FORMANDSBLADET. TEMA: Energioptimering miljø og bæredygtighed. Danmarks lækreste entreprenør. Milliardprojekter skriger på nye medarbejdere

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "FORMANDSBLADET. TEMA: Energioptimering miljø og bæredygtighed. Danmarks lækreste entreprenør. Milliardprojekter skriger på nye medarbejdere"

Transkript

1 1 Fagblad for Dansk Formandsforening 108. årgang nr. 1 Februar 2015 Danmarks lækreste entreprenør Milliardprojekter skriger på nye medarbejdere Energioptimering miljø og bæredygtighed

2 INDHOLD: Leder Referat fra bestyrelsesmøde NCC renoverer lejligheder for 130 mio KOLOFON: Udgiver: Dansk Formands Forening Prags Boulevard 45 DK-2300 København S Tlf.: Arbejdernes Landsbank Kontonr.: Redaktion: Landsformand Kim Bøje Madsen (ansv.) Journalist Niels Henriksen Tema i næste nummer: MASKINER OG ARBEJDSBILER Artikler og stof til nr. 2, 2015 skal være redaktionen i hænde senest den 1. april Næste nummer udkommer den 2. maj 2015 Layout og produktion: Rosendahls A/S Oddesundvej 1, 6715 Esbjerg Annoncer: Rosendahls Mediaservice Diana Kirk Oddesundvej 1, 6715 Esbjerg Tlf Bankbygning bliver til otte moderne lejligheder Almennyttige boliger får makeover til 700 mio Danmarks lækreste entreprenør Milliardprojekter skriger på nye medarbejdere Lokalnyt og Fra Foreningen GPS understøttet gravesystem SITECH Trimble 3D GPS Lite NYHED! Opret eget design Linieføring / tværprofil Kotevisning (z)via GPS Remote support Punktregistrering Opgraderbar til fuld 3D kr ,- inkl. montage Deadline for annoncebestilling til næste udgave af Formandsbladet er den 1. april tel: FEBRUAR 2015

3 leder HUSK AT MEDDELE ændringer i ansættelsesforhold herunder også mailadresse Dansk Formands Forening vil snarest udsende statistikkortene. Vi vil sætte stor pris på, at medlemmerne returnerer de udfyldte skemaer, med ansættelses og lønforhold, specielt hvis der er ændringer, således vi kan få ajourført medlemskartoteket. Det gælder også, hvis man allerede er eller påtænker at gå på efterløn eller pension, da det har betydning for kontingentet. Vi kan konstatere, at mange medlemmer har skiftet mailadresse. Vi skal derfor venligst henstille, at man husker at meddele det til os. Ledigheden i Dansk Formands Forening er uændret. Vi har en ledighed på ca. 1 procent, og det er meget flot. Vi forventer stadig, at der bliver stor mangel på formænd og byggeledere, og vi er derfor gået i dialog med vores A-kasse og Dansk Byggeri med henblik på en løsning af denne udfordring. Dansk Formands Forening har sammen med vores samarbejdspartnere udvekslet krav med KL til de nye overenskomster, og forhandlingerne er i gang i skrivende stund. Dansk Formands Forening har på et tidligere bestyrelsesmøde besluttet, at vi vil deltage på Entreprenør & Håndværks messen i Herning. E&H 2015 er fastsat fra den 7. maj til og med den 9. maj Vi vil selvfølgelig opfordre medlemmerne til at tage deres kolleger med til Herning for at besøge os på vores stand - husk der er tre år til, før man får chancen igen. Se i øvrigt annoncen for messen på vores hjemmeside. I februar eller marts er der årsmøde i din afdeling. Jeg vil stærkt opfordre medlemmerne til at møde op på årsmøderne, og gøre jeres indflydelse gældende. Det er vigtigt, at medlemmerne bakker op om det frivillige arbejde, der bliver udført ude i afdelingerne. Find hvor og hvornår dit årsmøde er i Formandsbladet eller på vores hjemmeside. KIM BØJE MADSEN Landsformand Årsmøderne står for døren, så husk at møde op for at høre nyt og gøre din indflydelse gældende. Dansk Formands Forening er en fagorganisation for arbejdsledere og konduktører indenfor bygge- og anlægsvirksomhed samt formænd og arbejdsledere indenfor kommunernes og amternes tekniske forvaltninger. Dansk Formands Forening har overenskomstretten indenfor bygge- og anlægsområdet. FEBRUAR

4 Nyt fra foreningen Beslutningsreferat fra bestyrelsesmødet Beslutningsreferat fra bestyrelsesmødet fredag den 11. december 2014 på Severin Kursuscenter i Middelfart. Til stede var: Landsformand Kim Bøje Madsen Næstformand Lars Hansen Bestyrelsesmedlem Vagn Nordentoft Bestyrelsesmedlem Jens Melgaard Bestyrelsesmedlem Finn Kristensen Bestyrelsesmedlem Dan Boye havde meldt afbud og samtidig meddelt bestyrelsen, at han trækker sig som formand for Københavns Afdeling og bestyrelsesarbejdet i regionen. Københavns Afdeling holder bestyrelsesmøde den 7. januar 2015 på hovedkontoret for at drøfte afdelingens fremtid. Dagsorden Dagsorden blev godkendt. Forhandlingsprotokollen Der var ingen kommentarer til referatet fra Landsrådsmødet den 12. oktober Herefter blev referatet godkendt og underskrevet. Faglige forhold Kim lagde ud med at sige, at han synes, vi havde haft et udmærket landsrådsmøde i Fjelsted, og det var et fantastik godt indlæg fra Jesper Bille omkring Femern Bælt. Tak til Lars for at få fat i ham. De fremlagte vedtægtsændringer om landsrådsmøderne blev vedtaget. Der holdes ordinært landsrådsmøde hvert andet år i oktober/november måned i lige år. I ulige år mødes alle afdelingsformænd og varetager landsrådets opgaver jf. 20. stk. 2. Alle afdelingers bestyrelsesmedlemmer kan deltage i landsrådsmøderne. Forårsmøderne for afdelingsformændene i maj bliver herefter rykket til først i september, så der bliver ca. et år imellem hvert møde. Regnskabet for 2013 blev godkendt på landsrådsmødet, og budgettet for 2015 blev ligeledes godkendt med en mindre kontingentstigning. Vi har i øjeblikket syv sager ved Maskinmestrene. Det er alle arbejdsskader, der er anket. Det er meget vigtigt, at vores medlemmer indsender en arbejdsskadesag til os så hurtigt som muligt, så sagen ikke bliver forældet. I sagen fra Syddjurs Kommune er der indgået forlig med vores medlemmer. Forliget har desværre betydet, at kommunen har haft en betydelig besparelse på sin vintervagt. Medlemmerne skal fremover være mere opmærksomme på sådanne forhold, så vi kan indbringe dem til Kommunernes Landsforening med det samme. Landsformanden orienterede om andre sager, som muligvis er på vej. 2a sagen fra Højesteret er nu sendt videre til EU. Beskæftigelsesministeriet er blevet stævnet til landsretten. Der er efterfølgende kommet afslag på retsinstans, da den skal begynde i byretten, men det er dog kun en formsag. Sagen afventer videre forløb. Leo Kristoffersen fra Østjyllands Afdeling har opfordret sine medlemmer til at kontakte deres kolleger om evt. medlemskab i DFF ved at udsende et brev via mail. Et fint og godt initiativ. Der er blevet afviklet kommunalt kursus i Svendborg i uge 41. Kurset var som sædvanlig godt besøgt, og afviklingen gik meget fint. DFF skal nu prøve at deltage i AJOUR 2015 og evt. holde bestyrelsesmøde i forbindelse med dagene i Odense. Kim har deltaget i det årlige møde i UHT Fonden, udviklingsfonden for håndværkere og teknikere, som han gav et kort referat fra. Kim havde udarbejdet et oplæg til fornyelse af Formandsoverenskomsten med KL, som han gennemgik sammen med Lars. Det er aftalt med Dansk Byggeri, at vi mødes i 2015 vedrørende eventuelt noget mere samarbejde omkring uddannelse. Kim har modtaget materiale angående Herning Messen E&H 2015 i maj måned. Kim har været til bestyrelsesmøde med det nye forhandlingsfællesskab, som han gav et referat fra. Der er første ordinære repræsentantskabsmøde den 15. december 2014 i Forhandlingsfællesskabet. Næste møde i FR er den 16. december 2014 hos TDC Lederforening. Vores arbejdsløshed er på 9 medlemmer. Ca. 0,9% De nye kontingentsatser er lagt på hjemmesiden og i Formandsbladet nr. 6. Regioner Københavns Afdeling holder bestyrelsesmøde den 7. januar 2015 kl. 15,00 på Hovedkontoret. Der skal vælges en ny formand og to nye til bestyrelsen. Budgettet for november 2014 blev gennemgået, og taget til efterretning. Foreningen Husk at der kun kan ske indmeldel- 4 FEBRUAR 2015

5 se eller overflytning elektronisk til A-kassen. Opfordring til medlemmerne: Husk at oplyse nye mailadresser til vores medlemssystem. Driftsforhold Kim har igangsat arbejdet med en ny og opdateret hvervefolder. Vi er i gang med at få opdateret de forskellige indlæg fra PFA, Tjenestemændene, Forbrugsforeningen, samt fra A-kassen. Den var lovet klar til februar, når årsmøderne skulle begynde, men vi bliver måske nødt til at udsætte den på grund af tidspres. Der var flere i bestyrelsen, som mente at den hvervefolder vi har nu, godt kan bruges endnu. Medlemsbladet Næste blad, nr. 6, er på vej ud, og det er med temaet IT og telekommunikation. Til blad nr har vi temaet Renovering miljø og bæredygtighed. Hjemmesiden Lars styrer hjemmesiden, og er glad for den nye platform. Årsmøder i 2015 Lolland Falster den 28. februar 2015, kl Syd og Vestsjælland den 28. februar 2015, kl Midt-Vest den 3. marts 2012,, kl Østjyllands Afdeling den 7. marts 2015, kl Bornholm den 7. marts 2015, kl ved Lars Hansen København den 12. marts 2015, kl Afdeling Syd den 14. marts 2015, kl Nordjylland den 21. marts 2015, kl Have & Landskabs Messen Deltagelse ved Have & Landskabs Messen den august 2015 i Slagelse. Standpladsen er bestilt. Kommunalt kursus 2015 i uge 41 Emner til kommende møder Landsrådsmødet 2016 Landsrådsmøde 2016 bliver sandsynligvis i Odense i forbindelse med AJOUR. Kommende møder Bestyrelsesmøde den 20. februar Bestyrelsesmøde i april er ikke fastlagt endnu. Bestyrelsesmøde lørdag den 27. juni Forårsmødet for afdelingsformænd foreslås lavet om til sensommermøde den 5. september JUBILÆUM DFF Eventuelt Kim oplyste, hvor mange jubilarer vi har i 2015: 25 års jubilæum 24 medlemmer 40 års jubilæum: 10 medlemmer 50 års jubilæum: 7 medlemmer FLEX ØNSKER DU OGSÅ PERFEKT UDSYN Findes både som bag-, front, og reversmontering som alle giver et perfekt udsyn til klippehovedet. Optimalt udsyn til arbejdsredskabet Perfekt arbejdsmiljø Stor fleksibilitet, bag eller fremadgående rækkevidde Danfoss Load Sensing (besparelse på diesel) Stort redskabsprogram Se mere på eller kontakt os på tlf Merkurvej 25 DK-6000 Kolding Tlf: FEBRUAR

6 Arbejdet med opmuring af ydermur og etablering af nye altaner skrider planmæssigt frem. NCC renoverer lejligheder for 130 mio. Samtidig reduceres antallet af boliger fra 450 til 294, når tre blokke Mølleparken i Frederikshavn rives ned. AF NIELS HENRIKSEN Håndværkerne går grundigt til værks, når 294 boliger i Boligforeningen Vesterports afdeling 4 Mølleparken i Frederikshavn skal renoveres. Her nøjes tømrerne ikke med at skifte til nye tidssvarende vinduer. - Ydermurene pilles ned sten for sten for at give plads til 220 mm rockwool i hulmuren, hvorefter vi murer op en helt nye facade af mursten. Fundamenterne bliver udvidet med på ny og isoleret. Der etableres nye ventilationsanlægget i alle blokkene, så der både bliver et bedre indeklima i boligerne, og så varmen genanvendes. Altanerne bliver gjort større, lige som der tilføjes hjørnealtaner med mere plads. Alle badeværelser renoveres totalt, og her har beboerne i et vist omfang indflydelse på valget af fliser, forklarer sektionschef hos NCC Construction Danmarks afdeling i Nordjylland, Byggeri Nord i Nørresundby, Frank Bo Lassen. Afdelingen beskæftiger en snes funktionærer og et sted mellem 60 og 100 timelønnede medarbejdere, afhængig af hvilke opgaver der er i gang. Vandt opgaven i 2013 NCCs afdeling i Nordjylland vandt allerede opgaven i 2013, og arbejdet gik for alvor i gang i august Den sidste håndværker lukker og slukker efter planen i midten af Anlægssummen for NCCs vedkommende er på 130 mio. kr., men Frank Bo Lassen fortæller, at den samlede anlægssum løber op i 210 mio. kr. - Ved alle indgangspartierne bliver der opsat en flot, sort skifferbeklædning, lige som alle loftsrum bliver efterisoleret. Blokkene i 1 og 2 plan får desuden nye tage. 46 boliger i stueplan bliver omdannet til tilgængelighedsboliger. De bliver altså ikke indrettet som deciderede handicapboliger men som handicapvenlige boliger med øget tilgængelig for ældre og handicappede. Bebyggelsen er 6 FEBRUAR 2015 ENERGIOPTIMERING

7 Bebyggelsen i to plan er allerede renoveret, også med nyt tag. opført mellem 1958 og 1965 og trænger efterhånden til en gennemgribende renovering, hvor der naturligvis også tænkes energi ind i planen, tilføjer Frank Bo Lassen. Nedrivning af tre blokke Nedrivning af tre boligblokke med i alt 160 boliger er en del af projektet. Nedrivningen sker dels, fordi det almennyttige boligmarked i Frederikshavn i flere år var været præget af store udfordringer, og det er således ikke første gang, at hele boligblokke er blevet revet ned. Men nedrivning sker også for at gøre udenomsarealerne i Mølleparken meget mere attraktive og aktive, således at også yngre børnefamilier i stigende grad vil finde området interessant. Der etableres således skaterbane, klatrevæg, multibane og boldbane. Kollaps Søndag den 9. november 2014 er der ingen i NCC Construction Danmark eller Boligforeningen Vesterport,» Yderste række af mursten er pillet af for at gøre plads til 220 mm rockwool i hulmuren. ENERGIOPTIMERING FEBRUAR

8 » for den sags skyld der tænker tilbage på med større glæde. Den dag kollapsede nemlig dele af en gavl i Mølleparken. Heldigvis skete der kun mindre personskade, mens der skete stor skade på bygningen. To beboere, der opholdt sig i deres lejligheder, slap fra den voldsomme oplevelse med knoglebrud og skrammer. En efterfølgende undersøgelse har vist, at kollapset skete som følge af en række uheldige omstændigheder. Ulykken skete bl.a. fordi bagmuren blev udsat for for stor belastning og derved mistede en del af sin stabilitet, da ydermuren og en massiv murpille i forbindelse med renoveringen var fjernet. Virkningen blev yderligere forstærket ved, at den eksisterende gulvkonstruktion også var fjernet. Der var derfor ikke tilstrækkelig støtte ved den nederste del af muren. Endelig viste det sig, at styrken i fugerne slet ikke levede op til det forventede niveau. NCC Construction Danmark er totalentreprenør på opgaven og påtog sig straks ansvaret, fordi virksomheden har det overordnede ansvar for projektstyringen. Som følge af ulykken besluttede Boligforeningen Vesterport, at alle beboere skal genhuses, mens der arbejdes i og ved deres boliger. Alle boliger får nye badeværelser, og beboerne har selv mulighed for at vælge fliser. Lokale underleverandører På byggepladsen går omkring et halvt hundrede håndværkere. NCC har til denne opgave allieret sig med fremmede murere og betonfolk fra Ths. Nielsen & Søn i Lendum. NCC benytter helst lokale samarbejdspartnere, og ventilationen udføres af Oskar Pedersen & Søn fra Frederikshavn, elektrikerfirmaet Steen Jørgensen kommer fra 8 FEBRUAR 2015 ENERGIOPTIMERING

9 Redskabshuse renoveres med nye tage og ny, flot skifferbeklædning. Skagen. Tømrerne kommer fra tømrervirksomheden Skøtt i Aalborg, mens stålfolkene er ansat hos Bach & Egemose også Aalborg. Nedbrydningen foretages af IF Nedbrydning, mens betonelementer leveres af Gandrup Element. Grundigt informeret Beboerne har været grundigt informeret om arbejdet under hele processen. Tre måneder før den første håndværker drejede ind på Provst Dreislers Vej, blev beboerne adviseret. Seks uger før den første sten blev pillet ud af ydermuren, blev der indkaldt til beboermøde, og yderligere to uger, før projektet gik i gang, fik beboerne besked om, at det nu var tid at pakke deres indbo sammen. Frank Bo Lassen er sektionschef hos NCC Construction Danmarks afdeling i Nordjylland, Byggeri Nord i Nørresundby. Et nyt ventilationsanlæg med varmegenvinding installeres i alle boliger. ENERGIOPTIMERING FEBRUAR

10 Et 25 centimeter tykt betondæk måtte hugges op og transporteres væk, før der blev adgang til det, der nu er blevet til en lille fælles terrasse på 1. sal. Bankbygning bliver til otte moderne lejligheder Enemærke & Petersen udfordret af trange pladsforhold på byggeplads midt på gågaden i Aarhus AF NIELS HENRIKSEN Hvis ikke der havde stået et stillads foran den smalle facade ved Ryesgade 4 i Aarhus, så ville ingen ane, at der inde bag døren var en travl byggeplads, hvor håndværkere fra Enemærke & Petersen Vest samt underentreprenører var i fuld gang med at omdanne en tidligere bankbygning til otte super moderne bylejligheder. Og netop placeringen og adgangsforholdene til byggepladsen har virkelig udfordret projektleder Frank Petersen, der både har gravet hele sin årelange erfaring fra byggebranchen frem og krydret den med nye løsninger, baseret på netop erfaring og solidt håndværk. Fra Med facade ud mod den travle gågade i Aarhus er der helt klare regler for, hvordan man skal gebærde sig. For eksempel er det kun muligt at holde med en lastbil på gaden i tidsrummet fra kl. 6 om morgenen til kl. 11 om formiddagen. I samme tidsrum er det tilladt at 10 FEBRUAR 2015 ENERGIOPTIMERING

11 På 2. sal er der blevet etableret en 130 kvm stor fælles terrasse. have en container placeret i gaden. Det har betydet, at alle byggematerialer skulle ankomme til pladsen i den forholdsvis korte tidsperiode, og at alt affald skulle ud og i containeren, inden den blev flyttet igen kl. 11, forklarer Frank Petersen, der yderligere er udfordret af, at adgangen til byggepladsen i virkeligheden sker igennem en dør med en ganske almindelig åbning. Slikbutikken - I stueetagen ligger en slikbutik, som har været åben under store dele af byggeperioden fra maj Hvis butikken skulle lukke for at give os optimal adgang til byggepladsen, skulle indehaveren naturligvis have kompensation for mistet omsætning, så det ville blive en for dyr løsning. Derfor har et smalt lokale mellem slikbutikken og naboen fungeret dels som adgangsvej til trappen op til lejlighederne og dels som lager for byggematerialer. Endelig er en del større materialer blevet kranet op over bygningens tag og ned på den anden side, lige som andre materialer er blevet løftet op på stilladset, hvorfra håndværkerne så har hentet dem ind på etagerne. - De lidt specielle forhold har selvfølgelig betydet, at vi har måtte indrette os noget anderledes end normalt. Eksempelvis er vi mange dage mødt allerede kl. 6. Det har betydet, at nogle af beboerne i bygningerne bagved har følt sig generet af ekstra støj fra byggepladsen, så der har» ENERGIOPTIMERING FEBRUAR

12 Det smalle rum ved siden af slikbutikken bliver brugt til lidt af hvert, blandt til oplag af byggematerialer og gennemgang til etagerne oven over.» været mange parametre at tage hensyn til, men det har helt sikkert været en spændende og lærerig proces, hvor erfaring og dermed også evnen til at se ofte utraditionelle løsninger har været væsentlige faktorer. Strippet Bygningen i Ryesgade 4 har tidligere fungeret som cityafdeling for Spar Nord Bank, der har anvendt alle tre etager med åben adgang mellem etagerne. Den gamle bygning blev i forbindelse med renoveringen strippet fra inderst til yderst, så kun de nøgne ydervægge og den solide bankboks stod tilbage. Hvor det har været muligt, er de gamle, kraftige bjælker bevaret i et par af lejlighederne er bjælkerne endda synlige for at give boligerne et mere rustikt indtryk. Fokus i renoveringen har været rettet mod at få det maksimale ud af kvadratmeterne, på en moderne indretning, på at isolere efter moderne standard og på at støjdæmpe så meget som muligt. Udvendigt er indrettet en 130 kvm stor tagterrasse på 2. sal, mens der på 1. sal er etableret en mindre kombineret terrasse og gårdhave, der samtidig fungerer som flugtvej om mod de bagvedliggende bygninger. Ombygningen af den gamle bankbygning står i otte mio. kr. Projektleder Frank Petersen i en af lejlighederne, hvor de gamle bjælker er bevaret og fritlagt. 12 FEBRUAR 2015 ENERGIOPTIMERING

13 Renoveringen af den gamle bankbygning er præget af gode, gedigne materialer som her i køkkenet i taglejlighederne. VI HAR GJORT DET NEMT AT TEGNE EN HUNDE- OG KATTEFORSIKRING LÆS MERE PÅ tjm-forsikring.dk/ hund LÆS MERE PÅ tjm-forsikring.dk/ kat Du kan selv sammensætte din hunde- eller katteforsikring. Så behøver det ikke at være prisen på dyrlægeregningen, der afgør, om din hund eller kat får den allerbedste behandling. Læs mere om forsikringerne på tjm-forsikring.dk eller ring og hør mere på Du kan også kontakte din forsikringstillidsmand. ENERGIOPTIMERING FEBRUAR

14 Frank Mortensen er projektleder for Enemærke & Petersen på det store projekt i Rosenhøj Almennyttige boliger får makeover til 700 mio. kr. Enemærke & Petersen Vest er i fuld gang med omfattende renovering af 850 boliger i den sydlige del af Aarhus AF NIELS HENRIKSEN Den umiddelbare og synlige gevinst ved den kæmpemæssige renovering, som Enemærke & Petersen Vest er i fuld gang med på Rosenhøj, er, at de 27 boligblokke med i alt 850 boliger får et helt nyt udtryk med bl.a. ny facadebeklædning, nye vinduer og altaner. Bonus er, at nogle af områdets beboere får et arbejde eller en uddannelse i forbindelse med det tre år lange projekt. Og at der åbnes op til området, således at det med sine næsten 20 forskellige nationaliteter ikke risikerer at ende som en ghetto af beboere med anden etnisk baggrund. Godt 700 mio. kr. Den samlede projektsum for renoveringen af Rosenhøj er på godt 700 mio. kr. Enemærke & Petersens entreprise 14 FEBRUAR 2015 ENERGIOPTIMERING

15 Nogle af blokkene forsynes med en kobberpatineret facade. Cedertræ kombineres flot med alufacaden. Alle lejligheder får nye, udvendige altaner. Området tilføres en del helt nye og moderne rækkehuse. andrager alene knap 400 mio. kr. og omfatter alt det udvendige arbejde på boligblokkene, inklusiv belægning og retablering af grønne områder, samt et omfattende ledningsprojekt, der bl.a. sikrer området helt nye fjernvarmeledninger. Arbejdet gik i gang i december 2013 og forventes afsluttet første kvartal Projektet kan groft sagt deles op i tre etaper á hver ét års varighed, og i øjeblikket følger vi tidsplanen ved at påbegynde og aflevere en blok hver sjette uge, forklarer projektleder hos Enemærke & Petersen Vest, Frank Mortensen, der har 35 tømrere og pladsfolk i arbejde på den store byggeplads. "Bonus er, at nogle af områdets beboere får et arbejde eller en uddannelse i forbindelse med det tre år lange projekt." Social klausul - Rosenhøj er en afdeling af Boligforeningen Århus Omegn, og som en del af vores kontrakt med boligforeningen indgår en social klausul, hvorefter vi er forpligtet til at tage unge fra området ind som lærlinge. Det er en rigtig spændende proces, og i øjeblikket har vi fire unge inde. Tre af dem er allerede kommet i lære hos vores underentreprenører én som blikkenslager, én som rørlægger og én som tømrer. I alt forventer vi at kunne tilbyde læreplads til 6-8 unge fra Rosenhøj, fortæller Frank Mortensen, der tilføjer, at flere beboere i området allerede er kommet i arbejde som direkte konsekvens af renoveringen. - Et par af beboerne har fået job hos os som arbejdsmænd. De udfører en række praktiske opgaver som renhold og oprydning, mens en enlig somalisk kvinde med fire børn har fået til opgave at gøre rent i skurbyen inklusiv kantinen til 160 personer og på beboer- og håndværkertoiletterne i området. En af mændene får måske desuden tilbudt en plads som voksenlærling. Endelig er to beboere ansat til at varetage kommunikationen mellem entreprenører og beboere. Mange af beboerne i Rosenhøj er af anden etnisk oprindelse end dansk, og de to beboere taler blandt andet arabisk og har således de rigtige forudsætnin-» ENERGIOPTIMERING FEBRUAR

16 » ger for at skabe den nødvendige tillid og forståelse mellem håndværkere og beboere. Forståelse Men også internt mellem håndværkene gøres der et stort arbejde for at skabe forståelse for hinanden og for projektet. - Med jævne mellemrum inviterer vi til rundstykker og morgenkaffe kl på fredage. Mødet varer 45 minutter, og der er meget stor opbakning. Næsten alle stole er fyldt i kantinen, hvor vi typisk orienterer om, hvor langt vi er i projektet, og om der eventuelt er nyheder at fortælle. Men orienteringen kan også sagtens vende den anden vej, hvor det er grupper af håndværkere, der fortæller om deres arbejde og udfordringer, således at der skabes større forståelse fagene imellem, påpeger Frank Mortensen, der desuden understreger, at sikkerheden på byggepladsen har særdeles høj prioritet. "Tanken er, at blokkene socialt skal høre sammen to og to. Det vil sige, at der mellem to blokke etableres fælles faciliteter" Fokus på sikkerhed - Vi har ekstrem høj fokus på sikkerhed, og vi accepterer simpelt hen ikke arbejdsulykker. Små uheld kan selvfølgelig ikke undgås, og deciderede arbejdsulykker har vi heldigvis også været forskånet for. Det er vigtigt, at vi passer på os selv og på hinanden, og vi oplever heldigvis også, at medarbejderne er gode til at påpege overfor hinanden, hvis eksempelvis en kollega ikke har hjelm på. Omfattende renovering Alle 27 boligblokke gennemgår en omfattende renovering. Alle facader skiftes ud med nye af beton, af skiffer, med puds eller aluminium enten hvid eller kobber-patineret. Forskellig slags træ bliver brugt som en designmæssig effekt, der skal bryde facadens udtryk. Alle blokke forsynes med nye træ-alu vinduer. Alle lejligheder får nye altaner, og fra hver af boligerne sættes der nye skydedøre i ud til altanerne og i mange tilfælde udvendige skydedøre, som betyder, at altanen enten kan bruges som en slags udestue eller som en åben altan. Desuden tilføjes udvendi-» Gavlen venter på at få påmonteret nye altaner. Blok med facade af sort skiffer. 16 FEBRUAR 2015 ENERGIOPTIMERING

17 En somalisk kvinde fra området er beskæftiget med en holde skurbyen ren. WEED-IT SELEKTIV SPRØJTNING Weed-IT er et computerstyret sprøjtesystem specielt designet til brug på fortove, parkeringspladser og andre hårde overflader. Sensorer aflæser overfladen på underlaget, og hver enkelt sensor styrer dernæst en række sprøjtedyser. FAKTA OM WEED-IT Reduktion på op til 80% af kemikalieforbruget! Med Weed-IT sprøjtes der udelukkende på ukrudtet - til gavn for miljø og økonomi Computerstyret spot-sprøjtning der imødekommer fremtidens miljøkrav til ukrudtsbekæmpelse. For mere information, ring til Henrik på Tlf ENERGIOPTIMERING FEBRUAR

18 » ge altaner på gavlene. Et antal blokke vil blive brudt op og indrettet som punkthuse. Endelig skal der opføres 11 nye rækkehuse med i alt 22 boliger samt en varmemesterbygning. Fælles faciliteter - Tanken er, at blokkene socialt skal høre sammen to og to. Det vil sige, at der mellem to blokke etableres fælles faciliteter, således at beboerne i de to blokke i højere grad får mulighed for at skabe et fællesskab og betragte hinanden som naboer i et villakvarter. I bestræbelserne på at åbne området mere op mod omverdenen etableres desuden en helt ny infrastruktur med gennemgående veje, således at der bliver lettere adgang til området. Det betyder, at de 2300 beboere får helt nye adresser, fortæller Frank Mortensen. Isolerede kassetter med vinduer monteres. vi bygger bro mellem drøm og virkelighed - boardwalk - sti & park - terrasser - broer NBC Marine tlf FEBRUAR 2015 ENERGIOPTIMERING

19 TJEK DIN PENSION MED MIT PFA Hvor meget har du sparet op, hvad har du fået i afkast og hvilke forsikringer har du? Alt det får du hurtigt overblik over med Mit PFA app en. Her kan du også se dit Pensionstal og få en fornemmelse af, hvad du har at leve af den dag du siger farvel til arbejdet. Hent Mit PFA app en i App Store eller på Google Play IT OG TELEKOMMUNIKATION

20 Danmarks lækreste entreprenør Anette Storm er direktør for Enemærke & Petersen vest, og hun lægger ikke skjul på, at entreprenørvirksomheden har store ambitioner om at rodfæste sig endnu mere i hele Jylland. Enemærke & Petersen vest har ikke kun fået fodfæste i Jylland virksomheden har allerede slået rødder AF NIELS HENRIKSEN Ordentlighed er et vigtigt begreb i den DNA, som Enemærke & Petersen forsøger at vaccinere samtlige medarbejdere med. Det handler om at tale ordentlig til hinanden. Opføre sig ordentligt overfor hinanden og overfor samarbejdspartnere og ikke mindst kunder. Filosofien er nemlig, at ordentlighed er grundlaget for en god hverdag på byggepladsen og for at sikre, at kunderne bliver så tilfredse, at de for det første synes, at Enemærke & Petersen er Danmarks lækreste entreprenørfirma og derfor for det andet selvfølgelig ønsker at benytte firmaet til fremtidige projekter og gerne anbefaler til kolleger og andre, der står overfor lignende projekter. 200 ansatte - Vi var så heldige, at vi kunne tiltrække præcis de medarbejdere, der havde eller var indstillet på at tilegne sig de kvaliteter og de egenskaber, som danner basis for hele vores måde at drive virksomhed på, påpeger direktør Anette Storm, der står i spidsen for omkring 200 ansatte i E&P vest. Efter en forsigtig begyndelse i gik det pludselig hurtigt, da E&P vest inden for få uger i 2013 vandt to store almene renoveringsopgaver, hver af dem med en kontraktsum på tæt ved 400 mio. kr. og begge med byggestart hen over vinteren I det ene tilfælde gjaldt det en gennemgribende renovering af 860 boliger i Langkærparken i Tilst. Det var her, E&P holdt sit første indtog i Østjylland, da firmaet vandt boligselskabet AL2boligs konkurrence om det hidtil mest ambitiøse pilotprojekt herhjem- 20 FEBRUAR 2015

21 me med henblik på at teste, hvor langt man skal gå med at energirenovere 1960 ernes montagebyggeri.»klimablokken«, som projektet hed, blev efterfølgende præmieret for sin vellykkede fornyelse, og det er den, der nu bliver lagt til grund for renoveringen af de øvrige 34 blokke. Også denne opgave tilfaldt E&P vest, som forinden havde vundet AL2boligs rammeudbud. Projekter I Viby Syd har E&P tidligere renoveret 383 boliger i Viby Andelsboligforenings afdeling Kjærslund, sideløbende med at virksomheden i Holstebro renoverede 394 boliger i Ringparken med nye badeværelser. I Fredericia er E&P i gang med første etape af fornyelsesplanen for den almene afdeling Sønderparken, hvor syv blokke med 213 boliger fornyes inde og ude. Respekt og forståelse - Hos E&P lægger vi afgørende vægt på, at vi opfører os ordentligt. I rigtig mange tilfælde kommer vi ind i andre menneskers private boliger, og så er det vigtigt, at vi kommer med respekt og har forståelse for, hvordan man opfører sig. Når vi renoverer så mange boliger som i Rosenhøj, gør vi meget ud af at informere beboerne grundigt for dermed at skabe en forståelse og en gensidig tillid. Vi kommer med et ønske om at gøre det til en god oplevelse for os alle og med en vilje til at løse opgaven bedst muligt. For mig betyder det rigtig meget, at folk oplever os som ordentlige. Bare det, at vores håndværkere tager skoene af, når de går ind på folks gulvtæpper, viser, at vi opfører os ordentligt. For sådan gør man jo, understreger Anette Storm. Selv om Enemærke & Petersen på mange måder er den ny dreng i klassen, så er virksomheden faldet rigtig godt til i Jylland, hvor der allerede er indgået mange positive samarbejder med underentreprenører, og Anette Storm lægger ikke skjul på, at ordet»vest«skal tages helt bogstaveligt. E&Ps karakteristiske røde firmabiler kan ses flere og flere steder. Hele Jylland - Vi har allerede løst opgaver udenfor Aarhus og Østjylland. Vi er i gang med nybyggeri i Fredericia, og vi er på vej med opgaver i Aalborg, så der er ingen tvivl om, at vi ønsker at være en seriøs og naturlig samarbejdspartner for kunder i hele Jylland. På sigt er det også hensigten, at vi etablerer vores egen elementfabrik i Brabrand, således at vi hurtigt kan producere og montere eksempelvis facadeelementer, siger direktøren, der selv er uddannet bygningsingeniør og har en omfattende erfaring fra flere østjyske byggevirksomheder. Kunderne må gerne opfatte E&P som Danmarks lækreste entreprenørvirksomhed. E&P har indrettet stort tømrer- og snedkerværksted i Brabrand, hvor der på sigt også skal etableres egenproduktion af elementer FEBRUAR

IT og Telekommunikation

IT og Telekommunikation FORMANDSBLADET 6 Fagblad for Dansk Formandsforening 107. årgang nr. 6 december 2014 DFF som en del af AJOUR Ny teknologi brug også hovedet Teknik og sunde værdier giver overskud TEMA: IT og Telekommunikation

Læs mere

formandsbladet Fokus på anlægsstruktører og brolæggere LKF: 50 år med vejmarkering Nyt smil i Nordjylland

formandsbladet Fokus på anlægsstruktører og brolæggere LKF: 50 år med vejmarkering Nyt smil i Nordjylland formandsbladet 1 Fagblad for Dansk Formandsforening 106. årgang nr. 1 februar 2013 Fokus på anlægsstruktører og brolæggere Nyt smil i Nordjylland LKF: 50 år med vejmarkering Udgiver: Dansk Formands Forening

Læs mere

Sikkerhed på vejene FORMANDSBLADET. Daluiso går nye veje for sikkerheden. Skiltning følger Vejdirektoratet TEMA:

Sikkerhed på vejene FORMANDSBLADET. Daluiso går nye veje for sikkerheden. Skiltning følger Vejdirektoratet TEMA: FORMANDSBLADET 2 Fagblad for Dansk Formandsforening 107. årgang nr. 2 maj 2014 Daluiso går nye veje for sikkerheden Skiltning følger Vejdirektoratet Læs også: DFF havde stand på forårets Trafiksikkerhedsmesse

Læs mere

Arbejdstilsynet FORMANDSBLADET. Formandsbladet med på tilsyn. Private anmelder byggerier. Arbejdstilsynet har fokus på arbejdsmiljøet TEMA:

Arbejdstilsynet FORMANDSBLADET. Formandsbladet med på tilsyn. Private anmelder byggerier. Arbejdstilsynet har fokus på arbejdsmiljøet TEMA: FORMANDSBLADET 4 Fagblad for Dansk Formandsforening 107. årgang nr. 4 september 2014 TEMA: Arbejdstilsynet Arbejdstilsynet har fokus på arbejdsmiljøet Private anmelder byggerier Formandsbladet med på tilsyn

Læs mere

Snemand fra nord. Side 16. www.danskformand.dk

Snemand fra nord. Side 16. www.danskformand.dk Februar 2010 103. årgang 1 Snemand fra nord Side 16 Læs desuden inde i bladet: 7 Stress plager formændene 10 Kong Vinter fik hovedrolle 14 På vej mod fusion 19 Aqua Cut skærer igennem Fagorganisation for

Læs mere

Landsrådsmøde med god messe. Læs mere side 14. www.danskformand.dk. 103. årgang. Oktober 2010

Landsrådsmøde med god messe. Læs mere side 14. www.danskformand.dk. 103. årgang. Oktober 2010 Oktober 2010 103. årgang 5 Landsrådsmøde med god messe Læs mere side 14 Læs desuden inde i bladet: 3 Synlighed i fokus 6 Dyrt for DFF at skifte a-kasse 7 Ser på nye muligheder 18 Ung formand holder fast

Læs mere

Uddannelse/ efteruddannelse

Uddannelse/ efteruddannelse FORMANDSBLADET 5 Fagblad for Dansk Formandsforening 107. årgang nr. 5 oktober 2014 TEMA: Uddannelse/ efteruddannelse Erfaren formand greb ny chance Formænd fra hele landet så på Metrobyggeri i København

Læs mere

SAB-Nyt Sund lejerøkonom i Svendborg læs mere på g 7 side 6 o

SAB-Nyt Sund lejerøkonom i Svendborg læs mere på g 7 side 6 o SAB-Nyt Sund lejerøkonomi i Svendborg læs mere på side 6 og 7 Ekstraordinære afdelingsmøder i 7, 8, 9 og 11 Beboerne i de tre afdelinger skal stemme om ny antenneleverandør. 13 8 23 3 Svendborg Andels-

Læs mere

nr. 4 NOVEMBER 2011 nyt Renovering Solcelleanlæg Kokken serverer

nr. 4 NOVEMBER 2011 nyt Renovering Solcelleanlæg Kokken serverer nr. 4 NOVEMBER 2011 nyt magasinet for andelshavere TEMA Renovering FÆLLES Solcelleanlæg andelsliv Kokken serverer 1 leder Renovering og politisk nybyggeri Vi går ind i en tid med politisk nybyggeri, og

Læs mere

PLETTEN. Nu er Benny igen en glad maler, side 18-19. Øst/Vest leverede forbundsformanden, side 4-5

PLETTEN. Nu er Benny igen en glad maler, side 18-19. Øst/Vest leverede forbundsformanden, side 4-5 PLETTEN N Y H E D S B R E V Marts 2015 Årgang 6 Nr. 7 ØST/VEST Nu er Benny igen en glad maler, side 18-19 Øst/Vest leverede forbundsformanden, side 4-5 Ta til generalforsamling og vind en ipad Mini, side

Læs mere

Aabenraa Almene Boligselskab og Padborg Boligforening

Aabenraa Almene Boligselskab og Padborg Boligforening Nyt fra Juni 2014 Nr. 13 Aabenraa Almene Boligselskab og Padborg Boligforening Organisationsbestyrelserne for Padborg Boligforening og Aabenraa Almene Boligselskab Aabenraa Almene Boligselskab Kallemosen

Læs mere

december 2011 8. årgang nr. 2 Nyt NAB SØBO

december 2011 8. årgang nr. 2 Nyt NAB SØBO december 2011 8. årgang nr. 2 NAB SØBO Nyt Nyt Beboerblad for de almene boligorganisationer Nordborg Andelsboligforening NAB Boligforeningen SØBO 8. årgang nr. 2. December udgaven 2011. Bladet udsendes

Læs mere

ÅRSSKRIFT. Albertslund Boligselskab

ÅRSSKRIFT. Albertslund Boligselskab 2005 ÅRSSKRIFT Albertslund Boligselskab Albertslund Boligselskab Den almene boligsektor i modvind og Indhold Den almene boligsektor i modvind og forandring.......... 2 Stop tyveriet af beboernes opsparing!........................

Læs mere

Redderen. Nr. 1 Januar 2015 38. årgang. Glæde på Sjælland s.8

Redderen. Nr. 1 Januar 2015 38. årgang. Glæde på Sjælland s.8 Redderen Nr. 1 Januar 2015 38. årgang Glæde på Sjælland s.8 Kolofon Indhold Redderen udgives af Reddernes Landsklub Redaktion: Redaktør og Fællestillidsmand Morten Andersen Ringstedgade 128 4700 Næstved

Læs mere

I mors fodspor. Kollegaskab førte til ægteskab /12. undgår fyringer /2. indtog /10

I mors fodspor. Kollegaskab førte til ægteskab /12. undgår fyringer /2. indtog /10 medlemsblad for kreds vest / En finanskreds i Finansforbundet / Juni 2014 I mors fodspor Ringkjøbing Landbobank tager ni nye finanselever ind til august, og for en af dem, Julie Stie Bjerg, bliver det

Læs mere

Update. Ringgården. Afdelingsmøder hvorfor? gode grunde til at deltage. Godt at have indflydelse på det sted man bor

Update. Ringgården. Afdelingsmøder hvorfor? gode grunde til at deltage. Godt at have indflydelse på det sted man bor Ringgården Update Juni 2012 # 104 Godt at have indflydelse på det sted man bor Den mentale Berlinmur fortælling fra Folkemødet på Bornholm Afdelingsmøder hvorfor? gode grunde til at deltage ...en grøn

Læs mere

lidt mere end et sted at bo!

lidt mere end et sted at bo! lidt mere end et sted at bo! Glade beboere hos Bo42. Foto: Anders Beier En hilsen fra Bo42 til hele øen Med udgangen af marts dette år udløber Bo42 s boligsociale projekt. Gennem de seneste fire år har

Læs mere

Når boligen skal sælges - mægler eller selvsalg? Kendskabskampagne for nye købere NYT TEMA ANDELSLIV MESSE MEDLEMSBLAD FOR ANDELSHAVERE

Når boligen skal sælges - mægler eller selvsalg? Kendskabskampagne for nye købere NYT TEMA ANDELSLIV MESSE MEDLEMSBLAD FOR ANDELSHAVERE NR. 3 SEPTEMBER 2014 NYT MEDLEMSBLAD FOR ANDELSHAVERE TEMA Når boligen skal sælges - mægler eller selvsalg? ANDELSLIV Kendskabskampagne for nye købere MESSE DELTAG I FREMTIDENS ANDELSBOLIG 2014 leder Mægler

Læs mere

december 2013 10. årgang nr. 2 Nyt NAB SØBO

december 2013 10. årgang nr. 2 Nyt NAB SØBO december 2013 10. årgang nr. 2 NAB SØBO Nyt Nyt Beboerblad for de almene boligorganisationer Nordborg Andelsboligforening NAB Boligforeningen SØBO 10. årgang nr. 2. December udgaven 2013. Bladet udsendes

Læs mere

4. årgang Nr. 15 september 2014. inside

4. årgang Nr. 15 september 2014. inside 4. årgang Nr. 15 september 2014 inside Side 12 Side 8 Side 28 Kære læser Tak fordi du har åbnet dette blad, som udkommer samtidig med, at andre blade er begyndt at falde af træerne. I ALBOA inside #15

Læs mere

skræppebladet nr. december 2014

skræppebladet nr. december 2014 Farvel til drømmen om Gjellerupplanen - side 4 Antenneforeningen Aarhus åbner butik i Aarhus - side 8 Skræppens julenørds bedste julebagetips - side 13 Kunstværker i Rødlundparken - side 14 t 4 8 13 14

Læs mere

inside 3. årgang Nr. 9 marts 2013

inside 3. årgang Nr. 9 marts 2013 3. årgang Nr. 9 marts 2013 inside Vinteren har givet rig anledning til at svinge kosten og strø salt på fortovene. Her er det Jes der er i gang i Søndervangen en tidlig morgen efter nattens snefald. Det

Læs mere

Fængselsfunktionæren 4

Fængselsfunktionæren 4 Fængselsfunktionæren 4 Dansk Fængselsforbund April 2007 Nr. 4-2007 Fængselsfunktionæren 13 Leder 14 Flere nedslidte i 2006 15 Superfængsel uden dørhåndtag 16 I dobbeltbelæg på Vestre 18 Arbejdsmiljø på

Læs mere

inside 1. årgang Nr. 4 december 2011

inside 1. årgang Nr. 4 december 2011 1. årgang Nr. 4 december 2011 inside Dette billede er snart historie. På havnearmen længst væk fra den gamle containerterminal, bygges der i øjeblikket boliger med navne som Ligthhouse og Isbjerget. En

Læs mere

VesterBo. Bowlingturnering 2009 Repræsentantskabsfest 2009 Nye ansigter i hovedbestyrelsen Læserbreve. Nr. 2 / August 2009

VesterBo. Bowlingturnering 2009 Repræsentantskabsfest 2009 Nye ansigter i hovedbestyrelsen Læserbreve. Nr. 2 / August 2009 BOLIG FORENINGEN VESTERBO VesterBo Nr. 2 / August 2009 Beboerblad for boligforeningen VesterBo Bowlingturnering 2009 Repræsentantskabsfest 2009 Nye ansigter i hovedbestyrelsen Læserbreve LANDSUDSTILLINGEN

Læs mere

NR. 2 MAJ 2014 MEDLEMSBLAD FOR ANDELSHAVERE ANDELSLIV. Kompost i baggården MEDLEMSFORDEL NYT SELVSALGS- VÆRKTØJ TEMA.

NR. 2 MAJ 2014 MEDLEMSBLAD FOR ANDELSHAVERE ANDELSLIV. Kompost i baggården MEDLEMSFORDEL NYT SELVSALGS- VÆRKTØJ TEMA. NR. 2 MAJ 2014 MEDLEMSBLAD FOR ANDELSHAVERE ANDELSLIV Kompost i baggården TEMA ABF gennem 40 år MEDLEMSFORDEL NYT SELVSALGS- VÆRKTØJ leder 40 år i med- og modvind Den 15. marts kunne ABF fejre sin fyrre

Læs mere

4. årgang Nr. 16 december 2014. inside

4. årgang Nr. 16 december 2014. inside 4. årgang Nr. 16 december 2014 inside Side 4 Side 10 Side 18 Kære læser Du har valgt at åbne ALBOA inside nr. 16 tak for det! Hvis du vælger at læse videre i ihåndenværende blad, kan du forhåbentlig få

Læs mere

BRANDVÆSEN. Frigørelse. Nye materialer, nye konstruktioner og nyt sikkerhedsudstyr giver store udfordringer ved frigørelse af fastklemte Side 22-33

BRANDVÆSEN. Frigørelse. Nye materialer, nye konstruktioner og nyt sikkerhedsudstyr giver store udfordringer ved frigørelse af fastklemte Side 22-33 NR. 10 december 2010 BRANDVÆSEN Udgivet af Foreningen af Kommunale Beredskabschefer Frigørelse Nye materialer, nye konstruktioner og nyt sikkerhedsudstyr giver store udfordringer ved frigørelse af fastklemte

Læs mere

Spar penge på at bygge nyt

Spar penge på at bygge nyt # 8:2013 Riv ned og byg nyt Spar penge på at bygge nyt Flere og flere vælger at bygge nyt i stedet for at reparere på det gamle og det er der gode grunde til. Det er sund fornuft at tænke på fremtiden

Læs mere