hp LaserJet 4100 mfp brug

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "hp LaserJet 4100 mfp brug"

Transkript

1 hp LaserJet 4100 mfp brug

2

3 hp LaserJet 4100 mfp series multifunktionel printer brug

4 Copyright Hewlett-Packard Company 2001 Alle rettigheder forbeholdes. Reproduktion, bearbejdning eller oversættelse af denne vejledning er forbudt uden forudgående skriftlig tilladelse fra Hewlett-Packard Company, med undtagelse af det af copyright-loven tilladte. Som bruger af den Hewlett-Packardprinter, som denne brugervejledning hører til, har du ret til at (a) udskrive eksemplarer af brugervejledningen til privat, intern eller firmamæssig brug, idet du er underlagt begrænsningen om ikke at sælge, videresælge eller på anden måde distribuere disse eksemplarer; og at (b) placere en elektronisk kopi af denne brugervejledning på en netværksserver, forudsat at adgangen til den elektroniske kopi er begrænset til private og interne brugere af den Hewlett-Packard-printer, som denne brugervejledning hører til. Første udgave, november 2001 Garanti Oplysningerne i dette dokument kan ændres uden forudgående varsel. Hewlett-Packard giver ingen garanti med hensyn til disse oplysninger. HEWLETT- PACKARD FRASKRIVER SIG ETHVERT STILTIENDE ANSVAR FOR SALGBARHED OG EGNETHED TIL ET BESTEMT FORMÅL. Hewlett-Packard påtager sig intet ansvar for direkte, indirekte eller hændelige skader samt følgeskader eller andre skader, der er opstået i forbindelse med leveringen eller brugen af disse oplysninger. Varemærker Adobe, Acrobat og PostScript er varemærker tilhørende Adobe Systems Incorporated. AutoCAD er et amerikansk varemærke tilhørende Autodesk, Inc. HP-UX Release og nyere og HP-UX Release og nyere (i både 32- og 64-bit-konfigurationer) på alle HP 9000-computere er mærkevareprodukter fra Open Group UNIX. Microsoft, MS Windows, Windows og Windows NT er registrerede varemærker tilhørende Microsoft Corporation. Netscape er et amerikansk varemærke tilhørende Netscape Communications Corporation. UNIX er et registreret varemærke tilhørende Open Group. ENERGY STAR er et varemærke registreret i USA tilhørende US EPA (de amerikanske miljømyndigheder). Hewlett-Packard Company Chinden Boulevard Boise, Idaho U.S.A.

5 Indhold Om denne vejledning Sådan bruges denne onlinevejledning Navigeringsfunktioner i denne vejledning Funktioner i Acrobat Reader Her finder du oplysninger Introduktion Oversigt Produktkonfigurationer Produktfordele Digital afsendelse Walk-up-kopiering Netværksudskrivning Multitasking Produktfunktioner Dele Integreret Webserver Grundlæggende betjening Oversigt Brug af den automatiske dokumentføder Brug af scannerglaspladen Valg af udskriftsbakke Udskrivning til øverste udskriftsbakke Udskrivning til bageste udskriftsbakke Ilægning af papir i bakke Ilægning af papir i bakke 2 og ekstrabakkerne 3 og Brug af specialmedie Brug af småt eller smalt papir Brug af brevpapir, hullet eller fortrykt papir Brug af konvolutter Brug af etiketter Brug af transparenter Brug af kort og specialformat eller kraftigt papir Duplekskopiering og -udskrivning Retningslinjer for dupleksudskrivning Mediaplacering, der kræver specifik retning Layoutindstillinger for dupleksudskrivning Prioriteter for jobhåndtering Kontrolpanel og menuer på kontrolpanelet Oversigt Layout og betjening Navigering Statuslinje Kontrolpanelskærme Menuer Menuen Hent job Informationsmenu Menuen Papirhåndtering

6 Menuen Konfigurer enhed Menuen Diagnosticering Menuen Service Onlinehjælpsystem Walk-up-kopiering Oversigt Grundlæggende kopiering Kopistandardindstillinger Kopiering ved et tryk Flere kopier Brugerdefinerede kopiindstillinger Brug af skærmen Beskriv original Brug af skærmen Kopiindstillinger Dupleksudskrivning af et kopijob Justering af kontrasten Forbedring af kopikvaliteten Formindskelse eller forstørrelse af kopier Afsendelse til Oversigt Indledning Afsendelse af dokumenter Skærmen Beskriv original Skærmen Afsendelsesindstillinger Grundlæggende fremgangsmåde til afsendelse Tilgængelige filformater Adressekartoteker Netværksudskrivning Oversigt Installation af printersoftwaren Printerdrivere Software til Windows-baserede computere Software til Macintosh-computere Software til netværk HP Web JetAdmin UNIX og Linux Avancerede udskrivningsopgaver Brug af funktioner i printerdriveren Udskrivning af flere sider på et ark medie Tilpasning af bakker til udskrivning eller kopiering Brug af funktionerne til joblagring Åbning af funktionerne til joblagring Udskrivning af lagrede job Sletning af lagrede job Udskrivning med FIR-porten Forberedelse af udskrivning med Windows Forberedelse af udskrivning med Macintosh-computere Udskrivning af et job med FIR Afbrydelse og genoptagelse af FIR-udskrivning Produktvedligeholdelse Oversigt Administration af tonerkassetten HP-tonerkassetter DAWW

7 Bekræftelse af tonerkassettens ægthed Tonerkassettens forventede levetid Opbevaring af tonerkassetter Toner lav og toner brugt Rengøring af produktet Generelle retningslinjer Rengøringsvejledning Rengøring af fikseringsenheden Automatisk kørsel af rensearket Rengøring af den automatiske dokumentføders papirleveringsstyr Rengøring af scannerglaspladen Rengøring af kalibreringsstykket Udførelse af forebyggende vedligeholdelse Problemløsning Oversigt Afhjælpning af papirstop Papirstopsteder Afhjælpning af papirstop fra topdæksel- og tonerkassetteområde Afhjælpning af papirstop i papirbakkerne Afhjælpning af papirstop i dupleksenheden Afhjælpning af papirstop fra den bageste åbning til udskrifter Afhjælpning af papirstop i fikseringsområdet Afhjælpning af papirstop i den automatiske dokumentføder Afhjælpning af tilbagevendende papirstop Om meddelelser i kontrolpanelet Om fejlmeddelelser til flere kopier af disk Fejlfinding af harddisken Løsning af problemer med udskriftskvalitet Lys udskrift (delvis side) Lys udskrift (hel side) Pletter Udfald Linjer Grå baggrund Udtværet toner Løs toner Tilbagevendende fejl Tilbagevendende billeder Misdannede tegn Krumning eller bølger Skæv side Rynker eller folder Lodrette hvide linjer Hjulmærker Hvide pletter på sort Genkalibrering af den automatiske dokumentføder Fejlfinding af PostScript-problemer Fejlfinding i forbindelse med HP Fast InfraRed Connect-problemer Fejlfinding af en HP Jetdirect-printserver Service og support HP-kundeservice og -support Onlineservice Muligheder for kundesupport HP Kundetjeneste og hjælp til produktreparation i USA og Canada Garantioplysninger Hewlett-Packards erklæring om begrænset garanti

8 Begrænset garanti for tonerkassettens levetid HP-softwarelicensvilkår Appendiks A Specifikationer Oversigt Papirspecifikationer Understøttede papirtyper Retningslinjer for brug af papir Etiketter Transparenter Konvolutter Karton og kraftigt papir Produktspecifikationer Fysiske dimensioner Produktvægt (uden tonerkassette) Miljøspecifikationer Appendiks B Bestillingsoplysninger Tilgængeligt ekstraudstyr Varenumre Appendiks C Regulative oplysninger FCC-regler Miljøbeskyttelsesprogram Beskyttelse af miljøet Dataark vedrørende materialesikkerhed Sikkerhedserklæringer Lasersikkerhedserklæring Canadiske regulativer for overensstemmelseserklæringer Lasererklæring for Finland Appendiks D Systemadministrator-vejledning Oversigt Brug af den integrerede Webserver Konfiguration og kontrol af en IP-adresse TCP/IP-tildeling Kontrol af TCP/IP-konfiguration Ændring af en IP-adresse Konfiguration af multitasking-prioriteter Undermenuen Scan i forvejen Undermenuen Automatisk jobafbrydelse Undermenuen Afbrydelse af kopijob Undermenuen Tilbagehold udskriftsjob Undermenuen Nulstil kopitimeout Undermenuen Nulstil afsendelsestimeout Brug af indstillinger for digital afsendelse Indstillinger for LDAP-adressering Præferenceindstillinger Brug af HP Web JetAdmin med den integrerede Webserver Konfiguration af produktadvarsler Installation af en DIMM Om printerkommandoer Indeks 6 DAWW

9 Om denne vejledning Sådan bruges denne onlinevejledning Denne vejledning leveres i Adobe Acrobat PDF-filformat (Portable Document Format). Dette afsnit vil gøre dig bekendt med brugen af PDF-dokumenter. Adobe Acrobat Reader er ikke med i produktsoftwaren, men kan hentes fra Navigeringsfunktioner i denne vejledning Klik på ikonet for indholdsfortegnelsen for at gå til onlinevejledningens indholdsfortegnelse. Fortegnelserne er kædet sammen med deres placeringer i vejledningen brug. Klik på introduktionsikonet for at vende tilbage til dette afsnit og få gode råd om brug af vejledningen brug. Klik på indeksikonet for at gå til indekset til onlinevejledningen. Indeksfortegnelserne er kædet sammen med deres relaterede emner. Klik på ikonet for pil op for at gå til den forrige side. Klik på ikonet for pil ned for at gå til den næste side. Sådan bruges denne onlinevejledning 7

10 Funktioner i Acrobat Reader Sådan finder du oplysninger i PDF-dokumenter Du finder specifikke oplysninger i et PDF-dokument ved at klikke på Contents (Indhold) eller Index (Register) i det øverste venstre hjørne af vinduet til Acrobat Reader og derefter klikke på det ønskede emne. Du kan også bruge værktøjet Find i Acrobat Reader. Sådan får du vist PDF-dokumenter Fuldstændig vejledning i, hvordan PDF-dokumenter fremvises, findes i den onlinehjælp, som er inkluderet med Acrobat Reader. Sådan forstørrer du sidefremvisningen Du kan bruge indzoomningsværktøjet, forstørrelsesfeltet på statuslinjen, eller værktøjslinjeknapperne til at ændre skærmforstørrelsen. Når du zoomer ind på et dokument, kan du bruge hånd-værktøjet til at flytte rundt med siden. Acrobat Reader tilbyder også forskellige valg til forstørrelsesniveau, som styrer, hvordan siden passer på skærmen: Fit Page (Tilpas til side) skalerer siden, så den passer i hovedvinduet. Fit Width (Tilpas til bredde) skalerer siden, så bredden passer i hovedvinduet. Fit Visible (Tilpas til synlig) fylder vinduet udelukkende med sidens indholdsområde. Sådan øges forstørrelsen: Vælg indzoomningsværktøjet, og klik på dokumentsiden for at fordoble den aktuelle forstørrelse. Sådan formindskes forstørrelsen: Vælg indzoomningsværktøjet, mens du holder CTRL-tasten (Microsoft, Windows og UNIX ) eller Alternativ-tasten (Macintosh) nede, og klik på midten af det område, som du ønsker reduceret. Sådan gennemser du et dokument Følgende valgmuligheder er til rådighed til at gennemse et dokument. Sådan går du til næste side: Klik på ikonet Next Page (Næste side) på værktøjslinjen, eller klik på ikonet Right Arrow (Højre pil) eller Down Arrow (Pil ned). Sådan vender du tilbage til forrige side: Klik på ikonet Previous Page (Forrige side) på værktøjslinjen, eller klik på ikonet Left Arrow (Venstre pil) eller Up Arrow (Pil op). Gå til første side: Klik på ikonet First Page (Første side) på værktøjslinjen. Sådan går du til sidste side: Klik på ikonet Last Page (Sidste side) på værktøjslinjen. 8 Om denne vejledning DAWW

11 Sådan springer du til et specificeret sidenummer: Klik på sidenummerfeltet på statuslinjen i bunden af hovedvinduet, indtast sidenummeret, og klik på OK. Sådan gennemser du med miniaturevisning En miniaturevisning er et miniaturebillede af hver dokumentside. Du kan få vist miniaturer i oversigtsområdet. Brug ikonerne for miniaturevisningen til hurtigt at springe til en side og til at justere fremvisningen af den aktuelle side. Klik på en miniaturevisning for at flytte til den side, som den repræsenterer. Sådan søger du efter ord Brug værktøjet Find til at søge efter en del af et ord, et helt ord eller flere ord i det aktive dokument. Klik på ikonet Find, eller klik på Find i menuen Edit. Sådan udskriver du vejledningen Sådan udskrives valgte sider: Klik på Print (Udskriv) i menuen File (Filer). Klik på Pages (Sider). I felterne From (Fra) og To (Til) skal du indtaste det sideområde, du ønsker at udskrive. Klik derefter på OK. Sådan udskrives hele dokumentet: Klik på Print (Udskriv) i menuen File (Filer). Klik på All n pages (Alle n sider) (n repræsenterer det samlede antal sider i dokumentet), og klik derefter på OK. Bemærk! Gå til for at få de nyeste versioner og yderligere sprog til Adobe Acrobat Reader. Sådan bruges denne onlinevejledning 9

12 Her finder du oplysninger Følgende referencer er tilgængelige for dette produkt (se nedenfor). Du kan også se Administratorvejledningen til HP Jetdirect-printserver. Yderligere oplysninger findes på Vejledningen start Denne vejledning indeholder oplysninger om konfiguration af HP LaserJet 4100 mfp series og leveres sammen med produktet. Hvis du ønsker flere eksemplarer, skal du kontakte en autoriseret HP-forhandler. Oversigten sådan... Denne plakat, som også følger med produktet, indeholder en kort gennemgang af opgaver, der udføres ofte. Hvis du ønsker flere eksemplarer, skal du kontakte en autoriseret HP-forhandler. Onlinehjælp Onlinehjælp indeholder oplysninger om de indstillinger, der er tilgængelige fra printerdriverne. Flere udførlige præformaterede Hjælp-dokumenter er også tilgængelige via Hjælp-funktionen. Hjælp-filer kan gennemses og udskrives via printerdriveren. Brugervejledning til HP Fast Infrared Receiver Denne vejledning indeholder oplysninger brug og fejlfinding af HP Fast InfraRed Receiver (FIR). Brugervejledning til ekstraudstyr Disse vejledninger følger med ekstraudstyr eller tonerkassetter og indeholder vejledning til installation og brug. 10 Om denne vejledning DAWW

13 1 Introduktion Oversigt Tillykke med din nye HP LaserJet 4100 mfp series multifunktionelle printer (MFP). Dette produkt kombinerer praktisk funktionerne send til og kopiering ved et tryk med laserudskrivning af høj kvalitet. Du kan finde en installationsvejledning i vejledningen start, der følger med produktet. Før du bruger produktet, kan du gøre dig bekendt med følgende funktioner, der er beskrevet i dette kapitel: produktkonfigurationer produktfordele- og funktioner dele og deres placering grundlæggende funktioner i den integrerede Webserver Oversigt 11

14 Produktkonfigurationer HP LaserJet 4100 mfp series er tilgængelig med to konfigurationer: HP LaserJet 4100 mfp (C9148A) 64 MB RAM, 5 GB (eller større) harddisk til RIP ONCE, send og scan på en gang, jobtilbageholdelse og lagring af fonte, formularer og signaturer HP Jetdirect 10/100Base-TX-printserverkort til netværkstilslutning medieinputbakke til 100 ark medieinputbakke til 500 ark automatisk dokumentføder (ADF) med kapacitet på 30 ark HP LaserJet 4101 mfp (C9149A) 64 MB RAM, 5 GB (eller større) harddisk til RIP ONCE, send og scan på en gang, jobtilbageholdelse og lagring af fonte, formularer og signaturer HP Jetdirect 10/100Base-TX-printserverkort til netværkstilslutning medieinputbakke til 100 ark to medieinputbakker til 500 ark dupleksenhed til automatisk dupleksudskrivning (til 2-sidet udskrivning) automatisk dokumentføder med en kapacitet på 30 ark servicesoftware til digital afsendelse 12 Kapitel 1 Introduktion DAWW

15 Produktfordele HP LaserJet 4100 mfp series er udformet til at kunne deles af en arbejdsgruppe og giver dig mulighed for at udskrive, tage kopier og sende digitale dokumenter via med en enkelt enhed. MFPs multitasking-funktion giver mulighed for, at flere funktioner kan foretages samtidigt. Bemærk! Hvis produktet skal bruges som netværksprinter, skal printerdriverne være installeret på alle computere, der sender udskriftsjob til MFP'en. Digital afsendelse Digital afsendelse er ligesom faxoplysninger, men indeholder væsentlige fordele. sender til flere -adresser samtidigt og sparer derved tid og leveringsomkostninger beskytter personlige oplysninger ved at sende oplysninger direkte til indbakker frem for til en faxmaskine, der kan have mange brugere leverer filer i en kvalitet, der er tæt på originalens, i sort/hvid eller i farver sender filer i PDF-, JPEG-, TIFF- og M-TIFF-formater, som kan ændres af modtageren efter behov Walk-up-kopiering Produktet indeholder effektive kopieringstjenester for arbejdsgruppen. At tage en kopi er lige så let som at trykke på knappen START og bruge systemstandarderne. Produktet indeholder komplette kontorkopieringsfunktioner. Netværksudskrivning Produktet er fuldt kompatibelt med andre HP LaserJet-printere. Når installationssoftwaren er indlæst, er netværksudskrivning tilgængelig via det HP Jetdirect 10/100Base-TX-printserverkort, der leveres med produktet. Brug parallelporten eller den valgfrie FIR-port (Fast InfraRed Receiver) til direkte udskrivning. Multitasking HP LaserJet 4100 mfp series indeholder komplet multitasking-funktionalitet, der forbedrer effektiviteten på kontoret. Systemstandarder kan indstilles til at definere, hvordan flere indgående job styres, og hvordan disse standarder kan tilsidesættes for at overholde særlige krav. Produktfordele 13

16 Produktfunktioner Produkthastighed og kapacitet udskrivning og kopiering af medie med letter-format ved 25 sider pr. minut eller medie med A4-format ved 24 sider pr. minut. sort/hvid-scanning af originaler med letter-format ved 25 sider pr. minut eller originaler med A4-format ved 24 sider pr. minut og farvescanning ved 8 sider pr. minut fikseringsenhed med omgående opstart scan én gang-kopiering og send én gang-udskrivning RIP ONCE-udskrivnings- og kopieringsfunktion scan i forvejen-funktion, der starter kopiering eller afsendelse, mens printeren er optaget månedlig arbejdscyklus på sider Billedkvalitet FastRes 1200: dpi-udskriftskvalitet (punkter pr. tomme) til hurtig, højkvalitetsudskrivning af forretningstekster og -grafik. ProRes 1200: dpi til udskrivning med bedste billedkvalitet kopiering og scanning med en opløsning på 600 ppi (pixler pr. tomme) op til 256 gråtoneniveauer giver jævne overgange i fotolignende billeder HP UltraPrecise-toner giver tydelige og skarpe udskrifter. Papirhåndtering HP LaserJet 4100 mfp: inputbakker til 100 og 500 sider er standard HP LaserJet 4101 mfp: en inputbakke til 100 sider og to inputbakker til 500 sider er standard kan udskrive og kopiere på en lang række medieformater, typer og vægte kan udvides til at indeholde op til ark medie standardoutput med forside nedad på 250 ark dupleksenhed er standard på HP LaserJet 4101 mfp scannerglas håndterer medieformater op til Letter/A4 den automatiske dokumentføder med 30 siders kapacitet håndterer medieformater op til Legal Udskriftsfunktioner fuldt kompatibel med HP LaserJet 4100 series-printere HP-printer command language (PCL) 6, PCL 5e og PostScript (PS) 3-emulering 80 fonte til Microsoft Windows ekstra fonte kan hentes på Internettet Mulighed for digital afsendelse fuld send til -funktionalitet understøttelse af SMTP-mail LDAP-kompatibilitet (Lightweight Directory Access Protocol) servicesoftware til digital afsendelse er som standard i HP LaserJet 4101 mfp 14 Kapitel 1 Introduktion DAWW

17 Kopieringsfunktion brugervenlig kopieringsfunktionalitet dokumentsortering flere kopier flere sider pr. ark (n-up) dokumentreduktion på 25 procent og forstørrelse på 400 procent med intervaller på en procent automatisk side-til-side-forstørrelse eller -reduktion forbedringer af billedkvalitet ved hjælp af fjernelse af baggrund, tilstand med bedste kvalitet og kontrastjustering Tonerkassette standardtonerkassette til sider kassettedesign, der ikke skal rystes HPs smarte forbrugsvaresystem kontrollerer, at der installeres originale HP-tonerkassetter statusside over forbrugsvarer med tonermåler, sidetæller og oplysninger om medieformater. køb af forbrugsvarer tilgængeligt via integreret Webserver eller online Udvideligt design stabelbare bakker til 500 ark (op til to ekstra bakker kan føjes til basisproduktet) kraftig konvolutfremfører (kan indeholde op til 75 konvolutter) dupleksenhed (standard på HP LaserJet 4101 mfp) hurtig infrarød udskrivningsadapter (FIR-port) servicesoftware til digital afsendelse er som standard i HP LaserJet 4101 mfp hukommelsen kan udvides ved at installere ekstra DIMM'er (dual inline memory module) Produktfunktioner 15

18 Dele Produktdele (set forfra) Automatisk dokumentføder 2 Dæksel til automatisk dokumentføder (løftes for at få adgang til scannerglas) 3 Topdæksel (adgang til tonerkassette; serie- og varenumre findes under dækslet) 4 Støvdæksel til dupleksenhed eller bakke 2 (støvdæksel fjernes, hvis dupleksenheden installeres) 5 Strømafbryder 6 Bakke 2 (rummer 500 ark, bakke 3 og 4 påfyldes nedenfor, hvis de er installeret) 7 Bakke 1 (rummer 100 ark) 8 Adgang til tonerkassette 9 Kontrolpanel 10 Udskriftsbakke 11 Scannerlås (findes på venstre side af MFP'en) 16 Kapitel 1 Introduktion DAWW

19 Produktdele (set bagfra) Kabelstik til automatisk dokumentføder 2 Fikseringsenhed (kan fjernes for at afhjælpe papirstop) 3 Bageste åbning til udskrifter (direkte papirgang) 4 Strøm-/jumperkabelstik 5 Støvdæksel til dupleksenhed eller bakke 2 (støvdæksel fjernes, hvis dupleksenheden installeres) 6 Parallelinterfaceport 7 Bakke 3 8 Harddisk 9 HP Jetdirect-printserverkort 10 Fast InfraRed Connect (FIR-port) 11 Adgangslåge til hukommelse (der kan installeres flere DIMM) Dele 17

20 Integreret Webserver Produktet har en integreret Webserver, der giver systemadministratoren mulighed for eksternt at konfigurere og styre alle HP LaserJet 4100 mfp series-produkter på netværk. MFP'en skal være tilsluttet til et lokalt netværk (LAN) via HP Jetdirect-kortet, før den integrerede Webserver kan aktiveres. Den integrerede Webserver må kun bruges af systemadministratoren. Se "Systemadministrator-vejledning" på side 141 for at få oplysninger om produktkonfiguration og styring ved hjælp af den integrerede Webserver. 18 Kapitel 1 Introduktion DAWW

21 2 Grundlæggende betjening Oversigt I dette kapitel introduceres de grundlæggende handlinger for kopiering, afsendelse og udskrivning med HP LaserJet 4100 mfp series. Specifikke oplysninger om hver af disse funktioner er præsenteret i senere kapitler. Dette kapitel indeholder følgende emner: brug af den automatiske dokumentføder brug af scannerglaspladen valg af udskriftsbakke ilægge papir i bakke 1 ilægning af papir i bakke 2, 3 og 4 udskrivning og kopiering på begge sider af papiret (dupleksudskrivning) brug af specialmedier, f.eks. konvolutter, brevpapir og transparenter om prioriteter for jobhåndtering Oversigt 19

22 Brug af den automatiske dokumentføder Brug af den automatiske dokumentføder er en hurtig, praktisk måde til at indføre flersides originaler til kopiering eller digital afsendelse. Du kan lægge op til 30 ark papir i den automatiske dokumentføder. Den automatiske dokumentføder accepterer dokumenter, der overholder følgende specifikationer: enkeltsidet eller dobbeltsidet originaler dokumenter med standardformatet Letter, A4 eller Legal dokumenter, der varierer i størrelse fra 148,5 x 210,0 mm til 215,9 x 355,6 mm dokumenter, der varierer i vægt fra 60 til 135 g/m 2 dokumenter, der ikke har flænger eller perforeringer dokumenter, der er kvadratiske eller rektangulære og i god tilstand (ikke skrøbelige eller slidte) dokumenter, der er fri for lim, slettelak eller vådt blæk Bemærk! Brug ikke formularer i flere dele. Den automatiske dokumentføder fører det originale dokument over scannerglaspladen og returnerer det til den øverste bakke, der findes til højre for den automatiske dokumentføder. Kopier, der laves med den automatiske dokumentføder, leveres til udskriftsbakken under scanneren. Generelle retningslinjer ved brug af den automatiske dokumentføder Før der anbringes dokumenter i den automatiske dokumentføder, skal dokumenterne forberedes på følgende måde: udglat krøller eller rynker fjern hæfteklammer, papirclips, klæbende noter og lignende materialer 20 Kapitel 2 Grundlæggende betjening DAWW

HP LaserJet 4050, 4050 T, 4050 N og 4050 TN Printere Brugerhåndbog. Dansk

HP LaserJet 4050, 4050 T, 4050 N og 4050 TN Printere Brugerhåndbog. Dansk HP LaserJet 4050, 4050 T, 4050 N og 4050 TN Printere Brugerhåndbog Dansk HP LaserJet 4050, 4050 T, 4050 N og 4050 TN-printere Brugerhåndbog Copyright Hewlett-Packard Company 1999 Alle rettigheder forbeholdt.

Læs mere

HP LaserJet P4010 og P4510 Series Printere. Brugervejledning

HP LaserJet P4010 og P4510 Series Printere. Brugervejledning HP LaserJet P4010 og P4510 Series Printere Brugervejledning Syst strat HP LaserJet P4010 og P4510 Series Printere Brugervejledning Copyright og licens 2008 Copyright Hewlett-Packard Development Company,

Læs mere

Brugervejledning LASERJET PRO 100 COLOR MFP M175

Brugervejledning LASERJET PRO 100 COLOR MFP M175 Brugervejledning LASERJET PRO 100 COLOR MFP M175 LaserJet Pro 100 farve-mfp M175 Brugervejledning Copyright og licens 2012 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Reproduktion, tilpasning

Læs mere

BRUGSANVISNING DCP-8085DN. Version B DAN

BRUGSANVISNING DCP-8085DN. Version B DAN BRUGSANVISNING DCP-8085DN Version B DAN Hvis du får brug for at kontakte vores kundeservice Udfyld følgende oplysninger til fremtidig brug: Modelnummer: DCP-8085DN Serienummer: 1 Købsdato: Købssted: 1

Læs mere

HP PSC 1600 All-in-One series. Brugervejlednin

HP PSC 1600 All-in-One series. Brugervejlednin HP PSC 1600 All-in-One series Brugervejlednin HP PSC 1600 All-in-One series Brugervejledning Copyright 2004 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Oplysningerne i dette dokument kan ændres uden varsel.

Læs mere

hp psc1310 series all-in-one

hp psc1310 series all-in-one hp psc1310 series all-in-one brugervejledning hp psc1310 series all-in-one Copyright 2004 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Oplysningerne heri kan ændres uden varsel. Gengivelse, tilretning eller

Læs mere

HP Officejet 4630 e-all-in-one series

HP Officejet 4630 e-all-in-one series HP Officejet 4630 e-all-in-one series Indholdsfortegnelse 1 Hjælp til HP Officejet 4630 e-all-in-one series... 1 2 Lær din HP Officejet 4630 series at kende... 3 Printerdele... 4 Kontrolpanel og statusindikatorer...

Læs mere

Brugervejledning. HP Officejet 100

Brugervejledning. HP Officejet 100 Brugervejledning HP Officejet 100 HP Officejet 100 (L411)- mobilprinter Brugervejledning Copyrightoplysninger 2014 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. 2. udgave 1/2014 8. Der er ingen dele

Læs mere

Indhold. Kapitel 6 Scanning med CaptureOnTouch...31

Indhold. Kapitel 6 Scanning med CaptureOnTouch...31 Brugervejledning Læs denne vejledning, inden du tager scanneren i brug. Når du har læst vejledningen, skal du gemme den et sikkert sted til senere brug. Indhold Indhold...2 Kapitel 1 Introduktion...4 Om

Læs mere

Brugervejledning NPD4893-03 DA

Brugervejledning NPD4893-03 DA NPD4893-03 DA Ophavsret og varemærker Ophavsret og varemærker Ophavsret og varemærker Ingen dele af denne publikation må reproduceres, lagres i et søgesystem eller overføres i nogen form eller på nogen

Læs mere

Brugervejledning NPD4670-00 DA

Brugervejledning NPD4670-00 DA NPD4670-00 DA Ophavsret og varemærker Ophavsret og varemærker Ophavsret og varemærker Ingen dele af denne publikation må reproduceres, lagres i et søgesystem eller overføres i nogen form eller på nogen

Læs mere

Brugervejledning NPD4578-00 DA

Brugervejledning NPD4578-00 DA NPD4578-00 DA Ophavsret og varemærker Ophavsret og varemærker Ophavsret og varemærker Ingen dele af denne publikation må reproduceres, lagres i et søgesystem eller overføres i nogen form eller på nogen

Læs mere

Optra S. February 1998. www.lexmark.com

Optra S. February 1998. www.lexmark.com Optra S February 1998 www.lexmark.com Første udgave (Februar 1998) De følgende afsnit gælder ikke for lande, hvor sådanne regler ikke er i overensstemmelse med dette lands lov: LEXMARK INTERNATIONAL, INC.

Læs mere

Version 2.0 December 2010. Xerox WorkCentre 5735/5740/5745/5755/5765/5775/ 5790 Komme i gang

Version 2.0 December 2010. Xerox WorkCentre 5735/5740/5745/5755/5765/5775/ 5790 Komme i gang Version 2.0 December 2010 Xerox WorkCentre 5735/5740/5745/5755/5765/5775/ 5790 2011 Xerox Corporation. Alle rettigheder forbeholdt. Upubliserede rettigheder forbeholdes under copyright-lovgivningen i USA.

Læs mere

BRUGSANVISNING MFC-8440 MFC-8840D. Version B

BRUGSANVISNING MFC-8440 MFC-8840D. Version B BRUGSANVISNING MFC-8440 MFC-8840D Version B DETTE UDSTYR ER DESIGNET TIL AT FUNGERE MED EN TOTRÅDET ANALOG TELEFONLEDNING MONTERET I ET PASSENDE STIK. GODKENDELSESOPLYSNINGER Brother meddeler, at dette

Læs mere

Bruge Hjælp. Om de indbyggede hjælpefunktioner Benytte Hjælp til syns- og bevægelseshæmmede brugere Åbne online Hjælp Bruge Sådan gør du-sider

Bruge Hjælp. Om de indbyggede hjælpefunktioner Benytte Hjælp til syns- og bevægelseshæmmede brugere Åbne online Hjælp Bruge Sådan gør du-sider Bruge Hjælp Om de indbyggede hjælpefunktioner Benytte Hjælp til syns- og bevægelseshæmmede brugere Åbne online Hjælp Bruge Sådan gør du-sider Om de indbyggede hjælpefunktioner Adobe Reader 7.0 indeholder

Læs mere

VAREMÆRKER OG KILDEANGIVELSER

VAREMÆRKER OG KILDEANGIVELSER J U R I D I S K E M E D D E L E L S E R Copyright 2006 Nuance Communications, Inc. Alle rettigheder forbeholdes. Ingen del af denne publikation må transmitteres, afskrives, reproduceres, lagres i et søgesystem

Læs mere

hp photosmart 945 digitalkamera med hp instant share

hp photosmart 945 digitalkamera med hp instant share hp photosmart 945 digitalkamera med hp instant share user's manual user's manual brugermanual Varemærker og copyright 2003 Copyright Hewlett-Packard Development Company, LP Gengivelse, tillempning eller

Læs mere

hp Jornada 560-serien personal digital assistant Brugervejledning Trykt i Singapore Første udgave

hp Jornada 560-serien personal digital assistant Brugervejledning Trykt i Singapore Første udgave hp Jornada 560-serien personal digital assistant Brugervejledning Trykt i Singapore Første udgave Copyright Oplysningerne indeholdt i dette dokument gives "som de er og forefindes" og kan ændres uden forudgående

Læs mere

Aspire 9400/7100 Seriens. Brugervejledning

Aspire 9400/7100 Seriens. Brugervejledning Aspire 9400/7100 Seriens Brugervejledning Copyright 2006. Acer Incorporated. Alle Rettigheder Forbeholdes. Aspire 9400/7100 Seriens Brugervejledning Oprindeligt udgivet: 01/2006 Der kan foretages ændringer

Læs mere

Stora. Brugervejledning. 350 East Plumeria Drive San Jose, CA 95134 USA. Marts 2011 202-10797-02 v1.0

Stora. Brugervejledning. 350 East Plumeria Drive San Jose, CA 95134 USA. Marts 2011 202-10797-02 v1.0 Stora Brugervejledning 350 East Plumeria Drive San Jose, CA 95134 USA Marts 2011 202-10797-02 v1.0 2010-2011 NETGEAR, Inc. Alle rettigheder forbeholdes. Ingen dele af denne publikation må reproduceres,

Læs mere

EXCEL 2010 KURSUSHÆFTE TRIN 1 EXCEL 2010 KURSUSHÆFTE TRIN 1

EXCEL 2010 KURSUSHÆFTE TRIN 1 EXCEL 2010 KURSUSHÆFTE TRIN 1 EXCEL 2010 KURSUSHÆFTE TRIN 1 EXCEL 2010 KURSUSHÆFTE TRIN 1 Excel 2010 for begyndere første trin Baseret på små overskuelige øvelser Mange store illustrationer i farver KURSUSHÆFTE TRIN 1 Excel 2010 kursushæfte

Læs mere

Webmanager CLIQ Remote. Web manager - manual

Webmanager CLIQ Remote. Web manager - manual Web manager CLIQ Remote Web manager - manual 1 Indholdsfortegnelse 2 Terminologi... 5 2.1 Master Setup (Blåt dæksel)... 5 2.2 Setup (Rødt dæksel)... 5 2.4 CLIQ Remote brugernøgle... 6 2.5 Mekanisk nøgle...

Læs mere

Excel 2010 Grundlæggende

Excel 2010 Grundlæggende Excel 2010 Grundlæggende Velkommen på vores Excel Grundlæggende kursus Det er vores håb, at du vil finde dig godt tilrette på kurset, samt du vil få mange gode og konkrete ting med herfra. Du kan være

Læs mere

Pinnacle Studio. Dit liv på film. Version 17. Inklusive Pinnacle Studio Plus og Pinnacle Studio Ultimate

Pinnacle Studio. Dit liv på film. Version 17. Inklusive Pinnacle Studio Plus og Pinnacle Studio Ultimate Pinnacle Studio Version 17 Inklusive Pinnacle Studio Plus og Pinnacle Studio Ultimate Dit liv på film Copyright 2013 Corel Corporation. Alle rettigheder forbeholdes. Respektér venligst rettighederne for

Læs mere

TRAKA32 OPSTARTS GUIDE

TRAKA32 OPSTARTS GUIDE TRAKA32 OPSTARTS GUIDE 14/03/2014 VERSION 5.1 [14/03/2014] Page 1 of 81 VERSIONS HISTORIK Version Date Who Description of Changes 3.0 16/11/12 AK Changed from old style document to official UD format and

Læs mere

Bruge online Hjælp. Om de indbyggede hjælpefunktioner Bruge Hjælp Bruge vinduet Sådan gør du Bruge andre hjælpefunktioner

Bruge online Hjælp. Om de indbyggede hjælpefunktioner Bruge Hjælp Bruge vinduet Sådan gør du Bruge andre hjælpefunktioner Bruge online Hjælp Om de indbyggede hjælpefunktioner Bruge Hjælp Bruge vinduet Sådan gør du Bruge andre hjælpefunktioner Om de indbyggede hjælpefunktioner Adobe Reader 6.0 indeholder mange indbyggede funktioner,

Læs mere

Ophavsret og licens. produkter til andre formål end sådanne, der er tilladt af lovgivning om ophavsret.

Ophavsret og licens. produkter til andre formål end sådanne, der er tilladt af lovgivning om ophavsret. Ophavsret og licens Copyright 2011 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Oplysningerne i dette dokument kan ændres uden varsel. De eneste garantier for Hewlett-Packardprodukter og serviceydelser er

Læs mere

Din HTC Wildfire. Brugervejledning

Din HTC Wildfire. Brugervejledning Din HTC Wildfire Brugervejledning Din HTC Wildfire Brugervejledning Før du gør noget andet, skal du læse dette Oplad batteriet Batteriet i telefonen er endnu ikke opladet. Mens telefonen oplader, er det

Læs mere

INNHOLDSFORTEGNESLE. Dansk - 3

INNHOLDSFORTEGNESLE. Dansk - 3 husqvarna AUTOMOWER 260 ACX BRUGSANVISNING INNHOLDSFORTEGNESLE 1. Introduktion og sikkerhed... 5 1.1 Introduktion... 5 1.2 Symboler på Automower... 6 1.3 Symboler i brugsanvisningen... 7 1.4 Sikkerhedsforskrifter...

Læs mere