Åbne forretningsmodeller

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Åbne forretningsmodeller"

Transkript

1 E å uvk å va. Vkh, ha å, øj kk ku a v k akø, å uvaø u. D av c k aajpa, hv a pa å økk v u a aaj.

2 8 I Th MESH why h uu u ha v La Gaky kp på y, hv kapa y a jka u. 1/7 Iuk Hv å va uvk a y puk, y, pc, aa, vv a k å u, aajpa, kp a vp, å å å va. Ha vkh å, aj ak å a v ka a k v a k aav v a å k pa. F a kk a, k vv. T å vkh aj, ku a på væka u a uc vkh. D paak, a vkh å k. Sv uykk p u av y, ha v æ k pak a å. T v é Icua Ppy Rh [IPR] å uvk, k på a v. Vkh v pkø a kku ku å aa é y k. I a yk, a vkh, v væ v pkø, v vj, å a hæ ka v ka jpa å kwhw, ka y vkh, a v hav a pkø a å å. ha y y å a æk vkh øk på. M y a, vkh y a uc jpa hk på a ka væ, v, vkh y a aj k uc. D y ak aaj, å a Hy Chuh a Pak uvk a y, hu ka va æ a å va. Mk aa u vkh k y uh væka. Tk au F a å, hva Hy Chuh2 a k, å a å på k p u ka v ø på, hva. I aau a h a u Owa Pu, ha kv Bu M Ga. B v ppuæ, v vkh a kk vækøj a uvk. O å kv u. M.a. cav c3, p uc c h y vc, 1 Chuh, Hy (2006) Op Bu M Hw Thv h Nw Iva Lacap, Hava Bu Sch P. 2 Hy Chuh aju p v Haa Sch Bu, Uvy Caa, kø C Op Iva v a uv. Cav C ækk å u phav a h v puc a, a akv a h væk. Lc a phava h væk, v u x a u kp væk p p. Faå ka h v v h h. M cc-c ka phava kpv h a v k u a væk. Ha ka å h kc uy a væk. 3

3 , aa) u Vau Pp qu?? Cu Rahp? uc u Vau Pp qu??? v va 4 D a Owa Pu u cava a Bu M Ga. D : D y: yp ahp ach u Cu S xpc u ah a aa wh h? hav w ah? Hw a hy a wh h u u? Hw cy a hy? Hw w pv p-pucha cu upp? 5. A a Hw w v a Vau Pp cu? 4. Dvy Hw w aw cu pucha pcc puc a vc? 3. Pucha Hw w hp cu vaua u aza Vau Pp? 2. Evaua Hw w a awa au u cpay puc a vc? cha pha: 1. Awa Ky Ruc u Vau Pp qu? S-Svc Thuh whch Cha u Cu S Ou Du Cha? Cu Rahp? wa Sa? ach? Rvu Aua Svc Hw w ach h w? ypa uc Phyca Hw a u Cha a? Cu Icua (a pa, cpyh, aa) Hua wk? Faca a c-c? C-ca Hw a w a h wh cu u? Pa aac Ky Ruc Cha Dca Pa Aac Exap Opza a cy Pa/Nwk xap Ruc k a ucay Pa aac Acqu pacua uc a acv Dca Pa Aac S-Svc Aua Svc Cu C-ca yp: A a Ua Sucp F L/R/La Lc Bka Av N. Hw w pv p-pucha cu upp? 5. A a Hw w v a Vau Pp cu? 4. Dvy Hw w aw cu pucha pcc puc a vc? 3. Pucha Hw w hp cu vaua u aza Vau Pp? 2. Evaua Hw w a awa au u cpay puc a vc? cha pha: 1. Awa F wha vau a u cu ay w pay? F wha hy cuy pay? Hw a hy cuy pay? Hw wu hy p pay? Hw uch ach Rvu Sa cu va vu? yp: A a Ua Sucp F L/R/La Lc Bka Av Th wk c u h Cav C Au-Sha Ak 3.0 Up Lc. T vw a cpy h c, v hp://cavc./c/y-a/3.0/ a Cav C, 171 Sc S, Su 300, Sa Facc, Caa, 94105, USA. x pc L Pc Puc au p Cu p Vu p yac pc Na( aa) Y Maa Ra--Mak Fx C (aa,, u) Vaa c Ec ca Ec cp Day Ia: Mh N. Ya Day Ia: O: Mh N. Ya Hw w pv p-pucha cu upp? 5. A a Hw w v a Vau Pp cu? 4. Dvy Hw w aw cu pucha pcc puc a vc? 3. Pucha Hw w hp cu vaua u aza Vau Pp? 2. Evaua Hw w a awa au u cpay puc a vc? cha pha: 1. Awa Thuh whch Cha u Cu S wa ach? Hw a w ach h w? Hw a u Cha a? wk? a c-c? Hw a w a h : wh D cu u Thuh whch Cha u Cu S F wh a w ca vau? wa ach? Wha aw uach pa cu? Hw h w? Ma Mak Hw a u Cha a? Nch Mak S wk? Dv a c-c? Mu- Pa Hw a w a h wh cu u? Cha Cu S Cha xap Pa aac Dca Pa Aac S-Svc Aua Svc Cu C-ca yp ahp ach u Cu S xpc u ah a aa wh h? hav w ah? Hw a hy a wh h u u? Hw cy a hy? Cu Rahp Sucp F L/R/La Lc Bka Av F wh a w ca vau? Wh a u pa cu? Ma Mak Nch Mak S Dv Mu- Pa yac pc Na( aa) Y Maa Ra--Mak x pc L Pc Puc au p Cu p Vu p yac pc Na( aa) Y Maa Ra--Mak 9 ap chaacc: Fx C (aa,, u) Vaa c Ec ca Ec cp yp: A a Ua Sucp F L/R/La Lc Bka Av F wha vau a u cu ay w pay? F wha hy cuy pay? Hw a hy cuy pay? Hw wu hy p pay? Hw uch ach Rvu Sa cu va vu? yu u : C Dv (a c ucu, w pc vau pp, axu aua, xv uuc) Vau Dv ( cu vau ca, pu vau pp) Rvu Sa Hw w pv p-pucha cu upp? 5. A a Hw w v a Vau Pp cu? 4. Dvy Hw w aw cu pucha pcc puc a vc? 3. Pucha Hw w hp cu vaua u aza Vau Pp? 2. Evaua Hw w a awa au u cpay puc a vc? cha pha: 1. Awa Thuh whch Cha u Cu S wa ach? Hw a w ach h w? Hw a u Cha a? wk? a c-c? Hw a w a h wh cu u Cha xap Pa aac Dca Pa Aac S-Svc Aua Svc Cu C-ca yp ahp ach u Cu S xpc u ah a aa w hav w ah? Hw a hy a wh h u u Hw cy a hy? C Sucu Th wk c u h Cav C Au-Sha Ak 3.0 Up Lc. T vw a cpy h c, v hp://cavc./c/y-a/3.0/ a Cav C, 171 Sc S, Su 300, Sa Facc, Caa, 94105, USA. Fx pc L Pc Puc au p Cu p Vu p chaacc Nw Pac Cuza G h J D D Ba/Sau Pc C Ruc Rk Ruc Accy Cvc/Uay D Cu Ra a h pa c h u u? Ky Ruc a xpv? Ky Acv a xpv? Th wk c u h Cav C Au-Sha Ak 3.0 Up Lc. T vw a cpy h c, v hp://cavc./c/y-a/3.0/ a Cav C, 171 Sc S, Su 300, Sa Facc, Caa, 94105, USA. x pc L Pc Puc au p Cu p Vu p N. vau w v h cu? u cu p a w hp v? u puc a vc a w ach Cu S? cu a w ay? Th wk c u h Cav C Au-Sha Ak 3.0 Up Lc. T vw a cpy h c, v hp://cavc./c/y-a/3.0/ a Cav C, 171 Sc S, Su 300, Sa Facc, Caa, 94105, USA. Typ: A a Ua Sucp F L/R/La Lc Bka Av yp uc Phyca Icua (a pa, cpyh, aa) Hua Faca Dyac pc Na( aa) Y Maa Ra--Mak Ky Ruc u Vau Pp qu? Ou Du Cha? Cu Rahp? Rvu Sa? Ky Ruc Ra--Mak 3. Pucha Hw w aw cu pucha pcc puc a vc? 4. Dvy Hw w v a Vau Pp cu? 5. A a Hw w pv p-pucha cu upp? Cu p Vu p Mva pahp: Opza a cy Ruc k a ucay Acqu pacua uc a acv Hw w pv p-pucha cu upp? 5. A a Hw w v a Vau Pp cu? 4. Dvy Hw w aw cu pucha pcc puc a vc? 3. Pucha Hw w hp cu vaua u aza Vau Pp? 2. Evaua Hw w a awa au u cpay puc a vc? cha pha: 1. Awa Wh a u Ky Pa? Wh a u ky upp? Ky Ruc a w acqu pa? Ky Acv pa p? a vc? Thuh whch Cha u Cu S F wha vau a u cu ay wcpay pay? Wh a u Ky Pa? Ky Acv upuc Vau Pp qu? u ky upp? Ou Du Cha? wa Wh a ach? F wha hy cuy pay? 2. Evaua Ky Ruc w acqu pa? Cu Rahp? Hw a w ach ha w? Hw a hy cuy pay? Acv pa p?hw wu hy p pay? Rvu a? Hw a u Ky Cha a? Hw w hp cu vaua va pahp: ca Opza wk? Hw uch ach Rvu Sa cu va vu? a cy Puc Ruc k a ucay P Sv yp: x pc yac pc Acqu a uc c-c? pacua a acv Pa/Nwk u aza Vau Pp? A a L Pc Na( aa) Hw a w a h wh cu Ua u? Puc au p Y Maa Cha pha: Ia: Cu S 1. Awa KyPa Pa Rvu Sa Ky Acv Vau Pp Cha Ky Hw w a awa au u Th Bu M Cava Ma Mak Nch Mak S Dv Mu- Pa xap Pa aac Dca Pa Aac S-Svc Aua Svc Cu C-ca F wh a w ca vau? Wh a u pa cu? F wh a w ca vau? a yp ahp ach u Cu Wh u pa cu? S xpc u ah a aa wh h? Ma Mak hav w ah? Nch Mak S Hw a hy a wh h u u? Dv Mu- Pa Hw cy a hy? F whawha vau a uvau cu ay wu pay? cu F a F wha hy cuy pay? Hw a hy w cuy pay? pay? ay Hw wu hy p pay? Hw uch ach Rvu Sa cu va vu? F wha hy cuy pay? Hw a hy cuy pay? Hw wu hy p pay? Hw uch ach Rvu Sa cu va vu? yp: A a Ua Sucp F L/R/La Lc Bka Av O: D y: Cu Cu Cu S Rahp S chaacc Nw Pac Cuza G h J D D Ba/Sau Pc C Ruc Rk Ruc Accy Cvc/Uay vau w v h cu? u cu p a w hp v? u puc a vc a w ach Cu S? cu a w ay? Vau Pp Rvu Sa Rvu Sa Chaacc Cha Nw Thuh whch Cha u Cu S Pac wa ach? Hw a w ach h w? Cuza Hw a u Cha a? wk? G h J D a c-c? Hw a w a h wh cu u? D Ba/Sau Pc C Ruc Rk Ruc Accy Cvc/Uay vau w v h cu? u cu p a w hp v? u puc a vc a w ach Cu S? cu a w ay? Hua chaacc xap Faca Nw aac Pa Pac Dca Pa Aac Cuza S-Svc G hsvc J D Aua D Cu Ba/Sau C-ca Pc C Ruc Rk Ruc Accy Cvc/Uay Ky ypruc ahp u Cu u Vauach Pp qu? vauxpc w h cu? S uv ah a Rahp? aa wh h? Ou Du Cha? Cu hav u w cu p a w hp v? ah? Rvu Sa? u pucwh ah vc? ach Cu S? Hw hy a a uw u yp a uc Phyca cy cu a w ay? Hw a hy? Icua (a pa, cpyh, aa) Pp D y: Cu Rahp Vau Ky Ruc Vau Pp Rvu Sa Typ uc Phyca Icua (a pa, cpyh, aa) Hua Faca yp uc yu u : Phyca C Dv (a c ucu, w pc vau pp, axu aua, xv uuc) Icua pa, cpyh, Vau Dv(a ( cu vau ca,aa) pu vau pp) Hua Faca ap chaacc: Fx C (aa,, u) Vaa c Ec ca Ec cp Ky Ruc u Vau Pp qu? Ou Du Cha? Cu Rahp? Rvu Sa? Kyh Ruc u Vau qu? a pa cpp h u u? Ou Du Cha? Cu Rahp? Ky Ruc a xpv? Rvu KySa? Acv a xpv? Ky Ruc C Sucu Ky Ruc Ca Puc P Sv Pa/Nwk Nw Dv ca Pac Mu- Pa Puc Cuza P Sv G h J D Pa/Nwk D Ba/Sau Pc C Ruc Rk Ruc Accy Cvc/Uay Ky Acv u Vau Pp qu? Ou Du Cha? Cu Rahp? Rvu a? I yu u : C Dv (a c ucu, w pc vau pp, axu aua, xv uuc) Vau Dv ( cu vau ca, pu vau pp) x pc yac pc ap chaacc: L Pc aa) FxNa( C (aa,, u) Puc au p Vaa Yc Maa Cu p Ec Ra--Mak ca Vu p Ec cp Fx C (aa,, u) Vaa c Ec ca Ec cp Ya vau w v h cu? F wh vau? Ky u Vau Pp qu? v? aacv w uca cu p a w hp Wh u paa cu? Oua Du u Cha? puc vc a w ach Cu S? Cu Rahp? Ma Mak cu a w ay? Nch Mak Rvu a? chaacc S Ky Acv Vau Pp Cu S Ky Acv Mh D : a h pa c h u u? Ky Ruc a xpv? Ky Acv a xpv? ap chaacc: a h pa c h u u? pay? a h pa c h u u? Ky Ruc a xpv? F wha vau a u cu ay w Ky Ruc a xpv? Ky Acv a xpv? F wha hy cuy pay? Hw a hy cuy pay? Ky Acv a xpv? yu u : C Dv (a c ucu, w pc vau pp, axu aua, xv uuc) Hw wu hy p pay? yu u : Vau Dv ( cu vau ca, pu vau pp) C Dv (a c ucu, w pc vau pp, axu aua, xv uuc) Hw uch ach Rvu Sa cuvau va vu? Dv ( cu vau ca, pu vau pp) ap chaacc: C Sucu Rvu SaC Sucu C Sucu Cuza G h J D D Ba/Sau Pc C Ruc Rk Ruc Accy Cvc/Uay Opza a cy chaacc Ruc k a ucay Nw Acqu pacua uc a acv Pac Ky Acv u Vau Pp qu? yp ach u Cu Wh auahp KyCha? Pa? Ou Du S ah a aa wh h? Wh axpc u kyuupp? Cu Rahp? hav w ah? Ky Ruc a w acqu pa? Rvu a? Hw a hy wh h p? u u? Ky a Acv pa ca Puc Hw cy a hy? va pahp: P Sv Wh a u Ky Pa? w h cu? Whvau a u kyv upp? Ky u cu p a w hp v? Ruc a w acqu pa? u puc vc a w ach Cu S? Ky Acv a pa p? cu a w ay? va pahp: Rahp Ky Cu Cu Rahp KyAcv Pa Ky Pa Vau Pp Ia: Day ca Puc P Sv Pa/Nwk va pahp: Opza a cy Ruc k a ucay Acqu pacua uc a acv O: Ky Acv u Vau Pp qu? Ou Du Cha? Cu Rahp? Rvu a? Wh a u Ky Pa? Wh a u ky upp? Ky Ruc a w acqu pa? Ky Acv pa p? Th Bu M Cava Th Bu M Cava Op uc, ækk v ækk wac, ha é æ, a v u a wa v a å aa pa kk, æ pa kk av y v a pa a vv pa / y v a pa. D : Ky Acv Ky Pa Th Bu M Cava 2/7

4 10 3/7 k a y å. D a kp på, a vav a væka puk v. E kp Né ka-kap ppuæ Np-ak, hv kk ka, uk, å v på. D a Owa Pu kv, hv ka v hjæp a åka u cava. E vkh kv, hva påæ vkh j p. I å, ha y væka: Lvac kuvæ6 hva æ vkh? O hv kø ku? Ku hv æ vkh? Kaa hva å vkh va u ku? Kua hva j vkh ku? Akv hvk akv pc ka vkh hå? Ruc hvk uc kæv a v vkh? Pa ak u a v a ø vakapac væka. Hy Chuh Facc Sau k7 k v ac a å : Th Buy S h Op Bu M a, kp k uc vkh Th S S a Op Bu M hv uc å a. F vkh aj å. D ø.a. å y a væ væka uø høj a a pa ak v. D yk, a / k pa(), å å a aaj a v akapac, kp vkh v- akapac. Gué, a å va å ø av k va, k -ak kk, a k a. Fk k y a å. B aa a akø hv påæ vkh uc, hv vkh pa-? Iæ hva j vkh p? O hva pæ vkh puk / vc? Ok hva y k? Vkh å j p v a vv k é a, ka væ. vkh å a vapc jå akv 5 Lux-ak Tux h pu. La Gaky v Th MESH why h uu u ha kp på y, hv vkh a æ jka a puk vc y p k ac a u hv, ypk vav av a ca. 6 Hva æ vkh? D ha kk ku puk vc, a kupv kuvæ vau 7 pp akak aø. Sau, Facc Dc a Chuh, Hy (2009) Th Tw Fac Op Bu M.

5 4/7 11 Pu 107,Tya Ay Cë C1 uvk å vaaaj puc. y hv a a ahæh h akø. Pak Av a wa u p uc c é a a y å a uy pa å på. H v wauvk k v a a uy wa, kk æ. Uvk j å kk p v a kæv a u, p j på vc. E å, hvpå påæ uvk j p, v a æ kua a upp k, pca pavy vkhvæk. Vkh c æ x a a a å v a v Lux upp. Op uc y kc væ væk a akk puk æ a ac- ck j ya, ø, ua kua. Uvk a Lux å aa jø a paø, pvap aa vkh, ha a ø uvk a Lux. D a økk apk v p uc, a uvkk uvk uc aka, a a uvk. E a yk v p uc wa v a akø v. M å vkh uc é k. I pak k av h, hv pa v kkucæ. E ua a pcp, å vkh, uc kkuc, a a pvj a på a v. Fx paø, a kku y væk å uc kkuc, av ø -

6 12 5/7 j, ø a ø vækak ya a uy, y væk. ka å å ø aaj kku. E aaj, ypk på ua a hv a på y akv a uvkk. E k kp på aaj Tya, Pu Cë k, uvk a y å p. Pu 107, Tya Ay Cë C1 uvk upæk ak, hv 3 puc uå pø på. Fa Aà, a v u kkk a a ø aua E Bu Caa, ha ha aå ucc å Ca D vø pak aua E Bu, u ukk, a k kp på vkh å. Raua ch, Fa Aa, v k uø a kyæ a. Raua va hv å ukk æ p, hv k-ka v pckk øva, ky v uø aaj k k hk på a c y u a, å E Bu h va k a a auaø. I aaj k k uvk Fa Aa ukk pk aka y ppv. På å k k E Bu. Sa kca E Bu på a v ækk aaj.a. hkæ NH H, Kaku ( pv pk), Lavazza (ka) N (chka). Må, hvpå E Bu k vkh va a ava, ak kaak hva a c-a. Saaj a c pukuvk å a æ akøakv, på a på ø pækh uy pv aca hv a. Rya A a kp på vkh å. D k uau k yka j a ku p på a a y paa. Rø, æ, a uhava a a ka akv. Rya A ha, hv a a yka ka akv, jk. F kp j Rya A å på a a a uhav, y a. Rya A a hap h uhav, Rya A pv pæ ka aa v æ paa uhav, a. E y kk y p, æk p, å å a u k. D ø, a uhav accp a a a Rya A, Rya A k uhav a æ æ a. Saaj ø Rya A u kkucy kku, a k kku yka a uhav. Pø Rya A æ v, å uhav, a Rya A. Ppkv Fk ha v, a kcapc, pk vapjk. Ma kk v y va. Iva a

7 6/7 App-puk uak. Iva ka væ å aa kp ka hv å æ på v. vav. Sauck-ka ukk kp på, hv aø ucc. Sauck ha j ka på c. O Sauck hv kk a på auæ. I auu 2012 v u, a Sauck aa Squa ka a av a. D y, a Sauck-ku a ka u Squa-app a a ka. Ku k a ku a u a hav hvk p kk. F Sauck-ku v å u kv a kø ka h hvk a up. Iva ha aå kk øvv a p, y, a høv h kk øvv a ka v uky kk u a å ucc. La v a hav vav y på, a å, væka. Hv a vvj a ø å, ka a væ æ pæk på kak u k aaja. Duv ka a.a. væ pæk på kaak a uc, a ø a, ka a væ på au a. Akv å aa, a, av v, ku j, kk auku, pukappaa, ky ukaa v a, v av ucc, pa u kav. D v væ a y a kk-va xcua uc, v. uc æ u y k ka åh u akø, ka u uc a væ v a ku y y puk, u a uukk kk-a akø a a å a. 13

8 14 7/7

Nye innovationsformer

Nye innovationsformer Ny vasfm KOLOFON Ffa g llægg: Ma Js, Ksa Nls, Lass Sæ Js, M Lu, Sg Skv-Has, Rb Sgaa As g Aa Maa Auchamp Mgafklv: Asg Møll-Ols, Sø Rh, Mlla Klys, Ja-Chsa Buu g Jak Kss Ugv 2013 1. ugav, 1. plag Ugv af:

Læs mere

FTF s diplomuddannelse i ledelse for organisationsog tillidsrepræsentanter

FTF s diplomuddannelse i ledelse for organisationsog tillidsrepræsentanter FTF pua f gaag pæa H 6 2013-2016 FTF pua f gaa- g pæa E u af fagbæg fy? Fagbæg ha bug f g yæ. Må u af, ha pa a æ a gæ g fy fagbæg. I g fa ha u bug f guag. D æ æ a, aay g ua pc g a pbygg a. S å f FTF fag

Læs mere

CSI. Kriminaltekniske undersøgelser og retsmedicin. Der er blevet begået en forbrydelse!

CSI. Kriminaltekniske undersøgelser og retsmedicin. Der er blevet begået en forbrydelse! CSI Kiilkik uøl ici D blv bå fbyl! Bviføl fø... Vi kl fi ly p, k pkl fbyl! Hv h bå fbyl hv få? Sæ flih på fi! Bliv ipi f kiil v-kii, læ i uvii kl ll fiki viklih i pæ pklibj. D hæf ihl ipii il ækk pæ fø

Læs mere

Prislister. Sydkysten Syd & Nord Sydkysten Weekend. Erhverv Sjælland

Prislister. Sydkysten Syd & Nord Sydkysten Weekend. Erhverv Sjælland Pl Syky Sy & N Syky Wk & Eh Sjæll PRISLISTE 12 SYDKYSTEN SYD OG NORD Opl l Syky Sy Opl 35.000 Ul / Syky N Opl 25.000 Ul / P p. Tkc 7,25 k. Sæplc 3,5 ll 7 9,35 k. Døc (ykk Syky Sy & N) 8,75 k. Rbkc (ykk

Læs mere

DEN VILDE VIKINGETID OG DEN MODIGE MIDDELALDER. Danmark er et gammelt land og alt det, vi regner for dansk, tror de fleste, har været sådan altid...

DEN VILDE VIKINGETID OG DEN MODIGE MIDDELALDER. Danmark er et gammelt land og alt det, vi regner for dansk, tror de fleste, har været sådan altid... D va g... ga SJOVE OPGAVER OG VIDEN OM VIKINGETID OG MIDDELALDER DEN VILDE VIKINGETID OG DEN MODIGE MIDDELALDER Daak gal la og al, vi g fo ak, o fl, ha væ åa ali... M va gag, hvo Daak gæ lå hl a ll åk

Læs mere

Hvidovre Kommune BYPLANVEDTÆGT 15. Genoptryk, februar 2001

Hvidovre Kommune BYPLANVEDTÆGT 15. Genoptryk, februar 2001 15 Hvidovre Kommune BYPLANVEDTÆGT 15 Genoptryk, februar 2001 HVIDOVRE KOMMUNE Byplanvedtlagt nr. 15. ********+******* BY PLANVEDTÆGT for HVIDOVRE KOMMUNE. I medfdr af byplanloven (lovbekendtgdrelse nr.

Læs mere

Skandinavien KØR SELV HOTELRUNDREJSER. C.H./Innovation Norway. Trym Ivar Bersmo

Skandinavien KØR SELV HOTELRUNDREJSER. C.H./Innovation Norway. Trym Ivar Bersmo Ø HUJ.H./ w 25 f f Fx f 211 9 Öæ Höf æ å f j 807 jø 19 øø jä 2111 b 1 Zp F ø j 1328 H f fjö j F H å fjö jö 149 H 1 ö fj Hø ø pp Hf 1191 p j 2089 ä ø jå F p ä Ub 1907 j jä j 1599 H 1796 F ø j jä Jä p J

Læs mere

Pris liste. Juni 2012 NORRECCO. Vi tager os af jorden!

Pris liste. Juni 2012 NORRECCO. Vi tager os af jorden! OCCO i f! Pi li ui OCCO A/ K- 9 - Pø Kø l. 7 Fx 9 6 C umm if@cc. www.cc. OCCO i f! l Pili p.. ui. Pø. / il il l. /. / G. / / 9 um, u cm.,-,-,-,- / 9 um, cm. 9,- 9,- 9,- 9,- / 9 m, u cm. 9,- 9,- 9,- 9,-

Læs mere

Jonatan Tylsgaard Larsen VOLONTØREN. Fokal

Jonatan Tylsgaard Larsen VOLONTØREN. Fokal ø t o o v t o s g s ty g j t m k th p s fv k æ h s Jot Tysg Ls VOLONTØREN Fok 1 PÅ ET VÆRELSE Dt ku væ t m bog ø fo mg, gsom t v skt fo. M sv om m kop v bvt mtktt, vk m hukomms upåkggt og føt mg g og

Læs mere

SDR. TRANDERS KOMMUNE BYPLANVEDTÆGT NR. 3 FOR. DEN SYDLIGE DEL AF GUG BOLIGOMRÅDE 3A OFFENTLIGT OMRÅDE

SDR. TRANDERS KOMMUNE BYPLANVEDTÆGT NR. 3 FOR. DEN SYDLIGE DEL AF GUG BOLIGOMRÅDE 3A OFFENTLIGT OMRÅDE SDR. TRANDERS KOMMUNE BYPLANVEDTÆGT NR. 3 FOR. DEN SYDLIGE DEL AF GUG BOLIGOMRÅDE 3A OFFENTLIGT OMRÅDE Byplanvedtægt nr. 3 for den sydlige del af Gug I medfør af byplanloven (lovbekcndtgørelse nr. 160

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 7.9.2012 COM(2012) 490 final 2012/0235 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om fastlæggelse af den holdning, der skal indtages på den Europæiske Unions vegne i Den Blandede

Læs mere

ABCDEFABBDDD B BAA D

ABCDEFABBDDD B BAA D ABCDEFABBDDD B BAA D AB CDEFF C E!!" "!#"! $%&AC'A%()(* AB ' +(%& C (,&(+ -,$$CAF'&A &$%(&+ &. ((%+(&(&(C(C C/&C0(A((+&1( 2&$((((F A CDBEFEBEBCEBCFBE CFFBEBB BBBBABBFEAF!"# B BAA D E.D&(.$C (&(F 3DA+(C(AB

Læs mere

Byplanvedtægt 19. Område af Vallerød og Usserød by

Byplanvedtægt 19. Område af Vallerød og Usserød by Byplanvedtægt 19 Område af Vallerød og Usserød by HØRSHOLM KOMMUNE Partiel byplanvedtægt nr. 19 for et område af Vallerød og Usserød by I medfør af byplanloven (boligministeriets lovbekendtgørelse nr.

Læs mere

Lokalplan. 324 For området Strandskolevej Øst. Brøndby Strand. September 2003. Brøndby Kommune

Lokalplan. 324 For området Strandskolevej Øst. Brøndby Strand. September 2003. Brøndby Kommune Brøndby Strand Lokalplan 2 For området Strandskolevej Øst 2 Brøndby Kommune September 200 Hvad er en lokalplan? En lokalplan fastsætter regler om bebyggelse og anvendelse af arealer m.v. inden for planens

Læs mere

Kvarteret. Tillykke til Kongsvang Hash i boligområder? Guide: Spar på varmen 09 / SEPTEMBER 2013. BEBOERBLAD for

Kvarteret. Tillykke til Kongsvang Hash i boligområder? Guide: Spar på varmen 09 / SEPTEMBER 2013. BEBOERBLAD for 09 / SEPTEMBER 2013 BEBOERBLAD fr blikr århu Kvrr Tillykk il Kv Hh i blirår? Gui: Spr på vr Lr Af Sør Høbr Kvrr Vi hr bbrkri. D r fu, vi kl lvrli. D r lkri i prfi rii. D å lri bliv ilkurkri! 04 8 Tilkurkri?

Læs mere

Når monsterregnen kommer

Når monsterregnen kommer ISBN 978-87-991224-8-6 Laskabsakitktu Bachlouals Laskabsakitkt abj at plalæ, foiv o fovalt by o uaal i b fosta. Målt at skab stiul, vlfu o iljøiti oivls fo sk. Uals bskæfti si bå kustisk o atu viskabli

Læs mere

.48716100. Sagsnr :208762

.48716100. Sagsnr :208762 Udho S and j141 Udho S and DK3230 T 48716100 bbo g@bbo g d www bbo g d C n 12041489 Sa gop Ad Bomag1 1,Udho S and,3230g æ Kon an p 1 125 Sagn 208762 udg md 1 Da o16 06 B V n byggnj dhud dåbn andab Sø undmmubp

Læs mere

.48716100. Sagsnr :208783

.48716100. Sagsnr :208783 Udho S and j141 Udho S and DK3230 T 48716100 bbo g@bbo g d www bbo g d C n 12041489 Sa gop Ad W p Ån8,Udho S and,3230g æ Kon an p 1 250 Sagn 208783 udg md 2 Da o08 06 B LM j ö dhum o a Høj ggndpådj g,o

Læs mere

BYPLANVEDTÆGT NR. 5. Frydendal-kvarteret. Byplanvedtægt for et område i Aalborg kommune, beliggende ved Gugvej - Th. Sauersvej.

BYPLANVEDTÆGT NR. 5. Frydendal-kvarteret. Byplanvedtægt for et område i Aalborg kommune, beliggende ved Gugvej - Th. Sauersvej. BYPLANVEDTÆGT NR. 5. Frydendal-kvarteret. Byplanvedtægt for et område i Aalborg kommune, beliggende ved Gugvej - Th. Sauersvej. STADSARKITEKTEN I AALBORG. AUGUST 1962. I medfør af byplanloven (lovbekendtgørelse

Læs mere

.48716100. Sagsnr :208791. udhus.

.48716100. Sagsnr :208791. udhus. Udho S and 141 Udho S and DK3230 T 48716100 bbo g@bbo g d www bbo g d C n 12041489 Sa gop Ad S 5,Sm d up,3250g Kon an p 995 Sagn 208791 udg md 2 Da o22 06 B V S ügan dhupå g u 65m2 dhu,op nd g a1967,mn

Læs mere

Agern Allé 13, 1. sal, hørsholm Kontor

Agern Allé 13, 1. sal, hørsholm Kontor A Allé 13, 1. sal, høsholm Koo Sious aou Iovaio Få m d lo m 2 fly il foskpak Edomm Edomm lid i auskø omivls md skov-lid aal hl æ vd. Byi mov maka md so viduspai fa ulv-il-lof d iv od lysidfald il all koo.

Læs mere

LASTBILER OG BUSSER BATTERIKATALOG 2009 2010

LASTBILER OG BUSSER BATTERIKATALOG 2009 2010 LASTBILER OG BUSSER BATTERIKATALOG 2009 2010 INDHOLD Vælg batteri 4 Produktsortiment 12 Expert Endurance 12 Expert 14 Professional Power 16 Professional 18 Forklaringer og bemærkninger 23 Tabel 25 Tabel

Læs mere

NØRREVANGSVEJ17,4581RØRVI

NØRREVANGSVEJ17,4581RØRVI V a,2 am Kon an 2 795 ud p md 3 Udbe a n 140 B N e ud 13 836 10 833 Bo m2 S ue Væ B eå G undm2 Kæ dm2 En Sa 245 4 5 1929 1 976 185 F 014HL25785 An a endom mæ Hen La en endom mæ & a ua,mde NØRREVANGSVEJ17,4581RØRVI

Læs mere

iverden Arabisk efterår Efter revolutionerne

iverden Arabisk efterår Efter revolutionerne iv F J VB 2014 fter revolutionerne rabisk efterår ådan er livet nu i unesien, gypten og arokko P VW Udendørs: Bjergbestigning med tre teenagere / hhh! tille steder i kandinavien / ben ondrups bittersøde

Læs mere

BAST, BISHOP ANTON {PICTURES AND CENTRAL MISSION) AND ARTICLES IN SWEDISH

BAST, BISHOP ANTON {PICTURES AND CENTRAL MISSION) AND ARTICLES IN SWEDISH BAST, BSHOP ANTON {PCTURES AND CENTRAL MSSON) AND ARTCLES N SWEDSH J ' ~ \ THE STATUTES OF l i ~ THE CENTRAL MSSON : ~ ' ~, ' THE ST A TUTES OF THE CENTRAL MSSON The Founder and Leader of the Central Mission,

Læs mere

Nr. 2 juni 2014 70. årgang

Nr. 2 juni 2014 70. årgang t 4 2 N. 2 juni 2014 70. ågang Aministatinn: ligfningn 42 Hlg Dachmanns Ga 1 6400 Søng Tlfn: 7442 5795 * Fax.: 7442 4318 * www.42.k * E-mail: pst@42.k Aministatinn t Mikal Jnsn Anja Hu Ing Kistnsn Dt Klmi

Læs mere

Deklaration - kun salg med tilladelse fra Fond 22, m.fl. Sydvestlig del Skæve, Vesterskovvej 41 23-04-1999

Deklaration - kun salg med tilladelse fra Fond 22, m.fl. Sydvestlig del Skæve, Vesterskovvej 41 23-04-1999 Registrant over Skøder og Deklarationer og diverse Gl. Sæby kommune Titel: Adresser/Matrikel nr. Dato: Omslag: Kasser: Bind 1 - Skøder og deklarationer: Bind 1. Deklaration vandledning 22a Grønhede, Volstrup

Læs mere

Bilbade paa 6000 Kr. Ved Thisled Ret f.ldl j Oali: en ~~~ BlIdom, der vii væ\(ke Opsigt i Klo. t.r derfor ikll:, appellare Dommen. [ ~I.

Bilbade paa 6000 Kr. Ved Thisled Ret f.ldl j Oali: en ~~~ BlIdom, der vii væ\(ke Opsigt i Klo. t.r derfor ikll:, appellare Dommen. [ ~I. met! køldt 0l epklørende Vejr '''flere seo V.d'rej.llli' mod Ve.t. Re ".rtde1lyf(lerne' r.. nde.t 2036 "12' en.rukklls.10. Be Bilbade paa 6000 Kr. Skarp Kurs ved Thisted Ret - imo K~ KO mod de 8orle" BUb.ødelu.

Læs mere