D e t 5 7. d a n s k e b y p l a n m ø d e 17. Det 57. danske byplanmøde o k t o b e r i S ø n d e r b o r g.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "D e t 5 7. d a n s k e b y p l a n m ø d e 17. Det 57. danske byplanmøde. 4. - 5. o k t o b e r 2 0 0 7 i S ø n d e r b o r g."

Transkript

1 D e t 5 7. d a n s k e b y p l a n m ø d e 17 Det 57. danske byplanmøde o k t o b e r i S ø n d e r b o r g Det lange lys

2 D e t 5 7. d a n s k e b y p l a n m ø d e Fremtidsbilleder, tidens trends, det vi gerne vil og det mulige Hvordan ser Danmarks byer og landskaber ud om år? Når al traditionel industrivirksomhed er flyttet til Østasien og landbruget til Østeuropa, eller? På årets byplanmøde i Sønderborg vil vi sætte spot på nogle af globaliseringens udfordringer, og de mulige konsekvenser for de nye udviklingsstrategier i kommuner og regioner. Hvordan vil vi her, og på landsplan, forholde os til den skærpede konkurrence imellem byer og regioner? Til udflytningen af arbejdspladser? Koncentrationen af byvækst og befolkning? Klimaforandringer, miljø og trafik? Hvilken fremtid tegner der sig for større gensidig viden, forståelse og samarbejde på tværs af grænser i en tid, der også præges af store modsætninger økonomisk, socialt og kulturelt? Dagligdagens politikker og gode råd går i mange retninger: vær kreativ/innovativ! arbejd længere! hold mere fri! vær på døgnet rundt med mobil og nyheder! sundhed for alle! køb en bolig og en bil mere! spar på vand og energi! nedlæg landbruget! flyt til den store by! støt landdistrikterne! byg tæt og højt og helst ved vandet! gratis offentlig service! betal selv! osv. Hvad er op og ned i flimmeret af mulige nu- og fremtider, når fremtidens velfærd og bæredygtig udvikling er på dagsordenen? Hvad er flygtige modetrends, og hvad må ses som vedholdende, langsigtede udviklingstendenser med reelle konsekvenser for planlægning af byer og landskaber? Hvilke sandsynlige fremtidsbilleder tegner der sig? Hvad er det for en udvikling vi ønsker? Heldigvis er der i dansk planlægning en god tradition for at tænke langsigtet og fange fremtiden. I de senere år er desuden indhøstet mange erfaringer med nye former for samarbejde imellem de mange aktører på planområdet på tværs af planniveauer og sektorer, offentlig og privat. Hvordan kan de erfaringer bidrage positivt til at skabe ny dynamik i fremtidens Danmark? Torben Nøhr Formand for Dansk Byplanlaboratorium Alsion. Her afholdes byplanmødets hovedforedrag

3 D e t 5 7. d a n s k e b y p l a n m ø d e Program Ret til ændringer forbeholdes Torsdag den 4. oktober Byplanmødet åbnes i koncertsalen på Alsion, Sønderborg. Velkomster ved * formand Torben Nøhr, Dansk Byplanlaboratorium, og * borgmester Jan Prokopek Jensen, Sønderborg Kommune Pause Jagten på livskvalitet Kan der udvikles modeller for den livskvalitetsdrevne by? Hvilke potentialer rummer den nordiske model med sin unikke kombination af sundhed, miljø, sikkerhed, en stor offentlig sektor og høje skatter? Kan vi konkurrere på at koble social og miljømæssig kapital og innovation? Hvad kan der gøres, og hvem er hovedaktørerne? * chefredaktør Erik Rasmussen, Mandag Morgen Selvfølgelig blander vi os Hvad er Danfoss visioner for velfærd og bæredygtig udvikling? Og hvilken rolle kan virksomheden spille som aktør i den lokale, regionale og globale virkelighed? * koncerndirektør Hans Kirk, Danfoss Satsningen og det sikre Hvad kan man som kommune gøre lokalt, set i lyset af globale udfordringer? Hvor går grænserne for at satse og måske løbe en risiko i forhold til sikker drift? Perspektiver i nye samarbejdsformer? * borgmester Nick Hækkerup, Hillerød Kommune Det, der kun anes Hvad skete der egentlig med os selv, vores byer og landskaber set fra et sted derude i fremtiden? Hvordan sætte billeder på det, der endnu ikke kan ses? * arkitekt, associated director Nille Juul-Sørensen, Arup Pause transport til frokost- og delmødesteder Delmøder (se side 4) i Sønderborg Pause transport til og fra hoteller Aftenarrangement på Sønderborg Idrætshøjskole ByplanPrisen 2007, middag, underholdning, dans Fredag den 5. oktober Byplanmødet genoptages på Alsion i Sønderborg Grænseland Et billed-essay om mødet mellem nationer, sprog og kulturstrømme i fortid og nutid. Om industrialisering, byudvikling og kulturarven som ressource for fremtiden. * overinspektør Peter Dragsbo, Museum Sønderjylland, Sønderborg Slot Udflugter i grænselandet (se side 7) afgår fra Alsion Fælles afslutning ved Sønderborg Havn, byplanmødet afrundes af * formand Torben Nøhr, Dansk Byplanlaboratorium Byplanmødet slutter

4 D e t 5 7. d a n s k e b y p l a n m ø d e Delmøder Torsdag den 4. oktober kl Efter frokost afholdes delmøderne på Alsion og andre steder i Sønderborg. Af hensyn til lokalestørrelser og bustransport er der loft over deltagerantallet på de enkelte delmøder. Det vil kun være muligt at deltage i 1 delmøde, og ønskerne efterkommes i den rækkefølge, tilmelding modtages. Angiv venligst ønsker om delmøde på tilmeldingsblanketten i prioriteret rækkefølge! Der tages forbehold for ændringer i de anførte delmøder. A Fremtidens detailhandel nye koncepter? B Trafikken sidder vi stadig fast om år? Ved motorvej E20/Ringsted åbner snart et etagemeter stort discountlagersalg for mærkevarer. Dette udenlandske koncept skal for første gang stå sin prøve i Danmark, der i forvejen er kendt som en discountelskende nation, som developeren siger. Hvis dét er fremtidens butik, hvordan ser fremtidens forbruger så ud? Og hvad med den bymæssige sammenhæng? * direktør Robert Andersen, TK Development * arkitekt Boris Brormand Jensen, Århus Arkitektskole Transporttid og trængselsproblemer er nærværende for mange. Hvilke fremtidsbilleder tegner der sig af danskernes trafikale adfærdsmønstre, når man ser på pendlings- og fritidsrejser? Hvor går vores grænser for acceptabel transporttid? Hvilke håndtag har vi at skrue på ideelt set og realpolitisk? * seniorrådgiver Thomas Sick Nielsen, Center for Strategisk Byforskning, Københavns Universitet * professor Otto Anker Nielsen, Center for Trafik og Transport, Danmarks Tekniske Universitet Sønderborg by og havn Alsion Sønderborg Slot

5 D e t 5 7. d a n s k e b y p l a n m ø d e 5 C Landsbyen udvikling eller afvikling? Der er langt imellem de klare kommunale prioriteringer af landsbyernes udvikling og lokalpolitik. Delmødet byder på en status for situationen i landsbyerne kvaliteterne og manglen på samme. Og på friske bud på hvordan man griber en landsbypolitik an hvad enten der er tale om udvikling eller afvikling, om byfornyelse eller nedrivning. * lektor, landsbyforsker, arkitekt MAA, Jørgen Møller, Aalborg Universitet * byplanlægger Kitty Sommer, Lolland Kommune F Fra kultur til oplevelsesøkonomi Attraktive bylandskaber er en vigtig brik i fremtidens oplevelsessamfund. Odense Kommune har vedtaget og igangsat en storstilet Kulturstrategi og oprettet en By- og Kulturforvaltning, der sammen med en række private og offentlige parter skal medvirke til branding af byen. Men kan man brande en kompleks størrelse som en by, og hvem er egentlig målgruppen indbyggere eller turister? * eventchef Claus Chr. Koch, EventHouse... en del af Odense Kommune * centerleder, mag.art. Dorte Skot-Hansen, Center for Kulturpolitiske Studier, Danmarks Biblioteksskole D Regional udvikling får byerne nye roller? G De nye landskaber De nye regionale udviklingsplaner lægger op til specifikke roller for de enkelte kommuner. Men hvad med rollefordelingen imellem centerbyer og mindre bysamfund, som debatteres i de sammenlagte kommuner? Hvordan kan puslespillet gå op? Debat om faktiske problemer og politiske visioner. * regionsrådsformand Carl Holst, Region Syddanmark * adm. direktør Kim Møller, Oxford Gruppen E Klimaændringer på dagsordenen MetroExpress : Greve syd for København fik to måneders regn på to timer. Rådhuset og store dele af byen stod under vand til sent i aftes. Meteorologer kalder sommerens vejr ekstremt. Hvordan tackler vi i fremtiden effekterne af klimaændringerne, som faktisk allerede har vist sig? Hvordan kan den fysiske planlægning være med til at knække koblingen mellem økonomisk vækst og CO2 udslip? Har vi de rette redskaber? * hydrauliker, civilingeniør Birgit Paludan, Greve Kommune * chefkonsulent Peder Baltzer Nielsen, Miljøministeriet, Departementet Scenarier for det åbne land: multifunktionelle kulturlandskaber eller monofunktionelle produktions- og fritidslandskaber, eller? Det åbne land ændrer sig hastigt i disse år hvordan skal vi afveje interesserne imellem benyttelse og beskyttelse? Hvilke langsigtede visioner har Miljøministeriet? Bliver der behov for nye planlægningsværktøjer til kommunerne? * professor Jørgen Primdahl, Center for Skov, Landskab og Planlægning, Københavns Universitet * kontorchef Sune Schou, Miljøministeriet, Landområdet H Sønderborg Havneudviklingsselskab en ny samarbejdsmodel? I Sønderborg har aktive borgere taget initiativ til at udvikle havnen, og der foreligger snart en masterplan, som verdensklasse-arkitekten Frank Gehry lægger navn til. Hvilken proces er gået forud? Hvilke markante, skelsættende begivenheder? Hvordan involverer man de rette personer fra erhvervsliv og lokalpolitik i planlægningen? * journalist og initiativtager Hanne Risgaard, Skærtoft Mølle ved Fynshav * direktør og initiativtager Bjarne Rasmussen, bestyrelsesmedlem i Sønderborg Havneselskab A/S

6 D e t 5 7. d a n s k e b y p l a n m ø d e I Fremtidens boliger grænser for vækst? Nye livsstile skaber nye boligbehov. Vi skal se på mange bud på fremtidens spændende boliger, som dog vokser og vokser i et nærmest umætteligt arealforbrug. Hvilke miljø- og samfundsmæssige effekter har det at udlægge de store boliger? Kan det blive bæredygtigt? * seniorforsker Claus Bech-Danielsen, Statens Byggeforskningsinstitut * lektor Morten Elle, Byg-DTU J Scenarier styrker og svagheder? Hvad kan vi bruge scenarier til i en uforudsigelig virkelighed? Hvad er metodens styrker og svagheder, og hvordan kan man arbejde med scenarier i planlægningen? Århus Kommune planlægger nye boliger og arbejdspladser inden år 2030 og opstiller forskellige fysiske scenarier for deres placering. * seniorforsker Birgitte Rasmussen, Forskningscenter Risø, Danmarks Tekniske Universitet * projektchef Kristian Bransager, COWI K Kan vækst planlægges? Hvordan forholder Region Nordjyllands erhvervsstrategi sig til de globale, regionale og lokale udfordringer? Og hvordan forholder Rebild Kommune sig til strategien? Hvad er de planlægningsmæssige forudsætninger for fremtidig vækst og udvikling? * forskningsleder Henrik Christoffersen, AKF * borgmester Anny Winther, Rebild Kommune Delmøderne L og M arrangeres af Netværk for Yngre Planlæggere. Begge delmøder har workshopform, og frokosten indtages under selve mødet. L Den mangfoldige by hvorfor og hvordan? Mangfoldighed er en afgørende præmis i byudviklingen, hvis byerne også om år skal være spændende, overraskende og rummelige. Men hvad forstår vi ved mangfoldighed, og hvordan kan vi planlægge den mangfoldige by? * etnolog, partner Søren Møller Christensen, Hausenberg M Den østjyske millionby provinsfantasi eller Danmarks nye metropol? Motorvejene udbygges kraftigt i Jylland. Men hvad ønsker vi os af motorvejsbyen, og hvilke krav bør vi derfor stille til byvæksten? Hvad er perspektiverne, hvis det nuværende mønster for byvækst langs motorvejene fortsætter? Hvilke konsekvenser kan det få for de jyske randområder? Hvordan opleves byen og landskabet, når man bevæger sig udenfor bilen og væk fra vejen? * arkitekt, lektor, ph.d. Claus Peder Pedersen, Kunstakademiets Arkitektskole * arkitekt Karsten Thorlund, Arkitekt Kristine Jensens Tegnestue Gågade i Sønderborg

7 D e t 5 7. d a n s k e b y p l a n m ø d e Udflugter Fredag den 5. oktober kl Efter foredraget Grænseland fredag morgen i koncertsalen på Alsion starter alle udflugter herfra kl og er tilbage ved Sønderborg Havn senest kl til byplanmødets fælles afslutning. Der er loft over deltagerantallet på de enkelte udflugter, og ønskerne efterkommes i den rækkefølge, tilmelding modtages. Angiv venligst ønsker om udflugt på tilmeldingsblanketten i prioriteret rækkefølge! Der tages forbehold for ændringer i udflugtsprogrammerne. Udflugterne nr. 1-6 arrangeres i samarbejde med Sønderborg Kommune, udflugterne nr. 7 og 8 i samarbejde med Aabenraa Kommune, udflugterne nr. 9 og 10 i samarbejde med Haderslev Kommune og udflugt nr. 11 i samarbejde med Region Syddanmark. I fem af udflugterne indgår en sejltur. Boligbyggeri ved Flensborg Havn 1 Sejltur på Flensborg Fjord og byvandring i Flensborg Udflugten starter med sejltur fra Sønderborg havn ud gennem Flensborg Fjord, hvor vi ser på de attraktive landskaber langs med fjorden, som er særdeles eftertragtede til byudvikling, turisme og sejlsport. Vi sejler tæt forbi bl.a. Gråsten og Hotel og Golf Centret Benniksgaard ved Rinkenæs. På sejlturen ser vi på kystplanlægningen på både dansk og tysk side. Desuden hører vi om det dansk-tyske samarbejde om naturprojektet Ydre Flensborg Fjord, og om bevaring og udvikling af dyreliv og natur i og ved fjorden. Vi lægger til i Flensborg havn og spiser frokost på Hansens Brauerei. Herefter er der byvandring i Flensborg, hvor vi ser på tysk og dansk arkitektur, byens kulturskatte og bevaringsarbejdet i den gamle bydel eller tager til Flensborgs nyrenoverede marinestation Sonwik, hvor der i dag er boliger, administration og lystbådehavn. Retur med bus til Sønderborg. Bemærk: der betales et tillæg på kr. 125,- pr. person for deltagelse i denne udflugt.

8 D e t 5 7. d a n s k e b y p l a n m ø d e 2 Teglværksegnen Med mange mergelgrave og teglværker er Sønderborgområdet en teglværksegn. Mange huse er i tidens løb opført i tegl fra teglværkerne, og også i nyere tid anvendes tegl til husbygning bl.a. Gråsten Havnefront. Vi starter med et besøg på Cathrinesminde Teglværksmuseum på Broagerland, hvor teglhistorien fortælles. Derefter besøger vi PetersenTegl i Egernsund, hvor teglværkshistorien føres frem til nutiden. Udflugten går videre til en spændende fredet gård fra 1800-tallet, Benniksgaard, som efter omfattende renoveringer er omdannet til hotel og golfcenter, hvor vi spiser frokost. Herefter til Gråsten Havnefront, som i løbet af de sidste 5 år er omdannet fra erhvervshavn til en brygge med kanaler og boliger i tre etager med masser af maritim stemning. Desuden besøger vi Emmas Have, 13 arkitekttegnede parcelhuse, samt Drachmannhusene en karrébebyggelse udformet med inspiration fra Skagen havn. I forlængelse af havnefronten ligger det nybyggede feriecenter Marina Fiskenæs, som består af 147 ferieboliger og et wellnesscenter. Cathrinesminde Teglværksmuseum Bryggen, Gråsten havn 3 At planlægge for oplevelsesturisme Ønsket om at skabe oplevelsesturisme er en af tidens trends, men spørgsmålet er: Hvordan kan det realiseres? Udflugten giver eksempler på oplevelsesturismen i Sønderborg-området. Turen starter med den historiske arv, som vi skal og vil bevare som et aktiv for området. Vi får blandt andet en præsentation af de historiske begivenheder i området, ser Dybbøl Mølle, skanserne og det storslåede landskab. Herefter gør vi et hop frem i tiden til naturgenopretningsprojekter på Nordals. Vi ser to genetablerede søer, Oldenor og Mjels Sø, og hører om Historiecenter Dybbøl Banke planlægningsprocessen bag projekterne. Desuden hører vi om realiseringen af Alsstien; en 38 km lang vandrerute, der sammenkæder den nordlige del af Als. Næste stop er oplevelsesparken Danfoss Universe, der under sloganet bliv vildt klog på naturligvis, kombinerer børns nysgerrighed med forskning inden for naturvidenskaben til en spændende oplevelse for hele familien. Et koncept, der rammer lige ned i oplevelsesturismens hjerte. Hvilken planlægning ligger bag en sådan succes?

9 D e t 5 7. d a n s k e b y p l a n m ø d e Augustenborg Slot 4 Hertugbyen Augustenborg Forvaltningen af kulturhistorien har Sønderborg Kommune overtaget fra det tidligere Sønderjyllands Amt. På udflugten skal vi høre om hvordan arbejdet foregår, mens vi besigtiger kulturhistoriske attraktioner i og omkring Augustenborg. Gennem det varierede alsiske landskab kører vi til Egen Kirke og kirkestaldene. Vi besøger landsbyerne Stevning og Brandsbøl, som begge er rige på kulturhistoriske bevaringsværdier, og kører gennem Nørreskoven, som ligger smukt ud mod Lillebælt. Vi gør ophold ved Notmark Kirke og præstegård i typisk alsisk bindingsværk, righoldigt forsynet med buet og opmalet rødt tømmer. I Augustenborg skal vi på byvandring i slotsbyen og se det gamle hertugslot. Frokost spises på Augustenborg Fjordhotel med udsigt over fjorden, hvorefter det gode skib Haabet bærer os hjem til Sønderborg. På sejlturen ud gennem Augustenborg Fjord passerer vi Arnkil-halvøen med Sønderborg Lufthavn, hvis historie vi skal høre om. Bemærk: der betales et tillæg på kr. 125,- pr. person for deltagelse i denne udflugt. Kirkestaldene ved Egen Kirke 5 De kreative ho der på Als Udflugten er en tour de force i det innovative erhvervsmiljø på Als, med fokus på den iværksætter- og innovationskultur, der forgrener sig fra uddannelses- og kulturtilbud som universitet og koncertsal på Alsion til succesrige erhvervsvirksomheder som Danfoss og Linak. Udflugten starter med en rundvisning på Alsion, hvor vi skal høre nærmere om Forskerpark Syd, et eksempel på områdets integrerede samspil mellem forskning, uddannelse og erhvervsliv. Herefter går vi videre til universitetet og koncertsalen hvor vi oplever samarbejdet mellem uddannelsesinstitution, erhvervsliv, kultur og fritid. Sidst på formiddagen sætter vi kurs mod Nordborg, hvor vi spiser frokost på Nørherredhus. Derefter besøges de to erhvervsvirksomheder Danfoss og Linak, som vil præsentere deres erfaringer med forskning, erhvervsudvikling og iværksætteri. Blue Cube bygningen i Danfoss Universe

10 10 D e t 5 7. d a n s k e b y p l a n m ø d e Alssundgymnasiet i Sønderborg 6 Det gamle og nye Sønderborg Det særlige ved Sønderborg er byens beliggenhed ved Alssund. Derfor indgår en havnerundfart i udflugten, hvor vi skal se de historiske bygninger og områder og høre om de mange nye projekter, der er opført eller under planlægning. Vi skal bl.a. høre om de spændende planer for havneområdets udvikling, hvor den verdensberømte arkitekt Frank Gehry netop er ved at slå de første streger. Herefter ser vi på nyere arkitektur i og omkring byen bl.a. Jensen-Klints Christianskirke. Frokosten indtages på den nye havnepromenade. Vi skal også besøge det gamle Sønderborg til fods og høre om de forskellige arkitektoniske stilperioder. Her skal vi se eksempler på enkeltbygninger og kvarterdannelser, som er blevet et særkende for Sønderborg. For blot at nævne enkelte eksempler på mangfoldighed i byplanlægningen kan nævnes gaderne Kongevej, Helgolandsgade med de mange Jugendstilbygninger samt de tyske officersboliger på Jomfrustien. Vi kommer også forbi det gamle havneområde med gavlhusene i Havbogade og Ewers Pakhus. Bemærk: der betales et tillæg på kr. 125,- pr. person for deltagelse i denne udflugt. Sønderborg havnefront

11 D e t 5 7. d a n s k e b y p l a n m ø d e 11 7 Grænseoverskridende naturgenopretning Mange forbinder Kruså med en grænseovergang. At områdets natur er et nærmere besøg værd, tænker de færreste nok over, men faktisk gemmer et af de flotteste østjyske landskaber sig her. Kruså har sit navn efter åen, som løber i bunden af en tunneldal, og som danner grænsen mellem Danmark og Tyskland. Vi går en tur ad Gendarmstien, grænsegendarmernes gamle patruljesti, mellem Bov og Kruså Grænseovergang (2,5 km). Undervejs skal vi se, hvordan man gennem fredninger har fastholdt natur og landskab i et område med en kraftig udvikling. Efter frokost på Kruså Vandmølle går turen mod nord ad Hærvejen, over Gejlå med den gamle hærvejsbro og videre til Tinglev Mose. Her skal vi gå på en 600 m lang gangbro hen over mosefladen med mulighed for at kigge på naturen, uden at den ødelægges (2,5 km). Tilbageturen til Sønderborg går forbi et meget omdiskuteret område, hvor den nye motorvejsforbindelse til Sønderborg planlægges anlagt. Kruså Møllesø og Vandmølle Sønderstrand i Aabenraa 8 Aabenraa by og havn Udflugten starter i et fredet bygningskompleks, der indeholder det velrenommerede orgelbyggeri, Marcussen & Søn A/S. Vi ser på fremstillingen af pibeorgler efter klassiske traditioner til kirker og koncertsale. Alle dele fremstilles i håndværksmæssig udførelse fra egen produktion, og aktiviteterne omfatter endvidere restaurering af historiske orgler samt vedligeholdelse. Vi går derefter ned til havnen for at se på problematikken omkring bolig- og erhvervsbyggeri tæt på havnen. Frokosten indtages i restaurant Under Sejlet ved den nyrenoverede Sønderstrand. Efter frokost besøges Kunstmuseet Brundlund Slot, hvor vi ser slotsparken tegnet af J.P. Junggreen Have. Derefter er der byvandring i nogle af de karakterfulde gader bl.a. Slotsgade med gavlkarnaphuse og Postmestergården med fredet haveanlæg. Turen afsluttes i byrådssalen i det gamle Rådhus, tegnet af C.F. Hansen.

12 12 D e t 5 7. d a n s k e b y p l a n m ø d e 9 Vand- og havnemiljø i Haderslev I den nuværende Haderslev Kommune er der en lang tradition for naturgenopretning, særligt med udgangspunkt i ønsket om et forbedret vandmiljø, kombineret med mere varieret og oplevelsesrig natur. Alle aktører såsom amtet, kommunerne, Skov- og Naturstyrelsen og ikke mindst privatpersoner og interesseorganisationer har været inddraget i projekterne på forskellig vis. Udflugten lægger hovedvægten på to retablerede vådområder, Sliv Sø og Hindemade, der har meget forskellige tilblivelseshistorier, men principielt samme formål. Først kører vi til Sliv Sø der blev etableret i 2004 som et VMP-II projekt. Derefter videre til Haderslev havn hvor vi stiger ombord på Helene og sejler en tur på fjorden. Undervejs fortælles historien om Haderslev Fjord og den aktuelle havneomdannelse fra erhvervshavn til ny bydel. Vi spiser frokost på Helene inden vi går i land. Herefter kører vi til Hindemade, der blev etableret i 1994 som en del af naturgenopretningsprojektet for Haderslev Dam. Bemærk: der betales et tillæg på kr. 125,- pr. person for deltagelse i denne udflugt. Sejltur med Helene Kanalen mellem Haderslev Dam og Hindemade

13 D e t 5 7. d a n s k e b y p l a n m ø d e Kulturarven lever og skal bruges Haderslev er blevet Kulturarvskommune med et projekt der er bygget op omkring 4 nedslagspunkter og et landskabsbånd, der udgør et gennemgående og sammenbindende kultur- og naturmiljø i Haderslev Kommune. På udflugten langs det øst-vestgående landskabsbånd besøges to af projektets vigtigste nedslagspunkter Tørning Mølle og Voldsted og Haderslev Bymidte. Mølle og voldsted har altid været knyttet til hinanden, og stedet har en spændende historie om vandet og terrænets udnyttelse til industriel produktion. Derefter videre til Haderslev Bymidte som i dag rummer en række velbevarede og levende by- og boligområder. Frokosten indtages ombord på skibet Helene i forbindelse med en sejltur på ca. 1½ time fra Haderslev Havn til Aarøsund. Haderslev Havn er aktuelt under omdannelse fra erhvervshavn til en ny bydel med boliger, erhverv og offentlige formål. Undervejs fortælles historien om Haderslev Fjord. Turens slutpunkt Aarøsund indgår også i det aktuelle arbejde med at bruge kulturarven mere aktivt i planlægningen. Bemærk: der betales et tillæg på kr. 125,- pr. person for deltagelse i denne udflugt. Inderdammen og domkirken i Haderslev Creative Man forlader cafeen Ib Rehne Cairo 11 Skattejagt efter kreativ arbejdskraft Den Kreative Klasse søger til dynamiske byer stærke på Teknologi, Talent og Tolerance, som San Francisco, Boston og Seattle. I Danmark formår også mindre byer som Sønderborg at tiltrække kreative bosættere. Denne cyklende skattejagt kan give deltagerne et indtryk af hvad Sønderborg kan tilbyde de kreative bosættere, som mange mener er fremtidens stærkeste udviklingskraft. På cykeltur rundt i bycentrum og ved Alssund besøger vi nogle kreative bosætteres bosteder, arbejdspladser og fritidsmiljøer. Vi oplever nogle brudstykker af deres arbejdsdag, bl.a. på arbejdspladserne Alsion, Sønderborg Slot og Rådhuset. På cykelturen forfølger vi også deres fritidsliv på byens cafeer havnepromenaden er således med på cykelruten og frokosten indtages på caféen Ib Rehne Cairo på Rådhustorvet. Herudover vil der være andre gode (kaffe-)pauser undervejs. Og vi trækker cyklerne, når vi skal op ad byens stejle bakker!

14 14 D e t 5 7. d a n s k e b y p l a n m ø d e Praktiske oplysninger Byplanmødets hovedforedrag torsdag formiddag den 4. oktober og fredag morgen den 5. oktober afholdes i koncertsalen på Alsion, Alsion 2, 6400 Sønderborg. Frokost og delmøder torsdag finder sted på Alsion og andre steder i Sønderborg. Middag m.v. torsdag aften finder sted i Frihedshallen på Sønderborg Idrætshøjskole, Friheds Allé 42, 6400 Sønderborg. Den fælles afslutning fredag eftermiddag finder sted ved Sønderborg Havn. Tilmelding og betaling Tilmelding til Det 57. danske Byplanmøde sker ved at benytte det øverste, vedhæftede brevkort Tilmelding eller elektronisk på vores hjemmeside under Byplanmødet. Tilmelding skal være Dansk Byplanlaboratorium i hænde senest mandag den 6. august Bekræftelse og faktura fremsendes, når tilmelding er modtaget i Byplanlaboratoriet. Ved afbud efter tilmeldingsfristen den 6. august og til og med onsdag den 19. september 2007 betales et gebyr på kr Ved afbud efter den 19. september betales den fulde deltagerafgift. Der er loft over deltagerantallet, og det kan blive nødvendigt at prioritere tilmeldingerne efter modtagelsesdato. I så fald oprettes en venteliste. Deltagerafgift Prisen pr. deltager fra kommuner, regioner og andre, der yder fuldt tilskud til Dansk Byplanlaboratorium i 2007 er kr ,-. Der ydes rabat til studerende og arbejdsløse. For alle andre er deltagerafgiften kr ,-. Afgiften inkluderer måltider med drikkevarer, udflugter og deltagermateriale herunder BYPLANNYTs septembernummer. Bemærk: der betales et tillæg på kr. 125,- pr. person (for bådtransport) på udflugterne 1, 4, 6, 9 og 10. Faktura for tillægget fremsendes efter byplanmødet. Overnatning og transport til og fra byplanmødet er ikke inkluderet i deltagerafgiften. Overnatning Ferieregion Sønderborg står for formidling af værelser i forbindelse med byplanmødet. Udover hotelværelser tilbydes også feriehuse, vandrerhjem og andre overnatningsmuligheder. Overnatningssteder og priser fremgår af oversigten side 15. Flere oplysninger om overnatningsstederne kan ses på link til Ferieregion Sønderborg på under Byplanmødet. Udfyld venligst det midterste brevkort Reservation af overnatning med ønsket overnatningssted, værelsestype, ankomsttidspunkt mv. og send det til Ferieregion Sønderborg. Eller foretag reservation elektronisk via link til Ferieregion Sønderborg på under Byplanmødet. Reservation skal være Ferieregion Sønderborg i hænde senest mandag den 6. august 2007 og er herefter bindende. Reservationen sker i den rækkefølge de modtages. Bekræftelse og faktura fremsendes fra og betales til Ferieregion Sønderborg. Nærmere oplysninger om overnatningssteder fås hos Ferieregion Sønderborg: Koordinator Gerda Bouma, tlf , Rejsearrangement Bestilling af tog- og flybilletter kan ske hos HRG Nordic i Århus. Udfyld venligst det nederste brevkort Rejsearrangement og send det til HRG Nordic. Eller foretag bestillingen elektronisk via link til HRG Nordic på under Byplanmødet. Bestillingen skal være HRG Nordic i hænde senest mandag den 6. august Herefter er bestillingen bindende. Billetter og faktura fremsendes fra og betales til HRG Nordic. Nærmere oplysninger om tog- og flytider samt priser fås hos HRG Nordic: Jan Berg, tlf , eller Charlotte Bach Jepsen, tlf , Temanummer af BYPLANNYT Byplanlaboratoriets nyhedsblad BYPLANNYT vil i september indeholde artikler med relation til byplanmødets hovedtema. Mødets deltagere vil modtage et eksemplar heraf.

15 D e t 5 7. d a n s k e b y p l a n m ø d e 15 Værelser Feriehus DV. Suite som DV. km fra Hoteller By enkelt tillæg tillæg enkelt tillæg Alsion Bemærkninger Comwell Sønderborg sønderborg ,2 Standard sal Quality Hotel sønderborg ,8 Hotel Baltic Høruphav Ballebro Færgekro ballebro ,7 Benniksgaard gråsten Nørherredhus nordborg , v. deler bad Nordals Idrætscenter nordborg Vandrerhjem Danhostel Sønderborg City Sønderborg ,1 Danhostel Sønderborg-Vollerup Sønderborg ,6 Feriecenter Marina Fiskenæs type C1 + E1 Gråsten ,3 min. 2 nætter Marina Fiskenæs type C2 + E2 Gråsten ,3 min. 2 nætter Marina Fiskenæs type C3 + E3 Gråsten ,3 min. 2 nætter Kursusejendomme/skoler Sønderborg Kaserne sønderborg 300 1,4 EUC Syd sønderborg ,8 Idrætshøjskolen sønderborg Sandbjerg Gods sandbjerg 653 6,6 Gråsten Landsbrugsskole Gråsten ,5 Alle priser er inkl. morgenmad og 25% moms Alle priser er pr. værelse eller feriehus pr. døgn Bemærk: Ovenstående priser pålægges et gebyr på kr. 40 pr. faktura Programmet er udsendt af Dansk Byplanlaboratorium juni 2007 Tilrettelæggelse: Henrik Witthøft (ansv.) og Christian Broen Layout: Mark Gry Christiansen og Henrik Witthøft Tryk: Handy-Print A/S, Skive Fotos er venligst stillet til rådighed af Sønderborg Kommune: forside, side 2, 4, 6, 7, 8, 9 og 10 Aabenraa Kommune: side 11 COWI By og Landskabsdesign: side 12 og 13 (øverst) Region Syddanmark: side 13 (nederst) Dansk Byplanlaboratorium er en selvejende, uafhængig institution, hvis formål er at fremme by- og landskabsplanlægning i Danmark.

16 Tilmelding til det 57. danske Byplanmøde Skal være Dansk Byplanlaboratorium i hænde senest mandag den 6. august 2007 gerne på fax Undertegnede tilmelder sig hermed Byplanmødet den oktober 2007 i Sønderborg Jeg ønsker at deltage i delmøde anfør bogstav: eller eller Navn Stilling (evt. politiker) Jeg ønsker at deltage i udflugt anfør nummer: Institution/firma eller eller Adresse Postnummer/by Telefon fax ean-nr. Husk at anføre ønsker i prioriteret rækkefølge! Deltagelse i delmøder og udflugter bliver fordelt i den rækkefølge, hvori tilmeldingerne indkommer.tilmeldinger med kun eet ønske fordeles derudover efter ledige pladser. Reservation af overnatning Skal være Ferieregion Sønderborg i hænde senest mandag den 6. august gerne på fax Undertegnede bestiller hermed overnatning i forbindelse med Byplanmødet den oktober 2007 i Sønderborg Jeg ønsker overnatning på (anfør stedets navn): Navn Prioritet 1: Stilling (evt. politiker) Prioritet 2: Institution/firma Prioritet 3: Adresse Postnummer/by Ankomstdato: Afrejsedato: Jeg ønsker (sæt kryds): enkeltværelse/feriehus Dobbeltværelse/delt feriehus Telefon fax Evt. dobbeltværelse eller feriehus ønskes delt med (anfør navn): ryger ikke ryger ean-nr. Rejsearrangement Skal være HRG Nordic i hænde senest mandag den 6. august gerne på fax Undertegnede bestiller hermed rejsearrangement i forbindelse med Byplanmødet den oktober 2007 i Sønderborg Navn Ønsker ankomst til Sønderborg: dato Ca. kl. Stilling (evt. politiker) Ønsker hjemrejse: Dato Ca. kl. Institution/firma Ønsker rejse med tog t/r fra (station): Adresse Ønsker pladsbillet til (sæt kryds): standard klasse Postnummer/by DSB 1 Telefon fax Ønsker rejse med fly t/r fra (lufthavn): ean-nr. Ovenstående ønsker opfyldes så vidt det er muligt.

17 p orto Dansk Byplanlaboratorium Nørregade 36, 1. sal 1165 København K p orto Ferieregion Sønderborg Rådhustorvet Sønderborg p orto HRG Nordic Europaplads 2, boks Århus C

18 16 D e t 5 7. d a n s k e b y p l a n m ø d e Futures of Cities 51 st IFHP World Congress, september 2007 i København I samarbejde med Miljøministeriet og københavns Kommune er Realdania hovedarrangør af den internationale kongres IFHP (International Federation of Housing and Planning), der med titlen: Futures of Cities sætter fokus på byernes status og udvikling i et regionalt og globalt perspektiv. Dansk Byplanlaboratorium og Copenhagen X står for de faglige studieture på kongressen. Som deltager i Byplanmødet får du 10% rabat på IFHP-kongressen. Læs mere på: Få 10% RABAT Dansk Byplanlaboratorium Nørregade København K Tlf Fax

A V G 1 P L D 2 L O A N S E

A V G 1 P L D 2 L O A N S E P L D 2 L O A 0 A V G 1 N S E INDBYDELSE TIL PLANLOVSDAGE 2014 DABYFO indbyder i samarbejde med Naturstyrelsen, Danske Planchefer og KTC hermed ledere og medarbejdere fra kommunernes planlægnings- miljø-

Læs mere

Nordisk Netværk for formel voksenuddannelse

Nordisk Netværk for formel voksenuddannelse Nordisk Netværk for formel voksenuddannelse indbyder til konference om Læringsmiljø og voksenundervisning Undervisningsmiljøets samspil med pædagogik og læring 24. 26. oktober 2013 Haderslev, Danmark Konferencen

Læs mere

Konferencer Møder Grupper

Konferencer Møder Grupper meeting Konferencer Møder Grupper Vi gør dit næste møde eller konference til en totaloplevelse Sønderborg, med kombinationen af historiske rammer og et moderne innovativt miljø, samt områdets rige kulturliv

Læs mere

A V G 1 P L D 2 L O A N S E 3

A V G 1 P L D 2 L O A N S E 3 P L D 2 L O A 0 A V G 1 N S E 3 Indbydelse TIL PLANLOVSDAGE 2013 DABYFO indbyder i samarbejde med Naturstyrelsen, Danske Planchefer og KTC hermed ledere og medarbejdere fra kommunernes planlægnings-, miljø-

Læs mere

A V G 1 P L D 2 L O A N S E 7

A V G 1 P L D 2 L O A N S E 7 P L D 2 L O A 0 A V G 1 N S E 7 INDBYDELSE TIL PLANLOVSDAGE 2017 DABYFO indbyder i samarbejde med Erhvervsstyrelsen, Danske Planchefer og KTC, alle ledere og medarbejdere fra kommunernes planlægnings-

Læs mere

INVESTER I ODENSE Følg Odenses udvikling på: Få løbende nyt om Odenses INFO byudviklingsprojekter i nyhedsbrevet:

INVESTER I ODENSE Følg Odenses udvikling på: Få løbende nyt om Odenses INFO byudviklingsprojekter i nyhedsbrevet: INVESTER I ODENSE ODENSE - Fra stor dansk by til dansk storby Odense er en by i rivende udvikling. Inden for de kommende 10-15 år vil investeringer for 24 mia. kr. transformere Odense fra stor dansk by

Læs mere

Visioner for Ny by ved St. Rørbæk

Visioner for Ny by ved St. Rørbæk Visioner for Ny by ved St. Rørbæk Regionplanen I den første regionplan for fra 1973, blev området ved Store Rørbæk udpeget som byvækstområde første gang. Regionplan 2005 Den nye by er nu udpeget som et

Læs mere

Kort fortalt. Forslag til Landsplanredegørelse Layout_ indd :53:01

Kort fortalt. Forslag til Landsplanredegørelse Layout_ indd :53:01 Kort fortalt Forslag til Landsplanredegørelse 2013 Layout_20130819.indd 1 19-08-2013 12:53:01 Danmark i omstilling Hvordan kan byer og landdistrikter udvikles, så vi udnytter vores arealer bedst muligt

Læs mere

Branding af Esbjerg. - Esbjerg. September 2007

Branding af Esbjerg. - Esbjerg. September 2007 - Esbjerg September 2007 Branding af Esbjerg ESBJERG ERHVERVSUDVIKLING OG TIDLIGERE STUDIEVÆRT, JENS GAARDBO, FORTÆLLER OM BRANDING AF ESBJERG, HERUNDER BOSÆTNINGSKAMPAGNEN, DER SKAL LOKKE FLERE TIL AT

Læs mere

FiO2009: Kursusplan (ret til ændringer forbeholdes!)

FiO2009: Kursusplan (ret til ændringer forbeholdes!) FiO2009: Kursusplan (ret til ændringer forbeholdes!) Onsdag 27. maj: Ankomst Kursusdeltagerne ankommer til Kastrup Lufthavn, København, omkring kl. 16 17. Finnair har en ankomst 16:10 (afr. Helsinki 15:35)

Læs mere

Danske Biografer planlægger en 6 dages tur til Dubai, og vi har hermed fornøjelsen at fremsende nærmere information samt tilmeldingsblanket.

Danske Biografer planlægger en 6 dages tur til Dubai, og vi har hermed fornøjelsen at fremsende nærmere information samt tilmeldingsblanket. København, den 1. oktober 2009 Kære Kollega Med Danske Biografer til Dubai Danske Biografer planlægger en 6 dages tur til Dubai, og vi har hermed fornøjelsen at fremsende nærmere information samt tilmeldingsblanket.

Læs mere

Hotel H10 ITACA Av. Roma, 22 E-08015-Eixample-Sants Station-Barcelona T (34) 93 226 55 94 h10.itaca@h10hotels.com

Hotel H10 ITACA Av. Roma, 22 E-08015-Eixample-Sants Station-Barcelona T (34) 93 226 55 94 h10.itaca@h10hotels.com KTC - Studietur Barcelona 25. 27. maj 2016 Hotel H10 ITACA Av. Roma, 22 E-08015-Eixample-Sants Station-Barcelona T (34) 93 226 55 94 h10.itaca@h10hotels.com Barcelona Barcelona opfattes i dag som en global

Læs mere

Andre rejser til Færøerne. Den klassiske rundrejse på Færøerne Det Færøske Køkken Klassiske Færøerne og Island

Andre rejser til Færøerne. Den klassiske rundrejse på Færøerne Det Færøske Køkken Klassiske Færøerne og Island Færøerne på kryds og tværs 8 dage - Fra kr. 11.698 pr. person Inkl. fly, overnatning & dansktalende guide Oplev de skønne færøske øer På denne rejse vil I med lokalguide, som snakker dansk, opleve de fantastiske

Læs mere

Invitation til SYMPOSIUM

Invitation til SYMPOSIUM Invitation til SYMPOSIUM Bykvalitet og livskvalitet i mellemstore danske kommuner Den 5. og 6. marts 2009 på Naturama i Svendborg For forskere, planlæggere og andre kommunale udviklingsaktører Skynd dig

Læs mere

A V G 1 P L D 2 L O A N S E 2

A V G 1 P L D 2 L O A N S E 2 P L D 2 L O A 0 A V G 1 N S E 2 INDBYDELSE TIL PLANLOVSDAGE 2012 I samarbejde med Naturstyrelsen, indbyder DABYFO, Danske Planchefer og Kommunalteknisk Chefforening herved ledere og medarbejdere fra kommunernes

Læs mere

A V G 1 P L D 2 L O A N S E 5

A V G 1 P L D 2 L O A N S E 5 P D 2 O 0 V G 1 N S E 5 INDBYDESE TI PNOVSDGE 2015 DBYFO indbyder i samarbejde med Naturstyrelsen, Danske Planchefer og KTC hermed ledere og medarbejdere fra kommunernes planlægnings- miljø- og byggesagsafdelinger

Læs mere

TAG MED PÅ TILSKUERREJSE TIL VM i PARIS AUGUST 2010

TAG MED PÅ TILSKUERREJSE TIL VM i PARIS AUGUST 2010 TAG MED PÅ TILSKUERREJSE TIL VM i PARIS AUGUST 2010 Kun 12 pladser tilbage Sidste tilmeldingsfrist den 18. juni 2010 Velkommen til Paris byernes by Årets VM afholdes i Paris, som vel næsten ikke behøves

Læs mere

SILKEBORG IDRÆTSFORENING VETERANKLUBBEN STIFTET DEN 29. FEBRUAR 1984.

SILKEBORG IDRÆTSFORENING VETERANKLUBBEN STIFTET DEN 29. FEBRUAR 1984. SILKEBORG IDRÆTSFORENING VETERANKLUBBEN STIFTET DEN 29. FEBRUAR 1984. Silkeborg, den 11. marts 2016. Kære venner! Vi vil starte med, lidt nyt fra vores generalforsamling i veteranklubben, den 11. februar.

Læs mere

Radikal Politik i Skive Kommune

Radikal Politik i Skive Kommune Radikal Politik i Skive Kommune En gevinst for landskaberne i Salling, for fjordmiljøet ved vore kyster, for forebyggelse og sundhed for den enkelte, for et aktivt kultur og fritidsliv og for uddannelsesniveauet

Læs mere

Høringssvar til Regional vækst- og udviklingsstrategi 2016-2019

Høringssvar til Regional vækst- og udviklingsstrategi 2016-2019 Høringssvar til Regional vækst- og udviklingsstrategi 2016-2019 Varde Kommune har med fornøjelse gennemlæst høringsudkastet, der sætter fokus på det gode liv i Syddanmark - med en vision og de tre mål

Læs mere

Hvad har du af planer for de næste 10 år?

Hvad har du af planer for de næste 10 år? Hvad har du af planer for de næste 10 år? Fremtiden for Region Hovedstaden er til debat. Vi har brug for din mening. Fra kanalerne ved Christiansborg til Kronborg ved Øresund og fra Rådhuspladsens duer

Læs mere

Landsplanredegørelse Ministerens velkomst

Landsplanredegørelse Ministerens velkomst Landsplanredegørelse 2012 Ministerens velkomst Velkommen til debat om den kommende landsplanredegørelse. Efter nyvalg til Folketinget er det Miljøministerens opgave at udarbejde en ny landsplanredegørelse.

Læs mere

Foreningen Als-Fyn Broen

Foreningen Als-Fyn Broen Foreningen Als-Fyn Broen Upolitisk forening stiftet i 2013 Et regionalt udviklingsprojekt, der omdanner Sønderjylland og Fyn til udviklingsområder Mogens K. Nielsen Erling Lundsgaard Henrik Juul Nielsen

Læs mere

Lokal Udviklingsstrategi for. LAG Vejen. Under landdistriktsprogrammet For perioden 2007-2008. Kongeåen ved Foldingbro. Version 2, 2009 - pixiudgave

Lokal Udviklingsstrategi for. LAG Vejen. Under landdistriktsprogrammet For perioden 2007-2008. Kongeåen ved Foldingbro. Version 2, 2009 - pixiudgave Lokal Udviklingsstrategi for LAG Vejen Under landdistriktsprogrammet For perioden 2007-2008 Kongeåen ved Foldingbro Version 2, 2009 - pixiudgave 1 Indhold Formalia; Navn og adresse... 3 Strategi... 4 Overordnede

Læs mere

På vej mod et bedre bymiljø

På vej mod et bedre bymiljø NVF s danske udvalg for Miljø og Transport i byer arrangerer: På vej mod et bedre bymiljø Hvor: I Odense på Odense Slot Hvornår: 1.-3. oktober 2009 Program nederst Brug fagligheden og vær med til at skabe

Læs mere

HJØRRING TURISTFART. Forslag til 1-dagsture. Oplev dejlige Danmark... med HJØRRING TURISTFART. For yderligere information: Ring på

HJØRRING TURISTFART. Forslag til 1-dagsture. Oplev dejlige Danmark... med HJØRRING TURISTFART. For yderligere information: Ring på Oplev dejlige Danmark... med Forslag til 1-dagsture 2017 For yderligere information: Ring på 98 92 86 46 Oplev dejlige Danmark... med Rømø/Sylt/Tyskland Torsdag 4. maj + Tirsdag 30. maj Tag med til skønne

Læs mere

4. oktober 2012 Byplanmødet, Svendborg. City branding Grundfortællinger og Byudvikling med bund i

4. oktober 2012 Byplanmødet, Svendborg. City branding Grundfortællinger og Byudvikling med bund i 4. oktober 2012 Byplanmødet, Svendborg City branding Grundfortællinger og Byudvikling med bund i For 25 år siden valgte 83% af alle mennesker bosted efter virksomheden eller jobbet. I dag vælger 65% af

Læs mere

ODENSE Forsker-og videnpark. Maj 2010

ODENSE Forsker-og videnpark. Maj 2010 ODENSE Forsker-og videnpark Maj 2010 Odense Forsker- og videnpark En bydel der summer af viden Over de næste 10-15 år skal området nord for Syddansk Universitet i Odense forvandles til en dynamisk forsker-

Læs mere

Børnekultur i hele landet. Konference om børnekulturens rolle i kommunalreformen. Mandag den 29. maj 2006, kl. 10.00 17.

Børnekultur i hele landet. Konference om børnekulturens rolle i kommunalreformen. Mandag den 29. maj 2006, kl. 10.00 17. Børnekultur i hele landet Konference om børnekulturens rolle i kommunalreformen Mandag den 29. maj 2006, kl. 10.00 17.00 Filmby Århus Børnekulturens Netværk og Børne- og Kulturchefforeningen arrangerer

Læs mere

Konference om Psykiatrisk Sygepleje afholdes af Fagligt Selskab for Psykiatriske Sygeplejersker

Konference om Psykiatrisk Sygepleje afholdes af Fagligt Selskab for Psykiatriske Sygeplejersker Fagligt Selskab for Psykiatriske Sygeplejersker Konference om Psykiatrisk Sygepleje afholdes af Fagligt Selskab for Psykiatriske Sygeplejersker 3. og 4. Juni 2014 Hotel Faaborg Fjord Tema Brugerinddragelse,

Læs mere

Haderslev Kommune På vej mod 2017. De beslutninger, vi tager nu, er med til at forme vores fremtid Citat: Peter Drucker

Haderslev Kommune På vej mod 2017. De beslutninger, vi tager nu, er med til at forme vores fremtid Citat: Peter Drucker Haderslev Kommune På vej mod 2017 De beslutninger, vi tager nu, er med til at forme vores fremtid Citat: Peter Drucker Haderslev Kommune 25.01.2007 På vej mod 2017 Haderslev Kommune 25.01.2007 Side 2

Læs mere

SENTRUMSKONFERANSEN 20. OKTOBER 2016 Å VELGE OG VILLE SENTRUM I BYEN VEJLE - DANMARK

SENTRUMSKONFERANSEN 20. OKTOBER 2016 Å VELGE OG VILLE SENTRUM I BYEN VEJLE - DANMARK SENTRUMSKONFERANSEN 20. OKTOBER 2016 Å VELGE OG VILLE SENTRUM I BYEN VEJLE - DANMARK Udviklingskonsulent Bodil Øllgaard, Vejle Kommune Arkitekt maa. Henrik Stjernholm, StjernholmArkitektur.dk DET VIL VI

Læs mere

Byliv i Vejle, fra tanke til handling en kreativ metode. Teknisk direktør Erik Dahl-Rasmussen, Vejle Kommune

Byliv i Vejle, fra tanke til handling en kreativ metode. Teknisk direktør Erik Dahl-Rasmussen, Vejle Kommune Byliv i Vejle, fra tanke til handling en kreativ metode Teknisk direktør Erik Dahl-Rasmussen, Vejle Kommune VI VIL SES FRA MÅNEN Innovation og udvikling kræver at man er villig til forandring Vi vil gøre

Læs mere

Krakow. 11 Maj 2014, 5 Dages flyrejse for 3095 Kr

Krakow. 11 Maj 2014, 5 Dages flyrejse for 3095 Kr Krakow 11 Maj 2014, 5 Dages flyrejse for 3095 Kr Storbyferie i Krakow Flyrejser 5 dage Krakow byder på store oplevelser til meget rimelige priser. Tag med til én af Europas smukkeste kulturbyer. Krakow

Læs mere

Byplanlægning og erhvervsudvikling

Byplanlægning og erhvervsudvikling Byplanlægning og erhvervsudvikling Byernes styrkepositioner som regionale vækstmotorer Holger Bisgaard, Naturstyrelsen, Miljøministeriet Danmark Indhold Virksomhedslokalisering i en globaliseret verden

Læs mere

Kommunalpolitisk Topmøde 2014-19.-21. marts 2014

Kommunalpolitisk Topmøde 2014-19.-21. marts 2014 Skannet: 09-02-2015 12:12 Seperatorkode: OU481PE9 Center for Erliverv, Politik og Organisation ^ ^ HELSINGØR Politisk Service. «KOAAAAUNE Team Sekretariat 05.02.2015 13/25679 Regnskab Kommunalpolitisk

Læs mere

Byernes roller i fritiden En analyse i Midtjylland

Byernes roller i fritiden En analyse i Midtjylland Byernes roller i fritiden En analyse i Midtjylland Miljøministeriet Realdania Byernes roller i fritiden en analyse i Midtjylland Udarbejdet af Region Midtjylland og Plan09. Telefoninterviews er gennemført

Læs mere

Mandag den 2. og tirsdag den 3. juni

Mandag den 2. og tirsdag den 3. juni Mandag den 2. og tirsdag den 3. juni Turprogram Museet i Hammer Bakker Store Mosevej 4 9310 Vodskov Tlf. Nr.: 22868594 SOMMERTUR MED MUSEET I HAMMER BAKKER Mandag den 2. og tirsdag den 3. juni 2014 har

Læs mere

Nyt revideret forslag til landdistriktspolitik for Køge Kommune Maj 2016

Nyt revideret forslag til landdistriktspolitik for Køge Kommune Maj 2016 Nyt revideret forslag til landdistriktspolitik for Køge Kommune Maj 2016 1. Formål En meget stor del af Køge Kommunens areal udgøres af landdistrikter, og en betydelig del af kommunens borgere bor i landdistrikterne.

Læs mere

AMS T ER DAM velfærd- og ældrepleje

AMS T ER DAM velfærd- og ældrepleje STUDIETUR AMS T ER DAM velfærd- og ældrepleje onsdag d. 6. maj til fredag d. 8. maj LOLLAND KOMMUNE STUDIETURSPROGRAM AMSTERDAM 2015 lolland kommune TOGREJSENDE ONSDAG D. 6. MAJ 11.10: Afgang Nykøbing

Læs mere

A V G 1 P L D 2 L O A N S E 6

A V G 1 P L D 2 L O A N S E 6 P L D 2 L O A 0 A V G 1 N S E 6 INDBYDELSE TIL PLANLOVSDAGE 2016 DABYFO indbyder i samarbejde med Erhvervsstyrelsen, Danske Planchefer og KTC, ledere og medarbejdere fra kommunernes planlægnings- miljø-

Læs mere

TRAFIK- KONFERENCE. den 2. - 3. april 2008. Hotel Prindsen, Roskilde. Aktuel politisk debat med transportministeren og trafikpolitikere

TRAFIK- KONFERENCE. den 2. - 3. april 2008. Hotel Prindsen, Roskilde. Aktuel politisk debat med transportministeren og trafikpolitikere TRAFIK- KONFERENCE 08 Aktuel politisk debat med transportministeren og trafikpolitikere fra Folketinget Rejsekortet Bestillerrollen kommunerne og trafikselskaberne i dialog Infrastrukturkommissionen giver

Læs mere

Visioner for Sønderborg Kommune 2014-2017

Visioner for Sønderborg Kommune 2014-2017 Visioner for Sønderborg Kommune 2014-2017 Dette visionspapir er udarbejdet på baggrund af tanker fra det samlede byråd på et byrådsseminar i Tønder i marts 2014 og en efterfølgende høringsproces i udvalgene.

Læs mere

Ny erhvervsudviklingsstrategi for Region Hovedstaden

Ny erhvervsudviklingsstrategi for Region Hovedstaden Ny erhvervsudviklingsstrategi for Region Hovedstaden Oplæg ved Jens Chr. Sørensen Møde i Vækstforum for Region Hovedstaden 8. september 2006 Oversigt over oplæg Hvad skal erhvervsudviklingsstrategien?

Læs mere

Destinationsudvikling af Billund

Destinationsudvikling af Billund Destinationsudvikling af Billund v/ Borgmester Ib Kristensen og Kommunaldirektør Tove Baisgaard Den 26. marts 2011 Hvad karakteriserer Billund kommune? Billund kommune har ca. 26.200 200 indbyggere. 2

Læs mere

BENNS Lægårdvej Holstebro Danmark Tlf

BENNS Lægårdvej Holstebro Danmark Tlf Det Færøske Spisekammer 4 dage fra kr. 10.598,- pr. person Inkl. fly, hotelovernatninger m.m. Oplev det spændende færøske køkken og T órshavn Det traditionelle færøske køkken har igennem århundreder udviklet

Læs mere

Cubion A/S Ny Haderslev Kommune Forslag til overordnet vision 2007-2017 d. 20. september 2006 Side 1. Haderslev Kommune. Forslag til overordnet vision

Cubion A/S Ny Haderslev Kommune Forslag til overordnet vision 2007-2017 d. 20. september 2006 Side 1. Haderslev Kommune. Forslag til overordnet vision Cubion A/S Ny Haderslev Kommune Forslag til overordnet vision 2007-2017 d. 20. september 2006 Side 1 Haderslev Kommune Forslag til overordnet vision 2007-2017 De beslutninger, vi tager nu, er med til at

Læs mere

Silkeborgegnens Lokale AktionsGruppe

Silkeborgegnens Lokale AktionsGruppe Silkeborg Kommune Teknik- og Miljøafdelingen Søvej 1 8600 Silkeborg Sendt via hjemmesiden under Din mening og pr. e-mail til teknikogmiljoe@silkeborg.dk Kirsten Kruckow Sorringvej 77, Voel 8600 Silkeborg

Læs mere

forslag til indsatsområder

forslag til indsatsområder Dialogperiode 11. februar til 28. april 2008 DEN REGIONALE UDVIKLINGSSTRATEGI forslag til indsatsområder DET INTERNATIONALE PERSPEKTIV DEN BÆREDYGTIGE REGION DEN INNOVATIVE REGION UDFORDRINGER UDGANGSPUNKT

Læs mere

Rønshoved Højskole. Højskolen ved Flensborg Fjord. På cykel. Langs de sønderjyske fjorde og Kielerkanalen

Rønshoved Højskole. Højskolen ved Flensborg Fjord. På cykel. Langs de sønderjyske fjorde og Kielerkanalen Rønshoved Højskole Højskolen ved Flensborg Fjord På cykel Langs de sønderjyske fjorde og Kielerkanalen 20. 26. juni 2016 En midsommeruge med skønne cykelture i landet mellem den dansktyske grænse og Kielerkanalen.

Læs mere

Vestegnen i udvikling byer i bevægelse. Fælles udviklingsperspektiv til Vestegnskommunernes kommuneplanstrategier

Vestegnen i udvikling byer i bevægelse. Fælles udviklingsperspektiv til Vestegnskommunernes kommuneplanstrategier Vestegnen i udvikling byer i bevægelse Fælles udviklingsperspektiv til Vestegnskommunernes kommuneplanstrategier 15. oktober 2007 Vestegnen i udvikling byer i bevægelse På Vestegnen er der lang tradition

Læs mere

Invitation til det årlige ALS træf/temakursus på Musholm Bugt Feriecenter weekenden d. 9.- 11. oktober 2015

Invitation til det årlige ALS træf/temakursus på Musholm Bugt Feriecenter weekenden d. 9.- 11. oktober 2015 Invitation til det årlige ALS træf/temakursus på Musholm Bugt Feriecenter weekenden d. 9.- 11. oktober 2015 Kurset har til formål at gøre PALS (Pals er en person, der har ALS) deres pårørende og hjælpere

Læs mere

Træner rejser til Beijing 14.-22. oktober 2010

Træner rejser til Beijing 14.-22. oktober 2010 Træner rejser til Beijing 14.-22. oktober 2010 Du har som træner nu mulighed for at få en spændende kultur- og badmintonoplevelse til i Beijing, Kina. DGI badminton har arrangeret rejsen, som byder på

Læs mere

KRYDSFE Forbundet for informationsspecialister og kulturformidlere

KRYDSFE Forbundet for informationsspecialister og kulturformidlere RVALTRKO KULTURFO NFRNC G O T G MA R D H G I L U M ULTURLL I DT K LT KRYDSF X Ø B N H AV K, S L D R L CNTR FO N 22.10.09 Forbundet for informationsspecialister og kulturformidlere MAGT OG MULIGHDR I DT

Læs mere

Samspil mellem kommuneplanen og konkrete projekter. Svend Erik Rolandsen, projektchef, COWI

Samspil mellem kommuneplanen og konkrete projekter. Svend Erik Rolandsen, projektchef, COWI Samspil mellem kommuneplanen og konkrete projekter Svend Erik Rolandsen, projektchef, COWI Samspil mellem kommuneplanen og konkrete projekter Forskellige typer projekter i kommuneplanen Analyse- og udviklingsprojekter

Læs mere

Tag med Det Spanske Hus til Salamanca, Ávila og Madrid

Tag med Det Spanske Hus til Salamanca, Ávila og Madrid Tag med Det Spanske Hus til Salamanca, Ávila og Madrid Salamanca, Plaza Mayor Oplev en af Spaniens smukkeste og mest spændende historiske byer, Salamanca, kom et smut til den velbevarede middelalderby

Læs mere

Dagsprogram. Søndag 20.9. (ca. 4½ t. inkl. pauser)

Dagsprogram. Søndag 20.9. (ca. 4½ t. inkl. pauser) Dagsprogram Lørdag 19.9. Afgang København kl. 14.30. Efter mellemlanding i Istanbul ankommer vi til Dalaman kl. 21.25 (måltider er ikke inkluderet på flyene). Transfer fra lufthavnen i Dalaman til pensionen

Læs mere

P L A N L D 2 O V S A G E 0 0 8

P L A N L D 2 O V S A G E 0 0 8 P L A N L D 2 O V S A G E 0 0 8 danske planchefer Dansk BYGNINGSINSPEKTØR Forening INDBYDELSE08 By- og Landskabsstyrelsen (Byer og Landsplan), Kommunalteknisk Chefforening, Dansk Bygningsinspektørforening

Læs mere

Aktiv ferie ved Middelhavet 22.-29. maj 2010

Aktiv ferie ved Middelhavet 22.-29. maj 2010 DGI petanque Aktiv ferie ved Middelhavet 22.-29. maj 2010 Kursus og sightseeing ved La Ciotat La Ciotat ligger 25 km øst for Marseille, og det er her petanquespillet startede i 1910. Turen indeholder bl.a.:

Læs mere

Miljøministerens besvarelse af spørgsmål H fra Udvalget for Landdistrikter og Øer

Miljøministerens besvarelse af spørgsmål H fra Udvalget for Landdistrikter og Øer Udvalget for Landdistrikter og Øer 2011-12 (Omtryk - 02/02/2012 - Redigeret svar fra miljøministeren) ULØ alm. del, endeligt svar på spørgsmål 56 Offentligt J.nr. NST- 101-00584 Den 9.1.2012 Miljøministerens

Læs mere

Lejrskole hos Danhostel I Haderslev

Lejrskole hos Danhostel I Haderslev Lejrskole hos Danhostel I Haderslev Vælger Du at tage Din klasse med på lejrskole hos Danhostel I Haderslev har Du en række af muligheder for at sammensætte turen således at den passer netop til Jeres

Læs mere

Turismestrategi 2013-2017

Turismestrategi 2013-2017 Turismestrategi 2013-2017 1 Indhold Forord... 4 Vision... 5 Strategi... 6 Fokus Stærke værdikæder... 7 Fokus Nem tilgængelighed... 8 Fokus Smart markedsføring... 9 2 Vision: Køge vil overraske dig Strategi:

Læs mere

Velkommen til Søndre Havn

Velkommen til Søndre Havn Velkommen til Søndre Havn På Søndre Havn i Køge er den tidligere erhvervshavn godt på vej til at blive omdannet til et attraktivt og levende boligområde med adgang til badestrand, strandeng og grønne områder.

Læs mere

Beliggenhed, beliggenhed, beliggenhed -der skal mere til at skabe vækst

Beliggenhed, beliggenhed, beliggenhed -der skal mere til at skabe vækst Beliggenhed, beliggenhed, beliggenhed -der skal mere til at skabe vækst SDU i Kolding har fokus på entreprenørskab, ledelse og udvikling af små og mellemstore virksomheder og vi er klar til at samarbejde

Læs mere

Velkommen til Søndre Havn

Velkommen til Søndre Havn Velkommen til Søndre Havn På Søndre Havn i Køge er den tidligere erhvervshavn godt på vej til at blive omdannet til et attraktivt og levende boligområde med adgang til badestrand, strandeng og grønne områder.

Læs mere

Den 20. - 21. marts Program

Den 20. - 21. marts Program Kommunalpolitisk Topmøde 2014 Den 20. - 21. marts Program 2 Velkommen til Kommunalpolitisk Topmøde 2014 På vegne af KL s bestyrelse er det en glæde at byde velkommen til Kommunalpolitisk Topmøde den 20.

Læs mere

Cortex Park CORTEX PARK, 5230 ODENSE SALGSPROSPEKT 2014

Cortex Park CORTEX PARK, 5230 ODENSE SALGSPROSPEKT 2014 Cortex Park CORTEX PARK, 5230 ODENSE SALGSPROSPEKT 2014 Side 2 Cortex Park salgsprospekt 2014 Fyn er utvivlsomt det strategisk mest udbytterige valg i forbindelse med den nye Forsker & Videnpark. Det gælder

Læs mere

BENNS Lægårdvej 86 7500 Holstebro Danmark Tlf. +45 65 65 65 65

BENNS Lægårdvej 86 7500 Holstebro Danmark Tlf. +45 65 65 65 65 På opdagelse i Dansk Vestindien 10 dage fra kr. 16.498,- pr. person Inkl. fly, hotel m.m. Der er mange øer man kan vælge at besøge i det Caribiske hav, så hvorfor skal det så lige være Dansk Vestindien?

Læs mere

At tage lederskab og udvikle en By. Indlæg 2. marts 2015 Århus Konference perspektivering v. Mette Lis Andersen

At tage lederskab og udvikle en By. Indlæg 2. marts 2015 Århus Konference perspektivering v. Mette Lis Andersen At tage lederskab og udvikle en By Indlæg 2. marts 2015 Århus Konference perspektivering v. Mette Lis Andersen At udvikle sin by Kræver Lederskab og retning Viden, vision og mål Mod, vilje og stålsathed

Læs mere

Sammen om det gode liv. Kultur- og Fritidspolitik

Sammen om det gode liv. Kultur- og Fritidspolitik Sammen om det gode liv Kultur- og Fritidspolitik 2017 - Sammen om det gode liv Du sidder nu med Aabenraa Kommunes Kultur- og Fritidspolitik, der gælder fra 2017 og frem med overskriften Sammen om det gode

Læs mere

Turistpolitik for Haderslev Kommune

Turistpolitik for Haderslev Kommune Turistpolitik for Haderslev Kommune K O M M U N E Januar 2004 - B Y G G E R B R O M E L L E M F O R T I D O G F R E M T I D... 1 Udvikling & Kultur: Claus Dall, organisationskonsulent Henrik Ørnstrup,

Læs mere

OVERSIGT OVER ARRANGEMENTER 2014

OVERSIGT OVER ARRANGEMENTER 2014 OVERSIGT OVER ARRANGEMENTER 2014 Onsdag den 15. januar kl. 14.00:... Foredrag: Det gode liv hvad er det? Tirsdag den 11. februar kl. 19.00:... Generalforsamling Onsdag den 26. marts kl. 14.00:... Foredrag

Læs mere

C4-medlemskab Viden Netværk udvikling

C4-medlemskab Viden Netværk udvikling C4-medlemskab Viden Netværk udvikling C4 Hillerød C4 Hillerød er en interesseorganisation for alle vækstorienterede virksomheder i hovedstadsregionen. Det er vores mission at gøre regionen attraktiv for

Læs mere

Sind Oplevelser i fællesskab med andre

Sind Oplevelser i fællesskab med andre Ny adresse Sind klubben Nygade 2-4 7400 Herning T: 97223064 Vigtige meddelelser: Tilmeldinger/ Du er først tilmeldt et betaling: arrangement når du har betalt! Penge refunderes ikke! Åbent: Torsdag 18.45-22.00

Læs mere

Byskitser Kommuneplan , hæfte 2

Byskitser Kommuneplan , hæfte 2 Byskitser Kommuneplan 2013-2025, hæfte 2 Vedtaget af Viborg Byråd den 22. maj 2013 BILLEDE placeres her Om plansystemet Dette hæfte om byskitser er en del af Kommuneplan 2013 2025 for Viborg Kommune. I

Læs mere

Vækstudfordringer og muligheder. v. Mogens Pedersen Direktør i Ringkøbing-Skjern Kommune

Vækstudfordringer og muligheder. v. Mogens Pedersen Direktør i Ringkøbing-Skjern Kommune Vækstudfordringer og muligheder v. Mogens Pedersen Direktør i Ringkøbing-Skjern Kommune Vækstudfordringer i et overordnet perspektiv Danmark er præget af følgende udfordringer: Arbejdslivet Demografisk

Læs mere

Cykle mellem tvende have

Cykle mellem tvende have Rønshoved Højskole Højskolen ved Flensborg Fjord Cykle mellem tvende have Naturskønne cykelture mellem Nord- og Sydslesvig 21. juni 27. juni 2015 Efter 150-året for 1864 vil vi cykle rundt i grænselandet:

Læs mere

PINSETUR 2014 til Weingut Schauf fredag d. 6. juni - mandag d. 9. juni

PINSETUR 2014 til Weingut Schauf fredag d. 6. juni - mandag d. 9. juni PINSETUR 2014 til Weingut Schauf fredag d. 6. juni - mandag d. 9. juni Pris for turen excl. drikkevarer Dobbeltværelse m/morgenbuffet og aftensmad Tillæg for Enkeltværelse 3.195.- kr. plus 250.- kr. Inkluderet

Læs mere

Kulturkonference 2014

Kulturkonference 2014 Til kulturelle samråd, kulturudvalg, kulturforvaltninger samt andre interesserede Kulturelle Samråd i Danmark og Kulturelt Samråd Guldborgsund inviterer til Kulturkonference 2014 Fredag den 19. søndag

Læs mere

FORÅRSTUR TIL HOLLAND 11.-16. APRIL 2016

FORÅRSTUR TIL HOLLAND 11.-16. APRIL 2016 FORÅRSTUR TIL HOLLAND 11.-16. APRIL 2016 Holland i forårstiden er blomsternes land og et af højdepunkterne på denne dejlige Holland-rejse er naturligvis et besøg i en af verdens mest berømte blomsterparker

Læs mere

Inspiration Rejsemål: Verona Baseret på 18 deltagere

Inspiration Rejsemål: Verona Baseret på 18 deltagere Inspiration Rejsemål: Verona Baseret på 18 deltagere Verona har med sin gunstige placering, som indgangsdøren mellem nord og syd, været en vigtig by lige siden Romerriget. Byen er da også den by i Italien,

Læs mere

ASKOV HØJSKOLE MUSEET PÅ SØNDERSKOV

ASKOV HØJSKOLE MUSEET PÅ SØNDERSKOV Arkæologi på Askov 17.09.17 23.09.17 ASKOV HØJSKOLE MUSEET PÅ SØNDERSKOV Arkæologi på Askov I sommeren 2016 fandt tre heldige og ihærdige amatørarkæologer den hidtil største guldskat fra Danmarks vikingetid.

Læs mere

Kulturrejse til Beijing 22. september 1. oktober 2010

Kulturrejse til Beijing 22. september 1. oktober 2010 Kulturrejse til Beijing 22. 1. oktober 2010 Du har nu mulighed for at få en spændende kultur- og badmintonoplevelse til i Beijing, Kina. DGI badminton har arrangeret rejsen, som byder på badmintonkampe

Læs mere

Oplæg til program, mandag Tid Indhold Temaer Oplægsholdere mv. Økonomi Ansvar 7.30-8.30 8.30 9.00 9.00-10.00 Ankomst 10.00-12.00

Oplæg til program, mandag Tid Indhold Temaer Oplægsholdere mv. Økonomi Ansvar 7.30-8.30 8.30 9.00 9.00-10.00 Ankomst 10.00-12.00 Oplæg til program, mandag Tid Indhold Temaer Oplægsholdere mv. Økonomi Ansvar 8.30 9.00 9.00-10.00 Ankomst - Fælles velkomst - Introoplæg (brede) 13 17 Inspirationsoplæg (30min varighed + debat/ gruppediskussion):

Læs mere

3.-5. november Camp Pårørende. Du er inviteret. 5 Dronningens Ferieby

3.-5. november Camp Pårørende. Du er inviteret. 5 Dronningens Ferieby 3.-5. november 2017 Camp Pårørende 5 Dronningens Ferieby Du er inviteret 5 Camp Pårørende Dronningens Ferieby Camp 3.-5. november 2017 Pårørende En weekend for dig, som er ægtefælle til eller kæreste med

Læs mere

Ophold PÅ HOTEL KOLDINGFJORD I AFSLAPPENDE OMGIVELSER. Let at finde, svært at forlade

Ophold PÅ HOTEL KOLDINGFJORD I AFSLAPPENDE OMGIVELSER. Let at finde, svært at forlade Ophold PÅ HOTEL KOLDINGFJORD I AFSLAPPENDE OMGIVELSER Let at finde, svært at forlade Smuk BELIGGENHED IMPONERENDE ARKITEKTUR Hotel Koldingfjord ligger midt i den smukkeste natur omkranset af 25 ha fredskov

Læs mere

1. offentlighedsfase Marina City Ny lystbådehavn og bydel ved Marina Syd i Kolding

1. offentlighedsfase Marina City Ny lystbådehavn og bydel ved Marina Syd i Kolding 1. offentlighedsfase Marina City Ny lystbådehavn og bydel ved Marina Syd i Kolding Kom med idéer og forslag til miljørapport og planforslag fra den 22. marts 2017 til den 19. april 2017 Kolding Kommune

Læs mere

Afstemningsresultater

Afstemningsresultater Afstemningsresultater Q1. Hvad er dit køn? Kvinde 83 49% Mand 86 51% Kan ikke/ ønsker ikke at svare 1 1% 170 100.00% Kan ikke/ ønsker ikke at svare 1% Kønsfordeling Mand 50% Kvinde 49% Q2. Hvad er din

Læs mere

Kultur- og Fritidspolitik

Kultur- og Fritidspolitik Kultur og Fritid Dato: 31-10-2016 Sagsnr.: 15/25492 Sagsbehandler: Lise Lotte Urfe Direkte tlf.: 7376 8234 E-mail: llu@aabenraa.dk Kultur- og Fritidspolitik 2017 - Sammen om det gode liv Du sidder nu med

Læs mere

STUDIETUR TIL SYDFYN OG ØERNE EFTERÅRET 2006 NINA, ELISABETH, JENS CHRISTIAN, THOMAS, DENNIS, JYTTE, GERD OG ANNE METTE

STUDIETUR TIL SYDFYN OG ØERNE EFTERÅRET 2006 NINA, ELISABETH, JENS CHRISTIAN, THOMAS, DENNIS, JYTTE, GERD OG ANNE METTE STUDIETUR TIL SYDFYN OG ØERNE EFTERÅRET 2006 NINA, ELISABETH, JENS CHRISTIAN, THOMAS, DENNIS, JYTTE, GERD OG ANNE METTE Faldsled vandrerhjem Søndag d. 7 oktober: Vi kørte fra Limfjordsskolen kl. 12.15.

Læs mere

Ophold. på hotel koldingfjord i afslappende omgivelser

Ophold. på hotel koldingfjord i afslappende omgivelser Ophold på hotel koldingfjord i afslappende omgivelser Smuk beliggenhed Imponerende arkitektur Hotel Koldingfjord ligger midt i den smukkeste natur omkranset af 25 ha fredskov og direkte ned til Kolding

Læs mere

Planlægning i europæisk perspektiv. ESPON med en dansk vinkel

Planlægning i europæisk perspektiv. ESPON med en dansk vinkel Planlægning i europæisk perspektiv ESPON med en dansk vinkel Danmark i international sammenhæng Globaliseringen har stor betydning for Danmark, ikke mindst i form af en kraftig urbanisering. Når nogle

Læs mere

Cykeltur i reformatorernes fodspor Hamborg - Wittenberg. D maj 2017

Cykeltur i reformatorernes fodspor Hamborg - Wittenberg. D maj 2017 Cykeltur i reformatorernes fodspor Hamborg - Wittenberg D. 18.-23. maj 2017 2017 er 500året for den evangelisk lutherske reformation, og det fejres rundt omkring i hele verden. Der afholdes tyske kirkedage

Læs mere

ELPOSTEN l Nr. 4/2008 l November. Alle afdelingens medlemmer ønskes en glædelig jul og et godt nytår

ELPOSTEN l Nr. 4/2008 l November. Alle afdelingens medlemmer ønskes en glædelig jul og et godt nytår ELPOSTEN l Nr. 4/2008 l November Alle afdelingens medlemmer ønskes en glædelig jul og et godt nytår Dansk El-Forbund Fyn Orienteringsmøder 2008 Afdelingen inviterer hermed alle medlemmer til orienteringsmøder.

Læs mere

Strategi for byernes erhverv

Strategi for byernes erhverv Strategi for byernes erhverv Dansk byplanlaboratorium og Erhvervsstyrelsen 1 Virksomhederne er forskellige og ligger mange steder i byerne De store og miljøbelastende industrier 2 Virksomhederne er forskellige

Læs mere

Delegationsrejsen 2014

Delegationsrejsen 2014 Delegationsrejsen 2014 Erhvervsliv mødes i Grønland Delegationsrejse med Arctic Business Network Så er programmet klar for forårets store delegationsrejse til Grønland et stærkt tilbud til alle med interesse

Læs mere

Phu Quoc Stranden 6 dages forlængelse med strandferie ved Phu Quoc

Phu Quoc Stranden 6 dages forlængelse med strandferie ved Phu Quoc 6 dages forlængelse med strandferie ved Phu Quoc Forlængelse i VIETNAM med Forlængelse af rejse i Vietnm 2 Forlængelse af rejse i Vietnm Phu Quoc Stranden Strandferie ved Mango Bay, Phu Quoc Den tropiske

Læs mere

Tag med til Warszawa i efterårsferien Busrejse i perioden 11. - 18. oktober 2014

Tag med til Warszawa i efterårsferien Busrejse i perioden 11. - 18. oktober 2014 Tag med til Warszawa i efterårsferien Busrejse i perioden 11. - 18. oktober 2014 Warszawa ligger smukt ved Wisla floden med ca. 3 mio. indbyggere. Den flotte gamle bydel kom på UNESCOs Verdensarvsliste

Læs mere

Idræt og kulturtilbuddets Sommerprogram 2015

Idræt og kulturtilbuddets Sommerprogram 2015 Idræt og kulturtilbuddets Sommerprogram 2015 Velkommen til årets sommerprogram hos Idræt og kultur. Programmet er blevet til ved et fællesmøde i idræt og kulturtilbuddet, hvor der kom mange idéer på banen.

Læs mere