D e t 5 7. d a n s k e b y p l a n m ø d e 17. Det 57. danske byplanmøde o k t o b e r i S ø n d e r b o r g.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "D e t 5 7. d a n s k e b y p l a n m ø d e 17. Det 57. danske byplanmøde. 4. - 5. o k t o b e r 2 0 0 7 i S ø n d e r b o r g."

Transkript

1 D e t 5 7. d a n s k e b y p l a n m ø d e 17 Det 57. danske byplanmøde o k t o b e r i S ø n d e r b o r g Det lange lys

2 D e t 5 7. d a n s k e b y p l a n m ø d e Fremtidsbilleder, tidens trends, det vi gerne vil og det mulige Hvordan ser Danmarks byer og landskaber ud om år? Når al traditionel industrivirksomhed er flyttet til Østasien og landbruget til Østeuropa, eller? På årets byplanmøde i Sønderborg vil vi sætte spot på nogle af globaliseringens udfordringer, og de mulige konsekvenser for de nye udviklingsstrategier i kommuner og regioner. Hvordan vil vi her, og på landsplan, forholde os til den skærpede konkurrence imellem byer og regioner? Til udflytningen af arbejdspladser? Koncentrationen af byvækst og befolkning? Klimaforandringer, miljø og trafik? Hvilken fremtid tegner der sig for større gensidig viden, forståelse og samarbejde på tværs af grænser i en tid, der også præges af store modsætninger økonomisk, socialt og kulturelt? Dagligdagens politikker og gode råd går i mange retninger: vær kreativ/innovativ! arbejd længere! hold mere fri! vær på døgnet rundt med mobil og nyheder! sundhed for alle! køb en bolig og en bil mere! spar på vand og energi! nedlæg landbruget! flyt til den store by! støt landdistrikterne! byg tæt og højt og helst ved vandet! gratis offentlig service! betal selv! osv. Hvad er op og ned i flimmeret af mulige nu- og fremtider, når fremtidens velfærd og bæredygtig udvikling er på dagsordenen? Hvad er flygtige modetrends, og hvad må ses som vedholdende, langsigtede udviklingstendenser med reelle konsekvenser for planlægning af byer og landskaber? Hvilke sandsynlige fremtidsbilleder tegner der sig? Hvad er det for en udvikling vi ønsker? Heldigvis er der i dansk planlægning en god tradition for at tænke langsigtet og fange fremtiden. I de senere år er desuden indhøstet mange erfaringer med nye former for samarbejde imellem de mange aktører på planområdet på tværs af planniveauer og sektorer, offentlig og privat. Hvordan kan de erfaringer bidrage positivt til at skabe ny dynamik i fremtidens Danmark? Torben Nøhr Formand for Dansk Byplanlaboratorium Alsion. Her afholdes byplanmødets hovedforedrag

3 D e t 5 7. d a n s k e b y p l a n m ø d e Program Ret til ændringer forbeholdes Torsdag den 4. oktober Byplanmødet åbnes i koncertsalen på Alsion, Sønderborg. Velkomster ved * formand Torben Nøhr, Dansk Byplanlaboratorium, og * borgmester Jan Prokopek Jensen, Sønderborg Kommune Pause Jagten på livskvalitet Kan der udvikles modeller for den livskvalitetsdrevne by? Hvilke potentialer rummer den nordiske model med sin unikke kombination af sundhed, miljø, sikkerhed, en stor offentlig sektor og høje skatter? Kan vi konkurrere på at koble social og miljømæssig kapital og innovation? Hvad kan der gøres, og hvem er hovedaktørerne? * chefredaktør Erik Rasmussen, Mandag Morgen Selvfølgelig blander vi os Hvad er Danfoss visioner for velfærd og bæredygtig udvikling? Og hvilken rolle kan virksomheden spille som aktør i den lokale, regionale og globale virkelighed? * koncerndirektør Hans Kirk, Danfoss Satsningen og det sikre Hvad kan man som kommune gøre lokalt, set i lyset af globale udfordringer? Hvor går grænserne for at satse og måske løbe en risiko i forhold til sikker drift? Perspektiver i nye samarbejdsformer? * borgmester Nick Hækkerup, Hillerød Kommune Det, der kun anes Hvad skete der egentlig med os selv, vores byer og landskaber set fra et sted derude i fremtiden? Hvordan sætte billeder på det, der endnu ikke kan ses? * arkitekt, associated director Nille Juul-Sørensen, Arup Pause transport til frokost- og delmødesteder Delmøder (se side 4) i Sønderborg Pause transport til og fra hoteller Aftenarrangement på Sønderborg Idrætshøjskole ByplanPrisen 2007, middag, underholdning, dans Fredag den 5. oktober Byplanmødet genoptages på Alsion i Sønderborg Grænseland Et billed-essay om mødet mellem nationer, sprog og kulturstrømme i fortid og nutid. Om industrialisering, byudvikling og kulturarven som ressource for fremtiden. * overinspektør Peter Dragsbo, Museum Sønderjylland, Sønderborg Slot Udflugter i grænselandet (se side 7) afgår fra Alsion Fælles afslutning ved Sønderborg Havn, byplanmødet afrundes af * formand Torben Nøhr, Dansk Byplanlaboratorium Byplanmødet slutter

4 D e t 5 7. d a n s k e b y p l a n m ø d e Delmøder Torsdag den 4. oktober kl Efter frokost afholdes delmøderne på Alsion og andre steder i Sønderborg. Af hensyn til lokalestørrelser og bustransport er der loft over deltagerantallet på de enkelte delmøder. Det vil kun være muligt at deltage i 1 delmøde, og ønskerne efterkommes i den rækkefølge, tilmelding modtages. Angiv venligst ønsker om delmøde på tilmeldingsblanketten i prioriteret rækkefølge! Der tages forbehold for ændringer i de anførte delmøder. A Fremtidens detailhandel nye koncepter? B Trafikken sidder vi stadig fast om år? Ved motorvej E20/Ringsted åbner snart et etagemeter stort discountlagersalg for mærkevarer. Dette udenlandske koncept skal for første gang stå sin prøve i Danmark, der i forvejen er kendt som en discountelskende nation, som developeren siger. Hvis dét er fremtidens butik, hvordan ser fremtidens forbruger så ud? Og hvad med den bymæssige sammenhæng? * direktør Robert Andersen, TK Development * arkitekt Boris Brormand Jensen, Århus Arkitektskole Transporttid og trængselsproblemer er nærværende for mange. Hvilke fremtidsbilleder tegner der sig af danskernes trafikale adfærdsmønstre, når man ser på pendlings- og fritidsrejser? Hvor går vores grænser for acceptabel transporttid? Hvilke håndtag har vi at skrue på ideelt set og realpolitisk? * seniorrådgiver Thomas Sick Nielsen, Center for Strategisk Byforskning, Københavns Universitet * professor Otto Anker Nielsen, Center for Trafik og Transport, Danmarks Tekniske Universitet Sønderborg by og havn Alsion Sønderborg Slot

5 D e t 5 7. d a n s k e b y p l a n m ø d e 5 C Landsbyen udvikling eller afvikling? Der er langt imellem de klare kommunale prioriteringer af landsbyernes udvikling og lokalpolitik. Delmødet byder på en status for situationen i landsbyerne kvaliteterne og manglen på samme. Og på friske bud på hvordan man griber en landsbypolitik an hvad enten der er tale om udvikling eller afvikling, om byfornyelse eller nedrivning. * lektor, landsbyforsker, arkitekt MAA, Jørgen Møller, Aalborg Universitet * byplanlægger Kitty Sommer, Lolland Kommune F Fra kultur til oplevelsesøkonomi Attraktive bylandskaber er en vigtig brik i fremtidens oplevelsessamfund. Odense Kommune har vedtaget og igangsat en storstilet Kulturstrategi og oprettet en By- og Kulturforvaltning, der sammen med en række private og offentlige parter skal medvirke til branding af byen. Men kan man brande en kompleks størrelse som en by, og hvem er egentlig målgruppen indbyggere eller turister? * eventchef Claus Chr. Koch, EventHouse... en del af Odense Kommune * centerleder, mag.art. Dorte Skot-Hansen, Center for Kulturpolitiske Studier, Danmarks Biblioteksskole D Regional udvikling får byerne nye roller? G De nye landskaber De nye regionale udviklingsplaner lægger op til specifikke roller for de enkelte kommuner. Men hvad med rollefordelingen imellem centerbyer og mindre bysamfund, som debatteres i de sammenlagte kommuner? Hvordan kan puslespillet gå op? Debat om faktiske problemer og politiske visioner. * regionsrådsformand Carl Holst, Region Syddanmark * adm. direktør Kim Møller, Oxford Gruppen E Klimaændringer på dagsordenen MetroExpress : Greve syd for København fik to måneders regn på to timer. Rådhuset og store dele af byen stod under vand til sent i aftes. Meteorologer kalder sommerens vejr ekstremt. Hvordan tackler vi i fremtiden effekterne af klimaændringerne, som faktisk allerede har vist sig? Hvordan kan den fysiske planlægning være med til at knække koblingen mellem økonomisk vækst og CO2 udslip? Har vi de rette redskaber? * hydrauliker, civilingeniør Birgit Paludan, Greve Kommune * chefkonsulent Peder Baltzer Nielsen, Miljøministeriet, Departementet Scenarier for det åbne land: multifunktionelle kulturlandskaber eller monofunktionelle produktions- og fritidslandskaber, eller? Det åbne land ændrer sig hastigt i disse år hvordan skal vi afveje interesserne imellem benyttelse og beskyttelse? Hvilke langsigtede visioner har Miljøministeriet? Bliver der behov for nye planlægningsværktøjer til kommunerne? * professor Jørgen Primdahl, Center for Skov, Landskab og Planlægning, Københavns Universitet * kontorchef Sune Schou, Miljøministeriet, Landområdet H Sønderborg Havneudviklingsselskab en ny samarbejdsmodel? I Sønderborg har aktive borgere taget initiativ til at udvikle havnen, og der foreligger snart en masterplan, som verdensklasse-arkitekten Frank Gehry lægger navn til. Hvilken proces er gået forud? Hvilke markante, skelsættende begivenheder? Hvordan involverer man de rette personer fra erhvervsliv og lokalpolitik i planlægningen? * journalist og initiativtager Hanne Risgaard, Skærtoft Mølle ved Fynshav * direktør og initiativtager Bjarne Rasmussen, bestyrelsesmedlem i Sønderborg Havneselskab A/S

6 D e t 5 7. d a n s k e b y p l a n m ø d e I Fremtidens boliger grænser for vækst? Nye livsstile skaber nye boligbehov. Vi skal se på mange bud på fremtidens spændende boliger, som dog vokser og vokser i et nærmest umætteligt arealforbrug. Hvilke miljø- og samfundsmæssige effekter har det at udlægge de store boliger? Kan det blive bæredygtigt? * seniorforsker Claus Bech-Danielsen, Statens Byggeforskningsinstitut * lektor Morten Elle, Byg-DTU J Scenarier styrker og svagheder? Hvad kan vi bruge scenarier til i en uforudsigelig virkelighed? Hvad er metodens styrker og svagheder, og hvordan kan man arbejde med scenarier i planlægningen? Århus Kommune planlægger nye boliger og arbejdspladser inden år 2030 og opstiller forskellige fysiske scenarier for deres placering. * seniorforsker Birgitte Rasmussen, Forskningscenter Risø, Danmarks Tekniske Universitet * projektchef Kristian Bransager, COWI K Kan vækst planlægges? Hvordan forholder Region Nordjyllands erhvervsstrategi sig til de globale, regionale og lokale udfordringer? Og hvordan forholder Rebild Kommune sig til strategien? Hvad er de planlægningsmæssige forudsætninger for fremtidig vækst og udvikling? * forskningsleder Henrik Christoffersen, AKF * borgmester Anny Winther, Rebild Kommune Delmøderne L og M arrangeres af Netværk for Yngre Planlæggere. Begge delmøder har workshopform, og frokosten indtages under selve mødet. L Den mangfoldige by hvorfor og hvordan? Mangfoldighed er en afgørende præmis i byudviklingen, hvis byerne også om år skal være spændende, overraskende og rummelige. Men hvad forstår vi ved mangfoldighed, og hvordan kan vi planlægge den mangfoldige by? * etnolog, partner Søren Møller Christensen, Hausenberg M Den østjyske millionby provinsfantasi eller Danmarks nye metropol? Motorvejene udbygges kraftigt i Jylland. Men hvad ønsker vi os af motorvejsbyen, og hvilke krav bør vi derfor stille til byvæksten? Hvad er perspektiverne, hvis det nuværende mønster for byvækst langs motorvejene fortsætter? Hvilke konsekvenser kan det få for de jyske randområder? Hvordan opleves byen og landskabet, når man bevæger sig udenfor bilen og væk fra vejen? * arkitekt, lektor, ph.d. Claus Peder Pedersen, Kunstakademiets Arkitektskole * arkitekt Karsten Thorlund, Arkitekt Kristine Jensens Tegnestue Gågade i Sønderborg

7 D e t 5 7. d a n s k e b y p l a n m ø d e Udflugter Fredag den 5. oktober kl Efter foredraget Grænseland fredag morgen i koncertsalen på Alsion starter alle udflugter herfra kl og er tilbage ved Sønderborg Havn senest kl til byplanmødets fælles afslutning. Der er loft over deltagerantallet på de enkelte udflugter, og ønskerne efterkommes i den rækkefølge, tilmelding modtages. Angiv venligst ønsker om udflugt på tilmeldingsblanketten i prioriteret rækkefølge! Der tages forbehold for ændringer i udflugtsprogrammerne. Udflugterne nr. 1-6 arrangeres i samarbejde med Sønderborg Kommune, udflugterne nr. 7 og 8 i samarbejde med Aabenraa Kommune, udflugterne nr. 9 og 10 i samarbejde med Haderslev Kommune og udflugt nr. 11 i samarbejde med Region Syddanmark. I fem af udflugterne indgår en sejltur. Boligbyggeri ved Flensborg Havn 1 Sejltur på Flensborg Fjord og byvandring i Flensborg Udflugten starter med sejltur fra Sønderborg havn ud gennem Flensborg Fjord, hvor vi ser på de attraktive landskaber langs med fjorden, som er særdeles eftertragtede til byudvikling, turisme og sejlsport. Vi sejler tæt forbi bl.a. Gråsten og Hotel og Golf Centret Benniksgaard ved Rinkenæs. På sejlturen ser vi på kystplanlægningen på både dansk og tysk side. Desuden hører vi om det dansk-tyske samarbejde om naturprojektet Ydre Flensborg Fjord, og om bevaring og udvikling af dyreliv og natur i og ved fjorden. Vi lægger til i Flensborg havn og spiser frokost på Hansens Brauerei. Herefter er der byvandring i Flensborg, hvor vi ser på tysk og dansk arkitektur, byens kulturskatte og bevaringsarbejdet i den gamle bydel eller tager til Flensborgs nyrenoverede marinestation Sonwik, hvor der i dag er boliger, administration og lystbådehavn. Retur med bus til Sønderborg. Bemærk: der betales et tillæg på kr. 125,- pr. person for deltagelse i denne udflugt.

8 D e t 5 7. d a n s k e b y p l a n m ø d e 2 Teglværksegnen Med mange mergelgrave og teglværker er Sønderborgområdet en teglværksegn. Mange huse er i tidens løb opført i tegl fra teglværkerne, og også i nyere tid anvendes tegl til husbygning bl.a. Gråsten Havnefront. Vi starter med et besøg på Cathrinesminde Teglværksmuseum på Broagerland, hvor teglhistorien fortælles. Derefter besøger vi PetersenTegl i Egernsund, hvor teglværkshistorien føres frem til nutiden. Udflugten går videre til en spændende fredet gård fra 1800-tallet, Benniksgaard, som efter omfattende renoveringer er omdannet til hotel og golfcenter, hvor vi spiser frokost. Herefter til Gråsten Havnefront, som i løbet af de sidste 5 år er omdannet fra erhvervshavn til en brygge med kanaler og boliger i tre etager med masser af maritim stemning. Desuden besøger vi Emmas Have, 13 arkitekttegnede parcelhuse, samt Drachmannhusene en karrébebyggelse udformet med inspiration fra Skagen havn. I forlængelse af havnefronten ligger det nybyggede feriecenter Marina Fiskenæs, som består af 147 ferieboliger og et wellnesscenter. Cathrinesminde Teglværksmuseum Bryggen, Gråsten havn 3 At planlægge for oplevelsesturisme Ønsket om at skabe oplevelsesturisme er en af tidens trends, men spørgsmålet er: Hvordan kan det realiseres? Udflugten giver eksempler på oplevelsesturismen i Sønderborg-området. Turen starter med den historiske arv, som vi skal og vil bevare som et aktiv for området. Vi får blandt andet en præsentation af de historiske begivenheder i området, ser Dybbøl Mølle, skanserne og det storslåede landskab. Herefter gør vi et hop frem i tiden til naturgenopretningsprojekter på Nordals. Vi ser to genetablerede søer, Oldenor og Mjels Sø, og hører om Historiecenter Dybbøl Banke planlægningsprocessen bag projekterne. Desuden hører vi om realiseringen af Alsstien; en 38 km lang vandrerute, der sammenkæder den nordlige del af Als. Næste stop er oplevelsesparken Danfoss Universe, der under sloganet bliv vildt klog på naturligvis, kombinerer børns nysgerrighed med forskning inden for naturvidenskaben til en spændende oplevelse for hele familien. Et koncept, der rammer lige ned i oplevelsesturismens hjerte. Hvilken planlægning ligger bag en sådan succes?

9 D e t 5 7. d a n s k e b y p l a n m ø d e Augustenborg Slot 4 Hertugbyen Augustenborg Forvaltningen af kulturhistorien har Sønderborg Kommune overtaget fra det tidligere Sønderjyllands Amt. På udflugten skal vi høre om hvordan arbejdet foregår, mens vi besigtiger kulturhistoriske attraktioner i og omkring Augustenborg. Gennem det varierede alsiske landskab kører vi til Egen Kirke og kirkestaldene. Vi besøger landsbyerne Stevning og Brandsbøl, som begge er rige på kulturhistoriske bevaringsværdier, og kører gennem Nørreskoven, som ligger smukt ud mod Lillebælt. Vi gør ophold ved Notmark Kirke og præstegård i typisk alsisk bindingsværk, righoldigt forsynet med buet og opmalet rødt tømmer. I Augustenborg skal vi på byvandring i slotsbyen og se det gamle hertugslot. Frokost spises på Augustenborg Fjordhotel med udsigt over fjorden, hvorefter det gode skib Haabet bærer os hjem til Sønderborg. På sejlturen ud gennem Augustenborg Fjord passerer vi Arnkil-halvøen med Sønderborg Lufthavn, hvis historie vi skal høre om. Bemærk: der betales et tillæg på kr. 125,- pr. person for deltagelse i denne udflugt. Kirkestaldene ved Egen Kirke 5 De kreative ho der på Als Udflugten er en tour de force i det innovative erhvervsmiljø på Als, med fokus på den iværksætter- og innovationskultur, der forgrener sig fra uddannelses- og kulturtilbud som universitet og koncertsal på Alsion til succesrige erhvervsvirksomheder som Danfoss og Linak. Udflugten starter med en rundvisning på Alsion, hvor vi skal høre nærmere om Forskerpark Syd, et eksempel på områdets integrerede samspil mellem forskning, uddannelse og erhvervsliv. Herefter går vi videre til universitetet og koncertsalen hvor vi oplever samarbejdet mellem uddannelsesinstitution, erhvervsliv, kultur og fritid. Sidst på formiddagen sætter vi kurs mod Nordborg, hvor vi spiser frokost på Nørherredhus. Derefter besøges de to erhvervsvirksomheder Danfoss og Linak, som vil præsentere deres erfaringer med forskning, erhvervsudvikling og iværksætteri. Blue Cube bygningen i Danfoss Universe

10 10 D e t 5 7. d a n s k e b y p l a n m ø d e Alssundgymnasiet i Sønderborg 6 Det gamle og nye Sønderborg Det særlige ved Sønderborg er byens beliggenhed ved Alssund. Derfor indgår en havnerundfart i udflugten, hvor vi skal se de historiske bygninger og områder og høre om de mange nye projekter, der er opført eller under planlægning. Vi skal bl.a. høre om de spændende planer for havneområdets udvikling, hvor den verdensberømte arkitekt Frank Gehry netop er ved at slå de første streger. Herefter ser vi på nyere arkitektur i og omkring byen bl.a. Jensen-Klints Christianskirke. Frokosten indtages på den nye havnepromenade. Vi skal også besøge det gamle Sønderborg til fods og høre om de forskellige arkitektoniske stilperioder. Her skal vi se eksempler på enkeltbygninger og kvarterdannelser, som er blevet et særkende for Sønderborg. For blot at nævne enkelte eksempler på mangfoldighed i byplanlægningen kan nævnes gaderne Kongevej, Helgolandsgade med de mange Jugendstilbygninger samt de tyske officersboliger på Jomfrustien. Vi kommer også forbi det gamle havneområde med gavlhusene i Havbogade og Ewers Pakhus. Bemærk: der betales et tillæg på kr. 125,- pr. person for deltagelse i denne udflugt. Sønderborg havnefront

11 D e t 5 7. d a n s k e b y p l a n m ø d e 11 7 Grænseoverskridende naturgenopretning Mange forbinder Kruså med en grænseovergang. At områdets natur er et nærmere besøg værd, tænker de færreste nok over, men faktisk gemmer et af de flotteste østjyske landskaber sig her. Kruså har sit navn efter åen, som løber i bunden af en tunneldal, og som danner grænsen mellem Danmark og Tyskland. Vi går en tur ad Gendarmstien, grænsegendarmernes gamle patruljesti, mellem Bov og Kruså Grænseovergang (2,5 km). Undervejs skal vi se, hvordan man gennem fredninger har fastholdt natur og landskab i et område med en kraftig udvikling. Efter frokost på Kruså Vandmølle går turen mod nord ad Hærvejen, over Gejlå med den gamle hærvejsbro og videre til Tinglev Mose. Her skal vi gå på en 600 m lang gangbro hen over mosefladen med mulighed for at kigge på naturen, uden at den ødelægges (2,5 km). Tilbageturen til Sønderborg går forbi et meget omdiskuteret område, hvor den nye motorvejsforbindelse til Sønderborg planlægges anlagt. Kruså Møllesø og Vandmølle Sønderstrand i Aabenraa 8 Aabenraa by og havn Udflugten starter i et fredet bygningskompleks, der indeholder det velrenommerede orgelbyggeri, Marcussen & Søn A/S. Vi ser på fremstillingen af pibeorgler efter klassiske traditioner til kirker og koncertsale. Alle dele fremstilles i håndværksmæssig udførelse fra egen produktion, og aktiviteterne omfatter endvidere restaurering af historiske orgler samt vedligeholdelse. Vi går derefter ned til havnen for at se på problematikken omkring bolig- og erhvervsbyggeri tæt på havnen. Frokosten indtages i restaurant Under Sejlet ved den nyrenoverede Sønderstrand. Efter frokost besøges Kunstmuseet Brundlund Slot, hvor vi ser slotsparken tegnet af J.P. Junggreen Have. Derefter er der byvandring i nogle af de karakterfulde gader bl.a. Slotsgade med gavlkarnaphuse og Postmestergården med fredet haveanlæg. Turen afsluttes i byrådssalen i det gamle Rådhus, tegnet af C.F. Hansen.

12 12 D e t 5 7. d a n s k e b y p l a n m ø d e 9 Vand- og havnemiljø i Haderslev I den nuværende Haderslev Kommune er der en lang tradition for naturgenopretning, særligt med udgangspunkt i ønsket om et forbedret vandmiljø, kombineret med mere varieret og oplevelsesrig natur. Alle aktører såsom amtet, kommunerne, Skov- og Naturstyrelsen og ikke mindst privatpersoner og interesseorganisationer har været inddraget i projekterne på forskellig vis. Udflugten lægger hovedvægten på to retablerede vådområder, Sliv Sø og Hindemade, der har meget forskellige tilblivelseshistorier, men principielt samme formål. Først kører vi til Sliv Sø der blev etableret i 2004 som et VMP-II projekt. Derefter videre til Haderslev havn hvor vi stiger ombord på Helene og sejler en tur på fjorden. Undervejs fortælles historien om Haderslev Fjord og den aktuelle havneomdannelse fra erhvervshavn til ny bydel. Vi spiser frokost på Helene inden vi går i land. Herefter kører vi til Hindemade, der blev etableret i 1994 som en del af naturgenopretningsprojektet for Haderslev Dam. Bemærk: der betales et tillæg på kr. 125,- pr. person for deltagelse i denne udflugt. Sejltur med Helene Kanalen mellem Haderslev Dam og Hindemade

13 D e t 5 7. d a n s k e b y p l a n m ø d e Kulturarven lever og skal bruges Haderslev er blevet Kulturarvskommune med et projekt der er bygget op omkring 4 nedslagspunkter og et landskabsbånd, der udgør et gennemgående og sammenbindende kultur- og naturmiljø i Haderslev Kommune. På udflugten langs det øst-vestgående landskabsbånd besøges to af projektets vigtigste nedslagspunkter Tørning Mølle og Voldsted og Haderslev Bymidte. Mølle og voldsted har altid været knyttet til hinanden, og stedet har en spændende historie om vandet og terrænets udnyttelse til industriel produktion. Derefter videre til Haderslev Bymidte som i dag rummer en række velbevarede og levende by- og boligområder. Frokosten indtages ombord på skibet Helene i forbindelse med en sejltur på ca. 1½ time fra Haderslev Havn til Aarøsund. Haderslev Havn er aktuelt under omdannelse fra erhvervshavn til en ny bydel med boliger, erhverv og offentlige formål. Undervejs fortælles historien om Haderslev Fjord. Turens slutpunkt Aarøsund indgår også i det aktuelle arbejde med at bruge kulturarven mere aktivt i planlægningen. Bemærk: der betales et tillæg på kr. 125,- pr. person for deltagelse i denne udflugt. Inderdammen og domkirken i Haderslev Creative Man forlader cafeen Ib Rehne Cairo 11 Skattejagt efter kreativ arbejdskraft Den Kreative Klasse søger til dynamiske byer stærke på Teknologi, Talent og Tolerance, som San Francisco, Boston og Seattle. I Danmark formår også mindre byer som Sønderborg at tiltrække kreative bosættere. Denne cyklende skattejagt kan give deltagerne et indtryk af hvad Sønderborg kan tilbyde de kreative bosættere, som mange mener er fremtidens stærkeste udviklingskraft. På cykeltur rundt i bycentrum og ved Alssund besøger vi nogle kreative bosætteres bosteder, arbejdspladser og fritidsmiljøer. Vi oplever nogle brudstykker af deres arbejdsdag, bl.a. på arbejdspladserne Alsion, Sønderborg Slot og Rådhuset. På cykelturen forfølger vi også deres fritidsliv på byens cafeer havnepromenaden er således med på cykelruten og frokosten indtages på caféen Ib Rehne Cairo på Rådhustorvet. Herudover vil der være andre gode (kaffe-)pauser undervejs. Og vi trækker cyklerne, når vi skal op ad byens stejle bakker!

14 14 D e t 5 7. d a n s k e b y p l a n m ø d e Praktiske oplysninger Byplanmødets hovedforedrag torsdag formiddag den 4. oktober og fredag morgen den 5. oktober afholdes i koncertsalen på Alsion, Alsion 2, 6400 Sønderborg. Frokost og delmøder torsdag finder sted på Alsion og andre steder i Sønderborg. Middag m.v. torsdag aften finder sted i Frihedshallen på Sønderborg Idrætshøjskole, Friheds Allé 42, 6400 Sønderborg. Den fælles afslutning fredag eftermiddag finder sted ved Sønderborg Havn. Tilmelding og betaling Tilmelding til Det 57. danske Byplanmøde sker ved at benytte det øverste, vedhæftede brevkort Tilmelding eller elektronisk på vores hjemmeside under Byplanmødet. Tilmelding skal være Dansk Byplanlaboratorium i hænde senest mandag den 6. august Bekræftelse og faktura fremsendes, når tilmelding er modtaget i Byplanlaboratoriet. Ved afbud efter tilmeldingsfristen den 6. august og til og med onsdag den 19. september 2007 betales et gebyr på kr Ved afbud efter den 19. september betales den fulde deltagerafgift. Der er loft over deltagerantallet, og det kan blive nødvendigt at prioritere tilmeldingerne efter modtagelsesdato. I så fald oprettes en venteliste. Deltagerafgift Prisen pr. deltager fra kommuner, regioner og andre, der yder fuldt tilskud til Dansk Byplanlaboratorium i 2007 er kr ,-. Der ydes rabat til studerende og arbejdsløse. For alle andre er deltagerafgiften kr ,-. Afgiften inkluderer måltider med drikkevarer, udflugter og deltagermateriale herunder BYPLANNYTs septembernummer. Bemærk: der betales et tillæg på kr. 125,- pr. person (for bådtransport) på udflugterne 1, 4, 6, 9 og 10. Faktura for tillægget fremsendes efter byplanmødet. Overnatning og transport til og fra byplanmødet er ikke inkluderet i deltagerafgiften. Overnatning Ferieregion Sønderborg står for formidling af værelser i forbindelse med byplanmødet. Udover hotelværelser tilbydes også feriehuse, vandrerhjem og andre overnatningsmuligheder. Overnatningssteder og priser fremgår af oversigten side 15. Flere oplysninger om overnatningsstederne kan ses på link til Ferieregion Sønderborg på under Byplanmødet. Udfyld venligst det midterste brevkort Reservation af overnatning med ønsket overnatningssted, værelsestype, ankomsttidspunkt mv. og send det til Ferieregion Sønderborg. Eller foretag reservation elektronisk via link til Ferieregion Sønderborg på under Byplanmødet. Reservation skal være Ferieregion Sønderborg i hænde senest mandag den 6. august 2007 og er herefter bindende. Reservationen sker i den rækkefølge de modtages. Bekræftelse og faktura fremsendes fra og betales til Ferieregion Sønderborg. Nærmere oplysninger om overnatningssteder fås hos Ferieregion Sønderborg: Koordinator Gerda Bouma, tlf , Rejsearrangement Bestilling af tog- og flybilletter kan ske hos HRG Nordic i Århus. Udfyld venligst det nederste brevkort Rejsearrangement og send det til HRG Nordic. Eller foretag bestillingen elektronisk via link til HRG Nordic på under Byplanmødet. Bestillingen skal være HRG Nordic i hænde senest mandag den 6. august Herefter er bestillingen bindende. Billetter og faktura fremsendes fra og betales til HRG Nordic. Nærmere oplysninger om tog- og flytider samt priser fås hos HRG Nordic: Jan Berg, tlf , eller Charlotte Bach Jepsen, tlf , Temanummer af BYPLANNYT Byplanlaboratoriets nyhedsblad BYPLANNYT vil i september indeholde artikler med relation til byplanmødets hovedtema. Mødets deltagere vil modtage et eksemplar heraf.

15 D e t 5 7. d a n s k e b y p l a n m ø d e 15 Værelser Feriehus DV. Suite som DV. km fra Hoteller By enkelt tillæg tillæg enkelt tillæg Alsion Bemærkninger Comwell Sønderborg sønderborg ,2 Standard sal Quality Hotel sønderborg ,8 Hotel Baltic Høruphav Ballebro Færgekro ballebro ,7 Benniksgaard gråsten Nørherredhus nordborg , v. deler bad Nordals Idrætscenter nordborg Vandrerhjem Danhostel Sønderborg City Sønderborg ,1 Danhostel Sønderborg-Vollerup Sønderborg ,6 Feriecenter Marina Fiskenæs type C1 + E1 Gråsten ,3 min. 2 nætter Marina Fiskenæs type C2 + E2 Gråsten ,3 min. 2 nætter Marina Fiskenæs type C3 + E3 Gråsten ,3 min. 2 nætter Kursusejendomme/skoler Sønderborg Kaserne sønderborg 300 1,4 EUC Syd sønderborg ,8 Idrætshøjskolen sønderborg Sandbjerg Gods sandbjerg 653 6,6 Gråsten Landsbrugsskole Gråsten ,5 Alle priser er inkl. morgenmad og 25% moms Alle priser er pr. værelse eller feriehus pr. døgn Bemærk: Ovenstående priser pålægges et gebyr på kr. 40 pr. faktura Programmet er udsendt af Dansk Byplanlaboratorium juni 2007 Tilrettelæggelse: Henrik Witthøft (ansv.) og Christian Broen Layout: Mark Gry Christiansen og Henrik Witthøft Tryk: Handy-Print A/S, Skive Fotos er venligst stillet til rådighed af Sønderborg Kommune: forside, side 2, 4, 6, 7, 8, 9 og 10 Aabenraa Kommune: side 11 COWI By og Landskabsdesign: side 12 og 13 (øverst) Region Syddanmark: side 13 (nederst) Dansk Byplanlaboratorium er en selvejende, uafhængig institution, hvis formål er at fremme by- og landskabsplanlægning i Danmark.

16 Tilmelding til det 57. danske Byplanmøde Skal være Dansk Byplanlaboratorium i hænde senest mandag den 6. august 2007 gerne på fax Undertegnede tilmelder sig hermed Byplanmødet den oktober 2007 i Sønderborg Jeg ønsker at deltage i delmøde anfør bogstav: eller eller Navn Stilling (evt. politiker) Jeg ønsker at deltage i udflugt anfør nummer: Institution/firma eller eller Adresse Postnummer/by Telefon fax ean-nr. Husk at anføre ønsker i prioriteret rækkefølge! Deltagelse i delmøder og udflugter bliver fordelt i den rækkefølge, hvori tilmeldingerne indkommer.tilmeldinger med kun eet ønske fordeles derudover efter ledige pladser. Reservation af overnatning Skal være Ferieregion Sønderborg i hænde senest mandag den 6. august gerne på fax Undertegnede bestiller hermed overnatning i forbindelse med Byplanmødet den oktober 2007 i Sønderborg Jeg ønsker overnatning på (anfør stedets navn): Navn Prioritet 1: Stilling (evt. politiker) Prioritet 2: Institution/firma Prioritet 3: Adresse Postnummer/by Ankomstdato: Afrejsedato: Jeg ønsker (sæt kryds): enkeltværelse/feriehus Dobbeltværelse/delt feriehus Telefon fax Evt. dobbeltværelse eller feriehus ønskes delt med (anfør navn): ryger ikke ryger ean-nr. Rejsearrangement Skal være HRG Nordic i hænde senest mandag den 6. august gerne på fax Undertegnede bestiller hermed rejsearrangement i forbindelse med Byplanmødet den oktober 2007 i Sønderborg Navn Ønsker ankomst til Sønderborg: dato Ca. kl. Stilling (evt. politiker) Ønsker hjemrejse: Dato Ca. kl. Institution/firma Ønsker rejse med tog t/r fra (station): Adresse Ønsker pladsbillet til (sæt kryds): standard klasse Postnummer/by DSB 1 Telefon fax Ønsker rejse med fly t/r fra (lufthavn): ean-nr. Ovenstående ønsker opfyldes så vidt det er muligt.

17 p orto Dansk Byplanlaboratorium Nørregade 36, 1. sal 1165 København K p orto Ferieregion Sønderborg Rådhustorvet Sønderborg p orto HRG Nordic Europaplads 2, boks Århus C

18 16 D e t 5 7. d a n s k e b y p l a n m ø d e Futures of Cities 51 st IFHP World Congress, september 2007 i København I samarbejde med Miljøministeriet og københavns Kommune er Realdania hovedarrangør af den internationale kongres IFHP (International Federation of Housing and Planning), der med titlen: Futures of Cities sætter fokus på byernes status og udvikling i et regionalt og globalt perspektiv. Dansk Byplanlaboratorium og Copenhagen X står for de faglige studieture på kongressen. Som deltager i Byplanmødet får du 10% rabat på IFHP-kongressen. Læs mere på: Få 10% RABAT Dansk Byplanlaboratorium Nørregade København K Tlf Fax

BYPLAN NYT 5. Et forandret landskab og en uændret planlov, s. 12

BYPLAN NYT 5. Et forandret landskab og en uændret planlov, s. 12 BYPLAN NYT 5 2014 1 BYPLAN NYT 5 12. årgang december 2014 Tema: Planloven til debat Et forandret landskab og en uændret planlov, s. 12 Kommuneplanrammer, økonomi eller landskaber Byplanlaboratoriets årsprogram

Læs mere

Kulturarven - et aktiv

Kulturarven - et aktiv Kulturarven - et aktiv Anbefalinger fra fire kulturarvskommuner KULTURARVSSTYRELSEN OG REALDANIA titel kulturarven - et aktiv anbefalinger fra fire kulturarvskommuner udgiver kulturarvsstyrelsen og realdania

Læs mere

BYPLAN NYT. TEMA Lys og lyd i byens rum. En konfliktfyldt proces er godt for kreativiteten - side 6

BYPLAN NYT. TEMA Lys og lyd i byens rum. En konfliktfyldt proces er godt for kreativiteten - side 6 BYPLAN NYT 8. årgang December 2010 5 TEMA Lys og lyd i byens rum En konfliktfyldt proces er godt for kreativiteten - side 6 Inspiration til overraskende og poetiske byrum - side 10 Kommunerne mangler ikke

Læs mere

Hvor vil vi hen? Inspiration til Planstrategi 2007

Hvor vil vi hen? Inspiration til Planstrategi 2007 Hvor vil vi hen? Inspiration til Planstrategi 2007 Miljøministeriet Realdania Plan09 er et partnerskabsprojekt mellem Fonden Realdania og Miljøministeriet om udvikling og fornyelse af plankulturen i kommunerne.

Læs mere

Kommune kend din kulturarv! KULTURARVSSTYRELSEN OG REALDANIA

Kommune kend din kulturarv! KULTURARVSSTYRELSEN OG REALDANIA Kommune kend din kulturarv! KULTURARVSSTYRELSEN OG REALDANIA Indhold Side 2-3 Forord af af Kulturarvsstyrelsen Side 4-5 Forord af Realdania Side 6-13 Fælles anbefalinger Side 14-23 Halsnæs Kommune Side

Læs mere

FÅ DAGE TIL AFGØRELSEN

FÅ DAGE TIL AFGØRELSEN August 2012 Sønderborg med Sønderjylland-Schleswig kandidatur FÅ DAGE TIL AFGØRELSEN COUNTRYSIDE METROPOLIS Hvad kan kulturhovedstaden føre til? side 5 Vi skal mødes, udvikle vores verden og os selv, side

Læs mere

FORSLAG Ny kommune ny fremtid

FORSLAG Ny kommune ny fremtid FORSLAG Ny kommune ny fremtid Byrådets Kommuneplanstrategi 2008 2020 Indhold Indledning 3 1 Fremtidens Næstved er Nærhed 4 2 Agenda 21 6 3 Sundhed 8 4 Natur 10 5 Trafik 12 6 Kultur, fritid og oplevelse

Læs mere

Byregion Fyn: Assens - Faaborg Midtfyn - Kerteminde - Langeland - Nordfyns - Nyborg - Odense - Svendborg - Ærø STRATEGI FYN 2014-2017

Byregion Fyn: Assens - Faaborg Midtfyn - Kerteminde - Langeland - Nordfyns - Nyborg - Odense - Svendborg - Ærø STRATEGI FYN 2014-2017 Byregion Fyn: Assens - Faaborg Midtfyn - Kerteminde - Langeland - Nordfyns - Nyborg - Odense - Svendborg - Ærø STRATEGI FYN 2014-2017 Indhold 3 Forord: FYNs fremtid 21 5 13 FYN samarbejder Fyn - en del

Læs mere

Hvad vil provinsbyerne? byroller og bymidter i forandring. Nakskov. Indbyggere 2006 14.240 2011 13.560. Faaborg. Indbyggere 2006 7.234 2011 7.

Hvad vil provinsbyerne? byroller og bymidter i forandring. Nakskov. Indbyggere 2006 14.240 2011 13.560. Faaborg. Indbyggere 2006 7.234 2011 7. Nakskov Indbyggere 2006 14.240 2011 13.560 Faaborg Indbyggere 2006 7.234 2011 7.178 Slagelse Indbyggere 2006 31.778 2011 31.979 Hvad vil provinsbyerne? byroller og bymidter i forandring Statusrapport marts

Læs mere

NOGET TYDER PÅ VISION FOR LANDDISTRIKTER 2030

NOGET TYDER PÅ VISION FOR LANDDISTRIKTER 2030 NOGET TYDER PÅ VISION FOR LANDDISTRIKTER 2030 2-76 Vision 2030 INDHOLDSFORTEGNELSE Ministerens forord 4 Visionsgruppens indledning 6 Visionen for landdistrikterne 2030 8 FÆLLESSKAB 12 DIGITALISERING 24

Læs mere

DECEMBER 2009 STRATEGI: KULTUR FOR ALLE WWW.KUM.DK KULTUR FOR ALLE KULTUR I HELE LANDET

DECEMBER 2009 STRATEGI: KULTUR FOR ALLE WWW.KUM.DK KULTUR FOR ALLE KULTUR I HELE LANDET DECEMBER 2009 STRATEGI: KULTUR FOR ALLE WWW.KUM.DK KULTUR FOR ALLE KULTUR I HELE LANDET KULTUR FOR ALLE KULTUR I HELE LANDET Strategien er udgivet i 2009 af: Kulturministeriet Nybrogade 2 1203 Kbh. K www.kum.dk

Læs mere

To verdener mødes. Om perspektiverne for store byudviklingsprojekter. Miljøministeriet Realdania

To verdener mødes. Om perspektiverne for store byudviklingsprojekter. Miljøministeriet Realdania To verdener mødes Om perspektiverne for store byudviklingsprojekter Miljøministeriet Realdania Plan09 er et partnerskabsprojekt mellem Fonden Realdania og Miljøministeriet om udvikling og fornyelse af

Læs mere

Mulighedernes Land NYE VEJE TIL UDVIKLING I YDEROMRÅDER

Mulighedernes Land NYE VEJE TIL UDVIKLING I YDEROMRÅDER Mulighedernes Land NYE VEJE TIL UDVIKLING I YDEROMRÅDER Mulighedernes Land NYE VEJE TIL UDVIKLING I YDEROMRÅDER Mulighedernes Land NYE VEJE TIL UDVIKLING I YDEROMRÅDER er udgivet af Realdania som afslutning

Læs mere

INDSÆT PUBLIKATIONSFORSIDE

INDSÆT PUBLIKATIONSFORSIDE INDSÆT PUBLIKATIONSFORSIDE ERHVERVSSTRATEGI OG -POLITIK DEN STÆRKE HISTORIE, ET GODT SAMMENHOLD MELLEM KOMMUNE OG ERHVERVSLIV OG EN UKUELIG VILJE TIL AT OVERKOMME STORE UDFORDRINGER. KLARE KENDETEGN FOR

Læs mere

Wind Power vælger Vejle Siemens Wind Power er klar med nyt kompetencecenter i Vejle, der får 650 nye arbejdspladser. Green Tech

Wind Power vælger Vejle Siemens Wind Power er klar med nyt kompetencecenter i Vejle, der får 650 nye arbejdspladser. Green Tech vinter 2011/12 10 Green Tech Center Vejle Nyt klyngehus for fremtidens vedvarende energiløsninger Visioner Vækst Viden 16 Vejle vinder! Vejles nye erhvervspolitik, som tegner et visionært billede frem

Læs mere

TEMA: BYVÅBEN OG STORKOMMUNER

TEMA: BYVÅBEN OG STORKOMMUNER 5/2005 TIDSSKRIFT FOR ARKITEKTUR, DESIGN, BY OG LAND TEMA: BYVÅBEN OG STORKOMMUNER LÆS OGSÅ OM ARKITEKTFORBUNDETS LANDSMØDE I ÅRHUS OG VALG TIL REPRÆSENTANTSKABET - Hvem byggede Marmorkirken? Hvornår?

Læs mere

ØSTJYLLAND PÅ ARBEJDE FOR DANMARK

ØSTJYLLAND PÅ ARBEJDE FOR DANMARK ØSTJYLLAND PÅ ARBEJDE FOR DANMARK ØSTJYLLAND ARBEJDER FOR DANMARK Østjylland er Danmarks næststørste vækstregion. Vi vil udvikle og styrke det østjyske område som den ene af to førende vækstmetropoler

Læs mere

Debatavis konkurrencedygtig byudvikling samarbejdende

Debatavis konkurrencedygtig byudvikling samarbejdende Den Debatavis konkurrencedygtig byudvikling samarbejdende BY LEDERSKAB Byudvikling kræver et stærkt lederskab, samarbejds- og risikovillighed, involvering, mod og brud med vanetænkning SAMARBEJDE Samarbejde

Læs mere

BYPLAN NYT. TEMA Udsatte boligområder. Der skal investeres ud over matrikelgrænsen - side 5. Arkitektens Hot or Not liste - side 12

BYPLAN NYT. TEMA Udsatte boligområder. Der skal investeres ud over matrikelgrænsen - side 5. Arkitektens Hot or Not liste - side 12 BYPLAN NYT 9. årgang April 2011 2 TEMA Udsatte boligområder Der skal investeres ud over matrikelgrænsen - side 5 Arkitektens Hot or Not liste - side 12 Nedrivning kræver omtanke og prioritering også i

Læs mere

Slagelse Kommuneplan 2009-2020 Hovedstruktur

Slagelse Kommuneplan 2009-2020 Hovedstruktur Slagelse Kommuneplan 2009-2020 Hovedstruktur Hvad er en kommuneplan? Kommuneplanen er den overordnede plan, hvor borgere, offentlige og private virksomheder, investorer og mange flere kan orientere sig

Læs mere

VÆKST I TURISTERHVERVET

VÆKST I TURISTERHVERVET Trafikudvalget TRU alm. del - Bilag 344 Offentligt Turisterhvervets Samarbejdsforum VÆKST I TURISTERHVERVET 18. JULI 2008 KOLOFON Forfatter: Kunde: Dato: 18. juli 2008 Kontakt: Claus Frelle-Petersen, Martin

Læs mere

Fra stor dansk by til dansk storby. Planstrategi 2011

Fra stor dansk by til dansk storby. Planstrategi 2011 Fra stor dansk by til dansk storby Planstrategi 2011 november 2011 Kære borger! Du sidder med byrådets tanker om Odenses fremtid i hænderne. Dette hæfte er Odense Kommunes Planstrategi 2011. Planstrategien

Læs mere

Udvikling i landdistrikter og landsbyer

Udvikling i landdistrikter og landsbyer 2138rapport1 26/10/06 16:08 Side 1 Udvikling i landdistrikter og landsbyer ARTIKELSAMLING Indhold Forord 4 Udkant i udvikling det positive fremtidsbillede Jesper Bo Jensen, fremtidsforsker, ph.d. 8 Bæredygtige

Læs mere

Kommuneplan 2009-2021 Hæfte 1 - Hovedstruktur. www.skive.dk

Kommuneplan 2009-2021 Hæfte 1 - Hovedstruktur. www.skive.dk Kommuneplan 2009-2021 Hæfte 1 - Hovedstruktur www.skive.dk Kommuneplanens opbygning Kommuneplan 2009-2021 for Skive Kommune er opdelt i 5 hæfter og 1 bilagshæfte: Hæfte 1: Hovedstruktur Hæfte 2: Skive

Læs mere

UDVIKLINGSPLAN 2011. Hjørring Kommune. Dramatisk kyst - nyskabende kultur - byer med liv

UDVIKLINGSPLAN 2011. Hjørring Kommune. Dramatisk kyst - nyskabende kultur - byer med liv UDVIKLINGSPLAN 2011 Hjørring Kommune Dramatisk kyst - nyskabende kultur - byer med liv 2 INDHOLD Billeder: Carl Hansen m.fl. Indledning s. 3 Fremtidsbillede s. 4 Fuld revision af Kommuneplanen i 2013 s.

Læs mere

Ny Odense - fra stor dansk by til dansk storby

Ny Odense - fra stor dansk by til dansk storby PLANSTRATEGI 2015 Ny Odense - fra stor dansk by til dansk storby Planstrategi 2015 sætter den overordnede ramme for Odenses udvikling og for revision af kommuneplanen Planstrategien er i høring fra 20.

Læs mere

Fonden for det byggede miljø. Årsrapport 2003

Fonden for det byggede miljø. Årsrapport 2003 Fonden for det byggede miljø Årsrapport 2003 Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger Hovedtal og sektorregnskab Forord Realdania - 2003 i korte træk 1 Beretning 2003 Baggrund og formål 5 Fondsvirksomheden

Læs mere

Potentialeplan for. Udarbejdet af Dansk Bygningsarv Juni 2014

Potentialeplan for. Udarbejdet af Dansk Bygningsarv Juni 2014 Potentialeplan for Udarbejdet af Dansk Bygningsarv Juni 2014 1 INDHOLD Indhold Side Baggrund og formål Metode Sammenfatning Strategi: Vision Styrende principper Model over strategi Målgrupper Indsatsområder

Læs mere

Jean-Pierre van Tittelboom som var plan- og miljøchef indtil den 1. januar 2007, hvor kommunesammenlægningen trådte i kraft kan godt lide tanken.

Jean-Pierre van Tittelboom som var plan- og miljøchef indtil den 1. januar 2007, hvor kommunesammenlægningen trådte i kraft kan godt lide tanken. Sammenstød og harmoni Ved kommunalreformen blev Næstved Kommune lagt sammen med fire omegnskommuner. Det har ført til harmoni, det har ført til sammenstød, og det har ført til en planchefs afgang. Og det

Læs mere

Plan- og bæredygtighedsstrategi

Plan- og bæredygtighedsstrategi Plan- og bæredygtighedsstrategi 2007 Indhold 4 På vej mod en fælles plan! 8 Børn og unge 14 Fremtidens landkort 20 Livskvalitet 26 Erhverv og turisme 32 Agenda 21 - Bæredygtig udvikling Titel: Plan- og

Læs mere