FORMANDSBLADET. TEMA: Energioptimering miljø og bæredygtighed. Danmarks lækreste entreprenør. Milliardprojekter skriger på nye medarbejdere

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "FORMANDSBLADET. TEMA: Energioptimering miljø og bæredygtighed. Danmarks lækreste entreprenør. Milliardprojekter skriger på nye medarbejdere"

Transkript

1 1 Fagblad for Dansk Formandsforening 108. årgang nr. 1 Februar 2015 Danmarks lækreste entreprenør Milliardprojekter skriger på nye medarbejdere Energioptimering miljø og bæredygtighed

2 INDHOLD: Leder Referat fra bestyrelsesmøde NCC renoverer lejligheder for 130 mio KOLOFON: Udgiver: Dansk Formands Forening Prags Boulevard 45 DK-2300 København S Tlf.: Arbejdernes Landsbank Kontonr.: Redaktion: Landsformand Kim Bøje Madsen (ansv.) Journalist Niels Henriksen Tema i næste nummer: MASKINER OG ARBEJDSBILER Artikler og stof til nr. 2, 2015 skal være redaktionen i hænde senest den 1. april Næste nummer udkommer den 2. maj 2015 Layout og produktion: Rosendahls A/S Oddesundvej 1, 6715 Esbjerg Annoncer: Rosendahls Mediaservice Diana Kirk Oddesundvej 1, 6715 Esbjerg Tlf Bankbygning bliver til otte moderne lejligheder Almennyttige boliger får makeover til 700 mio Danmarks lækreste entreprenør Milliardprojekter skriger på nye medarbejdere Lokalnyt og Fra Foreningen GPS understøttet gravesystem SITECH Trimble 3D GPS Lite NYHED! Opret eget design Linieføring / tværprofil Kotevisning (z)via GPS Remote support Punktregistrering Opgraderbar til fuld 3D kr ,- inkl. montage Deadline for annoncebestilling til næste udgave af Formandsbladet er den 1. april tel: FEBRUAR 2015

3 leder HUSK AT MEDDELE ændringer i ansættelsesforhold herunder også mailadresse Dansk Formands Forening vil snarest udsende statistikkortene. Vi vil sætte stor pris på, at medlemmerne returnerer de udfyldte skemaer, med ansættelses og lønforhold, specielt hvis der er ændringer, således vi kan få ajourført medlemskartoteket. Det gælder også, hvis man allerede er eller påtænker at gå på efterløn eller pension, da det har betydning for kontingentet. Vi kan konstatere, at mange medlemmer har skiftet mailadresse. Vi skal derfor venligst henstille, at man husker at meddele det til os. Ledigheden i Dansk Formands Forening er uændret. Vi har en ledighed på ca. 1 procent, og det er meget flot. Vi forventer stadig, at der bliver stor mangel på formænd og byggeledere, og vi er derfor gået i dialog med vores A-kasse og Dansk Byggeri med henblik på en løsning af denne udfordring. Dansk Formands Forening har sammen med vores samarbejdspartnere udvekslet krav med KL til de nye overenskomster, og forhandlingerne er i gang i skrivende stund. Dansk Formands Forening har på et tidligere bestyrelsesmøde besluttet, at vi vil deltage på Entreprenør & Håndværks messen i Herning. E&H 2015 er fastsat fra den 7. maj til og med den 9. maj Vi vil selvfølgelig opfordre medlemmerne til at tage deres kolleger med til Herning for at besøge os på vores stand - husk der er tre år til, før man får chancen igen. Se i øvrigt annoncen for messen på vores hjemmeside. I februar eller marts er der årsmøde i din afdeling. Jeg vil stærkt opfordre medlemmerne til at møde op på årsmøderne, og gøre jeres indflydelse gældende. Det er vigtigt, at medlemmerne bakker op om det frivillige arbejde, der bliver udført ude i afdelingerne. Find hvor og hvornår dit årsmøde er i Formandsbladet eller på vores hjemmeside. KIM BØJE MADSEN Landsformand Årsmøderne står for døren, så husk at møde op for at høre nyt og gøre din indflydelse gældende. Dansk Formands Forening er en fagorganisation for arbejdsledere og konduktører indenfor bygge- og anlægsvirksomhed samt formænd og arbejdsledere indenfor kommunernes og amternes tekniske forvaltninger. Dansk Formands Forening har overenskomstretten indenfor bygge- og anlægsområdet. FEBRUAR

4 Nyt fra foreningen Beslutningsreferat fra bestyrelsesmødet Beslutningsreferat fra bestyrelsesmødet fredag den 11. december 2014 på Severin Kursuscenter i Middelfart. Til stede var: Landsformand Kim Bøje Madsen Næstformand Lars Hansen Bestyrelsesmedlem Vagn Nordentoft Bestyrelsesmedlem Jens Melgaard Bestyrelsesmedlem Finn Kristensen Bestyrelsesmedlem Dan Boye havde meldt afbud og samtidig meddelt bestyrelsen, at han trækker sig som formand for Københavns Afdeling og bestyrelsesarbejdet i regionen. Københavns Afdeling holder bestyrelsesmøde den 7. januar 2015 på hovedkontoret for at drøfte afdelingens fremtid. Dagsorden Dagsorden blev godkendt. Forhandlingsprotokollen Der var ingen kommentarer til referatet fra Landsrådsmødet den 12. oktober Herefter blev referatet godkendt og underskrevet. Faglige forhold Kim lagde ud med at sige, at han synes, vi havde haft et udmærket landsrådsmøde i Fjelsted, og det var et fantastik godt indlæg fra Jesper Bille omkring Femern Bælt. Tak til Lars for at få fat i ham. De fremlagte vedtægtsændringer om landsrådsmøderne blev vedtaget. Der holdes ordinært landsrådsmøde hvert andet år i oktober/november måned i lige år. I ulige år mødes alle afdelingsformænd og varetager landsrådets opgaver jf. 20. stk. 2. Alle afdelingers bestyrelsesmedlemmer kan deltage i landsrådsmøderne. Forårsmøderne for afdelingsformændene i maj bliver herefter rykket til først i september, så der bliver ca. et år imellem hvert møde. Regnskabet for 2013 blev godkendt på landsrådsmødet, og budgettet for 2015 blev ligeledes godkendt med en mindre kontingentstigning. Vi har i øjeblikket syv sager ved Maskinmestrene. Det er alle arbejdsskader, der er anket. Det er meget vigtigt, at vores medlemmer indsender en arbejdsskadesag til os så hurtigt som muligt, så sagen ikke bliver forældet. I sagen fra Syddjurs Kommune er der indgået forlig med vores medlemmer. Forliget har desværre betydet, at kommunen har haft en betydelig besparelse på sin vintervagt. Medlemmerne skal fremover være mere opmærksomme på sådanne forhold, så vi kan indbringe dem til Kommunernes Landsforening med det samme. Landsformanden orienterede om andre sager, som muligvis er på vej. 2a sagen fra Højesteret er nu sendt videre til EU. Beskæftigelsesministeriet er blevet stævnet til landsretten. Der er efterfølgende kommet afslag på retsinstans, da den skal begynde i byretten, men det er dog kun en formsag. Sagen afventer videre forløb. Leo Kristoffersen fra Østjyllands Afdeling har opfordret sine medlemmer til at kontakte deres kolleger om evt. medlemskab i DFF ved at udsende et brev via mail. Et fint og godt initiativ. Der er blevet afviklet kommunalt kursus i Svendborg i uge 41. Kurset var som sædvanlig godt besøgt, og afviklingen gik meget fint. DFF skal nu prøve at deltage i AJOUR 2015 og evt. holde bestyrelsesmøde i forbindelse med dagene i Odense. Kim har deltaget i det årlige møde i UHT Fonden, udviklingsfonden for håndværkere og teknikere, som han gav et kort referat fra. Kim havde udarbejdet et oplæg til fornyelse af Formandsoverenskomsten med KL, som han gennemgik sammen med Lars. Det er aftalt med Dansk Byggeri, at vi mødes i 2015 vedrørende eventuelt noget mere samarbejde omkring uddannelse. Kim har modtaget materiale angående Herning Messen E&H 2015 i maj måned. Kim har været til bestyrelsesmøde med det nye forhandlingsfællesskab, som han gav et referat fra. Der er første ordinære repræsentantskabsmøde den 15. december 2014 i Forhandlingsfællesskabet. Næste møde i FR er den 16. december 2014 hos TDC Lederforening. Vores arbejdsløshed er på 9 medlemmer. Ca. 0,9% De nye kontingentsatser er lagt på hjemmesiden og i Formandsbladet nr. 6. Regioner Københavns Afdeling holder bestyrelsesmøde den 7. januar 2015 kl. 15,00 på Hovedkontoret. Der skal vælges en ny formand og to nye til bestyrelsen. Budgettet for november 2014 blev gennemgået, og taget til efterretning. Foreningen Husk at der kun kan ske indmeldel- 4 FEBRUAR 2015

5 se eller overflytning elektronisk til A-kassen. Opfordring til medlemmerne: Husk at oplyse nye mailadresser til vores medlemssystem. Driftsforhold Kim har igangsat arbejdet med en ny og opdateret hvervefolder. Vi er i gang med at få opdateret de forskellige indlæg fra PFA, Tjenestemændene, Forbrugsforeningen, samt fra A-kassen. Den var lovet klar til februar, når årsmøderne skulle begynde, men vi bliver måske nødt til at udsætte den på grund af tidspres. Der var flere i bestyrelsen, som mente at den hvervefolder vi har nu, godt kan bruges endnu. Medlemsbladet Næste blad, nr. 6, er på vej ud, og det er med temaet IT og telekommunikation. Til blad nr har vi temaet Renovering miljø og bæredygtighed. Hjemmesiden Lars styrer hjemmesiden, og er glad for den nye platform. Årsmøder i 2015 Lolland Falster den 28. februar 2015, kl Syd og Vestsjælland den 28. februar 2015, kl Midt-Vest den 3. marts 2012,, kl Østjyllands Afdeling den 7. marts 2015, kl Bornholm den 7. marts 2015, kl ved Lars Hansen København den 12. marts 2015, kl Afdeling Syd den 14. marts 2015, kl Nordjylland den 21. marts 2015, kl Have & Landskabs Messen Deltagelse ved Have & Landskabs Messen den august 2015 i Slagelse. Standpladsen er bestilt. Kommunalt kursus 2015 i uge 41 Emner til kommende møder Landsrådsmødet 2016 Landsrådsmøde 2016 bliver sandsynligvis i Odense i forbindelse med AJOUR. Kommende møder Bestyrelsesmøde den 20. februar Bestyrelsesmøde i april er ikke fastlagt endnu. Bestyrelsesmøde lørdag den 27. juni Forårsmødet for afdelingsformænd foreslås lavet om til sensommermøde den 5. september JUBILÆUM DFF Eventuelt Kim oplyste, hvor mange jubilarer vi har i 2015: 25 års jubilæum 24 medlemmer 40 års jubilæum: 10 medlemmer 50 års jubilæum: 7 medlemmer FLEX ØNSKER DU OGSÅ PERFEKT UDSYN Findes både som bag-, front, og reversmontering som alle giver et perfekt udsyn til klippehovedet. Optimalt udsyn til arbejdsredskabet Perfekt arbejdsmiljø Stor fleksibilitet, bag eller fremadgående rækkevidde Danfoss Load Sensing (besparelse på diesel) Stort redskabsprogram Se mere på eller kontakt os på tlf Merkurvej 25 DK-6000 Kolding Tlf: FEBRUAR

6 Arbejdet med opmuring af ydermur og etablering af nye altaner skrider planmæssigt frem. NCC renoverer lejligheder for 130 mio. Samtidig reduceres antallet af boliger fra 450 til 294, når tre blokke Mølleparken i Frederikshavn rives ned. AF NIELS HENRIKSEN Håndværkerne går grundigt til værks, når 294 boliger i Boligforeningen Vesterports afdeling 4 Mølleparken i Frederikshavn skal renoveres. Her nøjes tømrerne ikke med at skifte til nye tidssvarende vinduer. - Ydermurene pilles ned sten for sten for at give plads til 220 mm rockwool i hulmuren, hvorefter vi murer op en helt nye facade af mursten. Fundamenterne bliver udvidet med på ny og isoleret. Der etableres nye ventilationsanlægget i alle blokkene, så der både bliver et bedre indeklima i boligerne, og så varmen genanvendes. Altanerne bliver gjort større, lige som der tilføjes hjørnealtaner med mere plads. Alle badeværelser renoveres totalt, og her har beboerne i et vist omfang indflydelse på valget af fliser, forklarer sektionschef hos NCC Construction Danmarks afdeling i Nordjylland, Byggeri Nord i Nørresundby, Frank Bo Lassen. Afdelingen beskæftiger en snes funktionærer og et sted mellem 60 og 100 timelønnede medarbejdere, afhængig af hvilke opgaver der er i gang. Vandt opgaven i 2013 NCCs afdeling i Nordjylland vandt allerede opgaven i 2013, og arbejdet gik for alvor i gang i august Den sidste håndværker lukker og slukker efter planen i midten af Anlægssummen for NCCs vedkommende er på 130 mio. kr., men Frank Bo Lassen fortæller, at den samlede anlægssum løber op i 210 mio. kr. - Ved alle indgangspartierne bliver der opsat en flot, sort skifferbeklædning, lige som alle loftsrum bliver efterisoleret. Blokkene i 1 og 2 plan får desuden nye tage. 46 boliger i stueplan bliver omdannet til tilgængelighedsboliger. De bliver altså ikke indrettet som deciderede handicapboliger men som handicapvenlige boliger med øget tilgængelig for ældre og handicappede. Bebyggelsen er 6 FEBRUAR 2015 ENERGIOPTIMERING

7 Bebyggelsen i to plan er allerede renoveret, også med nyt tag. opført mellem 1958 og 1965 og trænger efterhånden til en gennemgribende renovering, hvor der naturligvis også tænkes energi ind i planen, tilføjer Frank Bo Lassen. Nedrivning af tre blokke Nedrivning af tre boligblokke med i alt 160 boliger er en del af projektet. Nedrivningen sker dels, fordi det almennyttige boligmarked i Frederikshavn i flere år var været præget af store udfordringer, og det er således ikke første gang, at hele boligblokke er blevet revet ned. Men nedrivning sker også for at gøre udenomsarealerne i Mølleparken meget mere attraktive og aktive, således at også yngre børnefamilier i stigende grad vil finde området interessant. Der etableres således skaterbane, klatrevæg, multibane og boldbane. Kollaps Søndag den 9. november 2014 er der ingen i NCC Construction Danmark eller Boligforeningen Vesterport,» Yderste række af mursten er pillet af for at gøre plads til 220 mm rockwool i hulmuren. ENERGIOPTIMERING FEBRUAR

8 » for den sags skyld der tænker tilbage på med større glæde. Den dag kollapsede nemlig dele af en gavl i Mølleparken. Heldigvis skete der kun mindre personskade, mens der skete stor skade på bygningen. To beboere, der opholdt sig i deres lejligheder, slap fra den voldsomme oplevelse med knoglebrud og skrammer. En efterfølgende undersøgelse har vist, at kollapset skete som følge af en række uheldige omstændigheder. Ulykken skete bl.a. fordi bagmuren blev udsat for for stor belastning og derved mistede en del af sin stabilitet, da ydermuren og en massiv murpille i forbindelse med renoveringen var fjernet. Virkningen blev yderligere forstærket ved, at den eksisterende gulvkonstruktion også var fjernet. Der var derfor ikke tilstrækkelig støtte ved den nederste del af muren. Endelig viste det sig, at styrken i fugerne slet ikke levede op til det forventede niveau. NCC Construction Danmark er totalentreprenør på opgaven og påtog sig straks ansvaret, fordi virksomheden har det overordnede ansvar for projektstyringen. Som følge af ulykken besluttede Boligforeningen Vesterport, at alle beboere skal genhuses, mens der arbejdes i og ved deres boliger. Alle boliger får nye badeværelser, og beboerne har selv mulighed for at vælge fliser. Lokale underleverandører På byggepladsen går omkring et halvt hundrede håndværkere. NCC har til denne opgave allieret sig med fremmede murere og betonfolk fra Ths. Nielsen & Søn i Lendum. NCC benytter helst lokale samarbejdspartnere, og ventilationen udføres af Oskar Pedersen & Søn fra Frederikshavn, elektrikerfirmaet Steen Jørgensen kommer fra 8 FEBRUAR 2015 ENERGIOPTIMERING

9 Redskabshuse renoveres med nye tage og ny, flot skifferbeklædning. Skagen. Tømrerne kommer fra tømrervirksomheden Skøtt i Aalborg, mens stålfolkene er ansat hos Bach & Egemose også Aalborg. Nedbrydningen foretages af IF Nedbrydning, mens betonelementer leveres af Gandrup Element. Grundigt informeret Beboerne har været grundigt informeret om arbejdet under hele processen. Tre måneder før den første håndværker drejede ind på Provst Dreislers Vej, blev beboerne adviseret. Seks uger før den første sten blev pillet ud af ydermuren, blev der indkaldt til beboermøde, og yderligere to uger, før projektet gik i gang, fik beboerne besked om, at det nu var tid at pakke deres indbo sammen. Frank Bo Lassen er sektionschef hos NCC Construction Danmarks afdeling i Nordjylland, Byggeri Nord i Nørresundby. Et nyt ventilationsanlæg med varmegenvinding installeres i alle boliger. ENERGIOPTIMERING FEBRUAR

10 Et 25 centimeter tykt betondæk måtte hugges op og transporteres væk, før der blev adgang til det, der nu er blevet til en lille fælles terrasse på 1. sal. Bankbygning bliver til otte moderne lejligheder Enemærke & Petersen udfordret af trange pladsforhold på byggeplads midt på gågaden i Aarhus AF NIELS HENRIKSEN Hvis ikke der havde stået et stillads foran den smalle facade ved Ryesgade 4 i Aarhus, så ville ingen ane, at der inde bag døren var en travl byggeplads, hvor håndværkere fra Enemærke & Petersen Vest samt underentreprenører var i fuld gang med at omdanne en tidligere bankbygning til otte super moderne bylejligheder. Og netop placeringen og adgangsforholdene til byggepladsen har virkelig udfordret projektleder Frank Petersen, der både har gravet hele sin årelange erfaring fra byggebranchen frem og krydret den med nye løsninger, baseret på netop erfaring og solidt håndværk. Fra Med facade ud mod den travle gågade i Aarhus er der helt klare regler for, hvordan man skal gebærde sig. For eksempel er det kun muligt at holde med en lastbil på gaden i tidsrummet fra kl. 6 om morgenen til kl. 11 om formiddagen. I samme tidsrum er det tilladt at 10 FEBRUAR 2015 ENERGIOPTIMERING

11 På 2. sal er der blevet etableret en 130 kvm stor fælles terrasse. have en container placeret i gaden. Det har betydet, at alle byggematerialer skulle ankomme til pladsen i den forholdsvis korte tidsperiode, og at alt affald skulle ud og i containeren, inden den blev flyttet igen kl. 11, forklarer Frank Petersen, der yderligere er udfordret af, at adgangen til byggepladsen i virkeligheden sker igennem en dør med en ganske almindelig åbning. Slikbutikken - I stueetagen ligger en slikbutik, som har været åben under store dele af byggeperioden fra maj Hvis butikken skulle lukke for at give os optimal adgang til byggepladsen, skulle indehaveren naturligvis have kompensation for mistet omsætning, så det ville blive en for dyr løsning. Derfor har et smalt lokale mellem slikbutikken og naboen fungeret dels som adgangsvej til trappen op til lejlighederne og dels som lager for byggematerialer. Endelig er en del større materialer blevet kranet op over bygningens tag og ned på den anden side, lige som andre materialer er blevet løftet op på stilladset, hvorfra håndværkerne så har hentet dem ind på etagerne. - De lidt specielle forhold har selvfølgelig betydet, at vi har måtte indrette os noget anderledes end normalt. Eksempelvis er vi mange dage mødt allerede kl. 6. Det har betydet, at nogle af beboerne i bygningerne bagved har følt sig generet af ekstra støj fra byggepladsen, så der har» ENERGIOPTIMERING FEBRUAR

12 Det smalle rum ved siden af slikbutikken bliver brugt til lidt af hvert, blandt til oplag af byggematerialer og gennemgang til etagerne oven over.» været mange parametre at tage hensyn til, men det har helt sikkert været en spændende og lærerig proces, hvor erfaring og dermed også evnen til at se ofte utraditionelle løsninger har været væsentlige faktorer. Strippet Bygningen i Ryesgade 4 har tidligere fungeret som cityafdeling for Spar Nord Bank, der har anvendt alle tre etager med åben adgang mellem etagerne. Den gamle bygning blev i forbindelse med renoveringen strippet fra inderst til yderst, så kun de nøgne ydervægge og den solide bankboks stod tilbage. Hvor det har været muligt, er de gamle, kraftige bjælker bevaret i et par af lejlighederne er bjælkerne endda synlige for at give boligerne et mere rustikt indtryk. Fokus i renoveringen har været rettet mod at få det maksimale ud af kvadratmeterne, på en moderne indretning, på at isolere efter moderne standard og på at støjdæmpe så meget som muligt. Udvendigt er indrettet en 130 kvm stor tagterrasse på 2. sal, mens der på 1. sal er etableret en mindre kombineret terrasse og gårdhave, der samtidig fungerer som flugtvej om mod de bagvedliggende bygninger. Ombygningen af den gamle bankbygning står i otte mio. kr. Projektleder Frank Petersen i en af lejlighederne, hvor de gamle bjælker er bevaret og fritlagt. 12 FEBRUAR 2015 ENERGIOPTIMERING

13 Renoveringen af den gamle bankbygning er præget af gode, gedigne materialer som her i køkkenet i taglejlighederne. VI HAR GJORT DET NEMT AT TEGNE EN HUNDE- OG KATTEFORSIKRING LÆS MERE PÅ tjm-forsikring.dk/ hund LÆS MERE PÅ tjm-forsikring.dk/ kat Du kan selv sammensætte din hunde- eller katteforsikring. Så behøver det ikke at være prisen på dyrlægeregningen, der afgør, om din hund eller kat får den allerbedste behandling. Læs mere om forsikringerne på tjm-forsikring.dk eller ring og hør mere på Du kan også kontakte din forsikringstillidsmand. ENERGIOPTIMERING FEBRUAR

14 Frank Mortensen er projektleder for Enemærke & Petersen på det store projekt i Rosenhøj Almennyttige boliger får makeover til 700 mio. kr. Enemærke & Petersen Vest er i fuld gang med omfattende renovering af 850 boliger i den sydlige del af Aarhus AF NIELS HENRIKSEN Den umiddelbare og synlige gevinst ved den kæmpemæssige renovering, som Enemærke & Petersen Vest er i fuld gang med på Rosenhøj, er, at de 27 boligblokke med i alt 850 boliger får et helt nyt udtryk med bl.a. ny facadebeklædning, nye vinduer og altaner. Bonus er, at nogle af områdets beboere får et arbejde eller en uddannelse i forbindelse med det tre år lange projekt. Og at der åbnes op til området, således at det med sine næsten 20 forskellige nationaliteter ikke risikerer at ende som en ghetto af beboere med anden etnisk baggrund. Godt 700 mio. kr. Den samlede projektsum for renoveringen af Rosenhøj er på godt 700 mio. kr. Enemærke & Petersens entreprise 14 FEBRUAR 2015 ENERGIOPTIMERING

15 Nogle af blokkene forsynes med en kobberpatineret facade. Cedertræ kombineres flot med alufacaden. Alle lejligheder får nye, udvendige altaner. Området tilføres en del helt nye og moderne rækkehuse. andrager alene knap 400 mio. kr. og omfatter alt det udvendige arbejde på boligblokkene, inklusiv belægning og retablering af grønne områder, samt et omfattende ledningsprojekt, der bl.a. sikrer området helt nye fjernvarmeledninger. Arbejdet gik i gang i december 2013 og forventes afsluttet første kvartal Projektet kan groft sagt deles op i tre etaper á hver ét års varighed, og i øjeblikket følger vi tidsplanen ved at påbegynde og aflevere en blok hver sjette uge, forklarer projektleder hos Enemærke & Petersen Vest, Frank Mortensen, der har 35 tømrere og pladsfolk i arbejde på den store byggeplads. "Bonus er, at nogle af områdets beboere får et arbejde eller en uddannelse i forbindelse med det tre år lange projekt." Social klausul - Rosenhøj er en afdeling af Boligforeningen Århus Omegn, og som en del af vores kontrakt med boligforeningen indgår en social klausul, hvorefter vi er forpligtet til at tage unge fra området ind som lærlinge. Det er en rigtig spændende proces, og i øjeblikket har vi fire unge inde. Tre af dem er allerede kommet i lære hos vores underentreprenører én som blikkenslager, én som rørlægger og én som tømrer. I alt forventer vi at kunne tilbyde læreplads til 6-8 unge fra Rosenhøj, fortæller Frank Mortensen, der tilføjer, at flere beboere i området allerede er kommet i arbejde som direkte konsekvens af renoveringen. - Et par af beboerne har fået job hos os som arbejdsmænd. De udfører en række praktiske opgaver som renhold og oprydning, mens en enlig somalisk kvinde med fire børn har fået til opgave at gøre rent i skurbyen inklusiv kantinen til 160 personer og på beboer- og håndværkertoiletterne i området. En af mændene får måske desuden tilbudt en plads som voksenlærling. Endelig er to beboere ansat til at varetage kommunikationen mellem entreprenører og beboere. Mange af beboerne i Rosenhøj er af anden etnisk oprindelse end dansk, og de to beboere taler blandt andet arabisk og har således de rigtige forudsætnin-» ENERGIOPTIMERING FEBRUAR

16 » ger for at skabe den nødvendige tillid og forståelse mellem håndværkere og beboere. Forståelse Men også internt mellem håndværkene gøres der et stort arbejde for at skabe forståelse for hinanden og for projektet. - Med jævne mellemrum inviterer vi til rundstykker og morgenkaffe kl på fredage. Mødet varer 45 minutter, og der er meget stor opbakning. Næsten alle stole er fyldt i kantinen, hvor vi typisk orienterer om, hvor langt vi er i projektet, og om der eventuelt er nyheder at fortælle. Men orienteringen kan også sagtens vende den anden vej, hvor det er grupper af håndværkere, der fortæller om deres arbejde og udfordringer, således at der skabes større forståelse fagene imellem, påpeger Frank Mortensen, der desuden understreger, at sikkerheden på byggepladsen har særdeles høj prioritet. "Tanken er, at blokkene socialt skal høre sammen to og to. Det vil sige, at der mellem to blokke etableres fælles faciliteter" Fokus på sikkerhed - Vi har ekstrem høj fokus på sikkerhed, og vi accepterer simpelt hen ikke arbejdsulykker. Små uheld kan selvfølgelig ikke undgås, og deciderede arbejdsulykker har vi heldigvis også været forskånet for. Det er vigtigt, at vi passer på os selv og på hinanden, og vi oplever heldigvis også, at medarbejderne er gode til at påpege overfor hinanden, hvis eksempelvis en kollega ikke har hjelm på. Omfattende renovering Alle 27 boligblokke gennemgår en omfattende renovering. Alle facader skiftes ud med nye af beton, af skiffer, med puds eller aluminium enten hvid eller kobber-patineret. Forskellig slags træ bliver brugt som en designmæssig effekt, der skal bryde facadens udtryk. Alle blokke forsynes med nye træ-alu vinduer. Alle lejligheder får nye altaner, og fra hver af boligerne sættes der nye skydedøre i ud til altanerne og i mange tilfælde udvendige skydedøre, som betyder, at altanen enten kan bruges som en slags udestue eller som en åben altan. Desuden tilføjes udvendi-» Gavlen venter på at få påmonteret nye altaner. Blok med facade af sort skiffer. 16 FEBRUAR 2015 ENERGIOPTIMERING

17 En somalisk kvinde fra området er beskæftiget med en holde skurbyen ren. WEED-IT SELEKTIV SPRØJTNING Weed-IT er et computerstyret sprøjtesystem specielt designet til brug på fortove, parkeringspladser og andre hårde overflader. Sensorer aflæser overfladen på underlaget, og hver enkelt sensor styrer dernæst en række sprøjtedyser. FAKTA OM WEED-IT Reduktion på op til 80% af kemikalieforbruget! Med Weed-IT sprøjtes der udelukkende på ukrudtet - til gavn for miljø og økonomi Computerstyret spot-sprøjtning der imødekommer fremtidens miljøkrav til ukrudtsbekæmpelse. For mere information, ring til Henrik på Tlf ENERGIOPTIMERING FEBRUAR

18 » ge altaner på gavlene. Et antal blokke vil blive brudt op og indrettet som punkthuse. Endelig skal der opføres 11 nye rækkehuse med i alt 22 boliger samt en varmemesterbygning. Fælles faciliteter - Tanken er, at blokkene socialt skal høre sammen to og to. Det vil sige, at der mellem to blokke etableres fælles faciliteter, således at beboerne i de to blokke i højere grad får mulighed for at skabe et fællesskab og betragte hinanden som naboer i et villakvarter. I bestræbelserne på at åbne området mere op mod omverdenen etableres desuden en helt ny infrastruktur med gennemgående veje, således at der bliver lettere adgang til området. Det betyder, at de 2300 beboere får helt nye adresser, fortæller Frank Mortensen. Isolerede kassetter med vinduer monteres. vi bygger bro mellem drøm og virkelighed - boardwalk - sti & park - terrasser - broer NBC Marine tlf FEBRUAR 2015 ENERGIOPTIMERING

19 TJEK DIN PENSION MED MIT PFA Hvor meget har du sparet op, hvad har du fået i afkast og hvilke forsikringer har du? Alt det får du hurtigt overblik over med Mit PFA app en. Her kan du også se dit Pensionstal og få en fornemmelse af, hvad du har at leve af den dag du siger farvel til arbejdet. Hent Mit PFA app en i App Store eller på Google Play IT OG TELEKOMMUNIKATION

20 Danmarks lækreste entreprenør Anette Storm er direktør for Enemærke & Petersen vest, og hun lægger ikke skjul på, at entreprenørvirksomheden har store ambitioner om at rodfæste sig endnu mere i hele Jylland. Enemærke & Petersen vest har ikke kun fået fodfæste i Jylland virksomheden har allerede slået rødder AF NIELS HENRIKSEN Ordentlighed er et vigtigt begreb i den DNA, som Enemærke & Petersen forsøger at vaccinere samtlige medarbejdere med. Det handler om at tale ordentlig til hinanden. Opføre sig ordentligt overfor hinanden og overfor samarbejdspartnere og ikke mindst kunder. Filosofien er nemlig, at ordentlighed er grundlaget for en god hverdag på byggepladsen og for at sikre, at kunderne bliver så tilfredse, at de for det første synes, at Enemærke & Petersen er Danmarks lækreste entreprenørfirma og derfor for det andet selvfølgelig ønsker at benytte firmaet til fremtidige projekter og gerne anbefaler til kolleger og andre, der står overfor lignende projekter. 200 ansatte - Vi var så heldige, at vi kunne tiltrække præcis de medarbejdere, der havde eller var indstillet på at tilegne sig de kvaliteter og de egenskaber, som danner basis for hele vores måde at drive virksomhed på, påpeger direktør Anette Storm, der står i spidsen for omkring 200 ansatte i E&P vest. Efter en forsigtig begyndelse i gik det pludselig hurtigt, da E&P vest inden for få uger i 2013 vandt to store almene renoveringsopgaver, hver af dem med en kontraktsum på tæt ved 400 mio. kr. og begge med byggestart hen over vinteren I det ene tilfælde gjaldt det en gennemgribende renovering af 860 boliger i Langkærparken i Tilst. Det var her, E&P holdt sit første indtog i Østjylland, da firmaet vandt boligselskabet AL2boligs konkurrence om det hidtil mest ambitiøse pilotprojekt herhjem- 20 FEBRUAR 2015

21 me med henblik på at teste, hvor langt man skal gå med at energirenovere 1960 ernes montagebyggeri.»klimablokken«, som projektet hed, blev efterfølgende præmieret for sin vellykkede fornyelse, og det er den, der nu bliver lagt til grund for renoveringen af de øvrige 34 blokke. Også denne opgave tilfaldt E&P vest, som forinden havde vundet AL2boligs rammeudbud. Projekter I Viby Syd har E&P tidligere renoveret 383 boliger i Viby Andelsboligforenings afdeling Kjærslund, sideløbende med at virksomheden i Holstebro renoverede 394 boliger i Ringparken med nye badeværelser. I Fredericia er E&P i gang med første etape af fornyelsesplanen for den almene afdeling Sønderparken, hvor syv blokke med 213 boliger fornyes inde og ude. Respekt og forståelse - Hos E&P lægger vi afgørende vægt på, at vi opfører os ordentligt. I rigtig mange tilfælde kommer vi ind i andre menneskers private boliger, og så er det vigtigt, at vi kommer med respekt og har forståelse for, hvordan man opfører sig. Når vi renoverer så mange boliger som i Rosenhøj, gør vi meget ud af at informere beboerne grundigt for dermed at skabe en forståelse og en gensidig tillid. Vi kommer med et ønske om at gøre det til en god oplevelse for os alle og med en vilje til at løse opgaven bedst muligt. For mig betyder det rigtig meget, at folk oplever os som ordentlige. Bare det, at vores håndværkere tager skoene af, når de går ind på folks gulvtæpper, viser, at vi opfører os ordentligt. For sådan gør man jo, understreger Anette Storm. Selv om Enemærke & Petersen på mange måder er den ny dreng i klassen, så er virksomheden faldet rigtig godt til i Jylland, hvor der allerede er indgået mange positive samarbejder med underentreprenører, og Anette Storm lægger ikke skjul på, at ordet»vest«skal tages helt bogstaveligt. E&Ps karakteristiske røde firmabiler kan ses flere og flere steder. Hele Jylland - Vi har allerede løst opgaver udenfor Aarhus og Østjylland. Vi er i gang med nybyggeri i Fredericia, og vi er på vej med opgaver i Aalborg, så der er ingen tvivl om, at vi ønsker at være en seriøs og naturlig samarbejdspartner for kunder i hele Jylland. På sigt er det også hensigten, at vi etablerer vores egen elementfabrik i Brabrand, således at vi hurtigt kan producere og montere eksempelvis facadeelementer, siger direktøren, der selv er uddannet bygningsingeniør og har en omfattende erfaring fra flere østjyske byggevirksomheder. Kunderne må gerne opfatte E&P som Danmarks lækreste entreprenørvirksomhed. E&P har indrettet stort tømrer- og snedkerværksted i Brabrand, hvor der på sigt også skal etableres egenproduktion af elementer FEBRUAR

KORSKÆRPARKEN, FREDERICIA - OPFØRT 1970

KORSKÆRPARKEN, FREDERICIA - OPFØRT 1970 Eksempel Energirenovering etageboliger KORSKÆRPARKEN, FREDERICIA - OPFØRT 1970 UDGIVET DECEMBER 2014 UDGIVET DECEMBER 2014 Renovering skal tiltrække nye beboere Ghettoblokken Korskærparken under Boligkontoret

Læs mere

Industrivej 7 Vester Aaby 5600 Faaborg DENMARK Tlf./Phone: +45 6261 6125. Direkte/Direct: +45 6361 8107 Mail: sn@bago-line.dk www.bago-line.

Industrivej 7 Vester Aaby 5600 Faaborg DENMARK Tlf./Phone: +45 6261 6125. Direkte/Direct: +45 6361 8107 Mail: sn@bago-line.dk www.bago-line. SPONSORER TIL MEDLEMSBLADET: Marts kvartal 2013 6 Årgang Medlemsblad NUFFGIELD UNIVERSAL M 4 Industrivej 7 Vester Aaby DENMARK Tlf./Phone: +45 6261 6125 Direkte/Direct: +45 6361 8107 Mail: sn@bago-line.dk

Læs mere

Referat af beboermøde i Vivaboligs afdeling 4. Tirsdag den 14. april 2015

Referat af beboermøde i Vivaboligs afdeling 4. Tirsdag den 14. april 2015 Referat af beboermøde i Vivaboligs afdeling 4. Tirsdag den 14. april 2015 1. Velkomst: Afdelings formand Christian Vestergaard bød velkommen til alle fremmødte beboere, teamleder Stefan Rask Knudsen, Thorkild

Læs mere

Anker Engelunds Vej 8 9200 Aalborg SV Tlf.: 98 18 00 88

Anker Engelunds Vej 8 9200 Aalborg SV Tlf.: 98 18 00 88 På Langagervej i Aalborg har Færch & Co. været med til at opføre 130 ungdomsboliger, hvor der blandt andet blev lagt mere end 5000 m 2 trægulve, træbeton-lofte m.m. Anker Engelunds Vej 8 9200 Aalborg SV

Læs mere

Sjællandsgade 22. Sjællandsgade 22. Det skal du vide om renoveringen i din bolig. November 2013

Sjællandsgade 22. Sjællandsgade 22. Det skal du vide om renoveringen i din bolig. November 2013 Sjællandsgade 22 Husk informationsmøde d. 7. november kl. 19-20 i fælleslokale på 1. sal. Sjællandsgade 22 Det skal du vide om renoveringen i din bolig November 2013 Københavns Kommune og Landsbyggefonden

Læs mere

Orienteringsmøde Filstedvej Himmerland afd. 6 Tirsdag den 6. maj 2013

Orienteringsmøde Filstedvej Himmerland afd. 6 Tirsdag den 6. maj 2013 Orienteringsmøde Filstedvej Himmerland afd. 6 Tirsdag den 6. maj 2013 Dagsorden 1. Velkomst præsentation. 2. Status hvad er sket siden sidst 3. Præsentation af projekt 4. Tidsplan - rækkefølge arbejdet

Læs mere

Vorup Boligforening af 1945 Dagsorden udsendt den 20. marts 2014 Referat udsendt den 7. maj 2014

Vorup Boligforening af 1945 Dagsorden udsendt den 20. marts 2014 Referat udsendt den 7. maj 2014 Vorup Boligforening af 1945 Dagsorden udsendt den 20. marts 2014 Referat udsendt den 7. maj 2014 Referat fra formøde til repræsentantskabsmøde Torsdag den 27. marts 2014 kl. 17.00 Mødested: Marsvej 1,

Læs mere

DIRIGENT: FREDDY RASMUSSEN. Fremmødte / Fraværende.

DIRIGENT: FREDDY RASMUSSEN. Fremmødte / Fraværende. Det Sociale Boligselskab Brøndbyparken afd. 3. Brøndbyøster d. 11.05.2015. Referat af: Beslutningsreferat nr. 8. BESTYRELSESMØDE: Tirsdag d. 05.05.15 kl. 18.30 21.45 Maj DIRIGENT: FREDDY RASMUSSEN AD.

Læs mere

Informations- og idémøde om renovering Afdeling Fruehøj: Brorsonsvej 55 63 og Fruehøjvej 34-38

Informations- og idémøde om renovering Afdeling Fruehøj: Brorsonsvej 55 63 og Fruehøjvej 34-38 REFERAT Informations- og idémøde om renovering Afdeling Fruehøj: Brorsonsvej 55 63 og Fruehøjvej 34-38 Torsdag den Klokken 19.00 21.15 Mødested: Fælleshuset, Brorsonsvej 53 A, 7400 Herning Deltagere: 30

Læs mere

ORDINÆRT REPRÆSENTANTSKABSMØDE

ORDINÆRT REPRÆSENTANTSKABSMØDE Roskilde, d. 24. maj 2012 ORDINÆRT REPRÆSENTANTSKABSMØDE I henhold til selskabets vedtægter 7, stk. 1, og 8, stk. 1, og under henvisning til indkaldelse af 2. maj 2012 fremsendes hermed endelig dagsorden

Læs mere

Sorgenfrivang II Lyngby almennyttige Boligselskab

Sorgenfrivang II Lyngby almennyttige Boligselskab Sorgenfrivang II Lyngby almennyttige Boligselskab Referat af ordinært afdelingsmøde tirsdag den 18. november 2014, kl. 19.00 i selskabslokalerne 56 lejemål var repræsenteret. Formand Preben Mac bød velkommen

Læs mere

Assens Bestyrelsesformand Charlotte Christiansen 1 1 3 stemmer Bestyrelsesmedlem Erik Klindt Andersen 1

Assens Bestyrelsesformand Charlotte Christiansen 1 1 3 stemmer Bestyrelsesmedlem Erik Klindt Andersen 1 DELTAGERLISTE HAVNENES STEMMEBERETTIGEDE DELTAGERE M.FL. 1. HAVNENES STEMMEBERETTIGEDE DELTAGERE M.FL. GRUPPE A Aarøsund 2 stemme Stemmeberettiget Tildelt ekstra Antal v/fuldmagt Assens Bestyrelsesformand

Læs mere

Referat af afdelingsmødet i afd. 40 Fredag den 11. maj 2012

Referat af afdelingsmødet i afd. 40 Fredag den 11. maj 2012 Referat af afdelingsmødet i afd. 40 Fredag den 11. maj 2012 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. A. Fremlæggelse af beretning for perioden siden sidste møde. B. Godkendelse af afdelingens driftsbudget for

Læs mere

Generalforsamling i Dansk Byggeri Nordjylland. Fredag den 23. oktober 2015, kl. 15.30 På Scandic The Reef Hotel and Resort, Frederikshavn

Generalforsamling i Dansk Byggeri Nordjylland. Fredag den 23. oktober 2015, kl. 15.30 På Scandic The Reef Hotel and Resort, Frederikshavn Generalforsamling i Dansk Byggeri Nordjylland Fredag den 23. oktober 2015, kl. 15.30 På Scandic The Reef Hotel and Resort, Frederikshavn Indkaldelse til generalforsamling og fest i Dansk Byggeri Nordjylland

Læs mere

www.grundejerforeningen-mariesminde.dk Kolding, den 19. februar 2015

www.grundejerforeningen-mariesminde.dk Kolding, den 19. februar 2015 www.grundejerforeningen-mariesminde.dk Kolding, den 19. februar 2015 Referat af : Ordinær generalforsamling torsdag den 19. februar 2015 kl. 20.15 i Spejderhuset, Mariesmindevej 4. Dagsorden: 1 Valg af

Læs mere

80 m 2 solceller (11,52 kwp) giver 11.000 kwh/år (beregnet) 200 m 2 solpaneler bidrager til produktion af varmt brugsvand

80 m 2 solceller (11,52 kwp) giver 11.000 kwh/år (beregnet) 200 m 2 solpaneler bidrager til produktion af varmt brugsvand Eksempel Energirenovering etageboliger RINGGÅRDEN ÅRHUS - OPFØRT 1939-1941 UDGIVET DECEMBER 2014 Lyst, lunt og populært Ombygningen af seks boligblokke i den almennyttige boligforening Ringgården i Århus,

Læs mere

Meddelelser fra Administrationen v / Esbern Ott, samt fra varmemesteren V / Freddy Rasmussen.

Meddelelser fra Administrationen v / Esbern Ott, samt fra varmemesteren V / Freddy Rasmussen. Det Sociale Boligselskab Brøndbyparken afd. 3. Brøndbyøster d. 9,09.13 Beslutningsreferat af: Referat nr. 11 BESTYRELSESMØDE: Tirsdag d. 03.09.13 kl. 18.30 21.15 september 2013 DIRIGENT: SUSSIE TRANEKÆR

Læs mere

Ordinær generalforsamling. Sundhedscentret, Hvidovrevej 278 E Tirsdag 24. marts 2015

Ordinær generalforsamling. Sundhedscentret, Hvidovrevej 278 E Tirsdag 24. marts 2015 Ordinær generalforsamling Sundhedscentret, Hvidovrevej 278 E Tirsdag 24. marts 2015 Kalenderåret 2014 Grundejerforeningen Ny Hvidovre Hjemhørende i Hvidovre Kommune Stiftet 16. juni 1918 Titel Referat

Læs mere

GVF-Avisen. Foråret nr. 1. 2011, 16. årgang. www.fedet-risskov.dk GRUNDEJERFORENINGEN VEJLBY FED

GVF-Avisen. Foråret nr. 1. 2011, 16. årgang. www.fedet-risskov.dk GRUNDEJERFORENINGEN VEJLBY FED Foråret nr. 1. 2011, 16. årgang GVF-Avisen www.fedet-risskov.dk GRUNDEJERFORENINGEN VEJLBY FED Generalforsamling Der indkaldes til ordinær generalforsamling i GVF Grundejerforeningen Vejlby Fed tirsdag

Læs mere

Eksempel VIVABOLIG AALBORG - OPFØRT 1944. Energirenovering etageboliger. Beboerønske om nyt bad førte til energirenovering.

Eksempel VIVABOLIG AALBORG - OPFØRT 1944. Energirenovering etageboliger. Beboerønske om nyt bad førte til energirenovering. Eksempel Energirenovering etageboliger VIVABOLIG AALBORG - OPFØRT 1944 UDGIVET DECEMBER 2014 Beboerønske om nyt bad førte til energirenovering Beboerne i 189 lejligheder i boligforeningen Vivabolig i Aalborg

Læs mere

Ledelse og medarbejdere

Ledelse og medarbejdere Seneste opdatering 26. 21. september februar 2013 2014 Seneste opdatering 26. september 2014 Ledelse og medarbejdere Hovedkontor Slotsmarken 11 2970 Hørsholm Tlf.: 7024 2900 E-mail: info@d-i.dk Navn Titel

Læs mere

Beboermøde 10. marts 2014

Beboermøde 10. marts 2014 Beboermøde 10. marts 2014 Dagsorden 1. Velkomst og indledning 2. Valg af dirigent 3. Orientering fra administrationen om lokalplan, boligtyper og tidsplan for den kommende renovering 4. Valg af medlem

Læs mere

FORHANDLINGSPROTOKOL ALBOA BESTYRELSESMØDE ONSDAG DEN 25. MARTS 2015

FORHANDLINGSPROTOKOL ALBOA BESTYRELSESMØDE ONSDAG DEN 25. MARTS 2015 Tilstede: Afbud: Michael Korsholm Ole Østergaard Tonny Mikkelsen Troels Munthe Kim S. Jensen Peter Andersen Niels Skov Nielsen Administrationschef Jens Løkke Møller Direktør John Jensen Poul Ankersen Lone

Læs mere

RENOVERINGS ABC GOLFPARKEN DET ER EN GOD IDÉ AT GEMME MIG... Gem denne folder!! 1

RENOVERINGS ABC GOLFPARKEN DET ER EN GOD IDÉ AT GEMME MIG... Gem denne folder!! 1 RENOVERINGS ABC GOLFPARKEN DET ER EN GOD IDÉ AT GEMME MIG... 1 Velkommen til den nye Golfparken Renoveringen af afdeling 14, Golfparken er den hidtil største af sin art i s godt 60-årige historie. Derfor

Læs mere

December 2014. Nyhedsbrev. Protektor for BROEN Danmark. Fattigdom i Danmark. Kære alle.

December 2014. Nyhedsbrev. Protektor for BROEN Danmark. Fattigdom i Danmark. Kære alle. December 2014 Nyhedsbrev Kære alle. Julen og dermed afslutningen på 2014 nærmer sig. Det har været et spændende år med mange forskellige arrangementer i foreningerne. Nye foreninger er kommet til, og rigtig

Læs mere

De store infrastrukturinvesteringer

De store infrastrukturinvesteringer De store infrastrukturinvesteringer Oplæg Femern Belt Development Jan Hendeliowitz Beskæftigelsesministeriet, Arbejdsmarkedsstyrelsen 17. september 2013 Større infrastrukturprojekter i Region Sjælland

Læs mere

Ordinær generalforsamling 29. februar 2012 kl. 19.30-22.00

Ordinær generalforsamling 29. februar 2012 kl. 19.30-22.00 1 Ordinær generalforsamling 29. februar 2012 kl. 19.30-22.00 Dagsorden + referat Formanden Michael Thaarup byder velkommen til klubbens ordinære generalforsamling. Generalforsamlingen er Skagen Havkajakklubs

Læs mere

Midtjysk Boligselskab. Indkaldelse

Midtjysk Boligselskab. Indkaldelse Midtjysk Boligselskab Efter aftale med formand Bjarne Almind Johansen indkaldes der hermed til bestyrelsesmøde tirsdag den 20. maj kl 16.00 på afdelingskontoret i Skanderborg Til: Bestyrelsen: Ejendomsfunktionær:

Læs mere

naturligt nærvær Renovering af Skanseparken Maj

naturligt nærvær Renovering af Skanseparken Maj naturligt nærvær Renovering af Skanseparken Maj Renoveringen rykker nærmere Snart er der gået et halvt år, siden beboerne i afdeling 107-108-109 stemte ja til de omfattende planer for et helt nyt Skanseparken.

Læs mere

Hjerneskadeforeningen - Lokalforening SYDFYN Referat af Generalforsamling 21. januar 2008

Hjerneskadeforeningen - Lokalforening SYDFYN Referat af Generalforsamling 21. januar 2008 Hjerneskadeforeningen - Lokalforening SYDFYN Referat af Generalforsamling 21. januar 2008 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning til godkendelse 3. Forelæggelse af regnskab a. regnskabet

Læs mere

Generalforsamling og fest i Dansk Byggeri Østjylland. Fredag den 24. oktober 2014 I Fængslet i Horsens og på Scandic Bygholm Park i Horsens

Generalforsamling og fest i Dansk Byggeri Østjylland. Fredag den 24. oktober 2014 I Fængslet i Horsens og på Scandic Bygholm Park i Horsens Generalforsamling og fest i Dansk Byggeri Østjylland Fredag den 24. oktober 2014 I Fængslet i Horsens og på Scandic Bygholm Park i Horsens Invitation til generalforsamling og fest i Dansk Byggeri Østjylland

Læs mere

Deltagere fra bestyrelsen: Karin Thomsen Sabine Dedlow Ursula Sandberg - afbud Arne Blom

Deltagere fra bestyrelsen: Karin Thomsen Sabine Dedlow Ursula Sandberg - afbud Arne Blom Boligselskabet Farumsødal Referat af organisationsbestyrelsesmøde torsdag den 12. februar 2015 kl. 18.00 på Nordtoften Farum Hovedgade 54, Farum Dagsorden: 1 Godkendelse af dagsorden... 2 2 Godkendelse

Læs mere

Ungdomsbo. Referat fra bestyrelsesmøde nr. 144, mandag den 14. januar 2013 kl. 16.00

Ungdomsbo. Referat fra bestyrelsesmøde nr. 144, mandag den 14. januar 2013 kl. 16.00 Referat fra bestyrelsesmøde nr. 144, mandag den 14. januar 2013 kl. 16.00 Bestyrelsen: Mail-adresse: Claus-Peter Aanum. (CPA) Formand clauspeteraanum@me.com Berit Skanderup (BS) Næstformand skanderup@fanonet.dk

Læs mere

Afbud fra Esbern Ott, Christian Hansen og Dennis Johansen. Godkendelse af referat nr. 5, samt beslutningsreferatet.

Afbud fra Esbern Ott, Christian Hansen og Dennis Johansen. Godkendelse af referat nr. 5, samt beslutningsreferatet. Det Sociale Boligselskab Brøndbyparken afd. 3. Brøndbyøster d. 10.03.14. Referat af: Referat nr. 6. BESTYRELSESMØDE: Tirsdag d. 04.03.14 kl. 18.30 21.00 DIRIGENT: KLAUS JUELKERT AD. 1 Fremmødte / Fraværende.

Læs mere

PETER FABERSGADE, KØBENHAVN - OPFØRT 1899

PETER FABERSGADE, KØBENHAVN - OPFØRT 1899 Eksempel Energirenovering etageboliger PETER FABERSGADE, KØBENHAVN - OPFØRT 1899 UDGIVET DECEMBER 2014 Nye lejligheder på loftet Nyt skifertag og 16 nye moderne to-etagers taglejligheder med egen terrasse.

Læs mere

Fællesadministrationen af 2009 Stationsparken 24, 2. th. 2600 Glostrup Tlf. 43 42 02 22 Åbningstid kl. 10-14 Fax 43 42 02 21 E-mail fa2009@fa2009.

Fællesadministrationen af 2009 Stationsparken 24, 2. th. 2600 Glostrup Tlf. 43 42 02 22 Åbningstid kl. 10-14 Fax 43 42 02 21 E-mail fa2009@fa2009. Fællesadministrationen af 2009 Stationsparken 24, 2. th. 2600 Glostrup Tlf. 43 42 02 22 Åbningstid kl. 10-14 Fax 43 42 02 21 E-mail fa2009@fa2009.dk Den 3. november 2011 Til beboerne i Den selvejende almene

Læs mere

Der er indkaldt rettidigt, da der er sendt ud inden 15. februar. Der er omdelt i weekenden 12. februar.

Der er indkaldt rettidigt, da der er sendt ud inden 15. februar. Der er omdelt i weekenden 12. februar. Generalforsamling i Vængerne 29. marts 2011 Antal fremmødte: 22 fremmødte + 6 bestyrelsesmedlemmer, 3 uden stemmeret Valg af dirigent Steen valg t Der er indkaldt rettidigt, da der er sendt ud inden 15.

Læs mere

Referat fra Bolilmark Grundejerforenings generalforsamling den 9. juni 2012 kl. 15.00 på Hotel Kommandørgården, Havnebyvej 201, Rømø.

Referat fra Bolilmark Grundejerforenings generalforsamling den 9. juni 2012 kl. 15.00 på Hotel Kommandørgården, Havnebyvej 201, Rømø. Referat fra Bolilmark Grundejerforenings generalforsamling den 9. juni 2012 kl. 15.00 på Hotel Kommandørgården, Havnebyvej 201, Rømø. (Tilstede 32 fremmødte + 3 bestyrelsesmedlemmer. Afbud fra Michael

Læs mere

Lokalforhandlinger Tips og inspiration

Lokalforhandlinger Tips og inspiration Lokalforhandlinger Tips og inspiration 2014 Det handler om dit job, din økonomi og din hverdag Kontakt din kreds, hvis du og kollegerne ønsker gode råd og inspiration før lønforhandlinger. Måske vil det

Læs mere

Danmarks Jægerforbund Resultat hold 31-05-2015

Danmarks Jægerforbund Resultat hold 31-05-2015 Placering Nr Navn Foreningsnr Foreningsby Skydning Junior Hold Træf Skud Træf Skud 1 23 Vamdrup Junior 87 128 94 Kasper Hjorth 4308 Vamdrup og Omegns Jagtforening 35 42 100 Mikkel Dall 4308 28 43 96 Frederik

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Lodshaven. Afholdt den 06.marts 2014, kl. 19.00, i fælleshuset.

Referat fra ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Lodshaven. Afholdt den 06.marts 2014, kl. 19.00, i fælleshuset. Referat fra ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Lodshaven. Afholdt den 06.marts 2014, kl. 19.00, i fælleshuset. Lone bød velkommen, og deltagerne startede med at ære de 3, Mogens, Keld og Ulla,

Læs mere

Offentligt Referat af bestyrelsesmøde den 10. maj 2011

Offentligt Referat af bestyrelsesmøde den 10. maj 2011 Offentligt Referat af bestyrelsesmøde den 10. maj 2011 Fraværende fra Tina Holm og Verner Frederiksen 1. Velkomst og godkendelse af dagsorden Dagsorden godkendt 2. Godkendelse af referatet fra mødet den

Læs mere

OZ6HR flytter! Se mere side 3, 4/5 og 10. Indhold. Nr. 1. Januar, februar & marts 2005

OZ6HR flytter! Se mere side 3, 4/5 og 10. Indhold. Nr. 1. Januar, februar & marts 2005 Nr. 1. Januar, februar & marts 2005 Medlemsblad for EDR Horsens Afdeling, Gasvej 21, 2. sal, 8700 Horsens Pr. 1/2-2005: Kildegade 8-10, 8700 Horsens 3 Nytårshilsen Indhold 4 Nye lokaler, Kildegade 8-10

Læs mere

Til samtlige beboere i afdeling 20 Brandholms alle 1A-3K Den 21. september 2004. Referat af beboermøde d. 14. september 2004

Til samtlige beboere i afdeling 20 Brandholms alle 1A-3K Den 21. september 2004. Referat af beboermøde d. 14. september 2004 Til samtlige beboere i afdeling 20 Brandholms alle 1A-3K Den 21. september 2004 Referat af beboermøde d. 14. september 2004 Tilstede: 11 beboere samt Finn Nielsen fra Hovedbestyrelsen Astrid Anthonisen,

Læs mere

Beboermøde Ravnkildevej 9. april 2014

Beboermøde Ravnkildevej 9. april 2014 Beboermøde Ravnkildevej 9. april 2014 Dagsorden: 1. Velkomst og indledning 2. Valg af dirigent 3. Orientering fra administrationen om den kommende renovering 4. Valg af medlemmer og suppleanter til byggeudvalg

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde nr. 153, mandag den 11. november 2013 kl. 16.00.

Referat fra bestyrelsesmøde nr. 153, mandag den 11. november 2013 kl. 16.00. Referat fra bestyrelsesmøde nr. 153, mandag den 11. november 2013 kl. 16.00. Bestyrelsen: Mail-adresse: Claus-Peter Aanum. (CPA) Formand clauspeteraanum@me.com Berit Skanderup (BS) Næstformand skanderup@fanonet.dk

Læs mere

Referat af den ordinære generalforsamling den 6 marts 2007.

Referat af den ordinære generalforsamling den 6 marts 2007. Side 1 af 5 Referat af den ordinære generalforsamling den 6 marts 2007. Den ordinære generalforsamling startede kl. 18.00 hvor Ejerforeningen var vært med pølser og en øl/vand. Til generalforsamlingen

Læs mere

Tilstede fra Boligkontoret (BKÅ): administrationschef Carl Danielsen og inspektør Chris Mikkelsen

Tilstede fra Boligkontoret (BKÅ): administrationschef Carl Danielsen og inspektør Chris Mikkelsen Afdelingsmøde afdeling 25 torsdag den 20. september 2012 Tilstede fra bestyrelsen: Johnny Eriksen, Carina Halvorsen, Bettina Hou Mandsfeldt, Ruth Christoffersen, Bente Andersen, Gunnar Thyrring og Anne

Læs mere

FAMILIEGAVEN. Hvis nøgleordene for din direkte markedsføring er: Målrettethed Opmærksomhed Respons

FAMILIEGAVEN. Hvis nøgleordene for din direkte markedsføring er: Målrettethed Opmærksomhed Respons 1 FAMILIEGAVEN Hvis nøgleordene for din direkte markedsføring er: Målrettethed Opmærksomhed Respons så er Familiegaven som skabt for dig og din virksomhed! 2 Opmærksomhed Med Familiegaven får du maksimal

Læs mere

Postfunktionærernes Andels Boligforening

Postfunktionærernes Andels Boligforening 8. oktober 2010 Referat fra ordinært årsmøde mandag den 27. september 2010. Velkomst Otto Wois bød velkommen til afdelingens ordinære årsmøde, specielt til: Formand for PAB Preben Bansemer, næstformand

Læs mere

Dåstrup Vandværk A.m.b.A.

Dåstrup Vandværk A.m.b.A. Referat fra den ordinære generalforsamling tirsdag den 17. marts 2015 Tirsdag den 17. marts 2015 kl.19.30 afholdt Dåstrup Vandværk a.m.b.a. ordinær generalforsamling i Dåstrup Forsamlingshus med følgende

Læs mere

Erhvervskvinder Trekantområdet Februar 2012, nr. 2

Erhvervskvinder Trekantområdet Februar 2012, nr. 2 Erhvervskvinder Trekantområdet Februar 2012, nr. 2 Velkommen til februarmødet. Tirsdag, den 21. februar kl. 18:00 Kom og hør Lisbeth Gade Mikkelsens historie Vi mødes på Hotel Comwell i Kolding Program

Læs mere

LOKALFORHANDLINGER Tips og inspiration

LOKALFORHANDLINGER Tips og inspiration LOKALFORHANDLINGER Tips og inspiration 2015 Det handler om dit job, din økonomi og din hverdag Kontakt din kreds, hvis du og kollegerne ønsker gode råd og inspiration før lønforhandlinger. Måske vil det

Læs mere

Vi takker alle vore annoncører for sponsorstøtte til Tikøb Jagtforening

Vi takker alle vore annoncører for sponsorstøtte til Tikøb Jagtforening RÆVEN JANUAR 2013 Indhold Bestyrelsen side 3 Udvalg side 4 Indkaldelse til generalforsamling side 5 Forslag til vedtægtsændringer side 6 Formanden har ordet side 7 Gravreparation / ny grav side 8 Gravreparation/ny

Læs mere

Referat af den ordinære generalforsamling for Team HK Køge den 26 februar 2014

Referat af den ordinære generalforsamling for Team HK Køge den 26 februar 2014 Referat af den ordinære generalforsamling for Team HK Køge den 26 februar 2014 Formanden v. Poul Henning byder velkommen og præsenterer bestyrelsen. Tilstede fra bestyrelsen er; Kenni Thunø, Torben Olsen,

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde Østjysk Bolig Torsdag, den 05.01.2012

Referat af bestyrelsesmøde Østjysk Bolig Torsdag, den 05.01.2012 Referat af bestyrelsesmøde Østjysk Bolig Torsdag, den 05.01.2012 Ordstyrer: Lene Hansen Til stede: Else Christensen Aase Jensen Anne Kristensen Tommy Jørgensen Lene Hansen Gitte Bülow Light Klaus D. Djernes

Læs mere

Godkendelse af referat nr. 9, samt beslutningsreferatet.

Godkendelse af referat nr. 9, samt beslutningsreferatet. Det Sociale Boligselskab Brøndbyparken afd. 3 Brøndbyøster d. 11.08.13 Beslutningsreferat af: Referat nr. 10 BESTYRELSESMØDE: Tirsdag d. 06.08.13 kl. 18.30 21.30 August 2013 DIRIGENT: BIANCA BALSLEV AD.

Læs mere

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Lars Nielsen, formand Kim Randrup, næstformand Gert E. Olsen Jørgen J. Adsersen Jørn Nielsen

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Lars Nielsen, formand Kim Randrup, næstformand Gert E. Olsen Jørgen J. Adsersen Jørn Nielsen Boligselskabet Rosenvænget Indkaldelse til organisationsbestyrelsesmøde Onsdag den 22. august 2012 kl. 17.00 i beboerhuset, Gefionvej 50, 3600 Frederikssund Dagsorden: 1 Godkendelse af referat... 2 2 Boligselskabet

Læs mere

Program for Træsektionens generalforsamling 2011. Træsektionen afholder generalforsamling den 18. marts 2011 på Hotel Grand Park, Korsør

Program for Træsektionens generalforsamling 2011. Træsektionen afholder generalforsamling den 18. marts 2011 på Hotel Grand Park, Korsør Program for Træsektionens generalforsamling 2011 Træsektionen afholder generalforsamling den 18. marts 2011 på Hotel Grand Park, Korsør Fredag den 18. marts 2011 Ankomst og registrering fra kl. 11.30 Kl.

Læs mere

1) Valg af dirigent Lars B. Hansen blev valgt.

1) Valg af dirigent Lars B. Hansen blev valgt. Referat fra Generalforsamling afholdt den 13. marts 2013 Generalforsamlingen startede kl. 18.00 med spisning (stegt flæsk og persillesovs), hvori ca. 60 voksne og børn deltog. Glædeligt med det store fremmøde.

Læs mere

Tilmelding til faglæreruddannelse

Tilmelding til faglæreruddannelse Ayoub Saidi Københavns Tekniske Skole Rebslagervej 11 2400 København NV onsdag 24-06-2015 00:00 GF 2 Workshop torsdag 25-06-2015 00:00 Digitale undervisningsmaterialer Jens Larsen Københavns Tekniske Skole

Læs mere

VIGTIGE ADRESSER!!! PMF AARHUS Bank: Regnr. 9004 Kontonr. 0006818501 CVR-nr.: 29987343 www.postens-mf.dk. Nr. 4 Juni 2015. Formand: Næstformand:

VIGTIGE ADRESSER!!! PMF AARHUS Bank: Regnr. 9004 Kontonr. 0006818501 CVR-nr.: 29987343 www.postens-mf.dk. Nr. 4 Juni 2015. Formand: Næstformand: VIGTIGE ADRESSER!!! PMF AARHUS Bank: Regnr. 9004 Kontonr. 0006818501 CVR-nr.: 29987343 www.postens-mf.dk Nr. 4 Juni 2015 Formand: Ernst B. Larsen, Eskebækparken 62, 2.tv, 8660 Skanderborg Tlf. 86 51 00

Læs mere

Nulvækst koster job i samtlige kommuner i Danmark

Nulvækst koster job i samtlige kommuner i Danmark Nulvækst koster job i samtlige kommuner i Danmark I Konvergensprogram 2014 er der forudsat en realvækst i det offentlige forbrug fra 2015-2020. Med nulvækst fra 2015 vil det offentlige forbrug være 20

Læs mere

Vængernes Beboerlaug Referat fra generalforsamlingen den 24. Oktober 2012.

Vængernes Beboerlaug Referat fra generalforsamlingen den 24. Oktober 2012. Vængernes Beboerlaug Referat fra generalforsamlingen den 24. Oktober 2012. Den 24. Oktober 2012 afholdtes den ordinære generalforsamling i Vængernes Beboerlaug. Oldermanden bød velkommen og gik herefter

Læs mere

Boligorganisationen Tårnbyhuse

Boligorganisationen Tårnbyhuse Boligorganisationen Tårnbyhuse Boligorganisationen Tårnbyhuse 1 Bagrund Heldigvis synes de fleste beboere, at Saltværkshuse er et dejligt sted at bo. Det skal det også være i fremtiden. Derfor er der siden

Læs mere

Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 27. marts 2014

Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 27. marts 2014 VESTRE BAADELAUG Bådehavnsvej 6 9000 Aalborg Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 27. marts 2014 1 Vestre Baadelaug Indledning: Den ordinære generalforsamling startede kl. 19.00

Læs mere

Formandens beretning til generalforsamlingen 27. august 2014

Formandens beretning til generalforsamlingen 27. august 2014 Formandens beretning til generalforsamlingen 27. august 2014 a) Velkomst På bestyrelsens vegne skal jeg hermed byde alle fremmødte velkomne til Aabybro Fjernvarmeværks årlige generalforsamling. En særlig

Læs mere

Referat. Den 7. maj 2014

Referat. Den 7. maj 2014 Den 7. maj 2014 Referat Mødeart: Organisationsbestyrelsesmøde Mødested: Selskabslokalet Afdeling: Lægeforeningens Boliger, afd. 1 og 2 Nyborggade 11, 1. sal 2100 København Ø Mødedato: 6. maj 2014 Mødetidspunkt:

Læs mere

Nørrebrogade. Nørrebrogade. Det skal du vide om Renovering og genhusning

Nørrebrogade. Nørrebrogade. Det skal du vide om Renovering og genhusning Nørrebrogade Nørrebrogade Det skal du vide om Renovering og genhusning Revideret januar 2014 1 Indhold Indhold... 2 Kære beboere... 3 Byggepladskontor og byggeledelse... 4 Arbejdstid... 4 Byggesagens omfang...

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling tirsdag d. 20. marts 2007

Referat af ordinær generalforsamling tirsdag d. 20. marts 2007 Referat af ordinær generalforsamling tirsdag d. 20. marts 2007 (ref. fra ekstraordinær generalforsamling 16/4 nederst i dette referat) Til generalforsamlingen var mødt i alt 14 husstande (16 personer inkl.

Læs mere

Kim efterlyste en underskrevet anvisningsaftale for Søtoften. Det blev aftalt at boligselskabet sender aftalen.

Kim efterlyste en underskrevet anvisningsaftale for Søtoften. Det blev aftalt at boligselskabet sender aftalen. Hagen Ahlgreen Jette Fesner Bettina Foltinger Liselotte Hvidt Ballerup almennyttige Boligselskab Kim Pasternak, Boligkontoret Lone Schock, Malene Aagaard Kristensen og Hanne Nygård Jensen Center for By,

Læs mere

Politihjemmeværnets Støtteforening Øst for Storebælt

Politihjemmeværnets Støtteforening Øst for Storebælt 07. jun 2014 Politihjemmeværnets Støtteforening Øst for Storebælt R E F E R A T fra ordinært repræsentantskabsmøde 06. maj 2014 Kl. 1900 Side 1 Til stede var 14 repræsentanter med stemmeret. Heraf 1 dirigent

Læs mere

Domea Vejle-Børkop Referat af ekstraordinært organisationsbestyrelsesmøde Torsdag den 4. september 2014 kl. 19.00 På Damhaven 1, 7100 Vejle

Domea Vejle-Børkop Referat af ekstraordinært organisationsbestyrelsesmøde Torsdag den 4. september 2014 kl. 19.00 På Damhaven 1, 7100 Vejle Domea Vejle-Børkop Referat af ekstraordinært organisationsbestyrelsesmøde Torsdag den 4. september 2014 kl. 19.00 På Damhaven 1, 7100 Vejle Dagsorden: 1 Valg af dirigent... 2 2 Orientering fra formanden...

Læs mere

Velkommen til Informationsmøde for beboerne

Velkommen til Informationsmøde for beboerne Velkommen til Informationsmøde for beboerne Afdeling 10, Grønningen Blok 3, Færøvej 20, 22 og 24 Torsdag den 27.02.2014, kl. 19.00 Dagsorden: 1. Præsentation af byggeleder Lars Bille Hansen 2. Generel

Læs mere

4000 Roskilde. Poulsen. velkommen. 1. Valg af. selskabet. Tlf:

4000 Roskilde. Poulsen. velkommen. 1. Valg af. selskabet. Tlf: Til repræsentantskabett Parkvænget 25 4000 Roskilde Telefon: 46 30 47 00 Fax: 46 30 47 57 www.bosj.dk 20. april 2010 Referat af ekstraordinært repræsentantskabsmøde, torsdag den 8. april 2010, kl. 18.30

Læs mere

hestholm Orientering Januar 2009 Nr. 1

hestholm Orientering Januar 2009 Nr. 1 hestholm Orientering Januar 2009 Nr. 1 Passer din bank ordentligt på din økonomi? Lad os se på din privatøkonomi med friske øjne. En ny bank kan måske give din økonomi det lille løft i hverdagen, der giver

Læs mere

GF forsikringsklubben for ansatte i DONG Energy og Vattenfall

GF forsikringsklubben for ansatte i DONG Energy og Vattenfall GF forsikringsklubben for ansatte i DONG Energy og Vattenfall Referat fra generalforsamling, 15. maj 2013 kl 17.00 hos Vattenfall A/S. Dagsorden for mødet er i henhold til vedtægterne: 1. Valg af dirigent

Læs mere

HUSORDEN Dannerhøj. 1 Bygninger

HUSORDEN Dannerhøj. 1 Bygninger Husorden afd.17 HUSORDEN Dannerhøj Denne husorden skal ses i sammenhæng med nødvendigheden af at opretholde faste regelsæt i en fælles bebyggelse som Dannerhøj, hvor mange mennesker bor så tæt sammen som

Læs mere

Referat af ordinært bestyrelsesmøde tirsdag den 17. juni 2014, kl. 17:00, Protokollens side; 314

Referat af ordinært bestyrelsesmøde tirsdag den 17. juni 2014, kl. 17:00, Protokollens side; 314 Organisationsbestyrelsen CC: Forretningsfører Tony Sørensen CC: Referatmappen. Holbæk, den 23. juni 2014 Referat af ordinært bestyrelsesmøde tirsdag den 17. juni 2014, kl. 17:00, Protokollens side; 314

Læs mere

Bestyrelsesmøde 26-27. juni 2013 i Nyborg

Bestyrelsesmøde 26-27. juni 2013 i Nyborg 5. juli 2013 Bestyrelsesmøde 26-27. juni 2013 i Nyborg Deltagere: Roland Rasmussen (RR) Anette Jensen (ANE) Helle Lunding-Møller (HLM) Poul Erik Kristoffersen (PEK) Bente Rands Mortensen (BRM) Helle Schou

Læs mere

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn Referat fra SVOO generalforsamling onsdag den 21. marts 2012 kl. 19:00 Formand Per Sørensen bød velkommen og udtrykke sin glæde over det store fremmøde til årets generalforsamling. Ad 1: Ad 2: Valg af

Læs mere

Afbud fra Bianca Balslev, Esbern Ott, uden afbud Dennis Johansen. Godkendelse af referat nr. 9, samt beslutningsreferatet.

Afbud fra Bianca Balslev, Esbern Ott, uden afbud Dennis Johansen. Godkendelse af referat nr. 9, samt beslutningsreferatet. Det Sociale Boligselskab Brøndbyparken afd. 3. Brøndbyøster d. 24.08.2014. Beslutningsreferat af: Beslutningsreferat nr. 10 BESTYRELSESMØDE: Tirsdag d. 19.08.14 kl. 18.30 22.00 DIRIGENT: TINA LAURSEN Ad.

Læs mere

Glostrup, den 30.08.2010 SA Referat Den 19. august 2010

Glostrup, den 30.08.2010 SA Referat Den 19. august 2010 Postfunktionærernes Andels-Boligforening Stationsparken 24, 2. th. 2600 Glostrup Tlf. 43 42 02 22 Åbningstid kl. 10-14 Fax 43 42 02 21 E-mail pab@pab.dk CVR nr. 31 49 64 11 Glostrup, den 30.08.2010 SA

Læs mere

Referat. Afdelingsbestyrelsesmøde. Referat: Thomas Begulic blev valgt som dirigent og Kjeld Skelmose blev valgt som referent.

Referat. Afdelingsbestyrelsesmøde. Referat: Thomas Begulic blev valgt som dirigent og Kjeld Skelmose blev valgt som referent. Den 3. december 2014 Referat Mødeart: Afdelingsbestyrelsesmøde Afdeling: Lægeforeningens Boliger, afd. 1 og 2 Mødested: Selskabslokalet Nyborggade 11, 1. sal Mødedato: 2. december 2014 2100 København Ø

Læs mere

-51- Ekstraordinært Hovedbestyrelsesmøde afholdt lørdag den 12. marts 2011 på Blommenslyst Kro.

-51- Ekstraordinært Hovedbestyrelsesmøde afholdt lørdag den 12. marts 2011 på Blommenslyst Kro. -51- Ekstraordinært Hovedbestyrelsesreferat for perioden 2008-2012 Ekstraordinært Hovedbestyrelsesmøde afholdt lørdag den 12. marts 2011 på Blommenslyst Kro. Der var afbud fra: Mona Dahl (Kreds 9) Conni

Læs mere

EINAR KORNERUP JYLLAND A/S. Solide kompetencer

EINAR KORNERUP JYLLAND A/S. Solide kompetencer EINAR KORNERUP JYLLAND A/S Solide kompetencer Mere end 100 år i byggebranchen Når man er del af en koncern med mere end 100 års historie i bagagen, siger det sig selv, at ord som kvalitet, konsolidering

Læs mere

Beboerinformation - Riddersborgparken. Afdelingsmødet den 6. september 2012

Beboerinformation - Riddersborgparken. Afdelingsmødet den 6. september 2012 Beboerinformation - Riddersborgparken Afdelingsmødet den 6. september 2012 Riddersborgparken taber 3,2 millioner kroner om året For mange boliger på Lolland, men der er venteliste til Riddersborgpar- kens

Læs mere

Notat Afdeling 23 - Beboermøde den 22.04.2015, kl. 19.00, Sdr. Kongevej 66. Angående opfølgning på 360 graders eftersyn/ tilfredshedsundersøgelse.

Notat Afdeling 23 - Beboermøde den 22.04.2015, kl. 19.00, Sdr. Kongevej 66. Angående opfølgning på 360 graders eftersyn/ tilfredshedsundersøgelse. Side 1/6 Notat Afdeling 23 - Beboermøde den 22.04.2015, kl. 19.00, Sdr. Kongevej 66. Angående opfølgning på 360 graders eftersyn/ tilfredshedsundersøgelse. I mødet deltog: Beboere: 10 incl. afdelingsbestyrelsen.

Læs mere

Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling

Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling Juleafslutningen var som sædvanlig hyggelig 2 OZ6HR nyt, Januar 2012 OZ6HR nyt Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling

Læs mere

Turistforeningen for Sydfyn

Turistforeningen for Sydfyn Turistforeningen for Sydfyn Generalforsamling mandag den 26. marts kl. 19.00 på Hotel Svendborg Der var fremmødt 40 til generalforsamlingen. Formand Allan Mariager bød velkommen til en noget anderledes

Læs mere

Afdelingsformand Allan Mortensen afgav bestyrelsens beretning og fremhævede bl.a.:

Afdelingsformand Allan Mortensen afgav bestyrelsens beretning og fremhævede bl.a.: Referat fra Stautrup Tennisklub's ordinære generalforsamling lørdag den 23. juni 2012 kl. 11.00 Formanden bød velkommen til de 25 fremmødte medlemmer. Dagsorden 1. Valg af dirigent: Freddy Jacobi blev

Læs mere

Nibe Ældreboligselskab Referat af ordinært repræsentantskabsmøde, onsdag den 11. marts 2015 kl. 13.00 i fælleshuset, Munchs Vej 7 i Nibe.

Nibe Ældreboligselskab Referat af ordinært repræsentantskabsmøde, onsdag den 11. marts 2015 kl. 13.00 i fælleshuset, Munchs Vej 7 i Nibe. Nibe Ældreboligselskab Referat af ordinært repræsentantskabsmøde, onsdag den 11. marts 2015 kl. 13.00 i fælleshuset, Munchs Vej 7 i Nibe. Side 1 Valg af dirigent... 2 2 Aflæggelse af bestyrelsens årsberetning...

Læs mere

Velkommen til infomøde 19 03 2013 BLOKKENE AFD.42

Velkommen til infomøde 19 03 2013 BLOKKENE AFD.42 Velkommen til infomøde Velkommen til infomøde Program Velkomst ved formand for afdelingsbestyrelsen Henrik Pedersen Generel information om renoveringen af Løget By; hvad og hvor Forventede tidsplaner Generel

Læs mere

Boligselskabet Brøndbyparken afd. 3. Søndag d. 12.11.06. Referat af: Referat nr. 11. BESTYRELSESMØDE: Tirsdag d. 07.11.06 kl. 18.30 21.15.

Boligselskabet Brøndbyparken afd. 3. Søndag d. 12.11.06. Referat af: Referat nr. 11. BESTYRELSESMØDE: Tirsdag d. 07.11.06 kl. 18.30 21.15. DIRIGENT: SUSSIE AD. 1 Fremmødte / Fraværende. Varmemester Claus Kæstel, Freddy, Pia H., Mads, Karin, Pia K., David, Sussie, Knud, Aase. AD. 2 Godkendelse af referat nr. 10. Rettelse til AD. 4 pkt. e.

Læs mere

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING fredag den 9. marts 2007 KL. 18.30 I SUNDBYØSTERHALLEN

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING fredag den 9. marts 2007 KL. 18.30 I SUNDBYØSTERHALLEN ANDELSBOLIGFORENINGEN AMAGERBRO Smyrnavej 34 2300 København S Kontortid: Tirsdag kl. 18.30-19.30 Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING fredag den 9. marts 2007 KL. 18.30 I SUNDBYØSTERHALLEN Med følgende

Læs mere

Bestyrelsesmøde. Møde -referat Sted Start. 29. april 2014 Hans Fugls Vej Kl. 16:15

Bestyrelsesmøde. Møde -referat Sted Start. 29. april 2014 Hans Fugls Vej Kl. 16:15 Møde -referat Sted Start 29. april 2014 Hans Fugls Vej Kl. 16:15 Deltagere Deltog ikke Referent Dirigent Niels Kruse, Karl Jørgensen, Lotte Pluzek, Per Carstens, Palle Rasmussen, Kjeld Kjeldsen og Lars

Læs mere

Nyt fra din skole Holmebækskolen december 2014

Nyt fra din skole Holmebækskolen december 2014 Nyt fra din skole Holmebækskolen december 2014 Kære forældre Juleferien står for døren og det første halvdel af skoleåret 2014-2015 er ved at være bragt til ende, og igen er det tid for lidt informationer

Læs mere

Forretningsmuligheder i det nye sygehusbyggeri

Forretningsmuligheder i det nye sygehusbyggeri Forretningsmuligheder i det nye sygehusbyggeri Storentreprenørens forventninger til underleverandører til konsortiedannelse til udbudsproces Hans Blinkilde, Sektionsdirektør NCC Construction Danmark A/S

Læs mere

25-års jubilarer i københavn - 2009 Af: StilladsInformation

25-års jubilarer i københavn - 2009 Af: StilladsInformation 25-års jubilarer i københavn - 2009 Af: StilladsInformation Torsdag den 3. december 2009 blev der igen holdt jubilæumsreception for 25-års jubilarer i Stilladsarbejdernes Brancheklub af 1920 i København.

Læs mere

VELKOMMEN TIL MØLLEPARKEN

VELKOMMEN TIL MØLLEPARKEN VELKOMMEN TIL MØLLEPARKEN Hermed en lille hilsen til dig og din familie, som beboere i Mølleparken Med dette hæfte vil vi gerne give en kort beskrivelse af vores afdeling, dens muligheder og husorden.

Læs mere