12. Juni 1992 Dåb finder i almindelighed sted i kirken under en gudstjeneste. I tilfælde af sygdom kan dåb foregå i hjemmet eller på sygehuset. Dåb under en højmesse

Læs mere

Hostrup & Højst. September - Oktober - November

Hostrup & Højst. September - Oktober - November Kirkebladet Hostrup & Højst September - Oktober - November 2015 1 Teologisk guldkorn»sankt Patricks brynje«er en gammel keltisk bøn fra omkring år 400, som tilskrives Sankt Patrick, som kaldes Irlands

Læs mere

Kirkebladet Nr. 3-21. årg. Juni - juli - august 2011 Øsløs Vesløs Arup Sogne

Kirkebladet Nr. 3-21. årg. Juni - juli - august 2011 Øsløs Vesløs Arup Sogne Kirkebladet Nr. 3-21. årg. Juni - juli - august 2011 Øsløs Vesløs Arup Sogne 2 Navne og adresser: Sognepræst Lone Olsen Kragholmvej 8, 7742 Vesløs Tlf. 97 99 30 45, fax 97 99 30 49 E-mail: LO@km.dk Menighedsrådet:

Læs mere

NYT SEPTEMBER OKTOBER KIRKE VESTER SKERNINGE KIRKE ULBØLLE KIRKE HUNDSTRUP KIRKE

NYT SEPTEMBER OKTOBER KIRKE VESTER SKERNINGE KIRKE ULBØLLE KIRKE HUNDSTRUP KIRKE 2015 NYT SEPTEMBER OKTOBER KIRKE VESTER SKERNINGE KIRKE ULBØLLE KIRKE HUNDSTRUP KIRKE TAK! Tak er kun et fattigt ord, siger vi. Og det er såmænd også meget sandt. For vel kan det synes, som om de tre bogstaver

Læs mere

Påske og Pinse. Morgenandagt hver fredag Påske- og midnatsmesse Konfirmationer i Munkebo Kirke Tanke og tro - en foredragsrække MUNKEBO KIRKE

Påske og Pinse. Morgenandagt hver fredag Påske- og midnatsmesse Konfirmationer i Munkebo Kirke Tanke og tro - en foredragsrække MUNKEBO KIRKE MUNKEBO KIRKE FOLKEKIRKEN MAR-APR-MAJ 2015 Påske og Pinse Morgenandagt hver fredag Påske- og midnatsmesse Konfirmationer i Munkebo Kirke Tanke og tro - en foredragsrække Tanke og tro - en foredragsrække

Læs mere

Solvang Sogn Dato: Blad nr. Formandens initialer: 1. Godkendelse af dagsorden. To henvendelser på leje af lokaler. Behandles under punkt 2b.

Solvang Sogn Dato: Blad nr. Formandens initialer: 1. Godkendelse af dagsorden. To henvendelser på leje af lokaler. Behandles under punkt 2b. På mødet deltog Svend Erik Gerberg Simonsen, Per Rønager Bøjstrup, Minna Irene Siegumfeldt (gik under punkt 8), Jan Friberg, Jakob Riis, Jørn Johansen, Nanette Zahrtmann (kom under punkt 2b), Jens Henrik

Læs mere

Butterup-Tuse Kirkeblad. 80. årgang September-Oktober-November 2013 Nr. 3. Ja!

Butterup-Tuse Kirkeblad. 80. årgang September-Oktober-November 2013 Nr. 3. Ja! Butterup-Tuse Kirkeblad 80. årgang September-Oktober-November 2013 Nr. 3 Ja! Ja! Det JA, jeg denne gang har sat på kirkebladets forside både som tekst og billede og som overskrift for denne artikel, kunne

Læs mere

1.p skriver rejsedagbog fra Nantes.

1.p skriver rejsedagbog fra Nantes. 1.p skriver rejsedagbog fra Nantes. Rejsedagbog lørdag d. 26. marts Vi mødtes i Kastrup lufthavn kl. 6:00. Spændingsfyldte fløj vi mod Paris Charles de Gaulle kl. 8:20. I lufthavnen spiste vi frokost og

Læs mere

Nr. 19. Vor Frue Kirke Klosterkirken Kryptkirken Juni Juli August 2015 KLOSTERKIRKEN

Nr. 19. Vor Frue Kirke Klosterkirken Kryptkirken Juni Juli August 2015 KLOSTERKIRKEN 3 i én Nr. 19 Vor Frue Kirke Klosterkirken Kryptkirken Juni Juli August 2015 KLOSTERKIRKEN 2 VOR FRUE KIRKE INDHOLD Her inder du os....................... Side 2 Evangelister..........................

Læs mere

Referat fra menighedsrådsmødet den 20. november 2014 kl. 18.15 i Ølby Sognegård.

Referat fra menighedsrådsmødet den 20. november 2014 kl. 18.15 i Ølby Sognegård. Referat fra menighedsrådsmødet den 20. november 2014 kl. 18.15 i Ølby Sognegård. Deltagere: Liselotte Nyboe, Johan Dyrløv, Arthur Holgerson, Arne Søndergard, Palle Sigaard, Birgit Bager, Marie Holst, Ruth

Læs mere

Kirkehilsen til Kauslunde og Gamborg sogne

Kirkehilsen til Kauslunde og Gamborg sogne Folkekirken, Vores kirke Kirkehilsen til Kauslunde og Gamborg sogne Sommer 2015 Det nærmer sig sommerferie tid og så falder roen sig over mangt og meget. Agurketid sagt på avissprog. Men også tiden, hvor

Læs mere

Velkommen i Skjern Kirke 2015

Velkommen i Skjern Kirke 2015 Velkommen i Skjern Kirke 2015 Folkekirken i Skjern Tirsdag d. 20. januar Orgelkoncert i Skjern Kirke kl. 19.30 ved kirkens organist Thomas Bach Madsen Gratis entré. Indsamling til menighedsplejen Tirsdag

Læs mere

Kirkeudvalgets studietur til Danske Sømands- og Udlandskirker i Bruxelles, London og Rotterdam

Kirkeudvalgets studietur til Danske Sømands- og Udlandskirker i Bruxelles, London og Rotterdam Kirkeudvalget (2. samling) KIU alm. del - Bilag 65 Offentligt Kirkeudvalgets studietur til Danske Sømands- og Udlandskirker i Bruxelles, London og Rotterdam 15. - 17. september 2008. Folketingets Kirkeudvalgets

Læs mere

Fynsk Sprint Cup - 1 etape 26-05-2012, Faaborg By, Fa Allerød OK. H-55 14:57 86801 L Gert Nielsen

Fynsk Sprint Cup - 1 etape 26-05-2012, Faaborg By, Fa Allerød OK. H-55 14:57 86801 L Gert Nielsen Allerød OK H-55 14:57 86801 L Gert Nielsen Ballerup OK H-21 14:16 443885 Lars Bukkehave D-50 14:29 151495 Annette Bonde D-55 14:33 139370 Johanne Lind D-35 14:37 86804 L Mette Rich H-45 14:47 86799 L Jakob

Læs mere

Nyheder fra Friplejehjemmet Lillebælt - maj 2015

Nyheder fra Friplejehjemmet Lillebælt - maj 2015 Nyheder fra Friplejehjemmet Lillebælt - maj 2015 Dejligt mange havde tilmeldt sig vores påskefrokost, som blev en god oplevelse. Der var pyntet fine påskeborde, og maden var som sædvanlig vellykket (og

Læs mere

Beslutningsprotokollat - Stiftsrådet i Københavns stift

Beslutningsprotokollat - Stiftsrådet i Københavns stift Beslutningsprotokol fra møde i Stiftsrådet Tirsdag den 17. februar 2015 kl. 16.30 20.00 i Helligåndshuset, Valkendorfsgade 23, 1151 København K. For mødet var fastsat følgende dagsorden: Afbud fra Margrethe

Læs mere

Nyhedsbrev. uge 45 2014

Nyhedsbrev. uge 45 2014 Nyhedsbrev uge 45 2014 Så er det blevet efterår, bladene har fået en anden farve og falder af træerne. Klokken er sat 1 time tilbage, og det betyde, at vi for en kort tid får lysere morgener men tidligere

Læs mere

Prædiken til 1.s.e.påske 2015.docx Side 1 af 6 12-04-2015. Prædiken til 1. s. e. påske 2015 Tekst. Johs. 20,19-31.

Prædiken til 1.s.e.påske 2015.docx Side 1 af 6 12-04-2015. Prædiken til 1. s. e. påske 2015 Tekst. Johs. 20,19-31. Prædiken til 1.s.e.påske 2015.docx Side 1 af 6 Prædiken til 1. s. e. påske 2015 Tekst. Johs. 20,19-31. Påskens historie omfavner os, og bredes ud omkring os her efter påske. En vandring er begyndt gennem

Læs mere

Husk at vi de 4 søndage i juli har fælles gudstjenester med Baptistkirken på Vindingevej 32.

Husk at vi de 4 søndage i juli har fælles gudstjenester med Baptistkirken på Vindingevej 32. Fredag den 10. juli vil Vibeke Vang og Jan Kristoffersen sige ja til hinanden. Det sker i Roskilde Frikirke kl. 15.00. Kom og være med til denne vigtige begivenhed i Vibekes og Jans liv. Efter vielsen

Læs mere

TAGENSBO KIRKES NYHEDSBREV

TAGENSBO KIRKES NYHEDSBREV TAGENSBO KIRKES NYHEDSBREV Carl Rosenberg-Desroses, sognepræst/menighedspleje: cero@km.dk, tlf. 2118 0057 Karen Ellen Strube, kirkekontor, kordegn: kest@km.dk, tlf. 3581 1977 Kim Olsen, kirketjener, ko@km.dk,

Læs mere