Dansk Boldspil-Union Årsberetning 2006

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Dansk Boldspil-Union Årsberetning 2006"

Transkript

1 Dansk Boldspil-Union Årsberetning 2006

2 Dansk Boldspil-Union Årsberetning 2006

3 Indhold Dansk Boldspil-Union Dansk Boldspil-Union Internationale relationer... 8 Medlemstal Administrationen Organisationsplan Bestyrelsen og forretningsudvalget Udvalg Repræsentantskabet Indehavere af DBUs guldnål Modtagere af DBUs sølvnål DBUs formænd og generalsekretærer DBU Appeludvalg Appeludvalget DBU Børn og ungdom Børne- og ungdomsudvalget DBU Kvindefodbold Kvindeudvalget DBU Eliteudvikling Herre-eliteungdomsudvalget Resultater fra unionsstævnerne DBU Fair play Fair play udvalget DBU IT IT-afdelingen DBU Kommunikation Kommunikationsafdelingen DBU Landshold Landsholdet Ligalandsholdet U/21-landsholdet U/20-landsholdet U/19-landsholdet U/18-landsholdet U/17-landsholdet U/16-landsholdet Old Boys-landsholdet Kvindelandsholdet U/21-kvindelandsholdet U/19-kvindelandsholdet U/17-pigelandsholdet...57 DBU Old Boys Old Boys udvalget DBU Regnskab Regnskabsafdelingen Regnskab DBUs hjælpefond DBUs ungdomsfond DBU Turneringer Disciplinærudvalget DM-Disciplinærudvalget Dommerudvalget Indefodboldudvalget Kontraktfodboldudvalget Programudvalget Turneringsudvalget Turneringsafdelingen Nationale klubturneringer Internationale klubturneringer Resultater & stillinger DBU Uddannelse Uddannelsesudvalget Uddannelsesafdelingen Professionel fodbold Udvalget for professionel fodbold Hædersbevisninger

4 Dansk Boldspil-Union Dansk Boldspil-Union 2006 Dansk Boldspil-Union (DBU) kom ud af regnskabsåret 2005/2006 med et underskud på 1,2 millioner kroner. Reelt var der imidlertid tale om et overskud på godt otte millioner kroner, idet bestyrelsen i foråret 2006 og dermed midt i regnskabsperioden valgte at bevilge 10 millioner kroner til etableringen af yderligere 10 tredjegenerationskunstgræsbaner rundt om i landet. Det forbedrede resultat skyldes blandt andet et større overskud fra A-landsholdet end budgetteret, som primært stammer fra det udsolgte opgør mod Nordirland, hvor der var flere tilskuere end de budgetterede Dertil kommer, at det af forskellige årsager ikke har været muligt at gennemføre en række budgetterede aktiviteter, og at en række aktiviteter har vist sig billigere at gennemføre end budgetteret, hvilket tilsammen medførte besparelser på 4,3 millioner kroner. En del af de ikke gennemførte projekter forventes i stedet afholdt i det nye regnskabsår. DBUs nettosponsorindtægter blev 1,3 millioner kroner større end budgetteret, mens det på negativsiden kan nævnes, at der er optaget et urealiseret kurstab på obligationsbeholdningen på godt tre millioner på regnskabet, der altså ender med et samlet underskud på 1,2 millioner kroner. DBU havde ved afslutningen af regnskabsåret den 31. oktober 2006 en omsætningsformue på lige under 100 millioner kroner. Strukturrapport Rambøll Management præsenterede i november den såkaldte struktur-rapport for DBUs bestyrelse. Rapporten har baggrund i bestyrelsens målsætning om at sætte sig selv og organisationen under lup i form af årlige bestyrelsesseminarer og opfølgende, ekstraordinære bestyrelsesmøder. Som led i drøftelserne, der har omfattet en række såvel fundamentale som visionære emner af både forretningsmæssig og strukturel karakter, bragte bestyrelsen tidligere i år Rambøll Management på banen som ekstern rådgiver blandt andet på baggrund af virksomhedens uafhængighed og erfaring indenfor rådgivning af både kommercielle og politiske organisationer. Over af DBUs klubber har gennem personlige interviews, spørgeskemaundersøgelser og workshops bidraget til analysefasen.»dbu er en velfungerende organisation. Det viser organisationens resultater. Vores opgave har derfor været på baggrund af en analyse at komme med forslag til en fremtidig politisk og administrativ struktur, således at DBU kan tilpasse sin organisation til de fremtidige udfordringer,«forklarede projektleder Jørgen Hansen fra Rambøll Management ved præsentationen. Rambøll fremlægger i rapporten blandt andet forslag til to alternative organisatoriske modeller, som har støtte fra mellem halvdelen og helt op til tre fjerdele af de forespurgte interessenter. Den første model arbejder med en justering af den nuværende organisatoriske opbygning, mens den anden omfatter en mere gennemgribende ændring af organisationsstrukturen. I begge modeller specielt i den mest vidtgående af de to arbejdes med en styrkelse af såkaldte aktivitetsbaserede enheder, som vi i dag kender som de seks lokalunioner, hvis medlemsmæssige, organisatoriske og økonomiske forudsætninger er meget forskellige med eksempelvis 19 klubber under den mindste lokalunion, Bornholms Boldspil-Union, og 913 klubber tilknyttet den største af de seks lokalunioner, Jysk Boldspil-Union. Styrkelsen skal blandt andet ske gennem en service- og opgavebaseret strukturering, idet rapporten i samtlige af dens anbefalinger arbejder med en stor respekt for betydningen af nærhedsprincippet. Med baggrund i rapportens resultater bad bestyrelsen administrationen udarbejde et oplæg til en visions- og strategiplan til bestyrelsesmødet i januar Herefter lægger bestyrelsen op til en fortsat debat i 2007, hvor man vil drøfte visioner og missioner og præsentere en tidsplan for dens videre arbejde. Styregruppe skal sikre Holdninger og handlinger Dansk fodbold står med vedtagelsen af konceptet Holdninger og handlinger overfor sin sportsligt mest omfattende satsning i nyere tid. Dertil nedsatte DBUs bestyrelse i april en styregruppe, som skal udstikke rammer og udarbejde specifikke forslag og indstillinger til implementeringen af konceptet i DBUs talentudviklingsprogrammer, i lokalunionerne og klubberne. Styregruppen skal trække på og indsamle viden fra baglandet og samle trådene. Gruppen skal muligvis også i det nødvendige omfang kunne benytte sig af ad hoc-grupper til løsningen af specifikke opgaver, for eksempel udarbejdelse af turneringsmodeller og et licenssystem for Herre U-DM. Gruppen refererer direkte til DBUs bestyrelse, som således påtager sig det organisatoriske og økonomiske ansvar for, at beslutningerne føres ud i livet. Tråden starter med de yngste årgange, fortsætter med aldersgrupperne op til den sportslige niveaudeling, hvor spillerne for første gang skal fordeles på klubbens hold afhængig af deres sportslige niveau, og hvor de bedste spillere føres over i talentudviklingsprogrammerne, og går helt frem til, at de unge mennesker forlader ungdomsrækkerne. DBUs bestyrelse drøftede første gang Holdninger og handlinger på dens seminar i november Her var der enighed om at afsætte de efterfølgende måneder og repræsentantskabsmødet i februar 2006 til at sikre en bred politisk forankring af tankerne og konklusionerne i de to oplæg, Holdningshæfte 2006 fra DBUs børne- og ungdomsudvalg og Den nye vej af Keld Bordinggaard og Kasper Hjulmand. Dialogmøder med topklubberne Mens arbejdsgruppen udarbejder en implementeringsplan for konceptet holdninger og handlinger rundt i alle landets fodboldklubber, arbejder landsholdstrænergruppen under le- 4

5 Dansk Boldspil-Union delse af landstræner Morten Olsen og træneruddannelseskonsulent Peter Rudbæk gennem informations- og dialogmøder med de faglige nøglepersoner i topklubberne på at sikre forståelse og opbakning til konceptet blandt landets førende klubber. Det første møde i rækken i marts 2006 var med en såkaldt inspirationsgruppe bestående af forbundets fem fuldtidsansatte landsholdstrænere på herre-siden samt en række eksterne eksperter blandt andet i form af tidligere danske topspillere, toptrænere, andre ressourcepersoner samt træneruddannelseskonsulenten. I maj lagde Fodboldens Hus lokaler til et møde med cheftrænerne og assistenttrænerne i SAS Liga-klubberne sammen med trænerne, som er tilknyttet talentudviklingsprogrammerne ITU (Integreret Talentudvikling) og STU (Struktureret Talentudvikling). Det tredje af de indledende møder var med trænerne i Juniorog Ynglinge DM-rækkerne den 18. juni. I 2007 fortsætter rækken af møder med sportscheferne og de ansvarlige for talentudviklingen i landets 28 førende klubber fra SAS Ligaen og Viasat Sport Divisionen samt Ynglinge- og Junior-DM rækkerne. Det fodboldfaglige indhold i konceptet bygger på tre trænermanualer Børnetrænermanual til træning af børn op til otte år, manual for den såkaldte guldalder for børn mellem 9 og 13 år samt en manual for de 14 til 21-årige. Dertil kommer en DVD, der i levende billeder beskriver landsholdenes spillestil og de enkelte spilleres roller og arbejdsområder på banen. Etisk kodeks for dansk fodbold DBU offentliggjorde kort før jul et helt nyt Etisk Kodeks for dansk fodbold. Kodekset indeholder 10 etiske grundregler, som er identiske med de tilsvarende regler i europæisk fodbold, en række etiske problemstillinger og standarder, som er tidstypiske og relevante for dansk fodbold samt de såkaldte specielle forhold inden for elitefodbolden. De etiske grundregler indeholder en direkte opfordring til de op mod aktive fodboldspillere, som er medlemmer af én af landets godt klubber under DBU. Reglerne er bearbejdet til dansk på baggrund af det europæiske fodboldforbund, UEFAs, tilsvarende etiske kodeks, Code of ethics. Afsnittet med etiske problemstillinger og standarder tager konkret holdning til problemstillingerne omkring doping, forretningsmoral, racisme og diskrimination, religion og politik, spil (bookmaking), mistænkeliggørelse af kolleger og andre personer indenfor fodbolden, organisationsfrihed, pædofili samt sponsorer og samarbejdspartnere. Dertil kommer et afsnit, der specifikt omtaler det faktum, at elitefodbolden siden indførelsen af betalt fodbold i 1978 har udviklet sig til et forretningsområde med så stor fokus, at de etiske forventninger til denne del af fodboldfamilien på mange måder dels er større end tidligere, dels er større end til andre dele af fodboldfamilien. Etisk Kodeks er ikke statisk det er et dynamisk kodeks, som vil blive tilrettet og suppleret med emner, der er relevante og aktuelle for dansk fodbold på de pågældende tidspunkter. Det fortsatte arbejde med sanktionering, opfølgning og videreudvikling af kodekset vil således blive lagt i et kommende Etisk Udvalg. Etisk Kodeks gælder for»enhver under DBU hørende organisation, klub og tredjemand, samt en hertil knyttet enkeltperson, herunder ansatte, ledere, trænere, spillere og dommere.«ikke klar til kunstgræs Fodbold handler også om følelser. Og i dansk fodbold er der endnu ikke følelser nok for, at kampene på topplan skal spilles på kunstgræs. I 2006 kunne de klimatiske, tekniske og videnskabelige argumenter hverken overbevise DBUs bestyrelse eller alle DBUs interessenter om at give klubberne tilladelse til at spille kampe i Danmarksturneringen og DBUs Landspokalturnering på kunstgræs. DBU havde emnet på dagsordenen i foråret, hvor medlemmerne af bestyrelsen drøftede en indstilling fra arbejdsgruppen for kunstgræs. Arbejdsgruppen havde i dens arbejde blandt andet gennemført en høringsrunde blandt interessenterne, herunder DBUs seks lokalunioner, Divisionsforeningen og Spillerforeningen. Blandt lokalunionerne, der i forvejen gennemfører turneringskampe på kunstgræsbaner i deres turneringer, var holdningen udpræget positiv til også at give tilladelse til Danmarksturneringen.»Divisionsforeningen er som udgangspunkt positivt indstillet overfor indførelsen af kunstgræs på danske fodboldstadions også henset til beslutninger på det internationale plan om sådanne. Udover at sikre en ensartet spilleflade, vil underlaget give mulighed for langt større anvendelse og rentabel drift af opvisningsanlæg. Denne anvendelse kan omfatte både højere kampfrekvens, træning og øvrige aktiviteter/events og på den måde være til gavn for dansk fodbold. Med udgangspunkt i det fremlagte materiale kan vi med ganske få kommentarer tilslutte os rapportens konklusioner,«hed det blandt andet fra Divisionsforeningen. Spillerforeningen behandlede emnet på dens repræsentantskabsmøde i slutningen af marts med følgende resultat:»hovedkonklusionen var klar: Der er ikke opbakning blandt de danske spillere til, at kunstgræs skal benyttes som underlag for kampafvikling i SAS Ligaen, 1. og 2. Division, kvindernes 3F Liga eller pokalturneringens afsluttende runder.«spillerforeningen er dog ikke mere afvisende, end at den samtidig foreslog etablering af tre til seks nye stadioner rundt om i landet, som blandt andet skulle kunne benyttes til kampe i Royal League eller andre turneringer, der gennemføres i vinterperioden. Argumenter om en større skadesfrekvens hos spillerne som følge af træning og spil på kunstgræs er udokumenterede, og var derfor ikke været afgørende for bestyrelsens beslutning. Videnskabelige undersøgelser og statistik viser tværtimod, at det ikke er forbundet med flere skader at træne og spille på kunstgræsbaner. Bestyrelsen besluttede, at DBUs administration skal følge den fortsatte, tekniske udvikling på kunstgræsområdet tæt. Kunstgræsbaner er i dag tilladt at anvende til kampe i Danmarksserien og alle underliggende serier samt alle kvinde- og ungdomsturneringer. Ny struktur og strategi for kvindefodbolden Bestyrelsen fik på sit møde i august præsenteret et oplæg til en fremtidig struktur og strategi for pige- og kvindefodbolden. Bestyrelsen havde givet en arbejdsgruppe til opgave at beskrive en (a) eliteklubdel, der er bæredygtig og selvfinansierende for egen elitesatsning, (b) en stabil og sportslig attraktiv national turnering, som kan bidrage til at forbedre de bedste kvindeklubbers nationale og internationale konkurrence- og udviklingsmuligheder, (c) et talentudviklingssystem som sikrer en kontinuerlig udvikling af spillere på såvel højeste nationale som internationale niveau og endelig (d) et talentudviklingssystem som kan udvikle og fastholde kvinde A-landsholdet blandt verdens bedste fodboldnationer på kvindesiden. Gruppens oplæg forholdt sig til den fodboldpolitiske indsats, hvor»dbus kvindeudvalg skal arbejde målrettet mod primært at udvikle dansk kvindefodbolds elitære niveau. Elitearbejdet defineres som Landsholdene, 3F Liga, 1. Div. PJ-DM samt Elitearbejdet (KTU/STU). Breddeudviklingen herunder rekruttering af nye medlemmer og fastholdelse af nuværende medlemmer varetages af DBUs B&U udvalg samt lokalunionerne. Der forudsættes et tæt samarbejde mellem elite og bredde.det er en nødvendighed, at eliteklubberne bliver økonomisk bæredygtige og selvfinansierende for egen elitesatsning. Det kan den overvejende del af eliteklubberne endnu ikke klare uden DBUs hjælp,«hed det endvidere i oplæget, der fortsatte:»dbu bør derfor iværksætte et program, der i løbet af tre år uddanner klubberne til at blive 5

6 Dansk Boldspil-Union bæredygtige og selvfinansierende for egen elitesatsning gennem (a) en målrettet indsats for at udvikle klubberne på det organisatoriske og kommercielle plan og (b) igangsættelse af initiativer på mange planer for at skabe omtale, respekt og kontinuitet.«overordnet set var det gruppens forslag, at det specielle tilskud på 1,5 millioner kroner årligt, som DBU i disse år skyder i projektet dansk kvindefodbold i verdenseliten allokeres til det nye projekt. Det vil i givet fald betyde, at DBUs ekstraordinære, økonomiske satsning på kvindefodbolden allokeres fra det primært sportslige område til en udvikling af klubbernes administrative og forretningsmæssige kompetencer. DBUs bestyrelse besluttede senere på efteråret efter et oplæg fra formanden at ændre kvindeudvalget til kvindeeliteungdomsudvalget og lægge arbejdet med seniorlandsholdene ind under administration samt at arbejde videre med udvalgets forslag. DBU investerer årligt 10 millioner kroner i kvindefodbolden inklusiv det ekstraordinære tilskud til det igangværende eliteprojekt. Begge pokalfinaler i Parken Som støtte til den fortsatte udvikling og eksponering af kvindefodbolden besluttede DBU, at pokalfinalen for kvinder i de kommende tre år skal gennemføres som en del af et dobbelt-arrangement i Parken. Kvindernes finale i 3F Cup en vil således blive spillet med start klokken 11.30, mens finalen i DBUs Landspokalturnering traditionen tro starter klokken Kristi Himmelfartsdag i Programmet for finaledagen skal derfor starte med, at portene til et specielt tribuneafsnit til tilskuerne til kvindernes finale bliver åbnet allerede klokken med kvindeholdenes opvarmning fra klokken Med kick off klokken slutter den ordinære spilletid klokken Såfremt kampen slutter uafgjort, vil kvinderne gå direkte til en afgørelse på straffespark. Den økonomiske model for dobbelt-arrangementet baserer sig på, at de to deltagende kvindeklubber får dækket de omkostninger, der er forbundet med at gennemføre deres finalekamp om formiddagen i Parken. Det er således finalen i DBUs Landspokalturnering (herrernes), der er den indtægtsgivende part i arrangementet. I 2006 var de samlede indtægter ved finalen 4,5 millioner kroner, og fratrukket udgifterne hvoraf momsen på entreindtægten på kroner var den største enkeltpost blev nettooverskuddet godt tre millioner kroner. Med tilskuere blev entréindtægterne på 3,7 millioner kroner, mens salget af tv-signalet gav kroner og bandereklamerne godt kroner. Dermed scorede pokalvinderne, Randers FC, og finalemodstanderen, Esbjerg fb, hver mere end 1,2 millioner kroner for deltagelsen. DBU forsøgte sig første gang med et dobbeltarrangement tilbage i Dengang blev herrernes finale spillet først efterfulgt af kvindernes finale. Dén programplanlægning levede ikke op til forventningerne, idet kun få hundrede tilskuere blev tilbage og så Fortuna Hjørring besejre Rødovre 3-1 i kvindernes Topdanmark Cup. Til trods for at Brøndby og AGF i timerne inden havde sat tilskuerrekord i den daværende Giro Cup-finale med tilskuere. Hensigten er denne gang at gennemføre finalerne som dobbelt-arrangementer de kommende tre sæsoner, således at det nye finaleformat får en bedre chance for at etablere sig. Placeringen af kvindernes pokalfinale før herrernes finale sker på opfordring fra DBUs kvindeudvalg og Kvindedivisionsforeningen. Tiltaget falder i tråd med DBUs bestyrelse målsætning om at profilere og integrere kvindefodbolden bedst muligt. Beslutningen er truffet på baggrund af den research, DBUs turneringsafdeling blandt andet har foretaget hos deres kolleger i det tyske fodboldforbund, som gennem nogle år har spillet kvindernes finale før herrernes finale på Det olympiske Stadion i Berlin. Divisionsforeningen har givet dens kolleger i Kvindedivisionsforeningen opbakning til gennemførelsen af dobbelt-arrangementet i dets kommende form. Formelt afhænger gennemførelsen af dobbeltarrangementet af vedtagelsen af de fornødne konsekvensrettelser i propositionerne for 3F Cup en. Futsal er fremtiden DBU indfører futsal som den officielle form for indendørsfodbold. I første omgang bliver futsal indført i DBUregi, mens DBUs bestyrelse er mere fleksibel i forhold til, hvornår forbundets seks lokalunioner vælger at indføre futsal på senior- og specielt ungdomsplan. Indefodbold i den kendte form er imidlertid så udbredt indenfor ungdomsfodbolden, at det kræver en længere omstillings- og implementeringsperiode. Bestyrelsen nedsatte derfor et udvalg, futsaludvalget, som har fået til opgave at sikre implementeringen og udbredelsen af denne form af fodboldspillet. Foreløbigt altså som et supplement til det nuværende indefodboldspil, idet det kommende udvalgs første opgave bliver at komme med en indstilling til en landsdækkende overgangsfase fra indefodbold til futsal. Futsal-udvalget vil referere til bestyrelsen, der ligeledes vil nedsætte en ad hoc udviklings- og aktivitetsgruppe, som muligvis med støtte fra specialiserede ad hoc-grupper får til opgave at se nærmere på andre, alternative fodboldformer som eksempelvis beach-soccer og streetsoccer. Gruppen skal fungere som idéskaber og -udvikler, og skal se på alternative former for fodbold som en parallelaktivitet til de eksisterende fodboldaktiviteter, herunder indsamle og behandle tanker og ideer om nye former for fodbold. Bestyrelsen forventer, at gruppen kommer med oplæg til nye, alternative former for fodbold, og at den vurderer udviklingsmulighederne for de allerede kendte spil street soccer og beach soccer. Ad hoc-gruppen, der blev nedsat for en to-årig periode, skal i sit arbejde tage udgangspunkt i DBUs værdigrundlag og bærende principper samt konceptet Holdninger og handlinger. Både futsal-udvalget og ad hoc-gruppen fremgår af oversigten over DBUs udvalg. DBU vandt sag over Spillerforeningen i Landsretten DBU vandt i september første halvleg af den retssag, den danske spillerforening har anlagt mod det danske fodboldforbund. Første del af det samlede sagsanlæg vedrører implementeringen af internationale transferregler, mens anden del drejer sig om kompetenceforholdene på nationalt plan. I den del af sagen, som blev afgjort fredag den 8. september, havde Spillerforeningen forsøgt at forhindre, at en international regel om træningskompensation i forbindelse med internationale klubskifter også skal gælde danske spillere og klubber. Spillerforeningen krævede Landsrettens ord for, at DBU skulle anerkende, at FIFAs reviderede transferregler fra den 18. december 2004 (Artikel 20) ikke skal gælde for den danske spillerforening og dens medlemmer. Landsrettens afgørelse, der frifinder DBU, sender reelt et signal til Spillerforeningen om, at hvis foreningen er utilfreds med internationale transferregler, skal dens utilfredshed rettes mod det internationale fodboldforbund, FIFA, og ikke det danske fodboldforbund, DBU. Konkret om hvorvidt andre parter i dette tilfælde Spillerforeningen og Divisionsforeningen gennem deres overenskomst og dermed de kompetencer, de to interesseorganisationer gennem deres overenskomstaftale har tildelt sig selv, kan tilegne sig retten til at foretage ændringer i DBUs Standardspillerkontrakt. Den anden overenskomstpart på det danske fodboldmarked, Divisionsforeningen, deler ikke Spillerforeningens opfattelse af kompetence- 6

7 Dansk Boldspil-Union spørgsmålet, og har gennem hele forløbet anerkendt DBUs kompetence som nationalt fodboldforbund. Forhold omkring netop DBUs Standardspillerkontrakt drøftes typisk i DBUs Kontraktfodboldudvalg, der består af to repræsentanter fra hver af de to interesseorganisationer, Spillerforeningen og Divisionsforeningen, samt to repræsentanter for det danske fodboldforbund, DBU. DBUs Standardspillerkontrakt, der daterer sig tilbage til indførelsen af betalt fodbold i 1978, beskriver blandt andet spillernes rettigheder og forpligtelser i deres ansættelsesforhold med kontraktklubberne i Danmark. Spillerforeningen og Divisionsforeningen ind - gik efter flere års forhandlinger i 1999 en overenskomst, der primært omhandler de arbejdsmarkeds- og ansættelsesmæssige forhold mel - lem arbejdsgiver og arbejdstager. Anden del af det samlede sagsanlæg, der handler om kompetenceforholdet omkring DBUs Standardspillerkontrakt, forventes afgjort af Østre Landsret i foråret Østre Landsret fastsætter dækningen af sagsomkostningerne i forbindelse med dens endelige afgørelse. DBU har foreløbigt brugt over én million kroner på juridisk bistand i sagen. Medarbejder i Udlændingeservice dømt Udlændingestyrelsen valgte torsdag den 30. juni 2005 midlertidigt at fritage den daværende afdelingsleder, Henning Larsen, for tjeneste. DBU kunne på foranledning af henvendelser fra medierne dengang bekræfte, at såvel DBU som en række danske kontraktklubber gennem mere end 10 år har benyttet en kontaktperson i styrelsen i spørgsmål om opholds- og arbejdstilladelse for udenlandske fodboldspillere fra ikke- EU lande i de danske kontraktklubber, samt at den pågældende i fire tilfælde har deltaget på rejser til A-landsholdets kampe i udlandet. DBUs administrative kontakt til den pågældende har primært bestået i at henvise danske klubber til medarbejderen som Udlændingestyrelsens kontaktperson for danske kontraktklubber i forbindelse med tilgangen af udenlandske spillere fra ikke EU-lande. Sådanne opholdstilladelser er ét-årige, og skal derfor forlænges hvert år. Medarbejderen har i sådanne tilfælde kontaktet DBU for at sikre, at de pågældende spilleres ansættelsesvilkår i klubberne er i overensstemmelse med retningslinjerne i DBUs Standardspillerkontrakt og kriterierne for opholds- og arbejdstilladelse i Danmark. DBU er således ikke klient hos Udlændingeservice, men høringspart. Invitationerne til Henning Larsen kommer som følge af, at DBU er kontraktligt forpligtet til at invitere en række sponsorer og øvrige samarbejdspartnere med på rejser til A-landsholdets kampe i udlandet. I visse tilfælde oftest når DBU har booket et charterfly inviterer DBU også andre kontaktpersoner og samarbejdspartnere med på rejserne, som omfatter transport og eventuel overnatning. Invitationen af gæster sker uden yderligere forpligtelser for DBU, idet DBU gør opmærksom på, at organisationen ikke dækker eksempelvis private omkostninger, forsikring eller eventuel beskatning. Henning Larsen blev i første omgang frikendt i en tjenestemandssag, og blev overført til andet arbejde i Udlændingeservice. I november blev han imidlertid dømt for overtrædelse af straffelovens 144 omhandlende embedsmænds modtagelse af bestikkelse. DBU har været afhørt, og udvalgte medarbejdere har været ført som vidner under sagen ved Københavns Byret, men hverken de pågældende eller DBU som organisation har været tiltalt i sagen. 7

8 Dansk Boldspil-Union Internationale relationer Dansk fodbold var ikke repræsenteret på banerne verdensmesterskaberne i fodbold i Tyskland i sommeren Til gengæld var DBU aktivt involveret i den administrative gennemførelse af verdens største mediebegivenhed for det internationale fodboldforbund, FIFA. Jim Stjerne Hansen og Lars Berendt Generalsekretær Jim Stjerne Hansen var general coordinator med det overordnede administrative ansvar for aktiviteterne og kampene i Kaiserslautern, der var én af de 12 byer, der lagde stadion, træningsbaner, hoteller og andre faciliteter til VM-slutrunden. Kommunikationschef Lars Berendt var tilknyttet gruppen af presseansvarlige, media officer, for medieaktiviteterne for såvel de deltagende landshold som gennemførelsen af aktiviteterne omkring selve kampene. Begge havde erfaring med tilsvarende opgaver fra VM-slutrunden i USA i 1994, hvor Jim Stjerne Hansen var general coordinator i Boston og Lars Berendt var media officer først i Detroit og derefter til ottendedels- og kvartfinalerne i San Francisco. Begge har siden måttet takke nej til tilsvarende opgaver ved VM-slutrunderne i Frankrig i 1998 og Japan/Sydkorea i 2002, hvor de varetog deres respektive ansvarsområder omkring det danske landshold. Jim Stjerne Hansen har været benyttet som match delegate ved internationale kampe for såvel FIFA som det europæiske fodboldforbund, UEFA, siden 1990, hvor han også har været medlem af UEFAs disciplinærkomité, som han p.t. er næstformand for. Lars Berendt har også været udlånt til FIFA til opgaver ved kampe under VM-slutrunden for kvindelandshold i Sverige i 1995, OL-slutrunden i USA i 1996 og VM-slutrunden for U/20-landshold i Malaysia i 1997, ligesom han siden 1996 har været media officer for UEFA til kampe i Champions League herunder gennem et par sæsoner for Manchester United. DBU har tradition for at stille medarbejdere til rådighed for gennemførelsen af kampe og turneringer under FIFA og UEFA for derigennem også sikre know how og ekspertise på internationalt niveau til dansk fodbold samt den deraf følgende netværksopbygning, som er af ikke uvæsentlig betydning for organisationen. Peter Mikkelsen, Jørn West Larsen og Gitte Holm Den tidligere danske og internationale topdommer, Peter Mikkelsen, var ligeledes i aktion ved VM-slutrunden, hvor han fungerede som dommerbedømmer. Og i december havde FIFA for anden gang i 2006 bud efter Peter Mikkelsen til en international turnering, da han fungerede som instruktør og coach for dommerne under VM for klubhold i Japan fra den 10. til 17. december. FIFA bad første gang Peter Mikkelsen påtage sig opgaven som udvikler for dommerne under VM-slutrunden i Japan og Sydkorea i 2002, og han fungerede i en tilsvarende rolle under OL-slutrunden i Athen i I sommer var Peter Mikkelsen tilbage som coach og dommerbedømmer under VM-slutrunden i Tyskland. Han dømte selv ved EM-slutrunderne i 1992 og 1996 og VM-slutrunderne i 1990 og Siden han stoppede sin aktive karriere som DBUog FIFA-dommer i 1998, er han i stigende grad blevet involveret i det internationale dommerarbejde i UEFA og FIFA. UEFA benytter ham blandt andet som dommerbedømmer ved kampe i Champions League. Peter Mikkelsen er medlem af DBUs Elitedommergruppe, der blandt andet er ansvarlig for udviklingsaktiviteterne for og indrangeringen af de bedste dommere og linjedommere. Et andet medlem af DBUs Elitedommergruppe, Jørn West Larsen, fungerer som coach og mentor for udvalgte dommere i UEFA-regi. Danmarks tidligere internationale, kvindelige topdommer, Gitte Holm, er ligeledes blevet involveret i internationalt arbejde. Hun var i 2006 i New Zealand for at undervise dommerinstruktører på et FIFA kursus, Referees Refresher Course, som er en opfølgning på de tidligere Futuro III kurser. Gitte Holm, der som aktiv blandt andet var linjedommer i VM-finalen i kvindefodbold i Sverige i 1995, er også med i gruppen af instruktører, som skal forberede de kvindelige dommere frem til VM i september Lone Smidt Nielsen og Niels Christian Holmstrøm Dansk fodbolds repræsentation i de internationale, fodboldpolitiske fora var stort set uændret i Positivt var det, at Lone Smidt Nielsen blev udpeget til medlem af FIFAs kvindeudvalg, som DBUs tidligere formand, Poul Hyldgaard, var formand for i 1990 erne. Niels Christian Holmstrøm, der overgik fra en stilling som sportsdirektør til konsulent og bestyrelsesmedlem i FC København, blev valgt til næstformand i Board of European Club Forum, som han i forvejen var medlem af. Den samlede oversigt over dansk fodbolds repræsentation fremgår af skemaet her på siderne. Claus Bo Larsen ikke med Danmarks internationalt højest rangerede dommer, Claus Bo Larsen, var officielt blandt de 44 dommere, der fra februar 2005 til 31. marts 2006 kandiderede til dommeropgaver ved VMslutrunden. Den samme bruttotrup af dommere var allerede udtaget til en indledende workshop februar Deres kvaliteter er siden blevet bedømt i forskellige kampe og turneringer under FIFA. Det internationale fodboldforbund, FIFA, havde således udtaget den 40-årige danske top- 8

9 Dansk Boldspil-Union dommer til den afsluttende workshop i Frankfurt fra den 21. til den 25. marts. Her var Claus Bo Larsen og hans 43 kolleger gennem en omfattende fysisk test, medicinsk kontrol, personlige tests og tjek af deres engelskkundskaber. På FIFAs dommerkomités møde den 31. marts blev bruttotruppen skåret ned fra 44 til kun 23 dommere, der skulle lede dommerkvartetterne til de i alt 64 kampe under VM-slutrunden, samt syv reserver. Det var første gang siden VM-slutrunden i 1986, at Danmark ikke var repræsenteret blandt mændene i sort, idet Peter Mikkelsen dømte ved slutrunderne i 1990 og 1994, og Kim Milton Nielsen var med ved slutrunderne i 1998 og Nicolai Vollquartz rykkede op Dansk fodbold fik også en dommer i den næstbedste, internationale kategori i Det skete da UEFAs dommerkomité rykkede Nicolai Vollquartz en kategori op. Ved denne lejlighed reviderede komitéen indrangeringerne i de to bedste kategorier af internationale, europæiske dommere. Det betød en tilgang på fem dommere til den såkaldte Premier Category, der består af 20 dommere fra i alt 18 forskellige lande. Den 40-årige dommer tog sin dommereksamen i 1985, dømte første gang i Danmarksserien i 1992, i 2. Division i 1994 og i 1. Division i To år efter fik han sin debut i landets bedste række, og yderligere to år senere opnåede han FIFA-status. I efteråret imødekom det internationale fodboldforbund, FIFA, DBUs indstilling af SAS Ligadommerne Anders Hermansen, Peter Rasmussen og Thomas Vejlgaard som nye dommere i internationale kampe. Dermed fastholder DBU til trods for at Kim Milton Nielsen og Knud Erik Fisker begge er faldet for aldersgrænsen, og Tonny K. Poulsen ikke længere er på listen antallet af danske dommere med international status på syv i UEFA reviderer indrangeringen af dommerne i de to øvrige kategorier i begyndelsen af det nye år. Listen af internationale dommere og linjedommere fremgår af DBUs hjemmeside www. dbu.dk. DBU aktivt ind i CCPA DBU besluttede at gå aktivt ind i foreningen, Cross Cultures Project Association (CCPA). CCPA har med Anders Levinsen som initiativtager og ildsjæl gennem en årrække udmærket sig ved at gennemføre DBUs Fodboldskolekoncept i en række uroplagede dele af Europa. Den formelle involvering i CCPA kommer efter foranledning af generalsekretær i det norske fodboldforbund, Karen Espelund. Både regeringerne i Norge og Danmark samt det europæiske fodboldforbund, UEFA, yder betydelige beløb til CCPA s aktiviteter. Det forventes, at de nordiske fodboldforbunds engagement i CCPA kan medvirke til at sikre en bedre kontakt mellem CCPA og de nationale fodboldforbund i de områder, hvor CCPA opererer. CCPA gennemførte den første Fodboldskole under titlen Open Fun Football Schools i Bosnien- Hercegovina allerede i I sommeren 2001 udvidede CCPA skolerne til yderligere tre balkanske områder; Serbien, Vojvodina og Montenegro. Og i 2003 kom Kroatien, Kaukasus, Georgien, Armenien og Asabaidjan med på programmet. Projektet bygger i hele sin form på DBUs Fodboldskole-koncept. Det er således DBUs fodboldskole-trænermanual, der i oversat form ligger til grund for gennemførelsen af skolerne på Balkan, ligesom DBUs erfaringer med handlingen af afviklingsfasen af fodboldskoler og logistik har været stillet til rådighed for skolerne på Balkan. DBU Børn og ungdom deltog ligeledes i undervisningen af de første lokale trænere og skoleledere, og deltog i 1998 i gennemførelsen af de første Fodboldskole-projekter i Bosnien sammen med Anders Levinsen. Siden 1998 har CCPA gennemført over 250 skoler i mere end ni kriseramte områder til glæde for mere end drenge og piger mellem 8 og 16 år. 160 kasser landsholdstøj til Afrika DBUs to hovedsponsorer for herre-landsholdene, Arla og DONG Energy, valgte i 2006 nye logoer til landsholdstøjet. Det betød, at lageret af træningstøj, træningsdragter og fritidstøj er blevet skiftet ud med splinternyt Adidas-tøj med sponsorernes nye logoer. I den forbindelse blev Arla og DONG Energy sammen med Adidas og DBU enige om at donere den tidligere kollektion til Folkekirkens Nødhjælp, som sender de i alt 160 kasser med anvendeligt landsholdstøj til de to sydafrikanske lande, Angola og Zambia. Sendingen, som blev afskibet fra DBUs kontorer i Brøndby i oktober, indeholdt blandt andet 500 shorts, t-shirts, 300 dragter, 500 sweatshirts 300 regnjakker og 100 vindjakker. Af forretningsmæssige årsager bliver det lande i Den tredje Verden, hvor partnerne ikke har et marked, som kommer til at nyde godt af det nu tidligere landsholdstøj, hvoraf en del er så godt som nyt. Der er nærmest tradition for, at aflagt landsholdstøj sendes til Afrika. Det var således også tilfældet i forbindelse med logoskiftet efter fusionen mellem MD Foods og Arla i april 2000, ligesom det brugte Hummel-tøj blev sendt til Sydafrika, da DBU skiftede leverandør til Adidas i sommeren Logoskiftet er initieret af energiselskabets navneændring og logoskifte fra DONG til DONG Energy. Ingen UEFA Cup-finale til København DBU søgte i april måned officielt om værtskabet for UEFA Cup-finalen i I september måtte DBU imidlertid meddele det europæiske fodboldforbund, UEFA, at det danske fodboldforbund måtte trække ansøgningen tilbage. Det skete efter, Parken Sport & Entertainment tidligere på ugen måtte erkende, at selskabet mod forventning ikke kunne sikre gennemførelse af den planlagte ombygning af Coca Colatribunen til tiden. Parken Sport & Entertainment A/S begrunde de beslutningen med, at forhandlinger mellem selskabet og Københavns Kommune omkring etablering af en ny D-tribune i Parken trak ud. Tilbagetrækningen af tilsagnet fra Parken kom små fem måneder efter, UEFA havde en repræsentation til et to-dages såkaldt site visit i København i slutningen af april. DBU betragtede på baggrund af meldinger fra sit netværk København som favorit til at få finalen i Ikke mindst efter UEFA i maj måned offentliggjorde at kun tre andre fodboldforbund, det tyske, rumænske og israelske fodboldbund, havde ansøgt. Blandt kandidaterne og dermed konkurrenterne var Fussball Arena Hamburg i den nordtyske millionby, National Stadion i Bukarest og Ramat-Gan Stadion i Tel Aviv. Den nu annullerede ansøgning om værtskabet for UEFA Cup-finalen er ekstra ærgerlig for DBU, der prioriterede et bud på dette arrangement højere end ansøgninger om EM-slutrunden for U/21-landshold og Kvinde-EM senere samme sommer. Rent taktisk ville det ikke stille DBU stærkt at ansøge om mere end én UEFA-begivenhed samme sommer, ligesom DBU rent organisatorisk ikke kan afsætte de nødvendige ressourcer til at gennemføre mere end ét af de tre administrativt stærkt krævende arrangementer samme år. Derfor valgte DBU de to øvrige arrangementer fra, og siden er EM-slutrunden for U/21-9

10 Dansk Boldspil-Union landshold i 2009 blevet tildelt Sverige, mens slutrunden samme år for kvindelandshold er gået til Finland. Finalen i 2009 skulle have været den tredje finale i København i én af UEFAs klubturneringer gennem de seneste 15 år. Det danske fodboldforbund har således med succes gennemført den daværende finale i UEFA Cup en for pokalvindere mellem Arsenal og Parma i 1994 og UEFA Cup-finalen mellem Arsenal og Galatasaray i DBUs værtskab for finalen den 17. maj 2000 sikrede danske fodboldtilhængere adgang til den europæiske finale, mens hovedparten af de øvrige i alt pladser blev solgt gennem de to klubber til deres egne fans. Kampen blev transmitteret til 185 lande med et publikum på over 500 millioner tv-seere. Økonomisk var arrangementet særdeles attraktivt for turisterhvervet samt staten og kommunerne, idet eksponeringen af København i tiden op til, under og efter finalen ifølge Danmarks Turistråd svarede til en reklamemæssig værdi på mere end 100 millioner kroner. Ifølge beregninger fra Idrætsfonden Danmark gav arrangementet turistindtægter på 75 millioner kroner, mens staten tjente 26,5 millioner kroner i afgifter, moms og indkomstskatter, og der tilfaldt amterne og kommunerne en indtægt i størrelsesordenen 15 millioner kroner. DBUs nettoindtægt på kampen begrænsede sig til mindre end tre millioner kroner. 10

11 Dansk Boldspil-Union Internationale tillidshverv og opgaver i 2006: Dansk Boldspil-Union stiller sin kompetence til rådighed for såvel det europæiske fodboldforbund, UEFA, som det internationale fodboldforbund, FIFA. Det gælder indenfor både forbundenes faste komitéer, udvalg og arbejdsgrupper samt i operationelle funktioner i forbindelse med kampe eller turneringer i både UEFA- og FIFA-regi, hvor de to forbund benytter en række af DBUs såvel frivilligt tilknyttede ledere som ansatte. Personerne er tilknyttet eksempelvis Match Delegates Panel, Referee Observers Panel, Venue Directors Panel og Media Officers Panel hos UEFA benyttes i operationelle funktioner ved kampe over hele Europa. FIFA: Allan Hansen, formand National Associations Committee (siden 2005). Jim Stjerne Hansen, generalsekretær medlem af Marketing and Television Advisory Board (siden 2003). Lone Smidt Nielsen medlem af Committee for Women s football (siden 2005). DBUs tidligere formand ( ), Poul Hyldgaard, blev ved sin udtrædelse af FIFAs eksekutivkomité ( ) udnævnt til æresmedlem af det internationale fodboldforbund, FIFA. Generalsekretær Jim Stjerne Hansen har tillige været benyttet som match delegate ved en række kampe i FIFA-regi gennem årene samt som venue director ved kampe under VM-slutrunden i USA i 1994 og VM-slutrunden i Tyskland Kommunikationschef Lars Berendt har også været udlånt til FIFA til opgaver som media officer ved kampe under VM-slutrunden i USA i 1994 og i Tyskland 2006, VM-slutrunden for kvinder i Sverige i 1995, OL-slutrunden i USA i 1996 og VM-slutrunden for U/20-landshold i Malaysia i medlem af National Teams Committee UEFA: Allan Hansen, formand (siden 2004) medlem af Youth and Amateur Football Panel ( ) Benny Jacobsen, sekretær i DBU Eliteudvikling medlem af Youth and Amateur Football Panel (siden 1994), medlem af Match Delegates Panel (siden 2000) Christian Kofoed, suppleant til DBUs bestyrelse og medlem af DBUs Disciplinærudvalg, medlem af Match Delegates Panel (siden 2004) Flemming Serritslev, tidl. træner for U/21-landsholdet, ITU og STU medlem af Technical Instructors Panel (siden 1998). Peter Bonde, assisterende træner på A-landsholdet medlem af Technical Instructors Panel (siden 2003) Helle Handler Petersen (ingen formel tilknytning til DBU) medlem af Doping Control Officers Panel Henrik Ravnild, bestyrelsesmedlem medlem af Licensed Match Agents Panel (siden 1996), Jan Carlsen, medlem af DBUs dommerudvalg medlem af Referee Observers Panel (siden 1997) Jan Damgaard, tidligere topdommer, medlem af Match Delegate Panel Jim Stjerne Hansen, generalsekretær medlem af Control and Disciplinary Committee (siden 1990), næstformand i samme komité (siden 2000), medlem af Administrative Experts Panel (siden 1990). medlem af Match Delegates Panel (1990). Jørn West-Larsen, tidligere topdommer, medlem af DBUs Elitedommergruppe, medlem af DBUs Uddannelsesudvalg, medlem af Referee Observers Panel (siden 2004) Kaj Østergaard, tidligere topdommer, formand for DBUs Elitedommergruppe medlem af Referee Observers Panel (siden 1985) Lars Berendt, kommunikationschef medlem af Media Officers Panel (siden 1996) Mogens Kreutzfeldt, landsholdslæge medlem af Medical Committee (siden 1998). medlem af Anti Doping Panel (siden 2003) Niels Christian Holmstrøm, tidl. medlem af DBUs uddannelsesudvalg medlem af Board of European Club Forum Per Andersen, træner for U/19-landsholdet og STU medlem af Artificial Turf Experts Panel (siden 2003). Peter Mikkelsen, tidligere topdommer, tidligere chef for DBU Turneringer, medlem af DBUs Elitedommergruppe medlem af Referee Instructors Panel (siden 2000) medlem af Match Delegates Panel (siden 1998) Steen Dahrup, kontorchef medlem af Venue Directors Panel (siden 2000) Thomas Slosarich, assistent i DBU Børn og Ungdom medlem af Fun Football/Children s Football Panel (siden 2001). Torben Mogensen, kasserer og bestyrelsesmedlem External auditor (fra 2005) Champions League-funktioner: Steen Dahrup, kontorchef Venue Director ved kampe i Champions League (siden 1994). Lars Berendt, kommunikationschef Media Officer ved kampe i Champions League (siden 1996). Royal League: Allan Hansen, formand for DBU; medlem af bestyrelsen Benny Olsen, formand for DBUs DM-programudvalg; medlem af Turneringskomité Børge Bach, tidligere direktør i AaB; direktør Christian Kofoed medlem af Disciplinærkomitéen Finn Lautrup, medlem af DBUs Appeludvalg; medlem af Appelkomitéen Jesper Møller, næstformand i DBU; medlem af TV og Markedsføringskomitéen Jim Stjerne Hansen, generalsekretær, næstformand i UEFAs Disciplinærudvalg; medlem af Disciplinærkomitéen Jørgen Nielsen, bestyrelsesmedlem; match delegate Kaj Østergaard, medlem af DBUs Dommerudvalg og formand for DBUs Elitedommergruppe; medlem af Dommerkomitéen Lars Berendt, kommunikationschef; formand for PR og Infokomitéen Niels-Christian Holmstrøm, tidl. medlem af DBUs Uddannelsesudvalg; medlem af bestyrelsen medlem af Turneringskomité Ove Jensen, bestyrelsesmedlem; match delegate Per Bjerregaard, bestyrelsesmedlem i DBU; medlem af bestyrelsen formand for TV og Markedsføringskomité Peter Hørlück, kommunikationschef i OB; medlem af PR- og Infokomitéen. Peter Mikkelsen Scheef, medlem af DBUs Elitedommergruppe; medlem af Dommerkomitéen Thomas Christensen, bestyrelsesmedlem i DBU; formand for bestyrelsen Torben Mogensen, kasserer i DBU; match delegate Tue Kempf, Odense Boldklub Match delegate Villy Ebbesen match delegate Niels Kruse match delegate Jørn Kønig match delegate Ole Borch medlem af Appelkomitéen Preben Kønig medlem af Appelkomitéen Såvel ligaforeningerne i de tre lande som fodboldforbundene i Norge og Sverige stiller tilsvarende en række personer til rådighed for turneringen. 11

12 Dansk Boldspil-Union Medlemstal Fodbold er fortsat Danmarks ubetinget mest populære idrætsgren. På trods af en nedgang på knap spillere siden 2005 har fodbold med aktive spillere over dobbelt så mange udøvere, som Danmarks næststørste sportsgren, golf. Golfsporten har haft konstant vækst i 20 år og i samme periode næsten femdoblet medlemstallet. Med aktive udøvere har Dansk Golf Union passeret gymnastik på andenpladsen, efter Danmarks Gymnastik Forbund i 2006 oplevede en tilbagegang på udøvere. På de efterfølgende pladser findes håndbold ( ), svømning ( ) og badminton ( ), som er de eneste idrætsgrene med over aktive udøvere Bag tallene kan man konstatere, at udviklingen i fodboldsportens medlemstal går i samme retning som i de foregående år, hvor stigningen primært hvis ikke udelukkende stammer fra børn, og her især piger. Men i år var stigningen ikke længere stor nok til at kunne dæmme op for et generelt fald i medlemsskaren. Som et interessant kuriosum viser tallene ligeledes, at gennemsnitsalderen blandt piger er lavere, end det er tilfældet for herrerne. Således var 44 % af de aktive kvindelige spillere under 13 år, mens det tilsvarende tal for herrerne var 40 %. Aktive fodboldspillere fordelt på alder og køn Årstal Klubber Herrer Kvinder < >25 I alt Aktive udøvere fordelt på specialforbund Forbund Klubber Herrer Kvinder < >25 I alt Fodbold Golf Gymnastik Håndbold Svømning Badminton Ridning Arbejderidræt Tennis Sejlsport Største special forbund Fordeling af aktive fodboldspillere på alder og køn i 2006 Klubber < >60 Herrer < >60 Kvinder I alt

13 Dansk Boldspil-Union Administrationen DBU udnævnte tre medarbejdere til daglige ledere. Daglig leder er en betegnelse for en ny mellemledergruppe, der skal sikre den daglige drift indenfor deres respektive ansvarsområder. Ansvaret på det operationelle plan skal ske i samarbejde med og under reference til enten den relevante afdelingschef eller administrationschefen, som fortsat har såvel det strategiske som personalemæssige ansvar for den pågældende afdeling. Den nye mellemledergruppe oprettes som en konsekvens af den størrelse, DBUs centrale administrationen med hovedkontor i Brøndby har fået som konsekvens af det stigende aktivitetsog produktionsniveau samt de tanker, der ligger for administrationens fremtid. De nye daglige ledere indgår ikke i ledergruppen, der fortsat vil bestå af afdelingscheferne og generalsekretæren. Anette Andersen daglig leder af DBU IT Anette Andersen, 48 år, blev udnævnt til daglig leder af IT-afdelingen. Hun havde reelt fungeret i denne rolle gennem det seneste års tid, efter IT-chef Kenneth Reeh blev udnævnt til administrationschef. Det blev imidlertid først i forbindelse med denne større, organisatoriske sammenhæng, hun formelt fik titlen. Afdelingen består af Anette Andersen, Flemming Knoth Nielsen, Christian Lacoppidan, Michael Tandrup og Heidi Lüthje (se senere). Anette Andersen, der startede i DBU i november 1998, vil fortsat referere til administrationschef Kenneth Reeh. Peter Ebbesen og Bettina Emcken Peter Ebbesen, 39 år, blev daglig leder af turneringsafdelingen. Afdelingen består af Tine Pleidrup, Sophie Bacquaert, Allan G. Hansen. Allan Koefoed, Henrik Andersen, Laura Petersen og Peter Ebbesen. Peter Ebbesen, som har været ansat i DBU siden september 2001, vil referere til administrationschefen. Bettina Wiechmann, 37 år, blev ved samme lejlighed udnævnt til daglig leder af en ny enhed i kommunikationsafdelingen, DBU Grafisk. Baggrunden er, at grafikerne fremover skal varetage al planlægning, kontakt og økonomisk styring vedrørende administrationens samlede grafiske produktion. Det vil blandt andet omfatte kontakten til administrationens eksterne leverandører af grafiske ydelser herunder tilbudshentning, forhandlinger og produktionsstyring med trykkerierne og økonomistyring af alle grafiske opgaver. DBUs samlede budget for grafik og tryksagsproduktion beløber sig til fem-seks millioner kroner årligt. Økonomiske beregninger påviser væsentlige besparelsesmuligheder ved denne disposition, som også omfatter fastansættelsen af yderligere én grafiker. DBU Grafisk består af Lise Fabricius og Henrik Vick samt Bettina Emcken. Bettina blev ansat i DBU 1. maj 2001, og refererer til kommunikationschef Lars Berendt. Tre grafikere Som led i den nye organisering på det grafiske område blev Lise Fabricius, 38 år, fastansat. Lise var første gang i perioden 1. december 1996 til 29. august 1997 barselsvikar for afdelingens daværende grafiker, Pia Bay, og var senest fra 13. september 2004 til udgangen af november barselsvikar for Anne Werner, og har de seneste par måneder været tilknyttet på ad hocbasis. Anne Werner forlod derimod DBU i maj. Hun blev headhuntet tilbage til den virksomhed, hvor hun var ansat i en uopsagt stilling, som hun forlod til fordel for stillingen i kommunikationsafdelingen i maj DBU Kommunikation ansatte i stedet Henrik Vick, 22 år. Han er uddannet mediegrafiker med læretid hos Bestseller og senere grafiker med ansvar for blandt andet varemærkerne Jack&Jones, Selected og Vero Moda. Sin unge alder til trods har Henrik kunnet fremvise overbevisende eksempler på sit arbejde, og har stor erfaring i udarbejdelse af eksempelvis lookbooks og trendbooks samt ikke mindst magasinerfaring. På det tekniske område behersker han InDesign CS2, Illustrator CS2, Premiere Pro og Golive CS, der alle er relevant software her i afdelingen. Han blev valgt blandt 82 ansøgere. Ny sekretær til DBU Turneringer DBU ansatte fra årsskiftet Henrik Andersen, 32 år, som sekretær i turneringsafdelingen. Henrik, som er kontoruddannet, kommer fra Frederikshavn, hvor han i januar 1998 startede som kontorassistent for Frederikshavn forenede Idrætsklubber, og hvor han siden januar 2000 har været forretningsfører med ansvar for klubbens fodboldaktiviteter. Henrik Andersen har således stor indsigt i arbejdsopgaverne i specielt DBU Turneringer, idet han varetog opgaver som blandt andet kampfordeler, sekretær, salg af sponsorater, servicering af medlemmer, kontingentopkrævning og bogføring, ligesom en stor del af hans arbejdstid gik med planlægning af Dana Cup No. 1, som har deltagelse af 300 hold fra hele verden. Henrik Andersen erstattede dermed Carsten C. Nielsen, som var fratrådt i DBU Turneringer i maj Ny assistent til DBU Børn og ungdom DBU ansatte Tina Enestrøm, 32 år, som ny assistent i børne- og ungdomsafdelingen. Tina medbringer en række kompetencer fra sin tidligere stilling som administrativ medarbejder hos Scandic/Hilton. Tina har en bred erfaring indenfor projektstyring med en række opgaver indenfor koordinering og kommunikation. Derudover medbringer Tina en stor erfaring fra i alt 12 års arbejde både som træner, leder og ansat kontormedarbejder i Boldklubben Skjold. I sin tid var Tina således med til at starte pigeafdelingen op, hvilket er relevant erfaring i forhold til de opgaver, der knytter sig til stillingen. Som ny medarbejder i DBU Børn og ungdom, skal Tina blandt andet have ansvaret for afdelingens pigeaktiviteter, herunder også sekretærfunktionen for DBUs Pigegruppe. Den nye medarbejder erstattede dermed Vibeke Nørly, som på grund af et længere sygdomsforløb reelt ikke havde været på arbejde siden juni måned Peter Brix til DBUs Landsholdsklub Siden Troels Johannesen ved årsskiftet valgte at søge nye udfordringer, valgte DBU at ansatte Peter Brix, som i forvejen var tilknyttet DBU Kommunikation på freelance-basis. Peters stilling i landsholdsklubben.dk var normeret til 20 timer per uge, hvilket gav mulighed for at fuldføre sit studie i medievidenskab og international virksomhedskommunikation på Odense Universitet sideløbende. Udover en for stillingen relevant teoretisk baggrund har Peter gennem sin fem-årige ansættelse i OBs kommunikationsafdeling, hvor han blandt andet har beskæftiget sig med OB Online, opnået et bredt kendskab til kommunikation og ikke mindst til fodboldens verden. Peter skal bidrage til den daglige administration af klubben og skal ligeledes være med i fortsat udvikling af websiderne samt strategisk planlægning og gennemførelse af markedsføringstiltag og events. Peter har reelt været i gang i sin nye funktion siden slutningen af februar, og administrerer dermed landsholdsklubben.dk sammen med Lise Daugaard. Studentermedhjælp til DBU Kommunikation Anne Marie Poulsen, 22 år, startede som studentermedhjælp i kommunikationsafdelingen på en 10-timers aftale ugentligt. Det sker med henblik på primært indtastning i landsholdsdatabasen. Derudover vil Anne Maside 16» 13

14 Dansk Boldspil-Union Organisationsplan 2006 DBU Appeludvalg Repræsentantskab Bestyrelse Forretningsudvalg Administrationschef Jurist Generalsekretær DBU Landshold DBU Eliteudvikling DBU Turneringer Administration Udvalg Administration Udvalg Administration Udvalg Kvindefodbold Old Boys A-landsholdet U/21 -landsholdet Sekretær: appeludvalget Kvindeudvalget Old Boys udvalget Arbejdsgrupper STU ITU Ungdomslandshold Herreeliteungdomsudvalget Kontraktfodbold Indefodbold Dommerpåsætning Programplanlægning Disciplinærsager Danmarksturneringen Kontraktfodboldudvalget Indefodboldudvalget Dommerudvalget Programudvalget Disciplinærudvalget Programudvalget for Herre-DM Reception Lager Herre-LP Herre-DS U/21 -turneringen Disciplinærudvalget for Herre-DM Turneringsudvalget Y-DM og J-DM Dame DM Dame-DS Dame J-DM Dame-LP Old Boys LP og DM UEFA turneringer Spillercertifikater 14

15 Dansk Boldspil-Union Diverse forhandlingsudvalg Udvalget for professionel fodbold DBU Kommunikation DBU Regnskab DBU Uddannelse DBU Børn og ungdom DBU IT Administration Udvalg Administration Udvalg Administration Udvalg Træneruddannelse Lederuddannelse Dommeruddannelse Klubuddannelse Udviklingsprojekter Uddannelsesudvalg Fodboldskole Mikrofodboldskole Pigefodbold McDonald`s Fodbold Cup Fair Play Børne- og ungdomsudvalget Fair play udvalget DBUnet.dk KlubOffice IT-uddannelse IT-udvikling EDB-udvalget Drift DBU Lokalunionerne Divisionsforeningen Hjemmekontorer Sponsorship Repræsentantskabet Repræsentantskabet er DBUs øverste, besluttende organ. Repræsentantskabet, der består af 145 medlemmer, mødes én gang om året som regel i sidste weekend i februar. Landets godt klubber er enten direkte eller indirekte repræsenteret. Klubberne er sikret indirekte repræsentation gennem deres respektive lokalunion, mens gruppen af klubber i Danmarksturneringen er direkte repræsenteret. Alle medlemmer af repræsentantskabet har baggrund fra én af landets fodboldklubber. Repræsentantskabet vælger DBUs forretningsudvalg blandt sine 145 medlemmer. Sammensætning DBUs forretningsudvalg 3 repræsentanter (formand, næstformand, kasserer) 4 repræsentanter 9 repræsentanter 36 repræsentanter 7 repræsentanter 4 repræsentanter 18 repræsentanter Bornholms Boldspil-Union Fyns Boldspil-Union Jydsk Boldspil-Union Københavns Boldspil-Union Lolland-Falster Boldspil-Union Sjællands Boldspil-Union 12 klubber i Superligaen 12 repræsentanter 16 klubber i 1. division 16 repræsentanter 28 klubber i 2. division 20 repræsentanter 32 klubber i Herre-DS 12 repræsentanter 20 klubber i Kvinde-DM 2 repræsentanter 18 klubber i Kvinde-DS 2 repræsentanter 15

16 Dansk Boldspil-Union Administrationen fortsat fra side 13 rie blive tilknyttet forskellige ad hoc-opgaver blandt andet for landsholdsklubben.dk. Anne Marie, som til daglig læser engelsk og kommunikation på Handelshøjskolen i København, overtager dermed Peter Brix job, efter Peter blev fast tilknyttet landsholdsholdsklubben.dk. Heidi fra træner- til it-uddannelse Heidi Lüthje skiftede i august træneruddannelse ud med generel it-uddannelse, da hun flyttede afdeling og fagområde til en stilling som projektleder i DBU IT. Baggrunden for jobrotationen skal blandt andet ses i det kommende E-læringsprojekt, som finansieres via Hattrick-puljen, og hvor Michael Tandrup er udpeget som intern projektleder i tæt samspil med DBU Uddannelse. Med projektet og det tidsmæssige forbrug, der vil ligge i projektet, har IT-chef Kenneth Reeh fundet det nødvendigt at opnormere ITafdelingen i perioden. Heidi blev ansat i turneringsafdelingen, da DBU overtog administrationen af Danmarksturneringen fra Divisionsforeningen og de såkaldte paragraf 3-turneringer fra Foreningen af Lokalunioner i I 1998 skiftede hun til uddannelsesafdelingen, hvor hun overtog administrationen af træneruddannelserne. Siden 2000 har Heidi fungeret som projektkoordinator i udviklingen og implementeringen af den nye træneruddannelse først i tæt samarbejde med træneruddannelseskonsulent Peter Bonde og senest Peter Rudbæk. DBU Uddannelse ansatte i stedet Mads Krogsgaard Rasmussen, 36, som kursusadministrator. Han kom fra et job som sekretariatsmedarbejder på Formidlingscenter Vest i Frederikssund. Mads Krogsgaard Rasmussen, som tiltrådte i begyndelsen af oktober, afløser dermed Heidi Lüthje, som nu er tilknyttet DBU IT. Gitte Minor hjem til Fyn DBU Uddannelse måtte også sige farvel til lederuddannelseskonsulent Gitte Minor Petersen, 46 år. Gitte tiltrådte i marts 2001 med ansvar for de klubrelaterede uddannelser samt senere med specielt ansvar for lederuddannelsen. Hun kom fra en stilling som daglig leder af Oure Kursuscenter, hvor hun blandt andet havde arbejdet med teamudvikling, personaleledelse og haft det faglige ansvar for kursusafdelingen. I sin nye stilling skal hun koordinere nye tiltag mellem erhvervslivet, uddannelsesinstitutioner og idrætslivet i Svendborg kommune. Hun håber at kunne bruge sine erfaringer fra fodbold i den nye jobfunktion, og håber samtidig at kunne samarbejde både med DBU og FBU og resten fodboldnetværket fremover. Farvel til Torben Jensen Torben Jensen, 37 år, blev det tredje frafald i uddannelsesafdelingen i sommeren 2006, da han fratrådte stillingen som dommeruddannelseskonsulent, efter hans to-årige projektansættelseskontrakt udløb med udgangen af august måned. Han har haft ansvaret for at færdiggøre samt implementere hele den strukturerede dommeruddannelse i tæt samspil med de interessenter, der omgiver dommeruddannelsen i dansk fodbold. Torben Jensen er uddannet markedsøkonom med HD i afsætningsøkonomi suppleret med en kommunikations- og reklameuddannelse, og kom fra en stilling i firmaet Idealand, hvor han arbejdede med salgsvendte aktiviteter. Torben Jensens afløser, Michael Jørgensen, ønskede imidlertid ikke at fortsætte som konsulent indenfor området efter endt prøvetid, som udløb med udgangen af december. DBU Uddannelse valgte inden årsskiftet at reorganisere varetagelsen af de administrative opgaver på dommerområdet. Uddannelseschefen ansatte i stedet to dommeruddannelsesassistenter, som tiltræder i januar Laura C. Petersen fast i DBU Turneringer Laura C. Petersen, 29 år, blev sidst i 2006 fastansat i DBU Turneringer. Laura startede hos DBU i april 2005, hvor hun som studentermedhjælper bistod jurist Thomas Jønsson 12 timer om ugen. Hun blev i april i år flyttet fra sekretariatet til turneringsafdelingen til udgangen af 2006 med 25 timer om ugen. Lauras primære ansvar bliver sekretærfunktion for DBUs Kontraktfodboldudvalg og administrationen af internationale spillercertifikater. Det er begge områder, der de senere år har krævet flere administrative ressourcer, idet de har snitflader til FIFAs transferregler. Herudover skal Laura styrke processen omkring DBUs klublicenssystem gennem udarbejdelse af vejledninger og forretningsgange. Laura vil desuden kunne inddrages i afdelingens mange lovrelaterede opgaver, hvor hun med fordel kan bruge sin igangværende uddannelse. Laura har således afsluttet sit studie, men mangler fortsat at aflevere sit speciale på cand. merc. jur-studiet for at have færdiggjort sin uddannelse. Køkkenassistent Marianne Juhler, 49 år, blev fra 16. januar 2006 ansat som køkkenassistent. Hun er blevet ansat på en fleksaftale på cirka fem timer dagligt. Et fleksjob er en ansættelsesform, hvor personer af forskellige årsager har en begrænsning i arbejdsevnen. I Mariannes tilfælde er det fysikken som grundet tidligere arbejde gør, at Marianne ikke længere kan klare otte timer dagligt. Jens Hauge tilbage efter blodprop Jens Hauge blev i januar 2006 ramt af en alvorlig blodprop i hjernen. Efter at have vurderet omfanget af konsekvenserne af Jens sygdom, valgte DBU Uddannelse den 1. maj 2006 at ansætte Ib Aagaard Hansen, 62 år, til at varetage afdelingens pakke- og forsendelsesarbejde. Efter et længere genoptræningsophold i Helsingør har Jens genvundet en del af sin fysiske kapacitet samt det meste af evnen til at tale. Det var derfor til stor glæde for kollegerne i huset, at Jens i efteråret 2006 vendte tilbage til sin tidligere stilling, som han nu deler med Ib Aagaard Hansen i det omfang, hans fysik og afhængighed af brugen af kørestolen tillader det. Lotte død Administrationen blev ramt af den sorg, at DBUs altid smilende og venlige rengøringsassistent, Lise-Lotte Nielsen, døde efter længere tids sygdom. Ved flytningen fra Idrættens Hus 1. januar sidste år blev Lotte og hendes kollega, Karin Rindom, ansat som rengøringsassistenter i DBU, og flyttede dermed de små meter med over i Fodboldens Hus. Lotte fik i 2005 konstateret kræft. Efter landsholdslæge Mogens Kreutzfeldts inddragelse i behandlingsforløbet foretog det offentlige sygehusvæsen sidste efterår yderligere et indgreb mod den på dette tidspunkt fremskredne sygdom. Til trods for den uhelbredelige sygdom valgte Lotte at fortsætte med at arbejde i det omfang, sygdommen og de løbende behandlinger rent fysisk tillod det, og hun var aktiv indtil ganske få uger inden sin død. Hun havde ofte under behandlingsforløbet og efter det, der blev hendes sidste og stadigt mere sporadiske arbejdsdage, besøg af kollegaer fra DBU, og var meget åben omkring sin sygdom og skæbne. Operationen i efteråret forlængede utvivlsomt Lottes liv med nogle måneder og gav hende dermed yderligere en jul med sin familie. Lotte sov ind med familien omkring sig i marts. Hun blev kun 44 år, og efterlader sig sin mand, Kim, og parrets to børn Katrine, 15 år, og Kasper, 18 år. Æret være Lottes minde. 16

17 Dansk Boldspil-Union Administrationen i 2006 DBU havde ved årets udgang dermed 55 fuldtids- og to deltidsansatte medarbejdere samt trænere, decentralt tilknyttede konsulenter og et antal time-ansatte, som har været tilknyttet periodevis. Enkelte afdelinger har en højere normering, ligesom én medarbejder i regnskabsafdelingen var på barselsorlov. De fuldtidsansatte fordelte sig ved årsskiftet på følgende afdelinger: Seks i DBU Børn og Ungdom, fem i DBU IT, otte fuldtids- og én deltidsansat i DBU Kommunikation, seks i DBU Landshold, seks i DBU Regnskab, tre i sekretariatet generalsekretær, administrationschef og jurist otte i Fodboldens hus, syv i DBU Turneringer samt fem fuldtids- og to deltidsansatte i DBU Uddannelse. Dertil kommer seks fuldtidsansatte landsholds- og talenttrænere. Der var ni decentralt tilknyttede konsulenter med reference til DBU Uddannelse. Dertil kom den hos DBU placerede rejsemedarbejder Jeanet Berg Hoffmann, BDC Travel. Fem af de nuværende medarbejdere i administrationen har været ansat i over 25 år. Det er driftmedarbejder i Fodboldens hus Jørgen Hermansen, 58 år, landsholdssekretærerne Benny Jacobsen, 61 år, og Simon Rasmussen, 50 år, med henholdsvis 34, 33 og 33 års anciennitet samt regnskabschef Erik Nielsen, 60 år, med 32 års ansættelse og regnskabsassistent Susan Probst, 49 år, der har været ansat i 28 år. DBUs tidligere og nu afdøde generalsekretær, Erik Hyldstrup, dennes sekretær, Kirsten Svenningsen, samt landsholdssekretær Bent Hill Mortensen blev alle pensioneret fra DBU efter mere end 25 års ansættelse. 17

18 Dansk Boldspil-Union Bestyrelsen og forretningsudvalget Allan Hansen blev på repræsentantskabsmødet i februar genvalgt som formand for Dansk Boldspil-Union (DBU). Da Allan Hansen fire år tidligere første gang blev valgt som formand for det danske fodboldforbund efter Poul Hyldgaard, var det med 92 stemmer mod daværende næstformand Henning R. Jensens 46 stemmer (syv var blanke). Der var ingen modkandidater til Allan Hansen, der dermed startede sin anden periode som formand for dansk idræts største sportsforbund. Han har været medlem af DBUs repræsentantskab siden 1996 og DBUs bestyrelse siden Farvel til to bestyrelsesmedlemmer Johnny Rune og Gert Andersen forlod DBUs bestyrelse. Ved valget til DBUs bestyrelse den 28. januar genvalgte de 44 klubber i Danmarksturneringen Per Bjerregaard, Thomas Christensen, Hans-Henning Jacobsen og Finn Ryberg. Idet Thomas Christensen siden seneste valg har forladt Skjold til fordel for en stilling som administrerende direktør i SAS Liga-klubben OB, bliver han nu sammen med Per Bjerregaard valgt som repræsentant for de 12 SAS Liga-klubber. Valg af Møller gav plads til Rune Det betød, at Johnny Rune forlod bestyrelsen, som han blev medlem af i Dengang betød valget af Jesper Møller til næstformand, at SAS Liga-klubberne fik plads til en ny repræsentant i bestyrelsen i form af Møllers suppleant, Johnny Rune fra FC Midtjylland. Rune varetog i sin bestyrelsesperiode opgaven som formand for DM-disciplinærudvalget, og den opgave indvilgede han i at fortsætte, idet DBUs bestyrelse i forvejen er repræsenteret af Henrik Ravnild som formand for det overordnede disciplinærudvalg. Den ledige plads som den ene af de tre repræsentanter for de øvrige DM-klubber tilfalder Niels Kruse, FC Fredericia. Elitedivisionsklubberne valgte sidste år Gert Andersen, Brøndby IF, som ny repræsentant efter Jørgen Nielsen. Han overtog samtidig forgængerens plads i kvindeudvalget, men ønsker at trappe ned af hensyn til sit øvrige, frivillige fodboldlederarbejde. De 20 klubber i Kvinde-DM har i stedet valgt Torben Povlsen, OB, som deres repræsentant. Sådan vælges bestyrelsen DBUs formand, næstformand og kasserer vælges direkte af DBUs repræsentantskab. Formanden vælges hvert fjerde år i lige årstal. Næstformanden og kassereren vælges hvert andet år i ulige årstal. Næste gang er på repræsentantskabsmødet i februar De øvrige 12 medlemmer af DBUs bestyrelse vælges således: Syv vælges af DBUs seks lokalunioner, hvor Bornholm, København, Sjælland, Lolland-Falster og Fyn hver vælger ét medlem, mens Jysk Boldspil-Union som den største lokalunion vælger to medlemmer. Landets bedste klubber er også i bestyrelsen sikret direkte repræsentation, idet klubberne i superligaen vælger to medlemmer. Klubberne i 1. og 2. Division vælger tre medlemmer blandt divisionsklubberne. Bestyrelsens 16. medlem vælges som repræsentant for klubberne i Kvinde-DM. Ved møderne i bestyrelsen deltager generalsekretæren og kommunikationschefen samt kontorchefen som referent. Forretningsudvalget uændret Formanden, næstformanden og kassereren er faste medlemmer af forretningsudvalget. Derimod vælges de to menige medlemmer af forretningsudvalget af de menige medlemmer af bestyrelsen. På bestyrelsens første møde efter årsmødet blev Thomas Christensen og Benny Hansen genvalgt som menige medlemmer af forretningsudvalget. De repræsenterer henholdsvis divisionsklubberne og lokalunionerne. Ved møderne i forretningsudvalget deltager generalsekretæren og kommunikationschefen. 18

19 Dansk Boldspil-Union Udvalg Bestyrelsen benyttede 2006 til at justere sammensætningen, ansvarsområderne og kompetencen for flere af forbundets 13 faste udvalg med blandt andet seks nye udvalgsmedlemmer. I børne- og ungdomsudvalget erstattede Steen Gleie sin kollega fra KBU, Steen B. Hansen, der tragisk døde i en alder af blot 52 år samme vinter. Torben Povlsen, OB, der afløste Gert Andersen, Brøndby IF, som repræsentant for kvindeeliteklubberne i DBUs bestyrelse, fik plads i kvindeudvalget, hvor Gert Andersen dog fortsætter som menigt medlem. Indefodboldudvalget fik Knud Erik Christensen som nyt medlem, idet han erstattede sin kollega fra JBU, Jens Christensen, som i stedet blev nyt medlem af Old Boys-udvalget, der dermed blev udvidet med et ekstra medlem. DBUs næstformand, Jesper Møller, trådte ud af DIF-udvalget, hvor det andet af bestyrelsens nye medlemmer, Niels Kruse, FC Fredericia, fik sin første udvalgspost. Niels-Christian Holmstrøm, FC København, ønskede efter en årrække i uddannelsesudvalget ikke genvalg og blev afløst af Kim Hallberg, Hvidovre IF og KBU. Antallet af udvalgsmedlemmer DBUs faste udvalg skal som udgangspunkt højest bestå af syv medlemmer. Det er ligeledes en målsætning, at udvalgenes formand er medlem af bestyrelsen, men at antallet af bestyrelsesmedlemmer skal begrænses til ét. Antallet af medlemmer af Professionelt udvalg (Udvalget for professionel fodbold) er imidlertid fastsat i DBUs Love, ligesom medlemsantallet af DIF-udvalget følger antallet af DBUs medlemmer af Danmark Idræts-Forbunds repræsentantskab. For at sikre den fortsatte implementering af den nye struktur på dommerområdet havde bestyrelsen fundet det hensigtsmæssigt at fortsætte med to bestyrelsesmedlemmer i dommerudvalget. Herre-eliteungdomsudvalget arbejdede gennem intenst med et oplæg til visioner og mål for talentudviklingen. Herunder fremtidige opgaver og struktur for talentudviklingsarbejdet. Udvalget afleverede i vinteren sin rapport til debat, og den blev førstebehandlet på bestyrelsesmødet 18. marts, hvor udvalgsformand Jesper Møller fik en række nye impulser tilbage til udvalgets fortsatte arbejde. Der er tale om et omfattende debatoplæg, hvor det nuværende udvalg har været og fremdeles vil være en væsentlig part. Bestyrelsen fastholdt derfor udvalgets sammensætning. Seks arbejdsgrupper nedlagt To arbejdsgrupper blev nedlagt med øjeblikkelig virkning i marts. Det drejer sig om ad hoc-grupperne for fusioner og overbygninger og administration i dansk fodbold, der begge har afsluttet deres opgaver. Kvindeudvalget var i vinteren midt i en debat om opgavefordelingen og sammensætningen. Derfor anbefalede forretningsudvalget, at drøftelsen om udvalgets fremtid skulle afvente udfaldet af den forestående debat om den fremtidig pige- og kvinde-elitestruktur, idet en ny struktur angiveligt vil medføre nye og ændrede opgaver og som en følge deraf en ændret sammensætning af udvalget. Ad hoc-gruppen for fremtidig pige- og kvindestruktur blev derfor nedlagt, efter drøftelsen af den fremtidige struktur på området blev afsluttet med en præsentation og debat i bestyrelsen. Arbejdsgrupperne for klubudvikling (hattrick-programmet), e-læring og etisk kodeks blev ligeledes i forbindelse med, at de tre grupper afsluttede arbejdet indenfor deres respektive områder. Udviklingsgruppe for Street- og Beach fodbold Bestyrelsen drøftede også, hvorvidt arbejdsgruppen for kunstgræs skulle opnormeres til et fast udvalg eller eventuelt en arbejdsgruppe under stadionudvalget. Denne beslutning blev imidlertid unødvendig, idet bestyrelsen på et senere møde afviste at tillade anvendelsen af de nyeste kunstgræstyper på højeste hjemlige niveau i SAS Ligaen. Beslutningen om at nedlægge arbejdsgruppen kom efter en debat, der rundede den høring af emnet ude i organisationen, som blev foretaget sidste år. De nyeste og mere alternative former for fodboldspil futsal, street-fodbold og beachfodbold fandt deres organisatoriske placering i fodboldforbundet. I første omgang fik det nuværende indefodboldudvalg til opgave at se på den mulige implementering af futsal som supplement til den nuværende form for indefodboldspil. Hvorvidt futsal på et tidspunkt skal indføres som officielt indendørsspil i Danmark, vil der endnu ikke blive taget stilling til. Flere lande har eksempelvis allerede indført futsal som officielt fodboldspil i indendørsrammer. Sverige gennemførte så sent som denne vinter sit første officielle mesterskab i futsal, der i bund og grund er almindelig fodbold bare spillet med et tilpasset antal spillere på en indendørsbane eksempelvis uden bander. Bestyrelsen sammensatte i stedet en udviklingsgruppe, der skal se nærmere på udviklingsmulighederne for street-fodbold og beach-fodbold herhjemme. Hvorvidt alle de tre fodboldspil senere skal samles under ét udvalg, vil tidligst blive drøftet i marts 2007, hvor bestyrelsen traditionelt gennemgår sammensætningen af udvalgene og deres opgaver. Styregruppe skal sikre Holdninger og handlinger Dansk fodbold står med vedtagelsen af konceptet Holdninger og handlinger overfor sin mest omfattende satsning i nyere tid. DBUs bestyrelse drøftede første gang Holdninger og handlinger på dens seminar den 25. november Her var der enighed om at afsætte de efterfølgende måneder og repræsentantskabsmødet i februar 2006 til at sikre en bred politisk forankring af tankerne og konklusionerne i de to oplæg, Holdningshæfte 2006 fra DBUs børne- og ungdomsudvalg og Den nye vej af Keld Bordinggaard og Kasper Hjulmand. Efter det samlede koncept fik en positiv modtagelse rundt om i organisationen, besluttede bestyrelsen sig for at nedsætte en styregruppe, som skal udstikke rammer og udarbejde specifikke forslag og indstillinger til implementeringen af konceptet DBUs talentudviklingsprogrammer, lokalunionerne og klubberne. Styregruppen skal trække på og indsamle viden fra baglandet og samle trådene. Gruppen skal muligvis også i det nødvendige omfang kunne benytte sig af ad hoc-grupper til løsningen af specifikke opgaver, for eksempel udarbejdelse af turneringsmodeller og licenssystem for Herre U-DM. Gruppens opgaver, kompetencer og sammensætning blev besluttet på bestyrelsens kommende møde i april, hvor følgende ressourcepersoner blev valgt til gruppen: Bent Clausen (DBUs bestyrelse og formand for uddannelsesudvalget), Gordon Kirt (FBU, børne- og ungdomsudvalget og Tårup IF), Hans Mogensen (JBU, uddannelsesudvalget og Kristrup BK), Hans Munch (SBU og herreeliteungdomsudvalget), Steen Gleie (KBU og børne- og ungdomsudvalget), Kenn Rye Andersen (LFBU og DBU-instruktør), Morten Jørgensen (BBU og Klemensker), Kim Vilfort (Herreeliteungdomsudvalget, divisionsklubberne og Brøndby IF) samt Diana Andersen (KBU og kvindeudvalget/ pigefodbold). Gruppen suppleres af fire fagfolk med specifikke kompetencer og ansvarsområder i DBU i form af træneruddannelseskonsulent Peter Rudbæk som fagligt ansvarlig, kommende U/21- landsholdstræner Keld Bordinggaard, som sammen med Kasper Hjulmand står bag handlinger -delen i konceptet, i en konsulentfunktion, kommunikationsmedarbejder Pia Schou Nielsen samt afdelingschef for DBU Børn og ungdom Steen Jørgensen i sekretærfunktionen. 19

20 Dansk Boldspil-Union Bestyrelsesposter DBUs bestyrelsesmedlemmer er ligeledes repræsenteret i en række andre interne og eksterne bestyrelser. I 2006 besluttede DBU at gå aktivt ind i foreningen, Cross Cultures Project Association (CCPA). CCPA har med Anders Levinsen som initiativtager og ildsjæl gennem en årrække udmærket sig ved at gennemføre DBUs Fodboldskole-koncept i en række uroplagede dele af Europa. CCPA gennemførte den første fodboldskole under titlen Open Fun Football Schools i Bosnien-Hercegovina allerede i I sommeren 2001 udvidede CCPA skolerne til yderligere tre balkanske områder; Serbien, Vojvodina og Montenegro. Og i 2003 kom Kroatien, Kaukasus, Georgien, Armenien og Aserbadsjan med på programmet. Siden 1998 har CCPA gennemført over 250 skoler i mere end ni kriseramte områder til glæde for mere end drenge og piger mellem otte og 16 år. Projektet bygger i hele sin form på DBUs Fodboldskole-koncept. Øvrige tillidsposter Bestyrelsen i DBUs Hjælpefond udgøres af kasserer Torben Mogensen (formand), Allan Hansen og Børge Kaas Andersen, som dog ikke er medlem af DBUs bestyrelse. DBUs Ungdomsfond består af Ove Jensen (formand), Benny Hansen samt Jesper Møller. Bestyrelsesmedlem Per Bjerregaard har været bestyrelsesformand for den selvejende fond, DBU Sponsorship, siden stiftelsen. DBU er ligeledes repræsenteret ved forbundets tidligere næstformand Henning R. Jensen, kasserer Torben Mogensen samt Jens Harmsen, tidligere træner og bestyrelsesmedlem i AGF. Allan Hansen sidder i bestyrelsen i Dansk Tipstjeneste. Endelig er DBU repræsenteret i bestyrelserne i fem af landets træningshaller; Kurt Bagge-Hansen sidder i bestyrelsen i Topdanmark Hallen i Ballerup, Torben Mogensen og Jørn Kønig, som dog ikke er bestyrelsesmedlem, i Club Danmark Hallens bestyrelse i Valby, Ove Jensen i Harboe Storhallen i Næstved og Jesper Møller i Gigantium i Aalborg. 20

Dansk Boldspil-Union Årsberetning 2007

Dansk Boldspil-Union Årsberetning 2007 Dansk Boldspil-Union Årsberetning 2007 Dansk Boldspil-Union Årsberetning 2007 Indhold Dansk Boldspil-Union Dansk Boldspil-Union 2007... 4 Internationale relationer... 8 Medlemstal... 12 Administrationen...

Læs mere

Årsberetning. Dansk Boldspil-Union

Årsberetning. Dansk Boldspil-Union 2004 Årsberetning Dansk Boldspil-Union Indhold Dansk Boldspil-Union Dansk Boldspil-Union 2004... 4 Internationale relationer... 7 Medlemstal... 10 Administrationen... 11 Organisationsplan... 12 Bestyrelsen...

Læs mere

Dansk Boldspil-Union. Budget 2014-2015. 1. november 2014-31. oktober 2015. en del af noget større

Dansk Boldspil-Union. Budget 2014-2015. 1. november 2014-31. oktober 2015. en del af noget større Dansk Boldspil-Union Budget 2014-2015 1. november 2014-31. oktober 2015 en del af noget større 3 Indtægtsgivende aktiviteter A-landshold... 8.723 3.418-6.888 TV-honorar... 61.743 73.100 92.185 Sponsorer...

Læs mere

Referat af Vinterm øde 20L3

Referat af Vinterm øde 20L3 DIVISIONSFORENINGEN MTP, København, d.26. januar2013 Referat af Vinterm øde 20L3 Lørdag d.26. jantar 2013 kl. 10:00 aftroldtes Vintermøde for generalforsamlingen i Divisionsforeningen på Radisson Blu Scandinavia

Læs mere

Fodbold: En folkebevægelse i forandring

Fodbold: En folkebevægelse i forandring v/bent Clausen, formand for Fodbold: En folkebevægelse i forandring Idrættens største udfordringer II Vejen Idrætscenter 30. 31. maj 2012 Vision 2015: At være den mest attraktive sport for Aktive spillere

Læs mere

Dansk Boldspil-Union. Årsberetning 2009

Dansk Boldspil-Union. Årsberetning 2009 Dansk Boldspil-Union Årsberetning 2009 Udgiver Dansk Boldspil-Union Fodboldens Hus DBU Allé 1 2605 Brøndby Telefon 4326 2222 Telefax 4326 2245 e-mail dbu@dbu.dk www.dbu.dk Redaktion DBU Kommunikation Lars

Læs mere

DBU s dommergruppe nedlægges i den form den har i dag efter DBU s bestyrelse pr. 20. november har vedtaget en ny dommerstruktur.

DBU s dommergruppe nedlægges i den form den har i dag efter DBU s bestyrelse pr. 20. november har vedtaget en ny dommerstruktur. Den nye dommerstruktur pr. 23. november 2015 Baggrund: DBU s dommergruppe nedlægges i den form den har i dag efter DBU s bestyrelse pr. 20. november har vedtaget en ny dommerstruktur. De fire undergrupper

Læs mere

DANSK SKØJTE UNION Ansvars- og Kompetence katalog

DANSK SKØJTE UNION Ansvars- og Kompetence katalog Dansk Skøjte Unions ansvars- og kompetence katalog er til enhver tid gældende for unionens arbejde. Udvalgene er i alle henseender ansvarlige over for unionens bestyrelse med hensyn til de af bestyrelsen

Læs mere

Projekt DBU Børne- og Ungdomskonsulent

Projekt DBU Børne- og Ungdomskonsulent Projekt DBU Børne- og Ungdomskonsulent 16.01.08 Fra leg til landshold 1 Det er projektets formål at styrke klubudviklingen, så klubberne fremover er endnu bedre til at imødekomme spillernes ønsker og behov

Læs mere

Koldings nye flagskib. Kolding Boldklub / Nr. Bjært Strandhuse - Elite

Koldings nye flagskib. Kolding Boldklub / Nr. Bjært Strandhuse - Elite Koldings nye flagskib Kolding Boldklub / Nr. Bjært Strandhuse - Elite Kvindefodbolden i rivende udvikling Danmark har altid været med fremme i kvindefodboldens historie, og vi er fortsat med helt i toppen.

Læs mere

UEFA Study Group Eerikkilä 2013 Grässroots footbäll

UEFA Study Group Eerikkilä 2013 Grässroots footbäll UEFA Study Group Eerikkilä 2013 Grässroots footbäll Deltagere: Ole Hansen, Jakob Drachmann Haag, Mogens Mika, Martin Mølgaard Ravn, Flemming Kvist Andersen, Brian Molberg, Kim Møller, Jesper Ran Pedersen,

Læs mere

Vision 2020 ELITE OG BREDDE HÅND I HÅND

Vision 2020 ELITE OG BREDDE HÅND I HÅND Vision 2020 ELITE OG BREDDE HÅND I HÅND VISION 2020 ELITE OG BREDDE HÅND I HÅND Elite Resursegruppen BREDDE Kvinder 19+ år (elite) Kvinder 19+ år (bredde) Piger 13-19 år (elite) Piger 13-19 år (bredde)

Læs mere

Vision 2020 ELITE OG BREDDE HÅND I HÅND SIDE 1 VISION 2020

Vision 2020 ELITE OG BREDDE HÅND I HÅND SIDE 1 VISION 2020 Vision 2020 ELITE OG BREDDE HÅND I HÅND SIDE 1 VISION 2020 VISION 2020 STRUKTUR Resursegruppen ELITE BREDDE Kvinder 19+ år (elite) Kvinder 19+ år (bredde) Piger 13-19 år (elite) Piger 13-19 år (bredde)

Læs mere

DBUs repræsentantskabsmøde Lørdag den 28. februar 2015. Ad dagsordenens pkt. 4: Indkomne forslag

DBUs repræsentantskabsmøde Lørdag den 28. februar 2015. Ad dagsordenens pkt. 4: Indkomne forslag DBUs repræsentantskabsmøde Lørdag den 28. februar 2015 Ad dagsordenens pkt. 4: Indkomne forslag A. til ændring af lovene 2 1) Fra Bestyrelsen 1 Unionen og dens formål 1.1 Unionens navn er Dansk Boldspil-Union

Læs mere

Referat HB 02. Lørdag den 31. oktober 2015 Hotel Scandic Odense Kl

Referat HB 02. Lørdag den 31. oktober 2015 Hotel Scandic Odense Kl Referat HB 02 Lørdag den 31. oktober 2015 Hotel Scandic Odense Kl. 10.00 15.30 Deltagere René Toft, formand Jens Dall-Hansen, næstformand Kenneth Larsen, Elite- og Eventansvarlig Anders Nielsen, Økonomiansvarlig

Læs mere

Værløse Boldklub. Beretning 2013/2014

Værløse Boldklub. Beretning 2013/2014 Side 1 af 5 Beretning 2013/2014 2013 har været et år, hvor der har været travlt med at se fremad i Værløse Boldklub, men for en kort bemærkning kigger vi lige tilbage og gør status på, hvad vi har opnået,

Læs mere

Nyhedsbrev FC Roskilde ungdom

Nyhedsbrev FC Roskilde ungdom August 2011 Nyhedsbrev i FC Roskilde ungdom Velkommen til et nyt tiltag i FC Roskilde ungdom. Som noget nyt vil FC Roskilde ungdom 4 gange om året udsende et nyhedsbrev. Nyhedsbrevet skal bruges til at

Læs mere

SHITO-RYU KARATE-DO KOFUKAN DENMARK Telegrafvej 5a, 2750 Ballerup info@kofukan.dk / www.ballerup-karate.dk

SHITO-RYU KARATE-DO KOFUKAN DENMARK Telegrafvej 5a, 2750 Ballerup info@kofukan.dk / www.ballerup-karate.dk Generalforsamling Mandag d. 23. marts 2009 Tilstede: Bestyrelsen og x medlemmer Dagorden 1. Valg af dirigent og referat 2. Bestyrelsens beretning for 2008 3. Forlæggelse og godkendelse af regnskab 2008

Læs mere

Beretning ved KDF s generalforsamling 10. februar 2013, Odense

Beretning ved KDF s generalforsamling 10. februar 2013, Odense Beretning ved KDF s generalforsamling 10. februar 2013, Odense Velkomst Jeg vil på bestyrelsens vegne byde alle velkommen til vores årlige generalforsamling. Vi har igen i år valgt at afholde et temamøde

Læs mere

Beretning ved KDF s generalforsamling 16. januar 2011, Århus

Beretning ved KDF s generalforsamling 16. januar 2011, Århus Beretning ved KDF s generalforsamling 16. januar 2011, Århus Velkomst Jeg vil på bestyrelsens vegne byde alle velkommen til vores årlige generalforsamling. Vi har igen i år valgt at afholde et temamøde

Læs mere

Dansk Boldspil-Union. Årsberetning 2010

Dansk Boldspil-Union. Årsberetning 2010 Dansk Boldspil-Union Årsberetning 2010 Dansk Boldspil-Union Årsberetning 2010 Indhold Dansk Boldspil-Union Dansk Boldspil-Union 2010... 4 UEFA U21 EM 2011 Danmark... 8 Nationale relationer........................

Læs mere

Beretning ved KDF s generalforsamling 5. februar 2012, Kolding

Beretning ved KDF s generalforsamling 5. februar 2012, Kolding Beretning ved KDF s generalforsamling 5. februar 2012, Kolding Velkomst Jeg vil på bestyrelsens vegne byde alle velkommen til vores årlige generalforsamling. Vi har igen i år valgt at afholde et temamøde

Læs mere

Dommerområder Ud fra et fagligt og operativt grundlag: 5 dommerområder á ca. 350-400 dommere

Dommerområder Ud fra et fagligt og operativt grundlag: 5 dommerområder á ca. 350-400 dommere DBU Jyllands Dommerstruktur 1.6.2013 NY DOMMERSTRUKTUR Ansøgningsprocedure Dommerfaglige personer ansøger ved en åben proces om sæde i en eller flere af DBU Jyllands udvalg/arbejdsgrupper for endelig godkendelse

Læs mere

Arbejdstitel: Egedal

Arbejdstitel: Egedal Oplæg til fusion mellem seniorafdelingerne i Stenløse Boldklub og Ølstykke Fodbold Club af 1918 Arbejdstitel: Egedal Indledning Oplæg til etablering af fusion mellem seniorafdelingerne i Stenløse Boldklub

Læs mere

Talentudvikling det hele menneske i den dobbelte karriere

Talentudvikling det hele menneske i den dobbelte karriere Talentudvikling det hele menneske i den dobbelte karriere AGENDA ( uddannelse og elitefodbold ) Præsentation Udgangspunkt i egen karrierer En del af noget større DBU og klubberne Det hele menneske Kan

Læs mere

satsning er lykkedes, vores egne folk i NIK regi og alle vores sponsorer der har bakket op. Jeg synes at 2011 har været et meget aktivt NIK år, hvor

satsning er lykkedes, vores egne folk i NIK regi og alle vores sponsorer der har bakket op. Jeg synes at 2011 har været et meget aktivt NIK år, hvor Årsberetning 2011 Året startede rigtig godt. På generalforsamlingen fik vi valgt 3 nye medlemmer ind, som dækkede områder i bestyrelsen, vi hidtil nok ikke havde været tæt nok på. Leif Boddi som primært

Læs mere

Vedtægter For Aalborg KFUM Fodbold

Vedtægter For Aalborg KFUM Fodbold Vedtægter For Aalborg KFUM Fodbold 1. NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL. stk. 1 Klubben har tilhørsforhold og adresse i Multihuset, Under Lien 60, 9000 Aalborg og bærer navnet Aalborg KFUM Fodbold. stk. 2 De til

Læs mere

Kolding Boldklub Visionsplan. År r 2017

Kolding Boldklub Visionsplan. År r 2017 Kolding Boldklub Visionsplan År r 2017 VISION Visioner uden handling er blot en drøm. Handling uden visioner får blot tiden til at gå. Visioner sammen med handling kan bevæge verden. KB er en verden fuld

Læs mere

DBU Breddestrategi. v/bent Clausen Medlem af DBUs bestyrelse Formand for DBU Jylland. DHF Breddeseminar Nyborg 2. februar 2013

DBU Breddestrategi. v/bent Clausen Medlem af DBUs bestyrelse Formand for DBU Jylland. DHF Breddeseminar Nyborg 2. februar 2013 DBU Breddestrategi v/bent Clausen Medlem af DBUs bestyrelse Formand for DBU Jylland DHF Breddeseminar Nyborg 2. februar 2013 Passion, udvikling og fællesskab - Strategi for videreudviklingen af dansk fodbold

Læs mere

DANSKE FODBOLDDOMMERE MØDEREFERAT. danskefodbolddommere.dk. København, 03. februar 2014

DANSKE FODBOLDDOMMERE MØDEREFERAT. danskefodbolddommere.dk. København, 03. februar 2014 MØDEREFERAT København, 03. februar 2014 Den 3.februar 2014 blev der afholdt ordinært bestyrelsesmøde i DFU. Mødet blev afholdt på Hellerup Skole. Følgende deltog i mødet: Per Buttenschøn (formand) Tore

Læs mere

Virum-Sorgenfri Håndboldklub Vision 2020

Virum-Sorgenfri Håndboldklub Vision 2020 Virum, September 2014 Vision 2020 Forord I VSH er vi fokuserede på vores mål. Vi vil levere tophåndbold og talentudvikling på højt plan. Målet er topplaceringer og hold i de bedste rækker for såvel vores

Læs mere

Bliv en del af det I samarbejde med DBU og 3F Liga

Bliv en del af det I samarbejde med DBU og 3F Liga Bliv en del af det I samarbejde med DBU og 3F Liga På billedet : Annika Overby Hansen og Majbritt Henningsen i kamp (3F Liga) Elite og bredde hånd i hånd DBU havde en drøm Drømmen blev et erklæret mål

Læs mere

#2 Mødekalender 2016-4 ordinære bestyrelsesmøder. #3 Status på løbende sager - til info for nye. #4 Oplæg til årshjul - hvad skal hver enkelt gøre

#2 Mødekalender 2016-4 ordinære bestyrelsesmøder. #3 Status på løbende sager - til info for nye. #4 Oplæg til årshjul - hvad skal hver enkelt gøre MØDEREFERAT Fredericia, 15. november 2015 Den 15. november 2015 blev der afholdt ordinært bestyrelsesmøde i DFU Danske Fodbolddommere. Mødet blev afholdt på Hotel Fredericia Følgende deltog i mødet: Tore

Læs mere

Referat af møde i DHF s Turneringsudvalg Møde nr Torsdag d. 30. november 2017, kl Dalumhallen, Odense.

Referat af møde i DHF s Turneringsudvalg Møde nr Torsdag d. 30. november 2017, kl Dalumhallen, Odense. Brøndby den 30. november 2017 Journal nr. 1190-17 -SHA Referat af møde i DHF s Turneringsudvalg Møde nr. 2 2017-2018 Torsdag d. 30. november 2017, kl. 18-22 Dalumhallen, Odense. Deltagere: Troels Hansen

Læs mere

EVALUERINGSRAPPORT 2014. Officielle sponsorer for DBU s Fodboldskoleaktiviteter. en del af noget større

EVALUERINGSRAPPORT 2014. Officielle sponsorer for DBU s Fodboldskoleaktiviteter. en del af noget større EVALUERINGSRAPPORT 2014 Officielle sponsorer for DBU s Fodboldskoleaktiviteter Hovedsponsor Sponsor en del af noget større Evaluering DBU s Skattejagt 2014 2014 er det første år for DBU s nye koncept Skattejagt.

Læs mere

Københavns Fodbold-Dommerklub

Københavns Fodbold-Dommerklub København, 15. marts 2007 R E F E R A T MØDE: Bestyrelsesmøde i Københavns Fodbold-Dommerklub DATO: 8. marts 2007 STED: Danske Banks lokaler, Holmens Kanal 2, København DELTAGERE: Bjarne Nigaard Niels

Læs mere

VEDTÆGTER FOR HERLEV IDRÆTSFORENING FODBOLD

VEDTÆGTER FOR HERLEV IDRÆTSFORENING FODBOLD VEDTÆGTER FOR HERLEV IDRÆTSFORENING FODBOLD 1. Formål 1.1 Det er Herlev Idrætsforening - Fodbolds formål at tilbyde fodboldinteresserede mulighed for at dyrke fodbold på et niveau, der er betinget af den

Læs mere

STRATEGIPLAN. Dalum IF

STRATEGIPLAN. Dalum IF STRATEGIPLAN Dalum IF Revideret Februar 2013 Indholdsfortegnelse: 1. Indledning 2. Præsentation af Dalum IF 3. Bærende principper i Dalum IF 4. Strategier i Dalum IF 5. Mål og Handlingsplaner i Dalum IF

Læs mere

Fredericia forenede Fodboldklubber Fredericia.dk. Referat af bestyrelses møde den 29. august 2013

Fredericia forenede Fodboldklubber Fredericia.dk. Referat af bestyrelses møde den 29. august 2013 Fredericia forenede Fodboldklubber Fredericia.dk Referat af bestyrelses møde den 29. august 2013 Dagsorden for bestyrelses møder i Fredericia f.f. 1 Gennemgang og godkendelse af sidste referat 2 Nyt fra

Læs mere

Så er det tid til at tilmelde ungdomshold til KBUs pokalturneringer for 2009/10. I lighed med sidste sæsons pokalfodbold spilles der efterår/forår.

Så er det tid til at tilmelde ungdomshold til KBUs pokalturneringer for 2009/10. I lighed med sidste sæsons pokalfodbold spilles der efterår/forår. KBU Ved Sporsløjfen 10, 2 2100 København Ø. Tlf.: 3927 7144 FAX.: 3927 7244 Mail: kbu@kbu.dbu.dk Hjemmeside: www.kbu.dbu.dk Telefontid: Man Tors kl. 12:00 16:00 Fre kl. 12:00 15:00 Kontortid: Man Tors

Læs mere

- Holdet udenfor grønsværen - 6.0 Appendiks. Bilag 1: Bilag 2: Den strategiske arbejdsproces.

- Holdet udenfor grønsværen - 6.0 Appendiks. Bilag 1: Bilag 2: Den strategiske arbejdsproces. - Holdet udenfor grønsværen - 6.0 Appendiks Bilag 1: Bilag 2: Den strategiske arbejdsproces. 1 Bilag 3: SWOT Analyse. Bilag 4: PESTEL Analyse Bilag 5: 2 Superligaklubbernes hjemmeside: AaB: http://aabsport.dk

Læs mere

profil Fodbold Historie Historie mission Mission Vision Vision Målsætning

profil Fodbold Historie Historie mission Mission Vision Vision Målsætning Ringkøbing Idrætsforening Fodbold Historie Historie mission Mission Vision Vision Frivillige Frivillige Stadion Stadion Elite Elite Klub1900 Klub1900 Sponsorer Sponsorer profil Historie Historie Vision

Læs mere

Velkommen til SønderjyskE! Elitekoordinatormøde Team Danmark. Torsdag den 13. juni 2013 Adm. direktør Klaus B. Rasmussen

Velkommen til SønderjyskE! Elitekoordinatormøde Team Danmark. Torsdag den 13. juni 2013 Adm. direktør Klaus B. Rasmussen Velkommen til SønderjyskE! Elitekoordinatormøde Team Danmark Torsdag den 13. juni 2013 Adm. direktør Klaus B. Rasmussen Otte år med SønderjyskE Baggrund Det er visionen at profilere Sønderjylland og at

Læs mere

DBU Fyns visionsplan 2015. DBU Fyn

DBU Fyns visionsplan 2015. DBU Fyn s visionsplan 2015 Baggrund Med baggrund i 1. DBU og s værdi- og idegrundlag 2. s spørgeskemaundersøgelse efterår 2009 3. Møde med tillidsfolk i maj 2009 4. Bestyrelsens holdninger... skal kursen for s

Læs mere

EM i fodbold 2020 er nedenfor vurderet med afsat i Københavns kommunes eventvurderingsmodel.

EM i fodbold 2020 er nedenfor vurderet med afsat i Københavns kommunes eventvurderingsmodel. KØBENHAVNS KOMMUNE NOTAT Eventvurdering af EM i fodbold 2020 Danmark har søgt det europæiske fodboldforbund (UEFA) om værtskabet for 4 kampe under Europamesterskabet (EM) i fodbold 2020. Ansøgningen er

Læs mere

Kapitel 8 Administrative og ledelsesmæssige krav. 8.1 Indledning. 8.2 Målsætning. 8.3 Fordele for klubberne

Kapitel 8 Administrative og ledelsesmæssige krav. 8.1 Indledning. 8.2 Målsætning. 8.3 Fordele for klubberne Kapitel 8 Administrative og ledelsesmæssige krav 8.1 Indledning En klub har mange interessenter som medlemmer, tilhængere, sponsorer, aktionærer og medierne som følger klubbens udvikling og resultater.

Læs mere

Vedtægter for Birkerød Tennis Klub

Vedtægter for Birkerød Tennis Klub Vedtægter for Birkerød Tennis Klub Cvr. Nr. 27537715 Navn, hjemsted og formål. 1 Klubbens navn er Birkerød Tennis Klub forkortet til og i det følgende kaldet Birkerød TK. Klubbens hjemsted er Topstykket

Læs mere

Forslag til organisations-og struktur udvikling i Odense Boldklub

Forslag til organisations-og struktur udvikling i Odense Boldklub Forslag til organisations-og struktur udvikling i Odense Boldklub Generalforsamling den 17. marts 2011 Ådalen, Odense 07-03-2011 1 Odense Boldklub Medlemmer (1053) 109 Micro (drenge) 109 Børn (drenge)

Læs mere

Fodboldafdelingen optager aktive og passive medlemmer i alle aldre. Afdelingen deles i 4 underafdelinger:

Fodboldafdelingen optager aktive og passive medlemmer i alle aldre. Afdelingen deles i 4 underafdelinger: Klubbens vedtægter 1 Afdelingen Fodboldafdelingen er stiftet den 26. maj 1914 og er en afdeling under Karlslunde Idræts Forening og er underlagt dennes vedtægter og bestemmelser. Fodboldafdelingen har

Læs mere

Elitestrategi for TTC 2014-2015

Elitestrategi for TTC 2014-2015 Elitestrategi for TTC 2014-2015 Vision TTC ønsker at være det foretrukne træningsfællesskab for københavnske elitetriatleter baseret på et stærkt fællesskab, der løfter det enkelte individs niveau og sikrer

Læs mere

DBU Lolland-Falster. på vej mod 2015. Fodbold, udvikling, sund konkurrence og samarbejde

DBU Lolland-Falster. på vej mod 2015. Fodbold, udvikling, sund konkurrence og samarbejde DBU Lolland-Falster på vej mod 2015 Fodbold, udvikling, sund konkurrence og samarbejde 1 Hvorfor projekt Fodbold, udvikling, sund konkurrence og samarbejde 2 DBU Lolland-Falster ønsker at udarbejde og

Læs mere

Referat af generalforsamlingen d. 03/09-2015 Øvrige noter og kommentarer er sammenfattet i pkt. 10 Eventuelt

Referat af generalforsamlingen d. 03/09-2015 Øvrige noter og kommentarer er sammenfattet i pkt. 10 Eventuelt Referat af generalforsamlingen d. 03/09-2015 Øvrige noter og kommentarer er sammenfattet i pkt. 10 Eventuelt Dagsorden 1. Valg af stemmetællere 2. Valg af dirigent og referent 3. Formandens beretning og

Læs mere

Fodbold Samarbejde Nordsjælland

Fodbold Samarbejde Nordsjælland Fodbold Samarbejde Nordsjælland FSN netværket Fodbold Samarbejde Nordsjælland (FSN) er et netværk bestående af 61 samarbejdsklubber med mere end 15.000 ungdomsmedlemmer. FC Nordsjælland koordinerer samarbejdet,

Læs mere

Frederiksværk Fodbold Klub (FFK) blev stiftet i november 2004 som en fusion mellem Frederiksværk Boldklub og Brederød Idrætsforening.

Frederiksværk Fodbold Klub (FFK) blev stiftet i november 2004 som en fusion mellem Frederiksværk Boldklub og Brederød Idrætsforening. Præsentation Frederiksværk Fodbold Klub (FFK) blev stiftet i november som en fusion mellem Frederiksværk Boldklub og Brederød Idrætsforening. Selvom FFK er en forholdsvis ny klub, der bygger på fornyelse,

Læs mere

d. Ordfører og dirigent

d. Ordfører og dirigent 1) Velkomst og status ved Jesper Jesper bød velkommen og meddelte, at bestyrelsen var samlet, og derudover var Lene Bengtson, Eskil Garner og Steen Madsen inviteret til at deltage, da det forventes, at

Læs mere

Stillings- og profilbeskrivelse (januar 2017)

Stillings- og profilbeskrivelse (januar 2017) Stillings- og profilbeskrivelse (januar 2017) Stillingsbetegnelse Erhvervschef Organisatorisk placering Danske Fysioterapeuters sekretariat Afdelingen Erhverv med reference til direktøren Arbejdssted Danske

Læs mere

Ungdom. spot på sporten // JANUAR 2012. Håndboldhygge FA Cup 2011 Jonas og Mads U12. Hovedsponsor:

Ungdom. spot på sporten // JANUAR 2012. Håndboldhygge FA Cup 2011 Jonas og Mads U12. Hovedsponsor: Håndboldhygge FA Cup 2011 Jonas og Mads U12 spot på sporten // JANUAR 2012 Hovedsponsor: GODT NYTÅR TIL ALLE... Selv om vi snart skriver medio januar, vil vi gerne benytte lejligheden til at ønske alle

Læs mere

O = Opgave. Økonomisk kontrol i ligaen og regelsæt/ organisering af ligaen. Sagen om Randers blev drøftet.der var bred utilfredshed med 19:00

O = Opgave. Økonomisk kontrol i ligaen og regelsæt/ organisering af ligaen. Sagen om Randers blev drøftet.der var bred utilfredshed med 19:00 Dagsorden & Referat Møde om: BL Deltagere: Lennart Jensen HIC, Troels Mortensen Svendborg, John Bennetsen, ABK Andreas Larsen, Næstved, David Breuer SISU, Rasmus Winkel BL, Jesper Johansen DL, Bent Nedergaard

Læs mere

BESTYRELSENS ARBEJDSOMRÅDER

BESTYRELSENS ARBEJDSOMRÅDER BESTYRELSENS ARBEJDSOMRÅDER Økonomi Drift Sportsudvalg Sponsorudvalg Matchudvalget Natur & Miljø Klubber-iklubben Golfspilleren i Centrum HCP / Kanin / Par 3 udvalgene Baner / Træningsanlæg Ejendomme Kommunikation

Læs mere

Dansk Boldspil-Union. Årsberetning. store fodboldoplevelser

Dansk Boldspil-Union. Årsberetning. store fodboldoplevelser Dansk Boldspil-Union Årsberetning 2003 store fodboldoplevelser Dansk Boldspil-Union Indhold Dansk Boldspil-Union Dansk Boldspil-Union 2003... 4 Nationale relationer... 6 Internationale relationer... 9

Læs mere

Tema: Eliteklubberne og ligaen. Status og udfordringer for eliteklubberne og 3F-Ligaen KVINDEDIVISIONSFORENINGEN

Tema: Eliteklubberne og ligaen. Status og udfordringer for eliteklubberne og 3F-Ligaen KVINDEDIVISIONSFORENINGEN KVINDEDIVISIONSFORENINGEN 1) Udgangspunkt i Projektkoordinatorens statusrapporter (31.12.2007, 31.12.2008, 31.12.2009, 31.12.2010) Projektkoordinatorens stillingsbeskrivelse: Sikre en ambitiøs klubudvikling

Læs mere

Middelfart Badminton Klub

Middelfart Badminton Klub Middelfart Badminton Klub En vision om fremtiden Vedtaget på bestyrelsesmøde i MBK d. 22/8-2006 Baggrund for ny vision Middelfart Badminton Klub har igennem de seneste mange år arbejdet ud fra 3 5 årige

Læs mere

Delårsrapport 1. kvartal 2006 for Aalborg Boldspilklub A/S.

Delårsrapport 1. kvartal 2006 for Aalborg Boldspilklub A/S. Københavns Fondsbørs Børsmeddelelse nr. 2006/9 Aalborg den 28. april 2006 for Aalborg Boldspilklub A/S. Hovedkonklusionerne for første kvartal 2006: - Resultatet før skat (EBT) for Aalborg Boldspilklub

Læs mere

Copenhagen Beach Park - Projektbeskrivelse

Copenhagen Beach Park - Projektbeskrivelse Copenhagen Beach Park - Projektbeskrivelse 1 Projektets titel Copenhagen Beach Park - Ryparken 2 Projektets baggrund Copenhagen Beach Park er et projekt som foreningen Denmark Beach Soccer har taget initiativet

Læs mere

Stillings- og profilbeskrivelse (januar 2017)

Stillings- og profilbeskrivelse (januar 2017) Stillings- og profilbeskrivelse (januar 2017) Stillingsbetegnelse Faglig chef Organisatorisk placering Danske Fysioterapeuters sekretariat Afdelingen Fag med reference til direktøren Arbejdssted Danske

Læs mere

DIF-IDRÆTTENS HØJESTE APPELINSTANS KENDELSE

DIF-IDRÆTTENS HØJESTE APPELINSTANS KENDELSE DIF-IDRÆTTENS HØJESTE APPELINSTANS KENDELSE afsagt den 3. februar 2016 i Sag nr. 26/2015: Hobro IK mod AGF Sagen er behandlet af Morten Larsen, Eigil Lego Andersen og Annelise Vidø. APPELLEN OG SAGENS

Læs mere

DBU og DBU Sjælland byder velkommen til foredrag om

DBU og DBU Sjælland byder velkommen til foredrag om DBU og DBU Sjælland byder velkommen til foredrag om Brøndby stadion, den 26. april 2015 INDHOLD Hvad er matchfixing Hvad er uetisk adfærd Informationspligt Hvem er omfattet af reglerne Sanktioner Afsløring

Læs mere

VolleyLiga Klubmøde. Tirsdag den 23. september 2014 Idrættens Hus

VolleyLiga Klubmøde. Tirsdag den 23. september 2014 Idrættens Hus VolleyLiga Klubmøde Tirsdag den 23. september 2014 Idrættens Hus Dagsorden 1. Velkomst og Præsentation 2. Ligaportal / Dataprojekt (10. min) 3. Kampafvikling (10. min) 4. Licenssystem (5. min) 5. Internationalt

Læs mere

Hvidbog for Dameligaen

Hvidbog for Dameligaen Hvidbog for Dameligaen Hvidbogen Følgende Hvidbog opstiller forventninger, strategi og vejledning for gennemførelsen af Dameligaen i sæsonerne 2012-13 og 2013-14. Klubberne i Dameligaen forpligter sig

Læs mere

Referat Riffel-Sektions Møde

Referat Riffel-Sektions Møde Referat Riffel-Sektions Møde TID: Tirsdag den 23. oktober 2014 kl. 18.00 STED: Comwell Korsør Ørnumvej 6 4220 Korsør DELTAGERE: Lars Jepsen(LJ), Poul Lamhauge(PL), Flemming Brandenborg(FB). Ib Hansen(IH),

Læs mere

U19 NM Kampafvikling 2014

U19 NM Kampafvikling 2014 PROSPEKT PÅ U19 NM Kampafvikling 2014 ansk Amerikansk Fodbold Forbund er medlem af: Side 1 af 7 De tre hold (Sverige, Finland og Danmark), der deltager ved U19 NM, skal generelt have lige vilkår. Dette

Læs mere

DBU Sjælland Økonomisk Regulativ

DBU Sjælland Økonomisk Regulativ 1. Tilmeldingsgebyrer DBU Sjælland Økonomisk Regulativ 11-mands - herrer - helårligt (opkræves i juli/august) Superliga, Betsafeligaen og 2. division 2.700,00 kr. Danmarksserie, Sjællandsserie og Serie

Læs mere

For de allermindste blev der startet op med Trille Trolle håndbold, dvs. U4 og U6. Det er mest boldlege og fælleskab.

For de allermindste blev der startet op med Trille Trolle håndbold, dvs. U4 og U6. Det er mest boldlege og fælleskab. Beretning 2015/2016 Sæson 15/16 det sportslige. Der har fra 2014 til 2015 været en mindre fremgang. Fra 239 til 252 medlemmer. I en periode hvor håndbold som sport er trængt fra mange side, så er det dejligt,

Læs mere

ESPORT COMPUTERSPIL SOM SPORT VED JENS CHRISTIAN RINGDAL THOMAS KOED ESPORT DANMARK HOVEDBESTYRELSEN ROSKILDE ESPORT OG DE DANSKE ESPORTSFORENINGER

ESPORT COMPUTERSPIL SOM SPORT VED JENS CHRISTIAN RINGDAL THOMAS KOED ESPORT DANMARK HOVEDBESTYRELSEN ROSKILDE ESPORT OG DE DANSKE ESPORTSFORENINGER Kulturudvalget 2016-17 KUU Alm.del Bilag 78 Offentligt ESPORT VED THOMAS KOED FORMAND JENS CHRISTIAN RINGDAL FORMAND ESPORT DANMARK HOVEDBESTYRELSEN ROSKILDE ESPORT OG DE DANSKE ESPORTSFORENINGER COMPUTERSPIL

Læs mere

Bilag 4.1: Sekretariatets indstilling om henholdsvis tilsagn og afslag på de fremkomne ansøgninger

Bilag 4.1: Sekretariatets indstilling om henholdsvis tilsagn og afslag på de fremkomne ansøgninger Bilag 4.1: Sekretariatets indstilling om henholdsvis tilsagn og afslag på de fremkomne ansøgninger Indstillingsnr.: 1 Indstilling: Tilsagn Indstillet beløb: 140.000 kr. Ajax København Håndbold 140.000

Læs mere

Formanden har ordet. Tak!

Formanden har ordet. Tak! NYHEDS maj brev 2014 Formanden har ordet Tillad mig at starte nyhedsbrevet med at kigge tilbage på 2013. Som alle vidst har erfaret, så gik Thurø Boldklub ind i 2013 med en meget dårlig økonomi. Kassen

Læs mere

SMUK FODBOLD I DET MEST ATTRAKTIVE FODBOLDCENTER. Vision 2020 i FC Skanderborg FCS VISION 2020

SMUK FODBOLD I DET MEST ATTRAKTIVE FODBOLDCENTER. Vision 2020 i FC Skanderborg FCS VISION 2020 SMUK FODBOLD I DET MEST ATTRAKTIVE FODBOLDCENTER Vision 2020 i FC Skanderborg FCS PERSONLIG UDVIKLING GLÆDE OG FORNØJELSE VISION 2020 KONKURRENCE TOLERANCE Vision FC Skanderborgs vision er at spille smuk

Læs mere

Værdier i Randers Herre Håndbold

Værdier i Randers Herre Håndbold Værdier i Randers Herre Håndbold Værdier i Randers Herre Håndbold, RHH I Randers Herre Håndbold tager vi vores eget ansvar og klubbens værdier alvorligt. Med værdier menes også det at fremme spillernes

Læs mere

REGLEMENT FOR JHF s TURNERINGSUDVALG

REGLEMENT FOR JHF s TURNERINGSUDVALG REGLEMENT FOR JHF s TURNERINGSUDVALG Forbundets turneringsudvalg består af en på repræsentantskabsmødet valgt formand samt kredsenes turneringsudvalgsformænd. Til formandsposten kan vælges en person uden

Læs mere

Hvordan Gennem et professionelt og målrettet arbejde og i tæt dialog med Golfmanageren.

Hvordan Gennem et professionelt og målrettet arbejde og i tæt dialog med Golfmanageren. Forretningsorden og opgaver for Eliteudvalget i Odense Golfklub Formål: At tilstræbe for at der til stadighed deltages med minimum såvel 1 herre- som 1damehold i Dansk Golf Unions Danmarksturnering og

Læs mere

Dansk Sejlunions bestyrelse

Dansk Sejlunions bestyrelse REFERAT Møde: Bestyrelsesmøde 01-2016 Dato: Mandag den 27. februar 2016 kl. 15.00 21.00 Sted: Deltagere: Dansk Sejlunion, Idrættens Hus, 2605 Brøndby Jesper Andersen, Peter Bjerremand, Christian Hangel,

Læs mere

Referat. Bestyrelsesmøde. Møde: Mødedato: 8. maj 2008. Telefonkonference via Skype. Mødested:

Referat. Bestyrelsesmøde. Møde: Mødedato: 8. maj 2008. Telefonkonference via Skype. Mødested: Referat Møde: Bestyrelsesmøde Mødedato: 8. maj 2008 Mødested: Telefonkonference via Skype Tilstedeværende: Allan Larsen Claus E. Schmidt Anne-Franziska Sinner Lars Lau Jensen Raja K. Ferneke Esben Høgh

Læs mere

Generalforsamling. Torsdag 13/3 2014 kl. 19.00

Generalforsamling. Torsdag 13/3 2014 kl. 19.00 Generalforsamling Bjerringbro IF inviterede til generalforsamling Torsdag 13/3 2014 kl. 19.00 Generalforsamlingen blev liver afholdt i Bjerringbro IFs klubhus Dagsorden: 1) Valg af dirigent og referent

Læs mere

I Nyhedsmagasin udgivet af Dansk Boldspil-Union I Nr. 4 I April 2005 I Udvalg for professionel fodbold

I Nyhedsmagasin udgivet af Dansk Boldspil-Union I Nr. 4 I April 2005 I Udvalg for professionel fodbold DBU Bulletin fra leg til landshold I Nyhedsmagasin udgivet af Dansk Boldspil-Union I Nr. 4 I April 2005 I Udvalg for professionel fodbold Morten Wieghorst bliver ny aktiv spillerrepræsentant i DBUs Fair

Læs mere

SPOT PÅ SPILLERAGENTER

SPOT PÅ SPILLERAGENTER SPOT PÅ SPILLERAGENTER Af Martin Bager & Lean Bach - bragt i Spillernyt, marts 2011 Agenter fylder mere og mere på den danske håndboldscene på godt og ondt. Martin Bager og Lean Bach er suppleanter i Håndbold

Læs mere

Referat - bestyrelsesmøde i Dansk Atletik Forbund 24. 25. november 2010 i Århus

Referat - bestyrelsesmøde i Dansk Atletik Forbund 24. 25. november 2010 i Århus Referat - bestyrelsesmøde i Dansk Atletik Forbund 24. 25. november 2010 i Århus Til stede: Lars Vermund (LV), Karsten Munkvad (KM), Bo Overgaard (BO), Gitte Melph (GM), Torben Dan Pedersen (TDP), Niels

Læs mere

Varde Idrætsforening Lerpøtvej 55 6800 Varde

Varde Idrætsforening Lerpøtvej 55 6800 Varde Lerpøtvej 55 GENERALFORSAMLING Tirsdag den 29. september 2015 kl. 20.00 Referat: Antal fremmødte: Der var 35 stemmeberettigede deltagere. Jørgen Nielbæk bød velkommen til de fremmødte medlemmer og præsenterede

Læs mere

Seriebold. i udkanten af rampelyset

Seriebold. i udkanten af rampelyset Seriebold i udkanten af rampelyset AaB er andet og mere end et højt profileret SAS Liga-hold. Amatørafdelingen i den nordjyske traditionsklub råder bl.a. over et hold i Serie 2 og tre hold i Serie 5, og

Læs mere

Ansøgning om midler fra den kommunale sponsorpulje

Ansøgning om midler fra den kommunale sponsorpulje Ansøgning om midler fra den kommunale sponsorpulje Hvidovre IF Håndbold ønsker at få del i den kommunale sponsorpulje og ansøger hermed om 50.000,- kr. Hvad skal pengene bruges til? Beløbet skal anvendes

Læs mere

FINAL 4-2016 GRATIS ENTRÉ GYMNASIEHALLEN I SKANDERBORG U15, U17 OG U19 DRENGE: LØRDAG DEN 5. MARTS FRA KL. 10.00

FINAL 4-2016 GRATIS ENTRÉ GYMNASIEHALLEN I SKANDERBORG U15, U17 OG U19 DRENGE: LØRDAG DEN 5. MARTS FRA KL. 10.00 FUTSAL FINAL 4-2016 GYMNASIEHALLEN I SKANDERBORG GRATIS ENTRÉ U15, U17 OG U19 DRENGE: LØRDAG DEN 5. MARTS FRA KL. 10.00 U15 OG U17 PIGER: SØNDAG DEN 6. MARTS FRA KL. 11.00 SE KAMPPROGRAMMET PÅ WWW.DBU.DK/FUTSAL

Læs mere

Beslutning: Referatet blev godkendt og underskrevet.

Beslutning: Referatet blev godkendt og underskrevet. Brøndby den 5. december 2017 Referat af møde nr. 2 2017-2018 i Udvalget for Professionel Håndbold Mandag d. 27. november 2017, kl. 13.30 på Hotel Trinity, Gammel Færgevej, 7000 Fredericia Deltagere: Per

Læs mere

Fusionsaftale Mellem. Nordbornholms Golf Klub. Gudhjem Golfklub

Fusionsaftale Mellem. Nordbornholms Golf Klub. Gudhjem Golfklub Fusionsaftale Mellem Nordbornholms Golf Klub Bornholms Golf Klub Gudhjem Golfklub Nexø Golf Klub Om fælleshold i Danmarksturneringen fra 2012 frem til og med 2014. Holdnavn: FH Team Golfbornholm 1 & 2

Læs mere

SAMARBEJDSAFTALE DBU FYN OG FYNS FODBOLDDOMMER KLUB (FFK)

SAMARBEJDSAFTALE DBU FYN OG FYNS FODBOLDDOMMER KLUB (FFK) SAMARBEJDSAFTALE DBU FYN OG FYNS FODBOLDDOMMER KLUB (FFK) SAMARBEJDSAFTALE MELLEM DBU FYN OG FYNS FODBOLDDOMMERKLUB 1. Formål og baggrund 1.1 Formålet med nærværende samarbejdsaftale, hvor fundamentet

Læs mere

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Folkeoplysningsudvalget den 18-06-2013, s 1 LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Folkeoplysningsudvalget Dagsorden Tirsdag den 18 juni 2013 kl 17:00 afholder Folkeoplysningsudvalget møde på Rådhuset, Kommunalbestyrelsens

Læs mere

Bestyrelsesmøde 2-2014

Bestyrelsesmøde 2-2014 Bestyrelsesmøde 2-2014 REFERAT 25-03-2014 KL 18.35 22.45 IDRÆTTENS HUS, BRØNDBY MØDE INDKALDT AF MØDETYPE ARRANGØR REFERENT TIDTAGER DELTAGERE AFBUD Bestyrelsesmøde Peter Friis, Marc Nyeland, Jens Lind,

Læs mere

Frederiksværk Fodbold Klub - FFK 2004

Frederiksværk Fodbold Klub - FFK 2004 Vedr. Referat af bestyrelsesmødet den 12. august Fraværende: Gitte 1. Godkendelse af dagsorden. Godkendt. 22. august 13 2. Orientering ved formanden. Kim Tønder (KT) fortalte, at de 4 fodboldklubber var

Læs mere

DBU Fyns visionsplan 2015. DBU Fyn

DBU Fyns visionsplan 2015. DBU Fyn s visionsplan 2015 Baggrund Med baggrund i 1. DBU og s værdi- og idegrundlag 2. s spørgeskemaundersøgelse efterår 2009 3. Møde med tillidsfolk i maj 2009 4. Bestyrelsens holdninger... skal kursen for s

Læs mere

Elite 2650 Ansøgningsvejledning

Elite 2650 Ansøgningsvejledning Elite 2650 Ansøgningsvejledning Elite 2650 er en økonomisk pulje, hvis formål er at støtte og udvikle idrætten på eliteplan. Puljen kan søges af kommunale idrætsklubber og -foreninger, og sigter mod at

Læs mere

REFERAT HB 03. Lørdag 7. februar 2015 Frederiksberghallerne Kl.10.00 15.30

REFERAT HB 03. Lørdag 7. februar 2015 Frederiksberghallerne Kl.10.00 15.30 REFERAT HB 03 Lørdag 7. februar 2015 Frederiksberghallerne Kl.10.00 15.30 Deltagere René Toft, formand Jens Dall-Hansen, næstformand Kenneth Larsen, Elite- og Eventansvarlig Jeanette Lund Clausen, Bredde-

Læs mere

Dansk Boldspil-Union. Årsberetning. store fodboldoplevelser

Dansk Boldspil-Union. Årsberetning. store fodboldoplevelser Dansk Boldspil-Union Årsberetning 2002 store fodboldoplevelser Dansk Boldspil-Union Indhold Dansk Boldspil-Union Dansk Boldspil-Union 2002... 4 Nationale relationer... 6 Internationale relationer... 8

Læs mere