hp LaserJet 4100 mfp brug

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "hp LaserJet 4100 mfp brug"

Transkript

1 hp LaserJet 4100 mfp brug

2

3 hp LaserJet 4100 mfp series multifunktionel printer brug

4 Copyright Hewlett-Packard Company 2001 Alle rettigheder forbeholdes. Reproduktion, bearbejdning eller oversættelse af denne vejledning er forbudt uden forudgående skriftlig tilladelse fra Hewlett-Packard Company, med undtagelse af det af copyright-loven tilladte. Som bruger af den Hewlett-Packardprinter, som denne brugervejledning hører til, har du ret til at (a) udskrive eksemplarer af brugervejledningen til privat, intern eller firmamæssig brug, idet du er underlagt begrænsningen om ikke at sælge, videresælge eller på anden måde distribuere disse eksemplarer; og at (b) placere en elektronisk kopi af denne brugervejledning på en netværksserver, forudsat at adgangen til den elektroniske kopi er begrænset til private og interne brugere af den Hewlett-Packard-printer, som denne brugervejledning hører til. Første udgave, november 2001 Garanti Oplysningerne i dette dokument kan ændres uden forudgående varsel. Hewlett-Packard giver ingen garanti med hensyn til disse oplysninger. HEWLETT- PACKARD FRASKRIVER SIG ETHVERT STILTIENDE ANSVAR FOR SALGBARHED OG EGNETHED TIL ET BESTEMT FORMÅL. Hewlett-Packard påtager sig intet ansvar for direkte, indirekte eller hændelige skader samt følgeskader eller andre skader, der er opstået i forbindelse med leveringen eller brugen af disse oplysninger. Varemærker Adobe, Acrobat og PostScript er varemærker tilhørende Adobe Systems Incorporated. AutoCAD er et amerikansk varemærke tilhørende Autodesk, Inc. HP-UX Release og nyere og HP-UX Release og nyere (i både 32- og 64-bit-konfigurationer) på alle HP 9000-computere er mærkevareprodukter fra Open Group UNIX. Microsoft, MS Windows, Windows og Windows NT er registrerede varemærker tilhørende Microsoft Corporation. Netscape er et amerikansk varemærke tilhørende Netscape Communications Corporation. UNIX er et registreret varemærke tilhørende Open Group. ENERGY STAR er et varemærke registreret i USA tilhørende US EPA (de amerikanske miljømyndigheder). Hewlett-Packard Company Chinden Boulevard Boise, Idaho U.S.A.

5 Indhold Om denne vejledning Sådan bruges denne onlinevejledning Navigeringsfunktioner i denne vejledning Funktioner i Acrobat Reader Her finder du oplysninger Introduktion Oversigt Produktkonfigurationer Produktfordele Digital afsendelse Walk-up-kopiering Netværksudskrivning Multitasking Produktfunktioner Dele Integreret Webserver Grundlæggende betjening Oversigt Brug af den automatiske dokumentføder Brug af scannerglaspladen Valg af udskriftsbakke Udskrivning til øverste udskriftsbakke Udskrivning til bageste udskriftsbakke Ilægning af papir i bakke Ilægning af papir i bakke 2 og ekstrabakkerne 3 og Brug af specialmedie Brug af småt eller smalt papir Brug af brevpapir, hullet eller fortrykt papir Brug af konvolutter Brug af etiketter Brug af transparenter Brug af kort og specialformat eller kraftigt papir Duplekskopiering og -udskrivning Retningslinjer for dupleksudskrivning Mediaplacering, der kræver specifik retning Layoutindstillinger for dupleksudskrivning Prioriteter for jobhåndtering Kontrolpanel og menuer på kontrolpanelet Oversigt Layout og betjening Navigering Statuslinje Kontrolpanelskærme Menuer Menuen Hent job Informationsmenu Menuen Papirhåndtering

6 Menuen Konfigurer enhed Menuen Diagnosticering Menuen Service Onlinehjælpsystem Walk-up-kopiering Oversigt Grundlæggende kopiering Kopistandardindstillinger Kopiering ved et tryk Flere kopier Brugerdefinerede kopiindstillinger Brug af skærmen Beskriv original Brug af skærmen Kopiindstillinger Dupleksudskrivning af et kopijob Justering af kontrasten Forbedring af kopikvaliteten Formindskelse eller forstørrelse af kopier Afsendelse til Oversigt Indledning Afsendelse af dokumenter Skærmen Beskriv original Skærmen Afsendelsesindstillinger Grundlæggende fremgangsmåde til afsendelse Tilgængelige filformater Adressekartoteker Netværksudskrivning Oversigt Installation af printersoftwaren Printerdrivere Software til Windows-baserede computere Software til Macintosh-computere Software til netværk HP Web JetAdmin UNIX og Linux Avancerede udskrivningsopgaver Brug af funktioner i printerdriveren Udskrivning af flere sider på et ark medie Tilpasning af bakker til udskrivning eller kopiering Brug af funktionerne til joblagring Åbning af funktionerne til joblagring Udskrivning af lagrede job Sletning af lagrede job Udskrivning med FIR-porten Forberedelse af udskrivning med Windows Forberedelse af udskrivning med Macintosh-computere Udskrivning af et job med FIR Afbrydelse og genoptagelse af FIR-udskrivning Produktvedligeholdelse Oversigt Administration af tonerkassetten HP-tonerkassetter DAWW

7 Bekræftelse af tonerkassettens ægthed Tonerkassettens forventede levetid Opbevaring af tonerkassetter Toner lav og toner brugt Rengøring af produktet Generelle retningslinjer Rengøringsvejledning Rengøring af fikseringsenheden Automatisk kørsel af rensearket Rengøring af den automatiske dokumentføders papirleveringsstyr Rengøring af scannerglaspladen Rengøring af kalibreringsstykket Udførelse af forebyggende vedligeholdelse Problemløsning Oversigt Afhjælpning af papirstop Papirstopsteder Afhjælpning af papirstop fra topdæksel- og tonerkassetteområde Afhjælpning af papirstop i papirbakkerne Afhjælpning af papirstop i dupleksenheden Afhjælpning af papirstop fra den bageste åbning til udskrifter Afhjælpning af papirstop i fikseringsområdet Afhjælpning af papirstop i den automatiske dokumentføder Afhjælpning af tilbagevendende papirstop Om meddelelser i kontrolpanelet Om fejlmeddelelser til flere kopier af disk Fejlfinding af harddisken Løsning af problemer med udskriftskvalitet Lys udskrift (delvis side) Lys udskrift (hel side) Pletter Udfald Linjer Grå baggrund Udtværet toner Løs toner Tilbagevendende fejl Tilbagevendende billeder Misdannede tegn Krumning eller bølger Skæv side Rynker eller folder Lodrette hvide linjer Hjulmærker Hvide pletter på sort Genkalibrering af den automatiske dokumentføder Fejlfinding af PostScript-problemer Fejlfinding i forbindelse med HP Fast InfraRed Connect-problemer Fejlfinding af en HP Jetdirect-printserver Service og support HP-kundeservice og -support Onlineservice Muligheder for kundesupport HP Kundetjeneste og hjælp til produktreparation i USA og Canada Garantioplysninger Hewlett-Packards erklæring om begrænset garanti

8 Begrænset garanti for tonerkassettens levetid HP-softwarelicensvilkår Appendiks A Specifikationer Oversigt Papirspecifikationer Understøttede papirtyper Retningslinjer for brug af papir Etiketter Transparenter Konvolutter Karton og kraftigt papir Produktspecifikationer Fysiske dimensioner Produktvægt (uden tonerkassette) Miljøspecifikationer Appendiks B Bestillingsoplysninger Tilgængeligt ekstraudstyr Varenumre Appendiks C Regulative oplysninger FCC-regler Miljøbeskyttelsesprogram Beskyttelse af miljøet Dataark vedrørende materialesikkerhed Sikkerhedserklæringer Lasersikkerhedserklæring Canadiske regulativer for overensstemmelseserklæringer Lasererklæring for Finland Appendiks D Systemadministrator-vejledning Oversigt Brug af den integrerede Webserver Konfiguration og kontrol af en IP-adresse TCP/IP-tildeling Kontrol af TCP/IP-konfiguration Ændring af en IP-adresse Konfiguration af multitasking-prioriteter Undermenuen Scan i forvejen Undermenuen Automatisk jobafbrydelse Undermenuen Afbrydelse af kopijob Undermenuen Tilbagehold udskriftsjob Undermenuen Nulstil kopitimeout Undermenuen Nulstil afsendelsestimeout Brug af indstillinger for digital afsendelse Indstillinger for LDAP-adressering Præferenceindstillinger Brug af HP Web JetAdmin med den integrerede Webserver Konfiguration af produktadvarsler Installation af en DIMM Om printerkommandoer Indeks 6 DAWW

9 Om denne vejledning Sådan bruges denne onlinevejledning Denne vejledning leveres i Adobe Acrobat PDF-filformat (Portable Document Format). Dette afsnit vil gøre dig bekendt med brugen af PDF-dokumenter. Adobe Acrobat Reader er ikke med i produktsoftwaren, men kan hentes fra Navigeringsfunktioner i denne vejledning Klik på ikonet for indholdsfortegnelsen for at gå til onlinevejledningens indholdsfortegnelse. Fortegnelserne er kædet sammen med deres placeringer i vejledningen brug. Klik på introduktionsikonet for at vende tilbage til dette afsnit og få gode råd om brug af vejledningen brug. Klik på indeksikonet for at gå til indekset til onlinevejledningen. Indeksfortegnelserne er kædet sammen med deres relaterede emner. Klik på ikonet for pil op for at gå til den forrige side. Klik på ikonet for pil ned for at gå til den næste side. Sådan bruges denne onlinevejledning 7

10 Funktioner i Acrobat Reader Sådan finder du oplysninger i PDF-dokumenter Du finder specifikke oplysninger i et PDF-dokument ved at klikke på Contents (Indhold) eller Index (Register) i det øverste venstre hjørne af vinduet til Acrobat Reader og derefter klikke på det ønskede emne. Du kan også bruge værktøjet Find i Acrobat Reader. Sådan får du vist PDF-dokumenter Fuldstændig vejledning i, hvordan PDF-dokumenter fremvises, findes i den onlinehjælp, som er inkluderet med Acrobat Reader. Sådan forstørrer du sidefremvisningen Du kan bruge indzoomningsværktøjet, forstørrelsesfeltet på statuslinjen, eller værktøjslinjeknapperne til at ændre skærmforstørrelsen. Når du zoomer ind på et dokument, kan du bruge hånd-værktøjet til at flytte rundt med siden. Acrobat Reader tilbyder også forskellige valg til forstørrelsesniveau, som styrer, hvordan siden passer på skærmen: Fit Page (Tilpas til side) skalerer siden, så den passer i hovedvinduet. Fit Width (Tilpas til bredde) skalerer siden, så bredden passer i hovedvinduet. Fit Visible (Tilpas til synlig) fylder vinduet udelukkende med sidens indholdsområde. Sådan øges forstørrelsen: Vælg indzoomningsværktøjet, og klik på dokumentsiden for at fordoble den aktuelle forstørrelse. Sådan formindskes forstørrelsen: Vælg indzoomningsværktøjet, mens du holder CTRL-tasten (Microsoft, Windows og UNIX ) eller Alternativ-tasten (Macintosh) nede, og klik på midten af det område, som du ønsker reduceret. Sådan gennemser du et dokument Følgende valgmuligheder er til rådighed til at gennemse et dokument. Sådan går du til næste side: Klik på ikonet Next Page (Næste side) på værktøjslinjen, eller klik på ikonet Right Arrow (Højre pil) eller Down Arrow (Pil ned). Sådan vender du tilbage til forrige side: Klik på ikonet Previous Page (Forrige side) på værktøjslinjen, eller klik på ikonet Left Arrow (Venstre pil) eller Up Arrow (Pil op). Gå til første side: Klik på ikonet First Page (Første side) på værktøjslinjen. Sådan går du til sidste side: Klik på ikonet Last Page (Sidste side) på værktøjslinjen. 8 Om denne vejledning DAWW

11 Sådan springer du til et specificeret sidenummer: Klik på sidenummerfeltet på statuslinjen i bunden af hovedvinduet, indtast sidenummeret, og klik på OK. Sådan gennemser du med miniaturevisning En miniaturevisning er et miniaturebillede af hver dokumentside. Du kan få vist miniaturer i oversigtsområdet. Brug ikonerne for miniaturevisningen til hurtigt at springe til en side og til at justere fremvisningen af den aktuelle side. Klik på en miniaturevisning for at flytte til den side, som den repræsenterer. Sådan søger du efter ord Brug værktøjet Find til at søge efter en del af et ord, et helt ord eller flere ord i det aktive dokument. Klik på ikonet Find, eller klik på Find i menuen Edit. Sådan udskriver du vejledningen Sådan udskrives valgte sider: Klik på Print (Udskriv) i menuen File (Filer). Klik på Pages (Sider). I felterne From (Fra) og To (Til) skal du indtaste det sideområde, du ønsker at udskrive. Klik derefter på OK. Sådan udskrives hele dokumentet: Klik på Print (Udskriv) i menuen File (Filer). Klik på All n pages (Alle n sider) (n repræsenterer det samlede antal sider i dokumentet), og klik derefter på OK. Bemærk! Gå til for at få de nyeste versioner og yderligere sprog til Adobe Acrobat Reader. Sådan bruges denne onlinevejledning 9

12 Her finder du oplysninger Følgende referencer er tilgængelige for dette produkt (se nedenfor). Du kan også se Administratorvejledningen til HP Jetdirect-printserver. Yderligere oplysninger findes på Vejledningen start Denne vejledning indeholder oplysninger om konfiguration af HP LaserJet 4100 mfp series og leveres sammen med produktet. Hvis du ønsker flere eksemplarer, skal du kontakte en autoriseret HP-forhandler. Oversigten sådan... Denne plakat, som også følger med produktet, indeholder en kort gennemgang af opgaver, der udføres ofte. Hvis du ønsker flere eksemplarer, skal du kontakte en autoriseret HP-forhandler. Onlinehjælp Onlinehjælp indeholder oplysninger om de indstillinger, der er tilgængelige fra printerdriverne. Flere udførlige præformaterede Hjælp-dokumenter er også tilgængelige via Hjælp-funktionen. Hjælp-filer kan gennemses og udskrives via printerdriveren. Brugervejledning til HP Fast Infrared Receiver Denne vejledning indeholder oplysninger brug og fejlfinding af HP Fast InfraRed Receiver (FIR). Brugervejledning til ekstraudstyr Disse vejledninger følger med ekstraudstyr eller tonerkassetter og indeholder vejledning til installation og brug. 10 Om denne vejledning DAWW

13 1 Introduktion Oversigt Tillykke med din nye HP LaserJet 4100 mfp series multifunktionelle printer (MFP). Dette produkt kombinerer praktisk funktionerne send til og kopiering ved et tryk med laserudskrivning af høj kvalitet. Du kan finde en installationsvejledning i vejledningen start, der følger med produktet. Før du bruger produktet, kan du gøre dig bekendt med følgende funktioner, der er beskrevet i dette kapitel: produktkonfigurationer produktfordele- og funktioner dele og deres placering grundlæggende funktioner i den integrerede Webserver Oversigt 11

14 Produktkonfigurationer HP LaserJet 4100 mfp series er tilgængelig med to konfigurationer: HP LaserJet 4100 mfp (C9148A) 64 MB RAM, 5 GB (eller større) harddisk til RIP ONCE, send og scan på en gang, jobtilbageholdelse og lagring af fonte, formularer og signaturer HP Jetdirect 10/100Base-TX-printserverkort til netværkstilslutning medieinputbakke til 100 ark medieinputbakke til 500 ark automatisk dokumentføder (ADF) med kapacitet på 30 ark HP LaserJet 4101 mfp (C9149A) 64 MB RAM, 5 GB (eller større) harddisk til RIP ONCE, send og scan på en gang, jobtilbageholdelse og lagring af fonte, formularer og signaturer HP Jetdirect 10/100Base-TX-printserverkort til netværkstilslutning medieinputbakke til 100 ark to medieinputbakker til 500 ark dupleksenhed til automatisk dupleksudskrivning (til 2-sidet udskrivning) automatisk dokumentføder med en kapacitet på 30 ark servicesoftware til digital afsendelse 12 Kapitel 1 Introduktion DAWW

15 Produktfordele HP LaserJet 4100 mfp series er udformet til at kunne deles af en arbejdsgruppe og giver dig mulighed for at udskrive, tage kopier og sende digitale dokumenter via med en enkelt enhed. MFPs multitasking-funktion giver mulighed for, at flere funktioner kan foretages samtidigt. Bemærk! Hvis produktet skal bruges som netværksprinter, skal printerdriverne være installeret på alle computere, der sender udskriftsjob til MFP'en. Digital afsendelse Digital afsendelse er ligesom faxoplysninger, men indeholder væsentlige fordele. sender til flere -adresser samtidigt og sparer derved tid og leveringsomkostninger beskytter personlige oplysninger ved at sende oplysninger direkte til indbakker frem for til en faxmaskine, der kan have mange brugere leverer filer i en kvalitet, der er tæt på originalens, i sort/hvid eller i farver sender filer i PDF-, JPEG-, TIFF- og M-TIFF-formater, som kan ændres af modtageren efter behov Walk-up-kopiering Produktet indeholder effektive kopieringstjenester for arbejdsgruppen. At tage en kopi er lige så let som at trykke på knappen START og bruge systemstandarderne. Produktet indeholder komplette kontorkopieringsfunktioner. Netværksudskrivning Produktet er fuldt kompatibelt med andre HP LaserJet-printere. Når installationssoftwaren er indlæst, er netværksudskrivning tilgængelig via det HP Jetdirect 10/100Base-TX-printserverkort, der leveres med produktet. Brug parallelporten eller den valgfrie FIR-port (Fast InfraRed Receiver) til direkte udskrivning. Multitasking HP LaserJet 4100 mfp series indeholder komplet multitasking-funktionalitet, der forbedrer effektiviteten på kontoret. Systemstandarder kan indstilles til at definere, hvordan flere indgående job styres, og hvordan disse standarder kan tilsidesættes for at overholde særlige krav. Produktfordele 13

16 Produktfunktioner Produkthastighed og kapacitet udskrivning og kopiering af medie med letter-format ved 25 sider pr. minut eller medie med A4-format ved 24 sider pr. minut. sort/hvid-scanning af originaler med letter-format ved 25 sider pr. minut eller originaler med A4-format ved 24 sider pr. minut og farvescanning ved 8 sider pr. minut fikseringsenhed med omgående opstart scan én gang-kopiering og send én gang-udskrivning RIP ONCE-udskrivnings- og kopieringsfunktion scan i forvejen-funktion, der starter kopiering eller afsendelse, mens printeren er optaget månedlig arbejdscyklus på sider Billedkvalitet FastRes 1200: dpi-udskriftskvalitet (punkter pr. tomme) til hurtig, højkvalitetsudskrivning af forretningstekster og -grafik. ProRes 1200: dpi til udskrivning med bedste billedkvalitet kopiering og scanning med en opløsning på 600 ppi (pixler pr. tomme) op til 256 gråtoneniveauer giver jævne overgange i fotolignende billeder HP UltraPrecise-toner giver tydelige og skarpe udskrifter. Papirhåndtering HP LaserJet 4100 mfp: inputbakker til 100 og 500 sider er standard HP LaserJet 4101 mfp: en inputbakke til 100 sider og to inputbakker til 500 sider er standard kan udskrive og kopiere på en lang række medieformater, typer og vægte kan udvides til at indeholde op til ark medie standardoutput med forside nedad på 250 ark dupleksenhed er standard på HP LaserJet 4101 mfp scannerglas håndterer medieformater op til Letter/A4 den automatiske dokumentføder med 30 siders kapacitet håndterer medieformater op til Legal Udskriftsfunktioner fuldt kompatibel med HP LaserJet 4100 series-printere HP-printer command language (PCL) 6, PCL 5e og PostScript (PS) 3-emulering 80 fonte til Microsoft Windows ekstra fonte kan hentes på Internettet Mulighed for digital afsendelse fuld send til -funktionalitet understøttelse af SMTP-mail LDAP-kompatibilitet (Lightweight Directory Access Protocol) servicesoftware til digital afsendelse er som standard i HP LaserJet 4101 mfp 14 Kapitel 1 Introduktion DAWW

17 Kopieringsfunktion brugervenlig kopieringsfunktionalitet dokumentsortering flere kopier flere sider pr. ark (n-up) dokumentreduktion på 25 procent og forstørrelse på 400 procent med intervaller på en procent automatisk side-til-side-forstørrelse eller -reduktion forbedringer af billedkvalitet ved hjælp af fjernelse af baggrund, tilstand med bedste kvalitet og kontrastjustering Tonerkassette standardtonerkassette til sider kassettedesign, der ikke skal rystes HPs smarte forbrugsvaresystem kontrollerer, at der installeres originale HP-tonerkassetter statusside over forbrugsvarer med tonermåler, sidetæller og oplysninger om medieformater. køb af forbrugsvarer tilgængeligt via integreret Webserver eller online Udvideligt design stabelbare bakker til 500 ark (op til to ekstra bakker kan føjes til basisproduktet) kraftig konvolutfremfører (kan indeholde op til 75 konvolutter) dupleksenhed (standard på HP LaserJet 4101 mfp) hurtig infrarød udskrivningsadapter (FIR-port) servicesoftware til digital afsendelse er som standard i HP LaserJet 4101 mfp hukommelsen kan udvides ved at installere ekstra DIMM'er (dual inline memory module) Produktfunktioner 15

18 Dele Produktdele (set forfra) Automatisk dokumentføder 2 Dæksel til automatisk dokumentføder (løftes for at få adgang til scannerglas) 3 Topdæksel (adgang til tonerkassette; serie- og varenumre findes under dækslet) 4 Støvdæksel til dupleksenhed eller bakke 2 (støvdæksel fjernes, hvis dupleksenheden installeres) 5 Strømafbryder 6 Bakke 2 (rummer 500 ark, bakke 3 og 4 påfyldes nedenfor, hvis de er installeret) 7 Bakke 1 (rummer 100 ark) 8 Adgang til tonerkassette 9 Kontrolpanel 10 Udskriftsbakke 11 Scannerlås (findes på venstre side af MFP'en) 16 Kapitel 1 Introduktion DAWW

19 Produktdele (set bagfra) Kabelstik til automatisk dokumentføder 2 Fikseringsenhed (kan fjernes for at afhjælpe papirstop) 3 Bageste åbning til udskrifter (direkte papirgang) 4 Strøm-/jumperkabelstik 5 Støvdæksel til dupleksenhed eller bakke 2 (støvdæksel fjernes, hvis dupleksenheden installeres) 6 Parallelinterfaceport 7 Bakke 3 8 Harddisk 9 HP Jetdirect-printserverkort 10 Fast InfraRed Connect (FIR-port) 11 Adgangslåge til hukommelse (der kan installeres flere DIMM) Dele 17

20 Integreret Webserver Produktet har en integreret Webserver, der giver systemadministratoren mulighed for eksternt at konfigurere og styre alle HP LaserJet 4100 mfp series-produkter på netværk. MFP'en skal være tilsluttet til et lokalt netværk (LAN) via HP Jetdirect-kortet, før den integrerede Webserver kan aktiveres. Den integrerede Webserver må kun bruges af systemadministratoren. Se "Systemadministrator-vejledning" på side 141 for at få oplysninger om produktkonfiguration og styring ved hjælp af den integrerede Webserver. 18 Kapitel 1 Introduktion DAWW

21 2 Grundlæggende betjening Oversigt I dette kapitel introduceres de grundlæggende handlinger for kopiering, afsendelse og udskrivning med HP LaserJet 4100 mfp series. Specifikke oplysninger om hver af disse funktioner er præsenteret i senere kapitler. Dette kapitel indeholder følgende emner: brug af den automatiske dokumentføder brug af scannerglaspladen valg af udskriftsbakke ilægge papir i bakke 1 ilægning af papir i bakke 2, 3 og 4 udskrivning og kopiering på begge sider af papiret (dupleksudskrivning) brug af specialmedier, f.eks. konvolutter, brevpapir og transparenter om prioriteter for jobhåndtering Oversigt 19

22 Brug af den automatiske dokumentføder Brug af den automatiske dokumentføder er en hurtig, praktisk måde til at indføre flersides originaler til kopiering eller digital afsendelse. Du kan lægge op til 30 ark papir i den automatiske dokumentføder. Den automatiske dokumentføder accepterer dokumenter, der overholder følgende specifikationer: enkeltsidet eller dobbeltsidet originaler dokumenter med standardformatet Letter, A4 eller Legal dokumenter, der varierer i størrelse fra 148,5 x 210,0 mm til 215,9 x 355,6 mm dokumenter, der varierer i vægt fra 60 til 135 g/m 2 dokumenter, der ikke har flænger eller perforeringer dokumenter, der er kvadratiske eller rektangulære og i god tilstand (ikke skrøbelige eller slidte) dokumenter, der er fri for lim, slettelak eller vådt blæk Bemærk! Brug ikke formularer i flere dele. Den automatiske dokumentføder fører det originale dokument over scannerglaspladen og returnerer det til den øverste bakke, der findes til højre for den automatiske dokumentføder. Kopier, der laves med den automatiske dokumentføder, leveres til udskriftsbakken under scanneren. Generelle retningslinjer ved brug af den automatiske dokumentføder Før der anbringes dokumenter i den automatiske dokumentføder, skal dokumenterne forberedes på følgende måde: udglat krøller eller rynker fjern hæfteklammer, papirclips, klæbende noter og lignende materialer 20 Kapitel 2 Grundlæggende betjening DAWW

HP Color LaserJet CP1510 Series-printer Vejledning til papir og udskriftsmedier

HP Color LaserJet CP1510 Series-printer Vejledning til papir og udskriftsmedier HP Color LaserJet CP1510 Series-printer Vejledning til papir og udskriftsmedier Copyright og licens 2007 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Reproduktion, tilpasning eller oversættelse

Læs mere

5210n / 5310n Oversigtsguide

5210n / 5310n Oversigtsguide 5210n / 5310n Oversigtsguide 1 2 3 4 FORSIGTIG! Før du opsætter og bruger din Dell-printer, skal du læse og følge sikkerhedsreglerne i brugermanualen. 5 6 7 8 1 Outputexpander 2 Betjeningspanel 3 Skuffe

Læs mere

hp LaserJet 1010 1012 1015 series-printer brug

hp LaserJet 1010 1012 1015 series-printer brug hp LaserJet 1010 1012 1015 series-printer brug hp LaserJet 1010 hp LaserJet 1012 hp LaserJet 1015 series-printer brugervejledning Oplysninger om copyright Copyright Hewlett-Packard Company 2003 Alle rettigheder

Læs mere

Papirmenu 1. Udskrivning. Papirhåndtering. Vedligeholdelse. Fejlfinding. Administration. Stikordsregister

Papirmenu 1. Udskrivning. Papirhåndtering. Vedligeholdelse. Fejlfinding. Administration. Stikordsregister 1 Brug til at definere det papir, der er lagt i hver papirskuffe og standardpapirkilden. Vælg et menupunkt for at få flere oplysninger: Konfigurer MP Papirstruktur Specialtyper Papirtype Kuvertforbedring

Læs mere

hp LaserJet 1000 Brug

hp LaserJet 1000 Brug hp LaserJet 1000 Brug HP LaserJet 1000 Series Printer Brugerhåndbog Copyright Hewlett-Packard Company 2001 Alle rettigheder forbeholdes. Reproduktion, ændring eller oversættelse er ikke tilladt uden forudgående

Læs mere

LASERJET PRO 100 COLOR MFP M175. Kort funktionsoversigt

LASERJET PRO 100 COLOR MFP M175. Kort funktionsoversigt LASERJET PRO 100 COLOR MFP M175 Kort funktionsoversigt Installation af HP Smart Install Produktet indeholder HP Smart Install-installationssoftware til Windows-operativsystemer. Softwaren bruger USB-kablet

Læs mere

LBP-800 Laserprinter. Kom godt i gang VIGTIGT: Læs denne vejledning først, og gem den til senere brug.

LBP-800 Laserprinter. Kom godt i gang VIGTIGT: Læs denne vejledning først, og gem den til senere brug. LBP-800 Laserprinter Kom godt i gang VIGTIGT: Læs denne vejledning først, og gem den til senere brug. Copyright Copyright 1999 Canon Inc. Alle rettigheder forbeholdes Alle oplysninger i denne vejledning

Læs mere

Kvikreference. Kvikreference 2013. 5 - 1 -

Kvikreference. Kvikreference 2013. 5 - 1 - Kvikreference 2013. 5-1 - Indhold 1 Lær om printeren... 3 Brug af printerkontrolpanelet... 3 Forståelse af rækkefølgen af lys på printerkontrolpanelet... 4 2 Påfyldning af papir og specielt medie... 9

Læs mere

Grundlæggende om Mac: Udskrivning i OS X Her kan du se, hvordan man tilføjer en printer, og hvordan man udskriver i OS X Mountain Lion og Mavericks.

Grundlæggende om Mac: Udskrivning i OS X Her kan du se, hvordan man tilføjer en printer, og hvordan man udskriver i OS X Mountain Lion og Mavericks. Grundlæggende om Mac: Udskrivning i OS X Her kan du se, hvordan man tilføjer en printer, og hvordan man udskriver i OS X Mountain Lion og Mavericks. Sådan tilføjes en printer Ved de fleste USB-printere

Læs mere

LASERJET PRO MFP. Brugervejledning M521

LASERJET PRO MFP. Brugervejledning M521 LASERJET PRO MFP Brugervejledning 2 M521 HP LaserJet Pro MFP M521 Brugervejledning Copyright og licens 2013 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Reproduktion, tilpasning eller oversættelse

Læs mere

HP LaserJet P4010 og P4510 Series Printere. Brugervejledning

HP LaserJet P4010 og P4510 Series Printere. Brugervejledning HP LaserJet P4010 og P4510 Series Printere Brugervejledning Syst strat HP LaserJet P4010 og P4510 Series Printere Brugervejledning Copyright og licens 2008 Copyright Hewlett-Packard Development Company,

Læs mere

HP LaserJet M4345 MFP Brugervejledning

HP LaserJet M4345 MFP Brugervejledning HP LaserJet M4345 MFP Brugervejledning HP LaserJet M4345 Series MFP Brugervejledning Copyright og licens 2006 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Reproduktion, tilpasning eller oversættelse

Læs mere

HP LaserJet M1120 MFP Series Brugervejledning

HP LaserJet M1120 MFP Series Brugervejledning HP LaserJet M1120 MFP Series Brugervejledning Copyright og licens 2008 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Reproduktion, tilpasning eller oversættelse er, uden forudgående skriftlig tilladelse,

Læs mere

www.hp.com/support/ljp1560series www.hp.com/support/ljp1600series HP LASERJET PROFESSIONAL P1560 og P1600-printerserie Brugervejledning

www.hp.com/support/ljp1560series www.hp.com/support/ljp1600series HP LASERJET PROFESSIONAL P1560 og P1600-printerserie Brugervejledning www.hp.com/support/ljp1560series www.hp.com/support/ljp1600series HP LASERJET PROFESSIONAL P1560 og P1600-printerserie Brugervejledning HP LaserJet Professional P1560 og P1600- printerserie Copyright

Læs mere

Din brugermanual HP LASERJET 9040 http://da.yourpdfguides.com/dref/903964

Din brugermanual HP LASERJET 9040 http://da.yourpdfguides.com/dref/903964 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i HP LASERJET 9040 i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

FACILITIES MANAGEMENT PRINTERVEJLEDNING RICOH PRINTERE

FACILITIES MANAGEMENT PRINTERVEJLEDNING RICOH PRINTERE FACILITIES MANAGEMENT PRINTERVEJLEDNING RICOH PRINTERE MASKINE INFO. Automatisk dupleks dokumentfremføring 250 originaler. Blandet standardstørrelser. Enkelt side output Flere side output Betjeningspanel

Læs mere

HP LaserJet 1020 Brugervejledning

HP LaserJet 1020 Brugervejledning HP LaserJet 1020 Brugervejledning HP LaserJet 1020-printer Brugervejledning Oplysninger om copyright 2005 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Reproduktion, tilpasning eller oversættelse

Læs mere

LASERJET PROFESSIONAL P1100 Printer series Brugervejledning

LASERJET PROFESSIONAL P1100 Printer series Brugervejledning LASERJET PROFESSIONAL P1100 Printer series Brugervejledning HP LaserJet Professional P1100 printerserien Brugervejledning Copyright og licens 2014 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Reproduktion,

Læs mere

HP LaserJet 4345mfp Series. Brugervejledning

HP LaserJet 4345mfp Series. Brugervejledning HP LaserJet 4345mfp Series Brugervejledning Copyright og licens 2004 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Reproduktion, tilpasning eller oversættelse er, uden forudgående skriftlig tilladelse,

Læs mere

Brugere af USB-kabel: Forbind ikke USB-kablet før trin A2. 4 x 6" (10 x 15 cm) fotopapir. Klistermærke til kontrolpanelet (kan være påsat i forvejen)

Brugere af USB-kabel: Forbind ikke USB-kablet før trin A2. 4 x 6 (10 x 15 cm) fotopapir. Klistermærke til kontrolpanelet (kan være påsat i forvejen) Start her 1 Vigtige oplysninger om opsætning Brugere af trådløst eller kablet netværk: du skal følge instruktionerne i denne vejledning til opsætning for at tilføje HP All-in-One til dit netværk. Brugere

Læs mere

1 HP Deskjet 6500 seriesprintere

1 HP Deskjet 6500 seriesprintere 1 HP Deskjet 6500 seriesprintere Klik på et relevant emne nedenfor for at få svar på et spørgsmål: HP Deskjet 6540-50 series Meddelelser Specialfunktioner Introduktion Tilslutning til printeren Udskrivning

Læs mere

Web Connect vejledning

Web Connect vejledning Web Connect vejledning Version 0 DAN Omfattede modeller Denne brugsanvisning gælder for følgende modeller: ADS-2500W og ADS-2600W Definitioner af bemærkninger Vi bruger følgende ikon gennem hele brugsanvisningen:

Læs mere

Lexmark T620 and T622

Lexmark T620 and T622 Lexmark T620 and T622 Brugervejledning January 2001 www.lexmark.com Indholdsfortegnetse Kapitel 1: Printeroversigt... 9 Kapitel 2: Brug af kontrolpanelet... 10 Forståelse af kontrolpanelet... 10 Brug

Læs mere

HP LaserJet P2030 Series-printer Brugervejledning

HP LaserJet P2030 Series-printer Brugervejledning HP LaserJet P2030 Series-printer Brugervejledning Copyright og licens 2008 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Reproduktion, tilpasning eller oversættelse er, uden forudgående skriftlig

Læs mere

HP LaserJet P1000 og P1500 serien Brugervejledning

HP LaserJet P1000 og P1500 serien Brugervejledning HP LaserJet P1000 og P1500 serien Brugervejledning HP LaserJet P1000 og P1500 serien Brugervejledning Copyright og licens 2007 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Reproduktion, tilpasning

Læs mere

Microsoft. fra Word 2003

Microsoft. fra Word 2003 I denne vejledning Microsoft Word 2010 ser meget anderledes ud end Word 2003, og vi har derfor oprettet denne vejledning, så du hurtigere kan komme i gang med at bruge programmet. Læs videre for at få

Læs mere

Skifte til Excel 2010

Skifte til Excel 2010 I denne vejledning Microsoft Excel 2010 ser meget anderledes ud end Excel 2003, og vi har derfor oprettet denne vejledning, så du hurtigere kan komme i gang med at bruge programmet. Læs videre for at få

Læs mere

Din brugermanual HP COLOR LASERJET CP1510 http://da.yourpdfguides.com/dref/896740

Din brugermanual HP COLOR LASERJET CP1510 http://da.yourpdfguides.com/dref/896740 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

LASERJET PRO 300 COLOR LASERJET PRO 400 COLOR. Brugervejledning M351 M451

LASERJET PRO 300 COLOR LASERJET PRO 400 COLOR. Brugervejledning M351 M451 LASERJET PRO 300 COLOR LASERJET PRO 400 COLOR Brugervejledning M351 M451 HP LaserJet Pro 300 farve-m351 og HP LaserJet Pro 400 farve-m451 Brugervejledning Copyright og licens 2011 Copyright Hewlett-Packard

Læs mere

HP LaserJet 4050, 4050 T, 4050 N og 4050 TN Printere Brugerhåndbog. Dansk

HP LaserJet 4050, 4050 T, 4050 N og 4050 TN Printere Brugerhåndbog. Dansk HP LaserJet 4050, 4050 T, 4050 N og 4050 TN Printere Brugerhåndbog Dansk HP LaserJet 4050, 4050 T, 4050 N og 4050 TN-printere Brugerhåndbog Copyright Hewlett-Packard Company 1999 Alle rettigheder forbeholdt.

Læs mere

AccuRead OCR. Administratorvejledning

AccuRead OCR. Administratorvejledning AccuRead OCR Administratorvejledning April 2015 www.lexmark.com Indhold 2 Indhold Oversigt...3 Understøttede programmer...3 Understøttede formater og sprog...4 OCR-ydeevne...4 Eksempeldokumenter...6 Konfiguration

Læs mere

Installationsvejledning

Installationsvejledning Installere printersoftwaren Kontrollere indholdet af pakken Tilslutte printeren Pakke printeren ud Installere blækpatroner Tilslutte printerens dele Tilslutte printeren Installationsvejledning DK10010-00

Læs mere

SMART Ink 3.0 BRUGERVEJLEDNING FOR MAC OS X-OPERATIVSYSTEMSOFTWARE

SMART Ink 3.0 BRUGERVEJLEDNING FOR MAC OS X-OPERATIVSYSTEMSOFTWARE SMART Ink 3.0 BRUGERVEJLEDNING FOR MAC OS X-OPERATIVSYSTEMSOFTWARE Meddelelse om varemærker SMART Ink, SMART Meeting Pro, smarttech, SMART-logoet og alle SMART-sloganer er varemærker eller registrerede

Læs mere

Betjeningsvejledning til Postscript 604P17454_DA

Betjeningsvejledning til Postscript 604P17454_DA CopyCentre C118 WorkCentre M118/M118i Betjeningsvejledning til Postscript 604P17454_DA Udarbejdet og oversat af: The Document Company Xerox GKLS European Operations Bessemer Road Welwyn Garden City Hertfordshire

Læs mere

hp integreret webserver LaserJet 9055mfp hp LaserJet 9065mfp

hp integreret webserver LaserJet 9055mfp hp LaserJet 9065mfp brug use hp integreret webserver hp LaserJet 9055mfp hp LaserJet 9065mfp hp integreret webserver brugervejledning Copyright 00 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Reproduktion, tilpasning

Læs mere

HP LaserJet 1022, 1022n, 1022nw Brugervejledning

HP LaserJet 1022, 1022n, 1022nw Brugervejledning HP LaserJet 1022, 1022n, 1022nw Brugervejledning HP LaserJet 1022-, 1022n- og 1022nwprintere Brugervejledning Oplysninger om copyright 2005 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Reproduktion,

Læs mere

COLOR LASERJET ENTERPRISE CP4020/CP4520

COLOR LASERJET ENTERPRISE CP4020/CP4520 COLOR LASERJET ENTERPRISE CP4020/CP4520 -SERIEPRINTER Brugervejledning CP4025n CP4025dn CP4525n CP4525dn CP4525xh HP Color LaserJet Enterprise CP4020-CP4520- serien-printer Brugervejledning Copyright

Læs mere

Hurtig. User Guide. betjeningsvejledning XT3008DA0-2 ME3612E4-1. Copyright 2008 Xerox Corporation. Alle rettigheder forbeholdt.

Hurtig. User Guide. betjeningsvejledning XT3008DA0-2 ME3612E4-1. Copyright 2008 Xerox Corporation. Alle rettigheder forbeholdt. Hurtig User Guide betjeningsvejledning XT3008DA0-2 ME3612E4-1 Copyright 2008 Xerox Corporation. Alle rettigheder forbeholdt. Oversat af: Xerox GKLS European Operations Bessemer Road Welwyn Garden City

Læs mere

Når du køber hukommelse til printeren, skal du sikre dig, at SDRAM DIMMhukommelseskortet

Når du køber hukommelse til printeren, skal du sikre dig, at SDRAM DIMMhukommelseskortet Printerhukommelse 1 Printeren leveres med mindst 64 MB hukommelse. Du kan konstatere størrelsen på den hukommelse, der aktuelt er installeret i printeren, ved at vælge Udskriv menuer i Testmenu. Den samlede

Læs mere

8550, 8550N, 8550DN, 8550GN, 8550MFP Printer

8550, 8550N, 8550DN, 8550GN, 8550MFP Printer ? 8550, 8550N, 8550DN, 8550GN, 8550MFP Printer Opsætningsvejledning Read Me First Lea esto primero Dansk HP Color LaserJet 8550, 8550N, 8550DN, 8550GN, 8550MFP Printer Opsætningsvejledning Copyright-oplysninger

Læs mere

Fiery Driver til Windows

Fiery Driver til Windows 2014 Electronics For Imaging. Oplysningerne i denne publikation er dækket af Juridiske meddelelser til dette produkt. 23. december 2014 Indhold 3 Indhold...5 Åbn den mappe, der viser de installerede printere...5

Læs mere

NETVÆRKSBRUGSANVISNING

NETVÆRKSBRUGSANVISNING NETVÆRKSBRUGSANVISNING Lagring af udskriftslog på netværket Version 0 DAN Definition af noter Vi bruger følgende ikon gennem hele brugsanvisningen: Bemærkninger fortæller dig, hvordan du skal reagere i

Læs mere

Nokia C110/C111 Kort til trådløst LAN Installationsvejledning

Nokia C110/C111 Kort til trådløst LAN Installationsvejledning Nokia C110/C111 Kort til trådløst LAN Installationsvejledning OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA MOBILE PHONES Ltd, erklærer som eneansvarlige, at produkterne DTN-10 og DTN-11 er i overensstemmelse med

Læs mere

HP Color LaserJet Professional CP5225-printerserien

HP Color LaserJet Professional CP5225-printerserien Datablad HP Color LaserJet Professional CP5225-serien Få dækket alle din forretnings farveprintbehov fra postkort til dokumenter i overstørrelse med denne alsidige og billige A3 bord. Få overlegen printkvalitet

Læs mere

Lexmark 7500 Series All-In-One. Brugervejledning

Lexmark 7500 Series All-In-One. Brugervejledning Lexmark 7500 Series All-In-One Brugervejledning Maj 2007 www.lexmark.com Indhold Sikkerhedsoplysninger...5 Konfiguration af printeren på et netværk...6 Netværk generelt...6 Trådløst netværk...9 Avanceret

Læs mere

Brugervejledning til IM and Presence-tjenesten på Cisco Unified Communications Manager, version 9.0(1)

Brugervejledning til IM and Presence-tjenesten på Cisco Unified Communications Manager, version 9.0(1) Brugervejledning til IM and Presence-tjenesten på Cisco Unified Communications Manager, version 9.0(1) Første gang udgivet: May 25, 2012 Americas Headquarters Cisco Systems, Inc. 170 West Tasman Drive

Læs mere

Vejledning til udskriftskvalitet

Vejledning til udskriftskvalitet Side 1 af 10 Vejledning til udskriftskvalitet Mange problemer med udskriftskvaliteten kan løses ved at udskifte et forbrugsstof eller vedligeholdelseselement, der snart skal udskiftes. Kontroller, om der

Læs mere

Din brugermanual HP LASERJET 9055MFP http://da.yourpdfguides.com/dref/912561

Din brugermanual HP LASERJET 9055MFP http://da.yourpdfguides.com/dref/912561 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

HP Photosmart C4400 All-in-One series. Windows Hjælp

HP Photosmart C4400 All-in-One series. Windows Hjælp HP Photosmart C4400 All-in-One series Windows Hjælp HP Photosmart C4400 All-in-One series Indhold 1 HP Photosmart C4400 All-in-One series Hjælp...3 2 Oversigt over HP All-in-One Et hurtigt overblik over

Læs mere

POWERPOINT 2010 LÆR DET SELV POWERPOINT 2010 LÆR DET SELV

POWERPOINT 2010 LÆR DET SELV POWERPOINT 2010 LÆR DET SELV KIRSTEN KRISTENSEN POWERPOINT 2010 LÆR DET SELV Dette hæfte lærer dig at lave velfungerende præsentationer i programmet PowerPoint 2010. Du får en god introduktion til programmets brugerflade og de forskellige

Læs mere

Brother Image Viewerbrugsanvisning

Brother Image Viewerbrugsanvisning Brother Image Viewerbrugsanvisning til Android Version 0 DAN Definitioner af bemærkninger Vi bruger følgende ikoner i hele brugsanvisningen: BEMÆRK Bemærkninger fortæller, hvordan du skal reagere i en

Læs mere

hp integreret webserver hp LaserJet 4345mfp

hp integreret webserver hp LaserJet 4345mfp brug use hp integreret webserver hp LaserJet 5mfp HP Integreret Webserver Brugervejledning Copyright 00 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Reproduktion, tilpasning eller oversættelse

Læs mere

Viditronic NDVR Quick Guide. Ver. 2.0

Viditronic NDVR Quick Guide. Ver. 2.0 Viditronic NDVR Quick Guide Ver. 2.0 1 Indholdsfortegnelse 1. HOVEDMENU 3 1.1 START 5 1.2 AKTIVITETSINDIKATOR: 7 1.3 INFORMATIONS VINDUE: 7 1.4 PTZ KAMERA KONTROL: 7 1.5 SKÆRMMENU 8 1.5.1 AKTIVER BEVÆGELSE:

Læs mere

LASERJET ENTERPRISE 500 COLOR

LASERJET ENTERPRISE 500 COLOR LASERJET ENTERPRISE 500 COLOR Brugervejledning M551n M551dn M551xh HP LaserJet Enterprise 500 farve-m551 Brugervejledning Copyright og licens 2011 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Reproduktion,

Læs mere

HP Color LaserJet CP1210 Series-printer

HP Color LaserJet CP1210 Series-printer HP Color LaserJet CP1210 Series-printer Brugervejledning Copyright og licens 2007 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Reproduktion, tilpasning eller oversættelse er, uden forudgående skriftlig

Læs mere

Version 1.0 09/10. Xerox ColorQube 9301/9302/9303 Internet Services

Version 1.0 09/10. Xerox ColorQube 9301/9302/9303 Internet Services Version 1.0 09/10 Xerox 2010 Xerox Corporation. Alle rettigheder forbeholdt. Upublicerede rettigheder forbeholdes under copyright-lovgivningen i USA. Indholdet i denne publikation må ikke gengives på nogen

Læs mere

Brugervejledning LASERJET PRO 100 COLOR MFP M175

Brugervejledning LASERJET PRO 100 COLOR MFP M175 Brugervejledning LASERJET PRO 100 COLOR MFP M175 LaserJet Pro 100 farve-mfp M175 Brugervejledning Copyright og licens 2012 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Reproduktion, tilpasning

Læs mere

Brug Opsætningsmenu til at konfigurere forskellige printerfunktioner. Vælg et menupunkt for at få flere oplysninger:

Brug Opsætningsmenu til at konfigurere forskellige printerfunktioner. Vælg et menupunkt for at få flere oplysninger: Brug til at konfigurere forskellige printerfunktioner. Vælg et menupunkt for at få flere oplysninger: Alarmkontrol Strømbesparer Fortsæt autom. Print timeout Displaysprog Printersprog Indlæs til Spar ressourcer

Læs mere

HP LASERJET ENTERPRISE 600 M601, M602 OG M603 SERIES-PRINTER. Brugervejledning

HP LASERJET ENTERPRISE 600 M601, M602 OG M603 SERIES-PRINTER. Brugervejledning HP LASERJET ENTERPRISE 600 M601, M602 OG M603 SERIES-PRINTER Brugervejledning HP LaserJet Enterprise 600 M601, M602 og M603 Series-printer Brugervejledning Copyright og licens 2011 Copyright Hewlett-Packard

Læs mere

forestil dig et kompakt format, nye muligheder og fantastiske farver

forestil dig et kompakt format, nye muligheder og fantastiske farver forestil dig et kompakt format, nye muligheder og fantastiske farver Samsung multifunktionsfarveprinter CLX-2160/2160N Nu lanceres verdens mindste og fl otteste multifunktionsfarveprinter. Med Samsung

Læs mere

4600 MFP-option. Printer- og scannerbrugervejledning til C772n-printeren. www.lexmark.com. August 2006

4600 MFP-option. Printer- og scannerbrugervejledning til C772n-printeren. www.lexmark.com. August 2006 4600 MFP-option Printer- og scannerbrugervejledning til C772n-printeren August 2006 www.lexmark.com Lexmark og Lexmark med diamantformen er varemærker tilhørende Lexmark International, Inc. og er registreret

Læs mere

I øjeblikket leverer vi i USA og Canada, og vi starter snart internationale leveringer.

I øjeblikket leverer vi i USA og Canada, og vi starter snart internationale leveringer. Velkommen! HP Photo Creations, som leveres i samarbejde med RocketLife, er en hurtig og nem måde at lave produkter med dine egne erindringsbilleder i professionel kvalitet. Du kan komme i gang med at lave

Læs mere

Orddeling. Automatisk orddeling. Manuel orddeling. Word 2010 18 thoremil.dk. Vælg fanebladet [Sidelayout] Vælg [Orddeling] Markér Automatisk orddeling

Orddeling. Automatisk orddeling. Manuel orddeling. Word 2010 18 thoremil.dk. Vælg fanebladet [Sidelayout] Vælg [Orddeling] Markér Automatisk orddeling Orddeling Automatisk orddeling Vælg [Orddeling] Markér Automatisk orddeling Manuel orddeling Vælg [Orddeling] Klik [Manuelt] For hvert ord, som vises, kan der gøres følgende: Accepter det foreslåede orddelingssted

Læs mere

Installation og brug af Document Distributor

Installation og brug af Document Distributor Klik her for at få vist eller hente denne eller andre Lexmark Document Solutions-dokumenter. Installation og brug af Document Distributor Lexmark Document Distributor består af server- og klientprogrampakker.

Læs mere

Mobil Print/Scan vejledning til Brother iprint&scan (Windows Phone )

Mobil Print/Scan vejledning til Brother iprint&scan (Windows Phone ) Mobil Print/Scan vejledning til Brother iprint&scan (Windows Phone ) Inden du tager din Brother-maskine i brug Definitioner af bemærkninger Vi bruger følgende symbol og konvention gennem hele brugsanvisningen:

Læs mere

HP Deskjet D4100 series. Hjælp til HP Photosmart-software

HP Deskjet D4100 series. Hjælp til HP Photosmart-software HP Deskjet D4100 series Hjælp til HP Photosmart-software 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Meddelelser fra Hewlett- Packard Company Oplysningerne i dette dokument kan ændre uden varsel. Alle

Læs mere

FAX Option Type 3030. Faxreference Betjeningsvejledning

FAX Option Type 3030. Faxreference <Grundlæggende funktioner> Betjeningsvejledning FAX Option Type 3030 Betjeningsvejledning Faxreference 1 2 3 4 5 Kom i gang Afsendelse og modtagelse af fax Brug af Internet-fax-funktioner Programmering Fejlfinding Læs denne

Læs mere

How to do it in rows and columns 12

How to do it in rows and columns 12 UDSKRIFT Når du har lavet et regneark, kan du selvfølgelig nøjes med at have det liggende på din PC eller på en USB-nøgle eller lignende, men ofte skal du præsentere regnearket for andre, som ikke lige

Læs mere

Lær WorkCentre Pro/CopyCentre at kende

Lær WorkCentre Pro/CopyCentre at kende Lær WorkCentre Pro/CopyCentre at kende Denne pakke er designet til at hjælpe leveringspersonalet med at forklare de tilgængelige funktioner på WorkCentre Pro/CopyCentre med en efterbehandler (ekstraudstyr).

Læs mere

NYT Panda Antivirus 2007 Kom godt i gang Vigtigt! Læs venligst grundigt afsnittet i denne guide om online registrering. Her findes nødvendige oplysninger for maksimal beskyttelse af din PC. Afinstaller

Læs mere

Symantec Enterprise Vault

Symantec Enterprise Vault Symantec Enterprise Vault Vejledning til brugere af Microsoft Outlook 2010 9.0 Symantec Enterprise Vault: Vejledning til brugere af Microsoft Outlook 2010 Den software, der beskrives i denne bog, leveres

Læs mere

Din brugermanual LEXMARK X5075 http://da.yourpdfguides.com/dref/1259967

Din brugermanual LEXMARK X5075 http://da.yourpdfguides.com/dref/1259967 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

X850e, X852e, X854e. Brugervejledning. www.lexmark.com. Januar 2006

X850e, X852e, X854e. Brugervejledning. www.lexmark.com. Januar 2006 X850e, X852e, X854e Brugervejledning Januar 2006 www.lexmark.com Lexmark og Lexmark med diamantformen er varemærker tilhørende Lexmark International, Inc., registreret i USA og/eller andre lande. 2006

Læs mere

Skifte til Outlook 2010

Skifte til Outlook 2010 I denne vejledning Microsoft Microsoft Outlook 2010 ser meget anderledes ud end Outlook 2003, og vi har derfor oprettet denne vejledning, så du hurtigere kan komme i gang med at bruge programmet. Læs videre

Læs mere

Få mere at vide om All-In-One på side 9. Sådan bruger du All-In-One (Alt-i-en) i et netværksmiljø. Vedligeholdelse af All-In-One på side 76

Få mere at vide om All-In-One på side 9. Sådan bruger du All-In-One (Alt-i-en) i et netværksmiljø. Vedligeholdelse af All-In-One på side 76 X6100 Series Brugervejledning til Windows Få mere at vide om All-In-One på side 9 Oplysninger om printerdele og software. Netværk på side 75 Sådan bruger du All-In-One (Alt-i-en) i et netværksmiljø. Vedligeholdelse

Læs mere

Nem, hurtig og alsidig scanning

Nem, hurtig og alsidig scanning DR1210C brochure Danish.qxd 6-4-2006 11:17 Page 1 Kompakt scanner til arbejdsgrupper Nem, hurtig og alsidig scanning DR1210C brochure Danish.qxd 6-4-2006 11:17 Page 2 Nem at bruge for alle Bliv mere effektiv,

Læs mere

UDVIDET BRUGSANVISNING

UDVIDET BRUGSANVISNING UDVIDET BRUGSANVISNING DCP-J125 DCP-J315W Version 0 DAN Brugsanvisninger og hvor kan jeg finde det? Hvilken manual? Hvad står der i den? Hvor er den? Sikkerhed og juridiske information Hurtig installationsvejledning

Læs mere

Vejledning til udskrivning af etiketter/labels og konvolutter i Blåt Medlem

Vejledning til udskrivning af etiketter/labels og konvolutter i Blåt Medlem Vejledning til udskrivning af etiketter/labels og konvolutter i Blåt Medlem Blåt Medlem giver mulighed for at udskrive etiketter/labels og kuverter til medlemmerne af den enhed man er medlemsansvarlig

Læs mere

Startvejledning. Microsoft PowerPoint 2013 ser anderledes ud end tidligere versioner, så vi lavet denne guide for at gøre din læreproces nemmere.

Startvejledning. Microsoft PowerPoint 2013 ser anderledes ud end tidligere versioner, så vi lavet denne guide for at gøre din læreproces nemmere. Startvejledning Microsoft PowerPoint 2013 ser anderledes ud end tidligere versioner, så vi lavet denne guide for at gøre din læreproces nemmere. Find det du skal bruge Klik på en fane på båndet for at

Læs mere

SOFTWARE- BRUGSANVISNING P-touch

SOFTWARE- BRUGSANVISNING P-touch SOFTWARE- BRUGSANVISNING P-touch P700 P-touch P700 Dette dokuments indhold og dette produkts specifikationer kan ændres uden varsel. Brother forbeholder sig retten til uden varsel at foretage ændringer

Læs mere

X850e, X852e og X854e

X850e, X852e og X854e X850e, X852e og X854e Vejledning til menuer og meddelelser Januar 2006 Lexmark og Lexmark med diamantformen er varemærker tilhørende Lexmark International, Inc., registreret i USA og/eller andre lande.

Læs mere

Konica Minolta Business Solutions Denmark a/s Stensmosevej 15, 2620 Albertslund 72 21 21 21 www.konicaminolta.dk

Konica Minolta Business Solutions Denmark a/s Stensmosevej 15, 2620 Albertslund 72 21 21 21 www.konicaminolta.dk Prisliste på printere og multifunktionsprintere for Nyborg Kommune Bemærk, at det er muligt at tilkøbe ekstraudstyr til de enkelte modeller SKI 50.10 Kopi og Print aftalen er gældende fra den 1. maj 2015

Læs mere

ZoomText 10.1 Hurtig Brugervejledning Tillæg

ZoomText 10.1 Hurtig Brugervejledning Tillæg ZoomText 10.1 Hurtig Brugervejledning Tillæg Dette tillæg til ZoomText 10 kortvejledning dækker de nye funktioner og andre ændringer er specifikke for ZoomText 10.1 til Windows 8.x. For primære instruktioner

Læs mere

LEOGICS Pen-tablet. Hurtig installationsguide

LEOGICS Pen-tablet. Hurtig installationsguide LEOGICS Pen-tablet Hurtig installationsguide Velkommen Tak for købet af LEOGICS PT-1001 Pen-tablet. Du vil opdage hvor nemt det er at styre din computer ved brug af en digital pen i stedet for en mus.

Læs mere

NVR Client system. Bruger Manual. SuperVision Alarmteknik ApS Cedervej 2, 8462 Harlev J +45 70 23 93 10 www.supervision-alarm.dk

NVR Client system. Bruger Manual. SuperVision Alarmteknik ApS Cedervej 2, 8462 Harlev J +45 70 23 93 10 www.supervision-alarm.dk NVR Client system Bruger Manual SuperVision Alarmteknik ApS Cedervej 2, 8462 Harlev J +45 70 23 93 10 www.supervision-alarm.dk 1 Indholdsfortegnelse. Side 3: Side 4-5: Side 6: Side 8: Side 10: Side 11:

Læs mere

MacOS 10.4.10, 10.5, 10.6 (Intel) - 10.4.10, 10.5 (PowerPC) Safari 2.0.4, Firefox 2 Adobe Flash Player 8 eller 9

MacOS 10.4.10, 10.5, 10.6 (Intel) - 10.4.10, 10.5 (PowerPC) Safari 2.0.4, Firefox 2 Adobe Flash Player 8 eller 9 Slutbrugervejledning Campus Ebooks Version gældende fra 24. november 2009. Inden du downloader en e-bog: Installer Adobe Digital Edition...1 Prøv en e-bog...6 Sådan bruger du e-bøger...6 Rettigheder og

Læs mere

Køge Handelsskole Vejledning til FollowYou Version 1.2 marts 2014

Køge Handelsskole Vejledning til FollowYou Version 1.2 marts 2014 Køge Handelsskole Vejledning til FollowYou Version 1.2 marts 2014 Indhold Grundlæggende om systemet... 1 Opstart-login med kort og uden kort... 1 Glemt kortet?... 3 Kopi... 4 Udskrivning... 5 Scan... 7

Læs mere

HP Scanjet G3010. Brugervejledning

HP Scanjet G3010. Brugervejledning HP Scanjet G3010 Brugervejledning Indhold 1 Sådan bruges scanneren...2 Her kan du få yderligere oplysninger...2 Hjælp til handicappede...2 Sådan bruges softwaren til HP Photosmart...3 Oversigt over frontpanel

Læs mere

Boot Camp Installerings- og indstillingsvejledning

Boot Camp Installerings- og indstillingsvejledning Boot Camp Installerings- og indstillingsvejledning Indholdsfortegnelse 3 Introduktion 4 Oversigt over installering 4 Trin 1: Søg efter opdateringer 4 Trin 2: Klargør Mac til Windows 4 Trin 3: Installer

Læs mere

HP Deskjet 1510 series

HP Deskjet 1510 series HP Deskjet 1510 series Indholdsfortegnelse 1 Hjælp til HP Deskjet 1510 series... 1 2 Lær din HP Deskjet 1510 series at kende... 3 Printerdele... 4 Kontrolpanelets funktioner... 5 Indikator for status...

Læs mere

Document Distributor oversigt

Document Distributor oversigt Klik her for at få vist eller hente denne eller andre Lexmark Document Solutions-dokumenter. Document Distributor oversigt I Lexmark Document Distributor-programpakken vises, hvordan der kan skrives brugerdefinerede

Læs mere

Sikkerhedskopiering og gendannelse Brugervejledning

Sikkerhedskopiering og gendannelse Brugervejledning Sikkerhedskopiering og gendannelse Brugervejledning Copyright 2007-2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et amerikansk-registreret varemærke tilhørende Microsoft Corporation. Produktbemærkning

Læs mere

Indholdsfortegnelse Om din nye etiketmaskine... 37 Sådan kommer du i gang... 37

Indholdsfortegnelse Om din nye etiketmaskine... 37 Sådan kommer du i gang... 37 34 Indholdsfortegnelse Om din nye etiketmaskine... 37 Produktregistrering...37 Sådan kommer du i gang... 37 Strømforsyning...37 Isætning af tapekassetter...38 Sådan bruges etiketmaskinen første gang...

Læs mere

PRISVENLIGT KVALITETSPRINT TIL VIRKSOMHEDEN

PRISVENLIGT KVALITETSPRINT TIL VIRKSOMHEDEN PRISVENLIGT KVALITETSPRINT TIL VIRKSOMHEDEN 315-025 www.brother.dk Printløsninger til din virksomhed De udvidede modeller er kompatibel med en række professionelle løsninger, som kan hjælpe dig med at

Læs mere

BRUGSANVISNING DCP-8085DN. Version B DAN

BRUGSANVISNING DCP-8085DN. Version B DAN BRUGSANVISNING DCP-8085DN Version B DAN Hvis du får brug for at kontakte vores kundeservice Udfyld følgende oplysninger til fremtidig brug: Modelnummer: DCP-8085DN Serienummer: 1 Købsdato: Købssted: 1

Læs mere

Brugervejledning til 2600 Series

Brugervejledning til 2600 Series Brugervejledning til 2600 Series 2008 www.lexmark.com Indhold Sikkerhedsoplysninger...7 Introduktion...8 Sådan finder du oplysninger om printeren...8 Installation af printeren...10 Sådan undgår du fejl

Læs mere

LASERJET PRO 200 COLOR MFP

LASERJET PRO 200 COLOR MFP LASERJET PRO 200 COLOR MFP Brugervejledning M276 HP LaserJet Pro 200 color MFP M276-serien Brugervejledning Copyright og licens 2014 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Reproduktion, tilpasning

Læs mere

CX310 Series. Brugervejledning. Maskintype(r): 7527 Model(ler): 211, 231

CX310 Series. Brugervejledning. Maskintype(r): 7527 Model(ler): 211, 231 CX310 Series Brugervejledning September 2014 www.lexmark.com Maskintype(r): 7527 Model(ler): 211, 231 Indhold 2 Indhold Sikkerhedsoplysninger...6 Lær om printeren...8 Sådan finder du oplysninger om printeren...8

Læs mere

Betjeningsvejledning til Håndterminal og AnyQuest Host

Betjeningsvejledning til Håndterminal og AnyQuest Host Betjeningsvejledning til Håndterminal og AnyQuest Host INDHOLDSFORTEGNELSE: 1 Indledning... 2 2 Generelt for Håndterminalen... 3 2.1 Justering af Dato og Tid.... 3 3 Aflæsning... 6 3.1 Opstart... 6 3.1.1

Læs mere

X644e og X646e. Vejledning til menuer og meddelelser. Januar 2006 www.lexmark.com

X644e og X646e. Vejledning til menuer og meddelelser. Januar 2006 www.lexmark.com X644e og X646e Vejledning til menuer og meddelelser Lexmark og Lexmark med diamantformen er varemærker tilhørende Lexmark International, Inc., registreret i USA og/eller andre lande. 2006 Lexmark International,

Læs mere