Billund og Grene OKTOBER NOVEMBER

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Billund og Grene OKTOBER NOVEMBER"

Transkript

1 KIRKE SOGN Billund og Grene OKTOBER NOVEMBER 2009

2 GRENE SOGN Hjemmeside: Billund Kirke: tlf Kirkekontoret: Hans Jensens Vej 4, 7190 Billund. tlf , fax Kontortid: Tirsdag til fredag kl Torsdag tillige kl Mandag og lørdag lukket. Kordegn: Maria Friis Grene Kirke: Kirkegårdskontoret: Kirkevej 5, 7190 Billund. tlf Graver/kirketjener: Martin Ærbo Jakobsen Privat: tlf Gravermedhjælper: Dan Jensen Privat: tlf Sognepræst: Peter Fredensborg, Præstevang 1 A. tlf Træffes bedst mandag onsdag kl Torsdag kl eller efter aftale. Træffes ikke fredag. Sognepræst: Solvej Paabøl Andersen, Nr. Bjertvej 75, 6000 Kolding. tlf Træffes bedst efter aftale. Træffes ikke mandag. Sognepræst: Dorte Laukamp, Skovparken tlf Træffes bedst efter aftale. Træffes ikke fredag. Organist: Anny Jespersen, kontor tlf Privat: tlf Organistassistent: Kristjan Piirimets, kontor tlf Kirketjener ved Billund Kirke: Lis Askær Mogensen, tlf Privat: tlf Menighedsrådsformand: Else Marie Madsen, Plougslundvej tlf Kirkeværge: Niels Kaaberbøl, Fyrrevænget 214. tlf.: mobil: Kirkebil: Billund Taxa tlf Søndage mellem kl. 8 og 9 Kirke og Sogn: Udgives af menighedsrådet ved følgende udvalg: Gitte Jørgensen, Vagn Hansen, Kirsten Fernis, Dorte Laukamp (ansvarshavende). Stof til kirkebladet modtages indtil den 1. i månederne nov., jan., marts, maj, juni og sept. Opsætning og tryk: Graphic Care og Øko-Tryk I/S Forsidebillede: Fra Solvej Paabøl Andersens indsættelse. Fra venstre: Provst Lilian Tyrsted, Peter Fredensborg, Solvej Paabøl Andersen, Thomas Poulsen, Nr. Bjert, Dorte Laukamp og Erik Paabøl Andersen. (Foto og øvrige fotos i bladet (med undtagelse af fotoet side 3): Vagn Hansen) 2

3 Den nye sognepræst. hedder Solvej Paabøl Andersen. Skulle en og anden synes, at det lyder bekendt, kan det måske hænge sammen med, at jeg vikarierede i Grene Sogn under Dorte Laukamps tre måneders studieorlov for to år siden. Det var mit første af en række vikariater, efter at jeg havde opsagt mit faste embede i Hostrup-Højst. Der var jeg ellers glad for at være, men jeg gjorde det for at blive gift og dermed også flytte sammen med Thomas Poulsen, som er præst i Nr. Bjert ved Kolding. Her bor vi i embedsbolig, og derfor kan jeg varetage embeder uden boligpligt. De findes, de faste fuldtidsstillinger uden bolig, og der bliver flere af dem. Men de hænger ikke på træerne og man vil jo også gerne arbejde et sted, hvor man mener at kunne trives. Jeg faldt omgående til i Grene Sogn dengang, så det er jeg sikker på, at jeg også vil kunne igen. Jeg blev taget godt imod dengang, så det er jeg også sikker på, at jeg vil blive igen. Det gælder kolleger, kirkebetjening og menighedsråd, men det gælder sandelig ikke mindst sognets beboere. I alle aldre, i alle livssituationer, med alle de forskellige grunde der er, til at præst og menighed mødes. Og hvordan gør præst og menighed så det? Hvordan mødes de, når præsten ikke bor i byen? Min erfaring efter to år som vikar efter Grene i Ødis ved Kolding, i Veerst og Bække ved Vejen, i Guldager-Hostrup ved Esbjerg min erfaring er, at præstearbejdet er af en sådan karakter, at man helt af sig selv møder folk. Konfirmander og minikonfirmander og deres forældre. Dåbsfamilier og giftelystne og mennesker, som har mistet. Dem, man arbejder sammen med, dem, som bare går i kirke og/eller kommer til nogle af de ting, som foregår i og omkring kirken. Ret hurtigt genkender man så nogle, eller bliver genkendt, når man færdes i byen, også selv om det bare er for at handle eller få lidt luft. I disse moderne tider er jeg nem at nå på og mobiltelefon, og skulle jeg ikke lige være i Billund, så kan jeg nemt komme dertil! Jeg kommer gerne ud i hjemmene, og jeg tager gerne imod på mit kontor i Å-fløjen. Så jeg håber, at det også snart vil blive sognets erfaring, at jeg fuldt ud er sognets præst, selv om jeg ikke har adresse i sognet. Jeg bliver sognets præst ved at blive brugt som sådan så brug løs! I stedet for at opstille forkromede visioner og hensigtserklæringer for mit virke, vil jeg hellere lade det være min ambition at forsøge at være der, hvor der er brug for mig, og at gøre det, som vi trænger til at få gjort. Og det er jo at få evangeliet forkyndt. Om søndagen og i hverdagen. I glæde og sorg og såmænd også midt imellem. Hvordan det skal gøres, sådan ud over det, som giver sig selv det vil hurtigt vise sig, i dialog med sognet, kollegerne og menighedsrådet. Lidt mere om mig: jeg er 43 år og har været præst i godt og vel 10 år. Jeg har to børn af første ægteskab, Søren på 17, som bor her hos os og går på Kolding Gymnasium. Malene på 14, som bor hos sin far i Vorbasse og går på Vorbasse skole. Derudover har jeg tre bonusbørn i alderen år. Jeg er vokset op i den grundtvig-koldske fri- og efterskoleverden og vedkender mig til fulde mine rødder. Da jeg var 15, blev min far præst og virkede i Grimstrup og Rousthøje ved Varde i 24 år. Det var måske medvirkende årsag til, at jeg i første omgang bestemt ikke ville være præst og derfor læste fransk. Indtil jeg måtte overgive mig og finde min rette hylde. I teologien, i præsteembedet, i Den danske Folkekirke og nu i Grene Sogn! Solvej Paabøl Andersen 3

4 Præsteindsættelse (Fotos: Vagn Hansen) SØNDAG DEN 30. AUGUST blev sognepræst Solvej Paabøl Andersen indsat i Billund og Grene Kirker af provst Lilian Tyrsted, Grindsted. Det blev to festlige gudstjenester med efterfølgende kirkekaffe, hvor menigheden fik mulighed for at hilse på Solvej. Som nævnt i april/maj nummeret af dette blad skal vores nye sognepræst også løse nogle af de opgaver, der tidligere blev varetaget af sognemedhjælperen. Det Stiftsråd I maj i år vedtog Kirkeministeriet, at forsøgsordningen med stiftsråd, som har været afprøvet i nogle stifter rundt om i landet bl.a. i Københavns Stift, Fyns Stift og Haderslev Stift nu gøres permanent. Dvs. at der skal vælges et stiftsråd i samtlige 10 stifter i Danmark. Stiftsrådets funktionsperiode er 4 år og træder i kraft 01. november Formålet med stiftsrådet er bl.a., at det skal rådgive biskoppen og stiftsøvrigheden om forvaltningen af kirkernes og præsteembedernes kapitaler og fastlægge udlånspolitikken. Det skal også tage sig af det mellemkirkelige arbejde i stiftet og i det hele taget rådgive om kirkelige forhold skal ske i samarbejde med vores 2 øvrige præster. Undervisning af konfirmander, børn og unge sker især i samarbejde med Peter Fredensborg. Solvej Paabøl Andersen har som det allerede er blevet nævnt ikke bopæl i sognet, men er at træffe i Å- fløjen, hvor hun har kontor. Vi håber, at alle sognets beboere vil tage godt imod vores nye sognepræst. Menighedsrådet vil gerne også her i bladet byde Solvej hjertelig velkommen til sognet og ser frem til et godt og frugtbart samarbejde til gensidig glæde for os alle. Vi ønsker dig Guds velsignelse over din kommende gerning. Else Marie Madsen for stiftet som helhed. Stiftsrådet kommer til at bestå af biskoppen, domprovsten, 1 repræsentant for stiftets provster, 3 repræsentanter for stiftets præster samt 1 repræsentant for menighedsrådene i hvert provsti. Det betyder, at stiftsrådet i Ribe Stift kommer til at bestå af 14 medlemmer, hvoraf de 8 er læge medlemmer. Ifølge det oprindelige lovforslag skulle biskoppen være formand. Men det skabte så megen debat og modstand at loven blev ændret. Det er nu besluttet at formanden skal vælges blandt de læge medlemmer. Valget bliver afgjort i oktober. Else Marie Madsen 4

5 3. og sidste afsnit af Søren Olsens rejsebeskrivelse. (FORTSAT FRA FORRIGE NR.) På krydstogt til bibelske steder i 1967 Fredag den 5. maj: Da vi vågnede var vi allerede inde under Cyperns kyst, og hvor skibet kl. 8 lå sikkert fortøjet i Farmagustas havn. Efter morgenmaden startede vi i tre busser mod Nicosia, og vejen gik over fastlandet, men allerede nu var markerne så afsvedet, at vi måtte undre os over, hvad befolkningen fik at leve af. På afstand så vi omridset af Salamis, den delvist udgravede by, som vi besøgte i Vi havde håbet på et besøg der igen for at se, hvor langt de var kommet med udgravningerne, men tiden var for knap. Salamis gik til grunde ved et stort jordskælv og en del af den ligger nu ude i havet. I de seneste år har Cypern ofte været på avisernes forsider med de store overskrifter. I 1925 blev øen britisk kronkoloni, men efter 2. verdenskrig har en national-cypriotisk bevægelse under ledelse af ærkebiskop Makarios arbejdet på at få øen tilsluttet Grækenland. I 1960 måtte den britiske regering anerkende øen som en selvstændig republik med Makarios som præsident. Der er blevet os sagt, at vi måske kunne komme i audiens hos Makarios og det lykkedes. Eskorteret af chefen for øens turistvæsen i en sort Mercedes kørte vi ud til Makarios landsted, som lå et stykke uden for byen. Det var et dejligt hus, oprindelig bygget som bolig for den engelske guvernør. Det ligger meget smukt, omgivet af en blomstrende have. Først kom vi indenfor i de officielle receptionslokaler, som var smukt udstyret med møbler, tæpper, malerier og mange kunstgenstande, som så ud til at være kostbarheder. Vi var tilsagt til kl. 12:20, men Makarios var lidt forsinket af vigtige samtaler og dem har han jo en del af for tiden. Så endelig gik døren op og Makarios trådte ind, iført den karakteristiske sorte dragt, som han altid ses afbilledet i. Der var ingen uniform og ingen ordner. Der var et vældigt opbud af presse- og filmfotografer, og blitzene glimtede ivrigt. Makarios talte til os på engelsk og sagde, at det glædede ham at modtage skandinaviske gæster, og at han håbede på og arbejdede for en fredelig sameksistens mellem menneskene. Han sluttede med at lyse velsignelsen over os. Makarios er 54 år (i 1967), høj og rank og har gennem mange år arbejdet for at Cypern kunne få en uafhængig status. I 1956 anklagede briterne ham for terroristisk virksomhed og deporterede ham til en fængselsø. I 1957 blev han løsladt med forbud på at vende tilbage til Cypern, men efter at den frie republik var vedtaget, vendte ham tilbage til øen og valgtes til præsident. Vor guide hævdede, at både valget til præsident og til kirkens ærkebiskop var sket på fuld demokratisk basis og de to embeder er valgmæssigt uafhængig af hinanden. Efter audiensen blev vi inviteret ud i den store have hvis nogen skulle have lyst til at fotografere og det kan nok være, at der blev fotograferet undtagen af mig, for jeg havde ikke apparatet med på denne tur. Ubegribeligt! Makarios gav sig god tid til at tale med dem, der havde lyst til det. Han har et dejligt ansigt med gode milde øjne og audiensen sluttede med, at han gav hånd til hver enkelt af os og ønskede good bye. Det var en stor oplevelse at komme denne store statsmand på så nært hold, og en og anden af os fik nok revideret vore tanker om ham. Måske var det vor økumeniske rejse (økumeni er arbejdet for forståelse mellem verdens forskellige kristne kirker og trossamfund og tillige med den teologiske disciplin, der beskæftiger sig med kirkens enhed og splittelse), der gav adgang til denne audiens, måske også fordi vi var skandinaver og derfor upolitiske. Et hollandsk selskab forsøgte i går at få denne samme begunstigelse, men blev afvist. Besøget i dag hos Makarios var sin pris værd. Det var godt, at vi kom med. - Mange af kristenhedens begivenheder er knyttet til Cypern. I Salamis har Paulus prædiket. Barnabas er født på Cypern, kom til Jerusalem og blev en af de 70 disciple. År 45 vendte han tilbage til øen sammen med Paulus og evangelisten Markus, de prædikede og grundlagde flere menigheder. Barnabas ligger begravet ved Salamis. Lazarus, som Jesus opvakte fra de døde i Betania, kom senere til Cypern og blev Havets biskop. Han ligger begravet i byen Larnaca. På Rhodos var der fin middag og lys på bordet, fordi det var den 5. maj Danmarks befrielsesdag. Vore tanker er gået hjem, har der som sædvanlig været levende lys i mange vinduer til minde om 1945, eller dør 5

6 3. og sidste afsnit af Søren Olsens rejsebeskrivelse. den skik ud? Jeg foreslog rejselederen, at vi benyttede aftenen til en sammenkomst om Danmarks befrielse, men det havde åbenbart ingen interesse. Besættelsestiden er åbenbart ved at være glemt. Lørdag den 6. maj (på havet): Efter morgenmaden var der den første egentlige gudstjeneste ombord, og om formiddagen blev turens andet foredrag De tidlige kristne menigheder holdt. Efter frokosten og et godt middagshvil tilbragte vi eftermiddagen på soldækket, inden vi kl. 16 skulle overvære det næste foredrag Kirken på vej mod enhed, og det blev heller ikke kedeligt. Disse to foredrag blev påhørt med stor interesse, og imens var skibet allerede kommet et godt stykke mod nord, og kl. 23:15 passerede vi et større fyrtårn, det var øen Patmos, hvor Johannes Åbenbaring blev skrevet. Søndag den 7. maj: Stod op kl. 6. Vi deltog i den katolske morgenmesse. Skibet sejlede op gennem det græske øhav og kl. 8:45 lagde vi til i Izmir, det tidligere Smyrna. Herefter gik turen til Efesus, som vi ventede os meget af på grund af sin bibelske fortid, specielt i forbindelse med Paulus. Vi havde tænkt os, at Efesus på Paulus tid var en jævn stor provinsby og fik så at vide, at byen på det tidspunkt var hovedstaden i Lilleasien med ca indbyggere. Det chokerede os, at en så stor by kan forsvinde så totalt. Hvis ikke udgravningerne viste det, var der absolut intet, som fortalte om, at der havde ligget en storby. På resten af turen besøges en række andre historiske steder og bl.a. også et besøg i Istanbul eller Konstantinopel, hvor man bl.a. så Den Blå Moske, Sofia moskeen, som er tusind år ældre end Peters-kirken i Rom, hjemturen gik over den nye brede Atatúrk-bro. Rejsen forsatte op gennem Bosperusstrædet, som nok var noget af det smukkeste på turen. På turens sidste dag besøgte gruppen bl.a. Athens Akropolis. Hjemturen foregik med to charterfly til hhv. Kastrup og Malmö. Efter en overnatning gik det mod Billund med morgenflyet. Så var det igen med taxa til lufthavnen, hvor flyet til Billund afgik planmæssigt. I Billund lufthavn holdt inspektør Andersen klar med ZD 25352, og Lilli var der med friske bøgegrene og anemoner. Det er dejligt at være ventet. Hjemme havde Lilli dækket et godt frokostbord. Vi er hjemme. En forunderlig tur er slut, og det er ubegribeligt, at der kan opleves så meget på kun 18 dage. --- Den originale dagbog Krydstogt 1967 har Valborg og Søren Olsens børn Lilli Grønkjær og Jørn Olsen venligst overdraget til Lokalhistorisk Forening for Grene Sogn, hvor den kan ses. - Arkivet har åbent hver tirsdag fra kl Vagn Hansen Klokkespil 1. oktober til 31. oktober Klokken slår Vi pløjed og vi så de Nu takker alle Gud 1. november til 30. november Herre Gud, dit dyre navn Nu falmer skoven Vuggevise af Mozart Menighedsrådsmøder: Tirsdag den 6. oktober kl Tirsdag den 24. november kl Indsamlede kollekter juni-juli 2009: Religionspædagogisk Center FDF s Missionsarbejde Tværkulturelt Center Dialogcentret Stort velkommen til vores nye kollega! 20,00 kr. 1065,00 kr. 154,00 kr. 262,00 kr. Vi vil gerne byde Solvej Paabøl Andersen rigtig hjerteligt velkommen til Grene Sogn. Vi glæder os til samarbejdet. Peter Fredensborg og Dorte Laukamp 6

7 Menighedsrådet arrangerer Syng-sammen-aften Onsdag den 7. oktober kl er der syng-sammen-aften på Billund Plejecenter. Aftenens indleder er Egon Mortensen, vores pensionerede organist, som også selv vil ledsage sangene på klaveret. Kom og vær med til at gøre det til en hyggelig aften. Foredrag Onsdag den 28. oktober kl i Å-fløjen Peter Hansen: Reinkarnation og New Age Peter Hansen, der har været praktiserende læge i Vejle i 22 år, kommer og fortæller om ovenstående, så hvis du er interesseret i at høre nærmere om disse nyere begreber, så kom og vær med og stil spørgsmål. Allehelgen Søndag d. 1. november er der musikgudstjeneste i Grene kirke kl Gudstjenesten indeholder musikalske indslag, og der er hverken altergang eller prædiken. Peter Fredensborg er liturg, og Carsten Skrostrup-Nielsen synger Allehelgenssalmer solo, og organist Anny Jespersen spiller orgelværker. Både ved denne gudstjeneste og ved højmessen samme dag bliver navnene på dem, der er døde og/eller begravede i Grene Sogn siden sidste Alle Helgen, læst op. Ung musik i kirken Søndag 8. november kl får vi igen besøg af unge musiktalenter fra egnen. Kirken vil klinge af klaver-, tværfløjte- og blokfløjtemusik på højt niveau. Vi vil også forsøge at lufte så mange piber som muligt i kirkens orgel. Det er gratis adgang. Kristjan Piirimets De ni Læsninger i Billund Kirke Søndag den 29. november (1. søndag i advent) er der traditionen tro De ni Læsninger i Billund Kirke kl. 15. Denne gudstjenesteform vekslende med tekstlæsninger og musik stammer fra England. Teksterne skildrer Guds skaber- og frelsergerning. Både kirkens ungdomskor og voksenkor og menigheden synger salmer mellem læsningerne. Gudstjenesten indledes med procession, hvor ungdomskoret kommer gående ind med lys syngende Dona Nobis Pacem. Sognepræst Solvej Paabøl Andersen er liturg, og korene dirigeres af organist Anny Jespersen. Organist Kristjan Piirimets ledsager korene på orgel og klaver.. Efter gudstjenesten går man som det er sædvane op til rådhuset og tænder juletræet. Anny Jespersen Generalforsamling i Billund Kirkes Voksenkor Torsdag den 3. september 2009 afholdt Billund Kirkes Voksenkor den årlige generalforsamling, hvorunder årets jubilarer blev fejret. I år var der hele tre jubilarer: Tommy og Ib Pedersen kunne begge fejre 10-års jubilæum, og Maria Friis 25-års jubilæum. Alle tre jubilarer fik som tak for indsatsen overrakt en buket af menighedsrådets repræsentant i korbestyrelsen, Gitte Jørgensen. 7

8 Menighedsrådet arrangerer Herning Kirkes Drengekor og MidtVest Pigekor i Billund Kirke Herning Kirkes Drengekor opfører tirsdag den 3. november kl Faurés Requiem i Billund Kirke ved en koncert, hvor også MidtVest Pigekor optræder med musik til Alle Helgens søndag. De to Herning-baserede kor har hver for sig markeret sig stærkt i de senere år. seere. Den nationale opmærksomhed fulgte efter flere års koncerter i blandt andet Notre Dame, Paris, Sct. Pauls Cathedral, London, alle landets domkirker samt optræden i både det gamle Radiohus og ved P3 Guld i januar i DRs nyindviede radiohus. Senere på året giver drengekoret koncerter i blandt andet Washington National Cathedral samt i New York og i Danmark i blandt andet Århus og København Domkirker. Herning Kirkes Drengekor har siden 1984 været ledet af Mads Bille. Herning Kirkes Drengekor har i det sidste års tid optrådt i mange forskellige sammenhænge spændende fra haveudsendelser til samarbejde med rockbands og symfoniorkestre. En gæsteoptræden i Søren Ryge Petersens haveprogram sikrede sidste efterår et publikum på MidtVest Pigekor er stiftet for ni år siden og har siden markeret sig som et af landets bedste pigekor. Koret deltog i sommer i den internationale Golden Gate korkonkurrence i San Fransisco, hvor koret vandt næsten alle konkurrencens første priser. Koret kombinerer som det eneste kor herhjemme en klassisk klang med koreografi og bevægelse. Koret ledes af dirigent Dorte Bille. Sangerne i begge kor undervises alle i Den Jyske Sangskole, som er en eliteskole for sangtalenter. Anny Jespersen Familieudflugten Lørdag den 5. september 2009 deltog 45 glade børn og voksne i menighedsrådets familieudflugt, der i år gik til Egeskov Slot. Undervejs holdt vi rast for at indtage medbragt kaffe og rundstykker, hvorefter turen fortsatte til Egeskov Slot, hvor vi havde entreret med en guide, Birgitte Rosenstand, der skulle fortælle os om slottet. Det blev en rigtig spændende rundtur på slottet med spændende informationer til både store og små. Herefter kunne vi bese resten af herlighederne på egen hånd indtil kl , hvor der var afgang mod Hotel Trinity i Snoghøj, hvor aftensmaden blev indtaget. Til slut gik turen tilbage mod Billund Centret, hvortil vi ankom kl. 21 efter en dejlig dag med gode oplevelser og hyggeligt samvær. Gitte Jørgensen 8

9 En revnet krukke Vi er ikke fuldkomne. Men vi er brugbare. I DEN GAMLE UDGAVE af kirkebønnen, den bøn der bedes af præsten lige efter prædikenen, lyder det, henvendt til Gud: Vær med din nådige hjælp hos alle dem, som lider under anfægtelser, og stå os alle bi i fristelsens time. Det er nogle meget gamle ord, der bruges i den bøn, og vi har det jo med at tro, at vi ikke forstår gamle ord. Nu anfægtelser, hvad er det for noget? Ja, anfægtelser kan være så mange slags. Anfægtelser er vel et andet ord for sjælekamp. Spekulationer på troens område. Det kan handle om, at vi kommer i tvivl om Gud. Om Gud findes, om Gud er nådig og barmhjertig eller streng og nøjeregnende, og det kan i høj grad handle om mit eget forhold til Gud. Er det rigtigt, at Gud elsker mig og vil være med mig alle dage? Er jeg god nok til Gud? Kan jeg bruges, sådan som jeg er? Hvis du kender til den slags spørgsmål og spekulationer, så skal du også kende denne lille historie: Der var engang en mand, som havde to vandkrukker, krukkerne bandt han fast for hver ende af en tyk kæp, som han tog på skulderen hver morgen, når han gik til floden efter vand. Den ene krukke var hel, men den anden havde en stor revne, så krukken var kun halvfuld efter turen fra floden til huset. En dag, da manden skulle til at fylde krukkerne i floden, kunne den revnede krukke ikke klare det længere. Jeg skammer mig så forfærdeligt, græd krukken. Jeg gør et usselt arbejde. På grund af min revne får du kun halvt så meget vand af mig, som du burde. Jeg føler mig mislykket! Jeg vidste ikke, du havde det sådan, svarede manden bekymret. Men gør mig en tjeneste. På hjemturen, prøv så at se ned på vejen. Hjemme ved huset spurgte manden: lagde du mærke til de smukke blomster i vejkanten? Ja, snøftede krukken. Lagde du mærke til, at de kun voksede i din side af vejen? Forstår du, jeg har altid kendt til din revne. Derfor plantede jeg blomster i vejkanten, som du har vandet hver dag. Hvis du ikke var, som du er, så kunne jeg slet ikke plukke alle de blomster hver dag og sætte dem på bordet. Uden din evne ville både vejkanten og huset savne denne blomsterpragt. Vi har vore revner, hver især. Vi er ikke fuldkomne. Men vi er brugbare. På den ene eller den anden måde kan vi bruges, hver og én. Måske kan vi kun gøre det halvt, vi er bestemt for, men vi kan da begynde med at gøre det halvt, så. Halvt er bedre end slet ikke. Derfor må du stå os bi, Gud, i fristelsens time. Nemlig, når vi fristes til at tro, at vi slet ikke kan bruges, at vore revner og fejl og mangler gør os uduelige og ubrugelige. Da må du, Gud, sætte en stopper for grublerierne og få os til at se, at bare et lille smil til et medmenneske, et lille smil der faldt ud af en revnet mund, selv det smil kan få blomster til at gro og nye smil til at skyde frem i vejkanten. Sognepræst Karen Schroll-Fleischer, Kokkedal. 9

10 DET SKER i Grene Sogn Besøgstjeneste: RØDE KORS I BILLUND OG VORBASSE: Ønsker du en ven, der vil besøge dig regelmæssigt, eller ønsker du selv en at besøge, kontakt da lederen af besøgstjenesten. Anette Thuesen, Sønderhedevej 22, 6623 Vorbasse, tlf Mandag den 23. kl : Ældre eftermiddag ved informationssekretær i Åbne døre, Klaus Dahl Mandag den 23. kl : Bestyrelses- og lederkonvent i Løvlund missionshus Missionssekretær Johan Schmidt Larsen, Fredericia medvirker Telefonkæden: RØDE KORS I BILLUND OG VORBASSE: Er du alene og ønsker en daglig opringning, kontakt da lederen af telefonkæden. Margrethe Thorsen, Østergade 25, 6623 Vorbasse, tlf BILLUND MISSIONSHUS, VEJLEVEJ 13: Kontaktperson : Karen Arvad Jakobsen, Mølleparken 102, tlf Oktober: Mandag den 5. kl : Danmissions kvindekreds Onsdag den 7. kl : Oktobermøde i Filskov kirke ved pastor Christian Haahr Andersen, Herning Torsdag den 8. kl : Oktobermøde i Filskov missionshus ved indremissionær Peter Kristensen, Gram Torsdag den 15. kl : Fritidsforkynder Jens Ole Nielsen, Hvide Sande Mandag den 19. kl 14.30: Ældre eftermiddag ved Per Weber, Hinnerup Onsdag den 28. kl 19.30: Fælles bibelkreds i Å-fløjen November Mandag den 2. kl : Danmissions kvindekreds Torsdag den 5. kl : Mission Afrika BILLUND SØNDAGSSKOLE: Kontaktperson: Elsebeth Fredensborg, Præstevang 1 A, tlf BILLUND KFUM OG KFUK: Familieaftener: Kontaktperson: Helga Christensen, tlf Møderne holdes i Kærhuset, Kærhusvej 4, kl BILLUND Y S MEN S CLUB: Tove Nielsen, Gødsbølvej 12 B, Uhe, 7323 Give, tlf Ting til vort loppemarked modtages/afhentes løbende af Arne Søndergård, tlf KFUM-SPEJDERNE I BILLUND: Kontaktperson: Anne Faaborg, tlf Mødested: Kærhuset, Kærhusvej 4 Uge 46: Møderække i Billund missionhus Tirsdag den 10. kl : Indremissionær Henning Hollesen, Aulum Onsdag den 11. kl : Indremissionær Henrik Didriksen, Esbjerg Fredag den 13. kl : Indremissionær Henri Jessen, Silkeborg Onsdag den 18. kl : Bibelkreds i missionshuset 10

11 BILLUND FDF: Kontaktperson: Bent Christensen, Kirkevej 4, 7190 Billund, tlf Mødested: Kærhuset, Kærhusvej 4 GRUNDTVIGSK FORUM BILLUND Kirke Skole Kultur Samfund Kontaktperson: Kristine Sørensen, Søndermarksvej 311, 7190 Billund, tlf LØVLUND MISSIONSHUS: Kontaktpersoner: Torben Møller, tlf Fredag 9. oktober kl : Bilorienteringsløb Mandag 19. oktober kl : Mødeaften Mandag 2. november kl : Mødeaften Fredag 20. november kl : Familieaften KFUM & KFUK LØVLUND: Kontaktperson: Line Maria Olesen, Mølleparken 114, 7190 Billund, tlf / Møderne er kl i Løvlund Missionshus, Løvlundvej 21, hvis ikke andet er nævnt i programmet. FREDAGSKLUBBEN LØV-UNGERNE Kontaktperson: Irene Søndergård, Annexvej 2A, tlf Alle børn i alderen 6-13 år er velkomne. Vi samles i Løvlund Missionshus, Løvlundvej 21 hver fredag kl. 15 til 17 i månederne fra oktober til april. KIRKENS KORSHÆR: Sognekredsen: Anna Klemmensen, Sønderkær 421, 7190 Billund, tlf Kontaktperson: Annelise Rehmeier, tlf Genbrugsbutik, Søndermarksvej 206, tlf

12 Gudstjenester Oktober August Billund Grene Grene Indsamlinger Indsamlinger Søn s. e. trin PF PF UK Blå Kors Søn s. e. trin DL 9.00 DL Søn s. e. trin SPA SPA B/VK Søn s. e. trin SPA BK/UK/BUSK 9.00 PF Kaffe November Søn 1. Alle Helgen SPA B PF MUSIK Danske Sømands- og Udlandskirker Søn s. e. trin PF VK KFUM s Sociale Arbejde i Danmark Søn s. e. trin DL VK 9.00 DL Søn 22. Sidste søndag i kirkeåret 9.00 SPA Kaffe SPA Indre Mission Søn s. i advent SPA De ni Læsninger. Kor PF og organister medvirker December Søn s. i advent PF Mini 9.00 SPA VK = Voksenkoret medvirker. UK = Ungdomskoret medvirker. BK = Børnekoret medvirker. B = Kirkens Børnestue er åben. Kaffe = kirkekaffe efter gudstjenesten. Busk = Børn Unge Sogn Kirke. Mini = Minikonfirmandafslutning. Gudstjenester på Billund Plejehjem: Torsdag d. 1. oktober kl Peter Fredensborg, altergang Torsdag d. 15. oktober kl Dorte Laukamp Torsdag d. 5. november kl Solvej Paabøl Andersen, altergang Torsdag d. 19. november kl Peter Fredensborg Døbte i Grene Sogn 16. juni til 1. september 2009: Dagbjört Nótt Gunnarsdottír Gunnarsson Viktor Kristensen Jeppe Søgaard Tobias Stig Hagbart Villsen Emilie Hylleberg Ravn Frederik Winkiel Andersen Line Gejl Pedersen Liva Grunnet Sørensen Simone Veilstrup Christensen Døde og begravede i Grene Sogn 16. juni til 1. september 2009: Niels Peter Nielsen Anna Maria S Jensen Jens Berthelsen Kristian Robert Knudsen Svend Bjarne Vedsted Laursen Birte Brockdorff Else Marie Nielsen Viede og kirkeligt velsignede i Grene Sogn 16. juni til 1. september 2009: Maja Breinballe Enggaard og Morten Breinballe Enggaard Sabine Heine Andersen og Thomas Ole Andersen Henriette Holm Kristiansen og Kurt Kristiansen Gitte Bank Laursen og Lars Bank Jensen Camilla Hagbart Villsen og Tobias Stig Hagbart Villsen Linda Krogh Jørgensen og Jan Væring Jørgensen Randi Noren Højgaard og Jonas Noren Højgaard 12

September 2010. Besøg hjemmesiden www.bistrupkirken.dk. Kirkefolder for Bistrup sogn 5. årgang august Kirkekontoret tlf: 9623 1717

September 2010. Besøg hjemmesiden www.bistrupkirken.dk. Kirkefolder for Bistrup sogn 5. årgang august Kirkekontoret tlf: 9623 1717 Kirkefolder for Bistrup sogn 5. årgang august Kirkekontoret tlf: 9623 1717 Kirken arbejder også i ferien September 2010 Besøg hjemmesiden www.bistrupkirken.dk Hyldest til det u-perfekte. En gammel formulering

Læs mere

Nyhedsbrev. august september oktober

Nyhedsbrev. august september oktober Nyhedsbrev august september oktober Gudstjenester i Jerne og Skads Kirke J - JERNE KIRKE S - SKADS KIRKE Søndag den 2. august 9. søndag efter Trinitatis Søndag den 27. september 17. søndag efter Trinitatis

Læs mere

Frivillig ved Viby sogn. Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab Kulturelle oplevelser

Frivillig ved Viby sogn. Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab Kulturelle oplevelser Frivillig ved Viby sogn Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab Kulturelle oplevelser 1 Bliv frivillig Hvis du går og tror, at kirkens arbejde kun består i det, som præster, ansatte

Læs mere

Billund og Grene. oktober november

Billund og Grene. oktober november Kirke sogn Billund og Grene oktober november 2010 GRENE SOGN Hjemmeside: www.grenesogn.dk Billund Kirke: tlf. 76 76 76 00 Kirkekontoret: Hans Jensens Vej 4, 7190 Billund. e-mail kirkekontor@grenesogn.dk

Læs mere

KIRKEKONTAKT HOPTRUP SOGN

KIRKEKONTAKT HOPTRUP SOGN KIRKEKONTAKT HOPTRUP SOGN DECEMBER - JANUAR Søndag den 17. december kl. 10.30, 3. søndag i advent Højmesse ved Poul Martin Langdahl. (Søndagens tekst: Luk 1,67-80). Søndag den 24. december, JULEAFTEN Julegudstjeneste

Læs mere

Kirkeblad. Øsby og Aarø Kirker. Juni - Juli - August - September Oktober - November - 2008

Kirkeblad. Øsby og Aarø Kirker. Juni - Juli - August - September Oktober - November - 2008 Kirkeblad Øsby og Aarø Kirker Juni - Juli - August - September Oktober - November - 2008 Hvert træ nu pranger med sit løv, og jorden dækker til sit støv med sommergrønne klæde, og skønnere er liljens dragt

Læs mere

Velkommen. i Tommerup Indre Mission P R O G R A M. Tommerup Missionshus. Arbejdsgrupper: Bestyrelsen: Missionær: Hjemmeside:

Velkommen. i Tommerup Indre Mission P R O G R A M. Tommerup Missionshus. Arbejdsgrupper: Bestyrelsen: Missionær: Hjemmeside: P R O G R A M 0 1 FORÅR Velkommen i Tommerup Indre Mission Tommerup Missionshus Skovstrupvej 5690 Tommerup Arbejdet i missionshuset ledes af bestyrelsen, samt et antal arbejdsgrupper. Bestyrelsen: Carsten

Læs mere

Billund og Grene AUGUST SEPTEMBER

Billund og Grene AUGUST SEPTEMBER KIRKE SOGN Billund og Grene AUGUST SEPTEMBER 2007 GRENE SOGN Hjemmeside: www.grenesogn.dk BØRNEHJØRNET Israelitterne har nu efter at have været slaver i Egypten i mange, mange år, forladt landet og er

Læs mere

Ryde-Handbjerg. Ja, vi skriver kun den 5. maj i dag, 70 året for Danmarks befrielse, men vi har allerede nået to store fester i sognene.

Ryde-Handbjerg. Ja, vi skriver kun den 5. maj i dag, 70 året for Danmarks befrielse, men vi har allerede nået to store fester i sognene. RIV UD OG GEM KIRKESTOFFET Ryde-Handbjerg Festlige maj... Ja, vi skriver kun den 5. maj i dag, 70 året for Danmarks befrielse, men vi har allerede nået to store fester i sognene. Søndag den 3. maj fejrede

Læs mere

Frivillig ved Viby sogn Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab

Frivillig ved Viby sogn Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab Frivillig ved Viby sogn Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab 1 Bliv frivillig Kulturelle oplevelser Hvis du går og tror, at kirkens arbejde kun består i det, som præster, ansatte

Læs mere

REFLEKSIONER OVER EFTERÅRETS TEMA

REFLEKSIONER OVER EFTERÅRETS TEMA REFLEKSIONER OVER EFTERÅRETS TEMA Alene Kristus er mit håb, LIVET MED JESUS han er mit sikre sejrsråb. Min hjørnesten og tilflugtsborg, han er mit værn i frygt og sorg. Et væld så dyb af kærlighed, hos

Læs mere

Billund og Grene OKTOBER NOVEMBER

Billund og Grene OKTOBER NOVEMBER KIRKE SOGN Billund og Grene OKTOBER NOVEMBER 2008 AFSKEDSRECEPTION FOR EGON 2 GRENE SOGN Hjemmeside: www.grenesogn.dk Billund Kirke: tlf. 76 76 76 00 Kirkekontoret: Hans Jensens Vej 4, 7190 Billund. e-mail

Læs mere

Kirkeblad. Kirkelig vejviser. for Hjerm Sogn

Kirkeblad. Kirkelig vejviser. for Hjerm Sogn Kirkelig vejviser Sognepræst: Jonas Serner-Pedersen Kirkevej 9, 7560 Hjerm tlf. 97 46 41 14 mail: jjs@km.dk Menighedsrådsformand: Robert Stoltenberg Højgårdsparken 90, 7560 Hjerm tlf. 97 46 50 52 mail:

Læs mere

Kom og lyt. Kirkeblad for Egernsund sogn september til november

Kom og lyt. Kirkeblad for Egernsund sogn september til november Kom og lyt Kirkeblad for Egernsund sogn september til november 2006 Adresser: Sognepræst: David J. Kessel, Strandvej 8, Egernsund, tlf.: 74442658, e-mail: djk@km.dk Menighedsrådsformand: Margit Kristensen,

Læs mere

EFTERÅR I SALMER. Nr. 5 oktober/november 2011

EFTERÅR I SALMER. Nr. 5 oktober/november 2011 Nr. 5 oktober/november 2011 EFTERÅR I SALMER. Dybt hælder året i sin gang, synger vi i denne tid, og det er uomgængeligt, at sådan er det. Mørket trænger frem, og dagene bliver korte. Året går på hæld,

Læs mere

Kirkeblad for Hjerm Sogn

Kirkeblad for Hjerm Sogn Kirkelig vejviser Sognepræst: Jonas Serner-Pedersen Kirkevej 9, 7560 Hjerm tlf. 97 46 41 14 mail: jjs@km.dk Menighedsrådsformand: Robert Stoltenberg Højgårdsparken 90, 7560 Hjerm tlf. 97 46 50 52 mail:

Læs mere

Efterår 2012 2. udgave

Efterår 2012 2. udgave Vildbjerg Efterår 2012 2. udgave August Torsdag 9. Onsdag 15. Kl 19.30 Bibelkredsene samles Torsdag 16. Kl 19.30 Møde Kreds 1 Fritidsforkynder Jørgen Vindum Sand, Hammerum Emne: Så vælg da livet. 5. mos.

Læs mere

Velkommen. i Tommerup P R O G R A M. Tommerup Missionshus. Bestyrelsen: Arbejdsgrupper: Hjemmeside: Skovstrupvej 8 5690 Tommerup

Velkommen. i Tommerup P R O G R A M. Tommerup Missionshus. Bestyrelsen: Arbejdsgrupper: Hjemmeside: Skovstrupvej 8 5690 Tommerup P R O G R A M Velkommen i Tommerup Tommerup Missionshus Skovstrupvej 8 5690 Tommerup Arbejdet i missionshuset ledes af bestyrelsen, samt et antal arbejdsgrupper. Bestyrelsen: Arbejdsgrupper: Carsten Christensen

Læs mere

Billund og Grene JUNI JULI

Billund og Grene JUNI JULI KIRKE SOGN Billund og Grene JUNI JULI 2008 NOAS ARK I BILLUND KIRKE OMKRING 1. MAJ blev der under kyndig vejledning af kirkeværgen, Niels Kaaberbøl, hængt et stort billede op inde i Billund Kirke. Billedet

Læs mere

Indre Mission i Grindsted Program foråret 2016

Indre Mission i Grindsted Program foråret 2016 Indre Mission i Grindsted Program foråret 2016 Indre Mission i Grindsted Adresse: Kronen, Solvej 1, 7200 Grindsted Mere info: www.grindsted.indremission.dk eller søg Kronens side på facebook JANUAR Evangelisk

Læs mere

S C T. M O R T E N S S O G N

S C T. M O R T E N S S O G N KIRKEBLADET S C T. M O R T E N S S O G N 35. årgang Nr. 3 September-november 2015 Menighedsudvalget Efterår 2015 Udflugt, musik, sang og foredrag Udflugt tirsdag d. 1. september kl. 13.00-18.00 med afgang

Læs mere

Billund og Grene OKTOBER NOVEMBER

Billund og Grene OKTOBER NOVEMBER KIRKE SOGN Billund og Grene OKTOBER NOVEMBER 2007 GRENE SOGN Hjemmeside: www.grenesogn.dk BØRNEHJØRNET Efter at være kommet over det Røde Hav rejser israelitterne igennem en meget stor ørken. Men der gik

Læs mere

PROGRAM FOR 1. halvår 2013 VELKOMMEN PÅ

PROGRAM FOR 1. halvår 2013 VELKOMMEN PÅ PROGRAM FOR 1. halvår 2013 VELKOMMEN PÅ Klippen er fyldt med liv! Vi byder dig velkommen i et levende fællesskab. Lokalt i Lemvig er Indre Mission et stort kristent fællesskab af børn, unge og voksne,

Læs mere

Billund og Grene FEBRUAR MARTS

Billund og Grene FEBRUAR MARTS KIRKE SOGN Billund og Grene FEBRUAR MARTS 2009 GRENE SOGN Hjemmeside: www.grenesogn.dk Billund Kirke: tlf. 76 76 76 00 Kirkekontoret: Hans Jensens Vej 4, 7190 Billund. e-mail kirkekontor@grenesogn.dk tlf.

Læs mere

Kirkeblad. Øsby og Aarø Kirker. Juni - November 2009

Kirkeblad. Øsby og Aarø Kirker. Juni - November 2009 Kirkeblad Øsby og Aarø Kirker Juni - November 2009 Naturen holder pinsefest i blomstervirket smykke, og lunden, som den kan det bedst, fortæller om sin lykke. Nu vårens vind har ringet ind dens fest i

Læs mere

Sognebladet. www.tas-pastorat.dk. Juni - Juli - August 2015. Konfirmander på tur.

Sognebladet. www.tas-pastorat.dk. Juni - Juli - August 2015. Konfirmander på tur. Juni - Juli - August 2015 Sognebladet Tødsø - Alsted - Sdr. Dråby Pastorat Inde i bladet: Præstens side 2 Konfirmandindskrivning 2016 3 Sogneudflugt 4 Kirkeskibe 5 Nyt fra beboerforeningerne 6 Adresser

Læs mere

K I R K E B L A D E T S C T. M O R T E N S S O G N

K I R K E B L A D E T S C T. M O R T E N S S O G N K I R K E B L A D E T S C T. M O R T E N S S O G N 35. årgang Nr. 1 Februar 2015 Hyggeklubben mødes hver anden torsdag i ulige uger fra kl. 13.30 til 16.00. Vi spiller kort, spil og snakker og får kaffe

Læs mere

Billund og Grene. december januar 2012-13

Billund og Grene. december januar 2012-13 Kirke sogn Billund og Grene december januar 2012-13 GRENE SOGN Hjemmeside: www.grenesogn.dk Billund Kirke: Kirkekontoret: Hans Jensens Vej 4, 7190 Billund. e-mail kirkekontor@grenesogn.dk tlf. 76 76 76

Læs mere

Kirkebladet Nr. 4-25. årg. Septemper Oktober November 2015 Øsløs Vesløs Arup Sogne

Kirkebladet Nr. 4-25. årg. Septemper Oktober November 2015 Øsløs Vesløs Arup Sogne Kirkebladet Nr. 4-25. årg. Septemper Oktober November 2015 Øsløs Vesløs Arup Sogne Navne og adresser: I ferie- og vakanceperioden kan man rette henvendelse til følgende: September og november måned: Asger

Læs mere

Nørremarkskirken Kom-sammeneftermiddage. Spændende foredrag Fællesskab Kaffe Sang

Nørremarkskirken Kom-sammeneftermiddage. Spændende foredrag Fællesskab Kaffe Sang Nørremarkskirken Spændende foredrag Fællesskab Kaffe Sang 2016-2017 Kom-sammeneftermiddage Torsdag den 25. august kl. 14.30 Mit liv med musik Musiker og klaverstemmer, Ole-Peter Jørgensen Vejle Ole-Peter

Læs mere

Billund og Grene. Juni Juli

Billund og Grene. Juni Juli KIRKE SOGN Billund og Grene... Se, nu stiger solen af havets skød, luft og bølge blusser i brand, i glød; hvilken salig jubel, skønt alt er tyst, medens lyset lander på verdens kyst! Juni Juli 2005 GRENE

Læs mere

KIRKEBLAD Enderslev-Vråby-Himlingøje

KIRKEBLAD Enderslev-Vråby-Himlingøje KIRKEBLAD Enderslev-Vråby-Himlingøje September - November 2013 LÆS BOGEN! Bjarne Reuter har skrevet en bog, han kalder for BOGEN. Det er en genfortælling af Biblen, sådan som han forstår den. Han har selv

Læs mere

Nr. 1 januar 2013. Motto: Under Dannebrog. Marineforeningen s Kongens Lyngby Afdeling stiftet 4. april 1944

Nr. 1 januar 2013. Motto: Under Dannebrog. Marineforeningen s Kongens Lyngby Afdeling stiftet 4. april 1944 Nr. 1 januar 2013 Motto: Under Dannebrog Marineforeningen s Kongens Lyngby Afdeling stiftet 4. april 1944 MEDLEMSBREV Hjemmeside: www.kongens-lyngby-marineforening.dk Marinestue: Sorgenfri Slot, Kongevejen

Læs mere

PROGRAM VELKOMMEN PÅ

PROGRAM VELKOMMEN PÅ PROGRAM VELKOMMEN PÅ Hvad kan vi gøre for dig? Du står med det nye program i hånden. Luk op og se de mange muligheder! Klippen Lemvig Indre Mission er et fællesskab af mennesker, der mødes for at dele

Læs mere

Kirkebladet Nr. 3-25. årg. Juni Juli August 2015 Øsløs Vesløs Arup Sogne

Kirkebladet Nr. 3-25. årg. Juni Juli August 2015 Øsløs Vesløs Arup Sogne Kirkebladet Nr. 3-25. årg. Juni Juli August 2015 Øsløs Vesløs Arup Sogne Navne og adresser: Sognepræst Lone Olsen Kontor: Kragholmvej 8, 7742 Vesløs Tlf. 97 99 30 45, 22 95 08 91, fax 97 99 30 49 E-mail:

Læs mere

En buket tilbud til voksne fra Sct. Pauls Kirke

En buket tilbud til voksne fra Sct. Pauls Kirke En buket tilbud til voksne fra Sct. Pauls Kirke 2013 En buket tilbud til voksne fra Sct. Pauls Kirke Sct. Pauls Kirke har en række tilbud og aktiviteter, der foregår i og ud fra kirkens sognehus. Fælles

Læs mere

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække 1 Grindsted Kirke Lørdag d. 25. april 2015 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække Salmer DDS 478: Vi kommer til din kirke, Gud DDS 260: Du satte dig

Læs mere

Velkommen. i Tommerup P R O G R A M. Tommerup Missionshus. Bestyrelsen: Programlægning: Hjemmeside og Layout: Skovstrupvej 8 5690 Tommerup

Velkommen. i Tommerup P R O G R A M. Tommerup Missionshus. Bestyrelsen: Programlægning: Hjemmeside og Layout: Skovstrupvej 8 5690 Tommerup P R O G R A M 2 0 1 5 Velkommen i Tommerup Tommerup Missionshus Skovstrupvej 8 5690 Tommerup Bestyrelsen: Carsten Christensen Formand 40 49 51 10 carstenvc@dsa-net.dk Tage Vig 64 6 0 10 tavi@post.tele.dk

Læs mere

Birgit Lundholm Jensen. Jytte Abildstrøm og Hune kirkes kor. Arne Mumgaard, domprovst. Søren Lodberg Hvas, biskop. Kl. 10.30 Kristian G.

Birgit Lundholm Jensen. Jytte Abildstrøm og Hune kirkes kor. Arne Mumgaard, domprovst. Søren Lodberg Hvas, biskop. Kl. 10.30 Kristian G. Nyhedsbrev fra Hunne sog Nr. 6. Juni-Juli 2014 Dato: Dagen navn Hune Kl. Prædikant: Rødhus kl. Prædikant: Den 22. juni 1. søndag 14.30, kl. ca. 16 sommermøde i Kirkeladen Birgit Lundholm Jensen Jytte Abildstrøm

Læs mere

Dette hellige evangelium skriver evangelisten Johannes: Menighedssvar

Dette hellige evangelium skriver evangelisten Johannes: Menighedssvar Prædiken 18. søndag efter trinitatis Søndag den 19. oktober 2014 i Bredsten og Skibet kirker Dette hellige evangelium skriver evangelisten Johannes: Menighedssvar Jesus sagde:»jeg er det sande vintræ,

Læs mere

Billund og Grene AUGUST SEPTEMBER

Billund og Grene AUGUST SEPTEMBER KIRKE SOGN Billund og Grene AUGUST SEPTEMBER 2008 SOGNEUDFLUGT DEN 4. JUNI drog 107 glade mennesker af sted på menighedsrådets sogneudflugt til Hotel Arnbjerg i Varde, Tambours Have, Aal kirke og til sidst

Læs mere

TAGENSBO KIRKES NYHEDSBREV

TAGENSBO KIRKES NYHEDSBREV TAGENSBO KIRKES NYHEDSBREV Tagensbo kirke Landsdommervej 35 2400 NV telefon 3581 1977 mail: kest@km.dk Tak for det gamle år - vi glæder os til 2015 sammen med jer! Læs længere nede om årets første brunchandagt,

Læs mere

36. årgang Nr. 11 September - oktober - november 2014. Goddag og farvel

36. årgang Nr. 11 September - oktober - november 2014. Goddag og farvel Kirke Nimtofte Sogn Tøstrup 36. årgang Nr. 11 September - oktober - november 2014 Goddag og farvel Præsentation af ny præstevikar I forbindelse med, at Torben Jensen har fået nyt embede, er jeg blevet

Læs mere

Herrestræde 26, 4200 Slagelse Forår 2015

Herrestræde 26, 4200 Slagelse Forår 2015 Herrestræde 26, 4200 Slagelse Forår 2015 Jeres hjerte må ikke forfærdes! Tro på Gud, og tro på mig! I min faders hus er der mange boliger; hvis ikke, ville jeg så have sagt, at jeg går bort for at gøre

Læs mere

13. årgang Efteråret 2011 Nr. 4

13. årgang Efteråret 2011 Nr. 4 K I R K E N Y T PADESØ SOGN 13. årgang Efteråret 2011 Nr. 4 Høst i Padesø Nyt fra menighedsrådet Nyt orgel Padesø Kirkes gamle orgel, der er ca. 125 år, er slidt op. Det har også været flittigt brugt i

Læs mere

Julesøndag I. Sct. Pauls kirke 28. december 2014 kl. 10.00. Salmer: 104/434/102/133//129/439/127/111

Julesøndag I. Sct. Pauls kirke 28. december 2014 kl. 10.00. Salmer: 104/434/102/133//129/439/127/111 1 Julesøndag I. Sct. Pauls kirke 28. december 2014 kl. 10.00. Salmer: 104/434/102/133//129/439/127/111 Åbningshilsen Denne søndag, Julesøndag, søndag i julen, årets sidste søndagsgudstjeneste konfirmerer

Læs mere

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård Lysglimt Himmelev gl. Præstegård 4. Årgang nr. 27 juli / august. 2014 Lysglimt-redaktionen Anne-Lise Sørensen, frivillig i Oasen Rikke Søder, Aktivitetsleder Anni Hansen afd. B Avisen udkommer januar,

Læs mere

Frivillig ved Zions Kirke. Din mulighed for at deltage i det frivillige arbejde i din Kirke

Frivillig ved Zions Kirke. Din mulighed for at deltage i det frivillige arbejde i din Kirke Din mulighed for at deltage i det frivillige arbejde i din Kirke Om at være frivillig I Zions sogn vil vi gerne, at kirken er en levende og aktiv kirke. Derfor tilbyder vi mange forskellige aktiviteter.

Læs mere

EFTERÅRSFEST FOR BEBOERE, PÅRØRENDE OG PERSONALE TORSDAG D. 1. OKTOBER 2015 KL. 17.00 MENUEN OFFENTLIGGØRES SENERE PRIS PR. PÅRØRENDE: KR.

EFTERÅRSFEST FOR BEBOERE, PÅRØRENDE OG PERSONALE TORSDAG D. 1. OKTOBER 2015 KL. 17.00 MENUEN OFFENTLIGGØRES SENERE PRIS PR. PÅRØRENDE: KR. Sept. - Oktober 2015 EFTERÅRSFEST FOR BEBOERE, PÅRØRENDE OG PERSONALE TORSDAG D. 1. OKTOBER 2015 KL. 17.00 MENUEN OFFENTLIGGØRES SENERE PRIS PR. PÅRØRENDE: KR. 150,00 MED FRI BAR MAX 2 PÅRØRENDE PR. BEBOER

Læs mere

Billund og Grene. Ingen er så tryg i fare som Guds lille børneskare, fuglen ej i skjul bag løvet stjernen ej højt over støvet.

Billund og Grene. Ingen er så tryg i fare som Guds lille børneskare, fuglen ej i skjul bag løvet stjernen ej højt over støvet. KIRKE SOGN Billund og Grene Ingen er så tryg i fare som Guds lille børneskare, fuglen ej i skjul bag løvet stjernen ej højt over støvet. August September 2006 BØRNEHJØRNET GUD HAVDE givet Josef evner til

Læs mere

Kirkenyt for Tingsted sogn september oktober november 2014

Kirkenyt for Tingsted sogn september oktober november 2014 Kirkenyt for Tingsted sogn september oktober november 2014 Mens vi her hos os i Tingsted kan glæde os over høstede marker og smukt sensommervejr ser det anderledes ud hos vores kristne søstre og brødre

Læs mere

Skærtorsdag 24.marts 2016. Hinge kirke kl.9.00 (nadver). Vinderslev kirke kl.10.30

Skærtorsdag 24.marts 2016. Hinge kirke kl.9.00 (nadver). Vinderslev kirke kl.10.30 Skærtorsdag 24.marts 2016. Hinge kirke kl.9.00 (nadver). Vinderslev kirke kl.10.30 Salmer: Hinge kl.9: 458-462/ 467-37,v.5-671 Vinderslev kl.10.30: 458-462- 178/ 467-37,v.5-671 Dette hellige evangelium

Læs mere

Lis holder ferie i følgende perioder i juni og juli: Ferie i uge 27 og 28 Lis er på stævne i uge 29

Lis holder ferie i følgende perioder i juni og juli: Ferie i uge 27 og 28 Lis er på stævne i uge 29 Alle 4 søndage i juli måned, holder vi gudstjeneste samme med Roskide Baptistkirke i lighed med de foregående år. Roskilde Baptistkirke er beliggende på Vindingevej 32, 4000 Roskilde. Mandag den 3. juni

Læs mere

Kirkebladet Nr. 4-23. årg. September - Oktober - November 2013 Øsløs Vesløs Arup Sogne

Kirkebladet Nr. 4-23. årg. September - Oktober - November 2013 Øsløs Vesløs Arup Sogne Kirkebladet Nr. 4-23. årg. September - Oktober - November 2013 Øsløs Vesløs Arup Sogne Navne og adresser: Sognepræst Lone Olsen Kragholmvej 8, 7742 Vesløs Tlf. 97 99 30 45, fax 97 99 30 49 E-mail: LO@km.dk

Læs mere

juli august september

juli august september Skelager Kirke www.skelagerkirke.dk 2015 juli august september Indhold: Skelagerparken 2 25 års jubilæum 3 Kalender 4-5 Dåbsjubilæum 6 Familiegudstjenester 6 Babysalmesang 6 Ny biskop 7 Praktiske oplysninger

Læs mere

En uge af en landsbypræsts dagbog

En uge af en landsbypræsts dagbog En uge af en landsbypræsts dagbog Jég har verdens bedste arbejde. Men det er også et krævende job de fleste af døgnets vågne timer beskæftiger jeg mig med min præstegerning. Jeg har virket i disse to prægtige

Læs mere

Billund og Grene. August September

Billund og Grene. August September KIRKE SOGN Billund og Grene Du, som har tændt millioner af stjerner, tænd i vort mørke en tindrende tro. Du er vort lys, og du vogter og værner os, så vi sover i tryghed og ro.... August September 2005

Læs mere

Nyt fra menighedsrådet

Nyt fra menighedsrådet AS-KLAKRING-JUELSMINDE Kirkebladet Juni, Juli, August 2014 Nyt fra menighedsrådet Kunstudstilling i Kirkebakkehuset Menighedsrådsmøder Torsdag d. 26. juni kl. 17.00 i Kirkebakkehuset Tirsdag d. 12. august

Læs mere

Kom og lyt. Kirkeblad for Egernsund sogn

Kom og lyt. Kirkeblad for Egernsund sogn Kom og lyt Kirkeblad for Egernsund sogn marts til maj 2006 Adresser: Sognepræst: David J. Kessel, Strandvej 8, Egernsund, tlf.: 74442658, e-mail: djk@km.dk Menighedsrådsformand: Margit Kristensen, Teglparken

Læs mere

Det er blevet til mange spændende aktiviteter, ud over de kirkelige handlinger, som jeg holder meget af.

Det er blevet til mange spændende aktiviteter, ud over de kirkelige handlinger, som jeg holder meget af. Kirkeblad sommeren 2008 Afskedshilsen Tiden er nu inde til at skrive en lille afskedshilsen midt i alle flyttekasserne. Tiden er inde til at sige farvel og tak for den tid vi har været her i Fjellerup

Læs mere

Kirkeblad. for Hjerm Sogn HJERM POSTEN 2.2013. Serner-Pedersen. aaserobert@gmail.com. organist.madsen@mail.tele.dk. Ewaldsvej

Kirkeblad. for Hjerm Sogn HJERM POSTEN 2.2013. Serner-Pedersen. aaserobert@gmail.com. organist.madsen@mail.tele.dk. Ewaldsvej for Sogn Her bor de... nternetadresser... 9, 9, tlf. 46 97 41 46 14 41 14 tlf. 97 jjs@km.dk jjs@km.dk Stoltenberg Stoltenberg Højgårdsparken 90, 90, Højgårdsparken tlf. 97 tlf. 46 97 50 46 52 50 52 aaserobert@gmail.com

Læs mere

Husk at vi de 4 søndage i juli har fælles gudstjenester med Baptistkirken på Vindingevej 32.

Husk at vi de 4 søndage i juli har fælles gudstjenester med Baptistkirken på Vindingevej 32. Fredag den 10. juli vil Vibeke Vang og Jan Kristoffersen sige ja til hinanden. Det sker i Roskilde Frikirke kl. 15.00. Kom og være med til denne vigtige begivenhed i Vibekes og Jans liv. Efter vielsen

Læs mere

Kirkebladet Nr. 4-22. årg. September - Oktober - November 2012 Øsløs Vesløs Arup Sogne

Kirkebladet Nr. 4-22. årg. September - Oktober - November 2012 Øsløs Vesløs Arup Sogne Kirkebladet Nr. 4-22. årg. September - Oktober - November 2012 Øsløs Vesløs Arup Sogne Navne og adresser: Sognepræst Lone Olsen Kragholmvej 8, 7742 Vesløs Tlf. 97 99 30 45, fax 97 99 30 49 E-mail: LO@km.dk

Læs mere

Kirkeblad forår 2008 Hvad vil vi som kirke/kirker her i Fjellerup og Glesborg? - Visioner for Fjellerup og Glesborg kirke

Kirkeblad forår 2008 Hvad vil vi som kirke/kirker her i Fjellerup og Glesborg? - Visioner for Fjellerup og Glesborg kirke Kirkeblad forår 2008 Hvad vil vi som kirke/kirker her i Fjellerup og Glesborg? - Visioner for Fjellerup og Glesborg kirke Hvad vil vi som kirke/kirker i fremtiden? Hvordan vil vi gerne være menighed? Hvad

Læs mere

for Lyne Sogn Januar 2015 Indhold:

for Lyne Sogn Januar 2015 Indhold: Til: Samtlige husstande kontorer butikker AKTIVITETSKALENDER for Lyne Sogn Januar 2015 Indhold: Lyne Kirke/Vennekredsen: Per Nielsen Lyne Kirke: Nytårsgudstjeneste, Menighedsmøde Sdr. Bork Kirke: Sangaften

Læs mere

kirkebladet for hvidovre sogn

kirkebladet for hvidovre sogn kirkebladet for hvidovre sogn Maj - juli 2015 Gudstjeneste under åben himmel 2. pinsedag kl. 11.00 www.hvidovrekirke.dk HØJMESSER OG GUDSTJENESTER MAJ-JULI 2015 Kl. 10.00 hvor intet andet anføres MAJ 1.

Læs mere

KIRKEBLAD. Restaurering af Langå Kirke FOR LANGÅ OG TORUP SOGNE. Marts - April - Maj 2008 NR. 2

KIRKEBLAD. Restaurering af Langå Kirke FOR LANGÅ OG TORUP SOGNE. Marts - April - Maj 2008 NR. 2 KIRKEBLAD FOR LANGÅ OG TORUP SOGNE NR. 2 Marts - April - Maj 2008 40. årg. Restaurering af Langå Kirke Her under Langå kirkes restaurering viser vi et lille udpluk af de billeder som er taget under restaureringen

Læs mere

Der kan findes mere om disse salmer og andre af Karstens salmer på http://karstensalmer.blogspot.dk

Der kan findes mere om disse salmer og andre af Karstens salmer på http://karstensalmer.blogspot.dk Der kan findes mere om disse salmer og andre af Karstens salmer på http://karstensalmer.blogspot.dk Mel.: Barn Jesus 1 Den første julenat på jord, da kongesønnen fødtes. En stjerne klar på himlen stor

Læs mere

Danmarks Jægerforbund Resultat individuelle Placering Nr Navn Foreningsnummer Forenings by Total

Danmarks Jægerforbund Resultat individuelle Placering Nr Navn Foreningsnummer Forenings by Total Dame Træf Skud 1 8 Laila Terkelsen 1053 Krogager Jagtforening 34 41 2 16 Jette Østergaard-Jensen 1052 Ansager og Omegns Jagtforening 34 42 3 153 Anja Pedersen 1061 Ølgod Jagtforening 32 40 4 5 Solveig

Læs mere

SOGNEBLADET. Karrebæk * Fodby Kirker

SOGNEBLADET. Karrebæk * Fodby Kirker SOGNEBLADET Karrebæk * Fodby Kirker Maj * Juni * Juli * August 2014 NYT FRA PASTORATET Velkommen til dette første Sognebladet for Karrebæk og Fodby kirker. De to menighedsråd er blevet enige om at udgive

Læs mere

HUSBY SDR. NISSUM THORSMINDE KIRKEBLAD

HUSBY SDR. NISSUM THORSMINDE KIRKEBLAD HUSBY SDR. NISSUM THORSMINDE KIRKEBLAD 56.årg. December Januar Februar Marts Nr.1 Et lidet barn så lysteligt blev af en jomfru båret, ej før, ej siden hørtes sligt, men kun i jubelåret, i tidens fylde,

Læs mere

for Lyne Sogn Januar 2014

for Lyne Sogn Januar 2014 Til: Samtlige husstande kontorer butikker AKTIVITETSKALENDER for Lyne Sogn Januar 2014 Indhold: * Lyne kirke: Sang * Borgerforening: Generalforsamling * Vennekredsen: Sang & Musik * Familie & Fritid: Køkkenfri

Læs mere

Lindvig Osmundsen. Prædiken til 6.s.e.trinitatis side 1. Prædiken til 6.s.e.trinitatis Tekst. Matt. 19,16-26.

Lindvig Osmundsen. Prædiken til 6.s.e.trinitatis side 1. Prædiken til 6.s.e.trinitatis Tekst. Matt. 19,16-26. side 1 Prædiken til 6.s.e.trinitatis 2016. Tekst. Matt. 19,16-26. Et fint menneske mødte Jesus, men gik bedrøvet bort. Der var noget han ikke kunne slippe fri af. Men før vi skal se mere på den rige unge

Læs mere

Kirkebladet Nr. 2-25. årg. Marts - April - Maj 2015 Øsløs Vesløs Arup Sogne

Kirkebladet Nr. 2-25. årg. Marts - April - Maj 2015 Øsløs Vesløs Arup Sogne Kirkebladet Nr. 2-25. årg. Marts - April - Maj 2015 Øsløs Vesløs Arup Sogne Navne og adresser: Sognepræst Lone Olsen Kontor: Kragholmvej 8, 7742 Vesløs Tlf. 97 99 30 45, 22 95 08 91, fax 97 99 30 49 E-mail:

Læs mere

Prædiken til 1.s.e.påske 2015.docx Side 1 af 6 12-04-2015. Prædiken til 1. s. e. påske 2015 Tekst. Johs. 20,19-31.

Prædiken til 1.s.e.påske 2015.docx Side 1 af 6 12-04-2015. Prædiken til 1. s. e. påske 2015 Tekst. Johs. 20,19-31. Prædiken til 1.s.e.påske 2015.docx Side 1 af 6 Prædiken til 1. s. e. påske 2015 Tekst. Johs. 20,19-31. Påskens historie omfavner os, og bredes ud omkring os her efter påske. En vandring er begyndt gennem

Læs mere

Embedsbeskrivelse for fuldtids stillingen som overenskomst ansat sognepræst i Aulum og Hodsager sogne

Embedsbeskrivelse for fuldtids stillingen som overenskomst ansat sognepræst i Aulum og Hodsager sogne Embedsbeskrivelse for fuldtids stillingen som overenskomst ansat sognepræst i Aulum og Hodsager sogne Stift: Viborg Provsti: Herning Nordre Vi ønsker en præst, der: - kan og vil være præst for alle i sognet

Læs mere

Landsstævne for voksne

Landsstævne for voksne KFUM og KFUK i Danmark indbyder til det 25. Landsstævne for voksne på Hotel Nyborg Strand den 20.- 22. januar 2012 TEMA: Diakoni med hjerte, mund og hænder Velkommen til det 25. Landsstævne for voksne

Læs mere

PROGRAM FOR 2. halvår 2015

PROGRAM FOR 2. halvår 2015 PROGRAM FOR 2. halvår 2015 VELKOMMEN PÅ Hvad kan vi gøre for dig? Du står med det nye program i hånden. Luk op og se de mange muligheder! Klippen Lemvig Indre Mission er et fællesskab af mennesker, der

Læs mere

Billund og Grene. december januar 2011-12

Billund og Grene. december januar 2011-12 Kirke sogn Billund og Grene december januar 2011-12 GRENE SOGN Hjemmeside: www.grenesogn.dk Billund Kirke: tlf. 76 76 76 00 Kirkekontoret: Hans Jensens Vej 4, 7190 Billund. e-mail kirkekontor@grenesogn.dk

Læs mere

Billund og Grene. marts

Billund og Grene. marts Kirke sogn Billund og Grene februar marts 2011 GRENE SOGN Hjemmeside: www.grenesogn.dk Billund Kirke: tlf. 76 76 76 00 Kirkekontoret: Hans Jensens Vej 4, 7190 Billund. e-mail kirkekontor@grenesogn.dk tlf.

Læs mere

Asnæs Kirke 80 ÅRGANG NR.4 SEPTEMBER - OKTOBER - NOVEMBER 2014

Asnæs Kirke 80 ÅRGANG NR.4 SEPTEMBER - OKTOBER - NOVEMBER 2014 Asnæs Kirke 80 ÅRGANG NR.4 SEPTEMBER - OKTOBER - NOVEMBER 2014 Med bakker skabt af is Høstmarkedsandagt på plænen i Asnæs lørdag den 13. september kl. 9.30-10.00 Asnæs kirke flytter traditionen tro ud

Læs mere

Orø Kirkeblad. Gå i kirke om torsdagen. Nr. 5 september/oktober 2005 årg. 14

Orø Kirkeblad. Gå i kirke om torsdagen. Nr. 5 september/oktober 2005 årg. 14 Orø Kirkeblad Nr. 5 september/oktober 2005 årg. 14 Gå i kirke om torsdagen Vi har, som alle ved, gudstjeneste hver søndag i Orø Kirke. Hvad ikke alle medlemmer af vores menighed måske ved er, at vi også

Læs mere

Nyhedsbrev. uge 45 2014

Nyhedsbrev. uge 45 2014 Nyhedsbrev uge 45 2014 Så er det blevet efterår, bladene har fået en anden farve og falder af træerne. Klokken er sat 1 time tilbage, og det betyde, at vi for en kort tid får lysere morgener men tidligere

Læs mere

for Lyne Sogn Maj 2014 Indhold:

for Lyne Sogn Maj 2014 Indhold: Til: Samtlige husstande kontorer butikker AKTIVITETSKALENDER for Lyne Sogn Maj 2014 De gamle skilte på hotellet Afholdshotel fra 1914 til 1970 Indhold: Krocketklubben. Avisindsamling. Støtteforeningen

Læs mere

SKT. KNUDS KIRKE. Velkommen i Domkirken

SKT. KNUDS KIRKE. Velkommen i Domkirken SKT. KNUDS KIRKE Velkommen i Domkirken Velkommen i Domkirken Denne lille oversigt over højmessens forløb er udarbejdet med ønsket om, at du vil genkende gudstjenestens forskellige led og føle dig hjemme

Læs mere

KIRKEBLAD SOGNETUR TIL CHRISTIANIA OG CHRISTIANS KIRKEN TORSDAG D. 4 JUNI VOR FRUE & VINDINGE SOGNES PRIS: KR. 175.-

KIRKEBLAD SOGNETUR TIL CHRISTIANIA OG CHRISTIANS KIRKEN TORSDAG D. 4 JUNI VOR FRUE & VINDINGE SOGNES PRIS: KR. 175.- VOR FRUE & VINDINGE SOGNES KIRKEBLAD MARTS - AUGUST 2015 / 39. ÅRGANG NR. 2 SOGNETUR TIL CHRISTIANIA OG CHRISTIANS KIRKEN TORSDAG D. 4 JUNI Sogneturen er i år en tur til København, hvor vi om formid dagen

Læs mere

- et tilbud til alle forældre...

- et tilbud til alle forældre... - et tilbud til alle forældre... S E P T E M B E R 2 0 1 1 P R O G R A M E S B J E R G SØNDAG 04. SEPTEMBER KL. 11:00 - GUDSTJENESTE taler: Frank Ahlmann LØRDAG 10. SEPTEMBER KL. 14:30+19:00 - ÅRSKONFERENCE

Læs mere

BETHANIA. Indre Mission i Herlev. Møder, arbejdsgrene, kontaktpersoner m.m. Herlevgårdsvej 28

BETHANIA. Indre Mission i Herlev. Møder, arbejdsgrene, kontaktpersoner m.m. Herlevgårdsvej 28 BETHANIA Indre Mission i Herlev Møder, arbejdsgrene, kontaktpersoner m.m. Herlevgårdsvej 28 JANUAR - JUNI 2013 1 JANUAR - JUNI 2013 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Program for forårets møder m.m...

Læs mere

Nr.5. Maj 2015. Kl. 11.00. Kl. 12.15. Kl. 10.30. Kl. 12.15. Dato: Dagen navn Hune Kl. Prædikant Rødhus kl. Prædikant: Søndag den 10.

Nr.5. Maj 2015. Kl. 11.00. Kl. 12.15. Kl. 10.30. Kl. 12.15. Dato: Dagen navn Hune Kl. Prædikant Rødhus kl. Prædikant: Søndag den 10. Nyhedsbrev fra Hune sogn Nr.5. 1 Maj 2015 Dato: Dagen navn Hune Kl. Prædikant Rødhus kl. Prædikant: 10. maj 5. søndag efter påske Kl. 11.00 Præst fra Døvemenigheden Døvegudstjeneste Torsdag den 14. maj

Læs mere

Toftlund - Tirslund Kirkeblad

Toftlund - Tirslund Kirkeblad Toftlund - Tirslund Kirkeblad 2007 JUNI JULI AUGUST Nr. 3 Tilhørsforhold Alle mennesker hører til i en familie og en slægt eller i en vennekreds eller arbejdsgruppe eller en skoleklasse eller hvad det

Læs mere

Lyng Sogns Kirkeblad september oktober november 2013

Lyng Sogns Kirkeblad september oktober november 2013 Lyng Sogns Kirkeblad september oktober november 2013 Kirkekontor: Højmosevej 3-5, Tlf. 30 63 17 77 tlf.tid: Mandag-torsdag 9-13 mail: lyngkirke@lyngkirke.dk Fælleskontoret Kirkernes Hus: Christiansvej

Læs mere

RG Grindsted Kirke 5. marts 2017 kl

RG Grindsted Kirke 5. marts 2017 kl 1 RG Grindsted Kirke 5. marts 2017 kl. 16.00 Emne: Hvorfor tro på en gud? Præludium: Beautiful things Velkomst v. Steen - Vi har sat tre meget grundlæggende spørgsmål som overskrifter for de rytmiske gudstjenester

Læs mere

Alle helgens dag I. Sct. Pauls kirke 3. november 2013 kl. 10.00. Salmer: 422/434/474/320//571/439/376/573 Uddelingssalme: se ovenfor: 571

Alle helgens dag I. Sct. Pauls kirke 3. november 2013 kl. 10.00. Salmer: 422/434/474/320//571/439/376/573 Uddelingssalme: se ovenfor: 571 1 Alle helgens dag I. Sct. Pauls kirke 3. november 2013 kl. 10.00. Salmer: 422/434/474/320//571/439/376/573 Uddelingssalme: se ovenfor: 571 Åbningshilsen + I Faderens og Sønnens og Helligåndens navn, amen.

Læs mere

Bemandingsplan for Hylke sommerfest 11.-19.juni 2010

Bemandingsplan for Hylke sommerfest 11.-19.juni 2010 Bemandingsplan for Hylke sommerfest 11.-19.juni 2010 Kære Hylkeborger Her er bemandingsplanen for Hylke sommerfest. Kig venligst planen igennem og se om dit navn optræder. Hvis du er forhindret i at hjælpe,

Læs mere

1.søndag i advent I. Sct. Pauls kirke 27. november 2016 kl Salmer: 84/gloria og 80/76,v.1-2/85//83/439/76,v.3-7/74.

1.søndag i advent I. Sct. Pauls kirke 27. november 2016 kl Salmer: 84/gloria og 80/76,v.1-2/85//83/439/76,v.3-7/74. 1 1.søndag i advent I. Sct. Pauls kirke 27. november 2016 kl. 10.00. Salmer: 84/gloria og 80/76,v.1-2/85//83/439/76,v.3-7/74. Åbningshilsen + I Faderens og Sønnens og Helligåndens navn Amen! Jesus kommer

Læs mere

Årsberetning Dalum Kirke 2013-14

Årsberetning Dalum Kirke 2013-14 Årsberetning Dalum Kirke 2013-14 Hvorfor mødes vi her? 41... Menighedsrådet aflægger beretning om rådets virksomhed i det forløbne år og orienterer om den planlagte virksomhed i det kommende år. Beretning

Læs mere

SOGNEBLADET. Karrebæk * Fodby Kirker

SOGNEBLADET. Karrebæk * Fodby Kirker SOGNEBLADET Karrebæk * Fodby Kirker August * September * Oktober * November 2014 NYT FRA PASTORATET Høstgudstjenesten i Karrebæk kirke. Søndag den 21. september kl. 10.30, er der høstgudstjeneste i Karrebæk

Læs mere

KIRKENYT PADESØ SOGN. Orgelindvielse den 20. september. 17. årgang Efteråret 2015 Nr. 4

KIRKENYT PADESØ SOGN. Orgelindvielse den 20. september. 17. årgang Efteråret 2015 Nr. 4 KIRKENYT PADESØ SOGN 17. årgang Efteråret 2015 Nr. 4 Orgelindvielse den 20. september Projekt nyt orgel Høstgudstjeneste med orgelindvielse og frokost I juni kom det nye orgel så på plads i Padesø Kirke.

Læs mere

Evangeliet er læst fra kortrappen: Luk 7,11-17

Evangeliet er læst fra kortrappen: Luk 7,11-17 1 16. søndag efter trinitatis I. Sct. Pauls kirke 20. september 2015 kl. 10.00. Høstgudstjeneste Salmer: Nu går vi glad vor kirkegang /434/25/728//730/439/729/476 Åbningshilsen Vi er til takkegudstjeneste

Læs mere