D e t 5 7. d a n s k e b y p l a n m ø d e 17. Det 57. danske byplanmøde o k t o b e r i S ø n d e r b o r g.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "D e t 5 7. d a n s k e b y p l a n m ø d e 17. Det 57. danske byplanmøde. 4. - 5. o k t o b e r 2 0 0 7 i S ø n d e r b o r g."

Transkript

1 D e t 5 7. d a n s k e b y p l a n m ø d e 17 Det 57. danske byplanmøde o k t o b e r i S ø n d e r b o r g Det lange lys

2 D e t 5 7. d a n s k e b y p l a n m ø d e Fremtidsbilleder, tidens trends, det vi gerne vil og det mulige Hvordan ser Danmarks byer og landskaber ud om år? Når al traditionel industrivirksomhed er flyttet til Østasien og landbruget til Østeuropa, eller? På årets byplanmøde i Sønderborg vil vi sætte spot på nogle af globaliseringens udfordringer, og de mulige konsekvenser for de nye udviklingsstrategier i kommuner og regioner. Hvordan vil vi her, og på landsplan, forholde os til den skærpede konkurrence imellem byer og regioner? Til udflytningen af arbejdspladser? Koncentrationen af byvækst og befolkning? Klimaforandringer, miljø og trafik? Hvilken fremtid tegner der sig for større gensidig viden, forståelse og samarbejde på tværs af grænser i en tid, der også præges af store modsætninger økonomisk, socialt og kulturelt? Dagligdagens politikker og gode råd går i mange retninger: vær kreativ/innovativ! arbejd længere! hold mere fri! vær på døgnet rundt med mobil og nyheder! sundhed for alle! køb en bolig og en bil mere! spar på vand og energi! nedlæg landbruget! flyt til den store by! støt landdistrikterne! byg tæt og højt og helst ved vandet! gratis offentlig service! betal selv! osv. Hvad er op og ned i flimmeret af mulige nu- og fremtider, når fremtidens velfærd og bæredygtig udvikling er på dagsordenen? Hvad er flygtige modetrends, og hvad må ses som vedholdende, langsigtede udviklingstendenser med reelle konsekvenser for planlægning af byer og landskaber? Hvilke sandsynlige fremtidsbilleder tegner der sig? Hvad er det for en udvikling vi ønsker? Heldigvis er der i dansk planlægning en god tradition for at tænke langsigtet og fange fremtiden. I de senere år er desuden indhøstet mange erfaringer med nye former for samarbejde imellem de mange aktører på planområdet på tværs af planniveauer og sektorer, offentlig og privat. Hvordan kan de erfaringer bidrage positivt til at skabe ny dynamik i fremtidens Danmark? Torben Nøhr Formand for Dansk Byplanlaboratorium Alsion. Her afholdes byplanmødets hovedforedrag

3 D e t 5 7. d a n s k e b y p l a n m ø d e Program Ret til ændringer forbeholdes Torsdag den 4. oktober Byplanmødet åbnes i koncertsalen på Alsion, Sønderborg. Velkomster ved * formand Torben Nøhr, Dansk Byplanlaboratorium, og * borgmester Jan Prokopek Jensen, Sønderborg Kommune Pause Jagten på livskvalitet Kan der udvikles modeller for den livskvalitetsdrevne by? Hvilke potentialer rummer den nordiske model med sin unikke kombination af sundhed, miljø, sikkerhed, en stor offentlig sektor og høje skatter? Kan vi konkurrere på at koble social og miljømæssig kapital og innovation? Hvad kan der gøres, og hvem er hovedaktørerne? * chefredaktør Erik Rasmussen, Mandag Morgen Selvfølgelig blander vi os Hvad er Danfoss visioner for velfærd og bæredygtig udvikling? Og hvilken rolle kan virksomheden spille som aktør i den lokale, regionale og globale virkelighed? * koncerndirektør Hans Kirk, Danfoss Satsningen og det sikre Hvad kan man som kommune gøre lokalt, set i lyset af globale udfordringer? Hvor går grænserne for at satse og måske løbe en risiko i forhold til sikker drift? Perspektiver i nye samarbejdsformer? * borgmester Nick Hækkerup, Hillerød Kommune Det, der kun anes Hvad skete der egentlig med os selv, vores byer og landskaber set fra et sted derude i fremtiden? Hvordan sætte billeder på det, der endnu ikke kan ses? * arkitekt, associated director Nille Juul-Sørensen, Arup Pause transport til frokost- og delmødesteder Delmøder (se side 4) i Sønderborg Pause transport til og fra hoteller Aftenarrangement på Sønderborg Idrætshøjskole ByplanPrisen 2007, middag, underholdning, dans Fredag den 5. oktober Byplanmødet genoptages på Alsion i Sønderborg Grænseland Et billed-essay om mødet mellem nationer, sprog og kulturstrømme i fortid og nutid. Om industrialisering, byudvikling og kulturarven som ressource for fremtiden. * overinspektør Peter Dragsbo, Museum Sønderjylland, Sønderborg Slot Udflugter i grænselandet (se side 7) afgår fra Alsion Fælles afslutning ved Sønderborg Havn, byplanmødet afrundes af * formand Torben Nøhr, Dansk Byplanlaboratorium Byplanmødet slutter

4 D e t 5 7. d a n s k e b y p l a n m ø d e Delmøder Torsdag den 4. oktober kl Efter frokost afholdes delmøderne på Alsion og andre steder i Sønderborg. Af hensyn til lokalestørrelser og bustransport er der loft over deltagerantallet på de enkelte delmøder. Det vil kun være muligt at deltage i 1 delmøde, og ønskerne efterkommes i den rækkefølge, tilmelding modtages. Angiv venligst ønsker om delmøde på tilmeldingsblanketten i prioriteret rækkefølge! Der tages forbehold for ændringer i de anførte delmøder. A Fremtidens detailhandel nye koncepter? B Trafikken sidder vi stadig fast om år? Ved motorvej E20/Ringsted åbner snart et etagemeter stort discountlagersalg for mærkevarer. Dette udenlandske koncept skal for første gang stå sin prøve i Danmark, der i forvejen er kendt som en discountelskende nation, som developeren siger. Hvis dét er fremtidens butik, hvordan ser fremtidens forbruger så ud? Og hvad med den bymæssige sammenhæng? * direktør Robert Andersen, TK Development * arkitekt Boris Brormand Jensen, Århus Arkitektskole Transporttid og trængselsproblemer er nærværende for mange. Hvilke fremtidsbilleder tegner der sig af danskernes trafikale adfærdsmønstre, når man ser på pendlings- og fritidsrejser? Hvor går vores grænser for acceptabel transporttid? Hvilke håndtag har vi at skrue på ideelt set og realpolitisk? * seniorrådgiver Thomas Sick Nielsen, Center for Strategisk Byforskning, Københavns Universitet * professor Otto Anker Nielsen, Center for Trafik og Transport, Danmarks Tekniske Universitet Sønderborg by og havn Alsion Sønderborg Slot

5 D e t 5 7. d a n s k e b y p l a n m ø d e 5 C Landsbyen udvikling eller afvikling? Der er langt imellem de klare kommunale prioriteringer af landsbyernes udvikling og lokalpolitik. Delmødet byder på en status for situationen i landsbyerne kvaliteterne og manglen på samme. Og på friske bud på hvordan man griber en landsbypolitik an hvad enten der er tale om udvikling eller afvikling, om byfornyelse eller nedrivning. * lektor, landsbyforsker, arkitekt MAA, Jørgen Møller, Aalborg Universitet * byplanlægger Kitty Sommer, Lolland Kommune F Fra kultur til oplevelsesøkonomi Attraktive bylandskaber er en vigtig brik i fremtidens oplevelsessamfund. Odense Kommune har vedtaget og igangsat en storstilet Kulturstrategi og oprettet en By- og Kulturforvaltning, der sammen med en række private og offentlige parter skal medvirke til branding af byen. Men kan man brande en kompleks størrelse som en by, og hvem er egentlig målgruppen indbyggere eller turister? * eventchef Claus Chr. Koch, EventHouse... en del af Odense Kommune * centerleder, mag.art. Dorte Skot-Hansen, Center for Kulturpolitiske Studier, Danmarks Biblioteksskole D Regional udvikling får byerne nye roller? G De nye landskaber De nye regionale udviklingsplaner lægger op til specifikke roller for de enkelte kommuner. Men hvad med rollefordelingen imellem centerbyer og mindre bysamfund, som debatteres i de sammenlagte kommuner? Hvordan kan puslespillet gå op? Debat om faktiske problemer og politiske visioner. * regionsrådsformand Carl Holst, Region Syddanmark * adm. direktør Kim Møller, Oxford Gruppen E Klimaændringer på dagsordenen MetroExpress : Greve syd for København fik to måneders regn på to timer. Rådhuset og store dele af byen stod under vand til sent i aftes. Meteorologer kalder sommerens vejr ekstremt. Hvordan tackler vi i fremtiden effekterne af klimaændringerne, som faktisk allerede har vist sig? Hvordan kan den fysiske planlægning være med til at knække koblingen mellem økonomisk vækst og CO2 udslip? Har vi de rette redskaber? * hydrauliker, civilingeniør Birgit Paludan, Greve Kommune * chefkonsulent Peder Baltzer Nielsen, Miljøministeriet, Departementet Scenarier for det åbne land: multifunktionelle kulturlandskaber eller monofunktionelle produktions- og fritidslandskaber, eller? Det åbne land ændrer sig hastigt i disse år hvordan skal vi afveje interesserne imellem benyttelse og beskyttelse? Hvilke langsigtede visioner har Miljøministeriet? Bliver der behov for nye planlægningsværktøjer til kommunerne? * professor Jørgen Primdahl, Center for Skov, Landskab og Planlægning, Københavns Universitet * kontorchef Sune Schou, Miljøministeriet, Landområdet H Sønderborg Havneudviklingsselskab en ny samarbejdsmodel? I Sønderborg har aktive borgere taget initiativ til at udvikle havnen, og der foreligger snart en masterplan, som verdensklasse-arkitekten Frank Gehry lægger navn til. Hvilken proces er gået forud? Hvilke markante, skelsættende begivenheder? Hvordan involverer man de rette personer fra erhvervsliv og lokalpolitik i planlægningen? * journalist og initiativtager Hanne Risgaard, Skærtoft Mølle ved Fynshav * direktør og initiativtager Bjarne Rasmussen, bestyrelsesmedlem i Sønderborg Havneselskab A/S

6 D e t 5 7. d a n s k e b y p l a n m ø d e I Fremtidens boliger grænser for vækst? Nye livsstile skaber nye boligbehov. Vi skal se på mange bud på fremtidens spændende boliger, som dog vokser og vokser i et nærmest umætteligt arealforbrug. Hvilke miljø- og samfundsmæssige effekter har det at udlægge de store boliger? Kan det blive bæredygtigt? * seniorforsker Claus Bech-Danielsen, Statens Byggeforskningsinstitut * lektor Morten Elle, Byg-DTU J Scenarier styrker og svagheder? Hvad kan vi bruge scenarier til i en uforudsigelig virkelighed? Hvad er metodens styrker og svagheder, og hvordan kan man arbejde med scenarier i planlægningen? Århus Kommune planlægger nye boliger og arbejdspladser inden år 2030 og opstiller forskellige fysiske scenarier for deres placering. * seniorforsker Birgitte Rasmussen, Forskningscenter Risø, Danmarks Tekniske Universitet * projektchef Kristian Bransager, COWI K Kan vækst planlægges? Hvordan forholder Region Nordjyllands erhvervsstrategi sig til de globale, regionale og lokale udfordringer? Og hvordan forholder Rebild Kommune sig til strategien? Hvad er de planlægningsmæssige forudsætninger for fremtidig vækst og udvikling? * forskningsleder Henrik Christoffersen, AKF * borgmester Anny Winther, Rebild Kommune Delmøderne L og M arrangeres af Netværk for Yngre Planlæggere. Begge delmøder har workshopform, og frokosten indtages under selve mødet. L Den mangfoldige by hvorfor og hvordan? Mangfoldighed er en afgørende præmis i byudviklingen, hvis byerne også om år skal være spændende, overraskende og rummelige. Men hvad forstår vi ved mangfoldighed, og hvordan kan vi planlægge den mangfoldige by? * etnolog, partner Søren Møller Christensen, Hausenberg M Den østjyske millionby provinsfantasi eller Danmarks nye metropol? Motorvejene udbygges kraftigt i Jylland. Men hvad ønsker vi os af motorvejsbyen, og hvilke krav bør vi derfor stille til byvæksten? Hvad er perspektiverne, hvis det nuværende mønster for byvækst langs motorvejene fortsætter? Hvilke konsekvenser kan det få for de jyske randområder? Hvordan opleves byen og landskabet, når man bevæger sig udenfor bilen og væk fra vejen? * arkitekt, lektor, ph.d. Claus Peder Pedersen, Kunstakademiets Arkitektskole * arkitekt Karsten Thorlund, Arkitekt Kristine Jensens Tegnestue Gågade i Sønderborg

7 D e t 5 7. d a n s k e b y p l a n m ø d e Udflugter Fredag den 5. oktober kl Efter foredraget Grænseland fredag morgen i koncertsalen på Alsion starter alle udflugter herfra kl og er tilbage ved Sønderborg Havn senest kl til byplanmødets fælles afslutning. Der er loft over deltagerantallet på de enkelte udflugter, og ønskerne efterkommes i den rækkefølge, tilmelding modtages. Angiv venligst ønsker om udflugt på tilmeldingsblanketten i prioriteret rækkefølge! Der tages forbehold for ændringer i udflugtsprogrammerne. Udflugterne nr. 1-6 arrangeres i samarbejde med Sønderborg Kommune, udflugterne nr. 7 og 8 i samarbejde med Aabenraa Kommune, udflugterne nr. 9 og 10 i samarbejde med Haderslev Kommune og udflugt nr. 11 i samarbejde med Region Syddanmark. I fem af udflugterne indgår en sejltur. Boligbyggeri ved Flensborg Havn 1 Sejltur på Flensborg Fjord og byvandring i Flensborg Udflugten starter med sejltur fra Sønderborg havn ud gennem Flensborg Fjord, hvor vi ser på de attraktive landskaber langs med fjorden, som er særdeles eftertragtede til byudvikling, turisme og sejlsport. Vi sejler tæt forbi bl.a. Gråsten og Hotel og Golf Centret Benniksgaard ved Rinkenæs. På sejlturen ser vi på kystplanlægningen på både dansk og tysk side. Desuden hører vi om det dansk-tyske samarbejde om naturprojektet Ydre Flensborg Fjord, og om bevaring og udvikling af dyreliv og natur i og ved fjorden. Vi lægger til i Flensborg havn og spiser frokost på Hansens Brauerei. Herefter er der byvandring i Flensborg, hvor vi ser på tysk og dansk arkitektur, byens kulturskatte og bevaringsarbejdet i den gamle bydel eller tager til Flensborgs nyrenoverede marinestation Sonwik, hvor der i dag er boliger, administration og lystbådehavn. Retur med bus til Sønderborg. Bemærk: der betales et tillæg på kr. 125,- pr. person for deltagelse i denne udflugt.

8 D e t 5 7. d a n s k e b y p l a n m ø d e 2 Teglværksegnen Med mange mergelgrave og teglværker er Sønderborgområdet en teglværksegn. Mange huse er i tidens løb opført i tegl fra teglværkerne, og også i nyere tid anvendes tegl til husbygning bl.a. Gråsten Havnefront. Vi starter med et besøg på Cathrinesminde Teglværksmuseum på Broagerland, hvor teglhistorien fortælles. Derefter besøger vi PetersenTegl i Egernsund, hvor teglværkshistorien føres frem til nutiden. Udflugten går videre til en spændende fredet gård fra 1800-tallet, Benniksgaard, som efter omfattende renoveringer er omdannet til hotel og golfcenter, hvor vi spiser frokost. Herefter til Gråsten Havnefront, som i løbet af de sidste 5 år er omdannet fra erhvervshavn til en brygge med kanaler og boliger i tre etager med masser af maritim stemning. Desuden besøger vi Emmas Have, 13 arkitekttegnede parcelhuse, samt Drachmannhusene en karrébebyggelse udformet med inspiration fra Skagen havn. I forlængelse af havnefronten ligger det nybyggede feriecenter Marina Fiskenæs, som består af 147 ferieboliger og et wellnesscenter. Cathrinesminde Teglværksmuseum Bryggen, Gråsten havn 3 At planlægge for oplevelsesturisme Ønsket om at skabe oplevelsesturisme er en af tidens trends, men spørgsmålet er: Hvordan kan det realiseres? Udflugten giver eksempler på oplevelsesturismen i Sønderborg-området. Turen starter med den historiske arv, som vi skal og vil bevare som et aktiv for området. Vi får blandt andet en præsentation af de historiske begivenheder i området, ser Dybbøl Mølle, skanserne og det storslåede landskab. Herefter gør vi et hop frem i tiden til naturgenopretningsprojekter på Nordals. Vi ser to genetablerede søer, Oldenor og Mjels Sø, og hører om Historiecenter Dybbøl Banke planlægningsprocessen bag projekterne. Desuden hører vi om realiseringen af Alsstien; en 38 km lang vandrerute, der sammenkæder den nordlige del af Als. Næste stop er oplevelsesparken Danfoss Universe, der under sloganet bliv vildt klog på naturligvis, kombinerer børns nysgerrighed med forskning inden for naturvidenskaben til en spændende oplevelse for hele familien. Et koncept, der rammer lige ned i oplevelsesturismens hjerte. Hvilken planlægning ligger bag en sådan succes?

9 D e t 5 7. d a n s k e b y p l a n m ø d e Augustenborg Slot 4 Hertugbyen Augustenborg Forvaltningen af kulturhistorien har Sønderborg Kommune overtaget fra det tidligere Sønderjyllands Amt. På udflugten skal vi høre om hvordan arbejdet foregår, mens vi besigtiger kulturhistoriske attraktioner i og omkring Augustenborg. Gennem det varierede alsiske landskab kører vi til Egen Kirke og kirkestaldene. Vi besøger landsbyerne Stevning og Brandsbøl, som begge er rige på kulturhistoriske bevaringsværdier, og kører gennem Nørreskoven, som ligger smukt ud mod Lillebælt. Vi gør ophold ved Notmark Kirke og præstegård i typisk alsisk bindingsværk, righoldigt forsynet med buet og opmalet rødt tømmer. I Augustenborg skal vi på byvandring i slotsbyen og se det gamle hertugslot. Frokost spises på Augustenborg Fjordhotel med udsigt over fjorden, hvorefter det gode skib Haabet bærer os hjem til Sønderborg. På sejlturen ud gennem Augustenborg Fjord passerer vi Arnkil-halvøen med Sønderborg Lufthavn, hvis historie vi skal høre om. Bemærk: der betales et tillæg på kr. 125,- pr. person for deltagelse i denne udflugt. Kirkestaldene ved Egen Kirke 5 De kreative ho der på Als Udflugten er en tour de force i det innovative erhvervsmiljø på Als, med fokus på den iværksætter- og innovationskultur, der forgrener sig fra uddannelses- og kulturtilbud som universitet og koncertsal på Alsion til succesrige erhvervsvirksomheder som Danfoss og Linak. Udflugten starter med en rundvisning på Alsion, hvor vi skal høre nærmere om Forskerpark Syd, et eksempel på områdets integrerede samspil mellem forskning, uddannelse og erhvervsliv. Herefter går vi videre til universitetet og koncertsalen hvor vi oplever samarbejdet mellem uddannelsesinstitution, erhvervsliv, kultur og fritid. Sidst på formiddagen sætter vi kurs mod Nordborg, hvor vi spiser frokost på Nørherredhus. Derefter besøges de to erhvervsvirksomheder Danfoss og Linak, som vil præsentere deres erfaringer med forskning, erhvervsudvikling og iværksætteri. Blue Cube bygningen i Danfoss Universe

10 10 D e t 5 7. d a n s k e b y p l a n m ø d e Alssundgymnasiet i Sønderborg 6 Det gamle og nye Sønderborg Det særlige ved Sønderborg er byens beliggenhed ved Alssund. Derfor indgår en havnerundfart i udflugten, hvor vi skal se de historiske bygninger og områder og høre om de mange nye projekter, der er opført eller under planlægning. Vi skal bl.a. høre om de spændende planer for havneområdets udvikling, hvor den verdensberømte arkitekt Frank Gehry netop er ved at slå de første streger. Herefter ser vi på nyere arkitektur i og omkring byen bl.a. Jensen-Klints Christianskirke. Frokosten indtages på den nye havnepromenade. Vi skal også besøge det gamle Sønderborg til fods og høre om de forskellige arkitektoniske stilperioder. Her skal vi se eksempler på enkeltbygninger og kvarterdannelser, som er blevet et særkende for Sønderborg. For blot at nævne enkelte eksempler på mangfoldighed i byplanlægningen kan nævnes gaderne Kongevej, Helgolandsgade med de mange Jugendstilbygninger samt de tyske officersboliger på Jomfrustien. Vi kommer også forbi det gamle havneområde med gavlhusene i Havbogade og Ewers Pakhus. Bemærk: der betales et tillæg på kr. 125,- pr. person for deltagelse i denne udflugt. Sønderborg havnefront

11 D e t 5 7. d a n s k e b y p l a n m ø d e 11 7 Grænseoverskridende naturgenopretning Mange forbinder Kruså med en grænseovergang. At områdets natur er et nærmere besøg værd, tænker de færreste nok over, men faktisk gemmer et af de flotteste østjyske landskaber sig her. Kruså har sit navn efter åen, som løber i bunden af en tunneldal, og som danner grænsen mellem Danmark og Tyskland. Vi går en tur ad Gendarmstien, grænsegendarmernes gamle patruljesti, mellem Bov og Kruså Grænseovergang (2,5 km). Undervejs skal vi se, hvordan man gennem fredninger har fastholdt natur og landskab i et område med en kraftig udvikling. Efter frokost på Kruså Vandmølle går turen mod nord ad Hærvejen, over Gejlå med den gamle hærvejsbro og videre til Tinglev Mose. Her skal vi gå på en 600 m lang gangbro hen over mosefladen med mulighed for at kigge på naturen, uden at den ødelægges (2,5 km). Tilbageturen til Sønderborg går forbi et meget omdiskuteret område, hvor den nye motorvejsforbindelse til Sønderborg planlægges anlagt. Kruså Møllesø og Vandmølle Sønderstrand i Aabenraa 8 Aabenraa by og havn Udflugten starter i et fredet bygningskompleks, der indeholder det velrenommerede orgelbyggeri, Marcussen & Søn A/S. Vi ser på fremstillingen af pibeorgler efter klassiske traditioner til kirker og koncertsale. Alle dele fremstilles i håndværksmæssig udførelse fra egen produktion, og aktiviteterne omfatter endvidere restaurering af historiske orgler samt vedligeholdelse. Vi går derefter ned til havnen for at se på problematikken omkring bolig- og erhvervsbyggeri tæt på havnen. Frokosten indtages i restaurant Under Sejlet ved den nyrenoverede Sønderstrand. Efter frokost besøges Kunstmuseet Brundlund Slot, hvor vi ser slotsparken tegnet af J.P. Junggreen Have. Derefter er der byvandring i nogle af de karakterfulde gader bl.a. Slotsgade med gavlkarnaphuse og Postmestergården med fredet haveanlæg. Turen afsluttes i byrådssalen i det gamle Rådhus, tegnet af C.F. Hansen.

12 12 D e t 5 7. d a n s k e b y p l a n m ø d e 9 Vand- og havnemiljø i Haderslev I den nuværende Haderslev Kommune er der en lang tradition for naturgenopretning, særligt med udgangspunkt i ønsket om et forbedret vandmiljø, kombineret med mere varieret og oplevelsesrig natur. Alle aktører såsom amtet, kommunerne, Skov- og Naturstyrelsen og ikke mindst privatpersoner og interesseorganisationer har været inddraget i projekterne på forskellig vis. Udflugten lægger hovedvægten på to retablerede vådområder, Sliv Sø og Hindemade, der har meget forskellige tilblivelseshistorier, men principielt samme formål. Først kører vi til Sliv Sø der blev etableret i 2004 som et VMP-II projekt. Derefter videre til Haderslev havn hvor vi stiger ombord på Helene og sejler en tur på fjorden. Undervejs fortælles historien om Haderslev Fjord og den aktuelle havneomdannelse fra erhvervshavn til ny bydel. Vi spiser frokost på Helene inden vi går i land. Herefter kører vi til Hindemade, der blev etableret i 1994 som en del af naturgenopretningsprojektet for Haderslev Dam. Bemærk: der betales et tillæg på kr. 125,- pr. person for deltagelse i denne udflugt. Sejltur med Helene Kanalen mellem Haderslev Dam og Hindemade

13 D e t 5 7. d a n s k e b y p l a n m ø d e Kulturarven lever og skal bruges Haderslev er blevet Kulturarvskommune med et projekt der er bygget op omkring 4 nedslagspunkter og et landskabsbånd, der udgør et gennemgående og sammenbindende kultur- og naturmiljø i Haderslev Kommune. På udflugten langs det øst-vestgående landskabsbånd besøges to af projektets vigtigste nedslagspunkter Tørning Mølle og Voldsted og Haderslev Bymidte. Mølle og voldsted har altid været knyttet til hinanden, og stedet har en spændende historie om vandet og terrænets udnyttelse til industriel produktion. Derefter videre til Haderslev Bymidte som i dag rummer en række velbevarede og levende by- og boligområder. Frokosten indtages ombord på skibet Helene i forbindelse med en sejltur på ca. 1½ time fra Haderslev Havn til Aarøsund. Haderslev Havn er aktuelt under omdannelse fra erhvervshavn til en ny bydel med boliger, erhverv og offentlige formål. Undervejs fortælles historien om Haderslev Fjord. Turens slutpunkt Aarøsund indgår også i det aktuelle arbejde med at bruge kulturarven mere aktivt i planlægningen. Bemærk: der betales et tillæg på kr. 125,- pr. person for deltagelse i denne udflugt. Inderdammen og domkirken i Haderslev Creative Man forlader cafeen Ib Rehne Cairo 11 Skattejagt efter kreativ arbejdskraft Den Kreative Klasse søger til dynamiske byer stærke på Teknologi, Talent og Tolerance, som San Francisco, Boston og Seattle. I Danmark formår også mindre byer som Sønderborg at tiltrække kreative bosættere. Denne cyklende skattejagt kan give deltagerne et indtryk af hvad Sønderborg kan tilbyde de kreative bosættere, som mange mener er fremtidens stærkeste udviklingskraft. På cykeltur rundt i bycentrum og ved Alssund besøger vi nogle kreative bosætteres bosteder, arbejdspladser og fritidsmiljøer. Vi oplever nogle brudstykker af deres arbejdsdag, bl.a. på arbejdspladserne Alsion, Sønderborg Slot og Rådhuset. På cykelturen forfølger vi også deres fritidsliv på byens cafeer havnepromenaden er således med på cykelruten og frokosten indtages på caféen Ib Rehne Cairo på Rådhustorvet. Herudover vil der være andre gode (kaffe-)pauser undervejs. Og vi trækker cyklerne, når vi skal op ad byens stejle bakker!

14 14 D e t 5 7. d a n s k e b y p l a n m ø d e Praktiske oplysninger Byplanmødets hovedforedrag torsdag formiddag den 4. oktober og fredag morgen den 5. oktober afholdes i koncertsalen på Alsion, Alsion 2, 6400 Sønderborg. Frokost og delmøder torsdag finder sted på Alsion og andre steder i Sønderborg. Middag m.v. torsdag aften finder sted i Frihedshallen på Sønderborg Idrætshøjskole, Friheds Allé 42, 6400 Sønderborg. Den fælles afslutning fredag eftermiddag finder sted ved Sønderborg Havn. Tilmelding og betaling Tilmelding til Det 57. danske Byplanmøde sker ved at benytte det øverste, vedhæftede brevkort Tilmelding eller elektronisk på vores hjemmeside under Byplanmødet. Tilmelding skal være Dansk Byplanlaboratorium i hænde senest mandag den 6. august Bekræftelse og faktura fremsendes, når tilmelding er modtaget i Byplanlaboratoriet. Ved afbud efter tilmeldingsfristen den 6. august og til og med onsdag den 19. september 2007 betales et gebyr på kr Ved afbud efter den 19. september betales den fulde deltagerafgift. Der er loft over deltagerantallet, og det kan blive nødvendigt at prioritere tilmeldingerne efter modtagelsesdato. I så fald oprettes en venteliste. Deltagerafgift Prisen pr. deltager fra kommuner, regioner og andre, der yder fuldt tilskud til Dansk Byplanlaboratorium i 2007 er kr ,-. Der ydes rabat til studerende og arbejdsløse. For alle andre er deltagerafgiften kr ,-. Afgiften inkluderer måltider med drikkevarer, udflugter og deltagermateriale herunder BYPLANNYTs septembernummer. Bemærk: der betales et tillæg på kr. 125,- pr. person (for bådtransport) på udflugterne 1, 4, 6, 9 og 10. Faktura for tillægget fremsendes efter byplanmødet. Overnatning og transport til og fra byplanmødet er ikke inkluderet i deltagerafgiften. Overnatning Ferieregion Sønderborg står for formidling af værelser i forbindelse med byplanmødet. Udover hotelværelser tilbydes også feriehuse, vandrerhjem og andre overnatningsmuligheder. Overnatningssteder og priser fremgår af oversigten side 15. Flere oplysninger om overnatningsstederne kan ses på link til Ferieregion Sønderborg på under Byplanmødet. Udfyld venligst det midterste brevkort Reservation af overnatning med ønsket overnatningssted, værelsestype, ankomsttidspunkt mv. og send det til Ferieregion Sønderborg. Eller foretag reservation elektronisk via link til Ferieregion Sønderborg på under Byplanmødet. Reservation skal være Ferieregion Sønderborg i hænde senest mandag den 6. august 2007 og er herefter bindende. Reservationen sker i den rækkefølge de modtages. Bekræftelse og faktura fremsendes fra og betales til Ferieregion Sønderborg. Nærmere oplysninger om overnatningssteder fås hos Ferieregion Sønderborg: Koordinator Gerda Bouma, tlf , Rejsearrangement Bestilling af tog- og flybilletter kan ske hos HRG Nordic i Århus. Udfyld venligst det nederste brevkort Rejsearrangement og send det til HRG Nordic. Eller foretag bestillingen elektronisk via link til HRG Nordic på under Byplanmødet. Bestillingen skal være HRG Nordic i hænde senest mandag den 6. august Herefter er bestillingen bindende. Billetter og faktura fremsendes fra og betales til HRG Nordic. Nærmere oplysninger om tog- og flytider samt priser fås hos HRG Nordic: Jan Berg, tlf , eller Charlotte Bach Jepsen, tlf , Temanummer af BYPLANNYT Byplanlaboratoriets nyhedsblad BYPLANNYT vil i september indeholde artikler med relation til byplanmødets hovedtema. Mødets deltagere vil modtage et eksemplar heraf.

15 D e t 5 7. d a n s k e b y p l a n m ø d e 15 Værelser Feriehus DV. Suite som DV. km fra Hoteller By enkelt tillæg tillæg enkelt tillæg Alsion Bemærkninger Comwell Sønderborg sønderborg ,2 Standard sal Quality Hotel sønderborg ,8 Hotel Baltic Høruphav Ballebro Færgekro ballebro ,7 Benniksgaard gråsten Nørherredhus nordborg , v. deler bad Nordals Idrætscenter nordborg Vandrerhjem Danhostel Sønderborg City Sønderborg ,1 Danhostel Sønderborg-Vollerup Sønderborg ,6 Feriecenter Marina Fiskenæs type C1 + E1 Gråsten ,3 min. 2 nætter Marina Fiskenæs type C2 + E2 Gråsten ,3 min. 2 nætter Marina Fiskenæs type C3 + E3 Gråsten ,3 min. 2 nætter Kursusejendomme/skoler Sønderborg Kaserne sønderborg 300 1,4 EUC Syd sønderborg ,8 Idrætshøjskolen sønderborg Sandbjerg Gods sandbjerg 653 6,6 Gråsten Landsbrugsskole Gråsten ,5 Alle priser er inkl. morgenmad og 25% moms Alle priser er pr. værelse eller feriehus pr. døgn Bemærk: Ovenstående priser pålægges et gebyr på kr. 40 pr. faktura Programmet er udsendt af Dansk Byplanlaboratorium juni 2007 Tilrettelæggelse: Henrik Witthøft (ansv.) og Christian Broen Layout: Mark Gry Christiansen og Henrik Witthøft Tryk: Handy-Print A/S, Skive Fotos er venligst stillet til rådighed af Sønderborg Kommune: forside, side 2, 4, 6, 7, 8, 9 og 10 Aabenraa Kommune: side 11 COWI By og Landskabsdesign: side 12 og 13 (øverst) Region Syddanmark: side 13 (nederst) Dansk Byplanlaboratorium er en selvejende, uafhængig institution, hvis formål er at fremme by- og landskabsplanlægning i Danmark.

16 Tilmelding til det 57. danske Byplanmøde Skal være Dansk Byplanlaboratorium i hænde senest mandag den 6. august 2007 gerne på fax Undertegnede tilmelder sig hermed Byplanmødet den oktober 2007 i Sønderborg Jeg ønsker at deltage i delmøde anfør bogstav: eller eller Navn Stilling (evt. politiker) Jeg ønsker at deltage i udflugt anfør nummer: Institution/firma eller eller Adresse Postnummer/by Telefon fax ean-nr. Husk at anføre ønsker i prioriteret rækkefølge! Deltagelse i delmøder og udflugter bliver fordelt i den rækkefølge, hvori tilmeldingerne indkommer.tilmeldinger med kun eet ønske fordeles derudover efter ledige pladser. Reservation af overnatning Skal være Ferieregion Sønderborg i hænde senest mandag den 6. august gerne på fax Undertegnede bestiller hermed overnatning i forbindelse med Byplanmødet den oktober 2007 i Sønderborg Jeg ønsker overnatning på (anfør stedets navn): Navn Prioritet 1: Stilling (evt. politiker) Prioritet 2: Institution/firma Prioritet 3: Adresse Postnummer/by Ankomstdato: Afrejsedato: Jeg ønsker (sæt kryds): enkeltværelse/feriehus Dobbeltværelse/delt feriehus Telefon fax Evt. dobbeltværelse eller feriehus ønskes delt med (anfør navn): ryger ikke ryger ean-nr. Rejsearrangement Skal være HRG Nordic i hænde senest mandag den 6. august gerne på fax Undertegnede bestiller hermed rejsearrangement i forbindelse med Byplanmødet den oktober 2007 i Sønderborg Navn Ønsker ankomst til Sønderborg: dato Ca. kl. Stilling (evt. politiker) Ønsker hjemrejse: Dato Ca. kl. Institution/firma Ønsker rejse med tog t/r fra (station): Adresse Ønsker pladsbillet til (sæt kryds): standard klasse Postnummer/by DSB 1 Telefon fax Ønsker rejse med fly t/r fra (lufthavn): ean-nr. Ovenstående ønsker opfyldes så vidt det er muligt.

17 p orto Dansk Byplanlaboratorium Nørregade 36, 1. sal 1165 København K p orto Ferieregion Sønderborg Rådhustorvet Sønderborg p orto HRG Nordic Europaplads 2, boks Århus C

18 16 D e t 5 7. d a n s k e b y p l a n m ø d e Futures of Cities 51 st IFHP World Congress, september 2007 i København I samarbejde med Miljøministeriet og københavns Kommune er Realdania hovedarrangør af den internationale kongres IFHP (International Federation of Housing and Planning), der med titlen: Futures of Cities sætter fokus på byernes status og udvikling i et regionalt og globalt perspektiv. Dansk Byplanlaboratorium og Copenhagen X står for de faglige studieture på kongressen. Som deltager i Byplanmødet får du 10% rabat på IFHP-kongressen. Læs mere på: Få 10% RABAT Dansk Byplanlaboratorium Nørregade København K Tlf Fax

Konferencer Møder Grupper

Konferencer Møder Grupper meeting Konferencer Møder Grupper Vi gør dit næste møde eller konference til en totaloplevelse Sønderborg, med kombinationen af historiske rammer og et moderne innovativt miljø, samt områdets rige kulturliv

Læs mere

Nordisk Netværk for formel voksenuddannelse

Nordisk Netværk for formel voksenuddannelse Nordisk Netværk for formel voksenuddannelse indbyder til konference om Læringsmiljø og voksenundervisning Undervisningsmiljøets samspil med pædagogik og læring 24. 26. oktober 2013 Haderslev, Danmark Konferencen

Læs mere

A V G 1 P L D 2 L O A N S E 3

A V G 1 P L D 2 L O A N S E 3 P L D 2 L O A 0 A V G 1 N S E 3 Indbydelse TIL PLANLOVSDAGE 2013 DABYFO indbyder i samarbejde med Naturstyrelsen, Danske Planchefer og KTC hermed ledere og medarbejdere fra kommunernes planlægnings-, miljø-

Læs mere

Invitation til SYMPOSIUM

Invitation til SYMPOSIUM Invitation til SYMPOSIUM Bykvalitet og livskvalitet i mellemstore danske kommuner Den 5. og 6. marts 2009 på Naturama i Svendborg For forskere, planlæggere og andre kommunale udviklingsaktører Skynd dig

Læs mere

Cykle mellem tvende have

Cykle mellem tvende have Rønshoved Højskole Højskolen ved Flensborg Fjord Cykle mellem tvende have Naturskønne cykelture mellem Nord- og Sydslesvig 21. juni 27. juni 2015 Efter 150-året for 1864 vil vi cykle rundt i grænselandet:

Læs mere

Silkeborgegnens Lokale AktionsGruppe

Silkeborgegnens Lokale AktionsGruppe Silkeborg Kommune Teknik- og Miljøafdelingen Søvej 1 8600 Silkeborg Sendt via hjemmesiden under Din mening og pr. e-mail til teknikogmiljoe@silkeborg.dk Kirsten Kruckow Sorringvej 77, Voel 8600 Silkeborg

Læs mere

AMS T ER DAM velfærd- og ældrepleje

AMS T ER DAM velfærd- og ældrepleje STUDIETUR AMS T ER DAM velfærd- og ældrepleje onsdag d. 6. maj til fredag d. 8. maj LOLLAND KOMMUNE STUDIETURSPROGRAM AMSTERDAM 2015 lolland kommune TOGREJSENDE ONSDAG D. 6. MAJ 11.10: Afgang Nykøbing

Læs mere

Foreningen Als-Fyn Broen

Foreningen Als-Fyn Broen Opdateret April 2015 Foreningen Als-Fyn Broen Upolitisk forening stiftet i 2013 Et regionalt udviklingsprojekt, der omdanner Sønderjylland og Fyn til udviklingsområder Mogens K. Nielsen Erling Lundsgaard

Læs mere

Aktiv ferie ved Middelhavet 22.-29. maj 2010

Aktiv ferie ved Middelhavet 22.-29. maj 2010 DGI petanque Aktiv ferie ved Middelhavet 22.-29. maj 2010 Kursus og sightseeing ved La Ciotat La Ciotat ligger 25 km øst for Marseille, og det er her petanquespillet startede i 1910. Turen indeholder bl.a.:

Læs mere

Bemærkninger til Forslag til kommuneplan 2015 Aabenraa Kommune

Bemærkninger til Forslag til kommuneplan 2015 Aabenraa Kommune Bov Lokalråd 3. februar 2015 Til Aabenraa Kommune Bemærkninger til Forslag til kommuneplan 2015 Aabenraa Kommune Aabenraa Kommune har december 2014 offentliggjort Forslag til kommuneplan 2015, Aabenraa

Læs mere

Lejrskole hos Danhostel I Haderslev

Lejrskole hos Danhostel I Haderslev Lejrskole hos Danhostel I Haderslev Vælger Du at tage Din klasse med på lejrskole hos Danhostel I Haderslev har Du en række af muligheder for at sammensætte turen således at den passer netop til Jeres

Læs mere

Byplanlægning og erhvervsudvikling

Byplanlægning og erhvervsudvikling Byplanlægning og erhvervsudvikling Byernes styrkepositioner som regionale vækstmotorer Holger Bisgaard, Naturstyrelsen, Miljøministeriet Danmark Indhold Virksomhedslokalisering i en globaliseret verden

Læs mere

FAGLIGE DAGE FOR ERHVERVSAKTIVE MED HØRETAB 1.-3. nov. 2013

FAGLIGE DAGE FOR ERHVERVSAKTIVE MED HØRETAB 1.-3. nov. 2013 FAGLIGE DAGE FOR ERHVERVSAKTIVE MED HØRETAB 1.-3. nov. 2013 Velkommen til Faglige dage! Inklusion/ integration på arbejdspladsen er hovedtemaet for dette års Faglige dage, hvor vi vil komme omkring emner

Læs mere

FJORDENS DAG 2014 SPONSORSAMARBEJDE

FJORDENS DAG 2014 SPONSORSAMARBEJDE FJORDENS DAG 2014 SPONSORSAMARBEJDE DET ER HELT NATURLIGT at bidrage til Fjordens Dag Siden 1991 har Fjordens Dag sat fokus på miljøet i de fynske fjordområder. I dag er Fjordens Dag et af Danmarks største

Læs mere

TURISME I REGION MIDTJYLLAND - UDDRAG FRA ANALYSEGRUNDLAGET FOR DEN REGIONALE UDVIKLINGSPLAN

TURISME I REGION MIDTJYLLAND - UDDRAG FRA ANALYSEGRUNDLAGET FOR DEN REGIONALE UDVIKLINGSPLAN TURISME I REGION MIDTJYLLAND - UDDRAG FRA ANALYSEGRUNDLAGET FOR DEN REGIONALE UDVIKLINGSPLAN Analysegrundlaget er udarbejdet af Region Midtjylland April 2007 Turisme i Region Midtjylland I Region Midtjylland

Læs mere

Cortex Park CORTEX PARK, 5230 ODENSE SALGSPROSPEKT 2014

Cortex Park CORTEX PARK, 5230 ODENSE SALGSPROSPEKT 2014 Cortex Park CORTEX PARK, 5230 ODENSE SALGSPROSPEKT 2014 Side 2 Cortex Park salgsprospekt 2014 Fyn er utvivlsomt det strategisk mest udbytterige valg i forbindelse med den nye Forsker & Videnpark. Det gælder

Læs mere

Besøg Lolland, og få inspiration til udvikling i landdistrikter og yderområder

Besøg Lolland, og få inspiration til udvikling i landdistrikter og yderområder Besøg Lolland, og få inspiration til udvikling i landdistrikter og yderområder Få inspiration til de udfordringer, du står overfor lige nu: Læs om de 16 inspirerende projekter i vores publikationer Kom

Læs mere

Beliggenhed, beliggenhed, beliggenhed -der skal mere til at skabe vækst

Beliggenhed, beliggenhed, beliggenhed -der skal mere til at skabe vækst Beliggenhed, beliggenhed, beliggenhed -der skal mere til at skabe vækst SDU i Kolding har fokus på entreprenørskab, ledelse og udvikling af små og mellemstore virksomheder og vi er klar til at samarbejde

Læs mere

Træner rejser til Beijing 14.-22. oktober 2010

Træner rejser til Beijing 14.-22. oktober 2010 Træner rejser til Beijing 14.-22. oktober 2010 Du har som træner nu mulighed for at få en spændende kultur- og badmintonoplevelse til i Beijing, Kina. DGI badminton har arrangeret rejsen, som byder på

Læs mere

Studietur til Amsterdam for Byggesocietetet d. 23-26. september 2012

Studietur til Amsterdam for Byggesocietetet d. 23-26. september 2012 Studietur til Amsterdam for Byggesocietetet d. 23-26. september 2012 Amsterdam er med sin gamle by med de mange kanaler en fantastisk attraktion i sig selv. I de senere år er der igangsat en stor udbygning

Læs mere

Branding af Esbjerg. - Esbjerg. September 2007

Branding af Esbjerg. - Esbjerg. September 2007 - Esbjerg September 2007 Branding af Esbjerg ESBJERG ERHVERVSUDVIKLING OG TIDLIGERE STUDIEVÆRT, JENS GAARDBO, FORTÆLLER OM BRANDING AF ESBJERG, HERUNDER BOSÆTNINGSKAMPAGNEN, DER SKAL LOKKE FLERE TIL AT

Læs mere

A V G 1 P L D 2 L O A N S E 5

A V G 1 P L D 2 L O A N S E 5 P D 2 O 0 V G 1 N S E 5 INDBYDESE TI PNOVSDGE 2015 DBYFO indbyder i samarbejde med Naturstyrelsen, Danske Planchefer og KTC hermed ledere og medarbejdere fra kommunernes planlægnings- miljø- og byggesagsafdelinger

Læs mere

Unik central beliggenhed

Unik central beliggenhed Unik central beliggenhed Guldfarve: Pantone 871 - CMYK 20, 30, 60, 10 Rødt A: Pantone 187 - CMYK 0, 100, 100, 30 Guldfarve: Pantone 871 - CMYK 20, 30, 60, 10 Velkommen til Tivoli Congress Center Vi er

Læs mere

Krakow. 11 Maj 2014, 5 Dages flyrejse for 3095 Kr

Krakow. 11 Maj 2014, 5 Dages flyrejse for 3095 Kr Krakow 11 Maj 2014, 5 Dages flyrejse for 3095 Kr Storbyferie i Krakow Flyrejser 5 dage Krakow byder på store oplevelser til meget rimelige priser. Tag med til én af Europas smukkeste kulturbyer. Krakow

Læs mere

KONFERENCE VIBORG KONFERENCE GLADSAXE INVITATION & INDHOLD VANDPLUS. Glæd dig til en inspirerende dag om klimatilpasning i øjenhøjde med aktørerne!

KONFERENCE VIBORG KONFERENCE GLADSAXE INVITATION & INDHOLD VANDPLUS. Glæd dig til en inspirerende dag om klimatilpasning i øjenhøjde med aktørerne! I l l us t r a t i on: Ka ppe rfi l mpr oduc t i ons INVITATION & INDHOLD VANDPLUS Når vi går sammen om vandet, kan vi skabe mere værdi for færre penge. Det viser erfaringerne fra de fire VANDPLUSprojekter.

Læs mere

Kulturrejse til Beijing 22. september 1. oktober 2010

Kulturrejse til Beijing 22. september 1. oktober 2010 Kulturrejse til Beijing 22. 1. oktober 2010 Du har nu mulighed for at få en spændende kultur- og badmintonoplevelse til i Beijing, Kina. DGI badminton har arrangeret rejsen, som byder på badmintonkampe

Læs mere

Nye erhvervsområder i Fredericia Fredericia

Nye erhvervsområder i Fredericia Fredericia Nye erhvervsområder i Fredericia Fredericia Vækst : Viden : Vilje Fredericia Trekantområdets mindst firkantede by E5 CE1 E4 CE1 E3 E3 De nye erhvervsområder E2 E2 E1 E1: Vidensbaserede kontorerhverv E2:

Læs mere

Kulturkonference 2009

Kulturkonference 2009 Til kulturelle samråd, kulturudvalg, kulturforvaltninger, folkeoplysningsudvalg samt andre interesserede Kulturelle Samråd i Danmark og Kulturelt Samråd, Køge indbyder til Kulturkonference 2009 (Kulturelle

Læs mere

Fremtidens muligheder nutidens handlinger

Fremtidens muligheder nutidens handlinger Fremtidens muligheder nutidens handlinger Dansk Arkitektur Center inviterer til DK2050 konferencen Dato: 5. november kl. 8.30-16.15 Sted: Rambøll, Hannemanns Allé 53, 2300 København S Fremtidens muligheder

Læs mere

Danske byers udfordringer

Danske byers udfordringer Danske byers udfordringer - set i lyset af megatrends Kursus i København 3 dage i november-december 2011 udvidet program: Hvad er danske byers vigtigste udfordringer? Kurset stiller skarpt på dagens planlægningspraksis

Læs mere

i det offentlige Torsdag den 7. juni 2007 Axelborg, København Risici for fremtidens velfærdssamfund Torben M. Andersen, Velfærdskommissionen

i det offentlige Torsdag den 7. juni 2007 Axelborg, København Risici for fremtidens velfærdssamfund Torben M. Andersen, Velfærdskommissionen PRIMO-konference Torsdag den 7. juni 2007 Axelborg, København Tilmelding: www.primodanmark.dk/konference RISIKOLEDELSE i det offentlige DAnmark Risici for fremtidens velfærdssamfund Torben M. Andersen,

Læs mere

Konference om Psykiatrisk Sygepleje afholdes af Fagligt Selskab for Psykiatriske Sygeplejersker

Konference om Psykiatrisk Sygepleje afholdes af Fagligt Selskab for Psykiatriske Sygeplejersker Fagligt Selskab for Psykiatriske Sygeplejersker Konference om Psykiatrisk Sygepleje afholdes af Fagligt Selskab for Psykiatriske Sygeplejersker 3. og 4. Juni 2014 Hotel Faaborg Fjord Tema Brugerinddragelse,

Læs mere

Danmark tilbage i førertrøjen

Danmark tilbage i førertrøjen 26.-27. SEPTEMBER 2013 INNOVATION OG GRØN VÆKST I AFFALDSSEKTOREN Danmark tilbage i førertrøjen DAKOFAS ÅRSKONFERENCE 2013 COMWELL GRAND PARK KORSØR DAKOFAS ÅRSKONFERENCE 2013 Innovation og grøn vækst

Læs mere

Ophold. på hotel koldingfjord i afslappende omgivelser

Ophold. på hotel koldingfjord i afslappende omgivelser Ophold på hotel koldingfjord i afslappende omgivelser Smuk beliggenhed Imponerende arkitektur Hotel Koldingfjord ligger midt i den smukkeste natur omkranset af 25 ha fredskov og direkte ned til Kolding

Læs mere

PÅ CHRISTIANSBORG ENERGIPOLITISK KONFERENCE 26. MARTS 2015

PÅ CHRISTIANSBORG ENERGIPOLITISK KONFERENCE 26. MARTS 2015 ENERGIPOLITISK KONFERENCE PÅ CHRISTIANSBORG 26. MARTS 2015 Fjernvarmeindustrien (DBDH & FIF Marketing) inviterer til energipolitisk fjernvarmedag i Fællessalen på Christiansborg den 26. marts kl. 13.30-17.30

Læs mere

UDKAST TIL ERHVERVSPOLITIK

UDKAST TIL ERHVERVSPOLITIK UDKAST TIL ERHVERVSPOLITIK INDLEDNING Vordingborg Kommunes erhvervspolitik danner den overordnede ramme for kommunens arbejde med erhvervsudvikling og skal medvirke til at virkeliggøre Kommunalbestyrelsens

Læs mere

Invitation til det årlige ALS træf/temakursus på Musholm Bugt Feriecenter weekenden d. 9.- 11. oktober 2015

Invitation til det årlige ALS træf/temakursus på Musholm Bugt Feriecenter weekenden d. 9.- 11. oktober 2015 Invitation til det årlige ALS træf/temakursus på Musholm Bugt Feriecenter weekenden d. 9.- 11. oktober 2015 Kurset har til formål at gøre PALS (Pals er en person, der har ALS) deres pårørende og hjælpere

Læs mere

Bioøkonomien. - Et afgørende element på vejen mod nullet! Praktisk anvendelse af biomasse

Bioøkonomien. - Et afgørende element på vejen mod nullet! Praktisk anvendelse af biomasse Bioøkonomien - Et afgørende element på vejen mod nullet! Praktisk anvendelse af biomasse ACO Academy, Büdelsdorf 21. oktober 2013 Christian Eriksen, ProjectZero Agenda Baggrund Sønderborg-områdets ProjectZero

Læs mere

Mødet foregår på Bechs Hotel, Storegade 4, 6880 Tarm, Danmark

Mødet foregår på Bechs Hotel, Storegade 4, 6880 Tarm, Danmark VER-DI Vern og verdiskaping - naturskyddsområder som ressurs i hållbar økonomisk utvikling Projektleder Thomas Olesen Program for 1. årsmøde i VER-DI projektet 3 4. november 2009 og 2. møde i Styregruppen

Læs mere

Få en oplevelse i Aalborg

Få en oplevelse i Aalborg Få en oplevelse i Aalborg First Hotel Europa First Hotel Europa er et firestjernet designhotel med 168 supermoderne værelser og fire suiter. Alle værelser er indrettet med alt moderne komfort bl.a. gratis

Læs mere

Delegationsrejsen 2014

Delegationsrejsen 2014 Delegationsrejsen 2014 Erhvervsliv mødes i Grønland Delegationsrejse med Arctic Business Network Så er programmet klar for forårets store delegationsrejse til Grønland et stærkt tilbud til alle med interesse

Læs mere

Kommunalpolitisk Topmøde 2014-19.-21. marts 2014

Kommunalpolitisk Topmøde 2014-19.-21. marts 2014 Skannet: 09-02-2015 12:12 Seperatorkode: OU481PE9 Center for Erliverv, Politik og Organisation ^ ^ HELSINGØR Politisk Service. «KOAAAAUNE Team Sekretariat 05.02.2015 13/25679 Regnskab Kommunalpolitisk

Læs mere

OVERSIGT OVER ARRANGEMENTER 2014

OVERSIGT OVER ARRANGEMENTER 2014 OVERSIGT OVER ARRANGEMENTER 2014 Onsdag den 15. januar kl. 14.00:... Foredrag: Det gode liv hvad er det? Tirsdag den 11. februar kl. 19.00:... Generalforsamling Onsdag den 26. marts kl. 14.00:... Foredrag

Læs mere

Forlængelser i Mexico 5 dages strandferie i Acapulco

Forlængelser i Mexico 5 dages strandferie i Acapulco Forlængelser i Mexico 5 dages strandferie i Acapulco Efter et intenst program i Mexico er det tid til at tage til et smukt og roligt sted, hvor de sidste mange dages oplevelser kan nydes i skønne omgivelser.

Læs mere

Juletur Berlin 29/11 til 2/12-2012

Juletur Berlin 29/11 til 2/12-2012 Riis Rejsers reference: STK1112212 Juletur Berlin 29/11 til 2/12-2012 I fortsættelse af behagelig samtale glæder det os at kunne præsentere følgende forslag til jeres rejse: Op mod jul er Berlin altid

Læs mere

fakta om dansk kystturisme Dansk kystturisme og dens betydning for dansk økonomi, vækst og beskæftigelse

fakta om dansk kystturisme Dansk kystturisme og dens betydning for dansk økonomi, vækst og beskæftigelse fakta om dansk kystturisme Dansk kystturisme og dens betydning for dansk økonomi, vækst og beskæftigelse 2 2 Kystturisme findes i hele Danmark Forord 3 Kære Læser De fleste danskere har holdt ferie ved

Læs mere

Oplæg til program, mandag Tid Indhold Temaer Oplægsholdere mv. Økonomi Ansvar 7.30-8.30 8.30 9.00 9.00-10.00 Ankomst 10.00-12.00

Oplæg til program, mandag Tid Indhold Temaer Oplægsholdere mv. Økonomi Ansvar 7.30-8.30 8.30 9.00 9.00-10.00 Ankomst 10.00-12.00 Oplæg til program, mandag Tid Indhold Temaer Oplægsholdere mv. Økonomi Ansvar 8.30 9.00 9.00-10.00 Ankomst - Fælles velkomst - Introoplæg (brede) 13 17 Inspirationsoplæg (30min varighed + debat/ gruppediskussion):

Læs mere

Sjælsro. Den 29/8-5/9 2015. Den 29. August 5. September

Sjælsro. Den 29/8-5/9 2015. Den 29. August 5. September Sjælsro på Samos Den 29/8-5/9 2015 Den 29. August 5. September Oplev 8 dage Med Sjælsro til Samos med direkte fly til det dejlige familiedrevne Anema Hotel I Karlowasi. September en den perfekte måned

Læs mere

Dansk byplan laboratorium. den 10. marts 2015

Dansk byplan laboratorium. den 10. marts 2015 Dansk byplan laboratorium den 10. marts 2015 1 Kilde: Kontur, Svendborg, 2013 Vi er blevet færre befolkningsudvikling i procentvis ændring, 2008-13 Kilde: kontur, Svendborg, 2013 og vi bliver ældre: procentvis

Læs mere

VEJFORUM 2009. indlæg workshops. Der åbnes for tilmelding til Vejforum 2009 tirsdag den 15. september kl. 9.00

VEJFORUM 2009. indlæg workshops. Der åbnes for tilmelding til Vejforum 2009 tirsdag den 15. september kl. 9.00 VEJFORUM 2009 Invitation indlæg workshops Der åbnes for tilmelding til Vejforum 2009 tirsdag den 15. september kl. 9.00 Du kan kun tilmelde dig på www.vejforum.dk alle skal tilmelde sig, også indlægsholdere

Læs mere

Unik. central. beliggenhed

Unik. central. beliggenhed Unik central beliggenhed Velkommen til Tivoli Congress Center Unik beliggenhed Downtown Copenhagen Vi er meget stolte af at kunne præsentere Tivoli Congress Center, Downtown Copenhagen. Tivoli Congress

Læs mere

Vilkår for projektstøtte i Nyborg kommune

Vilkår for projektstøtte i Nyborg kommune LAG Nyborg Vilkår for projektstøtte i Nyborg kommune LAG Nyborg - kort fortalt Denne folder informerer om LAG Nyborg og vilkårene for at søge projektstøtte herfra. (LAG står iøvrigt for: Lokal AktionsGruppe).

Læs mere

Fremtidsforsker om mellemstore byer som Sønderborg: Det vigtigste er, hvad menneskene vil

Fremtidsforsker om mellemstore byer som Sønderborg: Det vigtigste er, hvad menneskene vil Fremtidsforsker om mellemstore byer som Sønderborg: Det vigtigste er, hvad menneskene vil Grøn omstilling og specialisering kan godt være vejen frem for mellemstore byer som Sønderborg, der er nået et

Læs mere

ET ERHVERVSLIV I VÆKST

ET ERHVERVSLIV I VÆKST 2013 ET ERHVERVSLIV I VÆKST MED ATTRAKTIVE JOBMULIGHEDER Find dit næste job i Frederikshavn Kommune Et attraktivt sted at bo I Frederikshavn Kommune ser vi fremad. Her er man ikke er bange for at tænke

Læs mere

Studietur l SIMA 21.-23. februar 2015 inklusiv ophold i Paris

Studietur l SIMA 21.-23. februar 2015 inklusiv ophold i Paris ndhtxtfoto fra idé til virkelighed Studietur l SIMA 21.-23. februar 2015 inklusiv ophold i Paris Paris har en masse at byde på, og vi har sammensat en tur, der byder på noget af det allerbedste i den verdensberømte

Læs mere

Vordingborg Kommunalbestyrelse har den 22. september vedtaget forslag til tillæg nr. 10 til Vordingborg Kommuneplan 2009-2021.

Vordingborg Kommunalbestyrelse har den 22. september vedtaget forslag til tillæg nr. 10 til Vordingborg Kommuneplan 2009-2021. Plansekretariatet Valdemarsgade 43 4760 Vordingborg Telefon 55 36 36 36 Direkte 55 36 24 23 Fax. 55 36 25 00 post@vordingborg.dk www.vordingborg.dk Anne-Line Møller Sutcliffe Sagsnr: 2011-2168 Forslag

Læs mere

Kulturkonference 2013

Kulturkonference 2013 Til kulturelle samråd, kulturudvalg, kulturforvaltninger samt andre interesserede Kulturelle Samråd i Danmark og Kulturelt Samråd Thisted inviterer til Kulturkonference 2013 Fredag den 20. søndag den 22.

Læs mere

Hvad gør de i ind- og udland?

Hvad gør de i ind- og udland? Hvad gør de i ind- og udland? For at kunne skabe så godt et projekt som muligt i Vordingborg Kommune, vil vi lade os inspirere af og udveksle erfaringer med projekter, der minder om Kulturarvskommuneprojektet

Læs mere

Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015

Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 Bilag til LA 21-strategi og handlingsplan sendes i høring Dato: 10. maj 2011 Brevid: 1372548 Forslag til Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 Administrationen Alléen 15 4180 Sorø Tlf.: 70 15 50 00 linnyb@regionsjaelland.dk

Læs mere

Teambuilding Møder Events. KonferenceR

Teambuilding Møder Events. KonferenceR Teambuilding Møder Events KonferenceR MARCUSSENS & ARENA ASSENS LAD MARCUSSENS HOTEL & ARENA ASSENS DANNE RAMMEN OM DIN NÆSTE KONFERENCE Konference, events og teambuilding Individuel sparring, rådgivning

Læs mere

Den moderne bæredygtige by. Holger Bisgaard

Den moderne bæredygtige by. Holger Bisgaard Den moderne bæredygtige by Holger Bisgaard Det bypolitiske initiativ - tidsplan Debatfase Politikfase Handlingsfase Fase 1 Fase 2 Fase 3 Oktober 2009 Oktober 2010 Debatoplæg International konference Bypolitisk

Læs mere

BORNHOLMS SOMMERHØJSKOLE

BORNHOLMS SOMMERHØJSKOLE BORNHOLMS SOMMERHØJSKOLE 2013 13.-19. juni Højskole og Folkemøde på Bornholm Højskole og Folkemøde på Bornholm 13. 19. juni 2013 I et samarbejde mellem Sydslesvigsk Forening, LOF, Grænseforeningen og Højskolen.

Læs mere

Store oplevelser i Aalborg - til små penge

Store oplevelser i Aalborg - til små penge AKKC.DK Store oplevelser i Aalborg - til små penge Forestilling Middag Overnatning Morgenbrunch Saxogade Godt at vide og rejseinformation Kong Hans Gade Gode forbindelser med fly, tog, bus og bil gør det

Læs mere

Studietur med bus l SIMA 21.-24. februar 2015 inklusiv ophold i Paris

Studietur med bus l SIMA 21.-24. februar 2015 inklusiv ophold i Paris ndhtxtfoto fra idé til virkelighed Studietur med bus l SIMA 21.-24. februar 2015 inklusiv ophold i Paris Paris har en masse at byde på, og vi har sammensat en tur, der byder på noget af det allerbedste

Læs mere

Harzen med kosteskaft og munkekutte 10. juni - 17. juni. Programmet er tilrettelagt, så også hørehæmmede kan deltage. Løgumkloster Refugium

Harzen med kosteskaft og munkekutte 10. juni - 17. juni. Programmet er tilrettelagt, så også hørehæmmede kan deltage. Løgumkloster Refugium Harzen med kosteskaft og munkekutte 10. juni - 17. juni Programmet er tilrettelagt, så også hørehæmmede kan deltage Løgumkloster Refugium Busrejse til Harzen 10. 17. juni 2011 med forberedende dage på

Læs mere

Invitation til Landdistriktskonference 2013 i Sæby

Invitation til Landdistriktskonference 2013 i Sæby Dato: 10. april 2013 Lovsekretariatet Invitation til Landdistriktskonference 2013 i Sæby Det er mig en stor glæde at invitere dig til Landdistriktskonference 2013 den 11. og 12. april 2013 på Hotel Viking,

Læs mere

Petanque-rejse til Bourgogne 1.-8. juni 2015. En aktiv petanquerejse med spil og fransk kultur

Petanque-rejse til Bourgogne 1.-8. juni 2015. En aktiv petanquerejse med spil og fransk kultur Petanque-rejse til Bourgogne 1.-8. juni 2015 En aktiv petanquerejse med spil og fransk kultur En rejse der er udfærdiget i samarbejde med formændene for Pétanque Bourgogne og de lokale klubber. Der tilbydes

Læs mere

EFTERÅRSREJSE 2015 TIL HUSUM, 23.-25. Oktober 2015, 3 DAGE

EFTERÅRSREJSE 2015 TIL HUSUM, 23.-25. Oktober 2015, 3 DAGE EFTERÅRSREJSE 2015 TIL HUSUM, 23.-25. Oktober 2015, 3 DAGE Årets efterårsrejse går til de tidligere danske besiddelser i Schleswig-Holsten, nærmere betegnet til Schleswig og Husum. Vi bor på det dejlige

Læs mere

Kan vi tænke større - sammen?

Kan vi tænke større - sammen? Kan vi tænke større - sammen? Creo Arkitekter A/S Hans Toksvig Larsen Adm. Direktør, Arkitekt MAA 23. september 2014 Creo Arkitekter A/S Medlem af Danske Ark www.creoarkitekter.dk Afhængighed Hvem trækker

Læs mere

Kære statsminister Lars Løkke Rasmussen

Kære statsminister Lars Løkke Rasmussen Sønderborg den 11. august 2015 Kære statsminister Lars Løkke Rasmussen I Sønderborg Kommune har vi med interesse lyttet til regeringens planer om en mere jævn fordeling af statslige arbejdspladser i landet.

Læs mere

Konflikthåndteringværdier

Konflikthåndteringværdier Danmarks Specialpædagogiske Forening Program for Vingstedkurset 2009 Konflikthåndteringværdier i hverdagen. Vingsted, den 4. 6. november 2009 www.specialundervisere.dk kursus@specialundervisere.dk Onsdag

Læs mere

Udbygning af den kollektive trafik i København

Udbygning af den kollektive trafik i København Denne artikel er publiceret i det elektroniske tidsskrift Artikler fra Trafikdage på Aalborg Universitet (Proceedings from the Annual Transport Conference at Aalborg University) ISSN 1603-9696 www.trafikdage.dk/artikelarkiv

Læs mere

Vallensbæk IF Renata Andreasen Hyttesvinget 23 2665 Vallensbæk Strand Danmark. Haderslev, 2 november 2014. Emne Forespørgsel på Dynamo Cup.

Vallensbæk IF Renata Andreasen Hyttesvinget 23 2665 Vallensbæk Strand Danmark. Haderslev, 2 november 2014. Emne Forespørgsel på Dynamo Cup. Vallensbæk IF Renata Andreasen Hyttesvinget 23 2665 Vallensbæk Strand Danmark Haderslev, 2 november 2014 Emne Forespørgsel på Dynamo Cup Bilag 2 Kære Renata Andreasen, Hermed har jeg fornøjelsen af at

Læs mere

Livsnyderrejse til Rom d. 18. - 24. april 2008

Livsnyderrejse til Rom d. 18. - 24. april 2008 Livsnyderrejse til Rom d. 18. - 24. april 2008 Fredag, d. 18. april Bustransport til lufthavn. Ans Bussen kører ned gennem Jylland med opsamlingspunkter i Ålborg, Randers, Århus, Vejle, Fredericia og Kolding.

Læs mere

Kunden i Fokus INVITATION

Kunden i Fokus INVITATION KLIMADEBAT Kunden i Fokus INVITATION DBDH Årsmøde 1. afdeling: Cool it or Too Cool? 2. afdeling: Kunden i Fokus - Design Thinking og CSR som løftestang København, 25. august 2011 DBDH inviterer til åbent

Læs mere

KICKSTART FORSTADEN KONFERENCE MED INSPIRATION & DEBAT

KICKSTART FORSTADEN KONFERENCE MED INSPIRATION & DEBAT KICKSTART FORSTADEN KONFERENCE MED INSPIRATION & DEBAT FILIP ZIBRANDTSEN CHEFKONSULENT I REALDANIA BY 24. NOVEMBER 2014 Indhold Kort om RealdaniaBy Udfordring Parkering kan skabe værdi Aspekterne Case

Læs mere

Folkemusikseminar. i St. Bededagsferien d. 15. - 18. maj 2014 i Skørping. www.folkemusikskole.dk / kontakt@folkemusikskole.dk / Tlf.

Folkemusikseminar. i St. Bededagsferien d. 15. - 18. maj 2014 i Skørping. www.folkemusikskole.dk / kontakt@folkemusikskole.dk / Tlf. Folkemusikseminar i St. Bededagsferien d. 15. - 18. maj 2014 i Skørping www.folkemusikskole.dk / kontakt@folkemusikskole.dk / Tlf. 3082 5010 Velkommen 2014 til Folkemusikseminar Folkemusikseminaret i St.

Læs mere

AKKC.DK. Store. oplevelser i. Aalborg. - til små penge. Forestilling Middag Overnatning Morgenbrunch

AKKC.DK. Store. oplevelser i. Aalborg. - til små penge. Forestilling Middag Overnatning Morgenbrunch AKKC.DK Store oplevelser i Aalborg - til små penge Forestilling Middag Overnatning Morgenbrunch First Hotel Europa Restaurant Papegøjehaven First Hotel Europa er et firestjernet designhotel med 168 supermoderne

Læs mere

Idræt og kulturtilbuddets Sommerprogram 2015

Idræt og kulturtilbuddets Sommerprogram 2015 Idræt og kulturtilbuddets Sommerprogram 2015 Velkommen til årets sommerprogram hos Idræt og kultur. Programmet er blevet til ved et fællesmøde i idræt og kulturtilbuddet, hvor der kom mange idéer på banen.

Læs mere

Den 20. - 21. marts Program

Den 20. - 21. marts Program Kommunalpolitisk Topmøde 2014 Den 20. - 21. marts Program 2 Velkommen til Kommunalpolitisk Topmøde 2014 På vegne af KL s bestyrelse er det en glæde at byde velkommen til Kommunalpolitisk Topmøde den 20.

Læs mere

J ø r g e n O v e r b y s T e g n e s t u e A / S Restaurerings arkitekter m.a.a. - Medlem af DanskeArk. Tegnestue præsentation

J ø r g e n O v e r b y s T e g n e s t u e A / S Restaurerings arkitekter m.a.a. - Medlem af DanskeArk. Tegnestue præsentation Restaurerings arkitekter m.a.a. - Medlem af DanskeArk Tegnestue præsentation November 2008 J ø r g e n O v e r b y s T e g n e s t u e A / S Adresse: Jørgen Overbys Tegnestue A/S Slotsvej 46 DK-6510 Gram

Læs mere

Skåne. - og de dansk/svenske relationer i fortid og nutid. Danske Senior Agronomer

Skåne. - og de dansk/svenske relationer i fortid og nutid. Danske Senior Agronomer Skåne - og de dansk/svenske relationer i fortid og nutid Danske Senior Agronomer Kursus på Den Internationale Højskole 4. august - 10. august 2013 Kære Danske Senior Agronomer Det er en stor glæde at byde

Læs mere

VÆKST- STRATEGI 2020 1

VÆKST- STRATEGI 2020 1 VÆKST- STRATEGI 2020 1 ESBJERG KOMMUNE VÆKSTSTRATEGI 2020 FORORD Strategien er vedtaget af bestyrelsen i Esbjerg Erhvervsudvikling og Esbjerg Byråd i hhv. september og oktober 2014. Esbjerg Erhvervsudvikling

Læs mere

Introduktion til byen Vinge. Levende by. Nærværende natur. 1

Introduktion til byen Vinge. Levende by. Nærværende natur. 1 Introduktion til byen Vinge Levende by. Nærværende natur. 1 2 Vinge Levende by. Nærværende natur. 3 4 Vinge Introduktion til byen Vinge Udgivelsen er baseret på helhedsplanen for Vinge udviklet af et tværfagligt

Læs mere

Malerejse Færøerne. 24. 30. juni. Kære kunstinteresserede - kære venner

Malerejse Færøerne. 24. 30. juni. Kære kunstinteresserede - kære venner Malerejse Færøerne 2012 24. 30. juni Kære kunstinteresserede - kære venner Er du frisk - tag en hurtig beslutning og tag med til Færøerne. Vi gentager nemlig de sidste års succes og arrangerer en 7-dages

Læs mere

argumenter der skal få Aalborg Letbane på Finansloven igen Version 1. oktober 2015

argumenter der skal få Aalborg Letbane på Finansloven igen Version 1. oktober 2015 5 argumenter der skal få Aalborg Letbane på Finansloven igen Version 1. oktober 2015 1. Regeringen bryder en klar aftale om Aalborg Letbane noget lignende er aldrig før set i Danmark 2. Aalborg Letbane

Læs mere

C4-medlemskab Viden Netværk udvikling

C4-medlemskab Viden Netværk udvikling C4-medlemskab Viden Netværk udvikling C4 Hillerød C4 Hillerød er en interesseorganisation for alle vækstorienterede virksomheder i hovedstadsregionen. Det er vores mission at gøre regionen attraktiv for

Læs mere

Studietur til Holland 10.-13. juni 2010

Studietur til Holland 10.-13. juni 2010 Roskilde Kommune, Teknik- & Miljøudvalget Studietur til Holland 10.-13. juni 2010 Temaer ff Light Rail-systemer/sporvogne (letbaner), BRT-løsninger (højklassede busløs- ninger). Cykel- og fodgængertrafik.

Læs mere

Wellness Walks i Schweiz

Wellness Walks i Schweiz Wellness Walks i Schweiz Wellness Walks er den rene naturoplevelse højt oppe i den klare luft i de Schweiziske alper. Det er vandreture kombineret med et luksus Spa- & Wellnessophold i et af Europas smukkeste

Læs mere

Kulturkonference 2015

Kulturkonference 2015 Til kulturelle samråd, kulturudvalg, kulturforvaltninger samt andre interesserede Kulturelle Samråd i Danmark og Kultursamvirket Skanderborg inviterer til Kulturkonference 2015 Fredag den 18. søndag den

Læs mere

FREMTIDENS DIGITALE BYGGESAG INNOVATION & DIGITAL VÆKST IMPULS 2014

FREMTIDENS DIGITALE BYGGESAG INNOVATION & DIGITAL VÆKST IMPULS 2014 FREMTIDENS DIGITALE BYGGESAG INNOVATION & DIGITAL VÆKST IMPULS 2014 den 18. september på Admiral Hotel, København KLIK HER OG TILMELD DIG ONLINE TOPLEDERDEBAT Succesen fra de sidste år fortsætter. Hør

Læs mere

Køge Kyst et eksempel på strategisk byledelse. Jes Møller projektdirektør, Køge Kyst

Køge Kyst et eksempel på strategisk byledelse. Jes Møller projektdirektør, Køge Kyst Køge Kyst et eksempel på strategisk byledelse Jes Møller projektdirektør, Køge Kyst 1.500 boliger 22.000 m 2 detailhandel 4.000 kontorarbejdspladser 21.000m 2 kultur+offentlig service 310.000 etagemeter

Læs mere

MARKED DANMARK. Baggrund for Danmarkskampagne 2016

MARKED DANMARK. Baggrund for Danmarkskampagne 2016 MARKED DANMARK Baggrund for Danmarkskampagne 2016 Vores tilgang til marked Danmark er trindelt 1. TRIN Samle bagrund, analyser og viden for at forstå turisten og markedet FORENKLING FOKUS Markedet, målgrupper,

Læs mere

1: GØR EN FORSKEL 2: TRO PÅ DIG SELV

1: GØR EN FORSKEL 2: TRO PÅ DIG SELV SØNDERBORG SØNDERBORGMANIFESTET Hvad er det særlige ved Sønderborgområdet? Én ting er vores mange projekter, vores placering på landkortet osv. Noget andet er det, man ikke lige ser, men som måske er det

Læs mere

Børnekonferencen 2013

Børnekonferencen 2013 Børnekonferencen 2013 Lisbeth Zornig Andersen Per Larsen Anne-Dorte Hestbæk Morten Ejrnæs Per Schultz Jørgensen Lene Kamm Lola Jensen Karen Hækkerup Benny Andersen Velkommen til Børnekonferencen 2013 Den

Læs mere

ndhtxtfoto Studietur med FRDK til USA 10.-18. juni 2014 fra idé til virkelighed

ndhtxtfoto Studietur med FRDK til USA 10.-18. juni 2014 fra idé til virkelighed ndhtxtfoto fra idé til virkelighed Studietur med FRDK til USA 10.-18. juni 2014 På basis af erfaringerne fra en tidligere FRKDstudietur til USA og Canada samt ønsket om også at besøge Jill Clapperton,

Læs mere

AaCRM på hjul af Contador & Co.

AaCRM på hjul af Contador & Co. AaCRM på hjul af Contador & Co. Figur 1 AaCRM foran hotellet er klar til første tur Costa Blanca, Alicante og den spanske østkyst det må være grisefester, betonhoteller og badedyr! Sådan var min klare

Læs mere

Kulturkonference 2011

Kulturkonference 2011 Til kulturelle samråd, kulturudvalg, kulturforvaltninger, folkeoplysningsudvalg samt andre interesserede Kulturelle Samråd i Danmark og indbyder til Kulturkonference 2011 30. september 2. oktober 2011

Læs mere

HOLBÆK - DANMARK. 30. Europa Vandredage. 22.-25. maj

HOLBÆK - DANMARK. 30. Europa Vandredage. 22.-25. maj HOLBÆK - DANMARK 30. Europa Vandredage 2015 22.-25. maj Velkommen til Holbæk Kære vandreentusiaster Her i Holbæk Kommune er vi stolte af at skulle huse den 30. udgave af Europa Vandredage i Pinsen 2015.

Læs mere